A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010.

KÉSZÍTETTE

TERRA STUDIO KFT. 2004. november

Terra Studio Kft.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

készítette a Terra Studio Kft.
1094 Budapest, Angyal u. 7/A. Tel.: 1/ 456 5090 Fax: 1/ 456 5099 Email: terra95@hu.inter.net

Ügyvezető igazgató Vezető projektmenedzser Projektmenedzser Tervezők

Laky Ildikó Galli Károly Fürstand Attila Aradi Renáta Földi Zsuzsanna Horváth Kinga

2004. november

2

TARTALOMJEGYZÉK

1. A TERVEZÉS ELŐZMÉNYEI, CÉLJA, TARTALMA ............................... 5 2. A TERVEZSÉI TERÜLETEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSAI, MENNYISÉGE ÉS EREDETE........................................................................... 7
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. A HULLADÉKOK MENNYISÉGE ............................................................................... 7 A KOMMUNÁLIS HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS ÖSSZETÉTELE .................................. 8 KIEMELTEN KEZELENDŐ HULLADÉKÁRAMOK ........................................................... 9 FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE ......................................... 11 HULLADÉKMÉRLEG ............................................................................................ 12

3. A HULLADÉK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK......................................................................................... 15 4. A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK GYAKORLATA ................................... 16
4.1. 4.2. 4.3. SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁS ...................................................................... 16 FOLYÉKONY TELEPÜLÉSI HULLADÉK .................................................................... 21 A TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK ................... 25

5. 6.
6.1. 6.2.

SWOT ANALÍZIS................................................................................... 30 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK .................................................. 31
A HULLADÉKOK VÁRHATÓ MENNYISÉGE, MENNYISÉGI CÉLOK, 2010 ....................... 32

A HULLADÉK VÁRHATÓ MENNYISÉGE, NÖVEKEDÉSI CÉLOK A TERVEZÉSI IDŐSZAK VÉGÉIG, 2010 ............................................................................................................. 31

6.2.1. Főbb hulladéktípusok..................................................................................................33 6.2.2. Települési szilárd hulladékok összetevői ....................................................................33 6.2.3. Kiemelt hulladékáramok .............................................................................................34

6.3. 6.4.

A HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ CÉLOK.......................................... 34 A HASZNOSÍTÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ KAPACITÁSOK KIALAKÍTÁSÁNAK CÉLJAI, PRIORITÁSAI ................................................................................................................ 36 6.5. A FELHALMOZOTT-HULLADÉK TÁROLÓK, ILLEGÁLIS ÉS LEZÁRT HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA, REKULTIVÁCIÓJA .................................................................................. 37

7.
7.1. 7.2.

CSELEKVÉSI PROGRAM .................................................................... 38
INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS, TERVEZÉS, LAKOSSÁGI TUDATFORMÁLÁS ......................... 38 A BEGYŰJTÉST, HASZNOSÍTÁST ÉS ÁRTALMATLANÍTÁST ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK ...... 39

8. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÖSSZEFOGLALÁSA TELEPÜLÉSENKÉNTI BONTÁSBAN............................................................. 41

........................................................................ 8....................... 57 ÓFÖLDEÁK ......................... 56 NAGYLAK ..................................................................... 8...... 8..................... 43 CSANÁDPALOTA ..............................2..........................................................................14...................................................................................... 44 FERENCSZÁLLÁS ........................................................................................... 8.......... 52 MAKÓ ............... SZÁLLÍTÁSBAN ÉS KEZELÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEKNEK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV............................................................................................................ 8................ 8....................... 45 FÖLDEÁK........ 61 AZ ISKOLÁKNAK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV ......................................................................61 A TELEPÜLÉSEKNEK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV .. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8.. 8...................................................... 51 MAGYARCSANÁD ...................... 8....................................4...................................................7.............5.......................... 8........ 8.............................................................11.................................... 46 KIRÁLYHEGYES . 58 PITVAROS ..........................................................8............................................. 8.......................................................15............12............................................Terra Studio Kft............................................................... 67 VÍZTERMELÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK .......... 8............. 8................. AMBRÓZFALVA ........................ 8................ 41 APÁTFALVA ......................................................16........ 59 MELLÉKLETEK............................. 71 FELHASZNÁLT IRODALOM ...................... 54 NAGYÉR .................................... 50 KÖVEGY ....................................................13.......................................................6...............................................................................................................10.........................75 4 ................ 8....................... 70 A HULLADÉKGYŰJTÉSBEN................................ 47 KISZOMBOR .................9............................................ 53 MAROSLELE .......................................................................................................3................ 8......... 42 CSANÁDALBERTI ................................... 48 KLÁRAFALVA................................................................................................................................................... 70 SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK ........17.........1........................

TARTALMA A hulladékgazdálkodási terv jogi alapját a 2000. évi XX. meghatározott célok. CÉLJA.28.12. hasznosítása pedig minimális. A törvény létrejöttéig a hulladékgazdálkodás egészét átfogó jogszabály nem létezett. a prevencióra helyezik a hangsúlyt.) FM rendelet8 alapján köteles az önkormányzat gondoskodni. 8 7 41/1997.15. a 126/2003.21. hogy segítségével megoldhatóak legyenek a települések legfontosabb hulladékgazdálkodási gondjai oly módon. törvény a hulladékgazdálkodásról.15. (II. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik. A hulladékgazdálkodási terv célja. (VIII. 15/2003. mely megalapozta a térségi hulladékgazdálkodási terveket3.7. A hulladékgazdálkodási tervek hat évre készülnek és kétévente beszámolót állítanak össze a végrehajtás menetéről. (XII. különös tekintettel a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás települési határokon átnyúló feladataira. a közös fellépés előnyeire.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 1. Ezek alapján az önkormányzatok jogszabályban meghatározott kötelessége illetékességi területükre hulladékgazdálkodási tervet kidolgozni. 110/2002. 1 2 3 4 5 2000. A TERVEZÉS ELŐZMÉNYEI. A hulladékgazdálkodási törvény írja elő az Országos Hulladékgazdálkodási Terv2 készítését. évi XLIII. melyet részletesen az 1/1986.) Kormányrendelet4 tartalmazza. (V. Szintén az önkormányzati törvény írja elő a közterület tisztántartásával és lomtalanítással kapcsolatos feladatok ellátását. a települési hulladékgazdálkodás gyakorlata a környezetvédelmi szempontokat többnyire figyelmen kívül hagyta. (II. 126/2003. A terv tartalmi követelményeit.) ÉVM rendelet6 tartalmazza. 5 .21. (VIII. valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről. 1990. A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátására az önkormányzati törvény5 kötelezi az önkormányzatokat.) OGY határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről.Terra Studio Kft.1. a köztársasági megbízottak. hogy egyúttal teljesülnek a jogszabályokban és területi tervekben hulladékgazdálkodással kapcsolatba hozató.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről. mely megvalósítható önkormányzati társulás keretén belül. A település közigazgatási területén keletkező állati hulladék ártalmatlanításáról a 41/1997.1. melynek részletes szabályait a 4/1984. a törvény értelmében területi hulladékgazdálkodási tervet önkormányzati társulások keretében is lehet készíteni.) ÉVM rendelet a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladékok ártalmatlanításáról. (II. (II. A hulladékgazdálkodási törvény által előírt kötelessége az önkormányzatoknak a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére. melyhez a jelen terv is igazodik. évi XLIII. 1/1986. törvény1 teremtette meg. (V. A hulladékgazdálkodási törvény célkitűzései és a meghatározott alapelvek a negatív környezeti hatások megszüntetésére és a fenntartható fejlődést szem előtt tartva. (XI.) ÉVM-EüM együttes rendelet7 szabályoz.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről.28. 6 4/1984. a keletkező hulladék mennyisége indokolatlanul magas volt.

a településeket általánosságban bemutató fejezetek jelen dokumentummal egy egységet képező a környezetvédelmi programban találhatók. 6 . A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Jelen hulladékgazdálkodási terv a Makó kistérség környezetvédelmi programjával együtt. A törvényi előírásokban megszabott. Ezen túlmenően a környezetvédelmi program – saját szerkezetében – is tartalmazza a jelen tervben szereplő intézkedésket. együttes megbízás alapján készült.Terra Studio Kft.

mely különbségek nagysága és szórása olyan mértékű.Terra Studio Kft. A HULLADÉKOK MENNYISÉGE A főbb hulladéktípusok mennyisége (t/év).1. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 2. Miután a szelektív gyűjtés mennyiségileg sehol nem éri el – a különben kívánatos – 50%-t. szil. hogy egyik adatsor sem lehet a további tervezés megalapozott alapja. 7 . vagy már használaton kívüli lerakókra (ahogy ezek léte a lakossági felmérés alapján is bizonyított). különösen a kisebb települések esetében – de nem minden esetben – akár 50%-al haladják meg a hulladék ártalmatlanításában résztvevő szolgáltatók által megadott mennyiségeket. A szakmai becslésen alapuló adatsor (amely a régió hulladékgazdálkodási terve alapján állt elő) jellemzően magasabb értékeket mutat.* Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Lakosságszám 547 3352 525 3345 660 3398 711 4353 526 489 1601 25534 2275 647 650 507 1601 50 721 Települési szilárd 9 hulladékok 220 1 349 211 1 346 266 1 367 286 1 751 212 197 644 10 273 915 260 262 204 644 20 406 Települési folyékony 10 hulladékok 17 252 146 385 16 312 119 754 0 127 280 21 675 176 516 0 19 339 62 464 671 430 87 293 17 715 25 793 23 805 52 877 1 585 890 Kommunális szennyvíz10 iszap Települési szilárd 10 hulladékok 124 1285 87 1282 186 731 273 1194 79 187 614 9788 342 91 82 93 188 20 406 Különbség. Lakosságszámra vetített értékek a Dél-Alföldi Régió hulladékgazdálkodási Terve alapján. hogy a kérdéses esetekben jelentős mennyiségű hulladékot „ártalmatlanítanak” vagy hasznosítanak a keletkezés helyén. % 44% 5% 59% 5% 30% 47% 5% 32% 63% 5% 5% 5% 63% 65% 69% 54% 71% 19% 1 300 20 20 1 340 *: Az elszállított és a szakmai becslésen alapuló mennyiségek közötti különbségek A fenti táblázatban szereplő hulladékmennyiség adatok között jelentős eltérések mutatkoznak. 10 9 A hulladék kezelésében résztvevő szolgáltatók adatai alapján. MENNYISÉGE ÉS EREDETE 2. A TERVEZSÉI TERÜLETEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSAI. feltételezhető. illetve a folyékony hulladék és szennyvíziszap mennyisége a térségi szolgáltatók által biztosított adatok alapján. t. hulladékok. 2003. illetve jelentős mennyiségű hulladék kerül illegális.

valamint összetételére. a fentiekben leírtak szerint csak ezek biztosíthatják a részletes tervezés alapjául szolgáló adatokat.Terra Studio Kft. Hulladék típusa Papír Műanyag Szerves Textil Üveg Veszélyes Egyéb inert. az így nyert adatok alapján a terv felülvizsgálata 1 éves időtávon belül. eredetére. Ezek alapján a hulladékgazdálkodási terv egyik legfontosabb javaslata. szervetlen Mennyisége 15 6 40 3 3 1 32 11 Becsült értékek a Köztisztasági Egyesülés által. egy a lakosságszámnak megfelelő statisztikai minta alapján. illetve a hulladékgazdálkodási célokat. 8 . A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A „valós” hulladékmennyiségre nézve nem történtek részletes felmérések.2. a keletkező hulladékok a keletkezés helyén történő felmérése. A KOMMUNÁLIS HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS ÖSSZETÉTELE11 A települési szilárd hulladék jellemző összetétele (t%). 2. Ezzel párhuzamosan – a keletkezett hulladékok minél előbbi megfelelő kezelése érdekében – szükséges a lakossági tudat alakítására is nagy hangsúlyt fektetni. A felmérésnek településenként és negyedéves időközönként ki kell térnie a keletkezett hulladékok mennyiségére. A fenti okok miatt a továbbiakban a terv – a régió hulladékgazdálkodási tervével összhangban – a szakmai becsléseken alapuló hulladékmennyiségek alapján határozza meg az egyes hulladékfajták mennyiségét. hogy így elkerülhetővé váljanak az adatokban is megnyilvánuló anomáliák. valamint a regionális hulladékgazdálkodási tervben megadott adatok alapján. 2004. majd.

ill.3. KIEMELTEN KEZELENDŐ HULLADÉKÁRAMOK A kiemelt hulladékáramok tekintetében – a kommunális hulladékokhoz hasonlóan – nem áll rendelkezésre adat a keletkezés helyére és a kommunális jellegű hulladékok pontos mennyiségére vonatkozóan. A kommunális jellegű. oldószeres anyagok csomagolási hulladékai Gumihulladékok 9 . illetve lakossági eredetű hulladékokat. illetve ezek a kommunális hulladékkal keveredve jelennek meg.Terra Studio Kft. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek mennyisége (t/év). szervetlen 70 432 68 431 85 437 92 560 68 63 206 3 287 293 83 84 65 206 6 530 2. 2004. Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Papír 33 202 32 202 40 205 43 263 32 30 97 1 541 137 39 39 31 97 3 061 Ebből papír csomagolóanyag 17 101 16 101 20 103 21 131 16 15 48 770 69 20 20 15 48 1 530 Műanyag 13 81 13 81 16 82 17 105 13 12 39 616 55 16 16 12 39 1 224 Ebből műanyag Szerves csomagolóanyag 7 40 6 40 8 41 9 53 6 6 19 308 27 8 8 6 19 612 88 539 84 538 106 547 114 701 85 79 258 4 109 366 104 105 82 258 8 162 Textil 7 40 6 40 8 41 9 53 6 6 19 308 27 8 8 6 19 612 Üveg 7 40 6 40 8 41 9 53 6 6 19 308 27 8 8 6 19 612 Veszélyes kommunális hulladék 2 13 2 13 3 14 3 18 2 2 6 103 9 3 3 2 6 204 Inert. önkormányzati intézményekben keletkezett hulladékok esetében nem áll rendelkezésre adat a következő veszélyesnek minősülő kiemelt hulladékokról: • • • • • • • PCB és PCT tartalmú hulladékok Hulladékolajok Akkumulátorok Elektronikai hulladékok Kiselejtezett gépjárművek Növényvédő szerek. a hulladékok gyűjtésében és kezelésében résztvevő vállalkozások több esetben nem regisztrálják külön a vállalkozási. A valós és csak a helyi hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményeinek megfelelő hulladék mennyiségei így ismeretlenek.

a gyűjtés rendszerének kialakítása folyamatban van.3 Az állati hulladékok elszállítását minden esetben az ATEV Rt.7 19. Egészségügyi hulladékok Egészségügyi hulladékok jelentősebb mennyiségben a makói Dr. Kövegy.9 50.Terra Studio Kft. Diószilágyi Sámuel Kórházban és a hozzá kapcsolódó rendelőintézetben keletkezik. A makói kórházban keletkező összes veszélyes egészségügyi hulladék (2003): Betegellátási hulladék: 20836kg Éles eszközök hulladékai: 7819kg Filmek.5 23.5 52. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Állati hulladékok Az állati eredetű hulladékok mennyisége a gyűjtés helye alapján (t/év). azonban ezekről szállítás még nem történt.0 88. előhívő folyadékok. Ferencszállás. hódmezővásárhelyi üzeme saját járműveivel végzi. a háziorvosi szolgálatot ellátó magánpraxisok jellemzően egyedi módon –önkormányzati felelősségvállalás nélkül – ártalmatlanítják hulladékaikat. A fenti településeken kívül az ATEV szerződéses viszonyban áll még Ambrózfalva és Csanádalberti településekkel.9 14. Gyűjtőhellyel rendelkező település Apátfalva Csanádpalota Földeák Királyhegyes Kiszombor Makó Maroslele Pitvaros Makói kistérség Beszálító települések Apátfalva Magyarcsanád Csanádpalota Földeák Ófölddeák Királyhegyes Kiszombor Makó Maroslele Pitvaros Összes beszállított hulladék mennyisége 28. Klárafalva. fixír.8 302. 2003.0 24. Nagyér és Nagylak településeiről nincs adat a keletkezett állati hulladék mennyiségéről és az ártalmatlanítás módjáról. hívó: 1350kg 10 .

Lásd mellékletek. ideiglenes védelemmel ellátott fúrási és olajiszap tároló Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (Zsombós) Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (téglagyári gödör) Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó Hrsz. Forrás: Városüzemeltetési Csoport. Az elhagyott hulladékok mennyiségére vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 2. nyaras szikkasztó Nincs Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó. számú főút mente Külterületi utak mentén Megszüntetett szilárdhulladék lerakó (külterületen) Magántulajdonú erdők Nincs Kertek között. agyagos altalaj Téglagyári bányagödör (magántulajdon) Nincs Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (földtakarásos. n.a.a. 0141/6 Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (ÓSzegedi út) 044/3 12 13 14 Az önkormányzatok és tanulók körében végzett kérdőíves felmérés alapján.4. FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE Illegális hulladéklerakók és elhagyott szennyezések a térségben12 Település Ambrózfalva Apátfalva Nincs Illegális lerakó helye Nem megfelelően rekultivált felhagyott hulladéklerakó / elhagyott szennyezés13 Régi hulladéklerakó 1997-ben felhagyott. Átvállalja a lakosság terheit) Magyarcsanád Vasút környéke Régi focipálya Kubik gödör Makó Királyhegyesi út mentén az Ipari Parkkal szemben14 Marosparti strandlejáró14 Rákos út – városhatár mögötti fás terület14 Ardicsban lévő bakagödör112 Földeáki út mindkét oldala112 Honvéd városrész Kivezető utak mentén Vasúti átjáró Maroslele Nincs Felhagyott bánya (Ószegedi út) Gerizdesi bányagödör Makó régi hulladéklerakó n. Agyagos altalaj.a. Felhagyott agyagbánya Volt MGTSZ gépműhely környéke Fűtőolaj tartály az iskolánál Gázolaj tartály a TÜZÉP telepen Felhagyott hulladéklerakó Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (Mezőhegyesi út. több helyen 011 094/7 Csanádpalota Külterületi utak mentén Ferencszállás Földeák Királyhegyes Nincs Nincs Külterületi utak mentén A településtől keletre a Feneketlen tónál Kiszombor A településtől délre az országhatár felé Klárafalva Kövegy Nincs Nincs 018/2 035/9 05416/19-21 0117/4 040/1 023/9 n.Terra Studio Kft. a falutól 2 km) Korábbi olajbányászati tevékenységből hátramaradt. Maros ártere sok helyen (Önk. körülkerítve) Folyékony települési hulladék lerakó. Agyagos altalaj. felülvizsgálat alatt. 188 1013/16. 11 . Jelenleg földtakarás van rajta. szilárd és folyékony hulladékok (Óbebai út. agyagbánya gödörben) Sertéshústermelő Kft.57 Csanádalberti Maros part 43.

„Külső dűlő” nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó Külterület 015/11. innen az 12 . HULLADÉKMÉRLEG 2003-tól a kistérség minden településén – a hatályos jogszabályoknak megfelelően és helyi rendelettel szabályozott módon – folyik a szilárd kommunális hulladék gyűjtése és begyűjtése. valamint a szelektíven gyűjtött hulladék minőségében és kis mennyiségében keresendő. mennyisége helyi becslések szerint az összes ilyen típusú hulladékok 30-60%-a körül van. Bár szelektív gyűjtés több településen is folyik (lásd később) a szelektív begyűjtés és az egyes hulladéktípusok hasznosítása nem indult meg a településeken. Az így elszikkadt szennyvíz becsült aránya a teljes folyékony kommunális hulladéknak minősülő mennyiség 80-90%-a körül mozog. „otthon” történő. Ez a legtöbb esetben az előírásoknak nem megfelelő. A térség csatornázottsága igen alacsony mértékű (lásd később) a folyékony kommunális hulladékok legnagyobb része egyedi szikkasztókba kerül. A térség begyűjtött szilárd kommunális hulladékát a makói és a hódmezővásárhelyi hulladéklerakókon ártalmatlanítják (lásd később). rekultiválatlan hulladéklerakókon. Az így lerakott hulladék meglehetősen sokféle. A veszélyes hulladékok tekintetében a térségi termelő vállalkozások és a makói kórház a környezetvédelmi és vízügyi felügyelőség által engedélyezett és ellenőrzött formában végzik tevékenységüket. a térségi szinten egyenlőre alacsony szelektív gyűjtési hajlandóságban. a legtöbb esetben a szokásos háztartási hulladékok mellett zöld hulladékok. illetve bekötőutak mellett történik. A térségben a veszélyes hulladék átmeneti tárolására a makói lerakón nyílik lehetőség.015/13-as hrsz) 09/103 n. és veszélyes hulladéknak minősülő hulladékok kerülnek illegálisan lerakásra. A térség legjelentősebb hulladékgazdálkodási problémája a folyékony kommunális hulladékok terén jelentkezik.5.a. azonban szinte minden településen jellemző probléma az illegális hulladéklerakók lakossági használata. A gyűjtés helyén ártalmatlanított hulladék elsősorban a papír. illetve az ott elhelyezett hulladékok mennyisége – felmérés híján – ismeretlen. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Nincs A 43. lakossági hozzáállásban. A gazdaságos hasznosítás feltételei híján a szilárd kommunális hulladékok – a gyűjtés helyén. zöld-kerti hulladékokat és a műanyagokat érinti. általában égetéses ártalmatlanítás módszere mellett – szinte teljes mennyiségében lerakásra kerülnek. már lezárt. az önkormányzatok rendszeres erőfeszítéseket tesznek ezek felszámolására. számú főútvonal mellett Maros part Nincs nincs Nincs Volt hulladéklerakó tulajdonjoga tisztázatlan A régi agyagbánya területén felhagyott hulladéklerakó. melyen törmelékborítás van. 015/13 2.015/12. Az illegális lerakók mindegyikének helye. amelynek elsődleges oka a hasznosítási lánc elégtelenségében.Terra Studio Kft. nagyobb hulladék-kibocsátók csak Makón működnek.

90 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely/Makó Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely A Hódmezővásárhelyre beszállított kommunális hulladék összes mennyisége: 3195. 13 .79 9788. A térségben egyetlen helyen.74 187. A településeken keletkező veszélyes hulladéknak minősülő egyéb hulladékok az összes településen rendszeresített lomtalanítási akciók során kerülnek lerakásra a makói és hódmezővásárhelyi lerakókon. de a településeken régebben működő dögkutak és környékük az illegális hulladék-lerakás helyszenei. háztartási berendezések hulladékai.45 613. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve üzemeltető szállítja újrahasznosításra és/vagy ártalmatlanításra a veszélyes hulladékokat a térség határain túlra.26 186.87 92. csak a szűkebb térség vonzáskörzetében jelentős.14 187. Földeákon működik az újrahasznosítható hulladékok gyűjtésére és előkezelésére szakosodott vállalkozás (MÉH). Az állati hulladékok illegális elhelyezéséről.5 tonna (2003).82 81.78 272.65 1282. Az állati hulladék kezelésére a nagyobb településeken az előírásoknak csak részben megfelelő gyűjtőhelyek működnek.55 1 193. a hulladék végső felhasználásra a hódmezővásárhelyi ATEV fehérje-feldolgozóba kerül. autóroncsok.94 86.72 Apátfalva Csanádpalota Királyhegyes Kövegy Magyarcsanád Nagylak Szállítás helye (hova?) Hódmezővásárhely Makó Hódmezővásárhely Makó Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely Makó Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely Makó Makó Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó 3722. (tonna) 123.9 1284. A makói gyepmesteri telep 2004.61 79. törmelék. (tonna) Szállítás helye (honnan?) Kiszállított hulladék mennyisége 2003.Terra Studio Kft. évben folyamatos önkormányzati ellenőrzés mellett működik.60 90.és beszállított kommunális hulladékok mennyisége és fajtája (2003) Település Beszállított kommunális hulladékok 2003. A településekre ki. Mindezek mellett az illegális lerakókra több esetben kerülnek elektronikai hulladékok.45 730. amely kisebb kapacitással. a még működő vagy lezárt gyűjtőtelepek állapotáról részletes felmérések nem történtek.08 Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros 341. stb.

3t (2003) az ártalmatlanítás helye.. előhívő folyadékok. Ezüstvisszanyerő Kft. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A térség egyetlen hulladéklerakóján.Terra Studio Kft. A keletkezett és számon tartott hulladékok közül a következő típusú hulladékok teljes mennyiségükben (lásd 2. szállítás gyakorisága: heti egy alkalommal Éles eszközök hulladékai: 7819kg az ártalmatlanítás helye.) szállítás gyakorisága: heti egy alkalommal Filmek. a komposztáló próbaüzem alatt van. A fentiekben nem tárgyalt hulladéktípusok esetében nem áll rendelkezésre adat.3. Septex Kft. lakossági forrásokból elenyésző mennyiségű hulladék kerül a telepekre. az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Szeged... Tisza Lajos krt.22% A földeáki és makói hulladékgyűjtő és -előkezelő telepen (MÉH) szelektíven gyűjtött hulladékok elsősorban termelési eredetűek.) szállítás gyakorisága: igény szerint Szennyvíziszap: A keletkezett 1340t/év szennyvíziszap hasznosítására vagy elhelyezésére jelenleg a makói lerakó nem alkalmas. kapacitása további fejlesztésre szorul a megfelelő mennyiségek és keverési arányok elérése érdekében. illetve a térségben ártalmatlanításukra és hasznosításukra 14 . válogatott beszállított hulladék mennyisége: Szerves hulladék: 5t Üveg: 14t Műanyag: 6t Fémek (utószelektálás során): 5t Összesen: 30t Ezek alapján a hulladékhasznosítási arány: 0. A fenti adatokon felül hulladék beszállítása a térségben nem történik. pont) a térségen kívülre kerülnek. hívó: 1350kg az ártalmatlanítás helye. SZOTE Szolgáltató Kht. az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Szeged. keletkezésük nem számottevő. (Szeged. az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Hódmezővásárhely. ATEV Rt. 107. Makón az összes beszállított mintegy 13510 tonna hulladékból a szelektíven gyűjtött. A keletkezett szennyvíziszap teljes mértékben a hódmezővásárhelyi lerakóra kerül. az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Budapest. SZOTE Szolgáltató Kht. (Budapest Komáromi út 2. Állati hulladékok: 302. fixír. szállítás gyakorisága: igény szerint havi3-8 alkalommal Egészségügyi hulladékok: Betegellátási hulladék: 20836kg az ártalmatlanítás helye.

begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények részben felülvizsgálat alatt vannak (Makó). azonban az önkormányzatok folyamatos fejlesztéseket hajtanak végre ezen a téren a megfelelő szolgáltatókkal együttműködve. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve nem működik megfelelő létesítmény. egyedi megoldásokkal. hasznosítás és ártalmatlanítás a regionális rendszerekhez kapcsolódva (pl. lomtalanítás). illetve a kommunális hulladékkal keverve történik. A térségben még működő hulladékgyűjtő szigetek elhelyezése is megfelel a hatályos előírásoknak. az ártalmatlanítás túlnyomórészt ellenőrizetlen formában. Az állati eredetű hulladékok gyűjtésére. A szelektíven gyűjtött hulladékok kezelésére a jelenlegi kapacitások megfelelnek. részben pedig nem felelnek meg a hatályos jogszabályokban előírtaknak. Az újonnan kialakított gyűjtőszigetek. engedéllyel rendelkező hulladéklerakó működik. melynek fejlesztése folyamatos. a begyűjtés. a hatályos jogszabályoknak megfelelő. környezetszennyező módon történik. hasznosítása és ártalmatlanítása gyakorlatilag teljesen megoldatlan. különösen a komposztálható zöld hulladékok esetében. A HULLADÉK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A térségben jelenleg egy. azonban a jövőben – a nemzeti célokkal összhangban – várható a kapacitások elégtelensége. 3. 15 . A folyékony települési hulladékok begyűjtése.Terra Studio Kft. hulladékudvarok felszereltségükben megfelelnek a műszaki irányelvekben meghatározott követelményeknek. a bevont lakosság köre azonban egyelőre igen szűk. A térségben a hatályos jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális területi helyi vagy egyedi intézkedések megtétele nem indokolt. Szelektív gyűjtés több településen is bevezetésre került.

40t hídmérleg Komposztáló üzem: aprító-keverő berendezés. edényzet. amely Makó városában és környékén végzi a hulladékszállítást. A makói hulladéklerakó főbb műszaki jellemzői: A lerakás módja: szigetelt medencés dombépítéses hulladéklerakás Szigetelés (rétegrend): 2m természetes agyag 30cm konszolidált réteg. Működtetője a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. rosta GORE komposztáló prozmarendszer Szelektív gyűjtéshez kapcsolódó berendezések: papír. 7. öntözőrendszer Kiegészítő létesítmények: kocsi-. IPPC engedélyezés folyamatban van. Jelenleg az első 2 ha területű kazettában történik a hulladék deponálása. hivatalosan nem üzemelnek de a legtöbb esetben – engedély nélküli – az egyéni lakossági beszállítások rendszeresek.és detergensfogó. SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁS A Makói kistérségben – az ország egészéhez hasonlóan – a közelmúltig minden település saját hulladéklerakót üzemeltetett. A térség egyetlen lerakója a Makói Regionális Hulladéklerakó Telep állami finanszírozásból és PHARE támogatásból épült 1999-ben.1. tárolómedence. előreláthatólag kapacitása 15 évre elegendő. szelektív gyűjtést. melynek befogadó képessége 270 000 m3.. melyen két kazetta került kialakításra. korszerű hulladéklerakó telepen végzik. Lehetőséget kínálnak gyűjtőedényzet bérlésére is (110-120 l-es.1 és 4 m3-es).Terra Studio Kft. 1 konténeres gépjárművel és 1 önrakodós járművel. 1-1. 25cm kavicsfeltöltés A telepen meglévő járművek: 28t kompaktor Csurgalékvíz kezelő technológia: 3kW (tároló). A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK GYAKORLATA 4. ill. valamint a folyékony hulladék szállítását 3 db zárt kukásautóval.5kW (depótér) szivattyú.és műanyaghulladék bálázó 16 . A csurgalékvíz tárolására egy 500 m3 kapacitású rendszer is kiépült. A jelenlegi jogszabályi előírásoknak – a nemrégiben kialakított makói lerakó kivételével – a már lezárt lerakók egyike sem felel meg. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 4.és konténermosó. Ma a térségben keletkező hulladék ártalmatlanítását a jogszabályi előírásoknak megfelelő. 2mm HDPE fólia. olaj. építési törmelék és föld. A beszállított hulladék jelentős része kommunális eredetű. A lerakó területe 4 ha. Tisza II.

5 ha-ral. üteme készült el. az ellátott lakosságszám 125 000 fő. Variopress. Jelenleg a depónia I. A felszín alatti vizek minőségének ellenőrzésére 5 db figyelőkút épült ki. 1 db M. és II. A deponálás a hulladék tömörítését követően dombépítéses módszerrel. öntömörítős. Ez további 15. álcázó töltések védelme mellett. melynek kapacitása 256 000 m3. A depóniagáz hasznosítására alapuló további fejlesztési elképzelés egy gázmotor létesítése. hulladéklerakó telepe 1995-ben épült. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító célgépeken. A Kft. minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak és az EU normáknak. 50 km. Engedéllyel 2006. A beszállított hulladék mérése elektromos hídmérlegen történik. 3 db MERCEDES. 2004.Terra Studio Kft. korszerű.T. a telep az engedélyt a közeljövőben megkapja. Jelenlegi kapacitása 2006-ig. évig rendelkezik. A lerakó vonzáskörzetéhez tartozó 27 településsel a vonzáskörzete kb. A lerakó osztrák normák alapján épült.A. bővítéssel további 50 évig elegendő. 2 db STEYR.S. 1 db MULTICAR 17 . A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Beszállított hulladék mennyisége (kg) a Makói Regionális Hulladéklerakóra (1999-2002 lerakóra beszállított összes hulladék) 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 január február március április május június július 2002 2001 2000 augusztus szeptember október 1999 november A térség hulladékgazdálkodásában jelentős szerepet december játszik még az A. Egységes környezethasználati engedélyezése folyamatban van. évi átlag 65 000 t hulladék deponálására kerül sor. szigetelt aljzatú. május 31-ig a beszállított hulladék összes mennyisége 415 985 tonna volt.U.és bűzmentes módon. zárt rendszerű csurgalékvíz gyűjtő drénrendszerrel és depóniagáz kinyerő és –hasznosító rendszerrel rendelkezik. a környezetvédelmi felülvizsgálat már megtörtént. A hulladék szállítását és begyűjtését az egész országra érvényes engedély alapján végzi a Kft. konténerekben és billenthető tehergépjárművekben történik.5 millió m3-rel bővíthető. rendszeres takarással történik. A termelt energiát a telep szociális épületeinek fűtésében és melegvízzel történő ellátásában hasznosítják. A szállítás por. 3. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.

55 Makó 1 193. a szelektív hulladékgyűjtés azonban a térségben az országos mértéknél jobban elterjedt: Makó városában például 18 ponton vannak kihelyezve szelektívgyűjtő konténerek és további 6 terület kialakításának egyeztetése folyamatban van. Csongrád Megyei Óföldeák Településtisztasági Kft. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve öntömörítős hulladékbegyűjtő járművel.61 Hódmezővásárhely 79. A településekről a hulladékot kéthetente szállítják el. Csongrád Megyei Nagylak Településtisztasági Kft.87 Hódmezővásárhely/Makó 92. melléklet.14 Hódmezővásárhely 187. évben (tonna) Hulladék lerakásra kijelölt telephely Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.74 Hódmezővásárhely 187.a. szállításban és kezelésben közreműködő szerveknek kiküldött kérdőív.08 Makó 341.A. Csongrád Megyei Maroslele Településtisztasági Kft.S. Makói kistérség települési szilárd hulladékgazdálkodásának összesített jellemzői15 Település Hulladék-szállítást végző szervezet Szelektív hulladékgyűjtés léte (igen/nem) igen nem igen nem igen nem nem igen igen nem nem igen igen nem igen nem igen Dögkút léte (igen/nem) nem igen nem igen nem igen n.65 Hódmezővásárhely 1282.9 Hódmezővásárhely 1284. szállításban és kezelésben közreműködő szervezetek körében végzett kérdőíves felmérés. Utószelektálás a telepen nem történik.A. 15 Forrás: Települési önkormányzatok és hulladékgyűjtésben. Az önkormányzatoknak kiküldött kérdőív és a hulladékgyűjtésben. Csongrád Megyei Csanádalberti Településtisztasági Kft. Ömlesztett hulladékot gyűjtenek.S. Csongrád Megyei Kiszombor Településtisztasági Kft. 18 . továbbá 3 db MERCEDES absetzkipperrel és 1 db STEYR abrollkipperrel rendelkezik.82 Hódmezővásárhely 81. A.90 Hódmezővásárhely Hulladékudvar egyik településen sincs. Ambrózfalva 123. Hódmezővásárhely Földeák Köztisztasági Kft. A. Csongrád Megyei Klárafalva Településtisztasági Kft.60 Hódmezővásárhely 90. Becker-Pannónia Apátfalva Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. Csongrád Megyei Ferencszállás Településtisztasági Kft.72 Makó 9788.26 Makó 186. évi 2 700 t. Magyarcsanád Laczi és Fiai Kft.45 Makó 613. DIN szabványos 120 literes hulladékgyűjtő edényzetből.78 Hódmezővásárhely 272. A telepre beszállított szerves hulladék mennyisége kb.94 Makó 86. Becker-Pannónia Csanádpalota Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. Becker-Pannónia Makó Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. Becker-Pannónia Kövegy Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft.45 Hódmezővásárhely 730.Terra Studio Kft. Csongrád Megyei Pitvaros Településtisztasági Kft. Királyhegyes Laczi és Fiai Kft. Igen Nem Nem Igen Igen Igen Nem Nem Nem Igen Beszállított hulladék mennyisége 2003. Hódmezővásárhely Nagyér Köztisztasági Kft.

szállítás gyepmesteri felügyelettel Ellenőrzés: állat-egészségőr felügyeli a működését Keletkezett hulladék: 2003. illetve az elszállításnál gyepmesteri felügyeletet. Az önkormányzat kötelező állategészségügyi feladatainak ellátásáról a Makói Kommunális és Közbeszerzési Kht. többször szabálytalanul folyik.Terra Studio Kft. Az állati hullák elhelyezésére szolgáló létesítmények legtöbbje felülvizsgálatra szorul. A beszállított mennyiségek mintegy 90-95%-át a lakosság állati hulladékai teszik ki. eszköz és személyi feltételrendszerét. végzi. Az állati hulladékok elszállítását és kezelését – önkormányzati szerződés keretében – a Hódmezővásárhelyen üzemelő ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.: 0107/33 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. Hulladékfeldolgozásra szakosodott vállalkozás csupán Földeákon és Makón van (DélMagyarországi MÉH. majd fertőtlenítést foglal magába. Több esetben a körülkerítés hiányzik. 2002. 2003. Jellemzően a átmeneti tárolási és gyűjtési technológia egyedi kiszállítást. A gyűjtőhelyekre jellemzően a lakosság szállít. A Makón működő gyepmesteri telep funkciója részben a település belterületén kóborló ebek befogása. 19 . vállalkozói szerződés keretében gondoskodik. Makó gyepmesteri telepre beszállított állati tetemek mennyisége16 Év 2000. részben az állati hullák ártalmatlanítása. A gyepmesteri telep jogszabályban előírt követelményeknek való megfelelését Makó Város Önkormányzata 2004. 2001. évben 581 980 kg Magyarcsanáddal közösen használják 16 Forrás: Makói Kommunális és Közbeszerzési Kht.– a szerződés értelmében – a szolgáltatóval közösen teremti meg a működtetés létesítményi. és miután a kisebb települések nem tudnak állandó felügyeletet biztosítani a lerakás ad hoc módon. év folyamán felülvizsgálta. de külön szerződések keretében vállalkozások is használják a telepeket. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A rendszeres hulladékbegyűjtés mellett legalább évente egyszer minden településen az önkormányzatok és az érintett szolgáltatók lomtalanítási akciót szerveznek. elsősorban termelési hulladékok hasznosításában vesz részt). Az állati hullák elhelyezésére szolgáló dögkút 8 településen üzemel. Mennyiség (kg) 87 715 79 461 88 005 44 620 A térségben működő állati hulladék gyűjtőtelepek jellemzői: • Apátfalva o o o o o Hrsz.30.06.

szállítás gyepmesteri felügyelettel o o 2003. Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés nyitvatartási időben gyepmesteri felügyelettel o o o o o 1998.02. tulajdonában.: 0118/5 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. 2003-ban keletkezett tetem mennyisége: 88005 kg Állati hulladékok gyűjtésére szolgáló eszközállomány: T25 traktor kapcsolt szállítóeszközzel nagy nyomású tisztítógép (sterimob) 3 konténer permetezőgép (fertőtlenítésre) 20 • Földeák: A dögkút lezárásra került.: 0211/8 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. szállítás gyepmesteri felügyelettel az állati hulladékgyűjtő hely áthelyezése kötelező a nemzetközi határátkelőhelyhez vezető út miatt: a kijelölt új terület a régi szilárdhulladék lerakó területén o 2003-ban keletkezett tetem mennyisége: 19 074 kg Hrsz. ott konténeres gyűjtés történik o o • Királyhegyes: o o • Kiszombor: o • Makó: o o . szállítás gyepmesteri felügyelettel önkormányzat üzemelteti ATEV szállítja el. Területe: 7172 m2 Tulajdonos: Makói Kommunális és Közbeszerzési Kht.: 10315/2 .: 05431 (Kiszombori Zombortej Kft. szállítás felügyelettel o 2003. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • Csanádpalota: o o o o o o Hrsz.: 095/5 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés.Terra Studio Kft. évben keletkezett és elszállított tetem mennyisége: 52 864 kg Földeák és Óföldeák települések használják Hrsz. az üzemeltető az önkormányzat) o o Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. évben keletkezett és elszállított tetem mennyisége: 14695 kg Hrsz.10-től üzemel. átlag 7 havonta 2003-ban 50471 kg tetem keletkezett csak Csanádpalota használja Hrsz. Makó Járandó 9.

Terra Studio Kft.2. Nincs megoldva a veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése és elhelyezése (elhasználódott elemek. Veszélyes hulladék szállítására szakosodott. 21 . engedéllyel rendelkező szolgáltató legközelebb Szegeden működik. A Makói Regionális Hulladéklerakón kialakításra került egy szárazeljárásos GORE rendszerű komposztáló rendszer. FOLYÉKONY TELEPÜLÉSI HULLADÉK Szennyvízcsatorna hálózat a térségben Makón. évben 23 802 kg tetem keletkezett más település nem használja. A települési szennyvizeket – az önkormányzattal kötött szerződés alapján – a Németh Toll Kft. évben 24 463 kg hulladékot szállítottak el külterület 022/2 hrsz területe 727 m2 lakossági beszállítás önkormányzati kezelésű ATEV szállítja el heti kétszer felülvizsgálatra szorul 2003.: 022/2 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. szállítás gyepmesteri felügyelettel 2003. melynek jelenleg próbaüzemeltetése folyik. így a keletkező veszélyes hulladék elszállítása igen magas költségvonzattal bír. a komposztált hulladék minősítés után mezőgazdasági célra hasznosítható. 4. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • Maroslele: o o o Hrsz. A Makói Regionális Hulladéklerakó Telepen csupán a kommunális hulladékba keveredett veszélyes hulladékok átmeneti tárolására van lehetőség. A kommunális hulladék becsült összetétele szerint annak kb. saját tisztítójában kezelik (megszűnése esetén a jogutódjára hárul a szerződésben vállalt kötelezettség). Utóbbi két település esetében a hálózat 2004-ben létesült. akkumulátorok). szervezett veszélyes hulladékgyűjtésre nem. egyedi megállapodások alapján vállalkozások is helyezhetnek el tetemeket a gyűjtő helyen • Pitvaros dögkút: o o o o o o o o A szervesanyag hasznosítása alacsony mértékű. rekultiválatlan és illegális hulladéklerakók. Klárafalván és Ferencszálláson épült ki. Potenciális környezeti veszélyforrást jelentenek a térségben található. figyelembe véve a keletkező kis mennyiséget és a szállítási távolságot. próbaüzemelése folyamatban van. 35-40%-a biológiai úton lebomló anyag.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Csatornázási mutatók a Makói kistérségben 2003.0 0.0 100. 200 m3 szippantott szennyvizet képes fogadni. A tervezett fejlesztésekhez a megnövekedő biológiai terhelés miatt kapacitásbővítésre lesz szükség.0 0.0 0.0 0. 6 000 m3-es. 22 .0 0. A tisztító SBE ICEA-s rendszerű.17 Település Lakások száma 280 1 500 257 1 678 264 1 466 362 1 622 183 253 720 11 692 950 270 259 165 682 22603 Csatornahálózatba bekötött lakások száma aránya (db) (%) 0 0 0 0 264 0 0 0 183 0 0 2 625 0 0 0 0 0 3072 0.0 0.0 0. 17 Forrás: Kérdőíves felmérés.0 0 0.5 0.Terra Studio Kft.0 22.0 14 Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Makó város szennyvízcsatornáinak átlagos kora 20 év. 1 200 – 1 500 m3/nap kapacitású.0 0. a 35 évnél idősebb vezetékek csak felújítást követően tölthetik be szerepüket. melynek tervei már elkészültek.0 100.0 0. Elsőként az 1963-ban üzembe helyezett ipari szennyvízcsatorna felújítása válik szükségessé.0 0. A szennyvízszikkasztó aknák száma a településen meghaladja az 5 000 db-ot.

Terra Studio Kft.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve

Vízhasználat és szennyvíztisztítás a Makói kistérségben18 2003.
Ivóvíz Település Értékesített víz19 (m3) Beszállított szennyvíz (m3)20 Kijelölt közszolgáltató (2004.) Békés Megyei Víziközmű Kft. Makó-Térségi Vízközmű Kft. Békés Megyei Víziközmű Kft. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. A szolgáltató kiválasztása folyamatban Makó-Térségi Vízközmű Kft. Makó-Térségi Vízközmű Kft. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. A szolgáltató kiválasztása folyamatban Makó-Térségi Vízközmű Kft. Makó-Térségi Vízközmű Kft. Makó-Térségi Vízközmű Kft. Szennyvíz A szennyvíztisztító telep helye 2004. évtől Tótkomlós Makó 2004. évtől Tótkomlós Makó, 2004. évtől Mezőhegyes Klárafalva Makó. Makó Makó Klárafalva Makó Makó Makó. n.a. 70 45 44,1 Makó n.a. n.a. 75 0 0,0 0,0 Elszikkasztott szennyvíz becsült részaránya21 (%) 60 30 60 70 0 85 0,5 0,2 2,2 Beszállított szennyvíz az értékesített víz %-ában 0,0 0,4 0,0 0,0

Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó n.a. n.a.

17 252 n.a. 146 385 16 312 n.a. 119 754 n.a. 127 280 21 675 176 516 n.a. 19 339 62 464 n.a.1 287 265 560 324 1 574 53 3 920 Makóra: 4 597

Makó-Rákos

Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros

Makó szippantott Makó-Térségi Vízközmű 4 149 szennyvizével Kft. együtt: 9 681 Csongrád Megyei 87 293 114 Településtisztasági Kft. 17 715 25 793 23 805 52 877 n.a. Makóra: 2 Juhász Gábor Makóra: 14 Csongrád Megyei Településtisztasági KFT 22 nincs kijelölt közszolgáltató Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.

Makó Makó, 2004. évtől Tótkomlós Makó, 2004. évtől Mezőhegyes Makó 2004. évtől Mezőhegyes n.a.

50

0,1 0,0

98 90 95

0,1 0,1 0,0

A jogszabályban22 foglalt kötelezettségeknek megfelelően 15 000 le feletti terhelésű agglomerációkban 2010., 2 000 – 10 000 le közötti terhelésű agglomerációk esetében 2015. év végéig ki kell építeni a gyűjtőhálózatot és az elvezetett szennyvíz legalább II. fokozatú (biológiai) tisztítását is meg kell oldani. A kistérség településeinek többsége a 2 000 le alatti
18 19 20 21 22

Forrás: Makó-Térségi Vízközmű Kft. A több évre visszamenőleges térségi víztermelési és értékesítési adatokat melléklet tartalmazza. A több évre visszamenőleges Makói szennyvízelvezetési és értékesítési adatokat melléklet tartalmazza. Az önkormányzatok által becsült adat.

163/2004. (V. 21.) Kormányrendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási megvalósítási programról szóló 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet módosításáról.

23

Terra Studio Kft.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve

terhelésű kategóriába tartozik, ahol keletkező szennyvizek kezelésének megoldása – a jogszabály szerint – nem élvez prioritást.
Szennyvíz-elvezetési agglomerációk23 a Makói kistérségben
Az agglomeráció besorolása 15 000 lakosegyenérték feletti terhelésű terület Makó Az agglomeráció központja Az agglomerációt alkotó további települések Apátfalva Földeák Kiszombor Magyarcsanád Maroslele Az agglomeráció lakosegyenértéke

51 353

2 000-10 000 lakosegyenérték közötti terhelésű terület 2 000 lakosegyenérték alatti terhelésű terület

Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Királyhegyes Klárafalva Nagyér Nagylak Pitvaros Kövegy Óföldeák

3 286 537 507 726 1 187 620 619 1 541

Ferencszállás

Kimaradt települések

A térségben elsőként megvalósuló Makói agglomeráció szennyvízcsatorna-beruházásához minden település rendelkezik engedélyes csatornázási tervvel, így a beruházás 2007-ben megkezdődhet a kohéziós alap forrásainak bevonásával. A 2 000 le alatti terhelésű területek közül két esetben adott a szennyvíztisztítás lehetősége: Nagylak esetében a határátkelőnél kiépült 50 m3/nap a kapacitású tisztítót lehet számításba venni, melynek felújítása és bővítése az Állategészségügyi Állomás többlet igényeinek kielégítésére folyamatban van. A tisztító további bővítéssel alkalmassá tehető a települési szennyvíz fogadására is (a településen napi 150 l/fő normatív kibocsátással számolva naponta 98 m3 kommunális szennyvíz keletkezik). Óföldeákon a szociális otthon rendelkezik saját tisztítóval, melyből a Katona-érbe vezetik a tisztított szennyvizet. A tisztító olyan módon lett kialakítva, hogy az viszonylag kisebb ráfordításokkal a településen keletkező szennyvizek befogadására is képes. A kistérség északkeleti településcsoportja már többször pályázott közösen szennyvíztisztító építésére. A Csanádpalotára tervezett objektumra létesítési vízjogi tervek készültek. KAC pályázaton kétszer is nyertek támogatást, de a többi forrást nem tudták mellétenni. Ma már nem együtt tervezik megoldani a szennyvízkezelést.

23

163/2004. (V. 21.) Kormányrendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási megvalósítási programról szóló 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet módosításáról.

24

Terra Studio Kft.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve

Makó-Rákos településrész és Királyhegyes község esetében a távolság és az alacsony kibocsátások miatt nincs esélye rentábilis megoldásnak. Az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján illegális szennyvízbekötések a településeken nincsenek. Lakossági vélemények alapján a szippantott szennyvizet alkalmanként a Marosba ürítik a begyűjtő járművekből, amely jelentős mértékben szennyezi a folyóvizet. Makó város tisztított szennyvizeinek befogadója a Maros. Az új tisztító telep üzembe helyezését követően – a technológiai váltásnak köszönhetően – a bevezetett tisztított szennyvíz minősége jelentősen javult, minősége minden tekintetben megfelel az előírásoknak. A volt gépgyári strand alatti bevezetés megszűnt, így ezen akadály az üdülőterület bővítése elől elhárult. A szennyvíztelepen keletkező szennyvíziszap (2002. évben 1 300 m3) minőségét tekintve mezőgazdasági felhasználásra alkalmas. A makói lerakónak jelenleg nincs engedélye a szennyvíziszap fogadására, így az iszap a hódmezővásárhelyi A.S.A. hulladéklerakójára kerül. A makói lerakón komposztáló üzemel, amely azonban nem tud napi 9 m3–nél több szennyvíziszapot fogadni a jelenleg nem megfelelő keverési arányok miatt. Megoldatlan az állattartó telepek és a speciális szennyvizek elhelyezése is.

4.3.
1.

A TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK
Becker-Pannonia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. telephely: 6900 Makó, Széchenyi tér 7. tel./fax: +36 (62) 510-170 e-mail: mako@becker-pannonia.hu web: www.becker-pannonia.hu alapítva: 1998. (makói üzem) tulajdonviszonyok: Jakob Becker GmbH. & Co. KG. és magyarországi magánszemély üzemvezető: dr. Geráné Mészáros Mária foglalkoztatottak száma: 17 (makói üzem) érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • • • • Fém visszanyerése hulladékból Nem fémtartalmú hulladék visszanyerése hulladékból Alap- és hulladék anyag nagykereskedelem Külkereskedelem Vegyi áru kiskereskedelem Vas-, mûszaki-, üvegáru kiskereskedelem
25

konténeres. és csapadékvíz elvezetési szolgáltatás Települési hulladékok kezelése. Csanádpalota. telephely: 6800 Hódmezővásárhely.htm alapítva: 1994. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.S.Terra Studio Kft. Óföldeák. multiliftes. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Kiszombor. Maroslele. Lázár utca 10. Makón külön szerződés alapján heti 2 kommunális hulladék szállítása: Apátfalva./fax: +36 (62) 535-780 / 535-790 e-mail: asa@vnet.hu web: www. Cserzy Mihály u. Pitvaros 3. kommunális kommunális szilárd hulladék: hetente. melybe hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: 24-25 gépjármű (szippantó autó. Klárafalva. Maroslele. köztisztasági szolgáltatás. köztisztasági tevékenység • • • 3 db öntömörítős. adószakértõi tevékenység Üzletviteli tanácsadás Településtisztasági szolgáltatás Egyéb szennyvízkezelési. Csanádalberti. Kiszombor.kszgysz. A. kéthetente kommunális szennyvíz tengelyen történő szállítása: Csanádpalota. Kövegy. tel. 32. platós szállító) hulladékszállítás gyakorisága: szennyvíz: igény szerint. Ferencszállás. telephely: 6724 Szeged. Nagylak. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 1 konténerszállító gépjármű 1 önrakodós gépjármű hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: a szállítás gyakorisága: heti legalább 1. 90% magántulajdon ügyvezető igazgató: Nagy György foglalkoztatottak száma: 60 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • szennyvíz-.A. Makó 2. Pitvaros kommunális hulladék szállítása: Ambrózfalva. Nagylak.hu 26 . szállítás és szelektív gyűjtés hulladékkezelés. tel. beletartozik a: o o • a kommunális veszélyes hulladék kezelés. könyvvizsgálói./fax: +36 (62) 550-027 e-mail: ttkft@vnet.hu/csongrmt. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • Hulladék anyag kiskereskedelem Számviteli. tulajdonviszonyok: 10% önkormányzati.

htm alapítva: 1994 tulajdonviszonyok: többségi magántulajdon: A. síkosság-mentesítés 2 db STEYR öntömörítős.S. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 1 db MULTICAR öntömörítős. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 3 db MERCEDES öntömörítős.03.) úttisztítás. Variopress öntömörítős. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 3 db MERCEDES absetzkipper 1db STEYR abrollkipper hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: a szállítás gyakorisága: kéthetente kommunális hulladék szállítása: Földeák.kszgysz.hu web: alapítva: 2000./fax: +36 (62) 573-514 / 573-515 e-mail: szipu@mail. -kezelés. igazgató: Reith Imre foglalkoztatottak száma: 49 érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • • • • • • hulladékgyűjtés. 27 hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: . Nagyér 4.02. tulajdonviszonyok: magántulajdon ügyvezető: Laczi Zoltán foglalkoztatottak száma: 10 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • • • hulladékgyűjtés.U.T. kezelése közúti teherszállítás hirdetés máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás 2 db DAF típusú szippantó tgk. tel.tiszanet.hu/asahodkt. Laczi és Fiai Településszolgáltató Kft. telephely: 6758 Röszke. Hungária Holding.Terra Studio Kft. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve web: www. kisebbségi tulajdonos: Hódmezővásrhelyi Vagyonkezelő Rt. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 1 db M. kezelés (TEÁOR 90. szennyvíz gyűjtése.A. külterület 033/29 hrsz.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • 1 db DAF típusú konténeres tgk. tulajdonviszonyok: önkormányzati tulajdon (16 önkormányzat) ügyvezető igazgató: Medgyesi Pál foglalkoztatottak száma: 110 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • önkormányzati víziközművek és szennyvízközművek kezelése. Magyarcsanád 5. 1 db IFA L60 konténeres tgk. 28.Terra Studio Kft.hu web: www. A Csongrád Megyei Víz.hu alapítva: 1994. 1 db Liaz hulladék begyűjtésre alkalmas tgk.makoviz. telephely: 6900 Makó. Makó-Térségi Víziközmű Kft. (Pitvaros) 6.és Csatornamű Vállalat makói üzemegységéből alakult. üzemeltetése. 1 db Kamaz hullaék begyűjtésre alkalmas tgk. Tinódi u. tulajdonviszonyok: 100% magántulajdon foglalkoztatottak száma: 1 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • emésztőgödörből származó iszap szállítása 1 db IFA W50 LA/F gépjármű hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: kommunális szennyvíz tengelyen történő szállítása: Ambrózfalva./a tel. Kossuth u. Csanádalberti. 1 db Csatornamosó a szállítás gyakorisága: az ellátott településeken 2 hetente kommunális hulladék szállítása: Királyhegyes. tel. Juhász Róbert egyéni vállalkozó telephely: 5949 Tótkomlós./fax: +36 (30) 239-5017 e-mail: web: alapítva: 2004. 8. felügyelete szippantott szennyvíz szállítása szennyvíztisztítás hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: 28 ./fax: +36 (62) 211-177 e-mail: makoviz@makoviz. Nagyér.

készítmény. tulajdonviszonyok: 100% állami tulajdonú részvénytársaság igazgató: Szabó Gábor foglalkoztatottak száma: 137 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • hulladékgyűjtés. gyártás 1 db MAN 18232 spec. hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: a térségben a következő településeken végzi az állati tetemek elszállítását a következő gyakorisággal (havonta): • • • • • • • • • • Ambrózfalva: van szerződés.hu web: alapítva: 1951. ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. Makó 7. de még nem volt beszállítás Csanádpalota: 4 alkalom Földeák: 7-9 alkalom Királyhegyes: 4 alkalom Kiszombor: 4 alkalom Makó: 8-10 alkalom Maroslele: 9 alkalom Pitvaros: 4-6 alkalom 29 . telephely: Hódmezővásárhely.Terra Studio Kft. Magyarcsanád.259 tel./fax: +36 () e-mail: hodmezo@atev. Kutasi út 1232/b Pf. Földeák. kezelés hús-. de még nem volt beszállítás Apátfalva: 4 alkalom Csanádalberti van szerződés. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • 1 kamerás csatornavizsgáló gépjármű 1 WOMA rendszerű nagynyomású tisztító 2 szippantó autó 1 konténerszállító gépjármű a térségben a következő településeken végez hulladékkezelési tevékenységet (kommunális szennyvíz közműves és tengelyen történő szállítása): Apátfalva. Királyhegyes. baromfihús.

SWOT ANALÍZIS Gyengeségek • • • A keletkező hulladékok pontos mennyisége és összetétele ismeretlen Az alacsony csatornázottságú térségben a folyékony hulladék kezelése megoldatlan A szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás a megfelelő lakossági hozzáállás. víztisztasági.Terra Studio Kft. talajok és talajvizek elszennyeződése közegészségügyi. korszerű lerakókra. a szennyvízkezelés megoldására Veszélyek • A folyékony kommunális hulladékok és illegális lerakók. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 5. valamint a feldolgozóipari kapacitások hiányossága miatt kezdeti fázisban van • • • • • A térségi hulladékgazdálkodás szinte egyetlen eszköze a lerakón történő ártalmatlanítás Szinte minden településen találhatók rekultiválatlan. kiemelten a hulladékgazdálkodás korszerűsítésére 30 . lezárt lerakók Az illegális lerakás a lezárt lerakókon és egyéb helyeken jellemző problémája a településeknek Több lezárt dögkút rekultiválatlan. feldolgozóüzemekbe kerülnek Több településen is indultak szelektív hulladékgyűjtési programok A térség által igénybe vett hulladéklerakók és gyűjtőhelyek üzemeltetői jelentős fejlesztéseket terveznek a hulladékhasznosítás feltételeinek megteremtése céljából A települések erőfeszítéseket tesznek az illegális és lezárt lerakók. a gyűjtő. ivóvíz-minőségi. dögkutak problémájának megoldására Több település is erőfeszítéseket tesz környezeti állapotának. talajdegradációs problémák jelennek meg • A települések saját fejlesztési források híján nem lesznek képesek a problémák megoldásának műszaki hátterét pályázati forrásokból sem biztosítani Lehetőségek • • A lakosság környezeti tudatossága általában véve nő Egyre jelentősebb nemzeti és európai uniós források állnak rendelkezésre környezetvédelmi projektekre. sok helyen az illegális állati hulladék elhelyezése ellenőrizetlen formában tovább folyik Az állati hulladékok gyűjtésére kialakított átmeneti tárolók nem felelnek meg az előírásoknak Erősségek • • • • • • • Minden településen kialakult a rendszeres hulladék-begyűjtés megfelelő formája A begyűjtött hulladékok a hatályos előírásoknak megfelelő. konkrét problémáinak felmérésére és kezelésére Több településen is konkrét tervek vannak a csatornázottság növelésére.és begyűjtő-hálózat elégtelensége. dögkutak problematikájának megoldása híján az élővizek.

Terra Studio Kft. valamint a térség dominánsan vidéki agrár jellege. amely végső soron a teljes. a térség környezeti és gazdasági-társadalmi adottságaival összhangban nem elsősorban a keletkezett hulladékok mennyiségének a csökkentése jelenik meg fontos szempontként. Magyarországon általános jelenség. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK A keletkezett hulladékokkal kapcsolatos általános cél. A szennyvíztisztítást érintő hatályos rendeletek szerint és a térségi adottságok figyelembevételével a makói szennyvíz-agglomeráció csatornázására és a kapcsolódó tisztítási kapacitások kiépítésére. illetve 5%). hiszen ezek nagyban függenek az igen költséges szennyvízcsatorna és tisztító építési beruházások megvalósulásától. NÖVEKEDÉSI CÉLOK A TERVEZÉSI IDŐSZAK VÉGÉIG. mobilitás növekedése a fém és elektronikai hulladékok és gépjármű-hulladékok mennyiségének növekedését eredményezi (5%). Ezen túlmenően. A szennyvíziszapok és települési folyékony hulladékok mennyiségének növekedése igen nehezen becsülhető. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 6. beruházások fellendülésével – az országos tendenciákkal ellentétben – a térség mezőgazdasági jellegéből fakadóan – nem várható a szervetlen mennyiségnek csökkenése. hanem a hulladékok hasznosítási arányának erőteljes növelése. A HULLADÉK VÁRHATÓ MENNYISÉGE. szállítmányozás.1. amely mellett a feldolgozóipar. amely a térségben is a gazdasági teljesítőképességének növekedését eredményezi. illetve a bekötési hajlandóság milyenségéről. 2010 A hulladékok mennyiségének növekedése több tényező függvénye. A termelési eredetű hulladékok tekintetében a gazdaság fejlődésének felgyorsulása és a hagyományos agrárjelleg miatt a mezőgazdasági (beleértve az állati és növényvédő szer hulladékokat is) és inert szervetlen hulladékok növekedése várható (10%. eredetű. 6. hogy a hulladékgazdálkodási korlátozások önmagukban ne akadályozzák a halmozottan hátrányos helyzetű kistérség gazdasági-társadalmi fejlődését. Ezek közül a térségre vonatkozóan kiemelhető az országos átlaghoz viszonyított alacsony gazdasági teljesítmény. A jövőben az ország gazdasági fejlődésének térbeli struktúrája várhatóan kiegyenlítettebbé válik. lerakással ártalmatlanított hulladék mennyiségének párhuzamos csökkenésével kell járjon. ennek következtében a csomagolási. A hulladékok mennyiségének növekedése a gazdaságitársadalmi fejlődés velejárója. a hulladékgazdálkodási célok között az elhagyott. felhalmozott hulladékok. valamint Nagylak (a határátkelő tisztítójához kapcsolódva) 31 . illetve a szolgáltatásokhoz kötődő hulladékok mennyisége növekszik. Ezzel párhuzamosan a gazdaság. ez elsősorban a papír és műanyag hulladékok esetében jelent jelentősebb növekedést. volt lerakók és illegális lerakók felszámolása mellett a települési folyékony hulladék problémájának a megoldása a legfontosabb prioritásként jelenik meg.

A növényvédő szer és kórházi hulladékok mennyisége növekedésének esetében egyaránt 10% növekedés várható. a térségben keletkező mennyiségek a regionális hulladékgazdálkodási tervben meghatározott programokhoz kapcsolódva történő kezelése javasolt. 1.15 Állati eredetű hull. a tervezési időszak alatt átlagosan 5%-os növekedés várható.8 tonna/évről 4. 0 Hulladékolajok 1.05 1. A bekötési hajlandóság javulását figyelembe véve a folyékony települési hulladékok mennyisége ezen településeken az összes mennyiség 30%-ra becsülhető. illetve 150 tonna/évről 165-re módosul.18-ra.66 Települési szilárd hulladék összetétele (t%).Terra Studio Kft. szervetlen 0.03 A különböző hulladékok növekedési aránya a kistérségben. A HULLADÉKOK VÁRHATÓ MENNYISÉGE. A folyékony települési hulladékok mennyiségének növekedése a vízfogyasztás növekedésének függvénye. de 32 .03 Inert. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve és Óföldeák (a szociális otthon tisztítójához kapcsolódva) csatornázására kerülhet sor a tervezési időszak alatt. kezelésük és ártalmatlanításuk jelenleg is a regionális rendszerekhez kapcsolódva folyik.37 Üveg 1.51 Műanyag 1.5 1 Biomassza 1. 2010/2004): 1. mennyiségük 3. 2004-2010. Települési szilárd hulladék összetevői Papír 1.2 Hulladék mennyisége 22 8 40 4 4.55 Veszélyes kommunális hulladék 1.37 Szerves 1.15 Akkumulátorok. Az egyéb veszélyes és termelési hulladékok keletkezése regionális szinten sem számottevő.05 Csomagolási hull. 2010 Elérendő cél: a hulladékok mennyisége és annak növekedési üteme a gazdasági teljesítőképesség növekedésével és a társadalmi fejlődés ütemével azonos szinten.KiselejEgészségkai tezett hulladé.03 Textil 1. elemek 1 Elektroni.2. kok vek 1.05 Növényvédő szerek és csomagolóanyagaik 1.1 Gumihulladék 1. a megnövekedett mennyiségek nem indokolnak külön intézkedést. a keletkező szennyvíziszap mennyiségének 70%-os növekedése mellett.ügyi hull. MENNYISÉGI CÉLOK.05 6. 1.gépjármű. Összesített növekedési cél a kommunális szilárd és folyékony hulladékok esetében (lakosságszámra vetített arány. 2010 Hulladék típusa Papír Műanyag Szerves Textil Üveg Veszélyes Kiemelt hulladékok PCB és PCT tartalmú hull.05 1.

2. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve elérendő célként az országos átlagok alatt alakuljon.2. 2010.1. Települési szilárd hulladékok összetevői A települési szilárd hulladékok összetevői (t/év). A keletkezett hulladékok pontos mennyiségének meghatározását mihamarabb el kell végezni. Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor 24 Papír 50 306 48 305 60 310 65 397 Műanyag 18 111 17 111 22 113 24 144 Szerves 91 556 87 554 109 563 118 722 Textil 9 56 9 55 11 56 12 72 Üveg 10 63 10 62 12 63 13 81 Veszélyes Inert. felülvizsgálatuk a pontos adatok ismeretében szükséges.Terra Studio Kft. 6. Miután a keletkezet hulladékok mennyisége pontosan nem ismert pontosan (2. 2010. fejezet).2. 33 . Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Települési Települési Kommunális szilárd folyékony szennyvíziszap24 hulladékok hulladékok24 227 1389 218 1386 273 1408 295 1804 218 203 663 10581 943 268 269 210 663 21018 18115 46111 17128 125742 40093 22759 55603 20306 19676 705002 27497 18601 8125 7499 55521 1187776 2210 34 34 2278 6. a jelen mennyiségi célok tájékoztató jellegűek. Főbb hulladéktípusok Fő hulladéktípusok (t/év). kommunális hulladék szervetlen 2 14 2 14 3 14 3 18 46 285 45 284 56 289 60 370 A tervezett csatornázási programok alapján.

Terra Studio Kft. a jelenleg keletkező mennyiségek ismeretének hiányában. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség 48 45 146 2328 207 59 59 46 146 4624 17 16 53 846 75 21 22 17 53 1681 87 81 265 4232 377 107 108 84 265 8407 9 8 27 423 38 11 11 8 27 841 10 9 30 476 42 12 12 9 30 946 2 2 7 106 9 3 3 2 7 210 45 42 136 2169 193 55 55 43 136 4309 6. egyedi hulladékgazdálkodási tervben rögzített célokhoz: Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék Ágazati veszélyes hulladékok Inert. A HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ CÉLOK Az Országos Hulladékgazdálkodási terv céljaival összhangban térséget érintő. illetve az egyes gazdálkodók esetében a külön. szervetlen települési szilárd hulladékok PCB és PCT tartalmú hulladékok Hulladékolajok Kiselejtezett gépjárművek Egészségügyi hulladékok Állati eredetű hulladékok Növényvédőszerek és csomagolóanyagaik Gumihulladék • A szelektív hulladékgyűjtő rendszer kialakítása A térség településein a szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítése 2008-ig: Amely a következő hasznosítási célok megvalósítását célozza: 34 .3. nem komposztálható hulladékok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Kiemelt hulladékáramok A kiemelt hulladékáramokra mennyiségi célok konkrét meghatározása nem lehetséges. A mennyiségeket – a fentiekben meghatározott növekedési célokkal összhangban – a közeljövőben a keletkezett hulladékmennyiségek mérését célzó intézkedés eredményeire alapozva kell meghatározni. 6.3. és a térségben összesen keletkező a hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási célok a következők: • A veszélyes és ágazati.2.

61 Szerves 0. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Kistérségen belül kitűzött hasznosítási célok.) mellett a következő ábrán látható: Hasznosítandó hulladékok mennyisége (t/év). 2010. Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Települési szilárd hulladékok 63 389 61 388 77 394 82 505 61 57 186 2963 264 75 75 59 186 5885 Települési folyékony hulladékok 4529 11528 4282 31435 10023 5690 13901 5076 4919 176250 6874 4650 2031 1875 13880 296944 Kommunális szennyvíziszap 553 9 9 570 Települési szilárd hulladék összetevői (t/év). környezettudat.65 Biomassza 0.Terra Studio Kft. stb.28 Települési Kommunális folyékony szennyvíziszap hulladékok 0.25 0.51 Műanyag 0.25 Textil 0. együtt kezelhető mennyiség. 2010. hasznosítási arányok.50 A fenti hulladékfajták 2010-ben becsült összesített hasznosítandó mennyisége településenként a Makó központú begyűjtési rendszer racionális kialakítása (szállítási távolságok. Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Papír 25 156 24 156 31 Műanyag 11 68 11 68 13 Szerves 23 139 22 139 27 Textil 1 4 1 4 1 Üveg 3 19 3 19 4 35 . 0. Települési szilárd hulladékok 0.30 Kiemelt hulladékok Csomagolási hull.08 Üveg 0.25 Települési szilárd hulladék összetevői Papír 0. 2010.

A HASZNOSÍTÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ KAPACITÁSOK KIALAKÍTÁSÁNAK CÉLJAI. Azon településeken. azonban Királyhegyes és MakóRákos valósul esetében meg a a csatornázás hosszabb és távon sem nem oldható meg egyedi gazdaságosan. 6. PRIORITÁSAI Az egyes hasznosítási kapacitások kiépítése a fent megadott szelektív gyűjtési-hasznosítási célokban meghatározott mennyiségeknek megfelelően minden településen kiépítésre kell kerüljön. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség 158 33 202 24 23 74 1187 106 30 30 24 74 2358 69 14 88 11 10 32 516 46 13 13 10 32 1026 141 29 180 22 20 66 1058 94 27 27 21 66 2102 5 1 6 1 1 2 34 3 1 1 1 2 67 19 4 24 3 3 9 143 13 4 4 3 9 284 A kiemelt hulladékáramokra vonatkozó mennyiségi célok meghatározása az ismert hasznosítási arányok és a elvégzendő mérések eredményeire alapozva történhet. illetve szennyvíz-agglomerációk kialakítása javasolt. A térség többi településén a folyékony hulladékok begyűjtése és kezelése elsődleges feladat. Csanádpalotán. az előkezelés tekintetében olyan már működő hulladékgazdálkodási központok fejlesztése célszerű.Terra Studio Kft. és amelyek kapcsolódnak azon hulladékgazdálkodási szervezetekhez melyekkel az adott települések a hulladék begyűjtésének folyamatában jelenleg is együttműködnek. korszerűsítésével. A hasznosító és ártalmatlanító kapacitások kiépítésének prioritásai: • A folyékony kommunális hulladék ártalmatlanítása és hasznosítása – tisztítókezelőmű kialakítása Makó-Rákos – Királyhegyes térségében A térség szennyvízkezelési problémáinak megoldása – a nemzeti prioritások és a helyi lehetőségek alapján – a tervezési időszak végéig csak a makói szennyvízagglomerációban. megoldásokat kell találni. Ezen túlmenően. A forráshiánnyal küszködő települések esetében a csatornázás és „szokásos” 36 . ahol adott a lehetőség a szükséges fejlesztések megvalósítására.4. Ezeken a településeken a szennyvizek kezelésének megoldása – a nemzeti fejlesztési tervek szerint – 2015 után történhet meg. Óföldeákon és Nagylakon oldódhat meg a csatornahálózat kiépítésével és a tisztítókapacitások bővítésével. ahol a nemzeti tervek szerint 2015-ig nem szennyvízelvezető tisztító-kapacitások kiépítése.

hogy 2010ig történjen meg az ilyen létesítmények teljes felszámolása. • Szelektív hulladékgyűjtő rendszer kialakítása. 37 . ILLEGÁLIS ÉS LEZÁRT HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA. amely meghatározza a térségi prioritásokat és a munkálatok elvégzésének sorrendjét.5. kapcsolódás a hódmezővásárhelyi lerakó hulladékhasznosítást célzó fejlesztéseihez. Csanádpalotán. • Az állati hulladék begyűjtési rendszerének kialakítása – átmeneti tárolók és agglomerációk létrehozása. 6. tisztító. első lépésben ezek felmérése kell megtörténjék. REKULTIVÁCIÓJA A felhagyott hulladéklerakókkal. a hulladékok fajtái ismeretlenek. A FELHALMOZOTT-HULLADÉK TÁROLÓK. kis ráfordítást – igénylő tisztítókezelőművekbe. A kiépítendő létesítmény kapacitását a makói szennyvíz-agglomerációban. hidrogeológiai jellemzésére. A kiépítendő létesítmények kapacitását a kialakítandó agglomerációkban keletkező ártalmatlanításra szánt hulladékok mennyiségéhez kell méretezni. rekultivációja. az egyes helyszínek geológiai. elhagyott hulladékok hulladékgazdálkodási célja. a tulajdonviszonyok tisztázására. A kiépítendő létesítmények kapacitását a kialakítandó agglomerációkban keletkező hasznosítandó hulladékok mennyiségéhez kell méretezni. Miután a lerakott mennyiségek. elhagyott szennyezés felszámolási és rekultivációs tervei is elkészülhetnek. valamint az ott található hulladékok mennyiségének és típusának meghatározására. Ezen információk alapján 2006-ig térségi rekultivációs tervet kell készíteni. amely alapján minden volt.és kezelőmű kialakítása települései ártalmatlanítási lehetőségét. lezárt lerakók helyének meghatározására. hulladékhasznosító agglomerációk létrehozása – a makói hulladéklerakó hasznosítási kapacitásainak fejlesztése. illetve hosszabb távon – a térség más településeinek szennyvízkezelési feladatainak megoldása után – a két kisebb település/rész folyékony hulladék problémájának megoldását.Terra Studio Kft. gyűjtőpontok és átmenetitároló-kapacitások (hulladékudvarok) kiépítése. amely később a két település/rész igényeinek megfelelően módosítandó. amely ki kell terjedjen: • • • • az elhagyott hulladékok. A térségi folyékony hulladékok kezelése és a hosszú távú fejlesztési lehetőségek középtávon figyelembevételével biztosítja a térség Királyhegyes más Makó-Rákos szennyvizének térségében megfelelő kialakítandó alternatív folyékony hulladék befogadó-. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve tisztítómű építésének alternatívája a folyékony hulladékok tengelyen történő szállítása biológiai folyamatokon a alapuló. Óföldeákon és Nagylakon kívül keletkező folyékony hulladékok mennyiségéhez kell méretezni. lerakó.

így különösen a kiszombori olajbányászati olajos iszap-tároló felszámolása. CSELEKVÉSI PROGRAM 7. Óföldeák Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Kiszombor. Települési önkormányzatok 2004-től 15 e. 2005 A kivitelezési költség 45%-a Térségi rekultivációs terv elkészítése. beleértve . LAKOSSÁGI TUDATFORMÁLÁS Cselekvési program Térségi hulladék-monitoring program. Királyhegyes. Csanádalberti. amely kiterjed: A felhagyott hulladéklerakókra Elhagyott hulladékra Állati hulladékok gyűjtésére használt területekre Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Hulladékgazdálkodási agglomerációk Érintett önkormányzatok Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2005-2006 5-8 millió Ft 38 . Maroslele. TERVEZÉS. Települési önkormányzatok Makó és Térsége Fejlesztési Kht. és különös tekintettel a kiemelt hulladékáramokra Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása: • Makó • Ferencszállás. Klárafalva • Ambrózfalva. Települési önkormányzatok Makó és Térsége Fejlesztési Kht. 7. INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS. Pitvaros • Csanádpalota. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A térségi rekultivációs tervben elsődleges prioritást kell kapjanak az elhagyott veszélyes hulladékok. A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Termelő vállalkozások Időzítés Költség 2005 4 M Ft Települési önkormányzatok Makó és Térsége Önkormányzati Társulás Makó és Térsége Fejlesztési Kht. Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Közvetlen érintettek köre Lakosság Települési önkormányzatok Makó és Térsége Fejlesztési Kht. amely kiterjed az egyes településeken keletkezett hulladékok a keletkezés helyén történő mérésére a különböző hulladékfajták esetében statisztikai minta alapján. Nagyér. Kövegy • Apátfalva. tanárok részére Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése Felelős Makó és Térsége Önkormányzati Társulás Makó és Térsége Fejlesztési Kht. A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Termelő vállalkozások 2004-2005 a jelenlegi kapacitással megoldható 2004-2005 nincs költségvonzata Települési önkormányzatok Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Hulladékgazdálkodási agglomerációk Érintett önkormányzatok Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Makó és Térsége Fejlesztési Kht. A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Termelő vállalkozások Települési önkormányzatok Makó és Térsége Fejlesztési Kht.Terra Studio Kft. Magyarcsanád. Nagylak • Földeák.1. Ft/fő foly.

Ft. Ft/db Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről 7. amely kiterjed: A felhagyott hulladéklerakókra Elhagyott hulladékra Állati hulladékok gyűjtésére használt területekre Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről Települési önkormányzatok Egyedi esetben a hátrahagyott hulladék tulajdonosa Települési önkormányzatok Egyedi esetben a hátrahagyott hulladék tulajdonosa Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok és a fenntartásukban működő oktatási intézmények Az oktatási intézményekben tanulók Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság 2006 3-5. lásd 7 fejezet: „Hulladékgazdálkodási célok”. A BEGYŰJTÉST. Ft. fejlesztése Felelős Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Az érintett mikrotérségek hulladékgazdálkodási agglomerációi Az érintett önkormányzatok Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Közvetlen érintettek köre Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság Az érintett mikrotérségek hulladékgazdálkodási agglomerációi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Jelentős hulladéktermelő szervezetek Lakosság Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Időzítés Költség 2008-ig nincs költségvonzata 2006-ig 30-50 millió Ft 2008-ig 30 millió Ft/db 2006-ig 350-470 e. 2004-től 1-5 millió foly.millió Ft/db Települési önkormányzatok és a fenntartásukban működő oktatási intézmények Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek 2004-től Program foly. ill. Cselekvési program A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése Települési folyékony hulladék hasznosító és ártalmatlanító létesítmény kialakítása MakóRákos – Királyhegyes térségében Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein (ahol a lakosságszám meghaladja az 1000 főt) Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata. Ft/db 2005-től 1-5 millió foly. kidolgozása: 50 e./sziget 2004-2005 5-10 millió Ft/db 39 . A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Települési rekultivációs tervek elkészítése. szükség esetén azok lezárása. HASZNOSÍTÁST ÉS ÁRTALMATLANÍTÁST ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK Az egyes létesítmények kapacitásának meghatározása a hulladéktípusokra vonatkozó mennyiségi és hasznosítási céloknak megfelelően kell történjék.Terra Studio Kft.2.

Az ipari park menedzsment szervezete Külső beruházó Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Jelentős hulladéktermelő szervezetek Lakosság Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Üzemeltető szervezet Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Jelentős hulladéktermelő szervezetek Lakosság Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Jelentős hulladéktermelő szervezetek Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Egyedi esetben az elhagyott hulladék tulajdonosa Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Egyedi esetben az elhagyott hulladék tulajdonosa Lakosság Jelentős hulladéktermelő szervezetek Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010-ig 50-70 millió Ft 2007 15e Ft/tonna/év 2008-ig 55 millió Ft Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. a zárt rendszer költsége 60-70%kal több. mezőgazdasági.Terra Studio Kft. mint a komposztáló 2006-2010 9-11 e. fejezetben – Térségi hulladékgazdálkodási „Hulladékgazdálkodási célok” – koordinációs hálózat nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz 2004-től költségvon foly. zata nem ismert 40 . elhagyott szennyezések felszámolása az elkészült térségi rekultivációs terv alapján Települési önkormányzatok Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Egyedi esetben az elhagyott hulladék tulajdonosa 2008-ig Technológiától függ.és élelmiszeriparihulladékhasznosító-mű kialakítása a Makói Ipari Park területén Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Üzemeltető szervezet Makó Város Önkormányzata Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Üzemeltető szervezet Makó Város Önkormányzata Makó és Térsége Fejlesztési Kht. Ft/m2 A 6. valamint a lakossági zöld hulladékok esetében kapcsolódva a hulladékhasznosítóműhöz Lakossági szerves hulladék-. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Szelektíven gyűjtött hulladékelőkezelő kapacitások (tömörítő. bálázó gép) hulladékgazdálkodási céloknak megfelelő fejlesztése és kialakítása a Makói Regionális Hulladéklerakóban Makó Város Önkormányzata Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Üzemeltető szervezet A komposztáló kapacitások növelése a makói hulladéklerakón Szelektív hulladék átrakó és előkezelő állomás létesítése a Makói Regionális Hulladéklerakón a kapcsolódó logisztikai fejlesztésekkel.

AMBRÓZFALVA TERV ÖSSZEFOGLALÁSA A község területén illegális hulladéklerakó nem található. altalaja agyagos. a régi hulladéklerakót 1997-ben bezárták. jelenleg földtakarással borított. elhagyott szennyezések felszámolása. A folyékony települési hulladék gyűjtésében közreműködő kijelölt közszolgáltató nincs.1. veszélyezteti a talajt. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. A szennyvíz kezelésének megoldását jelenthetné a Csanádpalota központú rendszerhez való csatlakozás. Ez a jelenleg már növényzettel fedett lerakó potenciális szennyező forrás. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. A települési szilárd hulladékot gyűjti és Hódmezővásárhelyre szállítja a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Települési rekultivációs tervek elkészítése. tanárok részére. Ambrózfalva jelenleg nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TELEPÜLÉSENKÉNTI BONTÁSBAN 8. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. hiszen ennek megvalósulására jogszabályi garancia van. a felszíni és felszín alatti vizeket. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Ambrózfalván a szelektív gyűjtés bevezetése megkezdődött.Terra Studio Kft. 41 . A település szennyvízkezelése megoldatlan: a szikkasztókból elszivárgó szennyvíz szennyezi a felszíni és felszín alatti vízkészletet és a talajt. A szippantós kocsival összegyűjtött szennyvizet 2004. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Ambrózfalvát a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. évtől a tótkomlósi szennyvíztisztító telepre szállítják.

a szippantott szennyvizet Makóra szállítja. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. A településen felülvizsgálatra szoruló dögkút található. A hulladék gyűjtését és szállítását a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. posta előtt. Apátfalván szelektív gyűjtés nem került bevezetésre. 42 . így potenciális szennyezőforrás a felhagyott lerakó. melyek a műszaki védelem hiányában veszélyeztetik a környezetet. a 43-as út és a külterületi utak mentén. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Apátfalvát a következők érintik: • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. A makói szennyvíz agglomeráció részeként a folyékony települési hulladék kezelése 2010-ig. a volt MGTSZ gépműhely környékén. 8. parkolók. Az igen magas számú (40) külterületi lakott helyek szennyvízkezelését – költségtakarékossági és műszaki okok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakításával kell megoldani. a csatornahálózat kiépülésével megoldódik. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. A 6. ezzel szennyezve a talajt és a vizeket. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Jelentős elkészítése.Terra Studio Kft. ilyen az iskolánál található fűtőolaj tartály és a TÜZÉP telepen található gázolaj tartály.2. APÁTFALVA Apátfalván több területen történik illegális hulladéklerakás. Több ilyen terület található a Maros partján. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. Települési rekultivációs tervek elkészítése.. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató a Makó Térségi Vízközmű Kft. Apátfalván jelenleg nincs megoldva a kommunális szennyvízkezelés: a keletkező folyékony hulladék túlnyomó többsége elszikkad. elhagyott hulladék van a felhagyott agyagbánya területén. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek Térségi rekultivációs terv elkészítése. nádasokban. végzi. a hulladékot Makóra szállítja. Nem megfelelően rekultivált. a magántulajdonú erdőkben. Jellemzően szemetes helyek a boltok környéke. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. amelyből a tetemeket átmeneti tárolást követően a hódmezővásárhelyi ATEV hetente kétszer szállítja el. vasút mente.

A szennyvízkezelés a településen nincs megoldva. elhagyott hulladék vagy nem megfelelően rekultivált. elhagyott szennyezések felszámolása. végzi. felhagyott hulladéklerakó nem található. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. A 6. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. A külterületi lakott helyek esetében zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása szükséges. a szikkasztott szennyvizek szennyezik a talajt és a vizeket. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. célszerű megoldás a Csanádpalotai rendszerhez való csatlakozás. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. CSANÁDALBERTI Csanádalberti területén illegális lerakó. A kommunális hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. tanárok részére. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése.3. gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs. A településen megindult a szelektív hulladékgyűjtés. Térségi rekultivációs terv elkészítése. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Jelenleg nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Csanádalbertit a következők érintik: • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. 43 . a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítják. Jelentős elkészítése. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. A szippantott szennyvizet 2004-től Tótkomlósra szállítják. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása.Terra Studio Kft. Települési rekultivációs tervek elkészítése. melynek megvalósulását jogszabály garantálja.

tanárok részére. 44 . Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A kommunális hulladékot Makóra szállítják. iskolák környéke és a régi szeméttelep. buszmegállók. területe kerítéssel védett. Szennyvízkezelése jelenleg nincs megoldva: a szikkasztott szennyvizek a talajt és vizeket szennyezik.4. A szelektív gyűjtés bevezetése még nem kezdődött meg. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. azonban így is potenciális szennyezője a talajnak és felszíni / felszín alatti vizeknek. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. A jogszabályi előírásoknak megfelelően települési szennyvíz csatorna és tisztító épül 2015ig. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Jelentős elkészítése.Terra Studio Kft. régi temető. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. a szippantott szennyvizet Makóra és Mezőhegyesre szállítják. A mindenféle műszaki védelmet nélkülöző szemétkupacok veszélyforrást jelentenek az összes környezeti elemre. amelyben az állati hullák átmeneti tárolása történik. A szennyvíz összegyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. felhagyott lerakó nem megfelelően rekultivált. A lerakó alatt a talaj agyagos. a közszolgáltatást a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. A hódmezővásárhelyi ATEV hetente kétszer szállítja el a tartalmát. Agyagos altalaja bizonyos fokú védettséget biztosít. CSANÁDPALOTA Csanádpalotán illegális hulladéklerakó a kertek között és az utak mentén több helyen van. látja el. A település területén felülvizsgálatra szoruló dögkút található. A 6. A Mezőhegyesi út mentén található régi. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Jellemzően szemetes helyek az üzletek környéke. felülvizsgálata folyamatban van. mellékutcák. Térségi rekultivációs terv elkészítése.

Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. A 6. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. elhagyott szennyezések felszámolása. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Jelentős elkészítése. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Megkezdődött a szelektív gyűjtés bevezetése is.. a Klárafalván működő tisztítóhoz csatlakozik. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése.5. FERENCSZÁLLÁS Ferencszállás területén illegális lerakó. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. tanárok részére. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Ferencszállást a következők érintik: 45 . Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Térségi rekultivációs terv elkészítése. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. A település szennyvízcsatornával 100%-ban lefedett. A kommunális hulladékot a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. gyűjti és szállítja Hódmezővásrhelyre. elhagyott hulladék vagy nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó nincs. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Csanádpalotát a következők érintik: • • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A rendszer üzemeltetője az Aquaplus Kft.Terra Studio Kft. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8.

A külterületi lakott helyek esetében – a hálózatba való bekapcsolás magas költségei miatt és a pangó szennyvizek kialakulásának elkerülése érdekében – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása célszerű. a szippantott szennyvizet Makóra szállítják. jelenleg földtakarással borított. A 6. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Jelentős elkészítése. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Földeákot a következők érintik: 46 . azonban a lerakó így is veszélyforrást jelent a talaj és a vizek tekintetében. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. szennyezve ezzel a talajt és a vizeket. Szelektív gyűjtés nem került bevezetésre a településen. A kommunális hulladék gyűjtését és szállítását az A. A folyékony kommunális hulladék kezelése jelenleg nem megoldott. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről.6. Térségi rekultivációs terv elkészítése. felhagyott lerakó azonban nem megfelelően rekultivált: agyagbánya gödörben kialakult. a régi. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.S. A szennyvíz összegyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs.Terra Studio Kft. A szennyvizek jelentős részét elszikkasztják. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása.A. A folyékony kommunális hulladék kezelése 2010-ig megoldódik: a makói szennyvíz agglomeráció részeként itt is kiépül a szennyvíz csatorna. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. tanárok részére. a hulladékot a hódmezővásárhelyi lerakóra szállítják. FÖLDEÁK Földeákon illegális lerakó nem található. végzi. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. Földeákon található egy felülvizsgálatra szoruló dögkút. Az agyagos altalj bizonyos fokú védettséget biztosít.

Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. a hulladékot Makóra szállítják. ezeken túl jellemzően szemetes helynek jelölték meg a kérdőíveket kitöltők a focipályát. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. A kommunális hulladék gyűjtését és szállítását a Laczi és Fiai Kft. Nem megfelelően rekultivált lerakó vagy elhagyott hulladék a település területén nincs. réteket és az iskola környékét. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. A 6. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Ezek a teljes egészében védelem nélküli szeméthalmok folyamatos veszélyt jelentenek minden környezeti elemre.: Makói bekötőút. KIRÁLYHEGYES Királyhegyes területén illegális hulladéklerakók az utak mentén alakultak ki (pl. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. a szippantott szennyvizet a Makó-Térségi Vízközmű Kft. Térségi rekultivációs terv elkészítése. Jelentős elkészítése. Királyhegyes-Apátfalvai összekötőút). végzi.Terra Studio Kft. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. gyűjti és szállítja a makói szennyvíz tisztító telepre. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. 47 . tanárok részére. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. A folyékony kommunális hulladék kezelése nincs megoldva: a keletkezett szennyvizek túlnyomó többsége elszikkad talaj és vízszennyezést okozva. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. elhagyott szennyezések felszámolása.7. Szelektív gyűjtés a településen nem került bevezetésre.

8. buszmegállók környéke. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. tanárok részére. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. a nem megfelelő viselkedési formákból fakadóan alkalmanként szemetes a boltok. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Királyhegyest a következők érintik: • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével.Terra Studio Kft. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A folyékony kommunális hulladék kezelésére alternatív megoldást kell találni. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. kocsmák. Térségi rekultivációs terv elkészítése. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. A kérdőívek alapján többnyire elégedettek a település tisztaságával. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem és költséghatékony megoldással nem is csatlakoztatható. 48 . A 6. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. A településen a szikkasztók felszámolása. KISZOMBOR Kiszomboron két műszaki védelem nélküli. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Települési folyékony hulladék hasznosító és ártalmatlanító létesítmény kialakítása Makó-Rákos – Királyhegyes térségében. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása indokolt. a Feneketlen tónál és az országhatár irányában. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. • Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. így a környezeti elemekre veszélyt jelentő illegális hulladéklerakó található: a település belterületétől keletre. Jelentős elkészítése.

végzi. az Óbebai út mentén lévő felhagyott lerakó. Kiszomoboron elkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. ezzel a talajt és a vizeket szennyezve. A folyékony kommunális hulladék kezelése nem megoldott. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Kiszombort a következők érintik: • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. A településen felülvizsgálatra szoruló dögkút üzemel. ezzel a folyékony kommunális hulladék kezelése megoldódik. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítják.. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. A kommunális hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. A szennyvizek jelentős részét szikkasztják. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. elhagyott szennyezések felszámolása. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Nem megfelelően rekultivált. tanárok részére.Terra Studio Kft. A külterületi lakott helyek esetében – a magas költségek miatt és a pangó szennyvizek kialakulásának elkerülése érdekében – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása célszerű. valamint a településtől délre található MOL fúrási olajiszap tároló. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. Települési rekultivációs tervek elkészítése. amely 1988-ban telt meg. 49 hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek . A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 2010-ig a településen – a makói szennyvíz agglomeráció részeként – kiépül a szennyvízcsatorna hálózat. a szippantott szennyvizet a makói szennyvíztisztító telepre szállítja. így potenciális szennyezőforrás a falutól 2 km-re. Jelentős elkészítése.

alkalmanként szemetesek a parkolók. A rendszer üzemeltetője az Aquaplus Kft. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Térségi rekultivációs terv elkészítése. a csatornázottság 100%-os. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. A településen megkezdődött a szelektív gyűjtés bevezetése. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Nem megfelelően rekultivált. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Térségi rekultivációs terv elkészítése.9. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek így potenciális szennyezőforrás a település felhagyott hulladéklerakója 50 . tanárok részére.Terra Studio Kft. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Klárafalvát a következők érintik: • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. területén működik. Klárafalván a folyékony hulladék kezelése megoldott. Jelentős elkészítése.. látja el. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. KLÁRAFALVA Klárafalva területén illegális hulladéklerakó és elhagyott hulladék nincs. A hulladékgyűjtési és –szállítási közszolgáltatást a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. elhagyott szennyezések felszámolása. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. A 6. Zsombóson. A kérdőívek alapján a település általában tiszta. a szennyvíztisztító telep a Németh Toll Kft. A 6. 8. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről.

elhagyott szennyezések felszámolása. Szelektív gyűjtés Kövegyen nem került bevezetésre. Térségi rekultivációs terv elkészítése. a keletkező szennyvíz túlnyomó többsége a talajt és a vizeket szennyezve elszikkad. azonban a szennyeződés lehetősége nincs kizárva. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs. tanárok részére. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. A hulladék gyűjtését és szállítását a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. KÖVEGY Kövegy területén illegális hulladéklerakó nincs. A település folyékony kommunális hulladékának elhelyezése nincs megoldva.10. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Kövegyet a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. végzi. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. amely korábban lerakóként működött. így potenciális szennyezőforrás a téglagyári agyaggödör (felhagyott bányagödör). a szippantott szennyvizet a makói szennyvíztisztító telepre szállítják. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. 51 hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek . a hulladékot a Makói Regionális Hulladéklerakóra szállítja. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A külterületi lakott helyek esetében költségkímélés és műszaki okok miatt zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása jelenthet megoldást. Kövegy nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8.Terra Studio Kft. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. azonban célszerű a csanádpalotai tisztítóhoz való csatlakozása a rendszer bővítésével. Nem megfelelően rekultivált. Az agyagos altalaj némi védelmet biztosít. Jelentős elkészítése.

8. a régi focipályánál. Közreműködés: 52 . Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. A kérdőíves felmérés szerint Magyarcsanádon kiemelten fontos probléma a növényi hulladék elhelyezésének megoldatlansága. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. MAGYARCSANÁD Magyarcsanád területén több. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. a bekötő és mellékutak mentén. a hulladékot Makóra szállítják. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. A felhagyott. A szilárd kommunális hulladék gyűjtését és szállítását a Laczi és Fiai Kft. A magas számú (24) külterületi lakott hely esetében költségkímélés és műszaki okok miatt zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása indokolt.Terra Studio Kft. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Magyarcsanádot a következők érintik: • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. nem megfelelően rekultivált régi lerakó is potenciális veszélyforrás. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. végzi. 2010-ig – a makói szennyvíz agglomeráció keretében – megoldódik a folyékony kommunális hulladék kezelése. elhagyott szennyezések felszámolása. kiépül a szennyvízelvezető csatornahálózat.11. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. a vasút környékén. a felhagyott kubikgödörnél. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A 6. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. Magyarcsanád területén felülvizsgálatra szoruló dögkút található. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására nincs kijelölt közszolgáltató. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A településen nem került bevezetésre szelektív hulladékgyűjtés. a környezetre veszélyt jelentő illegális lerakó található: több helyen a Maros árterén. A település folyékony hulladékkezelése jelenleg megoldatlan: a szennyvizek túlnyomó többsége a talajt és a vizeket szennyezve elszikkad.

A telep az előírásoknak megfelel. A város folyékony hulladékának kezelése részben megoldott: a makói szennyvíztisztító telep fogadja a csatornázott településrészek szennyvizét és a tengelyen beszállított szennyvizet. melynek tervei elkészültek. A szennyvíz kezelésére kijelölt közszolgáltató a Makó-Térségi Vízközmű Kft.5%). Az agglomeráció bővítéséhez kapacitásbővítésre lesz szükség. Gerizdesi bányagödör. MAKÓ Makó területén több helyen található illegális lerakó vagy elhagyott hulladék. végzi. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. ilyen terület az Ardicsban lévő bakagödör. A településen egy önkormányzat által felügyelt dögkút működik. a Maros parti strandlejárónál. Ilyen területek találhatók a Királyhegyesi út mentén az Ipari Parkkal szemben. Nem megfelelően rekultivált. a kivezető utak mentén. a szippantott szennyvizet a makói tisztítóra szállítja. melyek átlagéletkora 20 év. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Földeáki út mentén. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Makót a következők érintik: • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz.. A csatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya a lehetőségekhez mérten alacsony (22. Makón megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. A rendszer fejlesztése 2007-ben megkezdődhet. tanárok részére. Ezek részét képezi a keletkező szennyvíziszap átmeneti tárolására alkalmas kapacitás kiépítése. A 35 évnél idősebb szakaszok csak rekonstrukciót követően üzemelhetnek biztonságosan. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. a makói szennyvíz agglomeráció központja.Terra Studio Kft. A 6. A hulladék gyűjtését és szállítását a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. Jelentős elkészítése. Ószegedi út felhagyott bánya. Térségi rekultivációs terv elkészítése. a hulladékot a Makói Regionális Hulladéklerakóra szállítja. melyek a műszaki védelem hiányában jelentős környezeti veszélyforrások. az előírásoknak teljes körűen megfelel. így potenciális szennyezőforrás a régi hulladéklerakó. 53 . Gondot okoz a csatornák elöregedése is. a bevont területek kiterjedése folyamatosan bővül. A korszerű lerakó 1999-ben épült Phare támogatásból.12. 2010-ig kiépül. Rákos út – városhatár mögötti fás területen.

54 . Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében.hulladékhasznosító-mű kialakítása a Makói Ipari Park területén. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. MAROSLELE Maroslelén illegális hulladéklerakó nincs. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. A hulladék gyűjtésével és szállításával kapcsolatos közszolgáltatást a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. A településen felülvizsgálatra szoruló dögkút található.13. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Mezőgazdasági. Jelentős elkészítése.Terra Studio Kft. Térségi rekultivációs terv elkészítése. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Települési rekultivációs tervek elkészítése.és élelmiszeripari. látja el. Maroslelén megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. azonban potenciális szennyezőforrás az Ószegedi út mellett található. A 6. nem megfelelően rekultivált régi lerakó. tanárok részére. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. Hulladék-előkezelő kapacitások a hulladékgazdálkodási céloknak megfelelő fejlesztése és kialakítása a Makói Regionális Hulladéklerakóban. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. elhagyott szennyezések felszámolása. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Települési folyékony hulladék hasznosító és ártalmatlanító létesítmény kialakítása Makó-Rákos – Királyhegyes térségében. Szelektív hulladék átrakó és előkezelő állomás létesítés a Makói Regionális Hulladéklerakón. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • • • • • • • • • • Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása.

A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Maroslelét a következők érintik: • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. A 6. a szippantott szennyvizet Makóra szállítja. ezzel szennyezve a talajt és a vizeket. Jelentős elkészítése. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 55 . Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. tanárok részére. Térségi rekultivációs terv elkészítése. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. A külterületi lakott helyek szennyvízkezelése – költségtakarékossági és műszaki okok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakításával megoldható. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. a csatornahálózat kiépül.. Maroslele a makói szennyvíz agglomerációhoz tartozik. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. elhagyott szennyezések felszámolása. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein.Terra Studio Kft. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. így a folyékony kommunális hulladék kezelése 2010-ig megoldódik. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Települési rekultivációs tervek elkészítése. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A folyékony hulladék kezelése jelenleg nincs megoldva: a szennyvizek túlnyomó többsége elszikkad.

A. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Nagyéren szelektív gyűjtés nem került bevezetésre. a szippantott szennyvizet Makóra vagy Tótkomlósra szállítják.S. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. tanárok részére. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. A 6. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. végzi. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására nincs kijelölt közszolgáltató. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Nagyért a következők érintik: • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. A folyékony kommunális hulladék kezelése megoldatlan: a keletkező szennyvizeket elszikkasztják. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. NAGYÉR Nagyér területén illegális vagy nem megfelelően rekultivált lerakó nincs. azonban célszerű a Csanádpalotán épülő tisztító bővítésével a csanádpalotai agglomerációhoz csatlakoznia. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. amely a talajt és a vizeket szennyezik. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. A külterületi lakott helyeken – költségtakarékossági és műszaki megfontolásból – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kiépítése a megfelelő megoldás. Térségi rekultivációs terv elkészítése.14. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Jelentős elkészítése. Nagyér jelenleg nem tagja egyetlen szennyvíz agglomerációnak sem. A hulladék gyűjtését és szállítását az A. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 56 .Terra Studio Kft.

a határátkelő környéke és a mellékutcák gyakran szemetesek. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Nagylakot a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. A településen megkezdődött a szelektív gyűjtés bevezetése. egyeztetések folynak a volt TSz jogutódjával a felhalmozott hulladékok kapcsán felmerülő problémák megoldására. A hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. végzi. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Jelentős elkészítése. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Nagylak folyékony kommunális hulladékának kezelése jelenleg megoldatlan: a keletkező szennyvizek túlnyomó többsége a talajt és a vizeket szennyezve elszikkad. A határállomáson üzemelő tisztító bővítést követően alkalmassá tehető a településen keletkező folyékony hulladék fogadására és kezelésére. 57 hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek . A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A szennyvíz begyűjtésére és szállítására közszolgáltató nincs kijelölve. elhagyott szennyezések felszámolása. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. tanárok részére.Terra Studio Kft. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Térségi rekultivációs terv elkészítése. A nagy számú (24) külterületi lakott hely szennyvízkezelésének megoldása – költségtakarékossági és műszaki okok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók lehetséges. NAGYLAK Nagylakon több helyen találhatók illegális lerakók. A település által régebben használt volt lerakó tulajdonjoga jelenleg tisztázatlan. melyek a műszaki védelem hiányában veszélyeztetik a környezetet: a 43-as főút mellett és a Maros parton több helyen van illegális lerakó. Települési rekultivációs tervek elkészítése.15. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása.

A hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. tanárok részére. Óföldeákon szelektív gyűjtés nem került bevezetésre. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében.Terra Studio Kft. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. képes fogadni a település szennyvizét. melyet törmelékborítás takar. azonban a szennyezés nem zárható ki. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A 6. 58 . elhagyott szennyezések felszámolása. Nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. végzi. Az agyagos altalaj bizonyos fokú védelmet jelent. 8. a szennyvizek jelentős részét elszikkasztják. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Óföldeákot a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. azonban potenciális szennyezőforrás a régi agyagbánya területén található felhagyott hulladéklerakó. A kommunális szennyvíz kezelése nincs megoldva. A 12 külterületi lakott helyen – költségtakarékossági és műszaki okok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók építése jelenti a megoldást. de településen működő szociális otthon biológiai fokozatú tisztítója. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése Települési rekultivációs tervek elkészítése. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. ezzel szennyezve a talajt és a vizeket. ÓFÖLDEÁK Óföldák területén illegális hulladéklerakó nem található. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja.16. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására nincs kijelölt közszolgáltató. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek.

azonban megoldást jelenthet a csanádpalotai rendszer bővítése. Szelektív gyűjtés nem került bevezetésre a településen. végzi. a szippantott szennyvizet Mezőhegyesre szállítják. 8. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. a keletkező szennyvizek jelentős része elszikkad. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről.Terra Studio Kft. Külterületi lakott helyein – költségtakarékosság és műszaki szempontok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása indokolt. A hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Pitvarost a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével.17. nem megfelelően rekultivált lerakó. A 6. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Pitvaros területén található egy felülvizsgálatra szoruló dögkút. amely egy homokbánya területén található. szennyezve a talajt és a vizeket. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. azonban potenciális szennyezőforrás a régi. PITVAROS Pitvaros területén nem található illegális hulladéklerakó. A település folyékony kommunális hulladékkezelése nincs megoldva. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Jelentős elkészítése. 59 . Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. így még a természeti adottságok sem jelentenek védelmet. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. Pitvaros nem tagja egyetlen szennyvíz agglomerációnak sem. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek Térségi rekultivációs terv elkészítése. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében.

Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. A 6. tanárok részére. Jelentős elkészítése.Terra Studio Kft. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 60 . elhagyott szennyezések felszámolása. Térségi rekultivációs terv elkészítése. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek.

................................. ..................................................... % Vezetékes ivóvíz szolgáltatás Vezetékes ivóvízhálózatba bekötött lakások száma: ....................... fő Összes lakás száma: ........Terra Studio Kft........................... A vezetékes gáz szolgáltató szervezete (a szolgáltató neve...................... .........................................................% Gázvezetékek építésének ideje: ........................ Vezetékes gázszolgáltatás Vezetékes gázszolgáltatásba bekötött lakások száma: ...... db Külterületi lakott helyek száma (pl....................................... év A vízvezeték-hálózat tulajdonosa: .............. elhelyezkedése (pl................................ kapcsolattartó neve és elérhetősége): ...................................... A vezetékes ivóvíz-szolgáltató szervezet (a szolgáltató neve................................................. KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE: .......................... db Úthálózat A települési utak hossza: ............................... kapcsolattartó neve és elérhetősége): ......... db Vízvezetékek építésének ideje: ......... ................................... ... 61 ...... méter............................................................... tanyák): .................................................. év A gázvezeték-hálózat tulajdonosa: .. vagy lefedettség %-ban) : ....................................................................................................................................................... méter Szilárd burkolattal ellátott utak hossza: .............. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve MELLÉKLETEK A TELEPÜLÉSEKNEK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV A TELEPÜLÉS NEVE: .............................. db A település lefedettsége: ..................... Lakosság......................................... csak településközpont.... méter Járdák hossza.......................... lakásállomány Lakónépesség: ..............................

...% Szennyvízkezelés.................... A szennyvíz gyűjtésében közreműködő szolgáltató tulajdonosa: ...................... év A csatornahálózat tulajdonosa: ....................................................................................................... kapcsolattartó neve és elérhetősége): ............. A szennyvíz kezelésében közreműködő szolgáltató tulajdonosa: ......................... % Fa: ............................ tisztításának helye (a település neve...... csatornázás Csatornahálózatba bekötött lakások száma: ............ ....................... % 62 ................................................ kapcsolattartó neve és elérhetősége): ...% ............% ................................................................................................................. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Villamosenergia-ellátás A hálózatba bekötött lakások száma A villamos energia szolgáltató szervezete (a szolgáltató neve........................................................................................................... tisztításában közreműködő szolgáltató (a szolgáltató neve..................................................................... kapcsolattartó neve és elérhetősége): .......... % Elektromos energia: ............................... A telken belüli szikkasztással „kezelt”.......... % Egyéb: .............................. ..................... % A csatorna építésének ideje: ................................................................................... „szippantós kocsi”): .............................................. A csatornahálózat üzemeltetéséért felelős szervezet: ....... A csatornahálózaton kívül eső területeken a szennyvíz gyűjtésének módja (pl.......................................................................................................... .............. kommunális szennyvíz becsült részaránya: ... A szennyvíz gyűjtésében közreműködő szolgáltató (a szolgáltató neve............................................. Fűtési energiaellátás A különböző fűtési módok jellemzően milyen becsült százalékban vannak jelen a településen? Gáz: ....... db A település lefedettsége: ........ % Távfűtés: ................................................................................................................................... % Olaj: .................................. ........................................................................................... % Szén: ....................................... A szennyvíz kezelésében.............Terra Studio Kft....................................... A szennyvíz kezelésének..................................................... kapcsolattartó neve és elérhetősége): .......................

......................................................... Működik-e szelektív kommunális hulladékgyűjtési-kezelési program? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A mezőgazdasági / kerti hulladék ártalmatlanításának jellemző módja (pl......... ...................... ............................................................................... válogatására............................... Hulladékgazdálkodás A hulladék gyűjtésében közreműködő szolgáltató (a szolgáltató neve.................................... hulladéklerakón.......................... A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Közvetlenül........................................... Létezik-e az önkormányzat területén az állati eredetű hulladékok gyűjtésére és ártalmatlanítására kialakított létesítmény? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A létesítmény tulajdonosa: ........................... kapcsolattartó neve és elérhetősége: ........... .......Terra Studio Kft.............................. %-os megoszlás....... % Melyek a legfontosabb ipari / mezőgazdasági szennyvízkibocsátók a településen? 1.. átmeneti tárolására... mezőgazdasági / kerti hulladékok......... kapcsolattartó neve és elérhetősége: .................... veszélyes hulladékok gyűjtésére. ...... Az üzemeltető szervezet neve........................ A hulladék gyűjtésében közreműködő szolgáltató tulajdonosa: ............. kapcsolattartó neve és elérhetősége: ............................................................................................................................. illegálisan a befogadó víztestbe kerülő kommunális szennyvíz becsült részaránya: .... Létezik-e az önkormányzat területén a kommunális hulladékok........................................... kapcsolattartó neve és elérhetősége): ................................................... Létezik-e..... stb........................................................................... vagy egyéb célra kialakított hulladékudvar? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A hulladékudvarok száma: .................... égetés.................................................................. db A hulladékudvar tulajdonosa: ...................................... Az üzemeltető szervezet neve.......................................................................................... A vállalkozás neve.............................. 63 ........................................................................................................................): .............................................. kapcsolattartó neve és elérhetősége: ................................................................................................................................................................... .......... vagy a közeljövőben tervezi-e a település közigazgatási területén bárminemű hulladék feldolgozására szakosodott vállalkozás működését? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A vállalkozás neve....

........................................ db A felhagyott lerakók elhelyezkedése (pl................................. ............................. Van-e a település közigazgatási területén nem megfelelően rekultivált................................................... Marospart............... Alsó-dűlő................................. 2............................... Ha nem működik a település területén hulladéklerakó........ kapcsolattartó neve és elérhetősége: ............... mely település lerakójára kerül a hulladék? A település neve: .... szennyezett vagy sérült terület (pl........................................................): 1....................................... felhagyott bányák........................................................................................................ stb....................................................................................... Melyek a legfontosabb ipari / mezőgazdasági hulladéktermelők a településen? 1................................................ kapcsolattartó neve és elérhetősége: ....................................... Alsó-dűlő............................................. volt ipari / mezőgazdasági telephelyeken..............Terra Studio Kft................................... makói útelágazás............... stb..... A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Működik-e a település közigazgatási területén legális hulladéklerakó? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A lerakó tulajdonosa: .............................................................. Létezik-e lomtalanítási program a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A lomtalanítást végző szervezet neve kapcsolattartó neve és elérhetősége: .......................... .............................)? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem Igen / Nem Igen / Nem 64 .... A felhagyott lerakó tulajdonosa.............................................................. Marospart.................................................... kapcsolattartó neve és elérhetősége: .... ... Környezeti károk Van-e a település közigazgatási területén elhagyott szennyezés................ A felhagyott lerakó tulajdonosa...............................): 1............. db Az illegális lerakók elhelyezkedése (pl............ felhagyott hulladéklerakó? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A felhagyott lerakók száma: ......................... Az üzemeltető szervezet neve............................................................................ stb..................................................................... makói útelágazás.......... Működik-e a település közigazgatási területén illegális hulladéklerakó? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Az illegális lerakók száma: ........................... .................................

tulajdonosa........... tulajdonosa / kezelője és elhelyezkedése: (pl.............-i tul.....és tájvédelem....... tó területfoglalása (a külterületi szabályozási terv alapján): ... önk. Zöldfelületek........ felhagyott bánya.......... önk........... természet...... ha Az fasorral. Igen / Nem Igen / Nem Igen / Nem 65 .................... ha Rét területfoglalása (a külterületi szabályozási terv alapján): ........ db A természeti értékek megnevezése. kezelője és elhelyezkedése: (pl... Szent-István kápolna.........): 1.. % Vannak-e országos védettség alatt álló természeti területek vagy objektumok a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A természeti értékek száma: . kezelője és elhelyezkedése és jellege (pl.................. útfásítással kiépített utak (becsült) részaránya az összes utakhoz viszonyítva: Belterületen: ..... ha Nádas...................... db A műemléki értékek megnevezése.......... ha Erdő területfoglalása (a külterületi szabályozási terv alapján): . erdő.............): 1.. % Külterületen: .......... Vannak-e országos védettség alatt álló műemlékek a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A műemléki értékek száma: . Görbe erdő... stb........... állami.......................... stb................-i tul. ha A zöldterületek nagysága (a belterületi szabályozási terv alapján): . nemzeti park-i kezelés......... elhelyezkedése (pl....-i kezelés....... egyházi tul...... A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Az elhagyott szennyezések száma: ......): 1.............................. Marospart.................. db A természeti értékek megnevezése................................): 1.......................... ha Teljes belterület nagysága (a belterületi szabályozási terv alapján): .... tulajdonosa... Vannak-e helyi védettség alatt álló természeti területek vagy objektumok a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A természeti értékek száma: ......................... műemlékvédelem A közigazgatási terület nagysága (a külterületi szabályozási terv alapján): .......... makói útelágazás..................................... stb..... Marospart.......... Kossuth utca 26..................... ha Szőlő-gyümölcsös együttes területfoglalása (a külterületi szabályozási terv alapján): ...Terra Studio Kft.... db A szennyezések jellege.............. Görbe erdő.. stb............................. erdő......

. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Vannak-e helyi védettség alatt álló műemlékek a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A műemléki értékek száma: ............ melyek a közlekedés szempontjából a terhelésnek leginkább kitett településrészek (pl................................................... Kossuth utca.................... db A műemléki értékek megnevezése............................................................................... Hogyan értékeli a közlekedési eredetű levegőszennyezés és zajterhelés mértékét a településen általában? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!): jelentéktelen – elviselhető – magas – elviselhetetlen Ha nem „jelentéktelen”.......................................................... Csapadékvíz-elvezetés A nyílt csapadékvíz-elvezető rendszer (becsült) részaránya belterületen: ................................ ................. stb.................... stb.................. tulajdonosa........................................ egyházi tul..........................): 1............ Szent-István kápolna..... Az üzemeltető / fenntartó szervezet neve. kapcsolattartó neve és elérhetősége: ...... zaj Melyek a településen működő legjelentősebb pontszerű levegőszennyezők? 1.......................................................... Levegőtisztaság............ településközpont...........................és belvíz-elvezető rendszer állapota (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!): nagyon rossz – rossz – megfelelő – jó Igen / Nem A rendszer tulajdonosa: ......% A csapadékvíz-elvezető rendszer állapota (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!): nagyon rossz – rossz – megfelelő – jó A külterületi csapadék........................ kezelője és elhelyezkedése: (pl...............)? 1......... Melyek a településen működő legnagyobb pontszerű zajkibocsátók? 1....... 66 ....................Terra Studio Kft............................................................................................................... ................................................................ Kossuth utca 26...........................................................................

................. 2.. nálunk nincs ilyen Ha láttál ilyet...................... a településtől északra 2 km..... a makói műút mellett................. Kossuth utca)? 1.................. Megfelelőnek tartod-e a település tisztaságát? (A megfelelő választ húzd alá!) a település jellemzően szemetes a település sok helyen szemetes a település általában tiszta (de van néhány szemetes rész) a település jellemzően tiszta Ha úgy gondolod..... de csak kevés helyen láttam ilyet nem........ jellemzően hol találkozol ilyennel (pl............ hogy a településen egy üzem.................. szórakozó................... kertekben megálló esővíz komoly problémát okozni? (A megfelelő választ húzd alá!) igen............. főút mellékutcák.. hogy előfordul a szemetelés....................................................... jellemzően............................................. nagyon sok ilyen van igen..... stb...................................és vendéglátóhely zajongással zavarja a település lakosait? (A megfelelő választ húzd alá!) igen................. két-háromévente rendszeresen előfordul néhány csapadékos évtől eltekintve nem fordul elő sosem fordul elő Ha előfordul............. néha többször is igen...................... minden nap előfordul viszonylag sok ilyen esetről tudok csak ritkán fordul elő sosem fordult még elő Ha előfordul..Terra Studio Kft............ 4..... Kossuth utca............ hol (pl................................ jellemzően hol találkoztál ilyennel (pl..... északi településrész.. 5................................... előfordul igen...... jellemzően milyen tevékenység a zavaró? 1. Véleményed szerint a közlekedés milyen mértékben terheli a települést? (A megfelelő választ húzd alá!) 67 ...)? 1....... Tudsz-e a település határában nem megengedett helyen nagyobb mennyiségben lerakott hulladékról? (A megfelelő választ húzd alá!) igen..................... 1....... Előfordul-e...)? 1.. stb....... A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve AZ ISKOLÁKNAK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV A TELEPÜLÉS NEVE: ............... 3................ minden évben előfordul...... Szokott-e az utcákon......

...........................Terra Studio Kft..... elhagyott bányagödör a makói műút mellett.... hogy a vizek nem megfelelő minőségűek néhányszor előfordul............ stb...... 6............... Vannak-e értékes fák........................ parkok természetes élőhelyek a településen belül........ 9.......... A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve néha szinte elviselhetetlenül a nagy forgalom sokszor előfordul................ Kossuth utca................... hogy a vizek nem megfelelő minőségűek általában jó minőségűek a településen és a település határában lévő vizek Ha a vizek minősége nem megfelelő........ szép régi épületek a településen. főút... hogy a közlekedés zavaró lenne a közlekedés jellemzően nem okoz problémát Ha a közlekedés zavaró nagyságú...... melyek ezek és hol találhatók (pl..... mely vizekről van szó......)? 1.... pusztuló tanyáról................................ jellemzően hol fordul elő (pl......... Vannak-e értékes......... illetve a település határában található folyók......... csatornák és tavak vizének minőségét? (A megfelelő választ húzd alá!) a vizek jellemzően szennyezettek........... Megfelelőnek ítéled-e a településen................ Tudsz-e a település határában elhagyott bányáról.... szép erdő a Maros árterén................................... hogy a nagy forgalom zavarja a lakosságot néha fordul csak elő............................................................ szép legelőrét a településtől északra 2 km................ és szerinted mi az oka a rossz minőségnek? 1................... patakok.. park vagy természetes élőhely van a településen nálunk nincsenek ilyenek Ha tudsz ilyen helyekről........ melyek ezek és hol találhatók (pl... 8.... stb................... 7........ vagy a település határában? (A megfelelő választ húzd alá!) igen nagyon sok ilyen van viszonylag sok ilyet ismerek csak néhány értékes fa.)? 1............................... vagy a település határában? (A megfelelő választ húzd alá!) igen nagyon sok ilyen van viszonylag sok ilyet ismerek csak néhány értékes épület van a településen nálunk nincsenek ilyenek 68 . zavarosak és rozsszagúak sokszor előfordul............. régi TSZ telep a településtől északra 2 km........ elhagyott / szennyezett mezőgazdasági / ipari telephelyről? (A megfelelő választ húzd alá!) igen nagyon sok ilyen van több helyen is találkoztam már ilyennel csak néhány ilyenről tudok nálunk nincs ilyen Ha tudsz ilyen helyekről..)? 1. stb..

A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Ha tudsz ilyen helyekről.................... vagy tényezőt tudnál említeni..... …........ szép régi épületek........... …....... Feladat A hulladékok megfelelő gyűjtése..... Feladat A természeti kincsek.. 6 = legkevésbé fontos) Sorsz..................és a településkép újjáélesztése 12....... stb...... 69 ............ Rakd sorrendbe az alábbi feladatokat az alapján...... termőképességének megőrzése A táj védelme A levegő tisztaságának védelme 11... ….. …. hogy Te melyiket tartod a legfontosabbnak lakóhelyeden! (1 = legfontosabb..................... ….... …... újrahasznosítása és a nem hasznosítható hulladékok megnyugtató elhelyezése …............ 10....... olyan környezeti problémát............ templom a Fő téren.... a szennyvizek megfelelő gyűjtése és kezelése.. …................Terra Studio Kft............. ….. és a település képének védelme A vizek tisztaságának védelme A talaj tisztaságának védelme........... Az energia-szükségletek környezetbarát módon való kielégítése A közlekedés környezetbarát szervezése A hagyományos táj...... A meglévő környezeti károk mielőbbi felszámolása A csatornázás... 6 = legkevésbé fontos) Sorsz. …....... Milyen más............. melyek ezek és hol találhatók (pl....... Rakd sorrendbe az alábbi feladatokat az alapján. hogy Te melyiket tartod a legfontosabbnak lakóhelyeden! (1 = legfontosabb...)? 1... a csapadékvíz- elvezetés megnyugtató megoldása …............. az élővilág védelme A műemléki...... amely szerinted a kiemelkedően fontos lakóhelyeden? .......... …...

2003 szv. szv. elv. 2003 Vízterm. 1999 Vízterm. szv. ért. Ért.Terra Studio Kft. Ért. szv. szv. ért. szv. Marosi Tamás 70 . 24138 234014 23734 207509 167193 27224 266327 27237 100292 15592 25667 14525 25712 14761 20064 15729 21206 15179 20427 16100 19932 14955 22086 15430 22175 17252 148107 229650 140475 224924 136138 212100 140765 191790 133197 229700 151939 193559 142365 227011 144979 239913 146385 13005 20204 12480 18917 13008 20677 13479 20932 13633 21187 14157 20820 13795 24287 15463 25932 16312 136547 179005 121175 135611 115094 27935 116002 168897 110910 177558 117484 163443 110157 180816 119341 163219 119754 123214 170512 118715 180103 116350 174530 119788 171890 118952 163044 124795 155986 121135 176285 125128 176244 127280 22448 22858 19812 21900 19211 21340 20530 21962 20040 25656 21964 24556 20043 28139 21283 29893 21675 176695 253192 166758 210652 164234 221250 160446 199772 153156 222823 168414 225204 165602 248876 172289 252875 176516 17719 60485 25155 98421 17057 58773 75587 91871 15949 174206 56487 90900 16982 55450 25237 82196 16854 55023 26532 98443 17817 62352 24423 82954 16799 57284 27019 97291 18813 24389 19339 62464 59065 102820 1773370 1250180 1838480 1259310 1900220 1256069 1789070 1271175 1740350 1234660 1887830 1285901 1848360 1252178 1834635 1302969 1342458 1287265 8096 122221 26574 34738 42804 89199 3759 7640 3309 90440 18662 23780 28736 50059 9718 96527 30975 28220 34800 64416 4000 7861 4249 85983 17405 22072 27838 52035 7238 96420 23587 29870 31452 70511 2907 7175 3186 89306 18447 27939 26384 52663 7693 95994 18918 34261 37037 70913 2964 9089 3689 10652 4149 87293 17715 25793 23805 52877 91153 129358 18399 30175 33891 52073 87113 106848 17408 19183 29474 49858 29650 28556 33310 72731 78855 112179 17180 22620 27496 49593 24573 34041 30060 69550 79766 103463 16262 27383 21154 50867 23626 32823 37190 87069 87087 112358 17902 25858 23705 53698 22253 33235 34463 92037 30415 32294 43887 75433 Összesen: 3174670 2193442 3182171 2144067 3150153 2114337 3031028 2139928 2903310 2070255 3150778 2198848 3024053 2112709 3159705 2206699 3180328 2205874 Készítette: 2004. elv. Makó 579097 537572 624481 490115 620645 473622 647846 440327 759816 399071 563841 442629 464705 417498 483987 431960 619984 560324 Késztette: 2004. Ért. Ért. elv. szv. ért. elv. szv. 1996 szv. Ért. 1997 Vízterm. szv. Ért. 2001 szv. Ért. 2002 Vízterm. elv. ért. ért. 2000 Vízterm. 1999 szv. 2001 Vízterm. június 18. Ért. Kormányné Oláh Márta SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK Település 1995 szv. 1996 Vízterm. 1998 Vízterm. június 18. elv. 2000 szv. ért. elv. elv. 1997 szv. 2002 szv. ért. ért. 1998 szv. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve VÍZTERMELÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Földeák Királyhegyes Kiszombor Kövegy Magyarcsanád Makó Makó-Rákos Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros 1995 Vízterm. ért. Ért. szv. elv.

A lerakó / tisztító vonzáskörzete: 15. Az adatszolgáltató szervezet neve: 2. Tulajdonosa: 12. Engedéllyel rendelkezik: 11. Építésének éve: 6. a hulladéklerakóval / szennyvíztisztítóval kapcsolatos lényeges adat (pl. stb. A Makói statisztikai kistérségből mely településekről szállítanak kommunális hulladékot a lerakóra / tisztítóba? (Szennyvíztisztító esetében a bekötött lakások számát is kérjük megadni. Bővítési lehetőség: nem Amennyiben igen. SZÁLLÍTÁSBAN ÉS KEZELÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEKNEK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV Regisztrációs adatok 1.Terra Studio Kft. Szennyvíztisztító esetén 10. Szennyvíztisztító esetében van-e szükség bővítésre? m3/nap a. Kapacitása: i. Amennyiben nem felel meg az előírásoknak: Mik a hiányosságok? Ezek kiküszöbölésére tett/tervezett intézkedések. Kapcsolattartó elérhetősége: A hulladéklerakó / szennyvíztisztító 5. ennek oka: 7. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A HULLADÉKGYŰJTÉSBEN. Kapcsolattartó neve: 4. rekultivációs terv léte és esetlegesen a végrehajtását akadályozó tényezők. A hulladéklerakó kapacitása elegendő: 9. Üzemeltetője: 13. m3 a csatornán keresztül érkező szennyvízre vonatkozó kapacitás: m3/nap ii.) Hulladékgyűjtés. szállítás 14. Egyéb.) 71 . bővítéssel: évig ha m3 igen i. A beszállító települések száma: km db évig igen nem évig. Utóhasznosítás. szippantott szennyvízre vonatkozó kapacitás: b. Az adatszolgáltató szervezet elérhetősége: 3. A tisztított szennyvíz befogadója: 8. Megfelel-e a hatályos jogszabályok előírásainak? 16.

használt étolaj) éspedig: nem d. A deponálás módja: éspedig: 25. egyéb (pl. Egyéb. üveg: iii. Újrafeldolgozásban/visszanyerésben résztvevő vállalkozások (cég.Terra Studio Kft. szerves hulladék: ii. Amennyiben igen. Van-e lehetőség a szelektíven gyűjtött hulladék egyéni beszállításra? igen igen e. Deponálásra kerülő hulladék mennyisége: a. Termikus úton ártalmatlanított hulladék mennyisége: t/év gödörfeltöltés t/év dombépítés egyéb. Az alkalmazott berendezések és a technológia rövid ismertetése: 19. Az alkalmazott berendezések és a technológia rövid ismertetése: 23. a hulladékgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos lényeges megjegyzés: Hulladékhasznosítás 20. műanyag: t igen igen iv. Történik-e energetikai hulladékhasznosítás a lerakón / tisztító telepen? nem a. A termelt energia hasznosításának módja: 22. Történik-e utószelektálás a telepen? nem c. 72 . Fogadnak-e a saját begyűjtő rendszerükön kívülről származó hulladékot? nem 18. Egyéb. Mióta működik? év t t . telephely): 21. a hulladékhasznosítással kapcsolatos lényeges megjegyzés: Hulladékártalmatlanítás 24. Évi átlagban mennyi a beszállított hulladék mennyisége? i. ennek módja: hasznosítás egyéb. Van-e szelektív hulladékgyűjtésre kialakított hulladékudvar a lerakón? nem a. éspedig: égetéssel hőenergia biogáz igen b. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota db db db db Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor db db db db Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó db db db db Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák db db db db Pitvaros db 17. t b.

mennyisége. melynek kezelésére a telep engedéllyel rendelkezik: a. ebből felhalmozott: t/év. ebből felhalmozott: – szennyvíztisztító hulladéklerakón esetében: egyéb. élelmiszeripari. mennyisége és eredete 29. Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok: PCB és PCT tartalmú hulladék: t/év 73 t/év. Nem veszélyes ipari és egyéb gazdálkodói: származási hely (település): mezőgazdasági és élelmiszeripari: t/év származási hely (település): települési szilárd: települési folyékony: ebből szippantott: kommunális szennyvíziszap t/év származási hely – hulladéklerakó esetében (település): hasznosítása mezőgazdasági t/év b. kohászati. éspedig: építési. a hulladékártalmatlanítással kapcsolatos lényeges megjegyzés: A lerakóra érkező hulladékok típusa. ebből felhalmozott: . éspedig: t/év származási hely (település): c. A Makói statisztikai kistérségből származó hulladék típusa. Más kémiai. ebből felhalmozott: t/év t/év származási hely (település): származási hely (település): származási hely (település): egyéb ágazati (energiaipari. Az alkalmazott berendezések és a technológia rövid ismertetése: 28. ebből felhalmozott: t/év t/év. ebből felhalmozott: t/év. műanyagipari felhalmozott: gépipari: alumíniumipari: t/év t/év. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 26. Veszélyes vegyipari. ebből felhalmozott: m /év m3/év m3/év 3 t/év ebből hálózaton érkező: m3/év. Egyéb. biológiai v. bányászati. fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége: t/év 27. ipari szennyvíztisztítási). bontási és egyéb inert t/év. ebből t/év.Terra Studio Kft. ebből felhalmozott: t/év. gyógyszeripari. ebből felhalmozott: t/év.

ebből felhalmozott: t/év t/év t/év. ebből származási hely (település): származási hely (település): származási hely (település): t/év. ebből felhalmozott: t/év származási hely (település): t/év. ebből felhalmozott: t/év t/év t/év t/év származási hely (település): akkumulátorok. ebből felhalmozott: származási hely (település): t/év t/év t/év. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve származási hely (település): hulladékolajok: t/év. ebből felhalmozott: t/év t/év t/év t/év származási hely (település): származási hely (település): 74 . Speciális hulladékok típusa: mennyisége t/év. ebből felhalmozott: t/év. ebből felhalmozott: t/év származási hely (település): származási hely (település): d. ebből felhalmozott: származási hely (település): vegyes összetételű kompozit: t/év származási hely (település): üveg: textil: e. ebből felhalmozott: t/év. ebből felhalmozott: származási hely (település): t/év. ebből felhalmozott: t/év. Csomagolási hulladékok: papír és karton: műanyag: fa: fém: t/év. elemek: elektronikai termékek: kiselejtezett gépjárművek: egészségügyi: állati eredetű: t/év. ebből felhalmozott: t/év.Terra Studio Kft. ebből felhalmozott: származási hely (település): származási hely (település): növényvédő szerek és csomagolóeszközök: felhalmozott: azbeszt: t/év t/év. ebből felhalmozott: származási hely (település): t/év. ebből felhalmozott: t/év.

MTA RKK ATI Békéscsabai Osztálya: Csongrád Megye Területfejlesztési Stratégiai Programja – Békéscsaba-Szeged. Stratégia Marketing Célok és Operatív Programok Csongrád Megye 11. november 14.: Csongrád Referencia Kerékpáros Központ Létesítése a Dél-Alföldön – Megvalósíthatósági tanulmány – Kecskemét. 2002. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természetföldrajzi Tanszék: Csongrád Megye Környezetvédelmi Stratégiája és Operatív Programja (Csongrád Megye Komplex Kistérségi Környezetvédelmi Programja) – Szeged. 2000. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 5.és Vidékfejlesztési Operatív Programja – Makó. MTA RKK ATI Békéscsabai Osztálya: Csongrád Megye Területfejlesztési Programja – Békéscsaba-Szeged. 2. H/4393. 4. – Budapest. Gazdasági. július 13. – A Tiszta Víz – A Dél-Alföldi Régió Ivóvízminőség Javító Programja – Munkaközi anyag. augusztus 15. 7. 1998. 2001. Vállalkozás és Vidékfejlesztési Kht. VÁTI Területi Tervezési Iroda: Csongrád Megye Területrendezési terve – egyeztetési anyag – Budapest. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet: Magyarország Kistájainak Katasztere I. 1990. november 8. AQUAPROFIT Rt.: Makó és Térsége Környezetvédelmi és a Környezetállapot Javításához Kapcsolódó Infrastruktúra Fejlesztési Programjavaslatok – Budapest. 2004. 2004. Technológiai. szeptember 12. Dél-Alföldi Agro-Bio Innovációs Centrum Kht.: Makó és Térsége Agrárstruktúra. március 10. Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Rt.: Makó és Térsége (Kübekháza-Kiszombor-Nagylak Térsége) Fejlesztési Programja – Budapest. 2000. Terra Studio Kft. 2004. 6. Köztisztasági Egyesülés: Hulladékkezelő létesítmények és egyes hulladékkezelési részfolyamatok fajlagos költségei.Terra Studio Kft. ÖKO Környezeti. 2000. Terra Studio Kft. október 3. január 75 . számú országgyűlési határozati javaslat a 2003-2008. Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala Területfejlesztési Osztálya: Útmutató települési önkormányzatok részére környezetvédelmi programok készítéséhez – Szeged. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve FELHASZNÁLT IRODALOM 1. 2001.: A Makói Vállalkozói Övezet Stratégiai Programja – Budapest. november 9. 2004. 1998.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful