SUKU KATA TERTUTUP KVKK+KVKK

BAHASA MALAYSIA PEMULIHAN Nama Tahun Tarikh : : :

Arahan : Warnakan suku kata dan tuliskan perkataan yang betul berdasarkan gambar.

SUKU KATA TERTUTUP KVKK+KVKK
BAHASA MALAYSIA PEMULIHAN Nama Tahun Tarikh : : :

Arahan : Tuliskan perkataan yang betul berdasarkan gambar.

1

2

3

4

5

DIFTONG
BAHASA MALAYSIA PEMULIHAN Nama Tahun Tarikh : : :

Arahan : Padankan suku kata. Kemudian, tuliskan semula perkataan.

DIFTONG
BAHASA MALAYSIA PEMULIHAN Nama Tahun Tarikh : : :

Arahan : Lengkapkan perkataan di bawah.