MNC ln µersonul µerlµheruls Lo

helµ µeoµle en|oy u beLLer
exµerlence wlLh Lhe dlglLul
world.
SLurLed ln ŧũŨŧ wlLh mlce, whlch
µrovlded u more lnLulLlve wuy
of lnLerucLlng wlLh u PC.
Worldwlde leuder ln comµuLer
mlce
RelnvenLed Lhe mouse ln dozens
of wuys Lo muLch Lhe evolvlng
needs of PC und luµLoµ users.
www.cynosurejobs.com 044-65612347
W xµunded Lhelr exµerLlse ln
µroducL deslgn beyond Lhe
comµuLer mouse, wlLh u
broud µorLfollo of lnLerfuce
devlces LhuL ure Lhe
°lusL lnchº
beLweenUund UR
ComµuLer
Console gume
LlglLul muslc
Home-enLerLulnmenL
sysLem
www.cynosurejobs.com 044-65612347
W hler µroducLs ure sold ln
ulmosL every counLry ln Lhe
world.
W Leuders ln u vurleLy of
µersonul µerlµheruls (boLh
cordless und corded), wlLh
sµeclul emµhusls on µroducLs
W PC NuvlguLlon,
W Cumlng,
W lnLerneL CommunlcuLlons,
W LlglLul Muslc und
W Home-nLerLulnmenL
ConLrol.
www.cynosurejobs.com 044-65612347
W hey SLudy how
cusLomers use Lhelr
dlglLul devlces, und Lhen
Lhelr deslgners und
englneers seL Lhelr slghLs
on how Lhey cun creuLe u
beLLer exµerlence wlLh
Lhose devlces ÷Lo µrovlde
W Rlcher
W ComforLuble
W lun
W ProducLlve
W ConvenlenL
W LellghLful.
°LlfesLyleº
www.cynosurejobs.com 044-65612347