Kaynak sağlamaya dair veriler...

REC Türkiye “Genç Çevreciler” Eğitim Semineri Ankara 20-25 Ağustos 2007

Burcu Yeşiladalı

848.000 sterlin (% 17) ► Hibe.099. mağaza satış.000 sterlin ► Üyelikler= 23.31 Mart 2005) Toplam gelir= 80.090.668.000 sterlin (% 26) ► Kaynak oluşturma faaliyetleri (posta siparişi.980.org. Kraliyet Kuşları Koruma Derneği) 2005 yılı rakamları (1 Nisan 2004.000 sterlin (% 7) Kaynak: www.847.rspb. ticari sponsorluk)= 13. lotarya.000 sterlin (% 16) Toplam gider= 73.000 sterlin (gelirlerin % 30’u) ► Miras/vasiyet= 21. bağış (kurumsal)= 12.000 sterlin ► Üyelik hizmetleri ve araştırma= 5.İngiltere’den bir örnek Royal Society for the Protection of Birds (RSPB.838. medya gelirleri.uk .

29 Kaynak: www.cafonline.Destek verme yüzdesi (GDP) ABD 1.22 Fransa 0.64 İrlanda 0.47 Hollanda 0.67 Britanya 0.73 Kanada 0.69 Güney Afrika 0.29 Türkiye 0.14 .45 Singapur 0.72 Avustralya 0.org Yeni Zelanda 0.23 Almanya 0.

7 .org ve www.5 11.3 6.5 5.ABD’den veriler Hükümet dışı örgütlerin 2005 yılı toplam geliri: 260 milyar Dolar Toplam gelirin destekçilere göre dağılımı: Destek (milyar Dolar) Yüzde (%) Bireyler Vakıflar Miras/vasiyet Kurumlar Kaynak: www.aafrc.org 199 30 14 17 76.afpnet.

3 8.7 5.8 8.2 3.afpnet.5 6.2 .ABD’den veriler Toplam gelir hangi alanlarda kullanıldı? Dini örgütler Eğitim kurumları Vakıflar Sağlık örgütleri İnsani hizmet örgütleri Kültür.4 2.org Yüzde (%) 35.8 14. sosyal işler kurumları Çevre ve hayvan koruma örgütleri Uluslararası ilişkiler kurumları Diğer Kaynak: www.aafrc. sanat.7 9.org ve www.

sanat % 8 yoksulluk/kalkınma.org .000 dolar arasında ► % 59’unun kaynak sağlama politikası var ► % 26’sı kaynak sağlayacağı STK’yı kendisi arıyor ► % 13’ü duyuru yapıyor ► İlgi alanlarına göre dağılım: % 24 çevre % 18 eğitim % 11 sağlık % 12 kültür.stgp. sağlık konusuyla ilgileniyor). eğitim. Kaynak: www.000-100.Türkiye’den veriler (39 kurum) ► Bağış miktarı 1. (Şirketler daha çok çevre.

org .stgp.Türkiye’den veriler (39 kurum) ► Kaynak sağlama kriterleri (önceliğe göre) Uygunluk Yetenek Profesyonellik Sürdürülebilirlik Projenin topluma katkısı STK’nın tanınırlığı STK’nın ünü/güvenilirliği Yenilik/yaratıcılık Kaynak: www.

Türkiye’den veriler (39 kurum) Kaynak sağlayan kuruluşlara göre STK’ların güçlü yönleri ► Halktan bilgi ve deneyim elde edebilme ► Esneklik ► Personelin ve gönüllülerin işlerine kendilerini adamış olması ► Güçlü bir ruh ► İyi niyet Kaynak: www.org .stgp.

elemanların işten ayrılma oranının yüksek olması. planlama.stgp. Kaynak: www. proje/bütçe idaresinde beceri sahibi olunmaması. projenin neden yapılması gerektiği konusunda inanılır gerekçe sunamamaları ► Kurumsallaşmışlıktan yoksunluk: STK’ların araştırma. teklif hazırlama.org . rapor ve bütçe hazırlama ve mali idarede etkili olmaması. lidere bağımlılık ► STK’ların vizyondan yoksun oluşu: kaynak sağlayan kuruluşlarla kazan/kazan sonuçlar elde edememeleri.Türkiye’den veriler (39 kurum) Kaynak sağlayan kuruluşlara göre STK’ların zayıf yönleri ► İnsan kaynağı kapasitesinin yetersizliği: profesyonellikten yoksunluk.

edu.tr yesiladali@yahoo.com .Teşekkürler ☺ Burcu Yeşiladalı burcuy@bilgi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful