FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ

ÉRDEKLŐDÉS
Pályák bemutatása a munka-érdeklődés alapján

SPECIÁLIS INFORMÁCIÓS MAPPA

OMKMK 2001

TARTALOM
Bevezetés A.) B.) C.) D.) E.) F.) G.) H.) I.) J.) K.) Az érdeklődési típusok bemutatása Irányító - újító érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Irányító - módszeres érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Irányító - tárgyias érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Irányító - szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Újító - módszeres érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Újító - tárgyias érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Újító - szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Módszeres - tárgyias érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Módszeres - szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Tárgyias - szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása

További információs források

BEVEZETÉS
Amikor pályaválasztási döntés előtt állunk az egyik legfontosabb szempont, hogy olyan foglalkozást válasszunk, amely az érdeklődésünknek megfelelő. Sokszor azonban nemcsak azzal kell tisztában lennünk, hogy milyen az érdeklődésünk, hanem tudnunk kell azt is, vajon ehhez az érdeklődési körhöz milyen pályák kapcsolódhatnak. Igaz ez fordítva is. Tehát amennyiben egy adott foglalkozásról akarunk informálódni, ismernünk kell, hogy az adott pálya milyen érdeklődési körhöz kapcsolódik. Ez a kiadvány egy meghatározott érdeklődési struktúra alapján próbál segítséget nyújtani a foglalkozások világában való tájékozódáshoz. A struktúra 5 érdeklődési típus csoportosítására épül, melyek a következők: ♦ Irányító ♦ Újító ♦ Módszeres ♦ Tárgyias ♦ Szociális Amennyiben valaki nem tudja eldönteni, hogy a fent említett érdeklődési típusok közül rá melyik a leginkább jellemző, egy kérdőív segítségével meghatározhatja azt. Ez az úgynevezett Munka Érdeklődés Kérdőív (MÉK), amely 50 állítást tartalmaz a munka világával kapcsolatosan. Ha ezekre az állításokra válaszolunk, megtudhatjuk, milyen az érdeklődési körünk. Általában a két legmagasabb pontszámot elért érdeklődési típus alapján tudjuk meghatározni, valójában mi a legjellemzőbb ránk. A Munka Érdeklődés Kérdőív (MÉK) minden Foglalkozási Információs Tanácsadóban (FIT-ben) és az ország összes munkaügyi központjában megtalálható és kitölthető, ahol munka- és pályatanácsadó dolgozik. A kérdőív manuálisan (papír-ceruza) és számítógépes program formájában is rendelkezésre áll. A kiadvány az öt érdeklődési típus összes párosítását (variációját) tartalmazza. Minden érdeklődési párhoz hozzárendeltük azokat a foglalkozásokat, amelyek jellemzőek az adott érdeklődési típusokra.

Mivel a foglalkozások érdeklődési típushoz való hozzárendelése az említett fejlesztő-team szubjektív meglátásán alapul.A foglalkozások a CHOICES . keresettek és milyenek a képzési lehetőségek ezeken a területeken. melyet az OMKMK és egy megyei pályaválasztással foglalkozó szakemberekből álló fejlesztő-csoport határozott meg. hogy egy foglalkozás két érdeklődési típus párosításánál is megtalálható. * Számítógéppel támogatott pályadöntést segítő tanácsadási rendszer A. Ezentúl fontos volt. A kiadvány összesen 597 foglalkozást tartalmaz. csakúgy mint a CHOICES. melyekhez három érdeklődési típus lett hozzárendelve. figyelembe véve a munkaköri szintű alábontást is. Amennyiben további információra van szükség. az természetesen nem tekinthető teljes mértékben kizárólagosnak. mivel vannak olyan pályák.című kiadványból. valamint a Foglalkozások Kézikönyvéből és a Foglalkozások Egészségi Tényezői . Előfordul. az érdeklődő tájékozódhat a szakmaismertető filmekből és mappákból. hogy mely szakmák népszerűek. A foglalkozások bemutatásánál csak rövid leírás található. Ezek a foglalkozások természetesen mindkét érdeklődés-párosításhoz bekerültek. A bekerült foglalkozások kiválasztását a fejlesztő-csoport a FEOR-97 rendszere alapján végezte.) Az érdeklődési típusok bemutatása Itt a következő kérdésekre kaphat választ: . amely megtalálható minden FIT-ben. Ezentúl számtalan pályainformációs anyag áll rendelkezésre.program* adatbázisa alapján kerültek leválogatásra.

Mit jelentenek az alábbi érdeklődési típusok? ♦ Irányító ♦ Újító ♦ Módszeres ♦ Tárgyias ♦ Szociális .

Többnyire megszokott megoldásokat alkalmaznak. szívesen dolgoznak a megadott utasítások szerint. Felelõsséget vállalnak döntéseikért. ahol magukra vállalhatják a dolgok felügyeletét és ellenõrzését. hogy a kérdések megoldására új módokat találjanak ki. instrukciókat adnak és mások munkáját koordinálják. MÓDSZERES A módszeres típus mint érdeklődési kör azt jelenti. hogy az ilyen emberek azokat a tevékenységeket munkát szeretik. zavarja õket.) Az érdeklődési típusok bemutatása IRÁNYÍTÓ Az irányító típus mint érdeklődési kör azt jelenti. Fontos a munkavégzés során. ÚJÍTÓ (innovatív) Az újító típus mint érdeklődési kör azt jelenti. ha a munkavégzés folyamatát meg kell szakítani. amelyek előre láthatóak. az információ átadására új technikákat dolgozzanak ki és kezdeményezzék ezek elterjedését. Függetlenek és önállóak saját munkavégzésük folyamatában. Jobban kedvelik azokat a feladatokat. Szeretik befejezni az elkezdett munkát.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS A. Utasításokat. Könnyen alkalmazkodnak a munka jellegéből adódó változásokhoz. Megszervezik saját maguk és mások tevékenységét. kiszámíthatóak és kevés váratlan eseményre kell számítani. igénylik az új és váratlan élményeket és feladatokat. Általában vonzódnak a tudományos feladatokhoz. hogy az ilyen emberek a munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni és a problémák megoldásához elméleti vagy kísérleti úton eljutni. TÁRGYIAS A-1 . hogy az ilyen emberek azokat a tevékenységeket kedvelik. Elfogadják mások irányítását és felügyeletét. kipróbált módszerek között dolgozhatnak. amelyeknél világos szabályok és szervezett.

Szeretnek gondoskodni másokról és segítenek nekik szükségleteik felismerésében. akár segítőként. amelyeket előállítanak. ahol személyes kontaktusra van szükség. hogy megértsék. vagy azok a tárgyak. A-2 . amelyekkel dolgoznak. hogy az ilyen emberek szívesen dolgoznak szerszámokkal. berendezésekkel vagy gépekkel. Fontos számukra. Kedvelik az olyan munkákat. Szeretnek előírás szerint javítani vagy előállítani különbözõ tárgyakat és ehhez bevált technikákat alkalmaznak. vagy néha kitalálják. hogy az ilyen emberek szívesen lépnek kapcsolatba másokkal akár üzleti ügyben.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS A tárgyias típus mint érdeklődési kör azt jelenti. Szívesen dolgoznak csoportban és együttműködőek a munkában. vagy problémáik megoldásában. SZOCIÁLIS A szociális típus mint érdeklődési kör azt jelenti. hogyan működnek és épülnek fel azok az eszközök.

B) Az IRÁNYÍTÓ . amelyek az irányító újító érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .ÚJÍTÓ érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások.

Élelmiszeripari mérnök Élelmiszer-ipari üzemekben. 7. ill. Elemzi az értékpapír-. tehetségét. felkészíti őket a versenyekre. illetve az irányító szerv (igazgató tanács. valamint tervezi. tőzsdeügynök Vállalkozása nevében vagy ügyfelei megbízásából értékpapírokat. 5. taggyűlés) által megszabott irányelveknek és a környezeti feltételeknek megfelelően. devizapiacokat. adó jellegű kötelezettséggel. edzési tervet dolgoz ki számukra. összehangolja a szervezeti egységek (osztályok. termelési eljárásokat dolgoz ki és alkalmaz. irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatokat. vállalkozásokat és gazdasági társaságokat vezet a gazdasági szervezet első számú felelős vezetőjeként. valamint különböző devizaügyleteket bonyolít. és tanácsokat ad az ásványi nyersanyagok kutatására. Edző Az edző felméri a sportolók állóképességét. Cégvezető Vállalatokat. 4. feltárására. feldolgozását. Információkat szerez az ügyfelek. B-4 . ill. részvény-. módszereket dolgoz ki. illetékkel. hűtését. átvételét. laboratóriumokban irányítja az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi vizsgálatát.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS B. osztályozását. számításokat végez az elérhető hozamokról. szakértőként képviseletet lát el az adóhatóság és a bíróság előtt. Adótanácsadó Az adótanácsadó adóval. továbbá adó-visszatérítési igénnyel kapcsolatos tanácsadási tevékenységet végez. 3. tisztítását. szervezi. divíziók) munkáját. A beosztott vezetők közreműködésével tervezi. szervezi és irányítja a szervezet tevékenységét. agrármérnök Mezőgazdasági termeléssel (növénytermesztés. Agronómus. 6. 2. részvényeket és kötvényeket vásárol és ad el.) IRÁNYÍTÓ – ÚJÍTÓ érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások 1. közgyűlés. kötvény-. technikai tudását. kitermelésére és az ásványvagyon gazdálkodására vonatkozóan. Bányamérnök Kutatásokat folytat. állattenyésztés) kapcsolatban kutatásokat folytat. értékeli az edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményüket. Bróker. a különböző vállalatok pénzügyi helyzetéről. valamint a tárolás és csomagolás munkálatait. vezeti az edzéseiket. Meghatározza és alakítja az általa vezetett szervezet politikáját a tulajdonosi.

az épületek műszaki átadásával. A filmrendező munkája sok utazással és az átlagtól eltérő időbeosztással jár. hogy kutatási és vizsgálati berendezések kifejlesztésével új utakat találjanak az atomenergia. Építészmérnök Feladata a különböző rendeltetésű épületek.és természetvédelmi mérnök Erdőgazdaságokban és erdészetekben. valamint speciálkollégiumok vezetése. operatőrök. valamint tervezi. átalakításával. amely egyaránt lehet mozi vagy tévéprodukció. 10. oktató egyetemen vagy főiskolán tanít és tudományos kutatómunkát végez. tevékenységét. 9. és irányítja a művészi megvalósulás érzékeny folyamatát. 15. koordinálása. anyagok és minőségi szabványok meghatározása. mint a világegyetem keletkezése. 12. vízműtárgyak stb. szemináriumok. ellenőrzése. oktatási anyagok. konferenciákon. alkalmi összejöveteleken a program céljától és tematikájától függően anyanyelvről idegenre vagy idegen nyelvről anyanyelvre fordítja a programszöveget az idegen nyelvű résztvevők számára. Az elméleti fizikusok olyan problémákkal foglalkoznak. épületszerkezetek tervezése és méretezése. jegyzetek. fenntartásával. tankönyvek írása. Építőmérnök Az építőmérnök feladata a szerkezeti vagy építéstechnológiai szempontból bonyolultabb építmények (pl. mint pl. Munkája során összehangolja a színészek. gyakorlatok. Geológus. Fizikus A fizikusok munkája az anyagi világ struktúrájának. irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatokat. a tudományos eredmények publikálása. tárgyalásokon. konzultációk. viselkedésének. törvényszerűségeinek feltárására irányul. ipari épületek. vágók. alagutak. az űrhajózás vagy az egészségügy számára. a gravitáció vagy a maghasadás témakörei. Feladata az előadások. a kommunikáció. az idő.és világítástechnikusok. hidak. Az alkalmazott fizikusok az elméleti eredményeket arra használják fel. az optika. Különböző rendezvényeken. tolmács Idegen nyelvet vagy az anyanyelvet fordítja más nyelvre írásban és szóban. lebonyolítása. az anyagok. 14. A tolmács nélkülözhetetlen szolgáltatást végez. A szövegkönyv alapján kialakítja a rendezői koncepciót. a fenntartási és javítási munkálatok szervezése. hang. Erdő. építési módszerek. hiszen gyakori a külső helyszíneken való forgatás és az éjszakai munka.) tervezése. építési munkák irányítása. termelési eljárásokat dolgoz ki. korszerűsítésével kapcsolatos teendők ellátása. stb.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 8. díszletezők. valamint a szakminisztériumokban az erdőgazdálkodással összefüggő feladatokra vonatkozó kutatásokat végez. Filmrendező A filmrendező filmre viszi és megrendezi a forgatókönyvet. az építéstechnológiák kidolgozása. szervezi. oktató A felsőfokú tanintézeti tanár. 13. és az emberiség olyan nagy kérdéseire keresnek választ. koordinálása. geofizikus B-5 . a kivitelezés irányítása. Fordító. Felsőfokú tanintézeti tanár. 11. kivitelezése.

biztosítja a gazdaságos gyártás és üzemeltetés feltételeit. növényvédőszerek. instruálja a zenészeket. kamaraegyüttes vagy kórus művészeti munkáját irányítja. technológiai eljárásokat. Gépészmérnök A gépészmérnök új gépeket. Irányítja és szervezi a gyártási. benevezéseket. találkozókra nyújt be pályázatokat. adatbázisok. művészeti versenyekre. Vizsgálja a növények tulajdonságait. kórusvezető Zenekar. eljárásokat dolgoz ki. Kohómérnök Vas és egyéb fémek előállításával.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Vizsgálja a földkéreg szerkezetét. új növényfajtákat fejleszt ki. stb. vezeti a próbákat. öntözési. betanított munkások). összetételét és a föld belsejében zajló folyamatokat. szervezi és összehangolja a technológiában résztvevők tevékenységét. dúsításával. 21. elkészíti az ültetési tervet. Szervezi a zenekar. Gépeket tervez. 16. tervező és folyamatszabályozó rendszerek elveinek és működési módjainak kutatásával. Karigazgató. vezeti a próbákat. fejlesztésével foglalkozik. megrendeli a termeléshez szükséges anyagokat (vetőmag. bevezetését. 18. kórus fellépéseit. szerves illetve műtrágya. Informatikus Az informatikus a számítógépek és a számítógépes információs. s az ehhez kapcsolódó kutatások lefolytatása. szoftverek. szakértői rendszerek és robottechnikák. növényvédőszerek. stb. vegyszerek. mechanikai szerkezeteket. Konferanszié B-6 . Megtervezi az előadás műsorszámait. kutatásokat végez a szénhidrogének. énekeseket. 22. 17. permetezési. Irányítja a különböző vetési. finomításával. üzemeltetési és javítási folyamatokat. irányítása és ellenőrzése. költségekről. talajművelési eljárások kipróbálását. palánta. előkészíti a termesztett növények értékesítését. 19. műtrágya. Kertészmérnök Feladata a kertészeti termeléssel kapcsolatos szakmai feladatok tervezése. adatállományok. előállítási. Az informatikus a hálózatok (intranet. gyártási rendszereket tervez és fejleszt ki. berendezéseket. Meghatározza a termesztendő és ültetendő növényeket. Figyelemmel kíséri a környezeti tényezők. valamint hardver tervezésével. hatását a növények fejlődésére. Karmester Irányítja a zenekar. 20.és ellenálló-képességének javítására. megtanulja a partitúrát. Az előadásokon összehangolja a különböző hangszeren és szólamokban játszó zenészeket. valamint programokat dolgoz ki a felszínre hozatalukra. Megtervezi az előadás műsorszámait. internet) szakembere. szervezése.) Szakmailag felügyeli és irányítja a kertészeti munkát végző dolgozókat (technikusok. fizikai és kémiai jellemzőik kialakításával és különböző termékekké alakításával kapcsolatos kutatásokat folytat. kórus vagy egy művészi produkció zenei csoportjának művészeti munkáját. ásványvizek és a felszín alatti vízkészletek lelőhelyének felderítésére. kísérleteket végez a termesztendő növények élet. kertészek. kamaraegyüttes. Nyilvántartást vezet a gazdálkodás eredményességéről. megszabja a gépek memóriáihoz való hozzáférés jogát.

irányítja. A lapkiadó szerkesztő kiválasztja és szerkeszti a lapban megjelentetni kívánt cikkeket.vagy vízszennyezettség) összefüggő ellenőrző méréseket végez. Rendszeres gyakorlással. légi és vízi személy-. izmait kellő kondícióban tartja. 27. összehangolja a szerkesztőségben dolgozók munkáját. kiküszöbölését és megelőzését irányítja és ellenőrzi. elkészíti a koreográfiát. javaslatot tesz a szerzőnek a szükséges változtatásra. Munkáját a műsorkészítők rendjéhez alkalmazkodva önállóan szervezi és végzi. cikkeket ír. Könnyűipari mérnök A fa. A konferanszié képes a mindenkori megrendelő igénye szerinti műsorok. szerepelni. vállalkozások munkatársaként látja el hivatásszerűen főállásban vagy mellékfoglalkozás keretében.és könnyűipari mérnök irányítja a fogyasztási cikkek (textil-. nyomdaipari termékek) gyártását. ellenőrzi a termékek minőségét. rovatokat vezet. prognózisokat készít. partnerrel vagy tánckar tagjaként klasszikus. Közgazdász Tanulmányozza a gazdasági élet jelenségeit és törvényszerűségeit. A táncművész szólótáncosként. Koreográfus. rádió. fejleszt és irányít. illetve áruszállítás területén alkalmazott gépek. Külkereskedelmi szervező B-7 . Feladatait önálló vállalkozóként. stb. javításával és üzemeltetésével kapcsolatban kutatásokat folytat. modern vagy akrobatikus táncokat ad elő. a tánc műfajának megfelelően tökéletesíti mozgását. Környezetvédelmi mérnök A környezetvédelmi mérnök a környezetkárosító hatások mérséklését. művelődési ház. táncművész A koreográfus tanulmányozza a darab zenéjét. 24. papír-. a kiadónak a mű megjelentetésére és a publikációs szerződés feltételeire. 25. közúti. 29. 23.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS A konferanszié szakmai tevékenységét a szakintézmények (televízió. aki képes feladatának végzésekor különböző rendezvényeken összekötő kapocsként közreműködni. bemutatja a táncosoknak a mozdulatokat.és lapkiadó szerkesztő átolvassa és elbírálja az irodalmi művek kéziratát. felügyeli az üzemek karbantartását. kidolgozza a gyártás technológiáját. ill. szőrme-. lég. karbantartásával. valamint közgazdasági témakörökben tudományos. vezeti a próbákat. részt vesz a gazdasági és társadalmi jelenségek elemzésében. A környezetszennyezéssel (pl. bőr-. költségvetéseket.és lapkiadó szerkesztő A könyv. kutatói feladatot lát el. színház. zajszint. különböző gazdasági trendek alapján beszámolókat. Közlekedési mérnök A vasúti. 28. javítását és mindezen témakörökben kutatást folytat. illetve a szakirányú intézmények. Olyan sokoldalúan képzett szakember. előadások előkészítésére. témáját. és azok működtetéséhez szükséges közlekedési rendszerek létesítésével. 26.) megfelelő részlegeiben végzi rendszeresen vagy alkalmanként egyedi műsorok közreműködőjeként. fa-. tanácsot ad. elmagyarázza a darabbal kapcsolatos elképzeléseit. a gyártási folyamatokhoz környezetbarát technológiát keres vagy dolgoz ki. Értelmezi a gazdasági adatokat és összefüggéseket. Könyv.

30. Nyomozó Kivizsgálja az elkövetett bűntényeket (gyilkosságot. a mezőgazdaság. A szabályozási környezetnek megfelelően biztosítja a működést és annak hatékony működtetését. termékmenedzselés. Vizsgálja a levegő mozgásának. nedvességtartalmának alakulását. az elektromos jelenségeket és a napsugárzást. vám. Operatőr Az operatőr televíziós illetve mozgófilmkamera segítségével filmre viszi a forgatókönyv és a rendező elképzelései szerinti történést. Marketing vezető Irányítja valamely gazdasági szerv vagy vállalkozás piaci és értékesítési tevékenységét (piaci informálódás. valamint a lakosság részére. Megszervezi az áruforgalmi. Muzeológus Gyűjti.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Feladata a külpiaci kapcsolatok szervezése. 34. valamint a kötelező adatszolgáltatást. koordinálja és felügyeli valamely művészeti csoport (zenekar. a külpiaci jelenlét biztosítása. agrártudomány) anyagait. éghajlati és légköri jelenségekkel. Megszervezi a kötelező engedélyek megszerzésének rendjét. 32. Megszervezi a nyelvvizsgákat a társszervezeteknél és a szakminisztériumokban. lebonyolítási és a funkcionális (szállítmányozás. balett társulat). rablást. pénzügyi és számviteli tevékenységét. stb. betörést. a külpiaci szervezetek kiépítésének vizsgálata. a hazai vállalatközi kapcsolatokat. színházi csoport. Nyelviskola vezető Nyelvoktatási tevékenységet ellátó kisszervezetet vezet saját nevében vagy a tulajdonosok megbízásából. Kiválasztja munkatársait és alkalmazza őket az adott nyelv oktatására. Meteorológus Időjárási. kutatásokat végez. A bűnesetek megelőzése érdekében információkat gyűjt személyekről és szervezetekről. irányítja és ellenőrzi a nyelviskola szakmai. illetve a külpiaci szervezetet.). az iparművészeti. 35. tánckar. ellenőrzi az ezen a területen dolgozó munkatársak tevékenységét. helyreállítja és nyilvántartja a természettudományi anyagokat. piaci lehetőségek megtervezése. megőrzi. és tájékoztatást ad a légi közlekedés. a hajózás. hőmérsékletének. 31. stb. Időjárási előrejelzéseket készít. reklám). a képzőművészeti alkotásokat és különböző tudományterületek (orvostudomány. pedagógia. vagy alkotóközösség munkáját. Megtervezi az iskola profilját. Ellátja a nyelviskola megalakításával és működésének beindításával kapcsolatos feladatokat. Tevékenysége során megtervezi. hogy megoldja a bűnesetet és megtalálja a bűnelkövetőket. valamint a csapadék keletkezését. Művészeti vezető A művészeti vezető irányítja. 33. néprajzi és régészeti tárgyakat. ügyelve a művészi minőség megtartására. feldolgozza. Munkája során megszervezi. előkészíti és megvalósítja a művészeti csoport produkcióját. az együttműködést a hazai főhatóságokkal és a nemzetközi kapcsolatokban szerepet játszó szervezetekkel. A külpiaci kapcsolatokon belül szervezi a vállalaton belüli munkát. a külföldi érdekeltségek létrehozásával kapcsolatos teendők ellátása.) egységeket. eseményt. mozgást. Feladatköréhez tartozik a szükséges B-8 . Felméri a piaci igényeket. Szervezi. illetve folyamatokkal kapcsolatos megfigyeléseket.

Fő feladatuk a diagnózis felállítása. Pedagógiai méréseket. Pályaválasztási tanácsadó Egyéni vagy csoportos pályaorientációs. Óvónő Az óvónő tevékenysége többirányú pedagógusi munka. 38.orrgégész) specializálódásuknak megfelelően. Részt vesz pártja frakcióülésein és a parlamenti bizottságok munkájában.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS fényhatások. aminek része a diagnózis felállítása. illetve pártjával. majd javaslatait a plénum elé terjeszti. az expozíciók helyes megválasztása. valamint az ember környezetalakító beavatkozásainak élővilágra gyakorolt hatását. véleményezi. valamint a betegek egészségi állapotának ellenőrzése. onkológus) vagy a különböző testrészek szerinti (pl. segédeszközöket dolgoz ki és gyakorlati tanácsokat ad a nevelési oktatási intézmények (óvodák. programok. Gondozza a rábízott gyermekeket. hogy a tanácskérő dönteni tudjon a számára megfelelő pálya. vers. Kapcsolatot tart választóival. A képviselő a parlamentben önálló indítványt tehet: kezdeményezhet és javasolhatja valamely kérdés napirendre tűzését. az emberek egészségének megóvásával. Vizsgálja a növényi állati fajok eloszlásbeli jellemzőit. Részt vesz a károsító környezeti hatások megelőzésében. meseolvasás. A szakorvosok a betegségtípusok (pl. taneszközök kidolgozásában és terjesztésében.). Módszertani anyagokat. Interpellációt intézhet a kormányhoz. Orvos Az orvosi pályán dolgozók az emberek egészségének megóvásával. 37. valamint oktatással foglalkoznak. szerepjáték. képkompozíciók létrehozása. a betegségek kialakulásának megelőzésével. fül. illetve területek érdekeinek érvényesülését. szakma. foglalkozásokat vezet (pl. programokat. A bizottsági munka során a bizottság szakterületét érintő törvénytervezetet megvitatja. értékeléseket végez. a megfelelő képszögek és gépmozgások alkalmazásával a kívánt képi világ megteremtése. Pedagógiai szakértő Oktatási módszereket. a gyógykezelés és terápia. rajzolás. Különböző fejlesztő tevékenységet végez. illetve módszereket dolgoz ki a már meglévő káros hatások csökkentésére és kiküszöbölésére. gondoskodnak végrehajtásukról és betartásukról. alternatív és helyi tantervek. 40. amelyek hozzájárulnak a gyerekek fizikai. Fő feladatuk a szakorvosi ellátás biztosítása. 39. a betegek gyógyításával. pályaváltási tanácsadással elősegíti. Támogatja az általa képviselt választók. a gyógykezelés és terápia. kiadványokat állít össze és publikál. annak bármelyik tagjához és a legfőbb ügyészhez a tevékenységi körébe tartozó bármely ügyben. Piackutató B-9 . 42. valamint elősegítik az iskolaérettségük kialakulását. a betegek gyógyításával. gyurmázás. iskolák) pedagógusainak. mentális és szociális fejlődéséhez. Országgyűlési képviselő Az országgyűlési képviselők az alkotmány értelmében törvényeket alkotnak. stb. valamint nevelési és fejlesztési feladatokat lát el. valamint a betegek egészségi állapotának ellenőrzése. részt vesz a programfejlesztésekben. Ökológus Élőlények és környezetük kölcsönhatásait vizsgálja a tereptanulmányai során. illetve képzési forma megválasztásában. valamint a betegségek kialakulásának megelőzésével foglalkoznak. 41. 36.

bank. tanulmányozza a pszichológiai jelenségeket. Politológus A politológus politikaelméleti elemzéseket készít a társadalom politikai életéről. a politikai hatalom működésével. önkormányzatoknál.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS A piackutató vizsgálja a termékek. részt vesz a reklámozásban. egy vállalat. valamint politikai szakértőként tevékenykedik a politikai pártoknál. a politikai szervezetekkel. értékesítési terveket állít össze és valósít meg. szolgáltatások bevezetése. hogy tárgyalásokat folytat és szerződéseket köt befektetőkkel (pl. magánemberek. eredményeket. valamint az új termékek ill. irányítja és ellenőrzi cégének reklám. mind a dolgozói körében (belső PR). 45. tőkével rendelkező cégek. PR menedzser Tervezi. ugyanakkor költségkímélő módon segít egy ember. színpadra állításához szükséges költségeket teremt elő. eladhatóságukat. annak arculatáról (image-éről) alkotott kedvező kép befolyásolásában. szolgáltatások piaci lehetőségeit. B-10 . marketing. kutatja a fogyasztók vásárlási szokásait. játékfilmek leforgatásához. oktatási tevékenységet fejt ki. rendezőjével. Kapcsolatot tart a produkció művészeti vezetőjével.és tömegkommunikációs tevékenységét. tudatos célzott információkezelés jellemzi. népszerűsítésben. tanulmányokat ír. külső és belső arculatának kialakítását. kereskedelmi. mind pedig a külvilággal való kapcsolattartása során (külső PR). 46. Tudományos beszámolókat. tudatosan szervezett. 44. illetve a forgalom növelése érdekében reklám tevékenységet végez. azáltal. diagnosztizálja és kezeli a pszichés megbetegedéseket. politikai értékekkel kapcsolatos kutatásokat végez.). értelmezi és alkalmazza az emberi viselkedéssel és a szellemi folyamatokkal kapcsolatos tudományos adatokat. stb. kialakításában. 43. Producer Szórakoztató műsorok vagy művészi igényű előadások. Pszichológus Gyűjti. állami szerveknél. megfelelő kapcsolattartás. törvényszerűségeket. bevezetettségüket. Feladatait az előre megtervezett. vagy termék képéről. a pszichológiai alapelveket.

Munkája során összehangolja a színészek. Régész Ásatások során tárgyi emlékeket kutat fel és tanulmányoz. Rádióműsor-. Színházigazgató Irányítja. világosító. Kapcsolatot tart az önkormányzattal és az illetékes szakminisztériummal. összehangolja a munkatársak munkáját és figyelemmel kíséri a műsor megvalósítását. áttekinti. Rendszerszervező Számítógépes információs rendszerek. szerkeszti a rádió és televízió számára aktuális programokat. Gondoskodik az éves költségvetési javaslat elkészítéséről. számítógépes tervező és folyamatszabályozó rendszerek elveit és működési módjait kutatja. Munkavégzése során meghatározza és összeállítja a rovat aktuális témáját. értékeli. tárgyi és pénzügyi feltételeinek alakítását. színészeket és a színház más dolgozóit. szervezi és vezeti a színház gazdasági és szakmai tevékenységét. ellenőrzi és értékeli a műsoron lévő előadásokat. valamint a jóváhagyott költségvetési irányzatnak megfelelő gazdálkodásról. televízióműsor-szerkesztő Összegyűjti. Irányítja és ellenőrzi a beosztottak munkáját (színészek. amely egyaránt lehet dráma. az adásmenetet. költséghaszon elemzéseket készít és javaslatot tesz az új rendszer megvalósítására. jelmeztervező. különböző eseményekről szóló beszámolókat vagy zenei anyagokat. újságokban. vígjáték vagy zenés produkció. magazinokban megjelenő és a hatásköre alá tartozó rovatok cikkeinek megszerkesztéséért felel. felvázolja a tervezési alternatívákat. A szövegkönyv alapján kialakítja a rendezői koncepciót és irányítja a művészi megvalósulás érzékeny folyamatát. műsorvezetők számára elkészíti a műsorvázlatot. tervezi. személyi. díszletezők. híreket.). Megtervezi a következő időszak színházi bemutatóit. adatbázisokat és robottechnikát tervez és fejleszt ki. A színházi rendező munkája az átlagtól eltérő időbeosztással jár. szervezeti struktúráját. tevékenységét. adatállományokat. társadalmi és szellemi életét. javaslatot készít a feladat megoldására. stb. Rovatvezető Folyóiratokban. Színházi rendező A színházi rendező színpadra állítja és megrendezi a színdarabot.és világítástechnikusok. szoftvereket. hogy rekonstruálja a régmúlt korok gazdasági. amelyben összefoglalja a rendelkezésre álló információkat. Az operatőrök. majd véleményezteti és jóváhagyásra előkészíti az anyagot. interjúkat és egyéb információkat.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 47. Kiválasztja a műsor témáit. szerkesztők. szerződteti a rendezőket. 50. hang. B-11 . 51. Vezetői tevékenysége átfogja az intézmény szakmapolitikáját. A művészeti vezetővel együtt kialakítja a színház műsorpolitikáját. az aktuális program stábját és vendégeit. 52. a forgatókönyvet. stb. 49. A számítógép felhasználójának igényeit konzultációk és interjúk készítése révén felméri és elemzi. begyűjti az ezzel kapcsolatos újságcikkeket. hiszen a színházi előadások este és éjszaka is zajlanak. 48.

Meghatározza a dolgozók feladatait és ellenőrzi a feladatok teljesítését. 58. politikai. Tervezi. ezekről beszámolót. B-12 . mérlegeli a kockázati tényezőket. katalógusai. Kapcsolatot tart vasúti. kereskedelmi ügyleteket közvetít az eladó és vevő között. előnyeinek megismertetésével informálja az ügyfeleket. Társadalmi. Amennyiben szükséges. reklámanyagai bemutatásával. szerződést köt. kulturális és sporteseményeken. fogad el a cég profiljának megfelelő termékekre vagy szolgáltatásokra. légi és hajózási kisszervezetekkel. ellenőrzi az utaztatási. termékbemutatókon.és benzinszármazékok. új anyagokat és vegyületeket dolgoz ki. ajánlatot tesz. Utazásszervezési irodavezető Meghatározza és alakítja az általa vezetett utazásszervező iroda üzletpolitikáját. híranyagot. elintézi a formaságokat és az üzletet megköti. illetve kommentárt ír. szervezi. vagy a betegségek megelőzése érdekében. irányítja. piackutatást végez. irányítja és ellenőrzi a szállásbiztosítást a szállodákban. laboratóriumi vizsgálatot kér. kér ill. 57. az emberi test működésében szerepet játszó természeti törvények ismeretén alapuló rendszer felhasználásával gyógyítja és támogatja betegségek esetén. rendezvényeken. a felajánlott szolgáltatások típusát. Újságíró Napilapokban. Természetgyógyász Az emberi szervezet saját öngyógyító erőit ösztönzi. a környezetvédelmi követelmények figyelembe vételével kidolgozza a nagyüzemi vegyi folyamatok technológiáját. ellenőrzi a termékek minőségét és vegyi összetételét. 59. Ügynök Jutalék ellenében szolgáltatási. a termék vagy a szolgáltatás vonzó tulajdonságainak. szállítási tevékenységet. társaságokkal. vagy feljegyzi a megrendeléseket megbízója számára.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 53. 55. minőségi és mennyiségi analíziseket végez a szerves és szervetlen kémia területén. Vegyész Kémiai és biokémiai folyamatokkal kapcsolatos kutatásokat végez. növényvédő-szerek és műanyagok gyártását. A jogszabályoknak megfelelően biztosítja a működést. interjúkat. Üzletkötő Az üzletkötő kiépíti az adott gazdasági szervezet üzleti kapcsolatait. 56. sajtótájékoztatókon vesz részt. szakorvossal konzultál. 54. Vegyészmérnök Irányítja a kőolaj. vásárokon. gyógyszerek. folyóiratokban. magazinokban megjelenő újságcikkeket ír. üdülőkben és egyéb szálláshelyeken. gazdasági. Mintadarabjai. és képviseli a megbízóját a különböző kiállításokon. Előkészíti az ügyletet. riportokat készít. motelekben.

kapcsolókészülékek. stb. készülékeinek műszaki kutatásával. fejlesztésével.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 60.és irányítástechnika. aláfestő zenéket és hangeffektusokat szerkeszt. mikrohullámú technika. koncert. fejlesztése. ill. műszer. javításával és üzemeltetésével foglalkozik. egyéb erősáramú berendezések és rendszerek tervezése. 61. B-13 . a felvétel készítéséért felelős munkatársak tevékenységét. A gyengeáramú villamosmérnök a távközlés. színházi és filmprodukciók tartalmához illeszkedő zeneszámokat. a villamos energia fejlesztésével és elosztásával. valamint az erőművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák megoldása. hangverseny. irányítja a hangmérnököket és technikusokat. számítástechnika és a navigáció berendezéseinek. Önálló zenei rendezvényeken (pl.) összehangolja és irányítja a jó hangminőségért. Villamosmérnök Az erősáramú villamosmérnökök feladatai közé tartozik a villamos gépek. transzformátorok. elektronika. az energiarendszer irányításával. hálózatok. a műsor közvetítéséért. tervezésével. Zenei rendező Rádió és televízió műsorok. létesítésével.

amelyek az irányító módszeres érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .) Az IRÁNYÍTÓ .MÓDSZERES érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások.C.

az eredmény-. 2. nyilatkozatot kérhet. keresetlevelet stb. irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezet működéséhez szükséges alapanyagok.és fűtőanyagok. áttanulmányozza a vádiratot. valamint a tartalék alkatrészek beszerzését és elosztását. kitűzi a tárgyalás időpontját. C-15 . Állomásfőnök Irányítja és szervezi a vasútállomások munkáját. felvilágosítást. vágányzár. A helyszíni ellenőrzés során az adózó székhelyén. iratokat vizsgál át. tanukat. vagyontárgy vagy jövedelem ellenőrzéséhez szükséges helyiségekbe beléphet. Elbírálja az elé utalt polgári és bűntető ügyeket. az adófelügyelőségeken végzi. revizor A revizor a gazdasági szervezetek működését. Gondoskodik a biztonságos és hatékony közlekedésről.) IRÁNYÍTÓ – foglalkozások MÓDSZERES érdeklődési körökhöz kapcsolódó 1. 6. iratokat. ill. 5. illetve őrzött eszközöket. a mérleg. megtartása és az ítélethozatal. Adatbázis-felelős Az adatbázis-felelős megtervezi. Belső ellenőr. Bíró A bíró feladata az igazságszolgáltatás.). 4. Intézkedik a meghibásodott termékek garanciális javításáról vagy cseréjéről. kezeli és karbantartja az adott szervezet adatbázisát. a gazdálkodást befolyásoló jogszabályok és a számviteli bizonylati rend betartását.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS C. amely során előkészíti a tárgyalást. elhárítja a közlekedést akadályozó tényezőket (pl. Anyagbeszerző Megtervezi. lefolytatja a tárgyalást. telephelyén kívül tárolt. beidézi az ellenérdekű feleket. Tevékenységét a gazdálkodó szervezet ellenőrzési egységeinél. a bevételek és kiadások könyvelését. Értékeli a feladatokhoz rendelkezésre álló adatbázis hardver és szoftver feltételeit és hozzáigazítja azt a feladatokhoz. a vagyonkimutatás valódiságát ellenőrzi.. próbavásárlást. tárgyakat. Gondoskodik a meglévő készletek tárolásáról. ellenőrzéséről és leltározásáról. üzemi vagy az egyéb adóköteles tevékenység. vagy egyéb bizonyítást folytathat le. Elkészíti és betartja az adatbázis védelméhez és felhasználásához szükséges eljárásokat. leltárfelvételt végezhet. nyilvántartásáról. baleset. Adóellenőr Az ellenőr az adóhatóság alkalmazottjaként az adózásra vonatkozó jogszabályok betartása érdekében ellenőrzéseket végez helyszínen vagy az adóhatóság hivatali helyiségében. munkafolyamatokat vizsgálhat meg. szakértőket. Az ellenőrzés lefolytatásához üzleti. valamint a per érdemi eldöntéseként ítéletet hoz. üzem. Irányítja és ellenőrzi a beosztottak munkafeladatainak végrehajtását. 3. a tárgyalás előkészítése. az APEH megyei igazgatóságain. stb.

a dolgozók ismereteinek fejlesztésére. 12. kiválasztására. Részt vesz a kollektív tárgyalásokon. 9. Egészségügyi menedzser Tervezi. családsegítő központok. A kórházi osztályokon. Bírósági végrehajtó A végrehajtási jogszabályok és a bíróság rendelkezései szerint lefolytathatja a jogerős bírósági határozaton alapuló követelések behajtására irányuló eljárást. A betegek állapotát folyamatosan figyeli. ápoló Egészségügyi intézményekben vagy otthonukban az ápolási tervnek megfelelően ápolja a betegeket. a potenciális munkavállalók felderítésére. Tárgyal az igazgatói tanáccsal és a felső vezetőkkel. és a létszámleépítésre vonatkozóan.) gazdálkodási és szakmai tevékenységét. munkabér letiltását. a munka megszervezésére. Emberi erőforrás menedzser Tervezi. az egészségügyi szolgáltatás irányelveinek érvényesítése érdekében. taranszfúzió adása. sebellátás. biztosítja a zavartalan. érdekképviseletek és egyéb szervezetek humánpolitikai tevékenységét. szervezi. speciális feladatok végrehajtására. ingóságok lefoglalását és árverésen való értékesítését. rendelőintézetek. vérvétel. és a vezető testület jóváhagyásával végrehajtja. kötözés. Biztosítja a személyzet képzését. a jövőbeli alkalmazás követelményeire terveket készít. 8. képző és átképző intézményekkel. Energiagazdálkodó. Munkája során megtervezi a munkaerő-szükségletet és tervet készít az igények kielégítésére.és jövedelemgazdálkodásra. Diszpécser Különböző termelési egységekben közvetlenül irányítja a termelési folyamatokat. a bér. alkukban és a szerződéskötésben. Új programok indítására. Önállóan végzi a hatáskörébe tartozó vizsgálatokat. stb. vérnyomásmérés. Diplomás ápolónő. beöntés adása. infúzió. stb. részt vesz az orvosi viziteken. költségvetési intézmények. Kapcsolatot tart a munkaközvetítő és munkaerő-kölcsönző irodákkal. továbbképzésére. 13. tanácsot ad és információt nyújt különféle biztosítási kérdésekben. Munkája során programokat dolgoz ki az emberi erőforrással való gazdálkodásra. a meglévő munkaerő megőrzésére. irányítja és ellenőrzi az egészségügyi és a szociális intézmények (klinikák. szanatóriumokban ellátott betegek egyedi szükségleteinek megfelelően ápolási tervet készít. Képviseli egységét az intézmény más részlegei és külső szervezetek előtt. szociális intézmények. tájékoztatja az érdeklődőket az biztosítási formákról. menetrendszerű munkavégzést.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 7. irányítja a gazdasági vállalkozások. injekciózás. továbbképzését. Képviseli az egységet a szervezet más részlegei vagy külső szervek előtt.) 10. 11. új anyagok és berendezések felhasználására. a munkakapcsolatok szervezésére. a tüneteket és állapotváltozásokat a lázlapra felvezeti. katéterezés. Az orvosi vizsgálatoknál és kezeléseknél asszisztál. pl. Biztosítási ügyintéző A biztosítási ügyintéző az őt foglalkoztató biztosítótársaság nevében szerződést köt a régi és új ügyfelekkel. energetikus C-16 . kezeléseket (pl. a képzésre.

az energiafelhasználást és az energia-megtakarítási lehetőségeket. 22. Főkönyvelő Gazdasági vállalkozások. valamint az ilyen osztályok tevékenységét vezeti. ápolók. részvényeket és kötvényeket vásárol és ad el. Ellenőrzi a betegek felvételét. 18. 15. 21. Biztosítja a szervezeti egység működésének személyi és tárgyi feltételeit. építésével. számviteli és ellenőrző funkcióit az általános vagy felsőbb szintű vezető irányítása mellett tervezi.és természetvédelmi technikus Az erdőgazdálkodással és a természetvédelemmel összefüggő szakmai és műszaki feladatok gyakorlati megvalósítását végzi. 19. Főnővér Tervezi. klinikák. kíséri és előállítja a felügyeletére bízott rabokat. költségvetési intézmények. Garázsmester C-17 . stb. irányítja és ellenőrzi a kórházak. Értékpapír és devizakereskedő Értékpapírokat. a rendkívüli eseményeket haladéktalanul jelenti az intézmény igazgatójának. fogházakban őrzi a fogva tartottakat. domborzatok. a tolatásokat. szervezi. 17. 20. irányítja és ellenőrzi a beosztottak munkáját. a tőzsdei forgalomban vagy azon kívül. Intézkedik a meghibásodott felszerelések cseréjéről. intézkedik a forgalmi zavarok megszüntetéséről. Gondoskodik a higiéniás előírások betartásáról. Földmérő. Védi a büntetés végrehajtási intézeteket. gátak stb. helyének meghatározása és ezek térképi ábrázolása. Forgalmi szolgálattevő Irányítja és szervezi a vasútállomások forgalmát. 16. Szállítja. fegyházakban. felügyeli az osztályon végzett valamennyi tevékenységet. műttőssegédek. elbocsátását. műholdas távérzékelő műszerek és más.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Energiahordozókkal kapcsolatos gazdálkodási feladatokat lát el: vizsgálja az energiaszükségletet. vízfolyások. kezelését és ellátását. kitűzőrúd. Szervezi és irányítja a felügyelete alá tartozó technikusok tevékenységét. szociális intézmények egyes osztályain a betegek ellátását. 14. irányítja a napi tevékenységüket.és szennyvízrendszerek. különböző devizaügyleteket bonyolít le saját vállalata és ügyfelei megbízásából. kiállítja a vasúti kocsikat és vontató járműveket. irányítja a vonatok összeállítását. szervezi. érdekképviseletek és egyéb szervezetek pénzügyi. és ügyintézői teendőket lát el. a földméréstanban használt eszköz segítségével felméri a terepen található alakzatokat.) munkáját. Megállapítja és ellenőrzi a munka és ügyeleti rendet. vízszállító. Erdő. fenntartásával és átalakításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.) tervezésével. Mérőszalag. utak. Kapcsolatot tart más részlegek vezetőivel. szintezőműszerek. irányítja és ellenőrzi.és térinformatikai mérnök A földmérő és térinformatikai mérnök feladata a föld felszínén lévő természetes és mesterséges alakzatok. Fegyőr Börtönökben. Építésztechnikus Épületek és más építmények (hidak. építmények stb. illetve a beosztottak (ápolónők. működtetésével.

23. Könyvvizsgáló. a számviteli törvény értelmében ellenőrzi azt. Ellenőrzi a gazdasági szervezetek működését. jelentéseket. 25. Felvezető. szerződéseket és egyéb okiratokat készít. valamint tanácsadást végez. a szállítást. 24. valamint az ilyen osztályok tevékenységét vezeti. Mérnöki irányítás mellett közreműködik a mezőgazdasági gazdálkodó szervezeteken belül a tevékenységek optimális arányának megállapításában. C-18 . illusztráló képekhez. Hírszerkesztő Összegyűjti és átolvassa a szerkesztőségbe beérkező híranyagokat és kiválogatja a szerkesztendő műsor témájához kapcsolódókat. és részt vesz a stratégiai tervek készítésében. Jogász. 28. Kertésztechnikus A mezőgazdasági üzemek. 27. Felügyeli a pénzügyi és a számviteli vezetők munkáját. beadványokat. Elemzéseket. érdekképviseletek és egyéb szervezetek pénzügyi. a bevételek és kiadások könyvelését. Halőr Ellenőrzi a horgász engedélyeket. magyarázatokat készít. járműjavítást és karbantartást végző munkások tevékenységét. folyamatosan felülvizsgálja a terveket és változtatási javaslatokat dolgoz ki. képsorokhoz. közreműködik a törvényesség érvényre juttatásában. számviteli és ellenőrző funkcióit tervezi. jogtanácsos A jogász. 26. Mint legfelső pénzügyi vezető kialakítja a pénzügyi politikát. aktívan részt vesz a tervezési folyamatban. halászókat. Beruházási és finanszírozási döntéseket hoz. a gazdálkodás irányításában. a beruházások megtervezésében és a termelés gazdaságosságának ellenőrzésében. A jog eszközével elősegíti az általa képviselt szervezetek eredményes működését. Szakmailag irányítja a felügyeletére bízott munkások tevékenységét. megszervezi. 29. szállítmányozási. összehangolja és ellenőrzi pl. szervezi. illetve raktározási főtevékenységet folytató vállalkozásoknál irányítja. illetve szakértői tanulmányt készít. intézkedéseinek jogi szempontból történő előkészítésében. bejátszásokhoz kommentárokat. és a vizsgálat eredményéről írásbeli jelentést. ügyel a horgászati tilalom betartására. önálló és független szakértői minőségben megvizsgálja és elemzi a gazdálkodó szervezetek és egyéb intézmények éves beszámolóját. Gazdasági vezető Gazdasági vállalkozások.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Szállítási. költségvetési intézmények. megbírságolja a tilalom ellenére horgászókat. a gazdálkodást befolyásoló külső és belső jogszabályok betartását. Új termelési technológiákat próbál ki és vezet be. rakománykezelést. kimutatásokat készít. gazdaságok közvetlen szervezésében. könyvszakértő Választott könyvvizsgálóként vagy külső megbízottként. igazgatási munkát. részt vesz a munkáltató gazdasági és egyéb döntéseinek. jogtanácsos ellátja ügyfele képviseletét a bíróság előtti eljárásban. irányítja és ellenőrzi. a kutatási eredmények mezőgazdasági alkalmazásainak kidolgozásában vesz részt. összekötő szövegeket ír az információkhoz. vagy ellátja az ilyen típusú tevékenységeket. Kontroller A központi pénzügyi-gazdasági részlegekkel együttműködve. irányítja a jogi ill.

Felvilágosítást ad a levéltárban őrzött anyagokról. közokiratok készítése. Tevékenységi körébe tartozik a szervezet működési feladatainak biztosítása. ügyfele megbízásából közjegyzői képviselet ellátása cégbírósági. Környezetvédelmi technikus Önállóan vagy mérnöki irányítással a kiküszöbölésében és megelőzésében vesz részt. Légiirányító. 37. költségvetéseket. kutatásra alkalmassá teszi a történeti értékű és állandó megőrzést igénylő iratokat. környezetkárosító hatások mérséklésében. Értelmezi a gazdasági adatokat és összefüggéseket. Az egészségre káros hatások kiküszöbölése és a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása érdekében ellenőrzi a rendelkezések betartását. kapcsolatot tart a repülőszemélyzettel. 32. ügyviteli és ügyintézői feladatokat lát el. tárolja. Levéltáros A levéltáros beszerzi. 35. plakátragasztók. valamint tudományos közleményeket készít. okiratok és értéktárgyak megőrzése. részt vesz a gazdasági és társadalmi jelenségek elemzésében. zenészek) engedélyét. javításával és üzemeltetésével összefüggő műszaki és adminisztratív feladatok elvégzésében vesz részt. jóváhagyja a repülési terveket. Szabálysértés esetén helyszíni bírságot ró ki. biztosítja az iratokba történő betekintést. árusok. Menedzser asszisztens A menedzser (vezető) közvetlen munkatársa. 38. a járdákon és sétálóutcákon parkoló járművek engedélyét. navigátor Irányítja a légtérben haladó és a földön közlekedő repülőgépek mozgását. aki gazdasági. Közlekedési technikus Személy. Közterület felügyelő Felügyeli a közterületek rendeltetésszerű használatát. Közjegyző A közjegyző feladata a hagyatéki és a hatáskörébe utalt egyéb nem peres eljárások intézése. különböző gazdasági trendek alapján beszámolókat. vagy szabálysértési eljárást kezdeményez. Munkája során tehermentesíti a vezetőt a napi rutinfeladatok elvégzése alól. névaláírások és másolatok hitelesítése. prognózisokat készít. ingatlan-nyilvántartási és más hatósági eljárás során. levelezés. az eb-tartás szabályainak betartását. rendszerezi. 33. 36. konferenciák során C-19 . forrás-kutatást és feltárást végez. valamint a tárgyalások és előterjesztések előkészítése. 34.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 30. Közegészségügyi. Ellenőrzi a közterületeken különböző tevékenységeket végzők (pl.és áruszállító közlekedési eszközök és közlekedési rendszerek karbantartásával. 31. Ilyenek például az utalványozás. Értekezletek. valamint közgazdasági témakörökben tudományos. Közgazdász Tanulmányozza a gazdasági élet jelenségeit és törvényszerűségeit. járványügyi ellenőr A közegészségügyi felügyelő vizsgálja az ember és környezetének közegészségi és járványügyi kérdéseit. ellátja az ügyfélszolgálati munkát. államigazgatási. kutatói feladatot lát el.

előadótermeket biztosít. és a forgalmi előírásokat követve elvégzi a szállítást. 40. 42. 43. ügyelve az utasok biztonságára. C-20 . Vezeti a menetokmányokat. Munkavédelmi felügyelő Fejleszti és bevezeti az életet és a vagyontárgyakat veszélyeztető körülmények kiküszöbölésére szolgáló biztonsági előírásokat és eszközöket. hiba esetén intézkedik a javításról és a forgalmi előírásokat követve elvégzi a szállítást. ügyelve az utasok és az áru biztonságára. Munkája során átveszi és ellenőrzi a vontatójárművet. 41. 44. Metróvezető A metróvezető személyszállítást végez föld alatt kiépített vonalakon. Mezőgazdasági technikus A mezőgazdasági üzemek. Menetirányító Biztosítja a vasúti és városi gépjármű-közlekedéshez szükséges személyi és műszaki feltételeket. hiba esetén intézkedik a javításról.vagy gőzmozdonyt vezet teher. Menetjegyellenőr Ellenőrzi a tömegközlekedési járműveken (villamoson. autóbuszon és metrón) utazók menetjegyeit. vagy érvénytelen jeggyel utazókat. időpontokat egyeztet. elektromos. a kutatási eredmények mezőgazdasági alkalmazásának kidolgozásában vesz részt. a gazdálkodás irányításában. hogy kiszűrje a jegy nélkül.vagy személyszállítási céllal a kiépített vasútvonalakon. kivizsgálja az üzemi baleseteket és felderíti a veszélyforrásokat. A telephelyen átveszi és ellenőrzi a járművet.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS összeállítja a rendezvények programjait a tagok jelentkezése alapján. Nagyobb intézményeknél és gazdálkodó szervezeteknél a menedzsert elsősorban a döntések 39. gazdaságok közvetlen szervezésében. Mozdonyvezető A mozdonyvezető villany-.

47. Orvosolja a fogyasztók szolgáltatásra vonatkozó panaszait.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 45. a működési feltételek biztosításáról tárgyal a felső szintű vezetőkkel. stb. 46. kivizsgálja a bűneseteket. illetve befektetéssel és hitelezéssel kapcsolatos tanácsadást nyújt. tervezi. műtrágya. öntözési. Növényvédelmi szakmérnök Vizsgálja a növények tulajdonságait.és televízió-műsor országos és regionális szétosztása. Ide tartoznak a távközlési szolgáltatások: a közcélú távkezelő. balett társulat). szervezi a különböző projektek finanszírozását.) kitermeléséhez. kézbesítését. Kapcsolatot tart fenn a színházakkal. C-21 . Munkája során részt vesz a bemutatásra kerülő produkció helyszínének megszervezésében. Ellenőrzi a járművek forgalmi okmányait és a vezetői engedélyeket. Robbantómester Bányákban vagy kőfejtéseken robbantásokat készít elő és hajt végre szilárdásványok (szén. likviditás vizsgálatot végez. meghatározza a gyártási munkafolyamatok sorrendjét és műveleti utasításokat készít. valamint a közszolgálati rádió. növényvédőszerek. szórása. a közcélú mobil és személyhívó szolgáltatás. továbbítását. munkaszervező A termékek előállításának műszaki dokumentációja alapján megállapítja a munkadarab előállításához szükséges feltételeket. A fenti tevékenységek. lebonyolítja az ehhez szükséges adminisztrációs és egyéb feladatokat.és hitelgazdasági szervező A banküzleten belül lebonyolítja a pénzügyi. érc. művelődési intézményekkel és egyéb rendező irodákkal. stb. új növényfajtákat fejleszt ki. Irányítja a különböző vetési. szervezi a postai szolgáltatást: a postai küldemények felvételét. tánckar. talajművelési eljárások kipróbálását. Rendőr Megelőzi. kísérleteket végez a termesztendő növények élet. szolgáltatások fejlesztéséről. Biztosítja a közlekedés zavartalanságát. a bankok jutalékos üzleteit. lebonyolításáról. Igazgatásrendészeti feladatokat lát el. irányítja és ellenőrzi a postahivatal gazdálkodási és szakmai tevékenységét. finanszírozási ügyleteket. szervezi. Pénz. bevezetését. permetezési. a postabélyeg és értékcikk forgalmazását. 49. 50. vegyszerek. Figyelemmel kíséri a környezeti tényezők. Művészeti titkár A művészeti titkár megszervezi és kiszolgálja a művészeti csoport (zenekar. felderíti a bűncselekményeket. hatását a növények fejlődésére.és ellenálló-képességének javítására. Irányítja. 48. 51. vagy alkotóközösség munkáját. baleseteket. valamint a pénzforgalmi közvetítő szolgálat ellátását. Postahivatal vezető Tervezi. Műszaki programozó. kő. a közlekedési szabályok betartását. színházi csoport. Kockázatfelmérést.

Titkárságvezető Tervezi. Megfigyeli a védett növények. felveszi a telefonüzeneteket. szervezi. ahol fontos ügyelnie a közlekedésbiztonsági szempontok maximális betartására. jelentéseket ír diktálás vagy kézirat alapján. működtet és ellenőriz. javítja és üzemanyaggal feltölti járművét.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 52. esetleg karbantartja. ellenőrzi és üzemanyaggal feltölti járművét. leolvassa a területre kihelyezett mérőműszerek adatait. 53. elvégzi a szállítást és kezeli a taxiórát. A számítógépes rendszer kialakításakor összehangolja a rendszer működését. Átveszi a beérkező postát. munkatársak tevékenységét. illetve költségvetési szervezetek működését. stb. Az utasokat személyes vagy telefonos megrendelés alapján szállítja a kívánt helyre. 58. Specializálódhat a statisztikai tevékenység különböző ágaira. C-22 . leveleket. rendszergazda Számítógép-hálózatokat épít. felveszi a szobarendeléseket. megszervezi a találkozókat.vagy teherszállítást végez benzin.vagy egyéb anyag szállítását végzi nagyteljesítményű gépjárművön. irányítja és ellenőrzi a titkárságon dolgozó beosztottak. gazdaságstatisztikára. Folyamatosan ellenőrzi a számítógépek működését. A telephelyen átveszi. 59. Munkája során egyaránt utazik bel. Taxisofőr A taxisofőr személy. 57. Tehergépkocsi-vezető A tehergépkocsi-vezető áru. ágazati (ipar. 54. kijelöli a szobákat. gondoskodik a természetvédelmi szabályok betartásáról.) statisztikára. recepciós Szállodákban. elvégzi a szállítást és vezeti az utiokmányokat. Természetvédelmi őr. Szállodai portás. Számítógéphálózat-üzemeltető. bel-.és külföldön. panziókban és egyéb szálláshelyeken vezeti a vendégekről a nyilvántartást. így pl. A munkatevékenységek megszervezésével segíti a gazdasági. Munkája során segítséget nyújt a hálózat használóinak a hálózat és a programok működtetésében. 55. Titkárnő Adminisztratív teendőket lát el: összegyűjti a vezető által kért információkat. a társadalom egészének. illetve üzemi statisztikára.vagy dízelüzemű gépjárművön. külkereskedelmi. népességstatisztikára. állatok helyzetét. Felderíti és elhárítja a természeti értékeket fenyegető veszélyforrásokat. illetve egy-egy területének állapotáról és változásairól. Statisztikus Tevékenysége eredményeként képet ad a gazdaság. 56. parkőr Felügyeli és óvja a rábízott természetvédelmi területet. és gondoskodik a vendégek kényelméről és ellátásáról. vállalati. ellenőrzi. mezőgazdasági. A telephelyen átveszi.

munkajogi. telepítéssel. ellenőrzi betartásukat. Tervszerű vadgazdálkodással (vadászattal. irányítása. 64. gyár. 67. ügyvitelszervező feladata a számviteli rendszerek. beszerzi a tűzveszélyes tevékenységek folytatásához szükséges engedélyeket. biztosítása és a büntető ügyekben a vád képviselete. amelyeket az államigazgatási és más bíróságon kívüli szervek határozatai. a hitelezés operatív folyamatainak szervezése. koordinálja és ellenőrzi a színházi előadás menetét. ellenőrzi a kényszerintézkedések alkalmazásának törvényességét. őrzésére. elkészíti a tűzrendészeti szabályzatokat és utasításokat. illetve teljesítés számvitel eszközeivel való figyelése és kiértékelése. berendezéseit. ellenőrzése. Elbírálja azokat a törvényességi kérelmeket. a gazdasági. Üzemrendész A közintézmény. fenntartja a munkahely rendjét és biztonságát. üzem. raktár területén megelőzi a tulajdon elleni bűncselekményeket. polgári. cégbíróság. közigazgatási és jogi ügyekben. megszervezi a tulajdon védelmét. vadtenyésztő A vadász és vadtenyésztő védi és gondozza az erdők vadállományát. a pénzforgalom. Összehangolja a színészek. mulasztásai ellen hozzá benyújtanak. ügyvitelszervező Az üzemgazdász. a peres és nem peres eljárásokban keresetet indíthat. hivatal. beadványok. 61. valamint azok érvényesítése a hivatalos fórumokon (pl. panaszokat. technikusok (világosító. szerződések és egyéb okiratok elkészítése. 63. az ellenérdekű felek jogvitáinak megegyezéses elintézésének segítése. statiszták. Ügyész Az ügyész alapvető feladata a törvényesség védelme. kellékes) munkáját. Tűzrendész Tűzrendészeti szempontból felülvizsgálja a munkahely épületeit. nyilvántartására vonatkozó szabályokat. az ügyfeleknek jogi tanácsadás és felvilágosítás nyújtása. 62. a megvalósulás. pénzügyi döntéseket megalapozó elemző számítások készítése. biztosítja az előadás zavartalan lezajlását. Ügyelő Irányítja. valamint a számítógépes információáramlás ügyviteli részének tervezése. Lefolytatja az ügyészség hatáskörébe tartozó bűnügyek nyomozását. pénzügyi tervezés. Vagyonőr C-23 . anyagok tárolására. díszletezők. figyelembe véve a gazdasági szempontokat. sérült és beteg állatok kilövésével) gondoskodik a természet és a vadállomány ökológiai egyensúlyának fenntartásáról. 65. Technikai vagy egyéb probléma esetén intézkedik a hiba helyreállításáról. Ellenőrzi. vádat emel. hogy a munkahely területén betartják-e az eszközök. Ügyvéd Az ügyvéd feladata a jogi képviselet ellátása büntető.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 60. 66. eljárást kezdeményezhet. Vadász. földhivatal). szervezése. Üzemgazdász. hangosító.

Vegyésztechnikus Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz a kőolaj. Vám. Megakadályozza a lopást. a biztonsági szabályok megsértését és az egyéb jogtalan cselekedeteket. C-24 . termékek minőségének és vegyi összetételének ellenőrzésében. 69. Ellenőrzi a jövedéki tevékenységeket. vagy fegyver nélkül őrzi és védi a rábízott tulajdont. nagyüzemi vegyi folyamatok kidolgozásában.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Fegyverrel. Átnézi a postán érkező küldeményeket. Biztosítja a rábízott értékek eredeti állapotban való megtartását. nyomozását végzi. 68. Pénzügyi bűncselekmények megelőzését. növényvédőszerek és műanyagok gyártásában. az erőszakos behatolásokat.és benzinszármazékok. Villamosipari technikus Önállóan vagy mérnöki irányítással a villamos energia előállítására. Elvégzi az államhatáron át lebonyolódó áru. vámvizsgálatokat végez. létesítményt. figyelemmel kíséri a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmát és a nemesfémforgalmat. a vámterhek és egyéb közterhek kiszabását és beszedését.és utasforgalom vámellenőrzését.és devizajogszabályok betartását. szállítmányt és vagyontárgyakat. rádiótechnikai és számítástechnikai berendezések létesítésében és üzemeltetésében vesz részt. valamint elektronikai.és pénzügyőr. gyógyszerek. elosztására és felhasználására szolgáló villamos berendezések. felderítését. és vámösszegeket számol ki. vámügyintéző Ellenőrzi a vám. továbbítására.

D.) Az IRÁNYÍTÓ . amelyek az irányító tárgyias érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .TÁRGYIAS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások.

Gondoskodik a meglévő készletek tárolásáról. ipari épületek. vetési/ültetési. építési munkák irányítása. Anyagbeszerző Megtervezi. elletési. ápolási. Intézkedik a meghibásodott termékek garanciális javításáról vagy cseréjéről. működtetésével. a pályázati feltételnek és a költségvetésnek megfelelően vezeti az építési feladat végrehajtását a kivitelezés kezdetétől a végéig. betakarítási. irodaépületek. vízszállító. növényápolási. irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezet működéséhez szükséges alapanyagok. építési módszerek. a fenntartási és javítási munkálatok szervezése. gátak stb.) tervezésével. állatvásárok és az állatszállítások megfelelő feltételeinek biztosítása. fejési. stb. 5. Állatorvos Állatok betegségének diagnosztizálásával. anyagok és minőségi szabványok meghatározása. ellátja a sérüléseket (sebeket. 2. termékenyítési. Munkája során a növényeknél elvégzi a talajművelési. és szállítás-előkészítési munkákat. lebonyolítása. termesztés.és fűtőanyagok. építésével. minőségellenőrző műszerekkel ellenőrzi a termék minőségét. értékesítés-előkészítési feladatokat. nyilvántartásáról. Gazda Növények termesztésével és állatok tenyésztésével foglalkozik. üzem. 4.) tervezése. hidak. gyógyszereket ír fel. Építésztechnikus Épületek és más építmények (hidak. vízműtárgyak stb.) építési. az állatoknál elvégzi a takarmányozási. Építésvezető Tervezi. gyógyításával és megelőzésével foglalkozik. húsvizsgálatok. fenntartásával és átalakításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Felvásárló Feldolgozó üzemek megbízásából felkeresi a termelőket. bővítési és átépítési munkáját. valamint a tartalék alkatrészek beszerzését és elosztását. itatási. ellenőrzéséről és leltározásáról. illetve ad be és beoltja az állatokat a különböző betegségek ellen.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS D. megvásárolja az árut. koordinálása. utak. Sebészeti beavatkozásokat végez.és tartástechnológiai szempontok figyelembevételével végzi. Az építési ütemtervnek. 3. mérleggel. Tevékenységét a gazdasági.) IRÁNYÍTÓ – foglalkozások TÁRGYIAS érdeklődési körökhöz kapcsolódó 1. irányítja és ellenőrzi a különböző építmények (lakóházak.és szennyvízrendszerek. Megállapítja a betegségeket. alagutak. kivitelezése. hidak. D-26 . 6. törött csontokat). utak. Feladatkörébe tartozik a járvány-megelőzési és járványelfojtási teendők. Építőmérnök Az építőmérnök feladata a szerkezeti vagy építéstechnológiai szempontból bonyolultabb építmények (pl.

előállítási. 9. Figyelemmel kíséri a készletek alakulását. üzemeltetési és javítási folyamatokat. Kamionvezető A kamionvezető áruk.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Gépészmérnök A gépészmérnök új gépeket. szervezi és ellenőrzi a fedélzeti beosztottak munkáját. elvégzi a szállítást és vezeti az utiokmányokat. Megállapodásokat köt a szállítókkal az alapanyagokról.). Gondoskodik a rábízott terület karbantartásáról. ellenőrzi a termékek minőségét. hajóvezető. 10. valamint irányítja a fedélzeti és gépüzemi személyzet munkáját. fa-. irányítja és ellenőrzi a vendéglátó tevékenységet folytató részegység munkáját. papír-. bőr-. hajózásra alkalmas állapotban tartásáról. fedélzeti tiszt A tengeri és belvízi hajóparancsnok gondoskodik a rábízott utas. felkészíti őt a jogosítvány megszerzését célzó vizsgára. gyártási rendszereket tervez és fejleszt ki. 11. szőrme-. A fedélzeti tiszt irányítja. Irányítja a beosztott dolgozókat. A fedélzeti tiszt. tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáért. elkészíti a beosztásokat és a szabadságolási tervet. Hatóságokkal. Felel a higiéniai.és külföldön. 8. parkolás stb. A gyakorlati órákon megtanítja a tanulót a motor vagy autó rutinszerű működtetésére (indítás. Hajóparancsnok. felügyeli az üzemek karbantartását. Irányítja és szervezi a gyártási. hajóvezető tengerjáró és belvízi hajókon gondoskodik a hajó biztonságos haladásáról. Biztosítja az étkeztetésre vonatkozó szabályok betartását. Konyhafőnök Vendéglátóipari vállalatoknál az általános vagy felsőbb szintű vezető irányításával tervezi. az áru és az utasok biztonságáról. Munkája során egyaránt utazik bel. gépek. Gépjármű-oktató Ismerteti a közlekedési szabályokat (KRESZ) és a gépjárművek működésével kapcsolatos alapvető elméleti tudnivalókat. majd a városi és közúti forgalomban a jármű balesetmentes és biztonságos vezetésére. Navigációs őrszolgálatot és ügyeletes szolgálatot tart. szervezi. 7. részt vesz a leltározásban. technológiai eljárásokat. a felszerelés. ételekről és egyéb szállítmányokról. Gondoskodik a hajószemélyzet oktatásáról. ügynökségekkel és fuvaroztatókkal tárgyal.és könnyűipari mérnök irányítja a fogyasztási cikkek (textil-. berendezéseket. Könnyűipari mérnök A fa. vagy egyéb anyagok szállítását végzi nagy teljesítményű gépjárműveken. A telephelyen átveszi. mechanikai szerkezeteket. javítását és mindezen témakörökben kutatást folytat. ellenőrzi és üzemanyaggal feltölti járművét. D-27 . kidolgozza a gyártás technológiáját. Részt vesz az árak meghatározásában. megállás. vagy teherszállító hajó biztonságos üzemeltetéséről. ahol fontos ügyelnie a közlekedésbiztonsági szempontok maximális betartására. nyomdaipari termékek) gyártását.

Közlekedési technikus Személy.vagy személyszállítási céllal a kiépített vasútvonalakon. 19. Légijármű-vezető. irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezet. megőrzi.és áruszállító közlekedési eszközök és közlekedési rendszerek karbantartásával. 14. a felhasznált vagy értékesített termékeket. pilóta Merev szárnyú repülőgépeket és helikoptereket vezet utas. 20. tűzoltás és életmentés céljából. Könnyűipari technikus Önállóan vagy mérnöki irányitás mellett részt vesz a fa. és azok működtetéséhez szükséges közlekedési rendszerek létesítésével. pedagógia. az iparművészeti. agrártudomány) anyagait. a képzőművészeti alkotásokat és különböző tudományterületek (orvostudomány. anyagok minőségi és mennyiségi megőrzéséről az ártulajdonos diszpozíciójának megfelelően. Műszaki vezető Tervezi.vagy gőzmozdonyt vezet teher. a gyártási technológia kidolgozásában és a termékek minőségének ellenőrzésében. Műszaki ellenőr Munkavédelmi szempontból ellenőrzi a munkahelyeket. és az áru raktárból való kiszállításáról. javításával és üzemeltetésével összefüggő műszaki és adminisztratív feladatok elvégzésében vesz részt. 17. Gondoskodik az átvett termékek. feldolgozza. Raktárvezető Megszervezi a különböző áruféleségek tárolását és irányítja a tárolást.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 12. hiba esetén intézkedik a javításról és a forgalmi előírásokat követve elvégzi a szállítást. javításával és üzemeltetésével kapcsolatban kutatásokat folytat. 13.és könnyűipari termékek gyártásában. ügyelve az utasok és az áru biztonságára. Közlekedési mérnök A vasúti. és biztosítja a gyártmányokra vonatkozó minőségi szabványok és előírások betartását. fejlesztési és környezetvédelmi feladatait. tanácsot ad. fejleszt és irányít.és teherszállítás. Mozdonyvezető A mozdonyvezető villany-. D-28 . növények öntözése és permetezése. közúti. elektromos. illetve részleg műszaki. helyreállítja és nyilvántartja a természettudományi anyagokat. 18. Vezeti a menetokmányokat. Munkája során átveszi és ellenőrzi a vontatójárművet. légi és vízi személy-. Muzeológus Gyűjti. 16. illetve áruszállítás területén alkalmazott gépek. karbantartásával. néprajzi és régészeti tárgyakat. 15.

kapcsolókészülékek. A telephelyen átveszi és ellenőrzi a járművet. műszer. a vízi közlekedés biztonsági szempontjainak maximális betartásával. irányítja a be. egyéb erősáramú berendezések és rendszerek tervezése. nagyüzemi vegyi folyamatok kidolgozásában. D-29 . gyógyszerek. létesítésével. ügyelve az utasok biztonságára. hálózatok. továbbítására. 25.és menetokmányokat. Vezeti a fuvar. A gyengeáramú villamosmérnök a távközlés. kő. elektronika. elvégzi a szállítást. Villamosmérnök Az erősáramú villamosmérnökök feladatai közé tartozik a villamos gépek. stb.) kitermeléséhez. társadalmi és szellemi életét. valamint elektronikai. Villamosipari technikus Önállóan vagy mérnöki irányítással a villamos energia előállítására.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 21. a villamos energia fejlesztésével és elosztásával. érc.és kirakodást. és a forgalmi előírásokat követve elvégzi a szállítást. transzformátorok. gyakorlati oktató A szakoktatásban tanuló fiataloknak szaktantárgyakat oktat és begyakoroltatja a szakma alapfogásait. 23. a multimédia eszközeivel. növényvédő-szerek és műanyagok gyártásában. Munkája során átveszi és ellenőrzi az uszályt. az energiarendszer irányításával. javításával és üzemeltetésével foglalkozik. fejlesztésével. tervezésével. fejlesztése. hiba esetén intézkedik a javításról. számítástechnika és a navigáció berendezéseinek. 22. 26. Régész Ásatások során tárgyi emlékeket kutat fel és tanulmányoz. Trolibuszvezető A trolibuszvezető személyszállítást végez menetrend szerint közlekedő villamosüzemű gépjárműveken. gyakoroltatása során. termékek minőségének és vegyi összetételének ellenőrzésében. 24. valamint az erőművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák megoldása. rádiótechnikai és számítástechnikai berendezések létesítésében és üzemeltetésében vesz részt. megbeszélése. Vegyésztechnikus Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz a kőolaj. Uszálykormányos Az uszálykormányos uszályokat vezet teherszállítási céllal. hogy rekonstruálja a régmúlt korok gazdasági.és irányítástechnika. mikrohullámú technika. ügyelve az áru biztonságára. hiba esetén intézkedik a javításról. elosztására és felhasználására szolgáló villamos berendezések. Szakoktató. ill. Az elméleti és gyakorlati tananyag bemutatása. számítógépes programok alkalmazásával segíti elő a szakma alapjainak elsajátítását. 27. feldolgozása. Robbantómester Bányákban vagy kőfejtéseken robbantásokat készít elő és hajt végre szilárdásványok (szén. készülékeinek műszaki kutatásával.és benzinszármazékok.

amelyek az irányító szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások.E) Az IRÁNYÍTÓ .

Zálogházak (fiókok) területén a zálogtárgyak szakszerű meghatározását és értékelését (becslését) végzi. ápoló Egészségügyi intézményekben vagy otthonukban az ápolási tervnek megfelelően ápolja a betegeket. Általános iskolai tanár Oktatja és neveli az általános iskola felső tagozatán tanuló gyermekeket. kerámia és ötvös áruk. A tárgyak sajátosságainak. kiállítja az anyakönyvi kivonatot. Intézi az állampolgársággal kapcsolatos ügyeket. állatvásárok és az állatszállítások megfelelő feltételeinek biztosítása. Becsüs. Az árverező az áruk értékének felbecsülése után kiválasztja az árverezésre kerülő cikkeket. gyógyszereket ír fel. vérvétel. értékeli a tanulási teljesítményt és az órai munkát.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS E. beöntés adása. sebellátás. 2. 3. injekciózás. A névváltoztatás regisztrálása is az ő feladata. a tüneteket és állapotváltozásokat a lázlapra felvezeti. 4. infúzió. Bejegyzi az újszülöttet. Részt vesz a házasságkötési szertartás lebonyolításában. szanatóriumokban ellátott betegek egyedi szükségleteinek megfelelően ápolási tervet készít. Állatorvos Állatok betegségének diagnosztizálásával. illetve pénzügyi politikájának megfelelően megállapítja a zálogkölcsön nagyságát és az előírásoknak megfelelően zálogjegyet tölt ki. Anyakönyvvezető Az anyakönyvvezető. gyógyításával és megelőzésével foglalkozik. transzfúzió adása. A betegek állapotát folyamatosan figyeli. megállapítja a felvásárlási árát. valamint a vállalkozás üzleti. illetve ad be és beoltja az állatokat a különböző betegségek ellen. Az orvosi vizsgálatoknál és kezeléseknél asszisztál. Megtanítja.) IRÁNYÍTÓ – foglalkozások SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó 1. Feladatkörébe tartozik a járvány-megelőzési és járványelfojtási teendők. stb. kezeléseket (pl. külföldiek nála kérvényezhetik a magyar állampolgárságot. vezeti a licitálást és megköti az üzletet. Edző E-31 . -kötözés. ellátja a sérüléseket (sebeket. Az elhunytak adatait bevezeti a halotti anyakönyvbe. húsvizsgálatok. feldolgozza és megbeszéli a tanulókkal a tananyagot. Önállóan végzi a hatáskörébe tartozó vizsgálatokat. a bizományba átvett áruról bizományosi szerződést állít ki. piaci keresletének. A megvásárolt áruról vételi jegyet. A tanórákra audovizuális és egyéb szemléltető eszközöket készít. a mindenkori piaci viszonyok figyelembevételével. részt vesz az orvosi viziteken. árverező A becsüs műszaki-híradástechnikai áruk. 5. Sebészeti beavatkozásokat végez. mint az Anyakönyvi Hivatal munkatársa rögzíti az állampolgárok adatait az anyakönyvbe.) 6. katéterezés. Diplomás ápolónő. Megállapítja a betegségeket. Kikiáltja a legmagasabb árat. ruházati és szőrmeáruk. Az eladásra felkínált árukat szakszerűen meghatározza. leírja és értékeli (értékbecslés). festmények felvásárlását és értékesítését végzi. A kórházi osztályokon. törött csontokat). üveg. vérnyomásmérés.

Különböző rendezvényeken. mentálhigiénikus az egészség megőrzésével. Kapcsolatot tart más részlegek vezetőivel. a tudományos eredmények publikálása. Részt vesz az árak meghatározásában. műttőssegédek. elbocsátását. valamint speciálkollégiumok vezetése. kezelését és ellátását. gyógypedagógus segítőtársa a bentlakásos és napi bejárásos gyermek. előadásokat tart. szemináriumok. Gyermek. ápolók. gyakorlatok. pincérek. vezeti az edzéseiket. Felsőfokú tanintézeti tanár. felkészíti őket a versenyekre. stb. napirendi feladatok. Megállapítja és ellenőrzi a munka és ügyeleti rendet. oktató egyetemen vagy főiskolán tanít és tudományos kutatómunkát végez. 8. stb. Megállapodásokat köt a szállítókkal az alapanyagokról.és ifjúsági felügyelő a nevelő-gondozó tevékenységében a pedagógus. értékeli az edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményüket.és ifjúsági felügyelő az illetékes igazgatóhelyettes. A gyermek. Ügyel az étkeztetésre vonatkozó szabályok betartására. oktatási anyagok. az osztályfőnök. Fordító. oktató A felsőfokú tanintézeti tanár. szóróanyagokat. Egészségnevelő. irányítja és ellenőrzi a beosztottak munkáját.és ifjúságvédelmi egészségügyi és szociális intézményekben. A pedagógussal közösen elvégzett tervező munka alapján önállóan végzi a szabadidő szervezését. illetve a beosztottak (ápolónők. Felel a higiéniai. gondozási feladatok. Irányítja a beosztott dolgozókat (pl. 11. szakács. a pedagógusok és a nevelőtanárok irányításával végzi feladatát. alkalmi összejöveteleken a program céljától és tematikájától függően anyanyelvről idegenre vagy idegen nyelvről anyanyelvre fordítja a programszöveget az idegen nyelvű résztvevők számára. edzési tervet dolgoz ki számukra. vagy vendéglátoipari egység munkáját. a játéktevékenységek. ügyelet. Főnővér Tervezi. az egészséges életmóddal kapcsolatos felvilágosító tevékenységet végez. irányítja és ellenőrzi a kórházak. tolmács Idegen nyelvet vagy az anyanyelvet fordítja más nyelvre írásban és szóban. utasítást ad a beszerzésekre. Biztosítja a szervezeti egység működésének személyi és tárgyi feltételeit. Gondoskodik a higiéniás előírások betartásáról. felvilágosító füzeteket készít. a rendkívüli eseményeket haladéktalanul jelenti az intézmény igazgatójának. Ellenőrzi a betegek felvételét. Munkája során információkat gyűjt és rendszerez a lakosság egészségi állapotáról. Feladata az előadások. irányítja és ellenőrzi az étterem.) munkáját. jegyzetek. 7. szünidei munka irányítását.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Az edző felméri a sportolók állóképességét. szervezi. klinikák. tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáért. Intézkedik a meghibásodott felszerelések cseréjéről. 9. Figyelemmel kíséri a készletek alakulását. ételekről és egyéb szállítmányokról.) és ellenőrzi munkájukat. Éttermi üzletvezető Tervezi. A tolmács nélkülözhetetlen szolgáltatást végez. konzultációk. tankönyvek írása. mentálhigiénikus Az egészségnevelő. prevenciós programokat szervez. E-32 . tehetségét. szervezi. 12. technikai tudását. szociális intézmények egyes osztályain a betegek ellátását. felügyeli az osztályon végzett valamennyi tevékenységet.és ifjúsági felügyelő A gyermek. konferenciákon. tárgyalásokon. 10. plakátokat.

a saját családba való mielőbbi visszakerülést és beilleszkedést. beszélgetésekkel. és beosztja az oktatókat és tanárokat. irányítja és ellenőrzi az általános és középiskolák. neveli (iskolába járatja. Hitoktató Az állami és egyházi nevelési-oktatási intézményben hit. A tananyag szóbeli átadásával. számolás) oktatása. Karigazgató. felkészíti az önálló életvitelre). valamint szemléltetőeszközök bemutatásával segíti a hittan anyagának elsajátítását. Feladatait a szakmai etikai normák betartásával. írás. 19. érzékszervi. a mindenkori jogszabályok szerint látja el. igénybe véve a rendelkezésre álló szociális és gyermekvédelmi. A különböző egyházak (katolikus. Munkáját szerződés vagy megbízás alapján végzi. nevezetességeivel. hogy gyógyítsa és rehabilitálja a különböző betegségekben szenvedő és mozgáskárosodott személyeket. valamint más segítő szolgáltatások támogatását.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 13. beszéd. tanárok. magyarázatokkal. református stb. valamint a belföldi túrákon részt vevő magyar vendégeket megismerteti az ország idegenforgalmi. ill. 15. 14. történelmi és művészeti értékeivel. Gondozza (ruházatot. Gyógytornász A gyógytornász az orvos javaslata és a beteg vizsgálata alapján megtervezi és végrehajtja a fizioterápiás kezelést. Elkészíti az oktatási intézmény működésének éves költségvetését. lakást biztosít). és elősegíti a vér szerinti családdal való kapcsolattartást. Gyógypedagógus A gyógypedagógus neveli és oktatja az értelmi. kompenzálása. valamint megelőzze az egészségkárosodások kialakulását. valamint szakképzést ellátó tantestületek munkáját. a sérült vagy hiányzó funkciók fejlesztése.és mozgásfogyatékos gyermekeket. Iskolaigazgató Tervezi. Idegenvezető Az országba érkező külföldi turistákat. Ellátja a gyámsági teendőket. Feladata az alapkészségek (olvasás. csoportok. Felügyeli az oktatók felvételét és biztosítja továbbképzésüket. Kapcsolatot tart az önkormányzattal és az illetékes szakminisztériummal. Magyar csoportokat kísér külföldre. oktatók és a kiszolgáló személyzet munkáját. kórusvezető E-33 . Óvodában a szülők. Kialakítja a tanítók. 18. tankörök számát. elkészítteti az órarendet. illetve meghosszabbítottan állami gondoskodásban részesülő nagykorú fiatal számára. táplálkozást. szervezi. 16. meghatározza az osztályok. a vér szerinti családdal való kapcsolat teljes hiánya esetén az örökbeadást. Hivatásos nevelőszülő A nevelőszülő saját háztartásában átmeneti vagy tartós helyettesítő családi gondozást biztosít a vér szerinti családjából ideiglenesen vagy tartósan kikerülő. szakképző intézmények. kulturális. állami gondoskodást igénylő kiskorú gyermek. iskolákban és kollégiumban a tanulók és a szülők igénye szerint szervezi a foglalkozásokat. Kutatási és fejlesztési programokat vezet. Tevékenysége során a gyermek érdekét tartja szem előtt.) tanításainak megfelelően előírt tanterv alapján elkészíti a tanmenetet.és vallásoktatást tart. 17.

). fogásra. kórus fellépéseit. felügyeli az osztályok tevékenységét. átveszi az árut a szállítóktól. Kereskedelmi menedzser. festés stb. Feladatait önálló vállalkozóként. tanítja őket). 25. kamaraegyüttes vagy kórus művészeti munkáját irányítja. találkozókra nyújt be pályázatokat. és kialakítja az általa vezetett szervezet éves üzletpolitikáját. ápolási és terápiás kezelést ellátó tevékenységeinek munkáját. Létrehozza. 20. kiosztja a nevelőtanárok feladatait és ellenőrzi őket a végrehajtásban. boltvezető Kis. Képviseli a szervezetet a külső szervek és a hatóságok előtt. nyilvántartást vezet a beszerzésről és az eladásról. Kereskedő Megrendeli az árucikkeket. Tárgyal a beszállítókkal. stb. benevezéseket. nevelését végzi. szervezi. a bankokkal és egyéb szervezetekkel. Ügyel a rend. gazdasági társaságokat. Olyan sokoldalúan képzett szakember. illetve a szakirányú intézmények.).) megfelelő részlegeiben végzi rendszeresen vagy alkalmanként egyedi műsorok közreműködőjeként. csoportos mozgásterápia keretében fejleszti a mozgássérült gyerekek mozgásfunkcióit. színház. szerepelni. A konferanszié képes a mindenkori megrendelő igénye szerinti műsorok. 23. Irányítja az alkalmazottakat és kijelöli feladataikat. a jövőbeli alkalmazás követelményeire terveket készít. klinikák kórmegállapítási és -megelőzési. Kollégiumvezető Irányítja és ellenőrzi az oktatási intézmény kollégiumát és az ott folyó tevékenységeket.és nagykereskedelmi kisvállalkozásokat. stb. új anyagok és berendezések felhasználására. irányítja és felügyeli az elosztási funkciókat. (pl. aki képes feladatának végzésekor különböző rendezvényeken összekötő kapocsként közreműködni.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Zenekar. kiszolgálja a vásárlókat. gyógykezelési. Fejleszti és megvalósítja a marketing stratégiát és reklámozza a vállalkozás szolgáltatásait. tanulmányi felelős. és a bentlakásos vagy csak este hazajáró gyerekeknek foglalkozásokat tart (pl. kisszövetkezeteket vezet saját nevében vagy a tulajdonosok (köz. járásra. 21. gazdasági terveket. dékán. Konduktor A konduktor a sérült idegrendszerű gyerekek mozgásterápiáját. gondoskodik a tárolásról. Tárgyal az igazgató tanáccsal és a felső vezetőkkel az egészségügyi szolgáltatás irányelveinek érvényesítése érdekében. 22. illetve a szövetkezeti tagok megbízásából. valamint szükség esetén gondozói feladatokat lát el. Munkáját a műsorkészítők rendjéhez alkalmazkodva önállóan szervezi és végzi. előadások előkészítésére. Új programok indítására. művészeti versenyekre. mese. Szervezi a zenekar. Elkészíti a pénzügyi. Megtervezi az előadás műsorszámait. kapaszkodásra stb. Meghatározza a szervezet kereskedelmi koncepcióját. E-34 . vezeti a próbákat. speciális feladatok végrehajtására.és taggyűlés). Kórházigazgató Tervezi. irányítja és ellenőrzi a kórházak. Kidolgozza az ügyeleti rendet. művelődési ház. Speciális módszerekkel. Biztosítja a kórház működésének személyi és tárgyi feltételeit. rajzolás. a biztonság és a tisztaság fenntartására. rádió. Kapcsolatot tart a tanárokkal és az oktatási intézmény más képviselőivel (pl. 24. vállalkozások munkatársaként látja el hivatásszerűen főállásban vagy mellékfoglalkozás keretében. Konferanszié A konferanszié szakmai tevékenységét a szakintézmények (televízió.

a szabadidős. tanácsadást nyújt és különféle rendezvényeket (pl. tájékoztatást. katalógus készítés) és gondozásával foglalkozik. összehangolja a szervezeti egységek (osztályok) és alárendelt vezetők munkáját a kórházi feladatok ellátása érdekében. az illetékes szakminisztériummal és egyéb szervekkel. levéltárakban. Black Jack. a rendezvények reklámját. Kulturális menedzser Könyvtárakban. rendszerezésével. pl. Tervezi a következő időszak munkáját. Felügyeli a játék szabályosságát. lebonyolítja a vállalat. számítógépes programok. Kapcsolatot tart az önkormányzatokkal és más kulturális szervekkel. 31. Tájékozódik a külkereskedelmi ügylet megkötéséről. Összegyűjti. 29. galériákban) az általános vagy felsőbb szintű vezető irányításával tervezi. a vállalat E-35 . vagy intézmény külkereskedelmi tevékenységét. 30. Fejleszti és megvalósítja a marketing stratégiát. kiosztja a kártyalapokat. ellenőrzi a folyó feladatok végrehajtását és értékeli a folyamatos és befejezett tevékenységeket. valamint a multimédia eszközeivel és egyéb szemléltető eszközök. fogadó Kaszinókban irányítja a szerencsejátékokat. Képviseli a szervezetet. Kapcsolatot tart az önkormányzattal. ankétok stb. múzeumokban. író-olvasó találkozók. Szabályozza a belső munka. 28. illetve konzultál az üzletkötővel. Megbeszéléseket folytat. kifizeti a nyereményeket. 27. átgondolt óravezetéssel. laboratóriumi foglalkozásokkal. Gondoskodik az éves költségvetési terv elkészítéséről. Kulturális szervező munkatárs Művelődési házakban. A tananyag szóbeli átadásával. szaktantermi. nyilvántartásával (pl. elemzi és a tervezésnél felhasználja a lakosság észrevételeit. közösségi házakban részt vesz a művészeti-. valamint a könyvtári gyűjtemény gyarapításával. demonstrációs kísérletek bemutatásával segíti a tantárgy anyagának elsajátítását. a szóban forgó üzlet feltételeinek létrejöttéről. 26. irányított. kiosztja a játékosoknak a nyereményzsetonokat. hogy tegyék meg tétjeiket. Könyvtáros A könyvtáros könyvkölcsönzést végez. lóversenypálya pénztárainál fogadásokat köt és átveszi a téteket. Külkereskedelmi ügyintéző A megfelelő idegen nyelven segíti. Személyesen és telefonon információt ad a rendezvényekről. tanulócsoportoknak egy vagy több tantárgyat oktat. elindítja a rulett kereket.és sportprogramok szervezésében. művészeti intézményekben (pl. valamint a jóváhagyott költségvetési irányzatnak megfelelő gazdálkodásról. Közönségszervező munkát végez. javaslatait. irányítja és ellenőrzi a kulturális tevékenységet folytató részegységet. Meghatározza a célokat és az elvégzendő feladatokat. gondoskodik a szükséges szakembergárdáról. Előkészíti és felügyeli a rendezvény lebonyolítását. beszélgetésekkel. Figyelemmel kíséri és elemzi a piac és a társadalmi környezet változásait. rulett. Középiskolai tanár A középiskolai tanár gimnáziumban vagy szakközépiskolában osztályoknak.és hatáskörmegosztást. szervezi. magyarázatokkal.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Kialakítja a kórház belső szervezeti struktúráját.) szervez a könyvtár látogatói számára. és ennek ismeretében megfelelő válaszokat dolgoz ki. kinevezi az osztályok vezetőit. Szervezi az intézmények kulturális programját. A fogadó fogadóirodákban. Felszólítja a játékosokat. Krupié.

kulturális rendezvényeken). Az egyéni különbségeket és a fogyatékosság jellegét. Részt vesz a mentőszolgálat által biztosított mozgóőrségeken (sporteseményeken. Beszerzi az export. Meghatározza feladataikat és ellenőrzi a feladatok teljesítését. aerobic óra) elvégzésére. bejelentéseket. szállítási (anyagmozgatás). illetve import engedélyeket. Biztosítja a hatékony működés feltételeit és meghatározza a felajánlott szolgáltatások típusát. olvasással. rádió. Mozgásstúdió vezető Tervezi.). valamint a kórházba szállítás alatt. amely például váratlan katasztrófahelyzetekben vagy tömegszerencsétlenségeknél nagy lélekjelenlétet követel. mértékét figyelembe véve megtervezi az oktatás folyamatát. illetve a szakirányú intézmények. Elvámoltatja az árut. A tanulók fejlődéséről részletes elemzéseket készít és tájékoztatja a szülőket. 32. 34. szavak kiejtésével.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS vezetésével az ügylettel kapcsolatos feladatokról. Munkáját a műsorkészítők rendjéhez alkalmazkodva önállóan szervezi és végzi. 37. Elkészíti az üzleti tervet. állásuk megtartásában és a pályatervezésben. Intézi a külföldi partnerrel és egyéb az ügyletben résztvevő szereplőkkel kapcsolatos levelezéseket. amely alapján gazdálkodik. Elvégzi. a vámokmányokat. Logopédus Ép értelmű beszédfogyatékos gyermekek (ritkábban felnőttek) beszédhibájának megszüntetését.) megfelelő részlegeiben végzi rendszeresen vagy alkalmanként egyedi műsorok közreműködőjeként. Munkája során ellátja a termelési folyamathoz kapcsolódó raktározási. szervezi és irányítja a mozgásstúdióban (fitness-szalonban) működő szolgáltatásokat (pl. menetét. illetve elvégezteti az okmányok kiállítását. 36. stb. Beszédhangok megformálásával. vállalkozások munkatársaként látja el hivatásszerűen főállásban vagy mellékfoglalkozás keretében. továbbá tanácsot ad az otthoni foglalkozásokhoz. Meghallgatja a vendégek panaszait és segítséget nyújt azok megoldásában. művelődési ház. Mentőtiszt Sürgős esetben segítséget nyújt a beteg vagy sérült személynek a baleset vagy rosszullét színhelyén. stb. színház. írással kapcsolatos gyakorlatok során segíti a diákok beszédhibájának kiküszöbölését. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a piac és a környezet változásait és ennek ismeretében tervezi és módosítja a szolgáltatásokat és az árakat. szauna. 33. engedélyeket. Munkavállalási tanácsadó Egyéni és csoportos tanácsadással segíti a munkanélkülieket és munkavállalókat az álláskeresésben. aerobic. Munkája stresszel járó tevékenység. és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek megszervezése és irányítása. A stúdió gazdálkodására vonatkozóan költségvetést készít. Feladatait önálló vállalkozóként. Intézi a hatóságokkal kapcsolatos ügyeket. Műsorvezető A műsorvezető szakmai tevékenységét a szakintézmények (televízió. csomagolási tevékenységekkel kapcsolatos szervezési és irányítási feladatokat. valamint kialakítja a gazdasági egység beszerzési és értékesítési stratégiáját. 35. majd a megkötött külkereskedelmi ügyletet lebonyolítja. Logisztikai menedzser Feladata a fuvarozási. szállítási folyamatok. javítását végzi. Olyan E-36 . Kiválasztja munkatársait az egyes tevékenységek (pl.

Kapcsolatot tart fenn a színházakkal.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS sokoldalúan képzett szakember.orrgégész) specializálódásuknak megfelelően. balett társulat). lebonyolítja az ehhez szükséges adminisztrációs és egyéb feladatokat. művelődési intézményekkel és egyéb rendező irodákkal. oktatók és a vizsgák megszervezése. főhatóságok. valamint a betegek egészségi állapotának ellenőrzése. A szakorvosok a betegségtípusok (pl. aminek része a diagnózis felállítása. Nyelvtanár Oktatási intézményekben. értelmi. továbbképzés és átképzés) szervezése. a gyógykezelés és terápia. Részt vesz a gyerekek szabadidős és kulturális programjaiban. munkaszervezés. önkormányzatok munkaügyi központok és gazdasági egységek (vállalatok) szakapparátusában. 39. a résztvevők. családlátogatások keretében tartja a kapcsolatot a gyerekek szüleivel. melyek a tanulók testi. vagy alkotóközösség munkáját. tánckar. valamint oktatással foglalkoznak. Az oktatások szervezése során feladata az oktatási programok végrehajtási és pénzügyi feltételeinek biztosítása. művészeti csoportokat. a betegek gyógyításával. 40. onkológus) vagy a különböző testrészek szerinti (pl. stb. Tervezi és irányítja az olyan tevékenységek lebonyolítását. a betegségek kialakulásának megelőzésével. a gyógykezelés és terápia. kollégiumokban gondozza és neveli az általános és középiskolás korú gyermekeket. Nevelőtanár Oktatási vagy gyermek. szórakoztató. az emberek egészségének megóvásával. 43. Művészeti titkár A művészeti titkár megszervezi és kiszolgálja a művészeti csoport (zenekar. szerződéskötés és teljesítés. illetve oktatási vállalkozásokban. előadások előkészítésére is. nonprofit jellegű intézményekben társadalmi és vallási szervezetekben. valamint gazdasági ügyeket (pl. klubokat. valamint a technológia és műszaki fejlesztés szakembereivel kapcsolatot alakít ki a tervezési. valamint a betegek egészségi állapotának ellenőrzése. Az oktatásszervezés munkaterületével határos munkaerőszervezés. Fogadóórák. humánpolitika. lebonyolításának irányítása és e tevékenységekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. E-37 . szakköröket vezet vagy azok működéséhez nyújt szakmai segítséget. Orvos Az orvosi pályán dolgozók az emberek egészségének megóvásával. nyelviskolákban. szabadidős és sport programokat szervez. A műsorvezető képes a mindenkori megrendelő igénye szerinti mélységben a műsorok. aki képes feladatának végzésekor különböző rendezvényeken a műsor lebonyolításának irányítójaként szerepelni.) bonyolít le. felnőtteket az idegen nyelv helyes használatára. valamint a betegségek kialakulásának megelőzésével foglalkoznak. Oktatásszervező Feladata az iskolarendszeren kívüli oktatás (képzés. oktatásszervezési és oktatásirányítási feladatok hatékony végzéséhez. reklám tevékenységet végez. fül. Fő feladatuk a szakorvosi ellátás biztosítása. a betegek gyógyításával.és ifjúságvédelmi intézményekben. érzelmi és szociális fejlődését elősegítik. 38. kiscsoportos vagy egyéni magánórák keretében tanítja a gyerekeket. Munkája során részt vesz a bemutatásra kerülő produkció helyszínének megszervezésében. színházi csoport. Művelődésszervező Művészeti. 41. 42. Fő feladatuk a diagnózis felállítása.

Pályaválasztási tanácsadó Egyéni vagy csoportos pályaorientációs. rajzolás. 48. lelki és erkölcsi támogatást nyújt a vallási közösség tagjainak. szakma. szerepjáték. és gondozza a rábízott gyerekeket. taneszközök kidolgozásában és terjesztésében. külső és belső arculatának kialakítását. vásári árus Különböző termékeket. frissítőt. Segít az öltözködésben. Látogatja az üzleti körébe tartozó gyógyszertárakat. mentális és szociális fejlődéséhez. majd eladják. 51. hogy a tanácskérő dönteni tudjon a számára megfelelő pálya. Az állandó helyszínen árulók gyakran maguk állítják fel a bódékat. Pedagógus-asszisztens Általános iskolákban segíti az alsó tagozatos tanítók munkáját. az étkezéseknél. hitoktatással foglalkozik és az egyházi intézmények működtetésével kapcsolatos feladatkört lát el.) ajánlja. hatásmechanizmusáról és várható káros mellékhatásairól. Különböző fejlesztő tevékenységet végez. illetve képzési forma megválasztásában. Óvónő Az óvónő tevékenysége többirányú pedagógusi munka.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 44. gondoskodik a fogyókészlet utánpótlásáról. Módszertani anyagokat. 45. foglalkozásokat vezet (pl. Pedagógiai szakértő Oktatási módszereket. pl. prédikációkat tart. Feladatait az előre megtervezett. Gondozza a rábízott gyermekeket. Munkájuk során az árut a helyszínre szállítják és kipakolják. gyógyhatású készítmény. 47. valamint nevelési és fejlesztési feladatokat lát el. segédeszközöket dolgoz ki és gyakorlati tanácsokat ad a nevelési oktatási intézmények (óvodák. szentbeszédeket. értékeléseket végez. szabadidős. megfelelő E-38 . standokat. bemutatja az új készítményeket. 46. Munkája során ügyel a rendre és felügyel a gyerekekre. gyógyszerészeti konferenciákon előadásokat tart. részt vesz a programfejlesztésekben. iskolák) pedagógusainak. irányítja és ellenőrzi cégének reklám. Segélykérelmekkel felkeresi a gyámhatóságot. alternatív és helyi tantervek. vers. pályaváltási tanácsadással elősegíti. Nevelési probléma vagy betegség esetén elkíséri a tanulókat a tanácsadóba és az orvosi rendelőbe. Kirándulásokat. lelkész A pap. kiadványokat állít össze és publikál. Pap. PR menedzser Tervezi. Humanitárius. istentiszteleteket vezet. programok. tudatosan szervezett. valamint elősegítik az iskolaérettségük kialakulását. Pedagógiai méréseket. amelyek hozzájárulnak a gyerekek fizikai. figyelemmel kíséri a cége által forgalmazott termékek eladási adatait. 50.és tömegkommunikációs tevékenységét. keresztelési. temetési szolgáltatásokat végez. esketési. szociális tevékenységet folytat. Orvoslátogató Rendszeresen felkeresi a betegeket kezelő orvosokat és az általa képviselt gyógyszergyár termékeit (gyógyszer. stb. lelkész miséket. meseolvasás. Felvilágosítást nyújt a készítmények összetételéről. Orvosi. újságot árul a közterületeken. stb. virágot. programokat. gyurmázás.). utcai. kulturális és sport programokat szervez és bonyolít le. 49. Piaci.

Szociális munkás Egyéneknek. feldolgozása. 52. Az elméleti és gyakorlati tananyag bemutatása. a pszichológiai alapelveket. tárgyalásokra. 58. családoknak és más közösségeknek nyújt támogatást szociális és személyes problémáik megoldásában. 57. kialakításában. recepciós Szállodákban. Biztosítja a hatékony működés feltételeit és meghatározza a felajánlott szolgáltatások típusát. precízen lebonyolítja az adminisztrációt. Szakoktató. Egyezteti a vezető programját. Munkája során pszichológiai. fodrászat) elvégzésére. felveszi a szobarendeléseket. a multimédia eszközeivel. Jó szervezéssel. kiválasztásával és közvetítésével foglalkozik. fejvadász Magasan kvalifikált vezetők és szakemberek felkutatásával. gyakoroltatása során. munkahely elvesztése. fodrászat. törvényszerűségeket. kozmetika. és ennek ismeretében tervezi és módosítja a szolgáltatásokat és az árakat.). vagy termék képéről. számítógépes programok alkalmazásával segíti elő a szakma alapjainak elsajátítását. mind pedig a külvilággal való kapcsolattartása során (külső PR). intézi a hivatalos telefonokat. diagnosztizálja és kezeli a pszichés megbetegedéseket. panziókban és egyéb szálláshelyeken vezeti a vendégekről a nyilvántartást. Kiválasztja munkatársait az egyes tevékenységek (pl. 55. Szépségszalon vezető Tervezi. megbeszélése. lakás problémák. mind a dolgozói körében (belső PR). Személyi titkár Tehermentesíti a vezetőt a napi feladatoktól és részt vesz a döntés előkészítési folyamatban. egy vállalat. amely alapján gazdálkodik. A szociális munka legismertebb formája a családsegítés. Személyzeti tanácsadó. majd a megfelelő embereket elküldi a megrendelőhöz (munkáltatóhoz) és felveszi az adatokat az adatbankba. Szállodai portás.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS kapcsolattartás. amely során válsághelyzetekben (pl. Meghallgatja a vendégek panaszait és segítséget nyújt azok megoldásában. A szépségszalon gazdálkodására vonatkozóan költségvetést készít. belső konfliktusok) lévő E-39 . tanulmányozza a pszichológiai jelenségeket. grafológiai eljárásokkal (tesztekkel). tudatos célzott információkezelés jellemzi. annak arculatáról (image-éről) alkotott kedvező kép befolyásolásában. 54. 56. felhívja figyelmét az aktuális megbeszélésekre. 53. értelmezi és alkalmazza az emberi viselkedéssel és a szellemi folyamatokkal kapcsolatos tudományos adatokat. gyakorlati oktató A szakoktatásban tanuló fiataloknak szaktantárgyakat oktat és begyakoroltatja a szakma alapfogásait. szervezi és irányítja a szépségszalonban működő szolgáltatásokat (pl. odafigyeléssel előkészíti az ügymenetet. és gondoskodik a vendégek kényelméről és ellátásáról. Pszichológus Gyűjti. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a piac és a környezet változásait. kijelöli a szobákat. Meghatározza feladataikat és ellenőrzi a feladatok teljesítését. stb. ugyanakkor költségkímélő módon segít egy ember. Elkészíti az üzleti tervet. illetve interjúkkal felkutatja a munkaerőt. eredményeket.

és pályatanácsadás területén végez szociális munkát.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS embereket segít hozzá helyzetük javításához. megtanítja. Amennyiben szükséges. Titkárnő Adminisztratív teendőket lát el: összegyűjti a vezető által kért információkat. a menekültügy. 62. Titkárságvezető E-40 . demográfus A szociológus. A szakosított szociális munkás az egészségügy. megszervezi és felügyeli a szociális problémákkal küzdő egyének és csoportok segítését. értelmezi. reklámanyagai bemutatásával. a termék vagy a szolgáltatás vonzó tulajdonságainak. katalógusai. a gyermekágyasokat. Segít a szülés levezetésében. az emberi test működésében szerepet játszó természeti törvények ismeretén alapuló rendszer felhasználásával gyógyítja és támogatja betegségek esetén. Munkája során kutatásokat végez a hátrányos helyzetű csoportok (pl. felveszi a telefonüzeneteket. 61. Területi képviselő. az interjú és az információszerzés más módszereinek (pl. Szociológus. menekültek. jelentéseket ír diktálás vagy kézirat alapján. a büntetés-végrehajtás vagy a munka. Szülésznő Egészségügyi intézmények szülészeti és nőgyógyászati osztályain gondozza és ápolja a terheseket. valamint megszervezi és vezeti a különféle tanulmányi és szabadidős programokat. értékeli a tanulási teljesítményt és az órai munkát. az újszülötteket és a nőbetegeket. leveleket. Munkája során gyűjti. termékmenedzser Szolgáltatási. elítéltek) körében. kereskedelmi ügyleteket közvetít eladó és vevő között. megszervezi a találkozókat. 59. Tanító Az általános iskola alsó tagozatán tanuló gyermekeket oktatja és neveli. Sokszor kilátástalan. kérdőívek) segítségével vizsgálja a társadalom szerkezetét és a szociális jelenségeket. szenvedélybetegek. üzletet köt. 64. vagy a betegségek megelőzése érdekében. 60. szakorvossal konzultál. Mintadarabjai. demográfus a megfigyelés. 63. A tanórákra audiovizuális és egyéb szemléltető eszközöket készít. etnikai kisebbségek. előnyeinek megismertetésével informálja az ügyfeleket megbízója képviseletében. táblázatba szerkeszti a népességgel kapcsolatos statisztikai adatokat. Átveszi a beérkező postát. 66. Az eredményekről tudományos cikkeket és beszámolókat ír. nagycsaládosok. 65. megrendelést vesz fel. feldolgozza és megbeszéli a tanulókkal a tananyagot. Természetgyógyász Az emberi szervezet saját öngyógyító erőit ösztönzi. a szülő nőket. laboratóriumi vizsgálatot kér. Szociálpolitikus Szociális alapok elosztását és szociális szolgáltatást végző intézményekben megtervezi. vagy reménytelen helyzetben lévő emberek problémáival találkozik. az igazságügy.

Kimutatást vezet a bevételekről és a kiadásokról. a rendre és tisztaságra. folyóiratokban. vizeletet vizsgál. 69. kocsma működését. Különböző műfajú zenéket játszik és a vendégek igényei szerint módosítja műsorát. kér ill. ellenőrzi a személyzet munkáját. Közreműködhet zenés előadásokon. 70. klubok). együttesek tagja. mint hangszeres. vásárokon. A munkatevékenységek megszervezésével segíti a gazdasági. az ügyfeleknek jogi tanácsadás és felvilágosítás nyújtása. polgári. magazinokban megjelenő újságcikkeket ír. kocsmáros Irányítja a vendéglő. Vendéglátóhelyi zenész A vendéglátóhelyi zenész. terhes. A védőnő segít az orvosoknak az oltások beadásában. gazdasági. E-41 . Elősegíti a leendő anyák egészségének védelmét. riportokat készít. vért vesz. valamint azok érvényesítése a hivatalos fórumokon (pl. strandokon. Ügyvéd Az ügyvéd feladata a jogi képviselet ellátása büntető. termékbemutatókon. étterem. közigazgatási és jogi ügyekben.és anyavédelemmel kapcsolatos tájékoztatási és betegségmegelőzési feladatokat. rendezvényeken. politikai. vendéglátóhelyeken (bárok. Üzletkötő Az üzletkötő kiépíti az adott gazdasági szervezet üzleti kapcsolatait. 68. mérlegeli a kockázati tényezőket. gondozza a terhes nőket és a gyermekeket születésüktől 14 éves korukig. munkatársak tevékenységét. 71. Úszómester Uszodákban. Védőnő A védőnő ellátja a nő-. illetve kommentárt ír. Elkészíti a munkabeosztást. audiovizuális és hangfelvételeken. földhivatal). feladja a megrendelést. sajtótájékoztatókon vesz részt. mint énekes. az ellenérdekű felek jogvitáinak megegyezéses elintézésének segítése. szervezi. elsősorban zenekarok. vérnyomást és testsúlyt mér). fürdőkben a medencék környékén felügyel a fürdőzők testi épségére. ami a hátrányos szociális helyzetű vagy a sérült gyermeket nevelő családoknál nagy érzelmi megrázkódtatással járhat. rendezvényeken. kulturális és sporteseményeken. Újságíró Napilapokban. híranyagot. átlagos manuális készségeket. Társadalmi. táncos és egyéb szórakoztató műsorok kíséretének ellátásában. és képviseli a megbízóját a különböző kiállításokon. cégbíróság. illetve költségvetési szervezetek működését. Gondoskodik a medencék megfelelő hőfokú és tisztaságú vízzel való ellátásáról és karbantartásáról. aki aktívan működhet közre különböző nyilvános előadásokon.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Tervezi. ajánlatot tesz. A védőnő munkájának legjelentősebb része a családlátogatás. irányítja és ellenőrzi a titkárságon dolgozó beosztottak. összeállítja a megrendelendő áruk listáját. szerződést köt. ezekről beszámolót. egyéb társművészeti jellegű produkciókban. beadványok. a terhes-gondozás keretében elvégzi a kötelező rutinvizsgálatokat (pl. munkajogi. 67. piackutatást végez. Vendéglős. interjúkat. szerződések és egyéb okiratok elkészítése. fogad el a cég profiljának megfelelő termékekre vagy szolgáltatásokra. Szükség esetén kimenti és elsősegélyben részesíti a fuldoklókat.

Zenetanár A zenetanár gyerekek és felnőttek különböző oktatási szinteken zajló. vonós. zenekart vagy kórust vezet. E-42 .FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 72. billentyűs vagy ütőhangszerekre történő zeneoktatásával foglalkozik. húros.

F.MÓDSZERES érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások. amelyek az újító módszeres érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .) Az ÚJÍTÓ .

alkotásairól méltató beszédet mond. prognózisokat készít.). algák stb. a bemutatott művekhez ismertető szöveget ír. Faesztergályos. irányítja a fenntartásával. irányítja a berendezését. megújításával kapcsolatos munkálatokat. Ezután csiszolja. előfaragja és esztergapadon a kések segítségével forgácsolja. Megtervezi a művészeti kiállítások témáját. eredetét. 5. új növény. Biológus A biológiai tudományok kutatói az élő szervezettel. valamint az emberi.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS F. illetve az előadás színhelyén. tánc-. Állatidomár Az állatidomár (vadállat. keretet. vírusok. valamint közgazdasági témakörökben tudományos. költségvetéseket. 2. kaszkadőrség is vállalhat képzettségének. öntőmintát készít. állati és növényi sejtek. tanulmányozzák a mikroorganizmusok (pl. aki a cirkuszban. gyertyatartót. lakkozza. az alkotóművész(ek) életművén belül is különböző alkotási korszakokat különíthet el. festi. Botanikus Növényfajokat azonosít. fogantyúkat. korszakokat. Ismeri az adott állatfaj megfelelő életszükségleteit. ló. A vizsgált művet jellemző jegyei alapján besorolja egy irányzatba. pantomimművészet. kísérleteket terveznek és végeznek. részt vesz a gazdasági és társadalmi jelenségek elemzésében. műanyagból. Természetes környezetükben valamint laboratóriumi körülmények között tanulmányozza a növények növekedését. kutatói feladatot lát el. egészségügyi körülményeit. annak életjelenségeivel és az élő és élettelen környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos vizsgálatokat. 7. állványt. illetve varietében a szakképesítésének megfelelő feladatokat lát el. keletkezésük körülményeit. faszobrász Fából. Az előadóművészet rokon területein: színház-. 6.) ÚJÍTÓ – MÓDSZERES érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások 1. kisállat) olyan artista művészi alapképzettséggel rendelkező szakember. baktériumok. a kiállítás megnyitóján a művész életművéről. A gondosan kiválasztott munkadarabot fűrészeli. szaruból. gombák. értelmezi a kornak. Értelmezi a gazdasági adatokat és összefüggéseket. Művészettörténész Tanulmányozza a művészeti alkotások tartalmát. 3.és állatfajtákat nemesítenek. szövetek szerkezetét. bútorlábat. osztályoz. Restaurátor F-44 . keménygumiból többnyire kör keresztmetszetű tárgyakat: szerszámnyelet. 4. Közgazdász Tanulmányozza a gazdasági élet jelenségeit és törvényszerűségeit. és tudja alkalmazni azt az utaztatás alatt. közönségnek szóló művészi mondanivalóját. film-. képességeinek megfelelő feladatokat. szaporítását: új növényfajtákat nemesít. különböző gazdasági trendek alapján beszámolókat. Meghatároz különféle művészeti irányzatokat. A megfelelő idomítási módszereket alkalmazza és betartja a próbán valamint az előadásokon a különleges biztonsági előírásokat. Közreműködik botanikus kertek létrehozásában. pácolja.

FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Festmények. kijavítja a felmerülő hibákat. műtárgyak. Segítséget nyújt a program használatához. Rendszeres kapcsolatot tart a megrendelővel és kollégáival. tanulmányozza és alkalmazza a mű pótlásához szükséges technikai eljárásokat. Folyamatosan teszteli és javítja a programokat. betanításához. hiányzó részeit pótolja. A korrekcióhoz vázlatokat készít. Számítástechnikai programozó Különböző programnyelveken programokat ír. szobrok. Munkája során felméri a programhoz szükséges eszközöket. megtervezi a program megírásának lépéseit. a rendszerelemző és rendszertervező által készített dokumentációk alapján. szükség esetén módosítja a program egyes részeit. épületek külső és belső díszítését vagy egyéb művészeti alkotások megrongálódott. F-45 . többnyire a számítástechnikai szervező. Rendszeresen ellenőrzi a program működését. 8. pótlásokat nagyon aprólékosan és nagyfokú pontossággal hajtja végre. A javításokat.

TÁRGYIAS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások. amelyek az újító tárgyias érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .G.) Az ÚJÍTÓ .

kaszkadőrség is vállalhat képzettségének. műanyagból. fém. a jelmez. valamint bábszínházi előadások. mesejátékok ének-betétszámait művészi szinten megszólaltatni. ellenőrzi. Belsőépítész A helyszín megszemlélése és lemérése után belső terek tagozódását alakítja ki.játék puszta kézre. Bútorokat és bútoralkatrészeket gyalul. Ha szükséges fából. furnéroz. tánc-. Ismeri a báb. értelmezi és elemezi.és maszkkészítés alapvető technikáit. Képes a helyes színpadi beszédre maszkban. illetve varietében a szakképesítésének megfelelő feladatokat lát el. Egyszerűbb bútorokat. árnyjáték. duójáték marionettekkel. csont. paraván mögött. Irányítja. 4. a koreográfiai elemek alkalmazására is nagy hangsúlyt fektet. pszichológiai. kőből. Az előadóművészet rokon területein: színház-. csapol.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS G. lebontását és tárolását. továbbá amatőr bábosok oktatására. képességeinek megfelelő feladatokat. gyöngyház stb. Bútorműves. beépítését tervezi meg. Az adott bábjáték szerepét önállóan felépíti. fémvázakból belső válaszfalak kivételét. intarziakészítő Antik és stílbútorok művészi jellegű javítását végzi. fából. filmforgatáshoz. 2. kesztyűs bábbal paraván mögött. fadekorációkat és díszleteket is tervez. Vázlatokat rajzol kézzel vagy számítógépes rajzoló program alkalmazásával. 5. pantomimművészet. padlók lejtését. anyagú díszítőelemek berakását tervezi meg és kivitelezi. a díszletet. Bábmozgatás terén ismeri az alaptechnikákat:. 3. aki bábszínészi munkakörben igényes és önálló feladatok megoldására alkalmas. pedagógiai tehetséggel és kultúrával rendelkező szakember. illuzionista A bűvész olyan artista művészi alapképzettséggel rendelkező szakember. Irányítja és felügyeli a valóságos méretű díszletegységek legyártását. fémből stb. vezetésére képes. A manipulációs műfajban alap bűvésztechnikai ismeretek biztos alkalmazásával (kártya és kendő trükkök. formáját (pl. különböző rendezvényekhez (pl. G-47 . aki a cirkuszban. Az előadásokon a színpad alatti vagy feletti helyzetből mozgatja a bábokat. bábmozgatás közben. A rajzok alapján makettet készít papírból. divatbemutató) megtervezi a színpadképet. Fabútorokon. színét. Bábművész A bábművész olyan színészi. egyéb technikai elemek) és jó megjelenéssel. biztos színpadi mozgással. játék pálcás-bábbal. boltív) határozza meg. film-. falak. összeszerelését. Az illúzió műfajában a trükkök bemutatásán túl a műsor megszerkesztésére. falburkolatokon fa. Díszlettervező Színházi előadásokhoz. előadókészséggel szórakoztatja közönségét. komoly és könnyűzenei koncertekhez. Bűvész.) ÚJÍTÓ – TÁRGYIAS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások 1. anyagát. hogy a kivitelezés a tervek alapján folyik-e. politúroz és fényez.

építési munkák irányítása. nedves szivacsos törléssel tisztítja. hidak. kísérleteket végeznek és a betegségek kezelésére. sírköveket. tempera. fotóstúdióba viszi. homlokzatát. Farmakológus A farmakológusok a gyógyszerek és ehhez hasonló anyagok élő szervezetekre gyakorolt hatását vizsgálják. falszerkezetét. kiállításra vagy önálló művészi ihletettségtől vezérelve. foglalatba helyez. de támaszkodhat saját képzeletére is. ipari épületek. ékszereket javít.) tervezése. A felhasznált filmet kidolgozásra ún. A megformázott tárgyakat szárítja. Faesztergályos. a fenntartási és javítási munkálatok szervezése. Építőmérnök Az építőmérnök feladata a szerkezeti vagy építéstechnológiai szempontból bonyolultabb építmények (pl. feketefehér vagy színes negatív vagy diafilmre. majd újból kiégeti. helyszíneket és lefényképezi. műanyagból. színes. öntőmintát készít. csuprokat) vagy dísztárgyakat (gyertyatartókat. burkolja vagy díszíti az épületek lábazatát. bögréket. A jól megszikkadt darabokat kemencében égeti. 11. anyagok és minőségi szabványok meghatározása. díszíti. átalakít. nyomdai tördelésre. Az adott fényképezéshez szükséges érzékenységű és terjedelmű filmet a fényképezőgépbe tölti. gyertyatartót. fára. előtanulmányokat rajzol modell után közvetlen megfigyeléssel vagy emlékezetből. lábbal vagy géppel hajtott korongon használati tárgyakat (tálakat.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 6. 10. A kész termékeket hűti és csomagolja. Fazekas Meggyúrja a megmunkálásra szánt agyagot. kaspókat) kézzel formáz. álló fényképeket. festi. pácolja.és könnyűfémből. így az elkészült fénykép számítógépes program segítségével kerülhet a nyomdába. előfaragja és esztergapadon a kések segítségével forgácsolja. Festőművész Vászonra. Gipszből díszítőelemeket: vázákat. Épületszobrász. műköves Természetes kőből vagy műkőből felépíti. fényképsorozatokat készít. koordinálása. emlékműveket készít. pályázatra. mázzal bevonja. kivitelezése. lakkozza. 13. vízműtárgyak stb. 8. A végleges alkotás előtt vázlatokat. fogantyúkat. Ékszerkészítő. illetve olajfestményeket fest. Fotóriporter Aktuális eseményekről képi beszámolókat. keretet. faszobrász Fából. vízfesték és olajfesték felhasználásával. bútorlábat. G-48 . illetve a megelőzésre gyógyszereket fejlesztenek ki. papírra és falra képeket. fület illeszthet rá. állványt. drágakőcsiszoló Ékszereket és dísztárgyakat készít nemes-. Fémtárgyakat véséssel díszít. felkeresi a kijelölt vagy általa választott személyeket. A gondosan kiválasztott munkadarabot fűrészeli. keménygumiból többnyire kör keresztmetszetű tárgyakat: szerszámnyelet. 12. Drágaköveket és féldrágaköveket csiszol. építési módszerek. lebonyolítása. tus. 7. szaruból. pilléreit. 9. alagutak. A művészi elgondolású képek készülhetnek megrendelésre. Ezután csiszolja. A munkája során használhat digitalizált fényképezőgépet.

19. technológiai eljárásokat. A tervek. formáját. G-49 . fúvós. különböző alkatrészek anyagát. művészeti alkotásokhoz vagy magyarázó ábrákat rajzol. üzemeltetési és javítási folyamatokat. figyelembe véve a használhatóságot. Munkája erősen szakosodott. amit végezhet gyárban vagy kis műhelyekben. javít és hangol. A metszetről egyedi vagy korlátozott példányszámú nyomatokat készít papírra. A famunkák mellett bőrmegmunkáló műveleteket is végez. ipari sajtóhirdetésekhez. 17. Vázlatokat. fa-. berendezéseket. A jó zenei hallás szinte minden munkakörben követelmény. színét tervezi meg. előállítási. szénnel. a rajzok alapján arányosan kicsinyített vagy méretazonos modellt (makettet) hoz létre papírból. a meglévő termék gyártásához új. Gépészmérnök A gépészmérnök új gépeket. Elhangolódás esetén kicseréli a fémfúvós hangszerek párnázatát és rugózatát. szakmai jelentésekhez. prototípusát vagy a gyártás folyamatának modelljét. Grafikus Megrendelésre vagy önálló művészi elgondolás alapján grafittal. gépek. Illusztrátor Kézi festéssel. ütő-. gazdaságosabb technológiai eljárásokat dolgoz ki. majd kicsinyített formában vagy eredeti nagyságban kialakítja a mintadarabot (prototípus). működési módosítását végzi. fából vagy fémből. Ipari formatervező Kisebb-nagyobb használati tárgyak. litográfiai vagy linómetszeteket alakít ki.sokszorosító grafikai eljárást alkalmazva . A gyártásvezető irányítja a gyártás folyamatát. tollal képeket rajzol. A templomokban felújítja és hangolja az orgonákat. ergonómiai és esztétikai szempontokat. mély vagy magasnyomású nyomógépek segítségével. 15. mind a fémmegmunkálásban. kartonból. gyártmányfejlesztő A gyártmányfejlesztő műszaki termékek fejlesztését. Gyártástervező. szabadkézi ill.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 14. valamint elektronikus hangszereket készít. A rajz alapján kézi szerszámokkal (karctű. szórópisztollyal vagy számítógépes grafikai program segítségével . gyártási rendszereket tervez és fejleszt ki. mechanikai szerkezeteket. műszaki szabványokat.hangulatkeltő rajzokat készít irodalmi. ipari termékek. Irányítja és szervezi a gyártási. metszőkés) réz-. Hangszerkészítő Húros. felügyeli a gyártmányfejlesztők által megadott paraméterek szerinti kialakítását és a technológiai eljárások betartását. műszaki rajzok alapján kialakítja a termékek modelljét. műszaki rajzokat készít. műanyagból. szerkeszt tudományos cikkekhez. Általában jártas mind a fa-. 16. Kiválasztja a hangszer elkészítéséhez szükséges faanyagot. 18.

karkötőket. fa. 26.és könnyűfémekből ékszereket:gyűrűket.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 20. pedagógia. 27. helyreállítja és nyilvántartja a természettudományi anyagokat. agrártudomány) anyagait.és használati tárgyakat: étkészleteket. tanácsot ad. Lakberendező Színek és formák összhangját figyelembe véve adott belső térbe bútorokat. Különleges díszítményeken alkalmazhat maratást. feldolgozza. szegélyez. néprajzi és régészeti tárgyakat. hogy a berendezett tér az adott tevékenységhez jól használható és esztétikus legyen. beépítését végzi. 21. Munkájuk a festékek előkészítésével kezdődik. 23. árnyékol. csont és gyöngyház díszítőelemek berakását. feliratokat. Kirakatrendező. A motívumok körvonalait esetenként szabad kézzel alakítja ki. vagy az iparművész által tervezett díszítményeinek elkészítése kézi festéssel. majd festi. karbantartásával. Könnyűipari mérnök A fa. vázákat. és azok működtetéséhez szükséges közlekedési rendszerek létesítésével. satíroz. javítását és mindezen témakörökben kutatást folytat. átalakít és javít. közúti. 22. dísziti az üzletek belső tereit. serlegeket. felügyeli az üzemek karbantartását. a redőzet festését és a testszín megfelelő árnyalatainak a festését. Ötvös Nemes-. nyomdaipari termékek) gyártását. elkészíti a szükséges kellékeket. ellenőrzi a termékek minőségét. kaparást és egyéb különleges eljárásokat. belső környezeti berendezéseket (installációkat) helyez el abból a célból. szőrme-. az iparművészeti.és könnyűipari mérnök irányítja a fogyasztási cikkek (textil-. 24. kidolgozza a gyártás technológiáját. Közlekedési mérnök A vasúti. 25. Dekorálja. fa-. dekoratőr Megtervezi az üzletek. a képzőművészeti alkotásokat és különböző tudományterületek (orvostudomány. G-50 . tálakat. Műbútorasztalos Stílus és anyagismeret alapján régi bútorokat újít fel és javít. A figurákon elvégzi az alapozást. szelencéket és falidíszeket készít. láncokat. Berendezi a kirakatot. boltok kirakatait. matricázik és készíthet különböző figurális díszítéseket is. Muzeológus Gyűjti. A díszítési módnak megfelelően alapoz. díszítőelemeket. áruházak. papír-. légi és vízi személy-. javításával és üzemeltetésével kapcsolatban kutatásokat folytat. árcédulákat. illetve áruszállítás területén alkalmazott gépek. színes. Porcelánfestő Feladata a hagyományos és a modern formájú kerámiatermékek stílusuknak megfelelő. fejleszt és irányít. dísz. bőr-. megőrzi. fülbevalókat.

épületek külső és belső díszítését vagy egyéb művészeti alkotások megrongálódott. formát. mikrohullámú technika. szintetikus anyagokat. szobrok. tanulmányozza és alkalmazza a mű pótlásához szükséges technikai eljárásokat. felirati táblákat kézi szerszámokkal vagy gépi eljárással maradandóan díszít. elektronika. 34. műanyagot. szőrmét.megtervezi. minta alapján. A ruhák és kellékek elkészítéséhez felhasználhat textilt. megvarrja. javításával és üzemeltetésével foglalkozik. továbbá irányítja és felügyeli az előállítást. irányítja és ellenőrzi az egyedi vagy kis szériás termékek előállítását. ill. valamint az erőművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák megoldása. A javításokat. papírt.és emléktárgyakat. maratást is alkalmaz. tervezésével. különböző kulturális rendezvényekhez . kalapáccsal vagy (sarok)csiszoló. fejlesztésével. forrasztó. korhű kosztümöket és kiegészítő kellékeiket. csiszológépet. Márvány. Restaurátor Festmények. kesztyű. jelmeztervező Ruhadarabokat. szőrmét. címeket. Vésnök Egyedi vagy kisszériás dísz. gumit. egyéb erősáramú berendezések és rendszerek tervezése. 31. pótlásokat nagyon aprólékosan és nagyfokú pontossággal hajtja végre. Vegyi eljárást ún. A korrekcióhoz vázlatokat készít.és hegesztő szerszámokat használ. 30. stb. hiányzó részeit pótolja. 29. illetve saját művészi elképzelése kifejezése céljából.vagy kőtömbből vésővel. A jelmezek. fűrészt. táska) vagy teljes kollekciók anyagát (szövött. bőrt. a villamos energia fejlesztésével és elosztásával. ötvöstárgyakat. Sokszorosításra alkalmas eszközök véseteit készíti el és javítja. színházi produkciókhoz. A formák kifaragása előtt előtanulmányokat. készülékeinek műszaki kutatásával. vázlatokat rajzol.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 28. Régész Ásatások során tárgyi emlékeket kutat fel és tanulmányoz. hurkolt. megvarrja a ruhákat. kiállításra készíti. kialakítja a mintadarabot. fejlesztése. létesítésével. jelmezeket. A gyengeáramú villamosmérnök a távközlés. kapcsolókészülékek. nyomott) tervezi meg.és irányítástechnika. transzformátorok. e szobrok összeállításához lemezvágó ollót. stílusirányzatnak a jellemzőit érvényesítve . Szobrász Kisplasztikától az egészen nagy méretű szobrokig a legkülönfélébb nagyságban alakít ki szobrokat modell után vagy saját elképzelés alapján. Műveit megrendelésre. mely alapján elkészíti a bronzöntvényt.az adott kornak. Ruhatervező. az energiarendszer irányításával. fémeket stb. öv. sál. kiegészítő kellékeket (pl.és forgácsológépek alkalmazásával faragja ki az elképzelt figurát. fémet. számítástechnika és a navigáció berendezéseinek. társadalmi és szellemi életét. ruhaneműk és kiegészítők létrehozásához használhat textilt. Virágkötő. 32. kendő. A megmintázott agyagból gipszformát vesz. monogramokat vés rájuk önállóan megtervezve vagy megadott rajz. Villamosmérnök Az erősáramú villamosmérnökök feladatai közé tartozik a villamos gépek. Megrajzolja a szabásmintát. 33. hálózatok. pályázatra. kötött. műtárgyak. műszer. virágbolti eladó G-51 . Film-. hogy rekonstruálja a régmúlt korok gazdasági. bőrt. gumit. koncertekhez.

Az elkészült csokrokat. Kiválogatja az összeillő növényeket. virágmagokat. egyensúlyozására állványon. G-52 . aki a cirkuszban. virág tápoldatokat. bot. labda. buzogány. gurítására. lábbal történő dobására. koszorúkat szalagokkal. árusítja a cserepes növényeket. Zsonglőr A zsonglőr olyan artista művészi alapképzettséggel rendelkező szakember. kard. film-. állva vagy haladással. kaszkadőrség is vállalhat képzettségének. Az előadóművészet rokon területein: színház-. képességeinek megfelelő feladatokat. pohár) kézzel. Virágboltban a vevők kívánságának megfelelő csokrokat készít. fejjel. illetve varietében a szakképesítésének megfelelő feladatokat lát el. Képes szólistaként vagy csoportban közreműködve különböző eszközök (karika. termésekkel díszíti. összefonja azokat.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Élő és szárazvirágokból csokrot. 35. tánc-. létrán. üvegdíszekkel. asztali díszeket. pantomimművészet. koszorúkat készít. drótokkal egymáshoz erősíti.

amelyek az újító szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .) Az ÚJÍTÓ .SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások.H.

fényképsorozatokat készít. a másikra való figyelés. oktató A felsőfokú tanintézeti tanár. Feladata az előadások. fotóstúdióba viszi. 2. felkeresi a kijelölt vagy általa választott személyeket. képességeinek megfelelő feladatokat. felkészíti őket a versenyekre.) ÚJÍTÓ – SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások 1. szemináriumok. tehetségét. film-. értékeli az edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményüket. pantomimművészet. álló fényképeket. A közös dramatikus tevékenység során képessé teszi a foglalkozások résztvevőit konfliktushelyzetek megoldására. kaszkadőrség is vállalhat képzettségének. Az adott fényképezéshez szükséges érzékenységű és terjedelmű filmet a fényképezőgépbe tölti. dramatikus eszközök alkalmazása révén segíthet a magatartásformák (tolerancia. oktató egyetemen vagy főiskolán tanít és tudományos kutatómunkát végez. gyakran a műsort vezeti vagy hosszabb 8-10 perces önálló produkciót mutat be. Az önálló színpadi műsorát maga szerkeszti. kotta olvasása) és tud legalább 4-5 féle hangszeren alapfokon játszani. Humorista H-54 . megértés. zenebohóc olyan artista művészi alapképzettséggel rendelkező szakember. Fordító. helyszíneket és lefényképezi. A közönséggel megfelelő kontaktust tud kialakítani. így az elkészült fénykép számítógépes program segítségével kerülhet a nyomdába. Fotóriporter Aktuális eseményekről képi beszámolókat. gyakorlatok. tolmács Idegen nyelvet vagy az anyanyelvet fordítja más nyelvre írásban és szóban. Különböző rendezvényeken. viszonzása stb. tankönyvek írása. 5.) megerősítésében. A tolmács nélkülözhetetlen szolgáltatást végez. Felsőfokú tanintézeti tanár. konferenciákon. feketefehér vagy színes negatív vagy diafilmre. A munkája során használhat digitalizált fényképezőgépet. edzési tervet dolgoz ki számukra. Az előadóművészet rokon területein: színház-. tárgyalásokon. jegyzetek. a szeretet kifejezése. technikai tudását. 7. A drámapedagógus improvizációs. valamint speciálkollégiumok vezetése. tánc-. aki a cirkuszban. 4. empátia.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS H. vezeti az edzéseiket. illetve varietében a szakképesítésének megfelelő feladatokat lát el. alkalmi összejöveteleken a program céljától és tematikájától függően anyanyelvről idegenre vagy idegen nyelvről anyanyelvre fordítja a programszöveget az idegen nyelvű résztvevők számára. illetve mutatja be. oktatási anyagok. Zenebohócként rendelkezik alapvető zeneelméleti ismeretekkel (pl. morális kihívások kezelésére. A produkciók közötti szünetekben humoros betétekkel a közönséget szórakoztatja ill. Edző Az edző felméri a sportolók állóképességét. 6. 3. nyomdai tördelésre. a tudományos eredmények publikálása. Bohóc A bohóc. A felhasznált filmet kidolgozásra ún. Drámapedagógus Tanórán kívüli drámafoglalkozást vezet diákok számára. konzultációk.

Néprajzkutató A néprajzkutató a népi életmódot. rádió. Feladatait önálló vállalkozóként. Kutatási eredményeiről tanulmányokban. Szervezi a zenekar. illetve a szakirányú intézmények. kultúrákat tanulmányozza. Olyan sokoldalúan képzett szakember. előadások előkészítésére. Fő feladatuk a diagnózis felállítása. művészeti versenyekre. gyurmázás. vizsgálja a nyelvek és a nyelvi csoportok fejlődését.) megfelelő részlegeiben végzi rendszeresen vagy alkalmanként egyedi műsorok közreműködőjeként. vezeti a próbákat. a gyógykezelés és terápia. a betegek gyógyításával. Karigazgató. rajzolás. onkológus) vagy a különböző testrészek szerinti (pl. mentális és szociális fejlődéséhez. vállalkozások munkatársaként látja el hivatásszerűen főállásban vagy mellékfoglalkozás keretében. valamint a betegek egészségi állapotának ellenőrzése. rekonstruálja a letűnt kultúrák maradványait. illetve képzési forma megválasztásában. meseolvasás. valamint a betegek egészségi állapotának ellenőrzése. Munkáját a műsorkészítők rendjéhez alkalmazkodva önállóan szervezi és végzi. Olykor neves művészek. cikkekben. szakma. valamint oktatással foglalkoznak. valamint elősegítik az iskolaérettségük kialakulását. aki képes feladatának végzésekor különböző rendezvényeken összekötő kapocsként közreműködni. találkozókra nyújt be pályázatokat. tudományos előadásokon számol be. felkutatja a néphagyományokat és biztosítja azok megőrzését. színház. gesztusait utánozva. szerepjáték. művelődési ház. fül. keresi a különböző társadalmak vagy népcsoportok közötti kapcsolódási pontokat. Óvónő Az óvónő tevékenysége többirányú pedagógusi munka. Konferanszié A konferanszié szakmai tevékenységét a szakintézmények (televízió. 13. emlékeit.orrgégész) specializálódásuknak megfelelően. stb. karikírozva kíván a közönség soraiból derűt fakasztani. pályaváltási tanácsadással elősegíti. kórusvezető Zenekar. szerepelni. az emberek egészségének megóvásával. kabaréban felolvassa vagy előre megírt szöveget megtanulva. illetve rögtönözve előadja a közönség megnevettetését célzó gondolatait. 8. amelyek hozzájárulnak a gyerekek fizikai. A konferanszié képes a mindenkori megrendelő igénye szerinti műsorok. közéleti személyek viselkedését. Különböző fejlesztő tevékenységet végez. a betegek gyógyításával. valamint a betegségek kialakulásának megelőzésével foglalkoznak. hanghordozását. Gondozza a rábízott gyermekeket. Adatgyűjtést végez. Fő feladatuk a szakorvosi ellátás biztosítása. 11. H-55 .). hogy a tanácskérő dönteni tudjon a számára megfelelő pálya.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Szórakoztató műsorban. kórus fellépéseit. foglalkozásokat vezet (pl. 10. Megtervezi az előadás műsorszámait. aminek része a diagnózis felállítása. valamint nevelési és fejlesztési feladatokat lát el. vers. benevezéseket. érzéseit. kamaraegyüttes vagy kórus művészeti munkáját irányítja. stb. Orvos Az orvosi pályán dolgozók az emberek egészségének megóvásával. 9. a betegségek kialakulásának megelőzésével. a gyógykezelés és terápia. 12. A szakorvosok a betegségtípusok (pl. Pályaválasztási tanácsadó Egyéni vagy csoportos pályaorientációs.

16. iskolák) pedagógusainak. irányítja és ellenőrzi cégének reklám. vagy prózai és zenés művekből összeállított előadásokon. 17. 18. segédeszközöket dolgoz ki és gyakorlati tanácsokat ad a nevelési oktatási intézmények (óvodák. ugyanakkor költségkímélő módon segít egy ember. A színészek megszemélyesítik és képviselik a rendező szándékát. filmekben. egy vállalat. taneszközök kidolgozásában és terjesztésében. mind a dolgozói körében (belső PR). kiadványokat állít össze és publikál. annak arculatáról (image-éről) alkotott kedvező kép befolyásolásában. Módszertani anyagokat.és tömegkommunikációs tevékenységét. általuk válnak élővé a művekben megfogalmazott emberi sorsok. musical részleteket ad elő önálló esteken. laboratóriumi vizsgálatot kér. részt vesz a programfejlesztésekben. programok. értelmezi és alkalmazza az emberi viselkedéssel és a szellemi folyamatokkal kapcsolatos tudományos adatokat. H-56 . mind pedig a külvilággal való kapcsolattartása során (külső PR). Sokszor szinkronizál idegen nyelvű filmekben. eredményeket. külső és belső arculatának kialakítását. Pszichológus Gyűjti. Természetgyógyász Az emberi szervezet saját öngyógyító erőit ösztönzi. Verseket. Feladatait az előre megtervezett. tudatos célzott információkezelés jellemzi. alternatív és helyi tantervek. drámarészleteket. vagy a betegségek megelőzése érdekében. szakorvossal konzultál. kialakításában. az emberi test működésében szerepet játszó természeti törvények ismeretén alapuló rendszer felhasználásával gyógyítja és támogatja betegségek esetén. tudatosan szervezett. Színész. tanulmányozza a pszichológiai jelenségeket. diagnosztizálja és kezeli a pszichés megbetegedéseket. vagy termék képéről. programokat. rádiós vagy televíziós műsorokban és más szórakoztató produkciókban. Amennyiben szükséges. 15. előadóművész Szerepeket játszik színdarabokban. törvényszerűségeket. értékeléseket végez. Pedagógiai szakértő Oktatási módszereket.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 14. Pedagógiai méréseket. a pszichológiai alapelveket. megfelelő kapcsolattartás. PR menedzser Tervezi.

21. évkönyvekből. termékbemutatókon. illetve időszak történetének feltárására. ajánlatot tesz. gazdasági. virágbolti eladó Élő és szárazvirágokból csokrot. nyert információk alapján a nemzeti és egyetemes történelem összefüggéseit vizsgálja. virág tápoldatokat. Zenész A zenész szólistaként vagy zenekar. 20. piackutatást végez.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 19. termésekkel díszíti. színházban. rendezvényeken. billentyűs vagy ütőhangszeren játszik. a nemzeti és egyetemes történelem összefüggéseit vizsgálja. kutatásokat végez egy ország vagy egy bizonyos földrajzi terület. üvegdíszekkel. A szakkönyvekből. Az elkészült csokrokat. H-57 . Kiválogatja az összeillő növényeket. összefonja azokat. Üzletkötő Az üzletkötő kiépíti az adott gazdasági szervezet üzleti kapcsolatait. kamaraegyüttes. fogad el a cég profiljának megfelelő termékekre vagy szolgáltatásokra. vásárokon. zenekart vagy kórust vezet. politikai. virágmagokat. 22. Történész A történész az emberi társadalmak fejlődését. Társadalmi. 23. operatársulat. s az eredményeket publikálja. levéltári anyagokból. televízióban ill. híranyagot. Virágkötő. szólóesteken szerepel. filmen. Virágboltban a vevők kívánságának megfelelő csokrokat készít. vonós. riportokat készít. és képviseli a megbízóját a különböző kiállításokon. kulturális és sporteseményeken. stb. lemezstúdiókban felvételeket készít. folyóiratokból. folyóiratokban. magazinokban megjelenő újságcikkeket ír. sajtótájékoztatókon vesz részt. koszorúkat szalagokkal. illetve kommentárt ír. mérlegeli a kockázati tényezőket. drótokkal egymáshoz erősíti. szerződést köt. kortárs visszaemlékezésekből. húros. könnyűzenei együttes tagjaként koncerttermekben. árusítja a cserepes növényeket. kér ill. Újságíró Napilapokban. interjúkat. asztali díszeket. koszorúkat készít. ezekről beszámolót. zenetanítással foglalkozik.

) A MÓDSZERES . amelyek a módszeres tárgyias érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .TÁRGYIAS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások.I.

félkész termékek és végtermékek minőségét és összetételét. Adatrögzítő Gazdálkodó szervezeteknél. irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezet működéséhez szükséges alapanyagok. majd kinyomtatja a kész anyagokat. takarmányozására.és fűtőanyagok. szarvasmarha. Anyagbeszerző Megtervezi. nyilvántartásáról. különféle intézményeknél adminisztratív jellegű feladatokat lát el számítástechnikai berendezések segítségével. adatokat. gyapjúhasznú. elletési feladatok ellátásánál. a higiéniai előírások betartatásában. 5. Atomerőművi gépkezelő Kezeli és felügyeli az atomerőművek területén alkalmazott gépi berendezéseket és rendszereket. és tenyészállat) gondozza a rábízott állatokat. juh stb. lebontását és szétszerelését végzi.és termékvizsgáló Önállóan vagy mérnöki irányítás mellett ellenőrzi az alapanyagok. Közreműködik az egészségügyi. 7.vagy egyéb faszerkezeteit kialakítja. 2. itatási. 6. Épületek tető. Gondoskodik a műszerek kalibrálásáról és javításáról. Állategészségügyi technikus Részt vesz a gazdaságok közvetlen szervezésében. tartására. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a legfontosabb állatfajok elhelyezésére. üzem. ügyel azok biztonságos működésére. Közreműködik a betegségek megelőzésével kapcsolatos munkában. padlók felépítését. állványok.) MÓDSZERES foglalkozások – TÁRGYIAS érdeklődési körökhöz kapcsolódó 1. Intézkedik a meghibásodott termékek garanciális javításáról vagy cseréjéről. az egyszerűbb gyógykezelési eljárások végrehajtásában. Anyag. Elvégzi a takarmányozási. A különböző hasznosítási irányoknak megfelelően (hús-. ápolására vonatkozó előírásokról. Ellenőrzi a mérésekhez használt műszereket. valamint a tartalék alkatrészek beszerzését és elosztását. Állattenyésztő Az állattenyésztő élő állatok vagy állati termékek értékesítése céljából különböző állatfajokat nevel és tenyészt (ló. zsaluzatok. tej-.). berendezéseket és analitikai anyagokat. tojás-. sertés. 3. Ács-állványozó Építészeti rajzok és műszaki leírások alapján különböző faszerkezetek: pl. a gazdálkodás irányításában. termékenyítési. Különféle adatbázis-kezelő programokkal rögzíti az információkat. 4. Gondoskodik a meglévő készletek tárolásáról. helyszíni mérésekkel és szemrevételezés segítségével ellenőrzi az általa kezelt berendezések. felújítja. ellenőrzéséről és leltározásáról.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS I. Munkáját szigorú üzemviteli és útvonal-beállítási utasítások alapján végzi. ápolási legeltetési és szállítás-előkészítési munkákat. I-59 . rendszerek paramétereit. Tevékenysége során megfelelő gyakorisággal számítógéppel. javítja.

háztartási textíliákat. Munkájához tartozik még az üzemeltetéssel és karbantartással kapcsolatos műszaki feladatok ellátása. fertőtlenítési. Az árút leméri és becsomagolja. kivasalja. tojás. ágyneműket. Bányászati technikus Bányatelepítést. javítja és üzemanyaggal feltölti járművét. 9. Autóbuszvezető Az autóbuszvezető személyszállítást végez menetrend szerint közlekedő vagy különjáratú autóbuszon. Munkája során. kacsa. majd minőség szerint osztályozza. motorkerékpároknál megállapítja. port töröl. 10. 12. Bejárónő Az alkalmazó háztartásában elvégzi a házi munkát. Megtisztítja az ablakokat.és motorszerelő Személy. feltárást.és külföldön. ellenőrző méréseket és beszabályozásokat végez: pl.és tehergépkocsiknál. tornyot) készít. pulykát. az ásványi nyersanyag előkészítését és elsődleges feldolgozását végzi a bányamérnök irányítása mellett. etetési. pulyka stb. I-60 . 11. kitakarítja a mellékhelyiségeket. Műszeres beállításokat. tojáskezelési.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 8. kacsát) felbontja. kupolát. fékeken. ahol fontos ügyelnie a közlekedésbiztonsági szempontok maximális betartására.és tolltermelés illetve tenyészállat-előállítás céljából szárnyasokat (csirke. megtisztított baromfit (csirkét. Felsöpör. kiporszívóz. 14. Kimossa. A telephelyen átveszi.) nevel és tenyészt. Bádogos Finomlemezekből épületfelszerelési tárgyakat (vödröt. és elvégzi az épületbádogos szerkezetek felszerelését és javítását. Feladata lehet a pácolás és füstölés is. Előkészíti a gépjárműveket a hatósági vizsgára. Baromfitenyésztő A baromfitartó és -tenyésztő szakmunkás hús-. liba. kormányművön. A levágott. esetleg karbantartja. tepsit. keltetési és feldolgozáselőkészítési feladatokat lát el. megjavítja a ruhákat. Baromfifeldolgozó Az élő állatot vágásra előkészíti. párkányt. felmos. ellenőrzi. 13. Munkája során egyaránt utazhat bel. Autó (gépjármű) . Az épületeket bádoggal fedi. feldolgozza a húst. mosófazekat. majd kijavítja a berendezések hibáit. teknőt. lengéscsillapítókon. a baromfi telepen tisztítási. elvégzi a szállítást és vezeti az útiokmányokat. itatási. szenesvedret) és épületbádogos szerkezeteket (csapadékvíz levezető csatornát.

20. ütemezi és lebonyolítja a tervszerű. polcait. asztalait. Gondoskodik a beton utánkezeléséről (gőzölés. burkolatait készíti. tapasztalatairól jelentéseket ír kézírással vagy számítógéppel. valamint talaját hideg (pl. 17.és fekvőbútorait. tömöríti. tárolásig. megelőző karbantartást a biztonságos munkavégzés és az állagmegóvás érdekében. hidak. cigarettatárcákat. cégtáblákat készít ecsettel vagy szórópisztollyal fémre. szerkesztését végzi kézi módszerrel vagy számítógéppel. rendeltetésszerű használatát. ipari középületek. csatornacsövek. mezőgazdasági épületek. Feladatai között a távvezetékoszlopok. ha szükséges a korábbi borítást elbontja. 16. csizmákat készít és javít. javítja és felújítja. 22. Bútorasztalos Lakások. Betűszedő. irodák. Címfestő Hirdetési táblákat. nyomócsövek. cölöpök. 23. Kiválasztja a megfelelő anyagot. locsolás stb. szállodák. vasúti aljak. Az elkészített táblát gyakran maga helyezi fel a meghatározott felületre. 19. műanyagra.) és kiveszi a betont a sablonból.és vasbetontermékeket állít elő. bőröndöket és retikülöket készít. csempe) ill. bőröndkészítő Bőrből és műbőrből használati tárgyakat. ülő. vízépítési létesítmények. szőnyegpadló. lakóépületek. A gyártásra kerülő termékek sablonját előkészíti. szűrés. 24. útburkolólapok. Betonelemterméket gyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli a betonszerkezetek előállítását végző automatikus gépi berendezéseket. Bőrdíszműves. levéltárcákat. Szervezi. szandálokat. Biztonságtechnikai előadó Technológiai berendezések üzemképességét biztosítja. fára. pénztárcákat. segített program alkalmazásával. Burkoló Épületek külső homlokzatát és belső falfelületeit. Cipész. kéziratban kapott írott anyagok összeállítását. javítja. üzletek és szabadidős létesítmények szekrényeit. szemüvegtokokat. valamint táskákat. amit a szabásminta I-61 . Betonelemgyártó Építés során felhasznált kis és nagyméretű elemes beton. meleg (parketta. műanyagpadló) tapintású burkoló anyaggal vonja be. Valamennyit elemzi. cipőjavító Bőrből vagy műbőrből cipőket. Borász Irányítja a borkészítés folyamatát a leszüretelt szőlő átvételétől a bor kezelésén át (erjesztés. hőkezelés) a palackozásig. szövegek ill. berendezések működését. alagutak és földalatti vasutak betonszerkezeteinek előállítása szerepel. méretét. üvegre és textilre. A visszatérő műszaki hibákat az üzemi feljegyzésekben és a karbantartási jegyzőkönyvekben rögzíti.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 15. 18. A megrendelővel megbeszéli a cipő típusát. majd a kézzel vagy géppel készített betont beledolgozza. Figyelemmel kíséri a gépek. 21. oktatási intézmények. javító intézkedéseket javasol. pl. nyomdai szövegszerkesztő Betűk.

rakodási és anyagmozgatási feladatok ellátásával. festi és fényezi. Csatornamű kezelő Üzemelteti. kristályosítás stb. Egyedi darabok esetén gyakran használ különböző kéziszerszámokat (pl. számmal látja el és a tárolóhelyre teszi. csapadékvíz és a felszíni vizek elvezetésére szolgáló csatornahálózati berendezéseket. Cukoripari munkás Átveszi a nyers cukorrépát. majd felerősíti a sarkot. varrótű. a kész cukrot gépek segítségével szárítja. lyukasztógépek) segítségével. A kész cipőt tisztítja. Főzi. I-62 . darabolja és darálja a sütemények. olló ). szivattyúkat. gépek és berendezések kezelésével irányítja a tisztítás. fagylaltok és más édességek készítéséhez szükséges alapanyagokat. Munkáját keverő. béleli. 30. majd formázza vagy formába önti és megsüti a masszát. sablonokat). lefagyasztja a fagylaltot. bőröndöket. Munkavégzése során gyakran használ kisebb kézi szerszámokat ( pl. felsőbőr egyenlítés. részek összeállítása. 31. torták. Csomagmegőrző Pályaudvarokon. Cukrász. kiméri. varrja és díszíti a sorozatgyártásban alkalmazott gépek (szabász-. élező-. díszíti a süteményeket. repülőtereken. hűti és csomagolja. Csillés Föld alatti vagy felszíni bányatérségekből a szilárd halmazállapotú. folyamatát.gyúró-. nyújtógépek segíthetik. 26. Gondoskodik a csatornadugulások megszüntetéséről és a szennyvízszippantásról. 28. 25. kalapácsokat. Cipőfelsőrész-készítő Cipők. áruházakban megőrzésre átveszi. majd az egyes darabokat a minta szerint egymáshoz illesztve összetűzi. 27. a talpbetétet és a talpat. szandálok felső részeit kiszabja. ár. javítja és karbantartja a szennyvíz. a szállítási. szűrőket. fogó. bepárlás.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS segítségével körülvág. cukorkioldás. csizmák. késeket. 29. majd a megőrzési cédula ellenében átadja a csomagokat. Feladatai között szerepel a perforálás. kitermelt ásványi anyagokat a felszínre juttatja. ollókat. fagylaltkészítő Édes és sós cukrászsüteményeket készít. Összetűzi vagy ragasztja a felsőrészt. tisztítja. Cipőgyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli a nagyüzemi cipőgyártásban alkalmazott gépi berendezéseket. bélés kasírozás.: kalapács. gőzöli a mázakat. A talpbetétet a kaptafára rögzíti és a felsőrészt felhúzza a kaptafára. összekeveri az alkotórészeket. lyukasztókat.

és az előadásnak megfelelően mozgatja ezeket. olajos magvak ipari feldolgozását. vetési. 36. ragasztás. kávét és süteményeket állít elő. keveri. Elektroműszerész I-63 . A daru üzemeltetése során különböző tömegű terhek emelését. 38.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 32. majd cigarettának. Munkavégzése során előkészíti a különböző csomagoló eszközöket (dobozok. 34. nevelésével és gondozásával foglalkozik. amelyek lehetővé teszik a legkülönfélébb termékek. növényápolási. csomagolás. ostyát. a televíziós és a filmgyári produkciók számára. osztályozza. porcelán. gépek segítségével cukorkát. hántolását és keverését végzi. és pácolja. illatosítás. őrlését. darát. növényvédelmi és szedési feladatokat. válogatja. ládák) és a termék méretének megfelelően beállítja és elindítja a gépet. szennyvíz és víz elvezetésére. aprítását. szárítás. korpát. 40. Munkája során agyag. 37.és szivarféleségek.és segédanyagokat. Dohánygyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli a cigaretta. 33. 35. bokrok és díszfák szaporításával. Daráló Gabonafélék. süllyesztését és mozgatását kell elvégeznie. kekszet. Munkája során különböző minőségű liszteket. illetve a pipadohány előállítását végző automatizált gépi berendezéseket. ültetési. hántolt szemes terményeket és tápot állít elő. kocsonyázás. vagy aláfüggő kapcsolók segítségével. Darus Kötöttpályás vagy szabadon mozgó darut üzemeltet kezelőfülkéből. Díszletező Elkészíti és elhelyezi a díszleteket a színpadi. Csővezeték-építő Csatornákat épít csapadékvíz. öntöttvas vagy műanyagból készült csöveket szerel össze és fektet le.és virágtermesztő A dísznövény. palántázási. Édesipari termékgyártó Előkészíti az édesipari alap.és virágtermesztő szabadföldi vagy melegházi virágok. hűtés. Tevékenységei között szerepel a dohány-előkészítés. Csomagológép-kezelő Kezeli és felügyeli azokat a csomagoló berendezéseket. Dísznövény. üveg) sérülésmentes szállítását és rakodását. fermentálás. fűtés. Munkája során elvégzi a talajelőkészítési. beton. áruk (pl. fóliák. a kész termékeket csomagolja. Munkáját a technológiai előírásokhoz igazodva. Dohánygyártó A dohányleveleket természetes és mesterséges módon szárítja. filterfelrakás. műszaki cikkek. 39. 41. egynyári ill. szivarféleségnek és pipadohánynak dolgozza fel. csokoládét. évelő dísznövények. a kezelési utasítás alapján végzi.

FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Elektromos készülékek, berendezések és műszerek bemérését, beállítását végzi, hiba esetén megforrasztja vagy kicseréli a hibás alkatrészeket. Felügyeleti feladatokat, megelőző karbantartásokat is ellát. 42. Élelmiszergyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli az élelmiszergyártás különböző területein (hús, tej, gabonafélék, zöldségek, gyümölcsök feldolgozása, édesipari, sütőipari termékek) alkalmazott gépi berendezéseket. Munkáját a technológiai eljárásokhoz igazodva, a kezelési utasítások szerint végzi. Feladatai közé tartozik a tisztítás, aprítás, lényerés, sütés, főzés, hűtés és csomagolás. 43. Élelmiszeripari technikus Élelmiszer-ipari üzemekben, laboratóriumokban önállóan vagy mérnöki irányítással az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi vizsgálatában, átvételében, tisztításában, osztályozásában, hűtésében, feldolgozásában, a tárolás és csomagolás munkáiban vesz részt. 44. Építésztechnikus Épületek és más építmények (hidak, utak, vízszállító- és szennyvízrendszerek, gátak stb.) tervezésével, építésével, működtetésével, fenntartásával és átalakításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. 45. Építmény- és épületszigetelő Épületeket és építményeket szigetel, karbantart; javítja a talajvíz, nedvesség, csapadékvíz és üzemi víz okozta károsodásokat, továbbá hang- és hőszigeteléseket alakít ki, javít és karbantart. 46. Építőipari gépkezelő Az építőipari gépkezelő beállítja, kezeli, karbantartja, és javítja a magas és mélyépítési munkákban alkalmazott gépi eszközöket, berendezéseket ( pl.: betonkeverő, úthenger, daru, légkalapács, aszfaltozó ). 47. Épületasztalos Épületek faalapanyagú szerkezeteit (pl. ajtók, ablakok, zsaluk, lambériák, küszöbök, falépcsők, redőnyök stb.) készíti el, beépíti és javítja. Beépített bútorokat, faházakat alakít ki és a helyszínen összeszereli. 48. Épületszerkezet-szerelő Az építés helyszínén, az ütemterv alapján lerakja és összeszereli az előregyártott tégla és könnyűbeton egységeket. Kisebb épületek, épületrészek, panel- és térelemek, vázszerkezetek emelődaruval történő beemelését irányítja; az elemeket helyükre illeszti, csomópontokat zsaluz és betonoz. 49. Erdész, erdőművelő Az erdész védi, gondozza, és folyamatosan figyelemmel kíséri az erdők faállományát és növényvilágát. A természetvédelmi és gazdasági szempontokat figyelembe véve elvégzi az erdőgazdálkodási munkákat (telepítés, vágás, ápolás, feldolgozás-előkészítés). 50. Esztergályos Fém (acél, öntöttvas, alumínium, réz) munkadarabokat munkál meg esztergakés segítségével. A munkadarabot befogja a gépbe, rögzíti; a műszaki rajznak megfelelően a fölösleget a késsel I-64

FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS leforgácsolja, az érdes felületet reszeli, csiszolja, hőkezeli, segédanyagként kenő- és hűtőanyagokat alkalmaz. 51. Faesztergályos, faszobrász Fából, műanyagból, szaruból, keménygumiból többnyire kör keresztmetszetű tárgyakat: szerszámnyelet, fogantyúkat, állványt, bútorlábat, keretet, gyertyatartót, öntőmintát készít. A gondosan kiválasztott munkadarabot fűrészeli, előfaragja és esztergapadon a kések segítségével forgácsolja. Ezután csiszolja, lakkozza, festi, pácolja. 52. Fafeldolgozó gépkezelő Kezeli és felügyeli a fűrészüzemek és faipari üzemek technológiai gépsorait, berendezéseit. A gyártási technológia részfeladatait, a furnér préselését, pozdorjalap gyártását, különböző gépek, pl.: csiszológép, körfűrész, szalagfűrész, gyalugép, faipari marógép, faipari fúrógép, faipari fogazógép, láncos fűrészgép, keretfűrészgép, esztergagép segítségével végzi. 53. Favágó A favágó az erdőgazdaságokban elvégzi a vágásra kijelölt fák kitermelését, feldolgozásra való előkészítését (háncsozás, gallyazás, darabolás, összerakás), a növendék telepítések tisztítását és ritkítását. 54. Felvonószerelő Magas- és mélyépítésű létesítményekben működő személy vagy tárgy szállítására szolgáló felvonókat, mozgólépcsőket, ételfelvonókat telepít, karbantart és javít, valamint időszakos ellenőrzéseket, felújítást végez. 55. Fémmegmunkáló gépkezelő A fémipar legkülönbözőbb területein kezeli, felügyeli és beállítja az automatizált gépi berendezéseket. A fémcsiszoló, géplakatos, köszörűs részmunkafeladatai között szerepel az edzés, a fűrészelés, a vágás, fúrás, forgácsolás és reszelés. Részt vesz új gyártmányok bevezetésében, gépek beszerelésében. 56. Fényező, mázoló Fémipari termékek és használati cikkek: mint járművek, gépek, acélszerkezetek, műszerek, csőhálózatok, tartályok stb. felületi védelmét látja el bevonatok felhordásával, alapozó-, védő-, vagy díszítőanyag felfestésével. 57. Fényképész és videofelvétel készítő Műtermekben, külső helyszíneken, rendezvényeken fényképfelvételeket készít. A laboratóriumban előhívja és fixálja a filmet. Száradás után fotópapírra másolatot, nagyítógéppel nagyítást készít, elvégzi a negatív és a pozitív retusmunkákat. Munkájához szilárd és folyékony vegyszereket, retusanyagokat használ. Családi és hivatalos eseményekről videokamerával felvételeket készít, vágja a videofilmeket. 58. Fénymásoló Okiratokat, dokumentumokat, tervrajzokat fénymásológéppel sokszorosít (nagyít, kicsinyít) külső utasítások, ügyfelek megrendelése alapján. Másolás után az anyagokat összerendezi, és esetleg összetűzi.

I-65

FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 59. Finomkerámiaterméket gyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli azokat a gépi berendezéseket, amelyekkel agyagból vagy porcelánból lakberendezési (csempe, mosdó, stb.) és használati tárgyakat (vázák, tálak, poharak, laboratóriumi felszerelési tárgyak, stb.) készítenek. A gyártási technológia során az alábbi feladatokat látja el: agyagrögök aprítása, agyagmassza szűrése, tisztítása, formázása. 60. Finommechanikai műszerész Mérő-, optikai, laboratóriumi, repülési és hajózási műszereket készít, ellenőriz, bemér, meghibásodott berendezéseket szerel és javít. 61. Fogászati asszisztens Segédkezik a fogorvosnak a fogászati kezeléseknél, tisztán tartja és fertőtleníti a gyógyászati eszközöket, vezeti a betegnyilvántartást és a terápiás adminisztrációt. 62. Fogtechnikus A fogtechnikus fogorvosi minták és előírás alapján kivehető lemezes (részleges, teljes) pótlásokat, helyreállító készülékeket, fogpótlásokat, rögzített pótlásokat (koronák, hídtestek, hidak) készít és javít. 63. Fonó Olyan gépeket kezel, amelyek a fonal szilárdságának és egyenletességének fokozását, illetve egy vagy több fonal összesodrását végzik. 64. Fotólaboráns A laboratóriumban kidolgozza az exponált filmeket, előhívja és retusálja a negatívokat, nagyításokat és másolatokat készít, az exponált filmet automata kidolgozógépen hívja elő. 65. Földmérő- és térinformatikai technikus Méréseket végez a föld felületén, a terepen található természetes (domborzat) és mesterséges alakzatok térbeli elhelyezkedéséről a földméréstanban használt eszközökkel. Különböző tervezési feladatokhoz grafikonokat, térképeket készít, például folyómeder, tófenék vizsgálatához, vízrétegek meghatározásához, amelyet önállóan, vagy mérnöki irányítás mellett végez. 66. Gázgyártó, -feldolgozó gépkezelő Kezeli és felügyeli a gázgyártó üzemek, gázgyártó állomások, gázkutak és gázelosztó hálózatok gépeit, berendezéseit. Munkája során az alábbi eszközökkel dolgozik: adagoló, törlőhenger, elevátor, vibrátor, síkszita, kalapács, malom, vaskiválasztó síkmágnes, porleválasztó. 67. Gépésztechnikus Gépeket, berendezéseket működtet, szerel és karbantart, részt vesz ezek megtervezésében is. Ilyen gépek például: anyagmozgató, vegyipari és mezőgazdasági gépek, közlekedési-, gyártási termelőeszközök, épületgépészeti, elektromos energiatermelői berendezések. Munkája során irányítja a berendezések elhelyezését, rendszerbe illesztését és üzembe helyezését. Időnként kézi anyagmozgatást végez. 68. Géplakatos Szerszámgépeket (eszterga-, köszörű-, gyalu- és fúrógép); erő- és munkagépeket (gőzgépek, motorok, turbinák) valamint kazánokat, fűtő- és hűtőgépeket beállít, szerel, javít és karbantart. I-66

Elkészíti és kiadja a kúpokat. gyógyszerismertetéssel. regisztrálással. tolómérő. pl. kiadása. és megjelöli a hibás részeket. villamos szigetelő anyagok. egészségügyi termékek. ellenőrzi. kipróbálása. ellenőrzéssel. hőmérő. kaparók. bevezetéssel. -értékesítéssel és a betegek kiszolgálásával foglalkoznak. Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertárakban a gyógyszerész vezetésével elkészíti. A szakgyógyszerészek kiemelt feladatokat látnak el a gyógyszerek. csapágyak javítása. kutatása. tömlőket és egyéb gumitermékeket (hevederek. tárolással. Gumitermékgyártó. csiszolja.és végtermékeket szerel össze különböző gyártósorokon a gyártó és összeszerelő üzemekben. bőrlyukasztók. Sokféle kéziszerszámot. gyógyszer export-importtal. 75. kempingcikkek. körző. raktározással. Gondnok. majd zsírtalanítja. kiadják a gyári készítményeket vagy az előállított gyógyszereket. vegyészmérnökök vagy gyógyszerészek irányítása mellett végzi. érdesíti és ragasztóanyaggal felkeni. sztenderdizálással. gyógyhatású készítményeket. Munkáját elsősorban a sorozat és tömeggyártásban végzi.) állít elő. kábelek. Gyártósori összeszerelő Félkész. Gyógyszerész A gyógyszerészek gyógyszereket. strandcikkek és egyéb gumitermékek javítását végzi. lefolyókat és egyéb hibákat megjavíttatja. fejlesztése vagy nagyüzemi gyártása során. eközben tájékoztatja a betegeket a I-67 . tablettákat. gumi alapanyagú hajtószíjak. védőruhák. Megállapítja a hiba okát. gyógyhatású készítményeket állítanak elő. szerelővasak. mérőszalag. injekciókat. Az épület használata során keletkező kisebb hibákat kijavítja. kiadja és értékesíti a gyógyszereket. házkezelő Tisztántartja a lakóházakat. óvodákat. 73. készítéssel. Az orvosi vény alapján a rendelkezésre álló anyagokból gyógyszereket készítenek. Gyógyszergyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli a gyógyszerkészítményekhez való alapanyagokat vagy az ebből előállított gyógyszereket. 70. kompresszorok. cseréje. munkagépekhez szükséges gumiabroncsokat. kalapácsok. gyógyszergazdálkodással. vulkanizáló Járművekhez. 72. Gumijavító Gumiabroncsok. szállító hevederek. tárolását és fontosabb mellékhatásait ismertetik a vevőkkel. nyomásmérő. oldatokat és kenőcsöket a gyógyszerész által kimért alapanyagokból. csiszológépek.: kések.és összeszerelése. iskolákat. ill. Munkáját szigorú technológiai utasításokhoz igazodva. különböző motorok és géprészek szét. 69. majd a technológiai utasításnak megfelelően elvégzi a rá háruló feladatrészt. tömlők. Tevékenysége során a megkapott munkadarabon ellenőrzi az előző szerelési műveletet. a gyógyszer használatát. mérőeszközt és gépet használ. illetve gyógyhatású készítmények előállítása. porokat és oldatokat előállító gépi berendezéseket. stb. A szakgyógyszerészek különféle munkaterületek szerint specializálódhatnak.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Fő tevékenysége a fogaskerekek. 71. értékesítése. stb. gazdálkodással. kenőcsöket. tengelyek. stb. az elromlott berendezéseket. üdülőépületeket. 74. ollók. Foglalkozhatnak gyógyszer-kutatással.

FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS gyógyszerek alkalmazásáról. Elvégzi a gyógyszertár működéséhez kapcsolódó feladatokat, így például a gyógyszerek, alapanyagok átvételét, tárolását, nyilvántartását. 76. Gyümölcs- és szőlőtermesztő A szőlő és gyümölcstermesztő megtervezi, megszervezi és elvégzi a szőlő és/vagy gyümölcstermesztéssel kapcsolatos munkákat. Tevékenységét a gazdasági, növénybiológiai és egyéb szempontok (pl. klíma, talaj, domborzat, termesztéstechnológia stb.) figyelembevételével folytatja. Feladata a telepítési, növényápolási, növényvédelmi, talajerőgazdálkodási, betakarítási, tárolási és feldolgozás-előkészítési munkák széles körének elvégzése. 77. Hajóács Építészeti rajzok és műszaki leírások alapján speciális -- a hajókon használatos - faszerkezetek: pl. állványok, árbócok, zsaluzatok, felépítését, lebontását és szétszerelését végzi. A hajó fedélzeti, vagy egyéb faszerkezeteit kialakítja, javítja és felújítja. 78. Halász, haltenyésztő A halász és haltenyésztő feladata a tenyész- és áruhalak előállítása ill. kifogása tógazdaságokban vagy természetes vizekben. Munkája során gondoskodik a tenyészhalak kiválogatásáról, az ivadéknevelésről, a tavak betelepítéséről, az állomány ápolásáról és takarmányozásáról, majd a lehalászásról, végül a halak értékesítésre való előkészítéséről. Természetes vizekben elvégzi a halászási periódusban a halak kifogását. 79. Hangtechnikus Stúdiókban hangfelvételeket készít, koncerteken, lemezfelvételeken kezeli a keverőberendezéseket. Színházi előadásokon a technikai forgatókönyv alapján bejátssza a zenei és hang aláfestéseket. 80. Házvezetőnő Az alkalmazó családok háztartását vezeti: bevásárol, főz, felszolgálja az ételt, elmosogatja az edényeket, kitakarít, kimossa és kivasalja a ruhákat. 81. Hegesztő, lángvágó Feladata fémszerű anyagok oldhatatlan kötése, illetve szétválasztása. Vasból, acélból és egyéb fémekből készült szerkezeti anyagokat, gépalkatrészeket és lemezeket hegeszt egymáshoz. Van lánghegesztés és elektromos ívhegesztés. Működtethet elektromos ívvel vágó vagy lángvágó berendezéseket is. 82. Hengerész Hideg vagy meleg állapotban az acélt vagy más fémeket különböző szerelvényű hosszú rudakká, lemezekké, csövekké nyújtja. Öntecsből vagy bugából a hengersorok ellátására féltermékeket készít. Beállítja a hengerek közti távolságot, szabályozza a hengerlési sebességet és nyomást. 83. Hentes, mészáros Az élő állatok átvétele és levágása után feldolgozza, tartósítja, pácolja a húsféleségeket (hal, baromfi, sertés és marha tőkehúsokat). A hentesáru elkészítéséhez tartozik a méretre vágás, csontozás, darálás, tisztítás, szeletelés. További feladata a vásárlók kiszolgálása, a vevő kívánságának megfelelő adagok levágása, a hús felszeletelése, a csontok eltávolítása, megdarálása, az áru lemérése és csomagolása. I-68

FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS

84. Hídszerkezet-építő Acélból és fémekből hídszerkezeteket, épülettartó vázelemeket épít és javít tervek és utasítások szerint. Megmunkálja, fúrja, csiszolja, a kívánt alakra és méretre vágja, összeerősíti az elemeket. Magasban is kell szerelő tevékenységet folytatnia. 85. Hímző, csipkeverő Díszítés céljából kézzel csipkét készít és különböző anyagokra mintákat hímez. Meghatározza a készítendő munka stílusát, a felhasználandó motívumokat, anyagokat, színeket, és az alkalmazandó technikát. 86. Hordár, csomagkézbesítő A hordár pályaudvarokon, repülőtereken csomagokat, bőröndöket szállít. A csomagkézbesítő kézben, kézikocsin, motorkerékpáron vagy autón kiszállítja a csomagokat a címzetteknek: intézményeknek, vállalatoknak, boltoknak vagy magánszemélyeknek. Aláiratja az átvételi elismervényt. 87. Hőerőművi gépkezelő Kezeli és felügyeli a nem nukleáris erőművek fő- (kazán, turbina, generátor) és segédberendezéseit. A kazánfűtéssel, műszerek és jelzőberendezések kezelésével, gőzáramlás szabályozása révén hozzájárul a villamos energia előállításához. 88. Inszeminátor Az inszeminátor szarvasmarhák, valamint sertések, juhok és pulykák mesterséges megtermékenyítését végzi. Feladata az ondóvétel, -vizsgálat, kezelés és konzerválás elvégzése, valamint egyes szaporodásbiológiai beavatkozások önálló végrehajtása.

I-69

FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS

89. Italgyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli az italgyártás területén alkalmazott automatizált gépi berendezéseket. Az italgyártó gépkezelő az alábbi italok gyártási folyamatában vesz részt: gyümölcslé, szesz, szeszes ital, bor, pezsgő, üdítő, szikvíz. A gyártási technológia során tisztítja, darálja, zúzza, szeleteli, sajtolja, hűti, fűti, besűríti, szűri és palackozza az italokat. 90. Juhász A juhász juhokat nevel és tenyészt gyapjú-, illetve tejtermelés, hús illetve tenyészállat-előállítás céljából. Gondozza a rábízott állatokat, elvégzi a legeltetési, takarmányozási, ápolási, tisztántartási, egészségügyi, nyírási, fejési, elletési és a növendéknevelési feladatokat. 91. Kádár A kádár fából hordót, kádat, dézsát, puttonyt, kenőcsös és festékes ládát, eceterjesztő edényt, vízhordót, stb. készít és javít. Legjellemzőbb terméke a hordó. 92. Kalapos Szőrmés és szövetsapkákat, valamint kalapokat szab, varr, formáz és díszít. Munkája során kiformálja és méretre vágja a karimát, díszíti és béleli a kalapot. A sapkát szabásminta szerint szabja a béléssel együtt, majd összeállítja, vasalja, ragasztja, varrja és gőzöli. 93. Kályhás Megépíti, átrakja és javítja a cserépkályhákat és kandallókat. A kályha helyének tájolása, bemérése után betonból elkészíti az alapzatot; az alap megszilárdulását követően, csempéből, téglából megépíti a talapzatot. Felszereli a belső szerkezeteket (rostélyok, ajtók) és a szerelvényeket, kialakítja a belső füstjáratokat. 94. Kárpitos Az ülő- és fekvőbútorokat, a járművek üléseinek párnázatát, épületek belső tereinek fali kárpitozását, az ajtóborítást készíti és javítja. 95. Kártevőirtó Vegyszerekkel, mérgező gázokkal és mechanikus csapdákkal írtja az épületekben és azok környékén előforduló kártevőket (pl. csótányokat, patkányokat). 96. Kazánfűtő Kezeli és felügyeli a különféle tüzelőanyagokkal (olaj, szén, gáz) működő, kézi vagy automatikus üzemi kazánokat, tüzelőberendezéseket. Betartja a különböző halmazállapotú tüzelőanyagok (lignit, barnaszén, kőszén, koksz, olajszármazékok, gázok) tárolására és tüzeléstechnikai felhasználására vonatkozó szabályokat. A rendelkezésre álló eszközökkel kezeli a kazán segédberendezéseit, valamint szabályozza a tűztérbe jutó tüzelőanyag mennyiségét.

I-70

A termék végleges formáját öntéssel. egészségügyi. téglákat és különböző tűzálló anyagokat állítanak elő. nyúzási. rendezését. ellenőrzi és irányítja. hogy a kellékek megfelelő időben a színpadra vagy a felvétel helyére kerüljenek. préseléssel vagy gépi formázással alakítja ki. kaolin betonit vagy más anyagok előkészítését. tolatásnál. Kéményseprő Tisztítja. róka. Az előadás vagy a felvétel után a tárolóhelyre. Kesztyűs Állati eredetű bőr vagy műbőr. A rakományt a rendeltetési helyére kíséri. javító Kerékpárokat és a kerékpárok működését biztosító mechanikai alkatrészeket szereli. majd égetését. edényeket. 100. tenyésztési. Kisállattenyésztő A kisállattenyésztő prémes állatokat gondoz és nevel (pl. térplasztikákat. javítja és karbantartja. 103. leölési. 98. illetve textil felhasználásával különböző rendeltetésű (utcai használatú. nyest. javít és tisztít. karbantartja és üzembe helyezi a füstgázok és égéstermékek elvezetésére szolgáló kéményeket. itatási. Munkája során elvégzi az etetési. amelyekkel csiszolókorongokat. stb. 102. raktárba teszi az újra felhasználható kellékeket. csincsilla) szőrme-. pl. 99. tisztítási. I-71 . 104. Kerámiaterméket gyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli azokat a gépi berendezéseket. Kocsikísérő Teherfuvarozásnál fel. illetve húsértékesítés céljából. szakvéleményt ad.) és fazonú kesztyűket készít. Keramikus Különböző agyag alapanyagú használati és dísztárgyakat. az így kialakult képlékeny massza formázását.és lerakodja az árut. Aláíratja és lepecsételteti a szállításról szóló átvételi elismervényt. ott kirakodja. Segíti a sofőrt a pakolásnál. és irhaelőkészítési műveleteket. illetve ezek tartozékait.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 97. 105. 101. Tevékenysége során elvégzi az agyag. nyérc. Gondoskodik arról. átveszi a fuvarokmányokat és azt egyezteti a rakománnyal. Kellékes Előkészíti a színpadi. Kocsirendező. csempéket készít. nutria. Kerékpárszerelő. tolatásvezető Az állomás területén a vonatok mozgatását. nyúl. tolatását végzi. védőkesztyűk. Műszerekkel vizsgálja a kémények műszaki állapotát. televíziós és filmgyári produkciókban szereplő kellékeket.

továbbá az épületek alapozása számára zúzott és terméskövek előállítása. burkolja vagy díszíti az épületek lábazatát. sírkőkészítő Természetes vagy műkőből felépíti. Elvégzi a felújítási és bontási munkákat. alkatrészeket. hústőkéket. homlokzatát. Gipszből díszítőelemeket (pl. fizikai és kémiai jellemzőik kialakításában és a különböző készültségi fokú első-. Kőfejtő. Kőfaragó. felsöpri. tálcákat. mozgatása. 111. kézi és gépi szerszámokat készít kézi kovácsolással vagy kovácsológéppel (ütve alakítással). forró olvasztott anyag szállítása. elhelyezi a nyílászárókat. Munkáját a szabadban végzi. vagy a mosogatógépbe helyezi azokat. Kőműves A kőműves épületeket falaz és vakol. Kohászati technikus A minőségellenőrzés és a közvetlen termelésirányítás területén . falszerkezetét. Kohászati gépkezelő Kezeli és felügyeli a kohászat területén alkalmazott automatizált gépi berendezéseket.önállóan vagy mérnöki irányítással . felmossa a kövezetet. 112. és robbantásra előkészíti.kovácsolt használati és dísztárgyakat. mezőgazdasági. 113. stb. valamint elhárítja a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibákat. Kovács Izzó fémből . Munkáját villamosüzemű vagy robbanómotoros járműveken végzi. leolvasztja és kimossa a hűtőgépeket. boltíveket. A nagytömbös köveket géppel előaprítja vagy fúrókalapáccsal megfúrja. betonozó és szigetelő munkákat is végez. leszűri a leveseket. kőtörő tevékenységének célja az út-. 108. Összegyűjti az ételmaradékokat. A kohászati gépkezelő ápolja és beállítja a rábízott gépeket. Könnyűgépkezelő Feladata az ipari. pilléreit. I-72 . kialakítja a homlokzatot és a belső tereket. híd-. Megtisztítja a zöldségeket. sírkövek. kereskedelmi és szállítási egységeken belüli tehermozgatás és teherszállítás az előírt rendeltetési helyre. Elmossa az edényeket.vas és egyéb fémek előállításában. 110. állványozó.jobbára vasból és acélból .) állít elő. Feladatai közé tartozik a kemencék kezelése. emlékművek. Esetenként egyszerűbb burkoló. 107. másod. kőtörő A kőfejtő. csapolása.és harmadtermékek előállításában vesz részt. és vasútépítés. oszlopokat. 109. Ezeket megrendelésre készíti vagy üzletében árusítja. lemossa a munkaasztalokat.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 106. finomításában. valamint kéményeket épít. dúsításában. a kész ételeket a tálalóba helyezi. Konyhai kisegítő Tisztántartja a konyhát. vázák. az öntés és a gépi kovácsolás.

és áruszállító közlekedési eszközök és közlekedési rendszerek karbantartásával. speciálisan átalakított járműveket. Közlekedési technikus Személy. olaj és zsírzóhelyeit.és forgácsológépeken nagy pontossággal. olajszármazékokat (parafin. lapáttal csákánnyal. karbantartja.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 114. sima felülettel vagy dombornyomásos díszkötéssel. 120. kézi szerszámok (kések. javítja. Kútfúrógép-kezelő I-73 . amelyhez figyelembe kell vennie az anyag vastagságát. ruházati terméket állít elő.és varrógépműszerész Ruhaipari varrógépeket. pakura. Könyvkötő Nyomdai sokszorosítással előállított lapokból és ívekből kézi művelettel vagy gépi úton készít könyveket. Bontási munkákat végez kéziszerszámokkal. terek. a regisztráló műszerek leolvasása. 118. a kéziszerszámok pedig a lehető legélesebben vágjanak. bitumen) és petrolkémiai ipari alapanyagokat előállító gépi berendezéseket. csapágyait. írómappát. 116. beállítja az alsó. A téli évszakban a jég és hóeltakarítási munkák során biztosítania kell a balesetmentes és zökkenőmentes közlekedést. kőolajadalékok kimérése. Köztisztasági munkagép-. gereblyével előkészíti az építkezés helyét. minőségét. albumokat. Rendellenességek feltárásához műszeres beméréseket. Kőolaj-feldolgozó gépkezelő Kezeli és felügyeli az üzemanyagokat (benzin. kartonból. ellenőrzéseket is végez. Kitisztítja és olajozza a varróés kötőgépek mozgóalkatrészeit. hogy az alkatrészek a legkisebb súrlódással csússzanak el egymáson. ellenőrzése. talicskával elszállítja a földet. minta alapján kötött kelmét. lepárló-berendezések kezelése. valamint a cérna és a tű vastagságát. utcák. Kubikos Építkezéseken kézi szerszámokkal. Kötő. nyomtatványokat. kenőanyagokat. ollók). Feladatai közé tartozik a nyersolaj átvétele. 117. gázolaj). vazelin. Megrendeléstől függően a borítókat előállíthatja bőrből. vászonból. Kötő A megmunkálásra előkészített fonalból hurokszemek kapcsolásával sík. járműkezelő Kezeli az utak. javításával és üzemeltetésével összefüggő műszaki és adminisztratív feladatok elvégzésében vesz részt. 119. Segédkezik dúcolások.és felsőszál feszítését. 115. petróleum. 121. 122. Beszabályozza a megfelelő talpnyomást és kelmetovábbítást. gépalkatrészek (fúrók és marók) felületeit munkálja meg köszörű. kötő-hurkoló ipari gépeket. harisnyakötő gépeket és ezek szerkezeti egységeit szereli. Köszörűs Fémekből készült munkadarabok. támfalak építésénél. blokkokat. aluljárók és más közterületek tisztítására szolgáló gépeket.vagy körkötőgépen.

továbbá gondoskodik a csikók neveléséről és idomításáról verseny. hobbi vagy gazdasági célra.és tenyésztő feladata a lovak következetes tenyésztése. kapcsolatot tart telefonon és elvégzi az ügyintézést. aprítása. vetítő. 128. 123. keverés. fúrás) eljárásával. őrlése. látcső. hőkezelés. sarkos vagy más bonyolult alakú gépi és szerkezeti alkatrészeket készít. Malomipari munkás. 125. illetve kézi ecseteléssel. irodagépeket. Egyszerűbb optikai eszközöket (távcső. színezi. A munkavégzés szabadban folyik. Logisztikai ügyintéző Gazdálkodó szervezeteknél és vállalkozásoknál ellátja a termelési folyamatokhoz kapcsolódó raktározási.) tisztít és javít. vésés. kitéve az időjárás viszontagságainak (hideg. Fizikai. Lovász A lótartó. Marós Fémből és műanyagból szögletes. hántolása. nevelése és gondozása. Munkája során ménesekben verseny. kémiai vagy érzékszervek által felfogható elemzési szempontok alapján laboratóriumi méréseket végez. préselés. mint fogaskerekek fogazatait alakítja ki gépi forgácsolás (marás. Munkáját csak előzetes mérések és a tervdokumentáció alapján végezheti. molnár A malomipari szakmunkás tevékenységének célja a gabonafélék ipari feldolgozása. ennek elkerülésére a hűtéshez ammoniákos vegyi anyagokat vagy hűtőolajat fecskendez be gépi úton. pl. szállítási és csomagolási feladatok adminisztrációs tevékenységét. Laboráns Alapanyagok. por. tengelyek és fogaskerekek ékpályáit maratja ki. A forgácsolás során a munkadarab és a szerszámok károsan melegednének.illetve magánistállókban elvégzi az etetési. kerékpárt. félkész és végtermékek minőségét. 129. ellenőrző műszereket készít. csapadék és pára). szárítása. ezen belül a termények átvétele. mozgatási és tenyésztési feladatokat. varró. nagyító stb. I-74 . írásban dokumentál. ápolási. Mechanikai műszerész Mechanikai műszereket és készülékeket.és kötőgépet.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS A kútfúrógép-kezelő felállítja és működteti a közepes és nagy mélységű kutak létesítésére alkalmas fúróberendezések gépeit. mérési eredményeket kiértékel. szerel és javít. szerszámgépekben előforduló tengelyek ékpályáit. meleg. 126. pl. a lencsét behelyezi és rögzíti a keretbe. Munkája során közreműködik a szervezésben. 127. 124. összetételét ellenőrzi és vizsgálja. erőátviteli eszközök. itatási. nedvességtartalom szerinti osztályozása. Látszerész Orvosi recept alapján a szemüveglencsét méretre csiszolja.

továbbá szükség szerint a méhek etetését (télen). Kézi vasalóval vagy vasalógéppel kivasalja. Mosónő. vasból készült szerkezeti elemeket. Munkája során elvégzi a kutak kialakítását. 132. mérőeszközökkel és műszerekkel. a fúrótornyokat pedig leszereli. 138. elindítja a megfelelő programot. öntöző berendezések). acél. kémiai és más jellemzőit. mezőgazdasági vontatót. karbantartja és javítja a mezőgazdaságban alkalmazott talajművelő. adatok rögzítése és mérőműszerek ellenőrzése. cséplőgépet. Kiteregeti vagy szárítógépbe helyezi a kimosott ruhákat. fúróberendezések felszerelése és üzemeltetése. mintavétel. Munkája során átveszi és ellenőrzi a vontatójárművet. mosószert. beteszi azokat a mosógépbe. 137. mézkinyerési (pergetés) és az egészségügyi feladatokat. termékek. eközben béléscsövezés. magszekrényeket. 136.és színesfémöntvények előállításához szükségesek. 131. A finomabb textíliákat kézzel mossa ki. és elvégzi a felmerülő lakatos munkát. 133. A darabos meszet ezután gépi berendezések segítségével osztályozza és csomagolja. javító Szereli. csomagolja a textíliákat. berendezések.vagy gőzmozdonyt vezet teher.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 130. Hegesztéssel felújítja az erős korróziótól eltört. Feladata a mélyfúrások telepítése. gépek. Munkája során elvégzi a tenyésztési. öblítőt adagol a gépbe. elektromos. majd összehajtogatja vagy csomagolja a textíliákat. javítja és karbantartja a mezőgazdaságban használatos erő. mint pl. Munkája során az előírásoknak és szabványoknak megfelelően minősíti vagy meghatározza az adott tárgy (termék) fizikai. Munkavégzése során a kemencét mészkővel tölti fel.vagy személyszállítási céllal a kiépített vasútvonalakon. sablonokat. gázt vagy szénport fuvat be és égetett meszet állít elő. Mész-. majd olajat. Mezőgazdasági gépszerelő. vasalónő Mosodákban mossa. gépüzemeltető Kezeli. amelyek a vas-. kaptártelepítési. Minőségellenőr Nyersanyagok. Bejelöli és szétválogatja a ruhákat. próbaüzemeltetését és javítását.és munkagépeket. szakmunkák minőségi ellenőrzését végzi a szakterületén szemrevételezéssel. Mélyfúró A mélyfúró tevékenységének célja a földben lévő ásványkincsek felkutatása és feltárása külszínen vagy a föld alatti fúróhelyen felszerelt és működtetett mélyfúró berendezésekkel. traktor. Mezőgazdasági gépész. hiba I-75 . cementterméket gyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli a mész és cement előállítását végző automatikus gépi berendezéseket. Mintakészítő Összeállítja és javítja a fából készület öntőmintákat. Méhész A méhész méheket gondoz és tenyészt mézelőállítás és értékesítés céljából. állattenyésztési és betakarító gépeket (pl. az aratógépet. 135. 134. vasalja. majd kitörésgátló berendezéseket szerel fel. Mozdonyvezető A mozdonyvezető villany-.

143. a hidrolizálás. a tervező utasításai és az érvényben lévő szabványok alapján elkészíti a különböző műszaki létesítmények (épületek. osztályozás. Műtrágya. hidak. az élességet. a nádból az építőipar számára tetőfedő anyagot. Vázanyagok (papír. kiépíti a kábeltelevíziós hálózatot. borsó. Műszaki rajzoló.és növényvédőszergyártás területén alkalmazott gépi berendezéseket. 142. felszereli a műsor vételéhez szükséges antennákat és vezetékeket. 147. gépszerkezetek. a desztillálás. Műgyantából főzéssel lágyítók. búza. 145. növényápolási. stb. a föld kiemeléséről. a centrifugálás. nádpadlót vagy nádlemezt készít. Vezeti a menetokmányokat. beállítja a fény. gépek. Növényolajgyártó Növényi magvakból (napraforgó. 141. szerkesztő Vázlatokból és ceruzarajzokból kiindulva. cukorrépa. ügyelve az utasok és az áru biztonságára. elhordásáról és elegyengetéséről. nemez. éghajlati. stb. repce.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS esetén intézkedik a javításról és a forgalmi előírásokat követve elvégzi a szállítást.és lakberendezési tárgyakat) állít elő. stb.) feladatokat. Nehézgép-kezelő A nehézföldmunkagép-kezelő utak. üvegszálból készült szövet. a szűrés. vetési/ültetési. 146. levetíti a filmet. Nád. textília. stb. talajtani és termesztéstechnológiai szempontok figyelembevételével folytatja. hogy alkalmas-e a helyszín a műholdas adások vételére.és fűzfeldolgozó A fűzfa vesszőjéből és nádból használati tárgyakat (kosarakat. építmények létrehozásakor elvégzi a nagytömegű föld mozgatásával járó műveleteket. I-76 . Mozigépész A vetítőgépet és a filmet előkészíti a vetítéshez.és kábeltelevíziós műszerész Megállapítja.és növényvédőszer-gyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli a műtrágya. 139. nádszövetet. szárítás. az észterezés. szója.) végleges tervdokumentációját. értékesítés-előkészítési (pl. beállítja a csatornákat a televízió készülékeken. zárt rendszerben. csatornák és alapok kiásásáról. a nitrálás munkafolyamataiban vesz részt. furnír. hígító anyagok és színezők hozzáadásával lakkot készít. rozs.) élelmiszereket (étkezési olaj. székeket. kukorica. rétegelt műanyagokat gyárt. 140. Gondoskodik az árkok. betakarítási. Növénytermesztő A növénytermesztő megtervezi. majd az előadás végén visszatekeri a szalagot. árpa. margarin. Műholdas. dísz. Munkája során elvégzi a talajművelési. ételzsír) állít elő gépesített. Vágja és megragasztja a sérült filmeket.és hangerőt. megszervezi és elvégzi a mezőgazdasági haszonnövényekkel (pl.) kapcsolatos munkákat. ricinus. 144. olajlen. Munkavégzése során a mérés.) és műanyagalapú ragasztók felhasználásával nagy szilárdságú. a halogénezés. Műanyag-feldolgozó A különböző vegyipari módszerekkel előállított műanyagokból félkész és készterméket állít elő. csatornák. Tevékenységét a gazdasági. asztalokat. stb.

kontaktlencsét ír fel. újságot. ügyelve a termesztéstechnológiai. Növényvédő A növényvédelmi szakember ellátja a haszon-. csapágy. Olajbányász A föld mélyében lévő kőolaj vagy földgáz lelőhelyeket felkutatja. Plakátot. Nyomdaipari gépkezelő A nyomdaiparban kezeli és felügyeli a nyomtatást végző automata gépi berendezéseket. bélyeget. Szükség esetén alkatrészeket (fogaskerékfog. stb. Szemüveget. 153.és festékezőmű beállítása. gyorssajtolónál lemezcsere. tisztítja. 154. Órás Parányi órák szerkezetétől a toronyórák gépezetéig minden fajtájú és típusú órát tisztít. térképet. és dísznövények kártevőkkel. beteg lábra orvosi előírás és méret szerint bőrből vagy műbőrből cipőt. A munkálatok befejezése után a fúróberendezések üzemeltetésével kitermeli az olajat vagy a gázt. nylon) és különböző merevítők I-77 . gumicsere. gyom) alapján meghatározza a talaj tápanyagtartalmát. Munkája során kikeveri a nyomtatáshoz szükséges színeket. címkét. és beállítja a nyomtatványra. Olvasztár A fémeket érceikből vagy hulladékfémből olvasztással állítja elő. billentőtengely. zöldségféléket és a szántóföldi haszonnövényeket a károkozóktól és a kártevőktől. felújít és beszabályoz. reprodukciót. tisztítás. Nyomdász Nyomdai eljárással kéziratot vagy képet sokszorosít. csízmát készít és javít. állít elő. a kártevők fejlettségét. 150. javít. kártyát. illetve a papírra jellemző gyártási paramétereket (példányszám. könyvet. a nyomóformát behelyezi a gépbe. 152. pecek. majd termelőkutakat létesít. tanácsot ad a látásjavító eszközök használatához és a különböző helyiségek megvilágosításához. stb.) és karbantartja (nyomó. 149. környezetvédelmi és időjárási szempontokra. és rajzási idejét és a jelentkező gyomfertőzést. nyomásszélesség). zsírozás.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 148. készít és beépít. 151. Optometrista Az optometrista megvizsgálja a látást.). finomítja. ötvözi és öntéssel előkészíti. tekercsszélesség. kórokozókkal és gyomnövényekkel szembeni védelmét és gondoskodik a megfelelő tápanyagutánpótlásról. Munkája során a rá bízott gépeket ápolja (olajozás. Tevékenységei között szerepel a permetezés. felhúzó-. stb. a kórokozók fertőzési stádiumát. Növényvédő gépész Növényvédelmi eszközök segítségével védi a gyümölcsösöket.) pótol. szandált. öntözés és a különböző méreganyagok kikeverése. Ezután növényvédőszerek és műtrágyák kijuttatásával elvégzi a növényvédelmi munkákat. bankjegyet. Ortopédcipész Deformált. Tevékenysége során mintavételek (talaj. növény. Finom tapintású textíliák (habselyem. stb. 155. 156. szerel.

Folyamatosan gondoskodik a parkok és díszkertek ápolásáról és állagmegóvásáról. Munkája során kemencében megsüti. Munkája során fából. aprítás. cserjék. kartonok. szalmából. lépcsők) helyét. szikék. medencék. hűti. növényápolási munkákat. . (át)hangolja és karbantartja a rádió. A működést műszerekkel és közvetlenül érzékelés útján ellenőrzi. EKG. stb. rongyból és hulladékpapírból cellulózt készít. -gondozó A park és kertépítő. lemezek előállítását végző automatikus gépi berendezéseket. ollók.és tartásjavító eszközöket (pl. Papíripari gépkezelő Kezeli és felügyeli a papíripari alapanyagok. élez. EEG stb. 161. illetve hangfrekvenciás erősítőket. 160. 162. őrlés. 157. kórházak és szanatóriumok számára a betegség okainak feltárásához és a gyógykezeléshez rozsdamentes acélműszereket (érfogók. fűzők. sütőipari és cukrásztermékeket állít elő.és kertépítő. videó és audio magnetofonokat.és televízió vevőkészülékeket.és televízió műszerész Szereli.). ültetési. sérvkötők.) javít és karbantart. Munkája során felméri a területet és megtervezi a növények és építmények (utak. lemezjátszókat. Rádió. 159. különböző minőségű papírok. virágok. péksüteményeket. kertek és díszkertek építésével foglalkozik. főzés.gondozó füvek. Öntő Fémek megolvasztásával és öntésével különféle gépalkatrészeket. javítja. Elektromos készülékeket. amelyből további szükséges anyagok (pl. 158. töltelék) hozzáadásával kenyérféleségeket. vagy szállításra előkészíti a terméket.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS (műanyag. és fák ültetésével és gondozásával továbbá parkok. halcsont) felhasználásával készíthet gerinc. díszítőelemeket és használati tárgyakat állít elő. csomagolja és tárolásra. I-78 . Park. Pék Az előkészített és kimért nyersanyagokból tésztát gyúr. keverés és víztelenítés. A terep-. vizsgálóeszközöket (fúrók. Orvosi műszerész Rendelőintézetek. csipeszek) készít. és talajelőkészítés után elvégzi az építési. A munka részfeladatai közé tartozik az alapanyag-tisztítás.

körhurkoló.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 163. érc.és kötőszövő ipari területen alkalmazott gépi berendezéseket. palackokba töltve előkészíti a szállításra. ászokolás és sörfejtés. Repülőgép-szerelő Robbanómotoros és sugárhajtású repülőgépeket és helikoptereket készít fel a repülésre. illetve gépi berendezéseket. 164. Sörgyártó Átveszi a sörgyártás alapanyagait: sörárpa. juta stb. karbantartja. elvégzi a részfolyamatokat: malátakészítés. épületek külső és belső díszítését vagy egyéb művészeti alkotások megrongálódott. ellenőrzi és javítja a gép borítóköpenyét. anyagokat. és fémdrót segítségével a seprű nyeléhez erősíti. tanulmányozza és alkalmazza a mű pótlásához szükséges technikai eljárásokat. mezőgazdasági és kereskedelmi szervezetek raktáraiban tárolt készleteket: árukat. Robbantómester Bányákban vagy kőfejtéseken robbantásokat készít elő és hajt végre szilárdásványok (szén. szobrok. 165. 169. a gépi varrás. rizs. gombok felvarrása. stb. 167. disznó-. szűrés. Munkája során elkészíti a seprű nyelét. szegés. hiányzó részeit pótolja. Raktározási ügyintéző Ellátja cégének raktározással kapcsolatos tevékenységeit és gondoskodik a zavartalan üzemeltetésről. hajtóművét és futóművét. felügyeli és elvégzi a gépek tisztítását. Rostnövényfeldolgozó Természetes eredetű textilrostokat (gyapot. I-79 . félkész és késztermékeket. erjesztés. főzés. kiadása. letisztázás. pótlásokat nagyon aprólékosan és nagyfokú pontossággal hajtja végre. gomblyukkészítés. készletek átvétele. pl. vasalás. A ruházati gépkezelő lánckötő.) fonásra készít elő. A korrekcióhoz vázlatokat készít. Restaurátor Festmények. 166. kefegyártó Cirokból. len. gépi hímzés. kukorica. Tevékenységei közé tartozik a gépi szabás.) kitermeléséhez. a cirokszál rostokat spárgával kötözi. 170. elkészült sört hordókba. lánchurkoló. A rostok feldolgozását végző gépeket. síkhurkoló eszközök segítségével végzi munkáját. majd a kihűtött. 171. kő. A javításokat.és kecskeszőrből háztartási célokat szolgáló seprűket. szereli. síkkötő. műtárgyak. komló. Seprű-. kender. cefrézés. keféket és ecseteket készít. nyilvántartása. cukor. 168. igénylése. berendezéseket kezeli. Raktárkezelő Kezeli és működteti az ipari. ló. bélésvarrás. Ruházati gépkezelő Kezeli és felügyeli a textilruházati. a kiszabott darabok összetűzése.

illetve lepakolását és szállítását végzi. beállítja az elektronikus berendezéseket (pl. Szerszámkészítő Forgácsolószerszámok.) beüzemelését. 173. 175. mérőeszközök.és külföldön. 176.és ellenállás mérők) alkalmazásával beméri. hálózatot épít és hálózati járatokat kábelez. hang. hogy a számítógép műszaki alkatrészeinek (hardver) felépítését. esetleg karbantartja.).és alsóruházati termékeket. elvégzi a szállítást és vezeti az útiokmányokat. Személygépkocsi-vezető A személygépkocsi-vezető személyszállítást végez bel. karbantartását.és klimatizálóberendezés-szerelő Szereli és karbantartja a lakóépületek. szétválogatja és továbbítja a következő munkafázishoz.és hidegalakító-. 177. 174. A telephelyen átveszi. hajlító-.és szellőzőberendezéseit. javítását végzi. I-80 . a kiszabott anyagkötegeket szétbontja. ellenőrzi. A szerszámokat műszaki dokumentáció (rajz) vagy mintadarab alapján készíti el. a közlekedésbiztonsági szempontok maximális betartásával. az ágy. sorjázó-. süti. tisztítja a nyersanyagokat.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 172. menüt. digitális és analóg áramkörök. egér. különleges kéziszerszámok. meleg. javítja és üzemanyaggal feltölti járművét. varrónő Szabásminta alapján vagy egyedi megrendelés és méret szerint kézi szerszámok és gépek segítségével kiszabja. Szabó. Szakács Éttermekben összeállítja az étlapot. működését alaposan ismerje. melyhez a szoftverek felhasználói szintű ismeretére van szükség. stb. Különböző szoftvereket installál a számítógépekre. megkeresi és megszünteti a meghibásodás okát. Szabász Az előkészített. termékek mozgatását. Szállító.és asztalneműk részeit. CD-lejátszó. Elláthatja a szállításhoz társuló adminisztratív jellegű tevékenységeket is. és kalibráló szerszámok gyártását és felújítását végzi. Megrendeli a nyersanyagokat. párolja. feszültség. Villamos mérőműszerek (oszcilloszkóp. stb. Adagolja. egymásra fektetett anyagokból sablon alapján kiszabja a ruhaneműk. tálalja az elkészült ételeket. melyhez szükséges.és rakodómunkás Kézzel vagy különböző anyagmozgató eszközök segítségével különféle anyagok.és videotechnikai eszközök. kivágó-. hangfrekvenciás erősítők. nyomtató. Számítástechnikai műszerész Számítógépek és perifériák (billentyűzet. fel-. 178. Szellőző. sajtoló-. főzi. Munkája a legtöbb esetben balesetveszélyes. ipari létesítmények. átalakításokat és javításokat is végez. 179. gépjárművek klíma. összevarrja a felső. befogó készülékek. Előkészíti. ízesíti az ételeket.

festékkel.). Kicseréli az ágyneműt. sportcikkeket és ruházati felszereléseket. mázoló. panziókban takarítja a szobákat. szőrmeféleségek és egyéb kiegészítők. Szőrmekikészítő. hogy ruházati és egyéb célokra felhasználható tartósított szőrmét állítson elő. Szíjgyártó Bőrből elkészíti és javítja a fogatok vontatásához és a lovagláshoz szükséges eszközöket. port töröl. port töröl. Kézzel vagy géppel fényesíti a padlót. 189. takács Len. tartósítja és festi. motelekben. javít és tisztít. ablakokat.). szappant. 185. mázolja. gyümölcspálinkát.vagy díszítőanyaggal. 182. vagy tapétázza a bevakolt falat.és faanyagokat (pl. felmossa a kövezetet. tapétázó Ipari létesítmények. Szobalány. nedvesség egyidejű alkalmazásával végzi.és lakóépületek külső és belső felületét vonja be különböző védő. Kitakarítja a mellékhelyiségeket. lemossa a bútorokat.és tollfeldolgozó Megmosott és tisztított gyapjúból vagy állati tollból és szőrből a textilipar számára készít alapanyagokat (bélésanyag. 181. Szobafestő. valamint vegyszerek. Munkáját kéziszerszámok és gépek segítségével. szobaasszony Szállodákban. Szűcs Természetes szőrméből és műszőrméből ruházati célokra alkalmas termékeket készít. stb. kerítést. kiporszívóz. Takarító Tisztántartja az épületek belső tereit. kender. kiporszívóz. Munkáját automata gépsorok és berendezések kezelésével. gyapjú. likőrt és ecetet állít elő. Ilyen termékek pl. 188. 187. szőrmefestő Különböző állatok szőrmés nyersbőrét nyírja. pamut. pl. újít fel. 186. 183. Szesz-. 184. ajtókat. Szövő. szeszesital-gyártó Cukor vagy keményítőtartalmú alapanyagokból élesztőt. nemez stb. szeszt. köz. kutyafelszereléseket. műszaki gépszíjakat. Talajjavító munkás I-81 . műszál és keverék fonalakból a szövőgépek kezelésével különböző mintázatú szövetet gyárt. Munkája során lefesti. keményítőt. Kitakarítja a fürdőszobát. tisztítja. A szobaasszony szervezi és ellenőrzi a szállodákban a szobalányok munkáját. Jelentést készít a foglalt és az üres szobákról. ellenőrzi a szobák és a közös helyiségek tisztaságát. feltölti a minibárt. felmossa a kövezetet.: kabát. sapka. gallérok. Felsöpri. Felsöpri. Kézi szövőszéken a takács kis szériában állít elő különböző népművészeti vagy háziipari szöveteket. tapétával. irányításával és ellenőrzésével végzi. fém.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 180. kikészíti a törölközőt. Szőr. kiüríti a szemetesedényeket. valamint egyszerűbb hibaelhárításokat és karbantartási feladatokat is ellát. hő. megtisztítja az ablakokat.

Figyelemmel kíséri a szabad és foglalt vonalakat. 190. előfizetői készülékeket. és a szélerősség erdősávokkal történő csökkentésével). karbantartja és tetőfedő anyagok (cserép. Kicseréli a kézibeszélőket és a készülékzsinórokat. ízesített és savanyú tejtermékeket. 191. Információt ad a hívónak. Távkábelszerelő Kiépíti. deflációnál a futóhomok növényekkel való megkötésével. pala. 192. Szigetelőréteggel látja el a lapostetőket és más épületrészeket. 197. A kémiai és mechanikai vizsgálatokat követően gondoskodik a termőtalajt károsító hatások elhárításáról (eróziónál teraszok kialakításával. vajat. vagy a postai központtal felhívatja a kért számot. telex. és átveszi az üzeneteket. tetőantennák rögzítését. Tetőfedő Épületek tetőszerkezetét bontja. a hófogórácsok. hőkezelését.) alkalmazásával lefedi. műanyag.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS A talajvédelmi szakember feladata a talajt károsító hatások megszűntetése. azbesztcement-lapokkal borítja a külső falfelületeket. telefaxkezelő. 196. Fedőelemekkel burkolja az épületek és építmények homlokzatát. kifeszíti és leköti a huzalokat. mezőgazdasági. Felújítja a kapcsolókat. tisztítását. Munkája során fogyasztásra alkalmas (pasztörizált) tejet. felújítja és karbantartja a távközlő hálózat légvezetéses és földalatti kábeleit. felhívja. alumínium. lágy-. telefonközpontos Telefonközpontokban létrehozza a helyi és a távolsági telefonkapcsolatokat. vagy a szennyezett talajréteg elhordásával. beton. előfizetői leágazásokat készít. Munkáját villamosüzemű vagy robbanómotoros targoncán végzi. hűtését. Telefon-. Szennyezett talajok esetén kémiai vagy mechanikai védekezést folytat kemikáliákkal.vagy félkemény sajtokat. -kikészítő I-82 . csatlakozódobozokat. Telefonállomás szerelő Felszereli. továbbá tejport állít elő. Textilfestő. -nyomó.vagy műanyagfóliákba csomagolja. Elvégzi a kémények szegélyezését. 194. felrakja. étkezési túrót. Tartósítóipari munkás A megmosott. Targoncavezető A targoncavezető feladata az ipari. 195. javítja. kereskedelmi és szállítási egységeken belüli tehermozgatás és teherszállítás az előírt rendeltetési helyre. telex-. megtisztított gyümölcsöket és zöldségféléket konzerválással vagy gyorsfagyasztással tartósítja. Elhelyezi a tetőszerkezetben a tetőablakokat és tetőkibúvókat. kemény. tetőpalával. tetőcseréppel. fém és fa stb. üvegekbe. közvetíti a beérkező és a hivatalon belüli hívásokat. illetve a talaj minőségének javítása. Kiépíti a falikábeleket. A földalatti kábelek építését munkagépekkel végzi. az előállított termékeket gépsoron fémdobozokba. Irányítja a kábeltartó oszlopok felállítását. 193. tárolását és csomagolását végzi.és telefaxgéppel szöveget továbbít. biztosítóaljzatokat. Tejfeldolgozó A tej mennyiségi és minőségi átvételét. illetve javítja a pénzbedobós vagy kártyás nyilvános telefonkészülékeket.

telepalack-berakó). Üveggyártó Előírt anyagok összeolvasztásával üveget. szikvízgyártó Kezeli és felügyeli az üdítőital gyártás területén alkalmazott gépeket és berendezéseket (szűrők. öntés. Munkája során az apróbb meghibásodásokat megjavítja. letisztítja az autók szélvédőüvegét. festés. majd az üveg formázásával üvegtárgyakat készít. kézi fémmegmunkálás) irányítása. híd. rakodógép) helyzetének beállítása és a gép körül zajló kisegítő tevékenységek (pl. fúvással vagy húzással formázza. fonás. ajtókba. stb. 205. mixer. palackmosó. hidak és vasutak létesítésekor alkalmazott nagy teljesítményű gépi berendezéseket. üres palack kirakó. kitermelését végzi úgy. izzókészlet) árusít. Textilipari gépkezelő Kezeli és felügyeli a textilipar területén alkalmazott gépi berendezéseket. energiahordozók feltárását. nyomás és kikészítés. díszműbőr. szövés. vágányemelő-. 200. dízelolajat tölt a személy-. szövés-előkészítés. 203. Üveges Kivágja. fonás-előkészítés. Termékei: cipőfelsőrész-bőr. talp-. kesztyűbőr. üvegfalakat és tükröket az ablakokba. mozgatható és beépített bútorokba. bélésbőr. 204. dugó-záró.és színtartóvá tesz. 206. fagyállófolyadék. gyertya.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Selyem. öntéssel. fonalakat fest. ruházati bőr. A gyártási technológiában az alábbi feladatokat látja el: préselés.és vasútépítőgép-kezelő Kezeli és felügyeli az utak. hogy kézi villamos vagy sűrített levegős fúróval lyukat fúr a robbantáshoz. valamint képkeretekbe. címkéző. Tevékenysége során a folyékony üveget megformázza. valamint közlekedési járművekbe. Tímár. Üveget és üvegterméket gyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli az üvegalapanyag-gyártás területén alkalmazott automatikus gépi berendezéseket. benzinkutas Üzemanyagtöltő állomásokon benzint. Feladatai közé tartozik a hidraulikus berendezések (pl. alapozógép. 199. munkáját nagy hőségben végzi. motorkerékpárok üzemanyag tartályába. Üdítőital-. A folyékony üveget préseléssel. és függönykészítés. táskabőr. Töltőállomáskezelő. textilfehérítés. vegyszerek alkalmazásával forma. műselyem. pamut. hengerlés. Vájár A föld mélyében lévő ásványi anyagok. 202. majd robbantás után I-83 . illeszti és felszereli az üvegtáblákat. üvegfúvás. Út-. illetve tehergépkocsik. tisztít és mechanikai vagy kémiai eljárással mintáz. falszerkezetekbe. csipke-. 201. Az autózáshoz szükséges árucikkeket (pl. 198. szőnyeg-. posztó és műszálas anyagokat. vágányfektetőgép. csavarzáró. szalag-. cipőfűző-. bőrkikészítő Különböző állatok nyers bőrét tartósítja (cserzi) és készíti ki a konfekcióipar számára alkalmas kész bőrré. Tevékenységei közé tartozik a rostnövény feldolgozás. csiszolás.

peronok. növényvédőszerek és műanyagok gyártásában. alaputak. keresztezéseket. gondoskodik a jelzők. 212. stb. termékek minőségének és vegyi összetételének ellenőrzésében. bepárlás. Megolajozza a mozgóalkatrészeket. pályamunkás Előkészíti a terepet.) előkészíti.és benzinszármazékok. hulladékokat. desztillálás. aprítás. stb. váltók kivilágításáról. tisztítja a jelzők üvegét és lámpáit. 211. meghúzza a csavarokat. hűtés. gyomokat. Tereprendezési munkákat lát el és alépítményeket (pl. ülepítés. nagyüzemi vegyi folyamatok kidolgozásában. a közöttük lévő vágányrészeket. átjárók. homogenizálás. I-84 . Váltókezelő Ellátja a vasúti közlekedés biztonságához szükséges őrzési. gondozza és ellenőrzi az ott lévő berendezéseket. bélésfalak. Vegyésztechnikus Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz a kőolaj. Váltóőr A rábízott pályaszakaszokon állítja. gyógyszerek. 209. szűrés. pálya-ellenőrzési feladatokat. A kiindulási anyagokat fizikai úton (keverés.és mélyépítő-ipari létesítményekhez szükséges vasbeton szerkezetek betonvas és betonacél vázait a vasalási terv vagy szóbeli utasítás alapján. eltávolítja a váltó közé került szennyeződéseket. Tisztántartja a váltókat. fűtés. 210. kezeli és működteti a jelzőberendezéseket és sorompókat. Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli a szerves vagy szervetlen alapanyagokat gyártó gépi berendezéseket. lefekteti és karbantartja a vasúti vágányokat. támfalak. hidak. centrifugálás. 207. összeszereli és elhelyezi a magas. Munkája során alapanyagokból oldószerek és egyéb segédanyagok felhasználásával alacsony feldolgozottságú vegyi termékeket állít elő. vízvezető árkok. Vasútépítő. 208.) hoz létre.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS fejtőkalapáccsal kiigazítja a lerobbantott részt és a kitermelt ásványt csillékbe vagy szállítószalagra lapátolja. tisztítja és finomítja. kiépíti a töltést. Vasbetonszerelő Előkészíti. aknák.

elosztására és felhasználására szolgáló villamos berendezések. a felszíni vízművek visszaöblítését. vezetékhálózatokat és ezeket kiszolgáló berendezéseket állít össze. 218. generátor és a I-85 . rádiótechnikai és számítástechnikai berendezések létesítésében és üzemeltetésében vesz részt. Elvégzi a kutak próba és tisztító szivattyúzását. távvezetékekeket). szivattyúkat és a csővezetékeket. valamint javít és karbantart. jegesedés. Munkája során megállapítja az állomás által elfogyasztott és továbbított energia mennyiségét. Villamosipari technikus Önállóan vagy mérnöki irányítással a villamos energia előállítására. gázt. Vízturbinagépész. A telephelyen átveszi és ellenőrzi a járművet. Villanyszerelő Lakóházakban. Villamosvezető A villamosvezető személyszállítást végez menetrend szerint közlekedő villamosüzemű gépjárműveken. meghibásodásuk esetén elvégzi a javítási munkákat. villanybojlerek) köt be a villamos hálózatba és ellenőrzi a bekötés helyességét. ügyelve az utasok biztonságára. elhomokosodás és moszatképződés elleni védelmét. villamos kapcsolóberendezéseket.és csőhálózat-szerelő Vizet. ellenőrzi a működésüket. színezi vagy átszínezi a különböző textíliákból. villamos forgógépeket. -gépkezelő Kezeli és felügyeli a vízi erőmű mechanikus. Munkavégzése során elindítja. Hiba esetén áramtalanítja és javításra előkészíti a meghibásodott vezetékszakaszt. továbbítására. hiba esetén intézkedik a javításról. kezelésére. javítja és ellenőrzi a villamosenergia előállítására. 219. 214. elosztására és felhasználására szolgáló erősáramú berendezéseket (transzformátorokat. algásodás. bőrből és szőrméből készült ruházati termékeket és lakástextíliákat. mosógépben vagy kézzel tisztítja.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 213. épít. 221. Különböző fogyasztókat (világító eszközök. az üzemzavarok elhárítása. 215. kelmefestő Különböző oldó és mosószereket használva vegytisztítógépben. olajat. Vezeték. Villamosüzemi gépkezelő Feladata az országos villamosállomások és a középfeszültségű vagy nagyfeszültségű hálózatok üzemeltetése. ipari. 216. Közli az állomáson mérhető villamos jellemzőket. villamos gépek. gazdasági létesítményekben szereli vagy javítja az áramellátást biztosító vezetékrendszert. Villamossági szerelő Szereli. és kapcsolási utasításokat vár. tárolására kialakított vízműveket. 217. Vízműkezelő Üzemelteti a víz tisztítására. gőzt vagy apróra zúzott szilárd anyagokat szállító csővezetékeket. Kezeli és karbantartja a vízmozgató berendezéseket. 220. elektromos és hidraulikus berendezéseit. és a forgalmi előírásokat követve elvégzi a szállítást. berendezéseket. leállítja és szabályozza a vízturbina. Vegytisztító. valamint elektonikai.

a terhelési viszonyok és a vízhozam változásait. ültetési. betakarítási. Munkája során elvégzi a talaj-előkészítési. palántanevelési. tárolási és szükség szerint a tartósítási feladatokat. I-86 . üvegház) a gazdasági és ökológiai feltételek figyelembevételével. 222. valamint figyelemmel követi a vízkormányzási lehetőségeket. Zöldségtermesztő A zöldségtermesztő feladata különféle zöldségfélék termesztése szabadföldi vagy melegházi környezetben (fóliasátor. osztályozási.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS segédberendezések működését. vetési. növényvédelmi. ápolási.

J. amelyek a módszeres szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .) A MÓDSZERES .SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások.

vért vesz. Bérelszámoló. Dietetikus A dietetikus a betegek élelmezését tervezi. hőmérsékletet és vérnyomást mér. kezeléseket (pl. Műtét során segédkezik az állatorvosnak.) MÓDSZERES foglalkozások – SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó 1.és gyermekápoló Ápolja és gondozza a kórházak. az ételek elkészítését irányítja. Diplomás ápolónő. A kórházi osztályokon. és asszisztál az orvosnak. 6. beöntést ad. sebellátás. Önállóan végzi a hatáskörébe tartrozó vizsgálatokat. Előkészíti a laboratóriumi vizsgálatra küldendő mintákat. katéterezés. injekciózás. Kiszámítja a kifizetendő összeget. Asszisztál az orvosi vizsgálatokon. reakcióit.) J-88 . vérnyomásmérés.és kezelő eszközöket. járulékokat. tartozásokat. Vezeti a bérszámfejtési lapokat és a bérfizetési jegyzéket. segíti az ellátandó. ápoló Az ápolási folyamat alapján szervezi ápolási és gondozói munkáját. mesterséges megtermékenyítését. Szakszerűen alkalmazza az ápolási. sertések. levonja a jövedelmi adót. szanatóriumokban ellátott betegek egyedi szükségleteinek megfelelően ápolási tervet készít. 2. A betegek állapotaát folyamatosan figyeli. részt vesz a viziteken. társadalombiztosítás részére kimutatásokat készít. Állategészségőr Az állatorvos irányítása mellett ellátja. táppénzét és egyéb juttatásait. Az adóhatóság. Kiosztja az előírt gyógyszereket és elvégzi az orvos által előírt egyszerűbb vizsgálatokat.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS J. Az orvosi vizsgálatoknál és kezeléseknél asszisztál. ápolja a beteg állatokat. és mindenről beszámol a kezelőorvosnak. stb. beöntés adása. Folyamatosan figyeli a betegek állapotát. Ápolási tervet készít a betegek számára. -kötözés. Aktívan részt vesz az orvosi viziteken. Irányítja az állattartó telep fertőtlenítését. elvégzi a szarvasmarhák. a kényszervágott és elhullott állatok eltávolítását. gyógykezelt beteg szükségleteinek kielégítését. infúzió. 4. szanatóriumok és egyéb egészségügyi intézmények különböző osztályain gyógykezelt csecsemőket és gyermekeket. vizsgáló. 3. folyamatosan figyeli az állapotukat. ápoló Egészségügyi intézményekben vagy otthonukban az ápolási tervnek megfelelően ápolja a betegeket. az egészségügyi vagy közétkeztetést ellátó intézményekben összeállítja a diétás étrendet és táplálkozási tanácsokat ad. 5. stb. juhok. Az orvosi utasítások alapján előírt vizsgálatokra és terápiás eljárásokra a beteget előkészíti. vérvétel. és feljegyzéseket készít a változásokról. bérszámfejtő Számfejti a dolgozók bérét. a tüneteket és állapotváltozásokat a lázlapra felvezeti. klinikák. Ápolónő. részt vesz az orvosi viziteken. taranszfúzió adása. Csecsemő. pl.

kapcsolatot tart különböző szervekkel/szervezetekkel. Felszolgáló. A laboratóriumban előhívja és fixálja a filmet. értesítések és adatszolgáltatások tervezetét. és az asztalhoz kíséri a vendégeket. 9. 12. Fényképész és videofelvétel készítő Műtermekben. felügyeli az osztályon végzett valamennyi tevékenységet. megőrzi és elszámolja a pénzt. a vendég kívánságainak megfelelően az ételekkel. műttőssegédek. elbocsátását. ajánlja és bemutatja az árut. ápolók. külső helyszíneken. átveszi. Néhány egyszerűbb vizsgálatot vagy kezelést önállóan is végezhet. Előkészíti és kezeli a vizsgálathoz szükséges gépeket és eszközöket. és felveszi a rendelést. Ellenőrzi a betegek felvételét. retusanyagokat használ. irányítja és ellenőrzi a kórházak. Figyeli a vendégek további jelzéseit. Megállapítja és ellenőrzi a munka és ügyeleti rendet. stb. vendéglőkbe érkező vendégeket. Kézben vagy szervizkocsin az asztalhoz viszi a megrendelt ételt és italt. Intézkedik a meghibásodott felszerelések cseréjéről. vágja a videofilmeket. 11. szociális intézmények egyes osztályain a betegek ellátását. Száradás után fotópapírra másolatot. Átadja az étlapot. illetve a beosztottak (ápolónők. iratok. italokat. Gyámügyintéző Munkája során felméri a segélyek iránti kérelmek indokoltságát. felvilágosítást és tanácsot ad. Munkája során üdvözli. eszközök tisztántartásáról és beszerzéséről. kéréseit. J-89 . kezelését és ellátását. Ezen kívül részt vesz a termékek megrendelésében és átvételében. klinikák.) munkáját. 10. elvégzi az adminisztratív teendőket. rendezvényeken fényképfelvételeket készít. szervezi. vezeti az előírt nyilvántartásokat. Kapcsolatot tart más részlegek vezetőivel. Munkájához szilárd és folyékony vegyszereket. a rendkívüli eseményeket haladéktalanul jelenti az intézmény igazgatójának. Gondoskodik a hiányzó okmányok. Egészségügyi asszisztens Segít az orvosnak a betegek vizsgálatánál. pincér A felszolgáló fogadja az éttermekbe.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 7. italokkal kapcsolatos ajánlást tesz. gondoskodik a szükséges anyagok. valamint gondoskodik azok megfelelő tárolásáról. adatok beszerzéséről. 8. Kezeli és őrzi a gyámság alá helyezett személyek iratanyagát. és felszolgálja a kiválasztott ételeket. elkészíti a különböző iratok. Biztosítja a szervezeti egység működésének személyi és tárgyi feltételeit. irányítja és ellenőrzi a beosztottak munkáját. Családi és hivatalos eseményekről videokamerával felvételeket készít. Kiállítja a számlát. nagyítógéppel nagyítást készít. Foglalkozik a vevővel. Gondoskodik a higiéniás előírások betartásáról. elvégzi a negatív és a pozitív retusmunkákat. Főnővér Tervezi. Eladó Legfontosabb feladata a vevők kiszolgálása. Az előírásnak megfelelően felszolgálja az ételeket és kitölti az italokat.

illetve óvodai ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása. stb. Idegenforgalmi ügyintéző Megtervezi. gyógyszer export-importtal. oldatokat és kenőcsöket a gyógyszerész által kimért alapanyagokból. alapanyagok átvételét. 15. A szakgyógyszerészek kiemelt feladatokat látnak el a gyógyszerek. -értékesítéssel és a betegek kiszolgálásával foglalkoznak. Munkája során együttműködik a nevelési tanácsadóval és a pszichológussal. regisztrálással. kutatása. Gyermek. gyógyhatású készítményeket. gyógyszerismertetéssel. vagy igazgatóhelyettesi irányítással tudja megoldani. tanulók adminisztratív ügyeinek intézése. gyógyszergazdálkodással. kiadása. gazdálkodással. sztenderdizálással. nyilvántartását. 16. munkaszerződéseket készít. Iskolatitkár Feladata az iskolai. kiadja és értékesíti a gyógyszereket. raktározással. tárolását. Foglalkozhatnak gyógyszer-kutatással. évi szabadságokat számol. valamint intézi a dolgozók szakmai képzésével kapcsolatos ügyeket. Gyógyszerész A gyógyszerészek gyógyszereket. Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertárakban a gyógyszerész vezetésével elkészíti. a menetjegyek megvásárlását és eladását. Szükség esetén tanácsot ad. létszámnyilvántartást vezet. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a nevelőszülőknél lévő gyermekek mentális és testi épségét. ellenőrzi. tárolását és fontosabb mellékhatásait ismertetik a vevőkkel. kapcsolatot tart a szülőkkel. kiadják a gyári készítményeket vagy az előállított gyógyszereket. tablettákat. értékesítése. meghirdeti és lebonyolítja a turisztikai programokat. illetve gyógyhatású készítményeket állítanak elő. megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Elkészíti és kiadja a kúpokat. így például a gyógyszerek.és ifjúságvédő Szociális feladatokat lát el a gyermek. szervezi. a gyógyszer használatát. alapvető tájékoztatási és protokoll-szervezési feladatok ellátása. valamint a szállásértékesítést. 14. eközben tájékoztatja a betegeket a gyógyszerek alkalmazásáról. készítéssel. bevezetéssel.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 13. A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat részben önálló munkával. Az orvosi vény alapján a rendelkezésre álló anyagokból gyógyszereket készítenek. Humánpolitikai ügyintéző Ellátja a munkaviszony létesítésével. az iskola. fejlesztése vagy nagyüzemi gyártása során. beleértve az odavisszautazás megszervezését. 18. tárolással. illetve az óvoda pedagógusaival és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció ellátása. ellenőrzéssel. részben igazgatói. pl. J-90 . A szakgyógyszerészek különféle munkaterületek szerint specializálódhatnak. 17. fenntartásával. Elvégzi a gyógyszertár működéséhez kapcsolódó feladatokat. illetve gyógyhatású készítmények előállítása.és ifjúságvédelem területén.

intézi a módosításokat és a reklamációkat. vágja a kutyák szőrét. sportolóknál izomlazító masszázst végez. arcvizeket). masszírozást és gőzölést végez. Orvosi rendelvényre és orvosi felügyelet mellett gyógymasszázst végez. múzeumba szóló belépőjegyeket árusít. Kézzel vagy számítógéppel kiállítja a jegyet. gyantával vagy epilátorral szőrtelenít. 21. bizonylatokat kezel. Kezeli a bőrkeményedéseket. dokumentumokat. Könyvtári. majd kikeféli. 23. ránctalanító kezeléseket. Figyel a rend és tisztaság fenntartására. tyúkszemet. körömbenövést.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 19. 26. befesti a szemöldököt és a szempillát. fogyasztó. folyóiratokat. a helyükre kíséri a nézőket. levéltári nyilvántartó Nyilvántartja a könyvállomány-. A könyveket. 22. Munkájához sokféle vegyianyagot használ (krémeket. moziba. tisztítja. valamint színházba. formára vágja az állat szőrét. Manikűrös. Jegyszedő Moziban. Kereskedelmi ügyintéző Gazdálkodó szervezeteknél és vállalkozásoknál kül. vizi és légiutazásra szóló jegyeket. 27. múzeumban ellenőrzi a belépőjegyeket. folyóiratokat. bőrtápláló. Jegypénztáros Szárazföldi. 25. Kikeresi a raktári állományból a kikért könyveket. lakkal. levéltári anyagok kikölcsönzését és visszavételét. sminket készít. Samponnal megtisztítja. Kutyakozmetikus Ápolja. Kozmetikus. J-91 . Felveszi a betegek személyes adatait. levágja a körmét. Masszőr A fürdőkben. vérkeringésfokozó.és belkereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos ügyeket intéz. majd folyamatosan vezeti a dokumentációt a vizsgálatokról. könyvel. a könyvek. iratokat leltári számmal látja el. színházban. körömápoló anyagokkal keni be a körmöket. nyilvántartásokat vezet. kozmetikai szalonokban frissítő. átveszi a pénzt. látogatókat. iratok. 20. pedikűrös Tisztítja és formára vágja a vendégek körmét. 24. Szíjakkal rögzíti az állatot a kozmetikai asztalon. kezelésekről és a probléma megoldásának lényeges mozzanatairól. információkat gyűjt és rendez. kenőcsöket. Mentálhigiénés asszisztens Segíti a pszichológus és a pszichiáter munkáját. sminkes Megtisztítja a vendégek bőrét. levéltári állomány-gyarapítási adatokat.

ellátja az újszülöttet. 31. divatfotókon bemutatja a ruhákat. és az ilyen jellegű feladatokat ellátó intézményeknél. kezeli a telefont. fehérneműket. munka. stb. felvételi eljárásokról és egyéb az oktatással összefüggő kérdésekről.és pályatanácsadás.foglalkoztatáspolitikai. Kapcsolatot tart fenn a színházakkal. 33. Az álláskínálat bővítése érdekében a munkáltatókkal kapcsolatot tart. jogi.birtokában ügyintézői feladatokat végez. az állás betöltésének feltételeiről. ellátja és ápolja a betegeket. képeslapokban modellként szerepel.vagy képzési lehetőségeket ajánl. oktatással kapcsolatos információs és adminisztratív feladatokat. Modell.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 28. az adatokat karbantartja. a munkakörülményekről. Munkája során asszisztál a mentőorvosnak. álláskereső ügyfeleknek a végzettségüknek. tánckar. számítógépet és egyéb irodatechnikai eszközöket. ügyviteli ismeretek . 32. balett társulat). előkészíti a szükséges eszközöket és anyagokat. Felveszi és számítógépre rögzíti az ügyfél személyi adatait és az állás(ok) megpályázásához szükséges információkat. Információt nyújt a munkaügyi központ által nyújtott ellátásokról (pl. színházi csoport. Munkája során részt vesz a bemutatásra kerülő produkció helyszínének megszervezésében. munka. Művészeti titkár A művészeti titkár megszervezi és kiszolgálja a művészeti csoport (zenekar. valamint a munkaügyi szervezet szolgáltatásairól és a törvények által biztosított lehetőségekről. közvetítési. valamint gazdálkodó szervezeteknél . Munkája fokozott érzelmi megterheléssel jár. divatbemutatókon. lebonyolítja az ehhez szükséges adminisztrációs és egyéb feladatokat. Oktatási ügyintéző Oktatási intézményekben ellátja a képzéssel. segédkezik az orvosi beavatkozásoknál. 29. Szükség esetén segít a szülések levezetésében. vagy alkotóközösség munkáját. Munkaközvetítő Munkanélkülieknek. munkaerő-gazdálkodási. Mentőápoló A mentőápoló mentőautóval szállítja. a gazdálkodókkal és egyéb más szervezetekkel. Munkaerő-piaci ügyintéző A munkaerő-piaci ügyintéző elsősorban a munkaerő-piaci szervezetnél. Tájékoztatást ad a képzésekről. reklámfotókon.). Tömeges baleseteknél önállóan is végzi a feladatát. Kapcsolatot tart az oktatókkal és diákokkal. J-92 . pszichológiai tanácsadás. államigazgatási eljárási. munkanélküli segély) és a szolgáltatásokról (pl. a munkáltatókkal. manöken A kifutókon. társadalombiztosítási. érdeklődésüknek megfelelő állást. cipőket. Tájékoztatást nyújt az ajánlott munkakörben végzendő tevékenységek jellegéről. részt vesz a betöltetlen álláshelyek feltárásában és számítógépes rögzítésében. művelődési intézményekkel és egyéb rendező irodákkal. Kapcsolatot tart az álláskereső ügyfelekkel. 30. Több műszakos munkarendben dolgozik.

a forint. gondoskodik a gyógyászati anyagok. kikeresi a kartonokat. biléta ellenében átadja a tárgyakat. ipari és kereskedelmi létesítmények. A jegy. pénzküldeményeket. 43. 39. tanácsot ad a látásjavító eszközök használatához és a különböző helyiségek megvilágosításához. Optometrista Az optometrista megvizsgálja a látást. postai értékcikkeket: bélyegeket. Súgó J-93 . valamint előkészíti és kezeli a vizsgálathoz szükséges gépeket és eszközöket. közhivatalok. vállalkozások piaci értékesítési tevékenységének szervezésében és irányítása során felmerülő piaci tervezéssel. Reklámügyintéző Cégek. megírja a recepteket.és kifizetésével és átváltásával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt.és devizabankügyletekhez kapcsolódó ügyintézői feladatokat. kontaktlencsét ír fel. Ruhatáros. 42. 38. eszközök tisztántartásáról és beszerzéséről. 41. karbantart és működtet. Szükség szerint ellátja a látogatók informálásával kapcsolatos feladatokat. elhelyezi azokat a polcokon. elvégzi az adminisztrációs feladatokat. parkok bejáratát őrzi. csomagokat. okmánybélyegeket árusít. behívja a betegeket. reklámmal és egyéb üzleti kommunikációval kapcsolatos feladatokat hajt végre.és értékkezelő Bankokban és egyéb pénzintézetekben ellátja a pénzforgalomhoz. Orvosi asszisztens Egészségügyi intézményekben segít az orvosnak a betegek vizsgálatánál és kezelésénél. 36. Postai és banki pénztáros Postahivatalokban lebonyolítja a csekkbefizetéseket. Postai kézbesítő Kézbesíti a leveleket. 40.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 34. beszedi a postai küldeményeket terhelő díjakat. A reklám és egyéb kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos operatív szervezési és beszerzési feladatokat lát el. 37. A reklám és marketing menedzser munkáját segíti. Átveszi a ruhadarabokat. kabinos Megőrzi az intézmény látogatóinak ruházatát. vagy kinyitja az öltözőszekrényt. ellenőrzi a társadalombiztosítási kártyákat. fogasokon. Reklámtervek és programok kialakításában és végrehajtásában vesz részt. Orvosírnok Orvosi rendelőkben segíti az orvos munkáját. Vezeti a betegnyilvántartást. majd ruhatárjegyet vagy fémbilétát ad. Bankokban a pénz be. borítékokat. az előfizetett újságokat. Portás Közintézmények. a terápiás adminisztrációt. A kabinos jegy és értéktárgy ellenében átadja a vendégnek a kabin kulcsát. 35. számmal látja el az átvett tárgyakat. Adatbázisokat kezel. Nyilvántartást vezet az ajánlott küldeményekről. csomagokat. Pénzintézeti pénz. leleteket. Szemüveget. csomagjait.

létszámnyilvántartást vezet. polgári. Rögzíti a szükséges információkat. Ügyféltájékoztató Fogadja. illetve a repülőtéren fogadja és eligazítja az utasokat. 47. felveszi a telefonüzeneteket. az ügyfeleknek jogi tanácsadás és felvilágosítás nyújtása. Utaskísérő. 44. valamint azok érvényesítése a hivatalos fórumokon (pl. 49. évi szabadságokat számol. leveleket. Átveszi a beérkező postát. földhivatal). Ügyvéd Az ügyvéd feladata a jogi képviselet ellátása büntető. Titkárnő Adminisztratív teendőket lát el: összegyűjti a vezető által kért információkat. 45. szükség esetén halkan mondja a szöveget. az ellenérdekű felek jogvitáinak megegyezéses elintézésének segítése. felveszi a szobarendeléseket. munkajogi. így a kísérő nélkül utazó kisgyermekekről és mozgássérültekről. Munkaszerződéseket készít. bemutatja a biztonsági felszerelések használatát. J-94 . panziókban és egyéb szálláshelyeken vezeti a vendégekről a nyilvántartást. beadványok. nyilvántartja és továbbítja az adatokat. szervezi. illetve költségvetési szervezetek működését. valamint intézi a dolgozók szakmai képzésével kapcsolatos ügyeket. munkatársak tevékenységét. recepciós Szállodákban. 46. közigazgatási és jogi ügyekben. 48.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Színházakban a színpad szintje alatti súgólyukból segíti a színészeket a szöveg eltévesztése vagy elfelejtése esetén a felidézésben. szerződések és egyéb okiratok elkészítése. megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. tájékoztatja és a megfelelő ügyintézőhöz vagy szolgáltatáshoz irányítja az ügyfeleket. A repülőgépen. kijelöli a szobákat. A munkatevékenységek megszervezésével segíti a gazdasági. irányítja és ellenőrzi a titkárságon dolgozó beosztottak. fenntartásával. 50. jelentéseket ír diktálás vagy kézirat alapján. Szállodai portás. Vámmentes cikkeket árusít. Gondoskodik a különleges ellátást igénylő utasokról. Figyelemmel kíséri az előadást. megszervezi a találkozókat. cégbíróság. Felszolgálja az ételeket és az italokat. Titkárságvezető Tervezi. átveszi. és gondoskodik a vendégek kényelméről és ellátásáról. Személyügyi ügyintéző Ellátja a munkaviszony létesítésével. stewardess Utazás közben gondoskodik az utasok kényelméről és biztonságáról.

SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: Melyek azok a foglalkozások.szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .K. amelyek a tárgyias .) A TÁRGYIAS .

7. ellátja a sérüléseket (sebeket. a vizsgálati anyagokat elviszi a laboratóriumba. levágja. elvégzi a negatív és a pozitív retusmunkákat. Beszereli az oxigénpalackot. EEG. pótolják a hiányzó fogakat vagy protézissel látják el a betegeket. Csapos. sörözőkben kiméri az italokat. samponokat. segít nekik a tisztálkodásban. állatvásárok és az állatszállítások megfelelő feltételeinek biztosítása. fixálókat.és gyermekgondozónőket és az óvónőket a gyermekek ellátásában. 6. 4. 3. Dajka Bölcsödében. öltözteti a gyermekeket. illetve a műtőbe szállítja tolókocsival vagy kerekes asztallal. Száradás után fotópapírra másolatot. pultos Vendéglátóhelyeken. röntgenkészüléket. kocsmákban. A laboratóriumban előhívja és fixálja a filmet. Fotóriporter K-96 . gyógyszereket ír fel. óvodában segíti a csecsemő. retusanyagokat használ. fogkő-eltávolítást végeznek. összegyűjti az edényeket. klinikákon a betegeket a kezelés helyére. Megállapítja a betegségeket. hordozható EKG. Beteghordó Kórházakban. Fogorvos A fogorvosok megvédik. Röntgenfelvételeket készítenek illetve készíttetnek. gyógyítják és kezelik a fogakat és a fogínyt. hajfestékkel befesti a vendégek haját. 5. vágja a videofilmeket. kiszolgálja a vendégeket. Az elhunytakat elszállítja a boncterembe. külső helyszíneken. megóvják. dauervizet). Feladatkörébe tartozik a járvány-megelőzési és járványelfojtási teendők. gyógyításával és megelőzésével foglalkozik. Tartós hullámot készít. Fodrász Megmossa. betömik a lyukas fogakat és kezelik a fogínysorvadást. Fényképész és videofelvétel készítő Műtermekben. Állatorvos Állatok betegségének diagnosztizálásával. törött csontokat). rendezvényeken fényképfelvételeket készít. Sebészeti beavatkozásokat végez. elmosogatja a poharakat.) A TÁRGYIAS – SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások 1. A hajat formára szárítja csavarók vagy kefék segítségével. 8. illetve ad be és beoltja az állatokat a különböző betegségek ellen.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS K. Segédkezik a vizsgálatoknál. nagyítógéppel nagyítást készít. 2. Kiosztja az ételeket. Ha szükséges. Munkájához különféle vegyszereket használ (festékeket. húsvizsgálatok. Munkájához szilárd és folyékony vegyszereket. majd visszaviszi a kórterembe. Családi és hivatalos eseményekről videokamerával felvételeket készít. borozókban. tanácsot ad a vendég egyéniségének megfelelő frizura kiválasztásában.

jelmezeket). tárolással. Gazdaasszony Gondoskodik a vendéglők. így például a gyógyszerek. eközben tájékoztatja a betegeket a gyógyszerek alkalmazásáról. tárolását és fontosabb mellékhatásait ismertetik a vevőkkel. gyógyszergazdálkodással. A szakgyógyszerészek kiemelt feladatokat látnak el a gyógyszerek. a gyógyszer használatát. Mixer Vendéglátóhelyeken. bevezetéssel. A felhasznált filmet kidolgozásra ún. tippet. gyógyszerismertetéssel. éttermek rendjéről és tisztaságáról. 13. Gyógyszerész A gyógyszerészek gyógyszereket. helyszíneket és lefényképezi. 11. K-97 . feketefehér vagy színes negatív vagy diafilmre. lakkozza. regisztrálással. tárolását. kiadja és értékesíti a gyógyszereket. 9. Elvégzi a gyógyszertár működéséhez kapcsolódó feladatokat. tablettákat. híradástechnikai. ellenőrzéssel. kutatása. panziókban érkezéskor felviszi a vendégek csomagjait. alapanyagok átvételét. ultraibolya fény alatt keményíti. ruházati termékeket (esküvői és alkalmi ruhákat. nyomdai tördelésre. a tisztítószereket. A munkája során használhat digitalizált fényképezőgépet. Megrendeli a rovarirtást. bőröndjeit a szobába. bárokban.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Aktuális eseményekről képi beszámolókat. értékesítése. gyógyhatású készítményeket állítanak elő. illetve gyógyhatású készítmények előállítása. építőipari. koktélokat. nyilvántartását. -értékesítéssel és a betegek kiszolgálásával foglalkoznak. induláskor leviszi azokat a hallba. gazdálkodással. kiadása. megszervezi a nagytakarítást. irányítja. mulatóhelyeken kiméri és keveri az italokat. fejlesztése vagy nagyüzemi gyártása során. gyógyhatású készítményeket. felépíti a zselés műkörmöt. díszíti. vágja. álló fényképeket. 14. fotóstúdióba viszi. barkács. Kölcsönző Különböző berendezéseket (háztartási. A szakgyógyszerészek különféle munkaterületek szerint specializálódhatnak. valamint sport. Az orvosi vény alapján a rendelkezésre álló anyagokból gyógyszereket készítenek. ellenőrzi. gépkocsikat. 12. oldatokat és kenőcsöket a gyógyszerész által kimért alapanyagokból. így az elkészült fénykép számítógépes program segítségével kerülhet a nyomdába. Foglalkozhatnak gyógyszer-kutatással. fényképsorozatokat készít. Londiner Szállodákban. Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertárakban a gyógyszerész vezetésével elkészíti. Az adott fényképezéshez szükséges érzékenységű és terjedelmű filmet a fényképezőgépbe tölti.és mezőgazdasági gépeket). Elkészíti és kiadja a kúpokat. stb. felkeresi a kijelölt vagy általa választott személyeket. fixáló oldattal áttörli. gyógyszer export-importtal. sztenderdizálással.és turisztikai felszereléseket kölcsönöz magánszemélyek és intézmények részére. szórakoztatóelektronikai. A ragasztott vagy felépített műkörmöt formára reszeli. 10. Műkörömépítő A körömre ragasztóanyagokkal ráragasztja a műanyagból készült műkörmöt. 15. ellenőrzi és szervezi a konyhai és takarító személyzet munkáját. kiadják a gyári készítményeket vagy az előállított gyógyszereket. ill. készítéssel. raktározással.

Az elkészült csokrokat. Előkészíti a betegeket a műtétre. kontaktlencsét ír fel. Műtőssegéd Előkészíti a műtőt a műtét előtt. 17. koszorúkat készít. virág tápoldatokat. számítógépes programok alkalmazásával segíti elő a szakma alapjainak elsajátítását. 20. kitakarítja. tanácsot ad a látásjavító eszközök használatához és a különböző helyiségek megvilágosításához. Szemüveget. koszorúkat szalagokkal. Virágkötő. feldolgozása. megbeszélése. virágmagokat. Kiválogatja az összeillő növényeket. Az elméleti és gyakorlati tananyag bemutatása. virágbolti eladó Élő és szárazvirágokból csokrot. árusítja a cserepes növényeket. termésekkel díszíti. drótokkal egymáshoz erősíti. földrengés esetén közreműködik a károk felszámolásában. asztali díszeket. árvíz. üvegdíszekkel. fertőtleníti a helyiséget és az eszközöket. Baleseteknél részt vesz a műszaki mentésben.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 16. megakadályozza a tűz terjedését. összefonja azokat. Virágboltban a vevők kívánságának megfelelő csokrokat készít. 18. Tűzoltó Tűzeseteknél oltja a tüzet. Szakoktató. gyakoroltatása során. a multimédia eszközeivel. katasztrófa helyzetekben. 19. K-98 . gyakorlati oktató A szakoktatásban tanuló fiataloknak szaktantárgyakat oktat és begyakoroltatja a szakma alapfogásait. Optometrista Az optometrista megvizsgálja a látást.

. OMÜI. 1993 FEOR-93 Központi Statisztikai Hivatal. 1994 Foglalkozások egészségi tényezői. 2001 Iskolaválasztás előtt. 2000 Középiskola után… Okker kiadó Budapest. 1997 Choices (számítógéppel támogatott pályatanácsadási rendszer). OMMK. 2001 Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2001 Oktatási Minisztérium. kereseti és munkanélküliségi adatairól. OMMK.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓS FORRÁSOK Országos Pályaválasztási Útmutató OOK-Press Kft..2001 Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó. 1983 Szakmák kézikönyve Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 2001 1 . 1998 Foglalkozási információk kézikönyve. 1997 Tájékoztató az egyes szakmák foglalkoztatottsági. OMKMK. 1998 Pályakalauz. OMMK.. OMK.) Orvosi útmutató a szakmai és munkaköri alkalmasság véleményezéséhez és a pályaválasztási tanácsadáshoz. 1997 Országos Képzési Jegyzék (2000. 2000 Mi lehet? Mi legyen? Országos Pedagógiai Intézet.