P. 1
mineralogie petrografie

mineralogie petrografie

|Views: 98|Likes:
Published by Ion Bob

More info:

Published by: Ion Bob on Dec 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2013

pdf

text

original

MINERALOGIE/PETROGRAFIE

Pagina lăsată albă intenţionat .

criteriul genetic – skarnele se formează în timpul metasomatismului termic în aureolele de contact ale plutonilor magmatici. nu pot fi considerate skarne sensu-stricto. România este una dintre cele 20 de ţări ale lumii care adăposteşte skarne de temperatură ridicată. Norstedt and Sons.sau biminerale. zonare Date generale Termenul de “skarn” a fost introdus în literatura de specialitate de către A. conform definiţiei date de către V. Tot în concepţia sa. la Congresul Internaţional de Geologie din 1952. referindu-se la contactul dintre intruziunile magmatice şi sedimentele de natura carbonatică. Institutul Geologic al României. intruziune magmatică. Mulţi autori consideră că. în lucrarea sa “Geognostisk beskrifning ofver Persbergets Grufvefalt: Sveriges Geologiska Undersokning. De aici şi nomenclatura dată de el acestor roci: 111 GEO-ECO-MARINA 14/2008 – SUPLIMENT NR. formaţi într-un mediu carbonatic. ele constituind o temă foarte interesantă atât din punct de vedere ştiinţific cât şi economic. Skarnele.M. criteriul zonar – distribuţia spaţiala a mineralelor în zone mono. skarnoide. Goldschimdt (1911). skarnul de reactie – reprezintă un “ansamblu de minerale asemănătoare.SkARNELE dIN ROMâNIA Nicoleta aNiŢĂi. Din acest motiv. cu menţionarea importanţei lor economice. Deşi este un subiect ştiintific foarte intens dezbătut. pe lângă termenul primar de skarn. Hess (1919) a introdus. se mai pot întrebuinţa şi termeni de tipul: corneene calcice. spurritului sau gehlenitului. în care afirma:” …în strate de roci vulcanice sărace in feldspat potasic. Cunoaştere şi Mediu – Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice . metasomatism de contact. Tornebohm. criteriul mineralogic – skarnele sunt silicaţi de Ca – Mg – Fe – Mn – Al. în ideea de a lămuri definiţia dată de Korzhinky (1953) skarnelor:”roci silicatice formate din minerale de reacţie. cu limite precise şi. periskarne sau pseudoskarne. Datorită faptului că minerale asemănătoare au fost găsite atât în zona de contact cu corpurile carbonatice.E. Korzhinsky a considerat că rocile formate în conditii asemănatoare. Kiseleff nr.. dar care nu îndeplinesc aceste criterii. skarn. prin precizarea mineralizaţiilor caracteristice fiecăreia. în mod obligatoriu. 3. distribuite zonar. skarnele vor suscita întotdeauna atenţia geologilor şi. purtătoare de minerale rare de tipul tilleyitului. 1 Ştiinţele Pământului. Cuvinte cheie. şi pe acela de tactit. formate la contactul dintre un paleosom carbonatic şi un pluton magmatic. P. Sector 1. două tipuri petrogenetice. formate în condiţii de metamorfism regional”. definesc în fapt. sunt roci silicatice rezultate în urma proceselor metasomatice de contact.A. Stockholm”. s-a decis renunţarea la termenul de tactit şi adoptarea celui de skarn. 2.” Korzhinsky consideră că “mineralele de reacţie” sunt caracterizate atât de componenţi proveniţi de la paleosom cât şi din cei proveniţi în urma aportului metasomatic. 2. în funcţie de condiţiile geologice în care iau naştere: 1. îndeplinirea a 3 criterii de bază: 1. în special. apar roci închise la culoare care. adăpostesc minerale utile. skarn (sensu-stricto) – a fost definit drept “rocă silicatică formată în condiţii de temperatură ridicată la contactul dintre o intruziune magmatică şi o rocă gazdă”. a mineralogilor. în anul 1875. noţiunea de skran implică. pe lângă termenul de skarn. Lucrarea de faţă işi propune trecerea în revistă a principalelor ocurenţe de skarne de pe teritoriul României. Aceste roci sunt denumite skarne. dar şi adânc în masa rocii gazdă.1. Bucureşti Abstract. Şos. în aureola termică a acestuia. cristiNa GHiNeŢ Muzeul Naţional de Geologie. de către minerii din zona Persberg…” Skarnele.

Astfel. skarnele pot fi de mai multe tipuri: • asociate intruziunilor magmatice. talcul şi magnetitul. flogopitul. formarea skarnelor reprezintă o fază importantă în cadrul sistemelor magmatic şi hidrotermal. • localizate în jurul apofizelor subvulcanice şi formate prin metasomatism de infiltraţie. Acest tip de distribuţie dă naştere. chondrodit.Vlad. perioadă în care a înregistrat mai multe stadii petrogenetice. skarnitizarea subsecventă – când. fluorina şi mineralele argiloase. C. cloritul. cloritul. Skarnele magneziene prezintă următoarele secvenţe zonare: clinopiroxen+spinel/ forsterit +/. amfibolii. periskarnele – sunt ansamble minerale zonare formate pe rocile magmatice generatoare care trec la exterior în skarne. Din punct de vedere al localizării în cadrul structurilor geologice. criteriile lui Korzhinsky nu pot fi considerate drept regulă general valabilă. sau skarne alterate hidrotermal. pargasit etc. 112 ocurenţe De skarne Pe teritoriul româniei Pe teritoriul României skarnele sunt asociate cu granitoidele baikaliene precum şi cu roci magmatice de vârstă Alpină ( magmatite Kimmerice. situată între zona olivinică şi cea piroxenică/periclaz/marmură. Skarnele formate în stadiul magmatic sunt caracterizate de următorul model zonar: clinopiroxen fasait. în timp ce skarne clacice conţin grosularit şi vezuvianit. ilvait. • melanoskarne: / andradit/ ferosalit – hedenbergit/ wollastonit sau ilvait/ marmură. Aniţăi. Mineralele tardive sunt. de minerale precum tileyitul. epidotul. 1 Ştiinţele Pământului. laramice şi neogene. humit şi clinohumit. S. atunci când formarea skarnelor implică mai multe stadii separate prin discontinuităţi de natură tectonică. la aranjamente periplutonice atât ale zonelor de skarn cât şi ale mineralizaţiilor care le acompaniază. Munţii Poiana Ruscă şi Munţii Banatului (G. au o răspândire relativ limitată.Cioflica. sau poliascendentă. conform lui Korzhinky (1953). se formează pseudoskarne. amfibolii. mai devreme decât producerea procesului de skarnificare propriu-zis. putem considera că. calcitul. 3. skarnitizarea timpurie – cu formare de skarne microblastice similare corneenelor calcice. cu diopsid.. pseudoskarnele – sunt produse ale alteraţiei hidrotermale suprapuse pe skarne. forsterit şi spinel în roci gazdă de natură dolomitică. Băişoara). • localizate adânc în roca gazdă. Skarnele postmagmatice magneziene. flogopit. în roci gazdă de natură carbonatică. fiind generate prin metasomatism de difuzie şi metasomatism de infiltraţie (bimetasomatism. Sunt totuşi purtătoare. skarnitizarea propriu zisă – cu apariţia de skarne granoblastice. Minerale tardive sunt. formarea lor fiind datorată infiltraţiei. Drept urmare. existând situaţii clare când formarea skarnelor nu are legatură cu prezenţa unui corp carbonatic (ex. de obicei. Neogene). Ghineţ – Skarnele din România • corneene calcice – reprezintă ansamble minerale microgranoblastice rezultate la temperatură foarte ridicată. Ocna de Fier.N. spurritul şi melilitul. Banatitele au fost generate de procesele de subducţie alpină. Laramiene. 2. Skarnele postmagmatice calcice sunt cel mai des întâlnite pe teritoriul României în pirometasomatite baikaliene. skarnele rezultate fiind denumite şi skarne magmatice. lui Korzhinsky). în numeroase areale. dar care nu prezintă zonarea caracteristică acestora şi conţin multe minerale relicte. monticelit+spinel. 1974). în timp ce formarea skarnelor în metasomatismul postmagmatic este divizată în mai multe etape: 1. de obicei. condrodit. formate la contactul unui corp magmatic riolitic cu unul andezitic. turmalina. 1864). Skarnele magmatice raportate la evenimentele baikaliene şi laramice sunt foarte rare şi insignifiante din punct de vedere metalogenetic. serpentinele. clinohumit. andradit). tiPuri De skarne Skarnele care substituie roci dolomitice sunt denumite şi skarne magneziene. în mod obişnuit. de vârstă baikaliană sau laramică. skarnoidele – sunt roci similare în compoziţie cu skarnele. • • • Totuşi. Zonele din skarnele formate postmagmatic conţin la partea exterioară diopsid. conf. cunoscute şi sub denumirea de banatite (Bernard von Cotta. atunci când zonele se dezvoltă simultan. Cunoaştere şi Mediu – Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice . următoarele secvenţe zonare: • leucoskarne: /vezuvianit + grossular/ diopsid / wollastonit/ marmură. Cele mai importante dintre toate acestea sunt skarnele laramice dezvolvate pe un areal larg in Munţii Apuseni. GEO-ECO-MARINA 14/2008 – SUPLIMENT NR. prin înlocuirea paragenezelor metamorfice. iar skarnele care înlocuiesc calcare se mai numesc şi skarne calcice. respectiv piroxeni. Lac Dufolt. Natura zonalităţii poate fi monoascendentă. skarnitizarea debutează în timpul stadiului magmatic în condiţii specifice de T şi P. Skarnele calcice sunt tipic postmagmatice şi indică.spinel/calcifin/ periclaz/marmură. Calcifirele sunt constituite din spinel+forsterit+calcit şi apar atât în stadiul magmatic cât şi în cel postmagmatic ca zone periferale. la modul general. uneori pe distanţe apreciabile de la corpul intrus. kimmeriene. având caracteristicile unui arc magmatic granitoidic cu o evoluţie lentă la scara timpului geologic (Turonian-Eocen). Din punct de vedere metalogenetic sunt caracterizate de mineralizaţii de Cu+W (Baita Bihor) şi B (Baita Bihor. Canada – skarne cu hedenbergit. Aceste skarne s-au format în strânsă legătură cu formaţiunile magmatice de vârstă Cretacic superior – Eocen.

pipa. Mo. 1 Ştiinţele Pământului.N. calcice şi magneziene. în preajma apexurilor şi apofizelor plutonice. în timp ce skarnele postmagmatice pot fi asociate cu toate cele trei tipuri. Ghineţ – Skarnele din România Fig. skarne controlate de contactul de corpuri subvulcanice cu roci carbonatice. Sb. Spre deosebire de cele alpine skarnele baikaliene s-au format în condiţii abisale. benzi) şi pot fi întâlnite pe distanţe de peste 1 km de la zona de contact. care s-au format. 1973). de regulă. 113 GEO-ECO-MARINA 14/2008 – SUPLIMENT NR.granaţi-piroxeni-magnetit-calcopirită-pirită. Acest lucru explică şi prezenţa în cadrul ocurenţelor a mineralelor abisofobe de tipul melilitului. spuritului sau wollastonitului. Forma de zăcământ – corpuri neregulate. 1974) Skarnele de vârsta alpină s-au format. în condiţii de adâncime redusă. Bi. C. în general. de obicei. Masivul Vlădeasa la E. Mineralizaţii – Fe. forsterit-spinel-ludwigit. Skarnele asociate sistemelor rupturale îmbracă forme variate (filon. ilvait-pirotină-magnetit. Asociaţii mineralogice . Munţii Pădurea Craiului la N. Cd. 2. 1 Distribuţia skarnelor laramice pe teritoriul României (după Cioflica. Paleosomul – dolomite mezozoice.B. Banatitul – corpuri intruzive granodioritice. Vlad. ocurenţele De skarne Din munţii aPuseni Budureasa Tip petrogenetic . Corpurile de skarn asociate plutonilor au formă neregulată. Skarnele magmatice sunt. skarne controlate de sisteme rupturale variate care întretaie rocile intruse de plutoni. Au. W. Pb. acest lucru fiind caracteristic în special celor de vârsta laramică. Zn. 3. Aniţăi. skarne controlate de contactul plutonilor magmatici cu roci carbonatice.Skarne metasomatice de contact. Cunoaştere şi Mediu – Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice . asociate primului tip. galenă-sfalerit-calcopirită-pirotină. Localizare geografică – Munţii Bihor la S. fiind foarte extinse în poziţie verticală. bazinul Beiuş la V. Ag. în timp ce skarnele asociate corpurilor subvulcanice sunt lentiliforme. impregnaţii. (Schuster. Skarnele din Carpatii româneşti ocupă 3 poziţii structurale distincte: 1.

Cu. hematit. Banatitul – corpuri intruzive granitice.Skarne metasomatice de contact intretăiate de o serie de fracturi de origine tectonică. tremolit. tetraedrit. Localizare geografică – Munţii Poiana Ruscă. Mineralizaţii – Fe. Ag.Skarne metasomatice de contact întretăiate de o serie de fracturi de natură tectonică. goethit.Skarne metasomatice de contact. calcice şi magneziene. buzunare. Cu. limonit.Skarne metasomatice de contact. marcasită. Forma de zăcământ – corpuri neregulate./granaţi-piroxeni-magnetit-calcopirită-pirită/forsterit-spinel-ludwigit/ilvait-pirotină-magnetit/ galenă-sfalerit-calcopirită-pirotină.B. Cunoaştere şi Mediu – Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice . molibdenit. calcarele şi dolomitele Formaţiunii de Codru. Bi.N. lentile. Dealu Cornet Tip petrogenetic . Băiţa Bihorului Tip petrogenetic . vezuvianit. granaţi – wollastonit. Localizare geografică – Munţii Metaliferi. clorit. dolomite). Mineralizaţii – Cu. calcice. Zn. Măgureaua Vaţei Tip petrogenetic .granaţi-piroxeni. oxizi de Fe. spinel. Ag. cuarţ. Pb. Ghineţ – Skarnele din România Pietroasa Tip petrogenetic . gehlenit. galenă. B. wollastonit. Asociaţii mineralogice – pirită. Valea Seacă Tip petrogenetic .filoane. calcopirită. Masivul Vlădeasa la E. impregnaţii. Ni. sfalerit. Mineralizaţii – Fe. Paleosomul – calcare neo-jurasice în facies de Ştramberg. spurrit. rar filoane. hematit. magnetit. covelină. Paleosomul – formaţiunea de Biharia – proterozoic superior (şisturi.Fe. roci magmatice laramice. calcice si magneziene. Forma de zăcământ – corpuri neregulate. Bi. Asociaţii mineralogice – wollastonit. W. +/. Mineralizaţii . Cd. epidot. bornit. molibdenit. Localizare geografică – partea estică a Munţilor Gilău. grosular. clorit.calcopirită şi sfalerit. magnetit. sedimente detritice paleo-mezozoice. wolastonit.Skarne metasomatice de contact calcice . cuiburi. bazaltice. Zn. Forma de zăcământ – corpuri neregulate. impregnaţii. Localizare geografică – Munţii Bihor. boulangerit. mispichel. Paleosomul – calcare şi dolomite pre mezozoice. Ni.Skarne metasomatice de contact.szaibelyit. Asociatii mineralogice –ludwigit. Paleosomul – seria de Ghelar (Paleozoic). Ni. compacte. Banatitul – corpuri intruzive cuarţo – monzodioritice. Mo. calcopirită. calcice si magneziene.Au. spurrit.monzodioritice. Zn. bazinul Beiuş la V. Cd. C. Mn. 1 Ştiinţele Pământului. Forma de zăcământ – corpuri neregulate. magnetit. Localizare geografică – Munţii Bihor. calcice. Asociaţii mineralogice . wollastonit. pirită. Zn. marcasită. Paleosomul – calcare jurasice. Mn. Munţii Pădurea Craiului la N. Banatitul – corpuri intruzive granodioritice. minerale argiloase. Mineralizaţii– Pb. impregnaţii. Banatitul – plutonul granodioritic Tâncova – Nădrag. Mn. buzunare. Mineralizaţii – Fe. granaţi. As. diopsid. Forma de zăcământ – corpuri de substituţie.Au. diopsid. Localizare geografică – Munţii Metaliferi. Forma de zăcământ – corpuri neregulate. Mo.Skarne metasomatice de contact. Mineralizaţii . roci magmatice laramiene.Skarne metasomatice de contact. roci magmatice laramice. W. hematit. Forma de zăcământ – corpuri neregulate. Asociaţii mieneralogice – cuarţ. Sb. calcice si magneziene. Co. Forma de zăcământ . Masca Băişoara Tip petrogenetic . Asociaţii mineralogice .Skarne metasomatice de contact. Ni. Aniţăi. Banatitul – corpuri intruzive dacitice şi granodioritice. Cu. cubanit. Mn. galenă. Asociaţii mineralogice – wollastonit. Mineralizaţii– Fe+/-S. Co. Bi. Paleosomul – dolomite anisiene. Liţa Baişoara Tip petrogenetic . epidot. magnetit. wollastonit. grossular. Bi. carbonaţi. Cu. calcice şi magneziene. GEO-ECO-MARINA 14/2008 – SUPLIMENT NR. Cu. compacte. Paleosomul – formaţiuni sedimentare senoniene. Paleosomul – dolomite mezozoice. Mineralizaţii– Pb. +/. vezuvianit. Localizare geografică – Munţii Bihor. gehlenit. Mo. Asociaţii mineralogice .Fe. Brusturi-Luncşoara Tip petrogenetic . Sb. epidot. Ti. granaţi. pirotină. Forma de zăcământ – corpuri neregulate. lentile. vezuvianit. lamporfirice. azurit. calcare. pirotină. sfalerit. tilelyit. Pb+/-Ag. B. Paleosomul – dolomite mezozoice.Nădrag Tip petrogenetic .Co. Localizare geografică – Munţii Bihor la S. cuiburi. calcice. diopsid. malachit. epidot. Bi. tilleyit. 114 Banatitul – corpuri intruzive granodioritice. Banatitul – corpuri intruzive andezitice. calcare de Roşia. marcasită. Cd. Banatitul – corpuri intruzive cuarţo . andradit. Banatitul – corpuri intruzive granodioritice. Te. Localizare geografică – partea estică a Munţilor Gilău. vezuvianit. ocurenţele Din munţii Poiana ruscă Tâncova . calcit. Zn+/. andradit. ludwigit.

Zn. calcopirită. impregnaţii. pirită. Mineralizaţii – Cu. azurit. calcice si magneziene. hematite. Banatitul – plutonul granodioritic Ruşchiţa – Glimboca. Mineralizatii – Cu. warthait. Localizare geografică– Munţii Banat. Ag. clorit. grossular. magnetit. Asociaţii mineralogice – magnetit. magnetit. calcopirită. amfiboli.Pb. wolframit. pirotina. calcopirita. Asociaţii mineralogice – grossular. Mineralizaţii –Cu. calcice. sfalerit. baritină. clorit. 1 Ştiinţele Pământului. Cu. Forma de zăcământ – corpuri neregulate. depuneri pe fisuri. sfalerit. vezuvianit. Banatitul – corpuri granodioritice subvulcanice. stockuri.Cd. tetraedrit. bornit. Paleosom – formaţiuni sedimentare de vârstă Maastrichtian superior. vezuvianit. galenă. wollastonit. Sb. pirită. Pb. piroxeni. cupru nativ. ludwigit. actinot. impregnaţii. benzi. siderit. limonit. Banatitul – plutonul granodioritic Ruşchiţa – Glimboca.Co. tetraedrit. dolomit. Banatitul – plutonul granodioritic Bocşa. impregnaţii. andradit. piroxeni. antofilit-gedrit. Mineralizaţii . Sn. wollastonit. Paleosom – depozite sedimentare Senoniene. pirotină. pirotina. ilmenit. Mineralizaţii – Fe. malachit. Mn.Skarne metasomatice de contact. galena. hematit. magnetit. Ciclova – Oraviţa Tip petrogenetic . sfalerit. impregnaţii. impregnaţii. Ni. Banatitul –corpuri subvulcanice dioritice. pirită.Skarne metasomatice de contact. Asociatii mineralogice – diopsid. Mo. Cunoaştere şi Mediu – Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice . tremolit. molibdenit. Localizare geografică – Munţii Poiana Ruscă. Forma de zăcământ –corpuri neregulate. galenă. Asociaţii mineralogice – granaţi. clorit. Pb. In. tetraedrit. mispichel. calcopirita. clorit. Asociaţii mineralogice – epidot. pirita. Banatitul – corpuri granodioritice subvulcanice. Bi. magnetit. hematit. granati. Localizare geografică – Munţii Almăj. cuarţ.Zn. As. Moldova Nouă Tip petrogenetic . andradit. calcice şi magneziene.Pb. calcice. tremolit. Ag. impregnaţii. calcit. clorit. Forma de zăcământ – corp neregulat. Paleosom – roci carbonatice Jurasic-Neocomiene. Paleosom – cristalinul de Poiana Ruscă de vârstă Paleozoică. tetraedrit. sfalerit.Skarne metasomatice de contact. sfalerit.W. calcit. magnetit. calcopirită. scapolit. tremolit. calcopirită. ankerit. hematit. flogopit.Skarne metasomatice de contact. bornit. calcice. Asociaţii mineralogice – granaţi. As. Pb. Forma de zăcământ – corpuri neregulate. Paleosom – roci carbonatice Thitonic – Neocomiene. formaţiunea şisturilor verzi Ruşchiţa – Alun. bornit. cuarţ. magnetit. calcopirită. Zn.Skarne metasomatice de contact. Asociatii mineralogice – pirită. pirită. Asociaţii mineralogice – grossular. epidot. dolomit. impregnaţii. Mo. Paleosom – roci carbonatice jurasice. Mo. Banatitul – corpuri granodioritice subvulcanice. granaţi. Forma de zăcământ –corpuri neregulate. Localizare geografică – Munţii Banat. hematit. Localizare geografică – Munţii Poiana Ruscă. Aniţăi. Ag. Mineralizaţii de – Pb. adular. mispichel. tremolit.Skarne metasomatice de contact. Fe. cuarţ. Mineralizaţii – Cu+/-Fe. Ascuţita Tip petrogenetic . Dognecea Tip petrogenetic . calcice şi magneziene. Ruşchiţa Tip petrogenetic . seria de Ghelar – calcare cristaline. Localizare geografică – Munţii Poiana Ruscă. realgar. Au. antofilit.Cu. Bi. Şopot Tip petrogenetic . calcice. Zn. pirită. Bi. Sasca Montana Tip petrogenetic . Paleosom – roci carbonatice Thitonic – Neocomiene. siderit. As. sfalerit. epidot. Co. pirita. gips. cuiburi. Localizare geografica – Muntii Almaj. Varniţa Tip petrogenetic . Banatitul – plutonul granodioritic Ruşchiţa – Glimboca. Co. Sb. epidot.Skarne metasomatice de contact. Ga.Au. bismutina. hematit. Bi. GEO-ECO-MARINA 14/2008 – SUPLIMENT NR. Forma de zăcământ –cuiburi. Banatitul – plutonul granodioritic Bocşa. tremolit. diopsid. hematit. pirita. Cd. Zn. Ghineţ – Skarnele din România Asociaţii mineralogice – magnetit. tremolit.N. calcit. calcopirită. Mineralizaţii . Asociaţii mineralogice – calcopirită. cuiburi. Ni. paligorskit. Mineralizatii – Cu+/. cuarţ. Bi. calcice. Localizare geografică – Munţii Banat. carbonat. Paleosom – formaţiuni sedimentare de vârstă Maastrichtian superior.Skarne metasomatice de contact. Cd. Ag. Forma de zăcământ – corpuri neregulate.Cu. C. 115 ocurenţele Din munţii banatului Ocna de Fier Tip petrogenetic . calcice si magneziene.Cu. pirotină. andradit. calcit. Zn. Sb. Au. tetraedrit. tetraedrit. hematit. Forma de zăcământ – lentile şi corpuri tabulare. Localizare geografică – Munţii Locvei. dognaskait. W. Paleosom – roci carbonatice jurasice.. calcit. epidot.Skarne metasomatice de contact. actinot. galenă. bismutină. cuarţ. Au. Zn. galenă. epidot. Forma de zacamant –cuiburi. titanit. Ga. magnetit. Pb. Sb.

Geologia României. Aniţăi. Mineralogeneza skarnelor de la Sasca Montană. ş.t. v. 112. c. (1970). GoldScHMidt. 11.. Die kontakmetamorphose im Kristianiagebiet: Oslo Vidensk. Bucureşti zHariKov. (1965). v. Tehnica. Skr. Parang) D. Ed. Clarendon Press lazăr c. Theory of Metasomatic Zoning. udreScu conStanţa.82. Problems of ore deposition. Bucureşti einaudi M. uduBaşa. (1973). (1967). Edit. Ghineţ – Skarnele din România bibliografie Borcoş. SănduleScu. p.. Outline on the present state of skarn knowledge in Romania. Geol.Acad. Geol. 760-775.. 2nd edition. Skarns: Int. Ed. 116 GEO-ECO-MARINA 14/2008 – SUPLIMENT NR...73.H. Geol.. n.. d.. Inst. Ministry of Geology and Geophysics. Contribuţii la cunoasterea zăcământului polimetalic de la Baia de Arieş (Munţii Apuseni) Ser. Economic Geology. vaSiliu cecilia. Acad... D..111. III. Introduction. cioflica G. vlad ş. S. Map of the Mineral Resources..ed.. terminology. Bitoianu. Ed. Cunoaştere şi Mediu – Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice . (1973). Bucureşti. Inst. C. & Burt d. 330332. covali GaBriela.. classification and composition of skarn deposits. M. (1974). Rev.. Fourth IAGOD Symposium. 619-647. G.. năStaSeanu.M..S. 427-429 Petrulian.RSR. 12. (1977). 118. n.. 45-48 diMitreScu r. vlad.S. XL. Vol.M.S. Geophysique et Geographie. Tehnica. cioflica.(1970).83. no 1. (1911). pp.-Natur v. Zăcăminte de minerale utile. 483 p. Studii mineralogice si petrografice in zona de exoskarn de la Ocna de Fier (Banat). Varna.119 conStantineScu. M. 541-559. (1980)..N. K1.. I. 1 Ştiinţele Pământului. (1984). Bucureşti onceScu. 117. 77. Mat. (1966). Bucuresti KorzHinSKii. (1982). (1973) Faciesurile granitoidelor din plutonul tardeorogen de la Cărpiniş – Novaci (M.e.RSR G. Notă asupra mineralogiei seriei migmatice de Codru. Geol. Krautner. Revue Roumanie de Geologie. KiSSlinG al. Bucureşti. v.Acad..a. 72...114. LX. Laramian magnesian and calcic skarns from Romania and their genetic relations. H.G.90. 745-754. 245-247 Savu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->