RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1

1.1 Agama Asas Kesejahteraan manusia - Agama benteng hidup manusia - Keperluan beragama dalam kehidupan manusia - Sikap taat setia dan patuh kepada suruhan Tuhan - Agama memandu manusia ke arah kebaikan dan kesejahteraan hidup 1.2 Amanah mencerminkan peribadi mulia - Sikap amanah menimbulkan kepercayaan orang lain - Sikap amanah dalam setiap perhubungan (a) Anggota keluarga (b) Rakan sebaya (c) Warga sekolah (d) Anggota masyarakat 1.3 Remaja Harapan Negara - Perlakuan yang baik membentuk jati diri - Tingkah laku yang merosakkan diri perlu dijauhi (a) Kumpulan kongsi gelap (b) Penyalahgunaan dadah

Kepercayaan kepada Tuhan - Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara

- Mengamalkan ajaran agama sebagai panduan hidup

- Berbincang tentang kepentingan agama dalam kehidupan - Menghasilkan esei bertema “ buat baik dibalas baik.”

2

Amanah - Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan kayakinan orang lain

- Bersikap amanah dalam hubungan dengan anggota keluarga dan individu lain

- Melakonkan satu situasi sikap amanah dalam kehidupan - Menyenaraikan ciri amanah dalam pelbagai situasi (a) Koperasi sekolah (b) Bendahari persatuan / kelab

3

Harga diri - Keupayaan dan kayakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan

- Menghindari amalan yang boleh menjejaskan maruah diri

- Ceramah yang bertema “ Tingkatkan maruah diri” - Simulasi/main peranan sebagai murid yang mengelak daripada terlibat dalam kegiatan yang menjejaskan maruah diri

1

Kesanggupan bertolak ansur.Sikap bertanggungjawab dalam menjalankan tugas (a) Rumah (b) Sekolah (c) Masyarakat 1.Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan malaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna .Berkongsi pengalaman tentang sikap bertoleransi dalam menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain.Toleransi dalam perhubungan (a) Anggota keluarga (b) Rakan sebaya (c) Warga sekolah Bertanggungjawab .4 Bertanggungjawab amalan terpuji .5 Hemah tinggi mencerminkan keperibadian individu . .Main peranan untuk menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam pelbagai situasi .Menjalankan tanggungjawab di rumah. bercakap besar dan mementingkan diri 1.Perbincangan tentang kesan jika sikap bertoleransi tidak 2 .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (c) Merokok (d) Pergaulan bebas 4 1.Amalan tanggungjawab menjamin kesempurnaan tugas .Tutur kata dan tingkah laku yang selaras dengan norma masyarakat .Memerhati tingkah laku rakan di sekolah dan menyenaraikan tingkah laku yang berhemah 5 Hemah Tinggi . sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup .Amalan toleransi mengekalkan hubungan yang mesra .Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian .Menyenaraikan tanggungjawab diri di rumah.6 Toleransi menjalin kemesraan .Tutur kata dan tingkah laku terpuji (a) Menghormati orang lain (b) Berterima kasih atas pemberian (c) Jauhi sikap negatif seperti angkuh.Bertolak ansur dan mengawal diri bagi menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain . sekolah dan dalam masyarakat . sekolah dan dalam masyarakat dengan sempurna .Mengamalkan pertuturan dan tingkah laku yang sesuai dengan norma masyarakat 6 Toleransi .

9 Kasih sayang membawa kebahagiaan . .Berusaha dengan gigih demi kepentingan diri.Sayangi semua hidupan (a) Manusia (b) Fauna & flora Berdikari .Kemampuan menyelesaikan masalah memupuk sikap berdikari .Menceritakan tentang anggota keluarga yang berjaya atas hasil usaha sendiri .Mengumpulkan dan membincangkan kata-kata hikmah berkaitan tema. kegigihan.Tindakan dan keputusan yang mengamalkan prinsip saksama serta tidak berat keadilan di sekolah sebelah .Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain .Berkeupayaan menyelesaikan masalah sendiri secara individu atau berkumpulan diamalkan dalam kehidupan seharian . zoo.Mewawancara atau kajian kes tentang individu yang telah berjaya .7 Berdikari mencerminkan kedewasaan .Kasih dan sayang semua hidupan di dunia .Keadilan membentuk budaya sekolah .Usaha yang gigih menjamin kejayaan (a) diri (b) Keluarga (c) sekolah 1. keluarga dan sekolah 9 .Menghayati dan membincangkan lirik lagu bertemakan kasih sayang .Main peranan sebagai anak/murid yang berdikari dalam membuat kerja rumah/sekolah .Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan.Menerima dan .Menyayangi dan tidak memusnahkan semua hidupan di dunia 10 1.Kegigihan dalam kehidupan seharian .Keupayaan menyelesaikan masalah secara (a) individu (b) kumpulan 1.Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas .Keadilan di sekolah tanggungjawab bersama Keadilan .8 Usaha tangga kejayaan .Main peranan – 3 .10 Keadilan hak semua . dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara Kasih Sayang .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (d) Masyarakat 7 1. kecekalan.Lawatan ke rumah kebajikan. hutan rekreasi dan membuat laporan 8 Kerajinan .Menulis esei berkaitan dengan tema amalan keadilan di sekolah .

Menyayangi ibu bapa .Mengambil tindakan dengan mengambil kira kepentingan diri dan orang lain BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 14 2. penyalahgunaan dadah dan membuat analisa akibat kegiatan tersebut. .Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran.Keupayaan mengimbangi kepentingan diri dan orang lain (a) Pergaulan (b) Membantu mengikut kemampuan diri . pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain .11 Remaja berdisiplin negara aman .Keupayaan menimbangkan pelbagai pilihan berdasarkan beberapa faktor sebelum membuat keputusan (a) Bukti yang kukuh (b) Pengetahuan (c) Pengalaman Kesederhanaan asas perhubungan harmoni . rasuah.12 Kesederhanaan .Menyenaraikan kebaikan membuat keputusan setelah menimbangkan pelbagai faktor .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (a) Hukuman dan ganjaran (b) Layanan antara murid (c) Kemudahan 11 12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL UJIAN PENILAIAN PERTAMA Rasional .1 Kasih sayang teras keluarga Kasih sayang terhadap .Peta minda tentang ciri-ciri 4 .Boleh berfikir berdasarkan setelah menimbangkan alasan dan bukti yang nyata pelbagai faktor dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar pelaksanaan prinsip keadilan di sekolah 1.Membuat keputusan .Melengkapkan senarai semak kendiri tentang nilai kesederhaan dalam hubungan dengan orang lain.Sikap sederhana dalam hubungan .Pemikiran terbuka menjamin keputusan yang bijak . 13 1.Mengumpulkan keratan akhbar tentang kegiatan perlumbaan haram.

Mengumpulkan gambar berserta penerangan ringkas mengenai adat dan tradisi keluarga dan menghasilkan buku skrap Hormat dan taat kepada anggota keluarga .kebahagiaan keluarga tanggungjawab bersama (a) Kasih dan sayang terhadap anggota keluarga (b) Hubungan keluarga yang harmonis 15 2.Sikap bertanggungjawab untuk memajukan diri dan keluarga (a) Mengekalkan tradisi kekeluargaan .Amalan adat menghidupkan tradisi kekeluargaan (a) Amalan tradisi oleh keluarga sejak turun-temurun (b) Sambutan sesuatu perayaan bersama keluarga 2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 bahagia .Menjalankan tanggungjawab terhadap .Menerima.Main peranan sebagai anak yang menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga yang lain .Kedudukan ibu bapa mengikut perspektif agama (a) Islam (b) Buddha (c) Hindu (d) Kristian (e) Sikh keluarga .2 Memuliakan dan mentaati ibu bapa .Mematuhi adat dan tradisi yang diamalkan oleh keluarga 17 -Belajar bersungguhsungguh untuk kemajuan diri dan keluarga .3 Adat tradisi mengeratkan hubungan kekeluargaan . .4 Keluarga pendorong kejayaan .Memulia dan mentaati ibu bapa seperti yang dituntut agama 16 2. adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga Tanggungjawab terhadap keluarga .Perasaan cinta.Hormat dan taat kepada ibu bapa tuntutan agama .Menyenaraikan perlakuan yang menunjukkan sikap hormat dan taat kepada anggota keluarga .Membina carta roda masa depan yang menunjukkan kemajuan diri dalam pendidikan dan kerjaya 5 .Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga .Maju diri demi kebahagiaan hidup keluarga .Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanana secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga dan anggota keluarga yang lain keluarga bahagia .Mengumpul maklumat daripada pelbagai media dan membincangkan tentang kedudukan ibu bapa mengikut perspektif agama . menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan.

2 Hargai air .Keceriaan sekolah tanggungjawab bersama .Membuat penilaian tentang kebersihan kawasan-kawasan di sekolah 19 Keharmonian antara .Mengadakan aktiviti membersihkan persisiran pantai 6 .Zon persisiran pantai perlu dilindungi .Menghasilkan poster bertemakan “Air” .Menjaga kebersihan manusia dengan alam sekitar sumber air dan .Pengekalan keseimbangan zon persisiran pantai (a) Pembangunan terkawal di zon alam sekeliling sebagai persisiran pantai tanggungjawab bersama untuk (b) Pengekalan kawasan terumbu karang kesejahteraan hidup untuk pembiakan hidupan marin .3 Pantai indah negara permai Kemapanan alam sekitar .1 Sekolah ceria murid gemilang .Melibatkan diri dalam .Kepentingan air dalam kehidupan (a) Punca air dan kegunaannya (b) Tanggungjawab menjaga kebersihan sumber air (c) Penjimatan air Menyayangi dan menghargai alam sekitar .Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem -Menjaga persekitaran supaya sentiasa bersih dan segar -Menjaga dan menceriakan kawasan di sekolah .Keadaan saling memerlukan mengelakkan pembaziran hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara . meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga NILAI keluarga BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 18 3.Tanggungjawab memelihara dan memulihara persekitaran sekolah (a) Kebersihan dan penghijauan persekitaran sekolah 3.Air nadi kehidupan .Tayangan video mengenai perlindungan santuari .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Pendidikan (b) Kerjaya untuk melahirkan keluarga bahagia.Buku skrap: kepentingan air 20-21 22 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN 3.

4 Menangani bencana alam tanggungjawab bersama .2 Raja payung negara .Menyokong dan menyertai programprogram sambutan hari .Peka terhadap kejadian bencana alam demi keselamatan bersama (a) Kesan bencana alam kepada alam sekitar (b) Persediaan menghadapi bencana alam Peka terhadap isu-isu alam sekitar .Peka terhadap kejadian dan kesan bencana alam serta mengenalpasti langkah-langkah persediaan dalam menghadapi bencana alam .Kesetiaan kepada raja dan negara ialah kewajipan bagi setiap rakyat (a) Tata laku dalam majlis yang dihadiri oleh pembesar negara (b) Taat setia kepada raja dan negara * Hari Keputeraan * Hari Kebangsaan Cinta akan negara .Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya .Menunjukkan rakaman pertabalan Yang Dipertuan Agong/ Sultan dan membuat perbincangan tentang tata laku dalam majlis tersebut . . 25 Taat setia kepada raja dan negara .Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri.Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara .Kemudahan awam dan perkhidmatan sosial negara tanggungjawab bersama (a) Perasaan bangga dengan kemudahan awam dan perkhidmatan sosial negara (b) Sikap bertanggungjawab menjaga kemudahan awam dan perkhidmatan sosial yang terdapat dalam negara 4.1 Negara makmur rakyat sejahtera .Mengumpulkan maklumat daripada media cetak atau elektronik dan berbincang tentang bencana alam .Surat kepada sahabat di luar negeri menceritakan tentang rasa bangga terhadap kemudahan awam/ perkhidmatan sosial yang ada dalam negara.Merancang dan menyertai program Hari Kebangsaan di peringkat sekolah 7 .Berbangga serta menggunakan sebaikbaiknya segala perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan .Membina peta aliran yang menunjukkan persediaan yang dibuat dalam menghadapi bencana alam .Melakonkan satu latihan kecemasan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 4: NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN 24 4.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 23 3.Menghormati dan mentaati upacara dan majlis rasmi yang dihadiri oleh pembesar negara .

1 Ibu bapa pelindung kanak-kanak Melindungi hak kanak.Sanggup mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan demi negara 26 27 28-29 BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA 5.Membuat laporan tentang aktiviti kemasyarakatan yang pernah disertai 26 4. memberi naungan pendidikan dan tentang persekitaran yang anak-anak mendapat kehidupan dan memelihara hak kanakperlindungan untuk selesa untuk kanak-kanak sempurna (a) pendidikan kanak bagi menjamin menjamin kehidupan (a) Tempat tinggal (b) perlindungan kehidupan mereka yang yang sempurna (b) Suasana pembelajaran sempurna UJIAN PENILAIAN KEDUA 5.Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga.Tanggungjawab ibu bapa memastikan .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 * Pertabalan Raja kebesaran negara (a) Melukis/mewarna/ mengibar Bendera Malaysia (b) Sudut patriotisme di dalam kelas .Peka terhadap hak wanita (a) Hal-hal kebajikan (b) Peluang kenaikan pangkat (c) Pengeksploitasian (d) Iklan Menghormati hak wanita .3 Berbakti untuk negara .Membela. masyarakat dan negara.Bersikap terbuka mengiktiraf wanita sebagai golongan yang berkebolehan.Berbincang dan . berpotensi dan bermaruah .Kesanggupan melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan .Menyedari kanak-kanak .Mengumpulkan maklumat dari media cetak dan media elektronik mengenai pengeksploitasian wanita dan mempamerkan di kelas 8 .Ibu bapa pelindung kanak-kanak kanak berhak mendapat menghasilkan buku skrap .2 Menghormati hak wanita tanggungjawab semua .Hak wanita tanggungjawab bersama .Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara .Sedia mengorbankan masa dan tenaga dalam kerja-kerja amal (a) Ekonomi (b) Kesihatan (c) Pendidikan (d) Sukan Sanggup berkorban untuk negara . .

mendapat perlindungan mendapat perkhidmatan serta dan maklumat tentang barangan yang berkualiti dan barangan dan tidak mudah dieksploitasi perkhidmatan .Memberi layanan dan sokongan yang baik kepada golongan kurang berupaya 32 5.tayangan video berkaitan golongan kurang berupaya dan berbincang tentang layanan yang diberi 31 5.Menulis surat aduan kepada Persatuan Pengguna tentang barangan/ perkhidmatan yang tidak memuaskan 9 .Golongan kurang upaya memerlukan layanan dan sokongan daripada pelbagai pihak (a) Keluarga (b) Rakan sebaya (c) Anggota masyarakat Menghormati hak golongan kurang berupaya . jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara .Lawatan ke pusat spastik atau kelas pendidikan khas dan membuat laporan .Mengumpul.Kepekaan pengguna terhadap hak dan tanggungjawab (a) Maklumat tentang barangan dan perkhidmatan supaya mudah membuat pilihan dan mengelakkan penipuan (b) Perlindungan daripada penggunaan barangan dan perkhidmatan yang membahayakan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL Melindungi hak pengguna .Prihatin terhadap golongan kurang berupaya .3 Utamakan kebajikan pekerja .Membela dan memelihara mengenalpasti hak hak individu untuk menjadi pengguna untuk pengguna yang berilmu.Mengumpulkan iklan kerja dari akhbar dan membuat perbandingan tentang kemudahan serta faedah yang ditawarkan .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 30 5.4 Keistimewaan golongan kurang upaya .Simulasi mewarnakan dengan pekerja atau majikan tentang kebajikan pekerja . menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan.Menyedari dan . membincang dan mempamerkan maklumat tentang hak pengguna daripada media cetak dan elektronik .5 Pengguna yang bijaksana .Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan .Menghormati.Menerima hakikat bahawa kebajikan pekerja merupakan tanggungjawab majikan .Pendidikan kepenggunaan asas kepekaan pengguna .Majikan prihatin pekerja berjaya -Tanggungjawab majikan dalam menjaga kebajikan pekerja (a) Keselesaan tempat kerja (b) Peluang meningkatkan kerjaya (c) Kemudahan berekreasi Melindungi hak pekerja .

Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia .Perbincangan tentang perayaan keagamaan sendiri dan pentingnya menghormati perayaan keagamaan orang lain .Mematuhi peraturan .Menghasilkan folio tentang perayaan keagamaan di 10 .3 Kebebasan beragama di Malaysia .Sketsa atau main peranan sebagai anggota keluarga yang mengamalkan kebebasan bersuara dalam perbincangan secara terbuka dan harmoni 34 35 Kebebasan beragama .Undang-undang menjamin .Berbincang dengan anggota keluarga dalam suasana yang harmoni .Kebebasan mengeluarkan pendapat dalam perbincangan keluarga (a) Perbincangan bersama keluarga dalam pelbagai hal (b) Perasaan dan emosi dikawal 6.Ceramah keselamatan di .Patuh undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan tanpa orang lain jalan raya oleh pegawai JPJ jalan raya mengira sesiapa dan dimana atau polis .2 Kebebasan bersuara menjamin keharmonian keluarga -Amalan bermusyawarah sebagai budaya hidup berkeluarga .1 Keselamatan di jalan raya Mematuhi peraturan dan .Kebebasan meraikan upacara keagamaan (a) Sambutan Maulidur Rasul (Islam) (b) Hari wesak (Buddha) Kebebasan bersuara .Mempamerkan keratan menyalahi undang-undang jalan raya akhbar yang berkaitan dan (a) Perlumbaan haram mengadakan perbincangan (b) Memandu tanpa lesen tentang pentingnya mematuhi (c) Memandu dalam keadaan mabuk peraturan dan undang(d) Kecuaian pejalan kaki undang jalan raya 6.Meraikan upacara keagamaan sendiri dan menghormati upacara keagamaan orang lain .Kebebasan bercakap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman .Rakyat Malaysia merayakan pelbagai upacara keagamaan .Tidak terlibat dalam perbuatan yang seseorang itu berada .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 33 BIDANG PEMBELAJARAN 6 : NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI 6.Menerima dan mamatuhi raya bagi menjamin kesalahan di jalan raya keselamatan di jalan raya peraturan dan undang-undang keselamatan diri dan .Mencari maklumat tanggungjawab kita undang-undang dan undang-undang jalan mengenai kesalahan.

Menerima pandangan dan teguran orang lain demi kebaikan bersama .5 Kematangan berfikir penting untuk kebaikan bersama .Projek: membantu jiran dan 11 .Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan.Pendapat dan teguran diterima dengan sikap terbuka (a) Akademik (b) Kokurikulum (c) Bimbingan dan Kaunseling Sikap keterbukaan .orang yang memberi teguran dan orang yang menerima teguran dalam sesuatu hal 38-39 40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BIDANG PEMBELAJARAN 7 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN 7.Teguran yang membina penting untuk kebaikan bersama .4 Penglibatan diri dalam aktiviti masyarakat .Hidup berbaik-baik antara boleh dicontohi oleh yang baik .Main peranan.Menyenaraikan aktiviti luar sekolah yang berfaedah dan mengkaji kesannya 37 6.Semangat kejiranan membentuk satu sama lain dengan masyarakat . pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia .Bersedia memberi dan menerima pandangan. undangundang dan Perlembagaan Malaysia .Melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan demi pembangunan negara .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (c) Thaipusam (Hindu) (d) Good Friday (Kristian) (e) Hari Vasakhi (Sikh) Malaysia 36 6.1 Semangat kejiranan asas Hidup bersama secara aman .Membincang ciri-ciri jiran perpaduan .Aktiviti kemasyarakatan dijayakan bersama .Menjadi jiran baik .Penyertaan dalam aktiviti luar sekolah yang membina dan berfaedah (a) Aktiviti kebajikan dengan masyarakat setempat Penglibatan diri dalam pembangunan negara .

saling membantu.Permuafakatan masyarakat untuk kebaikan bersama .Permuafakatan dalam melaksanakan tugasan kemasyarakatan (a) Gotong royong (b) Rukun Tetangga (c) Jawatankuasa kemajuan dan keselamatan (d) Program permuafakatan 7.Konsep kejiranan sebagai amalan dalam masyarakat (a) Kunjungan Muhibah (Rumah Terbuka.Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat .Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti masyarakat untuk kesejahteraan bersama. bangsa dan budaya Saling membantu dan bekerjasama . hari keluarga) 7.Mengumpul maklumat daripasa pelbagai sumber tentang penyelesaian secara diplomasi isu kesempadanan antara negara dan mempamerkan di kelas 42 ULANGKAJI CUTI AKHIR TAHUN 12 .Menghasilkan buku skrap tentang kesepakatan antara negara serantau dalam pelbagai aspek .Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu.3 Kesepakatan menjamin pembangunan serantau .Menerima hakikat bahawa perasaan bertolak ansur dan saling menghormati antara negara menjamin kesepakatan dan pembangunan serantau .Perasaan bertolak ansur dan hormatmenghormati antara negara untuk kesepakatan serantau mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama.Amalan saling menghormati antara negara menjamin kemantapan ekonomi . komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat Saling menghormati antara negara .2 Permuafakatan membawa berkat .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 41 41 kesejahteraan masyarkat . membuat laporan Melibatkan diri dalam salah satu program komuniti dan membuat laporan ringkas . ziarah-menziarah.