Playlist Huwelijk

Groepen : Solisten : Instrumenten :
Binnenkomen : Intrede bruid : Kyrie & Gloria : Tussenzang(en) : Zegening van de ringen : Huwelijkskaars : Tekenen huwelijksregister : Voorbeden : Offerande : Sanctus : Onze Vader : Lam Gods / Vredeswens : Communie : Slotlied : Uittrede :

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful