ÖĞRETMEN ADAYININ ADI-SOYADI : MUSTAFA DİLBİRLİĞİ FAKÜLTE NO : 2011916034 BÖLÜMÜ : ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ

BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI : MATEMATİK A.B.D. ÖĞRETİM YILI VE DÖNEMİ : 2011/2012 I. KANAAT DÖNEMİ

UYGULAMA OKULUNUN ADI : SÜTÇÜ İMAM LİSESİ UYGULAMA ÖĞRETMENİNİN ADI-SOYADI : MAHMUT KÖSE UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANININ ADI-SOYADI :YRD DOÇ.DR.SEBAHATTİN ÇAM

ÖĞRENCİNİN OKULDAKİ BİR GÜNÜ Bu etkinlik için 9-F sınıfında okuyan Gizem Güngör isimli öğrenciyi ele aldım. Gizem bir gün boyunca, her gün olduğu gibi sabah saat 07:00’de kalkıp okula geliyor. Düzenli bir şekilde derslerine devam ediyor. Özellikle derslere geç kalmamaya özen gösteriyor. Okulda ders dışında arkadaşları ile sohbet ediyor, eğer o gün içinde yapamadığı ve kafasına takılan sorular var ise arkadaşları ile tartışarak teneffüssünü değerlendiriyor. Ders bitiminde evine gidiyor . Normal günlük ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra her akşam olduğu gibi ertesi gün olan derslerine hazırlık çalışması yapıyor. Okul derslerinin dışında test kitaplarından soru çözmeye çalışıyor. Yapamadığı soruları ertesi gün arkadaşlarına danışıyor. Eğer bir sonuç alamazsa öğretmenine baş vuruyor. Gizem düzenli bir ders çalışma programına sahip olduğunu söylüyor. Ailesi de derslerinde yardımcı oluyormuş. Gizem okuldaki sosyal aktivitelere de katılıyor. Okuldaki müzik odasında bağlama çalıyor. Halk oyunları çalışmalarına katılıyor. Ayrıca izci olduğunu söylüyor. Okul dışındaki boş zamanlarında ise bisiklete biniyor, buz pateni yapıyor, arkadaşları veya ailesiyle sinemaya gidiyor, kitap okuyor, müzik dinliyor. Onun için müzik çok önemli bir uğraş. Gizem, genel olarak sınav önceleri çok daha fazla ders çalıştığını ve ders çalışmasını tek başına veya ailesiyle gerçekleştirdiğini söylüyor. Fakat bazı soru ve problemler için arkadaşları ile özellikle sıra arkadaşı ile konu hakkında tartışarak iş birliği ile sonuca ulaşma yöntemini kullanıyor. Öğrencimiz okuldaki laboratuarlarının yeterli olduğunu söylüyor. Laboratuarlardan çok yararlandıkları için uygulamada kendisini başarılı hissettiğini açıklıyor. Gizem, okul içindeki derslerinin iyi olduğunu fakat bununla yetinmeyip okul dışında üniversiteye yönelik çalışmalarda da bulunduğunu söylüyor. Özellikle test soruları çözmeye zaman ayırdığını ama bunların tümünü her zaman düzenli olarak yapamadığını söylüyor.

sosyal. Bunun öğretmen yaklaşımından kaynaklandığını söyleyebilirim.Gizem ailesiyle birlikte Bostanlı’ da oturuyor. Öğrencilerin soru sorabilmeleri ve kafasına takılan noktaları daha iyi ifade edebilmeleri açısından öğrenciler üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Bundan sonraki hayatında Gizem’ e başarılar diliyorum. okulunu ve matematik öğretmenini çok sevdiğini söylüyor. Öğrencimiz gözlemlediğim ders saatleri boyunca öğretmenlerine ve arkadaşlarına karşı saygılı bir tavır sergilemektedir. ders çalışarak değerlendirdiğini belirtmektedir. Öğrencimiz sınıf içinde. Öğrencimizin eğitsel kol çalışmalarına. İki kardeş olduklarını ve ablasının üniversitede okuduğunu söylüyor. kültürel. Ele aldığımız öğrencimizin. Evde kendisine ait bir odası olduğunu söylüyor. kütüphaneden oldukça memnun olduğunu bu nedenle ders kitapları dışında baş vuracakları çok fazla kaynağın olduğunu söylüyor. Başarılı olamadığı bir dersinin bulunmadığını. Öğrenci her çarşamba özel bağlama dersi aldığını söylüyor. Öğrencimiz. En çok sevdiği dersleri matematik ve bilgisayar olarak sıralıyor. Genel olarak Gizem Güngör’ ün başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyebilirim. sanatsal ve sportif faaliyetlerine bireysel olarak ilgi gösterdiğini. Öğrenciler uygulama öğretmenimiz Mahmut Bey’e istedikleri soruları çekinmeden sorabilmektedirler. Öğrencimiz boş zamanlarında sosyal aktivitelerin yanı sıra olabildiğince fazla test sorusu çözüp. Ele aldığım öğrencimizin şu ana kadar yönetim ile sorunu olmadığını ve okuldaki öğretmenleri tarafından sevilen bir öğrenci olduğunu gözlemledim. . sınıftaki ders akışını bozacak yönde bir eğilim göstermemektedir. Bunun dışında laboratuarlardan çok fazla yararlandıklarını ve bir çok branş öğretmeninin dersi laboratuarda işlemesinden memnun olduğunu söylüyor. okul içinde ve dışında kendi bireysel çabaları ile bazı etkinliklere katıldığını öğrendim. Öğretmenimizin sağlamış olduğu olumlu yöndeki öğretmen– öğrenci ilişkisi içinde öğrencilerin memnun olduğunu gözlemledim. öğretmenimizin sağlamış olduğu sınıf içi disiplininde iyi bir öğrenme ortamından hoşnut olduğunu gözlemledim.