You are on page 1of 1

ACTA REUNI DEGANAT OCA Reglament de la facultat de CIncies de la Comunicaci. Article 27.

. Lrgan Coordinador de lAlumnat A linici de cada curs acadmic, el vicedeganat encarregat del seguiment de la docncia i els coordinadors destudis han de dur terme el procs delecci dels delegats i delegades de curs o grup de cada una de les titulacions. El conjunt de delegats i delegades de curs o grup ms els representants dels estudiants a la Junta de Facultat configuren lrgan de coordinaci de lalumnat, el qual estableix els seus propis criteris de funcionament. Anualment, el Deganat ha de constituir lrgan de coordinaci, els ha dexposar les lnies generals dactuaci per a aquell curs acadmic i, si escau, acorda lagenda de treball conjunta. Acords: LOCA crear una comissi per repensar la festa de la facultat de Comunicaci amb la fi desdevenir une festa ms cultural. Es far difussi de qu s lOCA entre professorat i PAS per part del deganat a travs del correu electrnic i el web. Es far una ampanya de difussi de qu s lOCA per part dels estudiants. Es reservar un espai a la web de la facultat per lOCA. LOCA podr imprimir la seva documentaci al deganat, a travs del vicedeg destudiants. El deganat es compromet a fer el possible per avanar les eleccions a delegats. LOCA i el deganat prepararan conjuntament els actes del dia de la llibertat dexpressi.