Disusun Oleh

:
Ustaz Safuan b Hassan

Nama :……………………………………..………………
Tahun :…………………………………..…………………

Ibnuhassan007@SKSS1

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011

AMALI WUDUK
2

ibnuhassan007@SKSS1

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011

Bacaan Basmalah dan Istiazdah
Sunat bagi sesiapa yang ingin membaca
memulakannya dengan bacaan al-istiazdah iaitu

Al-Quran

‫ﭷﭸﭹﭺﭻ‬

sama ada dibaca pada permulaan di awal surah
atau di pertengahan surah.
Sunat juga bagi sesiapa yang ingin membaca Al-Quran
memulakannya dengan bacaan Basmalah iaitu ‫ﭯ ﭰ‬
pada awal setiap surah kecuali pada surah At-Taubah.

‫ﭮ‬

‫ﭑ‬

Apabila memulakan bacaan di pertengahan surah, maka
pembaca boleh memilih samada hendak memulakan bacaannya
dengan membaca

‫ﭮ ﭯ ﭰ‬
‫ﭻ‬

‫ﭑ‬

‫ﭷﭸﭹﭺﭻ‬

kemudian diikuti dengan

atau memadai dengan membaca

‫ﭷﭸﭹﭺ‬

sahaja.

Permulaan Surah Dengan Huruf-Huruf Hijaiyyah

3

ibnuhassan007@SKSS1

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011

Apabila sesuatu surah itu dimulakan dengan huruf-huruf
hijaiyyah hendaklah huruf itu dibaca dengan menyebut lafaz huruf
itu satu persatu mengikut kaedah tajwid.
Bilangan surah yang dimulakan dengan huruf-huruf hijaiyyah
ialah sebanyak 29 surah. Surah-surah tersebut ialah :
1) Surah Al-Baqarah, Surah Al-Imran, Surah Al-Ankabut,
Surah Ar-Rum, Surah Luqman dan Surah As-Sajdah dimulai
dengan

‫ﭑ ﭮ‬

Dibaca dengan

ِ
‫ف الَ ْم ِمْي ْم‬
ْ ‫اَل‬

2) Surah Al-A’raf dimulai dengan
Dibaca dengan

‫ﭑ ﭮ‬

ِ‫اَل‬
ِ ‫ف الَم‬
‫ص ْاد‬
‫م‬
‫ي‬
‫م‬
ْ
َ ْْ ْ

3) Surah Yunus, Surah Hud, Surah Yusuf, Surah Ibrahim dan
Surah Al-Hijr dimulai dengan
Dibaca dengan

ِ
‫ف الَ ْم َراء‬
ْ ‫اَل‬

4) Surah Ar-Ra’d dimulai dengan
Dibaca dengan

ِ
‫ف الَ ْم ِمْي ْم َراء‬
ْ ‫اَل‬

5) Surah Maryam dimulai dengan
Dibaca dengan

‫ﭑﭮ‬

‫ﭑﭮ‬
‫ﭑ ﭮ‬

‫ص ْاد‬
ْ ‫َك‬
ْ ْ ‫اف َىاء يَاء َع‬
َ ‫ْي‬
4

ibnuhassan007@SKSS1

Surah Al-Jathiyah dan Al-Ahqaf dimulai dengan ‫ﭤ ﭥ‬ Dibaca dengan ‫ِمْي ْم‬ ‫َحاء‬ 12) Surah As-Syura dimulai dengan Dibaca dengan ِ ‫حاء ِميم ع‬ ‫اف‬ ْ َ‫ْي ق‬ ْ ْ ‫ْي س‬ َْْ ْ ْ َ ‫ﭑﭮ ﭯ ﭰ ﭱ‬ 13) Surah Qaf dimulai dengan Dibaca dengan ‫ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ‬ ‫اف‬ ْ َ‫ق‬ 14) Surah Al-Qalam dimulai dengan 5 ‫ﮃﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ‬ ibnuhassan007@SKSS1 .Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 ‫ﭽ ﭶ‬ 6) Surah Taha dimulai dengan Dibaca dengan ‫طَاء َىاء‬ 7) Surah As-Syuara’ dan Surah Al-Qasas dimulai dengan ‫ﭮ‬ Dibaca dengan ِ ‫ْي ِمْي ْم‬ ْ ْ ‫طَاء س‬ ‫ﭑﭮ‬ 8) Surah An-Naml dimulai dengan Dibaca dengan ِ ‫ْي‬ ْ ْ ‫طَاء س‬ 9) Surah Yasin dimulai dengan Dibaca dengan ‫ﭑ‬ ِ ‫ْي‬ ْ ْ ‫يَاء س‬ ‫ﭬ ﭭ‬ ‫ﭖ‬ 10) Surah Sod dimulai dengan ‫ﭑﭮ ﭯ ﭰ ﭱ‬ Dibaca dengan ‫اد‬ ْ‫ص‬ َ 11) Surah Ghafir. Surah Fussilat. Surah Ad-Dukhan. Surah Az-Zukhruf.

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 Dibaca dengan ‫نُ ْو ْن‬ Tanda Wakaf Dan Tanda Bacaan Dalam Al-Quran Rasm Uthmani Menunjukkan wakaf lazim (wajib) ‫ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ‬ ٦٦ :‫يس‬ ‫ﭨ ﭩ‬ ‫ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ‬ ٣٦ :‫األنعام‬ ١١١ :‫النساء‬ ‫ﮦ ﮦﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ‬ Menunjukkan tidak boleh wakaf ٩ :‫المائدة‬ ١٢ :‫اإلسراء‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ‬ 6 ibnuhassan007@SKSS1 .

‬‬ ‫ﭭ ﭢ‬ ‫ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ‬ ‫األنعام‪٢ :‬‬ ‫ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ‬ ‫ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭶ ﭷ ﭸ‬ ‫غافر‪٣ :‬‬ ‫ﭽ‬ ‫اإلسراء‪١٣ :‬‬ ‫ﭹﭺ ﭻ‬ ‫ﭼ‬ ‫‪Menunjukkan wakaf lebih baik walaupun boleh wasal‬‬ ‫)‪(menyambung bacaan‬‬ ‫ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ‬ ‫ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ‬ ‫ﮌ ﮍ‬ ‫األنعام‪٣٩ :‬‬ ‫ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯿ ﯨ ﯨ‬ ‫النساء‪١٦ :‬‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯨ ﯨ‬ ‫األحزاب‪١ :‬‬ ‫‪Menunjukkan boleh wakaf‬‬ ‫ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ‬ ‫ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ‬ ‫‪ibnuhassan007@SKSS1‬‬ ‫ﭽ ﭾ ﭿ‬ ‫األحزاب‪٣ :‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اإلسراء‪٣ :‬‬ .‫‪Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011‬‬ ‫ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫النحل‪١٠١ :‬‬ ‫ﯨ ﯨ‬ ‫‪Menunjukkan wasal (menyambung bacaan) lebih baik‬‬ ‫‪walaupun boleh wakaf.

tidak boleh wakaf pada kedua-dua tempat sekaligus‬‬ ‫ﭯ ﭰ ﭱ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭦ ﭧ ﭨ‬ ‫البقرة‪٢ :‬‬ ‫ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭶﭷ‬ ‫األعراف‪١٦٢ :‬‬ ‫ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ‬ ‫ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ‬ ‫الوبئدة‪٦٪ :‬‬ ‫‪Pelbagai Tanda Wakaf dalam satu ayat‬‬ ‫ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ‬ ‫ﮍﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ‬ ‫البقرة‪٢٦ :‬‬ ‫ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ‬ ‫ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯤﯥ‬ ‫ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫المائدة‪١٣ :‬‬ ‫ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ‬ ‫ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦﯧ ﯝ ﯞ ﯟ‬ ‫ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ‬ ‫ﯔﯕ ﯖ‬ ‫يونس‪٤٩ :‬‬ ‫‪Wakaf Di Atas Huruf Alif di Akhir Kalimah‬‬ ‫‪ibnuhassan007@SKSS1‬‬ ‫‪8‬‬ .‫‪Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011‬‬ ‫ﯤ ﯥ‬ ‫ﯢ‬ ‫ﯣ ﯦﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ‬ ‫ﯡ ﯨ‬ ‫األنعام‪:‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪Tanda menunjukkan boleh wakaf pada salah satu‬‬ ‫‪tempat.

Ia dibaca pada 7 kalimah sahaja di dalam Al-Quran : 1) ٦٦ :‫ص‬ 2) ‫ﯨ‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﭼ‬ ٣١ :‫الكهف‬ ‫ﮆ‬ ‫ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ‬ ‫ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄ‬ 3) ‫ﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ‬ ‫ﮇ‬ ١٠ :‫األحزاب‬ 4) ‫ﭿ‬ ٦٦ :‫األحزاب‬ ‫ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ‬ ‫ﭺ ﭻ‬ ‫ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ‬ 5) ‫ﮂ‬ ‫ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ‬ ‫ﮁ ﮆ ﮇ‬ ٦٦ :‫األحزاب‬ 9 ibnuhassan007@SKSS1 .Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 Huruf Alif yang kekal dan dibaca 2 harkat semasa wakaf dan gugur ketika disambungkan bacaan dengan kalimah selepasnya.

maka hendaklah dihentikan bacaan dengan huruf ya mati ‫ْي‬ yang didahului dengan huruf alif mad ‫ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯨ ﯨ ﮈ ﮉ ﯾﯿ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ٥٩٩ :‫األعزاف‬ Kalimah ‫ﯨ‬ ِ‫وإ‬ hendaklah dibaca : ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ْ َّ ْ َ ‫ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭢ‬ ٦٧ :‫ﯾوسف‬ ‫ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ‬ ‫ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ‬ 10 ibnuhassan007@SKSS1 .Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 6) ‫ﯾ‬ ‫ﮈ ﮉ ﯾ ﯿ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯨ‬ ٤ :‫اإلنسان‬ 7) ‫ﮥ‬ ‫ﮥ ﮦ‬ ‫ﮤ‬ ‫ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ‬ ١٥ :‫اإلنسان‬ Wakaf Di Atas Huruf Ya Sebelumnya Huruf Alif Apabila wakaf.

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 Kalimah ‫ﭥ‬ hendaklah dibaca : ‫ي‬ ْ ْ‫َمثْ وا‬ َ ‫ﭑ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ‬ ٧٣ :‫البقزة‬ Kalimah ‫ﭨ‬ hendaklah dibaca : ‫ي‬ ْ ْ‫ُى َدا‬ Wakaf di atas Huruf Wau mati ْ‫ و‬yang huruf sebelumnya berbaris fathah seperti : ‫ﮇ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆﮇ‬ ١٣٦ :‫البقرة‬ ‫ﮙ‬ ‫ﮖ ﮗ ﮘ‬ ‫ﯨ ﮈ ﮉ ﯾ ﯿ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ٩٥ :‫األعراف‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ Perhatian ‫ﭬ ﭭ‬ ‫ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ‬ ‫ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ‬ ٧٪ :‫الٌول‬ 11 ibnuhassan007@SKSS1 .

‫ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ‬ ‫ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯦ ﯧ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ‬ ١٦٦ :‫األعراف‬ Apabila wakaf pada kalimah ‫ ﯞ‬maka dibaca dengan huruf tha bertanda mati. semasa wakaf ada 2 keadaan : Pertama : wakaf dengan mengekalkan huruf ‫ ي‬dan mematikannya. Ketika menyambung bacaan. maka huruf tha dimasukkan ke dalam huruf zal dan dibaca sebagai za bertanda syaddah . semasa wakaf ada 2 keadaan : Pertama : wakaf dengan mengekalkan huruf ‫ ا‬yang akhir dan menjadi huruf mad. maka huruf ‫ ي‬dan ‫ ا‬ini dikekalkan bersama hukumnya yang asal.Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 Lafaz perkataan ‫ﭘ‬ dalam surah An-Naml. Sekiranya disambungkan bacaan. Kedua : wakaf dengan membuang huruf ‫ ا‬dan berhenti di atas huruf lam yang dimatikan. Kedua : wakaf dengan membuang huruf ‫ ي‬dan berhenti di atas huruf ‫ن‬. 12 ibnuhassan007@SKSS1 . ٨ :‫اإلًسبى‬ ‫ﮈ ﮉ ﯾ ﯿ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯨ‬ Lafaz perkataan ‫ ﯾ‬dalam surah Al-Insan.

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 Tanwin 1) Tanwin yang menunjukkan bacaan Izhar ‫ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ‬ ‫ﭧ‬ ‫ﭦ‬ ‫ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ‬ ٦١ :‫ﭬ ﭭﭢ ﭣ ﭤ ﭥ القصص‬ ‫ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ‬ ٦٩ :‫ﮇ ﮄ ﮅ القصص‬ ‫ﮆ‬ 2) Tanwin yang menunjukkan bacaan Idgham dan Ikhfa’ 13 ibnuhassan007@SKSS1 .

‬‬ ‫‪ibnuhassan007@SKSS1‬‬ ‫‪14‬‬ .‫‪Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011‬‬ ‫ﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ‬ ‫ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ‬ ‫ﮡﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ البقرة‪١٦٣ :‬‬ ‫ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ‬ ‫ﮛ‬ ‫البقرة‪٢٦٣ :‬‬ ‫ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ‬ ‫ﭫ ﭬ سبأ‪٥٠ :‬‬ ‫ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ‬ ‫ﭯ ﭰ األعراف‪٣ :‬‬ ‫ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ‬ ‫ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ‬ ‫ﭧﭨ ﭩ‬ ‫ﭪ‬ ‫ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ‬ ‫ﭰ ﭱ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ‬ ‫ﭹ‬ ‫النساء‪١٦ :‬‬ ‫ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ‬ ‫ﮉ ﮂ ﮃ‬ ‫ﭾ‬ ‫ﭾ‬ ‫ﭼ ﭽ‬ ‫ﮍ ﮀ ﮁ‬ ‫الكهف‪١ :‬‬ ‫الغاشية‪١ :‬‬ ‫ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉﮂ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ‬ ‫ﮂ لقمان‪٣١ :‬‬ ‫س ‪Tanda Saktah‬‬ ‫‪Bermaksud berhenti seketika sekadar 2 harakat kemudian‬‬ ‫‪menyambung kembali bacaannya tanpa mengambil nafas baru.

٥٥ :‫ﯾوسف‬ ‫ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ‬ 15 ibnuhassan007@SKSS1 .١ :‫الكهف‬ 2) Surah Yasin Ayat 52 ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ٩٦ :‫ﯾس‬ 3) Surah Al-Qiamah Ayat 27 ٢٦ :‫القيامة‬ ‫ﭱﭺ ﭻ ﭼ‬ ‫ﭰ‬ 4) Surah Al-Mutoffifin Ayat 14 ٥٨ :‫الوطففﯿي‬ ‫ﮆ ﮇ‬ ‫ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ‬ Al-Ismam Al-Ismam ialah bacaan dengan cara memuncungkan dua bibir seperti orang yang hendak menyebut bacaan ‫ض َّمة‬ َ untuk menunjukkan bahawa baris yang terbuang itu ialah baris ‫ض َّمة‬ َ tanpa melahirkannya pada sebutan. 1) Surah Al-Kahfi Ayat 1-2 ‫ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ‬ ٢ . Ia ditanda dengan simbol titik bulat di atas kalimah.Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 Ada 4 tempat di dalam Al-Quran yang mengandungi tanda saktah.

Ia ditanda dengan titik bulat di tengah-tengah kalimah.Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 Al-Imalah Bacaan Imalah ialah bacaan yang menukarkan baris atas kepada baris bawah dan daripada bacaan huruf alif kepada huruf ya. oleh itu digerakkan huruf yang mati itu dengan baris bawah kerana pertemuan dua tanda sukun dan gugurlah hamzah wasal secara lafaz contoh : Kalimah dalam ayat 180 surah Al-Baqarah yang berbunyi : ْ ‫ َخﯿ َْز‬kemudian digerakkan asalnya ialah ‫ى ﯦ‬ baris nun mati dengan baris bawah maka dibaca dengan bacaan ‫ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ‬ ‫ َخﯿ َْز ِى ﯦ‬. ‫ﮙ‬ ‫ﮗ ﮘ‬ ‫ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮖ‬ ‫ﮂ ﮃ‬ ٨٥ :‫ﮪود‬ ‫ﮍ ﮀ ﮁ‬ ‫ﮚ‬ Pertemuan Dua Tanda Sukun (Mati) Keadaan ini berlaku ketika mana kalimah awalnya hamzah wasal bersambung dengan huruf mati sebelumnya seperti lafaz nun mati daripada tanwin yang bersambung pada akhir kalimah. 16 ibnuhassan007@SKSS1 .

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 1) Surah Al-Baqarah Ayat 180 ‫ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ‬ ٥٣١ :‫ﯨ البقزة‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ى ﯦ‬ ِ ‫َخﯿ َْز‬ 2) Surah Al-A’raaf ayat 8 ‫ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ‬ ‫ﮠ ﮡ‬ ٣ :‫األعزاف‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ﭨ‬ ‫ذى ﮚ‬ ِ ِ‫ﯾَ ْو َهئ‬ 3) Surah Al-A’raf Ayat 158 ‫ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ‬ :‫األعزاف‬ ‫ﯔ ﯕ ﯖﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ‬ ٥٩٣ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫َج ِو ْﯿ َع ِي ﮪ‬ 4) Surah Al-A’raf Ayat 164 ‫ﭣ‬ ‫ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ‬ ٥٪٨ :‫األعزاف‬ ‫ﭤ ﭥ ﭦ‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ي ﭙ‬ ِ ‫قَ َو َه‬ 17 ibnuhassan007@SKSS1 .

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 5) Surah Al-A’raf Ayat 177 ‫ﯨ ﯨ‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ي ﯨ‬ ِ َ‫َهثَل‬ 6) Surah Al-Taubah Ayat 24 ‫ﮇ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ‬ ‫ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ‬ ‫ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ‬ ‫ﮛ ﮜ ﮝ‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ي ﮄ‬ ِ ُ‫َوأَ ْه َوال‬ 7) Surah Al-Taubah Ayat 30 ‫ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤﮥ ﮦ ﮦ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ‬ ‫ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯤ‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ﮞ‬ ‫ُى‬ ِ ‫ُع َز ْﯾز‬ 8) Surah Hud Ayat 30 ‫ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ‬ ‫ﮇ ﮖ ﮗ‬ ‫ﮂ ﮃ ﭾ ﭿﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ‬ ٧٥ :‫ﮪود‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫َخﯿ َْز ِى ﮌ ﮍ‬ 9) Surah Hud Ayat 24 ‫ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ‬ ‫ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ‬ ٨٦ :‫ﮪود‬ ‫ﮭ ﮮ‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ُي ﭩ‬ ِ ‫ًُ ْوح‬ 10) Surah Ibrahim Ayat 18 18 ibnuhassan007@SKSS1 .

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯧﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﮈ ﮉ‬ ‫ﯤ ﯥ ﯦ‬ ‫ﯨﯨ ﯨ‬ ٥٣ :‫إبزاﮪﯿن‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ﯨ‬ ‫َك َز َهب ِد ِى‬ 11) Surah Ibrahim Ayat 26 ‫ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ى ﭤ‬ ِ ‫َخبِ ْﯿثَ ِت‬ ٦٪ :‫إبزاﮪﯿن‬ 12) Surah Al-Hijr Ayat 61 ٪٥ :‫الحجز‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ‬ ‫ﮛ لُ ْو ِط ِي ﮝ‬ 13) Surah Al-An-Nahl Ayat 78 ‫ﯨ ﯨ‬ ‫ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ٣٨ :‫الٌحل‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ﯾَ ْو َهئِ ِذ ِى ﯨ‬ 14) Surah Al-Kahfi Ayat 77 ‫ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ‬ ‫ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ‬ ٨٨ :‫ﮆ ﮇ ﮄ الكﮭف‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ى ﭱ‬ ِ ‫قَزْ ﯾَ ِت‬ 15) Surah Al-Kahfi Ayat 88 ‫ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ﮀ‬ ‫َج َزا َء ِى‬ 19 ibnuhassan007@SKSS1 .

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 16) Surah Maryam Ayat 7 ‫ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ‬ ٨ :‫هزﯾن‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ﭾ‬ ‫ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ‬ ‫ﮃ ﮄ‬ ‫ﮂ بِ ُغالَ ِه ِي‬ 17) Surah Al-Hajj Ayat 11 ‫ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨﭩ ﮤ ﮥ‬ ‫ﮖ ﮗ‬ ٥٥ :‫الحج‬ ‫ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ُى ﮡ‬ ِ ‫َخ ْﯿز‬ 18) Surah Al-Hajj Ayat 25 ‫ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ‬ ٦٩ :‫الحج‬ ‫ﭻ ﭼ ﭽ‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ﭨ‬ ‫ﭪ ﭫ‬ ‫ﭧ ﭨ ﭩ‬ ‫ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ‬ ‫َس َوآ َء ِى‬ 19) Surah Al-Mukminun Ayat 38 ‫ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ﯨ‬ ‫َر ُجلُ ِي‬ 20) Surah An-Nur Ayat 35 ‫ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯤﯥ ﯢ ﯣ‬ ‫ﮩ ﮪ ﮫ ﮪﮭ ﮮ ﮯ ﮰ‬ ‫ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯨﮈ ﮉ ﯾ ﯿ‬ ٧٩ :‫الٌور‬ ‫ﯨ ﯨ‬ 20 ibnuhassan007@SKSS1 .

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 ‫ُي ﯔ ﯕ‬ ِ ‫ِهصْ بَبح‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca 21) Surah Al-Furqan Ayat 4 ‫ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻﭼ‬ ‫ﭮ‬ ‫ﭫ ﭬ ﭭ‬ ٨ :‫الفزقبى‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ﭨ ﭩ ﭪ‬ ‫ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ‬ ‫ﭯ‬ ‫إِ ْف ُك ِي‬ ‫ﭭ‬ 22) Surah Al-Furqan Ayat 26 ‫ﮇ ﮖ‬ ‫ﮌ ﮍ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ﮀ‬ ‫ﯾَ ْو َهئِ ِذ ِى‬ 23) Surah As-Syuara’ Ayat 105 ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯨ‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ي ﯨ‬ ‫ﯨ‬ ِ ‫ًُ ْو ِح‬ ٥١٩ :‫الشعزاء‬ 24) Surah As-Syuara’ Ayat 123 ‫ﭨ ﭩ ﮤ‬ ٥٦٧ :‫الشعزاء‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ﮡ‬ ‫َعب ُد ِى ﭩ‬ 25) Surah As-Syuara’ Ayat 160 ٥٪١ :‫الشعزاء‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ‬ ‫لُ ْو ِط ِي ﭰ‬ ‫ﭑ‬ ‫ﭮ‬ 26) Surah Saba’ Ayat 31 21 ibnuhassan007@SKSS1 .

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯦ ﯧ ﯨ‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﮈ ﮉ ﯾ ﯿ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ي ﮉ‬ ِ ‫بَع‬ ِ ‫ْض‬ 27) Surah As-Saffaat Ayat 6 ‫ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ‬ ٪ :‫الصبفبث‬ ‫بِ ِز ْﯾٌَ ِت ِى ﭫ‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca 28) Surah Ghafir Ayat 8 ‫ﭭ ﭢ‬ ‫ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫َع ْدًِ ِي ﭱ‬ ١ :‫غافر‬ 29) Surah Al-Jathiyah Ayat 9 ‫ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ي ﮨ‬ ِ َ‫َش ْﯿئ‬ ٩ :‫الجبثﯿت‬ 30) Surah An-Najm Ayat 50 ‫ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ى ﭮ‬ ِ ‫َعب َد‬ ٩١ :‫الٌجن‬ 31) Surah Al-Hadid Ayat 27 22 ibnuhassan007@SKSS1 .

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 ‫ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ‬ ‫ﮁ ﮆ ﮇ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ ﭿ‬ ‫ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ‬ ‫ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖ‬ ٦٨ :‫ﮟﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ الحدﯾد‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ﮆ‬ ‫َو َر ْﮪبَبًِﯿَّتَ ِى‬ 32) Surah Al-Jumuah Ayat 11 ‫ﭿ ﮀﮁ ﮆ ﮇ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ ﮂ‬ ‫ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ‬ ٥٥ :‫ﮀ ﮁ الجوعت‬ ‫ﮃ ﭾﭿ ﮌ ﮍ‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ى ﭽ‬ ِ ‫لَﮭ َْو‬ 33) Surah Al-Qiamah Ayat 12 ‫ﯦ‬ ٥٦ :‫القﯿبهت‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ‬ ‫ﯾَ ْو َهئِ ِذ ِى ﯥ‬ 34) Surah Al-Qiamah Ayat 30 ‫ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ‬ ٧١ :‫القﯿبهت‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫ﮀ‬ ‫ﯾَ ْو َهئِ ِذ ِى‬ Huruf-Huruf Kecil Huruf kecil menunjukkan huruf-huruf yang ditinggalkan di dalam mushaf uthmani tetapi wajib dibaca seperti : 23 ibnuhassan007@SKSS1 .

‫‪Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011‬‬ ‫ﮇ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ‬ ‫الفزقبى‪٨٩ :‬‬ ‫ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮪ ﮭ ﮮ‬ ‫ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ‬ ‫ﮯ‬ ‫األًبﯿبء‪٣٣ :‬‬ ‫ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ‬ ‫ﭬ ﭭ‬ ‫الٌول‪٧٪ :‬‬ ‫ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄ ﮅﮈ ﮉ‬ ‫األحزاة‪٨ :‬‬ ‫ﮂ ﮃ ﭾﭿ ﮌ ﮍ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖ‬ ‫ﯔ ﯕ ﯖ‬ ‫ﯦ‬ ‫ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ‬ ‫القﯿبهت‪٨١ :‬‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﮈ ﮉ ﯾ ﯿ‬ ‫ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫الصف‪٥٨ :‬‬ ‫ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ‬ ‫الجوعت‪٦ :‬‬ ‫ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ‬ ‫‪ibnuhassan007@SKSS1‬‬ ‫ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ‬ ‫‪24‬‬ .

٧٨ :‫الطور‬ ‫ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ‬ 25 ibnuhassan007@SKSS1 .Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 Sebutan Huruf Yang Masyhur Sekiranya kalau diletak huruf ‫ س‬di atas ‫ ص‬maka ia menunjukkan sebutan huruf ‫ س‬adalah lebih masyhur. ‫ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ٦٨٩ :‫البقزة‬ ‫ﯨ ﯨ‬ ‫ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ‬ ٪٩ :‫األعزاف‬ ‫ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ‬ Sekiranya kalau diletak huruf ‫ س‬di bawah ‫ ص‬maka ia menunjukkan sebutan huruf ‫ ص‬adalah lebih masyhur.

٥ :‫القوز‬ 26 ‫ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ‬ ibnuhassan007@SKSS1 . ٩٣ :‫الوبئدة‬ ‫ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ‬ ‫ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖﮗ ﮘ ﮙ‬ ٥١٪ :‫األًعبم‬ ‫ﮚ ﮛ‬ Sekiranya perkataan tersebut melebihi lima huruf maka hamzah wasal hendaklah dimulakan dengan baris kasrah.Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 Permulaan Bacaan Hamzah Wasal Sekiranya hamzah wasal berada di awal kalimah dan huruf ketiga di dalam kalimah tersebut berbaris dhommah maka hamzah wasal hendaklah dimulakan dengan baris dhommah. :‫الٌسبء‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯨ ﯨ‬ ٩١ ‫ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ‬ ٨٩ :‫األعزاف‬ ‫ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ‬ Sekiranya huruf ketiga di dalam kalimah tersebut berbaris fathah atau kasrah maka hamzah wasal itu hendaklah dimulakan dengan baris kasrah.

Keadaan ini berlaku pada enam tempat di dalam alQuran : ٥٨٨ ، ٥٨٧ : ‫األًعبم‬ ‫ﯨ ﯨ‬ ‫ﯨ‬ ‫ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ٩٥ :‫ﯾوًس‬ ٩٩ :‫ﯾوًس‬ ‫ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ‬ ‫ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ‬ ٩٥ :‫ﯾوًس‬ ‫ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ‬ ‫ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ‬ ‫ﭽ ﭶ‬ ٩٩ :‫الٌول‬ 27 ‫ﭻ ﭼ‬ ‫ﭿ ﮀ‬ ibnuhassan007@SKSS1 . ٦ – ٥ :‫الزحوي‬ ‫ﭙﭦ ﭧ‬ ‫ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ‬ ‫ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ‬ ٥ :‫األًعبم‬ ‫ﭪ ﭫ ﭬ‬ ‫ﭨ ﭩ‬ Apabila bertemu hamzah istifham dengan hamzah wasal dan selepasnya berbaris sukun ditukarkan hamzah wasal menjadi alif mad dan dihazafkan alif hamzah wasal.Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 Sekiranya kalimah mengandungi alif lam maka hamzah wasal yang berada di awal kalimah hendaklah dimulakan dengan baris fathah.

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 Apabila dimulakan bacaan dengan kalimah Kata Nama yang di awalnya Hamzah Wasal hendaklah dibaca dengan baris kasrah.... ‫ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ‬ ١٦٦ ‫ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ‬ ‫ﭑ‬ ‫ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ‬ ١١ :‫ﭰ ﭱ النور‬ 28 ibnuhassan007@SKSS1 .. Ia dibaca pada 7 kalimah di dalam Al-Quran iaitu : 1) ‫ ابن‬seperti : ‫ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ‬ ‫ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ‬ ٣٤ :‫مريم‬ 2) ‫ ابنت‬seperti : ‫ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ١٢ :‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ التحريم‬ ‫ﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨﯩ ﯤ‬ ‫ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ٢٦ :‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ القصص‬ 3) ‫ امرؤ‬seperti : ‫ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ‬ :‫ﮃ ﭼ النساء‬.

.......‫‪Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011‬‬ ‫ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ‬ ‫مريم‪٢١ :‬‬ ‫ﭼ‬ ‫ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ‬ ‫ﭺ ﭻ‬ ‫‪ seperti :‬امرأت )‪4‬‬ ‫ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ‬ ‫ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ آل عمران‪٣٥ :‬‬ ‫ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ‬ ‫‪ ....‬ﭻ‬ ‫ﮪ ﮭ ﮮﮯ ﮰ‬ ‫ﮩ ﮪ ﮫ‬ ‫ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ‬ ‫القصص‪٢٣ :‬‬ ‫‪ seperti :‬اثنْي )‪5‬‬ ‫ﯩﯤ ﯥ ﯦ ﯧ‬ ‫ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ‬ ‫ﯨ ﯨ النحل‪٥١ :‬‬ ‫ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ‪.‬ﮚ البقرة‪٦٠ :‬‬ ‫‪ seperti :‬اسم )‪7‬‬ ‫‪ibnuhassan007@SKSS1‬‬ ‫‪29‬‬ .....‬ﮃ النساء‪١٦٦ :‬‬ ‫ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆﮇ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ ﮂﮃ‬ ‫‪ .‬ﮤ‬ ‫المائدة‪١٢ :‬‬ ‫ﯨﯨ ﯨ‬ ‫‪ seperti :‬اثنتْي )‪6‬‬ ‫ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ‬ ‫ﭯ ﭰ‬ ‫ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ‬ ‫ﭱ ﭺ ﭻﭼ ‪.....

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 ‫ﯨ‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ٤٥ :‫ﯨ ﯨ ﮈ ﮉ ﯾ ﯿ ﯨ ﯨ ﯨ آل عمران‬ Pelbagai Kaedah Bacaan Lain 1) Sekiranya ingin wakaf di atas kalimah yang di akhirnya huruf hamzah berbaris tanwin. maka hendaklah dibuang tanwin tersebut dan diganti dengan baris fathah dan dibaca dengan 2 harkat seperti : ‫ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭶ ﭷ ﭸ‬ ١٦١ :‫البقرة‬ ‫ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ‬ ‫ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ‬ Wakaf pada perkataan ‫ ﭼ‬hendaklah dibuang tanwin dan diganti dengan baris di atas menjadi ‫َوًِ َدآ َءا‬ ‫ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ‬ ‫ﭭ ﭮ ﭯ‬ ‫ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ‬ ١ :‫النساء‬ Wakaf pada perkataan‫ ﭭ‬hendaklah dibuang tanwin dan diganti dengan baris di atas menjadi ٨٥ :‫الوؤهٌوى‬ ‫ﯨ ﯨ‬ ‫َوًِ َسآ َءا‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ‬ 30 ibnuhassan007@SKSS1 .

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 Wakaf pada perkataan ‫ ﯨ‬hendaklah dibuang tanwin dan ُ diganti dengan baris di atas menjadi ‫غثآ َءا‬ 2) Surah Al-Ahqaf Ayat 4 ‫ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ‬ :‫األحقبف‬ ‫ﯧﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ٨ Apabila dimulakan bacaan dengan kalimah ‫ ﯞ‬maka huruf hamzah ditukarkan kepada huruf ya mati dan hendaklah ِ ُ‫ا ِِيْت‬ dibaca ‫ون‬ 3) Surah Al-Hujurat Ayat 11 ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﮈ ﮉﯾ ﯿ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ٥٥ :‫الحجزاث‬ ‫ﯨ‬ Kalimah yang bergaris hendaklah dibaca ‫بِْئس لِسم‬ ُْ َ 31 ‫ﯨ‬ ‫ﯨ‬ ‫ﯨ‬ ‫ﯨ‬ ibnuhassan007@SKSS1 .

Bacaan ini berlaku pada 4 kalimah sahaja iaitu : ‫ﮪ‬ ‫ﯟ‬ ‫ﮦ‬ ‫ﯥ‬ ‫ﭩ‬ ‫ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ‬ ‫ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ‬ ٩٩ :‫ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ األنعام‬ ‫ﯖﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ‬ ٢٠١ :‫البقرة‬ ‫ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ‬ ‫ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ‬ ٤ :‫ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ الرعد‬ ‫ﮯ ﮰ‬ ‫ﯥ ﯢ ﯣ‬ ‫ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯤ‬ ٤ :‫الصف‬ 32 ibnuhassan007@SKSS1 .Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 4) Bacaan Tashil pada kalimah ‫ﯟ‬ ‫ﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ‬ ‫ﯧﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ‬ ٤٤ :‫فصلت‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ 5) Bacaan Nun Mati yang dibaca dengan bacaan yang jelas tanpa dengung.

‫‪Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011‬‬ ‫‪6) Huruf Wau yang dibaca dengan bacaan pendek di 5‬‬ ‫‪tempat iaitu :‬‬ ‫ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫الكهف‪١٤ :‬‬ ‫ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ‬ ‫ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ‬ ‫ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ‬ ‫الرعد‪٣٠ :‬‬ ‫ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ‬ ‫ﮆ ﮇ ﮄ ﮅ‬ ‫ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ‬ ‫ﮟ ﮠﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ محمد‪٤ :‬‬ ‫ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ‬ ‫محمد‪٣١ :‬‬ ‫ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥﯢ ﯣ‬ ‫ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ الروم‪٣٩ :‬‬ ‫ﯦ‬ ‫‪7) Huruf Ya Mati yang dibaca dengan bacaan pendek‬‬ ‫‪seperti :‬‬ ‫‪ibnuhassan007@SKSS1‬‬ ‫‪33‬‬ .

34 ibnuhassan007@SKSS1 . ٦٩ :‫الفرقان‬ ‫ﭰ ﭱ‬ ‫ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ‬ Kalimah ‫ ﭯ‬dibaca dengan bacaan panjang.Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 ‫ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ‬ :‫آل عمران‬ ‫ﭿ ﮌﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ‬ ‫ﮇﮄ ﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ‬ ١٤٤ ‫ﯨ‬ ‫ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯨ ﯩ‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ٣٤ :‫ﯨ األنعام‬ 8) Huruf Alif mati dibaca dengan bacaan pendek : ‫ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌﮍ ﮀ ﮁ ﮂ‬ ‫ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ‬ ‫ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖ‬ ٦٥ :‫األنفال‬ 9) Sila ambil perhatian ketika membaca ayat-ayat berikut : ‫ﯨ‬ ‫ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ١٢٥ :‫البقرة‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ Kalimah ‫ ﯨ‬dibaca dengan bacaan panjang.

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 ‫ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ٤ :‫الطالق‬ ‫ﯨ‬ Kalimah ‫ ﯦ‬dibaca dengan bacaan panjang. ibnuhassan007@SKSS1 . ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﮈ ﮉ ﯾ‬ ٢٩ :‫فصلت‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ‬ Kalimah ‫ ﯨ‬dibaca dengan huruf ‫ذ‬ berbaris fathah. ٢١ :‫التكوير‬ Kalimah ‫ﮦ‬ dibaca dengan huruf ١١ :‫المعارج‬ Kalimah ‫ﭙ‬ ‫ث‬ ‫ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ‬ berbaris fathah. ‫ﭑﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ‬ dibaca dengan huruf 35 ‫م‬ berbaris kasrah. ١٦ :‫الحشر‬ ‫ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ‬ Kalimah ‫ ﭖ‬dibaca dengan huruf ‫ﯿ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫د‬ ‫ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ‬ berbaris fathah.

Ada 14 tempat di dalam Al-Quran mengandungi ayat-ayat yang disunatkan Sujud Tilawah iaitu : 1) Surah Al-‘Aaraf Ayat 206 ‫ﯾ‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﮈ ﮉ‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ٢٠٦ :‫ﯿ األعراف‬ 2) Surah Ar-Ra’du ١٥ :‫الرعد‬ ‫ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ‬ 36 ‫ﭯ ﭰ‬ ibnuhassan007@SKSS1 . Ayat-ayat yang mengandungi sujud tilawah ditanda dengan simbol ‫ﯾ‬ di akhir setiap ayat.Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 Sujud Tilawah Sunat bagi sesiapa yang membaca Al-Quran dan yang sesiapa yang mendengar bacaan tersebut untuk melakukan sujud tilawah semasa bacaan ayat sujud.

٤٩ :‬‬ ‫‪4) Surah Al-Isra’ Ayat‬‬ ‫ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ‬ ‫ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄ ﮅ ﮈ‬ ‫ﮉ ﮂ ﮃ اإلسراء‪١٠٩ .‫‪Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011‬‬ ‫‪3) Surah An-Nahl Ayat 49-50‬‬ ‫ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ‬ ‫ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ النحل‪٥٠ .١٠٦ :‬‬ ‫‪5) Surah Maryam‬‬ ‫ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖ‬ ‫ﭩ ﮤ ﮥ‬ ‫ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ‬ ‫مريم‪٥١ :‬‬ ‫‪6) Surah Al-Haj‬‬ ‫ﮁ ﮆ‬ ‫ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ‬ ‫ﮇ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉﮂ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ‬ ‫ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ الحج‪١١ :‬‬ ‫ﮖ‬ ‫‪7) Surah Al-Haj‬‬ ‫ﮇ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ‬ ‫‪ibnuhassan007@SKSS1‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ‬ ‫الحج‪٦٦ :‬‬ .

‫‪Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011‬‬ ‫‪8) Surah Al-Furqan‬‬ ‫ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖ‬ ‫ﮂ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ‬ ‫الفرقان‪٦٠ :‬‬ ‫‪9) Surah An-Naml‬‬ ‫ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ‬ ‫ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ‬ ‫ﭯ ﭰ‬ ‫ﮆ ﮇ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ النمل‪٢٦ .٣٦ :‬‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫‪Surah An-Najm‬‬ ‫ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ‬ ‫‪ibnuhassan007@SKSS1‬‬ ‫النجم‪٦٢ :‬‬ ‫‪38‬‬ ‫)‪12‬‬ .٢٥ :‬‬ ‫ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ‬ ‫‪Surah As-Sajdah‬‬ ‫)‪10‬‬ ‫ﮇ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ‬ ‫السجدة‪١٥ :‬‬ ‫‪Surah Fussilat‬‬ ‫)‪11‬‬ ‫ﯤ ﯥ‬ ‫ﯩ‬ ‫ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ‬ ‫ﯨ ﯨ ﯨ فصلت‪٣١ .

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 13) Surah Al-Insyiqaq ٢١ :‫االنشقاق‬ 14) ‫ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ‬ Surah Al-‘Alaq ‫ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ‬ ١٩ :‫العلق‬ Syarat-Syarat sah melakukan sujud Tilawah : 1.Suci daripada hadas besar & hadas kecil 2. 39 ibnuhassan007@SKSS1 .semasa melakukan solat 1. cara-caranya seperti berikut : Takbiratul Ihram serta niat melakukan sujud tilawah. Sunat mengangkat tangan semasa takbiratul ihram.Menutup aurat Cara-Cara Sujud Tilawah Sujud Tilawah terbahagi kepada 2 keadaan : 1.Suci daripada najis 3.di luar solat Sekiranya pembaca Al-Quran ingin melakukan sujud tilawah di luar solat.di luar solat 2.Menghadap kiblat 4.

Semasa solat Semasa seseorang mendirikan solat. Kemudian sujud sebagaimana sujud di dalam solat. 2. sujud tilawah dilakukan sebagaimana berikut : Mengucap takbir tanpa mengangkat tangannnya. Semasa sujud. hendaklah dibaca doa berikut : 3x ‫ِّب األ َْعلَى‬ َ‫ُسْب َحا َن َري‬ ‫ َس َج َد َو ْج ِه َي‬، ‫ت‬ َ َ‫ت َول‬ َ ِ‫ت َوب‬ َ َ‫اللَّ ُه َّم ل‬ ُ ‫ك َس َج ْد‬ ُ ‫َسلَ ْم‬ ُ ‫ك َآمْن‬ ْ‫كأ‬ ِ َّ‫لِل‬ ‫ تَبَ َارَك اللَّ ُو‬، ‫صَرهُ ِِبَ ْولِِو َوقُ َّوتِِو‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫َس‬ ‫ق‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ي‬ ‫ذ‬ َّ َ َّ َ َ َ ْ َ ََ ُ َ َ َُ َ َ ُ َ ِِ‫أَحسن اخلال‬ . takbir sekali untuk bangun daripada sujud dan duduk dalam keadaan duduk tahiyyat akhir. ‫ْي‬ ‫ق‬ َْ َ ُ َ ْ ِ ‫ واجع ْلها ِِل‬، ‫اللَّه َّم ا ْكتُب ِِل ِِبا ِعْن َد َك أَجرا‬ ‫ض ْع‬ ‫و‬ ، ‫ا‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ذ‬ ‫ك‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ع‬ َ ُ ْ َ َ َ ًْ َ َ ْ َ ًْ َ ْ ُ ِ ‫ واقْ ب لَها ِم يِّن َكما قَبِْلت ها ِمن عب‬، ‫ع يِّن ِِبا ِوزرا‬ ‫صلَّى اللَّ ُو‬ ‫د‬ ‫او‬ ‫د‬ ‫ك‬ ‫د‬ َ َ ُ َ َْ ْ َ َ َ َ َ َ ًْ َ َ .Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 Kemudian takbir sekali lagi untuk sujud tanpa mengangkat tangannya. kemudian memberi salam tanpa membaca tasyahhud. 40 ibnuhassan007@SKSS1 . ‫َعلَْي ِو َو َسلَّ ْم‬ Setelah selesai membaca doa tersebut.

41 ibnuhassan007@SKSS1 . Kemudian takbir sekali lagi untuk bangun daripada sujud tanpa perlu duduk istirahah.Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 Kemudian terus sujud tilawah sebagaimana sujud dalam solat. Bacaan Surah Sunat membaca surah-surah pendek iaitu bermula daripada surah Al-Dhuha hingga surah An-Nas semasa solat Maghrib. Kemudian meneruskan solat dengan menyambung bacaan atau diam seketika kemudian rukuk.

Memohon kerahmatan ketika membaca ayat-ayat rahmat dengan berdoa : ِ ‫ب ا ْغ‬ ِ ِ ‫الر‬ َ ‫ْي‬ ‫اح‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ار‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ْ َّ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ‫َر ي‬ Memohon perlindungan ketika membaca ayat-ayat azab dengan berdoa : ِ ِ ِ ِ َ‫ب أ‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ذ‬ ‫ع‬ ْ َ ‫َر ي‬ َ َ ْ Bertasbih ketika membaca ayat-ayat Tasbih Sunat membaca ketika selesai membaca ayat akhir surah At-Tin dan ayat surah Al-Qiamah dengan doa : ِ ‫اى‬ ِ ‫الش‬ ِ‫ب لَى وأَنَا علَى َذل‬ ِ‫ك‬ ‫ين‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫م‬ َّ َ َ َ َ َ َ ِ ِ‫آمنَّا ب‬ dan akhir Surah Al-Mursalat : ‫الل‬ َ Doa Sebelum membaca Al-Quran 42 ibnuhassan007@SKSS1 .Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 Sunat membaca surah-surah yang sederhana panjang semasa solat Asar dan Isya’. Sunat dibaca pada solat Subuh hari Jumaat pada rakaat pertama Surah As-Sajdah dan pada rakaat kedua Surah AlInsan.

Kaedah Bacaan Al-Quran Mengikut Rasm Uthmani 2011 43 ibnuhassan007@SKSS1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful