You are on page 1of 5

HRVATSKI PETRARKIZAM grupni rad

1. GRUPA:
IKO MENETI: BLAEN AS I HIP
( str. 99)
FRANCESCO PETRARCA: BLAEN NEK` DAN JE, I MJESEC, I LJETO (str. 20)
Usporedite Menetievu i Petrarkinu pjesmu (tvrdnje potkrijepite citatima)
Slinosti

Razlike

DOIVLJAJ LJUBAVI

OBLIK PJESME

RITAM PJESME

POANTA PJESME

Proitaj tekst Rafe Bogiia i primijeni njegova zapaanja na Menetievu pjesmu:


Nebo, koje je u eni, odnosno upravo u njegovoj gospoi, ostvarilo sve osobine duhovnog i tjelesnog
savrenstva, inilo ju je posrednikom i personifikacijom Ljubavi koja usreuje i oplemenjuje. Tim su svojim
stavom petrarkisti na svoj nain realizirali suvremeni filozofsko-idealistiki odnos prema ljepoti.

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

HRVATSKI PETRARKIZAM grupni rad


2. GRUPA:
IKO MENETI: PRVI POGLED ( str. 100)
Glavni motiv pjesme je ..................................................................................................
Pratite razvoj motiva i osjeaja u pjesmi:
MOTIVI
prirodne pojave

OSJEAJI

STILSKE FIGURE

prvi pogled

ljepota gospoje

nuzvraena ljubav

Otkrijte petrarkistike elemente u pjesmi


..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Analizirajte oblik (formu) pjesme!
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.

HRVATSKI PETRARKIZAM grupni rad


3. GRUPA:
DORE DRI: GREM SI, GREM ( str. 102)
Citiraj stihove kojima se ostvaruju osnovni ugoaji i osjeaji u pjesmi
gubitak mira i spokoja

gubitak srca

bijes i mahnitost

muke i patnje

U tekstu uoi tipine usporedbe i primjere metaforikoga govora


........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................
Kojim stilskim postupkom tipinim za petrarkizam pjesnik naglaava svoju udnju za smirenjem?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Do kakvih spoznaja dolazi pjesnik pokuavajui pobjei od vlastitih osjeaja?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Analizirajte oblik pjesme!
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Ispii iz teksta poetna slova svakog drugog stiha ...........................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Ovakav stilski postupak isticanja imena ili nazivamo ...........................................................................

HRVATSKI PETRARKIZAM grupni rad


4. GRUPA:
HANIBAL LUCI: JUR NIJEDNA NA SVIT VILA (str. 109)

Tema pjesme je ...............................................................................................................


Opu sliku viline ljepote pjesnik ostvaruje pojedinanim motivima i skladno oblikovanim strofama:
Motivi

Osjeaji

1. strofa
2. strofa
3. strofa
4. strofa
5. strofa
6. strofa
7. strofa
8. strofa
9. strofa
10. strofa
Kojom milju pjesnik poentira pjesmu?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Promotri kompoziciju pjesme i dokai da je Luci u oblikovanju pjesme slijedio naelo renesansne
poetike o sklad, ljepoti i savrenstvu forme.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Komentiraj navedene stihove i protumai ulogu stilskih figura kojima su ostvareni:
Kako polje pramaliti
Lica joj se ruom die
Pri rumenih njeje usti
ostao bi kuralj zada
Prsti su joj tanci, bili
obli, duzi, ravni, prosti

Je li ljepota vile ostala neprolazna i besmrtna?


........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

HRVATSKI PETRARKIZAM grupni rad


5. GRUPA:
Pjesme iz Ranjinina zbornika: ODILJAM SE ( str. 105)

O kojem trenutku ljubavi pjeva nepoznati pjesnik?


........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Koji stihovi izraavaju glavni razlog pjesnikove boli?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Pronai osnovne motive, osjeaje koje skrivaju i uoi stilska sredstva kojima su izraeni!
MOTIV/STIH

OSJEAJ

STILSKA SREDSTVA

Uoi srodnost izmeu ove pjesme i trubadurske pjesnike tradicije!


........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Analiziraj ritmotvorne elemente pjesme!

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................