A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010.

KÉSZÍTETTE

TERRA STUDIO KFT. 2004. november

Terra Studio Kft.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

készítette a Terra Studio Kft.
1094 Budapest, Angyal u. 7/A. Tel.: 1/ 456 5090 Fax: 1/ 456 5099 Email: terra95@hu.inter.net

Ügyvezető igazgató Vezető projektmenedzser Projektmenedzser Tervezők

Laky Ildikó Galli Károly Fürstand Attila Aradi Renáta Földi Zsuzsanna Horváth Kinga

2004. november

2

TARTALOMJEGYZÉK

1. A TERVEZÉS ELŐZMÉNYEI, CÉLJA, TARTALMA ............................... 5 2. A TERVEZSÉI TERÜLETEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSAI, MENNYISÉGE ÉS EREDETE........................................................................... 7
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. A HULLADÉKOK MENNYISÉGE ............................................................................... 7 A KOMMUNÁLIS HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS ÖSSZETÉTELE .................................. 8 KIEMELTEN KEZELENDŐ HULLADÉKÁRAMOK ........................................................... 9 FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE ......................................... 11 HULLADÉKMÉRLEG ............................................................................................ 12

3. A HULLADÉK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK......................................................................................... 15 4. A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK GYAKORLATA ................................... 16
4.1. 4.2. 4.3. SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁS ...................................................................... 16 FOLYÉKONY TELEPÜLÉSI HULLADÉK .................................................................... 21 A TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK ................... 25

5. 6.
6.1. 6.2.

SWOT ANALÍZIS................................................................................... 30 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK .................................................. 31
A HULLADÉKOK VÁRHATÓ MENNYISÉGE, MENNYISÉGI CÉLOK, 2010 ....................... 32

A HULLADÉK VÁRHATÓ MENNYISÉGE, NÖVEKEDÉSI CÉLOK A TERVEZÉSI IDŐSZAK VÉGÉIG, 2010 ............................................................................................................. 31

6.2.1. Főbb hulladéktípusok..................................................................................................33 6.2.2. Települési szilárd hulladékok összetevői ....................................................................33 6.2.3. Kiemelt hulladékáramok .............................................................................................34

6.3. 6.4.

A HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ CÉLOK.......................................... 34 A HASZNOSÍTÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ KAPACITÁSOK KIALAKÍTÁSÁNAK CÉLJAI, PRIORITÁSAI ................................................................................................................ 36 6.5. A FELHALMOZOTT-HULLADÉK TÁROLÓK, ILLEGÁLIS ÉS LEZÁRT HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA, REKULTIVÁCIÓJA .................................................................................. 37

7.
7.1. 7.2.

CSELEKVÉSI PROGRAM .................................................................... 38
INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS, TERVEZÉS, LAKOSSÁGI TUDATFORMÁLÁS ......................... 38 A BEGYŰJTÉST, HASZNOSÍTÁST ÉS ÁRTALMATLANÍTÁST ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK ...... 39

8. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÖSSZEFOGLALÁSA TELEPÜLÉSENKÉNTI BONTÁSBAN............................................................. 41

. 48 KLÁRAFALVA.. 43 CSANÁDPALOTA ............... SZÁLLÍTÁSBAN ÉS KEZELÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEKNEK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV.................................................... 8........ 8......................................... 8......... 8...............................................................5...................................... 51 MAGYARCSANÁD .....................Terra Studio Kft............................................................................................................................. 67 VÍZTERMELÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK ...............................................................................................10. 42 CSANÁDALBERTI ..............................................................................7...............................................1..... A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8................. 54 NAGYÉR ................................ 8............ 8............. 44 FERENCSZÁLLÁS ........................ 8.................13.....16........................................ 47 KISZOMBOR ................................... 50 KÖVEGY ....................................... 41 APÁTFALVA .................................. 8................8.......................... 8............15............... 8......................9.......................... AMBRÓZFALVA ................................................................................................................................................ 8................................................................ 61 AZ ISKOLÁKNAK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV ................................................. 8....14........11................................4.............6........................... 70 A HULLADÉKGYŰJTÉSBEN...............................................................17................................................... 58 PITVAROS ............................................................................................................................................. 59 MELLÉKLETEK........................................................ 8................................................ 52 MAKÓ ...12................................. 56 NAGYLAK ........................... 8.. 8..................................................................................................................................... 46 KIRÁLYHEGYES ...................................................................................... 8...............................3................... 45 FÖLDEÁK.........................2..................................... 57 ÓFÖLDEÁK .....61 A TELEPÜLÉSEKNEK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV ....................................................... 70 SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK ....................................75 4 ................... 53 MAROSLELE .............................................. 71 FELHASZNÁLT IRODALOM ................................................

(II. A törvény létrejöttéig a hulladékgazdálkodás egészét átfogó jogszabály nem létezett. A hulladékgazdálkodási törvény célkitűzései és a meghatározott alapelvek a negatív környezeti hatások megszüntetésére és a fenntartható fejlődést szem előtt tartva. CÉLJA.1. a keletkező hulladék mennyisége indokolatlanul magas volt. meghatározott célok. (XI.1. 8 7 41/1997. 1/1986. évi XLIII. 6 4/1984. Szintén az önkormányzati törvény írja elő a közterület tisztántartásával és lomtalanítással kapcsolatos feladatok ellátását. A terv tartalmi követelményeit.21.7.) ÉVM-EüM együttes rendelet7 szabályoz. Ezek alapján az önkormányzatok jogszabályban meghatározott kötelessége illetékességi területükre hulladékgazdálkodási tervet kidolgozni. a települési hulladékgazdálkodás gyakorlata a környezetvédelmi szempontokat többnyire figyelmen kívül hagyta.21.) ÉVM rendelet a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladékok ártalmatlanításáról.15. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 1. A hulladékgazdálkodási tervek hat évre készülnek és kétévente beszámolót állítanak össze a végrehajtás menetéről. törvény1 teremtette meg. 126/2003.) Kormányrendelet4 tartalmazza. a közös fellépés előnyeire. mely megvalósítható önkormányzati társulás keretén belül. melynek részletes szabályait a 4/1984. a 126/2003. A hulladékgazdálkodási terv célja. különös tekintettel a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás települési határokon átnyúló feladataira. TARTALMA A hulladékgazdálkodási terv jogi alapját a 2000. A hulladékgazdálkodási törvény által előírt kötelessége az önkormányzatoknak a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére. (II.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről. 1 2 3 4 5 2000. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik.28. (V. a prevencióra helyezik a hangsúlyt. A hulladékgazdálkodási törvény írja elő az Országos Hulladékgazdálkodási Terv2 készítését. 15/2003.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről.) FM rendelet8 alapján köteles az önkormányzat gondoskodni. évi XX.28. évi XLIII.) OGY határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről.Terra Studio Kft. (II. valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről. (II.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről. hogy segítségével megoldhatóak legyenek a települések legfontosabb hulladékgazdálkodási gondjai oly módon.) ÉVM rendelet6 tartalmazza.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról. a törvény értelmében területi hulladékgazdálkodási tervet önkormányzati társulások keretében is lehet készíteni. 5 . mely megalapozta a térségi hulladékgazdálkodási terveket3. (VIII. (XII. A TERVEZÉS ELŐZMÉNYEI.15. A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátására az önkormányzati törvény5 kötelezi az önkormányzatokat. a köztársasági megbízottak. A település közigazgatási területén keletkező állati hulladék ártalmatlanításáról a 41/1997. 110/2002. melyhez a jelen terv is igazodik. törvény a hulladékgazdálkodásról. 1990. melyet részletesen az 1/1986. (VIII. (V. hasznosítása pedig minimális.12. hogy egyúttal teljesülnek a jogszabályokban és területi tervekben hulladékgazdálkodással kapcsolatba hozató.

Terra Studio Kft. 6 . együttes megbízás alapján készült. A törvényi előírásokban megszabott. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Jelen hulladékgazdálkodási terv a Makó kistérség környezetvédelmi programjával együtt. Ezen túlmenően a környezetvédelmi program – saját szerkezetében – is tartalmazza a jelen tervben szereplő intézkedésket. a településeket általánosságban bemutató fejezetek jelen dokumentummal egy egységet képező a környezetvédelmi programban találhatók.

hogy egyik adatsor sem lehet a további tervezés megalapozott alapja.Terra Studio Kft. 2003. hulladékok. szil. mely különbségek nagysága és szórása olyan mértékű. Miután a szelektív gyűjtés mennyiségileg sehol nem éri el – a különben kívánatos – 50%-t. A HULLADÉKOK MENNYISÉGE A főbb hulladéktípusok mennyisége (t/év). t. feltételezhető. vagy már használaton kívüli lerakókra (ahogy ezek léte a lakossági felmérés alapján is bizonyított). 7 . illetve a folyékony hulladék és szennyvíziszap mennyisége a térségi szolgáltatók által biztosított adatok alapján. hogy a kérdéses esetekben jelentős mennyiségű hulladékot „ártalmatlanítanak” vagy hasznosítanak a keletkezés helyén.1. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 2. A szakmai becslésen alapuló adatsor (amely a régió hulladékgazdálkodási terve alapján állt elő) jellemzően magasabb értékeket mutat. 10 9 A hulladék kezelésében résztvevő szolgáltatók adatai alapján. % 44% 5% 59% 5% 30% 47% 5% 32% 63% 5% 5% 5% 63% 65% 69% 54% 71% 19% 1 300 20 20 1 340 *: Az elszállított és a szakmai becslésen alapuló mennyiségek közötti különbségek A fenti táblázatban szereplő hulladékmennyiség adatok között jelentős eltérések mutatkoznak.* Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Lakosságszám 547 3352 525 3345 660 3398 711 4353 526 489 1601 25534 2275 647 650 507 1601 50 721 Települési szilárd 9 hulladékok 220 1 349 211 1 346 266 1 367 286 1 751 212 197 644 10 273 915 260 262 204 644 20 406 Települési folyékony 10 hulladékok 17 252 146 385 16 312 119 754 0 127 280 21 675 176 516 0 19 339 62 464 671 430 87 293 17 715 25 793 23 805 52 877 1 585 890 Kommunális szennyvíz10 iszap Települési szilárd 10 hulladékok 124 1285 87 1282 186 731 273 1194 79 187 614 9788 342 91 82 93 188 20 406 Különbség. Lakosságszámra vetített értékek a Dél-Alföldi Régió hulladékgazdálkodási Terve alapján. különösen a kisebb települések esetében – de nem minden esetben – akár 50%-al haladják meg a hulladék ártalmatlanításában résztvevő szolgáltatók által megadott mennyiségeket. A TERVEZSÉI TERÜLETEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSAI. illetve jelentős mennyiségű hulladék kerül illegális. MENNYISÉGE ÉS EREDETE 2.

egy a lakosságszámnak megfelelő statisztikai minta alapján. A fenti okok miatt a továbbiakban a terv – a régió hulladékgazdálkodási tervével összhangban – a szakmai becsléseken alapuló hulladékmennyiségek alapján határozza meg az egyes hulladékfajták mennyiségét. A felmérésnek településenként és negyedéves időközönként ki kell térnie a keletkezett hulladékok mennyiségére. valamint összetételére. valamint a regionális hulladékgazdálkodási tervben megadott adatok alapján. a keletkező hulladékok a keletkezés helyén történő felmérése. illetve a hulladékgazdálkodási célokat. az így nyert adatok alapján a terv felülvizsgálata 1 éves időtávon belül. 2. Ezek alapján a hulladékgazdálkodási terv egyik legfontosabb javaslata. hogy így elkerülhetővé váljanak az adatokban is megnyilvánuló anomáliák.2. Ezzel párhuzamosan – a keletkezett hulladékok minél előbbi megfelelő kezelése érdekében – szükséges a lakossági tudat alakítására is nagy hangsúlyt fektetni. eredetére. A KOMMUNÁLIS HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS ÖSSZETÉTELE11 A települési szilárd hulladék jellemző összetétele (t%). A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A „valós” hulladékmennyiségre nézve nem történtek részletes felmérések. szervetlen Mennyisége 15 6 40 3 3 1 32 11 Becsült értékek a Köztisztasági Egyesülés által. 8 .Terra Studio Kft. Hulladék típusa Papír Műanyag Szerves Textil Üveg Veszélyes Egyéb inert. a fentiekben leírtak szerint csak ezek biztosíthatják a részletes tervezés alapjául szolgáló adatokat. majd. 2004.

Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Papír 33 202 32 202 40 205 43 263 32 30 97 1 541 137 39 39 31 97 3 061 Ebből papír csomagolóanyag 17 101 16 101 20 103 21 131 16 15 48 770 69 20 20 15 48 1 530 Műanyag 13 81 13 81 16 82 17 105 13 12 39 616 55 16 16 12 39 1 224 Ebből műanyag Szerves csomagolóanyag 7 40 6 40 8 41 9 53 6 6 19 308 27 8 8 6 19 612 88 539 84 538 106 547 114 701 85 79 258 4 109 366 104 105 82 258 8 162 Textil 7 40 6 40 8 41 9 53 6 6 19 308 27 8 8 6 19 612 Üveg 7 40 6 40 8 41 9 53 6 6 19 308 27 8 8 6 19 612 Veszélyes kommunális hulladék 2 13 2 13 3 14 3 18 2 2 6 103 9 3 3 2 6 204 Inert. oldószeres anyagok csomagolási hulladékai Gumihulladékok 9 .Terra Studio Kft.3. a hulladékok gyűjtésében és kezelésében résztvevő vállalkozások több esetben nem regisztrálják külön a vállalkozási. illetve lakossági eredetű hulladékokat. illetve ezek a kommunális hulladékkal keveredve jelennek meg. ill. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek mennyisége (t/év). KIEMELTEN KEZELENDŐ HULLADÉKÁRAMOK A kiemelt hulladékáramok tekintetében – a kommunális hulladékokhoz hasonlóan – nem áll rendelkezésre adat a keletkezés helyére és a kommunális jellegű hulladékok pontos mennyiségére vonatkozóan. A kommunális jellegű. 2004. A valós és csak a helyi hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményeinek megfelelő hulladék mennyiségei így ismeretlenek. szervetlen 70 432 68 431 85 437 92 560 68 63 206 3 287 293 83 84 65 206 6 530 2. önkormányzati intézményekben keletkezett hulladékok esetében nem áll rendelkezésre adat a következő veszélyesnek minősülő kiemelt hulladékokról: • • • • • • • PCB és PCT tartalmú hulladékok Hulladékolajok Akkumulátorok Elektronikai hulladékok Kiselejtezett gépjárművek Növényvédő szerek.

2003. Diószilágyi Sámuel Kórházban és a hozzá kapcsolódó rendelőintézetben keletkezik.0 24.5 23.3 Az állati hulladékok elszállítását minden esetben az ATEV Rt. Kövegy. a háziorvosi szolgálatot ellátó magánpraxisok jellemzően egyedi módon –önkormányzati felelősségvállalás nélkül – ártalmatlanítják hulladékaikat.5 52. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Állati hulladékok Az állati eredetű hulladékok mennyisége a gyűjtés helye alapján (t/év). azonban ezekről szállítás még nem történt. hívó: 1350kg 10 . Klárafalva.9 50.9 14.8 302. Nagyér és Nagylak településeiről nincs adat a keletkezett állati hulladék mennyiségéről és az ártalmatlanítás módjáról. előhívő folyadékok. Gyűjtőhellyel rendelkező település Apátfalva Csanádpalota Földeák Királyhegyes Kiszombor Makó Maroslele Pitvaros Makói kistérség Beszálító települések Apátfalva Magyarcsanád Csanádpalota Földeák Ófölddeák Királyhegyes Kiszombor Makó Maroslele Pitvaros Összes beszállított hulladék mennyisége 28. hódmezővásárhelyi üzeme saját járműveivel végzi. A makói kórházban keletkező összes veszélyes egészségügyi hulladék (2003): Betegellátási hulladék: 20836kg Éles eszközök hulladékai: 7819kg Filmek. Egészségügyi hulladékok Egészségügyi hulladékok jelentősebb mennyiségben a makói Dr. Ferencszállás.0 88. a gyűjtés rendszerének kialakítása folyamatban van.Terra Studio Kft.7 19. fixír. A fenti településeken kívül az ATEV szerződéses viszonyban áll még Ambrózfalva és Csanádalberti településekkel.

Agyagos altalaj.a. Lásd mellékletek. nyaras szikkasztó Nincs Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó. agyagos altalaj Téglagyári bányagödör (magántulajdon) Nincs Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (földtakarásos. Jelenleg földtakarás van rajta. Az elhagyott hulladékok mennyiségére vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat. körülkerítve) Folyékony települési hulladék lerakó. több helyen 011 094/7 Csanádpalota Külterületi utak mentén Ferencszállás Földeák Királyhegyes Nincs Nincs Külterületi utak mentén A településtől keletre a Feneketlen tónál Kiszombor A településtől délre az országhatár felé Klárafalva Kövegy Nincs Nincs 018/2 035/9 05416/19-21 0117/4 040/1 023/9 n. Agyagos altalaj. agyagbánya gödörben) Sertéshústermelő Kft.a. 11 . számú főút mente Külterületi utak mentén Megszüntetett szilárdhulladék lerakó (külterületen) Magántulajdonú erdők Nincs Kertek között. Maros ártere sok helyen (Önk.a. Átvállalja a lakosság terheit) Magyarcsanád Vasút környéke Régi focipálya Kubik gödör Makó Királyhegyesi út mentén az Ipari Parkkal szemben14 Marosparti strandlejáró14 Rákos út – városhatár mögötti fás terület14 Ardicsban lévő bakagödör112 Földeáki út mindkét oldala112 Honvéd városrész Kivezető utak mentén Vasúti átjáró Maroslele Nincs Felhagyott bánya (Ószegedi út) Gerizdesi bányagödör Makó régi hulladéklerakó n. 0141/6 Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (ÓSzegedi út) 044/3 12 13 14 Az önkormányzatok és tanulók körében végzett kérdőíves felmérés alapján. 188 1013/16.57 Csanádalberti Maros part 43. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 2. FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE Illegális hulladéklerakók és elhagyott szennyezések a térségben12 Település Ambrózfalva Apátfalva Nincs Illegális lerakó helye Nem megfelelően rekultivált felhagyott hulladéklerakó / elhagyott szennyezés13 Régi hulladéklerakó 1997-ben felhagyott.4. Felhagyott agyagbánya Volt MGTSZ gépműhely környéke Fűtőolaj tartály az iskolánál Gázolaj tartály a TÜZÉP telepen Felhagyott hulladéklerakó Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (Mezőhegyesi út. ideiglenes védelemmel ellátott fúrási és olajiszap tároló Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (Zsombós) Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (téglagyári gödör) Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó Hrsz. Forrás: Városüzemeltetési Csoport.Terra Studio Kft. felülvizsgálat alatt. n. szilárd és folyékony hulladékok (Óbebai út. a falutól 2 km) Korábbi olajbányászati tevékenységből hátramaradt.

a legtöbb esetben a szokásos háztartási hulladékok mellett zöld hulladékok.a. Az illegális lerakók mindegyikének helye. A térség begyűjtött szilárd kommunális hulladékát a makói és a hódmezővásárhelyi hulladéklerakókon ártalmatlanítják (lásd később). illetve bekötőutak mellett történik. A gazdaságos hasznosítás feltételei híján a szilárd kommunális hulladékok – a gyűjtés helyén. „otthon” történő. A térségben a veszélyes hulladék átmeneti tárolására a makói lerakón nyílik lehetőség. mennyisége helyi becslések szerint az összes ilyen típusú hulladékok 30-60%-a körül van. nagyobb hulladék-kibocsátók csak Makón működnek. Bár szelektív gyűjtés több településen is folyik (lásd később) a szelektív begyűjtés és az egyes hulladéktípusok hasznosítása nem indult meg a településeken. Ez a legtöbb esetben az előírásoknak nem megfelelő. és veszélyes hulladéknak minősülő hulladékok kerülnek illegálisan lerakásra. már lezárt. A térség legjelentősebb hulladékgazdálkodási problémája a folyékony kommunális hulladékok terén jelentkezik. melyen törmelékborítás van. lakossági hozzáállásban. az önkormányzatok rendszeres erőfeszítéseket tesznek ezek felszámolására. zöld-kerti hulladékokat és a műanyagokat érinti. 015/13 2.5. valamint a szelektíven gyűjtött hulladék minőségében és kis mennyiségében keresendő. A veszélyes hulladékok tekintetében a térségi termelő vállalkozások és a makói kórház a környezetvédelmi és vízügyi felügyelőség által engedélyezett és ellenőrzött formában végzik tevékenységüket.015/13-as hrsz) 09/103 n.015/12. a térségi szinten egyenlőre alacsony szelektív gyűjtési hajlandóságban. rekultiválatlan hulladéklerakókon. HULLADÉKMÉRLEG 2003-tól a kistérség minden településén – a hatályos jogszabályoknak megfelelően és helyi rendelettel szabályozott módon – folyik a szilárd kommunális hulladék gyűjtése és begyűjtése. Az így elszikkadt szennyvíz becsült aránya a teljes folyékony kommunális hulladéknak minősülő mennyiség 80-90%-a körül mozog. illetve az ott elhelyezett hulladékok mennyisége – felmérés híján – ismeretlen. A gyűjtés helyén ártalmatlanított hulladék elsősorban a papír. általában égetéses ártalmatlanítás módszere mellett – szinte teljes mennyiségében lerakásra kerülnek. azonban szinte minden településen jellemző probléma az illegális hulladéklerakók lakossági használata. A térség csatornázottsága igen alacsony mértékű (lásd később) a folyékony kommunális hulladékok legnagyobb része egyedi szikkasztókba kerül. innen az 12 . számú főútvonal mellett Maros part Nincs nincs Nincs Volt hulladéklerakó tulajdonjoga tisztázatlan A régi agyagbánya területén felhagyott hulladéklerakó.Terra Studio Kft. „Külső dűlő” nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó Külterület 015/11. Az így lerakott hulladék meglehetősen sokféle. amelynek elsődleges oka a hasznosítási lánc elégtelenségében. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Nincs A 43.

háztartási berendezések hulladékai.78 272. Az állati hulladékok illegális elhelyezéséről. de a településeken régebben működő dögkutak és környékük az illegális hulladék-lerakás helyszenei. A településeken keletkező veszélyes hulladéknak minősülő egyéb hulladékok az összes településen rendszeresített lomtalanítási akciók során kerülnek lerakásra a makói és hódmezővásárhelyi lerakókon.Terra Studio Kft. Mindezek mellett az illegális lerakókra több esetben kerülnek elektronikai hulladékok. Földeákon működik az újrahasznosítható hulladékok gyűjtésére és előkezelésére szakosodott vállalkozás (MÉH).5 tonna (2003).60 90.74 187. A makói gyepmesteri telep 2004. a még működő vagy lezárt gyűjtőtelepek állapotáról részletes felmérések nem történtek.61 79. a hulladék végső felhasználásra a hódmezővásárhelyi ATEV fehérje-feldolgozóba kerül.26 186. 13 . Az állati hulladék kezelésére a nagyobb településeken az előírásoknak csak részben megfelelő gyűjtőhelyek működnek. amely kisebb kapacitással.79 9788.90 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely/Makó Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely A Hódmezővásárhelyre beszállított kommunális hulladék összes mennyisége: 3195.14 187.94 86. törmelék. csak a szűkebb térség vonzáskörzetében jelentős.87 92. A településekre ki.65 1282. autóroncsok. A térségben egyetlen helyen. évben folyamatos önkormányzati ellenőrzés mellett működik. (tonna) 123.és beszállított kommunális hulladékok mennyisége és fajtája (2003) Település Beszállított kommunális hulladékok 2003.08 Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros 341.55 1 193.45 613.45 730.9 1284. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve üzemeltető szállítja újrahasznosításra és/vagy ártalmatlanításra a veszélyes hulladékokat a térség határain túlra.82 81.72 Apátfalva Csanádpalota Királyhegyes Kövegy Magyarcsanád Nagylak Szállítás helye (hova?) Hódmezővásárhely Makó Hódmezővásárhely Makó Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely Makó Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely Makó Makó Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó 3722. (tonna) Szállítás helye (honnan?) Kiszállított hulladék mennyisége 2003. stb.

) szállítás gyakorisága: igény szerint Szennyvíziszap: A keletkezett 1340t/év szennyvíziszap hasznosítására vagy elhelyezésére jelenleg a makói lerakó nem alkalmas.) szállítás gyakorisága: heti egy alkalommal Filmek. (Budapest Komáromi út 2. Állati hulladékok: 302. Tisza Lajos krt. kapacitása további fejlesztésre szorul a megfelelő mennyiségek és keverési arányok elérése érdekében. ATEV Rt. a komposztáló próbaüzem alatt van. az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Szeged. 107... keletkezésük nem számottevő. Septex Kft. előhívő folyadékok.22% A földeáki és makói hulladékgyűjtő és -előkezelő telepen (MÉH) szelektíven gyűjtött hulladékok elsősorban termelési eredetűek. szállítás gyakorisága: heti egy alkalommal Éles eszközök hulladékai: 7819kg az ártalmatlanítás helye. SZOTE Szolgáltató Kht. (Szeged. lakossági forrásokból elenyésző mennyiségű hulladék kerül a telepekre. Ezüstvisszanyerő Kft.Terra Studio Kft. A fentiekben nem tárgyalt hulladéktípusok esetében nem áll rendelkezésre adat.3t (2003) az ártalmatlanítás helye. hívó: 1350kg az ártalmatlanítás helye. pont) a térségen kívülre kerülnek. az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Budapest.3. SZOTE Szolgáltató Kht. az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Szeged. szállítás gyakorisága: igény szerint havi3-8 alkalommal Egészségügyi hulladékok: Betegellátási hulladék: 20836kg az ártalmatlanítás helye. A fenti adatokon felül hulladék beszállítása a térségben nem történik. A keletkezett és számon tartott hulladékok közül a következő típusú hulladékok teljes mennyiségükben (lásd 2.. az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Hódmezővásárhely. válogatott beszállított hulladék mennyisége: Szerves hulladék: 5t Üveg: 14t Műanyag: 6t Fémek (utószelektálás során): 5t Összesen: 30t Ezek alapján a hulladékhasznosítási arány: 0. illetve a térségben ártalmatlanításukra és hasznosításukra 14 . A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A térség egyetlen hulladéklerakóján. fixír. Makón az összes beszállított mintegy 13510 tonna hulladékból a szelektíven gyűjtött. A keletkezett szennyvíziszap teljes mértékben a hódmezővásárhelyi lerakóra kerül.

egyedi megoldásokkal. 3. illetve a kommunális hulladékkal keverve történik. környezetszennyező módon történik. azonban az önkormányzatok folyamatos fejlesztéseket hajtanak végre ezen a téren a megfelelő szolgáltatókkal együttműködve.Terra Studio Kft. hasznosítása és ártalmatlanítása gyakorlatilag teljesen megoldatlan. Az állati eredetű hulladékok gyűjtésére. az ártalmatlanítás túlnyomórészt ellenőrizetlen formában. 15 . azonban a jövőben – a nemzeti célokkal összhangban – várható a kapacitások elégtelensége. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve nem működik megfelelő létesítmény. részben pedig nem felelnek meg a hatályos jogszabályokban előírtaknak. különösen a komposztálható zöld hulladékok esetében. engedéllyel rendelkező hulladéklerakó működik. Az újonnan kialakított gyűjtőszigetek. Szelektív gyűjtés több településen is bevezetésre került. hulladékudvarok felszereltségükben megfelelnek a műszaki irányelvekben meghatározott követelményeknek. begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények részben felülvizsgálat alatt vannak (Makó). A térségben még működő hulladékgyűjtő szigetek elhelyezése is megfelel a hatályos előírásoknak. melynek fejlesztése folyamatos. A térségben a hatályos jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális területi helyi vagy egyedi intézkedések megtétele nem indokolt. A szelektíven gyűjtött hulladékok kezelésére a jelenlegi kapacitások megfelelnek. a bevont lakosság köre azonban egyelőre igen szűk. A folyékony települési hulladékok begyűjtése. a begyűjtés. A HULLADÉK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A térségben jelenleg egy. lomtalanítás). hasznosítás és ártalmatlanítás a regionális rendszerekhez kapcsolódva (pl. a hatályos jogszabályoknak megfelelő.

Működtetője a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. olaj. amely Makó városában és környékén végzi a hulladékszállítást. A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK GYAKORLATA 4. 25cm kavicsfeltöltés A telepen meglévő járművek: 28t kompaktor Csurgalékvíz kezelő technológia: 3kW (tároló). építési törmelék és föld. A csurgalékvíz tárolására egy 500 m3 kapacitású rendszer is kiépült. IPPC engedélyezés folyamatban van.Terra Studio Kft. öntözőrendszer Kiegészítő létesítmények: kocsi-. Ma a térségben keletkező hulladék ártalmatlanítását a jogszabályi előírásoknak megfelelő. hivatalosan nem üzemelnek de a legtöbb esetben – engedély nélküli – az egyéni lakossági beszállítások rendszeresek.és műanyaghulladék bálázó 16 . A beszállított hulladék jelentős része kommunális eredetű. 40t hídmérleg Komposztáló üzem: aprító-keverő berendezés. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 4. 7. korszerű hulladéklerakó telepen végzik. 2mm HDPE fólia. edényzet. Jelenleg az első 2 ha területű kazettában történik a hulladék deponálása. melyen két kazetta került kialakításra. 1 konténeres gépjárművel és 1 önrakodós járművel.1. tárolómedence. SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁS A Makói kistérségben – az ország egészéhez hasonlóan – a közelmúltig minden település saját hulladéklerakót üzemeltetett.5kW (depótér) szivattyú.és detergensfogó.1 és 4 m3-es). 1-1. Tisza II. szelektív gyűjtést. A térség egyetlen lerakója a Makói Regionális Hulladéklerakó Telep állami finanszírozásból és PHARE támogatásból épült 1999-ben.. rosta GORE komposztáló prozmarendszer Szelektív gyűjtéshez kapcsolódó berendezések: papír. A lerakó területe 4 ha. A makói hulladéklerakó főbb műszaki jellemzői: A lerakás módja: szigetelt medencés dombépítéses hulladéklerakás Szigetelés (rétegrend): 2m természetes agyag 30cm konszolidált réteg. ill. A jelenlegi jogszabályi előírásoknak – a nemrégiben kialakított makói lerakó kivételével – a már lezárt lerakók egyike sem felel meg.és konténermosó. melynek befogadó képessége 270 000 m3. valamint a folyékony hulladék szállítását 3 db zárt kukásautóval. előreláthatólag kapacitása 15 évre elegendő. Lehetőséget kínálnak gyűjtőedényzet bérlésére is (110-120 l-es.

május 31-ig a beszállított hulladék összes mennyisége 415 985 tonna volt. 1 db MULTICAR 17 . bővítéssel további 50 évig elegendő. zárt rendszerű csurgalékvíz gyűjtő drénrendszerrel és depóniagáz kinyerő és –hasznosító rendszerrel rendelkezik. évig rendelkezik. 3 db MERCEDES. Jelenlegi kapacitása 2006-ig. 1 db M. A lerakó osztrák normák alapján épült. Egységes környezethasználati engedélyezése folyamatban van. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító célgépeken. korszerű.5 millió m3-rel bővíthető. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.5 ha-ral. konténerekben és billenthető tehergépjárművekben történik. 50 km. minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak és az EU normáknak. az ellátott lakosságszám 125 000 fő. Ez további 15. A szállítás por. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Beszállított hulladék mennyisége (kg) a Makói Regionális Hulladéklerakóra (1999-2002 lerakóra beszállított összes hulladék) 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 január február március április május június július 2002 2001 2000 augusztus szeptember október 1999 november A térség hulladékgazdálkodásában jelentős szerepet december játszik még az A. a környezetvédelmi felülvizsgálat már megtörtént.Terra Studio Kft.T. hulladéklerakó telepe 1995-ben épült. Variopress. évi átlag 65 000 t hulladék deponálására kerül sor. A deponálás a hulladék tömörítését követően dombépítéses módszerrel. Jelenleg a depónia I. A Kft. 3. öntömörítős. a telep az engedélyt a közeljövőben megkapja.S.U.A. A beszállított hulladék mérése elektromos hídmérlegen történik. szigetelt aljzatú. A felszín alatti vizek minőségének ellenőrzésére 5 db figyelőkút épült ki. és II. álcázó töltések védelme mellett. rendszeres takarással történik.és bűzmentes módon. melynek kapacitása 256 000 m3. A depóniagáz hasznosítására alapuló további fejlesztési elképzelés egy gázmotor létesítése. üteme készült el. 2004. A termelt energiát a telep szociális épületeinek fűtésében és melegvízzel történő ellátásában hasznosítják. A hulladék szállítását és begyűjtését az egész országra érvényes engedély alapján végzi a Kft. Engedéllyel 2006. 2 db STEYR. A lerakó vonzáskörzetéhez tartozó 27 településsel a vonzáskörzete kb.

Becker-Pannónia Apátfalva Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft.55 Makó 1 193. A. Csongrád Megyei Ferencszállás Településtisztasági Kft.a. évben (tonna) Hulladék lerakásra kijelölt telephely Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.61 Hódmezővásárhely 79. évi 2 700 t. Magyarcsanád Laczi és Fiai Kft. Csongrád Megyei Nagylak Településtisztasági Kft. DIN szabványos 120 literes hulladékgyűjtő edényzetből. Csongrád Megyei Csanádalberti Településtisztasági Kft. továbbá 3 db MERCEDES absetzkipperrel és 1 db STEYR abrollkipperrel rendelkezik.Terra Studio Kft. 15 Forrás: Települési önkormányzatok és hulladékgyűjtésben.45 Makó 613. Csongrád Megyei Kiszombor Településtisztasági Kft.94 Makó 86. Utószelektálás a telepen nem történik. Csongrád Megyei Pitvaros Településtisztasági Kft. Királyhegyes Laczi és Fiai Kft. Ambrózfalva 123. A településekről a hulladékot kéthetente szállítják el.87 Hódmezővásárhely/Makó 92. Csongrád Megyei Óföldeák Településtisztasági Kft.A.A. a szelektív hulladékgyűjtés azonban a térségben az országos mértéknél jobban elterjedt: Makó városában például 18 ponton vannak kihelyezve szelektívgyűjtő konténerek és további 6 terület kialakításának egyeztetése folyamatban van.90 Hódmezővásárhely Hulladékudvar egyik településen sincs. Ömlesztett hulladékot gyűjtenek. Becker-Pannónia Csanádpalota Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. Igen Nem Nem Igen Igen Igen Nem Nem Nem Igen Beszállított hulladék mennyisége 2003. A.08 Makó 341.S.72 Makó 9788. Hódmezővásárhely Nagyér Köztisztasági Kft. Hódmezővásárhely Földeák Köztisztasági Kft. szállításban és kezelésben közreműködő szerveknek kiküldött kérdőív. Az önkormányzatoknak kiküldött kérdőív és a hulladékgyűjtésben. Makói kistérség települési szilárd hulladékgazdálkodásának összesített jellemzői15 Település Hulladék-szállítást végző szervezet Szelektív hulladékgyűjtés léte (igen/nem) igen nem igen nem igen nem nem igen igen nem nem igen igen nem igen nem igen Dögkút léte (igen/nem) nem igen nem igen nem igen n.26 Makó 186.60 Hódmezővásárhely 90. A telepre beszállított szerves hulladék mennyisége kb.74 Hódmezővásárhely 187.14 Hódmezővásárhely 187. melléklet.82 Hódmezővásárhely 81.45 Hódmezővásárhely 730. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve öntömörítős hulladékbegyűjtő járművel. Csongrád Megyei Klárafalva Településtisztasági Kft.S.65 Hódmezővásárhely 1282. szállításban és kezelésben közreműködő szervezetek körében végzett kérdőíves felmérés. 18 . Becker-Pannónia Makó Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft.78 Hódmezővásárhely 272. Becker-Pannónia Kövegy Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. Csongrád Megyei Maroslele Településtisztasági Kft.9 Hódmezővásárhely 1284.

vállalkozói szerződés keretében gondoskodik. Az állati hulladékok elszállítását és kezelését – önkormányzati szerződés keretében – a Hódmezővásárhelyen üzemelő ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. A gyűjtőhelyekre jellemzően a lakosság szállít. 2001. év folyamán felülvizsgálta. A Makón működő gyepmesteri telep funkciója részben a település belterületén kóborló ebek befogása. Az állati hullák elhelyezésére szolgáló dögkút 8 településen üzemel.Terra Studio Kft. 19 . Több esetben a körülkerítés hiányzik. többször szabálytalanul folyik. Mennyiség (kg) 87 715 79 461 88 005 44 620 A térségben működő állati hulladék gyűjtőtelepek jellemzői: • Apátfalva o o o o o Hrsz. Az önkormányzat kötelező állategészségügyi feladatainak ellátásáról a Makói Kommunális és Közbeszerzési Kht. elsősorban termelési hulladékok hasznosításában vesz részt). 2002. illetve az elszállításnál gyepmesteri felügyeletet. és miután a kisebb települések nem tudnak állandó felügyeletet biztosítani a lerakás ad hoc módon.: 0107/33 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. Hulladékfeldolgozásra szakosodott vállalkozás csupán Földeákon és Makón van (DélMagyarországi MÉH. Jellemzően a átmeneti tárolási és gyűjtési technológia egyedi kiszállítást. de külön szerződések keretében vállalkozások is használják a telepeket. évben 581 980 kg Magyarcsanáddal közösen használják 16 Forrás: Makói Kommunális és Közbeszerzési Kht.– a szerződés értelmében – a szolgáltatóval közösen teremti meg a működtetés létesítményi. végzi. Az állati hullák elhelyezésére szolgáló létesítmények legtöbbje felülvizsgálatra szorul. 2003. majd fertőtlenítést foglal magába. szállítás gyepmesteri felügyelettel Ellenőrzés: állat-egészségőr felügyeli a működését Keletkezett hulladék: 2003.06. Makó gyepmesteri telepre beszállított állati tetemek mennyisége16 Év 2000. részben az állati hullák ártalmatlanítása. eszköz és személyi feltételrendszerét. A beszállított mennyiségek mintegy 90-95%-át a lakosság állati hulladékai teszik ki. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A rendszeres hulladékbegyűjtés mellett legalább évente egyszer minden településen az önkormányzatok és az érintett szolgáltatók lomtalanítási akciót szerveznek.30. A gyepmesteri telep jogszabályban előírt követelményeknek való megfelelését Makó Város Önkormányzata 2004.

Terra Studio Kft.02.: 095/5 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. 2003-ban keletkezett tetem mennyisége: 88005 kg Állati hulladékok gyűjtésére szolgáló eszközállomány: T25 traktor kapcsolt szállítóeszközzel nagy nyomású tisztítógép (sterimob) 3 konténer permetezőgép (fertőtlenítésre) 20 • Földeák: A dögkút lezárásra került. évben keletkezett és elszállított tetem mennyisége: 14695 kg Hrsz. szállítás felügyelettel o 2003.: 10315/2 . ott konténeres gyűjtés történik o o • Királyhegyes: o o • Kiszombor: o • Makó: o o . átlag 7 havonta 2003-ban 50471 kg tetem keletkezett csak Csanádpalota használja Hrsz. szállítás gyepmesteri felügyelettel önkormányzat üzemelteti ATEV szállítja el. az üzemeltető az önkormányzat) o o Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés nyitvatartási időben gyepmesteri felügyelettel o o o o o 1998. szállítás gyepmesteri felügyelettel o o 2003. Makó Járandó 9. tulajdonában.10-től üzemel.: 0211/8 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • Csanádpalota: o o o o o o Hrsz. szállítás gyepmesteri felügyelettel az állati hulladékgyűjtő hely áthelyezése kötelező a nemzetközi határátkelőhelyhez vezető út miatt: a kijelölt új terület a régi szilárdhulladék lerakó területén o 2003-ban keletkezett tetem mennyisége: 19 074 kg Hrsz.: 0118/5 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés.: 05431 (Kiszombori Zombortej Kft. évben keletkezett és elszállított tetem mennyisége: 52 864 kg Földeák és Óföldeák települések használják Hrsz. Területe: 7172 m2 Tulajdonos: Makói Kommunális és Közbeszerzési Kht.

: 022/2 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. Klárafalván és Ferencszálláson épült ki. FOLYÉKONY TELEPÜLÉSI HULLADÉK Szennyvízcsatorna hálózat a térségben Makón. próbaüzemelése folyamatban van. saját tisztítójában kezelik (megszűnése esetén a jogutódjára hárul a szerződésben vállalt kötelezettség). egyedi megállapodások alapján vállalkozások is helyezhetnek el tetemeket a gyűjtő helyen • Pitvaros dögkút: o o o o o o o o A szervesanyag hasznosítása alacsony mértékű.2. Potenciális környezeti veszélyforrást jelentenek a térségben található. szállítás gyepmesteri felügyelettel 2003. melynek jelenleg próbaüzemeltetése folyik. A Makói Regionális Hulladéklerakó Telepen csupán a kommunális hulladékba keveredett veszélyes hulladékok átmeneti tárolására van lehetőség. szervezett veszélyes hulladékgyűjtésre nem. engedéllyel rendelkező szolgáltató legközelebb Szegeden működik. a komposztált hulladék minősítés után mezőgazdasági célra hasznosítható.Terra Studio Kft. Veszélyes hulladék szállítására szakosodott. A kommunális hulladék becsült összetétele szerint annak kb. így a keletkező veszélyes hulladék elszállítása igen magas költségvonzattal bír. évben 23 802 kg tetem keletkezett más település nem használja. figyelembe véve a keletkező kis mennyiséget és a szállítási távolságot. 21 . évben 24 463 kg hulladékot szállítottak el külterület 022/2 hrsz területe 727 m2 lakossági beszállítás önkormányzati kezelésű ATEV szállítja el heti kétszer felülvizsgálatra szorul 2003. Utóbbi két település esetében a hálózat 2004-ben létesült. 4. rekultiválatlan és illegális hulladéklerakók. akkumulátorok). A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • Maroslele: o o o Hrsz. 35-40%-a biológiai úton lebomló anyag. Nincs megoldva a veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése és elhelyezése (elhasználódott elemek. A települési szennyvizeket – az önkormányzattal kötött szerződés alapján – a Németh Toll Kft. A Makói Regionális Hulladéklerakón kialakításra került egy szárazeljárásos GORE rendszerű komposztáló rendszer.

6 000 m3-es.0 100.17 Település Lakások száma 280 1 500 257 1 678 264 1 466 362 1 622 183 253 720 11 692 950 270 259 165 682 22603 Csatornahálózatba bekötött lakások száma aránya (db) (%) 0 0 0 0 264 0 0 0 183 0 0 2 625 0 0 0 0 0 3072 0.0 14 Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Makó város szennyvízcsatornáinak átlagos kora 20 év.0 22.0 100. A szennyvízszikkasztó aknák száma a településen meghaladja az 5 000 db-ot.0 0. 1 200 – 1 500 m3/nap kapacitású.Terra Studio Kft. 200 m3 szippantott szennyvizet képes fogadni. 22 .0 0. a 35 évnél idősebb vezetékek csak felújítást követően tölthetik be szerepüket. Elsőként az 1963-ban üzembe helyezett ipari szennyvízcsatorna felújítása válik szükségessé. melynek tervei már elkészültek. 17 Forrás: Kérdőíves felmérés. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Csatornázási mutatók a Makói kistérségben 2003.0 0.0 0.0 0. A tisztító SBE ICEA-s rendszerű.5 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0. A tervezett fejlesztésekhez a megnövekedő biológiai terhelés miatt kapacitásbővítésre lesz szükség.0 0.0 0.

Terra Studio Kft.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve

Vízhasználat és szennyvíztisztítás a Makói kistérségben18 2003.
Ivóvíz Település Értékesített víz19 (m3) Beszállított szennyvíz (m3)20 Kijelölt közszolgáltató (2004.) Békés Megyei Víziközmű Kft. Makó-Térségi Vízközmű Kft. Békés Megyei Víziközmű Kft. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. A szolgáltató kiválasztása folyamatban Makó-Térségi Vízközmű Kft. Makó-Térségi Vízközmű Kft. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. A szolgáltató kiválasztása folyamatban Makó-Térségi Vízközmű Kft. Makó-Térségi Vízközmű Kft. Makó-Térségi Vízközmű Kft. Szennyvíz A szennyvíztisztító telep helye 2004. évtől Tótkomlós Makó 2004. évtől Tótkomlós Makó, 2004. évtől Mezőhegyes Klárafalva Makó. Makó Makó Klárafalva Makó Makó Makó. n.a. 70 45 44,1 Makó n.a. n.a. 75 0 0,0 0,0 Elszikkasztott szennyvíz becsült részaránya21 (%) 60 30 60 70 0 85 0,5 0,2 2,2 Beszállított szennyvíz az értékesített víz %-ában 0,0 0,4 0,0 0,0

Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó n.a. n.a.

17 252 n.a. 146 385 16 312 n.a. 119 754 n.a. 127 280 21 675 176 516 n.a. 19 339 62 464 n.a.1 287 265 560 324 1 574 53 3 920 Makóra: 4 597

Makó-Rákos

Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros

Makó szippantott Makó-Térségi Vízközmű 4 149 szennyvizével Kft. együtt: 9 681 Csongrád Megyei 87 293 114 Településtisztasági Kft. 17 715 25 793 23 805 52 877 n.a. Makóra: 2 Juhász Gábor Makóra: 14 Csongrád Megyei Településtisztasági KFT 22 nincs kijelölt közszolgáltató Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.

Makó Makó, 2004. évtől Tótkomlós Makó, 2004. évtől Mezőhegyes Makó 2004. évtől Mezőhegyes n.a.

50

0,1 0,0

98 90 95

0,1 0,1 0,0

A jogszabályban22 foglalt kötelezettségeknek megfelelően 15 000 le feletti terhelésű agglomerációkban 2010., 2 000 – 10 000 le közötti terhelésű agglomerációk esetében 2015. év végéig ki kell építeni a gyűjtőhálózatot és az elvezetett szennyvíz legalább II. fokozatú (biológiai) tisztítását is meg kell oldani. A kistérség településeinek többsége a 2 000 le alatti
18 19 20 21 22

Forrás: Makó-Térségi Vízközmű Kft. A több évre visszamenőleges térségi víztermelési és értékesítési adatokat melléklet tartalmazza. A több évre visszamenőleges Makói szennyvízelvezetési és értékesítési adatokat melléklet tartalmazza. Az önkormányzatok által becsült adat.

163/2004. (V. 21.) Kormányrendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási megvalósítási programról szóló 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet módosításáról.

23

Terra Studio Kft.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve

terhelésű kategóriába tartozik, ahol keletkező szennyvizek kezelésének megoldása – a jogszabály szerint – nem élvez prioritást.
Szennyvíz-elvezetési agglomerációk23 a Makói kistérségben
Az agglomeráció besorolása 15 000 lakosegyenérték feletti terhelésű terület Makó Az agglomeráció központja Az agglomerációt alkotó további települések Apátfalva Földeák Kiszombor Magyarcsanád Maroslele Az agglomeráció lakosegyenértéke

51 353

2 000-10 000 lakosegyenérték közötti terhelésű terület 2 000 lakosegyenérték alatti terhelésű terület

Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Királyhegyes Klárafalva Nagyér Nagylak Pitvaros Kövegy Óföldeák

3 286 537 507 726 1 187 620 619 1 541

Ferencszállás

Kimaradt települések

A térségben elsőként megvalósuló Makói agglomeráció szennyvízcsatorna-beruházásához minden település rendelkezik engedélyes csatornázási tervvel, így a beruházás 2007-ben megkezdődhet a kohéziós alap forrásainak bevonásával. A 2 000 le alatti terhelésű területek közül két esetben adott a szennyvíztisztítás lehetősége: Nagylak esetében a határátkelőnél kiépült 50 m3/nap a kapacitású tisztítót lehet számításba venni, melynek felújítása és bővítése az Állategészségügyi Állomás többlet igényeinek kielégítésére folyamatban van. A tisztító további bővítéssel alkalmassá tehető a települési szennyvíz fogadására is (a településen napi 150 l/fő normatív kibocsátással számolva naponta 98 m3 kommunális szennyvíz keletkezik). Óföldeákon a szociális otthon rendelkezik saját tisztítóval, melyből a Katona-érbe vezetik a tisztított szennyvizet. A tisztító olyan módon lett kialakítva, hogy az viszonylag kisebb ráfordításokkal a településen keletkező szennyvizek befogadására is képes. A kistérség északkeleti településcsoportja már többször pályázott közösen szennyvíztisztító építésére. A Csanádpalotára tervezett objektumra létesítési vízjogi tervek készültek. KAC pályázaton kétszer is nyertek támogatást, de a többi forrást nem tudták mellétenni. Ma már nem együtt tervezik megoldani a szennyvízkezelést.

23

163/2004. (V. 21.) Kormányrendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási megvalósítási programról szóló 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet módosításáról.

24

Terra Studio Kft.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve

Makó-Rákos településrész és Királyhegyes község esetében a távolság és az alacsony kibocsátások miatt nincs esélye rentábilis megoldásnak. Az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján illegális szennyvízbekötések a településeken nincsenek. Lakossági vélemények alapján a szippantott szennyvizet alkalmanként a Marosba ürítik a begyűjtő járművekből, amely jelentős mértékben szennyezi a folyóvizet. Makó város tisztított szennyvizeinek befogadója a Maros. Az új tisztító telep üzembe helyezését követően – a technológiai váltásnak köszönhetően – a bevezetett tisztított szennyvíz minősége jelentősen javult, minősége minden tekintetben megfelel az előírásoknak. A volt gépgyári strand alatti bevezetés megszűnt, így ezen akadály az üdülőterület bővítése elől elhárult. A szennyvíztelepen keletkező szennyvíziszap (2002. évben 1 300 m3) minőségét tekintve mezőgazdasági felhasználásra alkalmas. A makói lerakónak jelenleg nincs engedélye a szennyvíziszap fogadására, így az iszap a hódmezővásárhelyi A.S.A. hulladéklerakójára kerül. A makói lerakón komposztáló üzemel, amely azonban nem tud napi 9 m3–nél több szennyvíziszapot fogadni a jelenleg nem megfelelő keverési arányok miatt. Megoldatlan az állattartó telepek és a speciális szennyvizek elhelyezése is.

4.3.
1.

A TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK
Becker-Pannonia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. telephely: 6900 Makó, Széchenyi tér 7. tel./fax: +36 (62) 510-170 e-mail: mako@becker-pannonia.hu web: www.becker-pannonia.hu alapítva: 1998. (makói üzem) tulajdonviszonyok: Jakob Becker GmbH. & Co. KG. és magyarországi magánszemély üzemvezető: dr. Geráné Mészáros Mária foglalkoztatottak száma: 17 (makói üzem) érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • • • • Fém visszanyerése hulladékból Nem fémtartalmú hulladék visszanyerése hulladékból Alap- és hulladék anyag nagykereskedelem Külkereskedelem Vegyi áru kiskereskedelem Vas-, mûszaki-, üvegáru kiskereskedelem
25

Maroslele. Cserzy Mihály u. és csapadékvíz elvezetési szolgáltatás Települési hulladékok kezelése. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Makón külön szerződés alapján heti 2 kommunális hulladék szállítása: Apátfalva.Terra Studio Kft. Nagylak. Kiszombor. könyvvizsgálói.A. Nagylak. 90% magántulajdon ügyvezető igazgató: Nagy György foglalkoztatottak száma: 60 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • szennyvíz-. adószakértõi tevékenység Üzletviteli tanácsadás Településtisztasági szolgáltatás Egyéb szennyvízkezelési. Ferencszállás.hu web: www. beletartozik a: o o • a kommunális veszélyes hulladék kezelés.kszgysz. telephely: 6724 Szeged.S. tel. kommunális kommunális szilárd hulladék: hetente. Pitvaros 3. tel. kéthetente kommunális szennyvíz tengelyen történő szállítása: Csanádpalota. köztisztasági tevékenység • • • 3 db öntömörítős. 32. A. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 1 konténerszállító gépjármű 1 önrakodós gépjármű hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: a szállítás gyakorisága: heti legalább 1. Kövegy. Csanádalberti. szállítás és szelektív gyűjtés hulladékkezelés. Maroslele./fax: +36 (62) 535-780 / 535-790 e-mail: asa@vnet.htm alapítva: 1994. Pitvaros kommunális hulladék szállítása: Ambrózfalva. konténeres.hu/csongrmt.hu 26 . Csanádpalota. Makó 2. multiliftes./fax: +36 (62) 550-027 e-mail: ttkft@vnet. Klárafalva. Óföldeák. melybe hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: 24-25 gépjármű (szippantó autó. köztisztasági szolgáltatás. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. tulajdonviszonyok: 10% önkormányzati. Lázár utca 10. Kiszombor. telephely: 6800 Hódmezővásárhely. platós szállító) hulladékszállítás gyakorisága: szennyvíz: igény szerint. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • Hulladék anyag kiskereskedelem Számviteli.

külterület 033/29 hrsz. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 3 db MERCEDES öntömörítős.hu/asahodkt. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 3 db MERCEDES absetzkipper 1db STEYR abrollkipper hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: a szállítás gyakorisága: kéthetente kommunális hulladék szállítása: Földeák. tel. kezelése közúti teherszállítás hirdetés máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás 2 db DAF típusú szippantó tgk.kszgysz.02. síkosság-mentesítés 2 db STEYR öntömörítős.T. Hungária Holding. kezelés (TEÁOR 90.S. Variopress öntömörítős. kisebbségi tulajdonos: Hódmezővásrhelyi Vagyonkezelő Rt.) úttisztítás. szennyvíz gyűjtése. Laczi és Fiai Településszolgáltató Kft. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve web: www.03.Terra Studio Kft. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 1 db MULTICAR öntömörítős. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 1 db M. tulajdonviszonyok: magántulajdon ügyvezető: Laczi Zoltán foglalkoztatottak száma: 10 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • • • hulladékgyűjtés.U. 27 hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: .A. telephely: 6758 Röszke. -kezelés. igazgató: Reith Imre foglalkoztatottak száma: 49 érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • • • • • • hulladékgyűjtés.tiszanet./fax: +36 (62) 573-514 / 573-515 e-mail: szipu@mail.htm alapítva: 1994 tulajdonviszonyok: többségi magántulajdon: A.hu web: alapítva: 2000. Nagyér 4.

1 db Kamaz hullaék begyűjtésre alkalmas tgk. 1 db Liaz hulladék begyűjtésre alkalmas tgk./fax: +36 (62) 211-177 e-mail: makoviz@makoviz. tulajdonviszonyok: 100% magántulajdon foglalkoztatottak száma: 1 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • emésztőgödörből származó iszap szállítása 1 db IFA W50 LA/F gépjármű hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: kommunális szennyvíz tengelyen történő szállítása: Ambrózfalva. 28.Terra Studio Kft. tulajdonviszonyok: önkormányzati tulajdon (16 önkormányzat) ügyvezető igazgató: Medgyesi Pál foglalkoztatottak száma: 110 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • önkormányzati víziközművek és szennyvízközművek kezelése. 1 db Csatornamosó a szállítás gyakorisága: az ellátott településeken 2 hetente kommunális hulladék szállítása: Királyhegyes.hu alapítva: 1994.makoviz. Makó-Térségi Víziközmű Kft. telephely: 6900 Makó./a tel./fax: +36 (30) 239-5017 e-mail: web: alapítva: 2004. 1 db IFA L60 konténeres tgk.és Csatornamű Vállalat makói üzemegységéből alakult. Csanádalberti. tel.hu web: www. (Pitvaros) 6. Juhász Róbert egyéni vállalkozó telephely: 5949 Tótkomlós. felügyelete szippantott szennyvíz szállítása szennyvíztisztítás hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: 28 . üzemeltetése. 8. Nagyér. Kossuth u. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • 1 db DAF típusú konténeres tgk. Tinódi u. Magyarcsanád 5. A Csongrád Megyei Víz.

Királyhegyes.259 tel. de még nem volt beszállítás Csanádpalota: 4 alkalom Földeák: 7-9 alkalom Királyhegyes: 4 alkalom Kiszombor: 4 alkalom Makó: 8-10 alkalom Maroslele: 9 alkalom Pitvaros: 4-6 alkalom 29 .készítmény. tulajdonviszonyok: 100% állami tulajdonú részvénytársaság igazgató: Szabó Gábor foglalkoztatottak száma: 137 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • hulladékgyűjtés. de még nem volt beszállítás Apátfalva: 4 alkalom Csanádalberti van szerződés./fax: +36 () e-mail: hodmezo@atev.Terra Studio Kft. ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • 1 kamerás csatornavizsgáló gépjármű 1 WOMA rendszerű nagynyomású tisztító 2 szippantó autó 1 konténerszállító gépjármű a térségben a következő településeken végez hulladékkezelési tevékenységet (kommunális szennyvíz közműves és tengelyen történő szállítása): Apátfalva. gyártás 1 db MAN 18232 spec.hu web: alapítva: 1951. Magyarcsanád. telephely: Hódmezővásárhely. kezelés hús-. baromfihús. Makó 7. Földeák. hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: a térségben a következő településeken végzi az állati tetemek elszállítását a következő gyakorisággal (havonta): • • • • • • • • • • Ambrózfalva: van szerződés. Kutasi út 1232/b Pf.

dögkutak problematikájának megoldása híján az élővizek. ivóvíz-minőségi. feldolgozóüzemekbe kerülnek Több településen is indultak szelektív hulladékgyűjtési programok A térség által igénybe vett hulladéklerakók és gyűjtőhelyek üzemeltetői jelentős fejlesztéseket terveznek a hulladékhasznosítás feltételeinek megteremtése céljából A települések erőfeszítéseket tesznek az illegális és lezárt lerakók. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 5. talajok és talajvizek elszennyeződése közegészségügyi. sok helyen az illegális állati hulladék elhelyezése ellenőrizetlen formában tovább folyik Az állati hulladékok gyűjtésére kialakított átmeneti tárolók nem felelnek meg az előírásoknak Erősségek • • • • • • • Minden településen kialakult a rendszeres hulladék-begyűjtés megfelelő formája A begyűjtött hulladékok a hatályos előírásoknak megfelelő.Terra Studio Kft. korszerű lerakókra. talajdegradációs problémák jelennek meg • A települések saját fejlesztési források híján nem lesznek képesek a problémák megoldásának műszaki hátterét pályázati forrásokból sem biztosítani Lehetőségek • • A lakosság környezeti tudatossága általában véve nő Egyre jelentősebb nemzeti és európai uniós források állnak rendelkezésre környezetvédelmi projektekre. lezárt lerakók Az illegális lerakás a lezárt lerakókon és egyéb helyeken jellemző problémája a településeknek Több lezárt dögkút rekultiválatlan. a gyűjtő.és begyűjtő-hálózat elégtelensége. kiemelten a hulladékgazdálkodás korszerűsítésére 30 . konkrét problémáinak felmérésére és kezelésére Több településen is konkrét tervek vannak a csatornázottság növelésére. víztisztasági. a szennyvízkezelés megoldására Veszélyek • A folyékony kommunális hulladékok és illegális lerakók. dögkutak problémájának megoldására Több település is erőfeszítéseket tesz környezeti állapotának. valamint a feldolgozóipari kapacitások hiányossága miatt kezdeti fázisban van • • • • • A térségi hulladékgazdálkodás szinte egyetlen eszköze a lerakón történő ártalmatlanítás Szinte minden településen találhatók rekultiválatlan. SWOT ANALÍZIS Gyengeségek • • • A keletkező hulladékok pontos mennyisége és összetétele ismeretlen Az alacsony csatornázottságú térségben a folyékony hulladék kezelése megoldatlan A szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás a megfelelő lakossági hozzáállás.

amely a térségben is a gazdasági teljesítőképességének növekedését eredményezi. hiszen ezek nagyban függenek az igen költséges szennyvízcsatorna és tisztító építési beruházások megvalósulásától. hanem a hulladékok hasznosítási arányának erőteljes növelése. Ezek közül a térségre vonatkozóan kiemelhető az országos átlaghoz viszonyított alacsony gazdasági teljesítmény. A szennyvíztisztítást érintő hatályos rendeletek szerint és a térségi adottságok figyelembevételével a makói szennyvíz-agglomeráció csatornázására és a kapcsolódó tisztítási kapacitások kiépítésére.1. valamint Nagylak (a határátkelő tisztítójához kapcsolódva) 31 . amely végső soron a teljes. szállítmányozás. A jövőben az ország gazdasági fejlődésének térbeli struktúrája várhatóan kiegyenlítettebbé válik. Magyarországon általános jelenség. A hulladékok mennyiségének növekedése a gazdaságitársadalmi fejlődés velejárója. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK A keletkezett hulladékokkal kapcsolatos általános cél. illetve a bekötési hajlandóság milyenségéről. volt lerakók és illegális lerakók felszámolása mellett a települési folyékony hulladék problémájának a megoldása a legfontosabb prioritásként jelenik meg. amely mellett a feldolgozóipar. lerakással ártalmatlanított hulladék mennyiségének párhuzamos csökkenésével kell járjon. ennek következtében a csomagolási. ez elsősorban a papír és műanyag hulladékok esetében jelent jelentősebb növekedést.Terra Studio Kft. 6. illetve a szolgáltatásokhoz kötődő hulladékok mennyisége növekszik. Ezzel párhuzamosan a gazdaság. A szennyvíziszapok és települési folyékony hulladékok mennyiségének növekedése igen nehezen becsülhető. beruházások fellendülésével – az országos tendenciákkal ellentétben – a térség mezőgazdasági jellegéből fakadóan – nem várható a szervetlen mennyiségnek csökkenése. hogy a hulladékgazdálkodási korlátozások önmagukban ne akadályozzák a halmozottan hátrányos helyzetű kistérség gazdasági-társadalmi fejlődését. a hulladékgazdálkodási célok között az elhagyott. 2010 A hulladékok mennyiségének növekedése több tényező függvénye. eredetű. NÖVEKEDÉSI CÉLOK A TERVEZÉSI IDŐSZAK VÉGÉIG. valamint a térség dominánsan vidéki agrár jellege. Ezen túlmenően. illetve 5%). A HULLADÉK VÁRHATÓ MENNYISÉGE. A termelési eredetű hulladékok tekintetében a gazdaság fejlődésének felgyorsulása és a hagyományos agrárjelleg miatt a mezőgazdasági (beleértve az állati és növényvédő szer hulladékokat is) és inert szervetlen hulladékok növekedése várható (10%. mobilitás növekedése a fém és elektronikai hulladékok és gépjármű-hulladékok mennyiségének növekedését eredményezi (5%). felhalmozott hulladékok. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 6. a térség környezeti és gazdasági-társadalmi adottságaival összhangban nem elsősorban a keletkezett hulladékok mennyiségének a csökkentése jelenik meg fontos szempontként.

03 A különböző hulladékok növekedési aránya a kistérségben. Összesített növekedési cél a kommunális szilárd és folyékony hulladékok esetében (lakosságszámra vetített arány.gépjármű.ügyi hull.05 Csomagolási hull.37 Üveg 1. mennyiségük 3. MENNYISÉGI CÉLOK.03 Inert. Települési szilárd hulladék összetevői Papír 1. kezelésük és ártalmatlanításuk jelenleg is a regionális rendszerekhez kapcsolódva folyik. kok vek 1. a megnövekedett mennyiségek nem indokolnak külön intézkedést. A bekötési hajlandóság javulását figyelembe véve a folyékony települési hulladékok mennyisége ezen településeken az összes mennyiség 30%-ra becsülhető. elemek 1 Elektroni. 1.66 Települési szilárd hulladék összetétele (t%).15 Állati eredetű hull. A HULLADÉKOK VÁRHATÓ MENNYISÉGE. A folyékony települési hulladékok mennyiségének növekedése a vízfogyasztás növekedésének függvénye. szervetlen 0.5 1 Biomassza 1. 2010 Elérendő cél: a hulladékok mennyisége és annak növekedési üteme a gazdasági teljesítőképesség növekedésével és a társadalmi fejlődés ütemével azonos szinten. Az egyéb veszélyes és termelési hulladékok keletkezése regionális szinten sem számottevő.03 Textil 1.05 1.KiselejEgészségkai tezett hulladé.05 1. 2010 Hulladék típusa Papír Műanyag Szerves Textil Üveg Veszélyes Kiemelt hulladékok PCB és PCT tartalmú hull.18-ra.51 Műanyag 1.1 Gumihulladék 1.15 Akkumulátorok. a tervezési időszak alatt átlagosan 5%-os növekedés várható. 1.8 tonna/évről 4. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve és Óföldeák (a szociális otthon tisztítójához kapcsolódva) csatornázására kerülhet sor a tervezési időszak alatt. illetve 150 tonna/évről 165-re módosul. A növényvédő szer és kórházi hulladékok mennyisége növekedésének esetében egyaránt 10% növekedés várható. a térségben keletkező mennyiségek a regionális hulladékgazdálkodási tervben meghatározott programokhoz kapcsolódva történő kezelése javasolt. 2010/2004): 1.05 Növényvédő szerek és csomagolóanyagaik 1. 2004-2010.37 Szerves 1.05 6. 0 Hulladékolajok 1. de 32 . a keletkező szennyvíziszap mennyiségének 70%-os növekedése mellett.2 Hulladék mennyisége 22 8 40 4 4.Terra Studio Kft.2.55 Veszélyes kommunális hulladék 1.

2.1.Terra Studio Kft. 2010.2. Főbb hulladéktípusok Fő hulladéktípusok (t/év). Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Települési Települési Kommunális szilárd folyékony szennyvíziszap24 hulladékok hulladékok24 227 1389 218 1386 273 1408 295 1804 218 203 663 10581 943 268 269 210 663 21018 18115 46111 17128 125742 40093 22759 55603 20306 19676 705002 27497 18601 8125 7499 55521 1187776 2210 34 34 2278 6. 6. a jelen mennyiségi célok tájékoztató jellegűek. A keletkezett hulladékok pontos mennyiségének meghatározását mihamarabb el kell végezni. 33 . Miután a keletkezet hulladékok mennyisége pontosan nem ismert pontosan (2. fejezet). felülvizsgálatuk a pontos adatok ismeretében szükséges.2. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve elérendő célként az országos átlagok alatt alakuljon. Települési szilárd hulladékok összetevői A települési szilárd hulladékok összetevői (t/év). kommunális hulladék szervetlen 2 14 2 14 3 14 3 18 46 285 45 284 56 289 60 370 A tervezett csatornázási programok alapján. Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor 24 Papír 50 306 48 305 60 310 65 397 Műanyag 18 111 17 111 22 113 24 144 Szerves 91 556 87 554 109 563 118 722 Textil 9 56 9 55 11 56 12 72 Üveg 10 63 10 62 12 63 13 81 Veszélyes Inert. 2010.

a jelenleg keletkező mennyiségek ismeretének hiányában.3. A HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ CÉLOK Az Országos Hulladékgazdálkodási terv céljaival összhangban térséget érintő. Kiemelt hulladékáramok A kiemelt hulladékáramokra mennyiségi célok konkrét meghatározása nem lehetséges.2.Terra Studio Kft. illetve az egyes gazdálkodók esetében a külön. nem komposztálható hulladékok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. A mennyiségeket – a fentiekben meghatározott növekedési célokkal összhangban – a közeljövőben a keletkezett hulladékmennyiségek mérését célzó intézkedés eredményeire alapozva kell meghatározni.3. szervetlen települési szilárd hulladékok PCB és PCT tartalmú hulladékok Hulladékolajok Kiselejtezett gépjárművek Egészségügyi hulladékok Állati eredetű hulladékok Növényvédőszerek és csomagolóanyagaik Gumihulladék • A szelektív hulladékgyűjtő rendszer kialakítása A térség településein a szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítése 2008-ig: Amely a következő hasznosítási célok megvalósítását célozza: 34 . A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség 48 45 146 2328 207 59 59 46 146 4624 17 16 53 846 75 21 22 17 53 1681 87 81 265 4232 377 107 108 84 265 8407 9 8 27 423 38 11 11 8 27 841 10 9 30 476 42 12 12 9 30 946 2 2 7 106 9 3 3 2 7 210 45 42 136 2169 193 55 55 43 136 4309 6. és a térségben összesen keletkező a hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási célok a következők: • A veszélyes és ágazati. egyedi hulladékgazdálkodási tervben rögzített célokhoz: Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék Ágazati veszélyes hulladékok Inert. 6.

együtt kezelhető mennyiség.28 Települési Kommunális folyékony szennyvíziszap hulladékok 0.30 Kiemelt hulladékok Csomagolási hull.25 Települési szilárd hulladék összetevői Papír 0. Települési szilárd hulladékok 0. Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Települési szilárd hulladékok 63 389 61 388 77 394 82 505 61 57 186 2963 264 75 75 59 186 5885 Települési folyékony hulladékok 4529 11528 4282 31435 10023 5690 13901 5076 4919 176250 6874 4650 2031 1875 13880 296944 Kommunális szennyvíziszap 553 9 9 570 Települési szilárd hulladék összetevői (t/év). hasznosítási arányok. 2010.Terra Studio Kft. 2010. környezettudat. 0.) mellett a következő ábrán látható: Hasznosítandó hulladékok mennyisége (t/év).25 Textil 0. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Kistérségen belül kitűzött hasznosítási célok.51 Műanyag 0.08 Üveg 0.25 0. Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Papír 25 156 24 156 31 Műanyag 11 68 11 68 13 Szerves 23 139 22 139 27 Textil 1 4 1 4 1 Üveg 3 19 3 19 4 35 .61 Szerves 0. 2010. stb.50 A fenti hulladékfajták 2010-ben becsült összesített hasznosítandó mennyisége településenként a Makó központú begyűjtési rendszer racionális kialakítása (szállítási távolságok.65 Biomassza 0.

4. Ezeken a településeken a szennyvizek kezelésének megoldása – a nemzeti fejlesztési tervek szerint – 2015 után történhet meg. A HASZNOSÍTÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ KAPACITÁSOK KIALAKÍTÁSÁNAK CÉLJAI. ahol adott a lehetőség a szükséges fejlesztések megvalósítására. A hasznosító és ártalmatlanító kapacitások kiépítésének prioritásai: • A folyékony kommunális hulladék ártalmatlanítása és hasznosítása – tisztítókezelőmű kialakítása Makó-Rákos – Királyhegyes térségében A térség szennyvízkezelési problémáinak megoldása – a nemzeti prioritások és a helyi lehetőségek alapján – a tervezési időszak végéig csak a makói szennyvízagglomerációban. megoldásokat kell találni. Azon településeken. PRIORITÁSAI Az egyes hasznosítási kapacitások kiépítése a fent megadott szelektív gyűjtési-hasznosítási célokban meghatározott mennyiségeknek megfelelően minden településen kiépítésre kell kerüljön. A forráshiánnyal küszködő települések esetében a csatornázás és „szokásos” 36 .Terra Studio Kft. illetve szennyvíz-agglomerációk kialakítása javasolt. Óföldeákon és Nagylakon oldódhat meg a csatornahálózat kiépítésével és a tisztítókapacitások bővítésével. ahol a nemzeti tervek szerint 2015-ig nem szennyvízelvezető tisztító-kapacitások kiépítése. korszerűsítésével. Csanádpalotán. A térség többi településén a folyékony hulladékok begyűjtése és kezelése elsődleges feladat. az előkezelés tekintetében olyan már működő hulladékgazdálkodási központok fejlesztése célszerű. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség 158 33 202 24 23 74 1187 106 30 30 24 74 2358 69 14 88 11 10 32 516 46 13 13 10 32 1026 141 29 180 22 20 66 1058 94 27 27 21 66 2102 5 1 6 1 1 2 34 3 1 1 1 2 67 19 4 24 3 3 9 143 13 4 4 3 9 284 A kiemelt hulladékáramokra vonatkozó mennyiségi célok meghatározása az ismert hasznosítási arányok és a elvégzendő mérések eredményeire alapozva történhet. Ezen túlmenően. és amelyek kapcsolódnak azon hulladékgazdálkodási szervezetekhez melyekkel az adott települések a hulladék begyűjtésének folyamatában jelenleg is együttműködnek. azonban Királyhegyes és MakóRákos valósul esetében meg a a csatornázás hosszabb és távon sem nem oldható meg egyedi gazdaságosan. 6.

ILLEGÁLIS ÉS LEZÁRT HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA. illetve hosszabb távon – a térség más településeinek szennyvízkezelési feladatainak megoldása után – a két kisebb település/rész folyékony hulladék problémájának megoldását. amely meghatározza a térségi prioritásokat és a munkálatok elvégzésének sorrendjét. rekultivációja. gyűjtőpontok és átmenetitároló-kapacitások (hulladékudvarok) kiépítése. A kiépítendő létesítmények kapacitását a kialakítandó agglomerációkban keletkező ártalmatlanításra szánt hulladékok mennyiségéhez kell méretezni. • Az állati hulladék begyűjtési rendszerének kialakítása – átmeneti tárolók és agglomerációk létrehozása. kapcsolódás a hódmezővásárhelyi lerakó hulladékhasznosítást célzó fejlesztéseihez.és kezelőmű kialakítása települései ártalmatlanítási lehetőségét. Ezen információk alapján 2006-ig térségi rekultivációs tervet kell készíteni. amely alapján minden volt. REKULTIVÁCIÓJA A felhagyott hulladéklerakókkal. amely ki kell terjedjen: • • • • az elhagyott hulladékok. hogy 2010ig történjen meg az ilyen létesítmények teljes felszámolása. • Szelektív hulladékgyűjtő rendszer kialakítása.5. Óföldeákon és Nagylakon kívül keletkező folyékony hulladékok mennyiségéhez kell méretezni. valamint az ott található hulladékok mennyiségének és típusának meghatározására. Csanádpalotán. elhagyott szennyezés felszámolási és rekultivációs tervei is elkészülhetnek. elhagyott hulladékok hulladékgazdálkodási célja.Terra Studio Kft. tisztító. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve tisztítómű építésének alternatívája a folyékony hulladékok tengelyen történő szállítása biológiai folyamatokon a alapuló. hidrogeológiai jellemzésére. első lépésben ezek felmérése kell megtörténjék. az egyes helyszínek geológiai. A térségi folyékony hulladékok kezelése és a hosszú távú fejlesztési lehetőségek középtávon figyelembevételével biztosítja a térség Királyhegyes más Makó-Rákos szennyvizének térségében megfelelő kialakítandó alternatív folyékony hulladék befogadó-. 6. amely később a két település/rész igényeinek megfelelően módosítandó. A kiépítendő létesítmény kapacitását a makói szennyvíz-agglomerációban. Miután a lerakott mennyiségek. lezárt lerakók helyének meghatározására. a hulladékok fajtái ismeretlenek. lerakó. 37 . kis ráfordítást – igénylő tisztítókezelőművekbe. A FELHALMOZOTT-HULLADÉK TÁROLÓK. hulladékhasznosító agglomerációk létrehozása – a makói hulladéklerakó hasznosítási kapacitásainak fejlesztése. A kiépítendő létesítmények kapacitását a kialakítandó agglomerációkban keletkező hasznosítandó hulladékok mennyiségéhez kell méretezni. a tulajdonviszonyok tisztázására.

7. Ft/fő foly. INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A térségi rekultivációs tervben elsődleges prioritást kell kapjanak az elhagyott veszélyes hulladékok.1. Kövegy • Apátfalva. Nagyér. Magyarcsanád. Pitvaros • Csanádpalota. Csanádalberti. tanárok részére Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése Felelős Makó és Térsége Önkormányzati Társulás Makó és Térsége Fejlesztési Kht.Terra Studio Kft. beleértve . Királyhegyes. Települési önkormányzatok Makó és Térsége Fejlesztési Kht. és különös tekintettel a kiemelt hulladékáramokra Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása: • Makó • Ferencszállás. LAKOSSÁGI TUDATFORMÁLÁS Cselekvési program Térségi hulladék-monitoring program. Klárafalva • Ambrózfalva. Települési önkormányzatok Makó és Térsége Fejlesztési Kht. Óföldeák Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Nagylak • Földeák. A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Termelő vállalkozások 2004-2005 a jelenlegi kapacitással megoldható 2004-2005 nincs költségvonzata Települési önkormányzatok Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Hulladékgazdálkodási agglomerációk Érintett önkormányzatok Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Makó és Térsége Fejlesztési Kht. amely kiterjed az egyes településeken keletkezett hulladékok a keletkezés helyén történő mérésére a különböző hulladékfajták esetében statisztikai minta alapján. amely kiterjed: A felhagyott hulladéklerakókra Elhagyott hulladékra Állati hulladékok gyűjtésére használt területekre Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Hulladékgazdálkodási agglomerációk Érintett önkormányzatok Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2005-2006 5-8 millió Ft 38 . A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Termelő vállalkozások Települési önkormányzatok Makó és Térsége Fejlesztési Kht. A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Termelő vállalkozások Időzítés Költség 2005 4 M Ft Települési önkormányzatok Makó és Térsége Önkormányzati Társulás Makó és Térsége Fejlesztési Kht. TERVEZÉS. Maroslele. így különösen a kiszombori olajbányászati olajos iszap-tároló felszámolása. Települési önkormányzatok 2004-től 15 e. 2005 A kivitelezési költség 45%-a Térségi rekultivációs terv elkészítése. CSELEKVÉSI PROGRAM 7. Kiszombor. Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Közvetlen érintettek köre Lakosság Települési önkormányzatok Makó és Térsége Fejlesztési Kht.

Ft. Cselekvési program A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése Települési folyékony hulladék hasznosító és ártalmatlanító létesítmény kialakítása MakóRákos – Királyhegyes térségében Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein (ahol a lakosságszám meghaladja az 1000 főt) Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata. A BEGYŰJTÉST.Terra Studio Kft. HASZNOSÍTÁST ÉS ÁRTALMATLANÍTÁST ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK Az egyes létesítmények kapacitásának meghatározása a hulladéktípusokra vonatkozó mennyiségi és hasznosítási céloknak megfelelően kell történjék. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Települési rekultivációs tervek elkészítése. 2004-től 1-5 millió foly.millió Ft/db Települési önkormányzatok és a fenntartásukban működő oktatási intézmények Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek 2004-től Program foly./sziget 2004-2005 5-10 millió Ft/db 39 . kidolgozása: 50 e. szükség esetén azok lezárása. Ft. amely kiterjed: A felhagyott hulladéklerakókra Elhagyott hulladékra Állati hulladékok gyűjtésére használt területekre Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről Települési önkormányzatok Egyedi esetben a hátrahagyott hulladék tulajdonosa Települési önkormányzatok Egyedi esetben a hátrahagyott hulladék tulajdonosa Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok és a fenntartásukban működő oktatási intézmények Az oktatási intézményekben tanulók Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság 2006 3-5. Ft/db Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről 7. ill. lásd 7 fejezet: „Hulladékgazdálkodási célok”. fejlesztése Felelős Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Az érintett mikrotérségek hulladékgazdálkodási agglomerációi Az érintett önkormányzatok Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Közvetlen érintettek köre Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság Az érintett mikrotérségek hulladékgazdálkodási agglomerációi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Jelentős hulladéktermelő szervezetek Lakosság Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Időzítés Költség 2008-ig nincs költségvonzata 2006-ig 30-50 millió Ft 2008-ig 30 millió Ft/db 2006-ig 350-470 e.2. Ft/db 2005-től 1-5 millió foly.

mezőgazdasági. Ft/m2 A 6. zata nem ismert 40 .Terra Studio Kft. mint a komposztáló 2006-2010 9-11 e. Az ipari park menedzsment szervezete Külső beruházó Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Jelentős hulladéktermelő szervezetek Lakosság Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Üzemeltető szervezet Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Jelentős hulladéktermelő szervezetek Lakosság Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Jelentős hulladéktermelő szervezetek Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Egyedi esetben az elhagyott hulladék tulajdonosa Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Egyedi esetben az elhagyott hulladék tulajdonosa Lakosság Jelentős hulladéktermelő szervezetek Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010-ig 50-70 millió Ft 2007 15e Ft/tonna/év 2008-ig 55 millió Ft Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. fejezetben – Térségi hulladékgazdálkodási „Hulladékgazdálkodási célok” – koordinációs hálózat nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz 2004-től költségvon foly. elhagyott szennyezések felszámolása az elkészült térségi rekultivációs terv alapján Települési önkormányzatok Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Egyedi esetben az elhagyott hulladék tulajdonosa 2008-ig Technológiától függ. a zárt rendszer költsége 60-70%kal több. bálázó gép) hulladékgazdálkodási céloknak megfelelő fejlesztése és kialakítása a Makói Regionális Hulladéklerakóban Makó Város Önkormányzata Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Üzemeltető szervezet A komposztáló kapacitások növelése a makói hulladéklerakón Szelektív hulladék átrakó és előkezelő állomás létesítése a Makói Regionális Hulladéklerakón a kapcsolódó logisztikai fejlesztésekkel. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Szelektíven gyűjtött hulladékelőkezelő kapacitások (tömörítő.és élelmiszeriparihulladékhasznosító-mű kialakítása a Makói Ipari Park területén Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Üzemeltető szervezet Makó Város Önkormányzata Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Üzemeltető szervezet Makó Város Önkormányzata Makó és Térsége Fejlesztési Kht. valamint a lakossági zöld hulladékok esetében kapcsolódva a hulladékhasznosítóműhöz Lakossági szerves hulladék-.

Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. A szennyvíz kezelésének megoldását jelenthetné a Csanádpalota központú rendszerhez való csatlakozás. A települési szilárd hulladékot gyűjti és Hódmezővásárhelyre szállítja a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. tanárok részére. altalaja agyagos. veszélyezteti a talajt.Terra Studio Kft. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. elhagyott szennyezések felszámolása. hiszen ennek megvalósulására jogszabályi garancia van. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TELEPÜLÉSENKÉNTI BONTÁSBAN 8. évtől a tótkomlósi szennyvíztisztító telepre szállítják. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. A település szennyvízkezelése megoldatlan: a szikkasztókból elszivárgó szennyvíz szennyezi a felszíni és felszín alatti vízkészletet és a talajt. Ez a jelenleg már növényzettel fedett lerakó potenciális szennyező forrás.. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. jelenleg földtakarással borított. Ambrózfalván a szelektív gyűjtés bevezetése megkezdődött. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. AMBRÓZFALVA TERV ÖSSZEFOGLALÁSA A község területén illegális hulladéklerakó nem található. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. a felszíni és felszín alatti vizeket. a régi hulladéklerakót 1997-ben bezárták. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Ambrózfalvát a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével.1. 41 . Ambrózfalva jelenleg nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem. A folyékony települési hulladék gyűjtésében közreműködő kijelölt közszolgáltató nincs. A szippantós kocsival összegyűjtött szennyvizet 2004. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése.

posta előtt. APÁTFALVA Apátfalván több területen történik illegális hulladéklerakás. A makói szennyvíz agglomeráció részeként a folyékony települési hulladék kezelése 2010-ig. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Apátfalvát a következők érintik: • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. a szippantott szennyvizet Makóra szállítja. melyek a műszaki védelem hiányában veszélyeztetik a környezetet. vasút mente. a volt MGTSZ gépműhely környékén. nádasokban. Nem megfelelően rekultivált. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Jelentős elkészítése. a 43-as út és a külterületi utak mentén. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Az igen magas számú (40) külterületi lakott helyek szennyvízkezelését – költségtakarékossági és műszaki okok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakításával kell megoldani. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. amelyből a tetemeket átmeneti tárolást követően a hódmezővásárhelyi ATEV hetente kétszer szállítja el. 42 . a hulladékot Makóra szállítja. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Jellemzően szemetes helyek a boltok környéke. elhagyott hulladék van a felhagyott agyagbánya területén.. ilyen az iskolánál található fűtőolaj tartály és a TÜZÉP telepen található gázolaj tartály. 8. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek Térségi rekultivációs terv elkészítése. végzi. A hulladék gyűjtését és szállítását a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. Apátfalván jelenleg nincs megoldva a kommunális szennyvízkezelés: a keletkező folyékony hulladék túlnyomó többsége elszikkad. Több ilyen terület található a Maros partján.2. ezzel szennyezve a talajt és a vizeket. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató a Makó Térségi Vízközmű Kft. a csatornahálózat kiépülésével megoldódik. a magántulajdonú erdőkben. parkolók. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása.Terra Studio Kft. A 6. így potenciális szennyezőforrás a felhagyott lerakó. A településen felülvizsgálatra szoruló dögkút található. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Apátfalván szelektív gyűjtés nem került bevezetésre.

a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítják. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről.Terra Studio Kft. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. elhagyott hulladék vagy nem megfelelően rekultivált. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Jelenleg nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem.3. melynek megvalósulását jogszabály garantálja. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. CSANÁDALBERTI Csanádalberti területén illegális lerakó. A településen megindult a szelektív hulladékgyűjtés. felhagyott hulladéklerakó nem található. Települési rekultivációs tervek elkészítése. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Térségi rekultivációs terv elkészítése. A szennyvízkezelés a településen nincs megoldva. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Csanádalbertit a következők érintik: • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. A szippantott szennyvizet 2004-től Tótkomlósra szállítják. végzi. Jelentős elkészítése. 43 . A külterületi lakott helyek esetében zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása szükséges. A kommunális hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. a szikkasztott szennyvizek szennyezik a talajt és a vizeket. A 6. elhagyott szennyezések felszámolása. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. tanárok részére. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. célszerű megoldás a Csanádpalotai rendszerhez való csatlakozás. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése.

régi temető. A Mezőhegyesi út mentén található régi. A lerakó alatt a talaj agyagos. A település területén felülvizsgálatra szoruló dögkút található. látja el. amelyben az állati hullák átmeneti tárolása történik. felülvizsgálata folyamatban van. Jellemzően szemetes helyek az üzletek környéke. Szennyvízkezelése jelenleg nincs megoldva: a szikkasztott szennyvizek a talajt és vizeket szennyezik. tanárok részére. mellékutcák. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében.Terra Studio Kft. A hódmezővásárhelyi ATEV hetente kétszer szállítja el a tartalmát. 44 . Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. azonban így is potenciális szennyezője a talajnak és felszíni / felszín alatti vizeknek. felhagyott lerakó nem megfelelően rekultivált. a közszolgáltatást a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. A kommunális hulladékot Makóra szállítják. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. buszmegállók. Agyagos altalaja bizonyos fokú védettséget biztosít. területe kerítéssel védett. A szennyvíz összegyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs.4. A szelektív gyűjtés bevezetése még nem kezdődött meg. Térségi rekultivációs terv elkészítése. a szippantott szennyvizet Makóra és Mezőhegyesre szállítják. A jogszabályi előírásoknak megfelelően települési szennyvíz csatorna és tisztító épül 2015ig. CSANÁDPALOTA Csanádpalotán illegális hulladéklerakó a kertek között és az utak mentén több helyen van. A mindenféle műszaki védelmet nélkülöző szemétkupacok veszélyforrást jelentenek az összes környezeti elemre. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. iskolák környéke és a régi szeméttelep. A 6. Jelentős elkészítése. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről.

Jelentős elkészítése. Térségi rekultivációs terv elkészítése. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. Megkezdődött a szelektív gyűjtés bevezetése is. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. A 6. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. A település szennyvízcsatornával 100%-ban lefedett.. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Ferencszállást a következők érintik: 45 . Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Települési rekultivációs tervek elkészítése. FERENCSZÁLLÁS Ferencszállás területén illegális lerakó. a Klárafalván működő tisztítóhoz csatlakozik. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. tanárok részére.Terra Studio Kft. elhagyott hulladék vagy nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó nincs. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Csanádpalotát a következők érintik: • • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. A rendszer üzemeltetője az Aquaplus Kft. A kommunális hulladékot a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.5. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. gyűjti és szállítja Hódmezővásrhelyre. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. elhagyott szennyezések felszámolása.

6. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. A szennyvizek jelentős részét elszikkasztják. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A szennyvíz összegyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. tanárok részére. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. szennyezve ezzel a talajt és a vizeket. Jelentős elkészítése. A folyékony kommunális hulladék kezelése jelenleg nem megoldott.A. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. a szippantott szennyvizet Makóra szállítják. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. A 6.S. FÖLDEÁK Földeákon illegális lerakó nem található. A külterületi lakott helyek esetében – a hálózatba való bekapcsolás magas költségei miatt és a pangó szennyvizek kialakulásának elkerülése érdekében – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása célszerű. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével.Terra Studio Kft. a régi. Szelektív gyűjtés nem került bevezetésre a településen. A folyékony kommunális hulladék kezelése 2010-ig megoldódik: a makói szennyvíz agglomeráció részeként itt is kiépül a szennyvíz csatorna. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. végzi. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Földeákot a következők érintik: 46 . felhagyott lerakó azonban nem megfelelően rekultivált: agyagbánya gödörben kialakult. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Térségi rekultivációs terv elkészítése. jelenleg földtakarással borított. azonban a lerakó így is veszélyforrást jelent a talaj és a vizek tekintetében. A kommunális hulladék gyűjtését és szállítását az A. Földeákon található egy felülvizsgálatra szoruló dögkút. a hulladékot a hódmezővásárhelyi lerakóra szállítják. Az agyagos altalj bizonyos fokú védettséget biztosít.

Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. Nem megfelelően rekultivált lerakó vagy elhagyott hulladék a település területén nincs. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. A kommunális hulladék gyűjtését és szállítását a Laczi és Fiai Kft.7. Szelektív gyűjtés a településen nem került bevezetésre. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. a szippantott szennyvizet a Makó-Térségi Vízközmű Kft. A 6. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. 47 . A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. gyűjti és szállítja a makói szennyvíz tisztító telepre. Ezek a teljes egészében védelem nélküli szeméthalmok folyamatos veszélyt jelentenek minden környezeti elemre. réteket és az iskola környékét. KIRÁLYHEGYES Királyhegyes területén illegális hulladéklerakók az utak mentén alakultak ki (pl. a hulladékot Makóra szállítják. elhagyott szennyezések felszámolása. Térségi rekultivációs terv elkészítése.Terra Studio Kft. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása.: Makói bekötőút. ezeken túl jellemzően szemetes helynek jelölték meg a kérdőíveket kitöltők a focipályát. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Királyhegyes-Apátfalvai összekötőút). Települési rekultivációs tervek elkészítése. Jelentős elkészítése. A folyékony kommunális hulladék kezelése nincs megoldva: a keletkezett szennyvizek túlnyomó többsége elszikkad talaj és vízszennyezést okozva. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. végzi. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. tanárok részére. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem és költséghatékony megoldással nem is csatlakoztatható. • Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. kocsmák. buszmegállók környéke. 48 . A 6. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. A kérdőívek alapján többnyire elégedettek a település tisztaságával.8. Jelentős elkészítése. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Települési folyékony hulladék hasznosító és ártalmatlanító létesítmény kialakítása Makó-Rákos – Királyhegyes térségében. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. a Feneketlen tónál és az országhatár irányában. zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása indokolt. Térségi rekultivációs terv elkészítése. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. KISZOMBOR Kiszomboron két műszaki védelem nélküli.Terra Studio Kft. tanárok részére. így a környezeti elemekre veszélyt jelentő illegális hulladéklerakó található: a település belterületétől keletre. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. a nem megfelelő viselkedési formákból fakadóan alkalmanként szemetes a boltok. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. A folyékony kommunális hulladék kezelésére alternatív megoldást kell találni. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Királyhegyest a következők érintik: • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. A településen a szikkasztók felszámolása.

A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. A kommunális hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.Terra Studio Kft. ezzel a talajt és a vizeket szennyezve.. elhagyott szennyezések felszámolása. A külterületi lakott helyek esetében – a magas költségek miatt és a pangó szennyvizek kialakulásának elkerülése érdekében – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása célszerű. Jelentős elkészítése. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítják. 49 hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek . valamint a településtől délre található MOL fúrási olajiszap tároló. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A folyékony kommunális hulladék kezelése nem megoldott. végzi. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. ezzel a folyékony kommunális hulladék kezelése megoldódik. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Települési rekultivációs tervek elkészítése. az Óbebai út mentén lévő felhagyott lerakó. tanárok részére. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Kiszombort a következők érintik: • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Nem megfelelően rekultivált. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. A településen felülvizsgálatra szoruló dögkút üzemel. amely 1988-ban telt meg. A szennyvizek jelentős részét szikkasztják. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. így potenciális szennyezőforrás a falutól 2 km-re. Kiszomoboron elkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. 2010-ig a településen – a makói szennyvíz agglomeráció részeként – kiépül a szennyvízcsatorna hálózat. a szippantott szennyvizet a makói szennyvíztisztító telepre szállítja. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében.

fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. a csatornázottság 100%-os. A rendszer üzemeltetője az Aquaplus Kft. A hulladékgyűjtési és –szállítási közszolgáltatást a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Jelentős elkészítése. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. Települési rekultivációs tervek elkészítése. A 6. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. alkalmanként szemetesek a parkolók. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A 6. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. a szennyvíztisztító telep a Németh Toll Kft. KLÁRAFALVA Klárafalva területén illegális hulladéklerakó és elhagyott hulladék nincs. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Klárafalvát a következők érintik: • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével.. 8. tanárok részére. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Nem megfelelően rekultivált. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Klárafalván a folyékony hulladék kezelése megoldott. Zsombóson. területén működik.Terra Studio Kft. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. A kérdőívek alapján a település általában tiszta. Térségi rekultivációs terv elkészítése. látja el. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Térségi rekultivációs terv elkészítése. elhagyott szennyezések felszámolása. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A településen megkezdődött a szelektív gyűjtés bevezetése. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek így potenciális szennyezőforrás a település felhagyott hulladéklerakója 50 .9.

Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. azonban célszerű a csanádpalotai tisztítóhoz való csatlakozása a rendszer bővítésével. Kövegy nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Jelentős elkészítése. azonban a szennyeződés lehetősége nincs kizárva. Szelektív gyűjtés Kövegyen nem került bevezetésre. Az agyagos altalaj némi védelmet biztosít. A település folyékony kommunális hulladékának elhelyezése nincs megoldva. Térségi rekultivációs terv elkészítése. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről.Terra Studio Kft. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. A hulladék gyűjtését és szállítását a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs. a szippantott szennyvizet a makói szennyvíztisztító telepre szállítják. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8. végzi. így potenciális szennyezőforrás a téglagyári agyaggödör (felhagyott bányagödör).10. amely korábban lerakóként működött. a keletkező szennyvíz túlnyomó többsége a talajt és a vizeket szennyezve elszikkad. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. Települési rekultivációs tervek elkészítése. 51 hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek . Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. Nem megfelelően rekultivált. A külterületi lakott helyek esetében költségkímélés és műszaki okok miatt zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása jelenthet megoldást. tanárok részére. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. KÖVEGY Kövegy területén illegális hulladéklerakó nincs. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Kövegyet a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. a hulladékot a Makói Regionális Hulladéklerakóra szállítja. elhagyott szennyezések felszámolása.

Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. elhagyott szennyezések felszámolása. A település folyékony hulladékkezelése jelenleg megoldatlan: a szennyvizek túlnyomó többsége a talajt és a vizeket szennyezve elszikkad. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására nincs kijelölt közszolgáltató. a környezetre veszélyt jelentő illegális lerakó található: több helyen a Maros árterén. a bekötő és mellékutak mentén.Terra Studio Kft. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. 2010-ig – a makói szennyvíz agglomeráció keretében – megoldódik a folyékony kommunális hulladék kezelése. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. A településen nem került bevezetésre szelektív hulladékgyűjtés. Magyarcsanád területén felülvizsgálatra szoruló dögkút található. MAGYARCSANÁD Magyarcsanád területén több. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. 8. a hulladékot Makóra szállítják. A felhagyott. kiépül a szennyvízelvezető csatornahálózat. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A 6. végzi. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. A kérdőíves felmérés szerint Magyarcsanádon kiemelten fontos probléma a növényi hulladék elhelyezésének megoldatlansága. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Magyarcsanádot a következők érintik: • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. A szilárd kommunális hulladék gyűjtését és szállítását a Laczi és Fiai Kft. nem megfelelően rekultivált régi lerakó is potenciális veszélyforrás. A magas számú (24) külterületi lakott hely esetében költségkímélés és műszaki okok miatt zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása indokolt. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Közreműködés: 52 .11. a vasút környékén. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. a felhagyott kubikgödörnél. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. a régi focipályánál.

A város folyékony hulladékának kezelése részben megoldott: a makói szennyvíztisztító telep fogadja a csatornázott településrészek szennyvizét és a tengelyen beszállított szennyvizet. a kivezető utak mentén. Ószegedi út felhagyott bánya. Az agglomeráció bővítéséhez kapacitásbővítésre lesz szükség. A szennyvíz kezelésére kijelölt közszolgáltató a Makó-Térségi Vízközmű Kft. tanárok részére. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Térségi rekultivációs terv elkészítése. végzi. így potenciális szennyezőforrás a régi hulladéklerakó.12. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. A telep az előírásoknak megfelel. a makói szennyvíz agglomeráció központja. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Makót a következők érintik: • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. melyek a műszaki védelem hiányában jelentős környezeti veszélyforrások. MAKÓ Makó területén több helyen található illegális lerakó vagy elhagyott hulladék. A rendszer fejlesztése 2007-ben megkezdődhet.5%). A csatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya a lehetőségekhez mérten alacsony (22. A hulladék gyűjtését és szállítását a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. melyek átlagéletkora 20 év. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. Jelentős elkészítése.. ilyen terület az Ardicsban lévő bakagödör. 2010-ig kiépül. a szippantott szennyvizet a makói tisztítóra szállítja. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. az előírásoknak teljes körűen megfelel. 53 . Rákos út – városhatár mögötti fás területen. Ilyen területek találhatók a Királyhegyesi út mentén az Ipari Parkkal szemben.Terra Studio Kft. melynek tervei elkészültek. A 35 évnél idősebb szakaszok csak rekonstrukciót követően üzemelhetnek biztonságosan. Gerizdesi bányagödör. Ezek részét képezi a keletkező szennyvíziszap átmeneti tárolására alkalmas kapacitás kiépítése. a Maros parti strandlejárónál. A 6. A korszerű lerakó 1999-ben épült Phare támogatásból. Nem megfelelően rekultivált. a hulladékot a Makói Regionális Hulladéklerakóra szállítja. A településen egy önkormányzat által felügyelt dögkút működik. Földeáki út mentén. a bevont területek kiterjedése folyamatosan bővül. Gondot okoz a csatornák elöregedése is. Makón megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése.

Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Mezőgazdasági. Települési folyékony hulladék hasznosító és ártalmatlanító létesítmény kialakítása Makó-Rákos – Királyhegyes térségében. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében.hulladékhasznosító-mű kialakítása a Makói Ipari Park területén.Terra Studio Kft. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. tanárok részére. A településen felülvizsgálatra szoruló dögkút található. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. 54 . Szelektív hulladék átrakó és előkezelő állomás létesítés a Makói Regionális Hulladéklerakón. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Térségi rekultivációs terv elkészítése. elhagyott szennyezések felszámolása. MAROSLELE Maroslelén illegális hulladéklerakó nincs. azonban potenciális szennyezőforrás az Ószegedi út mellett található. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Maroslelén megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. Jelentős elkészítése. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • • • • • • • • • • Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. Települési rekultivációs tervek elkészítése. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. A 6. A hulladék gyűjtésével és szállításával kapcsolatos közszolgáltatást a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.és élelmiszeripari. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. nem megfelelően rekultivált régi lerakó. látja el. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein.13. Hulladék-előkezelő kapacitások a hulladékgazdálkodási céloknak megfelelő fejlesztése és kialakítása a Makói Regionális Hulladéklerakóban.

Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. a szippantott szennyvizet Makóra szállítja. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A folyékony hulladék kezelése jelenleg nincs megoldva: a szennyvizek túlnyomó többsége elszikkad. a csatornahálózat kiépül. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Maroslelét a következők érintik: • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése.. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 55 . Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. Települési rekultivációs tervek elkészítése. tanárok részére. A 6. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. így a folyékony kommunális hulladék kezelése 2010-ig megoldódik. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése.Terra Studio Kft. Maroslele a makói szennyvíz agglomerációhoz tartozik. elhagyott szennyezések felszámolása. Térségi rekultivációs terv elkészítése. Jelentős elkészítése. ezzel szennyezve a talajt és a vizeket. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. A külterületi lakott helyek szennyvízkezelése – költségtakarékossági és műszaki okok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakításával megoldható. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja.

A szennyvíz gyűjtésére és szállítására nincs kijelölt közszolgáltató.S. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A külterületi lakott helyeken – költségtakarékossági és műszaki megfontolásból – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kiépítése a megfelelő megoldás. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén.Terra Studio Kft. Nagyéren szelektív gyűjtés nem került bevezetésre. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Jelentős elkészítése. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Térségi rekultivációs terv elkészítése.14. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 56 . Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. A hulladék gyűjtését és szállítását az A. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. végzi. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8. tanárok részére. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. A folyékony kommunális hulladék kezelése megoldatlan: a keletkező szennyvizeket elszikkasztják.A. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Nagyért a következők érintik: • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. NAGYÉR Nagyér területén illegális vagy nem megfelelően rekultivált lerakó nincs. azonban célszerű a Csanádpalotán épülő tisztító bővítésével a csanádpalotai agglomerációhoz csatlakoznia. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. a szippantott szennyvizet Makóra vagy Tótkomlósra szállítják. A 6. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. Nagyér jelenleg nem tagja egyetlen szennyvíz agglomerációnak sem. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. amely a talajt és a vizeket szennyezik.

egyeztetések folynak a volt TSz jogutódjával a felhalmozott hulladékok kapcsán felmerülő problémák megoldására. Térségi rekultivációs terv elkészítése. A település által régebben használt volt lerakó tulajdonjoga jelenleg tisztázatlan. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A szennyvíz begyűjtésére és szállítására közszolgáltató nincs kijelölve. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. a határátkelő környéke és a mellékutcák gyakran szemetesek. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Nagylakot a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése.Terra Studio Kft. A településen megkezdődött a szelektív gyűjtés bevezetése. végzi. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. A hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. NAGYLAK Nagylakon több helyen találhatók illegális lerakók. elhagyott szennyezések felszámolása. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8. Nagylak folyékony kommunális hulladékának kezelése jelenleg megoldatlan: a keletkező szennyvizek túlnyomó többsége a talajt és a vizeket szennyezve elszikkad. melyek a műszaki védelem hiányában veszélyeztetik a környezetet: a 43-as főút mellett és a Maros parton több helyen van illegális lerakó. Jelentős elkészítése. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. A határállomáson üzemelő tisztító bővítést követően alkalmassá tehető a településen keletkező folyékony hulladék fogadására és kezelésére. 57 hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek .15. tanárok részére. A nagy számú (24) külterületi lakott hely szennyvízkezelésének megoldása – költségtakarékossági és műszaki okok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók lehetséges. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása.

8. végzi. ezzel szennyezve a talajt és a vizeket. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem. tanárok részére. ÓFÖLDEÁK Óföldák területén illegális hulladéklerakó nem található. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. 58 . Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. képes fogadni a település szennyvizét. azonban a szennyezés nem zárható ki. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. A kommunális szennyvíz kezelése nincs megoldva. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására nincs kijelölt közszolgáltató.Terra Studio Kft. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. A hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.16. azonban potenciális szennyezőforrás a régi agyagbánya területén található felhagyott hulladéklerakó. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése Települési rekultivációs tervek elkészítése. de településen működő szociális otthon biológiai fokozatú tisztítója. melyet törmelékborítás takar. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A 6. Az agyagos altalaj bizonyos fokú védelmet jelent. a szennyvizek jelentős részét elszikkasztják. Óföldeákon szelektív gyűjtés nem került bevezetésre. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Óföldeákot a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. elhagyott szennyezések felszámolása. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. A 12 külterületi lakott helyen – költségtakarékossági és műszaki okok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók építése jelenti a megoldást.

végzi. A település folyékony kommunális hulladékkezelése nincs megoldva. azonban megoldást jelenthet a csanádpalotai rendszer bővítése. amely egy homokbánya területén található. PITVAROS Pitvaros területén nem található illegális hulladéklerakó. szennyezve a talajt és a vizeket. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs. nem megfelelően rekultivált lerakó. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. a szippantott szennyvizet Mezőhegyesre szállítják. A 6.17. Pitvaros területén található egy felülvizsgálatra szoruló dögkút. Külterületi lakott helyein – költségtakarékosság és műszaki szempontok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása indokolt. Szelektív gyűjtés nem került bevezetésre a településen. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. 59 . Települési rekultivációs tervek elkészítése. Pitvaros nem tagja egyetlen szennyvíz agglomerációnak sem. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. 8. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek Térségi rekultivációs terv elkészítése. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Jelentős elkészítése. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Pitvarost a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. azonban potenciális szennyezőforrás a régi. így még a természeti adottságok sem jelentenek védelmet.Terra Studio Kft. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. A hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. a keletkező szennyvizek jelentős része elszikkad.

Terra Studio Kft. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. elhagyott szennyezések felszámolása. Jelentős elkészítése. Térségi rekultivációs terv elkészítése. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 60 . A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. A 6. tanárok részére. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek.

............................................................................................ elhelyezkedése (pl............................................................................................. Lakosság.......................... ................... 61 ............ lakásállomány Lakónépesség: .................... tanyák): .............. .......................................................................% Gázvezetékek építésének ideje: ..... méter......................... . KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE: ............................ A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve MELLÉKLETEK A TELEPÜLÉSEKNEK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV A TELEPÜLÉS NEVE: .......................................... db Vízvezetékek építésének ideje: ............................ csak településközpont.......... % Vezetékes ivóvíz szolgáltatás Vezetékes ivóvízhálózatba bekötött lakások száma: ..................................... A vezetékes gáz szolgáltató szervezete (a szolgáltató neve...................... év A vízvezeték-hálózat tulajdonosa: ... db Úthálózat A települési utak hossza: ..........................Terra Studio Kft................................................. kapcsolattartó neve és elérhetősége): .................................... méter Szilárd burkolattal ellátott utak hossza: .......... év A gázvezeték-hálózat tulajdonosa: .......................... méter Járdák hossza......................................... .................................... db Külterületi lakott helyek száma (pl........ db A település lefedettsége: ............................................. Vezetékes gázszolgáltatás Vezetékes gázszolgáltatásba bekötött lakások száma: .............................. kapcsolattartó neve és elérhetősége): ........................................ A vezetékes ivóvíz-szolgáltató szervezet (a szolgáltató neve............................................. fő Összes lakás száma: ............................. vagy lefedettség %-ban) : .......

......................% .............................................................................. kapcsolattartó neve és elérhetősége): ............................ csatornázás Csatornahálózatba bekötött lakások száma: ................ % Szén: .................. tisztításában közreműködő szolgáltató (a szolgáltató neve............... ..........................% Szennyvízkezelés.......... „szippantós kocsi”): ............. % 62 ........................................ A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Villamosenergia-ellátás A hálózatba bekötött lakások száma A villamos energia szolgáltató szervezete (a szolgáltató neve.................. % Egyéb: .......................... % Olaj: ................................................. kapcsolattartó neve és elérhetősége): ...................... A szennyvíz kezelésében közreműködő szolgáltató tulajdonosa: ......... A szennyvíz kezelésében............................................................................................................................... % Elektromos energia: ................................. kommunális szennyvíz becsült részaránya: ......................... A csatornahálózaton kívül eső területeken a szennyvíz gyűjtésének módja (pl............................................ % A csatorna építésének ideje: .............................. % Távfűtés: .............................................................................................. A szennyvíz gyűjtésében közreműködő szolgáltató tulajdonosa: ....Terra Studio Kft.......................................................................... év A csatornahálózat tulajdonosa: .......................... db A település lefedettsége: ................................. tisztításának helye (a település neve................ A csatornahálózat üzemeltetéséért felelős szervezet: ................................................... Fűtési energiaellátás A különböző fűtési módok jellemzően milyen becsült százalékban vannak jelen a településen? Gáz: ................................ ........ A telken belüli szikkasztással „kezelt”................. kapcsolattartó neve és elérhetősége): ......................... ... A szennyvíz gyűjtésében közreműködő szolgáltató (a szolgáltató neve............................................................................................................................................................................................. kapcsolattartó neve és elérhetősége): ......................................................................................................................................... % Fa: ............% ........................... A szennyvíz kezelésének........... ...........................................

............................................ A vállalkozás neve.......... Létezik-e az önkormányzat területén az állati eredetű hulladékok gyűjtésére és ártalmatlanítására kialakított létesítmény? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A létesítmény tulajdonosa: ...Terra Studio Kft.................. vagy a közeljövőben tervezi-e a település közigazgatási területén bárminemű hulladék feldolgozására szakosodott vállalkozás működését? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A vállalkozás neve.......................................................... ................ illegálisan a befogadó víztestbe kerülő kommunális szennyvíz becsült részaránya: . Létezik-e........................ db A hulladékudvar tulajdonosa: ............................................................................... kapcsolattartó neve és elérhetősége): ........................................................... Működik-e szelektív kommunális hulladékgyűjtési-kezelési program? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A mezőgazdasági / kerti hulladék ártalmatlanításának jellemző módja (pl................................................................................................ kapcsolattartó neve és elérhetősége: ........................................................................................................... ........................ ............................ % Melyek a legfontosabb ipari / mezőgazdasági szennyvízkibocsátók a településen? 1...... vagy egyéb célra kialakított hulladékudvar? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A hulladékudvarok száma: ........................................ stb.....): ......... Az üzemeltető szervezet neve..... %-os megoszlás...................... égetés................................................... átmeneti tárolására................... hulladéklerakón........................... A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Közvetlenül.................................................................................................................................................................. kapcsolattartó neve és elérhetősége: ................................ mezőgazdasági / kerti hulladékok................................. 63 ....................................................... válogatására..... ........................................ kapcsolattartó neve és elérhetősége: ................................................................................. kapcsolattartó neve és elérhetősége: .............. Hulladékgazdálkodás A hulladék gyűjtésében közreműködő szolgáltató (a szolgáltató neve........ ............ A hulladék gyűjtésében közreműködő szolgáltató tulajdonosa: ............................................................................. Az üzemeltető szervezet neve...................... veszélyes hulladékok gyűjtésére........................... Létezik-e az önkormányzat területén a kommunális hulladékok..................................

....................... kapcsolattartó neve és elérhetősége: ....................... stb.... db Az illegális lerakók elhelyezkedése (pl.................... Alsó-dűlő................................... Működik-e a település közigazgatási területén illegális hulladéklerakó? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Az illegális lerakók száma: .. db A felhagyott lerakók elhelyezkedése (pl..... Van-e a település közigazgatási területén nem megfelelően rekultivált................................................................................................................... 2.... makói útelágazás................ Melyek a legfontosabb ipari / mezőgazdasági hulladéktermelők a településen? 1.. Alsó-dűlő.): 1.......................................................................................................................................... szennyezett vagy sérült terület (pl................................................................................... ... ............................................................................................... A felhagyott lerakó tulajdonosa...... Környezeti károk Van-e a település közigazgatási területén elhagyott szennyezés.................... mely település lerakójára kerül a hulladék? A település neve: ... stb........ felhagyott bányák........................................................................................................................................ felhagyott hulladéklerakó? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A felhagyott lerakók száma: ...................): 1........)? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem Igen / Nem Igen / Nem 64 . makói útelágazás......................................................Terra Studio Kft....... kapcsolattartó neve és elérhetősége: ........................................ Marospart........................... kapcsolattartó neve és elérhetősége: .. stb................................... A felhagyott lerakó tulajdonosa................................................ Marospart........................... ................................................................................................................ Ha nem működik a település területén hulladéklerakó............. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Működik-e a település közigazgatási területén legális hulladéklerakó? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A lerakó tulajdonosa: ..... volt ipari / mezőgazdasági telephelyeken. ......................................................................... Létezik-e lomtalanítási program a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A lomtalanítást végző szervezet neve kapcsolattartó neve és elérhetősége: ....................... Az üzemeltető szervezet neve...............................................................

.......): 1........ tulajdonosa...................................-i tul.. Igen / Nem Igen / Nem Igen / Nem 65 ........ műemlékvédelem A közigazgatási terület nagysága (a külterületi szabályozási terv alapján): .. stb.................................. db A szennyezések jellege... Görbe erdő........ önk... elhelyezkedése (pl....................... erdő.... önk...-i tul.................. útfásítással kiépített utak (becsült) részaránya az összes utakhoz viszonyítva: Belterületen: . tulajdonosa...... % Vannak-e országos védettség alatt álló természeti területek vagy objektumok a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A természeti értékek száma: .. tulajdonosa / kezelője és elhelyezkedése: (pl....): 1.. db A természeti értékek megnevezése............................. % Külterületen: ..... Marospart....................... állami.......... természet.......... erdő................ ha Az fasorral........................... stb... egyházi tul......... Vannak-e országos védettség alatt álló műemlékek a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A műemléki értékek száma: ........... Marospart...................): 1... ha Erdő területfoglalása (a külterületi szabályozási terv alapján): ........ tó területfoglalása (a külterületi szabályozási terv alapján): ....Terra Studio Kft... ha Nádas.......... A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Az elhagyott szennyezések száma: ...... Szent-István kápolna. ha Szőlő-gyümölcsös együttes területfoglalása (a külterületi szabályozási terv alapján): . Görbe erdő................. ha A zöldterületek nagysága (a belterületi szabályozási terv alapján): ....... stb.. ha Teljes belterület nagysága (a belterületi szabályozási terv alapján): ......................... db A műemléki értékek megnevezése..... makói útelágazás............ Vannak-e helyi védettség alatt álló természeti területek vagy objektumok a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A természeti értékek száma: ..-i kezelés....... Zöldfelületek. Kossuth utca 26.....): 1..... nemzeti park-i kezelés... db A természeti értékek megnevezése................................. stb....... felhagyott bánya...................és tájvédelem... ha Rét területfoglalása (a külterületi szabályozási terv alapján): ............. kezelője és elhelyezkedése: (pl........................... kezelője és elhelyezkedése és jellege (pl.......

.... Az üzemeltető / fenntartó szervezet neve.............. 66 ................................................................% A csapadékvíz-elvezető rendszer állapota (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!): nagyon rossz – rossz – megfelelő – jó A külterületi csapadék..... ....... településközpont...................... kezelője és elhelyezkedése: (pl..............): 1......................................................................................................... db A műemléki értékek megnevezése...........................................)? 1................... zaj Melyek a településen működő legjelentősebb pontszerű levegőszennyezők? 1. Levegőtisztaság......................................................... egyházi tul................................................... Csapadékvíz-elvezetés A nyílt csapadékvíz-elvezető rendszer (becsült) részaránya belterületen: ..... melyek a közlekedés szempontjából a terhelésnek leginkább kitett településrészek (pl...... ..... stb......... stb..... Kossuth utca 26.... kapcsolattartó neve és elérhetősége: .............................................................................................................................................. Szent-István kápolna.........és belvíz-elvezető rendszer állapota (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!): nagyon rossz – rossz – megfelelő – jó Igen / Nem A rendszer tulajdonosa: .................................................. tulajdonosa.................................................................................. Kossuth utca............................................................ A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Vannak-e helyi védettség alatt álló műemlékek a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A műemléki értékek száma: ..........Terra Studio Kft........ Melyek a településen működő legnagyobb pontszerű zajkibocsátók? 1. Hogyan értékeli a közlekedési eredetű levegőszennyezés és zajterhelés mértékét a településen általában? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!): jelentéktelen – elviselhető – magas – elviselhetetlen Ha nem „jelentéktelen”........................

.. hogy előfordul a szemetelés........ A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve AZ ISKOLÁKNAK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV A TELEPÜLÉS NEVE: ........... nálunk nincs ilyen Ha láttál ilyet.. két-háromévente rendszeresen előfordul néhány csapadékos évtől eltekintve nem fordul elő sosem fordul elő Ha előfordul....... Kossuth utca)? 1.... előfordul igen................ Véleményed szerint a közlekedés milyen mértékben terheli a települést? (A megfelelő választ húzd alá!) 67 ............ 3..... kertekben megálló esővíz komoly problémát okozni? (A megfelelő választ húzd alá!) igen......... a makói műút mellett.................... 2... jellemzően.)? 1.......... hol (pl....... 1............................. Megfelelőnek tartod-e a település tisztaságát? (A megfelelő választ húzd alá!) a település jellemzően szemetes a település sok helyen szemetes a település általában tiszta (de van néhány szemetes rész) a település jellemzően tiszta Ha úgy gondolod........... stb............ a településtől északra 2 km. néha többször is igen.................... nagyon sok ilyen van igen..... stb..... szórakozó................................ 4..............................Terra Studio Kft.............. Kossuth utca..... északi településrész............. hogy a településen egy üzem..)? 1..... minden évben előfordul........ Tudsz-e a település határában nem megengedett helyen nagyobb mennyiségben lerakott hulladékról? (A megfelelő választ húzd alá!) igen....... jellemzően milyen tevékenység a zavaró? 1.................................... 5........................................és vendéglátóhely zajongással zavarja a település lakosait? (A megfelelő választ húzd alá!) igen...... Szokott-e az utcákon.......................................... Előfordul-e......... de csak kevés helyen láttam ilyet nem................................... főút mellékutcák.................. jellemzően hol találkozol ilyennel (pl.............. minden nap előfordul viszonylag sok ilyen esetről tudok csak ritkán fordul elő sosem fordult még elő Ha előfordul........ jellemzően hol találkoztál ilyennel (pl...............................

.. patakok........... hogy a közlekedés zavaró lenne a közlekedés jellemzően nem okoz problémát Ha a közlekedés zavaró nagyságú........Terra Studio Kft........................ stb.... Vannak-e értékes.. 6....)? 1........ 8.............. hogy a vizek nem megfelelő minőségűek néhányszor előfordul......... Vannak-e értékes fák...................................... hogy a vizek nem megfelelő minőségűek általában jó minőségűek a településen és a település határában lévő vizek Ha a vizek minősége nem megfelelő........... csatornák és tavak vizének minőségét? (A megfelelő választ húzd alá!) a vizek jellemzően szennyezettek................................. Kossuth utca. illetve a település határában található folyók.......... zavarosak és rozsszagúak sokszor előfordul...... mely vizekről van szó............. 9. szép erdő a Maros árterén........ főút...... stb................................. jellemzően hol fordul elő (pl.........)? 1...... A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve néha szinte elviselhetetlenül a nagy forgalom sokszor előfordul. Megfelelőnek ítéled-e a településen...................................................... parkok természetes élőhelyek a településen belül........ vagy a település határában? (A megfelelő választ húzd alá!) igen nagyon sok ilyen van viszonylag sok ilyet ismerek csak néhány értékes épület van a településen nálunk nincsenek ilyenek 68 ..)? 1.... szép legelőrét a településtől északra 2 km... melyek ezek és hol találhatók (pl... hogy a nagy forgalom zavarja a lakosságot néha fordul csak elő..... park vagy természetes élőhely van a településen nálunk nincsenek ilyenek Ha tudsz ilyen helyekről............... 7.......... vagy a település határában? (A megfelelő választ húzd alá!) igen nagyon sok ilyen van viszonylag sok ilyet ismerek csak néhány értékes fa............ és szerinted mi az oka a rossz minőségnek? 1.......... régi TSZ telep a településtől északra 2 km.............................. pusztuló tanyáról................. Tudsz-e a település határában elhagyott bányáról.......... szép régi épületek a településen.......... stb....................... melyek ezek és hol találhatók (pl. elhagyott bányagödör a makói műút mellett... elhagyott / szennyezett mezőgazdasági / ipari telephelyről? (A megfelelő választ húzd alá!) igen nagyon sok ilyen van több helyen is találkoztam már ilyennel csak néhány ilyenről tudok nálunk nincs ilyen Ha tudsz ilyen helyekről....................

................ ….... 6 = legkevésbé fontos) Sorsz... termőképességének megőrzése A táj védelme A levegő tisztaságának védelme 11.. a szennyvizek megfelelő gyűjtése és kezelése........................... Milyen más....... újrahasznosítása és a nem hasznosítható hulladékok megnyugtató elhelyezése ….és a településkép újjáélesztése 12.......... Feladat A hulladékok megfelelő gyűjtése........ A meglévő környezeti károk mielőbbi felszámolása A csatornázás................. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Ha tudsz ilyen helyekről. …........ …. ….. hogy Te melyiket tartod a legfontosabbnak lakóhelyeden! (1 = legfontosabb...... az élővilág védelme A műemléki..... ….... és a település képének védelme A vizek tisztaságának védelme A talaj tisztaságának védelme. olyan környezeti problémát.. melyek ezek és hol találhatók (pl... ….............)? 1...... …............ stb..... ….................................. amely szerinted a kiemelkedően fontos lakóhelyeden? ....... …............ vagy tényezőt tudnál említeni...... 6 = legkevésbé fontos) Sorsz... Feladat A természeti kincsek.. Az energia-szükségletek környezetbarát módon való kielégítése A közlekedés környezetbarát szervezése A hagyományos táj.........Terra Studio Kft......... 69 .... 10................... a csapadékvíz- elvezetés megnyugtató megoldása ….... Rakd sorrendbe az alábbi feladatokat az alapján.. hogy Te melyiket tartod a legfontosabbnak lakóhelyeden! (1 = legfontosabb..... templom a Fő téren.......... szép régi épületek... …. Rakd sorrendbe az alábbi feladatokat az alapján..

2003 szv. 2002 Vízterm. Kormányné Oláh Márta SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK Település 1995 szv. 2001 Vízterm. szv. ért. Ért. 1998 szv. szv. 2000 Vízterm. elv. Ért. 2002 szv. ért. június 18. szv. Ért. elv. Ért. 1997 szv. ért. ért. elv. elv. szv. 2003 Vízterm. szv. 1997 Vízterm. szv. ért. 24138 234014 23734 207509 167193 27224 266327 27237 100292 15592 25667 14525 25712 14761 20064 15729 21206 15179 20427 16100 19932 14955 22086 15430 22175 17252 148107 229650 140475 224924 136138 212100 140765 191790 133197 229700 151939 193559 142365 227011 144979 239913 146385 13005 20204 12480 18917 13008 20677 13479 20932 13633 21187 14157 20820 13795 24287 15463 25932 16312 136547 179005 121175 135611 115094 27935 116002 168897 110910 177558 117484 163443 110157 180816 119341 163219 119754 123214 170512 118715 180103 116350 174530 119788 171890 118952 163044 124795 155986 121135 176285 125128 176244 127280 22448 22858 19812 21900 19211 21340 20530 21962 20040 25656 21964 24556 20043 28139 21283 29893 21675 176695 253192 166758 210652 164234 221250 160446 199772 153156 222823 168414 225204 165602 248876 172289 252875 176516 17719 60485 25155 98421 17057 58773 75587 91871 15949 174206 56487 90900 16982 55450 25237 82196 16854 55023 26532 98443 17817 62352 24423 82954 16799 57284 27019 97291 18813 24389 19339 62464 59065 102820 1773370 1250180 1838480 1259310 1900220 1256069 1789070 1271175 1740350 1234660 1887830 1285901 1848360 1252178 1834635 1302969 1342458 1287265 8096 122221 26574 34738 42804 89199 3759 7640 3309 90440 18662 23780 28736 50059 9718 96527 30975 28220 34800 64416 4000 7861 4249 85983 17405 22072 27838 52035 7238 96420 23587 29870 31452 70511 2907 7175 3186 89306 18447 27939 26384 52663 7693 95994 18918 34261 37037 70913 2964 9089 3689 10652 4149 87293 17715 25793 23805 52877 91153 129358 18399 30175 33891 52073 87113 106848 17408 19183 29474 49858 29650 28556 33310 72731 78855 112179 17180 22620 27496 49593 24573 34041 30060 69550 79766 103463 16262 27383 21154 50867 23626 32823 37190 87069 87087 112358 17902 25858 23705 53698 22253 33235 34463 92037 30415 32294 43887 75433 Összesen: 3174670 2193442 3182171 2144067 3150153 2114337 3031028 2139928 2903310 2070255 3150778 2198848 3024053 2112709 3159705 2206699 3180328 2205874 Készítette: 2004. 2001 szv. 1996 Vízterm. Ért. ért. elv. Ért. Marosi Tamás 70 . Ért. június 18. szv. ért. elv. 1998 Vízterm. elv. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve VÍZTERMELÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Földeák Királyhegyes Kiszombor Kövegy Magyarcsanád Makó Makó-Rákos Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros 1995 Vízterm. ért.Terra Studio Kft. elv. Ért. ért. 1996 szv. Ért. szv. Makó 579097 537572 624481 490115 620645 473622 647846 440327 759816 399071 563841 442629 464705 417498 483987 431960 619984 560324 Késztette: 2004. 1999 Vízterm. szv. 1999 szv. 2000 szv. elv.

Engedéllyel rendelkezik: 11. A beszállító települések száma: km db évig igen nem évig. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A HULLADÉKGYŰJTÉSBEN. Az adatszolgáltató szervezet elérhetősége: 3. A lerakó / tisztító vonzáskörzete: 15. szippantott szennyvízre vonatkozó kapacitás: b.Terra Studio Kft. m3 a csatornán keresztül érkező szennyvízre vonatkozó kapacitás: m3/nap ii. Üzemeltetője: 13. SZÁLLÍTÁSBAN ÉS KEZELÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEKNEK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV Regisztrációs adatok 1. Amennyiben nem felel meg az előírásoknak: Mik a hiányosságok? Ezek kiküszöbölésére tett/tervezett intézkedések. ennek oka: 7. Szennyvíztisztító esetén 10. Kapacitása: i. Megfelel-e a hatályos jogszabályok előírásainak? 16. stb. Az adatszolgáltató szervezet neve: 2. Szennyvíztisztító esetében van-e szükség bővítésre? m3/nap a. a hulladéklerakóval / szennyvíztisztítóval kapcsolatos lényeges adat (pl. Tulajdonosa: 12.) Hulladékgyűjtés. Kapcsolattartó neve: 4. bővítéssel: évig ha m3 igen i. Kapcsolattartó elérhetősége: A hulladéklerakó / szennyvíztisztító 5. Építésének éve: 6. szállítás 14. A hulladéklerakó kapacitása elegendő: 9. Utóhasznosítás. A Makói statisztikai kistérségből mely településekről szállítanak kommunális hulladékot a lerakóra / tisztítóba? (Szennyvíztisztító esetében a bekötött lakások számát is kérjük megadni. Egyéb.) 71 . rekultivációs terv léte és esetlegesen a végrehajtását akadályozó tényezők. A tisztított szennyvíz befogadója: 8. Bővítési lehetőség: nem Amennyiben igen.

használt étolaj) éspedig: nem d. telephely): 21. Egyéb. Amennyiben igen. Történik-e utószelektálás a telepen? nem c. Egyéb. Az alkalmazott berendezések és a technológia rövid ismertetése: 19. Termikus úton ártalmatlanított hulladék mennyisége: t/év gödörfeltöltés t/év dombépítés egyéb. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota db db db db Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor db db db db Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó db db db db Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák db db db db Pitvaros db 17. Fogadnak-e a saját begyűjtő rendszerükön kívülről származó hulladékot? nem 18. 72 . műanyag: t igen igen iv. t b. Az alkalmazott berendezések és a technológia rövid ismertetése: 23. Újrafeldolgozásban/visszanyerésben résztvevő vállalkozások (cég. szerves hulladék: ii. ennek módja: hasznosítás egyéb. A termelt energia hasznosításának módja: 22. éspedig: égetéssel hőenergia biogáz igen b. a hulladékhasznosítással kapcsolatos lényeges megjegyzés: Hulladékártalmatlanítás 24. egyéb (pl. üveg: iii. Van-e szelektív hulladékgyűjtésre kialakított hulladékudvar a lerakón? nem a. Évi átlagban mennyi a beszállított hulladék mennyisége? i. Deponálásra kerülő hulladék mennyisége: a. Mióta működik? év t t . Van-e lehetőség a szelektíven gyűjtött hulladék egyéni beszállításra? igen igen e. A deponálás módja: éspedig: 25.Terra Studio Kft. a hulladékgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos lényeges megjegyzés: Hulladékhasznosítás 20. Történik-e energetikai hulladékhasznosítás a lerakón / tisztító telepen? nem a.

éspedig: építési. élelmiszeripari. ebből felhalmozott: . ebből felhalmozott: t/év. fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége: t/év 27. ebből felhalmozott: t/év t/év származási hely (település): származási hely (település): származási hely (település): egyéb ágazati (energiaipari. a hulladékártalmatlanítással kapcsolatos lényeges megjegyzés: A lerakóra érkező hulladékok típusa. ebből felhalmozott: t/év. ebből t/év. melynek kezelésére a telep engedéllyel rendelkezik: a. gyógyszeripari. ebből felhalmozott: – szennyvíztisztító hulladéklerakón esetében: egyéb. ipari szennyvíztisztítási). biológiai v. bányászati. mennyisége és eredete 29. A Makói statisztikai kistérségből származó hulladék típusa. Más kémiai. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 26. ebből felhalmozott: t/év. mennyisége. ebből felhalmozott: m /év m3/év m3/év 3 t/év ebből hálózaton érkező: m3/év. Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok: PCB és PCT tartalmú hulladék: t/év 73 t/év. bontási és egyéb inert t/év.Terra Studio Kft. éspedig: t/év származási hely (település): c. ebből felhalmozott: t/év t/év. kohászati. Az alkalmazott berendezések és a technológia rövid ismertetése: 28. Egyéb. Veszélyes vegyipari. Nem veszélyes ipari és egyéb gazdálkodói: származási hely (település): mezőgazdasági és élelmiszeripari: t/év származási hely (település): települési szilárd: települési folyékony: ebből szippantott: kommunális szennyvíziszap t/év származási hely – hulladéklerakó esetében (település): hasznosítása mezőgazdasági t/év b. ebből felhalmozott: t/év. műanyagipari felhalmozott: gépipari: alumíniumipari: t/év t/év.

ebből felhalmozott: t/év származási hely (település): származási hely (település): d. ebből felhalmozott: t/év. ebből felhalmozott: származási hely (település): vegyes összetételű kompozit: t/év származási hely (település): üveg: textil: e. ebből felhalmozott: t/év. ebből felhalmozott: t/év t/év t/év t/év származási hely (település): akkumulátorok. ebből felhalmozott: t/év. elemek: elektronikai termékek: kiselejtezett gépjárművek: egészségügyi: állati eredetű: t/év. ebből felhalmozott: t/év t/év t/év t/év származási hely (település): származási hely (település): 74 . ebből felhalmozott: t/év származási hely (település): t/év. ebből felhalmozott: t/év. ebből felhalmozott: származási hely (település): t/év. ebből származási hely (település): származási hely (település): származási hely (település): t/év. Csomagolási hulladékok: papír és karton: műanyag: fa: fém: t/év. ebből felhalmozott: származási hely (település): származási hely (település): növényvédő szerek és csomagolóeszközök: felhalmozott: azbeszt: t/év t/év.Terra Studio Kft. ebből felhalmozott: t/év. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve származási hely (település): hulladékolajok: t/év. ebből felhalmozott: származási hely (település): t/év. Speciális hulladékok típusa: mennyisége t/év. ebből felhalmozott: t/év t/év t/év. ebből felhalmozott: származási hely (település): t/év t/év t/év.

Gazdasági. november 9. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet: Magyarország Kistájainak Katasztere I. AQUAPROFIT Rt.: A Makói Vállalkozói Övezet Stratégiai Programja – Budapest.: Makó és Térsége Agrárstruktúra. 2000. Stratégia Marketing Célok és Operatív Programok Csongrád Megye 11. Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala Területfejlesztési Osztálya: Útmutató települési önkormányzatok részére környezetvédelmi programok készítéséhez – Szeged. november 14. Terra Studio Kft. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 5. 2001. Technológiai. Dél-Alföldi Agro-Bio Innovációs Centrum Kht. 2000.: Makó és Térsége (Kübekháza-Kiszombor-Nagylak Térsége) Fejlesztési Programja – Budapest. 2004. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természetföldrajzi Tanszék: Csongrád Megye Környezetvédelmi Stratégiája és Operatív Programja (Csongrád Megye Komplex Kistérségi Környezetvédelmi Programja) – Szeged. – Budapest. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve FELHASZNÁLT IRODALOM 1. 7. – A Tiszta Víz – A Dél-Alföldi Régió Ivóvízminőség Javító Programja – Munkaközi anyag.Terra Studio Kft. 2004. Köztisztasági Egyesülés: Hulladékkezelő létesítmények és egyes hulladékkezelési részfolyamatok fajlagos költségei. számú országgyűlési határozati javaslat a 2003-2008.: Csongrád Referencia Kerékpáros Központ Létesítése a Dél-Alföldön – Megvalósíthatósági tanulmány – Kecskemét. január 75 . Vállalkozás és Vidékfejlesztési Kht. 1990. július 13. 2004. október 3. 2. 1998. 2004. 2000. március 10. MTA RKK ATI Békéscsabai Osztálya: Csongrád Megye Területfejlesztési Programja – Békéscsaba-Szeged. 2001. MTA RKK ATI Békéscsabai Osztálya: Csongrád Megye Területfejlesztési Stratégiai Programja – Békéscsaba-Szeged. szeptember 12. ÖKO Környezeti. november 8. 6. augusztus 15. Terra Studio Kft. VÁTI Területi Tervezési Iroda: Csongrád Megye Területrendezési terve – egyeztetési anyag – Budapest. 2002.és Vidékfejlesztési Operatív Programja – Makó. H/4393.: Makó és Térsége Környezetvédelmi és a Környezetállapot Javításához Kapcsolódó Infrastruktúra Fejlesztési Programjavaslatok – Budapest. Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Rt. 1998. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful