içindekiler

04 06 37 54 58 62 editör sektör kapak konusu gündem söyleşi makale

38
41

markafoni Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra:

Grup şİrketlerİmİz 5,6 mİlyon zİyaretçİ İle perakende lİderİ

KAPAK KONUSU RÖPORTAJLARI

58
SÖYLEŞİ
İletişim yapısal bir değişikliğe uğradı
Elkotek Genel Müdürü Hakan Tahiroğlu:

ETİD

48 KaçanBalıkBüyükOlur 49 Trendyol.com 50 Evim.net 51 Morhipo.com 52 Limango

42 Bingomingo.com 44 Unnado.com 45 Yeniçarşım.com 46 Daybuyday.com

60
SÖYLEŞİ
Teradata Türkiye Ülke Müdürü Gamze Aydın:

Veriye hükmedenler rekabette bir adım öne geçer

tele.com.tr Biliflim Teknolojileri Dergisi Telekom Türkiye Kaynak Yay›n Tan›t›m Reklam San. ve Tic. Ltd. fiti. Ad›na ‹mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Ersin KAYA ersin@telecomtrdergisi.com

Yay›n Müdürü Ekim Naz›m Kaya ekim.kaya@tele.com.tr

Haber Müdürü İrfan Bülbül irfan@telecomtrdergisi.com | Reklam Satış Koordinatörü Nurhan Alparslan nurhan@telecomtrdergisi.com Müşteri Temsilcisi Ümran Öztürk umran@telecomtrdergisi.com | Abone Sorumlusu Savafl Özbek savas@telecomtrdergisi.com Bask› Golden Print Tel: 0212 629 00 25 Yüzy›l Mh. MAT-S‹T 1. Cd. No: 88 Ba€c›lar / ‹stanbul Tel: (0212) 629 00 24 - 25 | Da€›t›m Dünya Süper Da€›t›m A.fi. www.tele.com.tr Eski Osmanl› Sokak Ar›kan ‹fl Merkezi No:30/10 Mecidiyeköy/‹stanbul Tel: 0212 272 59 59 Faks: 0212 272 59 00 © Tele.com.tr Dergisi, Kaynak Yay›n Tan›t›m Reklam San. ve Tic. Ltd. fiti. taraf›ndan T.C. yasalar›na uygun olarak yay›mlanmaktad›r. Dergide yay›mlanan yaz›, foto€raf, harita, illüstrasyon ve konular›n her hakk› sakl›d›r. ‹zinsiz, kaynak gösterilerek dahi al›nt› yap›lamaz. tele.com.tr bas›n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. Yerel Süreli Yay›n | ISSN 1304-9445

2

tele.com.tr

aralık '11

baskı tarihi aralık 2011

MARKAFON

editörden

Ekim Naz›ım Kaya
ekim.kaya@tele.com.tr

4

tele.com.tr

aralık '11

MARKAFONI_22.8x27.fh11 11/15/11 2:39 PM Page 1
C M Y CM MY CY CMY K

SEKTÖR
Milyonlarca dakika!
Bilgi tabanı uygulamanızı kullanırken ne kadar özgürsünüz? Örneğin içinde yalnızca ‘araç vergisi’ geçen bir dokümanı ararken ‘taşıt vergisi’ (hatta ‘taşıt vergileri’) yazdığınızda sisteminiz sizi anlıyor mu? Ararken yaptığınız imla hatasını bile tolere edebiliyor mu? Bir sözcük (örneğin ‘bilgi’) çok farklı şekillerde yazılabilir… Bu bir eşanlamlı sözcük (‘veri’)olabilir, çekim eki almış hali(‘bilgiler’) olabilir, bir yazım hatasını (bılgı) içerebilir, hatta sıkça kullanılan İngilizce karşılığı(data) olabilir. Botego’nun görevi, siz nasıl yazarsanız yazın, (aradığınız dosyada o hali bulunmasa bile) size aradığınız‘bilgi’yi getirmektir! İşte Türkçe Doğal Dil İşleme teknolojisi, Botego ürünlerine bu yeteneği sağlıyor! Botego, TÜBİTAK, TTGV, KOSGEB ve Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından destekleniyor. Finans ve telekom sektörünün önemli oyuncuları, çağrı merkezlerinde Botego’yu tercih ediyor. Botego’nun beş yıllık AR-GE deneyiminin bugüne kadar şirketlere sağladığı süre tasarrufu, milyonlarcadakika. com adresindeki infografikte paylaşılıyor. API’sı aracılığıtla Botego, mevcut CRM uygulamaları ile kolayca entegre edilebiliyor. Kullanmakta olduğunuz yazılı sohbet, e-posta, mobil uygulamalarla bir web servisi olarak etkileşim kurabilen Botego, Türkçe bilgisini bilinen tüm sistemlerin kullanımına sunabiliyor. Platform bağımsız olarak çalışan uygulama, farklı lokasyonlardan yedekli olarak yüksek erişim garantisi sunuyor. Tüm soru-cevapların ya da dokümanların otomatik olarak indekslenmesi ve etiketlenmesi sayesinde, günler mertebesinde sürelerde Botego kullanıma hazır hale geliyor. Sistem kendi sunucularınızda, ya da bulutta farklı lokasyonlarda çalışabilir.
6
tele.com.tr
aralık '11

GEÇTİĞİMİZ AYDAN SEÇMELER

Çağrı merkezlerine
Çağrı merkezleri zamana karşı yarışıyor... Her saniye personel maliyeti, altyapı maliyeti, telekomünikasyon maliyeti... Müşteri memnuniyeti yarışı da cabası! Bu yarışta agent’ların yasal bir dopingi var:
Kullanıcı sayısı, içerik miktarı ve lokasyondan bağımsız olarak, yalnızca ürünün özelliklerine göre değişen aylık servis bedeli, yatırım maliyetini ortadan kaldırıyor. Kullandığınız, memnun kaldığınız süre boyunca ödeyin!

Servis olarak yazılım

İşin sırrı: Türkçe bilen uygulamalar

Milyonlarca dakikalık deneyim

Mevcut sistemlerle entegrasyon

Agent’lar sık sordukları soruları işaretleyerek tek tıkla ulaşabilir, zamanla kullanım alışkanlıklarını öğrenen yazılım sayesinde aradıklarına gittikçe daha kolay ulaşır! Takım liderleri, sık sık kendilerine soru soran agent’lara cevap vermeye değil, aldıkları ayrıntılı raporlarla agent performansını arttırmaya odaklanabilir. Shift süpervizörleri, tüm agent’ların öğrenmesi gereken önemli duyuruları kolayca arayüze girerek doğru zamanda, doğru kişilere bilgilendirme yapıldığından emin olabilir. İş birimleri, birbirine benzeyen kampanya gibi içeriklerin gereken tarihte yayına alınıp, kampanya bitiminde kendiliğinden pasif hale getirilmesini, yine de sistemden ulaşılır halde kalmasını sağlayabilir! Active directory gibi sistemlerle entegre olarak single-sign on destekleyen Botego, mevcut kişi ve grup yetkilendirmelerini kullanabilir. Agent’lara, yetkili personele, bayilere ve müşterilere farklı içerik sunabilir, kişi ve grup bazında ayrıntılı istatistikler alabilir, kim tarafından, hangi soruların ne şekilde sorduğunu raporlayarak sisteminiz üzerinde 360 derece bakış açısına sahip olabilirsiniz. Bilgiye erişimi kolay ve hızlı hale getirme konusunda tutkuyla çalışan Botego ekibinin bu alandaki uzmanlığını terzi dikişi çözümler için de kullanabilirsiniz. Bize posta@botego.com ve 0212 216 84 58’den ulaşın!

Agent’lar, takım liderleri, shift süpervizör’leri, iş birimleri, herkes bu özelliklere bayılıyor!

Ayrıntılı raporlar, istatistikler

Kolay kurulum ve operasyon

Size özel yazılım geliştirme hizmetleri

sektör

“Koçnet” hisselerinin devri onaylandı

gile Turkey, iş yapış felsefesi Agile’ı, Türkiye’de tanıtmak için bir dizi seminer düzenlemeye başladı. “AgileTALKS” adı verilen bu seminerlerin ilk ayağı Avea’nın Ar-Ge merkezinde gerçekleştirildi. Agile Turkey, kar amacı gütmeyen bir dernek olarak iş dünyasındaki profesyonellere Agile felsefesini, bu felsefenin yazılım geliştirme metodolojisi Scrum’ı, aktarmayı hedefliyor. AgileTALKS’un ilk ayağında, bilişim projelerinde başarıyı etkileyen en önemli faktörün projeyi geliştiren ekibin sergilediği takım oyunu olduğunun altı çizildi. Dernek Başkanı Mehmet Yitmen, iyi bir takım oyunu sergileyen ekiplerin üretkenliklerini yüzde 800’e kadar artırabildiklerine dikkat çekti. Scrum yaklaşımını benimseyen çalışma gruplarında “ben o işi takip etmiyorum” gibi bahanelerin ortadan kalktığına değinildi. Herkesi denetleyen tek bir yöneticinin olmadığı, çalışanların takım arkadaşlarını yönlendirdiği, sürekli bir sinerjinin hakim olduğu yapının varlığı vurgulandı. Agile yönteminin Avea’da uygulanması fikrini ortaya atan ve bu süreçte ilk pilot uygulamanın gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlayan Avea Ar-Ge Direktörü Egemen Kurdoğlu, konuşmasında ekip çalışmasına verdikleri önemin bir çıktısı olarak Agile yaklaşımını benimsedikleri ve iş süreçlerine uyguladıklarında elde ettikleri sonuçları anlattı. Avea Agile Çözümler Direktörü İlker Kınacı ise Scrum metodolojisinin iş yapış şekline kazandırdığı değerlere değindi.

“AgileTALKS” seminerleri başladı
A

V

odafone Türkiye’nin Koçnet Haberleşme Teknolojileri ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Koçnet”) şirketini satın alma süreci Rekabet Kurulu tarafından onaylandı. Yapılan yazılı açıklamada, Vodafone Türkiye’nin, kurumsal sabit iletişim pazarının önde gelen alternatif telekom operatörlerinden Koçnet’i satın alma işleminin Rekabet Kurulu tarafından onaylandığı bildirildi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, Koçnet satın alımının, Vodafone Türkiye’nin müşteri odaklı stratejik programının geleceğe daha güçlü taşınması adına önemli bir kilometre taşı olduğunu, süreçte Rekabet Kurulu onayı gibi önemli bir aşamanın geçilmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Timuray, kapanış ve devir işlemlerini mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak üzere çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Akademi Yazılım, Deloitte Teknoloji Fast50’de
Akademi Yazılım Genel Müdürü Bahadır Emre Omacan

igorta sektörüne yönelik çözümler sunan Akademi Yazılım, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini belirleyen “Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye 2011 Programı”na girdiğini duyurdu. Sadece yenilikçi stratejiler, sağlam yönetim uygulamaları ve pazar vizyonları ile en güçlü büyümeyi elde eden Türk teknoloji şirketlerinin Deloitte Teknoloji Fast50 Programı’nda yer alabildiğine dikkat çeken Akademi Yazılım Genel Müdürü Bahadır Emre Omacan, şunları söyledi: “Akademi gibi 15 yıllık geçmişi bulunan bir şirketin yüzde 300 büyümesi kayda değer bir başarı. Teknoloji ve ürünlere olduğu kadar iş süreçlerine de yatırım yapan bir şirket olarak sadece hızlı değil aynı zamanda sağlıklı bir büyüme yaşıyoruz. Sigorta sektöründen gördüğümüz ilgi sonucunda, 2005 yılında hayat, emeklilik ve sağlık branşlarının yanı sıra elementer branşlarda da çözümler sunmaya başlama kararı almıştık. Aradan geçen yıllar, elementer sigortacılıkta da başarılı çözümler ürettiğimizi ve kararımızın ne kadar isabetli olduğunu kanıtladı.”

S

8

tele.com.tr

aralık ‘11

sektör

likTech’in distribütörü BI Technology, “QlikView İş Zekası Kullanıcı Konferansı”nı gerçekleştirdi. Konferansa, QlikTech firmasının üst düzey yöneticilerinin yanısıra Türkiye’nin önde gelen kurumlarındaki QlikView kullanıcılarının, iş ortaklarının ve iş zekası ihtiyaçlarına QlikView ile çözüm bulmayı planlayan kuruluşların yöneticileri katıldılar. Etkinlik BI Technology Kurucu ortağı Ruhver Barengi ve QlikTech’te Benelüks ülkeleri, Doğu Avrupa, Rusya, Türkiye ve İsrail bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Vincent Peters’in konuşması ile başladı. Barengi, yeni nesil iş zekası eğilimleri, iş keşif ve analiz platformu (Business Discovery) kavramına değindi. QlikView’in 11 versiyonuyla gelen “Sosyal Karar Verme” özelliğini de içinde bulunduran, “Sosyal İş Keşfi ve Analiz Platormu” sayesinde analizlerin birbirinden uzakta bulunan kullanıcılar tarafından ortak biçimde geliştirilerek, kararların ekipler halinde verilebileceği duyuruldu. QlikView Türkiye kullanıcısı Anadolu Sigorta firmasından Deren Koçdemir ve CMC Çağrı Merkezi firmasından Gürkan Oktay, kurumlarındaki QlikView uygulamalarını ve kendilerine sağladığı katma değeri aktardılar. Konferans, BI Technology Ürün Müdürü Emre Çabuk’un QlikView’in yeni versiyonu QlikView11 ile gelen yenilikleri mobil sistemler üzerinden sunumu ve BI Technology Teknik Müdürü Yasemin Köşker’in QlikView ile geliştirilen uygulamaların portal ve Web teknolojileri içeren görsel araçlar ile entegrasyonları ve metadata yönetimi, monitöring işlemlerine yönelik sunumu ile tamamlandı.

QlikView İş Zekası Kullanıcı Konferansı gerçekleştirildi Q Magix AG, Video Easy 3 HD’yi tanıttı
C M Y CM MY

CY

CMY

K

A

lman kökenli Magix AG, Magix Video Easy 3 HD’yi son kullanıcılara sundu. Tanıtım toplantısına Magix AG’nin Türkiye Yöneticisi Ünal Mangir, Magix AG İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Zeynep Kam ve Magix Türkiye distribütörü İmpeks Genel Müdürü Faruk Kekevi katıldılar. Video düzenleme programı VIDEO Easy 3 HD ile aile kutlamaları, tatil seyahatleri gibi özel günleri video ile, düzenleyip, yayınlanabilir hale getirmenin kolay olduğunu söyleyen Türkiye Yöneticisi Mangir, ürün hakkında şu bilgileri verdi: “Aile kutlamaları, tatil seyahatleri gibi özel günleri video ile ölümsüzleştiriyoruz, ancak bunları düzenleyip, yayınlanabilir hale getirmek beceri gerektiriyor, çoğu zaman da profesyonellere ihtiyaç duyuluyor. Anıları sosyal sitelerde yayınlarken çekimin düzenlenmesi, hatalı ve yayını istenmeyen görüntü ve seslerin çıkarılması, bazı efektler ile çekici hale getirilmesi, çözünürlüğün artırılması, artık Magix Video Easy ile daha kolay.” Video işleme programlarının genelde kullanıcıyı bıktıracak kadar ağırdır çalıştığını, Magix Video Easy’nin yeni sürümünde kullandığı teknoloji ile bu sorunu giderdiğini ifade eden İmpeks Genel Müdürü Kekevi ise çekimlerin yüksek kalitede iPad®, iPhone®, iPod touch® gibi mobil cihazlar veya Samsung®, Galaxy Tab gibi tabletler ve tüm Android işletim sistemiyle çalışan cep telefonları veya Facebook® versiyonlarının tek dokunuş ile elde edilebileceğini aktardı.

10

tele.com.tr

aralık ‘11

YC_yilbasi_228x270.pdf

1

11/24/11

9:52 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

sektör

Elkotek İletişim, Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye ikincisi

Dijital pazarlamanın yeni eğilimleri tartışıldı
ijital pazarlamanın son eğilimleri, sosyal medyanın gücü ve yeni ekonomide ayakta kalmanın yolları Web 3.0 İstanbul Konferansı’nda değerlendirildi. Ajans, şirket, basın ve akademi dünyasından uzman konuşmacıların yer aldığı etkinliğe mobil platformun sunduğu avantajlar, internet abone sayısı artış beklentileri, dijital pazarlamanın reklam yatırımlarındaki ağırlığı ve “online” dijital içerikler yaratmanın formülü gibi konular irdelendi. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Fatoş Karahasan, Web 3.0’ın önceki versiyonlardan farklı olarak hız, verimlilik, derinlikli kişisel profiller, akıllı internet, birbirleriyle iletişim kuran çipli cihazlar, akıllı ajanlar ve canlı Web deneyimi gibi bileşenlere sahip olduğunu ifade etti. Konferansta “Markanız Web 3.0’a ne kadar hazır?” konulu bir sunum yapan Avea Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Dehşan Ertürk Web 3.0’ın en önemli unsurlarından birinin “lokasyon bilgisi” olduğunu söyledi. IAB ve Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura konferanstaki sunumunda dijital reklam sektörünü değerlendirirken dünya genelinde 2011 yılındaki reklam yatırımlarının 501 milyon Dolar’la kapanmasını beklediğini söyledi. GfK Türkiye Müşteri Hizmetleri Yöneticisi Cengiz Yorgancıoğlu, Avrupa’da ilk altı aylık dönemde küresel teknoloji cihazları harcamasındaki artışın yüzde 19’dan yüzde altıya gerilediğini ifade eden Yorgancıoğlu, Türkiye’de ise yüzde 20’lik bir artış yakalandığını ifade etti.

C

M

Y

D

CM

MY

CY

CMY

K

T

Elkotek CEO’su Hakan Tahiroğlu (solda)

ürkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerine, Avrupa ve dünyaya açılma fırsatı sunan Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye Programı’nın 2011 yılı sonuçları açıklandı. Firmaların, son beş yıl içerisindeki net satış cirolarının baz alınarak değerlendirildiği programda, Elkotek İletişim, 2006 - 2010 yılları arasında kaydettiği yüzde 7093 büyüme ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında ikinci sırada yer aldı. Elkotek Şirketler Grubu bünyesinde, ürün geliştirme, yazılım test ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösteren Elkotek İletişim, Deloitte Fast50 Türkiye Programı’nda sıralamaya girerek, EMEA’nın en hızlı büyüyen 500 teknoloji şirketinin belirlendiği Deloitte Teknoloji Fast500 EMEA Programı’na girmeye de hak kazandı. Kaydedilen muazzam büyümenin ardında kaliteli iş gücüne verilen önem ve yenilikçi yaklaşımlarının yattığını belirten Elkotek CEO’su Hakan Tahiroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Elkotek Grubu’nun Ar-Ge şirketi olan Elkotek İletişim’in, denetim, vergi, yönetim danışmanlığı ve kurumsal finansman hizmetlerinde dünyanın en büyük kuruluşlarından biri olan Deloitte’un düzenlemiş olduğu Teknoloji Fast50 Türkiye programında yer almasından dolayı çok gururluyuz. Önümüzdeki dönemlerde de Ar-Ge faaliyetlerimize daha fazla ağırlık vererek, büyüme hızımızı arttırmayı hedefliyoruz.”
tele.com.tr
aralık ‘11

12

228x270_telecom_morhipo.pdf

1

28.11.2011

18:47

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

sektör

Vodafone Türkiye, ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı
Vodafone Türkiye, hem Türkiye telekom pazarında hem de Vodafone Grubu’nun Avrupa Bölgesi’nde en hızlı büyüyen operatör konumunu bu çeyrekte de sürdürdü. Servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artıran şirketin toplam gelirleri bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşırken diğer bir rekor da 17,8 milyon ile bugüne kadarki en yüksek abone sayısıyla gerçekleşti. Vodafone Türkiye, 2011-12 mali yılının ilk altı ayında, karlılığını (FVÖK) pozitife çevirdi.

V

odafone Türkiye 2011-12 mali yılının ikinci çeyrek dönemi olan TemmuzEylül 2011 sonuçlarını açıkladı. Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 oranında artarak önemli bir büyüme kaydetti. Şirketin toplam gelirleri ise bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşarak 1,2 milyar TL oldu. Vodafone Türkiye’nin toplam abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 milyon artarak tüm zamanlarların en yüksek abone sayısı olan 17,8 milyona ulaştı. Faturalı abone sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 5,2 milyona çıkarak şimdiye kadarki en yüksek sayıya çıktı.
tele.com.tr
aralık ‘11

Vodafone’a taşınan net numara sayısı 2,1 milyonu geçti Şirket, numara taşımanın başlamasından yana “numara taşımada en çok tercih edilen operatör” konumunu da pekiştirdi. Vodafone’a taşınan net numara sayısı 2,1 milyonu geçti. Vodafone bu çeyrekte ARPU’da (abone başına gelir) pazarda lider konuma yükseldi. Faturalı ve faturasız aboneler için ortalama (blended) ARPU, geçen yıla göre yüzde 15,5 artışla 21,5 TL olarak gerçekleşti.

Mobil internet gelirleri, yüzde 295 oranında arttı 2011 yılını “veri yılı” olarak belirleyen Vodafone Türkiye’nin veri gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,4 oranında artarken, mobil internet gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 295 oranında artış gösterdi. Şirketin, FAVÖK’ü (Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar) geçen yılın aynı dönemine göre üç puan artışla yüzde 15,2’ye yükselirken, mali yılının ilk altı ayının (Nisan-Eylül 2011) FVÖK’ü (Faiz ve Vergi Öncesi Kar) pozitif olarak gerçekleşti.

14

sektör

Perakende pazarında neler oluyor? V

odafone Türkiye İcra Kurulu Üyesi Sinan Kızıldağ, AMPD Başkanı Mehmet Nane ile Capital ve Ekonomist dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş’in ev sahipliğinde düzenlenen CEO Club Perakende Liderleri Toplantısı’nda, eski Aldi CEO’su ve perakende danışmanı Dieter Brandes ile Mudo’nun kurucusu Mustafa Taviloğlu konuşmacı olarak yer aldılar. Kızıldağ, günümüzde mobil iletişim teknolojilerinin getirdiği dinamizmin perakende pazarını doğrudan etkilediğini belirterek, bu etkinin iki yönlü olduğunun; akıllı telefon satışları perakende pazarını büyütürken, perakende pazarındaki büyümenin de daha fazla akıllı telefonun tüketiciye ulaşmasını kolaylaştırdığının altını çizdi. Taviloğlu ise Mudo’nun perakende sektörünün öncü oyuncularından biri haline gelme sürecini anlattı ve ‘Bir Türk Markasının Doğuşu’ başlıklı konuşmasını katılımcılara aktardı. Perakende Danışmanı Dieter Brandes, ‘Türk Perakendeciliğindeki Fırsatlar / Yabancıların Bakışı’ başlıklı konuşmasında şunları söyledi:

Ericsson Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı Tunç Yorulmaz

Irak’ın telekomünikasyon pazarı tartışıldı

“Dünyada her geçen gün artan bir karmaşıklık var. Bu duruma hakim olabilen ve süreci iyi yönetebilenler ileride bir numara olacak. Burada da iyi yönetim ve kurumsal kültüre ihtiyaç var.” Brandes ise yöneticilere de bir kaç tavsiyede bulunarak, “Çalışanlara iyi maaşlar ödeyin, bütçeleri boş verin, net bir strateji ile somut hedeflere ve temel ilkelere odaklanın. Her gün her şeyi değiştirmeyin.”

E

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Üyesi Sinan Kızıldağ

ricsson sponsorluğunda gerçekleştirilen “Irak Telekom 2011” konferansında, Irak’taki telekomünikasyon pazarı uzmanlarca tartışıldı. Ericsson Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı Tunç Yorulmaz, konferanstaki konuşmasında kişi başı GDP ve internet kullanım oranı ile Irak pazarının “mobil geniş bant” kullanımı için hazır olduğuna dikkat çekerek, mobil geniş bant uygulamalarının Ericsson’ın dijital toplum “Network Society” yaratma planlarına katkıda bulunacağını vurguladı. Orta Doğu’da başlayan Dijital Toplum projesi ile 2020’de küresel boyutta 50 milyar cihazın bağlanması planlanıyor. Yorulmaz “İçinde yaşadığımız birbirine bağlanmış dünya düzeninde tüketiciler sürekli olarak zenginleştirilmiş hizmetler ve tecrübeler ihtiyacında. Ericsson olarak bu ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefliyoruz. Ericsson, dijital toplum yaratma amacına ulaşmak için sürekli olarak el ele çalışabileceği iş ortakları arayışında” dedi. Irak’ın büyük fırsatlarla dolu bir pazar olduğuna değinen Ericsson Kuzey Ortadoğu Genel Müdürü Tarek Saadi ise Iraklı operatörlerin “network”lerini 3G ve LTE hazırlamak için çalıştığına, mobil geniş bant için hazırlanmanın ve mevcut olan yatırımların bölgesel anlamda çok önemli olmasının yanı sıra küresel anlamda da önem taşıdığına dikkat çekti.

16

tele.com.tr

aralık ‘11

sektör

Competence Call Center, ABD’de gerçekleştirilen uluslararası Contact Center World Conference kapsamında, verdiği müşteri hizmetleri için bir ödül daha aldığını bildirdi.

CCC, bir ödül daha aldı
F
Center World Awards kapsamında CCC’ye ve Anke Schönfeld’e destek olmak benim için büyük bir onurdu ve şimdi bu ortak başarımızı kutlamaktan dolayı da çok mutluyum. CCC çok profesyonel bir iş ortağı ve birlikte en üst düzeyde müşteri hizmetleri veriyoruz.” Çağrı Merkezi Yöneticimiz Anke Schönfeld ise sevincini şu sözlerle dile getirdi: “Müşteri hizmetleri konseptimizin bu denli uluslararası bir kitle önünde böyle büyük ilgi uyandırmasından ve bu ödülle büyük takdir görmesinden dolayı gurur duyuyorum. Las Vegas’daki sunum bizim için, Leipzig lokasyonumuzu global olarak tanıtmak adına eşsiz bir fırsattı.”

irma, ABD’nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilen Contact Center World Awards 2011 çerçevesindeki dünya finalinde CCC Leipzig ve iş ortağı PAYBACK ile birlikte yürüttükleri “Outsourcing” ortaklığı ile “Best Customer Service (Outsourced) worldwide” kategorisinde ödül aldığını duyurdu. PAYBACK Müşteri Hizmetleri Başkanı Martin Streinz ve CCC Leipzig Çağrı Merkezi Yöneticisi Anke Schönfeld, Contact Center World Conference kapsamında, Asya, Amerika ve Avrupa’dan gelen yaklaşık 300 sektör uzmanının huzurunda iş ortaklıklarını anlattılar. Martin Streinz, aldıkları ödül sonrasında şunları söyledi: “Contact

Turkcell’in 3. çeyrek net karı 537 milyon TL
T

Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv

urkcell, üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Turkcell Grup gelirleri, iştiraklerin artan katkısı ve Türkiye’de yıllık yüzde 72 büyüyen mobil internet gelirleriyle 2011’in üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde dokuz artarak 2, 53 milyar TL olarak gerçekleşti. Grup AVFÖK’ü, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 21 büyüyerek 871 milyon TL olurken, ikinci çeyrekte yüzde 31,6 olan AVFÖK marjı üçüncü çeyrekte yüzde 34,5’e yükseldi. Üçüncü çeyrek net karı ise 537 milyon TL oldu. Sektörde devam eden fiyat rekabetine rağmen, müşteri memnuniyetine yönelik yaptıkları yatırımlar ve yenilikçi teklifler ile büyüme ivmelerini üçüncü çeyrekte güçlendirdiklerini ifade eden Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Turkcell’in 2011 ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “2007 yılından bu yana, Türkiye’nin ve pazarın yüksek büyüme potansiyeline inanarak yaptığımız 3G ve fiber optik yatırımlarımız sayesinde mobilite, internet, akıllı cihaz ve uygulama alanlarındaki liderliğimizi sürdürerek müşterilerimiz ve Türkiye için değer yaratıyoruz. Akıllı telefon pazarında, Turkcell T10’dan sonra Turkcell T20 ile iyi internet deneyimini uygun fiyata müşterilerimize ulaştırarak geniş bant interneti Türkiye’de yaygınlaştırıyor ve liderliğimizi pekiştiriyoruz.”

18

tele.com.tr

aralık ‘11

12 ay yatına 15 ay, 24 ay f iyatına 30 ay, 36 ay yatına 45 ay

ekst ra lisans sür esi

Avira Endpoint Security*

*Eski ürün adı: Avira AntiVir NetWork Bundle

Avira Endpoint Security* şirketinizin iş istasyonları ve sunucuları için kolay ve sorunsuz malware koruması sunar. Şimdi yıl sonuna kadar Endpoint Security lisansınızı uzatarak zaman ve maliyet kazancınızı artırıyoruz. İki yıl veya üç yıl lisans seçerek bonus zamanınızı maksimize edebilir, böylece yapılacaklar listesinden yıllık lisans yenilemeyi çıkarabilirsiniz.
facebook.com/aviratr twitter.c om/aviratr

www.antivir.com.tr

0216 422 43 44

satis@ antivir.com.tr

sektör

Fujitsu CELSIUS iş istasyonları tüketiciye sunuldu

F
DC tarafından düzenlenen “BT Yöneticileri Forumu” 2011 konferans serilerinin ilk toplantısı Ankara’da düzenlendi. Kamu sektöründen 200’ün üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapan konferansta bilgi teknolojilerindeki yeni eğilimler değerlendirildi. Etkinliğin platin sponsorlarından NetApp, sistem entegratörü 4S Bilgi Teknolojileri ile birlikte yer aldığı stantta kurumlara maliyet avantajı sağlayan esnek çözümlerini uygulamalı olarak tanıttı. Standı ziyaret eden katılımcılar, 4S’in veri merkezine uzaktan erişerek NetApp’ın akıllı depolama ile ilgili çözümlerini canlı izlediler. Ziyaretçiler, tekilleştirme, Thin Provisioning, sıkıştırma gibi verimlilik özelliklerini ilgi ile izlerken NetApp Oncommand System Manager yazılımının yeni sürümünü de deneme şansı buldular. NetApp Türkiye Sistem Mühendisi Lütfi Yunusoğlu, akıllı veri depolama sistemlerinin işletmelere getirdiği avantajları vurguladığı konuşmasında, “Firmalar, BT yatırımlarında gelecek teknolojilere açık ve iş ihtiyaçlarına hızlı cevap yapıları tercih etmeli. Bu sayede, rekabete karşı avantaj sağlayarak pazarda hızlı ilerleme şansı elde edebilecekler. NetApp tümleşik veri depolama çözümleri, tek bir platform üzerinde paylaşımlı ve esnek bir yapı sunuyor. Böylece, firmaların verimliliğini artırırken, bir yandan da kolay yönetilebilir ve ölçeklenebilir bir yapı elde etmelerini sağlıyor” dedi.

4S’den uygulamalı tanıtım

I

ujitsu, tasarım, mühendislik ve eğlence ortamlarında Autodesk 3D yazılımını kullanan tüketiciler için optimize edilmiş mobil ve masaüstü CELSIUS iş istasyonlarını pazara sunduğunu açıkladı. Autodesk 3D yazılımıyla oyun, film ve televizyon projelerinin üç boyutlu modellendiği, animasyonların yapılabildiği ve uygun formatlara çevrilebildiği duyuruldu. Fujitsu Türkiye İstemci Teknoloji Satış Yöneticisi Gökhan Özveren konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Profesyonel tasarımcılar ve mühendisler için ihtiyaçlarını karşılayacak donanım ve yazılımların doğru yapılandırmalarını bulmak riskli olabilir ve gereğinden fazla zaman alabilir. Autodesk’le takım olarak donanım seçiş sürecindeki soru işaretlerini ortadan kaldırdık. Autodesk’e göre optimize edilen Fujitsu CELSIUS iş istasyonları, en yüksek performansı ve verimliliği garantiliyor. Bu durum grafik ağırlıklı 3D projelerin yaratılması ve sanal ürün testlerinin yapılması gibi zorlu işlemler için de geçerli oluyor.”

vira, antivirüs güvenlik yazılımının Türkçe sürümünü yayımladığını duyurdu. Özellikle bireysel Avira kullanıcıları tarafından beklenen Türkçe dil desteği, Avira 2012 versiyonu ile yayımlandı. Avira’nın Türkçe sürümünün tüm masaüstü, dizüstü ve netbooklar için Avira AntiVirüs Premium 2012, Avira Internet Security 2012, Avira Professional Security ve Avira Free Antivirüs ürünlerini kapsadığı açıklandı. Bu ürünlerin yeni ve eski sürümünü kullanan Avira kullanıcıların ücretsiz
20
tele.com.tr
aralık ‘11

A

Avira Anti-Virüs’ün Türkçe sürümü yayımlandı

olarak Türkçe sürüme geçiş yapabilecekleri aktarıldı. Avira Türkiye Satış Müdürü Selçuk Irmak konu ile ilgili şunları söyledi. “3,5 yılda Türkiye’de kurumsal çok iyi referanslar elde ettik. Avira’yı kullanan çok sayıda bireysel kullanıcımız var, Türkçe versiyonla birlikte kullanıcı sayımızın hızla yükseleceğinden eminim. Özellikle bireysel kullanıcıların talebi olan Türkçe sürüm yayınlandığı için çok mutluyuz. Bundan sonra Türkiye’de güvenlik pazarında çok daha büyük bir rekabet başlayacak”.

Mobil Teknolojiler Konferansı
Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü

Mobil içerikler

Mobil pazarlama ve reklamcılık Mobil uygulama ve katma değerli servisler

Mobil sağlık Mobil cihazlar Mobil para M2M

Fem2cell 4G

Mobil bulut

ve

işbirliğiyle

www.mobilzirvesi.com @mobilzirvesi 0212 272 5959

sektör

Ericsson Academy açıldı
Ericsson, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer’in ’ın katılımıyla gerçekleşen törenle Ericsson Academy’i açtı. Ericsson Academy, mühendislerden sektör profesyonellerine kadar geniş bir kesime hitap edecek olmanın yanı sıra üniversitelerle de eğitim işbirliklerine öncülük etmeyi hedefliyor.

T

örende konuşan Bakan Yıldırım, “Ericsson Academy’de yetişecek gençler, bilişim alanında Türkiye’nin bilgi toplumu olarak gelişiminde öncüler arasında yerini alacaktır. Bu girişimlerin önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi. Yıldırım, ayrıca aynı ekosistem içerisinde olan servis ve destek konusunun da sektördeki Ar-Ge çalışmaları gibi teşvik kapsamında değerlendirilebileceğinin altını çizdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer ise konuşmasında, bu eğitim faaliyetlerinin bölge ülkelerin ve bilişim sektörünün istihdamına katkı sağlayacağını vurguladı. Ericsson Türkiye Genel Müdürü Özgür Tohumcu, Maslak’taki Ericsson merkez ofis binasında faaliyete geçen Ericsson Academy ile telekomünikasyon alanında nitelikli ve teknik insan gücü yetiştirilmesini hedeflediklerini iletti. Türkiye’de ve bölgede telekomünikasyon sektörünün gelişimine önemli katkılarda bulunmaya

G
devam edeceklerini belirtti. Ericsson Academy’nin Ericsson için stratejik bir iş birimi olduğunu söyleyen Ericsson Ortadoğu Bölgesi İnsan Kaynakları Başkanı Yeşim Aksu ise “Bilgi ve iletişim teknolojilerinin küresel değişime öncülük ettiği günümüzde Ericsson Academy ile Türkiye pazarı için nitelikli telekom çalışanları yetiştirmenin ötesinde, diğer ülke ve bölgelerin eğitim ihtiyaçları, bilgi ve deneyim aktarımı konusunda destek sağlayan bir merkez konumuna geleceğine inancım tamdır” dedi.

B

T

İlk Adım Projesi Anadolu’ya yayılıyor

ürkiye Vodafone Vakfı tarafından Türkiye’de okul öncesi eğitime erişimin artırılmasına katkıda bulunmak hedefiyle hayata geçirilen İlk Adım Projesi’nin Anadolu’da açtığı 24 yeni ana sınıfı ile etki alanını genişlettiği açıklandı. İlk Adım Projesi kapsamında 2011 eğitim yılının sonunda Bitlis, Siirt, Kilis, Çankırı, Aksaray, Osmaniye, Bingöl, Kocaeli, Malatya, Erzincan, Gümüşhane, Aydın, Manisa, Balıkesir, Düzce, Bolu, Edirne, Antalya, Sakarya, Eskişehir, Kırklareli, Elazığ, Trabzon ve Samsun olmak üzere toplam 24 ilde açılan yeni ana sınıf ile daha fazla çocuğa okul öncesi eğitim imkanı sağlanacağı duyuruldu. Aktarılan bilgiye göre, Türkiye Vodafone Vakfı, okul öncesi eğitime erişimin düşük olduğu bölgelerde, çocukların hayata eşit fırsatlarla başlayabilmeleri için okul öncesi eğitimi sağlamayı hedeflediği bu proje kapsamında anasınıfları açarken; görev alan öğretmenlere okul öncesi eğitim konusunda uygulamalarını güçlendirecek eğitimler sağlıyor ve ebeveynler için destekleyici aile eğitimleri düzenliyor. Sınıf donanımı, veli eğitimi, öğrenci eğitimi ve öğretmen eğitimi olmak üzere toplam dört fazdan oluşan proje kapsamında, bugüne kadar 29 ilde 420 anasınıfı oluşturularak 53.000 anne, çocuk ve eğitmene ulaşıldı. Bu eğitim yılı sonunda ise 53 ilde 545 anasınıfı ile 75.500 anne, çocuk ve eğitmene ulaşması hedefleniyor.
tele.com.tr
aralık '11

22

IDC İş Zekası Konferans Serisi
1 Aralık 2011, Perşembe, The Ritz-Carlton, İstanbul 13 Aralık 2011, Salı, Sheraton Hotel & Convention Center, Ankara
Kayıt için: http://www.idc-cema.com/events/bi_ist_11 Kayıt için: http://www.idc-cema.com/events/bi_ank_11

İş zekasındaki son gelişmeleri kaçırmamak için hemen şimdi kayıt yaptırın!

Genel Bilgi

*KATILIM ÜCRETSİZDİR

IDC’nin onuncu İş Zekası Konferans Serisi, BI alanındaki kilit konuları ele alıyor, en zorlu sorunlara çözümler sunuyor; üçüncü taraf uzmanları, bağımsız analistleri, sektör liderlerini ve sektörün her alanından son kullanıcıları bir araya getiriyor ve en son gelişmelerle özgün tecrübeleri ve uzmanlığı paylaşıyor.

Başlıca Konular
Kurumsal Bilgi Yönetimi (EIM) Birleşik Bilgi Erişimi (UIA) Kurumsal Araştırma Zengin Bilgi ve İnternet Uygulamaları Kurumsal Performans Yönetimi Gelecek Nesil Analizler Veri Depolama ve Veritabanı Teknolojisindeki Gelişmeler ISO 8000 ile Veri Kalitesi Standardizasyonu BI’de Bulut-Tabanlı ve Hizmet-Odaklı Teknolojiler.

BI 2010, Sheraton Hotel & Convention Center

BI 2010 Swissotel The Bosphorus

Platin

İş Ortakları

Altın

Gümüş

Teknoloji

Medya

*Etkinlik son kullanıcılar için ücretsizdir. ICT Şirketleri için etkinlik katılımı kişi başı $500'dır.

Daha fazla bilgi ve iletişim için: Zeynep Genç, Konferans Müdürü – Türkiye eposta: zgenc@idc.com, Tel: +90212 3560678
IDC Türkiye: Zincirlikuyu Akademiler Sitesi, D Blok Kat: 4 Daire:74 34340 Beşiktaş - Istanbul • Türkiye

sektör

TTNET, 40 öğrenciyi ağırladı

TTNET, “TTNET Teknoloji Elçileri” isimli yeni sosyal sorumluk projesi kapsamında ülkemizin 40 farklı ilinden 40 öğrenciyi İstanbul’da bir araya getirdi. “Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Projesi” (EU Kids Online) kapsamında 25 Avrupa ülkesinde yapılan araştırmanın sonuç raporuna göre, Türkiye’deki çocuklar diğer Avrupa ülkelerine göre interneti güvenli kullanma konusunda en düşük bilgiye sahip. Bu ihtiyaç doğrultusunda harekete geçen TTNET, “TTNET Teknoloji Elçileri” projesiyle bilgisayar ve interneti en doğru ve güvenli şekilde kullanma konusunda tüm Türkiye’de farkındalık yaratmayı ve gençleri bu konuda bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye’nin 40 farklı ilinden, SBS’de dereceye giren 8. sınıf öğrencilerini bir araya getiren proje kapsamında “Artık Benim de Bir Blogum Var”, “İnternetteyim Güvendeyim” ve “İnterneti Keşfediyorum” isimli atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Bu atölyeler ayrıca çocukların takım çalışması, kendini ifade etme, hedef belirleme, başarının sırları, kendini geliştirme ve fark yaratma gibi konularda gelişmelerine olanak sağladı. İnternetin etkin, verimli ve güvenli kullanımı konularında eğitim alan öğrenciler, İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etme şansı da buldular.

Acoustic Research, Türkiye’de

E

v elektroniğinde yaşanan teknolojik gelişme ve ürünleri kullanıcı ile buluşturmayı hedefleyen Neotech, ürün yelpazesine ses ve görüntü kablolarını da kattığını bildirdi. Türkiye’de dağıtımını üstlendiği markalara bir yenisini daha ekleyen Neotech, ses ve görüntü kablosunda çözümler sunan Acoustic Research ürünlerini mevcut ürün gamına katarak vizyonunu genişlettiğini duyurdu. Amerika kökenli Acoustic Research, ileri teknolojisi ve mühendisliği ile ses ve görüntü kablosunda çözümler üretiyor. Acoustic Research’in ürün portföyünde HDMI, video, stereo ile optik ses kabloları bulunuyor. Markanın tüm ürünlerinde, saf video ve ses elde etmek için gerekli olan sinyal izole edici sistem, sinyal kaybını önleyen altın uçlu konektörler ve yüksek saflıkta oksijen içermeyen bakır iletkenler kullanılıyor. Neotech’in Genel Müdürü Erol Çetin; misyonlarının geleneksel dağıtım kanallarından alternatif ağlara kadar oldukça geniş bir bayi ağına sahip olarak tüketiciye en hızlı ve en doğru ürünlerle ulaşmak olduğunun altını çizdi.

HP
24
tele.com.tr

HP, 3PAR’dan umutlu

geçen yıl satın aldığı 3PAR’ı ile ilgili düzenlediği bir toplantıda “3PAR Depolama Çözümleri” ile ilgili bilgi verdi. Satın alım sonrası, geçen yılın Eylül ayından bu yana, müşteri sayısını iki kat artırdığını duyuran HP, yeni 3PAR V800 kutularının önceki çözümlere göre yüzde 100 performans artışı sağladığını açıkladı. HP yetkilileri, kendi içinde sanallaştırma yaparak ve yerel ağ üzerinde yüksek hızlı veri transferine izin vererek binlerce sanallaştırmış sisteme eşdeğer performans sergilediğini aktardılar. Depolama çözümleriyle ilgili olarak verilen bilgi şöyle: “HP olarak geçen yıl 3PAR’ı satın aldığımızdan bu yana, Hizmet olarak BT için geliştirdiğimiz çevik ve verimli depolama çözümlerinde çıtayı sürekli yükseltmeyi amaçlıyoruz. 3PAR müşterilerinin beklentilerini aşan dünya performans rekorları kırmaya devam ederken asıl hedefimiz gelir artışını hızlandıracak bir formül geliştirmektir.”
aralık '11

sektör

İlk işlemci
D

40 yaşında

ünyanın ilk mikroişlemcisi Intel® 4004’ün 40. yıldönümü. Intel, dünyanın ticari alanda kullanılabilen ilk mikroişlemcisi Intel® 4004’ü 40 yıl önce duyurmuştu. Intel, 22 nanometre üretim sürecinde geliştirilen yeni nesil mikroişlemcilerin gelecek yıldan itibaren sistemlerde yerini alacağını açıkladı. Yeni mikroişlemcilerin yeni 3-D Tri-Gate transistörleri sayesinde enerjiyi daha da verimli kullanacağı ve daha yüksek performansa sahip olacağı bildirildi.

lassHouse Türkiye, hayata geçirdiği yedeklemeye yönelik projelerine devam ediyor. GlassHouse, Yapı Kredi Sigorta için gerçekleştirdiği tekilleştirme projesiyle ilgili firmanın yedeklemedeki kartuş operasyonunu ortadan kaldırdığını ve verilerini tekilleştirmeli disk teknolojisine yedeklemeye başladığını duyurdu. Yapı Kredi Sigorta Sistem ve Ağ Müdürü Özgür Uysal bu projeyi, teyp ünitelerine alınan yedeklerin geri döndürülmesi sırasında yaşanabilecek riskleri ortadan tamamen kaldırmak için gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: “GlassHouse ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu proje sayesinde yedekleme sistemimizdeki riskleri ortadan kaldırdık. Yedeklemedeki hızımız bugüne kadar olmadığı şekilde arttı ve geri yükleme (restore) süreleri de kısaldı. En önemli avantajlardan biri de yedeklerin artık çok güvenli bir ortam olan diskler üzerine alınıyor olması. Disk teknolojisiyle yapılan yedekleme çalışmaları sayesinde kaset operasyonu ortadan kalktı. Bu da maliyetlerde önemli bir düşüş, operasyonel verimlilikte ise etkin bir artış sağladı.”

Yedeklemede kaset operasyonu bitti

G

İ

İndeks Bilgisayar’ın net satışları 1,1 milyar TL’ye ulaştı
ndeks Bilgisayar, 2011 yılının ilk dokuz ayına ilişkin konsolide verilerini açıkladı. Buna göre İndeks Bilgisayar’ın 30 Eylül 2011 tarihinde biten ilk dokuz aylık vergi sonrası konsolide net kârı 13,9 milyon TL oldu. Net satışlar ise yüzde 26,5 artışla 1,1 milyar TL olarak kaydedildi. Index Grup CEO’su Erol Bilecik, 2011 yılının ilk üç çeyrek sonuçları için şunları söyledi: “İnternet kullanımının yaşamımıza girerek yaygınlaşmaya başladığı 1995 yılı itibarıyla hızla büyüyen sektörün şu anki toplam pazar hacmi ve İndeks Bilgisayar 2011 yılı satış rakamları, Türkiye nüfusunun bilişim teknolojileri alanında ne kadar gelişme kaydettiğini vurgulayıcı nitelikte. Ülkemizin genç ve eğitimli nüfusu, bilişim teknolojileriyle bütünleşerek, Türkiye’nin yepyeni ve gülen yüzünü yaratmaktadır.”

tele.com.tr

25
aralık '11

sektör

Pazarlama direktörlerinin teknoloji ile imtihanı
raştırmada görüş bildiren CMO’ların çoğu birincil önceliklerini müşteriye yakınlık olarak tanımlıyor ve pazarlama sektörünü değerlendirmek için yapılan ölçümlerin bir değişimden geçtiğini ifade ediyorlar. Buna rağmen pazarlama direktörlerinin ciddi bir kısmı 20. yüzyıldaki pazarlama ve iletişim yaklaşımları konusunda kendilerini yetersiz görüyorlar. Yöneticilerin yüzde 80’inden fazlası halen ilk tercihlerinin pazar araştırmaları ve rakiplerle karşılaştırmalı değerlendirmeler yapmak gibi geleneksel bilgi kaynakları olduğunu ve yüzde 68’i de stratejik kararlar almak için satış kampanyası analizlerine güvendiklerini belirtiyorlar. 2015 yılına kadar gerçekleştirilecek pazarlama harcamalarının yatırım geri dönüşünün, başarıları açısından en önemli gösterge olacağını düşünen yüzde 63’lük bölümün sadece yüzde 44’ü pazarlamanın yatırım getirisinden sorumlu tutulmaya tam olarak hazır olduğunu hissediyor. En başarılı şirketler arasında bile, pazarlama direktörlerinin yüzde 50’sinin kesin rakamlar sağlamaya hazır olmadığını düşünmesi araştırmanın bir diğer dikkat çeken bulgusu olarak gösterilebilir. IBM CMO 2011 Araştırması’yla ilgili olarak bir değerlendirme yapan IBM Türk Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Canan Ersoy, şunları söyledi: “Bu araştırma, değişimi yönetebilmek ve dönüşüm sürecinden başarıyla çıkmak için ihtiyaç duyulan stratejik zorunluluklara işaret ediyor: Giderek güçlenen müşterilere katma değer sağlamak, dijital kanalları kullanarak

A

IBM’in Şubat-Haziran 2011 arasında, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 64 ülke ve 19 sektörden 1.734 üst düzey pazarlama direktörüyle (CMO) görüşerek gerçekleştirdiği “IBM Küresel Pazarlama Direktörleri 2011” Araştırması’nın sonuçları yayımlandı. Araştırmaya göre, dünyanın önde gelen CMO’larının büyük kısmı, müşterileriyle ilişki kurma şekillerinde kritik ve kalıcı bir değişim gerektiğinin farkındalar fakat pazarlama organizasyonlarının bu değişime hazır olup olmadığından emin değiller. Öte yandan, akıllı aygıtların, sosyal medyanın ve yüksek hacimli verilerin hızla yaygınlaşması ve yeni müşteri kitlesinin belirmesi, teknolojiyi, pazarlama birimlerinin değişimi yönetmelerindeki en kritik başarı faktörü haline getiriyor.

anlatılmak isteneni ve eğilimleri analiz etmek ve bu doğrultuda hizmetler sunmak; müşteri iletişimini uzun süreli kılacak yöntemler geliştirirken üst düzey yöneticileri de bu sürecin içine dahil etmek ve tüm bunları yaparken değer yaratmak ve sonuçları ölçebilmek.” Araştırmada “Önümüzde üç-beş yıllık süreçte kişisel başarıları açısından en çok hangi niteliklere gereksinim duyacakları” sorusuna CMO’ların yalnızca yüzde 28’i teknoloji, yüzde 25’i sosyal medya uzmanlığı ve yüzde 16’sı finansal zeka yanıtını veriyor. Pazarlama stratejilerini belirlemelerine yardımcı olması açısından şu anda blogları takip etiklerini söyleyen CMO’ların oranı yüzde 26, üçüncü şahısların yorumlarını takip edenlerin oranı yüzde 42 ve tüketici yorumlarını takip edenlerin oranı ise yüzde 48 seviyesinde seyrederken, araştırmaya katılan pazarlama yöneticilerinin yüzde 82’si önümüzdeki beş yıl içerisinde sosyal medya kullanımlarını artıracaklarını söylüyorlar.

750 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan Facebook’ta ortalama bir kullanıcı ayda 90 parça içerik yayımlarken, Twitter kullanıcıları günde yaklaşık 140 milyon tweet gönderiyor, 490 milyon YouTube kullanıcısı siteye, 60 günde büyük bir televizyon kanalının 60 yılda oluşturacağından daha çok video yüklüyor. Mobil ticaretin, her yıl yüzde 39’luk bir büyüme ile 2016 yılına kadar 31 milyar dolara, pazardaki tablet bilgisayar sayısının yıl sonuna kadar 70 milyona, 2015 yılına kadar ise 294 milyona çıkması öngörülüyor.

26

tele.com.tr

aralık ‘11

sektör

Canku Bulak, Bimsa SAP Danışmanlık ve Destek Merkezi Müdürü oldu
1975 yılında kurulmuş 35 yılı aşkın deneyime sahip, Türkiye’nin önde gelen yönetim ve bilgi sistemleri danışmanlık şirketlerinden Bimsa’da SAP Birim Yöneticisi olarak görev yapan Canku Bulak, Bimsa SAP Danışmanlık ve Destek Merkezi’ne müdür olarak atandı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan ve 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği yüksek lisansını tamamlayan Bulak, Bimsa’dan önce Arçelik’te SAP Proje Mühendisi olarak çalıştı. Bimsa, orta ve büyük ölçekli şirketlerin; uygulama ve iş danışmanlığından özel uygulamalara, işletimden teknik hizmetlere, donanımdan yazılıma kadar bilişim ihtiyaçlarını karşılamak ve “en uygun” çözümleri “en yüksek” kalitede oluşturmak üzere faaliyet gösteriyor.

LOGO Yazılım’ın yeni CEO’su M. Buğra Koyuncu
LOGO bu kez CEO’sunu kendi kadrolarından çıkardı. 1993 yılından bu yana farklı pozisyonlarda şirkete hizmet veren M. Buğra Koyuncu, LOGO Yazılım’ın yeni CEO’su oldu. LOGO Yazılım’daki kariyerine 1993 yılında Proje Yöneticisi olarak başlayan Koyuncu, daha sonraki yıllarda Ürün Geliştirme Müdürü ve Genel Müdür olarak görev yapmıştı. LOGO Yazılım’daki görevleri sırasında şirketin yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki büyüme serüvenini yakından takip eden Koyuncu, LOGO Yazılım İcra Kurulu Başkanlığı görevine atandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Koyuncu, 26 yıllık geçmişi ve başarılı iş uygulamaları ile LOGO’yu yeni ufuklara taşımayı hedefliyor.

Nokta’nın İnsan Kaynakları Direktörü Levent Küntaş
Farklı alanlarda sosyal medya platformlarını bünyesinde bulunduran Nokta’ya, İnsan Kaynakları Direktörü olarak Levent Küntaş atandı. Nokta, kadrosunu konusunda uzman kişilerle geliştirmeye devam ediyor. Son olarak Levent Küntaş Nokta’ya, İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı. 1973 yılında İzmir’de doğan Küntaş, Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği’nin ardından Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden birincilikle mezun oldu. 2004 yılında LC Waikiki’de göreve başlayan Küntaş, burada iki yıl Mağaza Müdürü, dört yıl Personel Seçme ve Değerlendirme Uzmanı, bir yıl ise Yönetici ve Sorumlu Personel Seçme Müdürü olarak bulundu.

Tayfun Korucan Panasonic Türkiye’de satış direktörlüğüne getirildi
Panasonic Türkiye’nin önceki satış direktörü Ahmet Telatar’ın şirketin genel müdürü olmasıyla birlikte boşalan satış direktörü pozisyonuna Tayfun Korucan atandı. 1970 yılında İstanbul’da doğan Korucan Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra başladığı kariyerinde 1995-1999 yılları arasında Profilo Telra’da Satış ve Pazarlama Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 1999 yılında katıldığı Teknosa’da 2005 yılına kadar Kategori Müdürü olarak çalışan Korucan, 2006’da Darty’nin Ticari Direktörü oldu. Kariyerini bundan böyle Panasonic Türkiye Satış Direktörü olarak yürütecek olan Tayfun Korucan evli ve iki erkek çocuk babası.
tele.com.tr

27
aralık '11

sektör

Julie Parish

Behçet Yumrukçallı

Soner Cesur

NetApp Türkiye, gelirlerini yüzde 135 artırdı
NetApp Türkiye, düzenlediği bir toplantı ile NetApp® FAS2xx0 giriş seviyesi ürün platformunu tanıttı. Toplantıda NetApp Başkan Yardımcısı ve Global Kanal Müdürü Julie Parrish ile NetApp Türkiye ekibi hazır bulundu. Ürün platformunun, firmaların veri depolama yatırımlarında doğru bir başlangıç yapmalarına olanak sağladığı açıklandı.
Behçet Yumrukçallı: KOBİ pazarında yüzde 204 oranında büyüdük Veri depolama pazarında sağlam ve istikrarlı adımlarla büyüdüklerini belirten NetApp Türkiye Ülke Müdürü Behçet Yumrukçallı, özetle şöyle konuştu: “Şirketimiz, geçtiğimiz dönemde Forbes Dergisi tarafından hazırlanan dünyanın en inovatif 100 şirketi listesinde tek teknoloji firması olarak yer alıyor. Fortune tarafından yapılan başka bir araştırmaya göre ise şirketimiz, çok uluslu firmalar arasında en çok çalışılmak istenen üç firmadan biri seçildi. NetApp Türkiye olarak, 2011 mali yılında Türkiye’deki toplam gelirlerimizi yüzde 135 artırdık. KOBİ pazarı özelinde büyümemiz ise yüzde 204 olarak gerçekleşti. 2012 mali yılında, pazardan en az iki kat daha hızlı büyümeyi hedefliyoruz.”

Julie Parish: Orta ölçekli firmaların büyümelerine yardımcı oluyoruz Büyüyen piyasanın gerekliliklerine cevap veren ve maliyet avantajı sağlayan çözümleri ile firmaları başarıya ulaştırmada etkin bir rol oynadıklarını belirten NetApp Başkan Yardımcısı ve Global Kanal Müdürü Julie Parish, özetle şunları söyledi: “Günümüzde artan iş talepleri, daha az kaynakla daha çok iş yapılması gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Bu yöndeki ihtiyaçlar neticesinde orta ölçekli firmalar büyük güçlükler ile karşılaşıyor. Sunduğumuz çözümler ile firmaların değişen iş ihtiyaçlarına göre BT altyapılarını şekillendirebilmelerini sağlıyor ve sağlam bir temel üzerinde büyümelerine yardımcı oluyoruz.”
28
tele.com.tr
aralık '11 kasım ‘11

Soner Cesur: Müşterilerimizin ne istediklerini biliyoruz KOBİ segmentindeki müşterilerinin BT alanında yaşadıkları zorlukları çok iyi bildiklerini aktaran NetApp Türkiye Kanal Müdürü Soner Cesur, bu zorluklara cevap verecek şekilde ürün ve çözümlerini şekillendirmeye

gayret ettiklerini ifade etti. Müşterilerine, yaptıkları yatırımı uzun yıllar koruyabilecekleri esnek çözümler sunduklarını söyleyen Cesur, karmaşık teknolojilerle boğuşmak yerine, kurulumu, kullanımı ve yönetimi kolay çözümler sağlayarak müşterilerine BT’ye değil, işlerine odaklanabilecekleri bir ortam hazırladıklarını aktardı. NetApp teknolojilerini kullanan işletmelere büyük bir rekabetçi avantaj sağlayarak, rakiplerinden çok daha hızlı büyüme imkanı sunduklarını bildiren Cesur, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Rakiplerimizden bizi önemli ölçüde ayıran bu yaklaşım ve sahip olduğumuz tümleşik veri depolama teknolojisi, bizi bu segmentte geniş bir müşteri ağına ulaştırıyor. Geçtiğimiz yıl, gücümüze güç katan iş ortakları organizasyonumuz sayesinde, giriş seviyesindeki pazarda odaklandığımız alanlarda yüzde 65’in üzerinde bir pazar payı elde ettik. FAS2240 çözümleri ve KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre yeniden fiyatlandırdığımız FAS2040 sistemlerimiz ile giriş seviyesindeki portföyümüzü kuvvetlendirdik. Güçlü portföy ve sektörün en yetkin firmalarından oluşan iş ortaklarımızın gücüyle önümüzdeki dönem bu segmentin bir numarası olmayı hedefliyoruz.”

sektör

DorukNet tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek bağımsız Web ödülleri organizasyonu Altın Örümcek Web Ödülleri için başvurular 01 Aralık Perşembe günü başladı. İnternet Oscarları olarak tanımlanan Altın Örümcek Web Ödülleri’nde toplam 34 kategoride 2011 yılının internet teknolojileri alanındaki projeleri ve en iyi Web siteleri ödüllendirilecek.

yarışma heyecanı başladı
10. Altın Örümcek Web Ödülleri
organizasyon takvimi:
Adaylık Başvuruları Juri Değerlendirmeleri Ön Eleme Grup Değerlendirmeleri Final Değerlendirmeleri Halk Oylaması 1 Aralık 2011 9 Ocak 2012 9 Ocak 2012 1 Şubat 2012 5 Mart 2012 5 Mart 2012 30 Aralık 2011 30 Mart 2012 23 Ocak 2012 20 Şubat 2012 30 Mart 2012 30 Mart 2012

Altın Örümcek

10.

Altın Örümcek Web Ödülleri için başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını 01 – 30 Aralık 2011 tarihleri arasında www.altinorumcek.com Web sitesinden gerçekleştirebilecek. Yarışma ile ilgili bilgilerin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı Web sitesinden tüm verilere erişebilmek mümkün. Sosyal Medya Kampanyası Altın Örümcek’teki yerini aldı Altın Örümcek ödülüne sahip olmak isteyenler 34 kategori içerisinden, üç farklı kategoride başvuruda bulunabilecekler. Bir Web sitesi için en fazla üç farklı kategoride başvuru yapılabilecek. 10. Altın Örümcek Web Ödülleri’nde bu yıl sosyal medya kampanyaları ayrı bir kategori olarak eklendi. Bu kategoride belirli bir markanın, bir ürünün, kampanyanın veya hizmetin iletişimini yapmak amacıyla geliştirilen sosyal medya kampanyaları değerlendirilecek. Altın Örümcek Web Ödülleri’nde süreç Haziran ayında 34 kategoride en iyi Web sitelerine ödüllerin verilmesi ile son bulacak. Başvuru süresinin bitiminden sonra bilişim, medya ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan jüri üyeleri; toplanarak adayları ön eleme, grup elemeleri ve final elemelerinde üç aşamalı eleyecekler. Final değerlendirmeleri sonucunda jürinin oyları ile belirlenmiş ödül sahipleri düzenlenecek olan ödül gecesinde açıklanacak. Organizasyonda bu yıl da “Halk Oylaması” ile internet kullanıcılarının da katılımının teşvik edildiği, beğenilerini duyurabilecekleri bir platform yer alıyor. Halk oylamasına katılmak isteyen internet kullanıcıları 05 - 30 Mart 2012 tarihleri arasında organizasyonun resmi Web sitesini ziyaret ederek oylama hakkında bilgiye ulaşabilecekler.

Ödül Gecesi Haziran 2012
10. Altın Örümcek Web Ödülleri’nin basın sponsorları arasında Macline, Newtech, Tele.com.tr yer aldı. Btnet.com.tr ve Kurumsalhaberler.com online medya sponsoru, Dudesdivision sosyal medya sponsoru, Web sponsoru İmalathane olurken, Botego ve Technotoday ise destekleyenler arasında bulunuyor.

tele.com.tr

29
aralık '11

sektör

ASSİSTT’ten eğitime destek
A

SSİTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü ile işbirliği yaparak performansı yüksek öğrencilere iş imkanı sağlayacağını açıkladı. Aktarılan bilgiye göre, imzalanan “Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı”nda görev alacak akademik personelin sektörel anlamda bilgi sahibi olması amacıyla gerekli eğitim desteği ASSİSTT tarafından verilecek. Programda eğitim görecek öğrencilerin zorunlu stajları, ASSİSTT bünyesinde yapılacak. ASSİSTT; başta Erzincan ili olmak üzere kendi bünyesinde hizmet veren lokasyonlardan herhangi birinde yapılan staj sonucunda performans puanı 80 ve üzeri olan öğrencilerin istihdamı sağlanacak. Performans puanı 80 altı olan öğrencilerin istihdamı ASSİSTT tarafından ihtiyaç duyduğu dönemlerdeki personel alımlarında değerlendirmeye alınacak. Ayrıca performans notu 80 ve üzeri olan öğrenciler eğitim-öğretim dönemlerinde ASSİSTT’in bünyesinde “part-time” çalıştırılabilecek.

“On-line” ödeme sistemleri arasında yerini alan TURP Elektronik Cüzdan, tüm banka kartlarını ve sadakat programlarını tek bir çatı altında topladığını bildirdi. Firma, geliştirdiği platform sayesinde parasal işlemleri banka ve operatörleri kullanarak, başka ödeme araçlarına gereksinim duymadan cep telefonu aracılığı ile yaptırabilen bir “Mobil Ödeme” ve “Mobil Transfer” sistemi olan “TURP” ile birçok banka kartı ve sadakat programlarının kullanımının kolaylaştırmayı hedefliyor. Firma tarafından verilen bilgiye göre TURP, tüketicilere hızlı ve pratik alışveriş imkânı sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, GSM numaralarını ve şifrelerini TURP terminallerinde kullanarak alışverişlerinin karşılığında ödemelerini yapabilecekler ve birçok marka ve mağazanın müşterilerine sunduğu avantaj puanlarını TURP terminallerinde harcayabilecekler.
30
tele.com.tr
aralık '11

TURP Elektronik Cüzdan platformu devrede

Akıllı telefonlar ve tabletler için yeni bir oyun

V

olvo Kamyon, akıllı telefon ve tabletler için tasarladığı yeni oyunu FH16 750’yi duyurdu. Oyunun Apple App Store veya Android Market’den ücretsiz indirilebildiği açıklandı. Oyunun HYPERLINK “http://loadingramp.volvotrucks.com/”http://loadingramp. volvotrucks.com/’dan veya iTunes’tan indirilebildiği bildirildi. Volvo Kamyon Dijital Pazarlama Stratejisti Niclas Hermansson yeni oyun ile ilgili “Bu özel oyunumuzu, en güçlü çekicimiz olan Volvo FH16’nın 25. yıldönümü ile aynı zamanda sunacağız. 25. yıldönümü kutlamalarımızın bir parçası olarak, tüm kamyon meraklıları için heyecan verici eğlenceler hazırlıyoruz” dedi. Volvo Kamyon, ikinci kez dijital bir oyun sunuyor. Volvo Kamyon’un hazırladığı ilk oyun, 2009’da internet sitesi strongesttruck.com ile Volvo FH16 700’ün tanıtımı için oluşturulmuştu.

sektör

vea, 2011’in üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, son dört çeyrekte 1 milyon net abone kazanımı ile 12,5 milyon aboneye ulaşan Avea, üçüncü çeyrekte 300 bin yeni abone kazandı ve ARPU’sunu (Abone Başına Ortalama Gelir) 21,3 TL’ye yükseltti. Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının hedefledikleri gibi gerçekleştiklerini söyleyen Avea CEO’su Erkan Akdemir, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: Abone başına geliri artırmaya devam ediyoruz. Bu geliri, önceki çeyreğe göre yüzde dört, yıldan yıla ise yüzde 11 artış göstererek 21,3 TL’ye yükselttik. Abone başına düşen konuşma süremizi ise 309 dakikadan 313 dakikaya çıkarttık. Her ay yeni bir ilde, yeni bir yatırım atağı içerisindeyiz. Avea dinamik yapısının gerektirdiği şekilde 2011 yılında Antep’ten Maraş’a İzmir’den Adana’ya ülkenin dört bir yanında satış ve bayi kanalına 45 Milyon TL’lik yatırım yaptı. “Bu yatırımlarımızla Aralık 2010 tarihinde 5 bin 353 olan Avea İletişim Merkezi ve alt bayi sayımızı yüzde 25 artırarak 7 bin 855’e çıkardık”.

Avea, 3. çeyrekte 300 bin yeni abone kazandı

A

Turkcell Global Bilgi Avrupa’da “Yılın İşvereni”

T

urkcell Global Bilgi, Avrupa’nın en prestijli iş ödülleri organizasyonu olarak bilinen European Business Awards 2011’de, Microsoft (İtalya), Sanofi-aventis SpA (İtalya), AXA Konzern AG (Almanya)’nin de aralarında bulunduğu dünyanın önde gelen dokuz firmasını geride bırakarak “Yılın İşvereni” ödülüne layık görüldüğünü duyurdu. Turkcell Global Bilgi, European Business Awards 2011 organizasyonunda ödül alan tek Türk şirketi oldu. Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin Aydın konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Dünyanın en iyi çağrı merkezi seçilmemizin hemen ardından Yılın İşvereni seçilmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çalışanlarımızın motivasyonunu özel olarak ele alıyor, çalışan bağlılığımızı sağlamak adına yatırım yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonucunda, çalışan memnuniyetimiz yüzde 86. İşgücü devir (turn over) oranının yüzde 50’lerde olduğu çağrı merkezi sektöründe Turkcell Global Bilgi yüzde 14 ile sektör ortalamasının oldukça gerisinde” dedi.

F

Sistem entegratörlerinin önemi artacak

rost & Sullivan’ın dünyayı değiştirecek 50 büyük eğilim çalışmasının bir parçası olan M2M (machine to machine) araştırması, telekomünikasyon pazarında bir sıçrama yaşandığını, sürecin doğru yürütülmesi halinde 2020’de “birbirine bağlanabilen cihaz sistemi” penetrasyonunun yüzde 800 artabileceğini ortaya koyuyor. Frost & Sullivan’ın Asya Pasifik Ortağı ve Yürütme Direktörü Manoj Menon’a göre, hem mobil hizmetlerin hem de mobil aygıtların fiyatlarının düşmesi nedeniyle abone ve penetrasyon sayısında artış yaşanıyor. Araştırmaya göre bu durum, telekomünikasyon şirketleri, sistem entegratörleri ve girişimcilere hızlı büyüme imkanları sunuyor. Araştırmanın öngörüsü ise telekomünikasyon şirketlerinin yakın gelecekte yeterliliklerini geliştirmek ya da iş danışmanlığı ve BT entegrasyonu becerilerine sahip firmalarla işbirliğine gitmek durumunda kalacak olmaları. Bu gelişmenin sistem ortaklarıyla çalışmak için sistem entegratörlerine yeni fırsatlar sağlayacağı da verilen bilgiler arasında.
tele.com.tr

31
aralık '11

sektör

Stephen Gary Wozniak, İstanbul’daydı
Turkcell Teknoloji Zirvesi, iş dünyasından önde gelen 50’yi aşkın konuşmacının katılımıyla gerçekleşti. Zirve’de teknoloji dünyasındaki son gelişmeler değerlendirildi. Ev sahipliğini Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv’in yaptığı Turkcell Teknoloji Zirvesi, Steve Jobs’la Apple’ı kuran Stephen Gary Wozniak’ı ağırladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, mobil iletişimin sunduğu olanaklarla fark yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Mobil iletişimin gündelik hayatı olduğu kadar iş yapış biçimlerini de değiştirdiğine dikkat çeken Ciliv, teknolojik dönüşümü algılayıp gerçekleştiren şirketlerin rekabette bir adım öne geçtiğini aktardı. Teknoloji Zirvesi ile kurumsal müşterilerini işin uzmanlarıyla buluşturmak, işlerinde fark yaratacak yeni ufuklar açmak istediklerini dile getiren Ciliv, “Gelin hep birlikte teknolojik dönüşümün bir parçası olalım; şirketlerimizi, ekonomimizi, ülkemizi çok daha iyi yerlere getirelim, küresel rekabette kendimize sağlam bir yer edinelim. Turkcell dünyanın en iyi teknolojik altyapılarından birine sahip. Size dönüşüm için gerekli zemini ve bu süreçte gereken tüm desteği sunmaya hazırız. Artık Türkiye’nin zamanı” şeklinde konuştu. Mobil teknolojilerin kullanımının her geçen gün yaygınlaştığını belirten Ciliv, teknolojinin ilerlemesiyle herkesin bilgiye eşit şartlarda erişebildiğini hatırlattı. Önümüzdeki yıllarda 50 milyar makinanın birbiriyle bağlantılı olacağını vurgulayan Ciliv, “Şu anda dünya çapındaki internet kullanıcısı sayısı 1,5 milyar. Bu sayı, beş sene içinde beş milyar olacak. Veri trafiğini artıran faktörlerden biri de 3G” dedi

Ciliv: Teknolojik dönüşümü gerçekleştirenler rekabette bir adım öne geçer”

Ciliv’den sonra sahneye çıkan Wozniak, konuşmasına çocukluğu hakkında bilgi vererek başladı. Küçük yaşlardan itibaren teknolojiyi yakından takip ettiğini ve sevdiğini söyleyen Wozniak, geliştirdiği bilgisayar ve yazdığı satranç programından bahsetti. “Aslında doğru zamanda doğru yerlerdeydim. İyi bir okul, iyi öğretmenler ve iyi çalışma arkadaşları. Ayrıca babamın mühendis olması da gelişmemi olumlu yönde etkiledi” diyen Wozniak, Apple hakkında da bilgi verdi. Apple kurulduğunda sadece fikirleri olduğunu, sermayeden yoksun olduklarını söyleyen Wozniak, Steve Jobs ile yaşadıkları deneyimleri de anlattı: “Geliştirdiğim teknolojileri önce ona gösterirdim. O, benden daha özgür düşünme eğilimindeydi. Meraklı ve araştırmacı bir kişiliği vardı, sade yaşamayı tercih ederdi.”

Wozniak: Yapay zekanın yaygınlaşmasından sonra mağaralara döneceğiz

Hızla gelişen yapay zekalı bilgisayarların, şirketlerin hantal yapısını değiştireceğini söyleyen Wozniak, yapay zekalı bilgisayarların karar verme süreçlerine dahil olmasıyla insanların da mağaralara geri döneceğini kaydetti. Wozniak: “Zeki olduğunu düşündüğümüz birine soru sorduğumuzda yanıt alamayabiliyoruz. Google ise her zaman cevap veriyor ve düşünmesi çok zaman almıyor. Önümüzdeki dönemde yapay zekalı bilgisayarlar yöneticilerin yerini alacak” dedi.

tele.com.tr

aralık '11

sektör

Helyum Bilişim, USBK’nın distribütörü oldu

T

rend Micro ve Tufin gibi ürünlerin distribütörlüğünü üstlenen Helyum Bilişim; ürünlerini çeşitlendirmeye devam ediyor. Helyum Bilişim, USBK’nın Türkiye distribütörü olduğunu bildirdi. Helyum Bilişim’in Genel Müdür Yardımcısı Neslihan Aksun: “Geniş ürün yelpazemiz ile kurum ve kişilere bayi kanalımız aracılığı ile cep telefonu güvenliğinden, sanallaştırma güvenliğine kadar birçok alanda güvenlik çözümü sağlamaktayız. Uzmanlığımız olan BT güvenliği konusunda ürün yelpazemize hızla doğru ve gereken ürünleri ekliyoruz.” dedi. Sektörün ve ülke kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda ürün çeşitliliğini arttıran Helyum, USBK ürünü sayesinde taşınabilir bilgilere de güvenlik sağlamayı hedefliyor.

ulut mimarının kuruyucusu, ödüllü antivirüs yazılımı Webroot, yapmış olduğu son araştırmasında facebook kullanıcılarına, “Kişisel bilgilerinizin güvenliğinden Mark Zuckerberg mi sorumludur?” diye sordu. Beklenilen cevap “Hayır.” idi. Fakat soruları cevaplayanların yüzde 73’ü “Kişilerin sorumluluk duygusu, kendi bilgilerinin güvenliğini sağlamalı.” cevabını verirken, yüzde 13’ü Zuck’ın kendi bilgilerini koruması gerektiğini ve kalan yüzde 14’ü ise güvenlik yazılımlarının bunu hedeflediğini bildirdiler. ABD’de Webroot’un 4.000 kullanıcısına gönderdiği anket sonucu ortaya çıkan Webroot Antivirus araştırmasının ortaya çıkardığı sonuçlarında, birçok kullanıcının son yıllarda Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace ve Google+’daki hesaplarının güvenlik ayarlarını daha sık yöneterek kendilerini korumaya almaya çalıştıkları yer aldı.

Mark Zuckerberg koruyucu meleğimiz mi?

B

Nokia, “En Samimi Marka” seçildi
“En Samimi Markalar 2011” araştırmasının sonuçlarına göre, tüketici nezdinde en samimi marka Nokia oldu. En Samimi Markalar araştırması, tüketicilerin hangi markaların iletişim mesajlarını kendilerine daha yakın bulduğunu, hangi markaların kendileri ile daha samimi bir iletişim yürüttüğünü düşündüğünü ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Araştırmanın Türk tüketicisinin hayatında yer tutan 29 kategoride en samimi markaları öğrenmek için 22 Ağustos-23 Eylül 2011 tarihleri arasında, Türkiye’de kent nüfusunu temsil

eden 1.200 kişi ile görüşülerek gerçekleştirildiği bildirildi. Nokia’nın en samimi bulunan marka seçilmesinde Nokia kullanıcılarıyla kurdukları uzun yıllara dayanan güçlü bağın önemli rol oynadığını ifade eden Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan, Nokia’nın güvenilir, dayanıklı, kaliteli, yenilikçi ve çevreci marka kimliğinin yanı sıra kullanıcılarıyla kurduğu çift taraflı iletişimin ve iletişimde kullandıkları samimi dilin en samimi marka seçilmelerinin nedenleri arasında yer aldığına inandığını belirtti.
tele.com.tr

35
aralık '11

sektör

SadeceHosting, en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında

S

adeceHosting, 2006 yılından 2011 yılına kadarki beş yıllık dönemde yüzde 300’ün üzerinde büyüyerek, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasına girdiğini duyurdu. Firma, son beş yılda gösterdiği büyüme ile bu yıl Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye programında, Türkiye’nin 50 büyük teknoloji şirketi arasına girdi. Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye 2011 Programı’nda kuruluşlar, son beş yıl içinde net satış gelirlerinde kaydettikleri büyüme oranına göre sıralanıyor. SadeceHosting CEO’su Selçuk Saraç, kuruluşun 2006-2010 yılları arasında net satış gelirinde kaydettiği büyümenin ardında, en yüksek müşteri memnuniyetini amaçlayarak, sürekli yenilikler getirme, sektörü yakından takip edip, kullanıcı dostu sistemleri, 7/24 destek verebilen uzman ekiple sunmanın yattığını belirtti. Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü: “2006 yılından bu yana teknolojiyi herkese en basit ve en faydalı haliyle sunma adına gösterdiğimiz yoğun çabanın bu şekilde ödüllendirilmiş olmasından dolayı çok mutluyum. Değerli fikirleri ve önerileriyle, firmamızın gelişiminde bir nevi Ar-Ge departmanı gibi çalışan binlerce müşterimize teşekkür ediyorum.’’

Tolga Tatari Türkiye’nin en başarılı 10 gencinden biri

zel alışveriş kulübü markafoni’nin kurucularından Tolga Tatari, JCI Türkiye tarafından Türkiye’nin en başarılı 10 genci arasında gösterildi. Bu yıl 17.’si düzenlenen Türkiye’nin 10 Başarılı Genci Yarışması, Türkiye’de daha iyi yarınların peşinde koşan başarılı gençlerin toplumsal gelişime katkısı bulunan öykülerini ve çalışmalarını görünür kılarak farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Verilen bilgiye göre, markafoni, 1.200’den fazla moda markasıyla işbirliği yaparak perakendenin e-ticarete dönüşmesine katkı sağlıyor. Şu an dört milyon üyesi bulunan markafoni’nin ayda 16 milyondan fazla ziyaretçisi bulunmakta. Temmuz 2011’de markafoni’nin hisselerinin yüzde 70’e yakını 129 ülkede faaliyet gösteren, 23 milyar Dolar’lık multimedya devi Naspers’a bağlı MIH-Allegro grubuna satılmıştı.

Ö

eneral Mobile, “e-tab”ı, BTK Başkanı Tayfun Acarer’in de katıldığı bir toplantıyla piyasaya çıkmadan önce tanıttı. General Mobile Genel Müdürü Muzaffer Gölcü, “e-tab’teki yerli katkı payı şu anda yüzde 26 civarında. Hedefimiz, 2012 yılı sonuna kadar yerli katkı payını iki katına, 2013 yılı sonuna kadar ise daha da artırarak yüzde 70-80’lere çıkarmak” dedi. FATİH projesi hakkında da bilgi veren Gölcü “FATİH Projesi, sadece akıllı tahta ve tabletle ortaya çıkacak bir eğitim projesi değildir. Asıl kazanımımız, bilişimi okulda kullanarak farklı ufuklarla yetişecek olan nesillere yol açacak olmamızdır. Bu proje bizler için bölgede bir teknoloji üssü olabilmemiz için bir fırsattır.” dedi. Bilişim sektöründe yaşanan baş döndürücü hıza dikkat çeken BTK Başkanı Tayfun Acarer, yerli üretim yapmayı hedefleyen teknoloji şirketlerini desteklediklerini vurguladı. “Üretiminin ülkemizde yapılacağı ürünlere katkı vermeye hazırız. Yerli üretim, bizim için çok önemli” diyen Acarer, yetkililere e-tab’ın fiyatını sordu. Ürünün 899 TL’lik fiyatını çok bulan Acarer, indirim yapılmasını istedi. Bunun üzerine fiyat, 799 TL’ye düşürüldü. Acarer, 2019 yılında televizyonun daha çok tabletlerden izleneceğini de aktardı.
36
tele.com.tr
aralık '11

“e-tab” kullanıcısıyla buluşuyor

G

IdeaSoft bayilik programını başlattı

I

deaSoft, akıllı e-ticaret yazılımlarının satış ve destek hizmetlerinin verilmesi konusunda bayilik programını başlattığını açıkladı. IdeaSoft, başta Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Kayseri, Konya ve Muğla olmak üzere yurt çapında bayi ağı oluşturmayı hedefliyor. IdeaSoft Yönetici Ortağı ve Satış Pazarlama Müdürü Fatih Çalışkan yaptığı açıklamada yurt çapında oluşturacakları bayi ağıyla Türkiye’de e-ticaret yapan işletme sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Bayilik programının satış sonrası eğitim ve destek sürecinde işletmeler için oldukça önemli bir avantaj sağlayacağını belirten Çalışkan, IdeaSoft’un teknoloji ve müşteri destek ekibine yaptığı yatırımla Türkiye’de e-ticaret potansiyelini artıracaklarını söyledi. IdeaSoft genel merkez desteği ile bulunduğu ilde e-ticaret paketlerinin satışını yapmak isteyen firmalar, IdeaSoft bayiliği için başvuru yapabilecek. Başvuru için IdeaSoft Web sitesinde yer alan başvuru formunun (www.eticaret.com/eticaret.bayi.basvurusu.html) doldurulmasının yeterli olduğu bildirildi.

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

Özel alısveris siteleri

Teknolojinin gelişmesi sadece iş yapma şeklimizi değil alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. Bu ay işlediğimiz “özel alışveriş siteleri” konusu bunun canlı bir örneği. Özel alışveriş siteleri; istihdama olan katkıları, zaman kaybını engellemeleri, belirli bir kitlenin ihtiyaçlarına cevap vermeleri, sundukları uygun satın alma koşulları ile yıldızının giderek daha da parlaması beklenilen bir sektör... Özel alışveriş sitelerinin yetkilileri; bu işin çıkış noktalarını, sistem yapılarını, iletişim kanallarını, tedarikçi ve müşteri ile olan ilişkilerini, hedef kitlelerini ve onların tercih kıstaslarını anlatıyor.
37
aralık '11

tele.com.tr

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

on ziyaretçi 5,6 mily
“Markafoni sadece bankalarda ve birkaç alışveriş sitesinde bulunan yeşil browser’a sahip. Yeşil brow ser çok sıkı denetimlerden sonra sadece maksimum güvenlik içeren sitele re veriliyor”

“Grup şirketlerimiz

ile perakende lideri”

Özel alışveriş sitelerinin bu kadar hızlı benimsenmesini neye bağlıyorsunuz? Türkiye’nin ilk ve lider özel alışveriş kulübü markafoni’nin Türkiye’ye getirdiği özel alışveriş kulübü modeli, Türk kullanıcıları tarafından kısa zamanda çok sevildi. Bunda özel alışveriş kulübü modelinin sunduğu bilgisayar başından alışveriş yapma keyfi ve seçkin markalara yüzde 90’a varan indirimlerle sahip olma imkanı gibi özelliklere sahip özel alışveriş deneyiminin büyük payı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca markafoni de renkli kampanyaları, müşteri hizmetleri, hizmet kalitesi ve güvenilirliğiyle özel alışverişin Türk kullanıcıları arasında yaygınlık kazanmasında önemli rol oynadı. Bu siteler internetten alışverişe yabancı geniş kitleleri bile sürekli müşteri haline getirmeyi başardı. E-ticaretin gelişmesi, güvenlik ve ödeme sistemleri gibi başlıklarda bunu nasıl yorumlarsınız? E-ticaretin yaygınlaşmasında, Türkiye’de kredi kartı penetrasyonun yüzde 60 civarında olması ve güvenilir altyapıya sahip sitelerin çoğalması etkili oldu. markafoni sadece bankalarda ve birkaç alışveriş sitesinde bulunan yeşil browser’a sahip. Yeşil browser çok sıkı denetimlerden sonra sadece maksimum güvenlik içeren sitelere veriliyor. Yeşil browser’a sahip markafoni, kullanıcılarının kredi kartı bilgilerini asla kaydetmiyor ve onlara güvenli alışveriş sunuyor. Rakiplerinize göre pazarda durumunuz nedir? “Her alışveriş bir aşk” sloganıyla faaliyet gösteren markafoni, ürün çeşitliliği, özel avantajlar, renkli kampanyalar, güvenilirliği, iade süreçlerinin kolaylığı, hizmet kalitesi, sponsorlukları ve marka bilinirliğiyle kurulduğu 2008 yılından bu yana özel alışveriş kulüpleri arasında
38
tele.com.tr
aralık '11

liderliğini ve özel alışveriş kulüplerinden alışveriş yapan tüketicilerin zihninde ve kalbindeki birinci sıradaki yerini koruyor. Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük üçüncü e-ticaret kuruluşu markafoni kitlesel iletişim kampanyası gerçekleştiren ilk özel alışveriş kulübü olarak da dikkat çekiyor. Aralık 2010’dan bu yana Türk e-ticaret dünyasının en büyük ve en modern lojistik merkezinden hizmet veren markafoni’nin lojistik tesisi 32 bin metrekareye yayılıyor. markafoni lojistik merkezinin günlük gönderim kapasitesi ise 50 bin paket. 2010 yılında yüzde 700 büyüyen markafoni grup şirketleri, bünyesindeki bulundurduğu markafoni, markafonicity, Zizigo, grupfoni, MissPera.com ve ucuzu.com olmak üzere altı marka ile Türkiye’nin lider e-ticaret grubu unvanını elinde bulunduruyor. Ayda 17 milyon ziyaret alan www.markafoni.com’da ayda 500 bin ürün satılıyor. markafoni aynı zamanda Ukrayna, Yunanistan, Avustralya ve Polonya’daki şirketleriyle Türkiye’den dünyaya yayılan ilk e-ticaret markası olmasıyla da biliniyor. Aylık 17 milyon ziyaret sayısıyla Türkiye’nin lider özel alışveriş kulübü unvanının sahibi markafoni, 3 milyon 349 bin toplam tekil ziyaretçi sayısıyla da özel alışveriş kulüpleri arasında ilk sırada bulunuyor. 363 milyon toplam sayfa görüntülenmesiyle markafoni en yakın rakibinin 3 katı toplam sayfa görüntülenme sayısına sahip. Bunun yanı sıra, markafoni grup şirketlerinin tamamı ise internet kullanıcılarının yüzde 24,2’sine ulaşıyor ve 5 milyon 629 bin tekil ziyaretçisi ile e-perakende kategorisinde birinci konuma yükselerek lider kimliğiyle farkını ortaya koyuyor.

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

Pazarlama konusunda nasıl bir yol izliyorsunuz? Türkiye’nin ilk ve lider özel alışveriş kulübü markafoni kurulduğu 2008 yılından bugüne kadar ağızdan ağıza pazarlama ve internet reklamları ile hedef kitlesine ulaşmayı tercih etmişti. Son yıllarda özel alışveriş kulüplerinin artması ve rekabetin giderek kızışması nedeniyle, sektörün lideri markafoni olarak, kitlesel iletişim kampanyası düzenleyerek rakiplerimizden ayrılan noktalarımızı öne çıkarmak ve markafoni’yi daha geniş kitlelerle buluşturmak istedik. “markafonik aşk” temalı kitlesel iletişim kampanyamız kapsamında televizyon reklam filmi, açıkhava, basın ve internet reklamlarımız yayına girdi. Kampanyamız, markafoni’den alışveriş yapmak ile aşık olmak arasında merak, heyecan, kıskançlık, bekleyiş, mutlu son gibi ortak noktaların olduğu fikrine dayanıyor. Hale Caneroğlu ve Eda Taşpınar’ın rol aldığı televizyon reklam filmimizde “markafonik aşk” esprili bir dille anlatıldı ve hedef kitlemiz tarafından beğeniyle karşılandı. Ayrıca geçtiğimiz aylarda Tuğçe Kazaz, Burcu Esmersoy, Ebru Şallı ve Tuba Ünsal gibi stil sahibi ünlü isimlerle birlikte ünlüler kampanyası temalı açıkhava ilan kampanyası gerçekleştirilmiş ve yaz boyunca “Herkes markafoni’de, Ya Siz?” sloganına sahip açıkhava ilanları sokakları süslemişti. Ayrıca müşterilerimizin markafoni’den daha etkili bir biçimde faydalanmalarını sağlamak ve markafoni deneyimlerini geliştirmek için çok çeşitli CRM aksiyonları da düzenli olarak yapılmaktadır. Ürünlerini sattığınız markalarla ilişkilerinizden bahseder misiniz? Türkiye’nin ilk ve lider özel alışveriş kulübü markafoni, 1200 moda markasıyla işbirliği halinde. markafoni, moda sektöründe faaliyet gösteren firmaların stok problemini aşmalarına yardımcı oluyor. Bu noktada tedarikçiler ve markafoni arasında bir kazan-kazan durumu doğuyor. Ayrıca markafoni’yle işbirliği yapan firmalar, sektör lideri www.markafoni.com’da yer alarak kendilerini daha görünür kılma fırsatı yakalıyor ve geniş kitlelere ulaşıyor. Sitemiz aracılığıyla satışa sunulan ürünler ise canlı mankenlerle ve tüm açılardan detaylı incelenebilecek şekilde fotoğraflanıyor. Her özel satış için de özel temalı sayfa düzenlemesi gerçekleştiriliyor ve ürünlerle ilgili tüm detaylar üyelerimize sunuluyor. Bunların yanı sıra firma ve markalar, markafoni aracılığıyla modaya ilgi duyan, seçkin bir gruba doğrudan ulaşma fırsatı buluyor. Ayrıca Perakendeyi e-ticaret kanalıyla canlandırmak misyonuyla hareket eden markafoni, Perakende Günleri ve Perakendeciler Zirvesi’ne sponsor olarak da perakendecilere verdiği desteği her zaman gösteriyor. Müşteri profilinizden kısaca bahseder misiniz? Üyelerinin yüzde 70’ini kadınlar, yüzde 30’unu ise erkeklerin oluşturduğu markafoni’nin 4 milyon üyesi var. markafoni üyeleri, alışveriş alışkanlıklarına sahip olan, eğitimli, kredi kartı kullanımına alışkın, modayı yakından takip etmek isteyen ve interneti hayatın bir parçası olarak gören kişilerden oluşuyor. markafoni’nin üyelerinin yüzde 60’ı 25-35 yaş arasında ve yine üyelerin yüzde 60’ını İstanbul, Ankara ve İzmir’deki kullanıcılar oluşturuyor. Üyelerine bilgisayar başından kalkmadan seçkin moda markalarına avantajlı fiyatlarla sahip olma imkanı sunan markafoni, modayı yakından takip eden, alışveriş için zaman bulamayan, şehirli ve profesyonel kadınlar tarafından çok seviliyor.

“2010 yılında yüzde 700 büyüyen markafoni grup şirketleri, bünyesindeki 7 şirket ve 6 marka ile Türkiye’nin lider e-ticaret grubu unvanını elinde bulunduruyor. Ayda 17 milyon ziyaret alan www.markafoni.com’da ayda 500 bin ürün satılıyor. markafoni aynı zamanda Ukrayna, Yunanistan, Avustralya ve Polonya’daki şirketleriyle Türkiye’den dünyaya yayılan ilk e-ticaret markası olmasıyla da biliniyor”

“129 ülkede faaliyet gösteren Naspers gibi güçlü bir multimedya şirketinin markafoni’nin hisselerinin yüzde 70’ini alarak Türk internet pazarına girmesi sadece markafoni için değil, pazar açısından da çok heyecan verici bir gelişme oldu. Bu ciddi boyuttaki yatırım, Türk internet pazarına dinamizm kazandırıyor”
39
aralık '11

tele.com.tr

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

Yabancı yatırımcıların sektöre yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türk e-ticaret pazarı şu an Hindistan’dan sonra Çin ile birlikte dünyanın en hızlı büyüyen ikinci e-ticaret pazarı konumunda. Bu büyümenin arkasında internet penetrasyonunun yükselmesi, internet kullanıcı sayısının artması ve kredi kartı kullanımının çoğalması gibi nedenler bulunuyor. Türkiye’nin bu kadar dinamik ve hızla kazandıran bir e-ticaret pazarına sahip olması da yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Yabancı yatırımcılar bu pazarda köşe kapmak için başarılı Türk e-ticaret sitelerine yatırım yapmayı tercih ediyorlar. 129 ülkede faaliyet gösteren Naspers gibi güçlü bir multimedya şirketinin markafoni’nin hisselerinin yüzde 70’ini alarak Türk internet pazarına girmesi sadece markafoni için değil, pazar açısından da çok heyecan verici bir gelişme oldu. Bu ciddi boyuttaki yatırım, Türk internet pazarına dinamizm kazandırıyor. Pazarın büyümesini hızlandıracak düzenlemeler konusunda ne gibi beklentileriniz var? Yatırımların önünün açılması için öncelikle Türkiye’de e-ticaret girişimlerin işleyişinin kolaylaştırılması gerekiyor. Bunun yanı sıra sektörün yatırımcı ve girişimcilere sunduğu olanakların artması ve daha sistematik hale gelmesi açısından Galata Business Angels gibi yatırım melekleri ağları da büyük önem taşıyor. Ayrıca İstanbul Menkul Kıymetler Borsası kapsamında kurulacak bir Teknoloji Borsası da hem çıkış olanaklarını genişletir hem de yurt dışından Türkiye’ye yatırım fırsatlarını artırır.

“Türkiye’de satış mağazası olmayan dünyanın seçkin moda markalarını Türkiye’ye getirmesiyle bilinen markafoni, stil sahibi ünlülerle renkli kampanyalar gerçekleştiriyor ve üyelerine bir ünlünün üzerinde görüp beğendikleri ürünü yüzde 90’a varan indirimlerle alma fırsatı sunuyor”

Gelecek döneme ilişkin hedefleriniz ve varsa başka eklemek istedikleriniz nelerdir? Hisselerinin yüzde 70’e yakını 129 ülkede faaliyet gösteren Naspers’a bağlı MIHAllegro tarafından satın alınan markafoni, şu an Türkiye’nin yanı sıra Avustralya, Ukrayna, Yunanistan ve Polonya’da lider özel alışveriş kulübü olarak faaliyet gösteriyor ve önümüzdeki dönemde sekiz ülkede daha özel alışveriş kulübü açmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra Türkiye’de özel alışveriş kulüpleri arasındaki liderliğini korurken, Zizigo.com ve MissPera.com gibi farklı sektörlerdeki dikey alışveriş siteleriyle yurt içinde de büyümeye devam edecek. Şu an Türkiye’nin en büyük üçüncü e-ticaret kuruluşu olan markafoni, dünyanın önde gelen global e-ticaret markalarından ve Türkiye’nin önde gelen e-ticaret holdinglerinden biri olmayı hedefliyor. Özel alışveriş iş modelinin yurt dışındaki uygulamaları ile Türkiye’deki durumu arasında benzerlikler-farklılıklar sizce neler? Fransa’da ortaya çıkan ve ardından hızla dünyaya yayılan özel alışveriş kulübü modelini 2008 yılında markafoni Türkiye’ye getirdi. Türkiye’deki özel alışveriş kulüpleriyle yurt dışındaki uygulamalar arasındaki en belirgin farklılık ödeme seçeneklerinde görülüyor. Kredi penetrasyonunun düşük olduğu ülkelerde kapıdan ödeme sistemi oldukça yaygınken Türkiye’de kredi kartı penetrasyonu yüzde 60 gibi yüksek bir oranda olduğu için buna ihtiyaç duyulmuyor. Bunun dışında özel alışveriş kulübü iyi işleyen, başarılı model ve uygulaması ülkeden ülkeye çok da farklılık göstermiyor.

Türkiye’nin ilk ve lider özel alışveriş kulübü markafoni, kurulduğu 2008 yılından bu yana giyim, aksesuar, kozmetik ve dekorasyon başta olmak üzere pek çok kategorideki seçkin markaları yüzde 90’a varan indirimlerle üyelerine sunuyor. Dört kişiyle yola çıkılan markafoni’de şu an 400’ün üzerinde uzman ekip görev yapıyor. Türkiye’de satış mağazası olmayan dünyanın seçkin moda markalarını Türkiye’ye getirmesiyle bilinen markafoni, stil sahibi ünlülerle renkli kampanyalar gerçekleştiriyor ve üyelerine bir ünlünün üzerinde görüp beğendikleri bir ürünü yüzde 90’a varan indirimlerle alma fırsatı sunuyor. Bugüne kadar Ünlüler Kampanyası kapsamında Eda Taşpınar-Bora Kozanoğlu, Hande Ataizi, Ivana Sert, Tuba Ünsal, Tülin Şahin, Burcu Esmersoy-Fırat Çelik, Ebru Şallı, Arda Turan-Sinem Kobal ve Tuğçe Kazaz ile işbirliği yapıldı ve bu ünlü isimler markafoni’nin yüzü oldular. Ayrıca markafoni, özel kampanyalar düzenleyerek Bahar Korçan, Hatice Gökçe, Deniz Kaprol, Derya Delice, Özlem Süer ve Ümit Ünal gibi ünlü tasarımcılara ait kişiye özel tasarım ürünlerine de yer veriyor. Moda ve yaşam tarzı sunan markafoni, 2010’dan beri, Istanbul Fashion Week’in Online Fashion Sponsorluğunu üstleniyor ve IFW’de yaşananlar dakika dakika http://blog.markafoni.com’da modaseverlerle paylaşılıyor. markafoni’nin Istanbul Fashion Week sponsorluğu 2012 yılında da devam edecek. Bunun yanı sıra e-ticaret ile perakende sektörünü canlandırma misyonuyla hareket eden markafoni, her yıl Perakende Günleri ile Perakendeciler Zirvesi’ne sponsor olarak da perakende sektörüne olan desteğini gözler önüne seriyor.

40

tele.com.tr

aralık '11

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

“Sektörü büyütmek için çalışıyoruz”
“Hukuki olarak e ticaret artık yasalarda ismi gecen bir alışveriş tipi. Ancak çok yeni bir süreç olduğu için hukuki altyapı iyileştirmelere açık. Kimi sektör bileşenlerimizin iş yapış tarzları hukuki olarak net tanımlama gerektiriyor. Bunlar için dernek olarak yeni düzenlemelerde aktif olarak rol alıyoruz”
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği olarak yaptığınız araştırma ve çalışmalardan bahseder misiniz? E- ticarette hukuki altyapıda ne gibi boşluklar var, diğer ülkelerle kıyaslandığında neler söyleyebilirsiniz? ETİD 2007’de kuruldu. Misyonumuz e ticareti büyütmek üzerine dayalı. Bu yönde birçok araştırma ve çalışma yapmaktayız. Sektörün tüm bileşenleriyle görüşüp sektörü büyütmek için çalışmaları yürütmekteyiz. Hukuki olarak e ticaret artık yasalarda ismi gecen bir ticaret tipi. Ancak çok yeni bir süreç olduğu için hukuki altyapı iyileştirmelere açık. Kimi sektör bileşenlerimizin iş yapış tarzları hukuki olarak net tanımlama gerektiriyor. Bunlar için dernek olarak yeni düzenlemelerde aktif olarak rol alıyoruz. Örnek verirsek, müşteriye getirilen e-ticaretteki koşulsuz iade hakkı Amerikan yasalarında yer almıyor. Bizim yasamızda da bu hakkın geçerli olmamasını istediğimiz kimi durumlar var. Örneğin kartuşu açılmış yazıcının keyfi olarak iade edilememesi gibi. Mevzuattaki eksikliklerin giderilmesinde aldığınız rol hakkında bilgi verir misiniz? Size göre bu konuda hangi adımlar atılmalı? Mevzuat ile ilgili konularda devletin birçok kurumuyla onlarca toplantı gerçekleştirdik. ITO ile sektörel bir kurul oluşturduk. Çalışmalarımız bu yönde de devam edecek. Biz dernek olarak sektörümüzü çok iyi anlatmak istiyoruz. Bu sektör tüm işlemlerin kayıt altında olduğu ve sürekli büyüyen bir sektör. Bunu hep ifade ediyoruz ve e ticaretin yüksek müşteri memnuniyeti standartlarıyla hacminin büyümesi için tüm kurumlara işleyişi anlatıyoruz. Burada tek sesli olmak çok önemli. Dernek üyeleri bu konuda fikir birliği içindedir. Online alışveriş pazarı hakkında bilgi verir misiniz? Online alışveriş için genel algı nedir, bu konuda yeni eğilimler nasıl şekillenir? Online alışveriş aslında çok geniş bir kavram bunun içinde hizmet satışı, B2B (kurumdan kuruma satış) gibi durumlar da var. Biz dernek olarak internetten son kullanıcıya yönelik ürün satışına odaklanmış durumdayız. Üye profilinizden kısaca bahseder misiniz? Dernek üyeliği ne gibi avantajlar sağlıyor? Şu anda 30’a yakın üyemiz var. Sektörün neredeyse tüm büyük firmaları bünyemizde. Dernek üyeleri sıklıkla bir araya gelerek hem sektörel gelişmeleri değerlendiriyor hem de e ticareti büyütecek ortak adımlar için aksiyonlar belirliyor. Örneğin IBS tarafından düzenlenen ticaret eğitimine dernek üyelerimiz de destek vermekte ve sektöre katılacak yeni çalışma arkadaşlarının daha donanımlı olmasını sağlamaktadır. Bunun dışında dernek üyelerimiz olarak ortak kampanyalar da yapmaktayız. Burada sektördeki üçüncü parti tanıtım desteği almaktayız.

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Orhun

Gelecek döneme ilişkin hedefleriniz ve varsa başka eklemek istedikleriniz nelerdir?    Gelecek dönemde ETİD üyeleri tarafından ortak düzenlenmiş kampanyalar gerçekleştirilecek. Eğitim çalışmalarımız hızla devam edecek. Burada engelli vatandaşlarımızı da sektörümüzde istihdam edebilmek için eğitim çalışmaları planlamaktayız. Ayrıca üye sayımız da 2012’de hızla büyüyecek. İnternetten satış yapan ve üyemiz olmayan değerli kurumları da bünyemize katacağız.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği- ETİD, 2007 yılında e-ticaret sektöründeki öncü firmalar tarafından sektörün büyümesini sağlamak için gerekli hukuki düzenlemelerin sağlanması, firmaların ve hedef kitlenin sektör ile ilgili eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Derneğin temel misyonları arasında, yapmakta olduğu araştırmalar, çalışmalar ve üyelerinin sektörel tecrübeleri ile Türkiye’de e-ticarete ilişkin hukuki altyapının oluşturulmasında, mevzuattaki eksikliklerin veya ihtiyaçların tespitinde ve çözümlenmesinde sektöre büyük katkı sağlayacak ve yol gösterici çalışmalarda bulunmak yer almaktadır. tele.com.tr

41
aralık '11

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

“Alanlarında uzman marka ekibimizle hizmet veriyoruz”
Ö
zel alışveriş sitelerinin bu denli hızlı benimsenmesinin en büyük nedeni, Türkiye’deki ve dünyadaki birçok seçkin markanın yüzde 90’a varan indirimlerle sunulmasıdır. Hızla gelişen internet çağına, Türkiye’nin de dahil olması ile birlikte, internet kullanıcılarının; hızlı, güvenli ve keyifli bir şekilde alışveriş yapması özel alışveriş sitelerine olan eğilimi büyük oranda artırmıştır. Kullanıcılara zaman, fiyat ve çeşitlilik noktasında birçok olanak sunması, özel alışveriş sitelerine olan talebi üst seviyelere ulaşmasına ve benimsenmesine yol açmıştır. Bu talebin ilerleyen süreçte daha üst seviyelere çıkması, özel alışveriş sitelerine olan talep ve ilgiyi daha da artıracaktır. Türkiye’de e-ticaretin esas yükselişi 2010 yılında gerçekleşti. 2003-2010 yılları arasında e-ticaret hacmi 60 kat arttı. Şu an için ülkemizde ortalama 4-6 milyon arası internet müşterisi bulunmakta. Elimizdeki verilere bakarsak, 2013 yılı itibari ile bu rakamın 20-23 milyona ulaşması bekleniyor, bu da pazarın daha çok büyüyeceğini gösteriyor. Ülkemizdeki yüksek kredi kartı kullanımı, e-ticaret sektörünü olumlu yönde etkiliyor. Perakende sektörü ise online alışverişteki kazankazan modelinden ötürü, bu kanala doğru kaymaya başlıyor. İnternet penetrasyonu daha da artıyor. Sektörde kullanılan SSL tabanlı güvenlik alt yapısı ile internet kullanıcılarının, kart bilgilerini girerken alt yapı aracılığı ile girilen bingomingo sunucusuna düşmeden, doğrudan bankanın ara yüzüne ulaşması sağlanmaktadır. Bu da güvenlik noktasında e-ticaret sitelerini güvenli kılmaktadır. Markalarla anlaşmaları yapan, kendi alanlarında uzmanlaşmış bir marka ekibimiz var. Ürünlerimizi seçerken yaptığımız
tele.com.tr
aralık '11

“Üyelerimizden gelen talep doğrultusunda mevcut markalarımızı sürekli güncelliyor ve yeni markaları bünyemize dahil ediyoruz. Marka konusundaki hassasiyetimizi en üst seviyeye ulaştırarak müşteri memnuniyeti odaklı bir politika izliyoruz”

araştırmalardan faydalanıyoruz. Satışa sunduğumuz ürünlerin kaliteli olmasına ve özellikle müşterilerimize özel alışverişi yaşatmak için ürünlerin indirimli olmasına çok özen gösteriyoruz. Bir kez kampanyasını yaptığımız markaya bir ay boyunca tekrar yer veremiyoruz. Üyelerimizden gelen talep doğrultusunda mevcut markalarımızı sürekli güncelliyor ve yeni markaları bünyemize dahil ediyoruz. Marka konusundaki hassasiyetimizi en üst seviyeye ulaştırarak müşteri memnuniyeti odaklı bir politika izliyoruz. Şu ana kadar sistemimiz üzerinden yapılan alışverişlere baktığımızda, Türkiye’nin dört bir tarafından müşteri-

lerimiz olduğunu görüyoruz. Yaptığımız istatistiki bilgilere göre ise müşterilerimizin yüzde 70’lik kısmını bayan üyelerimiz oluşturuyor. Mevcut müşteri profilimizi masa başı iş yapan; kamu, özel sektör çalışanları, ev hanımları ve üniversiteli kesim oluşturmaktadır. Satışlarımızın büyük bölümünü İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi metropoller oluştururken, yüzde 50’lik kısmını Anadolu’da gerçekleştirmekteyiz. Bir moda şirketi olan Bingomingo; kaliteli ürün, uygun fiyat ve hızlı hizmet anlayışı ile en büyük farkını ortaya koymaktadır. Şirketimizin öncelikli prensibi olan en hızlı gönderimi sağlamakla birlikte, müş-

42

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

“Kapalı devre alışveriş sistemini diğer açık sistemlerden avantajlı kılan yanı, mevcut üyelerin kampanyalardan bilgilendirme mail’i almaları ve yeni arkadaş davetlerinde hediye çekleri kazanmalarıdır. Bu da kapalı devre sistemini üyeler için daha cazip hale getirmektedir”

terilerimizin talepleri doğrultusunda müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak sosyal bir bağ kurmaktayız. Sitemizde ürünler ile ilgili ayrıntılı bilgi ve fotoğraflar sunuyoruz. Ürün detay sayfalarımız da ürünlerin kumaşlarından boyutlarına, hatta ürünü giyen mankenin üzerindeki numune bedeninden vücut ölçülerine kadar her ayrıntıyı yazıyoruz. Özellikle gizlilik politikamız gereği; tedarikçi firmaların stok bilgilerini saklı tutuyoruz ve ellerindeki tüm ürünlerin stoğunu eritmeye yönelik ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Bizimle çalışan tedarikçileri-

mizin geri dönüşlerinde ayrıcalıklı bir memnuniyet bildirmeleri, bizim için önemli bir başarıdır. Comscore Türkiye’nin ekim ayı verilerine bakarsak, özel alışveriş siteleri toplamda 23 milyon tekil ziyaretçiye ulaşmıştır. Bingomingo olarak 1 milyon 86 bin aylık tekil ziyaretçi ile hiçbir yatırım almadan, yerli girişimcilik ile Türkiye’nin yedinci sırasında konuşlanmış bulunmaktayız. Mevcut rakamlara baktığımız zaman, sektörün ne denli büyük olduğu ve büyümeye açık olduğu çok net bir şekilde ortaya konulmuştur.

Bingomingo.com olarak sektördeki yerimize beklentilerimizin çok üstünde ve kısa bir zamanda ulaştık. Geliştirdiğimiz yeni projelerle de pazar payımızı artırmayı hedeflemekteyiz. Kapalı devre alışveriş sisteminin diğer açık sistemlerden avantajlı kılan yanı, mevcut üyelerin kampanyalardan bilgilendirme maili almaları ve yeni arkadaş davetlerinde hediye çekleri kazanmalarıdır. Bu da kapalı devre sistemini üyeler için daha cazip hale getirmektedir. Aynı zamanda blog sayfalarında ve sosyal mecralarda mevcut üyelerin büyük bölümünün modadaki yenilikleri daha yakından izlemeleri sağlanmaktadır. Hukuki alt yapıda dikkat edilmesi gereken birçok konu var. Hukuki altyapılar oluşturulurken sektör adına düzenleyici otoriteler ile birlikte hareket edilmeli. Sektör sorunlarının çözümü yönünde faaliyetler yapılmalı. Sektöre yönelik insan kaynağının yetiştirilmesi amacı ile gelişim programları organize edilmeli. Yazılı ve görsel mecralar oluşturulmalı ve gerek görüldüğünde de denetlenmelidir. Bingomingo.com olarak, sektörde daha üst seviyelere doğru ilerleyerek pazar payımızı artırmakla birlikte, temel prensibimiz modayı en uygun bir şekilde ulaşılabilir kılmaktır. Bunun yanında sektöre yenilik kazandıracak birçok projelerin alt yapı çalışmalarını yapmaktayız. İlerleyen dönemlerde bunu pazara sürerek etkinliğimizi en üst seviyeye çıkarmak ve üyelerimize daha iyi bir hizmet anlayışı sunmak, en önemli hedeflerimizdendir.

Bingomingo.com; modaya öncülük ederek üst düzey markaların ürünlerini, sınırlı stoklarla ve yüzde 90’a varan indirimler ile 2-5 gün arasında değişen sürelerde, yalnızca üyelerine özel olarak sunan ve davetiye yöntemi ile üye olunabilen, kapalı devre bir alışveriş sistemidir. Bingomingo.com; tekstil, aksesuar, ev eşyası, kozmetik, optik ve ihtiyaç duyulabilecek her türlü ürün çeşitliliğine sahip ‘Private Shopping sitesi’ konseptini tüketici ile buluşturmaktadır. Bingomingo.com yayın hayatına başladığı Eylül 2010 tarihinden itibaren her geçen gün büyüyen yapısı ve profesyonel kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Türkiye’nin lider ‘Private Shopping sitesi’ olmayı hedefleyen bingomingo.com, üyelerine sunduğu fırsatlarla ve benimsemiş olduğu kalite politikası ile kısa bir süre içerisinde fark yaratma yolunda çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bingomingo.com bu sürede üye sayısını yaklaşık 1.000.000’a ulaştırmayı başarmıştır ve günlük ortalama 600 yeni üye ile üye sayısını genişletmektedir. Bingomingo.com günlük 500.000 sayfa görüntülenme sayısı ile markalarınızı ve ürünlerinizi bu kitleye ulaştırır. Bingomingo.com aracılığı ile günlük ortalama 5.000 adeti bulan ürün alışverişi gerçekleşmektedir ve bu sayı her geçen gün artan üye ve buna bağlı olarak sayfa görüntüleme sayısı ile artış göstermektedir.

tele.com.tr

43
aralık '11

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

“Her gün binlerce yeni anne ve baba sitemize üye oluyor”
“Tek seferlik değil, süreklilik içeren bir ilişki oluşturmaya çalışıyoruz. Dürüstlük ve açıklık bu konudaki önceliğimiz”
zel alışveriş kulüpleri daha çok kadınlar tarafından benimsenmiş durumda. Öyle ki bundan yaklaşık iki sene evveline kadar internetten alışveriş dendiğinde akla daha çok klasik e ticaret siteleri ve daha çok elektronik ürünler geliyordu. Elektronik ürünlerde genelde yüksek kar marjları yoktur ve daha çok erkeklere yönelik ürünlerdir. Özel alışveriş kulüpleri özellikle kadınların ilgi alanında olan, yüksek indirim sunulabilen tekstil, aksesuar ve benzeri ürünleri moda ve işlevsellikle beraber sunarak hızlı bir şekilde kabul gördü. Basit arayüz ve hızlı bir şekilde alıma yönlendiren bir yapısı var. Özel alışveriş kulüpleri, ihtiyaçtan çok ihtiyaç uyandıran görseller ve bu görselleri ön plana çıkaran yeni teknolojiler, kolay iade imkanı ile güveni de beraberinde taşıdı kadınlara. Bunun sonucunda da çok hızlı bir şekilde benimsendi. Unnado.com, diğer birçok özel alışveriş kulüplerinden farklı olarak neredeyse yüzde 90 kadınlara yönelik çünkü hamile, emziren anne ve çocuklu kadınlara yönelik ürünler sunuyor. Hamilelik dönemi ve doğum sonrasında annelerin alışveriş çılgınlığı neredeyse tamamen çocuğuna yöneliyor. Bankalarımız, kullanıcılara teknolojiyi birçok gelişmiş ülkeden çok daha güvenli bir şekilde sunuyor. Bankalar her zaman müşterileri olan kullanıcılar tarafında ve herhangi bir sorunda parasını çok hızlı bir şekilde iade ediyor. Bu da kredi kartı kullanıcılarında “güven” yaratıyor. E ticaret alanında rekabetin ciddi bir şekilde artması e ticaret firmalarının daha çok müşteri odaklı olmasını ve müşteri memnuniyeti ve bağlılık faktörleri üzerine yoğunlaşmasını sağlıyor. Bankaların da kullanıcıları gözetmesi bunu teşvik ediyor.
44
tele.com.tr
aralık '11

Ö

Unnado.com Kurucu Ortaklar Göktuğ Okan Oğuz (sol) ve Haldun Uraz Boralılar

Biz bir ekosistemin parçasıyız. Bu ekosistem basitçe tedarikçiler (markalar), bankalar, müşteriler, kargo firmaları ve bizden oluşuyor. Müşterilerimize yaklaşımımız neyse tedarikçilerimize yaklaşımımız da o. Tek seferlik değil, süreklilik içeren bir ilişki oluşturmaya çalışıyoruz. Dürüstlük ve açıklık bu konudaki önceliğimiz. Satışını yaptığımız markaları özenle seçiyoruz ve kalitesinden emin olmadığımız bir ürünü asla satmıyoruz. Satışını yaptığımız markalar, kendi markamızı oluşturmamızı sağlıyor. Kendi içimizde “sıfır tolerans” olarak adlandırdığımız bir memnuniyet yaklaşımı var. “Sıfır tolerans” müşteri memnuniyetimizi oluşturmak adına başlanan, ancak müşteri karşısında tedarikçilerimizi ve bizi ve tedarikçi karşısında bizi daha iyiyi yapmaya iten bir program. Bunu tedarikçileri-

miz ile de paylaşıyor ve kendi sorumluluklarımızı ve onların sorumluluklarını net çizgilerle belirliyoruz. Müşterilerimizin yüzde 81’i kadın ve yüzde 19’u erkek. Yüzde 61’inin tüm profil bilgisine sahibiz. Genelde eğitim seviyesi yüksek bir müşteri kitlemiz var. Ortalamada her bir annenin 1,06 çocuğu var ve çoğunlukla 0-4 yaş arasında çocuğa sahipler. Bu yaş aralığında annenin alışveriş sıklığı çok daha yüksek ve ürün spektrumu da çok geniş. 0-4 yaş aralığında pusetten, araba koltuğuna, biberondan zıbına kadar ürün çeşitliliği mevcut. Dört yaşından sonra ürün spektrumu daralıyor ve daha çok oyuncak, okul malzemeleri ve tekstil ürünlerine dönüyor. Henüz çok yeni bir şirket olmamız dolayısıyla kısa zamanda üye sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu zamana kadar ağırlıklı olarak alt yapımızı özellikle hassas olan annelere en iyi hizmeti sunmamızı sağlayacak şekilde kurgulamaya çalıştık. Şimdi yavaş yavaş üye sayılarımızı artıracağız.

Unnado.com, Haziran 2010’da kuruldu. Anne, bebek ve çocuk alanına yönelik ilk özel alışveriş kulübü. Esasında ilk dikey özel alışveriş kulübü olduğunu da belirtmekte fayda var. Kaliteli markaları yüzde 90’a varan indirimler ile satıyoruz. Her gün yedi-sekiz kampanya yapıyoruz ve kampanyalar üç gün sürüyor. Anneler ile çalıştığımız için çok özenli bir çalışma yöntemimiz var. Sadece davet ile üye kabul ediyoruz. Üyelik ücretsiz ancak başka bir annenin sizi sisteme davet etmesi gerekiyor.

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

“İnternetten güvenli alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz”
ürkiye’de özel alışveriş sitelerinin benimsenmesinde ve e-ticaretin yaygınlaşmasında bu sitelerin kullanıcıya keyifli ve kolay alışveriş sunmasının büyük payı olduğunu düşünüyorum. Kullanıcılar bilinen markaların ürünlerini avantajlı fiyatlarla bilgisayar başından alabilecekleri bu sistemi çok sevdiler. Yeniçarşım.com da Türkiye’de gerçek mağazalardan 7 gün 24 saat görerek ve deneyerek güvenli alışveriş yapma fırsatı sunarak e-ticarette yeni bir dönem başlattı. 401 mağazada, 24 farklı kategoride, 114 binin üzerinde ürün sunan Yeniçarşım.com sayesinde alışverişseverler, evlerinden çıkmadan gerçek mağazalardan alışveriş keyfi yaşıyorlar. E-ticaretin yaygınlaşmasında güvenli ödeme sistemlerinin payı çok büyük. Kullanıcılarımıza keyifli ve güvenli alışveriş sunabilmek için Hürriyet Güvenli Alışveriş Sistemi’ni kullanıyoruz. Bu sisteme göre siparişin ardından müşteri ürüne onay verene kadar, gönderdiği para Hürriyet Güvenli Alışveriş Sistemi’nde bekliyor. Ürün müşteriye ulaştığında ve memnun kaldığında onay veriyor, satış gerçekleşiyor ve ancak o zaman ödeme mağazaya aktarılıyor. Bu sistem sayesinde müşterilere hem ürünü görerek alma özgürlüğü hem de internetten güvenli alışveriş yapmak imkanı sunuluyor. Yeniçarşım.com diğer online alışveriş sitelerinden farklı olarak gerçek mağazalara yer veriyor. Türkiye’nin en büyük çarşılarından biri olan www.yeniçarşım.com’da ticari unvana sahip kişi ve kurumlar mağaza açabiliyor ve bugüne kadar e-ticaret yapma fırsatı bulamayan mağaza sahipleri, yeni bir kanaldan daha

“Tüm tüccarların e-ticaret yapabilmesine olanak tanıyan, e-ticareti yaygınlaştıran ve e-ticaret konusunda eğitici ve destekleyici bir platform amacıyla yola çıkan Yeniçarşım.com olarak, iki yılda beş bin mağaza ile tüm kategorileri kapsamayı ve müşteri kitlesine erişim gücünde lider oyuncu olmayı hedefliyoruz”

T

riş dünyasına adım atacağını tahmin ediyoruz. Hedef kitlemize ulaşmak için arama motoru optimizasyonu, arama motoru reklamcılığı, sosyal medya, e-mail pazarlama, banner reklamları ve çeşitli online–offline reklam çalışmaları gibi farklı profesyonel pazarlama faaliyetleri yürütmeyi planlıyoruz. Tüm tüccarların e-ticaret yapabilmesine olanak tanıyan, e-ticareti yaygınlaştıran ve e-ticaret konusunda eğitici ve destekleyici bir platform amacıyla yola çıkan Yeniçarşım.com olarak, iki yılda beş bin mağaza ile tüm kategorileri kapsamayı ve hedef kitleye erişim gücünde lider oyuncu olmayı hedefliyoruz.

Elif Bakiler, Yeniçarşım.com Genel Koordinatörü

fazla müşteriye ulaşma fırsatı buluyor. Mağazalarla güven ve profesyonelliğe dayanan bir ilişki kuruyoruz. Ayrıca e-ticaret konusunda eğitici ve destekleyici bir platform olma misyonunu taşıyan Yeniçarşım.com, mağaza sahipleriyle ilişkilerine işbirliğini de yansıtıyor. E-ticaret dünyasında KOBİ’lerin kendilerine sağlam bir yer bulmaları ve geniş online alışveriş kullanıcısı kitlesine ulaşmalarının ekonominin canlılık açısından büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Yeniçarşım.com 24 farklı kategoride ürün sunuyor, dolayısıyla herkes Yeniçarşım.com’un hedef kitlesi konumunda. Daha daraltmamız gerekirse, şu an sayılarının 32 milyona vardığı tahmin edilen internet kullanıcıları hedef kitlemiz diyebiliriz. Daha önce online alışveriş yapmamış birçok insanın www.yeniçarşım.com aracılığıyla online alışve-

Gerçek mağazalardan görerek ve deneyerek, 7 gün 24 saat güvenli alışveriş sunan Yeniçarşım.com, Eylül 2011’de açıldı. Çarşıdan alışveriş keyfini online dünyaya taşımak iddiasıyla yola çıkan Yeniçarşım.com, Ekim 2011’de Dünya Rekortmeni Cem Karabay’ın Guinness “Su altında en uzun süre yaşama” rekorunu destekleyerek tanıtımını gerçekleştirdi. Türkiye’nin en büyük çarşılarından biri olan www.yeniçarşım.com’da ticari unvana sahip kişi ve kurumlar mağaza açabiliyor ve şu an sitede 401 mağaza bulunuyor. 24 farklı kategoride 114 binin üzerinde ürün güvenli bir şekilde kullanıcılara sunuyoruz. E-ticareti yaygınlaştırma ve tüccarlar için e-ticaret konusunda eğitici ve destekleyici bir platform olma misyonuyla yola çıkan www.yeniçarşım.com’da şu an 40’ın üzerinde uzman çalışıyor.
tele.com.tr

45
aralık '11

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

“Üyelerimize çok avantajlı fiyatlar sunuyoruz”
D
oğan Online, Türkiye’de internetin yaygın olarak kullanılmaya başladığı günlerden beri, e-ticaretin pek çok alanında lider konumda. Sahip olduğu erişim, tecrübe ve altyapı ile yeni gelişen ve büyüyen e-ticaret iş modellerinde de söz sahibi olacak güce sahip. Daybuyday.com, bu yeni iş modellerinden biri olan private shopping’i hayata geçirmek amacıyla 3 Mart 2011’de kuruldu. Doğan Online bundan sonra da pek çok farklı e-ticaret iş modelleriyle bu alana yatırım yapmaya devam edecek. Rekabet çok büyük. Bugüne kadar genel eğilim, ağırlıklı olarak dijital reklam modelleri ile yeni üye ve müşteri elde etmekti. Belli bir büyüklüğe eriştikten sonra daha büyük bir adım atabilmek için farklı iletişim modelleri denenmek zorunda. Şu anda piyasadaki hareketliliğin sebebi bu ve çok normal. Biz de bu amaçla çok farklı ve yaratıcı projelere imza atıyoruz. Pazar her yıl katlanarak büyüyor. E-ticaret siteleri, 2011 yılını toplamda 22 milyar TL’lık ciro ile geçen seneye göre yüzde 70 büyüyerek kapatacak. Daybuyday.com olarak ilk hedefimiz, en kısa zamanda ilk üç arasında yer almak. Daha sonra farklı ve yeni iş modeltele.com.tr
aralık '11

“İlk hedef imiz, en kısa zamanda ilk üç arasında yer almak. Daha sonra farklı ve yeni iş modelleri ile diğerlerinden ayrışmak ve kendi alanımızda lider olmak istiyoruz”
leri ile diğerlerinden ayrışma ve kendi alanımızda lider olmayı amaçlıyoruz. Doğru stratejilerle, doğru yatırımlar yaparak hedefimize kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyoruz. Pek çok farklı kampanyadan alışveriş yapıp tek kargo ücreti ödemek isteyenler, daha uygun fiyatlarla çok daha çeşitli ürüne ulaşmak isteyenler, dünya markalarına yüzde 90’a varan indirimlerle sahip olmak isteyenler bizi tercih ediyor. Her geçen gün üyelerimize daha iyi hizmet vermek için yenileniyoruz. Önce yenilenen tasarımımızla ve fotoğraf çekimlerimizle satıştaki ürünlerimizin sunuşunu değiştirdik ve farklılaştık. Şimdi daha önce private shopping sitelerinde hiç satılmayan yeni ürün kategorilerini ve markaları satmaya başladık ve çok iyi sonuçlar aldık. Pazarlama iletişimi anlamında daha önce hiç denenmeyen çok yaratıcı modellerle çok hızlı büyüyoruz. Çok yakında yepyeni satış modelleri ve kanallarıyla üyelerimizin karşısında olacağız. Kampanyalarımızı düzenli takip eden üyelerimiz, her yaştaki aile bireylerinin tüm ihtiyaçları için bizden her başlık altında alışveriş yapabilir. Müşterilerimiz her fiyat ve yaş aralığında tekstil, ayakkabı, çanta, gözlük, saat, kozmetik, kırtasiye, dekorasyon ve elektronik ürünleri çok özel ve indirimli fiyatlara bulabilir. Şimdiye kadar başta Vakko olmak üzere Missoni, CK Jeans, Miss Sixty, G. Zanotti, R. Cavalli, Marc Jacobs, Sergio Rossi, Patrizia Pepe, Armani Jeans, Ferre, Dolce&Gabbana, Trussardi ve Valentino gibi dünya markalarının kampanyalarını yaptık. Burada asıl amacımız, piyasa satış fiyatı yüksek ya da düşük hangi markayı ya da hangi ürünü satarsak satalım, üyelerimize bu ürünleri çok avantajlı fiyatlarla sunmak. Daybuyday.com’da her kesime hitap eden, her markayı çok uygun fiyata bulmak mümkün. Bizden alışveriş yapan üyelerimiz bir seferde ortalama 85 TL’lık alışveriş yapıyor. Bu, oldukça iyi bir rakam. Rakiplerimizden farklı olarak, üyeleri-

46

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

“Pazarlama iletişimi anlamında daha önce hiç denenmeyen çok yaratıcı modellerle çok hızlı büyüyoruz”
miz satışta olan tüm markaların tüm kampanyalarından tek bir kerede istedikleri adette alışveriş yapabiliyor. Tek bir kargo ücreti ödeyerek birden fazla ürüne sahip olabiliyorlar. Erkekler de en az kadınlar kadar alışveriş yapma eğiliminde ve ihtiyacındalar. Ancak kadınlardan farklı olarak, mağaza mağaza gezmekten, denemekten ya da incelemekten hiç hoşlanmıyorlar. Aslında internetten alışveriş, erkeklerin bu sorununa kalıcı çözüm getirdi. Bu nedenle erkek üye oranımız hemen hemen kadınlarla eşit düzeyde. Erkeklerin ilgi alanına giren bütün kampanyalarda adet ve ciro rekorları kırıyoruz, daha rahat harcıyorlar. Başta elektronik olmak üzere saat, gözlük, müzik, kitap, ayakkabı ve spor giyim kampanyalarını artırdıkça daha çok erkek üye kazanıyoruz ve müşteriye dönüştürüyoruz. Erkekler fiyat ve özellik araştırmaya kadınlardan çok daha yatkın. En ucuz fiyatı buldukları anda hiç kaçırmıyorlar. En fazla sipariş aldığımız ilk beş ilimiz; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya. İlk beş dışında, her ilden, her ilçeden, her köyden sipariş alıyoruz. Satın alınan marka ve ürün kategorilerinin bölge bazında dağılımını incelediğimizde, Türkiye’de e-ticaretin gelişimini ve geleceğinin ne kadar parlak olduğunu görmemek mümkün değil. Kampanyalarımızı planlarken üyelerimizin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını hep göz önünde bulunduruyoruz. Kadınlar en çok elbise, ayakkabı ve çanta, erkekler ise t-shirt, spor ayakkabı ve saat alıyorlar. Spor ürünlerin tümünde erkekler kadınlar karşısında ezici üstünlüğe sahip. İç giyim kategorisinde kadınlar ve erkekler yarış halindeler. Parfüm hem kadınlar hem erkekler için ortak bir tutku. Maalesef çocuklar için en çok parayı internette de kadınlar harcıyor. Her sosyo ekonomik düzeyden üyemiz mevcut. Ancak büyüklük olarak bakıldığında Türkiye’nin genel dağılımıyla paralel bir tablo ortaya çıkıyor. Üyelerin mesleki dağılımına baktığımızda liste öğretmen ve akademisyenlerle başlıyor, mühendisler, memurlar, muhasebeciler ve bankacılarla devam ediyor. Bir seferde yapılan alışverişte en büyük harcamayı hakimler ve iş adamları yapıyor. Toplamda en büyük harcamayı mühendisler yapıyor. En çok siparişi ise serbest meslek sahipleri veriyor. Ürün iade oranımız göreceli az; yabancı e-ticaret sitelerinde yüzde 10’larda olan iade oranı, bizde bu oran sadece yüzde dört. Genellikle müşterilerimiz aldıkları üründen memnun kalıyorlar. Lüks ya da AVM markalarının kampanyalarından alışveriş yapanlar bu konuda daha rahatlar. Çünkü mağazaya gidip ürünü deneyen, hata payını minimuma düşüren üyelerimiz var. Pek çok markada hangi beden giydiğini biliyor zaten. Alışveriş yaptıktan sonra mankende durduğu gibi durmadığını düşünen ya da gerçekten bedeni olmadığında kolayca iade ediyorlar. Müşterilerimiz isterse değiştirme de yapabiliyoruz. Bu konuda hem müşterilerimiz hem de biz yeterli tecrübeyi edindik. Bu, artık bizim için bir sorun oluşturmuyor.

Perakende ve e-ticaret alanında Türkiye’nin en güçlü ve vizyoner isimlerini arkasına alan Daybuyday.com 2011’in Mart ayında faaliyet göstermeye başladı. Türk e-ticaret sektörünün başarı simgelerinden biri olan Hepsiburada.com altyapısını kullanan Daybuyday.com, sunduğu benzersiz ve yenilikçi hizmetleriyle bugün 1.000.000’a ulaşan üye sayısına sahip bulunuyor. Daybuyday.com, üyelerini her gün Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markalarının en şık parçalarından oluşan koleksiyonlarıyla buluşturuyor ve bu markalara yüzde 90’lara varan indirim oranlarıyla uygun fiyatla ulaşma imkanı veriyor. Her gün kadın ve erkekten çocuk giyimine, aksesuardan ev dekorasyonu ürünlerine 15’in üzerinde markanın kampanyalarına yer veren Daybuyday.com, private shopping konseptine getirdiği yeniliklerle de adından çokça söz ettiriyor. Daybuyday.com, üyelerine farklı kampanyalardaki ürünleri tek sepette toplama imkanı veriyor ve böylece hem kargo ücretini minimuma indirerek alışverişi daha hesaplı hale getiriyor hem de büyük bir zaman kaybını önlüyor. Alışveriş siteleri arasında yorulanlara kategori bazlı arama özelliğiyle rahat bir nefes aldıran Daybuyday.com, bu sayede ayakkabı ya da saat, ne aradığını bilen müşterilerine de zaman kazandırıyor. Daybuyday.com, Doğan Online ve Cem Hakko gibi ortaklarıyla gençliğini deneyim ve vizyoner bakış açısıyla birleştiriyor ve hizmetlerine üyelerinin alışveriş heyecanını körükleyecek farklı yenilikler katmaya devam ediyor. tele.com.tr

47
aralık '11

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

“Her gün farklı fırsatlar önermek istiyoruz”
T
üm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de özel alışveriş ve grup satın alma siteleri çok hızlı şekilde benimsendi. Bunun en önemli nedeninin bu sitelerin sunduğu avantajlı fiyatların yanı sıra, hizmet kalitesi olarak da konvansiyonel sistemlere nazaran çıtayı daha yukarı taşıyabilmeleri olduğu kanısındayım. Mesela özel alışveriş sitelerinde ürün iade süreci, herhangi bir mağazaya göre çok daha kolay olabiliyor. Grup satın alma sitelerinde de benzer bir durum var. KaçanBalıkBüyükOlur olarak kullanıcının verilen hizmetten memnun kalmaması gibi durumlarda, sorumluluğu üzerimize alıp, bunu derhal telafi etmeye çalışıyoruz. Kullanıcılarımızın tek bir e-posta ile bize ulaşabileceğini ve taleplerinin dikkate alınacağını bilmeleri, onlar tarafından benimsenmemizi sağlıyor. İnternetten alışveriş yapmanın güvenli olmadığı yönünde yerleşik olan önyargıyı yavaş yavaş kırdığımızı düşünüyorum. Zaten istatistikler de bunu doğruluyor. Fırsat sitelerinin kullanıcılar üzerinde yarattığı cazibe, bu eşiği aşmamızı sağladı ve ülke olarak e-ticaret hacmimiz 2011’de çok büyük bir sıçrama yaptı. Bu durum tüm sektör için olumlu sonuçlar getiriyor. Önümüzdeki sene gerek kullanıcı sayısı, gerekse işlem hacmi olarak pazarın daha da hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz. Ödeme sistemleri konusunda da, mobil ödeme vb. gibi yeni alternatiflerin eklenmesi, kullanıcıların daha kolay işlem yapabilmesini sağlıyor. Biz KaçanBalıkBüyükOlur olarak daha çok hizmet sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Hizmetlerini sunduğumuz işletmelere
tele.com.tr
aralık '11

“Başladığımız ilk günden bu yana en çok önem verdiğimiz konu, hizmet kalitemizi sürekli yükseltebilmek. Tüm organizasyonumuzu buna göre kurduk”
rın e-ticarete daha fazla ilgi göstermesini sağlamayı başardık. Çok büyük bir fark olmasa da kadın üyelerimizin, erkeklerden biraz fazla olduğunu söyleyebilirim. Sitemize en çok ilgi gösteren yaş aralığı ise 18-35 arası. Başladığımız ilk günden bu yana en çok önem verdiğimiz konu, hizmet kalitemizi sürekli yükseltebilmek. Tüm organizasyonumuzu buna göre kurduk. Hızlı değil, sağlıklı bir şekilde büyümek istiyoruz. Kullanıcılarımızla aramızda güvene dayalı bir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz sektörün müşteri sadakatini sağlama yönünde yaşadığı sıkıntıyı biz çok fazla yaşamadık. Yayına başladığımız günden bu yana, bizi düzenli olarak takip eden ve sayısı sürekli büyüyen bir müşteri portföyüne sahibiz. Hedefimiz bu portföyü daha da büyüterek, henüz bizimle veya e-ticaretle tanışmamış daha geniş kitlelere ulaşabiliyor olmak.

Serkan Akın, Pazarlama Direktörü

yaptığımız en büyük katkı, onlar adına bir reklam faaliyeti yapıyor olmamız. İşletmeler de bu çalışmadan oldukça memnunlar. İlk kez çalıştığımız firmalar, çok kısa süre sonra yeni kampanyalar oluşturmak için bize talepte bulunuyorlar. Bu durum bizim adımıza çok olumlu. Ürün çeşitliliği yaratabilme açısından firmalardan bize gelen talepleri belli bir takvime alıp değerlendiriyoruz. Kullanıcılarımıza her gün farklı fırsatlar sunmak istiyoruz. Çalışacağımız firmalar konusunda ilk başta seçici ve dikkatli davrandığımız için daha sonrasında çok fazla sorun yaşamıyoruz. Bizim müşteri profilimizin büyük kısmını “beyaz yakalılar” olarak tabir edebileceğimiz ofis çalışanları oluşturuyor. Klasik e-ticaret sitelerine erkeklerin biraz daha fazla ilgi gösterdiğini biliyoruz. Bizde ise durum farklı. Fırsat siteleri olarak kadınla-

KaçanBalıkBüyükOlur, Aralık 2010’da yayına başlamış, şehrin en iyi restoranlarını, eğlence mekanlarını, sağlık ve güzellik merkezlerini, kültür ve sanat etkinliklerini ve daha birçok benzersiz hizmeti, kullanıcılarına kaçırılmayacak fırsatlarla sunan bir grup-satın alma platformudur. Şu an İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç şehirde satış organizasyonumuz var. Önümüzdeki aylarda şehir sayısını artırma yönünde devam eden çalışmalarımız mevcut.

48

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

“Teknoloji ve moda alanında pek çok ilki gerçekleştirdik”
trendyol.com olarak üyelerimiz için “zaman, bütçe ve lokasyon” engellerini ortadan kaldırıyoruz ve Türkiye’nin her yerindeki üyelerimize en iyi markaların ve tasarımcıların ürünlerini yüzde 90’a varan indirimlerle ulaştırıyoruz. trendyol.com’da sadece seçkin markaların ve tasarımcıların orijinal ürünlerine yer veriyoruz. 1000’in üzerinde prestijli marka ve tasarımcıyla çalışmaktayız. Çok büyük bir merchandising ekibimiz var. Bu ekip, markalar ile işbirlikleri yapıyor ve sitemizde satılacak ürünleri tek tek seçiyor. Ürünlerimizi sadece trendyol.com’da olan, T29 adını verdiğimiz geniş kapsamlı bir kalite testinden geçiriyoruz ve sadece moda olmakla kalmayıp, aynı zamanda en kaliteli ürünleri sitemizde satışa sunmayı hedefliyoruz. İşbirliği yaptığımız markalar ile uzun vadeli, kazan-kazan temelli bir ilişki kurmaya çok özen gösteriyoruz. Markayı ve bizi memnun eden tekliflere butiklerimizde yer vererek kampanyalarımızda başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Bugün itibariyle dört milyon aktif üyemiz bulunuyor. Temelde bir moda sitesiyiz; modayı üyelerimiz için ulaşılabilir hale getirirken, blogumuz ve sosyal medya kanallarımız ile üyelerimize stil, moda ve trendler ile ilgili zengin içerikler sunuyoruz. Sosyal medyada çok aktifiz, Facebook’ta yaklaşık 600.000 takipçimizle sürekli iletişim halindeyiz, onların geri bildirimlerine ve isteklerine çok önem veriyoruz. Üyelerimiz modayı ve trendleri takip eden, ağırlıklı olarak 18-45 yaş arasında, genel olarak çalışan kişilerden oluşuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekse de Anadolu’da da çok fazla sayıda üyemiz bulunuyor. trendyol.com Türkiye’de teknoloji ve moda alanında pek çok ilki gerçek-

“Önümüzdeki yıllarda odağımızda yine üyelerimiz ve onların mutluluğu olacak, teknolojiye, ekibimize, üyelerimize yatırımlarımız da devam edecek”
için en yüksek güvenlik yöntemi olan yeşil bar sistemini kullanıyoruz. Kredi kartı bilgileri kesinlikle saklanmıyor ve iadelerde tutar üyenin kartına hemen geri yatırılıyor. Tüketicilerin internette alışveriş yapmalarını sürekli hale getirmek ve online olup henüz internetten alışveriş yapmamış kitlenin internet üzerinden alışveriş yapmasını sağlamak için e-ticaretin güvenli olduğunu vurgulamak çok önemli. Biz e-ticaret sektöründe yaşadığımız büyümenin daha da büyük bir ivmeyle devam edeceğini öngörüyoruz. İnternet, sosyal ağlar ve bloglar artık hayatımızın parçası. İnterneti yoğun olarak kullanan kişiler hızla online alışverişe de yönelmeye başladı. Şimdiye kadar olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da bizim odağımızda yine üyelerimiz ve onların mutluluğu olacak, teknolojiye, ekibimize, üyelerimize yatırımlarımız devam edecek.

Begüm Tekin, Trendyol.com Yönetici Ortağı

leştirdi. Türkiye’nin ilk Facebook-Shop’unu kendi ekibimizle kurduk ve 600.000’e yakın Facebook fanımızdan kısa zamanda şaşırtıcı bir geri dönüş aldık. Aynı zamanda Türk tasarımcıların erişmek istedikleri çok geniş bir kitleye sitemiz üzerinden ulaşabilmelerini sağladık; Türkiye’de tasarımcıları öne çıkartan ilk site olduk. Yine kendi yarattığımız Milla markası da bir ilk oldu; Türkiye’de ilk defa bir alışveriş sitesi, kendi moda markasını yarattı ve satışa sundu. Tabii ki bu süreçte zaman içinde sahip olduğumuz alışveriş alışkanlıkları ve moda eğilimleri ile ilgili gerçek kullanıcı verisi bize en doğru kreasyonlar konusunda yol gösterdi. Milla, kısa zamanda üyelerimiz tarafından en çok aranan markalar arasına girmeyi başardı. Alışverişi daha güvenli hale getirmek

trendyol.com Kasım 2009’da kuruldu ve Mart 2010’da faaliyete geçti. Türkiye’de herkesin modaya ulaşabilmesini sağlayan bir platform olmak için yola çıktık. Zaman, bütçe ve lokasyon engellerini kaldırarak Türkiye’nin her yerine marka ve tasarımcı ürünlerini ulaştırmak istedik. trendyol.com olarak açıldığımız günden itibaren en çok müşteri deneyimine odaklandık. Teknolojiyi çok yakından takip ederek yenilikçi uygulamalar geliştirdik ve teknolojiye odaklanmaya devam ediyoruz. Yatırımcılarımız arasında yer alan dünya devi fonlar; Tiger Global ve Kleiner Perkins ile birlikte trendyol.com’u daha da büyütecek uzun vadeli bir strateji izleyeceğiz. tele.com.tr

49
aralık '11

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

“İyi hizmet, güvenlik ve alternatif ödeme kanallarının çoğalması ile internetten alışverişe yabancı geniş kitleler, e-ticaret ile tanıştırıldı. Sunulan hizmet kaliteleri rekabete yenilmeden devam ederse, e-ticaret müşterileri çok hızlı bir şekilde artar”

“En büyük e-ticaret gruplarından biri olmayı hedefliyoruz”

Ö

zel alışveriş sitelerinin bu kadar hızlı benimsenmesini fırsat kavramına ve sunulan fırsatın da limitli bir süre zarfında geçerli olmasına bağlıyorum. 2008 yılında başlayan ve içinde bulunduğumuz günlerde de devam eden ekonomik kriz ortamı ve korkusunun da insanları fırsatlara daha duyarlı hale getirdiğini düşünüyorum. İki konu birbirini destekledi, dünyada ve Türkiye’de özel alışveriş kulüpleri çok hızlı bir şekilde büyüyebildi. Aynı büyümeyi grup alışveriş şirketlerinde de gördük. Özel alışveriş sitelerinin e-ticaretin gelişmesine çok ciddi katkılar yaptığını düşünüyorum. Özellikle birçok sitenin hizmet kalitesine verdiği önem sayesinde de sunulan fırsatın yanında, kaliteli hizmet alan tüketicilerin uzun vadeli olarak e-ticaret müşterisine dönüştürülmesi sağlandı. Aynı şekilde, sektör derneklerinin yaptıkları çalışmaları da e-ticaretin gelişmesi yönünde oldukça önemli buluyorum. Buradaki potansiyeli gören başta bankalar olmak üzere diğer firmalar da, önerdikleri alternatif ödeme kanalları sayesinde bu büyümeye destek olmaktalar. Sektör olarak, güvenlik ve güvenilirlik temalarına yapılan vurguların da e-ticaret müşteri bazının genişlemesine çok büyük katkıları oldu. Bu süre zarfında sektöre giren hemen hemen herkesin işini iyi yapan, güvenilir ve saygın kişiler olması da sektör adına bir şans olarak görüyorum. Bu sayede, tüm e-ticaret oyuncuları belli kurallar ve ilkeler çevresinde hareket edebildi ve bu da e-ticarete karşı toplu bir güven oluşmasını sağladı. Özetlersek, iyi hizmet, güvenlik ve alternatif ödeme kanallarının çoğalması ile internetten alışverişe yabancı geniş kitleler, bu dönemde e-ticaret ile tanıştırıldı. Umarım, sunulan hizmet kaliteleri rekatele.com.tr
aralık '11

Genel Müdür, Ali Özen

bete yenilmeden devam eder. Bu sayede e-ticaret müşterilerinin çok hızlı bir şekilde artacağına inanıyorum. Tedarikçilerimizle kazan-kazan felsefesine dayanan ilişkiler yürütmeye çalışıyoruz. En nihayetinde hepimizin amacı; müşterilerimize, en uygun şekilde istedikleri markaları ve ürünleri, hızlı bir şekilde ulaştırmak. Bu doğrultuda, hem kendi içimizde, hem de tedarikçilerimiz nezdinde çalışmalar yürütmekteyiz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalardan hem biz hem de tedarikçilerimiz oldukça memnunuz. Bundan sonraki dönemde, ilişkilerimizi sağlam temeller üstüne oturtmak amacı ile markalar ile uzun vadeli anlaşmalar yapmaya başladık. Bu bağlamda, rakiplerimize karşı daha avantajlı duruma geçebiliyoruz. Aynı şekilde, müşterilerimize de daha iyi fiyat ve hizmet sunma imkanını da elde ediyoruz. Müşterilerimizin büyük bölümünü evli, 25 yaş üstü bayanlar oluşturmakta. Bu bayan-

lardan da büyük bir kısmının yaptığımız araştırmalarda çocuk sahibi olduğunu görüyoruz. Öte yandan, Evim.net olarak evlilik/ çeyiz alışverişi için de tercih edilen bir noktayız. Bu doğrultuda, evlenmek üzere olan bayan kitlenin de sitemizi takip ettiğini belirtebilirim. Alanında lider olan evim.net’i daha da büyütmeyi ve müşteri tabanımızla sinerji yaratacak, yeni dikey e-ticaret siteleri açmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, geçtiğimiz günlerde bebekbezi.com sitemizi yayına aldık. Bebekbezi.com’da müşterilerimize en uygun fiyatlarla tüm bebek bezi markalarını sunuyoruz. Bebek bezinin yanında binlerce çeşit yan ürün de müşterilerimize sunuluyor. Bebekbezi. com’dan sonra yine sinerji yaratabilecek bir veya iki dikey siteyi 2012’nin ilk yarısında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda cirosal olarak, Türkiye’nin en büyük e-ticaret gruplarından biri olmayı hedeflemekteyiz. Organizasyonumuzu ve pazarlama çalışmalarımızı bu yönde oluşturmaktayız.

Evim.net olarak 2011 Ocak ayında satışlarımıza başladık. Kısa sürede alanımızda lider olduk. Şu anda 550.000 üyeye ulaşmış durumdayız. 2012 yılında iki milyon üyeye ulaşmayı hedefliyoruz. Hızlı büyümemize paralel olarak sürekli lojistik altyapımıza yatırım yapıyoruz ve sistemlerimizi güncelliyoruz. 2012 yılında hedefimizi; hem liderliğimizi korumak hem de dikey bir site olamamıza rağmen, özel alışveriş siteleri arasında ilk beşe girmek olarak belirledik. Bu doğrultuda 2012 yılı çalışmalarımızı planlıyoruz.

50

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

“Hedefimiz, lider e-ticaret sitesi konumuna gelmek”
“Güvenlik teknik bir konu olduğu için internetten alışveriş yaparken markalara olan güven ön plana çıkıyor”
007-2008 krizinden sonra testilcilerin ellerinde çok fazla mal vardı. Tekstilciler ellerindeki stokları eritebilmek için kadın internet kullanıcısı ile iyi ürünü, daha uygun fiyatlarla buluşturdu ve hızla büyüdü. Avantajlı fiyatlarla satış yapılması, sitelerin kitlelerinin hızla büyümesini beraberinde getirdi. Bütün dünyada hala güvenlik tartışılıyor. Fakat tüketicilerin kafasında soru işareti olarak dördüncü, beşinci sıralara geriledi. Güvenlik teknik bir konu olduğu için internetten alışveriş yaparken markalara olan güven ön plana çıkıyor. Morhipo olarak Boyner Holding bünyesinde bulunduğumuz için tüketicilerin gözünde bunun avantajlarını yaşıyoruz. Giyim, aksesuar konusunda alışveriş sitelerinin özellikle yapılan marka indirim kampanyaları ile site kullanım kolaylıkları, bol çeşit, hizmet avantajları internet kullanıcılarına çok cazip geliyor. Türkiye’de ayda bir kez veya daha sık internete giren 23,6 milyon birey var (yüzde 40,7) ve bu bireylerin 4,2 milyonu (yüzde 17,8) internet üzerinden alışveriş yapıyor. İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 67,9’u ödemelerini kredi kartlarıyla yapıyor, bu da sitelerin tüketiciler gözünde güvenilir bulunduğunu gösteriyor. Sanal kart kullanma oranı yüzde 6,8 olurken, mobil ödemeyi ise online alışveriş yapanların sadece yüzde biri kullanıyor. Tedarikçilerimiz, en büyük iş ortaklarımız. Amacımız, sektörün referansı olmak. Yani tüketicinin aradığı tüm kategorileri tek bir çatı altında sunmak istiyoruz. İş ortaklarımızla yepyeni bir dünyanın kapısını aralıyoruz. Bu yeni dünyanın kuralları konusunda onları eğitmek, yön göstermek 2012 yılında

2

e-ticaret sitesi konumuna gelmek. 2012 yılı içinde yapacağımız atılımlarla bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Morhipo.com’da tüketicilere on binlerce sezon ürününü cazip seçeneklerle sunarken, Özel İndirim Kulübü’nde de her gün yüzde 90’a varan indirimler uygulayarak kaçırılmayacak fırsatlar yaratıyoruz. Sadece sezon bölümünde 135 markanın 30 binden fazla ürününü bulunduruyoruz ve Özel İndirim Kulübü’nde bugüne kadar 1.500’den fazla kampanyayı üyelerimizin beğenisine sunduk.

Genel Müdür, Kaan Dönmez

en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Çok geniş bir müşteri profiline sahibiz. Lüks markalardan yüzde 90’a varan indirimli ürünlere kadar geniş bir yelpazede ürün gamı sunuyoruz. Müşteri profilimiz de buna bağlı olarak geniş. Müşterilerimizin yüzde 61’i kadın, yüzde 39’u erkeklerden oluşuyor ve toplam müşterilerimizin yüzde 34’ünü 18-40 yaş grubunda. Türkiye’nin ilk ve en büyük “Online Fashion Department Store”u olmak üzere yola çıktık ve bu doğrultuda Türkiye’de ilk defa hem ‘sezon’ ürünlerini hem de ‘özel kampanya’ları morhipo.com’da buluşturduk. Yüzlerce marka ve binlerce ürünü bir araya getirerek müşterilerimize online dünyada koşulsuz müşteri mutluluğu ilkesiyle hizmet vermek üzere çalışıyoruz. 2012 yılı için en önemli hedefimiz, yenilikçi yaklaşımımızla ürün çeşitliliğimizi artırarak sektörün lider

Morhipo.com, zengin ürün çeşitliliği, çok yüksek indirim fırsatları ve hızlı teslimat ayrıcalıklarıyla alışveriş dünyasında fark yaratıyor. “Kadın” ve “Erkek” kategorilerinde 15 TL’den başlayan elbiseler ve gömleklerin yanı sıra, “Çocuk” ve “Ev & Yaşam” kategorilerinde de binlerce cazip ürün yer alıyor. Üniversite öğrencisinden ev hanımına, çalışanlardan annelere kadar çok geniş bir kitlenin beğenisini kazanan morhipo.com, her zaman, herkesin ilgisini çekecek ürün yelpazesine sahip. Teslimat hızıyla da farklılaşan morhipo.com, stoklar dahilinde İstanbul’a 24 saat, diğer şehirlerde ise 48 saat içinde teslimat sözü veriyor. Bu sürenin aşılması halinde ise kargo ücretini hediye çeki olarak iade ediyor. Morhipo’nun benzersiz ayrıcalıklarından birisi de hipopara. Morhipo üyeleri, alışveriş yaptıkça “hipopara” kazanıyor. Ürün bedelinin yüzde 10’una kadar çıkabilen hipoparaları biriktiren morhipo üyeleri, birikimleriyle bedava alışverişin keyfini çıkarıyor.
tele.com.tr

51
aralık '11

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

“Marka ve ürün seçimi bizim için çok önemli”
üketicilerin önüne her gün yeni seçenekler konuluyor. Tüketici farklı kategorilerin lideri olan markaları, yüzde 90’lara varan indirimli fiyat üzerinden satın alabilme olanağına sahip oluyor. Ödeme sistemlerinin sunduğu ‘güven’ ilkesi tüketicinin kredi kartı kullanırken yaşadığı endişeyi ortadan kaldırıyor. Doğru servis ve ürün sağlayan firmalar başarıya ulaşıyor. e-ticaretin yeni başladığı dönemlerde, geleneksel alışveriş anlayışının dışına çıkmak isteyen tüketiciler ‘güvenlik’ endişesiyle karşı karşıya kalıyordu. Ancak günümüzde hem hukuki düzenlemeler hem de e-ticaret şirketlerinin aldığı önlemlerle tüketici sanal ortamda her geçen gün daha fazla güven duyarak alışveriş yapıyor ve sanal ortamda alışverişe dair korkularını bir kenara bırakıyor. Sektör, özellikle son üç yıl içerisinde fark edilir bir yol kat etti. e- ticaret şirketlerinin ödeme güvenliği, veri güvenliği, alışverişte hizmetin kalitesi gibi konularda aldıkları önlemler de güvenli alışveriş ortamını yaratmada çok büyük destek sağladı. limango olarak yola çıktığımız günden bu yana ödeme güvenliği konusundan hiç taviz vermedik. Hala tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ve benimsenen 3D Secure Sistemi’ni kullanıyoruz. Marka ve ürün seçimi, limango’nun, koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesi kadar, üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu. Ürün kalitesi bizim için her şeyden önce geliyor. Çalıştığımız tedarikçiler konusunda titiz davranıyoruz. Ana üreticiler ve distribütörlerle iş yapmaya dikkat ediyoruz. Marka seçiminde kalite kadar üyelerimizin taleplerini de dikkate alıyoruz. Fark yaratacağına inandığımız marka52
tele.com.tr
aralık '11

T

“Üç milyonu aşan üye sayımızla rakiplerimizden farklı olarak kendimizi moda ve yaşam platformu olarak konumlandırdık. Tüketicilerimize bildikleri, güvenlik sertifikasına sahip yerlerden alışveriş yapmalarını öneriyoruz”
başladı. Ciddi bir ivme ile iş hacmimizi artırdık. Bu yılı, hem büyüme hem de iş derinliği anlamında daha da güçlü bitireceğiz. Yeni reklam kampanyamız oldukça ses getirdi ve bilinirliğimize büyük katkı sağladı. Bundan sonra, müşterilerimizin karşısına birçok yeni ve farklı sistem, servis ve ürünle çıkmaya devam edeceğiz. Özel alışveriş, yeni internet projeleri, genç nesil ile birlikte hep hız kazanarak devam edecek. Bu alan, farklı kategoriler altında sunduğu binlerce ürün, fiyat avantajı ve hayatımıza kattığı konfor ile sınırlarını daha da genişletecek. Üç milyonu geçen üye sayısıyla limango’da özel marka işbirliklerimiz sürecek. Üyelerimize hediye çekleri dışında yakın dönemde farklı sürprizler sunacağız.
Gülfem Toygar, Genel Müdür

lara yer veriyoruz. Şu ana kadar 2.000’e yakın markayla işbirliği yaptık. Tekstil, aksesuar, elektronik, dekorasyon, bebek, çocuk ve tasarım kategorileri altında ünlü markaların ürünlerini, her gün yenilenen ve satış süreleri sınırlı tutulan kampanyalarımızla sadece üyelerimize yüzde 90’a varan indirimlerle sunuyor olmamız oldukça geniş çaplı bir müşteri profiline sahip olmamızı sağlıyor. limango.com.tr adresinden üyelerimize limangoKIDS, limangoTECH, limango Designers Studio, limangoKEYİF ve “Turkcell’liler Yaşadı” platformlarıyla hizmet veriyoruz. Her gün 25’e yakın marka ve 1.000’in üzerinde ürünle Türkiye’nin dört bir yanına ulaşıyoruz. Bloglarımızla üyelerimizin sitede daha uzun ve eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyoruz. 2011, limango açısından çok başarılı

limango, 2007 yılında Almanya’da üç genç girişimci tarafından kuruldu ve 2009 yılında Almanya’nın en büyük perakende şirketi olan Otto Group tarafından satın alındı. Kısa sürede elde ettiği büyük başarının ardından Otto Group, yeni bir pazar olan Türkiye’yi büyüme planları içine dahil etti ve limango Türkiye 2009’un Mayıs ayı başında faaliyete başladı. limango, Otto Group’un Türkiye’deki ilk internet yatırımıdır. Türk tüketicisini gerçek “private shopping” (özel alışveriş) kavramıyla tanıştıran Otto Group, limango ile alışverişe ve modaya yön veren projeleriyle sektördeki güçlü konumunu korumaya devam ediyor. Bugün 100’ü aşkın çalışan sayısından oluşan ekibimizle üç milyonu aşan üyemize hizmet sağlıyoruz.

altın örümcek

GÜNDEM

SEKTÖRDE BU AY KONUŞULANLAR

Kadın liderler

geleceğin iş dünyasını değerlendirdi

CEO Club toplantıları kapsamında hayata geçirilen Kadın Liderler: “Gelecek Gündemde” panelinde, iş dünyasının geleceği kadın liderler tarafından değerlendirildi. Panelde, kadın liderlerin Türkiye iş dünyasının geleceğini nasıl şekillendireceği, “Gelecek Gündemde” programının tartışmacı platformunda ele alındı. Moderatörlüğünü CEO Club Başkanı Akın Öngör’ün üstlendiği panelde; Vodafon Genel Müdürü Serpil Timuray Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ve ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay gibi Türk iş dünyasının önemli kadın aktörleri konuşmacı olarak yer aldılar.
54
tele.com.tr
aralık '11

gündem
Serpil Timuray: Türkiye nüfusunun yüzde 30’u cep telefonundan internete giriyor Suzan Sabancı Dinçer: Tasarruf, yatırımın ve büyümenin benzinidir

Panelin açılışında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği olumlu ekonomik gelişmeler ile dünyada gelişmekte olan pazarların arasında parlayan bir yıldız olarak yükselmekte olduğunun altını çizdi. Timuray, zenginliğin giderek batıdan doğuya doğru kaydığı yeni bir dünya düzeninde Türkiye ekonomisinin bölgedeki pek çok ülke için iyi bir örnek teşkil edeceğini söyledi. Önümüzdeki birkaç yıl içinde akıllı telefon sayısının bilgisayar sayısını geçeceğini ifade eden Serpil Timuray şunları söyledi: “Dünya’da ve Türkiye’de mobil teknolojilerinin hayatımızda büyük bir yeri bulunuyor. Sektördeki trafiğin önemli bir kısmını veri trafiği oluşturuyor. Örneğin finans sektöründe ödemeler artık cep telefonlarıyla yapılıyor. Sağlıkta sadece mobil iletişim sayesinde pek çok kronik hastalığın takibi yapılabiliyor. Tarımda Vodafone Çiftçi Kulübü vasıtasıyla çiftçilerimizin tarımı daha iyi yapabilmeleri için bilgileri cep telefonu vasıtasıyla kendilerine iletiyoruz. Bugün Japonya’nın yüzde doksanı cep telefonundan internete giriyor. Bu oran, AB ülkelerinde ortalama yüzde 70, Türkiye’de ise yüzde 30 seviyelerinde bulunuyor. Dünyada bir milyar civarında 3G kullanıcısı var. Bu oranın önümüzdeki dönemde iki-üç kat artmasını bekliyoruz.”

ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay ise Türkiye ekonomisinin yapısal avantajları sayesinde son global krizde hızlı bir şekilde toparlandığına dikkat çekti. Bu avantajların başında güçlü bankacılık sisteminin geldiğini belirten Abay, özel sektörde ve kamuda göreli düşük borçluluk oranları, iyileşen kamu maliyesi ve iç talep ağırlıklı GSYH yapısının da avantaj sağladığını belirtti. Abay, “Türkiye için cari açık çok önemli, bunu önlememiz için dışarıya sattığımız ürünlerde katma değeri artırmamız gerekiyor. Türkiye ihracatının büyük kısmının içinde ithalat var. Dolayısıyla satışlara çok da katkı sağlayamıyoruz. Bunu sağlayabilmemiz için eğitim, Ar-Ge, markalaşma gibi konulara önem vermemiz gerekiyor. Ayrıca, tasarrufu artırmamız gerekiyor. ING Bank olarak müşterilerimize tasarrufu özendiren anlayışta ürünler sunuyoruz. Türkiye’nin tasarruf bankası olmak istiyoruz. Tasarrufu bireye indiren bir anlayışla hareket ediyoruz. Bunun da ülkemizin stratejisine paralel olduğunu düşünüyoruz.” diye konuştu. 2012 yılındaki ekonomi öngörülerini de paylaşan Pınar Abay görüşlerini şöyle ifade etti: “Daha ihtiyatlı olmamız gereken yine de büyümeyle devam eden bir yıl olması gerektiğini düşünüyoruz. Banka olarak girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz. Tasarrufların katma değeri yüksek alanlarda yatırımlara dönüşmesi için uğraşacağız. Türkiye’nin büyümesinde KOBİ’lerin gücüne çok inanan bir banka olarak KOBİ’lere tam destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye’nin en iyi KOBİ bankası olmayı hedefliyoruz ve girişimcilerin desteklenmesi için her koşulda onların yanında olmamız gerektiğine inanıyoruz.”

Pınar Abay: Türkiye ihracatının içinde ithalat oranı yüksek

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer konuşmasında, Türkiye’nin son yıllardaki başarılı performansı ile yükselen bir ekonomik güç olarak öne çıktığını kaydederek, ekonomiye ivme kazandırmak ve büyümeyi sürdürülebilir kılmak için tasarruf ve yatırım konularının büyük önem arz ettiğine dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması için kısa vadeli ve tüketim odaklı bir yapı yerine, uzun vadeli, tasarruf ve yatırım odaklı bir yapıya geçilmesi gerektiğinin altını çizen Dinçer konuşmasına şöyle devam etti: “Küresel ekonomide ‘krediye bağımlı, yüksek borçlanmaya dayalı büyüme modeli’nin yerini artık Doğu Asya ülkelerinde görülen ‘yüksek tasarruf’ ve ‘yüksek yatırım’a dayanan büyüme modeli alıyor. Bu konjonktürde Türkiye’nin önündeki en önemli konulardan biri, tasarrufun artırılmasıdır. Uluslararası yatırımcılar açısından belirsizliklerin hakim olduğu bu dönemde, ülkemizin yurt içi tasarrufunu artırarak kendi kaynaklarına dayanan, yabancı sermayeye çok fazla ihtiyaç duymayan bir modele doğru ilerlemesi büyük önem taşıyor. Milli gelir içindeki yatırım payını ve ulusal tasarruf oranımızı mutlaka artırmamız, tüketim - yatırım ikilisinde dengeyi sağlamamız gerekiyor. Unutulmamalı ki, tasarruf, yatırımın ve büyümenin benzinidir.”

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ise konuşmasında Türkiye ekonomisinin iyi durumda olduğunun altını çizerek, “Türkiye ekonomisi 2012 yılına doğru, küresel ekonomide giderek artan belirsizliklere karşın, sahip olduğu temel güç alanlarının yardımıyla küresel kriz sonrası toparlanma sürecinde ortaya koyduğu dinamizmle ilerliyor. Türkiye’nin büyüme eğiliminin devam etmesi gerekiyor. Bir yandan büyüme devam ederken bir yandan da cari açık sorun olacaktır. Bunu finanse ettiğimiz sürece bir sorun görünmüyor. Büyümeyi destekleyecek tasarruf oranlarımız hala düşük seviyede. Bu nedenle doğrudan yabancı yatırımların ülkemize gelmesi gerekiyor. ” dedi. Ekonomideki 2012 beklentilerine de değinen Yalçındağ şunları söyledi: “2012 bir önceki yıldan daha zor yıl olacak. Tüketici güven endeksimize baktığımızda halkımız hala harcıyor ve ekonomik verilerimiz iyi durumda. Gelişmiş ülkeler baktığımızda Türkiye’nin durumunu karamsar görmüyorum. Basın açısından baktığımızda Kuzey Amerika’da gazetelerin tirajlarının düştüğünü, elektronik basına geçişin olduğunu görüyoruz. Avrupa’da özellikle İngiltere ve Almanya’da tirajlarda aynı keskinlikte düşüş görülmüyor. Hatta Almanya’da gazete tirajlarının arttığını görüyoruz. Türkiye’deki gazetelerin tirajlarında da bir düşüş görmüyoruz.”
tele.com.tr

Arzuhan Doğan Yalçındağ: 2012 bir önceki yıldan daha zor yıl olacak

55
aralık '11

gündem

Global Girişimcilik Forumu’nda inovasyon ön plana çıktı
Rifat Hisarcıklıoğlu: İcat çıkaran parayı kazanır. Bilgisayarı olan herkesin sermayesi hazır TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasında İtalya ve Çin arasındaki en büyük ekonomik gücün Türkiye olduğunu söylerken, gençlere “İcad çıkaran parayı kazanır” sloganı ile seslendi. “Bilgisayarı olan herkesin sermayesi hazır” diyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Facebook’un üye sayısı itibarı ile Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü büyük ülke olduğunu söyledi. “Eski köye yeni adet getirin” diyerek gençlere girişimcilik çağrısında bulunan Hisarcıklıoğlu, “İşsizlikten çıkış ve zenginliğe giden yol girişimcilikten geçer. Girişimci babalar, çocuklarınızı girişimci yetiştirmek zorundasınız. İcad çıkaran parayı kazanır” diye konuştu.

Gençleri girişimciliğe teşvik etmek amacıyla dünyada 123 ülkede kutlanan Global Girişimcilik Haftası, bu yıl İMKB’de gerçekleşen tören ile başladı. Global Girişimcilik Haftası’nın en önemli etkinliklerinden biri olan ve ülkemizde ilk kez yapılan Girişimcilik Forumu, Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda düzenlendi. 2.000’e yakın konuğun ağırlandığı Forum; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Global Girişimcilik Haftası Platform Başkanı Gülden Yılmaz ve Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv tarafından açıldı. Forum’da “Fikirden Finansmana” girişimcilik konuşuldu.

Süreyya Ciliv: Geleceğe renk katacak teknolojiler ABD’den değil, Türkiye gibi ülkelerden çıkacak Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ise girişimciliğin teknolojisiz düşünülemeyeceğini belirterek, “Cep telefonlarınızla dünyadaki tüm bilgiye ulaşabilirsiniz. 20 -30 yıla renk katacak teknolojiler ABD’den değil Türkiye gibi ülkelerden çıkacak. Geleceğin Bill Gates’leri için en iyi aday Türkiye” dedi. Türkiye’nin Avrupa’nın altı büyük ekonomisi içinde yer aldığına ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Ciliv sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin büyümesi için daha fazla katma değer üretmek gerekiyor. Bunun da yolu inovasyon ve girişimcilikten geçiyor. Türkiye ekonomiye en fazla katma değeri sağlayan inovasyona dayalı girişimcilik konusunda hak ettiği yerde değil. Ancak biz Türk insanının girişimci ruhuna ve potansiyeline güveniyoruz. Girişimcilikle fark yaratmak için doğru zaman.” Forum’un konuk konuşmacısı World Economic
56
tele.com.tr
aralık '11

Forum tarafından “Yarının Küresel Lideri” seçilen MIT Legatum Center Kurucusu ve Direktörü ve Grameenphone Kurucusu Iqbal Z. Quadir idi. Massachusetts Institute of Technology’de girişimcilik dersleri veren Quadir, girişimcilere kendi deneyimlerini ve dünyada girişimciliğin önemini anlattı. Ayrıca altı paralel seansta düzenlenen panellerde Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Intel Ortadoğu, Türkiye Afrika Direktörü Ayşegül İldeniz, Doğuş Strateji Başkanı Özlem Denizmen ve Özyeğin Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Erhan Erkut moderatörlüğünde; Grupanya Kurucu Ortak Alemşah Öztürk, Vistek’in kurucusu Aytül Erçil, Pronet’in CEO’su Alp Saul, mackolik.com’un kurucusu Erdem Yurdanur, Pozitron’un kurucusu Fatih İşbecer, Simit Sarayı CEO’su Haluk Okutur, Mutfak Sanatları Akademisi’nin kurucusu Mehmet Aksel, Yemek Sepeti’nin Kurucu Ortağı Melih Ödemiş, Arzum Elektrikli Ev Aletleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı gibi konuşmacılar iş fikirlerini nasıl başarılı birer şirket haline getirdiklerini anlattılar.

gündem

Soldan sağa: Alcatel-Lucent Enterprise Ürün Pazarlama, İletişim Çözümleri Başkan Yardımcısı Xavier Martin, Alcatel-Lucent Enterprise Merkez ve Güneydoğu Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı Claudio Soland, Alcatel-Lucent Enterprise Türkiye ve Azerbaycan Ülke Direktörü Çağlayan Nur

İletişim, çağrı merkezi ve veri ağları alanlarında çözümler sunan AlcatelLucent Enterprise’ın dünya çapında düzenlediği Dynamic Tour gerçekleştirildi. Alcatel-Lucent Enterprise’ın ürün, hizmet ve çözümleri hakkında ayrıntılı bilgi verilen etkinlik, ilk defa Türkiye’de yapılıyor. Dünyadaki son teknoloji eğilimleri hakkında önemli ipuçları verilen etkinliğe katılanlar Alcatel-Lucent Enterprise’in sunduğu iletişim çözümlerinin canlı demolarını görme olanağı da buldular. 2011’de birçok ülkede gerçekleştirilen Dynamic Tour etkinliğinde; üretkenliği, karlılığı ve müşteri sadakatini artırmaya yönelik, bilişim stratejileri ve bu stratejilerinin başarıyla uygulanmasıyla ilgili konular tartışıldı. Alcatel-Lucent Enterprise Merkez ve Güneydoğu Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı Claudio Soland, Ürün Pazarlama, İletişim Çözümleri Başkan Yardımcısı Xavier Martin ve Alcatel-Lucent Enterprise Türkiye ve Azerbaycan Ülke Direktörü Çağlayan Nur, etkinlik hakkındaki görüşlerini aktardılar. Çağlayan Nur: İletişimin şekli değiştiriyoruz ‘Change The Conversation’ sloganı ile yola çıkan ve bu vizyon doğrultusunda iş ortaklarıyla buluşan Dynamic Tour etkinliği ile paylaşımcı bir ortamda iş ortakları ve sektör profesyonelleriyle bir araya geldiklerini ifade eden Alcatel-Lucent Enterprise Türkiye ve Azerbaycan Ülke Direktörü Çağlayan Nur, vizyonlarının etkin ve entegre iletişim sistemleri ile firmaların daha verimli ve güvenli iletişim kurmasını sağlamak olduğunu aktardı. Nur, “Bireyleri, veri ağlarını ve süreçleri entegre eden çözümlerimizle çalışan ve müşteri ilişkilerini geliştiriyor ve verimliliği arttırıyoruz. Sunduğumuz çözümler hakikaten firma içinde iletişim ve iş yapış anlayışlarını değiştirecek ölçüde etkin çözümler ve bu nedenle sloganımız ‘Change the Conversation’. İletişimin şekli değişiyor ve artık kurumların da yeni sistemlerle entegre çözümler kullanması gerekiyor.” dedi.

Alcatel-Lucent Enterprise’ın “Dynamic Tour”u gerçekleşti

Xavier Martin: Tüm iletişim ihtiyaçlarına karşılık veriyoruz Çözümlerinin kurumların maliyet çıktılarını azalttığını söyleyen Alcatel-Lucent Enterprise Ürün Pazarlama, İletişim Çözümleri Başkan Yardımcısı Xavier Martin, müşterilerinden hayallerini serbest bırakmalarını istediklerini ifade etti. Kurumların, ürünlerini kullanmaları için yeni bir yatırım yapmak zorunda olmadıklarını aktaran Martin, bir şirketin ihtiyacı olan tüm iletişim gereksinimi tek elden ve yeni teknolojilerle karşıladıklarına vurgu yaptı. Claudio Soland: Çözümlerimiz, ilave donanıma ihtiyaç duymuyor Alcatel-Lucent Enterprise’ın Genesys markasıyla sunduğu çağrı merkezi altyapısı Genesys G8 yazılım seti hakkında bilgi veren Alcatel-Lucent Enterprise Merkez ve Güneydoğu Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı Claudio Soland, setin; telefon, Web, sosyal medya ve mobil cihazlar gibi iletişim araçlarını aynı anda kontrol etmeye ve aralarında bir entegresyon sağlamaya olanak verdiğini ifade etti. Soland, orta ve büyük ölçekli kurumların SIP teknolojisinden (Session Initiation Protocol) faydalanmalarına ve hizmet almalarına olanak veren OpenTouch platformunun kurumlara sunduğu avantajları aktardı.

Dynamic Tour, “Dinamik işletmeler” vizyonu kapsamında sunulan ürün, servis ve çözümleri daha iyi tanıtmak amacıyla düzenleniyor. Etkinlikte iletişim, çağrı merkezi ve veri ağları konusunda dünyadaki eğilimler konuşuluyor ve Alcatel-Lucent Enterprise çözümlerini anlatan demolar gerçekleştiriliyor. Alcatel-Lucent Enterprise Avrupa ve bölge yöneticilerinin de katıldığı etkinlik, bilişim profesyonellerini “Dinamik İşletmeler” kavramıyla tanıştırıyor.

tele.com.tr

57
aralık '11

söyleşi

“İletişim yapısal bir değişikliğe uğradı”
Elkotek Genel Müdürü Hakan Tahiroğlu
“Bütünleşik hizmet ve bulut bilişim tabanlı iletişim giderek ön plana çıkıyor. Dünyadaki iletişimin şekli de bu yönde ilerliyor. Artık donanıma ücret ödemiyorsunuz, lisans satın alıyorsunuz”

D

eloitte Teknoloji Fast50 2011 Türkiye Programı sonuçlarına göre 2006-2010 yılları arasında kaydettiği yüzde 7.093 büyüme ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında ikinci sırada yer alan Elkotek’in Genel Müdürü Hakan Tahiroğlu ile iletişimde yaşanan değişiklikleri, bulut bilişim tabanlı iletişimi ve hedeflerini konuştuk. Tahiroğlu’nun görüşlerini sayfalarımızda aktarıyoruz. İletişimde ne türden değişimler yaşanıyor? Size göre bulut bilişim nedir? Dünyada iletişim yapısal bir değişikliğe uğradı. Bu yapısal değişiklik iletişimin ekonomisini de etkiledi. İletişim alışkanlıklarımız da değişti. Artık insanlar her yerden birbirleriyle haberleşebilmek istiyor. Bu sadece telefon veya SMS yoluyla değil, Facebook, Twitter gibi sosyal medyayı da içine alan bir haberleşmeyi kapsıyor. Bunu sağlayan da geniş bant. Tabii BT sektörü de kendini bu duruma uyumlu hale getiriyor. Örneğin sunucular sanallaştırılabilir hale geldi. Böylece telekomünikasyon için de bir fırsat doğdu. Artık bir uygulamayı sunucunuzda, bilgisayarınızda tutmanıza gerek yok. Bu, dışarıda bir sunucunun içerisinde olabilir, sunucunun yeri de önemli değil, dünyanın herhangi bir noktasında olabilir. İşinizi herhangi bir yerden yapabilirsiniz. Çektiğiniz fotoğrafları bilgisayarınızda tutmanıza gerek yok, bir sunucuya yollayıp orada saklayabilirsiniz. BT’nin açtığı bu ufuk, telekomünikasyonun da işine yaradı. Haberleşme de aynı bu şekilde yapılabilir hale geldi. Eskiden PBX dediğimiz telefon santralları alıyorduk. Harici-dahili ihtiyaçlarımızı tespit edip bunu işyerimize monte ettirirdik. Kablo çekilmesi, santrala elektrik
tele.com.tr
aralık '11

hattı çekilmesi, masalara konan telefonlar için kablo çekilmesi gibi işlemlerden sonra santralı kullanmaya başlardık. Bu uygulama bulut bilişim ile ortadan kalkıyor. Önce Hosted servisler kullanılmaya başlandı. Kullandığınız sunucuya bir santral uygulaması ekliyorsunuz. Şirketin girişine geniş bant geliyor. Telefonun kullanılacağı alanlara IP telefonu yerleştirip ethernet kablosu ile birbiriyle irtibatlandırıyorsunuz veya kablosuz dağıtım yapmak da mümkün. Bunu yaptıktan sonra iş daha da kolaylaşıyor. O sunucuyu sanallaştırarak birkaç parçaya ayırıp, birkaç yere santral hizmeti vermek mümkün. O santrala tümleşik servisler yükleyerek de görüntülü arama, SMS gönderebilme, Facebook arkadaş arama veya tweet atma gibi uygulamalar mümkün hale geliyor. Bu sunucuların aynı lokasyonda bulunması gibi bir zorunluluk da yok. Sunucuların bir kısmı Amerika’da bir kısmı Almanya’da bazı uygulamaları Türkiye’de bile olabilir. Dünyanın herhangi bir yerinde, tam olarak nerede olduğunu bilmenize gerek yok, yüklenmiş sunucular içerisinde bazı hizmetler var. Siz bu hizmetlerden kullanıcı olarak internete bağlandığınız anda faydalanabilir hale geliyorsunuz. Bütünleşik hizmet, bulut bilişim tabanlı iletişim; dünyadaki iletişimin şekli de bu yönde ilerliyor. Artık donanıma ücret ödemiyorsunuz, lisans satın alıyorsunuz. Kuzey Amerika’da son bir sene içinde sadece bu hizmet satın alınıyor. Bugün bulut bilişime uygun en büyük uygulamayı, Elkotek olarak biz yapmış durumdayız. Siemens tarafından yapılan bu uygulama şu an Türkiye’nin en büyük finans kurumlarından birinde kullanılıyor.

58

Röportaj: İrfan Bülbül - irfan@telecomtrdergisi. com

7.000 kullanıcısı olan, 365 farklı noktada, üç farklı lokasyondaki sunucuyla çalışan sistem, kapalı devre bulut “2010 yılındaki ciromuz, 30 milyon Dolar. 2011’de bilişim mantığıyla bir telefon santralı olarak çalışıyor. de 45 milyon Dolar’lık ciro hedefimiz var. Satış Sonuçta müşterinin satın aldığı ürün, bir DVD içinrakamlarımız bu hedefimizle uyumlu” deki program. Bu programı sunucusuna yüklemesi yeterli. Bunu üç yıl önce satsa idik; 365 santral gerekecekti, merkeze daha büyük bir santral kurulacaktı, bir oda, akü sistemleri, elektrik bağlantıları, sistemin bakımı, kart değiştirme ihtiyacı ile uğraşmak zorunda kalacaktık. Sisteme abone ekleneceği zaman yeni bir kart satın alınması gerekiyordu. Eski sistemde bu işlemleri yapmak zorunluluktu. Şimdi sunucular var, DVD yükleyip, yazılım değişikliği yapılıyor ve müşteri sistemi kullanabilir hale geliyor. Bizim açımızdan bulut bilişim bu. Bulut bilişim tabanlı iletişim neden tercih edilmeli? Dünya kaynakları kısıtlı ve bu yüzden yeni eğilim, yeşil teknolojinin kullanılması. Bahsettiğimiz uygulama da çevreci ve yeşil teknoloji kapsamına giriyor. Eski sistemler, daha fazla yer kaplıyor, daha fazla elektrik tüketiyordu. Ayrıca bakıma muhtaçtı. İşletmeye gider açısından da yük oluyordu. Yeni sistem, enerji sarfiyatını minimize ediyor. İkinci olarak bu uygulamalar ilerici uygulamalar. Eskiden yapamadığımız birçok fonksiyonu şu anda yapabiliyoruz. Santralı taşımak gibi bir derdiniz yok. Mobilite kavramı ile her zaman, her yerde iletişim mümkün. Herhangi bir tablet bilgisayar ile dünyanın her yerinden iletişim kurabilmek mümkün. nek sunmaya başladıktan sonra son kullanıcı da bu seçeneklerden Üçüncüsü, kişisel uygulamalarınızı bu sistemde devam ettirebilmebirini değerlendirme yoluna gidebilir. Fiyat ve kalite rekabeti, bilinç niz mümkün. Sosyal medya uygulamalarınız da dahil olmak üzere tüm seviyesinin artması ile beraber devreye girince bulut bilişim tabanlı iletişiminizi telefondan yapmak olası. “Web Collobration” dediğimiz bu uygulamalar daha hızlı yayılabilir. Şu anda bir geçiş dönemi yaşadığıuygulamaların önümüzdeki dönemde konuşmadan daha önemli hale mızı söyleyebilirim. geleceği öngörülüyor. Günümüzde artan bir oranda içerik ve uygulama üretiliyor. İnsanlar KOBİ’lerde iletişim alışkanlıklarının değişmesi gibi bir durum söz bu içerik ve uygulamalardan faydalanıyor ve talep ediyorlar. Üretilen konusu mu? bu içeriklere de internet ortamında hızlı erişmek ve aktarmak istiyorlar. KOBİ’ler farklı standartlara sahip. Her KOBİ’nin satın alma gücü Bunun olabilmesi için de bir altyapıya ihtiyaç var. Fiber optik kablolar, aynı değil. Kendi altyapısını tesis edecek, uluslararası standartlarda ileti3G, şimdilerde 4G vs. Burada içerik geliştiricilerle bu hizmeti, uygulamaşim kurabilecek KOBİ sayısı, toplam KOBİ sayısına oranla oldukça az. ları taşıyan operatörlerin anlaşması gerekecek. İçerik sağlayanların son Geniş bant kullanan, Web sitesi, elektronik postası olan KOBİ sayısının kullanıcıdan bu hizmetin karşılığını aldığı, bu hizmeti insanlara ulaştıhenüz istenen seviyede olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda alınaran operatörlerin ise hiçbir bedel almadığı bir durum söz konusu. Bu cak çok yol var. Eğitim, bilinç düzeyi, algı gibi farklı parametreler söz durum, dünya genelinde ciddi bir sorun haline gelmeye başladı ve bu konusu. uyuşmazlığın çözülmesi gerekiyor. Sürekli altyapıya yatırım yapan Ülke olarak yeni uygulamalara hızlı uyum sağlıyoruz. Bulut bilişifakat bunun karşılığını almayan bir operatörün yatırıma devam etmesi me de hızla uyum sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Devlet desteği, mümkün değil. bilinç seviyesini artıracak tanıtımlar gibi faktörler devreye girdiğinde Size göre bu sorun nasıl çözülür? hem bireysel olarak hem KOBİ seviyesinde yenilikçi uygulamaların İçerik üretenlerden içerik başına belli bir ücret alınması bir çözüm kullanımında hızlı bir artışın olabileceğini söylemek mümkün. Santral olabilir veya son kullanıcı kullanmak istediği uygulamaya göre operatöalımında karşımıza farklı alternatifler çıkıyor, son kullanıcı alternatifre belli bir ücret ödeyebilir. Özelikle video kullanımı inanılmaz derecede ler arasında kıyaslama yapıp en iyisi seçebilir. Bulut bilişim özelinde artıyor. Öncelikle sorun ortaya konulmalı ve taraflar bu sorunu kendi ise henüz böyle bir durum yok. İşletmeler müşteriye birden fazla seçearalarında tartışmalı.
tele.com.tr

59
aralık '11

söyleşi
eradata tarafından her yıl düzenlenen TeradataDay 2011’in İstanbul ayağı “Conquer Big Data” (Büyük Veriye Hükmedin) başlığıyla gerçekleştirildi. Teradata uzmanlarının ve farklı sektörlerden müşterilerinin katıldığı etkinlikte, günden güne hacmi büyüyen ve karmaşıklaşan veriye nasıl hükmedilebileceğine ilişkin önemli ipuçları aktarıldı. Sadece iş zekası alanına odaklanan Teradata’nın Türkiye Müdiresi Gamze Aydın ile hacmi artan verilerin yönetimini, veri ambarının şirketlere sağladığı katkıları, Teradata Türkiye’yi ve müşterilerine yaklaşımlarını konuştuk. Bize kısaca Teradata’dan bahseder misiniz? 30 yılı aşkın bir süredir analitik iş sistemleri alanında veri ambarı çözümleri sunan, alanında dünyanın bir numarası konumunda bulunan bir şirketiz. Amerika’da yapılan son araştırmalarda Teradata, en etik şirketler sıralamasında ilk beşe giriyor. Son üç-dört yılda inovasyon konusunda yapılan araştırmalarda yine en ilerici firmalar arasındayız. Teradata, sadece veri ambarı teknolojisinde lider olmakla kalmayıp, entegre iş zekası çözümleri ile maksimum değeri ve verimi müşterilerine aktarmaktadır. Veri ambarı odaklı çalışan bir şirketiz ve bu da bizi farklı kılan en belirgin özelliğimiz. Küresel olarak 8.000 çalışanımız var, bu rakamın yarısı danışman kadrosunda. Bu da bizi avantajlı kılan başka bir faktör. Danışman iş gücümüzle müşterilerimize daha iyi hizmet veriyoruz. 1.300’e yakın müşterimiz var. Son dört yılda iş ortaklarımız yüzde 50 oranında arttı. Teradata olarak hem müşteri portföyümüzü hem iş gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Sadece teknolojiyi getirmek yeterli değil, bu teknolojinin nasıl kullanılacağını da anlatmak gerekiyor. Teradata’nın odağında müşteri var. Dünyanın en büyük şirketi olmak istemiyoruz, dünyanın en iyi hizmet veren şirketi olmak istiyoruz. Sadece sunduğumuz teknoloji ile değil, verdiğimiz hizmet ile de açık ara önde olmayı hedefliyoruz. Veri hacminin artması BT sektöründe ne gibi değişikliklere yol açtı? Veriye hükmetmek neden önemli? Günden güne daha da karmaşık hale gelen ve büyüyen veri hacmi, kurumların iş yapış biçimlerini önemli oranda değiştirdi. Teknolojimiz ve danışmanlık gücümüz ile

T

Teradata Türkiye Ülke Müdürü

Gamze Aydın

“Veriye hükmedenler rekabette bir adım öne geçer”
“Dünyanın en büyük şirketi olmak gibi bir hedefimiz yok, dünyanın en iyi hizmet veren şirketi olmak istiyoruz. Sadece sunduğumuz teknoloji ile değil, verdiğimiz hizmet ile de açık ara önde olmayı amaçlıyoruz. Odak noktamızı müşterilerimiz ve beklentileri oluşturuyor. Başarımızı etkileyen faktörlerden biri de birbiriyle uyumlu ve çok kaliteli bir ekibe sahip olmamız”
60
tele.com.tr
aralık '11

Röportaj: İrfan Bülbül - irfan@telecomtrdergisi. com

“uyuyan veri”yi amaçlı veriye dönüştürüyoruz. Teradata uzmanlarının vereceği ipuçlarının yanında, çözümlerimizi kullanan farklı sektörlerden müşterilerimizin aktaracakları proje örneklerinin pek çok kuruma rehberlik edeceğini düşünüyoruz. IDC’nin 2009 yılında yaptığı bir araştırma, veri hacminin her yıl iki kat artarak büyüyeceğini ortaya koymuştu. Veri patlaması zaten mevcuttu ancak son yıllarda bu ivmenin arttığını görüyoruz. Bu denli büyük hacimli ve karmaşık veriyi depolamak, anlamlı hale getirerek verimlilik sağlamak ve rekabette bir adım öne çıkmak için bu büyük veriye tam anlamıyla hükmetmek gerekiyor. Dünya genelindeki veri büyümesi inanılmaz boyutlarda. Veri hacminin 2020’de şimdiki verinin 44 katına çıkacağı öngörülüyor. Bu hacimdeki verinin analiz edilmesi bir zorunluluk haline geldi. “Büyük Veri”, artık bir motto haline geldi. Mevcut analitik çözümler, bu büyük veriyi analiz etmek için yeterli değil. Sosyal medya kavramı kendini günden güne hissettirmeye başladı. Bu platformların izlenip analiz edilmesi gerekiyor ve buradan çıkan sonuçlara göre de karar alınması zorunluluk haline geldi. Bu yüzden “Big Data”nın önemini vurgulamaya çalışıyoruz. Kurumlar için de büyük verinin analiz edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Küresel tecrübelerden örnek vermeniz mümkün mü, Türkiye’de daha çok hangi sektörlere yoğunlaşıyorsunuz? Dünya genelindeki ekonomik krizin de etki-

siyle kurumlar mali çıktılarını minimize etmeye çalışıyor. Amerika’da sağlık alanında yapılan bir uygulama örneğini vermek istiyorum. Devletin sağlık harcamalarının azaltılmasının hedeflendiği bu örnekte, kişilere özel uyarı ve tavsiye bildirileri ulaştırılıyor. Bireyler önceden tedbir alarak olası rahatsızlara karşı uyarılıyor. Acil servis ihtiyacının azaltılması hedefleniyor. Böylelikle hem devlet acil servislere eskiye oranla daha az kaynak ayırıyor hem de bireyler kendilerini daha mutlu ve özel hissediyor. Bu türden uygulamaları, küreseldeki uygulamaları ve tecrübeleri Türkiye’ye taşımak istiyoruz. Türkiye’nin yükselen bir değer olduğu yadsınamaz. Özellikle bankacılık, telekom ve kamu sektörlerine yoğunlaşıyoruz. Avrupa’ya oranla daha iyi pazarlama yöntemleri kullanabiliyoruz. Tüm süreci kapsayan bir iş anlayışımız var. Bununla birlikte müşterilerin isteklerinde de bir netlik var. Daha farklı hizmetler, rekabetin getirdiği ortamda daha özel beklentiler söz konusu. Sizi farklı kılan özellikler hakkında neler söyleyebilirsiniz? Kendimizi anlatmanın, doğru algı oluşturabilmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hedef kitlemize çözümlerimizi anlatabilmek ve farkındalık oluşturmak istiyoruz. Danışmanlık gücümüze olan inancımız tam. Aynı alanda çözüm sağlayan firmalarla karşılaştırıldığında çok iyi bir danışmanlık yetkinliğimizin olduğunu görüyoruz. Müşterimizle aramızda bir entegratör yok, sunduğumuz çözümünün her aşama-

sında biz varız ve çözümlerimizin arkasında duruyoruz. Kurum kültürümüz ve pazara bakan yönümüzle müşterilerimizi işin başından sonuna kadar destekliyoruz. Sunduğunuz çözümlerin karar alıcılara sağladığı katkıdan bahseder misiniz? Müşteriler hizmet alacakları alanı çok iyi araştırıyor, sunulan çözümleri inceliyorlar ve firmaların yaklaşımlarına önem veriyorlar. Çözüm platformumuza ve danışmanlık gücümüze güvendiğimiz için bu durum bizim için bir avantaj oluşturuyor. Veri madenciliğinde çabuk sonuç bekleniyor. Karar alıcılar, raporlamaların bir an önce kendilerine ulaşmasını istiyor. Farklı departmanlardan gelen ve birbiriyle uyumsuz olan raporlar geldiğinde ise kara süreçleri sekteye uğruyor. Sunduğumuz hizmetin önemi de burada ortaya çıkıyor. Her departmandan gelen raporları ayrı ayrı değerlendiriyor ve tek çıktı veriyoruz. Bu işlemleri de hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Raporlar arasında uyum olmadığında yönetici karar alamaz. Bu noktada alınan hizmetin her bölüme göre farklı sonuçlar vermemesi gerekir. Teradata olarak istenilen hizmeti vermek için teknolojik bakımdan ve vizyon olarak zaten hazırız. Dolayısıyla iş süreçlerimizi çok hızlı bir şekilde oluşturup en doğru çözümü sunabiliyoruz. Bu da bizi rekabetçi ortamda öne çıkarıyor. Müşteri ayırt etmeden her ölçekten firmaya vizyonumuzu aktarıyoruz. Başarımızı etkileyen faktörlerden biri de birbiriyle uyumlu ve çok kaliteli bir ekibe sahip olmamız.

“AYNI ALANDA ÇÖZÜM SAğLAYAN FİRMALARLA KARŞILAŞTIRILDIğINDA ÇOK İYİ BİR DANIŞMANLIK YETKİNLİğİMİZİN OLDUğUNU DÜŞÜNÜYORUZ. MÜŞTERİMİZLE ARAMIZDA BİR ENTEGRATÖR YOK, SUNDUğUMUZ ÇÖZÜMÜNÜN HER AŞAMASINDA BİZ VARIZ VE ÇÖZÜMLERİMİZİN ARKASINDA DURUYORUZ. ODAK NOKTAMIZDA MÜŞTERİ VAR. KURUM KÜLTÜRÜMÜZ VE PAZARA BAKAN YÖNÜMÜZLE MÜŞTERİLERİMİZİ İŞİN BAŞINDAN SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ”
tele.com.tr

61
aralık '11

makale

MOBİL CİHAZLAR VE WEB DENEYİMİ

“Artık mobil telefonlar sadece WML/ XHTML-MP temelli içeriği değil, daha ileri görsellik sunabilen HTML temelli içerikleri de gösterebilir duruma gelmiştir. Dizüstümasaüstü bilgisayarlardaki görüntüleme ve etkileşim yeteneklerine yaklaşan mobil telefonlar, bu şekilde ayrı ve alternatif bir kanal olarak karşımıza çıkmışlardır”

I

nternet üzerinden sunulan içeriğin mobil cihazlar üzerinden erişimi telekomünikasyon sektörü için yeni bir konu değildir. Bu amaç için geliştirilmiş ve nispeten eski bir protokol seti olan WAP (Wireless Application Protocol) sayesinde, geleneksel cep telefonlarının internet içeriğine erişimi mümkün hale gelmiştir. WAP protokolünü tanımlayan ilk spesifikasyonun kullanıldığı dönemlerde, WAP sitesi açmak isteyen şirketlerin ayrıca bir “WAP Geçidi” cihazı yatırımı yapması gereksiniminin WAP 2.0 spesifikasyonu ile birlikte büyük oranda ortadan kalkması da teknolojinin hızla popülerleşmesinin önünü açmıştır. WAP mimarisi, WML veya XHTML-MP adı verilen işaret (markup) dilleri ile yazılmış içeriğin WAP/HTTP protokolü üzerinden okunup görüntülenmesi üzerine kurulmuştur. GSM’in ilk yıllarında şekillenen bu teknoloji, o dönemdeki veri aktarım hızlarının düşüklüğü ve cep telefonu donanımlarının yetersizliği nedeniyle görsellik ve işlevsellik konularında basitliğe odaklanmıştı. WAP, maalesef kullanıcılar tarafından çok fazla kabul görmedi. Web sayfaları tarafında sağlanan ileri seviye görsellik ve dinamikliğe izin vermeyen ve sınırlı bir komut seti ile gelen işaret dilleri, WAP sitelerinin de basit kalmasına sebep oluyor, bu da kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkiliyordu. Mobil telefon donanımlarındaki ilerlemeler, günümüz telefonlarının da ileri seviye görselliği sağlayabilecek seviyeye gelmesine sebep olmuştur. Artık mobil telefonlar sadece WML/ XHTML-MP temelli içeriği değil, daha ileri görsellik sunabilen HTML temelli içerikleri de gösterebilir duruma gelmiştir. Dizüstü/masaüstü bilgisayarlardaki görüntüleme ve etkileşim yeteneklerine yaklaşan mobil telefonlar, bu şekilde ayrı ve alternatif bir kanal olarak karşımıza çıkmışlardır. Mobil tarama deneyimini artırmak için üreticiler birbirleri ile yarışmış, daha büyük ekrana sahip, daha hafif telefonları üretme çabası, birçok başarılı modelin piyasaya çıkması ile sonuçlanmıştır. Büyük ekranlara sahip, daha hafif telefonlar dizüstü/masaüstü bilgisayarlardaki deneyime yaklaşsa da tam anlamıyla bu deneyimi yakalayamamıştır. Büyük bir sayfanın mobil cihaz üzerinde görüntülenmesi, sayfa görüntüsünün cihaz ekranına sığmaması sebebiyle problem olmaktadır. Kullanıcılar bir linke tıklamak için görüntüye zum yapmak, içeriği okurken sayfa kaydırma işlemi gerçekleştirmek
tele.com.tr
aralık '11

gibi ek işlemlerle uğraşmak zorunda kalmaktadır. Bu problemi gören bazı firmalar, sayfa üzerinde daha az öğe içeren, mobil ortam için uyumlu hale getirilmiş bir sayfa tasarlama yoluna gitmişlerdir. Bu sayfalar üzerinde en çok kullanılan site fonksiyonları yerleştirilerek diğer içerik sayfadan çıkarılmakta veya tarama düzenlemede daha alt sıralara yerleştirilmektedir. Sadece belirli bir içeriğin kullanıcıya yansıtılacak olmasını temel alacak bu tip bir tasarım sürecinde, içeriğin doğru seçilmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle, mobil site geliştirme projelerinde analiz ve tasarım aktivitelerinin titizlikle yapılması gerektmektedir. Bu aktiviteler sırasında kullanılabilecek en önemli araçlardan biri de Web analitiği araçları olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirli bir sayfa üzerine “inen” kullanıcıları analiz eden bu tip araçlar sayesinde, kullanıcı isteklerinin hangi tip cihaz ve tarayıcılardan, hangi ülkelerden geldiğini anlamak mümkün olmaktadır. Bu analizler sonucu en çok kullanılan içeriklerin belirlenmesi ve içerik önceliklendirilmesi sağlanabilmekte, mobil Web sitesinin görsel yapısı en çok tercih edilen cihazlara göre yeniden düzenlenebilmektedir. Bu şekilde yeniden tasarlanan mobil siteler ile kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak mümkün olmaktadır. Web analizi çalışmalarını hızlıca hayata geçirebilmek için ücretsiz sunulan Google Analytics gibi araçların yanı sıra, daha ileri seviyeli teknik özelliklere sahip ücretli uygulamalar kullanmak da mümkündür. Mobil Web sitesi içerik tasarımlarını, cihaza özel görünüm optimizasyonları ile birleştirmek de mümkündür. Bunun için, piyasadaki mevcut cihazların özelliklerini barındıran ortak bir veri havuzuna erişim gerekmektedir. Bu amaçla HYPERLINK “http://wurfl.sourceforge. net/” http://wurfl.sourceforge.net/ adresinden ulaşılabilecek Wurfl gibi bir platform kullanılabileceği gibi, “Cihaz Yöneticileri” (Device Manager) kategorisi altında pazarlanan farklı yazılımları kullanmak da mümkündür. Cihaz yeterliliklerine eriştikten sonra sayfayı, örneğin, kullanıcı cihaz tipi ile eşleşen ekran boyutuna sığacak şekilde Web sunucusu veya bir geçit üzerinde dönüştürmek, sık başvurulan yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dizüstü/masaüstü bilgisayarlardaki etkileşim yeteneklerine ulaşmak için genellikle JavaScript betik dili kullanılmaktadır. Kullanıcı girişi doğrulaması, etkileşimli Web bileşenleri oluşturmak, AJAX gibi

62

Murat BALKAN Telekom Müşteri Çözümleri Mimarı

teknolojilerle sayfa etkinliğini artırmak gibi nedenlerle yüksek oranda kullanılan JavaScript dili, artık sadece dizüstü/masaüstü tarayıcıları değil, akıllı telefon Web tarayıcıları tarafından da desteklenir duruma gelmiştir. Mobil ortamlar için JavaScript kodu geliştirme işlemini hızlandırmak ve mümkün olduğunca standartlaştırmak üzere JQuery Mobile gibi Javascript çerçeveleri oluşturulmuştur. JQuery isimli popüler bir JavaScript çerçevesinin alt kümesi olarak görülebilecek olan JQuery Mobile, henüz yeni olmasına rağmen, gelecek vaat etmektedir. Mobil ortamlar için tasarım yaparken akılda tutulması gereken bir diğer önemli konu ise sayfa boyutları olarak karşımıza çıkmaktadır. İçerik ve JavaScript kodlarının toplam boyutu mobil cihazın ön bellek kapasitesini aştığı zaman tarayıcı çökmelerine sebep olabil-

mekte, bu da kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple, daha önce bahsedilen mobil cihaz bilgi kütüphanelerinden faydalanmak gerekmektedir. Burada belirtilen bellek kapasitelerini aşmayacak içeriklere yoğunlaşmak veya içeriği ilgili cihaza göndermeden önce azaltmak gibi yaklaşımlar kullanıcı tarafında oluşabilecek hataların önüne geçecektir. Günümüz Web ortamında her geçen gün artan cihaz tipini desteklemek ve bu cihazların kullanıcılarına tutarlı bir Web deneyimi sağlamak, tüm mobil Web sitesi geliştiricilerinin ortak çabası halini almıştır. Bu konuya profesyonel olarak yaklaşan ve mobil Web üzerine daha çok mesai harcayan şirketler, ziyaretçileri müşterilere dönüştürme yolunda rakiplerinden bir adım önde olacaklar.

tele.com.tr

63
aralık '11

makale

Firuze Ökten Gökçe Performance Marketing Association Kurucu Üyesi ve Avrupa Grubu Başkanı

MELEK YATIRIMCILARI ETKİLEMEK İÇİN 10 ALTIN KURAL

“Melek yatırımcılar geleceğin karlı yatırımlarının bir parçası olmayı isterler ve bu durum, onları bir adım öne geçirir”

D

ünyada yaşanan ekonomik krize rağmen risk sermayesi ya da “Melek Yatırımcılar”ın yatırım yapma iştahları devam ediyor. Bazı risk sermayesi ya da melek yatırımcılar bu konudaki iştahları azalsa da geleceğin karlı yatırımlarının bir parçası olma arzuları, onları her zaman herkesten bir adım daha önde tutuyor. Bu durumu ülkemize gelen riski sermayedarlarının sayısının sınırlı da olsa genel bir artış göstermesinden açık bir şekilde görüyoruz. Melek Yatırımcı, elbette değerli bulduğu, gelecek vadeden yatırımlara kapısını açmak isteyecektir. Bu nedenle melek yatırımcının dikkatini çekecek nitelikte girişiminizi sunarken, sizi sonuca ulaştıracak 10 altın kurala dikkat etmekte büyük fayda olacaktır: 1- Herşeyden önce yatırımcıların size güven duymalarını sağlamanız gereklidir. Bu nedenle giyiminiz itinalı ve abartıdan uzak, duruşunuz ve ses tonunuz kendinizden emin, açık ve diyaloğa yakın olmalıdır. Yatırımcılar mutlaka konuya olan tutkunuzu, enerjinizi ve istekliliğinizi hissetmeliler. 2- Önce ürününüzü anlatan en çarpıcı tanım ve sloganınızı kullanarak yatırımcıları etkilemeyi başarıp, dikkatlerini tamamen ürününüze çekmelisiniz. İlk dakikalar yatırımcılar için en kritik karar anlarından biridir. Konuya ilgi duyup duymayacaklarına bu anda karar verirler. 3- Ürününüzü anlatırken iki temel yaklaşımdan birinden faydalanın: Birinci Yöntem: Ürününüzü, yaşadığınız sıkıntılara ilişkin bir çözüm yolu olarak yarattığınızı söyleyebilirsiniz. Örneğin Steve Jobs, yatırımcılarına Iphone ile ilgili sunumunu yaparken, Starbucks’ta kahve sırasında beklerken bile uçak biletini alabilecek bir önyüze, yeteneğe ve kapasiteye sahip bir telefona ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. Aslında bu durum, bir çok iş adamının yaşadığı mobil çözüm ihtiyacını anlatmaktadır. İşte bu nedenle yatırımcıları etkilemesi hiç de zor olmamıştır. İkinci Yöntem: Ürününüzü yaşanan bir soruna ilişkin çözüm yöntemi olarak sunabilirsiniz. 4- Sunumunuzu yaparken monoton bir anlatım yönteminden kaçının ve mutlaka inişli çıkışlı bir ses tonu kullanın. Özellikle ürününüze ilişkin önemli noktaları vurgulayın. Ancak bu yöntem için mutlaka prova yapın ve doğallığınızı koruyun.
64
tele.com.tr
aralık '11

5- ABD’li melek yatırımcıların tecrübeleri ve gözlemleri, en fazla beş dakika içinde ilgi çekecek şekilde sunum yapılmasının çok olumlu sonuçlar verdiği yönündedir. Özellikle sunum yapılırken ürünün abartılmadan ve yerli yersiz bilgilerle süslenmeden anlatılması gerektiğini vurgularlar. Ürününüze ilişkin çarpıcı istatistikler ve grafikler, varsa gerçekleşmiş satış tutarları yatırımcıların hemen dikkatelerini çekecektir. 6- Yatırımcılara göstereceğiniz slayt sayısı en fazla 10 olmalıdır ve ilk slaytı göstermek için önce ilk 60 saniyedeki ürün tanıtımınızı yapmalı, onun ardından slaytlara geçmelisiniz. 7- Sunumda maddeler halinde ürününüze ait bilgileri sıralamak yerine her zaman canlı demolarla yatırımcıları ürününüzün içine çekecek ve ürünü tecrübe ettirecek yöntemleri kullanın. 8- Yatırımcılardan gelebilecek her türlü soruya hazırlıklı olun. Bilemediğiniz sorularda dürüstçe bilemediğinizi ifade edin, heyecanlanmayın ya da küsmeyin. Ancak yapıcı bir şekilde bu konuyu tekrar ele alacağınızı mutlaka belirtin. 9- Yatırımcılara hiçbir zaman ürününüzün iyi bir gelir projeksiyonuna sahip olduğunu söylemeyin veya bu ürünün piyasada hemen yayılacağı gibi gerçekleşmemiş iddialarda bulunmayın. Çünkü bu tür çıkışlar size duyulan güveni sarsar. 10- Sunumuzda size yöneltilebilecek şu sorulara net cevaplar verin: a) Pazarın büyüklüğü, b) Bu pazara girmek için engel olup olmadığı ya da kolay aşılıp aşılamayacağı, c) Ne kadar fona ihtiyaç duyulduğu ve ne için kullanılacağı, d) Piyasadaki rakipleriniz kim olduğu, e) Yatırımdan çıkış stratejiniz. Melek yatırımcılar, sizi gelecekteki ortakları olarak değerlendireceklerdir. Bu, sadece finansal bir bağ değil, bir evlilik sözleşmesi gibidir ve tamamen karşılıklı güvene dayanır. Baştan itibaren dürüst, güvenilir ve anlaşılır olmak ve iyi bir ürün ile karşılarına çıkmak size yatırım kapılarını aralayabilir.