Acest articol descrie ce sunt Sfaturile de taste și cum se pot utiliza pentru a accesa panglica.

De asemenea, listează combinațiile de comenzi rapide care folosesc tasta CTRL și alte comenzi rapide obișnuite din Microsoft Excel. NOTĂ 2010. Dacă utilizați Microsoft Excel Starter 2010, rețineți că nu toate caracteristicile listate pentru Excel sunt acceptate în Excel Starter

În acest articol Accesarea panglicii de la tastatură
Comenzi rapide care folosesc tasta CTRL Taste de funcții Alte comenzi rapide utile

Accesarea panglicii de la tastatură
Dacă panglica este un element nou pentru dvs., informațiile din această secțiune vă pot ajuta să înțelegeți modelul de comenzi rapide de la tastatură al panglicii. Panglica are comenzi rapide noi, denumite Sfaturi taste. Pentru a afișa Sfaturile taste, apăsați ALT.

Pentru a afișa o filă în panglică, apăsați tasta pentru filă, de exemplu apăsați N pentru fila Inserare sau M pentru fila Formule. Acest lucru va afișa toate ecusoanele Sfat taste pentru butoanele acelei file. Apoi, apăsați tasta pentru butonul dorit.

Vor funcționa în continuare comenzile rapide anterioare?
Comenzile rapide de la tastatură care încep cu CTRL vor funcționa în continuare în Excel 2010. De exemplu, CTRL+C va copia în continuare în clipboard și CTRL+V ca lipi din clipboard. Vor funcționa în continuare și majoritatea comenzilor rapide de meniu ALT+. Însă, trebuie să cunoașteți comanda rapidă completă din memorie. Nu există memento-uri de ecran care să vă arate ce litere trebuie apăsate. De exemplu, apăsați ALT, apoi apăsați una din vechile taste de meniu E (Editare), V (Vizualizare), I (Inserare), etc. Va apărea o casetă care vă informează că utilizați o tastă de accesare dintr-o versiune anterioară de Microsoft Office. Dacă știți toată secvența, continuați și inițializați comanda. Dacă nu cunoașteți toată secvența, apăsați ESC și utilizați în schimb ecusoanele Sfaturi taste.

Comenzi rapide care folosesc tasta CTRL
SFAT

Descărcați sau imprimați o Cartelă de referințe rapide: Comenzi rapide de la tastatură - taste Ctrl. (PDF)

TASTĂ
CTRL+PgUp CTRL+PgDn CTRL+SHIFT+( CTRL+SHIFT+& CTRL+SHIFT_ CTRL+SHIFT+~ CTRL+SHIFT+$ CTRL+SHIFT+% CTRL+SHIFT+^ CTRL+SHIFT+# CTRL+SHIFT+@ CTRL+SHIFT+! CTRL+SHIFT+*

DESCRIERE
Comută între filele din foaia de lucru, de la stânga la dreapta. Comută între filele din foaia de lucru, de la dreapta la stânga. Afișează toate rândurile ascunse din selecție. Aplică bordura de schiță celulelor selectate. Elimină bordura de schiță din celule selectate. Aplică formatul de număr General. Aplică formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative în paranteze). Aplică formatul Procent fără zecimale. Aplică formatul de număr Științific cu două zecimale. Aplică formatul de dată cu ziuă, lună, an. Aplică formatul Oră cu oră și minute și AM sau PM. Aplică formatul Număr cu două zecimale, separator de mii și semnul minus ( - ) pentru valorile negative. Selectează regiunea curentă din jurul celulei active (zona de date încadrată de rânduri și coloane necompletate). Într-un raport PivotTable, selectează tot raportul PivotTable. Introduce ora curentă. Copiază valoarea din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule. Afișează caseta de dialog Ștergere pentru a șterge celulele selectate. Introduce data curentă.

CTRL+SHIFT+: CTRL+SHIFT+"

CTRL+SHIFT+Plus (+) Afișează caseta de dialog Inserare pentru inserarea celulelor necompletate. CTRL+Minus (-) CTRL+;

1

Aplică sau elimină formatarea cursivă. Ascunde rândurile selectate. Când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții dintr-o formulă. având selectată fila Găsire . F5 afișează. Creați un registru de lucru nou. CTRL+SHIFT+U comută între extinderea sau restrângerea barei de formule. SHIFT+F5 afișează de asemenea această filă. CTRL+B CTRL+C CTRL+D CTRL+F CTRL+G CTRL+H CTRL+I CTRL+K CTRL+L CTRL+N CTRL+O CTRL+P CTRL+R CTRL+S CTRL+T CTRL+U CTRL+V CTRL+W CTRL+X CTRL+Y CTRL+Z SFAT 2 . Afișează caseta de dialog Creare tabel . Aplică sau elimină formatarea aldină. obiect. Utilizează comanda Umplere la dreapta pentru a copia conținutul și formatarea celulei din extrema stângă a unei zone selectate în celulele din dreapta. Aplică sau elimină formatarea aldină. Inserează conținutul din Clipboard în punctul de inserare și înlocuiește orice selecție. Utilizați comanda Umplere în jos pentru a copia conținutul și formatul celulei din capătul de sus al unei zone selectate în celulele de mai jos. Copiază formula din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule. Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire . CTRL+SHIFT+P deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată. CTRL+SHIFT+O selectează toate celulele care conțin comentarii.CTRL+` CTRL+' CTRL+1 CTRL+2 CTRL+3 CTRL+4 CTRL+5 CTRL+6 CTRL+8 CTRL+9 CTRL+0 CTRL+A Alternează între afișarea valorilor celulei și afișarea formulelor în foaia de lucru. în timp ce SHIFT+F4 repetă ultima acțiune Găsire . Afișează caseta de dialog Inserare hyperlink pentru hyperlinkuri noi sau caseta de dialog Editare hyperlink pentru hyperlinkuri selectate existente. Afișează fila Imprimare în Vizualizare Office Microsoft Backstage. Decupează celulele selectate. locația și formatul de fișier. Este disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un text. dacă este posibil. Ascunde coloanele selectate. având selectată fila Înlocuire . de asemenea. Afișează caseta de dialog Formatare celule . Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire . Aplică sau elimină tăierea textului cu o linie. CTRL+SHIFT+F deschide caseta de dialog Formatare celule cu fila Font selectată. Aplică sau elimină sublinierea. Afișează caseta de dialog Creare tabel . necompletat. se afișează caseta de dialog Argumente funcție . Dacă foaia de lucru conține date. Combinațiile cu tasta CTRL CTRL+E. Afișează caseta de dialog Deschidere pentru a deschide sau a găsi un fișier. Repetă ultima acțiune sau comandă. Afișează sau ascunde simbolurile de schiță. sau conținut de celulă într-o foaie de lucru sau în alt program. veți selecta întreaga foaie de lucru. CTRL+J. Disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un obiect. Apăsând CTRL+A a doua oară. Afișează caseta de selectare Salt la . Selectează întreaga foaie de lucru. această casetă de dialog. Alternează între ascunderea și afișarea obiectelor. text sau conținut de celule. Aplică sau elimină formatarea cursivă. CTRL+M și CTRL+Q sunt în prezent comenzi rapide neatribuite. CTRL+ALT+V afișează caseta de dialog Lipire specială . CTRL+A selectează regiunea curentă. Salvează fișierul activ cu numele de fișier curent. Utilizează comanda Anulare pentru a inversa ultima comandă sau a șterge ultima intrare tastată. CTRL+SHIFT+A inserează nume de argumente și paranteze atunci când punctul de inserare este la dreapta unui nume de funcție într-o formulă. Copiază celulele selectate. Închide fereastra selectată din registrul de lucru. Aplică sau elimină sublinierea.

iar tastele săgeată extind selecția. executa. CTRL+F6 comută la următoarea fereastră de registru de lucru atunci când sunt deschise mai multe ferestre de registru de lucru. În modul de extindere. CTRL+F7 efectuează comanda Mutare în fereastra foii de lucru atunci când nu este maximizată. Activează sau dezactivează modul de extindere. CTRL+F8 efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei registrului de lucru) atunci când un registru de lucru nu este maximizat. SHIFT+F8 vă permite să adăugați o celulă sau zonă neadiacentă de celule utilizând tastele săgeată. Calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise. deplasează punctul de inserare în bara de formule când editarea într-o celulă este dezactivată.Taste funcționale CHEIE F1 DESCRIERE Afișează panoul de activitate Ajutor Excel. dacă este posibil. apăsați ENTER sau ESC pentru revocare. CTRL+F4 închide fereastra registrului de lucru selectat. indiferent dacă s-au modificat sau nu de la ultimul calcul. panglică. CTRL+ALT+SHIFT+F9 verifică formulele dependente. ALT+F8 afișează caseta de dialog Macrocomandă pentru a crea. SHIFT+F11 inserează o foaie nouă de lucru. Afișează caseta de selectare Salt la . Creează o diagramă de date din zona curentă într-o foaie Diagramă separată. ALT+F4 închide Excel. Afișează caseta de dialog Lipire nume. în care aveți posibilitatea să creați o macrocomandă utilizând Visual Basic for Applications (VBA). (Dacă apăsați ALT se va întâmpla același lucru). Afișează caseta de dialog Salvare ca . Editează celula activă și poziționează punctul de inserare la sfârșitul conținutului celulei. ALT+F11 deschide Microsoft Visual Basic For Applications Editor. Este disponibilă numai dacă există nume în registrul de lucru. panoul de activități și controalele Zoom. Comută între foaia de lucru. Activează sau dezactivează sfaturile taste. Repetă ultima acțiune sau comandă. edita sau șterge o macrocomandă. CTRL+F9 minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă. SHIFT+F9 calculează foaia de lucru activă. De asemenea. CTRL+F1 afișează sau ascunde panglica. SHIFT+F2 adaugă sau editează un comentariu de celulă. CTRL+F5 restabilește dimensiunea ferestrei registrului curent de lucru. panoul de activități și panglică. Afișează caseta de dialog Corectare ortografică pentru a verifica ortografierea în foaia de lucru activă sau zona selectată. inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare. Într-o foaie de lucru care a fost divizată (meniul Vizualizare. apoi calculează toate celulele din toate registrele de lucru deschise. apoi. CTRL+ALT+F9 calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise. F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 3 . când ați terminat. ALT+F1 creează o diagramă încorporată a datelor din pagina curentă. CTRL+F2 afișează zona de examinare a imprimării în fila Imprimare din Vizualizare Backstage. CTRL+F10 maximizează sau restabilește fereastra registrului de lucru selectat. ALT+SHIFT+F10 afișează meniul sau mesajul pentru un buton Verificare erori. Gestionare fereastră. controalele Zoom. SHIFT+F6 comută între foaia de lucru. comanda Divizare fereastră. Utilizați tastele săgeată pentru a muta fereastra. SHIFT+F3 afișează caseta de dialog Inserare funcție . ALT+SHIFT+F1 inserează o foaie nouă de lucru. Selecție extinsă apare în linia de stare. SHIFT+F10 afișează meniul de comenzi rapide pentru elementul selectat. Înghețare panouri. F6 conține panourile divizate când se comută între panouri și zona panglicii.

De asemenea. De asemenea. CTRL+HOME efectuează deplasarea la începutul unei foi de lucru. Efectuează deplasarea la celula din colțul din stânga sus al ferestrei atunci când este activat SCROLL LOCK. ALT+ENTER începe o linie nouă în aceeași celulă. tastele săgeată efectuează deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni. Când este selectată o filă de panglică. efectuează acțiunea pentru butonul de comandă implicit în caseta de dialog (butonul cu contur aldin. aceste taste navighează în sus sau în jos în grupurile din filă. În modul de editare a celulei. Dacă celulele sunt necompletate. la cel mai de jos rând utilizat al coloanei din extrema dreaptă. ALT. CTRL+ENTER completează zona selectată de celule cu intrarea curentă. Selectează prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu. SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS selectează comanda următoare sau anterioară atunci când este deschis un meniu sau un submeniu. BACKSPACE DELETE END ENTER ESC HOME 4 . șterge caracterul aflat la dreapta punctului de inserare. În cazul în care cursorul se află în bara de formule. acest lucru nu afectează înălțimea barei de formule. atunci. W. W. deseori butonul OK ). CTRL+END mută focalizarea la ultima celulă dintr-o foaie de lucru. aveți posibilitatea să apăsați o tastă săgeată pentru a trece la următoarea celulă nevidă din aceeași coloană sau rând ca celula activă. SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA selectează fila de la stânga sau de la dreapta atunci când este selectată panglica. SHIFT+TASTĂ SĂGEATĂ extinde selecția de celule cu o celulă. la stânga sau la dreapta într-o foaie de lucru. Completează o intrare de celulă sau din bara de formule și selectează celula de dedesubt (implicit). CTRL+SHIFT+HOME extinde selecția de celule până la începutul foii de lucru. De exemplu. ALT. În cazul în care cursorul este în bara de formule. focalizarea va trece la ultima celulă din rând sau coloană. Închide un meniu sau submeniu deschis. Într-un formular de date. În modul End. dacă următoarea celulă este necompletată. Când este selectată o filă din panglică. golește conținutul celulei active. W. Efectuează deplasarea la începutul unui rând dintr-o foaie de lucru. Când se deschide sau se selectează un submeniu. dacă apăsați END urmat de o tastă săgeată. Într-o casetă de dialog. ALT. Deschide meniul selectat (apăsați F10 pentru a activa bara de meniu) sau efectuează acțiunea pentru o comandă selectată. P comută foaia de lucru la vizualizarea Aspect pagină. În modul de editare a celulei. TASTE SĂGEȚI Se deplasează cu o celulă în sus. în jos. extinde selecția la următoarea celule care nu este necompletată. SĂGEATĂ JOS sau ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS deschide o listă verticală selectată. o casetă de dialog sau o fereastră de mesaj. SHIFT+ENTER completează o intrare în celulă și selectează celula de mai sus. De asemenea. Elimină conținutul celulei (date și formule) din celulele selectate. fără a afecta formate sau comentarii de celule. CTRL+END va muta cursorul la finalul textului. L comută foaia de lucru la vizualizarea Normal.Alte comenzi rapide de la tastatură utile CHEIE ALT DESCRIERE Afișează Sfaturile pentru taste (comenzi rapide noi) în panglică. I comută foaia de lucru la vizualizarea Examinare sfârșit de pagină. END activează modul End. CTRL+ TASTA SĂGEATĂ mută marginea zonei de date curente într-o foaie de lucru. CTRL+SHIFT+TASTĂ SĂGEATĂ extinde selecția de celule la ultima celulă care nu este necompletată din aceeași coloană sau același rând ca celulă activă sau. închide modul ecran complet atunci când s-a aplicat acest mod și revine la modul ecran normal pentru a se din nou afișa panglica și bara de stare. CTRL+SHIFT+END selectează tot textul din bara de formule de la poziția cursorului la final. aceste taste navighează în butoanele filei. Revocă o intrare din celulă sau din bara de formule. Într-o casetă de dialog. END selectează ultima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu. aceste taste săgeată se comută între meniul principal și submeniu. efectuează deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare. CTRL+SHIFT+END extinde selecția de celule la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos). șterge caracterul aflat la stânga punctului de inserare. Șterge un caracter la stânga în bara de formule.

faceți clic pe fontul pe care doriți să îl utilizați. CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează toate obiectele dintr-o foaie de lucru. PAGE UP BARĂ DE SPAȚIUÎntr-o casetă de dialog.PAGE DOWN Efectuează deplasarea cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru. În funcție de litera apăsată. Apăsând CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU a doua oară se selectează regiunea curentă și rândurile de rezumare.  TAB Când este selectat un obiect întreg. ALT+PAGE DOWN efectuează deplasarea cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru. 4. CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează toată foaia de lucru. printr-o secvență de taste Modificarea focalizări tastaturii fără a utiliza mouse-ul Accesarea oricărei comenzi de pe panglică. efectuează acțiunea pentru butonul selectat sau bifează sau debifează o casetă de selectare. CTRL+SHIFT+TAB comută la fila anterioară dintr-o casetă de dialog. ALT+SPACEBAR afișează meniul Control pentru fereastra Excel Efectuează deplasarea cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru. CTRL+PAGE DOWN efectuează deplasarea la următoarea foaie într-un registru de lucru. CTRL+BARA DE SPAȚIU selectează o coloană întreagă într-o foaie de lucru. se poate afișa Indicii pentru taste suplimentare. se afișează fila Inserare împreună cu indiciile pentru taste pentru grupul din acel fișier. Efectuează deplasarea între celulele deblocate dintr-o foaie de lucru protejată. Efectuează deplasarea cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru. astfel încât să efectuați rapid activitățile. 5 . indiferent de locul în care v-ați afla în program. printr-o secvență de taste Tastele de acces oferă un mod rapid de utilizare a comenzilor prin apăsarea câtorva taste. Office 2010 furnizează comenzi rapide de la tastatură pentru panglică. Ce intenționați? Accesarea oricărei comenzi de pe panglică. Efectuează deplasarea la următoarea opțiune sau la următorul grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog. În lista Font. De exemplu. 2. Următoarele exemple sunt din Microsoft Office Word. fără să utilizați mouse-ul. În anumite cazuri. CTRL+TAB comută la următoarea filă dintr-o casetă de dialog. CTRL+SHIFT+PAGE DOWN selectează foaia de lucru curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru. consultați Aflați unde se află comenzile de meniu și din bara de instrumente în Office 2010 și produsele asociate pentru a utiliza un ghid interactiv de găsire a comenzilor sau pentru a obține o listă de comenzi Office 2010 care poate fi imprimată. Indiciile pentru taste sunt afișate deasupra fiecărei caracteristici din vizualizarea curentă. Fiecare comandă dintr-un program care utilizează panglica Office Fluent poate fi accesată utilizând o tastă de acces. CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU se selectează regiunea curentă. ALT+PAGE UP efectuează deplasarea cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru. CTRL+SHIFT+PAGE UP selectează foaia de lucru curentă și anterioară într-un registru de lucru. 3. Continuați să apăsați literele până când apăsați litera pentru o anumită comandă sau opțiune de utilizat. Apăsați și eliberați tasta ALT. 1. dacă fila Pornire este activă și apăsați pe N. Se poate ajunge la cele mai multe comenzi utilizând o combinație de două până la patru taste. Apăsând CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU.  Dacă foaia de lucru conține date. Dacă nu sunteți familiarizat cu Office 2010 și doriți să știți unde se află pe panglică comenzile de meniu. trebuie să apăsați mai întâi litera grupului care conține comanda. SHIFT+TAB efectuează deplasarea la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară dintr-o casetă de dialog. CTRL+PAGE UP efectuează deplasarea la foaia anterioară într-un registru de lucru. se selectează toată foaia de lucru. SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează un rând întreg într-o foaie de lucru.

Terminarea modificării unei valori într-un control din panglică și deplasarea înapoi în document. Apăsați una dintre aceste taste din nou pentru deplasare înapoi în document și revoca tastele de acces. Mutarea focalizării pentru a selecta următoarele zone ale ferestrei: CTRL+F1 SHIFT+F10 F6     Fila activă a panglicii Documentul dvs. Mutarea pe altă filă activă de pe panglică.) F1 BARA DE SPAȚIU sau ENTER BARA DE SPAȚIU sau ENTER Activarea unei comenzi sau a unui control din panglică. Panou de activitate Vizualizarea barei de stare din partea de jos a ferestrei. apoi CRTL + SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA. înainte sau înapoi. ALT sau F10 pentru a selecta fila activă. se va afișa conținutul Ajutorului acelui program. în sus. la stânga sau la dreapta printre elementele din panglică. astfel încât să modificați o valoare.Modificarea orientării paragrafului utilizând mouse-ul. Mutare în jos. pentru a comuta între grupuri. PENTRU Selectarea filei active a panglicii și activarea tastelor de acces. ALT sau F10 pentru a selecta fila activă. Următorul tabel listează unele noduri de a muta focalizarea tastaturii fără a utiliza mouse-ul. SĂGEATA ÎN SUS. Minimizarea sau restaurarea panglicii. APĂSAȚI ALT sau F10. ENTER ENTER 6 . (Dacă pentru comanda respectivă nu este asociat nici un subiect de Ajutor. Mutarea focalizării la fiecare comandă din panglică. ALT sau F10. Un alt mod de a utiliza tastatura pentru a lucra cu programele de pe panglică este de a muta focalizarea între file și comenzi până când găsiți caracteristica pe care vreți să o utilizați. SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATA LA DREAPTA Activarea comenzii selectate sau a controlului selectat în panglică. Afișarea meniului de comenzi rapide pentru elementul selectat. Obțineți ajutor referitor la comanda sau controlul selectate în panglică. Deschiderea meniului sau galeriei selectate în panglică. apoi TAB sau SHIFT+TAB SĂGEATA ÎN JOS. apoi SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA Mutarea la alt Grup de pe fila activă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful