PROIECT DE LECTIE

DATA:5.12.2011 CLASA: I A ŞCOALA: Grupul Scolar Mihailesti ÎNVĂŢĂTOARE: Bogdan Florica ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţele naturii OBIECTUL: Cunoaşterea mediului UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Lumea vie SUBIECTUL: Animale sălbatice TIPUL LECŢIEI: Mixtă DURATA: 50 minute

fişe de lucru. OBIECTIVE OPERAŢIONALE COGNITIVE O1-să recunoască animalele sălbatice prezentate. Bucureşti 2006.calculator. R. FORME DE ORGANIZARE: frontal. Editura Didactică şi Pedagogică. O4-să deosebească animalele sălbatice de cele domestice. . RESURSE PROCEDURALE: conversaţia.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ♦ 1. lipici. individual. AFECTIVE O7-să manifeste curiozitate pentru activităţile desfăşurate.A. O6. O2. markere. autori Dumitra Radu şi Viorela Anastasiu. ciorchinele simplu. pe grupe. MATERIALE: manualul. creionul vorbitor.să identifice hrana unor animale sălbatice. observaţia. ♦ PROGRAMA ŞCOLARĂ clasele I şi a II-a. planşe didactice.1 să identifice căi prin care poate contribui la menţinerea unei vieţi sănătoase a plantelor şi a animalelor. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. O5-să enumere foloasele obţinute de la animalele sălbatice. Bucureşti 2004.să dea exemplu de animale sălbatice cunoscute.3 să enumere caracteristici specifice ale unor vieţuitoare din mediul apropiat. aprecierea verbală. O3-să denumească părţile componente ale corpului unui animal. brainstorming.video-proiector. problamatizarea. ♦ 3. explicaţia. turul galeriei . RAI. BIBLIOGRAFIE ♦ CUNOAŞTEREA MEDIULUI manual pentru clasa I.

lecţiei.. iute-n pas .. 7 Se pregătesc materialele necesare bunei Elevii fac linişte şi se desfăşurări a lecţiei.ursul RAI minge frontal conversaţia frontal . . chiar la deal mai bine Si se teme de oricine ..elefant Cu o trompa-n loc de nas… Vara umblu după miere Iarna stau să prind putere Fuge .ETAPEL E LECŢIEI 1 Moment organizatoric (1’) Spargerea gheţii (3’) OB OP 2 ACTIVITATEA PROPUNĂTOAREI 3 ACTIVITATEA ELEVILOR 4 METODE ŞI PROCEDEE 5 MATERIAL DIDACTIC 6 FORME DE ORG.. Se propune elevilor urmatorul joc: "Dacă aş fi animal aş vrea să fiu... aruncă mingea altui coleg punându-i o întrebare din lecţia anterioară. Se propun elevilor rezolvarea unor Găsesc răspunsuri la ghicitori ghicitori Este mare ." Elevii continuă enunţul... fost adresată. .iepurele . creionul vorbitor creionul frontal Verificarea cunoştinţelor anterioare (5’) Captarea atenţiei (4’) Se propune elevilor verificarea Elevul când prinde mingea cunoştinţelor despre animalele domestice răspunde la întrebarea care i-a prin metoda RAI. Este mic si dragalas Si se cheama ………… Sare iute prin crengute Cu alune in labute ... pregătesc pentru începe-rea Se stabileşte liniştea şi ordinea în clasă.

expunerea frontal Se solicită elevilor să denumească cât mai Elevii denumesc cât mai multe animale sălbatice individual şi apoi în multe animale sălbatice perechi.. componente ale corpului animalelor sălbatice. Vine moşul pe cărare Şi-şi duce casa în spinare....ariciul conversaţia problematizare frontal ...Si roscata e blanita Cin-sa fie ?. Elevii dau cât mai multe exemple de animale sălbatice pentru a completa colajul cu Se solicită elevilor să identifice părţile imaginile animalelor... Cine-şi cântă numele Prin toate pădurile. Apoi se va realiza un brainstorming individual..... Elevii denumesc părţile gândiţi-lucraţi în perechicomunicaţi brainstorming individual în perechi frontal conversaţia imagini cu animale sălbatice frontal . Merge moşul pe cărare Cu o mie de ace în spinare. şi obiectivele operaţionale ale lecţiei pe înţelesul elevilor.. ...în perechi şi apoi de grup finalizat cu realizarea unui colaj frontal în cadrul brainstormingului..melcul Anunţare a subiectului şi conştientizarea obiectivelo r (2’) Comunicarea noilor cunoştinţe (15’) O1 O2 Se anunţă titlul noii lecţii Ascultă cu atenţie şi reţin – Animale sălbatice – titlul lecţiei şi obiectivele..cucul .veveriţa ...

O3 O6 componente ale corpului unui animal : cap. cangur. Se propune elevilor să identifice hrana animalelor sălbatice. cămilă. dar şi de animale care nu trăiesc la noi în Elevii dau exemple de ţară. unul va lipi. Se solicită elevilor să dea exemple de membre. individual. Se solicită elevilor să identifice foloasele Elevii identifică foloasele animalelor sălbatice individual. animale sălbatice care trăiesc la noi în ţară. trunchi. Se completează posterul. Fiecare grupă va primi sarcina de a identifica animalele sălbatice din plicul cu animale şi lipirea lor pe o plansă. fiecare elev având câte o sarcină le lucru explicaţia conversaţia Obţinerea performanţelor (5’) Realizarea feed-backului (10’) O5 gândiţi-lucraţi în perechicomunicaţi brainstorming frontal O4 Se împarte clasa pe grupe. Elevii primesc sarcina de lucru. Elevii identifică hrana unor animale sălbatice. porc mistreţ.. tigru. elefant. vulpe...Se propune ca la fiecare semnal a învăţătoarei să se realizeze câte o rotaţie a Se realizează "Turul galeriei" . Se realizează "Turul galeriei" . Grupurile vor primi aceeaşi sarcină iar în cadrul grupei elevii vor avea sarcini diferenţiate: unul va alege anumalele. în perechi şi apoi frontal. realizând astfel un ciorchine. urs.La semnalul învăţătoarei se realizează rotaţia fişelor.. turul galeriei -fişe de lucru -plicuri cu imagini cu animale -markere . doi vor decupa. animale care trăiesc la noi în ţară: lup. dar şi de animale care nu trăiesc la noi în ţară: leu. veveriţă.. în perechi şi animalelor sălbatice apoi frontal. arici.

fişei de la o grupă la alta. conversaţia frontal . Evaluarea cunoştinţelor (5’) Tema pentru acasă (1’) Se propune spre rezolvare o fişă de evaluare.Se solicită elevilor să încercuiască animalul lipit necorespunzător sarcinii şi aplicarea unei feţe vesele sau triste . fişele se rotesc din nou până când fiecare fişă ajunge de unde a plecat. . Mă asigur că toţi elevii au înţeles sarcinile din fişă (Anexa). acasă.Se aduce la cunoştină elevilor că la următorul semnal. corecturi . Rezolvă fişa de evaluare O1 O3 exerciţiul instructajul verbal fişa de evaluare individual Se comunică elevilor tema pe care o au de Îşi notează tema pentru rezolvat pentru acasă.Elevii încercuiesc animalul lipit greşit şi aplică faţa corespunzătoare. corecturi .Liderul fiecărei grupe va prezenta întregii clase rezultatele finale ale activităţii grupei respective -lipici -feţe vesele sau triste pe grupe . Acum se analizează posterul pentru a vedea dacă au primit observaţii.Se propune liderului fiecărei grupe să prezente întregii clase rezultatele finale ale activităţii grupei respective.La următorul semnal. fişele se rotesc din nou până când fiecare fişă ajunge de unde a plecat. . Acum analizează posterul pentru a vedea dacă au primit observaţii.

Colorează doar animalele sălbatice. Marchează cu X numai imaginile cu animale sălbatice care trăiesc în ţara noastră: 2.______________ FIŞĂ DE EVALUARE ___________ 1. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful