C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G C U Ộ C S Ố N G

M M M M ô ô ô ô c c c c l l l l ô ô ô ô c : c : c : c :


P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 1 : 1 : 1 : 1 : C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n t h t h t h t h Þ Þ Þ Þ t t t t l l l l î î î î n n n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 8 8

P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 2 : 2 : 2 : 2 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n t h t h t h t h Þ Þ Þ Þ t t t t b b b b ß ß ß ß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1
p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 3 : 3 : 3 : 3 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n t h t h t h t h Þ Þ Þ Þ t t t t g g g g µ µ µ µ , , , , v v v v Þ Þ Þ Þ t t t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 2 1 2 1 2
P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 4 : 4 : 4 : 4 : C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n t h u t h u t h u t h u û û û û s s s s ¶ ¶ ¶ ¶ n n n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1 3 1 3 1 3

P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 5 : 5 : 5 : 5 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n t r t r t r t r ø ø ø ø n g n g n g n g g i a g i a g i a g i a c c c c Ç Ç Ç Ç m m m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 1 6 1 6 1 6
p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 6 : 6 : 6 : 6 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ n , n , n , n , c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n s s s s ÷ ÷ ÷ ÷ a a a a v v v v µ µ µ µ c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ
b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1 9 1 9 1 9
c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ p h p h p h p h È È È È m m m m c c c c ñ ñ ñ ñ a a a a s s s s ÷ ÷ ÷ ÷ a a a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1 9 1 9 1 9

p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 7 : 7 : 7 : 7 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n v v v v µ µ µ µ b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ n n n n r a u r a u r a u r a u . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1 9 1 9 1 9


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G C U Ộ C S Ố N G

p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 8 : 8 : 8 : 8 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n v v v v µ µ µ µ b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ n n n n c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c l o l o l o l o ¹ ¹ ¹ ¹ i i i i
® Ë ® Ë ® Ë ® Ë u u u u v v v v µ µ µ µ c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ p h p h p h p h È È È È m m m m l l l l µ µ µ µ m m m m t t t t õ õ õ õ ® Ë ® Ë ® Ë ® Ë u u u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 2 4 2 4 2 4P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 9 9 9 9 : : : : C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n v v v v µ µ µ µ c c c c Ê Ê Ê Ê t t t t g i g i g i g i ÷ ÷ ÷ ÷ l l l l ¹ ¹ ¹ ¹ c c c c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 2 4 2 4 2 4P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 1 0 1 0 1 0 1 0 : : : : B B B B ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ n , n , n , n , s s s s ö ö ö ö d d d d ô ô ô ô n g , n g , n g , n g , x x x x ö ö ö ö l l l l ý ý ý ý c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c l o l o l o l o ¹ ¹ ¹ ¹ i i i i g i a g i a g i a g i a
v v v v Þ Þ Þ Þ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 2 5 2 5 2 5
p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ n n n n c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n g g g g ¹ ¹ ¹ ¹ o o o o v v v v µ µ µ µ t h t h t h t h ø ø ø ø c c c c
¨ ¨ ¨ ¨ n n n n l l l l µ µ µ µ m m m m t t t t õ õ õ õ g g g g ¹ ¹ ¹ ¹ o o o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 2 6 2 6 2 6

p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ n n n n v v v v µ µ µ µ c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n t h t h t h t h ø ø ø ø c c c c ¨ ¨ ¨ ¨ n n n n
t t t t õ õ õ õ b b b b é é é é t t t t m m m m × × × × . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 2 8 2 8 2 8p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 1 : 1 : 1 : 1 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ n n n n c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c l o l o l o l o ¹ ¹ ¹ ¹ i i i i q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶
t t t t ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ i i i i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 3 1 3 1 3 1

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G C U Ộ C S Ố N G

p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 2 : 2 : 2 : 2 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ n n n n c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c l o l o l o l o ¹ ¹ ¹ ¹ i i i i q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶
k h k h k h k h « « « « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 3 2 3 2 3 2

P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 3 : 3 : 3 : 3 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ n n n n c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c l o l o l o l o ¹ ¹ ¹ ¹ i i i i d d d d ­ ­ ­ ­ a a a a
t t t t ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ i i i i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 3 3 3 3 3p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 4 : 4 : 4 : 4 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h x x x x ö ö ö ö l l l l ý ý ý ý ® å ® å ® å ® å u u u u è è è è n g n g n g n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 3 3 3 3 3

p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 1 : 1 : 1 : 1 : T T T T È È È È y y y y c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c v v v v Õ Õ Õ Õ t t t t b b b b È È È È n n n n t r t r t r t r ª ª ª ª n n n n q u q u q u q u Ç Ç Ç Ç n n n n ¸ ¸ ¸ ¸ o o o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 3 5 3 5 3 5

p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 2 : 2 : 2 : 2 : q u q u q u q u Ç Ç Ç Ç n n n n ¸ ¸ ¸ ¸ o o o o v v v v µ µ µ µ c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h g i g i g i g i Æ Æ Æ Æ t t t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 3 8 3 8 3 8


P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 3 3 3 3 : : : : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h l l l l µ µ µ µ q u q u q u q u Ç Ç Ç Ç n n n n ¸ ¸ ¸ ¸ o o o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 4 0 4 0 4 0P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 4 4 4 4 : : : : G i a G i a G i a G i a c c c c « « « « n g n g n g n g s s s s ö ö ö ö a a a a c h c h c h c h ÷ ÷ ÷ ÷ a a a a v v v v µ µ µ µ b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ n n n n q u q u q u q u Ç Ç Ç Ç n n n n
¸ ¸ ¸ ¸ o . o . o . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 4 1 4 1 4 1P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 5 5 5 5 : : : : C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ n , n , n , n , s s s s ö ö ö ö a a a a c h c h c h c h ÷ ÷ ÷ ÷ a a a a g i g i g i g i µ µ µ µ y , y , y , y , t t t t Ê Ê Ê Ê t . t . t . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 4 4 4 4 4C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G C U Ộ C S Ố N G

p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 6 : 6 : 6 : 6 : p h p h p h p h ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ n g n g n g n g p h p h p h p h ¸ ¸ ¸ ¸ p p p p b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o d d d d ­ ì ­ ì ­ ì ­ ì n g n g n g n g ® å ® å ® å ® å t r a n g t r a n g t r a n g t r a n g s s s s ø ø ø ø c c c c . . . . . . . . . . . . 4 6 4 6 4 6 4 6


P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 1 1 1 1 : : : : l a u l a u l a u l a u c h c h c h c h ï ï ï ï i i i i v v v v µ µ µ µ s s s s ö ö ö ö a a a a c h c h c h c h ÷ ÷ ÷ ÷ a a a a ® å ® å ® å ® å g g g g ç ç ç ç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 4 7 4 7 4 7


p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 2 : 2 : 2 : 2 : t r a n g t r a n g t r a n g t r a n g t r t r t r t r Ý Ý Ý Ý t t t t ­ ê ­ ê ­ ê ­ ê n g n g n g n g v v v v µ µ µ µ t h t h t h t h ¶ ¶ ¶ ¶ m m m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 4 9 4 9 4 9

P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 3 3 3 3 : : : : S S S S ö ö ö ö d d d d ô ô ô ô n g n g n g n g v v v v µ µ µ µ b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o d d d d ­ ì ­ ì ­ ì ­ ì n g n g n g n g x e x e x e x e ® ¹ ® ¹ ® ¹ ® ¹ p . p . p . p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 5 1 5 1 5 1
P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 4 4 4 4 : : : : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h s s s s ö ö ö ö d d d d ô ô ô ô n g n g n g n g v v v v µ µ µ µ b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o d d d d ­ ì ­ ì ­ ì ­ ì n g n g n g n g ® å ® å ® å ® å n g n g n g n g h h h h å å å å
b b b b ¸ ¸ ¸ ¸ o o o o t h t h t h t h ø ø ø ø c . c . c . c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 5 1 5 1 5 1
P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 5 5 5 5 : : : : C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h l a u l a u l a u l a u r r r r ö ö ö ö a a a a v v v v µ µ µ µ x x x x ö ö ö ö l l l l ý ý ý ý ® å ® å ® å ® å t h u t h u t h u t h u û û û û t i n h . t i n h . t i n h . t i n h . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 5 2 5 2 5 2


p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 6 : 6 : 6 : 6 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h x x x x ö ö ö ö l l l l ý ý ý ý c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c ® å ® å ® å ® å d d d d ï ï ï ï n g n g n g n g h h h h µ µ µ µ n g n g n g n g n g n g n g n g µ µ µ µ y y y y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 5 3 5 3 5 3

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G C U Ộ C S Ố N G

P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 1 1 1 1 : : : : S S S S ö ö ö ö d d d d ô ô ô ô n g n g n g n g v v v v µ µ µ µ b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o d d d d ­ ì ­ ì ­ ì ­ ì n g n g n g n g t i t i t i t i v i . v i . v i . v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 6 3 6 3 6 3

P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 2 2 2 2 : : : : S S S S ö ö ö ö d d d d ô ô ô ô n g n g n g n g v v v v µ µ µ µ b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o d d d d ­ ì ­ ì ­ ì ­ ì n g n g n g n g t h i t h i t h i t h i Õ Õ Õ Õ t t t t b b b b Þ Þ Þ Þ c a t c a t c a t c a t s e t s e t s e t s e t , , , ,
r a r a r a r a ® ® ® ® i o . i o . i o . i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 6 4 6 4 6 4P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 3 3 3 3 : : : : p h p h p h p h ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ n g n g n g n g p h p h p h p h ¸ ¸ ¸ ¸ p p p p s s s s ö ö ö ö d d d d ô ô ô ô n g n g n g n g v v v v µ µ µ µ b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o d d d d ­ ì ­ ì ­ ì ­ ì n g n g n g n g t t t t ñ ñ ñ ñ
l l l l ¹ ¹ ¹ ¹ n h . n h . n h . n h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 6 5 6 5 6 5
P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 4 4 4 4 : : : : P h P h P h P h ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ n g n g n g n g p h p h p h p h ¸ ¸ ¸ ¸ p p p p s s s s ö ö ö ö d d d d ô ô ô ô n g n g n g n g v v v v µ µ µ µ b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o d d d d ­ ì ­ ì ­ ì ­ ì n g n g n g n g
m m m m ¸ ¸ ¸ ¸ y y y y g i g i g i g i Æ Æ Æ Æ t t t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 6 6 6 6 6 6P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 5 5 5 5 : : : : S S S S ö ö ö ö d d d d ô ô ô ô n g n g n g n g v v v v µ µ µ µ s s s s ö ö ö ö a a a a c h c h c h c h ÷ ÷ ÷ ÷ a a a a ® Ì ® Ì ® Ì ® Ì n n n n c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c l o l o l o l o ¹ ¹ ¹ ¹ i . i . i . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 6 6 6 6 6 6


P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 6 6 6 6 : : : : S S S S ö ö ö ö d d d d ô ô ô ô n g n g n g n g v v v v µ µ µ µ b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o d d d d ­ ì ­ ì ­ ì ­ ì n g n g n g n g c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c ® å ® å ® å ® å ® ® ® ® i i i i Ö Ö Ö Ö n n n n
k h k h k h k h ¸ ¸ ¸ ¸ c . c . c . c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 6 7 6 7 6 7P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 1 1 1 1 : : : : T T T T È È È È y y y y c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ u u u u n n n n ­ í ­ í ­ í ­ í c . c . c . c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8 6 8 6 8 6 8
P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 2 2 2 2 : : : : T T T T È È È È y y y y v v v v Õ Õ Õ Õ t t t t b b b b È È È È n . n . n . n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8 6 8 6 8 6 8P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 3 3 3 3 : : : : T T T T È È È È y y y y v v v v Õ Õ Õ Õ t t t t b b b b È È È È n n n n m m m m ì ì ì ì d d d d Ç Ç Ç Ç u u u u ( ( ( ( ¨ ¨ ¨ ¨ n ) n ) n ) n ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 7 0 7 0 7 0


P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 4 4 4 4 : : : : T T T T È È È È y y y y v v v v Õ Õ Õ Õ t t t t g g g g Ø Ø Ø Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 7 2 7 2 7 2C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G C U Ộ C S Ố N G

P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 5 : 5 : 5 : 5 : K h K h K h K h ö ö ö ö m m m m ï ï ï ï i i i i h h h h « « « « i . i . i . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 7 2 7 2 7 2


P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 6 6 6 6 : : : : T r T r T r T r õ õ õ õ r u r u r u r u å å å å i i i i m u m u m u m u ç ç ç ç i , i , i , i , d i d i d i d i Ö Ö Ö Ö t t t t c h u c h u c h u c h u é é é é t . t . t . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 7 4 7 4 7 4
P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 7 7 7 7 : : : : C h C h C h C h è è è è n g n g n g n g È È È È m m m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 7 5 7 5 7 5P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 1 1 1 1 : : : : C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h p h p h p h p h ß ß ß ß n g n g n g n g c h c h c h c h ÷ ÷ ÷ ÷ a a a a c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c l o l o l o l o ¹ ¹ ¹ ¹ i i i i c c c c ¶ ¶ ¶ ¶ m m m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 7 5 7 5 7 5
v v v v µ µ µ µ q u a i q u a i q u a i q u a i b b b b Þ Þ Þ Þ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 7 5 7 5 7 5P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 2 : 2 : 2 : 2 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h p h p h p h p h ß ß ß ß n g n g n g n g c h c h c h c h ÷ ÷ ÷ ÷ a a a a c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c b b b b Ö Ö Ö Ö n h n h n h n h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 7 6 7 6 7 6
v v v v Ò Ò Ò Ò t a i , t a i , t a i , t a i , m m m m ò ò ò ò i , i , i , i , h h h h ä ä ä ä n g , n g , n g , n g , r r r r ¨ ¨ ¨ ¨ n g , n g , n g , n g , h h h h µ µ µ µ m , m , m , m , m m m m Æ Æ Æ Æ t . t . t . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 7 6 7 6 7 6

P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 3 : 3 : 3 : 3 : C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h p h p h p h p h ß ß ß ß n g n g n g n g c h c h c h c h ÷ ÷ ÷ ÷ a a a a c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c b b b b Ö Ö Ö Ö n h n h n h n h n g o n g o n g o n g o µ µ µ µ i i i i d a d a d a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 8 1 8 1 8 1
P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 4 4 4 4 : : : : P h P h P h P h ß ß ß ß n g n g n g n g n g n g n g n g õ õ õ õ a a a a c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c b b b b Ö Ö Ö Ö n h n h n h n h n n n n é é é é i i i i k h o a . k h o a . k h o a . k h o a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 8 5 8 5 8 5
p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 5 : 5 : 5 : 5 : c h c h c h c h ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m s s s s ã ã ã ã c c c c s s s s ø ø ø ø c c c c k h o k h o k h o k h o Î Î Î Î c h o c h o c h o c h o t r t r t r t r Î Î Î Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7 8 7 8 7 8 7P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 6 : 6 : 6 : 6 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c p h p h p h p h ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ n g n g n g n g p h p h p h p h ¸ ¸ ¸ ¸ p p p p c h c h c h c h ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m s s s s ã ã ã ã c c c c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9 8 9 8 9 8 9
s s s s ø ø ø ø c c c c k h o k h o k h o k h o Î Î Î Î k h k h k h k h ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9 8 9 8 9 8 9

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G C U Ộ C S Ố N G

p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 1 : 1 : 1 : 1 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h l l l l µ µ µ µ m m m m ® Ñ ® Ñ ® Ñ ® Ñ p p p p v v v v µ µ µ µ b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o v v v v Ö Ö Ö Ö t t t t ã ã ã ã c c c c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 9 2 9 2 9 2p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n 2 : n 2 : n 2 : n 2 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h l l l l µ µ µ µ m m m m ® Ñ ® Ñ ® Ñ ® Ñ p p p p d a d a d a d a m m m m Æ Æ Æ Æ t t t t v v v v µ µ µ µ c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c b b b b é é é é p h p h p h p h Ë Ë Ë Ë n n n n
k h k h k h k h ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 9 3 9 3 9 3
p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 3 : 3 : 3 : 3 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c p h p h p h p h ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ n g n g n g n g p h p h p h p h ¸ ¸ ¸ ¸ p p p p t t t t ¾ ¾ ¾ ¾ m m m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 9 5 9 5 9 5
c c c c ã ã ã ã l l l l î î î î i i i i c h o c h o c h o c h o s s s s ø ø ø ø c c c c k h o k h o k h o k h o Î Î Î Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 9 5 9 5 9 5P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 4 4 4 4 : : : : m m m m é é é é t t t t s s s s è è è è c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h l l l l µ µ µ µ m m m m ® Ñ ® Ñ ® Ñ ® Ñ p p p p v v v v µ µ µ µ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6 9 6 9 6 9 6
c c c c ¶ ¶ ¶ ¶ i i i i t h i t h i t h i t h i Ö Ö Ö Ö n n n n s s s s ø ø ø ø c c c c k h o k h o k h o k h o Î Î Î Î k h k h k h k h ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6 9 6 9 6 9 6C h C h C h C h ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ n g n g n g n g I X I X I X I X : : : : V V V V ¨ ¨ ¨ ¨ n n n n p h p h p h p h ß ß ß ß n g n g n g n g P h P h P h P h È È È È m m m m 9 7 9 7 9 7 9 7


P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 1 : 1 : 1 : 1 : C h C h C h C h ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m s s s s ã ã ã ã c c c c h o a h o a h o a h o a v v v v µ µ µ µ c h i m c h i m c h i m c h i m c c c c ¶ ¶ ¶ ¶ n h n h n h n h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 9 9 9 9 9 9
A A A A – – – – C h C h C h C h ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m s s s s ã ã ã ã c c c c h o a h o a h o a h o a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 9 9 9 9 9 9

C ¸ c h 1 :
C ¸ c h 3 :
C ¸ c h 4 :
C ¸ c h 5 :

B B B B – – – – C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h p h p h p h p h ß ß ß ß n g n g n g n g c h c h c h c h ÷ ÷ ÷ ÷ a a a a c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c b b b b Ö Ö Ö Ö n h n h n h n h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
t h t h t h t h ­ ê ­ ê ­ ê ­ ê n g n g n g n g g g g g Æ Æ Æ Æ p p p p c h o c h o c h o c h o c h i m c h i m c h i m c h i m c c c c ¶ ¶ ¶ ¶ n h n h n h n h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 2 2 2 2 : : : : C h C h C h C h ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m s s s s ã ã ã ã c c c c c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c ¶ ¶ ¶ ¶ n h . n h . n h . n h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2
“ ”

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

C h C h C h C h ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ n g n g n g n g I I I I : : : : N N N N Ê Ê Ê Ê u u u u n n n n ­ í ­ í ­ í ­ í n g n g n g n g
P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 1 : 1 : 1 : 1 : C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n t h t h t h t h Þ Þ Þ Þ t t t t l l l l î î î î n n n n

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N GC Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G
P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 2 : 2 : 2 : 2 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n t h t h t h t h Þ Þ Þ Þ t t t t b b b b ß ß ß ß
C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 3 : 3 : 3 : 3 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n t h t h t h t h Þ Þ Þ Þ t t t t g g g g µ µ µ µ , , , , v v v v Þ Þ Þ Þ t t t t


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G
P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 4 : 4 : 4 : 4 : C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n t h u t h u t h u t h u û û û û s s s s ¶ ¶ ¶ ¶ n n n n
C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N GC Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N GP h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 5 : 5 : 5 : 5 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n t r t r t r t r ø ø ø ø n g n g n g n g g i a g i a g i a g i a c c c c Ç Ç Ç Ç m m m m


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G
C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

B B B B ­ í ­ í ­ í ­ í c c c c 1 : 1 : 1 : 1 :
B B B B ­ í ­ í ­ í ­ í c c c c 2 2 2 2
B B B B ­ í ­ í ­ í ­ í c c c c 3 3 3 3C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h 1 1 1 1C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h 2 : 2 : 2 : 2 :

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N GC C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h 3 : 3 : 3 : 3 :


C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h 4 : 4 : 4 : 4 :C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h 5 : 5 : 5 : 5 :

C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h 6 : 6 : 6 : 6 :

C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h 7 : 7 : 7 : 7 :
C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h 8 : 8 : 8 : 8 :

C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h 9 : 9 : 9 : 9 :

C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h 1 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 :
p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 6 : 6 : 6 : 6 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ n , n , n , n , c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n s s s s ÷ ÷ ÷ ÷ a a a a v v v v µ µ µ µ c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n
c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ p h p h p h p h È È È È m m m m c c c c ñ ñ ñ ñ a a a a s s s s ÷ ÷ ÷ ÷ a a a ap h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 7 : 7 : 7 : 7 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n v v v v µ µ µ µ b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ n n n n r a u r a u r a u r a u
C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 8 : 8 : 8 : 8 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n v v v v µ µ µ µ b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ n n n n c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c l o l o l o l o ¹ ¹ ¹ ¹ i i i i ® Ë ® Ë ® Ë ® Ë u u u u v v v v µ µ µ µ
c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ p h p h p h p h È È È È m m m m l l l l µ µ µ µ m m m m t t t t õ õ õ õ ® Ë ® Ë ® Ë ® Ë u u u u

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 9 9 9 9 : : : : C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n v v v v µ µ µ µ c c c c Ê Ê Ê Ê t t t t g i g i g i g i ÷ ÷ ÷ ÷ l l l l ¹ ¹ ¹ ¹ c . c . c . c .P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 1 0 1 0 1 0 1 0 : : : : B B B B ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ n , n , n , n , s s s s ö ö ö ö d d d d ô ô ô ô n g , n g , n g , n g , x x x x ö ö ö ö l l l l ý ý ý ý c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c l o l o l o l o ¹ ¹ ¹ ¹ i i i i g i a g i a g i a g i a v v v v Þ Þ Þ Þ

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ n n n n c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n g g g g ¹ ¹ ¹ ¹ o o o o v v v v µ µ µ µ t h t h t h t h ø ø ø ø c c c c ¨ ¨ ¨ ¨ n n n n l l l l µ µ µ µ m m m m t t t t õ õ õ õ g g g g ¹ ¹ ¹ ¹ o o o o


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ n n n n v v v v µ µ µ µ c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n t h t h t h t h ø ø ø ø c c c c ¨ ¨ ¨ ¨ n n n n t t t t õ õ õ õ b b b b é é é é t t t t m m m m × × × ×
C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G
C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G
C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

c h c h c h c h ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ n g n g n g n g i i i i i i i i : : : : q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ v v v v µ µ µ µ ® å ® å ® å ® å u u u u è è è è n g n g n g n g
p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 1 : 1 : 1 : 1 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ n n n n c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c l o l o l o l o ¹ ¹ ¹ ¹ i i i i q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ t t t t ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ i i i iC Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 2 : 2 : 2 : 2 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ n n n n c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c l o l o l o l o ¹ ¹ ¹ ¹ i i i i q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ k h k h k h k h « « « «

P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 3 : 3 : 3 : 3 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ n n n n c h c h c h c h Õ Õ Õ Õ b i b i b i b i Õ Õ Õ Õ n n n n c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c l o l o l o l o ¹ ¹ ¹ ¹ i i i i d d d d ­ ­ ­ ­ a a a a t t t t ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ i i i i
C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G
p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 4 : 4 : 4 : 4 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h x x x x ö ö ö ö l l l l ý ý ý ý ® å ® å ® å ® å u u u u è è è è n g n g n g n g


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N Gc h c h c h c h ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ n g n g n g n g i i i i i i i i i i i i : : : : q u q u q u q u Ç Ç Ç Ç n n n n ¸ ¸ ¸ ¸ o , o , o , o , g i g i g i g i µ µ µ µ y y y y d d d d Ð Ð Ð Ð p , p , p , p , t t t t Ê Ê Ê Ê t t t t v v v v µ µ µ µ ® å ® å ® å ® å t r a n g t r a n g t r a n g t r a n g s s s s ø ø ø ø c c c c
p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 1 : 1 : 1 : 1 : T T T T È È È È y y y y c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c v v v v Õ Õ Õ Õ t t t t b b b b È È È È n n n n t r t r t r t r ª ª ª ª n n n n q u q u q u q u Ç Ç Ç Ç n n n n ¸ ¸ ¸ ¸ o o o o

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G
p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 2 : 2 : 2 : 2 : q u q u q u q u Ç Ç Ç Ç n n n n ¸ ¸ ¸ ¸ o o o o v v v v µ µ µ µ c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h g i g i g i g i Æ Æ Æ Æ t t t t
¸

¸
C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


¸
¸


¸C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N GP h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 3 3 3 3 : : : : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h l l l l µ µ µ µ q u q u q u q u Ç Ç Ç Ç n n n n ¸ ¸ ¸ ¸ o o o o

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G
P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 4 4 4 4 : : : : G i a G i a G i a G i a c c c c « « « « n g n g n g n g s s s s ö ö ö ö a a a a c h c h c h c h ÷ ÷ ÷ ÷ a a a a v v v v µ µ µ µ b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ n n n n q u q u q u q u Ç Ç Ç Ç n n n n ¸ ¸ ¸ ¸ o . o . o . o .
¸
C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

¸

- ¸


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


¸P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 5 5 5 5 : : : : C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o q u q u q u q u ¶ ¶ ¶ ¶ n , n , n , n , s s s s ö ö ö ö a a a a c h c h c h c h ÷ ÷ ÷ ÷ a a a a g i g i g i g i µ µ µ µ y , y , y , y , t t t t Ê Ê Ê Ê t . t . t . t .

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N Gp h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 6 : 6 : 6 : 6 : p h p h p h p h ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ n g n g n g n g p h p h p h p h ¸ ¸ ¸ ¸ p p p p b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o d d d d ­ ì ­ ì ­ ì ­ ì n g n g n g n g ® å ® å ® å ® å t r a n g t r a n g t r a n g t r a n g s s s s ø ø ø ø c c c c


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

c h c h c h c h ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ n g n g n g n g i v : i v : i v : i v : ® å ® å ® å ® å d d d d ï ï ï ï n g n g n g n g g i a g i a g i a g i a ® × ® × ® × ® × n h n h n h n h
P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 1 1 1 1 : : : : l a u l a u l a u l a u c h c h c h c h ï ï ï ï i i i i v v v v µ µ µ µ s s s s ö ö ö ö a a a a c h c h c h c h ÷ ÷ ÷ ÷ a a a a ® å ® å ® å ® å g g g g ç ç ç ç


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G
C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 2 : 2 : 2 : 2 : t r a n g t r a n g t r a n g t r a n g t r t r t r t r Ý Ý Ý Ý t t t t ­ ê ­ ê ­ ê ­ ê n g n g n g n g v v v v µ µ µ µ t h t h t h t h ¶ ¶ ¶ ¶ m m m m
C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 3 3 3 3 : : : : S S S S ö ö ö ö d d d d ô ô ô ô n g n g n g n g v v v v µ µ µ µ b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o d d d d ­ ì ­ ì ­ ì ­ ì n g n g n g n g x e x e x e x e ® ¹ ® ¹ ® ¹ ® ¹ p . p . p . p .


P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 4 4 4 4 : : : : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h s s s s ö ö ö ö d d d d ô ô ô ô n g n g n g n g v v v v µ µ µ µ b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o d d d d ­ ì ­ ì ­ ì ­ ì n g n g n g n g ® å ® å ® å ® å n g n g n g n g h h h h å å å å b b b b ¸ ¸ ¸ ¸ o o o o t h t h t h t h ø ø ø ø c . c . c . c .
-


-

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

-
P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 5 5 5 5 : : : : C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h l a u l a u l a u l a u r r r r ö ö ö ö a a a a v v v v µ µ µ µ x x x x ö ö ö ö l l l l ý ý ý ý ® å ® å ® å ® å t h u t h u t h u t h u û û û û t i n h . t i n h . t i n h . t i n h .

-


-

-

-

-

-

-


-

-


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G
p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 6 : 6 : 6 : 6 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h x x x x ö ö ö ö l l l l ý ý ý ý c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c ® å ® å ® å ® å d d d d ï ï ï ï n g n g n g n g h h h h µ µ µ µ n g n g n g n g n g n g n g n g µ µ µ µ y y y y

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G
C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N GC Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


¸

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N GC Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N GC Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N GC h C h C h C h ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ n g n g n g n g V : V : V : V : § å § å § å § å ® ® ® ® i i i i Ö Ö Ö Ö n n n n g i a g i a g i a g i a d d d d ô ô ô ô n g n g n g n g
P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 1 1 1 1 : : : : S S S S ö ö ö ö d d d d ô ô ô ô n g n g n g n g v v v v µ µ µ µ b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o d d d d ­ ì ­ ì ­ ì ­ ì n g n g n g n g t i t i t i t i v i . v i . v i . v i .


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N GP h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 2 2 2 2 : : : : S S S S ö ö ö ö d d d d ô ô ô ô n g n g n g n g v v v v µ µ µ µ b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o d d d d ­ ì ­ ì ­ ì ­ ì n g n g n g n g t h i t h i t h i t h i Õ Õ Õ Õ t t t t b b b b Þ Þ Þ Þ c a t c a t c a t c a t s e t , s e t , s e t , s e t , r a r a r a r a ® ® ® ® i o . i o . i o . i o .

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G
P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 3 3 3 3 : : : : p h p h p h p h ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ n g n g n g n g p h p h p h p h ¸ ¸ ¸ ¸ p p p p s s s s ö ö ö ö d d d d ô ô ô ô n g n g n g n g v v v v µ µ µ µ b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o d d d d ­ ì ­ ì ­ ì ­ ì n g n g n g n g t t t t ñ ñ ñ ñ l l l l ¹ ¹ ¹ ¹ n h . n h . n h . n h .
C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 4 4 4 4 : : : : P h P h P h P h ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ n g n g n g n g p h p h p h p h ¸ ¸ ¸ ¸ p p p p s s s s ö ö ö ö d d d d ô ô ô ô n g n g n g n g v v v v µ µ µ µ b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o d d d d ­ ì ­ ì ­ ì ­ ì n g n g n g n g m m m m ¸ ¸ ¸ ¸ y y y y g i g i g i g i Æ Æ Æ Æ t t t t

P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 5 5 5 5 : : : : S S S S ö ö ö ö d d d d ô ô ô ô n g n g n g n g v v v v µ µ µ µ s s s s ö ö ö ö a a a a c h c h c h c h ÷ ÷ ÷ ÷ a a a a ® Ì ® Ì ® Ì ® Ì n n n n c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c l o l o l o l o ¹ ¹ ¹ ¹ i . i . i . i .
C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


“ ” “ ”

P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 6 6 6 6 : : : : S S S S ö ö ö ö d d d d ô ô ô ô n g n g n g n g v v v v µ µ µ µ b b b b ¶ ¶ ¶ ¶ o o o o d d d d ­ ì ­ ì ­ ì ­ ì n g n g n g n g c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c ® å ® å ® å ® å ® ® ® ® i i i i Ö Ö Ö Ö n n n n k h k h k h k h ¸ ¸ ¸ ¸ c . c . c . c .C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N GC h C h C h C h ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ n g n g n g n g V I V I V I V I : : : : p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n v v v v Ö Ö Ö Ö s i n h s i n h s i n h s i n h g i a g i a g i a g i a ® × ® × ® × ® × n h n h n h n h
P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 1 1 1 1 : : : : T T T T È È È È y y y y c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ u u u u n n n n ­ í ­ í ­ í ­ í c . c . c . c .


P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 2 2 2 2 : : : : T T T T È È È È y y y y v v v v Õ Õ Õ Õ t t t t b b b b È È È È n . n . n . n .C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 3 3 3 3 : : : : T T T T È È È È y y y y v v v v Õ Õ Õ Õ t t t t b b b b È È È È n n n n m m m m ì ì ì ì d d d d Ç Ç Ç Ç u u u u ( ( ( ( ¨ ¨ ¨ ¨ n ) n ) n ) n )
C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N GC Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 4 4 4 4 : : : : T T T T È È È È y y y y v v v v Õ Õ Õ Õ t t t t g g g g Ø Ø Ø Ø . . . .
P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 5 : 5 : 5 : 5 : K h K h K h K h ö ö ö ö m m m m ï ï ï ï i i i i h h h h « « « « i . i . i . i .C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N GC Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G
P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 6 6 6 6 : : : : T r T r T r T r õ õ õ õ r u r u r u r u å å å å i i i i m u m u m u m u ç ç ç ç i , i , i , i , d i d i d i d i Ö Ö Ö Ö t t t t c h u c h u c h u c h u é é é é t . t . t . t .

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N GP h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 7 7 7 7 : : : : C h C h C h C h è è è è n g n g n g n g È È È È m m m m


C h C h C h C h ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ n g n g n g n g V I I V I I V I I V I I : : : : C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c p h p h p h p h ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ n g n g n g n g p h p h p h p h ¸ ¸ ¸ ¸ p p p p c h c h c h c h ÷ ÷ ÷ ÷ a a a a b b b b Ö Ö Ö Ö n h n h n h n h t h t h t h t h « « « « n g n g n g n g t h t h t h t h ­ ê ­ ê ­ ê ­ ê n g . n g . n g . n g .
P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 1 1 1 1 : : : : C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h p h p h p h p h ß ß ß ß n g n g n g n g c h c h c h c h ÷ ÷ ÷ ÷ a a a a c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c l o l o l o l o ¹ ¹ ¹ ¹ i i i i c c c c ¶ ¶ ¶ ¶ m m m m v v v v µ µ µ µ q u a i q u a i q u a i q u a i b b b b Þ Þ Þ Þ . . . .C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N GP h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 2 : 2 : 2 : 2 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h p h p h p h p h ß ß ß ß n g n g n g n g c h c h c h c h ÷ ÷ ÷ ÷ a a a a c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c b b b b Ö Ö Ö Ö n h n h n h n h
v v v v Ò Ò Ò Ò t a i , t a i , t a i , t a i , m m m m ò ò ò ò i , i , i , i , h h h h ä ä ä ä n g , n g , n g , n g , r r r r ¨ ¨ ¨ ¨ n g , n g , n g , n g , h h h h µ µ µ µ m , m , m , m , m m m m Æ Æ Æ Æ t . t . t . t .

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G– –C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


- ÊC Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N GP h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 3 : 3 : 3 : 3 : C C C C ¸ ¸ ¸ ¸ c h c h c h c h p h p h p h p h ß ß ß ß n g n g n g n g c h c h c h c h ÷ ÷ ÷ ÷ a a a a c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c b b b b Ö Ö Ö Ö n h n h n h n h n g o n g o n g o n g o µ µ µ µ i i i i d a d a d a d a
C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G
P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 4 4 4 4 : : : : P h P h P h P h ß ß ß ß n g n g n g n g n g n g n g n g õ õ õ õ a a a a c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c b b b b Ö Ö Ö Ö n h n h n h n h n n n n é é é é i i i i k h o a . k h o a . k h o a . k h o a .C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G


C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G

p h p h p h p h Ç Ç Ç Ç n n n n 5 : 5 : 5 : 5 : c h c h c h c h ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m s s s s ã ã ã ã c c c c s s s s ø ø ø ø c c c c k h o k h o k h o k h o Î Î Î Î c h o c h o c h o c h o t r t r t r t r Î Î Î ÎC Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G
P h P h P h P h Ç Ç Ç Ç n n n n 6 : 6 : 6 : 6 : c c c c ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c p h p h p h p h ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ ­ ¬ n g n g n g n g p h p h p h p h ¸ ¸ ¸ ¸ p p p p c h c h c h c h ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m s s s s ã ã ã ã c c c c
s s s s ø ø ø ø c c c c k h o k h o k h o k h o Î Î Î Î k h k h k h k h ¸ ¸ ¸ ¸ c c c c
C Ẩ M N A N G H A Y 8 0 0 M Ẹ O V Ặ T T R O N G
C U Ộ C S Ố N G