LEGEA REPUBLICII MOLDOVA cu privire la protectia concurentei Nr.1103-XIV din 30.06.

2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.166-168 din 31.12.2000 ----------

Parlamentul adopta prezenta lege organica. Prezenta lege protectiei activitatii dezvoltarea stabileste bazele organizatorice si juridice ale a ale spre concurentei, masurile de prevenire, limitare si reprimare monopoliste si a concurentei neloiale, este orientata relatiilor de concurenta pe pietele de marfuri

Republicii Moldova. Capitolul I DISPOZITII GENERALE Articolul 1. Sfera de aplicare a prezentei legi (1) Prezenta asupra economici, cetateni. (2) Prezenta Moldova. Ea lege actioneaza pe intreg teritoriul Republicii de agenti se aplica si in cazurile cind actiunile comise lege pe reglementeaza relatiile care exercita pietele de marfuri, la care ale administratiei publice centrale si influenta agenti locale, concurentei participa

autoritati

economici din Republica Moldova dincolo de hotarele acesteia duc sau pot duce la limitarea concurentei pe pietele ei de marfuri. (3) Prezenta normele drepturilor de lege nu se extinde asupra relatiilor reglementate prin autor si drepturilor conexe, cu exceptia cazurilor de de protectie juridica a obiectivelor proprietate industriala, a

utilizare a acestor norme si drepturi pentru limitarea concurentei. (4) Prezenta lege reglementeaza si relatiile care apar pe pietele de capital daca legislatia cu privire la institutiile financiare si la a cu la valorile mobiliare nu prevede altfel. (5) Relatiile monopolurilor exceptia cazurilor din activitatea agentilor monopolurilor de stat si sint reglementate de alte acte unor astfel de la normative, agenti care duce cind activitatea naturale

limitarea concurentei de pe pietele de marfuri. (6) Daca acordul Moldova este parte legislatia (contractul) stabileste international Republica in regulile alte reguli decit cele prevazute

cu privire la protectia concurentei, prioritate au

acordului (contractului) international. Articolul 2. Notiuni principale In prezenta lege, urmatoarele notiuni principale semnifica: marfa - produsul piata de marfuri agenti economici factor de decizie indiferent virtutea functiilor de tipul activitatii sfera (inclusiv lucrari si servicii) cu cu aceeasi valoare de consum destinat vinzarii sau schimbului; de circulatie a marfurilor aceeasi valoare de consum pe teritoriul Republicii Moldova; - persoanele fizice si juridice, inclusiv straine, de persoana care intr-o unitate sau economica, in anumite care desfasoara activitate de intreprinzator; proprietate, permanent provizoriu,

legii, prin numire, prin alegere sau in virtutea unei autoritatii publice fie a actiunilor de ordin pe piata situatia exclusiva

insarcinari, este dotata cu drepturi si obligatii in vederea exercitarii administrativ a agentului impreuna respectiva economic a si de dispozitie, economic si organizatoric; situatie dominanta economic asupra pe piata de marfuri, care ii da acestuia, singur sau conditiilor generale de circulatie a marfii pe piata dominanta situatia agentului

cu alti agenti economici, posibilitatea de a exercita influenta decisiva sau de a impiedica accesul pe piata unor alti agenti economici. Nu poate fi recunoscuta carui cota pe piata unei anumite marfi nu depaseste 35 la suta; concurenta - intrecerea in care actiunile independente ale agentilor economici limiteaza efectiv posibilitatea fiecaruia dintre ei de a exercita influenta unilaterala asupra conditiilor generale de circulatie a marfii pe piata respectiva; concurenta neloiala avantaje contravine poate aduce neintemeiate legislatiei prejudicii in actiunile agentului economic de de a obtine ce sau activitatea intreprinzator, sau poate ceea

cu privire la protectia concurentei, aduce altor agenti economici

prejudicia

reputatia lor in afaceri; pret monopolist jos (dumping) - pret mai mic decit pretul de cost al marfii pentru la care agentul economic cu situatie dominanta pe piata o a-i inlatura pe concurenti sau pentru a-si majora cota pe vinde piata

marfii respective; pret monopolist ridicat - pret exagerat al marfii agentului economic la care acesta o vinde, profitind de situatia sa dominanta pe piata; monopol de stat exceptional economica sau cu situatia in care un numar a limitat desfasura de agenti economici sint investiti de autoritatile administratiei publice cu drept drepturi exceptionale de activitate intr-o anumita sfera de productie, de transport, de desfacere

sau de achizitie de marfuri (servicii);

Capitolul II CONCURENTA Articolul 3. In domeniul concurentei. (3) Autoritatile (4) Statul asigura economic si ale administratiei protectia obligate sa contribuie la dezvoltarea si la protectia concurentei loiale. Abuzul de situatia dominanta pe piata Sint interzise pe piata. drepturilor si intereselor (consumatorului) contra agentului activitatii cetateanului monopoliste si concurentei neloiale. lezarii intereselor legitime ale consumatorului.monopol natural desfacerea. cauze sau tehnologice. b) concurenta neloiala. c) activitatea concurentei. o comun astfel actiunile agentului economic cu o situatie dominanta in de situatie care duc sau care pot duce la limitarea precum si actiunile mai multor agenti economici ce detin autoritatilor administratiei publice de limitare a concurentei si (sau) la lezarea intereselor unor alti agenti economici. Articolul 4. Capitolul III ACTIUNILE ANTICONCURENTA Articolul 5. Principiile de baza ale protectiei concurentei (1) Agentii economici prevazute de onestitate in afaceri. tipuri de servicii. Politica statului in domeniul concurentei Statul recunoaste fundamentali promoveaza o politica concurenta loiala drept unul de dintre factorii statul ai dezvoltarii economiei. ale traditiilor si regulilor de corectitudine. naturale. . (2) Este interzis vederea limitarii agentului economic sa-si exercite drepturile abuzului de situatia sa publice centrale si dominanta locale in si sint concurentei. au dreptul la concurenta libera in limitele de legislatie. Articolul 6. . Tipurile de actiuni anticoncurenta La actiunile anticoncurenta se raporta: a) activitatea monopolista: . achizitia de marfuri.abuzul de situatia dominanta pe piata. se afla sub controlul direct sau indirect al unui sau a mai multor agenti economici.acordul anticoncurenta dintre agenti economici. de grupe de marfuri interschimbabile. de asigurare a activitatii intreprinzator libere si de protectie a concurentei loiale. din transportul. precum si economice prestarea - situatia unor in care producerea.

f) creare de obstacole in calea patrunderii pe piata (iesirii de pe piata) a unor alti agenti economici. rabaturi. inclusiv prin stabilirea de cote. limitarea adaosuri concurentei.precum si ale persoanelor fizice. d) divizarea volumul comercializate pietei sau de sau dupa principiul teritorial sau in achizitiilor. inlaturarea de pe piata a altor . marfuri calea in catre alti agenti economici sau consumatori. Acordurile anticoncurenta dintre agentii economici (1) Este interzis integral orice parte de sau partial. d) aplicare fata l-ar plasa intr-o a economici. de sortimentul ori a categoria vinzatorilor functie de vinzarilor marfurilor cumparatorilor (beneficiarilor). sau a vinderii de a deficitului artificial de marfuri pe piata pe sau intreruperii premeditate conditii prielnice de a unor de producere. a contragentului de a incheia contract doar cu a precum si de drepturi patrimoniale). Articolul 7. scoaterii care agenti a marfurilor din circuit. i) renuntare cumparatori neintemeiata la incheierea de contract cu unii (beneficiari) atunci cind exista posibilitatea producerii unor restrictii la preturile de revinzare contragent a unor masuri discriminatorii nefavorabila in raport cu alti situatie sau livrarii marfurilor respective. sub o comun orice acord (actiune coordonata) marfi incheiat daca agenti economici concurenti care detin in la suta pe piata unei anumite peste aceste acorduri (actiuni coordonate) au sau pot avea drept rezultat (mentinerea) de preturi (tarife). b) constringere conditia procura procurarii (vinzarii) unor alte marfuri sau a renuntarii de marfuri de la alti agenti economici. e) limitarea productiei. b) majorarea. de alte bunuri. f) limitarea accesului pe piata. g) stabilire a unor preturi monopoliste joase (dumping). c) efectuarea de licitatii prin intelegere secreta. reducerea sau mentinerea preturilor la licitatii. in modul stabilit. e) stabilire marfurilor. acumularii de marfuri sau pe alte cai. livrarii. intre 35 forma si este considerat nul. c) mentinere reducerii. inclusiv prin: a) impunere a lui sau la nemotivate contragentului care nu la conditii intentionat fac obiectul nefavorabile (cerinte conditii contractului privind transmiterea de mijloace financiare. pofida existentei limitarii productiei. inclusiv sint indreptate spre: a) stabilirea (suplimente) pentru a leza interesele concurentilor. h) stabilire a unor preturi monopoliste ridicate.

Concurentei lichidarea In are caz contrar. Nationala pentru agentului economic care efectueaza . asemenea cu mentionate pentru alin. b) stabilirea c) interzicerea concurenti. Agentia in dreptul sa ceara.agenti economici in calitatea lor de vinzatori de anumite marfuri nemotivata si la incheierea de considerat nul. si este considerat nul. g) renuntarea anumiti stabilit. Cerintele se adresata anexeaza Agentiei informatia Nationale necesara pentru elaborarii Protectia avizului. inclusiv este indreptat spre: a) limitarea teritoriului vinzarii sau cercului de cumparatori. (2) Este interzis integral economici piata.(1) si (2) solicita prezinta un avizul aviz in Nationale acordul Protectia Concurentei In cazul in care Agentia concordantei legislatia. dintre agentii economici este recunoscut ca fiind concordanta cu legislatia daca acestia respecta conditiile mentionate in referitoare la caracterul si forma prezentarii unei informatii. coordonare. daca un astfel de acord (actiune coordonata) conduce sau poate conduce la limitarea concurentei pe piata. agentilor orice acord (actiune coordonata) de restrictii la preturile de revinzare a marfurilor vindute cumparatorului. modul de examinare a cererilor sint stabilite de Agentie. (3) Este interzis integral economici sau partial. iar sau partial. daca un astfel de acord (actiune coordonata) conduce sau poate conduce la limitarea concurentei. (7) Agentului economic i se interzice sa coordoneze activitatea unui alt agent economic daca aceasta actiune conduce sau poate concurentei. celalalt este orice acord (actiune coordonata) este furnizorul sau cumparatorul neconcurenti. unul dintre care detine o situatie dominanta pe (beneficiarul) acestuia. (4) In cazuri agentilor daca exceptionale. aviz. modul conduce stabilit actiune la de de limitarea Protectia legislatie. in modul al stabilit. agentilor economici de a desface marfuri produse de neconcurenti care nu sint intre ei furnizori sau cumparatori. (6) La cererea Concurentei. acordurile (actiunile coordonate) ale lor cu economici prevazute la alin.(3) pot fi considerate legitime agentii economici demonstreaza ca efectul benefic al actiunii (5) Agentii economici care la intentioneaza sa incheie un pot asupra acord va depasi consecintele negative pentru piata de marfuri respectiva. caracteristicile Agentiei acordului pozitiv. contracte in modul al cu sau inlaturarea cumparatorilor (beneficiarilor) lor. toti sau cel putin unul dintre care detine o situatie dominanta pe piata unei anumite marfi. agentilor vinzatori sau cumparatori (beneficiari).

la proprietatile de consum. obstesti solicite ale Agentiei organizatiile in drept sa aparare intreprinzatorilor Nationale si consumatorilor sint Protectia Concurentei impotriva concurentei neloiale. emblema obiecte proprietatii firma unui alt agent economic. modul si locul fabricarii. Articolul 9. sa le foloseasca sau sa le divulge. cu sau asupra producerii activitate. (2) Agentii economici. Concurenta neloiala (1) Agentului economic i se interzice sa efectueze acte de cauza concurenta neloiala. cu exceptia cazurilor de statului in domeniul protectiei sociale a functiilor alte conditii discriminatorii sau de privilegiere administratiei publice li se interzice sa emita pentru activitatea unor agenti economici. inclusiv: a) sa raspindeasca informatii false sau neautentice care pot daune unui alt agent economic si (sau) pot prejudicia reputatia lui. ambalajul nelegitim informatii ce constituie secretul asociatiile pentru lor. industriale. precum si comercial si aspectul exterior al marfii unui alt agent economic. neloial in scopuri publicitare marfurile produse neautorizat. la utilitatea consumului. ale sau marca la cantitatea si calitatea marfurilor. sa le creeze o situatie privilegiata fata de de categorii economic indicatii privitor incheierea catre de prevazute contracte. d) sa stabileasca (2) Autoritatilor decizii cu privire la: a) repartizarea exercitare a consumatorului. . b) sa induca in eroare cumparatorul privitor la caracterul. b) stabilirea de interdictii asupra comercializarii marfurilor centralizata a marfurilor. c) sa compare comercializate de el cu marfurile altor agenti economici. Actiunile autoritatilor administratiei publice care limiteaza concurenta (1) Autoritatile administratiei publice nu au dreptul: a) sa interzica domeniu unor de genuri de constituirea de noi agenti economici intr-un anumit asupra unor la practicarii marfuri. la livrarea prioritara a unor de cumparatori. b) sa dea agentului prioritara anumite legislatie. sa stabileasca interdictii activitati exceptia cazurilor prevazute de legislatie.Articolul 8. de deservire integral a altor sau partial. d) sa foloseasca comerciala. sa copieze forma. cu exceptia cazurilor marfuri agenti economici care activeaza pe aceeasi piata de marfuri. e) sa obtina al unui alt agent economic. c) sa acorde sau de neintemeiat unor agenti economici facilitati fiscale alti alta natura.

reducerea sau mentinerea preturilor si tarifelor. SARCINILE SI FUNCTIILE EI Articolul 10. straina. dintre o similara. c) crearea de bariere iesirii pe piata. care limiteaza independenta agentilor economici. (2) Agentia isi (3) Se aproba desfasoara activitatea si emite decizii independent Regulamentul Agentiei Nationale pentru Protectia de alte autoritati ale administratiei publice. b) divizarea volumul comercializate pietei sau de sau dupa principiul teritorial sau in achizitiilor. sau (actiune coordonata) autoritate impiedica ale administratiei care publice si o economic. publice ale sau formarea de ministere. neprevazute lege.dintr-o zona in alta a Republicii Moldova. lezeaza interesele legitime consumatorului. pentru limitarea si reprimarea activitatii anticoncurenta a economici. Capitolul IV AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONCURENTEI. (4) Este interzis integral autoritate inclusiv concurentei sau a si partial. inclusiv acordul (actiunea coordonata) care urmareste: a) majorarea. si anume se creeaza o autoritate de protectie exercitarea unui control asupra aplicarii legislatiei cu privire Agentia Nationala pentru Protectia Concurentei protectia concurentei (denumita in continuare Agentie). de alte administratiei publice centrale monopolizarea investirea poate administratiei comercializarii departamentelor si a altor autoritati ale centrale cu imputerniciri a caror exercitare conduce sau conduce la limitarea concurentei. precum concurentei. autoritatile administratiei publice pot enumerate la alin. limitarea accesului pe piata sau inlaturarea de pe piata a agentilor economici. . Autoritatea de protectie a concurentei (1) Pentru promovarea agentilor pentru la politicii statului in domeniul protectiei si a concurentei. (5) Se interzice autoritati producerii ministerelor. a autoritatilor administratiei publice. departamente si pentru precum si marfurilor. alta care pentru in modul consecintelor prevenirea stabilit. alte interdictii si restrictii. de sortimentul ori a categoria vinzatorilor functie de vinzarilor marfurilor cumparatorilor (beneficiarilor). in conformitate cu legislatia. exceptionale. dezvoltarea epidemiilor.(2) pentru lichidarea naturale si si este orice agent catastrofelor considerat acord si nul. c) limitarea d) stabilirea (3) In cazuri emite deciziile calamitatilor drepturilor unor agentilor economici de procurare sau de comercializare a marfurilor.

g) exercita controlul protectia concurentei. competentei. respecta de administratiei limitele agentii asupra aplicarii legislatiei cu privire la legislatia cu privire la protectia concurentei. functii: a) elaboreaza protectia si monopoliste. h) efectueaza autoritatile controale asupra modului in care agentii publice si factorii de decizie economici. c) prevenirea. decizii privind dispozitii privind cazurile incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei. economici ei. executorii privind situatiei din care incalcarii legislatiei cu privire la protectia concurentei si consecintelor lor restabilirea fortata sau separarea unor subdiviziuni contractelor privind rezilierea sau modificarea . Articolul 11. i) adopta. parte integranta a prezentei legi. expus in anexa. componenta lichidarea divizarea lor. b) da explicatii concurentei.Concurentei. Sarcinile Agentiei Sarcinile principale ale Agentiei sint urmatoarele: a) contributia la formarea relatiilor de piata pe baza dezvoltarii concurentei si activitatii de intreprinzator. coordoneaza si pentru spre autoritatile dezvoltarea administratiei pietelor de publice. orientata spre dezvoltarea concurentei si limitarea activitatii conform sarcinilor asumate. c) elaboreaza pentru mecanismul referitoare concurentei. d) exercitarea controlului de stat asupra respectarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. urmatoarele realizare. Articolul 12. marfuri si orientate ei la de si prezinta propuneri si proiecte de acte legislatiei privind protectia de si avize la proiectele pietelor de marfuri acte la normative si normative dezvoltarea perfectionarea concurentei referitoare la legislatia cu privire la protectia si promoveaza politica de spre stat. functionarea controleaza executarea lor. f) constata situatia dominanta pe piata. b) promovarea politicii de stat in domeniul protectiei concurentei. e) elaboreaza si circulatiei programe si masuri privind demonopolizarea productiei marfurilor. Functiile Agentiei Agentia indeplineste. recomandari concurentei. d) elaboreaza. in j) emite pentru incetarea (sau) initiale. dezvoltarea concurentei. limitarea si reprimarea activitatii anticoncurenta.

competente precum recomandari acordarea referitor activitati. Accesul la informatie (1) Pentru a-si beneficiaza autoritatilor incaperilor de de exercita functiile. care contravin precum rezilierea cu privire legislatiei anularea fiscale. m) prezinta autoritatilor finantarea pentru atragerea masurilor de extindere a productiei de marfuri deficitare lichidarea situatiei dominante pe piata a unor agenti economici. da de stat prealabil si curent asupra situatiei de productiei si agentilor separarea privind divizarea de marfuri si asupra demonopolizarii recomandari intreprinderilor cu diferite forme juridice de organizare. colaboratorii pe Agentiei teritoriul exceptia cereri ajutor acces dreptul de acces liber in incaperile si administratiei publice. constituirea de intreprinderi mixte si cu privire la aplicarea de amenzi de agentilor din si ale la cu pentru crearea de zone libere (zone ale antreprenoriatului liber). incheierea de contracte cu alti agenti economici. Articolul 14. l) prezinta autoritatilor introducerea modificarea facilitatilor sau anularea tarifelor vamale. de investitii straine.contravin legislatiei cu privire la protectia concurentei. n) emite decizii economici autoritatile pentru si conducatorilor administratiei acestora. k) emite pentru executorii ele. Prezentarea informatiei pentru Agentie . p) exercita control pe pietele economici. sau licentierii unor genuri de si la incetarea privind anularea sau modificarea actelor ilegale adoptate de incalcarilor. (2) Organele colaboratorilor Agentiei in exercitiul functiunii. participa legislatiei cu privire la protectia concurentei. factorilor decizie publice pentru actiuni anticoncurenta neexecutare a dispozitiilor Agentiei. a creditelor preferentiale si a altor tipuri competente recomandari referitoare asistenta din partea statului. cu locuit ale persoanelor fizice. o) intenteaza examinarea dosarelor legate de aplicarea si incalcarea legislatiei privire la protectia concurentei. si. pot lua cunostinta de documentele necesare. asigurindu-le la informatia necesara exercitarii functiilor puse in sarcina lor. transferul la buget autoritatile administratiei si publice sau la a venitului dispozitii modificarea protectia la la de la obtinut prin incalcarea legislatiei cu privire la protectia concurentei. contractelor concurentei. in baza unor afacerilor interne sint obligate sa acorde scrise. Articolul 13. pentru alte incalcari actiuni in instanta judecatoreasca. r) contribuie la schimbul de informatii cu alte state. agentilor economici.

conducatorii lor. Articolul 15. alta factorii lor de decizie sint obligati sa prezinte Agentiei. asociatii de colaboratorii Agentiei prin divulgarea stabilit ce constituie secret comercial sint reparate in modul constituie secret comercial. holdingurilor. d) crearii de financiare. asociatiilor acestora. lichidarii agentilor economici. Articolul 17. Capitolul V CONTROLUL DE STAT ASUPRA STRUCTURII SI FUNCTIONARII PIETELOR DE MARFURI Articolul 16. g) functionarii pietelor de cele mai importante marfuri. extinderii reorganizarii. (2) Daunele pricinuite datelor de legislatie. Controlul de stat asupra crearii. sa creeze conditiile necesare exercitarii functiilor de catre colaboratorii Agentiei. la documentele necesare. f) perceperii taxelor si impozitelor la import si export. pentru a asigura interesele Agentia exercita control de stat asupra primordiale pietelor de statului. autoritatile administratiei verbale. cererea informatie ei. Sistemul controlului de stat asupra pietelor de marfuri Pentru a nu permite ca situatia dominanta a unor agenti economici sa se consolideze. publice. c) miscarii marilor pachete de valori mobiliare. pentru a nu ale admite abuzul de situatia dominanta a unui agent economic sau a unei de agenti economici. inclusiv asupra: a) modificarilor din structura pietelor de marfuri. b) atragerii de investitii straine mari si de agenti economici straini pe pietele din republica. e) formarii preturilor. obtinute de Agentie in exercitarea atributiilor.Agentii economici. ceea ce ar putea duce la limitarea concurentei. corporatiilor transnationale si grupurilor industrial-financiare (1) Pentru prevenirea piata a unor agenti posibilului economici sau abuz de situatia dominanta pe pentru neadmiterea limitarii corporatii transnationale si de grupuri industrial- concurentei. Obligatiile Agentiei privind respectarea secretului comercial (1) Datele ce fi divulgate. pot fi utilizate numai in acest scop si nu pot marfuri. Agentia efectueaza control de stat prealabil asupra: . explicatii scrise si pentru exercitarea functiilor ei.

b) agentul economic situatie dominanta . extinderii. Articolul 18. reorganizare sau de lichidare a agentului economic. b) sa-l satisfaca. (5) Inregistrarea a asociatiilor lor.a) crearii. verificarii unor documentelor solicitantului suplimentare informatiilor Agentia poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile. reorganizarii sau lichidarii agentilor economici si asociatiilor lor argumenteaza ca efectul pozitiv al actiunilor lor va depasi urmarile negative de pe piata respectiva de marfuri. economici daca pe al corporatiilor transnationale si grupurilor industrial-financiare. agenti economici. (3) Agentia. si a decizia emisa. (4) Referitor la demersul amintit la alin. daca persoanele sau autoritatea care asupra crearii. d) lichidarii productiei pe piata. Agentia are dreptul: a) sa-l respinga situatiei dominante daca satisfacerea lui poate duce la intarirea concurentei aparitiei a agentului economic ori la limitarea chiar si in cazul posibilitatii sau daca se descopera ca informatia din documente este falsa. consecintelor decide negative mentionate. fuzionarii agentilor ar duce la formarea unui agent economic a carui cota si divizarii agentilor economici al caror volum piata respectiva de marfuri ar depasi 35 la suta. b) crearii. precum documentele privind ce contin datele necesare luarii Cerintele caracterul si forma de prezentare a unei in cel mult 30 de zile de la data primirii necesare. fara acordul Agentiei sint interzise. de stat si reinregistrarea agentilor economici si mentionati in prezentul articol. c) extinderii. Controlul de stat asupra procurarii de actiuni (cote in capitalul social) ale agentilor economici (1) Cu acordul prealabil al Agentiei si in baza demersului agentului economic sau al persoanei fizice: a) o persoana actiunilor (cotele (un grup de persoane) procura pachetul de control in capitalul social) al care detine o agentului economic pe al care piata detine o situatie dominanta pe piata.(1). a demersului despre date. persoanele sau prezinta Agentiei un demers autoritatile obtinerea decizie. comunica in scris In cazul in care apare sau prezentate necesitatea precizarii si al serviciilor le permite sa detina o situatie dominanta informatii.(2). lichidarii agentilor economici pentru de acordului de creare. reorganizarii. extinderii. (2) In cazurile si asociatiilor si lor prevazute la alin. astfel de care decid asupra crearii. modul de examinare a demersului sint stabilite de Agentie. faptul acesta comasarii comasarii comasarii si si si fuzionarii fuzionarii asociatiilor de holdingurilor.

(4) Agentia are dreptul: a) sa respinga intarirea limitarea false sau respective.procura actiuni (cote in capitalul social) ale unui alt agent tranzactiilor mentionate datele la economic alin. (3) Controlul prezentul de stat asupra efectuarii tranzactiilor prevazute articol il exercita Agentia in cazul in care exista premisele specificate la art. b) modului respectiv de efectuare a lucrarilor. .daca sint respectate conditiile pentru asigurarea concurentei.(1). Divizarea fortata a agentilor economici (1) Daca agentul economic care ocupa o situatie dominanta pe piata a incalcat de doua sau de mai multe ori prezenta lege. b) sa satisfaca demersul: .19 alin.(2). (2) Pentru efectuarea persoanele demers si pentru obtinerea agentul economic sint obligati sa prezinte acordului respectiv si Agentiei necesare. subdiviziunilor de a izola organizatoric si (sau) teritorial specializarii inguste la producerea unor anumite marfuri. Articolul 19. . de de stat asupra divizarii implica alti furnizori pe pietele respective de marfuri. de pe aceeasi piata de marfuri. c) posibilitatea economici. (2) Exercitarea din anumite cauze economice sau politice. daca participantii la argumenteaza ca efectul pozitiv al actiunilor lor va efectuate cu incalcarea modului depasi in situatiei demersul dominante care daca satisfacerea lui poate economic emiterea duce sau la la pe piata a agentului au importanta pentru concurentei. b) lipsa unei interactiuni tehnologice strinse intre subdiviziunile delimitarii sau sferelor de activitate ale unitatilor structurale in agentilor limitele a care se separa ale agentului economic. controlului agentilor economici presupune existenta: a) metodelor si conceptiilor fundamentale pentru divizare. constituindu-se ca persoane juridice. neautentice precum si in cazul prezentarii unor informatii deciziei urmarile negative de pe piata respectiva de marfuri. un in in conformitate cu lista informatiilor aprobata de Agentie. Agentia are dreptul sa adopte o hotarire privind divizarea lui fortata ori separarea din componenta lui a unei sau a mai multor subdiviziuni. d) imposibilitatea. daca faptul acesta duce la dezvoltarea concurentei si daca pentru separare fortata exista urmatoarele conditii: a) posibilitatea subdiviziunile. (5) Tranzactiile stabilit prezentul articol pot fi recunoscute nule la cererea Agentiei.chiar si cu tranzactie riscul limitarii concurentei.

Articolul 22. (2) In toate masurile marfii fabricate. Controlul asupra formarii preturilor pe pietele de marfuri (1) Preturile (2) In ramurile limitata. Articolul 21. precum . precum si in calamitatilor alte scopuri intreprinderile ii si poate alte de legislatie. satisfacerea necesitatii poate lua. (3) Dispozitia economici Agentiei privind divizarea fortata a agentilor urmeaza a fi executata in termenul si in conditiile stabilite in decizia respectiva. (3) Lista principalelor tipuri de produse care pot fi reglementate de stat ale intreprinderilor producatoare monopoliste. pentru statului si lichidarea urmarilor industriale. d) actelor normative corespunzatoare. Articolul 20.c) studiului de fezabilitate privind eficienta economica si consecintele socio-economice ale masurii preconizate. dificultati anevoioasa legate de la marfuri si tarifele la servicii se formeaza in procesul liberei concurente. masurile speciale cazurile. pentru dezvoltarea protectie sau de stimulare. b) sa curme majorarea exagerata a preturilor atunci cind astfel masuri sint justificate exclusiv de circumstante cu caracter provizoriu: situatie de criza. dezechilibrare maxima a cererii si ofertei etc. livreze marfuri catre un anumit consumator. si in sferele economice unde concurenta libera este sau lichidata. unde exista agentilor asupra deficit stabil ocupa sau o actiunile controlul economici care a situatie dominanta pe piata unei anumite marfi. masuri provizorii de in cele mai importante tipuri de productie. volumul marfii asupra carora se extind volumul reglementarii de stat nu poate depasi 50 la suta din sa si securitatii catastrofelor celor mai importante programe de stat. Guvernul poate aplica fata de tipuri de marfuri comanda de stat producatoare monopoliste sau fata de principalii producatori de cele mai obligatorie. statul producatorilor nationali. Masurile de protectie si de stimulare Pentru protectia statului concurentei. in unele cazuri. Masurile de stat aplicabile intreprinderilor producatoare (1) Pentru realizarea asigurarea naturale stabilite importante obliga masuri. (4) Modul de divizare fortata il stabileste Agentia. Guvernul este in drept: a) sa stabileasca preturilor pentru exercita de functiile statului de asigurare a protectiei sociale a consumatorilor.

(2) Decizia emisa expediata in scris. in 5 zile de la emitere. de intreprinzatori Agentia incalcare si are a legislatiei este examinat de organizatiile sau de si autoritatile la sesizarea de baza agentul economic. Temeiurile pentru examinarea de catre Agentie a cazurilor de incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei (1) Inainte de a emite decizie asupra incalcarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. aprobat de Guvern. consumatori asociatiile in administratiei dreptul sa examineze cazul din oficiu. (2) Cazul de facuta publice. Articolul 25. in conformitate cu Codul civil. de agentul economic le-a cauzat. Articolul 26. in modul stabilit. altor persoane prin incalcarea prezentei legi urmeaza reparate.si modul lor de realizare sint prevazute in Regulamentul privind reglementarea activitatii intreprinderilor producatoare monopoliste. EXECUTAREA SI ATACAREA DECIZIILOR (DISPOZITIILOR) AGENTIEI Articolul 24. Agentia este obligata sa examineze. Raspunderea pentru incalcarea legislatiei cu privire la protectia concurentei (1) Pentru incalcarea concurentei. Capitolul VII ADOPTAREA. Capitolul VI RASPUNDERILE PENTRU INCALCAREA LEGISLATIEI CU PRIVIRE LA PROTECTIA CONCURENTEI Articolul 23. persoanelor interesate. Emiterea de decizii asupra lor (1) Modul de privire examinare a cazurilor de incalcare a legislatiei cu lor este la protectia concurentei si de emitere a deciziilor asupra de Agentie in urma examinarii dosarului este stabilit de Agentie. din autoritatile (2) Prejudiciile economic fie sau legislatiei cu privire poarta economic la protectia in agent sa care agentii economici si conducatorii lor. Examinarea de catre Agentie a cazurilor de incalcare a legislatiei. factorii de decizie administratiei cauzate de un publice agent raspundere unui alt conformitate cu Codul cu privire la contraventiile administrative. cazul de incalcare a legislatiei. materialelor de care dispune referitor la incalcarea legislatiei. Modul de executare a deciziei (dispozitiei) Agentiei (1) Decizia (dispozitia) Agentiei este executata de agentul .

decizie a au fi autoritatile dreptul sa in declarate incalcarea deciziei instanta 6 se factorii instanta judecatoreasca pentru integral sau partial. cu exceptia cerintelor asupra carora extinde termenul de prescriptie. sau pentru a impusa restabilirea situatiei anterioare comiterii incalcarii. anularea privind de factorii lor de decizie in termenul mentionat in ea. de autoritatea administratiei publice si neexecutarii actului deciziei (dispozitiei) privind incalcarea legislatiei. (2) Intentarea (dispozitiei) Agentiei perioada examinarii judecatoreasca. deciziile (dispozitiile) Agentiei lor cu legislatia ori emiterii lor cu actiunii in nu suspenda executarea ei in neconcordantei competentei sau a modului stabilit. Agentia fi dreptul sa intenteze o actiune in instanta judecatoreasca pentru ca sa fie declarat nevalabil. precum si penalitatile mentionate actiune in instanta judecatoreasca pentru perceperea la buget a amenzii. Capitolul VIII . Articolul 27. pe lor. integral sau partial.economic. (2) In cazul sau are actul modificarea restabilirea adoptat cu situatiei existente anterior comiterii incalcarii. Modul si temeiurile de atacare a deciziei (dispozitiei) Agentiei (1) Agentii economici administratiei intenteze nevalabile. Agentia are dreptul sa sau sau modificarea contractului ce contravine legislatiei sau cu privire la contractului contractului actiune in instanta judecatoreasca pentru modificarea sau pentru declararea lui ca fiind nevalabil. se buget al beneficiului obtinut prin incalcarea legislatiei cu privire concurentei. integral sau partial. (5) Amenzile conducatorilor percep la buget. cazul publice in si actiune si conducatorii lor de lor. (3) Decizia (dispozitia) luni de Agentiei poate fi atacata in decursul a nu la data emiterii. care judecatoreasca pentru perceperea la buget a beneficiului ilicit. (6) In cazul in care conducatorii agentului economic sau factorii de decizie amenzii ai autoritatii administratiei publice se eschiveaza de la plata sau amenda este platita in proportii mai mici decit cele o in decizie (dispozitie). (3) In cazul incheierea intenteze rezilierea o neexecutarii deciziei (dispozitiei) privind rezilierea cu agentul economic. (4) In cazul la la protectia neexecutarii deciziei (dispozitiei) privind transferul Agentia intenteaza o Agentia le aplica actiune agentilor in instanta economici. Agentia are dreptul sa intenteze factorilor de decizie. de conducatorul lui. daca aceasta din urma nu hotaraste altfel.

cont de decontari. precum si pentru efectuarea controlului executarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. 5. Agentia se o autoritate permanenta in administratia publica si calauzeste de Constitutia Republicii Moldova. Articolul 29 Guvernul. Agentia colaboreaza cu alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale.DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII Articolul 28 Pina la aducerea in concordanta cu prezenta lege. Agentia este o organizatie nonguvernamentala. a si (denumita in continuare Agentie) este formata pentru promovarea politicii statului in concurentei. 30 iunie 2000. 1103-XIV. 6. a reprimarea autoritatilor asupra anticoncurenta agentilor Dumitru DIACOV publice. 4. retributie stabilesc de catre consiliul ei de administratie. Anexa REGULAMENTUL Agentiei Nationale pentru Protectia Concurentei I. Agentia Nationala domeniul activitatii administratiei protectiei pentru Protectia pentru Concurentei limitarea economici. Agentia este 3. Sarcinile principale ale Agentiei . prezenta lege. II. inclusiv valutar. de stampila cu stema de formele si sistemele de stat a se Republicii Moldova si denumire. 2. actele legislative si alte acte normative se aplica in masura in care nu contravin prezentei legi. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI Chisinau. Personalul Agentiei. va aduce actele sale normative in concordanta cu prezenta lege. Principii generale 1. Pentru a atinge obiectivele propuse. Nr. in termen de 2 luni: va prezenta propuneri privind aducerea legislatiei in vigoare in concordanta cu prezenta lege. de are statut de persoana juridica. de alte acte normative si de prezentul regulament. dispune de balanta.

Agentia. limitarea si reprimarea activitatii anticoncurenta. conform functii: a) elaboreaza si promoveaza asupra politica legislatiei statului cu de protectie la si dezvoltare a concurentei. k) emite pentru executorii dispozitii privind anularea sau modificarea actelor ilegale adoptate de . asupra cazurilor incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei.7. de limitare a activitatii monopoliste. respecta de administratiei limitele agentii publice si factorii de decizii dispozitii privind coordoneaza si controleaza executarea programelor si de demonopolizare a productiei si comertului si de dezvoltare legislatia cu privire la protectia concurentei. c) elaboreaza si prezinta propuneri si proiecte de acte normative de perfectionare mecanismului a ei legislatiei cu privire la protectia concurentei de aplicare. componenta contravin venitului lichidarea divizarea lor. i) emite. c) prevenirea. transferul la buget al prin incalcarea legislatiei cu privire la autoritatile administratiei publice concurentei. avize la proiectele de acte si a normative privire protectia sarcinilor asumate. in competentei. III. f) constata situatia dominanta pe piata. legislatiei obtinut executorii privind situatiei din ce incalcarii legislatiei cu privire la protectia concurentei si consecintelor lor cu privind restabilirea fortata sau separarea unor rezilierea sau privire la modificarea protectia subdiviziuni contractelor concurentei. h) exercita controlul autoritatile asupra modului in care agentii decizie economici. d) controlul de stat asupra respectarii legislatiei cu privire la protectia concurentei si la publicitate. b) contributia la formarea relatiilor de piata pe baza dezvoltarii concurentei si activitatii de intreprinzator. masurilor a concurentei. economici ei. g) exercita controlul asupra aplicarii legislatiei privind protectia concurentei. d) elaboreaza pentru autoritatile administratiei publice recomandari orientate spre dezvoltarea pietelor de marfuri si a concurentei. e) elaboreaza. j) emite pentru incetarea (sau) initiale. b) ofera explicatii concurentei. Principalele sarcini ale Agentiei sint: a) promovarea politicii statului in domeniul protectiei concurentei. indeplineste urmatoarele privind functionarea pietelor de marfuri si dezvoltarea concurentei. Functiile Agentiei 8. privind protectia incheierea de contracte cu alti agenti economici.

precum si factorilor de a dispozitiilor in sale si pentru alte autoritatile administratiei publice. Accesul la informatie 9. Acesta este organ colegial si se compune din 7 membri. n) emite decizii economici din pentru si amenzi conducatorilor acestora. o) intenteaza proces in cazul actiuni instanta cazurilor judecatoreasca. In cazul in care de legislatie. al crearii zonelor libere (zone ale antreprenoriatului liber). r) contribuie la schimbul de informatii cu alte state. contravin precum si rezilierea cu privire sau la cu modificarea protectia privire la la sau alte la contractelor concurentei. pot fi folosite numai in in exercitarii functiilor agentilor fizice. daunele cauzate astfel sint reparate in modul stabilit . Datele ce procesul constituie secret comercial. legislatiei competente l) prezinta autoritatilor introducerea modificarea anularea de sau anularea tarifelor facilitati vamale. asupra recomandari intreprinderi cu diferite forme juridice de organizare. economici. acordarea de fiscale. atragerii mixte. obtinute de Agentie sale.ele. necesare. 10. recomandari licentierii unor genuri de precum si cu privire la activitati. de credite preferentiale si competente recomandari tipuri de asistenta din partea statului. neexecutare feluri incalcare a legislatiei cu privire la protectia concurentei. V. IV. precum si cu exceptia incaperilor de dreptul de a lua act de locuit la ale liber in incaperile si pe teritoriul autoritatilor administratiei documentele persoanelor exercitiul functiunii si nu pot fi divulgate. Colaboratorii acces publice. de aplicare si participa incalcare examinarii legislatiei cu privire la protectia concurentei. inclusiv: director general si colaboratorul Agentiei divulga date ce constituie secret comercial. m) prezinta autoritatilor finantarea scopul al referitoare masurilor de extindere a productiei de marfuri deficitare in investitiilor straine. Administrarea Agentiei 11. Agentia este condusa de un consiliu administrativ. p) exercita control pe pietele de economici. incetarea ce incalcarilor. in exercitiul functiunii. Agentiei au dreptul. al constituirii cu privire la aplicarea de de intreprinderi agentilor decizie de la a lichidarii situatiei dominante pe piata a unor agenti economici. pentru actiuni anticoncurenta. ofera de stat preventiv si curent asupra situatiei de demonopolizarii privind productiei si agentilor de divizarea separarea marfuri.

incalcarea legislatiei concurentei. Directorul functie Comisiei juridice. la si ai privatizare a numiti in recomandarea Comisiei consiliului numiri si imunitati. pusa in aplicare conform unei hotariri definitive a instantei judecatoresti. d) imposibilitate sanatate. c) incetare a cetateniei Republicii Moldova. Deciziile majoritatii conform singur vot. sint facute preintimpinari si aplicate amenzi. b) expirare a termenului de aflare in functie. ale Agentiei. f) condamnare la privatiune de libertate. privire la protectia concurentei examinate. care sint semnate de directorul general sau imputerniciri. e) alegere in o alta functie. Ceilalti membri administrativ sint numiti in functie de catre directorul general pe baza de contract pe un termen de 5 ani. Fiecare membru al consiliului are dreptul experienta in domeniul economiei de cel putin 5 ani. in caz de: . 16. Membrii consiliului Republicii administrativ trebuie sa fie cetateni Moldova. sint obligate si agentilor autoritatile autoritatilor administratiei publice sa anuleze sau sa modifice actul normativ. sa aiba studii superioare economice sau juridice si general si adjunctii lui sint eliberati din functie membrilor lui si pot fi atacate in instanta judecatoreasca legislatiei. 12. Directorul a) demisie. sint impuse agentilor economici administratiei publice prescriptii de a intreprinde actiuni sau de a nu consiliului administrativ se adopta cu votul la un ai admite efectuarea lor. si cei doi adjuncti ai lui sint pe un termen de 5 industrie si ani. Prin prescriptii. Consiliul dispozitii de adjunctii lui. economici suspendate si ale sint anulate tranzactii si actiuni ale asociatiilor lor. se se incalcare se a pe la se retrag aproba administrativ emite decizii sub forma de hotariri. de catre pentru pentru general Parlament economie. asupra se prezinta cazurilor decizii de la si cerere. la propunerea Presedintelui Parlamentului. Prin hotariri. de indeplinire a obligatiilor din cauza de de catre Parlament. si cu se se se confirma legislatiei Registrul se creeaza si se lichideaza filiale si reprezentante elibereaza si se retrag autorizatii anuleaza emit documente. de stat al agentilor economici monopolisti care activeaza se cu intenteaza privire la actiuni protectia cu privire piata Republicii Moldova si se fac modificari in acest registru. efectueaza verificari si expertize.2 adjuncti ai acestuia. 13. sa fie actiuni. In baza de dispozitii. 14. si instructiuni. 15.

adopta decizii cu privire la amenzilor si la cuantumul lor. amenzi. g) semneaza hotariri. Directorul general: a) organizeaza administrativ. si avizeaza propunerile autoritatilor modificarea preturilor si tarifelor la conform legislatiei. aproba obligatiile functionale ale personalului Agentiei. f) in conformitate muncii. plingeri si propuneri. e) intreprinde. k) emite alte decizii in limitele competentei. b) intocmeste acte normative c) examineaza publice privind avize referitor la proiectele de acte legislative si la functionarea pietelor de marfuri de si alte la dezvoltarea concurentei. ordine. Membrii consiliului administrativ poarta raspundere personala pentru deciziile luate de consiliu si executarea functiilor ce le revin. concurentei. g) aproba Registrul h) intenteaza protectia de stat al agentilor economici monopolisti care la activeaza pe piata din Republica Moldova. j) emite decizii referitor la adresari. forma si sistemul de retribuire consiliul administrativ. e) emite ordine si dispozitii referitor la activitatea personalului cu structura. c) aproba regulamentele de ordine interioara ale Agentiei. i) formuleaza prescriptii. b) convoaca sedintele consiliului administrativ si le prezideaza. al adaosurilor si primelor. d) angajeaza personalul Agentiei.g) incalcare a legislatiei. si regulamente si alte acte prescriptii si aplicarea ale de normative. Consiliul administrativ: a) elaboreaza proiecte de acte legislative si de alte acte normative. masurile de stimulare si sanctionare. 18. actiuni privind incalcarea legislatiei cu privire si emite hotariri asupra lor. f) acorda autoritatilor administratiei publice recomandari orientate spre dezvoltarea pietelor de marfuri si a concurentei. 17. d) acorda consultatii. aprobate de cuantumul activitatea Agentiei si a consiliului ei salariului de baza. stabileste a Agentiei si controleaza executarea lor. decizii avize si aprobate de consiliul administrativ al Agentiei. concurentei. administratiei marfurile si serviciile socialmente importante. aproba concurentei obiectele aplicarea in limitele competentei. h) semneaza preintimpinari privind intentarea de Agentiei. masuri pentru protectia privind protectia controalelor si materialele intocmite pe marginea controalelor. actiuni .

d) incasarile pentru publicari. j) reprezinta din tara si interesele Agentiei in relatiile cu persoane juridice ce intra in strainatate. k) asigura pregatirea 19. 23. recompensa materiala intreprinderi si intreprinzatori. consiliilor organe de de directiilor. 21. orice de cenzori si ai altor remunerata. Anual. e) din alte surse prevazute de legislatie. pedagogice si de creatie. functiile vor fi exercitate de unul dintre adjuncti. raspundere personala pentru activitatea competenta Agentiei. in cazurile modificari in documentele de constituire. Membrii consiliului administrativ nu au dreptul: a) sa fie membri directori. b) taxele de examinare a cererilor. 15 salarii minime fuzionarea legislatia si cu privire alipirea agentilor economici. i) semneaza documente Agentiei si poarta economico-financiara. Directorul 20. despre activitatea Agentiei din anul precedent. Taxele de examinare a cererilor sint urmatoarele: 20 de salarii asociatiilor transnationale minime . 12 salarii minime . intreprinderilor cu . companiilor de holding. organizeaza prezinta anual Parlamentului dare de dotarea seama tehnico-materiala a Agentiei.pentru examinarea cererilor privind extinderea. sau cu administrare ale agentilor economici. VI. d) sa-si exercite imputernicirile in scop de publicitate.pentru examinarea cererilor privind procurarea .pentru examinarea cererilor privind crearea agentilor economici. Agentia formeaza bugetul sau pentru anul viitor din urmatoarele surse: a) finantarea respectiv. pentru de stat. incheie contracte in probleme si financiare. Bugetul Agentiei si anul financiar 22. prevazute operarea de de la protectia concurentei. ai consiliilor comisiilor alta administrative. c) o parte din amenzile aplicate. prevazuta de bugetul de stat pentru anul investitii straine considerabile. si ale dari de autoritatilor seama ale ei administratiei publice. b) sa practice c) sa primeasca activitate financiara exceptia de la activitatii stiintifice. corporatiilor si grupurilor financiar-industriale. pina la 15 noiembrie. lipsei temporare a directorului general.raspunsuri la cererile agentilor economici bancare. In cazul general reciclarea cadrelor.

administrativ asigura transparenta activitatii tuturor partilor interesate li se comunica din sale. pentru examinarea cererilor referitoare la fuzionarea si alipirea agentilor economici. Darea de publicata centrala. Darea de seama financiara este prezentata Parlamentului. Anual. pina financiara decontare cu seama de date despre toate incasarile efectuate pe contul sau si despre cheltuielile pe care le-a suportat de pe acest cont in anul trecut. Deciziile 28. incalcarea legislatiei in vigoare privind protectia concurentei. Agentia transfera amenda. Consiliul In acest scop.pachetului agentului procurarea actiunilor de control cu in al o actiunilor (cotelor situatie capitalul dominanta social) in pe capitalul piata si social) privind care economic (cotelor de catre agentul economic cu o situatie dominanta pe piata a agentului economic desfasoara activitate pe aceeasi piata de marfuri. in Agentiei care prezinta interes general sint publicate seama anuala Oficial privind activitatea Moldova Agentiei si in este presa in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Transparenta activitatii 26. VII. 25. Cuantumul pe contul sau 20 la suta din suma incasata ca la amenzii se stabileste conform Codului cu privire la 1 martie. timp ordinea de zi a sedintei consiliului administrativ. 24. 10 salarii minime 5 salarii minime .pentru examinarea cererilor privind extinderea. Monitorul al Republicii . 27. Agentia pregateste dare de contraventiile administrative.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful