FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ

ÉRDEKLŐDÉS
Pályák bemutatása a munka-érdeklődés alapján

SPECIÁLIS INFORMÁCIÓS MAPPA

OMKMK 2001

TARTALOM
Bevezetés A.) B.) C.) D.) E.) F.) G.) H.) I.) J.) K.) Az érdeklődési típusok bemutatása Irányító - újító érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Irányító - módszeres érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Irányító - tárgyias érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Irányító - szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Újító - módszeres érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Újító - tárgyias érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Újító - szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Módszeres - tárgyias érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Módszeres - szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Tárgyias - szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása

További információs források

BEVEZETÉS
Amikor pályaválasztási döntés előtt állunk az egyik legfontosabb szempont, hogy olyan foglalkozást válasszunk, amely az érdeklődésünknek megfelelő. Sokszor azonban nemcsak azzal kell tisztában lennünk, hogy milyen az érdeklődésünk, hanem tudnunk kell azt is, vajon ehhez az érdeklődési körhöz milyen pályák kapcsolódhatnak. Igaz ez fordítva is. Tehát amennyiben egy adott foglalkozásról akarunk informálódni, ismernünk kell, hogy az adott pálya milyen érdeklődési körhöz kapcsolódik. Ez a kiadvány egy meghatározott érdeklődési struktúra alapján próbál segítséget nyújtani a foglalkozások világában való tájékozódáshoz. A struktúra 5 érdeklődési típus csoportosítására épül, melyek a következők: ♦ Irányító ♦ Újító ♦ Módszeres ♦ Tárgyias ♦ Szociális Amennyiben valaki nem tudja eldönteni, hogy a fent említett érdeklődési típusok közül rá melyik a leginkább jellemző, egy kérdőív segítségével meghatározhatja azt. Ez az úgynevezett Munka Érdeklődés Kérdőív (MÉK), amely 50 állítást tartalmaz a munka világával kapcsolatosan. Ha ezekre az állításokra válaszolunk, megtudhatjuk, milyen az érdeklődési körünk. Általában a két legmagasabb pontszámot elért érdeklődési típus alapján tudjuk meghatározni, valójában mi a legjellemzőbb ránk. A Munka Érdeklődés Kérdőív (MÉK) minden Foglalkozási Információs Tanácsadóban (FIT-ben) és az ország összes munkaügyi központjában megtalálható és kitölthető, ahol munka- és pályatanácsadó dolgozik. A kérdőív manuálisan (papír-ceruza) és számítógépes program formájában is rendelkezésre áll. A kiadvány az öt érdeklődési típus összes párosítását (variációját) tartalmazza. Minden érdeklődési párhoz hozzárendeltük azokat a foglalkozásokat, amelyek jellemzőek az adott érdeklődési típusokra.

hogy egy foglalkozás két érdeklődési típus párosításánál is megtalálható. A foglalkozások bemutatásánál csak rövid leírás található.program* adatbázisa alapján kerültek leválogatásra. Ezentúl számtalan pályainformációs anyag áll rendelkezésre. keresettek és milyenek a képzési lehetőségek ezeken a területeken.A foglalkozások a CHOICES . figyelembe véve a munkaköri szintű alábontást is. * Számítógéppel támogatott pályadöntést segítő tanácsadási rendszer A. mivel vannak olyan pályák. melyet az OMKMK és egy megyei pályaválasztással foglalkozó szakemberekből álló fejlesztő-csoport határozott meg.) Az érdeklődési típusok bemutatása Itt a következő kérdésekre kaphat választ: .című kiadványból. amely megtalálható minden FIT-ben. Ezek a foglalkozások természetesen mindkét érdeklődés-párosításhoz bekerültek. az természetesen nem tekinthető teljes mértékben kizárólagosnak. A bekerült foglalkozások kiválasztását a fejlesztő-csoport a FEOR-97 rendszere alapján végezte. az érdeklődő tájékozódhat a szakmaismertető filmekből és mappákból. Előfordul. Amennyiben további információra van szükség. Ezentúl fontos volt. A kiadvány összesen 597 foglalkozást tartalmaz. csakúgy mint a CHOICES. hogy mely szakmák népszerűek. valamint a Foglalkozások Kézikönyvéből és a Foglalkozások Egészségi Tényezői . melyekhez három érdeklődési típus lett hozzárendelve. Mivel a foglalkozások érdeklődési típushoz való hozzárendelése az említett fejlesztő-team szubjektív meglátásán alapul.

Mit jelentenek az alábbi érdeklődési típusok? ♦ Irányító ♦ Újító ♦ Módszeres ♦ Tárgyias ♦ Szociális .

ÚJÍTÓ (innovatív) Az újító típus mint érdeklődési kör azt jelenti. Többnyire megszokott megoldásokat alkalmaznak.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS A. ahol magukra vállalhatják a dolgok felügyeletét és ellenõrzését. hogy az ilyen emberek a munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni és a problémák megoldásához elméleti vagy kísérleti úton eljutni. MÓDSZERES A módszeres típus mint érdeklődési kör azt jelenti. Jobban kedvelik azokat a feladatokat. Függetlenek és önállóak saját munkavégzésük folyamatában.) Az érdeklődési típusok bemutatása IRÁNYÍTÓ Az irányító típus mint érdeklődési kör azt jelenti. TÁRGYIAS A-1 . Általában vonzódnak a tudományos feladatokhoz. hogy a kérdések megoldására új módokat találjanak ki. Szeretik befejezni az elkezdett munkát. hogy az ilyen emberek azokat a tevékenységeket kedvelik. Elfogadják mások irányítását és felügyeletét. amelyek előre láthatóak. amelyeknél világos szabályok és szervezett. hogy az ilyen emberek azokat a tevékenységeket munkát szeretik. instrukciókat adnak és mások munkáját koordinálják. szívesen dolgoznak a megadott utasítások szerint. Utasításokat. Fontos a munkavégzés során. az információ átadására új technikákat dolgozzanak ki és kezdeményezzék ezek elterjedését. ha a munkavégzés folyamatát meg kell szakítani. zavarja õket. Megszervezik saját maguk és mások tevékenységét. igénylik az új és váratlan élményeket és feladatokat. kiszámíthatóak és kevés váratlan eseményre kell számítani. Felelõsséget vállalnak döntéseikért. kipróbált módszerek között dolgozhatnak. Könnyen alkalmazkodnak a munka jellegéből adódó változásokhoz.

hogy az ilyen emberek szívesen lépnek kapcsolatba másokkal akár üzleti ügyben. SZOCIÁLIS A szociális típus mint érdeklődési kör azt jelenti. hogy az ilyen emberek szívesen dolgoznak szerszámokkal. vagy azok a tárgyak. Szívesen dolgoznak csoportban és együttműködőek a munkában. vagy problémáik megoldásában. hogy megértsék. vagy néha kitalálják. ahol személyes kontaktusra van szükség. akár segítőként. amelyekkel dolgoznak. Kedvelik az olyan munkákat. A-2 . berendezésekkel vagy gépekkel.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS A tárgyias típus mint érdeklődési kör azt jelenti. amelyeket előállítanak. Szeretnek előírás szerint javítani vagy előállítani különbözõ tárgyakat és ehhez bevált technikákat alkalmaznak. Szeretnek gondoskodni másokról és segítenek nekik szükségleteik felismerésében. Fontos számukra. hogyan működnek és épülnek fel azok az eszközök.

B) Az IRÁNYÍTÓ .ÚJÍTÓ érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások. amelyek az irányító újító érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .

4. tisztítását. értékeli az edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményüket. felkészíti őket a versenyekre. továbbá adó-visszatérítési igénnyel kapcsolatos tanácsadási tevékenységet végez. technikai tudását. ill. Bányamérnök Kutatásokat folytat. taggyűlés) által megszabott irányelveknek és a környezeti feltételeknek megfelelően. Cégvezető Vállalatokat. Agronómus. feldolgozását. Élelmiszeripari mérnök Élelmiszer-ipari üzemekben. szervezi. állattenyésztés) kapcsolatban kutatásokat folytat. devizapiacokat. osztályozását. irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatokat. tehetségét. tőzsdeügynök Vállalkozása nevében vagy ügyfelei megbízásából értékpapírokat. valamint különböző devizaügyleteket bonyolít. 7. A beosztott vezetők közreműködésével tervezi. Elemzi az értékpapír-. vállalkozásokat és gazdasági társaságokat vezet a gazdasági szervezet első számú felelős vezetőjeként. Információkat szerez az ügyfelek. illetve az irányító szerv (igazgató tanács. 3. 2. kötvény-. módszereket dolgoz ki. valamint tervezi. szervezi és irányítja a szervezet tevékenységét. 6. illetékkel. termelési eljárásokat dolgoz ki és alkalmaz. részvény-.) IRÁNYÍTÓ – ÚJÍTÓ érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások 1. edzési tervet dolgoz ki számukra. összehangolja a szervezeti egységek (osztályok. számításokat végez az elérhető hozamokról. és tanácsokat ad az ásványi nyersanyagok kutatására. divíziók) munkáját. B-4 . átvételét. Edző Az edző felméri a sportolók állóképességét. hűtését. Adótanácsadó Az adótanácsadó adóval. a különböző vállalatok pénzügyi helyzetéről. adó jellegű kötelezettséggel. ill. Bróker. vezeti az edzéseiket. 5. kitermelésére és az ásványvagyon gazdálkodására vonatkozóan. feltárására. laboratóriumokban irányítja az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi vizsgálatát. részvényeket és kötvényeket vásárol és ad el. Meghatározza és alakítja az általa vezetett szervezet politikáját a tulajdonosi.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS B. közgyűlés. agrármérnök Mezőgazdasági termeléssel (növénytermesztés. szakértőként képviseletet lát el az adóhatóság és a bíróság előtt. valamint a tárolás és csomagolás munkálatait.

A filmrendező munkája sok utazással és az átlagtól eltérő időbeosztással jár. hiszen gyakori a külső helyszíneken való forgatás és az éjszakai munka. az épületek műszaki átadásával. törvényszerűségeinek feltárására irányul. építési munkák irányítása. A szövegkönyv alapján kialakítja a rendezői koncepciót. a kivitelezés irányítása. 13. oktató egyetemen vagy főiskolán tanít és tudományos kutatómunkát végez. ipari épületek. tolmács Idegen nyelvet vagy az anyanyelvet fordítja más nyelvre írásban és szóban. alagutak. jegyzetek. Erdő. Az alkalmazott fizikusok az elméleti eredményeket arra használják fel. koordinálása. és irányítja a művészi megvalósulás érzékeny folyamatát. Építészmérnök Feladata a különböző rendeltetésű épületek. tankönyvek írása. tárgyalásokon. díszletezők. fenntartásával. Építőmérnök Az építőmérnök feladata a szerkezeti vagy építéstechnológiai szempontból bonyolultabb építmények (pl.és világítástechnikusok. építési módszerek. oktató A felsőfokú tanintézeti tanár. viselkedésének. Fizikus A fizikusok munkája az anyagi világ struktúrájának. a kommunikáció. alkalmi összejöveteleken a program céljától és tematikájától függően anyanyelvről idegenre vagy idegen nyelvről anyanyelvre fordítja a programszöveget az idegen nyelvű résztvevők számára. és az emberiség olyan nagy kérdéseire keresnek választ. stb.) tervezése. irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatokat. Az elméleti fizikusok olyan problémákkal foglalkoznak. anyagok és minőségi szabványok meghatározása.és természetvédelmi mérnök Erdőgazdaságokban és erdészetekben. konferenciákon. gyakorlatok. az építéstechnológiák kidolgozása. Munkája során összehangolja a színészek. hang. Filmrendező A filmrendező filmre viszi és megrendezi a forgatókönyvet. épületszerkezetek tervezése és méretezése. a gravitáció vagy a maghasadás témakörei. szervezi. 12. az anyagok. valamint speciálkollégiumok vezetése. geofizikus B-5 . szemináriumok. koordinálása. vágók. 15. valamint tervezi. Fordító. a fenntartási és javítási munkálatok szervezése. Különböző rendezvényeken. Feladata az előadások. 14. az űrhajózás vagy az egészségügy számára. termelési eljárásokat dolgoz ki. A tolmács nélkülözhetetlen szolgáltatást végez. mint pl. valamint a szakminisztériumokban az erdőgazdálkodással összefüggő feladatokra vonatkozó kutatásokat végez. átalakításával. vízműtárgyak stb. konzultációk. operatőrök. 10. hogy kutatási és vizsgálati berendezések kifejlesztésével új utakat találjanak az atomenergia. korszerűsítésével kapcsolatos teendők ellátása. Felsőfokú tanintézeti tanár.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 8. hidak. a tudományos eredmények publikálása. ellenőrzése. kivitelezése. 9. Geológus. az idő. mint a világegyetem keletkezése. az optika. lebonyolítása. oktatási anyagok. amely egyaránt lehet mozi vagy tévéprodukció. tevékenységét. 11.

19. betanított munkások). permetezési. Kertészmérnök Feladata a kertészeti termeléssel kapcsolatos szakmai feladatok tervezése. szervezése. 16. kertészek. énekeseket. Gépeket tervez. találkozókra nyújt be pályázatokat.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Vizsgálja a földkéreg szerkezetét. finomításával. költségekről. fejlesztésével foglalkozik. növényvédőszerek. biztosítja a gazdaságos gyártás és üzemeltetés feltételeit. palánta. 20. fizikai és kémiai jellemzőik kialakításával és különböző termékekké alakításával kapcsolatos kutatásokat folytat. Az informatikus a hálózatok (intranet. Vizsgálja a növények tulajdonságait. Figyelemmel kíséri a környezeti tényezők. Az előadásokon összehangolja a különböző hangszeren és szólamokban játszó zenészeket. összetételét és a föld belsejében zajló folyamatokat. szoftverek. kamaraegyüttes vagy kórus művészeti munkáját irányítja. Megtervezi az előadás műsorszámait.) Szakmailag felügyeli és irányítja a kertészeti munkát végző dolgozókat (technikusok. Irányítja a különböző vetési. szervezi és összehangolja a technológiában résztvevők tevékenységét. 17. Karigazgató. s az ehhez kapcsolódó kutatások lefolytatása. megrendeli a termeléshez szükséges anyagokat (vetőmag. valamint programokat dolgoz ki a felszínre hozatalukra. előállítási. technológiai eljárásokat. vegyszerek. stb. kórus fellépéseit. vezeti a próbákat. stb. Karmester Irányítja a zenekar. berendezéseket. Konferanszié B-6 . instruálja a zenészeket. művészeti versenyekre. előkészíti a termesztett növények értékesítését. megszabja a gépek memóriáihoz való hozzáférés jogát. valamint hardver tervezésével. Megtervezi az előadás műsorszámait. kutatásokat végez a szénhidrogének. szakértői rendszerek és robottechnikák. talajművelési eljárások kipróbálását. 21. kórusvezető Zenekar. kamaraegyüttes. dúsításával. eljárásokat dolgoz ki. Nyilvántartást vezet a gazdálkodás eredményességéről. Kohómérnök Vas és egyéb fémek előállításával. adatállományok. növényvédőszerek. öntözési. tervező és folyamatszabályozó rendszerek elveinek és működési módjainak kutatásával. kórus vagy egy művészi produkció zenei csoportjának művészeti munkáját. vezeti a próbákat. irányítása és ellenőrzése. Gépészmérnök A gépészmérnök új gépeket. ásványvizek és a felszín alatti vízkészletek lelőhelyének felderítésére. Szervezi a zenekar. internet) szakembere. bevezetését. 18. Informatikus Az informatikus a számítógépek és a számítógépes információs. elkészíti az ültetési tervet. Meghatározza a termesztendő és ültetendő növényeket. 22. hatását a növények fejlődésére. Irányítja és szervezi a gyártási.és ellenálló-képességének javítására. adatbázisok. mechanikai szerkezeteket. benevezéseket. kísérleteket végez a termesztendő növények élet. üzemeltetési és javítási folyamatokat. gyártási rendszereket tervez és fejleszt ki. műtrágya. megtanulja a partitúrát. szerves illetve műtrágya. új növényfajtákat fejleszt ki.

27. Értelmezi a gazdasági adatokat és összefüggéseket. rovatokat vezet. a gyártási folyamatokhoz környezetbarát technológiát keres vagy dolgoz ki. A környezetszennyezéssel (pl.) megfelelő részlegeiben végzi rendszeresen vagy alkalmanként egyedi műsorok közreműködőjeként. különböző gazdasági trendek alapján beszámolókat. költségvetéseket. táncművész A koreográfus tanulmányozza a darab zenéjét. Közlekedési mérnök A vasúti. felügyeli az üzemek karbantartását. elmagyarázza a darabbal kapcsolatos elképzeléseit. vállalkozások munkatársaként látja el hivatásszerűen főállásban vagy mellékfoglalkozás keretében. elkészíti a koreográfiát. részt vesz a gazdasági és társadalmi jelenségek elemzésében. szőrme-. irányítja. összehangolja a szerkesztőségben dolgozók munkáját. bőr-. illetve a szakirányú intézmények. kutatói feladatot lát el. izmait kellő kondícióban tartja. Környezetvédelmi mérnök A környezetvédelmi mérnök a környezetkárosító hatások mérséklését. légi és vízi személy-. 25. közúti. valamint közgazdasági témakörökben tudományos. prognózisokat készít. Könyv. illetve áruszállítás területén alkalmazott gépek. cikkeket ír. Feladatait önálló vállalkozóként. lég. javításával és üzemeltetésével kapcsolatban kutatásokat folytat. nyomdaipari termékek) gyártását. Külkereskedelmi szervező B-7 . A konferanszié képes a mindenkori megrendelő igénye szerinti műsorok. javaslatot tesz a szerzőnek a szükséges változtatásra. Közgazdász Tanulmányozza a gazdasági élet jelenségeit és törvényszerűségeit. szerepelni. aki képes feladatának végzésekor különböző rendezvényeken összekötő kapocsként közreműködni. modern vagy akrobatikus táncokat ad elő. 23. fa-. Olyan sokoldalúan képzett szakember. Koreográfus. a tánc műfajának megfelelően tökéletesíti mozgását. rádió. bemutatja a táncosoknak a mozdulatokat.és lapkiadó szerkesztő átolvassa és elbírálja az irodalmi művek kéziratát. színház.vagy vízszennyezettség) összefüggő ellenőrző méréseket végez.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS A konferanszié szakmai tevékenységét a szakintézmények (televízió. ellenőrzi a termékek minőségét. 28. karbantartásával. és azok működtetéséhez szükséges közlekedési rendszerek létesítésével. 26. vezeti a próbákat. ill. Könnyűipari mérnök A fa.és lapkiadó szerkesztő A könyv. kidolgozza a gyártás technológiáját. zajszint.és könnyűipari mérnök irányítja a fogyasztási cikkek (textil-. a kiadónak a mű megjelentetésére és a publikációs szerződés feltételeire. A lapkiadó szerkesztő kiválasztja és szerkeszti a lapban megjelentetni kívánt cikkeket. művelődési ház. stb. témáját. partnerrel vagy tánckar tagjaként klasszikus. tanácsot ad. fejleszt és irányít. javítását és mindezen témakörökben kutatást folytat. Rendszeres gyakorlással. A táncművész szólótáncosként. papír-. 29. 24. kiküszöbölését és megelőzését irányítja és ellenőrzi. előadások előkészítésére. Munkáját a műsorkészítők rendjéhez alkalmazkodva önállóan szervezi és végzi.

az elektromos jelenségeket és a napsugárzást. feldolgozza. pedagógia. Időjárási előrejelzéseket készít. Meteorológus Időjárási. Ellátja a nyelviskola megalakításával és működésének beindításával kapcsolatos feladatokat. 32. betörést. irányítja és ellenőrzi a nyelviskola szakmai. termékmenedzselés. Operatőr Az operatőr televíziós illetve mozgófilmkamera segítségével filmre viszi a forgatókönyv és a rendező elképzelései szerinti történést. és tájékoztatást ad a légi közlekedés. a képzőművészeti alkotásokat és különböző tudományterületek (orvostudomány. helyreállítja és nyilvántartja a természettudományi anyagokat. eseményt. reklám). színházi csoport. A bűnesetek megelőzése érdekében információkat gyűjt személyekről és szervezetekről. stb. a hajózás. valamint a lakosság részére. stb.). kutatásokat végez. a mezőgazdaság. Marketing vezető Irányítja valamely gazdasági szerv vagy vállalkozás piaci és értékesítési tevékenységét (piaci informálódás. Felméri a piaci igényeket. Megszervezi a kötelező engedélyek megszerzésének rendjét. előkészíti és megvalósítja a művészeti csoport produkcióját. Feladatköréhez tartozik a szükséges B-8 . Vizsgálja a levegő mozgásának. 31. piaci lehetőségek megtervezése. Munkája során megszervezi. Megtervezi az iskola profilját. az együttműködést a hazai főhatóságokkal és a nemzetközi kapcsolatokban szerepet játszó szervezetekkel. néprajzi és régészeti tárgyakat. Tevékenysége során megtervezi.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Feladata a külpiaci kapcsolatok szervezése. Megszervezi az áruforgalmi. megőrzi. valamint a csapadék keletkezését. 30. balett társulat). koordinálja és felügyeli valamely művészeti csoport (zenekar. a külpiaci szervezetek kiépítésének vizsgálata. rablást. lebonyolítási és a funkcionális (szállítmányozás. hogy megoldja a bűnesetet és megtalálja a bűnelkövetőket. az iparművészeti. vám. 35. A szabályozási környezetnek megfelelően biztosítja a működést és annak hatékony működtetését. a külpiaci jelenlét biztosítása.) egységeket. Szervezi. hőmérsékletének. tánckar. a külföldi érdekeltségek létrehozásával kapcsolatos teendők ellátása. Nyelviskola vezető Nyelvoktatási tevékenységet ellátó kisszervezetet vezet saját nevében vagy a tulajdonosok megbízásából. Művészeti vezető A művészeti vezető irányítja. mozgást. a hazai vállalatközi kapcsolatokat. illetve folyamatokkal kapcsolatos megfigyeléseket. illetve a külpiaci szervezetet. ellenőrzi az ezen a területen dolgozó munkatársak tevékenységét. Nyomozó Kivizsgálja az elkövetett bűntényeket (gyilkosságot. Muzeológus Gyűjti. 33. vagy alkotóközösség munkáját. ügyelve a művészi minőség megtartására. Kiválasztja munkatársait és alkalmazza őket az adott nyelv oktatására. nedvességtartalmának alakulását. valamint a kötelező adatszolgáltatást. agrártudomány) anyagait. pénzügyi és számviteli tevékenységét. 34. éghajlati és légköri jelenségekkel. Megszervezi a nyelvvizsgákat a társszervezeteknél és a szakminisztériumokban. A külpiaci kapcsolatokon belül szervezi a vállalaton belüli munkát.

gyurmázás. Pedagógiai szakértő Oktatási módszereket. vers. Pedagógiai méréseket. Részt vesz a károsító környezeti hatások megelőzésében. 39. az emberek egészségének megóvásával. szerepjáték. onkológus) vagy a különböző testrészek szerinti (pl. valamint elősegítik az iskolaérettségük kialakulását. 38.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS fényhatások. részt vesz a programfejlesztésekben. 40. Fő feladatuk a diagnózis felállítása. meseolvasás. iskolák) pedagógusainak. kiadványokat állít össze és publikál. rajzolás. a betegek gyógyításával. valamint a betegek egészségi állapotának ellenőrzése.orrgégész) specializálódásuknak megfelelően. mentális és szociális fejlődéséhez. Interpellációt intézhet a kormányhoz. stb. a gyógykezelés és terápia. Pályaválasztási tanácsadó Egyéni vagy csoportos pályaorientációs. Gondozza a rábízott gyermekeket. a betegségek kialakulásának megelőzésével. valamint oktatással foglalkoznak. a gyógykezelés és terápia. Orvos Az orvosi pályán dolgozók az emberek egészségének megóvásával. Módszertani anyagokat. 37. 36. 42. Fő feladatuk a szakorvosi ellátás biztosítása. A szakorvosok a betegségtípusok (pl. majd javaslatait a plénum elé terjeszti. alternatív és helyi tantervek. annak bármelyik tagjához és a legfőbb ügyészhez a tevékenységi körébe tartozó bármely ügyben. amelyek hozzájárulnak a gyerekek fizikai. foglalkozásokat vezet (pl. Kapcsolatot tart választóival. A képviselő a parlamentben önálló indítványt tehet: kezdeményezhet és javasolhatja valamely kérdés napirendre tűzését. a betegek gyógyításával. véleményezi. szakma. a megfelelő képszögek és gépmozgások alkalmazásával a kívánt képi világ megteremtése. fül. Országgyűlési képviselő Az országgyűlési képviselők az alkotmány értelmében törvényeket alkotnak. Különböző fejlesztő tevékenységet végez. valamint a betegségek kialakulásának megelőzésével foglalkoznak. valamint nevelési és fejlesztési feladatokat lát el. Piackutató B-9 . programokat. pályaváltási tanácsadással elősegíti. értékeléseket végez. Részt vesz pártja frakcióülésein és a parlamenti bizottságok munkájában. hogy a tanácskérő dönteni tudjon a számára megfelelő pálya. aminek része a diagnózis felállítása. Ökológus Élőlények és környezetük kölcsönhatásait vizsgálja a tereptanulmányai során. 41. valamint az ember környezetalakító beavatkozásainak élővilágra gyakorolt hatását. taneszközök kidolgozásában és terjesztésében. illetve pártjával. A bizottsági munka során a bizottság szakterületét érintő törvénytervezetet megvitatja. programok. képkompozíciók létrehozása. gondoskodnak végrehajtásukról és betartásukról. Vizsgálja a növényi állati fajok eloszlásbeli jellemzőit. illetve területek érdekeinek érvényesülését. illetve képzési forma megválasztásában. az expozíciók helyes megválasztása. segédeszközöket dolgoz ki és gyakorlati tanácsokat ad a nevelési oktatási intézmények (óvodák. Támogatja az általa képviselt választók.). Óvónő Az óvónő tevékenysége többirányú pedagógusi munka. illetve módszereket dolgoz ki a már meglévő káros hatások csökkentésére és kiküszöbölésére. valamint a betegek egészségi állapotának ellenőrzése.

annak arculatáról (image-éről) alkotott kedvező kép befolyásolásában. a pszichológiai alapelveket. azáltal. tanulmányokat ír. törvényszerűségeket. állami szerveknél. részt vesz a reklámozásban. megfelelő kapcsolattartás. illetve a forgalom növelése érdekében reklám tevékenységet végez. önkormányzatoknál. kialakításában. tudatosan szervezett. 45. B-10 .). 43. vagy termék képéről.és tömegkommunikációs tevékenységét. rendezőjével. tanulmányozza a pszichológiai jelenségeket. népszerűsítésben. ugyanakkor költségkímélő módon segít egy ember. mind pedig a külvilággal való kapcsolattartása során (külső PR). színpadra állításához szükséges költségeket teremt elő. szolgáltatások bevezetése. valamint politikai szakértőként tevékenykedik a politikai pártoknál. valamint az új termékek ill. a politikai hatalom működésével. tudatos célzott információkezelés jellemzi. 44. marketing. eredményeket.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS A piackutató vizsgálja a termékek. Politológus A politológus politikaelméleti elemzéseket készít a társadalom politikai életéről. bevezetettségüket. politikai értékekkel kapcsolatos kutatásokat végez. 46. oktatási tevékenységet fejt ki. mind a dolgozói körében (belső PR). Tudományos beszámolókat. stb. Pszichológus Gyűjti. bank. diagnosztizálja és kezeli a pszichés megbetegedéseket. kutatja a fogyasztók vásárlási szokásait. értelmezi és alkalmazza az emberi viselkedéssel és a szellemi folyamatokkal kapcsolatos tudományos adatokat. magánemberek. eladhatóságukat. értékesítési terveket állít össze és valósít meg. a politikai szervezetekkel. kereskedelmi. irányítja és ellenőrzi cégének reklám. Producer Szórakoztató műsorok vagy művészi igényű előadások. külső és belső arculatának kialakítását. PR menedzser Tervezi. szolgáltatások piaci lehetőségeit. játékfilmek leforgatásához. tőkével rendelkező cégek. Kapcsolatot tart a produkció művészeti vezetőjével. Feladatait az előre megtervezett. hogy tárgyalásokat folytat és szerződéseket köt befektetőkkel (pl. egy vállalat.

világosító. szervezeti struktúráját. hang. javaslatot készít a feladat megoldására. Munkája során összehangolja a színészek. amelyben összefoglalja a rendelkezésre álló információkat. számítógépes tervező és folyamatszabályozó rendszerek elveit és működési módjait kutatja. A szövegkönyv alapján kialakítja a rendezői koncepciót és irányítja a művészi megvalósulás érzékeny folyamatát. hiszen a színházi előadások este és éjszaka is zajlanak. 50. begyűjti az ezzel kapcsolatos újságcikkeket. szerkesztők. összehangolja a munkatársak munkáját és figyelemmel kíséri a műsor megvalósítását. felvázolja a tervezési alternatívákat. magazinokban megjelenő és a hatásköre alá tartozó rovatok cikkeinek megszerkesztéséért felel. 49. B-11 . szerkeszti a rádió és televízió számára aktuális programokat. Rendszerszervező Számítógépes információs rendszerek. jelmeztervező. Kiválasztja a műsor témáit.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 47. Színházi rendező A színházi rendező színpadra állítja és megrendezi a színdarabot. színészeket és a színház más dolgozóit. Megtervezi a következő időszak színházi bemutatóit. a forgatókönyvet. híreket. az adásmenetet. majd véleményezteti és jóváhagyásra előkészíti az anyagot.). Színházigazgató Irányítja. Irányítja és ellenőrzi a beosztottak munkáját (színészek. A művészeti vezetővel együtt kialakítja a színház műsorpolitikáját. adatbázisokat és robottechnikát tervez és fejleszt ki.és világítástechnikusok. szerződteti a rendezőket. díszletezők. amely egyaránt lehet dráma. televízióműsor-szerkesztő Összegyűjti. tervezi. Gondoskodik az éves költségvetési javaslat elkészítéséről. 51. hogy rekonstruálja a régmúlt korok gazdasági. valamint a jóváhagyott költségvetési irányzatnak megfelelő gazdálkodásról. különböző eseményekről szóló beszámolókat vagy zenei anyagokat. interjúkat és egyéb információkat. társadalmi és szellemi életét. adatállományokat. vígjáték vagy zenés produkció. stb. újságokban. A színházi rendező munkája az átlagtól eltérő időbeosztással jár. Az operatőrök. stb. tárgyi és pénzügyi feltételeinek alakítását. az aktuális program stábját és vendégeit. személyi. szervezi és vezeti a színház gazdasági és szakmai tevékenységét. Kapcsolatot tart az önkormányzattal és az illetékes szakminisztériummal. költséghaszon elemzéseket készít és javaslatot tesz az új rendszer megvalósítására. ellenőrzi és értékeli a műsoron lévő előadásokat. Régész Ásatások során tárgyi emlékeket kutat fel és tanulmányoz. szoftvereket. tevékenységét. áttekinti. 52. értékeli. Rádióműsor-. 48. Vezetői tevékenysége átfogja az intézmény szakmapolitikáját. Munkavégzése során meghatározza és összeállítja a rovat aktuális témáját. Rovatvezető Folyóiratokban. A számítógép felhasználójának igényeit konzultációk és interjúk készítése révén felméri és elemzi. műsorvezetők számára elkészíti a műsorvázlatot.

katalógusai. Kapcsolatot tart vasúti. piackutatást végez. ajánlatot tesz. ellenőrzi az utaztatási. előnyeinek megismertetésével informálja az ügyfeleket. vagy feljegyzi a megrendeléseket megbízója számára. interjúkat. folyóiratokban. reklámanyagai bemutatásával. mérlegeli a kockázati tényezőket. és képviseli a megbízóját a különböző kiállításokon. a felajánlott szolgáltatások típusát. Vegyészmérnök Irányítja a kőolaj. vásárokon. termékbemutatókon. riportokat készít. rendezvényeken. szervezi. ezekről beszámolót. üdülőkben és egyéb szálláshelyeken. kulturális és sporteseményeken. 59. az emberi test működésében szerepet játszó természeti törvények ismeretén alapuló rendszer felhasználásával gyógyítja és támogatja betegségek esetén. laboratóriumi vizsgálatot kér.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 53. Vegyész Kémiai és biokémiai folyamatokkal kapcsolatos kutatásokat végez. Tervezi. irányítja és ellenőrzi a szállásbiztosítást a szállodákban. 57. szállítási tevékenységet. irányítja. Társadalmi. híranyagot. szerződést köt. új anyagokat és vegyületeket dolgoz ki. a környezetvédelmi követelmények figyelembe vételével kidolgozza a nagyüzemi vegyi folyamatok technológiáját. magazinokban megjelenő újságcikkeket ír. Üzletkötő Az üzletkötő kiépíti az adott gazdasági szervezet üzleti kapcsolatait. a termék vagy a szolgáltatás vonzó tulajdonságainak. 56. Ügynök Jutalék ellenében szolgáltatási. légi és hajózási kisszervezetekkel. politikai. illetve kommentárt ír. szakorvossal konzultál. Mintadarabjai. Természetgyógyász Az emberi szervezet saját öngyógyító erőit ösztönzi. sajtótájékoztatókon vesz részt. 54. növényvédő-szerek és műanyagok gyártását. Újságíró Napilapokban. gazdasági. Utazásszervezési irodavezető Meghatározza és alakítja az általa vezetett utazásszervező iroda üzletpolitikáját. 55. társaságokkal. Amennyiben szükséges. motelekben. Meghatározza a dolgozók feladatait és ellenőrzi a feladatok teljesítését. vagy a betegségek megelőzése érdekében. kér ill. kereskedelmi ügyleteket közvetít az eladó és vevő között. ellenőrzi a termékek minőségét és vegyi összetételét. A jogszabályoknak megfelelően biztosítja a működést. minőségi és mennyiségi analíziseket végez a szerves és szervetlen kémia területén. B-12 . Előkészíti az ügyletet. gyógyszerek. elintézi a formaságokat és az üzletet megköti. 58.és benzinszármazékok. fogad el a cég profiljának megfelelő termékekre vagy szolgáltatásokra.

műszer. elektronika. ill. tervezésével. egyéb erősáramú berendezések és rendszerek tervezése.és irányítástechnika. Zenei rendező Rádió és televízió műsorok. létesítésével. javításával és üzemeltetésével foglalkozik. a villamos energia fejlesztésével és elosztásával. aláfestő zenéket és hangeffektusokat szerkeszt. az energiarendszer irányításával. Önálló zenei rendezvényeken (pl. Villamosmérnök Az erősáramú villamosmérnökök feladatai közé tartozik a villamos gépek. fejlesztése. stb. A gyengeáramú villamosmérnök a távközlés. a műsor közvetítéséért. transzformátorok.) összehangolja és irányítja a jó hangminőségért. B-13 . valamint az erőművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák megoldása. a felvétel készítéséért felelős munkatársak tevékenységét. készülékeinek műszaki kutatásával. koncert. hálózatok. számítástechnika és a navigáció berendezéseinek. 61. kapcsolókészülékek. mikrohullámú technika.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 60. színházi és filmprodukciók tartalmához illeszkedő zeneszámokat. irányítja a hangmérnököket és technikusokat. fejlesztésével. hangverseny.

) Az IRÁNYÍTÓ .C. amelyek az irányító módszeres érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .MÓDSZERES érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások.

stb. iratokat. tárgyakat. üzem. 2. keresetlevelet stb. A helyszíni ellenőrzés során az adózó székhelyén. a mérleg.) IRÁNYÍTÓ – foglalkozások MÓDSZERES érdeklődési körökhöz kapcsolódó 1. Gondoskodik a meglévő készletek tárolásáról. nyilvántartásáról. Adatbázis-felelős Az adatbázis-felelős megtervezi. amely során előkészíti a tárgyalást. Elbírálja az elé utalt polgári és bűntető ügyeket. Elkészíti és betartja az adatbázis védelméhez és felhasználásához szükséges eljárásokat.). 6. Gondoskodik a biztonságos és hatékony közlekedésről. vagy egyéb bizonyítást folytathat le. C-15 . a bevételek és kiadások könyvelését. az APEH megyei igazgatóságain. Anyagbeszerző Megtervezi. kezeli és karbantartja az adott szervezet adatbázisát. leltárfelvételt végezhet. a vagyonkimutatás valódiságát ellenőrzi. valamint a tartalék alkatrészek beszerzését és elosztását. próbavásárlást. üzemi vagy az egyéb adóköteles tevékenység. a gazdálkodást befolyásoló jogszabályok és a számviteli bizonylati rend betartását. Tevékenységét a gazdálkodó szervezet ellenőrzési egységeinél. Állomásfőnök Irányítja és szervezi a vasútállomások munkáját. beidézi az ellenérdekű feleket. az adófelügyelőségeken végzi. kitűzi a tárgyalás időpontját. 4. vagyontárgy vagy jövedelem ellenőrzéséhez szükséges helyiségekbe beléphet. munkafolyamatokat vizsgálhat meg. 3. vágányzár. Bíró A bíró feladata az igazságszolgáltatás. megtartása és az ítélethozatal. Irányítja és ellenőrzi a beosztottak munkafeladatainak végrehajtását. valamint a per érdemi eldöntéseként ítéletet hoz. baleset. a tárgyalás előkészítése. szakértőket. tanukat. az eredmény-. elhárítja a közlekedést akadályozó tényezőket (pl. lefolytatja a tárgyalást. nyilatkozatot kérhet. 5. revizor A revizor a gazdasági szervezetek működését. áttanulmányozza a vádiratot.és fűtőanyagok. irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezet működéséhez szükséges alapanyagok. Adóellenőr Az ellenőr az adóhatóság alkalmazottjaként az adózásra vonatkozó jogszabályok betartása érdekében ellenőrzéseket végez helyszínen vagy az adóhatóság hivatali helyiségében. ill.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS C. telephelyén kívül tárolt. Értékeli a feladatokhoz rendelkezésre álló adatbázis hardver és szoftver feltételeit és hozzáigazítja azt a feladatokhoz. Az ellenőrzés lefolytatásához üzleti.. ellenőrzéséről és leltározásáról. felvilágosítást. Intézkedik a meghibásodott termékek garanciális javításáról vagy cseréjéről. iratokat vizsgál át. Belső ellenőr. illetve őrzött eszközöket.

13. a munka megszervezésére. az egészségügyi szolgáltatás irányelveinek érvényesítése érdekében.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 7. ingóságok lefoglalását és árverésen való értékesítését. részt vesz az orvosi viziteken. 8. Önállóan végzi a hatáskörébe tartozó vizsgálatokat. Új programok indítására. Bírósági végrehajtó A végrehajtási jogszabályok és a bíróság rendelkezései szerint lefolytathatja a jogerős bírósági határozaton alapuló követelések behajtására irányuló eljárást.) gazdálkodási és szakmai tevékenységét.és jövedelemgazdálkodásra. költségvetési intézmények. a tüneteket és állapotváltozásokat a lázlapra felvezeti. injekciózás. Emberi erőforrás menedzser Tervezi. kezeléseket (pl. új anyagok és berendezések felhasználására. energetikus C-16 . és a vezető testület jóváhagyásával végrehajtja. tanácsot ad és információt nyújt különféle biztosítási kérdésekben. 12. sebellátás. speciális feladatok végrehajtására. Képviseli egységét az intézmény más részlegei és külső szervezetek előtt. infúzió. vérnyomásmérés. rendelőintézetek. stb. Képviseli az egységet a szervezet más részlegei vagy külső szervek előtt. Diszpécser Különböző termelési egységekben közvetlenül irányítja a termelési folyamatokat. katéterezés. továbbképzését. a bér. szervezi. Biztosítja a személyzet képzését. szociális intézmények. a jövőbeli alkalmazás követelményeire terveket készít. Energiagazdálkodó. pl. és a létszámleépítésre vonatkozóan. a meglévő munkaerő megőrzésére. biztosítja a zavartalan. alkukban és a szerződéskötésben. Munkája során megtervezi a munkaerő-szükségletet és tervet készít az igények kielégítésére. irányítja és ellenőrzi az egészségügyi és a szociális intézmények (klinikák. a dolgozók ismereteinek fejlesztésére. a képzésre. a munkakapcsolatok szervezésére. A betegek állapotát folyamatosan figyeli. kiválasztására. Egészségügyi menedzser Tervezi. Munkája során programokat dolgoz ki az emberi erőforrással való gazdálkodásra. Tárgyal az igazgatói tanáccsal és a felső vezetőkkel. stb. továbbképzésére. Biztosítási ügyintéző A biztosítási ügyintéző az őt foglalkoztató biztosítótársaság nevében szerződést köt a régi és új ügyfelekkel. Részt vesz a kollektív tárgyalásokon. beöntés adása. kötözés. vérvétel. szanatóriumokban ellátott betegek egyedi szükségleteinek megfelelően ápolási tervet készít.) 10. 9. A kórházi osztályokon. Az orvosi vizsgálatoknál és kezeléseknél asszisztál. érdekképviseletek és egyéb szervezetek humánpolitikai tevékenységét. taranszfúzió adása. irányítja a gazdasági vállalkozások. Kapcsolatot tart a munkaközvetítő és munkaerő-kölcsönző irodákkal. menetrendszerű munkavégzést. munkabér letiltását. Diplomás ápolónő. családsegítő központok. ápoló Egészségügyi intézményekben vagy otthonukban az ápolási tervnek megfelelően ápolja a betegeket. 11. tájékoztatja az érdeklődőket az biztosítási formákról. képző és átképző intézményekkel. a potenciális munkavállalók felderítésére.

irányítja a vonatok összeállítását. műttőssegédek. ápolók. irányítja a napi tevékenységüket. építésével. építmények stb. Kapcsolatot tart más részlegek vezetőivel. 14. 19. illetve a beosztottak (ápolónők. gátak stb. vízfolyások. Gondoskodik a higiéniás előírások betartásáról. Ellenőrzi a betegek felvételét. Megállapítja és ellenőrzi a munka és ügyeleti rendet. kiállítja a vasúti kocsikat és vontató járműveket. Forgalmi szolgálattevő Irányítja és szervezi a vasútállomások forgalmát. részvényeket és kötvényeket vásárol és ad el. Földmérő. 18. kitűzőrúd. Mérőszalag. az energiafelhasználást és az energia-megtakarítási lehetőségeket. Erdő. működtetésével. fogházakban őrzi a fogva tartottakat. műholdas távérzékelő műszerek és más. fegyházakban. 22. Főkönyvelő Gazdasági vállalkozások. Intézkedik a meghibásodott felszerelések cseréjéről. irányítja és ellenőrzi a kórházak. irányítja és ellenőrzi. 15. 21.) munkáját. valamint az ilyen osztályok tevékenységét vezeti. Védi a büntetés végrehajtási intézeteket. Szállítja. a tolatásokat. szervezi. helyének meghatározása és ezek térképi ábrázolása. intézkedik a forgalmi zavarok megszüntetéséről.) tervezésével. Fegyőr Börtönökben. számviteli és ellenőrző funkcióit az általános vagy felsőbb szintű vezető irányítása mellett tervezi. kezelését és ellátását. különböző devizaügyleteket bonyolít le saját vállalata és ügyfelei megbízásából. szervezi.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Energiahordozókkal kapcsolatos gazdálkodási feladatokat lát el: vizsgálja az energiaszükségletet. Építésztechnikus Épületek és más építmények (hidak. érdekképviseletek és egyéb szervezetek pénzügyi. felügyeli az osztályon végzett valamennyi tevékenységet. utak.és térinformatikai mérnök A földmérő és térinformatikai mérnök feladata a föld felszínén lévő természetes és mesterséges alakzatok. Biztosítja a szervezeti egység működésének személyi és tárgyi feltételeit. elbocsátását. 16. fenntartásával és átalakításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. a földméréstanban használt eszköz segítségével felméri a terepen található alakzatokat. Főnővér Tervezi.és természetvédelmi technikus Az erdőgazdálkodással és a természetvédelemmel összefüggő szakmai és műszaki feladatok gyakorlati megvalósítását végzi. 20. stb. és ügyintézői teendőket lát el. a tőzsdei forgalomban vagy azon kívül. Garázsmester C-17 . 17. a rendkívüli eseményeket haladéktalanul jelenti az intézmény igazgatójának. szociális intézmények egyes osztályain a betegek ellátását. vízszállító. szintezőműszerek. irányítja és ellenőrzi a beosztottak munkáját.és szennyvízrendszerek. költségvetési intézmények. Értékpapír és devizakereskedő Értékpapírokat. domborzatok. Szervezi és irányítja a felügyelete alá tartozó technikusok tevékenységét. klinikák. kíséri és előállítja a felügyeletére bízott rabokat.

bejátszásokhoz kommentárokat. 24. jelentéseket. a kutatási eredmények mezőgazdasági alkalmazásainak kidolgozásában vesz részt. illetve szakértői tanulmányt készít. igazgatási munkát. összekötő szövegeket ír az információkhoz. vagy ellátja az ilyen típusú tevékenységeket. költségvetési intézmények. 23. érdekképviseletek és egyéb szervezetek pénzügyi. részt vesz a munkáltató gazdasági és egyéb döntéseinek. jogtanácsos A jogász. közreműködik a törvényesség érvényre juttatásában. C-18 . aktívan részt vesz a tervezési folyamatban. járműjavítást és karbantartást végző munkások tevékenységét. Szakmailag irányítja a felügyeletére bízott munkások tevékenységét. Hírszerkesztő Összegyűjti és átolvassa a szerkesztőségbe beérkező híranyagokat és kiválogatja a szerkesztendő műsor témájához kapcsolódókat. 29. ügyel a horgászati tilalom betartására. önálló és független szakértői minőségben megvizsgálja és elemzi a gazdálkodó szervezetek és egyéb intézmények éves beszámolóját. jogtanácsos ellátja ügyfele képviseletét a bíróság előtti eljárásban. a beruházások megtervezésében és a termelés gazdaságosságának ellenőrzésében.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Szállítási. Új termelési technológiákat próbál ki és vezet be. beadványokat. a szállítást. Beruházási és finanszírozási döntéseket hoz. gazdaságok közvetlen szervezésében. Halőr Ellenőrzi a horgász engedélyeket. Ellenőrzi a gazdasági szervezetek működését. a számviteli törvény értelmében ellenőrzi azt. Kertésztechnikus A mezőgazdasági üzemek. Jogász. képsorokhoz. számviteli és ellenőrző funkcióit tervezi. megbírságolja a tilalom ellenére horgászókat. irányítja és ellenőrzi. 26. szervezi. a gazdálkodást befolyásoló külső és belső jogszabályok betartását. Mérnöki irányítás mellett közreműködik a mezőgazdasági gazdálkodó szervezeteken belül a tevékenységek optimális arányának megállapításában. és részt vesz a stratégiai tervek készítésében. szerződéseket és egyéb okiratokat készít. könyvszakértő Választott könyvvizsgálóként vagy külső megbízottként. Kontroller A központi pénzügyi-gazdasági részlegekkel együttműködve. Gazdasági vezető Gazdasági vállalkozások. magyarázatokat készít. intézkedéseinek jogi szempontból történő előkészítésében. Mint legfelső pénzügyi vezető kialakítja a pénzügyi politikát. halászókat. illetve raktározási főtevékenységet folytató vállalkozásoknál irányítja. 25. irányítja a jogi ill. A jog eszközével elősegíti az általa képviselt szervezetek eredményes működését. és a vizsgálat eredményéről írásbeli jelentést. valamint tanácsadást végez. rakománykezelést. szállítmányozási. kimutatásokat készít. 28. Felvezető. a bevételek és kiadások könyvelését. Könyvvizsgáló. megszervezi. 27. a gazdálkodás irányításában. valamint az ilyen osztályok tevékenységét vezeti. Elemzéseket. Felügyeli a pénzügyi és a számviteli vezetők munkáját. összehangolja és ellenőrzi pl. illusztráló képekhez. folyamatosan felülvizsgálja a terveket és változtatási javaslatokat dolgoz ki.

Munkája során tehermentesíti a vezetőt a napi rutinfeladatok elvégzése alól. Szabálysértés esetén helyszíni bírságot ró ki.és áruszállító közlekedési eszközök és közlekedési rendszerek karbantartásával. 31. rendszerezi. Tevékenységi körébe tartozik a szervezet működési feladatainak biztosítása. 35. Ilyenek például az utalványozás. Közgazdász Tanulmányozza a gazdasági élet jelenségeit és törvényszerűségeit. konferenciák során C-19 . prognózisokat készít. a járdákon és sétálóutcákon parkoló járművek engedélyét. plakátragasztók. részt vesz a gazdasági és társadalmi jelenségek elemzésében. ellátja az ügyfélszolgálati munkát. Légiirányító. tárolja. aki gazdasági. okiratok és értéktárgyak megőrzése. navigátor Irányítja a légtérben haladó és a földön közlekedő repülőgépek mozgását. Felvilágosítást ad a levéltárban őrzött anyagokról. biztosítja az iratokba történő betekintést. Értelmezi a gazdasági adatokat és összefüggéseket. Környezetvédelmi technikus Önállóan vagy mérnöki irányítással a kiküszöbölésében és megelőzésében vesz részt. költségvetéseket. államigazgatási. 37. az eb-tartás szabályainak betartását. 34. ügyviteli és ügyintézői feladatokat lát el. Közterület felügyelő Felügyeli a közterületek rendeltetésszerű használatát. zenészek) engedélyét. forrás-kutatást és feltárást végez. valamint a tárgyalások és előterjesztések előkészítése. közokiratok készítése. ügyfele megbízásából közjegyzői képviselet ellátása cégbírósági. valamint közgazdasági témakörökben tudományos. kutatásra alkalmassá teszi a történeti értékű és állandó megőrzést igénylő iratokat. árusok. Értekezletek. Közjegyző A közjegyző feladata a hagyatéki és a hatáskörébe utalt egyéb nem peres eljárások intézése. 33. Közegészségügyi. ingatlan-nyilvántartási és más hatósági eljárás során. Ellenőrzi a közterületeken különböző tevékenységeket végzők (pl. 38. névaláírások és másolatok hitelesítése. Az egészségre káros hatások kiküszöbölése és a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása érdekében ellenőrzi a rendelkezések betartását. 36. Levéltáros A levéltáros beszerzi. kutatói feladatot lát el. Közlekedési technikus Személy. járványügyi ellenőr A közegészségügyi felügyelő vizsgálja az ember és környezetének közegészségi és járványügyi kérdéseit. különböző gazdasági trendek alapján beszámolókat. vagy szabálysértési eljárást kezdeményez. levelezés. Menedzser asszisztens A menedzser (vezető) közvetlen munkatársa. 32. környezetkárosító hatások mérséklésében. javításával és üzemeltetésével összefüggő műszaki és adminisztratív feladatok elvégzésében vesz részt. valamint tudományos közleményeket készít. jóváhagyja a repülési terveket. kapcsolatot tart a repülőszemélyzettel.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 30.

előadótermeket biztosít. elektromos. Mezőgazdasági technikus A mezőgazdasági üzemek. ügyelve az utasok és az áru biztonságára. Menetjegyellenőr Ellenőrzi a tömegközlekedési járműveken (villamoson. 43. a gazdálkodás irányításában. Munkavédelmi felügyelő Fejleszti és bevezeti az életet és a vagyontárgyakat veszélyeztető körülmények kiküszöbölésére szolgáló biztonsági előírásokat és eszközöket.vagy gőzmozdonyt vezet teher. Mozdonyvezető A mozdonyvezető villany-. a kutatási eredmények mezőgazdasági alkalmazásának kidolgozásában vesz részt. 42. autóbuszon és metrón) utazók menetjegyeit. 40. gazdaságok közvetlen szervezésében. hogy kiszűrje a jegy nélkül. A telephelyen átveszi és ellenőrzi a járművet.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS összeállítja a rendezvények programjait a tagok jelentkezése alapján. Munkája során átveszi és ellenőrzi a vontatójárművet. Menetirányító Biztosítja a vasúti és városi gépjármű-közlekedéshez szükséges személyi és műszaki feltételeket. Nagyobb intézményeknél és gazdálkodó szervezeteknél a menedzsert elsősorban a döntések 39. hiba esetén intézkedik a javításról és a forgalmi előírásokat követve elvégzi a szállítást. kivizsgálja az üzemi baleseteket és felderíti a veszélyforrásokat. és a forgalmi előírásokat követve elvégzi a szállítást. Metróvezető A metróvezető személyszállítást végez föld alatt kiépített vonalakon. C-20 . 44.vagy személyszállítási céllal a kiépített vasútvonalakon. vagy érvénytelen jeggyel utazókat. Vezeti a menetokmányokat. hiba esetén intézkedik a javításról. 41. ügyelve az utasok biztonságára. időpontokat egyeztet.

a közcélú mobil és személyhívó szolgáltatás. bevezetését. Orvosolja a fogyasztók szolgáltatásra vonatkozó panaszait. tervezi. baleseteket. színházi csoport. Robbantómester Bányákban vagy kőfejtéseken robbantásokat készít elő és hajt végre szilárdásványok (szén. meghatározza a gyártási munkafolyamatok sorrendjét és műveleti utasításokat készít. hatását a növények fejlődésére. kivizsgálja a bűneseteket. valamint a pénzforgalmi közvetítő szolgálat ellátását. A fenti tevékenységek. Ide tartoznak a távközlési szolgáltatások: a közcélú távkezelő. kő. szolgáltatások fejlesztéséről. illetve befektetéssel és hitelezéssel kapcsolatos tanácsadást nyújt. Figyelemmel kíséri a környezeti tényezők. szervezi. Pénz. 51. 49. 46. Igazgatásrendészeti feladatokat lát el. a postabélyeg és értékcikk forgalmazását. finanszírozási ügyleteket. műtrágya. irányítja és ellenőrzi a postahivatal gazdálkodási és szakmai tevékenységét. Ellenőrzi a járművek forgalmi okmányait és a vezetői engedélyeket. 47. szervezi a postai szolgáltatást: a postai küldemények felvételét. valamint a közszolgálati rádió.és televízió-műsor országos és regionális szétosztása. művelődési intézményekkel és egyéb rendező irodákkal. továbbítását. a bankok jutalékos üzleteit. a működési feltételek biztosításáról tárgyal a felső szintű vezetőkkel.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 45. Kapcsolatot tart fenn a színházakkal. Biztosítja a közlekedés zavartalanságát. érc. stb.és ellenálló-képességének javítására. felderíti a bűncselekményeket. a közlekedési szabályok betartását. Növényvédelmi szakmérnök Vizsgálja a növények tulajdonságait. növényvédőszerek. kézbesítését. stb. likviditás vizsgálatot végez. C-21 . lebonyolításáról. Irányítja. Irányítja a különböző vetési. Kockázatfelmérést. új növényfajtákat fejleszt ki. vegyszerek. Rendőr Megelőzi. kísérleteket végez a termesztendő növények élet. talajművelési eljárások kipróbálását.és hitelgazdasági szervező A banküzleten belül lebonyolítja a pénzügyi. Műszaki programozó. 50. munkaszervező A termékek előállításának műszaki dokumentációja alapján megállapítja a munkadarab előállításához szükséges feltételeket. lebonyolítja az ehhez szükséges adminisztrációs és egyéb feladatokat. tánckar. Munkája során részt vesz a bemutatásra kerülő produkció helyszínének megszervezésében. permetezési. Postahivatal vezető Tervezi. balett társulat).) kitermeléséhez. szórása. 48. Művészeti titkár A művészeti titkár megszervezi és kiszolgálja a művészeti csoport (zenekar. öntözési. szervezi a különböző projektek finanszírozását. vagy alkotóközösség munkáját.

A telephelyen átveszi. szervezi. külkereskedelmi.vagy teherszállítást végez benzin. a társadalom egészének. ahol fontos ügyelnie a közlekedésbiztonsági szempontok maximális betartására. leveleket.és külföldön. vállalati. parkőr Felügyeli és óvja a rábízott természetvédelmi területet. Megfigyeli a védett növények. C-22 . javítja és üzemanyaggal feltölti járművét. 59. irányítja és ellenőrzi a titkárságon dolgozó beosztottak. Munkája során segítséget nyújt a hálózat használóinak a hálózat és a programok működtetésében. rendszergazda Számítógép-hálózatokat épít. illetve egy-egy területének állapotáról és változásairól. 58. recepciós Szállodákban. népességstatisztikára. Természetvédelmi őr. illetve költségvetési szervezetek működését. panziókban és egyéb szálláshelyeken vezeti a vendégekről a nyilvántartást. ellenőrzi és üzemanyaggal feltölti járművét. így pl. Titkárságvezető Tervezi. Titkárnő Adminisztratív teendőket lát el: összegyűjti a vezető által kért információkat.vagy egyéb anyag szállítását végzi nagyteljesítményű gépjárművön. A számítógépes rendszer kialakításakor összehangolja a rendszer működését. munkatársak tevékenységét. 54.) statisztikára. Felderíti és elhárítja a természeti értékeket fenyegető veszélyforrásokat. Specializálódhat a statisztikai tevékenység különböző ágaira. állatok helyzetét. ellenőrzi. A munkatevékenységek megszervezésével segíti a gazdasági. 57. illetve üzemi statisztikára. Számítógéphálózat-üzemeltető. bel-. Tehergépkocsi-vezető A tehergépkocsi-vezető áru.vagy dízelüzemű gépjárművön. Szállodai portás. kijelöli a szobákat. működtet és ellenőriz. Folyamatosan ellenőrzi a számítógépek működését. Az utasokat személyes vagy telefonos megrendelés alapján szállítja a kívánt helyre. elvégzi a szállítást és vezeti az utiokmányokat. mezőgazdasági. felveszi a telefonüzeneteket. és gondoskodik a vendégek kényelméről és ellátásáról. A telephelyen átveszi. 53. ágazati (ipar. Munkája során egyaránt utazik bel. 55. stb. gazdaságstatisztikára. elvégzi a szállítást és kezeli a taxiórát. 56. esetleg karbantartja. gondoskodik a természetvédelmi szabályok betartásáról. jelentéseket ír diktálás vagy kézirat alapján. Taxisofőr A taxisofőr személy. Statisztikus Tevékenysége eredményeként képet ad a gazdaság. leolvassa a területre kihelyezett mérőműszerek adatait.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 52. Átveszi a beérkező postát. felveszi a szobarendeléseket. megszervezi a találkozókat.

üzem. polgári. a hitelezés operatív folyamatainak szervezése. szerződések és egyéb okiratok elkészítése. cégbíróság. valamint a számítógépes információáramlás ügyviteli részének tervezése.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 60. gyár. a gazdasági. elkészíti a tűzrendészeti szabályzatokat és utasításokat. biztosítása és a büntető ügyekben a vád képviselete. az ellenérdekű felek jogvitáinak megegyezéses elintézésének segítése. pénzügyi tervezés. 64. sérült és beteg állatok kilövésével) gondoskodik a természet és a vadállomány ökológiai egyensúlyának fenntartásáról. technikusok (világosító. illetve teljesítés számvitel eszközeivel való figyelése és kiértékelése. beadványok. Ügyész Az ügyész alapvető feladata a törvényesség védelme. a peres és nem peres eljárásokban keresetet indíthat. panaszokat. a pénzforgalom. Elbírálja azokat a törvényességi kérelmeket. figyelembe véve a gazdasági szempontokat. Vadász. beszerzi a tűzveszélyes tevékenységek folytatásához szükséges engedélyeket. 65. ellenőrzi a kényszerintézkedések alkalmazásának törvényességét. szervezése. Technikai vagy egyéb probléma esetén intézkedik a hiba helyreállításáról. anyagok tárolására. ellenőrzése. Ügyvéd Az ügyvéd feladata a jogi képviselet ellátása büntető. telepítéssel. 66. Lefolytatja az ügyészség hatáskörébe tartozó bűnügyek nyomozását. eljárást kezdeményezhet. őrzésére. Tervszerű vadgazdálkodással (vadászattal. amelyeket az államigazgatási és más bíróságon kívüli szervek határozatai. valamint azok érvényesítése a hivatalos fórumokon (pl. Vagyonőr C-23 . raktár területén megelőzi a tulajdon elleni bűncselekményeket. statiszták. megszervezi a tulajdon védelmét. ügyvitelszervező feladata a számviteli rendszerek. fenntartja a munkahely rendjét és biztonságát. díszletezők. irányítása. vadtenyésztő A vadász és vadtenyésztő védi és gondozza az erdők vadállományát. ügyvitelszervező Az üzemgazdász. Üzemrendész A közintézmény. pénzügyi döntéseket megalapozó elemző számítások készítése. Ellenőrzi. a megvalósulás. 61. az ügyfeleknek jogi tanácsadás és felvilágosítás nyújtása. Összehangolja a színészek. hangosító. hivatal. Tűzrendész Tűzrendészeti szempontból felülvizsgálja a munkahely épületeit. 62. földhivatal). közigazgatási és jogi ügyekben. munkajogi. kellékes) munkáját. hogy a munkahely területén betartják-e az eszközök. 67. 63. nyilvántartására vonatkozó szabályokat. mulasztásai ellen hozzá benyújtanak. vádat emel. koordinálja és ellenőrzi a színházi előadás menetét. ellenőrzi betartásukat. Ügyelő Irányítja. berendezéseit. Üzemgazdász. biztosítja az előadás zavartalan lezajlását.

továbbítására.és pénzügyőr.és utasforgalom vámellenőrzését.és devizajogszabályok betartását. vámvizsgálatokat végez. szállítmányt és vagyontárgyakat. elosztására és felhasználására szolgáló villamos berendezések. valamint elektronikai. nyomozását végzi. felderítését. Villamosipari technikus Önállóan vagy mérnöki irányítással a villamos energia előállítására. létesítményt. Ellenőrzi a jövedéki tevékenységeket. rádiótechnikai és számítástechnikai berendezések létesítésében és üzemeltetésében vesz részt. növényvédőszerek és műanyagok gyártásában.és benzinszármazékok. vagy fegyver nélkül őrzi és védi a rábízott tulajdont. az erőszakos behatolásokat. gyógyszerek. Biztosítja a rábízott értékek eredeti állapotban való megtartását. Átnézi a postán érkező küldeményeket. vámügyintéző Ellenőrzi a vám.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Fegyverrel. figyelemmel kíséri a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmát és a nemesfémforgalmat. termékek minőségének és vegyi összetételének ellenőrzésében. Pénzügyi bűncselekmények megelőzését. nagyüzemi vegyi folyamatok kidolgozásában. Vegyésztechnikus Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz a kőolaj. a biztonsági szabályok megsértését és az egyéb jogtalan cselekedeteket. Vám. C-24 . Megakadályozza a lopást. a vámterhek és egyéb közterhek kiszabását és beszedését. Elvégzi az államhatáron át lebonyolódó áru. 69. és vámösszegeket számol ki. 68.

) Az IRÁNYÍTÓ . amelyek az irányító tárgyias érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .D.TÁRGYIAS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások.

mérleggel. stb. hidak. koordinálása. utak. üzem. bővítési és átépítési munkáját. Anyagbeszerző Megtervezi. Megállapítja a betegségeket. 3.és tartástechnológiai szempontok figyelembevételével végzi. vetési/ültetési.és fűtőanyagok. irodaépületek. Építésztechnikus Épületek és más építmények (hidak. állatvásárok és az állatszállítások megfelelő feltételeinek biztosítása. építési munkák irányítása.) tervezésével. Munkája során a növényeknél elvégzi a talajművelési. vízszállító. Sebészeti beavatkozásokat végez. 4. Az építési ütemtervnek. termékenyítési. vízműtárgyak stb. a fenntartási és javítási munkálatok szervezése. építési módszerek. lebonyolítása. fejési. értékesítés-előkészítési feladatokat. a pályázati feltételnek és a költségvetésnek megfelelően vezeti az építési feladat végrehajtását a kivitelezés kezdetétől a végéig. működtetésével. húsvizsgálatok. Építőmérnök Az építőmérnök feladata a szerkezeti vagy építéstechnológiai szempontból bonyolultabb építmények (pl. és szállítás-előkészítési munkákat. irányítja és ellenőrzi a különböző építmények (lakóházak. Gazda Növények termesztésével és állatok tenyésztésével foglalkozik. anyagok és minőségi szabványok meghatározása. 6. betakarítási. építésével. elletési. fenntartásával és átalakításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Építésvezető Tervezi. D-26 . alagutak. minőségellenőrző műszerekkel ellenőrzi a termék minőségét. Tevékenységét a gazdasági.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS D. gátak stb. Felvásárló Feldolgozó üzemek megbízásából felkeresi a termelőket. gyógyszereket ír fel. valamint a tartalék alkatrészek beszerzését és elosztását. gyógyításával és megelőzésével foglalkozik. irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezet működéséhez szükséges alapanyagok. illetve ad be és beoltja az állatokat a különböző betegségek ellen. Állatorvos Állatok betegségének diagnosztizálásával. hidak. termesztés. ipari épületek. ápolási. Feladatkörébe tartozik a járvány-megelőzési és járványelfojtási teendők.) építési.) tervezése. 2. utak. megvásárolja az árut.és szennyvízrendszerek. ellátja a sérüléseket (sebeket. kivitelezése. az állatoknál elvégzi a takarmányozási. növényápolási. nyilvántartásáról. törött csontokat). itatási. ellenőrzéséről és leltározásáról. Intézkedik a meghibásodott termékek garanciális javításáról vagy cseréjéről. 5. Gondoskodik a meglévő készletek tárolásáról.) IRÁNYÍTÓ – foglalkozások TÁRGYIAS érdeklődési körökhöz kapcsolódó 1.

vagy teherszállító hajó biztonságos üzemeltetéséről. vagy egyéb anyagok szállítását végzi nagy teljesítményű gépjárműveken. üzemeltetési és javítási folyamatokat. ügynökségekkel és fuvaroztatókkal tárgyal. A fedélzeti tiszt irányítja. Felel a higiéniai. az áru és az utasok biztonságáról. Irányítja és szervezi a gyártási. bőr-. szőrme-. Irányítja a beosztott dolgozókat. szervezi. szervezi és ellenőrzi a fedélzeti beosztottak munkáját. hajózásra alkalmas állapotban tartásáról. A telephelyen átveszi. mechanikai szerkezeteket. Kamionvezető A kamionvezető áruk. D-27 . ahol fontos ügyelnie a közlekedésbiztonsági szempontok maximális betartására.és külföldön. előállítási. elkészíti a beosztásokat és a szabadságolási tervet. Navigációs őrszolgálatot és ügyeletes szolgálatot tart. A gyakorlati órákon megtanítja a tanulót a motor vagy autó rutinszerű működtetésére (indítás. tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáért. részt vesz a leltározásban. Figyelemmel kíséri a készletek alakulását. 11. 10. Gondoskodik a rábízott terület karbantartásáról. nyomdaipari termékek) gyártását. ételekről és egyéb szállítmányokról. technológiai eljárásokat. Gondoskodik a hajószemélyzet oktatásáról. parkolás stb. fedélzeti tiszt A tengeri és belvízi hajóparancsnok gondoskodik a rábízott utas. a felszerelés. gépek. Biztosítja az étkeztetésre vonatkozó szabályok betartását. ellenőrzi a termékek minőségét. ellenőrzi és üzemanyaggal feltölti járművét. Hatóságokkal. 9. berendezéseket. megállás. Konyhafőnök Vendéglátóipari vállalatoknál az általános vagy felsőbb szintű vezető irányításával tervezi. 8.és könnyűipari mérnök irányítja a fogyasztási cikkek (textil-. valamint irányítja a fedélzeti és gépüzemi személyzet munkáját. A fedélzeti tiszt. felügyeli az üzemek karbantartását. felkészíti őt a jogosítvány megszerzését célzó vizsgára. Hajóparancsnok. Részt vesz az árak meghatározásában. gyártási rendszereket tervez és fejleszt ki. papír-. elvégzi a szállítást és vezeti az utiokmányokat.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Gépészmérnök A gépészmérnök új gépeket. javítását és mindezen témakörökben kutatást folytat. Gépjármű-oktató Ismerteti a közlekedési szabályokat (KRESZ) és a gépjárművek működésével kapcsolatos alapvető elméleti tudnivalókat. Könnyűipari mérnök A fa.). Megállapodásokat köt a szállítókkal az alapanyagokról. hajóvezető. irányítja és ellenőrzi a vendéglátó tevékenységet folytató részegység munkáját. kidolgozza a gyártás technológiáját. hajóvezető tengerjáró és belvízi hajókon gondoskodik a hajó biztonságos haladásáról. Munkája során egyaránt utazik bel. fa-. majd a városi és közúti forgalomban a jármű balesetmentes és biztonságos vezetésére. 7.

és könnyűipari termékek gyártásában. feldolgozza. közúti. Gondoskodik az átvett termékek. tanácsot ad. elektromos. 17. a képzőművészeti alkotásokat és különböző tudományterületek (orvostudomány. és az áru raktárból való kiszállításáról. Közlekedési technikus Személy. hiba esetén intézkedik a javításról és a forgalmi előírásokat követve elvégzi a szállítást. légi és vízi személy-. Műszaki ellenőr Munkavédelmi szempontból ellenőrzi a munkahelyeket. megőrzi. néprajzi és régészeti tárgyakat. irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezet. 20. Mozdonyvezető A mozdonyvezető villany-. karbantartásával. ügyelve az utasok és az áru biztonságára. D-28 . tűzoltás és életmentés céljából. 13.és áruszállító közlekedési eszközök és közlekedési rendszerek karbantartásával. Munkája során átveszi és ellenőrzi a vontatójárművet. Légijármű-vezető. Raktárvezető Megszervezi a különböző áruféleségek tárolását és irányítja a tárolást.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 12.vagy személyszállítási céllal a kiépített vasútvonalakon. a felhasznált vagy értékesített termékeket. 16. javításával és üzemeltetésével összefüggő műszaki és adminisztratív feladatok elvégzésében vesz részt. javításával és üzemeltetésével kapcsolatban kutatásokat folytat. Vezeti a menetokmányokat. Közlekedési mérnök A vasúti. pilóta Merev szárnyú repülőgépeket és helikoptereket vezet utas. 14. 18. helyreállítja és nyilvántartja a természettudományi anyagokat. illetve részleg műszaki. a gyártási technológia kidolgozásában és a termékek minőségének ellenőrzésében. Muzeológus Gyűjti. fejleszt és irányít. Könnyűipari technikus Önállóan vagy mérnöki irányitás mellett részt vesz a fa.és teherszállítás. 19. illetve áruszállítás területén alkalmazott gépek. 15.vagy gőzmozdonyt vezet teher. Műszaki vezető Tervezi. az iparművészeti. anyagok minőségi és mennyiségi megőrzéséről az ártulajdonos diszpozíciójának megfelelően. fejlesztési és környezetvédelmi feladatait. pedagógia. növények öntözése és permetezése. agrártudomány) anyagait. és biztosítja a gyártmányokra vonatkozó minőségi szabványok és előírások betartását. és azok működtetéséhez szükséges közlekedési rendszerek létesítésével.

valamint elektronikai. Munkája során átveszi és ellenőrzi az uszályt.) kitermeléséhez.és benzinszármazékok. 23. Régész Ásatások során tárgyi emlékeket kutat fel és tanulmányoz. rádiótechnikai és számítástechnikai berendezések létesítésében és üzemeltetésében vesz részt. Villamosipari technikus Önállóan vagy mérnöki irányítással a villamos energia előállítására. Szakoktató. műszer. 24.és menetokmányokat. transzformátorok. egyéb erősáramú berendezések és rendszerek tervezése. hiba esetén intézkedik a javításról. számítógépes programok alkalmazásával segíti elő a szakma alapjainak elsajátítását. hálózatok. nagyüzemi vegyi folyamatok kidolgozásában. valamint az erőművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák megoldása. hogy rekonstruálja a régmúlt korok gazdasági. Trolibuszvezető A trolibuszvezető személyszállítást végez menetrend szerint közlekedő villamosüzemű gépjárműveken. ill. Villamosmérnök Az erősáramú villamosmérnökök feladatai közé tartozik a villamos gépek. A telephelyen átveszi és ellenőrzi a járművet. elvégzi a szállítást. ügyelve az utasok biztonságára. 25. stb. ügyelve az áru biztonságára. irányítja a be. számítástechnika és a navigáció berendezéseinek. 26.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 21. elektronika. Uszálykormányos Az uszálykormányos uszályokat vezet teherszállítási céllal. és a forgalmi előírásokat követve elvégzi a szállítást. feldolgozása. 27. hiba esetén intézkedik a javításról. Vegyésztechnikus Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz a kőolaj. kapcsolókészülékek. a villamos energia fejlesztésével és elosztásával. 22. a multimédia eszközeivel. továbbítására. termékek minőségének és vegyi összetételének ellenőrzésében. Az elméleti és gyakorlati tananyag bemutatása. gyakoroltatása során. mikrohullámú technika. fejlesztése. gyógyszerek. javításával és üzemeltetésével foglalkozik. tervezésével. D-29 . létesítésével. kő. fejlesztésével. az energiarendszer irányításával. Vezeti a fuvar. megbeszélése.és kirakodást. készülékeinek műszaki kutatásával. Robbantómester Bányákban vagy kőfejtéseken robbantásokat készít elő és hajt végre szilárdásványok (szén. társadalmi és szellemi életét. érc. a vízi közlekedés biztonsági szempontjainak maximális betartásával.és irányítástechnika. gyakorlati oktató A szakoktatásban tanuló fiataloknak szaktantárgyakat oktat és begyakoroltatja a szakma alapfogásait. növényvédő-szerek és műanyagok gyártásában. A gyengeáramú villamosmérnök a távközlés. elosztására és felhasználására szolgáló villamos berendezések.

SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások.E) Az IRÁNYÍTÓ . amelyek az irányító szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .

Diplomás ápolónő. Kikiáltja a legmagasabb árat. 5. értékeli a tanulási teljesítményt és az órai munkát. Anyakönyvvezető Az anyakönyvvezető. Az eladásra felkínált árukat szakszerűen meghatározza. valamint a vállalkozás üzleti. Önállóan végzi a hatáskörébe tartozó vizsgálatokat. gyógyításával és megelőzésével foglalkozik. transzfúzió adása.) 6. Állatorvos Állatok betegségének diagnosztizálásával. A tárgyak sajátosságainak. festmények felvásárlását és értékesítését végzi. külföldiek nála kérvényezhetik a magyar állampolgárságot. Edző E-31 . sebellátás. beöntés adása. húsvizsgálatok. illetve pénzügyi politikájának megfelelően megállapítja a zálogkölcsön nagyságát és az előírásoknak megfelelően zálogjegyet tölt ki. a bizományba átvett áruról bizományosi szerződést állít ki. 4. infúzió. Zálogházak (fiókok) területén a zálogtárgyak szakszerű meghatározását és értékelését (becslését) végzi. Megállapítja a betegségeket. gyógyszereket ír fel. -kötözés. ápoló Egészségügyi intézményekben vagy otthonukban az ápolási tervnek megfelelően ápolja a betegeket. szanatóriumokban ellátott betegek egyedi szükségleteinek megfelelően ápolási tervet készít. illetve ad be és beoltja az állatokat a különböző betegségek ellen. a mindenkori piaci viszonyok figyelembevételével. feldolgozza és megbeszéli a tanulókkal a tananyagot. A névváltoztatás regisztrálása is az ő feladata. Intézi az állampolgársággal kapcsolatos ügyeket. kezeléseket (pl. vérnyomásmérés. vérvétel. állatvásárok és az állatszállítások megfelelő feltételeinek biztosítása. részt vesz az orvosi viziteken. A kórházi osztályokon. Általános iskolai tanár Oktatja és neveli az általános iskola felső tagozatán tanuló gyermekeket. mint az Anyakönyvi Hivatal munkatársa rögzíti az állampolgárok adatait az anyakönyvbe. stb. katéterezés. Megtanítja. kiállítja az anyakönyvi kivonatot.) IRÁNYÍTÓ – foglalkozások SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó 1. törött csontokat). A betegek állapotát folyamatosan figyeli. Az orvosi vizsgálatoknál és kezeléseknél asszisztál. Bejegyzi az újszülöttet. A megvásárolt áruról vételi jegyet. Sebészeti beavatkozásokat végez.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS E. 3. Részt vesz a házasságkötési szertartás lebonyolításában. Az elhunytak adatait bevezeti a halotti anyakönyvbe. piaci keresletének. vezeti a licitálást és megköti az üzletet. a tüneteket és állapotváltozásokat a lázlapra felvezeti. árverező A becsüs műszaki-híradástechnikai áruk. Feladatkörébe tartozik a járvány-megelőzési és járványelfojtási teendők. 2. Becsüs. megállapítja a felvásárlási árát. A tanórákra audovizuális és egyéb szemléltető eszközöket készít. kerámia és ötvös áruk. injekciózás. üveg. ruházati és szőrmeáruk. ellátja a sérüléseket (sebeket. Az árverező az áruk értékének felbecsülése után kiválasztja az árverezésre kerülő cikkeket. leírja és értékeli (értékbecslés).

Fordító. Ellenőrzi a betegek felvételét. konzultációk. Felel a higiéniai. Munkája során információkat gyűjt és rendszerez a lakosság egészségi állapotáról. kezelését és ellátását.és ifjúsági felügyelő az illetékes igazgatóhelyettes. plakátokat. stb. pincérek. 10. E-32 . gyógypedagógus segítőtársa a bentlakásos és napi bejárásos gyermek. tehetségét. Gyermek. az egészséges életmóddal kapcsolatos felvilágosító tevékenységet végez. szociális intézmények egyes osztályain a betegek ellátását. 11. Részt vesz az árak meghatározásában. stb. napirendi feladatok. a tudományos eredmények publikálása. technikai tudását. értékeli az edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményüket. Gondoskodik a higiéniás előírások betartásáról. elbocsátását. a rendkívüli eseményeket haladéktalanul jelenti az intézmény igazgatójának.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Az edző felméri a sportolók állóképességét. Figyelemmel kíséri a készletek alakulását. felvilágosító füzeteket készít. szervezi. edzési tervet dolgoz ki számukra. irányítja és ellenőrzi a kórházak. illetve a beosztottak (ápolónők. prevenciós programokat szervez. mentálhigiénikus Az egészségnevelő. irányítja és ellenőrzi a beosztottak munkáját. 8. szemináriumok. Egészségnevelő. felkészíti őket a versenyekre. vezeti az edzéseiket. Irányítja a beosztott dolgozókat (pl. előadásokat tart. jegyzetek. Ügyel az étkeztetésre vonatkozó szabályok betartására. ételekről és egyéb szállítmányokról. Intézkedik a meghibásodott felszerelések cseréjéről. alkalmi összejöveteleken a program céljától és tematikájától függően anyanyelvről idegenre vagy idegen nyelvről anyanyelvre fordítja a programszöveget az idegen nyelvű résztvevők számára.és ifjúságvédelmi egészségügyi és szociális intézményekben. klinikák.és ifjúsági felügyelő A gyermek. Főnővér Tervezi.) munkáját. tolmács Idegen nyelvet vagy az anyanyelvet fordítja más nyelvre írásban és szóban.) és ellenőrzi munkájukat. oktatási anyagok. Kapcsolatot tart más részlegek vezetőivel. vagy vendéglátoipari egység munkáját. 7. utasítást ad a beszerzésekre. Éttermi üzletvezető Tervezi. Feladata az előadások. A gyermek. szóróanyagokat. szünidei munka irányítását. Megállapítja és ellenőrzi a munka és ügyeleti rendet. Megállapodásokat köt a szállítókkal az alapanyagokról. gyakorlatok. 12. műttőssegédek. a játéktevékenységek. tankönyvek írása. Különböző rendezvényeken. oktató A felsőfokú tanintézeti tanár. szervezi. szakács. ápolók.és ifjúsági felügyelő a nevelő-gondozó tevékenységében a pedagógus. gondozási feladatok. Biztosítja a szervezeti egység működésének személyi és tárgyi feltételeit. 9. tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáért. valamint speciálkollégiumok vezetése. konferenciákon. irányítja és ellenőrzi az étterem. felügyeli az osztályon végzett valamennyi tevékenységet. ügyelet. Felsőfokú tanintézeti tanár. tárgyalásokon. mentálhigiénikus az egészség megőrzésével. az osztályfőnök. A pedagógussal közösen elvégzett tervező munka alapján önállóan végzi a szabadidő szervezését. A tolmács nélkülözhetetlen szolgáltatást végez. oktató egyetemen vagy főiskolán tanít és tudományos kutatómunkát végez. a pedagógusok és a nevelőtanárok irányításával végzi feladatát.

valamint a belföldi túrákon részt vevő magyar vendégeket megismerteti az ország idegenforgalmi. kórusvezető E-33 . 14. táplálkozást. a mindenkori jogszabályok szerint látja el. csoportok. hogy gyógyítsa és rehabilitálja a különböző betegségekben szenvedő és mozgáskárosodott személyeket. számolás) oktatása. Gyógypedagógus A gyógypedagógus neveli és oktatja az értelmi. kulturális. a vér szerinti családdal való kapcsolat teljes hiánya esetén az örökbeadást. meghatározza az osztályok. református stb. valamint megelőzze az egészségkárosodások kialakulását. Ellátja a gyámsági teendőket. A tananyag szóbeli átadásával. a sérült vagy hiányzó funkciók fejlesztése. Idegenvezető Az országba érkező külföldi turistákat. Iskolaigazgató Tervezi. valamint más segítő szolgáltatások támogatását. lakást biztosít). és beosztja az oktatókat és tanárokat. tankörök számát. Hivatásos nevelőszülő A nevelőszülő saját háztartásában átmeneti vagy tartós helyettesítő családi gondozást biztosít a vér szerinti családjából ideiglenesen vagy tartósan kikerülő. Karigazgató. 19. szakképző intézmények. Munkáját szerződés vagy megbízás alapján végzi. Óvodában a szülők. oktatók és a kiszolgáló személyzet munkáját. szervezi. Kutatási és fejlesztési programokat vezet. Kapcsolatot tart az önkormányzattal és az illetékes szakminisztériummal. kompenzálása. 15. Feladata az alapkészségek (olvasás. elkészítteti az órarendet. 17. A különböző egyházak (katolikus. magyarázatokkal. ill.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 13. felkészíti az önálló életvitelre). állami gondoskodást igénylő kiskorú gyermek. nevezetességeivel. a saját családba való mielőbbi visszakerülést és beilleszkedést. Gyógytornász A gyógytornász az orvos javaslata és a beteg vizsgálata alapján megtervezi és végrehajtja a fizioterápiás kezelést. beszélgetésekkel. neveli (iskolába járatja. beszéd. illetve meghosszabbítottan állami gondoskodásban részesülő nagykorú fiatal számára. Magyar csoportokat kísér külföldre.és mozgásfogyatékos gyermekeket. érzékszervi. Felügyeli az oktatók felvételét és biztosítja továbbképzésüket. valamint szakképzést ellátó tantestületek munkáját.) tanításainak megfelelően előírt tanterv alapján elkészíti a tanmenetet. Hitoktató Az állami és egyházi nevelési-oktatási intézményben hit.és vallásoktatást tart. Elkészíti az oktatási intézmény működésének éves költségvetését. 18. iskolákban és kollégiumban a tanulók és a szülők igénye szerint szervezi a foglalkozásokat. valamint szemléltetőeszközök bemutatásával segíti a hittan anyagának elsajátítását. Kialakítja a tanítók. irányítja és ellenőrzi az általános és középiskolák. igénybe véve a rendelkezésre álló szociális és gyermekvédelmi. írás. Feladatait a szakmai etikai normák betartásával. Gondozza (ruházatot. tanárok. történelmi és művészeti értékeivel. 16. és elősegíti a vér szerinti családdal való kapcsolattartást. Tevékenysége során a gyermek érdekét tartja szem előtt.

és nagykereskedelmi kisvállalkozásokat. Tárgyal az igazgató tanáccsal és a felső vezetőkkel az egészségügyi szolgáltatás irányelveinek érvényesítése érdekében. találkozókra nyújt be pályázatokat. dékán. a jövőbeli alkalmazás követelményeire terveket készít. felügyeli az osztályok tevékenységét. Kereskedelmi menedzser. és a bentlakásos vagy csak este hazajáró gyerekeknek foglalkozásokat tart (pl. Irányítja az alkalmazottakat és kijelöli feladataikat. irányítja és felügyeli az elosztási funkciókat.) megfelelő részlegeiben végzi rendszeresen vagy alkalmanként egyedi műsorok közreműködőjeként. vezeti a próbákat. Konferanszié A konferanszié szakmai tevékenységét a szakintézmények (televízió. valamint szükség esetén gondozói feladatokat lát el. illetve a szakirányú intézmények. 20. Ügyel a rend. speciális feladatok végrehajtására. előadások előkészítésére. tanítja őket). kórus fellépéseit. mese. Fejleszti és megvalósítja a marketing stratégiát és reklámozza a vállalkozás szolgáltatásait. nyilvántartást vezet a beszerzésről és az eladásról. Munkáját a műsorkészítők rendjéhez alkalmazkodva önállóan szervezi és végzi. kiosztja a nevelőtanárok feladatait és ellenőrzi őket a végrehajtásban. gazdasági társaságokat.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Zenekar. Tárgyal a beszállítókkal. rajzolás. Biztosítja a kórház működésének személyi és tárgyi feltételeit. Elkészíti a pénzügyi. Meghatározza a szervezet kereskedelmi koncepcióját. rádió.és taggyűlés). A konferanszié képes a mindenkori megrendelő igénye szerinti műsorok. 22. stb.). Megtervezi az előadás műsorszámait. Kereskedő Megrendeli az árucikkeket. Konduktor A konduktor a sérült idegrendszerű gyerekek mozgásterápiáját. E-34 . aki képes feladatának végzésekor különböző rendezvényeken összekötő kapocsként közreműködni.). tanulmányi felelős. Feladatait önálló vállalkozóként. fogásra. járásra. vállalkozások munkatársaként látja el hivatásszerűen főállásban vagy mellékfoglalkozás keretében. Létrehozza. Kapcsolatot tart a tanárokkal és az oktatási intézmény más képviselőivel (pl. irányítja és ellenőrzi a kórházak. festés stb. Speciális módszerekkel. 21. Új programok indítására. a biztonság és a tisztaság fenntartására. Szervezi a zenekar. (pl. gyógykezelési. művelődési ház. gazdasági terveket. benevezéseket. Képviseli a szervezetet a külső szervek és a hatóságok előtt. művészeti versenyekre. illetve a szövetkezeti tagok megbízásából. stb. átveszi az árut a szállítóktól. új anyagok és berendezések felhasználására. boltvezető Kis. kapaszkodásra stb. 24. gondoskodik a tárolásról. színház. kamaraegyüttes vagy kórus művészeti munkáját irányítja. szerepelni. klinikák kórmegállapítási és -megelőzési. kisszövetkezeteket vezet saját nevében vagy a tulajdonosok (köz. ápolási és terápiás kezelést ellátó tevékenységeinek munkáját. Kollégiumvezető Irányítja és ellenőrzi az oktatási intézmény kollégiumát és az ott folyó tevékenységeket. Kidolgozza az ügyeleti rendet. 25. és kialakítja az általa vezetett szervezet éves üzletpolitikáját. 23. Olyan sokoldalúan képzett szakember. szervezi. csoportos mozgásterápia keretében fejleszti a mozgássérült gyerekek mozgásfunkcióit. nevelését végzi. a bankokkal és egyéb szervezetekkel. kiszolgálja a vásárlókat. Kórházigazgató Tervezi.

31. Fejleszti és megvalósítja a marketing stratégiát. Kulturális szervező munkatárs Művelődési házakban. nyilvántartásával (pl. pl. javaslatait. Könyvtáros A könyvtáros könyvkölcsönzést végez. laboratóriumi foglalkozásokkal. 28. Személyesen és telefonon információt ad a rendezvényekről. lebonyolítja a vállalat. múzeumokban. közösségi házakban részt vesz a művészeti-. magyarázatokkal. fogadó Kaszinókban irányítja a szerencsejátékokat. számítógépes programok. beszélgetésekkel. Kapcsolatot tart az önkormányzattal. Előkészíti és felügyeli a rendezvény lebonyolítását. a szabadidős. szaktantermi. elindítja a rulett kereket. hogy tegyék meg tétjeiket. összehangolja a szervezeti egységek (osztályok) és alárendelt vezetők munkáját a kórházi feladatok ellátása érdekében. Kapcsolatot tart az önkormányzatokkal és más kulturális szervekkel. kifizeti a nyereményeket. Figyelemmel kíséri és elemzi a piac és a társadalmi környezet változásait. kinevezi az osztályok vezetőit. valamint a jóváhagyott költségvetési irányzatnak megfelelő gazdálkodásról. Külkereskedelmi ügyintéző A megfelelő idegen nyelven segíti. Gondoskodik az éves költségvetési terv elkészítéséről.és hatáskörmegosztást. Összegyűjti. 29. katalógus készítés) és gondozásával foglalkozik.és sportprogramok szervezésében. demonstrációs kísérletek bemutatásával segíti a tantárgy anyagának elsajátítását. tájékoztatást. galériákban) az általános vagy felsőbb szintű vezető irányításával tervezi. Közönségszervező munkát végez. Tervezi a következő időszak munkáját. Black Jack. rulett. 27. Felszólítja a játékosokat. kiosztja a kártyalapokat. tanulócsoportoknak egy vagy több tantárgyat oktat. író-olvasó találkozók. 26. szervezi. Kulturális menedzser Könyvtárakban. a szóban forgó üzlet feltételeinek létrejöttéről. illetve konzultál az üzletkötővel. a vállalat E-35 . vagy intézmény külkereskedelmi tevékenységét. az illetékes szakminisztériummal és egyéb szervekkel. valamint a könyvtári gyűjtemény gyarapításával. Tájékozódik a külkereskedelmi ügylet megkötéséről. kiosztja a játékosoknak a nyereményzsetonokat. a rendezvények reklámját. tanácsadást nyújt és különféle rendezvényeket (pl. levéltárakban. művészeti intézményekben (pl. és ennek ismeretében megfelelő válaszokat dolgoz ki. irányított. Szervezi az intézmények kulturális programját. Meghatározza a célokat és az elvégzendő feladatokat. Szabályozza a belső munka. ellenőrzi a folyó feladatok végrehajtását és értékeli a folyamatos és befejezett tevékenységeket. 30. Felügyeli a játék szabályosságát. rendszerezésével. ankétok stb. irányítja és ellenőrzi a kulturális tevékenységet folytató részegységet. A fogadó fogadóirodákban. A tananyag szóbeli átadásával. Megbeszéléseket folytat.) szervez a könyvtár látogatói számára. Képviseli a szervezetet. gondoskodik a szükséges szakembergárdáról. Középiskolai tanár A középiskolai tanár gimnáziumban vagy szakközépiskolában osztályoknak. átgondolt óravezetéssel. valamint a multimédia eszközeivel és egyéb szemléltető eszközök. elemzi és a tervezésnél felhasználja a lakosság észrevételeit. lóversenypálya pénztárainál fogadásokat köt és átveszi a téteket.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Kialakítja a kórház belső szervezeti struktúráját. Krupié.

Kiválasztja munkatársait az egyes tevékenységek (pl. valamint a kórházba szállítás alatt. Intézi a külföldi partnerrel és egyéb az ügyletben résztvevő szereplőkkel kapcsolatos levelezéseket. bejelentéseket. Mozgásstúdió vezető Tervezi. állásuk megtartásában és a pályatervezésben. Meghatározza feladataikat és ellenőrzi a feladatok teljesítését. vállalkozások munkatársaként látja el hivatásszerűen főállásban vagy mellékfoglalkozás keretében. és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek megszervezése és irányítása. Beszerzi az export.). csomagolási tevékenységekkel kapcsolatos szervezési és irányítási feladatokat. menetét. Műsorvezető A műsorvezető szakmai tevékenységét a szakintézmények (televízió. szállítási folyamatok. Elvégzi. stb. 35. Beszédhangok megformálásával. 36. engedélyeket. stb. amely például váratlan katasztrófahelyzetekben vagy tömegszerencsétlenségeknél nagy lélekjelenlétet követel. amely alapján gazdálkodik. A tanulók fejlődéséről részletes elemzéseket készít és tájékoztatja a szülőket. 34. szállítási (anyagmozgatás). színház. továbbá tanácsot ad az otthoni foglalkozásokhoz. javítását végzi. Meghallgatja a vendégek panaszait és segítséget nyújt azok megoldásában. 32. Elvámoltatja az árut. valamint kialakítja a gazdasági egység beszerzési és értékesítési stratégiáját. Munkáját a műsorkészítők rendjéhez alkalmazkodva önállóan szervezi és végzi. Az egyéni különbségeket és a fogyatékosság jellegét.) megfelelő részlegeiben végzi rendszeresen vagy alkalmanként egyedi műsorok közreműködőjeként. a vámokmányokat. olvasással. Intézi a hatóságokkal kapcsolatos ügyeket. mértékét figyelembe véve megtervezi az oktatás folyamatát. illetve import engedélyeket. majd a megkötött külkereskedelmi ügyletet lebonyolítja. aerobic óra) elvégzésére. Olyan E-36 . Feladatait önálló vállalkozóként. kulturális rendezvényeken). 37. művelődési ház. aerobic. írással kapcsolatos gyakorlatok során segíti a diákok beszédhibájának kiküszöbölését. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a piac és a környezet változásait és ennek ismeretében tervezi és módosítja a szolgáltatásokat és az árakat. Mentőtiszt Sürgős esetben segítséget nyújt a beteg vagy sérült személynek a baleset vagy rosszullét színhelyén. Logopédus Ép értelmű beszédfogyatékos gyermekek (ritkábban felnőttek) beszédhibájának megszüntetését. Munkája stresszel járó tevékenység. Munkavállalási tanácsadó Egyéni és csoportos tanácsadással segíti a munkanélkülieket és munkavállalókat az álláskeresésben. Logisztikai menedzser Feladata a fuvarozási. illetve a szakirányú intézmények. Biztosítja a hatékony működés feltételeit és meghatározza a felajánlott szolgáltatások típusát. szervezi és irányítja a mozgásstúdióban (fitness-szalonban) működő szolgáltatásokat (pl. 33. szauna. A stúdió gazdálkodására vonatkozóan költségvetést készít.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS vezetésével az ügylettel kapcsolatos feladatokról. Munkája során ellátja a termelési folyamathoz kapcsolódó raktározási. Elkészíti az üzleti tervet. rádió. illetve elvégezteti az okmányok kiállítását. szavak kiejtésével. Részt vesz a mentőszolgálat által biztosított mozgóőrségeken (sporteseményeken.

Kapcsolatot tart fenn a színházakkal. a gyógykezelés és terápia. klubokat. Az oktatások szervezése során feladata az oktatási programok végrehajtási és pénzügyi feltételeinek biztosítása. stb.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS sokoldalúan képzett szakember. aki képes feladatának végzésekor különböző rendezvényeken a műsor lebonyolításának irányítójaként szerepelni. Fogadóórák. színházi csoport. aminek része a diagnózis felállítása.és ifjúságvédelmi intézményekben. valamint a technológia és műszaki fejlesztés szakembereivel kapcsolatot alakít ki a tervezési. Művelődésszervező Művészeti. illetve oktatási vállalkozásokban. értelmi. onkológus) vagy a különböző testrészek szerinti (pl. oktatásszervezési és oktatásirányítási feladatok hatékony végzéséhez. A műsorvezető képes a mindenkori megrendelő igénye szerinti mélységben a műsorok. a betegségek kialakulásának megelőzésével. valamint a betegek egészségi állapotának ellenőrzése. valamint a betegek egészségi állapotának ellenőrzése. Fő feladatuk a diagnózis felállítása. családlátogatások keretében tartja a kapcsolatot a gyerekek szüleivel. főhatóságok. nonprofit jellegű intézményekben társadalmi és vallási szervezetekben. a résztvevők. A szakorvosok a betegségtípusok (pl. vagy alkotóközösség munkáját. tánckar. szerződéskötés és teljesítés. nyelviskolákban. előadások előkészítésére is. melyek a tanulók testi. humánpolitika. Orvos Az orvosi pályán dolgozók az emberek egészségének megóvásával. az emberek egészségének megóvásával. Művészeti titkár A művészeti titkár megszervezi és kiszolgálja a művészeti csoport (zenekar. reklám tevékenységet végez.) bonyolít le. szabadidős és sport programokat szervez. Nevelőtanár Oktatási vagy gyermek. a gyógykezelés és terápia. E-37 . felnőtteket az idegen nyelv helyes használatára. Részt vesz a gyerekek szabadidős és kulturális programjaiban. fül. balett társulat). Munkája során részt vesz a bemutatásra kerülő produkció helyszínének megszervezésében. 38. a betegek gyógyításával. 40. kiscsoportos vagy egyéni magánórák keretében tanítja a gyerekeket. munkaszervezés. valamint a betegségek kialakulásának megelőzésével foglalkoznak. szórakoztató. Tervezi és irányítja az olyan tevékenységek lebonyolítását. 41. a betegek gyógyításával. valamint oktatással foglalkoznak. Az oktatásszervezés munkaterületével határos munkaerőszervezés. 39.orrgégész) specializálódásuknak megfelelően. Oktatásszervező Feladata az iskolarendszeren kívüli oktatás (képzés. oktatók és a vizsgák megszervezése. Nyelvtanár Oktatási intézményekben. valamint gazdasági ügyeket (pl. szakköröket vezet vagy azok működéséhez nyújt szakmai segítséget. 42. 43. továbbképzés és átképzés) szervezése. Fő feladatuk a szakorvosi ellátás biztosítása. lebonyolítja az ehhez szükséges adminisztrációs és egyéb feladatokat. kollégiumokban gondozza és neveli az általános és középiskolás korú gyermekeket. érzelmi és szociális fejlődését elősegítik. művelődési intézményekkel és egyéb rendező irodákkal. önkormányzatok munkaügyi központok és gazdasági egységek (vállalatok) szakapparátusában. művészeti csoportokat. lebonyolításának irányítása és e tevékenységekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.

gondoskodik a fogyókészlet utánpótlásáról. hitoktatással foglalkozik és az egyházi intézmények működtetésével kapcsolatos feladatkört lát el. Humanitárius. figyelemmel kíséri a cége által forgalmazott termékek eladási adatait. Felvilágosítást nyújt a készítmények összetételéről. majd eladják. szabadidős. szociális tevékenységet folytat. Piaci. újságot árul a közterületeken. pályaváltási tanácsadással elősegíti. kulturális és sport programokat szervez és bonyolít le. értékeléseket végez. Látogatja az üzleti körébe tartozó gyógyszertárakat. valamint nevelési és fejlesztési feladatokat lát el. Pedagógiai méréseket. Pályaválasztási tanácsadó Egyéni vagy csoportos pályaorientációs. PR menedzser Tervezi. gyógyhatású készítmény. Segít az öltözködésben. Segélykérelmekkel felkeresi a gyámhatóságot. Különböző fejlesztő tevékenységet végez. stb. 45. alternatív és helyi tantervek. lelkész miséket. programok. Pap. valamint elősegítik az iskolaérettségük kialakulását. és gondozza a rábízott gyerekeket. Nevelési probléma vagy betegség esetén elkíséri a tanulókat a tanácsadóba és az orvosi rendelőbe. 46. utcai. prédikációkat tart. Feladatait az előre megtervezett. 51. iskolák) pedagógusainak. irányítja és ellenőrzi cégének reklám. temetési szolgáltatásokat végez. lelki és erkölcsi támogatást nyújt a vallási közösség tagjainak. pl. Munkájuk során az árut a helyszínre szállítják és kipakolják. amelyek hozzájárulnak a gyerekek fizikai. szakma.és tömegkommunikációs tevékenységét. az étkezéseknél. szentbeszédeket. Orvoslátogató Rendszeresen felkeresi a betegeket kezelő orvosokat és az általa képviselt gyógyszergyár termékeit (gyógyszer. mentális és szociális fejlődéséhez. esketési. hatásmechanizmusáról és várható káros mellékhatásairól.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 44. szerepjáték. Munkája során ügyel a rendre és felügyel a gyerekekre. hogy a tanácskérő dönteni tudjon a számára megfelelő pálya. vásári árus Különböző termékeket. vers. külső és belső arculatának kialakítását. taneszközök kidolgozásában és terjesztésében. részt vesz a programfejlesztésekben. stb. gyurmázás. rajzolás. megfelelő E-38 . meseolvasás. standokat. Óvónő Az óvónő tevékenysége többirányú pedagógusi munka. frissítőt.).) ajánlja. istentiszteleteket vezet. keresztelési. programokat. 49. Az állandó helyszínen árulók gyakran maguk állítják fel a bódékat. kiadványokat állít össze és publikál. 48. bemutatja az új készítményeket. Orvosi. Pedagógiai szakértő Oktatási módszereket. illetve képzési forma megválasztásában. segédeszközöket dolgoz ki és gyakorlati tanácsokat ad a nevelési oktatási intézmények (óvodák. virágot. tudatosan szervezett. 47. Gondozza a rábízott gyermekeket. Módszertani anyagokat. 50. Pedagógus-asszisztens Általános iskolákban segíti az alsó tagozatos tanítók munkáját. foglalkozásokat vezet (pl. gyógyszerészeti konferenciákon előadásokat tart. lelkész A pap. Kirándulásokat.

törvényszerűségeket. felhívja figyelmét az aktuális megbeszélésekre. kijelöli a szobákat. eredményeket. kialakításában. mind a dolgozói körében (belső PR). és ennek ismeretében tervezi és módosítja a szolgáltatásokat és az árakat. odafigyeléssel előkészíti az ügymenetet. grafológiai eljárásokkal (tesztekkel). 52. majd a megfelelő embereket elküldi a megrendelőhöz (munkáltatóhoz) és felveszi az adatokat az adatbankba. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a piac és a környezet változásait. 58. tudatos célzott információkezelés jellemzi. panziókban és egyéb szálláshelyeken vezeti a vendégekről a nyilvántartást. stb. A szociális munka legismertebb formája a családsegítés. gyakorlati oktató A szakoktatásban tanuló fiataloknak szaktantárgyakat oktat és begyakoroltatja a szakma alapfogásait. Személyzeti tanácsadó. Az elméleti és gyakorlati tananyag bemutatása. a multimédia eszközeivel. Szállodai portás. feldolgozása. Meghatározza feladataikat és ellenőrzi a feladatok teljesítését. 57. kozmetika. Meghallgatja a vendégek panaszait és segítséget nyújt azok megoldásában. Szépségszalon vezető Tervezi. munkahely elvesztése. illetve interjúkkal felkutatja a munkaerőt. mind pedig a külvilággal való kapcsolattartása során (külső PR). Személyi titkár Tehermentesíti a vezetőt a napi feladatoktól és részt vesz a döntés előkészítési folyamatban. intézi a hivatalos telefonokat. vagy termék képéről. recepciós Szállodákban. 55. annak arculatáról (image-éről) alkotott kedvező kép befolyásolásában. belső konfliktusok) lévő E-39 . Egyezteti a vezető programját. felveszi a szobarendeléseket. amely alapján gazdálkodik. Kiválasztja munkatársait az egyes tevékenységek (pl. fodrászat) elvégzésére. megbeszélése. és gondoskodik a vendégek kényelméről és ellátásáról. A szépségszalon gazdálkodására vonatkozóan költségvetést készít. 53. 56. Szakoktató. fejvadász Magasan kvalifikált vezetők és szakemberek felkutatásával. Munkája során pszichológiai. Biztosítja a hatékony működés feltételeit és meghatározza a felajánlott szolgáltatások típusát. Pszichológus Gyűjti. Szociális munkás Egyéneknek. a pszichológiai alapelveket. tárgyalásokra. precízen lebonyolítja az adminisztrációt.). fodrászat. Jó szervezéssel. számítógépes programok alkalmazásával segíti elő a szakma alapjainak elsajátítását. Elkészíti az üzleti tervet. diagnosztizálja és kezeli a pszichés megbetegedéseket. kiválasztásával és közvetítésével foglalkozik. szervezi és irányítja a szépségszalonban működő szolgáltatásokat (pl. családoknak és más közösségeknek nyújt támogatást szociális és személyes problémáik megoldásában. tanulmányozza a pszichológiai jelenségeket. gyakoroltatása során. ugyanakkor költségkímélő módon segít egy ember.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS kapcsolattartás. lakás problémák. értelmezi és alkalmazza az emberi viselkedéssel és a szellemi folyamatokkal kapcsolatos tudományos adatokat. amely során válsághelyzetekben (pl. 54. egy vállalat.

Tanító Az általános iskola alsó tagozatán tanuló gyermekeket oktatja és neveli. etnikai kisebbségek. vagy reménytelen helyzetben lévő emberek problémáival találkozik. Természetgyógyász Az emberi szervezet saját öngyógyító erőit ösztönzi. 66. laboratóriumi vizsgálatot kér. felveszi a telefonüzeneteket. 59. termékmenedzser Szolgáltatási. előnyeinek megismertetésével informálja az ügyfeleket megbízója képviseletében. az interjú és az információszerzés más módszereinek (pl. 60. Sokszor kilátástalan. kereskedelmi ügyleteket közvetít eladó és vevő között. vagy a betegségek megelőzése érdekében. Munkája során kutatásokat végez a hátrányos helyzetű csoportok (pl. a szülő nőket.és pályatanácsadás területén végez szociális munkát. katalógusai. szenvedélybetegek. az igazságügy. demográfus A szociológus. megtanítja. Szociológus. leveleket. a termék vagy a szolgáltatás vonzó tulajdonságainak. Területi képviselő. nagycsaládosok. elítéltek) körében. az újszülötteket és a nőbetegeket. Az eredményekről tudományos cikkeket és beszámolókat ír. jelentéseket ír diktálás vagy kézirat alapján. A tanórákra audiovizuális és egyéb szemléltető eszközöket készít. Mintadarabjai. megszervezi és felügyeli a szociális problémákkal küzdő egyének és csoportok segítését. A szakosított szociális munkás az egészségügy. üzletet köt. kérdőívek) segítségével vizsgálja a társadalom szerkezetét és a szociális jelenségeket. a gyermekágyasokat. Segít a szülés levezetésében. a büntetés-végrehajtás vagy a munka. 65. 63. 64. feldolgozza és megbeszéli a tanulókkal a tananyagot. Titkárságvezető E-40 . valamint megszervezi és vezeti a különféle tanulmányi és szabadidős programokat. a menekültügy. 61. az emberi test működésében szerepet játszó természeti törvények ismeretén alapuló rendszer felhasználásával gyógyítja és támogatja betegségek esetén. szakorvossal konzultál. Szülésznő Egészségügyi intézmények szülészeti és nőgyógyászati osztályain gondozza és ápolja a terheseket. táblázatba szerkeszti a népességgel kapcsolatos statisztikai adatokat. Munkája során gyűjti. Átveszi a beérkező postát. reklámanyagai bemutatásával.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS embereket segít hozzá helyzetük javításához. értelmezi. demográfus a megfigyelés. értékeli a tanulási teljesítményt és az órai munkát. 62. Szociálpolitikus Szociális alapok elosztását és szociális szolgáltatást végző intézményekben megtervezi. megszervezi a találkozókat. Titkárnő Adminisztratív teendőket lát el: összegyűjti a vezető által kért információkat. megrendelést vesz fel. menekültek. Amennyiben szükséges.

és anyavédelemmel kapcsolatos tájékoztatási és betegségmegelőzési feladatokat. illetve kommentárt ír. 68. fürdőkben a medencék környékén felügyel a fürdőzők testi épségére. szervezi. kulturális és sporteseményeken. polgári. a terhes-gondozás keretében elvégzi a kötelező rutinvizsgálatokat (pl. munkajogi. szerződések és egyéb okiratok elkészítése. vendéglátóhelyeken (bárok. Közreműködhet zenés előadásokon. 69. Elkészíti a munkabeosztást. Társadalmi. az ügyfeleknek jogi tanácsadás és felvilágosítás nyújtása. étterem. kocsmáros Irányítja a vendéglő. interjúkat. rendezvényeken. ezekről beszámolót. A védőnő munkájának legjelentősebb része a családlátogatás. aki aktívan működhet közre különböző nyilvános előadásokon. Újságíró Napilapokban. strandokon. gazdasági. mint énekes. Ügyvéd Az ügyvéd feladata a jogi képviselet ellátása büntető. Úszómester Uszodákban. Különböző műfajú zenéket játszik és a vendégek igényei szerint módosítja műsorát. Vendéglős. ajánlatot tesz. Védőnő A védőnő ellátja a nő-. kocsma működését. kér ill. riportokat készít. A védőnő segít az orvosoknak az oltások beadásában. politikai. Elősegíti a leendő anyák egészségének védelmét. vért vesz. ellenőrzi a személyzet munkáját. földhivatal). terhes. Gondoskodik a medencék megfelelő hőfokú és tisztaságú vízzel való ellátásáról és karbantartásáról. gondozza a terhes nőket és a gyermekeket születésüktől 14 éves korukig. elsősorban zenekarok. piackutatást végez. egyéb társművészeti jellegű produkciókban. cégbíróság. átlagos manuális készségeket. Üzletkötő Az üzletkötő kiépíti az adott gazdasági szervezet üzleti kapcsolatait. összeállítja a megrendelendő áruk listáját. vizeletet vizsgál. vásárokon. Vendéglátóhelyi zenész A vendéglátóhelyi zenész. szerződést köt. együttesek tagja. mint hangszeres. és képviseli a megbízóját a különböző kiállításokon. a rendre és tisztaságra. munkatársak tevékenységét. az ellenérdekű felek jogvitáinak megegyezéses elintézésének segítése. vérnyomást és testsúlyt mér). magazinokban megjelenő újságcikkeket ír. 70. rendezvényeken. táncos és egyéb szórakoztató műsorok kíséretének ellátásában. audiovizuális és hangfelvételeken. illetve költségvetési szervezetek működését. feladja a megrendelést. irányítja és ellenőrzi a titkárságon dolgozó beosztottak. Kimutatást vezet a bevételekről és a kiadásokról. mérlegeli a kockázati tényezőket. E-41 . folyóiratokban. sajtótájékoztatókon vesz részt. 71. fogad el a cég profiljának megfelelő termékekre vagy szolgáltatásokra. beadványok. valamint azok érvényesítése a hivatalos fórumokon (pl.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Tervezi. közigazgatási és jogi ügyekben. termékbemutatókon. klubok). 67. ami a hátrányos szociális helyzetű vagy a sérült gyermeket nevelő családoknál nagy érzelmi megrázkódtatással járhat. Szükség esetén kimenti és elsősegélyben részesíti a fuldoklókat. híranyagot. A munkatevékenységek megszervezésével segíti a gazdasági.

zenekart vagy kórust vezet. billentyűs vagy ütőhangszerekre történő zeneoktatásával foglalkozik.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 72. E-42 . vonós. húros. Zenetanár A zenetanár gyerekek és felnőttek különböző oktatási szinteken zajló.

F. amelyek az újító módszeres érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .MÓDSZERES érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások.) Az ÚJÍTÓ .

Biológus A biológiai tudományok kutatói az élő szervezettel. aki a cirkuszban. Közreműködik botanikus kertek létrehozásában. öntőmintát készít. szövetek szerkezetét.) ÚJÍTÓ – MÓDSZERES érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások 1. pantomimművészet. valamint közgazdasági témakörökben tudományos. kísérleteket terveznek és végeznek. 2. lakkozza. kisállat) olyan artista művészi alapképzettséggel rendelkező szakember. költségvetéseket. 6. fogantyúkat. keménygumiból többnyire kör keresztmetszetű tárgyakat: szerszámnyelet. gombák. 3. Ezután csiszolja. pácolja. Ismeri az adott állatfaj megfelelő életszükségleteit. a kiállítás megnyitóján a művész életművéről. szaruból. A megfelelő idomítási módszereket alkalmazza és betartja a próbán valamint az előadásokon a különleges biztonsági előírásokat. irányítja a fenntartásával. az alkotóművész(ek) életművén belül is különböző alkotási korszakokat különíthet el. algák stb. gyertyatartót. állványt. Faesztergályos. tanulmányozzák a mikroorganizmusok (pl. előfaragja és esztergapadon a kések segítségével forgácsolja. részt vesz a gazdasági és társadalmi jelenségek elemzésében. kutatói feladatot lát el. 7. műanyagból. állati és növényi sejtek. festi. Közgazdász Tanulmányozza a gazdasági élet jelenségeit és törvényszerűségeit. Botanikus Növényfajokat azonosít. szaporítását: új növényfajtákat nemesít. irányítja a berendezését. tánc-. osztályoz. valamint az emberi. illetve az előadás színhelyén. megújításával kapcsolatos munkálatokat. és tudja alkalmazni azt az utaztatás alatt. Művészettörténész Tanulmányozza a művészeti alkotások tartalmát. eredetét. Meghatároz különféle művészeti irányzatokat. bútorlábat. annak életjelenségeivel és az élő és élettelen környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos vizsgálatokat. illetve varietében a szakképesítésének megfelelő feladatokat lát el. képességeinek megfelelő feladatokat. Állatidomár Az állatidomár (vadállat.és állatfajtákat nemesítenek. vírusok. 5. különböző gazdasági trendek alapján beszámolókat. keretet. egészségügyi körülményeit. ló. 4. a bemutatott művekhez ismertető szöveget ír. keletkezésük körülményeit. film-. új növény. Értelmezi a gazdasági adatokat és összefüggéseket. Restaurátor F-44 .). kaszkadőrség is vállalhat képzettségének. közönségnek szóló művészi mondanivalóját. prognózisokat készít. A vizsgált művet jellemző jegyei alapján besorolja egy irányzatba. faszobrász Fából. baktériumok. Megtervezi a művészeti kiállítások témáját. korszakokat. értelmezi a kornak.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS F. Természetes környezetükben valamint laboratóriumi körülmények között tanulmányozza a növények növekedését. A gondosan kiválasztott munkadarabot fűrészeli. alkotásairól méltató beszédet mond. Az előadóművészet rokon területein: színház-.

tanulmányozza és alkalmazza a mű pótlásához szükséges technikai eljárásokat. épületek külső és belső díszítését vagy egyéb művészeti alkotások megrongálódott. Segítséget nyújt a program használatához. A javításokat. hiányzó részeit pótolja. Folyamatosan teszteli és javítja a programokat. Rendszeres kapcsolatot tart a megrendelővel és kollégáival. betanításához.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Festmények. A korrekcióhoz vázlatokat készít. kijavítja a felmerülő hibákat. Munkája során felméri a programhoz szükséges eszközöket. Számítástechnikai programozó Különböző programnyelveken programokat ír. szobrok. szükség esetén módosítja a program egyes részeit. 8. műtárgyak. pótlásokat nagyon aprólékosan és nagyfokú pontossággal hajtja végre. megtervezi a program megírásának lépéseit. Rendszeresen ellenőrzi a program működését. F-45 . a rendszerelemző és rendszertervező által készített dokumentációk alapján. többnyire a számítástechnikai szervező.

) Az ÚJÍTÓ .G.TÁRGYIAS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások. amelyek az újító tárgyias érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .

Bűvész. árnyjáték. pantomimművészet. pedagógiai tehetséggel és kultúrával rendelkező szakember. bábmozgatás közben. Irányítja és felügyeli a valóságos méretű díszletegységek legyártását. anyagát. Az előadóművészet rokon területein: színház-. csont. Ha szükséges fából. Irányítja. színét. Bútorokat és bútoralkatrészeket gyalul. fából. paraván mögött. lebontását és tárolását. Belsőépítész A helyszín megszemlélése és lemérése után belső terek tagozódását alakítja ki. aki bábszínészi munkakörben igényes és önálló feladatok megoldására alkalmas. játék pálcás-bábbal. fém. vezetésére képes. a díszletet. Képes a helyes színpadi beszédre maszkban. padlók lejtését. tánc-. a jelmez. gyöngyház stb. A rajzok alapján makettet készít papírból. film-. 3. komoly és könnyűzenei koncertekhez. Ismeri a báb. Bútorműves. 5. formáját (pl. Fabútorokon.és maszkkészítés alapvető technikáit. Az előadásokon a színpad alatti vagy feletti helyzetből mozgatja a bábokat. divatbemutató) megtervezi a színpadképet. filmforgatáshoz. összeszerelését. a koreográfiai elemek alkalmazására is nagy hangsúlyt fektet. furnéroz. különböző rendezvényekhez (pl. Bábmozgatás terén ismeri az alaptechnikákat:. pszichológiai. 4. kőből. politúroz és fényez.) ÚJÍTÓ – TÁRGYIAS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások 1. biztos színpadi mozgással. A manipulációs műfajban alap bűvésztechnikai ismeretek biztos alkalmazásával (kártya és kendő trükkök. Az illúzió műfajában a trükkök bemutatásán túl a műsor megszerkesztésére. Egyszerűbb bútorokat. beépítését tervezi meg. G-47 . fémből stb. duójáték marionettekkel.játék puszta kézre. ellenőrzi. illetve varietében a szakképesítésének megfelelő feladatokat lát el. mesejátékok ének-betétszámait művészi szinten megszólaltatni. 2.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS G. intarziakészítő Antik és stílbútorok művészi jellegű javítását végzi. csapol. falburkolatokon fa. műanyagból. boltív) határozza meg. fémvázakból belső válaszfalak kivételét. előadókészséggel szórakoztatja közönségét. aki a cirkuszban. kesztyűs bábbal paraván mögött. falak. fadekorációkat és díszleteket is tervez. egyéb technikai elemek) és jó megjelenéssel. értelmezi és elemezi. hogy a kivitelezés a tervek alapján folyik-e. illuzionista A bűvész olyan artista művészi alapképzettséggel rendelkező szakember. valamint bábszínházi előadások. anyagú díszítőelemek berakását tervezi meg és kivitelezi. Vázlatokat rajzol kézzel vagy számítógépes rajzoló program alkalmazásával. képességeinek megfelelő feladatokat. kaszkadőrség is vállalhat képzettségének. Az adott bábjáték szerepét önállóan felépíti. Díszlettervező Színházi előadásokhoz. Bábművész A bábművész olyan színészi. továbbá amatőr bábosok oktatására.

előtanulmányokat rajzol modell után közvetlen megfigyeléssel vagy emlékezetből. 10. drágakőcsiszoló Ékszereket és dísztárgyakat készít nemes-. csuprokat) vagy dísztárgyakat (gyertyatartókat. díszíti. A művészi elgondolású képek készülhetnek megrendelésre. papírra és falra képeket. Az adott fényképezéshez szükséges érzékenységű és terjedelmű filmet a fényképezőgépbe tölti. Gipszből díszítőelemeket: vázákat. Fotóriporter Aktuális eseményekről képi beszámolókat. bögréket. előfaragja és esztergapadon a kések segítségével forgácsolja. emlékműveket készít. így az elkészült fénykép számítógépes program segítségével kerülhet a nyomdába. fényképsorozatokat készít. pályázatra. mázzal bevonja. tus. burkolja vagy díszíti az épületek lábazatát. 11. szaruból. A jól megszikkadt darabokat kemencében égeti. Festőművész Vászonra. ékszereket javít. felkeresi a kijelölt vagy általa választott személyeket. sírköveket. kiállításra vagy önálló művészi ihletettségtől vezérelve. pilléreit. építési módszerek. helyszíneket és lefényképezi. építési munkák irányítása. lebonyolítása. műanyagból. G-48 . illetve olajfestményeket fest. Ezután csiszolja. A megformázott tárgyakat szárítja. színes. A felhasznált filmet kidolgozásra ún. foglalatba helyez. feketefehér vagy színes negatív vagy diafilmre. A végleges alkotás előtt vázlatokat. Fazekas Meggyúrja a megmunkálásra szánt agyagot.és könnyűfémből. a fenntartási és javítási munkálatok szervezése. bútorlábat. Faesztergályos. 13. műköves Természetes kőből vagy műkőből felépíti. keretet. Építőmérnök Az építőmérnök feladata a szerkezeti vagy építéstechnológiai szempontból bonyolultabb építmények (pl. fogantyúkat. lábbal vagy géppel hajtott korongon használati tárgyakat (tálakat. 8. kísérleteket végeznek és a betegségek kezelésére. kivitelezése. lakkozza. 12. falszerkezetét. Épületszobrász. Fémtárgyakat véséssel díszít. fület illeszthet rá. fotóstúdióba viszi. vízműtárgyak stb. 9. faszobrász Fából. nyomdai tördelésre. de támaszkodhat saját képzeletére is. gyertyatartót. festi. pácolja.) tervezése. álló fényképeket. nedves szivacsos törléssel tisztítja.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 6. A gondosan kiválasztott munkadarabot fűrészeli. átalakít. koordinálása. A kész termékeket hűti és csomagolja. anyagok és minőségi szabványok meghatározása. Ékszerkészítő. fára. A munkája során használhat digitalizált fényképezőgépet. állványt. majd újból kiégeti. ipari épületek. Farmakológus A farmakológusok a gyógyszerek és ehhez hasonló anyagok élő szervezetekre gyakorolt hatását vizsgálják. homlokzatát. Drágaköveket és féldrágaköveket csiszol. keménygumiból többnyire kör keresztmetszetű tárgyakat: szerszámnyelet. öntőmintát készít. tempera. vízfesték és olajfesték felhasználásával. kaspókat) kézzel formáz. hidak. 7. illetve a megelőzésre gyógyszereket fejlesztenek ki. alagutak.

a rajzok alapján arányosan kicsinyített vagy méretazonos modellt (makettet) hoz létre papírból. 16. felügyeli a gyártmányfejlesztők által megadott paraméterek szerinti kialakítását és a technológiai eljárások betartását. A tervek. Grafikus Megrendelésre vagy önálló művészi elgondolás alapján grafittal. különböző alkatrészek anyagát. A templomokban felújítja és hangolja az orgonákat. műszaki szabványokat. Általában jártas mind a fa-. a meglévő termék gyártásához új. Gépészmérnök A gépészmérnök új gépeket. 18. színét tervezi meg. A gyártásvezető irányítja a gyártás folyamatát. Gyártástervező. szerkeszt tudományos cikkekhez. üzemeltetési és javítási folyamatokat. műszaki rajzokat készít. valamint elektronikus hangszereket készít. Kiválasztja a hangszer elkészítéséhez szükséges faanyagot. berendezéseket. technológiai eljárásokat. figyelembe véve a használhatóságot. gépek. Ipari formatervező Kisebb-nagyobb használati tárgyak. ütő-. előállítási. A famunkák mellett bőrmegmunkáló műveleteket is végez. gazdaságosabb technológiai eljárásokat dolgoz ki. majd kicsinyített formában vagy eredeti nagyságban kialakítja a mintadarabot (prototípus). Elhangolódás esetén kicseréli a fémfúvós hangszerek párnázatát és rugózatát. szórópisztollyal vagy számítógépes grafikai program segítségével . szakmai jelentésekhez. metszőkés) réz-. művészeti alkotásokhoz vagy magyarázó ábrákat rajzol. A jó zenei hallás szinte minden munkakörben követelmény. ipari sajtóhirdetésekhez. Irányítja és szervezi a gyártási. szénnel. A rajz alapján kézi szerszámokkal (karctű. 19. 15. litográfiai vagy linómetszeteket alakít ki. ergonómiai és esztétikai szempontokat. mély vagy magasnyomású nyomógépek segítségével.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 14. formáját. A metszetről egyedi vagy korlátozott példányszámú nyomatokat készít papírra. fából vagy fémből. G-49 . szabadkézi ill. Hangszerkészítő Húros. ipari termékek. gyártási rendszereket tervez és fejleszt ki. fa-. gyártmányfejlesztő A gyártmányfejlesztő műszaki termékek fejlesztését. mechanikai szerkezeteket.hangulatkeltő rajzokat készít irodalmi. 17. Vázlatokat. Munkája erősen szakosodott. működési módosítását végzi. kartonból. javít és hangol. Illusztrátor Kézi festéssel. amit végezhet gyárban vagy kis műhelyekben. prototípusát vagy a gyártás folyamatának modelljét. műszaki rajzok alapján kialakítja a termékek modelljét. tollal képeket rajzol.sokszorosító grafikai eljárást alkalmazva . műanyagból. mind a fémmegmunkálásban. fúvós.

fa. ellenőrzi a termékek minőségét. a képzőművészeti alkotásokat és különböző tudományterületek (orvostudomány. az iparművészeti.és használati tárgyakat: étkészleteket. G-50 . javítását és mindezen témakörökben kutatást folytat. 27. színes. 25. néprajzi és régészeti tárgyakat. Munkájuk a festékek előkészítésével kezdődik. árcédulákat. 26. Muzeológus Gyűjti. kaparást és egyéb különleges eljárásokat. 21. helyreállítja és nyilvántartja a természettudományi anyagokat. tanácsot ad. szegélyez. 23. vagy az iparművész által tervezett díszítményeinek elkészítése kézi festéssel. Kirakatrendező. fülbevalókat. Közlekedési mérnök A vasúti. serlegeket. agrártudomány) anyagait. 24. A motívumok körvonalait esetenként szabad kézzel alakítja ki. hogy a berendezett tér az adott tevékenységhez jól használható és esztétikus legyen. Ötvös Nemes-. Könnyűipari mérnök A fa. Dekorálja. Berendezi a kirakatot. majd festi. áruházak. Különleges díszítményeken alkalmazhat maratást. illetve áruszállítás területén alkalmazott gépek. satíroz. matricázik és készíthet különböző figurális díszítéseket is. szőrme-. boltok kirakatait. Műbútorasztalos Stílus és anyagismeret alapján régi bútorokat újít fel és javít. árnyékol. dísziti az üzletek belső tereit. a redőzet festését és a testszín megfelelő árnyalatainak a festését. vázákat. csont és gyöngyház díszítőelemek berakását.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 20. Lakberendező Színek és formák összhangját figyelembe véve adott belső térbe bútorokat. feliratokat. feldolgozza. átalakít és javít. bőr-. légi és vízi személy-. elkészíti a szükséges kellékeket. megőrzi. láncokat. beépítését végzi. papír-. és azok működtetéséhez szükséges közlekedési rendszerek létesítésével. tálakat. közúti.és könnyűipari mérnök irányítja a fogyasztási cikkek (textil-. dekoratőr Megtervezi az üzletek. 22. felügyeli az üzemek karbantartását.és könnyűfémekből ékszereket:gyűrűket. javításával és üzemeltetésével kapcsolatban kutatásokat folytat. nyomdaipari termékek) gyártását. karbantartásával. karkötőket. belső környezeti berendezéseket (installációkat) helyez el abból a célból. A díszítési módnak megfelelően alapoz. pedagógia. A figurákon elvégzi az alapozást. dísz. fa-. fejleszt és irányít. kidolgozza a gyártás technológiáját. Porcelánfestő Feladata a hagyományos és a modern formájú kerámiatermékek stílusuknak megfelelő. díszítőelemeket. szelencéket és falidíszeket készít.

kiállításra készíti. szőrmét. létesítésével. szobrok. címeket.megtervezi. Film-. A ruhák és kellékek elkészítéséhez felhasználhat textilt. Villamosmérnök Az erősáramú villamosmérnökök feladatai közé tartozik a villamos gépek. kendő. stílusirányzatnak a jellemzőit érvényesítve . jelmezeket. épületek külső és belső díszítését vagy egyéb művészeti alkotások megrongálódott. különböző kulturális rendezvényekhez . virágbolti eladó G-51 . fémet. Márvány.az adott kornak. tanulmányozza és alkalmazza a mű pótlásához szükséges technikai eljárásokat. egyéb erősáramú berendezések és rendszerek tervezése. pótlásokat nagyon aprólékosan és nagyfokú pontossággal hajtja végre. 33. sál. hiányzó részeit pótolja. ruhaneműk és kiegészítők létrehozásához használhat textilt. öv. bőrt. fejlesztése. A formák kifaragása előtt előtanulmányokat. színházi produkciókhoz. javításával és üzemeltetésével foglalkozik. valamint az erőművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák megoldása. A korrekcióhoz vázlatokat készít. tervezésével. monogramokat vés rájuk önállóan megtervezve vagy megadott rajz.vagy kőtömbből vésővel. minta alapján. Restaurátor Festmények. ill. Régész Ásatások során tárgyi emlékeket kutat fel és tanulmányoz. forrasztó. kalapáccsal vagy (sarok)csiszoló. továbbá irányítja és felügyeli az előállítást. hurkolt. felirati táblákat kézi szerszámokkal vagy gépi eljárással maradandóan díszít. készülékeinek műszaki kutatásával. fűrészt. Vegyi eljárást ún. 32. társadalmi és szellemi életét. irányítja és ellenőrzi az egyedi vagy kis szériás termékek előállítását. Megrajzolja a szabásmintát. hálózatok. megvarrja. a villamos energia fejlesztésével és elosztásával. mikrohullámú technika. maratást is alkalmaz. A javításokat. pályázatra. kialakítja a mintadarabot. Szobrász Kisplasztikától az egészen nagy méretű szobrokig a legkülönfélébb nagyságban alakít ki szobrokat modell után vagy saját elképzelés alapján. korhű kosztümöket és kiegészítő kellékeiket.és forgácsológépek alkalmazásával faragja ki az elképzelt figurát. vázlatokat rajzol. megvarrja a ruhákat. stb. az energiarendszer irányításával. 29. Virágkötő. koncertekhez. műanyagot. kapcsolókészülékek. e szobrok összeállításához lemezvágó ollót. fémeket stb. szintetikus anyagokat. illetve saját művészi elképzelése kifejezése céljából. 34.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 28. A megmintázott agyagból gipszformát vesz. formát.és hegesztő szerszámokat használ. műtárgyak. 30. kötött. hogy rekonstruálja a régmúlt korok gazdasági. A jelmezek. papírt. bőrt.és emléktárgyakat. Sokszorosításra alkalmas eszközök véseteit készíti el és javítja.és irányítástechnika. nyomott) tervezi meg. szőrmét. jelmeztervező Ruhadarabokat. transzformátorok. kesztyű. A gyengeáramú villamosmérnök a távközlés. táska) vagy teljes kollekciók anyagát (szövött. Ruhatervező. gumit. ötvöstárgyakat. 31. gumit. mely alapján elkészíti a bronzöntvényt. csiszológépet. számítástechnika és a navigáció berendezéseinek. Műveit megrendelésre. műszer. elektronika. Vésnök Egyedi vagy kisszériás dísz. fejlesztésével. kiegészítő kellékeket (pl.

Zsonglőr A zsonglőr olyan artista művészi alapképzettséggel rendelkező szakember. virág tápoldatokat. buzogány. gurítására. Az elkészült csokrokat. Kiválogatja az összeillő növényeket. G-52 . Virágboltban a vevők kívánságának megfelelő csokrokat készít. üvegdíszekkel. létrán. összefonja azokat. árusítja a cserepes növényeket. bot. film-. illetve varietében a szakképesítésének megfelelő feladatokat lát el. koszorúkat szalagokkal. pantomimművészet. Az előadóművészet rokon területein: színház-. tánc-. fejjel. lábbal történő dobására. állva vagy haladással. koszorúkat készít. asztali díszeket. képességeinek megfelelő feladatokat. egyensúlyozására állványon.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Élő és szárazvirágokból csokrot. aki a cirkuszban. pohár) kézzel. termésekkel díszíti. kaszkadőrség is vállalhat képzettségének. Képes szólistaként vagy csoportban közreműködve különböző eszközök (karika. drótokkal egymáshoz erősíti. kard. labda. virágmagokat. 35.

H.SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások.) Az ÚJÍTÓ . amelyek az újító szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .

Fotóriporter Aktuális eseményekről képi beszámolókat. A tolmács nélkülözhetetlen szolgáltatást végez. szemináriumok. pantomimművészet. feketefehér vagy színes negatív vagy diafilmre. 2. nyomdai tördelésre. 4. helyszíneket és lefényképezi. 6. edzési tervet dolgoz ki számukra. 7. tárgyalásokon. a tudományos eredmények publikálása. kotta olvasása) és tud legalább 4-5 féle hangszeren alapfokon játszani. Zenebohócként rendelkezik alapvető zeneelméleti ismeretekkel (pl. oktatási anyagok. A felhasznált filmet kidolgozásra ún. A közönséggel megfelelő kontaktust tud kialakítani. Drámapedagógus Tanórán kívüli drámafoglalkozást vezet diákok számára. tánc-. jegyzetek. tankönyvek írása. empátia. viszonzása stb. morális kihívások kezelésére. zenebohóc olyan artista művészi alapképzettséggel rendelkező szakember. Felsőfokú tanintézeti tanár. felkeresi a kijelölt vagy általa választott személyeket. oktató egyetemen vagy főiskolán tanít és tudományos kutatómunkát végez. tolmács Idegen nyelvet vagy az anyanyelvet fordítja más nyelvre írásban és szóban. a szeretet kifejezése. illetve varietében a szakképesítésének megfelelő feladatokat lát el. oktató A felsőfokú tanintézeti tanár. Humorista H-54 . felkészíti őket a versenyekre. 5. technikai tudását. kaszkadőrség is vállalhat képzettségének.) ÚJÍTÓ – SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások 1. értékeli az edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményüket. a másikra való figyelés. konzultációk. álló fényképeket. Az adott fényképezéshez szükséges érzékenységű és terjedelmű filmet a fényképezőgépbe tölti. illetve mutatja be. valamint speciálkollégiumok vezetése. Bohóc A bohóc. tehetségét. aki a cirkuszban. Különböző rendezvényeken. megértés.) megerősítésében. fényképsorozatokat készít. konferenciákon. dramatikus eszközök alkalmazása révén segíthet a magatartásformák (tolerancia. vezeti az edzéseiket. Az önálló színpadi műsorát maga szerkeszti. A produkciók közötti szünetekben humoros betétekkel a közönséget szórakoztatja ill. film-. fotóstúdióba viszi. Edző Az edző felméri a sportolók állóképességét. 3. gyakorlatok. Feladata az előadások. képességeinek megfelelő feladatokat. Az előadóművészet rokon területein: színház-. gyakran a műsort vezeti vagy hosszabb 8-10 perces önálló produkciót mutat be. Fordító.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS H. alkalmi összejöveteleken a program céljától és tematikájától függően anyanyelvről idegenre vagy idegen nyelvről anyanyelvre fordítja a programszöveget az idegen nyelvű résztvevők számára. A közös dramatikus tevékenység során képessé teszi a foglalkozások résztvevőit konfliktushelyzetek megoldására. A drámapedagógus improvizációs. A munkája során használhat digitalizált fényképezőgépet. így az elkészült fénykép számítógépes program segítségével kerülhet a nyomdába.

rádió. felkutatja a néphagyományokat és biztosítja azok megőrzését. a gyógykezelés és terápia. valamint elősegítik az iskolaérettségük kialakulását. kultúrákat tanulmányozza. 8. Karigazgató. tudományos előadásokon számol be. Olyan sokoldalúan képzett szakember. rekonstruálja a letűnt kultúrák maradványait. 12. valamint a betegek egészségi állapotának ellenőrzése. meseolvasás. Megtervezi az előadás műsorszámait. művelődési ház. az emberek egészségének megóvásával.). Feladatait önálló vállalkozóként. közéleti személyek viselkedését. illetve rögtönözve előadja a közönség megnevettetését célzó gondolatait. A szakorvosok a betegségtípusok (pl. kabaréban felolvassa vagy előre megírt szöveget megtanulva. vezeti a próbákat. Fő feladatuk a szakorvosi ellátás biztosítása. vizsgálja a nyelvek és a nyelvi csoportok fejlődését. hanghordozását. a betegségek kialakulásának megelőzésével. vállalkozások munkatársaként látja el hivatásszerűen főállásban vagy mellékfoglalkozás keretében. Orvos Az orvosi pályán dolgozók az emberek egészségének megóvásával. illetve a szakirányú intézmények. Különböző fejlesztő tevékenységet végez. szerepelni. a betegek gyógyításával. mentális és szociális fejlődéséhez. gyurmázás. rajzolás. Adatgyűjtést végez. stb. valamint oktatással foglalkoznak. hogy a tanácskérő dönteni tudjon a számára megfelelő pálya. emlékeit. Olykor neves művészek. színház. aminek része a diagnózis felállítása. a gyógykezelés és terápia. onkológus) vagy a különböző testrészek szerinti (pl. karikírozva kíván a közönség soraiból derűt fakasztani. gesztusait utánozva. érzéseit. kórus fellépéseit. fül. kamaraegyüttes vagy kórus művészeti munkáját irányítja. benevezéseket. illetve képzési forma megválasztásában. aki képes feladatának végzésekor különböző rendezvényeken összekötő kapocsként közreműködni. Néprajzkutató A néprajzkutató a népi életmódot.orrgégész) specializálódásuknak megfelelően. szerepjáték. Kutatási eredményeiről tanulmányokban. 10. Fő feladatuk a diagnózis felállítása. 11. valamint a betegek egészségi állapotának ellenőrzése. Gondozza a rábízott gyermekeket. 13. keresi a különböző társadalmak vagy népcsoportok közötti kapcsolódási pontokat. valamint a betegségek kialakulásának megelőzésével foglalkoznak. Munkáját a műsorkészítők rendjéhez alkalmazkodva önállóan szervezi és végzi. Szervezi a zenekar. valamint nevelési és fejlesztési feladatokat lát el.) megfelelő részlegeiben végzi rendszeresen vagy alkalmanként egyedi műsorok közreműködőjeként. Pályaválasztási tanácsadó Egyéni vagy csoportos pályaorientációs. H-55 . Óvónő Az óvónő tevékenysége többirányú pedagógusi munka. a betegek gyógyításával. Konferanszié A konferanszié szakmai tevékenységét a szakintézmények (televízió. 9. művészeti versenyekre. foglalkozásokat vezet (pl. stb. cikkekben. A konferanszié képes a mindenkori megrendelő igénye szerinti műsorok. kórusvezető Zenekar. pályaváltási tanácsadással elősegíti. találkozókra nyújt be pályázatokat. előadások előkészítésére. szakma. vers. amelyek hozzájárulnak a gyerekek fizikai.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Szórakoztató műsorban.

16. részt vesz a programfejlesztésekben. H-56 . egy vállalat. A színészek megszemélyesítik és képviselik a rendező szándékát. Pedagógiai szakértő Oktatási módszereket. vagy prózai és zenés művekből összeállított előadásokon. ugyanakkor költségkímélő módon segít egy ember. tanulmányozza a pszichológiai jelenségeket.és tömegkommunikációs tevékenységét. drámarészleteket. vagy termék képéről. Feladatait az előre megtervezett. Sokszor szinkronizál idegen nyelvű filmekben. kiadványokat állít össze és publikál. 17. Pedagógiai méréseket. tudatosan szervezett. taneszközök kidolgozásában és terjesztésében. programokat. általuk válnak élővé a művekben megfogalmazott emberi sorsok. filmekben. programok. Verseket. PR menedzser Tervezi. külső és belső arculatának kialakítását. értékeléseket végez. törvényszerűségeket. értelmezi és alkalmazza az emberi viselkedéssel és a szellemi folyamatokkal kapcsolatos tudományos adatokat. musical részleteket ad elő önálló esteken. a pszichológiai alapelveket. előadóművész Szerepeket játszik színdarabokban. segédeszközöket dolgoz ki és gyakorlati tanácsokat ad a nevelési oktatási intézmények (óvodák. tudatos célzott információkezelés jellemzi. annak arculatáról (image-éről) alkotott kedvező kép befolyásolásában.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 14. mind a dolgozói körében (belső PR). 15. iskolák) pedagógusainak. megfelelő kapcsolattartás. Pszichológus Gyűjti. laboratóriumi vizsgálatot kér. vagy a betegségek megelőzése érdekében. diagnosztizálja és kezeli a pszichés megbetegedéseket. szakorvossal konzultál. alternatív és helyi tantervek. rádiós vagy televíziós műsorokban és más szórakoztató produkciókban. Természetgyógyász Az emberi szervezet saját öngyógyító erőit ösztönzi. kialakításában. irányítja és ellenőrzi cégének reklám. Amennyiben szükséges. az emberi test működésében szerepet játszó természeti törvények ismeretén alapuló rendszer felhasználásával gyógyítja és támogatja betegségek esetén. Módszertani anyagokat. eredményeket. 18. mind pedig a külvilággal való kapcsolattartása során (külső PR). Színész.

kortárs visszaemlékezésekből. kulturális és sporteseményeken. ezekről beszámolót. és képviseli a megbízóját a különböző kiállításokon. operatársulat. 20. A szakkönyvekből. Történész A történész az emberi társadalmak fejlődését. a nemzeti és egyetemes történelem összefüggéseit vizsgálja. fogad el a cég profiljának megfelelő termékekre vagy szolgáltatásokra. zenekart vagy kórust vezet. 22. üvegdíszekkel. Virágboltban a vevők kívánságának megfelelő csokrokat készít. stb. politikai. lemezstúdiókban felvételeket készít. sajtótájékoztatókon vesz részt. termékbemutatókon. H-57 . billentyűs vagy ütőhangszeren játszik. zenetanítással foglalkozik. Újságíró Napilapokban. Virágkötő. híranyagot. folyóiratokból. Üzletkötő Az üzletkötő kiépíti az adott gazdasági szervezet üzleti kapcsolatait. Társadalmi. piackutatást végez. színházban. 21. illetve kommentárt ír. árusítja a cserepes növényeket. kér ill. magazinokban megjelenő újságcikkeket ír. koszorúkat készít. könnyűzenei együttes tagjaként koncerttermekben. vásárokon. interjúkat. 23. filmen. virágbolti eladó Élő és szárazvirágokból csokrot. Zenész A zenész szólistaként vagy zenekar. virágmagokat. kutatásokat végez egy ország vagy egy bizonyos földrajzi terület. nyert információk alapján a nemzeti és egyetemes történelem összefüggéseit vizsgálja. koszorúkat szalagokkal. szólóesteken szerepel. folyóiratokban. levéltári anyagokból. s az eredményeket publikálja. gazdasági. termésekkel díszíti. összefonja azokat. rendezvényeken. Az elkészült csokrokat. televízióban ill. mérlegeli a kockázati tényezőket. drótokkal egymáshoz erősíti. évkönyvekből. húros. Kiválogatja az összeillő növényeket. kamaraegyüttes. ajánlatot tesz. illetve időszak történetének feltárására.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 19. riportokat készít. szerződést köt. virág tápoldatokat. asztali díszeket. vonós.

I. amelyek a módszeres tárgyias érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .) A MÓDSZERES .TÁRGYIAS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások.

nyilvántartásáról.). padlók felépítését. gyapjúhasznú. félkész termékek és végtermékek minőségét és összetételét. valamint a tartalék alkatrészek beszerzését és elosztását. irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezet működéséhez szükséges alapanyagok. Közreműködik az egészségügyi. felújítja. 3. tartására. zsaluzatok.) MÓDSZERES foglalkozások – TÁRGYIAS érdeklődési körökhöz kapcsolódó 1. rendszerek paramétereit. lebontását és szétszerelését végzi. elletési feladatok ellátásánál. szarvasmarha. Állattenyésztő Az állattenyésztő élő állatok vagy állati termékek értékesítése céljából különböző állatfajokat nevel és tenyészt (ló. az egyszerűbb gyógykezelési eljárások végrehajtásában. majd kinyomtatja a kész anyagokat. 6. 5. tej-. ellenőrzéséről és leltározásáról. termékenyítési. takarmányozására. Gondoskodik a műszerek kalibrálásáról és javításáról.és fűtőanyagok. ápolására vonatkozó előírásokról. 4. Elvégzi a takarmányozási. Közreműködik a betegségek megelőzésével kapcsolatos munkában. és tenyészállat) gondozza a rábízott állatokat. 7. Anyagbeszerző Megtervezi. a higiéniai előírások betartatásában. Különféle adatbázis-kezelő programokkal rögzíti az információkat. tojás-. Atomerőművi gépkezelő Kezeli és felügyeli az atomerőművek területén alkalmazott gépi berendezéseket és rendszereket. Állategészségügyi technikus Részt vesz a gazdaságok közvetlen szervezésében. helyszíni mérésekkel és szemrevételezés segítségével ellenőrzi az általa kezelt berendezések. a gazdálkodás irányításában. Intézkedik a meghibásodott termékek garanciális javításáról vagy cseréjéről. Ellenőrzi a mérésekhez használt műszereket. I-59 . 2. Munkáját szigorú üzemviteli és útvonal-beállítási utasítások alapján végzi. különféle intézményeknél adminisztratív jellegű feladatokat lát el számítástechnikai berendezések segítségével. állványok. Ács-állványozó Építészeti rajzok és műszaki leírások alapján különböző faszerkezetek: pl. A különböző hasznosítási irányoknak megfelelően (hús-.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS I. berendezéseket és analitikai anyagokat. Tevékenysége során megfelelő gyakorisággal számítógéppel. Adatrögzítő Gazdálkodó szervezeteknél. Épületek tető. ügyel azok biztonságos működésére. Anyag. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a legfontosabb állatfajok elhelyezésére. itatási. sertés.vagy egyéb faszerkezeteit kialakítja. Gondoskodik a meglévő készletek tárolásáról.és termékvizsgáló Önállóan vagy mérnöki irányítás mellett ellenőrzi az alapanyagok. ápolási legeltetési és szállítás-előkészítési munkákat. juh stb. javítja. üzem. adatokat.

ellenőrzi. kitakarítja a mellékhelyiségeket. felmos. I-60 . tojáskezelési. port töröl. és elvégzi az épületbádogos szerkezetek felszerelését és javítását. A levágott. motorkerékpároknál megállapítja. majd kijavítja a berendezések hibáit. Munkája során. Műszeres beállításokat. Kimossa.és tehergépkocsiknál.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 8. kacsa. Baromfifeldolgozó Az élő állatot vágásra előkészíti. etetési. A telephelyen átveszi. tornyot) készít.és motorszerelő Személy. fertőtlenítési. fékeken. pulyka stb. tojás. javítja és üzemanyaggal feltölti járművét. háztartási textíliákat. ágyneműket. 11. majd minőség szerint osztályozza. pulykát.és külföldön. megtisztított baromfit (csirkét. 9. kivasalja. keltetési és feldolgozáselőkészítési feladatokat lát el. Bányászati technikus Bányatelepítést. szenesvedret) és épületbádogos szerkezeteket (csapadékvíz levezető csatornát. Az épületeket bádoggal fedi. kupolát. 12. az ásványi nyersanyag előkészítését és elsődleges feldolgozását végzi a bányamérnök irányítása mellett. Munkájához tartozik még az üzemeltetéssel és karbantartással kapcsolatos műszaki feladatok ellátása. lengéscsillapítókon. Felsöpör. Autó (gépjármű) .és tolltermelés illetve tenyészállat-előállítás céljából szárnyasokat (csirke. itatási. megjavítja a ruhákat. Megtisztítja az ablakokat. kormányművön. liba. Autóbuszvezető Az autóbuszvezető személyszállítást végez menetrend szerint közlekedő vagy különjáratú autóbuszon. Bádogos Finomlemezekből épületfelszerelési tárgyakat (vödröt. Baromfitenyésztő A baromfitartó és -tenyésztő szakmunkás hús-. feltárást. Előkészíti a gépjárműveket a hatósági vizsgára. Feladata lehet a pácolás és füstölés is. feldolgozza a húst. Az árút leméri és becsomagolja. Bejárónő Az alkalmazó háztartásában elvégzi a házi munkát. ellenőrző méréseket és beszabályozásokat végez: pl. teknőt. esetleg karbantartja. tepsit. 13. kacsát) felbontja. párkányt.) nevel és tenyészt. Munkája során egyaránt utazhat bel. kiporszívóz. ahol fontos ügyelnie a közlekedésbiztonsági szempontok maximális betartására. 14. a baromfi telepen tisztítási. mosófazekat. 10. elvégzi a szállítást és vezeti az útiokmányokat.

szűrés. alagutak és földalatti vasutak betonszerkezeteinek előállítása szerepel. hidak. szemüvegtokokat. 24. cipőjavító Bőrből vagy műbőrből cipőket. ülő. javítja. méretét. Biztonságtechnikai előadó Technológiai berendezések üzemképességét biztosítja. 16. rendeltetésszerű használatát. Burkoló Épületek külső homlokzatát és belső falfelületeit. nyomócsövek. vízépítési létesítmények. 20. Kiválasztja a megfelelő anyagot. Az elkészített táblát gyakran maga helyezi fel a meghatározott felületre. üvegre és textilre. 18. műanyagpadló) tapintású burkoló anyaggal vonja be. Borász Irányítja a borkészítés folyamatát a leszüretelt szőlő átvételétől a bor kezelésén át (erjesztés. kéziratban kapott írott anyagok összeállítását. majd a kézzel vagy géppel készített betont beledolgozza. mezőgazdasági épületek. szőnyegpadló. műanyagra. Cipész. tapasztalatairól jelentéseket ír kézírással vagy számítógéppel. 21. Bőrdíszműves. nyomdai szövegszerkesztő Betűk. valamint talaját hideg (pl. ha szükséges a korábbi borítást elbontja. Betűszedő. megelőző karbantartást a biztonságos munkavégzés és az állagmegóvás érdekében. Betonelemgyártó Építés során felhasznált kis és nagyméretű elemes beton. 19. Bútorasztalos Lakások. Gondoskodik a beton utánkezeléséről (gőzölés. segített program alkalmazásával. vasúti aljak. csempe) ill. ipari középületek. polcait. szállodák. Feladatai között a távvezetékoszlopok. lakóépületek. A gyártásra kerülő termékek sablonját előkészíti.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 15. locsolás stb. burkolatait készíti. hőkezelés) a palackozásig. Címfestő Hirdetési táblákat. javítja és felújítja. javító intézkedéseket javasol.és fekvőbútorait. A megrendelővel megbeszéli a cipő típusát. pénztárcákat. asztalait. cégtáblákat készít ecsettel vagy szórópisztollyal fémre. Valamennyit elemzi. bőröndöket és retikülöket készít. levéltárcákat. A visszatérő műszaki hibákat az üzemi feljegyzésekben és a karbantartási jegyzőkönyvekben rögzíti. tárolásig. bőröndkészítő Bőrből és műbőrből használati tárgyakat. útburkolólapok. pl. Szervezi. berendezések működését. Figyelemmel kíséri a gépek. 17. Betonelemterméket gyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli a betonszerkezetek előállítását végző automatikus gépi berendezéseket.és vasbetontermékeket állít elő. cigarettatárcákat. valamint táskákat. irodák. amit a szabásminta I-61 . csizmákat készít és javít. ütemezi és lebonyolítja a tervszerű. meleg (parketta. oktatási intézmények. üzletek és szabadidős létesítmények szekrényeit.) és kiveszi a betont a sablonból. csatornacsövek. cölöpök. 22. szövegek ill. tömöríti. szerkesztését végzi kézi módszerrel vagy számítógéppel. szandálokat. 23. fára.

27. Főzi. Cukoripari munkás Átveszi a nyers cukorrépát. fagylaltok és más édességek készítéséhez szükséges alapanyagokat. gőzöli a mázakat. Gondoskodik a csatornadugulások megszüntetéséről és a szennyvízszippantásról. majd az egyes darabokat a minta szerint egymáshoz illesztve összetűzi. szandálok felső részeit kiszabja. I-62 . 25. a talpbetétet és a talpat. élező-. majd felerősíti a sarkot. áruházakban megőrzésre átveszi. varrótű. késeket.: kalapács. bőröndöket. Feladatai között szerepel a perforálás. Csillés Föld alatti vagy felszíni bányatérségekből a szilárd halmazállapotú. javítja és karbantartja a szennyvíz. 30. fogó. darabolja és darálja a sütemények. cukorkioldás. sablonokat). festi és fényezi. béleli. kalapácsokat. A kész cipőt tisztítja.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS segítségével körülvág. olló ). 29. Csatornamű kezelő Üzemelteti. bepárlás. varrja és díszíti a sorozatgyártásban alkalmazott gépek (szabász-. folyamatát. fagylaltkészítő Édes és sós cukrászsüteményeket készít. számmal látja el és a tárolóhelyre teszi. kristályosítás stb.gyúró-. kiméri. 31. kitermelt ásványi anyagokat a felszínre juttatja. majd formázza vagy formába önti és megsüti a masszát. a kész cukrot gépek segítségével szárítja. szűrőket. Összetűzi vagy ragasztja a felsőrészt. részek összeállítása. Egyedi darabok esetén gyakran használ különböző kéziszerszámokat (pl. hűti és csomagolja. Munkáját keverő. szivattyúkat. összekeveri az alkotórészeket. Csomagmegőrző Pályaudvarokon. Cipőgyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli a nagyüzemi cipőgyártásban alkalmazott gépi berendezéseket. ollókat. repülőtereken. csizmák. tisztítja. csapadékvíz és a felszíni vizek elvezetésére szolgáló csatornahálózati berendezéseket. torták. A talpbetétet a kaptafára rögzíti és a felsőrészt felhúzza a kaptafára. ár. lyukasztógépek) segítségével. Munkavégzése során gyakran használ kisebb kézi szerszámokat ( pl. bélés kasírozás. Cukrász. gépek és berendezések kezelésével irányítja a tisztítás. 26. felsőbőr egyenlítés. nyújtógépek segíthetik. díszíti a süteményeket. lefagyasztja a fagylaltot. majd a megőrzési cédula ellenében átadja a csomagokat. lyukasztókat. Cipőfelsőrész-készítő Cipők. 28. a szállítási. rakodási és anyagmozgatási feladatok ellátásával.

vetési.és virágtermesztő A dísznövény. darát. válogatja. 38. 39. szennyvíz és víz elvezetésére. fermentálás. a kész termékeket csomagolja.és szivarféleségek. növényápolási. palántázási. Dohánygyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli a cigaretta. fűtés. csokoládét. kocsonyázás. szivarféleségnek és pipadohánynak dolgozza fel. Dísznövény. A daru üzemeltetése során különböző tömegű terhek emelését. Munkavégzése során előkészíti a különböző csomagoló eszközöket (dobozok. nevelésével és gondozásával foglalkozik. Tevékenységei között szerepel a dohány-előkészítés. Darus Kötöttpályás vagy szabadon mozgó darut üzemeltet kezelőfülkéből. 41. és pácolja. Munkája során elvégzi a talajelőkészítési. vagy aláfüggő kapcsolók segítségével. a televíziós és a filmgyári produkciók számára. Dohánygyártó A dohányleveleket természetes és mesterséges módon szárítja. műszaki cikkek.és segédanyagokat. kávét és süteményeket állít elő. süllyesztését és mozgatását kell elvégeznie. szárítás. hántolását és keverését végzi. Csomagológép-kezelő Kezeli és felügyeli azokat a csomagoló berendezéseket. fóliák. bokrok és díszfák szaporításával. ládák) és a termék méretének megfelelően beállítja és elindítja a gépet. illetve a pipadohány előállítását végző automatizált gépi berendezéseket. aprítását. őrlését. áruk (pl. olajos magvak ipari feldolgozását. a kezelési utasítás alapján végzi. keveri. Elektroműszerész I-63 . üveg) sérülésmentes szállítását és rakodását. csomagolás.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 32. ültetési. illatosítás. Munkája során agyag. ragasztás.és virágtermesztő szabadföldi vagy melegházi virágok. egynyári ill. 34. Daráló Gabonafélék. porcelán. ostyát. öntöttvas vagy műanyagból készült csöveket szerel össze és fektet le. Csővezeték-építő Csatornákat épít csapadékvíz. hántolt szemes terményeket és tápot állít elő. Díszletező Elkészíti és elhelyezi a díszleteket a színpadi. és az előadásnak megfelelően mozgatja ezeket. majd cigarettának. növényvédelmi és szedési feladatokat. évelő dísznövények. Munkája során különböző minőségű liszteket. hűtés. 33. 37. Munkáját a technológiai előírásokhoz igazodva. beton. gépek segítségével cukorkát. osztályozza. filterfelrakás. kekszet. 35. 40. korpát. 36. Édesipari termékgyártó Előkészíti az édesipari alap. amelyek lehetővé teszik a legkülönfélébb termékek.

FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Elektromos készülékek, berendezések és műszerek bemérését, beállítását végzi, hiba esetén megforrasztja vagy kicseréli a hibás alkatrészeket. Felügyeleti feladatokat, megelőző karbantartásokat is ellát. 42. Élelmiszergyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli az élelmiszergyártás különböző területein (hús, tej, gabonafélék, zöldségek, gyümölcsök feldolgozása, édesipari, sütőipari termékek) alkalmazott gépi berendezéseket. Munkáját a technológiai eljárásokhoz igazodva, a kezelési utasítások szerint végzi. Feladatai közé tartozik a tisztítás, aprítás, lényerés, sütés, főzés, hűtés és csomagolás. 43. Élelmiszeripari technikus Élelmiszer-ipari üzemekben, laboratóriumokban önállóan vagy mérnöki irányítással az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi vizsgálatában, átvételében, tisztításában, osztályozásában, hűtésében, feldolgozásában, a tárolás és csomagolás munkáiban vesz részt. 44. Építésztechnikus Épületek és más építmények (hidak, utak, vízszállító- és szennyvízrendszerek, gátak stb.) tervezésével, építésével, működtetésével, fenntartásával és átalakításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. 45. Építmény- és épületszigetelő Épületeket és építményeket szigetel, karbantart; javítja a talajvíz, nedvesség, csapadékvíz és üzemi víz okozta károsodásokat, továbbá hang- és hőszigeteléseket alakít ki, javít és karbantart. 46. Építőipari gépkezelő Az építőipari gépkezelő beállítja, kezeli, karbantartja, és javítja a magas és mélyépítési munkákban alkalmazott gépi eszközöket, berendezéseket ( pl.: betonkeverő, úthenger, daru, légkalapács, aszfaltozó ). 47. Épületasztalos Épületek faalapanyagú szerkezeteit (pl. ajtók, ablakok, zsaluk, lambériák, küszöbök, falépcsők, redőnyök stb.) készíti el, beépíti és javítja. Beépített bútorokat, faházakat alakít ki és a helyszínen összeszereli. 48. Épületszerkezet-szerelő Az építés helyszínén, az ütemterv alapján lerakja és összeszereli az előregyártott tégla és könnyűbeton egységeket. Kisebb épületek, épületrészek, panel- és térelemek, vázszerkezetek emelődaruval történő beemelését irányítja; az elemeket helyükre illeszti, csomópontokat zsaluz és betonoz. 49. Erdész, erdőművelő Az erdész védi, gondozza, és folyamatosan figyelemmel kíséri az erdők faállományát és növényvilágát. A természetvédelmi és gazdasági szempontokat figyelembe véve elvégzi az erdőgazdálkodási munkákat (telepítés, vágás, ápolás, feldolgozás-előkészítés). 50. Esztergályos Fém (acél, öntöttvas, alumínium, réz) munkadarabokat munkál meg esztergakés segítségével. A munkadarabot befogja a gépbe, rögzíti; a műszaki rajznak megfelelően a fölösleget a késsel I-64

FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS leforgácsolja, az érdes felületet reszeli, csiszolja, hőkezeli, segédanyagként kenő- és hűtőanyagokat alkalmaz. 51. Faesztergályos, faszobrász Fából, műanyagból, szaruból, keménygumiból többnyire kör keresztmetszetű tárgyakat: szerszámnyelet, fogantyúkat, állványt, bútorlábat, keretet, gyertyatartót, öntőmintát készít. A gondosan kiválasztott munkadarabot fűrészeli, előfaragja és esztergapadon a kések segítségével forgácsolja. Ezután csiszolja, lakkozza, festi, pácolja. 52. Fafeldolgozó gépkezelő Kezeli és felügyeli a fűrészüzemek és faipari üzemek technológiai gépsorait, berendezéseit. A gyártási technológia részfeladatait, a furnér préselését, pozdorjalap gyártását, különböző gépek, pl.: csiszológép, körfűrész, szalagfűrész, gyalugép, faipari marógép, faipari fúrógép, faipari fogazógép, láncos fűrészgép, keretfűrészgép, esztergagép segítségével végzi. 53. Favágó A favágó az erdőgazdaságokban elvégzi a vágásra kijelölt fák kitermelését, feldolgozásra való előkészítését (háncsozás, gallyazás, darabolás, összerakás), a növendék telepítések tisztítását és ritkítását. 54. Felvonószerelő Magas- és mélyépítésű létesítményekben működő személy vagy tárgy szállítására szolgáló felvonókat, mozgólépcsőket, ételfelvonókat telepít, karbantart és javít, valamint időszakos ellenőrzéseket, felújítást végez. 55. Fémmegmunkáló gépkezelő A fémipar legkülönbözőbb területein kezeli, felügyeli és beállítja az automatizált gépi berendezéseket. A fémcsiszoló, géplakatos, köszörűs részmunkafeladatai között szerepel az edzés, a fűrészelés, a vágás, fúrás, forgácsolás és reszelés. Részt vesz új gyártmányok bevezetésében, gépek beszerelésében. 56. Fényező, mázoló Fémipari termékek és használati cikkek: mint járművek, gépek, acélszerkezetek, műszerek, csőhálózatok, tartályok stb. felületi védelmét látja el bevonatok felhordásával, alapozó-, védő-, vagy díszítőanyag felfestésével. 57. Fényképész és videofelvétel készítő Műtermekben, külső helyszíneken, rendezvényeken fényképfelvételeket készít. A laboratóriumban előhívja és fixálja a filmet. Száradás után fotópapírra másolatot, nagyítógéppel nagyítást készít, elvégzi a negatív és a pozitív retusmunkákat. Munkájához szilárd és folyékony vegyszereket, retusanyagokat használ. Családi és hivatalos eseményekről videokamerával felvételeket készít, vágja a videofilmeket. 58. Fénymásoló Okiratokat, dokumentumokat, tervrajzokat fénymásológéppel sokszorosít (nagyít, kicsinyít) külső utasítások, ügyfelek megrendelése alapján. Másolás után az anyagokat összerendezi, és esetleg összetűzi.

I-65

FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 59. Finomkerámiaterméket gyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli azokat a gépi berendezéseket, amelyekkel agyagból vagy porcelánból lakberendezési (csempe, mosdó, stb.) és használati tárgyakat (vázák, tálak, poharak, laboratóriumi felszerelési tárgyak, stb.) készítenek. A gyártási technológia során az alábbi feladatokat látja el: agyagrögök aprítása, agyagmassza szűrése, tisztítása, formázása. 60. Finommechanikai műszerész Mérő-, optikai, laboratóriumi, repülési és hajózási műszereket készít, ellenőriz, bemér, meghibásodott berendezéseket szerel és javít. 61. Fogászati asszisztens Segédkezik a fogorvosnak a fogászati kezeléseknél, tisztán tartja és fertőtleníti a gyógyászati eszközöket, vezeti a betegnyilvántartást és a terápiás adminisztrációt. 62. Fogtechnikus A fogtechnikus fogorvosi minták és előírás alapján kivehető lemezes (részleges, teljes) pótlásokat, helyreállító készülékeket, fogpótlásokat, rögzített pótlásokat (koronák, hídtestek, hidak) készít és javít. 63. Fonó Olyan gépeket kezel, amelyek a fonal szilárdságának és egyenletességének fokozását, illetve egy vagy több fonal összesodrását végzik. 64. Fotólaboráns A laboratóriumban kidolgozza az exponált filmeket, előhívja és retusálja a negatívokat, nagyításokat és másolatokat készít, az exponált filmet automata kidolgozógépen hívja elő. 65. Földmérő- és térinformatikai technikus Méréseket végez a föld felületén, a terepen található természetes (domborzat) és mesterséges alakzatok térbeli elhelyezkedéséről a földméréstanban használt eszközökkel. Különböző tervezési feladatokhoz grafikonokat, térképeket készít, például folyómeder, tófenék vizsgálatához, vízrétegek meghatározásához, amelyet önállóan, vagy mérnöki irányítás mellett végez. 66. Gázgyártó, -feldolgozó gépkezelő Kezeli és felügyeli a gázgyártó üzemek, gázgyártó állomások, gázkutak és gázelosztó hálózatok gépeit, berendezéseit. Munkája során az alábbi eszközökkel dolgozik: adagoló, törlőhenger, elevátor, vibrátor, síkszita, kalapács, malom, vaskiválasztó síkmágnes, porleválasztó. 67. Gépésztechnikus Gépeket, berendezéseket működtet, szerel és karbantart, részt vesz ezek megtervezésében is. Ilyen gépek például: anyagmozgató, vegyipari és mezőgazdasági gépek, közlekedési-, gyártási termelőeszközök, épületgépészeti, elektromos energiatermelői berendezések. Munkája során irányítja a berendezések elhelyezését, rendszerbe illesztését és üzembe helyezését. Időnként kézi anyagmozgatást végez. 68. Géplakatos Szerszámgépeket (eszterga-, köszörű-, gyalu- és fúrógép); erő- és munkagépeket (gőzgépek, motorok, turbinák) valamint kazánokat, fűtő- és hűtőgépeket beállít, szerel, javít és karbantart. I-66

gumi alapanyagú hajtószíjak. stb. bevezetéssel. A szakgyógyszerészek kiemelt feladatokat látnak el a gyógyszerek. gyógyszer export-importtal. tömlők. Az épület használata során keletkező kisebb hibákat kijavítja. kenőcsöket. egészségügyi termékek. Foglalkozhatnak gyógyszer-kutatással. Elkészíti és kiadja a kúpokat. -értékesítéssel és a betegek kiszolgálásával foglalkoznak. ollók. kompresszorok. kipróbálása. 69. nyomásmérő. kiadják a gyári készítményeket vagy az előállított gyógyszereket. ill. majd zsírtalanítja. 73. Munkáját szigorú technológiai utasításokhoz igazodva. fejlesztése vagy nagyüzemi gyártása során. ellenőrzi. házkezelő Tisztántartja a lakóházakat. lefolyókat és egyéb hibákat megjavíttatja. üdülőépületeket. különböző motorok és géprészek szét. szállító hevederek. pl. csiszológépek. kiadja és értékesíti a gyógyszereket. készítéssel. Gyógyszerész A gyógyszerészek gyógyszereket. Gyártósori összeszerelő Félkész. Gumitermékgyártó. védőruhák. a gyógyszer használatát. villamos szigetelő anyagok. csapágyak javítása. tolómérő. Gumijavító Gumiabroncsok. szerelővasak. Megállapítja a hiba okát. Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertárakban a gyógyszerész vezetésével elkészíti. kiadása. és megjelöli a hibás részeket. 71. porokat és oldatokat előállító gépi berendezéseket. az elromlott berendezéseket. injekciókat. cseréje. érdesíti és ragasztóanyaggal felkeni. bőrlyukasztók. hőmérő. gyógyszergazdálkodással. gyógyszerismertetéssel. Gyógyszergyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli a gyógyszerkészítményekhez való alapanyagokat vagy az ebből előállított gyógyszereket. kaparók. illetve gyógyhatású készítmények előállítása. ellenőrzéssel. Tevékenysége során a megkapott munkadarabon ellenőrzi az előző szerelési műveletet. gyógyhatású készítményeket. strandcikkek és egyéb gumitermékek javítását végzi. kempingcikkek. munkagépekhez szükséges gumiabroncsokat. 75. stb. regisztrálással. értékesítése. 70.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Fő tevékenysége a fogaskerekek. 72. tárolását és fontosabb mellékhatásait ismertetik a vevőkkel. gazdálkodással.és végtermékeket szerel össze különböző gyártósorokon a gyártó és összeszerelő üzemekben. Sokféle kéziszerszámot. 74. eközben tájékoztatja a betegeket a I-67 . Az orvosi vény alapján a rendelkezésre álló anyagokból gyógyszereket készítenek. vulkanizáló Járművekhez. gyógyhatású készítményeket állítanak elő. mérőszalag. sztenderdizálással. körző. iskolákat. tablettákat. stb. vegyészmérnökök vagy gyógyszerészek irányítása mellett végzi.és összeszerelése. tengelyek. raktározással. kábelek. majd a technológiai utasításnak megfelelően elvégzi a rá háruló feladatrészt. kutatása. mérőeszközt és gépet használ. Munkáját elsősorban a sorozat és tömeggyártásban végzi. Gondnok. oldatokat és kenőcsöket a gyógyszerész által kimért alapanyagokból. tárolással. csiszolja. kalapácsok. A szakgyógyszerészek különféle munkaterületek szerint specializálódhatnak.) állít elő.: kések. tömlőket és egyéb gumitermékeket (hevederek. óvodákat.

FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS gyógyszerek alkalmazásáról. Elvégzi a gyógyszertár működéséhez kapcsolódó feladatokat, így például a gyógyszerek, alapanyagok átvételét, tárolását, nyilvántartását. 76. Gyümölcs- és szőlőtermesztő A szőlő és gyümölcstermesztő megtervezi, megszervezi és elvégzi a szőlő és/vagy gyümölcstermesztéssel kapcsolatos munkákat. Tevékenységét a gazdasági, növénybiológiai és egyéb szempontok (pl. klíma, talaj, domborzat, termesztéstechnológia stb.) figyelembevételével folytatja. Feladata a telepítési, növényápolási, növényvédelmi, talajerőgazdálkodási, betakarítási, tárolási és feldolgozás-előkészítési munkák széles körének elvégzése. 77. Hajóács Építészeti rajzok és műszaki leírások alapján speciális -- a hajókon használatos - faszerkezetek: pl. állványok, árbócok, zsaluzatok, felépítését, lebontását és szétszerelését végzi. A hajó fedélzeti, vagy egyéb faszerkezeteit kialakítja, javítja és felújítja. 78. Halász, haltenyésztő A halász és haltenyésztő feladata a tenyész- és áruhalak előállítása ill. kifogása tógazdaságokban vagy természetes vizekben. Munkája során gondoskodik a tenyészhalak kiválogatásáról, az ivadéknevelésről, a tavak betelepítéséről, az állomány ápolásáról és takarmányozásáról, majd a lehalászásról, végül a halak értékesítésre való előkészítéséről. Természetes vizekben elvégzi a halászási periódusban a halak kifogását. 79. Hangtechnikus Stúdiókban hangfelvételeket készít, koncerteken, lemezfelvételeken kezeli a keverőberendezéseket. Színházi előadásokon a technikai forgatókönyv alapján bejátssza a zenei és hang aláfestéseket. 80. Házvezetőnő Az alkalmazó családok háztartását vezeti: bevásárol, főz, felszolgálja az ételt, elmosogatja az edényeket, kitakarít, kimossa és kivasalja a ruhákat. 81. Hegesztő, lángvágó Feladata fémszerű anyagok oldhatatlan kötése, illetve szétválasztása. Vasból, acélból és egyéb fémekből készült szerkezeti anyagokat, gépalkatrészeket és lemezeket hegeszt egymáshoz. Van lánghegesztés és elektromos ívhegesztés. Működtethet elektromos ívvel vágó vagy lángvágó berendezéseket is. 82. Hengerész Hideg vagy meleg állapotban az acélt vagy más fémeket különböző szerelvényű hosszú rudakká, lemezekké, csövekké nyújtja. Öntecsből vagy bugából a hengersorok ellátására féltermékeket készít. Beállítja a hengerek közti távolságot, szabályozza a hengerlési sebességet és nyomást. 83. Hentes, mészáros Az élő állatok átvétele és levágása után feldolgozza, tartósítja, pácolja a húsféleségeket (hal, baromfi, sertés és marha tőkehúsokat). A hentesáru elkészítéséhez tartozik a méretre vágás, csontozás, darálás, tisztítás, szeletelés. További feladata a vásárlók kiszolgálása, a vevő kívánságának megfelelő adagok levágása, a hús felszeletelése, a csontok eltávolítása, megdarálása, az áru lemérése és csomagolása. I-68

FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS

84. Hídszerkezet-építő Acélból és fémekből hídszerkezeteket, épülettartó vázelemeket épít és javít tervek és utasítások szerint. Megmunkálja, fúrja, csiszolja, a kívánt alakra és méretre vágja, összeerősíti az elemeket. Magasban is kell szerelő tevékenységet folytatnia. 85. Hímző, csipkeverő Díszítés céljából kézzel csipkét készít és különböző anyagokra mintákat hímez. Meghatározza a készítendő munka stílusát, a felhasználandó motívumokat, anyagokat, színeket, és az alkalmazandó technikát. 86. Hordár, csomagkézbesítő A hordár pályaudvarokon, repülőtereken csomagokat, bőröndöket szállít. A csomagkézbesítő kézben, kézikocsin, motorkerékpáron vagy autón kiszállítja a csomagokat a címzetteknek: intézményeknek, vállalatoknak, boltoknak vagy magánszemélyeknek. Aláiratja az átvételi elismervényt. 87. Hőerőművi gépkezelő Kezeli és felügyeli a nem nukleáris erőművek fő- (kazán, turbina, generátor) és segédberendezéseit. A kazánfűtéssel, műszerek és jelzőberendezések kezelésével, gőzáramlás szabályozása révén hozzájárul a villamos energia előállításához. 88. Inszeminátor Az inszeminátor szarvasmarhák, valamint sertések, juhok és pulykák mesterséges megtermékenyítését végzi. Feladata az ondóvétel, -vizsgálat, kezelés és konzerválás elvégzése, valamint egyes szaporodásbiológiai beavatkozások önálló végrehajtása.

I-69

FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS

89. Italgyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli az italgyártás területén alkalmazott automatizált gépi berendezéseket. Az italgyártó gépkezelő az alábbi italok gyártási folyamatában vesz részt: gyümölcslé, szesz, szeszes ital, bor, pezsgő, üdítő, szikvíz. A gyártási technológia során tisztítja, darálja, zúzza, szeleteli, sajtolja, hűti, fűti, besűríti, szűri és palackozza az italokat. 90. Juhász A juhász juhokat nevel és tenyészt gyapjú-, illetve tejtermelés, hús illetve tenyészállat-előállítás céljából. Gondozza a rábízott állatokat, elvégzi a legeltetési, takarmányozási, ápolási, tisztántartási, egészségügyi, nyírási, fejési, elletési és a növendéknevelési feladatokat. 91. Kádár A kádár fából hordót, kádat, dézsát, puttonyt, kenőcsös és festékes ládát, eceterjesztő edényt, vízhordót, stb. készít és javít. Legjellemzőbb terméke a hordó. 92. Kalapos Szőrmés és szövetsapkákat, valamint kalapokat szab, varr, formáz és díszít. Munkája során kiformálja és méretre vágja a karimát, díszíti és béleli a kalapot. A sapkát szabásminta szerint szabja a béléssel együtt, majd összeállítja, vasalja, ragasztja, varrja és gőzöli. 93. Kályhás Megépíti, átrakja és javítja a cserépkályhákat és kandallókat. A kályha helyének tájolása, bemérése után betonból elkészíti az alapzatot; az alap megszilárdulását követően, csempéből, téglából megépíti a talapzatot. Felszereli a belső szerkezeteket (rostélyok, ajtók) és a szerelvényeket, kialakítja a belső füstjáratokat. 94. Kárpitos Az ülő- és fekvőbútorokat, a járművek üléseinek párnázatát, épületek belső tereinek fali kárpitozását, az ajtóborítást készíti és javítja. 95. Kártevőirtó Vegyszerekkel, mérgező gázokkal és mechanikus csapdákkal írtja az épületekben és azok környékén előforduló kártevőket (pl. csótányokat, patkányokat). 96. Kazánfűtő Kezeli és felügyeli a különféle tüzelőanyagokkal (olaj, szén, gáz) működő, kézi vagy automatikus üzemi kazánokat, tüzelőberendezéseket. Betartja a különböző halmazállapotú tüzelőanyagok (lignit, barnaszén, kőszén, koksz, olajszármazékok, gázok) tárolására és tüzeléstechnikai felhasználására vonatkozó szabályokat. A rendelkezésre álló eszközökkel kezeli a kazán segédberendezéseit, valamint szabályozza a tűztérbe jutó tüzelőanyag mennyiségét.

I-70

Kerámiaterméket gyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli azokat a gépi berendezéseket. majd égetését. itatási. préseléssel vagy gépi formázással alakítja ki.) és fazonú kesztyűket készít. csincsilla) szőrme-. kaolin betonit vagy más anyagok előkészítését. amelyekkel csiszolókorongokat. nyest. tolatását végzi. Kellékes Előkészíti a színpadi. térplasztikákat. I-71 . javítja és karbantartja. javító Kerékpárokat és a kerékpárok működését biztosító mechanikai alkatrészeket szereli. 101. A rakományt a rendeltetési helyére kíséri.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 97. Kocsikísérő Teherfuvarozásnál fel. Kesztyűs Állati eredetű bőr vagy műbőr. egészségügyi. Segíti a sofőrt a pakolásnál. 104. raktárba teszi az újra felhasználható kellékeket. nutria. 105. rendezését. átveszi a fuvarokmányokat és azt egyezteti a rakománnyal. edényeket. karbantartja és üzembe helyezi a füstgázok és égéstermékek elvezetésére szolgáló kéményeket. az így kialakult képlékeny massza formázását. televíziós és filmgyári produkciókban szereplő kellékeket. Kisállattenyésztő A kisállattenyésztő prémes állatokat gondoz és nevel (pl. Tevékenysége során elvégzi az agyag. ott kirakodja. csempéket készít. Keramikus Különböző agyag alapanyagú használati és dísztárgyakat. Munkája során elvégzi az etetési. Az előadás vagy a felvétel után a tárolóhelyre.és lerakodja az árut. róka. Kéményseprő Tisztítja. téglákat és különböző tűzálló anyagokat állítanak elő. 103. stb. Aláíratja és lepecsételteti a szállításról szóló átvételi elismervényt. 102. 98. 100. illetve húsértékesítés céljából. nyúzási. pl. tenyésztési. illetve textil felhasználásával különböző rendeltetésű (utcai használatú. Gondoskodik arról. védőkesztyűk. nyúl. tolatásvezető Az állomás területén a vonatok mozgatását. 99. tisztítási. Kerékpárszerelő. szakvéleményt ad. nyérc. A termék végleges formáját öntéssel. Kocsirendező. leölési. ellenőrzi és irányítja. hogy a kellékek megfelelő időben a színpadra vagy a felvétel helyére kerüljenek. tolatásnál. illetve ezek tartozékait. és irhaelőkészítési műveleteket. Műszerekkel vizsgálja a kémények műszaki állapotát. javít és tisztít.

vas és egyéb fémek előállításában. csapolása. Kőfejtő. fizikai és kémiai jellemzőik kialakításában és a különböző készültségi fokú első-. Kohászati gépkezelő Kezeli és felügyeli a kohászat területén alkalmazott automatizált gépi berendezéseket. Összegyűjti az ételmaradékokat. Konyhai kisegítő Tisztántartja a konyhát. leszűri a leveseket. 111. állványozó. alkatrészeket.önállóan vagy mérnöki irányítással . kőtörő tevékenységének célja az út-. Elvégzi a felújítási és bontási munkákat. mozgatása. híd-.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 106. vagy a mosogatógépbe helyezi azokat. 108. forró olvasztott anyag szállítása. 112. 107. Kőműves A kőműves épületeket falaz és vakol. 109. Megtisztítja a zöldségeket. az öntés és a gépi kovácsolás. pilléreit. I-72 . 113. sírkövek. stb. 110. Elmossa az edényeket. leolvasztja és kimossa a hűtőgépeket. és vasútépítés. vázák.jobbára vasból és acélból . a kész ételeket a tálalóba helyezi. Feladatai közé tartozik a kemencék kezelése.) állít elő. kőtörő A kőfejtő. boltíveket. A nagytömbös köveket géppel előaprítja vagy fúrókalapáccsal megfúrja. betonozó és szigetelő munkákat is végez. Gipszből díszítőelemeket (pl. Kőfaragó. mezőgazdasági. Munkáját a szabadban végzi. Munkáját villamosüzemű vagy robbanómotoros járműveken végzi. sírkőkészítő Természetes vagy műkőből felépíti.kovácsolt használati és dísztárgyakat. Kovács Izzó fémből . valamint kéményeket épít. felsöpri. valamint elhárítja a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibákat. elhelyezi a nyílászárókat. Könnyűgépkezelő Feladata az ipari. hústőkéket.és harmadtermékek előállításában vesz részt. tálcákat. A kohászati gépkezelő ápolja és beállítja a rábízott gépeket. lemossa a munkaasztalokat. finomításában. kézi és gépi szerszámokat készít kézi kovácsolással vagy kovácsológéppel (ütve alakítással). dúsításában. emlékművek. falszerkezetét. másod. felmossa a kövezetet. Esetenként egyszerűbb burkoló. és robbantásra előkészíti. kialakítja a homlokzatot és a belső tereket. Ezeket megrendelésre készíti vagy üzletében árusítja. Kohászati technikus A minőségellenőrzés és a közvetlen termelésirányítás területén . burkolja vagy díszíti az épületek lábazatát. kereskedelmi és szállítási egységeken belüli tehermozgatás és teherszállítás az előírt rendeltetési helyre. homlokzatát. továbbá az épületek alapozása számára zúzott és terméskövek előállítása. oszlopokat.

harisnyakötő gépeket és ezek szerkezeti egységeit szereli. karbantartja. javítja. Bontási munkákat végez kéziszerszámokkal. Kőolaj-feldolgozó gépkezelő Kezeli és felügyeli az üzemanyagokat (benzin. 121. lepárló-berendezések kezelése. gereblyével előkészíti az építkezés helyét. Kútfúrógép-kezelő I-73 . járműkezelő Kezeli az utak. gépalkatrészek (fúrók és marók) felületeit munkálja meg köszörű. sima felülettel vagy dombornyomásos díszkötéssel. a kéziszerszámok pedig a lehető legélesebben vágjanak. olajszármazékokat (parafin. vazelin. a regisztráló műszerek leolvasása.és forgácsológépeken nagy pontossággal. 115. 118. Kubikos Építkezéseken kézi szerszámokkal. pakura. csapágyait. aluljárók és más közterületek tisztítására szolgáló gépeket. 116. blokkokat. kötő-hurkoló ipari gépeket. ollók). Megrendeléstől függően a borítókat előállíthatja bőrből.és varrógépműszerész Ruhaipari varrógépeket. gázolaj). Kötő A megmunkálásra előkészített fonalból hurokszemek kapcsolásával sík. 117. albumokat. minőségét. beállítja az alsó. ellenőrzéseket is végez. A téli évszakban a jég és hóeltakarítási munkák során biztosítania kell a balesetmentes és zökkenőmentes közlekedést. Közlekedési technikus Személy.és áruszállító közlekedési eszközök és közlekedési rendszerek karbantartásával. Beszabályozza a megfelelő talpnyomást és kelmetovábbítást. amelyhez figyelembe kell vennie az anyag vastagságát. Segédkezik dúcolások. nyomtatványokat. 120. terek. bitumen) és petrolkémiai ipari alapanyagokat előállító gépi berendezéseket. javításával és üzemeltetésével összefüggő műszaki és adminisztratív feladatok elvégzésében vesz részt. speciálisan átalakított járműveket.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 114. vászonból. minta alapján kötött kelmét. hogy az alkatrészek a legkisebb súrlódással csússzanak el egymáson. Könyvkötő Nyomdai sokszorosítással előállított lapokból és ívekből kézi művelettel vagy gépi úton készít könyveket. Köszörűs Fémekből készült munkadarabok. Rendellenességek feltárásához műszeres beméréseket. 122. kőolajadalékok kimérése. lapáttal csákánnyal. ruházati terméket állít elő. Kötő. valamint a cérna és a tű vastagságát. kézi szerszámok (kések. kartonból. talicskával elszállítja a földet. petróleum. Kitisztítja és olajozza a varróés kötőgépek mozgóalkatrészeit. Köztisztasági munkagép-.vagy körkötőgépen. kenőanyagokat. ellenőrzése. olaj és zsírzóhelyeit.és felsőszál feszítését. Feladatai közé tartozik a nyersolaj átvétele. támfalak építésénél. 119. utcák. írómappát.

123. szárítása. A forgácsolás során a munkadarab és a szerszámok károsan melegednének. 124. por. írásban dokumentál. szerszámgépekben előforduló tengelyek ékpályáit. őrlése. kerékpárt. színezi. 127.illetve magánistállókban elvégzi az etetési. félkész és végtermékek minőségét. kapcsolatot tart telefonon és elvégzi az ügyintézést. tengelyek és fogaskerekek ékpályáit maratja ki. hobbi vagy gazdasági célra.) tisztít és javít. ápolási. aprítása.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS A kútfúrógép-kezelő felállítja és működteti a közepes és nagy mélységű kutak létesítésére alkalmas fúróberendezések gépeit. fúrás) eljárásával. továbbá gondoskodik a csikók neveléséről és idomításáról verseny. összetételét ellenőrzi és vizsgálja. hőkezelés. varró. 129. mint fogaskerekek fogazatait alakítja ki gépi forgácsolás (marás. ezen belül a termények átvétele. Egyszerűbb optikai eszközöket (távcső. csapadék és pára). 126. látcső. Munkáját csak előzetes mérések és a tervdokumentáció alapján végezheti. Mechanikai műszerész Mechanikai műszereket és készülékeket. irodagépeket. kémiai vagy érzékszervek által felfogható elemzési szempontok alapján laboratóriumi méréseket végez. sarkos vagy más bonyolult alakú gépi és szerkezeti alkatrészeket készít. nevelése és gondozása. Marós Fémből és műanyagból szögletes. erőátviteli eszközök. molnár A malomipari szakmunkás tevékenységének célja a gabonafélék ipari feldolgozása. Munkája során ménesekben verseny. Malomipari munkás.és tenyésztő feladata a lovak következetes tenyésztése. Logisztikai ügyintéző Gazdálkodó szervezeteknél és vállalkozásoknál ellátja a termelési folyamatokhoz kapcsolódó raktározási. I-74 . pl. keverés. szerel és javít. A munkavégzés szabadban folyik. vésés. nedvességtartalom szerinti osztályozása. meleg. a lencsét behelyezi és rögzíti a keretbe. mérési eredményeket kiértékel. préselés. pl. Látszerész Orvosi recept alapján a szemüveglencsét méretre csiszolja.és kötőgépet. 125. Fizikai. nagyító stb. Munkája során közreműködik a szervezésben. Laboráns Alapanyagok. szállítási és csomagolási feladatok adminisztrációs tevékenységét. illetve kézi ecseteléssel. hántolása. itatási. Lovász A lótartó. mozgatási és tenyésztési feladatokat. 128. kitéve az időjárás viszontagságainak (hideg. ellenőrző műszereket készít. vetítő. ennek elkerülésére a hűtéshez ammoniákos vegyi anyagokat vagy hűtőolajat fecskendez be gépi úton.

mint pl.vagy személyszállítási céllal a kiépített vasútvonalakon. és elvégzi a felmerülő lakatos munkát. acél. mintavétel. cementterméket gyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli a mész és cement előállítását végző automatikus gépi berendezéseket. vasalónő Mosodákban mossa. állattenyésztési és betakarító gépeket (pl. Munkája során átveszi és ellenőrzi a vontatójárművet. kaptártelepítési. vasból készült szerkezeti elemeket. Mintakészítő Összeállítja és javítja a fából készület öntőmintákat. amelyek a vas-. Munkája során elvégzi a kutak kialakítását. cséplőgépet.és színesfémöntvények előállításához szükségesek.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 130. Hegesztéssel felújítja az erős korróziótól eltört. Bejelöli és szétválogatja a ruhákat. vasalja. majd olajat. 136. A finomabb textíliákat kézzel mossa ki. javító Szereli. mosószert. az aratógépet. A darabos meszet ezután gépi berendezések segítségével osztályozza és csomagolja. 133. elektromos. Mélyfúró A mélyfúró tevékenységének célja a földben lévő ásványkincsek felkutatása és feltárása külszínen vagy a föld alatti fúróhelyen felszerelt és működtetett mélyfúró berendezésekkel.és munkagépeket. öntöző berendezések). Mezőgazdasági gépész. adatok rögzítése és mérőműszerek ellenőrzése. fúróberendezések felszerelése és üzemeltetése. továbbá szükség szerint a méhek etetését (télen). gépüzemeltető Kezeli. elindítja a megfelelő programot. 137. mézkinyerési (pergetés) és az egészségügyi feladatokat. javítja és karbantartja a mezőgazdaságban használatos erő. próbaüzemeltetését és javítását. berendezések. a fúrótornyokat pedig leszereli. Munkavégzése során a kemencét mészkővel tölti fel. magszekrényeket. majd összehajtogatja vagy csomagolja a textíliákat. gépek. Kiteregeti vagy szárítógépbe helyezi a kimosott ruhákat. beteszi azokat a mosógépbe. sablonokat. traktor. mezőgazdasági vontatót. 135. majd kitörésgátló berendezéseket szerel fel. csomagolja a textíliákat. eközben béléscsövezés. Mozdonyvezető A mozdonyvezető villany-. öblítőt adagol a gépbe. Méhész A méhész méheket gondoz és tenyészt mézelőállítás és értékesítés céljából. Kézi vasalóval vagy vasalógéppel kivasalja. Minőségellenőr Nyersanyagok. Munkája során elvégzi a tenyésztési. 138. kémiai és más jellemzőit. gázt vagy szénport fuvat be és égetett meszet állít elő. Mosónő. termékek. mérőeszközökkel és műszerekkel. 132. 134. karbantartja és javítja a mezőgazdaságban alkalmazott talajművelő.vagy gőzmozdonyt vezet teher. szakmunkák minőségi ellenőrzését végzi a szakterületén szemrevételezéssel. Feladata a mélyfúrások telepítése. Munkája során az előírásoknak és szabványoknak megfelelően minősíti vagy meghatározza az adott tárgy (termék) fizikai. 131. Mész-. Mezőgazdasági gépszerelő. hiba I-75 .

gépek. éghajlati.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS esetén intézkedik a javításról és a forgalmi előírásokat követve elvégzi a szállítást. 145. Vezeti a menetokmányokat. Műgyantából főzéssel lágyítók. talajtani és termesztéstechnológiai szempontok figyelembevételével folytatja. stb. az észterezés. búza. Növényolajgyártó Növényi magvakból (napraforgó.és fűzfeldolgozó A fűzfa vesszőjéből és nádból használati tárgyakat (kosarakat. ricinus. hidak. a desztillálás. nemez. megszervezi és elvégzi a mezőgazdasági haszonnövényekkel (pl. furnír. növényápolási.) végleges tervdokumentációját. stb. Mozigépész A vetítőgépet és a filmet előkészíti a vetítéshez. vetési/ültetési. a szűrés. 142. 140. margarin. árpa. elhordásáról és elegyengetéséről. levetíti a filmet. a hidrolizálás. székeket. majd az előadás végén visszatekeri a szalagot.és lakberendezési tárgyakat) állít elő. Növénytermesztő A növénytermesztő megtervezi. a halogénezés. zárt rendszerben. Nehézgép-kezelő A nehézföldmunkagép-kezelő utak. nádpadlót vagy nádlemezt készít.) és műanyagalapú ragasztók felhasználásával nagy szilárdságú.és kábeltelevíziós műszerész Megállapítja. nádszövetet. az élességet. Vágja és megragasztja a sérült filmeket. a nitrálás munkafolyamataiban vesz részt. kukorica. értékesítés-előkészítési (pl. gépszerkezetek. ételzsír) állít elő gépesített. dísz. Tevékenységét a gazdasági. repce. felszereli a műsor vételéhez szükséges antennákat és vezetékeket. ügyelve az utasok és az áru biztonságára. építmények létrehozásakor elvégzi a nagytömegű föld mozgatásával járó műveleteket. hígító anyagok és színezők hozzáadásával lakkot készít. 144. asztalokat. 139. 147. Műanyag-feldolgozó A különböző vegyipari módszerekkel előállított műanyagokból félkész és készterméket állít elő. Munkája során elvégzi a talajművelési. stb. stb. Műtrágya. csatornák és alapok kiásásáról. cukorrépa.) kapcsolatos munkákat. textília. beállítja a csatornákat a televízió készülékeken.) élelmiszereket (étkezési olaj. a centrifugálás. olajlen. 143.és hangerőt. szerkesztő Vázlatokból és ceruzarajzokból kiindulva. hogy alkalmas-e a helyszín a műholdas adások vételére. Munkavégzése során a mérés.és növényvédőszer-gyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli a műtrágya. 141. rétegelt műanyagokat gyárt. beállítja a fény.és növényvédőszergyártás területén alkalmazott gépi berendezéseket. a nádból az építőipar számára tetőfedő anyagot. 146. Vázanyagok (papír. szárítás. a tervező utasításai és az érvényben lévő szabványok alapján elkészíti a különböző műszaki létesítmények (épületek. kiépíti a kábeltelevíziós hálózatot. stb. betakarítási. a föld kiemeléséről. szója. Műholdas. csatornák. I-76 . Gondoskodik az árkok. Műszaki rajzoló. üvegszálból készült szövet. rozs.) feladatokat. borsó. Nád. osztályozás.

154. bélyeget. és beállítja a nyomtatványra. billentőtengely. kórokozókkal és gyomnövényekkel szembeni védelmét és gondoskodik a megfelelő tápanyagutánpótlásról. a nyomóformát behelyezi a gépbe. Munkája során a rá bízott gépeket ápolja (olajozás. Órás Parányi órák szerkezetétől a toronyórák gépezetéig minden fajtájú és típusú órát tisztít. tekercsszélesség. a kórokozók fertőzési stádiumát. öntözés és a különböző méreganyagok kikeverése. Nyomdász Nyomdai eljárással kéziratot vagy képet sokszorosít. felhúzó-. újságot. illetve a papírra jellemző gyártási paramétereket (példányszám. Finom tapintású textíliák (habselyem.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 148. 151. állít elő. Tevékenysége során mintavételek (talaj. Ortopédcipész Deformált. A munkálatok befejezése után a fúróberendezések üzemeltetésével kitermeli az olajat vagy a gázt. bankjegyet. pecek. gumicsere. finomítja. stb. és rajzási idejét és a jelentkező gyomfertőzést. csapágy. kártyát. a kártevők fejlettségét. 150. Szemüveget. Növényvédő gépész Növényvédelmi eszközök segítségével védi a gyümölcsösöket. Növényvédő A növényvédelmi szakember ellátja a haszon-. stb.). tisztítás. és dísznövények kártevőkkel. Ezután növényvédőszerek és műtrágyák kijuttatásával elvégzi a növényvédelmi munkákat.és festékezőmű beállítása. Optometrista Az optometrista megvizsgálja a látást. Olvasztár A fémeket érceikből vagy hulladékfémből olvasztással állítja elő. térképet. zöldségféléket és a szántóföldi haszonnövényeket a károkozóktól és a kártevőktől. majd termelőkutakat létesít. Olajbányász A föld mélyében lévő kőolaj vagy földgáz lelőhelyeket felkutatja. 149.) és karbantartja (nyomó. nyomásszélesség). 153. nylon) és különböző merevítők I-77 . környezetvédelmi és időjárási szempontokra. beteg lábra orvosi előírás és méret szerint bőrből vagy műbőrből cipőt. csízmát készít és javít. Plakátot. stb. tanácsot ad a látásjavító eszközök használatához és a különböző helyiségek megvilágosításához. gyorssajtolónál lemezcsere. felújít és beszabályoz. Tevékenységei között szerepel a permetezés. szandált. ötvözi és öntéssel előkészíti. Munkája során kikeveri a nyomtatáshoz szükséges színeket. 152. 155. 156. növény.) pótol. Szükség esetén alkatrészeket (fogaskerékfog. javít. ügyelve a termesztéstechnológiai. stb. kontaktlencsét ír fel. Nyomdaipari gépkezelő A nyomdaiparban kezeli és felügyeli a nyomtatást végző automata gépi berendezéseket. reprodukciót. könyvet. gyom) alapján meghatározza a talaj tápanyagtartalmát. szerel. címkét. tisztítja. készít és beépít. zsírozás.

őrlés.és kertépítő. Munkája során kemencében megsüti. sérvkötők. rongyból és hulladékpapírból cellulózt készít. illetve hangfrekvenciás erősítőket. 161.).FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS (műanyag. és talajelőkészítés után elvégzi az építési. növényápolási munkákat. 157. cserjék. virágok. Papíripari gépkezelő Kezeli és felügyeli a papíripari alapanyagok. lépcsők) helyét. (át)hangolja és karbantartja a rádió. Munkája során felméri a területet és megtervezi a növények és építmények (utak. Orvosi műszerész Rendelőintézetek.gondozó füvek. díszítőelemeket és használati tárgyakat állít elő. csomagolja és tárolásra. Öntő Fémek megolvasztásával és öntésével különféle gépalkatrészeket. A terep-. javítja. Pék Az előkészített és kimért nyersanyagokból tésztát gyúr. aprítás. vagy szállításra előkészíti a terméket. kartonok. 158. Rádió. kórházak és szanatóriumok számára a betegség okainak feltárásához és a gyógykezeléshez rozsdamentes acélműszereket (érfogók. szikék. különböző minőségű papírok. -gondozó A park és kertépítő. vizsgálóeszközöket (fúrók. Elektromos készülékeket.és televízió vevőkészülékeket. halcsont) felhasználásával készíthet gerinc. medencék. A működést műszerekkel és közvetlenül érzékelés útján ellenőrzi. I-78 . hűti.és tartásjavító eszközöket (pl. ültetési. élez. péksüteményeket. főzés. Folyamatosan gondoskodik a parkok és díszkertek ápolásáról és állagmegóvásáról. fűzők. lemezek előállítását végző automatikus gépi berendezéseket. . 160. és fák ültetésével és gondozásával továbbá parkok.) javít és karbantart. Park. EKG. lemezjátszókat. töltelék) hozzáadásával kenyérféleségeket. csipeszek) készít. 159. kertek és díszkertek építésével foglalkozik.és televízió műszerész Szereli. sütőipari és cukrásztermékeket állít elő. videó és audio magnetofonokat. ollók. A munka részfeladatai közé tartozik az alapanyag-tisztítás. szalmából. amelyből további szükséges anyagok (pl. 162. EEG stb. stb. Munkája során fából. keverés és víztelenítés.

Robbantómester Bányákban vagy kőfejtéseken robbantásokat készít elő és hajt végre szilárdásványok (szén. szobrok. juta stb. bélésvarrás. síkhurkoló eszközök segítségével végzi munkáját. nyilvántartása. Rostnövényfeldolgozó Természetes eredetű textilrostokat (gyapot. disznó-. len. tanulmányozza és alkalmazza a mű pótlásához szükséges technikai eljárásokat.) kitermeléséhez. körhurkoló. 169. stb. 170. Restaurátor Festmények. Seprű-. szegés. ászokolás és sörfejtés. szereli. ellenőrzi és javítja a gép borítóköpenyét. 171. Repülőgép-szerelő Robbanómotoros és sugárhajtású repülőgépeket és helikoptereket készít fel a repülésre. gépi hímzés. műtárgyak. félkész és késztermékeket. letisztázás. Sörgyártó Átveszi a sörgyártás alapanyagait: sörárpa. keféket és ecseteket készít. mezőgazdasági és kereskedelmi szervezetek raktáraiban tárolt készleteket: árukat. elkészült sört hordókba. kender.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 163. A ruházati gépkezelő lánckötő.) fonásra készít elő. 165. kő.és kecskeszőrből háztartási célokat szolgáló seprűket. kiadása. Ruházati gépkezelő Kezeli és felügyeli a textilruházati. Raktárkezelő Kezeli és működteti az ipari. illetve gépi berendezéseket. a gépi varrás. Raktározási ügyintéző Ellátja cégének raktározással kapcsolatos tevékenységeit és gondoskodik a zavartalan üzemeltetésről. felügyeli és elvégzi a gépek tisztítását. 164. a cirokszál rostokat spárgával kötözi. anyagokat. hiányzó részeit pótolja. hajtóművét és futóművét. A rostok feldolgozását végző gépeket.és kötőszövő ipari területen alkalmazott gépi berendezéseket. karbantartja. palackokba töltve előkészíti a szállításra. igénylése. cefrézés. erjesztés. és fémdrót segítségével a seprű nyeléhez erősíti. a kiszabott darabok összetűzése. cukor. kefegyártó Cirokból. érc. gombok felvarrása. 167. berendezéseket kezeli. pl. kukorica. Tevékenységei közé tartozik a gépi szabás. rizs. A korrekcióhoz vázlatokat készít. A javításokat. készletek átvétele. szűrés. pótlásokat nagyon aprólékosan és nagyfokú pontossággal hajtja végre. ló. 168. elvégzi a részfolyamatokat: malátakészítés. épületek külső és belső díszítését vagy egyéb művészeti alkotások megrongálódott. lánchurkoló. gomblyukkészítés. Munkája során elkészíti a seprű nyelét. főzés. I-79 . majd a kihűtött. vasalás. síkkötő. komló. 166.

179.és ellenállás mérők) alkalmazásával beméri.és videotechnikai eszközök. ipari létesítmények. megkeresi és megszünteti a meghibásodás okát. melyhez a szoftverek felhasználói szintű ismeretére van szükség. főzi. a közlekedésbiztonsági szempontok maximális betartásával. 173. a kiszabott anyagkötegeket szétbontja. javítja és üzemanyaggal feltölti járművét.). hálózatot épít és hálózati járatokat kábelez. illetve lepakolását és szállítását végzi. hangfrekvenciás erősítők. egér. Munkája a legtöbb esetben balesetveszélyes. javítását végzi. meleg. sajtoló-. beállítja az elektronikus berendezéseket (pl. hajlító-.és szellőzőberendezéseit. Számítástechnikai műszerész Számítógépek és perifériák (billentyűzet. befogó készülékek. esetleg karbantartja. 174. Elláthatja a szállításhoz társuló adminisztratív jellegű tevékenységeket is. kivágó-. menüt. feszültség.és rakodómunkás Kézzel vagy különböző anyagmozgató eszközök segítségével különféle anyagok. hang. Szerszámkészítő Forgácsolószerszámok. az ágy. A telephelyen átveszi.) beüzemelését. tisztítja a nyersanyagokat. gépjárművek klíma. Szakács Éttermekben összeállítja az étlapot. 176. működését alaposan ismerje. Szabó. fel-. és kalibráló szerszámok gyártását és felújítását végzi. különleges kéziszerszámok.és külföldön. nyomtató.és klimatizálóberendezés-szerelő Szereli és karbantartja a lakóépületek. Személygépkocsi-vezető A személygépkocsi-vezető személyszállítást végez bel.és alsóruházati termékeket. ízesíti az ételeket. párolja. 178.és hidegalakító-. 177. sorjázó-. összevarrja a felső. tálalja az elkészült ételeket. Különböző szoftvereket installál a számítógépekre. karbantartását. egymásra fektetett anyagokból sablon alapján kiszabja a ruhaneműk. 175. átalakításokat és javításokat is végez. melyhez szükséges. szétválogatja és továbbítja a következő munkafázishoz. ellenőrzi. termékek mozgatását. A szerszámokat műszaki dokumentáció (rajz) vagy mintadarab alapján készíti el.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 172. Szellőző. digitális és analóg áramkörök. Előkészíti. Szabász Az előkészített. Szállító. stb.és asztalneműk részeit. elvégzi a szállítást és vezeti az útiokmányokat. stb. CD-lejátszó. Adagolja. süti. varrónő Szabásminta alapján vagy egyedi megrendelés és méret szerint kézi szerszámok és gépek segítségével kiszabja. Megrendeli a nyersanyagokat. I-80 . mérőeszközök. Villamos mérőműszerek (oszcilloszkóp. hogy a számítógép műszaki alkatrészeinek (hardver) felépítését.

Szesz-. újít fel. ellenőrzi a szobák és a közös helyiségek tisztaságát.vagy díszítőanyaggal. tapétázó Ipari létesítmények. műszál és keverék fonalakból a szövőgépek kezelésével különböző mintázatú szövetet gyárt. szappant. Jelentést készít a foglalt és az üres szobákról. felmossa a kövezetet. Kitakarítja a mellékhelyiségeket. Kézzel vagy géppel fényesíti a padlót. keményítőt. Szíjgyártó Bőrből elkészíti és javítja a fogatok vontatásához és a lovagláshoz szükséges eszközöket. Kézi szövőszéken a takács kis szériában állít elő különböző népművészeti vagy háziipari szöveteket.és faanyagokat (pl. szőrmeféleségek és egyéb kiegészítők. ablakokat. 189. gyümölcspálinkát. lemossa a bútorokat. szeszt. hogy ruházati és egyéb célokra felhasználható tartósított szőrmét állítson elő. Szövő. 187. nedvesség egyidejű alkalmazásával végzi. kerítést.és lakóépületek külső és belső felületét vonja be különböző védő. 182. irányításával és ellenőrzésével végzi. gyapjú. takács Len. port töröl. festékkel. kiporszívóz. motelekben. szeszesital-gyártó Cukor vagy keményítőtartalmú alapanyagokból élesztőt.). szőrmefestő Különböző állatok szőrmés nyersbőrét nyírja. Kitakarítja a fürdőszobát. feltölti a minibárt. Szobafestő. Szőr. javít és tisztít.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 180. 185. tisztítja. megtisztítja az ablakokat. Szobalány. sapka. Ilyen termékek pl. szobaasszony Szállodákban. fém. kutyafelszereléseket. likőrt és ecetet állít elő. Munkáját automata gépsorok és berendezések kezelésével. Munkáját kéziszerszámok és gépek segítségével.). pamut. kiporszívóz. 183. ajtókat. A szobaasszony szervezi és ellenőrzi a szállodákban a szobalányok munkáját. stb. sportcikkeket és ruházati felszereléseket. 184. panziókban takarítja a szobákat.és tollfeldolgozó Megmosott és tisztított gyapjúból vagy állati tollból és szőrből a textilipar számára készít alapanyagokat (bélésanyag. pl. Felsöpri. Talajjavító munkás I-81 . kikészíti a törölközőt. 188. Felsöpri. Takarító Tisztántartja az épületek belső tereit. tapétával. kender. Szőrmekikészítő. Munkája során lefesti. 181. valamint egyszerűbb hibaelhárításokat és karbantartási feladatokat is ellát. 186. hő. felmossa a kövezetet. vagy tapétázza a bevakolt falat. nemez stb. mázolja. port töröl. kiüríti a szemetesedényeket. műszaki gépszíjakat. köz. valamint vegyszerek. Kicseréli az ágyneműt. mázoló. tartósítja és festi. Szűcs Természetes szőrméből és műszőrméből ruházati célokra alkalmas termékeket készít.: kabát. gallérok.

Targoncavezető A targoncavezető feladata az ipari. A földalatti kábelek építését munkagépekkel végzi. Tetőfedő Épületek tetőszerkezetét bontja. üvegekbe. műanyag. karbantartja és tetőfedő anyagok (cserép. fém és fa stb. előfizetői leágazásokat készít. deflációnál a futóhomok növényekkel való megkötésével. Textilfestő. Kiépíti a falikábeleket. előfizetői készülékeket. Távkábelszerelő Kiépíti. kemény. telefaxkezelő. és átveszi az üzeneteket. a hófogórácsok. -nyomó. 197. tetőcseréppel. javítja. Telefon-.vagy műanyagfóliákba csomagolja. tetőantennák rögzítését. közvetíti a beérkező és a hivatalon belüli hívásokat.vagy félkemény sajtokat. felújítja és karbantartja a távközlő hálózat légvezetéses és földalatti kábeleit. illetve javítja a pénzbedobós vagy kártyás nyilvános telefonkészülékeket. mezőgazdasági. azbesztcement-lapokkal borítja a külső falfelületeket. Szigetelőréteggel látja el a lapostetőket és más épületrészeket. megtisztított gyümölcsöket és zöldségféléket konzerválással vagy gyorsfagyasztással tartósítja. 195. Fedőelemekkel burkolja az épületek és építmények homlokzatát. az előállított termékeket gépsoron fémdobozokba. 192. A kémiai és mechanikai vizsgálatokat követően gondoskodik a termőtalajt károsító hatások elhárításáról (eróziónál teraszok kialakításával. vajat. Figyelemmel kíséri a szabad és foglalt vonalakat. tárolását és csomagolását végzi. pala. beton. tetőpalával. alumínium. továbbá tejport állít elő. 193. csatlakozódobozokat. vagy a postai központtal felhívatja a kért számot. illetve a talaj minőségének javítása. tisztítását. Információt ad a hívónak. vagy a szennyezett talajréteg elhordásával. kereskedelmi és szállítási egységeken belüli tehermozgatás és teherszállítás az előírt rendeltetési helyre. biztosítóaljzatokat. Munkája során fogyasztásra alkalmas (pasztörizált) tejet. étkezési túrót. Elhelyezi a tetőszerkezetben a tetőablakokat és tetőkibúvókat. -kikészítő I-82 . 191. telex-. és a szélerősség erdősávokkal történő csökkentésével). Tejfeldolgozó A tej mennyiségi és minőségi átvételét. 194. hőkezelését. Munkáját villamosüzemű vagy robbanómotoros targoncán végzi. lágy-. felrakja. Irányítja a kábeltartó oszlopok felállítását. Tartósítóipari munkás A megmosott. Szennyezett talajok esetén kémiai vagy mechanikai védekezést folytat kemikáliákkal. 190. Kicseréli a kézibeszélőket és a készülékzsinórokat.) alkalmazásával lefedi. Elvégzi a kémények szegélyezését. telex. Felújítja a kapcsolókat.és telefaxgéppel szöveget továbbít. Telefonállomás szerelő Felszereli. kifeszíti és leköti a huzalokat. telefonközpontos Telefonközpontokban létrehozza a helyi és a távolsági telefonkapcsolatokat. 196.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS A talajvédelmi szakember feladata a talajt károsító hatások megszűntetése. felhívja. hűtését. ízesített és savanyú tejtermékeket.

Út-.és színtartóvá tesz. textilfehérítés. 202. Töltőállomáskezelő. öntéssel. kézi fémmegmunkálás) irányítása. posztó és műszálas anyagokat. táskabőr. mozgatható és beépített bútorokba. híd. 201. Üveget és üvegterméket gyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli az üvegalapanyag-gyártás területén alkalmazott automatikus gépi berendezéseket. cipőfűző-. Üveges Kivágja. 205. izzókészlet) árusít. 199. Munkája során az apróbb meghibásodásokat megjavítja. szövés-előkészítés. csipke-. talp-. hidak és vasutak létesítésekor alkalmazott nagy teljesítményű gépi berendezéseket. szikvízgyártó Kezeli és felügyeli az üdítőital gyártás területén alkalmazott gépeket és berendezéseket (szűrők. energiahordozók feltárását. dugó-záró. A gyártási technológiában az alábbi feladatokat látja el: préselés. kesztyűbőr. A folyékony üveget préseléssel. motorkerékpárok üzemanyag tartályába. illeszti és felszereli az üvegtáblákat. Vájár A föld mélyében lévő ásványi anyagok.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Selyem. benzinkutas Üzemanyagtöltő állomásokon benzint. gyertya. stb. munkáját nagy hőségben végzi. majd robbantás után I-83 . szövés. dízelolajat tölt a személy-. tisztít és mechanikai vagy kémiai eljárással mintáz. Textilipari gépkezelő Kezeli és felügyeli a textilipar területén alkalmazott gépi berendezéseket. valamint képkeretekbe. ruházati bőr. és függönykészítés. bélésbőr. Üveggyártó Előírt anyagok összeolvasztásával üveget. telepalack-berakó). Tevékenysége során a folyékony üveget megformázza. rakodógép) helyzetének beállítása és a gép körül zajló kisegítő tevékenységek (pl. festés. 198. címkéző. Tímár. fonás. mixer. szőnyeg-. letisztítja az autók szélvédőüvegét. valamint közlekedési járművekbe. hengerlés. Tevékenységei közé tartozik a rostnövény feldolgozás. vágányfektetőgép. Feladatai közé tartozik a hidraulikus berendezések (pl. vegyszerek alkalmazásával forma. üvegfúvás. fúvással vagy húzással formázza. fagyállófolyadék. Az autózáshoz szükséges árucikkeket (pl. Üdítőital-. szalag-. üvegfalakat és tükröket az ablakokba. díszműbőr. majd az üveg formázásával üvegtárgyakat készít. öntés. nyomás és kikészítés. bőrkikészítő Különböző állatok nyers bőrét tartósítja (cserzi) és készíti ki a konfekcióipar számára alkalmas kész bőrré. műselyem. vágányemelő-. palackmosó. falszerkezetekbe. Termékei: cipőfelsőrész-bőr. pamut. 200. alapozógép. illetve tehergépkocsik. fonalakat fest. 204. üres palack kirakó. 206. csavarzáró. csiszolás. 203.és vasútépítőgép-kezelő Kezeli és felügyeli az utak. hogy kézi villamos vagy sűrített levegős fúróval lyukat fúr a robbantáshoz. ajtókba. kitermelését végzi úgy. fonás-előkészítés.

lefekteti és karbantartja a vasúti vágányokat. Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli a szerves vagy szervetlen alapanyagokat gyártó gépi berendezéseket. termékek minőségének és vegyi összetételének ellenőrzésében. aknák. gyógyszerek. peronok. tisztítja a jelzők üvegét és lámpáit. tisztítja és finomítja. gondozza és ellenőrzi az ott lévő berendezéseket. Váltókezelő Ellátja a vasúti közlekedés biztonságához szükséges őrzési. támfalak.) hoz létre. 207. Munkája során alapanyagokból oldószerek és egyéb segédanyagok felhasználásával alacsony feldolgozottságú vegyi termékeket állít elő. alaputak. Vasbetonszerelő Előkészíti. nagyüzemi vegyi folyamatok kidolgozásában. Tereprendezési munkákat lát el és alépítményeket (pl. Tisztántartja a váltókat. centrifugálás. meghúzza a csavarokat. 209. aprítás. 211. a közöttük lévő vágányrészeket. szűrés. I-84 . 210.és mélyépítő-ipari létesítményekhez szükséges vasbeton szerkezetek betonvas és betonacél vázait a vasalási terv vagy szóbeli utasítás alapján. gyomokat. bepárlás. hulladékokat. vízvezető árkok. 212. Megolajozza a mozgóalkatrészeket. kezeli és működteti a jelzőberendezéseket és sorompókat. pálya-ellenőrzési feladatokat. bélésfalak. A kiindulási anyagokat fizikai úton (keverés. váltók kivilágításáról. fűtés. összeszereli és elhelyezi a magas. 208. desztillálás. Váltóőr A rábízott pályaszakaszokon állítja. hűtés.és benzinszármazékok.) előkészíti. ülepítés. keresztezéseket. gondoskodik a jelzők. stb. eltávolítja a váltó közé került szennyeződéseket. pályamunkás Előkészíti a terepet.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS fejtőkalapáccsal kiigazítja a lerobbantott részt és a kitermelt ásványt csillékbe vagy szállítószalagra lapátolja. kiépíti a töltést. Vegyésztechnikus Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz a kőolaj. stb. hidak. homogenizálás. növényvédőszerek és műanyagok gyártásában. átjárók. Vasútépítő.

elosztására és felhasználására szolgáló erősáramú berendezéseket (transzformátorokat. ügyelve az utasok biztonságára. Vízturbinagépész. ellenőrzi a működésüket. Munkája során megállapítja az állomás által elfogyasztott és továbbított energia mennyiségét. tárolására kialakított vízműveket. 217.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 213. 215. olajat. 221. épít. Villamosipari technikus Önállóan vagy mérnöki irányítással a villamos energia előállítására. hiba esetén intézkedik a javításról. A telephelyen átveszi és ellenőrzi a járművet. Hiba esetén áramtalanítja és javításra előkészíti a meghibásodott vezetékszakaszt. vezetékhálózatokat és ezeket kiszolgáló berendezéseket állít össze. algásodás. 216. távvezetékekeket). 218. gazdasági létesítményekben szereli vagy javítja az áramellátást biztosító vezetékrendszert. mosógépben vagy kézzel tisztítja. színezi vagy átszínezi a különböző textíliákból. Villamossági szerelő Szereli. -gépkezelő Kezeli és felügyeli a vízi erőmű mechanikus. 214. Villamosvezető A villamosvezető személyszállítást végez menetrend szerint közlekedő villamosüzemű gépjárműveken. Közli az állomáson mérhető villamos jellemzőket. elhomokosodás és moszatképződés elleni védelmét. kezelésére. villanybojlerek) köt be a villamos hálózatba és ellenőrzi a bekötés helyességét. továbbítására. Munkavégzése során elindítja. berendezéseket. a felszíni vízművek visszaöblítését. valamint elektonikai. 220. leállítja és szabályozza a vízturbina. Vegytisztító. 219. jegesedés. generátor és a I-85 . meghibásodásuk esetén elvégzi a javítási munkákat. elosztására és felhasználására szolgáló villamos berendezések. szivattyúkat és a csővezetékeket. Villamosüzemi gépkezelő Feladata az országos villamosállomások és a középfeszültségű vagy nagyfeszültségű hálózatok üzemeltetése. kelmefestő Különböző oldó és mosószereket használva vegytisztítógépben. Különböző fogyasztókat (világító eszközök. az üzemzavarok elhárítása. Vízműkezelő Üzemelteti a víz tisztítására. villamos forgógépeket. és a forgalmi előírásokat követve elvégzi a szállítást. Elvégzi a kutak próba és tisztító szivattyúzását. Vezeték. ipari. gázt. villamos kapcsolóberendezéseket. elektromos és hidraulikus berendezéseit. javítja és ellenőrzi a villamosenergia előállítására. bőrből és szőrméből készült ruházati termékeket és lakástextíliákat. villamos gépek. valamint javít és karbantart. Villanyszerelő Lakóházakban. rádiótechnikai és számítástechnikai berendezések létesítésében és üzemeltetésében vesz részt. gőzt vagy apróra zúzott szilárd anyagokat szállító csővezetékeket. és kapcsolási utasításokat vár.és csőhálózat-szerelő Vizet. Kezeli és karbantartja a vízmozgató berendezéseket.

vetési. üvegház) a gazdasági és ökológiai feltételek figyelembevételével. tárolási és szükség szerint a tartósítási feladatokat. Zöldségtermesztő A zöldségtermesztő feladata különféle zöldségfélék termesztése szabadföldi vagy melegházi környezetben (fóliasátor. osztályozási. betakarítási. ápolási. I-86 . Munkája során elvégzi a talaj-előkészítési. palántanevelési. valamint figyelemmel követi a vízkormányzási lehetőségeket. a terhelési viszonyok és a vízhozam változásait. növényvédelmi. ültetési. 222.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS segédberendezések működését.

) A MÓDSZERES .SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások.J. amelyek a módszeres szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .

Szakszerűen alkalmazza az ápolási. segíti az ellátandó. Csecsemő. kezeléseket (pl. 5. Vezeti a bérszámfejtési lapokat és a bérfizetési jegyzéket. 4. ápoló Az ápolási folyamat alapján szervezi ápolási és gondozói munkáját. tartozásokat. táppénzét és egyéb juttatásait. járulékokat. vérvétel. Irányítja az állattartó telep fertőtlenítését.és kezelő eszközöket. Kiszámítja a kifizetendő összeget. katéterezés. juhok. reakcióit. Dietetikus A dietetikus a betegek élelmezését tervezi. szanatóriumok és egyéb egészségügyi intézmények különböző osztályain gyógykezelt csecsemőket és gyermekeket. Önállóan végzi a hatáskörébe tartrozó vizsgálatokat. az egészségügyi vagy közétkeztetést ellátó intézményekben összeállítja a diétás étrendet és táplálkozási tanácsokat ad. Ápolónő. Az adóhatóság. elvégzi a szarvasmarhák. taranszfúzió adása. Az orvosi vizsgálatoknál és kezeléseknél asszisztál. 2. A betegek állapotaát folyamatosan figyeli. társadalombiztosítás részére kimutatásokat készít. és feljegyzéseket készít a változásokról. Diplomás ápolónő. Bérelszámoló. az ételek elkészítését irányítja. és asszisztál az orvosnak. szanatóriumokban ellátott betegek egyedi szükségleteinek megfelelően ápolási tervet készít. folyamatosan figyeli az állapotukat. Aktívan részt vesz az orvosi viziteken. vérnyomásmérés. vizsgáló. A kórházi osztályokon. részt vesz az orvosi viziteken. a tüneteket és állapotváltozásokat a lázlapra felvezeti. Az orvosi utasítások alapján előírt vizsgálatokra és terápiás eljárásokra a beteget előkészíti. stb. Előkészíti a laboratóriumi vizsgálatra küldendő mintákat. injekciózás. Asszisztál az orvosi vizsgálatokon. 3. és mindenről beszámol a kezelőorvosnak. részt vesz a viziteken. a kényszervágott és elhullott állatok eltávolítását. Kiosztja az előírt gyógyszereket és elvégzi az orvos által előírt egyszerűbb vizsgálatokat. infúzió.és gyermekápoló Ápolja és gondozza a kórházak. 6. Ápolási tervet készít a betegek számára. sertések. hőmérsékletet és vérnyomást mér. Állategészségőr Az állatorvos irányítása mellett ellátja. bérszámfejtő Számfejti a dolgozók bérét. mesterséges megtermékenyítését. ápoló Egészségügyi intézményekben vagy otthonukban az ápolási tervnek megfelelően ápolja a betegeket.) MÓDSZERES foglalkozások – SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó 1. Folyamatosan figyeli a betegek állapotát. ápolja a beteg állatokat. levonja a jövedelmi adót. beöntés adása. klinikák.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS J.) J-88 . gyógykezelt beteg szükségleteinek kielégítését. vért vesz. Műtét során segédkezik az állatorvosnak. stb. beöntést ad. -kötözés. pl. sebellátás.

Biztosítja a szervezeti egység működésének személyi és tárgyi feltételeit. és az asztalhoz kíséri a vendégeket. és felveszi a rendelést. A laboratóriumban előhívja és fixálja a filmet. 10. ápolók. 12. kéréseit. Száradás után fotópapírra másolatot. irányítja és ellenőrzi a kórházak. Gondoskodik a higiéniás előírások betartásáról. retusanyagokat használ. ajánlja és bemutatja az árut. felügyeli az osztályon végzett valamennyi tevékenységet. Gyámügyintéző Munkája során felméri a segélyek iránti kérelmek indokoltságát. Kapcsolatot tart más részlegek vezetőivel. elvégzi az adminisztratív teendőket. megőrzi és elszámolja a pénzt. vendéglőkbe érkező vendégeket. Fényképész és videofelvétel készítő Műtermekben.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 7. átveszi. illetve a beosztottak (ápolónők. Felszolgáló. kezelését és ellátását. 9. Ezen kívül részt vesz a termékek megrendelésében és átvételében. elkészíti a különböző iratok. Foglalkozik a vevővel. és felszolgálja a kiválasztott ételeket. elbocsátását. italokkal kapcsolatos ajánlást tesz. iratok. Előkészíti és kezeli a vizsgálathoz szükséges gépeket és eszközöket. rendezvényeken fényképfelvételeket készít. Főnővér Tervezi. gondoskodik a szükséges anyagok. Egészségügyi asszisztens Segít az orvosnak a betegek vizsgálatánál. a vendég kívánságainak megfelelően az ételekkel. stb. vezeti az előírt nyilvántartásokat. Családi és hivatalos eseményekről videokamerával felvételeket készít. szociális intézmények egyes osztályain a betegek ellátását. a rendkívüli eseményeket haladéktalanul jelenti az intézmény igazgatójának. klinikák. külső helyszíneken. pincér A felszolgáló fogadja az éttermekbe. műttőssegédek. J-89 . Eladó Legfontosabb feladata a vevők kiszolgálása. felvilágosítást és tanácsot ad. italokat. Munkája során üdvözli. 8. kapcsolatot tart különböző szervekkel/szervezetekkel.) munkáját. Intézkedik a meghibásodott felszerelések cseréjéről. irányítja és ellenőrzi a beosztottak munkáját. Kezeli és őrzi a gyámság alá helyezett személyek iratanyagát. nagyítógéppel nagyítást készít. Figyeli a vendégek további jelzéseit. Gondoskodik a hiányzó okmányok. Néhány egyszerűbb vizsgálatot vagy kezelést önállóan is végezhet. Átadja az étlapot. Ellenőrzi a betegek felvételét. Kézben vagy szervizkocsin az asztalhoz viszi a megrendelt ételt és italt. szervezi. Megállapítja és ellenőrzi a munka és ügyeleti rendet. adatok beszerzéséről. eszközök tisztántartásáról és beszerzéséről. Munkájához szilárd és folyékony vegyszereket. 11. valamint gondoskodik azok megfelelő tárolásáról. értesítések és adatszolgáltatások tervezetét. Az előírásnak megfelelően felszolgálja az ételeket és kitölti az italokat. vágja a videofilmeket. Kiállítja a számlát. elvégzi a negatív és a pozitív retusmunkákat.

gyógyszergazdálkodással. 14. ellenőrzéssel. a gyógyszer használatát. Idegenforgalmi ügyintéző Megtervezi. készítéssel. kiadása. fenntartásával. beleértve az odavisszautazás megszervezését. az iskola. Elkészíti és kiadja a kúpokat. kutatása. kiadja és értékesíti a gyógyszereket. vagy igazgatóhelyettesi irányítással tudja megoldani. Szükség esetén tanácsot ad. gyógyszer export-importtal. megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. sztenderdizálással. így például a gyógyszerek. raktározással. eközben tájékoztatja a betegeket a gyógyszerek alkalmazásáról. A szakgyógyszerészek kiemelt feladatokat látnak el a gyógyszerek. 15. létszámnyilvántartást vezet. tárolással. alapvető tájékoztatási és protokoll-szervezési feladatok ellátása. szervezi. gyógyhatású készítményeket. bevezetéssel. értékesítése. Gyermek. gazdálkodással. meghirdeti és lebonyolítja a turisztikai programokat. stb. A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat részben önálló munkával. Foglalkozhatnak gyógyszer-kutatással. oldatokat és kenőcsöket a gyógyszerész által kimért alapanyagokból. Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertárakban a gyógyszerész vezetésével elkészíti. illetve óvodai ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása. Iskolatitkár Feladata az iskolai. A szakgyógyszerészek különféle munkaterületek szerint specializálódhatnak. 16. valamint intézi a dolgozók szakmai képzésével kapcsolatos ügyeket.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 13. ellenőrzi. tárolását. 18. Munkája során együttműködik a nevelési tanácsadóval és a pszichológussal. Humánpolitikai ügyintéző Ellátja a munkaviszony létesítésével. valamint a szállásértékesítést. kiadják a gyári készítményeket vagy az előállított gyógyszereket. 17. Gyógyszerész A gyógyszerészek gyógyszereket. Elvégzi a gyógyszertár működéséhez kapcsolódó feladatokat. tárolását és fontosabb mellékhatásait ismertetik a vevőkkel.és ifjúságvédő Szociális feladatokat lát el a gyermek. J-90 . Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a nevelőszülőknél lévő gyermekek mentális és testi épségét. gyógyszerismertetéssel. illetve gyógyhatású készítményeket állítanak elő. pl. a menetjegyek megvásárlását és eladását. -értékesítéssel és a betegek kiszolgálásával foglalkoznak.és ifjúságvédelem területén. Az orvosi vény alapján a rendelkezésre álló anyagokból gyógyszereket készítenek. munkaszerződéseket készít. kapcsolatot tart a szülőkkel. nyilvántartását. tablettákat. illetve az óvoda pedagógusaival és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció ellátása. tanulók adminisztratív ügyeinek intézése. részben igazgatói. regisztrálással. évi szabadságokat számol. alapanyagok átvételét. illetve gyógyhatású készítmények előállítása. fejlesztése vagy nagyüzemi gyártása során.

sminket készít. ránctalanító kezeléseket. levéltári anyagok kikölcsönzését és visszavételét. A könyveket. 25. masszírozást és gőzölést végez. tisztítja. vérkeringésfokozó. sminkes Megtisztítja a vendégek bőrét. 26. iratok. levágja a körmét. kozmetikai szalonokban frissítő. bizonylatokat kezel. színházban. 20. 23. 27. moziba. vágja a kutyák szőrét. kenőcsöket. levéltári állomány-gyarapítási adatokat. Kereskedelmi ügyintéző Gazdálkodó szervezeteknél és vállalkozásoknál kül. fogyasztó. folyóiratokat. Könyvtári. tyúkszemet. lakkal. Samponnal megtisztítja.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 19. 22. levéltári nyilvántartó Nyilvántartja a könyvállomány-. Orvosi rendelvényre és orvosi felügyelet mellett gyógymasszázst végez. múzeumba szóló belépőjegyeket árusít. majd folyamatosan vezeti a dokumentációt a vizsgálatokról. látogatókat. átveszi a pénzt. formára vágja az állat szőrét. bőrtápláló. információkat gyűjt és rendez. Figyel a rend és tisztaság fenntartására. Mentálhigiénés asszisztens Segíti a pszichológus és a pszichiáter munkáját. körömápoló anyagokkal keni be a körmöket. valamint színházba. folyóiratokat. gyantával vagy epilátorral szőrtelenít. Jegyszedő Moziban. múzeumban ellenőrzi a belépőjegyeket. a könyvek. iratokat leltári számmal látja el.és belkereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos ügyeket intéz. arcvizeket). könyvel. majd kikeféli. J-91 . Felveszi a betegek személyes adatait. Jegypénztáros Szárazföldi. körömbenövést. pedikűrös Tisztítja és formára vágja a vendégek körmét. Kutyakozmetikus Ápolja. vizi és légiutazásra szóló jegyeket. Kézzel vagy számítógéppel kiállítja a jegyet. kezelésekről és a probléma megoldásának lényeges mozzanatairól. 21. Masszőr A fürdőkben. Kikeresi a raktári állományból a kikért könyveket. Szíjakkal rögzíti az állatot a kozmetikai asztalon. dokumentumokat. intézi a módosításokat és a reklamációkat. 24. a helyükre kíséri a nézőket. sportolóknál izomlazító masszázst végez. befesti a szemöldököt és a szempillát. Manikűrös. Munkájához sokféle vegyianyagot használ (krémeket. nyilvántartásokat vezet. Kozmetikus. Kezeli a bőrkeményedéseket.

valamint gazdálkodó szervezeteknél . Művészeti titkár A művészeti titkár megszervezi és kiszolgálja a művészeti csoport (zenekar. és az ilyen jellegű feladatokat ellátó intézményeknél. Munkaerő-piaci ügyintéző A munkaerő-piaci ügyintéző elsősorban a munkaerő-piaci szervezetnél. 30. Munkája során részt vesz a bemutatásra kerülő produkció helyszínének megszervezésében. képeslapokban modellként szerepel. felvételi eljárásokról és egyéb az oktatással összefüggő kérdésekről. valamint a munkaügyi szervezet szolgáltatásairól és a törvények által biztosított lehetőségekről. Kapcsolatot tart az álláskereső ügyfelekkel. Az álláskínálat bővítése érdekében a munkáltatókkal kapcsolatot tart. oktatással kapcsolatos információs és adminisztratív feladatokat. művelődési intézményekkel és egyéb rendező irodákkal. vagy alkotóközösség munkáját. Több műszakos munkarendben dolgozik.foglalkoztatáspolitikai. balett társulat). Oktatási ügyintéző Oktatási intézményekben ellátja a képzéssel. a munkáltatókkal. Munkaközvetítő Munkanélkülieknek. 29. az adatokat karbantartja.vagy képzési lehetőségeket ajánl. J-92 . 32. Mentőápoló A mentőápoló mentőautóval szállítja. előkészíti a szükséges eszközöket és anyagokat. kezeli a telefont.birtokában ügyintézői feladatokat végez. államigazgatási eljárási. Felveszi és számítógépre rögzíti az ügyfél személyi adatait és az állás(ok) megpályázásához szükséges információkat. segédkezik az orvosi beavatkozásoknál. ellátja az újszülöttet. fehérneműket. divatfotókon bemutatja a ruhákat. munka. munka. színházi csoport.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 28. álláskereső ügyfeleknek a végzettségüknek. jogi. ügyviteli ismeretek . érdeklődésüknek megfelelő állást. 31. számítógépet és egyéb irodatechnikai eszközöket. Tömeges baleseteknél önállóan is végzi a feladatát. Információt nyújt a munkaügyi központ által nyújtott ellátásokról (pl. részt vesz a betöltetlen álláshelyek feltárásában és számítógépes rögzítésében. ellátja és ápolja a betegeket. pszichológiai tanácsadás. Modell. Tájékoztatást nyújt az ajánlott munkakörben végzendő tevékenységek jellegéről. Tájékoztatást ad a képzésekről. Kapcsolatot tart fenn a színházakkal.és pályatanácsadás. Munkája fokozott érzelmi megterheléssel jár. divatbemutatókon. társadalombiztosítási. lebonyolítja az ehhez szükséges adminisztrációs és egyéb feladatokat. manöken A kifutókon. cipőket. reklámfotókon. stb. Kapcsolatot tart az oktatókkal és diákokkal. 33. közvetítési. a gazdálkodókkal és egyéb más szervezetekkel. az állás betöltésének feltételeiről. a munkakörülményekről. Munkája során asszisztál a mentőorvosnak. tánckar.). munkaerő-gazdálkodási. Szükség esetén segít a szülések levezetésében. munkanélküli segély) és a szolgáltatásokról (pl.

beszedi a postai küldeményeket terhelő díjakat. Reklámügyintéző Cégek. 36. vállalkozások piaci értékesítési tevékenységének szervezésében és irányítása során felmerülő piaci tervezéssel.és devizabankügyletekhez kapcsolódó ügyintézői feladatokat. A reklám és marketing menedzser munkáját segíti. Portás Közintézmények. pénzküldeményeket. karbantart és működtet. Szükség szerint ellátja a látogatók informálásával kapcsolatos feladatokat. Szemüveget. Reklámtervek és programok kialakításában és végrehajtásában vesz részt. ellenőrzi a társadalombiztosítási kártyákat. tanácsot ad a látásjavító eszközök használatához és a különböző helyiségek megvilágosításához. eszközök tisztántartásáról és beszerzéséről. elvégzi az adminisztrációs feladatokat. kikeresi a kartonokat. 39. Orvosi asszisztens Egészségügyi intézményekben segít az orvosnak a betegek vizsgálatánál és kezelésénél. 35. leleteket. okmánybélyegeket árusít. vagy kinyitja az öltözőszekrényt. valamint előkészíti és kezeli a vizsgálathoz szükséges gépeket és eszközöket. Postai kézbesítő Kézbesíti a leveleket. Adatbázisokat kezel. A jegy. csomagokat. Postai és banki pénztáros Postahivatalokban lebonyolítja a csekkbefizetéseket. parkok bejáratát őrzi. Orvosírnok Orvosi rendelőkben segíti az orvos munkáját. fogasokon. majd ruhatárjegyet vagy fémbilétát ad. kontaktlencsét ír fel. postai értékcikkeket: bélyegeket. a terápiás adminisztrációt. 37. a forint. Súgó J-93 . az előfizetett újságokat. 40. közhivatalok. kabinos Megőrzi az intézmény látogatóinak ruházatát. behívja a betegeket. ipari és kereskedelmi létesítmények. A kabinos jegy és értéktárgy ellenében átadja a vendégnek a kabin kulcsát. Ruhatáros. biléta ellenében átadja a tárgyakat. reklámmal és egyéb üzleti kommunikációval kapcsolatos feladatokat hajt végre. elhelyezi azokat a polcokon. Átveszi a ruhadarabokat. 43. csomagjait. Bankokban a pénz be. Vezeti a betegnyilvántartást. 38. csomagokat. Pénzintézeti pénz.és értékkezelő Bankokban és egyéb pénzintézetekben ellátja a pénzforgalomhoz. gondoskodik a gyógyászati anyagok.és kifizetésével és átváltásával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt. 41. borítékokat. 42. Optometrista Az optometrista megvizsgálja a látást. Nyilvántartást vezet az ajánlott küldeményekről. A reklám és egyéb kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos operatív szervezési és beszerzési feladatokat lát el. számmal látja el az átvett tárgyakat. megírja a recepteket.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 34.

Utaskísérő. 46. A repülőgépen. munkatársak tevékenységét. 48. jelentéseket ír diktálás vagy kézirat alapján. felveszi a telefonüzeneteket. így a kísérő nélkül utazó kisgyermekekről és mozgássérültekről. földhivatal). szervezi. az ügyfeleknek jogi tanácsadás és felvilágosítás nyújtása. Személyügyi ügyintéző Ellátja a munkaviszony létesítésével. Felszolgálja az ételeket és az italokat. munkajogi.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Színházakban a színpad szintje alatti súgólyukból segíti a színészeket a szöveg eltévesztése vagy elfelejtése esetén a felidézésben. közigazgatási és jogi ügyekben. létszámnyilvántartást vezet. fenntartásával. 49. megszervezi a találkozókat. J-94 . Szállodai portás. 47. Ügyvéd Az ügyvéd feladata a jogi képviselet ellátása büntető. illetve költségvetési szervezetek működését. panziókban és egyéb szálláshelyeken vezeti a vendégekről a nyilvántartást. beadványok. cégbíróság. stewardess Utazás közben gondoskodik az utasok kényelméről és biztonságáról. Átveszi a beérkező postát. megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Munkaszerződéseket készít. valamint intézi a dolgozók szakmai képzésével kapcsolatos ügyeket. polgári. 45. irányítja és ellenőrzi a titkárságon dolgozó beosztottak. felveszi a szobarendeléseket. Rögzíti a szükséges információkat. az ellenérdekű felek jogvitáinak megegyezéses elintézésének segítése. szükség esetén halkan mondja a szöveget. leveleket. Gondoskodik a különleges ellátást igénylő utasokról. tájékoztatja és a megfelelő ügyintézőhöz vagy szolgáltatáshoz irányítja az ügyfeleket. Figyelemmel kíséri az előadást. évi szabadságokat számol. szerződések és egyéb okiratok elkészítése. valamint azok érvényesítése a hivatalos fórumokon (pl. nyilvántartja és továbbítja az adatokat. 50. Titkárságvezető Tervezi. Ügyféltájékoztató Fogadja. bemutatja a biztonsági felszerelések használatát. átveszi. és gondoskodik a vendégek kényelméről és ellátásáról. illetve a repülőtéren fogadja és eligazítja az utasokat. Titkárnő Adminisztratív teendőket lát el: összegyűjti a vezető által kért információkat. 44. kijelöli a szobákat. Vámmentes cikkeket árusít. recepciós Szállodákban. A munkatevékenységek megszervezésével segíti a gazdasági.

SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: Melyek azok a foglalkozások.szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .K. amelyek a tárgyias .) A TÁRGYIAS .

és gyermekgondozónőket és az óvónőket a gyermekek ellátásában. Munkájához különféle vegyszereket használ (festékeket. óvodában segíti a csecsemő. összegyűjti az edényeket. Fodrász Megmossa. Kiosztja az ételeket. EEG. retusanyagokat használ. Dajka Bölcsödében. 7. 8. Beszereli az oxigénpalackot. betömik a lyukas fogakat és kezelik a fogínysorvadást. a vizsgálati anyagokat elviszi a laboratóriumba. Csapos. elvégzi a negatív és a pozitív retusmunkákat. samponokat. húsvizsgálatok. Megállapítja a betegségeket. Száradás után fotópapírra másolatot. Családi és hivatalos eseményekről videokamerával felvételeket készít. Feladatkörébe tartozik a járvány-megelőzési és járványelfojtási teendők. 4. A hajat formára szárítja csavarók vagy kefék segítségével. illetve ad be és beoltja az állatokat a különböző betegségek ellen. fogkő-eltávolítást végeznek. öltözteti a gyermekeket. Fényképész és videofelvétel készítő Műtermekben. sörözőkben kiméri az italokat. levágja. Fogorvos A fogorvosok megvédik. tanácsot ad a vendég egyéniségének megfelelő frizura kiválasztásában. ellátja a sérüléseket (sebeket. gyógyszereket ír fel. vágja a videofilmeket. Segédkezik a vizsgálatoknál. Ha szükséges. törött csontokat). elmosogatja a poharakat. kiszolgálja a vendégeket. 2. 3. gyógyítják és kezelik a fogakat és a fogínyt. Sebészeti beavatkozásokat végez.) A TÁRGYIAS – SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások 1. külső helyszíneken. Fotóriporter K-96 . hajfestékkel befesti a vendégek haját. borozókban. Beteghordó Kórházakban. 6. klinikákon a betegeket a kezelés helyére. rendezvényeken fényképfelvételeket készít. hordozható EKG. gyógyításával és megelőzésével foglalkozik. Állatorvos Állatok betegségének diagnosztizálásával. Tartós hullámot készít. nagyítógéppel nagyítást készít. fixálókat. röntgenkészüléket. pultos Vendéglátóhelyeken. dauervizet). pótolják a hiányzó fogakat vagy protézissel látják el a betegeket. kocsmákban. Röntgenfelvételeket készítenek illetve készíttetnek. állatvásárok és az állatszállítások megfelelő feltételeinek biztosítása. Munkájához szilárd és folyékony vegyszereket. A laboratóriumban előhívja és fixálja a filmet. Az elhunytakat elszállítja a boncterembe. segít nekik a tisztálkodásban. 5.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS K. megóvják. illetve a műtőbe szállítja tolókocsival vagy kerekes asztallal. majd visszaviszi a kórterembe.

építőipari. bárokban. Az adott fényképezéshez szükséges érzékenységű és terjedelmű filmet a fényképezőgépbe tölti. mulatóhelyeken kiméri és keveri az italokat. tablettákat. Elvégzi a gyógyszertár működéséhez kapcsolódó feladatokat. irányítja. 9. K-97 . jelmezeket). tárolását és fontosabb mellékhatásait ismertetik a vevőkkel. vágja. barkács. a tisztítószereket. gyógyszergazdálkodással. Elkészíti és kiadja a kúpokat. Mixer Vendéglátóhelyeken. A szakgyógyszerészek különféle munkaterületek szerint specializálódhatnak. 12. lakkozza. fejlesztése vagy nagyüzemi gyártása során. gyógyszer export-importtal. tippet. A munkája során használhat digitalizált fényképezőgépet. gazdálkodással. fényképsorozatokat készít. díszíti. felépíti a zselés műkörmöt. raktározással. helyszíneket és lefényképezi. Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertárakban a gyógyszerész vezetésével elkészíti. ill. 15. regisztrálással. feketefehér vagy színes negatív vagy diafilmre. kiadása. éttermek rendjéről és tisztaságáról. ellenőrzi és szervezi a konyhai és takarító személyzet munkáját. bevezetéssel. ellenőrzi. 10. gyógyhatású készítményeket. ultraibolya fény alatt keményíti. panziókban érkezéskor felviszi a vendégek csomagjait. Megrendeli a rovarirtást. stb.és turisztikai felszereléseket kölcsönöz magánszemélyek és intézmények részére. kiadja és értékesíti a gyógyszereket. fixáló oldattal áttörli. tárolását. megszervezi a nagytakarítást. Kölcsönző Különböző berendezéseket (háztartási. felkeresi a kijelölt vagy általa választott személyeket. ruházati termékeket (esküvői és alkalmi ruhákat. Az orvosi vény alapján a rendelkezésre álló anyagokból gyógyszereket készítenek. A ragasztott vagy felépített műkörmöt formára reszeli. fotóstúdióba viszi. a gyógyszer használatát. induláskor leviszi azokat a hallba. Gazdaasszony Gondoskodik a vendéglők. eközben tájékoztatja a betegeket a gyógyszerek alkalmazásáról. illetve gyógyhatású készítmények előállítása. gyógyhatású készítményeket állítanak elő. -értékesítéssel és a betegek kiszolgálásával foglalkoznak. sztenderdizálással. híradástechnikai. 14. szórakoztatóelektronikai. kiadják a gyári készítményeket vagy az előállított gyógyszereket. gyógyszerismertetéssel. Foglalkozhatnak gyógyszer-kutatással. 13. oldatokat és kenőcsöket a gyógyszerész által kimért alapanyagokból. A szakgyógyszerészek kiemelt feladatokat látnak el a gyógyszerek. így például a gyógyszerek. valamint sport. A felhasznált filmet kidolgozásra ún. nyomdai tördelésre. 11. Műkörömépítő A körömre ragasztóanyagokkal ráragasztja a műanyagból készült műkörmöt. készítéssel. Londiner Szállodákban.és mezőgazdasági gépeket). álló fényképeket. Gyógyszerész A gyógyszerészek gyógyszereket.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Aktuális eseményekről képi beszámolókat. így az elkészült fénykép számítógépes program segítségével kerülhet a nyomdába. kutatása. alapanyagok átvételét. értékesítése. koktélokat. ellenőrzéssel. tárolással. gépkocsikat. nyilvántartását. bőröndjeit a szobába.

Szakoktató. megbeszélése. koszorúkat készít. árusítja a cserepes növényeket. Baleseteknél részt vesz a műszaki mentésben. megakadályozza a tűz terjedését. Virágkötő. virágbolti eladó Élő és szárazvirágokból csokrot. 17. Kiválogatja az összeillő növényeket. K-98 . Optometrista Az optometrista megvizsgálja a látást. asztali díszeket. a multimédia eszközeivel. gyakoroltatása során. Az elkészült csokrokat.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 16. katasztrófa helyzetekben. Előkészíti a betegeket a műtétre. kitakarítja. üvegdíszekkel. 20. gyakorlati oktató A szakoktatásban tanuló fiataloknak szaktantárgyakat oktat és begyakoroltatja a szakma alapfogásait. kontaktlencsét ír fel. 18. virág tápoldatokat. termésekkel díszíti. drótokkal egymáshoz erősíti. összefonja azokat. fertőtleníti a helyiséget és az eszközöket. Tűzoltó Tűzeseteknél oltja a tüzet. tanácsot ad a látásjavító eszközök használatához és a különböző helyiségek megvilágosításához. Virágboltban a vevők kívánságának megfelelő csokrokat készít. Szemüveget. Műtőssegéd Előkészíti a műtőt a műtét előtt. virágmagokat. földrengés esetén közreműködik a károk felszámolásában. 19. Az elméleti és gyakorlati tananyag bemutatása. árvíz. koszorúkat szalagokkal. számítógépes programok alkalmazásával segíti elő a szakma alapjainak elsajátítását. feldolgozása.

OMÜI.. 1983 Szakmák kézikönyve Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. OMKMK. 2001 Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2001 Oktatási Minisztérium. 2001 1 . 2001 Iskolaválasztás előtt.) Orvosi útmutató a szakmai és munkaköri alkalmasság véleményezéséhez és a pályaválasztási tanácsadáshoz. OMMK. 1998 Foglalkozási információk kézikönyve.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓS FORRÁSOK Országos Pályaválasztási Útmutató OOK-Press Kft. 2000 Mi lehet? Mi legyen? Országos Pedagógiai Intézet. OMMK.. 1998 Pályakalauz. 1997 Országos Képzési Jegyzék (2000. kereseti és munkanélküliségi adatairól. OMMK. OMK. 1997 Choices (számítógéppel támogatott pályatanácsadási rendszer). 1993 FEOR-93 Központi Statisztikai Hivatal.2001 Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó. 2000 Középiskola után… Okker kiadó Budapest.. 1997 Tájékoztató az egyes szakmák foglalkoztatottsági. 1994 Foglalkozások egészségi tényezői.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful