A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010.

KÉSZÍTETTE

TERRA STUDIO KFT. 2004. november

Terra Studio Kft.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

készítette a Terra Studio Kft.
1094 Budapest, Angyal u. 7/A. Tel.: 1/ 456 5090 Fax: 1/ 456 5099 Email: terra95@hu.inter.net

Ügyvezető igazgató Vezető projektmenedzser Projektmenedzser Tervezők

Laky Ildikó Galli Károly Fürstand Attila Aradi Renáta Földi Zsuzsanna Horváth Kinga

2004. november

2

TARTALOMJEGYZÉK

1. A TERVEZÉS ELŐZMÉNYEI, CÉLJA, TARTALMA ............................... 5 2. A TERVEZSÉI TERÜLETEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSAI, MENNYISÉGE ÉS EREDETE........................................................................... 7
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. A HULLADÉKOK MENNYISÉGE ............................................................................... 7 A KOMMUNÁLIS HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS ÖSSZETÉTELE .................................. 8 KIEMELTEN KEZELENDŐ HULLADÉKÁRAMOK ........................................................... 9 FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE ......................................... 11 HULLADÉKMÉRLEG ............................................................................................ 12

3. A HULLADÉK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK......................................................................................... 15 4. A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK GYAKORLATA ................................... 16
4.1. 4.2. 4.3. SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁS ...................................................................... 16 FOLYÉKONY TELEPÜLÉSI HULLADÉK .................................................................... 21 A TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK ................... 25

5. 6.
6.1. 6.2.

SWOT ANALÍZIS................................................................................... 30 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK .................................................. 31
A HULLADÉKOK VÁRHATÓ MENNYISÉGE, MENNYISÉGI CÉLOK, 2010 ....................... 32

A HULLADÉK VÁRHATÓ MENNYISÉGE, NÖVEKEDÉSI CÉLOK A TERVEZÉSI IDŐSZAK VÉGÉIG, 2010 ............................................................................................................. 31

6.2.1. Főbb hulladéktípusok..................................................................................................33 6.2.2. Települési szilárd hulladékok összetevői ....................................................................33 6.2.3. Kiemelt hulladékáramok .............................................................................................34

6.3. 6.4.

A HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ CÉLOK.......................................... 34 A HASZNOSÍTÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ KAPACITÁSOK KIALAKÍTÁSÁNAK CÉLJAI, PRIORITÁSAI ................................................................................................................ 36 6.5. A FELHALMOZOTT-HULLADÉK TÁROLÓK, ILLEGÁLIS ÉS LEZÁRT HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA, REKULTIVÁCIÓJA .................................................................................. 37

7.
7.1. 7.2.

CSELEKVÉSI PROGRAM .................................................................... 38
INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS, TERVEZÉS, LAKOSSÁGI TUDATFORMÁLÁS ......................... 38 A BEGYŰJTÉST, HASZNOSÍTÁST ÉS ÁRTALMATLANÍTÁST ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK ...... 39

8. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÖSSZEFOGLALÁSA TELEPÜLÉSENKÉNTI BONTÁSBAN............................................................. 41

........................... 8............... SZÁLLÍTÁSBAN ÉS KEZELÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEKNEK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV..................................... 8. 59 MELLÉKLETEK......... 67 VÍZTERMELÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK .......Terra Studio Kft...................................................1......................................... 44 FERENCSZÁLLÁS ....................... 71 FELHASZNÁLT IRODALOM .... 56 NAGYLAK .................. 8................................................................... 43 CSANÁDPALOTA ........................ 41 APÁTFALVA .8......................................................................................................... 52 MAKÓ ............... 8...... 46 KIRÁLYHEGYES . 8................ 8.....................................4........................................................................................................14.............10.......................................................................................................................................................................... 8... 42 CSANÁDALBERTI ..................................................... 8.................................................................................... A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8.............................61 A TELEPÜLÉSEKNEK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV ......................13....................................................17..75 4 .............................................................................. 70 SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK .............................................................................................................................................................................. 51 MAGYARCSANÁD .............. 8........................9.................................................. 50 KÖVEGY ....... 61 AZ ISKOLÁKNAK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV ......................................................................................................................................................................................................... 8................................................................. 8......... AMBRÓZFALVA ............................... 53 MAROSLELE ...................................... 70 A HULLADÉKGYŰJTÉSBEN.......................12............................................................................6.................................................................. 8....... 47 KISZOMBOR ..................................................................... 48 KLÁRAFALVA...................................15......................5......................... 8........3.............................................16. 8........7........................... 8.......................... 58 PITVAROS .................11.............................. 8........................... 57 ÓFÖLDEÁK ......................... 54 NAGYÉR ...2.............. 45 FÖLDEÁK.........

15/2003.15.7.) ÉVM rendelet a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladékok ártalmatlanításáról. mely megvalósítható önkormányzati társulás keretén belül. A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátására az önkormányzati törvény5 kötelezi az önkormányzatokat. A hulladékgazdálkodási törvény célkitűzései és a meghatározott alapelvek a negatív környezeti hatások megszüntetésére és a fenntartható fejlődést szem előtt tartva. (II. törvény1 teremtette meg. A TERVEZÉS ELŐZMÉNYEI. (XI. A település közigazgatási területén keletkező állati hulladék ártalmatlanításáról a 41/1997.28.) ÉVM-EüM együttes rendelet7 szabályoz. (II. 1/1986. különös tekintettel a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás települési határokon átnyúló feladataira.) Kormányrendelet4 tartalmazza. 8 7 41/1997. (II. A hulladékgazdálkodási tervek hat évre készülnek és kétévente beszámolót állítanak össze a végrehajtás menetéről.) OGY határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről. (II. 6 4/1984. Ezek alapján az önkormányzatok jogszabályban meghatározott kötelessége illetékességi területükre hulladékgazdálkodási tervet kidolgozni. törvény a hulladékgazdálkodásról.21.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról. a települési hulladékgazdálkodás gyakorlata a környezetvédelmi szempontokat többnyire figyelmen kívül hagyta. mely megalapozta a térségi hulladékgazdálkodási terveket3. (XII. a keletkező hulladék mennyisége indokolatlanul magas volt. hogy segítségével megoldhatóak legyenek a települések legfontosabb hulladékgazdálkodási gondjai oly módon. évi XLIII.1. (VIII. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik. meghatározott célok.21. A hulladékgazdálkodási terv célja.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről. valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről. 1 2 3 4 5 2000. a köztársasági megbízottak.Terra Studio Kft. a 126/2003. CÉLJA.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről. 5 . 126/2003. A terv tartalmi követelményeit. (V. A hulladékgazdálkodási törvény által előírt kötelessége az önkormányzatoknak a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére. A hulladékgazdálkodási törvény írja elő az Országos Hulladékgazdálkodási Terv2 készítését.) ÉVM rendelet6 tartalmazza. évi XLIII. a közös fellépés előnyeire. Szintén az önkormányzati törvény írja elő a közterület tisztántartásával és lomtalanítással kapcsolatos feladatok ellátását. (V. 110/2002. A törvény létrejöttéig a hulladékgazdálkodás egészét átfogó jogszabály nem létezett. (VIII. 1990.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről. melynek részletes szabályait a 4/1984. melyet részletesen az 1/1986. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 1.28.12. hogy egyúttal teljesülnek a jogszabályokban és területi tervekben hulladékgazdálkodással kapcsolatba hozató.1.15. a prevencióra helyezik a hangsúlyt.) FM rendelet8 alapján köteles az önkormányzat gondoskodni. évi XX. TARTALMA A hulladékgazdálkodási terv jogi alapját a 2000. melyhez a jelen terv is igazodik. hasznosítása pedig minimális. a törvény értelmében területi hulladékgazdálkodási tervet önkormányzati társulások keretében is lehet készíteni.

Ezen túlmenően a környezetvédelmi program – saját szerkezetében – is tartalmazza a jelen tervben szereplő intézkedésket. A törvényi előírásokban megszabott. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Jelen hulladékgazdálkodási terv a Makó kistérség környezetvédelmi programjával együtt. a településeket általánosságban bemutató fejezetek jelen dokumentummal egy egységet képező a környezetvédelmi programban találhatók.Terra Studio Kft. együttes megbízás alapján készült. 6 .

Lakosságszámra vetített értékek a Dél-Alföldi Régió hulladékgazdálkodási Terve alapján. hulladékok. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 2. A HULLADÉKOK MENNYISÉGE A főbb hulladéktípusok mennyisége (t/év).1. illetve jelentős mennyiségű hulladék kerül illegális. szil. 7 . Miután a szelektív gyűjtés mennyiségileg sehol nem éri el – a különben kívánatos – 50%-t. A szakmai becslésen alapuló adatsor (amely a régió hulladékgazdálkodási terve alapján állt elő) jellemzően magasabb értékeket mutat. illetve a folyékony hulladék és szennyvíziszap mennyisége a térségi szolgáltatók által biztosított adatok alapján. 10 9 A hulladék kezelésében résztvevő szolgáltatók adatai alapján.* Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Lakosságszám 547 3352 525 3345 660 3398 711 4353 526 489 1601 25534 2275 647 650 507 1601 50 721 Települési szilárd 9 hulladékok 220 1 349 211 1 346 266 1 367 286 1 751 212 197 644 10 273 915 260 262 204 644 20 406 Települési folyékony 10 hulladékok 17 252 146 385 16 312 119 754 0 127 280 21 675 176 516 0 19 339 62 464 671 430 87 293 17 715 25 793 23 805 52 877 1 585 890 Kommunális szennyvíz10 iszap Települési szilárd 10 hulladékok 124 1285 87 1282 186 731 273 1194 79 187 614 9788 342 91 82 93 188 20 406 Különbség. mely különbségek nagysága és szórása olyan mértékű. hogy egyik adatsor sem lehet a további tervezés megalapozott alapja. különösen a kisebb települések esetében – de nem minden esetben – akár 50%-al haladják meg a hulladék ártalmatlanításában résztvevő szolgáltatók által megadott mennyiségeket. % 44% 5% 59% 5% 30% 47% 5% 32% 63% 5% 5% 5% 63% 65% 69% 54% 71% 19% 1 300 20 20 1 340 *: Az elszállított és a szakmai becslésen alapuló mennyiségek közötti különbségek A fenti táblázatban szereplő hulladékmennyiség adatok között jelentős eltérések mutatkoznak. MENNYISÉGE ÉS EREDETE 2.Terra Studio Kft. vagy már használaton kívüli lerakókra (ahogy ezek léte a lakossági felmérés alapján is bizonyított). 2003. t. A TERVEZSÉI TERÜLETEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSAI. feltételezhető. hogy a kérdéses esetekben jelentős mennyiségű hulladékot „ártalmatlanítanak” vagy hasznosítanak a keletkezés helyén.

8 . A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A „valós” hulladékmennyiségre nézve nem történtek részletes felmérések.2. 2004. a fentiekben leírtak szerint csak ezek biztosíthatják a részletes tervezés alapjául szolgáló adatokat. Hulladék típusa Papír Műanyag Szerves Textil Üveg Veszélyes Egyéb inert. Ezek alapján a hulladékgazdálkodási terv egyik legfontosabb javaslata. egy a lakosságszámnak megfelelő statisztikai minta alapján. majd. illetve a hulladékgazdálkodási célokat. A fenti okok miatt a továbbiakban a terv – a régió hulladékgazdálkodási tervével összhangban – a szakmai becsléseken alapuló hulladékmennyiségek alapján határozza meg az egyes hulladékfajták mennyiségét. a keletkező hulladékok a keletkezés helyén történő felmérése. eredetére. 2. az így nyert adatok alapján a terv felülvizsgálata 1 éves időtávon belül. valamint a regionális hulladékgazdálkodási tervben megadott adatok alapján. A KOMMUNÁLIS HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS ÖSSZETÉTELE11 A települési szilárd hulladék jellemző összetétele (t%). valamint összetételére. hogy így elkerülhetővé váljanak az adatokban is megnyilvánuló anomáliák. Ezzel párhuzamosan – a keletkezett hulladékok minél előbbi megfelelő kezelése érdekében – szükséges a lakossági tudat alakítására is nagy hangsúlyt fektetni. A felmérésnek településenként és negyedéves időközönként ki kell térnie a keletkezett hulladékok mennyiségére.Terra Studio Kft. szervetlen Mennyisége 15 6 40 3 3 1 32 11 Becsült értékek a Köztisztasági Egyesülés által.

Terra Studio Kft. KIEMELTEN KEZELENDŐ HULLADÉKÁRAMOK A kiemelt hulladékáramok tekintetében – a kommunális hulladékokhoz hasonlóan – nem áll rendelkezésre adat a keletkezés helyére és a kommunális jellegű hulladékok pontos mennyiségére vonatkozóan.3. Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Papír 33 202 32 202 40 205 43 263 32 30 97 1 541 137 39 39 31 97 3 061 Ebből papír csomagolóanyag 17 101 16 101 20 103 21 131 16 15 48 770 69 20 20 15 48 1 530 Műanyag 13 81 13 81 16 82 17 105 13 12 39 616 55 16 16 12 39 1 224 Ebből műanyag Szerves csomagolóanyag 7 40 6 40 8 41 9 53 6 6 19 308 27 8 8 6 19 612 88 539 84 538 106 547 114 701 85 79 258 4 109 366 104 105 82 258 8 162 Textil 7 40 6 40 8 41 9 53 6 6 19 308 27 8 8 6 19 612 Üveg 7 40 6 40 8 41 9 53 6 6 19 308 27 8 8 6 19 612 Veszélyes kommunális hulladék 2 13 2 13 3 14 3 18 2 2 6 103 9 3 3 2 6 204 Inert. 2004. A kommunális jellegű. oldószeres anyagok csomagolási hulladékai Gumihulladékok 9 . ill. szervetlen 70 432 68 431 85 437 92 560 68 63 206 3 287 293 83 84 65 206 6 530 2. a hulladékok gyűjtésében és kezelésében résztvevő vállalkozások több esetben nem regisztrálják külön a vállalkozási. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek mennyisége (t/év). illetve ezek a kommunális hulladékkal keveredve jelennek meg. önkormányzati intézményekben keletkezett hulladékok esetében nem áll rendelkezésre adat a következő veszélyesnek minősülő kiemelt hulladékokról: • • • • • • • PCB és PCT tartalmú hulladékok Hulladékolajok Akkumulátorok Elektronikai hulladékok Kiselejtezett gépjárművek Növényvédő szerek. illetve lakossági eredetű hulladékokat. A valós és csak a helyi hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményeinek megfelelő hulladék mennyiségei így ismeretlenek.

hódmezővásárhelyi üzeme saját járműveivel végzi. a háziorvosi szolgálatot ellátó magánpraxisok jellemzően egyedi módon –önkormányzati felelősségvállalás nélkül – ártalmatlanítják hulladékaikat. Gyűjtőhellyel rendelkező település Apátfalva Csanádpalota Földeák Királyhegyes Kiszombor Makó Maroslele Pitvaros Makói kistérség Beszálító települések Apátfalva Magyarcsanád Csanádpalota Földeák Ófölddeák Királyhegyes Kiszombor Makó Maroslele Pitvaros Összes beszállított hulladék mennyisége 28. Kövegy.5 52.8 302. Egészségügyi hulladékok Egészségügyi hulladékok jelentősebb mennyiségben a makói Dr. A makói kórházban keletkező összes veszélyes egészségügyi hulladék (2003): Betegellátási hulladék: 20836kg Éles eszközök hulladékai: 7819kg Filmek.3 Az állati hulladékok elszállítását minden esetben az ATEV Rt. Diószilágyi Sámuel Kórházban és a hozzá kapcsolódó rendelőintézetben keletkezik. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Állati hulladékok Az állati eredetű hulladékok mennyisége a gyűjtés helye alapján (t/év). A fenti településeken kívül az ATEV szerződéses viszonyban áll még Ambrózfalva és Csanádalberti településekkel. azonban ezekről szállítás még nem történt. Ferencszállás. fixír.0 24.9 50.0 88.5 23.9 14. a gyűjtés rendszerének kialakítása folyamatban van. 2003. Klárafalva. Nagyér és Nagylak településeiről nincs adat a keletkezett állati hulladék mennyiségéről és az ártalmatlanítás módjáról.7 19. előhívő folyadékok.Terra Studio Kft. hívó: 1350kg 10 .

Felhagyott agyagbánya Volt MGTSZ gépműhely környéke Fűtőolaj tartály az iskolánál Gázolaj tartály a TÜZÉP telepen Felhagyott hulladéklerakó Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (Mezőhegyesi út. agyagos altalaj Téglagyári bányagödör (magántulajdon) Nincs Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (földtakarásos. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 2. Agyagos altalaj. 11 .a.Terra Studio Kft. Agyagos altalaj. Az elhagyott hulladékok mennyiségére vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat. 188 1013/16. nyaras szikkasztó Nincs Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó.a. Átvállalja a lakosság terheit) Magyarcsanád Vasút környéke Régi focipálya Kubik gödör Makó Királyhegyesi út mentén az Ipari Parkkal szemben14 Marosparti strandlejáró14 Rákos út – városhatár mögötti fás terület14 Ardicsban lévő bakagödör112 Földeáki út mindkét oldala112 Honvéd városrész Kivezető utak mentén Vasúti átjáró Maroslele Nincs Felhagyott bánya (Ószegedi út) Gerizdesi bányagödör Makó régi hulladéklerakó n. a falutól 2 km) Korábbi olajbányászati tevékenységből hátramaradt. több helyen 011 094/7 Csanádpalota Külterületi utak mentén Ferencszállás Földeák Királyhegyes Nincs Nincs Külterületi utak mentén A településtől keletre a Feneketlen tónál Kiszombor A településtől délre az országhatár felé Klárafalva Kövegy Nincs Nincs 018/2 035/9 05416/19-21 0117/4 040/1 023/9 n. 0141/6 Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (ÓSzegedi út) 044/3 12 13 14 Az önkormányzatok és tanulók körében végzett kérdőíves felmérés alapján. felülvizsgálat alatt. Jelenleg földtakarás van rajta.a. Forrás: Városüzemeltetési Csoport. körülkerítve) Folyékony települési hulladék lerakó. Maros ártere sok helyen (Önk.57 Csanádalberti Maros part 43.4. szilárd és folyékony hulladékok (Óbebai út. számú főút mente Külterületi utak mentén Megszüntetett szilárdhulladék lerakó (külterületen) Magántulajdonú erdők Nincs Kertek között. n. FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE Illegális hulladéklerakók és elhagyott szennyezések a térségben12 Település Ambrózfalva Apátfalva Nincs Illegális lerakó helye Nem megfelelően rekultivált felhagyott hulladéklerakó / elhagyott szennyezés13 Régi hulladéklerakó 1997-ben felhagyott. Lásd mellékletek. ideiglenes védelemmel ellátott fúrási és olajiszap tároló Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (Zsombós) Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (téglagyári gödör) Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó Hrsz. agyagbánya gödörben) Sertéshústermelő Kft.

A térségben a veszélyes hulladék átmeneti tárolására a makói lerakón nyílik lehetőség. azonban szinte minden településen jellemző probléma az illegális hulladéklerakók lakossági használata. A térség csatornázottsága igen alacsony mértékű (lásd később) a folyékony kommunális hulladékok legnagyobb része egyedi szikkasztókba kerül. és veszélyes hulladéknak minősülő hulladékok kerülnek illegálisan lerakásra. Az így elszikkadt szennyvíz becsült aránya a teljes folyékony kommunális hulladéknak minősülő mennyiség 80-90%-a körül mozog. a térségi szinten egyenlőre alacsony szelektív gyűjtési hajlandóságban.5. számú főútvonal mellett Maros part Nincs nincs Nincs Volt hulladéklerakó tulajdonjoga tisztázatlan A régi agyagbánya területén felhagyott hulladéklerakó. A gyűjtés helyén ártalmatlanított hulladék elsősorban a papír. a legtöbb esetben a szokásos háztartási hulladékok mellett zöld hulladékok. A gazdaságos hasznosítás feltételei híján a szilárd kommunális hulladékok – a gyűjtés helyén. „Külső dűlő” nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó Külterület 015/11. Bár szelektív gyűjtés több településen is folyik (lásd később) a szelektív begyűjtés és az egyes hulladéktípusok hasznosítása nem indult meg a településeken. amelynek elsődleges oka a hasznosítási lánc elégtelenségében. illetve az ott elhelyezett hulladékok mennyisége – felmérés híján – ismeretlen. „otthon” történő. rekultiválatlan hulladéklerakókon. A veszélyes hulladékok tekintetében a térségi termelő vállalkozások és a makói kórház a környezetvédelmi és vízügyi felügyelőség által engedélyezett és ellenőrzött formában végzik tevékenységüket. nagyobb hulladék-kibocsátók csak Makón működnek.015/12. az önkormányzatok rendszeres erőfeszítéseket tesznek ezek felszámolására. általában égetéses ártalmatlanítás módszere mellett – szinte teljes mennyiségében lerakásra kerülnek. Az így lerakott hulladék meglehetősen sokféle. 015/13 2. melyen törmelékborítás van. A térség begyűjtött szilárd kommunális hulladékát a makói és a hódmezővásárhelyi hulladéklerakókon ártalmatlanítják (lásd később). zöld-kerti hulladékokat és a műanyagokat érinti. HULLADÉKMÉRLEG 2003-tól a kistérség minden településén – a hatályos jogszabályoknak megfelelően és helyi rendelettel szabályozott módon – folyik a szilárd kommunális hulladék gyűjtése és begyűjtése.Terra Studio Kft. lakossági hozzáállásban. mennyisége helyi becslések szerint az összes ilyen típusú hulladékok 30-60%-a körül van. már lezárt. Az illegális lerakók mindegyikének helye.a. Ez a legtöbb esetben az előírásoknak nem megfelelő. A térség legjelentősebb hulladékgazdálkodási problémája a folyékony kommunális hulladékok terén jelentkezik. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Nincs A 43. innen az 12 . illetve bekötőutak mellett történik.015/13-as hrsz) 09/103 n. valamint a szelektíven gyűjtött hulladék minőségében és kis mennyiségében keresendő.

és beszállított kommunális hulladékok mennyisége és fajtája (2003) Település Beszállított kommunális hulladékok 2003. Az állati hulladékok illegális elhelyezéséről. háztartási berendezések hulladékai.72 Apátfalva Csanádpalota Királyhegyes Kövegy Magyarcsanád Nagylak Szállítás helye (hova?) Hódmezővásárhely Makó Hódmezővásárhely Makó Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely Makó Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely Makó Makó Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó 3722. Földeákon működik az újrahasznosítható hulladékok gyűjtésére és előkezelésére szakosodott vállalkozás (MÉH).78 272.55 1 193. A településekre ki. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve üzemeltető szállítja újrahasznosításra és/vagy ártalmatlanításra a veszélyes hulladékokat a térség határain túlra. a még működő vagy lezárt gyűjtőtelepek állapotáról részletes felmérések nem történtek.14 187.9 1284.61 79.65 1282. (tonna) 123. Mindezek mellett az illegális lerakókra több esetben kerülnek elektronikai hulladékok.5 tonna (2003).87 92. csak a szűkebb térség vonzáskörzetében jelentős. A térségben egyetlen helyen.79 9788.82 81.90 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely/Makó Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely A Hódmezővásárhelyre beszállított kommunális hulladék összes mennyisége: 3195. 13 . Az állati hulladék kezelésére a nagyobb településeken az előírásoknak csak részben megfelelő gyűjtőhelyek működnek.74 187. (tonna) Szállítás helye (honnan?) Kiszállított hulladék mennyisége 2003.94 86. évben folyamatos önkormányzati ellenőrzés mellett működik.08 Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros 341.45 613.Terra Studio Kft. A makói gyepmesteri telep 2004.60 90. törmelék. A településeken keletkező veszélyes hulladéknak minősülő egyéb hulladékok az összes településen rendszeresített lomtalanítási akciók során kerülnek lerakásra a makói és hódmezővásárhelyi lerakókon.45 730. autóroncsok. a hulladék végső felhasználásra a hódmezővásárhelyi ATEV fehérje-feldolgozóba kerül. stb. amely kisebb kapacitással. de a településeken régebben működő dögkutak és környékük az illegális hulladék-lerakás helyszenei.26 186.

az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Hódmezővásárhely.22% A földeáki és makói hulladékgyűjtő és -előkezelő telepen (MÉH) szelektíven gyűjtött hulladékok elsősorban termelési eredetűek. lakossági forrásokból elenyésző mennyiségű hulladék kerül a telepekre. előhívő folyadékok. A keletkezett szennyvíziszap teljes mértékben a hódmezővásárhelyi lerakóra kerül. A keletkezett és számon tartott hulladékok közül a következő típusú hulladékok teljes mennyiségükben (lásd 2. Septex Kft. ATEV Rt.3t (2003) az ártalmatlanítás helye. az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Szeged. Állati hulladékok: 302. (Budapest Komáromi út 2. Tisza Lajos krt.Terra Studio Kft.. hívó: 1350kg az ártalmatlanítás helye. keletkezésük nem számottevő. a komposztáló próbaüzem alatt van. az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Szeged.) szállítás gyakorisága: heti egy alkalommal Filmek. szállítás gyakorisága: igény szerint havi3-8 alkalommal Egészségügyi hulladékok: Betegellátási hulladék: 20836kg az ártalmatlanítás helye. illetve a térségben ártalmatlanításukra és hasznosításukra 14 . A fentiekben nem tárgyalt hulladéktípusok esetében nem áll rendelkezésre adat. pont) a térségen kívülre kerülnek... válogatott beszállított hulladék mennyisége: Szerves hulladék: 5t Üveg: 14t Műanyag: 6t Fémek (utószelektálás során): 5t Összesen: 30t Ezek alapján a hulladékhasznosítási arány: 0. az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Budapest. Makón az összes beszállított mintegy 13510 tonna hulladékból a szelektíven gyűjtött. fixír. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A térség egyetlen hulladéklerakóján. SZOTE Szolgáltató Kht. kapacitása további fejlesztésre szorul a megfelelő mennyiségek és keverési arányok elérése érdekében.3. szállítás gyakorisága: heti egy alkalommal Éles eszközök hulladékai: 7819kg az ártalmatlanítás helye. SZOTE Szolgáltató Kht. A fenti adatokon felül hulladék beszállítása a térségben nem történik.) szállítás gyakorisága: igény szerint Szennyvíziszap: A keletkezett 1340t/év szennyvíziszap hasznosítására vagy elhelyezésére jelenleg a makói lerakó nem alkalmas. Ezüstvisszanyerő Kft. 107. (Szeged.

Az újonnan kialakított gyűjtőszigetek. a hatályos jogszabályoknak megfelelő. környezetszennyező módon történik. A szelektíven gyűjtött hulladékok kezelésére a jelenlegi kapacitások megfelelnek. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve nem működik megfelelő létesítmény. 3. a begyűjtés. A folyékony települési hulladékok begyűjtése. Szelektív gyűjtés több településen is bevezetésre került. A térségben még működő hulladékgyűjtő szigetek elhelyezése is megfelel a hatályos előírásoknak. A térségben a hatályos jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális területi helyi vagy egyedi intézkedések megtétele nem indokolt. A HULLADÉK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A térségben jelenleg egy. különösen a komposztálható zöld hulladékok esetében. hasznosítása és ártalmatlanítása gyakorlatilag teljesen megoldatlan. azonban az önkormányzatok folyamatos fejlesztéseket hajtanak végre ezen a téren a megfelelő szolgáltatókkal együttműködve. részben pedig nem felelnek meg a hatályos jogszabályokban előírtaknak. hulladékudvarok felszereltségükben megfelelnek a műszaki irányelvekben meghatározott követelményeknek. melynek fejlesztése folyamatos. illetve a kommunális hulladékkal keverve történik. 15 . az ártalmatlanítás túlnyomórészt ellenőrizetlen formában. engedéllyel rendelkező hulladéklerakó működik. Az állati eredetű hulladékok gyűjtésére. egyedi megoldásokkal. a bevont lakosság köre azonban egyelőre igen szűk.Terra Studio Kft. begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények részben felülvizsgálat alatt vannak (Makó). hasznosítás és ártalmatlanítás a regionális rendszerekhez kapcsolódva (pl. lomtalanítás). azonban a jövőben – a nemzeti célokkal összhangban – várható a kapacitások elégtelensége.

öntözőrendszer Kiegészítő létesítmények: kocsi-. Jelenleg az első 2 ha területű kazettában történik a hulladék deponálása. Ma a térségben keletkező hulladék ártalmatlanítását a jogszabályi előírásoknak megfelelő. A térség egyetlen lerakója a Makói Regionális Hulladéklerakó Telep állami finanszírozásból és PHARE támogatásból épült 1999-ben. előreláthatólag kapacitása 15 évre elegendő. korszerű hulladéklerakó telepen végzik. hivatalosan nem üzemelnek de a legtöbb esetben – engedély nélküli – az egyéni lakossági beszállítások rendszeresek. rosta GORE komposztáló prozmarendszer Szelektív gyűjtéshez kapcsolódó berendezések: papír. A csurgalékvíz tárolására egy 500 m3 kapacitású rendszer is kiépült. A lerakó területe 4 ha. SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁS A Makói kistérségben – az ország egészéhez hasonlóan – a közelmúltig minden település saját hulladéklerakót üzemeltetett. építési törmelék és föld. Tisza II. IPPC engedélyezés folyamatban van. A makói hulladéklerakó főbb műszaki jellemzői: A lerakás módja: szigetelt medencés dombépítéses hulladéklerakás Szigetelés (rétegrend): 2m természetes agyag 30cm konszolidált réteg.és konténermosó. edényzet. melyen két kazetta került kialakításra. A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK GYAKORLATA 4. melynek befogadó képessége 270 000 m3. ill.Terra Studio Kft. valamint a folyékony hulladék szállítását 3 db zárt kukásautóval.. A beszállított hulladék jelentős része kommunális eredetű. A jelenlegi jogszabályi előírásoknak – a nemrégiben kialakított makói lerakó kivételével – a már lezárt lerakók egyike sem felel meg. Lehetőséget kínálnak gyűjtőedényzet bérlésére is (110-120 l-es.1 és 4 m3-es). 2mm HDPE fólia.1. 40t hídmérleg Komposztáló üzem: aprító-keverő berendezés.és detergensfogó.és műanyaghulladék bálázó 16 . szelektív gyűjtést. 25cm kavicsfeltöltés A telepen meglévő járművek: 28t kompaktor Csurgalékvíz kezelő technológia: 3kW (tároló). A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 4. amely Makó városában és környékén végzi a hulladékszállítást. 1 konténeres gépjárművel és 1 önrakodós járművel. tárolómedence.5kW (depótér) szivattyú. olaj. Működtetője a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. 1-1. 7.

Jelenleg a depónia I. évi átlag 65 000 t hulladék deponálására kerül sor.5 millió m3-rel bővíthető. 3. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Beszállított hulladék mennyisége (kg) a Makói Regionális Hulladéklerakóra (1999-2002 lerakóra beszállított összes hulladék) 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 január február március április május június július 2002 2001 2000 augusztus szeptember október 1999 november A térség hulladékgazdálkodásában jelentős szerepet december játszik még az A. A beszállított hulladék mérése elektromos hídmérlegen történik. bővítéssel további 50 évig elegendő. konténerekben és billenthető tehergépjárművekben történik. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító célgépeken. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. álcázó töltések védelme mellett.U. Engedéllyel 2006. rendszeres takarással történik. május 31-ig a beszállított hulladék összes mennyisége 415 985 tonna volt. A lerakó osztrák normák alapján épült. A Kft.Terra Studio Kft. 1 db M.A. a telep az engedélyt a közeljövőben megkapja. 50 km. korszerű. A felszín alatti vizek minőségének ellenőrzésére 5 db figyelőkút épült ki. A hulladék szállítását és begyűjtését az egész országra érvényes engedély alapján végzi a Kft. A deponálás a hulladék tömörítését követően dombépítéses módszerrel.T. A szállítás por. és II. A lerakó vonzáskörzetéhez tartozó 27 településsel a vonzáskörzete kb. szigetelt aljzatú. Jelenlegi kapacitása 2006-ig. melynek kapacitása 256 000 m3. 3 db MERCEDES.S. Ez további 15.5 ha-ral. öntömörítős. A termelt energiát a telep szociális épületeinek fűtésében és melegvízzel történő ellátásában hasznosítják. minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak és az EU normáknak. Egységes környezethasználati engedélyezése folyamatban van. évig rendelkezik.és bűzmentes módon. az ellátott lakosságszám 125 000 fő. a környezetvédelmi felülvizsgálat már megtörtént. A depóniagáz hasznosítására alapuló további fejlesztési elképzelés egy gázmotor létesítése. Variopress. 2 db STEYR. zárt rendszerű csurgalékvíz gyűjtő drénrendszerrel és depóniagáz kinyerő és –hasznosító rendszerrel rendelkezik. 1 db MULTICAR 17 . hulladéklerakó telepe 1995-ben épült. 2004. üteme készült el.

DIN szabványos 120 literes hulladékgyűjtő edényzetből. Becker-Pannónia Makó Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. Ambrózfalva 123. a szelektív hulladékgyűjtés azonban a térségben az országos mértéknél jobban elterjedt: Makó városában például 18 ponton vannak kihelyezve szelektívgyűjtő konténerek és további 6 terület kialakításának egyeztetése folyamatban van. Csongrád Megyei Ferencszállás Településtisztasági Kft. Az önkormányzatoknak kiküldött kérdőív és a hulladékgyűjtésben.08 Makó 341.9 Hódmezővásárhely 1284.82 Hódmezővásárhely 81.61 Hódmezővásárhely 79.45 Makó 613. évben (tonna) Hulladék lerakásra kijelölt telephely Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve öntömörítős hulladékbegyűjtő járművel.S. Makói kistérség települési szilárd hulladékgazdálkodásának összesített jellemzői15 Település Hulladék-szállítást végző szervezet Szelektív hulladékgyűjtés léte (igen/nem) igen nem igen nem igen nem nem igen igen nem nem igen igen nem igen nem igen Dögkút léte (igen/nem) nem igen nem igen nem igen n.a. Hódmezővásárhely Nagyér Köztisztasági Kft.60 Hódmezővásárhely 90. évi 2 700 t.65 Hódmezővásárhely 1282.45 Hódmezővásárhely 730. Csongrád Megyei Nagylak Településtisztasági Kft. Csongrád Megyei Maroslele Településtisztasági Kft.A. A településekről a hulladékot kéthetente szállítják el. Csongrád Megyei Klárafalva Településtisztasági Kft.72 Makó 9788. Utószelektálás a telepen nem történik. Ömlesztett hulladékot gyűjtenek.78 Hódmezővásárhely 272.94 Makó 86. A. Csongrád Megyei Pitvaros Településtisztasági Kft.87 Hódmezővásárhely/Makó 92.55 Makó 1 193. 18 . Csongrád Megyei Óföldeák Településtisztasági Kft. Hódmezővásárhely Földeák Köztisztasági Kft. Csongrád Megyei Csanádalberti Településtisztasági Kft. Becker-Pannónia Kövegy Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft.A. A.Terra Studio Kft. melléklet. Becker-Pannónia Apátfalva Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. továbbá 3 db MERCEDES absetzkipperrel és 1 db STEYR abrollkipperrel rendelkezik. Csongrád Megyei Kiszombor Településtisztasági Kft. A telepre beszállított szerves hulladék mennyisége kb. Királyhegyes Laczi és Fiai Kft. szállításban és kezelésben közreműködő szervezetek körében végzett kérdőíves felmérés.26 Makó 186. Becker-Pannónia Csanádpalota Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. szállításban és kezelésben közreműködő szerveknek kiküldött kérdőív. 15 Forrás: Települési önkormányzatok és hulladékgyűjtésben.90 Hódmezővásárhely Hulladékudvar egyik településen sincs.S. Igen Nem Nem Igen Igen Igen Nem Nem Nem Igen Beszállított hulladék mennyisége 2003. Magyarcsanád Laczi és Fiai Kft.74 Hódmezővásárhely 187.14 Hódmezővásárhely 187.

majd fertőtlenítést foglal magába. Több esetben a körülkerítés hiányzik. többször szabálytalanul folyik. Mennyiség (kg) 87 715 79 461 88 005 44 620 A térségben működő állati hulladék gyűjtőtelepek jellemzői: • Apátfalva o o o o o Hrsz. 19 . Az állati hullák elhelyezésére szolgáló dögkút 8 településen üzemel.Terra Studio Kft.30. de külön szerződések keretében vállalkozások is használják a telepeket. elsősorban termelési hulladékok hasznosításában vesz részt). A Makón működő gyepmesteri telep funkciója részben a település belterületén kóborló ebek befogása. részben az állati hullák ártalmatlanítása. Az állati hulladékok elszállítását és kezelését – önkormányzati szerződés keretében – a Hódmezővásárhelyen üzemelő ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. vállalkozói szerződés keretében gondoskodik. 2001. évben 581 980 kg Magyarcsanáddal közösen használják 16 Forrás: Makói Kommunális és Közbeszerzési Kht. 2002. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A rendszeres hulladékbegyűjtés mellett legalább évente egyszer minden településen az önkormányzatok és az érintett szolgáltatók lomtalanítási akciót szerveznek. Az állati hullák elhelyezésére szolgáló létesítmények legtöbbje felülvizsgálatra szorul. A gyepmesteri telep jogszabályban előírt követelményeknek való megfelelését Makó Város Önkormányzata 2004. A beszállított mennyiségek mintegy 90-95%-át a lakosság állati hulladékai teszik ki. végzi. eszköz és személyi feltételrendszerét. Hulladékfeldolgozásra szakosodott vállalkozás csupán Földeákon és Makón van (DélMagyarországi MÉH. és miután a kisebb települések nem tudnak állandó felügyeletet biztosítani a lerakás ad hoc módon.– a szerződés értelmében – a szolgáltatóval közösen teremti meg a működtetés létesítményi. Jellemzően a átmeneti tárolási és gyűjtési technológia egyedi kiszállítást. szállítás gyepmesteri felügyelettel Ellenőrzés: állat-egészségőr felügyeli a működését Keletkezett hulladék: 2003.06. Makó gyepmesteri telepre beszállított állati tetemek mennyisége16 Év 2000. Az önkormányzat kötelező állategészségügyi feladatainak ellátásáról a Makói Kommunális és Közbeszerzési Kht. 2003. A gyűjtőhelyekre jellemzően a lakosság szállít.: 0107/33 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. év folyamán felülvizsgálta. illetve az elszállításnál gyepmesteri felügyeletet.

Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés nyitvatartási időben gyepmesteri felügyelettel o o o o o 1998. átlag 7 havonta 2003-ban 50471 kg tetem keletkezett csak Csanádpalota használja Hrsz. szállítás gyepmesteri felügyelettel önkormányzat üzemelteti ATEV szállítja el.: 05431 (Kiszombori Zombortej Kft. ott konténeres gyűjtés történik o o • Királyhegyes: o o • Kiszombor: o • Makó: o o . tulajdonában.10-től üzemel.02.: 0118/5 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • Csanádpalota: o o o o o o Hrsz. évben keletkezett és elszállított tetem mennyisége: 14695 kg Hrsz. Területe: 7172 m2 Tulajdonos: Makói Kommunális és Közbeszerzési Kht. szállítás gyepmesteri felügyelettel o o 2003. évben keletkezett és elszállított tetem mennyisége: 52 864 kg Földeák és Óföldeák települések használják Hrsz.Terra Studio Kft. szállítás gyepmesteri felügyelettel az állati hulladékgyűjtő hely áthelyezése kötelező a nemzetközi határátkelőhelyhez vezető út miatt: a kijelölt új terület a régi szilárdhulladék lerakó területén o 2003-ban keletkezett tetem mennyisége: 19 074 kg Hrsz. 2003-ban keletkezett tetem mennyisége: 88005 kg Állati hulladékok gyűjtésére szolgáló eszközállomány: T25 traktor kapcsolt szállítóeszközzel nagy nyomású tisztítógép (sterimob) 3 konténer permetezőgép (fertőtlenítésre) 20 • Földeák: A dögkút lezárásra került.: 10315/2 . Makó Járandó 9. szállítás felügyelettel o 2003. az üzemeltető az önkormányzat) o o Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés.: 0211/8 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés.: 095/5 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés.

próbaüzemelése folyamatban van. A települési szennyvizeket – az önkormányzattal kötött szerződés alapján – a Németh Toll Kft. a komposztált hulladék minősítés után mezőgazdasági célra hasznosítható. évben 23 802 kg tetem keletkezett más település nem használja. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • Maroslele: o o o Hrsz. A kommunális hulladék becsült összetétele szerint annak kb. 21 . FOLYÉKONY TELEPÜLÉSI HULLADÉK Szennyvízcsatorna hálózat a térségben Makón. Potenciális környezeti veszélyforrást jelentenek a térségben található. szállítás gyepmesteri felügyelettel 2003. A Makói Regionális Hulladéklerakó Telepen csupán a kommunális hulladékba keveredett veszélyes hulladékok átmeneti tárolására van lehetőség.Terra Studio Kft. egyedi megállapodások alapján vállalkozások is helyezhetnek el tetemeket a gyűjtő helyen • Pitvaros dögkút: o o o o o o o o A szervesanyag hasznosítása alacsony mértékű. Nincs megoldva a veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése és elhelyezése (elhasználódott elemek. figyelembe véve a keletkező kis mennyiséget és a szállítási távolságot.2. saját tisztítójában kezelik (megszűnése esetén a jogutódjára hárul a szerződésben vállalt kötelezettség). így a keletkező veszélyes hulladék elszállítása igen magas költségvonzattal bír. akkumulátorok). engedéllyel rendelkező szolgáltató legközelebb Szegeden működik. Veszélyes hulladék szállítására szakosodott. szervezett veszélyes hulladékgyűjtésre nem. Utóbbi két település esetében a hálózat 2004-ben létesült. rekultiválatlan és illegális hulladéklerakók. Klárafalván és Ferencszálláson épült ki. 35-40%-a biológiai úton lebomló anyag. A Makói Regionális Hulladéklerakón kialakításra került egy szárazeljárásos GORE rendszerű komposztáló rendszer. 4. évben 24 463 kg hulladékot szállítottak el külterület 022/2 hrsz területe 727 m2 lakossági beszállítás önkormányzati kezelésű ATEV szállítja el heti kétszer felülvizsgálatra szorul 2003.: 022/2 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. melynek jelenleg próbaüzemeltetése folyik.

1 200 – 1 500 m3/nap kapacitású.0 100. a 35 évnél idősebb vezetékek csak felújítást követően tölthetik be szerepüket.Terra Studio Kft. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Csatornázási mutatók a Makói kistérségben 2003.0 0 0. 6 000 m3-es.0 0.0 0.0 0.0 100. 17 Forrás: Kérdőíves felmérés. A tisztító SBE ICEA-s rendszerű. A szennyvízszikkasztó aknák száma a településen meghaladja az 5 000 db-ot.0 0.0 0. A tervezett fejlesztésekhez a megnövekedő biológiai terhelés miatt kapacitásbővítésre lesz szükség.0 22.17 Település Lakások száma 280 1 500 257 1 678 264 1 466 362 1 622 183 253 720 11 692 950 270 259 165 682 22603 Csatornahálózatba bekötött lakások száma aránya (db) (%) 0 0 0 0 264 0 0 0 183 0 0 2 625 0 0 0 0 0 3072 0. Elsőként az 1963-ban üzembe helyezett ipari szennyvízcsatorna felújítása válik szükségessé. 22 .0 0.0 0. melynek tervei már elkészültek.0 0.0 0.0 0. 200 m3 szippantott szennyvizet képes fogadni.0 14 Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Makó város szennyvízcsatornáinak átlagos kora 20 év.5 0.

Terra Studio Kft.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve

Vízhasználat és szennyvíztisztítás a Makói kistérségben18 2003.
Ivóvíz Település Értékesített víz19 (m3) Beszállított szennyvíz (m3)20 Kijelölt közszolgáltató (2004.) Békés Megyei Víziközmű Kft. Makó-Térségi Vízközmű Kft. Békés Megyei Víziközmű Kft. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. A szolgáltató kiválasztása folyamatban Makó-Térségi Vízközmű Kft. Makó-Térségi Vízközmű Kft. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. A szolgáltató kiválasztása folyamatban Makó-Térségi Vízközmű Kft. Makó-Térségi Vízközmű Kft. Makó-Térségi Vízközmű Kft. Szennyvíz A szennyvíztisztító telep helye 2004. évtől Tótkomlós Makó 2004. évtől Tótkomlós Makó, 2004. évtől Mezőhegyes Klárafalva Makó. Makó Makó Klárafalva Makó Makó Makó. n.a. 70 45 44,1 Makó n.a. n.a. 75 0 0,0 0,0 Elszikkasztott szennyvíz becsült részaránya21 (%) 60 30 60 70 0 85 0,5 0,2 2,2 Beszállított szennyvíz az értékesített víz %-ában 0,0 0,4 0,0 0,0

Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó n.a. n.a.

17 252 n.a. 146 385 16 312 n.a. 119 754 n.a. 127 280 21 675 176 516 n.a. 19 339 62 464 n.a.1 287 265 560 324 1 574 53 3 920 Makóra: 4 597

Makó-Rákos

Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros

Makó szippantott Makó-Térségi Vízközmű 4 149 szennyvizével Kft. együtt: 9 681 Csongrád Megyei 87 293 114 Településtisztasági Kft. 17 715 25 793 23 805 52 877 n.a. Makóra: 2 Juhász Gábor Makóra: 14 Csongrád Megyei Településtisztasági KFT 22 nincs kijelölt közszolgáltató Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.

Makó Makó, 2004. évtől Tótkomlós Makó, 2004. évtől Mezőhegyes Makó 2004. évtől Mezőhegyes n.a.

50

0,1 0,0

98 90 95

0,1 0,1 0,0

A jogszabályban22 foglalt kötelezettségeknek megfelelően 15 000 le feletti terhelésű agglomerációkban 2010., 2 000 – 10 000 le közötti terhelésű agglomerációk esetében 2015. év végéig ki kell építeni a gyűjtőhálózatot és az elvezetett szennyvíz legalább II. fokozatú (biológiai) tisztítását is meg kell oldani. A kistérség településeinek többsége a 2 000 le alatti
18 19 20 21 22

Forrás: Makó-Térségi Vízközmű Kft. A több évre visszamenőleges térségi víztermelési és értékesítési adatokat melléklet tartalmazza. A több évre visszamenőleges Makói szennyvízelvezetési és értékesítési adatokat melléklet tartalmazza. Az önkormányzatok által becsült adat.

163/2004. (V. 21.) Kormányrendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási megvalósítási programról szóló 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet módosításáról.

23

Terra Studio Kft.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve

terhelésű kategóriába tartozik, ahol keletkező szennyvizek kezelésének megoldása – a jogszabály szerint – nem élvez prioritást.
Szennyvíz-elvezetési agglomerációk23 a Makói kistérségben
Az agglomeráció besorolása 15 000 lakosegyenérték feletti terhelésű terület Makó Az agglomeráció központja Az agglomerációt alkotó további települések Apátfalva Földeák Kiszombor Magyarcsanád Maroslele Az agglomeráció lakosegyenértéke

51 353

2 000-10 000 lakosegyenérték közötti terhelésű terület 2 000 lakosegyenérték alatti terhelésű terület

Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Királyhegyes Klárafalva Nagyér Nagylak Pitvaros Kövegy Óföldeák

3 286 537 507 726 1 187 620 619 1 541

Ferencszállás

Kimaradt települések

A térségben elsőként megvalósuló Makói agglomeráció szennyvízcsatorna-beruházásához minden település rendelkezik engedélyes csatornázási tervvel, így a beruházás 2007-ben megkezdődhet a kohéziós alap forrásainak bevonásával. A 2 000 le alatti terhelésű területek közül két esetben adott a szennyvíztisztítás lehetősége: Nagylak esetében a határátkelőnél kiépült 50 m3/nap a kapacitású tisztítót lehet számításba venni, melynek felújítása és bővítése az Állategészségügyi Állomás többlet igényeinek kielégítésére folyamatban van. A tisztító további bővítéssel alkalmassá tehető a települési szennyvíz fogadására is (a településen napi 150 l/fő normatív kibocsátással számolva naponta 98 m3 kommunális szennyvíz keletkezik). Óföldeákon a szociális otthon rendelkezik saját tisztítóval, melyből a Katona-érbe vezetik a tisztított szennyvizet. A tisztító olyan módon lett kialakítva, hogy az viszonylag kisebb ráfordításokkal a településen keletkező szennyvizek befogadására is képes. A kistérség északkeleti településcsoportja már többször pályázott közösen szennyvíztisztító építésére. A Csanádpalotára tervezett objektumra létesítési vízjogi tervek készültek. KAC pályázaton kétszer is nyertek támogatást, de a többi forrást nem tudták mellétenni. Ma már nem együtt tervezik megoldani a szennyvízkezelést.

23

163/2004. (V. 21.) Kormányrendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási megvalósítási programról szóló 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet módosításáról.

24

Terra Studio Kft.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve

Makó-Rákos településrész és Királyhegyes község esetében a távolság és az alacsony kibocsátások miatt nincs esélye rentábilis megoldásnak. Az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján illegális szennyvízbekötések a településeken nincsenek. Lakossági vélemények alapján a szippantott szennyvizet alkalmanként a Marosba ürítik a begyűjtő járművekből, amely jelentős mértékben szennyezi a folyóvizet. Makó város tisztított szennyvizeinek befogadója a Maros. Az új tisztító telep üzembe helyezését követően – a technológiai váltásnak köszönhetően – a bevezetett tisztított szennyvíz minősége jelentősen javult, minősége minden tekintetben megfelel az előírásoknak. A volt gépgyári strand alatti bevezetés megszűnt, így ezen akadály az üdülőterület bővítése elől elhárult. A szennyvíztelepen keletkező szennyvíziszap (2002. évben 1 300 m3) minőségét tekintve mezőgazdasági felhasználásra alkalmas. A makói lerakónak jelenleg nincs engedélye a szennyvíziszap fogadására, így az iszap a hódmezővásárhelyi A.S.A. hulladéklerakójára kerül. A makói lerakón komposztáló üzemel, amely azonban nem tud napi 9 m3–nél több szennyvíziszapot fogadni a jelenleg nem megfelelő keverési arányok miatt. Megoldatlan az állattartó telepek és a speciális szennyvizek elhelyezése is.

4.3.
1.

A TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK
Becker-Pannonia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. telephely: 6900 Makó, Széchenyi tér 7. tel./fax: +36 (62) 510-170 e-mail: mako@becker-pannonia.hu web: www.becker-pannonia.hu alapítva: 1998. (makói üzem) tulajdonviszonyok: Jakob Becker GmbH. & Co. KG. és magyarországi magánszemély üzemvezető: dr. Geráné Mészáros Mária foglalkoztatottak száma: 17 (makói üzem) érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • • • • Fém visszanyerése hulladékból Nem fémtartalmú hulladék visszanyerése hulladékból Alap- és hulladék anyag nagykereskedelem Külkereskedelem Vegyi áru kiskereskedelem Vas-, mûszaki-, üvegáru kiskereskedelem
25

könyvvizsgálói. A. Makón külön szerződés alapján heti 2 kommunális hulladék szállítása: Apátfalva. Lázár utca 10. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • Hulladék anyag kiskereskedelem Számviteli. Csanádalberti.hu web: www. Maroslele. Kiszombor. Ferencszállás. Nagylak. Pitvaros 3. konténeres. Kövegy. beletartozik a: o o • a kommunális veszélyes hulladék kezelés. Óföldeák. 90% magántulajdon ügyvezető igazgató: Nagy György foglalkoztatottak száma: 60 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • szennyvíz-. szállítás és szelektív gyűjtés hulladékkezelés. és csapadékvíz elvezetési szolgáltatás Települési hulladékok kezelése. platós szállító) hulladékszállítás gyakorisága: szennyvíz: igény szerint.Terra Studio Kft. Cserzy Mihály u./fax: +36 (62) 550-027 e-mail: ttkft@vnet. Csanádpalota. multiliftes. Maroslele. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. telephely: 6800 Hódmezővásárhely. tel. Pitvaros kommunális hulladék szállítása: Ambrózfalva. 32.S. kéthetente kommunális szennyvíz tengelyen történő szállítása: Csanádpalota. tulajdonviszonyok: 10% önkormányzati.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. adószakértõi tevékenység Üzletviteli tanácsadás Településtisztasági szolgáltatás Egyéb szennyvízkezelési. telephely: 6724 Szeged. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 1 konténerszállító gépjármű 1 önrakodós gépjármű hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: a szállítás gyakorisága: heti legalább 1.hu/csongrmt. Makó 2.kszgysz. Kiszombor. kommunális kommunális szilárd hulladék: hetente. melybe hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: 24-25 gépjármű (szippantó autó. tel. köztisztasági szolgáltatás./fax: +36 (62) 535-780 / 535-790 e-mail: asa@vnet. Nagylak. köztisztasági tevékenység • • • 3 db öntömörítős.htm alapítva: 1994.hu 26 . Klárafalva.

zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 1 db MULTICAR öntömörítős.hu/asahodkt. szennyvíz gyűjtése. kezelés (TEÁOR 90.U. tulajdonviszonyok: magántulajdon ügyvezető: Laczi Zoltán foglalkoztatottak száma: 10 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • • • hulladékgyűjtés./fax: +36 (62) 573-514 / 573-515 e-mail: szipu@mail. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 3 db MERCEDES öntömörítős. kisebbségi tulajdonos: Hódmezővásrhelyi Vagyonkezelő Rt. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 3 db MERCEDES absetzkipper 1db STEYR abrollkipper hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: a szállítás gyakorisága: kéthetente kommunális hulladék szállítása: Földeák.A. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve web: www. Hungária Holding.02. -kezelés.hu web: alapítva: 2000.S. telephely: 6758 Röszke. kezelése közúti teherszállítás hirdetés máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás 2 db DAF típusú szippantó tgk.) úttisztítás.kszgysz. tel.03. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 1 db M. 27 hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: .tiszanet. síkosság-mentesítés 2 db STEYR öntömörítős.Terra Studio Kft. Variopress öntömörítős.T. igazgató: Reith Imre foglalkoztatottak száma: 49 érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • • • • • • hulladékgyűjtés. külterület 033/29 hrsz.htm alapítva: 1994 tulajdonviszonyok: többségi magántulajdon: A. Laczi és Fiai Településszolgáltató Kft. Nagyér 4.

1 db Liaz hulladék begyűjtésre alkalmas tgk.hu alapítva: 1994. tulajdonviszonyok: önkormányzati tulajdon (16 önkormányzat) ügyvezető igazgató: Medgyesi Pál foglalkoztatottak száma: 110 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • önkormányzati víziközművek és szennyvízközművek kezelése./fax: +36 (30) 239-5017 e-mail: web: alapítva: 2004. Kossuth u. üzemeltetése. Csanádalberti. Juhász Róbert egyéni vállalkozó telephely: 5949 Tótkomlós. (Pitvaros) 6. telephely: 6900 Makó. Nagyér. 1 db Csatornamosó a szállítás gyakorisága: az ellátott településeken 2 hetente kommunális hulladék szállítása: Királyhegyes.Terra Studio Kft. tel. 8. 28.makoviz. Makó-Térségi Víziközmű Kft. 1 db Kamaz hullaék begyűjtésre alkalmas tgk./fax: +36 (62) 211-177 e-mail: makoviz@makoviz.és Csatornamű Vállalat makói üzemegységéből alakult./a tel. tulajdonviszonyok: 100% magántulajdon foglalkoztatottak száma: 1 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • emésztőgödörből származó iszap szállítása 1 db IFA W50 LA/F gépjármű hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: kommunális szennyvíz tengelyen történő szállítása: Ambrózfalva.hu web: www. felügyelete szippantott szennyvíz szállítása szennyvíztisztítás hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: 28 . A Csongrád Megyei Víz. Magyarcsanád 5. Tinódi u. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • 1 db DAF típusú konténeres tgk. 1 db IFA L60 konténeres tgk.

tulajdonviszonyok: 100% állami tulajdonú részvénytársaság igazgató: Szabó Gábor foglalkoztatottak száma: 137 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • hulladékgyűjtés. baromfihús./fax: +36 () e-mail: hodmezo@atev. Földeák. kezelés hús-. hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: a térségben a következő településeken végzi az állati tetemek elszállítását a következő gyakorisággal (havonta): • • • • • • • • • • Ambrózfalva: van szerződés. Magyarcsanád. de még nem volt beszállítás Csanádpalota: 4 alkalom Földeák: 7-9 alkalom Királyhegyes: 4 alkalom Kiszombor: 4 alkalom Makó: 8-10 alkalom Maroslele: 9 alkalom Pitvaros: 4-6 alkalom 29 . telephely: Hódmezővásárhely. ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. Makó 7.készítmény.259 tel.hu web: alapítva: 1951. Királyhegyes. de még nem volt beszállítás Apátfalva: 4 alkalom Csanádalberti van szerződés.Terra Studio Kft. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • 1 kamerás csatornavizsgáló gépjármű 1 WOMA rendszerű nagynyomású tisztító 2 szippantó autó 1 konténerszállító gépjármű a térségben a következő településeken végez hulladékkezelési tevékenységet (kommunális szennyvíz közműves és tengelyen történő szállítása): Apátfalva. Kutasi út 1232/b Pf. gyártás 1 db MAN 18232 spec.

SWOT ANALÍZIS Gyengeségek • • • A keletkező hulladékok pontos mennyisége és összetétele ismeretlen Az alacsony csatornázottságú térségben a folyékony hulladék kezelése megoldatlan A szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás a megfelelő lakossági hozzáállás. kiemelten a hulladékgazdálkodás korszerűsítésére 30 . dögkutak problematikájának megoldása híján az élővizek. talajdegradációs problémák jelennek meg • A települések saját fejlesztési források híján nem lesznek képesek a problémák megoldásának műszaki hátterét pályázati forrásokból sem biztosítani Lehetőségek • • A lakosság környezeti tudatossága általában véve nő Egyre jelentősebb nemzeti és európai uniós források állnak rendelkezésre környezetvédelmi projektekre. lezárt lerakók Az illegális lerakás a lezárt lerakókon és egyéb helyeken jellemző problémája a településeknek Több lezárt dögkút rekultiválatlan. valamint a feldolgozóipari kapacitások hiányossága miatt kezdeti fázisban van • • • • • A térségi hulladékgazdálkodás szinte egyetlen eszköze a lerakón történő ártalmatlanítás Szinte minden településen találhatók rekultiválatlan. korszerű lerakókra. víztisztasági. sok helyen az illegális állati hulladék elhelyezése ellenőrizetlen formában tovább folyik Az állati hulladékok gyűjtésére kialakított átmeneti tárolók nem felelnek meg az előírásoknak Erősségek • • • • • • • Minden településen kialakult a rendszeres hulladék-begyűjtés megfelelő formája A begyűjtött hulladékok a hatályos előírásoknak megfelelő. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 5. a gyűjtő.Terra Studio Kft. konkrét problémáinak felmérésére és kezelésére Több településen is konkrét tervek vannak a csatornázottság növelésére. talajok és talajvizek elszennyeződése közegészségügyi. ivóvíz-minőségi. feldolgozóüzemekbe kerülnek Több településen is indultak szelektív hulladékgyűjtési programok A térség által igénybe vett hulladéklerakók és gyűjtőhelyek üzemeltetői jelentős fejlesztéseket terveznek a hulladékhasznosítás feltételeinek megteremtése céljából A települések erőfeszítéseket tesznek az illegális és lezárt lerakók. a szennyvízkezelés megoldására Veszélyek • A folyékony kommunális hulladékok és illegális lerakók. dögkutak problémájának megoldására Több település is erőfeszítéseket tesz környezeti állapotának.és begyűjtő-hálózat elégtelensége.

ennek következtében a csomagolási. 6. volt lerakók és illegális lerakók felszámolása mellett a települési folyékony hulladék problémájának a megoldása a legfontosabb prioritásként jelenik meg. A jövőben az ország gazdasági fejlődésének térbeli struktúrája várhatóan kiegyenlítettebbé válik. hanem a hulladékok hasznosítási arányának erőteljes növelése. szállítmányozás. A szennyvíztisztítást érintő hatályos rendeletek szerint és a térségi adottságok figyelembevételével a makói szennyvíz-agglomeráció csatornázására és a kapcsolódó tisztítási kapacitások kiépítésére.Terra Studio Kft. illetve 5%). Ezen túlmenően. Ezzel párhuzamosan a gazdaság. eredetű. valamint a térség dominánsan vidéki agrár jellege. Ezek közül a térségre vonatkozóan kiemelhető az országos átlaghoz viszonyított alacsony gazdasági teljesítmény. A HULLADÉK VÁRHATÓ MENNYISÉGE. illetve a bekötési hajlandóság milyenségéről. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK A keletkezett hulladékokkal kapcsolatos általános cél. mobilitás növekedése a fém és elektronikai hulladékok és gépjármű-hulladékok mennyiségének növekedését eredményezi (5%). hiszen ezek nagyban függenek az igen költséges szennyvízcsatorna és tisztító építési beruházások megvalósulásától. ez elsősorban a papír és műanyag hulladékok esetében jelent jelentősebb növekedést. A hulladékok mennyiségének növekedése a gazdaságitársadalmi fejlődés velejárója. a térség környezeti és gazdasági-társadalmi adottságaival összhangban nem elsősorban a keletkezett hulladékok mennyiségének a csökkentése jelenik meg fontos szempontként. amely mellett a feldolgozóipar. felhalmozott hulladékok. Magyarországon általános jelenség. A termelési eredetű hulladékok tekintetében a gazdaság fejlődésének felgyorsulása és a hagyományos agrárjelleg miatt a mezőgazdasági (beleértve az állati és növényvédő szer hulladékokat is) és inert szervetlen hulladékok növekedése várható (10%. lerakással ártalmatlanított hulladék mennyiségének párhuzamos csökkenésével kell járjon. illetve a szolgáltatásokhoz kötődő hulladékok mennyisége növekszik. 2010 A hulladékok mennyiségének növekedése több tényező függvénye. amely végső soron a teljes. beruházások fellendülésével – az országos tendenciákkal ellentétben – a térség mezőgazdasági jellegéből fakadóan – nem várható a szervetlen mennyiségnek csökkenése. a hulladékgazdálkodási célok között az elhagyott. A szennyvíziszapok és települési folyékony hulladékok mennyiségének növekedése igen nehezen becsülhető. hogy a hulladékgazdálkodási korlátozások önmagukban ne akadályozzák a halmozottan hátrányos helyzetű kistérség gazdasági-társadalmi fejlődését.1. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 6. amely a térségben is a gazdasági teljesítőképességének növekedését eredményezi. NÖVEKEDÉSI CÉLOK A TERVEZÉSI IDŐSZAK VÉGÉIG. valamint Nagylak (a határátkelő tisztítójához kapcsolódva) 31 .

0 Hulladékolajok 1.15 Akkumulátorok.37 Szerves 1. a térségben keletkező mennyiségek a regionális hulladékgazdálkodási tervben meghatározott programokhoz kapcsolódva történő kezelése javasolt. A folyékony települési hulladékok mennyiségének növekedése a vízfogyasztás növekedésének függvénye. a keletkező szennyvíziszap mennyiségének 70%-os növekedése mellett. Összesített növekedési cél a kommunális szilárd és folyékony hulladékok esetében (lakosságszámra vetített arány. szervetlen 0.gépjármű. MENNYISÉGI CÉLOK.03 Inert. A növényvédő szer és kórházi hulladékok mennyisége növekedésének esetében egyaránt 10% növekedés várható. kezelésük és ártalmatlanításuk jelenleg is a regionális rendszerekhez kapcsolódva folyik. 2004-2010.1 Gumihulladék 1. de 32 .2.51 Műanyag 1. 2010 Hulladék típusa Papír Műanyag Szerves Textil Üveg Veszélyes Kiemelt hulladékok PCB és PCT tartalmú hull. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve és Óföldeák (a szociális otthon tisztítójához kapcsolódva) csatornázására kerülhet sor a tervezési időszak alatt.KiselejEgészségkai tezett hulladé. A bekötési hajlandóság javulását figyelembe véve a folyékony települési hulladékok mennyisége ezen településeken az összes mennyiség 30%-ra becsülhető.15 Állati eredetű hull.03 A különböző hulladékok növekedési aránya a kistérségben.05 6.Terra Studio Kft.2 Hulladék mennyisége 22 8 40 4 4.ügyi hull.55 Veszélyes kommunális hulladék 1. Települési szilárd hulladék összetevői Papír 1. a megnövekedett mennyiségek nem indokolnak külön intézkedést. Az egyéb veszélyes és termelési hulladékok keletkezése regionális szinten sem számottevő. illetve 150 tonna/évről 165-re módosul.18-ra. 1. a tervezési időszak alatt átlagosan 5%-os növekedés várható. 1.03 Textil 1.05 1. kok vek 1. elemek 1 Elektroni. mennyiségük 3.8 tonna/évről 4. 2010/2004): 1.37 Üveg 1.05 Növényvédő szerek és csomagolóanyagaik 1. A HULLADÉKOK VÁRHATÓ MENNYISÉGE.05 1. 2010 Elérendő cél: a hulladékok mennyisége és annak növekedési üteme a gazdasági teljesítőképesség növekedésével és a társadalmi fejlődés ütemével azonos szinten.5 1 Biomassza 1.05 Csomagolási hull.66 Települési szilárd hulladék összetétele (t%).

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve elérendő célként az országos átlagok alatt alakuljon. A keletkezett hulladékok pontos mennyiségének meghatározását mihamarabb el kell végezni. felülvizsgálatuk a pontos adatok ismeretében szükséges. 2010.2.2. kommunális hulladék szervetlen 2 14 2 14 3 14 3 18 46 285 45 284 56 289 60 370 A tervezett csatornázási programok alapján. Települési szilárd hulladékok összetevői A települési szilárd hulladékok összetevői (t/év). 33 .Terra Studio Kft. a jelen mennyiségi célok tájékoztató jellegűek. 6. Főbb hulladéktípusok Fő hulladéktípusok (t/év). Miután a keletkezet hulladékok mennyisége pontosan nem ismert pontosan (2. Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor 24 Papír 50 306 48 305 60 310 65 397 Műanyag 18 111 17 111 22 113 24 144 Szerves 91 556 87 554 109 563 118 722 Textil 9 56 9 55 11 56 12 72 Üveg 10 63 10 62 12 63 13 81 Veszélyes Inert. Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Települési Települési Kommunális szilárd folyékony szennyvíziszap24 hulladékok hulladékok24 227 1389 218 1386 273 1408 295 1804 218 203 663 10581 943 268 269 210 663 21018 18115 46111 17128 125742 40093 22759 55603 20306 19676 705002 27497 18601 8125 7499 55521 1187776 2210 34 34 2278 6. fejezet).1.2. 2010.

egyedi hulladékgazdálkodási tervben rögzített célokhoz: Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék Ágazati veszélyes hulladékok Inert.Terra Studio Kft.2. nem komposztálható hulladékok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz.3. Kiemelt hulladékáramok A kiemelt hulladékáramokra mennyiségi célok konkrét meghatározása nem lehetséges. 6. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség 48 45 146 2328 207 59 59 46 146 4624 17 16 53 846 75 21 22 17 53 1681 87 81 265 4232 377 107 108 84 265 8407 9 8 27 423 38 11 11 8 27 841 10 9 30 476 42 12 12 9 30 946 2 2 7 106 9 3 3 2 7 210 45 42 136 2169 193 55 55 43 136 4309 6.3. és a térségben összesen keletkező a hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási célok a következők: • A veszélyes és ágazati. A mennyiségeket – a fentiekben meghatározott növekedési célokkal összhangban – a közeljövőben a keletkezett hulladékmennyiségek mérését célzó intézkedés eredményeire alapozva kell meghatározni. szervetlen települési szilárd hulladékok PCB és PCT tartalmú hulladékok Hulladékolajok Kiselejtezett gépjárművek Egészségügyi hulladékok Állati eredetű hulladékok Növényvédőszerek és csomagolóanyagaik Gumihulladék • A szelektív hulladékgyűjtő rendszer kialakítása A térség településein a szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítése 2008-ig: Amely a következő hasznosítási célok megvalósítását célozza: 34 . illetve az egyes gazdálkodók esetében a külön. a jelenleg keletkező mennyiségek ismeretének hiányában. A HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ CÉLOK Az Országos Hulladékgazdálkodási terv céljaival összhangban térséget érintő.

51 Műanyag 0.50 A fenti hulladékfajták 2010-ben becsült összesített hasznosítandó mennyisége településenként a Makó központú begyűjtési rendszer racionális kialakítása (szállítási távolságok. Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Papír 25 156 24 156 31 Műanyag 11 68 11 68 13 Szerves 23 139 22 139 27 Textil 1 4 1 4 1 Üveg 3 19 3 19 4 35 . 2010. Települési szilárd hulladékok 0. hasznosítási arányok.08 Üveg 0.) mellett a következő ábrán látható: Hasznosítandó hulladékok mennyisége (t/év). 0.25 Települési szilárd hulladék összetevői Papír 0.28 Települési Kommunális folyékony szennyvíziszap hulladékok 0. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Kistérségen belül kitűzött hasznosítási célok. környezettudat.25 0.Terra Studio Kft.30 Kiemelt hulladékok Csomagolási hull. 2010. Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Települési szilárd hulladékok 63 389 61 388 77 394 82 505 61 57 186 2963 264 75 75 59 186 5885 Települési folyékony hulladékok 4529 11528 4282 31435 10023 5690 13901 5076 4919 176250 6874 4650 2031 1875 13880 296944 Kommunális szennyvíziszap 553 9 9 570 Települési szilárd hulladék összetevői (t/év).25 Textil 0. 2010. együtt kezelhető mennyiség.65 Biomassza 0.61 Szerves 0. stb.

A HASZNOSÍTÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ KAPACITÁSOK KIALAKÍTÁSÁNAK CÉLJAI. Óföldeákon és Nagylakon oldódhat meg a csatornahálózat kiépítésével és a tisztítókapacitások bővítésével. A forráshiánnyal küszködő települések esetében a csatornázás és „szokásos” 36 . megoldásokat kell találni. illetve szennyvíz-agglomerációk kialakítása javasolt. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség 158 33 202 24 23 74 1187 106 30 30 24 74 2358 69 14 88 11 10 32 516 46 13 13 10 32 1026 141 29 180 22 20 66 1058 94 27 27 21 66 2102 5 1 6 1 1 2 34 3 1 1 1 2 67 19 4 24 3 3 9 143 13 4 4 3 9 284 A kiemelt hulladékáramokra vonatkozó mennyiségi célok meghatározása az ismert hasznosítási arányok és a elvégzendő mérések eredményeire alapozva történhet. PRIORITÁSAI Az egyes hasznosítási kapacitások kiépítése a fent megadott szelektív gyűjtési-hasznosítási célokban meghatározott mennyiségeknek megfelelően minden településen kiépítésre kell kerüljön. Ezeken a településeken a szennyvizek kezelésének megoldása – a nemzeti fejlesztési tervek szerint – 2015 után történhet meg.4. ahol a nemzeti tervek szerint 2015-ig nem szennyvízelvezető tisztító-kapacitások kiépítése. korszerűsítésével. ahol adott a lehetőség a szükséges fejlesztések megvalósítására. az előkezelés tekintetében olyan már működő hulladékgazdálkodási központok fejlesztése célszerű. Ezen túlmenően. 6. A hasznosító és ártalmatlanító kapacitások kiépítésének prioritásai: • A folyékony kommunális hulladék ártalmatlanítása és hasznosítása – tisztítókezelőmű kialakítása Makó-Rákos – Királyhegyes térségében A térség szennyvízkezelési problémáinak megoldása – a nemzeti prioritások és a helyi lehetőségek alapján – a tervezési időszak végéig csak a makói szennyvízagglomerációban.Terra Studio Kft. Azon településeken. Csanádpalotán. és amelyek kapcsolódnak azon hulladékgazdálkodási szervezetekhez melyekkel az adott települések a hulladék begyűjtésének folyamatában jelenleg is együttműködnek. A térség többi településén a folyékony hulladékok begyűjtése és kezelése elsődleges feladat. azonban Királyhegyes és MakóRákos valósul esetében meg a a csatornázás hosszabb és távon sem nem oldható meg egyedi gazdaságosan.

hidrogeológiai jellemzésére. a hulladékok fajtái ismeretlenek. A kiépítendő létesítmények kapacitását a kialakítandó agglomerációkban keletkező hasznosítandó hulladékok mennyiségéhez kell méretezni. Miután a lerakott mennyiségek. lerakó. gyűjtőpontok és átmenetitároló-kapacitások (hulladékudvarok) kiépítése. valamint az ott található hulladékok mennyiségének és típusának meghatározására. Csanádpalotán. A térségi folyékony hulladékok kezelése és a hosszú távú fejlesztési lehetőségek középtávon figyelembevételével biztosítja a térség Királyhegyes más Makó-Rákos szennyvizének térségében megfelelő kialakítandó alternatív folyékony hulladék befogadó-. amely később a két település/rész igényeinek megfelelően módosítandó. hulladékhasznosító agglomerációk létrehozása – a makói hulladéklerakó hasznosítási kapacitásainak fejlesztése. lezárt lerakók helyének meghatározására.Terra Studio Kft. tisztító.és kezelőmű kialakítása települései ártalmatlanítási lehetőségét. az egyes helyszínek geológiai. A FELHALMOZOTT-HULLADÉK TÁROLÓK. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve tisztítómű építésének alternatívája a folyékony hulladékok tengelyen történő szállítása biológiai folyamatokon a alapuló. amely meghatározza a térségi prioritásokat és a munkálatok elvégzésének sorrendjét. A kiépítendő létesítmények kapacitását a kialakítandó agglomerációkban keletkező ártalmatlanításra szánt hulladékok mennyiségéhez kell méretezni. amely ki kell terjedjen: • • • • az elhagyott hulladékok. Óföldeákon és Nagylakon kívül keletkező folyékony hulladékok mennyiségéhez kell méretezni. amely alapján minden volt. • Az állati hulladék begyűjtési rendszerének kialakítása – átmeneti tárolók és agglomerációk létrehozása. elhagyott szennyezés felszámolási és rekultivációs tervei is elkészülhetnek. Ezen információk alapján 2006-ig térségi rekultivációs tervet kell készíteni. ILLEGÁLIS ÉS LEZÁRT HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA. 37 . hogy 2010ig történjen meg az ilyen létesítmények teljes felszámolása.5. rekultivációja. elhagyott hulladékok hulladékgazdálkodási célja. REKULTIVÁCIÓJA A felhagyott hulladéklerakókkal. A kiépítendő létesítmény kapacitását a makói szennyvíz-agglomerációban. első lépésben ezek felmérése kell megtörténjék. 6. kapcsolódás a hódmezővásárhelyi lerakó hulladékhasznosítást célzó fejlesztéseihez. kis ráfordítást – igénylő tisztítókezelőművekbe. • Szelektív hulladékgyűjtő rendszer kialakítása. a tulajdonviszonyok tisztázására. illetve hosszabb távon – a térség más településeinek szennyvízkezelési feladatainak megoldása után – a két kisebb település/rész folyékony hulladék problémájának megoldását.

tanárok részére Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése Felelős Makó és Térsége Önkormányzati Társulás Makó és Térsége Fejlesztési Kht. Települési önkormányzatok Makó és Térsége Fejlesztési Kht. CSELEKVÉSI PROGRAM 7. A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Termelő vállalkozások Időzítés Költség 2005 4 M Ft Települési önkormányzatok Makó és Térsége Önkormányzati Társulás Makó és Térsége Fejlesztési Kht. Óföldeák Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Nagyér. Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Közvetlen érintettek köre Lakosság Települési önkormányzatok Makó és Térsége Fejlesztési Kht. Kövegy • Apátfalva. Ft/fő foly. így különösen a kiszombori olajbányászati olajos iszap-tároló felszámolása. 2005 A kivitelezési költség 45%-a Térségi rekultivációs terv elkészítése. amely kiterjed az egyes településeken keletkezett hulladékok a keletkezés helyén történő mérésére a különböző hulladékfajták esetében statisztikai minta alapján. amely kiterjed: A felhagyott hulladéklerakókra Elhagyott hulladékra Állati hulladékok gyűjtésére használt területekre Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Hulladékgazdálkodási agglomerációk Érintett önkormányzatok Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2005-2006 5-8 millió Ft 38 . A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Termelő vállalkozások 2004-2005 a jelenlegi kapacitással megoldható 2004-2005 nincs költségvonzata Települési önkormányzatok Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Hulladékgazdálkodási agglomerációk Érintett önkormányzatok Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Makó és Térsége Fejlesztési Kht. Magyarcsanád. Maroslele. Kiszombor. INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS. 7. Települési önkormányzatok 2004-től 15 e. TERVEZÉS. Királyhegyes. beleértve . Települési önkormányzatok Makó és Térsége Fejlesztési Kht. LAKOSSÁGI TUDATFORMÁLÁS Cselekvési program Térségi hulladék-monitoring program. Klárafalva • Ambrózfalva.Terra Studio Kft. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A térségi rekultivációs tervben elsődleges prioritást kell kapjanak az elhagyott veszélyes hulladékok. Nagylak • Földeák. Pitvaros • Csanádpalota. A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Termelő vállalkozások Települési önkormányzatok Makó és Térsége Fejlesztési Kht. és különös tekintettel a kiemelt hulladékáramokra Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása: • Makó • Ferencszállás.1. Csanádalberti.

millió Ft/db Települési önkormányzatok és a fenntartásukban működő oktatási intézmények Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek 2004-től Program foly.2. Ft. Ft/db 2005-től 1-5 millió foly. Ft./sziget 2004-2005 5-10 millió Ft/db 39 . Cselekvési program A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése Települési folyékony hulladék hasznosító és ártalmatlanító létesítmény kialakítása MakóRákos – Királyhegyes térségében Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein (ahol a lakosságszám meghaladja az 1000 főt) Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata.Terra Studio Kft. kidolgozása: 50 e. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Települési rekultivációs tervek elkészítése. A BEGYŰJTÉST. amely kiterjed: A felhagyott hulladéklerakókra Elhagyott hulladékra Állati hulladékok gyűjtésére használt területekre Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről Települési önkormányzatok Egyedi esetben a hátrahagyott hulladék tulajdonosa Települési önkormányzatok Egyedi esetben a hátrahagyott hulladék tulajdonosa Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok és a fenntartásukban működő oktatási intézmények Az oktatási intézményekben tanulók Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság 2006 3-5. fejlesztése Felelős Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Az érintett mikrotérségek hulladékgazdálkodási agglomerációi Az érintett önkormányzatok Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Közvetlen érintettek köre Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság Az érintett mikrotérségek hulladékgazdálkodási agglomerációi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Jelentős hulladéktermelő szervezetek Lakosság Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Időzítés Költség 2008-ig nincs költségvonzata 2006-ig 30-50 millió Ft 2008-ig 30 millió Ft/db 2006-ig 350-470 e. Ft/db Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről 7. ill. szükség esetén azok lezárása. 2004-től 1-5 millió foly. lásd 7 fejezet: „Hulladékgazdálkodási célok”. HASZNOSÍTÁST ÉS ÁRTALMATLANÍTÁST ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK Az egyes létesítmények kapacitásának meghatározása a hulladéktípusokra vonatkozó mennyiségi és hasznosítási céloknak megfelelően kell történjék.

Terra Studio Kft. elhagyott szennyezések felszámolása az elkészült térségi rekultivációs terv alapján Települési önkormányzatok Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Egyedi esetben az elhagyott hulladék tulajdonosa 2008-ig Technológiától függ. mint a komposztáló 2006-2010 9-11 e. mezőgazdasági. zata nem ismert 40 .és élelmiszeriparihulladékhasznosító-mű kialakítása a Makói Ipari Park területén Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Üzemeltető szervezet Makó Város Önkormányzata Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Üzemeltető szervezet Makó Város Önkormányzata Makó és Térsége Fejlesztési Kht. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Szelektíven gyűjtött hulladékelőkezelő kapacitások (tömörítő. fejezetben – Térségi hulladékgazdálkodási „Hulladékgazdálkodási célok” – koordinációs hálózat nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz 2004-től költségvon foly. a zárt rendszer költsége 60-70%kal több. Ft/m2 A 6. Az ipari park menedzsment szervezete Külső beruházó Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Jelentős hulladéktermelő szervezetek Lakosság Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Üzemeltető szervezet Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Jelentős hulladéktermelő szervezetek Lakosság Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Jelentős hulladéktermelő szervezetek Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Egyedi esetben az elhagyott hulladék tulajdonosa Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Egyedi esetben az elhagyott hulladék tulajdonosa Lakosság Jelentős hulladéktermelő szervezetek Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010-ig 50-70 millió Ft 2007 15e Ft/tonna/év 2008-ig 55 millió Ft Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. valamint a lakossági zöld hulladékok esetében kapcsolódva a hulladékhasznosítóműhöz Lakossági szerves hulladék-. bálázó gép) hulladékgazdálkodási céloknak megfelelő fejlesztése és kialakítása a Makói Regionális Hulladéklerakóban Makó Város Önkormányzata Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Üzemeltető szervezet A komposztáló kapacitások növelése a makói hulladéklerakón Szelektív hulladék átrakó és előkezelő állomás létesítése a Makói Regionális Hulladéklerakón a kapcsolódó logisztikai fejlesztésekkel.

Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. A szennyvíz kezelésének megoldását jelenthetné a Csanádpalota központú rendszerhez való csatlakozás. Ambrózfalva jelenleg nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem. A folyékony települési hulladék gyűjtésében közreműködő kijelölt közszolgáltató nincs. a felszíni és felszín alatti vizeket. Ambrózfalván a szelektív gyűjtés bevezetése megkezdődött. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TELEPÜLÉSENKÉNTI BONTÁSBAN 8. A település szennyvízkezelése megoldatlan: a szikkasztókból elszivárgó szennyvíz szennyezi a felszíni és felszín alatti vízkészletet és a talajt. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. AMBRÓZFALVA TERV ÖSSZEFOGLALÁSA A község területén illegális hulladéklerakó nem található. jelenleg földtakarással borított. elhagyott szennyezések felszámolása. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. a régi hulladéklerakót 1997-ben bezárták.. A települési szilárd hulladékot gyűjti és Hódmezővásárhelyre szállítja a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. tanárok részére. hiszen ennek megvalósulására jogszabályi garancia van. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése.1.Terra Studio Kft. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. veszélyezteti a talajt. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. altalaja agyagos. Ez a jelenleg már növényzettel fedett lerakó potenciális szennyező forrás. A szippantós kocsival összegyűjtött szennyvizet 2004. 41 . évtől a tótkomlósi szennyvíztisztító telepre szállítják. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Ambrózfalvát a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével.

a 43-as út és a külterületi utak mentén. 42 . elhagyott hulladék van a felhagyott agyagbánya területén. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. posta előtt. ilyen az iskolánál található fűtőolaj tartály és a TÜZÉP telepen található gázolaj tartály. a hulladékot Makóra szállítja. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató a Makó Térségi Vízközmű Kft. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. a magántulajdonú erdőkben. nádasokban. a szippantott szennyvizet Makóra szállítja. végzi. APÁTFALVA Apátfalván több területen történik illegális hulladéklerakás. így potenciális szennyezőforrás a felhagyott lerakó. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. A 6. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek Térségi rekultivációs terv elkészítése.. Apátfalván jelenleg nincs megoldva a kommunális szennyvízkezelés: a keletkező folyékony hulladék túlnyomó többsége elszikkad. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Több ilyen terület található a Maros partján. Az igen magas számú (40) külterületi lakott helyek szennyvízkezelését – költségtakarékossági és műszaki okok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakításával kell megoldani. a volt MGTSZ gépműhely környékén. melyek a műszaki védelem hiányában veszélyeztetik a környezetet. parkolók. 8. ezzel szennyezve a talajt és a vizeket. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Apátfalvát a következők érintik: • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével.2. A településen felülvizsgálatra szoruló dögkút található. vasút mente. Jellemzően szemetes helyek a boltok környéke. A hulladék gyűjtését és szállítását a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Jelentős elkészítése. amelyből a tetemeket átmeneti tárolást követően a hódmezővásárhelyi ATEV hetente kétszer szállítja el. Nem megfelelően rekultivált. Apátfalván szelektív gyűjtés nem került bevezetésre.Terra Studio Kft. a csatornahálózat kiépülésével megoldódik. A makói szennyvíz agglomeráció részeként a folyékony települési hulladék kezelése 2010-ig.

A külterületi lakott helyek esetében zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása szükséges. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. A településen megindult a szelektív hulladékgyűjtés. A szippantott szennyvizet 2004-től Tótkomlósra szállítják. 43 . fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz.3. végzi. A szennyvízkezelés a településen nincs megoldva. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Települési rekultivációs tervek elkészítése. tanárok részére. Jelenleg nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem. gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Csanádalbertit a következők érintik: • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Jelentős elkészítése. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. a szikkasztott szennyvizek szennyezik a talajt és a vizeket. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. melynek megvalósulását jogszabály garantálja. Térségi rekultivációs terv elkészítése. elhagyott szennyezések felszámolása.Terra Studio Kft. felhagyott hulladéklerakó nem található. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. A 6. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítják. CSANÁDALBERTI Csanádalberti területén illegális lerakó. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. célszerű megoldás a Csanádpalotai rendszerhez való csatlakozás. elhagyott hulladék vagy nem megfelelően rekultivált. A kommunális hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről.

A lerakó alatt a talaj agyagos. A mindenféle műszaki védelmet nélkülöző szemétkupacok veszélyforrást jelentenek az összes környezeti elemre. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A szennyvíz összegyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs. A jogszabályi előírásoknak megfelelően települési szennyvíz csatorna és tisztító épül 2015ig. A kommunális hulladékot Makóra szállítják. Jellemzően szemetes helyek az üzletek környéke. A Mezőhegyesi út mentén található régi. A 6. Térségi rekultivációs terv elkészítése. területe kerítéssel védett. felhagyott lerakó nem megfelelően rekultivált. felülvizsgálata folyamatban van. látja el. 44 . mellékutcák. CSANÁDPALOTA Csanádpalotán illegális hulladéklerakó a kertek között és az utak mentén több helyen van. buszmegállók. Agyagos altalaja bizonyos fokú védettséget biztosít. Szennyvízkezelése jelenleg nincs megoldva: a szikkasztott szennyvizek a talajt és vizeket szennyezik. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. a közszolgáltatást a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. A település területén felülvizsgálatra szoruló dögkút található.Terra Studio Kft. amelyben az állati hullák átmeneti tárolása történik. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek.4. A szelektív gyűjtés bevezetése még nem kezdődött meg. régi temető. iskolák környéke és a régi szeméttelep. azonban így is potenciális szennyezője a talajnak és felszíni / felszín alatti vizeknek. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. a szippantott szennyvizet Makóra és Mezőhegyesre szállítják. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. A hódmezővásárhelyi ATEV hetente kétszer szállítja el a tartalmát. Jelentős elkészítése. tanárok részére.

A kommunális hulladékot a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Térségi rekultivációs terv elkészítése. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Csanádpalotát a következők érintik: • • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. elhagyott szennyezések felszámolása.Terra Studio Kft. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről.. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. Megkezdődött a szelektív gyűjtés bevezetése is. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. elhagyott hulladék vagy nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó nincs. A rendszer üzemeltetője az Aquaplus Kft. FERENCSZÁLLÁS Ferencszállás területén illegális lerakó. Jelentős elkészítése. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A település szennyvízcsatornával 100%-ban lefedett. tanárok részére.5. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. A 6. a Klárafalván működő tisztítóhoz csatlakozik. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Települési rekultivációs tervek elkészítése. gyűjti és szállítja Hódmezővásrhelyre. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Ferencszállást a következők érintik: 45 .

Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. a régi. a hulladékot a hódmezővásárhelyi lerakóra szállítják. Földeákon található egy felülvizsgálatra szoruló dögkút. Jelentős elkészítése. Az agyagos altalj bizonyos fokú védettséget biztosít.S. azonban a lerakó így is veszélyforrást jelent a talaj és a vizek tekintetében. Térségi rekultivációs terv elkészítése. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. A szennyvizek jelentős részét elszikkasztják. jelenleg földtakarással borított. tanárok részére. szennyezve ezzel a talajt és a vizeket.A. A 6. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. A folyékony kommunális hulladék kezelése jelenleg nem megoldott. A szennyvíz összegyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs. A folyékony kommunális hulladék kezelése 2010-ig megoldódik: a makói szennyvíz agglomeráció részeként itt is kiépül a szennyvíz csatorna. végzi. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén.6. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. A külterületi lakott helyek esetében – a hálózatba való bekapcsolás magas költségei miatt és a pangó szennyvizek kialakulásának elkerülése érdekében – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása célszerű. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Földeákot a következők érintik: 46 . felhagyott lerakó azonban nem megfelelően rekultivált: agyagbánya gödörben kialakult. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A kommunális hulladék gyűjtését és szállítását az A. FÖLDEÁK Földeákon illegális lerakó nem található. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével.Terra Studio Kft. a szippantott szennyvizet Makóra szállítják. Szelektív gyűjtés nem került bevezetésre a településen.

Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. réteket és az iskola környékét. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Királyhegyes-Apátfalvai összekötőút).Terra Studio Kft. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. gyűjti és szállítja a makói szennyvíz tisztító telepre. KIRÁLYHEGYES Királyhegyes területén illegális hulladéklerakók az utak mentén alakultak ki (pl. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Ezek a teljes egészében védelem nélküli szeméthalmok folyamatos veszélyt jelentenek minden környezeti elemre. Jelentős elkészítése. 47 . Nem megfelelően rekultivált lerakó vagy elhagyott hulladék a település területén nincs. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. a hulladékot Makóra szállítják. elhagyott szennyezések felszámolása. végzi.: Makói bekötőút. A kommunális hulladék gyűjtését és szállítását a Laczi és Fiai Kft. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. tanárok részére. A folyékony kommunális hulladék kezelése nincs megoldva: a keletkezett szennyvizek túlnyomó többsége elszikkad talaj és vízszennyezést okozva. A 6. a szippantott szennyvizet a Makó-Térségi Vízközmű Kft. Térségi rekultivációs terv elkészítése. Szelektív gyűjtés a településen nem került bevezetésre. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével.7. ezeken túl jellemzően szemetes helynek jelölték meg a kérdőíveket kitöltők a focipályát. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről.

Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Jelentős elkészítése. zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása indokolt. a Feneketlen tónál és az országhatár irányában. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. tanárok részére.Terra Studio Kft.8. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem és költséghatékony megoldással nem is csatlakoztatható. a nem megfelelő viselkedési formákból fakadóan alkalmanként szemetes a boltok. • Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. A folyékony kommunális hulladék kezelésére alternatív megoldást kell találni. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Térségi rekultivációs terv elkészítése. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. 48 . Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. kocsmák. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A kérdőívek alapján többnyire elégedettek a település tisztaságával. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Királyhegyest a következők érintik: • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A településen a szikkasztók felszámolása. így a környezeti elemekre veszélyt jelentő illegális hulladéklerakó található: a település belterületétől keletre. buszmegállók környéke. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. KISZOMBOR Kiszomboron két műszaki védelem nélküli. Települési folyékony hulladék hasznosító és ártalmatlanító létesítmény kialakítása Makó-Rákos – Királyhegyes térségében. A 6.

amely 1988-ban telt meg. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. így potenciális szennyezőforrás a falutól 2 km-re. ezzel a folyékony kommunális hulladék kezelése megoldódik. 49 hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek . Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. A folyékony kommunális hulladék kezelése nem megoldott. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. elhagyott szennyezések felszámolása. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. tanárok részére. valamint a településtől délre található MOL fúrási olajiszap tároló.Terra Studio Kft. az Óbebai út mentén lévő felhagyott lerakó. végzi. 2010-ig a településen – a makói szennyvíz agglomeráció részeként – kiépül a szennyvízcsatorna hálózat. A kommunális hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Kiszombort a következők érintik: • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Kiszomoboron elkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. ezzel a talajt és a vizeket szennyezve. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítják. Települési rekultivációs tervek elkészítése. a szippantott szennyvizet a makói szennyvíztisztító telepre szállítja. A külterületi lakott helyek esetében – a magas költségek miatt és a pangó szennyvizek kialakulásának elkerülése érdekében – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása célszerű. A szennyvizek jelentős részét szikkasztják. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése.. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Nem megfelelően rekultivált. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. A településen felülvizsgálatra szoruló dögkút üzemel. Jelentős elkészítése.

KLÁRAFALVA Klárafalva területén illegális hulladéklerakó és elhagyott hulladék nincs.. A kérdőívek alapján a település általában tiszta. Nem megfelelően rekultivált. A 6. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek így potenciális szennyezőforrás a település felhagyott hulladéklerakója 50 . A 6. Jelentős elkészítése. területén működik. A településen megkezdődött a szelektív gyűjtés bevezetése. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Térségi rekultivációs terv elkészítése. Zsombóson. tanárok részére. A hulladékgyűjtési és –szállítási közszolgáltatást a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén.9. elhagyott szennyezések felszámolása.Terra Studio Kft. alkalmanként szemetesek a parkolók. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Térségi rekultivációs terv elkészítése. a csatornázottság 100%-os. Települési rekultivációs tervek elkészítése. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. látja el. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Klárafalvát a következők érintik: • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Klárafalván a folyékony hulladék kezelése megoldott. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. a szennyvíztisztító telep a Németh Toll Kft. A rendszer üzemeltetője az Aquaplus Kft. 8. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja.

azonban a szennyeződés lehetősége nincs kizárva. A hulladék gyűjtését és szállítását a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. azonban célszerű a csanádpalotai tisztítóhoz való csatlakozása a rendszer bővítésével. tanárok részére.10. A település folyékony kommunális hulladékának elhelyezése nincs megoldva. 51 hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek . Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. A külterületi lakott helyek esetében költségkímélés és műszaki okok miatt zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása jelenthet megoldást. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Jelentős elkészítése. a szippantott szennyvizet a makói szennyvíztisztító telepre szállítják. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8. végzi. Nem megfelelően rekultivált. a hulladékot a Makói Regionális Hulladéklerakóra szállítja. így potenciális szennyezőforrás a téglagyári agyaggödör (felhagyott bányagödör). elhagyott szennyezések felszámolása. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Térségi rekultivációs terv elkészítése. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs. Kövegy nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Szelektív gyűjtés Kövegyen nem került bevezetésre. a keletkező szennyvíz túlnyomó többsége a talajt és a vizeket szennyezve elszikkad. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. KÖVEGY Kövegy területén illegális hulladéklerakó nincs. Az agyagos altalaj némi védelmet biztosít. amely korábban lerakóként működött. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Települési rekultivációs tervek elkészítése.Terra Studio Kft. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Kövegyet a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről.

kiépül a szennyvízelvezető csatornahálózat. nem megfelelően rekultivált régi lerakó is potenciális veszélyforrás. 2010-ig – a makói szennyvíz agglomeráció keretében – megoldódik a folyékony kommunális hulladék kezelése. 8. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Magyarcsanádot a következők érintik: • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Magyarcsanád területén felülvizsgálatra szoruló dögkút található. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. A szilárd kommunális hulladék gyűjtését és szállítását a Laczi és Fiai Kft. MAGYARCSANÁD Magyarcsanád területén több. elhagyott szennyezések felszámolása. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására nincs kijelölt közszolgáltató. a régi focipályánál. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. a felhagyott kubikgödörnél.11. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Közreműködés: 52 . A településen nem került bevezetésre szelektív hulladékgyűjtés. a hulladékot Makóra szállítják. A magas számú (24) külterületi lakott hely esetében költségkímélés és műszaki okok miatt zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása indokolt. végzi. a vasút környékén. a környezetre veszélyt jelentő illegális lerakó található: több helyen a Maros árterén. A kérdőíves felmérés szerint Magyarcsanádon kiemelten fontos probléma a növényi hulladék elhelyezésének megoldatlansága. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A 6. A felhagyott. A település folyékony hulladékkezelése jelenleg megoldatlan: a szennyvizek túlnyomó többsége a talajt és a vizeket szennyezve elszikkad. a bekötő és mellékutak mentén. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása.Terra Studio Kft. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről.

így potenciális szennyezőforrás a régi hulladéklerakó. Földeáki út mentén.. melyek a műszaki védelem hiányában jelentős környezeti veszélyforrások. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Makót a következők érintik: • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. ilyen terület az Ardicsban lévő bakagödör. a szippantott szennyvizet a makói tisztítóra szállítja. a kivezető utak mentén. Térségi rekultivációs terv elkészítése. Jelentős elkészítése. Ilyen területek találhatók a Királyhegyesi út mentén az Ipari Parkkal szemben. A város folyékony hulladékának kezelése részben megoldott: a makói szennyvíztisztító telep fogadja a csatornázott településrészek szennyvizét és a tengelyen beszállított szennyvizet. Az agglomeráció bővítéséhez kapacitásbővítésre lesz szükség. a Maros parti strandlejárónál. MAKÓ Makó területén több helyen található illegális lerakó vagy elhagyott hulladék. az előírásoknak teljes körűen megfelel.5%). A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. melynek tervei elkészültek. Makón megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. Nem megfelelően rekultivált. a bevont területek kiterjedése folyamatosan bővül. Rákos út – városhatár mögötti fás területen. végzi. Gondot okoz a csatornák elöregedése is. 53 . A korszerű lerakó 1999-ben épült Phare támogatásból. A hulladék gyűjtését és szállítását a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. a hulladékot a Makói Regionális Hulladéklerakóra szállítja. Ezek részét képezi a keletkező szennyvíziszap átmeneti tárolására alkalmas kapacitás kiépítése. A 35 évnél idősebb szakaszok csak rekonstrukciót követően üzemelhetnek biztonságosan. A rendszer fejlesztése 2007-ben megkezdődhet. Ószegedi út felhagyott bánya. A szennyvíz kezelésére kijelölt közszolgáltató a Makó-Térségi Vízközmű Kft. melyek átlagéletkora 20 év. Gerizdesi bányagödör. A telep az előírásoknak megfelel. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. A településen egy önkormányzat által felügyelt dögkút működik. A csatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya a lehetőségekhez mérten alacsony (22.Terra Studio Kft. A 6. a makói szennyvíz agglomeráció központja. tanárok részére. 2010-ig kiépül.12.

nem megfelelően rekultivált régi lerakó. A 6. Települési folyékony hulladék hasznosító és ártalmatlanító létesítmény kialakítása Makó-Rákos – Királyhegyes térségében. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről.13. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • • • • • • • • • • Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében.Terra Studio Kft. Mezőgazdasági. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. elhagyott szennyezések felszámolása. Szelektív hulladék átrakó és előkezelő állomás létesítés a Makói Regionális Hulladéklerakón. tanárok részére.és élelmiszeripari. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. MAROSLELE Maroslelén illegális hulladéklerakó nincs. Jelentős elkészítése. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Térségi rekultivációs terv elkészítése. Hulladék-előkezelő kapacitások a hulladékgazdálkodási céloknak megfelelő fejlesztése és kialakítása a Makói Regionális Hulladéklerakóban. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. A hulladék gyűjtésével és szállításával kapcsolatos közszolgáltatást a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. azonban potenciális szennyezőforrás az Ószegedi út mellett található. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Maroslelén megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. 54 . A településen felülvizsgálatra szoruló dögkút található. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. látja el.hulladékhasznosító-mű kialakítása a Makói Ipari Park területén. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése.

Jelentős elkészítése. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Maroslelét a következők érintik: • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Települési rekultivációs tervek elkészítése. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. A külterületi lakott helyek szennyvízkezelése – költségtakarékossági és műszaki okok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakításával megoldható. tanárok részére. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. így a folyékony kommunális hulladék kezelése 2010-ig megoldódik. elhagyott szennyezések felszámolása. a csatornahálózat kiépül. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. ezzel szennyezve a talajt és a vizeket. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja.. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. a szippantott szennyvizet Makóra szállítja. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A folyékony hulladék kezelése jelenleg nincs megoldva: a szennyvizek túlnyomó többsége elszikkad. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Maroslele a makói szennyvíz agglomerációhoz tartozik. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 55 .Terra Studio Kft. Térségi rekultivációs terv elkészítése. A 6. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről.

Térségi rekultivációs terv elkészítése. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására nincs kijelölt közszolgáltató. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 56 . Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről.S. Nagyéren szelektív gyűjtés nem került bevezetésre. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén.Terra Studio Kft. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. A folyékony kommunális hulladék kezelése megoldatlan: a keletkező szennyvizeket elszikkasztják.A. A 6. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Nagyért a következők érintik: • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. NAGYÉR Nagyér területén illegális vagy nem megfelelően rekultivált lerakó nincs. a szippantott szennyvizet Makóra vagy Tótkomlósra szállítják. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz.14. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8. végzi. amely a talajt és a vizeket szennyezik. A hulladék gyűjtését és szállítását az A. Nagyér jelenleg nem tagja egyetlen szennyvíz agglomerációnak sem. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. azonban célszerű a Csanádpalotán épülő tisztító bővítésével a csanádpalotai agglomerációhoz csatlakoznia. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Jelentős elkészítése. tanárok részére. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. A külterületi lakott helyeken – költségtakarékossági és műszaki megfontolásból – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kiépítése a megfelelő megoldás. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja.

Térségi rekultivációs terv elkészítése. egyeztetések folynak a volt TSz jogutódjával a felhalmozott hulladékok kapcsán felmerülő problémák megoldására. Települési rekultivációs tervek elkészítése. a határátkelő környéke és a mellékutcák gyakran szemetesek. tanárok részére. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. melyek a műszaki védelem hiányában veszélyeztetik a környezetet: a 43-as főút mellett és a Maros parton több helyen van illegális lerakó. végzi. Jelentős elkészítése. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A település által régebben használt volt lerakó tulajdonjoga jelenleg tisztázatlan. NAGYLAK Nagylakon több helyen találhatók illegális lerakók. A határállomáson üzemelő tisztító bővítést követően alkalmassá tehető a településen keletkező folyékony hulladék fogadására és kezelésére. A szennyvíz begyűjtésére és szállítására közszolgáltató nincs kijelölve. Nagylak folyékony kommunális hulladékának kezelése jelenleg megoldatlan: a keletkező szennyvizek túlnyomó többsége a talajt és a vizeket szennyezve elszikkad. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A településen megkezdődött a szelektív gyűjtés bevezetése. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8. A nagy számú (24) külterületi lakott hely szennyvízkezelésének megoldása – költségtakarékossági és műszaki okok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók lehetséges. elhagyott szennyezések felszámolása. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. 57 hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek . A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Nagylakot a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. A hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.15. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében.Terra Studio Kft.

Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése Települési rekultivációs tervek elkészítése.16. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. melyet törmelékborítás takar. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. A hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. de településen működő szociális otthon biológiai fokozatú tisztítója. ezzel szennyezve a talajt és a vizeket. Nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja.Terra Studio Kft. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. a szennyvizek jelentős részét elszikkasztják. végzi. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására nincs kijelölt közszolgáltató. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Óföldeákot a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Óföldeákon szelektív gyűjtés nem került bevezetésre. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A 6. azonban potenciális szennyezőforrás a régi agyagbánya területén található felhagyott hulladéklerakó. A 12 külterületi lakott helyen – költségtakarékossági és műszaki okok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók építése jelenti a megoldást. elhagyott szennyezések felszámolása. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. A kommunális szennyvíz kezelése nincs megoldva. azonban a szennyezés nem zárható ki. Az agyagos altalaj bizonyos fokú védelmet jelent. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. ÓFÖLDEÁK Óföldák területén illegális hulladéklerakó nem található. tanárok részére. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. 8. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. képes fogadni a település szennyvizét. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. 58 .

hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek Térségi rekultivációs terv elkészítése. Külterületi lakott helyein – költségtakarékosság és műszaki szempontok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása indokolt. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. 59 . A település folyékony kommunális hulladékkezelése nincs megoldva.17. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. nem megfelelően rekultivált lerakó. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Jelentős elkészítése. szennyezve a talajt és a vizeket. végzi.Terra Studio Kft. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. így még a természeti adottságok sem jelentenek védelmet. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs. azonban megoldást jelenthet a csanádpalotai rendszer bővítése. a keletkező szennyvizek jelentős része elszikkad. Szelektív gyűjtés nem került bevezetésre a településen. amely egy homokbánya területén található. Pitvaros területén található egy felülvizsgálatra szoruló dögkút. A 6. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Pitvaros nem tagja egyetlen szennyvíz agglomerációnak sem. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. a szippantott szennyvizet Mezőhegyesre szállítják. A hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Pitvarost a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. 8. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. Települési rekultivációs tervek elkészítése. azonban potenciális szennyezőforrás a régi. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. PITVAROS Pitvaros területén nem található illegális hulladéklerakó.

hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 60 . Jelentős elkészítése. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. tanárok részére. Térségi rekultivációs terv elkészítése. A 6. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz.Terra Studio Kft. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. elhagyott szennyezések felszámolása.

kapcsolattartó neve és elérhetősége): ... A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve MELLÉKLETEK A TELEPÜLÉSEKNEK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV A TELEPÜLÉS NEVE: ...% Gázvezetékek építésének ideje: ...................... ............. lakásállomány Lakónépesség: ................................................................................................................................. KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE: .... 61 ............................................................... fő Összes lakás száma: ...................................................... méter..... db Külterületi lakott helyek száma (pl........................................................................................................................ kapcsolattartó neve és elérhetősége): ...................... ..... A vezetékes gáz szolgáltató szervezete (a szolgáltató neve................. Lakosság............................................................................................. ............ elhelyezkedése (pl......................................................................................... év A gázvezeték-hálózat tulajdonosa: ............. tanyák): ....... év A vízvezeték-hálózat tulajdonosa: .......... db A település lefedettsége: ... ................................. A vezetékes ivóvíz-szolgáltató szervezet (a szolgáltató neve.................... méter Járdák hossza............................... méter Szilárd burkolattal ellátott utak hossza: ............................. csak településközpont........................................... db Vízvezetékek építésének ideje: ............................Terra Studio Kft. Vezetékes gázszolgáltatás Vezetékes gázszolgáltatásba bekötött lakások száma: ......................................... db Úthálózat A települési utak hossza: ...... % Vezetékes ivóvíz szolgáltatás Vezetékes ivóvízhálózatba bekötött lakások száma: ................................................ vagy lefedettség %-ban) : .........

.................................... % Olaj: . db A település lefedettsége: ............ ... A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Villamosenergia-ellátás A hálózatba bekötött lakások száma A villamos energia szolgáltató szervezete (a szolgáltató neve.............................................. ....................................................... % A csatorna építésének ideje: ................................................................. % Távfűtés: ........................... tisztításában közreműködő szolgáltató (a szolgáltató neve........... A szennyvíz gyűjtésében közreműködő szolgáltató tulajdonosa: ...................................................................................... kapcsolattartó neve és elérhetősége): ................................................................................................... A csatornahálózaton kívül eső területeken a szennyvíz gyűjtésének módja (pl.............................................. A szennyvíz kezelésének......................................................................... A szennyvíz gyűjtésében közreműködő szolgáltató (a szolgáltató neve.. % Egyéb: ................................................. A szennyvíz kezelésében közreműködő szolgáltató tulajdonosa: .... Fűtési energiaellátás A különböző fűtési módok jellemzően milyen becsült százalékban vannak jelen a településen? Gáz: ................................. tisztításának helye (a település neve......................Terra Studio Kft.................................................................................................... A szennyvíz kezelésében......................................... % Elektromos energia: .......................... ................................ kapcsolattartó neve és elérhetősége): ..................................................% Szennyvízkezelés........................................................ kapcsolattartó neve és elérhetősége): ................................................ kapcsolattartó neve és elérhetősége): ...... % Szén: ............................................................................ kommunális szennyvíz becsült részaránya: ... „szippantós kocsi”): ..... A csatornahálózat üzemeltetéséért felelős szervezet: ............................................ % Fa: .......... év A csatornahálózat tulajdonosa: ..% ....................................................% ........................................................................................................................... A telken belüli szikkasztással „kezelt”..................... csatornázás Csatornahálózatba bekötött lakások száma: ................ % 62 .................................... ..................................

........................................................... válogatására.......................................... ....... mezőgazdasági / kerti hulladékok............ kapcsolattartó neve és elérhetősége: ...................................................... ........ vagy a közeljövőben tervezi-e a település közigazgatási területén bárminemű hulladék feldolgozására szakosodott vállalkozás működését? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A vállalkozás neve................................................................ ................................................................................................. ..... Működik-e szelektív kommunális hulladékgyűjtési-kezelési program? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A mezőgazdasági / kerti hulladék ártalmatlanításának jellemző módja (pl............................. kapcsolattartó neve és elérhetősége: ... A hulladék gyűjtésében közreműködő szolgáltató tulajdonosa: ............................................. kapcsolattartó neve és elérhetősége): ........................................ kapcsolattartó neve és elérhetősége: ....................................................................................................................... Az üzemeltető szervezet neve............................................................................................... átmeneti tárolására..................................... Létezik-e...................................................... vagy egyéb célra kialakított hulladékudvar? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A hulladékudvarok száma: ............................................................. % Melyek a legfontosabb ipari / mezőgazdasági szennyvízkibocsátók a településen? 1.................. égetés.........Terra Studio Kft.................... hulladéklerakón............. 63 ................... kapcsolattartó neve és elérhetősége: ............................................................................................... Az üzemeltető szervezet neve......................... Létezik-e az önkormányzat területén a kommunális hulladékok................................................................. Hulladékgazdálkodás A hulladék gyűjtésében közreműködő szolgáltató (a szolgáltató neve......... veszélyes hulladékok gyűjtésére...........): ...................... db A hulladékudvar tulajdonosa: ... Létezik-e az önkormányzat területén az állati eredetű hulladékok gyűjtésére és ártalmatlanítására kialakított létesítmény? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A létesítmény tulajdonosa: .. illegálisan a befogadó víztestbe kerülő kommunális szennyvíz becsült részaránya: . A vállalkozás neve........... ............................................................ %-os megoszlás...................................................... stb.................................................................................... A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Közvetlenül.

................................................................................ ... felhagyott bányák.................................................................................................................................. stb....................... stb................. szennyezett vagy sérült terület (pl........................................... ............................................................. Működik-e a település közigazgatási területén illegális hulladéklerakó? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Az illegális lerakók száma: ..................... makói útelágazás............................................................................................ Melyek a legfontosabb ipari / mezőgazdasági hulladéktermelők a településen? 1............................ .................................................................................................... volt ipari / mezőgazdasági telephelyeken................................... makói útelágazás........Terra Studio Kft. .............. A felhagyott lerakó tulajdonosa..................... kapcsolattartó neve és elérhetősége: ................ Környezeti károk Van-e a település közigazgatási területén elhagyott szennyezés..... stb......................... Ha nem működik a település területén hulladéklerakó.......... mely település lerakójára kerül a hulladék? A település neve: .................... Van-e a település közigazgatási területén nem megfelelően rekultivált.......................... Alsó-dűlő....................): 1........................................................)? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem Igen / Nem Igen / Nem 64 ......... kapcsolattartó neve és elérhetősége: ........................... Létezik-e lomtalanítási program a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A lomtalanítást végző szervezet neve kapcsolattartó neve és elérhetősége: .............. Marospart.......... db Az illegális lerakók elhelyezkedése (pl.................. felhagyott hulladéklerakó? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A felhagyott lerakók száma: ................................................................... Marospart.... Az üzemeltető szervezet neve.............................. A felhagyott lerakó tulajdonosa...........................................................): 1......... kapcsolattartó neve és elérhetősége: ...................... Alsó-dűlő................ 2........................ db A felhagyott lerakók elhelyezkedése (pl.................................................................. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Működik-e a település közigazgatási területén legális hulladéklerakó? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A lerakó tulajdonosa: ......................................................................

. ha A zöldterületek nagysága (a belterületi szabályozási terv alapján): ............... kezelője és elhelyezkedése: (pl. egyházi tul.............. Görbe erdő........................ % Külterületen: .......és tájvédelem..... erdő... útfásítással kiépített utak (becsült) részaránya az összes utakhoz viszonyítva: Belterületen: ........ ha Szőlő-gyümölcsös együttes területfoglalása (a külterületi szabályozási terv alapján): ..... tó területfoglalása (a külterületi szabályozási terv alapján): ... kezelője és elhelyezkedése és jellege (pl............): 1........ makói útelágazás..... ha Erdő területfoglalása (a külterületi szabályozási terv alapján): ....): 1.......... db A szennyezések jellege........................ nemzeti park-i kezelés...... erdő........Terra Studio Kft.................. db A műemléki értékek megnevezése... tulajdonosa............. felhagyott bánya....... tulajdonosa / kezelője és elhelyezkedése: (pl............... ha Teljes belterület nagysága (a belterületi szabályozási terv alapján): ....): 1............................... stb........... A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Az elhagyott szennyezések száma: .......... % Vannak-e országos védettség alatt álló természeti területek vagy objektumok a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A természeti értékek száma: . ha Az fasorral........ Marospart.............): 1................................................................ stb....... ha Nádas............. Görbe erdő............. Igen / Nem Igen / Nem Igen / Nem 65 .... ha Rét területfoglalása (a külterületi szabályozási terv alapján): .. önk..... db A természeti értékek megnevezése...... önk..-i tul... Zöldfelületek.... db A természeti értékek megnevezése.... elhelyezkedése (pl........... Kossuth utca 26.. stb..........-i kezelés....-i tul. állami.................... Szent-István kápolna............ Marospart..................... Vannak-e országos védettség alatt álló műemlékek a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A műemléki értékek száma: .......... stb.................. természet........ Vannak-e helyi védettség alatt álló természeti területek vagy objektumok a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A természeti értékek száma: ...... tulajdonosa.............. műemlékvédelem A közigazgatási terület nagysága (a külterületi szabályozási terv alapján): ..........

........... Kossuth utca 26................................................................................................................................ Csapadékvíz-elvezetés A nyílt csapadékvíz-elvezető rendszer (becsült) részaránya belterületen: ....................................)? 1......... melyek a közlekedés szempontjából a terhelésnek leginkább kitett településrészek (pl......................................... ............. kezelője és elhelyezkedése: (pl............................................. Szent-István kápolna.............................................................. Levegőtisztaság......Terra Studio Kft................................................ stb........ db A műemléki értékek megnevezése........................ tulajdonosa........... egyházi tul............... A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Vannak-e helyi védettség alatt álló műemlékek a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A műemléki értékek száma: .. Kossuth utca....... stb..............................% A csapadékvíz-elvezető rendszer állapota (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!): nagyon rossz – rossz – megfelelő – jó A külterületi csapadék...................................................................................................... 66 ... Hogyan értékeli a közlekedési eredetű levegőszennyezés és zajterhelés mértékét a településen általában? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!): jelentéktelen – elviselhető – magas – elviselhetetlen Ha nem „jelentéktelen”.. településközpont......................... zaj Melyek a településen működő legjelentősebb pontszerű levegőszennyezők? 1................................................................................és belvíz-elvezető rendszer állapota (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!): nagyon rossz – rossz – megfelelő – jó Igen / Nem A rendszer tulajdonosa: ...... Az üzemeltető / fenntartó szervezet neve............................. Melyek a településen működő legnagyobb pontszerű zajkibocsátók? 1......................................... kapcsolattartó neve és elérhetősége: .... ..................................): 1....

. stb... 5......Terra Studio Kft..... északi településrész...... Kossuth utca)? 1..... Véleményed szerint a közlekedés milyen mértékben terheli a települést? (A megfelelő választ húzd alá!) 67 .......................... szórakozó.................................................és vendéglátóhely zajongással zavarja a település lakosait? (A megfelelő választ húzd alá!) igen............................................ főút mellékutcák...... jellemzően. nagyon sok ilyen van igen...... 4......... a makói műút mellett...... jellemzően milyen tevékenység a zavaró? 1........................... a településtől északra 2 km........ Előfordul-e................... 3... előfordul igen.. Megfelelőnek tartod-e a település tisztaságát? (A megfelelő választ húzd alá!) a település jellemzően szemetes a település sok helyen szemetes a település általában tiszta (de van néhány szemetes rész) a település jellemzően tiszta Ha úgy gondolod..............)? 1... két-háromévente rendszeresen előfordul néhány csapadékos évtől eltekintve nem fordul elő sosem fordul elő Ha előfordul........ hogy előfordul a szemetelés................ A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve AZ ISKOLÁKNAK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV A TELEPÜLÉS NEVE: .....................)? 1... jellemzően hol találkoztál ilyennel (pl................. de csak kevés helyen láttam ilyet nem........................... hogy a településen egy üzem......... minden évben előfordul. nálunk nincs ilyen Ha láttál ilyet......... 1..................... kertekben megálló esővíz komoly problémát okozni? (A megfelelő választ húzd alá!) igen.................................................. Kossuth utca....... Szokott-e az utcákon............................................. stb. jellemzően hol találkozol ilyennel (pl.......... 2. Tudsz-e a település határában nem megengedett helyen nagyobb mennyiségben lerakott hulladékról? (A megfelelő választ húzd alá!) igen.............. hol (pl.. minden nap előfordul viszonylag sok ilyen esetről tudok csak ritkán fordul elő sosem fordult még elő Ha előfordul.......................................... néha többször is igen..

...... és szerinted mi az oka a rossz minőségnek? 1........)? 1.... park vagy természetes élőhely van a településen nálunk nincsenek ilyenek Ha tudsz ilyen helyekről... pusztuló tanyáról........ A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve néha szinte elviselhetetlenül a nagy forgalom sokszor előfordul............... melyek ezek és hol találhatók (pl. 7........... stb............... vagy a település határában? (A megfelelő választ húzd alá!) igen nagyon sok ilyen van viszonylag sok ilyet ismerek csak néhány értékes épület van a településen nálunk nincsenek ilyenek 68 ............ régi TSZ telep a településtől északra 2 km. szép legelőrét a településtől északra 2 km............. melyek ezek és hol találhatók (pl................................... 6....... elhagyott / szennyezett mezőgazdasági / ipari telephelyről? (A megfelelő választ húzd alá!) igen nagyon sok ilyen van több helyen is találkoztam már ilyennel csak néhány ilyenről tudok nálunk nincs ilyen Ha tudsz ilyen helyekről............................ stb................... 9............. 8.......... Kossuth utca...... Vannak-e értékes fák.......Terra Studio Kft......)? 1.................................................. hogy a vizek nem megfelelő minőségűek általában jó minőségűek a településen és a település határában lévő vizek Ha a vizek minősége nem megfelelő.. jellemzően hol fordul elő (pl. hogy a nagy forgalom zavarja a lakosságot néha fordul csak elő... stb..... zavarosak és rozsszagúak sokszor előfordul.... Vannak-e értékes...... patakok...... szép régi épületek a településen...........................)? 1.. hogy a közlekedés zavaró lenne a közlekedés jellemzően nem okoz problémát Ha a közlekedés zavaró nagyságú........ vagy a település határában? (A megfelelő választ húzd alá!) igen nagyon sok ilyen van viszonylag sok ilyet ismerek csak néhány értékes fa................. csatornák és tavak vizének minőségét? (A megfelelő választ húzd alá!) a vizek jellemzően szennyezettek..................... hogy a vizek nem megfelelő minőségűek néhányszor előfordul........................................... szép erdő a Maros árterén.......... főút.... mely vizekről van szó............ elhagyott bányagödör a makói műút mellett... Megfelelőnek ítéled-e a településen.............. illetve a település határában található folyók. parkok természetes élőhelyek a településen belül.......................... Tudsz-e a település határában elhagyott bányáról.........

.... templom a Fő téren.... termőképességének megőrzése A táj védelme A levegő tisztaságának védelme 11....... …..... 10.. A meglévő környezeti károk mielőbbi felszámolása A csatornázás....... ….............. 6 = legkevésbé fontos) Sorsz....... ….... …..Terra Studio Kft.... Milyen más. Az energia-szükségletek környezetbarát módon való kielégítése A közlekedés környezetbarát szervezése A hagyományos táj.. melyek ezek és hol találhatók (pl........... …. stb............ szép régi épületek............... ….. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Ha tudsz ilyen helyekről..................... az élővilág védelme A műemléki..... és a település képének védelme A vizek tisztaságának védelme A talaj tisztaságának védelme........... ….. 6 = legkevésbé fontos) Sorsz.... olyan környezeti problémát...és a településkép újjáélesztése 12.. …... a szennyvizek megfelelő gyűjtése és kezelése.... Rakd sorrendbe az alábbi feladatokat az alapján.....)? 1. Feladat A természeti kincsek.. Feladat A hulladékok megfelelő gyűjtése..... hogy Te melyiket tartod a legfontosabbnak lakóhelyeden! (1 = legfontosabb..... 69 ........... a csapadékvíz- elvezetés megnyugtató megoldása ….......... vagy tényezőt tudnál említeni.. hogy Te melyiket tartod a legfontosabbnak lakóhelyeden! (1 = legfontosabb... Rakd sorrendbe az alábbi feladatokat az alapján............................. …..... …........... újrahasznosítása és a nem hasznosítható hulladékok megnyugtató elhelyezése ….. amely szerinted a kiemelkedően fontos lakóhelyeden? ..............................................

szv. ért. 2003 Vízterm. 1999 szv. Ért. elv. 2003 szv. Ért. ért. szv. június 18. elv. szv. Ért. Ért. szv. Ért. Kormányné Oláh Márta SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK Település 1995 szv. elv. 1998 Vízterm. Ért. elv. 1999 Vízterm. szv. ért. Marosi Tamás 70 . ért. 2002 szv. 1997 szv. 2000 szv. ért. elv. 24138 234014 23734 207509 167193 27224 266327 27237 100292 15592 25667 14525 25712 14761 20064 15729 21206 15179 20427 16100 19932 14955 22086 15430 22175 17252 148107 229650 140475 224924 136138 212100 140765 191790 133197 229700 151939 193559 142365 227011 144979 239913 146385 13005 20204 12480 18917 13008 20677 13479 20932 13633 21187 14157 20820 13795 24287 15463 25932 16312 136547 179005 121175 135611 115094 27935 116002 168897 110910 177558 117484 163443 110157 180816 119341 163219 119754 123214 170512 118715 180103 116350 174530 119788 171890 118952 163044 124795 155986 121135 176285 125128 176244 127280 22448 22858 19812 21900 19211 21340 20530 21962 20040 25656 21964 24556 20043 28139 21283 29893 21675 176695 253192 166758 210652 164234 221250 160446 199772 153156 222823 168414 225204 165602 248876 172289 252875 176516 17719 60485 25155 98421 17057 58773 75587 91871 15949 174206 56487 90900 16982 55450 25237 82196 16854 55023 26532 98443 17817 62352 24423 82954 16799 57284 27019 97291 18813 24389 19339 62464 59065 102820 1773370 1250180 1838480 1259310 1900220 1256069 1789070 1271175 1740350 1234660 1887830 1285901 1848360 1252178 1834635 1302969 1342458 1287265 8096 122221 26574 34738 42804 89199 3759 7640 3309 90440 18662 23780 28736 50059 9718 96527 30975 28220 34800 64416 4000 7861 4249 85983 17405 22072 27838 52035 7238 96420 23587 29870 31452 70511 2907 7175 3186 89306 18447 27939 26384 52663 7693 95994 18918 34261 37037 70913 2964 9089 3689 10652 4149 87293 17715 25793 23805 52877 91153 129358 18399 30175 33891 52073 87113 106848 17408 19183 29474 49858 29650 28556 33310 72731 78855 112179 17180 22620 27496 49593 24573 34041 30060 69550 79766 103463 16262 27383 21154 50867 23626 32823 37190 87069 87087 112358 17902 25858 23705 53698 22253 33235 34463 92037 30415 32294 43887 75433 Összesen: 3174670 2193442 3182171 2144067 3150153 2114337 3031028 2139928 2903310 2070255 3150778 2198848 3024053 2112709 3159705 2206699 3180328 2205874 Készítette: 2004. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve VÍZTERMELÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Földeák Királyhegyes Kiszombor Kövegy Magyarcsanád Makó Makó-Rákos Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros 1995 Vízterm. 1997 Vízterm. 2000 Vízterm. Makó 579097 537572 624481 490115 620645 473622 647846 440327 759816 399071 563841 442629 464705 417498 483987 431960 619984 560324 Késztette: 2004. Ért. 1998 szv. ért.Terra Studio Kft. június 18. 1996 szv. elv. 2001 Vízterm. elv. ért. Ért. ért. elv. 1996 Vízterm. szv. szv. 2001 szv. ért. elv. szv. 2002 Vízterm. szv. Ért.

Szennyvíztisztító esetén 10.) Hulladékgyűjtés. bővítéssel: évig ha m3 igen i. Engedéllyel rendelkezik: 11. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A HULLADÉKGYŰJTÉSBEN. A lerakó / tisztító vonzáskörzete: 15. Utóhasznosítás. Tulajdonosa: 12. Az adatszolgáltató szervezet neve: 2. Kapcsolattartó neve: 4. A beszállító települések száma: km db évig igen nem évig. ennek oka: 7. Amennyiben nem felel meg az előírásoknak: Mik a hiányosságok? Ezek kiküszöbölésére tett/tervezett intézkedések. Kapacitása: i. Egyéb. m3 a csatornán keresztül érkező szennyvízre vonatkozó kapacitás: m3/nap ii. A hulladéklerakó kapacitása elegendő: 9. A Makói statisztikai kistérségből mely településekről szállítanak kommunális hulladékot a lerakóra / tisztítóba? (Szennyvíztisztító esetében a bekötött lakások számát is kérjük megadni. Bővítési lehetőség: nem Amennyiben igen. Megfelel-e a hatályos jogszabályok előírásainak? 16. rekultivációs terv léte és esetlegesen a végrehajtását akadályozó tényezők. stb. szippantott szennyvízre vonatkozó kapacitás: b. Építésének éve: 6.Terra Studio Kft. Az adatszolgáltató szervezet elérhetősége: 3.) 71 . Üzemeltetője: 13. SZÁLLÍTÁSBAN ÉS KEZELÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEKNEK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV Regisztrációs adatok 1. a hulladéklerakóval / szennyvíztisztítóval kapcsolatos lényeges adat (pl. Szennyvíztisztító esetében van-e szükség bővítésre? m3/nap a. Kapcsolattartó elérhetősége: A hulladéklerakó / szennyvíztisztító 5. A tisztított szennyvíz befogadója: 8. szállítás 14.

ennek módja: hasznosítás egyéb. üveg: iii. Egyéb. A termelt energia hasznosításának módja: 22. szerves hulladék: ii. Történik-e utószelektálás a telepen? nem c. Az alkalmazott berendezések és a technológia rövid ismertetése: 19. t b. használt étolaj) éspedig: nem d. műanyag: t igen igen iv. Újrafeldolgozásban/visszanyerésben résztvevő vállalkozások (cég. Termikus úton ártalmatlanított hulladék mennyisége: t/év gödörfeltöltés t/év dombépítés egyéb. Amennyiben igen. Deponálásra kerülő hulladék mennyisége: a. telephely): 21. Történik-e energetikai hulladékhasznosítás a lerakón / tisztító telepen? nem a. a hulladékhasznosítással kapcsolatos lényeges megjegyzés: Hulladékártalmatlanítás 24. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota db db db db Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor db db db db Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó db db db db Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák db db db db Pitvaros db 17.Terra Studio Kft. egyéb (pl. Fogadnak-e a saját begyűjtő rendszerükön kívülről származó hulladékot? nem 18. Egyéb. Évi átlagban mennyi a beszállított hulladék mennyisége? i. A deponálás módja: éspedig: 25. Van-e lehetőség a szelektíven gyűjtött hulladék egyéni beszállításra? igen igen e. Mióta működik? év t t . a hulladékgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos lényeges megjegyzés: Hulladékhasznosítás 20. éspedig: égetéssel hőenergia biogáz igen b. Van-e szelektív hulladékgyűjtésre kialakított hulladékudvar a lerakón? nem a. 72 . Az alkalmazott berendezések és a technológia rövid ismertetése: 23.

éspedig: építési. ebből felhalmozott: t/év. ipari szennyvíztisztítási). éspedig: t/év származási hely (település): c. bontási és egyéb inert t/év. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 26. Egyéb. fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége: t/év 27. bányászati. melynek kezelésére a telep engedéllyel rendelkezik: a. Az alkalmazott berendezések és a technológia rövid ismertetése: 28. ebből felhalmozott: t/év. Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok: PCB és PCT tartalmú hulladék: t/év 73 t/év. ebből t/év. gyógyszeripari. Más kémiai. ebből felhalmozott: t/év. ebből felhalmozott: t/év t/év származási hely (település): származási hely (település): származási hely (település): egyéb ágazati (energiaipari. mennyisége. műanyagipari felhalmozott: gépipari: alumíniumipari: t/év t/év. ebből felhalmozott: t/év t/év. élelmiszeripari. ebből felhalmozott: t/év. ebből felhalmozott: m /év m3/év m3/év 3 t/év ebből hálózaton érkező: m3/év. ebből felhalmozott: . ebből felhalmozott: – szennyvíztisztító hulladéklerakón esetében: egyéb. kohászati.Terra Studio Kft. A Makói statisztikai kistérségből származó hulladék típusa. Nem veszélyes ipari és egyéb gazdálkodói: származási hely (település): mezőgazdasági és élelmiszeripari: t/év származási hely (település): települési szilárd: települési folyékony: ebből szippantott: kommunális szennyvíziszap t/év származási hely – hulladéklerakó esetében (település): hasznosítása mezőgazdasági t/év b. biológiai v. Veszélyes vegyipari. mennyisége és eredete 29. a hulladékártalmatlanítással kapcsolatos lényeges megjegyzés: A lerakóra érkező hulladékok típusa.

ebből felhalmozott: t/év származási hely (település): t/év. ebből felhalmozott: t/év. ebből felhalmozott: t/év t/év t/év t/év származási hely (település): akkumulátorok. ebből felhalmozott: t/év. ebből felhalmozott: származási hely (település): vegyes összetételű kompozit: t/év származási hely (település): üveg: textil: e. ebből felhalmozott: t/év t/év t/év. Speciális hulladékok típusa: mennyisége t/év. ebből felhalmozott: t/év. ebből felhalmozott: t/év. ebből felhalmozott: származási hely (település): t/év. ebből felhalmozott: származási hely (település): származási hely (település): növényvédő szerek és csomagolóeszközök: felhalmozott: azbeszt: t/év t/év. ebből felhalmozott: származási hely (település): t/év. ebből felhalmozott: származási hely (település): t/év t/év t/év. ebből felhalmozott: t/év. Csomagolási hulladékok: papír és karton: műanyag: fa: fém: t/év.Terra Studio Kft. elemek: elektronikai termékek: kiselejtezett gépjárművek: egészségügyi: állati eredetű: t/év. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve származási hely (település): hulladékolajok: t/év. ebből felhalmozott: t/év t/év t/év t/év származási hely (település): származási hely (település): 74 . ebből származási hely (település): származási hely (település): származási hely (település): t/év. ebből felhalmozott: t/év származási hely (település): származási hely (település): d.

Stratégia Marketing Célok és Operatív Programok Csongrád Megye 11. Köztisztasági Egyesülés: Hulladékkezelő létesítmények és egyes hulladékkezelési részfolyamatok fajlagos költségei. Terra Studio Kft. 2004.: Csongrád Referencia Kerékpáros Központ Létesítése a Dél-Alföldön – Megvalósíthatósági tanulmány – Kecskemét. szeptember 12. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 5. január 75 . 1990. 2004.Terra Studio Kft. – Budapest. november 8. H/4393. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve FELHASZNÁLT IRODALOM 1. március 10.: Makó és Térsége (Kübekháza-Kiszombor-Nagylak Térsége) Fejlesztési Programja – Budapest. 1998.: Makó és Térsége Környezetvédelmi és a Környezetállapot Javításához Kapcsolódó Infrastruktúra Fejlesztési Programjavaslatok – Budapest. 7. november 14. 2001. 2000. 2000. Dél-Alföldi Agro-Bio Innovációs Centrum Kht. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet: Magyarország Kistájainak Katasztere I.: Makó és Térsége Agrárstruktúra. 2004. 2002. 2. 4. VÁTI Területi Tervezési Iroda: Csongrád Megye Területrendezési terve – egyeztetési anyag – Budapest. augusztus 15. 2001.és Vidékfejlesztési Operatív Programja – Makó. Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala Területfejlesztési Osztálya: Útmutató települési önkormányzatok részére környezetvédelmi programok készítéséhez – Szeged. AQUAPROFIT Rt. 2004. MTA RKK ATI Békéscsabai Osztálya: Csongrád Megye Területfejlesztési Stratégiai Programja – Békéscsaba-Szeged. november 9. Gazdasági. MTA RKK ATI Békéscsabai Osztálya: Csongrád Megye Területfejlesztési Programja – Békéscsaba-Szeged. július 13. Terra Studio Kft. Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Rt. számú országgyűlési határozati javaslat a 2003-2008. október 3. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természetföldrajzi Tanszék: Csongrád Megye Környezetvédelmi Stratégiája és Operatív Programja (Csongrád Megye Komplex Kistérségi Környezetvédelmi Programja) – Szeged.: A Makói Vállalkozói Övezet Stratégiai Programja – Budapest. Technológiai. – A Tiszta Víz – A Dél-Alföldi Régió Ivóvízminőség Javító Programja – Munkaközi anyag. ÖKO Környezeti. Vállalkozás és Vidékfejlesztési Kht. 1998. 2000. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful