Despre Pastile pe care le-a sarbatorit Iosia si despre regii urmatori lui pana l a robia Babilonului. l.

Si a praznuit Iosia Pastile in Ierusalim in cinstea Domnului Dumnezeului sau si a jertfit pasha in paisprezece zile ale lunii intai, asezand preotii dupa ra ndul lor, impodobiti in templul Domnului. 2. Si a poruncit levitilor, slujitorilor la cele sfinte ale lui Israel, sa se sf inteasca pe sine Domnului in templul pe care l-a zidit Solomon, fiul regelui Dav id. 3. "Nu va fi chemarea voastra sa-l ridicati pe umeri, ci acum slujiti Domnului D umnezeului vostru si purtati grija neamului lui Israel. 4. Si pregatiti mieii pentru Pasti dupa neamurile si dupa familiile voastre, dup a randuiala lui David, regele lui Israel, si dupa stralucirea lui Solomon, fiul lui. 5. Si stand in templu dupa randuiala parintilor, cuvenita voua levitilor, cei ce stati in sir inaintea fratilor vostri din Israel, 6. Cu randuiala jertfiti Pastile, si pregatiti jertfele fratilor vostri, si face ti Pastile dupa porunca Domnului, care s-a dat lui Moise". 7. Si a daruit Iosia poporului care se afla de fata, din miei si din iezi treize ci de mii, vitei trei mii; acestea din turmele regelui s-au dat, dupa fagaduinta sa, poporului, preotilor si levitilor. 8. Si au dat Helchia si Zaharia si Iehiel, ispravnicii templului Domnului, preot ilor pentru Pasti, oi doua mii sase sute, vitei trei sute. 9. Si Iehonia si Semaia si Natanael, fratele sau, si Hasabia si Ieiel si Ioram, cei peste mii, au dat levitilor pentru Pasti, oi cinci mii, vitei sapte sute. 10. Si dupa ce s-au facut acestea cu buna-cuviinta, au stat preotii si levitii, avand azimele dupa semintii si dupa capii de familie inaintea poporului, ca sa a duca Domnului dupa cele scrise in cartea lui Moise. 11. Si au fript pasha la foc, cum se cuvine si jertfele le-au fiert in caldari s i in tingiri, cu bun miros, si le-au adus la toti cei din popor. 12. Si dupa acestea au gatit pentru ei insisi si pentru preoti, fratii lor, fiii lui Aaron, pentru ca preotii aduceau grasimile pana la caderea noptii, si levit ii au gatit lor si preotilor, fratii lor, fiii lui Aaron. 13. Si cantaretii templului Domnului, fiii lui Asaf, erau in randul lor, dupa cu m a randuit David. 14. Si Asaf si Zaharia si Iedutun, dregatorul regelui, 15. Si portarii stateau fiecare la poarta lui, fiindca nimanui nu-i era ingaduit sa-i treaca randul. Si levitii, fratii lor, au gatit pentru ei. 16. Si s-au savarsit cele de jertfa Domnului, ca in acea zi sa se sarbatoreasca Pastile si sa se aduca jertfele pe jertfelnicul lui Dumnezeu, dupa porunca regel ui Iosia. 17. Si au praznuit fiii lui Israel cati se aflau de fata, in vremea aceasta, Pas

tile si praznicul azimelor, sapte zile. 18. Si nu s-au sarbatorit Pasti ca acestea in Israel, din zilele lui Samuel proo rocul. 19. Si toti regii lui Israel n-au sarbatorit Pasti ca acestea, cum le-au sarbato rit Iosia si preotii si levitii si Iudeii, si tot Israelul, si cei ce s-au aflat in locuinta lor in Ierusalim. 20. In anul al optsprezecelea al domniei lui Iosia, s-au sarbatorit Pastile aces tea. 21. Si s-au indreptat faptele lui Iosia inaintea Domnului lui, cu inima plina de evlavie. 22. Si ce au eam si mnul a lucrurile despre el s-au scris in vremurile cele mai dinainte, despre cei pacatuit si au facut nelegiuiri inaintea Domnului, mai mult decat orice n imparatie, si cele ce au amarat sufletul lui, cum si cuvintele cu care Do mustrat pe Israel.

23. Si dupa toate lucrurile acestea ale lui Iosia, s-a intamplat ca Faraon, rege le Egiptului, sa vina cu razboi in Carchemis, pe Eufrat. 24. Si a iesit in intampinarea lui Iosia si a trimis la el regele Egiptului, zic and: Ce este mie si tie, rege al lui Iuda? Nu impotriva ta sunt eu trimis de la Domnul Dumnezeu, 25. Ci spre Eufrat se indreapta razboiul meu. Si acum Domnul cu mine este si Dom nul cu mine sarguind este. 26. Departeaza-te de la mine si nu sta impotriva Domnului. 27. Si n-a intors de la el Iosia carul sau, ci a pornit razboi, neluand aminte l a cuvintele lui Ieremia proorocul, cuvinte din gura Domnului, si a intrat cu el in lupta in campia Meghidonului. 28. Si s-au coborat dregatorii la regele Iosia, si a zis regele slugilor sale: S coateti-ma din lupta, ca am slabit foarte. 29. Si indata l-au scos pe el slugile lui din randul de bataie, si el s-a suit i n al doilea car al lui si, ajungand la Ierusalim, si-a sfarsit viata si a fost i ngropat in mormantul parintilor sai. 30. In toata Iudeea au jelit pe Iosia si a plans Ieremia proorocul pentru Iosia; si capeteniile cu femeile l-au plans pana in ziua de astazi. 31. Si s-a dat aceasta, ca sa se faca totdeauna la tot neamul lui Israel. 32. Si acestea sunt scrise in cartea celor povestite despre regii lui Iuda, de a semenea si faptele pe care le-a savarsit Iosia si marirea lui si intelepciunea l ui in legea Domnului. 33. Iar cele ce s-au facut de el mai inainte si cele de acum s-au scris in Carte a regilor lui Israel si ai lui Iuda. 34. Si capeteniile poporului au luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, l-au pus rege in locul lui Iosia, tatal lui, fiind de douazeci si trei de ani. 35. Si a domnit in Iuda si in Ierusalim trei luni.

Si l-a mutat regele Egiptului. luand Nabucodonosor si ducandu-le. cel . Iar ei isi bateau joc de vestitorii Lui. si toate vasele sfinte ale Domnului. 42. l-a dus in Egipt. 48. si in ziua in care a grait Domnul. prin zandu-l. Si a pus pe Sedechia rege in Iuda si in Ierusalim. Si impotriva acestuia s-a suit Nabucodonosor. l-a mutat in Babilon. 43. fratele lui Ioahaz. intrucat ii ocrotea pe ei si locasul Sau. 45. Si era Ioiachim de douazeci si cinci de ani cand s-a facut rege in Iuda si i n Ierusalim si a facut rau inaintea Domnului. Acestia au omorat pe tinerii lor cu sabia imprejurul sfantului lor locas si nu le-a fost mila de cel tanar si de fecioara si de batran. Si in locul lui Ioiachim a domnit fiul lui. 44. 47. legand u-l cu legaturi de arama. a calcat cele legiuite ale Domnului Dumnezeului lui Israel. 49. Si a pagubit pe popor cu o suta de talanti de argint si cu un talant de aur. Si invartosandu-si cerbicea si inima sa. Ci pe toti i-au dat in mainile lor. trimitand Nabucodonosor. Si regele Egiptului a pus rege in Iuda si in Ierusalim pe Ioiachim. 38. era de optsprezece ani. 54. 52. Si a domnit trei luni si zece zile in Ierusalim si a facut rau inaintea Domn ului. 41. si pe Zarachi. pana ce. ei batjocoreau pe proorocii Lui. l-a dus in Babilon. in Babilon. si au pangarit templul Domnului cel sfintit in Ierusalim. regele Babilonului. Si a trimis Dumnezeul parintilor lor pe ingerul Sau sa-i cheme. Si dupa un an. 53. in varsta de douazeci si unu de ani. 39.36. Si a domnit unsprezece ani si a facut rau inaintea Domnului si nu s-a rusin at de cuvintele care s-aut grait prin Ieremia proorocul din gura Domnului. 46. care. fratele sau. le-a agatat in templul lui. impreuna cu va sele cele sfinte ale Domnului. 40. 37. 51. el a calcat juramantul si a fost indepartat din domnie. Si fiind legat cu juramant de regele Nabucodonosor pe numele Domnului. Si din sfintitele vase ale Domnului. Si a legat Ioiachim pe dregatorii cei mari. Si cele ce s-au scris despre el si despre necuratia lui si despre nelegiuire a lui. ca sa nu domneasca in Ierusalim. cand a ajuns rege. a poruncit regilor Caldeilor sa se suie impotriva lor. Si fruntasii poporului si ai preotilor au facut multe nelegiuiri. 55. si de cel mai tanar al lor. si. s-au scris in Cartea Cronicilor regilor. 50. maniindu-Se El pe poporul Sau pentru paganatati. mai multe decat toate necuratiile tuturor neamurilor.

ca sa se implineasca cuvantul Domnului care a fost in gura lui Ieremia. 11. Cirus. 8. care l a rugaciune sunt pusi in templul Domnului din Ierusalim. in anul intai. Domnul lui sa fie cu el. A ridicat Domnul duhul lui Cirus. ca sa se suie sa zideasca iarasi templul Domnul ui din Ierusalim. 12. Cirus: Pe mine Domnul lui Israel. regele Persilor. le-a dat lui Mitridate. cu cai. si vasele chivotului lui Dumnezeu.e mari si cele mici. odih nind pana la implinirea celor saptezeci de ani. iar Artaxerxe ii opreste. 57. 10. Si regele Cirus a scos vasele sfinte ale Domnului pe care le adusese Nabucod onosor din Ierusalim si le asezase in templul lui. si toti carora le-a trezit Domnul duhul. cu dari. si alte vase o mie. si pahare de argint o mie. pana ce au venit Persii s tapani. cati locuiesc in partea locului. 4. Aceasta zice regele Persilor. nastrape de aur treizeci. carmuitorul Iudeii. pana ce pamantul se va bucura de odihnele sale in tot timpul pustiirii lui. Si cei din jurul lor au ajutat in toate cu argint si cu aur. Cu aur si cu argint. Si numarul acestora era: pahare de aur o mie. Si scotandu-le. 9. sa se suie la Ierusalimul din Iudeea si sa zideasca iarasi templul Domnului lui Isr ael. 5. 14. zicand: 3. Si au fost slugi lui Nabucodonosor si fiilor lui. regele Persilor. Si capeteniile semintiilor lui Iuda si Veniamin. Si au surpat zidurile Ierusalimului si turnurile lui le-au ars cu foc si au facut netrebnice toate cele marite ale lui si pe cei scapati de ascutisul sabiei i-au dus in Babilon. 56. vistiernicul sau. Si prin acesta s-au dat in seama lui Sesbatar. ca sa se implineasca cuvantul Domnu lui grait prin gura lui Ieremia. 2. Cel care locuieste in Ierusalim. 13. 58. si a vestit in tot regatul sau prin grai si prin scrisori. 6. cu cai si cu vite impreuna cu ceilalti. 7. Domnul cel Pr eainalt m-a pus rege al lumii. Si luand vistieria regelui. caci Acesta este Domnul. de argint doua mii patr u sute zece. de aur si de argint. Daca este cineva dintre voi din neamul lui Iuda. in tinutul acela. Cirus. cat ui de argint douazeci si noua. si toate vasele care s-au adus. 1. regele Persilor. Drept aceea. cinci mii patru sute sa . sa-i ajute. cu dobit oace si cu nenumarate daruri facute de cei al caror duh fusese trezit. preotii si levitii. da voie Iudeilor robiti sa zideasca din nou templul Dom nului si Ierusalimul. Domnind Cirus peste Persi. au dus-o in Babilon si au ars templul Domnului. Si mi-a poruncit mie sa zidesc Lui templu in Ierusalimul cel din Iuda.

29. care impreuna cu ei se sfatuiesc si locuiesc in Samaria si in Siria si in Fenicia. ca Evreii. cetatea cea razvratita si vicleana. Rehum si Simsai scriitor ul si cei ce se sfatuiau impreuna cu ei. fiindca au inceput cladirea templului. Ci sa instiintam pe domnul nostru. cu cai s i cu multime de lupta. impreuna cu Simsai scriitorul si tovarasii lor care locuiau in Samaria si in alte locuri.izeci si noua: 15. daca vrei sa cercetezi cu ama nuntul cronicile parintilor tai. au inceput a opri pe cei ce zideau. Acum dar am poruncit sa fie opriti oamenii aceia a zidi cetatea si sa purtat i de grija ca sa nu se mai intample nimic impotriva acestei porunci. 23. 28. stapanul: slugile tale. regele. 20. Si a fost oprita zidirea locasului sfant din Ierusalim pana in al doilea an al domniei lui Darius. zidesc pietele si zidurile ei le repara. 25. cele scrise mai jos: 26. ci si regilor vor sta impotriva. lui Bilsam si l ui Simsai scriitorul si celorlalti. ca de se va zidi din nou cetatea aceasta si se vor ridica zidurile ei. T abeel si Rehum carmuitorul. citindu-se cele scrise de regele Artaxerxe. . Si au fost aduse de Sesbatar in Ierusalim impreuna cu cei intorsi din robie din Babilon. nu te vei mai cobori in Cele-Siria si Fenicia". 24. 19. Atunci a raspuns regele lui Rehum cronicarul si carmuitorul. au scris impotriva celor ce locuiesc in Ie rusalim si in Iudeea o scrisoare iscalita: 17. de se va zidi cetatea aceasta si se vor sfarsi zidurile. Acum dar aratam tie. Si sa nu mearga mai departe rautatea. ca. si ceilalti din sfatul lor. "Am citit scrisoarea ce mi-ati trimis. 22. stapane rege. pentru care pri cina si cetatea aceasta a fost pustiita. bir nu vor su feri a da. Si Evreii razvratiti inca din vremuri vechi urzesc rascoale. "Regelui Artaxerxe. Iar in vremea domniei lui Artaxerxe. 16. Si ca locuitorii au urzit rascoale si razboaie in ea si ca regi tari si cruz i au fost in Ierusalim. Atunci vei afla in cronici insemnari despre acestea si vei cunoaste ca cetat ea aceasta era razvratita. Rehum cronicarul si Simsai scrii torul. regele Persilor. venind la Ierusalim. am socotit ca este bine sa nu tr ecem aceasta cu vederea. Si. regele. Bilsam si Mitridate. 21. 18. 27. 30. pornind in graba la Ierusalim. 31. Cunoscut sa fie acum domnului nostru. Deci. ca regii sa se tulbure". drept aceea am poruncit sa se caute s i s-a aflat ca cetatea aceea este din veac impotrivitoare regilor. si judecatorii cei din Cele-Siria si din Feni cia. stapanind si bir luand de la Cele-Siria si de la Fenicia . regele Persilor. Atunci. tulburand regi si cetati. si pun temelia templului. suindu-se de la voi la noi.

Si al doilea va sedea dupa Darius. 17. pe satrapi. pentru intelepciunea lui. ca este mai intelept. 6. 19. si va purta pe cap turban de vi son si lantisoare imprejurul grumazului lui. Sa spunem fiecare dintre noi cate un cuvant. si au zis: 9. si ruda lui Dari us se va numi. l-a pecetluit si l-a pus sub perna lui Darius. pe carmuitorii de tinuturi si pe sfetnici. si a sarac ului si a bogatului o face una. 3. Si pe cand domnea Darius. si se va plimba in trasura cu cai cu fraie de aur. cum nu este mai tare vinul? Caci tuturor oamenilor care il beau l e rataceste mintea. a chemat pe toti dregatorii cei mari ai Persiei si ai Mediei. "Cand se va scula regele. si pe aur va dormi. Si cu porfira se va imbraca si din vase de aur va bea. regele. i le-au dat si le-a ci tit. a facut ospat mare tuturor celor de sub ascultarea lui si tuturor celor nascuti din casa lui. . aceluia ii va da lui regele Darius darur i mari si laude mari. Unul scrisese: mai tare este vinul. 12. Si a zis: Chemati pe tinerii acela. 4. si marii dregatori ai Persiei. care erau in cele o suta douazeci si sapte de satrapii. 16. 11. 14. 2. Si trimitand. si ei sa-si arate cuvintele lor. 18. 10.Intrebarile celor trei tineri din garda imparatului Darius. si al carui cuvant va j udeca regele din noi trei. Celalalt scrisese: mai tare este regele. 15. Si a inceput cel dintai. Atunci. iar al carui cuvant va fi mai intelept. scriind fiecare cuvantul sau. au zis unul c atre altul: 5. Si au sezut in divan si a citit scrisorile inaintea lor. l. si a zis asa: O. din garda regelui. Si al treilea scrisese: mai tari sunt femeile. lui i se va da biruinta. Si mintea regelui si a orfanului. sa vedem al cui va fi mai tare. Si tuturor dregatorilor celor mari ai Mediei si ai Persiei si tuturor satrapi lor si capeteniilor ostirii si carmuitorilor de tinuturi de la India pana la Eti opia. iar mai mult decat toate biru ieste adevarul. precum s-a scris". Si dupa ce au mancat si au baut si dupa ce s-au saturat. 13. Atunci cei trei tineri. care pazeau pe rege. iar re gele Darius s-a dus la asternutul sau si a adormit si s-a desteptat. pe capeteniile ostirii. si a robului si a celui slobod. ii vor da cele ce-am scris. Si au fost chemati si au intrat inauntru. si le-a zis: Spuneti-ne cele ce-at i scris. Si cand s-a sculat regele din somn. cel ce a zis ca vinul este mai tare. 7. luand scrisorile. 8. barbatilor. s-au risipit.

si cate vor prada. lasa. rasadesc. a zis sa zideasca. nici de satrap. care spusese ca este mai tare re gele. Si acestia pazesc in jurul lui si nimeni nu poate sa mearga si sa faca lucru rile sale. si la toate acestea el sade. 21. ci dup a putin timp scot sabiile. a tacut. a zis sa taie. si tare este vinul! 15. 2. aduc regelui. care vorbise despre femei si despre adevar. regelui ii aduc toate. O. 23. 11. barbatilor! Drept este ca cel mai mare este regele. cand beau. Si nu-si aduc aminte. si celelalte toate i le aduc. A zis sa pustiiasca.20. Iar al treilea. nu-si aduc aminte de cele ce au facut. Si toata mintea o intoarce spre chef si veselie. El a inceput a grai: 14. 8. Si cati nu se duc la razboi si nu lupta. Si tot poporul lui si ostirea lui de el unul asculta. l. 6. sa iubeasca pe prieteni si pe frati. si bea si doarme. Biruinta adevarului. barbatilor! Cum nu este tare regele. dand Iudeilor voie pen tru zidirea Ierusalimului si a templului Domnului. 4. 10. de va zice sa bata. Si toate inimile le face bogate. omoara. de va zice sa lase. 24. ci lucreaza pamantul. si nu-si aduce aminte de to t necazul si de toata datoria. O. barbatilor! Au nu sunt mai tari oamenii care stapanesc pamantul si marea s i toate cate sunt in ele? 3. a zis sa rasadeasca. mananca. Iar regele mai tare este si domneste peste toti si-i stapaneste. si multi sunt oamenii . b ate. si de vor birui. iarasi dupa ce seamana si secera. De va zice sa omoare. ca este asa de ascultat! Si a tacut. Ucid si se ucid. care sileste a face asa? Si dupa ce a zis acestea. Darius inapoiaza vasele cele sfinte. si nu-si aduc aminte nici de rege. fac. nici nu pot sa nu-l asculte. merg si surpa munti si ziduri si tu rnuri. barbatilor! Oare nu este mai tare vinul. O. pustiesc. Dar cine ii stapaneste sau cine domneste peste ei? Au nu sunt femeile? Femei . si el unul singur este. 13. 12. si cuvantul regelui nu-l calca. Si a inceput sa vorbeasca cel de-al doilea. zidesc. Si de-i va trimite impotriva vrajmasilor. Si cand se trezesc de vin. si orice lear porunci ei fac. Si unul pe altul silind aduc dajdie regelui. 7. si toate le face sa vorbeasca prin talanti. 9. este Zorobabel. O. 22. 5. taie . de le va zice sa faca razboi unul impotriva altuia.

16. O. si se lipeste de femeia sa. Mare este pamantul si inalt este cerul si iute la alergat soarele. 31. Si mai mult iubeste omul pe femeia sa. Si la acestea regele.le au nascut pe regele si pe tot poporul care stapaneste marea si pamantul. Atunci regele si dregatorii s-au uitat unul la altul. Ea a luat diadema de pe capul regelui si. Si multi au pierit. decat pe tatal sau si pe mama sa. sezand de-a dreapta regelui. barbatilor! Tari sunt femeile. caci intr-o zi se intoarce si inconjoara cerul si iarasi alearga la locul sau. si daca ea se supara pentru ceva. Ele fac imbracamintea oamenilor. cand vad o femeie frumoa sa la chip si la frumusete. Dar eu l-am vazut pe el si pe Apamina. care l-a hranit. 18. Si din ele s-au nascut. el o magulea. si tot ele prilejuiesc marirea oamenilor. 22. . de vreme ce fac asa? 33. si ceea ce fura si rapeste si jefuiest e. 23. si daca ea radea cu el. si el radea. si ia omul sabia sa. cel cu faima. si iese la drumuri sa talhareasca si sa fure. Si pe leu vede si in intuneric merge. concub ina regelui. da palme re gelui cu stanga. 35. 20. si toate le aduceti si le dati femeilor. s i omenii nu pot fi fara de femei. 24. 30. nici de mama sa. Si de vor aduna aur si argint si tot lucrul frumos. fata lui Bartac. 29. Oare nu truditi si osteniti. 34. si acestea au crescut pe cei ce sadesc viile. Si multi si-au iesit din minti din pricina femeilor si au ajuns robi pentru ele. 27. 21. nici de tara. au gresit si au pacatuit din pricina femeilor. 32. 17. 19. Si a inceput a grai si despre adevar. punand-o pe capul sau. Lasa omul pe tatal sau. Pe toate acestea lasandu-le. la ea cauta si cu gura cascata privesc la ea. si tara sa. Au nu este mare cel ce face acestea? Dar adevarul este si mai mare si mai pu ternic decat toate. si plutesc pe mare si pe fluvii. 26. Si cu femeia lui isi da sufletul si nu-si mai aduce aminte nici de tatal sau . Si din acestea se cuvine sa stiti voi ca femeile va stapanesc. din ca re se face vinul. Si acum nu-mi credeti mie? Cu adevarat mare este regele in puterea lui si to ate tinuturile se tem a se atinge de el. 28. ca sa se impace cu el. O. se uita la ea cu gura cascata. barbatilor! Cum nu sunt tari femeile. s i toti pe ea o aleg mai mult decat aurul si decat argintul si decat tot lucrul f rumos. iubitei aduce? 25.

si ca Edomitii sa paraseasca satele pe care mai inainte le stapaneau de la Iudei. cand a fost pustiita Iudeea de Caldei. alti saptesprezece talanti sa aduca. . Tot pamantul cheama adevarul. Atunci regele i-a zis: "Cere orice vei vrea. ci cele drepte face tuturor. din pricina nedreptatii lor. sculandu-se regele Darius. Si la toti carmuitorii locurilor din Cele-Siria si din Fenicia si la cei din Liban a scris scrisori. imparatia. Si la zidirea templului Domnului sa dea pe an douazeci de talanti pana ce se va ispravi zidirea. iar cei care au puterea. Si sa trimiti inapoi toate vasele cele luate din Ierusalim. Si a incetat a grai. si. si toate luc rurile se clatina si se cutremura. 48. 46.36. 45. in ziua in care inaltimea ta ai lu at domnia. Atunci. Si toata tara pe care o stapanesc ei. si cerul pe el il binecuvanteaza. 52. sa nu mearga la usile lor. si iti voi da. si nu este in ele adevar. nedrepti sun t toti fiii oamenilor si nedrepte sunt toate lucrurile lor. mai mult decat cele scrise. Nedrept este vinul. si alaturi de mine vei sedea si ruda mea te vei chema!" 43. l-a sarutat si a scris pentru el scrisori catre toti dregatorii. toti pier. Atunci el a zis regelui: "Adu-si aminte de fagaduin ta pe care ai facut-o sa zidesti Ierusalimul. cele ce sunt ca aces tea. cand a fagaduit sa darame Babilonul si a fagaduit ca le va trimite acol o. Si a dat scris la toti Iudeii care voiau sa se suie de la regat in Iudeea ca sunt liberi. Aceasta este taria. nedrepte sunt femeile. Iar adevarul ramane si este tare in veac si traieste si domneste in veacul v eacului. stapane rege. 50. fie nedrepti. 39. Si la jertfelnic arderi de tot sa se aduca in toate zilele. precum au porunc a. ca sa duca lemne de cedru din Liban la Ierusalim si imp reuna cu el sa zideasca cetatea. pe care il arsesera Edomitii. pe care le-a ale s Cirus. 44. sa fie scutita de dari. 40. si peste an zece. 49. El nu cauta la fata oamenilor si nu partineste. capeteniile ostirilor si satrap ii. fie rai. puterea si marirea tuturor veacurilor! Binecu vantat sa fie Dumnezeul adevarului! 41. carmuitorul de tinut si satrapul si econo mul. Si acum aceasta este ce te rog. 37. si tot poporul atunci a raspuns si a strigat: "Mare est e adevarul si mai puternic decat orice!" 42. 51. si la toti sunt placute lucrurile lui. si nimic la el nu este stramb. care se suie sa zideasca Ierusa limul. Si tu ai fagaduit sa zidesti templul Domnului. si ce cer de la tine! Aceasta este fapta cea mare pe care s-o savarsesti! Acum te rog sa implinesti fagaduinta pe care ai dat-o prin gura ta inaintea Imparatului cerului!" 47. pentru ca te-ai aflat mai intelept. carmuitorii tinuturilor. ca sa-l petreaca pe el si pe toti cei cu el. si in judecata lu i nimic nu este nedrept. nedrept este regele. 38.

Si dupa aceasta au fost alesi ca sa se intoarca capii familiilor dupa seminti ile lor. Si a luat scrisorile si a iesit. Preotii. intaia luna a anului. Si a scris si despre veniturile si despre odajdiile preotilor in care ei slu jesc. cu timpane si cu flaute. Si toti cei ce vin din Babilon sa zideasca cetatea. Si a scris sa se dea dare levitilor pana in ziua cand se va termina t emplul Domnului si Ierusalimul se va zidi. . si robii si roabele lor. care au porn it in tinuturile lor: 5. fiul lui Iosedec. 55. cuvinte intelepte in al doilea an a l domniei lui. si eu sunt robul Tau. regele Persilor. regele Babilonului. Insemnarea celor intorsi din robia Babilonului. fiul lui Aaron: Iosua. 2. din casa lui David. Si ei au petrecut cu cantari si cu bucurie sapte zile. Inceperea innoirii cetatii Si a templului Domnului. Cel care mi-ai dat mie intelepciune. 58. 6. 57. din tribul lui Iuda. sa fie liberi. si acestea sunt numele barbatilor. fiul lui Zorobabel. Si Darius a trimis impreuna cu ei o mie de calareti pana ii vor aseza in Ieru salim cu pace. zicand: 59. 4. ca sa se intoarca 63. in care ii adusese in Babilon Nabucodonosor. Binecuvantat esti Tu. si dobitoacel e lor. l. Si acestia sunt din Iuda. si pe Tine Te pre aslavesc. 62. in luna lui Nisan. Si a trimis toate vasele pe care le alesese Cirus de la Babilon. care au iesit din straina robie.53. din neamul lui Fares. 3. fiul lui S arai. ei si fii i lor si toti preotii care i-ar insoti. fiii si fetele lor. "De la Tine este biruinta si de la Tine este intelepciunea si a Ta este slav a. Care a grait sub Darius. ridicandu-si fata la cer inaintea Ierusal imului. si tot ceea ce fagaduise Cirus sa faca. a binecuvantat pe imparatul cerului. Si cand a iesit tanarul Zorobabel. el a poruncit sa faca si sa le trimita la Ierusalim . 56. a venit in Babilon si a vestit tuturor frat ilor sai. Si sa zideasca Ierusalimul si templul in care s-a numit numele Domnului. femeile lor. fiul lui Salatiel. 54. Doamne al parintilor nostri!" 61. capi de familii din semintii. si Ioachim. Si au binecuvantat pe Dumnezeul parintilor lor. cu cantari. iar regele le-a ingaduit sa plece cu ei. Si la toti cei ce pazesc cetatea a scris sa le dea lor loturi si simbrie. 60. fiii lui Finees. 7. caci le-a dat libertate si i nvoire. Si toti fratii lor s-au veselit la plecarea lor.

capeteniile lor. Si care s-au inapoiat la Ierusalim si in tot cuprinsul Iudeii. Fiii lui Fares. 36. 29. Oamenii din Cheila si din Azeca. Cei din Chiriat-Iearim. Misperet. Neemia. Fiii lui Binui. Fiii lui Anania. sapte sute cincizeci si sase. o mie doua sute cincizeci si patru. Fiii lui Hasoferet. sase sute treizeci si trei. 25. saizeci si sapte. din casa lui Iezechia. douazeci si cinci. Fiii lui Azuran. 13. 14. Cei din Betleem. Fiii lui Bigvai. sapte sute cinci. care au venit cu Zorobabel si cu Iosua. 15. Fiii lui Hasum. o suta doi. 17. 23. 12. Raamia. 16. Nahaman i. Fiii lui Zatu. nouazeci si doi. Bilsan. . 19. 20. 18. Bigvai. Fiii lui Bebai. 22. 31. sase sute patruzeci si opt. 11. o suta douazeci si trei. patru sute treizeci si doi. Fiii lui Pahat-Moab. patru sute cincizeci si patru. patruzeci si doi. Cei din Chefira si din Beerot. Azaria. trei mii cinci. Cei din Bet-Azmavet. 26. patru sute saptezeci si doi. 35. Numarul celor din neam si conducatorii lor: 10. doua mii o suta saptezeci si doi. 21. 30. Fiii lui Betai. 28. Fiii lui Arah. 32. 27. o suta cincizeci si opt. Fiii lui Horve. sapte sute patruzeci si trei. adica fiii lui Iosua si ai lui Iacob. Cei din Netofa. 34. Nehumi.8. Fiii lui Adonicam. sase sute saizeci si sapte. Fiii lui Sefatia. doua mii opt sute doisprezece. Fiii lui Elam. Cei din Anatot. Baana. doua mii saizeci si sase. Mardoheu. Fiii lui Adin. cincizeci si cinci. Fiii lui Azad. trei sute douazeci si trei. o suta unu. 24. 33. Oamenii din Beter. fiecare in cet atea sa. trei mii doua sute douazeci si doi. 9. noua sute patruzeci si cinci. Fiii lui Ater. treizeci si doi.

sase sute douazeci si unu. fiii lui Noiva. fiii lui Varhus. Fiii lui Aghiei. fiii lui Asaf. fiii lui Sarotia. fi ii lui Cheros. 38. fiii lui Asur. fiul lui Iosua. 51. fiii lui Aziu. fiii lui Farachim. fiii lui Cuta. Preotii. fiii lui Adus. fiii lui Sobai. noua sute saptezeci si doi. fiii lui Hagab. Cei din Micmas. fiii lui Chitab. fiii lui Acub. fiii lui Padon. fiii lui Tomi. fiii lui Catua. Oamenii din Ierihon. fiii lui Savat. 39. fiii lui Gar. f iii lui Acub. fiii lui Ater. 53. cu conducatorul lor Haraat . fiii lui Tabaot. o mie patruzeci si sapte. 42. fiii lui Sia. fiii lui Harea. 55. o suta cincizeci si sase. fiii lu i Masia. sapte sute douazeci si cinci. Fiii lui Fasaron. Fiii slugilor lui Solomon. fiii lui Savia. fiii lui Lebana. fiii lui Gazera. intre fiii lui Eliasib. fiii lui Vaste. fiii lui Acuv. Fiii lui Nefusim. fiii lui Iedaia. Portarii. 48. fiii lui Asapfion. Fiii lui Calamolal si Ono. 58. 52. patru sute douazeci si doi. fiii lui Suva. 47. fiii lui Farida. o suta douazeci si doi. fiii lui Desa n. Fiii lui Esemirot. Cei din Vetolio. Toti cei inchinati templului Domnului si fiii slugilor lui Solomon. fiii lui Hasufa. cincizeci si doi. 43. fiii lui Ahiva. fiii lui Asana. 50. fiii lui Hagaba. fiii lui Afera. 40. Cei inchinati templului: fiii lui Tiha. Iar cei care au iesit din Tel-Melah si Tel-Harsa. trei sute patruzeci si cinci. Fiii din Carmi. fiii lui Eru. fiii lui Lozon. trei mii trei sute treizeci. fiii lui Isdail. fiii lui Safet. fiii lui Va rodis. fiii lui Ghedur. trei sut e saptezeci si doi. Fiii lui Senaa. fiii lui Vasalot. doua sute saptesprezece. in total o suta treizeci si noua. Cei din Piras. fiii lui Amon. fiii lui Fin ees. fiii lui Atifa. 46. 41. Fiii lui Meeda. o suta douazeci si opt. saptezeci si pat ru. fiii lui Na fisi. fiii lui Facaret. Cei din Hadias si Amidii.37. 45. Cei din Rama si Gheba. Cantaretii templului Domnului. fiii lui Haseva. fiii lui Salmai. 56. Iar levitii. fiii lui Asara. 59. o mie cincizeci si doi. fiii lui Talmon. sapte sute. fiii lui Ieli . fiii lui Cuta. fiii lui Iosua si Cadmiel si Binui si Hodavia. fiii lui Salum. 44. Fiii lui Hanan. 57. 49. fiii lui Meani. 54. fiii lui Nasit. fiii lui Asi rar. fii i lui Hatita.

imbracat cu Urim si Tumim. Si iau asuprit pe ei toate celelalte neamuri de pe pamant. o mie de mine de aur si cinci mii de mine de argint. din luna a noua a lunii a saptea. caci templul lui Dumne zeu inca nu se zidise. fiul lui Salatiel. si fiind fiii lui Israel fiecare intru ale sale. Catari. au inceput a aduce jertfe lui Dumnezeu. Si s-au salasluit preotii si levitii si cei din popor in Ierusalim si in tar a. omul lui Dumn ezeu. fiii lui Tobie. sase sute cincizeci si doi. 67. precum este scris in cartea lui Moise. cu toata dusmania celorlalte neamuri. si fratii lui. sapte sute treizeci si sase. . Asini. 60. dar ei aduceau jertfe la vreme si arderi de tot Domnului. Si dintre preotii care erau in slujba preotiei. cinci mii cinci sute douazeci si cinci. fiii lui Hacot. 65. patru sute treizeci si cinci. dar nu s-au gasit in condici . 74. pe locul lui. Si le-au zis Neemia si Ataria. afara de slugi si slujnice. sa nu aiba parte din cele sfinte. Si s-au adunat impotriva lor unele din celelalte neamuri ale tarii. ca sa aduca pe el arderi de tot. 76. fiii lui Iadua. si dupa acestea. Cantareti si cantareti din instrumente. si cantaretii templului Domnului si portarii si tot Israelul in satele lor. pana ce se va scula arhiereu. caruia el ii luase si numele. s-au inlaturat de la preotie. pentru lucruri. fiii lui Hobaia. au fost fiii lui Delaia. si nu puteau sa-si arate neamurile lor si seminti ile. 68. preotii si Zorobabel. doua sute patruzeci si cinci.h. si a u adus jertfe in toate zilele cum se cuvenea. unii dintre capii de familii au fagaduit sa ridice. si neaflandu-se. 62. dimineata si seara. Si stand Iosua. 70. dupa puterile lor. Slugile lor si slujnicele. sapte mii trei sute treizeci si sapte. Camile. doua sute patruzeci si cinci. si sa se dea la vistieria templului. care este catre ras arit. Si cand au ajuns ei la templul Domnului din Ierusalim. care luase de sotie pe Avghia din fetele lui Barzilai. 63. templul lui Dumnezeu. Si acestia toti din Israel erau de la doisprezece ani in sus. 66. 72. si din Cherub-Adan si Imer. Si sosind luna a saptea. Cai. Si cercetandu-se dupa hrisovul de rudenie al acestora. 69. Iar ei a u ridicat jertfelnicul pe locul sau. dupa cum s-a randuit in lege. si o suta de odajdii preotesti. si fratii lui. 61. fiul lui Necod a. Si oricati au fagaduit vreun dar de buna voie lui Dumnezeu. 73. aducerile cele ne incetate si jertfa zilelor de odihna si a lunilor noi si a tuturor praznicelor c elor sfintite. patruzeci si doua de mii trei sute saizeci. 64. ca sunt din Israel. au gatit jertfelnicul Dumnezeului lui Israel. fiul lui Iosedec. sau adunat cu totii laolalta la intrarea portii celei dintai. Si au praznuit ei sarbatoarea corturilor. 71. 75.

Si tot poporul a trambitat si a strigat cu glas mare. Si au stat preotii toti in odajdii. Si neamurile pamantului. Si au dat care Sidonenilor si Tirienilor. dand lauda Domnului pe ntru ridicarea templului Domnului. regele Asirienilor. fiul lui Henadad. 90. si fratii lor si preotii si levitii si toti cei ce au venit din robie in Ierusalim. si levitii. si Iosua. Si in ziua intai a lunii a doua. Si venind la Zorobabel si la Iosua si la capii familiilor. Iudeii zidesc templul lui Dumnezeu cu invoirea lui Darius. 86. au inceput lu crul. toti levitii c ei dimpreuna carmuitori peste lucruri. Si au dat bani pietrarilor si dulgherilor si mancaruri si bauturi cu bucurie . 81. 82. 84. laudau cu chimvale pe Domnul. care ne-a mutat aici". Si au fost opriti de la zidire doi ani. dupa porunca scrisa lor de la Cirus . Si au glasuit prin laude preaslavind pe Domnul. 80. 89. fiindca bunatatea Lui si sla va Lui sunt in veci in tot Israelul. fiul lui Salatiel. cu plangere si strigat mare. cu cantari. sfaturi viclene si uneltiri facand. Si au pus pe levitii de la douazeci de ani in sus peste lucrurile Domnului. 78. Iar in anul al doilea al domniei lui Darius au proorocit Agheu si Zaharia. ca asemenea cu voi ascultam de Domnul vostru si Lui jertfim din zilele lui Asarhadon. care vazusera locasul de mai inainte. impreuna cu fiii si fratii. si multi se bucurau sunand in trambite si strigand cu glas mare. Zorobabel. impiedicau zidirea si. Si dintre preoti si leviti si dintre capii de familii au venit cei batrani. 85. impotrivindu-se celor din Iudeea si impresurand cet atea. ca sa le duca cu pluta in Portul Iafa. in al doilea an. au impiedicat t erminarea zidirii in toata vremea vietii regelui Cirus. i ncat poporul nu mai auzea trambitele din pricina bocetelor. Si au zis Zorobabel si Iosua si capii familiilor lui Israel: "Nu putem zidi impreuna templul Domnului Dumnezeului nostru. fi . regele lui Israel. precum a randuit noua Cirus. Si in al doilea an. l. Si auzind vrajmasii neamului lui Iuda si ai lui Veniamin au venit sa afle ce inseamna glasul acesta al trambitelor. 88. si au cladit zidarii locasul lui Dumnezeu. si cu trambite. savarsind cele de cuviinta in templul lui Dumnezeu. Cadmiel cu fiii si fratii lui Hodavi a si fiii lui Iuda. 87. 83. in luna a d oua. si au stat Iosua si fiii lui si fratii lui. 79. Si au aflat ca cei intorsi din robie zidesc templul Domnului Dumnezeului lui Israel. binecuvantand dupa randuiala lui Da vid.77. fiul lui Iosedec. sosind la templul lui Dumnezeu in Ierusalim. incat de departe se auzea. le-au zis: "Sa zi dim si noi impreuna cu voi. ca sa aduca de la Liban lemne de c edru. au pus temelia templului Domnului. ci noi singuri il vom zidi Domnulu i lui Israel. dupa ce au venit ei in I uda si in Ierusalim. fiii lui Asaf. pana la domnia lui Darius. regele Persilor. regele Persilor". Pentru ca era m ultime care trambita foarte tare. si cladirea celui de acum.

si Se tar-Boznai si tovarasii lor. 11. a scris regele Cirus sa se zideasca iarasi templul acesta. si lucrul sporeste in mainile lor si s e savarseste cu toata stralucirea si nevointa. carmu itorul Siriei si al Feniciei si Setar-Boznai si tovarasii lui. prin pacatele lor. stand Zorobabel. . fiul lui Iosedec. regele Babilo nului. si erau cu ei proorocii Domnului . 6. carmuitorul Siriei si al Feniciei. ca mergand noi in tara Iudeii si venind in cetatea Ierusalim. care savarsesc acestea?" 5. 19. 17. Din pietre cioplite de mult pret si din lemne asezate in ziduri. cei care se intorsesera din robie in Ierusalim. si i s-au incredintat lui Zorobabel Sesba tar. 3. si le-a zis: 4. regele Cirus iarasi le-a scos din templul cel din Babilon. la Babilon. regele. Si templul. pe care le-a scos Nabucodonosor d in templul cel din Ierusalim si le-a asezat in templul lui. si Iosua. zicand: Noi suntem robii Domnului. proorocii printre Iudeii care erau in Iudeea si in Ierusalim. cand domnea Cirus peste tara Babilonului.ul lui Ido. zidind Domnului templu nou si mare. 8. Si i s-a poruncit sa duca aceste vase si sa le puna in templul din Ierusalim si templul Domnului sa se zideasca pe locul lui. l-a ars si pe popor l-a dus in robie. stricandu-l. 2. Si acel templu fusese zidit cu multi ani inainte si fusese terminat de un re ge mare si puternic al lui Israel. Si lucrurile acestea in graba se fac. Care a facut cerul s i pamantul. este acesta: "Regelui Darius. Iar in anul intai. carmuitorul. capeteniile din S iria si din Fenicia. "Cine v-a ingaduit sa ziditi templul acesta si acoperamantul acesta. si a trimis-o Sisin. Cuprinsul scrisorii. care ii ajutau. 16. fiul lui Salatiel. Si din pricina ca parintii nostri. 9. 15. Si ei n-au fost opriti sa zideasca pana in timpul cand a fost instiintat Dari us si a venit raspunsul. Si atunci. in num ele Domnului Dumnezeului lui Israel. Toate stiute sa fie domnului nostru. 14. regele Caldeilor. si celel alte toate sa le savarsiti? Si care sunt ziditorii. Si batranii Iudeilor au avut har de la Domnul. au intaratat pe Impara tul Ceresc al lui Israel. bucurie. au inceput a zidi templul Domnului din Ierusalim. Dar noi i-am intrebat ca sa-ti facem tie cunoscut si sa-ti scriem care sunt capeteniile lor. si le-am cerut si numele celor ce-i conduc. 10. Si am intrebat pe batranii aceia zicand: Din a cui porunca ziditi templul ac esta si intemeiati lucrarile acestea? 12. 13. In vremea aceea a venit la ei Sisin. Si ei ne-au raspuns. am gasit in cetate pe batranii Iudeilor. El i-a dat in mainile lui Nabucodonosor. pe care a scris-o lui Darius. 7. Si sfintele vase cele de aur si de argint. 18. Cel Care ii avusese in grija S a in vremea robiei.

. a poruncit regele Cirus sa se zideasca iarasi templul Domnului din Ierusalim. si lui Setar-Boznai si tovarasilor lor. sa nu se amestece acolo. regele nostru. sa piarda pe orice reg e si pe orice neam care va intinde mana sa sa opreasca sau sa faca rau templului Domnului din Ierusalim. si lui Zoroba bel carmuitorul. Si eu. 31.20. sa zideasca templul acela al Domnului pe locul unde a fost: 28. sa se ia lemn de spanzurat chiar din cele ale lui. 30. o. din tauri si din berbeci si din miei. satrapul Siriei si al Feniciei. Acum dar. Si a poruncit ca oricine va nesocoti ceva din cele mai inainte scrise. cele de aur si cele de argint. si de acela sa se spanzure si averile lui sa fie ale regelui. iar cheltuial a sa fie facuta din vistieria regelui Cirus. zidindu-se. 29. si s-a aflat in Ecbatana. sau n u va implini. Si de se va afla ca zidirea templului Domnului in Ierusalim se face cu stire a regelui Cirus. 21. cu grija si cu randuiala. "Si eu am poruncit sa se zideasca in intregime si sa se ia aminte sa se lucr eze impreuna cu Iudeii care s-au intors din robie pana la terminarea templului D omnului. Si vasele cele sfinte ale temp lului Domnului. Si a poruncit lui Sisin. Pentru aceea si Domnul al Carui nume se cheama acolo. Atunci regele Darius a poruncit sa se cerceteze arhivele regale ce se aflau in Babilon. Atunci Sesbatar. pentru rege s i pentru supusii lui si sa se roage pentru viata lor. 25. si daca gaseste cu cale domnul. 23. rege. 22. sa se caute in arhivele regale ale lui Cirus. si pe batranii Iudeilor. sa ni se raspund a si noua despre acestea". o carte in care erau pome nite acestea: 24. a pus temeliile templului Domnului celui din Ierusa lim. regele Darius. nu s-a terminat inca. venind. ci sa lase pe Zorobabel. 27. capitala Mediei. daca se socoteste cu cale. 26. Ca sa se aduca jertfe cu turnari lui Dumnezeu celui Preainalt. unde fusese mai inainte. ca t este de trebuinta in fiecare zi. 34. dupa aratarea preotilor din Ierusalim. sa se dea oamenilor acelora ceea ce s-a randuit spre jertfa Domnului. robul Domnului si carmuitorul Iudeii . unde se aduc jertfe cu ardere fara inceta re. si celor randuiti in Siria si in Fenicia carmuitori. Inaltimea templului sa fie de saizeci de coti. 33. 32. Si din dajdiile din Cele-Siria si din Fenicia. "In anul intai al domniei lui Cirus. pe care le-a scos Nabucodonosor d in templul cel din Ierusalim si le-a adus in Babilon. latimea de saizeci de coti si trei randuri de case din pietre cioplite. am poruncit sa se faca acestea cu toata luarea aminte" . De asemenea si grau si sare si vin si untdelemn neincetat peste tot anul. sa fie asezate in templul cel din Ierusalim. si. acolo sa fie asezate". si o casa de lemn noua. si de atunci pana acum.

15. cautand pe Domnul. si au junghiat mielul pascal pentru tot i fiii lui Israel intorsi din robie si pentru fratii lor. care se intorsesera din robie. Si dupa acestea. Si s-au terminat acestea prin porunca Domnului Dumnezeului lui Israel. 11. in vremea domniei lui Artaxerxe. 12. proorocind Agheu si Zaharia proor ocii. fiul lui Meraiot . 7. 8. fiul lui Salum. sfintirea lui si serbarea Pastilor. fiul lui Abiusa. Si cu spor se faceau lucrurile cele sfinte. ajutand pe batranii Iudeil or si pe preotii slujitori la jertfe. preotii. fiul lui Zerahia. Si au mancat fiii lui Israel. Pentru ca El intorsese inima regelui Asirienilor spre ei. dupa ce se curatisera preotii si levitii. 3. 1. fiul lui Uzi. 5. fiul lui Azaria. fiecare la poarta lui. care s-au curatit. Ca levitii toti o data s-au curatit. fiul lui Abitub. au sarbatorit Pastile in ziua de paisprezece a lunii intai. la fel si portarii. fiul lui Hilchia. 6. fiu l lui Sadoc. 13. la lucruri le Domnului Dumnezeului lui Israel. fiul lui Buchi. regele Persilor. fiul lui Azaria. ca sa intareasca m ainile lor la lucrurile Domnului Dumnezeului lui Israel. fiul lui Amaria. si toti cati se departa sera de uraciunile neamurilor din tara.Terminarea templului Domnului. satrapul Cele-Siriei si al Feniciei. Carmuiau peste lucrurile cele sfinte mai cu grija. urmand celor poruncite de regele Darius. dupa numarul celor dou asprezece semintii ale lui Israel. miei patru sute. . fiul lui Fine es. Darurile facute templului Domnului si numararea poporului. Si au praznuit sarbatoarea azimelor sapte zile. Precum si toti fiii robiei. Si au adus jertfa la sfintirea templului Domnului tauri o suta. Si au savarsit fiii lui Israel si preotii si levitii si ceilalti din fostii r obi. fiul lui Seraia. care s-au adaugat. 9. cum este randuit in cartea lui Moise. si cu voia lui Cirus si a lui Darius si a lui Artaxerxe. Si preotii si levitii stateau dupa semintii imbracati in odajdii. Doisprezece tapi jertfa pentru pacatul a tot Israelul. berbeci doua sute. Ezra in Ierusalim. veselindu-se inaintea Domnul ui. in al saselea an al lui Darius. Si fiii lui Israel. 2. regii Persilor. cei intorsi din robie. Atunci Sisin. Si s-a terminat templul cel sfant pana in ziua de douazeci si trei ale lunii lui Adar. dupa cele ce sunt scrise in cartea lui Moise. 10. Scrisoarea lui Artaxerxe. a mers la Ierusalim. 14. si pentru ei insisi. fiul lui Eleazar. 2. fiul lui Aaron. Ezra. preotul cel dintai. regele Persilor. l. 4. si Setar-Boznai si tovaras ii lor.

d ata de Dumnezeu lui Israel. miei si pentru ce urmeaz a acestora. Impreuna cu cel daruit de popor la templul Domnului Dumnezeului lor din Ieru salim. 11. Si a venit porunca. iesind de la Babilon. Si eu. Si sa aduca in Ierusalim Dumnezeului lui Israel daruri pe care le-am fagadui t si eu si sfetnicii mei cei mai apropiati si tot aurul si argintul care s-ar af la in tara Babilonului. 14. "Regele Artaxerxe. pune-le inaintea Dumnezeului tau in Ierusalim. din preotii. 4. Chibzuind cu iubire de oameni. lui Ezra preotul si invatatorul legii Domnului. din leviti i si cantaretii templului Domnului. ca sa nu lase la o parte nimic din legea D omnului si din porunci. Au sosit la Ierusalim. dupa calatoria cea buna. care sunt in regatul nostru. din Ierusalim. 6. Si toate cate vei chibzui impreuna cu fratii tai sa faci cu aurul si cu argi ntul. 15. am poruncit ca cei ce vor vrea din neamul Iud eilor. scrisa de regele Artaxerxe. data lor de Domnul. salutare. Si s-au suit impreuna cu el unii din fiii lui Israel. Si vasele cele sfinte ale Domnului. 7. Potrivit celor ce se afla in legea Domnului. sa le dai d in vistieria regala. cum am hotarat eu si cei sapte sfetni ci cei mai apropiati ai mei. 12. Ca sa aduca jertfe Domnului la jertfelnicul Domnului Dumnezeului lor din Ier usalim. Si celelalte cate iti vor trebui pentru templul Dumnezeului tau. ce se dau tie spre trebuinta templului D umnezeului tau. la Ierusalim. Acest Ezra s-a suit din Babilon. berbeci. In anul al saptelea al domniei lui Artaxerxe. 9. la luna noua. invatand pe tot Israelul toate indreptarile si judecatil e. 20. 21. in luna a cincea (acesta este a nul al saptelea al regelui). 16.3. la Ezra preotul si cititorul legii Domnului. afland har inaintea lui in toate cererile lui. am poruncit vistiernicilor Siriei si ai Feniciei ca orice ar cere Ezra preotul si invatatorul legii lui Dumnezeu celui de sus sa i . regele Artaxerxe. din portarii si din cei inchinati templului Domnului. sa mearga im preuna cu tine la Ierusalim. 5. 19. Sa se adune argint si aur pentru junci. 8. dintre preoti si dintre leviti. 18. Si i-a dat lui regele marire. al carui cuprins este cel de mai jos: 10. Pentru ca Ezra avea multa stiinta. Deci sa mearga cu tine cati vor pofti. fa-le dupa voia Dumnezeului tau. in luna intai. 13. fiind carturar iscusit in legea lui Moise. 17. Sa cerceteze cele ce sunt in Iuda si in Ierusalim.

Secania. fiul lui Ionatan. 31. ca sa se suie cu mine. asemenea si pana la o suta de core de g rau. si am adunat bar bati din Israel. invata-i. 36. pentru ca mania Lui sa nu se abata peste regatul regelui si peste fiii lui. din fiii lui Itamar. tuturor prietenilor si a dregatorilor lui. 26. Ebed. Si tu. Nici o dare. Si voua vi se porunceste ca tuturor preotilor si levitilor si cantaretilor t emplului Domnului si portarilor si celor inchinati templului Domnului si slujito rilor locasului acestuia. Si pe mine m-a cinstit inaintea regelui. 28. ori cu amenda. Din fiii lui Adin. ca sa judece in toata Siria si Fenicia pe toti cei ce stiu l egea Dumnezeului tau. fiul lui Atalia. Zaharia si cu el s-au scris oameni o suta cincizeci. Iesaia. Din fiii lui Fares. 35. si vin pana la o suta de bati. 38. Ghersom. 30. fiul lui Secania. 29. 39. ori cu chinuri. sfetnicilor. Toate dupa legea lui Dumnezeu sa se aduca cu grija Dumnezeului celui Preaina lt. 33. 32. Si eu am prins curaj. Din fiii lui Sefatia. Zebadia. 23. cu ajutorul Domnului Dumnezeului meu. Cel care a dat acestea in inima regelui spre a cinsti templul Lui cel din Ierusa lim. fiul lui Mihail. 27. si cu el impreuna oameni doua sut e cincizeci. Gamaliel. sa fie pedep siti fara sovaire ori cu moarte. dupa intelepciunea lui Dumnezeu care iti este data. 37. nici o alta dajdie sa nu li se ceara si nimeni sa nu aiba pute re sa puna ceva asupra acestora. si impreuna cu el barbati saptez eci. 24. ori cu inchisoar e". 25.se dea cu toata luarea aminte. Din fiii lui Finees. fiul lui Zerahia si cu el oameni doua sut e. Din fiii lui David. 22. Pana la o suta de talanti de argint. Si acestia sunt capeteniile familiilor si ale semintiilor care au pornit cu mine din Babilon sub domnia regelui Artaxerxe. . si impreuna cu el oameni trei sute. Din fiii lui Zatu. Ezra. si altele cat de multe. iar pe cei ce nu stiu. Din fiii lui Pahat-Moab: Elioenai. fiul lui Iahaziel. 34. Si toti cati vor calca legea Dumnezeului tau si legea regelui. Hatus. si impreuna cu el barbati sa ptezeci. Si a zis Ezra carturarul: "Binecuvantat este singur Domnul Dumnezeul parinti lor mei. Din fiii lui Elam. pune judeca tori si legiuitori.

Si din fiii preotilor si din leviti. zece barbati. Si iarasi ne-am rugat Domnului pentru toate si L-am aflat bun si bland. barbati douazeci. neafland acolo. pe Natan. Numele tuturor a fost insemnat. Din fiii lui Bigvai. pe care i-a dat David si dregatori i la lucrul levitilor doua sute douazeci de inchinati templului Domnului. Din fiii lui Azgad. Selomit. Din fiii lui Bebai. 44. cerand de la El buna calatorie si noua si celor impreuna cu noi. pentru ap arare de cei care ni s-ar impotrivi. poruncindu-le sa gr aiasca cu Ido si cu fratii lui si cu cei stabiliti in Casifia. 58. Ieiel si Semaia si cu ei barbati saizeci. Obadia. pe Zaharia si pe Mesulam.40. pe Elnatan. Din fiii lui Bani. si cu el barbati o suta saizec i. capetenii iscusite. 52. dupa mana cea tare a Domnului nostru. 55. fiul lui Iehiel si cu el barbati doua sute doispr ezece. din fiii lui Merari. barbati stiutori din fi ii lui Mahli. si dobitoacele. sa ne trimita pe cei care vor sluji in templul Domnului nostru. Si i-am adunat la raul ce se zice Tera si am poposit trei zile acolo si le-a m dat randuieli. p e Ariel. conducatorul din Casifia. Din fiii lui Ioab. Si pe Hasabia si pe Hanun. 54. p e Serebia si Hasabia si impreuna cu ei. 42. dintre fratii lor. pe Elnatan. 47. Ca am zis regelui ca puterea Domnului nostru va fi cu cei care il cauta pe E l in toata dreptatea. fiul lui Iosifia. 48. fiul lui Levi. 45. Din fiii lui Adonicam cei mai de pe urma. si cu fiii lor. Osebit-am din capeteniile neamurilor si ale preotilor doisprezece barbati. Si le-am zis sa mearga la Ido. . 50. pe Serebia si pe fiii lui si pe fr atii care erau optsprezece. fiul lui Zabud si cu el saptezeci de barbati. 49. Si din cei inchinati templului Domnului. M-am rusinat a cere de la re e pedestrasi. fiul lui Bebai si cu el barbati douazeci si op t. si dregatorii si tot Israelul. si cu el barbati o suta zece . 56. fiul lui Hacatan. pe numele lor: Elifelet. 46. Zaharia. Si le-am dat argintul si aurul si sfintele vase ale templului Domnului nostr u. Si ne-au adus. pe care le-au daruit regele si sfetnicii lui. Iohanan. Si le-am dat sase sute cincizeci de talanti de argint si vase de argint de o suta de talanti si de aur de o suta de talanti si odoare de aur douazeci. Si am fagaduit acolo post din partea tinerilor. fiii nostri. 43. 57. pe Iarib. calareti si insotitori. inaintea Domnului Dumnezeulu i nostru. am trimis pe Eliezer. si pe Isaia fratele lui. 41. 51. fiul lui Israel. pe Semaia. 53. Utai.

Si dupa ce s-au savarsit acestea. to ate. 67. precum si Iozabad.59. Pentru ca au locuit impreuna cu fetele lor. nouazeci si sase de berbeci. mi-am rupt hainele si vesmantul cel sfintit si mi-am smuls parul din cap si barba si am sezut mahnit pe ganduri. in vistieria templului Dumne zeului nostru. 75. 60. de arama buna. am intrat in Ier usalim cu mana cea puternica a Domnului nostru care era deasupra. Miei saptezeci si doi. in mana lui Meremot. 74. Pentru ca pacatele noastre s-au inmultit peste capetele noastre si faradeleg ile noastre au ajuns pana la cer. 73. Si le-am zis: Si voi sunteti sfintiti Domnului. si de necuratiile Canaaneilor si ale Heteilor. doisprezece junci pentru tot Israelul. Si mergand de la raul Tera in douasprezece ale lunii intai. Si au dat poruncile regelui dregatorilor domnesti si guvernatorilor Cele-Sir iei si Feniciei. "Doamne. douasprezece. Si cu el era Eleazar. 72. rusinatu-m-am si m-am temut inaintea fetei Tale. s-au adunat la mine toti cati erau ravnitori pentru cuvantul Domnului Dumnezeului lui Israel. Si cei din robie au adus jertfe Domnului Dumnezeului lui Israel. si au luat parte capeteni ile si dregatorii la nelegiuirea aceasta de la inceputul lucrului". s-au dat cu numar si dupa greutatea lor. ale Ferezeilor si Iebuseilor. fiul lui Binui. in ziua a patra argintul si aurul s-au dat in templul Domnului nostru. si au cinstit pe popor si templul Domnului. plecand genunchii si intinzand mainile catre Domnul. . fiul lui Finees. in Ierusalim. am zis: 76. si facandu-se acolo ziua a treia. Indata ce am auzit eu acestea. fiul lui Urie preotul. 64. care sclipeste ca aurul. doisprezece tapi pentru ispasire. 63. fiul lui Iosua si Noadia. cu hainele si cu vesmantul cel sfant sfasiate. 77. Si s-a scris toata greutatea lor in acel ceas. si sedeam trist pana la jertfa cea de seara. ale Egiptenilor si ale Edomitilor. ale Moabitilor. 65. 62. "Poporul lui Israel si capeteniile si preotii si levitii nu s-au osebit de popoarele de alt neam ale tarii. si ei si fiii lor. le-au pus in templul Domnului. Si preotii si levitii. 68. Si sculandu-ma din locul unde posteam. 61. si s-a amest ecat samanta cea sfanta cu neamurile straine din tara. toti leviti. si am venit in Ierusalim. si vasele cele sfintite si a urul si argintul sunt fagaduinta Dumnezeului parintilor nostri. si ne-a scapat de la intrare de tot vrajmasul. au venit la mine conducatorii zicand: 71. Si vase de arama. 66. 70. Si pe cand eu plangeam pentru nelegiuire. 69. Privegheati si paziti-le pana le veti da capeteniilor preotilor si levitilor si capilor de familii ai lui Israel. cei care au luat argintul si aurul si vasele cele din Ierusalim.

ca sa ne amestecam in necuratia neamurilor pamantului. 81. Doamne. ca sa ne pierzi incat sa nu ramana radacina si samanta. 89. barbati si femei si t ineri. Oare. a zis: "Ezra! Noi am pacatuit inaintea lui Dumnezeu.78. intru catva ni s-a aratat mila Ta. Si pe cand eram noi robi. 80. impreuna cu copiii lor. Si acum pe fetele lor sa nu le luati pentru fiii vostri. avand acestea? Pentru ca am calcat poruncile Ta le. si suntem in mare pacat pana azi. din fiii lui Israel. Si a preamari templul Domnului nostru. Si strigand Secania. caci am locuit impreuna cu femei de alt neam din neamurile pamantului. 93. Si cand se ruga Ezra si se marturisea plangand. doborat inaintea sfantului l ocas. si ca sa ne dea hrana in vremea robiei noastre. 83. ca sa ramana radacina s i numele nostru in locul unde este sfantul Tau locas. Si ne-ai dat radacina ca aceasta. Te-ai maniat spre noi. intru aceasta sa dam juramant Domnului ca vom izgoni toate femeile cele de alt neam. 92. 86. ne-ai usurat de pacatele noas tre. pana in ziua aceasta. regilor pamantul ui. s-a adunat la el din Ierusalim multime multa foarte. "Pamantul in care intrati sa-l mosteniti este pamantul pangarit cu intinarea celor de alt neam ai pamantului. Cel care n e-a daruit sa gasim har inaintea regilor Persilor. cu regii nostri si impreuna cu preotii nostri. savarseste. ca sa ne dea hrana. nici numele nostru? 91. fiul lui Ieiel. zicand: 85. si pe fetele voastr e sa nu le dati dupa fiii lor. a ridica Sionul cel pustiu. Si ca sa ni se descopere luminator in templul Domnului Dumnezeului nostru. scoala-te. . n-am fost parasiti de Dumnezeul nostru. Doamne. Inca din vremea parintilor nostri. Dar cum Israelul are nadejde. 87. Precum socotesti tu si cati se supun legii Domnului. Iata suntem inaintea Ta intru faradelegile noastre. caci Tu ne-ai lasat radacina pana azi . proorocii. Si acum ce vom zice. Dumnezeul lui Israel esti cu adevarat. ci intarindu-va. insa noi iarasi ne-am intors a calca legea Ta. Nu cautati sa va impacati cu ei in toata vremea. 79. Si pentru pacatele noastre si ale parintilor nostri am fost dati impreuna c u fratii nostri. pentru ca mare plangere era in multime. toate se fac noua pentru lucrurile noastre cele rele si pentru pacatele noastre cele mari. Tu. 88. Doamne. spre sabie si spre robie si spre prada cu rusine. 82. si nu mai putem sta inai ntea Ta din cauza lor". 84. 90. si acum. si a ne d a intarire in Iuda si in Ierusalim. 94. sa mancati cele bune ale pamantului si sa-l lasati mostenire fiilor vostri pana in veac". pe care le-ai dat in mana slugilor Tale. si de necuratia lor l-au umplut. 96. 95. Si cele ce se intampla.

fiul lui Ticva. 17. Intoarcerea acasa. ca ci era iarna. dupa judecata batranilor in taistatatori. pornita asupra noastra pentru aceasta pricina". Sa-si faca vreme sa se infatiseze impreuna cu batranii si judecatorii din fi ecare oras pana ce vor dezlega mania Domnului de la noi. Si Ezra preotul si-a ales barbati. 5. 12. 9. Cei ce fusesera in robie au implinit porunca. Si sa stea capeteniile multimii si toti cei din locuintele noastre cati au f emei de alt neam. au fost pusi pen tru lucrul acesta. iar levitii Mesulam si Sabetai erau ajutoarele lor. Si locuind acolo. Si sculandu-se Ezra. Si au dus la bun sfarsit pana la luna noua a lunii intai cercetarea privitoa . Si s-a sculat Ezra si a pus pe capeteniile preotilor si ale levitilor si pe tot Israelul sa faca juramant ca vor face asa. 15. ca sa sporiti pacatele lui Israel. 3.97. si lucrul nostru nu este de o zi sau de doua. 14. in luna a noua. ca sa se adune in Ierusalim. paine n-a gustat. 13. Si s-au adunat toti cei din neamul lui Iuda si al lui Veniamin in trei zile in Ierusalim. 8. Acum pocaiti-va si dati slava Domnului Dumnezeului parintilor nostri. in douazeci ale lunii. 6. Alte porunci. 2. si Iahzeia. 7. Si ei au jurat. 4. Si s-a facut strigare in toata Iudeea si in Ierusalim la toti cei din robie. Atunci Ionatan. se vor omori dobitoacele lor. fiul lui Azael. Dar multimea este multa si este vreme de iarna. Ezra citeste Legea Domnului. si nu putem sa stam sub ceru l liber. pentru ca mult am pacatui t in aceasta privinta. 16. si au s ezut impreuna la luna noua a lunii s zecea pentru cercetarea lucrului. Si a strigat tot poporul si a zis cu glas mare: "Asa vom f ace! 11. plangand faradelegile cele mari ale multimii. le-a zis: "Voi ati facut faradelege si ati locuit impre una cu femei de alt neam. nici n-a baut apa. din curtea templului Domnului. 10. a mers la camera lui Ioh anan. pe toti pe nume. fiul lui Eliasib. Si sculandu-se Ezra. Si a sezut impreuna toata multimea in curtea templului Domnului tremurand. Ca acesta este lucrul tau si noi impreuna cu tine avem puterea sa o facem". si ei insisi vor fi indepartati de l a obstea celor care fusesera in robie. capi de familie. Si cati nu se vor infatisa in doua sau trei zile. 98. Si faceti voia Lui si despartiti-va de neamurile pamantului si de femeile ce le de alt neam". l.

Din fiii lui Bebai: Iohanan. Chelaia. 31. Simeon. Ismael. Matitia. 23. 30. Dintre leviti: Iozabad. Zabad. ai lui Harim: Maasei a. 39.re la barbatii care au luat femei de alt neam. I arib si Ghedalia. Eliasib. Elioenai. 20. Eleazar. Ieremot. Izia. 33. Si din fiii lui Hasum: Matenai. Iar din Israeliti: Ramia. Ieremot si Elias. Ioil. si Simei. Zaharia. Iar la luna noua a lunii a saptea. Matania. 22. Amram. 18. Din fiii lui Iosua. Elifelet. Miheia si Benaia. Zabad. fiul lui Iosedec. Si din fiii lui Harim: Eliezer. Isia. Matania. Iehiel si Azaria. Matata. Asael si Ieremot. Benaia. si din fratii lui: Maaseia. sa aduca legea lui M oise care s-a dat de Domnul Dumnezeul lui Israel. Iaasai. Iadai. Ilie. din fiii lui Zatu. Sarai. Si ei luasera femei de alt neam. 37. 34. 21. Si s-au mai gasit din fiii lui Imer: Hanani si Zebadia. Din fiii lui Zacai: Sasai. Maadai. Si din fiii lui Pahat-Moab: Adna. Simei. Binui. 35. Zavad eia. Eliasib. Semaia. Iozabad si Elasa. Zabad si Aziza. 32. Eliezer. zis Chelita. Simei. Benaia. Ides. 27. Si din fiii lui Bani: Ieremia. Selemia. Din fiii lui Nebo: Ieiel. Maaseia. Petahia. Betaleel . 38. Maluc si Sema ia. Natanael. Anania. din fiii lui Fares. Matenai. Matania. Ioil. Care au dat incredintare ca isi vor izgoni femeile si spre curatire vor jert fi berbeci pentru vina lor. din fiii lui Elam. Vania. Si s-au gasit dintre preotii care s-au adunat. Zebina. Azareel. Manase. Iehiel. Din fiii lui Bani: Mesulam. Telem si Uri. Malchia. Natan si Adaia. Ioil si Vaneas. 24. preotul si cititorul. 25. Din cantaretii locasului sfant: Eliasib si Zacur. Chelal. si le-au izgonit imp reuna cu copiii lor. unii avand femei de alt neam: 19. Malchia. Zabai si Atlai. Amaria si Iosif. Bedia. Miiamin. Iasub. Ai lui Pashur: Elioanai. . 28. cand fiii lui Israel erau asezati in locuintele lor. Selemia. 36. Ieremai. Au zis lui Ezra. Maluc. 29. Meremot. Matania. 26. Semaia. Abdi. Adunandu-se toata multimea impreuna deodata pe locul dinspre poarta de rasar it a templului. Binui si Manase. Maaseia. Portari: Salum. Iuda si Ionas. Benaia. Si au locuit preotii si levitii si cei care erau din Israel in Ierusalim si la tara. Chelaia. Adaia.

50. . Hodia. Iezechia si Baalsam . Sabetai. si toti ascultau legea. cel de lemn. inaintea barbatilor si a femeilor. Si a citit la intrarea portii celei dintai a templului Domnului din zori pan a la amiaza. Si toti plangeau ascultand legea. Si levitii porunceau toate acestea poporului zicand: "Ziua aceasta sfanta es te Domnului. Iozabad. Hanan. cazand la pamant. pe care le invatasera in adu narile lor. 46. Pelaia. Si a adus Ezra arhiereul legea la toata multimea. 53. pe Dumnezeul Savaot Atottiitoru l. 41. nu va intristati". Si luand Ezra cartea legii inaintea multimii. de la om pana la femeie si la toti preotii. Si au stat langa el Matatia. Si a stat Ezra preotul si cititorul legii pe scaunul judecatii. Acub. talcuind citirea. si l evitilor care invatau multimea: 51. Si s-au dus toti sa manance si sa bea si sa se veseleasca si sa dea daruri c elor lipsiti. Iosua. Ca sfanta este ziua Domnului si nu va intristati ca Domnul va va mari". Azaria. 54. Maaseia. Bani. Chelita. de-a dreapta. 45. Si ridicand in sus mainile. Azaria. De-a stanga: Pedaia. cu mari re inaintea tuturor. 47. 55. Iamin.40. Hasbadana si Zaharia. 52. Si a strigat multimea: Amin! 48. toti in picioare au stat si a bine cuvantat Ezra pe Domnul Dumnezeul cel Preainalt. Serebia. Misael. si levitii invatau legea Domnului. Urie. s-au inchinat Domnului: 49. Hasum. Si a zis Ataratis (carmuitorul tarii) lui Ezra. mancati bucate grase si beti bauturi dulci si trimiteti daru ri la cei care n-au. ca sa auda legea in luna noua a lunii a saptea. "Mergand. 42. "Ziua aceasta este sfanta Domnului". Anania. deci. 44. arhiereul si cititorul. pregatit. bucurandu-se mult de cuvintele legii. Sema. Malchia. 43. pentru ca sedea intai. Si dezlegand legea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful