TAHUN

:5

TAJUK: Berkelah di tepi pantai
Aktiviti : 1. Guru mempamerkan gambar-gambar 2. pemandangan di tepi laut. ( Power Point)

Murid bercerita tentang pengalaman mereka pergi berkelah.

3. Murid menamakan tempat-tempat berkelah yang mereka tahu. 4. Murid melihat gambar tunggal yang ditunjukkan oleh guru.

5. Murid membina ayat berdasarkan gam bar. 6. Murid membaca ayat-ayat yang dicatat oleh guru di papan tulis. 7. Murid menjawab soalan soalan yang diberikan dalam kumpulan. 8. Pembentangan hasil perbincangan kumpulan.

P,enaiihulllJlaln ( Kumlp 1. )

];~.~ 1 ( lK'ulmp.. 2 ).

Berkellah dll tepi pantai
Esi 2.
(- KUlnillp .. -

lPenubJIP

.3 " .

]:sii :3

\

( Ku mlP ,6· )

" lKiu p, 4·) 1111

Isii 4 ( lKumlP. S"

1. Biilallk_~d.Ikallmu pe rgli berkela h ?

3" Ba'galiilm!analk.alh lKal,mu pelrgi ke S;!III1! 7'

Pen,da'iluluan

Ap,alkah pernlialpalrJl yang ,~illl li ku Ika sebe lu m perg ~ E IfII b~:IiIk:,~llalh?
1..

2..Alpalkaihl yalngl dilbalwa lk@tilk,aberkelah 7

di.;liIIa IkeIfe:ta? m

3:.saap,akahyaIl1lQl mernbantu mi~lmalsukkan lbar.ang~lbalralnQIk:~

2,. D'illlnnnakah liltlDUl rneletHilldiHill

barang-baeang yang diba,\"ra. ?

1. Bilnludt Iuunn tib~lI, ?, ~

I. Apakah yang ahlikeluarga

kamu lakukan ?

II

Be'l'!ll!1!andi

-RIa

ndn

II

Berrnain bola

Bilakah kamu rnenjarnu sclera ?

1

1~ B:rn:l!iclltlcilll1.U m.engelIDils barang-,ba .• "ang '1

peNU'TUP

2;. Bib,J;u". lutlnu bel"tolak
puLt.g .]

Bina karangan berdasarkan

isi-isi di atas

Berkelah di Tepi Pantai Pada hujung minggu yang lalu, saya sekeluarga berkelah ke Teluk dengan menaiki kereta. Batik.Kami ke sana

Sebelum ke sana ,ibu dan kakak telah menyediakan bekalan makanan.Selain itu, kami juga membawa pelampung ,radio,pakaian mandi,dan bola.Ayah dan abang pula memasukkan semua barang ke dalam bagasi kereta. Kami bertolak pada pukul 9.00 pagi.Sepanjang perjalanan saya dapat melihat permandangan yang indah.Saya berasa tidak sabar untuk sampai ke sana. Kami tiba di sana pada pukul 10.30 pagi.Setelah meletakkan kereta ,kami pun mengeluarkan barang-barang yang dibawa .Kemudian,kami meletakkannya di bawah sepohon pokok yang rendang. Tanpa membuang masa,saya dan adik terus menukar pakaian mandi untuk bermandi-manda di laut. Ayah pula membaca surat khabar manakala ibu dan kakak menyediakan makanan sambil mendengar radio. Setelah penat bermandi -manda,Kami pun menjamu selera .Selepas itu, saya dan adik bermain bola sementara kakak mengutip kulit siput di pinggir pantai. Sebelum pulang, kami mengemaskan barang-barang dan membuang sampah ke dalam tong sampah. Kami berasa agak penat .Namun begitu, kami tetap berasa gembira dan berharap dapat datang ke sini lagi.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.