Skripta riješenih zadataka

Kolegij: Otpornost materijala 1
Pripremili: Toric Neira
Sculac Paulo
Škec Leo
Literatura:
• Simic, V.: Otpornost materijala I, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
• Simic, V.: Otpornost materijala II, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
• Brnic, J.,Turkalj,G.: Nauka o cvrstoci I, Tehnicki Iakultet Sveucilista u Rijeci,
2004.
• Brnic, J.,Turkalj,G.: Nauka o cvrstoci II, Zigo, Rijeka, 2006.
• AlIirevic, I.: Nauka o cvrstoci I, Tehnicka knjiga, Zagreb, 1995.
• Bazjanac D.: Nauka o cvrstoci, Tehnicka knjiga, Zagreb, 1973.
• Timošenko S.: Otpornost materijala 1, Gradevinska knjiga, Beograd, 1972.
• Timošenko S.: Otpornost materijala 2, Gradevinska knjiga, Beograd, 1966.
• Benham P.P., Crawford R.J.: Mechanics of Engineering Materials, Longman
Scientific and Technical, Harlow, 1988.
• Beer F.P., Johnston E.R.: Mechanics of Materials, McGraw-Hill, London, 1992.
• Stanek M., Turk G.: Osnove mehanike trdnih teles, Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 1996.
• Raskovic D.: Otpornost materijala, Gradevinska knjiga, Beograd, 1985.
• Brcic V.: Otpornost materijala, Gradevinska knjiga, Beograd, 1982.
2
1. Zadat ak
Za konzolni nosac prikazan na slici potrebno je izracunati naprezanja i nacrtati dijagram naprezanja.
2
2
1 1
1 1
mm
N
MPa
m
N
Pa
=
=
Vrijednosti uzdužnih sila na pojedinim segmentima :
N F F F N
F F N
N F N
I
II
III
4
1 2 3
2 1
4
1
10 4
0
10 2
⋅ = − + =
= + − =
⋅ − = − =
Vrijednosti naprezanja na pojedinim segmentima :
MPa Pa
A
N
A
N
MPa Pa
A
N
I
I
II
I
III
III
40 10 40
0
20 10 20
6
6
= = =
= =
− = − = =
σ
σ
σ
m b
m a
m cm A
Pa E
N F
N F F
1
2
10 10
10 2 , 2
10 4
10 2
2 3 2
11
4
3
4
2 1
=
=
= =
⋅ =
⋅ =
⋅ = =

3
F
F
F
1
2
3
(1)
(2)
(3)
l
1
l
2
l
3
120 cm
x
2. Zadat ak
Cilindricni stup promjera 4 cm, duzine 120 cm opterecen je na udaljenostima 0, 40 i 80 cm od
slobodnog kraja aksijalnim silama F
1
= 15 kN, F
2
= 10 kN i F
3
= 5 kN.
Izracunati naprezanja u pojedinim dijelovima stupa i pomak slobodnog kraja.
2 4
4 2 2
3 2 1
5
10 56 , 12
4
10 4
4
40
3
; 120
4
10 2
m
d
A
cm
L
l l l l cm L
cm d
MPa E


⋅ = = =
= = = = = =
=
⋅ =
π
Naprezanja po dijelovima:
¦ }
¦ }
¦ }
¦ }
¦ }
¦ }
¦ }
¦ }
¦ }
¦ }
¦ }
¦ }
MPa Pa
m
N
A
N
kN F F F N
cm x
MPa Pa
m
N
A
N
kN F F N
cm x
MPa Pa
m
N
A
N
kN F N
cm x
24 10 24
10 56 , 12
10 30
30
120 80 3
20 10 20
10 56 , 12
10 25
25
80 40 2
12 10 12
10 56 , 12
10 15
15
40 0 1
6
2 4
3
3
3
3 2 1 3
6
2 4
3
2
2
2 1 2
6
2 4
3
1
1
1 1
− = − =

⋅ −
= =
− = − − − =
< ≤
− = − =

⋅ −
= =
− = − − =
< ≤
− = − =

⋅ −
= =
− = − =
< ≤σ
σ
σ
K
K
K
Pomak slobodnog kraja:
¦ } ¦ } ¦ }
¦ }
¦ }
¦ }
¦ }
¦ }
¦ }
¦ }
¦ }
mm l l l l
mm m N k l
mm m N k l
mm m N k l
N
m
AE
l
k
N k N N N
AE
l
l l l l
i
i
112 , 0
048 , 0 10 80 , 4 10 30 10 159 , 0
04 , 0 10 00 , 4 10 25 10 159 , 0
024 , 0 10 415 , 2 10 15 10 159 , 0
10 159 , 0
10 2 10 56 , 12
4 , 0
3 2 1
5 3 8
3 3
5 3 8
2 2
5 3 8
1 1
8
11 4
3
1
3 2 1 3 2 1
− = ∆ + ∆ + ∆ = ∆
− = − = − = = ∆
− = − = − = = ∆
− = − = − = = ∆
⋅ =

= =
⋅ = + + = ∆ + ∆ + ∆ = ∆
− −
− −
− −


=

4
A
B
1
2
F
B
1
2
l
t
B
l
E
1 1
A
E
2
A
2
1
2
T
l
l
F
A
A
B
1
2
1
2
E
1 1
A
E
2
A
2
1
2
l
l
3. Zadat ak
Za sastavljeni stap koji je kraci za δ od razmaka dviju krutih nepomicnih stijenki potrebno je
odrediti naprezanja u štapu pri promjeni temperature za +AT .
Ukoliko nema vanjskog otpora izduženju štapa, nema niti naprezanja u štapu.
To znaci da se stap AC moze slobodno izduziti pod utjecajem temperature za velicinu o.
Sve dok je δ ≤ ∆
t
l u štapu nema naprezanja.
Ukoliko je tendencija štapa da se izduži za δ > ∆
t
l , aktivira se u stapu sila koja opet ' vraca ' štap
na realnu duzinu AB, kao sto se vidi na slici. Moze se zakljuciti i da ce sila u stapu biti tlacna,
odnosno s predznakom – (minus).
– realno izduženje
Iz uvjeta ravnoteže štapa:
B A B A
F F F F = = − 0
0 , 0
0 , 0
2 2 1 1
≠ > > ∆
= > ≤ ∆
∆ + ∆ = ∆
σ
σ
α
t
t
t
l
l
T l T l l
¦ }
¦ }
¦ } 3
2 ) (
1
2 2
2
1 1
1
2 2 1 1
K
K
K
A E
l F
A E
l F
l
T l l l
l l
B B
B
t
B t
+ = ∆
∆ + = ∆
∆ − ∆ =
α
δ
¦ } ¦ } ¦ }
¸ |
¸ |
¸ |

+
− ∆ +
− = − =

+
− ∆ +
− = − =

+
− ∆ +
=
2 2
1 1
1
2
1 2
1 1 2 2 1 1
2
2
2 2
1 1
1
2
1
1 2 2 1 1
1
1
2 2
1 1
1
2
1
1 1 2 2 1 1
1
) (
1
) (
1
) (
1 3 ; 2
A E
A E
l
l
l A
A E T l l
A
F
A E
A E
l
l
l
E T l l
A
F
A E
A E
l
l
l
A E T l l
F
B
x
B
x
B
δ
σ
δ
σ
δ
5
S
1
S
A
B
C
2
1
A E
1
2
E A
2
1
S
D
E oo
F
2
S
a c b a
b
b
H
G
2
1
E oo
4. Zadat ak
Dimenzionirati stapove AB i DG kruznog poprecnog presjeka napravljene od celika, te odrediti
njihova produljenja.
m c
m b
m a
kN F
Mpa E
Mpa
dop
1
2
3
100
10 2
140
5
=
=
=
=
⋅ =
=
m l
m l
2
2 2 2 2
2
2 2
1
=
= + =
Iz sume momenata oko tocke H i C dobivamo sile u stapovima 1 i 2.
kN S S S S M
kN F S F S M
C
H
8 , 176
45 sin 3
5
75
45 sin 3
5
0 3 45 sin 5 0
75 100
4
3
4
3
0 3 4 0
2 1 1 2
2 2
=
°
=
°
= = ° − = ∑
= = = = − = ∑
Dimenzioniranje:
) 15 , 6 ( 28 61 , 2
4
4
36 , 5 10 536 , 0
10 140
10 75
) 85 , 13 ( 42 01 , 4
4
4
6 , 12 10 26 , 1
10 140
10 8 , 176
2
2 1
2
2
2
2
2
2 2 3
6
3
2
2
2
1 1
1
1
2
1
1
2 2 3
6
3
1
1
cm A mm d usvojeno cm
A
d
d
A
cm m
S
A
cm A mm d usvojeno cm
A
d
d
A
cm m
S
A
S
A
A
S
dop
pot
dop
pot
dop
pot dop x
= = = = =
= =


= ≥
= = = = =
= =


= ≥
≥ ≤ =


π
π
σ
π
π
σ
σ
6
cm m
A E
l S
l
cm m
A E
l S
l
MPa MPa
A
S
MPa MPa
A
S
dop x
dop x
12 , 0 10 195 , 12
10 15 , 6 10 2
2 10 75
18 , 0 10 056 , 18
10 85 , 13 10 2
2 2 10 8 , 176
štapova a Produljenj
140 9 , 121
10 15 , 6
10 75
140 6 , 127
10 85 , 13
10 8 , 176
Kontrola
4
4 11
3
2 2
2 2
2
4
4 11
3
1 1
1 1
1
4
3
2
2
2
4
3
1
1
1
= =


= = ∆
= =


= = ∆
= < =


= =
= < =


= =


σ
σ
7
F
2
S
1
S
C
D
B
A
B C
D
V
A
H
A
5. Zadat ak
Odrediti naprezanja u stapovima 1 i 2 te vertikalni pomak tocke D.
Sustav je jedanput staticki neodreden (ima jednu prekomjernu velicinu), odnosno nepoznate su 4
velicine ( A
H
, A
V
, S
1
, S
2
).
Uz tri uvjeta ravnoteže postavljamo dodatnu jednadžbu na deformiranom sustavu na principu
slicnosti trokuta.
Iz uvjeta ravnoteže sila :
¦ }
¦ }
¦ } 3 0 sin 0
2 cos 0 cos 0
1 0 sin 0
1 2
1 1
1 1 2 2
K
K
K
= + + − =
= = − =
= − − =
V
H H
A
R S F S Y
S A S A X
a S a S Fl M
α
α
α
Iz plana pomaka :
α sin
;
1
2
l
l
B C

= ∆ ¦ } 4 ...
Iz slicnosti trokuta :
¦ } 5
1 2
K
a a
B C
δ
=
Iz Hookovog zakona :
2 2
2 2
2
1 1
1 1
1
;
A E
l S
l
A E
l S
l = ∆ = ∆ ¦ } 6 ...
) 5 ( ) 4 ( →
α sin
1
1
2
2
a
l
a
l ∆
=

¦ } 7 ...
8
) 7 ( ) 6 ( →
α sin
1 1 1
1 1
2 2 2
2 2
a A E
l S
a A E
l S
=
¦ }

+
=
=
α
α
2
2
2
2
1
1
2
2 2
1 1
2
2 1
2
1
1
2
2 2
1 1
2 1
sin 1
1
sin
a
a
l
l
A E
A E
a
Fl
S S
a
a
l
l
A E
A E
S S
Naprezanja u štapovima:
2
2
2
1
1
1
A
S
A
S
=
=
σ
σ
Vertikalni pomak tocke D (
2
l
C
∆ ):
2 2 2
2 2
2
2
2
a A E
l l S
a
l
l
l a
D
D C
= ∆ = = δ
9
A B C D
E
1 2
F
A ,E
1
A ,E
2
E= ∞
200 cm 150 cm 150 cm 100 cm
3
0
0

c
m
α α
6. Zadat ak
ABCD, beskonacno velike krutosti, zglobno je povezana u tocki A i ovjesena o dva celicna stapa
BE i CE te opterecena silom F.
Potrebno je odrediti dopustenu velicinu sile F iz uvjeta da naprezanja u štapovima BE i CE ne
prekorace dopustenu vrijednost naprezanja 140 =
dop
MPa.
E = 2,0 ⋅ 10
5
N/mm
2
A
1
= 4,0 cm
2
A
2
= 1,5 A
1
= 6,0 cm
2
m , , l l 354 3 5 1 3
2 2
2 1
= + = =
A
α α
200 cm 150 cm 150 cm 100 cm
S
1
S
2
F
A
B'
C'
D'
1
2
E= ∞
δ
B
δ
D
δ
C

l
1

l
2
α α
α
B C D
Iz plana pomaka dobivamo sljedece podatke:
) 2 (
5
2
5 2
K
C B
C B
δ = =
° = = = 43 63 0 2
5 1
3
, ,
,
tg α
¦ } 1 0 6 5 sin 2 sin
0
2 1
K = − +
=

F S S
M
A
α
) 4 (
) 3 (
2 2
1 1
K
K
α δ
α δ
sin
l l
sin
sin
l l
sin
C
C
B
B

=

=

=

=
10
Uvrštavanjem jednadžbi (3) i (4) → (2) uz
1
1 1
1
EA
l S
l = ∆ i
1
2 2
1
2 2
2
2 2
2
3
2
2
3
EA
l S
A E
l S
EA
l S
l =

= = ∆ slijedi:
) ( S S l l l S l S
EA /
EA
l S
EA
l S
l l
sin /
sin
l
sin
l
5
15
4
) (
15
4
3
2
5
2
5
2
5
2
2 1 2 1 2 2 1 1
1
1
2 2
1
1 1
2 1
2 1
K = = =
⋅ =
∆ = ∆


=

α
α
(5) → (1)
F , F
sin
sin
F
S F sin sin S
F S sin S sin
2124 1
83
90
15
83
6
6 ) 5
15
8
(
6 5 2
15
4
2 2
2 2
= = = = +
= +
α
α
α
α
Uvrstimo li dobivenu vrijednost sile u štapu 2 S
2
u (5) dobivamo S
1
u ovisnosti o sili F:
F , F
sin
S 3233 0
83
90
15
4
1
= =
α
.
Dopustenu velicinu sile F dobivamo iz uvjeta da naprezanja u stapovima ne prekorace dopustene
vrijednosti naprezanja:
kN N F
mm
mm
N
A
F
A
F
A
S
dop
dop
dop dop
dop
214 , 173 173214
3233 , 0
400 140
3233 , 0
3233 , 0
2
2
1
1
1
1
1
= ≤

= ≤ ≤
≤ =
σ
σ
σ
kN N F
mm
mm
N
A
F
A
F
A
S
dop
dop
dop dop
dop
284 , 69 69284
2124 , 1
600 140
2124 , 1
2124 , 1
2
2
2
2
2
2
2
= ≤

= ≤ ≤
≤ =
σ
σ
σ
Mjerodavno je kN N F
dop
284 , 69 69284 = ≤ .
11
2
2
cos sin
5
4
6
5
3
2
cos
5
3
6
5
2
sin
= =
= = = =
β
α
l
l
l
l
7. Zadat ak
Dimenzionirati celicnu zategu kruznog porecnog presjeka (A
1
) i drveni kosnik pravokutnog
poprecnog presjeka (h÷2b) povrsine A
2
= 10A
1
ako je F=155 kN a dopuštena naprezanja za celik
12 ·10
7
N/m
2
i drvo 6·10
6
N/m
2
.
l
l
l
l
l l l l l
l
3
2
3
2
6
5
36
25
9
4
4 3
2
2
2
2
2 2 2
2 2
1
=

⋅ =
= = + =

+

=
Pl an pomaka :
F
2
S
1
S
B
2
l
L
o
1
l
B'
D'
C'
A
C
D
B
D
C
b h
A A
E E
m
N
E
m
N
E
m
N
m
N
dop
dop
2
10
20
10 1
10 2
10 6
10 12
1 2
2 1
2
10
2
2
11
1
2
6
2
2
7
1
=
=
=
⋅ =
⋅ =
⋅ =
⋅ =
σ
σ
12
Sile u štapovima :
¦ }
¦ }
¦ }
¦ }
kN S kN S F
F F
S
S S S
l A E
l A E
S
S
l A E
l A E
S
A E
l S
A E
l S
A E
l S l
A E
l S l
l l
l S l S Fl M
D C
C D
D c
A
4 , 353 ; 9 , 58 38 , 0
2
6
1
5
12
sin 4 sin
3
1
1 6
2 5 2 6 10
2 3 3 5 20
2
sin
sin
2
sin
2
sin
2
sin sin
;
sin sin
2 2
3
2
3
1
1 0
3
1
sin
3
2
sin 0
1 2 2
2 1 2
1 2
1 2
1
2
1 2 2
2 1 1
1
2 2
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1 1
2 2
2 2 2
2 1
= = =

+
=
+
=
⇒ =


=
= =
=

= =

=
= =
= − − = ∑
α
β
α
β
α β
δ
β
K
K
Dimenzioniranje :
cm h
cm b
cm
A
b cm b h b A
cm A A
cm d cm m d
S
d
S d
A
A
S
dop dop
dop
74 , 27
87 , 13
87 , 13
2
8 , 384
2
8 , 384 2
8 , 384 48 , 38 10 10
7 6 06 , 0
10 12
10 4 , 353 4 4
4
2 2 2
2
2
1 2
7
3
1
1
1
1
2
1 1
1
1
1
=
=
= = = = = =
= = =
= = ≥


= ≥ ≥ = ≤ =
π σ
π
σ
Kontrola naprezanja :
MPa MPa
A
S
MPa MPa
A
S
dop
dop
6 53 , 1
10 87 , 13 2
10 9 , 58
120 84 , 91
4
10 7
10 4 , 353
2
4 2
3
2
2
2
1
4 2
3
1
1
1
= ≤ =


= =
= ≤ =


= =


σ
σ
π
13
8. Zadat ak
Odrediti naprezanja u štapovima ukoliko se temperatura štapa 2 poveca za AT :
E
1
A
1
A E
2 2
1 2
1
E
1
A
F
2
1
F
1
F
2
l
l
1
T
1
l
1
2
l
D
D''
D'
F2
l
t
l
T
1.
F2
2.
Iz plana pomaka i opterecenja (ovdje promjena temperature) mozemo zakljuciti da se stap 2 nastoji
izdužiti, no njegovo potpuno izduzenje sprjecavaju druga dva stapa spojena u cvoru D, koji nisu
direktno optereceni i nemaju tendenciju izduzenja.
Štap 2 se izduži za Al
t
pri cemu cvor D zauzme polozaj D'. Tada se javi otpor stapova 1 koji u stapu
2 aktivira tlacnu silu F
2
koja cvor D vraca iz D' u D''.
Buduci da su sva tri stapa medusobno spojena u cvoru D, izduzenjem stapa 2 prisilno se izduzuju i
štapovi s brojem 1. Kao posljedica izduzenja u njima se javlja vlacna sila F
1
(vlacna sila uzrokuje
izduzenje ako nema nikakvog drugog opterecenja).
Iz uvjeta ravnoteže sila :
¦ } 1 cos 2 0 cos 2 0
2 1 2 1
K F F F F Y = = − = α
Iz plana pomaka :
¦ } 2 cos cos
2 1
2
1
1
2
K l l
l
l
l
l
∆ = ∆


= =
Iz Hookovog zakona :
¦ } 3
1 1
1 1
1
K
A E
l F
l = ∆ ¦ } 4
2 2
2 2
2 2 2 2
K
A E
l F
l T l l l
F t
− ∆ = ∆ − ∆ = ∆ α
Ukupno izduženje
2
l ∆ = utjecaj temp.(÷povecanje) + utjecaj tlacne sile(÷skracenje: predznak –)
¦ }
2 2
2 1
2 2
1 1
1 1
2 2
2 2
2 2
1 1
1 1
cos 2
cos
) 5 ( ) 1 (
) 5 ...( cos ) ( ) 2 ( ) 4 ( , 3
A E
l F
l T
A E
l F
A E
l F
l T
A E
l F
α
α
α
α
− ∆ =
− ∆ =
14
F
2
1
F
1
F
2
l
l
1
D
D'
→ = α cos
1 2
l l
α
α
3
2 2
1 1
2
1 1 2
1
cos 2 1
cos
A E
A E
A TE
F
+

=
α
α
α
3
2 2
1 1
3
1 1 2
2 1 2
cos 2 1
cos 2
cos 2 ) 1 (
A E
A E
A TE
F F F
+

= =
Naprezanja u štapovima:
2
2
2
1
1
1
;
A
F
A
F
− = = σ
Zadatak se moze rijesiti i na nacin da se u svim stapovima pretpostave vlacne sile (svi ce se stapovi
produžiti).
Iz uvjeta ravnoteže sila :
¦ } 1 cos 2 0 cos 2 0
2 1 2 1
K F F F F Y = − = + = α
Iz plana pomaka :
¦ } 2 cos cos
2 1
2
1
1
2
K l l
l
l
l
l
∆ = ∆


= =
Iz Hookovog zakona :
¦ } 3
1 1
1 1
1
K
A E
l F
l = ∆ ¦ } 4
2 2
2 2
2 2
2
K l T
A E
l F
l ⋅ ∆ + = ∆ α
Ukupno izduženje
2
l ∆ ÷ utjecaj vlacne sile(÷povecanje) ¹ utjecaj temp.(÷povecanje)
¦ }
2 2
2 2
2 1
1 1
1 1
2 2
2 2
2 2
1 1
1 1
cos 2
cos
) 5 ( ) 1 (
) 5 ...( cos ) ( ) 2 ( ) 4 ( , 3
l T
A E
l F
A E
l F
l T
A E
l F
A E
l F
⋅ ∆ + − =
⋅ ∆ + =
α
α
α
→ = α cos
1 2
l l
α
α
3
2 2
1 1
2
1 1 2
1
cos 2 1
cos
A E
A E
A TE
F
+

=
α
α
α
3
2 2
1 1
3
1 1 2
2 1 2
cos 2 1
cos 2
cos 2 ) 1 (
A E
A E
A TE
F F F
+

− = − =
Naprezanja u štapovima:
2
2
2
1
1
1
;
A
F
A
F
= = σ
15
9. Zadat ak
Odrediti naprezanja u štapovima ako je srednji štap izveden kraci za o od predvidene duljine l.
F
E A
1 1
2
2
E
2
A
A E
1 1
1
F
1
2
F
1
l
2
l
strelice - smjer deformiranja
D
D''
D'
1
1
l
2
l
1
D''
Iz uvjeta ravnoteže sila :
¦ } 1 cos F 2 F 0 cos F 2 F 0 Y
1 2 1 2
K = = − =
Iz plana pomaka :
¦ } 2
cos
1 ) (
cos
cos
1 1
1 1
2 2
2 2 1
2
2
1
1
2
K
α
δ
α
δ
A E
l F
A E
l F l
l
l
l
l
l
+

=

+ ∆ =
∆ −

= =
¦ } ¦ }
¦ } δ
α
α
δ
α
α
δ
α
α
δ
α
α
α α
δ
2 2 2
3
2 1 1
3
2 2 1 1
1 2 2
2
2 1 1
2
2 2 1 1
2
2 2 2
3
2 1 1
2
2 2 1 1
1 2 2
2
2 1 1
2 2 1 1
1
1 1
1
2 2
2
1
1 1
1 1
2 2
2 1
cos ) ( 2
cos 2
cos ) ( 2
cos 2
1
cos ) ( 2
cos
cos ) ( 2
cos
cos
1
cos 2
cos
1
cos
) (
2 2 1
l A E l A E
A E A E
l A E l A E
A E A E
F
l A E l A E
A E A E
l A E l A E
A E A E
F
A E
l
A E
l
F
A E
l F
A E
l F
+ −
=
+ −
=
+ −
=
+ −
=

+

= +

=
Naprezamja u štapovima
1
1
1
A
F
− =
2
2
2
A
F
=
2 2
2 2
2
1 1
1 1
1
) (
A E
l F
l
A E
l F
l
δ −
= ∆
= ∆
16
10. Zadat ak
Kruta greda AB objesena je o tri celicna stapa istog poprecnog presjeka povrsine 10 cm
2
. Dužina
stapova je h ÷ 1 m, s tim da je srednji stap (2) napravljen kraci od projektirane duzine za A ÷ 0,6
mm. Odrediti sile u štapovima i izduženje srednjeg štapa ako je izvršena prinudna montaža sustava.
h l l l
EA A E A E A E
= = =
= = =
3 2 1
3 3 2 2 1 1
A
a
B
h
a a
2 3
1
E oo
S
2
S
3
S
1
1
l
2
l
3
l
-
A
B
V
A
H
A
EA
h S
l
EA
h S
l
EA
h S
l
3
3
2
2
1
1
;
) (
; = ∆
∆ −
= ∆ = ∆
¦ }
¦ }
¦ }
¦ } ¦ } ¦ }
¦ }
¦ }
mm m
EA
h S
l
kN S
kN S
kN S
kN S
h
h
h
EA
S S
kN S S S
kN
h
EA
S S S
h
h
h
EA
S
S S S a S a S a S M
S
h
h
h
EA
S
EA
h S
EA
h S
l l
a
l
a
l
S S
EA
h S
EA
h S
l l
a
l
a
l
A
429 , 0 10 29 , 4
10 1 10 1 , 2
) 10 6 , 0 1 ( 10 90 ) (
54
05 , 90
18
05 , 90
2
2
54 3 1
18
10 14
2
9 )
2
( 2 3 2 , 1
3 3 2 0 3 2 0
2 2 2
) (
2
2
1 3 3 3
3
4
3 11
3 3
2
2
3
2
1
1 2 1
1 3 1
1 1 1 1
3 2 1 3 2 1
1 2
1 2
2 1
2 1
1 3
1 3
1 3
1 3
= =

⋅ −
=
∆ −
= ∆
=
=
=
=
∆ −
− ∆
∆ −
=
= =
= ∆
∆ −
= −
∆ −

∆ −

=
− = = + − =
∆ −
− ∆
∆ −
= − ∆ =
∆ −
⇒ ∆ − ∆ = ∆
∆ − ∆
=

= = ∆ = ∆

=
K
K
K
17
1 2
A B C
E D
50 cm 100 cm
1
0
0

c
m
A,E A,E
E= ∞
+ ∆T

11. Zadat ak
Greda ABC, beskonacno velike krutosti, ovjesena je o 2 celicna stapa kruznog poprecnog presjeka
promjera d. Pri izradi konstrukcije stap AE izraden je kraci za ∆ od potrebne duljine, te se pri
njegovoj montaži morala upotrijebiti sila.
Potrebno je odrediti:
a) naprezanja u štapovima AE i CD ako se temperatura štapa CD poveca za 25 = ∆T K,
b) vertikalni pomak tocke C.
mm 1 = ∆
E = 2,1 ⋅ 10
5
MPa
5
10 0 1

⋅ = ,
T
K
-1
d = 2 cm
mm mm mm l 999 1 1000
1
= − =
m l 0 , 1
2
=
2
2 2
14 3
4
2
4
cm ,
d
A = = =
π
A
B
C
1 2
S
1
S
2
A
B
C
1 2
A'
C'
∆l
2
∆-∆l
1
∆l
1

Produljenja štapova 1 i 2 definiramo kao:
EA
l S
l
1 1
1
= ∆ i
2
2 2
2
l T
EA
l S
l
T
∆ + = ∆ α
¦ } 1 2
0 0 , 1 5 , 0
0
2 1
2 1
K S S
S S
M
B
=
= −
=

¦ } ¦ } 2 2
5 0 0 1
1 2
1 2
... l l
,
l
,
l
∆ − ∆ = ∆
∆ − ∆
=

18
Uvrštavanjem produljenja
1
l ∆ i
2
l ∆ u (2) dobivamo:
¦ } 3 2
1 1
2
2 2
K

− ∆ = ∆ +
EA
l S
l T
EA
l S
T
Uvrštavanjem (1) → (3) slijedi
¦ } ¦ } mm K K mm
mm mm
mm
mm
N
l T
l l
EA
S
l T
EA
l
EA
l
S
EA
l S
l T
EA
l S
T
T
T
1000 25 10 1 1 2
999 4 1000
314 10 1 , 2
2
4
2 4
2
2 2
1 5
2
2
5
2
1 2
2
2
1 2
2
1 2
2
2 2
⋅ −
⋅ +

= ∆ − ∆
+
=
∆ − ∆ =

+
− ∆ = ∆ +
− −
α
α
α
kN N S 098 , 23 5 , 23097
2
= =
kN N S S 196 , 46 46195 2
2 1
= = =
Naprezanja u štapovima iznose:
MPa
mm
N
A
S
MPa
mm
N
A
S
56 , 73
314
23098
12 , 147
314
46196
2
2
2
2
2
1
1
1
= = =
= = =
σ
σ
Vertikalni pomak tocke C:
mm mm mm l
mm K K
mm
mm
N
mm N
l T
EA
l S
l
T
6 , 0 25 , 0 35 , 0
1000 25 10 1
314 10 1 , 2
1000 23098
2
1 5
2
2
5
2
2 2
2
= + = ∆
⋅ +


= ∆ + = ∆
− −
α
19
12. Zadat ak
Za zadani poprecni presjek (cije su mjere zadane u cm) potrebno je:
a) Odrediti momente površine drugog reda (momente tromosti)
z
I ,
y
I i
zy
I s obzirom na težište
poprecnog presjeka.
b) Odrediti glavne momente povrsine drugog reda (momente tromosti) poprecnog presjeka, te
polozaj pripadajucih glavnih osi.
8 8 8
8
8
y
z
1
1
8
Povrsina poprecnog presjeka iznosi
2 2
73 , 269 4 8 8 16 24 cm A = − − = π .
Teziste poprecnog presjeka:
cm y
cm z
T
T
95 , 8
73 , 269
8 4 4 ) 8 8 ( 8 ) 16 24 (
85 , 10
73 , 269
8 4 20 ) 8 8 ( 12 ) 16 24 (
2
2
=
− −
=
=
− −
=
π
π
8 8 8
8
8
y
z
1
1
8
T
z
y
10,85 13,15
7
,
0
5
8
,
9
5
2,85
5,15
0
,
9
5
20
y
z
1
1
z
y
u
v
18,43°
Momenti površine drugog reda
z
I ,
y
I i
zy
I s obzirom na teziste poprecnog presjeka iznose:
4 2 2
4
2
3
2
3
4 2 2
4
2
3
2
3
9 , 12630 85 , 2 ) 4 (
64
8
15 , 9 ) 8 8 (
12
8 8
15 , 1 ) 16 24 (
12
24 16
6 , 6382 95 , 0 ) 4 (
64
8
95 , 4 ) 8 8 (
12
8 8
95 , 0 ) 16 24 (
12
16 24
cm I
cm I
y
z
=

⋅ + + + − + =
=

⋅ + + + − + =
π
π
¸ |
4
2
1 , 2343
) 95 , 0 ( ) 85 , 2 ( ) 4 ( 0 ) 95 , 4 ( 15 , 9 ) 8 8 ( 0 ) 95 , 0 ( 15 , 1 ) 16 24 ( 0
cm I
I
zy
zy
=
− − + + − + − − + = π
Buduci je 0 ≠
zy
I , osi z i y nisu glavne osi poprecnog presjeka.
Glavni momenti povrsine drugog reda (momenti tromosti) poprecnog presjeka racunaju se prema
sljedecem izrazu:
18 , 3905 75 , 9506
1 , 2343 4 ) 9 , 12630 6 , 6382 (
2
1
2
9 , 12630 6 , 6382
4 ) (
2
1
2
2 , 1
2 2
2 , 1
2 2
2 , 1
± =
⋅ + − ±
+
=
+ − ±
+
=
I
I
I I I
I I
I
zy y z
y z
4
2
4
1
57 , 5601 93 , 13411 cm I cm I = =
Buduci je
y z
I I < vrij edi:
4
2 min
4
1 max
57 , 5601
93 , 13411
cm I I I
cm I I I
u
v
= = =
= = =
Kut glavnih osi tromosti poprecnog presj eka:
o o
43 , 18 87 , 36 2
75 , 0
9 , 12630 6 , 6382
1 , 2343 2
2
= =
=


− =

− =
ϕ
ϕ
y z
zy
I I
I
tg

1. Zadatak zr unati naprezanja i nacrtati dijagram naprezanja. F1 = F2 = 2 ⋅ 10 4 N F3 = 4 ⋅ 10 4 N E = 2,2 ⋅ 10 11 Pa A = 10 cm 2 = 10 −3 m 2 a = 2m b = 1m 1Pa = 1 N m2 N mm 2

1MPa = 1

Vrijednosti uzdužnih sila na pojedinim segmentima : N III = − F1 = −2 ⋅ 10 4 N N II = − F1 + F2 = 0 N I = F3 + F2 − F1 = 4 ⋅ 10 4 N

Vrijednosti naprezanja na pojedinim segmentima : N III = −20 ⋅ 10 6 Pa = −20 MPa A N σ I = II = 0 A N σ I = I = 40 ⋅ 10 6 Pa = 40MPa A

σ III =

2

56 ⋅ 10 −4 m 2 Pomak slobodnog kraja: 3 l (N (1) + N (2 ) + N (3) ) = ∑ k ⋅ N (i ) AE i =1 l 0.56 ⋅ 10 m (3)K80 ≤ x < 120cm N (3 ) = − F1 − F2 − F3 = −30kN σ (3 ) = N (3 ) A = − 30 ⋅ 10 3 N = −24 ⋅ 10 6 Pa = −24 MPa 12.048mm 3 .56 ⋅ 10 − 4 m 2 4 4 Naprezanja po dijelovima: F 1 (1) x l1 (2) F 2 l2 120 cm (1)K 0 ≤ x < 40cm N (1) = − F1 = −15kN σ (1) = N (1) A = − 15 ⋅ 10 N = −12 ⋅ 10 6 Pa = −12 MPa −4 2 12.159 ⋅10 −8 ⋅ (− 25 ⋅103 ) = −4.112mm ∆l3 = k ⋅ N (3 ) = 0.2. F2= 10 kN i F3= 5 kN.159 ⋅10 −8 −4 11 AE 12. Zadatak .159 ⋅10 −8 ⋅ (− 30 ⋅103 ) = −4.56 ⋅10 ⋅ 2 ⋅10 N ∆l = ∆l1 + ∆l2 + ∆l3 = ∆l1 = k ⋅ N (1) = 0.4 m k= = = 0.024mm ∆l2 = k ⋅ N ( 2 ) = 0. E = 2 ⋅ 10 5 MPa d = 4cm L L = 120cm. 40 i 80 cm od slobodnog kraja aksijalnim silama F1= 15 kN.80 ⋅10 −5 m = −0. l1 = l 2 = l3 = l = = 40cm 3 −4 2 2 d π 4 ⋅ 10 π A= = = 12. unati naprezanja u pojedinim dijelovima stupa i pomak slobodnog kraja.415 ⋅10 −5 m = −0.04mm ∆l = ∆l1 + ∆l2 + ∆l3 = −0.56 ⋅ 10 m 3 F 3 (3) l3 (2)K 40 ≤ x < 80cm N (2 ) = − F1 − F2 = −25kN σ (2 ) = N (2 ) A = − 25 ⋅ 10 3 N = −20 ⋅ 10 6 Pa = −20 MPa −4 2 12.159 ⋅10 −8 ⋅ (− 15 ⋅103 ) = −2.00 ⋅10 −5 m = −0.

3. σ ≠ 0 štap (2 ). A F A A l1 1 l1 1 E 1 A1 1 1 E 1 A1 l2 2 2 E 2 A2 l2 2 2 E 2 A2 B B lt F B T lB Ukoliko nema vanjskog otpora izduženju štapa. – realno izduženje Iz uvjeta ravnoteže štapa: FA − FB = 0 → FA = FB ∆lt = α1l1∆T + α 2l2 ∆T ∆lt ≤ δ ∆lt > δ → ε > 0. Zadatak δ odrediti naprezanja u štapu pri promjeni temperature za + T . σ = 0 → ε > 0. odnosno s predznakom – (minus). nema niti naprezanja u štapu. Ukoliko je tendencija štapa da se izduži za ∆l t > δ na. (3) → (1) ⇒ FB = [(α 1l1 + α 2l2 )∆T − δ ]E1 A1  l EA l1 1 + 2 1 1  l1 E 2 A2      δ = ∆lt − ∆l B K (1) ∆lt = (α 1l1 + α 2 l2 ) ∆T K (2 ) Fl Fl ∆l B = B 1 + B 2 K (3) E1 A1 E 2 A2 σ x1 = − [(α l + α 2l2 ) ∆T − δ ]E1 FB =− 11 A1  l EA  l1 1 + 2 1 1   l1 E 2 A2    [(α l + α 2l2 )∆T − δ ]E1 A1 FB =− 11 A2  l EA  A2 l1 1 + 2 1 1   l1 E 2 A2    4 σ x2 = − . Sve dok je ∆l t ≤ δ u štapu nema naprezanja.

σ dop = 140 Mpa E = 2 ⋅ 10 5 Mpa F = 100kN a = 3m b = 2m c = 1m b E 1 A1 S1 1 A S1 C B E b oo D S2 E 2 A2 2 G S2 l1 = 2 + 2 = 2 2m 2 2 E oo H l 2 = 2m a b c F a 3 3 F = 100 = 75kN 4 4 5 5 ∑ M C = 0 ⇒ S 2 ⋅ 5 − S1 ⋅ sin 45° ⋅ 3 = 0 → S1 = S 2 = 75 = 176.536 ⋅10 −3 m 2 = 5.8kN 3 ⋅ sin 45° 3 ⋅ sin 45° ∑ M H = 0 ⇒ S2 ⋅ 4 − F ⋅ 3 = 0 → S2 = Dimenzioniranje: S S σ x = ≤ σ dop ⇒ Apot ≥ A σ dop S1 176.15cm 2 ) 4 π 5 . Zadatak njihova produljenja.61cm → usvojeno → d1 = 28mm → ( A2 = 6.6cm 2 6 σ dop 140 ⋅10 2 A1 pot ≥ A1 = d1 π 4 A1 ⇒ d1 = = 4.85cm 2 ) 4 π S2 75 ⋅103 = = 0.4.01cm → usvojeno → d1 = 42mm → ( A1 = 13.8 ⋅103 = = 1.36cm 2 6 σ dop 140 ⋅10 2 A2 pot ≥ A2 = d2 π 4 A2 ⇒ d2 = = 2.26 ⋅10 −3 m 2 = 12.

12cm −4 11 E2 A2 2 ⋅ 10 ⋅ 6.9 MPa < σ dop = 140 MPa A2 6.8 ⋅ 103 = = 127.8 ⋅ 10 3 ⋅ 2 2 = = 18.056 ⋅ 10 −4 m = 0.85 ⋅ 10 S 2l2 75 ⋅ 10 3 ⋅ 2 = = 12.6 MPa < σ dop = 140MPa A1 13.85 ⋅ 10 −4 S2 75 ⋅ 10 3 = = 121.18cm −4 11 E1 A1 2 ⋅ 10 ⋅ 13.195 ⋅ 10 −4 m = 0.15 ⋅ 10 −4 štapova Produljenja ∆l1 = ∆l2 = S1l1 176.15 ⋅ 10 6 .Kontrola σ x1 = σ x2 = S1 176.

∆l 2 = 2 2 .. δB = ... (6 ) E1 A1 E 2 A2 (4) → (5) ∆l2 ∆l1 = a2 a1 sin α . AV . (7 ) 7 .. Uz tri uvjeta ravnoteže postavljamo dodatnu jednadžbu na deformiranom sustavu na principu Iz uvjeta ravnoteže sila : ΣM A = 0 → Fl − S 2 a2 − S1a1 sin α = 0 K (1) ΣX = 0 → AH − S1 cos α = 0 → AH = S1 cos α K (2 ) ΣY = 0 → S 2 − F + S1 sin α + RV = 0 K (3) Iz plana pomaka : ∆l1 sin α δ C ≡ ∆l2 . S2 ).. (4 ) δC δ B = K (5) a2 a1 Iz Hookovog zakona : Sl S l ∆l1 = 1 1 . Zadatak AH S1 A B B F S2 C D C D AV AH .5. S1 ..

(6) → (7) S 2l2 S1l1 = E2 A2 a2 E1 A1a1 sin α S1 = S 2 E1 A1 l2 a1 sin α E2 A2 l1 a2 Fl 2   E1 A1 l2 a1 a2 1 + sin 2 α  2  E2 A2 l1 a2  S1 → (1) ⇒ S 2 = Naprezanja u štapovima: σ1 = σ2 = S1 A1 S2 A2 ( δ C ≡ ∆l2 ): Vertikalni pomak to δC δ D Sll l = ⇒ δ D = ∆l2 = 22 a2 l a2 E2 A2 a2 8 .

1 2 A1.0 ⋅ 105 N/mm2 A1 = 4.0 → α = 63.0 cm2 E .5 A B α E=∞ α C D l1 = l2 = 32 + 1.354 m 200 cm F 150 cm 100 cm 150 cm A S1 α α S2 F ∑M S1 sin α ⋅ 2 + S 2 sin α ⋅ 5 − F ⋅ 6 = 0 K (1) A =0 200 cm 150 cm 150 cm 100 cm 1 2 A B ∆l 1 α E=∞ α C D ∆l 2 δB δC α B' δD C' Iz plana pomaka D' δ B δC = 2 5 2 → δ B = δC 5 K(2) ∆l1 ∆l → δ B = 1 K(3) δB sinα ∆l ∆l sinα = 2 → δ C = 2 K(4) δC sinα sinα = 9 300 cm E = 2.52 = 3.6.E tgα = 3 = 2 .5 A1= 6.43° 1. Zadatak u sile F iz uvjeta da naprezanja u štapovima BE i CE ne σ dop = 140 MPa.E A2 .0 cm2 A2 = 1.

Uvrštavanjem jednadžbi (3) i (4) → (2) uz ∆l1 = S1l1 Sl S 2l2 2 S 2l2 i ∆l2 = 2 2 = slijedi: = EA2 E ⋅ 3 ⋅ A 3 EA1 EA1 1 2 2 ∆l2 ∆l1 / ⋅ sin α = sin α 5 sin α 2 ∆l1 = ∆l2 5 S1l1 2 2 S 2l2 / ⋅ EA1 = ⋅ EA1 5 3 EA1 S1l1 = (5) → (1) 4 ⋅ 2 sin α ⋅ S 2 + 5 sin α ⋅ S 2 = 6 F 15 8 6F 90 S 2 ( sin α + 5 sin α ) = 6 F → S 2 = F = 1. 15 83 sin α 4 S 2l2 15 (l1 = l2 ) → S1 = 4 S 2 K( 5 ) 15 vrijednosti naprezanja: σ1 = S1 ≤ σ dop A1 N 2 σ dop ⋅ A1 140 mm 2 ⋅ 400mm → Fdop ≤ = 0.214 kN 0. 10 .2124 1.284 kN .3233F ≤ σ dop A1 σ2 = S2 ≤ σ dop A2 N 2 σ dop ⋅ A2 140 mm 2 ⋅ 600mm → Fdop ≤ = 1.3233F .2124 F ≤ σ dop A2 Mjerodavno je Fdop ≤ 69284 N = 69.3233 Fdop ≤ 173214 N = 173.2124 Fdop ≤ 69284 N = 69.2124 F = 83 15 83 sin α sin α 15 Uvrstimo li dobivenu vrijednost sile u štapu 2 S2 u (5) dobivamo S1 u ovisnosti o sili F: S1 = 4 90 F = 0 .3233 0.284 kN 1.

Zadatak 1) i drveni kosnik pravokutnog = 10A1 ako je F=155 kN a dopuštena naprezanja 2 12 ·107 N/m2 i drvo 6·106 N/m2.7. N m2 N σ 2 dop = 6 ⋅10 6 2 m N E1 = 2 ⋅1011 2 m N E 2 = 1 ⋅1010 2 m E1 = 20 E 2 σ 1dop = 12 ⋅10 7 A2 = 10 A1 h = 2b l 2 4l 2  l   2l  l1 =   +   = + = 4 9 2  3  2 l l2 = 2 ⋅   = l 3 3 2 2 2 25l 2 5 = l 36 6 l 3 sin α = 2 = 5l 5 6 sin β = cos β = 2 2 2l 4 cos α = 3 = 5l 5 6 Plan pomaka : A C S1 L o C D F D l1 B B S2 l2 C' D' B' 11 .

06m = 6cm → d = 7cm A2 = 10 A1 = 10 ⋅ 38.84 MPa ≤ σ 1dop = 120 MPa A1 7 2 ⋅ 10 − 4 π 4 S 58.Sile u štapovima : 2 1 ∑ M A = 0 → Fl − S1 sin α l − S 2 sin β l = 0K(1) 3 3 δc δD = → δ D = 2δ C K(2 ) 1 2 l l 3 3 δC = S 2l2 S1l1 ∆l 2 ∆l1 .4kN  12 1  2  + 5 6  Dimenzioniranje : σ1 = S1 S 4 S1 d 2π ≤ σ 1dop → A1 = ≥ 1 →d ≥ = A1 4 σ 1dop πσ 1dop 4 ⋅ 353.87cm h = 27.74cm A2 384.87 2 ⋅ 10 − 4 12 . δD = = = sin β E 2 A2 sin β sin α E1 A1 sin α S1l1 S 2l2 =2 E1 A1 sin α E 2 A2 sin β 20 E 2 ⋅ A1 ⋅ 5l ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 2 E 2 ⋅10 A1 ⋅ 6 ⋅ 2l ⋅ 5 ⋅ 2 F 1 sin β + 4 sin α 3 = → S1 = 2 E1 A1l 2 sin α S2 E 2 A2 l1 sin β (2) ⇒ S1 = 2 S 2 ⇒ S1 = 6 S 2 → (1) ⇒ ⇒ S2 = F = 0.48 = 384.8cm 2 A2 = b ⋅ h = 2b 2 = 384.4 ⋅ 10 3 π ⋅ 12 ⋅ 10 7 d ≥ 0.87cm 2 2 Kontrola naprezanja : S1 353.9kN .8 = = 13.53MPa ≤ σ 2 dop = 6 MPa A2 2 ⋅ 13.38F → S 2 = 58. S1 = 353.8cm 2 ⇒ b = b = 13.9 ⋅ 10 3 σ2 = 2 = = 1.4 ⋅ 10 3 σ1 = = = 91.

( 5 ) E1 A1 E 2 A2 F1l1 2 F l cos α = α 2 ⋅ ∆T ⋅ l2 − 1 2 E1 A1 cos α E 2 A2 13 . T 2. (3 ). Štap 2 se izduži za B štapovi s brojem 1.8. ( 4 ) → ( 2 ) (1) → (5 ) F1l1 Fl = (α 2 ⋅ ∆ T ⋅ l 2 − 2 2 ) cos α ... F2 T l2 2 1 l1 l1 D'' D' lF2 izdužiti. t 2 1 uje Iz uvjeta ravnoteže sila : ΣY = 0 → 2 F1 cos α − F2 = 0 2 F1 cos α = F2 K (1) Iz plana pomaka : l ∆l cosα = 2 = 1 → ∆l1 = ∆l2 cosα K(2) l1 ∆l2 Iz Hookovog zakona : ∆l1 = F1l1 K (3) E1 A1 ∆l2 = ∆lt − ∆l F 2 = α 2 ⋅ ∆T ⋅ l2 − F2l2 K (4 ) E2 A2 + utjecaj ne sile : predznak –) Ukupno izduženje ∆l2 = utjecaj temp. Zadatak Odrediti naprezanja u štapovima ukoliko se temperatura štapa 2 T: E 1 A1 1 E 2 A2 E 1 A1 F 2 F 1 F 1 D l2 lt 1.

( 4 ) → ( 2 ) (1) → (5 ) F1l1 Fl = ( 2 2 + α 2 ⋅ ∆ T ⋅ l 2 ) cos α .l2 = l1 cos α → α 2 ∆TE1 A1 cos 2 α F1 = EA 1 + 2 1 1 cos 3 α E2 A2 ⇒ F2 = 2α 2 ∆TE1 A1 cos 3 α EA 1 + 2 1 1 cos 3 α E 2 A2 F1 F .. σ2 = − 2 A1 A2 (1) → F2 = 2 F1 cos α Naprezanja u štapovima: σ 1 = pretposta produžiti).( 5 ) E1 A1 E 2 A2 F1l1 2 F l cos α =− 12 + α 2 ⋅ ∆T ⋅ l2 E1 A1 cos α E 2 A2 l2 = l1 cos α → F1 = α 2 ∆TE1 A1 cos 2 α EA 1 + 2 1 1 cos 3 α E2 A2 → F2 = − 2α 2 ∆TE1 A1 cos 3 α EA 1 + 2 1 1 cos 3 α E 2 A2 (1) → F2 = −2 F1 cos α Naprezanja u štapovima: σ 1 = F1 F . σ2 = 2 A1 A2 14 .. Iz uvjeta ravnoteže sila : ΣY = 0 → 2 F1 cos α + F2 = 0 − 2 F1 cos α = F2 K (1) Iz plana pomaka : l ∆l cosα = 2 = 1 → ∆l1 = ∆l2 cosα K(2) l1 ∆l2 Iz Hookovog zakona : ∆l1 = F1l1 K (3) E1 A1 ∆l2 = F2l2 + α 2 ⋅ ∆T ⋅ l2 K (4 ) E2 A2 Ukupno izduženje ∆l2 F 2 F 1 F 1 l1 D l2 D' (3 ).

9. Zadatak Odrediti naprezanja u štapovima ako je srednji štap izveden 1 2 E 1 A1 E 2 A2 1 E 1 A1 l1 D D'' l2 l2 F 2 F 1 F 1 D'' D' Iz uvjeta ravnoteže sila : l1 strelice .smjer deformiranja ΣY = 0 → F2 − 2F1 cos α = 0 → F2 = 2F1 cos α K (1) Iz plana pomaka : cos α = l2 ∆l1 = l1 δ − ∆l 2 F (l − δ ) F1l1 1 ∆l1 = 2 2 + K (2 ) cos α E 2 A2 E1 A1 cos α =2 ∆l1 = ∆l 2 = F1l1 E1 A1 F2 (l 2 − δ ) E 2 A2 δ = ∆l 2 + (1) → (2) ⇒ δ  l −δ F1 (l 2 − δ ) Fl l1 1 1  cos α + 1 1 = F1  2 2  E A cos α + E A cos α   E 2 A2 E1 A1 cos α 2 2 1 1   F1 = E1 A1 E 2 A2 cos α E1 A1 E 2 A2 cos 2 α δ= δ 2 E1 A1 (l 2 − δ ) cos 2 α + E 2 A2 l1 2 E1 A1 (l 2 − δ ) cos 3 α + E 2 A2 l 2 2 E1 A1 E 2 A2 cos 2 α 2 E1 A1 E 2 A2 cos 3 α δ= δ 2 E1 A1 (l 2 − δ ) cos 2 α + E 2 A2 l1 2 E1 A1 (l 2 − δ ) cos 3 α + E 2 A2 l 2 (1) ⇒ F2 = Naprezamja u štapovima σ1 = − F1 A1 σ2 = F2 A2 15 .

∆l 2 = 2 . Odrediti sile u štapovima i izduženje srednjeg štapa ako je izvršena prinudna montaža sustava.29 ⋅ 10 −4 m = 0. (2) → (3) ⇒ S1 = 2( EA∆ S1 → (2 ) ⇒ S 2 = S1 = 18kN S 2 = 90.6 ⋅ 10 −3 ) = = 4. E1 A1 = E2 A2 = E3 A3 = EA l1 = l2 = l3 = h 1 2 3 h S3 S2 S1 AH AV A l1 l2 l3 B A B E a oo a a ∆l1 = S h S1 h S (h − ∆) .429 mm −3 11 EA 2.1 ⋅ 10 ⋅ 1 ⋅ 10 16 .05kN ∆− h−∆ h−∆ ∆l2 = S 2 (h − ∆) 90 ⋅ 10 3 ⋅ (1 − 0. Dužina mm.10.05kN S 3 = 54kN h−∆ S1 → (1) ⇒ S 3 = 3S1 = 54kN − 2h 2 EA S1 ) − 9 S1 → S1 = ∆ = 18kN h−∆ 14h − 10∆ EA 2h S1 = 90. ∆l3 = 3 EA EA EA Sh ∆l3 ∆l1 Sh = ⇒ ∆l3 = 3∆l1 ⇒ 3 = 3 1 ⇒ S 3 = 3S1 K (1) 3a a EA EA S (h − ∆) Sh ∆l1 ∆ − ∆l2 EA h S1 K (2 ) = ⇒ 2∆l1 = ∆ − ∆l2 ⇒ 2 = ∆ − 2 1 ⇒ S2 = ∆−2 a 2a EA EA h−∆ h−∆ ΣM A = 0 → S1a − S 2 2a + S 3 3a = 0 ⇒ S1 = 2 S 2 − 3S 3 K (3) (1). Zadatak 2 .

. 1 2 +∆T l1 = 1000mm − 1mm = 999 mm l2 = 1. Zadatak Greda ABC.0 ⋅10 −5 K-1 d = 2 cm E A.E D A.E .11.14 cm 2 4 4 ∆ A B E=∞ 50 cm 100 cm C 1 S1 B 2 S2 C ∑M B =0 K (1) S1 ⋅ 0. Potrebno je odrediti: a) naprezanja u štapovima AE i CD ako se temperatura š b) ∆ od potrebne duljine.0 = 0 S1 = 2 S 2 A 1 ∆ 2 ∆l 1 A' A ∆-∆l1 B C ∆l 2 ∆l2 ∆ − ∆l1 = 1..0 m A= d 2π 22 π = = 3. te se pri ∆T = 25 K.0 0 . promjera d njegovoj montaži morala upotrijebiti sila.1 ⋅ 105 MPa α T = 1.(2 ) C' Produljenja štapova 1 i 2 definiramo kao: ∆l1 = S1l1 EA i ∆l2 = S 2l2 + α T ∆T l2 EA 17 100 cm ∆ = 1mm E = 2.5 − S 2 ⋅ 1.5 ∆l2 = 2(∆ − ∆l1 ) .

1 ⋅ 105 ⋅ 314mm 2 EA mm 2 (2∆ − αT ∆T l2 ) = (2 ⋅ 1mm − 1 ⋅10−5 K −1 ⋅ 25K ⋅1000mm) S2 = l2 + 4l1 1000mm + 4 ⋅ 999mm S 2 = 23097.25 mm = 0.5 N = 23.Uvrštavanjem produljenja ∆l1 i ∆l2 u (2) dobivamo: S 2 l2 Sl   + α T ∆T l2 = 2 ∆ − 1 1  K(3) EA EA   Uvrštavanjem (1) → (3) slijedi S 2 l2 2S l + α T ∆T l2 = 2∆ − 2 2 1 EA EA l   l S 2  2 + 4 1  = 2∆ − α T ∆T l2 EA   EA N 2.12 MPa A1 314mm 2 S 2 23098 N = = 73.56 MPa A2 314mm 2 S 2l2 23098 N ⋅ 1000mm + α T ∆T l2 = + 1 ⋅ 10 −5 K −1 ⋅ 25 K ⋅ 1000 mm N EA 2.6 mm ∆l2 = 18 .098 kN S1 = 2S 2 = 46195 N = 46.196 kN Naprezanja u štapovima iznose: σ1 = σ2 = S1 46196 N = = 147.1 ⋅ 10 5 ⋅ 314mm 2 2 mm ∆l2 = 0.35 mm + 0.

95 8 0.95 cm 269.85 5.73 (24 ⋅ 16) ⋅ 8 − (8 ⋅ 8) ⋅ 4 − 4 2 π ⋅ 8 = 8.12. I y i I zy s obzirom na težište b) Odrediti glavne momente povr y1 8 8 8 8 8 8 z1 A = 24 ⋅ 16 − 8 ⋅ 8 − 4 2 π = 269.73 y1 7.85 8 8 13.15 10. zT = yT = (24 ⋅ 16) ⋅ 12 − (8 ⋅ 8) ⋅ 20 − 4 2 π ⋅ 8 = 10.05 y 8 8 8.73 cm 2 .95 T z 2.15 8 z1 19 . Zadatak Za zadani pop a) Odrediti momente površine drugog reda (momente tromosti) I z .85 cm 269.

15 ⋅ (−0. 2 = I1.75 6382.75 ± 3905.57 cm 4 g presjeka: tg 2ϕ = − I zy Iz − Iy =− 2 ⋅ 2343.95 2  = 6382.85 2  = 12630.85) ⋅ (−0.95) + 0 + (4 2 π ) ⋅ (−2.6 − 12630.6 − 12630.95) − 0 + (8 ⋅ 8) ⋅ 9.12 = ± 2 2 = 9506.Momenti površine drugog reda I z . I y i I zy  8 ⋅ 83  24 ⋅ 16 3 π ⋅ 84 + (24 ⋅ 16) ⋅ 0.93 cm 4 I u = I min = I 2 = 5601.1 = 0.1 cm 4 I zy ≠ 0 Glavni mo I z+ I y [ ] I1. 2 I1.57 cm 4 I1 = 13411.9 cm 4 12 64  12  Iz = I zy = 0 + (24 ⋅ 16) ⋅ 1.6 + 12630.6 cm 4 12 64  12  3 3 4 8 ⋅ 8  16 ⋅ 24 π ⋅8 Iy = + (24 ⋅ 16) ⋅ 1.43° z z1 20 .93 cm 4 I z < I y vrijedi: I v = I max = I1 = 13411.9) 2 + 4 ⋅ 2343.15 2 −  + (8 ⋅ 8) ⋅ 9.15 ⋅ (−4.95 2 + + (4 2 π ) ⋅ 0. 2 1 2 ( I z − I y ) 2 + 4 I zy 2 2 6382.9 1 (6382.43o y1 v y u 18.87o → ϕ = 18.95) I zy = 2343.95 2 −  + (8 ⋅ 8) ⋅ 4.9 2ϕ = 36.18 ± I 2 = 5601.15 2 + + (4 2 π ) ⋅ 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful