Baumit - Fişe Tehnice

CUPRINS

Denumire produs Mortar termoizolant 50 Mortar de zidărie M50 Amorsă pentru tencuieli 4 mm Amorsă de contact pe betoane Egalizator absorbţie Tencuială termoizolantă Tencuială glet Tencuială glet uşoară Glet de var Tencuială MPI 25 Tencuială fină Tencuială de grund mecanizată Tencuială de grund Baumit Tencuială MPA 35 Masă de şpaclu pentru tencuieli Tencuială pentru soclu Tencuială MPA 35 L Amorsă pentru tencuială de reparaţii Tencuială poroasă pentru reparaţii Tencuială pentru reparaţii W Tencuială L pentru reparaţii Tencuială S pentru reparaţii Tencuială fină pentru reparaţii Tencuială decorativă Open/Open fină (granulaţie 1 mm) Var hidraulic TrassitPlus Amorsă antisulfat pentru izolare Amorsă pentru izolare Întăritor de tencuială Apă de sticlă Adeziv pentru şpaclu Adeziv pentru şpaclu cu aplicare mecanizată Mortar adeziv Plasă din fibră de sticlă Premium Plasă din fibră de sticlă ECO Polistiren expandat pentru faţade Plăci termoizolante de faţadă open reflect Tencuială superioară - Praf de piatră alb Tencuială Silicat Tencuială Granopor Tencuială Mozaic Tencuială Mozaic Fină/Efect Grund universal pentru umplere fisuri Tencuială Universala Fină (granulaţie1mm) Tencuială Universală de Umplere (granulaţie 0,5 mm) Vopsea Silicat Vopsea Granopor Vopsea Silicon Tencuială Silicon Tencuială ArtLine Vopsea ArtLine Tencuială Nanopor / Tencuială fină Nanopor Şapă C20 Baumit Hobby Beton Adeziv în dispersie Şapă autonivelantă Mortar pentru pavaje Vopsea lavabilă pentru interior - Standard Vopsea superlavabilă pentru interior - Extra Tencuială fină de exterior Mortar adeziv pentru zidărie din BCA Tencuială Universală MVR Uni Grund Universal Grund pentru vopsea de interior Vopsea lavabilă pentru interior Eco Şapă C16

Baumit ThermoMörtel 50 Baumit MauerMörtel 50 Baumit VorSpritzer 4mm Baumit BetonKontakt Baumit SaugAusgleich Baumit ThermoPutz Baumit GlättPutz Baumit GlättPutz L Baumit KlimaGlätte Baumit MPI 25 Baumit FeinPutz Baumit GrobPutz Maschinell Baumit GrobPutz Baumit MPA 35 Baumit Putzspachtel Baumit Sockel Putz Baumit MPA 35 L Baumit Sanova Vorspritzer Baumit Sanova PufferPutz Baumit SanovaPutz W Baumit SanovaPutz L Baumit SanovaPutz S Baumit Sanova FeinPutz Baumit Open StrukturPutz/Struktur Putz Fein Baumit Trassit Plus Baumit AntisulfatSchlämme Baumit DichtungsSchlämme Baumit PutzFestiger Baumit WasserGlas Baumit Klebespachtel Baumit Klebespachtel Spritzbar Baumit HaftMörtel Baumit TextilglasGitter Baumit TextilglasGitter DUO Baumit SpezialFassadenplatten Baumit openTherm reflect Baumit EdelPutz Natur weiss 2mm Baumit SilikatPutz Baumit GranoporPutz Baumit MosaikPutz Baumit MosaikPutz Fein/Effect Baumit UniversalGrund Rissfüllend Baumit UniversalPutz Fein-1mm Baumit Universal FullPutz Fein-0,5mm Baumit SilikatFarbe Baumit GranoporFarbe Baumit SilikonFarbe Baumit SilikonPutz Baumit ArtlinePutz Baumit ArtlineFarbe Baumit NanoporPutz/NanoporPutz Fein Baumit Estrich Baumit Hobby Beton Baumit DispersionsKleber Baumit Nivellierspachtel Baumit SteinMörtel Baumit InnendispersionsFarbe-Standard Baumit InnendispersionsFarbe- Extra Baumit FeinPutz Aussen Baumit Porenbeton Kleber Baumit MVR Uni Baumit UniversalGrund Grundierung für InnendispersionFarbe Baumit InnendispersionFarbe-Eco Baumit Sapa C16

Nr. fişă 1111 1115 1211 1212 1213 1311 1322 1322-1 1332 1333 1334 1340 1341 1343 1345 1348 1351 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1421 1422 1429 1435 1511 1512 1513 1513-1 1514 1542 1610 1615 1617 1618 1619 1623 1626 1626-1 1631 1632 1635 1637 1650 1651 1660 1711 1714 1716 1725 1740 1801 1802 1803 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CUPRINS
Baumit - Fişe Tehnice

Denumire produs Tencuială decorativă pentru interior Adeziv pentru plăci termoizolante DuoContact Tencuială DuoTop Mortar de zidărie M30 Tencuială monostrat Tras-Var Mortar pentru zidărie aparentă Adeziv SupraKleber Mortar drenant pentru pavaje Adeziv pentru piatră Adeziv pentru polistiren, WDVS Mortar de zidărie M 100 Glet de ipsos Fino G Glet de ipsos Fino Bello Mortar pentru rostuit pavaje Nisip pentru rostuit Baumit Artline Lasur Baumit Artline Finish Baumit Artline Glitter Baumit Artline Metalic Tencuială Hobby Var stins pentru reparaţii 1, 3, 6 Produs de curăţat faţade Adeziv bituminos 2K Impregnant pentru piatră Tencuială de ipsos Ratio M Baumit AltstadtPutz Masă de şpaclu pentru renovări Grund Barieră Grund de Impregnare Decapant Termoliant Rapid Şapă cu întărire rapidă E 300 Vopsea Nanopor Masă de şpaclu pentru termoizolaţii Adeziv Baumacol Basic Adeziv Baumacol Pro Adeziv Baumacol Flex Uni Adeziv Baumacol FlexTop Mortar de nivelare Baumacol Planea Hidroizolaţie Baumacol Proof Hidroizolaţie Baumacol Protect Baumit Supergrund Baumit Grund Şapă autonivelantă Nivello 10 Şapă autonivelantă Nivello 30 Chit Siliconic Baumacol Chit de rosturi Baumacol Şapă fluidă Vopsea pentru interior Klima Adeziv pentru şpaclu Open W Mortar pentru pavaje Plus Beton uscat Emulsie de Impregnare Soluţie antimucegai Vopsea de var Antisulfat Tencuială fină de var Grund Open Plasă din fibră de sticla Open Polistiren pentru termoizolaţie DuoTherm Şapă autonivelantă Aditiv pentru iarnă

Baumit DekorPutz Innen Baumit DuoContact Baumit DuoTop Baumit MauerMörtel 30 Baumit SanovaEinlagen Trassputz Baumit KlinkerMörtel Baumit SupraKleber Baumit PflasterDrain Mörtel Baumit SteinKleber Baumit WDVS Kleber Baumit MauerMörtel 100 Baumit Fino G Baumit Fino Bello Baumit Pflaster FugenMörtel Baumit NaturFuge GK 1/GK 4 Baumit Artline Lasur Baumit Artline Finish Baumit Artline Glitter Baumit Artline Metalic Baumit HobbyPutz Baumit SanovaSumpfkalk Baumit Fassadenreiniger BitumenKleber 2 K Baumit SteinImprägnierung Baumit Ratio M Baumit AltstadtPutz Baumit renovierSpachtel W Baumit SperrGrund Baumit TiefenGrund Baumit AbbeizMittel Baumit ThermoBinder Rapid Baumit SpeedEstrich E300 Baumit NanoporFarbe Baumit Procontact Baumacol Basic Baumacol Pro Baumacol Flex Uni Baumacol FlexTop Baumacol Planea Baumacol Proof Baumacol Protect Baumit Supergrund Baumit Grund Baumit NIvello 10 Baumit Nivello 30 Baumit Silikon Baumacol Fuge Baumit Alpha 2000 Baumit Klimafarbe Baumit open KlebeSpachtel W Baumit SteinMörtel plus Baumit TrockenBeton 20 Baumit Imprägnierung Baumit SanierLösung Baumit SumpfkalkFarbe Baumit Antisulfat Baumit Sumpfkalk FeinPutz Baumit Open Grundierung Baumit Open textilglassGitter Baumit DuoTherm Baumit Nivello Quattro Baumit Speed Top

Nr. fişă 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2032 2033 2034 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2045 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074

Fişa tehnică

Mortar termoizolant 50
Baumit ThermoMörtel 50

1111

Produs Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice

Mortar uscat, cu efect puternic termoizolant. Liant hidraulic, perlite, adaosuri. Mortar de zidărie cu efect cu efect puternic izolant, clasă M5 (conform EN 998 - 2) Pentru toate felurile de cărămidă şi pietre de zidărie, în special pt. cele termoizolante. Clasificare: Granulaţie max.: Rezistenţă la compresiune (28 zile): Conductivitate termică (λ): Necesarul de material: Densitate: Necesar de apă: M5 - L conform EN 998 - 2 2 mm 2 > 5,0 N/mm 0,19 W/mK 1 sac pt. cca. 40 l mortar umed 1 tonă pt. cca. 2000 l mortar umed 3 650 kg/m cca. 19 l/sac 50 l

Livrare Depozitare Calitate asigurata Categoria conform normelor chimice

sac de 40 l, vrac la siloz Max. 6 luni la loc uscat, pe paleţi de lemn. Verificari permanente în laboratoarele din Austria si în institutele autorizate din celelalte tari partenere, conform EN 998 - 2. Norme R R 36 R 38 R 43 S 2: S 24 : S 25: S 26: S 28: S 37: Irită ochii Irită pielea Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul În cazul contactului cu pielea, a se spăla imediat A se purta mănuşi de protecţie

Norme S

Prelucrare

1. Amestecare: Se poate prepara cu betoniera sau malaxare cu amestecare continuă. În primul caz se va turna în betoniera mai întâi apa si apoi mortarul uscat (timp de amestecare 3 - 5 minute). A se turna întotdeauna tot continutul sacului de mortar. În al doilea caz apa va curge automat prin intermediul unei instalatii de dozare. Acest mortar se poate amesteca cu betoniera sau cu malaxorul cu functionare continua. 2. Indicaţii: Temperatura aerului si a caramizilor sau pietrelor de zidarie nu trebuie sa scada sub +5°C în timpul prelucrarii si întaririi mortarului. Se va folosi numai apa curata (menajera). A nu se amesteca si alte produse (aditivi antiîngheţ, etc.). Prepararea mortarului se va face în functie de vreme în interval de 1 - 2 ore. Pentru utilizarea silozului sunt necesare pe şantier: - curent - 380 V, 25 A - apă - min 3 bar, racord 3-4 - acces - pentru camioane grele - amplasare siloz - suprafaţă portantă de minim 3 x 3 m

Ediţia 07/2009

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

Fişa tehnică

Mortar de zidărie 50
Baumit MauerMörtel 50

1115

Produs Compoziţie Proprietăţi Utilizare

Mortar uscat, predozat. Var, ciment, nisip, adaosuri. Mortar de zidărie clasa M5 (conform EN 998-2). Pentru toate tipurile uzuale de zidarii; pentru zidarii portante, de umplutura sau pereti despartitori. Clasificare: Granulaţie maximă: Rezistenţa la compresiune (28 zile): Conductivitate termică (λ): Densitate: Necesar de apă: Consum material: M5-G conform EN 998-2 4 mm >5N/mm2 ca 0,8W/mK cca. 1850 kg/m3 cca. 5,5 l/sac funcţie de formatul blocurilor şi grosimea zidăriei 1 sac/24 l mortar proaspăt. 1 tonă pt ca. 600 l mortar umed

Date tehnice

Livrare Depozitare Calitate asigurata Categoria conform normelor chimice

Sac de 40 kg, vrac la siloz Max. 6 luni la loc uscat, pe paleţi de lemn. Verificări permanente în laboratoarele proprii şi institutele autorizate din ţară conform EN-998-2. Simbol: Xi - iritant Norme R: R36: Irită ochii R38: Irită pielea Norme S: S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor S22: A nu se inhala praful S26: În cazul contactului cu ochii se spală cu apă şi se consultă medicul S37: A se purta mănuşi de protecţie În funcţie de necesităţi, blocurile de zidărie se udă. Malaxare: Mortarul de zidarie Baumit se poate prepară cu betoniera sau malaxoare cu amestecare continua. La malaxarea cu betoniera, se adauga mai întâi apa de amestec, si apoi mortarul uscat (timp de amestecare 3-5 min.) Totdeauna se amesteca tot continutul sacului de mortar. Zidire: Realizarea zidariei se va face în conformitate cu normele tehnice în vigoare. Temperatura aerului si a caramizilor nu trebuie sa scada sub +5°C în timpul prelucrarii si întaririi mortarului. Se va folosi numai apa curata. A nu se amesteca cu alte produse (aditivi antiînghet, etc.). Mortarul proaspat se va utiliza în decurs de 1-2 ore, în functie de conditiile atmosferice. Pentru utilizarea silozului sunt necesare pe şantier: - curent - 380 V, 25 A - apă - min 3 bar, racord 3-4 zoll - acces - pentru camioane grele - amplasare siloz - suprafaţă portantă de minim 3 x 3 m

Pregătire suport Prelucrare

Indicaţii

Ediţia 07/2009

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

plăci (rosturi de rezemare şi de îmbinare) aplicate corect.4. . 6 luni la loc uscat.Fişa tehnică Amorsă pentru tencuieli Baumit VorSpritzer 4 mm 1211 Produs Compoziţie Utilizare Date tehnice Mortar uscat perdozat pentru prelucrare manuală şi mecanizată. Placi aglomerate de lemn. Rosturile peste 5 mm se umplu cu mortar . trebuie asigurate: aderenta buna a placilor pe întreaga suprafata a stratului de beton.3. Dacă această amorsă Baumit nu este aplicată conform recomandărilor de mai sus. caramizi fibrolemnoase. nisip de tencuieli.10 kg/m2(acoperire 100%) >15 N/mm 2 cca. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.: Rezistenţă la difuzia vaporilor de apă (µ): Necesarul de material: Rezistenţa la compresiune (28 zile): Necesar de apă: Densitate: Conductivitate termică (λ): sac de 40 kg Max. conform normelor în vigoare 2. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. 2. cu capacitate portanta. Verificare permanentă în laboratoarele Baumit România. fara praf.2. 22 cca.80W / mK Livrare Depozitare Calitate asigurata Categoria conform normelor chimice Norme R R 36 R 38 R 43 Irită ochii Irită pielea Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact Norme S S 2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor S 24 : A se evita contactul cu pielea S 25: A se evita contactul cu ochii S 26: În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul S 28: În cazul contactului cu pielea. 2. atunci până la aplicarea stratului de tencuială trebuie aşteptat minim 14 zile. suprafaţă uscată şi neprăfuită. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. 10 l/sac 3 1850 Kg /m ca. permeabil. respectarea normelor date de către fabricanţii de plăci. GP . Stratul suport: Suportul trebuie sa fie uscat. a se spăla imediat S 37: A se purta mănuşi de protecţie Prelucrare 1. îndepărtat laptele de ciment şi petele de ulei de decofrol şi rectificate defectele de turnare a betonului. Cărămizi şi blocheţi de beton: Suportul tencuielii trebuie să corespundă recomandărilor de mai sus.1. Ciment. Indicaţii cu privire la diferitele straturi suport (interior şi exterior): 2. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Aplicarea pe suporturi minerale ca strat de priză şi de uniformizare a absorbţiei. 0. neted.1 4 mm cca. adaosuri. 2. Clasificare: Granulaţie max. pe baza experienţei noastre. neînghetat. verbale şi scrise. suprafaţa se curăţă prin periere uscată de eflorescenţe sau mizerie. Conform normelor.CS IV conform EN 998 . profilele şi consolele de beton. BCA: Suprafeţele de BCA trebuie periate şi udate. Beton: Trebuie verificate în special rebordurile. pe paleţi de lemn.

La prelucrarea manuală cu malaxorul prin cădere liberă sau cel cu funcţionare continuă se va amesteca cu apa. La suprafaţa peretelui nu trebuie să se formeze un film de apă. acesta se va umezi bine. 5.5 kW) furtunul ei sa fie umplut cu pasta de var sau de ciment sau să se aplice varianta "utilizarea a 20 kg de MPA 35 sau MPI 25 (= 1/2 de sac)". pe baza experienţei noastre. A nu se amesteca cu alte produse. . Suprafetele proaspete de amorsa trebuie mentinute ude timp de 2 zile. 4. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Este important ca înaintea fiecarei folosiri a masinii (cu motor de min. Grosime minima 8 mm.Amorsă pentru tencuieli Baumit VorSpritzer 4 mm Pagina 2 Prelucrare 3. Aplicarea: Amorsa pentru tencuieli Baumit poate fi prelucrata cu masinile uzuale de tencuit. Înaintea aplicării amorsei pentru tencuiala Baumit pe suport puternic absorbant. Timp de uscare minim: La plăcile aglomerate din lemn: La tencuieli din ipsos: Şpriţ armat*: 3 zile 14 zile 21 zile 21 zile** *) Plasa de sârma zincata 20x20 mm pâna la 25x25 mm si Φ 1mm la mijlocul grosimii stratului. Indicaţii: Temperatura aerului si a stratului suport trebuie sa depaseasca +5°C în timpul procesului aplicarii si uscarii. iar apoi se va aplica pe perete cu mistria. aplicat în doua etape Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.ciment Baumit Speed Fill La aceste suprafeţe şi la îmbinarea diferitelor materiale de construcţii se vor aplica armături pentru tencuială. verbale şi scrise. Golurile. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. a se respecta indicaţiile fabricanţilor de materiale de construcţii. După fiecare spălare intermediară la reluarea lucrului se va relua operaţiunea de umplere cu pastă de var a furtunului. Pe stratul amorsă Baumit se pot aplica toate tipurile de tencuieli minerale. rosturile între cărămizi şi canalele pentru instalaţii se vor închide cu mortar de var .

Materialul întărit se va curăţa cu acetonă. Suport Suprafeţele trebuie să fie uscate. aerului şi a materialului. 31) şi anexa 2 a ordonanţeinr. închis. Se lasă la uscat minim 12 ore în funcţie de temperatura aerului şi a suportului (când materialul nu mai este lipicios). Baumit BetonKontakt este recomandat numai atunci când se tencuie cu produse pe bază de ipsos. nisip de cuarţ. pe baza experienţei noastre. Se poate aplica şi mecanizat. apă.baumit. . verbale şi scrise. Indicaţii şi generalităţi Măsuri suplimentare Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. nu se va aştepta până la uscarea şi întărirea materialului. La aplicare se vor respecta regulile şi normele în vigoare. cu trafaletul sau bidineaua. aditivi Aderenţă ridicată şi prelucrare uşoară Utilizare Amorsarea suporturilor netede de beton. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. la loc uscat şi ferit de îngheţ.5 kg/mp ca. 1 palet = 24 cutii = 480 kg Se poate păstra timp de 6 luni. ceramica. Consum pH Acoperire Culoare: ca. clincherul. şi se aplică nediluat pe suport. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Se vor proteja zonele adiacente suprafeţelor ce urmează a fi amorsate (în special sticla. Sculele şi echipamentele se vor curăţa temeinic cu apă după utilizare. Pe suprafeţele din beton cu umiditate vizibilă (ex. 6. ethylacetat (cu luarea măsurilor de protecţie). Baumit GlatPutz L). 40 m²/cutie roz Date tehnice Livrare Depozitare Asigurarea calităţii Categoria conform normelor chimice Prelucrare cutie de 20 kg. 0. neîngheţate. apă din condens) sau beton cu o umiditate mai mare de 4% din masă nu recomandăm începerea lucrărilor de tencuire.2006 sub www. Aplicare Produsul se amestecă în găleată.12. trebuie să fie peste 5 0C în timpul aplicării şi până la uscarea materialului. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Verificări permanente în laboratoarele din Austria. suporturile lăcuite). Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. curate şi fără urmă de decofrol 2. piatra naturală. Clasificare conform Ghem G se găseşte în în fişa tehnică de siguranţă (conform art. În caz contrar se vor spăla cu apă din abundenţă.Fişa tehnică Amorsă de contact pe betoane Baumit BetonKontakt 1212 Produs Compoziţie Proprietăţi Amorsa de aderenţă gata preparată pentru tencuieli de ipsos la aplicarea pe beton Lianţi organici.5 ca. Temperatura suportului. sau a celor minerale cu absorbţie redusă înainte de aplicarea tencuielilor de ipsos (Baumit GlattPutz. 1907/2006 a Parlamentului şi a şedinţei din 18.com sau puteţi solicita fişa tehnică de siguranţă la producător 1. suporturile metalice.

Umiditatea atmosferică ridicată poate prelungi timpul de uscare. Lucrabilitate bună. cât şi pe perioada de întărire va fi de minim +50C. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Se aplică în special pe blocuri ceramice sau zidării de BCA. Baumit SaugAusgleich este recomandat numai atunci când se tencuie cu produse pe bază de ipsos. Baumit GlättPutz L). fără praf. să nu fie hodrofob. uscat. Lianţi organici. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.Fişa tehnică Egalizator absorbţie Baumit SaugAusgleich 1213 Produs Compoziţie Proprietăţi Soluţie concentrată diluabilă cu apă pentru reducerea absorbţiei suportului. verbale şi scrise. să nu aibă urme de decofrol. A se păstra găleata bine închisă. Aplicare Indicaţii şi generalităţi Temperatura aerului. la turaţie redusă. 25 g concentrat/m2 1:2 până la 1:3 în funcţie de capacitatea de absorbţie a suportului 400 m2/ cutie (10 kg) Date tehnice Livrare Depozitare Asigurarea calităţii Categoria conform normelor chimice Suport Norme S: S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor Suportul trebuie să fie curat. neîngheţat. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. pe baza experienţei noastre. . Utilizare Egalizarea absorbţiei suporturilor cu caracter foarte absorbant înainte de aplicarea tencuielilor mecanizate pe bază de ipsos (Baumit GlättPutz. portant. Sculele şi echipamentele se vor curăţa temeinic cu apă după utilizare. Verificări permanente în laboratoarele din Austria. egalizează absorbţia. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Timp de uscare minim 12 ore (în funcţie de temperatura aerului şi a suportului). Se malaxează produsul înainte de aplicare. Tencuiala se aplică după uscarea completă a soluţiei de egalizare (atunci când la palpare suprafaţa nu mai este lipicioasă). adaosuri şi apă. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Produsul diluat se aplică cu trafaletul sau prin stropire. cca. materialului şi a suportului în timpul aplicării. Consum Diluare Randament Cutie de 10 kg Maxim 6 luni la loc răcoros şi ferit de îngheţ.

a se spăla imediat A se purta mănuşi de protecţie Norme S Prelucrare 1. 1 Pal. permeabil. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. cu adaosuri uşoare. . perlite. termoizolant. 6 luni la loc uscat. 17 l/sac 3-5 min Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice sac de 40 I.CS II conform EN 998 . cu capacitate portantă. Clasificare Granulaţie max. Norme R R 36 R 38 R 43 S 2: S 24 : S 25: S 26: S 28: S 37: Irită ochii Irită pielea Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul În cazul contactului cu pielea.1 2 mm 2 > 1.5 N/mm 0. regleaza umiditatea din camera si creste temperatura peretilor. Tencuire si izolare termica pe suporturi minerale pentru interior si exterior (nu se aplica pe socluri) sau ca suport pentru placaje ceramice.1. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.: Rezistenţă la compresiune (28 zile): Conductivitate termică (λ): Rezistenţă la difuzia vaporilor de apă (µ): Necesarul de material: Grosimea minimă pe strat: Grosime maximă pe strat: Densitate: Necesar de apă: Timp de malaxare: T2 . pe baza experienţei noastre. Stratul suport: Suportul trebuie să fie uscat.13 W/mK cca 8 1 sac/m2 la grosimea de strat de 40 mm interior: 20 mm exterior: 40 mm 30 mm 450 kg/ m3 cca. verbale şi scrise. adaosuri.6 m³ Max. fără praf. pentru prelucrare manuală. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. la interior şi exterior Liant hidraulic. neted. neîngheţat. Aplicare manuala usoara. pe paleţi de lemn Verificari permanente în laboratoarele din Austria si în institutele autorizate din celelalte tari partenere conform EN 998 . termoizolant. = 40 saci = 1.Fişa tehnică Tencuială termoizolantă Baumit ThermoPutz 1311 Produs Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice Mortar uscat. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.

folosind 15-19 l de apa. Baumit Speed Fix). aplicarea se poate face proaspăt în proaspăt. PutzEckleiste la interior şi DrahtEckwinkel la exterior. pe baza experienţei noastre. Pe toate suporturile minerale se aplică mai întâi amorsa Baumit Vorspritzer. Armarea suprafeţei nu anihilează complet riscul apariţiei fisurilor. Strat final pentru exterior (peste tencuiala termoizolantă): . Temperatura aerului şi a stratului suport trebuie să depăşească +5°C în timpul procesului aplicării şi uscării. Fixarea profilelor se va face cu adezivul Baumit Speed Fix.Tencuială termoizolantă Baumit ThermoPutz Pagina 2 Prelucrare 2. Suprafeţele proaspete de tencuială se vor menţine umede timp de 2 zile. Indicaţii: Nu se va utiliza la socluri. Pe suprafeţe limitate (zona de îmbinare a buiandrugilor. se vor închide cu material corespunzător (de exemplu.tencuiala superioară praf de piatră Baumit şi în funcţie de necesităţi Grund Universal Baumit Strat final peste tencuiala termoizolantă cu strat intermediar masă de şpaclu. tencuiala fină Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Se va folosi tot continutul sacului. Se va prelucra cu malaxorul prin cadere libera. Prelucrarea: Înainte de începerea lucrărilor de tencuire se vor fixa profilele de colţ. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. cu un timp de uscare de minim 3 zile. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. . Cu câteva ore înaintea tencuirii zidăria se va umezi corespunzător. în zone expuse intemperiilor si scurgerilor de apa si ca suport pentru placi ceramice. plăci aglomerate de lemn şi pe cărămizi fibrolemnoase se recomandă sistemele de tencuieli termoizolante. 3. Golurile. se va amesteca timp de 3-5 minute. 4. La contactul între materiale de naturi diferite sau plafoane se va face o tăietură cu mistria în adâncime până la suportul de tencuială (rostuirea suprafeţei). nu se va gletui sau drişcui ! Pentru o grosime de până la 3 cm se aplică un singur strat. verbale şi scrise. rosturile între cărămizi şi canalele pentru instalaţii se vor închide cu tencuială termoizolantă în faze de lucru diferite (a se respecta timpul de uscare). pentru grosimi mai mari se vor aplica mai multe straturi. Canalele de instalaţii. Se va aplica tencuiala termoizolantă cu mistria. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. tencuiala uşoară Baumit MPA 35L sau sistemele Baumit de termoizolaţie. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. plăci aglomerate de lemn şi pe cărămizi fibrolemnoase se recomandă amorsa Baumit armată (timp de uscare: 14 zile). 2. La folosirea aparatelor de încălzit se va face o aerisire transversală (carbonatare). 2. Pe celelalte suporturi minerale se va aplica un strat amorsă de ciment. Timp de uscare: 5 zile / 1 cm de tencuială.1. La celelalte suporturi minerale se va aplica simplu stratul amorsă Baumit (timp de uscare: 3 zile).2. Exterior: Pe plăci aglomerate din fibre de lemn şi rumeguş. rosturile din zidărie. Primul strat se va lăsa să se întărească bine. dar micşorează riscul apariţiei lor. a grinzilor şi a stâlpilor din beton cu zidăria) se recomandă aplicarea tencuielii termoizolante peste un strat armat de Baumit Vorspritzer ¹ (timp de uscare 7 zile) sau peste o masă de şpaclu Baumit PutzSpachtel armată cu plasă din fibră de sticlă Baumit Textilglas Gitter. apoi se va netezi cu dreptarul de lemn umezit. Indicaţii pentru straturile suport: Acestea sunt valabile pentru ziduri construite conform normelor si pentru rosturi închise corespunzator. Nu se va face încălzirea directă a tencuielii. golurile. Interior: Pe plăci aglomerate din fibre de lemn. Nu se vor amesteca şi alte produse.

Vopsea Nanopor Pe tencuieli termoizolante cu strat intermediar de Baumit HaftMörtel: .Tencuială termoizolantă Baumit ThermoPutz Pagina 3 Prelucrare Baumit pentru reparaţii: . Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. pe baza experienţei noastre. sudată în puncte.Tencuială Granopor . Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.Grund Universal .Tencuială Nanopor .Tencuială Artline . verbale şi scrise.vopsea Silicat Baumit . Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. cu mărimea ochiurilor de 20x20 mm până 25x25 mm si Ø 1 mm.grund Universal Baumit .Tencuială Silikat . ¹ Armare: Plasă de sârmă cositorită.Vopsea Granopor . .EdelPutz Strat final pentru interior (peste tencuiala termoizolantă) cu strat intermediar din tencuială fină Baumit: . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.Vopsea Silikat şi Grund Universal Baumit .Vopsea Silikon .Tencuială Silikon .vopsele lavabile pentru interior Baumit.

1907/2006 a Parlamentului şi a şedinţei din 18.1 Clasificare conform Ghem G se găseşte în în fişa tehnică de siguranţă (conform art.baumit. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. bai si încaperi cu funcţiune asemanatoare si nivel de umiditate mediu. 31) şi anexa 2 a ordonanţeinr. W2 şi W3. cu capacitate portantă conform normelor. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. neted. fără praf. Stratul suport Suportul trebuie să fie uscat. nisipuri fine. neîngheţat. 2. 2.60 W/mK 10 cca. 2. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.6 mm 2 > 2. verbale şi scrise.0 N/mm 0.0 N/mm 2 > 1. Blocuri pt.com sau puteţi solicita fişa tehnică de siguranţă la producător 1. inclusiv bucatarii.2.12. Grupa de solicitări W1.1 0. 12 ore). adaosuri Tencuială interioară cu suprafaţă gletuită Tencuiala pentru prelucrare cu masina de tencuit pentru interioare.1. perlite. pe paleţi de lemn înfoliaţi Verificari permanente în laboratoarele din Austria conform EN 13279 . var pentru construcţii. Caramida (cu goluri / format normal): Pentru suprafeţele puternic sau neuniform absorbante se va folosi Baumit Saugausgleich pentru uniformizare a absorbţiei în raport 1:3 cu apă (timp de uscare: min. permeabil. Pentru încălzire prin pereţi până la o temperatură de max. 1150 kg/m3 Date tehnice Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Prelucrare sac de 30 kg. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. 10 kg/m2la grosimea de strat de 10 mm perete: 10 mm plafon: 8 mm 25 mm cca. 400 C Clasificare: Granulaţie max.: Rezistenţă la compresiune (28 zile): Rezistenţă la întindere din încovoiere: Conductivitate termică (λ) Rezistenţă la difuzia vaporilor de apă (µ): Necesarul de material: Grosimea minimă pe strat: Grosime maximă pe strat: Densitate: B2/50/2 conform EN 13279 . zidărie pe bază de ciment cu adaos uşor sau greu şi cu termoizolaţie înglobată: nu este necesară prepararea suportului. 1 palet = 35 saci = 1050 kg vrac la siloz 6 luni la loc uscat. Indicaţii pentru straturile suport specifice: Acestea sunt valabile pentru ziduri construite conform normelor si cu rosturi închise corespunzator.Fişa tehnică Tencuială glet Baumit GlättPutz 1322 Produs Compoziţie Proprietăţi Utilizare Mortar uscat pentru prelucrarea mecanizată a suprafeţelor interioare Ipsos.2006 sub www. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. . pe baza experienţei noastre.

Suprafeţele pe care se vor aplica plăci ceramice nu se vor finisa sau netezi şi nici gletui.pe plafoane nu se va face armarea tencuielii.aplicarea (stropirea ) a 2/3 din grosimea tencuielii . Se va evita în această perioadă condensul sau aport de umiditate de la turnarea şapelor de exemplu. Armarea tencuielii aplicată cu maşina se va face astfel: . Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Indicaţii: Canalele electrice si cele pentru instalatii se vor închide înaintea tencuirii cu material pe bază de ipsos. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.aplicarea restului de tencuială conform grosimii dorite într-o singură fază de lucru se vor arma max. 24 ore). Perete: se recomandă armarea tencuielii (se aplică în doupă straturi “proaspăt în proaspăt”). max. Consum 0. 20 m2 .5 kg/mp. se stropeşte cu apă şi se drişcuie cu un burete până se formează o pastă la suprafaţă. . Armarea suprafeţei nu anihilează complet apariţia fisurilor. dar micşorează riscul apariţiei lor. iar dupa întarire uşoară se va prelucra cu spaclul de finisare (tăiere).3. verbale şi scrise. 4. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. 2. 2. Cărămizi fibrolemnoase.se aplică prin apăsare pe întreaga suprafaţă armatura pentru tencuială (cu 25 cm peste margini iar în zonele de întâlnire se vor suprapune min. În primele 14 zile este necesară o uscare continuă şi fără întreruperi a tencuielii pentru a împiedica formarea unei suprafeţe sticloase.6 Beton Amorsă de contact pe betoane Baumit BetonKontact (timp de uscare: min.5. 10-20 minute). Plăci aglomerate de lemn. care pot rugini vor fi protejate (substanta de protectie împotriva ruginii). . aplicat nediluat. La grosimi mai mari se lucrează în 2 straturi. în mai multe straturi şi plăci fonoizolante: Plafon: strat amorsă Baumit armat (timp de uscare: 21 zile) consum 20 kg / m2. După o uşoară întărire se trece la gletuirea suprafeţei cu fierul de glet. 25 mm / strat) dupa care se va netezi cu dreptarul (profil H). Partile metalice. aplicarea făcându-se în proaspăt (după cca.Tencuială glet Baumit GlättPutz Pagina 2 Prelucrare 2. pe baza experienţei noastre. 10 cm de armătură) . Indicaţii pentru straturile suport specifice: 2. pe bază de ciment. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Se va prelucra suportul. (min. dupa caz. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Aplicare: Înaintea tencuirii trebuie aplicate la toate colturile si muchiile profile de protectie care nu ruginesc. BCA: Egalizator de absorbţie Baumit 1:2 cu apă (timp de uscare: min. Nu se va face încălzirea directă a tencuielii. suprafeţele ce depăşesc această dimensiune se vor împărţi în porţiuni corespunzătoare pentru a se lucra întotdeauna în proaspăt. apoi tencuiala va fi stropita cu masina la grosimea necesara. 3. cu lianţi minerali. 2. 3 ore). La folosirea aparatelor de încălzit (mai ales cele cu gaz) se va face o aerisire corespunzătoare. cu sau fără termoizolaţie înglobată: nu este necesară pregătirea suportului.4. în cazul în care se doreşte numai pe suprafeţe reduse. 10 mm. Temperatura aerului şi a stratului suport trebuie să depăşească +5°C în timpul procesului aplicării şi uscării.

amplasare siloz .prentru camioane grele .Tencuială glet Baumit GlättPutz Pagina 3 Prelucrare Pentru aplicarea altor straturi.acces .curent . La utilizarea finisajelor silicatice se va face o probă înainte de aplicarea pe întreaga suprafaţă (se va pregăti suportul cu Grundul barieră/Baumit SperrGrund). pe baza experienţei noastre. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. *) Plasă de sârmă cositorită. verbale şi scrise.apă . 25 A . . tencuiala trebuie să fie complet uscată iar peste ea se va aplica grundul corespunzător. Nu este indicat ca suport pentru straturi (vopsele) de var. sudată în puncte.suprafaţă portantă de minim 3 x 3 m Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.minim 3 bar.380 V. cu mărimea ochiurilor de 20 x 20 mm până la 25 x 25 mm Pentru utilizarea silozului sunt necesare pe şantier: . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. racord 3 . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.4“ .

Este recomandata si pentru plafoane. în raport de 1:3. cărămizi goale pe bază de zgură şi ciment: Nu este necesară pregătirea suprafeţei. 12 ore 2. pe paleţi din lemn – 6 luni. pentru realizarea tencuielilor pe baza de ipsos intr-un singur strat. Granulaţie maximă: Rezistenţa la compresie (28 zile): Rezistenţa la tensiune din încovoiere (28 zile): Coeficient de conductivitate termică λ Rezistenţa la difuzia vaporilor de apă µ Densitate: Consumul de material: 0. Tencuială uşoară pe baza de ipsos. lipsita de praf. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. cu capacitate portanta si nu trebuie sa existe zone cu aderenta redusa. pentru aplicarea mecanizata.0 N/mm2 0. A nu se lasa la îndemâna copiilor în caz de stropire în ochi se indică clătirea cu multă apă curată şi. 2. permeabila. Compoziţie Utilizare Ipsos. Timp de uscare min. cu adaosuri.60 W/mK 10 850 kg/m3 aproximativ 8. cu aplicare la interiorul cladirilor. Stratul suport: Verificarea suprafetei suportului trebuie efectuata în conformitate cu normele în domeniu si cu recomandarile producatorului.2. 1. nisipuri fine. Verificari permanente în laboratoarele Baumit România şi în laboratoarele autorizate din ţară conform EN 13 279-1 Acest produs ataca ochii.Fişa tehnică Tencuială glet uşoară Baumit GlättPutz L 1322-1 Produs Mortar uscat pe bază de ipsos. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Pereţi şi plafoane din cărămizi şi cărămizi cu goluri Pentru suprafeţele cu absorbţie neuniformă se va folosi un produs de egalizare a absorbţiei (Baumit Saugausgleich). . Indicatii pentru starturile suport specifice: 2. verbale şi scrise. perlite şi alte adaosuri.6 mm > 2. cu adaos uşor sau greu. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Suprafata suportului trebuie sa fie uscata. la nevoie. 1 palet = 35 saci = 1050 kg La loc uscat. neteda. consult medical. În stare intarită produsul nu este dăunator. pe baza experienţei noastre.0 kg/m2 la o grosime a tencuielii de 10 mm perete – 10 mm plafon – 8 mm Date tehnice Grosimea minimă a tencuielii: Ambalaj: Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Prelucrare sac de 30 kg.5 N/mm2 > 1. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Cărămizi goale din beton.1. diluat cu apă. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. dezghetata.

La plafoanele de dimensiuni mari. pentru a se lucra întotdeauna proaspat. prin apasare. în momentul aplicarii tencuielii. Suprafetele mari trebuie împartite în mod corespunzator. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Aplicarea: Înaintea tencuirii trebuie aplicate la toate colturile si muchiile profile de protectie care nu ruginesc. pe întreaga suprafata. apoi tencuiala va fi stropita cu masina la grosimea necesara. prin aplicare de vopsea anticoroziva. Timp de asteptare min. Produsul nu este indicat ca suport pentru vopselele pe baza de var. dupa care se va netezi cu dreptarul (profil H). corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Pauza 21 de zile 2. Pauza de 21 de zile sau amorsa pentru tencuieli(BaumitVorspritzer). În cazul utilizarii sistemelor de încalzire.380 V. 25 A . trebuie protejate. iar suprafata suportului trebuie sa fie pregatita corespunzator. la o singura operatiune se pot tencui max.amplasare siloz .3. Se va uda suportul. este necesara degresarea prealabila a suprafetei. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.minim 3 bar. de ex.acces . Temperatura aerului si a suprafetei.Tencuială uşoară de ipsos Baumit GlättPutz L Prelucrare 2. tencuiala trebuie sa fie complet uscata. 4. Armarea tencuielii nu elimina posibilitatea aparitiei fisurilor.suprafaţă portantă de minim 3 x 3 m Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Plafon: amorsa (BaumitVorspritzer) armata**. se recomanda utilizarea tencuielilor cu aplicare în strat subtire. racord 3 .curent . iar dupa intarire se va prelucra cu spaclul de finisare. trebuie sa fie mai mare de +5°C. la îmbinari se suprapun cele doua parti cel putin 10 cm). Suprafetele pe care se aplica placi ceramice nu trebuie finisate sau slefuite. în special în cazul celor pe baza de gaz. . înainte de slefuire. pâna la suprafata de suport. verbale şi scrise. Elementele din metal predispuse la coroziune. în cazul utilizarii tencuielii pe baza de ipsos. Pentru utilizarea silozului sunt necesare pe şantier: .5 Beton: Amorsa de contact pe betoane (Baumit BetonKontakt). Armarea tencuielii se realizeaza în modul urmator: • se aplica 2/3 din întreaga grosime a tencuielii. se vor realiza câteva taieturi cu mistria în tencuiala. 3 ore. 2. Pe plafoanele din beton.prentru camioane grele . La plafoane nu este necesara armarea tencuielii. dupa caz. 24 ore. pe baza experienţei noastre. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Materiale lemnoase: Perete: Amorsa pentru tencuieli (BaumitVorspritzer) armata**. • se aplica plasa (25 cm. Contactul direct al tencuielii cu sursele de caldura este interzis. BCA: Produs de egalizare a absorbtiei suprafetei (Baumit SaugAusgleich) diluat cu apa în raport de 1:2. însa reduce riscul aparitiei acestora. • daca trebuie acoperite suprafete mari. asigurati o ventilatie corecta. Timp de asteptare min. Recomandari generale: Canalele de trecere ale cablurilor electrice si ale conductelor trebuie izolate înainte de aplicarea tencuielii.4. • se aplica restul de tencuiala. Pentru aplicarea unor noi straturi. pauza de 28 de zile si armarea tencuielii. dincolo de suprafata periculoasa. Cu toate acestea. îndepartând partile cu aderenta redusa si aplicând amorsa Baumit BetonKontakt 3.4“ .apă . 20 m2.

înfoliaţi. pentru interior.5 kg/m2. pentru prelucrare manuală şi mecanizată. 1 palet = 45 de saci = 1350 kg sac de 20 kg.1 mm Densitate cca. NU se udă suportul. . neted. 1 palet = 48 de saci = 960 kg 6 luni la loc uscat. Var hidratat. var/ciment. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. 1200 kg / m3 Necesar de apa cca.Fişa tehnică Glet de var Baumit KlimaGlätte 1332 Produs Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice Masă de şpaclu predozată pe bază de var. uşor de prelucrat. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. filer de calcar. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. la 2 .CS I conform EN 998 . verbale şi scrise. permeabil. ciment şi beton. 8 ore Grosimea de strat minima 1 mm Grosimea de strat maxima 3 mm Consum de material cca. Pentru obţinerea unor suprafeţe netede pe suport de tencuială de var. Nu se recomandă ca suport pentru lipirea placajelor ceramice. Simbol:Xi . rosturile închise. 0. 3. pe baza experienţei noastre. fără eforescenţe. ciment alb. fără praf. Suportul: Suportul trebuie să fie uscat.3 mm grosime de strat sac de 30 kg. Verificări permanente în laboratoarele proprii conform EN 998 . Suprafeţe reduse se pot arma cu plasă din fibră de sticlă.1.iritant Norme R R 41: Pericol la contactul cu ochii Norme S S 2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor S 22: Praful nu se inspiră S 24: A se evita contactul cu pielea S 25: A se evita contactul cu ochii S 26: În cazul contactului cu ochii se spală cu apă şi se consultă medicul S 37: A se purta mănuşi de protecţie Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Prelucrare 1. pe suport de lemn.1 Granulatie maxima 0. cu capacitate portantă. neîngheţat. Permeabilă la vapori. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.43 litri/kg material uscat Prelucrabilitate cca. bună absorbţie a vaporilor pentru reglarea umidităţii în cameră. Clasificare GP . la interior. aditivi.

Nu se gletuieşte prin stropire cu apă. gletul se lasă să reacţioneze 2-3 ore.12. pe baza experienţei noastre.6 litri pentru sacul de 20 de kg . GrobPutz. MPI 25.3 mm . Punere în operă Într-o găleată care conţine o cantitate de apă corespunzătoare cantităţii de glet. se lasă să se usuce (cca 2-3 ore. La utilizarea unor instalaţii pentru încălzire.Temperaturile scăzute şi umiditatea ridicată influenţează întărirea materialului. respectiv: . mai ales cu gaz trebuie efectuată o aerisire adecvată. Recomandare: Pentru obţinerea unui material şi mai cremos. după întărire (cca.) şi se întinde cu fierul de glet.8. Swing. GrobPutz Maschinell. Nu se gletuieşte prin stropire cu apă. Grosime 1. b) Aplicare mecanizată După prepararea corespunzătoare a gletului într-o găleată. Indicaţii: În timpul punerii în operă. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Beton: neplaneităţile şi golurile se închid cu Baumit Klebespachtel (timp de uscare minim 7 zile). MPA 35.9 litri pentru sacul de 30 kg Se presară sacul de glet şi se lasă 5 . Finisaj: Timpul de aşteptare (uscare / carbonatare) pentru aplicarea stratului de finisaj este de 7 zile. 5°C. a suportului şi a materialului trebuie să fie de min. MVR-Uni): După timpul corespunzător de uscare se aplică Gletul de perete. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.3 mm. Local gletul poate fi armat cu plasă din fibră de sticlă.Glet de var Baumit KlimaGlätte Pagina 2 2. verbale şi scrise. temperatura aerului. . în funcţie de temperatură şi de capacitatea de absorbţie a suportului) şi se aplică un nou strat de consistenţă mai fluidă. se amestecă înainte de punerea în operă (prelucrabilitate 8 ore).10 minute să reacţioneze după care se amestecă cu un malaxor până la obţinerea unei consistenţe cremoase. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. etc. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Aplicabil pe: Tencuieli de var şi var ciment (ThermoPutz. aceasta se aplică cu maşini de stropit (PFT Ritmo. a) Aplicare manuală: Gletul se nivelează cu fierul de glet. optim 2 . MPA 35L. 2 ore) se mai aplică un strat de glet de consistenţă mai fluidă în strat mai subţire.ca strat final de finisaj se poate folosi vopseaua KlimaFarbe sau vopsele lavabile de interior Baumit. 3.

. ciment.Fişa tehnică Tencuială MPI 25 Baumit MPI 25 1333 Produs Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice Mortar uscat predozat (var/ciment).: Rezistenţă la compresiune (28 zile): Conductivitate termică (λ): Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ): Densitate: Necesarul de apă: Grosimea de strat minimă: Necesarul de material: Grosimea de strat maximă: GP . Se poate folosi la sisteme de încălzire prin pereţi. pe baza experienţei noastre. pentru interioare.5 W/mK 15 3 1300 kg/ m cca. nisipuri de tencuială. Var pentru construcţii. pe paleţi de lemn Verificari permanente în laboratoarele Baumit România si în institutele autorizate din tara. pentru interioare. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Clasificare: Granulaţie max.6 mm > 2. Stratul suport: Suportul trebuie să fie uscat. verbale şi scrise. fără praf.1 0.5 N/mm2 0. neîngheţat. prelucrare manuală sau mecanizată. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. permeabil. bună absorbţie a vaporilor Tencuiala driscuita. 14 kg/m la grosimea de strat de 10 mm 25 mm/strat Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice sac de 40 kg sau vrac la siloz 6 luni la loc uscat.1 Norme R R 36 R 38 R 43 S 2: S 24 : S 25: S 26: S 28: S 37: Irită ochii Irită pielea Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul În cazul contactului cu pielea. neted. 9 l /sac perete lateral: 10 mm plafon: 8 mm 2 cca.CS II conform EN 998 . Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. adaosuri Permeabilă la vapori. prelucrata mecanizat. suprafaţă gata de a fi vopsită. a se spăla imediat A se purta mănuşi de protecţie Norme S Prelucrare 1. inclusiv încaperi umede. Conform EN 998 . cu capacitate portantă.

7 mm şi se drişcuie (suprafaţa se menţine umedă minim 2 zile) La grosimi de peste 30 mm nu se recomandă aplicarea mortarului MPI 25 datorită timpilor relativi mari de execuţie. În maşina de tencuit nu trebuie să se găsească resturi de mortar de ipsos. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.Tencuială MPI 25 Baumit MPI 25 Pagina 2 Prelucrare 2. armaturi pentru muchii. pe baza experienţei noastre. "proapăt în proaspăt". corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. 2. Plăci aglomerate din fibre de lemn şi plăci aglomerate din lemn în mai multe straturi şi plăci fonoizolante pe unul sau mai multe straturi: amorsa Baumit Vorspritzer armată* (timp de uscare: 21 zile. Aplicarea: Mortarul MPI 25 se poate prelucra si aplica cu masinile de tencuit obisnuite (PFTG5C. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Suprafaţă neabsorbantă . La folosirea aparatelor de încălzit (mai ales cele cu gaz) se va face o aerisire diagonală.4.se aplică Baumit Klebespachtel sau HaftMörtel cu fierul de glet cu dinţi (timp de uscare: 3 zile) Tencuiala se aplică în 2 straturi “proaspăt în proaspăt” sau cu timp de repaus de 24 de ore între straturi. 3. dar micşorează riscul apariţiei lor. m-tec). După minim 24 ore se aplică stratul 2 cu o grosime de 5 .1. 4. 2. Indicaţii pentru straturile suport specifice: Acestea sunt valabile pentru ziduri construite conform normelor si pentru rosturi închise corespunzator. În băi şi în încăperile unde se vor aplica placaje ceramice se vor folosi profile de pontaj care să asigure o planitate bună a suprafeţei. izolante şi neizolante termic: strat amorsă Baumit (timp de uscare: 14 zile). Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Suprafeţele tencuite proaspăt se vor menţine umede timp de 2 zile. cu aceeaşi consistenţă proaspăt în proaspăt. consum ca. Blocuri fibrolemnoase legate cu ciment. 2.strat amorsă Baumit Vorspritzer (timp de uscare: 3 zile). Canalele electrice şi cele pentru instalaţii se vor închide înaintea tencuirii cu mortar corespunzător cu var şi ciment (de exemplu. . Înaintea aplicării fiecărui strat se va menţine un timp de uscare de 10 zile pentru fiecare cm grosime de tencuială. Indicaţii: Temperatura aerului si a stratului suport trebuie sa depaseasca +5°C în timpul procesului aplicarii si uscarii. verbale şi scrise. Suprafeţele pe care se vor monta plăci ceramice nu se vor drişcui. 10 kg/m2). La grosimi până la 30 mm se recomandă următoarea procedură: . se nivelează cu dreptarul "H" şi după întărire se va finisa (drişcui) cu drişca de burete. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. sa va face o tăietură cu mistria în adâncime până la suportul de tencuială (rostuirea suprafeţei). La contactul dintre materiale de naturi diferite sau plafoane de suprafaţă mare.5. 2. care nu ruginesc. Cărămidă arsă (cu goluri/plină): Este recomandată prelucrarea în strat dublu.6. 2.3. Baumit Speed Fix).stratul 1 (până la max 25 mm) se asperizează orizontal cu o mătură de tencuieli. Nu se va face încălzirea directă a tencuielii. Blocuri de zidărie liate cu ciment cu agregat uşor sau greu şi/sau izolate termic: Nu este necesară prepararea suportului. consum 20kg). Mortarul se aplică cu maşina sub formă de "cârnăciori" în două etape. strat amorsă Baumit (timp de uscare: 3 zile. Beton: Suprafaţă absorbantă . BCA: Se va uda suprafaţa. Armarea suprafeţei nu anihilează complet apariţia fisurilor. 2. Înaintea tencuirii trebuie aplicate la toate colturile si canturile.2.

Silicon. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.drumul de acces .apă .380 volţi. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. . 25 Amperi. Klima Baumit. Pentru şantierele care utilizează silozuri. vopsea lavabilă de interior Standard. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. cu marimea ochiurilor de 20x20 mm până la 25x25 mm şi Ø 1mm. Posibilităţi de finisare: Pe suprafeţe nedrişcuite: Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Pe suprafeţe drişcuite: vopsea Silicat. verbale şi scrise.trebuie să poată permite accesul camioanelor grele şi să fie liber în mod constant . tencuială superioară praf de piatră Baumit.suprafaţă de amplasare a silozului . Nanopor. racord ¾ Zolli Indicaţiile privind dimensiunile şi greutatea silozului nostru ca şi vehiculele pe care se amplasează pot fi preluate din fişa tehnică a silozului 5. tras prin instalaţia electrică a şantierului . sudata în puncte. pe baza experienţei noastre.curent electric . Artline.Tencuială MPI 25 Baumit MPI 25 Pagina 3 Prelucrare placaje ceramice.cel puţin 3 x 3 m.minim 3 bari. *) Plasa de sârma cositorita. Eco sau Extra. sunt necesare următoarele racorduri: . Granopor. pe un teren capabil să preia greutatea acestuia .

După începerea întăririi se va drişcui (se poate utiliza o drişcă din polistiren sau burete).6 mm 0. neîngheţat. predozat pe bază de var. a se spăla imediat A se purta mănuşi de protecţie GP . Aplicare: Dupa felul si capacitatea de absorbtie a stratului suport si în functie de starea vremii suportul trebuie umezit. 6 kg/m2 la grosimea de strat de 4 mm 3 mm 6 mm Compoziţie Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Norme S Prelucrare 1. Se va amesteca întotdeauna integral conţinutul sacului. neted. 2. fără praf.1. pe baza experienţei noastre. Var pentru construcţii.Fişa tehnică Tencuială fină Baumit FeinPutz 1334 Produs Mortar uscat. Clasificare: Rezistenţă la compresiune (28 zile): Granulaţie max. 4-5 min. Nu se recomandă ca suport pentru lipirea placajelor ceramice. adaosuri Tencuială fină aplicată peste tencuieli brute minerale şi tencuieli termoizolante. pentru executarea manuală a tinciurilor la interior. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Stratul suport: Suportul trebuie să fie uscat. .6 N/mm2 0. Tencuiala fina Baumit se amesteca cca. cu difuzie ridicată la vapori. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. pe paleţi de lemn Verificari permanente în laboratoarele din Austria si în institutele autorizate din celelalte tari partenere conform EN 998 .: Conductivitate termică (l ): Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ): Densitate: Necesar de apă: Necesarul de material: Grosimea de strat minimă: maximă: sac de 40 kg 6 luni la loc uscat. 12 1300 kg / m3 cca. Norme R R 36 R 38 R 43 S 2: S 24 : S 25: S 26: S 28: S 37: Irită ochii Irită pielea Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul În cazul contactului cu pielea.1 > 0. cu capacitate portantă. nisipuri de tencuială. cu apa în malaxoare cu cadere Iibera si se poate aplica cu fierul de glet sau cu mistria. 11 l/sac cca.CS I conform EN 998 . Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.50 W/mK ca. verbale şi scrise. permeabil.

verbale şi scrise. Posibilităţi de finisare: . Indicaţii: Temperatura aerului si a stratului suport trebuie sa depaseasca +5°C în timpul procesului aplicarii si uscarii. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. A nu se amesteca cu alte produse. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Extra Baumit sau tapet.Eco. La folosirea aparatelor de încălzit mai ales cele cu gaz se va face o aerisire diagonală.vopsea lavabila de interior Standard. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Temperaturile scăzute şi umiditatea ridicată influenţează întărirea materialului. Nu se va face încălzirea directă a tencuielii. pe baza experienţei noastre. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. .Tencuială fină Baumit FeinPutz Pagina 2 Prelucrare 3. Nu este recomandata ca suport pentru montajul placajelor ceramice. Timp de uscare: 5 zile 4.

În timpul aplicarii prin stropire folositi ochelari de protectie. umplerea rosturilor. cu jet de apa.K 15 Ambalaj: 10 mm 8 mm 20 mm Cca 16 kg/m2/1 cm grosime 7–8 l apa /sac de 40 kg Livrare Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Prelucrare Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. nisipuri. vopsele şi resturi de substanţe pregatitoare.0 N/mm2 0. În caz de nevoie adresati-va medicului. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. uscat şi uniform permeabil. var. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ciment. pe paleţi de lemn. Suprafaţa nu trebuie sa fie impermeabila la apa. Trebuie sa fie suficient de dur. Evitati contactul cu pielea şi ochii.în exterior: Consum de material: Consum de apa: Ambalaj: saci de 40 kg Vrac: siloz Loc uscat. adaosuri Tencuială grosieră pentru prelucrare mecanizata în spatii interioare şi exterioare.5 l apa. 1 mm > 2.8 W/m.în interior Perete: Tavan: . cu aplicare mecanizată. depuneri de saruri.5 N/mm2 > 1. 2. Mărimea maxima a granulelor: Rezistenta la compresiune (28 de zile): Rezistenta la întindere din încovoiere Coeficient de transfer termic: Coeficient de rezistenţă la difuzia vaporilor de apa µ: Grosimea minima a tencuielii: . executata conform standardelor şi presupun. trebuie sa fie portant. Prim-ajutor: în cazul atingerii pielii îndepartati hainele murdare şi spălati pielea cu o cantitate mare de apa şi săpun. curatat de praf. pe baza experienţei noastre. . În stare întărita produsul nu este dăunator. controlul independent prin laboratoarele acreditate. 6 luni Control intern în laboratorul propriu autorizat. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Informatii despre suporturile specifice pentru produsul dat Indicatiile mentionate sunt valabile pentru zidaria. în primul rând. fara particule neaderente.Fişa tehnică Tencuială de grund mecanizata GrobPutz Maschinell 1340 Produs Compoziţie Utilizare Date tehnice Mortar uscat (ciment/var) predozat. Utilizaţi haine şi mănuşi de protecţie. Suport Suportul trebuie să corespunda normelor în vigoare. verbale şi scrise. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. spalati-i timp de 10 – 15 min. în cazul afectarii ochilor. În stare proaspăta reactioneaza alcalin. în cazul înghitirii accidentale clatiti gura şi consumaţi cca 0. Nu lasati la îndemâna copiilor. 1.

traseul electric si de instalatii. cu mortar mecanizat.Tencuială de grund mecanizata GrobPutz Maschinell Pagina 2 Prelucrare 3. însa zvântat. se vor executa tăieturi cu mistria în adâncime până la stratul suport. executând aplicarea celui de-al doilea strat pe suport proaspat. În functie de tipul suportului si de capacitatea de absorbtie. Pasul urmator este acoperirea zonei armarii cu restul de tencuiala in sistemul „proaspat in proaspat”. eventual cu materialul Baumit KantenFix. în special a încalzitoarelor pe gaz. respectiv Masa de Şpaclu pentru Tencuieli Baumit PutzSpachtel: • Vopsea Silicat Baumit • Vopsea Granopor Baumit • Vopsea Silicon Baumit Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Nu se adauga alte materiale. drişcuită. rosturile din zidarie si altele.). Dupa maturarea (întărirea) tencuielii rosturile se umplu cu un chit elastic. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. PFT G5c). În stratul de tencuiala nivelat se preseaza usor plasa pentru armare Baumit MaschinenputzArmierung. sa se fixeze toate profilele pentru tencuit (la colturi. Este interzisa încalzirea directa a tencuielii. 10 zile/1 cm grosime tencuiala. în cazul grosimilor mai mari sau a grosimilor variabile se recomanda aplicarea a doua straturi. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. . 4. respectiv Masa de Spaclu pentru Tencuieli Baumit PutzSpachtel : . În zona de îmbinare a doua materiale diferite (tipuri zidurie diferite) este necesara armarea tencuielii. Informatii si indicatii generale Temperatura aerului si suportului nu trebuie sa coboare sub + 50C în timpul prelucrarii si solidificarii. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. La prelucrarea materialului se recomanda protejarea fatadei în mod adecvat contra actiunii directe a razelor solare. însa pe suprafata lui nu trebuie sa se formeze o pelicula de apa. Înainte de aplicarea urmatoarelor straturi trebuie respectat un repaus tehnologic de min. Grosimea totala a tencuielii armate este de minim 15 mm. etc. 5. Suprafetele proaspat tencuite trebuiesc udate timp de 2 zile. pe baza experienţei noastre. în vederea usurarii lucrului. În cazul utilizarii dispozitivelor de încalzire. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. De asemenea se recomanda ca înainte de începerea lucrarilor de tencuire. La îmbinarea diferitelor materiale sau în cazul plafoanelor pe suprafeţe mari. a ploii si vântului. Armarea tencuielii se executa astfel: pe suport se aplica tencuiala cu grosimea de cca 2/3 din grosimea scontata si ulterior se niveleaza cu un dreptar. verbale şi scrise. este necesara asigurarea ventilatiei transversale suficiente a încaperii. Tencuiala de grund mecanizata se prelucreaza cu ajutorul unei masini de tencuit adecvate (ex. Finisarile finale ale suprafetelor Interior Pe stratul intermediar de Tencuiala Fina Baumit FeinPutz nedriscuita. Fatada Pe suprafata de Tencuiala grosiera mecanizata nedrişcuită: • Baumit Tencuiala Fina Pe stratul intermediar de Tencuială Fină de Exterior Baumit FeinPutz Aussen. la lambriurile din jurul deschiderilor. Dupa aplicarea cantitatii necesare de material tencuiala aplicata se niveleaza folosind un dreptar tip H.Vopsea de interior Baumit Extra. Pâna la grosimea tencuielii de 25 mm se lucreaza cu un singur strat. Elementele metalice trebuiesc protejate împotriva coroziunii. Aplicare Este necesar ca înainte de începerea lucrarilor de tencuit sa se astupe cu material adecvat de ex. cu câteva ore înainte de tencuire suportul trebuie bine umezit.

drişcuită: • Tencuială Silicat Baumit cu Grund Universal • Tencuiala Silicon Baumit cu Grund Universal • Tencuiala Granopor Baumit cu Grund Universal 6. pe baza experienţei noastre. Conditii pentru santier în cazul folosirii livrarii la siloz : Branşament electric: 400 V. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. cu acces permanent liber.Tencuială de grund mecanizata GrobPutz Maschinell Pagina 3 Prelucrare Pe Tencuiala de grund mecanizată. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Suprafaţa necesară pentru amplasarea silozului: min. 3 bar. 3 x 3 m pe suport portant. siguranţe 2 x 25 A Presiunea apei: min. verbale şi scrise. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. racord 3/4” Acces: calea de acces trebuie să fie corespunzătoare pentru camioane de mare tonaj.

1. fara praf. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. 6 l/sac cca. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. pe baza experienţei noastre. GP . Simbol: Norme Norme S: Xi . pentru aplicare manuală la interior şi exterior Var. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.Fişa tehnică Tencuială de grund Baumit Baumit GrobPutz 1341 Produs Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice Mortar uscat. . Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Tencuieli grosiere prelucrate rugos sau drişcuită (grund de tencuială) pentru interior şi exterior. Aplicarea unui sprit (Baumit Vorspritzer) este totdeauna necesara. neînghetata.80 W/mK cca. Mortar cu absorbţie de apă redusă şi bună difuzie la vapori. Clasificare Rezistenţa la compresiune (28 zile): Granulaţie maximă: Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ): Conductivitate termică (l ): Densitate: Necesar de apă: Consum material: Grosime minimă Grosime maximă sac de 40 kg 6 luni la loc uscat. ciment.CS II conform EN 998 . verbale şi scrise.1 >2. 15 0. nisip. adaosuri. 16 kg/m2la 10 mm grosime 20 mm 25 mm pe strat Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Verificări permanente în laboratorul Baumit România şi în institutele autorizate din tară conform EN 998 . pe paleţi de lemn. Suport: Zidaria trebuie sa fie uscata. fara saruri sau eflorescente. 1450 kg/m3 cca. blocurile fibrolemnoase legate cu ciment şi pe zidăriile cu grad ridicat de termoizolare recomandăm utilizarea tencuielilor uşoare (Baumit MPA 35L) Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.5N/mm2 4 mm ca. Golurile din zidarie si rosturile se vor umple.iritant R 36: irită ochii R 38: irită pielea S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor S22: A nu se inhala praful S26: În cazul contactului cu ochii se spală cu apă şi se consultă medicul S37: A se purta mănuşi de protecţie Prelucrare 1. Pe suporturi ca plăcile aglomerate din fibre de lemn.

Baumit Speed Fix). Amestecare Mortarul pentru tencuieli Baumit se poate prepara cu betoniera sau malaxoare cu amestecare continua. pe baza experienţei noastre. Praf de piatră şi Grund Universal Baumit. Klima) şi grund de interior Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. La folosirea aparatelor de încălzit (mai ales cele cu gaz) se va face o aerisire diagonală.Fixarea profilelor se va face cu Baumit Speed Fix (în nici un caz nu se va face cu ipsos). cu mistria si întindere cu dreptarul. În băi şi în încăperile unde se vor aplica placaje ceramice se vor folosi profile de pontaj care să asigure o planeitate bună a suprafeţei. 4. Posibilităţi de finisare la interior şi exterior Pe tencuiala nedriscuita. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. se umezeşte şi se aplică stratul următor. Standard. Nu se va face încălzirea directă a tencuielii. 3. Cu strat intermediar PutzSpachtel. Daca se usuca primul strat. . Înainte de aplicarea tencuielii. Indicaţii Temperatura aerului si a suportului nu trebuie sa scada sub +5°C în timpul prelucrarii si întaririi mortarului.Tencuială de grund Baumit Baumit GrobPutz Pagina 2 2. se va face o tăietură cu mistria în adâncime până la suportul de tencuială (rostuirea suprafeţei). ECO. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. se udă şpriţul de ciment. se raşchetează suprafaţa acestuia. Suprafetele tencuite vor fi tinute umede minim 2 zile. Sanova FeinPutz şi Tencuială Universală albă. Timpul de maturare înaintea aplicarii altor finisaje este minim 10 zile/cm grosime de tencuiala. La malaxarea cu betoniera. (doar trasa la dreptar) 4 mm grosime. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Tencuiala de grund nu este recomandată în zona de soclu şi în zonele expuse la apă prin stropire. se adauga întâi apa de amestec si apoi mortarul uscat (timp de amestecare 3-5 min.) Totdeauna se amestecă întreg conţinutul sacului de mortar. verbale şi scrise. Tencuială Silicat şi Grund Universal Baumit Vopsea Silicat şi Grund Universal Baumit Tencuială granopor şi Grund Universal Baumit Vopsea Granopor Tencuială Silicon şi Grund Universal Baumit Vopsea Silicon Tencuială Nanopor şi Grund Universal Baumit Posibilităţi de finisare la interior Tencuială GrobPutz cu strat intermediar Tencuială Fină: Vopsele de interior (Extra. Canalele electrice şi cele pentru instalaţii se vor închide dinaintea tencuirii cu mortar corespunzător (de exemplu. 5. în proaspat. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Suprafeţele pe care se vor monta plăci ceramice nu se vor drişcui. La grosimi ale tencuielii peste 25 mm se lucreaza în doua straturi. Aplicarea se realizeaza dupa tehnologia clasica. Aplicare Înaintea tencuirii trebuie aplicate la toate canturile şi colţurile profile pentru muchii care nu ruginesc. La contactul dintre materiale de naturi diferite sau plafoane de suprafaţă mare. Stâlpii de pontaj se realizează tot din GrobPutz sau cu ajutorul profilelor de ghidaj.

neînghetata. pe paleţi de lemn Verificări permanente în laboratoarele Baumit România şi în laboratoarele autorizate din ţară conform EN 998 . Stratul suport: Verificarea suprafetei suport va fi efectuata în principiu conform prevederilor ONORM B 3346. pentru interior şi exterior. GP .Fişa tehnică Tencuială MPA 35 Baumit MPA 35 1343 Produs Compoziţie Utilizare Date tehnice Mortar uscat (ciment/var). a se spăla imediat A se purta mănuşi de protecţie Norme S Prelucrare 1. prelucrare manuală sau mecanizată. lipsita de praf. nisipuri de tencuială.1 > 2. . 14 kg/m2 la grosimea de strat de 10 mm Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Norme R R 36 R 38 R 43 S 2: S 24 : S 25: S 26: S 28: S 37: Irită ochii Irită pielea Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul În cazul contactului cu pielea. verbale şi scrise. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.: Conductivitate termică (l ): Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ): Densitate: Necesar de apă: Grosimea de strat minimă: Necesarul de material: sac de 40 kg Vrac la siloz 6 luni la loc uscat. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. sa fie rezistenta si lipsita de portiuni neaderente. Suprafata suport trebuie sa fie uscata. pe baza experienţei noastre. Clasificare: Rezistenţă la compresiune (28 zile): Granulaţie max. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.50 W/mK 15 3 cca. sa nu fie hidrofoba. adaosuri Tencuială pentru prelucrare mecanizată. ciment.10 l/sac exterior: 20 mm cca.1. Var pentru construcţii. pentru exterioare.5 N/mm 2 1 mm 0. 1300 kg/m 9 . executată brut sau drişcuită.CS II conform EN 998 . sa nu prezinte eflorescente.

peste stratul de mortar MPA 35 nefinisat (rugos): . Înainte de tencuire. Indicaţii pentru straturile suport specifice: La exterior se va aplica întotdeauna un strat amorsa (Baumit Vorspritzer). 10 mm. În acest scop nu se va folosi ipsos ci adezivul special Baumit Speed Fix. acolo unde este cazul se va uda suportul. Aplicarea mortarului MPA 35 se va face cu masina de tencuit în fâsii orizontale. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. În băi şi în încăperile unde se vor aplica plăci ceramice se vor folosi profile de pontaj care să asigure o netezire buna a suprafetei. Suprafeţele proaspăt tencuite se vor menţine umede timp de 2 zile. se vor executa tăieturi cu mistria în adâncime până la stratul suport. Tencuială Silicon .Tencuială minerală Baumit . Suportul se uda bine înainte de tencuire. Armarea suprafeţei nu anihilează complet apariţia fisurilor. numai pe beton si BCA.peste stratul de MPA 35 cu strat intermediar de Tencuială fină pentru exterior Baumit sau Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. max. Suprafeţele tencuite proaspăt se vor menţine umede timp de 2 zile.Tencuială Granopor Baumit. Prelucrare: Înaintea tencuirii trebuie aplicate la toate colţurile şi canturile profile pentru muchii. dar micşorează riscul apariţiei lor. Se recomandă o tencuială uşoară sau unul din sistemele de izolare termică Baumit! 3. Aceste indicatii sunt valabile pentru zidarie executata conform normelor constructive si pentru rosturi închise corespunzător.Tencuială superioară Praf de piatră EdelPutz cu Grund Universal .peste stratul de MPA 35 drişcuit (peste care se aplică amorsa Baumit Universal Grund): . care nu ruginesc. Tencuială minerală Baumit Extra . Este important ca înaintea fiecarei folosiri a masinii (cu motor de min.1. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Plăci aglomerate din fibră de lemn. primul strat trebuie finisat rugos şi se udă înainte de aplicarea celui de-al doilea. se va face o nivelare cu dreptarul tip “H”. pe baza experienţei noastre. La îmbinarea diferitelor materiale sau în cazul plafoanelor pe suprafeţe mari. plăci aglomerate din lemn şi blocuri fibrolemnoase pe bază de ciment cu termoizolaţie integrată. 5 kW) furtunul ei sa fie umplut cu pasta de var sau de ciment. în proaspăt. Înaintea aplicării fiecărui strat de finisaj se va menţine un timp de uscare de 10 zile pentru fiecare cm grosime al tencuielii. 4. iar atunci când tencuiala a început să se întărească se va drişcui cu drişca de burete. se va aplica un strat amorsa armat sau o masă de şpaclu armată. La utilizarea colţarelor sau a armăturilor pentru muchii la faţade se vor aplica cele corespunzătoare (care nu ruginesc). 5. rosturile în pereti si orificiile se vor închide cu mortar de var-ciment (MPA 35). se va aplica tencuiala în grosimea necesară (min. în doua faze de lucru. se recomandă execuţia în 2 straturi.Tencuială Silicat Baumit. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. iar la interior. . Indicaţii: Canalele pentru instalatii. Suprafeţele pe care se vor monta plăci ceramice nu se vor drişcui.Tencuială MPA 35 Baumit MPA 35 Pagina 2 Prelucrare 2. se va netezi cu dreptarul si dupa întarire se va driscui corespunzator cu drisca de burete. Temperatura aerului şi a stratului suport trebuie să depăşească +5°C în timpul procesului aplicării şi uscării. 2. Dacă nu se lucrează în proaspăt. 25 mm). verbale şi scrise. Posibilităţi de finisare: Finisaje exterioare executate: . Pe aceste suprafete ca si la îmbinarea diferitelor zidarii mixte. Nu se va face încălzirea directă a tencuielii. La rosturi neînchise sau la tencuieli ce depăşesc grosimea de 25 mm.

peste stratul de MPA 35 cu strat intermediar de mortar adeziv (HalftMortel) Baumit armat cu plasă din fibră de sticlă Baumit: . Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.Vopsea Granopor Baumit .Tencuială MPA 35 Baumit MPA 35 Pagina 3 Prelucrare Masă de şpaclu pentru tencuieli (Baumit Putz Spachtel): .Vopsea Silicat Baumit cu Grund Universal Baumit . presiune minim 3 bar Indicaţiile privind dimensiunile şi greutatea silozului nostru ca şi vehiculele pe care se amplasează pot fi preluate din fişa tehnică a silozului Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.Tencuială superioară Praf de piatră Extra cu Grund Universal .racord ¾”. pe baza experienţei noastre. sunt necesare următoarele racorduri: .Tencuială Granopor cu Grund Universal .curent electric . .Tencuială Nanopor cu Grund Universal Pentru şantierele care utilizează silozuri. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. tras prin instalaţia electrică a şantierului .trebuie să poată permite accesul camioanelor grele şi să fie liber în mod constant . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.Tencuială Silicon cu Grund Universal .suprafaţă de aşezare a silozului .acces . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. verbale şi scrise. pe un teren capabil să suporte greutatea acestuia -apă .Vopsea Nanopor Baumit .380 volţi.Vopsea Klima Baumit (la interior) .Vopsea Silicon Baumit . 25 Amperi.cel puţin 3 x 3 m.Tencuială Silicat Baumit cu Grund Universal .

a se spăla imediat A se purta mănuşi de protecţie Norme S Prelucrare 1. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. nisip pentru tencuieli. pe suport de lemn. cu aplicare manuala sau mecanizata pentru interior şi exterior. 9 l/sac 3 mm 6 mm 4 kg/m2 la 3 mm grosime de strat Date tehnice Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Norme R R 36 R 38 R 43 S 2: S 24 : S 25: S 26: S 28: S 37: Irită ochii Irită pielea Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul În cazul contactului cu pielea. Tencuiala fina cu buna difuzie la vapori. verbale şi scrise. Suprafaţa suport: Verificarea suprafetei suport va fi efectuata în principiu conform prevederilor ONORM B 3346. va fi lasata cca 5 min. Clasificare: Rezistenţă la compresiune (28 zile): Granulaţie max.60 mm 0. lipsita de praf. usor de prelucrat. Control intern în laboratoarele Baumit Romania şi în laboratoarele din ţară conform EN 998 .1 2 > 2. Var pentru construcţii. GP . 2. absorbtie redusa de apa.5 N/mm 0. va fi amestecata cu un malaxor cu turatie redusa. 1500 kg/m cca.CS II conform 998 . neînghetata. timp de maturare dupa care va fi din nou amestecata. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. . sa fie rezistenta si lipsita de portiuni neaderente. care va dura cca 2 min. Amestecarea: Masa de spaclu pentru tencuieli va fi introdusa prin presarare în apa curata. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.: Conductivitate termică (l ): Rezistenţă la difuzia vaporilor de apă (µ): Densitate: Necesarul de apă: Grosimea de strat minimă maximă Necesarul de material: Sac de 40 kg Garantat 6 luni la loc uscat.50 W/mK 15 3 cca.1. sa nu prezinte eflorescente. Ca mortar de nivelare pe tencuieli var/ciment rugoase sau denivelate sau termoizolatoare înaintea aplicarii finisajului. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Suprafata suport trebuie sa fie uscata. adaosuri. pe baza experienţei noastre. Suprafete limitate pot fi armate cu plasa din fibra de sticla Baumit.Fişa tehnică Masă de şpaclu pentru tencuieli Baumit PutzSpachtel 1345 Produs Compoziţie Utilizare Mortar gata preparat cu adaosuri pentru aderenta. Este de asemenea admisa malaxarea fortata. sa nu fie hidrofoba. ciment.

neruginit.Vopsea Granopor Baumit . Se aplica cu fierul de glet. Suprafeţe limitate se pot arma cu plasă de fibră de sticlă. Suprafeţele proaspete se vor proteja de acţiunea directă a soarelui. MPA 35.Vopsea Artline Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. 4. masa de şpaclu va fi lăsată să se întărească şi să se usuce cel puţin 5 zile. 5. Înainte de aplicarea finisajului. temperatura aerului si a suprafetei suport trebuie sa fie de peste +5°C. Aplicare: Ca masa de spaclu (tinci) pe tencuieli de grund. MPA 35L.Tencuială Artline cu Grund Universal . GrobPutz sau ca masa de spaclu (tinci) pe tencuieli vechi pe baza de var cu ciment cu buna rezistenta.Masă de şpaclu pentru tencuieli Baumit PutzSpachtel Pagina 2 Prelucrare 3.Tencuială Silicon Baumit cu Grund Universal .Tencuială Nanopor cu Grund Universal . Se poate aplica cu maşina de tencuit. . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Nu vor fi adăugate alte produse. pe baza experienţei noastre. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.Vopsea Silicat Baumit cu Grund Universal . peste Baumit ThermoPutz. iar după ce se întăreşte se drişcuie cu drişca de burete. într-un strat de cel putin 3 mm. Indicaţii şi generalităţi: În timpul aplicarii si a procesului de priza.Tencuială Silicat Baumit cu Grund Universal .Vopsea Silicon Baumit . verbale şi scrise.Tencuială praf de piatră Baumit EdelPutz cu Grund Universal . Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.Tencuială Granopor Baumit cu Grund Universal . Posibilităţi de finisare Ca straturi de acoperire recomandăm: . Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. de ex.

neîngheţat. impermeabilă.5 N/mm2 0. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Tencuiala de ciment pentru soclu.Fişa tehnică Tencuială pentru soclu Baumit SockelPutz 1348 Produs Mortar hidrofobat aplicabil manual sau mecanizat pentru socluri. cu capacitate portantă. Pregatirea stratului suport: În cazul aplicării manuale se foloseşte o amorsă (ex. 16kg/m la grosimea de strat de 10 mm 20 mm 25 mm 3 Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Verifcări permanente în laboratoarele proprii. înfoliat. . verbale şi scrise. 1 mm >5.4. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Date tehnice Granulaţie maximă Rezistenţă la compresiune (28 zile) Rezistenţă la intindere din incovoiere (28 zile) Conductivitate termică λ Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ): Densitate mortar întărit Necesar de apă Consum de material Grosimea de strat minimă Grosimea de strat maximă Sac 25 kg 6 luni la loc uscat pe palet de lemn. pentru prelucrare manuală sau mecanizată cu maşina de tencuit.5 l/sac 2 cca. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. fără praf. amorsă pentru tencuieli Baumit Vorspritzer) şi se va umezi în funcţie de capacitatea de absorbţie a suportului. nisipuri. Compoziţie Utilizare Ciment.1650 kg / m cca. 2. aditivi. neted. pe baza experienţei noastre.0 N/mm2 >1. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. permeabil. Stratul suport: Suportul trebuie să fe uscat. a se spăla imediat A se purta mănuşi de protecţie Norme S Prelucrare 1. Norme R R 36 R 38 R 43 S 2: S 24 : S 25: S 26: S 28: S 37: Irită ochii Irită pielea Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul În cazul contactului cu pielea.8 W/mK < 15 cca.

Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Punerea în operă: Tencuiala se prepară cu malaxoare obişnuite cu cădere liberă (cca. grosime de tencuială. La aplicarea în mai multe straturi suprafaţa se prelucrează rugos. timp de cca. Timpul de aşteptare între straturi minim 24 ore. pe baza experienţei noastre. Finisaj Tencuială Silikon cu Grund Universal Baumit Vopsea Silikon Baumit Tencuială Granopor cu Grund Universal Baumit Vopsea Granopor Baumit Tencuială Mozaic cu Grund Granopor Baumit Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. 25 mm pe strat. Indicaţii Temperatura aerului şi a suportului în timpul aplicării şi al întăririi trebuie să fie peste 5°C. atunci tencuiala se întinde cu dreptarul H şi se taie. Se aplică cu mistria sau cu maşina de tencuit. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. verbale şi scrise. Suprafaţa stratului final se drişcuie sau se prelucrează cu peria cu cuie. 4. în grosimi de max. 3-5 minute. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.Tencuială pentru soclu Baumit SockelPutz Pagina 2 3. Dacă se mai aplică un tinci peste tencuială. . Dacă tencuiala se aplică şi sub nivelul terenului (sau trotuarului) pe această zonă se aplică o hidroizolaţie. Înainte de aplicarea altor finisaje se lasă un timp de uscare de minim 10 zile pe cm.5 l apă / sac).

pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. însă pe suprafaţa lui nu trebuie să se formeze o peliculă compactă de apă. Elementele metalice trebuie protejate contra coroziunii prin aplicarea unei vopsele anticoroziv adecvate.4 W/m. perlit.0 N/mm2 Coeficient de conductibilitate termică λ (valoare calculată): 0. predozat pentru tencuieli exterioare şi interioare. să se astupe cu material adecvat. .5 N/mm2 Rezistenţa la întindere din încovoiere > 1. nisip. ciment. unistrat pentru prelucrare mecanizată pentru toate spaţiile exterioare şi interioare Mărimea maximă a granulelor: 1 mm Rezistenţă la compresiune (28 de zile): > 2. de ex. în primul rând. cu tencuiala Baumit MPA 35 L.K Rezistenţă la difuzia vaporilor de apa µ: 15 Grosimea minimă a tencuielii: Perete: 10 mm Tavan: 8 mm Consum: 11.). Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Prim-ajutor: În cazul contactului cu pielea îndepărtaţi hainele murdare şi spălaţi pielea cu o cantitate mare de apă şi săpun. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. cu capacitate portantă. În cazul afectării ochilor. rosturile. În caz de nevoie adresaţi-vă medicului. În cazul rosturilor neînchise. În cazul înghiţirii accidentale clătiţi gura şi consumaţi minim 0. prelucrare mecanizată Var . în vederea uşurării procesului de muncă. neîngheţat fără praf. minim cu 24 de ore înainte.5 kg / m2/ cm grosime strat Saci de 40 kg Vrac la siloz 6 luni la loc uscat pe paleţi de lemn Verificări permanente în laboratoarele Baumit România şi în laboratoarele autorizate din ţară Date tehnice Livrare Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice În stare proaspătă reacţionează alcalin. De asemenea se recomandă ca înainte de începerea lucrărilor de tencuire. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. închiderea rosturilor.5 l apă. pe baza experienţei noastre. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Suportul trebuie să corespundă normelor în vigoare. În stare întărită produsul nu este dăunător. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor. sau la tencuieli ce depăşesc grosimea de 25 mm. permeabil. se recomandă aplicare în două straturi. neted. haine de protecţie şi ochelari. cu jet de apă călduţă. Dacă nu se lucrează în proaspăt. adaosuri Tencuială uşoară de var-ciment. trebuie să fie uscat. Utilizaţi mănuşi de protecţie. primul strat trebuie finisat rugos. Atunci când este cazul se va uda suportul înainte de tencuire. cu aplicarea celui de-al doilea strat pe suport proaspăt însă zvântat.Fişa tehnică Tencuiala MPA 35L Baumit MPA 35L 1351 Produs Compoziţie Proprietăţi Utilizare Mortar uscat. cablurile electrice şi de instalaţii. respectiv cu materialul Baumit SpeedFix. spălaţi-i timp de 10 – 15 min. Indicaţii pentru suporturile specifice: Indicaţiile menţionate sunt valabile pentru zidăria executată conform standardului corespunzător şi presupun. Este necesar ca înainte de începerea lucrărilor de tencuit. După uscare produsul este inofensiv pentru sănătate. profile de ghidaj. etc. Suport Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. să se fixeze toate profilele (profile de colţ. verbale şi scrise.

Înainte de aplicarea altor straturi trebuie respectată pauza tehnologică de min. Baumit MaschinenPutzArmierung / Plasa pentru tencuieli mecanizate ). Prelucrare: Înainte de tencuire se umezeşte suportul. Plăci prefabricate din lemn şi rumeguş presat şi cărămizi fasonate cu liant din ciment: Baumit Vorspritzer / Amorsă pentru tencuieli armată* minim 7 zile înainte de tencuit. Aplicarea mortarului MPA 35 L se va face cu maşina de tencuit în fâşii orizontale. însă nu trebuie să se producă o peliculă de apă compactă. Suprafeţele care formează suportul pentru plăci trebuie să fie rugoase (nu se vor drişcui). Exterior: Zidărie din cărămidă ceramică (blocuri) Amorsă pentru tencuieli Baumit minim 3 zile înainte de tencuire. Pasul următor este acoperirea armării cu restul de tencuială cu sistemul proaspăt în proaspăt. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. . precum şi în zona canalelor pentru instalaţii şi la rosturile dintre suporturi diferite de zidărie. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Blocuri de beton uşor sau clasic (suprafaţa cu goluri) Amorsă pentru tencuieli Baumit minim 3 zile înainte de tencuire. Beton Amorsă pentru tencuieli Baumit minim 3 zile înainte de tencuire. În stratul de tencuială nivelat se presează uşor plasa de armare (de ex. verbale şi scrise.Tencuiala MPA 35L Baumit MPA 35L Pagina 2 Suport: În interior: Zidărie din cărămidă ceramică (blocuri) În cazul aplicării mecanizate pe un zid nou nu este necesară pregătirea suportului. în două faze de lucru. 10 zile / 1 cm de grosime a tencuielii. BCA Baumit Vorspritzer / Amorsă pentru tencuieli minim 3 zile înainte de tencuire. însă zvântat şi nivelat. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Armarea tencuielii se execută astfel: pe suport se aplică tencuiala cu grosimea de cca 2/3 din grosimea scontată şi ulterior se nivelează cu o gletieră. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. BCA Amorsă pentru tencuieli Baumit minim 3 zile înainte de tencuire. Plăci prefabricate din lemn şi rumeguş presat şi cărămizi fasonate cu liant din ciment: Amorsă pentru tencuieli Baumit armată* minim 7 zile înainte de tencuire. Grosimea totală a tencuielii armate este de minim 15 mm. este necesară armarea tencuielii. Aplicare Până la grosimea tencuielii de 25 mm se lucrează cu un singur strat. Beton Baumit Vorspritzer / Amorsă pentru tencuieli minim 3 zile înainte de tencuire. La îmbinarea diferitelor zidării mixte. pe baza experienţei noastre. Blocuri de beton uşor sau clasic (suprafaţa cu goluri) În cazul aplicării mecanizate pe un zid nou nu este necesară pregătirea suportului. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. executând aplicarea celui de-al doilea strat pe suport proaspăt. în cazul grosimilor mai mari sau a grosimilor variabile se recomandă aplicarea a două straturi. se va netezi cu dreptarul şi după întarire se va drişcui corespunzător cu drişca de burete.

Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.Tencuială Silicat . presiune minim 3 bar Acces: calea de acces trebuie să fie corespunzătoare pentru camioane de mare tonaj Suprafaţa: min.Tencuială Nanopor . Nu este admisă încălzirea directă a tencuielii. sudată în puncte. cu sursa de încălzire pe gaz. verbale şi scrise. Condiţii pentru şantier în cazul livrarii la siloz: Branşament electric: 400 V.Tencuială Silicon . pe baza experienţei noastre. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.Vopsea Silicon Indicaţii şI generalităţi În timpul prelucrării şi uscarii materialului temperatura aerului şi suportului nu trebuie să coboare sub +50C.Tencuiala Praf de Piatră Pe stratul de MPA 35 L cu strat intermediar de Tencuială fina pentru Exterior sau Masă de şpaclu pentru Tencuieli: . de ex.Vopsea Silicat . Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. cu mărimea ochiurilor de 20*20 până la 25*25 şi ø 1mm. 3 x 3 m pe fundaţie portantă *) Plasa de sârmă cositorită. . siguranţe 2 x 25 A Presiunea apei: racord 3/4”. Pe stratul de MPA 35 L nefinisat (rugos): . În cazul încălzirii interioarelor. Nu se vor adăuga alte materiale la preparare. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. este necesară asigurarea ventilaţiei transversale suficiente a încăperii. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.Vopsea Granopor .Tencuiala Granopor Înainte de aplicarea finisajelor suprafata se va grunda corespunzator cu Grund Univesal cu minim 24 de ore înainte.Tencuiala MPA 35L Baumit MPA 35L Pagina 3 Prelucrare Finisaje Pe stratul de MPA 35 L drişcuit: .

combaterea sarurilor. 5 kg/m (acoperire 50%) cca. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. tencuiala veche se îndepărtează pe minim 1 m deasupra zonei afectate de umiditate. Rosturile se vor închide cu material corespunzator (ex. neînghetata.1 4 mm >15 N/mm2 0. tencuiala pentru reparatii S sau W). cu liant de ciment. Pe portiunile umede sau cu depuneri de saruri se vor lua masuri speciale (ex. periere uscata. adaosuri. izolare pe orizontala). sa fie rezistenta si lipsita de portiuni neaderente.: Rezistenţă la compresiune (28 zile) Conductivitate termică (λ): Rezistenţă la difuzia vaporilor de apă (µ): Densitate: Necesarul de apă: Necesarul de material: sac de 40 kg 6 luni la loc uscat. pe paleţi de lemn Verificări permanente în laboratoarele din Austria GP . Muschiul. pe baza experienţei noastre. . 8 l /sac 2 cca. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. special pentru aplicarea în continuare a tencuielilor Baumit. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.Fişa tehnică Amorsă pentru tencuială de reparaţii Baumit Sanova Vorspritzer Produs Compoziţie Utilizare 1411 Mortar uscat. Ca strat de priză sau de uniformizare a absorbţiei pe suporturi minerale uscate şi umede. Rezistent la sulfaţi. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. sa nu fie hidrofoba. algele.CS IV conform EN 998 . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.8 w/mK 22 ca. 1700 kg /m3 ca. atacate de săruri. Clasificare: Granulaţie max. Suprafata suport trebuie sa fie uscata. verbale şi scrise. vegetatia aparuta pe ziduri se vor îndeparta cu produsul Baumit Algen Entferuer. lipsita de praf. Ciment rezistent la sulfaţi. reduce transportul de săruri din zidărie. mai ales a tencuielilor pentru reparaţii Baumit interioare şi exterioare. a se spăla imediat A se purta mănuşi de protecţie Norme S Stratul suport: Verificarea suprafetei suport va fi efectuata în principiu conform prevederilor ONORM B 3346. sa nu prezinte eflorescente. 10 kg/m2 (acoperire 100%) Date tehnice Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Norme R R 36 R 38 R 43 S 2: S 24 : S 25: S 26: S 28: S 37: Irită ochii Irită pielea Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul În cazul contactului cu pielea. rezistent la sulfaţi şi alte săruri. nisipuri de tencuială. pentru prelucrare manuală şi mecanizată.

Amorsă pentru tencuială de reparaţii
Baumit Sanova Vorspritzer
Prelucrare:

Pagina 2

Amorsa pentru reparatii Baumit se amesteca cu apa în malaxorul prin cadere libera sau cel cu amestecare continua, apoi se aplica cu mistria. Se poate aplica cu maşina de tencuit. Amorsa se aplica în functie de suport si solutia de restaurare cu un grad de acoperire de 50 - 100 %.

Indicaţii:

Temperatura aerului si a stratului suport trebuie sa depaseasca +5°C în timpul procesului aplicarii si uscarii. Suprafetele tencuite proaspat se vor mentine umede timp de 2 zile, pentru a fi ferite de o uscare prea rapida. Nu se vor amesteca cu alte produse. Timp de uscare minim: 3 zile (acoperire 50 %), 7 zile (acoperire 100 %). Durabilitatea unui sistem de reparaţii depinde foarte mult de rezistenţa ulterioară a zidăriei la pătrunderea umezelii şi a sărurilor din teren. De aceea trebuie luate măsuri suplimentare de aplicare a unei izolaţii corespunzătoare.

Ediţia 07/2009

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

Fişa tehnică

Tencuială poroasă pentru reparaţii
Baumit Sanova PufferPutz

1412

Produs

Mortar gata preparat, hidrofob, permeabil, aplicat manual sau mecanizat, clasificat conform EN 998 - 1, WTA* *) WTA - Asociaţia Profesională Tehnico - Ştiinţifică pentru Întreţinerea Construcţiilor şi Îngrijirea Monumentelor Germania. Var, ciment, nisipuri, perlită, adaosuri. Ca suport pentru mortar Baumit SanierPutz W la interior si exterior datorita volumului mare al porilor, deosebit de indicat pe suporturi umede sau cu atac de saruri, pentru desalinizarea fizica si/sau pentru compensarea denivelarilor. Baumit PufferPutz este o componenta a sistemului de asanare Baumit Saniersystem WTA. Permite acumularea sarurilor fara sa se degradeze. Clasificare: Granulaţie maximă: Rezistenţă la compresiune (28 zile): Conductivitate termică (λ): Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ): Densitate mortar întărit: Necesar de apă: Aer oclus: Porozitatea: Consumul de material: Grosimea de strat minimă: maximă: sac de 50 l Max. 6 luni la loc uscat, înfoliat pe palet de lemn Verificări permanente în laboratoarele din Austria. R - CS II conform 998 - 1 2 mm 2,5 N/mm2 ca. 0,3 W/mK 18 cca 920 kg/m3 cca. 16 l/sac >20% >45% 2 0,25 saci/m la 1 cm grosime 20 mm 40 mm

Compoziţie Utilizare

Date tehnice

Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice

Norme R

R 36 R 38 R 43 S 2: S 24 : S 25: S 26: S 28: S 37:

Irită ochii Irită pielea Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul În cazul contactului cu pielea, a se spăla imediat A se purta mănuşi de protecţie

Norme S

Prelucrare

1. Suprafaţa suport: Verificarea suportului va fi efectuata în principiu conform ÖNORM B3346. Suprafata suport trebuie sa fie ferita de înghet, lipsita de praf, sa nu fie hidrofoba, sa fie lipsita de eflorescente, rezistenta si lipsita de portiuni neaderente.

Ediţia 07/2009

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

Tencuială poroasă pentru reparaţii
Baumit Sanova PufferPutz

Pagina 2

2. Pregătirea suportului: Eflorescentele de pe suport vor fi îndepartate cu peria. Muschiul, algele, petele verzi vor fi îndepartate cu Baumit AlgenEntferner. Rosturile defectuoase din zidarie vor fi adâncite pe cca 2 cm si se vor închide (de ex. cu Baumit PufferPutz sau SanovaPutz W). Înainte de aplicarea tencuieliiporoase pentru reparatii pe suport se va aplica amorsa pentru reparatii (acoperire 50%). Suportul va fi umezit în prealabil în functie de tipul si capacitatea de absorbtie a suportului si de conditiile climatice. 3. Aplicare Tencuiala poroasa pentru reparatii se amesteca în malaxoare obişnuite (timp de amestecare 3 - 5 min). Nu vor fi adaugate alte produse. Se arunca cu mistria sau se aplica cu masina de tencuit. La grosimi de pâna la 3 cm se aplica într-un strat. La grosimi mai mari stratul al doilea se aplică cel târziu după o zi. Imediat dupa ce a facut priza, suprafata stratului de tencuiala aplicat se va stria orizontal. Stratul al doilea se aplică cel târziu după o zi. Suprafeţele proaspete de tencuială vor fi ferite min. 2 zile de uscare. Timp de uscare: 7 zile/1 cm grosime. 4. Indicaţii şi generalităţi: Temperatura aerului şi a suportului trebuie să fie în timpul aplicării şi a întăririi de peste + 5°C.

Ediţia 07/2009

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

Fişa tehnică

Tencuială pentru reparaţii W
Baumit SanovaPutz W

1413

Produs

Mortar gata preparat, cu absorbtie capilara redusa, clasificat conform WTA*) ca mortar de asanare cu prelucrare manuală şi mecanizată clasificat EN 998 - 1, WTA. *) WTA - Asociatia Profesionala Tehnico - Stiintifica pentru Întretinerea Constructiilor si Îngrijirea Monumentelor Germania. Var, ciment, nisipuri, perlită, adaosuri. Pe suprafete minerale umede si cu atac de saruri, în special pentru obtinerea unor suprafete uscate la pereti, fatade sau socluri (ca mortar periat sau driscuit), pentru interior sau exterior; admis si la restaurarea monumentelor. Sanova W este o componentă a sistemului de asanare "Baumit saniersystem WTA". Datorită conţinutului mare de pori se permite acumularea sărurilor dar în acelaşi timp apa nu penetrează tencuiala datorită caracterului hidrofob, apa fiind evacuată numai sub formă de vapori, datorită permeabilităţii ridicate la vapori a tencuielii. Clasificare: Granulaţie maximă: Rezistenţă la compresiune (28 zile): Conductivitate termică (l ): Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ): Necesar de apă: Procentul de aer oclus: Porozitatea: Consumul de material: Grosime maximă: Densitate mortar întărit: Grosime minimă de strat pe SanovaVorspritzer: pe PufferPutz: Grosime maximă de strat sac de 40kg Max. 6 luni la loc uscat, pe paleţi de lemn. Verificari permanente în laboratoarele din Austria si în institute autorizate cum ar fi MA39 din Viena conform EN 998 - 1 şi ONORM B 3345. Norme R R 36 R 38 R 43 S 2: S 24 : S 25: S 26: S 28: S 37: Irită ochii Irită pielea Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul În cazul contactului cu pielea, a se spăla imediat A se purta mănuşi de protecţie R - CS II conform EN 998 - 1 2 mm > 2,5 N/mm2 0,4 W/mK 12 cca. 12 l/sac >25% >40% cca. 14 kg/m2 la 10 mm grosime 40 mm cca 1150 kg/m3 20 mm 15 mm 40 mm

Compoziţie Utilizare

Date tehnice

Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice

Norme S

Ediţia 07/2009

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

Suprafata suport trebuie sa fie ferita de înghet. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. verbale şi scrise. Baumit SanovaPutz W poate fi aplicată şi cu maşina de tencuit (dotată cu Rotorquirl). Suprafeţele proaspete de tencuială vor fi protejate de uscare (menţinute umede min. .8 min. La grosimi mai mari de 40 mm. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Baumit SanovaPutz W se amesteca în malaxoare obisnuite (timp de amestecare în betoniera 5 . sa fie lipsita de eflorescente. 2 zile). petele verzi vor fi îndepartate cu Baumit AlgenEntferner. Peste acesta se poate tencui în mod obişnuit cu mistria. Grosimea minimă de aplicare a tencuielii de reparaţii W peste Baumit PufferPutz este de 15 mm.nivelată gosier: tencuială praf de piatră Baumit -peste tencuiala pentru reparaţii W . Baumit SanovaPutz W se poate aplica şi într-un singur strat (în cazul unei contaminări reduse cu săruri) sau în mai multe straturi direct pe amorsa pentru reparaţii (grosimea maximă de aplicare pentru Baumit SanovaPutz W este de 40 mm). Tencuială sau Vopsea Silikon. sa nu fie hidrofoba. În cazul aparitiei de saruri din suport vor fi luate masuri speciale. algele. Nu vor fi adăugate alte produse. Timp de maturare: 10 zile/1 cm grosime. lipsita de praf. în malaxorul cu amestec fortat 3 . Ca straturi de finisare se recomanda: -peste tencuiala pentru reparaţii W . De aceea trebuie luate măsuri suplimentare de aplicare a unei izolaţii corespunzătoare. Imediat după ce a făcut priză. se lasă un timp de uscare de minim 2 zile între straturi. Reperele de grosime (stâlpişorii) vor fi executate tot din Baumit SanovaPutz W. Înainte de aplicarea tencuielii de reparaţii W. Tencuială Nanopor -peste tencuiala pentru reparaţii W . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. pe suport se va aplica amorsa pentru reparaţii (acoperire 50%) şi tencuiala poroasă pentru reparaţii (sistem Baumit Sanova WTA).periată: vopsea Silicat/Silicon Durabilitatea unui sistem de reparaţii depinde foarte mult de rezistenţa ulterioară a zidăriei la pătrunderea umezelii şi a sărurilor din teren. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. rezistenta si lipsita de portiuni neaderente. Rosturile incorecte din mortar vor fi adâncite pe cca 2 cm si vor fi închise (de ex. Dacă Baumit SanovaPutz W se aplică peste Baumit PufferPutz. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. cu excepţia ultimului strat. Muschiul. suprafaţa unui strat de tencuială aplicat se va stria orizontal. care urmează să fie prelucrat prin drişcuire sau periere. pe baza experienţei noastre.Tencuială pentru reparaţii W Baumit SanovaPutz W Pagina 2 Suprafaţa suport: Verificarea suportului va fi efectuata conform directivelor ÖNORM B 3346.5 min). cu Baumit SanovaPutz W). se recomandă să se aplice anterior un strat subţire de SanovaPutz W cu dreptarul metalic.drişcuită: tencuială sau vopsea Silicat. Pregatirea suportului: Aplicare: Indicatii si generalitati: Temperatura aerului si a suportului trebuie sa fie în timpul aplicarii si al întaririi de peste +5°C.

pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. izolare pe orizontala). vegetatia aparute pe ziduri se vor curata cu substante împotriva algelor. Norme R R 36 R 38 R 43 S 2: S 24 : S 25: S 26: S 28: S 37: Irită ochii Irită pielea Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul În cazul contactului cu pielea. combaterea sarurilor. periere uscata. verbale şi scrise.CS II conform EN 998 . neîngheţat. cu proprietati termoizolante. pentru prelucrarea manuala si mecanizata. neted. a se spăla imediat A se purta mănuşi de protecţie T2 .Fişa tehnică Tencuială L pentru reparaţii Baumit Sanova Putz L 1414 Produs Mortar uscat.: sac de 50 I 6 luni la loc uscat. pe baza experienţei noastre. înfoliat. 8 cca. 400 kg/m3 cca. cu porozitate ridicata. Var pentru construcţii. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. datorita volumului mare de pori se aplica pe suporturile umede si cu depuneri reduse de saruri.: Densitate mortar întărit: Rezistenţă la compresiune (28 zile): Conductivitate termică (λ): Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ): Densitate mortar întărit: Necesarul de apă: Consumul de material: Grosimea de strat minimă: Grosime max. Clasificare: Granulaţie max. permeabil. 1 sac/m2la grosimea de 50mm 3 cm 5 cm/strat Compoziţie Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Norme S Stratul suport: Pregatirea stratului suport: Suportul trebuie să fie uscat. pe paleţi de lem. Pe portiunile umede si/sau cu depuneri de saruri se vor lua masuri speciale (ex.1 2 mm 2 400 kg/m 2 > 1. cu capacitate portantă. .5 N/mm 0. Nu se aplica pe socluri. pentru acumularea sarurilor fara sa se degradeze. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. algele. Verificari permanente în laboratoarele din Austria si în institute autorizate cum ar fi MA39 din Viena conform EN 998 . Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. 18 l/sac cca. Difuzie buna la vapori de apa.13 W/mK cca. adaosuri Ca tencuiala nefinisata pe suporturi minerale îndeosebi la cladiri vechi.1 şi ONORM B 3345. Muschiul. fără praf. ciment. în interior si exterior. perlite. Înaintea aplicarii stratului de tencuiala L de reparatii se va aplica amorsa pentru reparatii Baumit. hidrofobat.

peste tencuiala fină pentru reparaţii Baumit sau cu PutzSpachtel: . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. suportul se va umezi.) si se aplica apoi cu mistria. De aceea trebuie luate măsuri suplimentare de aplicare a unei izolaţii corespunzătoare. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. pe baza experienţei noastre. . tencuială Silikon . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Nu se vor amesteca cu alte produse. eventual cu Universal Grund . deci se va netezi cu dreptarul (de lemn) ori cu dreptar de aluminiu şi se striază.tencuială Silikat Baumit . Tencuiala L pentru reparatii Baumit se amesteca cu apa în malaxorul prin cadere libera (timp de 3 .Tencuială L pentru reparaţii Baumit Sanova Putz L Pagina 2 Prelucrare Dupa felul si puterea de absorbtie a suportului si în functie de starea vremii. La diferente de grosime de strat mari se aplica tencuiala în mai multe straturi.Tencuială Nanopor . Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. A se feri stratul proaspăt de o întărire prea rapidă. Indicaţii: Temperatura aerului si a stratului suport trebuie sa depaseasca +5°C în timpul procesului aplicarii si uscarii.5 min. Durabilitatea unui sistem de reparaţii depinde foarte mult de rezistenţa ulterioară a zidăriei la pătrunderea umezelii şi a sărurilor din teren. Tencuiala L pentru reparaţii Baumit este un grund de tencuială. Timp de uscare: 7 zile pentru fiecare cm grosime de strat. verbale şi scrise.Tencuială superior praf de piatră EdelPutz Baumit.vopsea Silikat Baumit .vopsea Silikon Baumit. Ca finisaje se recomandă: .tencuială superioară praf de piatră Baumit. primul strat aplicându-se brut (nu se nivelează). Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.peste tencuiala de reparaţii L Baumit: . Se executa stâlpii de pontaj ai tencuielii tot cu Sanova L si se asteapta sa tragă.

CS II conform EN 998 . Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. adaosuri Ca tencuiala pentru socluri se aplica pe toate tipurile de zidarie. fără praf. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. izolare pe orizontala si verticala). a se spăla imediat A se purta mănuşi de protecţie Norme S Prelucrare 1. . nisipuri de tencuială. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. pe paleţi de lemn Verificari permanente în laboratoarele din Austria si în institutele autorizate din celelalte tari partenere conform EN 998 . Permite acumularea sarurilor fara sa se degradeze.1 2 mm ca. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.: Rezistenţă la compresiune (28 zile): Conductivitate termică (λ): Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ): Densitate mortar întărit: Consumul de material: Grosimea de strat minimă: Grosimea maximă pe strat: Necesarul de apă: R . 2. vegetatia aparute pe ziduri se vor curata cu substanta împotriva algelor Baumit. pentru prelucrare manuala sau mecanizata conform EN 998 . combaterea sarurilor. cu absorbtie capilara redusa. hidrofug. neîngheţat. permeabil. Muschiul.1. algele. difuzie ridicata la vapori.8 W/mK ca. 0. cu capacitate portantă.Fişa tehnică Tencuială S pentru reparaţii Baumit SanovaPutz S 1415 Produs Mortar uscat. Stratul suport: Suportul trebuie să fie uscat. 16 kg/m2 la grosimea de strat de 10 mm 20 cm 20 mm cca. 8 l/sac Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice sac de 40 kg 6 luni la loc uscat. Var pentru construcţii. Compoziţie Utilizare Date tehnice Clasificare: Granulaţie max. neted. ciment. 12 1500 kg/m3 cca. periere uscata. verbale şi scrise. Înaintea aplicarii stratului de tencuiala S de reparatii se va aplica amorsa pentru reparatii Baumit. pe baza experienţei noastre. iar ca tencuiala pentru reparatii se aplica pe zidurile supuse unor tensiuni mecanice mari si pe cele umede sau în pericol de umezire.3 N/mm2 0.1. permeabil la vapori. Norme R R 36 R 38 R 43 S 2: S 24 : S 25: S 26: S 28: S 37: Irită ochii Irită pielea Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul În cazul contactului cu pielea. Pregătirea stratului suport: Pe portiunile umede si/sau cu depuneri de saruri se vor lua masuri speciale (ex.

1 zi între straturi dar totuşi maxim 2 zile! Tencuiala S pentru reparatii Baumit se va întinde cu dreptarul si apoi se va finisa prin driscuire sau periere.5 min.trebuie să poată permite accesul camioanelor grele şi să fie liber în mod constant . tras prin instalaţia electrică a şantierului . 2 cm se aplica un singur strat iar peste 2 cm se aplica mai multe straturi. .curent electric .cel puţin 3 x 3 m. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. suportul se va umezi.tencuială Nanopor Baumit (inclusiv Grund Universal) . La prelucrarea cu masina este necesar Rotorquirl. 25 Amperi. Indicaţii: Temperatura aerului si a stratului suport trebuie sa depaseasca +5°C în timpul procesului aplicarii si uscarii.tencuială mozaic Baumit (inclusiv grund Universal) . pe un teren capabil să suporte greutatea acestuia Indicaţiile privind dimensiunile şi greutatea silozului nostru ca şi vehiculele pe care se amplasează pot fi preluate din fişa tehnică a silozului Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Zonele de tencuială sub nivelul terenului se hidroizolează. pe baza experienţei noastre.pentru reparaţii: .tencuială Nanopor Baumit (inclusiv Grund Universal) . Prelucrare: Dupa felul si puterea de absorbtie a suportului si în functie de starea vremii.vopsea Silicat Baumit (inclusiv grund Universal) . Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Se va mentine un timp de întarire de min.apă . Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Aplicarea: Tencuiala S pentru reparatii se aplica cu mistria sau cu masina de tencuit în mod striat.Tencuială S pentru reparaţii Baumit SanovaPutz S Pagina 2 3. Nu se vor amesteca cu alte produse.).suprafaţă de aşezare a silozului .tencuială Silikon Baumit (inclusiv Grund Universal) . verbale şi scrise.vopsea Silkon . Amestecul: Tencuiala S pentru reparatii Baumit se amesteca cu apa în malaxorul cu cadere libera (timp de 3 . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.tencuialăă Silikon Baumit (inclusiv Grund Universal) .pentru construcţii noi: . Pentru grosimi de tencuiala de max.tencuială Granopor Baumit (inclusiv Grund Universal) Pentru şantierele care utilizează silozuri. Prelucrare 4.tencuială Silicat Baumit (inclusiv grund Universal) . Straturi de finisaj: . sunt necesare următoarele racorduri: . Se va menţine umedă minim 2 zile. Timp de uscare: 10 zile pentru fiecare cm grosime de strat.380 volţi.

. adaosuri. îndeosebi peste tencuieli pentru reparatii Baumit Sanova L si W. pentru constructii vechi si noi. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.1 1 mm > 2 N/mm2 0. Stratul suport: Suportul trebuie să fie uscat. 2. neîngheţat. Pregătirea stratului suport: La renovari si reparatii trebuie îndepartate straturile de materii organice.: Rezistenţă la compresiune (28 zile): Conductivitatea termică (l ): Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ): Necesarul de material: Grosime minimă: Necesarul de apă: R . a se spăla imediat A se purta mănuşi de protecţie Norme S Prelucrare 1. ciment alb. nisipuri de tencuială. Straturile proaspete se vor feri de o uscare rapida (se udă). 5 kg/m2 la grosimea de strat de 4 mm 4 mm cca.1. verbale şi scrise. pe baza experienţei noastre. Dupa începerea întaririi se va driscui (cu o drisca din polistiren sau burete). corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. cu capacitate portantă. înfoliaţi. Clasificare: Granulaţie max. Dupa felul si puterea de absorbtie a suportului si în functie de starea vremii. hidrofobat. fără praf.) si se aplica apoi cu mistria sau cu fierul de glet.CS II conform EN 998 . 9 l/sac Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Ambalaj: sac de 40 kg 6 luni la loc uscat. Norme R R 36 R 38 R 43 S 2: S 24 : S 25: S 26: S 28: S 37: Irită ochii Irită pielea Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul În cazul contactului cu pielea. neted. Timp de întarire: 7 zile Nu se aplică pe Sanova S sau SockelPutz întărit. permeabil.5 min.Fişa tehnică Tencuială fină pentru reparaţii Baumit SanovaFeinputz 1416 Produs Compoziţie Utilizare Date tehnice Mortar uscat. conform EN 998 . Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. pentru prelucrare manuală sau mecanizată pentru interior şi exterior. suportul se va umezi înainte de aplicarea tencuielii fine pentru reparatii Baumit. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Verificari permanente în laboratoarele din Austria. Pentru interioare si exterioare. Tencuiala fina pentru reparatii se amesteca cu apa în malaxorul cu cadere libera (timp de 3 . Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Var pentru construcţii.8 W/mK 12 cca. permeabil la vapori. pe paleţi de lemn.

Nu se vor amesteca cu alte produse.tencuială Nanopor Baumit (incl.Tencuială fină pentru reparaţii Baumit Sanova FeinPutz Pagina 2 Prelucrare 3. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Indicaţii: Temperatura aerului si a stratului suport trebuie sa depaseasca +5°C în timpul procesului aplicarii si uscarii. grund) . grund) . pe baza experienţei noastre.vopsea Silicat Baumit . Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.vopsea Silicon Baumit Durabilitatea unui sistem de reparatii depinde foarte mult de rezistenta ulterioara a zidariei la patrunderea umezelii si a sarurilor din teren.tencuiala Silicat Baumit (incl. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. . Straturi de finisaj: . verbale şi scrise. De aceea trebuie luate masuri suplimentare de aplicare a unei izolatii corespunzatoare.tencuiala superioara praf de piatra .Extra .

Pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor faţadelor termoizolate cu Sisteme compozite Baumit Open.5 2 Consum kg/m2 ca. aditivi. . Întărire prin silicatizare nu dezvoltă tensiuni semnificative în timpul procesului de uscare.4. Suport Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Parte component a sistemelor termoizolante Baumit Open şi Baumit Open Plus. uşor de pus în operă. 2. Din cauza alcalinităţii contactul prelungit cu pielea şi orce contact cu ochi trebuie evitat. pentru aplicare la exterior şi interior. rezistent la intemperii. a se păstra găleata bine închisă. verbale şi scrise.2 fina*(1) ca. Grundul Open este întodeauna necesar! Granulaţie max : 1.8kg /dm3 Conductivitate termica (λ): 0.coloranţi. pe baza experienţei noastre.2 Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice 3 ca. incombustibilă. apă. Verificări permanente în laboratoarele din Austria şi în institutele autorizate din celelalte ţări partenere. Nu necesită marcare. Norma S S2. 3 mm Densitate : cca. difuzie ridicată la vaporii de apă tendinţa de contaminare redusă.5. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.1. hidrofobat.5 Culori: 200 culori Colours of more emotion Structura: 1.1.5 kg/m2h 0.5 ca.0 ** *) Tencuială decorativă Open fină este livrabilă numai culoare albă (Princess -3009) **) Tencuială decorativă Open fină este utilizată la ancadramentele uşilor şi ferestrelor Livrare Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice cutii de 30 kg Garantată 6 luni la loc răcoros şi ferit de îngheţ. umplutură minerală. 2. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.A nu se lăsa la îndemâna copiilor S24 – Evitaţi contactul cu pielea S25 – Evitaţi contactul cu ochii S37 – Purtaţi mănuşi de protecţie adecvate Suprafaţa suport trebuie să fie amorsată în prealabil cu Baumit Open Grund (timp de uscare 24h) Prelucrare: după timpul de uscare de cel putin 24 h a Grundului Open se aplică Tencuiala decorativa Open. manuală sau mecanizată. albă sau colorată.2.3. Sticlă solubilă de potasiu.Fişa tehnică Tencuială decorativă Open/ Open fină (granulaţie 1 mm) Baumit Open StrukturPutz/StrukturPutz Fein Produs 1417 Tencuiala minerală în strat subţire gata preparată pe bază de sticlă solubilă în dispersie (silicat) cu structură periată. 19 Absorbtia de apă (w): <0. Nu este un produs periculos.7 W/mK Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ) : cca. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

toamna târzie) pot prelungi considerabil timpul de uscare şi pot conduce la schimbări neregulate de culoare. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.Fungicdal” (suprataxat). temperatură şi umiditatea aerului. În caz de necesitate se va clati imediat partea stropită cu multă apă. Menţionat în comanda . Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Măsuri de precauţie: A se feri de tencuială ochii şi pielea. clincherul. Dacă mai multe loturi sunt folosite întodeauna asiguraţi-va că au fost amestecate de la început. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Orcum o protecţie permanentă împotriva infestării cu alge nu poate fi garantată. Pentru a evita diferenţele de culoare comandaţi toată cantitatea de material o dată pentru a fi produsă în aceiaşi şarjă. piatra naturală. ceramica. Dacă este cazul. Curăţati uneltele şi echipamentul imediat după utilizare cu apă. împrejurimile suprafeţei de tencuit. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Nu o amestecaţi cu alte materiale. vânt puternic (de exemplu cu plase de protecţie a faţadei montate pe schelă) O umiditate crescută a aerului şi temperaturi scăzute (ex. . Aplicaţi Tencuiala decorativă Open folosind fierul de glet din oţel inoxidabil ori prin sprayere utilizând o maşină de tencuit adaptată corespunzător înprăştiind-o subţire . pe baza experienţei noastre. în special sticla. Desigur livrarea se poate face în tranşe după cerinţe. pentru reglarea consistenţei se poate adăuga o mică cantitate de apă (dacă prea multă apă este adaugată există riscul de cretare sau schimbare a culorii).Tonul de culoare este influenţat de stratul suport. Anumite zone de faţadă (umbrite de schelă) ori condiţii meteorolodice diferite vor conduce la variaţii de culoare (pete). Acet ados are caracter preventiv şi de amânare a efectelor. materialului şi a suportului în timpul aplicării şi a procesului de întărire trebue să depăşească +80C. La tencuielile aplicate pe sistem termizolant sau pe tencuieli termoizolante indicele de luminozitate HBW nu trebuie să fie mai mic de 30. În Tencuiala decorativă Open poate fi adăugat inhibitor pentru dezvoltarea algelor.. verbale şi scrise. Protejaţi faţada de radiaţia directă a razelor solare ploaie.nu se va aştepta uscarea tencuielii. A se lucra uniform fără întreruperi. Structură periată (K) Imediat după aplicare se va drişcui circular cu o drişca din material plastic (deasemeni dacă aplicaţi Tencuiala decorativă Open fină pentru ancadramentele uşilor şi ferestrelor) Straturi: 1x Grund Open 1x Tencuială decorativă Open Indicaţii şi generalităti: Temperatura aerului.Tencuială decorativă Open/ Open fină (granulaţie 1 mm) Baumit Open StrukturPutz/StrukturPutz Fein Prelucrare: Pagina 2 Se amestecă bine Tencuiala decorativă Open cu ajutorul unui mixer la turaţie redusă. O nuanţa identică de culoare poate fi garantată dacă se produce în aceeaşi şarjă . lacul şi metalul.

ÖNORM EN 459-1) 5. concentraţia totală de praf max. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. pentru mortare de zidărie si mortare de tencuială var aerian. materii hidraulice latente. (Concentraţia de praf fin max 6 mg/m3. ÖNORM EN 459-1) 300-400 kg/m³. absorbantă. fără eflorescenţe. supraveghere externă prin institutele de verificare acreditate conform ÖNORM EN 459-2 şi 3 Simbol de pericol: Xi. La prelucrarea mortarului gata preparat.Fişa tehnică Var Hidraulic Baumit TrassitPlus 1418 Produs Compoziţie Proprietăţi Utilizare var hidraulic. înfoliat. utilizat ca liant. se vor respecta regulile şi normele de specialitate. se poate depozita timp de şase luni.5 N/mm² ( cf. clătiţi temeinic cu apă şi consultaţi medicul schimbaţi imediat îmbrăcămintea murdarită. stabilă (portantă) şi fără particule desprinse. Mortarul de var cu Baumit TrassitPlus corespunde cerinţelor privind biologia construcţiilor şi a dat cele mai bune rezultate la restaurarea monumentelor. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. 15 mg/m3)! În stare întărită. uscată. Granulaţie > 0. impregnată la contactul cu pilea. verbale şi scrise. produsul nu este periculos. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. fără praf. în funcţie de raportul de amestecare Date tehnice Livrare Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice saci de 40 kg Uscat. Suport La pregătirea suportului. adaosuri. tendinţă redusă de apariţie a eflorescenţelor Baumit TrassitPlus este un liant folosit la producerea de mortare de zidărie şi de tencuială pentru interior şi exterior. lucrabilitate bună.0 N/mm² (cf.09 mm Conţinut de pori de aer Rezistenţa la compresiune ( 7zile) Rezistenţa la compresiune (28 zile) Consum de material 5% 15% 20% 1. . pe paleţi de lemn Supraveghere internă prin laboratoarele proprii. spălaţi imediat a se purta mănuşi adecvate Atenţie la valorile limită generale de praf conform listei de valori MAK din 2001.20mm Granulaţie > 0. care se amestecă pe şantier. ca de ex. ferită de îngheţ. se poate produce sensibilizarea pielii S S 2: S24: S25: S26: S27: S28: S37: a nu se lăsa la îndemâna copiilor a se evita contactul cu pielea a se evita contactul cu ochii la contactul cu ochii.1996 (lucrări de tencuire) Suprafaţa trebuie să fie curată. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. amestecat trebuie respectate cu prioritate Normele P285 şi CR-2006 (lucrări de zidire) şi N1 001 . Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.0 N/mm² şi 15. pe baza experienţei noastre. trass. rezistenţă uniformă. iritant R R36: irită ochii R38: irita pielea R43: prin contact.

La utilizarea ca tencuială fină. materialului şi a suportului. 0/4 mm şi cu cantitatea de apă corespunzătare pentru a obţine consistenţa adecvată pentru prelucrare ca mortar de zidărie sau tencuială. ciment cu zgura de furnal rezistent la sulfati. cu nisip curat. în timpul prelucrării şi a prizei. şi nu este necesară drişcuirea. Înainte de fiecare aplicare a unui alt strat (finisaj). se lucrează în paşi. Indicaţii şi generalităti: Temperatura aerului. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. de ex.Var Hidraulic Baumit TrassitPlus Pagina 2 Prelucrare: Baumit TrassitPlus se amestecă cu malaxorul obişnuit cu cădere liberă sau cu amestecare forţată. pe baza experienţei noastre. Finisaje: Pe tencuiala grosieră din mortar de tencuială din Baumit TrassitPlus Baumit EdelPutz cu Baumit UniversalGrund Pe tencuială fină din mortar de tencuială cu Baumit TrassitPlus Baumit SilikatPutz cu Baumit UniversalGrund Baumit SilikatFarbe Baumit GranoporPutz cu Baumit UniversalGrund Baumit GranoporFarbe Baumit SilikonPutz cu Baumit UniversalGrund Baumit SilikonFarbe Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. cu Baumit VorSpritzer. Utilizarea ca mortar de tencuială Întreaga suprafaţă care trebuie tencuită trebuie amorsată. proaspăt în proaspăt. Prelucrarea manuală se realizează prin tencuire cu mistria într-un strat de grosime până la 2 cm. Atenţie la aerisirea transversală în cazul în care se folosesc aparate de încălzit! Nu este permisă încălzirea directă a tencuielii! Suprafaţa prospăt tencuită trebuie menţinută umedă cel putin 2 zile. trebuie ca mortarul cu Baumit TrassPlus să fie tras şi nivelat cu şipca umezită anterior. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ca tencuială grosieră. în mod corespunzător. trebuie ca suportul să fie umezit. tras sau ciment. verbale şi scrise.M2. se freacă uşor. . de ex. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Utilizarea ca mortar de zidarie Mortarul de zidarie realizat din Baumit TrassitPlus trebuie aplicat pe toata suprafata caramizilor de zidarie. de diferite granulaţii. Rapoturile de amestecare de mai jos sunt recomandate pentru utilizarile respective: Raporturi de amestecare (valori orientative) Volume parţiale TrassitPlus Mortar de zidărie grupa de mortar conform SR EN998-2 . Înainte de aplicarea straturilor. La tencuieli aplicate în strat mai gros. precum si la rosturile de imbinare. kg TranssitPlus pro m3 mortar Nisip 1 1 1 1 4 3 4 3 320 400 300 320 Baumit TrassitPlus poate fi amestecat cu var de zidarie. Timpul de repaus depinde de zidărie. dar nu cu ipsos. trebuie respectată perioada de repaus de minim 10 zile pentru fiecare cm de grosime a tencuielii.5 (mortar de zidărie pentru solicitări medii) . trebuie să fie peste 5°C.M5 (mortar de zidărie pentru solicitări ridicate) Mortar de tencuială tencuiala grosieră tencuială fină ca.

pe suport de lemn. a se spăla imediat A se purta mănuşi de protecţie Norme S Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Calitate asigurată Verificări permanente în laboratoarele din Austria. apei la presiune normală. 6 luni la loc uscat. inclusiv mecanică: Aderenţa la suport: Absorbţie de apă (W): Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (μ): Rezistenţa mecanică: Rezistenţa chimică: Rezistenţa la compresiune: Consumul de material: (în funcţie de suport) Consum de apă: 1.Fişa tehnică Amorsă antisulfat pentru izolare Baumit AntisulfatSchlämme 1421 Produs Pastă de impermeabilizare cu liant rezistent la sulfaţi. 50 N/mm2 după 28 zile cca. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. nisipuri. 65 N/mm 2 cca.6 kg/dm3 după 2 zile după 7 zile >1 N/mm2 < 0. Compoziţie Utilizare Ciment. Categoria conform normelor chimice Norme R R 36 R 38 R 43 S 2: S 24 : S 25: S 26: S 28: S 37: Irită ochii Irită pielea Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul În cazul contactului cu pielea. . apei stagnante sau sub presiune în special în cazurile în care este vorba de pereţi de zidărie sau de beton atacate de sulfaţi. verbale şi scrise.2 kg/m2/24 h 40 rezistentă la abraziune şi şoc prezintă contracţie redusă rezistentă la sulfaţi până la solicitare ridicată conform ONORM B3305 după 2 zile cca. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.5 kg/m 2/strat cca. Amorsa Baumit antisulfat serveşte la hidroizolaţia structurilor şi a elementelor de construcţie împotriva umidităţii din sol. 2. Densitate în vrac: Permite solicitarea la apă: Solicitare totală. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. pe baza experienţei noastre. 5 l/sac Date tehnice Livrare sac de 25 kg Depozitare Max. adaosuri. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. 40 N/mm2 după 7 zile cca.

pe baza experienţei noastre. se amestecă Baumit AntisulfatSchlämme obţinând consistenţa păstoasă sau de tipul unui mortar fin. cărămidă. pe suprafeţe slab absorbante precum ceramica şi pe lemn. tencuială pentru reparaţii Sanova W). pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. 3. 2. adică 1 l la 5 kg substanţă uscată. punctul de rouă poate fi transferat pe stratul hidroizolator. Indicaţii şi generalităţi: Nu este indicată aplicarea pe suprafeţe cu contracţii mari. . În cazul subsolurilor insuficient aerisite. a suportului şi a materialului nu va fi mai mica de 5°C. Aplicare: Amestecare: prin adăugarea a 5 I de apă la sac.Amorsă antisulfat pentru izolare Baumit AntisulfatSchlämme Pagina 2 Prelucrare 1. Suprafaţa suport: Suprafeţe de beton. drişca sau şpaclul. Aplicarea se va face continuu şi uniform. Nivelarea se face cu fierul de glet. tencuială pentru reparaţii Sanova S. verbale şi scrise. În timpul aplicării şi în primele zile temperatura aerului. Stratul proaspăt aplicat va fi protejat de soare şi vânt (uscare prea rapidă). mortare de ciment. peste var sau mortar de ipsos. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. în ultimul strat va fi aplicat imediat şi şpriţul pentru reparaţii. zidărie din clincher. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. cât şi de ploaie. mortare hidraulice. Aplicarea se face cu bidineaua sau cu o bidinea lată cu peri scurţi. Înainte de aplicare rosturile din zidărie vor fi colmatate cu un material adecvat (de ex. prin măsuri adecvate. De aceea nu se va aplica o tencuială de var sau ipsos. Dacă este prevăzută tencuirea peste stratul de pastă. pe suporturi moi sau murdărite. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. piatră naturală. rugoase sau sablate.

nisipuri. corpuri straine. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.5 N/mm2 min. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.Fişa tehnică Amorsă pentru izolare Baumit DichtungsSchlämme 1422 Produs Compoziţie Utilizare Pastă de impermeabilizare cu lianţi hidraulici.0 N/mm2 40 >1. Adaosurile împiedica patrunderea apei care mai ramâne în pori. gata preparat se amesteca pe santier cu apa si se aplica ca o vopsea pe elementul de constructie ce urmeaza sa fie hidroizolat. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Baumit SanovaPutz S). curata. Granulaţie maximă: Consistenţa: Culoarea: Densitatea în vrac: Rezistenţă la compresiune (28 zile): Rezistenţă la întindere din încovoiere (28 zile): Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ): Aderenţa la beton: Temperatura de aplicare: Consumul de material: La umiditatea pământului . Compozitia granulometrica favorabila asigura formarea unui strat deosebit de dens. Mortarul cu liant de ciment. a se spăla imediat A se purta mănuşi de protecţie Norme S Prelucrare 1. pe baza experienţei noastre. 6 l/sac Date tehnice Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice sac de 25 kg 6 luni la loc uscat. pe suport de lemn Verificări permanente în laboratoarele din Austria şi în institutele autorizate din celelalte ţări partenere. . rezistenta. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. adaosuri. +5°C în aer şi pe suport în funcţie de solicitarea la apă şi de structura suportului 2-6 kg/m2 2-4 kg/m2 (solicitare uşoară) 4-6 kg/m2 (solicitare intensă) cca. gata preparat. rigid. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Amorsa Baumit pentru izolare este un mortar de hidroizolare. Suprafata se va curata de portiunile neaderente. cuiburi de agregat iar rosturile de zidarie sau alte goluri vor fi astupate cu un mortar adecvat (de ex.apă de infiltraţie: Apă freatică sub presiune în pantă: Necesar de apă: 0. cu un numar redus de pori capilari. Suprafaţa suport: Suprafata trebuie sa fie lipsita de ulei. Ciment. Norme R R 36 R 38 R 43 S 2: S 24 : S 25: S 26: S 28: S 37: Irită ochii Irită pielea Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul În cazul contactului cu pielea. absorbanta si plana.3 mm pulbere gri 1. verbale şi scrise.40 kg/dm3 <40 N/mm2 >8.

3. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.5 parti volum pulbere (la 1 sac de 25 kg cca 4 l apa). Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Amestecarea: Amestecarea va fi facuta pe cât posibil mecanic. În cazul aplicării cu bidineaua mortarul va fi aplicat în cel puţin două straturi (grosimea minimă 2 mm!) Fiecare strat succesiv va fi aplicat pe stratul anterior ajuns la rezistenţă dar incomplet uscat.5 parti volum pulbere (la 1 sac de 25 kg cca. Suportul va fi umezit bine înainte de aplicare dar nu va prezenta o pelicula de apa pe suprafata. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Pregătirea suportului (umezirea). 3. Indicaţii speciale: Nu este indicată aplicarea pe vreme de ploaie. verbale şi scrise. prin măsuri speciale. în ultimul strat încă umed va fi aplicat şpriţul pentru reparaţii Sanova. 4. 6 l apa). Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Nu este indicat pentru acoperirea fisurilor care lucrează. . pe baza experienţei noastre. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Amorsa pentru izolare poate fi amestecata la o consistenta care sa permita aplicarea cu bidineaua adaugând 1 parte volum apa la 3 . sau la o consistenta pentru aplicarea cu spaclul . Stratul proaspăt aplicat va fi ferit de acţiunea directă a razelor de soare şi de vânt (uscarea prea rapidă). Aplicarea: Mortarul preparat va fi aplicat în mod continuu în interval de 30 minute după amestecare (în funcţie de umiditatea aerului timpul poate fi mai scurt sau mai lung). cât şi de ploaie. Dacă este prevăzută tencuirea. prelucrarea (la cel puţin 2 straturi) şi tratamentul (menţinerea a umezelii) sunt decisive pentru calitatea hidroizolaţiei.1 parte volum apa la 4 . la mai puţin de 5°C şi pe suport îngheţat sau la pericol de îngheţ.Amorsă pentru izolare Baumit DichtungsSchlämme Pagina 2 Prelucrare 2. malaxând bine amorsa Baumit pâna dispar aglomerarile.

respectiv impregnare în suport se va tampona suprafaţa cu un material absorbant. Rezidurile nu se vor arunca la canalizare. Pentru suprafetele limitate se poate aplica solutia prin procedeul asemanator vopsirii. Pentru pregătirea suprafeţelor tencuielilor minerale (ex. 1. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. iar acea suprafaţă va fi retencuită. suprafeţe uşor nisipoase de tencuială de grund sau tinci). Faţadele expuse la razele solare. pentru aplicarea pe tencuieli sau vopseluri pe bază de lianţi hidraulici sau silicatici.Fişa tehnică Întăritor de Tencuială Baumit Baumit PutzFestiger 1429 Produs Compoziţie Proprietăţi Gata preparat. După acoperire. clincherul. gresia. nisipoase prin formarea unui strat cuarţos. Pe suprafaţa uscată a tencuielii minerale se pulverizează soluţia cu un aparat Airless (cu duză cu fascicul lat). Nu este un produs periculos. apă Întărirea suprafeţelor minerale friabile. Densitate: Valoarea Ph-ului: Consum de material: Bidon 12 kg 6 luni la loc uscat. Straturile vechi de vopsea trebuiesc îndepărtate. Prelucrare Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. verbale şi scrise. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Se va evita contaminarea mediului cu reziduurile rezultate în urma utilizării acestui produs. pe paleţi de lemn Control intern în laboratorul uzinei producătoare cca. lemnul vor fi acoperite cu o folie protectoare înainte de aplicarea Întăritorului de Tencuială Baumit. 11 0. soluţie apoasă pe bază de acid silicic Silicat de kaliu.4 kg/m2 în functie de suport Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Asigurarea calităţii Nu necesită marcare. Aplicarea se va face de jos în sus. În urma micşorării dimensiunii porilor nu va fi influenţată difuzia vaporilor de apă.2 – 0. Prin micşorarea porilor capacitatea de a absorbţie a tencuielii este redusă. Clasificare conform reglementărilor in domeniul produselor chimice Suport Stratul suport trebuie curăţat prin spălare sau prin periere. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Indicaţii generale: Temperatura aerului.07 kg / dm³ cca. . a materialului şi a suportului trebuie să depăşească +5°C în timpul aplicării şi întăririi materialului. piatra naturală. Părţile de construcţie învecinate cum sunt sticla. pe baza experienţei noastre. la ploaie sau vânt puternic trebuiesc protejate cu plase de faţadă. Tencuielile friabile sau puternic degradate vor fi îndepărtate.

. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. verbale şi scrise. pe baza experienţei noastre.Întăritor de Tencuială Baumit Baumit PutzFestiger Pagina 2 Prelucrare Finisaje: După un timp de întărire de aproximativ 14 zile se pot aplica următoarele finisaje: Baumit EdelPutz / Praf de piatră cu Grund Universal sau peste un strat intermediar de tencuială fină cum ar fi SanovaFeinPutz: Tencuială Silicat cu Grund Universal Tencuiala Silicon cu Grund Universal Vopsea Silicat cu Grund Universal Vopsea Silicat cu Grund Universal Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.

În cazul contactului cu suprafeţele menţionate se va curăţa imediat. lemnul. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.07 kg/dm3 aprox. respectiv rezidi acele suprafeţe. pe baza experienţei noastre. plăcile de faianţă. piatră naturală. Prelucrare Aplicarea se face prin pulverizare cu pistolul în repetate rânduri cu un timp de aşteptare între aplicări de câteva ore. la loc uscat. de ploaie şi de vânt puternic. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.2 – 0. se pot utiliza şi echipamente sub presiune. Faţadele se vor proteja de acţiunea directă a razelor solare. a materialului şi a suportului trebuie să fie peste +5°C în timpul prelucrării şi întăririi. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. 1. ferit de îngheţ. Deşeurile se vor depozita corespunzător şi în siguranţă. In cazul scurgerilor de material se vor folosi prosoape de hârtie şi materiale absorbante pentru ştergerea materialului proaspăt. Temperatura aerului. 11 0. soluţie apoasă pe baza de acid silicic Silicat de potasiu. prin formarea unei punţi de cuarţ.4 kg/m2 în funcţie de suport Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Suport 6 luni. . apă Întăreşte suprafeţele minerale nisipoase. verbale şi scrise. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Pentru suprafeţe reduse se poate utiliza o pensulă. cărămidă plină) Densitate : Valoare PH : Consum : ca. Indicaţii şi generalităţi Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.Fişa tehnică Apă de sticlă Baumit WasserGlas 1435 Produs Compoziţie Proprietăţi Gata preparat. prin acoperirea cu folie. Se vor îndepărta porţiunile afectate şi se vor retencui. caramidă. în ambalaj etanş Verificări permanente în laboratoarele proprii Nu necesită clasificare Suportul se va curăţa prin periere sau sablare. Înainte de aplicarea Apei de Sticlă se vor lua măsuri pentru protejarea zonelor învecinate suprafeţei ce urmează a fi tratate. Nu se va deversa la canalizare şi ca reziduu nu va intra în contact direct cu solul. Părţile de construcţie ce trebuiesc protejate sunt: sticlă. Nu este afectată difuzia la vaporii de apă Pentru întărirea suprafeţelor friabile de tencuială şi pentru întărirea pietrei de calcar şi a zidăriilor de caramidă aparentă (ex. răcoros.

pentru interior si exterior.: Densitate: Conductivitate termică (l ) Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ): Necesarul de material la lipire: la şpăcluire: Grosime minimă: maximă: Necesar de apă: Rezistenţa la difuzia vaporilor (Sd) sac de 25 kg Vrac: la siloz 12 luni la loc uscat. Ciment. .6 mm 1400 kg/m3 0. a se spăla imediat A se purta mănuşi de protecţie 0. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Norme R R 36 R 38 R 43 S 2: S 24 : S 25: S 26: S 28: S 37: Irită ochii Irită pielea Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul În cazul contactului cu pielea. pe baza experienţei noastre. răşină sintetică. 4. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. dupa care se mai amesteca o data.4.5 ore.5. Granulaţie max. permeabil la vaporii de apa.80 W/mK 50 cca.5 kg/m2 2-3 mm 4 mm cca.15 m (pe 3 mm grosime strat) Date tehnice Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Norme S Stratul suport: Amestecare: Suportul trebuie să fie uscat.0 kg/m2 cca. pentru lipirea placilor termoizolante pentru fatade EPS-F. neted. pentru înglobarea plasei din fibra de sticla si pe spacluirea suprafetelor de beton sau a celor tencuite.6 l/sac 0. conform ghidului de agrementare european ETAG 004. fără praf. sa stea.5 . EPS-F PLUS si XPS-R. Verificari permanente în laboratoarele producatorului. neîngheţat. pe paleţi de lemn. permeabil. Planeitatea suportului trebuie să corespundă conform DIN 18202. Timp de prelucrare: 1. adaosuri. Se toarna adezivul pulverulent pentru spaclu Baumit în apa curata si se amesteca lent cu mixerul. înfoliaţi. 5.5 .0 . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. verbale şi scrise. nisipuri de cuarţ. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Mortar adeziv. 3. Control extern al producţiei cu organisme notificate. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Materialul care a început să facă priză nu se mai foloseşte.Fişa tehnică Adeziv pentru şpaclu Baumit KlebeSpachtel Baumit KlebeSpachtel Spritzbar Produs Compoziţie Utilizare 1511 Adeziv mineral pulverulent şi masă pentru şpaclu gata preparată pentru sisteme termoizolante Baumit EPS verificat în sistem. cu capacitate portantă. apoi se Iasa 5 min.

grosimea fiind de 1 până la 2 cm.Adeziv pentru şpaclu Baumit KlebeSpachtel Baumit KlebeSpachtel Spritzbar Aplicare Pagina 2 În sistemul termoizolant Baumit EPS Lipire: Adezivul se aplică sub forma unui cordon perimetral pe marginea plăcii cu o lăţime de cca 5 cm. max. Şpacluirea pe tencuieli: Se curăţă cu apă. Ca straturi finale: . fără să facă cute. nu se va şpaclui fără a şlefui şi şterge praful de pe plăci. Urmele de la fierul de glet se vor nivela după ce materialul s+a mai întărit. Capetele diblurilor se şplăcuiesc cu acelaşi material.tencuială Mozaic Baumit (inclusiv Grund Universal) . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Neplanităţile până la 10mm pot fi preluate cu adezivul de lipire. şi să fie rezistentă la saponificare. În caz de dibluire a plăcilor de faţadă se va face o şpăcluire a capetelor de diblu cu adezivul pentru şpaclu Baumit cu 12 ore înaintea aplicării stratului şpacluit propriu-zis. Diblurile: Dacă este necesară dibluirea. Armarea suprafeţei: După întărirea adezivului plăcile se şlefuiesc şi se curăţă. O gletuire exagerată nu se recomandă. Plasa trebuie să fie acoperită cu Klebespachtel minim 1 mm (în zona de suprapunere minim 0. dar acesta se distribuie în faţadă. Indicaţii: A nu se prelucra sub +5°C. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. şi la colţurile clădirii se ţes plăcile. 3 mm). pe baza experienţei noastre. pe suport îngheţat sau în caz de pericol de îngheţ. Se verifică planitatea suprafeţei polistirenului după lipire şi eliminarea rosturilor goale dintre plăci. în funcţie de neplanităţile suportului să se asigure o suprafaţă de contact cu stratul suport de minim 40%.tencuială Silicon (inclusiv Grund Universal Baumit).tencuială Silicat Baumit (inclusiv grund Universal Baumit) . cu o suprapunere de 10 cm a fâşiilor. care au fost expuse razelor ultra-violete mai mult de 15 zile. . nu şi pe colţuri. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. aceasta se va face după minim 24 de ore de la lipire. A se avea în vedere procedurile Baumit.tencuială Nanopor (inclusiv Grund Universal) Alte informaţii detaliate se găsesc la sistemele Baumit pentru izolaţii termice! Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. În proaspăt se înglobează plasă de fibră de sticlă. Se pot folosi şi bucăţi de plăci (minim 15 cm lăţime). De asemenea. La armarea dublă se va aplica al doilea strat şpăcluit cel mai devreme după o zi de la aplicarea primului strat. . Şpacluirea pe vopsele: Trebuie să aibă o aderenţă bună la suport. verbale şi scrise. Montarea plăcilor: În principiu se aplică numai plăci întregi de jos în sus ţesute. Pe plăcile pentru faţade.5 mm.tencuială Artline Baumit (inclusiv Grund Universal) . ploaie şi vânt cu plasă de protecţie. După înglobarea plasei se face în proaspăt şpăcluirea şi netezirea suprafeţei. Nu se vor adăuga substanţe anti-îngheţ. Şpacluirea pe beton: Se va curăţa suprafaţa foarte bine (cu jet de apă sub presiune) şi se îndepărtează decafrolul. Faţadele se protejează de soare.tencuială Granopor Baumit (inclusiv grund Universal Baumit) . astfel încât. Apoi Adezivul pentru şpaclu (Klebespachtel) se aplică cu un şpaclu cu dinţi de 10 mm. iar în mijlocul plăcii se mai aplică încă 3 puncte de lipire. Stratul de masă de şpaclu va sta la uscat 7 zile înaintea aplicării finisajului. La colţurile ferestrelor nu trebuie să existe rosturi.

pentru nivelare . Ca masa de spaclu sau nivelare pentru toate tencuielile de grund Baumit cu sau fara înglobare de plasa din fibra de sticla Baumit. verificat în sistem conform ETAG 004. pentru interior si exterior. Verificare permanentă în laboratoarele Baumit România şi a organismelor notificate.09 m (la 5 mm grosime strat) 0. răşini organice. .pentru lipire . Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. pe baza experienţei noastre. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. adaosuri Mortar adeziv permeabil la vapori de apa.6 mm 0. nisipuri. 3 kg/m cca. Ciment. verbale şi scrise.Fişa tehnică Mortar adeziv Baumit HaftMörtel 1512 Produs Compoziţie Utilizare Adeziv şi masă de şpaclu. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. 5 l/sac 2 mm (nivelare) 2-3 mm (armare) 1300 kg /m3 2 Date tehnice Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Norme R R 36 R 38 R 43 S 2: S 24 : S 25: S 26: S 28: S 37: Irită ochii Irită pielea Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul În cazul contactului cu pielea. Granulaţia maximă: Rezistenţă la difuzia vaporilor (Sd): Conductivitate termică (l ): Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ): Consumul de material: .80 W/mK 18 cca. 0. Pentru lipirea placilor termoizolatoare de fatada din pluta sau a placilor termoizolatoare din vata minerala Baumit cât si pentru compensarea (egalizarea) denivelarilor sau ca strat pentru armarea cu plasa din fibra de sticla Baumit. 5 kg/m 2 cca. a se spăla imediat A se purta mănuşi de protecţie Norme S Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.ca masă de şpaclu Necesar de apă: Grosime minimă: maximă: Densitate mortar întărit: sac de 25 kg Vrac: la siloz La loc uscat pe palet de lemn înfoliat: 12 luni. 4 kg/m2 cca. gata preparată pentru sisteme de termoizolare cu vată minerală şi plută.

5 min.Tencuială Artline cu Grund Universal* *Atenţie: consultaţi fişa tehnică a produsului. În proaspăt se aplică plasa din fibră de sticlă cu suprapuneri de 10 cm a fâşiilor. sa nu fie hidrofoba. În proaspăt se aplică plasa din fibră de sticlă. Suprafata suport trebuie sa fie uscata. pe baza experienţei noastre. Potlife cca. Indicaţii: Temperatura aerului.Tencuială Silikon cu Grund Universal . ploaie sau vânt puternic. La sistemele termoizolante Mineral / Plută: Lipire: Neuniformităţile mai mari trebuie netezite într-o fază de lucru diferită. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Amestecarea: Mortarul adeziv Baumit se va introduce în apa curata si se va amesteca cu un malaxor cu turatie lenta. Se aplică cu un şpaclu de inox cu dinţi de 10 mm pe tencuială. Se poate aplica şi cu maşina de tencuit 1.5 ore. în funcţie de planeitatea suportului (se asigură o acoperire de minim 40%). Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Acoperirea plasei cu adeziv va fi de minim 1 mm. rezistenta si lipsita de portiuni neaderente. . 1. grosime de 1 până la 2 cm. Finisaje: . Aceasta se face la 24 de ore după dibluire. Dibluire: Plăcile de vată minerală şi plută necesita suplimentar faţă de lipire şi o ancorare mecanică cu dibluri. După dibluire se aplică un strat de egalizare în grosime de 2 mm. Adezivul se va aplica pe placa izolantă pe margini şi în 3 puncte în interior. Faţada se protejează de soare. ferita de înghet.Mortar adeziv Baumit HaftMörtel Pagina 2 Aplicare Suprafaţa suport: Verificarea suportului va fi efectuata în principiu conform ÖNORM B 3346. verbale şi scrise. sa fie lipsita de eflorescente. Timp de uscare minim 3 zile. se va lasa un timp de maturare de cca. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Timp de uscare minim 7 zile. materialului şi a suportului nu trebuie să scadă sub 50C în timpul lucrului şi a procesului de întărire.Tencuială Nanopor cu Grund Universal . Strat de egalizare: Plăcile nu se şlefuiesc. Peste 10 mm se va folosi un strat separat de tencuială. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Masă de şpaclu peste tencuieli. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. 2.EdelPutz Extra cu Grund Universal .Tencuială Silikat cu Grund Universal . si se va amesteca din nou. Stratul de armare: Adezivul se aplică cu un şpaclu de inox cu dinţi de 10 mm. Neuniformităţile până la 10 mm pot fi preluate la operaţia de lipire. pentru egalizare suport. lipsita de praf.

2-3 mm. se spacluieste netezind întreaga suprafata. La colţuri de ferestre sau în alte zone. 10 cm si cu adaugare de adeziv. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Plasa din fibră de sticlă nu trebuie să se mai vadă după şpacluirea sa cu adezivul pentru şpaclu şi ar trebui să se afle la mijlocul grosimii stratului de adeziv. lungime: 50 m) În picioare la loc uscat Verificări permanente în laboratoarele producătorului şi în institutele autorizate şi organismele notificate. Latura ochiului: Greutate specifică: Rezistenţa la tracţiune: Necesarul de material: Rezistenţa la tracţiune după îmbătrânire: cca 4 x 4 mm > 145 g/m2 > 2000 N/50 mm cca. Fibre din sticlă (cu strat de SBR = stirol-butadiena-rubber) Pentru armarea straturilor de adeziv de şpaclu Baumit. Si la utilizarea armaturilor pentru muchii cu plasa trebuie sa se realizeze o suprapunere pâna la muchia profilului. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Zonele cu solicitări mecanice ridicate se armează dublu sau se foloseşte sub plasa de fibră de sticlă o armare cu plasă tip Panzer. în cadrul sistemelor termoizolante. se recomandă aplicarea de noi fâşii din fibră de sticlă (20x30 cm) pe diagonală prinse cu adeziv pentru şpaclu. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Nu este necesară menţionarea ei ! Şpacluirea: Se va aplica adezivul cu spaclul cu dinti de 10 mm. Indicaţii: La acoperirea colturilor intrânde si iesinde se va avea grija ca sub plasa din fibra de sticla sa nu ramâna spatii goale (neînchise cu adeziv). verbale şi scrise. Daca fatada este expusa direct razelor solare sau vântului uscat si puternic. 1. după care se va aplica stratul efectiv din fibră de sticlă. apoi se pune în masa spacluita proaspat armatura pentru tencuiala (plasa din fibra de sticla) în fâsii verticale cu o suprapunere a fâsiilor de min. grosime de min. Trebuie avut grija ca la slefuirea stratului spacluit sa nu se deterioreze plasa din fibra de sticla. . Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.Fişa tehnică Plasă din fibră de sticlă Baumit TextilglasGitter 1513 Produs Compoziţie Utilizare Date tehnice Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin. 45 m2) > 1000N / 50 mm Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Prelucrarea Role de 50 m2 împachetate în folie (lăţime: 1 m. unde pot apărea tensiuni ce pot provoca rupturi în zidărie. Verificată în sistem conform ETAG 004.1 m/m2 de suprafaţă (1 rolă pt ca. Între straturi se aşteaptă minim 24 ore. pe baza experienţei noastre. atunci nu este permisa spacluirea sau armarea cu plasa din fibra de sticla (sau se va proteja corespunzator fatada).

45 m2) > 1000N / 50 mm Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Prelucrarea Role de 50 m2 împachetate în folie (lăţime: 1 m. Si la utilizarea armaturilor pentru muchii cu plasa trebuie sa se realizeze o suprapunere pâna la muchia profilului. se recomandă aplicarea de noi fâşii din fibră de sticlă (20x30 cm) pe diagonală prinse cu adeziv pentru şpaclu. grosime de min. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. pe baza experienţei noastre. Între straturi se aşteaptă minim 24 ore. atunci nu este permisa spacluirea sau armarea cu plasa din fibra de sticla (sau se va proteja corespunzator fatada). se spacluieste netezind întreaga suprafata.1 m/m2 de suprafaţă (1 rolă pt ca. Latura ochiului: Greutate specifică: Rezistenţa la tracţiune: Necesarul de material: Rezistenţa la tracţiune după îmbătrânire: cca 4 x 4 mm 160 g/m2 > 2000 N/50 mm cca. după care se va aplica stratul efectiv din fibră de sticlă. Indicaţii: La acoperirea colturilor intrânde si iesinde se va avea grija ca sub plasa din fibra de sticla sa nu ramâna spatii goale (neînchise cu adeziv). verbale şi scrise. 1. în cadrul sistemelor termoizolante. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. 2-3 mm. Trebuie avut grija ca la slefuirea stratului spacluit sa nu se deterioreze plasa din fibra de sticla. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. apoi se pune în masa spacluita proaspat armatura pentru tencuiala (plasa din fibra de sticla) în fâsii verticale cu o suprapunere a fâsiilor de min. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Zonele cu solicitări mecanice ridicate se armează dublu sau se foloseşte sub plasa de fibră de sticlă o armare cu plasă tip Panzer. . Plasa din fibră de sticlă nu trebuie să se mai vadă după şpacluirea sa cu adezivul pentru şpaclu şi ar trebui să se afle la mijlocul grosimii stratului de adeziv. Verificată în sistem conform ETAG 004. La colţuri de ferestre sau în alte zone. Nu este necesară menţionarea ei ! Şpacluirea: Se va aplica adezivul cu spaclul cu dinti de 10 mm. 10 cm si cu adaugare de adeziv. Daca fatada este expusa direct razelor solare sau vântului uscat si puternic. lungime: 50 m) În picioare la loc uscat Verificări permanente în laboratoarele producătorului şi în institutele autorizate şi organismele notificate. Fibre din sticlă (cu strat de SBR = stirol-butadiena-rubber) Pentru armarea straturilor de adeziv de şpaclu Baumit. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.Fişa tehnică Plasă din fibră de sticlă DUO Baumit TextilglasGitter DUO 1513-1 Produs Compoziţie Utilizare Date tehnice Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin. unde pot apărea tensiuni ce pot provoca rupturi în zidărie.

W2 .DS(N)2 . Corespunde EN 13163 şi ETAG 004.0 80 6 3. fara contractie.L1 . Verificat în sistem conform ETAG .0 Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Prelucrarea A se feri de raze ultraviolete (soare). Nu este necesară menţionarea. HFCKW.EN 13163 .004.0 100 5 2. permeabil.5 120 4 2. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. cu capacitate portantă. de influenţa precipitaţiilor şi de deteriorare mecanică.25 m Grosime (mm) bucăţi / pachet m2 / pachet 50 10 5. Granule expandate de polistiren. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.DS (70. neted. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. .5 160 3 1.P4 . clasificat ca polistiren de fatada pentru sistemele de termoizolaţie Baumit EPS. HFKW Pentru construcţii vechi şi noi ca sistem exterior de izolare termică la faţade. pe baza experienţei noastre. 1. Abateri reduse de planeitate.T2 S2 . Tip produs: Marcare: EPS . Stratul suport: Suportul trebuie să fie uscat.BS 125 > 120 kPa 0.5 180 3 1. Verificari permanente în laboratoarele producatorului si în institutele autorizate din tara. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.0 140 3 1. fără praf.Fişa tehnică Polistiren expandat pentru faţade Baumit SpezialFassadenplatten 1514 Produs Plăci termoizolante din granule de polistiren expandat. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.-)1 TR120 . ignifugat. verbale şi scrise. Fără FCKW. rezistent la factorii climatici.040 W/mK ca.0 60 8 4. neîngheţat.5 200 2 1.F conform ÖNORM B6000 EPS . 60 100 x 50 cm B (B/S3/do) 3 Compoziţie Utilizare Date tehnice Rezistenţă la tracţiune: Conductivitate termică (l ): Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ): Dimensiunea plăcilor: Reacţie la foc: Livrare Plăcile izolante EPS pentru faţade se livrează înfoliate în pachete de 0.

şi se montează distanţiere pentru preluarea denivelăriloror peretelui. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. pentru egalizare suport. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Lipire: Neuniformitatile mai mari trebuie netezite într-o faza de lucru diferita. dar acesta se distribuie în faţadă. nu şi pe colţuri. La colţurile ferestrelor nu trebuie să existe rosturi. Se verifică planitatea suprafeţei polistirenului după lipire şi eliminarea rosturilor goale dintre plăci. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Peste 10 mm se va folosi un strat separat de tencuiala. în funcţie de planeitatea suportului(acoperire minim 40%). Montare plăci: În principiu se aplică numai plăci întregi de jos în sus ţesute. verbale şi scrise. Diblurile: Dacă este necesară dibluirea. Se pot folosi şi bucăţi de plăci (minim 15 cm lăţime). La îmbinarea profilelor se folosesc piese de legătură. Adezivul se va aplica pe placa izolanta pe margini si în 3 puncte în interior grosime 1 până la 2 cm. aceasta se va face după minim 24 de ore de la lipire. Neuniformitatile pâna la 10 mm pot fi preluate la operatia de lipire. Capetele diblurilor se şplăcuiesc cu acelaşi material. pe baza experienţei noastre. şi la colţurile clădirii se ţes plăcile.Polistiren expandat pentru faţade Baumit SpezialFassadenplatten Pagina 2 Aplicare Zona de soclu şi zona de stropire În zona de stropire (min 30 cm) şi sub nivelul terenului se foloseşte polistiren extrudat. Montare profil de soclu: Se fixează cu dibluri la fiecare 30 cm. . De asemenea.

de radiaţiile ultraviolete (soare). neîngheţat. Planeitatea peretelui trebuie să corespundă reglementărilor tehnice în vigoare. fără eflorescenţe şi fără elemente friabile. rezistenţă la deformare şi la intemperii. Verificat conform normelor EN 13163. CHFC. Granule expandate din polistiren. Nu conţine CFC.5 160 3 1.5 200 2 1. verbale şi scrise. lipsite de contracţie. neted cu capacitate portantă.5 120 4 2. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Tip de produs: EPS-F conform normelor ÖNORM B 6000 Culoare: gri argintiu Marcare: EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70. Pentru construcţii noi şi vechi. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.Faţada permeabilă şi Baumit open S . Verificare proprie de către firma producătoare. abateri dimensionale reduse. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.0 *La cerere se pot livra si grosimi pana la 250 mm Depozitare Se va depozita într-un loc ferit de umiditate.Fişa tehnică Baumit openTherm reflect Plăci termoizolante de faţadă open reflect 1542 Produs Plăci termoizolante din granule de polistiren expandat clasificat ca polistiren de faţadă pentru sistemele de termoizolaţie Baumit open. de umezeală şi deteriorări mecanice.Asanare şi termoizolare.18 kg/m³ Rezistenţă la tracţiune: ≥ 150 kPa Conductivitate termică λ: 0.0 140 3 1. verificare efectuată de terţi prin intermediul instituţiilor acreditate de verificare.0 100 5 2. Nu necesita menţionarea. respectiv HFC. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.0 80 6 3. 15 . Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Stratul suport Substratul trebuie să fie curat. fără praf.031 W/mK Factor al rezistenţei la permeabilitate la vaporilori µ: <10 Formatul plăcilor: 100 x 50 cm Comportament la foc: E (euro . precum şi conform cerinţelor ETAG 004. Verificarea substratului se va efectua conform normelor în vigoare. .-)1-TR150-BS100 Densitate: ca. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. permeabil. greu inflamabile. Permeabile la vapori cu proprietăţi termoizolante ridicate. pe baza experienţei noastre. La nivelul soclului recomandăm utilizarea de plăci de etanşare pentru soclu Baumit XPS. uscat.clasa) conform normei EN 13501-1 Înfoliat în pachet Compoziţie Caracteristici Utilizare Date tehnice Livrare Grosime*) [mm] Bucăţi/pachet m²/pachet 60 8 4.5 180 3 1.

de jos în sus. La marginea plăcii se aplică pe întreaga suprafaţă un strat cu o lăţime de aproximativ 5 cm.Baumit openTherm reflect Plăci termoizolante de faţadă open reflect Pagina 2 Prelucrare Zona soclului şi zona expusă la stropire: În zona expusă la stropire (înălţime de minim 30 cm) şi sub nivelul terenului se folosesc plăci izolatoare din polistiren extrudat Baumit XPS-R. distanţierele şi conectorii necesari în acest scop. Profilul de soclu se va aplica numai peste cota terenului amenajat. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. În mod suplimentar. Îmbinările plăcilor nu trebuie să treacă peste canturile golurilor (de exemplu golurile de ferestre şi uşi). nu însă la colţurile clădirii. Canturile clădirii se realizează tesut pe lăţimea plăcii. este necesară o nouă şlefuire şi o desprăfuire. Pentru această secţiune este admisă numai utilizarea de plăci întregi şi a jumătăţilor de plăci. iar în mijlocul plăcii sunt aplicate trei puncte de adeziv cu o dimensiune care corespunde aproximativ unei palme. Montarea plăcilor: În principiu se vor utiliza numai plăci întregi. Realizarea soclului cu Profil de soclu: Pentru fixarea profilurilor de soclu Baumit recomandăm utilizarea setului nostru de montaj Baumit pentru profiluri de soclu. Denivelările de până la 10 mm pot fi compensate prin stratul de adeziv. pe baza experienţei noastre. verbale şi scrise. ţinând cont de toleranţele substratului şi de grosimea stratului de adeziv (aproximativ 1 până la 2 cm) să se formeze o suprafaţă de contact cu substratul de minim 40%. În completare la normele în vigoare este necesară respectarea tehnologiei de punere în operă a sistemului termoizolant! Observaţii şi informaţii generale Temperatura aerului. Este admisă utilizarea de ştraifuri (lăţime minimă 15 cm). Faţada va fi protejată de razele directe ale soarelui. tesute. Umiditatea atmosferică ridicată şi temperaturile scăzute pot prelungi semnificativ durata de uscare. a materialului şi a substratului pe parcursul prelucrării şi al prizei trebuie să fie de minim +5°C. Setul de montaj include diblurile. La nivelul rostului dintre plăci nu este permisă pătrunderea de adeziv. de ploaie sau de vânt puternic (de exemplu prin plasă de protecţie a schelelor). În cazul în care închiderea este realizată cu profil de soclu. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. . Profil de soclu Baumit therm). profilele de soclu pot fi lipite la nivelul substratului cu Speed Fix Baumit. Se verifică planeitatea suprafeţei polistirenului după lipire şi eliminarea rosturilor goale dintre plăci. este necesară utilizarea unui profil (Profil de soclu Baumit. La nivelul plăcilor de faţadă expuse la radiaţii ultraviolete pentru o durată de peste 2 săptămâni (plăci îngălbenite) nu este admisă aplicarea de masă de şpaclu. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Aplicarea adezivului: Aplicarea adezivului se realizează prin metoda Lipirii perimetrale şi în puncte. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. dar acestea se distribuie în faţadă. Cantitatea de adeziv aplicat va fi selectată astfel încât. Adeziv şi masă de şpaclu: Baumit open KlebeSpachtel W /(Baumit Open Contact) Baumit open S SanierKlebespacktel Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.

Verificari permanente în laboratoarele Baumit România si în institutele autorizate din ţară. pe palet de lemn. straturi de vopsea sau uleiuri. Var hidratat. prelucrabil manual sau mecanizat. Tencuială decorativă. neîngheţat. înfoliat. 10 I/sac 200 5.Fişa tehnică Praf de piatră Baumit EdelPutz Produs Compoziţie Utilizare Date tehnice 1610 Mortar uscat. permeabil la vapori de apă. adaosuri.5 kg/m2 3 . hidrofobat.alte suporturi minerale şi tencuieli termoizolante Nu se aplică pe: . Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice sac de 40 kg/25 kg 1 palet = 35 saci = 1400 kg 1 palet = 48 saci = 1200 kg 12 luni la loc uscat. Se aplică pe: . Norme R R 36 R 38 R 43 Norme S S 2: S 24 : S 25: S 26: S 28: S 37: Irită ochii Irită pielea Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul În cazul contactului cu pielea.6 N/mm2 12 0. verbale şi scrise. permeabil. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.tencuieli de var-ciment şi de ciment . neted.5 N/mm2 > 0. zugrăveli .4 mm La prelucrarea tencuielilor drişcuite peste tencuieli termoizolante se va aplica un strat de minim 5 mm! Pentru a realiza o suprafaţă de absorbţie uniformă se recomandă aplicarea în dublu strat. pentru interior şi exterior. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. fără praf. Simbol: Xi iritant. Stratul suport: Suportul trebuie să fie uscat. pigmenţi. ca tencuială drişcuită.sisteme termoizolante Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. .materiale sintetice. permeabilă la vaporii de apă. rezistent la intemperii. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. a se spăla imediat A se purta mănuşi de protecţie Prelucrare 1. Granulaţie: Rezistenţă la compresiune: Rezistenţă la întindere din încovoiere: Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ): Conductivitate termică (l ): Necesar de apă: Culori: Consum: Grosime strat: 2 mm > 1. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.8 W/mK cca. nisipuri de marmură. ciment alb. cu capacitate portantă. pe baza experienţei noastre.

. La tencuiala periata este posibila si prelucrarea cu o masina de tencuit adecvata. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Înaintea aplicarii tencuielii pe stratul suport nu trebuie sa existe nici un film (strat) de apa. Indicaţii pentru pregătirea suportului: . în special la structura periata. Apoi se face perierea sub presiune cu peria pentru tencuieli.5min.12 mm. pentru a se omogeniza manual mortarul. structura) pe o fatada.Suprafetele de tencuiala segregata vor fi îndepartate mecanic sau vor fi fixate (cu Tiefen Grund Baumit).Neplaneitatile tencuielii de grund vor fi îndepartate mecanic. se recomanda împartirea ei în portiuni arhitectonice. Aplicarea: Tencuiala se aplica manual cu mistria sau cu fierul de glet. se aplica al doilea strat cu mistria si se niveleaza cu dreptarul la granulatia dorita. . Când primul strat nu se mai poate presa cu degetul (dupa cca.Praf de piatră Baumit EdelPutz Pagina 2 Prelucrare 2. 3. Portiunile deja uscate se contureaza ca nuanta de culoare proprie. Acest moment este bine ales. A se avea în vedere masurile de restaurare în acest sens. Prelucrarea: Cu câteva ore înaintea tencuirii se va umezi suportul în functie de capacitatea sa absorbanta si de starea vremii. .Straturile de zugraveli minerale. 10 l de apa în malaxorul prin cadere libera timp de 3 . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. 8 . se mai poate uda suprafata tencuita în timpul driscuirii. . Atentie: driscuirea excesiva poate produce pete de culoare ! Tencuiala driscuita dublu strat: La aplicarea structurii striate se prelucreaza tencuiala superioara driscuita Baumit în dublu strat. apoi se realizeaza structura dorita. În timp se adauga noi amestecuri de tencuiala minerala. respectiv fisurate vor fi corectate cu o masa de spaclu adecvata (Putz Spachtel). vor fi tratate cu substante speciale. A nu se amesteca cu substante anti-înghet ! Pentru a pastra o suprafata uniforma (culoare. în functie de starea vremii si de capacitatea de absorbtie a stratului suport).Suprafetele deteriorate. pe întreaga suprafata (cel putin un zidar pe etaj. sub actiunea ploii. În acest fel vor fi evitate diferentele de consistenta si de culoare. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. care nu o pot prelucra pe toata odata.Suprafetele murdare sau cu ciuperci se vor îndeparta mecanic. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Tencuiala driscuita: Dupa aplicare se trage cu dreptarul sau se driscuie. Indicaţii: A nu se prelucra sub incidenta directa a razelor solare.Pentru praful de piatra colorat se recomanda aplicarea de Grund Universal Baumit cu 24 ore înainte. verbale şi scrise. tencuiala superioara trebuie aplicata în mod continuu (a nu se îmbina o portiune umeda cu una uscata ci doar umed pe umed). Se vor descarca continuturile mai multor malaxari într-o targa de mortar. vremii sau capacitatii diferite de absorbtie a stratului suport. pe suport înghetat sau la pericol de înghet. Dupa ce tencuiala a facut priza. vor fi îndepartate mecanic. se recomanda aplicarea unui strat de vopsea silicatica dupa o perioada de timp de 14 zile. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. . Daca fatada de tencuit este prea mare pentru o echipa de zidari. La tencuiala termoizolanta simpla si extra se va umezi stratul suport cu o zi înainte. care nu se mai modifica nici daca se uda ulterior portiunea tencuita. Tencuiala astfel periata va fi maturata apoi uniform cu o matura usoara. se va driscui sub presiune usoara. Tencuiala periata: Dupa întarirea usoara (proba cu degetul) se netezeste stratul de 10 . 4. atunci când pe peria cu cuie nu mai ramân agatate parti umede de mortar. Amestecul: Se va amesteca întotdeauna tot continutul sacului cu cca. timp în care agregatul din tencuiala va fi antrenat pentru a forma structura driscuita. Momentul perierii difera în functie de starea vremii si de capacitatea de absorbtie a stratului suport. . sub +5°C. Pentru îmbunatatirea discontinuitatilor de culoare datorate prelucrarii. Dupa caz. unul lânga altul pe toata latimea fatadei). pe baza experienţei noastre. Primul strat de culoare unica se aplica cu mistria si se netezeste cu dreptarul.12 ore.

Granulaţie max. Stratul suport: Suportul trebuie sa fie uscat.beton si alte suporturi minerale .5 cca. 4. a se păstra găleata bine închisă Verificări permanente în laboratoarele Baumit România şi în laboratoarele autorizate din ţară şi Austria. stabilizatori.9 consum fără a se scădea golurile cutii de 30 kg.5 K2 K3 R2 R3 ca. 3.straturi de var Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.tencuieli de var-ciment si de ciment.50 200 conform paletarului Compoziţie Utilizare Date tehnice Structura Consum kg / m2 Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Prelucrare K 1.2 kg / m2 t 0. 1 palet = 24 cutii = 720 kg Timp de 6 luni la loc răcoros şi ferit de îngheţ. 1800 kg /m3 ca. 2. fara sa induca eforturi în suport.tencuieli de ipsos (cu strat de probă) Nu se aplică pe: . pentru renovarea si restaurarea caselor vechi. 3. Pentru sistemele termoizolante Baumit EPS.8 ca. difuzie ridicata la vapori.2 ca. adaosuri. Conform ETAG 004 Silicat de potasiu (sticla solubila de potasiu). apa. microfibre. cu capacitate portanta. Întarire prin silicatizare.2 ca.7 W/mK 0.A nu se lăsa la îndemâna copiilor. pigmenti. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Tencuiala rezistenta la apa. fara praf. 30 . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. 2. Norma S S2 . verbale şi scrise.Gipscarton (2 straturi de Baumit SperrGrund) Se aplica în mod condiţionat pe: . pe baza experienţei noastre. ingrediente minerale. alba sau colorata. . în structura striata sau periata.straturi (vechi) de vopsele si tencuieli minerale sau Silicat cu buna aderenta. driscuite . 2. nu arde. 3 mm 0. .Fişa tehnică Tencuială Silicat Baumit SilikatPutz 1615 Produs Tencuiala minerala în strat subtire gata preparata pe baza de silicat de potasiu (sticla solubila). permeabil. vopsele cu clei si dispersie . Tencuielile vor avea o vechime de minim 4 saptamâni. Vată Minerală şi Plută. 1. neted.straturi de lac respectiv ulei.rasini si materiale sintetice . nu se murdareste.: Conductivitate termică (λ): Absorbţie de apă: Densitate: Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ): Culori: 1. incombustibilă si permeabila la vapori de apa pentru interior si exterior îndeosebi pentru protectia monumentelor. ca strat finit pentru sistemele de izolatie termica.5 ca.sisteme termoizolante . Se aplică pe: .5. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. neînghetat.

Prelucrarea Dupa timpul de uscare de min. . Aceeaşi nuanţă de culoare poate fi garantată doar în cadrul unei singure şarje de tencuială. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.Petele de ulei de cofraj pe beton: se vor folosi jeturi de abur supraîncălzit sau alţi agenţi de curăţat din comerţ . Revopsiri: . Imediat dupa întinderea tencuielii pe perete se va drişcui cu drisca din material plastic. A se curăţa cu apă uneltele imediat după folosirea lor. 24 ore al grundului Universal se aplica tencuiala Silicat.vopsea Artline Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Masuri de precautie: A se feri de tencuială ochii şi pielea şi împrejurimile suprafeţei de tencuit. A se avea în vedere măsurile de reparaţii în acest sens . pe timp de ploaie sau pe vânt puternic.vopsea Silikon Baumit . care va fi amestecata lent si uniform cu mixerul.Pe toate suporturile se va aplica iniţial grundul Universal Baumit (timp de uscare: minim 24 ore). ceramica. La tencuielile şi sistemele termoizolante nu se vor folosi nuanţe de culoare a căror indice de luminozitate se află sub 25. Tencuiala Silicat se va întinde cu fierul de glet si structura pe perete cu o paleta de plastic.strat tencuială Silicat Baumit. în special sticla.Straturi de lac respectiv de ulei: degresare.Tencuială Silicat Baumit SilikatPutz Pagina 2 Prelucrare 2.Neplaneităţile zidăriei vor fi îndepărtate mecanic. Straturi: Pe suprafeţe reparate: 1. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. În caz de necesitate.strat tencuială Silicat Baumit. La folosirea unor produse din şarje diferite acestea se vor amesteca într-un vas mai mare. nu se va aştepta uscarea tencuielii.Suprafeţele murdare sau cu ciuperci se vor îndepărta mecanic. Indicaţii pentru pregătirea suportului: . fără priză bună datorită vechimii şi a precipitaţiilor vor fi îndepărtate mecanic . 4.vopsea Nanopor . pe baza experienţei noastre. direct sub razele solare. 3. clincherul. lacul şi metalul. .straturi grund Universal Baumit 1 . O umiditate crescută a aerului si temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare) si pot modifica nuanta de culoare. de temperatura şi de umiditatea aerului. piatra naturală. respectiv fisurate se vor îmbunătăţi cu o masă de şpaclu cu armare locală (Putz Spachtel). se va clăti imediat partea stropită cu multă apă. Daca se va lucra în aceste conditii.strat grund Universal Baumit 1 . verbale şi scrise.Suprafetele de tencuiala friabila vor fi îndepartate mecanic sau vor fi fixate (cu fixator de tencuiala Baumit Putz Festiger) . Nuanţa de culoare este influenţată de calitatea stratului suport.vopsea Silikat Baumit . Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Indicaţii: A nu se aplica în conditii de temperatura sub +8°C.Suprafeţele deteriorate. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. A se lucra uniform si fara întrerupere. apoi jeturi de abur supraîncălzit . vor fi tratate cu abur supraîncălzit sau cu substanţe speciale . 2 .Straturile de vopsea minerală. fatada va trebui protejata corespunzator. Pentru evitarea abaterilor de nuanţă de culoare trebuie comandată o dată toată cantitatea de tencuială pentru toată lucrarea pentru ca toată această cantitate să fie fabricată în acelaşi timp.

5.straturi (vechi) de vopsele şi tencuieli minerale sau silicatice cu priză bună . .Fişa tehnică Tencuială Granopor Baumit GranoporPutz 1617 Produs Tencuială în strat subţire gata preparată pe bază de răşini sintetice. Granulaţie max.5 1. ingrediente minerale.5 Livrare Depozitare Calitate asigurată Ambalaj: cutii de 30 kg Timp de 6 luni la loc răcoros şi ferit de îngheţ. vopsele cu clei şi materiale sintetice . 2. . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. pentru interior şi exterior. 110 . Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.70 W/mK <15 kg/m2 h0.2 cca. pe baza experienţei noastre.80 kg/dm3 cca.sisteme termoizolante. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. 2. 3 mm 0.tencuieli de ipsos şi plăci de gipscarton.2 – cca. neted.straturi de lac respectiv ulei. Stratul suport: Suportul trebuie sa fie uscat. 3. Categoria conform normelor chimice Prelucrare Nu este necesară menţionarea ei ! 1. . fara praf.8 cca. neînghetat. verbale şi scrise. apă Tencuială rezistentă la apă şi permeabilă la vapori de apă pentru interior şi exterior îndeosebi pentru aplicarea pe sistemele de izolaţie termică.9 cca. . adaosuri.22 .0. .tencuieli de var-ciment şi de ciment.5 Structură striată (R) (kg/m ) Structură periată (K) (kg/m2) 2 Compoziţie Utilizare Date tehnice 1. cu capacitate portantă. colorată în masă.140 200 conform paletarului 0. 2. Lianţi de răşină sintetică.beton şi alte suporturi minerale. permeabil.: Conductivitate termică: Absorbţia de apă: Densitate: Rezistenţă la difuzia vaporilor de apă (µ): Culori: Rezistenţa la difuzia vaporilor (Sd) Consumuri pe tipuri de structuri 1. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. pigmenţi. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.28 m (pe 2 mm grosime strat) Granulaţii 3 2 cca. Se aplică pe: . în structură striată sau periată. 3. 4. a se păstra găleata bine închisă Verificări permanente în laboratoarele Baumit România şi în laboratoarele autorizate din ţară şi Austria.răşini şi materiale sintetice. Timpul de uscare a tencuielilor var/ciment este de 14 zile/cm grosime. Nu se aplică pe: .tencuieli proaspete de var.

24 ore al grundului Universal se aplica tencuiala Granopor.Straturi: 1 . respectiv fisurate se vor îmbunătăţi cu o masă de şpaclu (Baumit PutzSpachtel). În caz de necesitate.strat grund Universal Baumit 4. Revopsiri: . nu se va astepta uscarea tencuielii.Tencuială Granopor Baumit GranoporPutz Pagina 2 Prelucrare 2.Pe toate suporturile se va aplica iniţial grundul Universal (timp de uscare: minim 24 ore). 3. Tencuiala Baumit Granopor se va întinde pe perete cu un fier de glet inoxidabil.vopsea Silikon . . Daca se va lucra în aceste conditii. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. . vor fi tratate cu abur supraîncălzit sau cu substanţe speciale.strat tencuiala Granopor Baumit. fără priză bună datorită vechimii şi a precipitaţiilor vor fi îndepărtate mecanic. Structura periata: Imediat dupa întinderea tencuielii pe perete se va peria rotund cu drisca din material plastic. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. La tencuielile si sistemele termoizolante nu se vor folosi nuante de culoare a caror indice de luminozitate se afla sub 25. care va fi amestecata lent si uniform cu mixerul. . Aceeasi nuanta de culoare poate fi garantata doar în cadrul unei singure sarje de tencuiala. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.Petele de decofrol pe beton: se vor folosi jeturi de abur supraîncalzit sau alti agenti de curatat din comerţ.vopsea Granopor . A se lucra uniform si fara întrerupere. piatra naturala. Nuanta de culoare este influentata de calitatea stratului suport. consistenţa se poate regla prin adaosul unei mici cantitati de apă. Indicaţii: A nu se aplica în conditii de temperatura sub +5°C. direct sub razele solare.Suprafetele nisipoase vor fi îndepartate mecanic sau vor fi întarite (cu fixator de tencuiala Baumit) Tiefen Grund. . A se curata cu apa uneltele imediat dupa folosirea lor. pe timp de ploaie sau pe vânt puternic. Dacă este strict necesar. verbale şi scrise. Masuri de precautie: A se feri de tencuiala ochii si pielea si împrejurimile suprafetei de tencuit. ceramica. de temperatura si de umiditatea aerului. Indicaţii pentru pregătirea suportului: .Suprafeţele deteriorate.vopsea Artline Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. O umiditate crescuta a aerului si temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare) si pot modifica nuanta de culoare. 1 . Prelucrare Dupa timpul de uscare de min. în special sticla. Nu se vor amesteca si alte materiale. Pentru evitarea abaterilor de nuanta de culoare ar trebui comandata o data toata cantitatea de tencuiala pentru toata lucrarea pentru ca toata aceasta cantitate sa fie fabricata în acelasi timp. fatada va trebui protejata corespunzator. clincherul. Structura striata: Dupa o usoara uscare se va driscui cu miscari circulare sau liniare cu ajutorul unei palete din material plastic. pe baza experienţei noastre. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. -Suprafeţele murdare sau cu ciuperci se vor îndepărta mecanic.Straturile de vopsea minerală. Livrarea se poate face însa si în etape. . lacul si metalul. se va clati imediat partea stropita cu multa apa.

Granulaţie max. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Se aplica pe: . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. a se păstra găleata bine închisă Verificări permanente în laboratoarele din Austria şi în institute autorizate.140 24 conform paletarului Date tehnice Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Nu este necesară menţionarea. rezistentă la apă. adaosuri. verbale şi scrise. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. 2 mm 80% agregate de cuarţ colorate 5. pentru interior şi exterior. Se aplica conditionat pe sistemele termoizolante în zona soclurilor (se va avea atentie la coeficientul de luminozitate al culorii). permeabil. pe bază de răşini sintetice.tencuieli termoizolante. Timp de 6 luni la loc răcoros şi ferit de îngheţ. Norme S S 2: S 24 : S 25: S 37: A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii A se purta mănuşi de protecţie Prelucrare 1. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. drişcuit . Stratul suport: Suportul trebuie sa fie uscat.Fişa tehnică Tencuială Mozaic Baumit MosaikPutz 1618 Produs Compoziţie Utilizare Tencuială gata preparată în strat subţire. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. nisipuri de cuarţ colorate. Nu se aplica pe: .tencuieli proaspete de var . apă Tencuială cu agregate colorate.5 kg/m2 ca. pe baza experienţei noastre. Liant acrilic pur. cu capacitate portanta.: Conţinut de părţi solide: Adaos de material: Necesarul de material: Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (μ) Culori: cutii de 25 kg. fara praf. în special pentru socluri. neînghetat. tencuieli de ciment minim 14 zile/cm grosime.beton şi alte suporturi minerale . . Timp de uscare.tencuieli de var-ciment şi de ciment. factori climatici şi acţiuni mecanice.tencuieli de ipsos. 110 . neted.

În caz de necesitate.Suprafetele deteriorate. fara priza buna datorita vechimii si a precipitatiilor vor fi îndepartate mecanic . A se lucra uniform si fara întrerupere. respectiv fisurate se vor îmbunatati cu o masa de spaclu (PutzSpachtel). Dupa uscare dispare culoarea laptoasa a stratului proaspat de tencuiala mozaic. 3. .Tencuială mozaic Baumit MosaikPutz Pagina 2 Prelucrare 2. Prelucrarea: A se amesteca produsul lent cu mixerul fara a adauga si alte produse. Masuri de precautie: A se proteja împrejurimile suprafetei de tencuit. se va clati imediat partea stropita cu multa apa. Daca se va lucra în aceste conditii.Suprafetele de tencuiala nisipoase vor fi îndepartate mecanic . apoi jeturi de abur supraîncalzit . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.Straturile de vopsea minerala. verbale şi scrise.Suprafetele murdare sau cu ciuperci se vor îndeparta mecanic. pe baza experienţei noastre. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Indicaţii pentru pregătirea suportului: . Indicaţii: A nu se aplica în conditii de temperatura sub +5°C. 1 strat tencuială Mozaic Baumit.Straturi de lac respectiv de ulei: degresare. 4. A se feri peretele de accesele de umiditate din sol (hidroizolatii în zona soclului si mortare de soclu ca strat suport). nu se va astepta uscarea tencuielii. Se recomandă numai utilizarea materialelor din aceeaşi şarjă. pe timp de ploaie sau pe vânt puternic.Petele de decrofol pe beton: se vor folosi jeturi de abur supraîncalzit sau alti agenti de curatat din comert . direct sub razele solare. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Straturi: 1 strat grund Universal Baumit. fatada va trebui protejata corespunzator. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. sau amestecarea daca sunt din diverse şarje. O umiditate crescuta a aerului si temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare. vor fi tratate cu abur supraîncalzit sau cu substante speciale . A se respecta condiţiile din reglementările tehnice specifice în vigoare. Tencuiala mozaic se va întinde cu un fier de glet de inox si se va finisa cu miscari pe aceeasi directie cu fierul de glet. Sub actiunea unei umiditati puternice poate reveni culoarea laptoasa pentru scurt timp.

Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. μ: cca. Calitate asigurată Verificări permanente în laboratoarele din Austria şi în institutele autorizate din celelalte ţări partenere. fără praf.7 kg/m2 (la o grosime de cca. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Nu este necesară menţionarea. 110 .5 kg/m2 Coduri de culori: 8 conform paletarului 4 conform paletarului Rezistenţa la difuzia vaporilor de apă. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. permeabil. 2. vor fi tratate cu abur supraîncălzit sau cu substanţe speciale (Baumit SanierLosung). pentru interior. Norme: S 2: S 24: S 25: S 37: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. .tencuieli de var-ciment şi de ciment. neîngheţat. adaosuri. Se aplică condiţionat pe lemn. cu capacitate portantă.Petele de ulei de cofraj pe beton: se vor folosi jeturi de abur supraîncălzit sau alţi agenţi de curăţat din comerţ .sisteme termoizolante .8 mm Conţinut de părţi solide: 80% Adaos de material: agregate de cuarţ colorate Consum (suport fin drişcuit): cca. apă.plăci de gips carton (cu Sperrgrund) 2. nisipuri de cuarţ colorat. a se păstra cutia bine închisă. Indicaţii pentru pregătirea suportului: . 1. rezistentă la apă. 1619 Compoziţie Utilizare Liant acrilic. drişcuite . apoi jeturi de abur supraîncălzit .140 cutii de 15 kg. A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii A se purta mănuşi de protecţie Categoria conform normelor chimice Prelucrare 1. neted.tencuieli termoizolante .tencuieli de ipsos. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.Fişa tehnică Tencuială Mozaic Fină/Efect Baumit MosaikPutz Fein Baumit MosaikPutz Effect Produs Tencuială gata preparată în strat subţire.Straturi de lac respectiv de ulei: degresare.: 0. verbale şi scrise.beton şi alte suporturi minerale . pe bază de răşini sintetice. Livrare Depozitare Garantată 6 luni la loc răcoros şi ferit de îngheţ. Suprafaţa suport: Suportul trebuie să fie uscat. Tencuială cu agregate colorate. Se aplică pe: .Suprafeţele de tencuială segregată vor fi îndepărtate mecanic .tencuieli proaspete de var . Date tehnice Granulaţie max.5 mm) Observaţie: consumul pe suporturi neuniforme poate ajunge la 4. pe baza experienţei noastre. Nu se aplică pe: .Suprafeţele murdare sau cu ciuperci se vor îndepărta mecanic.

2. Atenţie: La straturi prea subţiri aplicate şi/sau neuniform aplicate. Prelucrarea: A se amesteca produsul lent cu mixerul fără a adăuga şi alte produse. În acest caz se recomandă aplicarea stratului 2.Tencuială Mozaic Fină/Efect Baumit MosaikPutz Fein Baumit MosaikPutz Effect Pagina 2 . Se poate regla consistenţa cu maxim 1% apă. În caz de necesitate. Măsuri de precauţie: A se proteja împrejurimile suprafeţei de tencuit. direct sub razele solare.Strat tencuială mozaic Fină Baumit sau Mozaic Efect Baumit 4.Suprafeţele deteriorate. Straturi: 1 Strat vopsea de interior Baumit Extra sau Grund Universal. 3. După uscare dispare culoarea lăptoasă a stratului proaspăt de tencuială mozaic fină. se va clăti imediat partea stropită cu multă apă. Se aplică tencuială decorativă la o grosime de cca. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. respectiv fisurate se vor îmbunătăţi cu o masă de şpaclu.5 mm iar dacă eventual mai este necesar încă un strat se aşteaptă minim 24 ore. pe timp de ploaie sau pe vânt puternic. se poate ca suportul să se întrevadă. Indicaţii: A nu se aplica în condiţii de temperatura sub +5°C. 1. A se lucra uniform şi fără întrerupere. fără priză bună datorită vechimii şi a precipitaţiilor vor fi îndepărtate mecanic . Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Sub acţiunea unei umidităţi puternice poate reveni culoarea lăptoasă pentru scurt timp. verbale şi scrise. pe baza experienţei noastre. . O umiditate crescută a aerului şi temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare. Se recomandă utilizarea numai a materialului din aceeaşi şarjă sau amestecarea acestora într-un vas mai mare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. nu se va aştepta uscarea tencuielii. A se avea în vedere măsurile de reparaţii în acest sens . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.Straturile de vopsea minerală.Neplaneităţile zidăriei vor fi îndepărtate mecanic.

Pentru umplerea şi preluarea fisurilor de până la 0. 0. pe suport fin Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Cutii de 5 kg şi 25 de kg 6 luni la loc răcoros şi ferit de îngheţ. permeabil la vapori.tencuieli proaspete de var . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.straturi (vechi) de vopsele şi tencuieli minerale sau silicatice care au priza bună la suport . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Stratul suport: Suportul trebuie să fe curat. Grund univerasal pentru fisuri. Se aplică pe: . . apă. rezistent la acţiunea factorilor climaterici. fără praf. uşor lucrabil. drişcuite . pe baza experienţei noastre. Densitate Granulaţie maximă Valoarea pH Necesarul de material (pe suport fin) cca. fără efuorescenţe. 1. Suprafeţele murdare sau cu ciuperci se vor îndepărta mecanic.tencuieli de var / ciment şi de ciment. 0. aditivi. verbale şi scrise.30 – 0. a se păstra cutia bine închisă. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. fibre. Se pretează foarte bine şi pentru repararea fisurilor fine în cadrul sistemelor termoizolante.5 cca. 8.50 kg / m² pe strat. neîngheţat.straturi de lac sau ulei. sau cu agenţi speciali de îndepărtare a petelor. pentru utilizare la interior şi la exterior.5 mm cca. Lianţi organici. adaosuri minerale. beton ). cu capacitate portantă şi fără particule neaderente. vor fi tratate cu abur supraîncălzit sau cu substanţe speciale de curăţare (Baumit Sanier Lösung).Fişa tehnică Grund universal pentru umplere fisuri Baumit UniversalGrund Rissfüllend Produs 1623 Grund gata preparat pentru umplerea fisurilor. gipscarton Nu se aplică pe: . vopsele cu clei şi materiale sintetice 2.tencuieli de ipsos. hidrofobizat. cu aplicare pe tencuieli vechi şi pe suporturi minerale noi ( tencuieli. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. conţine fibre. Categoria conform normelor chimice Nu este necesară menţionarea. Grund fără contracţii la uscare.5 mm în stratul suport. Indicaţii pentru pregatirea suportului: Suprafeţele de tencuială friabilă vor fi îndepărtate mecanic sau vor fi consolidate dacă este necesar (cu întăritorul de tencuială Baumit PutzFestiger) Timp de aşteptare: 14 zile Petele de decofrol vor fi îndepărtate cu jeturi de abur supraîncălzit.70 kg / dm3 cca. mase de şpaclu. Norma S S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor Prelucrare 1.sisteme termoizolante . uscat.

Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. aceasta va duce la cretare). Suprafeţele fin şlefuite se recomandă a fi tratate cu Baumit TiefenGrund. fără priză bună cauzată de vechime şi precipitaţii vor fi îndepartate mecanic. . Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. 4. Praful de la şlefuire se îndepărtează. a materialului şi a suportului nu trebuie să se situeze sub +5°C în timpul aplicării. Dacă se aplică două straturi de grund (din cauza variaţiei absorbţiei în diferite zone ale stratului suport) se va lăsa un timp de aşteptare de minim 24 ore între fiecare ciclu de aplicare. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. faţada se va proteja corespunzător cu plase de protecţie. pe baza experienţei noastre. A nu se amesteca cu alte produse. Se va lucra uniform şi fără întrerupere. a nu se adauga prea multa apă. Prelucrarea: Se va amesteca grundul universal de umplere a fisurilor lent şi uniform cu mixerul. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Indicaţii: Temperatura aerului.Grund universal pentru umplere fisuri Baumit UniversalGrund Rissfüllend Pagina 2 Straturile de vopsea minerală. O umiditate crescută a aerului şi temperaturile mai joase pot prelungi timpul de uscare la 24 de ore. În condiţii de ploi şi vânturi puternice sau de expunere la radiaţiile solare. Dacă este necesar se va adauga puţină apă pentru îmbunătăţirea consistenţei amestecului (atentie. Stratul final: Tencuială Granopor Tencuială Silicat Tencuială Silicon Tencuială Artline Tencuială Mozaic Vopsea Granopor Vopsea Silikat Vopsea Silikon Vopsea Artline Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. verbale şi scrise. Interior: Grundul universal se aplică similar ca la exterior 3. Se va aplica uniform grundul universal de umplere a fisurilor pe întreaga suprafaţă cu trafaletul sau cu o perie. Se recomandă aplicarea celui de-al doilea strat de grund pe vreme călduroasă.

70 W/mK circa 60 – 80 < 0. neted. permeabilă la vapori.06 – 0. Granulaţia maxima Denistatea Conductivilitate termica λ Factor al rezistentei la permeabilitate la vapori de apă (µ) Coeficientul de absorţie a apei Rezistenţa la permeabilitatea vaporilor de apă Sd: Paleta de culori: Structura Consum kg/m2 Cutie: 30 kg. cu capacitate portantă. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. . Plăci § Tencuieli de ipsos. EPS. § Zugrăveli de var Suport Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Se aplică pe: § Sisteme termoizolante. permeabil. § de şpaclu organică (Baumit SpachtelMasse Zementfrei). a se păstra galeata bine închisă Verificări permanente în laboratoarele din Austria 1. stabilizatori. adaosuri si apă. pigmenti. fără praf. neîngheţat. Tencuială rezistentă la factorii de mediu (la vreme). pentru interior şi exterior Protecţia şi finisarea faţadelor şi elementelor decorative. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.Fişa tehnică Tencuială Universala Fină (granulaţie 1 mm) Baumit UniversalPutz Fein .10 kg/m²·t0. rezistenţă la apă.1mm Produs 1626 Tencuiala decorativa. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. § Tencuieli decorative minerale.8 kg/dm² circa 0.0 mm circa 1. umpluturi minerale. Mineral. in strat subtire pentru fatade si elemente decorative. § Tencuiali de var/ ciment drişcuite. § Lacuri şi vopsele de ulei. pe beton. Open şi pe tencuieli de asanare În prealabil este necesar întotdeauna o tratare a suportului cu Grundul Universal Baumit. in structura periata pentru interior si exterior. Nu se aplică pe: § Tencuieli de var proaspete. 1 palet=16 cutii=480 kg Timp de 6 luni la loc răcoros şi ferit de îngheţ. pe sisteme termoizolante Baumit.08 m (la o grosime de 1 mm) 200 culori (conform paletarului) K 1.0 circa 2.5 0. § Beton. verbale şi scrise.0 Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Nu este necesară menţionarea ei Norme S: S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor S24: A se evita contactul cu pielea S25: A se evita contactul cu ochii S37: A se purta mănuşi de protecţie Suportul trebuie sa fie uscat. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. pe baza experienţei noastre. § Materiale sintetice şi răşini. Masă § de gips-carton (2 straturi de SperrGrund). silicatice şi organice cu bună aderenţă. Răşini siliconice. pe tencuieli vechi şi noi. § Zugrăveli cu humă şi vopsele în dispersie.

ploaie sau vânt puternic utilizând plase de faţadă.1 x Tencuiala Universala Fină Dupa un timp de uscare de cel putin 24 de ore pentru Grundul Universal Baumit se aplică Tencuiala Universala Fină. Se amestecă tencuiala lent şi uniform cu mixerul. § Suprafeţele murdare sau cu alge se vor îndepărta mecanic. Tencuiala se aplică cu fierul de glet la grosimea granulei şi se structurează cu o drişcă de plastic. La aplicarea pe sisteme termoizolante nu se vor folosi nuanţe de culoare a caror indice de reflexive a luminii se află sub 25. Se § Resturile de decofrol se curăţă cu jet de abur sub presiune sau se îndepărtează cu produse speciale.1mm Suport Pagina 2 Pregătire suport: § Suprafeţele friabile vor fi îndepărtate mecanic sau vor fi fixate cu Baumit TiefenGrund (timp de uscare min. Faţada se va proteja de acţiunea directă a razelor solare. Indicatii si generalitati: Temperatura aerului. ca şi suprafetele adiacente suprafeţei de finisat în special sticla. lac şi metal trebuie protejate. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. 12 ore) §înlătura mecanic pojghiţele de lapte de ciment. la grosimea granulei şi se drişcuie cu o drişca din material plastic. Toate suporturile vor fi amorsate în prealabil cu Grundul Universal Baumit (timp de uscare minim 24 de ore). Zonele stropite se vor clăti imediat cu apă. respectiv fisurate se vor îmbunătăţi cu o masă de şpaclu (Baumit KlebeSpachtel). Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. . Baumit FassadenReiniger. ceramica. Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute pot lungi timpul de uscare şi modifica neuniform culoarea faţadei. placaje tip Klinker. Aplicare pe suprafete mari: 1 x Baumit Grund Universal (se aplică pe întreaga suprafaţă în mod uniform) 2 x Tencuiala Universala Fină Se aplică Grundul Universal cu un timp de uscare de minim 24 de ore după care se aplică Tencuiala Universala Fină cu un fier de glet inoxidabil. Baumit SanierLösung) § Straturile de vopsea fără priză bună vor fi îndepărtate mecanic sau folosind decapantul Baumit AbbeizMittel § Suprafeţele deteriorate. a materialului si a suprafetei trebuie sa fie în timpul prelucrarii si a procesului de întarire cel putin +5°C. verbale şi scrise. După utilizare uneltele şi sculele trebuie curăţate imediat cu apă. manual sau mecanizat cu o maşina de tencuit pentru tencuieli fine. Revopsiri Baumit Silikon Farbe Baumit Artline Farbe Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Punere în opera Aplicare pe suprafeţe mici (elemente decorative): . vor fi tratate cu abur supraîncălzit sau cu substanţe speciale (ex. pe baza experienţei noastre. Dupa cel putin 24 de ore se aplica al doilea strat de Tencuiala Universala Fină. nu se va aştepta întărirea tencuielii. Măsuri de precauţie: Ochii şi pielea. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.1 x Baumit Grund Universal (se aplică pe întreaga suprafaţă în mod uniform) . piatra naturală.Tencuială Universala Fină (granulaţie 1 mm) Baumit UniversalPutz Fein .

5mm Produs 1626-1 Tencuială decoratitvă de umplere pentru obţinerea unei suprafeţe netede. 1 palet=16 cutii=480 kg timp de 6 luni într-un loc rece.5 Rezistenţa la difuzia vaporilor de apă Sd: 0. Plăci § Tencuieli de ipsos. cu capacitate portantă. rezistentă la apă.8 kg/dm² Conductivitate termica λ circa 0. Silikon şi Silicat. aplicată pe tencuieli Granopor.10 kg/m²·t0.4 Cutie: 30 kg. . § Tencuieli decorative minerale. § de şpaclu organică (Baumit SpachtelMasse Zementfrei). permeabil. ingrediente minerale. protejat de îngeţ. pigmenţi.Fişa tehnică Tencuială Universală de Umplere (granulaţie 0. a se păstra galeata bine închisă Verificari permanente în laboratoarele din Austria Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice Ambalaj: Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Suport Nu este necesară menţionarea ei Norme S: S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. verbale şi scrise. § Tencuiali de var/ ciment drişcuite. § Zugrăveli de var Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.70 W/mK Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori de apa (µ) circa 60 – 80 Coeficientul de absorţie a apei < 0. permeabilă la vapori. pentru interior şi exterior. Se aplică pe: § Tencuieli decorative vechi cu structură 1. placi EPS. Masă § de gips-carton (2 straturi de SperrGrund). pe baza experienţei noastre. Granulaţia maximă 0. neîngheţat. adaosuri şi apă. Lacuri § Zugrăveli cu humă şi vopsele în dispersie. Tencuială rezistentă la factorii de mediu (la vreme). Nu se aplică pe: § Tencuieli de var proaspete. Suportul trebuie să fie uscat. Strat de umplere pe tencuială existentă pe sistemele termoizolante Baumit. Mineral şi Open. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.5 Consum kg/m2 circa 1.5 mm) Baumit Universal FullPutz-0. § şi vopsele de ulei. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. silicatice şi organice cu bună aderenţă.5K. § Materiale sintetice şi răşini.08 m (la un strat cu grosimea de 1 mm) Culori: 200 culori (conform paletarului) Structura K 0. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.5 mm Denistatea circa 1. fără praf.06 – 0. neted. § Beton. Răşini siliconice.

Toate suporturile vor fi amorsate în prealabil cu Grundul Universal Baumit (timp de uscare minim 24 de ore).5mm Suport Pregătire suport: Pagina 2 § Suprafeţele friabile vor fi îndepărtate mecanic sau vor fi fixate cu Baumit TiefenGrund (timp de uscare min.1 strat Grund Universal Baumit (se aplică uniform pe toată suprafaţa) . Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.1 strat de Tencuiala Silicon. ploaie sau vânt puternic utilizând plase de faţadă. nu se va aştepta întărirea tencuielii. Tencuiala Silicon. ceramica. Granopor sau Open . Ochii şi pielea. § Suprafeţele murdare sau cu alge se vor îndepărta mecanic. După utilizare uneltele şi sculele trebuie curăţate imediat cu apă. al doilea strat de tencuială universală de umplere la grosimea granulei şi se gletuieşte cu o drişcă din material plastic. pe baza experienţei noastre. Tencuială Universala de Umplere se amesteca lent şi uniform cu mixerul înainte de aplicare. Granopor sau Open structura 1. Se va lucra uniform şi făra întrerupere. Silicat. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Prelucrare Structură fină . Zonele stropite se vor clăti imediat cu apă. Faţada se va proteja de acţiunea directă a razelor solare. placaje tip Klinker.5K. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. A nu se amesteca cu alte materiale. vor fi tratate cu abur supraîncălzit sau cu subsţante speciale (ex. § Resturile de decofrol se curăţă cu jet de abur sub presiune sau se îndepărteaza cu produse speciale.Tencuială Universala de Umplere (granulaţie 0. verbale şi scrise. piatra naturala. La aplicarea pe sisteme termoizolante nu se vor folosi nuanţe de culoare a căror indice de reflexive a luminii se află sub 25. Silicat. Baumit FassadenReiniger. ca şi suprafeţele adiacente suprafeţei de finisat în special sticla.5K.1 – 2 straturi de Tencuiala Universala de Umpere Dupa un timp de uscare de cel putin 24 de ore pentru Grundul Universal se aplică cu fierul de glet. Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute pot lungi timpul de uscare şi modifica neuniform culoarea faţadei. Indicaţii şi generalităţi Temperatura aerului. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. După un timp de uscare de minim 24 de ore se aplică manual sau cu mecanizat cu maşina de tencuit pentru tencuieli fine. a materialului şi a suprafeţei trebuie sa fie în timpul prelucrarii şi a procesului de întărire cel putin +5°C. Tencuială Universala de Umplere se aplică cu fierul de glet inoxidabil pe toată suprafaţa pe tencuială decorativă 1. lac şi metal trebuie protejate. respectiv fisurate se vor îmbunătăţi cu o masa de şpaclu (Baumit KlebeSpachtel). Baumit SanierLösung) § Straturile de vopsea fără priză bună vor fi îndepărtate mecanic sau folosind decapantul Baumit AbbeizMittel § Suprafeţele deteriorate. 12 ore) § Se înlatură mecanic pojghiţele de lapte de ciment. Baumit Silikon Farbe Măsuri de precauţie Revopsiri Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. .5 mm) Baumit Universal FullPutz-0.

rezistenta la intemperii si la foc. capacitate redusă de murdărire pentru toate suporturile minerale în interior si exterior.gipscarton (2 straturi de SperrGrund) Nu se aplica pe: . Timp de uscare minim 3 saptamâni.5 kg/m pe strat ( inclusiv grundarea) Culori: 200 nuanţe conform paletarului de culori Ambalaj: cutii de 25 kg. . stabilizatori. verbale şi scrise.tencuieli de ipsos (cu strat de proba). 65% Densitate: cca.beton si alte suporturi minerale. vopsele cu clei si vopsele acrilice. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. driscuite. .incombustibilă. Silicat de potasiu (sticla solubila de potasiu). . a se păstra găleata bine închisă Verificari permanente în laboratoarele din Austria si în institutele autorizate din celelalte tari partenere. Vopsea rezistenta la apa si permeabila la vapori de apa şi CO2. 40 . . 1 palet = 16 cutii = 400 kg Timp de 6 luni la loc răcoros şi ferit de îngheţ.tencuieli de var-ciment si de ciment.Fişa tehnică Vopsea Silicat Baumit SilikatFarbe 1631 Produs Vopsea minerala gata preparata pe baza de silicat de potasiu.rasini si materiale sintetice.60 Valoarea pH: 12 2 Necesarul de material (pe suport fin): cca. fara praf. indicata la protectia monumentelor si pentru reparatii si restaurari. pigmenti. pe baza experienţei noastre. .60 kg/dm3 Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ): cca.tencuieli si vopsele de var (a se avea în vedere carbonatarea !). Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Stratul suport: Suportul trebuie sa fie uscat. 0. neted. permeabil. Se aplica pe: . ingrediente minerale. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. adaosuri. cu capacitate portanta. . Conţinut de părţi solide: cca. Se aplica în mod conditionat pe: . Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.straturi (vechi) de vopsele si tencuieli minerale sau silicatice cu priza buna. 1. Norme S S 2: S 24 : S 25: S 37: A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii A se purta mănuşi de protecţie Compoziţie Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Prelucrare 1. grad redus de murdarire pentru interior şi exterior. apa.straturi de lac respectiv ulei. neînghetat.

respectiv fisurate se vor îmbunatati cu o masa de spaclu. Nuanta de culoare este influentata de calitatea stratului suport. . Prelucrarea Se va amesteca vopseaua Silikat Baumit. fara priza buna datorita vechimii si a precipitatiilor vor fi îndepartate mecanic.Petele de ulei de cofraj pe beton: se vor folosi jeturi de abur supraîncalzit sau alti agenti de curatat din comert. verbale şi scrise. vor fi tratate cu abur supraîncalzit sau cu substante speciale (Baumit SanierLosung). Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Straturi: 1 strat vopsea Silicat Baumit (diluată cu 20% apă) 1 strat de vopsea Silikat Baumit (nediluat) Pe suprafeţe reparate sau prăfoase cu absorbţie neuniformă sau la finisajele sistemelor termoizolante vechi: 1 strat grund Baumit TiefenGrund 1-2 straturi vopsea Silicat Baumit 4. pe timp de ploaie sau pe vânt puternic. . în special sticla. Nu se va amesteca cu alte vopsele. Aceeasi nuanta de culoare poate fi garantata doar în cadrul unei singure sarje de vopsea. A se curata cu apa uneltele imediat dupa folosirea lor. nu se va astepta uscarea vopselei. se va clati imediat partea stropita cu multa apa. apoi se aplică un strat de vopsea Silikat Baumit diluată cu 20% apă (timp de uscare min. lent şi uniform cu mixerul. 3. .Suprafetele deteriorate. pe baza experienţei noastre. 12 ore) Stratul al doilea se aplică nediluat. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. ceramica.Vopsea Silicat Baumit SilikatFarbe Pagina 2 Prelucrare 2. . Măsuri de precauţie: A se feri de vopsea ochii si pielea si împrejurimile suprafetei de vopsit. de temperatura si de umiditatea aerului.Suprafetele de tencuiala friabila vor fi îndepartate mecanic sau vor fi fixate (cu fixator de tencuiala Baumit). lacul si metalul. Livrarea se poate face însa si în etape. În caz de necesitate. direct sub razele solare. piatra naturala. uniform şi fără întreruperi. fatada va trebui protejata corespunzator. Pentru evitarea abaterilor de Indicate de culoare ar trebui comandata o data toata cantitatea de vopsea pentru toata lucrarea pentru ca toata cantitatea sa fie fabricata în acelasi timp. . Indicaţii: A nu se aplica în conditii de temperatura sub +8°C. Indicaţii pentru pregătirea suportului: . Aplicarea se face cu trafaletul.Straturile de vopsea minerala. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Daca se va lucra în aceste conditii. Suportul preparat corespunzător trebuie să fie maturat (carbonatat) şi uscat.Suprafetele murdare sau cu ciuperci se vor îndeparta mecanic. clincherul. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. O umiditate crescuta a aerului si temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare) si pot modifica nuanta de culoare.

Se aplică pe: . Vopsea rezistentă la apă şi factori climatici. 70% cca. vopsele cu clei si materiale sintetice . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.5 ca. 200 . permeabil.straturi de lac respectiv ulei. pentru finisarea faţadelor sau la interior. fara praf. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Conţinut de părţi solide: Densitate: Factor al rezistenţei la permeabilitatea vaporilor de apă (µ): Valoarea pH: Necesarul de material (pe suport fin): Culori cutii de 25 kg. cu capacitate portanta.tencuieli de ipsos. Norme S S 2: S 24 : S 25: S 37: A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii A se purta mănuşi de protecţie cca.la renovarea sistemelor termoizolante Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.tencuieli proaspete de var . Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.lemn Nu se aplică pe: . a se păstra cutia bine închisă Verificări permanente în laboratoarele din Austria şi în institutele autorizate din celelalte ţări partenere. 1 palet = 16 cutii = 400 kg Timp de 6 luni la loc răcoros şi ferit de îngheţ.beton si alte suporturi minerale (strat de proba) .tencuieli de var-ciment si de ciment . . apă.Fişa tehnică Vopsea Granopor Baumit GranoporFarbe 1632 Produs Compoziţie Utilizare Date tehnice Vopsea gata preparată pe bază de răşină sintetică pentru interior şi exterior.metal . neînghetat.250 7.straturi (vechi) de vopsele si tencuieli minerale sau silicatice cu priza buna . ingrediente minerale. Nu este necesară menţionarea. Liant organic. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. 1. pigmenţi.6 kg/dm3 ca. Stratul suport: Suportul trebuie sa fie uscat. Timp uscare tencuiala suport minim 4 saptamâni. Gipscarton Se aplică condiţionat pe (cu strat de probă): . pe baza experienţei noastre. neted.5 kg/m2 (pe strat inclusiv grundare) 200 nuanţe conform paletarului de culori Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Prelucrare 1. verbale şi scrise. 0.

respectiv fisurate se vor îmbunatati cu o masa de spaclu (Baumit KlebeSpachtel) 3. fara priza buna datorita vechimii si a precipitatiilor vor fi îndepartate mecanic .Suprafetele murdare sau cu ciuperci se vor îndeparta mecanic. Indicaţii pentru pregătirea suportului: . 4. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. apoi se aplică un strat de vopsea Granopor Baumit diluată cu 20% apă. A se lucra uniform şi fără întreruperi. 12 ore după aplicarea grundului. pe timp de ploaie sau pe vânt puternic. Straturi: 1 strat de vopsea Granopor Baumit (diluată cu 20% apă) 1 . Prelucrarea: Se va amesteca vopseaua Granopor Baumit lent si uniform cu mixerul. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. a nu se amesteca si alte vopsele! Suportul preparat corespunzător trebuie să fie maturat (carbonatat) şi uscat. direct sub razele solare. Daca se va lucra în aceste conditii.2 straturi de vopsea Granopor Baumit (nediluată). Aceeaşi nuanţă de culoare poate fi garantată doar în cadrul aceleiaşi şarje de vopsea. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. oricum la min. Pe suporturile puternic absorbante se va aplica înainte un strat de Baumit TrefenGrund.TiefenGrund. Nuanţa de culoare este influenţată de calitatea stratului suport.Petele de decofrol pe beton: se vor folosi jeturi de abur supraîncalzit sau alti agenti de curatat din comert . .Vopsea Granopor Baumit GranoporFarbe Pagina 2 Prelucrare 2.Straturile de vopsea minerala. . În funcţie de starea vremii.Suprafetele deteriorate. În caz de necesitate.Suprafetele de tencuiala friabila vor fi îndepartate mecanic sau vor fi fixate (grund de fixare Baumit) . se va clati imediat partea stropita cu multa apa. O umiditate crescuta a aerului si temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare) si pot modifica nuanţa de culoare. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Între două faze de lucru se va menţine un timp de uscare de 6 ore! Pe suporturi slab absorbante (vopsele şi tencuieli vechi) este îndeajuns un singur strat de vopsea. Pentru evitarea abaterilor de nuanţă de culoare ar trebui comandată o dată toată cantitatea de vopsea pentru toată lucrarea pentru ca toată această cantitate să fie fabricată în acelaşi timp. A se curăţa cu apă uneltele imediat după folosirea lor. de temperatura şi de umiditatea aerului. nu se va astepta uscarea vopselei. vor fi tratate cu abur supraîncalzit sau cu substante speciale (Baumit SanierLosung) . pe baza experienţei noastre. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. se va aplica unul până la două straturi de vopsea Granopor Baumit (cu bidineaua sau cu trafaletul). Măsuri de precauţie: A se feri ochii si pielea de vopsea. fatada va trebui protejata corespunzator. verbale şi scrise. Indicaţii: A nu se aplica în conditii de temperatura sub +5°C.

. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. pigmenţi. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. revopsirea sistemelor termoizolante. portant. pe baza experienţei noastre.60 kg/dm3 cca. pentru suporturi minerale. Vopsea impermeabila. . Suporturile vechi se curata de resturi de ulei. Suportul: Verificarea suportului se face conform normelor în vigoare. tencuieli de ipsos. 1. 8 cca.ca bariera de carbonatare pentru reparatia betonului. Rezistenta la gaze industriale si microorganisme.tencuieli de var-ciment. 0. fara praf. Norme S S 2: S 24 : S 25: S 37: A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii A se purta mănuşi de protecţie Prelucrare 1. vopsele cu clei. eflorescente si alte impuritati. Strat de protectie în zona soclului. neted. ciment. pentru interior si exterior. pentru suporturi pe baza de rasini (tencuieli si vopsele).placi de gips carton (2 mâini de Baumit SperrGrund). . pentru reparatii si renovari la cladirile vechi si noi. minerale vechi cu aderenta bună.vopsea cu elasticitate ridicata (ex. se uniformizeaza neplaneitatile. 80 . Verificari permanente în laboratoarele din Austria.beton si alte suporturi minerale . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. . cu absorbtie uniforma. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. cutiile folosite trebuie închise bine. Indicata conditionat pe: . Densitate: Factor al rezistenţei la permeabilitate la vaporii de apa (µ): Valoare pH: Consum (pe suport fin): Culori: cutii de 25 kg. verbale şi scrise. Baumit Elastorol). . dar cu permeabilitate ridicata la vaporii de apa.120 cca. rasini.vopsele si tencuieli Silicat si Granopor. Suportul trebuie sa fie uscat (minim 4 saptamâni). Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. cca. mai ales pentru protejarea monumentelor.varuieli. Emulsie de răşini siliconice. 1 palet = 16 cutii = 400 kg Timp de 6 luni protejate de îngheţ. Nu este indicata pe: . Indicata pe: .Fişa tehnică Vopsea Silicon Baumit SilikonFarbe 1635 Produs Compoziţie Utilizare Vopsea gata preparată pe bază de răşini siliconice pentru interior şi exterior. aditivi organici şi anorganici.5 kg/m2 la o mână inclusiv grundarea 200 nuanţe conform paletarului de culori Baumit Date tehnice Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Nu este necesară menţionarea.straturi de lac sau vopsele de ulei.

Straturi: Suportă absorbţie redusă: . Prelucrare: Se amesteca în galeata cu un malaxor la viteza redusa. fara priza buna datorita vechimii si a precipitatiilor vor fi îndepartate mecanic . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. fara întreruperi. Aceiasi nuanta de culoare se asigura numai în cadrul aceleiasi sarje de vopsea.1 strat de vopsea Silikon nediluată 3. Pe suporturile puternic absorbante se aplica o amorsa Baumit Silikon TiefenGrund (timp de uscare 24 ore). direct sub razele solare pe timp de ploaie sau vânt puternic.Suprafetele murdare sau cu ciuperci se vor îndeparta mecanic. pe baza experienţei noastre.TiefenGrund). La aplicarea în doua straturi.Suprafetele deteriorate. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.fara a fi diluata . Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. 12 ore.1 strat de vopsea Silikon nediluată Suporturi cu absorbţie ridicată. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Temperatura aerului si a suportului trebuie sa fie peste 5°C. . Grundare: Primul strat: vopseaua Silikon Baumit diluata cu 20% apa (5:1). sisteme termoizolante vechi: . Nu se adauga alte materiale.1 strat Baumit Silikon TiefenGrund . Se lucreaza uniform. . Se va proteja fatada cu plasa de protectie.Petele de decofrol pe beton: se vor folosi jeturi de abur supraîncalzit sau alti agenti de curatat din comert .Suprafetele de tencuiala friabila vor fi îndepartate mecanic sau vor fi fixate (grund de fixare Baumit . timp de uscare min. verbale şi scrise. timpul de asteptare intre cele doua straturi este de minim 4 ore.Straturile de vopsea minerala.cu trafaletul în functie de suport în 1 sau 2 straturi. respectiv fisurate se vor îmbunatati cu o masa de spaclu (Baumit KlebeSpachtel) 2. vor fi tratate cu abur supraîncalzit sau cu substante speciale .1 strat de vopsea Silikon diluată cu 20% apă .Vopsea Silicon Baumit SilikonFarbe Pagina 2 Prelucrare Indicaţii pentru pregătirea suportului: . Indicaţii: Umiditatea ridicata a aerului încetineste priza. Finisare: Vopseaua Silicon se stropeste sau se aplica .

pentru renovarea si restaurarea caselor vechi. verbale şi scrise.straturi (vechi) de vopsele si tencuieli minerale Silikat sau pe bază de răşini cu priza buna . a se păstra găleata bine închisă Verificări permanente în laboratoarele Baumit România şi control extern al producţiei prin organisme notificate. neînghetat.8 kg/dm3 < 0. 2.: Densitate: Coeficient absorbţie apă: Conductivitate termică (λ): Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ): Sd: Culori: Structura Consum kg/ m2 1. 60 .12-0.5 2K ca. Granulaţie max. Răşini siliconice. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. ca strat finit pentru sistemele de izolatie termica. driscuit . Norme S S 2: S 24 : S 25: S 37: A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii A se purta mănuşi de protecţie Prelucrare 1.tencuieli de var-ciment si de ciment. Stratul suport: Suportul trebuie sa fie uscat. neted. pe baza experienţei noastre. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.5 / 2. adaosuri. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. vopsele cu clei si dispersive .Tencuieli proaspete de var.tencuieli de ipsos si placi de Gipscarton (cu strat de SperrGrund) Nu se aplica pe: . permeabil. apă.straturi de lac respectiv ulei.2 1. stabilizatori. 1 palet = 16 cutii = 480 kg Timp de 6 luni la loc răcoros şi ferit de îngheţ. cu capacitate portanta. în structura striata sau periata pentru interior şi exterior cu aplicare manuală şi mecanizată.16m (la 2 mm grosime) 200 nuanţe conform paletarului 3K ca.0 mm cca.toate tipurile de sisteme termoizolante . Se aplica pe: .8 3R ca.10 kg / m2t0. colorata în masa.80 0.5 K ca. Componentă a sistemului termoizolant Baumit EPS.70 W / mK ca. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Verificată în sistem conform ETAG 004.9 Compoziţie Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice cutii de 30 kg. Nu este necesară menţionarea. 0. 3.Fişa tehnică Tencuială Silicon Baumit SilikonPutz 1637 Produs Tencuiala decorativa în strat subtire gata preparata pe baza de rasini siliconice.2 2R ca.rasini si materiale sintetice . 4. . 3. 2. Tencuiala rezistenta la apa si permeabila la vapori de apa pentru interior si exterior îndeosebi pentru protectia monumentelor. 1. Capacitate redusa de murdarire. fara praf.0 / 3. ingrediente minerale pigmenţi.5 ca. Mineral şi Plută.beton si alte suporturi minerale . Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.

La folosirea mai multor şarje. direct sub razele solare. pe baza experienţei noastre. fatada va trebui protejata corespunzator. 3. respectiv fisurate se vor îmbunatati cu o masa de spaclu (Baumit KlebeSpachtel) . Revopsiri: . 24 ore al grundului Universal se aplica tencuiala Silicon. Nuanta de culoare este influentata de calitatea stratului suport.Suprafetele de tencuiala friabila vor fi îndepartate mecanic sau vor fi fixate (cu Baumit Silikon Tiefen Grund). în special sticla.Pe toate suporturile se va aplica initial grundul Universal Baumit (timp de uscare: 24 ore). pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. verbale şi scrise. Pentru evitarea abaterilor de nuanta de culoare ar trebui comandata o data toata cantitatea de tencuiala pentru toata lucrarea pentru ca toata aceasta cantitate sa fie fabricata în acelasi timp. Livrarea se poate face însa si în etape. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. . La cerere. Masuri de precautie: A se feri de tencuiala ochii si pielea si împrejurimile suprafetei de tencuit. nu se va astepta uscarea tencuielii. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.strat grund Universal Baumit 1. Nu se amestecă cu alte vopsele. vor fi tratate cu Baumit Fassaden Reiniger respectiv Baumit Sanier Losung.Suprafetele deteriorate.Suprafetele murdare sau cu ciuperci se vor îndeparta mecanic. fara priza buna datorita vechimii si a precipitatiilor vor fi îndepartate mecanic sau Baumit Abbeiz Mittel (Decapant) . Aceeasi nuanta de culoare poate fi garantata doar în cadrul aceleiaşi sarje de tencuiala. se va clati imediat partea stropita cu multa apa. Timp de uscare 12 ore. se va face o amestecare generală a acesteia. . 4. O umiditate crescuta a aerului si temperaturile mai joase pot prelungi timpul de uscare si pot modifica nuanta de culoare. În caz de necesitate. piatra naturala. A se curata cu apa uneltele imediat dupa folosirea lor. de temperatura si de umiditatea aerului.Straturile de vopsea. Prelucrare: Dupa timpul de uscare de min. care va fi amestecata lent si uniform cu malaxorul. Indicaţii pentru pregătirea suportului: .vopsea Artline Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. pe timp de ploaie sau pe vânt puternic.Tencuială Silicon Baumit SilikonPutz Pagina 2 Prelucrare 2. lacul si metalul. Straturi: 1 . La aplicare pe sistemele termoizolante nu se vor folosi nuante de culoare a caror indice de reflexie a luminii se afla sub 25. Tencuiala Silicon se va aplica cu fierul de glet si structura pe perete cu drisca de plastic. Daca se va lucra în aceste conditii.vopsea Silikon Baumit . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Indicaţii: A nu se aplica în conditii de temperatura sub +5°C. . clincherul.strat tencuială Silicon Baumit. A se lucra uniform si fara întrerupere.Petele de decofrol pe beton: se vor folosi jeturi de abur supraîncalzit sau alti agenti de curatat din comert . ceramica. tencuiala poate fi aditivată suplimentar contra formării ciupercilor şi algelor.

8 kg/dmc.5 Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ): 110 . adaosuri silicatice.5 Consum (kg/m2) cca. pigmenţi. pe suport mineral şi tencuieli organice. curat. Tencuieli de ipsos sau gipscarton (cu strat de SperrGrund) Nu se aplică pe: Tencuieli proaspete de var. rezistent la factorii climatici. rezistenţă la apa şi permeabilă la vapori. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Pregătire suport Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.Fişa tehnică Tencuială Artline Baumit ArtlinePutz 1650 Produs Tencuială decorativă în strat subţire pe bază de răşini organice.5 K2 cca. Suprafeţele de tencuială friabilă vor fi îndepărtate mecanic sau vor fi întărite cu Baumit TiefenGrund. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.140 Rezistenţa la permeabilitatea vaporilor de apă (Sd): 0.14 m (la 2 mm grosime) Culori Structura K 1. Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Suport Verificări permanente în laboratoarele din Austria şi în institute autorizate cum ar fi MA 39 din Viena. Răşini organice. 4. beton. pentru interior şi exterior cu aplicare manuală sau mecanizată. pe baza experienţei noastre. Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice ca. Grundul Universal este obligatoriu. Capacitate de legare a pigmentului bună. a suprafeţelor interioare. 1. pentru finisarea faţadelor. Norma S: S2 .A nu se lăsa la îndemâna copiilor.1 Conform paletarului Artline . Aplicabil şi pe sistemul termoizolant. a se păstra găleata bine închisă.5/2. 3. Tencuieli sau vopsele minerale. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. verbale şi scrise. Structură periată. 0. Granulaţie max: Densitate: 1.0/3.15 kg / m2t0. Răşini şi materiale sintetice Vopsele de var şi humă.70 W / mK Conductivitate termică (λ): Coeficient absorbţie apă: <0.30 culori Livrare Depozitare cutii 30 kg. Silikat sau de dispersie cu aderenţă bună.0 mm cca.1 K3 cca. umpluturi minerale. apă. 2. . 1 palet = 16 cutii = 480 kg Timp de 6 luni la loc răcoros şi ferit de îngheţ.ciment. Suportul trebuie sa fie uscat. Protecţia şi finisarea faţadei. Se aplică pe: Tencuieli var . permeabil. portant.

în special sticlă. Faţada se va proteja de acţiunea directă a razelor solare. se va clăti imediat partea stropită cu multa apă.Tencuială Artline Baumit ArtlinePutz Punere în operă Pagina 2 1 strat Universal Grund 1 strat Tencuiala Artline După un timp de uscare al Grundului Universal de minim 24 ore se poate aplica Tencuiala Artline. 4 Red 3. 5 .8 Red 1. cu un indice de refexie a luminii > 25 se pot aplica maxim 3 m 2 de tencuială Artline. sau vânt puternic. În caz de necesitate. Indicaţii Temperatura aerului. verbale şi scrise. şi a suportului în timpul aplicării cât şi pe perioada de întărire va fi şi generalităţi de minim +5º C. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute pot lungi timpul de uscare şi modifică neuniform culoarea faţadei Poate fi revopsită cu: Vopsea Artline Vopsea Granopor Vopsea Silikon Mărimea suprafeţelor aplicate: Cod culoare Artline Orange 1 . ploaie. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.6 Mărimea suprafeţei nelimitat nelimitat Suprafaţă redusă¹ Suprafaţă redusă ¹ nelimitat ¹ Pe o suprafaţă de minim 25 m2. ceramică. Tencuiala se aplică cu ferul de glet la grosimea granulei şi se structurează cu o drişcă de plastic.7. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. utilizând plase de faţadă. lacul şi metalul. 2. Se amestecă tencuiala lent şi uniform cu mixerul. Între diversele câmpuri se păstrază o distanţă de minim 3 m. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. clincherul. Măsuri de precauţie A se feri ochii şi pielea de tencuială şi împrejurimile suprafeţei de tencuit. . Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. materialului. piatra naturală. Pentru utilizare la exterior se va avea în vedere mărimea suprafeţelor tencuite precizată în tabelul 1.8 Blue 1.8 Green 1 . pe baza experienţei noastre. nu se va aştepta uscarea tencuielii.

aplicabilă pe suporturi minerale şi pe beton. 70% 7. adaosuri minerale.straturi de lac sau ulei.6 kg / dm3 cca.Se va amesteca vopseaua Baumit Artline lent şi uniform cu mixerul. apă Vopsea impermeabilă.5 kg / m2 (inclusiv grundare) 30 de culori Artline cca. cu capacitate portanta şi fără particule neaderente Se aplica pe: . uşor lucrabilă. uscat.tencuieli proaspete de var .Suprafeţele de tencuială friabilă vor fi îndepărtate mecanic sau vor fi fixate (grund de fixare – Baumit TiefenGrund) cca. μ: Cutii de 5 kg şi 25 kg Timp de 6 luni la loc răcoros şi ferit de îngheţ. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. pe baza experienţei noastre.renovarea sistemelor termoizolante 2.Fişa tehnică Vopsea Artline Baumit ArtlineFarbe 1651 Produs Compoziţie Proprietăţi Vopsea gata preparată pe bază de lianţi organici pentru utilizare la interior şi la exterior Lianţi organici. în funcţie de valoarea indicelui de luminozitate al culorii vopselei.beton şi alte suporturi minerale . Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Norme S: S2: S24: A se evita contactul cu pielea S25: A se evita contactul cu ochii S37: A se purta mănuşi adecvate 1.straturi (vechi) de vopsele şi tencuieli minerale şi silicatice sau de dispersie care au priză buna la suport . drişcuite . pigmenţi. a nu se amesteca şi alte vopsele . verbale şi scrise. Rezistenţă la solicitări mecanice ridicate. 0. 1. permeabilă la vapori. lavabilă. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Stratul suport : Suportul trebuie să fie curat. fără praf.lemn Nu se aplică pe: . gipscarton Se aplică condiţionat pe: .tencuieli de var / ciment şi de ciment.metal . Pentru protejarea şi decorarea faţadelor şi a suprafeţelor interioare ale pereţilor. fără efluorescente. aditivi. a se păstra cutia bine închisă Nu este necesară menţionarea. Densitate: Conţinut de părţi solide: Valoarea pH : Necesarul de material (pe suport fin) : Culori : Factor al rezistenţei la permeabilitatea la vapori. neîngheţat. . colorată în nuanţe puternice. Poate fi folosită pe revopsiri pe suprafeţe restrânse (ca element decorativ) pe sisteme termoizolante.5 cca. 200 .250 Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Categoria conform normelor chimice Prelucrare Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. vopsele cu clei şi materiale sintetice . Indicaţii pentru pregătirea suportului: .tencuieli de ipsos.

obiectele ceramice. pe baza experienţei noastre. verbale şi scrise. 3-8 Blue 1. Indicaţii Temperatura aerului. 8 Green 1. a materialului şi a suportului nu trebuie să se situeze sub +5°C în timpul aplicării. A se feri de vopsea şi suprafeţele din zonelor acoperite cu vopsea: tâmplăria.6 Green 3 Mărimea suprafeţei nelimitat nelimitat suprafaţă redusă* suprafaţă redusă* nelimitat suprafaţă redusă* * Pe o suprafaţă de minim 25 m² cu un coeficient de reflexie a luminii mai mare sau egal cu 25 se pot aplica mavim 3 m² vopsea Artline. faţada se va proteja corespunzător cu plase de protecţie. Măsuri de precauţie: A se feri ochii şi pielea de vopsea. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. suprafeţele metalice. Prelucrarea Suportul preparat corespunzător trebuie să fie maturat (carbonatat şi uscat) Se va grunda uniform întreaga suprafaţă cu vopseaua Baumit Artline diluată cu 20% apă Pe suporturile puternic absorbante se va realiza o pretratare prin impregnare cu grundul Baumit TiefenGrund (timp de aşteptare: 24 ore) După grundarea cu vopseaua Baumit Artline diluată cu 20% apă urmează un timp de aşteptare de cel puţin 12 ore în funcţie de starea vremii şi se va continua cu aplicarea într-un strat sau două a vopselei nediluate Baumit Artline. Aceeaşi nuanţă de culoare poate fi garantată doar în cadrul aceleaşi şarje de vopsea. piatră naturală. În caz de necesitate.Straturile de vopsea minerală. 2. Mărimea suprafeţelor aplicate: Cod culoare Artline Orange 1-8 Red 2 Red 1. Între diversele câmpuri se păstrează o distanţă de minim 3 m. În condiţii de temperatură scăzute sau de expunere la radiaţiile solare. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Pe suporturi slab absorbante (vopsele şi tencuieli vechi) este suficient un singur strat de vopsea. 4 . se va clăti imediat partea stropită cu multă apă. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. A se lucra uniform şi fără întreruperi. nu se va aştepta uscarea vopselei. respectiv fisurate se vor îmbunătăţi cu o masă de şpaclu (Baumit Klebespachtel) 3. . Între două faze de lucru se va menţine un timp de uscare de 6 ore.Suprafeţele deteriorate.Petele de decofrol vor fi îndepărtate cu jeturi de abur supraîncălzit. O umiditate crescută a aerului şi temperaturile mai joase pot prelungi timpul de uscare şi pot cauza modificări neregulate ale culorii. 7. fără priză bună cauzată de vechime şi precipitaţii vor fi îndepărtate mecanic .Vopsea Artline Baumit Artline Farbe Pagina 2 Prelucrare . Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Straturi : 1 strat vopseaua Baumit Artline (diluata cu 20% apă) 1 – 2 straturi de vopsea Baumit Artline (nediluată) 4.Suprafeţele murdare sau cu ciuperci se vor îndepărta mecanic. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. sau cu agenţi speciali de îndepărtare a petelor . vor fi tratate cu abur supraîncăzit sau cu substanţă speciale .

Poate fi aplicată manual sau mecanizat. la protecţia monumentelor. Protecţia şi finisarea faţadelor. Categoria conform normelor chimice Depozitare Asigurarea calităţii Livrare Nu este necesară menţionarea.2 Proprietăţi Utilizare Date tehnice 1.5/2.4. rezistent la factorii de mediu (la vreme).2 consum fără a se scădea golurile *) Într-un strat pentru ancadramente ferestre sau. . precum şi adaosurilor speciale. În prealabil este necesară întotdeauna o tratare a suportului cu Grundul Universal Baumit.0* ca.5 K2 ca.0. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Tencuială driscuită. incombustibil.08 m (la o grosime a stratului de 2 mm) <0. adaosuri minerale şi apă.40 0. 1 palet = 16 cutii = 480 kg Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.0/1. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. pe tencuieli minerale şi mase de şpaclu vechi si noi. în mai multe straturi pe suprafeţe mari. Element component al sistemului termoizolant Baumit EPS. precum şi pe tencuielile de asanare. rezistent la murdărire. pe baza experienţei noastre. Mineral. Verificări permanente în laboratoarele din Austria şi controlul extern al producţiei prin organisme notificate cutii de 30 kg. Produs mineral.70W/mK ca. verbale şi scrise.8kg/dm³ ca.0 K1. permeabilitate ridicată la vapori. nanocristaline şi anorganice se produce o reducere evidentă a gradului de murdărire precum şi a depunerilor de alge. închis. pe beton. umpluturi minerale. Compoziţie Lianţi minerali cu caracter inovativ.Tencuială Nanopor Baumit NanoporPutz Fişa tehnică 1660 Tencuială fină Nanopor Baumit NanoporPutz Fein Produs Tencuială decorativă minerală în strat subtire.5 200 de culori K3 ca.0/3. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. pigmenţi minerali albi şi coloraţi. Încadrare S: S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor Se poate păstra timp de 6 luni.2 kg/m2t0. datorită creării unor suprafeţe cu o structură cu micro pori. silicaţi.1. 25 . Verificată în sistem în conformitate cu ghidul de agrementare european ETAG 004. Open. pentru renovări şi ca strat final la Sistemele Termoizolante Baumit EPS. În comparaţie cu alte tipuri de tencuieli decorative. gata preparată. Granulaţie: Densitate: Conductivitate termică (λ): Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori: Rezistenţa la permeabilitate la vapori de apă (Sd): Coeficient de absorbţie a apei: Paleta de culori: Structura 2 Consum Kg/m Fina1. microfibre. extrem de rezistent la apă.5 ca.3. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.2.05 – 0. după discuţii cu personalul tehnic Baumit. la loc uscat şi ferit de îngheţ. Mineral.0 mm ca. pentru interior sau exterior. cu capacitate de murdărire redusă.2. în structura periată (K). Open.

soluţie Baumit SanierLosung. beton. Pregătirea suportului • • • • • • • Suprafeţele cretate. neîngheţat. Aplicare Structura straturilor aplicate: 1x Baumit Grund Universal (se aplica pe intreaga suprafata in mod uniform). Tencuiala Nanopor trebuie amestecată temeinic cu malaxorul înainte de punerea în operă. • Zugrăveli cu var. Se înlătură mecanic pojghiţele de lapte de ciment. Resturile de decofrol se îndepărtează cu jet de abur fierbinte sau cu soluţii speciale din comerţ. Aplicarea se face la grosimea granulei şi se driscuie imediat cu o drişca din material plastic.Tencuială Nanopor Baumit NanoporPutz Pagina 2 Tencuială fină Nanopor Baumit NanoporPutz Fein Suport Suportul trebuie să fie curat. A nu se amestecă cu alte vopsele. cu Baumit PutzFestiger. . Verificarea suportului se face conform reglementărilor tehnice specifice în vigoare. Suprafeţele deteriorate. Toate suporturile vor fi amorsate în prealabil cu Grund Universal Baumit. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Pentru reglarea consistenţei se admite în caz de necesitate pentru reglarea consistenţei o diluare ce maxim 1 % apă (max. Se aplică pe: • Masele de şpaclu minerale la sistemele termoizolante. sau 2x Baumit GrundUniversal (pe suporturi cu reparatii) 1x Tencuiala Nanopor Grundul Universal Baumit se lasă să se usuce cel puţin de 24 de ore. uscat. • Lacuri şi vopsele de ulei. respectiv fisurate. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Vopseaua degradată se înlătură mecanic sau cu decapant Baumit. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. se acoperă cu mase de şpaclu (de exemplu Baumit HaftMörtel). Tencuiala se aplică manual cu un fier de glet din oţel inoxidabil sau mecanizat cu o maşină de tencuit pentru tencuieli fine. • Pe vopsele şi tencuieli silicat cu aderenţă bună. respectiv uşor nisipoase se întăresc (de ex. Suprafeţele cu alge se tratează cu substanţe speciale (de ex. verbale şi scrise. • Zugrăveli cu humă şi vopsele în dispersie. pe baza experienţei noastre. eventual armate cu plasă din fibră de sticlă. fără particule de praf. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. • Plăci de gips carton. 300 grame la găleată de 30 kg). Petele de murdărie se curăţă cu Baumit Fassaden Reiniger. Planeitatea peretelui trebuie să corespundă normelor în vigoare. fără eflorescente.soluţie antimucegai). rezistent şi lipsit de părţi care se pot desprinde. (tratare prealabilă: 2 x SperrGrund Baumit) Se aplică condiţionat pe: • Tencuieli de ipsos (se realizează o suprafaţă de probă) Nu se aplică pe: • Materiale sintetice şi răşini. A se lucra uniform şi fără întreruperi. • Tencuieli var/ciment. (timp de uscare minim 24 de ore. timp de reacţie 14 zile). Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. după care se poate aplica Tencuiala Nanopor.

. ceramică. Uniformitatea culorii se poate garanta numai în cadrul aceleiaşi şarje de producţie. pe baza experienţei noastre. Zonele stropite se vor clăti imediat cu apă. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. În cazul în care se folosesc şarje diferite de producţie.Tencuială Nanopor Baumit NanoporPutz Pagina 3 Tencuială fină Nanopor Baumit NanoporPutz Fein Indicaţii si generalităţi Temperatura aerului. lac şi metal trebuie protejate. Ochii şi pielea. materialului şi suportului în timpul preparării şi procesului de priză trebuie să fie de cel puţin 8o C. Umiditatea ridicată şi temperatura scăzută pot determina o prelungire a timpului de uscare şi o modificare a nuanţelor culorilor. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. nu se va aştepta întărirea tencuielii. În cazul utilizării pe sistem termoizolant valoarea coeficientului de reflexie a luminii nu trebuie să fie mai mică de 25. temperatura şi umiditatea aerului. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. ploii şi a vântului puternic (prin intermediul unei plase de protecţie pentru schele). ca şi suprafeţele adiacente suprafeţei de finisat în special sticlă. Modificarea tonurilor de culoare poate fi influenţata de comportamentul suportului. Pregătiri privind securitatea Revopsire • • • Baumit SilikatFarbe Baumit Silikon Farbe Baumit Nanopor Farbe Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Faţadele trebuie protejate de acţiunea directă a razelor solare. piatră naturală. acestea trebuie neapărat să fie amestecate înainte de a începe lucrul. placaje tip Klinker. După utilizare uneltele şi sculele trebuie curăţate imediat cu apă. verbale şi scrise.

pe baza experienţei noastre. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. concentraţie totală de praf max.Fişa tehnică Şapă C20 Baumit Estrich 1711 Produs Compoziţie Proprietăţi Utilizare Beton uscat. pe suport de lemn. nisip de şapă. Poate fi utilizată ca şapă flotantă. 4 mm cca. precum şi ca beton de egalizare pe terase şi balcoane. eflorescenţe. Date tehnice Granulaţie maximă: Densitate: Rezistenţă la compresiune (28 zile): Rezistenţă la încovoiere (28zile): Coefcient de conductivitate (λ): Consumul de material: Clasa de rezistenţă: sac de 40kg 6 luni la loc uscat. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. resturi de ciment.4 W /mk cca. glisantă (pe folie de polietilenă) sau şapă de aderenţă şi de asemenea la sistemele cu încălzire prin pardoseală fără aditivi suplimentari. 2000 kg/m3 >20N/mm2 >5N/mm2 1. Suportul: Suportul trebuie să fie portant. Se poate folosi şi pentru montarea pavelelor de beton. Ciment. 6 mg/m3 . utilizată şi în zone umede. verbale şi scrise. În stare întărită produsul nu este nociv.C20 . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. aplicabil manual şi mecanizat. Prelucrare 1. nivelat. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. umed. pentru şape. 20 kg/m2/cm grosime strat CT . 15 mg/m3 .F5 conform SR EN 13813 Livrare Depozitare Calitate asigurată Verificări permanente în laboratorul Baumit România şi controlul extern al producţiei prin organisme notificate Categoria conform normelor chimice Simbol: Xi . plăcilor (placajelor) de beton. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Şapă cu folosire universală cu calitate uniformă. La şapele în aderenţă suportul trebuie să fie curăţat de decofrol. conform normelor în vigoare. aditivi. lipsit de praf. gata preparat.iritant Norme R: R 36: Irită ochii R 38: Irită pielea R 43: Iritare prin contact cu pielea Norme S: S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor S24: A se evita contactul cu pielea S25: A se evita contactul cu ochii S26: În cazul contactului cu ochii se spală cu apă şi se consultă medicul S28: În cazul contactului cu pielea se spală imediat S37: A se purta mănuşi de protecţie Concentraţie praf fin max. .

pe baza experienţei noastre. 14 zile. Curenţii de aer şi acţiunea directă a razelor solare se vor evita. A se evita formarea curentului în spaţiul respectiv sau acţiunea directă a razelor solare. verbale şi scrise. se racordează la malaxorul cu snec. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. materialului şi a suportului în timpul punerii în opera şi a perioadei de priză. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.sau automat cu un malaxor cu funcţionare continuă ce alimentează o maşină Estrichboy direct din siloz. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Uscarea rapidă a şapei nu este indicată. Se utilizează numai apă curată. Indicaţii: Temperatura aerului. trebuie să fie de min +5° C. 3. Solicitarea la pas după 3 zile şi sarcini după 21 zile.Şapă C20 Baumit Estrich Pagina 2 2. dozarea apei făcându-se automat. Punere în operă: Şapa se amestecă manual cu malaxor cădere liberă .0 l apă. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Apoi se poate face o aerisire corespunzătoare (geamuri şi uşi). de la turnarea şapei. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Punerea în opera se face conform normelor. pornirea instalaţiei se poate face după min. La sistemele cu încălzie. . La un sac de 40 kg sunt necesari 4. trebuie ca şapa să fie ferită de o uscare forţată. În timpul execuţiei şapei şi în cursul primelor 14 zile. În cazul în care se livrează în siloz.

1 sac (30kg) pentru. pentru toate lucrarile de betonare sau reparatii ce se realizeaza în casa sau gradina. pe paleţi de lemn înfoliaţi. este recomandata adaugarea de aditivi. timp de 3-5 minute. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.Fişa tehnică Baumit Hobby Beton Baumit Hobby Beton 1714 Produs Beton uscat. Verificări permanente în laboratorul Baumit România şi în institutele autorizate din ţară. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. 20 kg/m2la 10 mm grosime. 3-4 l/sac Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice sac de 30 kg 6 luni la loc uscat. cca. adaosuri. pe baza experienţei noastre. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Temperatura aerului. Betonul proaspat va fi pus în opera dupa amestecare în cel mai scurt timp. Amestecarea se face cu betoniera. Dozajul de apa se va stabili functie de consistenta de lucru dorita (3-4 litri/sac). . materialului (betonului) si a suportului trebuie sa nu scada sub 5°C în timpul prelucrarii si întaririi betonului. predozat. Este disponibil în cantitati reduse. se va proteja betonul contra uscarii fortate si solicitarii mecanice. Se foloseste numai apa curata. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. În primele 3 zile dupa betonare. La lucrarile de pardoseli (beton de consistenta vârtoasa). Descarcarea de la o înaltime mai mare de 1 metru trebuie evitata. nisip. Date tehnice Granulaţie maximă: Clasa: Densitate: Consum de material: Necesar de apă: 4 mm C 16/20 cca. comod de pus în opera si usor de transportat. 15 L beton proaspăt cca. Baumit Hobby Beton este un beton cu agregate fine. verbale şi scrise. Similar prelucrarii betonului de statie. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. 2000 kg/m3 cca. Compoziţie Utilizare Ciment.

permeabil. 1.0 kg/m2 pe suport neted şi plan Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice cutii de 25 kg Garantată 6 luni la loc răcoros şi ferit de îngheţ. fără praf. 1.: Conductivitate termică (λ): Culoare: Greutate specifică: Necesarul de material pentru lipire: cca. Date tehnice Granulaţie max. Indicaţii: A nu se prelucra sub +5°C. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Timp de uscare (în functie de temperatura) pâna la 10 zile. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Nu este necesară menţionarea ei! Norme S: S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor S24: A se evita contactul cu pielea S26: În cazul contactului cu ochii se spală cu apă şi se consultă medicul S37: A se purta mănuşi de protecţie Prelucrare 1. 3. a se păstra găleata bine închisă.5 kg/dm3 cca. cu capacitate portantă. pe baza experienţei noastre. neted. la interior şi exterior. Adeziv pentru lipirea placilor termoizolante de fatada EPS şi XPS pe placi aglomerate din lemn. pe suport înghetat sau în caz de pericol de înghet. pastă cca. Dibluirea este necesara în functie de necesitati. apă. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. timp de prelucrare aprox. neîngheţat. .3 mm 0.Fişa tehnică Adeziv dispersant Baumit DispersionsKleber 1716 Produs Compoziţie Utilizare Pastă adezivă gata preparată. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Nu este indicat pentru înglobarea plasei din fibra de sticla Baumit si pentru spacluire. A nu se amesteca cu substante anti-înghet. Verificari permanente în laboratoarele din Austria.5 ore. umpluturi. 2. Aplicarea: A se amesteca adezivul pasta lent cu mixerul. Se aplica pe toata suprafata cu spaclul cu dinti fini pe suportul din placi aglomerate de lemn. 0. Lianţi organici. 2. verbale şi scrise.6 W/mK bej deschis. Stratul suport: Suportul trebuie să fie uscat.

să aibă o absorbtie uniforma. 5. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.amorsă se utilizează Tiefengrund LF.6 kg/m la 1 mm grosime de strat 2 Date tehnice Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice 6 luni la loc uscat. 3 ore 3 . lipsit de praf. absorbant.iritant R 36: Irită ochii R 38: Irită pielea R 43: Iritare prin contact cu pielea S 2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor S 24: A se evita contactul cu pielea S 25: A se evita contactul cu ochii S 26: În cazul contactului cu ochii se spală cu apă şi se consultă medicul S 27: Hainele de lucru îmbibate cu material se schimbă imediat S 28: În cazul contactului cu pielea se spală imediat S 37: A se purta mănuşi de protecţie Norme S Prelucrare Suportul: Suportul trebuie sa fie portant. Suportul trebuie sa fie curatat de ulei de decofrare. Ciment. nivelat. pe suport de lemn. 1.covoare de pardoseală Consum: Sac de 25 kg cca. 24 ore cca. Grad de autonivelare ridicat. fără să fie lipicioasă. 5 ore după cca. stratul turnat anterior.75 l apă la sac de 25 kg nu necesită max.10 mm după cca. protejat de îngheţ.trebuie amorsat. Este recomandata ca masa de spaclu de nivelare peste sapele normale sau la sistemele de încalzire prin pardoseala. Proporţie de amestecare: Timp de maturare: Lucrabilitate: Circulabil: Grosimea stratului: Aplicare: . pe baza experienţei noastre. înaintea aplicarii finisajelor de pardoseli sau placaje ceramice. pentru nivelarea şapelor de ciment. Când se aplică şapa. pe bază de ciment. Verificări permanente în laboratoarele proprii. resturi de ciment. . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. suprafaţa amorsată trebuie să fie uscată. eflorescente. verbale şi scrise. Simbol: Norme R Xi . În cazul aplicării şapei în mai multe straturi. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.Fişa tehnică Şapă autonivelantă Baumit Nivellierspachtel 1725 Produs Compoziţie Caracteristici Utilizare Mortar uscat. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. se aplică două straturi de amorsă. nisip de şapă. Amorsă: Ca grund . 30 minute după cca. În cazul suporturilor foarte absorbante.placaje ceramice . aditivi.

preferabil de dimensiuni mai mari (50 cm). pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. necesar de apa . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Indicaţii Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. înainte şi după aplicare. pâna la obtinerea unei mase omogene.cca. În cazul pardoselilor cu sisteme înglobate de încălzire.Şapă autonivelantă Baumit Nivellierspachtel Pagina 2 Prelucrare Preparare şi punere în operă: Masa de nivelare se amesteca într-un vas curat cu apa.75 litri/sac 25 kg. se opreşte încălzirea min. pe baza experienţei noastre. Nu se va adăuga apă suplimentară. a materialului si a suportului în timpul punerii în opera si a perioadei de priza. cu un malaxor electric. Amestecul obtinut se toarna uniform pe suprafaţa amorsată uscată si se niveleaza cu un fier de glet. verbale şi scrise. Se recomanda amestecarea continutului unui sac întreg. . Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Suprafaţa se va proteja contra uscării rapide. 24 ore. nu se amestecă cu alte materiale. respectând timpul de lucrabilitate şi grosimea maximă a stratului. la turatie redusa. trebuie sa fie de min + 5°C. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Temperatura aerului. 5.

a se spăla imediat S 37 A se purta mănuşi de protecţie În starea solidificată produsul este nedăunator.iritant R 36 Irită ochii R 38 Irită pielea R 43 Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact S 2A: A nu se lăsa la îndemâna copiilor S 24 : A se evita contactul cu pielea S 26: În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul S 28 În cazul contactului cu pielea. planeitatea şi gradul de umiditate al suportului. Simbolul: Norme R: Norme S: Xi . Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Suport Înainte de începutul activităţii trebuie testate rezistenţa. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Pavelele aplicate trebuie să fie curate. şi pentru zidărie din piatră naturală. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. clasă de rezistenţă C15. Verificări proprii în laboratoarele producătorilor. nisip.5 l mortar proaspat este rezistent la îngheţ (XF1/XF3) conform ONORM B 4710-1 Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Saci de 25 kg Max. Este posibilă prelucrarea atât manuală cât şi mecanizată Granulaţie maxim: Clasa de rezistenţă: Consistenţa la prelucrare a) ca mortar de montaj a pietrei naturale b) ca mortar de zidarie pentru Densitate în stare uscată: Consumul de material: Cantitate rezultată Rezistenţa la îngheţ 0-4 mm C15 foarte vârtos / vârtos C0 / C1 vârtos/vârtos plastic C1/C2 1850-2050 kg/m3 18-20kg / m2 / cm grosime de strat 1 tonă / 500 l mortar proaspat 1 sac 25 kg / 12. verbale şi scrise. a) se foloseşte ca mortar de lipire. Adecvat şi pentru sistemele de încălzire prin pardoseală. b) ca mortar de zidărie pentru realizarea zidurilor din piatră naturală la interior şi exterior. Datorita retetei speciale se reduce tendinţa de apariţie a eflorescentelor şi prezintă contracţii reduse. pe paleţi de lemn înfoliaţi. 6 luni la loc uscat. cu liant pe bază de ciment cu trass Ciment cu trass. adaosuri Utilizat ca mortar pentru montajul pietrei naturale şi artificiale. predozat. pe baza experienţei noastre. respectiv mortar de poză sau mortar de egalizare pentru montajul pietrei naturale şi artificiale. . Rezistent la îngheţ.Fişa tehnică Mortar pentru pavaje Baumit SteinMörtel 1740 Produs Compoziţie Proprietăţi Mortar uscat.

verbale şi scrise. 1. sau/ şi în cazul în care există pericol de îngheţ. Utilizare ca şi mortar pentru zidărie din piatră naturală: Piatra este fixată în patul de mortar de consistenţă adecvată. varul liber este legat.7 litri apa / sac A se folosi numai apă curată (de la robinet). temperatura aerului. sau cu malaxorul cu amestec continuu.7 – 2. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.2 – 2. realizat din ciment cu tras şi apă. 2. Ca mortar pentru montaj pavele: cca.2 litri apa / sac 2. . Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Datorită liantului de ciment cu tras. Pentru îmbunătăţirea aderenţei pavelelor se aplică peste patul de mortar un şlam de ciment. pe baza experienţei noastre. ceea ce reduce pericolul apariţiei eflorescenţelor şi pătarea pavajului. Adaosul de apă se face în funcţie de consistenţa dorită la prelucrare. 1. materialului şi a suportului trebuie să fie de minim 5°C. Indicatii si generalitati În timpul preparării şi al întăririi mortarului. după care se aplică pavajul în proaspăt. Ca mortar pentru zidărie: cca. Mortarul Baumit SteinMörtel nu se aplică pe suport îngheţat. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.Mortar pentru pavaje Baumit SteinMörtel Pagina 2 Prepararea Mortarul la sac poate fi mixat manual. cu malaxorul cu căderea liberă. Utilizat ca mortar de montaj pentru pietre naturale şi pavele: Mortarul de consistenţă vârtoasă se netezeşte cu dreptarul.

se va clăti imediat partea stropită cu multă apă. Conţinut substanţe solide: Densitate: Consumul de material: Culoare: cca. aditivi. neportante se îndeparteaza mecanic. Pregătirea suportului: Suporturile vechi. Umiditatea ridicata a aerului şi temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare). Apă. placi de gipscarton. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. fara eflorescente. lavabila. pentru interior verificată conform EN 13 300. verbale şi scrise. 4.pe suporturi cu absorbţie neuniformă 1 strat vopsea standard (diluată cu 10-15% apă) 1 strat vopsea Standard (diluată cu max 5% apă sau nediluat) Timp de uscare între straturi 4 ore. . aplicabila pe suporturi minerale.Standard Baumit InnendispersionsFarbe . neted. Verificari permanente în laboratoarele proprii. lianţi organici. clincherul. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Măsuri de precauţie: A se feri de vopsea ochii şi pielea şi împrejurimile suprafeţei de vopsit. vopsele în dispersie. Punere în operă: 1 strat grund de interior (nu se diluează) . fara praf. Pe suporturile cu capacitate de absorbtie ridicata se aplica un strat de amorsa (Baumit . Suportul trebuie sa fie uscat. 12 luni. 0.20 kg/m2 la un strat în funcţie de suport şi metoda de aplicare. 16 şi 25 kg. Consumul exact se determină la lucrare albă Compoziţie Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Cutii de 8. Pe gipscarton se recomandă şi o amorsare cu SperrGrund. mata. ceramica. tencuieli. permeabil. 2. Norme S: S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor S13: S24: A se evita contactul cu pielea S25: A se evita contactul cu ochii S27: Hainele de lucru îmbibate cu material se schimba imediat S36: S39: Prelucrare 1. 1 palet = 16 cutii = 400 kg Protejate de frig şi îngheţ min. nu se va aştepta uscarea vopselei. în special sticla.50 kg/dm3 cca. În caz de necesitate. pentru pereti si plafoane. La tencuielile proaspete trebuie respectati timpii de uscare. Dupa utilizare sculele se curata cu apa.Fişa tehnică Vopsea lavabilă pentru interior . 3. 1. Dispersie pentru interior.grund pentru vopsea de interior). pe baza de lianti organici. portant. umpluturi. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. piatra naturală. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. 60% cca.Standard Produs 1801 Vopsea gata preparata. pe baza experienţei noastre. Suportul: Verificarea suportului se face conform normelor în vigoare. Indicaţii: Temperatura aerului si suportului trebuie sa fie peste 5°C. fara solventi. lacul şi metalul. lavabila.

60 kg/l 0.25 kg/m2 la un strat* 8-9 3 Clasa 1 conform paletarului de culori codurile cu terminaţie 09. Suportul trebuie sa fie uscat. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. 16 şi 25 kg La loc răcoros şi ferit de îngheţ 12 luni. 10 .0. Punere în opera: Grundare: vopsea pentru interior diluata cu cca. mată. O umiditate crescută a aerului şi temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare) şi pot modifica nunţa de culoare. Verificari permanente în laboratoarele proprii. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Consumul exact se determină la lucrare. lianţi organici. Rezistenţa la apă se obţine la 28 zile. Pe suporturile cu capacitate de absorbtie ridicata se aplica un strat de amorsa (Baumit Grund pentru vopsea de interior). Suportul: Verificarea suportului se face conform normelor în vigoare.15% apa (timp de uscare cca 4 ore). . Indicatii: Temperatura aerului si suportului trebuie sa fie peste 5°C. umpluturi. 3. pentru pereti si plafoane. mată. Dispersie pentru interior. Pregatirea suportului: Suporturile vechi. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. în special pentru vopseaua colorată. 2. lavabila. neted. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. La tencuielile proaspete trebuie respectati timpii de uscare. aplicabilă pe suporturi minerale. reparaţii de zugrăveli. cutii de 8. aditivi. cutiile folosite trebuie închise bine.Extra Baumit InnendispersionsFarbe . permeabilă.Extra Produs 1802 Vopsea gata preparata. portant. plăci de gipscarton şi tapet cu fibre. Conţinut substanţe solide: Densitate: Consumul de material: pH (200C): Clasa de lavabilitate: Putere de acoperire: Culori: cca 60% cca 1. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Apă. Se poate colora cu pigmenţi obişnuiţi din comerţ. Norme S: S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor S13 S24: A se evita contactul cu pielea S25: A se evita contactul cu ochii S27: Hainele de lucru îmbibate cu material se schimba imediat S36 S39 Prelucrare 1. verbale şi scrise.Fişa tehnică Vopsea superlavabilă pentru interior .15 . 4. pe baza de lianti organici. Pe gipscarton se recomandă amorsare cu SperrGrund. fara solventi. cu putere ridicată de acoperire. 07 Compoziţie Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice *În funcţie de suport şi tehnica de aplicare. fara eflorescente. tencuieli. pe baza experienţei noastre. lavabilă. permeabil. neportante se îndeparteaza mecanic. vopsele în dispersie. pentru interior verificată conform EN 13 300. Finisaj: vopsea de interior diluata cu maxim 5% apa. fara praf.

lacul şi metalul. pe baza experienţei noastre. nu se va aştepta uscarea vopselei. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. în special sticla. Pentru evitarea abaterilor de culoare trebuie comandată odată toată cantitatea de vopsea pentru toată lucrarea . de temperatură şi de umiditatea aerului. În caz de necesitate. Aceeaşi nuanţă de culoare poate fi garantată doar în cadrul unei singure sarje de vopsea. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Nuanţa de culoare este influenţată de calitatea stratului suport. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. verbale şi scrise.Vopseasuperlavabilă pentru interior . se va clăti imediat partea stropită cu multă apă. piatra naturală. . pentru ca toată cantitatea să fie fabricată în acelaşi timp. ceramica.Extra Prelucrare Pagina 2 A se curăţa cu apă uneltele imediat după folosirea lor. Măsuri de precauţie: A se feri de vopsea ochii şi pielea şi împrejurimile suprafeţei de vopsit.Extra Baumit InnendispersionsFarbe . Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. clincherul.

neîngheţat.: 1 mm 2 Necesar de material: cca. Tencuiala fina Baumit se amesteca cu apa în malaxoare cu cadere libera si se poate aplica cu fierul de glet sau mistria. . cu permeabilitate ridicata la vapori. 3. verbale şi scrise. În caz de stropire în ochi se indica clatirea cu multa apa curata si la nevoie. (10l apa la sac). Stratul suport: Suportul trebuie să fie uscat. Durata de amestecare: 3 . consult medical. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. 2. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Finisaj . Indicaţii: Temperatura aerului si a stratului suport trebuie sa depaseasca +5°C în timpul procesului aplicarii si uscarii. pe paleţi de lemn înfoliaţi. pe baza experienţei noastre. neted. permeabil. Se va amesteca întotdeauna integral continutul sacului în malaxorul cu cadere libera sau manual în galeata. pentru executarea manuala a tencuielilor pentru exterioare sau interioare. Clasificare: GP . Var pentru construcţii. fără praf. Grosimea stratului: 4 .CS I conf. Pentru interioare şi exterioare. A nu se amesteca cu alte produse.1 Compoziţie Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Prelucrare Granulaţie max. colorat natural. A nu se lasa la îndemâna copiilor. 1. 6 kg/m la grosimea de 4mm Grosimea de strat minimă: 4 mm Necesar de apă: cca. 10 . Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Aplicare: Dupa felul si capacitatea de absorbtie a stratului suport si în functie de starea vremii suportul trebuie umezit.5 min. Timp de uscare: 7 zile. peste tencuieli brute minerale. Acest produs ataca ochii. Verificari permanente în laboratoarele proprii. aditivi. Dupa începutul întaririi se va driscui. ciment alb. cu capacitate portantă. EN 998 .11 l/sac sac de 40 kg. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. 1 palet = 35 saci = 1400 kg 6 luni la loc uscat.6mm.Fişa tehnică Tencuială fină de exterior Baumit FeinPutz Aussen 1803 Produs Mortar uscat.Toate tipurile de vopsele şi tencuieli decorative Baumit. În stare întarita produsul nu este daunator. nisipuri de tencuială.

Fişa tehnică

Mortar adeziv pentru zidărie din BCA
Baumit Porenbeton Kleber
Produs Compoziţie Utilizare Mortar uscat, gata preparat, pentru zidărie. Nisip, ciment, filer şi aditivi. Pentru lipirea în strat subţire a blocurilor de BCA.

2001

Date tehnice

Granulaţie max.: Rezistenţă la compresiune (după 28 zile): Necesarul de material: Necesar de apă: Timp de punere în operă:

Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice

Ambalaj: Max. 6 luni la loc uscat, pe paleţi de lemn.

0,6 mm > 10 N/mm2 25 kg mortar uscat pentru obţinerea a cca. 20 l mortar umed. cca. 6,25 l/sac (25kg.). 3-4 ore de la preparare, în funcţie de condiţiile meteorologice. sac de 25 kg.

Verificări permanente în laboratoarele Baumit din România şi în institutele autorizate din ţară.

Acest produs reactioneaza alcalic cu apa. Este de evitat contactul îndelungat cu pielea, deoarece produce iritatii. Se vor folosi manusi de protectie adecvate. Daca ajunge totusi în contact cu pielea se va clati cu multa apa. În caz de stropire în ochi se indica clatirea cu multa apa curata si, la nevoie, consult medical. În stare întarita produsul nu este daunator si se considera deseu de constructii. A nu se lasa la îndemâna copiilor. 1. Amestecare: Se toarna continutul unui sac (25 kg) în 6,25 l de apa si se omogenizeaza amestecul cu ajutorul unei masini de gaurit, cu turatie mica, în care s-a fixat o tija amestecator. Operatia de amestecare continua pâna la obtinerea unei consistente pastoase, fara aglomerari de material uscat. Dupa un timp de asteptare de 5 minute, se mai adauga apa - daca este cazul - si se face o noua amestecare. Consistenta mortarului obtinut este optima daca, dupa aplicare, urmele lasate de fierul de glet cu dinti nu îsi modifica forma vizibil (nu curg). Pentru amestecare se va folosi numai apa curata (menajera). Nu se admit materiale de adaos la amestecare (ex. aditivi acceleratori de priza sau plastifianti). 2. Aplicare: : Aplicarea mortarului se face cu fierul de glet cu dinti de 4 X 4 mm sau cu mistria dintata. Mortarul se va aplica în strat continuu - atât în rostul orizontal cât si în cel vertical. Pozitia blocurilor de zidarie se poate corecta timp de 10 minute de la înglobarea lor în zidarie. 3. Indicaţiil: Ca si în cazul altor tehnologii umede, acest material se va putea folosi la temperaturi mai mici de +50 C numai daca se iau masuri speciale de lucru pe timp friguros, conform normelor în vigoare. În orice caz, temperatura aerului si a blocurilor de zidarie nu trebuie sa scada sub +50 C în timpul prelucrarii si întaririi mortarului.

Prelucrare

Ediţia 07/2009

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

Fişa tehnică

Tencuială universală MVR-Uni
Baumit MVR Uni

2002

Produs

Tencuială de ciment-var, cu aplicare mecanizata sau manuala pe suporturi minerale, executate brut sau driscuite, la interior si exterior, recomandate în mod deosebit pentru suporturi de beton poros de tip BCA. Var, ciment alb, nisip, aditivi. Mărimea maximă a granulei: Rezistenţă la compresiune (28 zile): Rezistenţă la întindere din înconvoiere (28 zile): Conductivitate termică (λ): Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (m ): Grosimea de strat minimă: - Tencuieli interioare: pereţi plafoane - Tencuieli exterioare:2 Consumul de material: cca. 12,5kg/m /1cm grosime tencuială. Consumul de apă: cca. 7 l apă- sac de 40 kg sac de 40 kg Loc uscat, pe paleţi de lemn, 6 luni Controlul intern în laboratorul propriu autorizat, controlul independent prin laboratoare acreditate. În stare proaspata reactioneaza alcalin. Se va feri contactul cu ochii. Se vor folosi îmbracaminte si manusi de protectie. În timpul pulverizarii se vor folosi si ochelari de protectie. În cazul contactului cu pielea, se înlatura îmbracamintea murdara si se spala pielea cu o cantitate mare de apa si sapun. În cazul patrunderii în ochi, se spala ochii timp de 10-15 minute cu jet de apa, în cazul înghitirii accidentale se clateste imediat gura cu apa si se beau circa 0,5 litri de apa. În caz de necesitate se va chema medicul. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Dupa întarire, produsul nu dauneaza sanatatii, este inofensiv. 1. Suportul Suprafetele-suport trebuie sa corespunda normelor în vigoare, trebuie sa fie uscate, neînghetate, fara particule friabile, desprafuite, fara pete de vopsea, ulei sau grasimi, fara eflorescente datorita sarurilor. Trebuie sa fie rugoase, permeabile si cu absorbtie cât mai uniforma. 2. Indicaţiile pentru straturile suport specifice Aceste indicatii sunt valabile pentru zidaria efectuata conform reglementarilor tehnice în vigoare, având rosturile închise corespunzator. În cazul rosturilor neumplute sau a tencuielilor cu grosime mai mare de 20 mm, se recomanda executia în doua straturi, în proaspat; daca nu se lucreaza în proaspat, primul strat trebuie lucrat rugos si lasat sa se întareasca. 2.1. Cărămizile arse şi blocurile ceramice: La interior: se aplica în doua straturi; La exterior: se aplica mai întâi la exterior un strat de sprit Baumit Vorspriter 3 mm, pauza tehnologica minimum 3 zile. 2.2. Cărămizile fasonate din piatră de construcţie uşoară sau clasică: La interior: nu este necesara pregatirea suportului; La exterior: se aplica Baumit Vorspriter 3 mm, pauza tehnologica minimum 3 zile. 2.3. Plăcile aglomerate din fibră de lemn liate cu cimenţi într-un singur strat si în mai multe straturi: La interior: amorsa Baumit armata (plasa de sârma) cu d=1mm, cositorită, sudată în puncte, cu mărimea ochiurilor de 20x20 până la 25x25 mm, pauza tehnologica 21 zile. La exterior: se recomanda sa se folosească sistemul de tencuieli uşoare sau sistemul termoizolant Baumit. 1mm > 2,5N/mm > 1,0N/mm 0,80W/m.K 15 10mm 8mm 15mm

Compoziţie Date tehnice

Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice

Prelucrare

Ediţia 07/2009

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

Baumit MVR Uni
Prelucrare

Pagina 2

2.4. BCA La interior: se umezeste bine suportul. La exterior: se umezeste bine si se aplica amorsa pentru tencuieli Baumit Vorspriter 3 mm, pauza tehnologica minimum 3 zile. 2.5. Beton Baumit Vorspriter 3 mm, pauză tehnologică minimum 3 zile. 3. Amestecarea: În cazul aplicarii manuale, materialul se amesteca într-un malaxor de preferinta cu amestec fortat sau direct în vasul de mortar cu o bormasina echipata cu paleta mixer folosindu-se turatie mica; cantitatea de apa de amestec este de cca 7 l de apa la un sac de 40 kg, timpul de amestecare fiind de 3-5 minute. Se amesteca întotdeauna întreaga cantitate a unui sac. În cazul aplicarii mecanizate, sacul de 40 kg se descarca în buncarul masinii de tencuit, iar cantitatea de apa se regleaza în functie de: stratul suport, temperatura exterioara sau a suportului, grosimea tencuielii, tipul masinii de tencuit (cca 300-320 l / ora pentru PFT G5c). 4. Aplicarea: Canalele electrice si de instalatii, precum si rosturile din zidarie sau portiuni lipsa din blocurile de zidarie se vor umple înainte de începerea lucrarilor de tencuiala, cu un material corespunzator (mortar obisnuit var-ciment). Pe aceste suprafete ca si la îmbinarea diferitelor zidarii mixte, se va aplica un strat de amorsa sau o masa de spaclu armata. La îmbinarea de diferite materiale, sau a plafoanelor cu suprafata mare, se executa taieturi cu mistria în adâncime pâna la stratul suport. De asemenea, înainte de începerea lucrarilor de tencuire se recomanda sa se puna profilele respective conform tehnologiei tencuielilor mecanizate. 5. Avertizări şi indicaţii generale: Temperatura aerului si a stratului suport trebuie să depăşească +5°C în timpul tencuirii si întaririi. Suprafetele proaspat tencuite se vor mentine 2 zile în stare umeda. Nu este admisa încalzirea directa a tencuielii. În cazul utilizarii instalatiilor de încalzire, îndeosebi a încalzitoarelor de gaze, este necesar sa se asigure o aerisire transversala suficienta a încaperii. În timpul prelucrarii materialului, se recomanda sa se protejeze fatada în mod corespunzator, împotriva expunerii directe a razelor solare, a ploii sau a vântului puternic. Materialul BAUMIT MVR UNI nu se va amesteca cu nici un fel de alte materiale. 6. Finisaje: Interior Pe suprafete nedriscuite: placaje ceramice sau tencuiala superioara praf de piatra Baumit. Pe suprafetele driscuite sau fin driscuite se poate aplica vopsea lavabila de interior Baumit Standard sau Extra sau vopsea Silikat, Silicon, Klima sau Granopor (fiecare cu grundul respectiv). Exterior Peste suprafata Baumit MVR UNI finisata rugos: •Baumit EdelPutz Peste suprafata Baumit MVR UNI driscuita: •Tencuiala Silicat Baumit •Tencuiala Silicon Baumit •Tencuiala Granopor Baumit*** •Tencuială Nanopor Baumit Peste stratul de MVR UNI cu un strat intermediar de Tencuială fină peste reparaţii, sau Tencuială fină pentru exterior sau Masă de şpaclu pentru tencuieli: •Tencuială Silicat Baumit •Vopsea Silicon •Vopsea Granopor*** •Vopsea Nanopor Baumit ***Nu se recomandă utilizarea pe ziduri de BCA a finisajelor GRANOPOR

Ediţia 07/2009

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

Fişa tehnică

Grund Universal
Baumit UniversalGrund

2003

Produs Compoziţie

Grund gata preparat pe bază de răşini sintetice. Liant organic, aditivi siliconici, umpluturi, adaosuri, apă.

Proprietăţi

Punte de aderenţă şi egalizator de absorbţie pentru obţinerea unei coloraţii uniforme a straturilor de finisaj şi hidrofobizarea suplimentară a suportului.

Utilizare

Grundare universală pentru exterior şi interior pentru următoarele finisaje Baumit GranoporPutz, SilikatPutz, SilikonPutz, NanoporPutz, MosaikPutz, EdelPutz. Densitate: Conţinut părţi solide: Consum: Culoare: Granulaţie maximă: cca. 1,65 kg / dm3 cca. 70% ca. 0,20-0,25 kg/m2 pe suport fin ca. 0,4 kg/m2 pe tencuieli la 1 strat alb 0,5 mm

Date tehnice

Livrare

Cutii 5 şi 25 kg

Depozitare Calitate asigurată

minim 6 luni la loc răcoros şi ferit de îngheţ, bine închisă găleata

Verificări permanente în laboratoarele din Austria şi organisme notificate.

Categoria conform normelor chimice Prelucrare

Nu necesită încadrare.

1. Suportul: Suportul trebuie să fie uscat, curat, neîngheţat, desprăfuit, absorbant, portant. 2. Recomandat pe: Mase de şpaclu armate la sistemul termoizolant. Tencuieli drişcuite de var, var ciment şi ciment Beton şi alte suporturi minerale. Vopsele şi tencuieli decorative minerale, Silikat sau pe bază de răşini, vechi dar cu aderenţă bună. Tencuieli de var/ ipsos şi ipsos plăci de gipscarton. 3. Nu se aplică pe: Tencuieli proaspete de var. Straturi de lac Vopsele pe bază de clei Vopsele de ulei Materiale sintetice.

Ediţia 07/2009

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

Grundul se malaxează până la omogenizare. . pe baza experienţei noastre. La aplicarea în două straturi (cum ar fi suporturi cu absorbţie neuniformă). Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Straturi: 1 strat de Baumit Universal Grund Indicaţii: Temperatura aerului.Suprafeţele murdare sau cu alge (microorganisme) se curăţă mecanic sau cu abur supraîncălzit şi se tratează cu substanţă specială împotriva microorganismelor Baumit SanierLosung. . se va păstra un timp de min. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.Aplicarea se recomandă a se realiza cu trafaletul. Faţada se va proteja contra acţiunii directe a razelor solare. Punere în operă: . sau vântului puternic (plasă de protecţie a faţadei). la o turaţie redusă cu mixerul. verbale şi scrise.Suprafeţele deteriorate. . .Suportul trebuie să fie complet maturat şi uscat. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Umiditatea atmosferică ridicată poate prelungi timpul de uscare. ceramica piatra naturală şi metalul se vor proteja. . 24 ore între straturi. ploii. Sculele se spală imediat cu apă după utilizare.Grund Universal Baumit UniversalGrund Pagina 2 Indicaţii pentru pregătirea suportului: . şi eventual arma cu plasă din fibră de sticlă Baumit Textilglasgitter. funcţie de necesităţi. . în timpul aplicării şi întăririi. Între fiecare strat se va păstra un timp de uscare de minim 24 ore. . dar se poate şi cu bidineaua. în special sticla. . Finisaje: Tencuială Granopor Tencuială Silikat Tencuială Silikon Tencuială Nanopor Tencuială Mozaic.Suprafeţele friabile se vor îndepărta mecanic . respectiv cu fisuri din contracţie se vor trata cu o masă de şpaclu (Baumit Klebespachtel.Pentru reglarea consistenţei. Baumit Universal Grund se aplică uniform pe toată suprafaţa.Straturile de vopsea minerală degradate şi fără aderenţă bună se îndepărtează mecanic. sau cu substanţe speciale de decapare.Urmele de decofrol de pe beton se vor îndepărta cu abur supraîncălzit.A nu se amesteca cu alte vopsele. La temperaturi ridicate se recomandă aplicarea a 2 straturi. Fein şi Efekt Tencuială Praf de Piatră Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. se poate adăuga o mică cantitate de apă. Se aplică uniform şi fără întrerupere. Baumit PutzSpachtel). suportului şi a materialului trebuie să fie peste 5o C. Măsuri de protecţie: Elementele adiacente suprafeţei de grunduit.

Este folosit în special pentru suporturile cu capacitate ridicata de absorbtie (gleturi de ipsos. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ca strat preliminar colorat. 3. Densitate: Conţinut părţi solide: Valoare pH: Consum: Vâscozitate: Ton de culoare: cca.). înainte de aplicarea vopselelor pe baza de rasini sintetice. Umiditatea crescută a aerului şi temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare). 2. fără eflorescenţe. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. În caz de necesitate se va clăti imediat partea stropită cu multă apă. A se curăţa cu apă uneltele imediat după folosirea lor. pe baza experienţei noastre. gipscarton etc. Punte de aderenta si egalizator de absorbtie pentru obtinerea unei culori uniforme a stratelor de vopsea.Fişa tehnică Grund pentru vopsea de interior Grundierung für InnendispersionsFarbe 2004 Produs Compoziţie Utilizare Grund gata preparat pe bază de răşini sintetice. neted. neportante se îndepărtează mecanic. Apă. La tencuielile proaspete trebuie respectaţi timpii de uscare. Pe Gipscarton se recomandă şi o amorsare cu SperrGrund. de interior. Suportul trebuie să fie uscat. Indicaţii: Temperatura aerulu şi suportului trebuie să fie peste 5°C. lianţi organici. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. fără praf. aditivi. permeabil. Suportul: Verificarea suportului se va face conform normelor în vigoare. Timp de uscare cca. Se interzice diluarea produsului cu apă. verbale şi scrise. 0. 4. 60% 8 cca. nu se va aştepta uscarea. Măsuri de precauţie: A se feri ochii şi pielea. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Pregătirea suportului: Suporturile vechi. cu putere de acoperire ridicata.36 kg/m2pe strat cca 3000 mPas alb Date tehnice Depozitare Livrare Calitate asigurată maxim 12 luni la loc răcoros şi ferit de îngheţ Ambalaj: cutie 16 kg Verificări permanente în laboratoarele Baumit Prelucrare e 1. umpluturi. 1. 3 ore.5 kg/dm3 cca. Punerea în operă: Aplicarea se face cu trafaletul. . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Aplicarea se face cât mai uniform. după omogenizarea în găleată a produsului cu mixerul. portant.

4. aditivi. pe baza de lianti organici. . Punere în operă: Stratul 1: vopsea pentru interior diluata cu cca. se îndeparteaza mecanic. placi de gipscarton. fara praf. 1. pentru pereti si plafoane. etc.ECO Baumit InnendispersionsFarbe . fara eflorescente.0. cutiile folosite trebuie închise bine.60 kg/dm2 0.) se aplica un strat de amorsa (Baumit Grundierung . Pregătiea suportului: Suporturile vechi. lavabila. Stratul 2: vopsea de interior nediluata. Suportul trebuie sa fie uscat. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. 3. Indicaţii : Temperatura aerului si suportului trebuie sa fie peste 50C. Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Prelucrare Cutii de 25 kg. gipscarton. tencuieli. 65 % cca. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. aplicabila pe suporturi minerale.Umiditatea ridicata a aerului încetineste priza.20 . lianţi organici. gleturi. verbale şi scrise. Suportul: Verificarea suportului se face conform normelor în vigoare. Verificări permanente în laboratoarele Baumit. pe baza experienţei noastre.Fişa tehnică Vopsea lavabilă pentru interior .30 kg/m2 la un strat în funcţie de capacitatea de absorbţie a suportului albă. mâinile si suprafetele de sticla sau ceramice adiacente se vor proteja. portant. Compoziţie Utilizare Date tehnice Conţinut substanţe solide: Densitate: Consumul de material: Culoare: cca. 5% apa (timp de uscare cca. mata. La tencuielile proaspete trebuie respectati timpii de uscare. 2. pentru interior. 1 palet = 16 cutii = 400 kg Protejate de frig şi îngheţ min 12 luni. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. neportante. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.ECO Produs 2005 Vopsea gata preparata. Dupa utilizare sculele se curata cu apa. 4 ore). Apă. neted. S24: A se evita contactul cu pielea S25: A se evita contactul cu ochii S29/35 S45 1. permeabil. Norma S: S2: Acest produs nu atacă ochii. fara solventi.grund pentru vopsea de interior). Ochii. lavabila. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Pe suporturile cu capacitate de absorbtie ridicata (ipsos. Dispersie pentru interior.

portant. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. S 29/35: Nu goliţi la canalizare. Înainte de aplicare. suportul trebuie umezit. 10% din masa amestecului (cca. Conţine praf fin max. se spală imediat cu multă apă şi se consultă un specialist. 20 kg/m²/1 cm grosime strat CT . S 26: În cazul contactului cu ochii. Grosimea minima a sapei puse în opera va fi de circa 4 cm. S 28: După contactul cu pielea.C16 . pe baza experienţei noastre. conform SREN 13813 Compoziţie Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice 6 luni la loc uscat. Pentru sape normale pe suporturi clasice din beton.F3. fara urme de praf. apoi se compacteaza. se spală imediat cu multă apă. Prelucrare Indicaţii Suportul: Suportul trebuie sa fie neînghetat. ciment şi aditivi. verbale şi scrise. . Granulaţie maximă: Densitatea: Rezistenţă la compresiune la 28 de zile: Consumul de material: Clasa de rezistenţă: Sac 40 kg/sac Vrac: la siloz 4 mm cca. Verificări permanente în laboratorul Baumit România şi în institutele autorizate din ţară. ca sapa de aderenta. Simbol: Xi . 5°C. Punere în operă: Sapa preparata se asterne pe suport. aruncaţi acest produs şi ambalajul sau într-un loc sigur. Preparare: Sapa se prepara în betoniere cu cadere libera sau în malaxorul cu amestec fortat. stabil si curat. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. niveleaza si finiseaza la cota cu dreptarul si fretonul. Sapa se va uda un timp minim de 7 zile dupa punerea în opera. grasimi. Temperatura aerului. Se va utiliza numai apa curata. destinat executarii manuale sau mecanizate a sapelor de pardoseli. R 38: Iritant pentru piele. ulei. S 37: A se purta mănuşi corespunzătoare. S 24/25: Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. preparat în fabrica dupa reteta verificata. pe palet din lemn înfoliat. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.Iritant Norme R: R 36: Iritant pentru ochii. Nisip. 2000 kg/m³ > 16 N/mm² cca. pentru constructii si locuinte civile. ciment si adaosuri. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Cantitatea de apa de amestecare necesara este de cca. concentraţie totală de praf max. 6 mg/m³. 15 mg/m³.Fişa tehnică Şapă C 16 2006 Produs Amestec uscat de nisip. 4 l de apa la un sac de 40 kg). decofrol. Timpul de malaxare va fi de 3-5 minute. a suportului si a sapei în timpul punerii în opera si a perioadei de priza trebuie sa fie de min. Norme S: S 2: A nu se lasa la îndemana copiilor. R 43: Poate cauza o iritare prin contact cu pielea. Se va evita formarea curentilor de aer în spatiul în care se pune în opera sapa.

apă. A se curaţa cu apă uneltele.codurile de culori cu terminaţia 9 şi 7 Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Prelucrare cutii 30 kg. Indicaţii A nu se aplica în condiţii de temperatură sub 5°C. permeabil. 3. lavabilă. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. 1. Granulaţie Conductivitate termică λn Consum de material Culori: Compoziţie Utilizare Date tehnice 1. 2 mm 0. pe baza experienţei noastre. verbale şi scrise. Pregatirea suportului: Suprafeţele friabile vor fi îndepărtate mecanic. imediat după folosirea lor. Tencuiala decorativă se aplică cu fierul de glet de inox. fără praf. În caz de stropiri se va curăţa imediat cu multă apă. la grosimea granulei. 1 palet = 16 cutii = 480 kg Minim 6 luni la loc răcoros şi ferit de îngheţ. sau vor fi fixate cu Baumit TiefenGrund. Timp de uscare 24 ore. fără a adauga şi alte produse. neted. Măsuri de precauţie: Suprafeţele adiacente zonelor finisate se vor proteja. adaosuri.5 kg/m² 2R . conform paletar . colorată în masă penrtu interior. Straturile de vopsea minerală fără aderenţă vor fi îndepărtate. sau mecanizat. cu capacitate portantă. folosind drişca de plastic. Verificări permanente în laboratoarele Baumit Romania şi în institute autorizate din ţară. În stare întărită produsul nu este dăunator.5K. Nornă S: S2: Acest produs nu atacă ochii. Finisarea pereţilor interiori. în structură striată (R) sau periată (K). 2. Prelucrare: Se amestecă la turaţie redusă cu mixerul. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.Fişa tehnică Tencuială Decorativă pentru interior Baumit DekorPutz Innen Produs 2007 Tencuială decorativă în strat subţire gata preparată pe bază de răşini sintetice. şi se va structura imediat.7 W/mK 1. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.2. aplicabilă pe suporturi minerale. pigmenţi. Se amorsează suportul folosind Grundul Universal Baumit. Aceeaşi nuanţă de culoare se poate garanta numai în cadrul aceleiaşi şarje de producţie. . neîngheţat. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. a se pastra găleata bine închisă. NU se va aştepta întărirea. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. O umiditate crescută a aerului şi temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare) şi pot modifica nuanţa de culoare.2. de răşină sintetică. Suportul: trebuie să fie uscat. ingrediente minerale.7kg/m² pastel.5.

Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Depozitare Max. precum şi pentru înglobarea plasei din fibră de sticlă. răşini sintetice. Granulaţie maximă Conductivitate termică (λ) Consum de material Plăci de vată minerală la lipire nivelare şi armare Plăci din polistiren la lipire armare 1 mm 0. pentru interior şi exterior. 5.4. Amestecarea: Se toarnă adezivul pulverulent în apă curată ( cca. Adeziv şi masă de şpaclu. 2. îndeosebi pentru lipirea plăcilor termoizolante pentru faţade (din polistiren sau vată minerală). 12 luni la loc uscat. 7 kg/m2 cca. nisipuri.5 .5 litri de apă) şi se amestecă lent cu mixerul. produsul reacţionează alcalin cu apa. Norme R R 36 R 38 R 43 S 2: S 24 : S 25: S 26: S 28: S 37: Irită ochii Irită pielea Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul În cazul contactului cu pielea. după care se reamestecă. apoi se lasă ~ 5 min. 4. 3. neîngheţat. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Verificări permanente în laboratoarele proprii şi în institutele autorizate din ţară. pe baza experienţei noastre. a se spăla imediat A se purta mănuşi de protecţie Norme S Prelucrare 1. neted. Ca masă de şpaclu sau nivelare pentru toate tencuielile de grund cu sau fără înglobare de plasă din fibră de sticlă. Ciment. permeabil.Fişa tehnică Adeziv pentru plăci termoizolante DuoContact Baumit DuoContact Produs 2008 Mortar adeziv mineral pentru lipirea şi şpăcluirea plăcilor termoizolante din polistiren şi vată minerală. Suportul trebuie să fie uscat. aditivi. verbale şi scrise.5 kg/m2 * 2 cca. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.5 kg/m *) Consumurile variază în funcţie de stratul suport. pe paleţi de lemn. În stare proaspătă. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. cu capacitate portantă. fără praf. Stratul suport: Se utilizează numai pentru suporturi minerale. să reacţioneze. .80 W/mK cca. 5 kg/m2 * cca. Compoziţie Utilizare Date tehnice Livrare sac de 25 kg.

4 mm. Pe suporturile netede adezivul DuoContact se poate aplica şi pe întreaga suprafaţă a plăcilor utilizând şpaclul cu dinţi.îngheţ. Nu se vor adăuga substanţe anti . Dupa 24 de ore de la lipire. adezivul DuoContact ca strat de armare. La şlefuirea stratului şpăcluit trebuie avut grijă să nu se deterioreze plasa de fibră de sticlă. Plasa se înglobează la mijlocul stratului de adeziv. Silicon. Suportul trebuie să fie neted. fără exfolieri şi segregări. tare. Ca strat de armare: Se va aplica pe plăcile termoizolante plane deja montate. pe baza experienţei noastre. La armarea dublă se va aplica al doilea strat şpăcluit cel devreme după o zi de la aplicarea primului strat. 10 cm. Şpacluirea pe tencuieli : Se va curăţa suprafaţa cu jeturi de abur supraîncălzit iar fisurile se vor închide într-o singură fază de lucru. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. 3. Neuniformităţile mai mari trebuie netezite într-o fază de lucru diferită. Adezivul DuoContact se va aplica pe placa izolantă pe margini sub formă de cordon perimetral cu o lăţime de 5 cm şi în mijlocul plăcii 3 puncte de lipire. . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Indicaţii A nu se prelucra sub +5°C. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Peste 10 mm se va folosi un strat separat de tencuială. verbale şi scrise.2. Duo Top). Stratul de masă de şpaclu va sta la uscat min. Ca straturi finale : Tencuielile decorative Baumit (Granopor. plăcile termoizolante se dibluiesc. Grosimea stratului de armare trebuie să fie de 3 . Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Neuniformităţile până la 10 mm se netezesc cu adezivul DuoContact. Este interzis montarea plasei direct pe placa termoizolantă şi apoi şpăcluirea. În sistemele de izolare termică Ca adeziv: Peretele trebuie să fie neted ( ± 10 mm/m). uscat. Capetele diblurilor se vor şpăclui cu adezivul DuoContact cu 12 ore înaintea aplicării stratului de armare. Dacă timp de 2 săptămâni nu se aplică nici un strat de armare. 7 zile.Adeziv pentru plăci termoizolante DuoContact Baumit DuoContact Prelucrare (continuare) Pagina 2 3.1. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Silikat. apoi se înglobează în proaspăt plasa din fibră de sticlă în fâşii verticale cu o suprapunere a fâşiilor de min. pe suport îngheţat sau în caz de pericol de îngheţ. Se va aplica adezivul Duo Contact cu şpaclul cu dinţi de 10 mm. Prelucrare: 3. Înainte de aplicarea adezivului DuoContact se recomandă o şlefuire a plăcilor de polistiren (în special în zona rosturilor dintre plăci) pentru planeizarea suprafeţei. plăcile vor trebui din nou şlefuite.

cca. . ingrediente minerale.5K. S 24/25: Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. S 37: A se purta mănuşi corespunzătoare. cu capacitate portantă.straturi (vechi) de vopsele şi tencuieli minerale sau silicatice cu priză bună. . aruncaţi acest produs şi ambalajul sau într-un loc sigur. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.straturi de lac. verbale şi scrise. vopsele cu clei.7 kg/m² conform paletar codurile de culoare cu terminaţia 9 şi 7 1. Se aplică pe: . neted.5 kg/m² 2R . 2 R 0. .tencuieli de ipsos şi plăci de gips carton. fără praf. în structură striată (R) sau periată (K).5 K .7 kg/dm³ 1. Verificări permanente în laboratoarele Baumit România şi în institute autorizate din ţară. Nu este necesară menţionarea ei! Norme S: S 2: A nu se lasa la îndemana copiilor.tencuieli proaspete de var. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Granulaţie Conductivitate termică λn Conţinut de părţi solide Densitate Consum de material Culori Acoperire 1.sisteme termoizolante. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Nu se aplică pe: . pe baza experienţei noastre.7 W/mK 79% 1.cca. colorată în masă pentru interior şi exterior. adaosuri. Lianţi de răşină sintetică. a se păstra găleata bine închisă.2. . neîngheţat. respectiv ulei. Se recomandă aplicarea unui tinci –Baumit PutzSpachtel . Suportul: trebuie să fie uscat.5 K. Tencuială rezistentă la apă şi permeabilă la vapori de apă pentru interior şi exterior utilizabilă şi ca strat finit pentru sistemele termoizolante. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. apă. 12 m² / cutie 2 R . .răşini şi materiale sintetice. pigmenţi.Fişa tehnică Tencuială DuoTop Baumit DuoTop Produs 2009 Tencuială în strat subţire gata preparată pe bază de răşini sintetice.beton şi alte suporturi minerale. 11 m² / cutie Compoziţie Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice cutii 30 kg Timp de 6 luni la loc răcoros şi ferit de îngheţ. Timpul de uscare a tencuielilor var/ciment este de 14 zile/cm grosime (minim 28 de zile pentru grosimi uzuale). S 29/35: Nu goliţi la canalizare.2.tencuieli de var-ciment şi de ciment. . . permeabil. Prelucrare 1.

. fără a adăuga şi alte produse. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. sau mecanizat.strat tencuială DuoTop Baumit. Indicaţii pentru pregătirea suportului: . direct sub razele solare.Pe toate suporturile se va aplica iniţial Grundul Universal Baumit. pe timp de ploaie sau pe vânt puternic. NU se va aştepta întărirea. Prelucrare: Se amestecă la turaţie redusă cu mixerul. verbale şi scrise. faţada va trebui protejată corespunzător. (timp de uscare: minim 24 ore).Suprafeţele murdare sau cu ciuperci se vor îndepărta mecanic. . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.Straturile de vopsea minerală fără priză bună datorate vechimii şi a precipitaţiilor vor fi îndepărtate mecanic. O umiditate crescută a aerului şi temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare) şi pot modifica nuanţa de culoare. Dacă se va lucra în aceste condiţii.Petele de decofrol pe beton: se vor folosi jeturi de apă supraîncălzit sau alţi agenţi de curăţat.strat de grund Universal Baumit. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. vor fi tratate cu abur supraîncălzit sau cu substanţe speciale. 2. Aceeaşi nuanţă de culoare se poate garanta numai în cadrul aceleiaşi şarje de producţie. . imediat după folosirea lor. Tencuiala decorativă se aplică cu fierul de glet de inox. şi se va structura imediat. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Straturi: 1 . În caz de stropiri se va curăţa imediat cu multă apă. pe baza experienţei noastre. folosind drişca de plastic.Tencuială DuoTop Baumit DuoTop Pagina 2 Indicaţii 1. A se lucra uniform şi fără întrerupere.Suprafeţele deteriorate. la grosimea granulei. Măsuri de precauţie: Suprafeţele adiacente zonelor finisate se vor proteja. respectiv fisurate se vor îmbunătăţii cu o masă de şpaclu (Baumit PutzSpachtel).Suprafeţele friabile vor fi îndepărtate mecanic. . sau vor fi fixate cu Baumit TiefenGrund. A se curaţa cu apă uneltele. . 2 . . A nu se aplica în condiţii de temperatură sub 5°C.

în special pentru cele din BCA. pe baza experienţei noastre. la loc uscat. Max 6 luni. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.5 N/mm2 >1. Indicaţii Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. pentru zidării portante. Simbol: Norme R: Norme S: Xi R36: R38: S2: S22: S26: S37: Iritant Irită ochii Irită pielea A nu se lăsa la îndemâna copiilor A nu se inhala praful În cazul contactului cu ochii se spală cu apă şi se consultă medicul. se adaugă întâi apa de amestec. A se purta mănuşi de protecţie. se poate prepara cu betoniera sau malaxoare cu amestecare continuă.5 Pentru toate tipurile uzuale de zidării. nisip. Ciment. în funcţie de condiţiile atmosferice. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. La malaxarea cu betoniera. şi apoi mortarul uscat (timp de amestecare 3-5 min. Totdeauna se amestecă tot conţinutul sacului de mortar. predozat. Mortar clasa M2. Verificări permanente în laboratoarele proprii şi institutele autorizate din ţară.). Prelucrare Malaxare Mortarul de zidărie Baumit. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Temperatura aerului şi a cărămizilor nu trebuie să scadă sub 50C în timpul prelucrării şi întăririi mortarului.Fişa tehnică Mortar de zidarie M 30 Baumit MauerMörtel 30 2010 Produs Compoziţie Proprietăţi Utilizare Mortar uscat. Date tehnice Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Sac 40 kg. de umplutură sau pereţi despărţitori. pe paleţi de lemn. A nu se amesteca cu alte produse (aditivi antiîngheţ). Se va folosi numai apă curată.5 l/sac funcţie de formatul blocurilor şi grosimea zidăriei 1 sac/29L mortar proaspăt. Zidire Realizarea zidăriei se va face în conformitate cu normele tehnice în vigoare. verbale şi scrise.5 N/mm2 cca. 1450 kg/m3 cca. 5. Mortarul proaspăt se va utiliza în decurs de 1-2 ore. adaosuri. Granulaţie max: Rezistenţă la compresiune (28 zile): Rezistenţă la întindere din încovoiere: Densitate: Necesar apă: Consum material: 4 mm >2.

La atac de săruri ridicat se aplică tencuiala 2 straturi.5 N/mm2 1 N/mm2 ca. În stare întărită produsul nu este dăunator. clasificat conform WTA. tras.1200 kg / m3 5-6 l/sac cca 30 % >50 % 10 . Pentru interior şi exterior precum şi pentru renovarea monumentelor istorice. foarte puţin ciment alb. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Suport Trebuie să fie uscat. aplicată pe zidării cu atac de săruri şi umiditate redusă până la medie de atac de săruri. neîngheţat. curat. perlita.4 W/mK cca 12 1100 . Acest produs atacă ochii. În cazul apariţiei de săruri din suport se va trata cu produsul Baumit SanierLösung. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. În caz de stropire în ochi se indică clătirea cu multă apă curată şi la nevoie consult medical. suprafaţa driscuită cu prelucrare manuală sau mecanizată. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. 2 cm şi închis cu Baumit Sanova W. permeabilă la vapori. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Hidrofobă. Date tehnice Granulaţie maximă Rezistenţă la compresiune (28 zile) Rezistenţă la întindere din încovoiere (28 zile) Conductivitate termică λ Factor al rezistenţei la difuzia vaporilor µ Densitate mortar întărit Necesar de apă Aer oclus în mortarul proaspăt Porozitate Consum de material Grosimea de strat minimă exterior Grosimea de strat minimă interior 1 mm 2. Tencuială monostrat cu aplicare într-una sau mai multe etape. . Tencuială de asanare uşoară cu porozitate ridicată ce permite acumularea sărurilor. Mortarul degradat din rosturi va fi îndepărtat pe o adâncime de cca. verbale şi scrise. rezistent. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. pe baza experienţei noastre. 0. Compoziţie Utilizare Var hidratat. nisip. Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Verificări permanente în laboratoarele din Austria şi în institute autorizate cum ar fi MA 39 din Viena. absorbant fără eflorescenţe. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.Fişa tehnică Tencuială monostrat Tras-Var Baumit SanovaEinlagenTrassputz 2011 Produs Mortar gata preparat cu absorţie capilară redusă. înfoliat. adaosuri.11 kg/m2/10mm 20 mm pe Amorsa Sanova 10 mm la atac de săruri redus 20 mm la atac mediu de săruri Livrare Depozitare Sac 25 kg 6 luni la loc uscat pe palet de lemn.

timp de aşteptare 7 zile/cm). Interior . grosime tencuială până la 20 mm aplicată într-un singur strat.suprafaţa se va drişcui Indicaţii şi generalităţi: Temperatura aerului şi a suportului în timpul aplicării şi al întăririi trebuie să fie peste 51° C. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Ca strat de finisare: Exterior: Vopsea Nanopor Vopsea Silicat Vopsea Siliconică Baumit Tencuială Silicat cu Grund Universal Baumit Tencuială Silicon cu Grund Universal Baumit Tencuială Nanopor cu Grund Universal Baumit Interior: Vopsea Silicat Vopsea Silicon Vopsea Nanopor Vopsea Klima Durabilitatea unui sistem de reparaţii depinde foarte mult de rezistenţa ulterioară a zidăriei la pătrunderea umidităţii şi a sărurilor din teren. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.aplicare tencuiala Tencuiala monostrat Tras-Var într-un prim strat.Tencuială monostrat Tras-Var Baumit SanovaEinlagenTrassputz Pagina 2 La aplicarea manuală la exterior precum şi pe suporturi cu absorţie neuniformă sau zidării cu abateri ridicate de planeitate este necesară aplicarea amorsei pentru reparaţii Baumit SanovaVorspritzer.se aplică al doilea strat de tencuială în grosime de 5-7 mm . .amorsa Baumit Sanova Vorspritzer acoperire 100% . pe baza experienţei noastre.aplicare tencuiala Tencuiala monostrat Tras-Var într-un prim strat în grosime de până la 25 mm. Timpul de uscare înainte de aplicarea finisajului este de minim 7 zile/cm. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. grosime tencuială până la 30 mm aplicată în două straturi cu umiditate şi atac redus de săruri: .max. pieptănarea suprafeţei (cu dinţi pe orizontală. Se va menţine umed 2-3 zile. Aplicare Produsul se amestecă în malaxorul obişnuit cu apa timp de cca 5-6 minute iar în cele cu amestec forţat 3-5 minute. 80 mm în două straturi.amorsa Baumit Sanova Vorspritzer acoperire 100% .amorsa Baumit Sanova Vorspritzer acoperire 100% . Utilizare: Protecţia şi finisarea faţadelor şi suprafeţelor interioare. asperizarea suprafeţei prin periere (timp de aşteptare 24 de ore) . grosimi ale tencuielii cuprinse între 30 . fără post amestecător).suprafaţa se va drişcui Zidării neregulate.suprafaţa se va drişcui Interior şi Exterior: Zidării neregulate. cu atac de săruri redus până la mediu: . Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.suprafaţa se va drişcui Zidării neregulate.aplicare tencuială mecanizat . Produsul poate fi aplicat şi mecanizat (maşina de tencuit G4 cu şnec D 6/3. umiditate medie. Aplicarea pe sisteme termoizolante este limitată in funcţie de coeficientul de reflexie a luminii. verbale şi scrise.aplicare tencuială mecanizat .zidării cu abateri normale şi umiditate şi atac de săruri redus cu grosime ale tencuielii 10-20 mm aplicate într-un singur strat: . De aceea trebuie luate măsuri suplimentare de aplicare a unei izolaţii corespunzătoare.nu este necesară Amorsa Baumit Sanova Vorspritzer . atac de săruri mediu până la ridicat: .se aplica al doilea strat de tencuială în grosime de 15 mm . .

corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. La malaxarea cu betoniera. se adaugă mai întâi apa de amestec. astfel că rosturile să fie umplute complet.rezultă 16 l mortar umed 1 tonă – rezultă 640 l mortar umed Date tehnice Livrare În starea întărită.iritant R 36 Irită ochii R 38 Irită pielea R 43 Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact S 2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor S 24 : A se eviata contactul cu pielea S 25: A se evita contactul cu ochii S 26: În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul S 28 În cazul contactului cu pielea. A nu se amesteca cu alte produse (aditivi antiingheţ). verbale şi scrise. Se va folosi numai apă curată. în funcţie de condiţiile atmosferice. Zidire: Mortarul se aplică în exces. Întotdeauna se amestecă tot conţinutul sacului de mortar. . 5 litri /sac în funcţie de grosimea peretelui şi de formatul cărămizilor 1 sac. Indicatii si generalitati Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.8W/mK ca. nisip. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. la exterior şi la interior. După o uşoară întărire se finisează mortarul din rost cu o mistrie de rostuit sau cu alte unelte specifice (o bucată de furtun). a se spăla imediat S 37 A se purta mănuşi de protecţie Prepararea Malaxare: Mortarul de zidărie aparentă Baumit se poate prepara cu betoniera sau cu malaxoare cu amestecare continuă. 998-2 2 mm >5N/mm2 >1. şi apoi mortarul uscat (timp de mixare 2-3 minute). Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Simbolul: Norme R: Norme S: Xi . adaosuri Mortar de zidărie de clasă M5 conform SR EN 998-2 Culoare : gri deschis Pentru realizarea zidăriilor aparente.Fişa tehnică Mortar pentru zidărie aparentă Baumit KlinkerMörtel 2012 Produs Compoziţie Proprietăţi Utilizare Mortar uscat.G conf. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Saci de 25 kg Poate fi depozitat pe grătar de lemn timp de şase luni Verificări permanente în laboratoarele proprii şi organisme notificate. pe baza experienţei noastre. tras. predozat Ciment. Clasificare: Granulaţia maximă: Rezistenţa la compresiune (28 zile): Rezistenţa la întindere din încovoiere: Conductivitatea termică: Densitate mortar întărit Necesarul de apă: Consumul de material: M5 . Temperatura aerului şi a cărămizilor nu trebuie să scadă sub 5°C în timpul prelucrării şi întăririi mortarului. Se recomandă protejarea zidăriei pe perioada întăriri.1600Kg/m3 ca.5N/mm2 0. Mortarul proaspăt se va utiliza în decurs de 1-2 ore. produsul nu este periculos.

20%). cu aderenţă ridicată. pe suporturi critice ca plăcile aglomerate din lemn (OSB. nisip.Cantitatea de adeziv aplicată se alege avându-se în vedere abaterea de planeitate a suportului şi grosimea stratului de adeziv (max. pentru interior şi exterior. cu o planeitate corespunzătoare. puternic aditivat. aditivi. verbale şi scrise.Adezivul se aplică cu ajutorul unui şpaclu cu dinţi pe placa de polistiren. Adeziv superior. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. înfoliat. pentru suporturi critice. pe baza experienţei noastre.5 kg/ m2 la aplicare cu cordon perimetral şi puncte centrale Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice Livrare Categoria conform normelor chimice Saci de 25 kg Simbolul: Norme R: Norme S: Xi . beton şi bitum. Lipire continuă – pe toata suprafaţa. portant. 1 cm). pentru lipirea sistemului termoizolant Baumit EPS sau sistemului Open. curat. Amestecare: Adezivul pulverulent se presară în apă curată şi se malaxează până la obţinerea unui amestec omogen fără cocoloaşe. Pe marginea plăcii se aplică un cordon de cca. Lipire punctuală . 1300kg/m3 cca. 5 cm laţime şi în mijlocul plăcii 3 puncte de lipire. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. 2. neîngheţat. să se obţina o suprafaţă de contact cu suportul de minim 40%.8 W/mK 5. 0.80 l mortar /kg. 4-4.0 L/sac (cca. Suportul trebuie să fie uscat. Pentru lipirea plăcilor termoizolante din polistiren expandat de faţada Baumit şi a plăcilor de polistiren extrudat XPS Baumit. 0. Aplicarea adezivului: 1. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Cca. 2-2. lianţi organici. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Granulaţie: Densitate: Conductivitate termică λ: Necesar de apă: Randament: Consum: 0. O utilizare pe suporturi cu contracţii ridicate sau care se inmoaie în urma acţiunii apei nu este recomandată. cca.).6 mm cca. . elastic.Fişa tehnică Adeziv SupraKleber Baumit SupraKleber 2013 Produs Adeziv mineral pulverulent. Denivelări ale suportului de până la 10 mm pot fi preluate din adeziv.iritant R 43 Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact S 2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor S 22: A nu se inhala praful S 24: A se eviata contactul cu pielea S 25: A se evita contactul cu ochii S 26: În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul S 37: A se purta mănuşi de protecţie Depozitare Suport Prelucrare 6 luni la loc uscat pe paleţi de lemn. PAL etc. cca. Ciment.5 kg/m2 la aplicare pe toată placa cu şpaclu cu dinţi de 8 mm.

Se vor lipi numai plăci întregi şi jumătăţi. Se va avea în vedere obţinerea unei lipiri a plăcilor fără rosturi şi cât mai plană. Suport Beto n Plăci fibrolemnoase Bitum în zona perimetrală a clădirii Mod de lipire Lipire continuă Lipire punctuală Lipire continuă Lipire punctuală Lipire continuă Lipire punctuală Ancorare mecanică suplimentară (dibluire) necesară necesară necesară necesară Nu este necesară Nu este necesară Recomandări Temperatura aerului. totuşi evitând folosirea lor la colţuri. Pentru Baumit SupraKleber funcţie de modul de lipire (suprafata de contact) următoarele recomandări pentru dibluire. verbale şi scrise. Folosirea de resturi de placi (minim 15 cm lăţime) este admisibilă. suportului şi materialului trebuie să nu coboare sub 5 0C în timpul execuţiei şi timpului de întărire. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. pe baza experienţei noastre. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. aplicate de jos în sus. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. aceasta se face după o întărire corespunzatoare (dupa cca. dar acestea vor fi dispersate în câmpul faţadei. În rosturile dintre plăci nu trebuie să rămână adeziv. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. funcţie de suport şi vreme) a adezivului. Dibluire: Dacă este necesară dibluire (vezi normele în vigoare). . 24 ore. ţesute. În zona colţurilor golurilor (ferestre şi uşi) nu vor fi realizate rosturi. Plăcile se vor ţese şi la colţurile clădirii.Adeziv SupraKleber Baumit SupraKleber Pagina 2 Prelucrare (continuare) Lipirea plăcilor: în general se aplică numai plăci întregi. strâns îmbinate.

pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. clasă de rezistenţă C16/20.01 mm/m/°C ca. Granulaţie : Clasa de rezistenţă: Consistenţa la prelucrare: Densitate brută în stare uscată f Permeabilitatea la apă (valoarea k ) Scurgerea apei Rezistenţa la incovoiere: Contracţie: Modulul de elasticitate Coeficient de dilataţie termică a t Consumul de material: Rezistenţă la îngheţ: *) în funcţie de gradul de compactare GK 4 : 4mm GK 8 : 8mm C16/20 conform ONORM B 4710-1 C1 conform ONORM B 4710-1 ca.15 sec.18-20kg/m2/cm grosime a stratului*) rezistenta la inghet XF1/XF3 conform B 4710-1*) Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice Încadrare lt Încadrare conform normelor chimice Simbol de pericol Xi iritant R 36 Irită ochii R 38 Irită pielea R 43 Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact S 2: S 24 : S 25: S 26: A nu se lasă la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul S 27 Îmbracamintea murdară şi impregnată trebuie imediat dezbracată. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.Fişa tehnică Mortar drenant pentru pavaje Baumit PflasterDrainMörtel 2016 Produs Mortar uscat gata preparat. Ciment cu tras. S 28 În cazul contactului cu pielea.20. Mortarul drenant pentru pavaje Baumit Pflaster împiedică stagnarea apei în patul de mortar. ca mortar de poză / beton suport pentru pietre sau plăci de pavaj. evitându-se astfel degradările legate de umiditate: este posibilă o realizare a pavajului fără riscul de tasare. cu rupere capilară. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. conform DIN 18035-6 ca. Mortarul drenant pentru pavaje poate fi utilizat ca beton cu split (beton de savură) pe suporturi adecvate.3. verbale şi scrise. Permeabil la apă. agregate. pe baza experienţei noastre. pavaj de dale şi împrejmuiri cu borduri.4 (realizarea îmbrăcăminţilor de pavele. Categoria conform normelor chimice Depozitare Garanţii de calitate 6 luni la loc uscat pe palet înfoliat.06. adaosuri.5 N/mm2 -0. în interior şi exterior. Este adecvat de asemenea pentru montarea pietrelor de margine şi a bordurilor la construcţia de străzi şi de drumuri. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.5-4.1850-2000kg m3*) 6-8x10-5 m/s conform DIN 18130-1 ca. a se spăla imediat S 37 A se purta mănuşi adecvate În stare întărită produsul nu este dăunator. Prelucrare mecanizată. conform B 2214 şi RVS 8S. . Verificări permanente în laboratoarele proprii.000 N/mm2 0. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.5mm/m ca.

temperatura aerului. Pe un strat portant permeabil şi suficient de compactat. punerea în operă cu compactare. timp de prelucrare.50-70 l apă /tonă.Mortar drenant pentru pavaje Baumit PflasterDrainMörtel Pagina 2 Livrare Pregătirea suportului Sac de 40 kg. Datorită reţetei de ciment cu tras şi prin proprietăţile de permeabilitate speciale.curent electric: 380 volti. materialului şi a suportului trebuie să fie de minim 5°C. in functie de tipul de incarcare catre o grosime minima de 6 cm. verbale şi scrise. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. pe un teren capabil să suporte greutatea acestuia Indicaţiile privind dimensiunile şi greutatea silozului nostru precum şi vehiculele pentru transport pot fi preluate din fişa tehnică a silozului. sunt necesare următoarele racorduri. rosturi de lucru. Mortarul Baumit PflasterDrainmörtel GK 4 nu se aplică pe suport înghetat. sau / şi în cazul in care există pericol de îngheţ. Pentru obţinerea unei calităţi optime a betonului este necesară realizarea unei compactari corespunzatoare. patul de mortar este compactat printr-o îndensare manuală a pietrelor sau a plăcilor pănă la înălţimea dorită. placajele sau pietrele pot fi udate cu apă. pe baza experienţei noastre. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. În principiu pot fi montate numai plăci sau pietre curate sau care sunt găsite în ordine (fără impurităţi care să reducă aderenţa iar atunci când vremea este caldă. Suportul/stratul portant trebuie sa fie ori permeabil la apă sau să aibă o pantă astfel încât apa care se infiltrează să poate fi eliminată (trebuie neapărat evitate băltirile în suport!) Prelucrare Baumit PflasterDrainmortel GK 4 livrat la sac poate fi prelucrat manual în betonieră cu malaxorul cu amestec continuu sau cu malaxorul cu amestecare forţată. peste patul de mortar. Indicaţii si Generalităţi: În timpul preparării şi al întăririi mortarului. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Vrac la siloz dotat cu malaxorul cu amestec continuu.apă: cel puţin 3 bari. Este permisă numai utilizarea de apă curată (de la robinet). tratarea ulterioară şi operaţia de decofrare) trebuie să dea atenţie normelor de prelucrare a betoanelor. respectiv de un liant greşit ales). iar pentru cel la sac sunt necesari circa 2-2. se tinde. . pot fi evitate în foarte mare măsura fenomenele adesea observabile de eflorescenţa pe pavaj (provocate de umezeală. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. tras prin instalatiea electrică a şantierului. compactarea să nu fie îngheţat. Înainte de începerea lucrului trebuie verificate suportul/portanţă. Adăugarea de apă trebuie realizată în funcţie de consistenţa la prelucrare dorită. placă vibratoare. La punerea în operă a betoanelor (pregătirea pentru operaţia de betonare. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. 25 amperi. Pentru produsul la la siloz sunt necesari ca. betonarea în condiţii de vreme calduroasa şi răcoroasă. racord la 3 ţoli . Pentru o grosime a stratului care merge dincolo de 10 cm se realizează o compactare prin intermediul unor aparate de compactare (mai. Grosimea patului de mortar depinde suport. Pentru şantierele care utilizează silozuri. La o grosime a stratului de pana la 10 cm .: .8 litri apă /sac. rulou) Pentru a îmbunătăţi aderenţa plăcilor trebuie ca înainte de montarea acestora să fie aplicat un şlam de ciment (iar la plăcile care prezintă risc de eflorescenţă un şlam de Baumit TrassZement). Pe un beton drenant sau cu pantă este suficientă o grosime minima de 3-6 cm.suprafaţa de aşezare a silozului: cel putin 3X3 m. transport (pompare). secţiunea racordului fiind de 4 mm .acces: trebuie să se poată permită accesul camioanelor grele şi să fie liber în mod constant .

cu conţinut de tras pentru lipirea placajelor din piatră naturală sau artificială la interior sau exteriror.omogen .rezistent . pe beton şi sape. 3-5 kg pt 5mm grosime strat Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice Încadrare Încadrare conform normelor chimice simbolul de pericol Xi iritant. Riscul apariţiei eflorescentelor la folosirea pietrei naturale şi a celor din beton este diminuat prin adaosul de tras. curat. conţine ciment Portland Norme R: R 36 R 38 R 43 S 2: S 24 : S 25: S 26: Irită ochii Irită pielea Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact Norme S: A nu se lăsa la îndemâna copiilor A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul S 28: În cazul contactului cu pielea. .6. fără praf sau reziduri de decofrol . 5 minute 3h temperatura suprafetei. interior si exterior.să aibă o absorbţie uniformă . verbale şi scrise. Granulatia: Culoarea: Necesarul de apă Timp de repaus Lucrabilitate Temperatura de pregatire Necesarul de material 1 mm gri ca. a se spăla imediat S 37: A se purta mănuşi adecvate În stare întărită produsul nu este dăunător. rezistent la înghet. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.ferit de îngheţ Se recomandă pe beton (întărit corespunzător minim 6 luni). cu grosimi neregulate Ciment. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Montajul plăcilor de pardoseli naturale sau beton. tras. Sac de 25 kg Suportul trebuie să îndeplinească condiţiile . a materialului si a aerului min +5° si max 30°C cca.Fişa tehnică Adeziv pentru piatră Baumit SteinKleber 2017 Produs Mortar uscat.5l/sac min. şape şi terase. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. în grosime de la 8 la 20mm. adaosuri Mortar adeziv cu întărire hidraulică. agregate. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. pe baza experienţei noastre. în pat mediu. Depozitare Livrare Suportul Minim 6 luni pe palet înfoliat.să fie uscat.

Înainte de începerea aplicării. verbale şi scrise. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.Solicitare mecanică după 7 zile . iar temperatura înaltă le accelerează.Adeziv pentru piatră Baumit SteinKleber Pagina 2 Suportul Nu se recomandă pe suporturi pe bază de ciment înaintea terminării contracţiilor. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Umiditatea ridicată şi temperatura scăzută întârzie priza şi întărirea. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. După aplicare nu se calcă pe plăci 24 de ore (timp în care să nu se circule). Suportul poate fi solicitat astfel : . A nu se aplica pe suport îngheţat. şape pe bază de ipsos sau sisteme de încălzire prin pardoseală. Suprafaţa de contact / acoperire: în interior în exterior min 65% min 90% Prepararea se evită golurile sub placaj la exterior. A nu se amesteca cu alte produse. Indicaţii şi generalităţi În timpul preparării şi a prizei.5 litri de apă se pun în vasul de amestec şi se amestecă cu conţinutul unui sac de SteinKleber până se obţine un mortar cu o consistenţă optimă. Plăcile folosite trebuie să fie bine apăsate. trebuie verificată suprafaţa şi proprietăţile sale. pe baza experienţei noastre. sub razele directe ale soarelui. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Dacă adezivul începe să se întărească prin formarea unei cruste la partea superioară trebuiesc luate măsuri suplimentare prin . A nu se umezi suportul şi pavajul de montat înainte de montaj. respectiv în pericol de ploaie (la folosirea la exterior). Denivelările mari trebuie reparate. Pentru evitarea golurilor sub placaj se aplică şi pe intradosul plăcilor un strat subţire de adeziv (buttering float).repieptănarea“ stratului. . materialului şi a suportului trebuie să fie între 5° şi 30°C. Circa 6. La placajele cu risc de pătare se face mai întâi o suprafaţă de probă. *) Cu excepţia utilizării Baumit Streinkleber ca şlam peste Baumit Pflaster Drainmortel când se lucrează proaspăt în proaspăt. În timpul întăririi este neaparat necesar să se protejeze de îngheţ.încărcări ridicate după 28 de zile. Se întinde mortarul cu fierul de glet în strat subţire pe suport ca strat de contact. Trebuie reparate fisurile din şapă înainte de începerii lucrului.. Mortarul este gata de utilizare după un timp de repaus de circa 5 minute urmat de o nouă amestecare. apoi se aplică mortarul şi se întinde cu fierul de glet cu dinţi. Se verifică mereu ca adezivul să nu facă "piele" (pelicula neaderentă la suprafaţă din cauza evaporării apei la suprafaţă). Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Este interzis ca mortarul întărit să fie amestecat cu apă sau mortar proaspat pentru a fi refolosit. Mortarul preparat poate fi folosit în decurs de 3 ore. temperatura aerului. în vânt puternic sau curent de aer.

Fişa tehnică Adeziv Baumit pentru polistiren Baumit WDVS Kleber 2018 Produs Compoziţie Utilizare Date tehnice Mortar adeziv uscat pentru lipirea placilor de polistiren Ciment. Este de evitat contactul îndelungat pe piele. 2. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ca straturi finale : Tencuieli decorative admise pe sistemele termoizolante cum ar fi tencuielile decorative Baumit (Granopor. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. 4. . Spacluirea placilor se va face la minim 24 de ore de la lipire. permeabil. Punere in operă: Adezivul WDVS Kleber se va aplica pe placa termoizolantă pe margini sub forma de cordon perimetral cu o latime de 5 cm şi în mijlocul placii 3 puncte de lipire. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. adaosuri Adeziv pentru lipirea plăcilor de polistiren Granulaţie max. 12 luni la loc uscat. Pe suporturile netede adezivul WDVS Kleber se poate aplica şi pe întreaga suprafaţă a plăcilor utilizând şpaclul cu dinţi. la nevoie. nisipuri. 4. apoi se lasă ~ 5 min. pe baza experienţei noastre. consult medical. Silicon). : 1 mm Conductivitate termică (λ) : 0. În stare întărită produsul nu este dăunător Livrare Depozitare Calitate Categoria conform normelor chimice Prelucrare 1. Nu se vor adăuga substanţe anti-îngheţ. pe paleţi de lemn Verificări permanente în laboratoarele proprii şi în institutele autorizate din ţara. placile termoizolante se dibluiesc. după care se reamesteca. Silicat. cu capacitate portantă. 4. Stratul suport: Suportul trebuie să fie uscat. neîngheţat. Amestecarea: Se toarnă adezivul pulverulent în apă curată ( cca. pe suport îngheţat sau în caz de pericol de îngheţ. Acest produs reacţionează în stare proaspăt preparată alcalic.5 litri de apa) şi se amestecă lent cu mixerul. 3. tras. verbale şi scrise. să reactioneze. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. neted. în caz de stropire în ochi se indică normelor chimice clătirea cu multă apă curată şi. fără praf. în saci de 25 kg Max. Timp de prelucrare : ~ 1.80 W/mK Rezistenţă la difuzia vaporilor de apă (µ): 18 Necesarul de material Lipire placi din polistiren: cca. Adezivul WDVS Kleber nu este recomandat ca masa de spaclu pentru armarea placilor de polistiren. Indicaţii: A nu se prelucra sub +5°C.5 kg/m2 * *) Consumurile variaza in functie de stratul suport.5 ore. Dupa 24 de ore de la lipire.

6 l/sac funcţie de formatul blocurilor şi grosimea zidăriei 1 sac/ 24 litri mortar proaspat. Simbol: Norme R: Norme S: Xi . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Prelucrare Malaxare Mortarul de zidărie Baumit. Granulaţie max: Rezistenţă la compresiune (28 zile): Conductivitate termică λ: Densitate: Necesar apă: Consum material: 4 mm > 10 N/mm2 ca. Mortarul proaspăt se va utiliza în decurs de 1-2 ore. 1 tonă/ 600 litri mortar proaspat. La malaxarea cu malaxorul cu amestecare continuă. în special pentru cele cu rezistenţă la solicitari statice ridicate. S37: A se purta manusi de protectie. Verificări permanente în laboratoarele proprii şi institutele autorizate din ţară.). 1800 kg/m3 cca. pentru zidării la coşurile de fum. Date tehnice Ambalaj: Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice sac 40 kg. verbale şi scrise. la loc uscat. dozajul de apă se face automat.Fişa tehnică Mortar de zidărie M100 Baumit MauerMörtel 100 2019 Produs Compoziţie Proprietăţi Utilizare Mortar uscat.iritant R36: irita ochii R38: irita pielea S2: A nu se lasa la indemana copiilor S22: A nu se inhala praful S26: In cazul contactului cu ochii se spala cu apa si se consulta medicul. Indicaţii Temperatura aerului şi a cărămizilor nu trebuie să scadă sub 50C în timpul prelucrării şi întăririi mortarului.8 W/mK cca. Mortar marca M 10 Pentru toate tipurile uzuale de zidării. Se va folosi numai apă curată. var. La malaxarea cu betoniera. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. adaosuri. se adaugă întâi apa de amestec. A nu se amesteca cu alte produse (aditivi antiîngheţ). pe paleţi de lemn. . 0. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Max 6 luni. Totdeauna se amestecă tot conţinutul sacului de mortar. pe baza experienţei noastre. se poate prepara cu betoniera sau cu malaxorul cu amestecare continuă. predozat Ciment. nisip pentru mortare. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Zidire Realizarea zidăriei se va face în conformitate cu normele tehnice în vigoare. în funcţie de condiţiile atmosferice. şi apoi mortarul uscat (timp de amestecare 2-3 min. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. aditivi Obţinerea unor suprafeţe netede. În caz de stropire în ochi se indică clătirea cu multă apă reglementărilor curată şi. ciment. filer de calcar. Clasificare Densitate Necesar de apă Timp de lucru Grosime de strat minimă Grosime de strat maximă Consum de material sac de 20 kg. închis. se recomandă utilizarea amorsei Baumit BetonKontakt (timp de uscare min. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. ciment. • tencuieli de ipsos. fără eflorescenţe. consult medical. amorsa Baumit Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. la nevoie. 1 palet=80 saci=800 kg B1/20/2 conform EN 13279-1:2005 ca. Gletuirea şi finisarea de prima şi a doua mână. În cazul suprafeţelor de beton.Fişa tehnică Glet de ipsos Fino G Baumit Fino G 2020 Produs Compoziţie Proprietăţi Utilizare Masă de şpaclu predozata pe baza de ipsos si adaosuri minerale. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. in domeniul produselor chimice Norme R R36 Irită ochii R38 Irită pielea R43 Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact Norme S S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor S24 A se evita contactul cu pielea S25 A se evita contactul cu ochii S26 În cazul contactului cu ochii se spală cu apă şi se consultă medicul S37 A se purta mănuşi de protecţie Depozitare: Asigurarea calităţii Prelucrare Se poate păstra timp de 6 luni. var-ciment. fără particule de praf. la loc uscat şi ferit de îngheţ. 3 ore . pentru interior. Suportul: Suportul trebuie să fie curat. . conform A nu se lasa la îndemâna copiilor. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. pe baza experienţei noastre.60 litri/kg material uscat 60 minute 1 mm 3 mm 0. 0. Aplicare: Se aplică pe: • Beton. uscat. rezistent şi lipsit de părţi care se pot desprinde.Fişa Tehnică 1212) iar pe suporturi cu absorbtie ridicată. Verificarea suportului se face conform reglementărilor tehnice specifice în vigoare. 1 palet=48 saci=960 kg sac de 10 kg. Verificări permanente în laboratoarele proprii conform EN 13279-1:2005. neîngheţat. În stare întărită produsul nu este dăunator.790 kg/m³ ca. 1. var-ciment. Se aplică pe suprafeţe de beton. 2. verbale şi scrise. tencuieli de ipsos.9 kg/m2/mm Date tehnice Livrare Clasificare Acest produs atacă ochii. Ipsos.

. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. grilaje de protecţie) trebuie protejate de contactul direct cu gletul. 3. respectiv: 12. după respectarea timpului de uscare (min 10 zile/cm grosime) se trece la operaţia de gletuire. Se întinde cu fierul de glet într-un strat de 1-2 mm. 1 mm şi se gletuieşte. temperatura aerului. Amestecul neutilizat care s-a întărit nu poate fi reamestecat cu apă. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. deoarece acesta are o acţiune corozivă. 5 ºC. 12 ore) se aplică un strat de consistenţă mai fluidă de cca. După întărire (cca. Local gletul poate fi armat cu plasă din fibră de sticlă. verbale şi scrise. În cazul tencuielilor vechi. În timpul punerii în operă. conducte. trebuie aruncat. până la obţinerea unui amestec omogen (fără aglomerări). fisurate şi care “suna a gol” vor trebui îndepărtate. Normativului NE 001-96. Indicaţii şi generalităti Ca strat final de finisaj se pot folosi vopselele de interior Baumit. Punere în operă: Într-o găleată care conţine o cantitate de apă corespunzatoare cantităţii de glet. mai ales cu gaz trebuie efectuată o aerisire adecvată.0 litri pentru sacul de 20 kg 6. Toate elementele din oţel (tocuri de uşi sau geamuri. a suportului şi a materialului trebuie să fie de min. La utilizarea unor instalaţii de încălzire. degradate. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Straturile de vopsea trebuiesc şlefuite iar în cazul vopselelor care se exfoliază acestea trebuie îndepărtate. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Gletul poate fi utilizat în 60 de minute din momentul amestecării cu apa. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. 12 ore – Fişa Tehnică 1213). fisurile vor fi deschise şi reparate conf. pe baza experienţei noastre. În cazul tencuielilor noi.Glet de ipsos Fino G Baumit Fino G Pagina 2 Prelucrare SaugAusgleich (timp de uscare min.0 litri pentru sacul de 10 kg se presară sacul de glet şi se lasă 3-5 minute sa reacţioneze după care se amestecă cu un mixer la turaţie redusă. În acest scop se utilizează vopsele speciale sau profile de protecţie.

1. verbale şi scrise. 12 ore – Fişa Tehnică 1213). 0. in domeniul produselor Norme R R36 Irită ochii chimice R38 Irită pielea R43 Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact Norme S S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor S24 A se evita contactul cu pielea S25 A se evita contactul cu ochii S26 În cazul contactului cu ochii se spală cu apă şi se consultă medicul S37 A se purta mănuşi de protecţie Depozitare: Asigurarea calităţii Prelucrare Se poate păstra timp de 6 luni. Verificarea suportului se face conform reglementărilor tehnice specifice în vigoare.65 litri/kg material uscat 90 minute 0-1 mm 4 mm 0. ciment. În caz de stropire în ochi se indică clătirea cu multă apă reglementărilor curată şi. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Se aplică pe suprafeţe pe beton. aditivi Obţinerea unor suprafeţe netede. . Aplicare: Se aplică pe: • Beton. la nevoie. rezistent şi lipsit de părţi care se pot desprinde. • tencuieli de ipsos. la loc uscat şi ferit de îngheţ. uscat. Suportul: Suportul trebuie să fie curat. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. 2. amorsa Baumit SaugAusgleich (timp de uscare min. ciment. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. var-ciment precum şi pe gipscarton.Fişa Tehnică 1212) iar pe suporturi cu absorbţie ridicată. tencuieli de ipsos. Gletuirea şi finisarea de prima şi a doua mână. pe baza experienţei noastre.Fişa tehnică Glet de ipsos Fino Bello Baumit Fino Bello 2021 Produs Compoziţie Proprietăţi Utilizare Masa de şpaclu predozată pe bază de ipsos pentru interior. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. 1 palet=48 saci=960 kg sac de 10 kg. • plăci de gipscarton. În stare întărită produsul nu este dăunator. fără particule de praf. închis. consult medical. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Clasificare Densitate Necesar de apă Timp de lucru Grosime de strat minimă Grosime de strat maximă Consum de material sac de 20 kg.710 kg/m³ ca.8 kg/m2/mm Date tehnice Livrare Clasificare Acest produs atacă ochii. var-ciment. conform A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Verificări permanente în laboratoarele proprii conform EN 13279-1:2005. fără eflorescenţe. În cazul suprafeţelor de beton se recomandă utilizarea amorsei Baumit BetonKontakt (timp de uscare min. 1 palet=80 saci=800 kg B1/20/2 conform EN 13279-1:2005 ca. Ipsos. 3 ore . neîngheţat.

după respectarea timpului de uscare (min 10 zile/cm grosime) se trece la operaţia de gletuire a suprafeţei. degradate fisurate şi care “suna a gol” vor trebui îndepărtate. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Punere în operă: Într-o galeată care conţine o cantitate de apă corespunzătoare cantităţii de glet. mai ales cu gaz trebuie efectuată o aerisire adecvată. 5 ºC. până la obţinerea unui amestec omogen (fără aglomerări). pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.5 litri pentru sacul de 10 kg se presară sacul de glet şi se lasă 3-5 minute să reacţioneze după care se amestecă cu un mixer la turaţie redusă. Amestecul neutilizat care s-a întărit nu poate fi reamestecat cu apă. Se întinde cu fierul de glet într-un strat de 1-3 mm. conducte. a suportului şi a materialului trebuie să fie de min.Glet de ipsos Fino Bello Baumit Fino Bello Pagina 2 Prelucrare În cazul tencuielilor noi. pe baza experienţei noastre. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.0 litri pentru sacul de 20 kg 6. Indicaţii şi generalităti În timpul punerii în operă. Normativului NE 001-96. . Local gletul poate fi armat cu plasă din fibră de sticlă. respectiv: 13. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. După întărire (cca. fisurile vor fi deschise şi reparate conf. grilaje de protecţie) trebuie protejate de contactul direct cu gletul. Gletul poate fi utilizat în 90 de minute din momentul amestecării cu apa. temperatura aerului. În acest scop se utilizează vopsele speciale sau profile de protecţie. trebuie aruncat. 12 ore) se aplică un strat de consistenţă mai fluidă de cca. La utilizarea unor instalaţii de încălzire. deoarece acesta are o acţiune corozivă. Ca strat final de finisaj se pot folosi vopselele de interior Baumit. Toate elementele din oţel (tocuri de uşi sau geamuri. Straturile de vopsea trebuiesc şlefuite iar în cazul vopselelor care se exfoliază acestea trebuie îndepărtate. 3. În cazul tencuielilor vechi. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. verbale şi scrise. 0-1 mm şi se gletuieşte.

În caz de stropire în ochi se indică clătirea cu multă apă curată şi la nevoie. rezistent la îngheţ şi la sarea pentru îndepărtarea poleiului. adaosuri.plastică este utilizabil pentru rostuirea bordurilor de pavaj. Ca mortar de consistenţă vârtos.ro sau solicitati fişa cu informaţii pentru securitate la orice fabrica de productie. Control propriu prin laboratoarele noastre. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. într-o singură operaţie de lucru. respectiv a plăcilor de format mare. Ciment cu trass. Rostul se poate finisa fără murdărirea suprafeţelor pavelelor. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. consult medical. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Mortarul pentru rostuit pavajele Baumit PflasterFugenMörtel este un mortar pentru rostuirea pietrelor şi plăcilor de pavaj în tehnica fluidă. înfoliat. Acest produs ataca ochii. Granulaţia maxima: Densitate bruta în stare uscata: Consistenta la prelucrare: Capacitate de curgere: Vârtos/ vârtos -plastic Clasa de rezistenta: Consum: Pietre de pavaj*): Placi de pavaj*): Dispunerea pietrelor de bordura: Rezistenta la înghet şi la sarea pt. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. pentru umplerea rosturilor pavelelor în tehnica fluidă cu clasă de rezistenţa C 30. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. În stare întărită produsul nu este dăunător. nisipuri. . predozat. îndepărtarea poleiului: 2 mm circa 2000 kg/m3 F52 până la F66 în conformitate cu ÖNORM 4710-1 C1 / C2 în conformitate cu ÖNORM 4710-1 C 30 circa 2 kg/ litru spatiu gol circa 2–4 kg/m2/cm circa 1 kg/m2/cm 2 kg/ litru cavitate rost XF2/XF4 în conformitate cu ÖNORM B 4710-1 Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice *) depinde de dimensiunea rosturilor si de tipul de placaje Livrare Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Sac: 25 kg.Fişa tehnică Mortar pentru rostuit pavaje Baumit Pflaster FugenMörtel 2022 Produs Mortar uscat. pe baza experienţei noastre. Încadrarea detaliată în conformitate cu legea materialelor chimice se extrage din fişa cu informaţii pentru securitate (în conformitate cu ordonanta de urgenţă 200/2000) de pe site-ul www. verbale şi scrise. Mortarul pentru rostuit pavaje Baumit PflasterFugenMörtel poate fi utilizat în spaţii interioare şi exterioare pentru toate pietrele si plăcile de pavaj obişnuite. 1 palet = 56 de saci = 1400 kg timp de 6 luni într-un loc uscat. Datorită întăririi rapide a mortarului este posibilă curăţarea suprafeţelor pavelelor la scurt timp după rostuire. prin folosirea tehnicii fluide.baumit.

Mortarul pentru rostuit pavaje se amestecă mecanizat (de exemplu într-o betonieră cu amestec prin cadere libera. Mortarul în exces se poate îndeparta imediat. Prelucrare Indicaţii şi generalităţi Temperatura aerului. compactarea se realizează prin îndesarea manuală a pietrelor sau a plăcilor de pavaj. Apa în exces se va scurge prin patul de poză permeabil (de ex. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Mortarul drenant pentru pavaje Baumit). iar pentru o consistenţă vârtos/vârtos-plastică sunt necesari 2. este foarte important sa se stropeasca suprafata pavajului cu o soluţie cu întârzietor de priză sau cu o soluţie de impregnare înainte de aplicarea mortarului în rosturi. Necesarul de apă este de 3.trafic uşor (autoturisme): 7 zile . . Repartizarea optimă a mortarului în rosturi se face cel mai bine cu ajutorul unui şpaclu cu lama de cauciuc. Rostuirea se realizeaza prin tehnica şlemuirii. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. verbale şi scrise.8 litri apa/sac. Dacă se alege metoda de pavare pe pat legat (de ex. fie mecanizat. Rostuirea trebuie să se realizeze sistematic pe întreaga adâncime a rosturilor. Chiar şi rosturile mai adânci se pot umple într-o singură operaţie de prelucrare. Suprafeţele rostuite sunt circulabile după următoarele perioade de repaus: . Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. După întărirea mortarului pentru rostuit pavaje se face curăţarea suprafeţei pavelelor.Mortar pentru rostuit pavaje Baumit Pflaster FugenMörtel Pagina 2 Suprafaţa şi natura rosturilor Pe suprafeţele compactate corespunzător se vibrează pavajul înainte de începerea operaţiei de rostuire. Lăţimea rosturilor trebuie să fie minim 5 mm.solicitări normale: 21 zile Aceşti timpi trebuiesc prelungiţi corespunzător când se lucrează la temperaturi scăzute. Înainte de fixare.5–4 litri/sac pentru a obţine o consistenţă fluidă. pietrele de pavaj se preumezesc. fie manual cu jet de apă moderat. malaxor cu amestecare continua) în functie de destinatie. Resturile de mortar întărit se pot curăţa cu nisip de cuarţ grosier. a materialului şi a suprafeţei în timpul prelucrarii şi procesului de priză trebuie să fie peste +5° C. La dispunerea pietrelor de bordura sau a placilor în format mare se introduce sau se toarna mortarul de umplere în rosturi şi se nivelează suprafata. pe baza experienţei noastre.3 litri : 35 – 38 cm).5–2. Pentru a realiza o curatare a suprafetei mai simpla şi mai eficientă. fixarea pavelelor se face prin metoda de pozare pe pat nelegat. pentru o consistenta vârtoasa/vârtoasa-plastica sau fluidă (testul de răspândire realizat cu un recipient de 1. Trebuie sa se foloseasca doar apa curata (apa de la robinet). Mortar drenant pentru pavaje/Baumit PflasterDrainMörtel). Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. malaxor cu amestecare fortata. La pericol de înghet nu se prelucreaza! Datorită conţinutului de ciment cu trass se poate evita în mare măsura apariţia eflorescenţelor (provocate îndeosebi de lianţi greşit aleşi).trafic pietonal: 3 zile .

pot pierde din intensitatea culorii după rostuire. cu proprietăţi de chituire. conform listei de valori MAK din 2001. concentraţia totală de praf max. pentru a se evita fomarea unei pelicule pe suprafaţa pavelelor după uscarea chitului de rosturi. respectiv cele deteriorate (a se avea grijă la adâncimea minimă a rosturilor). pavelelor sau a plăcilor fixate în patul de fundare de consistenţă uscată (nisip. 15mg/m) Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Pentru asanarea rosturilor erodate.8kg/litru cavitate rost Ca. Adâncimea necesară a rostului: minim de două ori lăţimea acestuia. rezistent la îngheţ şi la sarea de combatere a îngheţului. însă nu mai puţin de 1.5 cm. Suprafeţele plăcilor sau pavelelor cu asperităţi. 6mg/m³.Fişa tehnică Nisip pentru rostuit pavaje Baumit NaturFuge GK1/GK4 2023 Produs Produs predozat. Compoziţie Utilizare Autoîntărire naturală prin uscare. Baumit PflasterDrainmörtel) Pentru suprafeţe uşor circulate (de ex. zone pietonale. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. poroase şi sensibile la murdărire.6-1. adaosuri naturale. nu este necesară menţionare ei! Trebuie să se dea atenţie valorii limită a prafului în general. Lianţi.3-4 kg/m²/cm adancime a rostului sac de 25 kg Ambalaj: Se poate depozita în stare uscată timp de 12 luni Depozitare: Control intern prin laboratoarele fabricii Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Nu este periculos. din cauza părţilor fine de Baumit NaturFuge impregnate. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Granulaţie: Date tehnice Consum: GK1: 1 mm GK4: 4mm 1. Apa de curăţare amestecată cu părţi fine. pe baza experienţei noastre. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. (Concentraţia de praf fin max. verbale şi scrise. parcări). nisip de rosturi cu curbă granulometrică optimizată. split) sau în patul de fundare de consistenţă semi-uscată (Mortar drenant pentru pavaje/Baumit PflasterDrainmörtel). intrarea în casă şi în curte. rezistent la eroziune. Baumit NaturFuge este utilizat la exterior pentru rostuirea tuturor pietrelor.0. nisip. şi a formării unei pelicule fine. La rostuirea teraselor cu acces direct în casă recomandăm rostuirea cu mortar pe bază de ciment Baumit PflasterFugenmörtel a pavelelor fixate în patul de consistenţă semi-uscată (de ex. . trebuie să fie clătită (îndepărtată) ulterior cu atenţie de pe întreaga suprafaţă cu apă curată. inclusiv cele de pe care peliculele de ciment sunt greu de îndepărtat.

Indicaţii şi generalităţi Imediat după udarea rosturilor chituite cu Nisip de rosturi se observă o uşoară umflare a materialului care generează o “autoreparare“ a eventualelor fisuri şi denivelări. impurităţile). cât şi la adâncimea minimă a acestora. Rostuire ulterioară Stratul de Baumit NaturFuge existent se umezeşte uşor. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Baumit NaturFuge GK1 pentru rosturi cu lăţimea de 3-8 mm Baumit NaturFuge GK4 pentru rosturi cu lăţimea de 8-20 mm Adâncimea minimă necesară a rostului: minim de două ori lăţimea acestuia. respectiv presărarea de nisip/split cernut (de ex. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. A se îndepărta sursele care pot reduce aderenţa (de ex. Trebuie asiguarată o pantă suficientă (min. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. fixate în pat de susţinere nelegat (nisip. Nisipul de rosturi Baumit NaturFuge în stare uscată se mătura în rosturi. Materialul de rostuire în exces trebuie îndepărtat pentru că acesta poate fi spălat pe timp de ploaie şi poate cauza decolorarea/modificarea culorii suprafeţei pavelei. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. split). facilitând astfel aderenţa între cele două straturi. buruieni. Cu o placă vibrantă (eventual cu suprafaţa din material sintetic) pietrele se compactează o dată longitudinal şi o dată transversal. Temperatura materialului şi a suportului trebuie să depăşească +5°C în timpul prelucrării şi uscării materialului. pe baza experienţei noastre. 3. În continuare suprafaţa pavată se umple temeinic încă o dată cu Baumit NaturFuge şi materialul de chituit în exces se îndepărtează. dar nu mai puţin de 1. Pregătire 1. Adâncimea minimă a rosturilor trebuie să fie egală cu minim jumătate din lăţimea rostului. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Se vor monta distanţiere pe 2 laturi ale pavelelor pt. Asanarea La asanarea rosturilor deja existente cu nisip de rosturi: Atentie la lăţimea minimă şi maximă a rosturilor. a ne asigura că lăţimea rostului este uniformă. După circa 2 zile rosturile trebuie să fie umezite până la saturarea cu apă. A se vibra numai în stare uscată. 5 mm sub nivelul suprafeţei superioare a pavelei). cu asperităţi sau profilate. respectiv pot conduce la formarea de pelicule. părţile fine din Baumit NaturFuge se pot impregna în pori sau caneluri. Nu se recomandă utilizarea Nisipului de rosturi în zonele supuse la căderi însemnate de apă (acolo unde nu sunt prevăzute streaşini pentru evacuarea apei de pe acoperiş). De aceea noi recomandăm să se execute o încercare prealabilă pe o suprafaţă de probă. Pe suprafeţe de piatră sau plăci poroase. 2. Rostuire nouă Înainte de punerea în operă trebuie ca suprafaţa ce urmează a fi rostuita să fie uscată. . Procedeul se desfăşoara în continuare ca la punctul 1.2%) a suprafeţei. După aceea suprafaţa montată se curăţă cu prudenţă cu un jet de apă uşor cu cădere plană.Nisip pentru rostuit pavaje Baumit NaturFuge Pagina 2 Suport Pietre sau plăci de pavaj. întrucât după o influenţă mai lungă a umidităţii asupra Nisipului de rosturi Baumit NaturFuge permeabilitatea la apă a acestuia poate fi diminuată.5 cm. se scot distanţierele şi se presară Nisipul pentru rosturi. absorbante. verbale şi scrise. cu granulaţia de 2/4) până la jumătate din adâncimea rostului. O îndepărtare superficială a Nisipului de rosturi Baumit NaturFuge nu reprezintă o deficienţă. Rostul trebuie umplut cu material până la baza muchiei teşite a pavelei (max. naturale sau sintetice. După uscarea suprafeţei pavelelor se mătura noul material în rost şi se continuă cu operaţiile după procedeul descris mai sus. La rosturile cu lăţimea mai mare de 15 mm se recomandă pregătirea. Înainte de prima uscare trebuie ca suprafaţa proaspăt rostuită să fie protejată de ploaie. muşchi.

permeabilă la vapori. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. 50 în funcţie de tehnica de prelucrare. Compoziţie Proprietăţi Liant organic (acrilat pur). pe bază de răşini organice pentru finisare interioară şi faţade. care se poate dilua cu apa şi care se caracterizează prin uscare rapida şi aderenţa ridicata. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.1 kg/m2 pentru un strat de aplicare cca. 0. S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor S24: A se evita contactul cu pielea S25: A se evita contactul cu ochii S37: A se purta mănuşi de protecţie maxim 6 luni protejate de îngheţ Asigurarea calităţii Forma de livrare Verificări permanente în laboratoarele din Austria cutii de 5 şi 15 kg Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Baumit Artline Lasur este un produs ecologic şi fără miros Utilizare Baumit Artline Lasur serveste ca strat decorativ lazur pentru suprafeţe exterioare şi interioare cca. pigmenţi minerali. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.5 luciu mătasos cca. .08 – 0. timpul de uscare poate sa se prelungeasca!) 24 de culori Date tehnice Densitate: Valoarea pH-ului: Clasa de luciu: Consum de material (pe suport fin) Factor al rezistenţei la permeabilitate la vaporii de apă μ: Timp de uscare Culori: Clasificare Categoria conform Norme S reglementărilor in domeniul produselor chimice Depozitare: Nu este necesară menţionarea ei.0 kg/dm3 8. pâna la 12 ore (la temperaturi mai joase şi/sau umiditate sporită. aditivi. pe baza experienţei noastre. 1. apa Vopsea hidrofobă. verbale şi scrise.Fişa tehnică Baumit Artline Lasur 2024 Produs Vopsea lazur gata preparată. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.

neted. a se avea în vedere carbonatarea!) tencuieli ? (2 straturi de SperrGrund) gipscarton Nu se aplică pe: ?materiale sintetice răşini şi ? lac respectiv ulei.Baumit Artline Lasur Pagina 2 Prelucrare 1. Pentru reglarea consistenţei precum şi intensitatea dorită a culorii este posibilă o diluare cu până la 1:4 apă. Prelucrare Se amestecă în galeată cu un malaxor la viteză redusă. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. vopsele pe bază de clei straturi de 2. trafalete .: pensule . Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.d.Straturile de vopsea fără priză bună vor fi îndepărtate mecanic sau folosind decapantul Baumit AbbeizMittel . Indicaţii pentru pregătirea suportului . bureţi naturali sau lavete. se aplică 1-3 straturi. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. cât si pentru suprafete suprasolicitate din interior (baie. respectiv fisurate se vor îmbunătăţi cu o masă de şpaclu (Baumit KlebeSpachtel) 3. Indicaţii A nu se aplica în condiţii de temperatură sub +5ºC. În funcţie de tipul şi cerinţele amenajării înainte de aplicare este necesar de la caz la caz un strat suplimentar din vopsea. bucatarie s.Suprafeţele murdare sau cu ciuperci se vor îndepărta mecanic. Prelucrarea are loc în funcţie de tehnica lazur folosind unele adecvate. tencuială decorativă sau o masă de şpaclu) Finisare În funcţie de cerinţele amenajării .Suprafeţele friabile vor fi îndepărtate mecanic sau vor fi fixate cu Baumit TiefenGrund (timp de uscare min. trafalete.m.) este absolut necesara o aplicare a produsului Baumit Artline Finish! 4. permeabil. fără praf. Se aplică pe: ? de var/ciment drişcuite tencuieli ? si alte suporturi minerale betoane ?şi tencuieli decorative minerale şi silicatice cu bună aderenţă vopsele ?şi tencuieli pe bază de răşini organice cu bună aderenţă vopsele ?şi tencuieli pe bază de răşini siliconice cu bună aderenţă vopsele ? de var/ipsos.a. Suportul trebuie să fie uscat. pe timp de ploaie sau pe vânt puternic. pensule. Baumit SanierLösung) . bureţi naturali sau lavete până la 1:4 apă. cu capacitate portantă. neîngheţat. ca de ex. Nu se amestecă cu alte materiale. 12 ore) . verbale şi scrise. Dacă se va lucra în aceste condiţii. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ex. Stratul suport Verificarea suprafeţei de aplicare trebuie sa corespunda normelor ÖNORM B 2230 şi B 3346. În funcţie de cerinţele amenajării se aplică 1-3 straturi. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. ipsos/var si ipsos tencuieli Se aplică în mod condiţionat pe: ? de var şi vopsele de var (cu strat de probă. Baumit FassadenReiniger. vor fi tratate cu abur supraîncălzit sau cu substanţe speciale (ex. Atentie: Pentru aplicari în exterior ale produsului Baumit Artline Lasur. faţada va trebui protejată corespunzător. pe baza experienţei noastre. direct sub razele soarelui. .suprafeţele deteriorate.

nu se va aştepta uscarea vopselei. Aceeaşi nuanţă de culoare poate fi garantată doar în cadrul aceleasi şarje de vopsea. În caz de necesitate. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. se va clăti imediat partea stropită cu multă apă. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. de temperatura şi de umiditatea aerului. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. . Măsuri de precauţie: A se feri ochii şi pielea de vopsea. Pentru evitarea abaterilor de nuanţă de culoare ar trebui comandată o dată cantitatea de vopsea pentru toată lucrarea pentru ca toată această cantitate să fie fabricată în acelaş timp.Baumit Artline Lasur Pagina 3 Prelucrare O umiditate crescută a aerului şi temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare) şi pot modifica nuanţă de culoare. verbale şi scrise. pe baza experienţei noastre. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. A se curăţa cu apă uneltele imediat după folosirea lor. Nuanţa de culoare este influenţată de calitatea stratului suport.

apă Rezistenta la intemperii. Baumit Artline Finish este gata preparat şi nu necesită adaos de apa. pentru produsul Baumit Artline Lasur. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. ş. este absolut necesara o aplicare a produsului Baumit Artline Finish! Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. aditivi. 50 timp de uscare în funcţie de tehnica de prelucrare. 0. Densitate: Valoarea pH-ului: Clasa de luciu: Consum de material (pe o suport fin) Factor al rezistenţei la permeabilitate la vaporii de apă μ: cca.m.a. Atentie! Pentru aplicatii la exterior a produsului Baumit Artline Lasur.d. conform Norme S S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor reglementărilor S24: A se evita contactul cu pielea in domeniul S25: A se evita contactul cu ochii produselor S37: A se purta mănuşi de protecţie chimice Depozitare: maxim 6 luni protejate de îngheţ Asigurarea calităţii Forma de livrare Prelucrare Verificări permanente în laboratoarele din Austria cutii de 5 şi 15 kg Produsul Baumit Artline Finish se aplică cu trafalet cu blaniţă. timpul de uscare poate sa se prelungeasca!) transparent Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice Culori: Clasificare Nu este necesara menţionarea ei. cât si pentru suprafete suprasolicitate din interior (baie. bucatarie. 1. În interior poate fi folosit produsul Baumit Artline Finish peste Baumit Artline Lasur pentru suprafete cu solicitari ridicate (baie.5 luciu mătasos cca.Fişa tehnică Baumit Artline Finish 2025 Produs Vopsea transparentă.0 kg/dm3 8.). Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. rezistenţă ridicată la solicitari ridicate. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. hidrofuga. Liant organic (acrilat pur).08 – 0. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.a.m. bucatarie s. etc. verbale şi scrise.). Baumit Artline Finish este absolut necesar ca protectie pentru Baumit Artline Lasur aplicat în exterior.d. peste Baumit Artline Lasur. pâna la 12 ore (pentru temperaturi mai joase şi/sau umiditate ridicată. pe baza experienţei noastre. . gata preparată pe bază de răşini organice. o pensula cu păr natural.1 kg/m2 pentru un strat de aplicare cca.

verbale şi scrise.Baumit Artline Finish Pagina 2 Indicaţii A nu se aplica in condiţii de temperatură sub +5ºC. Dacă se va lucra în aceste condiţii. Nuanţa de culoare este influenţată de calitatea stratului suport. direct sub razele soarelui. pe baza experienţei noastre. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. În caz de necesitate. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. . Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. de temperatura şi de umiditatea aerului. A se curăţa cu apă uneltele imediat după folosirea lor. O umiditate crescută a aerului şi temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare) şi pot modifica nuanţa de culoare. pe timp de ploaie sau pe vânt puternic. se va clăti imediat partea stropită cu multă apă. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Pentru evitarea abaterilor de nuanţă de culoare ar trebui comandată o dată cantitatea de vopsea pentru toată lucrarea pentru ca toată această cantitate să fie fabricată în acelaşi timp. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. faţada va trebui protejată corespunzător. Măsuri de precauţie: A se feri ochii şi pielea. Aceeaşi nuanţă de culoare poate fi garantată doar în cadrul aceleaşi şarje de vopsea.

Se aplică pe: ? de var/ciment drişcuite tencuieli ? si alte suporturi minerale betoane ?şi tencuieli decorative minerale şi silicatice cu bună aderenţă vopsele ?şi tencuieli pe bază de răşini organice cu bună aderenţă vopsele ?şi tencuieli pe bază de răşini siliconice cu bună aderenţă vopsele ? de var/ipsos. cu capacitate portantă. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. apă Rezistenţa la intemperii. cu 4 variante de efect strălucitor Date tehnice Culori: Clasificare Nu este necesară menţionarea ei. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Suportul trebuie să fie uscat. 0. ipsos/var si ipsos tencuieli Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. permeabil.5 cca. particule strălucitoare.Fişa tehnică Baumit Artline Glitter 2026 Produs Compoziţie Proprietăţi Utilizare Vopsea transparenta gata preparată pe bază de răşini organice cu efect strălucitor Liant organic (acrilat pur). care produc un efect strălucitor suplimentar Densitate: Valoarea pH-ului: Consum de material (pe o suprafata fina) Factor al rezistenţei la permeabilitate la vaporii de apă μ Timp de uscare cca. aditivi. 1. pe baza experienţei noastre. hidrofuga. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Stratul suport Verificarea suprafeţei de aplicare trebuie sa corespunda normelor ÖNORM B 2230 şi B 3346. verbale şi scrise. neted. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.1 – 0.15 kg/m2 pentru un strat de aplicare cca. neîngheţat. timpul de uscare poate sa se prelungeasca!) transparent. . rezistenţă ridicată la solicitări ridicate. conform Norme S S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor reglementărilor S24: A se evita contactul cu pielea in domeniul S25: A se evita contactul cu ochii produselor S37: A se purta mănuşi de protecţie chimice Depozitare: maxim 6 luni protejate de îngheţ Asigurarea calităţii Forma de livrare Prelucrare Verificări permanente în laboratoarele din Austria cutii de 5 şi 15 kg 1.0 kg/dm3 8. Baumit Artline Glitter este un strat de efect pentru suprafete de aplicare structurate. fără praf. 50 până la 12 ore (la temperaturi mai joase şi/sau umiditate ridicată.

respectiv fisurate se vor îmbunătăţi cu o masă de şpaclu (Baumit KlebeSpachtel) 3. În caz de necesitate. verbale şi scrise. Baumit Artline Glitter este gata preparat. fara a fi necesar un adaos de apa. Indicaţii A nu se aplica în condiţii de temperatură sub +5ºC. de temperatura şi de umiditatea aerului. pistol de vopsit cu doza de 4mm). Măsuri de precauţie: A se feri ochii şi pielea de vopsea.Suprafeţele murdare sau cu ciuperci se vor îndepărta mecanic. direct sub razele soarelui.Baumit Artline Glitter Pagina 2 Prelucrare Se aplică în mod condiţionat pe: ? de var şi vopsele de var (cu strat de probă. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Dacă se va lucra în aceste condiţii. pe timp de ploaie sau pe vânt puternic.suprafeţele deteriorate. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. 4. Aplicarea mecanica a produsului Baumit Artline Glitter trebuie sa fie realizata cu o viteza de mişcare constantă şi de la o distanţa constant uniforma a pistolului fata de suprafata de aplicare.Suprafeţele friabile vor fi îndepărtate mecanic sau vor fi fixate cu Baumit TiefenGrund (timp de uscare min. faţada va trebui protejată corespunzător. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. vor fi tratate cu abur supraîncălzit sau cu substanţe speciale (ex. Baumit SanierLösung) . Nuanţa de culoare este influenţată de calitatea stratului suportului. nu se va aştepta uscarea vopselei. A se curăţa cu apă uneltele imediat dupa folosirea lor. Indicaţii pentru pregătirea suportului . vopsele pe baza de clei straturi de 2. Aceeasi nuanţă de culoare poate fi garantata doar în cadrul aceleaşi şarje de vopsea. Baumit FassadenReiniger. a se avea în vedere carbonatarea!) tencuieli ? (2 straturi de SperrGrund) gipscarton Nu se aplică pe: ?materiale sintetice răşini şi ? lac respectiv ulei. Pentru evitarea abaterilor de nuanţă de culoare ar trebui comandată o dată cantitatea de vopsea pentru toată lucrarea pentru ca toata această cantitate sa fie fabricată în acelaşi timp. Prelucrare Baumit Artline Glitter se aplică mecanic cu ajutorul unui pulverizator (de ex. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. se va clăti imediat partea stropită cu multă apă. 12 ore) . O umiditate crescută a aerului şi temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare) şi pot modifica nuanţa de culoare. . pe baza experienţei noastre.Straturile de vopsea fără priză bună vor fi îndepărtate mecanic sau folosind decapantul Baumit AbbeizMittel .

Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Depozitare: Asigurarea calităţii Forma de livrare Suprafaţa Timp de 6 luni într-un loc uscat.3 – 0. pigment cu efect metalic. decorativ. pe baza experienţei noastre. Densitate: Valoare pH-ului: Clasa de luciu: Consum de material (pe suport fin ): circa 1. Baumit Artline Metalic se poate dilua cu apa. Se aplică pe: § tencuieli de var/ciment drişcuite § şi tencuieli decorative minerale şi silicatice cu bună aderenţă vopsele § şi tencuieli pe bază de răşini organice cu bună aderenţă vopsele § şi tencuieli pe bază de răşini siliconice cu bună aderenţă vopsele § tencuieli de var/ipsos. cu efect metalic. fără praf. neîngheţat. Suportul trebuie sa fie uscat.5 strălucitor ca un metal circa 0. ipsos/var si ipsos Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.Fişa tehnică Baumit Artline Metalic 2027 Produs Compoziţie Vopsea gata preparată cu efect metalic pe bază de răşini organice Liant organic (acrilat pur). Verificări permanente în laboratoarele din Austria Găleata: 5 şi 15 kg Verificarea suprafeţei de aplicare trebuie să corespundă normelor ÖNORM B 2230 şi B 3346. pigmenti minerali pentru culoare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. protejat de îngeţ şi închis. permeabil. rece. Baumit Artline Metalic este un strat de acoperire deosebit.35 kg/m² Pentru acoperire în doua straturi (1 strat cu diluare 20% apa. apa. 1 strat nediluat) circa 50 circa 8 ore pe strat (la temperaturi mai scazute şi/sau umiditate a aerului ridicată se poate prelungi timpul de uscare!) 12 culori Proprietăţi Utilizare Date tehnice Valaore µ: Timp de uscare: Culori: Clasificare Nu este necesară menţionarea ei conform reglementărilor Norme S: in domeniul S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor produselor S24: A se evita contactul cu pielea chimice S25: A se evita contactul cu ochii S37: A se purta mănuşi de protecţie adecvate. Baumit Artline Metalic este un strat de acoperire de efect pentru suprafete structurate şi care produce în plus un efect metalic. verbale şi scrise. neted cu capacitate portantă. . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. aditivi.0 kg/dm³ 8.

Baumit SanierLösung) 3. presiune 2 bar. Indicaţii pentru pregătirea suportului . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. se va clăti imediat partea stropita cu multă apă.Baumit Artline Metalic Pagina 2 Suprafaţa Se aplică în mod condiţionat pe: § tencuieli de var şi vopsele de var (cu strat de probă. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Nuanţa de culoare este influenţată de calitatea stratului suport. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. vopsele pe baza de clei straturi 2. verbale şi scrise. nu se va aştepta uscarea vopselei. A se curăţa cu apă uneltele imediat după folosirea lor. pe timp de ploaie sau pe vânt puternic. comandat mecanic (de exemplu pistol pentru pulverizarea lacului. Stratul doi se aplica nediluat. Pentru evitarea abaterilor de nuanţă de culoare ar trebui comandată o dată cantitatea de vopsea pentru toată lucrarea pentru ca toată această cantitate să fie fabricată în acelaşi timp. În caz de necesitate. Indicaţii A nu se aplica în condiţii de temperatură sub +5ºC. a se avea în vedere carbonatarea!) Nu se aplică pe: § şi materiale sintetice răşini § de lac respectiv ulei. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. 12 ore) . Prelucrare: Baumit Artline Metalic se aplică cu un dispozitiv adecvat pentru vopsit prin pulverizare. . de temperatură şi de umiditatea aerului. duza 2mm şi ac 2mm). pe baza experienţei noastre. Măsuri de precauţie: A se feri ochii şi pielea de vopsea. O umiditate crescută a aerului şi temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare) şi pot modifica nuanţa de culoare.Suprafeţele friabile vor fi îndepartate mecanic sau vor fi fixate cu Baumit TiefenGrund (timp de uscare min. Aceeaşi nuanţă de culoare poate fi garantată doar în cadrul aceleaşi şarje de vopsea. vor fi tratate cu abur supraîncălzit sau cu substanţe speciale (ex. Baumit Artline Metallic trebuie aplicat diluat cu 20% apă pentru primul strat.Suprafeţele murdare sau cu ciuperci se vor îndepărta mecanic. La aplicare prin intermediul aparatului special se păstreaza o distanta constanta a aparatului de vopsire prin pulverizare şi suprafaţa de vopsit. Baumit FassadenReiniger. faţada va trebui protejată corespunzător. direct sub razele soarelui. Important: Aplicarea pe suprafete netede este posibila doar pe suprafete reduse! La suprafetele unde este necesara o suprafata foarte neteda se va realiza o tratare preliminara şi pregătire (se şlefuieste cu smirghel de granulaţie corespunzatoare – se curata temeinic suprafata cu solvent şi de praf!) 4. Dacă se va lucra în aceste condiţii.

Nu se vor adăuga alte materiale la amestecare. Indicaţii pentru straturile suport specifice: Este necesară aplicarea unui strat de amorsă Baumit Vorspritzer înainte de tencuirea cu Baumit HobbyPutz. executată brut sau drişcuită. cu capacitate portantă 2.50 W/mK 15 cca.Fişa tehnică Tencuială Hobby Baumit HobbyPutz 2028 Produs Compoziţie Proprietăţi Mortar uscat (var/ciment). Conţinutul unui sac de HobbyPutz se amestecă cu cca. la loc uscat. pe paleţi de lemn. 1. care nu ruginesc. consult medical. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.5 kg/m² la grosimea de strat de 10 mm Interior: pereţi 10 mm. Var pentru construcţii. adaosuri. Tencuială pentru prelucrare manuală. . Acest produs atacă ochii. neîngheţat. Prelucrare Înaintea tencuirii trebuie aplicate la toate colturile şi canturile profile pentru muchii. şi la nevoie. al blocurilor fibrolemnoase pe bază de ciment cu termoizolaţie integrată se recomandă o tencuială uşoară sau unul din sistemele de izolare termică Baumit. permeabil. În cazul plăcilor fibrolemnoase. nisipuri de tencuială. ciment. Se aplică pe perete cu mistria şi se nivelează cu carda tip “h”. Verificări permanente în laboratoarele proprii şi institutele autorizate din ţară. 12. verbale şi scrise. cu aplicare la interior şi exterior Granulaţie max: Rezistenţă la compresiune (28 zile): Coeficient de conductivitate termică λ: Rezistenţă la difuzia vaporilor de apă µ: Densitate: Necesar apă: Consum material: Grosimea de strat minimă: 1 mm >2. plafoane 8 mm Exterior: ca tencuială de grund: 15 mm ca tencuială fină: 5 mm 20 mm grosime de strat Utilizare Date tehnice Grosime maximă de tencuială: Ambalaj: Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Prelucrare sac 25 kg. ? Max 6 luni. 3. cu aplicare manuală la interior şi exterior. timp de amestecare 3 – 5 minute.5 N/mm2 0. 6 l de apă. în caz de stropire în ochi se indică clătirea cu multă apă curăţa. neted. fără praf. Aplicarea se face de regulă proaspăt în proaspat. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. 6 l/sac cca. primul strat trebuie finisat rugos. La rosturi neînchise sau la tencuieli ce depăşesc grosimea de 20 mm se recomandă execuţia în 2 straturi în proaspat. În acest scop nu se va folosi ipsos ci adezivul special Baumit KantenFix. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Indicaţiile sunt valabile pentru zidăria executată conform normelor constructive şi pentru rosturi închise corespunzător. În băi şi în încăperile unde se vor aplica plăci ceramice se vor folosi profile de pontaj care să asigure o planeitate bună a suprafetei. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Stratul suport: Suportul trebuie să fie uscat. pe baza experienţei noastre. 1300 kg/m3 cca. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. atunci cand nu este posibilă aplicarea proaspăt în proaspăt primul strat se asperizează iar înainte de aplicarea celui de-al doilea se va uda suprafaţa.

Înaintea aplicării fiecarui strat de finisaj se va menţine un timp de uscare de 10 zile pentru fiecare cm grosime al tencuielii Finisaje la exterior : .Peste stratul de mortar Baumit HobbyPutz: Vopsea Silicat Baumit cu Grund Universal Baumit Vopseaua Granopor Baumit Vopseaua Silicon Baumit Vopseaua de interior Baumit Clasic sau Extra Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. . Armarea suprafeţei nu anihilează complet apariţia fisurilor. se va aplica un strat amorsă armat sau o masă de şpaclu armată. La utilizarea colţarelor sau a armăturilor pentru muchii la faţade se vor aplica cele corespunzătoare (care nu ruginesc). Pe aceste suprafeţe ca şi la îmbinarea diferitelor zidării mixte. dar reduce riscul apariţiei lor.Tencuială Hobby Baumit HobbyPutz Pagina 2 Prelucrare 4. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.peste stratul de mortar HobbyPutz nefinisat (rugos): Baumit EdelPutz cu aplicarea în prealabil a grundului universal Baumit UniversalGrund . Temperatura aerului şi a stratului suport trebuie sa depăşească +5 °C în timpul procesului aplicării şi uscării. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Nu se va face încălzirea directă a tencuielii.peste stratul de mortar HobbyPutz drişcuit (finisat): Tencuială Silicat Baumit cu Grund Universal Baumit Tencuială Granopor Baumit cu Grund Universal Baumit Tencuială Silocon Baumit cu Grund Universal Baumit Tencuială EdelPutz Baumit cu Grund Universal Baumit Tencuială Nanopor Baumit cu Grund Universal Baumit Finisaje la interior : . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. La îmbinarea diferitelor materiale sau în cazul plafoanelor pe suprafeţe mari. se vor executa tăieturi cu mistria în adâncime până la stratul suport. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Suprafeţele pe care se vor aplica plăci ceramice nu se vor drişcui. rosturile în pereţi şi orificiile se vor închide cu mortar de var-ciment (Baumit HobbyPutz). Suprafeţele tencuite proaspăt se vor menţine umede timp de 2 zile. Indicaţii Canalele pentru instalaţii. pe baza experienţei noastre. verbale şi scrise.

stabila. Ca(OH)2. Xi: Iritant. 3. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. este posibila realizarea unui mortar cu stabilitate mare. fara praf. . dar ramân elastice. apă Obtinerea de mortare din var stins care sunt stabile după un timp scurt de întarire.3 kg/m² (pentru zugraveli) (aplicat de 3 ori) Pentru mortare şi tencuieli: în funcţie de raportul de amestecare Utilizare Date tehnice Ambalaj: Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Suprafaţa Găleata: 20 kg Butoi de 250 kg Depozitare în loc uscat şi ferit de îngheţ. Prin adaugarea de mortar adeziv flexibil Trass. Suprafata trebuie sa fie curata. amestecând ciment sau lianti hidraulici. 3 şi 6 Baumit SanovaSumpfkalk 1. conţine hidroxid de calciu Ca(OH)2 Puteti obtine informatii suplimentare din fişa tehnică de siguranta Baumit SanovaSumpfkalk. fara particule desprinse. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. verbale şi scrise. Pentru pregătirea mortarului amestecat. uscata. supraveghere externa prin institute de control acreditate conform ÖNORM EN 459 – 1 şi 2.var de construcţie pentru obtinerea de mortar pentru interior şi exterior . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Daca este necesar. pe baza experienţei noastre. fara eflorescente. Pentru pregătirea suprafetei vor fi respectate regulile şi normele in vigoare. Verificarea suprafetei de tencuit va fi efectuata conform directivelor ÖNORM B 3346. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. 3 si 6 ani. se va face conform normelor ÖNORMEN B 2206 (lucrari de zidarie şi de amestecare) si B 2210 (lucrări de tencuire). prin laboratorul de productie. În recipientele deschise se va adauga apa. neinghetata.pentru zugraveli cu var (varuieli) Formula chimică: Continutul de particule solide: Densitate: Consum de material: Ca(OH)2 în apa circa 40 % circa 1. . pastrându-şi aderenţa şi rezistenţa. Supraveghere internă. hidrofoba. poate fi obtinut un mortar cu o plasticitate ridicata şi poate fi redusă tendinta de aparitie a eflorescentelor.pentru amestecuri de culori de calitate (zugrăveli) . 6 2029 Produs Compoziţie Proprietăţi Var stins in pasta de 1.Fişa tehnică Var stins pentru reparaţii 1.300 kg/m³ de var alb stins depozitat conform ÖNORM EN 459-1 cca 0. CL90-S.

mortarul va fi întins şi apăsat cu o scândura umezita.110 *) Raporturile de amestecare sunt stabilite cu condiţia ca. sa fie utilizate nisipuri spalate. Pentru îmbunatatirea capacitatii de priza. pe baza experienţei noastre. Raporturi de amestecare (valori orientative): Volume parţiale Var Mortar de zidărie: Mortar de var Grupa de mortar conform ÖNORM EN 998-2 . de diferite granulatii şi cu apă şi poate fi adăugat cel mult ciment. Înainte de aplicarea straturilor de tencuiala. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. iar vopselele pe baza de rasini vor fi spalate bine. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. pentru fiecare consistenta necesara. Ca tencuiala de grund. Mortar pentru tencuiala: Zidul care trebuie tencuit trebuie amorsat pe întreaga suprafata (de exemplu cu amorsa Baumit VorSpritzer).M2. ca grund. 3. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. 10 % din masa varului). Zugraveala de var nu poate fi aplicata pe vopsele pe baza de ulei sau pe tencuieli din vopsele de dispersie sau pe baza de silicati. se va utiliza metoda de aplicare a mai multor straturi. Timpul de uscare depinde de tipul de zidarie. Primul strat de zugraveala trebuie aplicat mai subtire. în 2-3 straturi. . dar nu va fi drişcuit. Suprafata trebuie umezita bine. Mortar de zidarie: Mortarele de zidarii realizate cu produsul Baumit SanovaSumpfkalk trebuie aplicate pe întreaga suprafata a caramizilor conventionale. Pentru obtinerea unei tencuieli fine se va utiliza o drisca corespunzatoare. Laptele de var se aplica uniform. Prelucrarea ca zugraveala: Suprafata trebuie sa fie curata şi făra praf. Zugravelile de var mai vechi vor fi curatate. suprafata trebuie umezita în mod corespunzator.210 180 . Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.5 % firnis de ulei de in. 6 Pagina 2 Prelucrare Baumit SanovaSumpfkalk se amestecă cu nisip curat.11 1 3 Ciment Nisip Necesar de material circa kg/m3 Var stins Ciment 280 - 2 1 1 1 8 6 210 150 155 205 280 . verbale şi scrise. poate fi adaugat pâna la 1. Se amesteca bine 1 parte Baumit SanovaSumpfkalk cu doua parti apa.5 (mortar de zidărie pentru solicitări medii) -M5 (mortar de zidărie pentru solicitări ridicate) Mortar pentru tencuială: Mortar de var Mortar de ciment-var 1 2 1 3-4 9 .150 135 . Se nuanteaza cu ajutorul culorilor de pamânt sau alcaline (se adauga pigmenti cu apa sau lapte de var pâna la max. 3 şi 6 Baumit SanovaSumpfkalk 1. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. proaspat pe proaspat. În cazul unor grosimi mai mari ale stratului de tencuiala. în special pentru mortarul de zidarie din grupa de mortar M5. nici pe suprafete pe baza de emulsii. Capacitatea de acoperire se dezvolta abia dupa uscare. Prelucrarea manuala se realizeaza prin aruncarea mortarului cu ajutorul unei mistrii într-un strat de pâna la 2 cm. conform raporturilor de amestecare de mai jos sau conform ÖNORM B 3344. în functie de necesitati. cu o bidinea.Var stins pentru reparaţii 1. iar eventualele impuritati vor fi spalate.

verbale şi scrise. se va aştepta o perioadă de 10 zile pentru fiecare cm de grosime a stratului de tencuiala. În cazul contactului cu ochii sau gura. se va spala cu multa apa şi se va consulta imediat un medic. 3 şi 6 Baumit SanovaSumpfkalk 1. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Stropii trebuie spălati imediat. 3. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. 6 Pagina 3 Recomandări şi generalităti În timpul procesului de prelucrare şi de întărire. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. materialului şi suprafeţei trebuie sa fie de peste +5°C. . Finisaje: Pe tencuială de grund obţinută din Sanova SumpfKalk Baumit EdelPutz şi Baumit UniversalGrund Pe tencuială fină obţinută din Sanova SumpfKalk Baumit SilikatPutz şi UniversalGrund Baumit SilikatFarbe si UniversalGrund Baumit GranoporPutz si UniversalGrund Baumit NanoporPutz si UniversalGrund Baumit GranoporFarbe Baumit SilikonPutz si UniversalGrund Baumit SilikonFarbe Baumit EdelPutz Extra si Baumit UniversalGrund Atentie! Iritant alcalin. Înainte de aplicarea altor straturi. Purtati manuşi de protecţie. pe baza experienţei noastre. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Solicitaţi fişa tehnică de siguranta! Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.Var stins pentru reparaţii 1. Suprafetele proaspat tencuite vor fi mentinute umede cel putin 2 zile. temperatura aerului. protejati-va pielea şi ochii.

masca de protectie pentru fata adecvate atunci când se utilizează produsul de curăţat faţade Baumit. Timpul de actiune pe suprafata este de la 2 pâna la 20 minute în functie de murdarire. a produsului de curăţat şi a suprafeţei trebuie sa fie cel putin +5°C în timpul prelucrarii şi a procesului de uscare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. A se purta manuşi de protecţie şi ochelari/mască de protectie a fetei potrivite. ochelari de protecţie. Produsul de curăţat faţade poate sa fie adaugat peste apa pentru spalare a maşinii de curăţat cu presiune. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Curătatorul de fatade fabricatie Baumit îndeparteaza în mare masura murdaria persistenta de pe fatade.04 kg / dm3 0. Valoare pH Densitate Consum de material Recipienţi: 1 litru Timp de 24 luni într-un loc uscat. aditivi Eficienţa foarte mare. Control propriu prin laboratoarele noastre. A nu se inhala vaporii. A se proteja faţada corespunzator de razele solare. ploaie sau vânt puternic (de exemplu prin utilizarea plasei de protectie pentru schela). . cu atât mai repede se dizolva murdariile. rece ferit de îngheţ şi în recipientul original bine închis. La murdarii persistente se aplica de mai multe ori produsul de curăţat fatade Baumit şi se lasă sa actioneze. 7–8 1. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. În continuare se spala temeinic cu apa calduta sau se spala (clăteşte) ulterior cu ajutorul maşinii de curăţat cu presiune. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Produsul de curăţare fatada Baumit se foloseşte în funcţie de gradul de murdarie nediluat sau diluat cu apa. apă.Fişa tehnică Produs de curătat faţade Baumit FassadenReiniger 2030 Produs Compoziţie Proprietăţi Utilizare Concentrat pentru curătare cu putere mare de îndepartare a impuritatilor şi solvent de grăsimi Tenside. uşor de prelucrat. Potrivit pentru toate suprafeţele minerale. Se vor purta neaparat manuşi.2 litri / m2 (depinde de suprafaţa şi gradul de murdărie) Date tehnice Ambalaj: Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Suprafaţa Prelucrare Indicaţii şi generalităţi Temperatura aerului. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. verbale şi scrise. pe baza experienţei noastre. Grade de murdarie: § Murdarire uşoară 1: 10 § Murdarire medie 1: 5 § Murdarire mare 1: 1 sau nediluat Aplicarea poate avea loc cu ajutorul unui aparat manual de pulverizare sau la murdarii persistente prin intermediul unei bidinele dure. Simbolul de pericol: nu este obligatoriu de marcat. precum şi tencuieli pe bază de raşină sintetica şi vopsele în dispersie. Se recomanda ca produsul de curăţat fatade sa fie testat înainte pe o suprafata mica. Risc ridicat de vătamare a ochilor. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. biologic degradabil. Cu cât este mai intensă aplicarea cu ajutorul bidinelei dure.

Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. rezistent. De asemenea. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Control propriu prin laboratoarele noastre. ferit de îngheţ. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.0 kg/m2 Hidroizolare: circa 1. uscat. masurile corespunzatoare pentru strângerea deşeurilor se pot extrage din . zidărie. cu adaosuri de fibre. Bitum. curatare. fibre Adeziv pentru lipire la rece pe suprafeţe hidroizolate cu produse pe bază de bitum şi hidroizolaţie alcătuit din doua componente. fara solventi.Fişa tehnică de securitate” Aplicare Suportul: Suportul trebuie să fie neîngheţat. a apei sub presiune sau fără presiune în spatii care sunt în contact cu pamântul. Pentru suprafeţe de interior şi exterior. ciment. pentru lipirea plăcilor termoizolante tip EPS–F şi XPS pe hidroizolaţii bituminoase. Hidroizolaţia nu se utilizează: Pe suporturi din lemn. metal Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. material plastic. sunt potrivite pentru hidroizolaţii orizontale si verticale ale elementelor de construcţie împotriva patrunderii umezelii. armat cu fibre pentru lipirea plăcilor termoizolante EPS şi XPS pe hidroizolaţiile bituminoase. aditivi.. nisip de cuarţ. Granulaţia maxima Densitatea Lucrabilitate Coductivitate termica λ Etanşare la apă sub presiune Consum Grosimea minima a stratului uscat la: < = 0. tencuiala.1 kg/m2/mm apa fără presiune 3 mm apa sub presiune 4 mm Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice Ambalaj: Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Găleti: 30 kg ( componentul A = 24 kg ) ( componentul B = 6 kg ) Timp de 6 luni într-un loc uscat.0 – 3. având capacitatea de a închide fisurile şi care se mulează în functie de suport. pe baza experienţei noastre. verbale şi scrise.Fişa tehnică Adeziv bituminos 2K BitumenKleber 2K 2032 Produs Adeziv bituminos. stabil şi curat – fără murdărie.80 W/mK pâna la 7 bar Lipire: circa 2. urme de uleiuri şi grăsimi. praf. şi într-un recipient original închis bine. Suporturile cu probleme trebuie corectate în prealabil Hidroizolaţia: Se poate aplica pe toate suprafeţele minerale obişnuite din construcţii de exemplu: beton.2 mm circa 1100 kg/m3 circa 2 ore circa 0. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. . şape etc. Se foloseşte pentru exterior si interior. volum. bicomponent. decofrol sau părţi friabile. Informaţiile specifice produsului cu privire la alcatuire.

Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. şi în zone de îmbinare a peretelui cu stâlpii de fundaţie trebuie sa fie realizate muchii rotunjite sau scafe. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. segregările. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. cu un malaxor cu turaţie redusă. La hidroizolatia împotriva apei sub presiune trebuie sa se aplice în general doua straturi. Dupa 24 de ore se pot lipi placile termoizolante de tip EPS-F respectiv XPS cu adeziv bituminos tip 2K Baumit. Stratul este dupa 2 ore rezistent la ploaie şi după circa 24 de ore este uscat în totalitate. Rosturile dintre plăcile de polistiren trebuie să rămâna curate. directivele şi instrucţiunile referitoare la suport! Temperatura aerului. Ca adeziv: Se poate aplica prin şpăcluire cu drişca cu dinţi pe întreaga suprafaţă a plăcilor termoizolante tip EPS şi XPS doar atunci când suportul este neted şi plan: O altă modalitate de a lipi plăcile termoizolante este lipirea prin puncte (6 puncte/placă). . La 30 cm deasupra pământului se utilizează suplimentar şi prinderea mecanică cu dibluri. la curtile de lumina. de preferat cu masă de şpaclu (cu cel putin 7 zile înainte) sau cu material de şpăcluit pentru amorsarea suprafetelor minerale cu: Vopsea bituminoasă 111 N Murexin Amorsă Tiefengrund LF Murexin În colturile cu proieminente ale zidului. De asemenea se poate îngloba în primul strat o plasa din fibra de sticla Baumit. a materialului şi a suportului trebuie să fie în timpul prelucrarii şi a procesului de întărire cel putin +5°C şi maxim +35°C . Prepararea: Se amestecă mai întâi componenta fluidă. Termoizolaţia nu se lasă neacoperită pe o perioada mai lunga de timp. Plăcile se fixeaza de suprafata printr-o mişcare de împingere usoară. Adezivul care iese prin lateral se îndeparteaza cu ajutorul unui şpaclu.Adeziv bituminos 2K BitumenKleber 2K Pagina 2 Indicaţii pentru pregatirea în prealabil a suprafetei Pregatirea în prealabil a suportului pentru executarea hidroizolaţiei: Se rectifică suprafata prin şpacluire acoperindu-se porii. Dupa uscarea corespunzatoare se poate aplica de-al doilea strat. astfel încât sa se formeze o legatura solida cu adezivul. pe baza experienţei noastre. verbale şi scrise. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. fisurile. Nu se amestecă cu alte materiale. izolaţia trebuie protejată corespunzător. Ca hidroizolatie: Materialul bine amestecat în totalitate se aplică şi întinde pe suprafaţă cu mistria şi fierul de glet în strat uniform şi continuu într-o grosime a stratului recomandată. În continuare se amesteca intens componenta pulverulentă în lichid. Procedeul de amestecare este terminat daca acest material este omogen şi făra cocoloaşe. Indicaţii şi generalităti A se tine cont de normele. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Înainte de realizarea umpluturilor.

Se lucreaza. se va forma o peliculizare diferita (sunt posibile variaţii de culoare). Vor fi respectate conditiile de depozitare şi manipulare a substanţelor chimice. se va realiza mai întâi o suprafaţă de probă. nu contine solventi. Pentru suprafetele care prezinta pe portiuni capacitate de absorbtie diferita. La interior şi exterior. Produsele pe baza de apa sunt într-adevar tolerate de suporturile umede. Atunci când se aplică pe materiale sensibile la acizi.15 l/m2 în functie de gradul de absorbţie al suportului Date tehnice Livrare Depozitare Aplicare bidon de 1 litru cca. cu conţinut de apa şi substanţa activa pe baza de ulei. a betonului – piatra artificiala. Detalii în „Fisa tehnică de securitate”. rola sau cu pulverizatorul uniform şi atât cât este necesar (până la saturatie). pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. A se agita înainte de utilizare. Culoare: Densitate: Temperatura de lucru: Consum: galben transparent cca. La materialele netede sensibile la acizi ca piatra de calcar şi marmura este neapărat necesar un test pe suprafata.0. Produsul aplicat pe suprafaţa începe sa se usuce dupa cca. atunci nu este posibila patrunderea produsului în capilare deoarece acestea sunt deja pline cu apa. pe baza experienţei noastre.00 g/cm3 + 5°C÷+ 25°C 0. În caz de înghitire accidentala. deoarece se pot deteriora. Suporturile puternic absorbante sau rugoase necesită aplicarea soluţiei în mai multe straturi. se va chema de urgenta medicul. pentru protecţia prin impregnare a pietrei naturale şlefuite sau rugoase. şi se poate aduna si forma ochiuri de apă. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Nu va fi depozitat împreuna cu alimente şi se va feri de copii. Temperatura aerului.Fişa tehnică Impregnant pentru piatră Baumit SteinImprägnierung 2033 Produs Compoziţie Utilizare Produs gata preparat pentru impregnare. 1.1 . A nu se lasa sa se usuce. 10–20 min. cu toate acestea este de preferat/dorit ca suprafata sa fie uscata. În cazul contactului cu ochii. absorbante. placaje Cotto şi chiar gresie cu absorbţie mai mare. Nu se va înghiti. Murdăria se îndeparteaza prin curăţare. a materialelor slefuite sau rugoase pe bază de calcar. aceştia trebuie spălati cu multa apa. se aplica numai pe suprafete partiale. Produsul nediluat se aplica cu pensula. . balti. Pe suprafetele netede se aplica de mai multe ori pentru uniformizarea impregnării. a materialului şi a suportului trebuie să depăşească +5°C în timpul prelucrării şi a procesului de uscare. Surplusul de produs se îndeparteaza dupa cca. Produsul este pe baza de apa. Daca suportul este prea ud. fara pete şi curat. 20 min la temperatura de 20° C. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Protecţia muncii Recomandări Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. a placajelor mate. 3 ani la loc uscat şi răcoros Suportul trebuie să fie complet uscat. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Aceasta masura este necesara deoarece produsul. ca orice lichid nu are nici o contractie. cum sunt piatra de calcar şi marmură. verbale şi scrise.

cu capacitate portanta şi nu trebuie să existe zone cu aderenta redusa. verbale şi scrise. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. . 1 palet = 35 saci = 1400 kg La loc uscat. permeabila. Clasificare: Granulaţie maximă: Densitate: Necesar apă (la aplicare manuală): Rezistenta la compresiune (28 zile): Rezistenta la întindere din încovoiere (28 zile): Coeficient de conductivitate termica λ Factorul de rezistenţă la permeabilitatea vaporilor de apă µ Consumul de material: Grosimea minimă a tencuielii: B2/50/2 conform EN 13279-1/2005 1 mm 1200 kg/m³ 14. 12 ore 2. 2.0 N/mm2 0. Caramizi goale din beton. pentru realizarea tencuielilor într-un singur strat.60 W/mK 10 cca. in domeniul produselor chimice Prelucrare 1. Ipsos. Tencuială pe baza de ipsos.8 litri/sac 40 kg > 2. la nevoie. Verificari permanente în laboratoarele proprii şi în institutele autorizate din celelalte ţări partenere.1. conform A nu se lăsa la îndemâna copiilor în caz de stropire în ochi se indică clătirea cu multă apă curată reglementărilor şi. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Clasificare Acest produs ataca ochii. cu aplicare la interiorul cladirilor. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. în raport de 1:3. Suprafata suportului trebuie sa fie uscata. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. lipsita de praf. Timp de uscare min. Stratul suport: Verificarea suprafeţei suportului trebuie efectuata în conformitate cu normele în domeniu şi cu recomandările producatorului. diluat cu apa. 12 kg/m2 la o grosime a tencuielii de 10 mm perete – 10 mm plafon – 8 mm Date tehnice Livrare Depozitare Asigurarea calităţii Ambalaj: sac de 40 kg . neteda. nisipuri fine şi alte adaosuri.2. Pereti si plafoane din caramizi si caramizi cu goluri Pentru suprafetele cu absorbtie neuniforma se va folosi un produs de egalizare a absorbtiei (Baumit Saugausgleich). În stare întărită produsul nu este dăunator. Este recomandată şi pentru plafoane. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. pe baza experienţei noastre. Indicaţii pentru starturile suport specifice: 2. pe paleţi din lemn – 6 luni. cu adaos usor sau greu. caramizi goale pe baza de zgura si ciment: Nu este necesară pregatirea suprafetei.5 N/mm2 > 1. dezghetata.Fişa tehnică Tencuială de ipsos Ratio M Baumit Ratio M 2034 Produs Compoziţie Utilizare Mortar uscat pe bază de ipsos. pentru aplicare manuală şi mecanizata. cu adaosuri. consult medical.

Plafon: amorsă (BaumitVorspritzer) armata**. Se va uda suportul. atunci când la atingerea cu palma a tencuielii nu rămân urme de material pe palmă se face tăierea suprafeţei cu şpaclul. În cazul utilizarii sistemelor de încalzire. după caz. 3 ore. pentru a se lucra întotdeauna proaspat. trebuie protejate. Recomandari generale: Canalele de trecere ale cablurilor electrice şi ale conductelor trebuie izolate înainte de aplicarea tencuielii.–60 min. Suprafetele mari trebuie împartite în mod corespunzator. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. gletul trebuie sa fie complet uscat. în cazul utilizarii tencuielii pe baza de ipsos. pe întreaga suprafata. pauza de 28 de zile şi armarea tencuielii. Pentru aplicarea altor straturi. • se aplica plasa (cu 25 cm peste margini. 10 min. Produsul nu este indicat ca suport pentru vopselele pe baza de var. 20 m2. este necesara degresarea prealabila a suprafetei. în special în cazul celor pe baza de gaz. verbale şi scrise. iar la îmbinari se suprapun cele doua parti cel putin 10 cm). Pe plafoanele din beton. respectiv 48 ore în cazul suporturilor care au fost amorsate înaintea aplicării tencuielii. iar peste el se se pot aplica vopselele Baumit. Armarea tencuielii se realizeaza în modul urmator: • se aplica 2/3 din întreaga grosime a tencuielii. sau se va arunca cu mistria în cazul aplicării manuale. După un timp de aşteptare de aprox. însa reduce riscul aparitiei acestora. Aplicarea: Înaintea tencuirii trebuie aplicate la toate colţurile şi muchiile profile de protecţie care nu ruginesc. prin aplicare de vopsea anticorozivă. asigurati o ventilatie corecta. trebuie sa fie mai mare de +5°C. La plafoanele de dimensiuni mari. . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.5 Beton: Amorsa de contact pe betoane (Baumit BetonKontakt).4. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. în momentul aplicarii tencuielii.25 x 25 mm. **Plasa sudata din otel zincata 20 x 20 . prin apasare. îndepartând partile cu aderenta redusa şi aplicând amorsa Baumit BetonKontakt 3. în funcţie de grosimea stratului de tencuială aplicată. 4. Aplicarea gletului se poate face la min. Timp de aşteptare min. de la nivelarea cu dreptarul. • daca trebuie acoperite suprafete mari. Cu toate acestea.Tencuială de ipsos Ratio M Baumit Ratio M Pagina 2 Prelucrare 2. Materiale lemnoase: Perete: Amorsă pentru tencuieli (BaumitVorspritzer) armata**.3. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. se recomanda utilizarea tencuielilor cu aplicare în strat subtire. Temperatura aerului şi a suprafeţei. pâna la suprafata suportului. La aprox. 24 ore. se va netezi cu dreptarul (profil H). Pauza 21 de zile 2. 30 min. la grosimea necesară. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Finisarea suprafeţelor se face cu Glet de ipsos Fino Bello sau Fino G. înainte de şlefuire. Contactul direct al tencuielii cu sursele de caldura este interzis. • se aplica restul de tencuiala. Armarea tencuielii nu elimina posibilitatea aparitiei fisurilor. se vor realiza câteva tăieturi cu mistria în tencuiala. La plafoane nu este necesara armarea tencuielii. pe baza experienţei noastre. 24 ore după aplicarea tencuielii în cazul suporturilor care nu au fost amorsate înaintea aplicării tencuielii. BCA: Produs de egalizare a absorbtiei suprafetei (Baumit SaugAusgleich) diluat cu apa în raport de 1:2. apoi tencuiala va fi stropită cu maşina. Elementele din metal predispuse la coroziune. Timp de aşteptare min. de ex. Pauza de 21 de zile sau amorsa pentru tencuieli (BaumitVorspritzer). la o singura operatiune se pot tencui max. 2.

Valoarea limita de praf generala în conformitate cu lista de valori MAK din 2001 trebuie luata în considerare.4 N/mm² circa 0. . (Concentratia în praf fin maxim 6 mg/m3. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. pentru interior şi exterior. În stare de priza. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Tencuială cu tras/var într-un singur strat pentru prelucrare manuala. îmbibata. pe paleţi de lemn Control propriu prin laboratoarele din Austria. asigură o buna reglare a umiditatii aerului pentru o climatizare confortabila a locuintei. S 22: A nu se inhala praful. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. tras. pe baza experienţei noastre. Simbolul : Norme R: Norme S: Xi iritant R 36: Irită ochii. Var. concentratia totala de praf maxim 15 mg/m3). pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Tencuială de interior şi exterior cu o buna difuzie la vapori. Nu se recomandă la zonele de soclu sau ca suport pentru plăci ceramice! Granulaţia maximă: Rezistenţa la compresiune (28zile): Rezistenţa la întindere din încovoiere: Conductivitate termică λ: Factorul de rezistenţă la permeabilitatea vaporilor cu apa μ: Densitate în stare uscată: Necesar de apă: Consumul de material: Grosimea minimă: Grosimea maximă: 4 mm = 1. S 26: La contactul cu ochii a se clati temeinic cu apa şi a se consulta medicul.Fişa tehnică Denumire romana Baumit AltstadtPutz 2036 Produs Compoziţie Proprietăţi Mortar uscat predozat cu tras/var pentru prelucrare manuală.80 W/mK circa 15 circa 1750 kg/m3 5 l / sac circa 17 kg/m2 la o grosime de 10 mm interior: 15 mm exterior: 20 mm 25 mm pe strat Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Sac: 25 kg 6 luni la loc uscat. S 37: A se purta manuşi de protecţie adecvate. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. S 24: A se evita contactul cu pielea. de întarire produsul nu este dăunator. nisipuri speciale pentru tencuială. verbale şi scrise.5 N/mm² 0. S 27: A se dezbrăca imediat îmbracamintea murdara. S 25: A se evita contactul cu ochii. S 2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S 28: La contactul cu pielea a se spala imediat. în special la întretinerea monumentelor şi la asanarea lucrărilor de arta istorice.

Mai departe recomandam o zugraveala de var prin utilizarea tehnicii în fresca la cel mai târziu 12 ore dupa aceasta. Temperatura aerului. Timpul de amestecare este de 3 – 5 minute. Prelucrare Indicaţii şi generalităţi Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. De asemenea este posibilă şi realizarea unei zugrăveli de var cu vopsea pe baza de var în tehnica în fresca. pe baza experienţei noastre. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Suportul se udă înainte de tencuire. fara praf. . În continuare se arunca tencuiala cu o mistrie. Grosimile tencuielilor peste 25 mm trebuie realizate în mai multe etape. verbale şi scrise. Tencuiala Altstadt se amesteca într-o betoniera sau malaxor cu amestecare continua în cantitatea de circa 5 litri apa la sac în scopul obtinerii unei consistente pentru prelucrat. Denivelările mai mari ale suportului trebuie acoperite cu cel putin 3 zile înainte. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. să nu fie hidrofobă. al doilea strat se aplică dupa minim 1 – 2 zile. protejata de înghet. Posibilitati de finisare la exterior: Pe AltstadtPutz nedrişcuită: Tencuială Praf de piatră – Baumit EdelPutz Tencuiala Fină de var – Baumit SumpfkalkFeinputz Posibilitati de finisare la exterior: Pe AltstadtPutz nedrişcuită: Tencuiala Fina – Baumit FeinPutz Glet de perete – Baumit KalkGlatte Peste straturile finale aplicate anterior se pot folosi vopsele pe baza de silicat sau silicon. AltstadtPutz se poate modela la ultimul strat în cazul întretinerii monumentelor prin utilizarea unei mistrii pentru tragerea tencuielii (netezitoare). Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.Denumire romana Baumit AltstadtPutz Pagina 2 Suport Verificarea suprafeţei suportului trebuie sa aiba loc în conformitate cu directivele ÖNORM B 3346. Nu se vor adauga la amestecare alte produse. şi a stratului suport trebuie să depăşească +5°C în timpul procesului aplicării şi uscării. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. uscata. să fie rezistentă şi lipsita de porţiuni neaderente. Suprafata trebuie sa fie curata.

. în special la asanarea si renovarea clădirilor.5 N/mm² circa 0. S 28: La contactul cu pielea a se spala imediat. in domeniul R 38: Irita pielea. nisipuri. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. S 27: A se dezbrăca imediat îmbracamintea murdara. Var. produselor R 43: posibila alergie prin contact cu pielea chimice Norme S: S 2: Nu trebuie sa ajunga în mâinile copiilor. Granulaţia maxima Rezistenţa la compresiune (28zile) Conductivitate termica λ Rezistenţa la difuzia vaporilor de apă µ Necesar de apă (în funcţie de granulaţie): 0. pentru exterior şi interior. S 24: A se evita contactul cu pielea.6 – 3.80 W/mK circa 18 granulatie 1. răcoros şi ferit de îngheţ. adaosuri. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.0 mm circa 2.0 mm: 1. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. ciment (ciment alb).0 mm: circa 5. culoare albă naturală pentru nivelarea tencuielilor atât la construcţiile noi cat şi vechi. Clasificare Simbolul de pericol : Xi iritant conform Norme R: reglementărilor R 36: Irită ochii. de întarire produsul este nevatamator.0 l / sac granulatie 0. Masă de şpaclu. Valoarea limită de praf generala în conformitate cu lista de valori MAK din 2001 trebuie luata în considerare. si pentru suporturi cu resturi de vopsele foarte aderente pe suport.3 mm: 0. S 26: La contactul cu ochii a se clati temeinic cu apa şi a se consulta medicul.6 mm: circa 6. În stare de priza.0 mm 0. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.5 mm Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice Densitate Consum Grosime strat Livrare Depozitare Asigurarea calităţii Sac: 25 kg 6 luni într-un loc uscat. în special pentru asanare si renovare.0 – 5. verbale şi scrise. S 25: A se evita contactul cu ochii.6 mm: granulatie 0. predozată.3 / 0.5 l / sac granulatie 0. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. usor de prelucrat. îmbibata. permeabilă la vapori de apă. (Concentratia în praf fin maxim 6 mg/m3.5 l / sac circa 1300 kg/m3 circa 1 kg/m2 pentru 1 mm grosime strat granulatie 1.3 – 1. hidrofuga. pe baza experienţei noastre. Masă de spaclu pentru nivelarea tencuielilor de interior şi exterior.6 şi 1.3 mm: circa 6. Verificări permanente în laboratoarele din Austria. concentratia totala de praf maxim 15 mg/m3). S 37: A se purta manuşi de protecţie adecvate.0 mm granulatie 0.Fişa tehnică Masă de şpaclu pentru renovări Baumit RenovierSpachtel W 2037 Produs Masă de şpaclu minerală.

0 mm: circa 5. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. pe baza experienţei noastre. cu capacitate portantă şi fără porţiuni neaderente. Indicatii si generalitati: Temperatura aerului. A nu se adauga alte produse la amestecare. Înainte de aplicarea finisajului trebuie respectat un timp de uscare de cel putin 7 zile.0 l / sac granulatie 0. amestecându-se încet cu un agitator mecanic sau cu un malaxor cu amestecare continua. se aplică cu fierul glet (la grosimea recomandată) după care se drişcuie (dacă este cazul). nehidrofoba. a materialului şi a suprafeţei în timpul prelucrarii şi procesului de priză trebuie să fie peste +5° C. protejata de înghet. tencuieli de var – ciment portante. Suprafata trebuie sa fie curata. uscata. Masa de şpaclu peste tencuieli. A se proteja corespunzator fatada de razele solare directe. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. fără urme de decofrol. . Umiditatea atmosferica ridicata şi temperaturile scăzute pot sa prelungeasca considerabil timpul de uscare. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Finisaje: Tencuială Silicat (cu Grundul Universal) Tencuială Silicon (cu Grundul Universal) Tencuială Nanopor (cu Grundul Universal) Vopsea Silicat Vopsea Silikon Prelucrare Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.5 l / sac Se lasă 5 minute sa reacţioneze şi se amesteca înca o data. Masa de şpaclu pentru renovări se presară în apa curata.6 mm: circa 6.3 mm: circa 6. ploaie sau vânt puternic (cu plasa de faţada).5 l / sac granulatie 0.Masă de şpaclu pentru renovări Baumit RenovierSpachtel W Pagina 2 Suport Verificarea suprafeţei trebuie sa aiba loc în conformitate cu directivele ÖNORM B 3346. verbale şi scrise. Necesar de apa pe sac: granulatie 1. fara praf.

împotriva petelor de nicotină şi apă) Grundare pentru substanţele exsudante din suporturi. cu jet de aburi sau substanţe speciale pentru alge. umed. .plăci din ipsos armat cu fibre . Eflorescenţele se îndepărtează mecanic.plăci de gipscarton . Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.PVC . Părţile murdare şi/sau cele cu alge se îndepărtează mecanic. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. deteriorate: se repară cu o masă de şpaclu. lipsit de praf. bine închis. Vopselurile neaderente şi vechi se îndepărteaza mecanic. nivelat. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.5 kg/ m2 la 2 straturi alb cutie 15 kg. aditivi. Suprafeţe cu fisuri.0. Strat protector împotriva materialelor exsudante (ex.7 cca. pigmentat alb pentru inerior şi exterior. fără solvenţi. apă. Grundare pentru tencuielile în strat subţire Baumit şi vopsele Baumit. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. ulei . ex.etc) mecanic. După aplicare nu mai este necesară o altă grundare! Densitate: Valoare pH: Consumul de material: Culoare: cca 1200 g/ dm3 cca. pe baza experienţei noastre. gata preparat. verbale şi scrise. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.suporturi pe bază de lac. plăci termoizolante armate cu fibre lemnoase şi tencuieli. 1 palet=16 cutii=240 kg Utilizare Date tehnice Livrare Ambalaj: Depozitare: 6 luni la loc uscat. conform ÖNORM B 2230 şi B 3346. pe suport de lemn. Recomandat pe: . atenţie la măsurile de asanare. placi de gipscarton.Fişa tehnică Grund Barieră Baumit SperrGrund 2038 Produs Compoziţie Proprietăţi Grund special. materiale din lemn.vopsele cu clei Verificări permanente în laboratoarele din Austria. Netoxic Norme S S 2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor Se îndepărtează părţile neaderente (nisip.tencuieli Pregătirea suportului Nerecomandat pe: . Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Prelucrare Suportul: Suportul trebuie sa fie portant. Lianţi organici.

1-2 ore. Sculele se curăţă imediat după utilizare. Se poate dilua cu max. Timpul de uscare a grundului este de 12 ore. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Se va aplica un strat continuu. după cca. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. trebuie să fie de minim + 50 C. . 5 % apă. Vopsea Nanopor Vopsea Silicat Vopsea Granopor Vopsea Silikon Vopsea ArtLine Tencuiala Nanopor Tencuiala Silikat Tencuiala Granopor Tencuiala Silikon Tencuiala ArtLine Tencuiala Mozaik Indicaţii Straturi finale Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. materialului şi a suportului în timpul punerii în operă. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. verbale şi scrise. cu apă. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Al doilea strat se aplică după uscarea primului strat. pe baza experienţei noastre. bidineaua sau prin stropire. Temperatura aerului.Grund Barieră Baumit SperrGrund Pagina 2 Punere în operă: Suportul trebuie sa fie portant şi uscat. Grundul se aplică cu trafaletul.

in domeniul produselor chimice Suprafaţa Suprafaţa trebuie sa fie curata. Baumit TiefenGrund se aplică uniform pe toată suprafaţa. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. pe baza experienţei noastre. Aplicabil pe: Tencuieli de var. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. neîngheţată. var/ciment şi de ciment Beton Tencuieli de ipsos Tencuieli si vopsele pe bază de silicon. uscata. Verificări permanente în laboratoarele din Austria. verbale şi scrise.2006) de pe site-ul www.25 kg/m2 într-un singur strat (pe suprafeţe fine) Date tehnice Livrare Depozitare Asigurarea calităţii Încadrarea detaliată în conformitate cu legea materialelor chimice se extrage din fişa cu Clasificare informaţii pentru securitate (în conformitate cu articolul 31 şi anexa II a ordonanţei nr. aditivi speciali Grund permeabil la vaporii de apă. circa 15 % circa 1.com sau solicitaţi fişa cu informaţii pentru securitate la orice fabrica de productie. aplicarea se va face proaspăt în proaspăt.12. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. . A se păstra găleata bine închisă. vopsea şi tencuială decorativă (Tencuială/Vopsea Granopor şi Tencuială/Vopsea Silicon) Conţinut în corp solid: Densitate: Consum: Găleata: 12 kg 6 luni la loc racoros si ferit de îngheţ. înainte de aplicarea finisajelor pe bază de răşina organică. La aplicarea în două straturi. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Amorsarea suprafeţelor. artline şi granopor Nu se aplică pe: Materiale sintetice Straturi de lac Vopsele pe baza de clei Vopsele de ulei Punere în operă Aplicarea se poate face cu trafaletul sau cu bidineaua. nehidrofoba.baumit. să nu aiba urme de decofrol şi cu capacitate portantă.00 kg /dm3 0. apă. conform reglementărilor 1907/2006 a parlamentului şi a consiliului european din 18. Suportul trebuie să fie complet maturat şi uscat. fara praf.Fişa tehnică Grund de Impregnare Baumit TiefenGrund 2039 Produs Compoziţie Proprietăţi Utilizare Grund pentru întărirea suporturilor minerale Liant organic. reduce gradul de absorbţie al suportului.

Grund de Impregnare Baumit TiefenGrund Pagina 2 Indicaţii şi generalităţi Temperatura aerului. . Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. trebuie asigurată o buna ventilatie. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Faţada se va proteja contra acţiunii directe a razelor solare. Straturi finale: (în functie de natura suprafetei) Vopsea Granopor Vopsea Silikon Vopsea Artline Tencuială Granopor (cu Grund Universal) Tencuială Silikon (cu Grund Universal) Tencuială Artline (cu Grund Universal) Tencuială Mozaic (cu Grund Universal) NU se recomandă pentru produsele pe bază de Silicat (tencuială/vopsea Silicat). în timpul aplicării şi întăririi. ploii sau vântului puternic (plasă de protecţie a faţadei) Se curăta sculele cu apa imediat dupa folosire. Masuri de protectie: Elementele adiacente suprafetei de grunduit. piatra naturală şi metalul se vor proteja. La aplicarea pe pereti interiori. suportului şi a materialului trebuie să fie peste 5°C. pe baza experienţei noastre. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. verbale şi scrise. A nu se amesteca cu alte materiale. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. în special ceramica. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Eficienţă foarte bună. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. bine închis. verbale şi scrise. acid formic. etanol. adaosuri.Fişa tehnică Decapant Baumit Abbeiz Mittel 2040 Produs Compoziţie Proprietăţi Utilizare Produs ecologic gata preparat pentru decapare. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. biodegradabil.6 kg/m2 (depinde de suprafaţă) Date tehnice Livrare Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Simbolul de pericol : Xi iritant Norme R: R 10: Inflamabil R20: Dăunează sănătăţii prin inhalare R 30: Poate deveni inflamabil în timpul utilizării R 36: Irită ochii R 38: Irita pielea R 66: Expunerea repetată poate cauza uscarea sau crăparea pielii R 35: Provoacă arsuri grave Norme S: S16: S23: S 24: S 25: S 26: S 37: S 51: S 60: A se tine departe de sursele de aprindere – Fumatul interzis A nu se inhala vaporii A se evita contactul cu pielea A se evita contactul cu ochii La contactul cu ochii a se clati temeinic cu apa şi a se consulta medicul A se purta mănuşi de protecţie adecvate A se folosi doar în încăperi bine aerisite Acest produs şi recipientul său trebuie depozitate ca deşeu periculos.3 până la 0. NU SE APLICĂ PE SISTEME TERMOIZOLANTE Tip produs Valoare pH Punct de fierbere Punct de aprindere Consum de material cutie: 5 kg 6 luni într-un loc uscat. Control propriu în laboratoarele din Austria şi ţările partenere. Solvent. uşor de prelucrat. pe baza experienţei noastre. . Îndepărtarea vopselelor şi tencuielilor decorative în dispersie apoasă. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. pasta Ca 5 > 35°C 27°C 0.

pe baza experienţei noastre. suprafaţa decapată trebuie curăţata cu abur sub presiune de 80-100 bar şi temperatură de 70-80°C. verbale şi scrise. ploaie sau vânt puternic (cu ajutorul plasei de faţadă). După timpul de reacţie. a materialului şi a suprafeţei în timpul prelucrarii trebuie sa fie peste +20°C. Temperaturile ridicate conduc la o uscare rapidă a materialului şi o reducere a open-time-ului. fără particule neaderente. . În momentul folosirii decapantului a se purta îmbrăcăminte de protecţie adecvată (mănuşi. uscata. mască de protecţie). Materialul decapat va fi depozitat într-un recipient corespunzător. ochelari de protecţie. fara praf. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Cu cât temperatura este mai scăzută cu atât timpul de reacţie a decapantului va fi mai lung. pe o suprafaţă redusă. Stratul decapat de vopsea sau tencuială se poate îndepărta şi cu ajutorul şpaclului. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Se recomandă testarea decapantului înainte de aplicare. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Suprafaţa decapată trebuie protejată de razele solare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. protejata de înghet. până la saturaţie (abundent). Decapantul se aplică cu o pensulă sau bidinea din păr natural ori trafalet cu blană naturală.Decapant Baumit Abbeiz Mittel Pagina 2 Suprafaţa: Prelucrare: Suprafaţa trebuie sa fie curata. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. În funcţie de suprafaţă este necesar un timp de reacţie de 15-45 de minute la vopsele şi 3-24 de ore la tencuieli. Suprafeţele lăcuite sau din material plastic se acoperă (la murdarire se clătesc imediat cu apă). Indicaţii şi generalităti: Temperatura aerului.

precum şi pentru realizarea straturilor legate cu split. umiditatea relativa a aerului < 65 %) se atinge în mod normal o umiditate reziduala < 2. Ciment special. nivelare usoara cu dreptarul. odată cu utilizarea Liantului Termoizolant cu Întărire Rapidă se ajunge în general la un timp de uscare mai rapid cu 30%.045 – 0.regenerat / reciclat Circa 50 litri de apă Varianta split: 50 kg Liant Termoizolant cu Întărire Rapidă 1000 litri split Circa 30 – 40 litri de apa (depinde de umiditatea splitului) Date tehnice pentru betonul cu polisitiren expandat: Densitatea bruta a betonului proaspat*: circa 180 kg/m3 Densitate bruta în stare uscata*: circa 135 kg/m3 Nivelul efortului de compresiune la 10% coprimare*: circa 80kPa Coductivitate termica λ*: circa 0. nu se lipeşte pe dreptar. Liant Termoizolant cu Întărire Rapidă pentru realizarea umpluturilor. umpluturile de nivelare realizate cu Liant Termoizolant cu Întărire Rapidă pot fi solicitate dupa 2 zile de la turnare iar dupa 2–7 zile de la turnare ajung la maturare. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. ca suport pentru materiele fonoizolante. pe baza experienţei noastre. verbale şi scrise. La o grosime a stratului de 10 cm şi condiţii climatice normale (temperatura > 15°C. sau ca strat de nivelare pentru şape/sisteme de pardoseli. Productivitate ridicată şi caracterisitici de prelucrare foarte bune (asigură amestecuri de mortar proaspat omogene şi uniforme. În comparatie cu liantul obişnuit pe bază de ciment Portland. ca strat care serveste pentru înglobarea ţevilor şi instalaţiilor. ca izolaţie termica. Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice Raportul amestecuri/consum Varianta polistiren expandat: 100 kg Liant Termoizolant cu Întărire Rapidă 1000 litri polistiren expandat (EPS) – granulat sau .5 Vol %) dupa 5 – 7 zile. . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. pereţii ramân curati). pardoseli termoizolante pe bază de perle de polistiren. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. se aplică pe toate suprafetele de constuctii obişnuite cum ar fi de exemplu pardoselile din beton. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.Fişa tehnică Termoliant Rapid Baumit ThermoBinder Rapid 2041 Produs Liant hidraulic cu întărire rapidă pentru realizarea straturilor de egalizare la pardoseli. Umpluturile realizate din amestec de split cu Liant Termoizolant cu Întărire Rapidă ajung la maturare dupa 3 pâna la 10 zile de la turnare. În functie de grosimea stratului şi de condiţiile climatice. adaosuri Liant cu întărire rapidă pentru realizarea straturilor de egalizare.055 W/mK Rigiditate dinamică s’ (cm)*: Compresibilitate c *: circa 25 – 30 MN/ m3 0 mm în conformitate cu ÖNORM B 2232 *: datele tehnice amintite se înteleg ca valori orientative şi pot să prezinte oscilatii importante în functie de calitatea polistirenului expandat (EPS) folosit.

Trebuie respectat întocmai necesarul de apă recomandat.12. . Trebuie evitate curentul de aer şi radiaţiile directe ale soarelui precum şi o uscare timpurie.1700 kg/m3 *: datele tehnice amintite se înţeleg ca valori orientative si pot sa prezinte oscilaţii importante în funcţie de calitatea splitului folosit. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. pe baza experienţei noastre. 1907/2006 a parlamentului şi consiliului european din 18. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.Pagina 2 Termoliant Rapid Baumit ThermoBinder Rapid Date tehnice (continuare) Date tehnice pentru betonul cu split: Densitate brută în stare uscată*: circa 1500 . Dupa 2 zile trebuie sa se realizeze o aerisire a încăperii.2006) de pe site-ul www. Livrare Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Sac: 25 kg. verbale şi scrise. Încadrarea detaliată în conformitate cu legea materialelor chimice se extrage din fişa cu informaţii pentru securitate (în conformitate cu articolul 31 şi anexa II a ordonanţei nr. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Pentru aceasta trebuie respectat un timp de amestecare suficient de lung. la loc uscat pe paleti de lemn. 1 palet = 54 de saci = 1400 kg Max 6 luni înfoliat. Control propriu prin laboratoarele noastre. A se utiliza doar apa curata (apa de la robinet).baumit. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. a materialului şi a suprafeţei în timpul prelucrarii şi procesului de întărire trebuie să fie peste +5° C. După realizarea amestecului se nivelează materialul proaspăt cu un dreptar şi se compactează usor. respectiv splitul trebuie amestecat cu Liantul Termoizolant cu Întărire Rapidă şi apă într-un malaxor cu amestecare fortata sau într-o pompa pentru amestecat şapa. Polistirenul expandat granulat. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Prelucrare Indicaţii şi generalităţi Temperatura aerului.com sau solicitaţi fişa cu informaţii pentru securitate de la orice fabrica de productie.

R 38: Irită pielea R 43: Iritare prin contact cu pielea S 2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. deasemenea poate fi utilizată la sistemele de încălzire prin pardoseală nefiind necesare alte adaosuri. 15mg/m3 Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Poate fi utilizată ca dală flotantă. umiditatea relativa a aerului < 65%) se obţine în mod normal o umiditate <2% dupa 48 de ore. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. 6mg/m3.Fişa tehnică Şapă cu întărire rapidă E 300 Baumit SpeedEstrich E300 2042 Produs Beton uscat amestecat în fabrică pentru realizarea şapei. cu întarire rapida. adaosuri Şapă cu utilizare universala. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. 1 palet = 56 de saci = 1400 kg 6 luni la loc uscat pe suport de lemn. şapă glisantă. Şapa ajunge la maturitate la 24 ore după turnare (în functie de conditiile climatice). având calitate şi prelucrabilitate uniformă. se poate prelucra manual sau mecanizat. Nu este recomandată expunerea Şapei cu întărire rapidă E 300 la umiditate pe perioade indelungate. îmbibată. pe baza experienţei noastre. Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice Granulaţia maxima: Rezistenta la compresiune (28d): Rezistenta la tractiune la îndoire (28d): Coductibilitate termica λ: Densitate brută în stare uscata: Clasa de rezistenta: Consumul de material 4 – 8 mm > 30 N/mm² > 6 N/mm² circa 1. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Verificări permanente în laboratoarele din Austria şi în institutele autorizate. verbale şi scrise. S 24: A se evita contactul cu pielea. Nisipuri. S 28: La contactul cu pielea a se spăla imediat. S 37: A se purta mănusi de protectie adecvate.4 W/mK circa 2000 kg/m3 E 300 în conformitate cu ÖNORM B 2232 CT-C30-F6 în conformitate cu ÖNORM EN 13813 circa 20 kg/m2/cm Livrare Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Ambalaj sac: 25 kg. S 27: A se dezbraca imediat îmbrăcămintea murdară. S 26: La contactul cu ochii a se clăti temeinic cu apă si a se consulta medicul. fiind potrivită şi pentru spaţii umede. Şapa cu întărire rapidă E 300 se caracterizeaza printr-o umiditate remanentă extrem de redusă obţinută la scurt timp după turnare. La o grosime a pardoselii de 5 cm şi în condiţii climatice normale (temperatura > 15°C. concentraţie totală de praf max. Concentraţie praf fin max. Simbolul : Norme R: Norme S: Xi iritant R 36: Irita ochii. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. sau ca şapă în aderenţă. . Ciment. S 25: A se evita contactul cu ochii.

a materialului şi a suprafeţei în timpul prelucrarii şi a perioadei de întărire trebuie să fie peste +5°C. La şapele în aderenţă suportul trebuie să fie curăţat de decofrol. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. La un sac de 25 kg sunt necesari 2 litri apa. Punere în operă: Şapa cu întărire rapidă E 300 se amestecă manual cu malaxor cu cădere liberă sau automat cu un malaxor cu amestecare continuă. Sapa cu întărire rapidă E 300 nu este potrivită pentru utilizarea la exterior. resturi de ciment. 2. Se utilizează numai apă curată (apa de la robinet). Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Şapa este circulabilă la 18 ore după turnare şi poate fi supusă la încărcare la 24 ore după turnare (în funcţie de condiţiile climatice). pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Indicaţii şi generalităţi Temperatura aerului. Suportul: Suportul trebuie să fie portant. Punerea în operă se face conform normelor. eflorescente. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. La sistemele de încalzire prin pardoseală procesul de încalzire trebuie să înceapă cel mai devreme dupa 24 de ore de la turnarea şapei. Şapele fabricaţie Baumit se caracterizeaza printr-o foarte bună conductivitate termică. A se evita formarea curentului în spaţiul respectiv sau acţiunea directă a razelor solare. asigurându-se un transfer de caldură bun şi rapid. pe baza experienţei noastre. conform normelor. umed. verbale şi scrise. După turnarea şapei este necesară o aerisire de scurtă durată a încăperii (deschiderea uşilor şi ferestrelor). corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.Şapă cu întărire rapidă E 300 Baumit SpeedEstrich E300 Pagina 2 Prelucrare 1. lipsit de praf. . nivelat. Atentie: la temperaturi ridicate perioada de priza şi de întărire poate fi mai scurtă! Pe perioada turnării şapei şi pe durata uscării (24 ore) se vor lua măsuri de protecţie împotriva uscării forţate.

• Straturi (vechi) de vopsele şi tencuieli minerale sau silicatice cu priză bună. Lianţi minerali. incombustibilă. umpluturi minerale. silikat de potasiu. fără eflorescenţe. 0.5 kg/m2 pe strat (inclusiv grundarea) 200 nuanţe (conform paletarului) Proprietăţi Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Prelucrare cutie 5 kg. capacitate redusă de murdărire pentru toate suporturile minerale în interior şi exterior indicată la protecţia monumentelor şi pentru reparaţii şi restaurări. Conţinut de părti solide: Densitate: Valoare pH: Factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori (µ) Necesarul de material (pe suport fin) Culori ca. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. 65% ca. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.baumit. Vopsea rezistentă la apă şi permeabilă la vapori de apă şi CO2. apă. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. neîngheţat. conform ChemG o găsiţi în fişa de siguranţă a produsului (conform art. fără particule de praf. închis. Suportul: Suportul trebuie să fie curat. Verificarea suportului se face conform reglementărilor tehnice specifice în vigoare.50 kg/dm³ 12 ca. . adaosuri minerale.ro 1. 1 palet = 16 cutie = 400 kg Se poate păstra timp de 6 luni. uscat. pigmenţi de natură organică.Fişa tehnică Vopsea Nanopor Baumit NanoporFarbe 2043 Produs Compoziţie Vopsea minerala gata preparată pe bază de silicat de potasiu pentru exterior şi interior. rezistent şi lipsit de părţi care se pot desprinde. vopsele cu clei şi vopsele acrilice. precum şi nanocristalelor şi adaosurilor anorganice se obţine o reducere semnificativă a murdăriei faţadelor în comparaţie cu celelalte tipuri de finisaje. Se aplică pe: • Tencuieli de var/ciment şi de ciment drişcuite. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Prin realizarea unei suprafeţe cu o microstructură specială.1. Clasificarea detaliată. Nu se aplică pe: • Răşini şi materiale sintetice. verbale şi scrise. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. pe baza experienţei noastre. 30-40 ca. Se aplică în mod condiţionat pe: • Tencuieli şi vopsele de var (a se avea în vedere carbonatarea). • Straturi de lac respectiv ulei. la loc uscat şi ferit de îngheţ. Verificări permanente în laboratoarele din Austria. 1907/2006) pe site ul www. • Beton şi alte suporturi minerale. 31 paragraful II din legea nr. 1 palet = 48 cutie = 240 kg cutie 25 kg.

pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. armat cu plasă de fibră de sticlă. 1-2 straturi de vopsea Nanopor (nediluat). Stratul al doilea se aplică nediluat. Cu cât temperatura este mai scăzută cu atât timpul de reacţie a decapantului va fi mai lung. Straturi: 1 strat vopsea Nanopor (diluată 20% apă). a materialului şi a suprafeţei în timpul prelucrarii trebuie sa fie peste +20°C. uniform şi fără întreruperi. Pe suporturile puternic absorbante se va realiza o pretratare prin impregnare cu Baumit Teiefengrund (diluat 50%)-timp de aşteptare 24 de ore. • Straturile de vopsea minerală. Se recomandă testarea decapantului înainte de aplicare. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. 1-2 straturi vopsea Nanopor nediluată. 3. fără particule neaderente. Pe suporturile puternic absorbante se va realiza o pretratare a suportului: 1 strat Grund de impregnare (Baumit Tiefengrund) (diluat 50%)-timp de aşteptare 24 de ore.Baumit FassadenReiniger. Nu se va amesteca cu alte vopsele. Temperaturile ridicate conduc la o uscare rapidă a materialului şi o reducere a eficacităţii. În momentul folosirii decapantului a se purta îmbrăcăminte de protecţie adecvată (mănuşi. . Soluţie antimucegai – Baumit SanierLosung). Prelucrare: Suportul pregătit corespunzător. Materialul decapat va fi depozitat într-un recipient corespunzător. mască de protecţie). respectiv fisurate se vor îmbunătăţi cu o masă de şpaclu (Baumit KlebeSpachtel). uscata. 2. lent şi uniform cu mixerul. Decapantul se aplică cu o pensulă sau bidinea din păr natural precum şi trafalet cu blană naturală.Vopsea Nanopor Baumit NanoporFarbe Pagina 2 Prelucrare: Suprafaţa trebuie sa fie curata. verbale şi scrise. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. vor fi tratate cu abur supraîncălzit sau cu substanţe speciale (Produs de curăţat faţada . Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Indicaţii pentru pregătirea suportului: • Suprafeţele de tencuială friabilă vor fi îndepartate mecanic sau vor fi fixate (Baumit TiefenGrund – timp de uscare 12 ore). După timpul de reacţie. Temperatura aerului. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Între două faze de lucru se va menţine un timp de uscare de 4 ore. Aplicarea se face cu trafaletul. până la saturaţie (abundent). trebuie să fie maturat (carbonatat) şi uscat. Suprafaţa decapată trebuie protejată de razele solare. fără priză bună datorită vechimii şi a precipitaţiilor vor fi îndepărtate mecanic. protejata de înghet. • Petele de ulei de cofraj pe beton. pe baza experienţei noastre. • Suprafeţele deteriorate. În funcţie de suprafaţă este necesar un timp de reacţie de 15-45 de minute la vopsele şi 3-24 de ore la tencuieli. • Suprafeţele murdare sau cu ciuperci se vor îndepărta mecanic. ochelari de protecţie. suprafaţa decapată trebuie curăţata cu abur sub presiune de 80-100 bar şi temperatură de 70-80°C. Se va amesteca vopseaua Nanopor. Stratul decapat de vopsea sau tencuială se poate îndepărta şi cu ajutorul şpaclului. Suprafeţele lăcuite sau din material plastic se acoperă (la murdarire se clătesc imediat cu apă). fara praf. se vor curăţa cu jeturi de abur supraîncălzit sau cu substanţe speciale pentru îndepărtarea petelor. pe o suprafaţă redusă. ploaie sau vânt puternic (cu ajutorul plasei de faţadă). apoi se aplică un strat de vopsea Nanopor. diluată cu 20% apă (timp de uscare 12 ore) în funcţie de starea vremii şi se va continua cu aplicarea într-un strat sau două a vopselei Nanopor nediluată.

Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. pe timp de ploaie sau pe vânt puternic. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. În caz de necesitate. Pentru evitarea abaterilor de culoare trebuie comandată toată cantitatea de vopsea pentru toată lucrarea pentru ca toată cantitatea să fie fabricată în acelaşi timp. O umiditate crescută a aerului şi temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare) şi pot modifica nuanţa de culoare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. se va clăti imediat partea stropită cu multă apă. Indicaţii: A nu se aplică în condiţii de temperatură sub +80C. nu se va aştepta uscarea vopselei. piatra naturală. A se curăţa cu apă uneltele imediat după folosirea lor. Măsuri de precautie: A se feri împrejurimile suprafeţei de vopsit. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Dacă se va lucra în aceste condiţii. de temperatură şi de umiditatea aerului. direct sub razele solare. faţada va trebui protejată corespunzător. . verbale şi scrise. Aceeaşi nuanţă de culoare poate fi garantată doar în cadrul unei şarje de vopsea. lacul şi metalul.Vopsea Nanopor Baumit NanoporFarbe Pagina 3 Prelucrare: 4. pe baza experienţei noastre. ceramica. în special sticla. clincherul. Nuanţă de culoare este influenţată de calitatea stratului suport.

vopseaua.5 kg / m2 cca. sa fie îndepartat praful. Ca masă de şpaclu sau nivelare pentru toate tencuielile de grund cu sau fără înglobarea de plasă din fibră de sticlă. 4.5 kg / m2* cca. organele respiratorii şi pielea R43 Este posibilă sensibilizarea pielii la contact S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor S24/25 Evitati contactul cu pielea şi ochii S26 În caz de contact cu ochii. Suprafaţa trebuie să fie impermeabilă la apă.5-4. 7 kg/m2 cca. plăcilor şi lamelelor de vată minerală. ochelari de protectie sau masca de fata S46 În caz de ingerare. 6-7 l apa de amestec /25 kg amestec uscat Livrare Depozitare: Asigurarea calităţii Marcare de securitate Categoria conform normelor chimice Substrat Saci de 25 kg. EPS-F: Şpăcluire EPS-F: Lipire plăci vată minerală Nivelare şi armare plăci vată minerală: Necesarul de apă *Consumurile variază în funcţie de stratul suport Date tehnice 0. permeabil la vapori de apă. destinat în special pentru lipirea plăcilor termoizolante pentru faţade din polistiren EPS –F. Granulaţie: Conductivitatea termică (λ): Factorul rezistenţei la permeabilitatea la vapori (μ): Consumul de material: Lipire. răşini sintetice. Trebuie sa fie suficient de rugos.Fişa tehnică Masă de şpaclu pentru termoizolaţii Baumit ProContact Produs Compoziţie Utilizare Mortar adeziv mineral pentru lipirea şi şpăcluirea placilor termoizolante Ciment. 5 kg/m2* cca. uscat şi cu absorbţie uniformă.ro Norme R Norme S Xi iritant R36/37/38 Irită ochii. trebuie sa aibă capacitate portantă sa nu fie friabilă sau îngheţată. resturile de materiale de la decofrare şi eflorescenţe saline. înfoliaţi.6 mm 0. 3. nisipuri de cuarţ. a se clăti temeinic cu apă şi a se consulta medicul S36/37/39 Folosiţi echipament de protectie adecvat.8 W/ mK 18 cca.baumit. manuşi de protecţie. precum şi pentru înglobarea plasei de fibră de sticlă. aditivi 2045 Mortar adeziv. pentru interior şi exterior. plută. pe paleţi de lemn. Verificări permanente în laboratoarele Baumit România şi institute autorizate din ţară Vezi fişa de securitate. . www. 12 luni la loc uscat. apelaţi imediat ajutorul medical şi arătati-le acest ambalaj sau marcajul de pe el Prelucrare pe stratul suport Suprafaţa trebuie să corespunda normelor în vigoare.

iar suprafaţa este necesar sa fie bine curatată. apoi se lasă aprox. Ele nu absolvă cumpărătorul de obligaţia de a testa însuşirile produselor noastre pentru scopul de utilizare prevăzut. 2mm cu şpaclul de inox cu dinţi. se va aplica mortarul adeziv mineral Baumit ProContact cu şpaclu cu dinţi de 10 mm apoi se înglobează în proaspăt plasa din fibră de sticlă în fâşii verticale cu o suprapunere a fâşiilor de min. La armarea dublă se va aplica al doilea strat şpăcluit cel mai devreme după o zi de la aplicarea primului strat. a ploii sau a vântului puternic se recomanda a se proteja fatada într-un mod adecvat. aderente. Şpacluirea tencuielilor grund: Ca masă de şpaclu sau nivelare pentru toate tencuielile grund cu sau fără înglobare de plasă din fibră de sticlă. Abaterile de pâna la 10 mm le preluam direct prin lipirea cu Baumit ProContact. abaterile mai mari cu un strat intermediar de tencuiala. La acţiunea directa a razelor solare. Pe suprafeţe plane Baumit ProContact se poate aplica continuu cu un şpaclu cu dinţi de 10 mm. În masa de şpaclu se înglobează în proaspăt plasa de fibră de sticlă Baumit. Baumit ProContact se aplică la lipire într-un cordon perimetral cu o lăţime de circa 5 cm şi în mijlocul plăcii trei puncte de lipire. Tencuială Baumit Nanopor cu grundul Universal Baumit Tencuiala Silicon Baumit cu grundul Universal Baumit Tencuiala Silicat Baumit cu grundul Universal Baumit Tencuiala Granopor Baumit cu grundul Universal Baumit Tencuiala ArtLine Baumit cu grundul Universal Baumit Tencuiala Universala Fina Baumit cu grundul Universal Baumit Alte informaţii detaliate se găsesc la sistemele Baumit pentru izolaţii termice. pe suport îngheţat sau în pericol de îngheţ pe parcursul execuţiei şi a prizei. Baumit ProContact are un timp de lucrabilitate de cca 1-2 ore de la adaugarea apei de amestec tinând cont de conditiile atmosferice.Masă de şpaclu pentru termoizolaţii Baumit ProContact Amestecare Se toarnă adezivul pulverulent Baumit ProContact la 25 kg în apa curată cca 6 litri şi se amestecă cu mixerul la turaţie redusă. este necesar ca placile sa se slefuiasca din nou. Şpăcluirea finisajelor vechi: Finisajele trebuie sa fie fixe. Întotdeauna amestecam continutul întregului sac. La colţurile ferestrelor şi uşilor. Ca straturi finale Recomandările verbale şi scrise de aplicare tehnică pe care le oferim în sprijinul cumpărătorului/prelucrătorului pe baza experienţei noastre. . Grosimea stratului de armare trebuie să fie de 3-4 mm. 10 cm. A nu se amesteca nici un fel de alte materiale. Grosimea minima a stratului de armare este de 2 mm. corespunzător stadiului actual de cunoaştere în ştiinţă şi practică sunt orientative şi nu justifică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. 5min timp de aşteptare după care se reamestecă. În cazul şlefuirii stratului şpăcluit trebuie avut grijă să nu se deterioreze plasa de fibră de sticlă. Înainte de aplicarea masei de şpaclu pentru suprafata trebuie respectat un timp de uscare de minim 7 zile. înainte de armarea generală se va executa o armare în diagonală cu ştraifuri de plasă din fibră de sticlă cu dimensiunile minime 20 cm x 40 cm. În sistemele Baumit de izolare termica: Folosire ca adeziv: Suprafaţa trebuie sa fie plană (= 5 mm/1 ml). Folosire ca strat de egalizare a sistemelor termoizolante cu vată minerală: Pe plăcile de vată minerală lipite şi dibluite în maxim 14 zile de la pregatirea acestora se întinde un strat de nivelare Baumit ProContact în grosime de min. Observaţii şi informaţii generale A nu se prelucra sub +5 ºC. Folosire ca strat de armare: Pe plăcile termoizolante plane deja montate. Este interzis montarea plasei direct pe placa termoizolantă şi apoi şpăcluirea. Plasa de fibră de sticlă Baumit nu trebuie sa fie vizibila dupa executia stratului de armare. respectiv pe stratul de egalizare a sistemelor termoizolante cu vată minerală. Daca aplicarea stratului mai sus-mentionat nu s-a facut în termen de 2 saptamâni dupa lipirea plăcii termoizolante EPS-F.

pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. rezistent la apă şi îngheţ. plăcute mozaic din sticlă. conform SR EN 12 004. moloz. rezistent. Se aplică pe beton. metal. pentru lipirea plăcilor de gresie şi faianţă absorbante. stabil şi curat . suporturi pe bază de ciment care nu şi-au consumat contracţia. uleiuri. Încercări iniţiale de tip. verbale şi scrise.fără urme de praf.0 4. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. plăci / blocuri din ipsos. Acest produs şi/sau ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos. În cazul aplicării pe suprafeţe din beton prefabricat. bazine de înot. sistem de management al calităţii . Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Conţine ciment. se poate utiliza şi la lipirea plăcilor uşoare din beton.5 %. Nu se utilizează pe suporturi din lemn. neîngheţat.ISO 9001 certificat. 8 10 rotunzi 2.conf. netoxic.5 kg/m2 sac 25 kg Compoziţie Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Calitatea asigurata Categoria conform normelor chimice ambalat: 12 luni . zidărie. precum şi a plăcilor sandwich cu miezul rigid. SR EN 12004 Ciment. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. încercări curente şi periodice de laborator. sub formă de pulbere. pe suporturi absorbante. grăsimi. încălzire prin pardoseală. nisip fin. pe baza experienţei noastre. R36/38: R 43: S2: S 25: S26: S 29: S 60: S 64: Iritant pentru ochi şi piele. plăci de gips carton. A nu se arunca la canalizare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.30 minute cca 5 minute 4mm cca 3kg/m2. cca 4 1. beton uşor. . se utilizează numai aditivat cu emulsie adezivă. Stratul suport: suportul trebuie să fie uscat. max. şape din ipsos etc. părţi friabile. in ambalaje originale. nedesfacute. granulă maximă consistenţă culoare necesar apă: timp de aşteptare: timp lucrabilitate: timp deschis: timp de corecţie : grosime strat. tencuială. gresie porţelanată. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. plan de control al producţiei în fabrică.6 6 2. şapă. loc uscat .5 3.0 0. a celor armate cu fibră de sticlă. În caz de înghiţire.6 mm pulbere gri cca 7l / sac cca 15 minute cca 4 ore cca 20. clasa C1. A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii. : consum: dinţi (mm) consum. adaosuri . Prelucrare 1. decofrol. se clăteşte gura cu apă (numai dacă persoana în cauză este conştientă). pe paleti din lemn. plastic. tencuială de ipsos. Poate cauza o iritare prin contact cu pielea. plăci cu absorbţie mai mică de 0. placă peste placă. aditivi În special la interior. funcţie de tipul plăcilor. beton monolit foarte neted.Fişa tehnică Adeziv Baumacol Basic Baumacol Basic 2047 Produs Adeziv în pat subţire. se spală imediat cu multă apă şi se consulta un specialist. la terase.

precum şi cele din fişa tehnică. În cazul aditivării se utilizează cca 3 l de emulsie adezivă şi cca 4 l de apă pentru 1 sac de 25 kg de adeziv.suporturi absorbante Baumit Supergrund . subţire şi continuu. iar restul de adeziv se îndepărtează şi plăcile se spală cu buretele cu apa. pe baza experienţei noastre. se malaxează cu mixerul la turaţie redusă. iar temperaturile ridicate.Adeziv Baumacol Basic Baumacol Basic Pagina 2 Prelucrare 2.se aplică adeziv şi pe placă. înclinată la 45-600C. Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute întârzie. 5. Apa de amestecare: cca 7 litri de apă la 1 sac de 25 kg de adeziv Baumacol Basic. precum şi în cazul solicitărilor mecanice mari se foloseşte procedeul combinat . Aplicarea: Se recomandă lucrul în 2 straturi: un prim strat de contact. Indicaţii: Trebuie respectate prevederile din normele şi normativele în vigoare. 4. verbale şi scrise. până se obţine un amestec omogen. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Nu se lucrează la temperaturi sub + 50C. fără aglomerari. se aplică cel de al doilea strat cu drişca cu dinţi corespunzători. inclusiv în ceea ce priveşte suportul. Nu se amestecă cu alte materiale. . accelerează priza şi întărirea.suporturi neabsorbante 3. Se lasă cca 15 minute în repaos. La exterior. În cazul plăcilor sau suporturilor speciale. apoi pe acesta umed. cca 3 minute. Corectare si nivelare (după caz): Mortar de nivelare Baumacol Planea Şapă autonivelantă Baumit Nivello 10/Nivello 30 Amorse (după caz): Baumit Grund . Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. se recomandă efectuarea unei probe de lipire. Se montează plăcile în mortarul proaspăt. Amestecarea: în vasul de amestecare curat. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Pregatire strat suport. după care se reamestecă. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.

Acest produs şi/sau ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos. SR EN 12004 Ciment. a celor armate cu fibră de sticlă. adaosuri. pe paleţi din lemn. uleiuri. granulă maximă consistenţă culoare necesar apă: timp de aşteptare: timp lucrabilitate: timp deschis: timp de corecţie: grosime strat.0 4. metal. Nu se utilizeaza pe suporturi din lemn. A nu se arunca la canalizare. aditivi În special la interior. cca 4 1.6 6 2. rezistent. Încercări iniţiale de tip. plăci cu absorbţie mai mică de 0. grăsimi. bazine de înot. Poate cauza o iritare prin contact cu pielea. suporturi pe bază de ciment care nu şi-au consumat contracţia. încercari curente şi periodice de laborator. max. neîngheţat. .5 %.5 kg/m2 sac 25 kg Compoziţie Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Calitatea asigurata Categoria conform normelor chimice ambalat: 12 luni. stabil şi curat .conf. beton uşor. placă peste placă.Fişa tehnică Adeziv Baumacol Pro Baumacol Pro 2048 Produs Adeziv în pat subţire. tencuială de ipsos. plăci de gips carton. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. rezistent la apă şi îngheţ. Prelucrare 1. se spală imediat cu multă apă şi se consulta un specialist. verbale şi scrise. loc uscat. pe suporturi absorbante. se poate utiliza şi la lipirea plăcilor uşoare din beton. sistem de management al calităţii . beton monolit foarte neted. funcţie de tipul plăcilor.ISO 9001 certificat. zidărie.fără urme de praf. : consum: dinţi (mm) consum. tencuială. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. În caz de înghiţire. pe baza experienţei noastre. moloz. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. la terase. conform SR EN 12 004. plan de control al producţiei în fabrică. pentru lipirea plăcilor de gresie şi faianţă absorbante. Stratul suport: suportul trebuie să fie uscat. A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii.30 minute cca 5 minute 4mm cca 3kg/m2. plăci/blocuri din ipsos.5 3. în ambalaje originale. 8 10 rotunzi 2. nedesfăcute. netoxic. părţi friabile. clasa C1T. Conţine ciment. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. se utilizează numai aditivat cu emulsie adezivă. încălzire prin pardoseală. se clăteşte gura cu apă (numai dacă persoana în cauză este conştientă). gresie porţelanată. şape din ipsos etc. R36/38: R 43: S2: S 25: S26: S 29: S 60: S 64: Iritant pentru ochi şi piele. decofrol.6 mm pulbere gri cca 7l / sac cca 15 minute cca 4 ore cca 20. plastic. sub formă de pulbere. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În cazul aplicării pe suprafeţe din beton prefabricat. şapă. precum şi a plăcilor sandwich cu miezul rigid. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Se aplică pe beton. nisip fin.0 0. plăcute mozaic din sticlă.

Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute întârzie. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.suporturi absorbante Baumit Supergrund . cca 3 minute. Pregatire strat suport. iar restul de adeziv se îndepărtează şi plăcile se spală cu buretele cu apă. se malaxează cu mixerul la turaţie redusă. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Se lasă cca 15 minute în repaos. accelerează priza şi întărirea. se recomandă efectuarea unei probe de lipire. se aplică cel de al doilea strat cu drişca cu dinţi corespunzători. La exterior. Se montează plăcile în mortarul proaspăt. Nu se amestecă cu alte materiale. pe baza experienţei noastre. precum şi cele din fişa tehnică. În cazul plăcilor sau suporturilor speciale.suporturi neasorbante 3. verbale şi scrise. Apa de amestecare: cca 7 litri de apă la 1 sac de 25 kg de adeziv Baumacol Pro. inclinată la 45-600C. fără aglomerări. iar temperaturile ridicate. precum şi în cazul solicitărilor mecanice mari se foloseşte procedeul combinat . . până se obţine un amestec omogen. Aplicarea: Se recomandă lucrul în 2 straturi: un prim strat de contact. În cazul aditivării se utilizează cca 3 l de emulsie adezivă şi cca 4 l de apă pentru 1 sac de 25 kg de adeziv. subţire şi continuu. 5. Corectare şi nivelare (după caz): Mortar de nivelare Baumacol Planea Şapă autonivelantă Baumit Nivello 10/Nivello 30 Amorse (după caz): Baumit Grund . după care se reamestecă. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.Adeziv Baumacol Pro Baumacol Pro Pagina 2 Prelucrare 2.se aplică adeziv şi pe placă. Amestecarea: În vasul de amestecare curat. apoi pe acesta umed. Indicaţii: Trebuie respectate prevederile din normele şi normativele în vigoare. inclusiv în ceea ce priveşte suportul. 4. Nu se lucreaza la temperaturi sub + 50C.

Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Nu se utilizează pe suporturi din lemn.6 mm pulbere gri cca 8 l / sac 25 kg fără cca 4 ore cca 20. aditivi La interior şi exterior. clasa C2T-S1 conf. moloz. uleiuri. plăci cu absorbţie mai mică de 0. . încercări curente şi periodice de laborator. piscine. a plăcilor ceramice de toate toate tipurile. granulă maximă: consistenţă: culoare: necesar apă: timp de aşteptare: timp lucrabilitate: timp deschis: timp de corecţie: grosime strat. În caz de înghiţire. nisip fin. conform SR EN 12 004.peste hidroizolaţiile Baumacol Proof sau Baumacol Protect. supuse la sarcini mecanice şi termice mari. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. La terase acoperiş. plăci/blocuri din ipsos. inclusiv gresie porţelanată. suporturi pe bază de ciment care nu şi-au consumat contracţia. cca 4 1. Se poate folosi la placaje pe pardoseli încălzite şi la placaje băi. beton monolit foarte neted. neîngheţat. Conţine ciment. se recomandă folosirea adezivului Baumacol Flex Top.30 minute cca 5 minute 5 mm cca 3kg/m2. faţade.0 4. pentru lipirea în strat subţire. duşuri . verbale şi scrise. netoxic. încălzire prin pardoseală. nedesfăcute. decofrol. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. pereţi şi pardoseli. SR EN 12004 Ciment. A nu se arunca la canalizare. funcţie de tipul plăcilor.5 kg/m2 sac 25 kg Compoziţie Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Calitatea asigurata Categoria conform normelor chimice ambalat: 12 luni. metal.Fişa tehnică Adeziv Baumacol FlexUni Baumacol FlexUni 2049 Produs Adeziv flexibil în pat subţire. plastic.5 3. A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii. Poate cauza o iritare prin contact cu pielea. şape din ipsos. grăsimi. Stratul suport: suportul trebuie să fie uscat.5 %. tencuială de ipsos. plăci de gips carton. sub formă de pulbere. pe paleţi din lemn. rezistent la apă şi îngheţ. stabil şi curat . max. 8 10 rotunzi 2.ISO 9001 certificat. părţi friabile. gresie porţelanată. ? Încercări iniţiale de tip. se clăteşte gura cu apă (numai dacă persoana în cauză este conştientă). stabilitate ridicată. tencuială. şapă. Prelucrare 1. Acest produs şi/sau ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos.fără urme de praf. plan de control al producţiei în fabrică. sistem de management al calităţii . adaosuri. loc uscat. pardoseli cu traffic intens etc. : consum: dinţi (mm) consum. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. în ambalaje originale.6 6 2. pe baza experienţei noastre. zidărie. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. duşuri. rezistent. Se aplică pe beton. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. în special la interior-băi. culoare gri. R36/38: R 43: S2: S 25: S26: S 29: S 60: S 64: Iritant pentru ochi şi piele. se spală imediat cu multă apă şi se consulta un specialist.0 0. beton uşor.

iar restul de adeziv se îndepărteaza şi plăcile se spală cu buretele cu apă. 4. înclinată la 45-600. Pregătire strat suport. Nu se amestecă cu alte materiale. precum şi în cazul solicitărilor mecanice mari se foloseşte procedeul combinatbuttering/floating. Aplicarea: Se recomandă lucrul in 2 straturi: un prim strat de contact. până se obţine un amestec omogen. precum şi cele din fişa tehnică. accelereaza priza şi întărirea. cca 24 ore. Indicaţii: Trebuie respectate prevederile din normele şi normativele în vigoare. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Amestecarea: În vasul de amestecare curat. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute întârzie. Apa de amestecare: cca 8 litri de apa la 1 sac de 25 kg de adeziv Baumacol Flex Uni. . pe baza experienţei noastre. subţire şi continuu. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. cca 3 minute. La exterior. se aplică cel de al doilea strat cu drişca cu dinţi corespunzători. Corectare şi nivelare (după caz): Mortar de nivelare Baumacol Planea Şapă autonivelantă Baumit Nivello 10/Nivello 30 Amorse (după caz): Baumit Grund sau Baumit Supergrund 3. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. În cazul plăcilor sau suporturilor speciale. apoi pe acesta umed. 5. inclusiv în ceea ce priveşte suportul. verbale şi scrise. adică se aplică adeziv şi pe placă. fără aglomerări. se malaxează cu mixerul la turaţie redusă. Placajul trebuie protejat contra solicitărilor mecanice. Nu se lucreaza la temperaturi sub + 50C. Se montează plăcile în mortarul proaspăt.Adeziv Baumacol FlexUni Baumacol FlexUni Pagina 2 Prelucrare 2. se recomandă efectuarea unei probe de lipire. iar temperaturile ridicate.

Fişa tehnică

Adeziv Baumacol FlexTop
Baumacol FlexTop

2050

Produs

Adeziv flexibil în pat subţire, sub formă de pulbere, culoare gri, netoxic, rezistent la apă şi îngheţ, stabilitate ridicată, open time extins, clasa C2TE-S1 conform SR EN 12004. Ciment, nisip fin, adaosuri , aditivi La exterior şi interior, pereţi şi pardoseli, pentru lipirea în strat subţire, a plăcilor ceramice de toate toate tipurile, a plăcilor din piatră naturală şi artificială-închise la culoare, gresie porţelanată etc, supuse la sarcini mecanice şi termice mari-încălzire prin pardoseală, terase, piscine etc. Se poate folosi şi la lipirea placă peste placă granulă maximă: consistenţă: culoare: necesar apă: timp de aşteptare: timp de lucrabilitate: timp deschis: timp de corecţie : grosime strat, max. : consum: dinţi (mm) consum, cca 4 1,6 6 2,0 0.6 mm pulbere gri cca 8 l/sac 25 kg fără cca 4 ore cca 30 minute cca 5 minute 5 mm cca 3kg/m2, funcţie de tipul plăcilor. 8 10 rotunzi 2,5 3,0 4,5 kg/m2 sac 25 kg

Compoziţie Utilizare

Date tehnice

Livrare Depozitare Calitatea asigurata Categoria conform normelor chimice

ambalat:

12 luni, loc uscat, pe paleţi din lemn, în ambalaje originale, nedesfăcute. Încercări iniţiale de tip, plan de control al producţiei în fabrică, încercări curente şi periodice de laborator, conform SR EN 12 004, sistem de management al calităţii-ISO 9001 certificat. Conţine ciment. R36/38: R 43: S2: S 25: S26: S 29: S 60: S 64:

Iritant pentru ochi şi piele. Poate cauza o iritare prin contact cu pielea. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consulta un specialist. A nu se arunca la canalizare. Acest produs şi/sau ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos. În caz de înghiţire, se clăteşte gura cu apă (numai dacă persoana în cauză este conştientă).

Prelucrare

1. Stratul suport: suportul trebuie să fie uscat, neîngheţat, rezistent, stabil şi curat - fără urme de praf, moloz, uleiuri, grasimi, decofrol, părţi friabile. Se aplică pe beton, tencuială, şapă, zidărie, beton uşor, tencuială de ipsos, plăci de gips carton, plăci/blocuri din ipsos, şape din ipsos, beton monolit foarte neted, la lipirea placă peste placă, gresie porţelanată, plăci cu absorbţie mai mica de 0,5%, la terase, duşuri, faţade, bazine de înot, zone cu umiditate, încălzire prin pardoseală. Nu se utilizează pe suporturi din lemn, metal, plastic, suporturi pe bază de ciment care nu şi-au consumat contracţia.

Ediţia 07/2009

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

Adeziv Baumacol FlexTop
Baumacol FlexTop

Pagina 2

Prelucrare

2. Pregatire strat suport. Corectare şi nivelare (după caz): Mortar de nivelare Baumacol Planea Şapă autonivelantă Baumit Nivello 10/Nivello 30 Amorse (după caz): Baumit Grund sau Baumit Supergrund 3. Amestecarea: În vasul de amestecare curat, se malaxează cu mixerul la turaţie redusă, cca 3 minute, până se obine un amestec omogen, fără aglomerări. Apa de amestecare: cca 8 litri de apă la 1 sac de 25 kg de adeziv Baumacol Flex Top. 4. Aplicarea: Se recomandă lucrul în 2 straturi: un prim strat de contact, subţire şi continuu, apoi pe acesta umed, se aplică cel de al doilea strat cu drişca cu dinţi corespunzători, înclinată la 45-600. Se montează plăcile în mortarul proaspăt, iar restul de adeziv se îndepartează şi plăcile se spală cu buretele cu apă. La exterior, precum şi în cazul solicitărilor mecanice mari se foloseşte procedeul combinatbuttering/floating, adică se aplică adeziv şi pe placă. În cazul plăcilor sau suporturilor speciale, se recomandă efectuarea unei probe de lipire. Placajul trebuie protejat contra solicitărilor mecanice, cca 24 ore. 5. Indicaţii: Trebuie respectate prevederile din normele şi normativele în vigoare, precum şi cele din fişa tehnică, inclusiv în ceea ce priveşte suportul. Nu se lucrează la temperaturi sub + 50C. Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute întârzie, iar temperaturile ridicate, accelereaza priza şi întărirea. Nu se amestecă cu alte materiale.

Ediţia 07/2009

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

Fişa tehnică

Mortar de nivelare Baumacol Planea
Baumacol Planea
Produs

2051

Mortar special pe bază de ciment, cu întărire rapidă, rezistent la apă şi îngheţ. Datorită adaosurilor speciale, se lucrează foarte uşor şi se întăreşte fără tensiuni până la grosimi de 20 mm. Ciment, nisipuri fine, aditivi, adaosuri La interior şi exterior, pereţi şi pardoseli pentru egalizarea suprafeţelor cu neplaneităţi, în vederea aplicării plajelor ceramice. Consum: cca 1,6 kg/ m2/mm Necesar apă: cca 0,20 l/kg (=20%) Durată lucrabilitate: ca 30 minute Placare: dupa 2-4 ore Grosime strat: max.20 mm Rezistenţa la compresiune: 1 zi: 1,61 N/mm2 7 zile: 4,5 N/mm2 28 zile: 12,4 N/mm2 ambalat: sac 25 kg

Compoziţie Utilizare

Date tehnice

Livrare Depozitare Calitatea asigurata Categoria conform normelor chimice

12 luni, loc uscat, pe paleţi din lemn, în ambalaje originale, nedesfăcute. Încercări iniţiale de tip, plan de control al producţiei în fabrică, încercări curente şi periodice de laborator, sistem de management al calităţii - ISO 9001 certificat. Conţine ciment. R36/38: R 43: S2: S 25: S26: S 29: S 60: S 64:

Iritant pentru ochi şi piele. Poate cauza o iritare prin contact cu pielea. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consulta un specialist. A nu se arunca la canalizare. Acest produs şi/sau ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos. În caz de înghiţire, se clăteşte gura cu apă (numai dacă persoana în cauză este conştientă).

Prelucrare

1. Stratul suport: suportul trebuie să fie uscat, neîngheţat, rezistent, stabil şi curat - fără urme de praf, moloz, uleiuri, grăsimi, decofrol, părţi friabile. Se aplică pe toate suporturile minerale uzuale din construcţii: beton, tencuieli de var-ciment, şape, BCA, cărămida etc Nu se utilizeaza pe suporturi din lemn, metal, plastic, plăci din gips-carton, suprafeţe hidrofobe. 2. Pregatire strat suport. - amorsă suporturi absorbante: Baumit Grund

Ediţia 07/2009

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

Mortar de nivelare Baumacol Planea
Baumacol Planea
Prelucrare

Pagina 2

3. Amestecarea: În vasul de amestecare curat, se malaxează cu mixerul la turaţie redusă, până se obţine un amesec omogen, fără aglomerări (timp de amestecare, ca. 4 minute) Proporţia de amestecare: cca 5 litri de apă / sac de 25 kg Planea (coresp la 0,20l/kg) 4. Aplicarea: Se întinde materialul preparat pe suprafaţa suport amorsată în prealabil şi se netezeşte cu mistria sau fierul de glet. La suprafeţe mai mari se fac tăieturi cu mistria. 5. Protecţia: Pentru evitarea uscarii rapide a mortarului aplicat, datorită razelor de soare, căldurii excesive, curenţilor de aer etc, trebuie luate măsuri corespunzatoare de protecţie 6. Indicaţii: Trebuie respectate prevederile din normele şi normativele în vigoare, precum şi cele din fişa tehnică, inclusiv în ceea ce priveşte suportul. Nu se lucrează la temperaturi sub + 50C. Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute întărzie, iar temperaturile ridicate, accelerează priza şi întărirea. Nu se amestecă cu alte materiale.

Ediţia 07/2009

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

uleiuri. neîngheţat. încercări curente şi periodice de laborator. zidărie.Fişa tehnică Hidroizolaţie Baumacol Proof Baumacol Proof 2052 Produs Hidroizolaţie acrilică. sistem de management al calităţii . moloz. plăci din spumă rigidă. bazine de înot. . şape din ipsos. umplutură Numai la interior. plăci ceramice etc. pentru hidroizolarea continuă contra apei fără presiune. 1. polyester. în ambalaje originale. loc uscat.ex. Nu se utilizează în zonele cu apă sub presiune . şi nici la exterior (terase. pentru etanşare continuă . decofrol. metal. la camere de băi şi cabine duş. fără solvenţi. direct sub placajele ceramice. stabil şi curat . balcoane) 2. beton uşor. plăci de gips carton. rezistent. Se aplică pe beton. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. părţi friabile. nedesfăcute. consistenţă: pastă moale culoare: galbenă consum: cca. se spală imediat cu multă apă şi se consultă un specialist A nu se arunca la canalizare.5 kg/m2 pe mm grosime aplicare: obligatoriu 2 straturi solicitare: după 8 zile placare: după cca 24 ore temperatura de lucru: > + 50 C coeficient difuzie la vapori: 2421 timp de zvântare : cca 2 ore ambalat: găleată plastic 7 kg. uscat. Corectare şi nivelare (după caz): Mortar de nivelare Baumacol Planea Şapă autonivelantă Baumit Nivello 10/Nivello 30 Amorse (după caz): Baumit Grund – pentru suporturi absorbante Baumit Supergrund . verbale şi scrise. Pregătire strat suport. grăsimi. dar permeabilă la vapori. Compoziţie Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Calitatea asigurata Categoria conform normelor chimice Prelucrare 12 luni. conform EN 14891 controlul producţiei. Încercări iniţiale de tip. A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii.pentru suporturi neabsorbante Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. tencuială de ipsos. impermeabilă la apă. pe baza experienţei noastre. Stratul suport: Suportul trebuie să fie neted. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.ISO 9001 certificat. plăci/blocuri din ipsos. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.fără urme de praf. S2: S 25: S26: S 29: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. şapă. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. monocomponentă. 1.fără rosturi sau îmbinări-elastică şi durabilă Răşină sintetică în dispersie. tencuială. pe paleţi din lemn.

Hidroizolaţie Baumacol Proof Baumacol Proof Pagina 2 Prelucrare 3. precum şi cele din fişa tehnică.Dichtband. De asemenea la străpungerile ţevilor şi la sifoanele de scurgere se pot folosi manşete de etanşare corespunzătoare. sculele se spală bine cu apă. verbale şi scrise. Nu se amestecă cu alte materiale. nu se mai lipeşte de deget. . Se aplică minimum 2 straturi. cu trafaletul sau fierul de glet şi se întinde pe suprafaţa suport amorsată în prealabil. Indicaţii: Trebuie respectate prevederile din normele şi normativele în vigoare. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. iar temperaturile ridicate. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. este obligatorie folosirea benzii de etanşare . în strat continuu şi uniform. La zonele de îmbinări perete-pardoseală. Amestecarea: Nu este necesară. După utilizare. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Stratul al doilea se aplică după ce primul strat s-a uscat. perete-perete. Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute întârzie. inclusiv în ceea ce priveşte suportul. 4. pe baza experienţei noastre. astfel încât grosimea finala sa fie de cca 1 mm. Nu se lucrează la temperaturi sub + 50C. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Materialul este gata preparat. 5. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. accelerează priza şi întărirea. Aplicarea: Se preia direct din găleată.

Stratul suport: Suportul trebuie să fie neted. plăci/blocuri din ipsos.aplicare prin pensulare: 6. decofrol. metal. neîngheţat. pentru etanşare continuă . tencuială de ipsos. Prelucrare 1. A nu se arunca la canalizare. precum şi la lipirea pe suporturi mai putin uzuale ca: lemn. terase. plăci de gips carton. Conţine ciment. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Ciment. nedesfăcute.2 mm temperatura de lucru: > + 50 C necesar apă: . uleiuri. plăci din spumă rigidă. pe paleţi din lemn. Încercări iniţiale de tip. dar permeabilă la vapori. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. tencuială. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. stabil şi curat . poliester. plastic etc Îndeplineşte cerinţele EN 14891-CM OP consistenţă: pulbere culoare: gri consum: cca.5 kg/m2 pe mm grosime durata lucrabilitate: cca 60 minute timp de uscare: cca 2 ore placare: dupa cca 24 ore grosime strat : min.fără urme de praf. părţi friabile. Poate cauză o iritare prin contact cu pielea. rezervoare de apă potabilă. piscine. . pe baza experienţei noastre. rezistent. în ambalaje originale. încercări curente şi periodice de laborator. Se aplică pe beton.fără rosturi sau îmbinări. se spală imediat cu multă apă şi se consulta un specialist. metal.85 l/18 kg . beton uşor.ex. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. răşini sinterice. bazine de înot. direct sub placajele ceramice . impermeabilă la apă.pereţi şi pardoseli la băi.ISO 9001 certificat. loc uscat. plan de control al producţiei în fabrică. R36/38: R 43: S2: S 25: S26: S 29: S 60: S 64: Iritant pentru ochi şi piele. moloz. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.75 l/18 kg ambalat: sac 18 kg Compoziţie Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Calitatea asigurata Categoria conform normelor chimice 12 luni. duşuri. conform EN 14891. uscat. plăci ceramice etc.bazine de înot –înălţime mai mică de 2m.aplicare cu fierul de glet: 5. A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii. În caz de înghiţire. 1. adaosuri minerale La interior şi exterior pentru hidroizolarea continuă. Se aplică condiţionat în zonele cu apă sub presiune . Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.Fişa tehnică Hidroizolaţie Baumacol Protect Baumacol Protect 2053 Produs Hidroizolaţie cu întărire hidraulică. Acest produs şi/sau ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos. verbale şi scrise. grăsimi. zidarie. şapă. sistem de management al calităţii . balcoane. monocomponentă şi elastică. se clăteşte gura cu apă (numai dacă persoana în cauză este conştientă). şape din ipsos.

Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. este obligatorie folosirea benzii de etanşareDichtband. De asemenea la strapungerile ţevilor şi la sifoanele de scurgere se pot folosi manşete de etanşare corespunzătoare. sculele se spalp bine cu app. Nu se amestecă cu alte materiale. Indicaţii: Trebuie respectate prevederile din normele şi normativele în vigoare. Corectare şi nivelare (după caz): Mortar de nivelare Baumacol Planea . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. după ce primul strat s-a zvântat. se malaxează cu mixerul la turaţie redusă. pe baza experienţei noastre. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.suporturi neabsorbante 3. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.suporturi absorbante Baumit Supergrund . în strat continuu şi uniform. Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute întârzie.pardoseli Amorse (după caz): Baumit Grund . Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. inclusiv în ceea ce privelte suportul. accelerează priza şi întărirea. fără aglomerări.Hidroizolaţie Baumacol Protect Baumacol Protect Pagina 2 Prelucrare 2. primul strat se întinde pe suprafaţa suport amorsată în prealabil. Nu se lucrează la temperaturi sub +50C. cca 3 minute. 4. cu drişca cu dinţi. perete-perete. precum şi cele din fişa tehnică. La zonele de îmbinări perete-pardoseală. După utilizare. până se obţine un amesec omogen. 5. Pregătire strat suport. . verbale şi scrise. iar temperaturile ridicate. nu se mai lipeşte de deget. Amestecarea: În vasul de amestecare curat. Aplicarea: Materialul preparat se aplică în două straturi.pereţi şi pardoseli Şapă autonivelantă Baumit Nivello 10/Nivello 30 . Stratul al doilea se aplică cu partea netedă.

plan de control al producţiei în fabrică. A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii. fără solvenţi. terazzo. S2: S 25: S26: S 29: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. suprafeţe cu urme de adezivi. 1. Amestecarea: Produsul este gata preparat. decofrol. până la 250C ambalat: găleată plastic 5 kg.10-0. neîngheţat. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. . Răşini sintetice. pe baza experienţei noastre. Nu se utilizează pe suporturi din plastic. metal. Special pentru lucrări de renovare placaje. uscat. se poate aplica şi pe suporturi absorbante. stabil şi curat . uleiuri. pe paleţi din lemn. Încercări iniţiale de tip. covoare din PVC foarte bine lipite. conform EN 14891. 3. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Se aplică pe plăci de faianţă şi gresie glazurate. grăsimi. culoare galbena consum: 0. În zonele umede se aplică înainte de hidroizolaţiile alternative. verbale şi scrise. beton foarte neted. părţi friabile.ISO 9001 certificat. sistem de management al calităţii . Se recomandă verificarea aderenţei la suport a materialului de acoperire. temperatura de lucru: de la +50C.28 g/cm3 temperatura suport: > + 50 C acoperire (suport neabsorbant): după cca 60 minute. şape de ciment şi ipsos. în ambalaje originale. plăci fibrolemnoase. la temperaturi normale. monocomponent. adaosuri minerale fine. Se utilizează înainte de aplicarea şapelor autonivelante. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.fără urme de praf.Fişa tehnică Supergrund Baumit Baumit Supergrund 2054 Produs Grund rapid pe bază de dispersie specială şi umplutură de nisip de cuarţ. După întărire. Compoziţie Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Calitatea asigurata Categoria conform normelor chimice Prelucrare 12 luni. suprafaţa devine rugoasă şi cu absorbţie uniformă. emisii reduse. Pregatire strat suport. pereţi şi pardoseli. gata preparat. rezistent. loc uscat. la lipirea placă peste placă. La interior şi exterior. ca amorsă pe suporturi neabsorbante şi pe suporturi vechi la renovări. se aspiră.15 kg/m2. funcţie de rugozitatea dorită densitate: cca 1. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. nedesfăcute. Diluat cu apă. plăci de clincher. a hidroizolaţiilor sub placaje sau lipirea placajelor ceramice. nu necesită amestecare. Stratul suport: Suportul trebuie să fie neted. piatra artificială. încercări curente şi periodice de laborator. moloz. se spală imediat cu multă apă şi se consultă un specialist A nu se arunca la canalizare. 2. Suprafaţa –suport se mătură.

se poate aplica după caz: hidroizolaţia. precum şi cele din fişa tehnică. trebuie îndepărtate. Nu se lucrează la temperaturi sub +50C. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. nu mai lipeşte. Se preia din găleată cu trafaletul/pensula şi se întinde uniform pe suprafaţă. După uscare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. . Supergrundul Baumit se poate dilua cu apă în proporţie de până la 1:1. sculele se spală bine cu apă. Continuarea lucrării se poate face după ce filmul de grund aplicat s-a uscat. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Nu se amestecă cu alte materiale. inclusiv în ceea ce priveşte suportul. După folosire. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. accelereaza priza şi întărirea. La suporturile pe bază de ciment absorbante. fără a lăsa urme. verbale şi scrise. Timpul de uscare este de cca 1-2 ore funcţie de condiţiile climatice ale încăperii. Corpurile străine care s-au prins în amorsă proaspătă. şapa autonivelantă. iar temperaturile ridicate. 5.Supergrund Baumit Baumit Supergrund Pagina 2 Prelucrare 4. pe baza experienţei noastre. Indicaţii: Trebuie respectate prevederile din normele şi normativele în vigoare. nu trebuie amestecat în prealabil. Aplicarea: Materialul este gata preparat. adezivul etc. Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute întârzie.

nedesfacute. precum şi cele din fişa tehnică. de unde se preia cu peria sau trafaletul şi se întinde pe suport. Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute întârzie. rezistent. se poate aplica după caz: hidroizolaţia. Nu se lucrează la temperaturi sub + 50. cu o mare capacitate de penetrare în suport. Nu se utilizează pe suporturi din plastic. se aplică mai multe mâini. şapă. şapa autonivelantă. După uscare. zidarie. Indicaţii: Trebuie respectate prevederile din normele şi normativele în vigoare. iar temperaturile ridicate. ca amorsa pe suporturi absorbante. pe paleti din lemn. placi de gips carton. verbale şi scrise. neînghetat. Pregatire strat suport. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Suprafaţa –suport se aspiră şi după caz se şlefuieşte sau buceardează. înainte de aplicarea adezivilor. Încercări initiale de tip. Se aplica pe suporturile minerale uzuale în constructii: beton. grasimi. nu necesită amestecare. 1. conform EN 14891. plan de control al productiei în fabrica. maselor de nivelare. Rasini sintetice La interior si exterior. uscat. Nu se amestecă cu alte materiale. se spală imediat cu multă apă şi se consultă un specialist A nu se arunca la canalizare. 2. Baumacol Protect. hidroizolatiilor alternative – Baumacol Proof. evitand formarea de băltoace.Fişa tehnică Grund Baumit Baumit Grund 2055 Produs Grund pe baza de rasina sintetica. La suprafeţe mari. şape din ipsos etc. beton uşor. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. 150 g/m2 Timp de uscare suporturi abs. sistem de management al calitătii-ISO 9001 certificat. decofrol. . glet de ipsos. parti friabile. placi/blocuri din ipsos.fară urme de praf. Amestecarea: Produsul este gata preparat. În funcţie de gradul de absorbţie. Consum: cca. straturi de vopsea. tencuiala. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii. de culoare albastra. pe baza experienţei noastre. stabil şi curat . 25 kg Compoziţie Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Calitatea asigurata Categoria conform normelor chimice Prelucrare 12 luni. 4. se poate răsturna pe suprafaţă şi întinde mai întâi cu teul de cauciuc. în ambalaje originale. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Stratul suport: Suportul trebuie să fie neted. moloz. Aplicarea: Se răstoarnă conţinutul într-o găleată. tencuială de ipsos. apoi cu peria/trafaletul. loc uscat. uleiuri. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. adezivul etc 5. metal. După utilizare. accelerează timpul de priză şi întărirea. sculele se spală bine cu apă. inclusiv în ceea ce priveşte suportul. încercari curente şi periodice de laborator. S2: S 25: S26: S 29: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. cca 15 minute Timp de uscare pe suporturi umede: cca 12 ore Temperatura suport: > + 50 C Temperatura de lucru: > + 50 C ambalat: bidon plastic 5 kg. Se recomandă verificarea aderenţei la suport a materialului de acoperire 3.

decofrol. Conţine ciment. în grosime de pana la 12 mm.26 l/kg (=6. loc uscat. neînghetat. sistem de management al calitaţii-ISO 9001 certificat. cu întarire hidraulica. Poate cauza o iritare prin contact cu pielea. nedesfacute.5 kg/ m2/mm grosime cca 0. metal. conform EN 13813. Acest produs şi/sau ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos. Prelucrare 1.parti friabile. R36/38: R 43: S2: S 25: S26: S 29: S 60: S 64: Iritant pentru ochi şi piele. înainte de aplicarea placajelor ceramice sau a covoarelor de pardoseli de orice tip. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Încercări initiale de tip. Nu se utilizeaza pe suporturi din lemn. . conform EN 13813. uleiuri. se spală imediat cu multă apă şi se consulta un specialist. moloz. Stratul suport: suportul trebuie să fie uscat. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. În caz de înghiţire. A nu se arunca la canalizare. grăsimi. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. plan de control al productiei în fabrica. stabil şi curat-fara urme de praf. rezista la scaune cu rotile conform DIN EN 12529 Consum: Necesar apă: Grosime strat: Durata lucrabilitate: Circulabil: Aplicare finisaj: ambalat: cca 1.Fişa tehnică Şapă autonivelantă Nivello 10 Baumit Nivello 10 Produs 2056 Sapa autonivelanta pe baza de ciment. plastic 2.şape de ipsos: Răşină epoxidică cu nisip presărat Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.5 l/sac 25 kg) max. Pregatire strat suport. clasa de rezistenta la foc A1fl Ciment. nisipuri fine. clasa CT-C20-F6. cu emisii foarte reduse-EC1. se clăteşte gura cu apă (numai dacă persoana în cauză este conştientă).suporturi neabsorbante: Baumit Supergrund . pe baza experienţei noastre. 12 mm ca 30-35 minute dupa cca 6-8 ore dupa cca 36 ore sac 25 kg Compoziţie Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Calitatea asigurata Categoria conform normelor chimice 12 luni. adaosuri Numai la interior pentru corectarea suporturilor cu denivelari. . A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii. rezistent. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. în ambalaje originale.suporturi absorbante: Baumit Grund . încercari curente şi periodice de laborator. pe paleţi din lemn. Se aplica pe toate suporturile minerale uzuale din constructii-vezi si amorse. aditivi. verbale şi scrise. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Se poate folosi la sape cu încalzire înglobata.

stratul urmator se aplica imediat ce se poate circula pe stratul turnat.5 litri de apa/sac de 25 kg Nivello 10 (coresp la 0. pe suporturi neabsorbante. datorita razelor de soare.26l/kg) 4. precum si cele din fisa tehnică. Umiditatea ridicata şi temperaturile scăzute întarzie. Protectia: Pentru evitarea uscarii rapide a sapei autonivelante turnate. 24-60.3-0. Indicatii: Trebuie respectate prevederile din normele şi normativele în vigoare. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. ca. pana se obtine un amestec omogen. dar nu mai mult de 12 mm. folosind o rolă cu tepi corespunzatoare. se aplica din nou amorsa. trebuie luate masuri corespunzatoare de protectie 6. suprafata se uniformizeaza şi se scot bulelele de aer. Temperatura ideală de lucru este de 16-220C. La grosimi de strat mai mari de 5 mm. caldurii excesive. Nu se amesteca cu alte materiale. pe baza experienţei noastre. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Şapă autonivelanta Nivello 10 se poate pune în opera şi prin pompare. se malaxează cu mixerul la turatie redusa. inclusiv în ceea ce priveşte suportul.Şapă autonivelanta Nivello 10 Baumit Nivello 10 Prelucrare Pagina 2 3. se poate amesteca şapă autonivelanta cu max 20 % nisip de cuart 0. iar temperaturile ridicate. accelereaza uscarea şi îmbunătateşte gradul de absorbţie necesar pentru lipirea covoarelor.9 mm. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Aplicarea: Materialul preparat se toarna pe suport şi se întinde uniform într-un singur strat la grosimea dorită. accelereaza priza şi întărirea. În cazul aplicarii în mai multe straturi. . 5. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. La straturile mai groase sau atunci cand se aplica cu racleta . Nu se lucrează la temperaturi sub + 50C. curentilor de aer etc. Şlefuirea suprafeţei cu hartie abraziva nr. verbale şi scrise.4 minute) Proportia de amestecare: cca 6. Amestecarea: În vasul de amestecare curat. timpul de uscare va fi mai mare. În cazul turnarii în straturi groase. fara aglomerari (timp de amestecare. La intervale mai mari.

Fişa tehnică Şapă autonivelanta Nivello 30 Baumit Nivello 30 Produs 2057 Masă de nivelare sub forma de pulbere. În caz de înghiţire. se clăteşte gura cu apă (numai dacă persoana în cauză este conştientă). decofrol. cu întarire hidraulica. nisipuri fine. Nu se utilizează pe suporturi din lemn.suporturi absorbante: Baumit Grund . Încercări initiale de tip. conform EN 13813.7 kg/ m2/mm grosime max. neînghetat. aditivi. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Acest produs şi/sau ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos.2 l/kg (=5 l/sac 25 kg) sac 25 kg Compoziţie Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Calitatea asigurata Categoria conform normelor chimice 12 luni. uleiuri. Se aplica pe toate suporturile minerale uzuale din constructii-vezi şi amorse. 35 mm ca 20-30 minute dupa 1-2 ore. adaosuri La interior pentru corectarea denivelărilor în grosime de la 2 la 35 mm. în ambalaje originale. nedesfacute. Conţine ciment. rezista la scaune cu rotile conform DIN EN 12529 Consum: Grosime strat: Durata lucrabilitate: Circulabil: Aplicare finisaj: Necesar apa: ambalat: cca 1. la suporturi peste care se aplica toate tipurile de covoare sau placaje ceramice. plan de control al productiei în fabrica.şape de ipsos: Rasină epoxidica cu nisip presarat sau amorsa PU5 cu nisip presarat Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. R36/38: R 43: S2: S 25: S26: S 29: S 60: S 64: Iritant pentru ochi şi piele. . A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii. funcţie de grosimea stratului dupa cca 24-36 ore. conform EN 13813. Stratul suport: suportul trebuie să fie uscat. . Pregatire strat suport. plastic. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. functie de grosimea stratului cca 0. Poate cauza o iritare prin contact cu pielea. A nu se arunca la canalizare. aditivata. clasa CT-C25-F7.făra urme de praf. fara tensiuni. grasimi. loc uscat.suporturi neabsorbante: Baumit Supergrund . verbale şi scrise. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Se poate folosi la şape cu încălzire înglobata. moloz. încercari curente şi periodice de laborator. parti friabile. stabil şi curat . sistem de management al calitaţii-ISO 9001 certificat. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. pe baza experienţei noastre. 2. clasa de rezistenta la foc A1fl Ciment. rezistent. pe paleţi din lemn. Prelucrare 1. se spală imediat cu multă apă şi se consulta un specialist. metal.

Şapă autonivelanta Nivello 30
Baumit Nivello 30
Prelucrare

Pagina 2

3. Amestecarea: În vasul de amestecare curat, se malaxează cu mixerul la turatie redusa, pâna se obtine un amesec omogen, fara aglomerari (timp de amestecare, ca.4 minute) Proportia de amestecare: cca 5 litri de apa/sac de 25 kg Nivello 30 (coresp la 0,20 l/kg) 4. Aplicarea: Materialul preparat se toarnă pe suport şi se întinde uniform într-un singur strat la grosimea dorită, dar nu mai mult de 35 mm. În cazul aplicarii în mai multe straturi, stratul urmator se aplica imediat ce se poate circula pe stratul turnat. La intervale mai mari, se aplica din nou amorsa .La straturile mai groase sau atunci când se aplica cu racleta, suprafata se uniformizeaza şi se scot bulelele de aer, folosind o rola cu ţepi corespunzatoare. Pentru aplicarea covoarelor textile, durata de aşteptare este de cca 24 de ore – pentru fiecare 3 mm grosime de sapă, iar pentru lipirea placajelor ceramice-24 de ore pentru fiecare 10 mm de şapă. Şapa autonivalantă Nivello 30 se poate pune în operă şi prin pompare. Temperatura ideala de lucru este de 16-220C. Şlefuirea suprafeţei cu hartie abraziva nr. 24-60, accelereaza uscarea şi îmbunătateşte gradul de absorbţie necesar pentru lipirea covoarelor. În cazul turnarii în straturi groase, pe suporturi neabsorbante, timpul de uscare va fi mai mare. 5. Protectia: Pentru evitarea uscarii rapide a şapei autonivelante turnate, datorită razelor de soare, caldurii excesive, curentilor de aer etc, trebuie luate masuri corespunzatoare de protectie. 6. Indicatii: Trebuie respectate prevederile din normele şi normativele în vigoare, precum si cele din fisa tehnică, inclusiv în ceea ce priveşte suportul. Nu se lucrează la temperaturi sub + 50C. Umiditatea ridicata şi temperaturile scăzute întârzie, iar temperaturile ridicate, accelereaza priza şi întărirea. Nu se amesteca cu alte materiale.

Ediţia 07/2009

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

Fişa tehnică

Chit Siliconic Baumacol
Baumacol Silikon

2058

Produs

Masă de etanşare pe bază siliconică, monocomponentă, rezistentă la ultraviolete, condiţii atmosferice, etanşă la apă, elastică în timp-20%, rezistentă la bacterii şi ciuperci. Raşină siliconică, aditivi, pigmenti La interior şi exterior, pentru chituirea rosturilor de dilatare, a rosturilor de îmbinare dintre pereţi-pereti şi pereţi- pardoseala, la placaje ceramice şi din piatră, precum şi pentru etansarea spaţiilor dintre placaje şi obiecte sanitare sau dintre placaje si elemente de tâmplarie consum: 1 cartuş pentru cca 10 m de rost, cu laţimea de 5mm solicitare: dupa cca 3-4 zile elasticitate durabila: cca 20 % rezistenta la temperatura: de la -40°C pana la +200°C formarea peliculei: dupa cca 15 minute temperatura de lucru: +50C …+ 350C testat conform: DIN 53217 ; DIN 53505 ; DIN 52455 ; DIN 52422 ; DIN 52458 ambalat: culori Cartuş 310ml; cutie cu 6, respectiv 12 cartuse 12 culori , conform paletar

Compoziţie Utilizare

Date tehnice

Livrare

Depozitare Calitatea asigurata Categoria conform normelor chimice

18 luni , loc uscat , pe paleţi din lemn, în ambalaje originale, nedesfacute. Încercări initiale de tip, plan de control al productiei în fabrica, încercari curente şi periodice de laborator, conform DIN, sistem de management al calitaţii-ISO 9001 certificat. Conţine ciment. R36/38: R 43: S2: S 25: S26: S 29: S 60: S 64:

Iritant pentru ochi şi piele. Poate cauză o iritare prin contact cu pielea. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consulta un specialist. A nu se arunca la canalizare. Acest produs şi/sau ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos. În caz de înghiţire, se clăteşte gura cu apă (numai dacă persoana în cauză este conştientă).

Prelucrare

1. Stratul suport: Suportul trebuie să fie uscat, neânghetat, tare, nedeformabil, şi curat-făra urme de praf, moloz, pete de ulei, grasimi, decofrol, parti friabile. Se poate aplica pe aluminiu eloxat, placi glazurate, sticla, teracota, plastic, portelan etc. Nu se recomanda pentru chituirea rosturilor care trebuie sa reziste la acizi ( se recomanda chit epoxidic sau chit siliconic pentru beton ), a rosturilor la placaje de marmura ( se recomanda chitul siliconic pentru piatra naturala ), a rosturilor sub apa ( se recomanda chit siliconic tip Aqua). Nu se aplica pe anumite suporturi metalice ca tabla zincata sau netratata, cupru precum şi suporturi de gudron, bitum.

Ediţia 07/2009

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

Chit Siliconic Baumacol
Baumacol Silikon

Pagina 2

Prelucrare

2. Pregatire suport. Se înlatură resturile de mortar dintre rosturi şi se curaţa bine marginile acestora. Se scoate banda din rosturile de margine. La rosturile adanci se introduce şnur rotund de polietilenă neabsorbant.Pentru asigurarea unei comportari elastice în timp, se recomanda ca aderenta chitului sa se faca numai pe cele doua laturi ale rostului, evitând aderenta şi pe fundul rostului. 3. Aplicare: Se face cu pistolul pentru cartuse de 310 ml. Se însurubează duza conica în capatul cartuşului si se taie vârful acesteia la o dimensiune corespunzătoare latimii rostului. Se pune cartuşul în pistol, se introduce capătul duzei în rost şi se presează astfel încât chitul sa umple rostul cât mai uniform şi fara bule.În cazul suporturilor absorbante, la care s-a aplicat în prealabil amorsa Universal Primer, trebuie acordată atentie timpului de aerisire. Chituirea trebuie facuta astfel încât aderenta chitului la flancurile rostului sa fie sigura. Dupa umplere, suprafata rostului se prelucreaza/ netezeşte cu soluţia Silikonglätter. 4.Indicatii: Trebuie respectate prevederile din normele şi normativele în vigoare, precum si cele din fisa tehnică, inclusiv în ceea ce priveşte suportul. Nu se lucrează la temperaturi sub + 50C. Umiditatea ridicata şi temperaturile scazute întârzie, iar temperaturile ridicate, accelerează priza şi întărirea. Nu se amesteca cu alte materiale.

Ediţia 07/2009

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienţei noastre, corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

Fişa tehnică

Chit de rosturi Baumacol
Baumacol Fuge

2059

Produs

Mortar de rosturi de calitate superioară-flexibil, aquastatic, colorat, rezistent la apă şi îngheţ. Nu este toxic, nu irita pielea, se lucrează foarte uşor, garantând umplerea completa şi omogenă a rosturilor. Reducând cantitatea de apă la minimum posibil, se obţin rezistenţe la uzură foarte ridicate. Îndeplineşte cerinţele EN 13 888, clasa CG2. Ciment, nisip fin, adaosuri, aditivi, pigmenţi. La interior şi exterior, pentru chituirea rosturilor cu lăţimea de 2-7 mm, care resping apa şi murdăria. Se utilizează la placaje ceramice, plăci din diferite materiale, plăcuţe mozaic, gresie proţelanată aplicate pe pereţi şi pardoseli, inclusiv la încălzite prin pardoseală, camere cu umiditate, terase şi balcoane. Nu se utilizează: în mediu agresiv, rosturi de dilataţie sau în mediul umed cu solicitări mari. granula maximă : consistenţa: culoare: necesar apă: timp de repaos: timp lucrabilitate: consum: lăţime rost-fără fisuri: circulabil: ambalat: 0.3 mm pulbere alb,gri, colorat – 10 culori, conform paletar cca 0,3 l / kg 5 minute cca 2 ore cca 0,5-0,9 kg/m2, funcţie de lăţimea rostului şi formatul plăcilor 2-7 mm după cca 24 ore 3 kg; 6 kg, în găletuşe plastic

Compoziţie Utilizare

Date tehnice

Livrare Depozitare Calitatea asigurata Categoria conform normelor chimice

12 luni, loc uscat , pe paleţi din lemn, în ambalaje originale, nedesfăcute. Încercări iniţiale de tip, plan de control al producţiei în fabrică, încercări curente şi periodice de laborator, conform EN 13 888, sistem de management al calităţii-ISO 9001 certificat. R36/38: R 43: S2: S 25: S26: S 29: S 60: S 64: Iritant pentru ochi şi piele. Poate cauza o iritare prin contact cu pielea. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita contactul cu ochii În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consulta un specialist. A nu se arunca la canalizare. Acest produs şi/sau ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos. În caz de înghiţire, se clăteşte gura cu apă (numai dacă persoana în cauză este conştientă).

Prelucrare

1. Stratul suport: Adezivul cu care s-au lipit plăcile trebuie să fie suficient de întărit. Resturile rămase în rost, trebuie îndepărtate. Pereţii rostului (cantul plăcilor) trebuie să fie uscaţi şi fără praf, sau urme de adeziv.

Recomandările verbale şi scrise de aplicare tehnică pe care le oferim în sprijinul cumpărătorului/prelucrătorului pe baza experienţei noastre, corespunzător stadiului actual de cunoaştere în ştiinţă şi practică sunt orientative şi nu justifică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă cumpărătorul de obligaţia de a testa însuşirile produselor noastre pentru scopul de utilizare prevăzut.

respectiv 0. burete de spălat rosturi. pe baza experienţei noastre. drişcă de rosturi. într-un vas curat. Pentru asigurarea uniformităţii culorii. Nu se amestecă cu alte materiale. Zona rostuită se protejează contra solicitărilor mecanice. accelerează priza şi întărirea. Imediat. Se face cu mixerul la turaţie redusă. Amestecarea. iar temperaturile ridicate. inclusiv în ceea ce priveşte suportul. Scule recomandate: Malaxor electric cu turaţie redusă. 3. sculele se spală bine cu apă. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. se recomandă pe cât posibil. Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute întârzie. la cca 5-15 minute cu apă curată şi burete moale. mistrie. vase de amestecare. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Proporţia de apă este de cca 0. timp de 24 de ore. 4. . folosirea chiturilor din aceeasi şarjă de fabricaţie. După un repaos de cca. 5 minute. după zvântare. precum şi cele din fişa tehnică.9 litri/3 kg chit. Nu se lucrează la temperaturi sub + 50. se reia malaxarea. urmele de chit rămase pe plăci se spală din nou. verbale şi scrise. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. până se obtine un amestec omogen-fără aglomerări. Indicaţii: Trebuie respectate prevederile din normele şi normativele în vigoare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. 5. Pentru evitarea pătării culorii chitului. după utilizare. şpaclu de cauciuc. diagonal pe direcţia rostului. Se spală placajul ceramic. este obligatorie îndepărtarea completă a adezivului din rost.Chit de rosturi Baumacol Baumacol Fuge Pagina 2 Prelucrare 2.30 litri de apă la 1 kg de chit Baumacol. în special de pe marginile plăcilor. găleata de apă. Rostuirea: Chitul se introduce în rost cu ajutorul driştii de rost şi al şpaclului de cauciuc.

EN 13813 cca. .5-19 kg/m2/cm 25-50 mm 30-50 mm 35-50 mm Date tehnice Livrare Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Prelucrare Norme S Suport Suprafaţa trebuie să fie portantă.1 mm/m cca. În cazul utilizării produsului la sac. conf. 16% CA-C20-F4 conf. Şapa în aderenţă Suportul trebuie să fie portant. Poate fi utilizată că şapă flotantă. eflorescenţe. aplicarea se poate face mecanizat cu maşina de tencuit PFT G4 sau PFT G5. Se vor respecta timpii de uscare a amorsei (vezi fişa tehnică).4 W/mK cca. duşuri. Dupa întărire. cu adaptările corespunzătoare. Granula max. nivelat. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. lipsit de praf. pe paleţi de lemn Verificări permanente în laboratoarele proprii şi în institutele autorizate din ţară. plană conform normelor în vigoare. Suprafaţa se amorsează cu Egalizatorul de absorbţie (Baumit SaugAusgleich) sau Grund de impregnare (Baumit TiefenGrund). 1 palet=35 saci=1400 kg siloz 6 luni la loc uscat. bucătării cu capacitate mare). verbale şi scrise. Se va utiliza numai apă curată. atunci când este livrată la siloz se va face numai cu pompa specială conectată la siloz. glisantă (pe folie de polietilenă). Rezistenţa la compresiune (28 zile) Rezistenţa la încovoiere (28 zile) Coeficient de conductivitate termică λ: Densitate: Contracţie Necesar de apă Clasa de rezistenţă Consumul de material Grosimi ale stratului Şapa în aderenţă: Şapa glisantă Şapa flotantă sac 40 kg. adaosuri. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. conform normelor în vigoare. fără urme de decofrol. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. (spălătorii.Fişa tehnică Şapa fluidă de ipsos Baumit Alpha 2000 2060 Produs Compoziţie Proprietăţi Utilizare Şapă pe bază de ipsos. resturi de ciment. Nu există alte restricţii în ceea ce priveşte solicitările la umiditate. pentru aplicare mecanizată verificată conform SR EN 13813. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Nu se recomandă în spaţiile cu solicitări de umiditate W4 (conform ONORM B 2207). bazine de înot. poate absorbi o cantitate de apă fără să-şi modifice proprietăţile. aderentă. 18. După turnare şapa se va nivela cu ajutorul cadrului de nivelare prin mişcări verticale. pe baza experienţei noastre. predozată. Malaxarea şi transportul şapei fluide de ipsos Alpha 2000. nisipuri. SR EN 13813 Norme R R36 R38 R43 S2 Irită ochii Irită pielea Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact A nu se lăsa la îndemâna copiilor 2/4 mm 20 N/mm2 4 N/mm2 1. 1950 kg/m3 0. şapă de aderenţă şi de asemenenea la sistemele de încălzire prin pardoseală. Liant pe bază de sulfat de calciu.

pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. . care ar putea afecta folia de separaţie) şi se închid fisurile. Şapa de ipsos se caracterizează printr-o foarte bună conductivitate termică. Condiţii de şantier în cazul livrării la siloz: Branşament electric Presiunea apei Acces Suprafaţa necesară pentru amplasarea silozului 400 V. La contactul dintre pardoseală şi pereţi se vor monta benzi marginale. La sistemele de încălzire prin pardoseală instalaţia de încălzire va fi pornită cel mai devreme la 3 zile după turnartea şapei. Şapa nu se utilizează la exterior Prelucrarea şapei şi tratarea ei. Atenţie! La temperaturi ridicate timpii de uscare şi întărire a şapei se pot scurta. garantând astfel un transfer rapid şi eficient de caldură precum şi o înglobare perfectă a conductelor de încălzire. trebuiesc luate măsuri de protecţie (timp de 1 zi) pentru a evita uscarea forţata a şapei. pe baza experienţei noastre. încărcare totală după 5 zile. Şapa flotantă La partea inferioara a pereţilor se vor monta întâi benzi marginale după care se vor monta plăcile termoizolante. prin deschiderea tuturor uşilor şi ferestrelor. încărcare parţială după 2 zile. trebuie să se facă în conformitate cu normele în vigoare şi fişele tehnice ale produselor. cu acces permanent liber 3x3 m pe suport portant Indicaţii Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. a materialului şi a suportului trebuie să depăşească +50C în timpul prelucrării şi întăririi. Trebuie evitată expunerea la curenţii de aer şi la razele solare. siguranţe 2x25 A Min. După aceea este necesară aerisirea încaperii dar numai pe perioade scurte de timp. Temperatura aerului. record 3” calea de acces trebuie să fie corespunzătoare pentru camioane de mare tonaj. Şapa este circulabilă după 24 de ore. Plăcile termoizolante se acoperă cu o folie din polietilenă cu suprapunere de 8 cm la îmbinări. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. stratul suport se curăţă mecanic (resturi de mortar.Şapa fluidă de ipsos Baumit Alpha 2000 Pagina 2 Prelucrare Şapa glisantă Înainte de aplicarea foliei de separaţie. părţi care se desprind. verbale şi scrise. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. 3 bar. Pe perioada turnării şapei şi după turnarea şapei. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.

monocomponentă. Se poate colora cu pigmenţi rezistenţi la mediul alcalin. permeabil. adaosuri.2 clasa 2 (conf SR ISO 6504-3:2002) clasa 3 (conf SR EN 13300:2002) Mat ca. Liant mineral. recomandată mai ales pentru tencuielile minerale precum şi pentru renovarea zugrăvelilor minerale. 150-200 g/mp Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Prelucrare cutii 25 kg. portant. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Clasa de lavabilitate 3. fără praf. Nu conţine substanţe volatile. neted.1 . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.Fişa tehnică Vopsea pentru interior Klima Baumit KlimaFarbe 2061 Produs Vopsea silicatică pentru interior. Densitate: Timp de uscare Rezistenţa la permeabilitatea vaporilor de apă Sd Puterea de acoperire Clasa de lavabilitate Luciu Necesarul de material circa 1. Suportul trebuie să fie uscat. împiedică formarea mucegaiurilor care se formează în camere cu umiditate ridicată. verbale şi scrise. . Verificări permanente în laboratoarele din Austria şi organisme notificate Detaliile cu privire la încadrarea în clasele de periculozitate şi fişa de securitate a produsului.57 kg/dm³ 12 ore (pentru primul strat) 4-6 ore (pentru stratul doi) 0. conf EN 13300. se pot găsi pe pagina www. 1 palet=16 cutii=400 kg 12 luni într-un loc uscat. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. fără miros. protejat de îngheţ . Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Vopsea de calitate superioară pentru interioare. Ecologică. cu putere ridicată de acoperire ce permite respiraţia pereţilor (nu creează peliculă). apă. gata preparată cu o difuzie ridicată la vapori. pe baza experienţei noastre. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Datorită proprietăţilor alcaline. fără eflorescenţe.baumit.0.ro Suport Verificarea suportului se face conform normelor în vigoare.

straturi de lac sau vopsele de ulei. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Aplicarea se face cu trafaletul sau bidineaua. . verbale şi scrise. .1 strat de vopsea Klima Baumit (diluată cu 10% apă). Straturi: . Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Recomandată pe: . O umiditate crescută a aerului şi temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare).lemn. clincher. În caz de necesitate. piatră naturală. lac şi metal.beton. .1 strat de vopsea Klima Baumit (diluată cu 5% apă).PVC. în special sticlă ceramică. Colorarea se va face cu pigmenţi din comerţ.finisaje minerale sau pe bază de silicat. pielea şi împrejmuirile suprafeţei de vopsit. lent şi uniform cu mixerul. Nerecomandată pe: . Pentru suporturi puternic absorbante sau neuniforme se recomandă aplicarea unei amorse cum ar fi Baumit Tiefengrund. A nu se aplica în condiţii de temperatură sub +7ºC.toate tipurile de tencuieli minerale.Vopsea pentru interior Klima Baumit KlimaFarbe Pagina 2 Prelucrare Punere în operă Se va amesteca vopseaua Klima Baumit. A se curăţa cu apă uneltele imediat după folosirea lor. timp de uscare min 12 ore. . Se lucrează ud în ud (fără întreruperi) pentru a împiedica formarea (apariţia nazilor). . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Indicaţii Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. pe baza experienţei noastre. nu se va aştepta uscarea vopselei. Măsuri de precauţie A se feri ochii. . se va clăti imediat partea stropită cu multă apă.

Ciment alb. Parte componentă a sistemului termoizolant OPEN – Faţadă permeabilă. Material hidrofobat împiedică pătrunderea apei şi are o bună lucrabilitate. . cu capacitate portantă.6 mm cca.neted. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.permeabil la vaporii de apă.2006) de pe site-ul www. Se poate utiliza la lipirea şi şpăcluirea plăcilor termoizolante EPS–F.pe paleţi de lemn .5 kg/m2 circa 4. Controlul extern al producţiei cu organisme notificate. 1907/2006 a Parlamentului şi Consiliului European din 18. utilizat ca masă de şpaclu cu putere mare de lipire. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Încadrarea detaliată în conformitate cu legea de protejare împotriva substanţelor periculoase se extrage din fişa despre datele de siguranţă (conform articolului 31 şi anexa II din ordonanţă nr.neîngheţat . plăcilor termoizolante pentru faţada tip Open Plus. Sistem agrementat în conformitate cu ghidul de agrementare european ETAG004. 0. 18 0.05 m (pe 3mm grosime strat) cca. EPS-F Plus şi XPS-R Granulaţia maximă Densitatea Coductivitate termică λ Factorul rezistenţei la permeabilitatea la vapori μ Rezistenţa la difuzia vaporilor SD: Necesar de apă: Grosimea minimă a stratului Consum Şpăcluire: 0. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.5 – 5.com sau se solicită fişa despre datele de siguranţă de la orice fabrică a producătorului. pe baza experienţei noastre.baumit. vărsat în siloz Vrac: la siloz 12 luni la loc uscat . Suportul trbuie să fie uscat .Fişa tehnică Adeziv pentru şpaclu Open W Baumit open KlebeSpachtel W 2062 Produs Adeziv mineral pulverulent şi masă pentru şpaclu cu aplicare manuală şi mecanizată.înfoliaţi.0 kg/m2 Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice sac 25 kg. plăcilor termoizolante pentru faţadă Open Reflect cu protecţie contra zgomotului. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. pentru interior şi exterior. Mortar adeziv. adaosuri. 6 l/sac 2 – 3 mm lipire: circa 4.0 – 5.fără praf. Verificări permanente în laboratoarele producătorului. Controlul suprafeţei şi planeităţii se realizează în conformitate cu normele tehnice specifice în vigoare. răşină sintetică. nisipuri de cuarţ.80 W/mK cca. 1350 kg/m3 cca. 1 palet = 48 saci = 1200 kg. Pentru lipirea şi armarea prin înglobarea plasei de fibră de sticlă Open a Plăcilor termoizolante de faţadă Open. verbale şi scrise. permeabil.12. Stratul suport Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.

Adeziv pentru şpaclu Open W Baumit open KlebeSpachtel W Pagina 2 Prelucrare Amestecare: Adezivul pulbere se presară în apă curată şi se amestecă cu mixerul până se ajunge la o masă fără aglomerari (la prepararea cu malaxorul cu amestecare continuă se va regla o cantitate constantă de apă. . Aici se vor folosi doar plăci termoizolante întregi sau jumătăţi. Condiţiile climatice nefavorabile pot prelungi timpul de priză. Faţada se va proteja corespunzător faţă de radiaţiile solare. pe baza experienţei noastre. înainte de aplicarea unui alt strat este necesar un timp de uscare de cel puţin 2–3 zile1). Capetele diblurilor se şpăcluiesc cu acelaş material. verbale şi scrise. La colţurile clădirii plăcile termoizolante se montează ţesut. În acest sens. ciment cu priză rapidă) nu este permis. Armare pe întrega suprafaţă: După întărirea adezivului. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.Neplaneităţile până la 10 mm pot fi preluate din adezivul de lipire. Umiditatea ridicată şi temperaturile scăzute pot prelungi considerabil timpul de uscare. grosimea fiind de 1 până la 2 cm astfel încât . În proaspat se înglobează plasa de fibră de sticlă de tip open Baumit.5mm maxim 3mm) După înglobarea plasei se face în proaspăt şpăcluirea şi netezirea suprafeţei . Plasa trebuie să fie acoperită cu Adeziv pentru spaclu Open W minim 1mm (în zona de suprapunere minim 0. a materialului şi a suprafeţei trebuie să fie în timpul prelucrării şi a procesului de întărire cel puţin +5°C. a se vedea normele tehnice specifice în vigoare.în funcţie de neplaneităţile suportului să se asigure o suprafaţă de contact cu stratul suport de minim 40%. Se verifică montarea plană şi fără rosturi între plăcile termoizolante. Orice adaos de aditivi (de exemplu antigel. Dibluire: Dacă este necesară o dibluire. Denivelările din şpăcluire se îndepărtează după uscare. Apoi Adezivul pentru şpaclu Open W se aplică cu ajutorul unui şpaclu cu dinţi de 10mm din material inoxidabil. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. fără să facă cute.dar acestea se distribuie în câmpul faţadei nu şi pe colţuri. atunci aceasta se poate realiza deja după 24 de ore de la lipirea plăcilor termoizilante. Materialul care a început să facă priză nu se remixează cu apă în nici un caz. ploaie sau vânt puternic (de exemplu cu ajutorul plasei de protecţie pentru schelă). 5 cm iar în mijlocul plăcii se mai aplică încă 3 puncte de lipire. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Timp de prelucrare circa 1. Plăcile termoizolante pentru faţadă care au fost expuse mai mult de două săptămâni la radiaţia razelor ultraviolete (plăci îngălbenite). Se pot folosi şi bucăţi de plăci (minim 15 cm lăţime). Este necesară o nouă şlefuire şi o curăţare a prafului. Montarea plăcilor termoizolante: În principiu se aplică numai plăci întregi de jos în sus ţesute.5 ore. ferestre) nu trebuie să existe rosturi. Se bazează pe o temperatură a mediului ambiant de + 20°C şi o umiditate relativă a aerului <70 %. Se lasă aproximativ 5 minute timp de repaos şi se amestecă bine încă o dată. cu o suprapunere de 10cm a fâşiilor. în care este important în special ca aplicarea unui strat acoperitor să producă o imagine unitară uscată fără locuri umede (pete închise pe faţadă). Aplicare: Adezivul se aplică sub forma unui cordon perimetral pe marginea plăcii cu o lăţime de cca. nu trebuie să fie şpăcluite. La îmbinarea plăcilor termoizolante nu trebuie să pătrundă adeziv. plăcile termoizolante sunt şlefuite din nou şi curăţate. este necesară o amestecare ulterioară cu ajutorul mixerului). De fiecare dată. Ca strat final: Grund Open cu Tencuială Nanopor Baumit Grund Open cu Tencuială decorativă Open Baumit 1) Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Indicaţii Temperatura aerului. A se avea în vedere procedurile Baumit . La colţurile golurilor (uşi.O gletuire exagerată nu se recomandă. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.

adaosuri Utilizat ca mortar de zidărie şi ca mortar pentru montajul pietrei naturale şi artificiale şi al plăcilor. care este obţinută printr-un proces fără ardere şi poate înlocui cimentul obişnuit utilizat la producerea betonului. Este posibilă prelucrarea atât manuală cât şi mecanizată. c) ca mortar de zidarie pentru realizarea zidăriilor din piatră naturală sau artificială la interior şi exterior. Utilizare a) se foloseşte ca mortar de lipire. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. cu liant sub numele de Slagstar® Slagstar®(liant ecologic cu certificat IBO). . heleştee). materialul are stabilitate ridicată la sulfaţi. nisip. respectiv mortar de poză sau mortar de egalizare pentru montajul pietrei naturale şi artificiale.Fişa tehnică Mortar pentru pavaje plus Baumit SteinMörtel plus 2063 Produs Compoziţie Proprietăţi Mortar uscat. verbale şi scrise. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. b) Adecvat şi pentru sistemele de încălzire prin pardoseală (cu timp de repaus 14 zile). Particularităţi Slagstar® este un produs nou pe bază de zgură granulată de furnal. deasemenea poate fi expus permanent la apă (realizarea de iazuri. Datorită liantului special Slagstar® se reduce tendinţa de apariţie a eflorescenţelor. Prin utilizarea zgurei granulate de furnal în locul pietrei de calcar riscul apariţiei efluorescenţelor este practic inexistent. predozat. a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul şi eticheta Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Granulaţie maximă: Clasa de rezistenţă: Consistenţa la prelucrare: 4 mm C15 a) ca mortar de montaj a pietrei naturale foarte rigid / rigid: C0 / C1 b) ca mortar de zidărie rigid/rigid plastic C1/C2 1850-2050 kg/m3 18-20kg / m2 / cm grosime de strat 1 tona / 500 l mortar proaspat 1 sac 25 kg / 12. Rezistent la îngheţ. pe paleţi de lemn Verificări proprii în laboratoarele fabricilor. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Norme R : Norme S : fără S2 S 22: S 46: A: nu se lăsa la îndemâna copiilor A nu se inspira praful În caz de înghiţire. pe baza experienţei noastre. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. clasa de rezistenţă C15. la atacul acizilor şi se diminuează eforturile de la nivelul patului de mortar. 12 luni la loc uscat.5 l mortar proaspat este rezistent la îngheţ (XF1/XF3) conform ONORM B 4710-1 Date tehnice Densitate în stare uscată: Consumul de material: Cantitate rezultată: Rezistenta la îngheţ: Livrare Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice saci de 25 kg Max.

pe baza experienţei noastre. Pentru îmbunătăţirea aderenţei pavelelor sau plăcilor se va utiliza la placare adezivul pentru piaţa SteinKleber. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. etc) Utilizat ca mortar de montaj pentru pietre naturale şi pavele: După punerea în operă . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. heleştee).7 – 2. iar temperatura medie să fie peste 10°C. temperatura aerului. După utilizare. trebuiesc luate măsuri de protecţie împotriva evaporării rapide a apei din mortarul proaspăt. Ca mortar pentru zidărie: cca. Ca mortar pentru montaj pavele : cca. Utilizare ca şi mortar pentru zidărie din piatră naturală: Piatra este fixată în patul de mortar de consistenta adecvata. cu malaxorul cu căderea liberă. Mortarul la sac poate fi mixat manual.Mortar pentru pavaje plus Baumit SteinMörtel plus Pagina 2 Suport: Înainte de începutul activităţii trebuie testate rezistenţa.7 litri apă / sac A se folosi numai apă curată (de la robinet). sau / şi în cazul în care există pericol de îngheţ. . sau cu malaxorul cu amestec continuu. Prelucrare: Indicaţii şi generalităti: În timpul preparării şi al întăririi mortarului. Mortarul Baumit SteinMörtel nu se aplică pe suport îngheţat. se netezeşte cu o şipcă. planeitatea şi gradul de umiditate al suportului. materialului şi a suportului trebuie să fie de minim 50C. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.2 litri apă / sac 2. 1. Pavelele aplicate trebuie să fie curate . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. timpul de aşteptare după placare şi înainte de umplerea cu apă trebuie să fie de minim 10 zile. 1. Adaosul de apă se face în funcţie de consistenţa dorită la prelucrare. 2.2 – 2. var. Mortarul pentru pavaje plus este un produs pe bază de ciment special cu Slagstar® şi nu se va amesteca cu alte tipuri de lianţi (ciment Portland. Pentru utilizare în zonele cu expunere permanată la apă (iazuri. verbale şi scrise.

20 kg/m2/cm grosime strat 1 tonă pentru 500 l beton proaspat 1 sac (40kg) pt. verbale şi scrise. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Atunci când materialul este livrat la siloz nu este necesară dotarea cu pompa pentru turnarea betonului.4 mm C16/20 conf. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. fundaţii. 1 pal = 35 saci = 1400 kg siloz dotat cu malaxor cu amestecare continuă 6 luni. cămine de vizitare şi multe altele. scări. pe paleţi de lemn Verificări permanente în laboratorul Baumit România şi în institutele autorizate din ţară Simbol: Norme R: Norme S: Xi – iritant R 36/38: Iritant pentru ochi şi pentru piele R 43: Iritare prin contact cu pielea S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor S24/25: A se evita contactul cu pielea şi ochii S26: În cazul contactului cu ochii se spală cu apă şi se consultă medicul S28: În cazul contactului cu pielea se spală imediat S37: A se purta mănuşi corespunzătoare Suport Suportul trebuie să fie portant. ÖNORM B 4710-1 cca. balcoane. 20 l beton proaspat Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Ambalaj: Vrac: sac de 40 kg. plan. . la loc uscat. 2000 kg/m3 cca. a lucrărilor de zidărie în grădini. Granulaţie: Rezistenţa la compresiune: Consistenţa de prelucrare: Densitate în stare uscată: Consum de material: Randament: 0 . pentru realizarea grinzilor şi stâlpilor. Pentru toate lucrările de betonare. în casă şi grădină. pe baza experienţei noastre.Fişa tehnică Beton Uscat Baumit TrockenBeton 20 2064 Produs Compoziţie Proprietăţi Beton uscat. pentru realizarea betoanelor ciclopiene. adaosuri Betonul Uscat 20 este rezistent la îngheţ şi este potrivit pentru realizarea lucrărilor mari de betonare precum şi pentru aplicaţii mai restrânse. pardoseli. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. construcţii cu plansee prefabricate. planşee. ÖNORM B 4710-1 C1-F38 conf. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. agregate. predozat. clasa de rezistenţă C16/C20 Ciment. puţuri. cu umiditatea în limite normale. buiandrungi pentru uşi şi ferestre. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.

betonul proaspăt trebuie pus în operă cât mai repede posibil. Pe suporturi îngheţate sau atunci când există pericolul îngheţului nu se vor începe lucrările de betonare. timpi de prelucrare. verbale şi scrise. 2. 3 x 3 m pe suport portant pentru amplasarea silozului. Indicaţii şi generalităti: Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. 70 – 100 l apă. . Temperatura aerului. turnare şi compactare. cu acces permanent liber. sau mecanizat cu malaxorul cu amestecare continuă sau cu malaxorul cu amestecare forţată. tratament ulterior şi decofrare) conform ÖNORM B 4710-1. Condiţii pentru şantier în cazul livrării la siloz: Branşament electric: Presiunea apei: Acces: Suprafaţa necesară 400 V. Necesarul de apă va fi reglat în funcţie de consistenţa dorită (de la consistenţa vârtoasă la plastică). Se va utiliza doar apă curată (de la robinet). pe baza experienţei noastre. betonarea pe vreme rece sau caldă. Betonul Uscat 20 livrat la siloz poate fi malaxat mecanizat prin dotarea silozului cu un malaxor cu amestecare continuă care prepară materialul proaspăt dar nu îl pompează. 3 bar. min.8 – 4 l apă / sac. situaţie în care materialul proaspăt este şi pompat. sau acest malaxor poate fi conectat la o pompă de şapă. rosturi de lucru. Înălţimea de cădere a betonului la turnare trebuie să depăşească 1 m.Beton Uscat Baumit TrockenBeton 20 Pagina 2 Prelucrare: După normele în vigoare de realizare a lucrărilor de betonare. Betonul Uscat 20 livrat la sac se poate malaxa manual. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. pentru materialul livrat la sac cca. transportul betonului. Trebuie acordată atenţie la turnarea betonului (pregătirea etapei de turnare. a materialului şi a suportului trebuie să depăşească +5°C în timpul punerii în operă şi a perioadei de priză. După malaxare. siguranţe 2 x 25 A min. Necesarul de apă pentru materialul livrat la siloz este de cca. racord 3/4” calea de acces trebuie să fie corespunzătoare pentru camioane de mare tonaj. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. cu malaxorul cu cădere liberă. Consistenţa betonului proaspăt trebuie să permită compactarea şi şlefuirea acestuia. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.

Microemulsie diluabilă cu apă. şi deasemenea pentru impregnarea monumentelor din piatră naturală Densitate: Timp de uscare: Consum: 0. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. pentru finisajele de faţadă (tencuieli decorative. pentru finisajele silikat. Toxic în contact cu pielea.96 kg/dm3 4 ore în condiţii de 20°C şi 60% umiditatea relativă a aerului. uscare rapidă. nediluat. (protejată de ploaie) 0. vopseaua de var. în ambalaje etanşe şi la loc ferit de îngheţ Verificări permanente în laboratoarele proprii Norme R: R38 Irită pielea R41 Risc de leziuni oculare grave R10 Inflamabil R52/53 Nociv pentru organismele acvatice. precum şi pentru impregnarea pietrei de calcar sau a pietrei poroase. verbale şi scrise.1 l concentrat/m2 în funcţie de absorbţia suportului Date tehnice Livrare Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Bidon 1 kg Poate fi depozitat 9 luni. hidrofobă. concentrată pentru impregnarea materialelor de construcţii minerale.03 – 0. sau caramidă. sau tencuieli praf de piatră).Fişa tehnică Emulsie de Impregnare Baumit Imprägnierung 2065 Produs Compoziţie Proprietăţi Utilizare Microemulsie siliconică. clincher. fără solvenţi. Aceasta este utilizată pentru impregnarea betonului. nu suferă contracţii la uscare Emulsia de Impregnare nu modifică culoarea suportului. Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic R20 Nociv prin inhalare R37/38 Iritant pentru ochi şi pentru sistemul respirator R35 Provoacă arsuri grave R11 Foarte inflamabil R23/24/25 Toxic prin inhalare. . pe baza experienţei noastre. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. pe bază de lianţi de siliciu (silan şi siloxan) Fără solvenţi. Toxic prin înghiţire R39/39 Pericol de efecte ireversibile foarte grave Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. a zidăriilor vechi din piatră naturală.

Pe suprafeţele cu fisuri fine se va aplica deasemenea impregnantul până se atinge gradul de saturaţie. de murdărie. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Sculele se vor curăţa temeinic cu apă după utilizare Indicaţii şi generalităti: Temperatura aerului. uşile şi alte părţi de construcţie se vor proteja corespunzător. Emulsia de impregnare diluată se aplică prin pulverizare sau cu pensula până se obţine saturarea suportului. Suprafeţele ce urmează a fi impregnate trebuie să fie lipsite de praf. sărurile. Emulsia de impregnare diluată trebuie utilizată în maximum 12 ore. În 9 litri de apă se toarnă 1 litru de Baumit Imprägnierung şi se omogenizează. . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. verbale şi scrise.Emulsie de Impregnare Baumit Imprägnierung Pagina 2 Prelucrare: Ferestrele. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. a materialului şi a suportului trebuie să depăşească +5°C în timpul procesului aplicării şi uscării. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. sau resturile de vopsea. pe baza experienţei noastre. acolo unde este cazul se vor îndepărta eflorescenţele.

Baumit Sanier Lösung se va aplica pe suprafeţele afectate de ciuperci / mucegai pentru îndepărtarea acestora. soluţie pe bază de apă pentru tratarea faţadelor şi pereţilor afectate de mucegai şi ciuperci.00 kg/dm3 50 – 100 g/m2. se va face o curăţare mecanică a suprafeţei (prin periere sau prin sablare). Algicide (distrug algele) şi fungicide (combat ciupercile) Soluţie pe bază de apă cu un spectru larg de combatere împotriva microorganismelor cum sunt algele şi ciupercile. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. protejat de îngheţ. verbale şi scrise. Produsul nu se va amesteca cu alte produse de curăţat. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Baumit SanierLösung împiedică formarea şi migrarea sporilor. Aplicarea soluţiei se va face înainte de curăţarea mecanică a zonei respective pentru a se evita contaminarea zonelor învecinate. în funcţie de gradul de absorbţie al suportului se poate aplică şi în 2 straturi Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Prelucrare La loc uscat. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. După un timp scurt (1-2 ore în funcţie de suprafaţă). În continuare întreaga suprafaţă se va stropi de 1-2 ori cu soluţie. . Densitate : Consum : cca. 3 luni Verificări permamente în laboratoarele proprii Acest produs atacă ochii. este utilizată deasemenea pentru tratarea zonelor afectate de ciuperci şi mucegai. Temperatura aerului şi a suportului trebuie să depăşească +5°C în timpul prelucrării şi uscării materialului. În caz de stropire în ochi se indică clatirea cu multă apă curată şi la nevoie consult medical. max.Fişa tehnică Soluţie antimucegai Baumit SanierLösung 2066 Produs Produs gata preparat. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Indicaţii şI generaliăţi Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Este recomandabil ca la aplicarea următoarelor straturi de finisaj să se utilizeze materiale rezistente la mucegai şi la ciuperci. 1. Suplimentar asigură îndepărtarea şi împiedicarea dezvoltării algelor şi a efectelor precum decolorarea faţadelor. Suprafeţele tratate se vor proteja de ploaie minim 24 ore. pe baza experienţei noastre. În stare întărită produsul nu este dăunător.

ferit de îngheţ. lipsit de efluorescente. neîngheţat. Ca strat de finisaj pe faţade. verbale şi scrise.8 kg/m² în funcţie de suport şi de numărul de straturi Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Găleţi: 15 kg. Suportul trebuie să fie curat. încălţări) Prelucrare Suportul trebuie să corespundă normelor în vigoare. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. este ecologica. prelucrare în tehnica Fresco pe Tencuiala Fină de Var / Baumit SumpfkalkFeinputz la întreţinerea monumentelor şi asanarea clădirilor istorice Densitate: Conţinut de corpuri solide: Valoarea Ph-ului: Consum de material: cca.tencuieli de var şi finisaje de var Vopseaua de var / SumpfkalkFarbe nu este recomandată pe: . la interior şi exterior Pastă de var superioară. . preia tensiunile. nu formează peliculă.materiale sintetice şi răşini. gata preparată. fără praf. = 40 găleţi = 600 kg La loc uscat. să fie absorbant.44 kg/dm³ TS: 57% 13 cca.lemn Se va face o probă înainte de aplicarea Vopselei de var Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. În recipientele care au fost deschise se adaugă apă. 1 Pal. nu conţine răşini. filler de marmură cu grad ridicat de alb Se lucrează uşor. permeabilă la vapori. Supraveghere permanentă în laboratoarele proprii Simbol de marcaj periculozitate : Norme R: Norme S: Xi R 36/38 : Irită ochii şi pielea R 41 : Poate afecta grav ochii S 2 : A nu se lăsa la îndemâna copiilor S 24/25 : A se evita contactul cu ochii şi pielea S 26 : În caz de contact cu ochii se vor clăti temeinic cu apă şi se va consulta medicul S 28 : În cazul contactului cu pielea se va clăti imediat cu apă S 37 : La lucru se va purta echipament corespunzător de protecţie (mănuşi. lacuri.tencuieli var/ciment şi tencuieli de ciment . solvenţi sau materiale de conservare. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.4 – 0. 0. pelicule de ulei . 1. răcoros. Vopseaua de var / SumpfkalkFarbe este recomandată pe: . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. pe baza experienţei noastre.Fişa tehnică Vopsea de var Baumit SumpfkalkFarbe 2067 Produs Vopsea minerală pe baza de var. impiedică dezvoltarea mucegaiului la interior şi la exterior. lavabilă. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. timp de 12 luni. cu aplicare pe tencuielile pe bază de var. să fie portant şi lipsit de particule neaderente. în ambalaje etanşe. uscat.

în caz contrar pot apărea pete la suprafaţă cauzate de umiditate. Excepţie la aceasta o constituie tehnica Fresco. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Atenţie: Pentru a garanta calitatea finisajului trebuie ca ultimul strat de vopsea Baumit SumpfkalkFarbe înainte de aplicarea următorului strat să fie complet uscat. Vopseaua de var se aplică cu bidineaua în cruce. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. pe baza experienţei noastre. se lucrează uniform şi fără întreruperi. în două straturi. acesta se va uda cu apă curată. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Pentru obţinerea unei consistenţe optime trebuie ca dozajul de apă să fie 2–5 litri / găleată. . La îngheţ sau în situaţia suprafeţelor supuse la solicitari ridicate (faţade la stradă sau cu expunere ridicată la condiţiile climaterice) se recomadă pulverizarea unei soluţii apoase de hidrofobizare pe suprafaţa finisajului. Înainte de aplicarea primului strat de vopsea. Trebuie respectaţi timpii de carbonatare.Vopsea de var Baumit SumpfkalkFarbe Prelucrare Vopseaua de var se omogenizează cu paleta de malaxare la turaţie redusă. verbale şi scrise. În principiu finisajele de var se aplică după tehnica veche. 6–24 ore. în funcţie de gradul de absorbţie al suportului. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Nu se va amesteca cu alte produse. cu timp de uscare între straturi de cca. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.

5 – 0. . Indicaţii şi generalităţi Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. ferit de îngheţ şi în ambalaje etanşe timp de 2 ani Control intern în laboratoarele producătorului 1. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Acestea rămân depozitate în zidărie şi nu afectează zidăria. încălţări şi ochleari Prelucrare Se va aplica pe tencuiala afectată şi pe suprafaţa ce depăşeşte cu 1 m zona afectată. La minim o zi după tratarea cu Baumit Antisulfat se poate aplica amorsa Sanova Vorspritzer.8 kg/m² în funcţie de gradul de afectare a suportului Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Norme R : Norme S : R 36/38: Irită ochii şi pielea S 2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor S 24/24: A se evita contactul cu ochii şi pielea S 36/37/39 : La lucru se va purta echipament de protecţie corespunzător. a materialului şi a suportului trebuie să depăşească +5°C în timpul prelucrăii şi întăririi materialului. pe baza experienţei noastre. fosfat de bariu Baumit Antisulfat transformă sărurile în săruri solubile şi prin intermediul capacităţii de transport a umidităţii le transformă în săruri greu solubile.04 kg/dm³ verde 0. După respectarea timpilor de repaus se vor continua lucrările de tencuire cu produsele din gama Sanova. Densitate : Culoare : Consum : Bidon 30 kg La loc uscat. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. rosturile se vor curăţa pe minim 2 cm în adâncime înainte de aplicarea soluţiei. mănuşi. Pentru tratarea zidăriilor afectate de săruri (sulfati şi cloruri).Fişa tehnică Antisulfat Baumit Antisulfat 2068 Produs Compoziţie Proprietăţi Soluţie pe bază de apă pentru tratarea suprafeţelor afectate de săruri (sulfaţi şi cloruri) Apă. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. răcoros. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. Temperatura aerului. dar şi ca tratament împotriva efluorescenţelor apărute în urma tencuirii clădirilor nou construite. Tratarea tencuielilor cu Baumit Antisulfat se face într-unul sau mai multe straturi prin spreiere sau vopsire. verbale şi scrise.

tencuieli de var. . adaosuri minerale. 1 Pal.015 m pt. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. SumpkalkFeinputz este recomandată pe : . ferit de îngheţ. 1. Utilizată pentru pentru restaurarea clădirilor istorice. uscat. 1 mm grosime strat cca. iar la scurt timp înainte de tencuire se va uda din nou. pentru interior şi exterior. să fie absorbant.= 16 cutii = 480 kg La loc uscat. verbale şi scrise. gata preparată. Nu este recomandată în zona de soclu şi nici ca suport pentru placaje ceramice Granulă maximă: Densitate: Conductivitate termică λn: Valoare µ: Valoare Sd: Consum material: Culoare: 1mm cca. Suportul trebuie să fie curat. pe baza experienţei noastre. lipsit de efluorescenţe. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. ca tencuială drişcuită pentru exterior şi interior Var pastă.Fişa tehnică Tencuială fină de var Baumit SumpfkalkFeinputz 2069 Produs Tencuială fină minerală.8 kg/dm³ cca. 1 kg/m² doar alb 3009 Princess Compoziţie Proprietăţi Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Cutie 30 kg. timp de 6 luni Supraveghere permanentă în laboratoarele proprii Simbol de marcaj periculozitate : Norme R: Norme S: Xi R 36/38 : Irită ochii şi pielea R 43 : Posibilă sensibilizare în contact cu pielea S 2 : A nu se lăsa la îndemâna copiilor S 24/25 : A se evita contactul cu ochii şi pielea S 26 : În caz de contact cu ochii se vor clăti temeinic cu apă şi se va consulta medicul S 28 : În cazul contactului cu pielea se va clăti imediat cu apă S 37 : La lucru se va purta echipament corespunzător de protecţie (mănuşi. răcoros. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. 0. apă Tencuială pentru exterior şi interior cu proprietăţi de difuzie la vapori Tencuială fină pe bază de var pastă.7 W/mK cca. Se va uda suportul cu o zi înainte. ca finisaj în special pe tencuială pentru restaurarea monumentelor Baumit AltstadtPutz. neîngheţat. 15 0. sub formă de pastă cu aplicare manuală. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. fără praf. să fie portant şi lipsit de particule neaderente. aditivi. în ambalaj etanş. var/ciment şi tencuieli de var/trass Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. încălţări) Prelucrare Suportul de tencuială trebuie să corespundă normelor în vigoare.

Temperatura aerului. Finisaje pentru exterior şi interior: Vopsea Silikat Vopsea Silikon Nu se va amesteca cu alte produse Indicaţii şI generaliăţi Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. verbale şi scrise. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. pe baza experienţei noastre. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Consistenţa de lucru se reglează în cazul de faţă printr-un adaos de apă redus. Tencuiala se omogenizează cu paleta de malaxare la turaţie redusă. Tencuiala Fină de Var se aplică cu fierul de glet sau se aruncă cu mistria. după care se nivelează suprafaţa. După un timp scurt de uscare se va drişcui cu o drişcă de burete. . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. a materialului şi a suportului trebuie să depăşească +5°C în timpul aplicării şi întăririi.Tencuiala fină de var Baumit SumpfkalkFeinputz Prelucrare După timpul corespunzător de uscare a suportului se aplică Tencuiala Fină de Var. Deasemenea suprafaţa poate fi obţinută prin aplicare cu mistria şi apoi varuire în tehnica Fresco la cel tarziu 12 ore după aplicare. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor S24 – Evitaţi contactul cu pielea S25 – Evitaţi contactul cu ochii S37 – Purtaţi mănuşi de protecţie adecvate Stratul suport trebuie să satisfacă următoarele cerinţe: curat. Parte componentă sistemelor termoizolante Baumit Open şi Baumit Open Plus. verbale şi scrise. clincherul. Verificări permanente în laboratoarele din Austria şi în institutele autorizate din celelalte ţări partenere. Norma S S2. . Nu necesită marcare. Temperatura aerului. 0. Densitate: Conţinut părţi solide: Valoare pH: Culoare: Consum: cutii de 5 şi 25kg Garantată 6 luni la loc răcoros şi ferit de îngheţ. Grund pentru exterior pentru aplicarea ulterioară a Tencuielii decorative Open.60 kg/dm3 cca.15 kg /m2 pe suport fin Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare: Asigurarea calităţii Clasificare conform normelor chimice Suport Indicaţii şi generalităţi Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. nu se va aştepta uscarea grundului. fără eflorescenţe. ploaie. egalizator de absorbţie. Finisaj: . uscat. ceramica. absorbant. materialului şi a suportului în timpul aplicării şi a procesului de întărire trebue să depăşeasca +80C.1.Baumit StrukturPutz cca. aditivi. nu formează peliculă. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. A se păstra găleata bine închisă. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.70% 12 alb cca. portant şi fără părţi neaderente. Protejaţi faţada de radiaţia directă a razelor solare.Fişa tehnică Grund Open Baumit Open Grundierung 2070 Produs Compoziţie Proprietăţi Grund gata preparat pe bază de de sticlă solubilă în dispersie (silicat) Sticlă solubilă în dispersie (silicat). Curăţaţi uneltele şi echipamentul imediat după utilizarea cu apă. asigură o culoare uniformă a stratului final. piatra naturală. apă Putere de aderenţă prin silicatizare pe suprafaţa suport. umpluturi minerale. vânt puternic (de exemplu cu plase de protecţie a faţadei montate pe schelă) O umiditate crescută a aerului poate prelungi considerabil timpul de uscare. fără praf. pe baza experienţei noastre. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Măsuri de precauţie: A se feri împrejurimile suprafeţei de grunduit. În caz de necesitate se va clăti imediat partea stropită cu multă apă. Nu este un produs periculos. neîngheţat. Înaintea aplicării stratului următor respectaţi un timp de uscare de minim 24 ore. lacul şi metalul. în special sticla.Baumit NanoporPutz . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.

Clasificare conform normelor chimice Prelucrare Nu necesită marcare. uşilor sau în alte zone unde sunt solicitări ridicate care pot conduce la apariţia fisurilor se recomandă aplicarea unor fâşii suplimentare de aproximativ 30x50 cm pe diagonală înaintea aplicării stratului efectiv de armare. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. Grosimea stratului de armare trebuie să fie de 2-3 mm. . În zonele din colţurile ferestrelor. Pentru armarea masei de şpaclu Baumit open KlebeSpachtel W în sistemele termoizolante Baumit Open şi Baumit Open Plus. lungime 50 m) Verificări permanente în laboratoarele din Austria şi în institutele autorizate din celelalte ţări partenere în conformitate EN 6122. 4 mm >145 g/m2 >1500 N/5 cm 1. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. prevenind cedarea prin rupere la eforturi concentrate sau la eforturi de întindere. Plasa nu trebuie să rămână vizibilă după şpăcluire şi trebuie să fie poziţionată în mijlocul stratului de armare. Dimensiunea ochiului de plasă: Greutatea specifică: Rezistenţa la tracţiune: Necesar de material: Identificare: cca. pe baza experienţei noastre. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.1 m2/ m2 de suprafaţă cu fire colorate de identificare în conformitate cu ONORM B 6122 Utilizare Date tehnice Livrare: Depozitare: Asigurarea calităţii Role de 50 m2 împachetate în folie (lăţime:1 m. nu este un produs periculos Cu ajutorul unei gletiere cu dinţi de 10 mm se va aplica Adezivul pentru şpaclu Open W. Parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit Open şi Baumit Open Plus. Fibre de sticlă (cu acoperire SBR-stirene butadiene rubber) Plasă de fibră de sticlă Open este utilizată pentru preluarea eforturilor la nivelul sistemelor termoizolante Baumit Open şi Baumit Open Plus. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. În cazul aplicării mecanizate plasa de fibră de sticlă poate fi înglobată şi orizontal. în proaspăt se înglobează plasa de fibră de sticlă în fâşii verticale cu o suprapunere de cel puţin 10 cm şi cu adăugare de adeziv.Fişa tehnică Plasă din fibră de sticlă Open Baumit open TextilglasGitter 2071 Produs Compoziţie Proprietăţi Plasă din fibră de sticlă rezistentă în mediu alcalin. verbale şi scrise. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.

corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.Plasă din fibră de sticlă Open Baumit open TextilglasGitter Pagina 2 Indicaţii şi generalităţi Dacă faţada este expusă nisorii directe ori vântului puternic uscat. Dacă utilizaţi colţare cu plasă suprapuneţi plasa pâna la 2 cm de colt. Trebuie avut grijă ca la şlefuirea stratului şpăcluit să nu se deterioreze plasa din fibră de sticlă. Pentru acoperirea muchiilor şi pentru realizarea muchiilor intrânde respectaţi specificaţiile şi detaliile procedurii pentru sistem. verbale şi scrise. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. pe baza experienţei noastre. Când folosiţi plasa pentru armarea muchiilor petreceţi plasa peste colţ cel puţin pe o parte. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Când aplicaţi plasa de fibră de sticlp Open aveţi grijp sp nu se formeze goluri sub aceasta. ploii aerului cu umiditate mare şi temperaturilor scăzute (sub +50C) şpăcluirea sau înglobarea plasei nu sunt permise (protejaţi faţada în mod potrivit de exemplu cu plase de protecţie a faţadei montate pe schelă). Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.

Polistiren pentru termoizolare în construcţii. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.24 0.24 0.21 0. Verificări permanente în laboratoarele producătorului şi în instituţiile autorizate din ţară.24h Stabilitate dimensională în conditii normale Absorbţia apei WL(T) Difuzia vaporilor Z Efortul de compresiune la o deformare de 10% Inflamabilitate conform SR EN 13501-1(P118/99) Combustibilitatea conf.24 0. . ignifugat. fără contracţii.245 0. de influenţa precipitaţiilor şi de deteriorare mecanică.5% 3% 20-30 m2hPa/mg 70 kPa Clasa E(BE1b) .5 1.5 2 1.2 A se feri de razele ultraviolete (soare).25 0. SR EN13501-1 0. rezistent la factorii climatici.04W/mK ? 80 kPa 115 kPa 1% 0. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.5 3 2. Granule expandate de polistiren. Conductivitate termică λ Rezistenţa la tracţiune TR Rezistenţa la încovoiere BS Stabilitate dimensională 70°C.225 0.24 0. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului.practic nu ia foc Clasa B(B/S3/D0) .Fişa tehnică Baumit DuoTherm Polistiren pentru termoizolaţie Baumit DuoTherm Produs 2072 Bloc de material din particule de polistiren expandat. pe baza experienţei noastre.24 0.24 0. Nu necesită menţionarea.5 1 Volumul Pachetului m3 0.25 0. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. verbale şi scrise.5 2.24 0. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.practic nu întreţine arderea Compoziţie Utilizare Date tehnice Livrare Placile izolante DuoTerm se livreaza infoliate in pachete Grosimea Plăcilor mm 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 200 Depozitare Asigurarea calităţii Categoria conform normelor chimice Gabaritul Plăcilor mm 500X1000 500X1000 500X1000 500X1000 500X1000 500X1000 500X1000 500X1000 500X1000 500X1000 500X1000 500X1000 500X1000 Numărul Plăcilor buc 24 16 12 10 8 7 6 5 5 4 3 3 2 Suprafaţa Pachetului m2 12 8 6 5 4 3.

Punere în operă mecanizat. – Indicaţii Generale **) conform SR EN 13813 Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Sac 25 kg. 24 ore (până la 3 mm grosime de strat)* după ca. 48 ore (până la 3 mm grosime de strat)* dupa ca. . placaje ceramice. asfalt turnat. Grosime de strat maximă: Grosime de strat minimă: Necesar de apă: Consum: Timp lucrabilitate: Circulabil: Aplicare strat final de tip placaj ceramic: Aplicare strat final de tip mochetă. 30 min ca.Recomandat la încălzirea prin pardoseală. .0 l (=24%) ca. pe bază de sulfat de calciu. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. aditivi. PVC. mochetă. înainte de aplicarea finisajelor pentru pardoseală finală. .Rezistenţă la scaun cu rotile (conf. 2-3 ore după ca. .Suprafaţă omogenă. nisipuri. . etc. 1907/2006 a parlamentului european şi a şedintei de consiliu din 18.com sau se poate solicita fişa tehnică de siguranţă la fabrica producătoare. Pentru nivelarea şi egalizarea şapelor de sulfat de calciu. Cap. încercări curente şi periodice de laborator. parchet. 1. Clasificarea detaliată conform ChemG se găseşte în fişa de siguranţă (conform articolului 31 şi anexa II a directivei nr. sub formă de pulbere.12. pe baza experienţei noastre. 72 ore (până la 3 mm grosime de strat)* C 20 F6 Compoziţie Caracteristici Utilizare Date tehnice *) indicaţii detaliate găsiţi la pagina 3.Fluidă şi cu caracteristici de autonivelare optime.ISO 9001 certificat. SR EN 12529) . pardoseli laminate sau furniruite. netedă fără pori.Fără fisuri chiar şi în straturi mai groase. ciment. plan de control al producţiei în fabrică. cu grosimi de 1-20 mm. pentru obţinerea suporturilor plane şi omogene înaintea aplicării finisajelor de orice tip pentru pardoseli.baumit.Fără contracţii. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice.Numai pentru interior.Fişa tehnică Şapă autonivelantă Baumit Nivello Quattro 2073 Produs Masă de nivelare şi masă de şpaclu. . 6. .Se poate utiliza şi pe suporturi vechi. . 1 palet=48 saci = 1200 kg 12 luni în locuri uscate (umiditatea 55%) şi temperaturi peste 0ºC Încercări iniţiale de tip. . corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. . verbale şi scrise. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.Aditivat cu răşini sintetice. sistem de management al calităţii . cauciuc Aplicare strat final de tip parchet Rezistenţă la compresiune**): Rezistenţă la încovoiere**): 20 mm 1 mm ca. şapele cu uscare rapidă cât şi pentru nivelarea straturilor de şapă la cladiri vechi.2006) la www. magnezit. parchet multistrat.50 kg/m²/mm ca. şi anume: PVC. conform EN 13813. Lianţi speciali.

suportul trebuie să fie curat. Materialul întărit nu se mai amestecă cu apă. Proportie de amestecare: 6. . Nu se amestecă cu alte materiale (ex. contracţie şi marginale din suport se „preiau“ şi în şapa Baumit Nivello Quattro. se aruncă. Timpul de lucrabilitate la 20°C este de 30 minute.Şapă autonivelantă Baumit Nivello Quattro Pagina 2 Suport Verificarea suportului este o fază importantă înaintea aplicării şapei. . fără aglomerări. Temparaturile mai ridicate şi umiditatea scăzută a aerului accelerează uscarea. Începând cu o grosime de 10 mm la un suport sensibil la umiditate se aplică un grund epoxidic (sablat). frezare sau sablare. grăsimi şi decofrol. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. scade timpul de lucrabilitate. . fier de glet) din inox de min. de expuneri directe la razele solare şi condiţii termice extreme. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit.fără fisuri. minerale. portant. 600 min-1 ) până la obţinerea unei paste omogene. pe baza experienţei noastre. la temparaturi <20°C se prelungeşte timpul de lucrabilitate iar la temperaturi mari >20°C. verbale şi scrise. Pregătirea suportului: Suporturile absorbante se tratează cu amorsa Baumit Grund. suprafaţa proaspătă trebuie dezaerată trecând peste ea cu o rolă cu ţepi (imediat după turnare). Se va evita pătrunderea şapei în rosturile de legătură. respectiv pentru suporturile neabsorbante cu Baumit Supergrund (vezi fişa tehnică a produselor). Baumit Nivello Quattro nu este recomandat pe suporturi din material plastic sau metal.uscate – umiditatea reziduală măsurată în suportul pe care se aplică. stabil şi lipsit de parţi neaderente. Operaţiunile de nivelare cu dreptarul şi scoaterea aerului se fac de către aplicator într-un interval de maxim 4-5 minute de la turnare şi folosind saboţi cu cuie în cazul în care este necesară călcarea peste pasta proaspăt turnată. neîngheţat.0 l apă pentru un sac de 25. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Pentru a obţine o suprafaţă perfect netedă (fără pori). O uscare prea rapidă poate duce la apariţia fisurilor.plane şi netede. Se admit numai prezenţa fisurilor capilare datorate reacţiilor de hidratare a cimentului. Tratare ulterioară: Masa de nivelare proaspătă se protejează de uscarea prea rapidă. După verificarea suportului.rezistente. aplicatorul va aspira foarte bine suprafaţa şi va aplica cu pensula sau trafaletul amorsa adecvată tipului de suport. se vor turna straturi succesive la un interval de 48 de ore. neuniformităţile să nu depăşească 20 mm/m. la 2-3 cm adâncime să nu fie mai mare de 2%. uleiuri. Aditivi). în special pentru ciment. Rosturile de dilataţie. compacte şi lipsite de părţi friabile.0 kg Baumit Nivello Quattro Aplicare: Masa de nivelare proaspăt amestecată se toarnă pe suportul verificat şi amorsat şi se nivelează cu un dreptar (drişcă. . pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. . . Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. cu amorsarea fiecărui strat. până la nivelul dorit. Punere în operă Amestecare: Se amestecă un sac de 25 kg de Nivello Quattro in 6 l de apă curată şi se amestecă încet cu ajutorul unui mixer cu viteză mică (max. îngheţ şi aer uscat.toate substanţele care împiedică aderenţa se îndepărtează prin: şlefuire. Baumit Nivello Quattro se poate aplica şi mecanizat (pompă cu snec continuă) Pentru obţinerea unor grosimi mai mari. uscat uniform. fără praf. Suprafeţele trebuie să fie: . iar temperaturile scăzute şi umiditatea ridicată a aerului. întârzie uscarea. Baumit Nivello Quattro este recomandat pe toate suporturile obişnute. 50 cm lungime. sulfat de calciu şi şape de asfalt turnat.

1) La o temeperatură de la +20° C şi umiditatea relativă a aerului ≤ 70 %. Ca regulă se poate considera. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. verbale şi scrise. +5°C şi max. . 24 ore 1). ca pentru fiecare mm grosime de strat (peste cei 3 mm) se ia în calcul un timp de uscare de 24 ore1). Trebuie luat în considerare faptul că Baumit Nivello Quattro nu se utilizează la exterior şi în spaţii umede (Grupa W4 conform ÖNÖRM B2207. materialului şi a suportului trebuie să fie în timpul prelucrării şi a procesului de priză. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Grosimi de strat până la 3 mm se pot finisa după ca. ca de ex. +35°C. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. pe baza experienţei noastre. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. duşuri în incinta unităţilor de cazare). min. bucătării din incinta întreprinderii.Şapă autonivelantă Baumit Nivello Quattro Pagina 3 Indicaţii generale Temperatura aerului.

pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. aditivi organici. permeabil. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Utilizare Date tehnice Livrare Depozitare Calitate asigurată Categoria conform normelor chimice Stratul suport Consultaţi Fişa tehnică de securitate a produsului accesând www.Fişa tehnică Aditiv pentru iarnă Baumit Speed Top 2074 Produs Compoziţie Caracteristici Aditiv gata preparat pentru tencuielile decorative Baumit GranoporPutz şi Baumit SilikonPutz. Utilizat în mod corespunzător. Prelucrare Indicaţii Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. La aplicare este de evitat formarea nazilor. a materialului. La temperaturi ce depăşesc 15°C timpul deschis se scurtează considerabil. condens (rouă) trebuie ca faţada să fie protejată corespunzător (cu o prelată sau folie). Aditiv accelerator de priză. verbale şi scrise. cca. Pentru aditivarea tencuielilor decorative Baumit GranoporPutz şi Baumit SilikonPutz înaintea aplicării în intervalul de temperatură ≥1°C şi ≤ 15°C şi o umiditate relativă ≤ 95 % (Condiţii meteorologice diferite de cele indicate afectează negativ proprietăţile de uscare) Densitate: Culoare: Valoarea pH: Consum: Bidon 300ml pentru o cutie de 30 kg 12 luni în luc uscat. Recepţia suprafeţelor şi planeităţilor se vor realiza conform normelor în vigoare. Temperaturile în afara intervalului ≥1°C şi ≤ 15°C şi o umiditate relativă ≤ 95 % influenţează negativ proprietăţile de întărire. În acest interval de timp tencuiala decorativă nu trebuie să fie expusă la îngheţ. şi a suportului trebuie să depăşească +1°C în timpul aplicării şi întăririi. fără suprafeţe îngheţate. neîngheţat. neted. Indicaţii referitoare la suport: . răcoros. Dacă în timpul procesului de uscare există riscul de ploi intense. . Temperatura aerului. 1.0 kg / dm3 Incolor 11-12 1 bidon întreg la fiecare cutie.baumit. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică. ferit de îngheţ în ambalajele originale nedesfăcute. Conţinutul unui bidon de Baumit SpeedTop se adaugă la o cutie de Tencuială Decorativă Baumit şi se amestecă bine cu mixerul. pe baza experienţei noastre.com Stratul suport trebuie să fie uscat. Dacă este necesar pentru reglarea consistenţei se poate adăuga o mică cantitate de apă (sub 1 %). Conţine apă. îmbunătăţeşte stabilitatea pe faţadă a tencuielilor decorative în condiţii de umiditate ridicată şi temperaturi scăzute de exemplu ceaţă. amoniac.Stratul suport trebuie să fie uscat. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Aditivul Baumit SpeedTop se utilizează numai la temperaturi ≥1°C şi ≤ 15°C şi o umiditate relativă ≤ 95 %. Verificări permanente în laboratoarele proprii. fără praf.5 ore. aditivul Baumit SpeedTop conferă tencuielii decorative într-un interval de 5-6 ore (în funcţie de umiditate şi temperatură) rezistenţă la spălare. După acest interval tencuiala decorativă aditivată se va întări în cutie. cu capacitate portantă. Cantitatea preparată se va aplica într-un interval de maxim 1. îngheţ. Pentu a evita riscul variaţiei de culoare întreg lotul ce se va aplica pe o faţadă va trebui aditivat.

Sculele şi echipamentele se vor spăla temeinic cu apă imediat după utilizare. Ediţia 07/2009 Recomandările tehnice. lacul şi metalul se vor proteja corespunzător. piatra naturală. În caz contrar spălaţi imediat cu apă şi ştergeţi suprafaţa. corespund stadiului actual de cunoaştere în stiinţă şi practică.Aditiv pentru iarnă Baumit Speed Top Pagina 2 Măsuri de precauţie Suprafeţele adiacente în special sticla. Nu asteptaţi uscarea şi întărirea. pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligaţia de a verifica dacă produsul este potrivit cerinţelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligaţii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. pe baza experienţei noastre. verbale şi scrise. . ceramica.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful