FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ

ÉRDEKLŐDÉS
Pályák bemutatása a munka-érdeklődés alapján

SPECIÁLIS INFORMÁCIÓS MAPPA

OMKMK 2001

TARTALOM
Bevezetés A.) B.) C.) D.) E.) F.) G.) H.) I.) J.) K.) Az érdeklődési típusok bemutatása Irányító - újító érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Irányító - módszeres érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Irányító - tárgyias érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Irányító - szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Újító - módszeres érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Újító - tárgyias érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Újító - szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Módszeres - tárgyias érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Módszeres - szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Tárgyias - szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása

További információs források

BEVEZETÉS
Amikor pályaválasztási döntés előtt állunk az egyik legfontosabb szempont, hogy olyan foglalkozást válasszunk, amely az érdeklődésünknek megfelelő. Sokszor azonban nemcsak azzal kell tisztában lennünk, hogy milyen az érdeklődésünk, hanem tudnunk kell azt is, vajon ehhez az érdeklődési körhöz milyen pályák kapcsolódhatnak. Igaz ez fordítva is. Tehát amennyiben egy adott foglalkozásról akarunk informálódni, ismernünk kell, hogy az adott pálya milyen érdeklődési körhöz kapcsolódik. Ez a kiadvány egy meghatározott érdeklődési struktúra alapján próbál segítséget nyújtani a foglalkozások világában való tájékozódáshoz. A struktúra 5 érdeklődési típus csoportosítására épül, melyek a következők: ♦ Irányító ♦ Újító ♦ Módszeres ♦ Tárgyias ♦ Szociális Amennyiben valaki nem tudja eldönteni, hogy a fent említett érdeklődési típusok közül rá melyik a leginkább jellemző, egy kérdőív segítségével meghatározhatja azt. Ez az úgynevezett Munka Érdeklődés Kérdőív (MÉK), amely 50 állítást tartalmaz a munka világával kapcsolatosan. Ha ezekre az állításokra válaszolunk, megtudhatjuk, milyen az érdeklődési körünk. Általában a két legmagasabb pontszámot elért érdeklődési típus alapján tudjuk meghatározni, valójában mi a legjellemzőbb ránk. A Munka Érdeklődés Kérdőív (MÉK) minden Foglalkozási Információs Tanácsadóban (FIT-ben) és az ország összes munkaügyi központjában megtalálható és kitölthető, ahol munka- és pályatanácsadó dolgozik. A kérdőív manuálisan (papír-ceruza) és számítógépes program formájában is rendelkezésre áll. A kiadvány az öt érdeklődési típus összes párosítását (variációját) tartalmazza. Minden érdeklődési párhoz hozzárendeltük azokat a foglalkozásokat, amelyek jellemzőek az adott érdeklődési típusokra.

amely megtalálható minden FIT-ben.) Az érdeklődési típusok bemutatása Itt a következő kérdésekre kaphat választ: . Mivel a foglalkozások érdeklődési típushoz való hozzárendelése az említett fejlesztő-team szubjektív meglátásán alapul. Ezek a foglalkozások természetesen mindkét érdeklődés-párosításhoz bekerültek.program* adatbázisa alapján kerültek leválogatásra. A foglalkozások bemutatásánál csak rövid leírás található.A foglalkozások a CHOICES . figyelembe véve a munkaköri szintű alábontást is. az természetesen nem tekinthető teljes mértékben kizárólagosnak. hogy egy foglalkozás két érdeklődési típus párosításánál is megtalálható. melyet az OMKMK és egy megyei pályaválasztással foglalkozó szakemberekből álló fejlesztő-csoport határozott meg. mivel vannak olyan pályák. Amennyiben további információra van szükség. valamint a Foglalkozások Kézikönyvéből és a Foglalkozások Egészségi Tényezői . az érdeklődő tájékozódhat a szakmaismertető filmekből és mappákból. Ezentúl számtalan pályainformációs anyag áll rendelkezésre. Előfordul. csakúgy mint a CHOICES. A bekerült foglalkozások kiválasztását a fejlesztő-csoport a FEOR-97 rendszere alapján végezte. melyekhez három érdeklődési típus lett hozzárendelve. keresettek és milyenek a képzési lehetőségek ezeken a területeken.című kiadványból. * Számítógéppel támogatott pályadöntést segítő tanácsadási rendszer A. Ezentúl fontos volt. hogy mely szakmák népszerűek. A kiadvány összesen 597 foglalkozást tartalmaz.

Mit jelentenek az alábbi érdeklődési típusok? ♦ Irányító ♦ Újító ♦ Módszeres ♦ Tárgyias ♦ Szociális .

hogy az ilyen emberek azokat a tevékenységeket munkát szeretik. Utasításokat. ÚJÍTÓ (innovatív) Az újító típus mint érdeklődési kör azt jelenti. amelyek előre láthatóak. hogy az ilyen emberek a munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni és a problémák megoldásához elméleti vagy kísérleti úton eljutni. kipróbált módszerek között dolgozhatnak. hogy az ilyen emberek azokat a tevékenységeket kedvelik. szívesen dolgoznak a megadott utasítások szerint. MÓDSZERES A módszeres típus mint érdeklődési kör azt jelenti. zavarja õket.) Az érdeklődési típusok bemutatása IRÁNYÍTÓ Az irányító típus mint érdeklődési kör azt jelenti. az információ átadására új technikákat dolgozzanak ki és kezdeményezzék ezek elterjedését.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS A. Elfogadják mások irányítását és felügyeletét. ha a munkavégzés folyamatát meg kell szakítani. Szeretik befejezni az elkezdett munkát. Függetlenek és önállóak saját munkavégzésük folyamatában. Többnyire megszokott megoldásokat alkalmaznak. Megszervezik saját maguk és mások tevékenységét. Fontos a munkavégzés során. igénylik az új és váratlan élményeket és feladatokat. amelyeknél világos szabályok és szervezett. hogy a kérdések megoldására új módokat találjanak ki. instrukciókat adnak és mások munkáját koordinálják. Felelõsséget vállalnak döntéseikért. Jobban kedvelik azokat a feladatokat. Könnyen alkalmazkodnak a munka jellegéből adódó változásokhoz. TÁRGYIAS A-1 . Általában vonzódnak a tudományos feladatokhoz. ahol magukra vállalhatják a dolgok felügyeletét és ellenõrzését. kiszámíthatóak és kevés váratlan eseményre kell számítani.

berendezésekkel vagy gépekkel. Fontos számukra. Szeretnek előírás szerint javítani vagy előállítani különbözõ tárgyakat és ehhez bevált technikákat alkalmaznak. hogy megértsék. Kedvelik az olyan munkákat. A-2 . vagy problémáik megoldásában. hogy az ilyen emberek szívesen dolgoznak szerszámokkal. vagy néha kitalálják. Szívesen dolgoznak csoportban és együttműködőek a munkában.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS A tárgyias típus mint érdeklődési kör azt jelenti. SZOCIÁLIS A szociális típus mint érdeklődési kör azt jelenti. amelyekkel dolgoznak. hogy az ilyen emberek szívesen lépnek kapcsolatba másokkal akár üzleti ügyben. Szeretnek gondoskodni másokról és segítenek nekik szükségleteik felismerésében. hogyan működnek és épülnek fel azok az eszközök. amelyeket előállítanak. ahol személyes kontaktusra van szükség. vagy azok a tárgyak. akár segítőként.

amelyek az irányító újító érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .ÚJÍTÓ érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások.B) Az IRÁNYÍTÓ .

ill. valamint tervezi. számításokat végez az elérhető hozamokról. tisztítását. módszereket dolgoz ki. átvételét. technikai tudását. felkészíti őket a versenyekre. közgyűlés.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS B. Cégvezető Vállalatokat. feltárására. vezeti az edzéseiket. taggyűlés) által megszabott irányelveknek és a környezeti feltételeknek megfelelően. szervezi és irányítja a szervezet tevékenységét. Élelmiszeripari mérnök Élelmiszer-ipari üzemekben. ill. szervezi. irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatokat. termelési eljárásokat dolgoz ki és alkalmaz. B-4 . valamint különböző devizaügyleteket bonyolít. 3.) IRÁNYÍTÓ – ÚJÍTÓ érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások 1. divíziók) munkáját. laboratóriumokban irányítja az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi vizsgálatát. agrármérnök Mezőgazdasági termeléssel (növénytermesztés. tehetségét. Edző Az edző felméri a sportolók állóképességét. továbbá adó-visszatérítési igénnyel kapcsolatos tanácsadási tevékenységet végez. kitermelésére és az ásványvagyon gazdálkodására vonatkozóan. illetékkel. Elemzi az értékpapír-. 6. illetve az irányító szerv (igazgató tanács. részvény-. vállalkozásokat és gazdasági társaságokat vezet a gazdasági szervezet első számú felelős vezetőjeként. részvényeket és kötvényeket vásárol és ad el. tőzsdeügynök Vállalkozása nevében vagy ügyfelei megbízásából értékpapírokat. Meghatározza és alakítja az általa vezetett szervezet politikáját a tulajdonosi. valamint a tárolás és csomagolás munkálatait. feldolgozását. hűtését. A beosztott vezetők közreműködésével tervezi. 7. Bányamérnök Kutatásokat folytat. a különböző vállalatok pénzügyi helyzetéről. Agronómus. Információkat szerez az ügyfelek. szakértőként képviseletet lát el az adóhatóság és a bíróság előtt. állattenyésztés) kapcsolatban kutatásokat folytat. Bróker. Adótanácsadó Az adótanácsadó adóval. 2. értékeli az edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményüket. kötvény-. osztályozását. 4. 5. összehangolja a szervezeti egységek (osztályok. devizapiacokat. edzési tervet dolgoz ki számukra. adó jellegű kötelezettséggel. és tanácsokat ad az ásványi nyersanyagok kutatására.

termelési eljárásokat dolgoz ki. Fizikus A fizikusok munkája az anyagi világ struktúrájának. 12. konzultációk. korszerűsítésével kapcsolatos teendők ellátása. Az elméleti fizikusok olyan problémákkal foglalkoznak. mint a világegyetem keletkezése. hogy kutatási és vizsgálati berendezések kifejlesztésével új utakat találjanak az atomenergia. Munkája során összehangolja a színészek. geofizikus B-5 . koordinálása. Filmrendező A filmrendező filmre viszi és megrendezi a forgatókönyvet. irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatokat. jegyzetek. hang. fenntartásával. valamint tervezi. operatőrök. ipari épületek. az űrhajózás vagy az egészségügy számára. szervezi. 15. anyagok és minőségi szabványok meghatározása. A szövegkönyv alapján kialakítja a rendezői koncepciót. valamint a szakminisztériumokban az erdőgazdálkodással összefüggő feladatokra vonatkozó kutatásokat végez. díszletezők. a gravitáció vagy a maghasadás témakörei. az épületek műszaki átadásával. A tolmács nélkülözhetetlen szolgáltatást végez. Fordító. vágók. koordinálása.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 8. Geológus. törvényszerűségeinek feltárására irányul. vízműtárgyak stb. valamint speciálkollégiumok vezetése. viselkedésének. 11. ellenőrzése. hidak. tankönyvek írása. lebonyolítása. kivitelezése. tevékenységét. az építéstechnológiák kidolgozása. oktató A felsőfokú tanintézeti tanár. oktatási anyagok. a tudományos eredmények publikálása.és természetvédelmi mérnök Erdőgazdaságokban és erdészetekben. amely egyaránt lehet mozi vagy tévéprodukció. átalakításával. építési munkák irányítása. az idő. a kivitelezés irányítása. konferenciákon. és az emberiség olyan nagy kérdéseire keresnek választ. 13. Építészmérnök Feladata a különböző rendeltetésű épületek. szemináriumok. a fenntartási és javítási munkálatok szervezése. Feladata az előadások. Felsőfokú tanintézeti tanár.és világítástechnikusok. Az alkalmazott fizikusok az elméleti eredményeket arra használják fel. stb. épületszerkezetek tervezése és méretezése. az anyagok. hiszen gyakori a külső helyszíneken való forgatás és az éjszakai munka. és irányítja a művészi megvalósulás érzékeny folyamatát. Erdő. A filmrendező munkája sok utazással és az átlagtól eltérő időbeosztással jár.) tervezése. 14. oktató egyetemen vagy főiskolán tanít és tudományos kutatómunkát végez. az optika. tárgyalásokon. tolmács Idegen nyelvet vagy az anyanyelvet fordítja más nyelvre írásban és szóban. 9. alagutak. Építőmérnök Az építőmérnök feladata a szerkezeti vagy építéstechnológiai szempontból bonyolultabb építmények (pl. mint pl. gyakorlatok. a kommunikáció. építési módszerek. Különböző rendezvényeken. 10. alkalmi összejöveteleken a program céljától és tematikájától függően anyanyelvről idegenre vagy idegen nyelvről anyanyelvre fordítja a programszöveget az idegen nyelvű résztvevők számára.

kertészek. berendezéseket. adatállományok. mechanikai szerkezeteket. Gépeket tervez. elkészíti az ültetési tervet. betanított munkások). megtanulja a partitúrát. növényvédőszerek. palánta. hatását a növények fejlődésére. vegyszerek. művészeti versenyekre. kórusvezető Zenekar. üzemeltetési és javítási folyamatokat. Figyelemmel kíséri a környezeti tényezők. 22. kutatásokat végez a szénhidrogének. kórus fellépéseit. irányítása és ellenőrzése. Irányítja a különböző vetési. fejlesztésével foglalkozik. előkészíti a termesztett növények értékesítését. 21. instruálja a zenészeket. Szervezi a zenekar. Nyilvántartást vezet a gazdálkodás eredményességéről. költségekről. talajművelési eljárások kipróbálását. Konferanszié B-6 . valamint programokat dolgoz ki a felszínre hozatalukra. vezeti a próbákat. megszabja a gépek memóriáihoz való hozzáférés jogát. énekeseket. gyártási rendszereket tervez és fejleszt ki. Meghatározza a termesztendő és ültetendő növényeket. Kertészmérnök Feladata a kertészeti termeléssel kapcsolatos szakmai feladatok tervezése. biztosítja a gazdaságos gyártás és üzemeltetés feltételeit. permetezési. internet) szakembere. Irányítja és szervezi a gyártási. Kohómérnök Vas és egyéb fémek előállításával. 18. összetételét és a föld belsejében zajló folyamatokat. találkozókra nyújt be pályázatokat. szervezi és összehangolja a technológiában résztvevők tevékenységét. Informatikus Az informatikus a számítógépek és a számítógépes információs. Karmester Irányítja a zenekar. bevezetését. valamint hardver tervezésével.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Vizsgálja a földkéreg szerkezetét. szoftverek. Megtervezi az előadás műsorszámait.és ellenálló-képességének javítására. Az előadásokon összehangolja a különböző hangszeren és szólamokban játszó zenészeket. megrendeli a termeléshez szükséges anyagokat (vetőmag. szakértői rendszerek és robottechnikák. Vizsgálja a növények tulajdonságait. Megtervezi az előadás műsorszámait. 17. eljárásokat dolgoz ki. öntözési. szerves illetve műtrágya.) Szakmailag felügyeli és irányítja a kertészeti munkát végző dolgozókat (technikusok. szervezése. adatbázisok. dúsításával. stb. 20. 19. 16. növényvédőszerek. fizikai és kémiai jellemzőik kialakításával és különböző termékekké alakításával kapcsolatos kutatásokat folytat. tervező és folyamatszabályozó rendszerek elveinek és működési módjainak kutatásával. s az ehhez kapcsolódó kutatások lefolytatása. kísérleteket végez a termesztendő növények élet. új növényfajtákat fejleszt ki. kamaraegyüttes vagy kórus művészeti munkáját irányítja. műtrágya. benevezéseket. kórus vagy egy művészi produkció zenei csoportjának művészeti munkáját. Karigazgató. előállítási. technológiai eljárásokat. Az informatikus a hálózatok (intranet. kamaraegyüttes. Gépészmérnök A gépészmérnök új gépeket. vezeti a próbákat. stb. ásványvizek és a felszín alatti vízkészletek lelőhelyének felderítésére. finomításával.

A lapkiadó szerkesztő kiválasztja és szerkeszti a lapban megjelentetni kívánt cikkeket. illetve a szakirányú intézmények. művelődési ház.és lapkiadó szerkesztő átolvassa és elbírálja az irodalmi művek kéziratát. illetve áruszállítás területén alkalmazott gépek. Külkereskedelmi szervező B-7 . kutatói feladatot lát el. Rendszeres gyakorlással. Környezetvédelmi mérnök A környezetvédelmi mérnök a környezetkárosító hatások mérséklését. javítását és mindezen témakörökben kutatást folytat. összehangolja a szerkesztőségben dolgozók munkáját. 29. 23.) megfelelő részlegeiben végzi rendszeresen vagy alkalmanként egyedi műsorok közreműködőjeként. Koreográfus. részt vesz a gazdasági és társadalmi jelenségek elemzésében. javításával és üzemeltetésével kapcsolatban kutatásokat folytat. a gyártási folyamatokhoz környezetbarát technológiát keres vagy dolgoz ki.és lapkiadó szerkesztő A könyv. ellenőrzi a termékek minőségét. a kiadónak a mű megjelentetésére és a publikációs szerződés feltételeire. stb. elkészíti a koreográfiát. Közlekedési mérnök A vasúti. vezeti a próbákat. lég. 26. irányítja. előadások előkészítésére. témáját. aki képes feladatának végzésekor különböző rendezvényeken összekötő kapocsként közreműködni. valamint közgazdasági témakörökben tudományos. szőrme-. A táncművész szólótáncosként. zajszint. a tánc műfajának megfelelően tökéletesíti mozgását. kiküszöbölését és megelőzését irányítja és ellenőrzi. fejleszt és irányít. Könnyűipari mérnök A fa. légi és vízi személy-. A konferanszié képes a mindenkori megrendelő igénye szerinti műsorok. közúti. színház. költségvetéseket. bőr-. nyomdaipari termékek) gyártását. A környezetszennyezéssel (pl. 25. rádió. különböző gazdasági trendek alapján beszámolókat. kidolgozza a gyártás technológiáját. szerepelni. Olyan sokoldalúan képzett szakember. Feladatait önálló vállalkozóként. ill. Értelmezi a gazdasági adatokat és összefüggéseket. prognózisokat készít. Munkáját a műsorkészítők rendjéhez alkalmazkodva önállóan szervezi és végzi. izmait kellő kondícióban tartja. Könyv. modern vagy akrobatikus táncokat ad elő.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS A konferanszié szakmai tevékenységét a szakintézmények (televízió. papír-. és azok működtetéséhez szükséges közlekedési rendszerek létesítésével. Közgazdász Tanulmányozza a gazdasági élet jelenségeit és törvényszerűségeit. fa-. 27. javaslatot tesz a szerzőnek a szükséges változtatásra. táncművész A koreográfus tanulmányozza a darab zenéjét. 24. elmagyarázza a darabbal kapcsolatos elképzeléseit. bemutatja a táncosoknak a mozdulatokat.vagy vízszennyezettség) összefüggő ellenőrző méréseket végez. partnerrel vagy tánckar tagjaként klasszikus. cikkeket ír. 28. tanácsot ad. vállalkozások munkatársaként látja el hivatásszerűen főállásban vagy mellékfoglalkozás keretében. felügyeli az üzemek karbantartását. karbantartásával.és könnyűipari mérnök irányítja a fogyasztási cikkek (textil-. rovatokat vezet.

helyreállítja és nyilvántartja a természettudományi anyagokat. valamint a lakosság részére. az iparművészeti. A bűnesetek megelőzése érdekében információkat gyűjt személyekről és szervezetekről. piaci lehetőségek megtervezése.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Feladata a külpiaci kapcsolatok szervezése. és tájékoztatást ad a légi közlekedés. Munkája során megszervezi. ellenőrzi az ezen a területen dolgozó munkatársak tevékenységét. vagy alkotóközösség munkáját. pénzügyi és számviteli tevékenységét. feldolgozza. Megszervezi a kötelező engedélyek megszerzésének rendjét. balett társulat). illetve a külpiaci szervezetet. Ellátja a nyelviskola megalakításával és működésének beindításával kapcsolatos feladatokat. a mezőgazdaság. Vizsgálja a levegő mozgásának. Művészeti vezető A művészeti vezető irányítja. Kiválasztja munkatársait és alkalmazza őket az adott nyelv oktatására. 35. Nyelviskola vezető Nyelvoktatási tevékenységet ellátó kisszervezetet vezet saját nevében vagy a tulajdonosok megbízásából. a hajózás. Megszervezi az áruforgalmi. Muzeológus Gyűjti. valamint a csapadék keletkezését. 31. kutatásokat végez. vám. Nyomozó Kivizsgálja az elkövetett bűntényeket (gyilkosságot. Időjárási előrejelzéseket készít. előkészíti és megvalósítja a művészeti csoport produkcióját. a hazai vállalatközi kapcsolatokat. stb. rablást. irányítja és ellenőrzi a nyelviskola szakmai. Megszervezi a nyelvvizsgákat a társszervezeteknél és a szakminisztériumokban. ügyelve a művészi minőség megtartására. betörést. mozgást. agrártudomány) anyagait. hőmérsékletének. Szervezi. eseményt. Meteorológus Időjárási. Operatőr Az operatőr televíziós illetve mozgófilmkamera segítségével filmre viszi a forgatókönyv és a rendező elképzelései szerinti történést. a külpiaci szervezetek kiépítésének vizsgálata. az együttműködést a hazai főhatóságokkal és a nemzetközi kapcsolatokban szerepet játszó szervezetekkel. valamint a kötelező adatszolgáltatást. Felméri a piaci igényeket. Marketing vezető Irányítja valamely gazdasági szerv vagy vállalkozás piaci és értékesítési tevékenységét (piaci informálódás. Tevékenysége során megtervezi. néprajzi és régészeti tárgyakat. pedagógia. A külpiaci kapcsolatokon belül szervezi a vállalaton belüli munkát. 33. hogy megoldja a bűnesetet és megtalálja a bűnelkövetőket. a külpiaci jelenlét biztosítása. stb. színházi csoport. a képzőművészeti alkotásokat és különböző tudományterületek (orvostudomány. az elektromos jelenségeket és a napsugárzást. Megtervezi az iskola profilját. megőrzi. éghajlati és légköri jelenségekkel. 30. nedvességtartalmának alakulását. a külföldi érdekeltségek létrehozásával kapcsolatos teendők ellátása. illetve folyamatokkal kapcsolatos megfigyeléseket. reklám).) egységeket. koordinálja és felügyeli valamely művészeti csoport (zenekar. lebonyolítási és a funkcionális (szállítmányozás. 34.). Feladatköréhez tartozik a szükséges B-8 . termékmenedzselés. A szabályozási környezetnek megfelelően biztosítja a működést és annak hatékony működtetését. 32. tánckar.

vers. illetve képzési forma megválasztásában. gyurmázás. 42. hogy a tanácskérő dönteni tudjon a számára megfelelő pálya. Támogatja az általa képviselt választók. Fő feladatuk a diagnózis felállítása. programok. amelyek hozzájárulnak a gyerekek fizikai. a betegek gyógyításával. valamint a betegek egészségi állapotának ellenőrzése. képkompozíciók létrehozása. valamint az ember környezetalakító beavatkozásainak élővilágra gyakorolt hatását. a betegségek kialakulásának megelőzésével. Országgyűlési képviselő Az országgyűlési képviselők az alkotmány értelmében törvényeket alkotnak. a megfelelő képszögek és gépmozgások alkalmazásával a kívánt képi világ megteremtése. taneszközök kidolgozásában és terjesztésében. illetve módszereket dolgoz ki a már meglévő káros hatások csökkentésére és kiküszöbölésére. pályaváltási tanácsadással elősegíti. illetve pártjával. segédeszközöket dolgoz ki és gyakorlati tanácsokat ad a nevelési oktatási intézmények (óvodák. Gondozza a rábízott gyermekeket. Kapcsolatot tart választóival. a gyógykezelés és terápia. Pedagógiai szakértő Oktatási módszereket. fül. szakma.). Módszertani anyagokat. az emberek egészségének megóvásával. mentális és szociális fejlődéséhez. A képviselő a parlamentben önálló indítványt tehet: kezdeményezhet és javasolhatja valamely kérdés napirendre tűzését. aminek része a diagnózis felállítása. stb. valamint nevelési és fejlesztési feladatokat lát el. Piackutató B-9 . iskolák) pedagógusainak. Pályaválasztási tanácsadó Egyéni vagy csoportos pályaorientációs.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS fényhatások.orrgégész) specializálódásuknak megfelelően. A szakorvosok a betegségtípusok (pl. valamint a betegek egészségi állapotának ellenőrzése. foglalkozásokat vezet (pl. alternatív és helyi tantervek. értékeléseket végez. valamint oktatással foglalkoznak. meseolvasás. 38. illetve területek érdekeinek érvényesülését. 39. véleményezi. rajzolás. A bizottsági munka során a bizottság szakterületét érintő törvénytervezetet megvitatja. 37. Óvónő Az óvónő tevékenysége többirányú pedagógusi munka. Különböző fejlesztő tevékenységet végez. szerepjáték. az expozíciók helyes megválasztása. Részt vesz pártja frakcióülésein és a parlamenti bizottságok munkájában. 41. Ökológus Élőlények és környezetük kölcsönhatásait vizsgálja a tereptanulmányai során. programokat. részt vesz a programfejlesztésekben. valamint a betegségek kialakulásának megelőzésével foglalkoznak. Vizsgálja a növényi állati fajok eloszlásbeli jellemzőit. onkológus) vagy a különböző testrészek szerinti (pl. a betegek gyógyításával. 40. Orvos Az orvosi pályán dolgozók az emberek egészségének megóvásával. Fő feladatuk a szakorvosi ellátás biztosítása. majd javaslatait a plénum elé terjeszti. gondoskodnak végrehajtásukról és betartásukról. a gyógykezelés és terápia. valamint elősegítik az iskolaérettségük kialakulását. annak bármelyik tagjához és a legfőbb ügyészhez a tevékenységi körébe tartozó bármely ügyben. kiadványokat állít össze és publikál. 36. Pedagógiai méréseket. Interpellációt intézhet a kormányhoz. Részt vesz a károsító környezeti hatások megelőzésében.

külső és belső arculatának kialakítását. kereskedelmi.és tömegkommunikációs tevékenységét. valamint az új termékek ill. tanulmányozza a pszichológiai jelenségeket. annak arculatáról (image-éről) alkotott kedvező kép befolyásolásában. diagnosztizálja és kezeli a pszichés megbetegedéseket. Feladatait az előre megtervezett. rendezőjével. oktatási tevékenységet fejt ki. politikai értékekkel kapcsolatos kutatásokat végez. tudatosan szervezett. 46. állami szerveknél. megfelelő kapcsolattartás. 44. eladhatóságukat. Politológus A politológus politikaelméleti elemzéseket készít a társadalom politikai életéről. bevezetettségüket. a pszichológiai alapelveket. tőkével rendelkező cégek. vagy termék képéről. szolgáltatások piaci lehetőségeit. egy vállalat. Pszichológus Gyűjti. a politikai hatalom működésével. tanulmányokat ír. stb.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS A piackutató vizsgálja a termékek. szolgáltatások bevezetése. kialakításában. illetve a forgalom növelése érdekében reklám tevékenységet végez. Tudományos beszámolókat. kutatja a fogyasztók vásárlási szokásait.). Producer Szórakoztató műsorok vagy művészi igényű előadások. értelmezi és alkalmazza az emberi viselkedéssel és a szellemi folyamatokkal kapcsolatos tudományos adatokat. 45. népszerűsítésben. PR menedzser Tervezi. önkormányzatoknál. részt vesz a reklámozásban. irányítja és ellenőrzi cégének reklám. eredményeket. játékfilmek leforgatásához. a politikai szervezetekkel. valamint politikai szakértőként tevékenykedik a politikai pártoknál. törvényszerűségeket. tudatos célzott információkezelés jellemzi. 43. bank. mind pedig a külvilággal való kapcsolattartása során (külső PR). színpadra állításához szükséges költségeket teremt elő. marketing. B-10 . azáltal. ugyanakkor költségkímélő módon segít egy ember. értékesítési terveket állít össze és valósít meg. mind a dolgozói körében (belső PR). Kapcsolatot tart a produkció művészeti vezetőjével. hogy tárgyalásokat folytat és szerződéseket köt befektetőkkel (pl. magánemberek.

és világítástechnikusok. személyi. szerződteti a rendezőket. értékeli. ellenőrzi és értékeli a műsoron lévő előadásokat. 50. műsorvezetők számára elkészíti a műsorvázlatot. magazinokban megjelenő és a hatásköre alá tartozó rovatok cikkeinek megszerkesztéséért felel. televízióműsor-szerkesztő Összegyűjti. Gondoskodik az éves költségvetési javaslat elkészítéséről. adatbázisokat és robottechnikát tervez és fejleszt ki. szerkeszti a rádió és televízió számára aktuális programokat. majd véleményezteti és jóváhagyásra előkészíti az anyagot. A színházi rendező munkája az átlagtól eltérő időbeosztással jár. Vezetői tevékenysége átfogja az intézmény szakmapolitikáját. tárgyi és pénzügyi feltételeinek alakítását. amely egyaránt lehet dráma. Kapcsolatot tart az önkormányzattal és az illetékes szakminisztériummal. Rovatvezető Folyóiratokban. szervezeti struktúráját. társadalmi és szellemi életét. begyűjti az ezzel kapcsolatos újságcikkeket. A művészeti vezetővel együtt kialakítja a színház műsorpolitikáját. hogy rekonstruálja a régmúlt korok gazdasági. Munkavégzése során meghatározza és összeállítja a rovat aktuális témáját. Munkája során összehangolja a színészek. áttekinti. 49. B-11 . újságokban. A számítógép felhasználójának igényeit konzultációk és interjúk készítése révén felméri és elemzi. 52. színészeket és a színház más dolgozóit. hiszen a színházi előadások este és éjszaka is zajlanak. Színházigazgató Irányítja. valamint a jóváhagyott költségvetési irányzatnak megfelelő gazdálkodásról. Irányítja és ellenőrzi a beosztottak munkáját (színészek. Színházi rendező A színházi rendező színpadra állítja és megrendezi a színdarabot. Rádióműsor-.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 47. számítógépes tervező és folyamatszabályozó rendszerek elveit és működési módjait kutatja. híreket. 48. az aktuális program stábját és vendégeit. 51. adatállományokat. stb. költséghaszon elemzéseket készít és javaslatot tesz az új rendszer megvalósítására. vígjáték vagy zenés produkció. jelmeztervező. felvázolja a tervezési alternatívákat. hang. díszletezők. az adásmenetet. A szövegkönyv alapján kialakítja a rendezői koncepciót és irányítja a művészi megvalósulás érzékeny folyamatát. szoftvereket. különböző eseményekről szóló beszámolókat vagy zenei anyagokat. stb. Régész Ásatások során tárgyi emlékeket kutat fel és tanulmányoz. tevékenységét. a forgatókönyvet. Kiválasztja a műsor témáit. világosító. szervezi és vezeti a színház gazdasági és szakmai tevékenységét. javaslatot készít a feladat megoldására. Rendszerszervező Számítógépes információs rendszerek. amelyben összefoglalja a rendelkezésre álló információkat. Megtervezi a következő időszak színházi bemutatóit. szerkesztők. interjúkat és egyéb információkat. Az operatőrök. összehangolja a munkatársak munkáját és figyelemmel kíséri a műsor megvalósítását.). tervezi.

fogad el a cég profiljának megfelelő termékekre vagy szolgáltatásokra. gyógyszerek. szakorvossal konzultál. rendezvényeken. laboratóriumi vizsgálatot kér. sajtótájékoztatókon vesz részt. politikai. Utazásszervezési irodavezető Meghatározza és alakítja az általa vezetett utazásszervező iroda üzletpolitikáját. irányítja és ellenőrzi a szállásbiztosítást a szállodákban. 57. vagy a betegségek megelőzése érdekében. Vegyészmérnök Irányítja a kőolaj. vagy feljegyzi a megrendeléseket megbízója számára. mérlegeli a kockázati tényezőket. kér ill. Meghatározza a dolgozók feladatait és ellenőrzi a feladatok teljesítését. illetve kommentárt ír. A jogszabályoknak megfelelően biztosítja a működést. vásárokon. növényvédő-szerek és műanyagok gyártását. a felajánlott szolgáltatások típusát. Vegyész Kémiai és biokémiai folyamatokkal kapcsolatos kutatásokat végez. a termék vagy a szolgáltatás vonzó tulajdonságainak.és benzinszármazékok. riportokat készít. új anyagokat és vegyületeket dolgoz ki. előnyeinek megismertetésével informálja az ügyfeleket. Természetgyógyász Az emberi szervezet saját öngyógyító erőit ösztönzi. társaságokkal. Kapcsolatot tart vasúti. katalógusai. az emberi test működésében szerepet játszó természeti törvények ismeretén alapuló rendszer felhasználásával gyógyítja és támogatja betegségek esetén. Tervezi. Üzletkötő Az üzletkötő kiépíti az adott gazdasági szervezet üzleti kapcsolatait. folyóiratokban. 55. interjúkat. Újságíró Napilapokban. Előkészíti az ügyletet. ellenőrzi az utaztatási. irányítja. motelekben. szerződést köt. termékbemutatókon. ezekről beszámolót. reklámanyagai bemutatásával. Amennyiben szükséges. 58. Társadalmi. légi és hajózási kisszervezetekkel. ellenőrzi a termékek minőségét és vegyi összetételét. a környezetvédelmi követelmények figyelembe vételével kidolgozza a nagyüzemi vegyi folyamatok technológiáját. elintézi a formaságokat és az üzletet megköti. 54. ajánlatot tesz.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 53. Mintadarabjai. Ügynök Jutalék ellenében szolgáltatási. gazdasági. kulturális és sporteseményeken. 59. magazinokban megjelenő újságcikkeket ír. és képviseli a megbízóját a különböző kiállításokon. szervezi. 56. kereskedelmi ügyleteket közvetít az eladó és vevő között. üdülőkben és egyéb szálláshelyeken. szállítási tevékenységet. piackutatást végez. híranyagot. minőségi és mennyiségi analíziseket végez a szerves és szervetlen kémia területén. B-12 .

számítástechnika és a navigáció berendezéseinek. fejlesztése. A gyengeáramú villamosmérnök a távközlés. az energiarendszer irányításával. transzformátorok. hálózatok. fejlesztésével. egyéb erősáramú berendezések és rendszerek tervezése. koncert. hangverseny. 61. Villamosmérnök Az erősáramú villamosmérnökök feladatai közé tartozik a villamos gépek. a műsor közvetítéséért. irányítja a hangmérnököket és technikusokat. stb. a villamos energia fejlesztésével és elosztásával. Önálló zenei rendezvényeken (pl.és irányítástechnika. tervezésével. kapcsolókészülékek. ill. elektronika. Zenei rendező Rádió és televízió műsorok. javításával és üzemeltetésével foglalkozik.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 60. műszer. aláfestő zenéket és hangeffektusokat szerkeszt. a felvétel készítéséért felelős munkatársak tevékenységét. készülékeinek műszaki kutatásával. mikrohullámú technika. létesítésével. valamint az erőművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák megoldása. B-13 .) összehangolja és irányítja a jó hangminőségért. színházi és filmprodukciók tartalmához illeszkedő zeneszámokat.

) Az IRÁNYÍTÓ .MÓDSZERES érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások. amelyek az irányító módszeres érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .C.

a tárgyalás előkészítése.és fűtőanyagok. 5. Gondoskodik a meglévő készletek tárolásáról. tanukat. leltárfelvételt végezhet. stb. ill. 4. megtartása és az ítélethozatal. irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezet működéséhez szükséges alapanyagok. Anyagbeszerző Megtervezi. keresetlevelet stb. amely során előkészíti a tárgyalást.). az APEH megyei igazgatóságain. vágányzár. vagy egyéb bizonyítást folytathat le. Az ellenőrzés lefolytatásához üzleti. A helyszíni ellenőrzés során az adózó székhelyén. iratokat. beidézi az ellenérdekű feleket. Belső ellenőr. valamint a per érdemi eldöntéseként ítéletet hoz. tárgyakat. lefolytatja a tárgyalást. nyilatkozatot kérhet. a gazdálkodást befolyásoló jogszabályok és a számviteli bizonylati rend betartását. szakértőket. Adatbázis-felelős Az adatbázis-felelős megtervezi. az adófelügyelőségeken végzi. üzemi vagy az egyéb adóköteles tevékenység. Elkészíti és betartja az adatbázis védelméhez és felhasználásához szükséges eljárásokat. Irányítja és ellenőrzi a beosztottak munkafeladatainak végrehajtását. baleset.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS C. illetve őrzött eszközöket. Gondoskodik a biztonságos és hatékony közlekedésről. iratokat vizsgál át. Tevékenységét a gazdálkodó szervezet ellenőrzési egységeinél. Bíró A bíró feladata az igazságszolgáltatás. 3. C-15 . próbavásárlást. kitűzi a tárgyalás időpontját. nyilvántartásáról. revizor A revizor a gazdasági szervezetek működését. Adóellenőr Az ellenőr az adóhatóság alkalmazottjaként az adózásra vonatkozó jogszabályok betartása érdekében ellenőrzéseket végez helyszínen vagy az adóhatóság hivatali helyiségében. telephelyén kívül tárolt. üzem. 6. Értékeli a feladatokhoz rendelkezésre álló adatbázis hardver és szoftver feltételeit és hozzáigazítja azt a feladatokhoz. Állomásfőnök Irányítja és szervezi a vasútállomások munkáját. vagyontárgy vagy jövedelem ellenőrzéséhez szükséges helyiségekbe beléphet. 2. Elbírálja az elé utalt polgári és bűntető ügyeket. munkafolyamatokat vizsgálhat meg. az eredmény-. Intézkedik a meghibásodott termékek garanciális javításáról vagy cseréjéről.) IRÁNYÍTÓ – foglalkozások MÓDSZERES érdeklődési körökhöz kapcsolódó 1.. a vagyonkimutatás valódiságát ellenőrzi. a bevételek és kiadások könyvelését. elhárítja a közlekedést akadályozó tényezőket (pl. kezeli és karbantartja az adott szervezet adatbázisát. áttanulmányozza a vádiratot. ellenőrzéséről és leltározásáról. felvilágosítást. valamint a tartalék alkatrészek beszerzését és elosztását. a mérleg.

tanácsot ad és információt nyújt különféle biztosítási kérdésekben. Biztosítási ügyintéző A biztosítási ügyintéző az őt foglalkoztató biztosítótársaság nevében szerződést köt a régi és új ügyfelekkel. Egészségügyi menedzser Tervezi. biztosítja a zavartalan. menetrendszerű munkavégzést. a dolgozók ismereteinek fejlesztésére. 9. vérvétel. Bírósági végrehajtó A végrehajtási jogszabályok és a bíróság rendelkezései szerint lefolytathatja a jogerős bírósági határozaton alapuló követelések behajtására irányuló eljárást. szociális intézmények. Képviseli az egységet a szervezet más részlegei vagy külső szervek előtt.) 10. költségvetési intézmények.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 7. 11.) gazdálkodási és szakmai tevékenységét. Képviseli egységét az intézmény más részlegei és külső szervezetek előtt. a jövőbeli alkalmazás követelményeire terveket készít. a tüneteket és állapotváltozásokat a lázlapra felvezeti. Emberi erőforrás menedzser Tervezi. Új programok indítására. továbbképzésére. beöntés adása. injekciózás. A kórházi osztályokon. rendelőintézetek. Munkája során programokat dolgoz ki az emberi erőforrással való gazdálkodásra. Biztosítja a személyzet képzését.és jövedelemgazdálkodásra. speciális feladatok végrehajtására. A betegek állapotát folyamatosan figyeli. kezeléseket (pl. vérnyomásmérés. munkabér letiltását. alkukban és a szerződéskötésben. a meglévő munkaerő megőrzésére. Energiagazdálkodó. Diszpécser Különböző termelési egységekben közvetlenül irányítja a termelési folyamatokat. a képzésre. pl. a munkakapcsolatok szervezésére. családsegítő központok. kötözés. szanatóriumokban ellátott betegek egyedi szükségleteinek megfelelően ápolási tervet készít. és a vezető testület jóváhagyásával végrehajtja. stb. az egészségügyi szolgáltatás irányelveinek érvényesítése érdekében. katéterezés. tájékoztatja az érdeklődőket az biztosítási formákról. 13. a bér. energetikus C-16 . részt vesz az orvosi viziteken. Kapcsolatot tart a munkaközvetítő és munkaerő-kölcsönző irodákkal. új anyagok és berendezések felhasználására. stb. sebellátás. Önállóan végzi a hatáskörébe tartozó vizsgálatokat. Az orvosi vizsgálatoknál és kezeléseknél asszisztál. kiválasztására. taranszfúzió adása. szervezi. Munkája során megtervezi a munkaerő-szükségletet és tervet készít az igények kielégítésére. Tárgyal az igazgatói tanáccsal és a felső vezetőkkel. 12. 8. Diplomás ápolónő. irányítja és ellenőrzi az egészségügyi és a szociális intézmények (klinikák. továbbképzését. Részt vesz a kollektív tárgyalásokon. a munka megszervezésére. érdekképviseletek és egyéb szervezetek humánpolitikai tevékenységét. irányítja a gazdasági vállalkozások. és a létszámleépítésre vonatkozóan. ingóságok lefoglalását és árverésen való értékesítését. infúzió. képző és átképző intézményekkel. a potenciális munkavállalók felderítésére. ápoló Egészségügyi intézményekben vagy otthonukban az ápolási tervnek megfelelően ápolja a betegeket.

Kapcsolatot tart más részlegek vezetőivel. Megállapítja és ellenőrzi a munka és ügyeleti rendet. illetve a beosztottak (ápolónők. különböző devizaügyleteket bonyolít le saját vállalata és ügyfelei megbízásából. domborzatok. kiállítja a vasúti kocsikat és vontató járműveket. szervezi. Ellenőrzi a betegek felvételét. Gondoskodik a higiéniás előírások betartásáról. Forgalmi szolgálattevő Irányítja és szervezi a vasútállomások forgalmát. Szervezi és irányítja a felügyelete alá tartozó technikusok tevékenységét. a tőzsdei forgalomban vagy azon kívül. fogházakban őrzi a fogva tartottakat. kíséri és előállítja a felügyeletére bízott rabokat. ápolók. helyének meghatározása és ezek térképi ábrázolása. 14. Építésztechnikus Épületek és más építmények (hidak.) munkáját. Védi a büntetés végrehajtási intézeteket. stb. irányítja és ellenőrzi. az energiafelhasználást és az energia-megtakarítási lehetőségeket. költségvetési intézmények. építésével. Szállítja. 19. Főkönyvelő Gazdasági vállalkozások. valamint az ilyen osztályok tevékenységét vezeti. Értékpapír és devizakereskedő Értékpapírokat. 21. Garázsmester C-17 . Intézkedik a meghibásodott felszerelések cseréjéről.) tervezésével. 17. a földméréstanban használt eszköz segítségével felméri a terepen található alakzatokat. kezelését és ellátását. 20. fegyházakban. 16. részvényeket és kötvényeket vásárol és ad el. a tolatásokat. Mérőszalag. Földmérő. műholdas távérzékelő műszerek és más. irányítja a napi tevékenységüket. felügyeli az osztályon végzett valamennyi tevékenységet. Erdő. irányítja a vonatok összeállítását. elbocsátását. számviteli és ellenőrző funkcióit az általános vagy felsőbb szintű vezető irányítása mellett tervezi. a rendkívüli eseményeket haladéktalanul jelenti az intézmény igazgatójának. utak. irányítja és ellenőrzi a beosztottak munkáját. vízszállító. szociális intézmények egyes osztályain a betegek ellátását. intézkedik a forgalmi zavarok megszüntetéséről. és ügyintézői teendőket lát el. műttőssegédek. Biztosítja a szervezeti egység működésének személyi és tárgyi feltételeit. kitűzőrúd.és szennyvízrendszerek. gátak stb. 22. irányítja és ellenőrzi a kórházak. működtetésével. 15. érdekképviseletek és egyéb szervezetek pénzügyi. Főnővér Tervezi.és természetvédelmi technikus Az erdőgazdálkodással és a természetvédelemmel összefüggő szakmai és műszaki feladatok gyakorlati megvalósítását végzi.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Energiahordozókkal kapcsolatos gazdálkodási feladatokat lát el: vizsgálja az energiaszükségletet. építmények stb. Fegyőr Börtönökben. szervezi. fenntartásával és átalakításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. klinikák.és térinformatikai mérnök A földmérő és térinformatikai mérnök feladata a föld felszínén lévő természetes és mesterséges alakzatok. vízfolyások. szintezőműszerek. 18.

illetve szakértői tanulmányt készít. kimutatásokat készít. magyarázatokat készít. könyvszakértő Választott könyvvizsgálóként vagy külső megbízottként. 25. Jogász. bejátszásokhoz kommentárokat. rakománykezelést. irányítja a jogi ill. Elemzéseket. 28. illusztráló képekhez. a beruházások megtervezésében és a termelés gazdaságosságának ellenőrzésében. folyamatosan felülvizsgálja a terveket és változtatási javaslatokat dolgoz ki. Mint legfelső pénzügyi vezető kialakítja a pénzügyi politikát. Hírszerkesztő Összegyűjti és átolvassa a szerkesztőségbe beérkező híranyagokat és kiválogatja a szerkesztendő műsor témájához kapcsolódókat. 29. halászókat. valamint az ilyen osztályok tevékenységét vezeti. 24. részt vesz a munkáltató gazdasági és egyéb döntéseinek. ügyel a horgászati tilalom betartására. összehangolja és ellenőrzi pl. önálló és független szakértői minőségben megvizsgálja és elemzi a gazdálkodó szervezetek és egyéb intézmények éves beszámolóját. Kontroller A központi pénzügyi-gazdasági részlegekkel együttműködve. intézkedéseinek jogi szempontból történő előkészítésében. megbírságolja a tilalom ellenére horgászókat. Felvezető. Halőr Ellenőrzi a horgász engedélyeket. illetve raktározási főtevékenységet folytató vállalkozásoknál irányítja. Mérnöki irányítás mellett közreműködik a mezőgazdasági gazdálkodó szervezeteken belül a tevékenységek optimális arányának megállapításában. a gazdálkodás irányításában. jogtanácsos A jogász. költségvetési intézmények. beadványokat. Könyvvizsgáló. gazdaságok közvetlen szervezésében. a szállítást.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Szállítási. 23. Gazdasági vezető Gazdasági vállalkozások. a kutatási eredmények mezőgazdasági alkalmazásainak kidolgozásában vesz részt. A jog eszközével elősegíti az általa képviselt szervezetek eredményes működését. 27. jogtanácsos ellátja ügyfele képviseletét a bíróság előtti eljárásban. képsorokhoz. összekötő szövegeket ír az információkhoz. szállítmányozási. számviteli és ellenőrző funkcióit tervezi. és a vizsgálat eredményéről írásbeli jelentést. a számviteli törvény értelmében ellenőrzi azt. Szakmailag irányítja a felügyeletére bízott munkások tevékenységét. aktívan részt vesz a tervezési folyamatban. vagy ellátja az ilyen típusú tevékenységeket. Ellenőrzi a gazdasági szervezetek működését. és részt vesz a stratégiai tervek készítésében. 26. Új termelési technológiákat próbál ki és vezet be. közreműködik a törvényesség érvényre juttatásában. valamint tanácsadást végez. szervezi. irányítja és ellenőrzi. Beruházási és finanszírozási döntéseket hoz. a gazdálkodást befolyásoló külső és belső jogszabályok betartását. a bevételek és kiadások könyvelését. Kertésztechnikus A mezőgazdasági üzemek. érdekképviseletek és egyéb szervezetek pénzügyi. Felügyeli a pénzügyi és a számviteli vezetők munkáját. igazgatási munkát. C-18 . megszervezi. jelentéseket. járműjavítást és karbantartást végző munkások tevékenységét. szerződéseket és egyéb okiratokat készít.

plakátragasztók. Közgazdász Tanulmányozza a gazdasági élet jelenségeit és törvényszerűségeit. a járdákon és sétálóutcákon parkoló járművek engedélyét. aki gazdasági. Felvilágosítást ad a levéltárban őrzött anyagokról. Tevékenységi körébe tartozik a szervezet működési feladatainak biztosítása. járványügyi ellenőr A közegészségügyi felügyelő vizsgálja az ember és környezetének közegészségi és járványügyi kérdéseit. 34. vagy szabálysértési eljárást kezdeményez. okiratok és értéktárgyak megőrzése. biztosítja az iratokba történő betekintést. Szabálysértés esetén helyszíni bírságot ró ki. rendszerezi. névaláírások és másolatok hitelesítése. navigátor Irányítja a légtérben haladó és a földön közlekedő repülőgépek mozgását. ügyfele megbízásából közjegyzői képviselet ellátása cégbírósági. valamint a tárgyalások és előterjesztések előkészítése. levelezés. valamint tudományos közleményeket készít. Ilyenek például az utalványozás. konferenciák során C-19 . Közterület felügyelő Felügyeli a közterületek rendeltetésszerű használatát. államigazgatási. 37. kapcsolatot tart a repülőszemélyzettel. Ellenőrzi a közterületeken különböző tevékenységeket végzők (pl. Menedzser asszisztens A menedzser (vezető) közvetlen munkatársa. Közjegyző A közjegyző feladata a hagyatéki és a hatáskörébe utalt egyéb nem peres eljárások intézése. jóváhagyja a repülési terveket.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 30. 31. 36. Közlekedési technikus Személy. tárolja. környezetkárosító hatások mérséklésében. javításával és üzemeltetésével összefüggő műszaki és adminisztratív feladatok elvégzésében vesz részt. különböző gazdasági trendek alapján beszámolókat. közokiratok készítése. Közegészségügyi. Munkája során tehermentesíti a vezetőt a napi rutinfeladatok elvégzése alól. ingatlan-nyilvántartási és más hatósági eljárás során. részt vesz a gazdasági és társadalmi jelenségek elemzésében. ellátja az ügyfélszolgálati munkát. prognózisokat készít. forrás-kutatást és feltárást végez. Értelmezi a gazdasági adatokat és összefüggéseket.és áruszállító közlekedési eszközök és közlekedési rendszerek karbantartásával. árusok. 38. 35. Levéltáros A levéltáros beszerzi. ügyviteli és ügyintézői feladatokat lát el. kutatásra alkalmassá teszi a történeti értékű és állandó megőrzést igénylő iratokat. 33. valamint közgazdasági témakörökben tudományos. Környezetvédelmi technikus Önállóan vagy mérnöki irányítással a kiküszöbölésében és megelőzésében vesz részt. zenészek) engedélyét. az eb-tartás szabályainak betartását. Értekezletek. Az egészségre káros hatások kiküszöbölése és a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása érdekében ellenőrzi a rendelkezések betartását. költségvetéseket. kutatói feladatot lát el. Légiirányító. 32.

A telephelyen átveszi és ellenőrzi a járművet. 42. ügyelve az utasok és az áru biztonságára. Vezeti a menetokmányokat. Menetjegyellenőr Ellenőrzi a tömegközlekedési járműveken (villamoson. Munkája során átveszi és ellenőrzi a vontatójárművet. hogy kiszűrje a jegy nélkül. kivizsgálja az üzemi baleseteket és felderíti a veszélyforrásokat. időpontokat egyeztet. Nagyobb intézményeknél és gazdálkodó szervezeteknél a menedzsert elsősorban a döntések 39. vagy érvénytelen jeggyel utazókat. a kutatási eredmények mezőgazdasági alkalmazásának kidolgozásában vesz részt. elektromos. Mozdonyvezető A mozdonyvezető villany-. Metróvezető A metróvezető személyszállítást végez föld alatt kiépített vonalakon. előadótermeket biztosít. gazdaságok közvetlen szervezésében. Menetirányító Biztosítja a vasúti és városi gépjármű-közlekedéshez szükséges személyi és műszaki feltételeket. autóbuszon és metrón) utazók menetjegyeit. ügyelve az utasok biztonságára. hiba esetén intézkedik a javításról és a forgalmi előírásokat követve elvégzi a szállítást. C-20 . 40. Mezőgazdasági technikus A mezőgazdasági üzemek. 41.vagy gőzmozdonyt vezet teher. 43. Munkavédelmi felügyelő Fejleszti és bevezeti az életet és a vagyontárgyakat veszélyeztető körülmények kiküszöbölésére szolgáló biztonsági előírásokat és eszközöket. a gazdálkodás irányításában.vagy személyszállítási céllal a kiépített vasútvonalakon.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS összeállítja a rendezvények programjait a tagok jelentkezése alapján. hiba esetén intézkedik a javításról. 44. és a forgalmi előírásokat követve elvégzi a szállítást.

tervezi. munkaszervező A termékek előállításának műszaki dokumentációja alapján megállapítja a munkadarab előállításához szükséges feltételeket. Műszaki programozó. vagy alkotóközösség munkáját. továbbítását. lebonyolítja az ehhez szükséges adminisztrációs és egyéb feladatokat. 49. új növényfajtákat fejleszt ki. valamint a pénzforgalmi közvetítő szolgálat ellátását. növényvédőszerek.) kitermeléséhez.és ellenálló-képességének javítására. Igazgatásrendészeti feladatokat lát el. Robbantómester Bányákban vagy kőfejtéseken robbantásokat készít elő és hajt végre szilárdásványok (szén. szórása. Munkája során részt vesz a bemutatásra kerülő produkció helyszínének megszervezésében. a bankok jutalékos üzleteit. finanszírozási ügyleteket. Művészeti titkár A művészeti titkár megszervezi és kiszolgálja a művészeti csoport (zenekar. likviditás vizsgálatot végez. Irányítja. érc. Figyelemmel kíséri a környezeti tényezők. Rendőr Megelőzi. Kapcsolatot tart fenn a színházakkal. a közcélú mobil és személyhívó szolgáltatás. talajművelési eljárások kipróbálását. Postahivatal vezető Tervezi. bevezetését. a működési feltételek biztosításáról tárgyal a felső szintű vezetőkkel. műtrágya. illetve befektetéssel és hitelezéssel kapcsolatos tanácsadást nyújt. baleseteket.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 45. vegyszerek. Biztosítja a közlekedés zavartalanságát. Kockázatfelmérést. 46. kézbesítését. színházi csoport. Ide tartoznak a távközlési szolgáltatások: a közcélú távkezelő. felderíti a bűncselekményeket. szervezi a postai szolgáltatást: a postai küldemények felvételét. A fenti tevékenységek. a közlekedési szabályok betartását. 48. öntözési. Orvosolja a fogyasztók szolgáltatásra vonatkozó panaszait. szervezi a különböző projektek finanszírozását.és televízió-műsor országos és regionális szétosztása. permetezési. balett társulat). Pénz. 47. 50. kísérleteket végez a termesztendő növények élet. irányítja és ellenőrzi a postahivatal gazdálkodási és szakmai tevékenységét. Ellenőrzi a járművek forgalmi okmányait és a vezetői engedélyeket. C-21 . 51. Irányítja a különböző vetési. tánckar. kivizsgálja a bűneseteket. hatását a növények fejlődésére. stb. szervezi. a postabélyeg és értékcikk forgalmazását. meghatározza a gyártási munkafolyamatok sorrendjét és műveleti utasításokat készít. kő. lebonyolításáról. valamint a közszolgálati rádió. Növényvédelmi szakmérnök Vizsgálja a növények tulajdonságait.és hitelgazdasági szervező A banküzleten belül lebonyolítja a pénzügyi. stb. művelődési intézményekkel és egyéb rendező irodákkal. szolgáltatások fejlesztéséről.

és gondoskodik a vendégek kényelméről és ellátásáról. elvégzi a szállítást és vezeti az utiokmányokat. 55. leolvassa a területre kihelyezett mérőműszerek adatait. Munkája során segítséget nyújt a hálózat használóinak a hálózat és a programok működtetésében. megszervezi a találkozókat. Átveszi a beérkező postát. Specializálódhat a statisztikai tevékenység különböző ágaira. munkatársak tevékenységét. ágazati (ipar. Statisztikus Tevékenysége eredményeként képet ad a gazdaság. 53. kijelöli a szobákat. illetve üzemi statisztikára. Megfigyeli a védett növények. Szállodai portás. stb. ellenőrzi és üzemanyaggal feltölti járművét. parkőr Felügyeli és óvja a rábízott természetvédelmi területet. recepciós Szállodákban. Számítógéphálózat-üzemeltető. A telephelyen átveszi. rendszergazda Számítógép-hálózatokat épít. szervezi. ahol fontos ügyelnie a közlekedésbiztonsági szempontok maximális betartására. vállalati. népességstatisztikára. C-22 . felveszi a szobarendeléseket. felveszi a telefonüzeneteket. Természetvédelmi őr. esetleg karbantartja. mezőgazdasági. így pl. Titkárnő Adminisztratív teendőket lát el: összegyűjti a vezető által kért információkat. bel-.vagy egyéb anyag szállítását végzi nagyteljesítményű gépjárművön.) statisztikára. Taxisofőr A taxisofőr személy. Az utasokat személyes vagy telefonos megrendelés alapján szállítja a kívánt helyre. gondoskodik a természetvédelmi szabályok betartásáról. Folyamatosan ellenőrzi a számítógépek működését. működtet és ellenőriz. javítja és üzemanyaggal feltölti járművét. illetve költségvetési szervezetek működését. illetve egy-egy területének állapotáról és változásairól.és külföldön. 59. a társadalom egészének. külkereskedelmi. A munkatevékenységek megszervezésével segíti a gazdasági. irányítja és ellenőrzi a titkárságon dolgozó beosztottak. 54. jelentéseket ír diktálás vagy kézirat alapján. A telephelyen átveszi.vagy dízelüzemű gépjárművön. 56.vagy teherszállítást végez benzin. A számítógépes rendszer kialakításakor összehangolja a rendszer működését. panziókban és egyéb szálláshelyeken vezeti a vendégekről a nyilvántartást.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 52. elvégzi a szállítást és kezeli a taxiórát. ellenőrzi. Munkája során egyaránt utazik bel. gazdaságstatisztikára. leveleket. állatok helyzetét. Tehergépkocsi-vezető A tehergépkocsi-vezető áru. Titkárságvezető Tervezi. 57. 58. Felderíti és elhárítja a természeti értékeket fenyegető veszélyforrásokat.

koordinálja és ellenőrzi a színházi előadás menetét. mulasztásai ellen hozzá benyújtanak. Ügyész Az ügyész alapvető feladata a törvényesség védelme. megszervezi a tulajdon védelmét. biztosítja az előadás zavartalan lezajlását. ellenőrzi betartásukat. Elbírálja azokat a törvényességi kérelmeket. a megvalósulás. a pénzforgalom. eljárást kezdeményezhet. díszletezők. nyilvántartására vonatkozó szabályokat. Lefolytatja az ügyészség hatáskörébe tartozó bűnügyek nyomozását. a peres és nem peres eljárásokban keresetet indíthat. Ellenőrzi. valamint azok érvényesítése a hivatalos fórumokon (pl. raktár területén megelőzi a tulajdon elleni bűncselekményeket. szerződések és egyéb okiratok elkészítése. vadtenyésztő A vadász és vadtenyésztő védi és gondozza az erdők vadállományát. Tervszerű vadgazdálkodással (vadászattal. munkajogi. cégbíróság. őrzésére. 61. biztosítása és a büntető ügyekben a vád képviselete. Vadász. Ügyelő Irányítja. figyelembe véve a gazdasági szempontokat. ügyvitelszervező Az üzemgazdász. 65. pénzügyi döntéseket megalapozó elemző számítások készítése. 63. polgári. illetve teljesítés számvitel eszközeivel való figyelése és kiértékelése. vádat emel. a gazdasági. berendezéseit. hangosító. pénzügyi tervezés. anyagok tárolására. ellenőrzése. 67. Összehangolja a színészek. 62. 66. földhivatal). Ügyvéd Az ügyvéd feladata a jogi képviselet ellátása büntető. közigazgatási és jogi ügyekben. panaszokat. hogy a munkahely területén betartják-e az eszközök. szervezése. sérült és beteg állatok kilövésével) gondoskodik a természet és a vadállomány ökológiai egyensúlyának fenntartásáról. telepítéssel. beszerzi a tűzveszélyes tevékenységek folytatásához szükséges engedélyeket. hivatal. Üzemgazdász. irányítása. valamint a számítógépes információáramlás ügyviteli részének tervezése. az ellenérdekű felek jogvitáinak megegyezéses elintézésének segítése.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 60. Technikai vagy egyéb probléma esetén intézkedik a hiba helyreállításáról. a hitelezés operatív folyamatainak szervezése. kellékes) munkáját. 64. az ügyfeleknek jogi tanácsadás és felvilágosítás nyújtása. amelyeket az államigazgatási és más bíróságon kívüli szervek határozatai. gyár. statiszták. Üzemrendész A közintézmény. ügyvitelszervező feladata a számviteli rendszerek. üzem. ellenőrzi a kényszerintézkedések alkalmazásának törvényességét. Vagyonőr C-23 . technikusok (világosító. elkészíti a tűzrendészeti szabályzatokat és utasításokat. Tűzrendész Tűzrendészeti szempontból felülvizsgálja a munkahely épületeit. fenntartja a munkahely rendjét és biztonságát. beadványok.

Pénzügyi bűncselekmények megelőzését. szállítmányt és vagyontárgyakat. gyógyszerek. Vegyésztechnikus Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz a kőolaj. a vámterhek és egyéb közterhek kiszabását és beszedését.és benzinszármazékok. növényvédőszerek és műanyagok gyártásában. Átnézi a postán érkező küldeményeket. C-24 . 69. a biztonsági szabályok megsértését és az egyéb jogtalan cselekedeteket. Megakadályozza a lopást. Vám. elosztására és felhasználására szolgáló villamos berendezések. Elvégzi az államhatáron át lebonyolódó áru. figyelemmel kíséri a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmát és a nemesfémforgalmat. vámvizsgálatokat végez. termékek minőségének és vegyi összetételének ellenőrzésében. 68. Biztosítja a rábízott értékek eredeti állapotban való megtartását. vagy fegyver nélkül őrzi és védi a rábízott tulajdont. az erőszakos behatolásokat. rádiótechnikai és számítástechnikai berendezések létesítésében és üzemeltetésében vesz részt. nagyüzemi vegyi folyamatok kidolgozásában. vámügyintéző Ellenőrzi a vám.és utasforgalom vámellenőrzését.és devizajogszabályok betartását. Ellenőrzi a jövedéki tevékenységeket. Villamosipari technikus Önállóan vagy mérnöki irányítással a villamos energia előállítására. továbbítására. valamint elektronikai. felderítését. nyomozását végzi. létesítményt.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Fegyverrel.és pénzügyőr. és vámösszegeket számol ki.

D.) Az IRÁNYÍTÓ .TÁRGYIAS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások. amelyek az irányító tárgyias érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .

Felvásárló Feldolgozó üzemek megbízásából felkeresi a termelőket. irányítja és ellenőrzi a különböző építmények (lakóházak. bővítési és átépítési munkáját. ápolási. kivitelezése. Tevékenységét a gazdasági. működtetésével. Anyagbeszerző Megtervezi. ellenőrzéséről és leltározásáról. hidak. termékenyítési. stb. és szállítás-előkészítési munkákat. Állatorvos Állatok betegségének diagnosztizálásával. üzem. ipari épületek. 6. fejési. hidak. fenntartásával és átalakításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Építésvezető Tervezi. Intézkedik a meghibásodott termékek garanciális javításáról vagy cseréjéről. ellátja a sérüléseket (sebeket. elletési.) IRÁNYÍTÓ – foglalkozások TÁRGYIAS érdeklődési körökhöz kapcsolódó 1. vízszállító. a pályázati feltételnek és a költségvetésnek megfelelően vezeti az építési feladat végrehajtását a kivitelezés kezdetétől a végéig. vízműtárgyak stb. gátak stb. utak.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS D. utak. D-26 . itatási. koordinálása. az állatoknál elvégzi a takarmányozási. építésével. alagutak. irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezet működéséhez szükséges alapanyagok. építési módszerek. lebonyolítása. illetve ad be és beoltja az állatokat a különböző betegségek ellen. Megállapítja a betegségeket. irodaépületek. gyógyításával és megelőzésével foglalkozik. 2. anyagok és minőségi szabványok meghatározása. Építőmérnök Az építőmérnök feladata a szerkezeti vagy építéstechnológiai szempontból bonyolultabb építmények (pl.) tervezése. Sebészeti beavatkozásokat végez. gyógyszereket ír fel. megvásárolja az árut.) tervezésével. betakarítási. valamint a tartalék alkatrészek beszerzését és elosztását. 5. Gazda Növények termesztésével és állatok tenyésztésével foglalkozik. 3. Építésztechnikus Épületek és más építmények (hidak. Munkája során a növényeknél elvégzi a talajművelési. állatvásárok és az állatszállítások megfelelő feltételeinek biztosítása. húsvizsgálatok. törött csontokat). értékesítés-előkészítési feladatokat.és tartástechnológiai szempontok figyelembevételével végzi. növényápolási.) építési.és szennyvízrendszerek. Feladatkörébe tartozik a járvány-megelőzési és járványelfojtási teendők. vetési/ültetési.és fűtőanyagok. termesztés. a fenntartási és javítási munkálatok szervezése. nyilvántartásáról. 4. építési munkák irányítása. Gondoskodik a meglévő készletek tárolásáról. minőségellenőrző műszerekkel ellenőrzi a termék minőségét. Az építési ütemtervnek. mérleggel.

előállítási.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Gépészmérnök A gépészmérnök új gépeket. ellenőrzi a termékek minőségét. berendezéseket. 8. majd a városi és közúti forgalomban a jármű balesetmentes és biztonságos vezetésére. szőrme-. 7. Részt vesz az árak meghatározásában. ételekről és egyéb szállítmányokról. elkészíti a beosztásokat és a szabadságolási tervet.és könnyűipari mérnök irányítja a fogyasztási cikkek (textil-. Biztosítja az étkeztetésre vonatkozó szabályok betartását. üzemeltetési és javítási folyamatokat. Hajóparancsnok. A telephelyen átveszi. Irányítja a beosztott dolgozókat. A fedélzeti tiszt irányítja. hajóvezető. Gondoskodik a rábízott terület karbantartásáról. kidolgozza a gyártás technológiáját. ahol fontos ügyelnie a közlekedésbiztonsági szempontok maximális betartására. az áru és az utasok biztonságáról. elvégzi a szállítást és vezeti az utiokmányokat. nyomdaipari termékek) gyártását. javítását és mindezen témakörökben kutatást folytat. valamint irányítja a fedélzeti és gépüzemi személyzet munkáját. fa-. 10. Kamionvezető A kamionvezető áruk. felügyeli az üzemek karbantartását. felkészíti őt a jogosítvány megszerzését célzó vizsgára. Gondoskodik a hajószemélyzet oktatásáról. vagy teherszállító hajó biztonságos üzemeltetéséről. Könnyűipari mérnök A fa. a felszerelés. D-27 . A fedélzeti tiszt. Megállapodásokat köt a szállítókkal az alapanyagokról. fedélzeti tiszt A tengeri és belvízi hajóparancsnok gondoskodik a rábízott utas. vagy egyéb anyagok szállítását végzi nagy teljesítményű gépjárműveken. 11. 9. gyártási rendszereket tervez és fejleszt ki. hajózásra alkalmas állapotban tartásáról.). Irányítja és szervezi a gyártási. gépek. A gyakorlati órákon megtanítja a tanulót a motor vagy autó rutinszerű működtetésére (indítás. Felel a higiéniai. hajóvezető tengerjáró és belvízi hajókon gondoskodik a hajó biztonságos haladásáról. parkolás stb. papír-. irányítja és ellenőrzi a vendéglátó tevékenységet folytató részegység munkáját. megállás. Figyelemmel kíséri a készletek alakulását. Gépjármű-oktató Ismerteti a közlekedési szabályokat (KRESZ) és a gépjárművek működésével kapcsolatos alapvető elméleti tudnivalókat. technológiai eljárásokat. Hatóságokkal. részt vesz a leltározásban. ellenőrzi és üzemanyaggal feltölti járművét. mechanikai szerkezeteket. tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáért. szervezi és ellenőrzi a fedélzeti beosztottak munkáját. Munkája során egyaránt utazik bel. Konyhafőnök Vendéglátóipari vállalatoknál az általános vagy felsőbb szintű vezető irányításával tervezi. ügynökségekkel és fuvaroztatókkal tárgyal. bőr-. Navigációs őrszolgálatot és ügyeletes szolgálatot tart.és külföldön. szervezi.

FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 12. pilóta Merev szárnyú repülőgépeket és helikoptereket vezet utas. Könnyűipari technikus Önállóan vagy mérnöki irányitás mellett részt vesz a fa.vagy gőzmozdonyt vezet teher.és teherszállítás. Raktárvezető Megszervezi a különböző áruféleségek tárolását és irányítja a tárolást. 18. a gyártási technológia kidolgozásában és a termékek minőségének ellenőrzésében. elektromos. illetve áruszállítás területén alkalmazott gépek. Közlekedési technikus Személy. megőrzi. közúti. helyreállítja és nyilvántartja a természettudományi anyagokat. 14. D-28 . 20. 19.és áruszállító közlekedési eszközök és közlekedési rendszerek karbantartásával. tűzoltás és életmentés céljából. Muzeológus Gyűjti. Műszaki vezető Tervezi. 16. anyagok minőségi és mennyiségi megőrzéséről az ártulajdonos diszpozíciójának megfelelően. fejlesztési és környezetvédelmi feladatait. Vezeti a menetokmányokat. és biztosítja a gyártmányokra vonatkozó minőségi szabványok és előírások betartását. 15. Mozdonyvezető A mozdonyvezető villany-. javításával és üzemeltetésével összefüggő műszaki és adminisztratív feladatok elvégzésében vesz részt. tanácsot ad. és azok működtetéséhez szükséges közlekedési rendszerek létesítésével.és könnyűipari termékek gyártásában. növények öntözése és permetezése. néprajzi és régészeti tárgyakat. hiba esetén intézkedik a javításról és a forgalmi előírásokat követve elvégzi a szállítást.vagy személyszállítási céllal a kiépített vasútvonalakon. karbantartásával. a képzőművészeti alkotásokat és különböző tudományterületek (orvostudomány. 13. Munkája során átveszi és ellenőrzi a vontatójárművet. Közlekedési mérnök A vasúti. Légijármű-vezető. 17. a felhasznált vagy értékesített termékeket. az iparművészeti. ügyelve az utasok és az áru biztonságára. légi és vízi személy-. Gondoskodik az átvett termékek. pedagógia. Műszaki ellenőr Munkavédelmi szempontból ellenőrzi a munkahelyeket. illetve részleg műszaki. javításával és üzemeltetésével kapcsolatban kutatásokat folytat. feldolgozza. és az áru raktárból való kiszállításáról. irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezet. fejleszt és irányít. agrártudomány) anyagait.

Villamosmérnök Az erősáramú villamosmérnökök feladatai közé tartozik a villamos gépek. Villamosipari technikus Önállóan vagy mérnöki irányítással a villamos energia előállítására. Robbantómester Bányákban vagy kőfejtéseken robbantásokat készít elő és hajt végre szilárdásványok (szén. az energiarendszer irányításával.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 21. számítástechnika és a navigáció berendezéseinek. készülékeinek műszaki kutatásával. A gyengeáramú villamosmérnök a távközlés. a villamos energia fejlesztésével és elosztásával. transzformátorok. 26. társadalmi és szellemi életét. a vízi közlekedés biztonsági szempontjainak maximális betartásával. 25. hálózatok. érc. ill. ügyelve az utasok biztonságára. Az elméleti és gyakorlati tananyag bemutatása. gyakorlati oktató A szakoktatásban tanuló fiataloknak szaktantárgyakat oktat és begyakoroltatja a szakma alapfogásait. elektronika.és irányítástechnika. számítógépes programok alkalmazásával segíti elő a szakma alapjainak elsajátítását. mikrohullámú technika.és kirakodást. valamint elektronikai. hiba esetén intézkedik a javításról. Trolibuszvezető A trolibuszvezető személyszállítást végez menetrend szerint közlekedő villamosüzemű gépjárműveken. D-29 . hogy rekonstruálja a régmúlt korok gazdasági. Régész Ásatások során tárgyi emlékeket kutat fel és tanulmányoz. nagyüzemi vegyi folyamatok kidolgozásában.) kitermeléséhez. Munkája során átveszi és ellenőrzi az uszályt. elosztására és felhasználására szolgáló villamos berendezések. 27. a multimédia eszközeivel. irányítja a be. növényvédő-szerek és műanyagok gyártásában. 22. kapcsolókészülékek. termékek minőségének és vegyi összetételének ellenőrzésében. létesítésével. Szakoktató. ügyelve az áru biztonságára.és benzinszármazékok. fejlesztésével. gyakoroltatása során. feldolgozása. A telephelyen átveszi és ellenőrzi a járművet. elvégzi a szállítást. Vezeti a fuvar.és menetokmányokat. Vegyésztechnikus Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz a kőolaj. hiba esetén intézkedik a javításról. valamint az erőművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák megoldása. fejlesztése. rádiótechnikai és számítástechnikai berendezések létesítésében és üzemeltetésében vesz részt. 24. és a forgalmi előírásokat követve elvégzi a szállítást. egyéb erősáramú berendezések és rendszerek tervezése. műszer. kő. gyógyszerek. Uszálykormányos Az uszálykormányos uszályokat vezet teherszállítási céllal. továbbítására. javításával és üzemeltetésével foglalkozik. megbeszélése. stb. 23. tervezésével.

amelyek az irányító szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások.E) Az IRÁNYÍTÓ .

árverező A becsüs műszaki-híradástechnikai áruk. megállapítja a felvásárlási árát. Becsüs. Intézi az állampolgársággal kapcsolatos ügyeket. Általános iskolai tanár Oktatja és neveli az általános iskola felső tagozatán tanuló gyermekeket. 2. Sebészeti beavatkozásokat végez. A névváltoztatás regisztrálása is az ő feladata. ruházati és szőrmeáruk. értékeli a tanulási teljesítményt és az órai munkát. üveg. gyógyszereket ír fel. feldolgozza és megbeszéli a tanulókkal a tananyagot. húsvizsgálatok. Önállóan végzi a hatáskörébe tartozó vizsgálatokat. mint az Anyakönyvi Hivatal munkatársa rögzíti az állampolgárok adatait az anyakönyvbe. ápoló Egészségügyi intézményekben vagy otthonukban az ápolási tervnek megfelelően ápolja a betegeket. a tüneteket és állapotváltozásokat a lázlapra felvezeti. részt vesz az orvosi viziteken. kerámia és ötvös áruk. illetve ad be és beoltja az állatokat a különböző betegségek ellen. Az orvosi vizsgálatoknál és kezeléseknél asszisztál. gyógyításával és megelőzésével foglalkozik. szanatóriumokban ellátott betegek egyedi szükségleteinek megfelelően ápolási tervet készít. vérnyomásmérés. beöntés adása. Részt vesz a házasságkötési szertartás lebonyolításában. Kikiáltja a legmagasabb árat. vezeti a licitálást és megköti az üzletet. leírja és értékeli (értékbecslés). Megtanítja. kiállítja az anyakönyvi kivonatot. illetve pénzügyi politikájának megfelelően megállapítja a zálogkölcsön nagyságát és az előírásoknak megfelelően zálogjegyet tölt ki. infúzió. ellátja a sérüléseket (sebeket. katéterezés. állatvásárok és az állatszállítások megfelelő feltételeinek biztosítása. Megállapítja a betegségeket. Zálogházak (fiókok) területén a zálogtárgyak szakszerű meghatározását és értékelését (becslését) végzi. sebellátás. A kórházi osztályokon. 5. Állatorvos Állatok betegségének diagnosztizálásával. A tárgyak sajátosságainak. Az eladásra felkínált árukat szakszerűen meghatározza. transzfúzió adása. A megvásárolt áruról vételi jegyet. a bizományba átvett áruról bizományosi szerződést állít ki.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS E. Diplomás ápolónő. Edző E-31 . külföldiek nála kérvényezhetik a magyar állampolgárságot. törött csontokat). Az árverező az áruk értékének felbecsülése után kiválasztja az árverezésre kerülő cikkeket. stb. festmények felvásárlását és értékesítését végzi. injekciózás. piaci keresletének. Az elhunytak adatait bevezeti a halotti anyakönyvbe. Anyakönyvvezető Az anyakönyvvezető. Feladatkörébe tartozik a járvány-megelőzési és járványelfojtási teendők. A betegek állapotát folyamatosan figyeli. 3. -kötözés. 4.) IRÁNYÍTÓ – foglalkozások SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó 1.) 6. vérvétel. valamint a vállalkozás üzleti. a mindenkori piaci viszonyok figyelembevételével. Bejegyzi az újszülöttet. kezeléseket (pl. A tanórákra audovizuális és egyéb szemléltető eszközöket készít.

gondozási feladatok. technikai tudását. Feladata az előadások. szervezi. előadásokat tart.) munkáját. 11. klinikák. szociális intézmények egyes osztályain a betegek ellátását. konzultációk. Ügyel az étkeztetésre vonatkozó szabályok betartására. szervezi.) és ellenőrzi munkájukat. Megállapodásokat köt a szállítókkal az alapanyagokról. alkalmi összejöveteleken a program céljától és tematikájától függően anyanyelvről idegenre vagy idegen nyelvről anyanyelvre fordítja a programszöveget az idegen nyelvű résztvevők számára. műttőssegédek. szünidei munka irányítását. Gyermek. Éttermi üzletvezető Tervezi. szemináriumok. ápolók. a pedagógusok és a nevelőtanárok irányításával végzi feladatát. szóróanyagokat. pincérek. prevenciós programokat szervez.és ifjúsági felügyelő A gyermek. Egészségnevelő. Munkája során információkat gyűjt és rendszerez a lakosság egészségi állapotáról. felkészíti őket a versenyekre. mentálhigiénikus az egészség megőrzésével. szakács. oktatási anyagok. 7. a tudományos eredmények publikálása.és ifjúsági felügyelő a nevelő-gondozó tevékenységében a pedagógus. Főnővér Tervezi. Különböző rendezvényeken. 9. irányítja és ellenőrzi a beosztottak munkáját. Megállapítja és ellenőrzi a munka és ügyeleti rendet. Gondoskodik a higiéniás előírások betartásáról. mentálhigiénikus Az egészségnevelő. felügyeli az osztályon végzett valamennyi tevékenységet. értékeli az edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményüket. A tolmács nélkülözhetetlen szolgáltatást végez. Kapcsolatot tart más részlegek vezetőivel. stb. kezelését és ellátását. elbocsátását. Biztosítja a szervezeti egység működésének személyi és tárgyi feltételeit. gyógypedagógus segítőtársa a bentlakásos és napi bejárásos gyermek. Felsőfokú tanintézeti tanár. irányítja és ellenőrzi az étterem. Felel a higiéniai. utasítást ad a beszerzésekre. 8. plakátokat. stb. az egészséges életmóddal kapcsolatos felvilágosító tevékenységet végez. ügyelet. vezeti az edzéseiket. tárgyalásokon. Ellenőrzi a betegek felvételét. tolmács Idegen nyelvet vagy az anyanyelvet fordítja más nyelvre írásban és szóban. Figyelemmel kíséri a készletek alakulását. vagy vendéglátoipari egység munkáját. Fordító. a rendkívüli eseményeket haladéktalanul jelenti az intézmény igazgatójának. A gyermek. tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáért. 10. konferenciákon. Részt vesz az árak meghatározásában. irányítja és ellenőrzi a kórházak. Intézkedik a meghibásodott felszerelések cseréjéről. jegyzetek. oktató A felsőfokú tanintézeti tanár. A pedagógussal közösen elvégzett tervező munka alapján önállóan végzi a szabadidő szervezését.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Az edző felméri a sportolók állóképességét. edzési tervet dolgoz ki számukra. az osztályfőnök. tankönyvek írása. oktató egyetemen vagy főiskolán tanít és tudományos kutatómunkát végez. 12. Irányítja a beosztott dolgozókat (pl. napirendi feladatok. gyakorlatok. tehetségét. illetve a beosztottak (ápolónők. felvilágosító füzeteket készít.és ifjúsági felügyelő az illetékes igazgatóhelyettes. valamint speciálkollégiumok vezetése.és ifjúságvédelmi egészségügyi és szociális intézményekben. a játéktevékenységek. E-32 . ételekről és egyéb szállítmányokról.

és beosztja az oktatókat és tanárokat. szervezi. a sérült vagy hiányzó funkciók fejlesztése.) tanításainak megfelelően előírt tanterv alapján elkészíti a tanmenetet. igénybe véve a rendelkezésre álló szociális és gyermekvédelmi. táplálkozást. református stb. szakképző intézmények. iskolákban és kollégiumban a tanulók és a szülők igénye szerint szervezi a foglalkozásokat. számolás) oktatása. Hivatásos nevelőszülő A nevelőszülő saját háztartásában átmeneti vagy tartós helyettesítő családi gondozást biztosít a vér szerinti családjából ideiglenesen vagy tartósan kikerülő.és mozgásfogyatékos gyermekeket. 19. Ellátja a gyámsági teendőket. Gondozza (ruházatot. 15. tanárok. Hitoktató Az állami és egyházi nevelési-oktatási intézményben hit. írás. Munkáját szerződés vagy megbízás alapján végzi. valamint a belföldi túrákon részt vevő magyar vendégeket megismerteti az ország idegenforgalmi. illetve meghosszabbítottan állami gondoskodásban részesülő nagykorú fiatal számára. kompenzálása. elkészítteti az órarendet. kulturális. beszéd. beszélgetésekkel. Gyógytornász A gyógytornász az orvos javaslata és a beteg vizsgálata alapján megtervezi és végrehajtja a fizioterápiás kezelést. a vér szerinti családdal való kapcsolat teljes hiánya esetén az örökbeadást. Kialakítja a tanítók. Karigazgató. magyarázatokkal. lakást biztosít). Elkészíti az oktatási intézmény működésének éves költségvetését. 14.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 13.és vallásoktatást tart. érzékszervi. állami gondoskodást igénylő kiskorú gyermek. Gyógypedagógus A gyógypedagógus neveli és oktatja az értelmi. tankörök számát. irányítja és ellenőrzi az általános és középiskolák. A tananyag szóbeli átadásával. valamint szakképzést ellátó tantestületek munkáját. a saját családba való mielőbbi visszakerülést és beilleszkedést. valamint megelőzze az egészségkárosodások kialakulását. Kutatási és fejlesztési programokat vezet. kórusvezető E-33 . 17. 16. felkészíti az önálló életvitelre). Felügyeli az oktatók felvételét és biztosítja továbbképzésüket. csoportok. Tevékenysége során a gyermek érdekét tartja szem előtt. meghatározza az osztályok. Kapcsolatot tart az önkormányzattal és az illetékes szakminisztériummal. ill. oktatók és a kiszolgáló személyzet munkáját. A különböző egyházak (katolikus. hogy gyógyítsa és rehabilitálja a különböző betegségekben szenvedő és mozgáskárosodott személyeket. 18. valamint szemléltetőeszközök bemutatásával segíti a hittan anyagának elsajátítását. Magyar csoportokat kísér külföldre. Feladatait a szakmai etikai normák betartásával. és elősegíti a vér szerinti családdal való kapcsolattartást. Óvodában a szülők. nevezetességeivel. valamint más segítő szolgáltatások támogatását. neveli (iskolába járatja. Iskolaigazgató Tervezi. történelmi és művészeti értékeivel. Idegenvezető Az országba érkező külföldi turistákat. a mindenkori jogszabályok szerint látja el. Feladata az alapkészségek (olvasás.

Konferanszié A konferanszié szakmai tevékenységét a szakintézmények (televízió. valamint szükség esetén gondozói feladatokat lát el. kisszövetkezeteket vezet saját nevében vagy a tulajdonosok (köz. felügyeli az osztályok tevékenységét. 22. Megtervezi az előadás műsorszámait. átveszi az árut a szállítóktól. nyilvántartást vezet a beszerzésről és az eladásról. stb. Speciális módszerekkel. Szervezi a zenekar. Kapcsolatot tart a tanárokkal és az oktatási intézmény más képviselőivel (pl. Elkészíti a pénzügyi. Feladatait önálló vállalkozóként. irányítja és ellenőrzi a kórházak. tanulmányi felelős.) megfelelő részlegeiben végzi rendszeresen vagy alkalmanként egyedi műsorok közreműködőjeként. csoportos mozgásterápia keretében fejleszti a mozgássérült gyerekek mozgásfunkcióit. kiszolgálja a vásárlókat. és a bentlakásos vagy csak este hazajáró gyerekeknek foglalkozásokat tart (pl. Kereskedő Megrendeli az árucikkeket.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Zenekar.). járásra. (pl. boltvezető Kis. Irányítja az alkalmazottakat és kijelöli feladataikat. a biztonság és a tisztaság fenntartására. dékán. fogásra. Tárgyal a beszállítókkal. kamaraegyüttes vagy kórus művészeti munkáját irányítja. kórus fellépéseit. Létrehozza. művészeti versenyekre. vezeti a próbákat. Kórházigazgató Tervezi. Új programok indítására. szerepelni. tanítja őket). gyógykezelési. festés stb.). gazdasági terveket. A konferanszié képes a mindenkori megrendelő igénye szerinti műsorok. kapaszkodásra stb. Tárgyal az igazgató tanáccsal és a felső vezetőkkel az egészségügyi szolgáltatás irányelveinek érvényesítése érdekében. speciális feladatok végrehajtására. színház. nevelését végzi. rajzolás. a bankokkal és egyéb szervezetekkel. szervezi. 23. Kereskedelmi menedzser. Biztosítja a kórház működésének személyi és tárgyi feltételeit. Fejleszti és megvalósítja a marketing stratégiát és reklámozza a vállalkozás szolgáltatásait. Meghatározza a szervezet kereskedelmi koncepcióját. gazdasági társaságokat. Képviseli a szervezetet a külső szervek és a hatóságok előtt. 25. találkozókra nyújt be pályázatokat. 24. Ügyel a rend. előadások előkészítésére. és kialakítja az általa vezetett szervezet éves üzletpolitikáját.és nagykereskedelmi kisvállalkozásokat. új anyagok és berendezések felhasználására. Konduktor A konduktor a sérült idegrendszerű gyerekek mozgásterápiáját. klinikák kórmegállapítási és -megelőzési. ápolási és terápiás kezelést ellátó tevékenységeinek munkáját. benevezéseket. művelődési ház. stb. Olyan sokoldalúan képzett szakember. E-34 . Kollégiumvezető Irányítja és ellenőrzi az oktatási intézmény kollégiumát és az ott folyó tevékenységeket. aki képes feladatának végzésekor különböző rendezvényeken összekötő kapocsként közreműködni.és taggyűlés). irányítja és felügyeli az elosztási funkciókat. Kidolgozza az ügyeleti rendet. 21. 20. mese. vállalkozások munkatársaként látja el hivatásszerűen főállásban vagy mellékfoglalkozás keretében. rádió. illetve a szakirányú intézmények. gondoskodik a tárolásról. kiosztja a nevelőtanárok feladatait és ellenőrzi őket a végrehajtásban. a jövőbeli alkalmazás követelményeire terveket készít. Munkáját a műsorkészítők rendjéhez alkalmazkodva önállóan szervezi és végzi. illetve a szövetkezeti tagok megbízásából.

Kapcsolatot tart az önkormányzatokkal és más kulturális szervekkel. ellenőrzi a folyó feladatok végrehajtását és értékeli a folyamatos és befejezett tevékenységeket. A tananyag szóbeli átadásával. Meghatározza a célokat és az elvégzendő feladatokat. tájékoztatást. a rendezvények reklámját. demonstrációs kísérletek bemutatásával segíti a tantárgy anyagának elsajátítását. nyilvántartásával (pl. valamint a multimédia eszközeivel és egyéb szemléltető eszközök. kiosztja a kártyalapokat. magyarázatokkal.) szervez a könyvtár látogatói számára. Figyelemmel kíséri és elemzi a piac és a társadalmi környezet változásait. összehangolja a szervezeti egységek (osztályok) és alárendelt vezetők munkáját a kórházi feladatok ellátása érdekében. 31. rendszerezésével. lebonyolítja a vállalat. tanulócsoportoknak egy vagy több tantárgyat oktat. számítógépes programok. galériákban) az általános vagy felsőbb szintű vezető irányításával tervezi. átgondolt óravezetéssel. valamint a jóváhagyott költségvetési irányzatnak megfelelő gazdálkodásról. Kapcsolatot tart az önkormányzattal. lóversenypálya pénztárainál fogadásokat köt és átveszi a téteket. irányított. Megbeszéléseket folytat. Gondoskodik az éves költségvetési terv elkészítéséről. szervezi. Könyvtáros A könyvtáros könyvkölcsönzést végez. laboratóriumi foglalkozásokkal. elemzi és a tervezésnél felhasználja a lakosság észrevételeit. Black Jack. A fogadó fogadóirodákban. illetve konzultál az üzletkötővel. Tervezi a következő időszak munkáját. Krupié. irányítja és ellenőrzi a kulturális tevékenységet folytató részegységet. Középiskolai tanár A középiskolai tanár gimnáziumban vagy szakközépiskolában osztályoknak. elindítja a rulett kereket. múzeumokban. Felügyeli a játék szabályosságát. ankétok stb. Szervezi az intézmények kulturális programját. művészeti intézményekben (pl. hogy tegyék meg tétjeiket. Közönségszervező munkát végez. katalógus készítés) és gondozásával foglalkozik. és ennek ismeretében megfelelő válaszokat dolgoz ki. szaktantermi. 26. 28.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Kialakítja a kórház belső szervezeti struktúráját. gondoskodik a szükséges szakembergárdáról. Előkészíti és felügyeli a rendezvény lebonyolítását. pl. 30. Tájékozódik a külkereskedelmi ügylet megkötéséről. Képviseli a szervezetet. tanácsadást nyújt és különféle rendezvényeket (pl. író-olvasó találkozók.és hatáskörmegosztást. Kulturális szervező munkatárs Művelődési házakban. Személyesen és telefonon információt ad a rendezvényekről. fogadó Kaszinókban irányítja a szerencsejátékokat. rulett. a vállalat E-35 . kifizeti a nyereményeket.és sportprogramok szervezésében. közösségi házakban részt vesz a művészeti-. javaslatait. kiosztja a játékosoknak a nyereményzsetonokat. kinevezi az osztályok vezetőit. az illetékes szakminisztériummal és egyéb szervekkel. a szabadidős. levéltárakban. Szabályozza a belső munka. beszélgetésekkel. valamint a könyvtári gyűjtemény gyarapításával. Összegyűjti. Külkereskedelmi ügyintéző A megfelelő idegen nyelven segíti. 29. 27. Kulturális menedzser Könyvtárakban. Fejleszti és megvalósítja a marketing stratégiát. Felszólítja a játékosokat. vagy intézmény külkereskedelmi tevékenységét. a szóban forgó üzlet feltételeinek létrejöttéről.

Intézi a hatóságokkal kapcsolatos ügyeket. Munkáját a műsorkészítők rendjéhez alkalmazkodva önállóan szervezi és végzi. Mozgásstúdió vezető Tervezi. stb. mértékét figyelembe véve megtervezi az oktatás folyamatát. Elvámoltatja az árut. a vámokmányokat. 36. Beszédhangok megformálásával. csomagolási tevékenységekkel kapcsolatos szervezési és irányítási feladatokat. stb. 33. írással kapcsolatos gyakorlatok során segíti a diákok beszédhibájának kiküszöbölését. engedélyeket. amely alapján gazdálkodik. Logisztikai menedzser Feladata a fuvarozási. állásuk megtartásában és a pályatervezésben. Beszerzi az export. színház. Kiválasztja munkatársait az egyes tevékenységek (pl. 37.) megfelelő részlegeiben végzi rendszeresen vagy alkalmanként egyedi műsorok közreműködőjeként. Meghallgatja a vendégek panaszait és segítséget nyújt azok megoldásában. szavak kiejtésével. majd a megkötött külkereskedelmi ügyletet lebonyolítja. 34. Elvégzi. Mentőtiszt Sürgős esetben segítséget nyújt a beteg vagy sérült személynek a baleset vagy rosszullét színhelyén. Olyan E-36 . A stúdió gazdálkodására vonatkozóan költségvetést készít. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a piac és a környezet változásait és ennek ismeretében tervezi és módosítja a szolgáltatásokat és az árakat. Részt vesz a mentőszolgálat által biztosított mozgóőrségeken (sporteseményeken. Munkavállalási tanácsadó Egyéni és csoportos tanácsadással segíti a munkanélkülieket és munkavállalókat az álláskeresésben. művelődési ház. 35. Logopédus Ép értelmű beszédfogyatékos gyermekek (ritkábban felnőttek) beszédhibájának megszüntetését. Műsorvezető A műsorvezető szakmai tevékenységét a szakintézmények (televízió. vállalkozások munkatársaként látja el hivatásszerűen főállásban vagy mellékfoglalkozás keretében. valamint kialakítja a gazdasági egység beszerzési és értékesítési stratégiáját. Munkája stresszel járó tevékenység. Munkája során ellátja a termelési folyamathoz kapcsolódó raktározási. Feladatait önálló vállalkozóként. rádió. Meghatározza feladataikat és ellenőrzi a feladatok teljesítését. Intézi a külföldi partnerrel és egyéb az ügyletben résztvevő szereplőkkel kapcsolatos levelezéseket. olvasással. szállítási (anyagmozgatás). kulturális rendezvényeken). Biztosítja a hatékony működés feltételeit és meghatározza a felajánlott szolgáltatások típusát. szauna.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS vezetésével az ügylettel kapcsolatos feladatokról. bejelentéseket. és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek megszervezése és irányítása. amely például váratlan katasztrófahelyzetekben vagy tömegszerencsétlenségeknél nagy lélekjelenlétet követel. illetve a szakirányú intézmények.). valamint a kórházba szállítás alatt. illetve import engedélyeket. 32. illetve elvégezteti az okmányok kiállítását. szállítási folyamatok. Az egyéni különbségeket és a fogyatékosság jellegét. aerobic óra) elvégzésére. aerobic. továbbá tanácsot ad az otthoni foglalkozásokhoz. szervezi és irányítja a mozgásstúdióban (fitness-szalonban) működő szolgáltatásokat (pl. javítását végzi. A tanulók fejlődéséről részletes elemzéseket készít és tájékoztatja a szülőket. menetét. Elkészíti az üzleti tervet.

művészeti csoportokat. 43. stb. illetve oktatási vállalkozásokban. a gyógykezelés és terápia. önkormányzatok munkaügyi központok és gazdasági egységek (vállalatok) szakapparátusában. klubokat. szakköröket vezet vagy azok működéséhez nyújt szakmai segítséget. a betegek gyógyításával. Orvos Az orvosi pályán dolgozók az emberek egészségének megóvásával. az emberek egészségének megóvásával. Fő feladatuk a szakorvosi ellátás biztosítása. a résztvevők. Fő feladatuk a diagnózis felállítása. Nyelvtanár Oktatási intézményekben. lebonyolítja az ehhez szükséges adminisztrációs és egyéb feladatokat. Nevelőtanár Oktatási vagy gyermek. 39. vagy alkotóközösség munkáját. kollégiumokban gondozza és neveli az általános és középiskolás korú gyermekeket. művelődési intézményekkel és egyéb rendező irodákkal. színházi csoport. fül. valamint a betegségek kialakulásának megelőzésével foglalkoznak. családlátogatások keretében tartja a kapcsolatot a gyerekek szüleivel. Részt vesz a gyerekek szabadidős és kulturális programjaiban. oktatók és a vizsgák megszervezése. lebonyolításának irányítása és e tevékenységekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. nyelviskolákban. Tervezi és irányítja az olyan tevékenységek lebonyolítását.orrgégész) specializálódásuknak megfelelően. Fogadóórák. 38.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS sokoldalúan képzett szakember. valamint oktatással foglalkoznak. szabadidős és sport programokat szervez. nonprofit jellegű intézményekben társadalmi és vallási szervezetekben. valamint a betegek egészségi állapotának ellenőrzése. Az oktatásszervezés munkaterületével határos munkaerőszervezés. valamint gazdasági ügyeket (pl. 42. érzelmi és szociális fejlődését elősegítik. Művelődésszervező Művészeti. a gyógykezelés és terápia. a betegségek kialakulásának megelőzésével. melyek a tanulók testi. tánckar. főhatóságok. Munkája során részt vesz a bemutatásra kerülő produkció helyszínének megszervezésében. 40. 41. előadások előkészítésére is. reklám tevékenységet végez. a betegek gyógyításával. továbbképzés és átképzés) szervezése. balett társulat). aki képes feladatának végzésekor különböző rendezvényeken a műsor lebonyolításának irányítójaként szerepelni. oktatásszervezési és oktatásirányítási feladatok hatékony végzéséhez. felnőtteket az idegen nyelv helyes használatára. kiscsoportos vagy egyéni magánórák keretében tanítja a gyerekeket. Oktatásszervező Feladata az iskolarendszeren kívüli oktatás (képzés.és ifjúságvédelmi intézményekben. Az oktatások szervezése során feladata az oktatási programok végrehajtási és pénzügyi feltételeinek biztosítása. szerződéskötés és teljesítés. humánpolitika. Művészeti titkár A művészeti titkár megszervezi és kiszolgálja a művészeti csoport (zenekar. onkológus) vagy a különböző testrészek szerinti (pl. munkaszervezés. szórakoztató. A szakorvosok a betegségtípusok (pl. Kapcsolatot tart fenn a színházakkal. értelmi. aminek része a diagnózis felállítása. A műsorvezető képes a mindenkori megrendelő igénye szerinti mélységben a műsorok. E-37 . valamint a betegek egészségi állapotának ellenőrzése.) bonyolít le. valamint a technológia és műszaki fejlesztés szakembereivel kapcsolatot alakít ki a tervezési.

alternatív és helyi tantervek. tudatosan szervezett. rajzolás. meseolvasás. gondoskodik a fogyókészlet utánpótlásáról. Gondozza a rábízott gyermekeket. temetési szolgáltatásokat végez. 45. 51. hitoktatással foglalkozik és az egyházi intézmények működtetésével kapcsolatos feladatkört lát el. Különböző fejlesztő tevékenységet végez.). illetve képzési forma megválasztásában. amelyek hozzájárulnak a gyerekek fizikai. vásári árus Különböző termékeket. istentiszteleteket vezet.és tömegkommunikációs tevékenységét. hogy a tanácskérő dönteni tudjon a számára megfelelő pálya. stb. virágot. Pap. Munkájuk során az árut a helyszínre szállítják és kipakolják. mentális és szociális fejlődéséhez. az étkezéseknél. esketési. Piaci. taneszközök kidolgozásában és terjesztésében. 47. Módszertani anyagokat. PR menedzser Tervezi. újságot árul a közterületeken. Orvosi. kulturális és sport programokat szervez és bonyolít le. lelki és erkölcsi támogatást nyújt a vallási közösség tagjainak. kiadványokat állít össze és publikál. segédeszközöket dolgoz ki és gyakorlati tanácsokat ad a nevelési oktatási intézmények (óvodák. Pedagógiai méréseket. Óvónő Az óvónő tevékenysége többirányú pedagógusi munka. Látogatja az üzleti körébe tartozó gyógyszertárakat. szakma. hatásmechanizmusáról és várható káros mellékhatásairól. 46. lelkész A pap.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 44. foglalkozásokat vezet (pl. külső és belső arculatának kialakítását. pl. Feladatait az előre megtervezett. figyelemmel kíséri a cége által forgalmazott termékek eladási adatait. gyógyhatású készítmény. utcai. Nevelési probléma vagy betegség esetén elkíséri a tanulókat a tanácsadóba és az orvosi rendelőbe. prédikációkat tart. szerepjáték. szabadidős. Humanitárius. Az állandó helyszínen árulók gyakran maguk állítják fel a bódékat. standokat. programokat. keresztelési. Felvilágosítást nyújt a készítmények összetételéről. Kirándulásokat. Munkája során ügyel a rendre és felügyel a gyerekekre. gyurmázás. lelkész miséket. szentbeszédeket. programok. Segít az öltözködésben. Orvoslátogató Rendszeresen felkeresi a betegeket kezelő orvosokat és az általa képviselt gyógyszergyár termékeit (gyógyszer. 49. szociális tevékenységet folytat. pályaváltási tanácsadással elősegíti. megfelelő E-38 . irányítja és ellenőrzi cégének reklám. Segélykérelmekkel felkeresi a gyámhatóságot. iskolák) pedagógusainak. gyógyszerészeti konferenciákon előadásokat tart. értékeléseket végez. majd eladják. 50. 48. valamint elősegítik az iskolaérettségük kialakulását. frissítőt. Pedagógus-asszisztens Általános iskolákban segíti az alsó tagozatos tanítók munkáját. Pályaválasztási tanácsadó Egyéni vagy csoportos pályaorientációs. részt vesz a programfejlesztésekben. vers. valamint nevelési és fejlesztési feladatokat lát el.) ajánlja. bemutatja az új készítményeket. stb. Pedagógiai szakértő Oktatási módszereket. és gondozza a rábízott gyerekeket.

Személyi titkár Tehermentesíti a vezetőt a napi feladatoktól és részt vesz a döntés előkészítési folyamatban. A szépségszalon gazdálkodására vonatkozóan költségvetést készít. annak arculatáról (image-éről) alkotott kedvező kép befolyásolásában.). kialakításában. A szociális munka legismertebb formája a családsegítés. a pszichológiai alapelveket. Jó szervezéssel. tanulmányozza a pszichológiai jelenségeket. Szépségszalon vezető Tervezi. 52. értelmezi és alkalmazza az emberi viselkedéssel és a szellemi folyamatokkal kapcsolatos tudományos adatokat. Pszichológus Gyűjti. fejvadász Magasan kvalifikált vezetők és szakemberek felkutatásával. grafológiai eljárásokkal (tesztekkel). intézi a hivatalos telefonokat. Elkészíti az üzleti tervet. recepciós Szállodákban. számítógépes programok alkalmazásával segíti elő a szakma alapjainak elsajátítását. tárgyalásokra. belső konfliktusok) lévő E-39 . kiválasztásával és közvetítésével foglalkozik. és gondoskodik a vendégek kényelméről és ellátásáról. 58. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a piac és a környezet változásait. amely alapján gazdálkodik. panziókban és egyéb szálláshelyeken vezeti a vendégekről a nyilvántartást. mind pedig a külvilággal való kapcsolattartása során (külső PR). kozmetika. fodrászat. precízen lebonyolítja az adminisztrációt. fodrászat) elvégzésére. családoknak és más közösségeknek nyújt támogatást szociális és személyes problémáik megoldásában. 55. szervezi és irányítja a szépségszalonban működő szolgáltatásokat (pl. Kiválasztja munkatársait az egyes tevékenységek (pl. Szociális munkás Egyéneknek. vagy termék képéről. munkahely elvesztése. feldolgozása. Egyezteti a vezető programját. lakás problémák. gyakorlati oktató A szakoktatásban tanuló fiataloknak szaktantárgyakat oktat és begyakoroltatja a szakma alapfogásait. Meghallgatja a vendégek panaszait és segítséget nyújt azok megoldásában. egy vállalat. diagnosztizálja és kezeli a pszichés megbetegedéseket. mind a dolgozói körében (belső PR). Személyzeti tanácsadó. 57.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS kapcsolattartás. felveszi a szobarendeléseket. amely során válsághelyzetekben (pl. gyakoroltatása során. Meghatározza feladataikat és ellenőrzi a feladatok teljesítését. törvényszerűségeket. tudatos célzott információkezelés jellemzi. Szakoktató. Munkája során pszichológiai. stb. ugyanakkor költségkímélő módon segít egy ember. majd a megfelelő embereket elküldi a megrendelőhöz (munkáltatóhoz) és felveszi az adatokat az adatbankba. kijelöli a szobákat. Biztosítja a hatékony működés feltételeit és meghatározza a felajánlott szolgáltatások típusát. Szállodai portás. eredményeket. és ennek ismeretében tervezi és módosítja a szolgáltatásokat és az árakat. 54. 53. megbeszélése. a multimédia eszközeivel. odafigyeléssel előkészíti az ügymenetet. illetve interjúkkal felkutatja a munkaerőt. 56. felhívja figyelmét az aktuális megbeszélésekre. Az elméleti és gyakorlati tananyag bemutatása.

FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS embereket segít hozzá helyzetük javításához. kérdőívek) segítségével vizsgálja a társadalom szerkezetét és a szociális jelenségeket. megszervezi és felügyeli a szociális problémákkal küzdő egyének és csoportok segítését. 62. demográfus A szociológus. felveszi a telefonüzeneteket. Segít a szülés levezetésében. vagy reménytelen helyzetben lévő emberek problémáival találkozik. Munkája során gyűjti. Sokszor kilátástalan. leveleket. táblázatba szerkeszti a népességgel kapcsolatos statisztikai adatokat. a büntetés-végrehajtás vagy a munka. értékeli a tanulási teljesítményt és az órai munkát. vagy a betegségek megelőzése érdekében. Szociálpolitikus Szociális alapok elosztását és szociális szolgáltatást végző intézményekben megtervezi. szenvedélybetegek. az emberi test működésében szerepet játszó természeti törvények ismeretén alapuló rendszer felhasználásával gyógyítja és támogatja betegségek esetén. 59. szakorvossal konzultál. reklámanyagai bemutatásával. 61. katalógusai. megszervezi a találkozókat. megtanítja. Amennyiben szükséges. feldolgozza és megbeszéli a tanulókkal a tananyagot. Az eredményekről tudományos cikkeket és beszámolókat ír. Titkárnő Adminisztratív teendőket lát el: összegyűjti a vezető által kért információkat. laboratóriumi vizsgálatot kér. a szülő nőket. a gyermekágyasokat.és pályatanácsadás területén végez szociális munkát. 64. 66. Titkárságvezető E-40 . termékmenedzser Szolgáltatási. valamint megszervezi és vezeti a különféle tanulmányi és szabadidős programokat. A szakosított szociális munkás az egészségügy. az interjú és az információszerzés más módszereinek (pl. megrendelést vesz fel. Területi képviselő. Szülésznő Egészségügyi intézmények szülészeti és nőgyógyászati osztályain gondozza és ápolja a terheseket. kereskedelmi ügyleteket közvetít eladó és vevő között. 65. etnikai kisebbségek. jelentéseket ír diktálás vagy kézirat alapján. a termék vagy a szolgáltatás vonzó tulajdonságainak. A tanórákra audiovizuális és egyéb szemléltető eszközöket készít. demográfus a megfigyelés. előnyeinek megismertetésével informálja az ügyfeleket megbízója képviseletében. értelmezi. Mintadarabjai. Szociológus. nagycsaládosok. üzletet köt. menekültek. Természetgyógyász Az emberi szervezet saját öngyógyító erőit ösztönzi. az újszülötteket és a nőbetegeket. az igazságügy. Munkája során kutatásokat végez a hátrányos helyzetű csoportok (pl. Tanító Az általános iskola alsó tagozatán tanuló gyermekeket oktatja és neveli. Átveszi a beérkező postát. 63. a menekültügy. elítéltek) körében. 60.

szerződést köt. rendezvényeken. elsősorban zenekarok. fogad el a cég profiljának megfelelő termékekre vagy szolgáltatásokra. gondozza a terhes nőket és a gyermekeket születésüktől 14 éves korukig. közigazgatási és jogi ügyekben. kocsma működését. vásárokon. piackutatást végez. interjúkat. riportokat készít. összeállítja a megrendelendő áruk listáját. A védőnő segít az orvosoknak az oltások beadásában. valamint azok érvényesítése a hivatalos fórumokon (pl. magazinokban megjelenő újságcikkeket ír. kulturális és sporteseményeken. a terhes-gondozás keretében elvégzi a kötelező rutinvizsgálatokat (pl. Újságíró Napilapokban. étterem. klubok). átlagos manuális készségeket. 68. illetve költségvetési szervezetek működését. illetve kommentárt ír. Úszómester Uszodákban. fürdőkben a medencék környékén felügyel a fürdőzők testi épségére. kér ill. rendezvényeken. politikai. Vendéglős. munkajogi. mint énekes. munkatársak tevékenységét. vendéglátóhelyeken (bárok. terhes. strandokon. irányítja és ellenőrzi a titkárságon dolgozó beosztottak. cégbíróság. A munkatevékenységek megszervezésével segíti a gazdasági. Védőnő A védőnő ellátja a nő-. Üzletkötő Az üzletkötő kiépíti az adott gazdasági szervezet üzleti kapcsolatait. kocsmáros Irányítja a vendéglő. az ellenérdekű felek jogvitáinak megegyezéses elintézésének segítése. ellenőrzi a személyzet munkáját. szervezi. vérnyomást és testsúlyt mér). beadványok. Közreműködhet zenés előadásokon. Vendéglátóhelyi zenész A vendéglátóhelyi zenész. E-41 . audiovizuális és hangfelvételeken. szerződések és egyéb okiratok elkészítése. termékbemutatókon. sajtótájékoztatókon vesz részt. A védőnő munkájának legjelentősebb része a családlátogatás. folyóiratokban.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Tervezi. Elősegíti a leendő anyák egészségének védelmét. és képviseli a megbízóját a különböző kiállításokon. Kimutatást vezet a bevételekről és a kiadásokról. földhivatal). ami a hátrányos szociális helyzetű vagy a sérült gyermeket nevelő családoknál nagy érzelmi megrázkódtatással járhat. 71. aki aktívan működhet közre különböző nyilvános előadásokon. Szükség esetén kimenti és elsősegélyben részesíti a fuldoklókat. Gondoskodik a medencék megfelelő hőfokú és tisztaságú vízzel való ellátásáról és karbantartásáról. híranyagot. mérlegeli a kockázati tényezőket. ezekről beszámolót.és anyavédelemmel kapcsolatos tájékoztatási és betegségmegelőzési feladatokat. vizeletet vizsgál. 70. Társadalmi. feladja a megrendelést. 67. 69. a rendre és tisztaságra. egyéb társművészeti jellegű produkciókban. az ügyfeleknek jogi tanácsadás és felvilágosítás nyújtása. gazdasági. polgári. Ügyvéd Az ügyvéd feladata a jogi képviselet ellátása büntető. táncos és egyéb szórakoztató műsorok kíséretének ellátásában. ajánlatot tesz. Különböző műfajú zenéket játszik és a vendégek igényei szerint módosítja műsorát. Elkészíti a munkabeosztást. vért vesz. mint hangszeres. együttesek tagja.

FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 72. Zenetanár A zenetanár gyerekek és felnőttek különböző oktatási szinteken zajló. billentyűs vagy ütőhangszerekre történő zeneoktatásával foglalkozik. vonós. húros. E-42 . zenekart vagy kórust vezet.

) Az ÚJÍTÓ .F.MÓDSZERES érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások. amelyek az újító módszeres érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .

részt vesz a gazdasági és társadalmi jelenségek elemzésében. Faesztergályos. tanulmányozzák a mikroorganizmusok (pl. kisállat) olyan artista művészi alapképzettséggel rendelkező szakember. korszakokat. keménygumiból többnyire kör keresztmetszetű tárgyakat: szerszámnyelet. új növény. 6. képességeinek megfelelő feladatokat. ló. szövetek szerkezetét.).FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS F. gombák. 2. a bemutatott művekhez ismertető szöveget ír. Ezután csiszolja. Közreműködik botanikus kertek létrehozásában. Botanikus Növényfajokat azonosít. A megfelelő idomítási módszereket alkalmazza és betartja a próbán valamint az előadásokon a különleges biztonsági előírásokat. közönségnek szóló művészi mondanivalóját. baktériumok. Értelmezi a gazdasági adatokat és összefüggéseket. a kiállítás megnyitóján a művész életművéről. festi. A vizsgált művet jellemző jegyei alapján besorolja egy irányzatba. pácolja. Restaurátor F-44 . állati és növényi sejtek. 5. lakkozza. irányítja a fenntartásával. eredetét. tánc-. vírusok.) ÚJÍTÓ – MÓDSZERES érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások 1. kutatói feladatot lát el. faszobrász Fából. megújításával kapcsolatos munkálatokat. Közgazdász Tanulmányozza a gazdasági élet jelenségeit és törvényszerűségeit. 4. prognózisokat készít. műanyagból. keretet. állványt. osztályoz. értelmezi a kornak. Az előadóművészet rokon területein: színház-. kaszkadőrség is vállalhat képzettségének. keletkezésük körülményeit. előfaragja és esztergapadon a kések segítségével forgácsolja. Meghatároz különféle művészeti irányzatokat. gyertyatartót. szaporítását: új növényfajtákat nemesít. 3. az alkotóművész(ek) életművén belül is különböző alkotási korszakokat különíthet el. bútorlábat. illetve az előadás színhelyén. film-. irányítja a berendezését. Természetes környezetükben valamint laboratóriumi körülmények között tanulmányozza a növények növekedését. Biológus A biológiai tudományok kutatói az élő szervezettel. öntőmintát készít. Művészettörténész Tanulmányozza a művészeti alkotások tartalmát. annak életjelenségeivel és az élő és élettelen környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos vizsgálatokat. Állatidomár Az állatidomár (vadállat. Megtervezi a művészeti kiállítások témáját. aki a cirkuszban. és tudja alkalmazni azt az utaztatás alatt. valamint az emberi.és állatfajtákat nemesítenek. egészségügyi körülményeit. fogantyúkat. algák stb. kísérleteket terveznek és végeznek. költségvetéseket. pantomimművészet. 7. szaruból. alkotásairól méltató beszédet mond. valamint közgazdasági témakörökben tudományos. Ismeri az adott állatfaj megfelelő életszükségleteit. A gondosan kiválasztott munkadarabot fűrészeli. illetve varietében a szakképesítésének megfelelő feladatokat lát el. különböző gazdasági trendek alapján beszámolókat.

Munkája során felméri a programhoz szükséges eszközöket. hiányzó részeit pótolja. pótlásokat nagyon aprólékosan és nagyfokú pontossággal hajtja végre. Segítséget nyújt a program használatához. megtervezi a program megírásának lépéseit. szükség esetén módosítja a program egyes részeit. Számítástechnikai programozó Különböző programnyelveken programokat ír. F-45 . műtárgyak. többnyire a számítástechnikai szervező. szobrok. Rendszeresen ellenőrzi a program működését. a rendszerelemző és rendszertervező által készített dokumentációk alapján.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Festmények. Rendszeres kapcsolatot tart a megrendelővel és kollégáival. A korrekcióhoz vázlatokat készít. betanításához. Folyamatosan teszteli és javítja a programokat. kijavítja a felmerülő hibákat. tanulmányozza és alkalmazza a mű pótlásához szükséges technikai eljárásokat. épületek külső és belső díszítését vagy egyéb művészeti alkotások megrongálódott. A javításokat. 8.

amelyek az újító tárgyias érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .G.) Az ÚJÍTÓ .TÁRGYIAS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások.

Az illúzió műfajában a trükkök bemutatásán túl a műsor megszerkesztésére. duójáték marionettekkel. falak. színét. politúroz és fényez. Bűvész. illuzionista A bűvész olyan artista művészi alapképzettséggel rendelkező szakember. előadókészséggel szórakoztatja közönségét. Bútorműves. pedagógiai tehetséggel és kultúrával rendelkező szakember. a díszletet. Irányítja és felügyeli a valóságos méretű díszletegységek legyártását. Az előadásokon a színpad alatti vagy feletti helyzetből mozgatja a bábokat. műanyagból. komoly és könnyűzenei koncertekhez. paraván mögött. fémből stb. aki a cirkuszban. fémvázakból belső válaszfalak kivételét. A manipulációs műfajban alap bűvésztechnikai ismeretek biztos alkalmazásával (kártya és kendő trükkök. Irányítja. pantomimművészet. egyéb technikai elemek) és jó megjelenéssel. G-47 . Belsőépítész A helyszín megszemlélése és lemérése után belső terek tagozódását alakítja ki. beépítését tervezi meg. kaszkadőrség is vállalhat képzettségének.) ÚJÍTÓ – TÁRGYIAS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások 1. anyagú díszítőelemek berakását tervezi meg és kivitelezi. bábmozgatás közben. képességeinek megfelelő feladatokat. valamint bábszínházi előadások. kesztyűs bábbal paraván mögött. lebontását és tárolását. padlók lejtését. boltív) határozza meg. falburkolatokon fa. mesejátékok ének-betétszámait művészi szinten megszólaltatni. 3. divatbemutató) megtervezi a színpadképet. Bútorokat és bútoralkatrészeket gyalul. továbbá amatőr bábosok oktatására. filmforgatáshoz. a koreográfiai elemek alkalmazására is nagy hangsúlyt fektet. Vázlatokat rajzol kézzel vagy számítógépes rajzoló program alkalmazásával. gyöngyház stb. játék pálcás-bábbal.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS G. fém. Az adott bábjáték szerepét önállóan felépíti. ellenőrzi. csapol. film-. értelmezi és elemezi. hogy a kivitelezés a tervek alapján folyik-e. vezetésére képes. Díszlettervező Színházi előadásokhoz. Ismeri a báb. különböző rendezvényekhez (pl. intarziakészítő Antik és stílbútorok művészi jellegű javítását végzi. fából. 5. illetve varietében a szakképesítésének megfelelő feladatokat lát el. A rajzok alapján makettet készít papírból. 2. Képes a helyes színpadi beszédre maszkban. kőből. 4. tánc-. furnéroz.játék puszta kézre. Bábmozgatás terén ismeri az alaptechnikákat:. formáját (pl. Ha szükséges fából. árnyjáték. anyagát. Egyszerűbb bútorokat. Az előadóművészet rokon területein: színház-. összeszerelését. pszichológiai. aki bábszínészi munkakörben igényes és önálló feladatok megoldására alkalmas.és maszkkészítés alapvető technikáit. csont. Bábművész A bábművész olyan színészi. Fabútorokon. biztos színpadi mozgással. a jelmez. fadekorációkat és díszleteket is tervez.

Ezután csiszolja. színes. 8. Épületszobrász. Fazekas Meggyúrja a megmunkálásra szánt agyagot. A felhasznált filmet kidolgozásra ún. előfaragja és esztergapadon a kések segítségével forgácsolja.és könnyűfémből. lakkozza. kaspókat) kézzel formáz. hidak. nyomdai tördelésre.) tervezése. felkeresi a kijelölt vagy általa választott személyeket. építési munkák irányítása. papírra és falra képeket. fogantyúkat. illetve a megelőzésre gyógyszereket fejlesztenek ki. díszíti. ékszereket javít. Fémtárgyakat véséssel díszít. Gipszből díszítőelemeket: vázákat. fára. Drágaköveket és féldrágaköveket csiszol. Farmakológus A farmakológusok a gyógyszerek és ehhez hasonló anyagok élő szervezetekre gyakorolt hatását vizsgálják. Ékszerkészítő. kísérleteket végeznek és a betegségek kezelésére.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 6. pályázatra. tus. festi. faszobrász Fából. alagutak. előtanulmányokat rajzol modell után közvetlen megfigyeléssel vagy emlékezetből. A művészi elgondolású képek készülhetnek megrendelésre. drágakőcsiszoló Ékszereket és dísztárgyakat készít nemes-. 12. a fenntartási és javítási munkálatok szervezése. fület illeszthet rá. emlékműveket készít. bútorlábat. pácolja. A megformázott tárgyakat szárítja. 13. koordinálása. A jól megszikkadt darabokat kemencében égeti. foglalatba helyez. kivitelezése. falszerkezetét. átalakít. állványt. A végleges alkotás előtt vázlatokat. pilléreit. vízfesték és olajfesték felhasználásával. 7. keretet. sírköveket. műköves Természetes kőből vagy műkőből felépíti. feketefehér vagy színes negatív vagy diafilmre. 9. Építőmérnök Az építőmérnök feladata a szerkezeti vagy építéstechnológiai szempontból bonyolultabb építmények (pl. építési módszerek. Faesztergályos. burkolja vagy díszíti az épületek lábazatát. Festőművész Vászonra. csuprokat) vagy dísztárgyakat (gyertyatartókat. A gondosan kiválasztott munkadarabot fűrészeli. fotóstúdióba viszi. kiállításra vagy önálló művészi ihletettségtől vezérelve. Fotóriporter Aktuális eseményekről képi beszámolókat. nedves szivacsos törléssel tisztítja. homlokzatát. lábbal vagy géppel hajtott korongon használati tárgyakat (tálakat. fényképsorozatokat készít. keménygumiból többnyire kör keresztmetszetű tárgyakat: szerszámnyelet. 10. vízműtárgyak stb. de támaszkodhat saját képzeletére is. A munkája során használhat digitalizált fényképezőgépet. öntőmintát készít. illetve olajfestményeket fest. G-48 . majd újból kiégeti. álló fényképeket. mázzal bevonja. helyszíneket és lefényképezi. lebonyolítása. ipari épületek. tempera. 11. anyagok és minőségi szabványok meghatározása. műanyagból. bögréket. szaruból. A kész termékeket hűti és csomagolja. gyertyatartót. így az elkészült fénykép számítógépes program segítségével kerülhet a nyomdába. Az adott fényképezéshez szükséges érzékenységű és terjedelmű filmet a fényképezőgépbe tölti.

javít és hangol. 19. A famunkák mellett bőrmegmunkáló műveleteket is végez. litográfiai vagy linómetszeteket alakít ki. működési módosítását végzi.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 14. A metszetről egyedi vagy korlátozott példányszámú nyomatokat készít papírra. felügyeli a gyártmányfejlesztők által megadott paraméterek szerinti kialakítását és a technológiai eljárások betartását. műszaki szabványokat. kartonból. tollal képeket rajzol. a rajzok alapján arányosan kicsinyített vagy méretazonos modellt (makettet) hoz létre papírból. majd kicsinyített formában vagy eredeti nagyságban kialakítja a mintadarabot (prototípus). szakmai jelentésekhez. Grafikus Megrendelésre vagy önálló művészi elgondolás alapján grafittal. Munkája erősen szakosodott. szórópisztollyal vagy számítógépes grafikai program segítségével . Vázlatokat. gyártási rendszereket tervez és fejleszt ki. szerkeszt tudományos cikkekhez. amit végezhet gyárban vagy kis műhelyekben. 16. A rajz alapján kézi szerszámokkal (karctű. technológiai eljárásokat. gépek. Irányítja és szervezi a gyártási. A templomokban felújítja és hangolja az orgonákat. üzemeltetési és javítási folyamatokat. a meglévő termék gyártásához új. Általában jártas mind a fa-. figyelembe véve a használhatóságot. G-49 .sokszorosító grafikai eljárást alkalmazva . A tervek. Ipari formatervező Kisebb-nagyobb használati tárgyak. fából vagy fémből. színét tervezi meg. ipari termékek. mechanikai szerkezeteket. prototípusát vagy a gyártás folyamatának modelljét. metszőkés) réz-. A jó zenei hallás szinte minden munkakörben követelmény. Kiválasztja a hangszer elkészítéséhez szükséges faanyagot. műszaki rajzokat készít. különböző alkatrészek anyagát. formáját. Gépészmérnök A gépészmérnök új gépeket. valamint elektronikus hangszereket készít. gyártmányfejlesztő A gyártmányfejlesztő műszaki termékek fejlesztését. műanyagból. ütő-. mély vagy magasnyomású nyomógépek segítségével. Illusztrátor Kézi festéssel. művészeti alkotásokhoz vagy magyarázó ábrákat rajzol. 18. előállítási. gazdaságosabb technológiai eljárásokat dolgoz ki. 17. Gyártástervező. 15. A gyártásvezető irányítja a gyártás folyamatát. ipari sajtóhirdetésekhez. mind a fémmegmunkálásban. fúvós. fa-.hangulatkeltő rajzokat készít irodalmi. Hangszerkészítő Húros. berendezéseket. Elhangolódás esetén kicseréli a fémfúvós hangszerek párnázatát és rugózatát. szénnel. ergonómiai és esztétikai szempontokat. műszaki rajzok alapján kialakítja a termékek modelljét. szabadkézi ill.

légi és vízi személy-. Kirakatrendező. Porcelánfestő Feladata a hagyományos és a modern formájú kerámiatermékek stílusuknak megfelelő. tanácsot ad. 25. tálakat. és azok működtetéséhez szükséges közlekedési rendszerek létesítésével. szelencéket és falidíszeket készít. nyomdaipari termékek) gyártását. a képzőművészeti alkotásokat és különböző tudományterületek (orvostudomány. fa-. Munkájuk a festékek előkészítésével kezdődik. Ötvös Nemes-. 21. agrártudomány) anyagait. javítását és mindezen témakörökben kutatást folytat. bőr-. hogy a berendezett tér az adott tevékenységhez jól használható és esztétikus legyen. fejleszt és irányít. pedagógia. csont és gyöngyház díszítőelemek berakását. illetve áruszállítás területén alkalmazott gépek. feldolgozza. áruházak. matricázik és készíthet különböző figurális díszítéseket is. átalakít és javít. kaparást és egyéb különleges eljárásokat. 23. serlegeket. karbantartásával. Muzeológus Gyűjti. 24. javításával és üzemeltetésével kapcsolatban kutatásokat folytat. Műbútorasztalos Stílus és anyagismeret alapján régi bútorokat újít fel és javít.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 20. közúti. A díszítési módnak megfelelően alapoz. Közlekedési mérnök A vasúti. G-50 . megőrzi. A figurákon elvégzi az alapozást. a redőzet festését és a testszín megfelelő árnyalatainak a festését. szőrme-.és könnyűipari mérnök irányítja a fogyasztási cikkek (textil-. díszítőelemeket. 26. árnyékol. színes. kidolgozza a gyártás technológiáját. fa.és könnyűfémekből ékszereket:gyűrűket. Dekorálja. Lakberendező Színek és formák összhangját figyelembe véve adott belső térbe bútorokat. majd festi. dísz. helyreállítja és nyilvántartja a természettudományi anyagokat. satíroz. láncokat. Különleges díszítményeken alkalmazhat maratást. 22. fülbevalókat. papír-. dísziti az üzletek belső tereit. néprajzi és régészeti tárgyakat. felügyeli az üzemek karbantartását. 27. az iparművészeti.és használati tárgyakat: étkészleteket. belső környezeti berendezéseket (installációkat) helyez el abból a célból. boltok kirakatait. vagy az iparművész által tervezett díszítményeinek elkészítése kézi festéssel. karkötőket. árcédulákat. A motívumok körvonalait esetenként szabad kézzel alakítja ki. beépítését végzi. szegélyez. ellenőrzi a termékek minőségét. feliratokat. Berendezi a kirakatot. elkészíti a szükséges kellékeket. Könnyűipari mérnök A fa. vázákat. dekoratőr Megtervezi az üzletek.

fémeket stb. minta alapján. pályázatra. készülékeinek műszaki kutatásával. bőrt. vázlatokat rajzol. Ruhatervező. színházi produkciókhoz. 34. 33.és hegesztő szerszámokat használ. műanyagot. illetve saját művészi elképzelése kifejezése céljából. jelmezeket. bőrt. szőrmét. A korrekcióhoz vázlatokat készít. hogy rekonstruálja a régmúlt korok gazdasági. különböző kulturális rendezvényekhez . kendő. A jelmezek. kialakítja a mintadarabot. egyéb erősáramú berendezések és rendszerek tervezése. fémet. Vésnök Egyedi vagy kisszériás dísz. gumit. hálózatok. 30. mikrohullámú technika. Sokszorosításra alkalmas eszközök véseteit készíti el és javítja. pótlásokat nagyon aprólékosan és nagyfokú pontossággal hajtja végre. megvarrja. hiányzó részeit pótolja. virágbolti eladó G-51 . mely alapján elkészíti a bronzöntvényt. valamint az erőművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák megoldása.az adott kornak. korhű kosztümöket és kiegészítő kellékeiket. műtárgyak. ill. csiszológépet. stílusirányzatnak a jellemzőit érvényesítve . Villamosmérnök Az erősáramú villamosmérnökök feladatai közé tartozik a villamos gépek.megtervezi. Megrajzolja a szabásmintát. kalapáccsal vagy (sarok)csiszoló. műszer. szőrmét. stb. kiállításra készíti. fejlesztése. tanulmányozza és alkalmazza a mű pótlásához szükséges technikai eljárásokat. létesítésével. számítástechnika és a navigáció berendezéseinek. épületek külső és belső díszítését vagy egyéb művészeti alkotások megrongálódott. táska) vagy teljes kollekciók anyagát (szövött. gumit. sál. jelmeztervező Ruhadarabokat. e szobrok összeállításához lemezvágó ollót. Vegyi eljárást ún. felirati táblákat kézi szerszámokkal vagy gépi eljárással maradandóan díszít. maratást is alkalmaz. tervezésével. A formák kifaragása előtt előtanulmányokat. öv.vagy kőtömbből vésővel. irányítja és ellenőrzi az egyedi vagy kis szériás termékek előállítását. kötött. A javításokat. Film-. A gyengeáramú villamosmérnök a távközlés. Restaurátor Festmények. A megmintázott agyagból gipszformát vesz. formát. papírt. társadalmi és szellemi életét. Szobrász Kisplasztikától az egészen nagy méretű szobrokig a legkülönfélébb nagyságban alakít ki szobrokat modell után vagy saját elképzelés alapján.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 28.és irányítástechnika. fejlesztésével. nyomott) tervezi meg. kiegészítő kellékeket (pl. Márvány. továbbá irányítja és felügyeli az előállítást. ruhaneműk és kiegészítők létrehozásához használhat textilt. A ruhák és kellékek elkészítéséhez felhasználhat textilt. címeket. a villamos energia fejlesztésével és elosztásával. hurkolt. Virágkötő. 29. monogramokat vés rájuk önállóan megtervezve vagy megadott rajz. transzformátorok. kesztyű. koncertekhez. javításával és üzemeltetésével foglalkozik.és forgácsológépek alkalmazásával faragja ki az elképzelt figurát. ötvöstárgyakat. kapcsolókészülékek. fűrészt. forrasztó. szintetikus anyagokat. 31. Műveit megrendelésre. az energiarendszer irányításával. szobrok.és emléktárgyakat. megvarrja a ruhákat. Régész Ásatások során tárgyi emlékeket kutat fel és tanulmányoz. 32. elektronika.

koszorúkat készít.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Élő és szárazvirágokból csokrot. kard. képességeinek megfelelő feladatokat. tánc-. aki a cirkuszban. bot. árusítja a cserepes növényeket. állva vagy haladással. G-52 . Zsonglőr A zsonglőr olyan artista művészi alapképzettséggel rendelkező szakember. koszorúkat szalagokkal. 35. fejjel. egyensúlyozására állványon. lábbal történő dobására. kaszkadőrség is vállalhat képzettségének. gurítására. illetve varietében a szakképesítésének megfelelő feladatokat lát el. Kiválogatja az összeillő növényeket. termésekkel díszíti. virágmagokat. létrán. virág tápoldatokat. pantomimművészet. Virágboltban a vevők kívánságának megfelelő csokrokat készít. összefonja azokat. Képes szólistaként vagy csoportban közreműködve különböző eszközök (karika. üvegdíszekkel. Az elkészült csokrokat. pohár) kézzel. asztali díszeket. film-. drótokkal egymáshoz erősíti. labda. Az előadóművészet rokon területein: színház-. buzogány.

) Az ÚJÍTÓ . amelyek az újító szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások.H.

vezeti az edzéseiket. 5. A felhasznált filmet kidolgozásra ún.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS H. A drámapedagógus improvizációs. empátia. tehetségét.) megerősítésében. 2. oktató egyetemen vagy főiskolán tanít és tudományos kutatómunkát végez. feketefehér vagy színes negatív vagy diafilmre. felkeresi a kijelölt vagy általa választott személyeket. morális kihívások kezelésére. zenebohóc olyan artista művészi alapképzettséggel rendelkező szakember. megértés.) ÚJÍTÓ – SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások 1. aki a cirkuszban. 7. 3. tolmács Idegen nyelvet vagy az anyanyelvet fordítja más nyelvre írásban és szóban. Humorista H-54 . valamint speciálkollégiumok vezetése. Drámapedagógus Tanórán kívüli drámafoglalkozást vezet diákok számára. Az adott fényképezéshez szükséges érzékenységű és terjedelmű filmet a fényképezőgépbe tölti. fényképsorozatokat készít. illetve mutatja be. pantomimművészet. 6. jegyzetek. A tolmács nélkülözhetetlen szolgáltatást végez. oktató A felsőfokú tanintézeti tanár. konferenciákon. kotta olvasása) és tud legalább 4-5 féle hangszeren alapfokon játszani. a szeretet kifejezése. értékeli az edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményüket. tankönyvek írása. 4. illetve varietében a szakképesítésének megfelelő feladatokat lát el. technikai tudását. Bohóc A bohóc. oktatási anyagok. gyakran a műsort vezeti vagy hosszabb 8-10 perces önálló produkciót mutat be. A produkciók közötti szünetekben humoros betétekkel a közönséget szórakoztatja ill. helyszíneket és lefényképezi. A közös dramatikus tevékenység során képessé teszi a foglalkozások résztvevőit konfliktushelyzetek megoldására. tárgyalásokon. fotóstúdióba viszi. Az önálló színpadi műsorát maga szerkeszti. Az előadóművészet rokon területein: színház-. felkészíti őket a versenyekre. álló fényképeket. nyomdai tördelésre. konzultációk. tánc-. így az elkészült fénykép számítógépes program segítségével kerülhet a nyomdába. Zenebohócként rendelkezik alapvető zeneelméleti ismeretekkel (pl. Felsőfokú tanintézeti tanár. Edző Az edző felméri a sportolók állóképességét. képességeinek megfelelő feladatokat. gyakorlatok. edzési tervet dolgoz ki számukra. alkalmi összejöveteleken a program céljától és tematikájától függően anyanyelvről idegenre vagy idegen nyelvről anyanyelvre fordítja a programszöveget az idegen nyelvű résztvevők számára. Fordító. a tudományos eredmények publikálása. a másikra való figyelés. A közönséggel megfelelő kontaktust tud kialakítani. dramatikus eszközök alkalmazása révén segíthet a magatartásformák (tolerancia. Feladata az előadások. szemináriumok. film-. A munkája során használhat digitalizált fényképezőgépet. kaszkadőrség is vállalhat képzettségének. Fotóriporter Aktuális eseményekről képi beszámolókat. Különböző rendezvényeken. viszonzása stb.

kórus fellépéseit. Megtervezi az előadás műsorszámait. valamint nevelési és fejlesztési feladatokat lát el. amelyek hozzájárulnak a gyerekek fizikai. vezeti a próbákat. 11. az emberek egészségének megóvásával. Olyan sokoldalúan képzett szakember. valamint oktatással foglalkoznak. aki képes feladatának végzésekor különböző rendezvényeken összekötő kapocsként közreműködni. valamint a betegek egészségi állapotának ellenőrzése. keresi a különböző társadalmak vagy népcsoportok közötti kapcsolódási pontokat. Orvos Az orvosi pályán dolgozók az emberek egészségének megóvásával. a betegek gyógyításával. Munkáját a műsorkészítők rendjéhez alkalmazkodva önállóan szervezi és végzi. karikírozva kíván a közönség soraiból derűt fakasztani. szerepjáték.orrgégész) specializálódásuknak megfelelően. 12. szakma. előadások előkészítésére. Fő feladatuk a diagnózis felállítása. tudományos előadásokon számol be. H-55 . A szakorvosok a betegségtípusok (pl. 13. 8. hanghordozását. hogy a tanácskérő dönteni tudjon a számára megfelelő pálya. kamaraegyüttes vagy kórus művészeti munkáját irányítja. meseolvasás. Konferanszié A konferanszié szakmai tevékenységét a szakintézmények (televízió. vizsgálja a nyelvek és a nyelvi csoportok fejlődését. 9. aminek része a diagnózis felállítása.) megfelelő részlegeiben végzi rendszeresen vagy alkalmanként egyedi műsorok közreműködőjeként. kabaréban felolvassa vagy előre megírt szöveget megtanulva. fül. A konferanszié képes a mindenkori megrendelő igénye szerinti műsorok. a betegségek kialakulásának megelőzésével. rajzolás. mentális és szociális fejlődéséhez. felkutatja a néphagyományokat és biztosítja azok megőrzését. Kutatási eredményeiről tanulmányokban. onkológus) vagy a különböző testrészek szerinti (pl. stb. illetve a szakirányú intézmények. cikkekben. szerepelni. találkozókra nyújt be pályázatokat. színház. vállalkozások munkatársaként látja el hivatásszerűen főállásban vagy mellékfoglalkozás keretében. pályaváltási tanácsadással elősegíti. valamint elősegítik az iskolaérettségük kialakulását. a gyógykezelés és terápia. illetve képzési forma megválasztásában. Olykor neves művészek. a gyógykezelés és terápia. művelődési ház. Néprajzkutató A néprajzkutató a népi életmódot. stb. érzéseit. Gondozza a rábízott gyermekeket. 10.). vers. rádió. valamint a betegségek kialakulásának megelőzésével foglalkoznak. benevezéseket. Pályaválasztási tanácsadó Egyéni vagy csoportos pályaorientációs. gyurmázás. Feladatait önálló vállalkozóként. Fő feladatuk a szakorvosi ellátás biztosítása. rekonstruálja a letűnt kultúrák maradványait.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Szórakoztató műsorban. illetve rögtönözve előadja a közönség megnevettetését célzó gondolatait. valamint a betegek egészségi állapotának ellenőrzése. a betegek gyógyításával. közéleti személyek viselkedését. foglalkozásokat vezet (pl. Óvónő Az óvónő tevékenysége többirányú pedagógusi munka. kultúrákat tanulmányozza. Különböző fejlesztő tevékenységet végez. Karigazgató. Adatgyűjtést végez. gesztusait utánozva. Szervezi a zenekar. művészeti versenyekre. kórusvezető Zenekar. emlékeit.

vagy a betegségek megelőzése érdekében. értékeléseket végez. Feladatait az előre megtervezett. segédeszközöket dolgoz ki és gyakorlati tanácsokat ad a nevelési oktatási intézmények (óvodák. külső és belső arculatának kialakítását. mind a dolgozói körében (belső PR). Amennyiben szükséges. PR menedzser Tervezi. előadóművész Szerepeket játszik színdarabokban.és tömegkommunikációs tevékenységét. Módszertani anyagokat. filmekben. egy vállalat. Pedagógiai méréseket. vagy prózai és zenés művekből összeállított előadásokon. iskolák) pedagógusainak. kiadványokat állít össze és publikál. irányítja és ellenőrzi cégének reklám. programok. alternatív és helyi tantervek. szakorvossal konzultál. laboratóriumi vizsgálatot kér. A színészek megszemélyesítik és képviselik a rendező szándékát. H-56 . értelmezi és alkalmazza az emberi viselkedéssel és a szellemi folyamatokkal kapcsolatos tudományos adatokat. programokat. ugyanakkor költségkímélő módon segít egy ember. Természetgyógyász Az emberi szervezet saját öngyógyító erőit ösztönzi. Verseket. Sokszor szinkronizál idegen nyelvű filmekben. vagy termék képéről. diagnosztizálja és kezeli a pszichés megbetegedéseket. 17. általuk válnak élővé a művekben megfogalmazott emberi sorsok. eredményeket. Pszichológus Gyűjti. megfelelő kapcsolattartás. 15. tudatos célzott információkezelés jellemzi. musical részleteket ad elő önálló esteken. Színész. Pedagógiai szakértő Oktatási módszereket. taneszközök kidolgozásában és terjesztésében. részt vesz a programfejlesztésekben. 16. 18. rádiós vagy televíziós műsorokban és más szórakoztató produkciókban. tudatosan szervezett. annak arculatáról (image-éről) alkotott kedvező kép befolyásolásában. tanulmányozza a pszichológiai jelenségeket. mind pedig a külvilággal való kapcsolattartása során (külső PR). kialakításában.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 14. az emberi test működésében szerepet játszó természeti törvények ismeretén alapuló rendszer felhasználásával gyógyítja és támogatja betegségek esetén. a pszichológiai alapelveket. drámarészleteket. törvényszerűségeket.

folyóiratokban. Az elkészült csokrokat. zenekart vagy kórust vezet. virágbolti eladó Élő és szárazvirágokból csokrot. húros. kortárs visszaemlékezésekből. A szakkönyvekből. híranyagot. vásárokon. virágmagokat. magazinokban megjelenő újságcikkeket ír. koszorúkat készít. összefonja azokat. 21. nyert információk alapján a nemzeti és egyetemes történelem összefüggéseit vizsgálja. gazdasági. Kiválogatja az összeillő növényeket. szerződést köt. színházban. illetve időszak történetének feltárására. filmen. politikai. 22. vonós. televízióban ill. zenetanítással foglalkozik. koszorúkat szalagokkal. sajtótájékoztatókon vesz részt. 20. termékbemutatókon. virág tápoldatokat. stb. H-57 . operatársulat. kamaraegyüttes. s az eredményeket publikálja. évkönyvekből. lemezstúdiókban felvételeket készít. interjúkat. üvegdíszekkel. billentyűs vagy ütőhangszeren játszik. riportokat készít. Újságíró Napilapokban. Virágboltban a vevők kívánságának megfelelő csokrokat készít. illetve kommentárt ír. mérlegeli a kockázati tényezőket. Történész A történész az emberi társadalmak fejlődését. levéltári anyagokból. Társadalmi. árusítja a cserepes növényeket. folyóiratokból.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 19. drótokkal egymáshoz erősíti. kutatásokat végez egy ország vagy egy bizonyos földrajzi terület. Zenész A zenész szólistaként vagy zenekar. 23. ezekről beszámolót. és képviseli a megbízóját a különböző kiállításokon. asztali díszeket. termésekkel díszíti. Virágkötő. kulturális és sporteseményeken. a nemzeti és egyetemes történelem összefüggéseit vizsgálja. kér ill. fogad el a cég profiljának megfelelő termékekre vagy szolgáltatásokra. könnyűzenei együttes tagjaként koncerttermekben. ajánlatot tesz. piackutatást végez. Üzletkötő Az üzletkötő kiépíti az adott gazdasági szervezet üzleti kapcsolatait. rendezvényeken. szólóesteken szerepel.

TÁRGYIAS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások. amelyek a módszeres tárgyias érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .I.) A MÓDSZERES .

6. Különféle adatbázis-kezelő programokkal rögzíti az információkat. Adatrögzítő Gazdálkodó szervezeteknél. Anyag. állványok. majd kinyomtatja a kész anyagokat. padlók felépítését. helyszíni mérésekkel és szemrevételezés segítségével ellenőrzi az általa kezelt berendezések.vagy egyéb faszerkezeteit kialakítja. javítja. 4. Tevékenysége során megfelelő gyakorisággal számítógéppel. rendszerek paramétereit. Anyagbeszerző Megtervezi.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS I. ápolási legeltetési és szállítás-előkészítési munkákat. zsaluzatok.és fűtőanyagok. itatási.). 3. Állategészségügyi technikus Részt vesz a gazdaságok közvetlen szervezésében. 7. ügyel azok biztonságos működésére. A különböző hasznosítási irányoknak megfelelően (hús-. Munkáját szigorú üzemviteli és útvonal-beállítási utasítások alapján végzi. és tenyészállat) gondozza a rábízott állatokat. a gazdálkodás irányításában. lebontását és szétszerelését végzi. takarmányozására. valamint a tartalék alkatrészek beszerzését és elosztását. Állattenyésztő Az állattenyésztő élő állatok vagy állati termékek értékesítése céljából különböző állatfajokat nevel és tenyészt (ló. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a legfontosabb állatfajok elhelyezésére. Ellenőrzi a mérésekhez használt műszereket. termékenyítési.) MÓDSZERES foglalkozások – TÁRGYIAS érdeklődési körökhöz kapcsolódó 1. Gondoskodik a meglévő készletek tárolásáról. ellenőrzéséről és leltározásáról. juh stb. I-59 . Elvégzi a takarmányozási. Közreműködik az egészségügyi. irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezet működéséhez szükséges alapanyagok. Közreműködik a betegségek megelőzésével kapcsolatos munkában. Gondoskodik a műszerek kalibrálásáról és javításáról. Intézkedik a meghibásodott termékek garanciális javításáról vagy cseréjéről. a higiéniai előírások betartatásában. Atomerőművi gépkezelő Kezeli és felügyeli az atomerőművek területén alkalmazott gépi berendezéseket és rendszereket. sertés. félkész termékek és végtermékek minőségét és összetételét. adatokat. tej-. ápolására vonatkozó előírásokról. nyilvántartásáról. gyapjúhasznú. üzem. Ács-állványozó Építészeti rajzok és műszaki leírások alapján különböző faszerkezetek: pl. Épületek tető. tartására. az egyszerűbb gyógykezelési eljárások végrehajtásában. felújítja. különféle intézményeknél adminisztratív jellegű feladatokat lát el számítástechnikai berendezések segítségével. 2. elletési feladatok ellátásánál. 5. tojás-.és termékvizsgáló Önállóan vagy mérnöki irányítás mellett ellenőrzi az alapanyagok. berendezéseket és analitikai anyagokat. szarvasmarha.

Megtisztítja az ablakokat. liba. 11. 10. megjavítja a ruhákat. kitakarítja a mellékhelyiségeket. A levágott. Feladata lehet a pácolás és füstölés is. itatási. ellenőrzi. keltetési és feldolgozáselőkészítési feladatokat lát el. majd kijavítja a berendezések hibáit. Felsöpör. kacsát) felbontja. Műszeres beállításokat.és tehergépkocsiknál. teknőt. Autó (gépjármű) . mosófazekat. Bányászati technikus Bányatelepítést. javítja és üzemanyaggal feltölti járművét. párkányt. tornyot) készít. és elvégzi az épületbádogos szerkezetek felszerelését és javítását. kacsa. ágyneműket. Az árút leméri és becsomagolja. motorkerékpároknál megállapítja. tepsit. A telephelyen átveszi. kormányművön. Baromfifeldolgozó Az élő állatot vágásra előkészíti. Munkájához tartozik még az üzemeltetéssel és karbantartással kapcsolatos műszaki feladatok ellátása. fertőtlenítési. ellenőrző méréseket és beszabályozásokat végez: pl. 13. felmos. port töröl. Az épületeket bádoggal fedi. 14. majd minőség szerint osztályozza. Kimossa. pulykát. kupolát. az ásványi nyersanyag előkészítését és elsődleges feldolgozását végzi a bányamérnök irányítása mellett.és tolltermelés illetve tenyészállat-előállítás céljából szárnyasokat (csirke. Munkája során. I-60 . ahol fontos ügyelnie a közlekedésbiztonsági szempontok maximális betartására.) nevel és tenyészt. tojás. tojáskezelési. pulyka stb. elvégzi a szállítást és vezeti az útiokmányokat. a baromfi telepen tisztítási. szenesvedret) és épületbádogos szerkezeteket (csapadékvíz levezető csatornát. etetési. Bejárónő Az alkalmazó háztartásában elvégzi a házi munkát. Előkészíti a gépjárműveket a hatósági vizsgára. feldolgozza a húst. Baromfitenyésztő A baromfitartó és -tenyésztő szakmunkás hús-. kiporszívóz. feltárást. Bádogos Finomlemezekből épületfelszerelési tárgyakat (vödröt. háztartási textíliákat.és motorszerelő Személy. esetleg karbantartja.és külföldön. Autóbuszvezető Az autóbuszvezető személyszállítást végez menetrend szerint közlekedő vagy különjáratú autóbuszon. Munkája során egyaránt utazhat bel. kivasalja.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 8. megtisztított baromfit (csirkét. fékeken. 12. 9. lengéscsillapítókon.

Cipész. Betonelemgyártó Építés során felhasznált kis és nagyméretű elemes beton. szerkesztését végzi kézi módszerrel vagy számítógéppel. amit a szabásminta I-61 . Biztonságtechnikai előadó Technológiai berendezések üzemképességét biztosítja. mezőgazdasági épületek. rendeltetésszerű használatát. pénztárcákat. Gondoskodik a beton utánkezeléséről (gőzölés. majd a kézzel vagy géppel készített betont beledolgozza. nyomócsövek. javító intézkedéseket javasol. műanyagpadló) tapintású burkoló anyaggal vonja be. csizmákat készít és javít. 19. ütemezi és lebonyolítja a tervszerű. cipőjavító Bőrből vagy műbőrből cipőket. cigarettatárcákat. berendezések működését. cégtáblákat készít ecsettel vagy szórópisztollyal fémre. tárolásig. 18. bőröndöket és retikülöket készít. javítja. kéziratban kapott írott anyagok összeállítását. javítja és felújítja. lakóépületek. ülő. ipari középületek. Az elkészített táblát gyakran maga helyezi fel a meghatározott felületre. méretét.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 15. 16. A visszatérő műszaki hibákat az üzemi feljegyzésekben és a karbantartási jegyzőkönyvekben rögzíti. Figyelemmel kíséri a gépek. valamint talaját hideg (pl. meleg (parketta. szőnyegpadló. polcait.és vasbetontermékeket állít elő. Feladatai között a távvezetékoszlopok.) és kiveszi a betont a sablonból. cölöpök. nyomdai szövegszerkesztő Betűk. fára. A gyártásra kerülő termékek sablonját előkészíti. ha szükséges a korábbi borítást elbontja. 24.és fekvőbútorait. segített program alkalmazásával. vízépítési létesítmények. burkolatait készíti. Valamennyit elemzi. hőkezelés) a palackozásig. Borász Irányítja a borkészítés folyamatát a leszüretelt szőlő átvételétől a bor kezelésén át (erjesztés. szövegek ill. Bútorasztalos Lakások. üvegre és textilre. 21. csatornacsövek. műanyagra. locsolás stb. A megrendelővel megbeszéli a cipő típusát. Címfestő Hirdetési táblákat. valamint táskákat. Burkoló Épületek külső homlokzatát és belső falfelületeit. asztalait. szandálokat. tömöríti. tapasztalatairól jelentéseket ír kézírással vagy számítógéppel. Bőrdíszműves. 20. 22. hidak. útburkolólapok. vasúti aljak. szemüvegtokokat. megelőző karbantartást a biztonságos munkavégzés és az állagmegóvás érdekében. Szervezi. bőröndkészítő Bőrből és műbőrből használati tárgyakat. üzletek és szabadidős létesítmények szekrényeit. pl. Betonelemterméket gyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli a betonszerkezetek előállítását végző automatikus gépi berendezéseket. Betűszedő. Kiválasztja a megfelelő anyagot. szűrés. levéltárcákat. alagutak és földalatti vasutak betonszerkezeteinek előállítása szerepel. 17. 23. oktatási intézmények. irodák. szállodák. csempe) ill.

Cipőfelsőrész-készítő Cipők. torták. 25. javítja és karbantartja a szennyvíz. Csomagmegőrző Pályaudvarokon. Cukoripari munkás Átveszi a nyers cukorrépát.: kalapács. Feladatai között szerepel a perforálás. számmal látja el és a tárolóhelyre teszi. 30. szandálok felső részeit kiszabja. béleli. a talpbetétet és a talpat. kiméri. 31. cukorkioldás. bélés kasírozás. csapadékvíz és a felszíni vizek elvezetésére szolgáló csatornahálózati berendezéseket. késeket. repülőtereken. összekeveri az alkotórészeket. felsőbőr egyenlítés. Cipőgyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli a nagyüzemi cipőgyártásban alkalmazott gépi berendezéseket. tisztítja. kalapácsokat. Munkáját keverő. a kész cukrot gépek segítségével szárítja. 29. a szállítási. varrja és díszíti a sorozatgyártásban alkalmazott gépek (szabász-. folyamatát. Egyedi darabok esetén gyakran használ különböző kéziszerszámokat (pl. I-62 . A kész cipőt tisztítja. olló ). Munkavégzése során gyakran használ kisebb kézi szerszámokat ( pl. szivattyúkat. ár. darabolja és darálja a sütemények. Csillés Föld alatti vagy felszíni bányatérségekből a szilárd halmazállapotú. bepárlás. díszíti a süteményeket. majd formázza vagy formába önti és megsüti a masszát. varrótű. 28. nyújtógépek segíthetik. bőröndöket. lyukasztókat. sablonokat). fagylaltok és más édességek készítéséhez szükséges alapanyagokat. Cukrász.gyúró-. szűrőket. majd a megőrzési cédula ellenében átadja a csomagokat. 26. élező-. Főzi. ollókat. A talpbetétet a kaptafára rögzíti és a felsőrészt felhúzza a kaptafára. részek összeállítása. Összetűzi vagy ragasztja a felsőrészt. fagylaltkészítő Édes és sós cukrászsüteményeket készít. gőzöli a mázakat. fogó. Gondoskodik a csatornadugulások megszüntetéséről és a szennyvízszippantásról. hűti és csomagolja. csizmák.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS segítségével körülvág. festi és fényezi. lefagyasztja a fagylaltot. 27. gépek és berendezések kezelésével irányítja a tisztítás. majd az egyes darabokat a minta szerint egymáshoz illesztve összetűzi. lyukasztógépek) segítségével. Csatornamű kezelő Üzemelteti. áruházakban megőrzésre átveszi. kristályosítás stb. rakodási és anyagmozgatási feladatok ellátásával. kitermelt ásványi anyagokat a felszínre juttatja. majd felerősíti a sarkot.

és virágtermesztő szabadföldi vagy melegházi virágok. egynyári ill. Munkája során agyag. Édesipari termékgyártó Előkészíti az édesipari alap. csokoládét. Elektroműszerész I-63 . áruk (pl. vagy aláfüggő kapcsolók segítségével. darát. a kész termékeket csomagolja. keveri. Díszletező Elkészíti és elhelyezi a díszleteket a színpadi.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 32. kocsonyázás. süllyesztését és mozgatását kell elvégeznie. szárítás. Csomagológép-kezelő Kezeli és felügyeli azokat a csomagoló berendezéseket. ostyát. A daru üzemeltetése során különböző tömegű terhek emelését. kekszet.és segédanyagokat. és pácolja. 37. Munkája során különböző minőségű liszteket. válogatja. 35. nevelésével és gondozásával foglalkozik. palántázási. és az előadásnak megfelelően mozgatja ezeket. szivarféleségnek és pipadohánynak dolgozza fel. porcelán. ládák) és a termék méretének megfelelően beállítja és elindítja a gépet. bokrok és díszfák szaporításával. növényvédelmi és szedési feladatokat. a kezelési utasítás alapján végzi. 33. Dohánygyártó A dohányleveleket természetes és mesterséges módon szárítja. ültetési.és szivarféleségek. fűtés. fóliák. ragasztás. hűtés. Csővezeték-építő Csatornákat épít csapadékvíz. vetési. 34. majd cigarettának. évelő dísznövények. fermentálás. csomagolás. Dísznövény. szennyvíz és víz elvezetésére. hántolt szemes terményeket és tápot állít elő.és virágtermesztő A dísznövény. 38. Munkavégzése során előkészíti a különböző csomagoló eszközöket (dobozok. hántolását és keverését végzi. őrlését. 39. osztályozza. kávét és süteményeket állít elő. üveg) sérülésmentes szállítását és rakodását. korpát. 36. Tevékenységei között szerepel a dohány-előkészítés. olajos magvak ipari feldolgozását. illatosítás. filterfelrakás. Munkáját a technológiai előírásokhoz igazodva. Munkája során elvégzi a talajelőkészítési. amelyek lehetővé teszik a legkülönfélébb termékek. beton. a televíziós és a filmgyári produkciók számára. Darus Kötöttpályás vagy szabadon mozgó darut üzemeltet kezelőfülkéből. Dohánygyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli a cigaretta. gépek segítségével cukorkát. aprítását. műszaki cikkek. 41. illetve a pipadohány előállítását végző automatizált gépi berendezéseket. Daráló Gabonafélék. öntöttvas vagy műanyagból készült csöveket szerel össze és fektet le. növényápolási. 40.

FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Elektromos készülékek, berendezések és műszerek bemérését, beállítását végzi, hiba esetén megforrasztja vagy kicseréli a hibás alkatrészeket. Felügyeleti feladatokat, megelőző karbantartásokat is ellát. 42. Élelmiszergyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli az élelmiszergyártás különböző területein (hús, tej, gabonafélék, zöldségek, gyümölcsök feldolgozása, édesipari, sütőipari termékek) alkalmazott gépi berendezéseket. Munkáját a technológiai eljárásokhoz igazodva, a kezelési utasítások szerint végzi. Feladatai közé tartozik a tisztítás, aprítás, lényerés, sütés, főzés, hűtés és csomagolás. 43. Élelmiszeripari technikus Élelmiszer-ipari üzemekben, laboratóriumokban önállóan vagy mérnöki irányítással az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi vizsgálatában, átvételében, tisztításában, osztályozásában, hűtésében, feldolgozásában, a tárolás és csomagolás munkáiban vesz részt. 44. Építésztechnikus Épületek és más építmények (hidak, utak, vízszállító- és szennyvízrendszerek, gátak stb.) tervezésével, építésével, működtetésével, fenntartásával és átalakításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. 45. Építmény- és épületszigetelő Épületeket és építményeket szigetel, karbantart; javítja a talajvíz, nedvesség, csapadékvíz és üzemi víz okozta károsodásokat, továbbá hang- és hőszigeteléseket alakít ki, javít és karbantart. 46. Építőipari gépkezelő Az építőipari gépkezelő beállítja, kezeli, karbantartja, és javítja a magas és mélyépítési munkákban alkalmazott gépi eszközöket, berendezéseket ( pl.: betonkeverő, úthenger, daru, légkalapács, aszfaltozó ). 47. Épületasztalos Épületek faalapanyagú szerkezeteit (pl. ajtók, ablakok, zsaluk, lambériák, küszöbök, falépcsők, redőnyök stb.) készíti el, beépíti és javítja. Beépített bútorokat, faházakat alakít ki és a helyszínen összeszereli. 48. Épületszerkezet-szerelő Az építés helyszínén, az ütemterv alapján lerakja és összeszereli az előregyártott tégla és könnyűbeton egységeket. Kisebb épületek, épületrészek, panel- és térelemek, vázszerkezetek emelődaruval történő beemelését irányítja; az elemeket helyükre illeszti, csomópontokat zsaluz és betonoz. 49. Erdész, erdőművelő Az erdész védi, gondozza, és folyamatosan figyelemmel kíséri az erdők faállományát és növényvilágát. A természetvédelmi és gazdasági szempontokat figyelembe véve elvégzi az erdőgazdálkodási munkákat (telepítés, vágás, ápolás, feldolgozás-előkészítés). 50. Esztergályos Fém (acél, öntöttvas, alumínium, réz) munkadarabokat munkál meg esztergakés segítségével. A munkadarabot befogja a gépbe, rögzíti; a műszaki rajznak megfelelően a fölösleget a késsel I-64

FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS leforgácsolja, az érdes felületet reszeli, csiszolja, hőkezeli, segédanyagként kenő- és hűtőanyagokat alkalmaz. 51. Faesztergályos, faszobrász Fából, műanyagból, szaruból, keménygumiból többnyire kör keresztmetszetű tárgyakat: szerszámnyelet, fogantyúkat, állványt, bútorlábat, keretet, gyertyatartót, öntőmintát készít. A gondosan kiválasztott munkadarabot fűrészeli, előfaragja és esztergapadon a kések segítségével forgácsolja. Ezután csiszolja, lakkozza, festi, pácolja. 52. Fafeldolgozó gépkezelő Kezeli és felügyeli a fűrészüzemek és faipari üzemek technológiai gépsorait, berendezéseit. A gyártási technológia részfeladatait, a furnér préselését, pozdorjalap gyártását, különböző gépek, pl.: csiszológép, körfűrész, szalagfűrész, gyalugép, faipari marógép, faipari fúrógép, faipari fogazógép, láncos fűrészgép, keretfűrészgép, esztergagép segítségével végzi. 53. Favágó A favágó az erdőgazdaságokban elvégzi a vágásra kijelölt fák kitermelését, feldolgozásra való előkészítését (háncsozás, gallyazás, darabolás, összerakás), a növendék telepítések tisztítását és ritkítását. 54. Felvonószerelő Magas- és mélyépítésű létesítményekben működő személy vagy tárgy szállítására szolgáló felvonókat, mozgólépcsőket, ételfelvonókat telepít, karbantart és javít, valamint időszakos ellenőrzéseket, felújítást végez. 55. Fémmegmunkáló gépkezelő A fémipar legkülönbözőbb területein kezeli, felügyeli és beállítja az automatizált gépi berendezéseket. A fémcsiszoló, géplakatos, köszörűs részmunkafeladatai között szerepel az edzés, a fűrészelés, a vágás, fúrás, forgácsolás és reszelés. Részt vesz új gyártmányok bevezetésében, gépek beszerelésében. 56. Fényező, mázoló Fémipari termékek és használati cikkek: mint járművek, gépek, acélszerkezetek, műszerek, csőhálózatok, tartályok stb. felületi védelmét látja el bevonatok felhordásával, alapozó-, védő-, vagy díszítőanyag felfestésével. 57. Fényképész és videofelvétel készítő Műtermekben, külső helyszíneken, rendezvényeken fényképfelvételeket készít. A laboratóriumban előhívja és fixálja a filmet. Száradás után fotópapírra másolatot, nagyítógéppel nagyítást készít, elvégzi a negatív és a pozitív retusmunkákat. Munkájához szilárd és folyékony vegyszereket, retusanyagokat használ. Családi és hivatalos eseményekről videokamerával felvételeket készít, vágja a videofilmeket. 58. Fénymásoló Okiratokat, dokumentumokat, tervrajzokat fénymásológéppel sokszorosít (nagyít, kicsinyít) külső utasítások, ügyfelek megrendelése alapján. Másolás után az anyagokat összerendezi, és esetleg összetűzi.

I-65

FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 59. Finomkerámiaterméket gyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli azokat a gépi berendezéseket, amelyekkel agyagból vagy porcelánból lakberendezési (csempe, mosdó, stb.) és használati tárgyakat (vázák, tálak, poharak, laboratóriumi felszerelési tárgyak, stb.) készítenek. A gyártási technológia során az alábbi feladatokat látja el: agyagrögök aprítása, agyagmassza szűrése, tisztítása, formázása. 60. Finommechanikai műszerész Mérő-, optikai, laboratóriumi, repülési és hajózási műszereket készít, ellenőriz, bemér, meghibásodott berendezéseket szerel és javít. 61. Fogászati asszisztens Segédkezik a fogorvosnak a fogászati kezeléseknél, tisztán tartja és fertőtleníti a gyógyászati eszközöket, vezeti a betegnyilvántartást és a terápiás adminisztrációt. 62. Fogtechnikus A fogtechnikus fogorvosi minták és előírás alapján kivehető lemezes (részleges, teljes) pótlásokat, helyreállító készülékeket, fogpótlásokat, rögzített pótlásokat (koronák, hídtestek, hidak) készít és javít. 63. Fonó Olyan gépeket kezel, amelyek a fonal szilárdságának és egyenletességének fokozását, illetve egy vagy több fonal összesodrását végzik. 64. Fotólaboráns A laboratóriumban kidolgozza az exponált filmeket, előhívja és retusálja a negatívokat, nagyításokat és másolatokat készít, az exponált filmet automata kidolgozógépen hívja elő. 65. Földmérő- és térinformatikai technikus Méréseket végez a föld felületén, a terepen található természetes (domborzat) és mesterséges alakzatok térbeli elhelyezkedéséről a földméréstanban használt eszközökkel. Különböző tervezési feladatokhoz grafikonokat, térképeket készít, például folyómeder, tófenék vizsgálatához, vízrétegek meghatározásához, amelyet önállóan, vagy mérnöki irányítás mellett végez. 66. Gázgyártó, -feldolgozó gépkezelő Kezeli és felügyeli a gázgyártó üzemek, gázgyártó állomások, gázkutak és gázelosztó hálózatok gépeit, berendezéseit. Munkája során az alábbi eszközökkel dolgozik: adagoló, törlőhenger, elevátor, vibrátor, síkszita, kalapács, malom, vaskiválasztó síkmágnes, porleválasztó. 67. Gépésztechnikus Gépeket, berendezéseket működtet, szerel és karbantart, részt vesz ezek megtervezésében is. Ilyen gépek például: anyagmozgató, vegyipari és mezőgazdasági gépek, közlekedési-, gyártási termelőeszközök, épületgépészeti, elektromos energiatermelői berendezések. Munkája során irányítja a berendezések elhelyezését, rendszerbe illesztését és üzembe helyezését. Időnként kézi anyagmozgatást végez. 68. Géplakatos Szerszámgépeket (eszterga-, köszörű-, gyalu- és fúrógép); erő- és munkagépeket (gőzgépek, motorok, turbinák) valamint kazánokat, fűtő- és hűtőgépeket beállít, szerel, javít és karbantart. I-66

regisztrálással.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Fő tevékenysége a fogaskerekek. stb. ellenőrzéssel. körző. üdülőépületeket. fejlesztése vagy nagyüzemi gyártása során. Gyógyszerész A gyógyszerészek gyógyszereket. nyomásmérő. 73. házkezelő Tisztántartja a lakóházakat. Munkáját szigorú technológiai utasításokhoz igazodva. Gondnok.: kések. gyógyszer export-importtal. eközben tájékoztatja a betegeket a I-67 . Tevékenysége során a megkapott munkadarabon ellenőrzi az előző szerelési műveletet. az elromlott berendezéseket. Gumitermékgyártó. a gyógyszer használatát. 75. 70. hőmérő. szállító hevederek. csiszolja. kábelek. kiadják a gyári készítményeket vagy az előállított gyógyszereket. kempingcikkek. ellenőrzi. kaparók. Sokféle kéziszerszámot. 72. és megjelöli a hibás részeket. A szakgyógyszerészek kiemelt feladatokat látnak el a gyógyszerek. Az orvosi vény alapján a rendelkezésre álló anyagokból gyógyszereket készítenek. kenőcsöket. gumi alapanyagú hajtószíjak. illetve gyógyhatású készítmények előállítása.és összeszerelése. egészségügyi termékek. tömlők. Gyártósori összeszerelő Félkész. gazdálkodással. cseréje. strandcikkek és egyéb gumitermékek javítását végzi. kutatása. tömlőket és egyéb gumitermékeket (hevederek. kipróbálása. munkagépekhez szükséges gumiabroncsokat. tárolással. vulkanizáló Járművekhez. ill. tolómérő. -értékesítéssel és a betegek kiszolgálásával foglalkoznak. 74. védőruhák. majd zsírtalanítja. kompresszorok. érdesíti és ragasztóanyaggal felkeni. kalapácsok. gyógyszerismertetéssel. tengelyek. Az épület használata során keletkező kisebb hibákat kijavítja.) állít elő. mérőeszközt és gépet használ. villamos szigetelő anyagok. stb. stb. Elkészíti és kiadja a kúpokat. vegyészmérnökök vagy gyógyszerészek irányítása mellett végzi. csiszológépek. csapágyak javítása. gyógyszergazdálkodással. Gyógyszergyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli a gyógyszerkészítményekhez való alapanyagokat vagy az ebből előállított gyógyszereket. különböző motorok és géprészek szét. szerelővasak. iskolákat. Megállapítja a hiba okát. A szakgyógyszerészek különféle munkaterületek szerint specializálódhatnak. bőrlyukasztók. pl. készítéssel. kiadása. Munkáját elsősorban a sorozat és tömeggyártásban végzi. kiadja és értékesíti a gyógyszereket. raktározással. ollók.és végtermékeket szerel össze különböző gyártósorokon a gyártó és összeszerelő üzemekben. tárolását és fontosabb mellékhatásait ismertetik a vevőkkel. bevezetéssel. oldatokat és kenőcsöket a gyógyszerész által kimért alapanyagokból. 69. értékesítése. majd a technológiai utasításnak megfelelően elvégzi a rá háruló feladatrészt. tablettákat. Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertárakban a gyógyszerész vezetésével elkészíti. óvodákat. lefolyókat és egyéb hibákat megjavíttatja. Foglalkozhatnak gyógyszer-kutatással. gyógyhatású készítményeket állítanak elő. gyógyhatású készítményeket. mérőszalag. porokat és oldatokat előállító gépi berendezéseket. Gumijavító Gumiabroncsok. 71. injekciókat. sztenderdizálással.

FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS gyógyszerek alkalmazásáról. Elvégzi a gyógyszertár működéséhez kapcsolódó feladatokat, így például a gyógyszerek, alapanyagok átvételét, tárolását, nyilvántartását. 76. Gyümölcs- és szőlőtermesztő A szőlő és gyümölcstermesztő megtervezi, megszervezi és elvégzi a szőlő és/vagy gyümölcstermesztéssel kapcsolatos munkákat. Tevékenységét a gazdasági, növénybiológiai és egyéb szempontok (pl. klíma, talaj, domborzat, termesztéstechnológia stb.) figyelembevételével folytatja. Feladata a telepítési, növényápolási, növényvédelmi, talajerőgazdálkodási, betakarítási, tárolási és feldolgozás-előkészítési munkák széles körének elvégzése. 77. Hajóács Építészeti rajzok és műszaki leírások alapján speciális -- a hajókon használatos - faszerkezetek: pl. állványok, árbócok, zsaluzatok, felépítését, lebontását és szétszerelését végzi. A hajó fedélzeti, vagy egyéb faszerkezeteit kialakítja, javítja és felújítja. 78. Halász, haltenyésztő A halász és haltenyésztő feladata a tenyész- és áruhalak előállítása ill. kifogása tógazdaságokban vagy természetes vizekben. Munkája során gondoskodik a tenyészhalak kiválogatásáról, az ivadéknevelésről, a tavak betelepítéséről, az állomány ápolásáról és takarmányozásáról, majd a lehalászásról, végül a halak értékesítésre való előkészítéséről. Természetes vizekben elvégzi a halászási periódusban a halak kifogását. 79. Hangtechnikus Stúdiókban hangfelvételeket készít, koncerteken, lemezfelvételeken kezeli a keverőberendezéseket. Színházi előadásokon a technikai forgatókönyv alapján bejátssza a zenei és hang aláfestéseket. 80. Házvezetőnő Az alkalmazó családok háztartását vezeti: bevásárol, főz, felszolgálja az ételt, elmosogatja az edényeket, kitakarít, kimossa és kivasalja a ruhákat. 81. Hegesztő, lángvágó Feladata fémszerű anyagok oldhatatlan kötése, illetve szétválasztása. Vasból, acélból és egyéb fémekből készült szerkezeti anyagokat, gépalkatrészeket és lemezeket hegeszt egymáshoz. Van lánghegesztés és elektromos ívhegesztés. Működtethet elektromos ívvel vágó vagy lángvágó berendezéseket is. 82. Hengerész Hideg vagy meleg állapotban az acélt vagy más fémeket különböző szerelvényű hosszú rudakká, lemezekké, csövekké nyújtja. Öntecsből vagy bugából a hengersorok ellátására féltermékeket készít. Beállítja a hengerek közti távolságot, szabályozza a hengerlési sebességet és nyomást. 83. Hentes, mészáros Az élő állatok átvétele és levágása után feldolgozza, tartósítja, pácolja a húsféleségeket (hal, baromfi, sertés és marha tőkehúsokat). A hentesáru elkészítéséhez tartozik a méretre vágás, csontozás, darálás, tisztítás, szeletelés. További feladata a vásárlók kiszolgálása, a vevő kívánságának megfelelő adagok levágása, a hús felszeletelése, a csontok eltávolítása, megdarálása, az áru lemérése és csomagolása. I-68

FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS

84. Hídszerkezet-építő Acélból és fémekből hídszerkezeteket, épülettartó vázelemeket épít és javít tervek és utasítások szerint. Megmunkálja, fúrja, csiszolja, a kívánt alakra és méretre vágja, összeerősíti az elemeket. Magasban is kell szerelő tevékenységet folytatnia. 85. Hímző, csipkeverő Díszítés céljából kézzel csipkét készít és különböző anyagokra mintákat hímez. Meghatározza a készítendő munka stílusát, a felhasználandó motívumokat, anyagokat, színeket, és az alkalmazandó technikát. 86. Hordár, csomagkézbesítő A hordár pályaudvarokon, repülőtereken csomagokat, bőröndöket szállít. A csomagkézbesítő kézben, kézikocsin, motorkerékpáron vagy autón kiszállítja a csomagokat a címzetteknek: intézményeknek, vállalatoknak, boltoknak vagy magánszemélyeknek. Aláiratja az átvételi elismervényt. 87. Hőerőművi gépkezelő Kezeli és felügyeli a nem nukleáris erőművek fő- (kazán, turbina, generátor) és segédberendezéseit. A kazánfűtéssel, műszerek és jelzőberendezések kezelésével, gőzáramlás szabályozása révén hozzájárul a villamos energia előállításához. 88. Inszeminátor Az inszeminátor szarvasmarhák, valamint sertések, juhok és pulykák mesterséges megtermékenyítését végzi. Feladata az ondóvétel, -vizsgálat, kezelés és konzerválás elvégzése, valamint egyes szaporodásbiológiai beavatkozások önálló végrehajtása.

I-69

FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS

89. Italgyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli az italgyártás területén alkalmazott automatizált gépi berendezéseket. Az italgyártó gépkezelő az alábbi italok gyártási folyamatában vesz részt: gyümölcslé, szesz, szeszes ital, bor, pezsgő, üdítő, szikvíz. A gyártási technológia során tisztítja, darálja, zúzza, szeleteli, sajtolja, hűti, fűti, besűríti, szűri és palackozza az italokat. 90. Juhász A juhász juhokat nevel és tenyészt gyapjú-, illetve tejtermelés, hús illetve tenyészállat-előállítás céljából. Gondozza a rábízott állatokat, elvégzi a legeltetési, takarmányozási, ápolási, tisztántartási, egészségügyi, nyírási, fejési, elletési és a növendéknevelési feladatokat. 91. Kádár A kádár fából hordót, kádat, dézsát, puttonyt, kenőcsös és festékes ládát, eceterjesztő edényt, vízhordót, stb. készít és javít. Legjellemzőbb terméke a hordó. 92. Kalapos Szőrmés és szövetsapkákat, valamint kalapokat szab, varr, formáz és díszít. Munkája során kiformálja és méretre vágja a karimát, díszíti és béleli a kalapot. A sapkát szabásminta szerint szabja a béléssel együtt, majd összeállítja, vasalja, ragasztja, varrja és gőzöli. 93. Kályhás Megépíti, átrakja és javítja a cserépkályhákat és kandallókat. A kályha helyének tájolása, bemérése után betonból elkészíti az alapzatot; az alap megszilárdulását követően, csempéből, téglából megépíti a talapzatot. Felszereli a belső szerkezeteket (rostélyok, ajtók) és a szerelvényeket, kialakítja a belső füstjáratokat. 94. Kárpitos Az ülő- és fekvőbútorokat, a járművek üléseinek párnázatát, épületek belső tereinek fali kárpitozását, az ajtóborítást készíti és javítja. 95. Kártevőirtó Vegyszerekkel, mérgező gázokkal és mechanikus csapdákkal írtja az épületekben és azok környékén előforduló kártevőket (pl. csótányokat, patkányokat). 96. Kazánfűtő Kezeli és felügyeli a különféle tüzelőanyagokkal (olaj, szén, gáz) működő, kézi vagy automatikus üzemi kazánokat, tüzelőberendezéseket. Betartja a különböző halmazállapotú tüzelőanyagok (lignit, barnaszén, kőszén, koksz, olajszármazékok, gázok) tárolására és tüzeléstechnikai felhasználására vonatkozó szabályokat. A rendelkezésre álló eszközökkel kezeli a kazán segédberendezéseit, valamint szabályozza a tűztérbe jutó tüzelőanyag mennyiségét.

I-70

Segíti a sofőrt a pakolásnál. átveszi a fuvarokmányokat és azt egyezteti a rakománnyal. 98. Kellékes Előkészíti a színpadi. Keramikus Különböző agyag alapanyagú használati és dísztárgyakat. Kerékpárszerelő. leölési. 100. Kéményseprő Tisztítja. raktárba teszi az újra felhasználható kellékeket.és lerakodja az árut. tisztítási. illetve ezek tartozékait. téglákat és különböző tűzálló anyagokat állítanak elő. róka. tolatásnál. A rakományt a rendeltetési helyére kíséri. tenyésztési. 103. csempéket készít. kaolin betonit vagy más anyagok előkészítését.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 97. tolatását végzi. Munkája során elvégzi az etetési. Kocsirendező. majd égetését. karbantartja és üzembe helyezi a füstgázok és égéstermékek elvezetésére szolgáló kéményeket. és irhaelőkészítési műveleteket. javítja és karbantartja. illetve textil felhasználásával különböző rendeltetésű (utcai használatú. nyúzási. stb. térplasztikákat. nutria. 101. védőkesztyűk. I-71 . Kesztyűs Állati eredetű bőr vagy műbőr. Kerámiaterméket gyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli azokat a gépi berendezéseket. 102. Kocsikísérő Teherfuvarozásnál fel. rendezését. az így kialakult képlékeny massza formázását. Aláíratja és lepecsételteti a szállításról szóló átvételi elismervényt. amelyekkel csiszolókorongokat. nyérc. televíziós és filmgyári produkciókban szereplő kellékeket. nyest. préseléssel vagy gépi formázással alakítja ki. tolatásvezető Az állomás területén a vonatok mozgatását. Gondoskodik arról. javító Kerékpárokat és a kerékpárok működését biztosító mechanikai alkatrészeket szereli. edényeket. itatási. nyúl. csincsilla) szőrme-. hogy a kellékek megfelelő időben a színpadra vagy a felvétel helyére kerüljenek. ott kirakodja.) és fazonú kesztyűket készít. Tevékenysége során elvégzi az agyag. 99. Az előadás vagy a felvétel után a tárolóhelyre. illetve húsértékesítés céljából. Kisállattenyésztő A kisállattenyésztő prémes állatokat gondoz és nevel (pl. 105. Műszerekkel vizsgálja a kémények műszaki állapotát. egészségügyi. szakvéleményt ad. 104. A termék végleges formáját öntéssel. pl. javít és tisztít. ellenőrzi és irányítja.

vagy a mosogatógépbe helyezi azokat. 108. Munkáját villamosüzemű vagy robbanómotoros járműveken végzi. finomításában. 109. pilléreit. Feladatai közé tartozik a kemencék kezelése. fizikai és kémiai jellemzőik kialakításában és a különböző készültségi fokú első-. az öntés és a gépi kovácsolás. valamint elhárítja a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibákat. felsöpri. kialakítja a homlokzatot és a belső tereket. kereskedelmi és szállítási egységeken belüli tehermozgatás és teherszállítás az előírt rendeltetési helyre. és robbantásra előkészíti. sírkövek. Összegyűjti az ételmaradékokat. Megtisztítja a zöldségeket. 110. kézi és gépi szerszámokat készít kézi kovácsolással vagy kovácsológéppel (ütve alakítással). valamint kéményeket épít. tálcákat. homlokzatát. kőtörő tevékenységének célja az út-. Kőfejtő. vázák. mezőgazdasági. sírkőkészítő Természetes vagy műkőből felépíti. 112. hústőkéket. Ezeket megrendelésre készíti vagy üzletében árusítja. kőtörő A kőfejtő. állványozó. A nagytömbös köveket géppel előaprítja vagy fúrókalapáccsal megfúrja. másod. leszűri a leveseket. 107.vas és egyéb fémek előállításában.és harmadtermékek előállításában vesz részt. Gipszből díszítőelemeket (pl. Munkáját a szabadban végzi. elhelyezi a nyílászárókat.kovácsolt használati és dísztárgyakat. boltíveket. I-72 .önállóan vagy mérnöki irányítással . 111. Kőműves A kőműves épületeket falaz és vakol. A kohászati gépkezelő ápolja és beállítja a rábízott gépeket. emlékművek. oszlopokat. Kovács Izzó fémből . Konyhai kisegítő Tisztántartja a konyhát. Esetenként egyszerűbb burkoló. továbbá az épületek alapozása számára zúzott és terméskövek előállítása. felmossa a kövezetet. Kőfaragó.) állít elő.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 106. alkatrészeket. 113.jobbára vasból és acélból . Elmossa az edényeket. csapolása. Elvégzi a felújítási és bontási munkákat. híd-. Kohászati technikus A minőségellenőrzés és a közvetlen termelésirányítás területén . forró olvasztott anyag szállítása. és vasútépítés. Kohászati gépkezelő Kezeli és felügyeli a kohászat területén alkalmazott automatizált gépi berendezéseket. stb. burkolja vagy díszíti az épületek lábazatát. lemossa a munkaasztalokat. a kész ételeket a tálalóba helyezi. leolvasztja és kimossa a hűtőgépeket. dúsításában. Könnyűgépkezelő Feladata az ipari. falszerkezetét. mozgatása. betonozó és szigetelő munkákat is végez.

Közlekedési technikus Személy. nyomtatványokat. ollók). minőségét.és felsőszál feszítését. csapágyait. kartonból. kötő-hurkoló ipari gépeket. Köszörűs Fémekből készült munkadarabok. Bontási munkákat végez kéziszerszámokkal. ellenőrzéseket is végez. 115. aluljárók és más közterületek tisztítására szolgáló gépeket. Kőolaj-feldolgozó gépkezelő Kezeli és felügyeli az üzemanyagokat (benzin. írómappát. petróleum. gépalkatrészek (fúrók és marók) felületeit munkálja meg köszörű. 122. 120. Kubikos Építkezéseken kézi szerszámokkal. utcák. kenőanyagokat. albumokat. a regisztráló műszerek leolvasása. Kötő A megmunkálásra előkészített fonalból hurokszemek kapcsolásával sík. Megrendeléstől függően a borítókat előállíthatja bőrből. lapáttal csákánnyal. amelyhez figyelembe kell vennie az anyag vastagságát. vászonból. ruházati terméket állít elő.és áruszállító közlekedési eszközök és közlekedési rendszerek karbantartásával. karbantartja. talicskával elszállítja a földet. kőolajadalékok kimérése. olajszármazékokat (parafin. Rendellenességek feltárásához műszeres beméréseket. 118. blokkokat.és forgácsológépeken nagy pontossággal. Könyvkötő Nyomdai sokszorosítással előállított lapokból és ívekből kézi művelettel vagy gépi úton készít könyveket. speciálisan átalakított járműveket. lepárló-berendezések kezelése. sima felülettel vagy dombornyomásos díszkötéssel. Köztisztasági munkagép-. javításával és üzemeltetésével összefüggő műszaki és adminisztratív feladatok elvégzésében vesz részt. olaj és zsírzóhelyeit. járműkezelő Kezeli az utak. gereblyével előkészíti az építkezés helyét. minta alapján kötött kelmét.vagy körkötőgépen.és varrógépműszerész Ruhaipari varrógépeket. Kötő. Feladatai közé tartozik a nyersolaj átvétele. beállítja az alsó. vazelin. terek. Kitisztítja és olajozza a varróés kötőgépek mozgóalkatrészeit. A téli évszakban a jég és hóeltakarítási munkák során biztosítania kell a balesetmentes és zökkenőmentes közlekedést. ellenőrzése. pakura. Beszabályozza a megfelelő talpnyomást és kelmetovábbítást. 117. hogy az alkatrészek a legkisebb súrlódással csússzanak el egymáson. gázolaj). Kútfúrógép-kezelő I-73 . a kéziszerszámok pedig a lehető legélesebben vágjanak. kézi szerszámok (kések. 119. Segédkezik dúcolások. 116. javítja. 121. valamint a cérna és a tű vastagságát. támfalak építésénél. harisnyakötő gépeket és ezek szerkezeti egységeit szereli.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 114. bitumen) és petrolkémiai ipari alapanyagokat előállító gépi berendezéseket.

őrlése. aprítása. Logisztikai ügyintéző Gazdálkodó szervezeteknél és vállalkozásoknál ellátja a termelési folyamatokhoz kapcsolódó raktározási. ellenőrző műszereket készít. színezi. vésés. írásban dokumentál. nedvességtartalom szerinti osztályozása. 125. pl. 127.és tenyésztő feladata a lovak következetes tenyésztése. kerékpárt. csapadék és pára). Laboráns Alapanyagok. Lovász A lótartó. 129. Malomipari munkás. varró. a lencsét behelyezi és rögzíti a keretbe. Munkáját csak előzetes mérések és a tervdokumentáció alapján végezheti. szárítása. keverés. erőátviteli eszközök. illetve kézi ecseteléssel. ennek elkerülésére a hűtéshez ammoniákos vegyi anyagokat vagy hűtőolajat fecskendez be gépi úton. mérési eredményeket kiértékel. kémiai vagy érzékszervek által felfogható elemzési szempontok alapján laboratóriumi méréseket végez. itatási.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS A kútfúrógép-kezelő felállítja és működteti a közepes és nagy mélységű kutak létesítésére alkalmas fúróberendezések gépeit. sarkos vagy más bonyolult alakú gépi és szerkezeti alkatrészeket készít. továbbá gondoskodik a csikók neveléséről és idomításáról verseny. pl. 128. 126. fúrás) eljárásával.és kötőgépet. ápolási. I-74 . nagyító stb. por. hobbi vagy gazdasági célra. 124. A forgácsolás során a munkadarab és a szerszámok károsan melegednének.) tisztít és javít. hántolása. meleg. Látszerész Orvosi recept alapján a szemüveglencsét méretre csiszolja. hőkezelés. Munkája során ménesekben verseny. összetételét ellenőrzi és vizsgálja. tengelyek és fogaskerekek ékpályáit maratja ki. préselés. molnár A malomipari szakmunkás tevékenységének célja a gabonafélék ipari feldolgozása. félkész és végtermékek minőségét. kitéve az időjárás viszontagságainak (hideg. vetítő. nevelése és gondozása. mint fogaskerekek fogazatait alakítja ki gépi forgácsolás (marás. szállítási és csomagolási feladatok adminisztrációs tevékenységét. látcső. szerszámgépekben előforduló tengelyek ékpályáit. szerel és javít. 123. A munkavégzés szabadban folyik. Egyszerűbb optikai eszközöket (távcső. Fizikai. Mechanikai műszerész Mechanikai műszereket és készülékeket.illetve magánistállókban elvégzi az etetési. kapcsolatot tart telefonon és elvégzi az ügyintézést. mozgatási és tenyésztési feladatokat. irodagépeket. Munkája során közreműködik a szervezésben. Marós Fémből és műanyagból szögletes. ezen belül a termények átvétele.

próbaüzemeltetését és javítását. cementterméket gyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli a mész és cement előállítását végző automatikus gépi berendezéseket. vasból készült szerkezeti elemeket. Mezőgazdasági gépész.és munkagépeket. mezőgazdasági vontatót. az aratógépet. Mész-. Munkája során átveszi és ellenőrzi a vontatójárművet. kémiai és más jellemzőit. termékek. javítja és karbantartja a mezőgazdaságban használatos erő. 131. vasalónő Mosodákban mossa. mérőeszközökkel és műszerekkel. A finomabb textíliákat kézzel mossa ki. 132. majd összehajtogatja vagy csomagolja a textíliákat. beteszi azokat a mosógépbe. Mélyfúró A mélyfúró tevékenységének célja a földben lévő ásványkincsek felkutatása és feltárása külszínen vagy a föld alatti fúróhelyen felszerelt és működtetett mélyfúró berendezésekkel. elektromos. majd kitörésgátló berendezéseket szerel fel. szakmunkák minőségi ellenőrzését végzi a szakterületén szemrevételezéssel. hiba I-75 . gázt vagy szénport fuvat be és égetett meszet állít elő. cséplőgépet. és elvégzi a felmerülő lakatos munkát. Mezőgazdasági gépszerelő.vagy személyszállítási céllal a kiépített vasútvonalakon. adatok rögzítése és mérőműszerek ellenőrzése. gépüzemeltető Kezeli. mézkinyerési (pergetés) és az egészségügyi feladatokat. Mozdonyvezető A mozdonyvezető villany-. Hegesztéssel felújítja az erős korróziótól eltört.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 130. mint pl. Munkavégzése során a kemencét mészkővel tölti fel. berendezések. 135. vasalja. kaptártelepítési. Feladata a mélyfúrások telepítése. továbbá szükség szerint a méhek etetését (télen). karbantartja és javítja a mezőgazdaságban alkalmazott talajművelő. csomagolja a textíliákat. Bejelöli és szétválogatja a ruhákat. javító Szereli. Mosónő. gépek. mosószert. 138. Kézi vasalóval vagy vasalógéppel kivasalja. Méhész A méhész méheket gondoz és tenyészt mézelőállítás és értékesítés céljából. acél. Minőségellenőr Nyersanyagok. Munkája során elvégzi a kutak kialakítását. állattenyésztési és betakarító gépeket (pl. magszekrényeket. 134. öblítőt adagol a gépbe. Munkája során az előírásoknak és szabványoknak megfelelően minősíti vagy meghatározza az adott tárgy (termék) fizikai. 136. 133. 137. A darabos meszet ezután gépi berendezések segítségével osztályozza és csomagolja. eközben béléscsövezés. Munkája során elvégzi a tenyésztési. a fúrótornyokat pedig leszereli.vagy gőzmozdonyt vezet teher. mintavétel. elindítja a megfelelő programot. majd olajat. Mintakészítő Összeállítja és javítja a fából készület öntőmintákat. sablonokat.és színesfémöntvények előállításához szükségesek. Kiteregeti vagy szárítógépbe helyezi a kimosott ruhákat. amelyek a vas-. fúróberendezések felszerelése és üzemeltetése. traktor. öntöző berendezések).

és fűzfeldolgozó A fűzfa vesszőjéből és nádból használati tárgyakat (kosarakat. a centrifugálás. elhordásáról és elegyengetéséről. Műgyantából főzéssel lágyítók. Gondoskodik az árkok. a nitrálás munkafolyamataiban vesz részt. Növényolajgyártó Növényi magvakból (napraforgó.és hangerőt. az észterezés. nemez. 146. hogy alkalmas-e a helyszín a műholdas adások vételére. Munkája során elvégzi a talajművelési. 144. búza. csatornák és alapok kiásásáról. szárítás. Műanyag-feldolgozó A különböző vegyipari módszerekkel előállított műanyagokból félkész és készterméket állít elő. értékesítés-előkészítési (pl. a hidrolizálás. Nád.és kábeltelevíziós műszerész Megállapítja. kukorica.és növényvédőszergyártás területén alkalmazott gépi berendezéseket. stb. hidak.) feladatokat. Munkavégzése során a mérés. rétegelt műanyagokat gyárt. 147. zárt rendszerben. nádszövetet.) kapcsolatos munkákat. stb. 140. nádpadlót vagy nádlemezt készít. növényápolási. ricinus. gépek. a halogénezés. 139. árpa. szerkesztő Vázlatokból és ceruzarajzokból kiindulva. az élességet. osztályozás. megszervezi és elvégzi a mezőgazdasági haszonnövényekkel (pl.és lakberendezési tárgyakat) állít elő. Műszaki rajzoló. asztalokat. stb. margarin. Vázanyagok (papír. építmények létrehozásakor elvégzi a nagytömegű föld mozgatásával járó műveleteket. Műholdas. üvegszálból készült szövet. felszereli a műsor vételéhez szükséges antennákat és vezetékeket. stb. majd az előadás végén visszatekeri a szalagot. olajlen.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS esetén intézkedik a javításról és a forgalmi előírásokat követve elvégzi a szállítást. éghajlati. Mozigépész A vetítőgépet és a filmet előkészíti a vetítéshez. gépszerkezetek. székeket. levetíti a filmet. hígító anyagok és színezők hozzáadásával lakkot készít. I-76 . Műtrágya. csatornák.) végleges tervdokumentációját.) élelmiszereket (étkezési olaj. Vezeti a menetokmányokat. a szűrés. stb. szója. dísz. a tervező utasításai és az érvényben lévő szabványok alapján elkészíti a különböző műszaki létesítmények (épületek. a desztillálás. Nehézgép-kezelő A nehézföldmunkagép-kezelő utak. furnír. 142. vetési/ültetési. cukorrépa. repce. 141. betakarítási. textília.) és műanyagalapú ragasztók felhasználásával nagy szilárdságú. rozs.és növényvédőszer-gyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli a műtrágya. Vágja és megragasztja a sérült filmeket. talajtani és termesztéstechnológiai szempontok figyelembevételével folytatja. a nádból az építőipar számára tetőfedő anyagot. beállítja a fény. kiépíti a kábeltelevíziós hálózatot. 145. borsó. beállítja a csatornákat a televízió készülékeken. ügyelve az utasok és az áru biztonságára. ételzsír) állít elő gépesített. Növénytermesztő A növénytermesztő megtervezi. Tevékenységét a gazdasági. a föld kiemeléséről. 143.

tisztítás. bélyeget. Ezután növényvédőszerek és műtrágyák kijuttatásával elvégzi a növényvédelmi munkákat. és rajzási idejét és a jelentkező gyomfertőzést. bankjegyet. Optometrista Az optometrista megvizsgálja a látást. állít elő. a kártevők fejlettségét. Munkája során a rá bízott gépeket ápolja (olajozás. 155. Nyomdaipari gépkezelő A nyomdaiparban kezeli és felügyeli a nyomtatást végző automata gépi berendezéseket. billentőtengely. Tevékenységei között szerepel a permetezés. beteg lábra orvosi előírás és méret szerint bőrből vagy műbőrből cipőt.) és karbantartja (nyomó. Munkája során kikeveri a nyomtatáshoz szükséges színeket. Plakátot. Tevékenysége során mintavételek (talaj. 154. nylon) és különböző merevítők I-77 . 156. szandált. reprodukciót. kórokozókkal és gyomnövényekkel szembeni védelmét és gondoskodik a megfelelő tápanyagutánpótlásról. tanácsot ad a látásjavító eszközök használatához és a különböző helyiségek megvilágosításához. és beállítja a nyomtatványra. növény. készít és beépít. csapágy. finomítja. Ortopédcipész Deformált. nyomásszélesség). stb. majd termelőkutakat létesít. pecek. tekercsszélesség. Finom tapintású textíliák (habselyem. A munkálatok befejezése után a fúróberendezések üzemeltetésével kitermeli az olajat vagy a gázt. gumicsere. felhúzó-. ügyelve a termesztéstechnológiai. 151. térképet. csízmát készít és javít. Olajbányász A föld mélyében lévő kőolaj vagy földgáz lelőhelyeket felkutatja. Szemüveget. felújít és beszabályoz. 152. tisztítja. könyvet. környezetvédelmi és időjárási szempontokra. Növényvédő gépész Növényvédelmi eszközök segítségével védi a gyümölcsösöket. öntözés és a különböző méreganyagok kikeverése. újságot. stb. a kórokozók fertőzési stádiumát. Órás Parányi órák szerkezetétől a toronyórák gépezetéig minden fajtájú és típusú órát tisztít. stb. Szükség esetén alkatrészeket (fogaskerékfog.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 148. illetve a papírra jellemző gyártási paramétereket (példányszám.és festékezőmű beállítása. Nyomdász Nyomdai eljárással kéziratot vagy képet sokszorosít. kontaktlencsét ír fel. gyorssajtolónál lemezcsere. Növényvédő A növényvédelmi szakember ellátja a haszon-. gyom) alapján meghatározza a talaj tápanyagtartalmát. 149. zsírozás. ötvözi és öntéssel előkészíti. szerel.) pótol. címkét. 153. stb. és dísznövények kártevőkkel. Olvasztár A fémeket érceikből vagy hulladékfémből olvasztással állítja elő.). kártyát. a nyomóformát behelyezi a gépbe. zöldségféléket és a szántóföldi haszonnövényeket a károkozóktól és a kártevőktől. javít. 150.

. kertek és díszkertek építésével foglalkozik. csomagolja és tárolásra. EKG. szalmából. I-78 . lemezek előállítását végző automatikus gépi berendezéseket.és tartásjavító eszközöket (pl. Folyamatosan gondoskodik a parkok és díszkertek ápolásáról és állagmegóvásáról. videó és audio magnetofonokat. kartonok. (át)hangolja és karbantartja a rádió. ollók. javítja. A munka részfeladatai közé tartozik az alapanyag-tisztítás.és televízió műszerész Szereli. fűzők. medencék. amelyből további szükséges anyagok (pl. -gondozó A park és kertépítő. élez. és fák ültetésével és gondozásával továbbá parkok. töltelék) hozzáadásával kenyérféleségeket. aprítás. Orvosi műszerész Rendelőintézetek. szikék.) javít és karbantart. cserjék. csipeszek) készít. vagy szállításra előkészíti a terméket. főzés. 162. stb. lépcsők) helyét. A működést műszerekkel és közvetlenül érzékelés útján ellenőrzi. 157.és kertépítő. Park. Munkája során felméri a területet és megtervezi a növények és építmények (utak.és televízió vevőkészülékeket. hűti. rongyból és hulladékpapírból cellulózt készít. Öntő Fémek megolvasztásával és öntésével különféle gépalkatrészeket. 160.gondozó füvek. virágok. halcsont) felhasználásával készíthet gerinc. sütőipari és cukrásztermékeket állít elő. EEG stb.). Elektromos készülékeket. kórházak és szanatóriumok számára a betegség okainak feltárásához és a gyógykezeléshez rozsdamentes acélműszereket (érfogók. sérvkötők. és talajelőkészítés után elvégzi az építési. díszítőelemeket és használati tárgyakat állít elő. 161. őrlés. vizsgálóeszközöket (fúrók. 159. Munkája során kemencében megsüti. illetve hangfrekvenciás erősítőket. A terep-. 158. Pék Az előkészített és kimért nyersanyagokból tésztát gyúr. péksüteményeket. lemezjátszókat. ültetési.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS (műanyag. Rádió. növényápolási munkákat. Papíripari gépkezelő Kezeli és felügyeli a papíripari alapanyagok. keverés és víztelenítés. különböző minőségű papírok. Munkája során fából.

kefegyártó Cirokból. Robbantómester Bányákban vagy kőfejtéseken robbantásokat készít elő és hajt végre szilárdásványok (szén. gépi hímzés. körhurkoló. I-79 .és kötőszövő ipari területen alkalmazott gépi berendezéseket. felügyeli és elvégzi a gépek tisztítását. Ruházati gépkezelő Kezeli és felügyeli a textilruházati. illetve gépi berendezéseket. Raktározási ügyintéző Ellátja cégének raktározással kapcsolatos tevékenységeit és gondoskodik a zavartalan üzemeltetésről.) kitermeléséhez. A korrekcióhoz vázlatokat készít. Restaurátor Festmények. Repülőgép-szerelő Robbanómotoros és sugárhajtású repülőgépeket és helikoptereket készít fel a repülésre. keféket és ecseteket készít. letisztázás.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 163. épületek külső és belső díszítését vagy egyéb művészeti alkotások megrongálódott. Raktárkezelő Kezeli és működteti az ipari. A ruházati gépkezelő lánckötő. készletek átvétele. szegés. vasalás. a gépi varrás. kender. anyagokat. bélésvarrás. cukor. disznó-. 168.és kecskeszőrből háztartási célokat szolgáló seprűket. Rostnövényfeldolgozó Természetes eredetű textilrostokat (gyapot. nyilvántartása. mezőgazdasági és kereskedelmi szervezetek raktáraiban tárolt készleteket: árukat. 167. érc. cefrézés. elvégzi a részfolyamatokat: malátakészítés. stb. Sörgyártó Átveszi a sörgyártás alapanyagait: sörárpa. szobrok.) fonásra készít elő. elkészült sört hordókba. A rostok feldolgozását végző gépeket. komló. pl. A javításokat. kukorica. szereli. és fémdrót segítségével a seprű nyeléhez erősíti. palackokba töltve előkészíti a szállításra. kő. a cirokszál rostokat spárgával kötözi. majd a kihűtött. Seprű-. len. 169. síkkötő. karbantartja. erjesztés. Tevékenységei közé tartozik a gépi szabás. 171. gomblyukkészítés. Munkája során elkészíti a seprű nyelét. ellenőrzi és javítja a gép borítóköpenyét. félkész és késztermékeket. gombok felvarrása. ló. 166. lánchurkoló. ászokolás és sörfejtés. pótlásokat nagyon aprólékosan és nagyfokú pontossággal hajtja végre. hiányzó részeit pótolja. tanulmányozza és alkalmazza a mű pótlásához szükséges technikai eljárásokat. rizs. szűrés. hajtóművét és futóművét. kiadása. műtárgyak. 170. berendezéseket kezeli. síkhurkoló eszközök segítségével végzi munkáját. juta stb. a kiszabott darabok összetűzése. főzés. igénylése. 165. 164.

termékek mozgatását. Szabász Az előkészített.és alsóruházati termékeket. megkeresi és megszünteti a meghibásodás okát. Szerszámkészítő Forgácsolószerszámok.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 172. kivágó-. stb.és ellenállás mérők) alkalmazásával beméri. 173. szétválogatja és továbbítja a következő munkafázishoz.és rakodómunkás Kézzel vagy különböző anyagmozgató eszközök segítségével különféle anyagok. Különböző szoftvereket installál a számítógépekre. 176. 178. Szállító. feszültség. mérőeszközök.és klimatizálóberendezés-szerelő Szereli és karbantartja a lakóépületek. 179. menüt. varrónő Szabásminta alapján vagy egyedi megrendelés és méret szerint kézi szerszámok és gépek segítségével kiszabja. Megrendeli a nyersanyagokat.és videotechnikai eszközök. főzi. tisztítja a nyersanyagokat. átalakításokat és javításokat is végez.és hidegalakító-. 174. fel-. Szakács Éttermekben összeállítja az étlapot. Szellőző.). Előkészíti. Személygépkocsi-vezető A személygépkocsi-vezető személyszállítást végez bel.és asztalneműk részeit. beállítja az elektronikus berendezéseket (pl. nyomtató. illetve lepakolását és szállítását végzi. ipari létesítmények. befogó készülékek. a kiszabott anyagkötegeket szétbontja. párolja. tálalja az elkészült ételeket. sajtoló-. CD-lejátszó. hang. javítja és üzemanyaggal feltölti járművét. gépjárművek klíma. melyhez szükséges. melyhez a szoftverek felhasználói szintű ismeretére van szükség.és külföldön. hogy a számítógép műszaki alkatrészeinek (hardver) felépítését. elvégzi a szállítást és vezeti az útiokmányokat.) beüzemelését. Adagolja. egér. digitális és analóg áramkörök. összevarrja a felső. Szabó. stb. hangfrekvenciás erősítők. egymásra fektetett anyagokból sablon alapján kiszabja a ruhaneműk.és szellőzőberendezéseit. Elláthatja a szállításhoz társuló adminisztratív jellegű tevékenységeket is. hajlító-. Munkája a legtöbb esetben balesetveszélyes. az ágy. a közlekedésbiztonsági szempontok maximális betartásával. működését alaposan ismerje. esetleg karbantartja. hálózatot épít és hálózati járatokat kábelez. A telephelyen átveszi. különleges kéziszerszámok. karbantartását. Villamos mérőműszerek (oszcilloszkóp. 177. I-80 . ízesíti az ételeket. ellenőrzi. süti. és kalibráló szerszámok gyártását és felújítását végzi. 175. meleg. A szerszámokat műszaki dokumentáció (rajz) vagy mintadarab alapján készíti el. javítását végzi. sorjázó-. Számítástechnikai műszerész Számítógépek és perifériák (billentyűzet.

panziókban takarítja a szobákat. hogy ruházati és egyéb célokra felhasználható tartósított szőrmét állítson elő. keményítőt. gallérok. Ilyen termékek pl. köz. gyapjú. lemossa a bútorokat. tartósítja és festi. javít és tisztít. szőrmeféleségek és egyéb kiegészítők. Kézzel vagy géppel fényesíti a padlót. hő. Munkáját automata gépsorok és berendezések kezelésével. Szobafestő. Szesz-. takács Len. Felsöpri. tisztítja. Kicseréli az ágyneműt. Takarító Tisztántartja az épületek belső tereit. 183. Felsöpri. Szövő. nedvesség egyidejű alkalmazásával végzi. pamut. 185. Munkája során lefesti. kerítést. Szobalány. Szíjgyártó Bőrből elkészíti és javítja a fogatok vontatásához és a lovagláshoz szükséges eszközöket. felmossa a kövezetet.).FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 180. port töröl.vagy díszítőanyaggal. kikészíti a törölközőt. motelekben. kender. szappant. kiporszívóz. port töröl. sportcikkeket és ruházati felszereléseket. műszál és keverék fonalakból a szövőgépek kezelésével különböző mintázatú szövetet gyárt. szobaasszony Szállodákban. pl. kutyafelszereléseket. Szőr. felmossa a kövezetet. ellenőrzi a szobák és a közös helyiségek tisztaságát. 187. sapka.: kabát. Szőrmekikészítő. 186. fém. festékkel. szeszt. szeszesital-gyártó Cukor vagy keményítőtartalmú alapanyagokból élesztőt. ajtókat. nemez stb. Munkáját kéziszerszámok és gépek segítségével. Jelentést készít a foglalt és az üres szobákról. mázolja. tapétázó Ipari létesítmények. 189. vagy tapétázza a bevakolt falat. irányításával és ellenőrzésével végzi. megtisztítja az ablakokat. Szűcs Természetes szőrméből és műszőrméből ruházati célokra alkalmas termékeket készít. likőrt és ecetet állít elő.és faanyagokat (pl. 181. valamint vegyszerek. szőrmefestő Különböző állatok szőrmés nyersbőrét nyírja.és lakóépületek külső és belső felületét vonja be különböző védő. feltölti a minibárt. ablakokat. A szobaasszony szervezi és ellenőrzi a szállodákban a szobalányok munkáját. Kézi szövőszéken a takács kis szériában állít elő különböző népművészeti vagy háziipari szöveteket.). kiüríti a szemetesedényeket. valamint egyszerűbb hibaelhárításokat és karbantartási feladatokat is ellát. Kitakarítja a mellékhelyiségeket. stb. tapétával. 182. Talajjavító munkás I-81 . mázoló. műszaki gépszíjakat. Kitakarítja a fürdőszobát. 184. kiporszívóz.és tollfeldolgozó Megmosott és tisztított gyapjúból vagy állati tollból és szőrből a textilipar számára készít alapanyagokat (bélésanyag. gyümölcspálinkát. 188. újít fel.

hőkezelését. telex-. -nyomó. Elhelyezi a tetőszerkezetben a tetőablakokat és tetőkibúvókat.) alkalmazásával lefedi. kemény. azbesztcement-lapokkal borítja a külső falfelületeket. 191. -kikészítő I-82 . Szennyezett talajok esetén kémiai vagy mechanikai védekezést folytat kemikáliákkal. Textilfestő. üvegekbe. Kicseréli a kézibeszélőket és a készülékzsinórokat. Munkáját villamosüzemű vagy robbanómotoros targoncán végzi. ízesített és savanyú tejtermékeket. pala. tisztítását. telefaxkezelő. Elvégzi a kémények szegélyezését. Információt ad a hívónak. 190. Tetőfedő Épületek tetőszerkezetét bontja. Telefonállomás szerelő Felszereli. 197. Fedőelemekkel burkolja az épületek és építmények homlokzatát.vagy félkemény sajtokat. deflációnál a futóhomok növényekkel való megkötésével. 192. étkezési túrót. illetve javítja a pénzbedobós vagy kártyás nyilvános telefonkészülékeket. tetőpalával. és a szélerősség erdősávokkal történő csökkentésével). csatlakozódobozokat. tárolását és csomagolását végzi. Irányítja a kábeltartó oszlopok felállítását. továbbá tejport állít elő. felújítja és karbantartja a távközlő hálózat légvezetéses és földalatti kábeleit. lágy-. felhívja. közvetíti a beérkező és a hivatalon belüli hívásokat. alumínium. az előállított termékeket gépsoron fémdobozokba. Kiépíti a falikábeleket. illetve a talaj minőségének javítása. javítja.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS A talajvédelmi szakember feladata a talajt károsító hatások megszűntetése.és telefaxgéppel szöveget továbbít. Szigetelőréteggel látja el a lapostetőket és más épületrészeket. előfizetői készülékeket. fém és fa stb. vagy a postai központtal felhívatja a kért számot. felrakja. tetőantennák rögzítését. Tejfeldolgozó A tej mennyiségi és minőségi átvételét. karbantartja és tetőfedő anyagok (cserép. mezőgazdasági. megtisztított gyümölcsöket és zöldségféléket konzerválással vagy gyorsfagyasztással tartósítja. 193. telex. A kémiai és mechanikai vizsgálatokat követően gondoskodik a termőtalajt károsító hatások elhárításáról (eróziónál teraszok kialakításával. biztosítóaljzatokat. előfizetői leágazásokat készít. műanyag. vagy a szennyezett talajréteg elhordásával. Telefon-. tetőcseréppel. vajat. kifeszíti és leköti a huzalokat. a hófogórácsok. 194. Tartósítóipari munkás A megmosott. és átveszi az üzeneteket. beton. 196. 195. Figyelemmel kíséri a szabad és foglalt vonalakat. kereskedelmi és szállítási egységeken belüli tehermozgatás és teherszállítás az előírt rendeltetési helyre. A földalatti kábelek építését munkagépekkel végzi. Távkábelszerelő Kiépíti. Felújítja a kapcsolókat. telefonközpontos Telefonközpontokban létrehozza a helyi és a távolsági telefonkapcsolatokat. Targoncavezető A targoncavezető feladata az ipari.vagy műanyagfóliákba csomagolja. Munkája során fogyasztásra alkalmas (pasztörizált) tejet. hűtését.

202. műselyem. 206. üvegfúvás. dugó-záró. letisztítja az autók szélvédőüvegét. bélésbőr.és színtartóvá tesz. csipke-. kitermelését végzi úgy. öntéssel. gyertya. üres palack kirakó.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Selyem. hogy kézi villamos vagy sűrített levegős fúróval lyukat fúr a robbantáshoz. rakodógép) helyzetének beállítása és a gép körül zajló kisegítő tevékenységek (pl. vágányemelő-. Út-. ajtókba. motorkerékpárok üzemanyag tartályába. csiszolás. nyomás és kikészítés. Üveges Kivágja. illeszti és felszereli az üvegtáblákat. vegyszerek alkalmazásával forma. hidak és vasutak létesítésekor alkalmazott nagy teljesítményű gépi berendezéseket. Tevékenységei közé tartozik a rostnövény feldolgozás. Tímár. falszerkezetekbe. telepalack-berakó). fonalakat fest. bőrkikészítő Különböző állatok nyers bőrét tartósítja (cserzi) és készíti ki a konfekcióipar számára alkalmas kész bőrré. ruházati bőr. 200. 205. Üdítőital-. tisztít és mechanikai vagy kémiai eljárással mintáz. címkéző. szalag-. majd az üveg formázásával üvegtárgyakat készít. üvegfalakat és tükröket az ablakokba. hengerlés. Üveggyártó Előírt anyagok összeolvasztásával üveget. táskabőr. mozgatható és beépített bútorokba. palackmosó. szőnyeg-. munkáját nagy hőségben végzi. valamint közlekedési járművekbe. textilfehérítés. Termékei: cipőfelsőrész-bőr. Vájár A föld mélyében lévő ásványi anyagok. Üveget és üvegterméket gyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli az üvegalapanyag-gyártás területén alkalmazott automatikus gépi berendezéseket. és függönykészítés. Munkája során az apróbb meghibásodásokat megjavítja. csavarzáró. A gyártási technológiában az alábbi feladatokat látja el: préselés. Textilipari gépkezelő Kezeli és felügyeli a textilipar területén alkalmazott gépi berendezéseket. benzinkutas Üzemanyagtöltő állomásokon benzint. festés. Tevékenysége során a folyékony üveget megformázza. illetve tehergépkocsik. izzókészlet) árusít. fagyállófolyadék. 203. fonás-előkészítés. valamint képkeretekbe.és vasútépítőgép-kezelő Kezeli és felügyeli az utak. 204. 201. öntés. szövés-előkészítés. szikvízgyártó Kezeli és felügyeli az üdítőital gyártás területén alkalmazott gépeket és berendezéseket (szűrők. A folyékony üveget préseléssel. Feladatai közé tartozik a hidraulikus berendezések (pl. fonás. dízelolajat tölt a személy-. díszműbőr. stb. posztó és műszálas anyagokat. majd robbantás után I-83 . energiahordozók feltárását. szövés. vágányfektetőgép. talp-. 198. mixer. fúvással vagy húzással formázza. alapozógép. híd. pamut. kézi fémmegmunkálás) irányítása. kesztyűbőr. Az autózáshoz szükséges árucikkeket (pl. 199. cipőfűző-. Töltőállomáskezelő.

FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS fejtőkalapáccsal kiigazítja a lerobbantott részt és a kitermelt ásványt csillékbe vagy szállítószalagra lapátolja. 211. 210. centrifugálás. szűrés. lefekteti és karbantartja a vasúti vágányokat. bepárlás. összeszereli és elhelyezi a magas. eltávolítja a váltó közé került szennyeződéseket. Vegyésztechnikus Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz a kőolaj. aknák. Tisztántartja a váltókat. stb. alaputak.) előkészíti. tisztítja és finomítja. Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gépkezelő Kezeli és felügyeli a szerves vagy szervetlen alapanyagokat gyártó gépi berendezéseket. hűtés. 212.és mélyépítő-ipari létesítményekhez szükséges vasbeton szerkezetek betonvas és betonacél vázait a vasalási terv vagy szóbeli utasítás alapján. nagyüzemi vegyi folyamatok kidolgozásában. pályamunkás Előkészíti a terepet. Váltóőr A rábízott pályaszakaszokon állítja. fűtés. Tereprendezési munkákat lát el és alépítményeket (pl. Vasútépítő. aprítás. kiépíti a töltést. vízvezető árkok. stb. átjárók. növényvédőszerek és műanyagok gyártásában. gyógyszerek. peronok. desztillálás. ülepítés. Megolajozza a mozgóalkatrészeket. pálya-ellenőrzési feladatokat. támfalak. keresztezéseket. hulladékokat. gondoskodik a jelzők. Vasbetonszerelő Előkészíti. 209. bélésfalak. gondozza és ellenőrzi az ott lévő berendezéseket. gyomokat. Váltókezelő Ellátja a vasúti közlekedés biztonságához szükséges őrzési. meghúzza a csavarokat. hidak. a közöttük lévő vágányrészeket. 208. 207. termékek minőségének és vegyi összetételének ellenőrzésében.) hoz létre. tisztítja a jelzők üvegét és lámpáit. homogenizálás.és benzinszármazékok. I-84 . váltók kivilágításáról. A kiindulási anyagokat fizikai úton (keverés. kezeli és működteti a jelzőberendezéseket és sorompókat. Munkája során alapanyagokból oldószerek és egyéb segédanyagok felhasználásával alacsony feldolgozottságú vegyi termékeket állít elő.

Hiba esetén áramtalanítja és javításra előkészíti a meghibásodott vezetékszakaszt. Vízturbinagépész. Különböző fogyasztókat (világító eszközök. ipari. Vezeték. leállítja és szabályozza a vízturbina. Villanyszerelő Lakóházakban. Villamosvezető A villamosvezető személyszállítást végez menetrend szerint közlekedő villamosüzemű gépjárműveken. villanybojlerek) köt be a villamos hálózatba és ellenőrzi a bekötés helyességét. vezetékhálózatokat és ezeket kiszolgáló berendezéseket állít össze. algásodás.és csőhálózat-szerelő Vizet. gőzt vagy apróra zúzott szilárd anyagokat szállító csővezetékeket. szivattyúkat és a csővezetékeket. valamint javít és karbantart. bőrből és szőrméből készült ruházati termékeket és lakástextíliákat. villamos gépek. Villamosipari technikus Önállóan vagy mérnöki irányítással a villamos energia előállítására. elosztására és felhasználására szolgáló erősáramú berendezéseket (transzformátorokat. mosógépben vagy kézzel tisztítja. rádiótechnikai és számítástechnikai berendezések létesítésében és üzemeltetésében vesz részt. és a forgalmi előírásokat követve elvégzi a szállítást. Közli az állomáson mérhető villamos jellemzőket. villamos kapcsolóberendezéseket. Munkavégzése során elindítja. színezi vagy átszínezi a különböző textíliákból. villamos forgógépeket. generátor és a I-85 . ellenőrzi a működésüket. az üzemzavarok elhárítása. Vízműkezelő Üzemelteti a víz tisztítására. Vegytisztító. 220. elektromos és hidraulikus berendezéseit. 217. tárolására kialakított vízműveket. elhomokosodás és moszatképződés elleni védelmét. olajat. Villamosüzemi gépkezelő Feladata az országos villamosállomások és a középfeszültségű vagy nagyfeszültségű hálózatok üzemeltetése. gazdasági létesítményekben szereli vagy javítja az áramellátást biztosító vezetékrendszert. 215. kelmefestő Különböző oldó és mosószereket használva vegytisztítógépben. 218. a felszíni vízművek visszaöblítését. kezelésére. Kezeli és karbantartja a vízmozgató berendezéseket. Villamossági szerelő Szereli.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 213. berendezéseket. 221. ügyelve az utasok biztonságára. távvezetékekeket). javítja és ellenőrzi a villamosenergia előállítására. 219. -gépkezelő Kezeli és felügyeli a vízi erőmű mechanikus. A telephelyen átveszi és ellenőrzi a járművet. 214. jegesedés. és kapcsolási utasításokat vár. elosztására és felhasználására szolgáló villamos berendezések. Munkája során megállapítja az állomás által elfogyasztott és továbbított energia mennyiségét. 216. valamint elektonikai. gázt. hiba esetén intézkedik a javításról. meghibásodásuk esetén elvégzi a javítási munkákat. továbbítására. Elvégzi a kutak próba és tisztító szivattyúzását. épít.

betakarítási. Zöldségtermesztő A zöldségtermesztő feladata különféle zöldségfélék termesztése szabadföldi vagy melegházi környezetben (fóliasátor. a terhelési viszonyok és a vízhozam változásait. növényvédelmi.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS segédberendezések működését. üvegház) a gazdasági és ökológiai feltételek figyelembevételével. tárolási és szükség szerint a tartósítási feladatokat. 222. osztályozási. ápolási. Munkája során elvégzi a talaj-előkészítési. palántanevelési. ültetési. vetési. I-86 . valamint figyelemmel követi a vízkormányzási lehetőségeket.

) A MÓDSZERES .SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: ♦ Melyek azok a foglalkozások.J. amelyek a módszeres szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .

Az orvosi vizsgálatoknál és kezeléseknél asszisztál. folyamatosan figyeli az állapotukat. társadalombiztosítás részére kimutatásokat készít. elvégzi a szarvasmarhák. Előkészíti a laboratóriumi vizsgálatra küldendő mintákat. vérnyomásmérés. stb.és kezelő eszközöket. Csecsemő. a tüneteket és állapotváltozásokat a lázlapra felvezeti. részt vesz a viziteken. kezeléseket (pl.és gyermekápoló Ápolja és gondozza a kórházak. sebellátás. hőmérsékletet és vérnyomást mér. levonja a jövedelmi adót. Ápolónő. mesterséges megtermékenyítését. 4. Irányítja az állattartó telep fertőtlenítését. a kényszervágott és elhullott állatok eltávolítását. beöntést ad. ápoló Egészségügyi intézményekben vagy otthonukban az ápolási tervnek megfelelően ápolja a betegeket. Az adóhatóság. bérszámfejtő Számfejti a dolgozók bérét. Állategészségőr Az állatorvos irányítása mellett ellátja. injekciózás. Önállóan végzi a hatáskörébe tartrozó vizsgálatokat. juhok. Aktívan részt vesz az orvosi viziteken. stb. klinikák. Az orvosi utasítások alapján előírt vizsgálatokra és terápiás eljárásokra a beteget előkészíti. A kórházi osztályokon. ápolja a beteg állatokat. reakcióit. Kiosztja az előírt gyógyszereket és elvégzi az orvos által előírt egyszerűbb vizsgálatokat. Vezeti a bérszámfejtési lapokat és a bérfizetési jegyzéket. 5. pl. taranszfúzió adása. ápoló Az ápolási folyamat alapján szervezi ápolási és gondozói munkáját. és asszisztál az orvosnak. infúzió. beöntés adása. -kötözés. részt vesz az orvosi viziteken. és feljegyzéseket készít a változásokról. vérvétel. Asszisztál az orvosi vizsgálatokon. gyógykezelt beteg szükségleteinek kielégítését. 3. szanatóriumokban ellátott betegek egyedi szükségleteinek megfelelően ápolási tervet készít. segíti az ellátandó. járulékokat.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS J.) MÓDSZERES foglalkozások – SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó 1. tartozásokat. és mindenről beszámol a kezelőorvosnak. Ápolási tervet készít a betegek számára. katéterezés. táppénzét és egyéb juttatásait. A betegek állapotaát folyamatosan figyeli.) J-88 . Dietetikus A dietetikus a betegek élelmezését tervezi. Műtét során segédkezik az állatorvosnak. vizsgáló. Kiszámítja a kifizetendő összeget. 6. az ételek elkészítését irányítja. Folyamatosan figyeli a betegek állapotát. Bérelszámoló. vért vesz. 2. Szakszerűen alkalmazza az ápolási. sertések. szanatóriumok és egyéb egészségügyi intézmények különböző osztályain gyógykezelt csecsemőket és gyermekeket. az egészségügyi vagy közétkeztetést ellátó intézményekben összeállítja a diétás étrendet és táplálkozási tanácsokat ad. Diplomás ápolónő.

10. Munkájához szilárd és folyékony vegyszereket. Figyeli a vendégek további jelzéseit. Kiállítja a számlát. retusanyagokat használ. eszközök tisztántartásáról és beszerzéséről. 8. elvégzi az adminisztratív teendőket. Felszolgáló. megőrzi és elszámolja a pénzt. 11. Előkészíti és kezeli a vizsgálathoz szükséges gépeket és eszközöket. Kapcsolatot tart más részlegek vezetőivel. pincér A felszolgáló fogadja az éttermekbe. Foglalkozik a vevővel. vezeti az előírt nyilvántartásokat. Az előírásnak megfelelően felszolgálja az ételeket és kitölti az italokat. a rendkívüli eseményeket haladéktalanul jelenti az intézmény igazgatójának. Munkája során üdvözli. Megállapítja és ellenőrzi a munka és ügyeleti rendet. iratok. italokat. 9.) munkáját. adatok beszerzéséről. Családi és hivatalos eseményekről videokamerával felvételeket készít. értesítések és adatszolgáltatások tervezetét. Fényképész és videofelvétel készítő Műtermekben. italokkal kapcsolatos ajánlást tesz. és az asztalhoz kíséri a vendégeket. Egészségügyi asszisztens Segít az orvosnak a betegek vizsgálatánál. felügyeli az osztályon végzett valamennyi tevékenységet. kezelését és ellátását. ápolók.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 7. Ellenőrzi a betegek felvételét. Főnővér Tervezi. Száradás után fotópapírra másolatot. Néhány egyszerűbb vizsgálatot vagy kezelést önállóan is végezhet. műttőssegédek. Kezeli és őrzi a gyámság alá helyezett személyek iratanyagát. ajánlja és bemutatja az árut. elvégzi a negatív és a pozitív retusmunkákat. Biztosítja a szervezeti egység működésének személyi és tárgyi feltételeit. külső helyszíneken. elbocsátását. és felveszi a rendelést. klinikák. Ezen kívül részt vesz a termékek megrendelésében és átvételében. Kézben vagy szervizkocsin az asztalhoz viszi a megrendelt ételt és italt. stb. J-89 . elkészíti a különböző iratok. nagyítógéppel nagyítást készít. 12. irányítja és ellenőrzi a beosztottak munkáját. átveszi. Eladó Legfontosabb feladata a vevők kiszolgálása. valamint gondoskodik azok megfelelő tárolásáról. vágja a videofilmeket. irányítja és ellenőrzi a kórházak. gondoskodik a szükséges anyagok. illetve a beosztottak (ápolónők. Gondoskodik a hiányzó okmányok. A laboratóriumban előhívja és fixálja a filmet. kéréseit. Gondoskodik a higiéniás előírások betartásáról. és felszolgálja a kiválasztott ételeket. szervezi. rendezvényeken fényképfelvételeket készít. a vendég kívánságainak megfelelően az ételekkel. szociális intézmények egyes osztályain a betegek ellátását. Gyámügyintéző Munkája során felméri a segélyek iránti kérelmek indokoltságát. Intézkedik a meghibásodott felszerelések cseréjéről. Átadja az étlapot. felvilágosítást és tanácsot ad. kapcsolatot tart különböző szervekkel/szervezetekkel. vendéglőkbe érkező vendégeket.

tárolását és fontosabb mellékhatásait ismertetik a vevőkkel. A szakgyógyszerészek kiemelt feladatokat látnak el a gyógyszerek. illetve óvodai ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása. ellenőrzi. illetve gyógyhatású készítmények előállítása. értékesítése. kiadja és értékesíti a gyógyszereket. Szükség esetén tanácsot ad.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 13. a gyógyszer használatát. 14. A szakgyógyszerészek különféle munkaterületek szerint specializálódhatnak. kiadása. szervezi. kiadják a gyári készítményeket vagy az előállított gyógyszereket. 18. gyógyszer export-importtal. Elkészíti és kiadja a kúpokat. Az orvosi vény alapján a rendelkezésre álló anyagokból gyógyszereket készítenek.és ifjúságvédelem területén. pl. bevezetéssel. Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertárakban a gyógyszerész vezetésével elkészíti. évi szabadságokat számol. részben igazgatói. eközben tájékoztatja a betegeket a gyógyszerek alkalmazásáról. 16. munkaszerződéseket készít. alapanyagok átvételét. valamint a szállásértékesítést. valamint intézi a dolgozók szakmai képzésével kapcsolatos ügyeket. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a nevelőszülőknél lévő gyermekek mentális és testi épségét. oldatokat és kenőcsöket a gyógyszerész által kimért alapanyagokból. tárolását. raktározással. illetve gyógyhatású készítményeket állítanak elő. Foglalkozhatnak gyógyszer-kutatással. tárolással. nyilvántartását. fejlesztése vagy nagyüzemi gyártása során. Gyógyszerész A gyógyszerészek gyógyszereket. a menetjegyek megvásárlását és eladását. gyógyszergazdálkodással. Humánpolitikai ügyintéző Ellátja a munkaviszony létesítésével. vagy igazgatóhelyettesi irányítással tudja megoldani. stb. létszámnyilvántartást vezet. tanulók adminisztratív ügyeinek intézése. kapcsolatot tart a szülőkkel. gyógyszerismertetéssel. beleértve az odavisszautazás megszervezését. illetve az óvoda pedagógusaival és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció ellátása. készítéssel. ellenőrzéssel. Idegenforgalmi ügyintéző Megtervezi. Elvégzi a gyógyszertár működéséhez kapcsolódó feladatokat. Gyermek. gazdálkodással. tablettákat. meghirdeti és lebonyolítja a turisztikai programokat. megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat részben önálló munkával. J-90 . 17. sztenderdizálással. regisztrálással. az iskola. alapvető tájékoztatási és protokoll-szervezési feladatok ellátása. -értékesítéssel és a betegek kiszolgálásával foglalkoznak.és ifjúságvédő Szociális feladatokat lát el a gyermek. Iskolatitkár Feladata az iskolai. kutatása. 15. így például a gyógyszerek. gyógyhatású készítményeket. Munkája során együttműködik a nevelési tanácsadóval és a pszichológussal. fenntartásával.

a helyükre kíséri a nézőket. sminket készít. vizi és légiutazásra szóló jegyeket. majd folyamatosan vezeti a dokumentációt a vizsgálatokról.és belkereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos ügyeket intéz. befesti a szemöldököt és a szempillát. körömbenövést. levágja a körmét. bizonylatokat kezel. Felveszi a betegek személyes adatait. pedikűrös Tisztítja és formára vágja a vendégek körmét. könyvel. 24. vérkeringésfokozó. dokumentumokat. gyantával vagy epilátorral szőrtelenít. folyóiratokat. fogyasztó. körömápoló anyagokkal keni be a körmöket. arcvizeket). Kikeresi a raktári állományból a kikért könyveket. Kezeli a bőrkeményedéseket. kozmetikai szalonokban frissítő. J-91 . iratok. 26. 23. Samponnal megtisztítja. lakkal. sminkes Megtisztítja a vendégek bőrét. Munkájához sokféle vegyianyagot használ (krémeket. 25. ránctalanító kezeléseket. a könyvek. levéltári anyagok kikölcsönzését és visszavételét. Figyel a rend és tisztaság fenntartására. Mentálhigiénés asszisztens Segíti a pszichológus és a pszichiáter munkáját. Könyvtári. intézi a módosításokat és a reklamációkat. Jegyszedő Moziban. Kereskedelmi ügyintéző Gazdálkodó szervezeteknél és vállalkozásoknál kül. Kozmetikus. tyúkszemet. 21. sportolóknál izomlazító masszázst végez. kezelésekről és a probléma megoldásának lényeges mozzanatairól. múzeumba szóló belépőjegyeket árusít. 22. színházban. levéltári állomány-gyarapítási adatokat. információkat gyűjt és rendez. masszírozást és gőzölést végez. múzeumban ellenőrzi a belépőjegyeket. majd kikeféli. Jegypénztáros Szárazföldi. A könyveket. Kézzel vagy számítógéppel kiállítja a jegyet. Manikűrös. folyóiratokat. látogatókat. moziba. tisztítja. bőrtápláló. vágja a kutyák szőrét. formára vágja az állat szőrét. Masszőr A fürdőkben. levéltári nyilvántartó Nyilvántartja a könyvállomány-. 27. Orvosi rendelvényre és orvosi felügyelet mellett gyógymasszázst végez. Szíjakkal rögzíti az állatot a kozmetikai asztalon. nyilvántartásokat vezet. valamint színházba. átveszi a pénzt. Kutyakozmetikus Ápolja. iratokat leltári számmal látja el. kenőcsöket.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 19. 20.

birtokában ügyintézői feladatokat végez. Modell. Kapcsolatot tart az álláskereső ügyfelekkel. lebonyolítja az ehhez szükséges adminisztrációs és egyéb feladatokat. Kapcsolatot tart az oktatókkal és diákokkal.foglalkoztatáspolitikai. cipőket. Tömeges baleseteknél önállóan is végzi a feladatát. 33.vagy képzési lehetőségeket ajánl. ellátja az újszülöttet. J-92 . Több műszakos munkarendben dolgozik. munka. fehérneműket. vagy alkotóközösség munkáját. Információt nyújt a munkaügyi központ által nyújtott ellátásokról (pl. 29. oktatással kapcsolatos információs és adminisztratív feladatokat. valamint gazdálkodó szervezeteknél . érdeklődésüknek megfelelő állást. álláskereső ügyfeleknek a végzettségüknek. az adatokat karbantartja. társadalombiztosítási. tánckar.). Az álláskínálat bővítése érdekében a munkáltatókkal kapcsolatot tart. kezeli a telefont. Mentőápoló A mentőápoló mentőautóval szállítja. előkészíti a szükséges eszközöket és anyagokat. államigazgatási eljárási. művelődési intézményekkel és egyéb rendező irodákkal. reklámfotókon. ügyviteli ismeretek . és az ilyen jellegű feladatokat ellátó intézményeknél. jogi.és pályatanácsadás. közvetítési. a gazdálkodókkal és egyéb más szervezetekkel. 31. ellátja és ápolja a betegeket. 32. munka. Felveszi és számítógépre rögzíti az ügyfél személyi adatait és az állás(ok) megpályázásához szükséges információkat. munkaerő-gazdálkodási. a munkakörülményekről. felvételi eljárásokról és egyéb az oktatással összefüggő kérdésekről. számítógépet és egyéb irodatechnikai eszközöket. Munkaerő-piaci ügyintéző A munkaerő-piaci ügyintéző elsősorban a munkaerő-piaci szervezetnél. Munkája során részt vesz a bemutatásra kerülő produkció helyszínének megszervezésében. képeslapokban modellként szerepel. részt vesz a betöltetlen álláshelyek feltárásában és számítógépes rögzítésében. Munkája során asszisztál a mentőorvosnak. Tájékoztatást nyújt az ajánlott munkakörben végzendő tevékenységek jellegéről. Művészeti titkár A művészeti titkár megszervezi és kiszolgálja a művészeti csoport (zenekar. divatbemutatókon.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 28. Tájékoztatást ad a képzésekről. a munkáltatókkal. Munkaközvetítő Munkanélkülieknek. az állás betöltésének feltételeiről. valamint a munkaügyi szervezet szolgáltatásairól és a törvények által biztosított lehetőségekről. segédkezik az orvosi beavatkozásoknál. Oktatási ügyintéző Oktatási intézményekben ellátja a képzéssel. Kapcsolatot tart fenn a színházakkal. stb. Szükség esetén segít a szülések levezetésében. Munkája fokozott érzelmi megterheléssel jár. manöken A kifutókon. pszichológiai tanácsadás. divatfotókon bemutatja a ruhákat. 30. munkanélküli segély) és a szolgáltatásokról (pl. balett társulat). színházi csoport.

ellenőrzi a társadalombiztosítási kártyákat. 37. Portás Közintézmények. Nyilvántartást vezet az ajánlott küldeményekről. pénzküldeményeket. kabinos Megőrzi az intézmény látogatóinak ruházatát. vállalkozások piaci értékesítési tevékenységének szervezésében és irányítása során felmerülő piaci tervezéssel.és kifizetésével és átváltásával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt. kontaktlencsét ír fel. Pénzintézeti pénz. beszedi a postai küldeményeket terhelő díjakat. Vezeti a betegnyilvántartást. ipari és kereskedelmi létesítmények. az előfizetett újságokat.és devizabankügyletekhez kapcsolódó ügyintézői feladatokat. gondoskodik a gyógyászati anyagok. Optometrista Az optometrista megvizsgálja a látást. borítékokat. csomagokat. karbantart és működtet. A jegy. 36. csomagokat. parkok bejáratát őrzi. Bankokban a pénz be. majd ruhatárjegyet vagy fémbilétát ad.és értékkezelő Bankokban és egyéb pénzintézetekben ellátja a pénzforgalomhoz. a forint. Szemüveget. tanácsot ad a látásjavító eszközök használatához és a különböző helyiségek megvilágosításához. 43. okmánybélyegeket árusít. 41. Súgó J-93 . 40. Postai és banki pénztáros Postahivatalokban lebonyolítja a csekkbefizetéseket. csomagjait. reklámmal és egyéb üzleti kommunikációval kapcsolatos feladatokat hajt végre. 39. Reklámtervek és programok kialakításában és végrehajtásában vesz részt. postai értékcikkeket: bélyegeket. Szükség szerint ellátja a látogatók informálásával kapcsolatos feladatokat. vagy kinyitja az öltözőszekrényt. számmal látja el az átvett tárgyakat. A reklám és marketing menedzser munkáját segíti. Reklámügyintéző Cégek. biléta ellenében átadja a tárgyakat. a terápiás adminisztrációt. elhelyezi azokat a polcokon. A reklám és egyéb kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos operatív szervezési és beszerzési feladatokat lát el. behívja a betegeket. Ruhatáros. kikeresi a kartonokat. Postai kézbesítő Kézbesíti a leveleket. közhivatalok. leleteket. A kabinos jegy és értéktárgy ellenében átadja a vendégnek a kabin kulcsát. megírja a recepteket. elvégzi az adminisztrációs feladatokat. fogasokon. 42. Orvosi asszisztens Egészségügyi intézményekben segít az orvosnak a betegek vizsgálatánál és kezelésénél. eszközök tisztántartásáról és beszerzéséről. 38. 35. Adatbázisokat kezel. Átveszi a ruhadarabokat. Orvosírnok Orvosi rendelőkben segíti az orvos munkáját.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 34. valamint előkészíti és kezeli a vizsgálathoz szükséges gépeket és eszközöket.

44. valamint intézi a dolgozók szakmai képzésével kapcsolatos ügyeket. felveszi a telefonüzeneteket. Titkárnő Adminisztratív teendőket lát el: összegyűjti a vezető által kért információkat.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Színházakban a színpad szintje alatti súgólyukból segíti a színészeket a szöveg eltévesztése vagy elfelejtése esetén a felidézésben. megszervezi a találkozókat. Szállodai portás. beadványok. Személyügyi ügyintéző Ellátja a munkaviszony létesítésével. 50. 46. 49. kijelöli a szobákat. földhivatal). felveszi a szobarendeléseket. J-94 . közigazgatási és jogi ügyekben. szerződések és egyéb okiratok elkészítése. az ellenérdekű felek jogvitáinak megegyezéses elintézésének segítése. 47. polgári. Utaskísérő. nyilvántartja és továbbítja az adatokat. létszámnyilvántartást vezet. Munkaszerződéseket készít. munkajogi. így a kísérő nélkül utazó kisgyermekekről és mozgássérültekről. Titkárságvezető Tervezi. Rögzíti a szükséges információkat. és gondoskodik a vendégek kényelméről és ellátásáról. évi szabadságokat számol. szükség esetén halkan mondja a szöveget. illetve költségvetési szervezetek működését. panziókban és egyéb szálláshelyeken vezeti a vendégekről a nyilvántartást. munkatársak tevékenységét. az ügyfeleknek jogi tanácsadás és felvilágosítás nyújtása. Vámmentes cikkeket árusít. irányítja és ellenőrzi a titkárságon dolgozó beosztottak. megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. recepciós Szállodákban. 48. cégbíróság. A munkatevékenységek megszervezésével segíti a gazdasági. Átveszi a beérkező postát. átveszi. valamint azok érvényesítése a hivatalos fórumokon (pl. szervezi. Ügyvéd Az ügyvéd feladata a jogi képviselet ellátása büntető. A repülőgépen. 45. bemutatja a biztonsági felszerelések használatát. tájékoztatja és a megfelelő ügyintézőhöz vagy szolgáltatáshoz irányítja az ügyfeleket. Gondoskodik a különleges ellátást igénylő utasokról. Figyelemmel kíséri az előadást. stewardess Utazás közben gondoskodik az utasok kényelméről és biztonságáról. Felszolgálja az ételeket és az italokat. illetve a repülőtéren fogadja és eligazítja az utasokat. Ügyféltájékoztató Fogadja. jelentéseket ír diktálás vagy kézirat alapján. leveleket. fenntartásával.

SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások bemutatása Itt a következő kérdésre kaphat választ: Melyek azok a foglalkozások.K.) A TÁRGYIAS . amelyek a tárgyias .szociális érdeklődési körökhöz kapcsolódnak? .

Megállapítja a betegségeket. Fotóriporter K-96 .FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS K. külső helyszíneken. Állatorvos Állatok betegségének diagnosztizálásával. összegyűjti az edényeket. röntgenkészüléket. A hajat formára szárítja csavarók vagy kefék segítségével. Sebészeti beavatkozásokat végez. Fényképész és videofelvétel készítő Műtermekben. EEG. Röntgenfelvételeket készítenek illetve készíttetnek. megóvják. vágja a videofilmeket. Kiosztja az ételeket. Dajka Bölcsödében. Fogorvos A fogorvosok megvédik. állatvásárok és az állatszállítások megfelelő feltételeinek biztosítása. kiszolgálja a vendégeket. fixálókat. hajfestékkel befesti a vendégek haját. Családi és hivatalos eseményekről videokamerával felvételeket készít. illetve a műtőbe szállítja tolókocsival vagy kerekes asztallal. klinikákon a betegeket a kezelés helyére. Beteghordó Kórházakban. A laboratóriumban előhívja és fixálja a filmet. Ha szükséges. borozókban. levágja. illetve ad be és beoltja az állatokat a különböző betegségek ellen. törött csontokat). Száradás után fotópapírra másolatot. elvégzi a negatív és a pozitív retusmunkákat. 8. pótolják a hiányzó fogakat vagy protézissel látják el a betegeket. rendezvényeken fényképfelvételeket készít. 6. gyógyszereket ír fel. gyógyítják és kezelik a fogakat és a fogínyt. Beszereli az oxigénpalackot. 7. elmosogatja a poharakat. 4. segít nekik a tisztálkodásban. majd visszaviszi a kórterembe. Az elhunytakat elszállítja a boncterembe. betömik a lyukas fogakat és kezelik a fogínysorvadást. samponokat. Munkájához különféle vegyszereket használ (festékeket. hordozható EKG. dauervizet). kocsmákban. Feladatkörébe tartozik a járvány-megelőzési és járványelfojtási teendők. gyógyításával és megelőzésével foglalkozik. húsvizsgálatok. öltözteti a gyermekeket. Segédkezik a vizsgálatoknál. 2. fogkő-eltávolítást végeznek. ellátja a sérüléseket (sebeket. nagyítógéppel nagyítást készít. Fodrász Megmossa. tanácsot ad a vendég egyéniségének megfelelő frizura kiválasztásában. a vizsgálati anyagokat elviszi a laboratóriumba. óvodában segíti a csecsemő.és gyermekgondozónőket és az óvónőket a gyermekek ellátásában.) A TÁRGYIAS – SZOCIÁLIS érdeklődési körökhöz kapcsolódó foglalkozások 1. retusanyagokat használ. Munkájához szilárd és folyékony vegyszereket. pultos Vendéglátóhelyeken. 3. Csapos. sörözőkben kiméri az italokat. Tartós hullámot készít. 5.

regisztrálással.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS Aktuális eseményekről képi beszámolókat. tárolással. A szakgyógyszerészek különféle munkaterületek szerint specializálódhatnak. 15. így az elkészült fénykép számítógépes program segítségével kerülhet a nyomdába. építőipari. A felhasznált filmet kidolgozásra ún. bárokban. ruházati termékeket (esküvői és alkalmi ruhákat. ellenőrzi és szervezi a konyhai és takarító személyzet munkáját. Mixer Vendéglátóhelyeken. ultraibolya fény alatt keményíti. ellenőrzi. tárolását. Londiner Szállodákban. Gyógyszerész A gyógyszerészek gyógyszereket. oldatokat és kenőcsöket a gyógyszerész által kimért alapanyagokból. Elkészíti és kiadja a kúpokat.és mezőgazdasági gépeket). éttermek rendjéről és tisztaságáról. Gyógyszertári asszisztens Gyógyszertárakban a gyógyszerész vezetésével elkészíti. Az orvosi vény alapján a rendelkezésre álló anyagokból gyógyszereket készítenek. lakkozza. készítéssel. mulatóhelyeken kiméri és keveri az italokat. Kölcsönző Különböző berendezéseket (háztartási. nyomdai tördelésre. K-97 . megszervezi a nagytakarítást. gyógyhatású készítményeket. ellenőrzéssel.és turisztikai felszereléseket kölcsönöz magánszemélyek és intézmények részére. díszíti. gyógyhatású készítményeket állítanak elő. alapanyagok átvételét. 10. tárolását és fontosabb mellékhatásait ismertetik a vevőkkel. feketefehér vagy színes negatív vagy diafilmre. bőröndjeit a szobába. ill. 13. koktélokat. kutatása. kiadja és értékesíti a gyógyszereket. A szakgyógyszerészek kiemelt feladatokat látnak el a gyógyszerek. szórakoztatóelektronikai. 11. 12. felépíti a zselés műkörmöt. értékesítése. gyógyszerismertetéssel. álló fényképeket. helyszíneket és lefényképezi. kiadják a gyári készítményeket vagy az előállított gyógyszereket. eközben tájékoztatja a betegeket a gyógyszerek alkalmazásáról. felkeresi a kijelölt vagy általa választott személyeket. jelmezeket). a gyógyszer használatát. gyógyszergazdálkodással. stb. induláskor leviszi azokat a hallba. így például a gyógyszerek. irányítja. 9. sztenderdizálással. Foglalkozhatnak gyógyszer-kutatással. raktározással. fényképsorozatokat készít. A ragasztott vagy felépített műkörmöt formára reszeli. 14. nyilvántartását. barkács. bevezetéssel. gépkocsikat. Műkörömépítő A körömre ragasztóanyagokkal ráragasztja a műanyagból készült műkörmöt. fotóstúdióba viszi. Az adott fényképezéshez szükséges érzékenységű és terjedelmű filmet a fényképezőgépbe tölti. Gazdaasszony Gondoskodik a vendéglők. gyógyszer export-importtal. fixáló oldattal áttörli. A munkája során használhat digitalizált fényképezőgépet. kiadása. Megrendeli a rovarirtást. valamint sport. vágja. panziókban érkezéskor felviszi a vendégek csomagjait. tablettákat. a tisztítószereket. fejlesztése vagy nagyüzemi gyártása során. Elvégzi a gyógyszertár működéséhez kapcsolódó feladatokat. -értékesítéssel és a betegek kiszolgálásával foglalkoznak. illetve gyógyhatású készítmények előállítása. tippet. gazdálkodással. híradástechnikai.

árvíz. drótokkal egymáshoz erősíti. a multimédia eszközeivel. árusítja a cserepes növényeket. Tűzoltó Tűzeseteknél oltja a tüzet. megbeszélése. földrengés esetén közreműködik a károk felszámolásában. Optometrista Az optometrista megvizsgálja a látást. gyakoroltatása során. fertőtleníti a helyiséget és az eszközöket. Az elméleti és gyakorlati tananyag bemutatása. kitakarítja. Kiválogatja az összeillő növényeket. Baleseteknél részt vesz a műszaki mentésben. Virágboltban a vevők kívánságának megfelelő csokrokat készít. Előkészíti a betegeket a műtétre. Műtőssegéd Előkészíti a műtőt a műtét előtt. koszorúkat készít.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS 16. virág tápoldatokat. Szemüveget. asztali díszeket. számítógépes programok alkalmazásával segíti elő a szakma alapjainak elsajátítását. virágmagokat. feldolgozása. virágbolti eladó Élő és szárazvirágokból csokrot. 18. Szakoktató. 20. 17. katasztrófa helyzetekben. Virágkötő. koszorúkat szalagokkal. kontaktlencsét ír fel. összefonja azokat. K-98 . gyakorlati oktató A szakoktatásban tanuló fiataloknak szaktantárgyakat oktat és begyakoroltatja a szakma alapfogásait. termésekkel díszíti. Az elkészült csokrokat. üvegdíszekkel. megakadályozza a tűz terjedését. 19. tanácsot ad a látásjavító eszközök használatához és a különböző helyiségek megvilágosításához.

1997 Choices (számítógéppel támogatott pályatanácsadási rendszer). OMMK.) Orvosi útmutató a szakmai és munkaköri alkalmasság véleményezéséhez és a pályaválasztási tanácsadáshoz. 1983 Szakmák kézikönyve Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1993 FEOR-93 Központi Statisztikai Hivatal. 2001 Iskolaválasztás előtt. 2001 Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2001 Oktatási Minisztérium. kereseti és munkanélküliségi adatairól. OMMK. OMKMK. 1997 Tájékoztató az egyes szakmák foglalkoztatottsági.FOGLALKOZÁSOK VILÁGA ÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓS FORRÁSOK Országos Pályaválasztási Útmutató OOK-Press Kft.. 2001 1 . 1997 Országos Képzési Jegyzék (2000. 2000 Mi lehet? Mi legyen? Országos Pedagógiai Intézet. 1998 Pályakalauz. 2000 Középiskola után… Okker kiadó Budapest. 1998 Foglalkozási információk kézikönyve.2001 Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó. OMK. OMMK.. 1994 Foglalkozások egészségi tényezői.. OMÜI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful