A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010.

KÉSZÍTETTE

TERRA STUDIO KFT. 2004. november

Terra Studio Kft.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

készítette a Terra Studio Kft.
1094 Budapest, Angyal u. 7/A. Tel.: 1/ 456 5090 Fax: 1/ 456 5099 Email: terra95@hu.inter.net

Ügyvezető igazgató Vezető projektmenedzser Projektmenedzser Tervezők

Laky Ildikó Galli Károly Fürstand Attila Aradi Renáta Földi Zsuzsanna Horváth Kinga

2004. november

2

TARTALOMJEGYZÉK

1. A TERVEZÉS ELŐZMÉNYEI, CÉLJA, TARTALMA ............................... 5 2. A TERVEZSÉI TERÜLETEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSAI, MENNYISÉGE ÉS EREDETE........................................................................... 7
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. A HULLADÉKOK MENNYISÉGE ............................................................................... 7 A KOMMUNÁLIS HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS ÖSSZETÉTELE .................................. 8 KIEMELTEN KEZELENDŐ HULLADÉKÁRAMOK ........................................................... 9 FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE ......................................... 11 HULLADÉKMÉRLEG ............................................................................................ 12

3. A HULLADÉK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK......................................................................................... 15 4. A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK GYAKORLATA ................................... 16
4.1. 4.2. 4.3. SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁS ...................................................................... 16 FOLYÉKONY TELEPÜLÉSI HULLADÉK .................................................................... 21 A TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK ................... 25

5. 6.
6.1. 6.2.

SWOT ANALÍZIS................................................................................... 30 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK .................................................. 31
A HULLADÉKOK VÁRHATÓ MENNYISÉGE, MENNYISÉGI CÉLOK, 2010 ....................... 32

A HULLADÉK VÁRHATÓ MENNYISÉGE, NÖVEKEDÉSI CÉLOK A TERVEZÉSI IDŐSZAK VÉGÉIG, 2010 ............................................................................................................. 31

6.2.1. Főbb hulladéktípusok..................................................................................................33 6.2.2. Települési szilárd hulladékok összetevői ....................................................................33 6.2.3. Kiemelt hulladékáramok .............................................................................................34

6.3. 6.4.

A HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ CÉLOK.......................................... 34 A HASZNOSÍTÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ KAPACITÁSOK KIALAKÍTÁSÁNAK CÉLJAI, PRIORITÁSAI ................................................................................................................ 36 6.5. A FELHALMOZOTT-HULLADÉK TÁROLÓK, ILLEGÁLIS ÉS LEZÁRT HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA, REKULTIVÁCIÓJA .................................................................................. 37

7.
7.1. 7.2.

CSELEKVÉSI PROGRAM .................................................................... 38
INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS, TERVEZÉS, LAKOSSÁGI TUDATFORMÁLÁS ......................... 38 A BEGYŰJTÉST, HASZNOSÍTÁST ÉS ÁRTALMATLANÍTÁST ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK ...... 39

8. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÖSSZEFOGLALÁSA TELEPÜLÉSENKÉNTI BONTÁSBAN............................................................. 41

........... 71 FELHASZNÁLT IRODALOM ..................... 43 CSANÁDPALOTA ...................................... 70 SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK ................................ 8...........17......................13............................................................................11........ SZÁLLÍTÁSBAN ÉS KEZELÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEKNEK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV.............. 46 KIRÁLYHEGYES ...........................................................................................................4............................... 48 KLÁRAFALVA....................................... 8...............................................................................................................................1.....................................8...................................... 8.................................. 45 FÖLDEÁK................................................ 8................... 42 CSANÁDALBERTI .............. 8....... 47 KISZOMBOR .................................... 8......... 8......................................................... 53 MAROSLELE .....................................................................................................10......................................................................................3............................. 41 APÁTFALVA ......................................... 8................................. 67 VÍZTERMELÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK .......14.......................................................... 61 AZ ISKOLÁKNAK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV ..................7.........................................................................5.......... AMBRÓZFALVA .......... 8......................... 54 NAGYÉR ............. 59 MELLÉKLETEK................ 50 KÖVEGY ................................................................................ 8.......... 8........................... 51 MAGYARCSANÁD ................................................................................16................................ 57 ÓFÖLDEÁK ..................... 8.............................9.............. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8....... 58 PITVAROS ......................2................12...6...............................15......................................................... 8.................................. 52 MAKÓ .................................................... 8..........................................Terra Studio Kft............................... 44 FERENCSZÁLLÁS ................61 A TELEPÜLÉSEKNEK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV ............................................ 8..................... 8....75 4 ............................................................................ 70 A HULLADÉKGYŰJTÉSBEN............................................................................ 56 NAGYLAK ..............................................................................................................

) ÉVM rendelet a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladékok ártalmatlanításáról. hogy segítségével megoldhatóak legyenek a települések legfontosabb hulladékgazdálkodási gondjai oly módon. 110/2002.1. (II.28.7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről. A hulladékgazdálkodási törvény írja elő az Országos Hulladékgazdálkodási Terv2 készítését. a törvény értelmében területi hulladékgazdálkodási tervet önkormányzati társulások keretében is lehet készíteni. melyet részletesen az 1/1986. A terv tartalmi követelményeit. évi XX. a települési hulladékgazdálkodás gyakorlata a környezetvédelmi szempontokat többnyire figyelmen kívül hagyta. (VIII. a prevencióra helyezik a hangsúlyt. A hulladékgazdálkodási tervek hat évre készülnek és kétévente beszámolót állítanak össze a végrehajtás menetéről. A település közigazgatási területén keletkező állati hulladék ártalmatlanításáról a 41/1997. A törvény létrejöttéig a hulladékgazdálkodás egészét átfogó jogszabály nem létezett. (VIII.28. a keletkező hulladék mennyisége indokolatlanul magas volt.15. melyhez a jelen terv is igazodik. 5 . (II. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik.21.) Kormányrendelet4 tartalmazza.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről. törvény1 teremtette meg. TARTALMA A hulladékgazdálkodási terv jogi alapját a 2000. mely megvalósítható önkormányzati társulás keretén belül.1. 1990.) ÉVM-EüM együttes rendelet7 szabályoz.) OGY határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről. A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátására az önkormányzati törvény5 kötelezi az önkormányzatokat. A hulladékgazdálkodási terv célja. CÉLJA. 1 2 3 4 5 2000.Terra Studio Kft. A hulladékgazdálkodási törvény által előírt kötelessége az önkormányzatoknak a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére.) FM rendelet8 alapján köteles az önkormányzat gondoskodni. melynek részletes szabályait a 4/1984. (XII. törvény a hulladékgazdálkodásról. hasznosítása pedig minimális. (II. a köztársasági megbízottak. különös tekintettel a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás települési határokon átnyúló feladataira. évi XLIII.21. hogy egyúttal teljesülnek a jogszabályokban és területi tervekben hulladékgazdálkodással kapcsolatba hozató. (XI.12. 8 7 41/1997. A hulladékgazdálkodási törvény célkitűzései és a meghatározott alapelvek a negatív környezeti hatások megszüntetésére és a fenntartható fejlődést szem előtt tartva. valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 1.) ÉVM rendelet6 tartalmazza. Szintén az önkormányzati törvény írja elő a közterület tisztántartásával és lomtalanítással kapcsolatos feladatok ellátását.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről. 1/1986. (V. A TERVEZÉS ELŐZMÉNYEI. (II. (V. 15/2003. 6 4/1984. meghatározott célok. a 126/2003. Ezek alapján az önkormányzatok jogszabályban meghatározott kötelessége illetékességi területükre hulladékgazdálkodási tervet kidolgozni.15. mely megalapozta a térségi hulladékgazdálkodási terveket3. 126/2003. a közös fellépés előnyeire. évi XLIII.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról.

Terra Studio Kft. együttes megbízás alapján készült. a településeket általánosságban bemutató fejezetek jelen dokumentummal egy egységet képező a környezetvédelmi programban találhatók. 6 . A törvényi előírásokban megszabott. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Jelen hulladékgazdálkodási terv a Makó kistérség környezetvédelmi programjával együtt. Ezen túlmenően a környezetvédelmi program – saját szerkezetében – is tartalmazza a jelen tervben szereplő intézkedésket.

t. 7 . szil. Lakosságszámra vetített értékek a Dél-Alföldi Régió hulladékgazdálkodási Terve alapján. 2003.Terra Studio Kft. vagy már használaton kívüli lerakókra (ahogy ezek léte a lakossági felmérés alapján is bizonyított). MENNYISÉGE ÉS EREDETE 2.1. A HULLADÉKOK MENNYISÉGE A főbb hulladéktípusok mennyisége (t/év). A TERVEZSÉI TERÜLETEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSAI. illetve jelentős mennyiségű hulladék kerül illegális. hogy a kérdéses esetekben jelentős mennyiségű hulladékot „ártalmatlanítanak” vagy hasznosítanak a keletkezés helyén. illetve a folyékony hulladék és szennyvíziszap mennyisége a térségi szolgáltatók által biztosított adatok alapján. hulladékok. % 44% 5% 59% 5% 30% 47% 5% 32% 63% 5% 5% 5% 63% 65% 69% 54% 71% 19% 1 300 20 20 1 340 *: Az elszállított és a szakmai becslésen alapuló mennyiségek közötti különbségek A fenti táblázatban szereplő hulladékmennyiség adatok között jelentős eltérések mutatkoznak. különösen a kisebb települések esetében – de nem minden esetben – akár 50%-al haladják meg a hulladék ártalmatlanításában résztvevő szolgáltatók által megadott mennyiségeket. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 2. mely különbségek nagysága és szórása olyan mértékű. hogy egyik adatsor sem lehet a további tervezés megalapozott alapja.* Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Lakosságszám 547 3352 525 3345 660 3398 711 4353 526 489 1601 25534 2275 647 650 507 1601 50 721 Települési szilárd 9 hulladékok 220 1 349 211 1 346 266 1 367 286 1 751 212 197 644 10 273 915 260 262 204 644 20 406 Települési folyékony 10 hulladékok 17 252 146 385 16 312 119 754 0 127 280 21 675 176 516 0 19 339 62 464 671 430 87 293 17 715 25 793 23 805 52 877 1 585 890 Kommunális szennyvíz10 iszap Települési szilárd 10 hulladékok 124 1285 87 1282 186 731 273 1194 79 187 614 9788 342 91 82 93 188 20 406 Különbség. 10 9 A hulladék kezelésében résztvevő szolgáltatók adatai alapján. Miután a szelektív gyűjtés mennyiségileg sehol nem éri el – a különben kívánatos – 50%-t. A szakmai becslésen alapuló adatsor (amely a régió hulladékgazdálkodási terve alapján állt elő) jellemzően magasabb értékeket mutat. feltételezhető.

valamint a regionális hulladékgazdálkodási tervben megadott adatok alapján. Ezzel párhuzamosan – a keletkezett hulladékok minél előbbi megfelelő kezelése érdekében – szükséges a lakossági tudat alakítására is nagy hangsúlyt fektetni. eredetére. az így nyert adatok alapján a terv felülvizsgálata 1 éves időtávon belül. 2. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A „valós” hulladékmennyiségre nézve nem történtek részletes felmérések. egy a lakosságszámnak megfelelő statisztikai minta alapján. szervetlen Mennyisége 15 6 40 3 3 1 32 11 Becsült értékek a Köztisztasági Egyesülés által. Ezek alapján a hulladékgazdálkodási terv egyik legfontosabb javaslata. hogy így elkerülhetővé váljanak az adatokban is megnyilvánuló anomáliák. a fentiekben leírtak szerint csak ezek biztosíthatják a részletes tervezés alapjául szolgáló adatokat. majd.Terra Studio Kft. valamint összetételére. 8 . Hulladék típusa Papír Műanyag Szerves Textil Üveg Veszélyes Egyéb inert. illetve a hulladékgazdálkodási célokat. a keletkező hulladékok a keletkezés helyén történő felmérése. A KOMMUNÁLIS HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS ÖSSZETÉTELE11 A települési szilárd hulladék jellemző összetétele (t%).2. 2004. A felmérésnek településenként és negyedéves időközönként ki kell térnie a keletkezett hulladékok mennyiségére. A fenti okok miatt a továbbiakban a terv – a régió hulladékgazdálkodási tervével összhangban – a szakmai becsléseken alapuló hulladékmennyiségek alapján határozza meg az egyes hulladékfajták mennyiségét.

önkormányzati intézményekben keletkezett hulladékok esetében nem áll rendelkezésre adat a következő veszélyesnek minősülő kiemelt hulladékokról: • • • • • • • PCB és PCT tartalmú hulladékok Hulladékolajok Akkumulátorok Elektronikai hulladékok Kiselejtezett gépjárművek Növényvédő szerek. illetve ezek a kommunális hulladékkal keveredve jelennek meg. illetve lakossági eredetű hulladékokat. a hulladékok gyűjtésében és kezelésében résztvevő vállalkozások több esetben nem regisztrálják külön a vállalkozási.Terra Studio Kft. A valós és csak a helyi hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményeinek megfelelő hulladék mennyiségei így ismeretlenek. Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Papír 33 202 32 202 40 205 43 263 32 30 97 1 541 137 39 39 31 97 3 061 Ebből papír csomagolóanyag 17 101 16 101 20 103 21 131 16 15 48 770 69 20 20 15 48 1 530 Műanyag 13 81 13 81 16 82 17 105 13 12 39 616 55 16 16 12 39 1 224 Ebből műanyag Szerves csomagolóanyag 7 40 6 40 8 41 9 53 6 6 19 308 27 8 8 6 19 612 88 539 84 538 106 547 114 701 85 79 258 4 109 366 104 105 82 258 8 162 Textil 7 40 6 40 8 41 9 53 6 6 19 308 27 8 8 6 19 612 Üveg 7 40 6 40 8 41 9 53 6 6 19 308 27 8 8 6 19 612 Veszélyes kommunális hulladék 2 13 2 13 3 14 3 18 2 2 6 103 9 3 3 2 6 204 Inert. 2004. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek mennyisége (t/év). KIEMELTEN KEZELENDŐ HULLADÉKÁRAMOK A kiemelt hulladékáramok tekintetében – a kommunális hulladékokhoz hasonlóan – nem áll rendelkezésre adat a keletkezés helyére és a kommunális jellegű hulladékok pontos mennyiségére vonatkozóan. A kommunális jellegű. szervetlen 70 432 68 431 85 437 92 560 68 63 206 3 287 293 83 84 65 206 6 530 2. oldószeres anyagok csomagolási hulladékai Gumihulladékok 9 . ill.3.

0 24. A fenti településeken kívül az ATEV szerződéses viszonyban áll még Ambrózfalva és Csanádalberti településekkel. hódmezővásárhelyi üzeme saját járműveivel végzi.9 14. Nagyér és Nagylak településeiről nincs adat a keletkezett állati hulladék mennyiségéről és az ártalmatlanítás módjáról. A makói kórházban keletkező összes veszélyes egészségügyi hulladék (2003): Betegellátási hulladék: 20836kg Éles eszközök hulladékai: 7819kg Filmek.Terra Studio Kft.3 Az állati hulladékok elszállítását minden esetben az ATEV Rt. hívó: 1350kg 10 .0 88.8 302. Gyűjtőhellyel rendelkező település Apátfalva Csanádpalota Földeák Királyhegyes Kiszombor Makó Maroslele Pitvaros Makói kistérség Beszálító települések Apátfalva Magyarcsanád Csanádpalota Földeák Ófölddeák Királyhegyes Kiszombor Makó Maroslele Pitvaros Összes beszállított hulladék mennyisége 28. Diószilágyi Sámuel Kórházban és a hozzá kapcsolódó rendelőintézetben keletkezik.5 23.9 50. Klárafalva. azonban ezekről szállítás még nem történt. a háziorvosi szolgálatot ellátó magánpraxisok jellemzően egyedi módon –önkormányzati felelősségvállalás nélkül – ártalmatlanítják hulladékaikat. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Állati hulladékok Az állati eredetű hulladékok mennyisége a gyűjtés helye alapján (t/év).7 19. Ferencszállás. 2003. Kövegy. fixír. a gyűjtés rendszerének kialakítása folyamatban van.5 52. Egészségügyi hulladékok Egészségügyi hulladékok jelentősebb mennyiségben a makói Dr. előhívő folyadékok.

a. ideiglenes védelemmel ellátott fúrási és olajiszap tároló Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (Zsombós) Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (téglagyári gödör) Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó Hrsz. nyaras szikkasztó Nincs Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó. 11 . Agyagos altalaj.57 Csanádalberti Maros part 43. Agyagos altalaj. Átvállalja a lakosság terheit) Magyarcsanád Vasút környéke Régi focipálya Kubik gödör Makó Királyhegyesi út mentén az Ipari Parkkal szemben14 Marosparti strandlejáró14 Rákos út – városhatár mögötti fás terület14 Ardicsban lévő bakagödör112 Földeáki út mindkét oldala112 Honvéd városrész Kivezető utak mentén Vasúti átjáró Maroslele Nincs Felhagyott bánya (Ószegedi út) Gerizdesi bányagödör Makó régi hulladéklerakó n. felülvizsgálat alatt. FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE Illegális hulladéklerakók és elhagyott szennyezések a térségben12 Település Ambrózfalva Apátfalva Nincs Illegális lerakó helye Nem megfelelően rekultivált felhagyott hulladéklerakó / elhagyott szennyezés13 Régi hulladéklerakó 1997-ben felhagyott. agyagos altalaj Téglagyári bányagödör (magántulajdon) Nincs Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (földtakarásos. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 2. agyagbánya gödörben) Sertéshústermelő Kft. Maros ártere sok helyen (Önk. a falutól 2 km) Korábbi olajbányászati tevékenységből hátramaradt.a. körülkerítve) Folyékony települési hulladék lerakó. Jelenleg földtakarás van rajta.Terra Studio Kft.a. Az elhagyott hulladékok mennyiségére vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat. Forrás: Városüzemeltetési Csoport. n. 188 1013/16.4. több helyen 011 094/7 Csanádpalota Külterületi utak mentén Ferencszállás Földeák Királyhegyes Nincs Nincs Külterületi utak mentén A településtől keletre a Feneketlen tónál Kiszombor A településtől délre az országhatár felé Klárafalva Kövegy Nincs Nincs 018/2 035/9 05416/19-21 0117/4 040/1 023/9 n. számú főút mente Külterületi utak mentén Megszüntetett szilárdhulladék lerakó (külterületen) Magántulajdonú erdők Nincs Kertek között. Lásd mellékletek. Felhagyott agyagbánya Volt MGTSZ gépműhely környéke Fűtőolaj tartály az iskolánál Gázolaj tartály a TÜZÉP telepen Felhagyott hulladéklerakó Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (Mezőhegyesi út. 0141/6 Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (ÓSzegedi út) 044/3 12 13 14 Az önkormányzatok és tanulók körében végzett kérdőíves felmérés alapján. szilárd és folyékony hulladékok (Óbebai út.

Ez a legtöbb esetben az előírásoknak nem megfelelő. A térség begyűjtött szilárd kommunális hulladékát a makói és a hódmezővásárhelyi hulladéklerakókon ártalmatlanítják (lásd később). amelynek elsődleges oka a hasznosítási lánc elégtelenségében. a legtöbb esetben a szokásos háztartási hulladékok mellett zöld hulladékok. „Külső dűlő” nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó Külterület 015/11. és veszélyes hulladéknak minősülő hulladékok kerülnek illegálisan lerakásra. a térségi szinten egyenlőre alacsony szelektív gyűjtési hajlandóságban. illetve bekötőutak mellett történik. azonban szinte minden településen jellemző probléma az illegális hulladéklerakók lakossági használata. Az így elszikkadt szennyvíz becsült aránya a teljes folyékony kommunális hulladéknak minősülő mennyiség 80-90%-a körül mozog. Az illegális lerakók mindegyikének helye. A térségben a veszélyes hulladék átmeneti tárolására a makói lerakón nyílik lehetőség. mennyisége helyi becslések szerint az összes ilyen típusú hulladékok 30-60%-a körül van.a. rekultiválatlan hulladéklerakókon. A veszélyes hulladékok tekintetében a térségi termelő vállalkozások és a makói kórház a környezetvédelmi és vízügyi felügyelőség által engedélyezett és ellenőrzött formában végzik tevékenységüket. valamint a szelektíven gyűjtött hulladék minőségében és kis mennyiségében keresendő. illetve az ott elhelyezett hulladékok mennyisége – felmérés híján – ismeretlen. zöld-kerti hulladékokat és a műanyagokat érinti. nagyobb hulladék-kibocsátók csak Makón működnek.Terra Studio Kft.015/13-as hrsz) 09/103 n. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Nincs A 43. 015/13 2. innen az 12 . lakossági hozzáállásban. általában égetéses ártalmatlanítás módszere mellett – szinte teljes mennyiségében lerakásra kerülnek. számú főútvonal mellett Maros part Nincs nincs Nincs Volt hulladéklerakó tulajdonjoga tisztázatlan A régi agyagbánya területén felhagyott hulladéklerakó. Az így lerakott hulladék meglehetősen sokféle. A térség csatornázottsága igen alacsony mértékű (lásd később) a folyékony kommunális hulladékok legnagyobb része egyedi szikkasztókba kerül. A gazdaságos hasznosítás feltételei híján a szilárd kommunális hulladékok – a gyűjtés helyén. már lezárt.5. az önkormányzatok rendszeres erőfeszítéseket tesznek ezek felszámolására. „otthon” történő.015/12. Bár szelektív gyűjtés több településen is folyik (lásd később) a szelektív begyűjtés és az egyes hulladéktípusok hasznosítása nem indult meg a településeken. A gyűjtés helyén ártalmatlanított hulladék elsősorban a papír. melyen törmelékborítás van. A térség legjelentősebb hulladékgazdálkodási problémája a folyékony kommunális hulladékok terén jelentkezik. HULLADÉKMÉRLEG 2003-tól a kistérség minden településén – a hatályos jogszabályoknak megfelelően és helyi rendelettel szabályozott módon – folyik a szilárd kommunális hulladék gyűjtése és begyűjtése.

26 186.72 Apátfalva Csanádpalota Királyhegyes Kövegy Magyarcsanád Nagylak Szállítás helye (hova?) Hódmezővásárhely Makó Hódmezővásárhely Makó Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely Makó Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely Makó Makó Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó 3722.90 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely/Makó Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely A Hódmezővásárhelyre beszállított kommunális hulladék összes mennyisége: 3195.60 90. A településeken keletkező veszélyes hulladéknak minősülő egyéb hulladékok az összes településen rendszeresített lomtalanítási akciók során kerülnek lerakásra a makói és hódmezővásárhelyi lerakókon. a hulladék végső felhasználásra a hódmezővásárhelyi ATEV fehérje-feldolgozóba kerül.55 1 193. autóroncsok. amely kisebb kapacitással.08 Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros 341. de a településeken régebben működő dögkutak és környékük az illegális hulladék-lerakás helyszenei.74 187.14 187.5 tonna (2003).94 86. (tonna) Szállítás helye (honnan?) Kiszállított hulladék mennyisége 2003. Az állati hulladékok illegális elhelyezéséről. csak a szűkebb térség vonzáskörzetében jelentős. törmelék. stb. A településekre ki.61 79. 13 .79 9788.9 1284. a még működő vagy lezárt gyűjtőtelepek állapotáról részletes felmérések nem történtek.45 730.87 92. (tonna) 123. Földeákon működik az újrahasznosítható hulladékok gyűjtésére és előkezelésére szakosodott vállalkozás (MÉH).65 1282. A makói gyepmesteri telep 2004. Az állati hulladék kezelésére a nagyobb településeken az előírásoknak csak részben megfelelő gyűjtőhelyek működnek. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve üzemeltető szállítja újrahasznosításra és/vagy ártalmatlanításra a veszélyes hulladékokat a térség határain túlra.és beszállított kommunális hulladékok mennyisége és fajtája (2003) Település Beszállított kommunális hulladékok 2003. évben folyamatos önkormányzati ellenőrzés mellett működik.45 613.Terra Studio Kft. Mindezek mellett az illegális lerakókra több esetben kerülnek elektronikai hulladékok.78 272. háztartási berendezések hulladékai. A térségben egyetlen helyen.82 81.

Septex Kft. hívó: 1350kg az ártalmatlanítás helye. Tisza Lajos krt. előhívő folyadékok. SZOTE Szolgáltató Kht. lakossági forrásokból elenyésző mennyiségű hulladék kerül a telepekre. pont) a térségen kívülre kerülnek. fixír.. 107. szállítás gyakorisága: heti egy alkalommal Éles eszközök hulladékai: 7819kg az ártalmatlanítás helye. keletkezésük nem számottevő. az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Szeged. SZOTE Szolgáltató Kht. válogatott beszállított hulladék mennyisége: Szerves hulladék: 5t Üveg: 14t Műanyag: 6t Fémek (utószelektálás során): 5t Összesen: 30t Ezek alapján a hulladékhasznosítási arány: 0.) szállítás gyakorisága: heti egy alkalommal Filmek. a komposztáló próbaüzem alatt van.22% A földeáki és makói hulladékgyűjtő és -előkezelő telepen (MÉH) szelektíven gyűjtött hulladékok elsősorban termelési eredetűek.Terra Studio Kft. szállítás gyakorisága: igény szerint havi3-8 alkalommal Egészségügyi hulladékok: Betegellátási hulladék: 20836kg az ártalmatlanítás helye. kapacitása további fejlesztésre szorul a megfelelő mennyiségek és keverési arányok elérése érdekében.) szállítás gyakorisága: igény szerint Szennyvíziszap: A keletkezett 1340t/év szennyvíziszap hasznosítására vagy elhelyezésére jelenleg a makói lerakó nem alkalmas. A keletkezett szennyvíziszap teljes mértékben a hódmezővásárhelyi lerakóra kerül. az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Hódmezővásárhely.3. A fentiekben nem tárgyalt hulladéktípusok esetében nem áll rendelkezésre adat. A fenti adatokon felül hulladék beszállítása a térségben nem történik. ATEV Rt. Ezüstvisszanyerő Kft. az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Budapest. Makón az összes beszállított mintegy 13510 tonna hulladékból a szelektíven gyűjtött. illetve a térségben ártalmatlanításukra és hasznosításukra 14 . az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Szeged. (Budapest Komáromi út 2. (Szeged..3t (2003) az ártalmatlanítás helye. A keletkezett és számon tartott hulladékok közül a következő típusú hulladékok teljes mennyiségükben (lásd 2. Állati hulladékok: 302. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A térség egyetlen hulladéklerakóján..

hasznosítása és ártalmatlanítása gyakorlatilag teljesen megoldatlan. azonban az önkormányzatok folyamatos fejlesztéseket hajtanak végre ezen a téren a megfelelő szolgáltatókkal együttműködve. Az állati eredetű hulladékok gyűjtésére. 3. melynek fejlesztése folyamatos. A térségben a hatályos jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális területi helyi vagy egyedi intézkedések megtétele nem indokolt. Szelektív gyűjtés több településen is bevezetésre került. hasznosítás és ártalmatlanítás a regionális rendszerekhez kapcsolódva (pl. A HULLADÉK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A térségben jelenleg egy. azonban a jövőben – a nemzeti célokkal összhangban – várható a kapacitások elégtelensége. hulladékudvarok felszereltségükben megfelelnek a műszaki irányelvekben meghatározott követelményeknek. a begyűjtés. begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények részben felülvizsgálat alatt vannak (Makó). egyedi megoldásokkal. az ártalmatlanítás túlnyomórészt ellenőrizetlen formában.Terra Studio Kft. A térségben még működő hulladékgyűjtő szigetek elhelyezése is megfelel a hatályos előírásoknak. különösen a komposztálható zöld hulladékok esetében. a bevont lakosság köre azonban egyelőre igen szűk. A szelektíven gyűjtött hulladékok kezelésére a jelenlegi kapacitások megfelelnek. illetve a kommunális hulladékkal keverve történik. Az újonnan kialakított gyűjtőszigetek. a hatályos jogszabályoknak megfelelő. részben pedig nem felelnek meg a hatályos jogszabályokban előírtaknak. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve nem működik megfelelő létesítmény. környezetszennyező módon történik. engedéllyel rendelkező hulladéklerakó működik. lomtalanítás). A folyékony települési hulladékok begyűjtése. 15 .

Lehetőséget kínálnak gyűjtőedényzet bérlésére is (110-120 l-es. amely Makó városában és környékén végzi a hulladékszállítást.. A makói hulladéklerakó főbb műszaki jellemzői: A lerakás módja: szigetelt medencés dombépítéses hulladéklerakás Szigetelés (rétegrend): 2m természetes agyag 30cm konszolidált réteg. 7. Jelenleg az első 2 ha területű kazettában történik a hulladék deponálása. IPPC engedélyezés folyamatban van.1 és 4 m3-es). ill.5kW (depótér) szivattyú. A beszállított hulladék jelentős része kommunális eredetű. 25cm kavicsfeltöltés A telepen meglévő járművek: 28t kompaktor Csurgalékvíz kezelő technológia: 3kW (tároló). rosta GORE komposztáló prozmarendszer Szelektív gyűjtéshez kapcsolódó berendezések: papír. Ma a térségben keletkező hulladék ártalmatlanítását a jogszabályi előírásoknak megfelelő. A jelenlegi jogszabályi előírásoknak – a nemrégiben kialakított makói lerakó kivételével – a már lezárt lerakók egyike sem felel meg. melyen két kazetta került kialakításra. A csurgalékvíz tárolására egy 500 m3 kapacitású rendszer is kiépült. 1-1.1. előreláthatólag kapacitása 15 évre elegendő.és műanyaghulladék bálázó 16 .Terra Studio Kft. valamint a folyékony hulladék szállítását 3 db zárt kukásautóval. öntözőrendszer Kiegészítő létesítmények: kocsi-. építési törmelék és föld. hivatalosan nem üzemelnek de a legtöbb esetben – engedély nélküli – az egyéni lakossági beszállítások rendszeresek.és detergensfogó. A térség egyetlen lerakója a Makói Regionális Hulladéklerakó Telep állami finanszírozásból és PHARE támogatásból épült 1999-ben. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 4.és konténermosó. A lerakó területe 4 ha. edényzet. korszerű hulladéklerakó telepen végzik. szelektív gyűjtést. A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK GYAKORLATA 4. Működtetője a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. 1 konténeres gépjárművel és 1 önrakodós járművel. tárolómedence. melynek befogadó képessége 270 000 m3. 40t hídmérleg Komposztáló üzem: aprító-keverő berendezés. SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁS A Makói kistérségben – az ország egészéhez hasonlóan – a közelmúltig minden település saját hulladéklerakót üzemeltetett. olaj. Tisza II. 2mm HDPE fólia.

szigetelt aljzatú. konténerekben és billenthető tehergépjárművekben történik. 2004. és II. Jelenlegi kapacitása 2006-ig. az ellátott lakosságszám 125 000 fő. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. A felszín alatti vizek minőségének ellenőrzésére 5 db figyelőkút épült ki. hulladéklerakó telepe 1995-ben épült. 1 db MULTICAR 17 . 50 km. A szállítás por. A lerakó vonzáskörzetéhez tartozó 27 településsel a vonzáskörzete kb.S. öntömörítős. Engedéllyel 2006. A deponálás a hulladék tömörítését követően dombépítéses módszerrel.U.5 ha-ral. Ez további 15.T.és bűzmentes módon. melynek kapacitása 256 000 m3. évig rendelkezik. álcázó töltések védelme mellett. rendszeres takarással történik. A depóniagáz hasznosítására alapuló további fejlesztési elképzelés egy gázmotor létesítése. Egységes környezethasználati engedélyezése folyamatban van. Variopress. 3 db MERCEDES. zárt rendszerű csurgalékvíz gyűjtő drénrendszerrel és depóniagáz kinyerő és –hasznosító rendszerrel rendelkezik. 3. minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak és az EU normáknak. A lerakó osztrák normák alapján épült. május 31-ig a beszállított hulladék összes mennyisége 415 985 tonna volt.A. 2 db STEYR. a környezetvédelmi felülvizsgálat már megtörtént. A termelt energiát a telep szociális épületeinek fűtésében és melegvízzel történő ellátásában hasznosítják. bővítéssel további 50 évig elegendő. Jelenleg a depónia I. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító célgépeken. évi átlag 65 000 t hulladék deponálására kerül sor. korszerű. A Kft.5 millió m3-rel bővíthető. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Beszállított hulladék mennyisége (kg) a Makói Regionális Hulladéklerakóra (1999-2002 lerakóra beszállított összes hulladék) 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 január február március április május június július 2002 2001 2000 augusztus szeptember október 1999 november A térség hulladékgazdálkodásában jelentős szerepet december játszik még az A. üteme készült el. 1 db M. A hulladék szállítását és begyűjtését az egész országra érvényes engedély alapján végzi a Kft. a telep az engedélyt a közeljövőben megkapja. A beszállított hulladék mérése elektromos hídmérlegen történik.Terra Studio Kft.

60 Hódmezővásárhely 90.9 Hódmezővásárhely 1284. Királyhegyes Laczi és Fiai Kft.S.82 Hódmezővásárhely 81. Ambrózfalva 123. Csongrád Megyei Nagylak Településtisztasági Kft. Ömlesztett hulladékot gyűjtenek. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve öntömörítős hulladékbegyűjtő járművel. évben (tonna) Hulladék lerakásra kijelölt telephely Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.Terra Studio Kft. Csongrád Megyei Pitvaros Településtisztasági Kft. A telepre beszállított szerves hulladék mennyisége kb. Becker-Pannónia Makó Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft.94 Makó 86.55 Makó 1 193.A. szállításban és kezelésben közreműködő szerveknek kiküldött kérdőív.87 Hódmezővásárhely/Makó 92.65 Hódmezővásárhely 1282.45 Hódmezővásárhely 730. A. Hódmezővásárhely Földeák Köztisztasági Kft. évi 2 700 t. A. DIN szabványos 120 literes hulladékgyűjtő edényzetből.A.78 Hódmezővásárhely 272. 18 .26 Makó 186.45 Makó 613. Az önkormányzatoknak kiküldött kérdőív és a hulladékgyűjtésben. Magyarcsanád Laczi és Fiai Kft. melléklet. Csongrád Megyei Klárafalva Településtisztasági Kft. Hódmezővásárhely Nagyér Köztisztasági Kft.90 Hódmezővásárhely Hulladékudvar egyik településen sincs. 15 Forrás: Települési önkormányzatok és hulladékgyűjtésben. Igen Nem Nem Igen Igen Igen Nem Nem Nem Igen Beszállított hulladék mennyisége 2003. Csongrád Megyei Óföldeák Településtisztasági Kft. Csongrád Megyei Csanádalberti Településtisztasági Kft. Utószelektálás a telepen nem történik. szállításban és kezelésben közreműködő szervezetek körében végzett kérdőíves felmérés. Csongrád Megyei Kiszombor Településtisztasági Kft.72 Makó 9788. Becker-Pannónia Csanádpalota Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. Makói kistérség települési szilárd hulladékgazdálkodásának összesített jellemzői15 Település Hulladék-szállítást végző szervezet Szelektív hulladékgyűjtés léte (igen/nem) igen nem igen nem igen nem nem igen igen nem nem igen igen nem igen nem igen Dögkút léte (igen/nem) nem igen nem igen nem igen n. Csongrád Megyei Ferencszállás Településtisztasági Kft.S. a szelektív hulladékgyűjtés azonban a térségben az országos mértéknél jobban elterjedt: Makó városában például 18 ponton vannak kihelyezve szelektívgyűjtő konténerek és további 6 terület kialakításának egyeztetése folyamatban van.a.61 Hódmezővásárhely 79.08 Makó 341. Csongrád Megyei Maroslele Településtisztasági Kft. Becker-Pannónia Apátfalva Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. továbbá 3 db MERCEDES absetzkipperrel és 1 db STEYR abrollkipperrel rendelkezik. Becker-Pannónia Kövegy Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft.74 Hódmezővásárhely 187. A településekről a hulladékot kéthetente szállítják el.14 Hódmezővásárhely 187.

A Makón működő gyepmesteri telep funkciója részben a település belterületén kóborló ebek befogása. évben 581 980 kg Magyarcsanáddal közösen használják 16 Forrás: Makói Kommunális és Közbeszerzési Kht. elsősorban termelési hulladékok hasznosításában vesz részt).06. de külön szerződések keretében vállalkozások is használják a telepeket. vállalkozói szerződés keretében gondoskodik. Az állati hulladékok elszállítását és kezelését – önkormányzati szerződés keretében – a Hódmezővásárhelyen üzemelő ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. 2003. 2002. 2001. 19 . Jellemzően a átmeneti tárolási és gyűjtési technológia egyedi kiszállítást. Az állati hullák elhelyezésére szolgáló dögkút 8 településen üzemel.30.– a szerződés értelmében – a szolgáltatóval közösen teremti meg a működtetés létesítményi. A gyűjtőhelyekre jellemzően a lakosság szállít. Az állati hullák elhelyezésére szolgáló létesítmények legtöbbje felülvizsgálatra szorul. Makó gyepmesteri telepre beszállított állati tetemek mennyisége16 Év 2000. végzi.Terra Studio Kft.: 0107/33 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. A gyepmesteri telep jogszabályban előírt követelményeknek való megfelelését Makó Város Önkormányzata 2004. eszköz és személyi feltételrendszerét. A beszállított mennyiségek mintegy 90-95%-át a lakosság állati hulladékai teszik ki. Több esetben a körülkerítés hiányzik. és miután a kisebb települések nem tudnak állandó felügyeletet biztosítani a lerakás ad hoc módon. részben az állati hullák ártalmatlanítása. szállítás gyepmesteri felügyelettel Ellenőrzés: állat-egészségőr felügyeli a működését Keletkezett hulladék: 2003. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A rendszeres hulladékbegyűjtés mellett legalább évente egyszer minden településen az önkormányzatok és az érintett szolgáltatók lomtalanítási akciót szerveznek. Mennyiség (kg) 87 715 79 461 88 005 44 620 A térségben működő állati hulladék gyűjtőtelepek jellemzői: • Apátfalva o o o o o Hrsz. majd fertőtlenítést foglal magába. Az önkormányzat kötelező állategészségügyi feladatainak ellátásáról a Makói Kommunális és Közbeszerzési Kht. év folyamán felülvizsgálta. Hulladékfeldolgozásra szakosodott vállalkozás csupán Földeákon és Makón van (DélMagyarországi MÉH. többször szabálytalanul folyik. illetve az elszállításnál gyepmesteri felügyeletet.

02.: 10315/2 . évben keletkezett és elszállított tetem mennyisége: 52 864 kg Földeák és Óföldeák települések használják Hrsz.10-től üzemel. szállítás gyepmesteri felügyelettel az állati hulladékgyűjtő hely áthelyezése kötelező a nemzetközi határátkelőhelyhez vezető út miatt: a kijelölt új terület a régi szilárdhulladék lerakó területén o 2003-ban keletkezett tetem mennyisége: 19 074 kg Hrsz.: 0118/5 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. az üzemeltető az önkormányzat) o o Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. Területe: 7172 m2 Tulajdonos: Makói Kommunális és Közbeszerzési Kht. szállítás gyepmesteri felügyelettel önkormányzat üzemelteti ATEV szállítja el. szállítás felügyelettel o 2003.: 0211/8 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. szállítás gyepmesteri felügyelettel o o 2003.: 095/5 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • Csanádpalota: o o o o o o Hrsz. ott konténeres gyűjtés történik o o • Királyhegyes: o o • Kiszombor: o • Makó: o o .Terra Studio Kft. Makó Járandó 9.: 05431 (Kiszombori Zombortej Kft. tulajdonában. évben keletkezett és elszállított tetem mennyisége: 14695 kg Hrsz. átlag 7 havonta 2003-ban 50471 kg tetem keletkezett csak Csanádpalota használja Hrsz. Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés nyitvatartási időben gyepmesteri felügyelettel o o o o o 1998. 2003-ban keletkezett tetem mennyisége: 88005 kg Állati hulladékok gyűjtésére szolgáló eszközállomány: T25 traktor kapcsolt szállítóeszközzel nagy nyomású tisztítógép (sterimob) 3 konténer permetezőgép (fertőtlenítésre) 20 • Földeák: A dögkút lezárásra került.

Veszélyes hulladék szállítására szakosodott. így a keletkező veszélyes hulladék elszállítása igen magas költségvonzattal bír. Klárafalván és Ferencszálláson épült ki. szállítás gyepmesteri felügyelettel 2003. FOLYÉKONY TELEPÜLÉSI HULLADÉK Szennyvízcsatorna hálózat a térségben Makón. egyedi megállapodások alapján vállalkozások is helyezhetnek el tetemeket a gyűjtő helyen • Pitvaros dögkút: o o o o o o o o A szervesanyag hasznosítása alacsony mértékű. saját tisztítójában kezelik (megszűnése esetén a jogutódjára hárul a szerződésben vállalt kötelezettség). A kommunális hulladék becsült összetétele szerint annak kb.Terra Studio Kft. A települési szennyvizeket – az önkormányzattal kötött szerződés alapján – a Németh Toll Kft. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • Maroslele: o o o Hrsz. évben 23 802 kg tetem keletkezett más település nem használja. rekultiválatlan és illegális hulladéklerakók. próbaüzemelése folyamatban van. A Makói Regionális Hulladéklerakó Telepen csupán a kommunális hulladékba keveredett veszélyes hulladékok átmeneti tárolására van lehetőség. 4. engedéllyel rendelkező szolgáltató legközelebb Szegeden működik. akkumulátorok). évben 24 463 kg hulladékot szállítottak el külterület 022/2 hrsz területe 727 m2 lakossági beszállítás önkormányzati kezelésű ATEV szállítja el heti kétszer felülvizsgálatra szorul 2003. 21 .2. A Makói Regionális Hulladéklerakón kialakításra került egy szárazeljárásos GORE rendszerű komposztáló rendszer. Nincs megoldva a veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése és elhelyezése (elhasználódott elemek. Utóbbi két település esetében a hálózat 2004-ben létesült. 35-40%-a biológiai úton lebomló anyag.: 022/2 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. a komposztált hulladék minősítés után mezőgazdasági célra hasznosítható. melynek jelenleg próbaüzemeltetése folyik. Potenciális környezeti veszélyforrást jelentenek a térségben található. szervezett veszélyes hulladékgyűjtésre nem. figyelembe véve a keletkező kis mennyiséget és a szállítási távolságot.

22 . A szennyvízszikkasztó aknák száma a településen meghaladja az 5 000 db-ot.0 0 0.0 0.0 22. 6 000 m3-es.0 0. 1 200 – 1 500 m3/nap kapacitású.0 0.0 0. 17 Forrás: Kérdőíves felmérés. Elsőként az 1963-ban üzembe helyezett ipari szennyvízcsatorna felújítása válik szükségessé.0 0.0 100. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Csatornázási mutatók a Makói kistérségben 2003.0 0.0 0.0 0.5 0.Terra Studio Kft. 200 m3 szippantott szennyvizet képes fogadni. melynek tervei már elkészültek.0 14 Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Makó város szennyvízcsatornáinak átlagos kora 20 év.17 Település Lakások száma 280 1 500 257 1 678 264 1 466 362 1 622 183 253 720 11 692 950 270 259 165 682 22603 Csatornahálózatba bekötött lakások száma aránya (db) (%) 0 0 0 0 264 0 0 0 183 0 0 2 625 0 0 0 0 0 3072 0. A tisztító SBE ICEA-s rendszerű.0 100.0 0. a 35 évnél idősebb vezetékek csak felújítást követően tölthetik be szerepüket.0 0. A tervezett fejlesztésekhez a megnövekedő biológiai terhelés miatt kapacitásbővítésre lesz szükség.

Terra Studio Kft.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve

Vízhasználat és szennyvíztisztítás a Makói kistérségben18 2003.
Ivóvíz Település Értékesített víz19 (m3) Beszállított szennyvíz (m3)20 Kijelölt közszolgáltató (2004.) Békés Megyei Víziközmű Kft. Makó-Térségi Vízközmű Kft. Békés Megyei Víziközmű Kft. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. A szolgáltató kiválasztása folyamatban Makó-Térségi Vízközmű Kft. Makó-Térségi Vízközmű Kft. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. A szolgáltató kiválasztása folyamatban Makó-Térségi Vízközmű Kft. Makó-Térségi Vízközmű Kft. Makó-Térségi Vízközmű Kft. Szennyvíz A szennyvíztisztító telep helye 2004. évtől Tótkomlós Makó 2004. évtől Tótkomlós Makó, 2004. évtől Mezőhegyes Klárafalva Makó. Makó Makó Klárafalva Makó Makó Makó. n.a. 70 45 44,1 Makó n.a. n.a. 75 0 0,0 0,0 Elszikkasztott szennyvíz becsült részaránya21 (%) 60 30 60 70 0 85 0,5 0,2 2,2 Beszállított szennyvíz az értékesített víz %-ában 0,0 0,4 0,0 0,0

Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó n.a. n.a.

17 252 n.a. 146 385 16 312 n.a. 119 754 n.a. 127 280 21 675 176 516 n.a. 19 339 62 464 n.a.1 287 265 560 324 1 574 53 3 920 Makóra: 4 597

Makó-Rákos

Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros

Makó szippantott Makó-Térségi Vízközmű 4 149 szennyvizével Kft. együtt: 9 681 Csongrád Megyei 87 293 114 Településtisztasági Kft. 17 715 25 793 23 805 52 877 n.a. Makóra: 2 Juhász Gábor Makóra: 14 Csongrád Megyei Településtisztasági KFT 22 nincs kijelölt közszolgáltató Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.

Makó Makó, 2004. évtől Tótkomlós Makó, 2004. évtől Mezőhegyes Makó 2004. évtől Mezőhegyes n.a.

50

0,1 0,0

98 90 95

0,1 0,1 0,0

A jogszabályban22 foglalt kötelezettségeknek megfelelően 15 000 le feletti terhelésű agglomerációkban 2010., 2 000 – 10 000 le közötti terhelésű agglomerációk esetében 2015. év végéig ki kell építeni a gyűjtőhálózatot és az elvezetett szennyvíz legalább II. fokozatú (biológiai) tisztítását is meg kell oldani. A kistérség településeinek többsége a 2 000 le alatti
18 19 20 21 22

Forrás: Makó-Térségi Vízközmű Kft. A több évre visszamenőleges térségi víztermelési és értékesítési adatokat melléklet tartalmazza. A több évre visszamenőleges Makói szennyvízelvezetési és értékesítési adatokat melléklet tartalmazza. Az önkormányzatok által becsült adat.

163/2004. (V. 21.) Kormányrendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási megvalósítási programról szóló 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet módosításáról.

23

Terra Studio Kft.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve

terhelésű kategóriába tartozik, ahol keletkező szennyvizek kezelésének megoldása – a jogszabály szerint – nem élvez prioritást.
Szennyvíz-elvezetési agglomerációk23 a Makói kistérségben
Az agglomeráció besorolása 15 000 lakosegyenérték feletti terhelésű terület Makó Az agglomeráció központja Az agglomerációt alkotó további települések Apátfalva Földeák Kiszombor Magyarcsanád Maroslele Az agglomeráció lakosegyenértéke

51 353

2 000-10 000 lakosegyenérték közötti terhelésű terület 2 000 lakosegyenérték alatti terhelésű terület

Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Királyhegyes Klárafalva Nagyér Nagylak Pitvaros Kövegy Óföldeák

3 286 537 507 726 1 187 620 619 1 541

Ferencszállás

Kimaradt települések

A térségben elsőként megvalósuló Makói agglomeráció szennyvízcsatorna-beruházásához minden település rendelkezik engedélyes csatornázási tervvel, így a beruházás 2007-ben megkezdődhet a kohéziós alap forrásainak bevonásával. A 2 000 le alatti terhelésű területek közül két esetben adott a szennyvíztisztítás lehetősége: Nagylak esetében a határátkelőnél kiépült 50 m3/nap a kapacitású tisztítót lehet számításba venni, melynek felújítása és bővítése az Állategészségügyi Állomás többlet igényeinek kielégítésére folyamatban van. A tisztító további bővítéssel alkalmassá tehető a települési szennyvíz fogadására is (a településen napi 150 l/fő normatív kibocsátással számolva naponta 98 m3 kommunális szennyvíz keletkezik). Óföldeákon a szociális otthon rendelkezik saját tisztítóval, melyből a Katona-érbe vezetik a tisztított szennyvizet. A tisztító olyan módon lett kialakítva, hogy az viszonylag kisebb ráfordításokkal a településen keletkező szennyvizek befogadására is képes. A kistérség északkeleti településcsoportja már többször pályázott közösen szennyvíztisztító építésére. A Csanádpalotára tervezett objektumra létesítési vízjogi tervek készültek. KAC pályázaton kétszer is nyertek támogatást, de a többi forrást nem tudták mellétenni. Ma már nem együtt tervezik megoldani a szennyvízkezelést.

23

163/2004. (V. 21.) Kormányrendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási megvalósítási programról szóló 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet módosításáról.

24

Terra Studio Kft.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve

Makó-Rákos településrész és Királyhegyes község esetében a távolság és az alacsony kibocsátások miatt nincs esélye rentábilis megoldásnak. Az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján illegális szennyvízbekötések a településeken nincsenek. Lakossági vélemények alapján a szippantott szennyvizet alkalmanként a Marosba ürítik a begyűjtő járművekből, amely jelentős mértékben szennyezi a folyóvizet. Makó város tisztított szennyvizeinek befogadója a Maros. Az új tisztító telep üzembe helyezését követően – a technológiai váltásnak köszönhetően – a bevezetett tisztított szennyvíz minősége jelentősen javult, minősége minden tekintetben megfelel az előírásoknak. A volt gépgyári strand alatti bevezetés megszűnt, így ezen akadály az üdülőterület bővítése elől elhárult. A szennyvíztelepen keletkező szennyvíziszap (2002. évben 1 300 m3) minőségét tekintve mezőgazdasági felhasználásra alkalmas. A makói lerakónak jelenleg nincs engedélye a szennyvíziszap fogadására, így az iszap a hódmezővásárhelyi A.S.A. hulladéklerakójára kerül. A makói lerakón komposztáló üzemel, amely azonban nem tud napi 9 m3–nél több szennyvíziszapot fogadni a jelenleg nem megfelelő keverési arányok miatt. Megoldatlan az állattartó telepek és a speciális szennyvizek elhelyezése is.

4.3.
1.

A TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK
Becker-Pannonia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. telephely: 6900 Makó, Széchenyi tér 7. tel./fax: +36 (62) 510-170 e-mail: mako@becker-pannonia.hu web: www.becker-pannonia.hu alapítva: 1998. (makói üzem) tulajdonviszonyok: Jakob Becker GmbH. & Co. KG. és magyarországi magánszemély üzemvezető: dr. Geráné Mészáros Mária foglalkoztatottak száma: 17 (makói üzem) érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • • • • Fém visszanyerése hulladékból Nem fémtartalmú hulladék visszanyerése hulladékból Alap- és hulladék anyag nagykereskedelem Külkereskedelem Vegyi áru kiskereskedelem Vas-, mûszaki-, üvegáru kiskereskedelem
25

konténeres. platós szállító) hulladékszállítás gyakorisága: szennyvíz: igény szerint. Cserzy Mihály u.hu web: www. Kövegy./fax: +36 (62) 550-027 e-mail: ttkft@vnet.Terra Studio Kft. Makó 2. tel./fax: +36 (62) 535-780 / 535-790 e-mail: asa@vnet. melybe hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: 24-25 gépjármű (szippantó autó. és csapadékvíz elvezetési szolgáltatás Települési hulladékok kezelése. köztisztasági szolgáltatás. kommunális kommunális szilárd hulladék: hetente. szállítás és szelektív gyűjtés hulladékkezelés. Kiszombor. telephely: 6724 Szeged. Lázár utca 10. köztisztasági tevékenység • • • 3 db öntömörítős. beletartozik a: o o • a kommunális veszélyes hulladék kezelés. Pitvaros kommunális hulladék szállítása: Ambrózfalva. kéthetente kommunális szennyvíz tengelyen történő szállítása: Csanádpalota. Maroslele.hu/csongrmt. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • Hulladék anyag kiskereskedelem Számviteli. adószakértõi tevékenység Üzletviteli tanácsadás Településtisztasági szolgáltatás Egyéb szennyvízkezelési. Makón külön szerződés alapján heti 2 kommunális hulladék szállítása: Apátfalva. Nagylak.hu 26 . könyvvizsgálói.htm alapítva: 1994.kszgysz. A. Ferencszállás. Maroslele. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. tulajdonviszonyok: 10% önkormányzati. multiliftes. Csanádpalota. tel. Pitvaros 3. Óföldeák. Klárafalva.A.S. telephely: 6800 Hódmezővásárhely. Kiszombor. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 1 konténerszállító gépjármű 1 önrakodós gépjármű hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: a szállítás gyakorisága: heti legalább 1. 90% magántulajdon ügyvezető igazgató: Nagy György foglalkoztatottak száma: 60 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • szennyvíz-. Nagylak. 32. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Csanádalberti.

) úttisztítás. Hungária Holding. tel. kezelés (TEÁOR 90.tiszanet. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 1 db MULTICAR öntömörítős. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 1 db M.A.hu/asahodkt.T.U. Variopress öntömörítős. Nagyér 4. telephely: 6758 Röszke. 27 hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: . A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve web: www. külterület 033/29 hrsz./fax: +36 (62) 573-514 / 573-515 e-mail: szipu@mail.htm alapítva: 1994 tulajdonviszonyok: többségi magántulajdon: A.kszgysz.S. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 3 db MERCEDES öntömörítős.Terra Studio Kft.03. Laczi és Fiai Településszolgáltató Kft. -kezelés. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 3 db MERCEDES absetzkipper 1db STEYR abrollkipper hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: a szállítás gyakorisága: kéthetente kommunális hulladék szállítása: Földeák. síkosság-mentesítés 2 db STEYR öntömörítős.02. igazgató: Reith Imre foglalkoztatottak száma: 49 érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • • • • • • hulladékgyűjtés. kezelése közúti teherszállítás hirdetés máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás 2 db DAF típusú szippantó tgk. kisebbségi tulajdonos: Hódmezővásrhelyi Vagyonkezelő Rt.hu web: alapítva: 2000. tulajdonviszonyok: magántulajdon ügyvezető: Laczi Zoltán foglalkoztatottak száma: 10 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • • • hulladékgyűjtés. szennyvíz gyűjtése.

tel. Makó-Térségi Víziközmű Kft.hu alapítva: 1994. 1 db Kamaz hullaék begyűjtésre alkalmas tgk. tulajdonviszonyok: önkormányzati tulajdon (16 önkormányzat) ügyvezető igazgató: Medgyesi Pál foglalkoztatottak száma: 110 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • önkormányzati víziközművek és szennyvízközművek kezelése.és Csatornamű Vállalat makói üzemegységéből alakult.makoviz. (Pitvaros) 6.hu web: www. 1 db Liaz hulladék begyűjtésre alkalmas tgk. Nagyér. 8. Csanádalberti. Magyarcsanád 5. 1 db Csatornamosó a szállítás gyakorisága: az ellátott településeken 2 hetente kommunális hulladék szállítása: Királyhegyes. Tinódi u. üzemeltetése. tulajdonviszonyok: 100% magántulajdon foglalkoztatottak száma: 1 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • emésztőgödörből származó iszap szállítása 1 db IFA W50 LA/F gépjármű hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: kommunális szennyvíz tengelyen történő szállítása: Ambrózfalva. A Csongrád Megyei Víz.Terra Studio Kft. felügyelete szippantott szennyvíz szállítása szennyvíztisztítás hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: 28 . Kossuth u. 1 db IFA L60 konténeres tgk. telephely: 6900 Makó. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • 1 db DAF típusú konténeres tgk./a tel./fax: +36 (30) 239-5017 e-mail: web: alapítva: 2004. Juhász Róbert egyéni vállalkozó telephely: 5949 Tótkomlós. 28./fax: +36 (62) 211-177 e-mail: makoviz@makoviz.

Makó 7./fax: +36 () e-mail: hodmezo@atev. tulajdonviszonyok: 100% állami tulajdonú részvénytársaság igazgató: Szabó Gábor foglalkoztatottak száma: 137 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • hulladékgyűjtés.Terra Studio Kft. de még nem volt beszállítás Csanádpalota: 4 alkalom Földeák: 7-9 alkalom Királyhegyes: 4 alkalom Kiszombor: 4 alkalom Makó: 8-10 alkalom Maroslele: 9 alkalom Pitvaros: 4-6 alkalom 29 . ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. baromfihús. kezelés hús-. Kutasi út 1232/b Pf.259 tel. gyártás 1 db MAN 18232 spec. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • 1 kamerás csatornavizsgáló gépjármű 1 WOMA rendszerű nagynyomású tisztító 2 szippantó autó 1 konténerszállító gépjármű a térségben a következő településeken végez hulladékkezelési tevékenységet (kommunális szennyvíz közműves és tengelyen történő szállítása): Apátfalva. Magyarcsanád. Királyhegyes. de még nem volt beszállítás Apátfalva: 4 alkalom Csanádalberti van szerződés. hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: a térségben a következő településeken végzi az állati tetemek elszállítását a következő gyakorisággal (havonta): • • • • • • • • • • Ambrózfalva: van szerződés.készítmény.hu web: alapítva: 1951. telephely: Hódmezővásárhely. Földeák.

dögkutak problematikájának megoldása híján az élővizek.és begyűjtő-hálózat elégtelensége.Terra Studio Kft. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 5. kiemelten a hulladékgazdálkodás korszerűsítésére 30 . a gyűjtő. sok helyen az illegális állati hulladék elhelyezése ellenőrizetlen formában tovább folyik Az állati hulladékok gyűjtésére kialakított átmeneti tárolók nem felelnek meg az előírásoknak Erősségek • • • • • • • Minden településen kialakult a rendszeres hulladék-begyűjtés megfelelő formája A begyűjtött hulladékok a hatályos előírásoknak megfelelő. víztisztasági. korszerű lerakókra. lezárt lerakók Az illegális lerakás a lezárt lerakókon és egyéb helyeken jellemző problémája a településeknek Több lezárt dögkút rekultiválatlan. talajdegradációs problémák jelennek meg • A települések saját fejlesztési források híján nem lesznek képesek a problémák megoldásának műszaki hátterét pályázati forrásokból sem biztosítani Lehetőségek • • A lakosság környezeti tudatossága általában véve nő Egyre jelentősebb nemzeti és európai uniós források állnak rendelkezésre környezetvédelmi projektekre. a szennyvízkezelés megoldására Veszélyek • A folyékony kommunális hulladékok és illegális lerakók. feldolgozóüzemekbe kerülnek Több településen is indultak szelektív hulladékgyűjtési programok A térség által igénybe vett hulladéklerakók és gyűjtőhelyek üzemeltetői jelentős fejlesztéseket terveznek a hulladékhasznosítás feltételeinek megteremtése céljából A települések erőfeszítéseket tesznek az illegális és lezárt lerakók. ivóvíz-minőségi. talajok és talajvizek elszennyeződése közegészségügyi. valamint a feldolgozóipari kapacitások hiányossága miatt kezdeti fázisban van • • • • • A térségi hulladékgazdálkodás szinte egyetlen eszköze a lerakón történő ártalmatlanítás Szinte minden településen találhatók rekultiválatlan. konkrét problémáinak felmérésére és kezelésére Több településen is konkrét tervek vannak a csatornázottság növelésére. SWOT ANALÍZIS Gyengeségek • • • A keletkező hulladékok pontos mennyisége és összetétele ismeretlen Az alacsony csatornázottságú térségben a folyékony hulladék kezelése megoldatlan A szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás a megfelelő lakossági hozzáállás. dögkutak problémájának megoldására Több település is erőfeszítéseket tesz környezeti állapotának.

hanem a hulladékok hasznosítási arányának erőteljes növelése. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK A keletkezett hulladékokkal kapcsolatos általános cél. amely mellett a feldolgozóipar. Ezen túlmenően. hogy a hulladékgazdálkodási korlátozások önmagukban ne akadályozzák a halmozottan hátrányos helyzetű kistérség gazdasági-társadalmi fejlődését. A termelési eredetű hulladékok tekintetében a gazdaság fejlődésének felgyorsulása és a hagyományos agrárjelleg miatt a mezőgazdasági (beleértve az állati és növényvédő szer hulladékokat is) és inert szervetlen hulladékok növekedése várható (10%. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 6. ennek következtében a csomagolási. illetve 5%). illetve a bekötési hajlandóság milyenségéről. valamint Nagylak (a határátkelő tisztítójához kapcsolódva) 31 . ez elsősorban a papír és műanyag hulladékok esetében jelent jelentősebb növekedést. lerakással ártalmatlanított hulladék mennyiségének párhuzamos csökkenésével kell járjon. amely végső soron a teljes. A szennyvíziszapok és települési folyékony hulladékok mennyiségének növekedése igen nehezen becsülhető. Ezzel párhuzamosan a gazdaság. Ezek közül a térségre vonatkozóan kiemelhető az országos átlaghoz viszonyított alacsony gazdasági teljesítmény. 2010 A hulladékok mennyiségének növekedése több tényező függvénye. NÖVEKEDÉSI CÉLOK A TERVEZÉSI IDŐSZAK VÉGÉIG. hiszen ezek nagyban függenek az igen költséges szennyvízcsatorna és tisztító építési beruházások megvalósulásától. A szennyvíztisztítást érintő hatályos rendeletek szerint és a térségi adottságok figyelembevételével a makói szennyvíz-agglomeráció csatornázására és a kapcsolódó tisztítási kapacitások kiépítésére. A jövőben az ország gazdasági fejlődésének térbeli struktúrája várhatóan kiegyenlítettebbé válik. A hulladékok mennyiségének növekedése a gazdaságitársadalmi fejlődés velejárója.1. szállítmányozás. illetve a szolgáltatásokhoz kötődő hulladékok mennyisége növekszik. Magyarországon általános jelenség. 6. amely a térségben is a gazdasági teljesítőképességének növekedését eredményezi.Terra Studio Kft. volt lerakók és illegális lerakók felszámolása mellett a települési folyékony hulladék problémájának a megoldása a legfontosabb prioritásként jelenik meg. a hulladékgazdálkodási célok között az elhagyott. a térség környezeti és gazdasági-társadalmi adottságaival összhangban nem elsősorban a keletkezett hulladékok mennyiségének a csökkentése jelenik meg fontos szempontként. felhalmozott hulladékok. A HULLADÉK VÁRHATÓ MENNYISÉGE. mobilitás növekedése a fém és elektronikai hulladékok és gépjármű-hulladékok mennyiségének növekedését eredményezi (5%). beruházások fellendülésével – az országos tendenciákkal ellentétben – a térség mezőgazdasági jellegéből fakadóan – nem várható a szervetlen mennyiségnek csökkenése. valamint a térség dominánsan vidéki agrár jellege. eredetű.

1. 2010 Hulladék típusa Papír Műanyag Szerves Textil Üveg Veszélyes Kiemelt hulladékok PCB és PCT tartalmú hull.gépjármű. de 32 .KiselejEgészségkai tezett hulladé. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve és Óföldeák (a szociális otthon tisztítójához kapcsolódva) csatornázására kerülhet sor a tervezési időszak alatt. A bekötési hajlandóság javulását figyelembe véve a folyékony települési hulladékok mennyisége ezen településeken az összes mennyiség 30%-ra becsülhető.15 Akkumulátorok. illetve 150 tonna/évről 165-re módosul.37 Szerves 1. A folyékony települési hulladékok mennyiségének növekedése a vízfogyasztás növekedésének függvénye. kezelésük és ártalmatlanításuk jelenleg is a regionális rendszerekhez kapcsolódva folyik. Az egyéb veszélyes és termelési hulladékok keletkezése regionális szinten sem számottevő.37 Üveg 1.05 1. a térségben keletkező mennyiségek a regionális hulladékgazdálkodási tervben meghatározott programokhoz kapcsolódva történő kezelése javasolt.5 1 Biomassza 1. a keletkező szennyvíziszap mennyiségének 70%-os növekedése mellett. 2010/2004): 1.1 Gumihulladék 1. MENNYISÉGI CÉLOK. A HULLADÉKOK VÁRHATÓ MENNYISÉGE. 2010 Elérendő cél: a hulladékok mennyisége és annak növekedési üteme a gazdasági teljesítőképesség növekedésével és a társadalmi fejlődés ütemével azonos szinten.51 Műanyag 1. mennyiségük 3.05 1. 1.2.18-ra. 2004-2010. A növényvédő szer és kórházi hulladékok mennyisége növekedésének esetében egyaránt 10% növekedés várható.ügyi hull.05 Csomagolási hull. kok vek 1.66 Települési szilárd hulladék összetétele (t%). szervetlen 0. 0 Hulladékolajok 1.03 A különböző hulladékok növekedési aránya a kistérségben. elemek 1 Elektroni. Települési szilárd hulladék összetevői Papír 1.8 tonna/évről 4.Terra Studio Kft.05 Növényvédő szerek és csomagolóanyagaik 1.03 Inert.03 Textil 1. a tervezési időszak alatt átlagosan 5%-os növekedés várható.2 Hulladék mennyisége 22 8 40 4 4.05 6.15 Állati eredetű hull. a megnövekedett mennyiségek nem indokolnak külön intézkedést.55 Veszélyes kommunális hulladék 1. Összesített növekedési cél a kommunális szilárd és folyékony hulladékok esetében (lakosságszámra vetített arány.

A keletkezett hulladékok pontos mennyiségének meghatározását mihamarabb el kell végezni. 33 .1. 2010. kommunális hulladék szervetlen 2 14 2 14 3 14 3 18 46 285 45 284 56 289 60 370 A tervezett csatornázási programok alapján. Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor 24 Papír 50 306 48 305 60 310 65 397 Műanyag 18 111 17 111 22 113 24 144 Szerves 91 556 87 554 109 563 118 722 Textil 9 56 9 55 11 56 12 72 Üveg 10 63 10 62 12 63 13 81 Veszélyes Inert. felülvizsgálatuk a pontos adatok ismeretében szükséges. Főbb hulladéktípusok Fő hulladéktípusok (t/év).2.2. 6. Miután a keletkezet hulladékok mennyisége pontosan nem ismert pontosan (2. Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Települési Települési Kommunális szilárd folyékony szennyvíziszap24 hulladékok hulladékok24 227 1389 218 1386 273 1408 295 1804 218 203 663 10581 943 268 269 210 663 21018 18115 46111 17128 125742 40093 22759 55603 20306 19676 705002 27497 18601 8125 7499 55521 1187776 2210 34 34 2278 6.Terra Studio Kft. 2010. fejezet). A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve elérendő célként az országos átlagok alatt alakuljon. Települési szilárd hulladékok összetevői A települési szilárd hulladékok összetevői (t/év). a jelen mennyiségi célok tájékoztató jellegűek.2.

illetve az egyes gazdálkodók esetében a külön. a jelenleg keletkező mennyiségek ismeretének hiányában. A HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ CÉLOK Az Országos Hulladékgazdálkodási terv céljaival összhangban térséget érintő.Terra Studio Kft. szervetlen települési szilárd hulladékok PCB és PCT tartalmú hulladékok Hulladékolajok Kiselejtezett gépjárművek Egészségügyi hulladékok Állati eredetű hulladékok Növényvédőszerek és csomagolóanyagaik Gumihulladék • A szelektív hulladékgyűjtő rendszer kialakítása A térség településein a szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítése 2008-ig: Amely a következő hasznosítási célok megvalósítását célozza: 34 . nem komposztálható hulladékok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz.3. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség 48 45 146 2328 207 59 59 46 146 4624 17 16 53 846 75 21 22 17 53 1681 87 81 265 4232 377 107 108 84 265 8407 9 8 27 423 38 11 11 8 27 841 10 9 30 476 42 12 12 9 30 946 2 2 7 106 9 3 3 2 7 210 45 42 136 2169 193 55 55 43 136 4309 6. Kiemelt hulladékáramok A kiemelt hulladékáramokra mennyiségi célok konkrét meghatározása nem lehetséges. és a térségben összesen keletkező a hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási célok a következők: • A veszélyes és ágazati. A mennyiségeket – a fentiekben meghatározott növekedési célokkal összhangban – a közeljövőben a keletkezett hulladékmennyiségek mérését célzó intézkedés eredményeire alapozva kell meghatározni.2. 6.3. egyedi hulladékgazdálkodási tervben rögzített célokhoz: Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék Ágazati veszélyes hulladékok Inert.

51 Műanyag 0.Terra Studio Kft.50 A fenti hulladékfajták 2010-ben becsült összesített hasznosítandó mennyisége településenként a Makó központú begyűjtési rendszer racionális kialakítása (szállítási távolságok. 2010. Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Települési szilárd hulladékok 63 389 61 388 77 394 82 505 61 57 186 2963 264 75 75 59 186 5885 Települési folyékony hulladékok 4529 11528 4282 31435 10023 5690 13901 5076 4919 176250 6874 4650 2031 1875 13880 296944 Kommunális szennyvíziszap 553 9 9 570 Települési szilárd hulladék összetevői (t/év). stb.25 Települési szilárd hulladék összetevői Papír 0. hasznosítási arányok. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Kistérségen belül kitűzött hasznosítási célok. együtt kezelhető mennyiség. Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Papír 25 156 24 156 31 Műanyag 11 68 11 68 13 Szerves 23 139 22 139 27 Textil 1 4 1 4 1 Üveg 3 19 3 19 4 35 . 2010. 2010.28 Települési Kommunális folyékony szennyvíziszap hulladékok 0.25 Textil 0. környezettudat.65 Biomassza 0. 0.08 Üveg 0.) mellett a következő ábrán látható: Hasznosítandó hulladékok mennyisége (t/év).25 0. Települési szilárd hulladékok 0.30 Kiemelt hulladékok Csomagolási hull.61 Szerves 0.

ahol a nemzeti tervek szerint 2015-ig nem szennyvízelvezető tisztító-kapacitások kiépítése.Terra Studio Kft.4. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség 158 33 202 24 23 74 1187 106 30 30 24 74 2358 69 14 88 11 10 32 516 46 13 13 10 32 1026 141 29 180 22 20 66 1058 94 27 27 21 66 2102 5 1 6 1 1 2 34 3 1 1 1 2 67 19 4 24 3 3 9 143 13 4 4 3 9 284 A kiemelt hulladékáramokra vonatkozó mennyiségi célok meghatározása az ismert hasznosítási arányok és a elvégzendő mérések eredményeire alapozva történhet. Ezeken a településeken a szennyvizek kezelésének megoldása – a nemzeti fejlesztési tervek szerint – 2015 után történhet meg. A térség többi településén a folyékony hulladékok begyűjtése és kezelése elsődleges feladat. A HASZNOSÍTÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ KAPACITÁSOK KIALAKÍTÁSÁNAK CÉLJAI. PRIORITÁSAI Az egyes hasznosítási kapacitások kiépítése a fent megadott szelektív gyűjtési-hasznosítási célokban meghatározott mennyiségeknek megfelelően minden településen kiépítésre kell kerüljön. korszerűsítésével. 6. Óföldeákon és Nagylakon oldódhat meg a csatornahálózat kiépítésével és a tisztítókapacitások bővítésével. Azon településeken. és amelyek kapcsolódnak azon hulladékgazdálkodási szervezetekhez melyekkel az adott települések a hulladék begyűjtésének folyamatában jelenleg is együttműködnek. Ezen túlmenően. ahol adott a lehetőség a szükséges fejlesztések megvalósítására. az előkezelés tekintetében olyan már működő hulladékgazdálkodási központok fejlesztése célszerű. Csanádpalotán. A hasznosító és ártalmatlanító kapacitások kiépítésének prioritásai: • A folyékony kommunális hulladék ártalmatlanítása és hasznosítása – tisztítókezelőmű kialakítása Makó-Rákos – Királyhegyes térségében A térség szennyvízkezelési problémáinak megoldása – a nemzeti prioritások és a helyi lehetőségek alapján – a tervezési időszak végéig csak a makói szennyvízagglomerációban. A forráshiánnyal küszködő települések esetében a csatornázás és „szokásos” 36 . megoldásokat kell találni. illetve szennyvíz-agglomerációk kialakítása javasolt. azonban Királyhegyes és MakóRákos valósul esetében meg a a csatornázás hosszabb és távon sem nem oldható meg egyedi gazdaságosan.

tisztító. lezárt lerakók helyének meghatározására. rekultivációja. amely ki kell terjedjen: • • • • az elhagyott hulladékok. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve tisztítómű építésének alternatívája a folyékony hulladékok tengelyen történő szállítása biológiai folyamatokon a alapuló. elhagyott szennyezés felszámolási és rekultivációs tervei is elkészülhetnek. A kiépítendő létesítmények kapacitását a kialakítandó agglomerációkban keletkező hasznosítandó hulladékok mennyiségéhez kell méretezni. a tulajdonviszonyok tisztázására. REKULTIVÁCIÓJA A felhagyott hulladéklerakókkal. lerakó. ILLEGÁLIS ÉS LEZÁRT HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA. gyűjtőpontok és átmenetitároló-kapacitások (hulladékudvarok) kiépítése. kis ráfordítást – igénylő tisztítókezelőművekbe. hidrogeológiai jellemzésére. A kiépítendő létesítmény kapacitását a makói szennyvíz-agglomerációban. kapcsolódás a hódmezővásárhelyi lerakó hulladékhasznosítást célzó fejlesztéseihez. 6. amely meghatározza a térségi prioritásokat és a munkálatok elvégzésének sorrendjét.5. hulladékhasznosító agglomerációk létrehozása – a makói hulladéklerakó hasznosítási kapacitásainak fejlesztése.és kezelőmű kialakítása települései ártalmatlanítási lehetőségét. Csanádpalotán. Ezen információk alapján 2006-ig térségi rekultivációs tervet kell készíteni. A térségi folyékony hulladékok kezelése és a hosszú távú fejlesztési lehetőségek középtávon figyelembevételével biztosítja a térség Királyhegyes más Makó-Rákos szennyvizének térségében megfelelő kialakítandó alternatív folyékony hulladék befogadó-. a hulladékok fajtái ismeretlenek. A FELHALMOZOTT-HULLADÉK TÁROLÓK. hogy 2010ig történjen meg az ilyen létesítmények teljes felszámolása. első lépésben ezek felmérése kell megtörténjék. valamint az ott található hulladékok mennyiségének és típusának meghatározására. Miután a lerakott mennyiségek. illetve hosszabb távon – a térség más településeinek szennyvízkezelési feladatainak megoldása után – a két kisebb település/rész folyékony hulladék problémájának megoldását. amely később a két település/rész igényeinek megfelelően módosítandó. • Az állati hulladék begyűjtési rendszerének kialakítása – átmeneti tárolók és agglomerációk létrehozása. • Szelektív hulladékgyűjtő rendszer kialakítása. amely alapján minden volt. A kiépítendő létesítmények kapacitását a kialakítandó agglomerációkban keletkező ártalmatlanításra szánt hulladékok mennyiségéhez kell méretezni. elhagyott hulladékok hulladékgazdálkodási célja.Terra Studio Kft. 37 . Óföldeákon és Nagylakon kívül keletkező folyékony hulladékok mennyiségéhez kell méretezni. az egyes helyszínek geológiai.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS. amely kiterjed az egyes településeken keletkezett hulladékok a keletkezés helyén történő mérésére a különböző hulladékfajták esetében statisztikai minta alapján. beleértve . TERVEZÉS. Nagyér. Pitvaros • Csanádpalota. LAKOSSÁGI TUDATFORMÁLÁS Cselekvési program Térségi hulladék-monitoring program. Ft/fő foly. Királyhegyes. CSELEKVÉSI PROGRAM 7. Kövegy • Apátfalva. Települési önkormányzatok 2004-től 15 e. és különös tekintettel a kiemelt hulladékáramokra Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása: • Makó • Ferencszállás. tanárok részére Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése Felelős Makó és Térsége Önkormányzati Társulás Makó és Térsége Fejlesztési Kht. 2005 A kivitelezési költség 45%-a Térségi rekultivációs terv elkészítése. A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Termelő vállalkozások 2004-2005 a jelenlegi kapacitással megoldható 2004-2005 nincs költségvonzata Települési önkormányzatok Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Hulladékgazdálkodási agglomerációk Érintett önkormányzatok Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Makó és Térsége Fejlesztési Kht. Kiszombor. Maroslele. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A térségi rekultivációs tervben elsődleges prioritást kell kapjanak az elhagyott veszélyes hulladékok. Települési önkormányzatok Makó és Térsége Fejlesztési Kht. így különösen a kiszombori olajbányászati olajos iszap-tároló felszámolása. Óföldeák Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Települési önkormányzatok Makó és Térsége Fejlesztési Kht.Terra Studio Kft.1. 7. Nagylak • Földeák. A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Termelő vállalkozások Időzítés Költség 2005 4 M Ft Települési önkormányzatok Makó és Térsége Önkormányzati Társulás Makó és Térsége Fejlesztési Kht. Csanádalberti. Klárafalva • Ambrózfalva. amely kiterjed: A felhagyott hulladéklerakókra Elhagyott hulladékra Állati hulladékok gyűjtésére használt területekre Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Hulladékgazdálkodási agglomerációk Érintett önkormányzatok Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2005-2006 5-8 millió Ft 38 . Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Közvetlen érintettek köre Lakosság Települési önkormányzatok Makó és Térsége Fejlesztési Kht. A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Termelő vállalkozások Települési önkormányzatok Makó és Térsége Fejlesztési Kht. Magyarcsanád.

A BEGYŰJTÉST. Ft/db 2005-től 1-5 millió foly.2. amely kiterjed: A felhagyott hulladéklerakókra Elhagyott hulladékra Állati hulladékok gyűjtésére használt területekre Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről Települési önkormányzatok Egyedi esetben a hátrahagyott hulladék tulajdonosa Települési önkormányzatok Egyedi esetben a hátrahagyott hulladék tulajdonosa Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok és a fenntartásukban működő oktatási intézmények Az oktatási intézményekben tanulók Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság 2006 3-5. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Települési rekultivációs tervek elkészítése.millió Ft/db Települési önkormányzatok és a fenntartásukban működő oktatási intézmények Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek 2004-től Program foly. lásd 7 fejezet: „Hulladékgazdálkodási célok”. fejlesztése Felelős Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Az érintett mikrotérségek hulladékgazdálkodási agglomerációi Az érintett önkormányzatok Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Közvetlen érintettek köre Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság Az érintett mikrotérségek hulladékgazdálkodási agglomerációi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Jelentős hulladéktermelő szervezetek Lakosság Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Időzítés Költség 2008-ig nincs költségvonzata 2006-ig 30-50 millió Ft 2008-ig 30 millió Ft/db 2006-ig 350-470 e. HASZNOSÍTÁST ÉS ÁRTALMATLANÍTÁST ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK Az egyes létesítmények kapacitásának meghatározása a hulladéktípusokra vonatkozó mennyiségi és hasznosítási céloknak megfelelően kell történjék./sziget 2004-2005 5-10 millió Ft/db 39 . kidolgozása: 50 e. 2004-től 1-5 millió foly. Cselekvési program A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése Települési folyékony hulladék hasznosító és ártalmatlanító létesítmény kialakítása MakóRákos – Királyhegyes térségében Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein (ahol a lakosságszám meghaladja az 1000 főt) Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata. Ft. Ft. szükség esetén azok lezárása.Terra Studio Kft. ill. Ft/db Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről 7.

bálázó gép) hulladékgazdálkodási céloknak megfelelő fejlesztése és kialakítása a Makói Regionális Hulladéklerakóban Makó Város Önkormányzata Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Üzemeltető szervezet A komposztáló kapacitások növelése a makói hulladéklerakón Szelektív hulladék átrakó és előkezelő állomás létesítése a Makói Regionális Hulladéklerakón a kapcsolódó logisztikai fejlesztésekkel. fejezetben – Térségi hulladékgazdálkodási „Hulladékgazdálkodási célok” – koordinációs hálózat nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz 2004-től költségvon foly. valamint a lakossági zöld hulladékok esetében kapcsolódva a hulladékhasznosítóműhöz Lakossági szerves hulladék-.Terra Studio Kft. elhagyott szennyezések felszámolása az elkészült térségi rekultivációs terv alapján Települési önkormányzatok Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Egyedi esetben az elhagyott hulladék tulajdonosa 2008-ig Technológiától függ. mezőgazdasági. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Szelektíven gyűjtött hulladékelőkezelő kapacitások (tömörítő.és élelmiszeriparihulladékhasznosító-mű kialakítása a Makói Ipari Park területén Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Üzemeltető szervezet Makó Város Önkormányzata Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Üzemeltető szervezet Makó Város Önkormányzata Makó és Térsége Fejlesztési Kht. a zárt rendszer költsége 60-70%kal több. zata nem ismert 40 . Ft/m2 A 6. mint a komposztáló 2006-2010 9-11 e. Az ipari park menedzsment szervezete Külső beruházó Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Jelentős hulladéktermelő szervezetek Lakosság Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Üzemeltető szervezet Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Jelentős hulladéktermelő szervezetek Lakosság Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Jelentős hulladéktermelő szervezetek Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Egyedi esetben az elhagyott hulladék tulajdonosa Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Egyedi esetben az elhagyott hulladék tulajdonosa Lakosság Jelentős hulladéktermelő szervezetek Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010-ig 50-70 millió Ft 2007 15e Ft/tonna/év 2008-ig 55 millió Ft Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja.

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TELEPÜLÉSENKÉNTI BONTÁSBAN 8. tanárok részére.. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Ambrózfalvát a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Ambrózfalván a szelektív gyűjtés bevezetése megkezdődött. altalaja agyagos. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. A település szennyvízkezelése megoldatlan: a szikkasztókból elszivárgó szennyvíz szennyezi a felszíni és felszín alatti vízkészletet és a talajt. évtől a tótkomlósi szennyvíztisztító telepre szállítják. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Ez a jelenleg már növényzettel fedett lerakó potenciális szennyező forrás.Terra Studio Kft. veszélyezteti a talajt. 41 . Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről.1. elhagyott szennyezések felszámolása. A szippantós kocsival összegyűjtött szennyvizet 2004. A folyékony települési hulladék gyűjtésében közreműködő kijelölt közszolgáltató nincs. hiszen ennek megvalósulására jogszabályi garancia van. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. A szennyvíz kezelésének megoldását jelenthetné a Csanádpalota központú rendszerhez való csatlakozás. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8. A települési szilárd hulladékot gyűjti és Hódmezővásárhelyre szállítja a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. jelenleg földtakarással borított. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. a felszíni és felszín alatti vizeket. a régi hulladéklerakót 1997-ben bezárták. Ambrózfalva jelenleg nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem. AMBRÓZFALVA TERV ÖSSZEFOGLALÁSA A község területén illegális hulladéklerakó nem található.

2.. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató a Makó Térségi Vízközmű Kft. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. APÁTFALVA Apátfalván több területen történik illegális hulladéklerakás. végzi. 42 . a volt MGTSZ gépműhely környékén. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Jelentős elkészítése. Több ilyen terület található a Maros partján. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek Térségi rekultivációs terv elkészítése. 8. Települési rekultivációs tervek elkészítése. A 6. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. így potenciális szennyezőforrás a felhagyott lerakó. a szippantott szennyvizet Makóra szállítja. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Apátfalvát a következők érintik: • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. a magántulajdonú erdőkben. A településen felülvizsgálatra szoruló dögkút található. Nem megfelelően rekultivált. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. elhagyott hulladék van a felhagyott agyagbánya területén. ilyen az iskolánál található fűtőolaj tartály és a TÜZÉP telepen található gázolaj tartály. ezzel szennyezve a talajt és a vizeket. melyek a műszaki védelem hiányában veszélyeztetik a környezetet. Jellemzően szemetes helyek a boltok környéke. a 43-as út és a külterületi utak mentén. amelyből a tetemeket átmeneti tárolást követően a hódmezővásárhelyi ATEV hetente kétszer szállítja el. a csatornahálózat kiépülésével megoldódik. nádasokban. posta előtt. Apátfalván jelenleg nincs megoldva a kommunális szennyvízkezelés: a keletkező folyékony hulladék túlnyomó többsége elszikkad. vasút mente. A makói szennyvíz agglomeráció részeként a folyékony települési hulladék kezelése 2010-ig. Az igen magas számú (40) külterületi lakott helyek szennyvízkezelését – költségtakarékossági és műszaki okok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakításával kell megoldani. parkolók. A hulladék gyűjtését és szállítását a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. a hulladékot Makóra szállítja.Terra Studio Kft. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Apátfalván szelektív gyűjtés nem került bevezetésre.

A településen megindult a szelektív hulladékgyűjtés. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása.Terra Studio Kft. A szennyvízkezelés a településen nincs megoldva. 43 .3. Jelentős elkészítése. A kommunális hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. A külterületi lakott helyek esetében zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása szükséges. a szikkasztott szennyvizek szennyezik a talajt és a vizeket. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. A 6. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Térségi rekultivációs terv elkészítése. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítják. célszerű megoldás a Csanádpalotai rendszerhez való csatlakozás. A szippantott szennyvizet 2004-től Tótkomlósra szállítják. felhagyott hulladéklerakó nem található. gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. elhagyott szennyezések felszámolása. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. tanárok részére. Települési rekultivációs tervek elkészítése. elhagyott hulladék vagy nem megfelelően rekultivált. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Csanádalbertit a következők érintik: • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. CSANÁDALBERTI Csanádalberti területén illegális lerakó. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. végzi. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Jelenleg nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem. melynek megvalósulását jogszabály garantálja.

A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. A jogszabályi előírásoknak megfelelően települési szennyvíz csatorna és tisztító épül 2015ig. mellékutcák. felülvizsgálata folyamatban van.Terra Studio Kft. régi temető. A kommunális hulladékot Makóra szállítják. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. azonban így is potenciális szennyezője a talajnak és felszíni / felszín alatti vizeknek. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A szelektív gyűjtés bevezetése még nem kezdődött meg. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8.4. területe kerítéssel védett. a közszolgáltatást a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. tanárok részére. látja el. felhagyott lerakó nem megfelelően rekultivált. A hódmezővásárhelyi ATEV hetente kétszer szállítja el a tartalmát. A 6. Agyagos altalaja bizonyos fokú védettséget biztosít. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Térségi rekultivációs terv elkészítése. Szennyvízkezelése jelenleg nincs megoldva: a szikkasztott szennyvizek a talajt és vizeket szennyezik. A lerakó alatt a talaj agyagos. Jellemzően szemetes helyek az üzletek környéke. Jelentős elkészítése. buszmegállók. amelyben az állati hullák átmeneti tárolása történik. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. A Mezőhegyesi út mentén található régi. a szippantott szennyvizet Makóra és Mezőhegyesre szállítják. A település területén felülvizsgálatra szoruló dögkút található. iskolák környéke és a régi szeméttelep. A mindenféle műszaki védelmet nélkülöző szemétkupacok veszélyforrást jelentenek az összes környezeti elemre. 44 . A szennyvíz összegyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs. CSANÁDPALOTA Csanádpalotán illegális hulladéklerakó a kertek között és az utak mentén több helyen van.

elhagyott szennyezések felszámolása. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Ferencszállást a következők érintik: 45 .5. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése.Terra Studio Kft. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. a Klárafalván működő tisztítóhoz csatlakozik. A 6. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. gyűjti és szállítja Hódmezővásrhelyre. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Csanádpalotát a következők érintik: • • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. elhagyott hulladék vagy nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó nincs. FERENCSZÁLLÁS Ferencszállás területén illegális lerakó. Térségi rekultivációs terv elkészítése. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. A kommunális hulladékot a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Jelentős elkészítése. Megkezdődött a szelektív gyűjtés bevezetése is. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében.. A rendszer üzemeltetője az Aquaplus Kft. A település szennyvízcsatornával 100%-ban lefedett. tanárok részére. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről.

szennyezve ezzel a talajt és a vizeket. Térségi rekultivációs terv elkészítése. A folyékony kommunális hulladék kezelése 2010-ig megoldódik: a makói szennyvíz agglomeráció részeként itt is kiépül a szennyvíz csatorna. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. a régi.S. A szennyvizek jelentős részét elszikkasztják. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Szelektív gyűjtés nem került bevezetésre a településen. A folyékony kommunális hulladék kezelése jelenleg nem megoldott. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. A külterületi lakott helyek esetében – a hálózatba való bekapcsolás magas költségei miatt és a pangó szennyvizek kialakulásának elkerülése érdekében – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása célszerű.A.6.Terra Studio Kft. A szennyvíz összegyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs. a hulladékot a hódmezővásárhelyi lerakóra szállítják. Földeákon található egy felülvizsgálatra szoruló dögkút. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. FÖLDEÁK Földeákon illegális lerakó nem található. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. felhagyott lerakó azonban nem megfelelően rekultivált: agyagbánya gödörben kialakult. A 6. jelenleg földtakarással borított. A kommunális hulladék gyűjtését és szállítását az A. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Jelentős elkészítése. Az agyagos altalj bizonyos fokú védettséget biztosít. azonban a lerakó így is veszélyforrást jelent a talaj és a vizek tekintetében. tanárok részére. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Földeákot a következők érintik: 46 . végzi. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. a szippantott szennyvizet Makóra szállítják. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek.

Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Királyhegyes-Apátfalvai összekötőút). elhagyott szennyezések felszámolása. Nem megfelelően rekultivált lerakó vagy elhagyott hulladék a település területén nincs. a hulladékot Makóra szállítják. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. végzi. Szelektív gyűjtés a településen nem került bevezetésre. A 6. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. gyűjti és szállítja a makói szennyvíz tisztító telepre. Ezek a teljes egészében védelem nélküli szeméthalmok folyamatos veszélyt jelentenek minden környezeti elemre.7. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Jelentős elkészítése. tanárok részére. KIRÁLYHEGYES Királyhegyes területén illegális hulladéklerakók az utak mentén alakultak ki (pl. a szippantott szennyvizet a Makó-Térségi Vízközmű Kft. Térségi rekultivációs terv elkészítése. ezeken túl jellemzően szemetes helynek jelölték meg a kérdőíveket kitöltők a focipályát. A kommunális hulladék gyűjtését és szállítását a Laczi és Fiai Kft. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz.: Makói bekötőút. 47 . Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása.Terra Studio Kft. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. réteket és az iskola környékét. A folyékony kommunális hulladék kezelése nincs megoldva: a keletkezett szennyvizek túlnyomó többsége elszikkad talaj és vízszennyezést okozva. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja.

KISZOMBOR Kiszomboron két műszaki védelem nélküli. A településen a szikkasztók felszámolása. Jelentős elkészítése. kocsmák. A 6.8. A kérdőívek alapján többnyire elégedettek a település tisztaságával. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Királyhegyest a következők érintik: • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Térségi rekultivációs terv elkészítése. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. buszmegállók környéke. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. így a környezeti elemekre veszélyt jelentő illegális hulladéklerakó található: a település belterületétől keletre.Terra Studio Kft. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. Települési folyékony hulladék hasznosító és ártalmatlanító létesítmény kialakítása Makó-Rákos – Királyhegyes térségében. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. a nem megfelelő viselkedési formákból fakadóan alkalmanként szemetes a boltok. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. • Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. A folyékony kommunális hulladék kezelésére alternatív megoldást kell találni. tanárok részére. 48 . Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. a Feneketlen tónál és az országhatár irányában. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem és költséghatékony megoldással nem is csatlakoztatható. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása indokolt.

Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein.Terra Studio Kft. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. elhagyott szennyezések felszámolása. 2010-ig a településen – a makói szennyvíz agglomeráció részeként – kiépül a szennyvízcsatorna hálózat. az Óbebai út mentén lévő felhagyott lerakó.. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítják. A kommunális hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. amely 1988-ban telt meg. A külterületi lakott helyek esetében – a magas költségek miatt és a pangó szennyvizek kialakulásának elkerülése érdekében – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása célszerű. a szippantott szennyvizet a makói szennyvíztisztító telepre szállítja. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. ezzel a talajt és a vizeket szennyezve. A településen felülvizsgálatra szoruló dögkút üzemel. tanárok részére. Kiszomoboron elkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. 49 hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek . A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Nem megfelelően rekultivált. ezzel a folyékony kommunális hulladék kezelése megoldódik. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. végzi. így potenciális szennyezőforrás a falutól 2 km-re. A folyékony kommunális hulladék kezelése nem megoldott. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Kiszombort a következők érintik: • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. A szennyvizek jelentős részét szikkasztják. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. valamint a településtől délre található MOL fúrási olajiszap tároló. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Jelentős elkészítése. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása.

A 6.9. a szennyvíztisztító telep a Németh Toll Kft. A településen megkezdődött a szelektív gyűjtés bevezetése. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Települési rekultivációs tervek elkészítése. területén működik. A hulladékgyűjtési és –szállítási közszolgáltatást a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Jelentős elkészítése. Zsombóson. Klárafalván a folyékony hulladék kezelése megoldott. látja el. A kérdőívek alapján a település általában tiszta. KLÁRAFALVA Klárafalva területén illegális hulladéklerakó és elhagyott hulladék nincs. elhagyott szennyezések felszámolása. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Klárafalvát a következők érintik: • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek így potenciális szennyezőforrás a település felhagyott hulladéklerakója 50 .. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. alkalmanként szemetesek a parkolók. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. Térségi rekultivációs terv elkészítése. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. 8. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. a csatornázottság 100%-os. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Térségi rekultivációs terv elkészítése. A 6. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. A rendszer üzemeltetője az Aquaplus Kft.Terra Studio Kft. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Nem megfelelően rekultivált. tanárok részére. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja.

A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. A település folyékony kommunális hulladékának elhelyezése nincs megoldva.Terra Studio Kft. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. azonban a szennyeződés lehetősége nincs kizárva. elhagyott szennyezések felszámolása. KÖVEGY Kövegy területén illegális hulladéklerakó nincs. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Az agyagos altalaj némi védelmet biztosít. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs. a keletkező szennyvíz túlnyomó többsége a talajt és a vizeket szennyezve elszikkad. amely korábban lerakóként működött. a hulladékot a Makói Regionális Hulladéklerakóra szállítja. Nem megfelelően rekultivált. így potenciális szennyezőforrás a téglagyári agyaggödör (felhagyott bányagödör).10. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Kövegyet a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. A külterületi lakott helyek esetében költségkímélés és műszaki okok miatt zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása jelenthet megoldást. Térségi rekultivációs terv elkészítése. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Kövegy nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem. A hulladék gyűjtését és szállítását a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. a szippantott szennyvizet a makói szennyvíztisztító telepre szállítják. azonban célszerű a csanádpalotai tisztítóhoz való csatlakozása a rendszer bővítésével. 51 hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek . Települési rekultivációs tervek elkészítése. Szelektív gyűjtés Kövegyen nem került bevezetésre. tanárok részére. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Jelentős elkészítése. végzi.

elhagyott szennyezések felszámolása. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről.Terra Studio Kft. A magas számú (24) külterületi lakott hely esetében költségkímélés és műszaki okok miatt zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása indokolt. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A 6. A szilárd kommunális hulladék gyűjtését és szállítását a Laczi és Fiai Kft. a vasút környékén. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. kiépül a szennyvízelvezető csatornahálózat. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén.11. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Magyarcsanádot a következők érintik: • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. 2010-ig – a makói szennyvíz agglomeráció keretében – megoldódik a folyékony kommunális hulladék kezelése. Települési rekultivációs tervek elkészítése. a hulladékot Makóra szállítják. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. a régi focipályánál. végzi. nem megfelelően rekultivált régi lerakó is potenciális veszélyforrás. A településen nem került bevezetésre szelektív hulladékgyűjtés. Közreműködés: 52 . MAGYARCSANÁD Magyarcsanád területén több. A kérdőíves felmérés szerint Magyarcsanádon kiemelten fontos probléma a növényi hulladék elhelyezésének megoldatlansága. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. A település folyékony hulladékkezelése jelenleg megoldatlan: a szennyvizek túlnyomó többsége a talajt és a vizeket szennyezve elszikkad. a bekötő és mellékutak mentén. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. 8. a környezetre veszélyt jelentő illegális lerakó található: több helyen a Maros árterén. Magyarcsanád területén felülvizsgálatra szoruló dögkút található. A felhagyott. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. a felhagyott kubikgödörnél. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására nincs kijelölt közszolgáltató.

12. A 6. Ószegedi út felhagyott bánya. A szennyvíz kezelésére kijelölt közszolgáltató a Makó-Térségi Vízközmű Kft. Rákos út – városhatár mögötti fás területen. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. A telep az előírásoknak megfelel. 53 . a szippantott szennyvizet a makói tisztítóra szállítja. így potenciális szennyezőforrás a régi hulladéklerakó. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A csatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya a lehetőségekhez mérten alacsony (22. A rendszer fejlesztése 2007-ben megkezdődhet. Földeáki út mentén. a kivezető utak mentén. A 35 évnél idősebb szakaszok csak rekonstrukciót követően üzemelhetnek biztonságosan. Makón megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. melynek tervei elkészültek. Gondot okoz a csatornák elöregedése is. Az agglomeráció bővítéséhez kapacitásbővítésre lesz szükség. melyek a műszaki védelem hiányában jelentős környezeti veszélyforrások. ilyen terület az Ardicsban lévő bakagödör. melyek átlagéletkora 20 év. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Makót a következők érintik: • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. tanárok részére. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Gerizdesi bányagödör. A településen egy önkormányzat által felügyelt dögkút működik. MAKÓ Makó területén több helyen található illegális lerakó vagy elhagyott hulladék. A város folyékony hulladékának kezelése részben megoldott: a makói szennyvíztisztító telep fogadja a csatornázott településrészek szennyvizét és a tengelyen beszállított szennyvizet. végzi. Ilyen területek találhatók a Királyhegyesi út mentén az Ipari Parkkal szemben. Térségi rekultivációs terv elkészítése.5%). a bevont területek kiterjedése folyamatosan bővül.. Ezek részét képezi a keletkező szennyvíziszap átmeneti tárolására alkalmas kapacitás kiépítése. az előírásoknak teljes körűen megfelel.Terra Studio Kft. a makói szennyvíz agglomeráció központja. Nem megfelelően rekultivált. a Maros parti strandlejárónál. Jelentős elkészítése. 2010-ig kiépül. a hulladékot a Makói Regionális Hulladéklerakóra szállítja. A hulladék gyűjtését és szállítását a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. A korszerű lerakó 1999-ben épült Phare támogatásból.

Szelektív hulladék átrakó és előkezelő állomás létesítés a Makói Regionális Hulladéklerakón.és élelmiszeripari. A településen felülvizsgálatra szoruló dögkút található. Jelentős elkészítése.hulladékhasznosító-mű kialakítása a Makói Ipari Park területén. nem megfelelően rekultivált régi lerakó. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • • • • • • • • • • Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. tanárok részére. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. látja el. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Maroslelén megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése.13. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Hulladék-előkezelő kapacitások a hulladékgazdálkodási céloknak megfelelő fejlesztése és kialakítása a Makói Regionális Hulladéklerakóban. A hulladék gyűjtésével és szállításával kapcsolatos közszolgáltatást a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Mezőgazdasági. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Települési folyékony hulladék hasznosító és ártalmatlanító létesítmény kialakítása Makó-Rákos – Királyhegyes térségében. elhagyott szennyezések felszámolása. Térségi rekultivációs terv elkészítése.Terra Studio Kft. azonban potenciális szennyezőforrás az Ószegedi út mellett található. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. MAROSLELE Maroslelén illegális hulladéklerakó nincs. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A 6. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. 54 . Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén.

Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. A 6. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. a csatornahálózat kiépül. Települési rekultivációs tervek elkészítése. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 55 . A külterületi lakott helyek szennyvízkezelése – költségtakarékossági és műszaki okok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakításával megoldható. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. a szippantott szennyvizet Makóra szállítja. Maroslele a makói szennyvíz agglomerációhoz tartozik. így a folyékony kommunális hulladék kezelése 2010-ig megoldódik. ezzel szennyezve a talajt és a vizeket. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. tanárok részére. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. Térségi rekultivációs terv elkészítése. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Maroslelét a következők érintik: • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Jelentős elkészítése. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése.Terra Studio Kft. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A folyékony hulladék kezelése jelenleg nincs megoldva: a szennyvizek túlnyomó többsége elszikkad. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése.. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. elhagyott szennyezések felszámolása.

A. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Nagyért a következők érintik: • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével.14. azonban célszerű a Csanádpalotán épülő tisztító bővítésével a csanádpalotai agglomerációhoz csatlakoznia. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A külterületi lakott helyeken – költségtakarékossági és műszaki megfontolásból – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kiépítése a megfelelő megoldás. Térségi rekultivációs terv elkészítése.S. végzi. Nagyéren szelektív gyűjtés nem került bevezetésre. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására nincs kijelölt közszolgáltató. amely a talajt és a vizeket szennyezik. a szippantott szennyvizet Makóra vagy Tótkomlósra szállítják. A folyékony kommunális hulladék kezelése megoldatlan: a keletkező szennyvizeket elszikkasztják. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. tanárok részére. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 56 . Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. A hulladék gyűjtését és szállítását az A.Terra Studio Kft. A 6. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Jelentős elkészítése. NAGYÉR Nagyér területén illegális vagy nem megfelelően rekultivált lerakó nincs. Nagyér jelenleg nem tagja egyetlen szennyvíz agglomerációnak sem. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8. végzi. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése.Terra Studio Kft. A szennyvíz begyűjtésére és szállítására közszolgáltató nincs kijelölve. A településen megkezdődött a szelektív gyűjtés bevezetése. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. a határátkelő környéke és a mellékutcák gyakran szemetesek. elhagyott szennyezések felszámolása. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Nagylakot a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. egyeztetések folynak a volt TSz jogutódjával a felhalmozott hulladékok kapcsán felmerülő problémák megoldására. Nagylak folyékony kommunális hulladékának kezelése jelenleg megoldatlan: a keletkező szennyvizek túlnyomó többsége a talajt és a vizeket szennyezve elszikkad. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. A határállomáson üzemelő tisztító bővítést követően alkalmassá tehető a településen keletkező folyékony hulladék fogadására és kezelésére. Térségi rekultivációs terv elkészítése. melyek a műszaki védelem hiányában veszélyeztetik a környezetet: a 43-as főút mellett és a Maros parton több helyen van illegális lerakó. A település által régebben használt volt lerakó tulajdonjoga jelenleg tisztázatlan. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása.15. NAGYLAK Nagylakon több helyen találhatók illegális lerakók. Jelentős elkészítése. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. 57 hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek . Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. A nagy számú (24) külterületi lakott hely szennyvízkezelésének megoldása – költségtakarékossági és műszaki okok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók lehetséges. Települési rekultivációs tervek elkészítése. A hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. tanárok részére. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek.

elhagyott szennyezések felszámolása. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Óföldeákot a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. melyet törmelékborítás takar. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. A 12 külterületi lakott helyen – költségtakarékossági és műszaki okok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók építése jelenti a megoldást. A kommunális szennyvíz kezelése nincs megoldva. ÓFÖLDEÁK Óföldák területén illegális hulladéklerakó nem található. a szennyvizek jelentős részét elszikkasztják. Nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem. ezzel szennyezve a talajt és a vizeket. tanárok részére. végzi. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. 58 . Óföldeákon szelektív gyűjtés nem került bevezetésre. A hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 8.Terra Studio Kft. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A 6. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására nincs kijelölt közszolgáltató. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. azonban a szennyezés nem zárható ki. képes fogadni a település szennyvizét.16. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése Települési rekultivációs tervek elkészítése. de településen működő szociális otthon biológiai fokozatú tisztítója. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. azonban potenciális szennyezőforrás a régi agyagbánya területén található felhagyott hulladéklerakó. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Az agyagos altalaj bizonyos fokú védelmet jelent.

A település folyékony kommunális hulladékkezelése nincs megoldva. azonban potenciális szennyezőforrás a régi. így még a természeti adottságok sem jelentenek védelmet. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Jelentős elkészítése. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. 59 . amely egy homokbánya területén található. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése.17. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek Térségi rekultivációs terv elkészítése. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Települési rekultivációs tervek elkészítése. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Pitvaros nem tagja egyetlen szennyvíz agglomerációnak sem. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs.Terra Studio Kft. A 6. a keletkező szennyvizek jelentős része elszikkad. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Pitvarost a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. a szippantott szennyvizet Mezőhegyesre szállítják. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. azonban megoldást jelenthet a csanádpalotai rendszer bővítése. nem megfelelően rekultivált lerakó. 8. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. Külterületi lakott helyein – költségtakarékosság és műszaki szempontok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása indokolt. Szelektív gyűjtés nem került bevezetésre a településen. szennyezve a talajt és a vizeket. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. PITVAROS Pitvaros területén nem található illegális hulladéklerakó. Pitvaros területén található egy felülvizsgálatra szoruló dögkút. A hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. végzi. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről.

Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Térségi rekultivációs terv elkészítése. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 60 . fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Jelentős elkészítése.Terra Studio Kft. tanárok részére. A 6. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. elhagyott szennyezések felszámolása.

......................... Vezetékes gázszolgáltatás Vezetékes gázszolgáltatásba bekötött lakások száma: .................................% Gázvezetékek építésének ideje: ............. csak településközpont.................................................... kapcsolattartó neve és elérhetősége): . db Úthálózat A települési utak hossza: ...................................................... elhelyezkedése (pl.......................................................................................... méter Szilárd burkolattal ellátott utak hossza: ...................................... év A gázvezeték-hálózat tulajdonosa: .. méter Járdák hossza............. A vezetékes gáz szolgáltató szervezete (a szolgáltató neve................. db A település lefedettsége: ................................................................................................... db Külterületi lakott helyek száma (pl............................................... fő Összes lakás száma: .................................. ...... A vezetékes ivóvíz-szolgáltató szervezet (a szolgáltató neve...... % Vezetékes ivóvíz szolgáltatás Vezetékes ivóvízhálózatba bekötött lakások száma: .......................................................................................................... év A vízvezeték-hálózat tulajdonosa: ............................... 61 ......... méter.......... db Vízvezetékek építésének ideje: ....................... A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve MELLÉKLETEK A TELEPÜLÉSEKNEK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV A TELEPÜLÉS NEVE: .................................. ................................................................................................. lakásállomány Lakónépesség: .................. Lakosság......................... KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE: .......... ........ kapcsolattartó neve és elérhetősége): ....................... vagy lefedettség %-ban) : ..................Terra Studio Kft... .............. tanyák): .................

........................ % 62 ..... kapcsolattartó neve és elérhetősége): ......................................................................................................................................... tisztításának helye (a település neve.... ................................. kapcsolattartó neve és elérhetősége): ................................................. év A csatornahálózat tulajdonosa: . A csatornahálózaton kívül eső területeken a szennyvíz gyűjtésének módja (pl..................% ...% Szennyvízkezelés.................................................................... db A település lefedettsége: ................................................................................................................................. kapcsolattartó neve és elérhetősége): .............................................................. kapcsolattartó neve és elérhetősége): ......................... % Fa: ......................... % Szén: .......................................... A szennyvíz kezelésének.................................................................................. A csatornahálózat üzemeltetéséért felelős szervezet: ....................................... A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Villamosenergia-ellátás A hálózatba bekötött lakások száma A villamos energia szolgáltató szervezete (a szolgáltató neve........................................... Fűtési energiaellátás A különböző fűtési módok jellemzően milyen becsült százalékban vannak jelen a településen? Gáz: .............................................................................................................. csatornázás Csatornahálózatba bekötött lakások száma: ............................................................................................. kommunális szennyvíz becsült részaránya: .......................................................... % Elektromos energia: .................... % Olaj: .......... % Egyéb: ......... .. A telken belüli szikkasztással „kezelt”....................................................................................... A szennyvíz kezelésében közreműködő szolgáltató tulajdonosa: ..................... tisztításában közreműködő szolgáltató (a szolgáltató neve........ % Távfűtés: ........ „szippantós kocsi”): ........................ A szennyvíz gyűjtésében közreműködő szolgáltató (a szolgáltató neve.......................Terra Studio Kft............................ .............. ......... A szennyvíz kezelésében........................................................% ................................................. % A csatorna építésének ideje: ...................... A szennyvíz gyűjtésében közreműködő szolgáltató tulajdonosa: ...........

................. ................................................. kapcsolattartó neve és elérhetősége: ................................................... A vállalkozás neve............. 63 ..................................................................................... ...................... Létezik-e az önkormányzat területén az állati eredetű hulladékok gyűjtésére és ártalmatlanítására kialakított létesítmény? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A létesítmény tulajdonosa: .......... Létezik-e az önkormányzat területén a kommunális hulladékok..................................... %-os megoszlás................................... kapcsolattartó neve és elérhetősége): ......... hulladéklerakón................. vagy egyéb célra kialakított hulladékudvar? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A hulladékudvarok száma: .......................... Az üzemeltető szervezet neve................................. illegálisan a befogadó víztestbe kerülő kommunális szennyvíz becsült részaránya: .............................................................................................................................................................................................................................................. kapcsolattartó neve és elérhetősége: ................................ veszélyes hulladékok gyűjtésére....... égetés................................................................................. ........ mezőgazdasági / kerti hulladékok.................................... vagy a közeljövőben tervezi-e a település közigazgatási területén bárminemű hulladék feldolgozására szakosodott vállalkozás működését? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A vállalkozás neve............ db A hulladékudvar tulajdonosa: ......................................................... ....................................Terra Studio Kft............................ Működik-e szelektív kommunális hulladékgyűjtési-kezelési program? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A mezőgazdasági / kerti hulladék ártalmatlanításának jellemző módja (pl. Létezik-e................................................................................... .............. Hulladékgazdálkodás A hulladék gyűjtésében közreműködő szolgáltató (a szolgáltató neve. stb......): ........................................................ átmeneti tárolására.......................... A hulladék gyűjtésében közreműködő szolgáltató tulajdonosa: . % Melyek a legfontosabb ipari / mezőgazdasági szennyvízkibocsátók a településen? 1...................................... válogatására................................................................................ kapcsolattartó neve és elérhetősége: .............. Az üzemeltető szervezet neve... kapcsolattartó neve és elérhetősége: .................................................... A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Közvetlenül.......................................

..................): 1................... .............. Alsó-dűlő.................................................................................................................................................................. ........................... 2.................................................................................... ... Melyek a legfontosabb ipari / mezőgazdasági hulladéktermelők a településen? 1............... db Az illegális lerakók elhelyezkedése (pl........)? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem Igen / Nem Igen / Nem 64 .......................... Ha nem működik a település területén hulladéklerakó............................ Van-e a település közigazgatási területén nem megfelelően rekultivált...................... A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Működik-e a település közigazgatási területén legális hulladéklerakó? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A lerakó tulajdonosa: .. .................................................................................................................................... Marospart............ A felhagyott lerakó tulajdonosa. Alsó-dűlő............................... stb.................................................................... Létezik-e lomtalanítási program a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A lomtalanítást végző szervezet neve kapcsolattartó neve és elérhetősége: ........ felhagyott bányák......... mely település lerakójára kerül a hulladék? A település neve: ............................................. kapcsolattartó neve és elérhetősége: ........... A felhagyott lerakó tulajdonosa..................): 1.......... szennyezett vagy sérült terület (pl..... db A felhagyott lerakók elhelyezkedése (pl.......................................... Működik-e a település közigazgatási területén illegális hulladéklerakó? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Az illegális lerakók száma: ................ kapcsolattartó neve és elérhetősége: ... Környezeti károk Van-e a település közigazgatási területén elhagyott szennyezés.......................... stb............................... stb................ felhagyott hulladéklerakó? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A felhagyott lerakók száma: ................................... makói útelágazás.. Az üzemeltető szervezet neve..................................................................... makói útelágazás............................................... Marospart..........................................................................................................................................................Terra Studio Kft................... kapcsolattartó neve és elérhetősége: .............................................. volt ipari / mezőgazdasági telephelyeken................

.................................. erdő. makói útelágazás........... nemzeti park-i kezelés.... Görbe erdő.... ha Az fasorral... db A természeti értékek megnevezése......... egyházi tul................. Kossuth utca 26................................): 1...-i tul... ha Rét területfoglalása (a külterületi szabályozási terv alapján): ....... tó területfoglalása (a külterületi szabályozási terv alapján): ...................): 1...... tulajdonosa.................... stb...és tájvédelem. Marospart.................................. ha A zöldterületek nagysága (a belterületi szabályozási terv alapján): .................... stb.........................): 1.. kezelője és elhelyezkedése és jellege (pl........ tulajdonosa... A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Az elhagyott szennyezések száma: ..... útfásítással kiépített utak (becsült) részaránya az összes utakhoz viszonyítva: Belterületen: .. ha Erdő területfoglalása (a külterületi szabályozási terv alapján): .... ha Nádas..... kezelője és elhelyezkedése: (pl........................ ha Szőlő-gyümölcsös együttes területfoglalása (a külterületi szabályozási terv alapján): ...... stb....... Görbe erdő..... elhelyezkedése (pl.. db A műemléki értékek megnevezése........................... erdő. önk... Igen / Nem Igen / Nem Igen / Nem 65 ...... % Vannak-e országos védettség alatt álló természeti területek vagy objektumok a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A természeti értékek száma: ........ önk................. Szent-István kápolna......... Marospart...... stb....Terra Studio Kft.... db A természeti értékek megnevezése.. tulajdonosa / kezelője és elhelyezkedése: (pl.... ha Teljes belterület nagysága (a belterületi szabályozási terv alapján): ..... Zöldfelületek. % Külterületen: .........-i kezelés....................................): 1..... db A szennyezések jellege............. állami.................... Vannak-e országos védettség alatt álló műemlékek a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A műemléki értékek száma: ........... műemlékvédelem A közigazgatási terület nagysága (a külterületi szabályozási terv alapján): ....................-i tul. felhagyott bánya... természet. Vannak-e helyi védettség alatt álló természeti területek vagy objektumok a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A természeti értékek száma: ..........................

........................................................ Az üzemeltető / fenntartó szervezet neve............Terra Studio Kft.................................................................................................... db A műemléki értékek megnevezése.... stb................................. ........................és belvíz-elvezető rendszer állapota (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!): nagyon rossz – rossz – megfelelő – jó Igen / Nem A rendszer tulajdonosa: ........): 1........% A csapadékvíz-elvezető rendszer állapota (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!): nagyon rossz – rossz – megfelelő – jó A külterületi csapadék..)? 1.................... Levegőtisztaság.................................................. kapcsolattartó neve és elérhetősége: ............ ... zaj Melyek a településen működő legjelentősebb pontszerű levegőszennyezők? 1............................................ egyházi tul............................................................ Kossuth utca 26.................................................................................. stb............................. melyek a közlekedés szempontjából a terhelésnek leginkább kitett településrészek (pl................. Kossuth utca. tulajdonosa............................................. településközpont.. Hogyan értékeli a közlekedési eredetű levegőszennyezés és zajterhelés mértékét a településen általában? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!): jelentéktelen – elviselhető – magas – elviselhetetlen Ha nem „jelentéktelen”............. 66 ...................... Szent-István kápolna............................... Melyek a településen működő legnagyobb pontszerű zajkibocsátók? 1..................................................... Csapadékvíz-elvezetés A nyílt csapadékvíz-elvezető rendszer (becsült) részaránya belterületen: ........................ kezelője és elhelyezkedése: (pl............................................................ A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Vannak-e helyi védettség alatt álló műemlékek a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A műemléki értékek száma: ...........

.................Terra Studio Kft.... jellemzően hol találkoztál ilyennel (pl.... szórakozó.................... 4.............. a makói műút mellett....... néha többször is igen......................................................... A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve AZ ISKOLÁKNAK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV A TELEPÜLÉS NEVE: ......... stb....................... Szokott-e az utcákon...... előfordul igen...... hol (pl....... 3.............. északi településrész................... Megfelelőnek tartod-e a település tisztaságát? (A megfelelő választ húzd alá!) a település jellemzően szemetes a település sok helyen szemetes a település általában tiszta (de van néhány szemetes rész) a település jellemzően tiszta Ha úgy gondolod.. kertekben megálló esővíz komoly problémát okozni? (A megfelelő választ húzd alá!) igen................ két-háromévente rendszeresen előfordul néhány csapadékos évtől eltekintve nem fordul elő sosem fordul elő Ha előfordul. jellemzően milyen tevékenység a zavaró? 1...........)? 1. nálunk nincs ilyen Ha láttál ilyet... 1........... Véleményed szerint a közlekedés milyen mértékben terheli a települést? (A megfelelő választ húzd alá!) 67 ....... Előfordul-e.... 5. Kossuth utca)? 1.......... főút mellékutcák..... Kossuth utca...................................... jellemzően....)? 1.... 2........................... hogy előfordul a szemetelés.......... minden nap előfordul viszonylag sok ilyen esetről tudok csak ritkán fordul elő sosem fordult még elő Ha előfordul........... hogy a településen egy üzem....................................... nagyon sok ilyen van igen................és vendéglátóhely zajongással zavarja a település lakosait? (A megfelelő választ húzd alá!) igen...... Tudsz-e a település határában nem megengedett helyen nagyobb mennyiségben lerakott hulladékról? (A megfelelő választ húzd alá!) igen............................................. jellemzően hol találkozol ilyennel (pl... minden évben előfordul. a településtől északra 2 km................................... de csak kevés helyen láttam ilyet nem............ stb.........................

illetve a település határában található folyók.. stb.. hogy a nagy forgalom zavarja a lakosságot néha fordul csak elő..........)? 1................................ Tudsz-e a település határában elhagyott bányáról.... melyek ezek és hol találhatók (pl................................ 9.. patakok.. melyek ezek és hol találhatók (pl.................. vagy a település határában? (A megfelelő választ húzd alá!) igen nagyon sok ilyen van viszonylag sok ilyet ismerek csak néhány értékes fa............. zavarosak és rozsszagúak sokszor előfordul......... mely vizekről van szó..................... Kossuth utca............................ és szerinted mi az oka a rossz minőségnek? 1.................................... pusztuló tanyáról......... főút..... hogy a vizek nem megfelelő minőségűek néhányszor előfordul............. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve néha szinte elviselhetetlenül a nagy forgalom sokszor előfordul....... régi TSZ telep a településtől északra 2 km.. 7.......... hogy a közlekedés zavaró lenne a közlekedés jellemzően nem okoz problémát Ha a közlekedés zavaró nagyságú..................... Megfelelőnek ítéled-e a településen... Vannak-e értékes fák....... elhagyott / szennyezett mezőgazdasági / ipari telephelyről? (A megfelelő választ húzd alá!) igen nagyon sok ilyen van több helyen is találkoztam már ilyennel csak néhány ilyenről tudok nálunk nincs ilyen Ha tudsz ilyen helyekről........... stb............. 6..........................)? 1................Terra Studio Kft................... csatornák és tavak vizének minőségét? (A megfelelő választ húzd alá!) a vizek jellemzően szennyezettek........... stb.................... hogy a vizek nem megfelelő minőségűek általában jó minőségűek a településen és a település határában lévő vizek Ha a vizek minősége nem megfelelő...... jellemzően hol fordul elő (pl................ szép erdő a Maros árterén......... vagy a település határában? (A megfelelő választ húzd alá!) igen nagyon sok ilyen van viszonylag sok ilyet ismerek csak néhány értékes épület van a településen nálunk nincsenek ilyenek 68 .................. park vagy természetes élőhely van a településen nálunk nincsenek ilyenek Ha tudsz ilyen helyekről.................... szép régi épületek a településen....)? 1. 8.... Vannak-e értékes.... elhagyott bányagödör a makói műút mellett........ szép legelőrét a településtől északra 2 km. parkok természetes élőhelyek a településen belül.......

.. 6 = legkevésbé fontos) Sorsz... termőképességének megőrzése A táj védelme A levegő tisztaságának védelme 11..Terra Studio Kft......... …........ vagy tényezőt tudnál említeni..............és a településkép újjáélesztése 12. A meglévő környezeti károk mielőbbi felszámolása A csatornázás... szép régi épületek.............. Feladat A természeti kincsek..... ….... a szennyvizek megfelelő gyűjtése és kezelése............)? 1..... az élővilág védelme A műemléki............ Feladat A hulladékok megfelelő gyűjtése..... olyan környezeti problémát...................... hogy Te melyiket tartod a legfontosabbnak lakóhelyeden! (1 = legfontosabb....... 69 ... Milyen más...... hogy Te melyiket tartod a legfontosabbnak lakóhelyeden! (1 = legfontosabb....... Rakd sorrendbe az alábbi feladatokat az alapján................ …. …..... melyek ezek és hol találhatók (pl..... …................. Az energia-szükségletek környezetbarát módon való kielégítése A közlekedés környezetbarát szervezése A hagyományos táj.... stb.. amely szerinted a kiemelkedően fontos lakóhelyeden? . …...... ….. újrahasznosítása és a nem hasznosítható hulladékok megnyugtató elhelyezése …..... ….............. a csapadékvíz- elvezetés megnyugtató megoldása …...... 6 = legkevésbé fontos) Sorsz... 10........... Rakd sorrendbe az alábbi feladatokat az alapján.. és a település képének védelme A vizek tisztaságának védelme A talaj tisztaságának védelme...... …................................ A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Ha tudsz ilyen helyekről.......... templom a Fő téren.. …..

szv. Ért. ért. Ért. Ért. 1999 Vízterm. Ért. Kormányné Oláh Márta SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK Település 1995 szv. szv. Ért. 2003 Vízterm. elv. elv. elv. Makó 579097 537572 624481 490115 620645 473622 647846 440327 759816 399071 563841 442629 464705 417498 483987 431960 619984 560324 Késztette: 2004. 2001 szv. 1996 szv. 2002 szv. szv. ért.Terra Studio Kft. 2000 Vízterm. ért. 24138 234014 23734 207509 167193 27224 266327 27237 100292 15592 25667 14525 25712 14761 20064 15729 21206 15179 20427 16100 19932 14955 22086 15430 22175 17252 148107 229650 140475 224924 136138 212100 140765 191790 133197 229700 151939 193559 142365 227011 144979 239913 146385 13005 20204 12480 18917 13008 20677 13479 20932 13633 21187 14157 20820 13795 24287 15463 25932 16312 136547 179005 121175 135611 115094 27935 116002 168897 110910 177558 117484 163443 110157 180816 119341 163219 119754 123214 170512 118715 180103 116350 174530 119788 171890 118952 163044 124795 155986 121135 176285 125128 176244 127280 22448 22858 19812 21900 19211 21340 20530 21962 20040 25656 21964 24556 20043 28139 21283 29893 21675 176695 253192 166758 210652 164234 221250 160446 199772 153156 222823 168414 225204 165602 248876 172289 252875 176516 17719 60485 25155 98421 17057 58773 75587 91871 15949 174206 56487 90900 16982 55450 25237 82196 16854 55023 26532 98443 17817 62352 24423 82954 16799 57284 27019 97291 18813 24389 19339 62464 59065 102820 1773370 1250180 1838480 1259310 1900220 1256069 1789070 1271175 1740350 1234660 1887830 1285901 1848360 1252178 1834635 1302969 1342458 1287265 8096 122221 26574 34738 42804 89199 3759 7640 3309 90440 18662 23780 28736 50059 9718 96527 30975 28220 34800 64416 4000 7861 4249 85983 17405 22072 27838 52035 7238 96420 23587 29870 31452 70511 2907 7175 3186 89306 18447 27939 26384 52663 7693 95994 18918 34261 37037 70913 2964 9089 3689 10652 4149 87293 17715 25793 23805 52877 91153 129358 18399 30175 33891 52073 87113 106848 17408 19183 29474 49858 29650 28556 33310 72731 78855 112179 17180 22620 27496 49593 24573 34041 30060 69550 79766 103463 16262 27383 21154 50867 23626 32823 37190 87069 87087 112358 17902 25858 23705 53698 22253 33235 34463 92037 30415 32294 43887 75433 Összesen: 3174670 2193442 3182171 2144067 3150153 2114337 3031028 2139928 2903310 2070255 3150778 2198848 3024053 2112709 3159705 2206699 3180328 2205874 Készítette: 2004. elv. Ért. Ért. 1996 Vízterm. 1999 szv. Ért. 2003 szv. Marosi Tamás 70 . ért. 1997 Vízterm. szv. 2002 Vízterm. elv. elv. június 18. elv. szv. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve VÍZTERMELÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Földeák Királyhegyes Kiszombor Kövegy Magyarcsanád Makó Makó-Rákos Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros 1995 Vízterm. ért. 1998 Vízterm. szv. ért. ért. június 18. ért. ért. szv. 1997 szv. Ért. elv. elv. 2000 szv. 2001 Vízterm. 1998 szv. szv. szv.

Bővítési lehetőség: nem Amennyiben igen. Szennyvíztisztító esetén 10. stb. a hulladéklerakóval / szennyvíztisztítóval kapcsolatos lényeges adat (pl. A lerakó / tisztító vonzáskörzete: 15. Szennyvíztisztító esetében van-e szükség bővítésre? m3/nap a.) Hulladékgyűjtés. Kapcsolattartó neve: 4. A beszállító települések száma: km db évig igen nem évig. m3 a csatornán keresztül érkező szennyvízre vonatkozó kapacitás: m3/nap ii. bővítéssel: évig ha m3 igen i. szippantott szennyvízre vonatkozó kapacitás: b. rekultivációs terv léte és esetlegesen a végrehajtását akadályozó tényezők. Az adatszolgáltató szervezet neve: 2. Amennyiben nem felel meg az előírásoknak: Mik a hiányosságok? Ezek kiküszöbölésére tett/tervezett intézkedések. SZÁLLÍTÁSBAN ÉS KEZELÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEKNEK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV Regisztrációs adatok 1. Tulajdonosa: 12. Kapacitása: i. A hulladéklerakó kapacitása elegendő: 9. Az adatszolgáltató szervezet elérhetősége: 3. Építésének éve: 6. Egyéb.) 71 . Megfelel-e a hatályos jogszabályok előírásainak? 16.Terra Studio Kft. szállítás 14. Engedéllyel rendelkezik: 11. ennek oka: 7. Kapcsolattartó elérhetősége: A hulladéklerakó / szennyvíztisztító 5. Üzemeltetője: 13. Utóhasznosítás. A tisztított szennyvíz befogadója: 8. A Makói statisztikai kistérségből mely településekről szállítanak kommunális hulladékot a lerakóra / tisztítóba? (Szennyvíztisztító esetében a bekötött lakások számát is kérjük megadni. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A HULLADÉKGYŰJTÉSBEN.

Van-e lehetőség a szelektíven gyűjtött hulladék egyéni beszállításra? igen igen e. Van-e szelektív hulladékgyűjtésre kialakított hulladékudvar a lerakón? nem a. Újrafeldolgozásban/visszanyerésben résztvevő vállalkozások (cég. Évi átlagban mennyi a beszállított hulladék mennyisége? i. Egyéb. egyéb (pl. Mióta működik? év t t . üveg: iii. Amennyiben igen. a hulladékgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos lényeges megjegyzés: Hulladékhasznosítás 20. t b. Termikus úton ártalmatlanított hulladék mennyisége: t/év gödörfeltöltés t/év dombépítés egyéb. A deponálás módja: éspedig: 25. Az alkalmazott berendezések és a technológia rövid ismertetése: 19. a hulladékhasznosítással kapcsolatos lényeges megjegyzés: Hulladékártalmatlanítás 24. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota db db db db Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor db db db db Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó db db db db Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák db db db db Pitvaros db 17. A termelt energia hasznosításának módja: 22. Történik-e energetikai hulladékhasznosítás a lerakón / tisztító telepen? nem a. telephely): 21. ennek módja: hasznosítás egyéb. éspedig: égetéssel hőenergia biogáz igen b. szerves hulladék: ii. 72 . Történik-e utószelektálás a telepen? nem c. használt étolaj) éspedig: nem d. Deponálásra kerülő hulladék mennyisége: a. Egyéb.Terra Studio Kft. Az alkalmazott berendezések és a technológia rövid ismertetése: 23. Fogadnak-e a saját begyűjtő rendszerükön kívülről származó hulladékot? nem 18. műanyag: t igen igen iv.

Más kémiai. mennyisége és eredete 29. biológiai v. kohászati. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 26. melynek kezelésére a telep engedéllyel rendelkezik: a. ipari szennyvíztisztítási). ebből felhalmozott: t/év t/év. ebből felhalmozott: – szennyvíztisztító hulladéklerakón esetében: egyéb. Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok: PCB és PCT tartalmú hulladék: t/év 73 t/év. éspedig: építési. A Makói statisztikai kistérségből származó hulladék típusa. bontási és egyéb inert t/év. műanyagipari felhalmozott: gépipari: alumíniumipari: t/év t/év. ebből felhalmozott: t/év. élelmiszeripari. gyógyszeripari.Terra Studio Kft. ebből felhalmozott: t/év t/év származási hely (település): származási hely (település): származási hely (település): egyéb ágazati (energiaipari. Az alkalmazott berendezések és a technológia rövid ismertetése: 28. ebből felhalmozott: t/év. ebből felhalmozott: m /év m3/év m3/év 3 t/év ebből hálózaton érkező: m3/év. Nem veszélyes ipari és egyéb gazdálkodói: származási hely (település): mezőgazdasági és élelmiszeripari: t/év származási hely (település): települési szilárd: települési folyékony: ebből szippantott: kommunális szennyvíziszap t/év származási hely – hulladéklerakó esetében (település): hasznosítása mezőgazdasági t/év b. ebből felhalmozott: t/év. mennyisége. a hulladékártalmatlanítással kapcsolatos lényeges megjegyzés: A lerakóra érkező hulladékok típusa. Egyéb. ebből felhalmozott: t/év. Veszélyes vegyipari. ebből t/év. bányászati. ebből felhalmozott: . fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége: t/év 27. éspedig: t/év származási hely (település): c.

ebből felhalmozott: származási hely (település): t/év. ebből felhalmozott: t/év t/év t/év t/év származási hely (település): akkumulátorok. ebből felhalmozott: származási hely (település): t/év. ebből felhalmozott: t/év származási hely (település): t/év. ebből felhalmozott: származási hely (település): vegyes összetételű kompozit: t/év származási hely (település): üveg: textil: e. ebből felhalmozott: t/év. ebből felhalmozott: t/év t/év t/év. ebből felhalmozott: t/év származási hely (település): származási hely (település): d. Csomagolási hulladékok: papír és karton: műanyag: fa: fém: t/év. Speciális hulladékok típusa: mennyisége t/év. ebből felhalmozott: t/év t/év t/év t/év származási hely (település): származási hely (település): 74 . ebből származási hely (település): származási hely (település): származási hely (település): t/év. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve származási hely (település): hulladékolajok: t/év. ebből felhalmozott: származási hely (település): származási hely (település): növényvédő szerek és csomagolóeszközök: felhalmozott: azbeszt: t/év t/év. ebből felhalmozott: t/év. ebből felhalmozott: t/év. ebből felhalmozott: származási hely (település): t/év t/év t/év. ebből felhalmozott: t/év.Terra Studio Kft. elemek: elektronikai termékek: kiselejtezett gépjárművek: egészségügyi: állati eredetű: t/év. ebből felhalmozott: t/év.

: Makó és Térsége Agrárstruktúra.és Vidékfejlesztési Operatív Programja – Makó. 2004.: Makó és Térsége (Kübekháza-Kiszombor-Nagylak Térsége) Fejlesztési Programja – Budapest.: A Makói Vállalkozói Övezet Stratégiai Programja – Budapest. 1998. július 13. 7. 2000. Technológiai. AQUAPROFIT Rt. 2004. 2001. 1998. 2004. 2004. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet: Magyarország Kistájainak Katasztere I. 2000. – Budapest. 6. Gazdasági. Terra Studio Kft. VÁTI Területi Tervezési Iroda: Csongrád Megye Területrendezési terve – egyeztetési anyag – Budapest. 2001. H/4393. szeptember 12. Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala Területfejlesztési Osztálya: Útmutató települési önkormányzatok részére környezetvédelmi programok készítéséhez – Szeged. Vállalkozás és Vidékfejlesztési Kht. március 10. október 3. számú országgyűlési határozati javaslat a 2003-2008. Köztisztasági Egyesülés: Hulladékkezelő létesítmények és egyes hulladékkezelési részfolyamatok fajlagos költségei. november 8. 2002. január 75 . Dél-Alföldi Agro-Bio Innovációs Centrum Kht. 4. Terra Studio Kft. – A Tiszta Víz – A Dél-Alföldi Régió Ivóvízminőség Javító Programja – Munkaközi anyag. augusztus 15.Terra Studio Kft. MTA RKK ATI Békéscsabai Osztálya: Csongrád Megye Területfejlesztési Stratégiai Programja – Békéscsaba-Szeged. Stratégia Marketing Célok és Operatív Programok Csongrád Megye 11. november 14. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 5. 1990.: Makó és Térsége Környezetvédelmi és a Környezetállapot Javításához Kapcsolódó Infrastruktúra Fejlesztési Programjavaslatok – Budapest. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természetföldrajzi Tanszék: Csongrád Megye Környezetvédelmi Stratégiája és Operatív Programja (Csongrád Megye Komplex Kistérségi Környezetvédelmi Programja) – Szeged. MTA RKK ATI Békéscsabai Osztálya: Csongrád Megye Területfejlesztési Programja – Békéscsaba-Szeged. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve FELHASZNÁLT IRODALOM 1. november 9.: Csongrád Referencia Kerékpáros Központ Létesítése a Dél-Alföldön – Megvalósíthatósági tanulmány – Kecskemét. 2000. Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Rt. 2. ÖKO Környezeti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful