A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010.

KÉSZÍTETTE

TERRA STUDIO KFT. 2004. november

Terra Studio Kft.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

készítette a Terra Studio Kft.
1094 Budapest, Angyal u. 7/A. Tel.: 1/ 456 5090 Fax: 1/ 456 5099 Email: terra95@hu.inter.net

Ügyvezető igazgató Vezető projektmenedzser Projektmenedzser Tervezők

Laky Ildikó Galli Károly Fürstand Attila Aradi Renáta Földi Zsuzsanna Horváth Kinga

2004. november

2

TARTALOMJEGYZÉK

1. A TERVEZÉS ELŐZMÉNYEI, CÉLJA, TARTALMA ............................... 5 2. A TERVEZSÉI TERÜLETEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSAI, MENNYISÉGE ÉS EREDETE........................................................................... 7
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. A HULLADÉKOK MENNYISÉGE ............................................................................... 7 A KOMMUNÁLIS HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS ÖSSZETÉTELE .................................. 8 KIEMELTEN KEZELENDŐ HULLADÉKÁRAMOK ........................................................... 9 FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE ......................................... 11 HULLADÉKMÉRLEG ............................................................................................ 12

3. A HULLADÉK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK......................................................................................... 15 4. A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK GYAKORLATA ................................... 16
4.1. 4.2. 4.3. SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁS ...................................................................... 16 FOLYÉKONY TELEPÜLÉSI HULLADÉK .................................................................... 21 A TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK ................... 25

5. 6.
6.1. 6.2.

SWOT ANALÍZIS................................................................................... 30 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK .................................................. 31
A HULLADÉKOK VÁRHATÓ MENNYISÉGE, MENNYISÉGI CÉLOK, 2010 ....................... 32

A HULLADÉK VÁRHATÓ MENNYISÉGE, NÖVEKEDÉSI CÉLOK A TERVEZÉSI IDŐSZAK VÉGÉIG, 2010 ............................................................................................................. 31

6.2.1. Főbb hulladéktípusok..................................................................................................33 6.2.2. Települési szilárd hulladékok összetevői ....................................................................33 6.2.3. Kiemelt hulladékáramok .............................................................................................34

6.3. 6.4.

A HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ CÉLOK.......................................... 34 A HASZNOSÍTÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ KAPACITÁSOK KIALAKÍTÁSÁNAK CÉLJAI, PRIORITÁSAI ................................................................................................................ 36 6.5. A FELHALMOZOTT-HULLADÉK TÁROLÓK, ILLEGÁLIS ÉS LEZÁRT HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA, REKULTIVÁCIÓJA .................................................................................. 37

7.
7.1. 7.2.

CSELEKVÉSI PROGRAM .................................................................... 38
INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS, TERVEZÉS, LAKOSSÁGI TUDATFORMÁLÁS ......................... 38 A BEGYŰJTÉST, HASZNOSÍTÁST ÉS ÁRTALMATLANÍTÁST ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK ...... 39

8. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÖSSZEFOGLALÁSA TELEPÜLÉSENKÉNTI BONTÁSBAN............................................................. 41

.................... 8......................... 41 APÁTFALVA .......................................................................................................... 8................... 51 MAGYARCSANÁD ......................................................................5..................................................11...... 45 FÖLDEÁK...........................................................................................6..................................... 56 NAGYLAK ............................................. 44 FERENCSZÁLLÁS .................. 59 MELLÉKLETEK............................. 8.............. AMBRÓZFALVA ........................................ 8..... 70 A HULLADÉKGYŰJTÉSBEN....................................................16......8....................................... SZÁLLÍTÁSBAN ÉS KEZELÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEKNEK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV.................................................................. 70 SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK ............................................... 47 KISZOMBOR ..... 8............ 8...................................................12................................................................................. 8..................................................................... 50 KÖVEGY ...............13............................................................................................................... 48 KLÁRAFALVA.........................17............................ 43 CSANÁDPALOTA .......................... 8........................................................10.............................................................................................................................................................................. 52 MAKÓ .............. 54 NAGYÉR ................................9............14..........1......... 67 VÍZTERMELÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK ......................................................3..................61 A TELEPÜLÉSEKNEK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV .................................................15........... 46 KIRÁLYHEGYES ............................................................................................. 8................. 8..................................................................................................................................... 71 FELHASZNÁLT IRODALOM .......................................................................... 8.... 61 AZ ISKOLÁKNAK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV ... 57 ÓFÖLDEÁK .......................... 53 MAROSLELE .......................................................................................................... 8.......4...........2...... 8...................... 58 PITVAROS ............................................................... 8..7.........Terra Studio Kft... 42 CSANÁDALBERTI ...... 8... 8.................75 4 ....................... A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8................

(XI. A TERVEZÉS ELŐZMÉNYEI. 1 2 3 4 5 2000. a köztársasági megbízottak. hogy segítségével megoldhatóak legyenek a települések legfontosabb hulladékgazdálkodási gondjai oly módon.28. melyet részletesen az 1/1986.28. 1/1986. melynek részletes szabályait a 4/1984. a prevencióra helyezik a hangsúlyt. 110/2002. hogy egyúttal teljesülnek a jogszabályokban és területi tervekben hulladékgazdálkodással kapcsolatba hozató. évi XLIII. CÉLJA. mely megalapozta a térségi hulladékgazdálkodási terveket3. a 126/2003. 126/2003. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik. évi XLIII. (XII. (II. TARTALMA A hulladékgazdálkodási terv jogi alapját a 2000. A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátására az önkormányzati törvény5 kötelezi az önkormányzatokat. A törvény létrejöttéig a hulladékgazdálkodás egészét átfogó jogszabály nem létezett. A hulladékgazdálkodási terv célja. 8 7 41/1997.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról. a keletkező hulladék mennyisége indokolatlanul magas volt. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 1. 6 4/1984. Szintén az önkormányzati törvény írja elő a közterület tisztántartásával és lomtalanítással kapcsolatos feladatok ellátását. A hulladékgazdálkodási törvény által előírt kötelessége az önkormányzatoknak a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről. hasznosítása pedig minimális.15.) ÉVM rendelet6 tartalmazza. (II. mely megvalósítható önkormányzati társulás keretén belül. 15/2003.) ÉVM-EüM együttes rendelet7 szabályoz. a települési hulladékgazdálkodás gyakorlata a környezetvédelmi szempontokat többnyire figyelmen kívül hagyta. 5 . A terv tartalmi követelményeit.7.) ÉVM rendelet a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladékok ártalmatlanításáról. A település közigazgatási területén keletkező állati hulladék ártalmatlanításáról a 41/1997. a közös fellépés előnyeire.) Kormányrendelet4 tartalmazza. (II. (V. melyhez a jelen terv is igazodik. törvény1 teremtette meg.1. 1990. (II. valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről. Ezek alapján az önkormányzatok jogszabályban meghatározott kötelessége illetékességi területükre hulladékgazdálkodási tervet kidolgozni. meghatározott célok. (VIII.12.Terra Studio Kft. törvény a hulladékgazdálkodásról.) FM rendelet8 alapján köteles az önkormányzat gondoskodni.) OGY határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről. A hulladékgazdálkodási törvény célkitűzései és a meghatározott alapelvek a negatív környezeti hatások megszüntetésére és a fenntartható fejlődést szem előtt tartva.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről. (VIII. különös tekintettel a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás települési határokon átnyúló feladataira. A hulladékgazdálkodási tervek hat évre készülnek és kétévente beszámolót állítanak össze a végrehajtás menetéről.21. évi XX.15. (V. A hulladékgazdálkodási törvény írja elő az Országos Hulladékgazdálkodási Terv2 készítését.21. a törvény értelmében területi hulladékgazdálkodási tervet önkormányzati társulások keretében is lehet készíteni.1.

együttes megbízás alapján készült.Terra Studio Kft. A törvényi előírásokban megszabott. 6 . a településeket általánosságban bemutató fejezetek jelen dokumentummal egy egységet képező a környezetvédelmi programban találhatók. Ezen túlmenően a környezetvédelmi program – saját szerkezetében – is tartalmazza a jelen tervben szereplő intézkedésket. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Jelen hulladékgazdálkodási terv a Makó kistérség környezetvédelmi programjával együtt.

hogy egyik adatsor sem lehet a további tervezés megalapozott alapja. vagy már használaton kívüli lerakókra (ahogy ezek léte a lakossági felmérés alapján is bizonyított). A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 2. Miután a szelektív gyűjtés mennyiségileg sehol nem éri el – a különben kívánatos – 50%-t. MENNYISÉGE ÉS EREDETE 2. mely különbségek nagysága és szórása olyan mértékű.Terra Studio Kft. t. Lakosságszámra vetített értékek a Dél-Alföldi Régió hulladékgazdálkodási Terve alapján. illetve a folyékony hulladék és szennyvíziszap mennyisége a térségi szolgáltatók által biztosított adatok alapján.* Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Lakosságszám 547 3352 525 3345 660 3398 711 4353 526 489 1601 25534 2275 647 650 507 1601 50 721 Települési szilárd 9 hulladékok 220 1 349 211 1 346 266 1 367 286 1 751 212 197 644 10 273 915 260 262 204 644 20 406 Települési folyékony 10 hulladékok 17 252 146 385 16 312 119 754 0 127 280 21 675 176 516 0 19 339 62 464 671 430 87 293 17 715 25 793 23 805 52 877 1 585 890 Kommunális szennyvíz10 iszap Települési szilárd 10 hulladékok 124 1285 87 1282 186 731 273 1194 79 187 614 9788 342 91 82 93 188 20 406 Különbség. 7 . szil. illetve jelentős mennyiségű hulladék kerül illegális. 2003. hogy a kérdéses esetekben jelentős mennyiségű hulladékot „ártalmatlanítanak” vagy hasznosítanak a keletkezés helyén. különösen a kisebb települések esetében – de nem minden esetben – akár 50%-al haladják meg a hulladék ártalmatlanításában résztvevő szolgáltatók által megadott mennyiségeket. A HULLADÉKOK MENNYISÉGE A főbb hulladéktípusok mennyisége (t/év). % 44% 5% 59% 5% 30% 47% 5% 32% 63% 5% 5% 5% 63% 65% 69% 54% 71% 19% 1 300 20 20 1 340 *: Az elszállított és a szakmai becslésen alapuló mennyiségek közötti különbségek A fenti táblázatban szereplő hulladékmennyiség adatok között jelentős eltérések mutatkoznak. A szakmai becslésen alapuló adatsor (amely a régió hulladékgazdálkodási terve alapján állt elő) jellemzően magasabb értékeket mutat. A TERVEZSÉI TERÜLETEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSAI.1. feltételezhető. hulladékok. 10 9 A hulladék kezelésében résztvevő szolgáltatók adatai alapján.

Ezek alapján a hulladékgazdálkodási terv egyik legfontosabb javaslata. szervetlen Mennyisége 15 6 40 3 3 1 32 11 Becsült értékek a Köztisztasági Egyesülés által. az így nyert adatok alapján a terv felülvizsgálata 1 éves időtávon belül. egy a lakosságszámnak megfelelő statisztikai minta alapján. illetve a hulladékgazdálkodási célokat. 2.2. A felmérésnek településenként és negyedéves időközönként ki kell térnie a keletkezett hulladékok mennyiségére. 8 . hogy így elkerülhetővé váljanak az adatokban is megnyilvánuló anomáliák. Ezzel párhuzamosan – a keletkezett hulladékok minél előbbi megfelelő kezelése érdekében – szükséges a lakossági tudat alakítására is nagy hangsúlyt fektetni. A KOMMUNÁLIS HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS ÖSSZETÉTELE11 A települési szilárd hulladék jellemző összetétele (t%). A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A „valós” hulladékmennyiségre nézve nem történtek részletes felmérések. valamint a regionális hulladékgazdálkodási tervben megadott adatok alapján. Hulladék típusa Papír Műanyag Szerves Textil Üveg Veszélyes Egyéb inert. a keletkező hulladékok a keletkezés helyén történő felmérése. majd. a fentiekben leírtak szerint csak ezek biztosíthatják a részletes tervezés alapjául szolgáló adatokat.Terra Studio Kft. 2004. eredetére. valamint összetételére. A fenti okok miatt a továbbiakban a terv – a régió hulladékgazdálkodási tervével összhangban – a szakmai becsléseken alapuló hulladékmennyiségek alapján határozza meg az egyes hulladékfajták mennyiségét.

Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Papír 33 202 32 202 40 205 43 263 32 30 97 1 541 137 39 39 31 97 3 061 Ebből papír csomagolóanyag 17 101 16 101 20 103 21 131 16 15 48 770 69 20 20 15 48 1 530 Műanyag 13 81 13 81 16 82 17 105 13 12 39 616 55 16 16 12 39 1 224 Ebből műanyag Szerves csomagolóanyag 7 40 6 40 8 41 9 53 6 6 19 308 27 8 8 6 19 612 88 539 84 538 106 547 114 701 85 79 258 4 109 366 104 105 82 258 8 162 Textil 7 40 6 40 8 41 9 53 6 6 19 308 27 8 8 6 19 612 Üveg 7 40 6 40 8 41 9 53 6 6 19 308 27 8 8 6 19 612 Veszélyes kommunális hulladék 2 13 2 13 3 14 3 18 2 2 6 103 9 3 3 2 6 204 Inert. illetve lakossági eredetű hulladékokat.Terra Studio Kft. oldószeres anyagok csomagolási hulladékai Gumihulladékok 9 . KIEMELTEN KEZELENDŐ HULLADÉKÁRAMOK A kiemelt hulladékáramok tekintetében – a kommunális hulladékokhoz hasonlóan – nem áll rendelkezésre adat a keletkezés helyére és a kommunális jellegű hulladékok pontos mennyiségére vonatkozóan. A valós és csak a helyi hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményeinek megfelelő hulladék mennyiségei így ismeretlenek. önkormányzati intézményekben keletkezett hulladékok esetében nem áll rendelkezésre adat a következő veszélyesnek minősülő kiemelt hulladékokról: • • • • • • • PCB és PCT tartalmú hulladékok Hulladékolajok Akkumulátorok Elektronikai hulladékok Kiselejtezett gépjárművek Növényvédő szerek.3. 2004. szervetlen 70 432 68 431 85 437 92 560 68 63 206 3 287 293 83 84 65 206 6 530 2. A kommunális jellegű. illetve ezek a kommunális hulladékkal keveredve jelennek meg. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A települési szilárd hulladék egyes összetevőinek mennyisége (t/év). ill. a hulladékok gyűjtésében és kezelésében résztvevő vállalkozások több esetben nem regisztrálják külön a vállalkozási.

Diószilágyi Sámuel Kórházban és a hozzá kapcsolódó rendelőintézetben keletkezik.0 88.Terra Studio Kft. A fenti településeken kívül az ATEV szerződéses viszonyban áll még Ambrózfalva és Csanádalberti településekkel.9 14.9 50. Kövegy. a háziorvosi szolgálatot ellátó magánpraxisok jellemzően egyedi módon –önkormányzati felelősségvállalás nélkül – ártalmatlanítják hulladékaikat. fixír. Egészségügyi hulladékok Egészségügyi hulladékok jelentősebb mennyiségben a makói Dr. Klárafalva. Nagyér és Nagylak településeiről nincs adat a keletkezett állati hulladék mennyiségéről és az ártalmatlanítás módjáról. előhívő folyadékok.3 Az állati hulladékok elszállítását minden esetben az ATEV Rt. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Állati hulladékok Az állati eredetű hulladékok mennyisége a gyűjtés helye alapján (t/év).5 52.8 302. 2003. A makói kórházban keletkező összes veszélyes egészségügyi hulladék (2003): Betegellátási hulladék: 20836kg Éles eszközök hulladékai: 7819kg Filmek. Ferencszállás.5 23.0 24. hívó: 1350kg 10 . a gyűjtés rendszerének kialakítása folyamatban van. hódmezővásárhelyi üzeme saját járműveivel végzi. azonban ezekről szállítás még nem történt.7 19. Gyűjtőhellyel rendelkező település Apátfalva Csanádpalota Földeák Királyhegyes Kiszombor Makó Maroslele Pitvaros Makói kistérség Beszálító települések Apátfalva Magyarcsanád Csanádpalota Földeák Ófölddeák Királyhegyes Kiszombor Makó Maroslele Pitvaros Összes beszállított hulladék mennyisége 28.

Agyagos altalaj. FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE Illegális hulladéklerakók és elhagyott szennyezések a térségben12 Település Ambrózfalva Apátfalva Nincs Illegális lerakó helye Nem megfelelően rekultivált felhagyott hulladéklerakó / elhagyott szennyezés13 Régi hulladéklerakó 1997-ben felhagyott. Az elhagyott hulladékok mennyiségére vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat. felülvizsgálat alatt. Agyagos altalaj. ideiglenes védelemmel ellátott fúrási és olajiszap tároló Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (Zsombós) Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (téglagyári gödör) Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó Hrsz. Lásd mellékletek. körülkerítve) Folyékony települési hulladék lerakó. agyagbánya gödörben) Sertéshústermelő Kft. 0141/6 Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (ÓSzegedi út) 044/3 12 13 14 Az önkormányzatok és tanulók körében végzett kérdőíves felmérés alapján.57 Csanádalberti Maros part 43. 11 .4. Maros ártere sok helyen (Önk. Jelenleg földtakarás van rajta. szilárd és folyékony hulladékok (Óbebai út.a. Átvállalja a lakosság terheit) Magyarcsanád Vasút környéke Régi focipálya Kubik gödör Makó Királyhegyesi út mentén az Ipari Parkkal szemben14 Marosparti strandlejáró14 Rákos út – városhatár mögötti fás terület14 Ardicsban lévő bakagödör112 Földeáki út mindkét oldala112 Honvéd városrész Kivezető utak mentén Vasúti átjáró Maroslele Nincs Felhagyott bánya (Ószegedi út) Gerizdesi bányagödör Makó régi hulladéklerakó n. nyaras szikkasztó Nincs Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 2. n. több helyen 011 094/7 Csanádpalota Külterületi utak mentén Ferencszállás Földeák Királyhegyes Nincs Nincs Külterületi utak mentén A településtől keletre a Feneketlen tónál Kiszombor A településtől délre az országhatár felé Klárafalva Kövegy Nincs Nincs 018/2 035/9 05416/19-21 0117/4 040/1 023/9 n. a falutól 2 km) Korábbi olajbányászati tevékenységből hátramaradt. agyagos altalaj Téglagyári bányagödör (magántulajdon) Nincs Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (földtakarásos. 188 1013/16. Felhagyott agyagbánya Volt MGTSZ gépműhely környéke Fűtőolaj tartály az iskolánál Gázolaj tartály a TÜZÉP telepen Felhagyott hulladéklerakó Nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó (Mezőhegyesi út. számú főút mente Külterületi utak mentén Megszüntetett szilárdhulladék lerakó (külterületen) Magántulajdonú erdők Nincs Kertek között. Forrás: Városüzemeltetési Csoport.a.a.Terra Studio Kft.

amelynek elsődleges oka a hasznosítási lánc elégtelenségében. lakossági hozzáállásban. „Külső dűlő” nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó Külterület 015/11.015/12. innen az 12 . a legtöbb esetben a szokásos háztartási hulladékok mellett zöld hulladékok. A térség csatornázottsága igen alacsony mértékű (lásd később) a folyékony kommunális hulladékok legnagyobb része egyedi szikkasztókba kerül. zöld-kerti hulladékokat és a műanyagokat érinti.a. illetve az ott elhelyezett hulladékok mennyisége – felmérés híján – ismeretlen.015/13-as hrsz) 09/103 n. Bár szelektív gyűjtés több településen is folyik (lásd később) a szelektív begyűjtés és az egyes hulladéktípusok hasznosítása nem indult meg a településeken. nagyobb hulladék-kibocsátók csak Makón működnek. számú főútvonal mellett Maros part Nincs nincs Nincs Volt hulladéklerakó tulajdonjoga tisztázatlan A régi agyagbánya területén felhagyott hulladéklerakó. „otthon” történő. A térség legjelentősebb hulladékgazdálkodási problémája a folyékony kommunális hulladékok terén jelentkezik. melyen törmelékborítás van.5. Az így elszikkadt szennyvíz becsült aránya a teljes folyékony kommunális hulladéknak minősülő mennyiség 80-90%-a körül mozog. és veszélyes hulladéknak minősülő hulladékok kerülnek illegálisan lerakásra. HULLADÉKMÉRLEG 2003-tól a kistérség minden településén – a hatályos jogszabályoknak megfelelően és helyi rendelettel szabályozott módon – folyik a szilárd kommunális hulladék gyűjtése és begyűjtése. illetve bekötőutak mellett történik. A térségben a veszélyes hulladék átmeneti tárolására a makói lerakón nyílik lehetőség. A térség begyűjtött szilárd kommunális hulladékát a makói és a hódmezővásárhelyi hulladéklerakókon ártalmatlanítják (lásd később). a térségi szinten egyenlőre alacsony szelektív gyűjtési hajlandóságban. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Nincs A 43. általában égetéses ártalmatlanítás módszere mellett – szinte teljes mennyiségében lerakásra kerülnek. azonban szinte minden településen jellemző probléma az illegális hulladéklerakók lakossági használata. A gyűjtés helyén ártalmatlanított hulladék elsősorban a papír.Terra Studio Kft. A gazdaságos hasznosítás feltételei híján a szilárd kommunális hulladékok – a gyűjtés helyén. valamint a szelektíven gyűjtött hulladék minőségében és kis mennyiségében keresendő. mennyisége helyi becslések szerint az összes ilyen típusú hulladékok 30-60%-a körül van. Ez a legtöbb esetben az előírásoknak nem megfelelő. az önkormányzatok rendszeres erőfeszítéseket tesznek ezek felszámolására. Az illegális lerakók mindegyikének helye. Az így lerakott hulladék meglehetősen sokféle. 015/13 2. rekultiválatlan hulladéklerakókon. A veszélyes hulladékok tekintetében a térségi termelő vállalkozások és a makói kórház a környezetvédelmi és vízügyi felügyelőség által engedélyezett és ellenőrzött formában végzik tevékenységüket. már lezárt.

és beszállított kommunális hulladékok mennyisége és fajtája (2003) Település Beszállított kommunális hulladékok 2003.72 Apátfalva Csanádpalota Királyhegyes Kövegy Magyarcsanád Nagylak Szállítás helye (hova?) Hódmezővásárhely Makó Hódmezővásárhely Makó Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely Makó Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely Makó Makó Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó 3722.45 730. A térségben egyetlen helyen.60 90. amely kisebb kapacitással.74 187.65 1282.78 272. csak a szűkebb térség vonzáskörzetében jelentős.82 81.Terra Studio Kft. Földeákon működik az újrahasznosítható hulladékok gyűjtésére és előkezelésére szakosodott vállalkozás (MÉH). stb.79 9788. törmelék. Az állati hulladékok illegális elhelyezéséről. (tonna) 123. 13 . A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve üzemeltető szállítja újrahasznosításra és/vagy ártalmatlanításra a veszélyes hulladékokat a térség határain túlra. évben folyamatos önkormányzati ellenőrzés mellett működik. A településekre ki.14 187. A településeken keletkező veszélyes hulladéknak minősülő egyéb hulladékok az összes településen rendszeresített lomtalanítási akciók során kerülnek lerakásra a makói és hódmezővásárhelyi lerakókon. Mindezek mellett az illegális lerakókra több esetben kerülnek elektronikai hulladékok. háztartási berendezések hulladékai.87 92.45 613.08 Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros 341. autóroncsok. de a településeken régebben működő dögkutak és környékük az illegális hulladék-lerakás helyszenei.94 86.26 186. a még működő vagy lezárt gyűjtőtelepek állapotáról részletes felmérések nem történtek.9 1284. Az állati hulladék kezelésére a nagyobb településeken az előírásoknak csak részben megfelelő gyűjtőhelyek működnek.55 1 193.61 79.5 tonna (2003). (tonna) Szállítás helye (honnan?) Kiszállított hulladék mennyisége 2003. a hulladék végső felhasználásra a hódmezővásárhelyi ATEV fehérje-feldolgozóba kerül. A makói gyepmesteri telep 2004.90 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely/Makó Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely A Hódmezővásárhelyre beszállított kommunális hulladék összes mennyisége: 3195.

az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Hódmezővásárhely. ATEV Rt.3t (2003) az ártalmatlanítás helye. A keletkezett szennyvíziszap teljes mértékben a hódmezővásárhelyi lerakóra kerül. Állati hulladékok: 302. Ezüstvisszanyerő Kft. A keletkezett és számon tartott hulladékok közül a következő típusú hulladékok teljes mennyiségükben (lásd 2.) szállítás gyakorisága: igény szerint Szennyvíziszap: A keletkezett 1340t/év szennyvíziszap hasznosítására vagy elhelyezésére jelenleg a makói lerakó nem alkalmas. lakossági forrásokból elenyésző mennyiségű hulladék kerül a telepekre. szállítás gyakorisága: heti egy alkalommal Éles eszközök hulladékai: 7819kg az ártalmatlanítás helye. A fenti adatokon felül hulladék beszállítása a térségben nem történik.. (Budapest Komáromi út 2. az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Budapest. A fentiekben nem tárgyalt hulladéktípusok esetében nem áll rendelkezésre adat. keletkezésük nem számottevő.3. válogatott beszállított hulladék mennyisége: Szerves hulladék: 5t Üveg: 14t Műanyag: 6t Fémek (utószelektálás során): 5t Összesen: 30t Ezek alapján a hulladékhasznosítási arány: 0. a komposztáló próbaüzem alatt van.. szállítás gyakorisága: igény szerint havi3-8 alkalommal Egészségügyi hulladékok: Betegellátási hulladék: 20836kg az ártalmatlanítás helye. hívó: 1350kg az ártalmatlanítás helye. az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Szeged. Tisza Lajos krt. kapacitása további fejlesztésre szorul a megfelelő mennyiségek és keverési arányok elérése érdekében. illetve a térségben ártalmatlanításukra és hasznosításukra 14 . Makón az összes beszállított mintegy 13510 tonna hulladékból a szelektíven gyűjtött. az ártalmatlanításban közreműködő szervezet: Szeged.Terra Studio Kft.) szállítás gyakorisága: heti egy alkalommal Filmek. pont) a térségen kívülre kerülnek. SZOTE Szolgáltató Kht. SZOTE Szolgáltató Kht. előhívő folyadékok.. (Szeged. Septex Kft. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A térség egyetlen hulladéklerakóján. 107.22% A földeáki és makói hulladékgyűjtő és -előkezelő telepen (MÉH) szelektíven gyűjtött hulladékok elsősorban termelési eredetűek. fixír.

hasznosítás és ártalmatlanítás a regionális rendszerekhez kapcsolódva (pl. A folyékony települési hulladékok begyűjtése. Szelektív gyűjtés több településen is bevezetésre került. a bevont lakosság köre azonban egyelőre igen szűk. különösen a komposztálható zöld hulladékok esetében. Az állati eredetű hulladékok gyűjtésére. illetve a kommunális hulladékkal keverve történik. hulladékudvarok felszereltségükben megfelelnek a műszaki irányelvekben meghatározott követelményeknek. az ártalmatlanítás túlnyomórészt ellenőrizetlen formában. 15 . A térségben még működő hulladékgyűjtő szigetek elhelyezése is megfelel a hatályos előírásoknak.Terra Studio Kft. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve nem működik megfelelő létesítmény. egyedi megoldásokkal. A szelektíven gyűjtött hulladékok kezelésére a jelenlegi kapacitások megfelelnek. azonban az önkormányzatok folyamatos fejlesztéseket hajtanak végre ezen a téren a megfelelő szolgáltatókkal együttműködve. környezetszennyező módon történik. részben pedig nem felelnek meg a hatályos jogszabályokban előírtaknak. Az újonnan kialakított gyűjtőszigetek. A HULLADÉK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A térségben jelenleg egy. melynek fejlesztése folyamatos. lomtalanítás). azonban a jövőben – a nemzeti célokkal összhangban – várható a kapacitások elégtelensége. begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények részben felülvizsgálat alatt vannak (Makó). a begyűjtés. 3. A térségben a hatályos jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális területi helyi vagy egyedi intézkedések megtétele nem indokolt. engedéllyel rendelkező hulladéklerakó működik. hasznosítása és ártalmatlanítása gyakorlatilag teljesen megoldatlan. a hatályos jogszabályoknak megfelelő.

tárolómedence. építési törmelék és föld. szelektív gyűjtést. SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁS A Makói kistérségben – az ország egészéhez hasonlóan – a közelmúltig minden település saját hulladéklerakót üzemeltetett. IPPC engedélyezés folyamatban van. edényzet. A lerakó területe 4 ha. Jelenleg az első 2 ha területű kazettában történik a hulladék deponálása. valamint a folyékony hulladék szállítását 3 db zárt kukásautóval. Tisza II. előreláthatólag kapacitása 15 évre elegendő. A makói hulladéklerakó főbb műszaki jellemzői: A lerakás módja: szigetelt medencés dombépítéses hulladéklerakás Szigetelés (rétegrend): 2m természetes agyag 30cm konszolidált réteg.és műanyaghulladék bálázó 16 . olaj. melynek befogadó képessége 270 000 m3. 25cm kavicsfeltöltés A telepen meglévő járművek: 28t kompaktor Csurgalékvíz kezelő technológia: 3kW (tároló). korszerű hulladéklerakó telepen végzik.és konténermosó. Ma a térségben keletkező hulladék ártalmatlanítását a jogszabályi előírásoknak megfelelő.Terra Studio Kft. hivatalosan nem üzemelnek de a legtöbb esetben – engedély nélküli – az egyéni lakossági beszállítások rendszeresek. A csurgalékvíz tárolására egy 500 m3 kapacitású rendszer is kiépült. A térség egyetlen lerakója a Makói Regionális Hulladéklerakó Telep állami finanszírozásból és PHARE támogatásból épült 1999-ben. Működtetője a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. 1 konténeres gépjárművel és 1 önrakodós járművel. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 4. amely Makó városában és környékén végzi a hulladékszállítást. öntözőrendszer Kiegészítő létesítmények: kocsi-. melyen két kazetta került kialakításra. Lehetőséget kínálnak gyűjtőedényzet bérlésére is (110-120 l-es. 1-1. A jelenlegi jogszabályi előírásoknak – a nemrégiben kialakított makói lerakó kivételével – a már lezárt lerakók egyike sem felel meg. 40t hídmérleg Komposztáló üzem: aprító-keverő berendezés. 7.és detergensfogó. A beszállított hulladék jelentős része kommunális eredetű.. rosta GORE komposztáló prozmarendszer Szelektív gyűjtéshez kapcsolódó berendezések: papír.1. 2mm HDPE fólia.1 és 4 m3-es). ill.5kW (depótér) szivattyú. A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK GYAKORLATA 4.

álcázó töltések védelme mellett. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Beszállított hulladék mennyisége (kg) a Makói Regionális Hulladéklerakóra (1999-2002 lerakóra beszállított összes hulladék) 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 január február március április május június július 2002 2001 2000 augusztus szeptember október 1999 november A térség hulladékgazdálkodásában jelentős szerepet december játszik még az A. Jelenlegi kapacitása 2006-ig. korszerű. szigetelt aljzatú. 50 km.A. A termelt energiát a telep szociális épületeinek fűtésében és melegvízzel történő ellátásában hasznosítják.5 millió m3-rel bővíthető. a telep az engedélyt a közeljövőben megkapja. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító célgépeken.és bűzmentes módon. 3 db MERCEDES. A lerakó osztrák normák alapján épült. Egységes környezethasználati engedélyezése folyamatban van.U. 2 db STEYR. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. A depóniagáz hasznosítására alapuló további fejlesztési elképzelés egy gázmotor létesítése. a környezetvédelmi felülvizsgálat már megtörtént. A beszállított hulladék mérése elektromos hídmérlegen történik. 2004. rendszeres takarással történik.S. évi átlag 65 000 t hulladék deponálására kerül sor. Ez további 15. A hulladék szállítását és begyűjtését az egész országra érvényes engedély alapján végzi a Kft. A Kft.5 ha-ral. és II. minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak és az EU normáknak. 1 db M. 1 db MULTICAR 17 . hulladéklerakó telepe 1995-ben épült.Terra Studio Kft. zárt rendszerű csurgalékvíz gyűjtő drénrendszerrel és depóniagáz kinyerő és –hasznosító rendszerrel rendelkezik. A szállítás por. Variopress. melynek kapacitása 256 000 m3. öntömörítős. május 31-ig a beszállított hulladék összes mennyisége 415 985 tonna volt. bővítéssel további 50 évig elegendő. A deponálás a hulladék tömörítését követően dombépítéses módszerrel. konténerekben és billenthető tehergépjárművekben történik. üteme készült el.T. A felszín alatti vizek minőségének ellenőrzésére 5 db figyelőkút épült ki. Jelenleg a depónia I. az ellátott lakosságszám 125 000 fő. A lerakó vonzáskörzetéhez tartozó 27 településsel a vonzáskörzete kb. 3. Engedéllyel 2006. évig rendelkezik.

Csongrád Megyei Kiszombor Településtisztasági Kft. a szelektív hulladékgyűjtés azonban a térségben az országos mértéknél jobban elterjedt: Makó városában például 18 ponton vannak kihelyezve szelektívgyűjtő konténerek és további 6 terület kialakításának egyeztetése folyamatban van. Csongrád Megyei Csanádalberti Településtisztasági Kft.Terra Studio Kft. Csongrád Megyei Klárafalva Településtisztasági Kft. Csongrád Megyei Óföldeák Településtisztasági Kft. Királyhegyes Laczi és Fiai Kft.A.87 Hódmezővásárhely/Makó 92. szállításban és kezelésben közreműködő szerveknek kiküldött kérdőív. Az önkormányzatoknak kiküldött kérdőív és a hulladékgyűjtésben. A településekről a hulladékot kéthetente szállítják el.A.78 Hódmezővásárhely 272.82 Hódmezővásárhely 81. Hódmezővásárhely Földeák Köztisztasági Kft.74 Hódmezővásárhely 187. DIN szabványos 120 literes hulladékgyűjtő edényzetből. Igen Nem Nem Igen Igen Igen Nem Nem Nem Igen Beszállított hulladék mennyisége 2003.65 Hódmezővásárhely 1282. A. A.26 Makó 186.9 Hódmezővásárhely 1284. melléklet. Becker-Pannónia Apátfalva Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft.a. Ambrózfalva 123. Hódmezővásárhely Nagyér Köztisztasági Kft. Csongrád Megyei Pitvaros Településtisztasági Kft.S.14 Hódmezővásárhely 187.72 Makó 9788.61 Hódmezővásárhely 79. Csongrád Megyei Ferencszállás Településtisztasági Kft. Csongrád Megyei Maroslele Településtisztasági Kft.55 Makó 1 193.90 Hódmezővásárhely Hulladékudvar egyik településen sincs. Utószelektálás a telepen nem történik. Magyarcsanád Laczi és Fiai Kft. A telepre beszállított szerves hulladék mennyisége kb.94 Makó 86.S. szállításban és kezelésben közreműködő szervezetek körében végzett kérdőíves felmérés. Becker-Pannónia Kövegy Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft.45 Makó 613. továbbá 3 db MERCEDES absetzkipperrel és 1 db STEYR abrollkipperrel rendelkezik. 18 .60 Hódmezővásárhely 90. Makói kistérség települési szilárd hulladékgazdálkodásának összesített jellemzői15 Település Hulladék-szállítást végző szervezet Szelektív hulladékgyűjtés léte (igen/nem) igen nem igen nem igen nem nem igen igen nem nem igen igen nem igen nem igen Dögkút léte (igen/nem) nem igen nem igen nem igen n. évi 2 700 t. Becker-Pannónia Makó Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. évben (tonna) Hulladék lerakásra kijelölt telephely Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 15 Forrás: Települési önkormányzatok és hulladékgyűjtésben. Becker-Pannónia Csanádpalota Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. Csongrád Megyei Nagylak Településtisztasági Kft. Ömlesztett hulladékot gyűjtenek.45 Hódmezővásárhely 730.08 Makó 341. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve öntömörítős hulladékbegyűjtő járművel.

2003. A gyűjtőhelyekre jellemzően a lakosság szállít. Az állati hulladékok elszállítását és kezelését – önkormányzati szerződés keretében – a Hódmezővásárhelyen üzemelő ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. végzi. vállalkozói szerződés keretében gondoskodik.06. illetve az elszállításnál gyepmesteri felügyeletet.– a szerződés értelmében – a szolgáltatóval közösen teremti meg a működtetés létesítményi. 2001. A beszállított mennyiségek mintegy 90-95%-át a lakosság állati hulladékai teszik ki. részben az állati hullák ártalmatlanítása.: 0107/33 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. Jellemzően a átmeneti tárolási és gyűjtési technológia egyedi kiszállítást. Az állati hullák elhelyezésére szolgáló dögkút 8 településen üzemel. eszköz és személyi feltételrendszerét. Mennyiség (kg) 87 715 79 461 88 005 44 620 A térségben működő állati hulladék gyűjtőtelepek jellemzői: • Apátfalva o o o o o Hrsz. Az állati hullák elhelyezésére szolgáló létesítmények legtöbbje felülvizsgálatra szorul. Makó gyepmesteri telepre beszállított állati tetemek mennyisége16 Év 2000.30. elsősorban termelési hulladékok hasznosításában vesz részt). A Makón működő gyepmesteri telep funkciója részben a település belterületén kóborló ebek befogása. majd fertőtlenítést foglal magába. A gyepmesteri telep jogszabályban előírt követelményeknek való megfelelését Makó Város Önkormányzata 2004. de külön szerződések keretében vállalkozások is használják a telepeket. Több esetben a körülkerítés hiányzik. és miután a kisebb települések nem tudnak állandó felügyeletet biztosítani a lerakás ad hoc módon. év folyamán felülvizsgálta. többször szabálytalanul folyik. 2002. szállítás gyepmesteri felügyelettel Ellenőrzés: állat-egészségőr felügyeli a működését Keletkezett hulladék: 2003. 19 .Terra Studio Kft. évben 581 980 kg Magyarcsanáddal közösen használják 16 Forrás: Makói Kommunális és Közbeszerzési Kht. Hulladékfeldolgozásra szakosodott vállalkozás csupán Földeákon és Makón van (DélMagyarországi MÉH. Az önkormányzat kötelező állategészségügyi feladatainak ellátásáról a Makói Kommunális és Közbeszerzési Kht. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A rendszeres hulladékbegyűjtés mellett legalább évente egyszer minden településen az önkormányzatok és az érintett szolgáltatók lomtalanítási akciót szerveznek.

évben keletkezett és elszállított tetem mennyisége: 14695 kg Hrsz. 2003-ban keletkezett tetem mennyisége: 88005 kg Állati hulladékok gyűjtésére szolgáló eszközállomány: T25 traktor kapcsolt szállítóeszközzel nagy nyomású tisztítógép (sterimob) 3 konténer permetezőgép (fertőtlenítésre) 20 • Földeák: A dögkút lezárásra került. ott konténeres gyűjtés történik o o • Királyhegyes: o o • Kiszombor: o • Makó: o o . tulajdonában.Terra Studio Kft.: 0211/8 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. átlag 7 havonta 2003-ban 50471 kg tetem keletkezett csak Csanádpalota használja Hrsz. szállítás felügyelettel o 2003. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • Csanádpalota: o o o o o o Hrsz.: 05431 (Kiszombori Zombortej Kft.02.10-től üzemel.: 095/5 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés.: 0118/5 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. Területe: 7172 m2 Tulajdonos: Makói Kommunális és Közbeszerzési Kht.: 10315/2 . Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés nyitvatartási időben gyepmesteri felügyelettel o o o o o 1998. évben keletkezett és elszállított tetem mennyisége: 52 864 kg Földeák és Óföldeák települések használják Hrsz. Makó Járandó 9. szállítás gyepmesteri felügyelettel o o 2003. az üzemeltető az önkormányzat) o o Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. szállítás gyepmesteri felügyelettel önkormányzat üzemelteti ATEV szállítja el. szállítás gyepmesteri felügyelettel az állati hulladékgyűjtő hely áthelyezése kötelező a nemzetközi határátkelőhelyhez vezető út miatt: a kijelölt új terület a régi szilárdhulladék lerakó területén o 2003-ban keletkezett tetem mennyisége: 19 074 kg Hrsz.

: 022/2 Gyűjtés módja: lakossági beszállítás után konténeres gyűjtés. engedéllyel rendelkező szolgáltató legközelebb Szegeden működik. szervezett veszélyes hulladékgyűjtésre nem. próbaüzemelése folyamatban van. A települési szennyvizeket – az önkormányzattal kötött szerződés alapján – a Németh Toll Kft. Nincs megoldva a veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése és elhelyezése (elhasználódott elemek. évben 23 802 kg tetem keletkezett más település nem használja. Klárafalván és Ferencszálláson épült ki. A Makói Regionális Hulladéklerakón kialakításra került egy szárazeljárásos GORE rendszerű komposztáló rendszer. évben 24 463 kg hulladékot szállítottak el külterület 022/2 hrsz területe 727 m2 lakossági beszállítás önkormányzati kezelésű ATEV szállítja el heti kétszer felülvizsgálatra szorul 2003. Veszélyes hulladék szállítására szakosodott. így a keletkező veszélyes hulladék elszállítása igen magas költségvonzattal bír. szállítás gyepmesteri felügyelettel 2003. Utóbbi két település esetében a hálózat 2004-ben létesült.2. melynek jelenleg próbaüzemeltetése folyik. FOLYÉKONY TELEPÜLÉSI HULLADÉK Szennyvízcsatorna hálózat a térségben Makón. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • Maroslele: o o o Hrsz.Terra Studio Kft. A kommunális hulladék becsült összetétele szerint annak kb. egyedi megállapodások alapján vállalkozások is helyezhetnek el tetemeket a gyűjtő helyen • Pitvaros dögkút: o o o o o o o o A szervesanyag hasznosítása alacsony mértékű. 35-40%-a biológiai úton lebomló anyag. a komposztált hulladék minősítés után mezőgazdasági célra hasznosítható. 4. 21 . rekultiválatlan és illegális hulladéklerakók. figyelembe véve a keletkező kis mennyiséget és a szállítási távolságot. akkumulátorok). A Makói Regionális Hulladéklerakó Telepen csupán a kommunális hulladékba keveredett veszélyes hulladékok átmeneti tárolására van lehetőség. Potenciális környezeti veszélyforrást jelentenek a térségben található. saját tisztítójában kezelik (megszűnése esetén a jogutódjára hárul a szerződésben vállalt kötelezettség).

0 0.5 0.0 0. melynek tervei már elkészültek. 6 000 m3-es.17 Település Lakások száma 280 1 500 257 1 678 264 1 466 362 1 622 183 253 720 11 692 950 270 259 165 682 22603 Csatornahálózatba bekötött lakások száma aránya (db) (%) 0 0 0 0 264 0 0 0 183 0 0 2 625 0 0 0 0 0 3072 0. 17 Forrás: Kérdőíves felmérés.0 0 0. 1 200 – 1 500 m3/nap kapacitású.0 0.0 0.0 14 Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Makó város szennyvízcsatornáinak átlagos kora 20 év.0 100.0 0.0 0. 22 . a 35 évnél idősebb vezetékek csak felújítást követően tölthetik be szerepüket. 200 m3 szippantott szennyvizet képes fogadni. Elsőként az 1963-ban üzembe helyezett ipari szennyvízcsatorna felújítása válik szükségessé. A tervezett fejlesztésekhez a megnövekedő biológiai terhelés miatt kapacitásbővítésre lesz szükség.0 100. A tisztító SBE ICEA-s rendszerű.0 22. A szennyvízszikkasztó aknák száma a településen meghaladja az 5 000 db-ot.0 0.0 0.Terra Studio Kft.0 0.0 0. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Csatornázási mutatók a Makói kistérségben 2003.

Terra Studio Kft.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve

Vízhasználat és szennyvíztisztítás a Makói kistérségben18 2003.
Ivóvíz Település Értékesített víz19 (m3) Beszállított szennyvíz (m3)20 Kijelölt közszolgáltató (2004.) Békés Megyei Víziközmű Kft. Makó-Térségi Vízközmű Kft. Békés Megyei Víziközmű Kft. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. A szolgáltató kiválasztása folyamatban Makó-Térségi Vízközmű Kft. Makó-Térségi Vízközmű Kft. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. A szolgáltató kiválasztása folyamatban Makó-Térségi Vízközmű Kft. Makó-Térségi Vízközmű Kft. Makó-Térségi Vízközmű Kft. Szennyvíz A szennyvíztisztító telep helye 2004. évtől Tótkomlós Makó 2004. évtől Tótkomlós Makó, 2004. évtől Mezőhegyes Klárafalva Makó. Makó Makó Klárafalva Makó Makó Makó. n.a. 70 45 44,1 Makó n.a. n.a. 75 0 0,0 0,0 Elszikkasztott szennyvíz becsült részaránya21 (%) 60 30 60 70 0 85 0,5 0,2 2,2 Beszállított szennyvíz az értékesített víz %-ában 0,0 0,4 0,0 0,0

Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó n.a. n.a.

17 252 n.a. 146 385 16 312 n.a. 119 754 n.a. 127 280 21 675 176 516 n.a. 19 339 62 464 n.a.1 287 265 560 324 1 574 53 3 920 Makóra: 4 597

Makó-Rákos

Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros

Makó szippantott Makó-Térségi Vízközmű 4 149 szennyvizével Kft. együtt: 9 681 Csongrád Megyei 87 293 114 Településtisztasági Kft. 17 715 25 793 23 805 52 877 n.a. Makóra: 2 Juhász Gábor Makóra: 14 Csongrád Megyei Településtisztasági KFT 22 nincs kijelölt közszolgáltató Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.

Makó Makó, 2004. évtől Tótkomlós Makó, 2004. évtől Mezőhegyes Makó 2004. évtől Mezőhegyes n.a.

50

0,1 0,0

98 90 95

0,1 0,1 0,0

A jogszabályban22 foglalt kötelezettségeknek megfelelően 15 000 le feletti terhelésű agglomerációkban 2010., 2 000 – 10 000 le közötti terhelésű agglomerációk esetében 2015. év végéig ki kell építeni a gyűjtőhálózatot és az elvezetett szennyvíz legalább II. fokozatú (biológiai) tisztítását is meg kell oldani. A kistérség településeinek többsége a 2 000 le alatti
18 19 20 21 22

Forrás: Makó-Térségi Vízközmű Kft. A több évre visszamenőleges térségi víztermelési és értékesítési adatokat melléklet tartalmazza. A több évre visszamenőleges Makói szennyvízelvezetési és értékesítési adatokat melléklet tartalmazza. Az önkormányzatok által becsült adat.

163/2004. (V. 21.) Kormányrendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási megvalósítási programról szóló 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet módosításáról.

23

Terra Studio Kft.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve

terhelésű kategóriába tartozik, ahol keletkező szennyvizek kezelésének megoldása – a jogszabály szerint – nem élvez prioritást.
Szennyvíz-elvezetési agglomerációk23 a Makói kistérségben
Az agglomeráció besorolása 15 000 lakosegyenérték feletti terhelésű terület Makó Az agglomeráció központja Az agglomerációt alkotó további települések Apátfalva Földeák Kiszombor Magyarcsanád Maroslele Az agglomeráció lakosegyenértéke

51 353

2 000-10 000 lakosegyenérték közötti terhelésű terület 2 000 lakosegyenérték alatti terhelésű terület

Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Királyhegyes Klárafalva Nagyér Nagylak Pitvaros Kövegy Óföldeák

3 286 537 507 726 1 187 620 619 1 541

Ferencszállás

Kimaradt települések

A térségben elsőként megvalósuló Makói agglomeráció szennyvízcsatorna-beruházásához minden település rendelkezik engedélyes csatornázási tervvel, így a beruházás 2007-ben megkezdődhet a kohéziós alap forrásainak bevonásával. A 2 000 le alatti terhelésű területek közül két esetben adott a szennyvíztisztítás lehetősége: Nagylak esetében a határátkelőnél kiépült 50 m3/nap a kapacitású tisztítót lehet számításba venni, melynek felújítása és bővítése az Állategészségügyi Állomás többlet igényeinek kielégítésére folyamatban van. A tisztító további bővítéssel alkalmassá tehető a települési szennyvíz fogadására is (a településen napi 150 l/fő normatív kibocsátással számolva naponta 98 m3 kommunális szennyvíz keletkezik). Óföldeákon a szociális otthon rendelkezik saját tisztítóval, melyből a Katona-érbe vezetik a tisztított szennyvizet. A tisztító olyan módon lett kialakítva, hogy az viszonylag kisebb ráfordításokkal a településen keletkező szennyvizek befogadására is képes. A kistérség északkeleti településcsoportja már többször pályázott közösen szennyvíztisztító építésére. A Csanádpalotára tervezett objektumra létesítési vízjogi tervek készültek. KAC pályázaton kétszer is nyertek támogatást, de a többi forrást nem tudták mellétenni. Ma már nem együtt tervezik megoldani a szennyvízkezelést.

23

163/2004. (V. 21.) Kormányrendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási megvalósítási programról szóló 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet módosításáról.

24

Terra Studio Kft.

A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve

Makó-Rákos településrész és Királyhegyes község esetében a távolság és az alacsony kibocsátások miatt nincs esélye rentábilis megoldásnak. Az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján illegális szennyvízbekötések a településeken nincsenek. Lakossági vélemények alapján a szippantott szennyvizet alkalmanként a Marosba ürítik a begyűjtő járművekből, amely jelentős mértékben szennyezi a folyóvizet. Makó város tisztított szennyvizeinek befogadója a Maros. Az új tisztító telep üzembe helyezését követően – a technológiai váltásnak köszönhetően – a bevezetett tisztított szennyvíz minősége jelentősen javult, minősége minden tekintetben megfelel az előírásoknak. A volt gépgyári strand alatti bevezetés megszűnt, így ezen akadály az üdülőterület bővítése elől elhárult. A szennyvíztelepen keletkező szennyvíziszap (2002. évben 1 300 m3) minőségét tekintve mezőgazdasági felhasználásra alkalmas. A makói lerakónak jelenleg nincs engedélye a szennyvíziszap fogadására, így az iszap a hódmezővásárhelyi A.S.A. hulladéklerakójára kerül. A makói lerakón komposztáló üzemel, amely azonban nem tud napi 9 m3–nél több szennyvíziszapot fogadni a jelenleg nem megfelelő keverési arányok miatt. Megoldatlan az állattartó telepek és a speciális szennyvizek elhelyezése is.

4.3.
1.

A TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK
Becker-Pannonia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. telephely: 6900 Makó, Széchenyi tér 7. tel./fax: +36 (62) 510-170 e-mail: mako@becker-pannonia.hu web: www.becker-pannonia.hu alapítva: 1998. (makói üzem) tulajdonviszonyok: Jakob Becker GmbH. & Co. KG. és magyarországi magánszemély üzemvezető: dr. Geráné Mészáros Mária foglalkoztatottak száma: 17 (makói üzem) érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • • • • Fém visszanyerése hulladékból Nem fémtartalmú hulladék visszanyerése hulladékból Alap- és hulladék anyag nagykereskedelem Külkereskedelem Vegyi áru kiskereskedelem Vas-, mûszaki-, üvegáru kiskereskedelem
25

90% magántulajdon ügyvezető igazgató: Nagy György foglalkoztatottak száma: 60 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • szennyvíz-. és csapadékvíz elvezetési szolgáltatás Települési hulladékok kezelése. tel. kommunális kommunális szilárd hulladék: hetente.hu/csongrmt. platós szállító) hulladékszállítás gyakorisága: szennyvíz: igény szerint. köztisztasági tevékenység • • • 3 db öntömörítős. Pitvaros 3. kéthetente kommunális szennyvíz tengelyen történő szállítása: Csanádpalota.A.hu web: www. adószakértõi tevékenység Üzletviteli tanácsadás Településtisztasági szolgáltatás Egyéb szennyvízkezelési. Ferencszállás. köztisztasági szolgáltatás. Makó 2. Maroslele. Maroslele./fax: +36 (62) 550-027 e-mail: ttkft@vnet./fax: +36 (62) 535-780 / 535-790 e-mail: asa@vnet. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • Hulladék anyag kiskereskedelem Számviteli. 32. Klárafalva. tulajdonviszonyok: 10% önkormányzati. Cserzy Mihály u. Kiszombor.S. szállítás és szelektív gyűjtés hulladékkezelés. Nagylak. beletartozik a: o o • a kommunális veszélyes hulladék kezelés. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 1 konténerszállító gépjármű 1 önrakodós gépjármű hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: a szállítás gyakorisága: heti legalább 1. Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.kszgysz. tel. konténeres. Kövegy. melybe hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: 24-25 gépjármű (szippantó autó. A. Lázár utca 10. Csanádalberti.Terra Studio Kft.htm alapítva: 1994. Kiszombor. Makón külön szerződés alapján heti 2 kommunális hulladék szállítása: Apátfalva. telephely: 6800 Hódmezővásárhely. Óföldeák. könyvvizsgálói. multiliftes. telephely: 6724 Szeged. Pitvaros kommunális hulladék szállítása: Ambrózfalva. Csanádpalota. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.hu 26 . Nagylak.

zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 3 db MERCEDES absetzkipper 1db STEYR abrollkipper hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: a szállítás gyakorisága: kéthetente kommunális hulladék szállítása: Földeák. Hungária Holding. -kezelés.) úttisztítás. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 3 db MERCEDES öntömörítős. Variopress öntömörítős.hu/asahodkt.T.A. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 1 db M. zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító jármű 1 db MULTICAR öntömörítős.03.U. külterület 033/29 hrsz.kszgysz. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve web: www. kisebbségi tulajdonos: Hódmezővásrhelyi Vagyonkezelő Rt.02. Laczi és Fiai Településszolgáltató Kft. kezelés (TEÁOR 90. tulajdonviszonyok: magántulajdon ügyvezető: Laczi Zoltán foglalkoztatottak száma: 10 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • • • hulladékgyűjtés. Nagyér 4. kezelése közúti teherszállítás hirdetés máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás 2 db DAF típusú szippantó tgk.tiszanet. telephely: 6758 Röszke.Terra Studio Kft. tel. síkosság-mentesítés 2 db STEYR öntömörítős.htm alapítva: 1994 tulajdonviszonyok: többségi magántulajdon: A.hu web: alapítva: 2000./fax: +36 (62) 573-514 / 573-515 e-mail: szipu@mail. szennyvíz gyűjtése. igazgató: Reith Imre foglalkoztatottak száma: 49 érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • • • • • • hulladékgyűjtés.S. 27 hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: .

és Csatornamű Vállalat makói üzemegységéből alakult. Nagyér.Terra Studio Kft. 1 db IFA L60 konténeres tgk. telephely: 6900 Makó. Kossuth u. (Pitvaros) 6.hu web: www. tel./fax: +36 (30) 239-5017 e-mail: web: alapítva: 2004.makoviz. 1 db Csatornamosó a szállítás gyakorisága: az ellátott településeken 2 hetente kommunális hulladék szállítása: Királyhegyes. 28. felügyelete szippantott szennyvíz szállítása szennyvíztisztítás hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: 28 . Magyarcsanád 5. tulajdonviszonyok: önkormányzati tulajdon (16 önkormányzat) ügyvezető igazgató: Medgyesi Pál foglalkoztatottak száma: 110 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • önkormányzati víziközművek és szennyvízközművek kezelése. Tinódi u. tulajdonviszonyok: 100% magántulajdon foglalkoztatottak száma: 1 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • emésztőgödörből származó iszap szállítása 1 db IFA W50 LA/F gépjármű hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: kommunális szennyvíz tengelyen történő szállítása: Ambrózfalva.hu alapítva: 1994. 1 db Kamaz hullaék begyűjtésre alkalmas tgk. Juhász Róbert egyéni vállalkozó telephely: 5949 Tótkomlós. 1 db Liaz hulladék begyűjtésre alkalmas tgk. Makó-Térségi Víziközmű Kft. 8. Csanádalberti. A Csongrád Megyei Víz./fax: +36 (62) 211-177 e-mail: makoviz@makoviz. üzemeltetése./a tel. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • 1 db DAF típusú konténeres tgk.

ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. de még nem volt beszállítás Apátfalva: 4 alkalom Csanádalberti van szerződés. de még nem volt beszállítás Csanádpalota: 4 alkalom Földeák: 7-9 alkalom Királyhegyes: 4 alkalom Kiszombor: 4 alkalom Makó: 8-10 alkalom Maroslele: 9 alkalom Pitvaros: 4-6 alkalom 29 .Terra Studio Kft. baromfihús. hulladékgyűjtéshez és szállításhoz kapcsolódó infrastruktúra: a térségben a következő településeken végzi az állati tetemek elszállítását a következő gyakorisággal (havonta): • • • • • • • • • • Ambrózfalva: van szerződés. Kutasi út 1232/b Pf.259 tel. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • 1 kamerás csatornavizsgáló gépjármű 1 WOMA rendszerű nagynyomású tisztító 2 szippantó autó 1 konténerszállító gépjármű a térségben a következő településeken végez hulladékkezelési tevékenységet (kommunális szennyvíz közműves és tengelyen történő szállítása): Apátfalva.hu web: alapítva: 1951. Királyhegyes. Makó 7. Magyarcsanád. gyártás 1 db MAN 18232 spec. tulajdonviszonyok: 100% állami tulajdonú részvénytársaság igazgató: Szabó Gábor foglalkoztatottak száma: 137 fő érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik: igen tevékenységi kör: • • • hulladékgyűjtés. Földeák./fax: +36 () e-mail: hodmezo@atev. telephely: Hódmezővásárhely.készítmény. kezelés hús-.

a szennyvízkezelés megoldására Veszélyek • A folyékony kommunális hulladékok és illegális lerakók. kiemelten a hulladékgazdálkodás korszerűsítésére 30 . feldolgozóüzemekbe kerülnek Több településen is indultak szelektív hulladékgyűjtési programok A térség által igénybe vett hulladéklerakók és gyűjtőhelyek üzemeltetői jelentős fejlesztéseket terveznek a hulladékhasznosítás feltételeinek megteremtése céljából A települések erőfeszítéseket tesznek az illegális és lezárt lerakók. korszerű lerakókra. ivóvíz-minőségi.Terra Studio Kft. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 5. lezárt lerakók Az illegális lerakás a lezárt lerakókon és egyéb helyeken jellemző problémája a településeknek Több lezárt dögkút rekultiválatlan. sok helyen az illegális állati hulladék elhelyezése ellenőrizetlen formában tovább folyik Az állati hulladékok gyűjtésére kialakított átmeneti tárolók nem felelnek meg az előírásoknak Erősségek • • • • • • • Minden településen kialakult a rendszeres hulladék-begyűjtés megfelelő formája A begyűjtött hulladékok a hatályos előírásoknak megfelelő. a gyűjtő. dögkutak problémájának megoldására Több település is erőfeszítéseket tesz környezeti állapotának. dögkutak problematikájának megoldása híján az élővizek. víztisztasági. konkrét problémáinak felmérésére és kezelésére Több településen is konkrét tervek vannak a csatornázottság növelésére. valamint a feldolgozóipari kapacitások hiányossága miatt kezdeti fázisban van • • • • • A térségi hulladékgazdálkodás szinte egyetlen eszköze a lerakón történő ártalmatlanítás Szinte minden településen találhatók rekultiválatlan. talajdegradációs problémák jelennek meg • A települések saját fejlesztési források híján nem lesznek képesek a problémák megoldásának műszaki hátterét pályázati forrásokból sem biztosítani Lehetőségek • • A lakosság környezeti tudatossága általában véve nő Egyre jelentősebb nemzeti és európai uniós források állnak rendelkezésre környezetvédelmi projektekre. talajok és talajvizek elszennyeződése közegészségügyi.és begyűjtő-hálózat elégtelensége. SWOT ANALÍZIS Gyengeségek • • • A keletkező hulladékok pontos mennyisége és összetétele ismeretlen Az alacsony csatornázottságú térségben a folyékony hulladék kezelése megoldatlan A szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás a megfelelő lakossági hozzáállás.

hogy a hulladékgazdálkodási korlátozások önmagukban ne akadályozzák a halmozottan hátrányos helyzetű kistérség gazdasági-társadalmi fejlődését. illetve a szolgáltatásokhoz kötődő hulladékok mennyisége növekszik. Ezen túlmenően.Terra Studio Kft. A termelési eredetű hulladékok tekintetében a gazdaság fejlődésének felgyorsulása és a hagyományos agrárjelleg miatt a mezőgazdasági (beleértve az állati és növényvédő szer hulladékokat is) és inert szervetlen hulladékok növekedése várható (10%. eredetű. illetve 5%). hanem a hulladékok hasznosítási arányának erőteljes növelése. illetve a bekötési hajlandóság milyenségéről. A szennyvíziszapok és települési folyékony hulladékok mennyiségének növekedése igen nehezen becsülhető.1. 2010 A hulladékok mennyiségének növekedése több tényező függvénye. A jövőben az ország gazdasági fejlődésének térbeli struktúrája várhatóan kiegyenlítettebbé válik. valamint Nagylak (a határátkelő tisztítójához kapcsolódva) 31 . NÖVEKEDÉSI CÉLOK A TERVEZÉSI IDŐSZAK VÉGÉIG. amely mellett a feldolgozóipar. ennek következtében a csomagolási. mobilitás növekedése a fém és elektronikai hulladékok és gépjármű-hulladékok mennyiségének növekedését eredményezi (5%). szállítmányozás. felhalmozott hulladékok. volt lerakók és illegális lerakók felszámolása mellett a települési folyékony hulladék problémájának a megoldása a legfontosabb prioritásként jelenik meg. Ezek közül a térségre vonatkozóan kiemelhető az országos átlaghoz viszonyított alacsony gazdasági teljesítmény. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK A keletkezett hulladékokkal kapcsolatos általános cél. amely a térségben is a gazdasági teljesítőképességének növekedését eredményezi. beruházások fellendülésével – az országos tendenciákkal ellentétben – a térség mezőgazdasági jellegéből fakadóan – nem várható a szervetlen mennyiségnek csökkenése. 6. A szennyvíztisztítást érintő hatályos rendeletek szerint és a térségi adottságok figyelembevételével a makói szennyvíz-agglomeráció csatornázására és a kapcsolódó tisztítási kapacitások kiépítésére. A hulladékok mennyiségének növekedése a gazdaságitársadalmi fejlődés velejárója. lerakással ártalmatlanított hulladék mennyiségének párhuzamos csökkenésével kell járjon. a térség környezeti és gazdasági-társadalmi adottságaival összhangban nem elsősorban a keletkezett hulladékok mennyiségének a csökkentése jelenik meg fontos szempontként. hiszen ezek nagyban függenek az igen költséges szennyvízcsatorna és tisztító építési beruházások megvalósulásától. a hulladékgazdálkodási célok között az elhagyott. Ezzel párhuzamosan a gazdaság. ez elsősorban a papír és műanyag hulladékok esetében jelent jelentősebb növekedést. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 6. amely végső soron a teljes. valamint a térség dominánsan vidéki agrár jellege. A HULLADÉK VÁRHATÓ MENNYISÉGE. Magyarországon általános jelenség.

05 Növényvédő szerek és csomagolóanyagaik 1.03 Inert.18-ra. a keletkező szennyvíziszap mennyiségének 70%-os növekedése mellett.5 1 Biomassza 1.05 Csomagolási hull.05 1.KiselejEgészségkai tezett hulladé.05 6.37 Szerves 1. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve és Óföldeák (a szociális otthon tisztítójához kapcsolódva) csatornázására kerülhet sor a tervezési időszak alatt. de 32 .66 Települési szilárd hulladék összetétele (t%). mennyiségük 3.55 Veszélyes kommunális hulladék 1. 2004-2010. 1.03 A különböző hulladékok növekedési aránya a kistérségben.1 Gumihulladék 1. 2010 Hulladék típusa Papír Műanyag Szerves Textil Üveg Veszélyes Kiemelt hulladékok PCB és PCT tartalmú hull. A növényvédő szer és kórházi hulladékok mennyisége növekedésének esetében egyaránt 10% növekedés várható. A HULLADÉKOK VÁRHATÓ MENNYISÉGE.37 Üveg 1. 2010 Elérendő cél: a hulladékok mennyisége és annak növekedési üteme a gazdasági teljesítőképesség növekedésével és a társadalmi fejlődés ütemével azonos szinten.2 Hulladék mennyisége 22 8 40 4 4. a megnövekedett mennyiségek nem indokolnak külön intézkedést. a tervezési időszak alatt átlagosan 5%-os növekedés várható.51 Műanyag 1.8 tonna/évről 4. szervetlen 0. 2010/2004): 1.15 Akkumulátorok.Terra Studio Kft.15 Állati eredetű hull. a térségben keletkező mennyiségek a regionális hulladékgazdálkodási tervben meghatározott programokhoz kapcsolódva történő kezelése javasolt. illetve 150 tonna/évről 165-re módosul.2.05 1.03 Textil 1. 1.ügyi hull. Összesített növekedési cél a kommunális szilárd és folyékony hulladékok esetében (lakosságszámra vetített arány. Az egyéb veszélyes és termelési hulladékok keletkezése regionális szinten sem számottevő. Települési szilárd hulladék összetevői Papír 1. elemek 1 Elektroni.gépjármű. MENNYISÉGI CÉLOK. kezelésük és ártalmatlanításuk jelenleg is a regionális rendszerekhez kapcsolódva folyik. A bekötési hajlandóság javulását figyelembe véve a folyékony települési hulladékok mennyisége ezen településeken az összes mennyiség 30%-ra becsülhető. A folyékony települési hulladékok mennyiségének növekedése a vízfogyasztás növekedésének függvénye. kok vek 1. 0 Hulladékolajok 1.

Terra Studio Kft. A keletkezett hulladékok pontos mennyiségének meghatározását mihamarabb el kell végezni. 33 . 6. 2010.1. a jelen mennyiségi célok tájékoztató jellegűek. Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor 24 Papír 50 306 48 305 60 310 65 397 Műanyag 18 111 17 111 22 113 24 144 Szerves 91 556 87 554 109 563 118 722 Textil 9 56 9 55 11 56 12 72 Üveg 10 63 10 62 12 63 13 81 Veszélyes Inert. kommunális hulladék szervetlen 2 14 2 14 3 14 3 18 46 285 45 284 56 289 60 370 A tervezett csatornázási programok alapján. Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Települési Települési Kommunális szilárd folyékony szennyvíziszap24 hulladékok hulladékok24 227 1389 218 1386 273 1408 295 1804 218 203 663 10581 943 268 269 210 663 21018 18115 46111 17128 125742 40093 22759 55603 20306 19676 705002 27497 18601 8125 7499 55521 1187776 2210 34 34 2278 6. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve elérendő célként az országos átlagok alatt alakuljon. Miután a keletkezet hulladékok mennyisége pontosan nem ismert pontosan (2. 2010.2. felülvizsgálatuk a pontos adatok ismeretében szükséges. Főbb hulladéktípusok Fő hulladéktípusok (t/év).2. fejezet). Települési szilárd hulladékok összetevői A települési szilárd hulladékok összetevői (t/év).2.

egyedi hulladékgazdálkodási tervben rögzített célokhoz: Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék Ágazati veszélyes hulladékok Inert. A HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ CÉLOK Az Országos Hulladékgazdálkodási terv céljaival összhangban térséget érintő. illetve az egyes gazdálkodók esetében a külön. nem komposztálható hulladékok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz.2. 6. és a térségben összesen keletkező a hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási célok a következők: • A veszélyes és ágazati.3. Kiemelt hulladékáramok A kiemelt hulladékáramokra mennyiségi célok konkrét meghatározása nem lehetséges. A mennyiségeket – a fentiekben meghatározott növekedési célokkal összhangban – a közeljövőben a keletkezett hulladékmennyiségek mérését célzó intézkedés eredményeire alapozva kell meghatározni. szervetlen települési szilárd hulladékok PCB és PCT tartalmú hulladékok Hulladékolajok Kiselejtezett gépjárművek Egészségügyi hulladékok Állati eredetű hulladékok Növényvédőszerek és csomagolóanyagaik Gumihulladék • A szelektív hulladékgyűjtő rendszer kialakítása A térség településein a szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítése 2008-ig: Amely a következő hasznosítási célok megvalósítását célozza: 34 .Terra Studio Kft. a jelenleg keletkező mennyiségek ismeretének hiányában. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség 48 45 146 2328 207 59 59 46 146 4624 17 16 53 846 75 21 22 17 53 1681 87 81 265 4232 377 107 108 84 265 8407 9 8 27 423 38 11 11 8 27 841 10 9 30 476 42 12 12 9 30 946 2 2 7 106 9 3 3 2 7 210 45 42 136 2169 193 55 55 43 136 4309 6.3.

25 Települési szilárd hulladék összetevői Papír 0.28 Települési Kommunális folyékony szennyvíziszap hulladékok 0. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Kistérségen belül kitűzött hasznosítási célok. Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Papír 25 156 24 156 31 Műanyag 11 68 11 68 13 Szerves 23 139 22 139 27 Textil 1 4 1 4 1 Üveg 3 19 3 19 4 35 . 2010.65 Biomassza 0. együtt kezelhető mennyiség.Terra Studio Kft.51 Műanyag 0. Települési szilárd hulladékok 0.30 Kiemelt hulladékok Csomagolási hull. hasznosítási arányok. stb.50 A fenti hulladékfajták 2010-ben becsült összesített hasznosítandó mennyisége településenként a Makó központú begyűjtési rendszer racionális kialakítása (szállítási távolságok. Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség Települési szilárd hulladékok 63 389 61 388 77 394 82 505 61 57 186 2963 264 75 75 59 186 5885 Települési folyékony hulladékok 4529 11528 4282 31435 10023 5690 13901 5076 4919 176250 6874 4650 2031 1875 13880 296944 Kommunális szennyvíziszap 553 9 9 570 Települési szilárd hulladék összetevői (t/év). környezettudat. 2010.25 Textil 0. 0.61 Szerves 0.08 Üveg 0.) mellett a következő ábrán látható: Hasznosítandó hulladékok mennyisége (t/év). 2010.25 0.

Terra Studio Kft. az előkezelés tekintetében olyan már működő hulladékgazdálkodási központok fejlesztése célszerű. illetve szennyvíz-agglomerációk kialakítása javasolt. Ezen túlmenően. Óföldeákon és Nagylakon oldódhat meg a csatornahálózat kiépítésével és a tisztítókapacitások bővítésével. A térség többi településén a folyékony hulladékok begyűjtése és kezelése elsődleges feladat. A forráshiánnyal küszködő települések esetében a csatornázás és „szokásos” 36 . megoldásokat kell találni. Ezeken a településeken a szennyvizek kezelésének megoldása – a nemzeti fejlesztési tervek szerint – 2015 után történhet meg. PRIORITÁSAI Az egyes hasznosítási kapacitások kiépítése a fent megadott szelektív gyűjtési-hasznosítási célokban meghatározott mennyiségeknek megfelelően minden településen kiépítésre kell kerüljön. korszerűsítésével. A HASZNOSÍTÓ ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ KAPACITÁSOK KIALAKÍTÁSÁNAK CÉLJAI. A hasznosító és ártalmatlanító kapacitások kiépítésének prioritásai: • A folyékony kommunális hulladék ártalmatlanítása és hasznosítása – tisztítókezelőmű kialakítása Makó-Rákos – Királyhegyes térségében A térség szennyvízkezelési problémáinak megoldása – a nemzeti prioritások és a helyi lehetőségek alapján – a tervezési időszak végéig csak a makói szennyvízagglomerációban. ahol a nemzeti tervek szerint 2015-ig nem szennyvízelvezető tisztító-kapacitások kiépítése. azonban Királyhegyes és MakóRákos valósul esetében meg a a csatornázás hosszabb és távon sem nem oldható meg egyedi gazdaságosan. Csanádpalotán.4. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Földeák Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros Makói kistérség 158 33 202 24 23 74 1187 106 30 30 24 74 2358 69 14 88 11 10 32 516 46 13 13 10 32 1026 141 29 180 22 20 66 1058 94 27 27 21 66 2102 5 1 6 1 1 2 34 3 1 1 1 2 67 19 4 24 3 3 9 143 13 4 4 3 9 284 A kiemelt hulladékáramokra vonatkozó mennyiségi célok meghatározása az ismert hasznosítási arányok és a elvégzendő mérések eredményeire alapozva történhet. és amelyek kapcsolódnak azon hulladékgazdálkodási szervezetekhez melyekkel az adott települések a hulladék begyűjtésének folyamatában jelenleg is együttműködnek. Azon településeken. ahol adott a lehetőség a szükséges fejlesztések megvalósítására. 6.

amely ki kell terjedjen: • • • • az elhagyott hulladékok. A térségi folyékony hulladékok kezelése és a hosszú távú fejlesztési lehetőségek középtávon figyelembevételével biztosítja a térség Királyhegyes más Makó-Rákos szennyvizének térségében megfelelő kialakítandó alternatív folyékony hulladék befogadó-. A FELHALMOZOTT-HULLADÉK TÁROLÓK. lerakó. A kiépítendő létesítmény kapacitását a makói szennyvíz-agglomerációban. Ezen információk alapján 2006-ig térségi rekultivációs tervet kell készíteni. A kiépítendő létesítmények kapacitását a kialakítandó agglomerációkban keletkező hasznosítandó hulladékok mennyiségéhez kell méretezni. kapcsolódás a hódmezővásárhelyi lerakó hulladékhasznosítást célzó fejlesztéseihez. • Az állati hulladék begyűjtési rendszerének kialakítása – átmeneti tárolók és agglomerációk létrehozása. amely alapján minden volt. a hulladékok fajtái ismeretlenek. REKULTIVÁCIÓJA A felhagyott hulladéklerakókkal. lezárt lerakók helyének meghatározására. • Szelektív hulladékgyűjtő rendszer kialakítása. kis ráfordítást – igénylő tisztítókezelőművekbe.és kezelőmű kialakítása települései ártalmatlanítási lehetőségét. 6.5. a tulajdonviszonyok tisztázására. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve tisztítómű építésének alternatívája a folyékony hulladékok tengelyen történő szállítása biológiai folyamatokon a alapuló. Csanádpalotán. illetve hosszabb távon – a térség más településeinek szennyvízkezelési feladatainak megoldása után – a két kisebb település/rész folyékony hulladék problémájának megoldását. rekultivációja. elhagyott hulladékok hulladékgazdálkodási célja. az egyes helyszínek geológiai. Óföldeákon és Nagylakon kívül keletkező folyékony hulladékok mennyiségéhez kell méretezni. amely később a két település/rész igényeinek megfelelően módosítandó.Terra Studio Kft. Miután a lerakott mennyiségek. első lépésben ezek felmérése kell megtörténjék. valamint az ott található hulladékok mennyiségének és típusának meghatározására. hogy 2010ig történjen meg az ilyen létesítmények teljes felszámolása. hidrogeológiai jellemzésére. ILLEGÁLIS ÉS LEZÁRT HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSA. gyűjtőpontok és átmenetitároló-kapacitások (hulladékudvarok) kiépítése. 37 . elhagyott szennyezés felszámolási és rekultivációs tervei is elkészülhetnek. hulladékhasznosító agglomerációk létrehozása – a makói hulladéklerakó hasznosítási kapacitásainak fejlesztése. tisztító. amely meghatározza a térségi prioritásokat és a munkálatok elvégzésének sorrendjét. A kiépítendő létesítmények kapacitását a kialakítandó agglomerációkban keletkező ártalmatlanításra szánt hulladékok mennyiségéhez kell méretezni.

Települési önkormányzatok Makó és Térsége Fejlesztési Kht. Óföldeák Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Királyhegyes. Maroslele. Magyarcsanád. Nagylak • Földeák. Települési önkormányzatok 2004-től 15 e. A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Termelő vállalkozások Települési önkormányzatok Makó és Térsége Fejlesztési Kht. Kiszombor. A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Termelő vállalkozások Időzítés Költség 2005 4 M Ft Települési önkormányzatok Makó és Térsége Önkormányzati Társulás Makó és Térsége Fejlesztési Kht. A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Termelő vállalkozások 2004-2005 a jelenlegi kapacitással megoldható 2004-2005 nincs költségvonzata Települési önkormányzatok Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Hulladékgazdálkodási agglomerációk Érintett önkormányzatok Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Makó és Térsége Fejlesztési Kht. INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS. tanárok részére Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése Felelős Makó és Térsége Önkormányzati Társulás Makó és Térsége Fejlesztési Kht. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A térségi rekultivációs tervben elsődleges prioritást kell kapjanak az elhagyott veszélyes hulladékok. Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Közvetlen érintettek köre Lakosság Települési önkormányzatok Makó és Térsége Fejlesztési Kht. amely kiterjed: A felhagyott hulladéklerakókra Elhagyott hulladékra Állati hulladékok gyűjtésére használt területekre Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Hulladékgazdálkodási agglomerációk Érintett önkormányzatok Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2005-2006 5-8 millió Ft 38 . LAKOSSÁGI TUDATFORMÁLÁS Cselekvési program Térségi hulladék-monitoring program. 2005 A kivitelezési költség 45%-a Térségi rekultivációs terv elkészítése. beleértve . Kövegy • Apátfalva. Települési önkormányzatok Makó és Térsége Fejlesztési Kht. Csanádalberti.1. TERVEZÉS. Nagyér. amely kiterjed az egyes településeken keletkezett hulladékok a keletkezés helyén történő mérésére a különböző hulladékfajták esetében statisztikai minta alapján. CSELEKVÉSI PROGRAM 7. Pitvaros • Csanádpalota.Terra Studio Kft. 7. Klárafalva • Ambrózfalva. Ft/fő foly. így különösen a kiszombori olajbányászati olajos iszap-tároló felszámolása. és különös tekintettel a kiemelt hulladékáramokra Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása: • Makó • Ferencszállás.

HASZNOSÍTÁST ÉS ÁRTALMATLANÍTÁST ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK Az egyes létesítmények kapacitásának meghatározása a hulladéktípusokra vonatkozó mennyiségi és hasznosítási céloknak megfelelően kell történjék./sziget 2004-2005 5-10 millió Ft/db 39 . A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Települési rekultivációs tervek elkészítése. Ft/db 2005-től 1-5 millió foly. Ft/db Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről 7. szükség esetén azok lezárása. Ft. ill. amely kiterjed: A felhagyott hulladéklerakókra Elhagyott hulladékra Állati hulladékok gyűjtésére használt területekre Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről Települési önkormányzatok Egyedi esetben a hátrahagyott hulladék tulajdonosa Települési önkormányzatok Egyedi esetben a hátrahagyott hulladék tulajdonosa Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok és a fenntartásukban működő oktatási intézmények Az oktatási intézményekben tanulók Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság 2006 3-5. Cselekvési program A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése Települési folyékony hulladék hasznosító és ártalmatlanító létesítmény kialakítása MakóRákos – Királyhegyes térségében Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein (ahol a lakosságszám meghaladja az 1000 főt) Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata. Ft. 2004-től 1-5 millió foly.2. lásd 7 fejezet: „Hulladékgazdálkodási célok”.millió Ft/db Települési önkormányzatok és a fenntartásukban működő oktatási intézmények Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek 2004-től Program foly. fejlesztése Felelős Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Az érintett mikrotérségek hulladékgazdálkodási agglomerációi Az érintett önkormányzatok Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Közvetlen érintettek köre Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság Az érintett mikrotérségek hulladékgazdálkodási agglomerációi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Lakosság Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Jelentős hulladéktermelő szervezetek Lakosság Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Időzítés Költség 2008-ig nincs költségvonzata 2006-ig 30-50 millió Ft 2008-ig 30 millió Ft/db 2006-ig 350-470 e.Terra Studio Kft. kidolgozása: 50 e. A BEGYŰJTÉST.

és élelmiszeriparihulladékhasznosító-mű kialakítása a Makói Ipari Park területén Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Üzemeltető szervezet Makó Város Önkormányzata Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Üzemeltető szervezet Makó Város Önkormányzata Makó és Térsége Fejlesztési Kht. valamint a lakossági zöld hulladékok esetében kapcsolódva a hulladékhasznosítóműhöz Lakossági szerves hulladék-. a zárt rendszer költsége 60-70%kal több. bálázó gép) hulladékgazdálkodási céloknak megfelelő fejlesztése és kialakítása a Makói Regionális Hulladéklerakóban Makó Város Önkormányzata Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Üzemeltető szervezet A komposztáló kapacitások növelése a makói hulladéklerakón Szelektív hulladék átrakó és előkezelő állomás létesítése a Makói Regionális Hulladéklerakón a kapcsolódó logisztikai fejlesztésekkel. mezőgazdasági. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Szelektíven gyűjtött hulladékelőkezelő kapacitások (tömörítő. Az ipari park menedzsment szervezete Külső beruházó Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Jelentős hulladéktermelő szervezetek Lakosság Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Üzemeltető szervezet Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Jelentős hulladéktermelő szervezetek Lakosság Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok Üzemeltető szervezet A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Jelentős hulladéktermelő szervezetek Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Egyedi esetben az elhagyott hulladék tulajdonosa Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Települési önkormányzatok A hulladékgazdálkodásban közreműködő szervezetek Egyedi esetben az elhagyott hulladék tulajdonosa Lakosság Jelentős hulladéktermelő szervezetek Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010-ig 50-70 millió Ft 2007 15e Ft/tonna/év 2008-ig 55 millió Ft Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Ft/m2 A 6.Terra Studio Kft. mint a komposztáló 2006-2010 9-11 e. zata nem ismert 40 . fejezetben – Térségi hulladékgazdálkodási „Hulladékgazdálkodási célok” – koordinációs hálózat nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz 2004-től költségvon foly. elhagyott szennyezések felszámolása az elkészült térségi rekultivációs terv alapján Települési önkormányzatok Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat Egyedi esetben az elhagyott hulladék tulajdonosa 2008-ig Technológiától függ.

a felszíni és felszín alatti vizeket. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. jelenleg földtakarással borított. Települési rekultivációs tervek elkészítése. hiszen ennek megvalósulására jogszabályi garancia van. évtől a tótkomlósi szennyvíztisztító telepre szállítják. A települési szilárd hulladékot gyűjti és Hódmezővásárhelyre szállítja a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. AMBRÓZFALVA TERV ÖSSZEFOGLALÁSA A község területén illegális hulladéklerakó nem található. Ambrózfalván a szelektív gyűjtés bevezetése megkezdődött. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A település szennyvízkezelése megoldatlan: a szikkasztókból elszivárgó szennyvíz szennyezi a felszíni és felszín alatti vízkészletet és a talajt. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TELEPÜLÉSENKÉNTI BONTÁSBAN 8. A folyékony települési hulladék gyűjtésében közreműködő kijelölt közszolgáltató nincs. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8. a régi hulladéklerakót 1997-ben bezárták.. Ambrózfalva jelenleg nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem. veszélyezteti a talajt. 41 . altalaja agyagos. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása.1. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén.Terra Studio Kft. A szippantós kocsival összegyűjtött szennyvizet 2004. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. elhagyott szennyezések felszámolása. A szennyvíz kezelésének megoldását jelenthetné a Csanádpalota központú rendszerhez való csatlakozás. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. Ez a jelenleg már növényzettel fedett lerakó potenciális szennyező forrás. tanárok részére. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Ambrózfalvát a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek.

Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. Apátfalván szelektív gyűjtés nem került bevezetésre. a magántulajdonú erdőkben. A 6. ilyen az iskolánál található fűtőolaj tartály és a TÜZÉP telepen található gázolaj tartály. A településen felülvizsgálatra szoruló dögkút található. A makói szennyvíz agglomeráció részeként a folyékony települési hulladék kezelése 2010-ig. A hulladék gyűjtését és szállítását a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató a Makó Térségi Vízközmű Kft. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. vasút mente.Terra Studio Kft. APÁTFALVA Apátfalván több területen történik illegális hulladéklerakás. amelyből a tetemeket átmeneti tárolást követően a hódmezővásárhelyi ATEV hetente kétszer szállítja el. nádasokban.2. Több ilyen terület található a Maros partján. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek Térségi rekultivációs terv elkészítése. elhagyott hulladék van a felhagyott agyagbánya területén. a hulladékot Makóra szállítja. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Apátfalvát a következők érintik: • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. a csatornahálózat kiépülésével megoldódik. ezzel szennyezve a talajt és a vizeket. Az igen magas számú (40) külterületi lakott helyek szennyvízkezelését – költségtakarékossági és műszaki okok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakításával kell megoldani. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. a volt MGTSZ gépműhely környékén. a 43-as út és a külterületi utak mentén. így potenciális szennyezőforrás a felhagyott lerakó. a szippantott szennyvizet Makóra szállítja. melyek a műszaki védelem hiányában veszélyeztetik a környezetet. Apátfalván jelenleg nincs megoldva a kommunális szennyvízkezelés: a keletkező folyékony hulladék túlnyomó többsége elszikkad. Települési rekultivációs tervek elkészítése. parkolók. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Jelentős elkészítése. végzi. posta előtt. Nem megfelelően rekultivált. 8. 42 .. Jellemzően szemetes helyek a boltok környéke.

Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. A 6.3. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. A kommunális hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Települési rekultivációs tervek elkészítése. a szikkasztott szennyvizek szennyezik a talajt és a vizeket. A településen megindult a szelektív hulladékgyűjtés. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Csanádalbertit a következők érintik: • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. A szippantott szennyvizet 2004-től Tótkomlósra szállítják. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítják. Jelentős elkészítése. 43 . gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. elhagyott hulladék vagy nem megfelelően rekultivált. célszerű megoldás a Csanádpalotai rendszerhez való csatlakozás. elhagyott szennyezések felszámolása. tanárok részére. melynek megvalósulását jogszabály garantálja. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Jelenleg nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem. CSANÁDALBERTI Csanádalberti területén illegális lerakó. A szennyvízkezelés a településen nincs megoldva. Térségi rekultivációs terv elkészítése. felhagyott hulladéklerakó nem található. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. A külterületi lakott helyek esetében zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása szükséges. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8.Terra Studio Kft. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. végzi.

régi temető. felülvizsgálata folyamatban van. A hódmezővásárhelyi ATEV hetente kétszer szállítja el a tartalmát. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. buszmegállók. tanárok részére. a közszolgáltatást a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. A lerakó alatt a talaj agyagos. látja el. felhagyott lerakó nem megfelelően rekultivált. Agyagos altalaja bizonyos fokú védettséget biztosít. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. azonban így is potenciális szennyezője a talajnak és felszíni / felszín alatti vizeknek. A kommunális hulladékot Makóra szállítják. A település területén felülvizsgálatra szoruló dögkút található. Térségi rekultivációs terv elkészítése. CSANÁDPALOTA Csanádpalotán illegális hulladéklerakó a kertek között és az utak mentén több helyen van. A mindenféle műszaki védelmet nélkülöző szemétkupacok veszélyforrást jelentenek az összes környezeti elemre. A Mezőhegyesi út mentén található régi. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A jogszabályi előírásoknak megfelelően települési szennyvíz csatorna és tisztító épül 2015ig. A 6. Jellemzően szemetes helyek az üzletek környéke. A szelektív gyűjtés bevezetése még nem kezdődött meg. mellékutcák. Szennyvízkezelése jelenleg nincs megoldva: a szikkasztott szennyvizek a talajt és vizeket szennyezik. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz.4. területe kerítéssel védett. A szennyvíz összegyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. amelyben az állati hullák átmeneti tárolása történik. iskolák környéke és a régi szeméttelep.Terra Studio Kft. Jelentős elkészítése. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. 44 . a szippantott szennyvizet Makóra és Mezőhegyesre szállítják. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek.

A rendszer üzemeltetője az Aquaplus Kft. gyűjti és szállítja Hódmezővásrhelyre. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. A 6. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. elhagyott hulladék vagy nem megfelelően rekultivált hulladéklerakó nincs. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Csanádpalotát a következők érintik: • • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Ferencszállást a következők érintik: 45 . Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről.. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. A kommunális hulladékot a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. a Klárafalván működő tisztítóhoz csatlakozik.5. tanárok részére.Terra Studio Kft. elhagyott szennyezések felszámolása. A település szennyvízcsatornával 100%-ban lefedett. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Jelentős elkészítése. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. Települési rekultivációs tervek elkészítése. FERENCSZÁLLÁS Ferencszállás területén illegális lerakó. Térségi rekultivációs terv elkészítése. Megkezdődött a szelektív gyűjtés bevezetése is.

jelenleg földtakarással borított. a szippantott szennyvizet Makóra szállítják. végzi. Az agyagos altalj bizonyos fokú védettséget biztosít. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek.A. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. szennyezve ezzel a talajt és a vizeket. Szelektív gyűjtés nem került bevezetésre a településen. Térségi rekultivációs terv elkészítése. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. Földeákon található egy felülvizsgálatra szoruló dögkút. felhagyott lerakó azonban nem megfelelően rekultivált: agyagbánya gödörben kialakult. A szennyvíz összegyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. FÖLDEÁK Földeákon illegális lerakó nem található. A folyékony kommunális hulladék kezelése 2010-ig megoldódik: a makói szennyvíz agglomeráció részeként itt is kiépül a szennyvíz csatorna. A kommunális hulladék gyűjtését és szállítását az A. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. Jelentős elkészítése. A 6. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A szennyvizek jelentős részét elszikkasztják. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. azonban a lerakó így is veszélyforrást jelent a talaj és a vizek tekintetében. A külterületi lakott helyek esetében – a hálózatba való bekapcsolás magas költségei miatt és a pangó szennyvizek kialakulásának elkerülése érdekében – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása célszerű. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. tanárok részére. A folyékony kommunális hulladék kezelése jelenleg nem megoldott. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről.6. a hulladékot a hódmezővásárhelyi lerakóra szállítják.S. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Földeákot a következők érintik: 46 . a régi.Terra Studio Kft.

Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. a szippantott szennyvizet a Makó-Térségi Vízközmű Kft. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. KIRÁLYHEGYES Királyhegyes területén illegális hulladéklerakók az utak mentén alakultak ki (pl. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A folyékony kommunális hulladék kezelése nincs megoldva: a keletkezett szennyvizek túlnyomó többsége elszikkad talaj és vízszennyezést okozva. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. ezeken túl jellemzően szemetes helynek jelölték meg a kérdőíveket kitöltők a focipályát. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. végzi. elhagyott szennyezések felszámolása.Terra Studio Kft. Térségi rekultivációs terv elkészítése. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. 47 . hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. Jelentős elkészítése. réteket és az iskola környékét. Nem megfelelően rekultivált lerakó vagy elhagyott hulladék a település területén nincs. gyűjti és szállítja a makói szennyvíz tisztító telepre. A kommunális hulladék gyűjtését és szállítását a Laczi és Fiai Kft.: Makói bekötőút.7. Szelektív gyűjtés a településen nem került bevezetésre. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Ezek a teljes egészében védelem nélküli szeméthalmok folyamatos veszélyt jelentenek minden környezeti elemre. a hulladékot Makóra szállítják. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. tanárok részére. A 6. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Királyhegyes-Apátfalvai összekötőút).

buszmegállók környéke. A településen a szikkasztók felszámolása. Jelentős elkészítése. zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása indokolt. így a környezeti elemekre veszélyt jelentő illegális hulladéklerakó található: a település belterületétől keletre. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem és költséghatékony megoldással nem is csatlakoztatható. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Térségi rekultivációs terv elkészítése. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. a nem megfelelő viselkedési formákból fakadóan alkalmanként szemetes a boltok. A 6.Terra Studio Kft. a Feneketlen tónál és az országhatár irányában. kocsmák. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. 48 . KISZOMBOR Kiszomboron két műszaki védelem nélküli. A kérdőívek alapján többnyire elégedettek a település tisztaságával. A folyékony kommunális hulladék kezelésére alternatív megoldást kell találni. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése.8. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. Települési folyékony hulladék hasznosító és ártalmatlanító létesítmény kialakítása Makó-Rákos – Királyhegyes térségében. tanárok részére. • Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Királyhegyest a következők érintik: • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről.

Jelentős elkészítése. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Kiszombort a következők érintik: • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. ezzel a folyékony kommunális hulladék kezelése megoldódik. a szippantott szennyvizet a makói szennyvíztisztító telepre szállítja. 2010-ig a településen – a makói szennyvíz agglomeráció részeként – kiépül a szennyvízcsatorna hálózat. ezzel a talajt és a vizeket szennyezve. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. valamint a településtől délre található MOL fúrási olajiszap tároló. A folyékony kommunális hulladék kezelése nem megoldott. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Nem megfelelően rekultivált. amely 1988-ban telt meg. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. elhagyott szennyezések felszámolása. A településen felülvizsgálatra szoruló dögkút üzemel. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. tanárok részére. 49 hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek . végzi. így potenciális szennyezőforrás a falutól 2 km-re. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. A szennyvizek jelentős részét szikkasztják. A külterületi lakott helyek esetében – a magas költségek miatt és a pangó szennyvizek kialakulásának elkerülése érdekében – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása célszerű. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítják. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése.Terra Studio Kft. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. Települési rekultivációs tervek elkészítése. A kommunális hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.. Kiszomoboron elkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. az Óbebai út mentén lévő felhagyott lerakó.

tanárok részére. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek.Terra Studio Kft. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Klárafalvát a következők érintik: • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek így potenciális szennyezőforrás a település felhagyott hulladéklerakója 50 . KLÁRAFALVA Klárafalva területén illegális hulladéklerakó és elhagyott hulladék nincs.9. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. a szennyvíztisztító telep a Németh Toll Kft. területén működik. Zsombóson. A településen megkezdődött a szelektív gyűjtés bevezetése. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Nem megfelelően rekultivált. 8. alkalmanként szemetesek a parkolók. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Jelentős elkészítése. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. A 6. A 6. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A rendszer üzemeltetője az Aquaplus Kft. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. elhagyott szennyezések felszámolása. A kérdőívek alapján a település általában tiszta. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Térségi rekultivációs terv elkészítése. Térségi rekultivációs terv elkészítése. a csatornázottság 100%-os. látja el. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. A hulladékgyűjtési és –szállítási közszolgáltatást a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.. Klárafalván a folyékony hulladék kezelése megoldott. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja.

10. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. elhagyott szennyezések felszámolása. Jelentős elkészítése. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. 51 hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek . A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8. Nem megfelelően rekultivált. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. A hulladék gyűjtését és szállítását a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Kövegyet a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. a keletkező szennyvíz túlnyomó többsége a talajt és a vizeket szennyezve elszikkad. azonban a szennyeződés lehetősége nincs kizárva. azonban célszerű a csanádpalotai tisztítóhoz való csatlakozása a rendszer bővítésével. végzi.Terra Studio Kft. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. így potenciális szennyezőforrás a téglagyári agyaggödör (felhagyott bányagödör). A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Kövegy nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem. amely korábban lerakóként működött. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Szelektív gyűjtés Kövegyen nem került bevezetésre. KÖVEGY Kövegy területén illegális hulladéklerakó nincs. tanárok részére. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. a szippantott szennyvizet a makói szennyvíztisztító telepre szállítják. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. A település folyékony kommunális hulladékának elhelyezése nincs megoldva. Az agyagos altalaj némi védelmet biztosít. A külterületi lakott helyek esetében költségkímélés és műszaki okok miatt zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása jelenthet megoldást. Térségi rekultivációs terv elkészítése. a hulladékot a Makói Regionális Hulladéklerakóra szállítja.

elhagyott szennyezések felszámolása. MAGYARCSANÁD Magyarcsanád területén több. A település folyékony hulladékkezelése jelenleg megoldatlan: a szennyvizek túlnyomó többsége a talajt és a vizeket szennyezve elszikkad. nem megfelelően rekultivált régi lerakó is potenciális veszélyforrás. A településen nem került bevezetésre szelektív hulladékgyűjtés. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Magyarcsanádot a következők érintik: • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével.11. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. Közreműködés: 52 . a régi focipályánál. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. Települési rekultivációs tervek elkészítése. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. A szilárd kommunális hulladék gyűjtését és szállítását a Laczi és Fiai Kft. Magyarcsanád területén felülvizsgálatra szoruló dögkút található. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz.Terra Studio Kft. 8. A kérdőíves felmérés szerint Magyarcsanádon kiemelten fontos probléma a növényi hulladék elhelyezésének megoldatlansága. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A 6. a vasút környékén. a bekötő és mellékutak mentén. A magas számú (24) külterületi lakott hely esetében költségkímélés és műszaki okok miatt zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása indokolt. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására nincs kijelölt közszolgáltató. a környezetre veszélyt jelentő illegális lerakó található: több helyen a Maros árterén. a felhagyott kubikgödörnél. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. A felhagyott. kiépül a szennyvízelvezető csatornahálózat. 2010-ig – a makói szennyvíz agglomeráció keretében – megoldódik a folyékony kommunális hulladék kezelése. végzi. a hulladékot Makóra szállítják. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén.

53 . a kivezető utak mentén. a makói szennyvíz agglomeráció központja.. Jelentős elkészítése. a hulladékot a Makói Regionális Hulladéklerakóra szállítja. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8. Nem megfelelően rekultivált. melyek átlagéletkora 20 év.Terra Studio Kft. Rákos út – városhatár mögötti fás területen. A rendszer fejlesztése 2007-ben megkezdődhet. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Makót a következők érintik: • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Földeáki út mentén. végzi. A hulladék gyűjtését és szállítását a Becker-Pannónia Környezetvédelmi Szolgáltató és Hulladékfeldolgozó Kft. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. a szippantott szennyvizet a makói tisztítóra szállítja. A településen egy önkormányzat által felügyelt dögkút működik. tanárok részére. Makón megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. A telep az előírásoknak megfelel. A csatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya a lehetőségekhez mérten alacsony (22. Ilyen területek találhatók a Királyhegyesi út mentén az Ipari Parkkal szemben. Gerizdesi bányagödör. 2010-ig kiépül.12. Az agglomeráció bővítéséhez kapacitásbővítésre lesz szükség. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A város folyékony hulladékának kezelése részben megoldott: a makói szennyvíztisztító telep fogadja a csatornázott településrészek szennyvizét és a tengelyen beszállított szennyvizet. A szennyvíz kezelésére kijelölt közszolgáltató a Makó-Térségi Vízközmű Kft. melynek tervei elkészültek. MAKÓ Makó területén több helyen található illegális lerakó vagy elhagyott hulladék. a bevont területek kiterjedése folyamatosan bővül.5%). fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. A 35 évnél idősebb szakaszok csak rekonstrukciót követően üzemelhetnek biztonságosan. a Maros parti strandlejárónál. Ezek részét képezi a keletkező szennyvíziszap átmeneti tárolására alkalmas kapacitás kiépítése. Gondot okoz a csatornák elöregedése is. Térségi rekultivációs terv elkészítése. A korszerű lerakó 1999-ben épült Phare támogatásból. ilyen terület az Ardicsban lévő bakagödör. melyek a műszaki védelem hiányában jelentős környezeti veszélyforrások. Ószegedi út felhagyott bánya. így potenciális szennyezőforrás a régi hulladéklerakó. A 6. az előírásoknak teljes körűen megfelel.

hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 8.és élelmiszeripari. MAROSLELE Maroslelén illegális hulladéklerakó nincs. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. A 6. Maroslelén megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. nem megfelelően rekultivált régi lerakó. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. látja el. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. 54 . Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése.13. Mezőgazdasági. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. A településen felülvizsgálatra szoruló dögkút található. azonban potenciális szennyezőforrás az Ószegedi út mellett található. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Jelentős elkészítése. Települési rekultivációs tervek elkészítése. tanárok részére. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • • • • • • • • • • • • • • Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. elhagyott szennyezések felszámolása. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja.hulladékhasznosító-mű kialakítása a Makói Ipari Park területén. Települési folyékony hulladék hasznosító és ártalmatlanító létesítmény kialakítása Makó-Rákos – Királyhegyes térségében. A hulladék gyűjtésével és szállításával kapcsolatos közszolgáltatást a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Szelektív hulladék átrakó és előkezelő állomás létesítés a Makói Regionális Hulladéklerakón.Terra Studio Kft. Térségi rekultivációs terv elkészítése. Hulladék-előkezelő kapacitások a hulladékgazdálkodási céloknak megfelelő fejlesztése és kialakítása a Makói Regionális Hulladéklerakóban.

Terra Studio Kft. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Jelentős elkészítése. tanárok részére. A külterületi lakott helyek szennyvízkezelése – költségtakarékossági és műszaki okok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakításával megoldható. elhagyott szennyezések felszámolása. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. a csatornahálózat kiépül. így a folyékony kommunális hulladék kezelése 2010-ig megoldódik. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. a szippantott szennyvizet Makóra szállítja. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 55 . Térségi rekultivációs terv elkészítése. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Maroslelét a következők érintik: • • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A 6. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. ezzel szennyezve a talajt és a vizeket. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A folyékony hulladék kezelése jelenleg nincs megoldva: a szennyvizek túlnyomó többsége elszikkad.. Települési rekultivációs tervek elkészítése. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Maroslele a makói szennyvíz agglomerációhoz tartozik.

Nagyéren szelektív gyűjtés nem került bevezetésre. NAGYÉR Nagyér területén illegális vagy nem megfelelően rekultivált lerakó nincs. Térségi rekultivációs terv elkészítése. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Nagyért a következők érintik: • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. A külterületi lakott helyeken – költségtakarékossági és műszaki megfontolásból – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kiépítése a megfelelő megoldás. végzi. Nagyér jelenleg nem tagja egyetlen szennyvíz agglomerációnak sem.14. a szippantott szennyvizet Makóra vagy Tótkomlósra szállítják. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. Jelentős elkészítése. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése.A. A 6. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén.S. amely a talajt és a vizeket szennyezik. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 56 . A hulladék gyűjtését és szállítását az A.Terra Studio Kft. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. tanárok részére. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására nincs kijelölt közszolgáltató. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. A folyékony kommunális hulladék kezelése megoldatlan: a keletkező szennyvizeket elszikkasztják. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. azonban célszerű a Csanádpalotán épülő tisztító bővítésével a csanádpalotai agglomerációhoz csatlakoznia. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről.

tanárok részére. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Nagylakot a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. elhagyott szennyezések felszámolása.15. Térségi rekultivációs terv elkészítése. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése. Települési rekultivációs tervek elkészítése. végzi. 57 hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek . Nagylak folyékony kommunális hulladékának kezelése jelenleg megoldatlan: a keletkező szennyvizek túlnyomó többsége a talajt és a vizeket szennyezve elszikkad. A szennyvíz begyűjtésére és szállítására közszolgáltató nincs kijelölve. Jelentős elkészítése. A település által régebben használt volt lerakó tulajdonjoga jelenleg tisztázatlan. A hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. A településen megkezdődött a szelektív gyűjtés bevezetése. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 8. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. a határátkelő környéke és a mellékutcák gyakran szemetesek. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. A határállomáson üzemelő tisztító bővítést követően alkalmassá tehető a településen keletkező folyékony hulladék fogadására és kezelésére. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. A nagy számú (24) külterületi lakott hely szennyvízkezelésének megoldása – költségtakarékossági és műszaki okok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók lehetséges. NAGYLAK Nagylakon több helyen találhatók illegális lerakók. melyek a műszaki védelem hiányában veszélyeztetik a környezetet: a 43-as főút mellett és a Maros parton több helyen van illegális lerakó. egyeztetések folynak a volt TSz jogutódjával a felhalmozott hulladékok kapcsán felmerülő problémák megoldására. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről.Terra Studio Kft.

Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről.Terra Studio Kft. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek. Óföldeákon szelektív gyűjtés nem került bevezetésre. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Óföldeákot a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. melyet törmelékborítás takar. A hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. végzi. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. tanárok részére. 8. 58 . Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. a szennyvizek jelentős részét elszikkasztják. A 12 külterületi lakott helyen – költségtakarékossági és műszaki okok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók építése jelenti a megoldást. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. ezzel szennyezve a talajt és a vizeket. Az agyagos altalaj bizonyos fokú védelmet jelent. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására nincs kijelölt közszolgáltató. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében.16. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A 6. de településen működő szociális otthon biológiai fokozatú tisztítója. azonban potenciális szennyezőforrás a régi agyagbánya területén található felhagyott hulladéklerakó. ÓFÖLDEÁK Óföldák területén illegális hulladéklerakó nem található. A kommunális szennyvíz kezelése nincs megoldva. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése Települési rekultivációs tervek elkészítése. Nem tartozik egyetlen szennyvíz agglomerációhoz sem. képes fogadni a település szennyvizét. elhagyott szennyezések felszámolása. azonban a szennyezés nem zárható ki.

Kampány a folyékony települési hulladékok begyűjtési százaléka és a csatornarákötési hajlandóság növelése érdekében. Hulladékgazdálkodási kampányok az egyes intézkedések bevezetéséről. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Jelentős elkészítése. A hulladék gyűjtését és szállítását a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. PITVAROS Pitvaros területén nem található illegális hulladéklerakó. A 6. Szelektív gyűjtés nem került bevezetésre a településen. fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. a hulladékot Hódmezővásárhelyre szállítja. Hulladékudvarok kialakítása a térség minden településén. A hulladékgazdálkodási tervben meghatározott intézkedések közül Pitvarost a következők érintik: • • • • • • • • • • • Térségi hulladékgazdálkodási koordinációs hálózat létrehozása a környezetvédelemért felelős önkormányzati munkatársak vezetésével. Iskolai oktatási programok a helyi hulladékgazdálkodás kérdéseiről. végzi. Települési rekultivációs tervek elkészítése. nem megfelelően rekultivált lerakó. a szippantott szennyvizet Mezőhegyesre szállítják. Pitvaros területén található egy felülvizsgálatra szoruló dögkút. Folyékony hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény terveinek elkészítése.Terra Studio Kft. 8. Pitvaros nem tagja egyetlen szennyvíz agglomerációnak sem. a keletkező szennyvizek jelentős része elszikkad. A szennyvíz gyűjtésére és szállítására kijelölt közszolgáltató nincs. azonban megoldást jelenthet a csanádpalotai rendszer bővítése. amely egy homokbánya területén található. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek Térségi rekultivációs terv elkészítése. A települési folyékony hulladékok kötelező begyűjtési rendszerének megszervezése.17. 59 . azonban potenciális szennyezőforrás a régi. A település folyékony kommunális hulladékkezelése nincs megoldva. Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és átmeneti tárolására kialakított létesítmények felülvizsgálata és fejlesztése. így még a természeti adottságok sem jelentenek védelmet. Külterületi lakott helyein – költségtakarékosság és műszaki szempontok miatt – zárt rendszerű egyedi szennyvíztárolók kialakítása indokolt. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a térség nagyobb településein. Hulladékgazdálkodási agglomerációk létrehozása. szennyezve a talajt és a vizeket.

Keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének mérése. Térségi rekultivációs terv elkészítése. tanárok részére. hulladéktermelő szervezetek hulladékgazdálkodási terveinek 60 . fejezetben – „Hulladékgazdálkodási célok” – nem feltüntetett anyagok esetében kapcsolódás a megyei és regionális hulladékgazdálkodási programokhoz. A Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve • • Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. elhagyott szennyezések felszámolása. Jelentős elkészítése. A 6. Közreműködés: Szakmai felkészítő programok a települési hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek.Terra Studio Kft.

.................................................... év A vízvezeték-hálózat tulajdonosa: ........................................................................................... kapcsolattartó neve és elérhetősége): .... méter........... A vezetékes ivóvíz-szolgáltató szervezet (a szolgáltató neve............ ................................................................................................ 61 ......................................Terra Studio Kft..................................... év A gázvezeték-hálózat tulajdonosa: ........................ lakásállomány Lakónépesség: ..................... csak településközpont................................ fő Összes lakás száma: .................... A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve MELLÉKLETEK A TELEPÜLÉSEKNEK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV A TELEPÜLÉS NEVE: ....... A vezetékes gáz szolgáltató szervezete (a szolgáltató neve.......................... db Külterületi lakott helyek száma (pl................................................................... .............................................. Vezetékes gázszolgáltatás Vezetékes gázszolgáltatásba bekötött lakások száma: ............................................... db Úthálózat A települési utak hossza: .. % Vezetékes ivóvíz szolgáltatás Vezetékes ivóvízhálózatba bekötött lakások száma: ........ kapcsolattartó neve és elérhetősége): ................... ............ db Vízvezetékek építésének ideje: .............................% Gázvezetékek építésének ideje: ....... KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE: ..................................................... elhelyezkedése (pl........ db A település lefedettsége: ........ vagy lefedettség %-ban) : ......................................... Lakosság........................... méter Járdák hossza...................... tanyák): ............................................. méter Szilárd burkolattal ellátott utak hossza: ............................................................ ....

...... A szennyvíz kezelésében............................................................................................................................... csatornázás Csatornahálózatba bekötött lakások száma: .................% ................................................................ kapcsolattartó neve és elérhetősége): .......................................................................... A szennyvíz kezelésének................................. A szennyvíz kezelésében közreműködő szolgáltató tulajdonosa: ........................................% ...................... ..................................................................... % 62 ............. kapcsolattartó neve és elérhetősége): ..... A csatornahálózaton kívül eső területeken a szennyvíz gyűjtésének módja (pl.................................................................. db A település lefedettsége: ..................................................................................................................................... % Fa: ..................................... ............................. kapcsolattartó neve és elérhetősége): .............. A csatornahálózat üzemeltetéséért felelős szervezet: ............................................................................................. % Olaj: ...... A szennyvíz gyűjtésében közreműködő szolgáltató tulajdonosa: .................. ................................ Fűtési energiaellátás A különböző fűtési módok jellemzően milyen becsült százalékban vannak jelen a településen? Gáz: ............ kommunális szennyvíz becsült részaránya: ............ év A csatornahálózat tulajdonosa: ....................................... % Egyéb: ................% Szennyvízkezelés................................................... .................................................................... kapcsolattartó neve és elérhetősége): ........................................... „szippantós kocsi”): ................................. A szennyvíz gyűjtésében közreműködő szolgáltató (a szolgáltató neve.................... % Távfűtés: ............................................. tisztításában közreműködő szolgáltató (a szolgáltató neve................ tisztításának helye (a település neve................... % A csatorna építésének ideje: ................. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Villamosenergia-ellátás A hálózatba bekötött lakások száma A villamos energia szolgáltató szervezete (a szolgáltató neve.... A telken belüli szikkasztással „kezelt”........................... % Szén: ....................................................................................Terra Studio Kft............ % Elektromos energia: ...................................

.................. Az üzemeltető szervezet neve............. ................ 63 ................................. átmeneti tárolására................................... kapcsolattartó neve és elérhetősége: .................................................................................. veszélyes hulladékok gyűjtésére............................................... .... stb................................................................................. kapcsolattartó neve és elérhetősége: ................................................................................ válogatására........................... égetés... kapcsolattartó neve és elérhetősége: ............... Hulladékgazdálkodás A hulladék gyűjtésében közreműködő szolgáltató (a szolgáltató neve............... vagy a közeljövőben tervezi-e a település közigazgatási területén bárminemű hulladék feldolgozására szakosodott vállalkozás működését? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A vállalkozás neve.... vagy egyéb célra kialakított hulladékudvar? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A hulladékudvarok száma: ....... A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Közvetlenül......... ........... Létezik-e az önkormányzat területén a kommunális hulladékok.......................... Létezik-e. ..... Működik-e szelektív kommunális hulladékgyűjtési-kezelési program? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A mezőgazdasági / kerti hulladék ártalmatlanításának jellemző módja (pl........................................................................................... %-os megoszlás......................................................Terra Studio Kft.......................................................................................................... Az üzemeltető szervezet neve................................... Létezik-e az önkormányzat területén az állati eredetű hulladékok gyűjtésére és ártalmatlanítására kialakított létesítmény? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A létesítmény tulajdonosa: ...... hulladéklerakón...... A hulladék gyűjtésében közreműködő szolgáltató tulajdonosa: ........): ..................... .... db A hulladékudvar tulajdonosa: .................................. A vállalkozás neve.......................... illegálisan a befogadó víztestbe kerülő kommunális szennyvíz becsült részaránya: ................ mezőgazdasági / kerti hulladékok................................................................................................................................................................................................... kapcsolattartó neve és elérhetősége: ................................................................ kapcsolattartó neve és elérhetősége): ...................................... % Melyek a legfontosabb ipari / mezőgazdasági szennyvízkibocsátók a településen? 1.....................................................................................................................

....................... Létezik-e lomtalanítási program a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A lomtalanítást végző szervezet neve kapcsolattartó neve és elérhetősége: .......... Környezeti károk Van-e a település közigazgatási területén elhagyott szennyezés..................... Az üzemeltető szervezet neve. stb.. stb............................................................ makói útelágazás......................................................... .................. Működik-e a település közigazgatási területén illegális hulladéklerakó? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Az illegális lerakók száma: .... kapcsolattartó neve és elérhetősége: ................................................ Marospart.... kapcsolattartó neve és elérhetősége: .......................... Melyek a legfontosabb ipari / mezőgazdasági hulladéktermelők a településen? 1.................................................... A felhagyott lerakó tulajdonosa................................................... 2.................................................): 1............. volt ipari / mezőgazdasági telephelyeken............ ............................ Ha nem működik a település területén hulladéklerakó...................................... felhagyott hulladéklerakó? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A felhagyott lerakók száma: ............................. db Az illegális lerakók elhelyezkedése (pl.......................)? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem Igen / Nem Igen / Nem 64 ...................................... ................................. mely település lerakójára kerül a hulladék? A település neve: ................................................................. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Működik-e a település közigazgatási területén legális hulladéklerakó? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) Igen / Nem A lerakó tulajdonosa: ....................................................................................................... Alsó-dűlő..........): 1.......................... kapcsolattartó neve és elérhetősége: ........................................................ makói útelágazás..................................................................................................................... Van-e a település közigazgatási területén nem megfelelően rekultivált... stb........................ Marospart..................................................................................... A felhagyott lerakó tulajdonosa....... db A felhagyott lerakók elhelyezkedése (pl..................... szennyezett vagy sérült terület (pl........................................ . felhagyott bányák............................Terra Studio Kft........................................ Alsó-dűlő..................................

): 1................ ha Az fasorral..... Görbe erdő...... útfásítással kiépített utak (becsült) részaránya az összes utakhoz viszonyítva: Belterületen: ......... felhagyott bánya........ makói útelágazás....... ha Rét területfoglalása (a külterületi szabályozási terv alapján): .. erdő.. önk......... elhelyezkedése (pl.....-i kezelés. Vannak-e országos védettség alatt álló műemlékek a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A műemléki értékek száma: ................................... tulajdonosa. ha Nádas................................................. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Az elhagyott szennyezések száma: ..... természet.Terra Studio Kft........ kezelője és elhelyezkedése és jellege (pl...... db A műemléki értékek megnevezése.......... stb... Szent-István kápolna.. Zöldfelületek................... Görbe erdő........ műemlékvédelem A közigazgatási terület nagysága (a külterületi szabályozási terv alapján): .......... tulajdonosa... stb.... Kossuth utca 26............. db A szennyezések jellege. stb................. ha Szőlő-gyümölcsös együttes területfoglalása (a külterületi szabályozási terv alapján): ... ha A zöldterületek nagysága (a belterületi szabályozási terv alapján): . tó területfoglalása (a külterületi szabályozási terv alapján): ................ db A természeti értékek megnevezése............. db A természeti értékek megnevezése....... Marospart... állami............................ ha Erdő területfoglalása (a külterületi szabályozási terv alapján): .. % Külterületen: ....... Vannak-e helyi védettség alatt álló természeti területek vagy objektumok a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A természeti értékek száma: ......): 1...................-i tul................................és tájvédelem..... erdő.................................... ha Teljes belterület nagysága (a belterületi szabályozási terv alapján): ..): 1.... Marospart.............. kezelője és elhelyezkedése: (pl..........-i tul... tulajdonosa / kezelője és elhelyezkedése: (pl...... egyházi tul.............. Igen / Nem Igen / Nem Igen / Nem 65 .......................): 1............. stb...... önk. nemzeti park-i kezelés..................... % Vannak-e országos védettség alatt álló természeti területek vagy objektumok a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A természeti értékek száma: ...........

.............. településközpont.... melyek a közlekedés szempontjából a terhelésnek leginkább kitett településrészek (pl.... Levegőtisztaság................. kezelője és elhelyezkedése: (pl.................... Kossuth utca 26..... egyházi tul... A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Vannak-e helyi védettség alatt álló műemlékek a településen? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!) A műemléki értékek száma: ........ ............................... tulajdonosa.................................................................................... Melyek a településen működő legnagyobb pontszerű zajkibocsátók? 1...................................... stb....................................................................... stb.........% A csapadékvíz-elvezető rendszer állapota (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!): nagyon rossz – rossz – megfelelő – jó A külterületi csapadék......): 1.................................................................................................................és belvíz-elvezető rendszer állapota (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!): nagyon rossz – rossz – megfelelő – jó Igen / Nem A rendszer tulajdonosa: ......)? 1.............. 66 ..........Terra Studio Kft.......... ...................................................................................................................................................................................... db A műemléki értékek megnevezése.......... Az üzemeltető / fenntartó szervezet neve.......................................... kapcsolattartó neve és elérhetősége: .................................. Csapadékvíz-elvezetés A nyílt csapadékvíz-elvezető rendszer (becsült) részaránya belterületen: .............................. Szent-István kápolna......................................... Kossuth utca.. zaj Melyek a településen működő legjelentősebb pontszerű levegőszennyezők? 1.. Hogyan értékeli a közlekedési eredetű levegőszennyezés és zajterhelés mértékét a településen általában? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!): jelentéktelen – elviselhető – magas – elviselhetetlen Ha nem „jelentéktelen”................

.............................. Kossuth utca)? 1................... jellemzően hol találkoztál ilyennel (pl.....................és vendéglátóhely zajongással zavarja a település lakosait? (A megfelelő választ húzd alá!) igen................ hol (pl......................................... kertekben megálló esővíz komoly problémát okozni? (A megfelelő választ húzd alá!) igen. jellemzően milyen tevékenység a zavaró? 1......... nálunk nincs ilyen Ha láttál ilyet........... Véleményed szerint a közlekedés milyen mértékben terheli a települést? (A megfelelő választ húzd alá!) 67 ................... hogy előfordul a szemetelés. jellemzően. stb........................................ 4.............................. de csak kevés helyen láttam ilyet nem.. 2............ minden nap előfordul viszonylag sok ilyen esetről tudok csak ritkán fordul elő sosem fordult még elő Ha előfordul.........)? 1... főút mellékutcák.......... előfordul igen......... Tudsz-e a település határában nem megengedett helyen nagyobb mennyiségben lerakott hulladékról? (A megfelelő választ húzd alá!) igen....................................... Megfelelőnek tartod-e a település tisztaságát? (A megfelelő választ húzd alá!) a település jellemzően szemetes a település sok helyen szemetes a település általában tiszta (de van néhány szemetes rész) a település jellemzően tiszta Ha úgy gondolod................. a makói műút mellett..... jellemzően hol találkozol ilyennel (pl...... 3................................... néha többször is igen...................... északi településrész....... 1. minden évben előfordul............................................... nagyon sok ilyen van igen................ szórakozó...... Szokott-e az utcákon.....Terra Studio Kft....)? 1.............. Kossuth utca. stb... a településtől északra 2 km........ két-háromévente rendszeresen előfordul néhány csapadékos évtől eltekintve nem fordul elő sosem fordul elő Ha előfordul..... Előfordul-e.. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve AZ ISKOLÁKNAK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV A TELEPÜLÉS NEVE: .. hogy a településen egy üzem..... 5.....................

. hogy a közlekedés zavaró lenne a közlekedés jellemzően nem okoz problémát Ha a közlekedés zavaró nagyságú.. csatornák és tavak vizének minőségét? (A megfelelő választ húzd alá!) a vizek jellemzően szennyezettek............... Kossuth utca.................................. illetve a település határában található folyók............. stb.............................. főút................ hogy a nagy forgalom zavarja a lakosságot néha fordul csak elő.... stb........ elhagyott / szennyezett mezőgazdasági / ipari telephelyről? (A megfelelő választ húzd alá!) igen nagyon sok ilyen van több helyen is találkoztam már ilyennel csak néhány ilyenről tudok nálunk nincs ilyen Ha tudsz ilyen helyekről.......... hogy a vizek nem megfelelő minőségűek néhányszor előfordul.............. zavarosak és rozsszagúak sokszor előfordul........ szép erdő a Maros árterén..... hogy a vizek nem megfelelő minőségűek általában jó minőségűek a településen és a település határában lévő vizek Ha a vizek minősége nem megfelelő.............Terra Studio Kft.... Vannak-e értékes.....)? 1......................... mely vizekről van szó........ parkok természetes élőhelyek a településen belül.......................... Vannak-e értékes fák... Tudsz-e a település határában elhagyott bányáról................... A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve néha szinte elviselhetetlenül a nagy forgalom sokszor előfordul........... szép régi épületek a településen....................... melyek ezek és hol találhatók (pl... stb. és szerinted mi az oka a rossz minőségnek? 1.. 9........... jellemzően hol fordul elő (pl............................)? 1......... melyek ezek és hol találhatók (pl................. 7...... park vagy természetes élőhely van a településen nálunk nincsenek ilyenek Ha tudsz ilyen helyekről... Megfelelőnek ítéled-e a településen... 6......)? 1.. pusztuló tanyáról...... vagy a település határában? (A megfelelő választ húzd alá!) igen nagyon sok ilyen van viszonylag sok ilyet ismerek csak néhány értékes fa... 8......................... régi TSZ telep a településtől északra 2 km........ patakok....................... vagy a település határában? (A megfelelő választ húzd alá!) igen nagyon sok ilyen van viszonylag sok ilyet ismerek csak néhány értékes épület van a településen nálunk nincsenek ilyenek 68 ... elhagyott bányagödör a makói műút mellett............................... szép legelőrét a településtől északra 2 km...............

............. 6 = legkevésbé fontos) Sorsz..............Terra Studio Kft............. …. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Ha tudsz ilyen helyekről.... 6 = legkevésbé fontos) Sorsz... …... a csapadékvíz- elvezetés megnyugtató megoldása …. és a település képének védelme A vizek tisztaságának védelme A talaj tisztaságának védelme... hogy Te melyiket tartod a legfontosabbnak lakóhelyeden! (1 = legfontosabb... újrahasznosítása és a nem hasznosítható hulladékok megnyugtató elhelyezése …................. melyek ezek és hol találhatók (pl... …........ vagy tényezőt tudnál említeni... olyan környezeti problémát.......... Az energia-szükségletek környezetbarát módon való kielégítése A közlekedés környezetbarát szervezése A hagyományos táj........... Rakd sorrendbe az alábbi feladatokat az alapján............ Feladat A természeti kincsek................ …........ a szennyvizek megfelelő gyűjtése és kezelése.... stb.)? 1.. …. 69 .... …... szép régi épületek............ templom a Fő téren......... …........ Feladat A hulladékok megfelelő gyűjtése........ termőképességének megőrzése A táj védelme A levegő tisztaságának védelme 11............ A meglévő környezeti károk mielőbbi felszámolása A csatornázás... ….... az élővilág védelme A műemléki..... …. Milyen más.........................és a településkép újjáélesztése 12............. Rakd sorrendbe az alábbi feladatokat az alapján....... hogy Te melyiket tartod a legfontosabbnak lakóhelyeden! (1 = legfontosabb.. 10. amely szerinted a kiemelkedően fontos lakóhelyeden? ...... …...................

szv. 1999 szv. elv. Ért. 24138 234014 23734 207509 167193 27224 266327 27237 100292 15592 25667 14525 25712 14761 20064 15729 21206 15179 20427 16100 19932 14955 22086 15430 22175 17252 148107 229650 140475 224924 136138 212100 140765 191790 133197 229700 151939 193559 142365 227011 144979 239913 146385 13005 20204 12480 18917 13008 20677 13479 20932 13633 21187 14157 20820 13795 24287 15463 25932 16312 136547 179005 121175 135611 115094 27935 116002 168897 110910 177558 117484 163443 110157 180816 119341 163219 119754 123214 170512 118715 180103 116350 174530 119788 171890 118952 163044 124795 155986 121135 176285 125128 176244 127280 22448 22858 19812 21900 19211 21340 20530 21962 20040 25656 21964 24556 20043 28139 21283 29893 21675 176695 253192 166758 210652 164234 221250 160446 199772 153156 222823 168414 225204 165602 248876 172289 252875 176516 17719 60485 25155 98421 17057 58773 75587 91871 15949 174206 56487 90900 16982 55450 25237 82196 16854 55023 26532 98443 17817 62352 24423 82954 16799 57284 27019 97291 18813 24389 19339 62464 59065 102820 1773370 1250180 1838480 1259310 1900220 1256069 1789070 1271175 1740350 1234660 1887830 1285901 1848360 1252178 1834635 1302969 1342458 1287265 8096 122221 26574 34738 42804 89199 3759 7640 3309 90440 18662 23780 28736 50059 9718 96527 30975 28220 34800 64416 4000 7861 4249 85983 17405 22072 27838 52035 7238 96420 23587 29870 31452 70511 2907 7175 3186 89306 18447 27939 26384 52663 7693 95994 18918 34261 37037 70913 2964 9089 3689 10652 4149 87293 17715 25793 23805 52877 91153 129358 18399 30175 33891 52073 87113 106848 17408 19183 29474 49858 29650 28556 33310 72731 78855 112179 17180 22620 27496 49593 24573 34041 30060 69550 79766 103463 16262 27383 21154 50867 23626 32823 37190 87069 87087 112358 17902 25858 23705 53698 22253 33235 34463 92037 30415 32294 43887 75433 Összesen: 3174670 2193442 3182171 2144067 3150153 2114337 3031028 2139928 2903310 2070255 3150778 2198848 3024053 2112709 3159705 2206699 3180328 2205874 Készítette: 2004. 2003 Vízterm. Ért. szv. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve VÍZTERMELÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK Település Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota Földeák Királyhegyes Kiszombor Kövegy Magyarcsanád Makó Makó-Rákos Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák Pitvaros 1995 Vízterm. elv. szv.Terra Studio Kft. 1997 Vízterm. ért. ért. 2001 szv. Ért. elv. ért. ért. ért. 1998 Vízterm. elv. elv. 1996 Vízterm. szv. 2002 Vízterm. ért. elv. Ért. Kormányné Oláh Márta SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK Település 1995 szv. Ért. 2003 szv. 2000 szv. szv. Makó 579097 537572 624481 490115 620645 473622 647846 440327 759816 399071 563841 442629 464705 417498 483987 431960 619984 560324 Késztette: 2004. 1996 szv. Ért. 2002 szv. június 18. 1998 szv. ért. Marosi Tamás 70 . Ért. 1999 Vízterm. 1997 szv. szv. elv. szv. június 18. 2001 Vízterm. elv. 2000 Vízterm. ért. szv. Ért. elv. Ért. ért. szv.

ennek oka: 7. Építésének éve: 6. szállítás 14. A tisztított szennyvíz befogadója: 8. Kapcsolattartó neve: 4. Engedéllyel rendelkezik: 11. Amennyiben nem felel meg az előírásoknak: Mik a hiányosságok? Ezek kiküszöbölésére tett/tervezett intézkedések.) 71 . Szennyvíztisztító esetében van-e szükség bővítésre? m3/nap a. szippantott szennyvízre vonatkozó kapacitás: b. A hulladéklerakó kapacitása elegendő: 9. Kapacitása: i. rekultivációs terv léte és esetlegesen a végrehajtását akadályozó tényezők. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve A HULLADÉKGYŰJTÉSBEN. Megfelel-e a hatályos jogszabályok előírásainak? 16.) Hulladékgyűjtés. m3 a csatornán keresztül érkező szennyvízre vonatkozó kapacitás: m3/nap ii. Bővítési lehetőség: nem Amennyiben igen. Utóhasznosítás. A lerakó / tisztító vonzáskörzete: 15. Tulajdonosa: 12. Szennyvíztisztító esetén 10. Kapcsolattartó elérhetősége: A hulladéklerakó / szennyvíztisztító 5.Terra Studio Kft. Üzemeltetője: 13. Az adatszolgáltató szervezet elérhetősége: 3. A beszállító települések száma: km db évig igen nem évig. SZÁLLÍTÁSBAN ÉS KEZELÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEKNEK KIKÜLDÖTT KÉRDŐÍV Regisztrációs adatok 1. Egyéb. bővítéssel: évig ha m3 igen i. A Makói statisztikai kistérségből mely településekről szállítanak kommunális hulladékot a lerakóra / tisztítóba? (Szennyvíztisztító esetében a bekötött lakások számát is kérjük megadni. stb. Az adatszolgáltató szervezet neve: 2. a hulladéklerakóval / szennyvíztisztítóval kapcsolatos lényeges adat (pl.

egyéb (pl. Fogadnak-e a saját begyűjtő rendszerükön kívülről származó hulladékot? nem 18. A termelt energia hasznosításának módja: 22. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Ambrózfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádpalota db db db db Ferencszállás Földeák Királyhegyes Kiszombor db db db db Klárafalva Kövegy Magyarcsanád Makó db db db db Maroslele Nagyér Nagylak Óföldeák db db db db Pitvaros db 17. telephely): 21. Évi átlagban mennyi a beszállított hulladék mennyisége? i. Mióta működik? év t t . használt étolaj) éspedig: nem d.Terra Studio Kft. Amennyiben igen. A deponálás módja: éspedig: 25. Az alkalmazott berendezések és a technológia rövid ismertetése: 19. Van-e lehetőség a szelektíven gyűjtött hulladék egyéni beszállításra? igen igen e. éspedig: égetéssel hőenergia biogáz igen b. szerves hulladék: ii. t b. üveg: iii. 72 . Deponálásra kerülő hulladék mennyisége: a. Egyéb. Újrafeldolgozásban/visszanyerésben résztvevő vállalkozások (cég. ennek módja: hasznosítás egyéb. a hulladékgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos lényeges megjegyzés: Hulladékhasznosítás 20. Van-e szelektív hulladékgyűjtésre kialakított hulladékudvar a lerakón? nem a. Az alkalmazott berendezések és a technológia rövid ismertetése: 23. Egyéb. Történik-e utószelektálás a telepen? nem c. Termikus úton ártalmatlanított hulladék mennyisége: t/év gödörfeltöltés t/év dombépítés egyéb. Történik-e energetikai hulladékhasznosítás a lerakón / tisztító telepen? nem a. műanyag: t igen igen iv. a hulladékhasznosítással kapcsolatos lényeges megjegyzés: Hulladékártalmatlanítás 24.

Egyéb. élelmiszeripari. ipari szennyvíztisztítási). bontási és egyéb inert t/év. gyógyszeripari. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 26. fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége: t/év 27. mennyisége és eredete 29. ebből felhalmozott: t/év t/év származási hely (település): származási hely (település): származási hely (település): egyéb ágazati (energiaipari. ebből felhalmozott: – szennyvíztisztító hulladéklerakón esetében: egyéb. Veszélyes vegyipari. műanyagipari felhalmozott: gépipari: alumíniumipari: t/év t/év. ebből felhalmozott: t/év. ebből felhalmozott: t/év. ebből felhalmozott: . ebből felhalmozott: t/év t/év. Nem veszélyes ipari és egyéb gazdálkodói: származási hely (település): mezőgazdasági és élelmiszeripari: t/év származási hely (település): települési szilárd: települési folyékony: ebből szippantott: kommunális szennyvíziszap t/év származási hely – hulladéklerakó esetében (település): hasznosítása mezőgazdasági t/év b. a hulladékártalmatlanítással kapcsolatos lényeges megjegyzés: A lerakóra érkező hulladékok típusa.Terra Studio Kft. Az alkalmazott berendezések és a technológia rövid ismertetése: 28. melynek kezelésére a telep engedéllyel rendelkezik: a. ebből felhalmozott: m /év m3/év m3/év 3 t/év ebből hálózaton érkező: m3/év. ebből felhalmozott: t/év. biológiai v. Más kémiai. ebből felhalmozott: t/év. kohászati. ebből t/év. Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok: PCB és PCT tartalmú hulladék: t/év 73 t/év. éspedig: építési. A Makói statisztikai kistérségből származó hulladék típusa. éspedig: t/év származási hely (település): c. bányászati. mennyisége.

ebből felhalmozott: t/év t/év t/év. Csomagolási hulladékok: papír és karton: műanyag: fa: fém: t/év. ebből felhalmozott: származási hely (település): t/év t/év t/év. ebből felhalmozott: származási hely (település): vegyes összetételű kompozit: t/év származási hely (település): üveg: textil: e. ebből felhalmozott: t/év.Terra Studio Kft. ebből felhalmozott: t/év származási hely (település): t/év. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve származási hely (település): hulladékolajok: t/év. ebből felhalmozott: származási hely (település): t/év. ebből felhalmozott: származási hely (település): t/év. ebből felhalmozott: t/év származási hely (település): származási hely (település): d. ebből felhalmozott: t/év. ebből származási hely (település): származási hely (település): származási hely (település): t/év. ebből felhalmozott: t/év t/év t/év t/év származási hely (település): akkumulátorok. ebből felhalmozott: t/év t/év t/év t/év származási hely (település): származási hely (település): 74 . ebből felhalmozott: t/év. ebből felhalmozott: t/év. ebből felhalmozott: t/év. ebből felhalmozott: származási hely (település): származási hely (település): növényvédő szerek és csomagolóeszközök: felhalmozott: azbeszt: t/év t/év. Speciális hulladékok típusa: mennyisége t/év. elemek: elektronikai termékek: kiselejtezett gépjárművek: egészségügyi: állati eredetű: t/év.

Terra Studio Kft.: Makó és Térsége Környezetvédelmi és a Környezetállapot Javításához Kapcsolódó Infrastruktúra Fejlesztési Programjavaslatok – Budapest. MTA RKK ATI Békéscsabai Osztálya: Csongrád Megye Területfejlesztési Programja – Békéscsaba-Szeged. 2000. MTA RKK ATI Békéscsabai Osztálya: Csongrád Megye Területfejlesztési Stratégiai Programja – Békéscsaba-Szeged. Stratégia Marketing Célok és Operatív Programok Csongrád Megye 11. 2. H/4393. 2002. A Makói kistérség Hulladékgazdálkodási Terve FELHASZNÁLT IRODALOM 1. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 5.: Makó és Térsége Agrárstruktúra. 2000. 6. AQUAPROFIT Rt. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet: Magyarország Kistájainak Katasztere I. számú országgyűlési határozati javaslat a 2003-2008. – Budapest. 7. Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Rt. 1990. VÁTI Területi Tervezési Iroda: Csongrád Megye Területrendezési terve – egyeztetési anyag – Budapest. 4. – A Tiszta Víz – A Dél-Alföldi Régió Ivóvízminőség Javító Programja – Munkaközi anyag. Dél-Alföldi Agro-Bio Innovációs Centrum Kht. Vállalkozás és Vidékfejlesztési Kht.: Csongrád Referencia Kerékpáros Központ Létesítése a Dél-Alföldön – Megvalósíthatósági tanulmány – Kecskemét.: A Makói Vállalkozói Övezet Stratégiai Programja – Budapest. 2000. július 13. Terra Studio Kft. 1998. augusztus 15. 2001. 1998. Gazdasági. november 8. január 75 . ÖKO Környezeti.és Vidékfejlesztési Operatív Programja – Makó. szeptember 12. 2004. 2004. Technológiai. 2004. Köztisztasági Egyesülés: Hulladékkezelő létesítmények és egyes hulladékkezelési részfolyamatok fajlagos költségei. március 10. 2001.: Makó és Térsége (Kübekháza-Kiszombor-Nagylak Térsége) Fejlesztési Programja – Budapest. Terra Studio Kft. Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala Területfejlesztési Osztálya: Útmutató települési önkormányzatok részére környezetvédelmi programok készítéséhez – Szeged. 2004. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természetföldrajzi Tanszék: Csongrád Megye Környezetvédelmi Stratégiája és Operatív Programja (Csongrád Megye Komplex Kistérségi Környezetvédelmi Programja) – Szeged. november 9. november 14. október 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful