Regulament Sms

REGULAMENT

privind ordinea, condițiile și regulile de prestare a
serviciilor SMS Dedication, la Postul de
Televiziune „PUBLIKA TV”, de către
Organizator Abonaților, pe teritoriul
Republicii Moldova
mun. Chişinău

01 noiembrie 2011

Articolul 1.
DISPOZIŢII GENERALE
privind ordinea, condițiile și regulile de
prestare a serviciilor SMS Dedication, la
Postul de Televiziune „PUBLIKA TV”, de
către Organizator Abonaților, pe teritoriul
Republicii Moldova
1.1. „ŞTIRI MEDIA GRUP” S.R.L., persoană
juridică din Republica Moldova, cu sediul în
Republica Moldova, MD-2008, mun. Chişinău,
str. Ghioceilor, 1, reprezentată de către d-l
ŢÎRA Dumitru, în calitate de Director General,
care acţionează în temeiul Statutului, numită în
continuare „Organizator”, a aprobat prezentul
Regulament privind ordinea, condițiile și
regulile de prestare Abonaților a serviciilor
SMS Dedication, la Postul de Televiziune al
Organizatorului „PUBLIKA TV”, pe teritoriul
Republicii
Moldova
(în
continuare
Regulament), pentru anunţarea publică în
corespundere cu legislaţia în vigoare a
Republicii Moldova şi stabileşte condiţiile
generale privind ordinea și regulile de prestare
a serviciilor de SMS Dedication prestate de
către Organizator Abonaţilor, pe Postul de
Televiziune „PUBLIKA TV”, pe teritoriul
Republicii Moldova și are puterea unei oferte
publice pentru toţi Abonaţii.

РЕГЛАМЕНТ
о порядке, условиях и правилах
предоставления Организатором услуг
Абонентам, в виде услуг SMS Dedication
на телеканале ”PUBLIKA TV”,
на территории Республики Молдова
мун. Кишинёв

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
о порядке, условиях и правилах
предоставления Организатором услуг
Абонентам, в виде услуг Организатора
SMS
Dedication,
на
телеканале
”PUBLIKA
TV”,
на
территории
Республики Молдова.
1.1 "ŞTIRI MEDIA GRUP" S.R.L., молдавское
юридическое лицо, расположенное по
адресу: Республика Молдова, MD-2008,
мун. Кишинэу, ул. Гиочеелор, дом 1, в
лице
его
Генерального
Директора,
господина Dumitru Ţîra, действующего на
основании Устава данного предприятия,
именуемым
в
дальнейшем
«Организатор”,
утвердил
настоящий
Регламент о порядке, условиях и
правилах
предоставления
Организатором
услуг
Абонентам
телефонной связи, в виде услуг SMS
Dedication на телеканале Организатора
“PUBLIKA TV”, на территории Республики
Молдова (в дальнейшем ”Регламент”)
для
публичного
анонсирования
в
соответствии
с
действующим
Законодательством Республики Молдова
и определяет общие условия порядка и
правил предоставления Организатором
услуг Абонентам, в виде услуг SMS
Dedication на телеканале Организатора
”PUBLIKA TV”, на территории Республики
Молдова и имеет силу публичной оферты
для
всех
Абонентов
от
лица
Организатора.

1.2. În sensul prezentului Regulament se definesc 1.2
următoarele noțiuni:

1.2.1. Organizator - „ŞTIRI MEDIA GRUP" S.R.L., 1.2.1.
IDNO (c.f.) 1009600035316, fondatoarea
Postului de Televiziune PUBLIKA TV.

1.2.2. Operator – operatorul de telefonie mobilă
Orange și/sau operatorul de telefonie mobilă
Moldcell şi/sau operatorul de telefonie mobilă
Unite.
1.2.3. Abonat – abonatul operatorului de telefonie
mobilă Orange sau/și abonatul operatorului de
telefonie mobilă Moldcell sau/şi abonatul
operatorului de telefonie mobilă Unite.

01 ноября 2011 г.

1.2.2.

1.2.3.

1.3

Соответствием
с
настоящим
Регламентам определяются следующие
термины:
Организатор – «ŞTIRI MEDIA GRUP»
S.R.L., IDNO (ф. к.) 1009600035316,
основатель телеканала ”PUBLIKA TV”.
Оператор - оператор мобильной связи
Orange и/или оператор мобильной связи
Moldcell и/или оператор мобильной связи
Unite.
Абонент – абонент оператора мобильной
связи Orange и/или абонент оператора
мобильной связи Moldcell и/или абонент
оператора мобильной связи Unite.
Процедура предоставления услуг SMS

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful