P. 1
6 Sonatas Die

6 Sonatas Die

|Views: 0|Likes:

More info:

Published by: Isabel Vargas Sánchez on Dec 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2011

pdf

text

original

SIX SONATAS

or

DUETS
for two

GERMAN FLUTES
or
VIOLINS

Composed

in

a

pleasing 

ne

Taste

By Sigr.
GIOVANNI AGGRELL
FREDERICO AURELLI
LEONARDI VINCI
(Opera Seconda.)

London.

Printed

DUETS
Quants Sonatas
St. Martini’s Sonatas
Desesch’s 30 Duets
Locatelli’s Sonatas
Teleman’s Sonatas

for

I. Walsh

in

Catharine

Street

Of whom may be had just Publish’d for German Flutes.
TRIOS
CONCERTOS
Solniz Sonatas, Opera 2da.
Weideman’s Concertos
Bezozzi’s Sonatas, 2 Sets
Hasse’s 18 Concertos
Desesch’s 12 Sonatas
Desesch’s Concertos
Chinzer’s Sonatas
Stanley’s Concertos
Locatelli’s Sonatas
Arne’s 8 Overtures

in

the

Strand

SOLOS
Cavalari’s Solos
Blavet’s Solos
Bezozzi’s Solos
St. Martini’s Solos
Hasse’s Solos

Published in 1997 by Johan Tufvesson for Project Runeberg.
Revision : 1.2

2

Sonata I

Adagio

Ê
Ê tr
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈˇ
>
Ď
Ď
trÈÈ
Ď
Ď
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ
>
Ê
Ê

ŐŐˇ ˇ ˇ ˇ ) Ï
4S ŔŔ
ˇ ˇ)ˇ ? ˇ
G ˇ ˇ Ą
ŔŔ
ŐŐ ˇ ˇ
4S <
ˇ
G
ˇ Ąˇ
4

4

G ˇ( ˇ

ˇ
-

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ

ˇ ´ˇ
ĆĆ
Ď
ˇ

ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ
4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ
G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
4

tr

ˇ
ˇ
ˇ
G ÈÈˇ ĹĹ
ÉÉ
7

4 4ˇ

G

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ ˇ
ÎÎ ÉÉ
ÈÈ

4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ
ÈÈ
ÉÉ

ˇ ˇ 4ˇtr ˇ
ÔÔ

tr
4 Őˇ
ˇ
ˇ
ˇ ˇ
G ˇ
- tr
4 Ő
G ˇ ˇ ˇ ˇ(ˇ(ˇ

ˇ ´ ˇ 6ˇ
ŐŐ
>
ˇ 6ˇ
ÈÈ

ˇ trˇ ˇ
- -

ˇ ´ˇ ˇ ˇ
ŐŐ
ˇ trˇ ˇ Ă( ˇ
ĹĹ
?

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
- Ő - - ÉÉÈ
Ő
Î
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÃÃ
ˇ ¡ ˇ ˇ
ˇ
- ÉÉÈ
- ˇ
ˇ
15
4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G
11

4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Ď
Ď
G

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ŽŻ

Allegro

4R ĹĹĞĞ tr `ˇ ˇ ˇ` ˇ ` ˇ
G `ˇ ˇ ˇ` ˇ Ă ˇ ĞĞ
ĹĹ
ĹĹĞĞ tr
4
`ˇ ˇ ˇ` ˇ Ă ˇ
GR<
c 1997 Johan Tufvesson

ˇ)

Revision : 1.10

ˇ ˇ
-

-

ˇ

ˇ ´ˇ ˇ
ŐŐ
ŐŐ
ˇ Ąˇ ˇ

ˇ trˇ ˇ
- ˇ
-

tr

ˇ ˇ ˇ
- -

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĹ ˇ ˇ ˇ
ĽĽ -

ˇ
ˇ
-

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
-

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
tr
ˇÎ ˇ ˇ ˇ ˇ
Ï
Ï òò
>
tr
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ
ˇ
ˇ ˇ ˇ >
ÈÈ

Ï
tr
Î
Ĺ
Ĺ
ĞĞ
ˇ ˇ ˇ ˇ ) ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ` ˇ
>
É
ÉÈ É
ÉÈ
É
É É
É
ˇ ˇ Èˇ ˇ ˇ Èˇ ˇ ˇ ˇ > <

Non-commercial copying welcome

tr

-

ˇ

tr
ˇĂ `ˇ ĞĞˇ ˇ` ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ
>
ÈÈ
ĹĹ
ÈÈ
ĹĹĞĞ tr
ˇ
ˇ
ˇ
`ˇ ˇ ˇ` ˇ Ă ˇ
ˇ ˇ ˇ)ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

http://www.lysator.liu.se/runeberg/as2flvln

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ Ï .ĽĽĹ ÈÈ ŔŔ ÏÏ ˇ ˇ 4trˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇtr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĹ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ .se/runeberg/as2flvln .ŐŐ .....ˇ ˇ 4< ˇ` ˇ tr`ˇ ˇ ` ˇ ˇ ) ˇ ˇÎ ˇ ˇ ) ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ..lysator..ĹĹ G ĹĹĞĞ .É ˇ È É ÏÏ G ...ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ...Ł Ł Ł Ď ÏÏ 4 ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ Î Î ˇ ˇ) G Ď Ä Ď Ä ..ˇ ŔŔ 9 ˇ ˇ » ˇ ˇ ˇ » ˇ 4ˇ ˇ ˇ » ˇ ˇ ˇ trˇ 4 ˇ ˇ 4ˇ˜ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ˜ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ) ˇ ˇ ˇ ˇ ) ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ » ˇ ˇ G Ď ˇŁ Ï ÎÎ Ď ÏÎ ÏÏ Ď .10 http://www....àà ˇ ˇ ˇ ˇŘ Ř 13 tr ` ˇ ) ˇ ` tr ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ)ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4 ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇtr ˇ ˇ ` ` ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ÉÉ ÉÉ ÈÈ ÎÏ G ĽĞĞ ÎÏ > > 7 7 ĽĞĞ .ÎÎ Õ Ï ÏÏ G ĹĹĞĞ Õ ˇšš ` 22 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ tr 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4 `ˇ ˇ ˇ ŐŐ ..Ï G Ŕ Ŕ ÏÎ Ï 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÏ ÏÎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÎˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ tr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ < 7 Ï Ï G ˇ ˇ ą È È ą ĹĹ 5 4 ˇ ˇ 4trˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ G .Ãà tr 4 G ˇ(ˇ ˇ(ˇ c 1997 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.ˇ.3 ˇ ˇ ˇtr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ..ŐŐ ..ŐŐ 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ ˇ `ˇ ˇ trˇ` ˇ ` ˇ ˇ ) ˇ ˇ ˇ ˇ ) ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÔÔ 7 7 < G ÈÈ ÈÈ ÉÉ .ÉÉ ÉÉ ÈÈ Õ > ĽĞĞ Õ ˇ ˇ 17 tr ˇ ˇ ˇ ) ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4 ˇ` ˇ `trˇ ˇ ` ˇ ˇ` ĞĞˇ `ˇ ˇ ` ˇ ˇ ) ˇÏ ÎÎ Î ÏÎ ÏÏ ..ÉÉ > ÎÎ ˇ ˇ 4 ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇtr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ( ˇ( ˇ ˇ ˇ ˇ > G Ãà ˇ ( ˇ  ÔÔ > ÈÈ ÎÎ 26 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ(ˇ ˇ ˇ ( trˇ 4ˇ(ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ.liu.ˇ.ÈÈ G .> > Î Î Î Î ÃàÔÔ 4 ˇ ˇ ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ÎÏ Ï ˇ ..ÏÏ ŹŹ 30 ˇ ˇ ( trˇ ˇ ˇ ˇ trˇ ˇ ˇ trˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÎˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr 4 ˇŘ ˇ Ï ÈÈ Ő òò ˇ ˇ ˘ < 7 .ĽĽ ÈÈ ÔÔ ĽĽĹ > .

10 http://www.lysator.4 Aria 43 ˇ ˇ ˇ G 8 ŔŔ 43 = G 8 ˇ( ˇ tr - ˇ ˇ ˇ ˇ Ãà ˇ ˇ  ˇ` tr ? `ˇ 4Í͡ ˇ ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ tr à à ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ČČ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ Ď Ď ăă ? 8 ˇ ˇ ˇ(ˇ ˇ ˇ ˇ(ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr 4 tr ˇ `ˇ 7 ˇ ˇ( ˇ ˇ ˇ ˇ ( 4 ˇ G ˇ` ˇ ˇ ( ˇ Ãà  ? ÔÔ ÔÔ ÔÔ ÔÔ àà 4 ˇ` 4ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇ 4ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˇ 4ˇtr `ˇ 7 ÔÔ G Ð ÔÔ ÍÍ ÔÔ Ð ÔÔ Ãà ÔÔˇ ? ÔÔ 17 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr ˇ ` ˇ 4 7 = 6 ˇ ˇ ( ˇ ` ˇ ˇ ˇ ĄĄ Ä Ä Ä Ä Ď G Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď 4 7 ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ ˇ ˇ ˇ ? Ä Ď Ď Ä Ď Ď Ď .Ď 24 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ` ˇ 4 ˇ ˇ ˇÃ à G ? Ä Õ tr ˇ tr ˇ 4 ˇÄ Õ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ( ˇ ˇ ˇ( ˇ ˇ G ˇ ? ġ ġ ġ ġ 30 ˇ ˇ ˇ(ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˚ ˇ ˇ trˇ` ˇ ˇ 4 ˇ ˇ trˇ ˇ ( ˇ ˇ ˇ Ô Ô ˇ ˇ ( ˇ ÔÔ ˇ ˇ(ˇ ĹĹ Č G ÈÈ ČĄĄ ? 7 ? ÔÔ ÔÔ ÔÔ trà ÃÁÁ 4 ˇ tr ˇ ˇ ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ( ˇ ˇ ˇ(ˇ ˇ ˇ( ˇ` ˇ ˇ ? 7 G ÈÈ ˇ ˇ ĆĆ Ô Ô Ô Ô Ď Ô Ď ĹĹ Ô Allegretto ˇ ˇ ˇ ˇ ˇtr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4 3 Ľˇ Ľˇ ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ .ŔŔ ˇ ˇ ĽĽ ĹĹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 43 = ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G 8 ˇ ? ˇÄ Ãà .ŔŔ ÛÛ Ä 9 ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( 4ˇtr 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ(ˇ ÄÄ ÄÄ G ? \ ÊÊ tr 4 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ É É ` ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ ˇ ˇ ( ˇ(ˇ ÊÊ ÈÉ ÈÉ ? ÊÊ c 1997 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.se/runeberg/as2flvln .liu.ÉÉ ÃÃ Ä Ä Äˇ G 8 ˇ ĹĹ ? Ä .

ˇ ? Ď Ď Ć ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4 ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? 7  ÉÉ Ê Ã Ã G ˇ ˇ ˇ ˇ Ĺ Ĺ È È ? ˇ ˇ ˇ ˇ Ď ĆĆ ÉÉ 58 c 1997 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.ˇ ˇ ˇ ÏÏ ŔŔ ˇtr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ(ˇ ÈÈ ? 4ˇ ˇ ˇ G ÉÉ ˇ 4ˇ ÈÈ ? 16 4 ˇ ˇ ˇ ˇ G ĆĎ ĆĎ Řˇ 4 Ř G ˇ ˇ 4 7ˇ ˇ ˇ G ŔŔ 4 G 7 = 24 34 = ˇ ˇ ˇ Ä ˇ ˇ ˇ ˇ ĆĎ ĆĎ ˇ ˇ ˇ ˇ Ê ÈÈ ˇ ˇ ˇÊ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÄ ˇ ˇ ˇ ĆĎ ĆĎ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ ˇ ˇ ˇ(ˇ ˇ ÉÉ ÈÈ ? ˇŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ = ˇ Ŕ ÉÉ ÈÈ ? Ŕ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ Ä Ä G Ä Ä Ä Ä 4 ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ Ä G Ä Ä Ä 50 Ď ĆĆĎ 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ Ê Ê ĽĽ 4 ĽĽ = G ˇ 6ˇ ˇ ˇ ? 42 5 ˇ( ˇ ˇ( ˇ ? ˇ ˇ ( 4ˇtr ˇ` ˇ ( ˇ(ˇ ˇ ˇ ˇ ÏÏ ˇ ˇ - ˇ` ˇ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ Ê Ê Ê4 ˇ ˇ ˇ ÉÉ ˇ 6ˇ ˇ ĽĽ \ ĽĽ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ ( ˇ Ê Ê ? 4ˇ ˇ ˇ Ê trÈÈ ˇ ˇ trˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? ÈÈ ÉÉ ÈÈ ÂÄ ĆĎ ÂÄ ĆĎ Ď ĆĆĎ Ä Ä trÈÈ tr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? ˇ` ˇ ˇ ˇ( 7 ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ÏÏ ˇtr4ˇ ˇ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇÉ4ˇÉˇ ? 7 - ˇ 4ˇ ˇ ĽĽ tr ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ê Ê ˇ ? ˇ ? `ˇtr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ä Ä tr tr 4 ˇ ˇ trˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ` ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Î ˇ G Î ÉÉÈ Ð ˇ Ï Ï Éɡ ˇĎ Ð ČČ Ď Ä Ä Ä Ä Î Î ÉÉ 4 trˇ` ÉÉÈ ÉÉÈ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? ? ? Ä Ä 66 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ ˇ ˇ ĆĎ ˇ 4 ˇ ˇ(  7 ĆĆ ĹĹ Ãà ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĆơ ˇ ˇ Ď G .10 http://www.ˇ ˇ 4 ˇÉÉ G ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ĆĎ ĆĆ ĆĎ Ď Ď ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĆĎ ĆĎ ĆĎ ĆĎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ(ˇ ˇ .se/runeberg/as2flvln .ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ.liu.lysator.

..se/runeberg/as2flvln .ÕÕ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ( 4ˇ ˇ ( ˇ ˇ 4ˇ ( G ˇ ˇ ˇ ŔŔ ÈÈ Ãà  ĹĹ .ŐŐ ÔÔ ČČ ŐŐ ...lysator.Ű Ő tr 44 ˇ` 4ˇ ` ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ( ˇ ÔÔ ÉÉÈ ÈÈ ˇ ? 7 7 ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ò4ˇ ˇ ˇ G ? ˇ ( Ř ÈÈ ÎÏ ŔŔ ò Ï ? tr 44 trˇ` ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 7 7? > ˇ ˇ ˇ ˇ G 4ˇ Ć ? ˇ ( ŔŔ òò > ? ÔÔ ČČ ÈÈ ÈÈ ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ ˇˇˇˇˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ Î ˇˇ ? ÏÏ Ï Ï G ŔŔ òò4ˇ ˇ ( ˇ ? ˇ ( Ŕ Ŕ ÍÎÍÎ 44 ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G > ? ˇ ( ŔŔ òò ÏÏ ÏÏ Î ČČĄĄ ă 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ` ˇ ˇ ÈÈ Ĺ ÈÈ ÈÈ Ï G ÏÏ ÈÈ ÏÎ ÈÈÇÇ > Ž Ż ŽŻ ňŋ Ľ trĹĹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĞĞ 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ 4ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ` G Ĺ ÈÈ Ï > ÏÏ ÏÎ Ľ Ď ŽŻ ÈÈ ňŋ Ď ˇ 44 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ(ˇ ˇ ˇ ÉÉ ÉÉ G ŔŔ òò ŔŔ ? ˇ ( ŔŔ òò ? ˇ( 44 ˇˇ ˇ ˇˇˇˇˇˇˇ ˇ ˇˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ > > ˇ ( ŔŔ òò G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ğę òòˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ę É É ? É É ÎÎ ğ ğğ Allegro 4 8 12 16 20 24 c 1997 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1..10 http://www.ˇ ˇ ˇ ˇ 4˘ 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ` ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ŐŐ ĆĆ ÈÈ Ű ŐŐ .Ű ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ` 4ˇ ` ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ŐŐ ˇ ˇ ˇ 44 ŐŐˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÔÔ ÉÉ ÈÈ ÈÈ ˇ ( 4ˇ ˇ ˇ Ő Ő G ˇ Ű Ő .liu.ŐŐ .6 Sonata II ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 44R ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ĺ Ĺ ˇ ( ŔŔ òò G Î ? ˇ ( ŔŔ 44R ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ĹĹ ŔŔ ĹĹ ? > ? ˇ ( ŔŔ òò 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ G Ãà ŔŔ ? .

- 32 44 ˇÎΡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G .Ŕ ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Î ˇ Î ˇ ( ˇ ˇŐˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ Ŕ ÈÈ Ï Ŕ ÏÎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ .44 ˇ ˇ ˇ ˇ G ŔŔ 44 ˇ ( ˇ G 28 ˇ òòˇ ˇ ( ˇ 44 ˇ ˇ G - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ? ŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ .ŐŐ 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ÎÎ ˇ ( ŐŐ 36 - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ(ˇ ˇ ˇ ŔŐ ÈÈ Î Î .liu.ĹĹ .10 ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ 4ˇ Ú ˇ 7 ? ˇ ˇ ăă ˇ ˇ 7 7 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ š > ˇ ˇ ˇ ˇ š ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > È ˇ ˘ ´ ” ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ” ˇ ˇ ˘` 7 \ ´ ” ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ą ˇ ˇ 4ˇŚ ˇ ˘` 7 ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÏÏ > tr `˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ trˇ ˇ > Ő “ ˇ ˇ tr ˇ “ “ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ `˘ 7 “ˇ ˇ ˘ ˇ trˇ ˇ Ä Ä ˇ ˇ ˇtr ˇ ˇ ˇ Ř ˇ šˇ ˇ trˇ `˘ ˇ ء ˇ 7 http://www.ĹĹ .ĹĹ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ` ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĆơ ˇ ˇ trˇ` ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĆơ ˇ ˇ ˇ trˇ `˘ ÔÔ ČČ ÈÈ ÔÔ ČČ ĹĹ ŐŐ tr tr tr ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĆơ ˇ ˇ `ˇ ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĆơ ˇ ˇ ˇ ˇ `˘ ÔÔ ČČ ÈÈ ÔÔ ČČ ĹĹ ŐŐ - Andante ˇ ˇ trˇ ˇ ò ˇ ˇ(˘ ˇ ˇ(˘ È > ˇ ˇ trˇ ˇ ˇ ˇ(˘ ˘ > òˇ ˇ ( È ‹ ˇ ˇ ˇ 4ˇfi fiˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > ÉÉ ÉÉ Ê fiˇ fiˇ = ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˘ > > ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˘7 ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ ˇ ˇ ˇÚ ˇ ˇ Ő Ő Ő ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ ˇ ˇ ˘ ˘ = 7 Î Ő Ő `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ `˘ ˇ tr ˇ ˇ fiˇ fiˇ ˇ ÏÏ > ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ ˇ ˇ ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr˘` > 44 3 ˘ ˇ ˇ ˇ ( ˘ ˇ G 4 ò òˇ ˘ ˇ ˇ 44 3 = G 4 ò 10 44 ˇ G 44 G 18 4 G4 4 G4 44 ˘` G 28 44 ˇ G c 1997 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.se/runeberg/as2flvln ...- 44 ˇ ˇ G - ˇ ˇ ˇ ..lysator.ĹĹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ .ĹĹ ..

10 http://www.8 Presto 44 2 Vˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ĹĹ ÉÉ G 4 ĹĹ àà ĽĽ ĹĹ ĽĽ 44 2 V ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G 4 ? > ? ĹĹ àà ĽĽ ÈÈ ĹĹ ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 6 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇÈÈˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇÈÈ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ÉÉ ĽĽ ĹĹ ÉÉ ĽĽ ĹĹ ĹĹ G ĽĽ 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ææ ĽĽ ĆĆ Ãà ĆĆ Ãà ĹĹ ČČ ÂÂ Ď ÂÂ Ď Ď ČČ Ď 12 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G 4 7 ˇ š Ãà   ÃÃ Ĺ 44 7 Ĺš ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G   Ãà Ãà 18 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÂ¡  Ãà .se/runeberg/as2flvln .liu.Ãà G 44 ˇ ˇ G ˇ - 44 ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ   Ãà Ãà ˇ - - Segue ˇ ˜ˇ ˇ ˜ˇ 4ˇ 2 G ĎĎ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹ - 36 G2 7 - ˇ 4ˇ - G2 7 ? ? ˇ ˇ ˇ ĽĽ c 1997 Johan Tufvesson ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `Pˇ ˇ tr - ˇ ˇ ˇ - `ˇ ŊŊˇ 4ˇtr` ĄĄˇ `ˇ ŔŔ Č ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - - - ˇ ˜ˇ ˇ ˜ˇ ˜ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ   Ãà Ãà ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÉÉ ĹĹ ÈÈ ĽĽ ˇ ˇ - - - ˇ ˇ( - - ˇ ˇ - ˇ 7 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ   Ãà Ãà ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĹŠ  Ãà ĽĽ Ãà ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĹŠ  Ãà ĽĽ Ãà ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÉÉ ĹĹ ÈÈ ĽĽ ˇ 7 7 662 ˇĹĹ 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ `Pˇ 7 7 66 ˇ ˇ 2 G ĹĹ 31 ˜ ˇ 4ˇ ˜ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˜ ˇ 4ˇ ˇ G2 24 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹ àà Ľ ĽĽ ĽĹĹ ˇ ˇ ˇ > ? ĹĹ ˇ ˇ ˇ trˇ` ˇ ˇ` ÃÁÁ 7 ˇ ˇ ˇ` ^ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ .Ãà  ĆĆ ˇ(ˇ ˇ ( ˇ` 7 ˇ 4ˇ ˇ 7 ˇ` ˇ ÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ .ĹĹ ĹĹ ĽĽ ˇ ĽĽ ˇ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ? ? ? ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˜ ˇ ˇ ˜6ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ Non-commercial copying welcome Revision : 1.lysator.

liu.10 ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ê Ê ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ê Ê ˇ ˇ ˘tr `˘ 7 ˇ ˇ ˘tr `˘ 7 http://www.se/runeberg/as2flvln .ˇ ˇ ˇ 2 G 44 ˇ G2 ˇ ( 4ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ? Ő ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ? Ő Allegretto 9 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ `ˇ ÈÈ ÉÉ ĽĽĹ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÈ ˇ ˇ 4ˇtr `ˇ Ł ÉÉ ÈÈ Ł ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr˘ ÔÔ 44 3 ˇ ˇ ˘ G 4 ŤŤ 8 ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˘ 44 ˇ ˘ ŤŤ G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr˘ ÔÔ 4ˇ ˇ ˇ ˘ ŤŤ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr˘ ÔÔ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹ ˇ ˇ tr˘ ˇ ˇ ÈÈˇ ˇ ˇ ˇ ÔÔ ˇ 4ˇĹĹ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ ˇ `˘ 7 ÉÉ tr \ 4ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 7 ŤŤ ÉÉ ˇ 4ˇ ˇ ˘` ˇ ˇ 4˘ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ 4˘ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ăă ăă ˇ ˇ 4˘ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ 4˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ăă ăă ŤŤ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˘ ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6˘ ĹĹ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˘ ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ĹĹ ĹĹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ˘ 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ 4ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˘ ŤŤ G ÈÈ ˇ ŤŤ ŤŤ 17 tr 44 7 ˇ ˇ ˘ ˝ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr˘ ˝ ˇ ˇ G ŤŤ ŤŤ 44 7 ˇ ˇ tr˘ ˝ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr˘ ˝ ˇ ˇ G ŤŤ ŤŤ tr 25 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˘ ˇ G Ê Ê > ŤŤ \ tr ˇ 44 ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ > G ˇ Ê ŤŤ Ê 32 `ˇ ˇ ˇ ˇ ŹŹ ŹŹ ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˘ 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ř ˇ G ŽŽ ŤŤ ` ŹŹ ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ŹŹˇ ˘ 44 ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ Ř ˇ ˇ ˇ G ÔÔ 39 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ 44 ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ G ŤŤ ŤŤ ŤŤ ŤŤ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 44 ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ˘ ˇ ˇ ˇ˘ ˇ ˇ˘ ˇ ˇ ˇ G šš ŤŤ ŤŤ ŤŤ c 1997 Johan Tufvesson 7 Da Capo al Segno tr 44 3 ˇ ˇ ˘ G 4 ŤŤ ˇ ˇ ˇ˘ 7 Non-commercial copying welcome Revision : 1.lysator.

ÍÎÍÎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇĄĄˇ ČČ ˇ ? ˇ 4ˇ ŽŽ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ ..se/runeberg/as2flvln ..14 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ .444R ˇ ˇ ˇ ˇ ( `ˇ ˇ G c 1997 Johan Tufvesson ˇˇ ŊŊ Non-commercial copying welcome Revision : 1.liu..G ŊŐŊŐ ÏÏ 444 ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ G ŊŐŊŐ ÏÏ ŐŊŊŐ ÏÏ ČČ .ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ .http://www.ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G S ? > ? ˇŐˇ ˝ ˇˇˇˇˇ ˘ ˇˇˇ ˇ ˝ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ 444 ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ É ˇ ˇ ˇ ˇ É ˇ ÉÉ ÉÉ G ÉÉ ňň ńňńň ÏÏ ÏÍÍ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr ˇ 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¨ ˇ 4ˇ ÉÉ ÎÎ 4ˇ G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇĽĽ ^ tr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ 4ˇ 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˜ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Â Â Ã È ò Ã È ò ÈÈ G  ŤŤ  ŤŤ ÈÈ > Ãà > > Ãà ÈÈ 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ˇ ˇ ˇ G ÈÈ Ãà  ŤŤ ÈÈ > Ãà  ÔÔ Â ŤŤ ÈÈ > Ãà ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ‰ˇ ‰ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ‰ˇ ‰ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ 444 trˇ ˇ ˇ ˇ > G ÈÈ ĽĽ ŔŔ ÉÉ tr 444 ÈÈ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ‰ ‰ ˇ ‰ ˇ ˇ ˇ ˇ ‰ ˇ ‰ ˇ ‰ ˇ ˇ ˇ ˇˇˇ ˇˇˇˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÃˇÃˇ ÉÉ ˇ 5 9 13 Allegro ˇˇˇˇˇ ÏÏ É ˇ ˇ ˇ ˇ > ÎÍÍÎ §ˇ § ˇ ˇ Û ˇ ˇ ˇ ˇ 444R < ˇ ˇ ą ˇ ˇ G ææ ˇ ÏÏˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇŔŔŊŊ ÚÚ 5 ´ ´ ˇ 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŐŊŊŐ ÏÏ ČČ ..10 Sonata III Andante ˇ ˇ ` ˇ ˇ ` ˇ tr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ` ˇ ˇ ˇ ˚ ˇˇˇˇˇ ˚ ˇˇˇˇ 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˇ Ő G S ˇ( ČČ ŔŔ ? È ? trÈ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ` 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇˇˇˇ ÛÚˇ ˇŽ ˇ ˇ ˇ ` ˇ ˇ ˇ ? ˇ..lysator.

....- ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr`ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇtr ˇ 7 ˇ ˇ ˇ à > Â Î Î Ï Ã Ï Î tr àtr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÃ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > 7 ˇ ˇ ˇ Larghetto 444 6 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ G 8 .ˇ.ÏÏ ÈÈ È > Ő ÏÏ È Ŕ Ŕ trÈÈ È È ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ ˇ ŐŔ Ŕ ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ.ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr`ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ ˘ ˇ à ÎÎ Ï ÃÁÁ ÏÍÍ 444 ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ tr`ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇtr ˘ G à ÎÎ ÃÁÁ 15 444 ˇææˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ.lysator...à àÃÁÁ 4ˇtr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ à ˇˇ ææ ˇ  à à ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr ˇ ´ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ .ŽŽ .Ő .se/runeberg/as2flvln ..ˇˇˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ trˇ ˇ ( ˇ ČČ ÃÁÁà Ãà ? 7 ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ 4trˇ ˇ ( ˇ 7 ˇ ˇ ČČ ÃÁÁà ? ÏÏ Non-commercial copying welcome Revision : 1..G ŋň ŋ ˇ 444 4ˇ` ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ.ˇ G .ˇ ˇ ˇ .Ï ÏÎ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ Ő ˇ ˇ ˇ Ő ˇ ˇ ˇ - - ˇ(ˇ ˇ( > ˇ ˇ ˇ ˇ ( 4ˇ ˇ Ãà 11 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( 4ˇ ææ ˇş şśś > > ˇ ˇ ˇˇ ææ ˇş şśś ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ > à à.ˇ ? 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G .14 http://www.- ˇ ˇ 6ˇ ˇ ( ˇ < 7 7 ˇ Ä Ä 10 444 ˇ G < 7 7< ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( trˇ ˇ .ˇ .à à 6 „ ` ˇ ‰ˇ ‰ˇ 3 ˇ tr ˇ ‰ ‰ ˇ ˇ ` 4 ˇ ˇ ( ` ˇ ˇ 44 ˇ ˇ ˇˇ ČČ ÎÎ ČČ G 444 ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ trˇ 4ˇ ` ˇ ‰ˇ ‰ˇ ˇ 3ˇ „ ˇ ˇ ` ˇ ‰ˇ ‰ˇ G ČČ ÎÎ ČČ Î c 1997 Johan Tufvesson ˇ ˇ - ˇ( ˇˇ ˇ ˇ3„ ˇ ˇ ÎÎ ˇ ˇ3„ ˇ ˇ ÎÎ ŹŹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( 4ˇ ˇ .ÃÃÃ É É ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ .ŽŽ ˇ ˇ ˇ ˇ(ˇ ˇ(ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ..ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ..Ő Ő Ő 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ( ˇ ˇ ˇ ˇ( ˇ ˇ ˇ ˇ G Ő 24 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G Ď ŐŐ ÏÏ Ł Ŕ ŔŐ òò 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÂˇ ˇ ˇ G ˇ à ÈÈ Ď ŐŐ ÏÏ Ł à 29 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G .à à 444 6 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˇ G 8 ˇ ..liu.20 ˇ 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ő G ..ˇ ˇ.

Ãà ÈÈ ˇ ˇ `ˇ ˇ trˇ ˇ ( ˇ ÁÁ ÈÈ ? 6ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇ ( Ãà ? 444 ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ` ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ` ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ĞĞ ÉÉ ĽĽ 444 ˇ` ˇ ˇ ˇ ` ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ă ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ĞĞ ÉÉ ĽĽ „ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ 3ˇ „ 22 3 ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 444 ˇ ˇ ˇ Ï ˇ Ï Ď Ï Ď Ï G ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ČČ 444 ˇ ´ ˇ ˇ ˇ G Ď ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ČČ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 3ˇ „ ˇ ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ „ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ? > ? ČČ ÎÎ ČČ ÎÎ 3 ČČ ÎÎ ÈÈ ˇ ˇ ? > ? ˇ á ˇ ˇ ˇ ˇ Š ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ „ ˇ 3 ČČ ÎÎ 3 tr ˇ ˇ„ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ„ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ï Ï Ï Ď Ï 3 3 Menuet 444 3 ˇ ˇ ˇ G 4 444 3 ˘ G ˇ 4 ˇ ˇ ˇ˘ ĹĹ ĹĹ ˇ ˇ ˇ˘ ˇ ˇ trˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ê Ê 444 ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÔÔ G Ê Ê Ê ˇ 444 ˇ ˇ Ê ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G 7 ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ Ê Ê ˘` ˇ \ ˇ ˇ ˇ ˘` ˇ 444 ˇ ˘ G ÈÈˇ ˇ 444 ÈÈ G ˇ ˇ ˇ˘ ˇ c 1997 Johan Tufvesson ˇ ˘ tr ˇ ˇ ˇ ˘ tr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ê Ê Ê Ê ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ Revision : 1.lysator.se/runeberg/as2flvln .Ãà Ãà ˇ 444 7 ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( .12 ˇ ˇ ˇ 6ˇ 6ˇ 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 7ˇ ˇ ˇ ˇ G .liu.Ãà G ˇ ˇ( ˇ ˇ ? 11 17 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˇ` 6ˇ trˇ ˇ ( ˇ ÁÁ ÈÈ ? ÈÈ ? .14 ? 7 ˘ tr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Å Å ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 7 7 ÈÈ ÈÈ ˇ ˇ ˇ ˇ˘ 7 7˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr Non-commercial copying welcome ? 7 ˇ Ê Ê ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÔÔ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ê Ê 21 ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 3„ ˇ ˇ ˇ˘ ˘ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ( Ê Ê G Ŕ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ „ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘` G ˇ ˇ Ŕ 3 14 ˇ` ˇ trˇ ˇ ÃÁÁà ÃÁÁÃtr ˇ` ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 666 P 666 ˘` P ˇ ˇ ˘` \ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ `˘ \ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˘` ÈÈ 7 7 http://www.Ãà ? .

lysator...à à .G 444 ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ G .liu.ś ÏÎ Ï Ï ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ) ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ÎÎ É .14 http://www....ˇ ˇ ˇ ( ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŐŐ ÍÍ ˇ ˇ ˇ ˇ( ˇ Ŕ .ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 7 áá > àà ..ÎÍÍÎ 444 2 = ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĄĄ ˇ ? G 4 Č .ˇˇˇ > G 4.ÃÁÁ ň ˇ ˇ ˇ ˇ = ˇ(ˇ ˇ( ˇ(ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇˇ ˇ ..ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ..ÎÎ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇˇ ´ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ` 4ˇ ˇ( ....ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÇǡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ßß É ÉÇÇ ßß .ˇ....š ÃÁÁ ˇ ˇ ˇ ˇˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Â à ˇ ˇ ˇ òˇ > 7 à .- ˇ ˇ ˇˆ ˇ 444 2 ˇ ˇ ˇ ˇ ( `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ( .24 444 ˇ ˇ 4ˇ ˇ ( ˇ 7 7 ˇ ˇ ˇ ( ˇ ( `ˇ ˇ ( ˇ ( G ˇ Ŕ > Ŕ 444 ˇ ÛÛ ˇ G ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ > 7 7 = .ˇ.ĆĆĄĄ ŹŹ Ŕ ´ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ(ˇ > ˇ ( ˇ .? ˇ ˇ ˇ ˇĎ ă ă Ď ˇˇ ) ˇ ˇ ˇ ) ˇ ˇ ˇ ˇ ) ˇ ˇ ˇ Ï Ï ÎÎ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ś ˇÏ 4 ˇ ˇ Î Î ˇ ˇ ÍÍ Ï ˇ ˇ Î ÎÎ Ï ˇ ...se/runeberg/as2flvln .Č 12 `ˇ 444 ˇ..ˇ .Ï ÉÇÇ Ï Ï ÎÎ §§ Ï ÎÎ Ï Ï ÎÍÍÎ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ` ˜ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŔ ˇ( ˇˇˇ > ....ˇ ˇ ( ˇ ( ˇ` 36 444 ˇ 4ˇ Ŋˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇŊŊˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ŕ Î ÏÏ G Ŕ ŔŊ Î 444 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ŋ G Ŕ ˇ ˇ Ŋ ˇ Î Ŕ ŔŊŊ Î Ãà 48 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÃˇÂˇ ˇ ˇ ˇ ˇ š G à444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÃÁÁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇˇ àà ă c 1997 Johan Tufvesson ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Non-commercial copying welcome Revision : 1..29 G 7 ˘ ˇ G 7 37 G ˘ G 4ˇ ˇ ˇ 3ˇ „ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr˘ Ŕ „ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 3ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr˘ Ŕ ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ ˇ ˇ trˇ ˇ ´ ˇ 4˘ ˇ ĹĹ ĹĹ \ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˘ ˇ ˇ 13 ŹŹ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ( ˇ ˇ ˘tr ˘ > ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ãà ˇ ˇ ˘tr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ \ tr ˇ ˘ ˇ 3„ ˇ 3„ ˇ 4ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ 7 Ŕ Ŕ > ˇ ˇ ˇ ˇ„ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ„ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ 7 ˇ ˇ > Ŕ Ŕ 3 3 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÉÉ Menuet Da Capo Presto ` ˇˇ ˜ˇ ˇ ˇˇˇˇˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ Ï ÏÍÍ ÎÎÍÍ 4ˇÍ͡ ˇ > ˇ.ŐŐ ÍÍ ..ÈÈÇÇ ßß É ÉÇÇ ßß ....ÎÎÍÍ Ŕ ă㡠ˇ = ˇ.

à ? .lysator.7 http://www.ˇ ˇ ĽĽ à trà Ãà 4S ˇ Ãà  ˇ ˇ ˇ ) ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ) ˇ ˇ   ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ ˇ à ? >  à ğ à Ãà ` 4 ˇ ` “ ˇ ˇ ` ˇ ˇ ` ˇ ˇ ` ˇ ˇ ` ˇ ˇ ` ˇ ` ˇ ˇ “ ˇ ˇ ` ˇ ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ` ˇ ˇ ` ˇ ˇfi ˇ ˇ « ˇ fiˇ ˇ ˇ « ˇ 4ˇfi ˇ ˇ « ˇ fiˇ ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ ˇ Ãà Ãà ČČ ČČ ČČ ČČ Ãà Ãà Ãà Ãà « ˇ ˇfi ˇ ˇ « ˇ 4 ˇ ˇ « ` fi ˇ fi ˇ ˇ ˇ fi « ` ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ` ` 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ á ˇ ء ˇ á ˇ á ˇ 㡠ˇ á ˇ á ˇ á ˇ á ˇ Ř ˇ ˇ ˇ ˇ ČČ Ãà Ãà ČČ ČČ ČČ 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ĹĹ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ĹĹ G ĹĹ ÈÈ ĹĹ ÈÈ 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ĹĹ ˇ ˇ ˇ ˇ G ĹĹ ÈÈ ĹĹ ÈÈ ÈÈ ĹĹ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ) trˇ` ˇ ˇ 6 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ĹĹ ÈÈ ÉÉ ĹĹ ÈÈ Ã G ĽĽ ĹĹ Ä ĽĽ ÃÁÁ > ĽĽ tr 4 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ` G ĽĽ ĹĹ ÈÈ ĹĹ ĹĹ ÈÈ ČĄĄ Č Ď ĽĽ ĽĽ ` Ï ÏÎ trÈÈÇÇ ˇ ˇ trˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ` ˇ ˇ ` ˇ ˇ “ ˇ ˇ ` ˇ ˇ ` ˇ ˇ “ ˇ ˇÏ Î ˇ Ï ĹĹĞĞ Ê ÉÉ G Ê ˇ ˇ ˇ ˇ ) ˇ` ˇ ˇ > ČČ Ő Î Ď ÔÔ trĹĹĞĞ 4 ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ Őˇ ˇ ˇ Î ˇ “ ˇ ˇ ` ˇ ˇ ` ˇ ˇ ` “ ˇ ˇ ` ˇ ˇ ` “ ˇ ˇ ˇ ˇ trÈÈÇÇ Ď ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ï ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ) ˇ` ˇ ˇ > G ˇ ČČ ˇ Î Ï ÉÉ Allegro ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr ˇ ˇ ˇ ˇ 42 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ť Ť Ť Ť Ï Ï Ĺ ˇ ˇ Ľ G 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ï Ï ÈÈ ŔŔ ÈÈ Ä Ä Ľ ÈÈ ÈÈ tr ˇ 42 = ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ï Ï š   à Ãà š à ŤŤ ˇ trˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Î ˇ trˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4 Ï É ÉÈ ĹĹ ˇ ĽĹ ÈÈ É ÈÈ ĹĹ Ľ ÉÈ ĹĹ ˇ G ˇ ˇ ˇ > ˇš É É š šš šš tr Ŕ tr Ŕ ĹĹ Ő 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇtr ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ ĽĹ ÈÈ É ÈÈ ĹĹ Ľ ÉÈ ĹĹ ŤŤ ÈÈ šš ÉÉ É ÉÈ šš Adagio 4 7 10 13 8 c 1997 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.se/runeberg/as2flvln .liu.14 Sonata IV trà ˇ ˇ à 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ) ˇ ˇ ˇ ˙ ˇ ˇ ˇ ) ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G S Ãà ĹĹ á ˇ ˇ > ÂÂ Ţ Ã ? .

se/runeberg/as2flvln .15 ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÏˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ï ÈÈ G > ÉÉÈ ăă ÈÈ ÈÈ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ 4 4ˇ ˇ ÈÈ ˇ ˇ(ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ÏÏ ÈÈˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ È ÉÉ 23 ˇtr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ă( ˇ ˇ Ă( ˇ ˇ ( ˇ 4 ˇ trˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G Ä Ä ÏÏ ęę > > 7 7 ˇ ˇ tr ˇ 4 ššˇ 4ˇtr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇ ( ˇ ˇ ( 4ˇ ˇ ˇ = ˇ ˇ ˇ 7 7 ˇ > G ˇ ÏÏ ŤŤ > ÎÏ Ï 31 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ă( ˇ ˇ Ă( ˇ ˇ ( ˇ 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( 4ˇ ˇ Ä ÔÔ Ä ÏÏ ňň G > ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇ ( ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4 = ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ĺ ÔÔ ˇ ˇ Ľ Ľ G ÏÏ ŤŤ Ť È Ť Ô Ô É É 39 4 fiˇ ˇ 3ˇ „ ˇ ˇ ˇ 4ˇfi ˇ ˇ3„ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ ˇ ˇ trˇ ˇ ˇ trˇ ˇ ˇ trˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ ˇ G ČČ ÔÔ ČČ ęę > ÈÈ ŽŽ ÉÉ ˇ ˇ trˇ ˇ ˇ trˇ ˇ trˇ ˇ Ê Ê ššˇ 4ˇtr ˇ ˇ ˇ 4 fiˇ ˇ ˇ3„ ˇ ˇ ˇ fiˇ ˇ ˇ3„ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ČČ ŤŤ ČČ Û ÈÈ Ûˇ 46 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇĹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇtr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĽ ĽĹ ÈÈ ÎÏ > Ľ ÈÈ ÎÏ > Ľ G ˇ Õ ˇ 4 ˇ ÔÔ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ÔÔ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ć ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ` G ˇ Č Č Õ ˇ ˇ 54 ÈÈ ĽĽ ÈÈ ÎÏ 4 Ĺ Ĺ ÎÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > ĹĹ ÈÈ ĽĽ ĹĹ ÈÈ ĽĽ ˇ ĹĹ ĽĽ ÈÈ ĽĽ 4 Ĺš ÈÈ ĽĽ Ĺš ÈÈ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹ ÈÈ Ţ ĹĹ Ţ ˇ ĽĽ ĽĽ 61 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr Ť Ť ˇ ˇ 4 ŐŐŊŊ ˇ ˇ(ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 7 ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ` ˇ ˇ ˇ Ê Ê ˇ ˇ ˇ > tr ˇ ĽĞĞ Ľ ˇ 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ê G ˇ Ê ˇ ˇ ˇ > 7 16 4ˇ(ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ c 1997 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.lysator.liu.7 http://www.

se/runeberg/as2flvln .liu.7 - `ˇ ˇ 3ˇ « ˇ ˇ ˇ Ľ Ľ ˇ ˇ« ˇ ˇ ˇ ˇ Ľ Ľ 3 ˇ 3ˇ « ˇ ˇ ˘ Ľ Ľ Non-commercial copying welcome - - `ˇ ˇ ˇ - ˇ` - ˇ ˇ - ˇ ˇ 4˘` 4ˇ ˇ ˇ 8 G ˘ ˘ tr Allegretto 43 ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˘ ˇ ˘ ÈÈ ˇ ˇ ˇ > Ř - ˇ` tr tr P ˇ ˇ tr ˇ ˘ ˇ(ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˘ ˇ ˘ ˇ ŹŹ P ˇ ˇ ˘` ŹŹ ˘` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ 7 7 `ˇ ˘` - 25 4 ˇ ˇ ˇ` - ˇ` - 4 ˇ` G G ˇ ˇ 4ˇtr `˘ - 4 ˇ` ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ > ˇ 3ˇ « ˇ ˇ ˇ Ľ Ľ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ö Ö ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ Ê Ê Ä Ä http://www.lysator.16 Sarabanda G 4 3 ˇ` G 43 8 G G 4 ˇ` ˇ ˇ - 4 = 4 ˇ 4ˇ ˇ` ˇ ˇ - 17 ˇ(ˇ - ˇ ˇ `ˇ ˇ(ˇ 4 ˇ` ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ` tr ˇ 4˘ ˇ tr G ˘ G ˇ ˇ` ˇ(ˇ 7 7 = ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ(ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` tr ˇ(ˇ = ˇ` ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ` ˇ G ˇ 3ˇ « ˇ ˇ ˘ Ľ Ľ 4 43 ˘ G 4 G ˇ ˇ« ˇ ˇ ˇ ˇ Ľ Ľ 3 ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÊÊˇ ˇ 4˘` 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ÊÊˇ c 1997 Johan Tufvesson ˘ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ `ˇ ˇ(ˇ > ˘` ˇ ˘` ˇ ˇ `ˇ `˘ ˇ ˘ ˇ tr ˘ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` tr ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ` ˇ(ˇ `ˇ ˇ ˇ tr ˇ ˇ ˇ ˘ - ˇ(ˇ ˘ ˇ > 7 > 7 ˇ ˇ ˇ« ˇ ˇ ˇ Ľ Ľ 3 4ˇ ˇ « ˇ ˇ 4ˇ ˇ > ˇ Ľ Ľ 3 ˇ ˇ ˇ ˇ 4˘` ˇ Ê Ê ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ Ê Ê Revision : 1.

lysator.liu.17 4 ˘` 15 G G ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 23 4 7˘ G 30 G 4 ˇ˘ 4 ˇ 4˘ 4ˇ ˇ ˇ G ĹĹ 37 ˇ ˘` ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹ ˘ ˇ 3ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ĽĽ ˘ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĽĽ 3 ˘ 3 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > ˘ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ĹĹ ˘` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ä Ä ˘ ˇ 3ˇ » ˇ ˇ ˘ ĽĽ `˘ 4ˇ ˇ » ˇ ˇ ˘ ĽĽ ˘ > ˇ ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ ˇ » ˇ ˇ ˘ ĽĽ 3 ĽĽ ˇ ˇ3Ť ˇ ˇ ˘ 4 7 G ˘ G ˇ ˇ˘ ˇ 4˘ > ˘ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G Ê Ê 4˘ G ˘` > c 1997 Johan Tufvesson ˇ ˇ ˇ ˇ Ö Öˇ Ä Ä ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ê Ê 7 ˇ ˇ « ˇ ˇ trˇ ˘` Ľ Ľ 3 7 ˇ 3ˇ » ˇ ˇ ˇ ˇ ĽĽ ˇ 3ˇ » ˇ ˇ ˇ ˘ ĽĽ ˘ 4ˇ ˇ » ˇ ˇ ˇ ˇ ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘` tr ĹĹ ˇ ˇ ˇ ˇ Non-commercial copying welcome Revision : 1.7 ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹ ˇ 3ˇ » ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 3ˇ » ˇ ˇ ˇ ˇ ĽĽ ˘ 3 ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹ ˇ ˘ 4 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4˘ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ĹĹ > ÈÈ 43 4 ˇ 4ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹ ĹĹ G 4 ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ĹĹ ĹĹ 50 3 ˇ ˇ ˇ ˇ ÉÉ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ Ť ˇ ˇ ĹĹ G ĹĹ ĹĹ 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ» ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹ G ÉÉ 3 56 ˇ 3ˇ « ˇ ˇ trˇ ˘` Ľ Ľ 4˘ ˇ ˘ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ń Ń ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ Å Å ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˘ 4ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹ ˘` > ˇ tr tr ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹ ĹĹ ˇ ˇ ˇ ˇ > > ˇ ˇ» ˇ ĽĽ 3 ˇ ˇ» ˇ ĽĽ 3 ˇ ˇ ˇ ˇ Ê Ê tr ˇ ˇ ˇ tr ˇ ˇ ˇ `˘ 7 `˘ 7 http://www.se/runeberg/as2flvln .

8 ˇ ? http://www.lysator.se/runeberg/as2flvln .18 Sonata V Allegro 44 3 ˇ ˇ ˇ tr`ˇ ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ `trˇ ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ t`ˇ r ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ `trˇ ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ãà G 8 ˇ Ű tr tr 44 3 ` ˇ ˇ ˇ ` ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ` = = ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G 8 Ãà 7 4 ˇ ˇ G4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 44 ˇ ˇ G òòˇ 13 44 G ˇ ˇ ˇ ÔÔ tr ˇ ˇ à ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ  ? tr 4ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr ˇ ˇ ˇ ˇ `trˇ ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr`ˇ ` ˇ ˇ tr ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ Ă ˇ ˇ ( 4ˇ` tr tr tr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ Ă ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇĂ Ă » 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÎÎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ( ˇ` 7 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÏÏ ÎÎ ÏÏ ČČ Ď Ď ÏÏ ÎÎ \ » ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4Ą ˇ ˇ ( ˇ` 7 ˇ Č ˇ Č Î Î Ï Ï Ď Ď tr ˇ ˇ ˇ ˇ 19 44 ˇ ˇ G ˇ ˇČˇ Č Ď Ď 4 G4 ˇ ? 26 à ˇ 4ˇ ? tr ˇ ˇ  ? tr tr tr tr tr 44 7 `ˇ ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ` ` ˇ ˇ ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ` ˇ ˇ 4ˇ G Ă Ă ˇ ˇ ˇ ˇ Ä Ű Ű tr tr 44 7 = = ` ˇ ˇ ˇ G ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ 4ˇ Ă ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ă ˇ Ä 32 tr ˇ ˇ à ? trà ˇ 4ˇ ? 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ř Ř ŐŐ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ c 1997 Johan Tufvesson ˇ( Non-commercial copying welcome Revision : 1.liu.

se/runeberg/as2flvln .38 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ? 19 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ` 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ 4ˇtr` 4ˇ 4ˇ G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 44 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ` ˇ G ÃÁÁÃ 44 tr`ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` 4ˇ ˇ Ď ĆĆĎ ˇ G ÃÁÁÃ ˇ ˇ ˇ ˇ 51 4ˇ ˇ „ ˇ` 44 ˇ ˇ ` ˇ `ˇ ˇ ˇ „ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˝^ trˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÎÏ G ÎÏ ˇ ÎÏ ŁŁ Ã ? ˇ ? Ê Ł Ł 44 ˇ Ê Č Ł Ê Ł Ł Ł Ď Ď ĆĆ ˇ ˇ ˇ G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 57 ˇ ˇ „ ˇ` 44 ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ „ ˇ` ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇtr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ „ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ „ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÎÏ G ÎÏ ŁŁ É ? ÎÏ Î Ï \Ľ ˇ ˇ „ ˇ` „ `ˇ Ł 44 Ł ˇ ˇ „ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ Ď Ď ˇ ˇ ˇ ˇ Ć Ć ˇ ˇ ˇ G ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ? ˇ ÎÏ ÎÏ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ Î ˇ Ï 63 ´ ˇ ˇ ˇ 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ „ `ˇ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Č Ä Č Ä ˇ Ä Ä G ˇ Ď Ä ČČ Ä ÈÈ ? Ď ÎÏ Ď Ď É É Ä ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ „ `ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ä ˇ ˇ ˇ ˇ ČČ ÎÏ Ä G ˇ Ď ČČ Ď Ä Ä Ä ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? Ď Ď 70 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 3ˇ « ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 3ˇ « ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ď Ď Ď Ŕ Ď Ď G Ď Ď Ď Ď Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ 3 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 3ˇ « ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ď Ď Ď G Ď Ď Ď Ď Ŕ Ď Ď Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ 3 3 76 „ 44 ˇ ˇ „ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ „ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ „ ˇ` `ˇ 7 ÎÎÎ G Ŕ ÏÍÍÏ ÎÎ ÎÎÎ Ŕ 3 44 ˇ 3ˇ „ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ trˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ „ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ „ ˇ` ˇ ÍÎÍÎ 7 ˇ G Ŕ ÎÎÎ Ŕ ÎÎÎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Š ˇ` ˇ` ÏÍÍÏ Ď ĆĆĎĄĄ c 1997 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.liu.8 http://www.lysator.

.ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ “ˇ ˇ “ˇ ˇ ˘ Ãà Ãà Ãà ÃÃ Ï ŔŔ ˇˇˇˇ ˇˇˇˇ ˇÏ ˇˇˇ ˇ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ Ãà Ãà ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ à ò à ò ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÃÃˇ òˇ ÃÃˇ òˇ ˘ Presto 44 2 ˇ G - 4 44 2 G 4 ? 7 44 ˇ ˇ G Ŕ ˇ ˇ ˇ ˇ - - = ˇ ˇ ˇ = ˇŁ Ł 4 ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ G 4 ? Éɡ ˇ 12 44 7 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ .„ 3 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ..20 11 44 G 44 G Andante Musetto 44 2 ˇ ˇ “ ˇ ˇ ˇ “ ˇ ˇ “ ˇ ˇ “ ˇ G 4 ŤŤ ŤŤ Ãà Ãà 44 2 ŤŤ ˇ G 4 ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ( Ř ˇ ˇ Ř ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˘ ˇˇˇˇ ˇ 7 ññ ˇ ßߡ ˇ ˇ Ãà §§ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇˇˇ ˇ = ˇ ˇ ˇ 7 ññ ßß ˇ Ãà §§ 25 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ ˇ ˇÉˇÇǡ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ Ő ˇˇ åå ˇ tr ˇ ˇ tr ˇ ˇ ŤŤ ˇ ŤŤ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŤŤ ˇ ˇ ˇ ˇ ÔÔ ..ÔÔ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ññ ññˇ ññ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇˇˇ ßß ññ ññ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ `ˇ åå 7 7 ˇ ˇ ˇˇ ˘ 7 åå ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ 7 ˇ tr ˇ ˇ ˇ ˇš ˇ = ˇ Ł š Ł ˇ ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ .se/runeberg/as2flvln .Ţ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ..G . > > ? .lysator.19 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ G ? ˇ( 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˇ G .? fiˇ ˇ ˇ „ ˇ fiˇ ˇ ˇ „ ˇ ˇ ˇ 3ˇ „ ˇ ˇ ˇ 3ˇ „ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ P˘ 7 662 Č ÉÉ ÉÉ Č Ď Č Ď Č Ď Ď 3 3 3 ÉÉ P Ď 3 Ď Č 66 Č ˇ „ ˇ ˇ ˇ „ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 7 2 ˇ ˇ fl ˇ ˇ ˇ ˇ Š Ď flˇ ˇ Š ˇ ˘ Č Ï ˇ Č Ď Ï ˇ ˇ ˇ  ? - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ  > 3 Non-commercial copying welcome Revision : 1..ÈÉ ÈÉ > c 1997 Johan Tufvesson ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ„ ˇ ˇ ˘ ŐŔ .liu.8 3 http://www.ˇ ˇ 44 7 G ? > ? .? Ãà 3« ˇ 3» ˇ 3« ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ 3» ˇ fi ˇ ˇ ˇ fi ˇ ˇ ˇ ˇ` fi 4ˇ ˇ ˇ fiˇ ˇ Č Č Č Ď Č 7 Ď ČČ Ď Ď Ď Ď 3« ˇ 3» ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ fi ˇ fi ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` 7 Č Û Č ČČ Ď Ď Ď Ď ÈÈ ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ .

? .? .? ˇ ˇ ˇ ˇ ( 6ˇ ? ? ? .? .? Minuett 44 3 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ˘ ČČ ˇ ˇ( ˇ ˇ ˇ ˇ( ˇ ˇ ˇ 44 3 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ˘ ˇ ˇ( ˇ ˇ ˇ ˇ( ˇ ˇ ˇ 4 4 44 7 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `˘ G 44 7 `˘ G c 1997 Johan Tufvesson ˘` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘` 9 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ő Non-commercial copying welcome Revision : 1.? .? ? .? ? .? .se/runeberg/as2flvln .? .8 ŹŹ ˘` ˇ ˇ tr ˇ` 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ š ÉÉÈ š ˇ ˇ ÉÉÈ ææ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ tr 4ˇtr `ˇ 3„ ˇ ˇ ˇ ˇĽˇ ˘` 7 `˘ 7 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr˘ `˘ P 7 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr˘ `˘ P 7 Ő http://www.ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ÈÈ ààˇ ˇ š ÉÉ š 4ˇ ˇ ˇ ˇ ÔÔ ÉÈÈˇ ˇ É ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ Ä Ä ˇ ˇ ˇ ÈÈ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇtr ˇ` 6ˇ ˇ .? .lysator..? .? .ÉÉ ? .21 Segue ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ê G2 ĹĹ Ê 24 = G2 ? ˇ ˇ ˇ 4ˇ Ê Ê ˇ ˇ ˇ ˇ Ê Ê ˇ ˇ ˇ ˇ Ď Ď ˇ tr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ Ê Ê ˇ 4ˇtr ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ 6ˇ 4ˇ ˇ ˇ 32 ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ G2 ˇ ? ? .? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ê Ê ˇ şš Ê Ê ş ˇ ˇ ˇ ˇ = Ê Ê > ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇš Ä Ä š ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ Ł Ł Ä Ä ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4 .? .? .ÉÉ ÈÈˇ ŽŽ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ? .G2 ˇ ˇ 6ˇ ˇ ? 4ˇ ( ? ˇ ( ? 39 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ê Ê G2 Ő Ê Êˇ ˇ ˇ ˇ ˇ = Ê Ê G2 ? ˇ ˇ ˇ G2 ˇ Ď Ď G2 ˇ > 55 ˇ ˇ ˇ ˇ 2 G 47 ˇ ˇ ˇ G2 ˇ ? .? .? 6ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ææ ? .liu.

Ä ˇ Î Î ˇ( ˘ ˇ( ˘ Ä > 444 ` ˇ ˇ 4ˇtr` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇtr` ˇ ˘` 7 7 = ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ(ˇ ˇ(ˇ ˇ( G Ĺ ˇ( ˘ > 444 ˇ ˇ ˇ ˇ‰ ‰ˇ ˚ ‰ˇ ‰ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ‰ˇ ˚ ‰ˇ ‰ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ‰ ˇ‰ ˚ ˇ‰ ˇ‰ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G à à> ..à .ÈÈ Ã .lysator.liu.11 http://www.22 Sonata VI ˝ ‰ˇ ‰ˇ ‰ ˇ ‰ ˇ ˇ ˇ ˇ ˝ ‰ˇ ‰ˇ ˇ ‰ˇ ‰ˇ ˝ ‰ˇ ˇ‰ 444 3 ˇ ˇ ˇ ˝ ‰ˇ ‰ˇ ˇ ÃÁÁ ‰ˇ ‰ˇ ˝ ˇ‰ ‰ˇ ˇ ˇ ‰ ˇ ‰ ˇ ˇ ˇ ˇ ‰ ˇ ‰ ˇ ˇ ˇ ˘` ˇ ˇ š G 4 ˇˇ àş ààˇ ˇ ÃÁÁ ˝ ˇ ˇ ‰ˇ ‰ˇ ˝ ‰ˇ ‰ˇ ˇ ˇ‰ ‰ˇ ˝ ˇ‰ ‰ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ‰ˇ % ‰ˇ ‰ˇ 444 3 = ˝ ˇ ˇ ‰ ‰ ˇ ‰ ˇ ˇ ‰ ˇ ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ‰ˇ ‰ˇ ˇ‰ ˇÂ ˇˇ ˇ ˇˇ G 4 à àà444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇtr ˇ ˇ ˇ‰ ‰ˇ ˚ ˇ‰ ‰ˇ ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ‰ˇ ˚ ‰ˇ ‰ˇ ˇ ˇĆˇ ‰ˇ ‰ˇ ˚ ‰ˇ ‰ˇ ˇ ˇĆˇ ‰ˇ ‰ˇ ˚ ‰ˇ ‰ˇ `ˇ ˇ ˇ ´ 4ˇ Č Č Ê ˇ > Č Č Č G Ê ČĆ Č ČĆ ČĄĄ Č ČĄĄ Č 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr ˇ ˇ 4ˇ‰ ˇ‰ ˚ ‰ˇ ‰ˇ ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ‰ˇ ˚ ‰ˇ ‰ˇ `ˇ 4ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ G Ê ČĆ Č Ê ˇ ˇ > ˇ ˇ ˇ ˇı ıˇ < ıˇ ıˇ ˇ ˇ ıˇ ıˇ < ıˇ ıˇ Ţ ŢŤ „ 444 ` ˇ ˇ trˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ` ˇ ˘` 7 7 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ(ˇ ˇ ( G Ĺ .se/runeberg/as2flvln .à àÈÈ Ã ˚ 444 ˇ ˇ ‰ˇ ˇ‰ ˚ ‰ˇ ‰ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ‰ˇ ˚ ‰ˇ ‰ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ à ˇ ‰ ‰ ‰ ‰ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > G ˇ Ő Â Ã Ã Ŕ Ŕ ˇ ˇ ˇ 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G áà ÏÎ ÛˇÚ ÏÎ ˇŻŽ ÏÎ 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Î ˇ G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÉÈ ÏÎ ŻŽ Ï ÉÈ ÏΠϡ „ tr Ď 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ıˇ ıˇ < ıˇ ıˇ ˇÔˇ Ï G Õ Î Ï Ï Õ ČĆ Č tr ϡ ˇ ˇ ˇ ˇ Ď 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ > > Î Ä ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ Ť Ï Ï Ä Ţ Ţ 444 ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ‰ˇ ˚ ‰ˇ ‰ˇ ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ‰ˇ ˚ ‰ˇ ‰ˇ ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ‰ˇ ˚ ‰ˇ ‰ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ „ ˘tr ˇ ˇ ˘` 7 G Č ĄĄ ˇ ˇ ČĄĄ Č ČĄĄ Č Ï Č tr Č Č Č Č ĄĄ 444 ˇ ĄĄ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ ˇ ˇı ˇı < ˇı ˇı ˇ ĄĄˇ ıˇ ıˇ < ıˇ ıˇ ˇ ˇ ˇ ˇı ˇı < ˇı ˇı ˇ ˘ ˘` 7 Č Č Allegro 8 15 3 24 31 38 3 45 3 c 1997 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.

23 Affetuoso tr 3„ 3„ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ É ÈÈ ? ŐŐ ŐŐ Ľ É Ľ Ľ Ľ ÈÈ ? ÈÈ É É ÈÈ ˇ 3ˇ „ ˇ trˇ 4ˇ ˇ3„ ˇ Ľ Ľ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? ? ŐŐ ŐŐ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ( ˇ` ` ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ Ž ? Ï ÉÉ 7 7 ˇ ˇ ˇ ? Ê Ï Îˇ ? Ê Ž Ê Ž Ê ì É É ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( `ˇ 7 7 `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ Ï Ž Ï 3„ ˇ ˇ 3„ ˇ tr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr tr ˇ ˇ ˇ „ Ãà ÕÕˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇˇ Ä ˇ ˇ „ ˇ ˇ ŐŐ ŐŐ Ä > ? ÈÈ ? Ő3Ő ŐŐ3 3ŐŐ ÈÈ tr tr tr ˇ ˇ ˇ „ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` „ ˇ ˇ ˇ ˇ „ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? ˇ ˇ ˇ Š ŐŐ Ãà > ? Ä Ä Ő ŐŐ Ő 3 3 3 444 6 ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ G 8 ęę ? 444 6 ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ G 8 ? 444 ˇ 3ˇ „ ˇ G ŐŐ „ 444 ˇ 3ˇ ˇ G ŐŐ 7 ˇ 4ˇ 3ˇ „ ˇ trˇ ŐŐ tr ˇ ˇ 3ˇ „ ˇ trˇ ŐŐ 14 444 `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G 444 `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G tr ˇ tr ˇ tr ˇ ˇ 7 7 Minuett 444 3 ˘ G 4 444 3 ˘ G 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹ ĹĹ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹ ĹĹ ˇ ˇ ˘ > ˘ ˘ > ˘ ĹĹ ˇ ˇ ˘ ˘ ˇ ˇ ˘ ÈÈ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ Î Ő Ú Ú ˇ Î 444 7 ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ `˘ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ Ő 19 ˇ ˇ 4˘ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Gˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ = ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˘ ˇ = G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ő Ő ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘` 9 444 7 ˘ G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ÈÈ ÈÈ ˇ ÈÈˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ÈÈ G ÈÈ 29 ˇ 4˘` ˇ = ˘` ˘` P 7 6 7 66 P 66 7 6 ˇ ˘` 7 7ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ `˘ 7 7 ˇ ˇ = 7 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `˘ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˘` ÈÈ 7 `˘ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˘` ÈÈ 7 ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ ˇ ˇ `˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `˘ ĹĹ ĹĹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `˘ Menuett Da Capo c 1997 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.se/runeberg/as2flvln .liu.11 http://www.lysator.

lysator.à à àĹĹ Ã ĹĹ É ÉÈ 8 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ìì ˇ Ď ÔÔ Ď G Î ˇ ? òò Ű Ű Î ŐŊŊŐ ˇ 444 ˇ ` ˇ ˇ ˇ „ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ Ł ŐŐŐ ÔÔ ˇ Š Ł 16 tr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ „ ˇ` ˇ ˇ „ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 444 ˇ ˇ „ ˇ` ˇ È ˇ Ť É Ť É Í G ÍÎÍÎ ÈÈ ˇ ÎÍÍÎ ÎÍÎ 444 ˇ ˇ ˇ « 4`ˇ ˇ 4ˇ ˇ „ `ˇ ˇ ˇ „ ˇ` ˇ ˇ „ ˇ` ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ G Ŋ ŊŊ É ÉÈ ĹĹ ÍÏ ÍÏ ˇ ÍÎÍÎ ŐŊŐ ŐŐ 24 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ` ˇ ˇ G Ď ĹĹ ĹĹ Ď ÈÈ > Ď ÈÈ 444 Ď ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĹĹ ĹĹ c 1997 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ Š `ˇ ÍÎÍÎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( 4ˇ ˇ Ł ÈÈ > Ł 4ˇ ˇ „ `ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ àà > ÎÎÎ ˇ ˇ ˇ É ÉÈ É ÉÈ ˇ)ˇ ˇ ˇ ˇ) tr ˇ 7 7 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ĹĹ ĹĹ Ã ĹĹ 7 7ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÃ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ É ÉÈ ÔÔ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ É ÉÈ ŤŤ ˇ http://www.Ľ .ˇ ˇ „ ˇ` ˇ ˇ „ ˇ` È ÎÍÍÎ ÎÍÍÎÎÎ ÍÍ „ ˇ ˇ ? .11 ˇ ˇ ˇ ˇ.24 Poloness 444 3 ˇ trˇ ˇ trˇ ˇ ˇ trˇ ˇ trˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr˘ ˇ G 4 ˇ ÊÊˇ 444 3 = ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ G 4 7 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ÊÊˇ 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ Ď Ď 13 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G 444 G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 3 Ï Ï ˇ ˇŞ ˇ ˇ ˘ à à7 7ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ É ÉÈ É ÉÈ Ã ˇ ˇ« ˇ ˇ ˘ 7 7 à ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ï Ï 3 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÈˇ É ăă É ăă ˇ ˇ ˇ ˇÈˇ É É ˇ ˇ ˇ ˇ tr tr tr tr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ = tr tr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ àˇ ˇ ˇÃ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ˇ ˇ É ÉÈ ÈÈ Ã ÉÈ Âˇ ˇ ˇ É ˇ ˇ ˇ à ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÄÄ ÈÈ ˇ ˇ ˇ˘ ÈÈ ˇ ˇ ˇ˘ ˇ ˘ 7 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ 7 Tambourine ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ` ˇ ˇ)ˇ ˇ ˇ 444 2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ` Ĺ Ô Ô G 4 Ľ .liu.se/runeberg/as2flvln .É ĹĹ ÉÈ 444 2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ)ˇ ˇ ˇ ˇ G 4 ˇ ĹĹ .

se/runeberg/as2flvln .33 444 ˇ ˇ ˇ G É ÉÈ 444 6ˇ ˇ ˇ G É ÉÈ ˇ ˇ 6ˇ trˇ ˇ ˇ ŤŤ ˇ ˇ ˇ trˇ ˇ ÔÔ ˇ 41 444 ˇ ˇ ˇ ( G ŤŤ ˇ ÎÍÍÎ 444 G ˇ ˇ ˇ Š `ˇ ˇ ˇ „ ˇ` ÎÍÍÎ ˇ ˇ „ ˇ` ŊŐŊŐ Giga ˇˇˇ ˇ ˇ àà ˇÂ¡ ˇÂ¡   ˇ ˇ ˇˇˇˇˇˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÃˇ ˇ à Ŕ Ï Ŕ Ï ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ãˇ Ãˇ ˇ ˇ ˘` ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `˘  444 6  ˇ G 8 ˇ ˇˇˇˇ 444 6 G 8 ˇ` > ? 9 444 7 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G à à 444 7 G ˇ ˇ(ˇ ˇ( ˇ ˇ ˇ 444 ˘` G 17 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `˘ G 26 444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ Ŕ 444 G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ŕ 34 444 ˘` G 444 ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ ˇ ˇ ˇ „ `ˇ ÍÎÍÎ ÍÍÎ ˇ ˇ Š ˇ` ˇˇˇ ăă ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ï Ï Ï ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ï ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `˘ ˇ ˇ ˘` c 1997 Johan Tufvesson „ˇ 3„ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ŕ ˇ ˇ ˇ Ŕˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ŕ Ŕ ŐŔ Ŕ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŐŔ Ŕ „ ˇ ˇ ˇ(ˇ ˇ ˇ „ ˇ` ˇ ˇ „ `ˇ ˇ ˇ „ ˇ` ˇ ˇ `ˇ ŤŤ ÍÎÍÎ ÍÎÍÎÎ ÍÎÍÎ ÍÎÍÎ ÍÍ ÎÍÍÎ „ ` ˇ ˇ ˇ ˇ Š `ˇ ˇ ˇ „ ˇ ˇ Š ˇ` ˇ ˇ „ ˇ` ˇ ˇ `ˇ ŊŐŊŐ ÍÎÍÎ ÍÎÍÎ ˇ 25 3 ˇ ˇˇ ęę ˇˇˇ ăă ˇˇ ˇˇˇˇˇˇ ˇˇ ˇ ææˇ ŐŐ ŐŐ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ` ææˇ ÎÎ ˇ( ˇ ˇ „ ˇ` > Î ÍÎÍÎ ÎÍÍÎ ÎÎ ˇ ˇ Š `ˇ ˇ ˇ Š ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ „ `ˇ ÍÎÍÎ ˇ ˇ „ ˇ` ÍÎÍÎ ˇ ˇ ÍÎÍÎ ˇ ˇ Š ˇ` tr í íˇ ˇ ˇ ˘ tr ˇ ˇ „ ˇ` ˇ ˇ ˘ ÍÎÍÎ 7 7 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( `ˇ ŐŐ > ?7 ÎÎ ÎÎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 㡠㡠`ˇ 7 ˇ ÎÎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ï Ã Ã ˇ ? Ï ŔÏ Ï ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ Ï Ã Ã Ŕ Ï ğ ˇˇˇˇˇˇ ˇˇˇˇ ˇˇ ˇˇˇ ˇˇˇˇˇˇ Ï Ľ Ïˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŔ ˇ ˇ ˇ Ż ˇˇˇˇˇˇ ˇ tr tr ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÏÏ Ïˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ï Ï ˇ Ï Ï ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ï Ï ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ï ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ï ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇğ ˇ ˇ Ï Ï Č ` Ï ˇ ˇ ˇ ˇ Ï Ŕ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ïˇ ˇ Ï Ïˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ï Ïˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇˇˇˇˇ ˇˇˇ ÎÎ ŐŐ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ´ ˇ ? 7 ÎÎ ÎÎ ÎÎ ˇ Î ÎÎ ÎÎ Î ÎÎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÎÎ trˇ` ˇ ˇ ˇ `ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 7 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÎÎ ˇ ˇ ˇ ÎÎ ÎΡ ÎÎ ÎΡ ˇ ˇ ˇ ň ň ? ň ň ÎÎ Fine Non-commercial copying welcome Revision : 1.11 http://www.liu.lysator.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->