AndyM'Chee

M
\

·
~,~

CMayor
o
'0
I,

o

\,

o

I)

o Dorian

(

~..Q_

\)~'@.e)

J

i1

4

1

3
I'

5
,I

7
ii

9 «
j

11
0

13 ..0..

0

8..V

..n

I

1

scale

o

0

I,

e_

()

e

"

0

I

trtcds built on each d egre-e of the scale

§ .§

II

§

til

{} 1"

II

;'

SAM PLE FOUR BAR PHRASES IN 0 DORIAN

-

I C'

t~

2

3

5

7
0

9 _o_

11
.0...

13

10

u

"

- ~IO)

II

scole
I,

triads built on each d eqree of th e scale

o

"

o

III

§

A 1t ft

*

ft

_j:

II

EXERCISES __ L.

tfr

r

II
3.

'1

3

5
0

7

~

)J

..,

I

0

bo

0

-e-

:f!:

0

II

seale

triads built on each degree of fbe scale

1:6
~fiJI'

Q
0 " 0
II

"

0

0 I~ II

§

1I 1" it 1=

II

EXERCISE
II

fBa tiD tr r r IJ

~ E Dorian

~

m t f til
__ ~

1

3

5

7

9

11

13

I0

00

Q0

-e- ~

;

$*i tfA t r r r If
~

rtlftffltr

LJ FJ Jllf~
~~

II

scale

triads built on each degree

of the scale

o

"

o"

0

"I

§ u§

H.

tJ

A. 1" it

II

EXERCISE

5

~'hb~ort!Eil.J ,_

I1?

I~ P:

:,~ : : ~ II
I

;ipjJiln n 'IU r f ntU IfErritO I rJJl~"

$ fJl'

scale
B
II

triads

built on each de.gree of the

scale

o

J'

Q

"I:!

tl fi II I· II

§

B~

EXERCISE

)5

triads built on each degree of the scale

'

"1J

--e-

0

0

"

a

"

0

I:yo::§:

§

§ II

i Ii Ii II

EXERCISE

7~

scale

triads built on ecch degree of the scale

I'

Q

o

"

0"

Q

III

§

Q

:

e

t3

1t it

*1

EXERCISE

·8

scale

triads

built on each degree of the scale

nO"

°lij
EXERCISE

~

II

0

at

#!

II

9

r-

BLlDorian

1

35

7

9

11 13

t

n

'r,
..,

scale .
~!

triads built on each degree

0f

the scale

p ~U--9-

00

!

0

"Q

l:go!

H § II

§

9

; II

EXERCISE

,10

..
1 3
. m

5
.. .

7
...

9

11

13

100
-e-

.. 0

.

eu
.•

0-9.

~h~ijtffi ji-I;fPitt1
-e0

>

'.

fJ J1 &11_ J
trod 15 buit t
0 neach

II

of the s cole

o

II

o

.C1

0

°1*

U§H

§

§

~flll

EXERCISE

ffi.-WI
~
:.1'3".

3 .•

11

EVDorian
'Ii
I

1

3

5

1

9

11

...

~

...

I

....... -e-

_ .g..

13

.J

f1

l

I

.......

I

i V'I

___IG.._.,_

r-.._

.-. .
j

scale
, I
I

triads

buil t on each degree
_-

n

of the scnl e --Et--R-

EXERCISE

_~bb9b~Wtrt4ii~lttf[tltfiUJI .~~bb9~~I~I~IH;;j
iJ. errol "1
j
.
~''::'" ~1 ,_ ;'

I

ploy the fnilewin g Mod e sccte and

0;;Jcr,
e
.
~.

5

an d a rpeg g;os . Be qin very slowy 10 develop

Ihen speed.

I

~(DO!!_anJ_ ~

_

_
(I~'"

JE (D~)
v .. ::-

e_:....-

): £ (Dori'!!])
-;_;
"'~."

e~

~

"

t2

------_

L

r:~

-

QU
...,,:"~-,

q ~ _.
,_, ~ ~

-.;i~

~

-

j

' ~---------

--------~----

~

C Mayor
6
'J

o

••

e

,,

GMixolydian

The V ohord occurs naturally as dominant seventh the V 7 chord would be ($.7. »>: ---_-

'1 the key of C n

1
~ eO"

3

5

7
0

~

(:)

z

h
\

14

DMW~~dl=~~

~

__

E Mi)(olydl,~·an!...-__

-,-.

_____...
-

_

**.itiR dUlL!!! t r r r In J] J""J7J?tl
8 Mixolyd~ian~ _
F~Mixolyd~ia~n _- _-__;___-----:

$#ftiiJ

~

j]

tr UIUtlffffltrS

.

tr r r'lJ1JJ

~

'I
tI

$#i~#JfiiJU J) '( rr it r ttl,! f flO tr I u ij;J $#i~#{J11trtJlu1YUf r ,r [ U n J lli$JV
4#D##uffi1
(f

I

"

rJ

It t tJ tfftlfF

EjJJ

jlirjJra1
15

~

C#Mixolydian

16

A I7MixOlydian::---_....;.II
I •

~-_.....:._

____

~

I

..

.

$~Pb~lI~tUhttFru
O'rlMixolydian
• I
I

a-Ii J J J J J1JI;J

lfi

II

I

~------------~~----~
JJ J J J 11J 3
"

$~Pbbilb

_1 tiltr U r.... tr • In ----1

in

II

17

Here is the cycle of 5ths in the M ixolydlnn

MOde trough

all of the keys.

G?
II

...,;;;,..

.......,....,

,C7
,

F.7
-_
~

.; b - -."-£Z-It

-..._ !:::
,

1

.~\.1~ 1:~
F17(G177)

_.

Al17 87

.......

..----- .......
I

.17~ ~11,.. _ • 11~ ;l:rf
,

8P7

~

-~ jt[fr!!jf[rlir1- J f#rtr~[rlrJ I~ rl£l'Lr*r)
a)

-

-:::;.
v

I

Db7~
l

h.

~--,D7
patterns'

E7
~

,

A7

Ii .;

~ -~..

M...

are

_.-1-

f: ~.~ 1=.

.,. 1'- ~.. ~~

~~ F

Gmaj7
-tJ-

.w- ... ---------

.....

8~7_ J' J £J .J"1 ~ ~&~f&ilJ
Here some shorter
'In

the Mixolydian

Mode.

J

G7·

I

~

\ £7_.-

~~trIC*ribrddtl#F"
T -. ~....

./Imaj7

~II

87_,,----fj),


1'1 -v
f'I'"

_~~7
-I'

_r. ,... 7ii~:~~ F~~~8~maj7
-

,. _ -.........

C7

T IF.... 'ft'-

A7

rl7

-......,
Bmaj7

1&

Eight bar patterns- in the

Mixolydion

Mode.

rj7

§I

~ ~.~ r f'r
31~ :31

®G7

Ear F7

~. . ~ &l'f..

(3' .. !

y

I

II

19

§)D7
I

1'---.-M-.. ----

,-:---.._
I ... -

'\.>¥

...
'1]".

"

al

EarA7 __ --

$ Er U

~triYI
__

_

-

I

...

._
I I I I
_j

_jJ

fl

-

...

~U.

I

II

.J

,

Ear F7 J /"

- ~~:_=~iL~-------'---------~~
..,_

__

:r-:~

c~,."" ......

l

20

21

CHAPTER

m DORIAN-

COMBINING

THE

AND MIXOLYDIAN MODES
TI-7 to V7 Chord Progression

£7

22

D~-7

.

~t1fEiil, ~rI~
C-7

F7

BtJmaj7

B-7

II

aifrt?ffr l~tiijjhJ

£7

Amaj7

II

I

F-7

§

$ r:[Ji t t f ml
A-7 D7

$ ptlPOir (brtt 1_)
Gmaj7(or6) F-7 BU7

EP-7.

Av7

0'r1maj7

0-7

II
II E

tIIfEr

67 .

Cmaj7

f! I

-U
i id
Domaj 7(or6)

)(

]1·

G-7

kif t {{rtv
Al17

C7

Fmaj7

II

+ riU

ttii3ffr

E"maj7

£"-7

t

IItiE (

r r r UPr

i-W.

23

D-7

67

~(ir

rr

Err 1 I a..

.

Cmaj7

C-7

f

II

[f8

F7

r r r piJ.

Bpmaj7

f

<

II

FOUR BAR PHRASES

24

EIGHT

BAR PHRASES
A-7 D7

---f t If ,[f
./

D-7

G7

(liF r rrtlJJ 1£ TIt Fer U IJ j J

hi113 I

----

C7

87

,~f~f ~N'fP'EJI~8bnr"rl Itt! t f t E*rr!]l, J J J,J#i11 E d
C-7___

B~·7

El17

8-7

E7

~f f t t~trbljl J"""''Jt~'' ' ' 'lJ
r

'p

F7

.

tter mUtEr pr U I Dr [1r:

B'rJmaj 7

_

I
25

D-7 .

G7

£-1

A7

;tf15f!tuJIErorr r41#fJ.P*grrf IHrrziiitifl $.ffiDi( qr.rtl(~rfrr.r*rnUliUlr!rff~r#r#fIVffl'.1
F#-7B7 ..
sa.

G~-7

C~-7

- 8~'l _.,

£~7 ~. 17- _ \:t _ .. ~.

C_;?

F7

tr
CmajY

i

D~7

® tF lfIUJ
I

r#b~~-f: ~
~b!:

_ ... G.7 _

IT ttf tErF
D7 .. ..

t;f; t:-f:t:

~...

<1{reIUn;
-

.

. .<t. f:~

V!ftrrr
.

.. II
.

./jr;rf4-~
~
C#-7

,FEr fllLrtfflr fOlicr*ri
F7

.. . ..

...':1': f: !:#~

8-7.

..

1tIt I*k f f~(#F{I
A~7

q:t ~ t 1:#"t"!:

. E7.

.~

Ep-7

.~eLffittrrbttrr.J, ( fl:rltftHlrtrr rftf u iI?;J !EgrttHJltfEJff Fe rTSf· p U a 1*yg:Yft I
A7
"D7 .15mdf7
26

F-7

ell 7

G-7

C7

CHAPTER Ii

THE LY'DIAN

MODE

C Major
• -eu

F Lydian

3

5
ij

7
ii

9
0

11 .c,

13

.o,

~

it

,,

1_

Cma} 7

F ma)7

II

11[-7

V7

Imaj7 o
o

IlYmaj

7

II
I
it _

. F maj 7 (N moj 7-Lyd ion I
.~ 9
It -

0

,.

not F maj 7 (I maj 7-Ionion
i'

"

II ..

o

.. ( We

1

0

27

-

.}

....

I

'f'I

......

" ......
A

Bf7Lydian ___

-

-

~~

."'1 .. "

II

I II
<

",

It

23

l

I
~ I

.... __t

I

I

--.

~+-. -

29

E Lydian
1\ JoI.

M

~

-~

.-:f!=
~
I_ III

.,_ ~ 1: - •..,_ f :~
:~

-#-

-

~

._.

-... ...... ./
~

-if.

II .u.
-;1

~

~

~.,_ :~

GDLydian
~

.._

,..

.......
~

71".

fI.
-.)

... -I-:t

f:~.L ~:t::

If:,..

E=..f--

-... .......... -".,

_.
~
1

--.:w'

v

"
.>

_,_ ~:~

,_~1=

~-~ t. ~ _,_. _

~

JJ
~

-Ii- T •
J

B Lydian
I tJ ~ ~ --,.~

.-.-

n;

t1

"

»>:
..

-

--1---':----'

-

• *1. •

~

'.I.J

.

·1

$·#~·tt~_r !FrU J ~ rt
C'rJ-Lydian

1
t

crUll
..........

J ilJ J l@q:

..

30

Exercises

th rough

oll the keys

Iii

Lydion

Mode.

1I-7

V7

Tmaj 7

IV rna} 7

~$

Use F Lydian

for

F maj 7
I,

o
II

,,

o

«

I

o

not F Ionian

for F maj 7
II

o

tp 0

II

0

II

0

II

p ~ t ~f f r [1 f Dt r 1I-7( 5)
V7

G7

C 7 ---'----F

maj7(Lyd) _____

I [r [j

F ef f $ t

II
31

Imaj 7(Lyd)

CHAPTER

V

THE LYDIAN FLAT SEVEN

FLydian

o

3

5 «J

1

9
0

11
...il:.

13

~

II

.t

lJlt

.o,

standard

Cadence

using. sub V7

D-7

G7
V7

Cmaj7

D-7

Dltl

C rna} 7

~lIt
II-7

l II 1 I
Imaj7

I II

~lllll/t
1l~7

bIl7(su b.V 7)I m oj 7

Ilil

+ ob Lydran

Ftat Seven

32

* Jiih r prj
, FLydian ~f17:.....---

~--:--

_

til tilt f f&rptJ
P
.

fJ ~J

iliu.
~

I

r&

;f}fFn7J~3JIpt (1 FPtfflEffr JiJ In b?)11

C Lydian f, 7

h'.as Elliff r 1-r r r IE r r t= fJ Jf) I JiJ:r~ II
~

,

$~t£i(r
G LydianbZ

~h_J

;J

.

~_,

BlJLydia~n..:...-;...117~ __

~:---

~

pj) I [

r r; eft r I EPe lJ Jft;;J.
J
.

II

rJ ItlEr U trr,IIJ

J£JJ]li,t£tij

I

~b;f11C r ~r1lttTIf ErIk II) J P J J Trir' t II ~"'e(iiifffmffI nUll fJ J 3 ~iJiirJ. ·.lll *"p ff{1 r E _.r I[ r it f f FE Itp'~ J 1&-J 322) II ~ t:J ~v.
EpLydian b 7·
- t;

~.

. -_

~.

r 11~

i

33

~.#~rDii-rr-r
D Lydian ~7

-ij

1-[ r-rl-tqC

ttl_

J J qi

ilItl

I

$#~*JffltiJftf&tttrJIMr

niJlalnn~ . ~;:

34

~g#*I~~C
~I#~

E Lydian

D7

r~~r~. J~~~.t~t~l~f~ff~J~I~t II
III

1tiJ1J f1f} I ~tJF t r ry I iJ J) 1 Wl t

-

CbLydian.~D.:...-7 -:---~

__

-.~

___

35

~

Note the connection

of the chord stales ..

,0

·
C mat 7

D-7

D'rJ7

~ttAL€rl

1'( PF r &r 1,Ji!JJn
AV7

II

tiD)
Gmaj 7

~~ ~---,

A-7

~r.
I

au E b
. .-::::::::: ~

rF
....

-~-\Jf""""-17t-h-f}'-, -~tt?: ~ :
I

!: E !: ~~~
b~

II ~

G-7 __ --------------G~~7~-----__

11.,:.. •

k. _ ,

~

Fmaj7 /
I _..

----.--.....

.;

£-7
~

,.:::::::-

E~7
I

D.mgj 7

_I

I.

~~ I
I

C~

....

-~
B-7
".H

b,._ + -~ ~ ~-~
Bb 7

87

~.,...ft.

Bortva]

*~

-

.r:«;

"1

oft

»<", _......,_ I1iq--::-~~~-L-tJ'-~-h-.~·~.

F-7 __ ~------------~E~7~------~
_j

-

Ebmaj7
~ ~

I

~-

_&

l.

"

oJ.

-

--

- ---..__

-

El1-7
I

~-____;",___-- D7
.L

~

-~
1:'

Domaj ? ~
~I,\
'1

G#-7
Ll _

G7 ~-_--------~~r--__ .h.Ji'" •
I

F#maj7

_k~ J..~

~ii.-U,

---

I

-

-

-I

§

Note

the connection

of

the chords

3

C-7

87

E7

- EtJmaj 7

Bb7

ab-7

F~-7

F7

38

A-7

Gmaj

II
39

F7

Emaj

C¥-7

C7

Elma}

F#maj

0#-7

D7

C#maj

Fmaj

Bo tna]

A7

A!Jmaj

D'tJmaj

Ai?-7

GV

G'rJmaj

D-7

"

.
Cma} 7

D117( lyd .117)

40

· pv

41

Emaj7

C7

B

~

0-7

B];, 7

C mal 7

52
G-7

II-7
B'rJmaj7

I I7W7
Ep7

'I

II
Fmaj7

~l!frtr U r Itift
][-7
F moj 7

~ tt
42

I

lr

r, E~r rJ Err J E r [ !r
Nmaj7
D~7

Er r 1<-lffEr [vjPFlffrr If
'riW.7 I

r
(II

I

VJ-7

bl?1I7

I r Pr

£117

r ~

[ r ttEs I r
I

Fmoj7

.•

~,r ,_ I -!-7~)
II-7(iJS)

A 7(09)

EI17

It I I -:I. 1 I I

I

V7

'rl1l7

II I
I

D-

~

r=

~

,.

I

~

e

11

n

e

II

0

0

,

II

0

=

.ee -e0
It

"

',

II

0

II

Horn

D-7
,

.........,
u

~
[

.-. -

,-

,~ G?(SUS)
J

Pkmo

U

:ft:

.-1:,-#
~ ___

.
-.;:l' ____

-'
~
~ _____..;-~

-~#
_______

:tt_
~ __

Jl:
'"

r'3"

~

~

G7

Cmaj

-

------- --------------43

THE DIMI NISHED CHORD AND

THE SYMMETRIC

DIMINISHED

SCALE

1

~3

b5

b~7

.~

-e-

\Jo

"9
E~07

b'a

II

using enharmonic spelling

~

l+a

~II

,'1

j

includes:

..

D07

includes:

F07

~

l,. i Em

II .

&!1

o

~-e-

II

~&Q #0

I b9

,:

I

I "1;;9

"

I,_ &0 I $0

bet

I

e

~III

II
45

·~o

it

( II)


whole step 1/2

«

fQ17.

(ij)II

i

(u)

step whole step 112 step whole

1/2

whole

112

ect.

-e-

CO 7(£t,o 7 1~
F :

,F#o7,A 07)
I:i•

Ii. !n
\___----.-J

+-~

l!
3

~'i"_ ,. (_i. ~.

C#o7 (£°7, G07,f1t,o7)


i"

b,~7(F:7.G#:7.,80:) ~~ -

p;r-_-.--.-;L::-

46

,-

The C symmetric diminished

scale
I'

~o

II

II

EXERCISES

~~cEflk ffj IEiUur; II[!rttEriBIPjiifr riB I - ~ap[j*fFiUlau. 1,;tJi.lbl1J,UlfjJ qJ~]Iito
C/: ~ A --:.:;;:~ F~
r•

EI7

The

C~ sym metric diminished scale

~. ..... if.
cit

fa.

=

!Ja

II

EXERCISES

&e#~ Jil Q_!#J I ~r 'i;£f'r1rgr"rjj1r MI $iw$ r Un I cfii~t1h ItJttjjjijrritffNltfittu

G' '

B~

47

~crf&rftl#f ,l-fMff~qt'itrf'fiiflU 1~~fiiO
B~
G ..

dI..--------:--..

-E
t...

$ @@p tift Ip@riEmIIjJ @5m li~\tu
The D symmetric diminished
"
/'

scale.

Ij

10
.

,•

9

II

EXERCISES

~c

JPJ .J§bJ ImJ,J@1J l.iJ )~ t rflr It!rtlPffr I
o

D

F

GI~

B

_

$~
---=----:--B

'EIfrifiUr,Mfitgr1ij[ffu
;~

~effEr#titt If4fitn; 1'~ffttfrM
~
.

G#

1Win 1
F

..

4,' c1[Ji[W I t!fil @j 1.t!fPl t1¥!f IJ~J,
48

H
'

CHAPTER

zn
SCALE

THE SHARPIDIMINISHED

G Mixolydian


G# Sharp I Diminished
9
ii .

+ _J>u

o

.,
5 7

...

Q

o

7l.0

II

3

a

o

9

G

I

~A-7 .~1l-7

49

Here ore some exercises

to help you get

tne

feel Of rms sC,QIe

Here

is a RE M INDE'R of the

construction

of tnls

stale,

C Mixolydian

9

note dim inished

scale

r
..

50

51

."
·iJ L'I

B#~
_'-tr"i't-' "
E07

~ ~

, "OL

iI'

,:t~.~+~,dj~,!: 'F'~~
" .,

.

,c, . 'l

I ._[ _f ..... ~
• JIll ...
_'_Uo.

-.

,

.

.. ..J:

.-!

I
Y__I_ .

.;

~

-.~ ,
.~.

-I"

,.tt·~l
,.'

t

L

K_

"
d

~,

..'

--

•. PtL
"

..

" t;,'~.~'!!~ ~U .~. 11. ..' J-t1:'" .~1-._, - r:~~1=;~ ~.-"" JL.: Ii,'·+I--_ .• ~ _I I

-Ll .:

i'
.
,

~
,

.~ .-

.,;,..[1"

+17'·

~

.,

"4""'1 (FX7:!::::
A ., -~~.
-, .J
--

'-

-

I!:"_ ~tJ!: ~lt:b~'tJ IP~~.,_ q.'f::-+: .....,' ~ ~.r p-tl~., , '1'- _

If __ .t

-.1

-

,

_l

j

-~ ,,-V'
.
'~~.
.L

~. v:--,'1

.

-

. .'

"

.:L'

' .Jl ...~ .k.:&..,it~.~
,

~ ~lfth'~j,. -,It ~ I:""" ' •. ,
It!'] "~

..

.......

-.

,

,

---......,.

.

_n

- .. '$F4'

'I

;f4"'fT"'
LJIII';.

-_

,
1

,

AO~
__r:

~

'I:.

-

1 Jo.....I

-

h.•l1.,,,_b~V~

~l1jL":t'~l'~~ I'- ,I- + It-

~,t=\;:0r-,Ii'

. ~ t ::~I1~~~b",,_Q_":v_'_ ~~_
" ___t_
·c

...
v

~,
15.....

"'-

,

,

,."
-.J

~,~11

V"

~

.....

I'

I J,.. ....

4--trJ'- ..
~

v

D07(C~
f\
,i\I

~ ~

.. _....,""'.~
,
.. >: "

~. .:~,:~~l:1~ .~ &JJ. l+- ..........1=
.
'.".
.1

-u._

u.

i

-...
lIT

"i

,\X4-1·~·

-of'!"

'f'

..

~."""...--

,
:'lll:

.;,.;

~

.1.1

.fLt ~~

~~tf:~#~lttq~J~A.lt
r~
+1"'".;1-

,r

',.

. '..-JJ..

....:r.

~

V

lX.....'.'"

........
.

.>.
'J

'-,1

i'f

'fI'.~U

'S~2

EXE,RCISES

53

54

......~-----~-----~------

C.maj7orC6

-

'G7

emaj71
rC6V

,.

55

Gmaj7 ~

D7

~maj

Gmaj1

G-7

56

6h

~fJj otrrrcrltEr@
~f## JlII(-W
Amaj 7

o}i ~A'io7.

lir gtfr§Jffrm£r~r "rt~hJr I
8-7 _
£7 • Amaj7 ~ .
B-7

~~bjy

E17

cR r fI lEU ~e(UIJJJJ a rr(4r"Efrbrr~r iF'
E07 .

4B Jlia u r ~~tJ~rU r Hr1ijr Fe ltJ"J~ dID· u I
Amaj7

A*o,7

X

.

.

.

8"7

F-7==--- 8},7

E~

I

~i

£7

£

E#°7(F07)

F#~7

A7

----E

.

V-1#'~@r[kr-rltrIEfrJrJF1l~i1Ir"
. ~ A_

~'DuCt It-ru;sr-rg'lr1r F U !'Y -7.-. $"'~Gtlft[rl-PC r.-rtJJ ll,fJ
.c:
E#07(FO~).

fi

~~~ma~

q

57

CHAP TER Yl1I

THE

f?1~RYGIAN
I I

MODE

..

I

C Mayor
~

.~.

-

u

£ Phrygian

'.~.

----~---j

1

3

5

7

c

0-7

£-7 : III-7

A7(~9)

D-7

G7

Cmaj7

59

:yU\ £-7 _
:r::::

r--

l

I.

J.

.J.

J

60

I

o~
~ft#fJ
, c#-7

~

j
f:_

n D J g I E r [J E r f% jtf tJ [r a I J J Tll
$" ~

II

~ft#fJ

ar tilfffttrr r l(r (~fJ )=6111 un I'll G-7 • f liE _ ~~bbiJB(r rJIC£4 = £Itro kJ J IllJHJl1
~~br [J t

sJ

f f Tfl

f f t f t l r r I I;

J]

fJ J }I fJ YJ tJ II

~-i#f t{J @

E E (1 Itf fJr ttl I Et U J J jO liJ J1 ;11

~'~*cat f If 1ft [J r E fJ I ~J J J m JJlj1J1 J II r
C-7

61

Al7-7
~
,


J
I

l

-

........

-

...........
.-II

,

BltJ-1

-

I

-_

-

I

'

I

I..-

-

A
I

--

1.1.

-

-

-

-,-

-v
I

I ~

-

- -.----::j::

+.
-

£v-7
-Ii
-,J
I •

I

...-

$tt~blli2b
52

FIn-flU, If f f t t U Itt E1 m J 1III [1J i

-

...
I

P! 3 Hi)

F-

J4timo I,QjJ

F#-

mil

G-

1&3

J2lD I
etc.

B17-7

A~-7

8-7

£-7

63

L;HAt-' ri: to( lX.

THE AEOLIAN

MODE

ii

o

Ii

e

Ii

A Aeolian

1

3

5
II

7
Q

9
A

l'
.Jl..

(.o_)

13

$
~

II

i'

Cmaj7

A-7

I

I

l-

V/-7

t

0-7
~

It

,.
~

G.7

r
~-

~

It

[[-7

V7

,f

.. C maj7 ..
I Imaj7

A (Aeolian)

C(Aeo/ian)

~I I I
(A-7 )
54

I

;!

I ,I I I I II
(C-n

7171

III
e~

EXERCISES
A-7

tff11fff t rlCJJUFrfUllJiYVJI ~*iJ is cr rjl(J Fettlel! r [1£) n lil)lU
EJ rj
&7 . ..

1

I

~-

-

-

I

II

~*i]lJ oftlltftttrr(lcr
~J J J [F rJ l
D-7 . ~.

FJ fJJllJllJJ gil

I[

r rItttt I Iff Per
:e: 1: t

u1P]1
,

J J •. B II
'

'fJ
8-7.

J)

cJ pI

IffftftrrrrrtrfJJJIJJJ3J

~"J 1uJ1 J 11 Err; t f lilf Et Err 11 J J 1) J JII

~*'JJJJtr+flf if f ft
t

F rl [r

UE]

J JllJ

lJW

G-7 _

-

.... I

L

I ..
I'

I_'-

-

........
65

-

A-7
.11 Ai J~ r-,
J
I

-_

'" l!r ~
fj eI

.!!

..-r

~

...
~

~ 1;:. .~.

.
-

-'_

~

-~.~

~IL f-

E

~.~

~,--.. ..
-

U

-...

I

... ...... + ........
_

-.

--

C-7
I

,....

I

.

-

,'__

-~ :~ -~ :~ ~ -j!; -....

-..

-

I

-

.. +--;- ....

--- • ~.~ ~J -~... - c1F-7 $~,j'lJJ1J9 J1I r r (1rtfllfffJ Er r- I OIJ
11 .1
I

-4r- ..

~

II--

II- ....

r
~

_-

-4"'" ..

-6-

- .....

-6-

1\ .;

jf.~

_

.--

4-

~,~&!!J J) Ef [llf ftftffflftlj
6#-7 . ,~1 ~~ I L
_It _Jjo_
tJ

F-7

-

I.
,

..

~!:: ::

,..

.. - !::....._ ....... __
--

-

...J

Jj
r- •

I
I

I

........

-e-

IJJjJ Ill)1 JI
J

+fJ~~tlfJrJ ttf£lfffJtEfJl~ ftrJJJ1IUjjJ
Jl E1
-I'~4

J

!It ft frCr I JJ )'1 flJOIJ
___•

JJJ J I
~
1.

,.f! u
I

~-.~ ~ :t: 1="'_

-

I

......

-

--

-

I I

11

.+ + ..

_

66

.
f

~ht;i;p11J1fJ J 3 IE rfJ[ftf&f

.

811-7

~

tl

fUOISJ)}
fJJ]lfJJ1J
11

~ltb~l1fJ J1 Err
D#-7

~1#fl~J J J] ~##*f~fJ
I ,

U rr r; I(r r rtfTqtf(~

r ILEifffUltrr;
If [11 tr

n J Jlll13

.

JI

J) or tilfff£

El1-7
-

-

fjll J JlllPJII

I

.......-r1

I

-

I

.....,_~ -~.~ e ~ ~ .,.. •

A~-7
~ ~.L

U.

IIJ.........I-

-

•~~
--

I

,_

~

I

_.. I
1

--

Al1-7
~r
1 •

... II-.'_ II- .,_ ...

-

• -... - -;-#-

~:I-- ~ ~.

f:::~

II-

-

-

__......., I

I

IT

-.

_I

I

61

............ ..,. u• ~

"

THE JAZZ MELODIC M INORS·CALE

_A Jazz Met.odic Minor

A-S
1

3

5

6

1

2

~3-

4

5

6

7

-e-

8

EXERCISES

A-6/-------------·-_--~~--l-~-~~~~.~ -~-.--.-----r_--------------------------.I J#~"'.
.•. 01 ... ..L .. ~ I,-

I-- -

.•

-r

_

,.

~~

-

-

.
..
=

-

I

T

-

T

...J..........o

-

"--- J

~

I

T

J

T....

T

-

-.;;:::r

T

I'

"~

69

G-6~

~,b

lTD c_ijr*r r lEt et ffEy IErOt JilllJ
~

.

q

ij

hJ j
~

J
.~ I!f
~

1

....
It.

-,-

,

,_.f- l~-+- ~ :::: 1~ ~ .,... ul .. L
l......1li

I

-

t

~

T

I. _..

-

T

'1

• .._T·

C-6~

I'

.----

F-6~
I
.__Io!L

LIL

I

L

• 1"_,_~~ ~q~~~~t ~_._
~

- .......
~

··tll,
~

T ...... "'I ~'"
~

~

.

..1
.rI

LL

~~

~ -r- 1~~~

:~ q!~

l!:_L

r: .__

J

z;

'I

~

..........

....wI

~ I rl
I'

,

G#-6
Jt jlu.
c:'lJ.

~

~

.lit
c::r:

Jt..J.

... B~~
..--fl-"
~
I

~

-

--

...

~ ~ 1~121: 1"Ll.
- ......

[I!' I!

,..1=:r-

~f!: -r-

-~ 1= ~ ~ ._ "'-...

---l

f'f

· +"'p .....
,.
if

'f'l

_U, .

............. ,..
..
--~

~

LI

.i
:J1L":

..,..,
h•
1..-...... -

_c

Li~ ~:t:

t+=·~-~...n__._

_,_L ~t- ,_

.-tt~

,~
,

~ ~~~ ~~~ ~ ~b ~_b_.

_l

i +t
_!J'[

D.-~
...r: ..
Uo

.

~,_

-U-

~

.

~

• _,_

1: )(~ ~:t: ~._
~ '-1- 1'"1-..l.

.'"
I

~

-

.......

....
u

~.... l

tJt

Ll

~

-

tJ",,. ~~ ...-w_:Jt ~ -""IILv.

1

-

11J
...::.

·)(~"#T"
X+
i~'

l

-,

- .. X+

i*+:4C T

---

-M

....
..&I

U

11

EXERCISES

-

72

CHAPTER XI

THE HARMONlC

MINOR

SCALE

A Harmonic Minor

A -(+7)
1 3

EXERC·ISES

iJ i'

I
I

I

.J......""".

-

-

I

.,_

-

J

~

...

tl

-

1

-

-

• ...1

... ~-

I

itl
,

f. _ ~ ..
L

-

..

~11!: i:~,~:~~!:L
"¥-

......
._

~

...

_.

-

'.I

r'

--I

.-J

13

,
..
11
.J

D-(+7)_

.~

--=::::.-

,......T

-

•#.~.~
_.....

-

-

.

-

~ ~.#:~:,_~ ~ ,I..~ " ... ~=

,

I,

~
-IiiI,;,;,::T

-

1 ._...

~- ~ I!: # It ,_ ,. • ..

,_

T

• ff*T --~

.,(1

• ff"Y1f+

0

ftH

8-(+7)
~

_....

I ~~

• ft.... ~L

!'

l: ~~ ':JJ._

"

-,j-" ..

'lJ~
.)

.c:
I'

._
~

.c>:
~J

'"....-rJ

!: ~ !: .~j ..... - f0-

r
'\

+-;
" '1P
7t

'1r-.

Ii
eI

rG-(~

,w.
J_

,
"

I
l.

• !:

.. •
~

..
~r

.. '"~ ~ ~~.~ ."'.Iit_
_j

~

.. !:

.

~ ~~ ~

---

....
-_

I

'I
~

__.

_,

......... ....
III

"

T'

[

_...
-rJ- •
11

T"

I: ~ ,,fi,
eI

F1-(+7) 11

» .. _,_

*t#:~-~~
_
r1

oJ.

~

_.

~

'tT

---+ -r ..... 'f'I'--

'" M
J

,oft

. ~"#1~!!: # ~-~-fL ___ •
L
___",.j

1

.,
~

II

-

-

-,r- ...

~

'.-

-'

-r ~~ "fI'

-

74

---15

Minor Chord- with

+ 7,9,11.

16

E7(119)
..... 1

EXERCISES
A-(+7~) ---------~

~
T
l
T..J

.-..
-

_ ~.

.".

ott.....
_,.

I

_ ~-

;7(P~------.~~.~~~.L~~~'~~~~··~~'~~~;~~ __
'P r
£7(119)
I

I

I

~n

-

l'

...

~. .

..zn

I

I

t'

J

....
77

A_M_ .J

I=~)-~

A ,,_
riJ
:z

87('t19

k
._j,

,,,16 ...

"

I I

r

".
iL

----.......
~

-,_

.M II- =-ll.~

~

;

~~~ II-

,. •

~~-

h _iIt_
II

B 7( 119.2..
l~_iJt·

fJI!

-1'

-I

...~ ~'If:~~.,..

r

'lJ'

.&

I

--

L

=

I

-if~

:rr"

-ilr-

"'U"

IJ
;J

D/_(f-7!_

.
A / .. 7(179) i
I

"""'1

_J
L
j_

/,
._ ~

I
~
f:_ .. ..._
I

-

--._,__
.~:
-

A
.;

~,:. '.I-'~ ~ 1=- ~~ - F!L~~.l ~ -

..
-

-u
-

~

~-ifrr
.. L._
.<

'"
.;

A 7 (179) L-J-:!::~Ft: L _ 'r-

~

-=-.. _ff ........... -

tr '
<,

-

"""-

AM
eJ

B-0:ZlF#7(119J
--.

r»;

• i ..·L

~

-/
i--"

.

.: ~

...

..._

I

~ 4ft
78

~

.

• .a'1- ~ ~ ..~ ~.!~.It ...

~-

"•
_l,__ -:~
n

-II'

F#] (bS)

.~.!: ~.,. _..


-

-

~

-

J

-..*~ ...

"'

~--......

~

-

I

I

G- (+7)
L I
J'""

---

,w.
I ~


_» _ •

'~

~

Ii

1
.J

I

D7(t,9)

__ ,...:~.~

-••• e.~

_u.

~
T

'[ r
D7p

"r'
-

T'

I

--=--rrrrro

-&-

.

J
11.

I

//9

_ .If- ~... '

t= e:

=~:~'-'b__ t ':
I- ~

~- • •

~

:..::

I
-

I r r rtrr-r r I ~

"'I;"

-n

79

It

,

I

.

~ r ,1
G .-(+7)

.«:

-

-

j

L

_.

,.. ~

~:Il~ ~ ..
t- '----

If-. r-

_.t"'''''.';;..L

~

-

, rrr -e-


...
lit'

i.,

..:.-:: I

""

-

-

.It

D~7~~l.l!)

__ •.• ~.~~·:~~e.1! _ II ••....

-

-

~

-~

.J
II» ~

r
&c.8

,I

Dt~~1192., (

..
80

-

,.. ~.~ e .f It.. '-~

r rrrffrr
~

Jl "II

u

--..;;::::r

1

_J • +.:i ..

U

7:

-:-'l: __ -

.-:c

~_ --

__

--

.!.--

1

_~

-'(~

;r~'

.f~

_.

.

B~-(+7)

~bti~b
I.,

Eir] r ~E! I~i
~ ~

~

Fe r

F

j7t;
'r,r
r

II

F 7('rJ9) /
i-"

.D·" ~ ~ ~~~.~~'''~b~

aJ

F7(tJ9)

~plJ f,P!J ~

r

g Dr rflfra

~~

fJ J 1 jPJ E.!
I

ijJ J I
~

II

II

0#-(+7)

~j#*ft#J
IJ

fJ)! r xr J. I xH J] f J J Jfr
II ..

s u
~

II

w tt

,L

11

A~ 7 (IJ9)

~:t !~~;~~
~

'11...

"
A~ 7(t79)

,..-

$*J#~,# 6a£fff $~!JbbbhiJ J}! r
£)-(+7)
'i"

.

(lr
~~
__

~

j [Xr
..

~

. j

.....
~

--I f7J lllrI1U.
~

rxrrfrxr

II

~

~
!
! '"

,

B~7(tp9)
/'
I

.
...

.. I ~ ~ f
• ..._ II_

t-I

e !:"I:: .~. e'l.--·"
I.

EF

JiDse
~

II

II

ErD r ~

1~
I

r
~

u

!

t
Ii

BY!..(!_9)
_l'_I
..

!: ....~: :~ ~~ ~!~ ~

...

+~.

-

I

~

-

~

.

u
81

THE LOCRJAN

MOD~E

C Mayor
~ .0· 0

"

9 -

.i

o

I:
B
/:.ocrian
I'

0-

e·· -

o

0

-e-

..n...

4

1

3
0

5
-, i

7
II

C,)

11
Ii'

1'3
0

-u-

EXERelSES

82

£-7(~5)

~e

1m Cr r riM rtffUlfftr
... ..
~

;

tr rll J~
~

II

Jl

A-7(l1S)
1

-.....

II-

~;;~

~ ~ .,_...

T

-

~

-

.. 4-

'1

..

-6-

~

... • _,_ ~:t=
l.....J

-!: =~ .. ~t= ... • ~
~

__......

I

I

-~
I

I

..;~ :: -1=

t-"

~-~

~

~

.... -

t

r

"T __

... +..- .. --

==.. 4-

-..1

II _.

L_

-t ~~..
~

:~ ~
I~

G#-7~

ft

I

I

~

.1

~ T ~

-

. ...

-

...

.
~

.- -I- t= ~ ~. ~ -"- •
1'- •

...
~T

~

-e: ;f=. ~

-I 1

,.

"11- ~

..

-.

T

I

-

~
eo 4-

I

TfT
83

.

.~ ,It b Jfii9;:;J ~. IE f r rtlit; lEta ([~ - 2:J
-

D-7('tJS)

IJ

~

$,b t· liPS! r$ !ifi!ttu IE t F r fJ H1J~iiJ;bI
, c»
.J

JJl

jI

~

:;
~

,

s. -~

Df -7(l1S)

~*i#f

tJ7itrtf ItftfUhllt
G-7(1.15)
~

T

-

I ::r.:::::J

-

• ,_ ~ ~t::!:~

~~:I!:o'_

~

.

.......

t.......l

-, 1

-

-----'-Y.fl..U

r r~ fJ J Jliij}7J; J

Ii

I

--;J

-

It

I

.

I

I

....J

/:.
~

-

".:fI--iL

~ ....:~" 1= "r- "e: ...... ~ ~L •

J

II _...

-

... ~IL:~ -~-~

~

~~~

...

-

I

.-

~

-. +- ...... ---

_ +-

-. ~-J-~

L

A~-7~
~ JoI.
~.l

-1.....
~

L -~ ~ ~ ~.- ...

"-;;

(,):t -r-"--' -... _.ft ••
<

.>:

. .,...-~.~ t ~ ~. ...

-

I

~

_ LJ I I
~

..

-~

7

4:." -

-

... ~#)~

34

-~

~.07

r

8-7('t15)

tr

__

Bl1-7(f,5)

85

G-7(~5)

Is

CHAPTER

xm

EXERCISES APPLYING MATERIAL

FROM THE LAST FOUR CHAPTERS

use

use

II

/ocrian
mode

0-7(115)

to

V

G7(~9)

harmonic minor beginning on 5th

87
,__ ,

G 7(119)

C-7(l1S)

F7(b19)

88

$ t1f t #r
F-7(
"5) 8-7(05)

8-7(175)

E7(~9)

A-7(~5)

D7("9)

G-7("5)

C7(119)

F f llp t f!*[ r ~ff Irurftt
U

mvIrI
F#7(o9)

807("9)

~ ('f &t Vi E br1r

I

-rIff tr fc'r
A-7(l1S)

D#-7(

(,5)

G# 7( lJ9)

C#-7(DS)

E!r l'U~SI(r!ttl r
D7( "9)

$ Err

£7(179)

1 ftc r
0# 7(

rJ
09)

I'E

it r J # J
c~7(

G-

J ,J 3 ESe
F# -J(lls)

1
87( 119)

$ ~(r44~llr I~t 1fti[fr EtJ IfEr!her rt f#f r

A# -7{ l1S)

G# -7{ 175)

09)

I

$ E rUle r rZr je'E r r E r !I[ ; I ('r
BIJ-7( "5)
, 1
I

E - 7( l1S)

A 7 ( D 9)

D -7

G7 (p9 )

C -7 ( t;, 5)

f

PO Err 'r pi

F 7( '(9)

E"7( P9)
r
I

Al1-7( l1s)
rl

I

I

89

11-7 (r15)

Vl (

(19)

1.-

$i~;)Fr~~(~fffffhl,t~ u ErEFI,ifJ1¥G~)
Bl?-7(~5)

I

/

-

90

'6hJfeIFlrtf0vHt!I~qp'&;bilffw ~B' fltE V JI $ ftnrH r~ IJjd J J [r r ~~~t! -·W I'Jjrn-r
B-7('r7S)
,/

A-7(b5)

D7('rJ9)

G-6

~

II
II

E7(~9)

A-6

J

E -7('rJS)

.)

I
~~

-r:«,
.>:
[ ........I

A7 (119)

I


D 7(lP 9)
I

,...

• ~b"_

f,._l!:
I

f: ~~

/~,

A-7(l1S)
J

-------.-,,-_ G - 6 -ft-I

-- r [if. vr ~;f~.
L;.;;.

J.. ~

•• ,Mo

D - 7('rJ5)

I

........

........

~

-11

d

~.~ fbd~~! ip IJI t r t 3f r llr r flU>l ; ?
. V

G 7 (b

9)

C- 6 ___

---

I

l'

~

91

A.. 7( uS) -

"

E~-7(
/

oS)

~IJrUtrf~et~r l'[gUJiJ pJ r IJ ij J Jj l1c;rrfTr IllEr
G-'7( US) C7( ~9) F ..(+7) ~

-

I

$

~i;~i~ jl:;~-JJ~6if5TI - II Pf~f~r~r Ibii;~;izJ&J
D"II

II

l
.J

/

-

b~

11-11 ~ ~ ~It·~ +- 1;.

-=

b ~b-...

_". ........

~L
laJ

G-7(

115\ .j"
~

C -7( ~5 )11 ~~ ;; h. ~.~ .E:

-

I

--

_~"._L

-

crt
IIo.....J.

--I

L

I

....b ...

_1

I

...

I_

n

~I

I

J

"9)

FI

I

..,
'I-

~
I

~:r\:1",," I.,...b..

F7(

-I

I

L......I

119)

I

I

h...

Bl1I
_l

~~
I I

..,.,.,.-

-

-

L

J

I

I

93

~

--------------II

~I15)-

$ a P[ J ~'['1 ilPi! PU J dr PEft bEl or r't~l*ri
07(119) ~

11

G;(+7)

94

cnc
THE

pt e r

XIV

TURN

BACK.

f\

D-J

~7

-

1.

C ma]

--

,.

___ Cmaj

Gl

1

·1.
LWI

J

Jt
J

D-7
I

G7
I

I

1.c ma]
I..I.

A.7(D9) or Ci 7

----T

D-7
TT

Gl

. .

h_
,t

D-l
I

q7
J

C
"n· -r
I

G7

J

-

I

11

D-7
. "

y7
.,
I

~.

i

J

-

I

C

-

Ai1'bg)

--

o-r
-,

G7

.

r

9t.
..._

0-1

c

II

~ ~11fEr~ f

Ej~9)

Iff f

-1

t
f

ftf r 11°'

G

II
II

G-1

Gbl

F

II
D

___ ~~--C-7

I. L

r ri?In Ii

F7

8h

po.··

II
II

B-7
n _-.. r T
I ,....

_~ "'-

8'1>7

-

___
--vJIII" T

A

I ... _

1

11

I

1

T

I

1

I

I I
_l_

.'V

J

-1

••

-

_._

_

... .... T ,

I

I

I

£b
I
IL

£//,7
~

F-7
..... _.
I I

I;] ,

~ '\I

••

....____

I

E7
'" _.

-

.. ..,....
-

Eb
I

'r'

_v'"

I'

-.;;

~

,'I

\

VBHID#

fWr;~r IGfr tlffEFr:* r
QjJ
F$

II
II

~"ftrthH

J

hEl I} I E f fr-[ r !tho
Ft70,IJ°7.
6#7 G7

F~

,~jjfi1JJ

aiiD@ (f1lJ i- E;1J1iiJnl~ II
G

1$1sGifJ {54; u tit I C-kfpJ 3 J biJa ~.J ~ II

11

[ r ttEs I r
I

Fmoj7

.•

~,r ,_ I -!-7~)
II-7(iJS)

A 7(09)

EI17

It I I -:I. 1 I I

I

V7

'rl1l7

II I
I

D-

~

r=

~

,.

I

~

e

11

n

e

II

0

0

,

II

0

=

.ee -e0
It

"

',

II

0

II

Horn

D-7
,

.........,
u

~
[

.-. -

,-

,~ G?(SUS)
J

Pkmo

U

:ft:

.-1:,-#
~ ___

.
-.;:l' ____

-'
~
~ _____..;-~

-~#
_______

:tt_
~ __

Jl:
'"

r'3"

~

~

G7

Cmaj

-

------- --------------43

THE DIMI NISHED CHORD AND

THE SYMMETRIC

DIMINISHED

SCALE

1

~3

b5

b~7

.~

-e-

\Jo

"9
E~07

b'a

II

using enharmonic spelling

~

l+a

~II

,'1

j

includes:

..

D07

includes:

F07

~

l,. i Em

II .

&!1

o

~-e-

II

~&Q #0

I b9

,:

I

I "1;;9

"

I,_ &0 I $0

bet

I

e

~III

II
45

·~o

it

( II)


whole step 1/2

«

fQ17.

(ij)II

i

(u)

step whole step 112 step whole

1/2

whole

112

ect.

-e-

CO 7(£t,o 7 1~
F :

,F#o7,A 07)
I:i•

Ii. !n
\___----.-J

+-~

l!
3

~'i"_ ,. (_i. ~.

C#o7 (£°7, G07,f1t,o7)


i"

b,~7(F:7.G#:7.,80:) ~~ -

p;r-_-.--.-;L::-

46

,-

The C symmetric diminished

scale
I'

~o

II

II

EXERCISES

~~cEflk ffj IEiUur; II[!rttEriBIPjiifr riB I - ~ap[j*fFiUlau. 1,;tJi.lbl1J,UlfjJ qJ~]Iito
C/: ~ A --:.:;;:~ F~
r•

EI7

The

C~ sym metric diminished scale

~. ..... if.
cit

fa.

=

!Ja

II

EXERCISES

&e#~ Jil Q_!#J I ~r 'i;£f'r1rgr"rjj1r MI $iw$ r Un I cfii~t1h ItJttjjjijrritffNltfittu

G' '

B~

47

~crf&rftl#f ,l-fMff~qt'itrf'fiiflU 1~~fiiO
B~
G ..

dI..--------:--..

-E
t...

$ @@p tift Ip@riEmIIjJ @5m li~\tu
The D symmetric diminished
"
/'

scale.

Ij

10
.

,•

9

II

EXERCISES

~c

JPJ .J§bJ ImJ,J@1J l.iJ )~ t rflr It!rtlPffr I
o

D

F

GI~

B

_

$~
---=----:--B

'EIfrifiUr,Mfitgr1ij[ffu
;~

~effEr#titt If4fitn; 1'~ffttfrM
~
.

G#

1Win 1
F

..

4,' c1[Ji[W I t!fil @j 1.t!fPl t1¥!f IJ~J,
48

H
'

CHAPTER

zn
SCALE

THE SHARPIDIMINISHED

G Mixolydian


G# Sharp I Diminished
9
ii .

+ _J>u

o

.,
5 7

...

Q

o

7l.0

II

3

a

o

9

G

I

~A-7 .~1l-7

49

Here ore some exercises

to help you get

tne

feel Of rms sC,QIe

Here

is a RE M INDE'R of the

construction

of tnls

stale,

C Mixolydian

9

note dim inished

scale

r
..

50

51

."
·iJ L'I

B#~
_'-tr"i't-' "
E07

~ ~

, "OL

iI'

,:t~.~+~,dj~,!: 'F'~~
" .,

.

,c, . 'l

I ._[ _f ..... ~
• JIll ...
_'_Uo.

-.

,

.

.. ..J:

.-!

I
Y__I_ .

.;

~

-.~ ,
.~.

-I"

,.tt·~l
,.'

t

L

K_

"
d

~,

..'

--

•. PtL
"

..

" t;,'~.~'!!~ ~U .~. 11. ..' J-t1:'" .~1-._, - r:~~1=;~ ~.-"" JL.: Ii,'·+I--_ .• ~ _I I

-Ll .:

i'
.
,

~
,

.~ .-

.,;,..[1"

+17'·

~

.,

"4""'1 (FX7:!::::
A ., -~~.
-, .J
--

'-

-

I!:"_ ~tJ!: ~lt:b~'tJ IP~~.,_ q.'f::-+: .....,' ~ ~.r p-tl~., , '1'- _

If __ .t

-.1

-

,

_l

j

-~ ,,-V'
.
'~~.
.L

~. v:--,'1

.

-

. .'

"

.:L'

' .Jl ...~ .k.:&..,it~.~
,

~ ~lfth'~j,. -,It ~ I:""" ' •. ,
It!'] "~

..

.......

-.

,

,

---......,.

.

_n

- .. '$F4'

'I

;f4"'fT"'
LJIII';.

-_

,
1

,

AO~
__r:

~

'I:.

-

1 Jo.....I

-

h.•l1.,,,_b~V~

~l1jL":t'~l'~~ I'- ,I- + It-

~,t=\;:0r-,Ii'

. ~ t ::~I1~~~b",,_Q_":v_'_ ~~_
" ___t_
·c

...
v

~,
15.....

"'-

,

,

,."
-.J

~,~11

V"

~

.....

I'

I J,.. ....

4--trJ'- ..
~

v

D07(C~
f\
,i\I

~ ~

.. _....,""'.~
,
.. >: "

~. .:~,:~~l:1~ .~ &JJ. l+- ..........1=
.
'.".
.1

-u._

u.

i

-...
lIT

"i

,\X4-1·~·

-of'!"

'f'

..

~."""...--

,
:'lll:

.;,.;

~

.1.1

.fLt ~~

~~tf:~#~lttq~J~A.lt
r~
+1"'".;1-

,r

',.

. '..-JJ..

....:r.

~

V

lX.....'.'"

........
.

.>.
'J

'-,1

i'f

'fI'.~U

'S~2

EXE,RCISES

53

54

......~-----~-----~------

C.maj7orC6

-

'G7

emaj71
rC6V

,.

55

Gmaj7 ~

D7

~maj

Gmaj1

G-7

56

6h

~fJj otrrrcrltEr@
~f## JlII(-W
Amaj 7

o}i ~A'io7.

lir gtfr§Jffrm£r~r "rt~hJr I
8-7 _
£7 • Amaj7 ~ .
B-7

~~bjy

E17

cR r fI lEU ~e(UIJJJJ a rr(4r"Efrbrr~r iF'
E07 .

4B Jlia u r ~~tJ~rU r Hr1ijr Fe ltJ"J~ dID· u I
Amaj7

A*o,7

X

.

.

.

8"7

F-7==--- 8},7

E~

I

~i

£7

£

E#°7(F07)

F#~7

A7

----E

.

V-1#'~@r[kr-rltrIEfrJrJF1l~i1Ir"
. ~ A_

~'DuCt It-ru;sr-rg'lr1r F U !'Y -7.-. $"'~Gtlft[rl-PC r.-rtJJ ll,fJ
.c:
E#07(FO~).

fi

~~~ma~

q

57

CHAP TER Yl1I

THE

f?1~RYGIAN
I I

MODE

..

I

C Mayor
~

.~.

-

u

£ Phrygian

'.~.

----~---j

1

3

5

7

c

0-7

£-7 : III-7

A7(~9)

D-7

G7

Cmaj7

59

:yU\ £-7 _
:r::::

r--

l

I.

J.

.J.

J

60

I

o~
~ft#fJ
, c#-7

~

j
f:_

n D J g I E r [J E r f% jtf tJ [r a I J J Tll
$" ~

II

~ft#fJ

ar tilfffttrr r l(r (~fJ )=6111 un I'll G-7 • f liE _ ~~bbiJB(r rJIC£4 = £Itro kJ J IllJHJl1
~~br [J t

sJ

f f Tfl

f f t f t l r r I I;

J]

fJ J }I fJ YJ tJ II

~-i#f t{J @

E E (1 Itf fJr ttl I Et U J J jO liJ J1 ;11

~'~*cat f If 1ft [J r E fJ I ~J J J m JJlj1J1 J II r
C-7

61

Al7-7
~
,


J
I

l

-

........

-

...........
.-II

,

BltJ-1

-

I

-_

-

I

'

I

I..-

-

A
I

--

1.1.

-

-

-

-,-

-v
I

I ~

-

- -.----::j::

+.
-

£v-7
-Ii
-,J
I •

I

...-

$tt~blli2b
52

FIn-flU, If f f t t U Itt E1 m J 1III [1J i

-

...
I

P! 3 Hi)

F-

J4timo I,QjJ

F#-

mil

G-

1&3

J2lD I
etc.

B17-7

A~-7

8-7

£-7

63

L;HAt-' ri: to( lX.

THE AEOLIAN

MODE

ii

o

Ii

e

Ii

A Aeolian

1

3

5
II

7
Q

9
A

l'
.Jl..

(.o_)

13

$
~

II

i'

Cmaj7

A-7

I

I

l-

V/-7

t

0-7
~

It

,.
~

G.7

r
~-

~

It

[[-7

V7

,f

.. C maj7 ..
I Imaj7

A (Aeolian)

C(Aeo/ian)

~I I I
(A-7 )
54

I

;!

I ,I I I I II
(C-n

7171

III
e~

EXERCISES
A-7

tff11fff t rlCJJUFrfUllJiYVJI ~*iJ is cr rjl(J Fettlel! r [1£) n lil)lU
EJ rj
&7 . ..

1

I

~-

-

-

I

II

~*i]lJ oftlltftttrr(lcr
~J J J [F rJ l
D-7 . ~.

FJ fJJllJllJJ gil

I[

r rItttt I Iff Per
:e: 1: t

u1P]1
,

J J •. B II
'

'fJ
8-7.

J)

cJ pI

IffftftrrrrrtrfJJJIJJJ3J

~"J 1uJ1 J 11 Err; t f lilf Et Err 11 J J 1) J JII

~*'JJJJtr+flf if f ft
t

F rl [r

UE]

J JllJ

lJW

G-7 _

-

.... I

L

I ..
I'

I_'-

-

........
65

-

A-7
.11 Ai J~ r-,
J
I

-_

'" l!r ~
fj eI

.!!

..-r

~

...
~

~ 1;:. .~.

.
-

-'_

~

-~.~

~IL f-

E

~.~

~,--.. ..
-

U

-...

I

... ...... + ........
_

-.

--

C-7
I

,....

I

.

-

,'__

-~ :~ -~ :~ ~ -j!; -....

-..

-

I

-

.. +--;- ....

--- • ~.~ ~J -~... - c1F-7 $~,j'lJJ1J9 J1I r r (1rtfllfffJ Er r- I OIJ
11 .1
I

-4r- ..

~

II--

II- ....

r
~

_-

-4"'" ..

-6-

- .....

-6-

1\ .;

jf.~

_

.--

4-

~,~&!!J J) Ef [llf ftftffflftlj
6#-7 . ,~1 ~~ I L
_It _Jjo_
tJ

F-7

-

I.
,

..

~!:: ::

,..

.. - !::....._ ....... __
--

-

...J

Jj
r- •

I
I

I

........

-e-

IJJjJ Ill)1 JI
J

+fJ~~tlfJrJ ttf£lfffJtEfJl~ ftrJJJ1IUjjJ
Jl E1
-I'~4

J

!It ft frCr I JJ )'1 flJOIJ
___•

JJJ J I
~
1.

,.f! u
I

~-.~ ~ :t: 1="'_

-

I

......

-

--

-

I I

11

.+ + ..

_

66

.
f

~ht;i;p11J1fJ J 3 IE rfJ[ftf&f

.

811-7

~

tl

fUOISJ)}
fJJ]lfJJ1J
11

~ltb~l1fJ J1 Err
D#-7

~1#fl~J J J] ~##*f~fJ
I ,

U rr r; I(r r rtfTqtf(~

r ILEifffUltrr;
If [11 tr

n J Jlll13

.

JI

J) or tilfff£

El1-7
-

-

fjll J JlllPJII

I

.......-r1

I

-

I

.....,_~ -~.~ e ~ ~ .,.. •

A~-7
~ ~.L

U.

IIJ.........I-

-

•~~
--

I

,_

~

I

_.. I
1

--

Al1-7
~r
1 •

... II-.'_ II- .,_ ...

-

• -... - -;-#-

~:I-- ~ ~.

f:::~

II-

-

-

__......., I

I

IT

-.

_I

I

61

............ ..,. u• ~

"

THE JAZZ MELODIC M INORS·CALE

_A Jazz Met.odic Minor

A-S
1

3

5

6

1

2

~3-

4

5

6

7

-e-

8

EXERCISES

A-6/-------------·-_--~~--l-~-~~~~.~ -~-.--.-----r_--------------------------.I J#~"'.
.•. 01 ... ..L .. ~ I,-

I-- -

.•

-r

_

,.

~~

-

-

.
..
=

-

I

T

-

T

...J..........o

-

"--- J

~

I

T

J

T....

T

-

-.;;:::r

T

I'

"~

69

G-6~

~,b

lTD c_ijr*r r lEt et ffEy IErOt JilllJ
~

.

q

ij

hJ j
~

J
.~ I!f
~

1

....
It.

-,-

,

,_.f- l~-+- ~ :::: 1~ ~ .,... ul .. L
l......1li

I

-

t

~

T

I. _..

-

T

'1

• .._T·

C-6~

I'

.----

F-6~
I
.__Io!L

LIL

I

L

• 1"_,_~~ ~q~~~~t ~_._
~

- .......
~

··tll,
~

T ...... "'I ~'"
~

~

.

..1
.rI

LL

~~

~ -r- 1~~~

:~ q!~

l!:_L

r: .__

J

z;

'I

~

..........

....wI

~ I rl
I'

,

G#-6
Jt jlu.
c:'lJ.

~

~

.lit
c::r:

Jt..J.

... B~~
..--fl-"
~
I

~

-

--

...

~ ~ 1~121: 1"Ll.
- ......

[I!' I!

,..1=:r-

~f!: -r-

-~ 1= ~ ~ ._ "'-...

---l

f'f

· +"'p .....
,.
if

'f'l

_U, .

............. ,..
..
--~

~

LI

.i
:J1L":

..,..,
h•
1..-...... -

_c

Li~ ~:t:

t+=·~-~...n__._

_,_L ~t- ,_

.-tt~

,~
,

~ ~~~ ~~~ ~ ~b ~_b_.

_l

i +t
_!J'[

D.-~
...r: ..
Uo

.

~,_

-U-

~

.

~

• _,_

1: )(~ ~:t: ~._
~ '-1- 1'"1-..l.

.'"
I

~

-

.......

....
u

~.... l

tJt

Ll

~

-

tJ",,. ~~ ...-w_:Jt ~ -""IILv.

1

-

11J
...::.

·)(~"#T"
X+
i~'

l

-,

- .. X+

i*+:4C T

---

-M

....
..&I

U

11

EXERCISES

-

72

CHAPTER XI

THE HARMONlC

MINOR

SCALE

A Harmonic Minor

A -(+7)
1 3

EXERC·ISES

iJ i'

I
I

I

.J......""".

-

-

I

.,_

-

J

~

...

tl

-

1

-

-

• ...1

... ~-

I

itl
,

f. _ ~ ..
L

-

..

~11!: i:~,~:~~!:L
"¥-

......
._

~

...

_.

-

'.I

r'

--I

.-J

13

,
..
11
.J

D-(+7)_

.~

--=::::.-

,......T

-

•#.~.~
_.....

-

-

.

-

~ ~.#:~:,_~ ~ ,I..~ " ... ~=

,

I,

~
-IiiI,;,;,::T

-

1 ._...

~- ~ I!: # It ,_ ,. • ..

,_

T

• ff*T --~

.,(1

• ff"Y1f+

0

ftH

8-(+7)
~

_....

I ~~

• ft.... ~L

!'

l: ~~ ':JJ._

"

-,j-" ..

'lJ~
.)

.c:
I'

._
~

.c>:
~J

'"....-rJ

!: ~ !: .~j ..... - f0-

r
'\

+-;
" '1P
7t

'1r-.

Ii
eI

rG-(~

,w.
J_

,
"

I
l.

• !:

.. •
~

..
~r

.. '"~ ~ ~~.~ ."'.Iit_
_j

~

.. !:

.

~ ~~ ~

---

....
-_

I

'I
~

__.

_,

......... ....
III

"

T'

[

_...
-rJ- •
11

T"

I: ~ ,,fi,
eI

F1-(+7) 11

» .. _,_

*t#:~-~~
_
r1

oJ.

~

_.

~

'tT

---+ -r ..... 'f'I'--

'" M
J

,oft

. ~"#1~!!: # ~-~-fL ___ •
L
___",.j

1

.,
~

II

-

-

-,r- ...

~

'.-

-'

-r ~~ "fI'

-

74

---15

Minor Chord- with

+ 7,9,11.

16

E7(119)
..... 1

EXERCISES
A-(+7~) ---------~

~
T
l
T..J

.-..
-

_ ~.

.".

ott.....
_,.

I

_ ~-

;7(P~------.~~.~~~.L~~~'~~~~··~~'~~~;~~ __
'P r
£7(119)
I

I

I

~n

-

l'

...

~. .

..zn

I

I

t'

J

....
77

A_M_ .J

I=~)-~

A ,,_
riJ
:z

87('t19

k
._j,

,,,16 ...

"

I I

r

".
iL

----.......
~

-,_

.M II- =-ll.~

~

;

~~~ II-

,. •

~~-

h _iIt_
II

B 7( 119.2..
l~_iJt·

fJI!

-1'

-I

...~ ~'If:~~.,..

r

'lJ'

.&

I

--

L

=

I

-if~

:rr"

-ilr-

"'U"

IJ
;J

D/_(f-7!_

.
A / .. 7(179) i
I

"""'1

_J
L
j_

/,
._ ~

I
~
f:_ .. ..._
I

-

--._,__
.~:
-

A
.;

~,:. '.I-'~ ~ 1=- ~~ - F!L~~.l ~ -

..
-

-u
-

~

~-ifrr
.. L._
.<

'"
.;

A 7 (179) L-J-:!::~Ft: L _ 'r-

~

-=-.. _ff ........... -

tr '
<,

-

"""-

AM
eJ

B-0:ZlF#7(119J
--.

r»;

• i ..·L

~

-/
i--"

.

.: ~

...

..._

I

~ 4ft
78

~

.

• .a'1- ~ ~ ..~ ~.!~.It ...

~-

"•
_l,__ -:~
n

-II'

F#] (bS)

.~.!: ~.,. _..


-

-

~

-

J

-..*~ ...

"'

~--......

~

-

I

I

G- (+7)
L I
J'""

---

,w.
I ~


_» _ •

'~

~

Ii

1
.J

I

D7(t,9)

__ ,...:~.~

-••• e.~

_u.

~
T

'[ r
D7p

"r'
-

T'

I

--=--rrrrro

-&-

.

J
11.

I

//9

_ .If- ~... '

t= e:

=~:~'-'b__ t ':
I- ~

~- • •

~

:..::

I
-

I r r rtrr-r r I ~

"'I;"

-n

79

It

,

I

.

~ r ,1
G .-(+7)

.«:

-

-

j

L

_.

,.. ~

~:Il~ ~ ..
t- '----

If-. r-

_.t"'''''.';;..L

~

-

, rrr -e-


...
lit'

i.,

..:.-:: I

""

-

-

.It

D~7~~l.l!)

__ •.• ~.~~·:~~e.1! _ II ••....

-

-

~

-~

.J
II» ~

r
&c.8

,I

Dt~~1192., (

..
80

-

,.. ~.~ e .f It.. '-~

r rrrffrr
~

Jl "II

u

--..;;::::r

1

_J • +.:i ..

U

7:

-:-'l: __ -

.-:c

~_ --

__

--

.!.--

1

_~

-'(~

;r~'

.f~

_.

.

B~-(+7)

~bti~b
I.,

Eir] r ~E! I~i
~ ~

~

Fe r

F

j7t;
'r,r
r

II

F 7('rJ9) /
i-"

.D·" ~ ~ ~~~.~~'''~b~

aJ

F7(tJ9)

~plJ f,P!J ~

r

g Dr rflfra

~~

fJ J 1 jPJ E.!
I

ijJ J I
~

II

II

0#-(+7)

~j#*ft#J
IJ

fJ)! r xr J. I xH J] f J J Jfr
II ..

s u
~

II

w tt

,L

11

A~ 7 (IJ9)

~:t !~~;~~
~

'11...

"
A~ 7(t79)

,..-

$*J#~,# 6a£fff $~!JbbbhiJ J}! r
£)-(+7)
'i"

.

(lr
~~
__

~

j [Xr
..

~

. j

.....
~

--I f7J lllrI1U.
~

rxrrfrxr

II

~

~
!
! '"

,

B~7(tp9)
/'
I

.
...

.. I ~ ~ f
• ..._ II_

t-I

e !:"I:: .~. e'l.--·"
I.

EF

JiDse
~

II

II

ErD r ~

1~
I

r
~

u

!

t
Ii

BY!..(!_9)
_l'_I
..

!: ....~: :~ ~~ ~!~ ~

...

+~.

-

I

~

-

~

.

u
81

THE LOCRJAN

MOD~E

C Mayor
~ .0· 0

"

9 -

.i

o

I:
B
/:.ocrian
I'

0-

e·· -

o

0

-e-

..n...

4

1

3
0

5
-, i

7
II

C,)

11
Ii'

1'3
0

-u-

EXERelSES

82

£-7(~5)

~e

1m Cr r riM rtffUlfftr
... ..
~

;

tr rll J~
~

II

Jl

A-7(l1S)
1

-.....

II-

~;;~

~ ~ .,_...

T

-

~

-

.. 4-

'1

..

-6-

~

... • _,_ ~:t=
l.....J

-!: =~ .. ~t= ... • ~
~

__......

I

I

-~
I

I

..;~ :: -1=

t-"

~-~

~

~

.... -

t

r

"T __

... +..- .. --

==.. 4-

-..1

II _.

L_

-t ~~..
~

:~ ~
I~

G#-7~

ft

I

I

~

.1

~ T ~

-

. ...

-

...

.
~

.- -I- t= ~ ~. ~ -"- •
1'- •

...
~T

~

-e: ;f=. ~

-I 1

,.

"11- ~

..

-.

T

I

-

~
eo 4-

I

TfT
83

.

.~ ,It b Jfii9;:;J ~. IE f r rtlit; lEta ([~ - 2:J
-

D-7('tJS)

IJ

~

$,b t· liPS! r$ !ifi!ttu IE t F r fJ H1J~iiJ;bI
, c»
.J

JJl

jI

~

:;
~

,

s. -~

Df -7(l1S)

~*i#f

tJ7itrtf ItftfUhllt
G-7(1.15)
~

T

-

I ::r.:::::J

-

• ,_ ~ ~t::!:~

~~:I!:o'_

~

.

.......

t.......l

-, 1

-

-----'-Y.fl..U

r r~ fJ J Jliij}7J; J

Ii

I

--;J

-

It

I

.

I

I

....J

/:.
~

-

".:fI--iL

~ ....:~" 1= "r- "e: ...... ~ ~L •

J

II _...

-

... ~IL:~ -~-~

~

~~~

...

-

I

.-

~

-. +- ...... ---

_ +-

-. ~-J-~

L

A~-7~
~ JoI.
~.l

-1.....
~

L -~ ~ ~ ~.- ...

"-;;

(,):t -r-"--' -... _.ft ••
<

.>:

. .,...-~.~ t ~ ~. ...

-

I

~

_ LJ I I
~

..

-~

7

4:." -

-

... ~#)~

34

-~

~.07

r

8-7('t15)

tr

__

Bl1-7(f,5)

85

G-7(~5)

Is

CHAPTER

xm

EXERCISES APPLYING MATERIAL

FROM THE LAST FOUR CHAPTERS

use

use

II

/ocrian
mode

0-7(115)

to

V

G7(~9)

harmonic minor beginning on 5th

87
,__ ,

G 7(119)

C-7(l1S)

F7(b19)

88

$ t1f t #r
F-7(
"5) 8-7(05)

8-7(175)

E7(~9)

A-7(~5)

D7("9)

G-7("5)

C7(119)

F f llp t f!*[ r ~ff Irurftt
U

mvIrI
F#7(o9)

807("9)

~ ('f &t Vi E br1r

I

-rIff tr fc'r
A-7(l1S)

D#-7(

(,5)

G# 7( lJ9)

C#-7(DS)

E!r l'U~SI(r!ttl r
D7( "9)

$ Err

£7(179)

1 ftc r
0# 7(

rJ
09)

I'E

it r J # J
c~7(

G-

J ,J 3 ESe
F# -J(lls)

1
87( 119)

$ ~(r44~llr I~t 1fti[fr EtJ IfEr!her rt f#f r

A# -7{ l1S)

G# -7{ 175)

09)

I

$ E rUle r rZr je'E r r E r !I[ ; I ('r
BIJ-7( "5)
, 1
I

E - 7( l1S)

A 7 ( D 9)

D -7

G7 (p9 )

C -7 ( t;, 5)

f

PO Err 'r pi

F 7( '(9)

E"7( P9)
r
I

Al1-7( l1s)
rl

I

I

89

11-7 (r15)

Vl (

(19)

1.-

$i~;)Fr~~(~fffffhl,t~ u ErEFI,ifJ1¥G~)
Bl?-7(~5)

I

/

-

90

'6hJfeIFlrtf0vHt!I~qp'&;bilffw ~B' fltE V JI $ ftnrH r~ IJjd J J [r r ~~~t! -·W I'Jjrn-r
B-7('r7S)
,/

A-7(b5)

D7('rJ9)

G-6

~

II
II

E7(~9)

A-6

J

E -7('rJS)

.)

I
~~

-r:«,
.>:
[ ........I

A7 (119)

I


D 7(lP 9)
I

,...

• ~b"_

f,._l!:
I

f: ~~

/~,

A-7(l1S)
J

-------.-,,-_ G - 6 -ft-I

-- r [if. vr ~;f~.
L;.;;.

J.. ~

•• ,Mo

D - 7('rJ5)

I

........

........

~

-11

d

~.~ fbd~~! ip IJI t r t 3f r llr r flU>l ; ?
. V

G 7 (b

9)

C- 6 ___

---

I

l'

~

91

A.. 7( uS) -

"

E~-7(
/

oS)

~IJrUtrf~et~r l'[gUJiJ pJ r IJ ij J Jj l1c;rrfTr IllEr
G-'7( US) C7( ~9) F ..(+7) ~

-

I

$

~i;~i~ jl:;~-JJ~6if5TI - II Pf~f~r~r Ibii;~;izJ&J
D"II

II

l
.J

/

-

b~

11-11 ~ ~ ~It·~ +- 1;.

-=

b ~b-...

_". ........

~L
laJ

G-7(

115\ .j"
~

C -7( ~5 )11 ~~ ;; h. ~.~ .E:

-

I

--

_~"._L

-

crt
IIo.....J.

--I

L

I

....b ...

_1

I

...

I_

n

~I

I

J

"9)

FI

I

..,
'I-

~
I

~:r\:1",," I.,...b..

F7(

-I

I

L......I

119)

I

I

h...

Bl1I
_l

~~
I I

..,.,.,.-

-

-

L

J

I

I

93

~

--------------II

~I15)-

$ a P[ J ~'['1 ilPi! PU J dr PEft bEl or r't~l*ri
07(119) ~

11

G;(+7)

94

cnc
THE

pt e r

XIV

TURN

BACK.

f\

D-J

~7

-

1.

C ma]

--

,.

___ Cmaj

Gl

1

·1.
LWI

J

Jt
J

D-7
I

G7
I

I

1.c ma]
I..I.

A.7(D9) or Ci 7

----T

D-7
TT

Gl

. .

h_
,t

D-l
I

q7
J

C
"n· -r
I

G7

J

-

I

11

D-7
. "

y7
.,
I

~.

i

J

-

I

C

-

Ai1'bg)

--

o-r
-,

G7

.

r

9t.
..._

0-1

c

II

~ ~11fEr~ f

Ej~9)

Iff f

-1

t
f

ftf r 11°'

G

II
II

G-1

Gbl

F

II
D

___ ~~--C-7

I. L

r ri?In Ii

F7

8h

po.··

II
II

B-7
n _-.. r T
I ,....

_~ "'-

8'1>7

-

___
--vJIII" T

A

I ... _

1

11

I

1

T

I

1

I

I I
_l_

.'V

J

-1

••

-

_._

_

... .... T ,

I

I

I

£b
I
IL

£//,7
~

F-7
..... _.
I I

I;] ,

~ '\I

••

....____

I

E7
'" _.

-

.. ..,....
-

Eb
I

'r'

_v'"

I'

-.;;

~

,'I

\

VBHID#

fWr;~r IGfr tlffEFr:* r
QjJ
F$

II
II

~"ftrthH

J

hEl I} I E f fr-[ r !tho
Ft70,IJ°7.
6#7 G7

F~

,~jjfi1JJ

aiiD@ (f1lJ i- E;1J1iiJnl~ II
G

1$1sGifJ {54; u tit I C-kfpJ 3 J biJa ~.J ~ II

11

","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/74913122","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=74913122&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[38976768,22390471,45970136,98711040,29053342,51498199,20222831,236941615,68285751,234302600,234361029,171003724,49941222,242797394,79779107,29053394,3706013,29052591,78317837,50408624,39446963,231311582,50568281,219420452,164079427,208127553,183407865,163063094,263504218,282766939,239488191,253264900,244157917,212863738,224355300,238704340,225916486,224369806,224258670,224419023,163646054,182553141,239588474,211302755,202691564,224410295,293461549,224349281,224426877,224326250,234028503,273582508,273440534,224306619,182565115,254039238,249309502,337536061,235411767,224270540,163580087,231689346,224248577,250006950,235583696,224252178,224285255,249308781,182546874,216442529,182522032,224266633,163603389,163647832,163579056,182560283,246897514,249308236,224248520,163564256,224421552],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"RAuevj0yapL6wGQV7jpJK4AZkBc=","module_id":"v3/fUnnTbh5+bqbhW3ePQpDSx54=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[38976768,22390471,45970136,98711040,29053342,51498199,20222831,236941615,68285751,234302600,234361029,171003724,49941222,242797394,79779107,29053394,3706013,29052591,78317837,50408624,39446963,231311582,50568281,219420452,164079427,208127553,183407865,163063094],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Andy Mcghee - Improvisation for Saxophone","track_opts":{"compilation_id":"RAuevj0yapL6wGQV7jpJK4AZkBc=","module_id":"ZoH/wNOWJtk4a26tMsOCTLxANkk=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"3706013":{"type":"document","id":3706013,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/3706013/149x198/00cfb3386a/1539566010?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/3706013/298x396/b243a00a89/1539566010?v=1","title":"Woods Phil - Improvised Saxophone Solos","short_title":"Woods Phil - Improvised Saxophone Solos","author":"berj345","tracking":{"object_type":"document","object_id":3706013,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DsEW3/56Ns6YUs+oYrS79LCM4Mw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/3706013/Woods-Phil-Improvised-Saxophone-Solos","top_badge":null},"20222831":{"type":"document","id":20222831,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/20222831/149x198/f3092b9887/1375714389?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/20222831/298x396/4d811de2be/1375714389?v=1","title":"OvertoneExercises Saxophone","short_title":"OvertoneExercises Saxophone","author":"api-25886385","tracking":{"object_type":"document","object_id":20222831,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4cQmHIjEhomz0YkkNrTawU3ZfJw="},"url":"https://www.scribd.com/document/20222831/OvertoneExercises-Saxophone","top_badge":null},"22390471":{"type":"document","id":22390471,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/22390471/149x198/256b0cbe24/1517700569?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/22390471/298x396/308455a906/1517700569?v=1","title":"Improvisation for Saxophone - Oliver Nelson","short_title":"Improvisation for Saxophone - Oliver Nelson","author":"francis95","tracking":{"object_type":"document","object_id":22390471,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MpRZclNNSL5RxFBetLMnRG1jxkg="},"url":"https://www.scribd.com/doc/22390471/Improvisation-for-Saxophone-Oliver-Nelson","top_badge":null},"29052591":{"type":"document","id":29052591,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29052591/149x198/56aa1e3780/1539223754?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29052591/298x396/f1c415ca82/1539223754?v=1","title":"(Sax. Met) Teal, Larry - The Art of Saxophone Playing","short_title":"(Sax. Met) Teal, Larry - The Art of Saxophone Playing","author":"zootsims","tracking":{"object_type":"document","object_id":29052591,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ijubgYkD72wA9/nRwf7E2s56ZVY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/29052591/Sax-Met-Teal-Larry-The-Art-of-Saxophone-Playing","top_badge":null},"29053342":{"type":"document","id":29053342,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29053342/149x198/e941f1f535/1513514481?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29053342/298x396/f792950799/1513514481?v=1","title":"Improving Saxophone Intonation","short_title":"Improving Saxophone Intonation","author":"zootsims","tracking":{"object_type":"document","object_id":29053342,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QicUHFS2xJk1K7o9aF2DIzGGnAY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/29053342/Improving-Saxophone-Intonation","top_badge":null},"29053394":{"type":"document","id":29053394,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/29053394/149x198/bf837b9c74/1539032357?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/29053394/298x396/2893f1707d/1539032357?v=1","title":"Long-Tones for Saxophone","short_title":"Long-Tones for Saxophone","author":"zootsims","tracking":{"object_type":"document","object_id":29053394,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"scNqbNz62cc4PIeSCswk2ZrJxRM="},"url":"https://www.scribd.com/document/29053394/Long-Tones-for-Saxophone","top_badge":null},"38976768":{"type":"document","id":38976768,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/38976768/149x198/70854024d2/1518728269?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/38976768/298x396/19f7085eb5/1518728269?v=1","title":"Daily Practice Routine for Saxophone","short_title":"Daily Practice Routine for Saxophone","author":"m6w5a","tracking":{"object_type":"document","object_id":38976768,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"34p5m+8IPJm6vI3/co+vy737p90="},"url":"https://www.scribd.com/doc/38976768/Daily-Practice-Routine-for-Saxophone","top_badge":null},"39446963":{"type":"document","id":39446963,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/39446963/149x198/b097de8f24/1538942967?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/39446963/298x396/e0fb24f4f8/1538942967?v=1","title":"Intonation Workbook for Alto Saxophone","short_title":"Intonation Workbook for Alto Saxophone","author":"Antonio Brasília","tracking":{"object_type":"document","object_id":39446963,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"T9kesXNdAl0dhc0sPWa2ac/cBus="},"url":"https://www.scribd.com/document/39446963/Intonation-Workbook-for-Alto-Saxophone","top_badge":null},"45970136":{"type":"document","id":45970136,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/45970136/149x198/541dccf0cd/1539032390?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/45970136/298x396/ba89b1512e/1539032390?v=1","title":"Saxophone Full Range Scales","short_title":"Saxophone Full Range Scales","author":"Taylor Jadin","tracking":{"object_type":"document","object_id":45970136,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UsbhznOqkBMvyJ4kr4IqWjvQYdU="},"url":"https://www.scribd.com/document/45970136/Saxophone-Full-Range-Scales","top_badge":null},"49941222":{"type":"document","id":49941222,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/49941222/149x198/8036df9bf5/1520541373?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/49941222/298x396/0c84c37d0b/1520541373?v=1","title":"Saxophone Technique","short_title":"Saxophone Technique","author":"chief_the_mop","tracking":{"object_type":"document","object_id":49941222,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bIiLo2kxOuO6Pc53PtN02kH4xew="},"url":"https://www.scribd.com/document/49941222/Saxophone-Technique","top_badge":null},"50408624":{"type":"document","id":50408624,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/50408624/149x198/c139e1b215/1538080235?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/50408624/298x396/cbdc6641b5/1538080235?v=1","title":"Comprehensive Jazz Studies & Exercises - Eric Marienthal","short_title":"Comprehensive Jazz Studies & Exercises - Eric Marienthal","author":"Héber Almeida","tracking":{"object_type":"document","object_id":50408624,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"w+2qfFfIYg6N4N6DTM0F4ehnGow="},"url":"https://www.scribd.com/document/50408624/Comprehensive-Jazz-Studies-Exercises-Eric-Marienthal","top_badge":null},"50568281":{"type":"document","id":50568281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/50568281/149x198/5843af5537/1520589000?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/50568281/298x396/27f3a93701/1520589000?v=1","title":"universalmethodf00villuoft","short_title":"universalmethodf00villuoft","author":"brian_noe_1","tracking":{"object_type":"document","object_id":50568281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QFQk5AI8NquzmNr7p+WOMTJA6cM="},"url":"https://www.scribd.com/document/50568281/universalmethodf00villuoft","top_badge":null},"51498199":{"type":"document","id":51498199,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/51498199/149x198/46aa020655/1522851621?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/51498199/298x396/37d3f8369b/1522851621?v=1","title":"47992874 Liebman David Developing a Personal Saxophone Sound","short_title":"47992874 Liebman David Developing a Personal Saxophone Sound","author":"Blackbird Zuzu","tracking":{"object_type":"document","object_id":51498199,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BNowhyfdTEmHffKRpnhb2z7ROqA="},"url":"https://www.scribd.com/document/51498199/47992874-Liebman-David-Developing-a-Personal-Saxophone-Sound","top_badge":null},"68285751":{"type":"document","id":68285751,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/68285751/149x198/f85ef6f5b4/1536346583?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/68285751/298x396/7c444bc8f9/1536346583?v=1","title":"Modern School for Saxophone","short_title":"Modern School for Saxophone","author":"Allen Demiter","tracking":{"object_type":"document","object_id":68285751,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LFRbt9vckNXOSE5GrtQ56uHJqkU="},"url":"https://www.scribd.com/document/68285751/Modern-School-for-Saxophone","top_badge":null},"78317837":{"type":"document","id":78317837,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/78317837/149x198/567496011f/1521694623?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/78317837/298x396/5e87ccd094/1521694623?v=1","title":"David Hite - Melodious & Progresive Studies for Saxophone","short_title":"David Hite - Melodious & Progresive Studies for Saxophone","author":"truckman1","tracking":{"object_type":"document","object_id":78317837,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"d6quk1BpGlnDB4WVjIfId6qL6JE="},"url":"https://www.scribd.com/document/78317837/David-Hite-Melodious-Progresive-Studies-for-Saxophone","top_badge":null},"79779107":{"type":"document","id":79779107,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79779107/149x198/4628b38e02/1514279427?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79779107/298x396/391184d8fb/1514279427?v=1","title":"Sax Altissimo","short_title":"Sax Altissimo","author":"Rafael Cordova","tracking":{"object_type":"document","object_id":79779107,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7N/XOGRNuLRisaXpsqvJPDkPMJc="},"url":"https://www.scribd.com/document/79779107/Sax-Altissimo","top_badge":null},"98711040":{"type":"document","id":98711040,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/98711040/149x198/357d6f6795/1538451325?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/98711040/298x396/1c3fbd609a/1538451325?v=1","title":"[Saxophone].Charley.gerard Improvising.sax.Jazz SheetMusicTradeCom","short_title":"[Saxophone].Charley.gerard Improvising.sax.Jazz SheetMusicTradeCom","author":"Michaèl Kellett","tracking":{"object_type":"document","object_id":98711040,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MJ0b9KGPWT22fZlJu7kXPO4uVqE="},"url":"https://www.scribd.com/document/98711040/Saxophone-Charley-gerard-Improvising-sax-Jazz-SheetMusicTradeCom","top_badge":null},"163063094":{"type":"document","id":163063094,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/163063094/149x198/1461260e55/1538414336?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/163063094/298x396/02c888bef8/1538414336?v=1","title":"Rascher 158 Saxophone Exercises","short_title":"Rascher 158 Saxophone Exercises","author":"Daniel Rorke","tracking":{"object_type":"document","object_id":163063094,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cb0jXE/EKkmWuAKgWAXTZVirazo="},"url":"https://www.scribd.com/doc/163063094/Rascher-158-Saxophone-Exercises","top_badge":null},"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/149x198/4d140b8606/1540284652?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/298x396/3f016be665/1540284652?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pLWl3df+CcYNBXfbLew6sLZ88as="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel","top_badge":null},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/149x198/e3ae8b9345/1540290157?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/298x396/c599e1583f/1540290157?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"92i2O1/cMR/TStC5WRpYMmnZDZM="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel","top_badge":null},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/149x198/df75726300/1540291588?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/298x396/012861be61/1540291588?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cnr4KzW2OZIDXGWX2Q50QTQsJaU="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto","top_badge":null},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/149x198/7c1ceeb759/1540295673?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/298x396/2c8c5e4da3/1540295673?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MXTZ0Mykhu4M/p4muebcCZ/kjAk="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel","top_badge":null},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/149x198/73d89ab0b4/1540283976?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/298x396/92feb6c9c7/1540283976?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cTpWrkEIkd1yCWbXMJQy9RWHn74="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America","top_badge":null},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/149x198/974fcd39b2/1540283654?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/298x396/58f221bfa6/1540283654?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"klyyfmn/Ha+QV32+r6R6YvsmsBU="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules","top_badge":null},"164079427":{"type":"document","id":164079427,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/164079427/149x198/40e4f8cb5c/1513631567?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/164079427/298x396/da979ffa95/1513631567?v=1","title":"Saxophone Sound","short_title":"Saxophone Sound","author":"Mia Lesaca-Medina","tracking":{"object_type":"document","object_id":164079427,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Is7fv76RcSYHEC8po9owQL1R9rY="},"url":"https://www.scribd.com/document/164079427/Saxophone-Sound","top_badge":null},"171003724":{"type":"document","id":171003724,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/171003724/149x198/93b5655127/1519634931?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/171003724/298x396/48f8b1d088/1519634931?v=1","title":"Luckey,Robert - Saxophone Altissimo","short_title":"Luckey,Robert - Saxophone Altissimo","author":"puticome","tracking":{"object_type":"document","object_id":171003724,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Jn1pNqPl3glBrTE60pVkXlAlEio="},"url":"https://www.scribd.com/document/171003724/Luckey-Robert-Saxophone-Altissimo","top_badge":null},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/149x198/e1b9e42cb5/1540284304?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/298x396/ddcc62ae69/1540284304?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0R7Ny/LZqL7U4LpiaR7QMHU1ErY="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel","top_badge":null},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/149x198/f82b3526b2/1540291569?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/298x396/8079e74998/1540291569?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dR/irxhh82rIZHPQFM3KYnjzz14="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel","top_badge":null},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/149x198/9d8b4953ee/1540290381?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/298x396/89521cc859/1540290381?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mARAtXFoDuVaE+kPMlm+ihj8aTI="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century","top_badge":null},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/149x198/0601b1931c/1540288370?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/298x396/f6a21d4103/1540288370?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nH5+iVFs3DWGPVpkIE0AycIi8/Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel","top_badge":null},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/149x198/825ad48fb6/1540289780?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/298x396/e6af4ca8dd/1540289780?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xRftuA0e51qkS+cWpjJp/EjIdog="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel","top_badge":null},"183407865":{"type":"document","id":183407865,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/183407865/149x198/09e378a4b3/1530809128?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/183407865/298x396/1e7a1ff213/1530809128?v=1","title":"(Eb) In session with Charlie Parker.PDF","short_title":"(Eb) In session with Charlie Parker.PDF","author":"Mete Erdurcan","tracking":{"object_type":"document","object_id":183407865,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0b8JMjzpISZ0MyFH1GVJ2li+U5s="},"url":"https://www.scribd.com/document/183407865/Eb-In-session-with-Charlie-Parker-PDF","top_badge":null},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/149x198/de3999cc66/1540293472?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/298x396/0ba4b4666c/1540293472?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"g4Ls3KBcv0oOKOoBPvCHn9HBwMk="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America","top_badge":null},"208127553":{"type":"document","id":208127553,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/208127553/149x198/b4155ff42b/1528503747?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/208127553/298x396/bb5142833c/1528503747?v=1","title":"The Art of Saxophone - Andrew Scott","short_title":"The Art of Saxophone - Andrew Scott","author":"polgam","tracking":{"object_type":"document","object_id":208127553,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K/SGo9iutLV18EzdX/Fyait6tIo="},"url":"https://www.scribd.com/document/208127553/The-Art-of-Saxophone-Andrew-Scott","top_badge":null},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/149x198/e130bab094/1540294217?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/298x396/19f10ceb3f/1540294217?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/eG5JVyT5rdwP1seBPVCg9m0pPE="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers","top_badge":null},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/149x198/486257e90d/1540292165?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/298x396/40684a0550/1540292165?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cu1/I+i5I3zWLNrleE2okBJebKs="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America","top_badge":null},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/149x198/e28b506e87/1540284912?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/298x396/716aaad647/1540284912?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bTRa2RnExdcZhOm/qt9/FyhkZ3I="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel","top_badge":null},"219420452":{"type":"document","id":219420452,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/219420452/149x198/96d25f19d7/1536565618?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/219420452/298x396/12d67e3171/1536565618?v=1","title":"Best Saxophone Tips Booklet Ever","short_title":"Best Saxophone Tips Booklet Ever","author":"orsalbert","tracking":{"object_type":"document","object_id":219420452,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1hdD6hmBwULF+OH88VzbFQzUR2c="},"url":"https://www.scribd.com/document/219420452/Best-Saxophone-Tips-Booklet-Ever","top_badge":null},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/149x198/0427bca488/1540295557?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/298x396/505053db71/1540295557?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yYRhRPBD85xbTOL51uEugK2u3M8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel","top_badge":null},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/149x198/97fab15653/1540280677?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/298x396/35883a5fcb/1540280677?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aUzm9HsGy8Uf51kCyS7D8WfBH1U="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel","top_badge":null},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/149x198/77a859fdd8/1540287302?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/298x396/dfbec9e04b/1540287302?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"I/x5aWwQMVM3HkAZfNbxF60Xl8c="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel","top_badge":null},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/149x198/b2ee6fe90c/1540298661?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/298x396/eb9e673a3c/1540298661?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fbZu+gsTFb41Plw/jN9LeJ71VOE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power","top_badge":null},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/149x198/196f9b9902/1540299250?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/298x396/c65dbae83f/1540299250?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"F9CBGY9PgwLrPwKSQ3mTfIkuN+E="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower","top_badge":null},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/149x198/246ef7879c/1540297748?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/298x396/b9d115f691/1540297748?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nS0s/mPxG85Lk/8HpFSsAY8efNE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master","top_badge":null},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/149x198/a61ed79e9b/1540281228?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/298x396/a6488a57c8/1540281228?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fMAnfhgjYbDLNgII2zBnwQzkv24="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel","top_badge":null},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/149x198/5a300f585d/1540295257?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/298x396/21c3e990fc/1540295257?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"74CibUPDBpuHldulQ50FF6w0wmk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel","top_badge":null},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/149x198/f1e7bf86b3/1540291889?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/298x396/67d6eee06a/1540291889?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AH3XwV1nXY9+9yoT4MCrweQ8HGc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs","top_badge":null},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/149x198/c8e6142eca/1540300074?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/298x396/121ea6d44a/1540300074?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z4NtsBy2gjnTvsvc/y2rzzZdoso="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People","top_badge":null},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/149x198/e0393734b6/1540287925?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/298x396/fac4cdb725/1540287925?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hxLwBaQ1NNLk7aarNW4RR/SaPz4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius","top_badge":null},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/149x198/d2fc5923b8/1540288593?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/298x396/a026add765/1540288593?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0bAwF5ov2YmdgIqNCsBh5aHfLlQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer","top_badge":null},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/149x198/5f74dd59cd/1540287752?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/298x396/58644b8626/1540287752?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tirpoPVXSzFnI7ENsIpRqVVQ7ag="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln","top_badge":null},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/149x198/7e946216e0/1540287841?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/298x396/08758c4819/1540287841?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7SdWJ+2eqIjxyt8PvwgG6U+1j1E="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams","top_badge":null},"224421552":{"type":"book","id":224421552,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224421552/149x198/e4771e6ad3/1540288542?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224421552/298x396/ca6cceb93d/1540288542?v=1","title":"Good in Bed","short_title":"Good in Bed","author":"Jennifer Weiner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224421552,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OayI486pxne/F9DAf/O61tAG8eA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224421552/Good-in-Bed","top_badge":null},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/149x198/67b53f7428/1540284937?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/298x396/61c4862b68/1540284937?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eDT4je1LLXD/EI9210OZD0RYj08="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir","top_badge":null},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/149x198/ceefd53ff2/1540290901?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/298x396/3fda0d41f4/1540290901?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"V3Bfex6TNG60jBrYpY9oZBwyz18="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story","top_badge":null},"231311582":{"type":"document","id":231311582,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/231311582/149x198/83719622bb/1536487454?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/231311582/298x396/fbe0cbc892/1536487454?v=1","title":"Saxophone John Coltrane Improvised Saxophone","short_title":"Saxophone John Coltrane Improvised Saxophone","author":"Alexandr Eganov","tracking":{"object_type":"document","object_id":231311582,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qQOgydoPZRfhi/JbQb5Dw9Z2vAU="},"url":"https://www.scribd.com/document/231311582/Saxophone-John-Coltrane-Improvised-Saxophone","top_badge":null},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/149x198/8820ffce2e/1540280903?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/298x396/8022aee462/1540280903?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xSykHcGVZpLq7GcEJnLwxO1ys3k="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel","top_badge":null},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/149x198/600d1fe3f9/1540293340?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/298x396/1455400f40/1540293340?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"I1bHI/+45ZQeoJ6QI4Lwaf2aNcg="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays","top_badge":null},"234302600":{"type":"document","id":234302600,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/234302600/149x198/c7e79a9de7/1537177845?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/234302600/298x396/9f53d29835/1537177845?v=1","title":"Jazz Saxophone Licks Phrases and Patterns","short_title":"Jazz Saxophone Licks Phrases and Patterns","author":"Jorge Altamira","tracking":{"object_type":"document","object_id":234302600,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"m2N6zBg8VXR++Uw7eZRElFE4tQM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/234302600/Jazz-Saxophone-Licks-Phrases-and-Patterns","top_badge":null},"234361029":{"type":"document","id":234361029,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/234361029/149x198/ab4d0d5c43/1538656576?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234361029/298x396/abd0645ed5/1538656576?v=1","title":"Saxophone Warm Ups","short_title":"Saxophone Warm Ups","author":"Sérgio Pinhão","tracking":{"object_type":"document","object_id":234361029,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GDSwrNQM7+VGd1rs7W0MhNhInWc="},"url":"https://www.scribd.com/document/234361029/Saxophone-Warm-Ups","top_badge":null},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/149x198/ce356815f8/1540287815?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/298x396/a289a2fc2a/1540287815?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"295GJ9IZJZ5BqFFpH0SZMdACbT4="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel","top_badge":null},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/149x198/29700e772d/1540294462?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/298x396/46800f01c6/1540294462?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mfYbcjCpLbNAzDT2Ob9YczMo080="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel","top_badge":null},"236941615":{"type":"document","id":236941615,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/236941615/149x198/730b922d45/1539179437?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/236941615/298x396/60d3f92731/1539179437?v=1","title":"Jazz Velocity - Saxophone","short_title":"Jazz Velocity - Saxophone","author":"Celso Marques","tracking":{"object_type":"document","object_id":236941615,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3f2u558WwDbltT0GIlLPms/vbDk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/236941615/Jazz-Velocity-Saxophone","top_badge":null},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/149x198/58ed32b584/1540290320?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/298x396/d84f33deab/1540290320?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"T/4hVi75OghVURJoOkFg1EUFapk="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate","top_badge":null},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/149x198/7381d3ba45/1540284804?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/298x396/891d3f4926/1540284804?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kQ62G/4LBWJqXFN1nOyioQuNw2Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution","top_badge":null},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/149x198/8a4150948e/1540294696?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/298x396/644cc7285e/1540294696?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jXPZ+71LOvkG7AyUZJtrALINdsA="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore","top_badge":null},"242797394":{"type":"document","id":242797394,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/242797394/149x198/98921d63a7/1515752059?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/242797394/298x396/b51dd4b0a1/1515752059?v=1","title":"(Saxophone) Boots Randolph's - Rock & Roll Saxophone","short_title":"(Saxophone) Boots Randolph's - Rock & Roll Saxophone","author":"Silvio Šoda","tracking":{"object_type":"document","object_id":242797394,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iS7hRDR9maDVmZmqQTa9+iGdviY="},"url":"https://www.scribd.com/document/242797394/Saxophone-Boots-Randolph-s-Rock-Roll-Saxophone","top_badge":null},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/149x198/ce51d31665/1540327356?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/298x396/d0cbd421a3/1540327356?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"t/UPdSNttZ/M1YtnFr59+V9cask="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please","top_badge":null},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/149x198/9d722fcc90/1540296017?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/298x396/2244bff6fc/1540296017?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PRzbCmJ94B5O/zsWFXtIBTdy+Oo="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper","top_badge":null},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/149x198/345de5ca38/1540285346?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/298x396/4e9d2e54be/1540285346?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/ptXCt3P69DHs/HwgVHQTcu3+Uc="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies","top_badge":null},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/149x198/44cce4d99a/1540292908?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/298x396/3fb7c9a745/1540292908?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KTNuGJE4muixr3eqMguZk360GyQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi","top_badge":null},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/149x198/a536db5ae1/1540286233?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/298x396/aa0185412b/1540286233?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LXT+QTE+SIA2LyCRq9WCIAPhaz4="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel","top_badge":null},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/149x198/dfc24938b6/1540285731?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/298x396/a7ea4fedc0/1540285731?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"E3F9md31leM5lrqL25aA1hrm854="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel","top_badge":null},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/149x198/5948645a35/1540294914?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/298x396/912824fccd/1540294914?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ioef1U19yifmuAlUuJ5oB2key1w="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind","top_badge":null},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/149x198/278d17c7f4/1540291024?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/298x396/8e93835fcc/1540291024?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZlgeF6TUpbTg8dnpe7Njw9mBFbE="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel","top_badge":null},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/149x198/5791495c90/1540292907?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/298x396/ca05b40921/1540292907?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oV3iby+AXYSkAYp8EI+0a+dOP4M="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future","top_badge":null},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/149x198/d972c41ea4/1540292299?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/298x396/79bdc35da6/1540292299?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bPOumzXsc388CbUj2MAWHoDvBBI="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel","top_badge":null},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/149x198/1af6c958cc/1540288631?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/298x396/6f8ad65faa/1540288631?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"w5YMxlPjoEzoVtshfeX3CLDzY5I="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel","top_badge":null},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/149x198/0fd38dc477/1540291975?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/298x396/ce234488d0/1540291975?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7j+1+u+vbGx+VlnierLwQYe+d6I="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta","top_badge":null},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/149x198/133f5a7fcd/1540289162?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/298x396/077cb2a3ef/1540289162?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SkIaZSpWP8Za2+eSAjzsqmGlG7Q="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man","top_badge":null},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/149x198/e0fabe3d5f/1540295891?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/298x396/9e5f6dd316/1540295891?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SOMWsdMpHp647pLQPncDSZe8ETI="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/74913122","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=U%2B1LM6%2BiCKL4mL4c2ggPBBJU1AY%3D&authenticity_token=geiToUlEPgHaCUiEoyJSC%2BYG2EFBpRhfrc9kTu60TEOugxZa0NrsnWo3BqXGH6ra4%2F4HiSNwiTp0ijSLh%2Bc3cQ%3D%3D&expires=1540934517&wordDocumentId=74913122&wordUploadId=77941120"},"renewal_nag_props":null}-->