Aplicaţii curs 1 I. Grile 1. Lucrarea „Avuţia naţiunilor.

Cercetare asupra naturii şi cauzelor ei” este scrisă de: a) David Ricardo b) Adam Smith c) Karl Marx d) J. M. Keynes 2. Costul oportunităţii în viaţa economică este determinat de: a) progresul tehnic b) concurenţă c) limitarea resurselor d) intervenţia guvernului în economie e) proprietatea privată 3. În viziunea ştiinţei economice, costul relativ al alegerilor pe care le facem, în calitatea de producători sau consumatori, este: a) costul explicit b) cea mai bună variantă la care s-a renunţat c) egal cu costul total mediu d) cea mai proastă variantă la care s-a renunţat 4. Alegerile pe care le facem în calitate de consumatori depind de: a) vârstă b) venit c) educaţie d) credinţă e) comunitate 5. În virtutea legii rarităţii resurselor: a) resursele regenerabile sunt limitate absolut b) resursele informaţionale sunt nelimitate c) raţionalitatea este un principiu fundamental al economiei d) economia a neglijat valoarea speranţei e) resursele apar doar ca fluxuri 6. Noua economie, care se prefigurează la începutul acestui secol: a) revoluţionează viteza cu care oamenii folosesc timpul şi spaţiu b) elimină diviziunea muncii c) are la bază tehnologiile informaticii şi comunicării d) măreşte importanţa relativă a sectorului serviciilor 7. Stimularea modului de a gândi ca un economist rezultă din: a) abundenţa resurselor b) caracterul limitat al nevoilor c) complexitatea activităţilor economice d) caracterul eminamente subiectiv al distribuţiei e) unilateralitatea economiei reale
1

Adam Smith) d)„Atunci când nivelul de trai este scăzut. 13 Didier M. p. Facem compromisuri din cauza rarităţii resurselor. I. Editura Economică. Microeconomie” vol. – „Economie”. 1998. – „Teorie economică generală. ci numai interesele acestora. 31 3) Popescu C. Comentaţi a)Speranţa de viaţă în România este de 73 de ani. Gavrilă I. 159 Stglitz J. III. cum ar fi timpul liber. concediile (cheltuielile cu îngrijirea sănătăţii constituie un caz particular deoarece ele sunt suportate în mare măsură de asigurările sociale). Editura Humanitas. Ne adresăm atunci nu umanităţii sau respectului de sine al acestora. p. 41 2 . Deciziile sunt un răspuns numai la stimulente. Alegerile producătorilor şi consumatorilor înseamnă compromisuri. transporturile. 2003. Adevărat sau fals 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Când facem schimburi cu alţii aria alegerilor se reduce. 61 – 65. Ciucur D. c)„Datorăm cina noastră grijii cu care măcelarul. locuinţă. Riscul activităţii economice generează dimensiunea profitului. Editura Economică. Editura ASE. Walsh C. Toate activităţile economice au ca rezultat producerea de mărfuri. Creşterea nivelului de trai se repercutează în primul rând asupra bunurilor ce nu sunt indispensabile.” (Economia: regulile jocului. ar trăi mai mult? Se poate spune că a trăi în Japonia înseamnă să trăieşti mai mult sau sunt şi alţi factori care să explice acest lucru? b)Costul de oportunitate al naşterii unui copil este mai mare pentru o femeie cu studii superioare decât pentru o femeie cu diplomă de liceu. berarul şi brutarul îşi urmăresc propriul interes. 96. iar nu bunăvoinţei lor. Bucureşti. Aceasta dovedeşte că. Bucureşti. p. 2005. Niciodată nu vom aduce în discuţie propriile dorinţe. dacă un român s-ar muta în Japonia. p. Ediţia a IV-a.II.. Michel Didier) a) b) c) d) e)Cum afectează fiecare dintre următoarele situaţii stimulentul de a urma o facultate? O creştere a costurilor învăţământului O scădere a dobânzii pentru împrumuturile acordate studenţilor O creştere a salariilor persoanelor fără facultate O creştere a veniturilor pentru absolvenţii de facultate Bibliografie: Colectiv ASE – „Economie”. îmbrăcăminte. – „Economia: regulile jocului”. Bucureşti. 2007. sunt satisfăcute cu prioritate nevoile cele mai urgente: hrană.” (Avuţia naţiunilor. iar în Japonia este de 81 de ani. Interesele generale sunt prioritare în raport cu cele personale. Nimeni în afară de cerşetori nu ar alege să depindă de bunăvoinţa semenilor săi..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful