Societatea in Comandita Simpla (S.C.S.

)
1.Asociatii unei societati in comandita simpla (S.C.S.)
Conform art. 3 din Legea 31/1990, asociatii raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. Asocierea se bazeaza pe increderea deplina a doi sau mai multi asociati. Este obligoriu ca sa fie minim un asociat comanditat si un asociat comanditar. Asociatul comanditat raspunde nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. Acesta poate avea calitatea de administrator si se ocupa de administrarea si gestionarea societatii. Asociatul comanditar raspunde numai pana la concurenta capitalului social subscris, nu poate indeplini functia de administrator dar poate delibera si decide in societate.

2. Actul de infiintare al S.C.S.
Actul constitutiv al societatii in comandita simpla este contractul de societate.

3. Denumirea sau firma unei S.C.S.
Firma unei societati in comandita simpla trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociatii comanditati, cu mentiunea "societate in comandita", scrisa in intregime (art. 33, Legea 26/1990).

4. Emblema unei societati in comandita simpla (S.C.S.)
Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de acelasi gen (art. 30 alin. 2 Legea 26/1990 privind registrul comertului). Emblema este un atribut facultativ de identificare a societatilor comerciale fata de firma care este obligatorie. Aceasta ca si firma va fi scrisa in primul rand in limba romana. Spre deosebire de firma, o singura societate poate avea mai multe embleme.

5. Sediul social al unei societati in comandita simpla (S.C.S.)
Este un element de identificare si de stabilitate al societatilor comerciale. Orice societate comerciala trebuie sa dispuna de un sediu local principal, loc unde isi desfasoara activitatea cu caracter de permanenta principalele organe de conducere ale societatii in cauza.

6. Obiectul de activitate
In actul constitutiv trebuie stabilita activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare societatea in vederea obtinerii de profit. Aceasta poate fi de: productie, comercializare, prestari de servicii, tranzactii, intermedieri, etc. Obiectul de activitate trebuie sa fie bine determinat, cu stabilirea domeniului principal, a activitatii principale si a activitatilor secundare. Acesta se stabileste potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobat prin H. G. 656/1997 si trebuie sa fie posibil, licit si moral.

7. Capitalul social al unei societati in comandita simpla (S.C.S.)
Capitalul social este un element foarte important pentru constituirea oricarei societati ca atare trebuie sa fie suficient de important sub aspect valoric, comparativ cu obiectul de activitate. Pentru infiintarea S.C.S. legea nu cere un minim de capital si un minim de varsamant, deci fondatorii sunt liberi sa stabileasca, prin acordul de vointa, valoarea si structura capitalului social initial.

8. Aportul asociatilor unei societati in comandita simpla (S.C.S.)

Conducerea (art. Aceasta se face deoarece pe aceasta cale. O alta conditie importanta este aceea a cetateniei: cenzorul trebuie sa aiba cetatenia romana.cand are loc dizolvarea societatii. Controlul unei societati in comandita simpla (S. 12. aportul se considera varsat numai la data incasarii sumei de catre societate). Exista insa si o exceptie: asociatii au dreptul sa stipuleze prin contractul de societate ca dividendele se distribuie asociatilor tinandu-se seama de gradul de participare al fiecaruia dintre ei la realizarea activitatii comerciale a societatii sau la administrarea societatii. 11. Nici un asociat insa nu poate fi exclus de la beneficii sau exonerat de a suporta pierderile. acestia fiind lipsiti de capitl.in momentul expirarii termenului duratei mandatului incredintat. Administratorul trebuie obligatoriu sa indeplineasca personal atributiile si insarcinarile aferente functiei pe care acesta o are. Desemnarea administratorilor trebuie operata in Registrul Comertului. 9.S.in momentul decesului administratorului. . 10. Participarea asociatilor la beneficii si la pierderi Modul de impartire a beneficiilor si de suportare a pierderilor inregistrate de societati se stabileste prin actul constitutiv al societatii. . fara sa aiba nevoie in acest sens de acordul posibil al celorlalti asociati.S. administratorii desemnati pot manifesta initiativa oricaror operatiuni comerciale care se circumscriu obiectului de activitate al societatii. controlul se pate face de catre asociatii care nu sunt administratori.Aportul asociatilor (numai asociatii comanditari) in cazul societatilor in comandita simpla poate fi in numerar. Continutul actului constitutiv al unei S. nimic nu se opune ca adunarea generala a asociatilor sa decida numirea unor cenzori care sa exercite un control financiar cu privire la modul cum administratorii gestioneaza patrimoniul social. Legea prevede si unele interdictii pentru detinerea calitatii de cenzor. durata insarcinarii si eventuala lor remuneratie. Conform art. . dar de vreme ce legea nici nu interzice numirea de cenzori. afara numai daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel. fixandu-le puterile. Numirea cenzorilor este obligatorie numai daca numarul asociatilor este mai mare de 15.C.cand administratorul isi da demisia. cat si fata de terti.C. 31 din 1990 republicata. 78 din Legea nr.Regula este ca dividendele se vor plati asociatilor in proportie cu cota lor de participare la capitalul social. In cazul in care nu sunt numiti cenzorii. Astfel. Cu aceeasi majoritate asociatii pot decide asupra revocarii administratorilor sau asupra limitarii puterilor lor. afara de cazul in care administratorii au fost numiti prin actul constitutiv. 31 din 1990) Asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social pot alege unul sau mai multi administratori dintre ei. 77 din Legea nr.) Controlul efectiv al societatii este exercitat de cenzori cu toate ca nu exista dispozitii legale in acest sens. 76 si art. Aportul comanditatilor in firma este doar priceperea si abilitatea lor profesionala. asociatii hotarasc si asupra divergentelor ivite intre administratori. actul juridic de numire a administratorilor devine opozabil atat fata de societate. Functiile administratorului inceteaza in urmatoarele imprejurari: . natura sau in drepturi de proprietate industriala si creante (in acest caz. .

d) capitalul social. 13. g) sediile secundare .S. i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii. sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara. 14. c) asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie ori contravine dispozitiilor art. Daca se fac mai multe modificari la actul constitutiv. pus in intarziere. reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica . acesta se va actualiza cu toate modificarile la zi. va cuprinde textul integral al prevederilor modificate din actul constitutiv. b) forma. valoarea aportului in natura si modul evaluarii. daca se are in vedere o atare infiintare. 226 alin. puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat. denumirea si sediul social. e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati. in conditiile art. d) asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora.sucursale. cu precizarea domeniului si a activitatii principale. Excluderea si retragerea asociatilor unei S. . respectiv directoratului. Modificarea actului constitutiv al unei S. 223 alin. cu mentionarea aportului fiecarui asociat. (2) din Legea 31/1990. datele lor de identificare.atunci cand se infiinteaza o data cu societatea. sau prin hotararea instantei judecatoresti. (1). c) obiectul de activitate al societatii. h) durata societatii. Poate fi exclus din societatea in nume colectiv: a) asociatul care.C.Actul constitutiv al societatii in comandita simpla va cuprinde: a) datele de identificare a asociatilor. adoptata in temeiul art. 80 si 82. b) asociatul cu raspundere nelimitata in stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil. agentii. f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi. 114 alin. in numerar sau in natura. nu aduce aportul la care s-a obligat.S. Actul aditional modificator.C. Actul constitutiv poate fi modificat prin hotarare a Adunarii Generale ori a Consiliului de administratie. (3) si ale art.

Daca un asociat decedeaza si daca nu exista conventie contrara. in temeiul art.S.falimentul societatii. . incapacitatea.) Lichidarea S. . Societatile in nume colectiv sau cu raspundere limitata se dizolva prin falimentul. in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii. 115 din Legea nr.hotararea tribunalului la cererea oricarui asociat pentru motive temeinice.. dat in conditiile art. .S. Lichidarea unei societati in comandita simpla (S. daca asociatii ramasi nu prefera sa continue societatea cu mostenitorii care consimt la aceasta.S. 16.C.C. excluderea.A. O exceptia apare in cazul cand in actul constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.15. cand. este subordonata rezultatului votului pe categorii.trecerea timpului stabilit pentru durata societatii. societatea trebuie sa plateasca partea ce se cuvine mostenitorilor. este supusa regulilor generale de lichidare a societatilor comerciale reglementata de Legea 31/1990. Dizolvarea unei societati in comandita simpla (S. hotararea asupra fuziunii/divizarii. retragerea sau decesul unuia dintre asociati. . dupa ultimul bilant contabil aprobat.) S. nu se dizolva in momentul in care actul constitutiv este clauza de continuare cu mostenitorii sau asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.imposibilitatea realizarii obiectului de activitate sau realizarea acesteia. Fuziunea si divizarea Fuziunea sau divizarea se hotaraste de fiecare societate in parte. S. datorita acestor cauze. 17. numarul asociatilor s-a redus la unul singur. .C.S.in caz de deces al unuia dintre asociatii comanditati. 31 din 1990.declararea nulitatii societatii. se dizolva prin: .C. 113 lit. h). Cand actiunile sunt de mai multe categorii. in termen de 3 luni de la notificarea decesului asociatului. . in afara de cazul cand mostenitorii sai nu prefera sa ramana in societate in aceasta calitate.

.De altfel. asociatii pot deroga de la aceste reguli stipuland in actul constitutiv reguli de lichidare pe care le considera mai concordante cu propriile lor interese.