BAB 1 TAMADUN AWAL MANUSIA

Konsep Tamadun Tamadun boleh dimaksudkan dengan: 1.Madain atau mudun . 2.Madana bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. 3.Civilisation berasal dari Greek civitas bermakna bandar 4.Peradaban manusia. 5.Maksud tamadun dari sudut Barat: a.Dikaitkan dengan pembangunan lahirah spt dalam aspek kebudayaan – penulisan undang-undang, kesenian dan perbandaran. b.Pencapaian lahiriah ialah kayu ukur kemajuan dalam sesebuah masyarakat. c.Pembangunan lahiriah pula ialah proses perkembangan tamadun. 6.Maksud tamadun dari sudut Islam: a.Merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah. b.Ibn Khaldun melihat dari aspek kehidupan bandar. c.Syed Naquib al-Attas menegaskan pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat. 7.Ibn Khaldun – nama sebenar Abd Al Rahman Ibn Muhamad. a.Lahir – di Tunisia b.Pemikir yang unggul dan asli sosiologi Islam. c.Menganggap kehidupan bandar ialah kehidudpan bertamadun. Terbentu apabila lahir semangat assabiah atau kekitaan – maka lahir semangat tolong menolong dan kerjasama. d.Penulisannya – berasaskan pengalaman. e.Karya sulung Muqadimmah – guna istilah i.Umran bermakna tanah yang didiami secara tetap, berkembang dan maju. ii.Hadarah – hidup di bandar yang penuh tatasusila, kesopanan, sopan, adan bermoral yang tinggi. iii.Karyanya jadi rujukan sarjana barat, bidang sosiologi dan sejarah. 8.Terdapat 6 ciri tamadun iaitu: a.Petempatan kekal i.Lebih sistematik, tidak berpindah randah. ii.Berusaha menternak, bertani, dan mencipta peralatan bagi meningkatkan pengeluaran. b.Sistem pemerintahan i.Pemerintahan yang bersistem dengan Raja sebagai ketua dianggap mewakili tuhan. ii.Adanya sistem perundangan yang mengawal perilaku rakyat, menjaga keamanan dan kemakmuran. c.Agama dan Kepercayaan i.Manusia mula percaya ada kuasa ghaib yang mengawal sekeliling mereka. ii.Wujud kepercayaan animisme dan kemudian politisme dan penyembahan tuhan. d.Kehidupan berorganisasi i.Wujud lapisan masyarakat yang berperanan spt Raja,pembesar rakyat. ii.Dapat aturkan kehidupan yang stabil dan makmur. e.Pengkhsusan Kerja i.Mengakibatkan peningkatan pengeluaran. ii.Berkembangnya pertukaran barangan dan pedagangan. iii.Wujud ilmu pengetahuan dan penciptaan teknologi. f.Bahasa dan Sistem Penulisan. i.Wujudnya bahasa Yunani dan Sanskrit. ii.Tulisan hieroglif, cuniefom, ideogram dan piktograf. iii.Tersebar ilmu pengetahuan dan perhubungan. iv.Digunakan dalam urusan pentadbiran spt penyimpanan rekod, penulisan undang-undang dan hal keagamaan. Proses Pembentukan Tamadun 1.Pembentukan awal tamadun terletak di lembah sungai spt:

a.Tamadun Mesopotamia di Sungai Euphrates dan Tigris. b.Tamadun Mesir Purba di Sungai Nil. c.Tamadun Indus di lembah sungai Indus. d.Tamadun Hwang Ho di lembah sungai Hwang Ho. 2.Sebab pemilihan lembah sungai sebagai tumpuan tamadun awal: a.Kesuburan tanah untuk pertanian. b.Bekalan air untuk keperluan harian dan pertanian. c.Memudahkan pengangkutan memasarkan barangan dan berhubung. d.Sumber makanan daripada tangkapan ikan. e.Sebagai alat perhubungan. Tamadun Mesopotamia 1.Bermaksud tanah di antara dua sungai. Terletak antara Sungai Euphrate dan sungai Tigris 2.Terbahagi kepada tujuh zaman pemerintahan iaitu: a.Kerajaan Sumeria – 3500 – 2340 SM i.Merujuk wilayah selatan Iraq – Sumir . ii.Peringkat awal didiami dua puak – Orang Sumeria dan Orang tidak tahu asal usulnya dan kecil bilangannya. b.Kerajaan Akkad – 2371 – 2006 SM c.Kerajaan Ur – 2113 – 2006 SM d.Kerajaan Babylon Awal dan Lama – 2000 – 1530 SM e.Kerajaan Kassites – 1530 – 1100 SM f.Kerajaan Assyria – 1100 – 626 SM g.Kerajaan Chaldea – 626 – 539 SM 3.Parsi telah menguasai wilayah mesopotamia sehingga menyebabkan keruntuhan kerajaan tersebut. 4.Proses pembentukan tamadun Mesopotamia melalui proses berikut: a.Terbahagi kepada dua bahagian – utara dan selatan Baghdad. b.Utara Baghdad meliputi kawasan Sg Tigris ke utara termasuk Sg. Zab yang dikenali Assyria. c.Selatan Baghdad meliputi kawasan Sg. Tigris dan Euphrate dikenali Babylon. d.Bermula di wilayah selatan iaitu Sumer – org Sumeria bina petempatan – menjalankan aktiviti pertanian dan bina sistem pengairan. e.Perkampungan awalberkembang jadi kota dan membentuk negara kota spt Kish, Lagash, Uruk, Ur, Eridu, Assur, dan Mari. f.Negara kota ini terletak di sepanjang sungai dan tersusun sistematik. i.Keluasannya sekitar 1000 batu persegi. Cth Kota Lagash – keluasannya 1800 batu persegi, penduduknya 30000 – 35000 orang. ii.Setiap negara kota merupakan kerajaan berdaulat – ada unit politik sendiri. iii.Hanya bersatu untuk menentang musuh. 5.Ciri-ciri tamadun Mesopotamia. a.Setiap negara kota ada ciri tersendiri dan terbahagi kepada beberapa kawasan utama iaitu pusat kota, tembok kota, luar kota dan pelabuhan. b.Ada kubu pertahanan dengan pelbagai pintu gerbang – lambang kekayaan negara kota. c.Di pusat kota terdapat istana, rumah kediaman, rumah ibadat, rumah kedai, dan pasar. d.Jalanraya lebar dan lurus. e.Rumah ibadat menjadi tumpuan masyarakat dan pusat kota. f.Ada unit politik tersendiri dan agamanya. g.Sungai dan kawasan tanah pamah memudahkan pengangkutan dengan kapal, pedati dan keldai. h.Jalan laut menghubungkan negara kota dengan wilayah sekitarnya. i. Antara jalan utama ialah yang hubung Sumeria dan Kota Mari diguna pedagang luar dari Mesopotamia. 6.Organisasi sosial masyarakat Mesopotamia terbahagi dua golongan iaitu a.golongan pemerintah i. Terdiri daripada Raja, Ketua pendeta, ketua Tentera dan orang bangsawan. b.rakyat. i.terdiri daripada rakyat bebas,- petani, artisan, dan pedagang. ii. Hamba – daripada tawanan perang. 7. Raja dalam sistem pemerintahan Mesopotamia berperanan sebagai: a. Ketua kerajaan/pemerintah dan dianggap sebagai tuhan atau wakil tuhan dan pemilik negara kota, dikenali teokrasi. b. Ketua tentera

c. Ketua pendeta/agama d. Berkuasa melantik pembesar terutama ahli keluarga dalam memegang jawatan di Zigurat. e. Berkuasa dalam bidang ekonomi – pengutipan cukai tanah, hasil pertanian dan perniagaan. f. Ketua pemerintahan dan dibantu golongan bangsawan yang ada ikatan kekeluargaan. g. Masyarakatnya tidak menyembah raja saebagai tuhan kecuali dalam zaman Raja Naramsin di Akkad – gelar diri Raja Empat Penjuru Alam. 8. Dalam bidang pengkhususan kerja dapat dilihat melalui aspek: a. Wujud bila ada lebihan hasil pertanian. Kesannya – ada petani yang tukar kerja sebagai petani, artisan, dan peniaga b. Wujud perdagangan antarabangsa untuk dapatkan banyak bahan mentah spt logam,kayu - kayan, emas,dan perak. Ditukarkan dengan hasil pertanian. Dagang dengan lembah Indus. c. Wujud pengusaha tembikar, tekstil, dan alat keperluan. d. Tukang rumah- keperluan masyarakat untuk rumah. e. Rakyat yang berkhidmat sebagai tentera. 9. Aspek keagamaan dan kepercayaan masyarakat Mesopotamia dapat dilihat berdasarkan ciri berikut: a. Mengamalkan kepercayaan banyak tuhan – politiesme. b. Raja sebagai wakil tuhan. Era Raja Naramsin di Akkad – gelar diri Raja Empat Penjuru Alam.Paksa rakyat sembahnya. c. Pendeta ketuai upacara agama di Zigurat. d. Tidak percaya kehidupan selepas mati tetapi hanya jatuh ke dalam gua yg penuh debu. e. Pemerintahan oleh tuhan atau wakil tuhan berasaskan hukum agama dan bersifat ketuhanan – teokrasi. 10. Sistem tulisan a. berasaskan gambar dan berkembang menjadi simbol dan ditulis pada tanah liat. Gunakan pen rumput buluh - bentuk pepaku dikenali cuneifom. b. Wujud jurutulis c. Tradisi kesusasteraan – Epik Gilgamesh i. kisah Falsafah dan cara hidup masyarakat Mesopotamia. Tentang kepahlawanan Gilgamesh – ada sifat dua pertiga tuhan, satu pertiga manusia. Wajah tampan, ada kekuatan dan keberanian. Telah memerintah dan memberikan perlindungan kepada Kota Uruk. ii. Ceritakan juga kehidupan yang kekal dan kesaktian. Sumbangan Tamadun Mesopotamia 1. Dalam Perundangan - Sumbangan Raja Hammurabi 1792 – 1750SM. a. Hammurabi – Keturunan Amorite , Banyak dirikan negara kota, Pusat pemerintahan di Babylon. Menakluk Akkad – jadi Raja Mesopotamia. b. Aspek undang-undang ini dapat dicirikan dengan: i. Mengenalkan Kod Undang-Undang Hammurabi ii. Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. iii. Hukuman adalah setimpal dengan kesalahan, tetapi berbeza ikut susun lapis masyarakat. Contoh: 1. Jika rakyat patah tulang bangsawan – tulangnya akan dipatahkan. 2. Jikan bangsawan cedera atau patahkan tulang rakyat – hukumannya denda satu wang perak. iv. Kod ini mengandungi 282 undang-undang yang dipahat pada tembok. v. Dasar perundangan tamadun Mesopotamia. vi. Berjaya mengelakkan wujudnya permasalahan di kalangan masyarakat pelbagai kaum dan susun lapis masyarakat. vii. Wujudkan perpaduan dan mengukuhkan organisasi. c. Wujudkan empayar Kerajaan Akkad – empayar pertama di dunia. i. Raja Sargon berjaya satukan wilayah kerajaan Sumeria di Selatan Mesopotamia. ii. Perintis pembentukan empayar – jadi ikutan Firaun Tutmose III. d. Telah membantu peradaban Mesopotamia dan pembentukan masyarakat dari 3000SM hingga 539SM. 2. Sumbangan dalam aspek tulisan memberikan kelebihan dalam aspek berikut: a. Melahirkan sistem pendidikan dan mewujudkan jurutulis. i. Wujudkan perpustakaan – perpustakaan diRaja. 1. 22000 tablet – kandung pelbagai penemuan. 2. Antaranya ilmu perubatan. Surat dan dokumen perniagaan. 3. susunan peristiwa peperangan ikut urutan sejarah. b. Pentadbiran dan perniagaan dapat direkodkan. c. Urusan jula beli direkod dalam resit, nota, dan surat kredit. d. Melahirkan golongan sastera dan kesusasteraan spt epik Gilgamesh – tertua di dunia menjelaskan falsafah dan cara hidup orang Mesopotamia.

3.

1. 2.

3. 4. 5. 6.

i. kisah Falsafah dan cara hidup masyarakat Mesopotamia. Tentang kepahlawanan Gilgamesh – ada sifat dua pertiga tuhan, satu pertiga manusia. Wajah tampan, ada kekuatan dan keberanian. Telah memerintah dan memberikan perlindungan kepada Kota Uruk. ii. Ceritakan juga kehidupan yang kekal dan kesaktian. Sains dan teknologi: a. Perkembangan ilmu astronomi. b. Perkembangan pencerapan bulan,bulan dan matahari telah perkembangkan ilmu matematik – sistem mengira perpuluhan, menambah, menolak, darab, bahagi,punca ganda dua dan ilmu geometri. c. Astronomi – guna jalan laut perdagangan dan penerokaan. d. Penciptaan kalendar 12 bulan. e. Perkembangkan ilmu perubatan – kerajaan Assyria. f. Penciptaan roda dan kereta kuda – peperangan atau kegunaan harian. g. Kincir air – mengairi kawasan tandus, kawal banjir dan tingkatkan hasil pertanian. h. Kapal layar dan pengangkutan beroda menguasai jalan laut dan darat. i. Perkenalkan batu bata daripada tanah liat. j. Dalam seni bina berjaya: i. Mencipta arca dan tiang batu – Cth Zigurat dan patung Raja Gudea ii. Pembinaan Taman Gantung Babylon – dibina Raja Chaldea zaman Raja Nebuchadnezzar. iii. Terdapat pelbagai jenis pokok dan pokok bunga – ditanam pada binaan bertingkat di bukit berteres. Tamadun Mesir Purba Berkembang dari petempatan awal zaman Neolitik 10000- 5000SM. Sekitar 3500SM di kaw delta dan tengah Mesir berkembang jadi tamadun awal . Terbahagi 4 zaman 2.1. Awal 3100 – 2200SM 2.2. Pertengahan 2040 – 1785Sm 2.3.Empayar 1570 – 1085SM 2.4.Keruntuhan 1085 – 322SM Dikuasai : 2.4.1. Libya 1110 – 947SM , 2.4.2. Kush 730 – 670SM 2.4.3. Assyria 663 – 609SM 2.4.4. Parsi 525SM 2.4.5. Yunani 332 – 30SM 2.4.6. Rom 30SM Terletak di tebing Sungai Nil – ada dataran yang subur. Pusat pentadbiran – Memphis, Thinis, dan Thebs. Kuasa luar yang pernah jajah – Libya, Kush, Assyria, Parsi, Yunani dan Rom.

Proses pembentukan tamadun Mesir Purba 6.1.Bermula dalam zaman logam sejak 5000SM dgn membina sistem perparitan dan pengairan untuk pertanian. 6.2.Kemudian bina peralatan kawalan air dan terusan – tingkatkan kesuburan pertanian. 6.3.Mendirikan petempatan dan berkembang menjadi kampung. 6.4.Perkampungan berkembang jadi bandar dan bergabung bentuk daerah @ nome. 6.5.Nome atau daerah disatukan jadi pusat pentadbiran spt Thebes, Thinis dan Memphis.Salah satunya jadi pusat pentadbiran. 7. Ciri-ciri petempatan kekal : 7.1.Asas petempatan disatukan oleh Firaun Menes 3200SM. Semua nome disatukan jadi sebuah kerajaan. 7.2.Pusat pentadbiran berpindah ke Memphis dari Thinis – hampir dengan sungai Nil. 7.3.Kemudian berpindanh ke Thebes pd zaman kemuncaknya. 7.4.Menjadi tempat kediaman Firaun. 7.5.Bandar berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pentadbiran. Pelabuhan dijadikan pusat keagamaan dan tumpuan penduduk. 8. Bentuk dan struktur organisasi : 8.1.Firaun merupakan raja yang berkuasa mutlaq serta dianggap suci 8.2.Jawatan firaun diwarisi secara turun-temurun. 8.3.Firaun dianggap sebagai tuhan Horus semasa pemerintahan dinasti ketiga dan keempat,firaun digelar sebagai Raja Matahari,iaituAmon-Re. 8.4.Firaun juga merupakan ketua pendeta,ketua hakim,pemilik tanah,dan ketua pahlawan.

5. 10.1. Jasa Imhotep – Bina piramid Sakkara.Memperkenalkan teknik pembinaan menggunakan batu bata.Hamba adalah susun lapis masyarakat yang paling bawah.1.2.4.Para rahib dipertanggunjawabkan oleh firaun untuk mantadbir hal keagamaan.5. 11. 9. Sumbangan Tamadun Mesir Purba 1. Makam mayat dibekalkan dengan barangan kelengkapan harian serta kehidupan selepas mati 12. 9.3. Perlombongan emas di Nubia. 11. Mempercayai kepada kehidupan selepas mati dan mayat perlu disimpan serta dijaga dengan teliti. 9.4. Ketua pendeta.Jurutulis ditugaskan untuk menulis rekod kerajaan. d. 9.4.7.9. Merujuk istana dan raja yang memerintah.1. penasihat dan gabenor wilayah.7. 10. Berperanan: 9.Rahib mentadbir hal keagamaan.1. Ciri-ciri sistem tulisan Mesir Purba: 12.3. 9.1.menjaga keamanan. i.1. Sistem Pemerintahan dan peranannya: 9. Berkonsepkan politeisme.1. e. 8. Sungai Nil – membolehkan kapal menyusuri dan berlabuh di pelabuhan spt Thebes.3. Pentadbiran terancang – menarik pedagang Laut Mediterranean dan Laut Merah untuk singgah di Pelabuhan Mesir Purba.3.3. Dianggap sebagai suci dan dianggap sebagai jelmaan tuhan Horus. 10.1.8. Melantik para rahib mentadbir hal keagamaan.pedagang dan artisan.8. Dibina untuk Firaun Djoser – Firaun kedua dinasti ketiga.5. 10.6.Perkataan Firaun dari Yunani Pharaoh – bermaksud rumah yg agong. a. 8.Rakyat Bebas – Petani. b.2.Jurutulis merekod rekod kerajaan. Setiap tahun orang Mesir Purba selalu dikaitkan dengan unsur alam seperti Re (Tuhan Matahari).2. Ra-Atum (Tuhan Langit) dan Amun (Tuhan Angin).2. menjaga keamanan. Dibantu golongan bangsawan dalam jalakan pemerintahan. Rahib. Sistem tulisan hieroglif – tulisan bergambar. Melantik orang awam sebagai jurutulis rekod kerajaan. Jurutulis.penasihat dan gabenor wilayah yang ditakluki.Pembesar. 12. 11.2.1. mengurus dan mengagih makanan.1. Sistem tulisan bertujuan mencatatkan rekod aktiviti pertanian dan pengutipan cukai.9. 10. .2. Dalam dinasti ke tiga dan empat Firaun digelar Amon Re – Raja Matahari. ii.Mencipta kertas daripada pokok papyrus. Sumbangan dalam sains dan teknologi. Hasil tekstil dan kertas untuk ekspot. Memphis. Fayoun.4.Golongan pahlawan menjalankan pentadiran.1. Kepercayaan masyarakat Mesir. 9. Sistem tulisan ini berasaskan kombinasi gambar dan simbol berdasarkan bunyi.Raja – Ketua dan pemerintahan Mesir Purba.2. 9.8. Hamba 10. Raja berkuasa mutlak 9. Artisan 9. c.2. 8.1.Rakya bebas terdiri daripada petani.1.6. Terlibat dalam kraftangan seperti penenunan dan pembuatan barangan tembikar dan peralatan. 9. Berkembang kepada hieratik – tulisan berangkai kemudian demotik 700SM .Tinggalan tamadun Mesir Purba kepada dunia adalah dalam bentuk rekod yang tertulis dan terpahat dalam sistem tulisannya iaitu hieroglif. Pedagang.Membantu raja sebagai pegawai.4. Juga berperanan dalam keagamaan dan amalan ritual kepercayaan. 12. Mewarisi pemerintahan secara turun temurun.mengurus dan mengagihkan makanan dan menjadi pegawai. Tuan Tanah 9.Bergelar Firaun . ketua hakim. Bangsawan.Penciptaan kertas memudahkan penyimpanan khazanah bangsa. 8. 9. 11. Sumbangan seni bina piramid-dibina Imhotep. dan pahlawan. dan Heliopolis untuk aktiviti perdagangan. Firaun Hatshepsut seorang wanita – membina terusan dan menukar padang pasir jadi tanah pertanian yang subur 9. pemilik tanah. 12.1. Pengkhususan pekerjaan masyarakat Mesir.1.3. 9. 9. 11.2.

g. Bahagian utama – pusat pentadbiran dan keagamaan yang menempatkan bangunan pentadbiran. ii. Pembentukan yang terancang dan terbahagi kepada 2 bahagian dan dikelilingi tembok. Petani menjalankan aktiviti pertanian dan salurkan sebahagian hasil kepada kerajaan. Zaman Firaun Senuustret III – berjaya menebusguna tanah – 123KM dan bina terusan mengairi 10000hektar.Kemajuan dalam ilmu perubatan melahirkan pengamal perubatan mendapat status yang tinggi dalam masyarakat dan berkhidmat untuk firaun dan masyarakat. b. tulisan. Dikenali juga sebagai Tamadun Harappa.pengawalan air. Diwujudkan untuk kanak-kanak sejak umur rendah – golongan atasan. dokumen. i. 1600SM. f. c. Bahagian kedua – kawasan perumahan dan disusun berasaskan blok berbentuk segi empat.kimia. Bahan buang dihantar ke luar bandar. a. Bandar boleh dihubungi melalui sungai. Wujudkan juga ahli sains. Blok berasaskan segi empat dan dipisahkan oleh jalanraya yg lurus dan bersambung. Ciri-ciri sistem oraganisasi sosial masyarakat Tamadun Indus. Sebabkan wujudnya bandar dan yg utama Mohenjo-Daro dan Harappa – bandar pelabuhan penting. a. iii. pembinaan bangunan. 7. . Mohenjo-Daro b. Bersambung antara satu sama lain. Pengawalan air nadi tamadun Mesir. Terdiri daripada petani. 5. 2. Tinggalan bangunan. Ciri-ciri keistimewaan Mohenjo-Daro dan Harappa sebagai petempatan kekal a. geometri. Proses pmbentukan tamadun Indus spt berikut: a. d. a. Catatan perubatan yang tertua. i. Telah meningkatkan hasil pertanian dan menambahkan jumlah penduduk kerana kepandainya menyesuaikan diri dengan alam sekitar. kemarau. n. i. c. e. Kehancuran disebabkan serangan orang Aryan serta bencana alam spt banjir. Tahap keilmuan dan kemahiran dalam bidang fizik.f. Kemajuan dalam bidang perubatan dalam memumiakan mayat. l. b. Diadakan di rumah ibadat dan dikawal kerajaan. 4. iv. 12 bulan setahun. c. Mula muncul pada sekityar tahun 2500SM dan merosot 1800SM. Rumah ada bilik mandi dan tandas. dan gempa bumi. II. Dokumen perubatan Mesir Purba jumpa dalam makan Firaun Khufu. 8. Penduduk nomad di barat laut India membentuk pentempatan kekal di sepanjang sungai Indus. 1. 3. d. Harappa 6. Air kumbahan disalirkan keluar melalui paip ke longkang. k. 2. Memperkenalkan kalendar 365 hari . Berjaya mencipta sistem pengairan – menyuburkan kawasan pertanian. h. Setiap blok dipisahkan satu rangkaian jalanraya dan lurus. d. ii. Kekal kerana adanya sungai Indus – menyediakan sumber air dan tanah yang subur. buruh. tempat mandi awam yang digunakan utk upacara ritual dan pembersihan. Ada sistem kumbahan dan saliran yang terancang. m. Penggunaan ilmu matematik digunakan untuk mengawal banjir. ii. Tamadun Indus Di lembah Indus disaliri sungai Indus yang berpunca dari Gunung Himalaya dan sekelilingnya. Terbahagi dua golongan: i. Bawahan I. matematik – uruskan hal ehwal pertanian. j. i.perubatan dan pembedahan memberikan sumbangan besar kepada perkembangan ilmu hingga ke hari ini. dan piramid. Sumbangan dan penekanan dalam pendidikan. Longkang tidak ditutp terus untuk pembersihan. Menggunakan batu bata daripada tanah liat melalui pembakaran suhu yang tinggi. i. Berfungsi sebagai alat perhubungan. dan buku – pembuktian wujud tamadun Mesir Purba. Tujuan – lahirkan golongan pegawai kerajaan spt jurutulis. Perancangan bandar dibantu oleh kemajuan ilmu geometri dan pembinaan yang diterapkan daripada Tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba. b. dan hamba. Dua negara kota Tamadun Indus.

Cap mohor diperbuat dari batu lembut .Vishnu dan Siva. c. b. Sumbangan Tamadun Indus Perancangan bandar – sebab utama kerana: a. Amalan keagamaan dan kepercayaan masyarakat Indus. 11. f. d. Patung tersebut menunjukkan seseorang sedang duduk bersila dengan stail yoga dan terdapat tiga tanduk di kepelanya yang melambangkan Dewa Brahma. Menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi spt perdagangan. dan Palestin. ii. Pendeta mempunyai pengaruh dan kuasa yang besar dalam mengawal aktiviti masyarakat terutamanya yang melibatkan aspek keagamaan. 3. Sifat keterbukaan. Mempunyai satu amalan agama dibuktikan dengan penemuan patung dan ukiran yang mempunyai unsur keagamaan iaitu patung Proto-Siva. kacang dan sebagainya. Pemahaman dalam ilmu kesenian. d. Terdapat gabungan kepakaran dari sudut perletakan bandar dan pengisiannya. II. Hubungan dengan tamadun Mesopotamia membolehkan segala pengaruh dari luar disesuaikan dengan keadaan tempatan. ii. c. 9. Makan – Makran iii. d. c. b. Tamadun Indus memperlihatkan bahawa sesebuah masyarakat tidak akan mampu mencapai kecemerlangan tanpa membuat hubungan serta bertukar pandangan dengan pihak lain. Syria. 10. d. membina tembok di benteng dan membina terusan. Golongan buruh menjalankan kerja perburuhan spt menjaga kebersihan bandar . 1. Golongan artisan terlibat dalam pembinaan dan penghasilan barangan logam dan tembikar. gading. III. dan dipanaskan. Dilihat melalui nama bandar Makan dan Meluhha.III. Pertembungan dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir menghasilkan perancangan bandar berbentuk segi empat dengan jalan raya yang lurus. Pencapaian cemerlang dalam perancangan bandar. i. Tamadun Indus mengajar kita bahawa kedamaian dan keamanan adalah tunjang kepada sesebuah bangsa untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan. pertukangan dan pembuatan. b. Atasan I. manik. b. Dibuktikan dengan penemuan cap mohor di Mespotamia i. Dibuktikan dengan penemuan patung wanita. Penting kepada kemajuan manusia kerana : a. Mempunyai pengaruh keagamaan – alat dapatkan taat setia golongan bawahan. c. Petani mengeluarkan hasil spt barli. Kematangan ketamadunan manusia – sebab : a. Lambang pengenalan diri atau kumpulan pedagang. Tamadun Indus telah menunjukkan kepada masyarakat dunia moden akan sifat keterbukaan dalam proses pembinaan sesebuah tamadun. Meluhha – Mohenjodaro. pertanian. Terdiri daripada pendeta dan pedagang. e. Mahir dalam bidang pembinaan. dan hasil pertanian. Pemahaman dalam ilmu matematik. i. e. Berbentuk segi empat bujur. g. Proto Siva menjadi sangat penting dari sudut perkaitannya dengan agama Hindu. Sistem tulisan yang dihasilkan ialah sistem tulisan piktograf. Asia Kecil. a. Disembah sebagai lambang kesuburan. iii. Aspek perdagangan membabitkan perdagangan luar dengan Mesopotamia. Aspek pengkhususan pekerjaan masyarakat Indus dapat dicirikan dengan: a. ii. Berlaku juga dalam masyarakat Mesopotamia. e. iii. . termasuk keamanan. 2. Hasil perdagangan spt emas.diukir. ii. Meningkatkan mutu pembinaan dengan membuat batu bata melalui pembakaran suhu yang tinggi. Pemahaman dalam ilmu geometri. Masyarakat dalam tamadun ini juga percaya kepada Tuhan Ibu. Hubungan dengan tamadun Mesopotamia serta tamadun MesirPurba membolehkan kedua-dua pihak memperoleh manfaatnya dalam bentuk pertukaran teknologi.

c.ekonomi. c.M. b. Menghasilkan teknologi yang hebat. Golongan pembesar yang mampu memiliki tentera dan senjata gangsa menggunakan keistimewaan untuk menundukkan golongan bawahan. Tamadun Hwang Ho Terletak dilembah sungai Hwang Ho atau sungai Kuning utara China. b. Percaya Dinasti Shang runtuh kerana zalim. v. d. memberi hak kpg pembesar tempatan bertindak sebagai ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbanan.kuil dan pusat pentadbiran Dinasti Shang. Ketua pemerintah – Raja . Golongan artisan memiliki kemahiran menguasai teknologi gangsa yang digunakan bagi menghasilkan senjata. Golongan petani yang membentuk sebahagian besar penduduk. c. ii. Menjalankan kegiatan perdagangan antarabangsa. Dinasti awal dalam tamadun Hwang Ho ialah a. f. g. e. Jika raja adil – kerajaan dan rakyat makmur dan sejahtera kerana restu Tuhan – jika tidak sebaliknya. e. iii.M. e. Perkembangan petempatan awal mewujudkan beberapa buah bandar antaranya Anyang yang menjadi pusat kerajaan Dinasti Shang. Lembah Hwang Ho yang subur menarik penduduk nomad untuk tinggal menetap dan membina petempatan. h. meminta melindungi raja dan memberikan bantuan tentera pada masa perang. penternakan . kutip hasil hutan. Proses pembentukan negara kota tamadun Hwang Ho ialah a. golongan pembesar dan golongan agama tinggal di bandar.tamadun ini tersebar hingga ke bahagian selatan Sungai Yangtze. Dinasti Shang sebar budaya dan luaskan wilayah. Golongan paling bawah dalam masyarakat Shang ialah hamba. c. b. Penduduk menjalan kan aktiviti pertanian dan penternakan binatang.perisai dan hiasan pada kereta kuda yang digunakan oleh tentera serta peralatan untuk acara keagamaan. Mengikut kepercayaan masyarakat kuasa raja merupakan mandat daripada tuhan. d.senjata gangsa. Dinasti Chou dari tahun 1050-256 S. 1.M. i. 2. f. membahagikan pemilikan tanah mereka kepada wilayah-wilayah dan melantik pembesar tempatan di setiap wilayah ini. Hwang Ho menyuburkan kawasan – tarik petempatan. ii. b. Tapak Banpo yang berhampiran bandar Siam moden merupakan petempatan awal penduduk Hwang Ho. Tapak Banpo ialah petempatan awal. d. b. Raja-raja berkuasa keatas pusat pentadbiran dan mempunyai kewibawaan politik. Pencapaian dalam keseimbangan rohani dan kepercayaan. Pemerintahan Raja Chou telah i.sosial dan agama. Raja dibantu oleh golongan basngsawan yang dipertanggungjawabkan untuk mentadbir wilayahnya. Aspek sistem pemerintahan Dinasti Shang ialah a. Melahirkan masyarakat yang kreatif. mengikat pembesar tempatan melalui ikrar taat setia kepada pemerintahan dan memberikan hadiah seperti kereta kuda.mendiami kawasan diluar negara kota ini. Proses pembentukan melalui aspek berikut: a. d. Dinasti Shang pada sekitar tahun 1766-1050 S.pertahanan dan undang-undang. Berkembang . Ciri-Ciri Tamadun Hwang Ho Aspek organisasi sosial masyarakat Dinasti Shang ialah a. Kezaliman Raja Shang menunjukkan raja kehilangan mandat menyebabkan golongan hamba menyingkirkan Dinasti Shang untuk diganti dengan Dinasti Chou. memburu . 4. iii. c.mengumpul hasil hutan dan berburu. Golongan bangsawan berhak mewujudkan sistem dalam tugas seperti pungutan cukai . i. ii.1. b. Pengganti raja selalunya dilantik daripada kalangan saudara lelaki yang lebih muda atau anak lelaki raja. Raja-raja Shang tidak perlu mendapatkan pengesahan politik kerana mereka adalah daripada keturunan pemerintah agama. Sistem pemerintahan berbentuk pemerintahan beraja.hamba dan binatang. Dinasti Hsia yang bermula pada sekitar tahun 2205-1766 S. e. Raja menduduki lapisan teratas diikuti golongan pembesar. e. 3. Semasa Dinasti Chou.wujud bandar-bandar dan Anyang menjadi negara kota Dinasti Shang. d. c. iv. Anyang dilengkapi dengan tembok untuk menghalang pencerobohan musuh dan dikelilingi perkampungan yang didiami oleh masyarakat petani. Asaskan pertanian. Dibantu oleh ketua menteri dan enam badan yg urus . Dibandar ini terdapat istana. 2. Dinasti Chou sebar hingga Sungai Yangtze.

d. . Aspek Sosial a. Gelaran Raja bertukar jadi Maharaja.tuhan bumi. i.matahari dan sungai. c. Yang – Kuasa aktif e. 5. sebagai tentera paksaan ii. c. ii. Masyarakat Shang mempercayai politeisme seperti tuhan syurga. Bina terusan untuk pertanian dan elak banjir. 4. Agama dan kepercayaan a. i.bukit dan gunung. Sistem tulisan digunakan hingga hari ini. Tulisan diajar di sekolah-sekolah di Cina. i. Sistem pemerintahan berbentuk monarki hingga Zaman Dinasti Ching. Mereka juga sembah tuhan syurga (Shang Ti)dan Tuhan Bunyi ( Tu). b. Mereka mengamalkan penyembahan roh nenek moyang. iii. d. 4. b. Golongan pembesar mempunyai tentera masing. Sistem tulisan masyarakat Tamadun Hwang Ho berbentuk a. Sembha juga bukit. d. f. vi. c. c. Hal ehwal monarki vi. Upacara sembah libatkan permainan muzik. Peringkat wilayah dikendali pembesar feudal. b.senjata dan barang tembikar. Pemerintahan Dinasti diteruskan sehingga abad ke 20. c. Golongan hamba berfugsi . Berkembang dan digunakan oleh orang Korea dan Jepun. Shang Ti – Dewa tertinggi di syurga dan nenek moyang Shang.tarian dan upacara korban diketuai oleh bomoh. Bomoh terlibat dalam upacara penilikan tulang oracle meletakkan di atas unggun api sehingga timbul rekahan untuk maramalkan untuk mentafsir sesuatu kejadian. Ciri-ciri pengkhususan pekerjaan dan peranan masyarakat . membantu kerja-kerja perburuhan iii. Golongan petani sebagai tonggak ekonomi dan pentadbiran berperanan memenuhi keperluan golongan atasan. 1. Tulisan peringkat awal berbentuk ideogram berdasarkan simbol.bulan. – suatu makhluk unggul atau kuasa tertinggi alam semesta atau syurga. Upacara agama v. i. Sebahagiaan masyarakat mengamalkan kepercayaan anismisme dan politisme. Konsep ini mempengaruhi Yin dan Yang. Kepercayaan yang masih berkekalan sehingga hari ini ialah pemujaan roh nenek moyang. b. Raja dikatakan anak syurga dan dapat mandat dari syurga. a. d. Alam semesta dan kejadiannya terdiri dari dua unsur. bagi tujuan koban dalam upacara penyembahan.sungai.3. Aspek Ekonomi a. Pertanian ii. Teknologi pembajakan dan penciptaan cangkul dan sabit untuk pertanian. Sistem pengairan diperbaharui. Sumbangan Tamadun Hwang Ho Aspek Politik a. Agama dan kepercayaan . Golongan artisan telah mencipta pelbagai barangan tembaga seperti bekas minuman dan makanan. Tulang oracle berfungsi bagi meramal keadaan. b. Kerja awam iv. Tentera iii.masing terdiri daripada tentera berkuda dan tentera berjalan kaki. ii. Tulisan digunakan dalam bidang penulisan dan pencetakan. Maenggunakan alat pertanian daripada kayu kepada besi. i. ii. Amalan ini bawa kemunculan sistem tulisan. Menggunakan batas . dan gunung. Tulisan asal mempunyai gambar seperti kanak-kanak. Rekahan tulang oracle mempengaruhi idea penciptaan tulisan. c. a. b. Yin – kuasa pasif iii. e. sungai. d. 3. 2. Percaya pada kuasa agung – Tien. Undang-undang.

2. Wujud kasta. Meliputi Teluk Benggala hingga Pergunungan Hindu Kush. dan Magadha. Bahasa dan Kesusasteraan. 3. Diperkukuhkan upacara ritual. Konsep Yin dan Yang serta Feng Hsui merupakan dua daripada kepercayaan yang masih terdapat dalam masyarakat China sehingga hari ini. Raja kuasa mutlak. Ibu negara Pataliputra. Kecil tiada raja dan berpuak. Falsafah perang Sun Tzu. 1. Pemerintahan Shang. peluasan kuasa 2. Pemerintahan dan Pentadbiran 1. Brahmin penasihat Raja. Beralih di Lembah Ganges. BAB 2 PENINGKATAN TAMADUN Latar Belakang Tamadun INDIA!! 1. . Raja bertukar jadi Maharaja bila Maurya satukan jadi empayar 321 – 185 sm. Asas kecemerlangan Tamadun Indus terdahulu yg musnah oleh orang Aryan. Sebar lalui agama Budhha. dan takluk Kalinga. c. Falsafah tersebut diaplikasikan dalam urusan perniagaan. ii. Besar diketuai Raja set kerajaan Kashi. Dua kerajaan Janapada ( kerajaan kecil ) dan Mahapada ( kerajaan besar ) Chadradupta Maurya satukan kerajaan kecil. Tahap baru dikenali Zaman Vedik asal dari kitab Veda – lahir agama Hindu. g. undang-undang. 321 sm wujud empayar pertama – Dinasti Maurya. Faktor Peningkatan Dapat dilihat melalui aspek Politik.b. Ekonomi. Falsafah. Sosial : Pendidikan. 4. sistem ekonomi.sistem kalender telah diperkenalkan. 4. 100 ribu mati. Feng Hsui merujuk kepada falsafah Taoisme berlandaskan bagaimana manusia berharmoni dengan alam semesta. e.. Amalan menggunakan kalender ini diteruskan untuk menjalankan aktiviti harian seperti upacara perkahwinan perkuburan atau pengebumian. i. 2. Kemuncaknya dalam pemerintahan Asoka. kemudian Kesatria. dan Sosial. Unsur pemujaan dijalankan sejak zaman Shang. Pemerintah oleh Raja. Orang China percaya bahawa alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada dua unsur yang saling melengkapi Yin kuasa pasif dan Yang kuasa aktif. seni bina. d. Ekonomi : Pertanian . diteruskan mengikut kesesusaian masa dengan unsur korban manusia digantikan dengan unsur makanan. Perdagangan. j. Wujudkan Birokrasi pentadbiran. Politik : Kerajaan. f. Penghasilan barangan...The Art of War membicarakan selok.duit kertas dan barang hiasan. pemerintahan. Kosala. sistem sosial. pentadbiran.belok perang dan cara menangani musuh telah diulang cetak ke dalam pelbagai bahasa. h.Perang Kalinga 150 ribu cedera. Raja menggunakan kalender untuk menentukan musim menanam dan musim menuai. terdapat 30 hari dalam sebulan dan 360 hari dalam setahun. i. dan sains dan teknologi. Rujuk hubungan manusia dan alam. Dapat tamatkan perang saudara selepas bapanya mati : Bindusara. 3. Raja suci dan harus dihormati. Feng Hsui = Dari falsafah Taoisme berlandaskan alam semesta . Awal pembukaan 600 – 320 sm – ada dua kerajaan kecil dan besar. Amalkan keamanan dan kedamainan. Asoka peluk Budhha. 3. Zaman kegemilangan 273 – 232 sm.

sistem sosial serta sains dan teknologi Pendidikan 1. mantera. Pelabuhan penting : Tamralipti. kesusasteraan. falsafah. gading. Tekstil. . Sutera di Benares dan Bengal. Macedonia. Berlaku dalam Dinasti Maurya – Mula zaman Chandargupta Maurya 321 – 292sm. Zaman seterusnya – untuk tambahkan ilmu dan atasi buta huruf. 2. Cukai ada – untuk sara tentera. Bermula Zaman Vedik. Berdasark kitan Dharma Sastra – Undang-undang tua Hindu – 6 atau 2 sm. 1000 org tentera berkuda. Asoka anak Bindusara ubah cara peluasan kuasa. Seleceus yg perintah Seleciud di Syria dan India Barat. Peningkatan Ekonomi 1. seni bina. 3. Spt. tembikar. Zaman Gupta wang emas. Kaedah. Juga belajar saintifik dan falsafah. 7. kualiti barangan dan gaji pekerja. Perkembangan dagang Maurya disokong dengan perusahaan tekstil. Wujud persatuan dagang dan perusahaan : Sresthin di setiap bandar. Libatkan perdagangan dalaman dan luaran. Mata wang digunakan.jual rempah. Sri Lanka. Zaman Maurya – undang-undang melalui titah raja. Didominasi lelaki. Peningkatan Sosial Meliputi aspek pendidikan. Pusat perdagangan – Anga. Chaul. Tumpuan pada pengkajian kitab Veda dan penggunaan bahasa Sanskrit. 2. 3. dan bedak wangi. Selatan India.. 9. Kadura di Timur . Hubungan dagang antara Maurya dengan Rom. Asia Tengah. 5. pentadbir.Perundangan 1. Berjaya kuasai Seluruh India selepas Perang Kalinga. Untuk capai taraf Brahmin – hafal kitab veda kandungan: ritual. 4. Kain Kapas. 6. Bindusara – anaknya luaskan hingga ke Mysore. 5. 2. Hasilkan senjata. Pentingkan keagamaan dan agama Hindu. mutiara . Meliputi India Utara. 3. Asia Tenggara – alam melayu sejak 100 M.Emas. Telah tingkatkan ilmu sains. dan lagu agama. 4. Pesat berkembang pada 3SM. Sebelumnya di idtana dan di rumah. dan 10000 infrantri. dan sutera. dan dapatkan jawatan awam. Abd 4 M – Universiti Budhha: Nalanda. gading . Lebih lembeut tidal kekerasan tentera. dan Karusa. kulit. Kalinga. dll. dan Cambay di bhg Barat. barang kaca. dan raja. Punjab. hafalan. batu permata. Kalyan. 3. berlian dan mutiara. 2. Berteraskan Hindu dan Budhha untuk sediakan manusia selepas mati. 8. pertanian dan buah-buahan. Sebab Berjaya – ada tentera yang besar : 600 gajah. besi. Pendidikan tinggi – Kolej Brahmin – 100SM. Raja bertanggungjawab jaga kesucian. 4. Bentuk Perdagangan Maritim. Berkonsep keadilan dan kesjahteraan rakyat. Persatuan tukang kayu. Wujud undang-undang bagi kawal persatuan diawasi Raja. Peluasan Kuasa 1. Penggunaan agama Budhha. dan minyak wangi dari China. Bukti ada dasar kewangan dan ekonomi yg sistematik. emas. Broach. Ghantasala. Perdagangan lain . kesenian. Brahmin yang mahir kerana ada kaitanm dengan agama. Diukir pada batu : Tiang Asoka. Matlamat untuk: kawal harga..

8. Teknologi berasaskan sistem graviti. 3. dan Atharva Veda. dan parthenon. Penggunaan geometri – segi empat dan bulat . Jambatan: Cina – beberapa bangunan utk tempat tinggal. . 6. Parthenon – Rumah berhala untuk Dewi Athena – Zaman Pericles 421 – 409 SM utk peringati kemenangan dengan Persia. Janinisme. Yajur Veda. Ada dewan dan taman. Kaw.India Pembinaan tembok: Cina – tanah liat dan batu bata di bandar. Bahasa dan Kesusasteraan 1. 7. Perkahwinan ikut kelas. Zaman Maharaja Hadrian 117 – 138M. Tembok. Sita. Kompleks Kuil Gua Ellora – 28 kuil . Pagoda. 4. Seni Bina Mencerminkan ketahanan manusia hadapi cabaran dan kepimpinan yang berwibawa – pembinaan yang agung – monumenmonumen spt 1. Vaisya. Ilmu perubatan ada kaitan dengan yoga. Eda – Upanishad 700 – 600SM . 9. Pengetahuan astronomi ada dalam Rig Veda. Dewan berfungsi – hukuman. Sumber falsafah dlm. Tembok ada istana spt Kota Larangan. Ksyatria. Panthenon – Tempat pemujaan dan menyimpan patung dewa dan tempat kerja awam. dan Buddhisme. Aqueduct – bekalan air di Rom. Sains dan Teknologi 1. Dalam tamadun Yunani – herodianic dan ionic. Pagoda 15 tingkat – bentuk oktagon. 2. pusat pemujaan. 2. 3. Mahabaratta. Acropolis – Pusat Pentadbiran dan pememrintahan Athens – binaan teater. ruang tetamu. 1500 batu dari Kansu ke Peking. Veda ada tiga – Rig Veda. Ramayana cerita inkarnasi Dewa Vishnu sebagai Rama dan pergaduhan dengan raja Sri Lanka yang melarikan isterinya. Kompleks Kuil Gua Ajanta – 20 buah kuil . Great Bath . Ilmu matematik wujud zaman Gupta. – Falsafah Bersumberkan Veda 3. Falsafah tertua. Perkenalkan sistem nombor – angka Brahmin dibaca dari kiri ke kanan. Muatan 50 ribu – 80 ribu org. Falsafah tolak Veda ikut ajaran carvaka. baik dan jahat. Sistem Sosial 1. 2 bentuk pemikiran besar : 1 – Berseumberkan Veda. Kuil. 4 kasta: Brahmin. Mula bina 70M – Mahajara Flavian . Tembok Besar Cina – pertahanan – Mula Dinasti Chou. Colloseum – Tempat pahlawan Rom bertarung. Cabang pengetahuan Vedik. Ahli matematik India tekah tahu konsep geometri. 2 – Menolak kitab Veda. 2. Wujud sistem kasta – unik. rumah berhala. dan angka Kharosti – wujud dalam zaman Asoka. Epik Mahabarattha dan Ramayana – cerita peperangan dua tentera.Falsafah Tamadun India 1. dan Sudra. Kampung guna tanah lumpur. Ada pintu gerbang dan menara. keraian. perjumpaan. Ahli matematik – Aryabhata Varahmihira. Bahasa digunakan – Sanskrit. dan Bhagavad. 5.

Semakin jelas dlm zaman vedik. Hasil karya : Illiad dan Odyssey. Keinginan yang baik Perlu megambil keputusan yang tegas untuk mencapai jalan kehidupan yang berjaya. Asas ajaran 4 kebenaran mulia dan Jalan 8 lapis.. Pertapaan yang baik Perlu menumpukan pada satu perkara untuk mendapatkan kesedaran yang mendalam dan istimewa. Cara menamatkan kesengsaraan dan mengatasi nafsu ialah dengan cara Jalan Lapan Lapis 4. Suatu kepercayaan atau ajaran kepada manusia. dan keterlaluan dalam tuntutan arak dan pelakuan sex. Saktham. dan Saura. Lihat ketidakaadilan Kasta dalam agama dan kehidupan. dan Teori Archimedes. Binaan: Agama dan budaya. Zaman Asoka – jadi agama rasmi Dinasti Maurya. Makna kehidupan yang baik Perlu mendapatkan kehidupan dengan tidak memusnahkan kehidupan lain. Untuk mengatasi kepahitan hidup mesti mengatasi nafsu d. membinasa( Siva).Hindu. Percaya hukum karma – kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semula selepas mati. Perkataan Hindu dari sungai Sindhu(Indus) Dikenali juga sebagai Sanata Dharma – peraturan kerohanian yang kekal abadi. Buddha: guna bahasa Pali. b. Kelahiran semula bergantung pada karma dan tujuan hidup untuk capai maksyakebebasan mutlak iaitu bersatu dengan tuhan dan tidak akan lahir lagi. Pemikiran yang baik Perlu berhati-hati dengan kata-kata dan pelakuan orang lain. Kewujudan ahli falsafah. Vaishavisme. Pengucapan yang baik Tidak boleh melakukan gosip. Agama Hindu 1. f. h. . Ganapathym. Pendidikan : sistem peperiksaan. Jalan lapan lapis a. dan Argos. Kehidupan penuh dengan kepahitan b. Perkembangan sains dan teknologi – matematik. Tuhan 3 fungsi : Mencipta(Brahman). Buddha. Empat kebenaran yang mulia a. menipu atau mengenakan seseorang. Kepercayaan dan pengetahuan yang baik Bebas daripada kepercayaam karut Memahami diri sendiri dan Empat Kebenaran yang Mulia. Memelihara( Vishnu.Sumbangan Tamadun Aspek poltik : Demokrasi. Diasaskan Siddhaarta Gautama. Sejak empayar Maurya penting – didominasi Brahmin. Teori Phytogoras. Sparta. Kitab Tripitaka – kitab suci mengandungi Sutta Pitaka. Antara kepercyaan dan agama yang dianuti ialah Hindu. Mengekang kepercayaan syaitan dan menjaga kebaikan g. Corinth. perubatan. Thebes. astronomi. dan Abhidhamma Pitaka. Capai kegemilangan Zaman Gupta 320 – 520M. cari ketenangan. danToaisme. Capai ketenangan dan pengajaran dibaweah pokok Boddhidi Uruveda. Kaumaram. Mahabarata dan Ramayana. Kegemilangan dlm. Zaman Asoka saingan dengan Buddha. 2. d. Aspek Sosial . Vinaya Pitaka. Usaha yang baik Perlu mengawal diri sendiri dan berdisiplin. Bahasa Latin dan Sanskrit yang diguna pakai dalam kristian dan Buddha. Kepahitan dan kesengsaraan disebabkan oleh tuntutan nafsu c. Agama Buddha 1. Dianggap penentangan golongan Kystria terhadap Brahmin. 2. Islam. 3. Kelakuan yang baik Bertindak secara aman. Sukan Olimpik 776SM – hormati Tuhan Zeus. Awalnya disertai Athens. e. fizik. jujur dan sejati dan tidak membunuh. Republik. mencuri. Confunianisme. 3. Kristian. Dapat larikan diri dari kesengsaraan.4 tahun sekali. Agama dan Tamadun Manusia Keperluan dalam pembentukan dan peningkatan tamadun. Olympia. Membangunkan wawasan kehidupan yang jelas ( ditthi). c. Enam aliran: Saivisme.

Agama Islam 1. 3. Ajaran menekan prinsip moral yang tinggi spt perikemanusiaan (ren). Oleh itu Lao Tze anggap manusia boleh ubah ke arah kebaikan. Dilahir di Chu 604 SM. Toaisme 1. Mendapat tempat dalam Tamadun Rom tertama zaman Constantine 280 – 337 SM. Bvekerja di Chou. Confucianisme 1. Asalnya berbentuk falsafah kemudian tukar jadi agama.dianggap hari lahirnya disebut sebagai Hari Natal. 2. Syariah merupakan peraturan @ undang-undang yang terkandung dalam Al Quran dan Hadis. 2. Kitab Suci : Old Testament dan New Testament – dikenali sebagi bible. Akidah membentuk keyakinan seluruh jiwa fizikal dan rohaniah terhadap keesaan Allah swt. Manusia tidak harus bertindak terhadap apa-apa yang berlaku – berkaitan dengan konsep wu-wei iaitu tidak mengambil tindakan. Di Madinah Islam berkembang Dua teras dalam Islam : akidah dan syariah. 25 Dis. Berlaku tentangan daripada orang Quraisy Makkah. Sebagai pelindungan berhijrah ke Yathrib@Madinah pada 622M @ 1 Rabiulawal. Confucius disembah sebagai tuhan. Akidah dan Syariah sumber ketamadunan Islam. 2. Diasaskan oleh Lao Tze. 3. . Diwahyukan kepada Nabi Muhamad saw pada 6 Ogos 610M@ 17 Ramadhan.Agama Kristian 1. Jika tidak akan merosakkan dunia. Setiap tindakan ditentukan oleh Tao. Sebelumnya masyarakat beragama pagan – suatu kepercayaan tidak percaya pada agama. berasal Jerusalem. Kembara keluar. Tulis buku Tao Te Ching. Asas kepercayaan – percaya kepada Rukun Iman dan Rukun Islam. Shangtung @ Lu. kesusilaan (li). 4. dan ketaat kepada ibubapa (xiao). Zaman Rom dianggap Zaman Empayar Kristian. Mereka yang terlibat dengan agama dikecuali daripada melakukan sebarang pekerjaan berat.. Diasaskan oleh Confucius 551SM. 3. 2. melalui Jibril di Gua Hira. Seorang pegawai kerajaan kemudian letak jawatan. 3. Penganut kristian percaya ia diasaskan oleh Jesus Christ. Tumpukan konsep Tao @ jalan. Hari Ahad hari kegiatan agama. Untuk mencapai harus ada ketinggi pendidikan. – Petunjuk kepada orang Islam.

Indonesia – Hindu. Candi Borobudur. Ketara bila Maharaja Vespian . 3. Bukti kemasukan pengaruh India: Peninggalan data arkeologi seperti Candi Lembah Bujang. . Dibawa oleh golongan kesyatria atau tentera. Golongan Brahmin atau pendeta. – 2. 7 M Kerajaan di Takuapa dan Pulau Bangka – Hindu. 1.BAB 3 TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA Pengaruh Hindu Buddha Amalan masyarakat dalam Zaman Logam – Animisme . Antaranya sistem kepercayaan dan agama.Rom hentikan perdagangan emas dengan India. – untuk dapatkan emas. Dieng. Candi di Angkor. sistem pemerintahan beraja. Pedagang atau vaisya. kesenian dan kesusasteraan. Proses pengambilan aspek budaya India dan disesuaikan dengan budaya tempatan. § Sistem beraja § Aspek amalan agama dan sistem beraja dipengaruhi perdagangan sejak 5SM. Kedah Tua – Buddha. Prambanam. Perkembangan agama Hindu dan Buddha di Sriwijaya dapat juga dilihat melalui data I Tsing 671M terdapat 1000 bhiksu yang belajar agama Buddha dan nahu sanskrit Cara kedatangan Pengaruh Hindu dan Buddha. § Candi yang didirikan spt Borobudur. Lembanh Bujang. § Amalan kepercayaan – agama Buddha dan Hindu . – Diterima oleh sejarawan dengan bukti berikut: § Jumpaan seni arca yang kasar yang ada langgam bercirikan AT spt arca dengan ikatan tali kulit harimau di Srivijaya. Sumatera dan Jawa – Buddha Mahayana. 4. Angkor Wat. Dalam abad ke 3M dipengaruhi kepercayaan dan budaya kerajaan India .

Menggesa meninggalkan amalan yang keji seperi penindasan . Surah Al. 3. Sebab penerimaan Islam oleh penganutnya kerana a.Alaq – menjadi tanda pemisah Zaman Jahiliyah dengan Zaman Islam. Peringkat awal penganut dari kalangan ahli keluarga . Wahyu kedua Surah Al-Muddasir ayat 1 –7. pembunuhan dan mencuri. 5. 2. Cth Perjanjian Hudaibiyah 628M. 6 Ogos 610M ( 17 Ramadhan ) turun wahyu pertama. Bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Mengistiharkan Muhamad sebagai rasul dan mewajibkan Nabi saw menyampaikan kepada masyarakat Arab Jahiliyah. Bila ramai memeluk Islam mula proses penentangan terhadap Islam. Layanan yang saksama 1.BAB 4 KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH 1. Mula tamadun Islam yang bersandarkan ilmu. 3. Penyayang terhadap orang tua dan kanak-kanak. 3. Anak diberikan didikan agama. b. Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam Peringkat awal tidak ambil tahu kerana hal keluarga. Menyelesaikan persengketaan di kalangan kabilah Quraish dalam peristiwa Hajar Aswad. Pembacaan melahirkan masyarakat berilmu pengetahuan. . Bangsa yang maju ialah bangsa yang berilmu – ilmu hanya wujud jika masyarakat rajin membaca. Sebab layanan yang sama antara sesama manusia. 3. 2. Umur Nabi ketika itu 40 tahun. 1. Kewujudan dan peningkatan tamadun adalah kerana penguasaan ilmu. Walau berat sebelah tetapi berjaya sebar Islam di Makkah. Menjadi pemimpin unggul. 4. Sifat pengasih. Kepentingan pembacaan dari aspek Ilmu : a. Bacaan menggalakkan kajian. b. menampalkan pakaian koyak. 4. 2. 4. Kehidupan Nabi Muhamad saw sebelum menjadi Rasul Keperibadian Nabi Muhamad saw siddiq ( Berkata Benar) amanah ( dipercayai ) Tabliq ( menyampaikan ) fatanah ( bijaksana ) Mendapat gelaran Al Amin – sentiasa dipercayai dan berkata benar. para sahabat yang terdekat dan golongan hamba. melayan anak. d. membetulkan akidah dan kehidupan masyarakatnya. Asasnya reaksi masyarakat Arab dapat dilihat melalui dua unsur: Penerimaan Terhadap Islam Reaksi positif – kerana dibuat secara rahsia bagi mengelakkan ajaran ini dihancurkan dan melemahkan penganutnya. b. Kesannya a.. Ketua keluarga yang patut dicontohi. 1.. 2. Wahyu pertama Surah Al-Alaq ayat 1-5 – memerintah umat Islam membaca. c. Kerasulan Nabi Muhamad saw. 6. dan membersihkan rumah. c. Ubah nilai masyarakat jahiliyah dengan cara bertahannuth ( mengasingkan diri untuk beribadat) di gua Hira yg terletak di Jabal Nur kira-kira 6 km dari Mekah. pengampun. memasak. Cara pertama yang dilakukan ialah a. Mendapat kepercayaan Khadijah Khuwailid untuk memberikan modal perniagaan.

Terletak di wilayah Hijjaz. e. a. f. c. Laluan pedagang . dan rohani 1. Tempat persinggahan. d. fizikal. Jaminan dan keselamtan orang Islam Makkah terjamin 1. Penentangan terhadap Islam semakin meningkat setelah kematian Abu talib dan Khadijah. b. 2. Hijrah ke Madinah pada 622M BAB 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH Pengenalan Madinah terletak antara Makkah dan Syam. Harta bukan matlamat . Wakil Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah kemudian peluk Islam. Nabi dan Zaid bin Harithah ke Taif – kurang dapat sambutan. Syarat Perjanjian: Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman dengan Allah swt. 4. 622M Perjanjian Aqabah 2. Kemurnian ajarannya. Bani Nadhir. 3. Kebijaksanaan dakwah Nabi saw secara lemah lembut dan berhikmah Seruan tanpa paksaan tetapi memujuk dengan menggunakan akal. Penerangan dan teladan yang baik. Maka Nabi mengambil langkah tertentu. d. a. b. Selepas perjanjian hantar Mus’ab bin Umair ubtuk mendakwah. Arab – Aus dan Khazraj. Syaratnya : Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan taat kepada Nabi saw. c. b. Suku Aus dan Khazraj jemput Nabi saw di Makkah untuk hijrah ke Madinah Mereka secara sukarela mengadakan tempat tinggal Berjanji menjaga keselamatan baginda dan orang Islam Makkah Kesediaan mempertahankan Islam. 621M mengunjungi kagi dan wujud perjanjian Aqabah 1. Aus dan Khazraj jemput Nabi saw – wujud Aqabah 1 pada 621M. Dan Rasul Membantu Nabi saw Tidak mengamalkan amalan Jahiliyah. Nabi saw mempunyai kekuatan mental. tetapi kesabaran dan pengorbanan Keperibadian Nabi saw yang berakhlak mulia. Dikenali juga dengan Yathrib. Yahudi pertama hijrah ke Madinah ialah Qinuqa’. . ii. Antaranya ialah a. Hijarh ke Habsyah untuk dapatkan perlindungan. Membandingkan nilai akhlak jahiliyah dan nilai akhlak Islam. Penduduknya terdiri daripada Yahudi. h. Perjanjian Aqabah Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah. Madinah – Bandar bercahaya. Penyelesaian masalah oleh Nabi Muhamad saw. g. e. Penyebaran dibuat dengan menanam kekuatan iman. Khazraj di tengah Madinah. Suku Aus di Selatan dan Timur. a. c. Yahudi – Bani Quraizah. b. Kehidupan kurang sebab pergeseran kabilah dan penguasaan ekonomi oleh Yahudi.b. c. d. Kesan Perjanjian: Penghantaran utusan dakwah ke Madinah Islam mula tersebar di Madinah kemudian seluruh pelusuk dunia Perlindungan bagi orang Islam Makkah. Pembacaan ayat suci Al-Quran untuk menjawab soalan yang dikemukakan iii. Nasrani dan Arab. c. Pendekatan yang baik seperti: i. Bani Qunaiqa’ .

d. a. Nabi mengampunkan orang tawanan Arab Quraish. Tidak dibenarkan membunuh binantang ternakan. dan tanaman. Mesir. Antara khalifahnya: 1. h. e. Dakwah mesti dilaksanakan dengan baik Perang berpandukan aspek berikut: i.Ali bin Abu Talib – Bani Hasyim – 5656M – 661M . Rom Timur Timur.Abu Bakar Assiddiq – Bani Tamim – 632 M – 634 M 2. Islam menganjurkan perdamaian jika musuhnya inginkan perdamaian. Kerajaaan Islam melalui beberapa siri peperangan sejak 622M Antaranya: Perang Badar 624M/2H i. Penyebaran Islam Strategi penyebaran Islam: Menghantar utusan ke Rom. Wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah. Habsyah dan wilayah di sekitar semenanjung Arab. 3. dan orang yang menyerah diri. Tawanan Wanita dan kanakkanak dibebaskan. f. Kerajaan Khulafa Al. orang sakit.Rasyidin Selepas wafat 632M – sistem pemerintahan islam dikenali sebagai khalifah.murtad – golongan al riddah. f.mendapatkan calon pengganti nabi muhamad. 2. wanita. ii. Tidak dengan paksaan tetapi dengan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. Permulaan wujudnya negara Islam di Madinah Megembalikan keaman dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam. 1. agama dan negara. 5. Tidak boleh membunuh orang yang lemah spt orang tua.Omar Al Khattab – bani Adi – 634M – 644M 3. BAB 6 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA Pengenalan: Khutbah terakhir Nabi Muhamad menjelaskan aspek berikut: 1. Berperang untuk mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga. d.munculnya individu yangf mengaku nabi 3. iii.umat islam mesti bersatu padu 2.mencintai perdamaian 3. b. a. c. Peperangan – dengan izin atau bertujuan memeprtahankan diri. c.berpegang teguh jepada agama islam Ini kerana selepas kewafatan baginda umat islam menghadapai dugaan besar antaranya: 1. Menerusi warkah atau surat untuk wujud persefahaman. b. Berperang apabila diserang oleh musuh. Dalam perang ini Islam menang. Berlaku Hijrah dan kewujudan tahun Hijrah. Perang Uhud 625M/3H Perang Khandak 627M/5H Perang Tabuk 630M/8H Perang dalam Islam mesti ikut prinsip tertentu. kanak-kanka.Uthman bin Affan – Bani Umaiyah – 644M – 656M 4. Menentang kesaliman dan mempertahankan diri. – dikenali dengan khulafa al rasyidin. iaitu Dengan izizn Allah swt setelah turunnya wahyu. Lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri mereka – ajar 10 kanak-kanak Islam baca dan tulis sehingga pandai akan dibebaskan. Dilarang meroboh rumah ibadat. Parsi.golongan yang tidak membayar zakat 4. g. 2.e. 4.

Pentadbiran kerajaan lancar.memastikan kelicinan pentadbiran negara.mematuhi perintah allah 5.mentadbir mengikut hukum syariah.jamin bakal pentadbir yang tepat berkelayakan dan berhemah tinggi. 2. 2.menjaga dan meneruskan ajaran Allah swt.tubuh badan yang sihat dan sempurna 8. sosial supaya berlaku keseimbangan antara keperluan rohani dan jasmani.menitikberatkan sistem politik. dan zakat. Politik: 1. Sumbangan Khulafa Al Rasyidin Khalifah Uthman Bin Affan Latar belakang . ekonomi. Syarat 1.mengatur pungutan kharaj. Kaedah atau Cara: 1. Tugas Khalifah Aspek Agama 1. 4. jizyah.bertanggungjawab melantik dan melucutkan jawatan pegawai.cadangan satu nama sahaja 3.lelaki yang merdeka 2.pemilihan beberapa calon 4.pandai mentadbir. 3.memelihara kedudukan agama serta 2. warak 9.mengekalkan perpaduan melalui konsep musyawarah dan syura 4. Agama – tanggungjawab memelihara kemurnian agama islam yang disampaikan Nabi saw. dan tanggungjawab kekalkan kehormonian serta kestabilan Islam. 5.memantapkan sistem perundangan Islam.menguruskan hal ehwal kewangan dan perbendaharaan negara-baitulmal 2. Ekonomi: 1.Konsep Khalifah: Arab – pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan.memiliki pengetahuan islam 4.Baiah atau lafaz taat setia selepas dilantik jadi khalifah.mempertahankan negara islam daripada musuh 3.menjaga kebajian rakyat supaya nikmati hidup sejahtera di dunia dan akhirat 2.bersifat adil dan akhlak yang mulia 7.berfikiran cerdas.pencalonan sekelompok masyarakat.sanggup melaksanakan hukum islam 6.beragama islam 3. 3.ketua negara Sosial: 1.musyarawarah atau syura ( Syura bermaksud – Permuafakatan atau konsesnsus) 2. Kepentingan Baiah dan syuara: 1.

Khalifah tidak mementingkan diri dan tidak mengamalkan kehidupan mewah. 3.Ali Abu Talib dan Uthman bin Affan mendapat undi sama banyak.Pelantikan mendapat sokongan terbanyak. 4. 5. Sanggup berdamai dan berunding.4 aspek utama: a. 2. rakyat dan negara.Terkenal dengan sifat keberanian dan kepahlawanannya. 2. Smarkand.Memperkukuhkan pertahanan dan membina tentera Islam .berikutan penyerahan oleh Hassan Bin Ali.1. sikap simpati.kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat jelata.Dakhil atau Abd Rahman 1 di Cordova dengan Andalusia sebagai ibu kota. 2.Nama sebenar Uthman bin Affan Bin Abil As bin Umaiyah.dan Tripoli. Cth dalam Perang Siffin .Jizyah dikekalkan. Tegas serta berpengetahuan luas dalam Islam.Kerajaan Islam Madinah dapat berkembang dengan kukuh dan berkembang menjadi negara yang kuat. 1. 4.Bermula dari 661M hingga 750M berpusat di Damsyik. 6.Sempena mengambil nama Umaiyah bin Abdul Shams bin Abd Manaf. dan gabenor dilantik bagi mengetuai pentadbiran wilayah. Spt dalam surat kepada al-Asytar.Digelar Zun Nurain – mempunyai dua cahaya kerana pernah kahwini dua orang puteri Nabi saw. 3.Sebelumnya sistem syura. 6.Berjaya meluaskan wilayah Islam hingga ke Afganistan. Sumbangan: Politik: 1.Menjadi satu nashkah Al Quran sebagai bacaan yang rasmi – Mushaf Uthmaniah.Penyerahan dilakukan bagi mengelakkan umat Islam berpecah belah.Ekonomi :Kutipan Jizyah diteruskan. 3.. 4. 1. rumah rehat. lemah lembut.Pelantikan melalui majlis syura. 4.Kerajaan Islam dapat bersaing dengan Rom dan Parsi.Sistem wazarah – pelantikan wazir – mengetuai sistem pentadbiran di bahagian kerajaan pusat.Diasaskan oleh Muawiyah Bin Abu Suffian. jambatan. Pandangan para sahabat dan umat Islam dilakukan bagi mendapatkan pengganti yang baik.Sistem pemerintahan Khulafa Ar Rasyidin menitikberatkan :Kesejahteraan agama. 2. Khalifah Ali Abu Talib Latar Belakang.Mengukuhkan peranan baitulmal untuk biayai pembangunan negaa dan perkuat tentera islam spt pembelian senjata dan kapal. Lahir pada 576M. Sumbangan: 1. 3. bertolak ansur. Kerajaan Bani Umaiyah. 2. Bani Hasyim. Cyprus.Sistem Khalifah – pelantikan khalifah menggantikan Nabi saw. Enam calon dicadangkan : 5. 5. Sistem syura bermaksud pelantikan dibuat secara musyawarah dan dipersetujui sama ada sebulat suara ataupun secara demokrasi. 3. Merupakan tahap pertama dan masih guna gelaran Khalifah. 4.Hartawan yang dermawan.Berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara.Membina jalan raya. Tokoh peniaga terkenal dan dipadang tinggi pada waktu itu. 6.Berjuang mengekalkan pembangunan.Kepakaran dalam perundangan Islam. Membina markas tentera di Parsi dan Sempada Syria. Gelaran ketua negara ialah Amir. Sumbangan : 1. Abd Rahman bin Auf mendapatkan pendapat orang ramai dan bersetuju yang Uthman layak menjadi khalifah yang ketiga.Bermula dari 756M hingga 1031M. 7.Tahap kedua di Sepanyol diasaskan oleh Abdul Rahman al.Pada akhir pemerintahan Khulafa ArRasyidin digantikan dengan pemerintahan sistem warisan iaitu pemerintahan dibuat secara turun temurun atau monarki. Kesimpulan: 1.Lahir 602 M. 2.Rakyat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran hidup. b. 5.. 3. .

hadis dan ijmak.Perpustakaan dibina – al-Hakam II.Hakim tidak boleh mempengaruhi. b. Jarir. 1.Sistem urus setia – beberapa pegawai dilantik bagi mengumpul rekod. Jabatan Urusan Am.Sektor pertanian – sistem saliran .Pusat Pengajian Tinggi di Cardova. c. Bahagian yang diwujudkan – Surat menyurat. e. c.Kota Basrah pusat pengajaran dan penyebaran ilmu. ii.Sistem perundangan.Satu sistem politik sistematik dan jelas. Usyur – cukai satu persepuluh daripada hasil pertanian.Khalili bin Ahmad – pakar bahasa dab filologi arab.Usuluddin 3. Menjadi pusat ilmu pengetahuan di eropah.Seni Bina a. senjata. zakat. dan Granada.Cardova pusat kegemilangan ilmu – jambatan dunia Islam dan Eropah c.penyelidikan untuk dapat benih terbaik. Jizyah – cukai perlindungan.Ibn al Nafis – pakar bedah menghasilkan al Shamsil fis Sinaah al-Tabibiyah ( Kajian Umum Profesion Kedoktoran) – bincang eknik pembedahan dan rawatan selepas bedah. Lahir tokoh spt: a. b.Ilmu dalam bidang kimia dan astronomi turut berkembang. Kesan: 1. mengurus surat. b. a.Pusat terjemahan a. 4. Lahir ilmuan spt: i.Sumber pendapatan berdasarkan Kharaj –cukai tanah.Andalusia buat tembikar/perhiasan perak dan emas. 2.Wasil bin Ata .Tahap pertama sistem ketenteraan di perkemaskan – Jabatan Ketenteraan. kubah berasaskan kayu berukir.Zihat al Zuhri – Hadis c. Hospital Kusta oleh Umar Abdul Aziz. Orang bukan Arab juga mendapat faedah dengan adanya tanda bunyi atau baris dalam al Quran. memproses kulit. 2.Al. polis.Jabatan cukai.Sistem hijabah – Seorang pegawai ditugas untuk menjaga keselamatan khalifah.Hasan al Basri – Usuluddin e.Buku diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.Sistem kewangan – imbang pendapatan dan perbelanjaan. Jabatan Surat menyurat.Taraf Kesihatan meningkat – pembinaan hospital di Damsyik oleh al-Walid bin Abdul Malik.Tunjuk kebijaksanaan pemerintahmerancang dan melaksana pembaharuan.Baitulmal a. ketenteraan.Sibawayhi – ahli nahu arab iii. . a. Umar ibn Abi Rabiah dan Jamil al-Uzri – sasterawan. tiang marmar 1293. Ghaninah – rampasan perang.Urwah bin al-Zubayr – Hadis b.Masjid Cardova 36 meter. Sumbangan Bani Umaiyah Tahap Kedua – Andalusia. 2. d. dan kehakiman.4 sistem diatas diperkukuhkan dengan penubuhan: 4.Pusat ilmu – Seville. c.Farazdaq. 2.Caodova pusat ekonomi dan perdagagan antara bangsa d. Toledo.Bahasa Arab menjadi bahasa rasmi negara.Ilmu Islam faedah kepada Eropah 3.Selaraskan pentadbiran kerajaan. b. 4.Hakim mengenakan hukum berdasarkan itjihad berpandukan quran.Terjemah karya yunani ke Arab di Toledo b. 4700 lampu guna 11 tan minyak setahun. Diasaskan Abd Rahman III.Perkembangan ilmu agama terutama dalam era Umar Abdul Aziz. d.Pendidikan: a. b. dan Jabatan Cap Mohor Pemerintaha( diasaskan oleh Muawiyah) 5.Ibn Jarih – tafsir d.17 pusat pengajian dan 70 perpustakaan di Andalusia.c. diikuti dengan penubuhan tentera darat dan laut Sosial: 1. 3. cukai.

ekonomi dan sosial.Berlaku percambahan dan perkembangan ilmu.Terjemahan/penciptaan dapat buat perubahan karya.Amal sistem monarki warisan. 3. BAB 7 ISLAM DI ASIA TENGGARA Pengenalan 1. kemudian diterjemah ke bahasa asing dan mula kebangkitan Eropah. Pemilihan Khalifah secara warisan ditentang sebilangan besar orang Islam spt Siah dan Khawarij.. 2. Kufah dan Humaimah. c. Suriani .Baitulhikmah – institusi keilmuan diasas oleh Harun Al Rashid – berkembang pada zaman al-Makmun Harun al rashid. 5. terutama dari Yunani. 4. merangkumi politik.Berakhir dengan serangan tentera mongol pimpinan Hulagu Khan-cucu Genghiz Khan. Abu Habifah ( Fikah dan Itjihad).Mengarang – lebih teliti kerana dicatat dan diatur ke dalam bab tertentu.Penubuhan institusi tingkatkan kegiatan penyelidikan hingga ke Eropah .Pusat Operasi di Khurasan. Mengusir Sultan al Mutasim.Orang Islam bukan Arab spt Parsi dan barbar merasakan mereka tidak diberi jawatan dan didiskriminasikan. Imam Malik.Penglibatan golongan ulama dalam penulisan – susun Hadis dan hasilkan buku fikah.Kesan perkembangan ilmu: a.Kena kadar cukai yang tinggi daripada orang Arab Islam. 6.Gunakan kempen Ahlul Bait ( Keluarga Nabi saw) 4. b.Kegiatan utama: a. Imam Abu Hanifah. 2. c.Ketrbukaan dan kesediaan terjemah daripada bahasa asing bagi faedah umat Islam. b.Zaman kegemilangan dalam zaman Harun A-Rashid. tafsir.Ambil sempena nama bapa saudra Nabi saw – Abbas. 3. 5. 2. 6.Baghdad menjadi pusat intelektual dan penyebaran ilmu – melalui aktiviti terjemahan bahasa asing ke bahasa arab. Ulama terkenal spt Imam Malik ( Al. b. Imam Ahmad Hanbal. pusat pemerintahan ke Bagdad. 8.Peranan besar dalam kebudayaan dunia – pelihara ilmu daripada lenyap dan pupus kerana terima hasil penulisan daripada zaman gelap di Eropah. b.3. 1. 3.Mula zaman pemulihan budaya @ Renaissance.Kelebihan terjemahan: a.Penentangan luar dan dalam negara kerana: a. c.Tingkat pengetahuan manusia dan warisan yang tidak ternilai. sirah dan hadis. Imam Shafei. Meninggal Dunia di pulau Shahi setelah memeluk Islam Sumbangan Abbasiyah 1.Kumpul idea yang serupa atau kumpul hadis nabi dalam buku. Abai tanggungjawab terhadap rakyat dan agama Islam.Diperkukuhkan dengan sokongan 2 pahlawan besar – Abu Salamah Al-Khallal di Kufah dan Abu Muslim al-Khurasani di Khurasan.Kedudukan yang strategik sebab: .segala idea atau percakapan ii.Wujud pemisahan dalam ilmu tafsir.Zaman Abu Jaafar. d.Pembangunan dan perkembangan tamadun perlu menyeluruh . iii. Sanskrit.Cendikiawan Islam memperbaiki dan meningkatkan karya asal.Mula 750M ditaja oleh Ali bin Abdullah. sejarah.Peringkat awal sulit kemudian terbuka. Bahasa asing spt: Yunani. Sebab Keruntuhan Umaiyah dan Kemunculan Abbasiyah. 3 tahap: i.Terjemahan falsafah dan sains. e. 9. 7.Muwatta). Kerajaan Abbasiyah Pembentukan Kerajaan 1. Ibn ishaq ( Sejarah hidup Nabi).Hurai dan buat penambaikkan dengan memuatkan keterangan dan ulasan. dan Al Makmun.

b.Sebelum kemunculan Islam AT menjadi kawasa dagangan Melayu. ii.Teori Semenanjung Arab: a. Laut China Selatan – Canton@Amoy. ii. Sebelum Islam mereka anutui Hindu. dan Pantai Coromadel spt Masulipatam dan Pondecherry. ii. 3.Dikemukakan oleh John Crawford disokong Syed Muhamad Naquib l-Attas.Mengapakah tertarik dengan Islam: i.Diperkukuhkan dengan adanya batu bersurat Kuala Berang. China dan India. Arab. iv.Hikayat Merong mahawangsa – Raja Kedah diislamkan oleh Syeikh Abdullah al-Yamani iii. hukuman zina.a.Hikayat Raja-Raja Pasai.Menyebarkan Islam dikalangan peniaga China kemudian sebar ke AT.Hubungan penting Cina dan India.Pedagang Arab dapat kuasai laut dari pelabuhan Iskandariah hingga China.Teori China: Dkemuka oleh: Emanuel Gadinho : Alasan beliau: i.Pedagang Arab singgah di pelabuhan utama AT sebelum ke China. Pekan Pahang mempunyai ayat alQuran dan kalimah Arab.Jadi tarikan sebab:. Hormuz. Perkampungan Islam – Ta Shih di Sumatera Utara pd 650M – catatan China. logam. Pasai. Pulau Tambun. 3.Faktor mempertemukan pedagang i.Khan Fo atau Canton menjadi pusat perdagangan Arab sejak abad 9M ii.Kekayaan hasilbumi – pertanian. Bantam. Isi tulisan tentang hukum syarak.China.Pengislaman raja-raja melayu oleh syeikh dari Arab spt dalam Hikayat Raja-Raja Pasai.Apabila Islam berkembang menjadi pusat penyebaran Islam. hukuman terhadap yang tidak hutang. Dijumpai pd 1899M. Perlak. Colombo. Perlak. Brunei. vii. Melaka. Perkataan arab terdapat dalam tulisan Jawi.Ada hubungan dengan Mocha. v. Buddha.Jalan darat – Jalan Sutera.Catatan tempatan tentang pengislaman Raja-raja Melayu: i.Kejujuran pedagang Islam 2. agama nenek moyang. Surat. Pattani dan Makasar.Wujud persamaan tulisan kesusasteraan di AT dan Arab.Tertarik dengan nilai Islam yang murni.Amalan pendakwah Islam mengamalkan nilai Islam yang murni spt 1. ) Raja Pattani – Phaya Tu Nakpa – diislamkan Syeikh Said b.Hikayat Acheh – Syed Abdullah Ariff berusaha kembangkan Islam. – Keturunan sufi.Goa. ii. c. Pasai.Kedudukan Asia Tenggara di tengah perjalanan Timur Barat . iii. Zapin dan dabus.Perkahwinan dengan orang tempatan.Bukti lain: i. Makasar. 2. dan Pattani. Gerisik.India c.Lautan Hindi. ii. Mewujdkan banyak bandar spt: Srivijaya.angin monsun Barat Daya dan Timur Laut. Wujud Islam di Trengganu.Aktiviti perdagangan menerusi catatan China yang menyataka orang Arab dan Parsi tmempunyai petempatan di Canton pd 300M. iv. Trengganu. b.Dihubungi dengan Selat Melaka dan Laut Cina Selatan c. Cheribon.Teori kedatangan Islam dari: a. e.Menetap beberapa bulan dan mewujudkan perkampungan dan ada urusan jual beli barangan mewah dari China dan India. 1. vi. Melaka. Brunei.Semenanjung Arab b.Sejarah Kepulauan Sulu – Sharif Hassan dan Awlia sebar Islam di Sulu. . Alasan beliau: i. c. Buktinya: i. Kedatangan Islam Di Asia Tenggara.Mementingkan kebersihan 3.SQ Fatimi.Penemuan batu nisan bertarikh 1028M di Kg Permatang Pasir. Berjaya mengislamkan Merah Silu ( Malik al-Salih. serta hasil hutan. 2. f. 4. Telah berdagang di rantau ini terutama setelah kemunculan Islam pada abad 7M.Berhemah tinggi. Menetap di Acheh. Jadi tempat menunggu dari angin monsun. peraturan dan undang-undang kekeluargaan.Berlaku perpindahan beramai-ramai pedagang Islam di Canton ke AT pada 876M.

dan kolam air.Perkahwinan a. tangga.Wujud hubungan baik pedagang dengan penduduk tempatan.Hubungan dengan pelabuhan-pelabuhan di Selat Melaka. kemudian diikuti Pahang dan Mataram. i. iii.Meluaskan kawasan pengaruhnya – jadi pusat penyebaran Islam . Kelahiran kerajaan Islam a.Melaka sejak abad ke – 15. h.Catatan Cina 977M – Brunai hantar seorang pembesar Pu Ali ke China. Kampar. 5. e.Islam menjadi ikutan kerana kemurnian Islam dan tingkah laku pendakwah serta pedagang.Gujerat pelabuhan penting pada zaman Alaudin Khinji di India. Brunei. 5. b. Boleh pedagang Islam India sebar Islam ke AT. c.Demak sebarkan Islam ke Jawa dengan menguasai Majapahit.Kerajaan Johor-Riau beruasaha kembalikan keunggulan Kerajaan Melaka – cuba menghalang penyebaran Kristian. Inderagiri.Digelar serambi Mekah. Rokan. Jawa dan Malik al-Salih di pasai mempunyai ciri-ciri India. Berjaya menawan pesisiran pantai Sumatera Utara. Melaka.Kerajaan Perlak.Peranan pusat kebudayaan . dan Jambi.. menjadi kuasa yg kuat.Perkahwinan biasa berlaku antara pedagang atau ulama Islam dengan penduduk tempatan. 2. Melaka dan Jawa. Indo China. Di Melaka bentuk bumbung. Tu Perak Bendahara Melaka.lantai. atap genting. ii. dan Arab. Sulu dan Mindanoa. f.abad 13M Dikemukan oleh: a.Pusat kegiatan manusia dari pelbagai tempat .Persamaan seni bina China dan seni bina masjid di Kelantan. Di Sumatera Utara dan negeri-negeri di Tanah Melayu. warna merah dan kuning pada kayu kepala pintu dan tingkap.Mula Islam sejak abad ke-10 – dengan kedatangan pendakwah dan pedagang Islam ii.Pedagang juga membawa para ulama. b. Champa. Cara penyebaran: 1. Teluk Siam. iii.Perkahwinan siasah dengan kerabat diraja. Siak. Demak. iv. ii. Samudera-Pasai.Hubungan rantau AT dan India sudah lama wujud. h. a. Kampar. iv.Kesimpulan sejarawan kedatangan Islam menerusi . Mansur Shah dan Muzaffar Shah berkahwin dengan puteri raja Siak. c.Tori India : Dr\ari Wilayah Gujerat dan Pantai Coromandel. Raja Malik al Salih Pasai 4. c.Bukti Islam telah sampai sbelum abad 13M iii. spt Aru. lemah lembut dan mahmudah – sopan santun.Menjadi pusat perdagangan yang penting.Pedagang China.. i. 4.Brunei . d.Pengaruh Raja dan pembesar yang kuat membolehkan rakyat memeluk Islam.Pattani – diislamkan pada 1457 – Raja Phaya Tu Nakpa menganut Islam tukar kepada Sultan Mahmud Shah.Sifat pedagang dan ulama – berhemah.Acheh. ii. e. dinding. dan lemah lembut. i. India.Jawatan Syah Bandar beri kepada pedagang Islam krn kejujuran dan amanah. dan Inderagiri.Dilakukan sepenuhnya pd zaman Sultan Muzaffar Shah.Langkah yang diambil utk halang penyebaran Kristian. g.Pengislaman Raja dan golongan bangsawan. g. Islammula tersebar pd abad ke – 15 dan 16.Pedagang kemudia oleh para ulama .Kepulauan Rempah spt Maluku dan Makasar.Dibawa oleh mubaligh Cina menerusi Laut Cina Selatan ke Phang Rang IndoCina dan Pekan Pahang.Snouck Hurgronge.pemerintah tempatan beri kelebihan – beri peluang berdakwah.Perdagangan ( Bagaimana ) a.Semangat ingin mendakwah wujudkan perkampungan pedagang Islam .Kewujudan unsur India dan kebudayaan masyarakat.Acheh – zaman Iskandar Muda. 3.Buktinya: i.Tersebar sehingga Sulu dan Mindanoa.ii. Puteri Raja Melaka dkahwinkan dengan Raja Pahang dan Kedah.Menaungi kerajaan kecil.pusat perdagangan penting di Borneo. f. b.Pendakwah Islam Syariff Ali Mufaqih Muqqadam atau Syarif Berkat. i.Mataram. ikhlas.Melalui prkahwinan biasa dan siasah b.Champa – Bukti keislaman penemuan batu nesan 1039M dan prasasti 1025M yg mencatatkan syarat pembayaran cukai dan hutang. Penyebaran Islam di Asia Tenggara. iii.Batu marmar pada batu nesan Malik Ibrahim di Gerisik. Johor Riau. d. Pattani.Sebagai cth : Megat Iskandar Shah Melaka.

1. Acheh – pondok dikenali sbg Dayah.Berusaha hapuskan pengangguran dengan kikis sifat malas. Maulana Abu Bakar. Selepas Isla wujud unsur-unsur baru yg diperkenalkan dan kekal hingga kini yang merangkumi dalam: 1.menyanjung akhlak mulia.Melaka – Syeikh Abdul Aziz .4.kukuhkan kedudukan kerajaan Islam 1. bilal.3. Fakir Muhamad.1. Syair Burung Pungguk. ii. ii. .Mencakpi bidang kehidupan antaranya : i. e. vii.Cerdeik pandai Samudera-Pasai jadi pakar rujuk tentang agama. Pengaruh Islam di Asia Tenggara Sebelum Islam masyarakat AT berpegang pada amalan Hindu. iv. Samudera-Pasai. 7.kehiidupan yang harmoni. ekonomi. i.jamin kewibawaan raja 1. – 22 ulama ditugaskan di Balai Gadang. Syair Perahu. c.3. 1.a.2. e. h.3.Institusi awal di pondok. Syair Dagang.1.Sultan ( Raja ) – Ketua Negara dan Kerajaan 1. b. a. b.Hasil kesusasteraan Zaman Melaka dipengaruhi tulisan Arab spt: Hikayat Muhamad Ali Hanafiah. dan sosial. Syeikh Nuruddin al-Raniri.Puasat keilmuan dan penyebaran Islam. iii.memupuk semangat persaudaraan di kalangan umat Islam.Menimbulkan kesedaran dan tanamkan semangat tentang maksud bekerja dan beramal dalam erti kata sebenar. g.1.Di Melaka ajar perkara asas secara tidak formal. atau Tauhid. Diterjemah oleh Makdun Patakan. 6.Mufti – penasihat Sultan . Perubahan dalam sistem pemerintahan beraja.Keadilan.Johor – pusat kebudayaan pd abad ke-18 spt Thufat al-Nafis dan Peringatan Sejarah Johor. Puisi – Syair Burung Pingai.Peranan mubaligh. f. g. penyelia baitul mal.Pemerintahan dan Pentadbiran 1.1.1. Buddha dan roh nenek moyang.4.Raja Melaka diberi gelaran Khalifahtul Mukminin ertinya pemimpin orang mukmin.Wujud Institusi pendidikan dan gerdik pandai d. Hikayat Nabi Bercukur. Shamsuddin al-Sumaterani. dan Acheh. . c.Ulama yang hasilkan karya pemikiran Islam spt Hamzah al-Fansuri.Penggunaan gelaran Sultan – kelebihannya:1. ii. 1. Asranul Ariffin.Zaman Samudera-Pasai – menjadi pusat penterjemahan kitab Arab ke Melayu. Wujud dalam politik.Karangan Nuruddin al-Raniri – Syarabul Asyikin.Pusat kebudayaan telah wujud di Perlak. dan Abdul Rauf Singkel.1.1.konsep Tuhan yang Maha Esa.2. Abdul Rauf Singkel. Bila dah berkembang cara formal.Syeikh Ismail. Juga pusat emporium di AT.3. d.Dalam Hukum Kanun Melaka: – 1.Cara wali songo berdakwah: i. dan Maulana Yusuf. vi. v.3.konsep kebahagian di dunia dan akhirat.1.Elak hidup sevara mewah dan membazir.Islam menuntut manusia berfikir secara rasional dan pemikiran ini diterima. dan penjaga harta wakaf.1.3. Syeikh Samsudin alSumaterani. Hikayat Muhamad Ali Hanafiah dan Amir Hamzah menjadi bahan bacaan dan semangat menentang mussuh dalam perang. Riau. Wujud juga jawatan khadi. Syarif Amir Sayyid al-Syirazi dan Tajuddin al-Asfahani di Pasai . Dalam Sistem pentadbiran Islam spt berikut: 1. Dirikan masjid Agung Demak – markas dakwah.Keistimewaan Islam a.hak individu dan masyarakat. f.Lahir tokoh spt: Hamzah Fansuri. atau pesantren.Jawa – Wali Songo ( Wali Sembilan ) – Demak dijadikan pusat pergerakan dakwah Islamiah. Antaranya Kitab al-Dural al-Manzun dihantar oleh Sultan Mansur Shah.1. istana dan rumah menjadi tempat pembelajaran. iii. pemungut zakat.1. Hikayat Amir Hamzah. dan Syair Sidang Fakir. khatib.Setaraf dengan kerajaan Islam lain dan 1.Masjid.Acheh – karya puisi spt : Bustanus Salatin – kisahkan sebuah kerajaan.1.4.Acheh jadikan ulama penasihat raja. istana kota dan taman-taman.

5.1.1. 2.3.Surau.3.Kerajaan Perlak di Sumatera Utara – melalui Dayah @ Pondok.1. 1.3.spt di Pattani. pembunuhan.menengah ( muenasah ) 2.1.bermakna kuasa.urusan pernikahan.2.4.Selepas Islam tersebar luas kepada seluruh masyarakat. Diperkenalkan oleh Sultan Muzaffar Shah. 1.2. kewibawaan.Konsep Jihad.Syeikh Daud Pattani @ Syeikh Daud bin Abdullah bin Idris al-Pattani :.Di Acheh – Kanun yang sama ialah Kanun Mahkota Alam – terangkan tentang 1.4.1. 1. 2.3.1.4.2.1.1.Sistem Pendidikan 2. – Harus tunaikan amanah.1.1.1. Pahang.5.5.Digelar serambi mekah.Penggunaan nama negeri spt:.2. tunggal dan isteri.1.Pondok – masyarakat tempatan dan pelajar negeri lain : Pattani. 2. 2.2. 2. perniagaan serta pembahagian harta pusaka.5.11.1.pengajian tinggi. 1.Sultan al-Zahir Samudera-Pasai.1.1.11. Konsep Sultan :.7. Kedah.9 jadi ahli jawatankuasa kerja Mahkamah Rakyat.3.rendah ( rangkang ) 2.Tempat belajar dan masyarakatnya:2. Terdapat peringkat : 2. 2.Samudra-Pasai :.11. 1.3.2.10.Penggunaan Konsep Khalifah Allah ialah wakil Allah di bumi. Semangat penentangan terhadap penjajahan. Brunei.Perkataan itu tercatat pada wang syiling kerajaan Melayu melaka.4. Disebarkan melalui: 2.3.Acheh :.2. catat adat istiadat dan 1.5. 1.1. 2.1.1. Sultan Mahmud Shah – Sultan terpuji.Sultan Iskandar Thani – Acheh.Sultan Ali Mughayat Shah – Aceh 1. 2.6.Acheh Darus Salam.5.4.2.Pusat pendidikan awal Islam: 2.1. 1.6. 1.10.5. Tokoh agama yang membicarakan Jihad:1.3.Abdul Rauf Singkel.Tanggungjawab raja.2.1. terdapat juga 2.5.Di Melaka dimasukkan dalam Hukum Kanun Melaka.1. 1.Peraturan tradisi Acgeh spt Balairung Seri dipimpin Sultan.Wanita juga digalakkan belajar dan diberi peluang yang sama dengan lelaki baik dalam pemerintahan. Menentang kemiskinan dan capai kehidupan yg sempurna.3.Antara aspek syariah yg ada :.Syeikh Nuruddin al-Raniri.8. Balai Majlis Mahkamah Rakyat oleh Kadi Malik al-Adi. Istana – formal dan golongan bangsawan. Johor.10.jenayah – kecurian.3. Acheh.1.5. 1.4. Acheh. atau pemerintah.5.10. 2.1.Peranan Institusi Pendidikan: . dan perintah dengan adil serta menerapkan unsur Islam bagi menggantikan konsep dewaraja Hindu.Melaka :.2.5.3.Rumah ulama.4.10.Pendidikan Pondok muncul seawal kedatangan dan peluasan Islam di AT.1.5.4.11.1.2.1. Yg terkenak Dayah Bukit Ce Breek pada 9M. Zaman Sultan Alaudin Riayat Shah hukum syariah diamalkan dengan tegas.4.2.6.22 wanita anggotai Majlis Rakyat Acheh drp 73 ahli.Lebih sistematik.Pondok 2. 1.1.Gelaran Zillulah fil’Alam – bayangan Allah di dalam alam digunaka juga.Pesantren 2.1.10.Sebelum Islam pendidikan hanya terbatas kepada golongan bangsawan sahaja.3.2.4.3.2.4.3. 2.5. dan Jawa.9.3.6.1.Istana 2.3.Islam menjadi agama rasmi dalam kerajaan Melaka.1.1.1. Dalam pemerintahan Sultan Safiatudin – 2. 1.Maksud Jihad – Menegakkan Islam.5. trengganu dan kelantan.3.Madrasah 2.2.2.3. Atau Universiti ( Jamiah Bait Rahman ) 2.Tidak dapat dijalankan sepenuhnya kerana ada undang-undang adat.4.Undang-undang Syariah diperkenalkan. 1.Undang-undang lindungi hak wanita sebagai anak. 1. ibu.1. Cth Sultan yang alim :1. 1.membolehkan orang melayu belajar agama Islam dan bahasa melayu terutama Jawi. 2.6. Konsep DewaRaja – Raja keturunan tuhan atau penjelmaan tuhan hindu. masjid dan surau – atidak formal dan masyarakat bawahan. Nama sultan – Sultan Mansur Shah bermaksud pemerintah yang dibantu Allah.10.Pusat terjemahan karya agama – tempat rujukan kerajaan Islam lain spt Melaka.11.5.3. 1.

1.Makam Naina Hisham al-Din 1420M.1. hormat menghormati.Seni bina spt masjid. lingua franca .Bahasa Ilmu 3.1.1.1.4.Ulama tempatan ubah suai huruf Arab bagi perkataan Melayu.1.Bahasa melayu menjadi 3.di Acheh oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam.6.1. perhubungan antara wilayah.6.Ditulis dengan ayat al-Quran. nazam. 4. 3.2.Cara Hidup 4.politik. hindu dan buddha.3. dan ukiran kayu .2. Spt Gurindam.1. Tasauf.1.sistem pendidikan formal.2.1.4.1. dan alam.Bahasa Lingua Franca.Pelaburan dan saham yang dijual kepada umat Islam melalui istitusi yang ditubuhkan BaitulMal.Hikayat Bulan Berbelah 3.Seni Bina 5.1.2..Madrasah :. bersongkok.6.Penggunaanya dalam bidang banyak bidang – ekonomi.1.Subjek yang diajar:. bahasa pengantar – Melayu dan Arab.2. 3. 6.1.4. selain syair.1.ambilalih tulisan Palava Dewanagari.3.Hikayat Nabi Wafat 3.1.3.tempat belajar al-Quran secara tidak formal dan gurunya ajar tidak tetap.2.Kesenian 5. 6.1.1.1.4.1.1. 4. . Masjid Brunei.1.Ekonomi. 3.5. 5. 5.2.cerita panji dalam bahasa Jawa disampaikan dalam bahasa Melayu.1.Sistem sosial berubah:4. 3.1.2. surau.2. pengaruh seni Arab Parsi.Tulisan – Jawi.Sebelum Islam dipengaruh oleh animisme. Acheh – Dayah. 2.4. Kreativiti masyarakat tempatan batu nesan semakin menarik spt: Batu nesan Sultan al-Malik Ibrahim.1.1.4. Usuludin. Hasil sastera Arab Parsi yang diterjemah:3. Angka tulisan jawi.menjadi lebih mantap cth:.2. 6.1. 4.6. 3.2. hadis dan Tafsir.Harta milik negara – kekayaan sumber alam spt minyak 6. Berfungsi sebagai Perbendaharaan Negara dari hasil :6. 4.3. 3.1. syukur.nsur semangat dan keramat beransur hilang.4.6.Hasil kesusasteraaan Melayu terpengaruh dengan bentuk.1.3.6.2.1.1. syair. masjid.Hikayat Perang Badar 3.2. bersatu padu dan wujud semangat kerjasama.1.Hikayat Nur Muhamad 3.1.3.1.1. gaya dan tatabahasa Arab.2.Cara Islam diasimilasikan – wujud cara berpakaian Islam spt:.tempat ulama bicara hukum dengan sultan dan pembesar . 5. 2.2.Nilai akhlak Islam jadi panduan hidup.4.Islam jadi Addin – satu cara hidup yang lengkap dan menyeluruh.4. 2.1.1.2.4.Khat – pada batu nesan .bertudung.Kesenian Islam yang meresap:5.Bahasa dan Kesusasteraan 3.1. Cth Masjid Ubudiah Kuala Kangsar.1.1.1.1. rumah kediaman guna kaligrafi arab.Lahir juga sasterawan spt Tun Seri Lanang.1.1.4.1.Zakat dan Sedekah.Istilah Arab digunapakai spt Sultan.4.2.Seni Ukir.1.2.2. juga sampaikan ilmu dan nasihati sultan. Abad ke 17M digunakan sebagai bahasa ersuratan.Surau :.1.2.4.1. Pengaruh Islam dapat dikenalpasti melalui:3.4. berkat.Selepas Islam:4.Fikah.Jadi tulisan rasmi.Tiada kelas – wujud persaudaraan Islam dan persamaan taraf. 4.Wujud Baitul Mal.Pondok:. dakwah. ilmu pengetahuan. dan cerita hikayat.3. bilah mata keris. 5. 5.3.pusat pengajian Islam terutama di Pattani dan T melayu.1.4.Keperluan asas disediakan oleh pelajar sendiri. 2. dan berkerjasama.1. Jawa – Pesantren.Istana :. 4.Sifat tolong menolong.1. 3. 3. kesusasteraan.1.2. 2. Shamsudin al-Sumaterani dan Abdul Rauf Singkel.

Asia Timur dan Asia Tenggara. Tanah Melayu – Melaka jadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Kelantan. ekonomi.Islam galakkan umatnya rajn bekerja dan melarang mengemis. Dilakukan menerusi peluasan kuasa. Pengaruh dalam politik.peras. Kemudian diikuti Kedah. dan Brunei.2. 2. ekonomi. perkahwinan. Asia Selatan. Sulu. Pedagang Islam juga turut terlibat dan berdagang di pelabuhan Perlak. Acheh. tipu. BAB 8 PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT Pengenalan 1. 6. Pertapakan Islam di Tanah Melayu bermula abad ke 14M. Islam telah tersebar merangkumi sebahagian Eropah. Asia Tengah. 5.3. 7. Pattani. 4. dan sosial hanya berlaku dan ketara selepas abd ke 15M – Zaman Melaka. 3. pendidikan. Trengganu. Melaka – Islam jadi teras kehidupan dalam politik. 6.Nilai jimat cermat.penindasan. dan sosial. dan menghalang unsur yang bertentangan dengan ekonomi Islam spt Riba. Perdagangan Penggunaan Mata Wang Percukaian . Pengaruh Islam Terhadap Ekonomi 1. Pasai. 3.6. kedudukan Asia Tenggara di tengah perjalanan Timur-Barat menjadi wilayah terbuka kedatangan pedagang serata dunia seawal abad M . dan kegiatan intelektual. 2.. Pahang dan Johor.

Tiada Pentadbiran pusat Pusat hilang kuasa Wujud Baron – kuasai tanah Perlindungan Baron Tiada pentadbiran pusat yang berkesan. Gereja mengongkong kehidupan masyarakat Eropah. Mengalami kemerosotan dalam bidang politik. Yang mengawal tingkah laku rakyat dan pembesar. Kelembapan ilmu pengetahuan Institusi gereja amat berkuasa dengan memiliki harta yang banyak. Petani yang tidak berkemampuan untuk membayar cukai menyerahkan tanah mereka kepada golongan tuan tanah dan terpaksa menjadi hamba. Wujud perhambaan Perlindungan Raja utk Baron Ikatan hubungan rakyat – tuan tanah Raja Kelembapan ilmu Gereja berkuasa miliki harta Fokus Akhirat Kongkongan Gereja . Merosot kualiti hidup Ciri-ciri kehidupan pada Zaman Gelap. Bermula selepas kejatuhan tamadun Rom. Institusi gereja memberikan fokus kepada kegiatan amalan agama dan ilmu keakhiratan. Kemunculan golongan baron (tuan rumah) yang berkuasa di wilayah yang diduduki.merupakan peringkat awal Zaman Pertengahan.ekonomi dan sosial.BAB 9 PERKEMBANGAN DI EROPAH Perubahan Masyarakat Dan Budaya Eropah Maksud zaman gelap Mundur – balik kebelakang.masyarakat dalam keadaan mundur. Golongan petani terpaksa mencari perlindungan daripada tuan tanah untuk menjaga keselamatan mereka sebagai balasan petani terpaksa membayar cukai kepada tuan tanah. Kemusnahan kuasa pusat kerana tidak dapat mentadbir wilayah-wilayah. Tuan tanah mendapat perlindungan daripada golongan raja dan sebagai tukaran golongan tuan tanah dikehendaki memberikan khidmat atau membayar cukai kepada raja. Jalinan ikatan yang menghubungkan golongan rakyat dengan tuan tanah dan seterusnya raja dengan tuan tanah merupakan asas kepada sistem feudal di Eropah.

Menjalinkan hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Gereja memainkan peranan universal serta menjadi ejen penyatuan. Zaman Renaissance Maksud Renaissance Kelahiran semula Berasal daripada perkataan Itali. Kemunculan kegiatan perdagangan yang maju.Gangguan orang gasar Kegagalan bersaing dengan org Islam. Penyatuan oleh Gereja Perubahan Ekonomi Tingkat Pertanian Wujud perdagangan Muncul Bandar besar Kelas Pertengahan. Parlimen suara rakyat. Mereka terpaksa menumpukan kegiatan ekonomi mereka kepada sektor pertanian. Pembesar memaksa rakyat memberikan khidmat kepada mereka dengan mengerjakan tanah. Kemunculan bandar-bandar seperti Venice. Rakyat jadi hamba kerana gagal bayar hutang/cukai. Perubahan ini memeberikan hak politik kepada rakyat. Perubahan politik berlaku apabila rakyat mula terlibat dalam kegiatan politik.dan ahli perbankan.pedagang. Melahirkan kelas pertengahan yang terdiri daripada artisan. Peningkatan dalam aktiviti pertanian. Perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem tukaran barang kerana penggunaan matawang terhad. Rakyat dapat menuntut hak menerusi institusi parlimen yang diwujudkan. Perubahan pada Zaman Kemuncak Pertengahan di Eropah. Kegiatan perdagangan tidak meluas dan sering diganggu oleh serangan orang gasar seperti Viking dan Magyar. Tumpuan Pertanian shj. Status sosial seseorang itu tidak lagi berasaskan pemilikan tanah tetapi kekayaan. Tokoh Humanisme.Milan dan Florest di Itali. Ciri-ciri persamaan antara sistem feudal di Eropah dengan sistem feudal masyarakat Melayu tradisional. Amalan Sistem Barter. Status berasaskan kekayaan bukan kuasa/tanah. . Pembesar melayu akan mengerahkan rakyat untuk menjadi askar dan membina istana.renisciment yang bermaksud “kelahiran semula” merujuk pada penghargaan semula ilmu dalam tamadun Yunani dan Rom. Penglibatan Rakyat dalam politik. Ikatan hubungan Raja – Pembesar . Raja penaung Sistem secara mutlak.Rakyat Pembesar kutip Cukai Kerahan tenaga Wujud Perhambaan Golongan raja merupakan golongan penaung utama dalam sesebuah negara dengan memiliki tanah di negeri masing-masing secara mutlak. Pembesar memberikan khidmat kepada pihak raja manakala golongan pembesar mendapatkan naungan daripada pihak istana dan dianugerahkan tanah. Kegiatan perdagangan ke Timur Jauh tidak dapat dijalankan kerana tidak berupaya menyaingi penguasaan orang islam di Mediterranean. Hubungan rakyat – kerajaan.Hasil cukai dikutip untuk diserahkan kepada raja. Hak politik rakyat. Perubahan ekonomi hasil pertambahan penduduk.

Rom dan Milan. disanjung kerana kemahiran dalam bidang ilmu pengetahuan yang lain.Antara patron yang terkenal ialah keluarga Medici di Florence. Misalnya Leonardo da Vinci dan Michelangelo. Penaung ilmu Lahir aliran pemikiran humanisme melalui penonjolan terhadap keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan permasalahan. Pertembungan budaya. Kemunculan bandar-bandar terkenal yang menjadi pusat antarabangsa seperti Venice. Para seniman dan cendekiawan sering berkunjung dari bandar bagi tujuan menyiapkan tugasan secara tidak langsung menyebarkan idea Renaissance di Itali. Kesediaan meneroka bidang dan kawasan baru kerana didorong oleh semangat inkuiri yang kuat.bahasa dan agama kerana kedudukan Itali yang strategik di kelilingi Laut Mediterranean. Terdapat tokoh renaissance yang muncul di beberapa buah negara Eropah di England. Perlihat bakat Bakat dihargai Perubahan Pendidikan Muncul tokoh Renaissance Sebab permusuhan antara gereja Rom dengan ahli sains dan matematik di Itali. Berlaku persaingan antara bandar-bandar di Itali untuk mendapatkan seniman dan cendekiawan yang terbaik dalam pelbagai bidang oleh patron. Francisco Petrarch Niccolo Machiavelli Giovanni Bocaccio Sebab-sebab Renaissance berlaku di Itali.Genoa. Lahir pemkiran Humanisme Bapa Humanisme Penerokaan dan Inkuiri Muncul Bandar Besar Kedudukan Strategik Pelabuhan perdagangan Tumpuan seniman dan ilmuan. 3. Cemburui pencapaian bandar Florence Nak jadikan Rom cantik Cabaran drp ahli sains & mate Gereja Rom mencemburui pencapaian bandar seperti Florence yang dikuasai keluarga Medici Gereja Rom berhasrat menjadikan Rom secantik Florence Gereja menghadapi masalah kerana khuatir ahli sains dan ahli metematik mencabar pemikiran mereka. selain mejadi pelukis dan pengukir agung. Francis Bacon. .Niccolo Machiavelli dan Govanni Bocaccio. Kemahiran seniman dihargai dan ini mempengaruhi para pelukis untuk dikenali secara individu iaitu individualisme seperti pelukis iaitu Leonardo da Vinci. Paus di Rom menjadi penaung/patron kepada para seniman dan cendekiwan. Persaingan dapatkan ilmu oleh patron. William Shakespeare. contohnya. Golongan ini mula bekerja secara bersendirian untuk mempelihatkan bakat masing-masing. Melahirkan bapa humanisme iaitu Francesco Petrach.Raphael dan Michelangelo. Perubahan konsep pendidikan dengan menggalakkan pembinaan kemahiran dalam aspek intelektual serta fizikal dikalngan individu. tokoh pemikir seperti Thomas More.saintis dan penulis.1. Kemunculan Venice dan Genoa sebagai pelabuhan untuk menjalankan perdagangan antarabangsa. Kemunculan para pedagang kaya yang menggunakan kekayaan untuk mengindahkan bandar dan menjadikannya tumpuan para seniman dan cendekiawan.Florence. Kunjungan dan lawatan Peranan Paus sebagai patron. 2. Golongan pedagang kaya menjadi patron atau penaung kepada para pelukis.ahli muzik.

geografi dan strategi ketenteraan. Memperkenalkan kaedah penulisan melalui sistem pemerhatian. Melukis dan mengukir untuk mencantikkan gereja dan katedral di Rom. Mendahului zamannya mempunyai semangat inkuiri untuk mencari jawapan segala kejadian alam. Leornado da Vinci Seniman. Raphael. Niccolo Machiavelli Tokoh Buku Raja kuasa mutlak Ditakut rakyat Rakyat perlu setia Nasionalisme Negara Bangsa. Pemerintah harus ditakuti dan bukan disayangi rakyat. Gereja guna tradisi Konflik atau perselisihan pendapat berlaku seperti dalam kes Galileo Galilei. Galileo Galilei menyatakan matahari sebagai pusat alam manakala gereja menyatakan bumi sebagai pusat alam. Memberi perhatian kepada seni lukis dan seni ukir Paus Julius 2 telah mengupah pelukis dan pengukir terkenal seperti Leonardo Da Vinci . Menjadi pelukis terkenal dengan menghasilkan lukisan “Mona Lisa”. Guna Ikuiri utk jawapan. Bina Katedral.falsafah. Langkah Paus menjadikan Rom sebagai pusat Renaisance di Itali. Para saintis logik dalam menekanan kaedah pemerhatian serta penggunaan akal dan logik dalam menerangkan sesuatu fenomena alam. Dikenali tokoh Humanisme Menghasilkan buku The Prince Menyarankan seorang raja harus berkuasa mutlak. Memerhati sendiri apa yang ditulis untuk mengelakkan percanggahan pendapat. Cendikiawan Cantikkan gereja Terkenal dgan Mona Lisa Kembang bakat Versatil – kuasai banyak ilmu.botani. Ideanya mendorong pembentukan negara bangsa di Eropah. Membuat buku catatan dengan pelbagai lakaran ciptaan teknikal seperti busur panah gergasi digerakkan dengan roda. Seorang Versatil dengan menguasai semua bidang ilmu seperti seni bina. Buku Catatan Seorang tokoh seniman dan cendekiawan yang terkenal. Memperkenalkan aliran nasionalisme di Eropah. Upah pelukis cantikkan Rom.seni ukir. Pindah pusat seni. . Sumbangan tokoh zaman Renaissance Francesci Petrach Bapa Tubuh pustaka Simpan koleksi agong Tulis pemerhatian Kaedah penulisan.kejuruteraan. Dikenali Bapa Humanisme Menubuhkan perpusatakaan kerana minat dalam ilmu Menyimpan koleksi karya agong zaman Yunani dan Rom yang diterjemahkan oleh cendikiawan Islam dan Paderi. dan Michelangelo untuk mencantikkan dan menghiasi gereja dan katedral di Rom Membina Katedral St Peter. Tumpuan lukisan dan ukir.Konflik kes Galileo Galilei Berkenaan Pusat alam Sains guna akal dan logik. Rakyat perlu memberi taat setia kepada Geraja Katolik. Pihak gereja menekankan penjelasan tradisional tentang fenomena alam. Berjaya membina dan mengembangkan bakat sebagai manusia yang ideal. Pusat seni Renaissance telah berpindah dari Florence ke Rom.

Perubahan sikap masyarakat terhadap pendidikan yang menekankan pemikiran logik. Cukai – Raja kukuh. Berlaku kepincangan .unsur emosi yang dicerminkan berjaya memupuk dan melahirkan budaya yang menyuburkan keyakinan diri.keobjektifan.Kesan yang berlaku selepas Renaissance di Eropah. surat pengampunan bagi penganut Kristian yang melakukan dosa merebak ke seluruh Eropah.Perancis dan Belanda. Kemunculan monarki baru yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang diasaskan melalui kewujudan kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan. Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin berkembang dan meluas manakala kegiatan ekonomi sara diri kian pupus. Perdagangan berkembang Kemajuan ilmu. Ilmu moden – keonjektifan. Kemajuan dalam bidang matematik.saintifik. Dari segi psikologinya.fizik. Monarki baru ini terdapat di Portugal. Golongan agama bertindak menentang sesuatu yang baru yang ditimbulkan oleh gerakan Protestan. Inkuiri dan berani – kejayaan. Emosi dan perubahan pemikiran.Castile dan Aragon (Sepanyol).kartografi (teknik melukis peta) dan astronomi menyebabkan perkembangan kegiatan penjelajahan dan penerokaan. Terdapat penyelewengan dengan penjualan sijil Indulgences . rasuah dan penyelewengan apabila pihak Gereja Rom telah meningkatkan usaha pembangunan keduniaan. Amalan tdk selari dengan Bible. Muncul Monarki baru. Merupakan suatu gerakan yang berlaku di Eropah Barat pada abad ke-18 yang mempunyai kaitan dengan agama Kristian. Perubahan dan pemikiran masy.kimia dan perubatan. Golongan penguasa Gereja lebih cenderung mengamalkan gaya hidup para pemerintah dan bangsawan yang tidak mencerminkan kehidupan keagamaan.geografi.eksperimen dan merintis jalan kepada pembangunan dan perkembangan ilmu sains seperti biologi. Amalan golongan penguasa Gereja Katolik tidak selari dengan yang dianjurkan dalam kitab Bible menyebabkan ramai ahli masyarakat mempersoalkan kedudukan mereka. Negara monaarki baru. Menekankan ciri-ciri inkuiri . Adanya mesin cetak ciptaan Johann Gutenberg membolehkan Bible Mesin cetak – Bible . Pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat memperkukuhkan kedudukan raja menyebabkan kuasa gereja dan kuasa golongan bangsawan semakin kurang. Pengajaran daripada Zaman Renassance ialah kita harus mempunyai sifat inkuiri dan berani untuk meneroka perkara dan bidang baru untuk mencapai kejayaan dalam semua jurusan. Amal gaya hidup bangsawan. Zaman Reformation Maksud: Perubahan Gerakan Counter Reformation Menentang Melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau untuk membentuk sesuatu yang baru.dan ukiran yang dihasilkan.lukisan. Perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup manusia melahirkan emosi atau perasaan yang dicerminkan di dalam muzik.falsafah. Budaya dan keyakinan diri.England.dan metafizik. Penyelewengan gereja. Sebab Reformation Kepincangan gereja.

Barangan Timur Galakan Raja Perjanjian tamatkan persaingan.sutera.Perancis. Penyebaran kristian. Kemunculan Monarki Baru di England. Monarki baru dan galakkan. Luther percaya yang manusia itu seharusnya bergantung pada kekuatan rohaninya dalam amalan penghidaman dengan mencabar kedudukan Gereja dan institusi paderi. Raja Sepanyol dan Raja Portugal merupakan pemerintah yang bertanggungjawab memberikan galakan menjelajah ke Timur. Cthnya semasa pemerintahan Raja Henry VIII . Kebanggaan utk menjajah. Belanda 4. raja menjadi ketua kerohanian gereja Protestan Anglican dengan memutuskan hubungan dengan Rom. Semangat kebanggaan bangsa telah mendorong orang Eropah untuk . Kuasa gereja terhadap monarki berkurangan disebabkan ingin membebaskan diri daripada penguasaan Paus di Rom. Sepanyol 3. Luther memperkenalkan mazhab Protestan yang berasal daripada perkataan protesting yang bermaksud membantah yang mempersoalkan kewibawaan Gereja Rom Katolik dan golongan paderi. Dalam jangka panjang timbul sikap tolenransi antara pengikut mazhab Kristian untuk mempergiatkan pendidikan dan penyebaran fahaman mereka. dan rempah ratus dari Timur. mula mengambil langkah menentang amalan Indulgences. Toleransi dan penyebaran . Peragangan rempah ratus dan sutera telah mendatangkan keuntungan yang besar kepada para pedagang Eropah. jerman. Tindakan Martin Luther . 1. Kesan Zaman Reformation 2 Mazhab Pimpinan Gerakan Perang keagamaan Kemusnahan masy.murah. Keuntungan dagang empahr. Ingin mendapatkan barangan seperti emas. Denmark. Berlaku perang keagamaan di Perancis dan perang 30 tahun yang melibatkan Sapanyol. Ingin menyebarkan agama kristian seperti yang ditekankan oleh penguasa gereja di Eropah. Profesor ilmu theologi di Jerman. Penjelajahan Dan Penerokaan Kuasa-kuasa Eropah yang terlibat dalam penjelajahan dan penerokaan pada abad ke-15. Kristian berpecah kepada Katolik dan Protestan Di Switzerland gerakan pada mulanya dipimpin oleh Huldreich Zwingli kemudian dipimpin John Calvin. Peperangan mengikut mazhab telah mengakibatkan kemusnahan. Sebab-sebab penjelajahan dan penerokaan orang Eropah ke dunia luar. Menentang Indulgences Luther mencabar gereja Bantah dan Protestan.dan Belanda menggalakan penjelajahan dan penerokaan ke seberang laut. Inggeris Laluan Eropah ke Timur Atlantik Orang Eropah melalui Lautan Atlantik ke Timur. Kuasa gereja dicabar secara terbuka. Perjanjian Tordesillas telah ditandatangani untuk menamatkan persaingan mendapatkan tanah jajahan bahagian timur kepada Portugal manakala Barat kepada Sepanyol. dhasilkan masa yang singkat dengan harga yang murah. Cabaran terbuka Bebaskan kuasa terhadap monarki. dan Sweden. Bohemia. portugal 2.

Asia Tenggara dan Asia Timur. Keberanian menghadapi cabaran tanpa mengira risiko yang bakal dihadapi semasameneroka lautan serta daratan. Penghijrahan beramai-ramai orang Sepanyol ke Amerika Latin telah mewujudkan sebuah masyarakat yang baru di wilayah tersebut. Para pemodal Sepanyol mengeksploitasikan buruh pribumi untuk bekerja di lombong dan di ladang mereka. Barangan yang dibawa dari Timur telah memperkayakan ekonomi dan gaya hidup masyarakat di Eropah.dan menakluk Peru dengan menghapuskan tamadun Inca. Ilmu Inkuiri Gigih Berani Kepentingan penerokaan ilmu pengetahuan. Daerah di luar Eropah telah menjadi pembekal kepada keperluan masyarakat Eropah. Meluas Bentuk ladang Beli tanh Tanah dipagar Tuan tanah memiliki tanah yang luas.Indi. Semangat inkuiri untuk melakukan perubahan. Petempatan orang Portugis di Melaka dan Goa manakala Filipina amat dipengaruhi oleh kuasa Sepanyol.Asai Tenggara dan Laut Cina Selatan dikuasai oleh Portugal. Kesan penjelajahan orang Eropah terhadap masyarakat setempat. . Kuasai pusat dagangan Kayakan negara Eropah Jalan Laut dikuasai Sebar Kristian Hapus Tamadun Tempatan Hijrah Masyarakat Eropah Eksploitasi Buruh tempatan Petempatan diluar Eropah Sikap untuk menerima perubahan bagi mencapai kemajuan melalui Zaman Renaissance hingga zaman penjelajahan dan penerokaan di Eropah. Pembekal Barangan kepada Eropah. Revolusi Pertanian dan Revolusi Prindustrian Sistem tanah di Britain 1. Penjelajahan Sepanyol dengan melakukan penaklukan ke atas Mexico dengan menundukkan tamadun Atzec. Portugis telah menguasai pusat emporium dunia seperti Goa dan Melaka. Golongan tuan tanah dapat membeli tanah awam. Kesan Akta Pemagaran tanah terhadap petani-petani kecil Kemampuan Kos tinggi Petani kecil tidak mampu memagari tanah. Kos untuk memagar tanah tinggi.Latin Amerika.menjelajah di luar Eropah sebagai kebanggaan bangsa.Afrika. Semua tanah milik tuan tanah dapat dipagar. Kegigihan dalam mencapai sesuatu matlamat. Tanah milikan persendirian Kesan Akta Pemagaran Tanah terhadap tuan tanah yang kaya. Jalan pelayaran perdagangan di Lautan Hindi. Iktiraf kekuatan Eropah Syarikat Perdagangan Pemimpin tempatan terpaksa membuat perjanjian dengan mengiktiraf kekuatan kuasa Eropah. Tanah awam 2. Penduduk tempatan menerima agama kristian yang dibawa oleh mubaligh kristian. Syarikat berpiagam yang telah diwujudkan menjalankan perdagangan dari Eropah hingga ke Carribean. Membentuk ladang pertanian.

Muncul sistem ekonomi skala besar dengan pembukaan ladang pertanian membolehkan rakyat bekerja sebagai buruh ladang mewujudkan golongan buruh dan majikan. Jentera pertanian Baja asli Pemasaran produk – didagangkan. Terdapat alat yang dicipta olh Jethro Tull untuk kegunaan menggali dan menugal serta penanaman biji benih dapat dilakukan dengan pantas. Memperbaiki enjin rekaan Nercomen. Pertambahan penduduk Tanaman bergilir Kesuburan tanah dijaga. Kesan Revolusi Pertanian di Britain pada abad ke-18. Melalui kaedah ini kesuburan tanah dapat dikekalkan kerana tanaman berbeza memerlukan nutrien yang berbeza serta tanah tidak dibiarkan kosong. Sebab berlaku Revolusi Pertanian di Britain. Menyedikan makanan yang cukup kepada tenaga buruh industri di bandar. Terpksa bekerja di ladang milik tun tanah yang kaya. Berhijrah ke bandar untuk menjadi buruh kilang. Menggunakan tangan dapat memintal lapan jurai benang serentak. Milik tanah dapat kelulusan – pagar Perubahan dalam penggunaan dan pemilikan tanah persendirian setelah tuan tanah mendapat kelulusan Parlimen untuk memagar tanah awam bagi membolehkan penanaman secara ladang.bandar Hilang rezeki Petani terpaksa menjual tanah. Tanaman baru diperkenalkan seperti turnip dan ubi kentang. Lebihan produk dapat diperdagangkan melalui kaedah pemasaran yang meluas. . Punca ekonomi Lebihan dieksport Peladang jadi pedagang Makanan mencukupi Tuang tanah .Jual tanah Kerja ladang Buruh kilang .tokoh Pertanian skala besar Pertanian menjadi punca ekonomi negara.menyebabkan permintaan hasil pertanian meningkat dan menyebabkan harga gandum meningkat. Petani kecil yang bergantung kepada tanah awam hilang punca rezeki. Alat pemintal benang. Penggunaan baja asli secara meluas telah menjadikan tanaman lebih subur dan hasil pertanian meningkat. Britain menghadapi pertambahan penduduk. Menggunakan kuasa wap Dicipta oleh John Hargreaves pada tahun 1770. Lebihan produk dieksport. Dicipta oleh James Watt. Alat pemintal benang. Tanaman baru. Para peladang besar menjadi pedagang antarabangsa. Ciptaan baru dan kegunaannya dalam Revolusi Perindustrian. Water Frame Cipta Pintal Wap Spinning Jenny Cipta Pintal Tangan Enjin Berkuasa Wap James Watt Cipta Enjin Dicipta oleh Richard Arkwright pada tahun 1769. Kaedah penanaman secara bergilir diperkenalkan oleh Lord Townshend dengan menanam pelbagai jenis tanaman secara berterusan sepanjang tahun. Kedudukan tuan tanah sebagai tokoh pentig dalam masyarakat.

bantu kembang industri Sumbangan enjin berkuasa wap terhadap sistem pengangkutan? Pacu bot Kenderaan darat Lokomatif Roket Kereta api Bantu kembang industri Digunakan untuk memacu bot. Kereta api menggunakan enjin berkuasa wap digunakan di Eropah dan Amerika Syarikat. Industri Ganti pertanian. Rekaan dalam bidang sains dan teknologi dengan mencipta mesin baru dalam kegiatan perindustrian. Untuk dieksport. Semangat dan kegiatan keusahawanan telah mencetuskan daya kreativiti dan inovatif tokoh-tokoh perindustria Britain. Prestasi barangan dari segi kuantiti dan kualiti dapat dipertingkatkan. Pelbagai mesin direka untuk mempertingkatkan pengeluaran telah dihasilkan melalui kajian dan kreativiti para ahli teknologi dan saintis seperti tenaga wap melalui pembakaran arang batu. Pasaran dlm dan luar negeri Teknologi moden –cepat.tenaga Semangat usahawan. Buruh upah industri Kegiatan pembuatan dan pengilangan telah mula menggantikan kegiatan pertanian sebagai bidang utama ekonomi negara. 1875 kereta api berkuasa wap membantu perkembangan sistem pengangkutan kereta api dan kapal laut untuk mengangkut hasil industri Dan perkembangannya. Penggunaan teknologi enjin berkuasa wap dapat menjimatkan kos pengeluaran menyebabkan setiap barang menjadi murah dan mampu dibeli masyarakat dan dipasarkan secara meluas di pasaran antarabangsa. Penggunaan arang batu sebagai sumber tenaga perusahaan. cekap – luaskan pasaran Rekaan dan penemuan Pengangkutan . Perubahan sikap sanggup mengambil risiko untuk melaburkan modal dalam bidang perindustrian.Lombong Eksport Untuk melombong arang batu. Faktor mempengaruhi berlaku Revolusi Perindustrian di Britain. Rekaan baru dlm industri. Pemoda hanya mengkhusus kepada satu bidang industri untuk mengawal kos yang dapat mendatangkan faedah dan kemahiran dalam bidang tersebut. Semakin ramai rakyat Britain terlibat sebagai pekerja atau buruh . Arang batu . Perubahan daripada Revolusi Perindustrian di Britain Pengeluaran secara besar Pengkususan pengeluaran. Lokomatif dipacu dengan enjin berkuasa wap. Lokomatif roket dapat bergerak selaju 16 batu sejam di atas rel. Prestasi ditingkatkan. Memacu kenderaan di darat. Dana dapat diselamatkan kerana Britain tidak perlu bergantung pada pengimportan bahan makanan dari luar seterusnya membantu pertumbuhan dan perkembangan industri. Produk tersebut dapat dipasarkan secara meluas di dalam negeri dan diluar negeri. Kesan Revolusi Perindusrian di Britain. Pengeluaran barangan dihasilkan secara besar-besaran melalui kaedah dan ciptaan mesin bagi menggantikan tenaga manusia. Lebihan modal dilabur semula Sikap sanggup risiko Dana diselamatkan – tidak gantung impot. Para peladang yang menjadi kaya hasil daripada Revolusi Pertanian telah melaburkan lebihan modal dalam sektor perindustrian. murah. Penggunaan kuasa wap membantu perkembangan sistem pengangkutan kereta api dan kapal laut untuk mengangkut hasil industri.

memperkenalkan Akta Sepuluh Jam menetapkan agar pekerja wanita dalam perusahaan tekstil tidak bekerja lebih sepuluh jam sehari. . Terdapat Akta Anti penggabungan yang melarang para pekerja daripada bergabung dan bermuafakat atau menjalankan sebarang tindakan bagi mendapatkan gaji atau layanan yang lebih baik daripada majikan mereka.Akta Lombong diperkenalkan untuk melarang penglibatan kanak-kanak perempuan dan wanita dalam perusahaan arang batu. Imperialisme Maksud imperielisme. Kemunculan sistem pengangkutan laut dengan penggunaan kapal laut yang dikemudikan oleh jentera berkuasa wap. Penguasaan terhadap negara Imperialisme boleh diertikan sebagai penguasaan sesebuah negara yang lebih kuat terhadap negara yang lemah. Hukuman berat Buruh Kanak-kanak Masa kerja 10 jam industri berbanding sebagai buruh pertanian. Keselamatn terjamin Buruh kanak-kanak perempuan/wanita dilarang. Masa bekerja panjang melebihi 10 jam sehari. Majikan perlu memastikan keselamatan para pekerja mereka terjamin.menyebabkan gerabak boleh dipacu dengan lebih laju.Akta Anti Penggabungan telah dimansuhkan dan penubuhan Kesatuan Sekerja buat pertama kalinya telah diizinkan. Pada tahun 1833.Akta Kilang digubal di Parlimen yang melarang kanak-kanak dibawah umur sembilan tahun bekerja sebaliknya diwajibkan ke sekolah. Had masa bekerja bagi kanak-kanak yang layak tidak melebihi sembilan jam sehari. Pada tahun 1847. Lebihan produk hasil daripada Revolusi Perindustrian diperdagangkan pada peringkat antarabangsa dan keuntungan dapat dimaksimumkan. Revolusi Perindustrian telah memperkenalkan sistem perkilangan terutamanya kilang tekstil. Pekerja mahir memprotes dan memusnahkan mesin-mesin pemidang membuat stoking dan renda dikenali sebagai Pergerakan Luddite. Kemajuan rekaan dan penggunaan kereta api berkuasa wap. Pada tahun 1842. Kedudukan tuan-tuan tanah sebagai tokoh utama dalam masyarakat telah diganti oleh para pengusaha dan pemilik kilang.mereka boleh dikenakan hukuman berat oleh pemerintah. Masa kerja 9 jam. Pekerja wanita -sepuluh jam Pada tahun 1824. Sekiranya pekerja didapati melanggar peraturan tersebut. Dagangan Antarabangsa Rekaan dan penemuan Gerabak keretapi wap Pengangkutan moden Kapal wap Sistem Kilang Tiada Layanan Pengunnaan Mesin Protes pekerja Larangan pekerja bergabung. Peringkat awal golongan buruh tidak mendapat layanan atau pembelaan yang sewajarnya. Larangan kanak-kanak bekerja. Enjin berkuasa wap boleh menarik lebih banyak gerabak bagi mengangkut barangan dan pekerja kilang. Tindakan kerajaan mengatasi penindasan pekerja kilang. Kemahiran para penenun dan tukang jahit tidak diperlukan selepas mesin membuat stoking.Tuan tanah diganti pengusaha kilang. Wujud Kesatuan dan pindaan undang-undang.renda dan bahan pakaian lain tercipta. Kanak-kanak dipaksa bekerja di lombong arang batu.

Wujud eko. Persaingan kuasa-kuasa Barat mendapatkan tanah jajahan menyebabkan kuasa British telah campur tangan di Tanah Melayu. pasaran. Terima penasihat Perundangan ditukar Persaing antara kuasa barat. Para pemerintah tempatan terpaksa menerima para penasihat dan pentadbir dari Barat. Orang-orang Eropah menganggap usaha mengembangkan tamadun mereka sebagai satu tanggungjawab yang disebut oleh orang Inggeris sebagai “the white man’s burden”. Kenaikan Tarif Niat sebar pengaruh. Perubahan demografi dan komposisi etnik berlaku di negara yang telah dijajah oleh kuasa Barat membentuk masyarakat majmuk.India. Kuasa Barat bertindak untuk mengimport buruh dari negara lain untuk menjadi tenaga kerja bagi keperluan kegiatan ekonomi komersial mereka. Kegiatan penanaman getah dan perlombongan bijih telah dikomersialkan untuk memenuhi keperluan industri di Britain.Keuntungan politik dan eko. Demografi dan masyarakat majmuk. bahan mentah. .oleh Perancis sebagai “ mission civilisatrice”.Perancis menjajah Indo China dan Amerika menduduki Filipina. Sistem pendidikan yang diperkenalkan terhad di kawasan bandar untuk memberi pendidikan asas dan melatih golongan pentadbir rendah bagi memenuhi keperluan pentadbiran penjajah. Britain terpaksa mencari pasaran di Asai kerana Amerika Syarikat mengenakan tarif untuk melindungi industri mereka. Bahan Mentah Kuasa Barat pada masa itu berminat untuk mendapatkan bahan mentah dalam kuantiti yang banyak serta berterusan daripada tanah jajahan seperti rempah ratus.oleh Jerman sebagai tugas menyebarkan budaya dan oleh Amerika sebagai “the blessing of the Anglo-Saxon protection. Revolusi Pengangkutan mewujudkan sistem jalan kereta api dan penciptaan kapal berkuasa wap menyebabkan kuasa Barat berlumba-lumba untuk mendapatkan tanah jajahan. Semangat perlumbaan dikalangan negara Barat dalam kegiatan penaklukan kerana menganggap pemilikan tanah jajahan sebagai satu status kuasa yang kuat. Luaskan Pasaran Revolusi Industri Sistem Pengangkutan moden.Belanda di Indonesia. Kesan daripada Revolusi Industri yang merebak ke Eropah menyebabkan Britain.Burma. Penguasaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari segi politik dan ekonomi.Belanda. Lumba Tanggungjawab Kesan imperialisme Barat ke atas Asia Tenggara.. Ekonomi tempatan hapus. Menjalankan dasar pecah dan perintah mengelakkan hubungan antara kaum semasa pemerintahan mereka. Kegiatan ekonomi peribumi dihapuskan.Perancis dan Itali menjadi kuasa imperialis untuk cari untung.Jerman. Buruh imgran.komersial Pendidikan diperkenalkan.emas dan perak. Pihak Barat yang juga berhasrat untuk menyebarkan pengaruh tamadun dan agama kristian ke seberang laut. Perpaduan ditanggung pribumi. Faktor mempengaruhi kedatangan penjajahan Barat ke Asia. Tugas untuk meransang dan menjalin hubungan baik di kalangan pelbagai kaum terpaksa dipikul oleh pemerintah peribumi selepas merdeka. Untuk mendapatkan pasaran bagi hasil pengeluaran industri negara mereka. Sistem politik perundangan peribumi telah ditukar agar menyamai sistem Barat. Pecah dan perintah.

Hubungan tTradisi yg sudah Hubungan tradisi yang terjalin antara Tanah Melayu dengan India yang telah mendorong ada. Menggunakan teknologi yang tinggi seperti kapal korek untuk melombong bijih timah. Peluang kerja. Kestabilan politik di Tanah Melayu mempengaruhi buruh asing ini untuk ke sini. 4. 2. British benar masuk British telah membawa masuk tenaga buruh dari China dan India untuk bekerja dalam sektor pertanian dan perlombongan. Kemiskinan di negara sendiri. Kwangtung Kwangsi Fukien Cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu. Modal adalah besar kerana dimiliki oleh syarikat-syarikat besar. 2. 3. Pengeluaran adalah dalam skala yang besar. Melibatkan lebihan pengeluaran. 1. Terdapat banyak peluang pekerjaan dalam perusahaan getah dan bijih timah. Kegiatan ekonomi dagangan di Tanah Melayu. 1. Kestabilan Politik. Pertanian dagangan perlombongan Wilayah di China dan penghijrahan ke Tanah Melayu. Kemiskinan di tempat asal mendorong kedatangan buruh dari China dan India untuk bekerja dalam sektor pertanian dan perlombongan. Menggunakan tenaga yang banyak dibawa dari China untuk perlombongan bijih timah. Sistem Tiket kredit Sistem pengambilan kakitangan Sistem pengambilan rumah kongsi Kemasukan berkumpulan Sebab-sebab kedatangan imigran China dan India ke Tanah Melayu sejak abad ke-19.BAB 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA Ekonomi Dagangan Maksud ekonomi dagangan Kegiatan untuk ekspot Skala besar Buruh Upah yg banyak Modal Besar Teknologi Pemasaran meluas Lebihan pengeluaran Kegiatan pertanian atau perlombongan bijih timah untuk lebihan pegeluaran dan ekspot. mereka berhijrah ke Tanah Melayu. . 2. 3. Pemasaran adalah lebih luas di eksport ke Eropah. 1. Kurang buruh tempatan Kekurangan buruh di dalam sektor pertanian dan perlombongan mendorong British membawa masuk imigran. Melayu tidak tentang Orang Melayu tidak menentang imigran China dan India berhijrah ke Tanah Melayu.

Sin kheh diletakkan dibawah pengawasan nahkoda atau agensi buruh setelah menerima bayaran daripada bakal majikan. Sin kheh yang sampai di pelabuhan akan diambil oleh pemborong buruh bertindak sebagai orang tengah untuk diserahkan kepada majikan dengan bayaran tertentu. Tiket dibekalkan. 1. 2. Sistem Tiket Kredit Dikumpul dari kg. Melalui sistem tiket kredit.Cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu pada abad ke-19. Sin kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis untuk menjelaskan hutang bekerja dengan majikan berkenaan dalam suatu tempoh yang tertentu.bakal imigran ke Tanah Melayu ini dikumpulkan dari kampungkampung di negara China oleh kheh-tau atau ketua. Ketua dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran Cina yang dibawa dikenali sin kheh. Pemborong buruh. Sin kheh dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka tuju serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang. Ketua bayar wang Buat perjanjian Sin Kheh diawasi. .

Persaingan kuasa-kuasa Barat mendapatkan tanah jajahan menyebabkan kuasa British telah campur tangan di Tanah Melayu. Wujud eko.Perancis menjajah Indo China dan Amerika menduduki Filipina.komersial Pendidikan diperkenalkan. Melibatkan lebihan pengeluaran.oleh Perancis sebagai “ mission civilisatrice”. Pecah dan perintah.India. Pengeluaran adalah dalam skala yang besar. Modal adalah besar kerana dimiliki oleh syarikat-syarikat besar. Demografi dan masyarakat majmuk. Kegiatan ekonomi peribumi dihapuskan. Kesan imperialisme Barat ke atas Asia Tenggara. Perubahan demografi dan komposisi etnik berlaku di negara yang telah dijajah oleh kuasa Barat membentuk masyarakat majmuk. BAB 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA Ekonomi Dagangan Maksud ekonomi dagangan Kegiatan untuk ekspot Skala besar Buruh Upah yg banyak Modal Besar Teknologi Pemasaran meluas Lebihan pengeluaran Kegiatan pertanian atau perlombongan bijih timah untuk lebihan pegeluaran dan ekspot. Menjalankan dasar pecah dan perintah mengelakkan hubungan antara kaum semasa pemerintahan mereka. Sistem pendidikan yang diperkenalkan terhad di kawasan bandar untuk memberi pendidikan asas dan melatih golongan pentadbir rendah bagi memenuhi keperluan pentadbiran penjajah. Kuasa Barat bertindak untuk mengimport buruh dari negara lain untuk menjadi tenaga kerja bagi keperluan kegiatan ekonomi komersial mereka.oleh Jerman sebagai tugas menyebarkan budaya dan oleh Amerika sebagai “the blessing of the Anglo-Saxon protection. Menggunakan tenaga yang banyak dibawa dari China untuk perlombongan bijih timah. Sistem politik perundangan peribumi telah ditukar agar menyamai sistem Barat.tanggungjawab yang disebut oleh orang Inggeris sebagai “the white man’s burden”.Burma. Buruh imgran. Terima penasihat Perundangan ditukar Persaing antara kuasa barat. Perpaduan ditanggung pribumi. Pemasaran adalah lebih luas di eksport ke Eropah.Belanda di Indonesia. Tugas untuk meransang dan menjalin hubungan baik di kalangan pelbagai kaum terpaksa dipikul oleh pemerintah peribumi selepas merdeka. Para pemerintah tempatan terpaksa menerima para penasihat dan pentadbir dari Barat. Kegiatan penanaman getah dan perlombongan bijih telah dikomersialkan untuk memenuhi keperluan industri di Britain. Menggunakan teknologi yang tinggi seperti kapal korek untuk melombong bijih timah. Ekonomi tempatan hapus. .

1. Ketua dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran Cina yang dibawa dikenali sin kheh. Pertanian dagangan perlombongan Wilayah di China dan penghijrahan ke Tanah Melayu. . 2. 2. Kwangtung Kwangsi Fukien Cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu. India untuk bekerja dalam sektor pertanian dan perlombongan. Sistem Tiket Kredit Dikumpul dari kg. Pemborong buruh. Sistem Tiket kredit Sistem pengambilan kakitangan Sistem pengambilan rumah kongsi Kemasukan berkumpulan Sebab-sebab kedatangan imigran China dan India ke Tanah Melayu sejak abad ke-19. 2. Ketua bayar wang Buat perjanjian Sin Kheh diawasi. Kemiskinan di negara Kemiskinan di tempat asal mendorong kedatangan buruh dari China dan sendiri. 1. British benar masuk British telah membawa masuk tenaga buruh dari China dan India untuk bekerja dalam sektor pertanian dan perlombongan.Kegiatan ekonomi dagangan di Tanah Melayu. Hubungan tTradisi yg Hubungan tradisi yang terjalin antara Tanah Melayu dengan India yang sudah ada. Melayu tidak tentang Orang Melayu tidak menentang imigran China dan India berhijrah ke Tanah Melayu. Tiket dibekalkan. Melalui sistem tiket kredit.bakal imigran ke Tanah Melayu ini dikumpulkan dari kampung-kampung di negara China oleh kheh-tau atau ketua. 4. telah mendorong mereka berhijrah ke Tanah Melayu. Peluang kerja. 1. 1. Terdapat banyak peluang pekerjaan dalam perusahaan getah dan bijih timah. 3. Sin kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis untuk menjelaskan hutang bekerja dengan majikan berkenaan dalam suatu tempoh yang tertentu. Kurang buruh tempatan Kekurangan buruh di dalam sektor pertanian dan perlombongan mendorong British membawa masuk imigran. Kestabilan Politik. Sin kheh diletakkan dibawah pengawasan nahkoda atau agensi buruh setelah menerima bayaran daripada bakal majikan. Sin kheh yang sampai di pelabuhan akan diambil oleh pemborong buruh bertindak sebagai orang tengah untuk diserahkan kepada majikan dengan bayaran tertentu. Kestabilan politik di Tanah Melayu mempengaruhi buruh asing ini untuk ke sini. 3. Sin kheh dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka tuju serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang. Cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu pada abad ke-19. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful