P. 1
Kaedah Bacaan Al-Quran - Final

Kaedah Bacaan Al-Quran - Final

|Views: 500|Likes:

More info:

Published by: Ab Fathah Mat Hussin Mohamed on Dec 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2013

pdf

text

original

Sections

 • Bacaan Basmalah dan Istiazdah
 • Permulaan Surah Dengan Huruf-Huruf Hijaiyyah
 • Tanda Wakaf Dan Tanda Bacaan Dalam Al-Quran Rasm Uthmani
 • Wakaf Di Atas Huruf Alif di Akhir Kalimah
 • Perhatian
 • Tanwin
 • Tanda Saktah س
 • Al-Ismam
 • Al-Imalah
 • Pertemuan Dua Tanda Sukun (Mati)
 • Huruf-Huruf Kecil
 • Permulaan Bacaan Hamzah Wasal
 • Pelbagai Kaedah Bacaan Lain
 • Sujud Tilawah
 • Bacaan Surah
 • Doa Sebelum membaca Al-Quran

Ibnuhassan007@SKSS1

Nama :……………………………………..………………

Tahun :…………………………………..…………………
Disusun Oleh :
Ustaz Safuan b Hassan

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

2

AMALI WUDUK
Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

3

Bacaan Basmalah dan Istiazdah

Sunat bagi sesiapa yang ingin membaca Al-Quran
memulakannya dengan bacaan al-istiazdah iaitu
ﭻ ﭺ ﭹ ﭸ ﭷ sama ada dibaca pada permulaan di awal surah
atau di pertengahan surah.

Sunat juga bagi sesiapa yang ingin membaca Al-Quran
memulakannya dengan bacaan Basmalah iaitu ﭰ ﭯ ﭮ ﭑ
pada awal setiap surah kecuali pada surah At-Taubah.

Apabila memulakan bacaan di pertengahan surah, maka
pembaca boleh memilih samada hendak memulakan bacaannya
dengan membaca ﭻ ﭺ ﭹ ﭸ ﭷ kemudian diikuti dengan
ﭰ ﭯ ﭮ ﭑ atau memadai dengan membaca ﭺ ﭹ ﭸ ﭷ
ﭻ sahaja.
Permulaan Surah Dengan Huruf-Huruf Hijaiyyah

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

4
Apabila sesuatu surah itu dimulakan dengan huruf-huruf
hijaiyyah hendaklah huruf itu dibaca dengan menyebut lafaz huruf
itu satu persatu mengikut kaedah tajwid.

Bilangan surah yang dimulakan dengan huruf-huruf hijaiyyah
ialah sebanyak 29 surah. Surah-surah tersebut ialah :

1) Surah Al-Baqarah, Surah Al-Imran, Surah Al-Ankabut,
Surah Ar-Rum, Surah Luqman dan Surah As-Sajdah dimulai
dengan ﭮ ﭑ
Dibaca dengan
ْ
م
ْ
ي
ِ
م
ْ
م
َ
ل
ْ
ف
ِ
ل
َ
ا
2) Surah Al-A’raf dimulai dengan ﭮ ﭑ
Dibaca dengan
ْ
م
ْ
ي
ِ
م
ْ
م
َ
ل
ْ
ف
ِ
ل
َ
ا
ْ
دا
َ
ص
3) Surah Yunus, Surah Hud, Surah Yusuf, Surah Ibrahim dan
Surah Al-Hijr dimulai dengan ﭑ ﭮ
Dibaca dengan
ْ
م
َ
ل
ْ
ف
ِ
ل
َ
ا ءا
َ
ر

4) Surah Ar-Ra’d dimulai dengan ﭑ ﭮ
Dibaca dengan
ْ
م
ْ
ي
ِ
م
ْ
م
َ
ل
ْ
ف
ِ
ل
َ
ا ءا
َ
ر
5) Surah Maryam dimulai dengan ﭮ ﭑ
Dibaca dengan
ْ
دا
َ
ص
ْ ْ
ي
َ
ع ءا
َ
ي ءا
َ
ى
ْ
فا
َ
ك
Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

5
6) Surah Taha dimulai dengan ﭶ ﭽ
Dibaca dengan ءا
َ
ى ءا
َ
ط
7) Surah As-Syuara’ dan Surah Al-Qasas dimulai dengan ﭑ

Dibaca dengan
ْ
م
ْ
ي
ِ
م
ْ ْ
ي
ِ
س ءا
َ
ط
8) Surah An-Naml dimulai dengan ﭑ ﭮ
Dibaca dengan
ْ ْ
ي
ِ
س ءا
َ
ط
9) Surah Yasin dimulai dengan ﭭ ﭬ
Dibaca dengan
ْ ْ
ي
ِ
س ءا
َ
ي
10) Surah Sod dimulai dengan ﭑ ﭮ ﭖ ﭱ ﭰ ﭯ
Dibaca dengan
ْ
دا
َ
ص

11) Surah Ghafir, Surah Fussilat, Surah Az-Zukhruf, Surah
Ad-Dukhan, Surah Al-Jathiyah dan Al-Ahqaf dimulai
dengan ﭥ ﭤ
Dibaca dengan
ْ
م
ْ
ي
ِ
م ءا
َ
ح
12) Surah As-Syura dimulai dengan ﭰ ﭯ ﭮ ﭑ
Dibaca dengan
ْ
فا
َ
ق
ْ ْ
ي
ِ
س
ْ ْ
ي
َ
ع
ْ
م
ْ
ي
ِ
م ءا
َ
ح
13) Surah Qaf dimulai dengan ﭑ ﭮ ﭱ ﭰ ﭯ
Dibaca dengan
ْ
فا
َ
ق
14) Surah Al-Qalam dimulai dengan ﮃ ﭾ ﮀ ﮍ ﮌ ﭿ
Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

6
Dibaca dengan
ْ
ن
ْ
و
ُ
ن


Tanda Wakaf Dan Tanda Bacaan Dalam Al-Quran
Rasm Uthmani

Menunjukkan wakaf lazim (wajib)
ﭽ ﭿ ﭾ ﮀ ﮈ ﮅ ﮄ ﮇ ﮆ ﮁ ﮉ :سي ٦٦
ﭑ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭖ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭙ ﭘ ﭗ
:ماعنلا ٣٦
ﮦ ﮦ ﮨ ﮯ ﮮ ﮭ ﮪ ﮫ ﮪ ﮩ :ءاسنلا ١١١

Menunjukkan tidak boleh wakaf
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ :ةدئاملا ٩
ﮫ ﮪ ﮩ ﮨ ﮦ ﮦ ﮥ ﮤ ﮪ ﯓ ﮱ ﮰ ﮯ ﮮ ﮭ :ءارسلا ١٢
Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

7
ﯠ ﯟ ﯞ ﯝ ﯧ ﯡ ﯧ ﯦ ﯥ ﯤ ﯩ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ :لحنلا ١٠١Menunjukkan wasal (menyambung bacaan) lebih baik
walaupun boleh wakaf.
ﭨ ﭧ ﭦ ﭥ ﭤ ﭣ ﭢ ﭭ ﭩ ﭬ ﭫ ﭪ ﭭ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ
:ماعنلا ٢
ﭩ ﭨ ﮡ ﮠ ﮟ ﮞ ﮤ ﮪ ﮫ ﮪ ﮩ ﮨ ﮦ ﮦ ﮥ :ءارسلا ١٣
ﭼ ﭻ ﭺ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭭ ﭽ ﭹ ﭸ ﭷ ﭶ ﭺ ﭼ ﭻ
ﭽ :رفاغ ٣

Menunjukkan wakaf lebih baik walaupun boleh wasal
(menyambung bacaan)
ﭘ ﭗ ﭖ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭑ ﭙ ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ :بازحلا ١
ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﮍ ﮌ ﮅ ﮚ ﮙ ﮘ ﮗ ﮖ ﮇ ﮆ
ﮞ ﮝ ﮜ ﮛ :ماعنلا ٣٩
ﯿ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ :ءاسنلا ١٦

Menunjukkan boleh wakaf

ﭹ ﭸ ﭷ ﭶ ﭽ ﭺ ﭿ ﭾ ﭽ ﭼ ﭻ :ءارسلا ٣
ﭰ ﭯ ﭮ ﭱ ﭽ ﭼ ﭻ ﭺ :بازحلا ٣
Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

8
ﯦ ﯣ ﯢ ﯥ ﯤ ﯧ ﯨ ﯡ ﯠ ﯟ ﯞ ﯝ :ماعنلا
٢٤


Tanda menunjukkan boleh wakaf pada salah satu
tempat, tidak boleh wakaf pada kedua-dua tempat sekaligus

ﭖ ﭱ ﭰ ﭯ ﭗ ﭘ ﭙ ﭨ ﭧ ﭦ :ةرقبلا ٢
ﭻ ﭺ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭭ ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭼ ﭶ ﭽ ﭷ
ﭸ ﭹ ﮇ ﮆ ﮁ ﮀ ﭿ ﭾ ﭽ ﭼ ﭻ ﭺ :فارعلا ١٦٢
ﭽ ﭼ ﭻ ﭺ ﭶ ﭸ ﭷ ﭹ ﭼ ﭻ ﭺ ﭽ ﮇ ﮆ ﮁ ﮀ ﭿ ﭾ
:ةدئبولا ٦٪

Pelbagai Tanda Wakaf dalam satu ayat

ﭹ ﮄ ﮇ ﮆ ﮁ ﮀ ﭿ ﭾ ﭽ ﭼ ﭻ ﭺ ﮅ ﮌ ﭿ ﭾ ﮃ ﮂ ﮉ ﮈ
ﮍ ﮀ ﮗ ﮖ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮘ ﮝ ﮜ ﮛ ﮚ ﮙ
ﮞ ﮟ ﮥ ﮤ ﭩ ﭨ ﮡ ﮠ :ةرقبلا ٢٦
ﮫ ﮪ ﮩ ﮨ ﮦ ﮦ ﮥ ﮪ ﮰ ﮯ ﮮ ﮭ ﮱ ﯤ ﯖ ﯕ ﯔ ﯓ ﯥ
ﯡ ﯠ ﯟ ﯞ ﯝ ﯧ ﯦ ﯣ ﯢ ﯨ ﯥ ﯤ ﯩ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
:ةدئاملا ١٣
ﮯ ﮮ ﮭ ﮪ ﮫ ﮪ ﮩ ﮨ ﮦ ﮦ ﮥ ﮰ ﯔ ﯓ ﮱ ﯕ ﯖ
ﯦ ﯣ ﯢ ﯥ ﯤ ﯧ ﯟ ﯞ ﯝ :سنوي ٤٩


Wakaf Di Atas Huruf Alif di Akhir Kalimah


Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

9
Huruf Alif yang kekal dan dibaca 2 harkat semasa
wakaf dan gugur ketika disambungkan bacaan dengan
kalimah selepasnya. Ia dibaca pada 7 kalimah sahaja di
dalam Al-Quran :

1) ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ :ص ٦٦

2) ﭼ
ﮄ ﮇ ﮆ ﮁ ﮀ ﭿ ﭾ ﭽ ﭼ :فهكلا ٣١

3) ﮆ
ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﮍ ﮌ ﭿ ﭾ ﮃ ﮂ ﮉ ﮈ ﮅ

:بازحلا ١٠4) ﭿ
ﮀ ﭿ ﭾ ﭽ ﭼ ﭻ ﭺ ﭹ ﭸ ﭷ ﭶ ﭽ :بازحلا ٦٦

5) ﮂ
ﮃ ﮂ ﮉ ﮈ ﮅ ﮄ ﮇ ﮆ ﮁ
:بازحلا ٦٦

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

10
6) ﯾ
ﯨ ﯿ ﯾ ﮉ ﮈ ﯨ ﯨ
:ناسنلا ٤

7) ﮥ
ﮦ ﮥ ﮤ ﭩ ﭨ ﮡ ﮠ ﮟ ﮞ
:ناسنلا ١٥


Wakaf Di Atas Huruf Ya Sebelumnya Huruf Alif

Apabila wakaf, maka hendaklah dihentikan bacaan dengan
huruf ya mati
ْ
ي yang didahului dengan huruf alif mad

ﯠ ﯟ ﯞ ﯝ ﯧ ﯦ ﯡ ﯧ ﯦ ﯥ ﯤ ﯩ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯾ ﮉ ﮈ ﯿ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
:فازعلا ٥٩٩

Kalimah ﯨ hendaklah dibaca :
ْ
ي
ْ
ا
ّ
ي
ِ
إ
َ
و


ﭨ ﭧ ﭦ ﭙ ﭘ ﭗ ﭖ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭑ ﭩ ﭬ ﭫ ﭪ ﭭ ﭢ
ﭥ ﭤ ﭣ ﭦ ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ :فسوﯾ ٦٧
Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

11
Kalimah ﭥ hendaklah dibaca :
ْ
ي
ْ
ا
َ
و
ْ
ث
َ
م


ﭰ ﭯ ﭮ ﭑ ﭱ ﭣ ﭢ ﭭ ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭙ ﭘ ﭗ ﭖ
:ةزقبلا ٧٣


Kalimah ﭨ hendaklah dibaca :
ْ
ي
ْ
ا
َ
د
ُ
ىWakaf di atas Huruf Wau mati

و yang huruf sebelumnya
berbaris fathah seperti :

ﮂ ﮉ ﮈ ﮅ ﮄ ﮇ ﭾ ﮃ ﭿ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﮍ ﮌ ﮄ ﮆ ﮅ ﮇ
ﮙ ﮘ ﮗ ﮖ :ةرقبلا ١٣٦

ﯨ ﯿ ﯾ ﮉ ﮈ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ :فارعلا ٩٥

Perhatian

ﭭ ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭙ ﭘ ﭗ ﭖ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭑ
:لوٌلا ٧٪
Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

12
Lafaz perkataan ﭘ dalam surah An-Naml, semasa wakaf ada 2
keadaan :

Pertama : wakaf dengan mengekalkan huruf ي dan
mematikannya.
Kedua : wakaf dengan membuang huruf ي dan berhenti di
atas huruf ن.

ﯨ ﯿ ﯾ ﮉ ﮈ ﯨ ﯨ :ىبسًلا ٨
Lafaz perkataan ﯾ dalam surah Al-Insan, semasa wakaf ada 2
keadaan :
Pertama : wakaf dengan mengekalkan huruf ا yang akhir dan
menjadi huruf mad.
Kedua : wakaf dengan membuang huruf ا dan berhenti di atas
huruf lam yang dimatikan.

Ketika menyambung bacaan, maka huruf ي dan ا ini dikekalkan
bersama hukumnya yang asal.


ﯓ ﮱ ﮰ ﮯ ﮮ ﮭ ﮪ ﮫ ﮪ ﮩ ﯔ ﯣ ﯢ ﯥ ﯤ ﯖ ﯕ
ﯝ ﯧ ﯦ ﯞ ﯟ ﯠ ﯥ ﯤ ﯩ ﯨ ﯡ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
:فارعلا ١٦٦
Apabila wakaf pada kalimah ﯞ maka dibaca dengan huruf tha
bertanda mati. Sekiranya disambungkan bacaan, maka huruf tha
dimasukkan ke dalam huruf zal dan dibaca sebagai za bertanda
syaddah .

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

13Tanwin

1) Tanwin yang menunjukkan bacaan Izhar

ﭗ ﭖ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭑ ﭘ ﭙ ﭧ ﭦ ﭪ ﭩ ﭨ ﭫ
ﭭ ﭬ ﭢ ﭥ ﭤ ﭣ :صصقلا ٦١

ﭼ ﭻ ﭺ ﭱ ﭰ ﭽ ﮁ ﮀ ﭿ ﭾ ﭽ ﭼ ﭻ ﭺ ﭹ ﭸ ﭷ ﭶ
ﮆ ﮄ ﮇ ﮅ :صصقلا ٦٩


2) Tanwin yang menunjukkan bacaan Idgham dan Ikhfa’


Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

14
ﯕ ﯔ ﯦ ﯣ ﯢ ﯥ ﯤ ﯖ ﯧ ﯠ ﯟ ﯞ ﯝ :ةرقبلا ٢٦٣
ﮗ ﮖ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﮍ ﮌ ﮘ ﮚ ﮙ
ﮡ ﮠ ﮟ ﮞ ﮝ ﮜ ﮛ ﭨ ﮤ ﭩ ﮦ ﮥ ﮦ :ةرقبلا ١٦٣

ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭭ ﭧ ﭦ ﭥ ﭤ ﭣ ﭢ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ :أبس ٥٠

ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭥ ﭤ ﭣ ﭢ ﭭ ﭬ ﭮ ﭭ
ﭰ ﭯ :فارعلا ٣

ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭭ ﭺ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭻ ﭶ ﭽ ﭼ ﭸ ﭷ ﭹ
:ءاسنلا ١٦

ﭾ ﭽ ﭼ ﮁ ﮀ ﭿ ﮆ :فهكلا ١

ﮉ ﮃ ﮂ ﭾ :ةيشاغلا ١

ﮉ ﮈ ﮅ ﮄ ﮇ ﮆ ﮁ ﮀ ﭿ ﭾ ﭽ ﭼ ﮂ ﭿ ﭾ ﮃ ﮌ
ﮍ ﮁ ﮀ ﮂ :نامقل ٣١Tanda Saktah
س


Bermaksud berhenti seketika sekadar 2 harakat kemudian
menyambung kembali bacaannya tanpa mengambil nafas baru.
Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

15

Ada 4 tempat di dalam Al-Quran yang mengandungi tanda saktah.

1) Surah Al-Kahfi Ayat 1-2
ﯥ ﯤ ﯩ ﯨ ﯡ ﯠ ﯟ ﯞ ﯝ ﯧ ﯦ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
:فهكلا ١ - ٢

2) Surah Yasin Ayat 52
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
:سﯾ ٩٦
3) Surah Al-Qiamah Ayat 27
ﭱ ﭰ ﭺ ﭼ ﭻ :ةمايقلا ٢٦

4) Surah Al-Mutoffifin Ayat 14
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮇ ﮆ ﮁ ﮀ ﭿ ﭾ ﭽ :يﯿففطولا ٥٨


Al-Ismam

Al-Ismam ialah bacaan dengan cara memuncungkan dua
bibir seperti orang yang hendak menyebut bacaan
َ
ض
ّ
م ة untuk
menunjukkan bahawa baris yang terbuang itu ialah baris
َ
ض
ّ
م ة
tanpa melahirkannya pada sebutan.

Ia ditanda dengan simbol titik bulat di atas kalimah.

ﯨ ﯡ ﯠ ﯟ ﯞ ﯝ ﯧ ﯦ ﯣ ﯢ ﯥ ﯤ :فسوﯾ ٥٥
Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

16


Al-Imalah

Bacaan Imalah ialah bacaan yang menukarkan baris atas
kepada baris bawah dan daripada bacaan huruf alif kepada huruf
ya. Ia ditanda dengan titik bulat di tengah-tengah kalimah.

ﮍ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﮇ ﮙ ﮘ ﮗ ﮖ
ﮚ :دوﮪ ٨٥


Pertemuan Dua Tanda Sukun (Mati)

Keadaan ini berlaku ketika mana kalimah awalnya hamzah
wasal bersambung dengan huruf mati sebelumnya seperti lafaz
nun mati daripada tanwin yang bersambung pada akhir kalimah,
oleh itu digerakkan huruf yang mati itu dengan baris bawah
kerana pertemuan dua tanda sukun dan gugurlah hamzah wasal
secara lafaz contoh :

Kalimah dalam ayat 180 surah Al-Baqarah yang berbunyi :
ﯧ ﯦ ﯥ ﯤ ﯩ asalnya ialah
ْ
ى
َ
زْ ﯿ َ خ ﯦ kemudian digerakkan
baris nun mati dengan baris bawah maka dibaca dengan bacaan

َ
زْ ﯿ َ خ
ِ
ى ﯦ .


Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

17
1) Surah Al-Baqarah Ayat 180
ﯧ ﯦ ﯥ ﯤ ﯩ ﯨ ﯡ ﯠ ﯟ ﯞ ﯝ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ :ةزقبلا ٥٣١
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ى
َ
زْ ﯿ َ خ ﯦ


2) Surah Al-A’raaf ayat 8
ﮚ ﮙ ﮘ ﮛ ﮟ ﮞ ﮝ ﮜ
ﮡ ﮠ
ﭨ :فازعلا ٣
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ىذ
ِ
ئ
َ
ه ْ و
َ
ﯾ ﮚ

3) Surah Al-A’raf Ayat 158
ﮫ ﮪ ﮩ ﮨ ﮦ ﮦ ﮥ ﮤ ﭩ ﭨ ﮮ ﮭ ﮪ ﮯ ﯓ ﮱ ﮰ
ﯖ ﯕ ﯔ ﯤ ﯤ ﯩ ﯨ ﯡ ﯠ ﯟ ﯞ ﯝ ﯧ ﯦ ﯣ ﯢ ﯥ :فازعلا
٥٩٣
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ي
َ
عْ ﯿ
ِ
و
َ
ج ﮪ

4) Surah Al-A’raf Ayat 164
ﭗ ﭖ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭑ ﭘ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭙ ﭫ ﭣ ﭢ ﭭ ﭬ
ﭦ ﭥ ﭤ :فازعلا ٥٪٨
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ي
َ
ه
َ
و
َ
ق ﭙ

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

18
5) Surah Al-A’raf Ayat 177
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ي
َ
ل
َ
ث
َ
ه ﯨ

6) Surah Al-Taubah Ayat 24
ﮆ ﮁ ﮀ ﭿ ﭾ ﭽ ﭼ ﭻ ﮃ ﮂ ﮉ ﮈ ﮅ ﮄ ﮇ
ﮖ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﮍ ﮌ ﭿ ﭾ ﮗ ﮚ ﮙ ﮘ
ﮝ ﮜ ﮛ
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ي
ُ
لا
َ
و
ْ
ه
َ
أ
َ
و ﮄ

7) Surah Al-Taubah Ayat 30
ﮤ ﭩ ﭨ ﮡ ﮠ ﮟ ﮞ ﮝ ﮜ ﮛ ﮥ ﮨ ﮦ ﮦ ﮩ ﮮ ﮭ ﮪ ﮫ ﮪ
ﮯ ﮰ ﯓ ﮱ ﯔ ﯤ ﯖ ﯕ
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ىُ زْ ﯾ َ زُ ع ﮞ

8) Surah Hud Ayat 30
ﮉ ﮈ ﮅ ﮄ ﮇ ﮆ ﮁ ﮀ ﭿ ﭾ ﭽ ﭼ ﭻ ﭺ ﭹ ﭸ ﭷ ﭶ
ﭿ ﭾ ﮃ ﮂ ﮌ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﮍ ﮄ ﮗ ﮖ ﮇ ﮆ ﮅ
:دوﮪ ٧٥
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca َ خ
ِ
ى
َ
زْ ﯿ ﮌ ﮍ

9) Surah Hud Ayat 24
ﮪ ﮫ ﮪ ﮩ ﮨ ﮦ ﮦ ﮥ ﮤ ﭩ ﭨ ﮡ ﮠ ﮟ ﮞ ﮝ ﮜ ﮛ
ﮮ ﮭ :دوﮪ ٨٦
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
يُ حْ و
ُ
ً ﭩ

10) Surah Ibrahim Ayat 18
Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

19
ﯧ ﯦ ﯥ ﯤ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﮉ ﮈ
:نﯿﮪازبإ ٥٣
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ى
ِ
دب
َ
ه
َ
ز
َ
ك ﯨ

11) Surah Ibrahim Ayat 26
ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭥ ﭤ ﭣ ﭢ ﭭ ﭬ ﭫ :نﯿﮪازبإ ٦٪
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca َ خ
ِ
ى
ِ
ت
َ
ثْ ﯿ
ِ
ب ﭤ

12) Surah Al-Hijr Ayat 61
ﮞ ﮝ ﮜ ﮛ ﮚ ﮙ :زجحلا ٪٥
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ﮛ
ِ
ي
ِ
طْ و
ُ
ل ﮝ

13) Surah Al-An-Nahl Ayat 78
ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
:لحٌلا ٣٨
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ى
ِ
ذ
ِ
ئ
َ
ه ْ و
َ
ﯾ ﯨ

14) Surah Al-Kahfi Ayat 77
ﭽ ﭼ ﭻ ﭺ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭭ ﭬ ﭫ
ﭼ ﭻ ﭺ ﭹ ﭸ ﭷ ﭶ ﭽ ﮁ ﮀ ﭿ ﭾ
ﮄ ﮇ ﮆ :فﮭكلا ٨٨
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ى
ِ
ت
َ
ﯾ ْ ز
َ
ق ﭱ

15) Surah Al-Kahfi Ayat 88
ﮀ ﮍ ﮌ ﭿ ﭾ ﮃ ﮂ ﮉ ﮁ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ى
َ
ءا َ ز
َ
ج ﮀ
Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

20

16) Surah Maryam Ayat 7
ﮂ ﮁ ﮀ ﮍ ﮌ ﭿ ﭾ ﮃ ﮂ ﮉ ﮈ
ﮄ ﮃ :نﯾزه ٨
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ﮂ
ِ
ي
ِ
ه
َ
ل
ُ
غ
ِ
ب ﭾ

17) Surah Al-Hajj Ayat 11
ﮜ ﮛ ﮚ ﮙ ﮘ ﮗ ﮖ ﮝ ﭨ ﮡ ﮠ ﮟ ﮞ ﭩ ﮥ ﮤ
ﮪ ﮫ ﮪ ﮩ ﮨ ﮦ ﮦ ﮭ ﯓ ﮱ ﮰ ﮯ ﮮ :جحلا ٥٥
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ىُ زْ ﯿ َ خ ﮡ

18) Surah Al-Hajj Ayat 25
ﭢ ﭭ ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭥ ﭤ ﭣ ﭫ
ﭽ ﭼ ﭻ ﭺ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭭ ﭬ :جحلا ٦٩
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ى
َ
ءآ
َ
و
َ
س ﭨ

19) Surah Al-Mukminun Ayat 38
ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ي
ُ
ل ُ ج
َ
ر ﯨ

20) Surah An-Nur Ayat 35
ﮪ ﮫ ﮪ ﮩ ﮭ ﯓ ﮱ ﮰ ﮯ ﮮ ﯔ ﯤ ﯖ ﯕ ﯥ ﯣ ﯢ
ﯧ ﯦ ﯥ ﯤ ﯩ ﯨ ﯡ ﯠ ﯟ ﯞ ﯝ ﯧ ﯦ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﮈ ﯿ ﯾ ﮉ
ﯨ ﯨ :روٌلا ٧٩
Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

21
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
يُ حب
َ
ب ْ ص
ِ
ه ﯔ ﯕ

21) Surah Al-Furqan Ayat 4
ﭻ ﭺ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭭ ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭼ
ﭹ ﭸ ﭷ ﭶ ﭽ :ىبقزفلا ٨
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ﭭ
ِ
ي
ُ
ك
ْ
ف
ِ
إ ﭯ

22) Surah Al-Furqan Ayat 26
ﮁ ﮀ ﮍ ﮌ ﮂ ﮖ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ى
ِ
ذ
ِ
ئ
َ
ه ْ و
َ
ﯾ ﮀ

23) Surah As-Syuara’ Ayat 105
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ :ءازعشلا ٥١٩
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ﯨ
ِ
ي
ِ
حْ و
ُ
ً ﯨ

24) Surah As-Syuara’ Ayat 123
ﮤ ﭩ ﭨ ﮡ :ءازعشلا ٥٦٧
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ىُ دبَ ع ﭩ

25) Surah As-Syuara’ Ayat 160
ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭑ :ءازعشلا ٥٪١
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ﭮ
ِ
ي
ِ
طْ و
ُ
ل ﭰ

26) Surah Saba’ Ayat 31
Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

22
ﯧ ﯦ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯿ ﯾ ﮉ ﮈ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ي
ِ
ضْ ع
َ
ب ﮉ

27) Surah As-Saffaat Ayat 6
ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ :ثبفبصلا ٪
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ى
ِ
تٌَْ ﯾ
ِ
ز
ِ
ب ﭫ

28) Surah Ghafir Ayat 8
ﭨ ﭧ ﭦ ﭙ ﭘ ﭗ ﭖ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭑ ﭩ ﭢ ﭭ ﭬ ﭫ ﭪ
:رفاغ ١
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ي
ِ
ً
ْ
دَ ع ﭱ

29) Surah Al-Jathiyah Ayat 9
ﮩ ﮨ ﮦ ﮦ ﮥ ﮤ ﭩ ﮪ ﮯ ﮮ ﮭ ﮪ ﮫ :تﯿثبجلا ٩
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
يَئْ ﯿ
َ
ش ﮨ

30) Surah An-Najm Ayat 50
ﭯ ﭮ ﭭ ﭬ ﭫ :نجٌلا ٩١
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ىَ دبَ ع ﭮ

31) Surah Al-Hadid Ayat 27
Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

23
ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﮍ ﮌ ﭿ ﭾ ﮃ ﮂ ﮉ ﮈ ﮅ ﮄ ﮇ ﮆ ﮁ
ﮞ ﮝ ﮜ ﮛ ﮚ ﮙ ﮘ ﮗ ﮖ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ
ﮟ ﮠ ﮥ ﮤ ﭩ ﭨ ﮡ ﮦ ﮪ ﮩ ﮨ ﮦ :دﯾدحلا ٦٨
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ى
َ
تّﯿ
ِ
ًب
َ
ب
ْ

َ
ر
َ
و ﮆ

32) Surah Al-Jumuah Ayat 11
ﭹ ﭸ ﮀ ﭿ ﭾ ﭽ ﭼ ﭻ ﭺ ﮁ ﮂ ﮉ ﮈ ﮅ ﮄ ﮇ ﮆ
ﭾ ﮃ ﭿ ﮁ ﮀ ﮍ ﮌ :تعوجلا ٥٥
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ى
َ
وْ ﮭ
َ
ل ﭽ

33) Surah Al-Qiamah Ayat 12
ﯦ ﯥ ﯤ ﯩ ﯨ :تهبﯿقلا ٥٦
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ى
ِ
ذ
ِ
ئ
َ
ه ْ و
َ
ﯾ ﯥ

34) Surah Al-Qiamah Ayat 30
ﮁ ﮀ ﭿ ﭾ ﭽ :تهبﯿقلا ٧١
Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ِ
ى
ِ
ذ
ِ
ئ
َ
ه ْ و
َ
ﯾ ﮀ
Huruf-Huruf Kecil

Huruf kecil menunjukkan huruf-huruf yang ditinggalkan di
dalam mushaf uthmani tetapi wajib dibaca seperti :

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

24
ﮟ ﮞ ﮝ ﮜ ﮛ ﮚ ﮙ ﮘ ﮗ ﮖ ﮇ
:ىبقزفلا ٨٩

ﮪ ﮩ ﮨ ﮦ ﮦ ﮫ ﮯ ﮮ ﮭ ﮪ :ءبﯿبًلا ٣٣

ﭭ ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭙ ﭘ ﭗ ﭖ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭑ
:لوٌلا ٧٪

ﭸ ﭷ ﭶ ﭽ ﭼ ﭻ ﭺ ﭹ ﭾ ﮅ ﮄ ﮇ ﮆ ﮁ ﮀ ﭿ ﮈ ﮉ
ﭾ ﮃ ﮂ ﭿ ﮀ ﮍ ﮌ ﮁ ﮖ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ :ةازحلا ٨

ﯦ ﯣ ﯢ ﯥ ﯤ ﯖ ﯕ ﯔ :تهبﯿقلا ٨١


ﯿ ﯾ ﮉ ﮈ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
:فصلا ٥٨

ﭭ ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭥ ﭤ ﭣ ﭢ ﭭ ﭬ ﭫ ﭪ
ﭻ ﭺ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ :تعوجلا ٦


Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

25

Sebutan Huruf Yang Masyhur

Sekiranya kalau diletak huruf س di atas ص maka ia menunjukkan
sebutan huruf س adalah lebih masyhur.
ﯧ ﯦ ﯥ ﯤ ﯩ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ :ةزقبلا ٦٨٩

ﭢ ﭭ ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭙ ﭣ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭥ ﭤ
ﭯ ﭮ ﭭ ﭬ ﭫ ﭰ ﭶ ﭽ ﭼ ﭻ ﭺ ﭱ :فازعلا ٪٩

Sekiranya kalau diletak huruf س di bawah ص maka ia
menunjukkan sebutan huruf ص adalah lebih masyhur.

ﮇ ﮆ ﮁ ﮀ ﭿ ﭾ ﭽ ﭼ :روطلا ٧٨


Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

26

Permulaan Bacaan Hamzah Wasal


Sekiranya hamzah wasal berada di awal kalimah dan
huruf ketiga di dalam kalimah tersebut berbaris dhommah
maka hamzah wasal hendaklah dimulakan dengan baris
dhommah.

ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ :ءبسٌلا
٩١

ﯖ ﯕ ﯔ ﯓ ﮱ ﮰ ﮯ ﯤ ﯦ ﯣ ﯢ ﯥ

ﯞ ﯝ ﯧ ﯠ ﯟ :فازعلا ٨٩


Sekiranya huruf ketiga di dalam kalimah tersebut
berbaris fathah atau kasrah maka hamzah wasal itu
hendaklah dimulakan dengan baris kasrah.

ﮁ ﮀ ﮍ ﮌ ﭿ ﭾ ﮃ ﮂ ﮉ ﮈ :ةدئبولا ٩٣

ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﮍ ﮌ ﮄ ﮖ ﮇ ﮆ ﮅ ﮗ ﮙ ﮘ
ﮛ ﮚ :مبعًلا ٥١٪


Sekiranya perkataan tersebut melebihi lima huruf maka
hamzah wasal hendaklah dimulakan dengan baris kasrah.

ﮰ ﮯ ﮮ ﮭ ﮪ :زوقلا ٥


Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

27
Sekiranya kalimah mengandungi alif lam maka hamzah
wasal yang berada di awal kalimah hendaklah dimulakan
dengan baris fathah.

ﭻ ﭺ ﭹ ﭸ ﭷ :يوحزلا ٥ – ٦

ﭙ ﭘ ﭗ ﭖ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭑ ﭦ ﭧ

ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ :مبعًلا ٥Apabila bertemu hamzah istifham dengan hamzah
wasal dan selepasnya berbaris sukun ditukarkan hamzah
wasal menjadi alif mad dan dihazafkan alif hamzah wasal.

Keadaan ini berlaku pada enam tempat di dalam al-
Quran :
ﭦ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ مبعًلا : ٥٨٧ ، ٥٨٨

ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
:سًوﯾ ٩٥

ﮦ ﮦ ﮥ ﮤ ﭩ ﭨ ﮡ ﮠ ﮟ ﮞ ﮝ ﮜ
ﮫ ﮪ ﮩ ﮨ ﮪ ﮱ ﮰ ﮯ ﮮ ﮭ :سًوﯾ ٩٩

ﮆ ﮁ ﮀ ﭿ ﭾ ﭽ ﭼ ﭻ :سًوﯾ ٩٥

ﭺ ﭹ ﭸ ﭷ ﭶ ﭽ ﭼ ﭻ ﭻ ﭾ ﭽ ﭼ
ﮀ ﭿ :لوٌلا ٩٩
Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

28
Apabila dimulakan bacaan dengan kalimah Kata Nama
yang di awalnya Hamzah Wasal hendaklah dibaca dengan
baris kasrah. Ia dibaca pada 7 kalimah di dalam Al-Quran
iaitu :

1) نبا seperti :
ﯓ ﮱ ﮰ ﮯ ﯔ ﯣ ﯢ ﯥ ﯤ ﯖ ﯕ
:ميرم ٣٤

2) تنبا seperti :
ﯧ ﯦ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ :ميرحتلا ١٢
ﯨ ﯡ ﯠ ﯟ ﯞ ﯝ ﯧ ﯦ ﯣ ﯢ ﯥ ﯤ ﯖ ﯩ ﯤ
ﯧ ﯦ ﯥ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ :صصقلا ٢٦3) رما ؤ seperti :
ﭖ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭑ ﭗ ﭭ ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭙ ﭘ
ﭣ ﭢ ﭤ ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭥ ﭬ ..... ﮃ ﭼ :ءاسنلا
١٦٦
ﭖ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭑ ﭗ ﭧ ﭦ ﭙ ﭘ ﭨ ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭭ
ﭨ ﭧ ﭦ ﭥ ﭤ ﭣ ﭢ ﭩ ﭯ ﭮ ﭭ ﭬ ﭫ ﭪ
ﭱ ﭰ :رونلا ١١
Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

29
ﭺ ﭹ ﭸ ﭷ ﭶ ﭽ ﭼ ﭻ ﭺ ﭱ ﭻ
ﭼ :ميرم ٢١
4) تأرما seperti :
ﮮ ﮭ ﮪ ﮫ ﮪ ﮩ ﮨ ﮦ ﮦ ﮥ ﮤ ﭩ ﭨ ﮡ ﮯ ﮰ
ﯕ ﯔ ﯓ ﮱ :نارمع لآ ٣٥
ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭥ ﭤ ﭣ ﭢ ﭭ ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭬ
....... ﭻ :صصقلا ٢٣

5) ينثا seperti :
ﯝ ﯩ ﯨ ﯡ ﯠ ﯟ ﯞ ﯤ ﯧ ﯦ ﯥ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ :لحنلا ٥١
ﭻ ﭾ ﭽ ﭼ ﭻ ﭺ ﭹ ﭸ ﭷ ﭶ ﭽ ﭼ ﭿ ...... ﮤ
:ةدئاملا ١٢
6) يتنثا seperti :
ﭖ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭑ ﭗ ﭭ ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭙ ﭘ
ﭣ ﭢ ﭤ ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭥ ﭬ ﭰ ﭯ ﭮ ﭭ
ﭻ ﭺ ﭱ ﭼ .... ﮃ :ءاسنلا ١٦٦
ﭺ ﮆ ﮁ ﮀ ﭿ ﭾ ﭽ ﭼ ﭻ ﮇ ﮂ ﮉ ﮈ ﮅ ﮄ ﮃ
..... ﮚ :ةرقبلا ٦٠

7) مسا seperti :

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

30
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯿ ﯾ ﮉ ﮈ ﯨ ﯨ ﯨ :نارمع لآ ٤٥
Pelbagai Kaedah Bacaan Lain

1) Sekiranya ingin wakaf di atas kalimah yang di akhirnya huruf
hamzah berbaris tanwin, maka hendaklah dibuang tanwin
tersebut dan diganti dengan baris fathah dan dibaca dengan 2
harkat seperti :

ﭼ ﭻ ﭺ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭭ ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭽ ﭸ ﭷ ﭶ
ﭼ ﭻ ﭺ ﭹ :ةرقبلا ١٦١
Wakaf pada perkataan ﭼ hendaklah dibuang tanwin dan
diganti dengan baris di atas menjadi ا
َ
ءآَ د
ِ
ً
َ
و

ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭙ ﭘ ﭗ ﭖ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭑ
ﭭ ﭢ ﭨ ﭧ ﭦ ﭥ ﭤ ﭣ ﭩ ﭯ ﭮ ﭭ ﭬ ﭫ ﭪ
:ءاسنلا ١
Wakaf pada perkataan ﭭ hendaklah dibuang tanwin dan
diganti dengan baris di atas menjadi ا
َ
ءآ
َ
س
ِ
ً
َ
وﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ :ىوٌهؤولا ٨٥
Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

31
Wakaf pada perkataan ﯨ hendaklah dibuang tanwin dan
diganti dengan baris di atas menjadi
َ
ءآث
ُ
غ ا2) Surah Al-Ahqaf Ayat 4

ﮪ ﮫ ﯦ ﯣ ﯢ ﯥ ﯤ ﯖ ﯕ ﯔ ﯓ ﮱ ﮰ ﮯ ﮮ ﮭ
ﯧ ﯝ ﯧ ﯦ ﯥ ﯤ ﯩ ﯨ ﯡ ﯠ ﯟ ﯞ ﯨ ﯨ ﯨ :فبقحلا
٨
Apabila dimulakan bacaan dengan kalimah ﯞ maka huruf
hamzah ditukarkan kepada huruf ya mati dan hendaklah
dibaca ا
ِ
نو
ُ
ت
ْ
ي
ِ
ِ


3) Surah Al-Hujurat Ayat 11

ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﮉ ﮈ ﯾ ﯿ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ :ثازجحلا ٥٥

Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca
ُ
م
ْ
س
ِ
ل
َ
س
ْ
ئ
ِ
ب

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

32

4) Bacaan Tashil pada kalimah ﯟ

ﯝ ﯧ ﯦ ﯣ ﯢ ﯥ ﯤ ﯖ ﯞ ﯠ ﯟ ﯡ ﯦ ﯥ ﯤ ﯩ ﯨ
ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ :تلصف ٤٤
5) Bacaan Nun Mati yang dibaca dengan bacaan yang
jelas tanpa dengung. Bacaan ini berlaku pada 4
kalimah sahaja iaitu : ﮪ ﯟ ﮦ ﯥ

ﭩ ﭨ ﮡ ﮠ ﮟ ﮞ ﮝ ﮜ ﮛ ﮚ ﮙ ﮘ ﮗ ﮖ
ﮫ ﮪ ﮩ ﮨ ﮦ ﮦ ﮥ ﮤ ﮪ ﯕ ﯔ ﯓ ﮱ ﮰ ﮯ ﮮ ﮭ
ﯖ ﯤ ﯝ ﯧ ﯦ ﯣ ﯢ ﯥ ﯞ ﯥ ﯤ ﯩ ﯨ ﯡ ﯠ ﯟ :ماعنلا ٩٩

ﯞ ﯝ ﯧ ﯦ ﯣ ﯟ ﯧ ﯦ ﯥ ﯤ ﯩ ﯨ ﯡ ﯠ :ةرقبلا ٢٠١

ﮦ ﮥ ﮤ ﭩ ﭨ ﮡ ﮠ ﮟ ﮞ ﮦ ﮨ ﮩ ﮮ ﮭ ﮪ ﮫ ﮪ
ﯓ ﮱ ﮰ ﮯ ﯔ ﯦ ﯣ ﯢ ﯥ ﯤ ﯖ ﯕ :دعرلا ٤

ﯤ ﯖ ﯕ ﯔ ﯓ ﮱ ﮰ ﮯ ﮮ ﯥ ﯣ ﯢ
:فصلا ٤

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

33
6) Huruf Wau yang dibaca dengan bacaan pendek di 5
tempat iaitu :

ﯧ ﯦ ﯥ ﯤ ﯩ ﯨ ﯡ ﯠ ﯟ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
:فهكلا ١٤

ﭢ ﭭ ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭣ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭥ ﭤ
ﭪ ﭫ ﭷ ﭶ ﭽ ﭼ ﭻ ﭺ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭭ ﭬ
:دعرلا ٣٠

ﮂ ﮁ ﮀ ﮍ ﮌ ﭿ ﭾ ﮃ ﮂ ﮉ ﮈ ﮅ ﮄ ﮇ ﮆ
ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮇ ﮖ ﮝ ﮜ ﮛ ﮚ ﮙ ﮘ ﮗ ﮞ
ﮠ ﮟ ﮡ ﮪ ﮩ ﮨ ﮦ ﮦ ﮥ ﮤ ﭩ ﭨ :دمحم ٤

ﭥ ﭤ ﭣ ﭢ ﭭ ﭬ ﭦ ﭨ ﭧ :دمحم ٣١

ﮯ ﮮ ﮭ ﮪ ﮰ ﯥ ﯤ ﯖ ﯕ ﯔ ﯓ ﮱ ﯢ ﯦ ﯣ
ﯤ ﯩ ﯨ ﯡ ﯠ ﯟ ﯞ ﯝ ﯧ :مورلا ٣٩7) Huruf Ya Mati yang dibaca dengan bacaan pendek
seperti :

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

34
ﭻ ﭺ ﭹ ﭸ ﭷ ﭶ ﭽ ﭼ ﭻ ﭼ ﭽ ﮆ ﮁ ﮀ ﭿ ﭾ
ﮇ ﮄ ﮌ ﭿ ﭾ ﮃ ﮂ ﮉ ﮈ ﮅ ﮍ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ :نارمع لآ
١٤٤

ﯧ ﯦ ﯥ ﯤ ﯩ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ :ماعنلا ٣٤

8) Huruf Alif mati dibaca dengan bacaan pendek :

ﮄ ﮇ ﮆ ﮁ ﮀ ﭿ ﮅ ﭿ ﭾ ﮃ ﮂ ﮉ ﮈ ﮌ ﮍ ﮂ ﮁ ﮀ
ﮛ ﮚ ﮙ ﮘ ﮗ ﮖ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ
:لافنلا ٦٥9) Sila ambil perhatian ketika membaca ayat-ayat berikut
:

ﯧ ﯦ ﯥ ﯤ ﯩ ﯨ ﯡ ﯠ ﯟ ﯞ ﯝ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ :ةرقبلا ١٢٥
Kalimah ﯨ dibaca dengan bacaan panjang.

ﭮ ﭭ ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭯ ﭱ ﭰ :ناقرفلا ٦٩
Kalimah ﭯ dibaca dengan bacaan panjang.

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

35
ﯥ ﯤ ﯩ ﯨ ﯡ ﯠ ﯟ ﯞ ﯝ ﯧ ﯦ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ :قلطلا ٤
Kalimah ﯦ dibaca dengan bacaan panjang.ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭑ ﭖ ﭗ ﭘ ﭨ ﭧ ﭦ ﭙ :رشحلا ١٦
Kalimah ﭖ dibaca dengan huruf د berbaris fathah.

ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯿ ﯾ ﮉ ﮈ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ :تلصف ٢٩
Kalimah ﯨ dibaca dengan huruf ذ berbaris fathah.

ﮥ ﮦ ﮨ ﮦ :ريوكتلا ٢١
Kalimah ﮦ dibaca dengan huruf ث berbaris fathah.

ﭑ ﭮ ﭘ ﭗ ﭖ ﭱ ﭰ ﭯ ﭙ ﭧ ﭦ :جراعملا ١١
Kalimah ﭙ dibaca dengan huruf م berbaris kasrah.

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

36Sujud Tilawah

Sunat bagi sesiapa yang membaca Al-Quran dan yang sesiapa
yang mendengar bacaan tersebut untuk melakukan sujud tilawah
semasa bacaan ayat sujud.

Ayat-ayat yang mengandungi sujud tilawah ditanda dengan simbol
ﯾ di akhir setiap ayat.

Ada 14 tempat di dalam Al-Quran mengandungi ayat-ayat yang
disunatkan Sujud Tilawah iaitu :

1) Surah Al-‘Aaraf Ayat 206
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﮉ ﮈ ﯾ
ﯿ :فارعلا ٢٠٦
2) Surah Ar-Ra’du
ﭹ ﭸ ﭷ ﭶ ﭽ ﭼ ﭻ ﭺ ﭱ ﭰ ﭯ ﭺ ﭻ :دعرلا ١٥Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

37

3) Surah An-Nahl Ayat 49-50
ﯔ ﯓ ﮱ ﮰ ﮯ ﮮ ﮭ ﮪ ﮫ ﮪ ﮩ ﮨ ﮦ ﮦ ﮥ ﮤ
ﯣ ﯢ ﯥ ﯤ ﯖ ﯕ ﯦ ﯧ :لحنلا ٤٩ - ٥٠
4) Surah Al-Isra’ Ayat
ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭬ ﭶ ﭽ ﭼ ﭻ ﭺ ﭱ ﭰ ﭯ ﭮ ﭭ
ﮈ ﮅ ﮄ ﮇ ﮆ ﮁ ﮀ ﭿ ﭾ ﭽ ﭼ ﭻ ﭺ ﭹ ﭸ ﭷ
ﮉ ﮂ ﮃ :ءارسلا ١٠٦ - ١٠٩
5) Surah Maryam
ﮖ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﮍ ﮌ ﭿ ﭾ ﮃ ﮂ ﮉ ﮈ
ﮚ ﮙ ﮘ ﮗ ﮛ ﭩ ﭨ ﮡ ﮠ ﮟ ﮞ ﮝ ﮜ ﮤ ﮥ
:ميرم ٥١

6) Surah Al-Haj
ﮆ ﮁ ﮀ ﭿ ﭾ ﭽ ﭼ ﭻ ﭺ ﭹ ﭸ ﭷ ﭶ ﭽ ﭼ ﭻ
ﮉ ﮈ ﮅ ﮄ ﮇ ﮂ ﮌ ﭿ ﭾ ﮃ ﮍ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﮇ
ﮚ ﮙ ﮘ ﮗ ﮖ ﮛ ﮜ :جحلا ١١
7) Surah Al-Haj
ﮟ ﮞ ﮝ ﮜ ﮛ ﮚ ﮙ ﮘ ﮗ ﮖ ﮇ ﮠ ﮡ :جحلا ٦٦
Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

38
8) Surah Al-Furqan
ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﮍ ﮌ ﭿ ﭾ ﮃ ﮂ ﮇ ﮖ
:ناقرفلا ٦٠9) Surah An-Naml
ﭽ ﭼ ﭻ ﭺ ﭹ ﭸ ﭷ ﭶ ﭽ ﭼ ﭻ ﭺ ﭱ ﭰ ﭯ
ﮅ ﮄ ﮇ ﮆ ﮁ ﮀ ﭿ ﭾ ﮈ ﮉ :لمنلا ٢٥ - ٢٦
10) Surah As-Sajdah
ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﮍ ﮌ ﭿ ﭾ ﮃ ﮂ ﮉ ﮈ ﮅ ﮄ ﮇ ﮄ ﮅ
:ةدجسلا ١٥
11) Surah Fussilat
ﯧ ﯦ ﯣ ﯢ ﯥ ﯤ ﯝ ﯥ ﯤ ﯩ ﯨ ﯡ ﯠ ﯟ ﯞ
ﯧ ﯦ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ :تلصف ٣٦ - ٣١


12) Surah An-Najm
ﮩ ﮨ ﮦ ﮪ ﮫ :مجنلا ٦٢
Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

39
13) Surah Al-Insyiqaq
ﯧ ﯦ ﯥ ﯤ ﯩ ﯨ ﯨ ﯨ :قاقشنلا ٢١
14) Surah Al-‘Alaq
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ :قلعلا ١٩

Syarat-Syarat sah melakukan sujud Tilawah :

1- Suci daripada hadas besar & hadas kecil
2- Suci daripada najis
3- Menghadap kiblat
4- Menutup aurat

Cara-Cara Sujud Tilawah

Sujud Tilawah terbahagi kepada 2 keadaan :

1- di luar solat
2- semasa melakukan solat

1- di luar solat
Sekiranya pembaca Al-Quran ingin melakukan sujud tilawah di
luar solat, cara-caranya seperti berikut :

Takbiratul Ihram serta niat melakukan sujud tilawah. Sunat
mengangkat tangan semasa takbiratul ihram.
Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

40
Kemudian takbir sekali lagi untuk sujud tanpa mengangkat
tangannya.

Kemudian sujud sebagaimana sujud di dalam solat.

Semasa sujud, hendaklah dibaca doa berikut :


َ
ح
ْ
ب
ُ
س ى
َ
ل
ْ
عَلا
َ
ي
ب
َ
ر
َ
نا 3x

ّ
م
ُ
ه
ّ
للا
َ
ي
ِ
ه
ْ
ج
َ
و
َ
د
َ
ج
َ
س ،
ُ
ت
ْ
م
َ
ل
ْ
سَأ
َ
ك
َ
ل
َ
و
ُ
ت
ْ
ن
َ
مآ
َ
ك
ِ
ب
َ
و
ُ
ت
ْ
د
َ
ج
َ
س
َ
ك
َ
ل

ُ
و
ّ
للا
َ
ك
َ
را
َ
ب
َ
ت ،
ِ
و
ِ
ت
ّ
و
ُ
ق
َ
و
ِ
و
ِ
ل
ْ
و
َ
ِ
ب
ُ
ه
َ
ر
َ
ص
َ
ب
َ
و
ُ
و
َ
ع
َْ
س
ّ
ق
َ
ش
َ
و
ُ
ه
َ
ر
ّ
و
َ
ص
َ
و
ُ
و
َ
ق
َ
ل
َ
خ ي
ِ
ذ
ّ
ل
ِ
ل
.
َ ْ
ي
ِ
ق
ِ
لا
َ
لا
ُ
ن
َ
س
ْ
حَأ

ّ
م
ُ
ه
ّ
للا
ْ
ع
َ
ض
َ
و ، ا
ً
ر
ْ
خ
ُ
ذ
َ
ك
َ
د
ْ
ن
ِ
ع
ِ
ل ا
َ
ه
ْ
ل
َ
ع
ْ
جا
َ
و ، ا
ً
ر
ْ
جَأ
َ
ك
َ
د
ْ
ن
ِ
ع ا
َ
ِ
ب
ِ
ل
ْ
ب
ُ
ت
ْ
كا

ُ
و
ّ
للا ى
ّ
ل
َ
ص د
ُ
وا
َ
د
َ
ك
ِ
د
ْ
ب
َ
ع
ْ
ن
ِ
م ا
َ
ه
َ
ت
ْ
ل
ِ
ب
َ
ق ا
َ
م
َ
ك
ي
ن
ِ
م ا
َ
ه
َ
ل
َ
ب
ْ
قا
َ
و ، ا
ً
ر
ْ
ز
ِ
و ا
َ
ِ
ب
ي
ن
َ
ع
.
ْ
م
ّ
ل
َ
س
َ
و
ِ
و
ْ
ي
َ
ل
َ
ع

Setelah selesai membaca doa tersebut, takbir sekali untuk
bangun daripada sujud dan duduk dalam keadaan duduk
tahiyyat akhir, kemudian memberi salam tanpa membaca
tasyahhud.

2- Semasa solat
Semasa seseorang mendirikan solat, sujud tilawah dilakukan
sebagaimana berikut :

Mengucap takbir tanpa mengangkat tangannnya.
Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

41

Kemudian terus sujud tilawah sebagaimana sujud dalam solat.

Kemudian takbir sekali lagi untuk bangun daripada sujud tanpa
perlu duduk istirahah.

Kemudian meneruskan solat dengan menyambung bacaan atau
diam seketika kemudian rukuk.
Bacaan Surah

Sunat membaca surah-surah pendek iaitu bermula
daripada surah Al-Dhuha hingga surah An-Nas semasa
solat Maghrib.

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

42
Sunat membaca surah-surah yang sederhana panjang
semasa solat Asar dan Isya’.

Sunat dibaca pada solat Subuh hari Jumaat pada rakaat
pertama Surah As-Sajdah dan pada rakaat kedua Surah Al-
Insan.

Memohon kerahmatan ketika membaca ayat-ayat
rahmat dengan berdoa :
َ
ر
ي
ب
ْ
غا
ِ
ف
ْ
ر
َ
و
ْ
را
َ
ح
ْ
م
َ
و َأ
ْ
ن
َ
ت
َ
خ
ْ
ي
ُ
ر
ّ
رلا
ِ
ِ
حا
َ
ي
Memohon perlindungan ketika membaca ayat-ayat azab
dengan berdoa :
َ
ر
ي
ب َأ
ِ
ع
ْ
ذ
ِ
ن
ِ
م
ْ
ن
َ
ع
َ
ذ
ِ
با
َ
ك

Bertasbih ketika membaca ayat-ayat Tasbih

Sunat membaca ketika selesai membaca ayat akhir
surah At-Tin dan ayat surah Al-Qiamah dengan doa :

َ
ب
َ
ل ى
َ
و َأ
َ
ن
َ
ع ا
َ
ل
َ
ذ ى
ِ
ل
َ
ك
ِ
م
َ
ن ّ شلا
ِ
ىا
ِ
د
َ
ني
dan akhir Surah Al-Mursalat :
َ
مآ ّن
ِ
ب ا
ِ
لا


Doa Sebelum membaca Al-QuranKaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011


ibnuhassan007@SKSS1

43

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011

AMALI WUDUK
2
ibnuhassan007@SKSS1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->