P. 1
PASKPLISR

PASKPLISR

|Views: 589|Likes:
Published by Wan Syarifuddin

More info:

Published by: Wan Syarifuddin on Dec 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

Sections

 • TAJUK 2.0 PENGENALAN KEPADA EKOLOGI ASAS
 • 3.1 Isu Alam Sekitar
 • 3.2 Punca Isu Alam Sekitar
 • 3.3 Kesan Isu Alam Sekitar
 • 3.4 Menangani Isu
 • TAJUK 4.0 PEMBANGUNAN LESTARI
 • Sinopsis
 • Hasil Pembelajaran
 • Kerangka Tajuk
 • 4.1 Konsep Pembangunan Lestari
 • 4.2 Tujuan Pembangunan Lestari
 • 4.3 Strategi Pembangunan Lestari
 • TAJUK 5.0 WARGA ALAM SEKITAR
 • 5.1 Gaya Hidup Lestari
 • 6.1 Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh
 • Pendekatan Sekolah Secara menyeluruh? Konsep Pendekatan Sekolah
 • 6.2 Pendekatan Kurikulum
 • 6.4 Pendekatan Kokurikulum
 • 6.5 Audit Hijau di Kampus IPG/Sekolah
 • 6.6 Program Penghijauan

KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI SR

)

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Oktober 2010

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Oktober 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI SR). MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Oktober 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

Justeru itu tujuan modul ini digubal adalah untuk menggantikan interaksi bersemuka antara pelajar dengan pensyarah. Dengan pembaharuan pembelajaran yang menggunakan modul akan dapat menggalakkan pembelajaran kendiri yang lebih efektif dan berupaya mengkekalkan kualiti seperti dalam pembelajaran bersemuka. kemahiran dan nilai profesionalisme global. Modul Pengajian Asas Pendidikan Alam Sekitar Kursus Perguruan Lepas I jazah Sekolah Rendah (KPLI SR) menuntut pelajar membuat anjakan minda untuk melahirkan guru permulaan yang kompeten dari segi pengetahuan. HAILI BIN DOLHAN) Rektor Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Oktober 2010 iii . Pendidikan Guru adalah bersifat dinamik dan senantiasa disemak dan diubah suai bagi memenuhi keperluan semasa pendidikan negara seperti yang termaktub dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) di bawah Program Transformasi Negara (GTP).KATA ALU-ALUAN Peningkatan kualiti pendidikan guru merupakan satu usaha berterusan untuk melahirkan guru yang kreatif. Modul ini merupakan usaha Institut Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia dalam meningkatkan kualiti pendidikan guru selaras dengan perubahan semasa dalam arena pendidikan dalam dan luar negara. berketerampilan dan berakhlak mulia. serta berjiwa pendidik yang mampu bersaing di persada (DATUK DR.

Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu pelajar mengingat semula apa yang telah pelajari atau membuatkan pelajar memikirkan tentang apa yang telah baca. Adalah lebih berkesan jika pelajar menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian mereka. Lampiran B menerangkan kepada pelajar makna-makna ikon tersebut. Walau bagaimanapun. Rujuk sumber lain yang relevan daripada apa yang telah diberikan kepada pelajar. 2. Luangkan masa yang mencukupi untuk membaca dan menyiapkan tugasan serta latihan dalam modul. Sediakan folio pembelajaran untuk mengumpul semua tugasan dan latihan yang lengkap sebelum dihantar kepada pensyarah. akses kendiri dan kadar kendiri). 4. Jumlah kandungan modul ini adalah untuk satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Di dalam modul ini beberapa ikon digunakan untuk menarik perhatian pelajar agar pada sekali imbas pelajar akan tahu apa yang harus dibuat. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Bagi latihan-latihan yang diberikan. pelajar digalakkan berbincang dengan pensyarah atau rakan pelajar jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Tip untuk membantu pelajar melalui kursus ini. adalah lebih membantu jika pelajar berbincang dengan rakan. Teliti maklumat yang diterima.rakan. Modul pembelajaran ini adalah untuk menggantikan interaksi dalam kelas dan untuk menyiapkan tugasan bagi mata pelajaran pengajian asas Pendidikan Alam Sekitar. 3. 1. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran pelajar. Modul ini ditulis mengikut susunan tajuk. iv . Pembelajaran arah kendiri memerlukan pelajar membuat keputusan tentang corak dan gaya pembelajaran mereka.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu pelajar menguruskan pembelajaran secara bestari (pembelajaran arah kendiri. Semua latihan dan aktiviti di dalam senarai semak hendaklah disiapkan dan dihantar dalam satu folio pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar.

0: Isu Alam Sekitar Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk v i i iii iv viii ix x 1 1 1 1 2 7 8 12 12 12 13 13 17 18 25 25 25 25 .2 Matlamat Pendidikan Alam Sekitar 1.0: Pengenalan Kepada Ekologi Asas Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 2.KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata Alu-Aluan Rektor Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Modul Ujian Pra Tajuk Pembelajaran Tajuk 1.1 Sejarah Pendidikan Alam Sekitar 1.1 Komponen Alam Sekitar 2.2 Biosfera dan Ekologi 2.3 Objektif Pendidikan Alam Sekitar Tajuk 2.0: Pengenalan Kepada Pendidikan Alam Sekitar Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 1.3 Ekosistem Tajuk 3.

2 Penglibatan Individu Dalam Usaha Pemeliharaan dan pemuliharaan Alam Sekitar Tajuk 6.4 Organisasi Kerajaan. Bukan Kerajaan dan Badan Korporat Terhadap Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar Tajuk 5.2 Pendekatan Kurikulum 6.4 Menangani Isu Tajuk 4.6 Program Penghijauan 26 29 33 39 44 44 44 45 45 46 49 50 52 52 52 53 54 56 60 60 60 61 61 62 64 69 73 83 vi .0: Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 6.3 Penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 6.2 Tujuan Pembangunan Lestari 4.1 Gaya Hidup Lestari 5.0: Warga Alam Sekitar Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 5.0: Pembangunan Lestari Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 4.3.2 Punca Isu Alam Sekitar 3.3 Kesan Isu Alam Sekitar 3.4 Pendekatan Ko-kurikulum 6.1 Konsep Pembangunan Lestari 4.5 Audit Hijau di Kampus IPG/Sekolah 6.1 Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh 6.3 Strategi Pembangunan Lestari 4.1 Isu Alam Sekitar 3.

Ujian Pasca Bibliografi Lampiran A: Ikon Modul Lampiran B: Senarai Semak Lampiran C: Cadangan Kerja Kursus Pendek Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Modul 89 92 94 95 97 100 102 vii .

pelajar digalakkan merujuk kepada pelbagai sumber lain yang relevan kepada mata pelajaran Pendidikan Alam Sekitar. Pembangunan Lestari. Modul ini merupakan modul pembelajaran kendiri yang berjumlah satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Selain daripada mempelajari bahan dalam modul ini. Agihan tajuk dalam modul ini adalah mengikut sukatan pelajaran Pendidikan Alam Sekitar Asas Dinamika Guru KPLI SR dan disusun mengikut enam tajuk utama iaitu Pengenalan Kepada Pendidikan Alam Sekitar. Semoga modul ini dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan ke arah kecemerlangan pendidikan. Bagi setiap tajuk. Warga Alam Sekitar dan Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum. Pengenalan Kepada Ekologi Asas.PENGENALAN Modul Pengajian Asas Pendidikan Alam Sekitar ini digubal bagi pelajar Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI SR) Major Prasekolah. Terdapat beberapa tugasan. latihan dan aktiviti dalam modul ini yang perlu dilengkap dan dikumpulkan dalam folio pembelajaran pelajar untuk disemak oleh pensyarah. Isu Alam Sekitar. viii . nota ringkas untuk membantu pelajar meningkatkan kefahaman terhadap isi kandungan kursus.

Bil. Tajuk Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) 1 2 3 2 1 6 Jumlah Jam 1 2 3 2 1 6 1 2 3 4 5 6 Pengenalan Kepada Pendidikan Alam Sekitar Pengenalan kepada Ekologi Asas Isu Alam Sekitar Pembangunan Lestari Warga Alam Sekitar Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum JUMLAH 15 15 ix . Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk untuk pembelajaran melalui modul.LAMPIRAN 2 Maklumat Agihan Tajuk Dalam Sukatan Pelajaran Nama Kursus: PENDIDIKAN ALAM SEKITAR AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini berjumlah satu kredit iaitu bersamaan dengan 15 jam bagi menggantikan interaksi bersemuka.

Adalah selamat untuk membuang semua bahan yang tidak diperlukan ke dalam longkang. 2. CFC dan lain-lain bahan karbon berklorida telah memusnahkan lapisan ozon di kawasan Antartik and Artik. 4. Aerosol yang mengandungi CFC merosakkan lapisan ozon. 3. 10. Lebih 5% sulfur yang berada di atmosfera adalah disebabkan oleh aktiviti peletusan gunung berapi. Kereta akan menggunakan kurang bahan bakar jika ia bergerak pantas dalam masa yang singkat. 8.PENDIDIKAN ALAM SEKITAR UJIAN PRA PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Arahan: Jawab semua soalan dan tandakan jawapan anda dalam kotak yang disediakan. 11. Bahan api fosil terhasil daripada tumbuhan dan haiwan yang tertanam di dalam bumi berjuta-juta tahun dahulu. Lapisan ozon menapis hampir semua radiasi ultraviolet yang merbahaya daripada matahari. 9. 7. Lapisan ozon adalah penting untuk kehidupan di bumi. Karbon dioksida daripada pembakaran bahan api fosil merupakan hasil keluaran terbesar masyarakat terkini. 12. 5. No Pernyataan Betul Salah 1. Sinaran matahari yang banyak adalah baik untuk anda. Lapisan ozon wujud antara 20 dan 50 km dari bumi. 6. Salah satu kebaikan menggunakan kereta hibrid ialah dapat menjimatkan penggunaan bahan bakar dan mengurangkan pelepasan asap. x .

xi . 21. 27. Penangkapan ikan yang menggunakan jaring berlubang kecil merupakan satu strategi penangkapan ikan secara mampan. Kebanyakan bahan buangan adalah kertas ataupun hasil kertas seperti kadbod. Lampu mentol menggunakan tenaga elektrik yang kurang daripada lampu pendaflour kerana ianya lebih kecil. Pendedahan kepada bunyi yang kuat pada suatu jangkamasa yang panjang tidak memberi kesan kepada kita. 16. Semua barangan buangan boleh dikitar semula. 22. Mengitar semula kertas dapat membantu menghentikan penebangan hutan hujan. 15. 23. 25. 17. Kadangkala doktor menggunakan plastik terbiodegradasi dalam tubuh kita. Kita membuang lebih banyak plastik berbanding kaca. Penggunaan pendingin hawa menyumbang kepada pemanasan global. 24. 18. 19. 14.PENDIDIKAN ALAM SEKITAR No Pernyataan Betul Salah 13. 26. Tanam tanaman seperti pudina untuk menghindarkan serangga perosak. Tenaga nuklear tidak menghasilkan bahan buangan toksik. Semua pencemaran air adalah disebabkan oleh aktiviti manusia. 20. Menurunkan suhu sebanyak 10 -20 C dapat mengurangkan pencemaran udara. Mengitar semula tin aluminium memerlukan tenaga yang lebih banyak berbanding proses menghasilkannya. Kita mengitar semula kebanyakan tin minuman yang digunakan.

Hujan asid akan memusnahkan hutan. Matahari adalah sumber tenaga utama bagi manusia. Kita boleh mengurangkan antara 40% hingga 90% bahan buangan di tempat pembuangan sampah. Petrol tanpa plumbum adalah baik untuk lapisan ozon. 35. 32. Stesen janakuasa nuklear tidak akan menambah kandungan karbon dioksida yang boleh meningkatkan pemanasan global. Pernafasan boleh meningkatkan kesan rumah hijau.PENDIDIKAN ALAM SEKITAR No Pernyataan Betul Salah 28. 31. 33. China merupakan negara yang paling banyak melepaskan karbon dioksida di Asia. jika kita mengitar dan mengkompos buangan domestik sebanyak yang boleh. 30. xii . 29. Leptospirosis ialah sejenis penyakit yang merebak melalui air kencing manusia. 34.

Tajuk ini meliputi tiga sub tajuk iaitu Sejarah Pendidikan Alam Sekitar.1: Kerangka Tajuk Satu 1 .0 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Sinopsis Tajuk satu ialah Pengenalan Kepada Pendidikan Alam Sekitar. Hasil Pembelajaran (i) Menjelaskan asal usul Pendidikan Alam Sekitar di peringkat antarabangsa dan Malaysia. (ii) Mengenal pasti penubuhan/kewujudan program Pendidikan Alam Sekitar. (iii) Mencari maklumat daripada internet dan media cetak. Matlamat Pendidikan Alam Sekitar dan Objektif Pendidikan Alam Sekitar. Kerangka Tajuk Pengenalan Kepada Pendidikan Alam Sekitar Sejarah Pendidikan Alam Sekitar Matlamat Pendidikan Alam Sekitar Objektif Pendidikan Alam Sekitar Rajah 1.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR TAJUK 1.

matlamat dan juga objektif Program Pendidikan Alam Sekitar. Persidangan ini dikendalikan oleh United Nations Education. Ini merupakan faktor pencetus kepada arena perbincangan tentang alam sekitar dunia serta peranan Pendidikan Alam Sekitar dalam memastikan keseimbangan alam sekitar. 1972 di Stockholm. Persidangan Tbilisi pada tahun 1977 merupakan persidangan Pendidikan Alam Sekitar yang pertama di dunia dan melibatkan ramai pemerintah atau kerajaan di seluruh dunia. Malta (1991). Ekoran daripada Persidangan Stockholm serta beberapa persidangan lain ini akhirnya telah berjaya merangka suatu garis panduan. pengasas atau Bapa Pendidikan Alam Sekitar ialah Sir Patrick Geddes (1854-1933) manakala orang yang pertama menggunakan nama istilah Pendidikan Alam Sekitar ialah Thomas Pritchard semasa persidangan IUCN di Paris dalam tahun 1958. Environment Programme (UNEP) 2 .N. prinsip. Tujuan persidangan ini adalah untuk mencapai satu keputusan tentang pendekatan global yang diperlukan bagi mencari penyelesaian terhadap situasi kemerosotan alam sekitar yang semakin hari semakin bertambah. Sweden dengan tema “Prinsip dan Alam Sekitar Manusia” (Human Environment and Principles) dan dianjurkan oleh United Nations. Beberapa persidangan di peringkat antarabangsa seperti Persidangan Stockholm (1972). Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dengan kerjasama U. Tbilisi (1977). Agenda 21 (1992) sehinggalah terhasilnya Laporan Kabinet (1979) di Malaysia. The Belgrade Charter (1975).MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 1. Persidangan Stockholm telah diadakan pada 5-16 Jun.1 Sejarah Pendidikan Alam Sekitar Pernahkan anda membaca tentang sejarah Pendidikan Alam Sekitar? Siapakah pula yang diberi gelaran sebagai pengasas kepada Pendidikan Alam Sekitar? Menurut sejarah.

Seminar ini mengesyorkan bahawa matlamat utama Pendidikan Alam Sekitar adalah untuk membantu masyarakat sarwajagat menyedari dan memahami isu-isu alam sekitar di samping dapat menguasai kemahiran dan kesungguhan dalam usaha mengatasi isu-isu alam sekitar serta dalam masa yang sama dapat mengekalkan kualiti alam sekitar dan secara langsung dapat meningkatkan kualiti kehidupan manusia. Kesinambungan dengan itu. Hasil Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahun 1979 memutuskan pelaksanaan Pendidikan Alam Sekitar merentas kurikulum dalam struktur Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). serta objektif Pendidikan Alam Sekitar merentas kurikulum dan latihan dalam dan pra-perkhidmatan bagi guru-guru telah diputuskan. Di Malaysia. garis panduan. Dalam persidangan ini. Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Kebangsaan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaannya supaya matlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi pembangunan negara. satu Seminar Latihan Alam Sekitar telah diadakan di Malta pada tahun 1991 di bawah anjuran UNESCO. 3 . Georgia (USSR) pada 14-26 Oktober 1977. matlamat.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR dan diadakan di Tbilisi. Persidangan ini telah dihadiri oleh 265 delegasi dan 65 pembentang serta pemerhati termasuk 3 organisasi antara kerajaan dan 20 organisasi bukan kerajaan antarabangsa.

Penerapan Pendidikan Alam Sekitar merentas kurikulum juga dilakukan dalam subjek lain seperti Matematik. Bahasa Melayu. 4 . Sehubungan dengan itu juga pihak Pusat Perkembangan Kurikulum telah membina satu garis panduan untuk guru-guru dengan mengeluarkan satu buku bertajuk “Buku Panduan Guru Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum KBSR” pada tahun 1998. Muzik.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR KBSR mula menerapkan Pendidikan Alam Sekitar merentas kurikulum bermula dengan subjek Alam & Manusia bagi pelajar tahun 4 hingga 6. Bahasa Inggeris dan Agama Islam.

Jadual 1 adalah contoh yang boleh digunakan dan diubahsuai mengikut kreativiti anda. tempat. Langkah 3: Masukkan bahan-bahan yang telah siap dihasilkan ke dalam Folio Pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar. Kumpulkan bahan-bahan tersebut dan catatkan sumber rujukannya. Tbilisi (1977). The Belgrade Charter (1975). peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta penting yang telah diputuskan bagi setiap Persidangan Alam Sekitar bermula dengan Persidangan Stockholm (1972). 5 . Malta (1991). Agenda 21 (1992) sehinggalah terhasilnya Laporan Kabinet (1979) di Malaysia.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Sejarah Pendidikan Alam Sekitar Langkah 1: Cari dan akses bahan-bahan rujukan dan maklumat tentang sejarah Pendidikan Alam Sekitar daripada beberapa media cetak dan internet. Langkah 2: Bina satu jadual rumusan yang menunjukkan aliran tarikh.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Jadual.1: Contoh Kronologi Persidangan Antarabangsa Pendidikan Alam Sekitar Tarikh/Tahun Nama Persidangan Persidangan 1972 Stockholm Tempat Persidangan Tujuan Keputusan 1977 Tbilisi RUMUSAN/KESIMPULAN 6 .

sosial.2 Matlamat Pendidikan Alam Sekitar Bilakah matlamat. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah bersetuju menetapkan matlamat. objektif dan prinsip Pendidikan Alam Sekitar bagi negara-negara di seluruh dunia. 1976) 7 . (iii) Menghasilkan corak tingkah laku baru terhadap alam sekitar dalam kalangan individu. to develop a world population that is aware of and concerned about environment and its associated problems and which has the knowledge.” (UNESCO. attitudes. (ii) Menyediakan memperoleh peluang kepada nilai. kumpulan dan masyarakat seluruhnya.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 1. Menurut UNESCO (1976). Matlamat Pendidikan Alam Sekitar ialah untuk: (i) Menggalakkan kesedaran dan keprihatinan terhadap ekonomi. semua sikap. “…. objektif dan prinsip Pendidikan Alam Sekitar ditetapkan? Semasa Deklarasi Tblisi 1977. kemahiran untuk melindungi dan memperbaiki alam sekitar. matlamat utama Pendidikan Alam Sekitar adalah seperti kenyataan berikut. politik. motivation and commitment to work individually and collectively towards the solution of its current problem and prevention of new ones. orang komitmen untuk dan pengetahuan. skills. and saling bergantungan ekologikal di bandar dan luar bandar.

Menurut Muthoka (1985). (iv) Kemahiran: untuk membantu kumpulan sosial dan individu memperoleh kemahiran untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah alam sekitar. (ii) Pengetahuan: untuk membantu kumpulan sosial dan individu memperoleh pelbagai jenis pengalaman dan kefahaman asas terhadap alam sekitar dan permasalahan alam sekitar. 8 . membangkitkan prihatin yang berupaya membawa kepada perubahan komitmen dan mengambil tindakan. Pendidikan Alam Sekitar merupakan satu proses pendidikan sama ada secara formal atau tidak formal untuk mengubahsuai kefahaman dan sikap manusia agar lebih prihatin terhadap alam yang telah banyak berjasa kepadanya (Abdul Manaf Muda. 1993).3 Objektif Pendidikan Alam Sekitar Persidangan Tbilisi 1977 juga telah menetapkan lima objektif Pendidikan Alam Sekitar seperti berikut: (i) Kesedaran: untuk membantu kumpulan sosial dan individu memperoleh kesedaran dan sensitiviti terhadap alam sekitar seluruhnya dan permasalahan alam sekitar. (iii) Sikap: untuk membantu kumpulan sosial dan individu memperoleh satu set nilai dan perasaan keprihatinan terhadap alam sekitar dan motivasi untuk aktif terlibat dalam pemeliharaan dan pembaikan alam sekitar. (v) Penglibatan: untuk menyediakan peluang kepada kumpulan sosial dan individu terlibat secara aktif pada semua peringkat bagi menghasilkan resolusi terhadap masalah alam sekitar.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 1. objektif utama Pendidikan Alam Sekitar adalah untuk memperbaiki kesedaran.

9 . budaya. (viii) Membolehkan pelajar berperanan dalam merancang pengalaman pembelajaran dan mendapat peluang untuk membuat dan menerima keputusan bersama. nasional dan kerjasama antarabangsa dalam mencegah dan menyelesaikan masalah alam sekitar. teknologi dan sosial seperti ekonomi. (vi) Mempromosikan nilai dan keperluan berasaskan tempatan. (vii) Mengambilkira dengan terperinci setiap aspek alam sekitar dalam plan pertumbuhan dan pembangunan. bermula dari peringkat prasekolah dan disambung sehingga peringkat pendidikan formal dan bukan formal. politik. nasional dan antarabangsa. sejarah. pengetahuan. kemahiran penyelesaian masalah dan nilai yang jelas kepada semua peringkat umur dengan memberi penekanan khusus terhadap sensitiviti alam sekitar. etika dan estetika. (v) Memfokuskan kepada potensi situasi alam sekitar terkini dengan mengambil kira perspektif sejarah. (ii) Menjadi satu proses sepanjang hayat.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Semasa Persidangan Tbilisi 1977 juga terdapat 12 prinsip Pendidikan Alam Sekitar telah ditetapkan iaitu: (i) Mengambil kira keseluruhan alam sekitar termasuklah alam sekitar semula jadi dan buatan. (ix) Menghubungkait sensitiviti alam sekitar. (x) Membantu pelajar meneroka simptom dan penyebab bagi masalah sebenar alam sekitar. (iv) Menilai isu-isu utama alam sekitar dari pandangan tempatan. (iii) Menggunakan pendekatan merentas kurikulum dengan menerapkan nilai-nilai alam sekitar kepada mata pelajaran khusus setiap disiplin dalam bentuk perspektif yang holistik dan seimbang.

The Journal of Environmental Education. Jurnal Akademik Maktab Perguruan Kuala Terengganu. Environmental Education: from policy to practice. Tidak diterbitkan. (1993). Bahagian Pendidikan Guru. (2008). Modul Pendidikan Alam Sekitar: Kursus Pendek Kelolaan Maktab (KPKM). UPM. Tesis Phd. (2003). 10 . G. (2003). (1997). A. L. Pendidikan Alam Sekitar. Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia. 8: 67-75. Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia. Serdang. Huraian Sukatan Pendidikan Alam Sekitar Diploma Perguruan Malaysia. belajar tentang dan dari alam sekitar dengan menekankan kepada aktiviti praktikal dan pengalaman sebenar. (xii) Menggunakan pembelajaran alam sekitar secara pelbagai dan pendekatan pendidikan yang meluas bagi mengajar. Duque-Aristizabal. 9(3): 347-357. Memikir: Buat refleksi tentang mengapa Pendidikan Alam Sekitar perlu diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran di sekolah. dan Robolledo. Rehat Buku Rujukan Abdul Manaf Muda. Bahagian Pendidikan Guru.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (xi) Menekankan kompleksiti masalah alam sekitar dan keperluan untuk membina pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah. Kartini Abdul Mutalib.M. Keberkesanan modul pengajaran Ekosistem Hutan Tropika dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap pelajar. Barraza.. Fakulti Pengajian Alam Sekitar.

gdrc. Changing learner behaviour through environmental education. Identification of key characteristics environmental education. (1978).org/wiki/United_Nations_Conference_on_the_Human_ Environment http://en.un-documents.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Hart.org/Documents.org/uem/ee/tbilisi.wikipedia. 13(1): 12-16.html http://www.un.wikipedia. (1998).htm http://www. London and New York: Routledge. 21(3): 8-12. UNESCO-UNEP.un. T.org/wiki/Agenda_21 http://unesdoc. dan Neal. Proceeding national seminar on environmental management: Current development and future planning (hlm. E.net/rio-dec. Final Report: Intergovernmental Conference on Environmental Education (Tbilisi.L. Kementerian Pendidikan Malaysia. The Journal of Environmental Education.unesco. dan Volk. Jamaluddin Md Jahi dan Mohd Jailani Mohd Nor. Environmental management 2001. P.pdf http://www. sila rujuk laman sesawang berikut: http://en.asp?DocumentID=9 7 http://www.org/images/0013/001334/133472eo. Paris: UNESCO. The Journal of Environmental Education. (1981). J. Selangor. 23-30).htm http://www.Multilingual/Default.R. (2001).htm http://www. Palmer.net/unchedec.unep. Bahan Bacaan Untuk bacaan tambahan. USSR). (1994). Hungerford. Pendidikan alam sekitar: Isu dan cabaran. Dlm.un-documents. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Buku panduan guru: Pendidikan Alam Sekitar merentas kurikulum KBSR.org/documents/ecosoc/cn17/2000/ecn172000-8. Bangi.P. 14-15 Ogos 2001. H. Rozita Ibrahim. The handbook of environmental education. (1990).org/esa/dsd/agenda21/ 11 .

Melukis beberapa kitaran semulajadi. (vi) (vii) Membina satu rantai makanan. Hasil Pembelajaran (i) Mengumpulkan maklumat tentang konsep alam sekitar dan komponennya dari pelbagai sumber. Menerangkan proses pemindahan tenaga dalam rantaian makanan.0 PENGENALAN KEPADA EKOLOGI ASAS Sinopsis Tajuk dua adalah Pengenalan kepada Ekologi Asas. (ii) (iii) (iv) (v) Menerangkan dan memberi contoh komponen alam sekitar. Membanding beza konsep biosfera dan ekologi. Biosfera dan Ekologi dan juga Ekosistem. 12 . Mengenal pasti dan melukis satu ekosistem di kawasan kampus. Tajuk ini dibahagikan kepada tiga sub tajuk iaitu Komponen Alam Sekitar.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR TAJUK 2.

bumi. Untuk memelihara komponen-komponen alam sekitar.1: Kerangka Tajuk Dua 2. karbon dan air) serta sistem biologi dan ekologi (benda hidup yang saling berinteraksi).MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Kerangka Tajuk Pengenalan Kepada Ekologi Asas Komponen Alam Sekitar Biosfera dan Ekologi Ekosistem Rajah 2. udara.1 Komponen Alam Sekitar Setiap hari kita menyebut tentang alam sekitar. nitrogen. 13 . dan kitaran fizikal yang menyokong kehidupan (seperti kitar oksigen. tetapi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan alam sekitar? Alam sekitar adalah dunia di sekeliling kita. Alam sekitar terdiri daripada tiga komponen yang utama iaitu: (i) (ii) (iii) alam sekitar semulajadi (natural environment) alam sekitar buatan (man-made environment) alam sekitar sosiobudaya (socio-cultural environment) Alam sekitar semulajadi meliputi matahari. kita perlu memahami alam sekitar secara menyeluruh. air.

taman bunga. zoo dan lain-lain.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rajah 2. politik. ekonomi.1 : Alam sekitar semulajadi Alam sekitar buatan merangkumi manusia dan persekitaran buatan manusia. pekerjaan. Ia merangkumi hubungan ataupun pertalian rapat antara manusia dengan budayanya ataupun budaya di sekelilingnya termasuk etika persekitaran buatan manusia itu sendiri. Semua komponen ini adalah saling berhubungkait dan tidak boleh dilihat sebagai satu entiti tersendiri. agama dan budaya. Alam sekitar buatan merujuk kepada persekitaran fizikal binaan atau ciptaan manusia iaitu alam sekitar yang dibina oleh manusia seperti taman herba. taman orkid. kesenian. Kualiti saling hubungan ini menggambarkan alam sekitar yang sihat dan seimbang. kesihatan. pendidikan. taman burung. Alam sekitar sosiobudaya merujuk kepada alam sekitar yang berkaitan dengan bagaimana manusia berinteraksi dan menyusun diri mereka dalam kumpulan seperti keluarga. kerajaan. 14 .

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 1: Mengenali Alam Sekitar Di Sekeliling Anda Cari tiga contoh gambar yang menunjukkan komponenkomponen alam sekitar semulajadi. 15 . Kumpulkan bahan-bahan tersebut ke dalam Folio Pendidikan Alam Sekitar. Tampalkan gambar tersebut dalam satu bentuk pengurusan grafik dan kenal pasti setiap entiti yang ada dalam ketiga-tiga komponen tersebut. alam sekitar buatan dan alam sekitar sosiobudaya.

Sekumpulan organisma yang serupa dan boleh saling membiak antara satu sama lain untuk melahirkan anak yang subur. Kawasan daratan seperti kawasan padang pasir. Dikenali sebagai zon kehidupan di atas muka bumi yang menyatukan semua kehidupan and hubungan antara kehidupan termasuklah interaksinya dengan elemen-elemen litosfera. Benda hidup seperti tumbuhan. Cabang sains yang mengkaji habitat dan interaksi antara benda hidup dengan alam sekitar. ekosfera dan atmosfera. Masukkan jawapan anda ke dalam folio pembelajaran. Ini merangkumi segala aspek cara hidupnya terutama sekali cara pemakanannya. Organisma sentiasa saling bertindak antara satu sama lain dengan persekitarannya. Terdiri daripada beberapa rantai makanan yang saling berhubung antara satu sama lain. Segala aktiviti yang dilakukan oleh sesuatu organisma di habitatnya. Sekumpulan organisma sama spesies dan hidup di habitat yang sama. tundra. hidrosfera. gurun dan padang rumput yang mencirikan keadaan cuaca dan jenis tumbuhan yang beradaptasi secara spesifik di kawasan tersebut. Tempat kediaman sesuatu organisma. haiwan dan mikrob. hutan tropika. Spesies Populasi Habitat Komuniti Ekosistem Biosfera Komponen Biotik Komponen Abiotik Biom Nic Rantai makanan Jaringan makanan 16 . udara. Kesemua organisma yang hidup di sesuatu habitat . air. geologi. Benda bukan hidup seperti cuaca. nutrien dan matahari.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Perbincangan Aktiviti 2 : Mengenal Pasti Definisi Yang Betul Arahan: Padankan istilah berikut dengan definisi yang betul. Ekologi Hubungan pemakanan dalam bentuk satu turutan organisma di mana setiap organisma dalam turutan itu makan organisma yang sebelumnya.

2: Biosfera 17 . cerun dan tanah rata. Biosfera dipostulatkan telah mengalami evolusi melalui proses biogenesis lebih kurang 3. Rajah 2.2.5 billion tahun dahulu.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 2. Ia juga dikenali sebagai zon kehidupan di atas muka bumi.2 Biosfera dan Ekologi Planet bumi adalah tempat tinggal manusia dan juga tempat tinggal bagi pelbagai hidupan yang lain. pinggir lautan dan di dalam sungai mahupun lautan adalah juga merupakan tempat tinggal bagi hidupan. Dalam konteks yang lebih luas. Biosfera meliputi semua ekosistem global.1 Konsep Biosfera Biosfera adalah semua tempat yang berhampiran dengan kita ataupun semua tempat lain di muka bumi ini di mana ada pelbagai bentuk kehidupan. ekosfera dan atmosfera. Gunung yang tinggi. 2. hidrosfera. biosfera adalah sistem ekologi global yang menyatukan semua kehidupan dan hubungan antara kehidupan termasuklah interaksinya dengan elemen-elemen litosfera.

Ekologi termasuk kajian mengenai populasi tumbuhan dan haiwan. Ekologi berasal daripada perkataan Greek „oikos‟ yang bermaksud „rumah‟ atau „tempat untuk tinggal‟ dan „logos‟ yang bermaksud „kajian‟.2 Konsep Ekologi Apakah maksud ekologi? Mari kita teruskan bacaan kita. Oleh itu ekologi adalah satu kajian hubungan dalam alam semulajadi (Miller & Spoolman.3 Ekosistem Apakah pula yang dikatakan sebagai ekosistem? Alam sekitar terdiri daripada komuniti-komuniti berbagai jenis tumbuhan dan haiwan. berinteraksi dan mempunyai pengaruh antara satu sama lain. 18 . kolam di mana terdapat organisma hidup yang besar dan mikroskopik yang hidup bersama yang dinamakan sebagai ekosistem biotik..2. Contohnya di kawasan paya bakau. sungai. komuniti tumbuhan dan haiwan serta ekosistem. 2.. kelimpahan dan hubungan antara organisma dan interaksinya dengan alam sekitar. Ekologi juga ditakrifkan sebagai kajian tentang hubungan antara organisma dengan persekitaran fizikal dan biologinya. Ekologi adalah satu bidang kajian saintifik berkaitan dengan taburan.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 2. 2009). hidup dalam satu kawasan yang sama.

kelembapan dan iklim mikro. topografi. iaitu komuniti dalam suatu ekosistem. nilai pH. Ekosistem abiotik ialah komponen bukan hidup. suhu. tanah.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Ekosistem biosis atau biotik adalah komponen yang hidup. seperti udara. Satu ekosistem terdiri daripada semua organisma hidup (komuniti biologi) dalam satu kawasan tertentu bersama benda bukan hidup (abiotik) dan komponen fizikal alam sekitar yang mana organisma berinteraksi bersama-sama. air dan matahari. tanah.3: Ekosistem Ekosistem adalah satu set interaksi antara organisma dengan bahan bukan hidup serta tenaga di alam sekitarnya iaitu di dalam suatu kawasan (Miller & Spoolman. cahaya. Rajah 2.1: Komponen abiotik dan biotik dalam suatu ekosistem KOMPONEN ABIOTIK Cahaya matahari Suhu Taburan hujan Air dan kelembapan Tanah KOMPONEN BIOTIK Pengeluar Herbivor Karnivor Omnivor Detritivor 19 . Jadual 2. Contohnya air. 2008). Kombinasi komuniti biotik dengan alam sekitar abiotik dipanggil sebagai ekosistem. udara.

harimau memburu kancil tetapi ulat beluncas memakan daun tumbuh-tumbuhan. Rajah 2. Rantai makanan berbentuk satu arah dan bermula dengan pengeluar (tumbuhan) sehingga kepada pengguna primer. Mari kita mengenal pasti pula maksud bagi istilah nic. pengguna sekunder dan pengguna seterusnya.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Setelah memahami maksud ekosistem. Memikir Cuba bezakan antara kedua-dua jenis rantai makanan berikut. Pelbagai jenis hidupan boleh berkongsi di habitat yang sama tetapi melakukan nic atau pekerjaan/peranan/fungsi yang berbeza-beza. Contohnya berudu tinggal dalam air dan makan plankton tetapi katak dewasa tinggal di darat dan menangkap serangga sebagai makanan. Apakah sebenarnya nic? Nic adalah peranan suatu organisma.3: Dua jenis rantai makanan 20 . yang dikategorikan mengikut cara ia mendapatkan makanan. Nic ekologi merupakan peranan atau „pekerjaan‟ suatu spesies dalam suatu komuniti dan ekosistem. Dalam suatu ekosistem juga terdapat pelbagai jenis rantai makanan dan siratan makanan. Setiap peringkat dalam rantai makanan ditunjukkan dengan menggunakan anak panah (→) yang bermaksud „dimakan oleh‟. Di dalam ekosistem hutan hujan tropika contohnya. Rantai makanan adalah satu laluan yang menunjukkan bagaimana tenaga dipindahkan daripada pengeluar kepada pengguna. Nic ekologi organisma boleh berubah-ubah semasa peringkat hidupnya.

4: Contoh siratan makanan Bagaimanakah pula perpindahan tenaga berlaku dalam rantai makanan dan siratan makanan dalam suatu ekosistem? 21 . Memikir Cuba kira berapakah rantai makanan yang ada dalam siratan makanan berikut.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Berbeza dengan rantai makanan. Rajah 2. siratan makanan merupakan satu jaringan yang terdiri beberapa rantai makanan.

semua nutrien dapat berkitar dengan berkesan.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 3: Kajian Lapangan Ekosistem Di Kawasan Kampus Kenal pasti satu kawasan ekosistem di kampus anda. Bina satu siratan makanan semulajadi dan terangkan bagaimana proses pemindahan tenaga berlaku di ekosistem tersebut. Layari Internet Cuba layari internet dan cetak nota tambahan berkaitan dengan keseimbangan ekosistem. Ini bermakna pada keadaan seimbangan.5: Aliran tenaga dalam rantai makanan Satu ekosistem akan berada dalam keseimbangan apabila komponen benda hidup (biotik) dan abiotik (bukan hidup) berada dalam keseimbangan. Rajah 2. 22 . Simpan hasil kajian ini ke dalam folio pembelajaran anda. Rajah 2. Baca nota tersebut.5 berikut boleh membantu penerangan anda. dan tiada komuniti organisma ataupun fenomena semula jadi yang mengganggu aliran tenaga dan kitar nutrien ke bahagian lain dalam ekosistem. Sebahagian keseimbangan ekosistem melibatkan kawalan populasi organisma hidup.

dan kemudian dikitar kembali kepada alam sekitar fizikal. berupaya berkembang dan membiak serta kekal dalam populasi yang seimbang. Memikir Refleksi: Apakah komponen-komponen utama bagi suatu ekosistem? Cuba ingat kembali dan catatkan semula. Masukkan hasil aktiviti ini ke dalam folio pembelajaran anda. Mengumpul Maklumat Aktiviti 4: Kitar Semulajadi Cari dan akses maklumat tentang kitar semula jadi iaitu kitar nutrien. Layari laman sesawang berikut dan belajar membina siratan makanan melalui permainan yang disediakan. Kumpulkan bahan-bahan tersebut dan catatkan sumber rujukannya.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Dalam konteks biologi. Lukiskan kitar semulajadi tersebut dan nyatakan kepentingan setiap kitaran kepada keseimbangan ekosistem. http://www. kitar nutrien mestilah dalam keadaan seimbang dan stabil supaya organisma yang tinggal di dalamnya sentiasa subur.htm Rehat 23 . Pergerakan nutrien merupakan satu keperluan untuk hidup iaitu daripada alam sekitar kepada tumbuhan dan haiwan dan kembali semula ke alam sekitar merupakan satu fungsi penting ekologi dalam mana-mana kawasan. Di dalam satu alam sekitar semulajadi yang khusus. kitar karbon.vtaide.com/png/foodwebFF. kitar nutrien adalah satu konsep yang menerangkan bagaimana nutrien bergerak daripada alam sekitar fizikal kepada organisma hidup. kitar nitrogen dan kitar hidrologi daripada beberapa media cetak dan internet.

Environmental Science: Working with the earth. Environmental Science: Principles. Inc. C. Bahan Bacaan Untuk bacaan tambahan. M dan Parker.edu/biology/courses/bio115/PPTs/5_Biosphere http://www.).D. R..). Mc Graw Hill. (1994).vtaide. Biology. Environment Quiz Book. Raven.B.org/wiki/Food_chain http://en.T dan Spoolman. P.R. (2004). Miller. Biology: The unity and diversity of life. (12th ed). Canada: Brooks/Cole Cengage Learning. J.(2005).). Lewis. G. (7th ed.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rujukan Enger.C. S.). (10th ed. Kuala Lumpur: IKIM Publishing Unit. (5th ed.php http://www. Boston: McGraw Hill. (2nd ed. (12th ed. Evers. Miller. Losos.wikipedia. dan Starr. R. B. G. Gaffin. Starr..com/questions/q-food_chain_web. F.com/biology/Preview/RL201/PT/CB http://www.kzoo. C. Life.). sila rujuk laman sesawang berikut: http://www. New York: Mc Graw Hill Higher Education.htm http://en. Concepts in biology. Hoefnagels.org/wiki/Natural_environment 24 . D. Institute of Islamic Understanding Malaysia. H. Taggart. (2008). B.. L.B.) Canada: Thompson Learning. S.. USA: Brooks/Cole Cengage Learning. dan Singer. (2004). E.Abdul Majeed dan Co. R.. connections and solutions. Malaysia: S. New York. (2009).rapidlearningcenter.T. dan Bailey. Garg. The environment: A gift of God. Publishing Division. Johnson. D..sciencebob. (12th ed. G. Ross.com/png/foodchains.wikipedia. (2007). (2004).

masalah dan kesan pencemaran alam sekitar kepada manusia. Kerangka Tajuk Isu Alam Sekitar Jenis Isu Punca Isu Alam Sekitar Kesan Isu Alam Sekitar Menangani Isu Rajah 3. Kesan Isu Alam Sekitar dan juga Menangani Isu Alam Sekitar.0 Sinopsis ISU ALAM SEKITAR Tajuk tiga adalah tentang Isu Alam Sekitar. Hasil Pembelajaran (i) Merancang dan menjalankan satu eksperimen untuk mengesan isu-isu alam sekitar seperti pencemaran bunyi dan udara di kawasan kampus.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR TAJUK 3.1: Kerangka Tajuk Tiga 25 . (ii) Membuat inferens dan meramal punca. Tajuk ini terdiri daripada empat bahagian yang utama iaitu Jenis Isu. Punca Isu Alam Sekitar. (iv) Memberi cadangan dengan menggunakan pengurusan grafik untuk menangani isu alam sekitar. (iii) Membincangkan isu yang dikesan dan mengenal pasti punca isu itu.

penebangan hutan. penipisan Apakah yang dimaksudkan dengan pertambahan penduduk? Bagaimana pertambahan penduduk boleh berlaku? Pertambahan penduduk merujuk kepada perubahan dalam bilangan penghuni yang sedang berlaku di kawasan-kawasan tertentu. udara. seluruh dunia termasuk negara kita Malaysia sedang mengalami pembangunan yang amat pesat sekali. pencemaran air.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 3. bunyi dan darat. kekurangan bekalan sumber api. galian dan air serta pemendapan asid di permukaan bumi. Lapisan ozon berkedudukan di atas lapisan awan dan dikenal pasti sebagai lapisan stratosfera. Jaraknya adalah lebih kurang antara 20-50 km daripada bumi. hakisan tanah. Modul ini walau bagaimanapun akan memberi tumpuan kepada tiga contoh isu alam sekitar iaitu lapisan ozon dan juga hujan asid. Apakah fungsi lapisan ozon? Mengapa lapisan ozon semakin menipis? Ozon secara kimianya merupakan gas yang mengandungi tiga atom oksigen (O3). Pertambahan penduduk berlaku akibat pertambahan bilangan penduduk atau pengurangan bilangan penduduk. Aktiviti-aktiviti manusia lebih mementingkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan kemajuan sains dan teknologi. Cuba cari maklumat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pertambahan bilangan penduduk di sesuatu tempat. pertambahan penduduk. penipisan ozon. sama ada di kawasan setempat dalam negeri atau secara global. pemanasan bumi. 26 . Akibatnya kesemua negara-negara seluruh dunia menghadapi pelbagai masalah dan isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar seperti isu pertambahan penduduk. penghapusan paya. peningkatan gurun. Ia berperanan sebagai pelindung bagi sinaran bahaya ultra ungu (UV).1 Isu Alam Sekitar Adakah anda sedar? Pada masa kini. pelupusan spesies flora dan fauna.

penyelidikan NASA mendapati lapisan ozon di Antartika menipis sebanyak 95% terutama bagi musim bunga manakala di Artik dan ruangan angkasa Greenland pada musim salji. Lubang ozon di atas Kutub Selatan pada tahun 2006 membuktikan bahawa kerosakan lubang ozon masih terus berlanjutan sampai saat ini yang luasnya mencapai 29 juta km2. Lapisan ozon di bahagian Ottawa.2: Kedudukan lapisan ozon dari bumi Kini. Kanada juga didapati menipis kira-kira 25% penerimaan sinar UV berbanding tahun 1950-an. lapisan ozon dunia didapati semakin menipis. Rajah 3. Pada Oktober 1987.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rajah 3.3: Lubang ozon di Antartika yang digambarkan oleh NASA pada tahun 2006 27 .

Bagaimana pertambahan keasidan boleh berlaku dalam air hujan? Pertambahan keasidan air hujan diakibatkan oleh pertambahan kepekatan gas-gas berasid ke dalam atmosfera seperti gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Pertambahan keasidan hujan juga adalah disebabkan oleh buatan manusia yang mengeluarkan gas-gas buangan daripada kilang. Fenomena penipisan lapisan ozon stratosfera oleh bahan kimia chlorofluoromethane (atau biasa disebut sebagai chlorofluorocarbon – CFC) pertama kali disampaikan oleh dua orang ilmuwan Amerika. Penipisan lapisan ozon merupakan salah satu masalah alam sekitar yang harus segera ditangani kerana setiap penipisan lapisan ozon sebesar 10% akan menyebabkan kenaikan intensiti sinar ultra violet (UV) sebanyak 20%. United Kingdom. dalam Jurnal Nature pada tahun 1974. penjanaan kuasa elektrik dan juga bahan api fosil serta aktiviti perindustrian yang menghasilkan gas klorin. Oleh yang demikian bukan hanya air hujan didapati bertambah berasid tetapi juga hujan ais dan kabus.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Mengumpul Maklumat Cuba cari berapa besarkah „lubang‟ ozon pada masa kini di Antartika. Apakah di yang dimaksudkan dengan hujan asid? Hujan asid adalah satu istilah yang umum berkaitan dengan asid dan bahan-bahan pencemaran yang bersifat asid dalam hujan. Hujan asid adalah istilah yang diperkenalkan oleh seorang inspektor kilang dalam pertengahan abad yang lalu di Manchestor. ekzos kenderaan. Jadi mendapan asid adalah satu istilah 28 . Istilah ini membayangkan komponen semulajadi dan juga komponen buatan manusia. Rowland dan Molina. salji dan wap awan.

bencana alam. Antara puncanya ialah disebabkan oleh pertambahan penduduk. kita perlu pula mencari maklumat tentang punca-punca bagi isu alam sekitar. Untuk mengkaji lebih 29 .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR yang biasanya digunakan bagi semua keasidan yang diakibatkan oleh wap. budaya dan etika serta pengguatkuasaan undang-undang. politik dan peperangan. gas dan zarah. penggunaan teknologi. Rajah 3.4: Hujan asid 3.2 Punca Isu Alam Sekitar Setelah mengetahui tentang isu-isu alam sekitar semasa.

Mengenal pasti masalah Membuat andaian/Hipotesis Merancang strategi penyelesaian Mengumpul maklumat yang berkaitan Mengkaji dan menganalisis maklumat yang dikumpulkan Membuat generalisasi atau rumusan Cadangan penyelesaian dan pelan tindakan Rajah 3.5 berikut.5: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Melalui Inkuiri Berikut adalah dua contoh hasil kajian yang boleh dijadikan panduan bagi membuat laporan apabila menggunakan kaedah P&P inkuiri. 30 . mari kita gunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran (P&P) secara inkuri dengan cara mengikuti langkah-langkah seperti ditunjukkan dalam Rajah 3.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR lanjut tentang punca-punca alam sekitar.

3. 4.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MASALAH 1: HIPOTESIS: TANAH RUNTUH DI KAWASAN LERENG BUKIT Tanah runtuh di lereng bukit disebabkan pembangunan Mengkaji  struktur tanah  kecerunan kawasan  tekstur tanah-kelekitan  jenis tumbuhan tutup bumi STRATEGI: MENGUMPUL MAKLUMAT: Pemerhatian  pemasangan paip air utama  pemotongan lereng tidak terancang  tidak berteres  kawasan terlalu cerun  tiada tindakan susulan .tiada tumbuhan tutup bumi .tanah liat dan tanah pasir . Pastikan sebarang pembangunan mendapat kelulusan EIA Kurangkan aktiviti pembangunan di lereng bukit Lakukan pemantauan yang kerap Tindakan pencegah tanah runtuh perlu disegerakan. 2.tiada cerucuk sebagai penahan tanah  tanah terdedah  tekstur tanah .kurang tumbuhan berakar yang boleh mencengkam tanah ANALISIS:  cerun yang terdedah tanpa struktur penyokong akan mengakibatkan larian air dan hakisan RUMUSAN Pembangunan kurang terancang dan terkawal menyebabkan tanah runtuh CADANGAN PENYELESAIAN 1. 31 .berstruktur kering dan longgar akibat terdedah langsung kepada iklim  jenis tumbuhan .gagal menanam semula tumbuhan .

tangki septik .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MASALAH 2: PENCEMARAN BAU HIPOTESIS:  Tangki septik  Pembuangan sampah  Air bertakung STRATEGI:  Lawatan ke sekitar kawasan  Temubual dengan pekerja dan pengurus MENGUMPUL MAKLUMAT  pemerhatian lawatan ke .pengurusan .kawasan longkang .pekerja DAPATKAN MAKLUMAT  bau berpunca daripada tangki septik (hasil temuramah)  sebab-sebab tangki septik sudah lama tidak dikosongkan  air mandian panas masuk ke dalam tangki septik dan mengeluarkan bau HASIL PEMERHATIAN  longkang dan tangki septik septik berbau  dapur dan stor sampah tidak berbau RUMUSAN Bau dari tangki septik CADANGAN PENYELESAIAN  laporkan kepada Majlis Daerah  kuatkuasakan jadual pembersihan tangki  asingkan sisa mandian daripada tangki septik 32 .stor simpan sampah  temubual .

gunakan kaedah inkuiri seperti contoh yang telah ditunjukkan untuk melaksanakan kajian berkaitan satu isu alam sekitar di kawasan kampus atau sekolah anda.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 1: Pengajaran dan Pembelajaran Melalui Inkuiri Secara berpasangan. Sebenarnya. Seperti yang kita telah bincangkan di atas tentang pelbagai punca isu alam sekitar. pada masa kini kita juga telah menghadapi banyak masalah yang berkaitan dengan kesan akibat alam sekitar yang tercemar. 3. 33 . Latihan Aktiviti 2: Mengkaji Isu Alam Sekitar Petikan 1 dan 2 adalah keratan akhbar yang menunjukkan beberapa isu alam sekitar di Malaysia.3 Kesan Isu Alam Sekitar Sejauhmanakah alam sekitar kita memberi keselesaan kepada kehidupan dunia adalah bergantung kepada tindak-tanduk penduduk dunia sendiri. Sediakan laporan lengkap tentang kajian itu dan masukkan laporan tersebut ke dalam folio pembelajaran. Penggunaan sumber semula jadi yang berleluasa tanpa memikirkan akibatnya akan memberikan kesan yang mendalam dan mungkin tidak boleh diperbaiki. bolehkah anda nyatakan kesan isu-isu tersebut? Aktiviti berikut akan membolehkan anda mengetahui lebih mendalam lagi tentang kesan isu alam sekitar.

Apart from the policing and controlling of pollution. Mah Chee Wah. They should be proactive and have in place programmes and systems to monitor any potential damage to the environment and highlight these problems to the relevant enforcement agencies for corrective actions to be taken before more damage is done. Johor Baru Petikan 3. Letters to the Editor The Star Thursday 26 August 2004 Save environment before it‟s too late The recent efforts of The Star to highlight the massive pollution of Tasik Chini and the gradual extinction of the fireflies in Kuala Selangor must be highly commended. For far too long. The list goes on.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (i) Teliti petikan tersebut dan kenal pasti punca. unsightly patches of rubbish (mainly plastic bags and polystyrene materials) floating in the sea off the mouths of the many waterways flowing from the Malaysian coast. the uncontrolled clearing of hills and water catchment areas. we have a ministry specifically tasked with protecting the environment and every state we have an executive councilor in charge of the environment. In addition. an integrated approach to address the polluting factors should be implemented. The indiscriminate dumping of rubbish. masalah dan kesan isu yang dinyatakan. All we have to do is look around us and we can see examples of such abuses daily. Masukkan cadangan tersebut ke dalam folio pembelajaran anda. the apathetic attitude of our authorities to prevent or reduce such degradation of our environment has only served to encourage the more selfish members of the populace to continue to abuse and damage our natural heritage. They should not wait for the media to highlight the problem and the Sultan to reprimand them before they would act. Why are all these to go on? At the national level. (ii) Cadangkan tiga cara bagaimana isu alam sekitar tersebut dapat diatasi. I agree with the views of the Malaysian Nature Society that a holistic approach is needed.1: Keratan akhbar „Selamatkan alam sekitar‟ 34 . educating and even rewarding good environmental practice should be encouraged. These are but two of the cases highlighted. Just take a cruise up the Straits of Malacca and you would not fail to notice the large.

Previously. Adding insult to injury. high tech townships. Tioman now lives in the shadow of having been scarred by development. Today leatherback turtle landins are fewer than 100 per year while successful hatchlings have not been recorded in the last few years. I would like to congratulate The Star for being at the forefront of environmental journalism. If we are to repeat these mistakes notwithstanding the vindicating evidence of recent past. Kuala Lumpur Petikan 3. which flash synchronously. Worse still. a controversy is raging on Pulau Tioman. A little less than 10 years ago. Twenty years ago. scientists had warned the loss of beaches to development and the continued consumption of turtle eggs will lower the turtle count in Malaysian waters. Today. plans are already afoot to put in a multi million ringgit marina and new airstrip. bridges kilometers long and put satellites in orbit. Previously labeled as one of the most beautiful islands in the world. Coral reefs have been earmarked for destruction and locals are being asked to leave. scientists and NGOs had warned about the threats to the fireflies. then we deserve to be called a third world nation. The fireflies of Kuala Selangor are only one of two colonies in the world. this phenomenon occurred along 6 km of the Sungai Selangor.2: Keratan akhbar „Lindungi alam semulajadi‟ 35 . we can still fail to protect a colony of fireflies which is so unique in the world The Dugong Dude.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Just the spark we need to protect nature‟s wonder Firstly. the once common hawksbill turtle is now also in danger of extinction. How ironic it is that while we can build skyscrapers. Today they are barely visible in two spots along the river. Your recent articles on Tasik Chini and the fireflies coupled with your weekly environment articlesin StarTwo are well researched and objective.

Atas dasar pembangunan. Banyak spesis tumbuhan dan haiwan telah diancam kepupusan dan ada yang telah pupus. Petikan 3. kita memusnahkan hutan dan mencemari udara. Tindakan ini bukan sahaja membahayakan nyawa kita tetapi generasi akan datang. bahasa atau agama. membangun dan meransangkan pengetahuan serta imaginasi pelajar. Anehnya banyak perkara yang tidak wajar telah kita lakukan terhadap bumi. alam semulajadi dan kita harus menggunakan teknologi dengan bijak agar tidak membahayakan diri sendiri dalam jangka masa panjang kerana hanya bumi tempat tinggal yang kita miliki. Kita mesti belajar menghargai nilai kehidupan. Secara berpasangan. suratkhabar dan buku tentang alam sekitar serta bahan daripada organisasi alam sekitar merupakan sumber gambarfoto. Walaupun kita berbeza bangsa. Majalah. bumi tempat tinggal kita. 36 . lukisan dan gambarajah yang boleh digunakan untuk membina. sungai serta laut.3: Adakah bumi kita selamat? Latihan Aktiviti 3: Kartun Isu-Isu Alam Sekitar Pepatah ada mengatakan bahawa “suatu gambar boleh memberikan beribu perkataan dan makna. Kita mestilah menggunakan sumber semulajadi dengan bijak supaya hidupan terus hidup. Dalam keghairahan mengejar kemajuan.” Gambar juga boleh mencetuskan pelbagai imaginasi kita. Hantar jawapan ke dalam folio pembelajaran anda. Bumi milik kita bersama. perhatikan gambar kartun berikut dan jawab soalan yang berkaitan dengannya. kejahilan mengenai alam dan sifat tamak akan menyebabkan kerosakan yang berkekalan.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Memikir Adakah Bumi Kita Selamat? Arahan: Baca petikan berikut.

6: Situasi 1 Rajah 3.7: Situasi 2 37 .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rajah 3.

9: Situasi 4 Rajah 3.8: Situasi 3 Rajah 3.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rajah 3.10: Situasi 5 38 .

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rajah 3.10: Rajah 3.6: Rajah 3.9: Rajah 3.4 Menangani Isu Apakah strategi yang patut dilakukan untuk kita menangani isu-isu berkaitan dengan alam sekitar? Strategi ini bukan hanya menjadi tanggungjawab seseorang individu sahaja tetapi memerlukan juga penglibatan komuniti serta penguatkuasaan undang-undang dan akta. Apakah kesan-kesan akibat daripada masalah tersebut? Bagaimanakah anda dapat mengatasi masalah tersebut sekarang dan di masa hadapan? 3.7: Rajah 3. 39 .11: Situasi 6 (i) Apakah masalah alam sekitar yang dapat diperhatikan pada setiap situasi dalam rajah berikut? Rajah 3.8: Rajah 3.11: (ii) (iii) (iv) Nyatakan punca-punca masalah tersebut.

Since Dec. replace incandescent with fluorescent light bulbs. planting deciduous trees near our houses to provide shade – reduce fuel consumption while cutting back on air -conditioning costs. Bagaimanakah undang-undang dan akta dapat dikuatkuasakan? With less than 5% of the world‟s population. so are tremendous quantities of carbon dioxide. the U. sulphur dioxide and nitrogen oxides released into the atmosphere. recycling – 95% of energy used to produce an aluminium can from raw materials is conserved support reforestation efforts to replace trees.S. turn off unused computers and lights. to conserve electricity.         40 . insulating and weatherproofing our homes. A car with a fuel efficiency of 20 miles per gallon releases 1 pound of carbon dioxide per mile. purchase more efficient appliances.7 million cars in Malaysia (1/2 Malaysian population)  reduce emissions of carbon dioxide by using fuel-efficient vehicles. incorporating solar energy features into new homes. As electricity is generated in fossil fuel fired power plants.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Memikir Menangani Isu Alam Sekitar Arahan: Baca artikel berikut dan senaraikan peranan yang boleh dimainkan oleh individu dan komuniti dalam menangani isu alam sekitar yang dinyatakan. use renewable energy sources such as wind and solar power. car-pools and public transportation. is responsible for more than 20% of world‟s greenhouse emissions. 2004 there are 13.

India and China are not bound by the Kyoto agreement.  Kyoto Protocol 1997 160 nations proposed a treaty to curb carbon dioxide emissions. the treaty will commit industrialized nations to reduce carbon dioxide emissions to about 5 % low 1990 levels by 2012. Many observers are concerned that the benefits of the treaty could be overwhelmed by emissions from such nations. If ratified. observations and information exchange. Austria. The Convention pledges the Parties commitment to protect human health and the environment from the effects of ozone depletion and provides for participating countries to cooperate in research. Under the Montreal Protocol. Canada. which are home to more than one-third of Earth‟s people as they strive to industrialize and increase their standard of living.  Vienna Convention 1985 The Vienna Convention for the protection of the ozone layer was adopted on 22 March 1985 in Vienna.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Mengumpul Maklumat Akta dan Undang-Undang Berikut adalah contoh-contoh saranan yang telah diputuskan semasa Persidangan „Global Earth Summit‟ yang menjadi asas kepada pembentukan akta dan undang-undang berkaitan dengan alam sekitar. 41 .  The Montreal Protocol 1987 The Montreal protocol on substances that deplete the Ozone layer was adopted on 16 September 1987 in Montreal. the production and consumption of controlled (ozone depleting) substances are to be reduced and phase-out and the development and introduction of alternatives and other processes are stepped up.

bp. Contoh menggunakan sumber (i). Pilih Singapura jika Malaysia tidak disenaraikan.direct. Sumber (iii) mempunyai animasi tetapi banyak soalan. Purata penghasilan karbon untuk setiap penduduk Malaysia adalah 7 tan.org/initiatives/climatechange/calculator/.nature.uk/en/environmentandgreenerliving/actonco2 /DG067197 Sumber (i) dan (ii) mempunyai soalan yang mudah. Purata penghasilan karbon untuk negara perindustrian adalah sebanyak 11 tan.” Oleh itu sejauhmanakah anda bersedia untuk berkorban bagi menyelamatkan bumi kita? Mari kita jalankan aktiviti untuk mengukur sebanyak manakah karbon dioksida dan gas rumah hijau yang telah kita hasilkan dalam aktiviti seharian.do?categoryld=9 05627&contentld=7029058 (ii) The Nature Conservancy di http://www. Langkah 1: Langkah 2:    Buat pilihan negara anda. Dalam aktiviti ini kita menggunakan carbon footprint calculator yang boleh di dapati pada beberapa laman sesawang.gov.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 4: Selamatkan Bumi Kita Pepatah juga ada mengatakan “ Kita tidak mewarisi bumi ini daripada nenek moyang kita sebaliknya kita meminjam daripada anak cucu kita. 42 . (iii) Environment and greener living di http://www. Kira untuk seluruh penggunaan isi rumah.com/extendedsectiongenericaticle. Berikut dicadangkan beberapa laman sesawang yang sesuai dilawati: (i) Carbon footprint calculator di http://www. Purata penghasilan karbon seluruh dunia adalah 4 tan.

Publishing Division. R. http://en. (1994).gov. Kementerian Sains.wikipedia. Bahan Bacaan Untuk bacaan tambahan.org/wiki/Acid_rain http://www..nepa. (1991).wikipedia.jm/resource-material/pdf/The_Ozone_Layer. Malaysia: S.org/wiki/Ozone_layer http://www. Institute of Islamic Understanding Malaysia.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Memikir Refleksi: Pada pandangan anda. (2004). (2nd ed. Teknologi dan Alam Sekitar Malaysia.. Isu-Isu Semasa Sains dan Teknologi. Kuala Lumpur: IKIM Publishing Unit. bagaimanakah cara untuk mengurangkan kadar penghasilan karbon di udara?     Adakah saya perlu menggunakan kereta yang kecil? Adakah saya perlu menggunakan pengangkutan awam? Adakah saya perlu menggunakan alat yang menjimatkan tenaga? Adakah gaya hidup anda sekeluarga perlu diubah supaya bumi boleh menjadi tempat yang selamat untuk dihuni? Rujukan Garg. Environment Quiz Book. The environment: A gift of God. sila rujuk laman sesawang berikut: http://en.).epa.Abdul Majeed dan Co. Petaling Jaya: Koperasi Pencetakan Malaysia Berhad.gov/acidrain/effects/ Rehat 43 .

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

TAJUK 4.0 Sinopsis

PEMBANGUNAN LESTARI

Tajuk empat ialah Pembangunan Lestari. Sub tajuk bagi Pembangunan Lestari ialah Konsep Pembangunan Lestari, Tujuan Pembangunan Lestari, Strategi Pembangunan Lestari serta Organisasi Kerajaan, Bukan Kerajaan dan Badan Korporat Terhadap Pemuliharaan dan

Pemeliharaan Alam Sekitar.

Hasil Pembelajaran (i) Menerangkan konsep pembangunan lestari dan kepentingan untuk kemandirian hidupan. (ii) (iii) Menjelaskan konsep pemeliharaan dan pemuliharaan. Memberi cadangan aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar secara bijaksana. (iv) Membina senario kesan kepada alam sekitar jika pembangunan lestari tidak dipraktik. (v) (vi) Menjelaskan tujuan pembangunan lestari. Membuat peta minda yang menunjukkan bahan-bahan mengikut konsep 5R. (vii) Membanding beza tenaga yang boleh diperbaharui dengan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. (viii) Menganalisis jenis pembangunan ekonomi negara mengikut lunas pembangunan lestari.

44

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Kerangka Tajuk

Pembangunan Lestari

Konsep Pembangunan Lestari

Tujuan Pembangunan Lestari

Strategi Pembangunan Lestari

Organisasi Kerajaan, Bukan Kerajaan dan Badan Korporat Terhadap Pemuliharaan dan Pemeliharaan Alam Sekitar

Rajah 4.1: Kerangka Tajuk Empat

4.1

Konsep Pembangunan Lestari

Konsep pembangunan lestari muncul ekoran daripada kesedaran tentang kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan sumber alam sekitar. Isu pembangunan lestari telah dibincangkan secara serius dalam Sidang Kemuncak bumi yang diadakan di Rio De Janerio pada tahun 1992 dan di Johannesburg pada 26 Ogos hingga 4 September 2002. Persidangan pada tahun 1992 telah merintis pada wujudnya Agenda 21 yang merupakan plan tindakan yang mengandungi satu set prinsip-prinsip yang menyeluruh untuk membantu pihak kerajaan dan institusi dalam

45

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

melaksanakan dasar-dasar dan program-program pembangunan lestari di negara masing-masing.

Apakah yang dimaksudkan dengan Pembangunan Lestari? Pembangunan Lestari didefinisikan sebagai pembangunan yang

dilaksanakan untuk menghindari pelupusan sumber dan memastikan kerosakan minimum ke atas alam semulajadi. Pembangunan Lestari mengikut definisi UNESCO (2002) diertikan sebagai “… balancing the fulfillment of human needs with the protection of the natural environment so that these needs can be met not only in the present, but in the indefinite future.”

Pembangunan

Lestari

adalah

kemampuan

untuk

memberi

sokongan untuk memelihara sistem kehidupan sepenuhnya dalam manusia dan kehidupan lain di planet ini iaitu kemampuan untuk menyalurkan keperluan-keperluan untuk hidup secara berterusan dalam semua jenis benda hidup. Dalam konsep pembangunan lestari, penekanan diberikan kepada keseimbangan antara memenuhi keperluan manusia dengan keupayaan sistem semulajadi untuk membekalkan produk dan perkhidmatan tanpa degradasi.

4.2

Tujuan Pembangunan Lestari

Pembangunan Lestari bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber-sumber semulajadi mencukupi buat masa kini dan untuk masa depan bagi manfaat semua jenis kehidupan di muka bumi ini. Oleh itu pembangunan lestari amat bergantung kepada pemuliharaan dan pemeliharaan kesejahteraan manusia dan ekosistem secara bersama.

Polisi Malaysia mengenai pembangunan lestari jelas disebut di dalam Rancangan Malaysia ketujuh. Plan tersebut juga menerangkan
46

Anda diminta menangkap ikan dari kolam ini dan cara tangkapan terpulang kepada kreativiti masing-masing. Buat 4 kali tangkapan dengan bilangan yang ditetapkan bagi setiap tangkapan. Masukkan semua hasil perbincangan ke dalam folio pembelajaran anda. Jika bilangan melebihi had ini.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR langkah–langkah yang diambil untuk memberi penekanan terhadap pembangunan lestari semasa awal tempoh Rancangan Malaysia. bilangan ikan yang sama dengan baki ikan dalam kolam mesti ditambah dengan syarat tidak melebihi 16 ekor. Kira jumlah ikan yang ditangkap dan ikan yang masih ada di dalam kolam pada akhir kesemua tangkapan. 47 . Kolam ini dapat menampung maksima 16 ekor ikan sahaja. Selepas setiap tangkapan. Senaraikan faktor-faktor yang boleh menghadkan bilangan maksima ikan yang boleh ditampung oleh kolam tersebut. ikan akan mati atau tidak membiak. Latihan Aktiviti 1: Penangkapan Ikan Secara Lestari Anda mempunyai sebuah kolam ikan air tawar. Kesan pencemaran air dan penangkapan ikan secara lestari juga boleh dibincangkan. Langkah–langkah baru telah dimulakan semasa Rancangan Malaysia ke–7 (1996 – 2000) bagi meningkatkan kebolehan Malaysia untuk membangun secara lestari. Bilangan ikan yang boleh ditangkap bagi setiap tangkapan boleh menjadi antara 0 hingga 16 ekor.

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat? 48 .2: Pembangunan lestari Perhatikan gambar kartun yang ditunjukkan dalam Rajah 3.2.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Memikir Pembangunan Lestari Rajah 4.

penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Setelah mengacaunyanya. pengelolaan kempen cinta alam sekitar dan penguatkuasaan antarabangsa. Dia begitu pasti bahawa anaknya akan mengambil masa yang agak lama untuk mencantumkan semula kepingan kepingan itu. bapanya pantas berfikir dan mendapat satu idea. Dia mengeluarkan satu halaman daripada suratkhabarnya yang mempunyai peta dunia di dalamnya. pembangunan ekonomi yang terancang. “Ini kerja yang mudah sekali kerana di belakang halaman itu terdapat gambar besar seorang manusia. Saya membetulkan manusia itu dan dengan sendirinya dunia dapat dipulihkan”.3 Strategi Pembangunan Lestari Strategi-strategi yang boleh dilaksanakan untuk pembangunan lestari adalah seperti kitar dan guna semula bahan. anaknya menjawab. anaknya muncul semula dengan gembira sambil menunjukkan peta dunia yang lengkap ditampalkan. Pada suatu hari. Apabila ditanya. konsep 5R.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Memikir Cerita Seorang Budak dan Permainan Arahan: Baca petikan cerita ini dan nyatakan apakah implikasinya terhadap pembangunan lestari. Halaman itu dikoyakkannya kepada beberapa keping untuk membentuk permainan mencantum kepingan. 49 undang-undang serta melalui konvensyen . Namun selepas beberapa minit. Untuk menghindari gangguan anaknya sementara dia habis membaca suratkhabarnya. Bapanya berasa sungguh hairan kerana anaknya dapat menyelesaikannya dengan begitu cepat. seorang bapa diganggu oleh anaknya ketika sedang asyik membaca suratkhabar. 4. Buat refleksi terhadap pernyataan berikut : “Saya membetulkan manusia itu dan dengan sendirinya dunia dapat dipulihkan”. kepingan itu diserahkan kepada anaknya untuk dicantumkan semula.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Latihan Aktiviti 2: Program Cintai Alam Sekitar Rancang dan jalankan satu program mencintai alam sekitar dengan pasangan anda. Anda perlu mengemukakan satu kertas kerja yang diluluskan oleh pihak sekolah sebelum melaksanakan program tersebut. Sediakan buku program dan satu laporan refleksi beserta gambar sebagai bukti pelaksanaanya.

Latihan Aktiviti 3: Akta dan Konvensyen Antarabangsa Salah satu daripada strategi pembangunan lestari adalah dengan penguatkuasaan undang-undang dengan mewujudkan akta dan konvensyen antarabangsa seperti Langkawi Declaration 1989, Agenda 21 (Earth Summit), Kuala Lumpur Accord (1992), UN Commision on Sustainable Development (UNCSD) dan International Whaling Commission (IWC). Kenal pasti strategi pembangunan lestari yang dinyatakan dalam akta dan konvensyen tersebut. 4.4 Organisasi Kerajaan, Bukan Kerajaan dan Badan Korporat Terhadap Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar

Adakah anda tahu bahawa pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama antara Organisasi Kerajaan, Bukan Kerajaan dan juga Badan Korporat? Mari kita cari apakah fungsi dan peranan mereka melalui aktiviti berikut.

50

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Latihan Aktiviti 4: Fungsi dan Peranan Organisasi Kerajaan, Bukan Kerajaan dan Badan Korporat Cari dan kumpulkan brosur dan maklumat mengenai fungsi dan peranan organisasi-organisasi berikut: i) kerajaan, ii) bukan kerajaan dan iii) korporat dalam memelihara dan memulihara alam sekitar

Rehat

Rujukan

Bahagian Pendidikan Guru. (2002/2003). Modul Pendidikan Alam Sekitar: Kursus Pendek Kelolaan Maktab (KPKM). Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia. Jabatan Alam Sekitar Malaysia. (2006). Era Hijau. Keluaran 1. Putrajaya: Harian Zulfadzli Sdn. Bhd. Bahan Bacaan

Untuk bacaan tambahan, sila rujuk laman sesawang berikut: http://teknologialam.blogspot.com/2009/01/indikator-pembangunan-lestari http://www.iab.edu.my/Jurnal/Jurnal%202007/Lestari.pdf http://www.doe.gov.my/en/taxonomy/term/676/all

51

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

TAJUK 5.0 Sinopsis

WARGA ALAM SEKITAR

Tajuk lima adalah Warga Alam Sekitar. Tajuk ini terdiri daripada dua sub tajuk iaitu Gaya Hidup Lestari dan Penglibatan Individu Dalam Usaha Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar.

Hasil Pembelajaran (i) Menjalankan penilaian kendiri tentang amalan harian individu mengikut amalan mesra alam. (ii) Mengenal pasti dan mengelaskan produk yang mencemarkan alam sekitar dan produk yang diperbuat dari spesies yang hampir pupus dan implikasi kepada alam sekitar. (iii) Merancang dan mengendalikan kempen atau aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar di kampus. (iv) (v) Mengelaskan projek alam sekitar di kampus dan komuniti. Mengenal pasti organisasi yang berasaskan alam sekitar.

52

” (Azizi Muda. He or she takes action in solving environmental problems either at the individual level or in a group and when necessary initiates legislative or political actions. 2007) Pembangunan Lestari pula adalah satu cara praktikal untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan alam sekitarnya secara menyeluruh. attitude. and action of an individual. 2007) “An environmental citizen is an environmentally responsible individual who displays responsible environmental behaviour. masyarakat Perubahan lestari ke arah gaya hidup kepada yang mendokong sebagai sangat bergantung 53 individu .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Kerangka Tajuk Warga Alam Sekitar Gaya Hidup Lestari Penglibatan Individu Dalam Usaha Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar Rajah 5. It involves both the exercising of environmental rights and carrying out ecological responsibilities. 2003) that manifests in the behavior. values.1: Kerangka Tajuk Lima Apakah maksud warga alam sekitar? Warga alam sekitar atau Environmental Citizenship ditakrifkan sebagai “a notion of ‘civic virtue’ (Dobson.” (Ho Yuek Ming.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR permulaan. Demi kepentingan menjaga alam sekitar adalah amat baik sekiranya lebih ramai orang sedar tentang bagaimana sikap. perkara pertama yang kita perlu lakukan ialah memeriksa gaya hidup sedia ada kita yang berkait rapat dengan keperluan hidup. 5. (iv) Lengkapkan Jadual 5. Pepatah ada mengatakan bahawa “sekiranya setiap individu membuat satu perubahan walaupun kecil secara berkumpulan. ini akan membawa kepada kesan positif yang besar”.1: Lembaran mengkategori keperluan kita Perlu untuk terus Hidup Makanan Perlu demi Kesejahteraan Pakaian Perlu demi Kesenangan Telefon Kemewahan Kondominium 54 .1 berikut. Jadual 5. Latihan Aktiviti 1: Gaya Hidup Lestari Masyarakat Lestari hanya dapat dibentuk jika Gaya Hidup Lestari dapat diamalkan. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan gaya hidup lestari? (ii) Bandingkan jawapan anda dengan rakan sejawat di sekolah? (iii) Untuk mengamalkan gaya hidup lestari.1 Gaya Hidup Lestari Antara gaya hidup lestari yang boleh diamalkan adalah amalan 5R dan tidak membazir dalam pengurusan perbelanjaan harian yang berhemah. nilai dan tindakannya akan memberi kesan terhadap persekitaran iaitu sama ada mesra alam ataupun tidak. Mari kita jalankan aktiviti berikut untuk meneroka lebih lanjut tentang maksud dan amalan gaya hidup lestari. Adakah anda mengamalkan gaya hidup lestari? Sila jawab semua soalan-soalan berikut dan masukkan jawapannya ke dalam folio pembelajaran anda.

Dengan meneliti ciri-ciri setiap item keperluan kita. B= Boleh terbiodegradasikan.2. NP= Tidak mencemarkan. Pilih satu item dari setiap kategori berikut (Jadual 5. kesihatan dan kesenangan hidup? Memikir Membuat kesimpulan Perhatikan gambar kartun yang ditunjukkan dalam Rajah 5.2: Lembaran menilai keperluan kita Mesra Alam Item R B RC NP Tidak Mesra Alam NR NB NRC P Kesimpulan (Catatan: R= Boleh diperbaharui. kita boleh menghentikan penggunaannya. Sekiranya tidak mesra alam. 7. 6.2) dan buat analisa serta lengkapkan jadual tersebut berdasarkan sumber dan cirinya sama ada item tersebut mesra alam atau sebaliknya. NB = Tidak Boleh terbiodegradasikan NRC= Tidak boleh dikitar semula dan P= Mencemarkan). kesejahteraan hidup. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat? Rajah 5.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 5. RC= Boleh dikitar semula.2: Amalan Warga Alam Sekitar 55 . Jadual 5. NR= Tidak Boleh diperbaharui. Bolehkah kita menghentikan penggunaannya tanpa perubahan gaya hidup kita? Apakah implikasi-implikasi perubahan ini dari segi ekonomi. kita dapat menilai sama ada sesuatu produk itu mesra alam atau pun tidak.

Marilah kita bersama-sama terus memainkan peranan serta fungsi masing-masing sebagai warga yang bertanggungjawab untuk memelihara dan memulihara alam sekitar kurniaan Tuhan. Cetak dan laksanakan permainan tersebut.2 Penglibatan Individu Dalam Pemuliharaan Alam Sekitar Usaha Pemeliharaan dan Kesedaran untuk terus memulihara dan memelihara alam sekitar harus bermula dari dalam diri kita sendiri. 56 . Malaysia memiliki kepelbagaian biologi yang tidak ternilai dengan wang ringgit. Latihan Aktiviti 2: Kaedah Permainan Dalam P&P Permainan 1 dan 2 adalah contoh permainan yang boleh dijalankan di dalam kelas anda. Masukkan catatan tersebut ke dalam folio pembelajaran. Catatkan maklumbalas daripada murid-murid bagaimana permainan ini dapat menerapkan nilai-nilai murni alam sekitar. usaha harus dipergiatkan untuk memastikan penglibatan individu menjaga amanah Tuhan yang sangat bermakna ini. Mulakan langkah pertama hari ini dengan menjaga alam di sekeliling kita agar menjadi pemangkin ke arah pemeliharaan dan pemuliharaan alam yang lebih berkesan di peringkat global dan juga glokal.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rehat 5. Justeru.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rajah 5.3: Permainan Kompos 57 .

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rajah 5.4: Permainan Ular dan Tangga 58 .

Keluaran 3. Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Putrajaya :Harian Zulfadzli Sdn.pdf Rehat Mari dengar lagu “Heal the world” nyanyian Michael Jackson.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rujukan Jabatan Alam Sekitar Malaysia. (2006). sila rujuk laman sesawang berikut: http://chem. Bhd. Putrajaya :Harian Zulfadzli Sdn. (2007). Putrajaya :Harian Zulfadzli Sdn. Bahan Bacaan Untuk bacaan tambahan.my/staff/zaini/images/DOCUMENTS/gaya-hiduplestari-1ogos2008. 59 . Era Hijau. Bhd.utm.eng. Keluaran 2. Era Hijau. (2007). Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Bhd. Era Hijau. Keluaran 1.

Audit Hijau di Maktab/Kampus dan Program Penghijauan. Menganalisis dan mencadangkan satu cara yang teratur ke arah resos kampus atau sekolah yang lestari. (iv) Mengenal pasti dan menyenaraikan penerapan unsur-unsur Pendidikan Alam Sekitar dalam pelbagai aktiviti kokurikulum. dan Penerapan Pendidikan Dalam Pengajaran Pembelajaran. Tajuk ini terbahagi kepada enam sub topik iaitu Konsep Pendekatan Sekolah Secara Alam Menyeluruh. Pendekatan Kokurikulum.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR TAJUK 6. Hasil Pembelajaran (i) (ii) Menghuraikan konsep pendekatan sekolah secara menyeluruh. 60 .0 PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MERENTAS KURIKULUM Sinopsis Tajuk Enam adalah tentang Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum. (iii) Merancang dan menyediakan Rancangan Persediaan Harian yang mengintegrasikan Pendidikan Alam Sekitar dalam subjek sekolah. Sekitar Pendekatan Kurikulum. (vi) (vii) Menjalankan Program Penghijauan di kampus atau sekolah. (v) Menjalankan aktiviti audit dengan menggunakan Borang Audit Hijau. Menjelas dan mengaplikasikan tiga pendekatan kurikulum melalui subjek sekolah.

Konsep ini merujuk kepada proses membudayakan Pendidikan Alam Sekitar kepada warga sekolah dengan menerapkan nilai murni alam sekitar dalam aspek pengurusan. staf sokongan. apakah yang dimaksudkan dengan Konsep Pendekatan Sekolah Secara menyeluruh? Konsep Pendekatan Sekolah Secara menyeluruh merujuk kepada penglibatan warga sekolah termasuk pihak pentadbir. 61 . guru-guru dan para pelajar sekolah.1: Kerangka Tajuk Enam 6.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Kerangka Tajuk Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh (Whole School Approach) Pendekatan Kurikulum Penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan Kokurikulum Audit Hijau di Kampus IPG/ Sekolah Program Penghijauan Rajah 6. Konsep Pendekatan Sekolah Secara menyeluruh ini merupakan payung kepada aktiviti Pendidikan Alam Sekitar yang sedang dan akan dilaksanakan di sekolah. kokurikulum dan penghijauan secara berterusan bagi mewujudkan amalan hidup yang selaras dengan konsep pembangunan lestari. kurikulum.1 Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh Tahukan anda.

” (UNESCO. 1978) Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar di Malaysia seperti mana yang ditulis oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (1998) serta Bahagian Pendidikan Guru (2002/2003) di dalam Modul Pendidikan Alam Sekitar Kursus Pendek Kelolaan Maktab menunjukkan bahawa terdapat tiga elemen penting dalam 62 pendekatan pembelajaran .2 Pendekatan Kurikulum Apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan kurikulum Pendidikan Alam Sekitar? Pendidikan Alam Sekitar adalah satu proses pembelajaran yang berupaya meningkatkan pengetahuan dan kesedaran manusia tentang alam sekitar serta mengukuhkan pemikiran kritikal. Cadangkan penambahbaikan untuk meningkatkan lagi pencapaian konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh. and fosters attitudes. Tbilisi Declaration. “Environmental education is a learning process that increases people knowledge and awareness about the environment and associated challenges. develops the necessary skills and expertise to address the challenges. and commitments to make informed decisions and take responsible action. kemahiran penyelesaian masalah dan membuat keputusan yang efektif. Ia juga mengajar individu untuk menilai pelbagai isu alam sekitar supaya dapat membuat keputusan yang bermakna dan bertanggungjawab. motivations. 6.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 1: Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh Nyatakan peranan-peranan yang dimainkan oleh warga sekolah yang melibatkan elemen Pendidikan Alam Sekitar.

pendidikan untuk alam sekitar dan pendidikan melalui ataupun dalam alam sekitar itu sendiri (Kartini Abdul Mutalib. Kemahiran.2 seperti berikut. Menurut Palmer dan Neal (1994). Hubungan antara ketiga-tiga elemen dalam pendekatan pembelajaran ini ditunjukkan dalam Rajah 6.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Pendidikan Alam Sekitar yang menjadi dasar ataupun asas kepada perancangan kurikulum Pendidikan Alam Sekitar iaitu pendidikan mengenai alam sekitar. 2008). ketiga-tiga elemen ini iaitu pendidikan untuk alam sekitar. Sikap Pendidikan Untuk Alam Sekitar PROSES Pendidikan Melalui atau Dalam Alam Sekitar Rajah 6. Saling hubungan antara ketiga-tiga elemen perlu difahami dan diambilkira semasa membina kurikulum Pendidikan Alam Sekitar.2: Tiga elemen pendekatan Pendidikan Alam Sekitar Model Palmer dan Neal (1994) 63 . pendidikan mengenai alam sekitar serta pendidikan melalui alam sekitar merupakan komponen yang saling kait mengait. PEMBELAJARAN Pendidikan Mengenai Alam Sekitar Pengetahuan dan Kefahaman Konsep.

sifat bertanggungjawab dan mengambil berat terhadap alam sekitar. pengajaran Pendidikan Alam Sekitar di peringkat sekolah menengah boleh dijadikan sebagai satu subjek. membentuk pengalaman individu dan kemahiran menyiasat serta komunikasi di kalangan pelajar berlaku dengan cara menggunakan alam sekitar sebagai alat dan sumber pembelajaran. 6.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Model Palmer dan Neal (1994) menegaskan bahawa pendidikan mengenai alam sekitar bertujuan untuk membentuk pengetahuan tentang alam semula jadi dan sistem semula jadi mengunakan aktiviti penyelidikan dan juga untuk membentuk pemahaman terhadap alam sekitar. Manakala pendidikan untuk alam sekitar adalah berhubung dengan perkembangan sikap dan nilai menyayangi alam sekitar termasuk elemen kefahaman manusia dan tingkah laku. Untuk mencapai matlamat pembelajaran menggunakan ketiga-tiga elemen tersebut. nilai alam sekitar serta interaksi kompleks elemen semula jadi dan manusia. penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran dijalankan secara merentas kurikulum dalam semua mata pelajaran ataupun subjek di sekolah.3 Penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Di Malaysia. disepadukan dalam subjek-subjek lain ataupun menggunakan pendekatan pengajaran secara bermodul. aktiviti penyelidikan oleh kanak-kanak. Terdapat 16 nilai murni alam sekitar yang sesuai untuk diterapkan semasa P&P dalam 64 . Pendidikan untuk alam sekitar menggalakkan murid meneroka respon peribadi kepada hubungan dengan alam sekitar dan isu-isu alam sekitar iaitu dengan menekankan kepada etika personal. Pendidikan melalui atau dalam alam sekitar pula bertujuan untuk membolehkan perkembangan pengetahuan. Komponen ini adalah sebahagian daripada kedua-dua Pendidikan Alam Sekitar secara formal dan bukan formal.

Berikut adalah satu contoh umum Rancangan Pengajaran Harian bagi guru pelatih prasekolah.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR mana-mana mata pelajaran di sekolah. Contoh ini perlu diubahsuai dan dimantapkan lagi bagi menerapkan kurikulum. • • • • • • • • • • • • • • • • Prinsip rendah diri Prinsip kerjasama Prinsip menghormati alam/ bumi Prinsip kehidupan seimbang Prinsip mementingkan kemapanan ekosistem Prinsip mengekalkan hidupan liar dan keperbagaian hidup Prinsip kerosakan minima Prinsip kesederhanaan Prinsip mencintai persekitaran Prinsip perubahan berterusan Prinsip ekonomi bukanlah segala-galanya Prinsip mengiktiraf hak mereka yang belum lahir Prinsip tanggungjawab setiap individu Prinsip etika melebihi hukum Prinsip mengalami dan menghayati sendiri adalah paling baik Prinsip perlindungan dan pemulihan ekosistem Nilai murni alam sekitar yang akan diterapkan semasa P&P perlu dicatatkan dalam ruangan catatan di dalam Rancangan Persediaan Mengajar Harian dan juga di ruangan butiran am. elemen-elemen Pendidikan Alam Sekitar merentas 65 . Berikut adalah nilai-nilai murni tersebut.

: Perkembangan Kognitif dan Perkembangan Sosioemosi : Sila pilih mana-mana nilai alam sekitar 66 Kemahiran berfikir (KBKK) Penerapan Nilai Alat Bantu Mengajar Kesepaduan Komponen Pendidikan Alam Sekitar . mengikut giliran Tema Pengajaran Sub – tema Tajuk Aktiviti Hasil Pembelajaran bertatasusila: ( kurikulum ) Hasil Pembelajaran ( slot/ aktiviti ) : Murid-murid boleh.30 PAGI ( 30 MINIT ) : 25 ORANG : BAHASA DAN KOMUNIKASI (KURIKULUM BAHASA MELAYU ) : SERANGGA : NAMA SERANGGA : PERMAINAN „ TEKA NAMA SERANGGA‟ : 2. Menyebut sekurang-kurangnya 5 nama serangga berdasarkan model serangga yang dikeluarkan dari kotak ajaib .30 MINIT) A) BUTIRAN AM Nama Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Komponen : TADIKA RIDZQY : 10 JUN 2007 Hari : ISNIN : 9. membanding beza : Sopan. 2.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR CONTOH RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN TANPA INTEGRASI ELEMEN-ELEMEN PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (SATU SLOT PENGAJARAN. Berinteraksi secara bersopan dan mengikut giliran semasa aktiviti dijalankan. 1. sabar dan mengikut giliran : Model serangga (mainan/ plastik) . Pengetahuan Sedia Ada : Kanak-kanak pernah melihat dan tahu beberapa nama serangga yang terdapat di persekitaran mereka. Kotak Ajaib dan cip bentuk serangga.00 – 9.1. : Menjana idea.2 Berinteraksi secara bersopan dan a.

2.kala jengking dan lain-lain 1.belalang v. lipas. Guru meminta kanak-kanak menyebut nama serangga yang ditunjukkan pada carta gambar satu persatu seorang demi seorang.Kemahiran Bertutur 2. Setiap orang murid diberi peluang menyeluk tangan ke dalam „Kotak Ajaib‟ dan mengeluarkan hanya satu model serangga. KBKK  Membanding beza NILAI Sabar dan mengikut giliran BBM  Carta gambar serangga  Cip bentuk serangga KBKK  Membanding beza NILAI Sabar dan mengikut giliran Langkah 1 ( 7 minit ) Nama serangga yang telah diketahui oleh kanak-kanak 1. semut ii. 67 . Murid yang dapat menyebut dengan betul diberi tepukan dan cip bentuk serangga. Langkah 2 ( 10 minit ) Permainan: „Teka Nama Serangga‟ 1. Murid yang berinteraksi secara bersopan dan mengikut giliran serta dapat menjawab dengan betul diberi cip bentuk serangga. 2.kala jengking. Murid-murid lain diminta meneka nama model serangga yang dilihat 4. 3. lipas iii. 3. Guru memperkenalkan perkataan Serangga dengan menunjukkan kad tema dan carta gambar. belalang. Langkah 4 ( 7 minit ) Nama serangga i. BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM) / CATATAN BBM  Kotak Ajaib ( kotak terbuang yang dibalut dengan kertas pembalut hadiah )  Serangga mainan/ plastik KBKK  Menjana idea BBM  Kad Tema/ Perkataan Serangga  Carta gambar serangga KBKK  Membanding beza NILAI  Sopan semasa berintraksi BBM  Kotak Ajaib  Model Serangga Mainan/ Plastik seperti:Semut.lipan.1 Berinteraksi dengan mesra 1. Murid-murid cuba meneka objek.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR B) BUTIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LANGKAH/ MASA ISI KANDUNGAN / TAJUK AKTIVITI GURU DAN MURID Set induksi ( 3 minit ) 2. Lima orang murid diminta keluar ke hadapan dan berbaris. Guru berbual dengan kanak-kanak mengenai pengalaman mereka melihat serangga di rumah atau di persekitaran luar seperti taman atau padang. Guru menunjukkan „Kotak Ajaib‟ kepada kanak-kanak dan minta mereka meneka objek yang terdapat di dalamnya. lipan iv. Guru memberitahu beberapa klu. 2. 2.

Guru dan murid-murid bersamasama merumuskan isi/ tajuk yang telah dipelajari. BBM  Kad Tema/ Perkataan Serangga  Carta gambar serangga Refleksi Guru Pelatih Ulasan Guru Pembimbing : Ulasan Pensyarah Pembimbing: 68 . 2. Murid-murid menyatakan perasaan mereka mengenai aktiviti yang telah dijalankan.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Penutup ( 3 minit ) Refleksi dan Peneguhan 1.

Gunakan format RPH untuk prasekolah seperti contoh yang telah ditunjukkan.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 2: Penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Secara berpasangan. Berdasarkan rakaman tersebut tuliskan satu refleksi yang menunjukkan bagaimana unsur-unsur Pendidikan Alam Sekitar diterapkan dalam P&P. Perkara ini adalah selaras dengan polisi yang telah ditetapkan oleh Kerajaan dalam Rancangan Malaysia Ketujuh (1996-2000) dan Rancangan Malaysia Kelapan (2001-2005) yang dengan jelas menyatakan bahawa kursus Pendidikan Alam Sekitar dan aktiviti kokurikulum berasaskan alam sekitar di bawah Kementerian Pendidikan malaysia akan diperkukuhkan. Oleh itu Pendidikan Alam Sekitar 69 . rancang dan sediakan satu Rancangan Persediaan Mengajar Harian Prasekolah yang mengintegrasikan elemen-elemen Pendidikan Alam Sekitar dalam satu subjek. Buat rakaman video sepanjang tempoh 30 minit pengajaran dan pembelajaran. Penyepaduan Pendidikan Alam Sekitar dalam ko-kurikulum adalah untuk mengimbangi proses penyepaduan Pendidikan Alam Sekitar dalam kurikulum iaitu sebagai satu usaha penyepaduan yang menjadi manifestasi terhadap segala apa yang dipelajari mengenai Pendidikan Alam Sekitar di dalam bilik darjah.4 Pendekatan Kokurikulum Bagaimanakan Pendidikan Alam Sekitar pendekatan kokurikulum dijalankan? Pengintegrasian Pendidikan Alam Sekitar dengan Sistem Pendidikan Kebangsaan secara langsung menjadikan Pendidikan Alam Sekitar sebagai suatu bidang pendidikan yang merentas kurikulum dan kokurikulum. 6.

sukan/permainan ataupun Persatuan/Kelab yang ada di sekolah.3: Contoh aktiviti penerapan Pendidikan Alam Sekitar dalam aktiviti kokurikulum. Rajah 6. 70 .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR pendekatan kokurikulum boleh diterapkan atau diintegrasikan semasa melaksanakan aktiviti badan/unit beruniform.

Keb. Tanjung Bunga Julai 2004 71 . CONTOH SAJAK 1 PELARIAN DI DAERAH SENDIRI BUNYI ITU KEDENGARAN LAGI GEGARANNYA MENGGONCANG BUMI SEMALAM BISING SEKALI HARI INI MENJADI-JADI BENCANA APAKAH INI? APAKAH YANG MEREKA MAHU LAGI? POHON SUBUR SUDAH MENYEMBAH BUMI SUNGAI JERNIH SUDAH BERUBAH WARNA BUKIT TINGGI SUDAH MENJADI RATA KEPANASAN SUDAH MEMBARA KELMARIN KEDIAMAN SANG TUPAI SUDAH BERKECAI SEMALAM RUMAH SANG PELANDOK RANAP HARI INI ……… MUNGKINKAH GILIRANKU PULA WAHAI PENCINTA ALAM DIMANAKAH PEMBELAANMU? AKU KINI PELARIAN DI DAERAH SENDIRI MENANTI SIMPATI AKU TIDAK BERUPAYA TERBANG LAGI KERANA SAYAPKU BERDARAH DITIMPA DAHAN PATAH Nukilan : Nurul Nabila Ismail Tahun 4.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 3: Penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Aktiviti Kokurikulum Hasilkan satu sajak atau lagu yang bertemakan alam sekitar dan persembahkannya semasa aktiviti kokurikulum di sekolah. Sek. Berikut adalah contoh koleksi sajak terbaik yang telah dihasilkan oleh pelajar sekolah. Sertakan sajak atau lagu tersebut dalam folio pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar anda.

DENGARLAH RINTIHAN HATIKU JUGA TEMAN-TEMAN PENGHUNI RIMBA WAHAI MANUSIA. SAYAPKU TERASA PANAS TIDAK DAPAT LAGI UNTUK AKU BERTENGGEK KERANA DAHAN YANG GAGAH TELAH MENJADI USANG DAN RAPUH WAHAI MANUSIA.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR CONTOH SAJAK 2 RINTIHAN PENGHUNI RIMBA WAHAI MANUSIA. DEMI MEMBINA TEMPAT YANG SELESA DEMI MENJAMIN HIDUP YANG BAHAGIA WAJARKAH TEMPAT TINGGAL KAMI MENJADI MANGSA? WAJARKAH KAMI DISIKSA? ANDAINYA ENGKAU DI TEMPATKU PASTI ENGKAU MENGERTI BETAPA ZALIMNYA MAKHLUK YANG BERGELAR MANUSIA ! KERANA MENGEJAR KEMEWAHAN DUNIA MEREKA MELUPAKAN PENGHUNI RIMBA 72 . DULU TEMPAT INI SYURGAKU AKU BEBAS MENGGEPAKKAN SAYAPKU LANTAS BERTENGGEK DI DAHAN YANG GAGAH KINI.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR CONTOH SAJAK 3 BUMIKU BUMIKU. sisa pejabat. Bagaimana saranan penjimatan ini boleh dibuat? Saranan penjimatan boleh dibuat melalui notis. BETAPA DIRIMU SEMAKIN TENAT KEINDAHAN KIAN TERNODA TATKALA DADAMU SEGAR MENGHIJAU PENUH DENGAN KHAZANAH BERHARGA MANUSIA PUN MENJADI RAKUS MENGEJAR KEMAJUAN YANG GILA AKAN KEKAYAAN MEROBEK DADAMU BUMIKU. Latihan Aktiviti 4: Audit Hijau di Sekolah Jalankan aktiviti audit dengan menggunakan Borang Audit Hijau seperti berikut. poster dan juga pengumuman. Buat satu rumusan dan beri satu laporan bertulis kepada pihak sekolah untuk membuat tindakan susulan. bilik darjah. bahan pakai habis seperti kertas. air. 73 . kantin. INILAH JANJIKU PADAMU PEWARIS MASA DEPAN AKAN CUBA KUPASTIKAN KEHIJAUAN YANG MASIH TINGGAL TIDAK HARUS TERNODA 6.5 Audit Hijau di Kampus IPG/Sekolah Audit Hijau dilaksanakan untuk mengenal pasti sejauh manakah pengurusan sumber yang efektif ke arah meningkatkan kecekapan dan penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Sertakan laporan tersebut di dalam folio pembelajaran anda. dakwat pencetak. papan kenyataan. makmal dan bengkel.

makmal….MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR BORANG AUDIT HIJAU 1. Penggunaan air di sekolah ( tandas. limpahan air.) (i) Bagaimana air tiba di sekolah ? …………………………………………………………………………… (ii) Dari mana datangnya ? …………………………………………………………………………… (iii) Berapa banyak ia digunakan sebulan? …………………………………………………………………………… (iv) Adakah berlakunya pembaziran. paip bocor? …………………………………………………………………………… (v) Adakah air boleh di simpan dan/atau dikitar semula? Bagaimana? …………………………………………………………………………… 2. kantin. Tenaga (i) Berapa banyak tenaga elektrik digunakan sebulan? …………………………………………………………………………… (ii) Di mana dan bilakah peralatan elektrik digunakan? …………………………………………………………………………… (iii) Apakah bentuk tenaga lain yang digunakan? …………………………………………………………………………… (iv) Dari manakah tenaga datang? …………………………………………………………………………… 74 . contohnya.

sebahagian boleh dikitar semula and sebahagiannya boleh dibiarkan mengurai menjadi baja? …………………………………………………………………………… (vi) Senaraikan bahan buangan yang boleh dijual untuk mendapatkan wang. ………………………………………………………………………… 75 .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (v) Adakah tenaga dibazirkan? …………………………………………………………………………… (vi) Bagaimanakah tenaga dapat di simpan/kitar semula? …………………………………………………………………………… 3. Sampah sarap (i) Namakan bahan buangan biasa yang terdapat di perkarangan sekolah. …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… (ii) Adakah anda gembira dengan keadaan kebersihan di dalam kelas dan keseluruhan kelas secara umum? …………………………………………………………………………… (iii) Adakah sekolah anda membakar sebarang sampah? …………………………………………………………………………… (iv) Adakah anda tahu bahawa pembakaran terbuka adalah tidak baik kepada kita? Mengapa? …………………………………………………………………………… (v) Adakah anda tahu sekiranya kita mengasingkan sampah sarap. terdapat sebahagian daripadanya boleh dijual untuk mendapatkan wang. sebahagian boleh diguna semula.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (vii) Senaraikan bahan buangan yang boleh digunakan semula untuk kegunaan lain …………………………………………………………………………… (viii) Senaraikan bahan buangan yang boleh ditukar menjadi baja. Kantin (i) Namakan barangan yang dijual di kantin yang dibungkus dengan plastik. …………………………………………………………………………… 4. apakah yang anda lakukan? …………………………………………………………………………… 76 . membahayakan alam sekitar dan menggunakan ruang tanah yang berharga? …………………………………………………………………………… (iii) Apakah barangan yang dijual di kantin yang tidak baik kepada alam sekitar? Mengapa? …………………………………………………………………………… (iv) Adakah anda tahu bahawa minum menggunakan straw adalah tidak baik kepada alam sekitar? Mengapa? …………………………………………………………………………… (v) Sekiranya anda fikir bahawa banyak barangan bungkusan yang dijual di kantin adalah tidak baik kepada sekolah dan alam sekitar. …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… (ii) Adakah anda tahu bahawa pembuangan plastik mendatangkan masalah kepada alam sekitar dengan menyebabkan sampah.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (vi) Bagaimanakan pihak kantin mengurus kesemua bahan buangan? …………………………………………………………………………… (vi)Bagaimana boleh anda membantu pihak kantin untuk mengurus perniagaannya dengan lebih mesra alam? …………………………………………………………………………… 4. Perkarangan sekolah (i) Adakah perkarangan sekolah anda kelihatan menarik? Mengapa/ mengapa tidak? …………………………………………………………………………… (ii) Adakah persekitaran luar sejuk dan nyaman? Mengapa/ mengapa tidak? …………………………………………………………………………… (iii) Berapa banyak pokok di perkarangan sekolah? …………………………………………………………………………… (iv) Adakah burung hinggap di pokok tersebut? Anda sukakan mereka? …………………………………………………………………………… (vi) Bahagian manakah di perkarangan sekolah yang anda fikir perlu lebih pokok? Mengapa/ mengapa tidak? …………………………………………………………………………… (vii) Adakah anda suka dengan dinding bangunan sekolah? Mengapa/mengapa tidak? …………………………………………………………………………… (viii) Fikirkan beberapa gambar yang boleh dilukis pada dinding untuk membantu mengembalikan suasana semula jadi di sekolah? …………………………………………………………………………… 77 .

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Buat lakaran mural pilihan anda di sini: (i) Adakah pelajar membuang sampah merata-rata? Bagaimana anda dapat membantu agar pelajar tidak membuang sampah merata-rata? …………………………………………………………………………… (ii) Bahagian manakah di sekolah yang paling anda suka? Mengapa? …………………………………………………………………………… (iii) Bahagian manakah di sekolah yang paling anda tidak suka? Mengapa? Bagaimana untuk memperbaiknya? …………………………………………………………………………… 78 .

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR BORANG AUDIT Tarikh : Nama Pelajar / Ahli Kumpulan __________________________________________________________ Perkara yang diaudit: __________________________________________________________ Tanda ( / ) pada komen yang berkaitan Bil Kawasan Komen Isu Sampah kantin Sisa makanan Sgt Baik Baik Neutral Buruk Sangat Buruk Tindakan Cadangan tandas perpustakaan 79 .

... berikut adalah keputusan yang telah diperolehi: 80 .....MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Bil Kawasan Komen Isu Sgt Baik Baik Neutral Buruk Sangat Buruk Tindakan Cadangan blok pentadbiran RUMUSAN DARIPADA AUDIT HIJAU Berdasarkan dapatan yang disediakan oleh………………………… bilangan pelajar pada …………………........

..……………………………………………………………………………… ..MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Positif: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… Negatif: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..……………………………………………………………………………… ....……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ...……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ..……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ..……………………………………………………………………………… 10 ....……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… 81 .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ......……………………………………………………………………………… 10 .……………………………………………………………………………… .

kos) ..…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… . oleh siapa.…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… ...MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR CADANGAN UNTUK PERUBAHAN/PENAMBAHBAIKAN Plan Sekolah Pernambahbaikan yang boleh dilakukan: (dimana.…………………………………………………………………………………… . bila.…………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………………………………… .....…………………………………………………………………………………… 82 ..

Program penanaman. melabelkan nama-nama saintifik dan tempatan pokok. age three-and-a-half. The Star.16 September 2004. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab dan akauntabiliti bersama setiap individu untuk menguruskan persekitaran yang lestari dengan menjalankan aktiviti seperti gotong royong dan penanaman pelbagai tumbuhan di persekitarannya. Thursday . penubuhan stesen pembelajaran dan penyelenggaraan kawasan padang.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 6.6 Program Penghijauan Tahukah anda apakah dia program penghijauan dan tujuan program tersebut dijalankan? Program penghijauan memberi peluang kepada individu untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Antara contoh-contoh program penghijauan ialah program penanaman pokok menggunakan baja organik. pemeliharaan dan pemuliharaan spesies pokok-pokok tertentu. projek membuat baja kompos. program satu pelajar satu pokok. participating in the activity with adults.4: Gotong royong TOWARDS A GREENER TOMORROW STARTING YOUNG: Jutika Lam. Rajah 6.5: Program Penghijauan 83 . Rajah 6.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Memikir Program Penghijauan Sekolah Arahan: Perhatikan gambar kartun yang ditunjukkan pada Rajah 6. Kumpulkan gambar-gambar yang menunjukkan program ini telah dijalankan di sekolah. penanaman pelbagai tumbuhan dan penubuhan Pusat Sumber Alam Sekitar. Buat analisis tentang program tersebut dan cadangkan satu cara yang teratur ke arah penghijauan sekolah. penubuhan pusat kompos.6: Situasi 1 Latihan Aktiviti 5: Program Penghijauan Banyak sekolah telah menjalankan Program Penghijauan.6. 84 . Apakah kesimpulan yang boleh dibuat? Rajah 6. Antaranya penubuhan pusat kitar semula.

cadangkan satu aktiviti yang boleh dijalankan atau dilaksanakan semasa minggu tersebut. weather patterns are changing. Sediakan syarat-syarat untuk menyertai pertandingan tersebut seperti tema. Latihan Aktiviti 7: Hari Alam Sekitar Sedunia Petikan berikut adalah berkaitan dengan Hari Alam Sekitar Sedunia pada tahun 2007. a city north of the Arctic – known as “The gateway to the 85 . The Earth is warming up. Sebagai ahli kelab.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 6: Menyemaikan Kesedaran Pendidikan Alam Sekitar Situasi Kelab Alam Sekitar di sekolah anda akan mengadakan Minggu Kesedaran Alam Sekitar. The future and sustainability of the Earth is firmly in our hands. Tugasan: Anda bercadang untuk mengadakan Pertandingan Melukis Poster. tandakan (√) bagi tindakan yang anda biasa lakukan dalam kehidupan seharian World Environment Day 2007 June 5 Theme : Logo : Host: Arctic. It is our actions of today that determines the world our children live in tomorrow. polar icecaps are melting. “Melting Ice – a Hot Topic? “Green Palm” Norway held in Tromso. species are disappearing faster than new ones are discovered – the list goes on and on. Tema bagi tahun tersebut ialah “Melting Ice – a Hot Topic? Daripada senarai pernyataan ini. peserta dan hadiah. The fact is: our planet is dying. shorelines are increasingly being eroded.” It‟s time to do our part to protect planet Earth.

Berbasikal atau berjalan kaki ke kedai atau kawasan berdekatan Menggunakan bateri yang boleh dicas semula Menggunakan pengangkutan awam atau berkongsi kereta Menyemai kesedaran isu-isu alam sekitar dan melibatkan kanak-kanak dengan program penghijauan pada peringkat umur lebih awal Menderma dan memberi perkhidmatan kepada mana-manaPersatuan Alam Sekitar tempatan Menggunakan alatan dapur yang boleh diguna semula bukan bahan pakai buang Mengumpul kerta atau suratkahabar tidak digunakan dan hantar ke Pusat Kitar Semula Membeli barangan kegunaan harian yang mesra alam Melayari internet dan banyak membaca tentang isuisu alam sekitar Menggunakan mesin basuh pakaian apabila muatannya penuh Jadikan bahan buangan organik sebagai baja untuk tanam-tanaman Menggunakan mentol lampu jenis jimat tenaga Mengumpul air hujan dan gunakan untuk menyiram pokok Mencetak pada kedua-dua mukasurat Mengurangkan penggunaan air dan elektrik sebanyak 20% Mengurangkan penggunaan beg plastik semasa membeli belah Menjemur pakaian di bawah cahaya matahari daripada menggunakan mesin pengering Menggunakan pancuran untuk mandi dan elakkan mandi dengan menggunakan air takungan Guna semula bekas kaca dan plastik sebagai tempat menyimpan barang Gunakan kain untuk mengelap berbanding kertas tisu Ya Tidak 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 86 .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR . Saya berjanji untuk…… No 1 2 3 4 5 Pernyataan Menggunakan suhu pendingin udara kurang daripada 24 darjah Celsius.

Separate your garbage and drop off recyclables at the nearest recycling centre. Know your labels. Turn vegetarian for the day. Replace conventional household cleaners with items that are earth-friendly. You can make a difference. adding to waste heaps. rethink. Your body and Mother Earth will appreciate it. Repair rather than replace broken items to lengthen their lifespan and prevent more trash. school or residential area. recycle. nature reserve. tree planting certificates. Live a simpler life style and buy only what you need and will use. are energy-efficient or contain hazardous ingredients. do you? Give green gifts such as rechargeable batteries. List down ways to curb electricity use to reduce carbon emissions. Visit the zoo and learn about widlife. organic produce or membership to an environment club. you don‟t really need new clothes. Make your home toxic-free. Use public transport instead of your car-do it at least once a week if not more. Join a nature or conservation society. Hold a recycling event at your office.reduce. WORLD ENVIRONMENT DAY (5 June) PLEDGE FOR MOTHER EARTH A-Z Avoid disposable items Bag your groceries in durable cloth carriers instead of plastic bags Compost you kitchen and garden waste Dry your washing in the sun instead of a dryer to save energy Enjoy nature-go for an outing at the nearest park. recover. repair and remember. Inferior goods need to be constantly replaced. Zero-waste. Xerox both sides of the paper. Phase out plastic trash by packing food in tiffins or reusable containers.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Memikir Hari Alam Sekitar Sedunia Arahan: Gunakan akronim nama anda untuk mencipta satu „Aku Janji‟ anda untuk memelihara alam sekitar sempena Hari Alam Sekitar Sedunia seperti contoh berikut. Don. beach or waterfall. reuse. Never throw anything away without first asking if it can be reused or recycled.t forget to take your trash with you when you leave! Forgo that trip to the mall. Read product descriptions to determine if they contain recycled material. Water is precious and costly to treat-don‟t waste or pollute it. Inflate your tyres to improve mileage and reduce petrol usage. Quality-buy products that last. Open burning is polluting-report it. 87 .

ipbl.gov/enviroed/index.wikipedia.gov.org/wiki/Hari_Alam_Sekitar www.org/wed/2010/english/ http://www. (2004)..).nre.aspx http://www.html www.my/. Kuala Lumpur: IKIM Publishing Unit.kkk.my/files/u1/EraHijau%20Isu%204-09.. (2002/2003). sila rujuk laman sesawang berikut: http://ms. Bahan Bacaan Untuk bacaan tambahan. Institute of Islamic Understanding Malaysia. (1991).gov.doe. Petaling Jaya:Koperasi Pencetakan Malaysia Berhad.unep.edu.gov.com/ Rehat Dengarkan lagu dari kilp video berikut:  Hijau nyanyian Zainal Abidin  Earth Song nyanyian Michael Jackson Tamat 88 .gov.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rujukan Bahagian Pendidikan Guru.org. Modul Pendidikan Alam Sekitar: Kursus Pendek Kelolaan Maktab (KPKM). Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia.treehungger.my/en/erahijau?sort=desc&order=Title+|+Tajuk http://www.pdf http://www. (2nd ed. Isu-Isu Semasa Sains dan Teknologi. The environment: A gift of God./237-hari-alam-sekitar-sedunia.epa.doe. Teknologi dan Alam Sekitar Malaysia.html http://www.doe.my/BM/BeritaNRE/Pages/SHASS08.my/inter/penyelidikan/jurnalpapers/jurnal2006/tiwi06a.my/files/u1/EraHijau%20Isu%204-09. pdf http://www.pdf http://www. Kementerian Sains.

7. Sinaran matahari yang banyak adalah baik untuk anda. 11. Karbon dioksida daripada pembakaran bahan api fosil merupakan hasil keluaran terbesar masyarakat terkini. Aerosol yang mengandungi CFC merosakkan lapisan ozon. 89 . Lebih 5% sulfur yang berada di atmosfera adalah disebabkan oleh aktiviti peletusan gunung berapi. 12. 10. CFC dan lain-lain bahan karbon berklorida telah memusnahkan lapisan ozon di kawasan Antartik and Artik. 9. 5. Lapisan ozon menapis hampir semua radiasi ultraviolet yang merbahaya daripada matahari. 4. 2. Kereta akan menggunakan kurang bahan bakar jika ia bergerak pantas dalam masa yang singkat Bahan api fosil terhasil daripada tumbuhan dan haiwan yang tertanam di dalam bumi berjuta-juta tahun dahulu. No Pernyataan Betul Salah 1. Adalah selamat untuk membuang semua bahan yang tidak diperlukan ke dalam longkang. Lapisan ozon wujud antara 20 dan 50 km dari bumi. 8. Salah satu kebaikan penggunaan kereta hibrid ialah dapat menjimatkan penggunaan bahan bakar dan mengurangkan pelepasan asap. 3. Lapisan ozon adalah penting untuk kehidupan di bumi.. 6.AS 2050D PENDIDIKAN ALAM SEKITAR UJIAN PASCA PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (30 minit) Arahan: Jawab semua soalan dan tandakan jawapan anda dalam kotak yang disediakan.

15. Semua benda boleh dikitar semula. Tenaga nuklear tidak menghasilkan bahan buangan toksik. 21. 26. Kebanyakan bahan buangan adalah kertas ataupun hasil kertas seperti kadbod. Kadangkala doktor menggunakan plastik terbiodegradasi dalam tubuh kita. 24. Menurunkan suhu sebanyak 10 -20 C dapat mengurangkan pencemaran udara. 90 .AS 2050D PENDIDIKAN ALAM SEKITAR No Pernyataan Betul Salah 13. Mengitar semula kertas dapat membantu menghentikan penebangan hutan hujan. 22. 27. Kita membuang lebih banyak plastik berbanding kaca. 18. 23. Semua pencemaran air adalah disebabkan oleh aktiviti manusia. 25. 14. 17. 20. 16. Adalah berbaloi untuk mengitar semula semua benda. Mengitar semula tin aluminium memerlukan tenaga yang lebih banyak berbanding proses untuk menghasilkannya. Penangkapan ikan yang menggunakan jaring berlubang kecil merupakan satu strategi penangkapan ikan secara mapan. Kita mengitar semula kebanyakan tin minuman yang digunakan. 19. Pendedahan kepada bunyi yang kuat pada suatu jangkamasa yang panjang tidak memberi kesan kepada anda. Lampu mentol menggunakan tenaga elektrik yang kurang daripada lampu pendaflour kerana ianya lebih kecil. Cacing adalah baik untuk tanah.

31. 35. China merupakan negara yang paling banyak melepaskan karbon dioksida di Asia. Leptospirosis ialah sejenis penyakit yang merebak melalui air kencing manusia. 91 . Hujan asid akan memusnahkan hutan. Matahari adalah sumber tenaga utama bagi manusia. Kita boleh mengurangkan antara 40% hingga 90% bahan buangan di tempat pembuangan sampah. jika kita mengitar dan mengkompos buangan domestik sebanyak yang boleh. 29.AS 2050D PENDIDIKAN ALAM SEKITAR No Pernyataan Betul Salah 28. Petrol tanpa plumbum adalah baik untuk lapisan ozon. 32. 30. Pernafasan boleh meningkatkan kesan rumah hijau. 34. yang boleh meningkatkan pemanasan global. Stesen janakuasa nuklear tidak akan menambah kandungan karbon dioksida di udara. 33.

S. Hungerford. Kementerian Sains. The Journal of Environmental Education. Concepts in biology. A.). Bahagian Pendidikan Guru. Keberkesanan modul pengajaran Ekosistem Hutan Tropika dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap pelajar. Environmental Education:Principles and practice. Serdang. Identification of key characteristics environmental education. Huraian Sukatan Pendidikan Alam Sekitar Diploma Perguruan Malaysia. 9(3): 347-357. Bahagian Pendidikan Guru. dan Robolledo.). 92 .BIBLIOGRAFI Abdul Manaf Muda. (12th ed. 2008. R. UPM. (2008). Assessing student understanding in science. Changing learner behaviour through environmental education. (1994). Enger.B. 21(3): 812. Enger. D. Isu-Isu Semasa Sains dan Teknologi.L. Kartini Abdul Mutalib. California: Corwin Press. Principles of Environmental Science. Pendidikan Alam Sekitar. Cunningham dan Cunningham. Tesis Phd. Ross.D. E. (1981). dan Bailey.K. E. Tidak diterbitkan. Environmental Education: from policy to practice. London: Edward Arnold (Publishers) Ltd. Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia. (2007). Tesis Phd. Modul Pendidikan Alam Sekitar: Kursus Pendek Kelolaan Maktab (KPKM). (1978). New York: Mc Graw Hill Higher Education. Environmental citizenship among pre-service teachers in Malaysian Teacher Training Colleges. Jurnal Akademik Maktab Perguruan Kuala Terengganu. 8: 67-75. L. Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia. R.C. Teknologi dan Alam Sekitar Malaysia. Environment Quiz Book. The Journal of Environmental Education. (1993/94). Publishing Division. (1990). 13(1): 12-16. Serdang. The Journal of Environmental Education. Petaling Jaya:Koperasi Pencetakan Malaysia Berhad.P. Duque-Aristizabal. S. Kuala Lumpur: IKIM Publishing Unit. The environment: A gift of God. T. (2002/2003). Inc.M.M. (1991). dan Volk. Garg. (2004). UPM.. Institute of Islamic Understanding Malaysia. (2nd ed. McGraw-Hill International Edition. Malaysia: S.Abdul Majeed dan Co. Tidak diterbitkan. H. Fakulti Pengajian Alam Sekitar. Carson.. E. (1997). F. Hart. (2003). (2001). Ho Yuek Ming (2007). G. Barraza.R. dan Yager. Fakulti Pengajian Alam Sekitar.

Vivian. Bangi. Paris: UNESCO. S. C. R. Inc.) Canada: Thompson Learning. Raven. (1976). B.). Saveland. dan Neal.. dan Starr.). (7th ed. (5th ed.T. Life. (1998).N.. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Environmental management 2001. G. Gaffin. G.. Canada: Brooks/Cole Cengage Learning. dan Singer. 93 . connections and solutions. Losos. R. Taggart. The handbook of environmental education. Evers. C...B. P. (1973).V. L. Environmetal Science: Pronciples. B. Rozita Ibrahim. (2001).R. Mc Graw Hill. Environmental Science: Working with the earth. R. Proceeding national seminar on environmental management: Current development and future planning (hlm. Boston: McGraw Hill. Handbook of Environmental Education. London and New York: Routledge. M dan Parker. (2008). Johnson. New York.(2005). P. (2009). Miller. J.T dan Spoolman. Biology: The unity and diversity of life. England: John Wiley & Sons Starr. (2004). Buku panduan guru: Pendidikan Alam Sekitar merentas kurikulum KBSR. USA: Brooks/Cole Cengage Learning. D. Biology.Kementerian Pendidikan Malaysia. UNESCO-UNEP (1978) Final Report: Intergovernmental Conference on Environmental Education (Tbilisi. S. Hoefnagels. Mohd Noor Ramlan. Shah Alam: Biroteks UiTM. Dlm. USSR). Jamaluddin Md Jahi dan Mohd Jailani Mohd Nor. Saint Louis: The C. (12th ed. Lewis. Sourcebook for Environmental Education. Miller. 23-30). G.). (12th ed). (2004).E.Mosby Company. Selangor. H. (10th ed. J. (1994). (1999). V. Pendidikan alam sekitar: Isu dan cabaran. Palmer. 14-15 Ogos 2001. Ekologi asas dan alam semula jadi terpilih.

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 94 .

LAMPIRAN B SENARAI SEMAK MUKA SURAT TANDAKAN (√) BIL. TAJUK Pengenalan Kepada Pendidikan Alam Sekitar ( AKTIVITI / TUGASAN 1 Latihan Sejarah Pendidikan Alam Sekitar Latihan Aktiviti 1: Mengenali Alam Sekitar Di Sekeliling Anda Perbincangan Aktiviti 2 : Mengenal Pasti Definisi Yang Betul 5 15 16 2 Pengenalan Kepada Ekologi Asas Latihan Aktiviti 3: Kajian Lapangan Ekosistem Di Kawasan Kampus 22 Mengumpul Maklumat Aktiviti 4: Kitaran Semulajadi Latihan Aktiviti 1: Pengajaran dan Pembelajaran Melalui Inkuiri Latihan Aktiviti 2: Mengkaji Isu Alam Sekitar Latihan Aktiviti 3: Kartun Isu-Isu Alam Sekitar Latihan Aktiviti 4: Selamatkan Bumi Kita Latihan Aktiviti 1: Penangkapan Ikan Secara Lestari 4 Pembangunan Lestari Latihan Aktiviti 2: Program Cintai Alam Sekitar 23 33 33 3 Isu Alam Sekitar 36 42 47 50 95 .

Latihan Aktiviti 3: Akta dan Konvensyen Antarabangsa 50 Latihan Aktiviti 4: Fungsi dan Peranan Organisasi Kerajaan. Bukan Kerajaan dan Korporat Latihan Aktiviti 1: Gaya Hidup Lestari 5 Warga Alam Sekitar Latihan Aktiviti 2: Kaedah Permainan Dalam P & P Latihan Aktiviti 1: Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh Latihan Aktiviti 2: Penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Latihan Aktiviti 3: Penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Aktiviti Kokurikulum Latihan Aktiviti 4: Audit Hijau Di Sekolah Latihan Aktiviti 5: Program Penghijauan Latihan Aktiviti 6: Menyemaikan kesedaran pendidikan Alam Sekitar Latihan Aktiviti 7: Hari Alam Sekitar Sedunia 51 54 56 62 69 71 6 Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum 73 84 85 85 96 .

Secara berpasangan: Pelajar dikehendaki menyediakan satu permainan Pendidikan Alam Sekitar bagi pelajar pra-sekolah dengan mengintegrasikan unsur-unsur Pendidikan Alam Sekitar. Dalam kumpulan berempat: Pelajar dikehendaki mereka bentuk satu majalah alam sekitar yang relevan dengan murid pra sekolah. Isi kandungan majalah perlulah ringkas. menarik perhatian dan mengandungi aktiviti yang interaktif. Lengkapkan catatan refleksi kendiri dan kerja kumpulan pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. Hantar folio tersebut kepada pensyarah anda satu bulan sebelum peperiksaan akhir. Setiap kumpulan mesti memilih satu isu daripada Sukatan Pelajaran Pendidikan Alam Sekitar KPLI dan menjadi tema majalah tersebut. jelas.LAMPIRAN C CADANGAN KERJA KURSUS Kursus : Kump. Akademik : Ambilan : PENDIDIKAN ALAM SEKITAR KPLI SEMESTER 2 Jun 2010 BIL 1. TAJUK Folio Pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar 2. Pelajar perlu mengaplikasikan kaedah permainan ini semasa P&P di sekolah. Semua hasil aktiviti yang lengkap dikumpulkan dalam satu Folio Pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar. Permainan Pendidikan Alam Sekitar 3 Majalah Alam Sekitar 4 Sahsiah KERJA KURSUS PENDEK TUGASAN Individu: Pelajar dikehendaki melaksanakan semua aktiviti di dalam modul. Jalankan aktiviti interaktif tersebut di dalam kelas anda di sekolah. Tulis refleksi tentang kaedah yang diperkenalkan ini. mudah. PERATUS 30% 30% 30% 10% 97 .

saya akan cuba menambahbaik _________________? 98 . R. 2. Hanya dapat menyiapkan tugasan kendiri yang diagihkan Tidak ada kerjasama dalam kumpulan Markah: ______/25 1.S. (2001) 2 Lemah-1 Tidak mempelajari banyak perkara dalam tajuk Pendidikan Alam Sekitar Menghadapi kesukaran untuk memahami konsep Tidak berupaya mencari bahan dan sumber yang relevan. Apakah sumbangan terbesar anda kepada kumpulan? Pada masa akan datang..LAMPIRAN 1 Aspek Sahsiah Penilaian Kendiri Tajuk Projek :______________________________ Nama : ___________________________________ Kriteria Cemerlang -5 4 Memuaskan-3 Isi kandungan Mempelajari Mempelajari banyak perkara beberapa perkara dalam tajuk dalam tajuk Pendidikan Alam Pendidikan Alam Sekitar Sekitar Kefahaman Memahami konsep Memahami konsep dengan jelas dan konsep tetapi berupaya terdapat sedikit menerangkan keraguan kepada ahli kumpulan Pencarian Berupaya mencari Menghadapi maklumat bahan dan sumber sedikit masalah dan sumber yang berkaitan untuk untuk tugasan mendapatkan tanpa sebarang bahan dan masalah sumber Sumbangan Dapat menyiapkan Jarang dapat Anda semua tugasan membantu ahli pada masa yang kumpulan ditetapkan dan membantu ahli kumpulan dengan tugasan Kemahiran Kumpulan dapat Terdapat sosial bekerjasama beberapa dengan amat baik masalah tetapi berupaya bekerjasama untuk menyiapkan tugasan Sumber: Enger. & Yager.

(2001) Markah: ______/25 Dapat menyelesaikan tugasan. persembahan kemas 2 Lemah-1 Tidak memahami tugasan dan terdapat banyak kesalahan semasa menjalankan tugasan Tidak dapat menyelesaikan tugasan dan soalan yang berkaitan Persoalan Tugasan Perkaitan tugasan dengan isi kandungan Persembahan Menunjukkan tugasan minat yang mendalam. persembahan teratur dan kemas Rujukan 4 atau lebih rujukan.LAMPIRAN 2 Aspek Sahsiah Penilaian Kerja Kumpulan Tajuk Tugasan:______________________________ Nama ahli dalam kumpulan: _______________________________________________ Kriteria Kefahaman tugasan Cemerlang -5 Memahami tugasan dengan tepat 4 Memuaskan-3 Memahami tugasan dengan kesalahan yang minor Dapat menyelesaikan hampir semua tugasan dan soalan yang berkaitan Tugasan berkaitan dengan isi kandungan Menunjukkan minat. 2. & Yager. Dapat menjawab semua soalan yang berkaitan Tugasan relevan dengan isi kandungan Tugasan tidak berkaitan Tidak menunjukkan minat. Apakah kekuatan kerja kumpulan anda? Nyatakan satu cadangan untuk menambahbaik kerja kumpulan anda? 99 . persembahan tidak teratur serta kemas 3 rujukan. sumber terhad Kurang daripada 3 rujukan 1.. R. sumber primer dan sekunder digunakan Sumber: Enger.S. kreatif dan inovatif.

Sc.A. BPG  Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum. MPTI PENGALAMAN KERJA:  Guru Sekolah Menengah (18 tahun)  Pensyarah IPG (8 tahun)  Pen. BPG  Pengarah Pusat Perkembangan Akademik DR. KPM (2 tahun) DR. (Pendidikan Sains).PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENGAJIAN ASAS KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (MAJOR PRASEKOLAH) NAMA DR.(Geografi & Bahasa Melayu). (SRT)  Sijil Guru. (Biology) UPM  Diploma Pendidikan (Sains dan Matematik).edu.gov.Pengarah IPG.JENNIFER WEE BENG NEO Penolong Pengarah Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia wjenee@moe. Hons.com KELAYAKAN KELULUSAN:  PhD. (Pendidikan Alam Sekitar).Pend.UM PENGALAMAN KERJA:  Pensyarah IPBMM (12 tahun)  Penolong Pengarah Unit Kurikulum. UPM  M Ed.KARTINI BINTI ABDUL MUTALIB Pensyarah Akademik IPG Kampus Ipoh 31150 Hulu Kinta Perak Darul Ridzuan kartini@ipip.com KELULUSAN:  Phd.Pengarah BPG. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). USM  B. MPKI PENGALAMAN KERJA:  Pensyarah Sains Maktab Perguruan Kinta Ipoh (5 tahun)  Pensyarah Sains IPG Kampus Ipoh Perak (10 tahun)  Ketua Unit Biologi (1 tahun)  Ketua Unit Pembangunan Profesionalisme dan Kesarjanaan (1 tahun) 100 . RASHID Pengarah Pusat Perkembangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia atie_dr@yahoo.(Sosiolinguistik). UM  B. (Pentadbiran Pendidikan)  M.Sc (Pentadbiran Pendidikan)  Bac. KPM (7 tahun)  Pen. NORIATI BINTI A.com KELULUSAN:  PhD. UM  Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).my dr_tini@yahoo.my wjenee@gmail. Hons. UM  Dip.

NAMA HARITON BT SHARIF Pensyarah Akademik IPG Kampus Pulau Pinang Bukit Coombe. Ed.my KELULUSAN   KELAYAKAN M.(Hons) Biologi dan Kimia PENGALAMAN KERJA  Guru Sekolah (10 tahun)  Pensyarah IPG (15 tahun) 101 .Ed. Sc. Gelugor 11700 Pulau Pinang hariton-js@i4p.edu.(Kurikulum) B.

A.(Sosiolinguistik). UM  Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).Pend. (Biology) UPM  Diploma Pendidikan (Sains dan Matematik). IPG KPM DR. UPM  M Ed. Hons. NORIATI BINTI A. USM  B.KARTINI BINTI ABDUL MUTALIB Pensyarah Akademik IPG Kampus Ipoh 31150 Hulu Kinta Perak Darul Ridzuan kartini@ipip. (Pendidikan Sains). (SRT) UPM  Sijil Guru.edu. UM  B. Hons. UM  Dip. BPG  Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum. (Pendidikan Alam Sekitar).Sc (Pentadbiran Pendidikan) UPM  Bac.com KELAYAKAN KELULUSAN:  PhD.Sc.JENNIFER WEE BENG NEO Penolong Pengarah Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia wjenee@moe. MPTI PENGALAMAN KERJA:  Guru Sekolah Menengah (14 tahun)  Pensyarah IPG (9 tahun)  Penolong Pengarah BPG KPM (7 tahun)  Penolong Pengarah IPG KPM (2 tahun) DR. MPKI PENGALAMAN KERJA:  Pensyarah Sains Maktab Perguruan Kinta Ipoh (5 tahun)  Pensyarah Sains IPG Kampus Ipoh selama (10 tahun)  Ketua Unit Biologi (1 tahun)  Ketua Unit Pembangunan Profesionalisme dan Kesarjanaan (1 tahun) 102 . Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu).PANEL PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENGAJIAN ASAS KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (MAJOR PRASEKOLAH) NAMA DR.com KELULUSAN:  PhD. RASHID Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia atie_dr@yahoo.(Geografi & Bahasa Melayu).UM PENGALAMAN KERJA:  Pensyarah IPBMM (12 tahun)  Penolong Pengarah Unit Kurikulum. (Pentadbiran Pendidikan) UPM  M. BPG  Pengarah Pusat Pembangunan Akademik.my wjenee@gmail.my dr_tini@yahoo.com KELULUSAN:  PhD.gov.

edu.edu.(Psikometrik dan Pengujian Pendidkan)  B.my KELAYAKAN KELULUSAN  M. Ed. Sc. App. PENGALAMAN KERJA  Guru Sekolah (10 tahun)  Pensyarah IPG (8 tahun) 103 . Ed.(Hons) Biologi dan Kimia PENGALAMAN KERJA  Guru Sekolah Menengah (10 tahun)  Pensyarah IPG (15 tahun) LIM POH SIM Pensyarah Akademik IPG Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sungai Petani Kedah Darul Aman limpohsim@ipsah.my KELULUSAN  M.(Kurikulum)  B.(Hons) Patologi Tumbuhan  Dip. Ed. Sc. Gelugor 11700 Pulau Pinang hariton-js@i4p.NAMA HARITON BT SHARIF Pensyarah Akademik IPG Kampus Pulau Pinang Bukit Coombe.Ed.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->