CÁC LOẠI THẺ VÀ ỨNG DỤNG

CHỦNG LOẠI Chíp tiếp xúc 1 2 3 Thẻ chíp Chíp không tiếp xúc Thẻ từ Thẻ trắng

CÔNG DỤNG Sim thẻ điện thoại và các ứng dụng cao cấp khác… Chấm công, ra vào cửa… Thẻ ATM, chấm công, ra vào cửa Thẻ nhân viên, thẻ sinh viên, thẻ tư viện…

CÁ THỂ HÓA THẺ ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 1. Cá thể hóa bằng máy in nhiệt 2. Cá thể hóa bằng đầu đọc có khả năng ghi thông tin nên dải từ hoặc chíp. 3. Cá thể hóa thẻ bằng dập nổi, và các cách khác phức tạp hơn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful