P. 1
PASKPLISR

PASKPLISR

|Views: 589|Likes:
Published by Wan Syarifuddin

More info:

Published by: Wan Syarifuddin on Dec 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

Sections

 • TAJUK 2.0 PENGENALAN KEPADA EKOLOGI ASAS
 • 3.1 Isu Alam Sekitar
 • 3.2 Punca Isu Alam Sekitar
 • 3.3 Kesan Isu Alam Sekitar
 • 3.4 Menangani Isu
 • TAJUK 4.0 PEMBANGUNAN LESTARI
 • Sinopsis
 • Hasil Pembelajaran
 • Kerangka Tajuk
 • 4.1 Konsep Pembangunan Lestari
 • 4.2 Tujuan Pembangunan Lestari
 • 4.3 Strategi Pembangunan Lestari
 • TAJUK 5.0 WARGA ALAM SEKITAR
 • 5.1 Gaya Hidup Lestari
 • 6.1 Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh
 • Pendekatan Sekolah Secara menyeluruh? Konsep Pendekatan Sekolah
 • 6.2 Pendekatan Kurikulum
 • 6.4 Pendekatan Kokurikulum
 • 6.5 Audit Hijau di Kampus IPG/Sekolah
 • 6.6 Program Penghijauan

KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI SR

)

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Oktober 2010

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Oktober 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI SR). MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Oktober 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

kemahiran dan nilai profesionalisme global. Justeru itu tujuan modul ini digubal adalah untuk menggantikan interaksi bersemuka antara pelajar dengan pensyarah. HAILI BIN DOLHAN) Rektor Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Oktober 2010 iii . Kementerian Pelajaran Malaysia dalam meningkatkan kualiti pendidikan guru selaras dengan perubahan semasa dalam arena pendidikan dalam dan luar negara. berketerampilan dan berakhlak mulia.KATA ALU-ALUAN Peningkatan kualiti pendidikan guru merupakan satu usaha berterusan untuk melahirkan guru yang kreatif. Pendidikan Guru adalah bersifat dinamik dan senantiasa disemak dan diubah suai bagi memenuhi keperluan semasa pendidikan negara seperti yang termaktub dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) di bawah Program Transformasi Negara (GTP). Modul Pengajian Asas Pendidikan Alam Sekitar Kursus Perguruan Lepas I jazah Sekolah Rendah (KPLI SR) menuntut pelajar membuat anjakan minda untuk melahirkan guru permulaan yang kompeten dari segi pengetahuan. Dengan pembaharuan pembelajaran yang menggunakan modul akan dapat menggalakkan pembelajaran kendiri yang lebih efektif dan berupaya mengkekalkan kualiti seperti dalam pembelajaran bersemuka. Modul ini merupakan usaha Institut Pendidikan Guru. serta berjiwa pendidik yang mampu bersaing di persada (DATUK DR.

Modul ini ditulis mengikut susunan tajuk. akses kendiri dan kadar kendiri). Luangkan masa yang mencukupi untuk membaca dan menyiapkan tugasan serta latihan dalam modul. Tip untuk membantu pelajar melalui kursus ini. Sediakan folio pembelajaran untuk mengumpul semua tugasan dan latihan yang lengkap sebelum dihantar kepada pensyarah. Modul pembelajaran ini adalah untuk menggantikan interaksi dalam kelas dan untuk menyiapkan tugasan bagi mata pelajaran pengajian asas Pendidikan Alam Sekitar. Bagi latihan-latihan yang diberikan. 3. iv . Teliti maklumat yang diterima. Pembelajaran arah kendiri memerlukan pelajar membuat keputusan tentang corak dan gaya pembelajaran mereka.rakan. Di dalam modul ini beberapa ikon digunakan untuk menarik perhatian pelajar agar pada sekali imbas pelajar akan tahu apa yang harus dibuat.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu pelajar menguruskan pembelajaran secara bestari (pembelajaran arah kendiri. Jumlah kandungan modul ini adalah untuk satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. 4. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran pelajar. Lampiran B menerangkan kepada pelajar makna-makna ikon tersebut. 2. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Walau bagaimanapun. Semua latihan dan aktiviti di dalam senarai semak hendaklah disiapkan dan dihantar dalam satu folio pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar. adalah lebih membantu jika pelajar berbincang dengan rakan. pelajar digalakkan berbincang dengan pensyarah atau rakan pelajar jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu pelajar mengingat semula apa yang telah pelajari atau membuatkan pelajar memikirkan tentang apa yang telah baca. 1. Rujuk sumber lain yang relevan daripada apa yang telah diberikan kepada pelajar. Adalah lebih berkesan jika pelajar menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian mereka.

2 Matlamat Pendidikan Alam Sekitar 1.2 Biosfera dan Ekologi 2.1 Komponen Alam Sekitar 2.KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata Alu-Aluan Rektor Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Modul Ujian Pra Tajuk Pembelajaran Tajuk 1.3 Objektif Pendidikan Alam Sekitar Tajuk 2.0: Pengenalan Kepada Ekologi Asas Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 2.1 Sejarah Pendidikan Alam Sekitar 1.0: Isu Alam Sekitar Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk v i i iii iv viii ix x 1 1 1 1 2 7 8 12 12 12 13 13 17 18 25 25 25 25 .0: Pengenalan Kepada Pendidikan Alam Sekitar Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 1.3 Ekosistem Tajuk 3.

0: Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 6.5 Audit Hijau di Kampus IPG/Sekolah 6.4 Menangani Isu Tajuk 4.1 Isu Alam Sekitar 3.0: Warga Alam Sekitar Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 5.3.3 Kesan Isu Alam Sekitar 3.3 Penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 6.6 Program Penghijauan 26 29 33 39 44 44 44 45 45 46 49 50 52 52 52 53 54 56 60 60 60 61 61 62 64 69 73 83 vi .4 Pendekatan Ko-kurikulum 6.0: Pembangunan Lestari Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 4.1 Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh 6.2 Tujuan Pembangunan Lestari 4.4 Organisasi Kerajaan. Bukan Kerajaan dan Badan Korporat Terhadap Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar Tajuk 5.2 Pendekatan Kurikulum 6.2 Punca Isu Alam Sekitar 3.2 Penglibatan Individu Dalam Usaha Pemeliharaan dan pemuliharaan Alam Sekitar Tajuk 6.3 Strategi Pembangunan Lestari 4.1 Gaya Hidup Lestari 5.1 Konsep Pembangunan Lestari 4.

Ujian Pasca Bibliografi Lampiran A: Ikon Modul Lampiran B: Senarai Semak Lampiran C: Cadangan Kerja Kursus Pendek Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Modul 89 92 94 95 97 100 102 vii .

PENGENALAN Modul Pengajian Asas Pendidikan Alam Sekitar ini digubal bagi pelajar Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI SR) Major Prasekolah. Pengenalan Kepada Ekologi Asas. nota ringkas untuk membantu pelajar meningkatkan kefahaman terhadap isi kandungan kursus. latihan dan aktiviti dalam modul ini yang perlu dilengkap dan dikumpulkan dalam folio pembelajaran pelajar untuk disemak oleh pensyarah. Terdapat beberapa tugasan. Modul ini merupakan modul pembelajaran kendiri yang berjumlah satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Agihan tajuk dalam modul ini adalah mengikut sukatan pelajaran Pendidikan Alam Sekitar Asas Dinamika Guru KPLI SR dan disusun mengikut enam tajuk utama iaitu Pengenalan Kepada Pendidikan Alam Sekitar. Selain daripada mempelajari bahan dalam modul ini. Bagi setiap tajuk. viii . Warga Alam Sekitar dan Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum. Pembangunan Lestari. Semoga modul ini dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan ke arah kecemerlangan pendidikan. pelajar digalakkan merujuk kepada pelbagai sumber lain yang relevan kepada mata pelajaran Pendidikan Alam Sekitar. Isu Alam Sekitar.

Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk untuk pembelajaran melalui modul. Bil.LAMPIRAN 2 Maklumat Agihan Tajuk Dalam Sukatan Pelajaran Nama Kursus: PENDIDIKAN ALAM SEKITAR AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini berjumlah satu kredit iaitu bersamaan dengan 15 jam bagi menggantikan interaksi bersemuka. Tajuk Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) 1 2 3 2 1 6 Jumlah Jam 1 2 3 2 1 6 1 2 3 4 5 6 Pengenalan Kepada Pendidikan Alam Sekitar Pengenalan kepada Ekologi Asas Isu Alam Sekitar Pembangunan Lestari Warga Alam Sekitar Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum JUMLAH 15 15 ix .

Adalah selamat untuk membuang semua bahan yang tidak diperlukan ke dalam longkang. 4. 7. Sinaran matahari yang banyak adalah baik untuk anda. Lapisan ozon wujud antara 20 dan 50 km dari bumi. 2. 6. Karbon dioksida daripada pembakaran bahan api fosil merupakan hasil keluaran terbesar masyarakat terkini. Lapisan ozon menapis hampir semua radiasi ultraviolet yang merbahaya daripada matahari. Lebih 5% sulfur yang berada di atmosfera adalah disebabkan oleh aktiviti peletusan gunung berapi. 9. 8. x . No Pernyataan Betul Salah 1. Lapisan ozon adalah penting untuk kehidupan di bumi. Salah satu kebaikan menggunakan kereta hibrid ialah dapat menjimatkan penggunaan bahan bakar dan mengurangkan pelepasan asap. 11.PENDIDIKAN ALAM SEKITAR UJIAN PRA PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Arahan: Jawab semua soalan dan tandakan jawapan anda dalam kotak yang disediakan. CFC dan lain-lain bahan karbon berklorida telah memusnahkan lapisan ozon di kawasan Antartik and Artik. Aerosol yang mengandungi CFC merosakkan lapisan ozon. Kereta akan menggunakan kurang bahan bakar jika ia bergerak pantas dalam masa yang singkat. 3. Bahan api fosil terhasil daripada tumbuhan dan haiwan yang tertanam di dalam bumi berjuta-juta tahun dahulu. 12. 5. 10.

16. 26. Penggunaan pendingin hawa menyumbang kepada pemanasan global. Tenaga nuklear tidak menghasilkan bahan buangan toksik. 14. 24. Semua barangan buangan boleh dikitar semula. 15.PENDIDIKAN ALAM SEKITAR No Pernyataan Betul Salah 13. xi . Kita mengitar semula kebanyakan tin minuman yang digunakan. 18. 25. 17. 23. Mengitar semula kertas dapat membantu menghentikan penebangan hutan hujan. Penangkapan ikan yang menggunakan jaring berlubang kecil merupakan satu strategi penangkapan ikan secara mampan. Lampu mentol menggunakan tenaga elektrik yang kurang daripada lampu pendaflour kerana ianya lebih kecil. Tanam tanaman seperti pudina untuk menghindarkan serangga perosak. Mengitar semula tin aluminium memerlukan tenaga yang lebih banyak berbanding proses menghasilkannya. Semua pencemaran air adalah disebabkan oleh aktiviti manusia. 22. Menurunkan suhu sebanyak 10 -20 C dapat mengurangkan pencemaran udara. 27. 21. Kebanyakan bahan buangan adalah kertas ataupun hasil kertas seperti kadbod. Kita membuang lebih banyak plastik berbanding kaca. Kadangkala doktor menggunakan plastik terbiodegradasi dalam tubuh kita. 19. Pendedahan kepada bunyi yang kuat pada suatu jangkamasa yang panjang tidak memberi kesan kepada kita. 20.

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR No Pernyataan Betul Salah 28. 31. Kita boleh mengurangkan antara 40% hingga 90% bahan buangan di tempat pembuangan sampah. 33. Matahari adalah sumber tenaga utama bagi manusia. 34. Hujan asid akan memusnahkan hutan. jika kita mengitar dan mengkompos buangan domestik sebanyak yang boleh. 29. 32. 35. Pernafasan boleh meningkatkan kesan rumah hijau. Petrol tanpa plumbum adalah baik untuk lapisan ozon. Leptospirosis ialah sejenis penyakit yang merebak melalui air kencing manusia. 30. Stesen janakuasa nuklear tidak akan menambah kandungan karbon dioksida yang boleh meningkatkan pemanasan global. xii . China merupakan negara yang paling banyak melepaskan karbon dioksida di Asia.

(ii) Mengenal pasti penubuhan/kewujudan program Pendidikan Alam Sekitar. Kerangka Tajuk Pengenalan Kepada Pendidikan Alam Sekitar Sejarah Pendidikan Alam Sekitar Matlamat Pendidikan Alam Sekitar Objektif Pendidikan Alam Sekitar Rajah 1. Tajuk ini meliputi tiga sub tajuk iaitu Sejarah Pendidikan Alam Sekitar. (iii) Mencari maklumat daripada internet dan media cetak.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR TAJUK 1.1: Kerangka Tajuk Satu 1 . Hasil Pembelajaran (i) Menjelaskan asal usul Pendidikan Alam Sekitar di peringkat antarabangsa dan Malaysia.0 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Sinopsis Tajuk satu ialah Pengenalan Kepada Pendidikan Alam Sekitar. Matlamat Pendidikan Alam Sekitar dan Objektif Pendidikan Alam Sekitar.

1972 di Stockholm. Agenda 21 (1992) sehinggalah terhasilnya Laporan Kabinet (1979) di Malaysia. prinsip.N. Persidangan ini dikendalikan oleh United Nations Education.1 Sejarah Pendidikan Alam Sekitar Pernahkan anda membaca tentang sejarah Pendidikan Alam Sekitar? Siapakah pula yang diberi gelaran sebagai pengasas kepada Pendidikan Alam Sekitar? Menurut sejarah. Ekoran daripada Persidangan Stockholm serta beberapa persidangan lain ini akhirnya telah berjaya merangka suatu garis panduan. Ini merupakan faktor pencetus kepada arena perbincangan tentang alam sekitar dunia serta peranan Pendidikan Alam Sekitar dalam memastikan keseimbangan alam sekitar. Malta (1991). Beberapa persidangan di peringkat antarabangsa seperti Persidangan Stockholm (1972). Sweden dengan tema “Prinsip dan Alam Sekitar Manusia” (Human Environment and Principles) dan dianjurkan oleh United Nations. The Belgrade Charter (1975). Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dengan kerjasama U. Environment Programme (UNEP) 2 . Tujuan persidangan ini adalah untuk mencapai satu keputusan tentang pendekatan global yang diperlukan bagi mencari penyelesaian terhadap situasi kemerosotan alam sekitar yang semakin hari semakin bertambah. pengasas atau Bapa Pendidikan Alam Sekitar ialah Sir Patrick Geddes (1854-1933) manakala orang yang pertama menggunakan nama istilah Pendidikan Alam Sekitar ialah Thomas Pritchard semasa persidangan IUCN di Paris dalam tahun 1958. matlamat dan juga objektif Program Pendidikan Alam Sekitar. Tbilisi (1977). Persidangan Tbilisi pada tahun 1977 merupakan persidangan Pendidikan Alam Sekitar yang pertama di dunia dan melibatkan ramai pemerintah atau kerajaan di seluruh dunia.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 1. Persidangan Stockholm telah diadakan pada 5-16 Jun.

serta objektif Pendidikan Alam Sekitar merentas kurikulum dan latihan dalam dan pra-perkhidmatan bagi guru-guru telah diputuskan. Kesinambungan dengan itu. 3 . Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Kebangsaan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaannya supaya matlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi pembangunan negara. Hasil Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahun 1979 memutuskan pelaksanaan Pendidikan Alam Sekitar merentas kurikulum dalam struktur Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Georgia (USSR) pada 14-26 Oktober 1977. Persidangan ini telah dihadiri oleh 265 delegasi dan 65 pembentang serta pemerhati termasuk 3 organisasi antara kerajaan dan 20 organisasi bukan kerajaan antarabangsa. garis panduan.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR dan diadakan di Tbilisi. Di Malaysia. matlamat. Seminar ini mengesyorkan bahawa matlamat utama Pendidikan Alam Sekitar adalah untuk membantu masyarakat sarwajagat menyedari dan memahami isu-isu alam sekitar di samping dapat menguasai kemahiran dan kesungguhan dalam usaha mengatasi isu-isu alam sekitar serta dalam masa yang sama dapat mengekalkan kualiti alam sekitar dan secara langsung dapat meningkatkan kualiti kehidupan manusia. satu Seminar Latihan Alam Sekitar telah diadakan di Malta pada tahun 1991 di bawah anjuran UNESCO. Dalam persidangan ini.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR KBSR mula menerapkan Pendidikan Alam Sekitar merentas kurikulum bermula dengan subjek Alam & Manusia bagi pelajar tahun 4 hingga 6. 4 . Muzik. Bahasa Melayu. Bahasa Inggeris dan Agama Islam. Sehubungan dengan itu juga pihak Pusat Perkembangan Kurikulum telah membina satu garis panduan untuk guru-guru dengan mengeluarkan satu buku bertajuk “Buku Panduan Guru Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum KBSR” pada tahun 1998. Penerapan Pendidikan Alam Sekitar merentas kurikulum juga dilakukan dalam subjek lain seperti Matematik.

peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta penting yang telah diputuskan bagi setiap Persidangan Alam Sekitar bermula dengan Persidangan Stockholm (1972). The Belgrade Charter (1975). 5 . Agenda 21 (1992) sehinggalah terhasilnya Laporan Kabinet (1979) di Malaysia. Tbilisi (1977). Malta (1991). Jadual 1 adalah contoh yang boleh digunakan dan diubahsuai mengikut kreativiti anda. Langkah 3: Masukkan bahan-bahan yang telah siap dihasilkan ke dalam Folio Pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar. Kumpulkan bahan-bahan tersebut dan catatkan sumber rujukannya.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Sejarah Pendidikan Alam Sekitar Langkah 1: Cari dan akses bahan-bahan rujukan dan maklumat tentang sejarah Pendidikan Alam Sekitar daripada beberapa media cetak dan internet. Langkah 2: Bina satu jadual rumusan yang menunjukkan aliran tarikh. tempat.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Jadual.1: Contoh Kronologi Persidangan Antarabangsa Pendidikan Alam Sekitar Tarikh/Tahun Nama Persidangan Persidangan 1972 Stockholm Tempat Persidangan Tujuan Keputusan 1977 Tbilisi RUMUSAN/KESIMPULAN 6 .

(ii) Menyediakan memperoleh peluang kepada nilai.” (UNESCO. objektif dan prinsip Pendidikan Alam Sekitar bagi negara-negara di seluruh dunia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah bersetuju menetapkan matlamat. and saling bergantungan ekologikal di bandar dan luar bandar. Menurut UNESCO (1976). 1976) 7 . “…. politik. attitudes. orang komitmen untuk dan pengetahuan. sosial. skills.2 Matlamat Pendidikan Alam Sekitar Bilakah matlamat. kemahiran untuk melindungi dan memperbaiki alam sekitar. Matlamat Pendidikan Alam Sekitar ialah untuk: (i) Menggalakkan kesedaran dan keprihatinan terhadap ekonomi. matlamat utama Pendidikan Alam Sekitar adalah seperti kenyataan berikut. semua sikap.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 1. motivation and commitment to work individually and collectively towards the solution of its current problem and prevention of new ones. kumpulan dan masyarakat seluruhnya. to develop a world population that is aware of and concerned about environment and its associated problems and which has the knowledge. objektif dan prinsip Pendidikan Alam Sekitar ditetapkan? Semasa Deklarasi Tblisi 1977. (iii) Menghasilkan corak tingkah laku baru terhadap alam sekitar dalam kalangan individu.

(iii) Sikap: untuk membantu kumpulan sosial dan individu memperoleh satu set nilai dan perasaan keprihatinan terhadap alam sekitar dan motivasi untuk aktif terlibat dalam pemeliharaan dan pembaikan alam sekitar. membangkitkan prihatin yang berupaya membawa kepada perubahan komitmen dan mengambil tindakan. (ii) Pengetahuan: untuk membantu kumpulan sosial dan individu memperoleh pelbagai jenis pengalaman dan kefahaman asas terhadap alam sekitar dan permasalahan alam sekitar. (v) Penglibatan: untuk menyediakan peluang kepada kumpulan sosial dan individu terlibat secara aktif pada semua peringkat bagi menghasilkan resolusi terhadap masalah alam sekitar. objektif utama Pendidikan Alam Sekitar adalah untuk memperbaiki kesedaran. 1993).3 Objektif Pendidikan Alam Sekitar Persidangan Tbilisi 1977 juga telah menetapkan lima objektif Pendidikan Alam Sekitar seperti berikut: (i) Kesedaran: untuk membantu kumpulan sosial dan individu memperoleh kesedaran dan sensitiviti terhadap alam sekitar seluruhnya dan permasalahan alam sekitar. Pendidikan Alam Sekitar merupakan satu proses pendidikan sama ada secara formal atau tidak formal untuk mengubahsuai kefahaman dan sikap manusia agar lebih prihatin terhadap alam yang telah banyak berjasa kepadanya (Abdul Manaf Muda.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 1. 8 . Menurut Muthoka (1985). (iv) Kemahiran: untuk membantu kumpulan sosial dan individu memperoleh kemahiran untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah alam sekitar.

pengetahuan. (v) Memfokuskan kepada potensi situasi alam sekitar terkini dengan mengambil kira perspektif sejarah. (vii) Mengambilkira dengan terperinci setiap aspek alam sekitar dalam plan pertumbuhan dan pembangunan. nasional dan kerjasama antarabangsa dalam mencegah dan menyelesaikan masalah alam sekitar. etika dan estetika. politik. bermula dari peringkat prasekolah dan disambung sehingga peringkat pendidikan formal dan bukan formal. (iii) Menggunakan pendekatan merentas kurikulum dengan menerapkan nilai-nilai alam sekitar kepada mata pelajaran khusus setiap disiplin dalam bentuk perspektif yang holistik dan seimbang. sejarah. (x) Membantu pelajar meneroka simptom dan penyebab bagi masalah sebenar alam sekitar. kemahiran penyelesaian masalah dan nilai yang jelas kepada semua peringkat umur dengan memberi penekanan khusus terhadap sensitiviti alam sekitar. nasional dan antarabangsa. 9 . budaya. (viii) Membolehkan pelajar berperanan dalam merancang pengalaman pembelajaran dan mendapat peluang untuk membuat dan menerima keputusan bersama.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Semasa Persidangan Tbilisi 1977 juga terdapat 12 prinsip Pendidikan Alam Sekitar telah ditetapkan iaitu: (i) Mengambil kira keseluruhan alam sekitar termasuklah alam sekitar semula jadi dan buatan. (iv) Menilai isu-isu utama alam sekitar dari pandangan tempatan. (ix) Menghubungkait sensitiviti alam sekitar. (ii) Menjadi satu proses sepanjang hayat. (vi) Mempromosikan nilai dan keperluan berasaskan tempatan. teknologi dan sosial seperti ekonomi.

Bahagian Pendidikan Guru. G. 8: 67-75. 10 . Bahagian Pendidikan Guru. Rehat Buku Rujukan Abdul Manaf Muda. UPM. Pendidikan Alam Sekitar. Barraza. (1993).MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (xi) Menekankan kompleksiti masalah alam sekitar dan keperluan untuk membina pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah. (1997). 9(3): 347-357. Environmental Education: from policy to practice. Keberkesanan modul pengajaran Ekosistem Hutan Tropika dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap pelajar. The Journal of Environmental Education. Fakulti Pengajian Alam Sekitar. Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia.. (2003). Serdang. Kartini Abdul Mutalib. Jurnal Akademik Maktab Perguruan Kuala Terengganu. dan Robolledo.M. (2008). Duque-Aristizabal. (xii) Menggunakan pembelajaran alam sekitar secara pelbagai dan pendekatan pendidikan yang meluas bagi mengajar. Modul Pendidikan Alam Sekitar: Kursus Pendek Kelolaan Maktab (KPKM). Huraian Sukatan Pendidikan Alam Sekitar Diploma Perguruan Malaysia. L. Memikir: Buat refleksi tentang mengapa Pendidikan Alam Sekitar perlu diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran di sekolah. (2003). Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia. Tesis Phd. belajar tentang dan dari alam sekitar dengan menekankan kepada aktiviti praktikal dan pengalaman sebenar. Tidak diterbitkan. A.

P.wikipedia.unesco. USSR). dan Neal. Bangi.unep. Pendidikan alam sekitar: Isu dan cabaran. dan Volk.net/rio-dec. (1998). (1981).html http://www. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia.org/wiki/Agenda_21 http://unesdoc.org/Documents. Jamaluddin Md Jahi dan Mohd Jailani Mohd Nor.net/unchedec.org/documents/ecosoc/cn17/2000/ecn172000-8.un-documents. The Journal of Environmental Education.pdf http://www.un-documents. London and New York: Routledge. Buku panduan guru: Pendidikan Alam Sekitar merentas kurikulum KBSR.R. T. Identification of key characteristics environmental education.htm http://www.org/images/0013/001334/133472eo.asp?DocumentID=9 7 http://www. Dlm. The handbook of environmental education. (1990).htm http://www. Proceeding national seminar on environmental management: Current development and future planning (hlm. Paris: UNESCO. (1994). Final Report: Intergovernmental Conference on Environmental Education (Tbilisi.org/uem/ee/tbilisi. 13(1): 12-16. The Journal of Environmental Education.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Hart. Palmer.gdrc. Hungerford. P. Environmental management 2001. (2001).un. E. 14-15 Ogos 2001.un. 23-30).org/wiki/United_Nations_Conference_on_the_Human_ Environment http://en.wikipedia. Changing learner behaviour through environmental education.htm http://www. Selangor. H. 21(3): 8-12. Kementerian Pendidikan Malaysia. UNESCO-UNEP. sila rujuk laman sesawang berikut: http://en. Bahan Bacaan Untuk bacaan tambahan.org/esa/dsd/agenda21/ 11 . J.L.Multilingual/Default. Rozita Ibrahim. (1978).

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR TAJUK 2.0 PENGENALAN KEPADA EKOLOGI ASAS Sinopsis Tajuk dua adalah Pengenalan kepada Ekologi Asas. Biosfera dan Ekologi dan juga Ekosistem. (ii) (iii) (iv) (v) Menerangkan dan memberi contoh komponen alam sekitar. Membanding beza konsep biosfera dan ekologi. Tajuk ini dibahagikan kepada tiga sub tajuk iaitu Komponen Alam Sekitar. Melukis beberapa kitaran semulajadi. Mengenal pasti dan melukis satu ekosistem di kawasan kampus. 12 . Hasil Pembelajaran (i) Mengumpulkan maklumat tentang konsep alam sekitar dan komponennya dari pelbagai sumber. Menerangkan proses pemindahan tenaga dalam rantaian makanan. (vi) (vii) Membina satu rantai makanan.

bumi. udara. nitrogen. Alam sekitar terdiri daripada tiga komponen yang utama iaitu: (i) (ii) (iii) alam sekitar semulajadi (natural environment) alam sekitar buatan (man-made environment) alam sekitar sosiobudaya (socio-cultural environment) Alam sekitar semulajadi meliputi matahari. air.1 Komponen Alam Sekitar Setiap hari kita menyebut tentang alam sekitar. tetapi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan alam sekitar? Alam sekitar adalah dunia di sekeliling kita. dan kitaran fizikal yang menyokong kehidupan (seperti kitar oksigen. Untuk memelihara komponen-komponen alam sekitar. 13 .1: Kerangka Tajuk Dua 2. karbon dan air) serta sistem biologi dan ekologi (benda hidup yang saling berinteraksi).MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Kerangka Tajuk Pengenalan Kepada Ekologi Asas Komponen Alam Sekitar Biosfera dan Ekologi Ekosistem Rajah 2. kita perlu memahami alam sekitar secara menyeluruh.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rajah 2. pekerjaan. taman burung. kerajaan. pendidikan. Alam sekitar buatan merujuk kepada persekitaran fizikal binaan atau ciptaan manusia iaitu alam sekitar yang dibina oleh manusia seperti taman herba. politik. kesenian. Alam sekitar sosiobudaya merujuk kepada alam sekitar yang berkaitan dengan bagaimana manusia berinteraksi dan menyusun diri mereka dalam kumpulan seperti keluarga.1 : Alam sekitar semulajadi Alam sekitar buatan merangkumi manusia dan persekitaran buatan manusia. Semua komponen ini adalah saling berhubungkait dan tidak boleh dilihat sebagai satu entiti tersendiri. agama dan budaya. 14 . ekonomi. taman bunga. Kualiti saling hubungan ini menggambarkan alam sekitar yang sihat dan seimbang. kesihatan. zoo dan lain-lain. Ia merangkumi hubungan ataupun pertalian rapat antara manusia dengan budayanya ataupun budaya di sekelilingnya termasuk etika persekitaran buatan manusia itu sendiri. taman orkid.

Kumpulkan bahan-bahan tersebut ke dalam Folio Pendidikan Alam Sekitar. alam sekitar buatan dan alam sekitar sosiobudaya.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 1: Mengenali Alam Sekitar Di Sekeliling Anda Cari tiga contoh gambar yang menunjukkan komponenkomponen alam sekitar semulajadi. 15 . Tampalkan gambar tersebut dalam satu bentuk pengurusan grafik dan kenal pasti setiap entiti yang ada dalam ketiga-tiga komponen tersebut.

Kawasan daratan seperti kawasan padang pasir. Tempat kediaman sesuatu organisma. tundra. hidrosfera. Terdiri daripada beberapa rantai makanan yang saling berhubung antara satu sama lain. haiwan dan mikrob. Ekologi Hubungan pemakanan dalam bentuk satu turutan organisma di mana setiap organisma dalam turutan itu makan organisma yang sebelumnya. geologi. Sekumpulan organisma sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Sekumpulan organisma yang serupa dan boleh saling membiak antara satu sama lain untuk melahirkan anak yang subur. Masukkan jawapan anda ke dalam folio pembelajaran. Cabang sains yang mengkaji habitat dan interaksi antara benda hidup dengan alam sekitar. hutan tropika. Benda hidup seperti tumbuhan. Ini merangkumi segala aspek cara hidupnya terutama sekali cara pemakanannya. Dikenali sebagai zon kehidupan di atas muka bumi yang menyatukan semua kehidupan and hubungan antara kehidupan termasuklah interaksinya dengan elemen-elemen litosfera. gurun dan padang rumput yang mencirikan keadaan cuaca dan jenis tumbuhan yang beradaptasi secara spesifik di kawasan tersebut. Spesies Populasi Habitat Komuniti Ekosistem Biosfera Komponen Biotik Komponen Abiotik Biom Nic Rantai makanan Jaringan makanan 16 .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Perbincangan Aktiviti 2 : Mengenal Pasti Definisi Yang Betul Arahan: Padankan istilah berikut dengan definisi yang betul. Benda bukan hidup seperti cuaca. udara. ekosfera dan atmosfera. nutrien dan matahari. Kesemua organisma yang hidup di sesuatu habitat . Segala aktiviti yang dilakukan oleh sesuatu organisma di habitatnya. air. Organisma sentiasa saling bertindak antara satu sama lain dengan persekitarannya.

cerun dan tanah rata. ekosfera dan atmosfera. Dalam konteks yang lebih luas.2 Biosfera dan Ekologi Planet bumi adalah tempat tinggal manusia dan juga tempat tinggal bagi pelbagai hidupan yang lain. hidrosfera.2.1 Konsep Biosfera Biosfera adalah semua tempat yang berhampiran dengan kita ataupun semua tempat lain di muka bumi ini di mana ada pelbagai bentuk kehidupan. biosfera adalah sistem ekologi global yang menyatukan semua kehidupan dan hubungan antara kehidupan termasuklah interaksinya dengan elemen-elemen litosfera. Biosfera dipostulatkan telah mengalami evolusi melalui proses biogenesis lebih kurang 3. Rajah 2.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 2. Biosfera meliputi semua ekosistem global. 2.2: Biosfera 17 .5 billion tahun dahulu. Ia juga dikenali sebagai zon kehidupan di atas muka bumi. pinggir lautan dan di dalam sungai mahupun lautan adalah juga merupakan tempat tinggal bagi hidupan. Gunung yang tinggi.

2009). kolam di mana terdapat organisma hidup yang besar dan mikroskopik yang hidup bersama yang dinamakan sebagai ekosistem biotik. Oleh itu ekologi adalah satu kajian hubungan dalam alam semulajadi (Miller & Spoolman. Ekologi berasal daripada perkataan Greek „oikos‟ yang bermaksud „rumah‟ atau „tempat untuk tinggal‟ dan „logos‟ yang bermaksud „kajian‟. Ekologi adalah satu bidang kajian saintifik berkaitan dengan taburan. Contohnya di kawasan paya bakau.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 2. 18 .2.3 Ekosistem Apakah pula yang dikatakan sebagai ekosistem? Alam sekitar terdiri daripada komuniti-komuniti berbagai jenis tumbuhan dan haiwan. sungai. hidup dalam satu kawasan yang sama. 2. berinteraksi dan mempunyai pengaruh antara satu sama lain. Ekologi termasuk kajian mengenai populasi tumbuhan dan haiwan.. Ekologi juga ditakrifkan sebagai kajian tentang hubungan antara organisma dengan persekitaran fizikal dan biologinya. kelimpahan dan hubungan antara organisma dan interaksinya dengan alam sekitar..2 Konsep Ekologi Apakah maksud ekologi? Mari kita teruskan bacaan kita. komuniti tumbuhan dan haiwan serta ekosistem.

cahaya. Jadual 2. iaitu komuniti dalam suatu ekosistem. topografi. suhu. nilai pH. Contohnya air.3: Ekosistem Ekosistem adalah satu set interaksi antara organisma dengan bahan bukan hidup serta tenaga di alam sekitarnya iaitu di dalam suatu kawasan (Miller & Spoolman. udara. kelembapan dan iklim mikro. Kombinasi komuniti biotik dengan alam sekitar abiotik dipanggil sebagai ekosistem. tanah. Satu ekosistem terdiri daripada semua organisma hidup (komuniti biologi) dalam satu kawasan tertentu bersama benda bukan hidup (abiotik) dan komponen fizikal alam sekitar yang mana organisma berinteraksi bersama-sama. Rajah 2. 2008).MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Ekosistem biosis atau biotik adalah komponen yang hidup. Ekosistem abiotik ialah komponen bukan hidup. tanah. seperti udara. air dan matahari.1: Komponen abiotik dan biotik dalam suatu ekosistem KOMPONEN ABIOTIK Cahaya matahari Suhu Taburan hujan Air dan kelembapan Tanah KOMPONEN BIOTIK Pengeluar Herbivor Karnivor Omnivor Detritivor 19 .

pengguna sekunder dan pengguna seterusnya. Apakah sebenarnya nic? Nic adalah peranan suatu organisma. yang dikategorikan mengikut cara ia mendapatkan makanan. Dalam suatu ekosistem juga terdapat pelbagai jenis rantai makanan dan siratan makanan. Mari kita mengenal pasti pula maksud bagi istilah nic. Di dalam ekosistem hutan hujan tropika contohnya. Setiap peringkat dalam rantai makanan ditunjukkan dengan menggunakan anak panah (→) yang bermaksud „dimakan oleh‟. Rajah 2. Contohnya berudu tinggal dalam air dan makan plankton tetapi katak dewasa tinggal di darat dan menangkap serangga sebagai makanan. Memikir Cuba bezakan antara kedua-dua jenis rantai makanan berikut. Nic ekologi merupakan peranan atau „pekerjaan‟ suatu spesies dalam suatu komuniti dan ekosistem. Pelbagai jenis hidupan boleh berkongsi di habitat yang sama tetapi melakukan nic atau pekerjaan/peranan/fungsi yang berbeza-beza. Nic ekologi organisma boleh berubah-ubah semasa peringkat hidupnya. Rantai makanan adalah satu laluan yang menunjukkan bagaimana tenaga dipindahkan daripada pengeluar kepada pengguna. Rantai makanan berbentuk satu arah dan bermula dengan pengeluar (tumbuhan) sehingga kepada pengguna primer.3: Dua jenis rantai makanan 20 .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Setelah memahami maksud ekosistem. harimau memburu kancil tetapi ulat beluncas memakan daun tumbuh-tumbuhan.

Rajah 2.4: Contoh siratan makanan Bagaimanakah pula perpindahan tenaga berlaku dalam rantai makanan dan siratan makanan dalam suatu ekosistem? 21 . Memikir Cuba kira berapakah rantai makanan yang ada dalam siratan makanan berikut. siratan makanan merupakan satu jaringan yang terdiri beberapa rantai makanan.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Berbeza dengan rantai makanan.

Bina satu siratan makanan semulajadi dan terangkan bagaimana proses pemindahan tenaga berlaku di ekosistem tersebut. Rajah 2. Simpan hasil kajian ini ke dalam folio pembelajaran anda. 22 .5 berikut boleh membantu penerangan anda. Baca nota tersebut. semua nutrien dapat berkitar dengan berkesan. Sebahagian keseimbangan ekosistem melibatkan kawalan populasi organisma hidup. Rajah 2. Ini bermakna pada keadaan seimbangan.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 3: Kajian Lapangan Ekosistem Di Kawasan Kampus Kenal pasti satu kawasan ekosistem di kampus anda.5: Aliran tenaga dalam rantai makanan Satu ekosistem akan berada dalam keseimbangan apabila komponen benda hidup (biotik) dan abiotik (bukan hidup) berada dalam keseimbangan. dan tiada komuniti organisma ataupun fenomena semula jadi yang mengganggu aliran tenaga dan kitar nutrien ke bahagian lain dalam ekosistem. Layari Internet Cuba layari internet dan cetak nota tambahan berkaitan dengan keseimbangan ekosistem.

com/png/foodwebFF. kitar karbon. Layari laman sesawang berikut dan belajar membina siratan makanan melalui permainan yang disediakan. Lukiskan kitar semulajadi tersebut dan nyatakan kepentingan setiap kitaran kepada keseimbangan ekosistem. http://www.vtaide. Memikir Refleksi: Apakah komponen-komponen utama bagi suatu ekosistem? Cuba ingat kembali dan catatkan semula.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Dalam konteks biologi. dan kemudian dikitar kembali kepada alam sekitar fizikal.htm Rehat 23 . Mengumpul Maklumat Aktiviti 4: Kitar Semulajadi Cari dan akses maklumat tentang kitar semula jadi iaitu kitar nutrien. kitar nutrien adalah satu konsep yang menerangkan bagaimana nutrien bergerak daripada alam sekitar fizikal kepada organisma hidup. Di dalam satu alam sekitar semulajadi yang khusus. kitar nitrogen dan kitar hidrologi daripada beberapa media cetak dan internet. kitar nutrien mestilah dalam keadaan seimbang dan stabil supaya organisma yang tinggal di dalamnya sentiasa subur. Masukkan hasil aktiviti ini ke dalam folio pembelajaran anda. Pergerakan nutrien merupakan satu keperluan untuk hidup iaitu daripada alam sekitar kepada tumbuhan dan haiwan dan kembali semula ke alam sekitar merupakan satu fungsi penting ekologi dalam mana-mana kawasan. Kumpulkan bahan-bahan tersebut dan catatkan sumber rujukannya. berupaya berkembang dan membiak serta kekal dalam populasi yang seimbang.

T dan Spoolman. dan Starr. Biology: The unity and diversity of life. H. Bahan Bacaan Untuk bacaan tambahan. Environmental Science: Working with the earth. (12th ed.kzoo. dan Singer. dan Bailey. Ross. C. (10th ed.org/wiki/Food_chain http://en. (2004).com/questions/q-food_chain_web. G. (2007). Johnson. Losos.wikipedia. (2008). (5th ed.T. connections and solutions. Kuala Lumpur: IKIM Publishing Unit.(2005).. D.C. P.org/wiki/Natural_environment 24 .B. R.rapidlearningcenter. Canada: Brooks/Cole Cengage Learning. Biology.). D. sila rujuk laman sesawang berikut: http://www. Life. (2004).com/biology/Preview/RL201/PT/CB http://www.).edu/biology/courses/bio115/PPTs/5_Biosphere http://www. (2004). F. (2nd ed.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rujukan Enger. Concepts in biology. G. C..D. Inc. (7th ed. Miller.) Canada: Thompson Learning. Institute of Islamic Understanding Malaysia. Lewis.). Publishing Division.vtaide.htm http://en. L. S.). S. Boston: McGraw Hill. Starr. Mc Graw Hill. USA: Brooks/Cole Cengage Learning. Malaysia: S.php http://www. New York: Mc Graw Hill Higher Education.Abdul Majeed dan Co.. M dan Parker. Taggart.). E. J.R.wikipedia. B. Garg.com/png/foodchains.. (12th ed. Hoefnagels.B.sciencebob. B. R. G. The environment: A gift of God. Environmental Science: Principles. Evers. (2009). (1994). (12th ed).. Gaffin.. Raven. R. Environment Quiz Book. Miller. New York.

Hasil Pembelajaran (i) Merancang dan menjalankan satu eksperimen untuk mengesan isu-isu alam sekitar seperti pencemaran bunyi dan udara di kawasan kampus. Kesan Isu Alam Sekitar dan juga Menangani Isu Alam Sekitar. Tajuk ini terdiri daripada empat bahagian yang utama iaitu Jenis Isu. Kerangka Tajuk Isu Alam Sekitar Jenis Isu Punca Isu Alam Sekitar Kesan Isu Alam Sekitar Menangani Isu Rajah 3. (iii) Membincangkan isu yang dikesan dan mengenal pasti punca isu itu. (iv) Memberi cadangan dengan menggunakan pengurusan grafik untuk menangani isu alam sekitar. Punca Isu Alam Sekitar.0 Sinopsis ISU ALAM SEKITAR Tajuk tiga adalah tentang Isu Alam Sekitar. (ii) Membuat inferens dan meramal punca.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR TAJUK 3.1: Kerangka Tajuk Tiga 25 . masalah dan kesan pencemaran alam sekitar kepada manusia.

penebangan hutan. udara.1 Isu Alam Sekitar Adakah anda sedar? Pada masa kini.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 3. Lapisan ozon berkedudukan di atas lapisan awan dan dikenal pasti sebagai lapisan stratosfera. pencemaran air. pertambahan penduduk. Apakah fungsi lapisan ozon? Mengapa lapisan ozon semakin menipis? Ozon secara kimianya merupakan gas yang mengandungi tiga atom oksigen (O3). 26 . penipisan Apakah yang dimaksudkan dengan pertambahan penduduk? Bagaimana pertambahan penduduk boleh berlaku? Pertambahan penduduk merujuk kepada perubahan dalam bilangan penghuni yang sedang berlaku di kawasan-kawasan tertentu. Pertambahan penduduk berlaku akibat pertambahan bilangan penduduk atau pengurangan bilangan penduduk. bunyi dan darat. Ia berperanan sebagai pelindung bagi sinaran bahaya ultra ungu (UV). penipisan ozon. kekurangan bekalan sumber api. galian dan air serta pemendapan asid di permukaan bumi. Jaraknya adalah lebih kurang antara 20-50 km daripada bumi. pemanasan bumi. Akibatnya kesemua negara-negara seluruh dunia menghadapi pelbagai masalah dan isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar seperti isu pertambahan penduduk. seluruh dunia termasuk negara kita Malaysia sedang mengalami pembangunan yang amat pesat sekali. Aktiviti-aktiviti manusia lebih mementingkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan kemajuan sains dan teknologi. pelupusan spesies flora dan fauna. Cuba cari maklumat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pertambahan bilangan penduduk di sesuatu tempat. sama ada di kawasan setempat dalam negeri atau secara global. peningkatan gurun. hakisan tanah. penghapusan paya. Modul ini walau bagaimanapun akan memberi tumpuan kepada tiga contoh isu alam sekitar iaitu lapisan ozon dan juga hujan asid.

Kanada juga didapati menipis kira-kira 25% penerimaan sinar UV berbanding tahun 1950-an. Lapisan ozon di bahagian Ottawa.3: Lubang ozon di Antartika yang digambarkan oleh NASA pada tahun 2006 27 . lapisan ozon dunia didapati semakin menipis. Rajah 3.2: Kedudukan lapisan ozon dari bumi Kini. penyelidikan NASA mendapati lapisan ozon di Antartika menipis sebanyak 95% terutama bagi musim bunga manakala di Artik dan ruangan angkasa Greenland pada musim salji. Lubang ozon di atas Kutub Selatan pada tahun 2006 membuktikan bahawa kerosakan lubang ozon masih terus berlanjutan sampai saat ini yang luasnya mencapai 29 juta km2. Pada Oktober 1987.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rajah 3.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Mengumpul Maklumat Cuba cari berapa besarkah „lubang‟ ozon pada masa kini di Antartika. salji dan wap awan. penjanaan kuasa elektrik dan juga bahan api fosil serta aktiviti perindustrian yang menghasilkan gas klorin. United Kingdom. Pertambahan keasidan hujan juga adalah disebabkan oleh buatan manusia yang mengeluarkan gas-gas buangan daripada kilang. Bagaimana pertambahan keasidan boleh berlaku dalam air hujan? Pertambahan keasidan air hujan diakibatkan oleh pertambahan kepekatan gas-gas berasid ke dalam atmosfera seperti gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Fenomena penipisan lapisan ozon stratosfera oleh bahan kimia chlorofluoromethane (atau biasa disebut sebagai chlorofluorocarbon – CFC) pertama kali disampaikan oleh dua orang ilmuwan Amerika. dalam Jurnal Nature pada tahun 1974. Hujan asid adalah istilah yang diperkenalkan oleh seorang inspektor kilang dalam pertengahan abad yang lalu di Manchestor. ekzos kenderaan. Oleh yang demikian bukan hanya air hujan didapati bertambah berasid tetapi juga hujan ais dan kabus. Rowland dan Molina. Jadi mendapan asid adalah satu istilah 28 . Penipisan lapisan ozon merupakan salah satu masalah alam sekitar yang harus segera ditangani kerana setiap penipisan lapisan ozon sebesar 10% akan menyebabkan kenaikan intensiti sinar ultra violet (UV) sebanyak 20%. Istilah ini membayangkan komponen semulajadi dan juga komponen buatan manusia. Apakah di yang dimaksudkan dengan hujan asid? Hujan asid adalah satu istilah yang umum berkaitan dengan asid dan bahan-bahan pencemaran yang bersifat asid dalam hujan.

2 Punca Isu Alam Sekitar Setelah mengetahui tentang isu-isu alam sekitar semasa. Rajah 3. penggunaan teknologi. Untuk mengkaji lebih 29 . bencana alam.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR yang biasanya digunakan bagi semua keasidan yang diakibatkan oleh wap. kita perlu pula mencari maklumat tentang punca-punca bagi isu alam sekitar. gas dan zarah. politik dan peperangan. Antara puncanya ialah disebabkan oleh pertambahan penduduk. budaya dan etika serta pengguatkuasaan undang-undang.4: Hujan asid 3.

30 .5: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Melalui Inkuiri Berikut adalah dua contoh hasil kajian yang boleh dijadikan panduan bagi membuat laporan apabila menggunakan kaedah P&P inkuiri.5 berikut. mari kita gunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran (P&P) secara inkuri dengan cara mengikuti langkah-langkah seperti ditunjukkan dalam Rajah 3.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR lanjut tentang punca-punca alam sekitar. Mengenal pasti masalah Membuat andaian/Hipotesis Merancang strategi penyelesaian Mengumpul maklumat yang berkaitan Mengkaji dan menganalisis maklumat yang dikumpulkan Membuat generalisasi atau rumusan Cadangan penyelesaian dan pelan tindakan Rajah 3.

Pastikan sebarang pembangunan mendapat kelulusan EIA Kurangkan aktiviti pembangunan di lereng bukit Lakukan pemantauan yang kerap Tindakan pencegah tanah runtuh perlu disegerakan. 31 .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MASALAH 1: HIPOTESIS: TANAH RUNTUH DI KAWASAN LERENG BUKIT Tanah runtuh di lereng bukit disebabkan pembangunan Mengkaji  struktur tanah  kecerunan kawasan  tekstur tanah-kelekitan  jenis tumbuhan tutup bumi STRATEGI: MENGUMPUL MAKLUMAT: Pemerhatian  pemasangan paip air utama  pemotongan lereng tidak terancang  tidak berteres  kawasan terlalu cerun  tiada tindakan susulan .tiada cerucuk sebagai penahan tanah  tanah terdedah  tekstur tanah .kurang tumbuhan berakar yang boleh mencengkam tanah ANALISIS:  cerun yang terdedah tanpa struktur penyokong akan mengakibatkan larian air dan hakisan RUMUSAN Pembangunan kurang terancang dan terkawal menyebabkan tanah runtuh CADANGAN PENYELESAIAN 1.gagal menanam semula tumbuhan .tiada tumbuhan tutup bumi .tanah liat dan tanah pasir . 3.berstruktur kering dan longgar akibat terdedah langsung kepada iklim  jenis tumbuhan . 4. 2.

kawasan longkang .stor simpan sampah  temubual .pekerja DAPATKAN MAKLUMAT  bau berpunca daripada tangki septik (hasil temuramah)  sebab-sebab tangki septik sudah lama tidak dikosongkan  air mandian panas masuk ke dalam tangki septik dan mengeluarkan bau HASIL PEMERHATIAN  longkang dan tangki septik septik berbau  dapur dan stor sampah tidak berbau RUMUSAN Bau dari tangki septik CADANGAN PENYELESAIAN  laporkan kepada Majlis Daerah  kuatkuasakan jadual pembersihan tangki  asingkan sisa mandian daripada tangki septik 32 .pengurusan .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MASALAH 2: PENCEMARAN BAU HIPOTESIS:  Tangki septik  Pembuangan sampah  Air bertakung STRATEGI:  Lawatan ke sekitar kawasan  Temubual dengan pekerja dan pengurus MENGUMPUL MAKLUMAT  pemerhatian lawatan ke .tangki septik .

Sebenarnya. pada masa kini kita juga telah menghadapi banyak masalah yang berkaitan dengan kesan akibat alam sekitar yang tercemar.3 Kesan Isu Alam Sekitar Sejauhmanakah alam sekitar kita memberi keselesaan kepada kehidupan dunia adalah bergantung kepada tindak-tanduk penduduk dunia sendiri. 3. Sediakan laporan lengkap tentang kajian itu dan masukkan laporan tersebut ke dalam folio pembelajaran. gunakan kaedah inkuiri seperti contoh yang telah ditunjukkan untuk melaksanakan kajian berkaitan satu isu alam sekitar di kawasan kampus atau sekolah anda. 33 . Seperti yang kita telah bincangkan di atas tentang pelbagai punca isu alam sekitar.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 1: Pengajaran dan Pembelajaran Melalui Inkuiri Secara berpasangan. Latihan Aktiviti 2: Mengkaji Isu Alam Sekitar Petikan 1 dan 2 adalah keratan akhbar yang menunjukkan beberapa isu alam sekitar di Malaysia. bolehkah anda nyatakan kesan isu-isu tersebut? Aktiviti berikut akan membolehkan anda mengetahui lebih mendalam lagi tentang kesan isu alam sekitar. Penggunaan sumber semula jadi yang berleluasa tanpa memikirkan akibatnya akan memberikan kesan yang mendalam dan mungkin tidak boleh diperbaiki.

1: Keratan akhbar „Selamatkan alam sekitar‟ 34 . The indiscriminate dumping of rubbish. Johor Baru Petikan 3. unsightly patches of rubbish (mainly plastic bags and polystyrene materials) floating in the sea off the mouths of the many waterways flowing from the Malaysian coast. Apart from the policing and controlling of pollution. They should be proactive and have in place programmes and systems to monitor any potential damage to the environment and highlight these problems to the relevant enforcement agencies for corrective actions to be taken before more damage is done. Masukkan cadangan tersebut ke dalam folio pembelajaran anda. the apathetic attitude of our authorities to prevent or reduce such degradation of our environment has only served to encourage the more selfish members of the populace to continue to abuse and damage our natural heritage. an integrated approach to address the polluting factors should be implemented. In addition. All we have to do is look around us and we can see examples of such abuses daily. Just take a cruise up the Straits of Malacca and you would not fail to notice the large. (ii) Cadangkan tiga cara bagaimana isu alam sekitar tersebut dapat diatasi. the uncontrolled clearing of hills and water catchment areas. Letters to the Editor The Star Thursday 26 August 2004 Save environment before it‟s too late The recent efforts of The Star to highlight the massive pollution of Tasik Chini and the gradual extinction of the fireflies in Kuala Selangor must be highly commended. For far too long. The list goes on.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (i) Teliti petikan tersebut dan kenal pasti punca. They should not wait for the media to highlight the problem and the Sultan to reprimand them before they would act. educating and even rewarding good environmental practice should be encouraged. Mah Chee Wah. masalah dan kesan isu yang dinyatakan. we have a ministry specifically tasked with protecting the environment and every state we have an executive councilor in charge of the environment. I agree with the views of the Malaysian Nature Society that a holistic approach is needed. Why are all these to go on? At the national level. These are but two of the cases highlighted.

bridges kilometers long and put satellites in orbit. high tech townships. If we are to repeat these mistakes notwithstanding the vindicating evidence of recent past. The fireflies of Kuala Selangor are only one of two colonies in the world. scientists had warned the loss of beaches to development and the continued consumption of turtle eggs will lower the turtle count in Malaysian waters. Worse still. Today. scientists and NGOs had warned about the threats to the fireflies. Coral reefs have been earmarked for destruction and locals are being asked to leave. I would like to congratulate The Star for being at the forefront of environmental journalism. Previously labeled as one of the most beautiful islands in the world. Today leatherback turtle landins are fewer than 100 per year while successful hatchlings have not been recorded in the last few years. then we deserve to be called a third world nation. How ironic it is that while we can build skyscrapers. Adding insult to injury.2: Keratan akhbar „Lindungi alam semulajadi‟ 35 . Kuala Lumpur Petikan 3. we can still fail to protect a colony of fireflies which is so unique in the world The Dugong Dude. the once common hawksbill turtle is now also in danger of extinction. which flash synchronously.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Just the spark we need to protect nature‟s wonder Firstly. Today they are barely visible in two spots along the river. a controversy is raging on Pulau Tioman. Your recent articles on Tasik Chini and the fireflies coupled with your weekly environment articlesin StarTwo are well researched and objective. Tioman now lives in the shadow of having been scarred by development. A little less than 10 years ago. this phenomenon occurred along 6 km of the Sungai Selangor. Previously. Twenty years ago. plans are already afoot to put in a multi million ringgit marina and new airstrip.

Anehnya banyak perkara yang tidak wajar telah kita lakukan terhadap bumi. suratkhabar dan buku tentang alam sekitar serta bahan daripada organisasi alam sekitar merupakan sumber gambarfoto.3: Adakah bumi kita selamat? Latihan Aktiviti 3: Kartun Isu-Isu Alam Sekitar Pepatah ada mengatakan bahawa “suatu gambar boleh memberikan beribu perkataan dan makna. 36 . sungai serta laut. Majalah. Kita mesti belajar menghargai nilai kehidupan. Hantar jawapan ke dalam folio pembelajaran anda. bumi tempat tinggal kita. kejahilan mengenai alam dan sifat tamak akan menyebabkan kerosakan yang berkekalan. Tindakan ini bukan sahaja membahayakan nyawa kita tetapi generasi akan datang. Dalam keghairahan mengejar kemajuan. kita memusnahkan hutan dan mencemari udara.” Gambar juga boleh mencetuskan pelbagai imaginasi kita. Bumi milik kita bersama. Kita mestilah menggunakan sumber semulajadi dengan bijak supaya hidupan terus hidup. lukisan dan gambarajah yang boleh digunakan untuk membina. Secara berpasangan. Walaupun kita berbeza bangsa. Banyak spesis tumbuhan dan haiwan telah diancam kepupusan dan ada yang telah pupus. perhatikan gambar kartun berikut dan jawab soalan yang berkaitan dengannya.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Memikir Adakah Bumi Kita Selamat? Arahan: Baca petikan berikut. membangun dan meransangkan pengetahuan serta imaginasi pelajar. Atas dasar pembangunan. Petikan 3. bahasa atau agama. alam semulajadi dan kita harus menggunakan teknologi dengan bijak agar tidak membahayakan diri sendiri dalam jangka masa panjang kerana hanya bumi tempat tinggal yang kita miliki.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rajah 3.7: Situasi 2 37 .6: Situasi 1 Rajah 3.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rajah 3.10: Situasi 5 38 .8: Situasi 3 Rajah 3.9: Situasi 4 Rajah 3.

6: Rajah 3. 39 .8: Rajah 3. Apakah kesan-kesan akibat daripada masalah tersebut? Bagaimanakah anda dapat mengatasi masalah tersebut sekarang dan di masa hadapan? 3.11: Situasi 6 (i) Apakah masalah alam sekitar yang dapat diperhatikan pada setiap situasi dalam rajah berikut? Rajah 3.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rajah 3.9: Rajah 3.11: (ii) (iii) (iv) Nyatakan punca-punca masalah tersebut.7: Rajah 3.4 Menangani Isu Apakah strategi yang patut dilakukan untuk kita menangani isu-isu berkaitan dengan alam sekitar? Strategi ini bukan hanya menjadi tanggungjawab seseorang individu sahaja tetapi memerlukan juga penglibatan komuniti serta penguatkuasaan undang-undang dan akta.10: Rajah 3.

sulphur dioxide and nitrogen oxides released into the atmosphere. planting deciduous trees near our houses to provide shade – reduce fuel consumption while cutting back on air -conditioning costs. Since Dec. incorporating solar energy features into new homes.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Memikir Menangani Isu Alam Sekitar Arahan: Baca artikel berikut dan senaraikan peranan yang boleh dimainkan oleh individu dan komuniti dalam menangani isu alam sekitar yang dinyatakan. use renewable energy sources such as wind and solar power.S. 2004 there are 13. A car with a fuel efficiency of 20 miles per gallon releases 1 pound of carbon dioxide per mile.         40 . turn off unused computers and lights. As electricity is generated in fossil fuel fired power plants. the U. insulating and weatherproofing our homes. so are tremendous quantities of carbon dioxide. recycling – 95% of energy used to produce an aluminium can from raw materials is conserved support reforestation efforts to replace trees. Bagaimanakah undang-undang dan akta dapat dikuatkuasakan? With less than 5% of the world‟s population. to conserve electricity. car-pools and public transportation. replace incandescent with fluorescent light bulbs.7 million cars in Malaysia (1/2 Malaysian population)  reduce emissions of carbon dioxide by using fuel-efficient vehicles. is responsible for more than 20% of world‟s greenhouse emissions. purchase more efficient appliances.

41 . The Convention pledges the Parties commitment to protect human health and the environment from the effects of ozone depletion and provides for participating countries to cooperate in research. Under the Montreal Protocol. the production and consumption of controlled (ozone depleting) substances are to be reduced and phase-out and the development and introduction of alternatives and other processes are stepped up.  The Montreal Protocol 1987 The Montreal protocol on substances that deplete the Ozone layer was adopted on 16 September 1987 in Montreal. which are home to more than one-third of Earth‟s people as they strive to industrialize and increase their standard of living. the treaty will commit industrialized nations to reduce carbon dioxide emissions to about 5 % low 1990 levels by 2012.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Mengumpul Maklumat Akta dan Undang-Undang Berikut adalah contoh-contoh saranan yang telah diputuskan semasa Persidangan „Global Earth Summit‟ yang menjadi asas kepada pembentukan akta dan undang-undang berkaitan dengan alam sekitar. If ratified. Austria. Many observers are concerned that the benefits of the treaty could be overwhelmed by emissions from such nations.  Vienna Convention 1985 The Vienna Convention for the protection of the ozone layer was adopted on 22 March 1985 in Vienna. India and China are not bound by the Kyoto agreement. observations and information exchange. Canada.  Kyoto Protocol 1997 160 nations proposed a treaty to curb carbon dioxide emissions.

bp. Dalam aktiviti ini kita menggunakan carbon footprint calculator yang boleh di dapati pada beberapa laman sesawang. Purata penghasilan karbon untuk setiap penduduk Malaysia adalah 7 tan. Berikut dicadangkan beberapa laman sesawang yang sesuai dilawati: (i) Carbon footprint calculator di http://www. (iii) Environment and greener living di http://www. Contoh menggunakan sumber (i).do?categoryld=9 05627&contentld=7029058 (ii) The Nature Conservancy di http://www. Kira untuk seluruh penggunaan isi rumah.nature.” Oleh itu sejauhmanakah anda bersedia untuk berkorban bagi menyelamatkan bumi kita? Mari kita jalankan aktiviti untuk mengukur sebanyak manakah karbon dioksida dan gas rumah hijau yang telah kita hasilkan dalam aktiviti seharian. 42 . Langkah 1: Langkah 2:    Buat pilihan negara anda. Purata penghasilan karbon seluruh dunia adalah 4 tan. Sumber (iii) mempunyai animasi tetapi banyak soalan.uk/en/environmentandgreenerliving/actonco2 /DG067197 Sumber (i) dan (ii) mempunyai soalan yang mudah.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 4: Selamatkan Bumi Kita Pepatah juga ada mengatakan “ Kita tidak mewarisi bumi ini daripada nenek moyang kita sebaliknya kita meminjam daripada anak cucu kita. Purata penghasilan karbon untuk negara perindustrian adalah sebanyak 11 tan.com/extendedsectiongenericaticle. Pilih Singapura jika Malaysia tidak disenaraikan.gov.direct.org/initiatives/climatechange/calculator/.

org/wiki/Ozone_layer http://www. Malaysia: S. bagaimanakah cara untuk mengurangkan kadar penghasilan karbon di udara?     Adakah saya perlu menggunakan kereta yang kecil? Adakah saya perlu menggunakan pengangkutan awam? Adakah saya perlu menggunakan alat yang menjimatkan tenaga? Adakah gaya hidup anda sekeluarga perlu diubah supaya bumi boleh menjadi tempat yang selamat untuk dihuni? Rujukan Garg.).jm/resource-material/pdf/The_Ozone_Layer. sila rujuk laman sesawang berikut: http://en. Kementerian Sains. Environment Quiz Book. Isu-Isu Semasa Sains dan Teknologi.org/wiki/Acid_rain http://www..epa.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Memikir Refleksi: Pada pandangan anda. The environment: A gift of God. http://en.. Bahan Bacaan Untuk bacaan tambahan.Abdul Majeed dan Co. Institute of Islamic Understanding Malaysia. (2nd ed. Teknologi dan Alam Sekitar Malaysia. (2004).nepa.wikipedia. (1994).wikipedia. Petaling Jaya: Koperasi Pencetakan Malaysia Berhad.gov.gov/acidrain/effects/ Rehat 43 . R. Kuala Lumpur: IKIM Publishing Unit. (1991). Publishing Division.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

TAJUK 4.0 Sinopsis

PEMBANGUNAN LESTARI

Tajuk empat ialah Pembangunan Lestari. Sub tajuk bagi Pembangunan Lestari ialah Konsep Pembangunan Lestari, Tujuan Pembangunan Lestari, Strategi Pembangunan Lestari serta Organisasi Kerajaan, Bukan Kerajaan dan Badan Korporat Terhadap Pemuliharaan dan

Pemeliharaan Alam Sekitar.

Hasil Pembelajaran (i) Menerangkan konsep pembangunan lestari dan kepentingan untuk kemandirian hidupan. (ii) (iii) Menjelaskan konsep pemeliharaan dan pemuliharaan. Memberi cadangan aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar secara bijaksana. (iv) Membina senario kesan kepada alam sekitar jika pembangunan lestari tidak dipraktik. (v) (vi) Menjelaskan tujuan pembangunan lestari. Membuat peta minda yang menunjukkan bahan-bahan mengikut konsep 5R. (vii) Membanding beza tenaga yang boleh diperbaharui dengan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. (viii) Menganalisis jenis pembangunan ekonomi negara mengikut lunas pembangunan lestari.

44

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Kerangka Tajuk

Pembangunan Lestari

Konsep Pembangunan Lestari

Tujuan Pembangunan Lestari

Strategi Pembangunan Lestari

Organisasi Kerajaan, Bukan Kerajaan dan Badan Korporat Terhadap Pemuliharaan dan Pemeliharaan Alam Sekitar

Rajah 4.1: Kerangka Tajuk Empat

4.1

Konsep Pembangunan Lestari

Konsep pembangunan lestari muncul ekoran daripada kesedaran tentang kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan sumber alam sekitar. Isu pembangunan lestari telah dibincangkan secara serius dalam Sidang Kemuncak bumi yang diadakan di Rio De Janerio pada tahun 1992 dan di Johannesburg pada 26 Ogos hingga 4 September 2002. Persidangan pada tahun 1992 telah merintis pada wujudnya Agenda 21 yang merupakan plan tindakan yang mengandungi satu set prinsip-prinsip yang menyeluruh untuk membantu pihak kerajaan dan institusi dalam

45

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

melaksanakan dasar-dasar dan program-program pembangunan lestari di negara masing-masing.

Apakah yang dimaksudkan dengan Pembangunan Lestari? Pembangunan Lestari didefinisikan sebagai pembangunan yang

dilaksanakan untuk menghindari pelupusan sumber dan memastikan kerosakan minimum ke atas alam semulajadi. Pembangunan Lestari mengikut definisi UNESCO (2002) diertikan sebagai “… balancing the fulfillment of human needs with the protection of the natural environment so that these needs can be met not only in the present, but in the indefinite future.”

Pembangunan

Lestari

adalah

kemampuan

untuk

memberi

sokongan untuk memelihara sistem kehidupan sepenuhnya dalam manusia dan kehidupan lain di planet ini iaitu kemampuan untuk menyalurkan keperluan-keperluan untuk hidup secara berterusan dalam semua jenis benda hidup. Dalam konsep pembangunan lestari, penekanan diberikan kepada keseimbangan antara memenuhi keperluan manusia dengan keupayaan sistem semulajadi untuk membekalkan produk dan perkhidmatan tanpa degradasi.

4.2

Tujuan Pembangunan Lestari

Pembangunan Lestari bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber-sumber semulajadi mencukupi buat masa kini dan untuk masa depan bagi manfaat semua jenis kehidupan di muka bumi ini. Oleh itu pembangunan lestari amat bergantung kepada pemuliharaan dan pemeliharaan kesejahteraan manusia dan ekosistem secara bersama.

Polisi Malaysia mengenai pembangunan lestari jelas disebut di dalam Rancangan Malaysia ketujuh. Plan tersebut juga menerangkan
46

47 .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR langkah–langkah yang diambil untuk memberi penekanan terhadap pembangunan lestari semasa awal tempoh Rancangan Malaysia. Senaraikan faktor-faktor yang boleh menghadkan bilangan maksima ikan yang boleh ditampung oleh kolam tersebut. Masukkan semua hasil perbincangan ke dalam folio pembelajaran anda. Anda diminta menangkap ikan dari kolam ini dan cara tangkapan terpulang kepada kreativiti masing-masing. Bilangan ikan yang boleh ditangkap bagi setiap tangkapan boleh menjadi antara 0 hingga 16 ekor. Langkah–langkah baru telah dimulakan semasa Rancangan Malaysia ke–7 (1996 – 2000) bagi meningkatkan kebolehan Malaysia untuk membangun secara lestari. Kolam ini dapat menampung maksima 16 ekor ikan sahaja. bilangan ikan yang sama dengan baki ikan dalam kolam mesti ditambah dengan syarat tidak melebihi 16 ekor. Kesan pencemaran air dan penangkapan ikan secara lestari juga boleh dibincangkan. Selepas setiap tangkapan. ikan akan mati atau tidak membiak. Latihan Aktiviti 1: Penangkapan Ikan Secara Lestari Anda mempunyai sebuah kolam ikan air tawar. Buat 4 kali tangkapan dengan bilangan yang ditetapkan bagi setiap tangkapan. Kira jumlah ikan yang ditangkap dan ikan yang masih ada di dalam kolam pada akhir kesemua tangkapan. Jika bilangan melebihi had ini.

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat? 48 .2.2: Pembangunan lestari Perhatikan gambar kartun yang ditunjukkan dalam Rajah 3.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Memikir Pembangunan Lestari Rajah 4.

Namun selepas beberapa minit. “Ini kerja yang mudah sekali kerana di belakang halaman itu terdapat gambar besar seorang manusia. Setelah mengacaunyanya. seorang bapa diganggu oleh anaknya ketika sedang asyik membaca suratkhabar. anaknya menjawab. 4. Bapanya berasa sungguh hairan kerana anaknya dapat menyelesaikannya dengan begitu cepat. konsep 5R.3 Strategi Pembangunan Lestari Strategi-strategi yang boleh dilaksanakan untuk pembangunan lestari adalah seperti kitar dan guna semula bahan. anaknya muncul semula dengan gembira sambil menunjukkan peta dunia yang lengkap ditampalkan. Dia mengeluarkan satu halaman daripada suratkhabarnya yang mempunyai peta dunia di dalamnya. Buat refleksi terhadap pernyataan berikut : “Saya membetulkan manusia itu dan dengan sendirinya dunia dapat dipulihkan”. Saya membetulkan manusia itu dan dengan sendirinya dunia dapat dipulihkan”. pengelolaan kempen cinta alam sekitar dan penguatkuasaan antarabangsa. 49 undang-undang serta melalui konvensyen .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Memikir Cerita Seorang Budak dan Permainan Arahan: Baca petikan cerita ini dan nyatakan apakah implikasinya terhadap pembangunan lestari. Halaman itu dikoyakkannya kepada beberapa keping untuk membentuk permainan mencantum kepingan. Apabila ditanya. Dia begitu pasti bahawa anaknya akan mengambil masa yang agak lama untuk mencantumkan semula kepingan kepingan itu. bapanya pantas berfikir dan mendapat satu idea. kepingan itu diserahkan kepada anaknya untuk dicantumkan semula. Untuk menghindari gangguan anaknya sementara dia habis membaca suratkhabarnya. pembangunan ekonomi yang terancang. penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Pada suatu hari.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Latihan Aktiviti 2: Program Cintai Alam Sekitar Rancang dan jalankan satu program mencintai alam sekitar dengan pasangan anda. Anda perlu mengemukakan satu kertas kerja yang diluluskan oleh pihak sekolah sebelum melaksanakan program tersebut. Sediakan buku program dan satu laporan refleksi beserta gambar sebagai bukti pelaksanaanya.

Latihan Aktiviti 3: Akta dan Konvensyen Antarabangsa Salah satu daripada strategi pembangunan lestari adalah dengan penguatkuasaan undang-undang dengan mewujudkan akta dan konvensyen antarabangsa seperti Langkawi Declaration 1989, Agenda 21 (Earth Summit), Kuala Lumpur Accord (1992), UN Commision on Sustainable Development (UNCSD) dan International Whaling Commission (IWC). Kenal pasti strategi pembangunan lestari yang dinyatakan dalam akta dan konvensyen tersebut. 4.4 Organisasi Kerajaan, Bukan Kerajaan dan Badan Korporat Terhadap Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar

Adakah anda tahu bahawa pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama antara Organisasi Kerajaan, Bukan Kerajaan dan juga Badan Korporat? Mari kita cari apakah fungsi dan peranan mereka melalui aktiviti berikut.

50

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Latihan Aktiviti 4: Fungsi dan Peranan Organisasi Kerajaan, Bukan Kerajaan dan Badan Korporat Cari dan kumpulkan brosur dan maklumat mengenai fungsi dan peranan organisasi-organisasi berikut: i) kerajaan, ii) bukan kerajaan dan iii) korporat dalam memelihara dan memulihara alam sekitar

Rehat

Rujukan

Bahagian Pendidikan Guru. (2002/2003). Modul Pendidikan Alam Sekitar: Kursus Pendek Kelolaan Maktab (KPKM). Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia. Jabatan Alam Sekitar Malaysia. (2006). Era Hijau. Keluaran 1. Putrajaya: Harian Zulfadzli Sdn. Bhd. Bahan Bacaan

Untuk bacaan tambahan, sila rujuk laman sesawang berikut: http://teknologialam.blogspot.com/2009/01/indikator-pembangunan-lestari http://www.iab.edu.my/Jurnal/Jurnal%202007/Lestari.pdf http://www.doe.gov.my/en/taxonomy/term/676/all

51

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

TAJUK 5.0 Sinopsis

WARGA ALAM SEKITAR

Tajuk lima adalah Warga Alam Sekitar. Tajuk ini terdiri daripada dua sub tajuk iaitu Gaya Hidup Lestari dan Penglibatan Individu Dalam Usaha Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar.

Hasil Pembelajaran (i) Menjalankan penilaian kendiri tentang amalan harian individu mengikut amalan mesra alam. (ii) Mengenal pasti dan mengelaskan produk yang mencemarkan alam sekitar dan produk yang diperbuat dari spesies yang hampir pupus dan implikasi kepada alam sekitar. (iii) Merancang dan mengendalikan kempen atau aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar di kampus. (iv) (v) Mengelaskan projek alam sekitar di kampus dan komuniti. Mengenal pasti organisasi yang berasaskan alam sekitar.

52

attitude. 2007) “An environmental citizen is an environmentally responsible individual who displays responsible environmental behaviour.” (Azizi Muda. and action of an individual. 2007) Pembangunan Lestari pula adalah satu cara praktikal untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan alam sekitarnya secara menyeluruh. 2003) that manifests in the behavior. masyarakat Perubahan lestari ke arah gaya hidup kepada yang mendokong sebagai sangat bergantung 53 individu . It involves both the exercising of environmental rights and carrying out ecological responsibilities. He or she takes action in solving environmental problems either at the individual level or in a group and when necessary initiates legislative or political actions. values.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Kerangka Tajuk Warga Alam Sekitar Gaya Hidup Lestari Penglibatan Individu Dalam Usaha Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar Rajah 5.” (Ho Yuek Ming.1: Kerangka Tajuk Lima Apakah maksud warga alam sekitar? Warga alam sekitar atau Environmental Citizenship ditakrifkan sebagai “a notion of ‘civic virtue’ (Dobson.

1 Gaya Hidup Lestari Antara gaya hidup lestari yang boleh diamalkan adalah amalan 5R dan tidak membazir dalam pengurusan perbelanjaan harian yang berhemah. Pepatah ada mengatakan bahawa “sekiranya setiap individu membuat satu perubahan walaupun kecil secara berkumpulan. Mari kita jalankan aktiviti berikut untuk meneroka lebih lanjut tentang maksud dan amalan gaya hidup lestari.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR permulaan. nilai dan tindakannya akan memberi kesan terhadap persekitaran iaitu sama ada mesra alam ataupun tidak. (iv) Lengkapkan Jadual 5. Adakah anda mengamalkan gaya hidup lestari? Sila jawab semua soalan-soalan berikut dan masukkan jawapannya ke dalam folio pembelajaran anda. 5. Jadual 5. Demi kepentingan menjaga alam sekitar adalah amat baik sekiranya lebih ramai orang sedar tentang bagaimana sikap.1: Lembaran mengkategori keperluan kita Perlu untuk terus Hidup Makanan Perlu demi Kesejahteraan Pakaian Perlu demi Kesenangan Telefon Kemewahan Kondominium 54 . perkara pertama yang kita perlu lakukan ialah memeriksa gaya hidup sedia ada kita yang berkait rapat dengan keperluan hidup.1 berikut. Latihan Aktiviti 1: Gaya Hidup Lestari Masyarakat Lestari hanya dapat dibentuk jika Gaya Hidup Lestari dapat diamalkan. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan gaya hidup lestari? (ii) Bandingkan jawapan anda dengan rakan sejawat di sekolah? (iii) Untuk mengamalkan gaya hidup lestari. ini akan membawa kepada kesan positif yang besar”.

NR= Tidak Boleh diperbaharui. Pilih satu item dari setiap kategori berikut (Jadual 5. kesejahteraan hidup.2: Lembaran menilai keperluan kita Mesra Alam Item R B RC NP Tidak Mesra Alam NR NB NRC P Kesimpulan (Catatan: R= Boleh diperbaharui.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 5. kita boleh menghentikan penggunaannya. B= Boleh terbiodegradasikan. 7. kita dapat menilai sama ada sesuatu produk itu mesra alam atau pun tidak. kesihatan dan kesenangan hidup? Memikir Membuat kesimpulan Perhatikan gambar kartun yang ditunjukkan dalam Rajah 5. Sekiranya tidak mesra alam. Jadual 5. NP= Tidak mencemarkan.2: Amalan Warga Alam Sekitar 55 .2. 6. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat? Rajah 5. Bolehkah kita menghentikan penggunaannya tanpa perubahan gaya hidup kita? Apakah implikasi-implikasi perubahan ini dari segi ekonomi.2) dan buat analisa serta lengkapkan jadual tersebut berdasarkan sumber dan cirinya sama ada item tersebut mesra alam atau sebaliknya. NB = Tidak Boleh terbiodegradasikan NRC= Tidak boleh dikitar semula dan P= Mencemarkan). Dengan meneliti ciri-ciri setiap item keperluan kita. RC= Boleh dikitar semula.

Justeru. Latihan Aktiviti 2: Kaedah Permainan Dalam P&P Permainan 1 dan 2 adalah contoh permainan yang boleh dijalankan di dalam kelas anda.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rehat 5. 56 .2 Penglibatan Individu Dalam Pemuliharaan Alam Sekitar Usaha Pemeliharaan dan Kesedaran untuk terus memulihara dan memelihara alam sekitar harus bermula dari dalam diri kita sendiri. Masukkan catatan tersebut ke dalam folio pembelajaran. Marilah kita bersama-sama terus memainkan peranan serta fungsi masing-masing sebagai warga yang bertanggungjawab untuk memelihara dan memulihara alam sekitar kurniaan Tuhan. usaha harus dipergiatkan untuk memastikan penglibatan individu menjaga amanah Tuhan yang sangat bermakna ini. Cetak dan laksanakan permainan tersebut. Malaysia memiliki kepelbagaian biologi yang tidak ternilai dengan wang ringgit. Catatkan maklumbalas daripada murid-murid bagaimana permainan ini dapat menerapkan nilai-nilai murni alam sekitar. Mulakan langkah pertama hari ini dengan menjaga alam di sekeliling kita agar menjadi pemangkin ke arah pemeliharaan dan pemuliharaan alam yang lebih berkesan di peringkat global dan juga glokal.

3: Permainan Kompos 57 .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rajah 5.

4: Permainan Ular dan Tangga 58 .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rajah 5.

Keluaran 3.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rujukan Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Keluaran 2.pdf Rehat Mari dengar lagu “Heal the world” nyanyian Michael Jackson. sila rujuk laman sesawang berikut: http://chem. 59 . Era Hijau. Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Bahan Bacaan Untuk bacaan tambahan. Bhd. Era Hijau. Jabatan Alam Sekitar Malaysia.utm. Putrajaya :Harian Zulfadzli Sdn. Keluaran 1. Era Hijau. Bhd. Putrajaya :Harian Zulfadzli Sdn. Bhd. Putrajaya :Harian Zulfadzli Sdn. (2007).eng.my/staff/zaini/images/DOCUMENTS/gaya-hiduplestari-1ogos2008. (2007). (2006).

Tajuk ini terbahagi kepada enam sub topik iaitu Konsep Pendekatan Sekolah Secara Alam Menyeluruh. Sekitar Pendekatan Kurikulum. Audit Hijau di Maktab/Kampus dan Program Penghijauan. dan Penerapan Pendidikan Dalam Pengajaran Pembelajaran. 60 .0 PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MERENTAS KURIKULUM Sinopsis Tajuk Enam adalah tentang Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum. Hasil Pembelajaran (i) (ii) Menghuraikan konsep pendekatan sekolah secara menyeluruh. Menganalisis dan mencadangkan satu cara yang teratur ke arah resos kampus atau sekolah yang lestari. (vi) (vii) Menjalankan Program Penghijauan di kampus atau sekolah. Pendekatan Kokurikulum. Menjelas dan mengaplikasikan tiga pendekatan kurikulum melalui subjek sekolah.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR TAJUK 6. (v) Menjalankan aktiviti audit dengan menggunakan Borang Audit Hijau. (iii) Merancang dan menyediakan Rancangan Persediaan Harian yang mengintegrasikan Pendidikan Alam Sekitar dalam subjek sekolah. (iv) Mengenal pasti dan menyenaraikan penerapan unsur-unsur Pendidikan Alam Sekitar dalam pelbagai aktiviti kokurikulum.

kurikulum. Konsep ini merujuk kepada proses membudayakan Pendidikan Alam Sekitar kepada warga sekolah dengan menerapkan nilai murni alam sekitar dalam aspek pengurusan. 61 .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Kerangka Tajuk Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh (Whole School Approach) Pendekatan Kurikulum Penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan Kokurikulum Audit Hijau di Kampus IPG/ Sekolah Program Penghijauan Rajah 6. kokurikulum dan penghijauan secara berterusan bagi mewujudkan amalan hidup yang selaras dengan konsep pembangunan lestari. apakah yang dimaksudkan dengan Konsep Pendekatan Sekolah Secara menyeluruh? Konsep Pendekatan Sekolah Secara menyeluruh merujuk kepada penglibatan warga sekolah termasuk pihak pentadbir. Konsep Pendekatan Sekolah Secara menyeluruh ini merupakan payung kepada aktiviti Pendidikan Alam Sekitar yang sedang dan akan dilaksanakan di sekolah. staf sokongan. guru-guru dan para pelajar sekolah.1 Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh Tahukan anda.1: Kerangka Tajuk Enam 6.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 1: Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh Nyatakan peranan-peranan yang dimainkan oleh warga sekolah yang melibatkan elemen Pendidikan Alam Sekitar. Tbilisi Declaration. 6. Ia juga mengajar individu untuk menilai pelbagai isu alam sekitar supaya dapat membuat keputusan yang bermakna dan bertanggungjawab. and commitments to make informed decisions and take responsible action. 1978) Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar di Malaysia seperti mana yang ditulis oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (1998) serta Bahagian Pendidikan Guru (2002/2003) di dalam Modul Pendidikan Alam Sekitar Kursus Pendek Kelolaan Maktab menunjukkan bahawa terdapat tiga elemen penting dalam 62 pendekatan pembelajaran . and fosters attitudes.2 Pendekatan Kurikulum Apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan kurikulum Pendidikan Alam Sekitar? Pendidikan Alam Sekitar adalah satu proses pembelajaran yang berupaya meningkatkan pengetahuan dan kesedaran manusia tentang alam sekitar serta mengukuhkan pemikiran kritikal. develops the necessary skills and expertise to address the challenges. motivations. Cadangkan penambahbaikan untuk meningkatkan lagi pencapaian konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh.” (UNESCO. “Environmental education is a learning process that increases people knowledge and awareness about the environment and associated challenges. kemahiran penyelesaian masalah dan membuat keputusan yang efektif.

PEMBELAJARAN Pendidikan Mengenai Alam Sekitar Pengetahuan dan Kefahaman Konsep. ketiga-tiga elemen ini iaitu pendidikan untuk alam sekitar. Sikap Pendidikan Untuk Alam Sekitar PROSES Pendidikan Melalui atau Dalam Alam Sekitar Rajah 6.2 seperti berikut. pendidikan untuk alam sekitar dan pendidikan melalui ataupun dalam alam sekitar itu sendiri (Kartini Abdul Mutalib. Kemahiran. Saling hubungan antara ketiga-tiga elemen perlu difahami dan diambilkira semasa membina kurikulum Pendidikan Alam Sekitar. pendidikan mengenai alam sekitar serta pendidikan melalui alam sekitar merupakan komponen yang saling kait mengait.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Pendidikan Alam Sekitar yang menjadi dasar ataupun asas kepada perancangan kurikulum Pendidikan Alam Sekitar iaitu pendidikan mengenai alam sekitar.2: Tiga elemen pendekatan Pendidikan Alam Sekitar Model Palmer dan Neal (1994) 63 . Hubungan antara ketiga-tiga elemen dalam pendekatan pembelajaran ini ditunjukkan dalam Rajah 6. Menurut Palmer dan Neal (1994). 2008).

Pendidikan melalui atau dalam alam sekitar pula bertujuan untuk membolehkan perkembangan pengetahuan. membentuk pengalaman individu dan kemahiran menyiasat serta komunikasi di kalangan pelajar berlaku dengan cara menggunakan alam sekitar sebagai alat dan sumber pembelajaran. Terdapat 16 nilai murni alam sekitar yang sesuai untuk diterapkan semasa P&P dalam 64 . aktiviti penyelidikan oleh kanak-kanak. disepadukan dalam subjek-subjek lain ataupun menggunakan pendekatan pengajaran secara bermodul. sifat bertanggungjawab dan mengambil berat terhadap alam sekitar.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Model Palmer dan Neal (1994) menegaskan bahawa pendidikan mengenai alam sekitar bertujuan untuk membentuk pengetahuan tentang alam semula jadi dan sistem semula jadi mengunakan aktiviti penyelidikan dan juga untuk membentuk pemahaman terhadap alam sekitar. Manakala pendidikan untuk alam sekitar adalah berhubung dengan perkembangan sikap dan nilai menyayangi alam sekitar termasuk elemen kefahaman manusia dan tingkah laku. Pendidikan untuk alam sekitar menggalakkan murid meneroka respon peribadi kepada hubungan dengan alam sekitar dan isu-isu alam sekitar iaitu dengan menekankan kepada etika personal. pengajaran Pendidikan Alam Sekitar di peringkat sekolah menengah boleh dijadikan sebagai satu subjek. penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran dijalankan secara merentas kurikulum dalam semua mata pelajaran ataupun subjek di sekolah. 6. Komponen ini adalah sebahagian daripada kedua-dua Pendidikan Alam Sekitar secara formal dan bukan formal. Untuk mencapai matlamat pembelajaran menggunakan ketiga-tiga elemen tersebut.3 Penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Di Malaysia. nilai alam sekitar serta interaksi kompleks elemen semula jadi dan manusia.

elemen-elemen Pendidikan Alam Sekitar merentas 65 . • • • • • • • • • • • • • • • • Prinsip rendah diri Prinsip kerjasama Prinsip menghormati alam/ bumi Prinsip kehidupan seimbang Prinsip mementingkan kemapanan ekosistem Prinsip mengekalkan hidupan liar dan keperbagaian hidup Prinsip kerosakan minima Prinsip kesederhanaan Prinsip mencintai persekitaran Prinsip perubahan berterusan Prinsip ekonomi bukanlah segala-galanya Prinsip mengiktiraf hak mereka yang belum lahir Prinsip tanggungjawab setiap individu Prinsip etika melebihi hukum Prinsip mengalami dan menghayati sendiri adalah paling baik Prinsip perlindungan dan pemulihan ekosistem Nilai murni alam sekitar yang akan diterapkan semasa P&P perlu dicatatkan dalam ruangan catatan di dalam Rancangan Persediaan Mengajar Harian dan juga di ruangan butiran am. Berikut adalah satu contoh umum Rancangan Pengajaran Harian bagi guru pelatih prasekolah. Contoh ini perlu diubahsuai dan dimantapkan lagi bagi menerapkan kurikulum.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR mana-mana mata pelajaran di sekolah. Berikut adalah nilai-nilai murni tersebut.

Berinteraksi secara bersopan dan mengikut giliran semasa aktiviti dijalankan. mengikut giliran Tema Pengajaran Sub – tema Tajuk Aktiviti Hasil Pembelajaran bertatasusila: ( kurikulum ) Hasil Pembelajaran ( slot/ aktiviti ) : Murid-murid boleh. Kotak Ajaib dan cip bentuk serangga.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR CONTOH RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN TANPA INTEGRASI ELEMEN-ELEMEN PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (SATU SLOT PENGAJARAN. 1. membanding beza : Sopan.1. Menyebut sekurang-kurangnya 5 nama serangga berdasarkan model serangga yang dikeluarkan dari kotak ajaib . : Perkembangan Kognitif dan Perkembangan Sosioemosi : Sila pilih mana-mana nilai alam sekitar 66 Kemahiran berfikir (KBKK) Penerapan Nilai Alat Bantu Mengajar Kesepaduan Komponen Pendidikan Alam Sekitar . 2.2 Berinteraksi secara bersopan dan a. Pengetahuan Sedia Ada : Kanak-kanak pernah melihat dan tahu beberapa nama serangga yang terdapat di persekitaran mereka. : Menjana idea.30 MINIT) A) BUTIRAN AM Nama Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Komponen : TADIKA RIDZQY : 10 JUN 2007 Hari : ISNIN : 9. sabar dan mengikut giliran : Model serangga (mainan/ plastik) .30 PAGI ( 30 MINIT ) : 25 ORANG : BAHASA DAN KOMUNIKASI (KURIKULUM BAHASA MELAYU ) : SERANGGA : NAMA SERANGGA : PERMAINAN „ TEKA NAMA SERANGGA‟ : 2.00 – 9.

2. Guru menunjukkan „Kotak Ajaib‟ kepada kanak-kanak dan minta mereka meneka objek yang terdapat di dalamnya. BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM) / CATATAN BBM  Kotak Ajaib ( kotak terbuang yang dibalut dengan kertas pembalut hadiah )  Serangga mainan/ plastik KBKK  Menjana idea BBM  Kad Tema/ Perkataan Serangga  Carta gambar serangga KBKK  Membanding beza NILAI  Sopan semasa berintraksi BBM  Kotak Ajaib  Model Serangga Mainan/ Plastik seperti:Semut. Guru meminta kanak-kanak menyebut nama serangga yang ditunjukkan pada carta gambar satu persatu seorang demi seorang. Guru memperkenalkan perkataan Serangga dengan menunjukkan kad tema dan carta gambar. Guru berbual dengan kanak-kanak mengenai pengalaman mereka melihat serangga di rumah atau di persekitaran luar seperti taman atau padang.Kemahiran Bertutur 2. Murid-murid lain diminta meneka nama model serangga yang dilihat 4. Langkah 2 ( 10 minit ) Permainan: „Teka Nama Serangga‟ 1. Langkah 4 ( 7 minit ) Nama serangga i. belalang. lipan iv. Murid yang dapat menyebut dengan betul diberi tepukan dan cip bentuk serangga. Lima orang murid diminta keluar ke hadapan dan berbaris. 67 . lipas iii. 2.1 Berinteraksi dengan mesra 1.lipan. 3. 3. Murid-murid cuba meneka objek. semut ii. 2.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR B) BUTIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LANGKAH/ MASA ISI KANDUNGAN / TAJUK AKTIVITI GURU DAN MURID Set induksi ( 3 minit ) 2.kala jengking.kala jengking dan lain-lain 1. KBKK  Membanding beza NILAI Sabar dan mengikut giliran BBM  Carta gambar serangga  Cip bentuk serangga KBKK  Membanding beza NILAI Sabar dan mengikut giliran Langkah 1 ( 7 minit ) Nama serangga yang telah diketahui oleh kanak-kanak 1.belalang v. 2. Setiap orang murid diberi peluang menyeluk tangan ke dalam „Kotak Ajaib‟ dan mengeluarkan hanya satu model serangga. Guru memberitahu beberapa klu. Murid yang berinteraksi secara bersopan dan mengikut giliran serta dapat menjawab dengan betul diberi cip bentuk serangga. lipas.

Guru dan murid-murid bersamasama merumuskan isi/ tajuk yang telah dipelajari. 2. Murid-murid menyatakan perasaan mereka mengenai aktiviti yang telah dijalankan.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Penutup ( 3 minit ) Refleksi dan Peneguhan 1. BBM  Kad Tema/ Perkataan Serangga  Carta gambar serangga Refleksi Guru Pelatih Ulasan Guru Pembimbing : Ulasan Pensyarah Pembimbing: 68 .

Perkara ini adalah selaras dengan polisi yang telah ditetapkan oleh Kerajaan dalam Rancangan Malaysia Ketujuh (1996-2000) dan Rancangan Malaysia Kelapan (2001-2005) yang dengan jelas menyatakan bahawa kursus Pendidikan Alam Sekitar dan aktiviti kokurikulum berasaskan alam sekitar di bawah Kementerian Pendidikan malaysia akan diperkukuhkan. Penyepaduan Pendidikan Alam Sekitar dalam ko-kurikulum adalah untuk mengimbangi proses penyepaduan Pendidikan Alam Sekitar dalam kurikulum iaitu sebagai satu usaha penyepaduan yang menjadi manifestasi terhadap segala apa yang dipelajari mengenai Pendidikan Alam Sekitar di dalam bilik darjah. Buat rakaman video sepanjang tempoh 30 minit pengajaran dan pembelajaran. 6. Berdasarkan rakaman tersebut tuliskan satu refleksi yang menunjukkan bagaimana unsur-unsur Pendidikan Alam Sekitar diterapkan dalam P&P. rancang dan sediakan satu Rancangan Persediaan Mengajar Harian Prasekolah yang mengintegrasikan elemen-elemen Pendidikan Alam Sekitar dalam satu subjek. Oleh itu Pendidikan Alam Sekitar 69 .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 2: Penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Secara berpasangan. Gunakan format RPH untuk prasekolah seperti contoh yang telah ditunjukkan.4 Pendekatan Kokurikulum Bagaimanakan Pendidikan Alam Sekitar pendekatan kokurikulum dijalankan? Pengintegrasian Pendidikan Alam Sekitar dengan Sistem Pendidikan Kebangsaan secara langsung menjadikan Pendidikan Alam Sekitar sebagai suatu bidang pendidikan yang merentas kurikulum dan kokurikulum.

70 .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR pendekatan kokurikulum boleh diterapkan atau diintegrasikan semasa melaksanakan aktiviti badan/unit beruniform. Rajah 6.3: Contoh aktiviti penerapan Pendidikan Alam Sekitar dalam aktiviti kokurikulum. sukan/permainan ataupun Persatuan/Kelab yang ada di sekolah.

CONTOH SAJAK 1 PELARIAN DI DAERAH SENDIRI BUNYI ITU KEDENGARAN LAGI GEGARANNYA MENGGONCANG BUMI SEMALAM BISING SEKALI HARI INI MENJADI-JADI BENCANA APAKAH INI? APAKAH YANG MEREKA MAHU LAGI? POHON SUBUR SUDAH MENYEMBAH BUMI SUNGAI JERNIH SUDAH BERUBAH WARNA BUKIT TINGGI SUDAH MENJADI RATA KEPANASAN SUDAH MEMBARA KELMARIN KEDIAMAN SANG TUPAI SUDAH BERKECAI SEMALAM RUMAH SANG PELANDOK RANAP HARI INI ……… MUNGKINKAH GILIRANKU PULA WAHAI PENCINTA ALAM DIMANAKAH PEMBELAANMU? AKU KINI PELARIAN DI DAERAH SENDIRI MENANTI SIMPATI AKU TIDAK BERUPAYA TERBANG LAGI KERANA SAYAPKU BERDARAH DITIMPA DAHAN PATAH Nukilan : Nurul Nabila Ismail Tahun 4.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 3: Penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Aktiviti Kokurikulum Hasilkan satu sajak atau lagu yang bertemakan alam sekitar dan persembahkannya semasa aktiviti kokurikulum di sekolah. Sertakan sajak atau lagu tersebut dalam folio pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar anda. Sek. Keb. Tanjung Bunga Julai 2004 71 . Berikut adalah contoh koleksi sajak terbaik yang telah dihasilkan oleh pelajar sekolah.

SAYAPKU TERASA PANAS TIDAK DAPAT LAGI UNTUK AKU BERTENGGEK KERANA DAHAN YANG GAGAH TELAH MENJADI USANG DAN RAPUH WAHAI MANUSIA.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR CONTOH SAJAK 2 RINTIHAN PENGHUNI RIMBA WAHAI MANUSIA. DULU TEMPAT INI SYURGAKU AKU BEBAS MENGGEPAKKAN SAYAPKU LANTAS BERTENGGEK DI DAHAN YANG GAGAH KINI. DEMI MEMBINA TEMPAT YANG SELESA DEMI MENJAMIN HIDUP YANG BAHAGIA WAJARKAH TEMPAT TINGGAL KAMI MENJADI MANGSA? WAJARKAH KAMI DISIKSA? ANDAINYA ENGKAU DI TEMPATKU PASTI ENGKAU MENGERTI BETAPA ZALIMNYA MAKHLUK YANG BERGELAR MANUSIA ! KERANA MENGEJAR KEMEWAHAN DUNIA MEREKA MELUPAKAN PENGHUNI RIMBA 72 . DENGARLAH RINTIHAN HATIKU JUGA TEMAN-TEMAN PENGHUNI RIMBA WAHAI MANUSIA.

bilik darjah. Bagaimana saranan penjimatan ini boleh dibuat? Saranan penjimatan boleh dibuat melalui notis. Sertakan laporan tersebut di dalam folio pembelajaran anda. 73 . Latihan Aktiviti 4: Audit Hijau di Sekolah Jalankan aktiviti audit dengan menggunakan Borang Audit Hijau seperti berikut. sisa pejabat.5 Audit Hijau di Kampus IPG/Sekolah Audit Hijau dilaksanakan untuk mengenal pasti sejauh manakah pengurusan sumber yang efektif ke arah meningkatkan kecekapan dan penjimatan penggunaan tenaga elektrik. poster dan juga pengumuman. papan kenyataan. INILAH JANJIKU PADAMU PEWARIS MASA DEPAN AKAN CUBA KUPASTIKAN KEHIJAUAN YANG MASIH TINGGAL TIDAK HARUS TERNODA 6. Buat satu rumusan dan beri satu laporan bertulis kepada pihak sekolah untuk membuat tindakan susulan.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR CONTOH SAJAK 3 BUMIKU BUMIKU. bahan pakai habis seperti kertas. BETAPA DIRIMU SEMAKIN TENAT KEINDAHAN KIAN TERNODA TATKALA DADAMU SEGAR MENGHIJAU PENUH DENGAN KHAZANAH BERHARGA MANUSIA PUN MENJADI RAKUS MENGEJAR KEMAJUAN YANG GILA AKAN KEKAYAAN MEROBEK DADAMU BUMIKU. kantin. makmal dan bengkel. air. dakwat pencetak.

Tenaga (i) Berapa banyak tenaga elektrik digunakan sebulan? …………………………………………………………………………… (ii) Di mana dan bilakah peralatan elektrik digunakan? …………………………………………………………………………… (iii) Apakah bentuk tenaga lain yang digunakan? …………………………………………………………………………… (iv) Dari manakah tenaga datang? …………………………………………………………………………… 74 . kantin. Penggunaan air di sekolah ( tandas. limpahan air. contohnya.makmal….) (i) Bagaimana air tiba di sekolah ? …………………………………………………………………………… (ii) Dari mana datangnya ? …………………………………………………………………………… (iii) Berapa banyak ia digunakan sebulan? …………………………………………………………………………… (iv) Adakah berlakunya pembaziran.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR BORANG AUDIT HIJAU 1. paip bocor? …………………………………………………………………………… (v) Adakah air boleh di simpan dan/atau dikitar semula? Bagaimana? …………………………………………………………………………… 2.

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… (ii) Adakah anda gembira dengan keadaan kebersihan di dalam kelas dan keseluruhan kelas secara umum? …………………………………………………………………………… (iii) Adakah sekolah anda membakar sebarang sampah? …………………………………………………………………………… (iv) Adakah anda tahu bahawa pembakaran terbuka adalah tidak baik kepada kita? Mengapa? …………………………………………………………………………… (v) Adakah anda tahu sekiranya kita mengasingkan sampah sarap. ………………………………………………………………………… 75 . Sampah sarap (i) Namakan bahan buangan biasa yang terdapat di perkarangan sekolah. sebahagian boleh diguna semula.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (v) Adakah tenaga dibazirkan? …………………………………………………………………………… (vi) Bagaimanakah tenaga dapat di simpan/kitar semula? …………………………………………………………………………… 3. sebahagian boleh dikitar semula and sebahagiannya boleh dibiarkan mengurai menjadi baja? …………………………………………………………………………… (vi) Senaraikan bahan buangan yang boleh dijual untuk mendapatkan wang. terdapat sebahagian daripadanya boleh dijual untuk mendapatkan wang.

apakah yang anda lakukan? …………………………………………………………………………… 76 . Kantin (i) Namakan barangan yang dijual di kantin yang dibungkus dengan plastik. …………………………………………………………………………… 4.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (vii) Senaraikan bahan buangan yang boleh digunakan semula untuk kegunaan lain …………………………………………………………………………… (viii) Senaraikan bahan buangan yang boleh ditukar menjadi baja. …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… (ii) Adakah anda tahu bahawa pembuangan plastik mendatangkan masalah kepada alam sekitar dengan menyebabkan sampah. membahayakan alam sekitar dan menggunakan ruang tanah yang berharga? …………………………………………………………………………… (iii) Apakah barangan yang dijual di kantin yang tidak baik kepada alam sekitar? Mengapa? …………………………………………………………………………… (iv) Adakah anda tahu bahawa minum menggunakan straw adalah tidak baik kepada alam sekitar? Mengapa? …………………………………………………………………………… (v) Sekiranya anda fikir bahawa banyak barangan bungkusan yang dijual di kantin adalah tidak baik kepada sekolah dan alam sekitar.

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (vi) Bagaimanakan pihak kantin mengurus kesemua bahan buangan? …………………………………………………………………………… (vi)Bagaimana boleh anda membantu pihak kantin untuk mengurus perniagaannya dengan lebih mesra alam? …………………………………………………………………………… 4. Perkarangan sekolah (i) Adakah perkarangan sekolah anda kelihatan menarik? Mengapa/ mengapa tidak? …………………………………………………………………………… (ii) Adakah persekitaran luar sejuk dan nyaman? Mengapa/ mengapa tidak? …………………………………………………………………………… (iii) Berapa banyak pokok di perkarangan sekolah? …………………………………………………………………………… (iv) Adakah burung hinggap di pokok tersebut? Anda sukakan mereka? …………………………………………………………………………… (vi) Bahagian manakah di perkarangan sekolah yang anda fikir perlu lebih pokok? Mengapa/ mengapa tidak? …………………………………………………………………………… (vii) Adakah anda suka dengan dinding bangunan sekolah? Mengapa/mengapa tidak? …………………………………………………………………………… (viii) Fikirkan beberapa gambar yang boleh dilukis pada dinding untuk membantu mengembalikan suasana semula jadi di sekolah? …………………………………………………………………………… 77 .

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Buat lakaran mural pilihan anda di sini: (i) Adakah pelajar membuang sampah merata-rata? Bagaimana anda dapat membantu agar pelajar tidak membuang sampah merata-rata? …………………………………………………………………………… (ii) Bahagian manakah di sekolah yang paling anda suka? Mengapa? …………………………………………………………………………… (iii) Bahagian manakah di sekolah yang paling anda tidak suka? Mengapa? Bagaimana untuk memperbaiknya? …………………………………………………………………………… 78 .

MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR BORANG AUDIT Tarikh : Nama Pelajar / Ahli Kumpulan __________________________________________________________ Perkara yang diaudit: __________________________________________________________ Tanda ( / ) pada komen yang berkaitan Bil Kawasan Komen Isu Sampah kantin Sisa makanan Sgt Baik Baik Neutral Buruk Sangat Buruk Tindakan Cadangan tandas perpustakaan 79 .

.... berikut adalah keputusan yang telah diperolehi: 80 ......MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Bil Kawasan Komen Isu Sgt Baik Baik Neutral Buruk Sangat Buruk Tindakan Cadangan blok pentadbiran RUMUSAN DARIPADA AUDIT HIJAU Berdasarkan dapatan yang disediakan oleh………………………… bilangan pelajar pada …………………......

.……………………………………………………………………………… ...……………………………………………………………………………… .....……………………………………………………………………………… ....……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… Negatif: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .……………………………………………………………………………… .....……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ..MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Positif: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .……………………………………………………………………………… 10 .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ...……………………………………………………………………………… 81 .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… 10 ..……………………………………………………………………………… ..……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… ..

.…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .. oleh siapa. kos) ..MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR CADANGAN UNTUK PERUBAHAN/PENAMBAHBAIKAN Plan Sekolah Pernambahbaikan yang boleh dilakukan: (dimana.…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………………………………… 82 .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… ...…………………………………………………………………………………… ... bila..…………………………………………………………………………………… ..

participating in the activity with adults.16 September 2004.5: Program Penghijauan 83 . penubuhan stesen pembelajaran dan penyelenggaraan kawasan padang. pemeliharaan dan pemuliharaan spesies pokok-pokok tertentu.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 6. projek membuat baja kompos. Thursday . Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab dan akauntabiliti bersama setiap individu untuk menguruskan persekitaran yang lestari dengan menjalankan aktiviti seperti gotong royong dan penanaman pelbagai tumbuhan di persekitarannya.4: Gotong royong TOWARDS A GREENER TOMORROW STARTING YOUNG: Jutika Lam. melabelkan nama-nama saintifik dan tempatan pokok. The Star. Rajah 6.6 Program Penghijauan Tahukah anda apakah dia program penghijauan dan tujuan program tersebut dijalankan? Program penghijauan memberi peluang kepada individu untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Program penanaman. Rajah 6. Antara contoh-contoh program penghijauan ialah program penanaman pokok menggunakan baja organik. program satu pelajar satu pokok. age three-and-a-half.

penanaman pelbagai tumbuhan dan penubuhan Pusat Sumber Alam Sekitar. Buat analisis tentang program tersebut dan cadangkan satu cara yang teratur ke arah penghijauan sekolah.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Memikir Program Penghijauan Sekolah Arahan: Perhatikan gambar kartun yang ditunjukkan pada Rajah 6. Kumpulkan gambar-gambar yang menunjukkan program ini telah dijalankan di sekolah. Antaranya penubuhan pusat kitar semula.6: Situasi 1 Latihan Aktiviti 5: Program Penghijauan Banyak sekolah telah menjalankan Program Penghijauan.6. 84 . Apakah kesimpulan yang boleh dibuat? Rajah 6. penubuhan pusat kompos.

tandakan (√) bagi tindakan yang anda biasa lakukan dalam kehidupan seharian World Environment Day 2007 June 5 Theme : Logo : Host: Arctic. The Earth is warming up. Sebagai ahli kelab.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Latihan Aktiviti 6: Menyemaikan Kesedaran Pendidikan Alam Sekitar Situasi Kelab Alam Sekitar di sekolah anda akan mengadakan Minggu Kesedaran Alam Sekitar. polar icecaps are melting. Tugasan: Anda bercadang untuk mengadakan Pertandingan Melukis Poster. The future and sustainability of the Earth is firmly in our hands.” It‟s time to do our part to protect planet Earth. The fact is: our planet is dying. “Melting Ice – a Hot Topic? “Green Palm” Norway held in Tromso. Latihan Aktiviti 7: Hari Alam Sekitar Sedunia Petikan berikut adalah berkaitan dengan Hari Alam Sekitar Sedunia pada tahun 2007. shorelines are increasingly being eroded. a city north of the Arctic – known as “The gateway to the 85 . species are disappearing faster than new ones are discovered – the list goes on and on. peserta dan hadiah. Tema bagi tahun tersebut ialah “Melting Ice – a Hot Topic? Daripada senarai pernyataan ini. It is our actions of today that determines the world our children live in tomorrow. Sediakan syarat-syarat untuk menyertai pertandingan tersebut seperti tema. cadangkan satu aktiviti yang boleh dijalankan atau dilaksanakan semasa minggu tersebut. weather patterns are changing.

Berbasikal atau berjalan kaki ke kedai atau kawasan berdekatan Menggunakan bateri yang boleh dicas semula Menggunakan pengangkutan awam atau berkongsi kereta Menyemai kesedaran isu-isu alam sekitar dan melibatkan kanak-kanak dengan program penghijauan pada peringkat umur lebih awal Menderma dan memberi perkhidmatan kepada mana-manaPersatuan Alam Sekitar tempatan Menggunakan alatan dapur yang boleh diguna semula bukan bahan pakai buang Mengumpul kerta atau suratkahabar tidak digunakan dan hantar ke Pusat Kitar Semula Membeli barangan kegunaan harian yang mesra alam Melayari internet dan banyak membaca tentang isuisu alam sekitar Menggunakan mesin basuh pakaian apabila muatannya penuh Jadikan bahan buangan organik sebagai baja untuk tanam-tanaman Menggunakan mentol lampu jenis jimat tenaga Mengumpul air hujan dan gunakan untuk menyiram pokok Mencetak pada kedua-dua mukasurat Mengurangkan penggunaan air dan elektrik sebanyak 20% Mengurangkan penggunaan beg plastik semasa membeli belah Menjemur pakaian di bawah cahaya matahari daripada menggunakan mesin pengering Menggunakan pancuran untuk mandi dan elakkan mandi dengan menggunakan air takungan Guna semula bekas kaca dan plastik sebagai tempat menyimpan barang Gunakan kain untuk mengelap berbanding kertas tisu Ya Tidak 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 86 .MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR . Saya berjanji untuk…… No 1 2 3 4 5 Pernyataan Menggunakan suhu pendingin udara kurang daripada 24 darjah Celsius.

You can make a difference.t forget to take your trash with you when you leave! Forgo that trip to the mall. do you? Give green gifts such as rechargeable batteries. adding to waste heaps. Water is precious and costly to treat-don‟t waste or pollute it. WORLD ENVIRONMENT DAY (5 June) PLEDGE FOR MOTHER EARTH A-Z Avoid disposable items Bag your groceries in durable cloth carriers instead of plastic bags Compost you kitchen and garden waste Dry your washing in the sun instead of a dryer to save energy Enjoy nature-go for an outing at the nearest park. Use public transport instead of your car-do it at least once a week if not more. recover. Your body and Mother Earth will appreciate it. Replace conventional household cleaners with items that are earth-friendly. Open burning is polluting-report it. 87 . are energy-efficient or contain hazardous ingredients. Make your home toxic-free. tree planting certificates. rethink. Inflate your tyres to improve mileage and reduce petrol usage. school or residential area. Visit the zoo and learn about widlife.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Memikir Hari Alam Sekitar Sedunia Arahan: Gunakan akronim nama anda untuk mencipta satu „Aku Janji‟ anda untuk memelihara alam sekitar sempena Hari Alam Sekitar Sedunia seperti contoh berikut. Separate your garbage and drop off recyclables at the nearest recycling centre. nature reserve. organic produce or membership to an environment club. beach or waterfall. Zero-waste. Hold a recycling event at your office. Inferior goods need to be constantly replaced.reduce. Know your labels. repair and remember. Phase out plastic trash by packing food in tiffins or reusable containers. Read product descriptions to determine if they contain recycled material. List down ways to curb electricity use to reduce carbon emissions. Don. Xerox both sides of the paper. Turn vegetarian for the day. you don‟t really need new clothes. Join a nature or conservation society. Live a simpler life style and buy only what you need and will use. Quality-buy products that last. Never throw anything away without first asking if it can be reused or recycled. reuse. recycle. Repair rather than replace broken items to lengthen their lifespan and prevent more trash.

. Teknologi dan Alam Sekitar Malaysia. Isu-Isu Semasa Sains dan Teknologi.pdf http://www.doe.MODUL PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rujukan Bahagian Pendidikan Guru. Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia. (2004).html www.). (2nd ed. sila rujuk laman sesawang berikut: http://ms.unep.aspx http://www.my/files/u1/EraHijau%20Isu%204-09.org/wed/2010/english/ http://www.gov..my/BM/BeritaNRE/Pages/SHASS08. Kuala Lumpur: IKIM Publishing Unit. The environment: A gift of God. Modul Pendidikan Alam Sekitar: Kursus Pendek Kelolaan Maktab (KPKM).html http://www.my/.com/ Rehat Dengarkan lagu dari kilp video berikut:  Hijau nyanyian Zainal Abidin  Earth Song nyanyian Michael Jackson Tamat 88 . Petaling Jaya:Koperasi Pencetakan Malaysia Berhad. Bahan Bacaan Untuk bacaan tambahan.gov.doe. Kementerian Sains.epa.kkk./237-hari-alam-sekitar-sedunia.wikipedia.doe.edu.pdf http://www.org.gov.nre.my/en/erahijau?sort=desc&order=Title+|+Tajuk http://www.org/wiki/Hari_Alam_Sekitar www.my/files/u1/EraHijau%20Isu%204-09. Institute of Islamic Understanding Malaysia. (1991). (2002/2003).treehungger. pdf http://www.my/inter/penyelidikan/jurnalpapers/jurnal2006/tiwi06a.gov.ipbl.gov/enviroed/index.

Lapisan ozon adalah penting untuk kehidupan di bumi. 6. 3. Lebih 5% sulfur yang berada di atmosfera adalah disebabkan oleh aktiviti peletusan gunung berapi. Lapisan ozon wujud antara 20 dan 50 km dari bumi. 7. Karbon dioksida daripada pembakaran bahan api fosil merupakan hasil keluaran terbesar masyarakat terkini. 12. 4.AS 2050D PENDIDIKAN ALAM SEKITAR UJIAN PASCA PENDIDIKAN ALAM SEKITAR (30 minit) Arahan: Jawab semua soalan dan tandakan jawapan anda dalam kotak yang disediakan. Aerosol yang mengandungi CFC merosakkan lapisan ozon. 89 . No Pernyataan Betul Salah 1. Kereta akan menggunakan kurang bahan bakar jika ia bergerak pantas dalam masa yang singkat Bahan api fosil terhasil daripada tumbuhan dan haiwan yang tertanam di dalam bumi berjuta-juta tahun dahulu. 5. 2. Sinaran matahari yang banyak adalah baik untuk anda. Lapisan ozon menapis hampir semua radiasi ultraviolet yang merbahaya daripada matahari. CFC dan lain-lain bahan karbon berklorida telah memusnahkan lapisan ozon di kawasan Antartik and Artik. Adalah selamat untuk membuang semua bahan yang tidak diperlukan ke dalam longkang. 10.. 11. 9. 8. Salah satu kebaikan penggunaan kereta hibrid ialah dapat menjimatkan penggunaan bahan bakar dan mengurangkan pelepasan asap.

20. 15. Mengitar semula tin aluminium memerlukan tenaga yang lebih banyak berbanding proses untuk menghasilkannya. Cacing adalah baik untuk tanah. 18.AS 2050D PENDIDIKAN ALAM SEKITAR No Pernyataan Betul Salah 13. 14. Semua pencemaran air adalah disebabkan oleh aktiviti manusia. Kebanyakan bahan buangan adalah kertas ataupun hasil kertas seperti kadbod. Menurunkan suhu sebanyak 10 -20 C dapat mengurangkan pencemaran udara. 16. 90 . Kita mengitar semula kebanyakan tin minuman yang digunakan. 19. 21. 24. 27. Adalah berbaloi untuk mengitar semula semua benda. Pendedahan kepada bunyi yang kuat pada suatu jangkamasa yang panjang tidak memberi kesan kepada anda. Semua benda boleh dikitar semula. Penangkapan ikan yang menggunakan jaring berlubang kecil merupakan satu strategi penangkapan ikan secara mapan. 17. 26. 23. Kita membuang lebih banyak plastik berbanding kaca. Lampu mentol menggunakan tenaga elektrik yang kurang daripada lampu pendaflour kerana ianya lebih kecil. Mengitar semula kertas dapat membantu menghentikan penebangan hutan hujan. Kadangkala doktor menggunakan plastik terbiodegradasi dalam tubuh kita. Tenaga nuklear tidak menghasilkan bahan buangan toksik. 25. 22.

Petrol tanpa plumbum adalah baik untuk lapisan ozon. 35. 29. 32. Pernafasan boleh meningkatkan kesan rumah hijau. Kita boleh mengurangkan antara 40% hingga 90% bahan buangan di tempat pembuangan sampah. 30. Hujan asid akan memusnahkan hutan. yang boleh meningkatkan pemanasan global.AS 2050D PENDIDIKAN ALAM SEKITAR No Pernyataan Betul Salah 28. China merupakan negara yang paling banyak melepaskan karbon dioksida di Asia. 33. jika kita mengitar dan mengkompos buangan domestik sebanyak yang boleh. Stesen janakuasa nuklear tidak akan menambah kandungan karbon dioksida di udara. 34. 91 . 31. Matahari adalah sumber tenaga utama bagi manusia. Leptospirosis ialah sejenis penyakit yang merebak melalui air kencing manusia.

Pendidikan Alam Sekitar. (2001). dan Bailey. The environment: A gift of God.K. McGraw-Hill International Edition. 13(1): 12-16.Abdul Majeed dan Co.M. D. (2nd ed. The Journal of Environmental Education. H. The Journal of Environmental Education. Bahagian Pendidikan Guru. Serdang. Fakulti Pengajian Alam Sekitar. (1990). Garg. E. Teknologi dan Alam Sekitar Malaysia. S. Modul Pendidikan Alam Sekitar: Kursus Pendek Kelolaan Maktab (KPKM).BIBLIOGRAFI Abdul Manaf Muda. New York: Mc Graw Hill Higher Education. Inc.R. (1978).D. (1997). T. The Journal of Environmental Education. Fakulti Pengajian Alam Sekitar. Bahagian Pendidikan Guru. Hungerford. 8: 67-75. R. (1994). (2002/2003). (1981). dan Robolledo. Keberkesanan modul pengajaran Ekosistem Hutan Tropika dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap pelajar. Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia. Ho Yuek Ming (2007). Kementerian Sains. Barraza. (2004). London: Edward Arnold (Publishers) Ltd. Tidak diterbitkan. Kuala Lumpur: IKIM Publishing Unit.P. Assessing student understanding in science. dan Yager. (2008). Tidak diterbitkan. UPM. Cunningham dan Cunningham. (2007). Huraian Sukatan Pendidikan Alam Sekitar Diploma Perguruan Malaysia.. Serdang. G. Malaysia: S. California: Corwin Press. Publishing Division.C. (12th ed. Kartini Abdul Mutalib. 92 . Jurnal Akademik Maktab Perguruan Kuala Terengganu. A. Enger. Changing learner behaviour through environmental education. (1991). 21(3): 812. Environment Quiz Book.. Ross. Enger. Institute of Islamic Understanding Malaysia. 9(3): 347-357. Malaysia: Kementerian Pendidikan Malaysia.). Principles of Environmental Science. Environmental citizenship among pre-service teachers in Malaysian Teacher Training Colleges. Environmental Education:Principles and practice. Concepts in biology.B. Duque-Aristizabal. R.). Petaling Jaya:Koperasi Pencetakan Malaysia Berhad. Isu-Isu Semasa Sains dan Teknologi. F. 2008. Tesis Phd. Identification of key characteristics environmental education. Tesis Phd. UPM. (1993/94). (2003). S.M. E. Carson. E. L. Environmental Education: from policy to practice. dan Volk.L. Hart.

Dlm. dan Neal. (10th ed.) Canada: Thompson Learning. Pendidikan alam sekitar: Isu dan cabaran.B. Mohd Noor Ramlan. P. Inc. J. Vivian. P. (1973). Environmental Science: Working with the earth. Raven. H. G. New York. Saveland. Evers. Lewis.E. Environmetal Science: Pronciples. Buku panduan guru: Pendidikan Alam Sekitar merentas kurikulum KBSR.. Hoefnagels. C. G. Canada: Brooks/Cole Cengage Learning. USSR). Proceeding national seminar on environmental management: Current development and future planning (hlm. dan Starr. London and New York: Routledge. Boston: McGraw Hill.. Ekologi asas dan alam semula jadi terpilih. (5th ed. Mc Graw Hill. dan Singer. (1998). B. Life. (2008). UNESCO-UNEP (1978) Final Report: Intergovernmental Conference on Environmental Education (Tbilisi. (7th ed. G. Paris: UNESCO. Palmer. Handbook of Environmental Education. Rozita Ibrahim. B. S. (1994). Miller. 23-30).R.). (12th ed). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. (2009). R. The handbook of environmental education. Miller. Selangor. Taggart. (2004). 14-15 Ogos 2001. Biology: The unity and diversity of life.Kementerian Pendidikan Malaysia. M dan Parker. 93 . Gaffin.V. D.T dan Spoolman. Biology.). Losos. R. (2004).(2005).. C. (1976). Environmental management 2001. J.Mosby Company. (2001).). Sourcebook for Environmental Education. Saint Louis: The C.. V. S.N.T. Johnson. Bangi.. Shah Alam: Biroteks UiTM. R. L. Jamaluddin Md Jahi dan Mohd Jailani Mohd Nor. (12th ed. connections and solutions. (1999). England: John Wiley & Sons Starr. USA: Brooks/Cole Cengage Learning.

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 94 .

TAJUK Pengenalan Kepada Pendidikan Alam Sekitar ( AKTIVITI / TUGASAN 1 Latihan Sejarah Pendidikan Alam Sekitar Latihan Aktiviti 1: Mengenali Alam Sekitar Di Sekeliling Anda Perbincangan Aktiviti 2 : Mengenal Pasti Definisi Yang Betul 5 15 16 2 Pengenalan Kepada Ekologi Asas Latihan Aktiviti 3: Kajian Lapangan Ekosistem Di Kawasan Kampus 22 Mengumpul Maklumat Aktiviti 4: Kitaran Semulajadi Latihan Aktiviti 1: Pengajaran dan Pembelajaran Melalui Inkuiri Latihan Aktiviti 2: Mengkaji Isu Alam Sekitar Latihan Aktiviti 3: Kartun Isu-Isu Alam Sekitar Latihan Aktiviti 4: Selamatkan Bumi Kita Latihan Aktiviti 1: Penangkapan Ikan Secara Lestari 4 Pembangunan Lestari Latihan Aktiviti 2: Program Cintai Alam Sekitar 23 33 33 3 Isu Alam Sekitar 36 42 47 50 95 .LAMPIRAN B SENARAI SEMAK MUKA SURAT TANDAKAN (√) BIL.

Latihan Aktiviti 3: Akta dan Konvensyen Antarabangsa 50 Latihan Aktiviti 4: Fungsi dan Peranan Organisasi Kerajaan. Bukan Kerajaan dan Korporat Latihan Aktiviti 1: Gaya Hidup Lestari 5 Warga Alam Sekitar Latihan Aktiviti 2: Kaedah Permainan Dalam P & P Latihan Aktiviti 1: Konsep Pendekatan Sekolah Secara Menyeluruh Latihan Aktiviti 2: Penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Latihan Aktiviti 3: Penerapan Pendidikan Alam Sekitar Dalam Aktiviti Kokurikulum Latihan Aktiviti 4: Audit Hijau Di Sekolah Latihan Aktiviti 5: Program Penghijauan Latihan Aktiviti 6: Menyemaikan kesedaran pendidikan Alam Sekitar Latihan Aktiviti 7: Hari Alam Sekitar Sedunia 51 54 56 62 69 71 6 Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum 73 84 85 85 96 .

Setiap kumpulan mesti memilih satu isu daripada Sukatan Pelajaran Pendidikan Alam Sekitar KPLI dan menjadi tema majalah tersebut. Jalankan aktiviti interaktif tersebut di dalam kelas anda di sekolah. Permainan Pendidikan Alam Sekitar 3 Majalah Alam Sekitar 4 Sahsiah KERJA KURSUS PENDEK TUGASAN Individu: Pelajar dikehendaki melaksanakan semua aktiviti di dalam modul. TAJUK Folio Pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar 2. Lengkapkan catatan refleksi kendiri dan kerja kumpulan pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. Tulis refleksi tentang kaedah yang diperkenalkan ini.LAMPIRAN C CADANGAN KERJA KURSUS Kursus : Kump. mudah. Akademik : Ambilan : PENDIDIKAN ALAM SEKITAR KPLI SEMESTER 2 Jun 2010 BIL 1. Dalam kumpulan berempat: Pelajar dikehendaki mereka bentuk satu majalah alam sekitar yang relevan dengan murid pra sekolah. Semua hasil aktiviti yang lengkap dikumpulkan dalam satu Folio Pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar. menarik perhatian dan mengandungi aktiviti yang interaktif. jelas. Hantar folio tersebut kepada pensyarah anda satu bulan sebelum peperiksaan akhir. Isi kandungan majalah perlulah ringkas. Pelajar perlu mengaplikasikan kaedah permainan ini semasa P&P di sekolah. PERATUS 30% 30% 30% 10% 97 . Secara berpasangan: Pelajar dikehendaki menyediakan satu permainan Pendidikan Alam Sekitar bagi pelajar pra-sekolah dengan mengintegrasikan unsur-unsur Pendidikan Alam Sekitar.

. (2001) 2 Lemah-1 Tidak mempelajari banyak perkara dalam tajuk Pendidikan Alam Sekitar Menghadapi kesukaran untuk memahami konsep Tidak berupaya mencari bahan dan sumber yang relevan.LAMPIRAN 1 Aspek Sahsiah Penilaian Kendiri Tajuk Projek :______________________________ Nama : ___________________________________ Kriteria Cemerlang -5 4 Memuaskan-3 Isi kandungan Mempelajari Mempelajari banyak perkara beberapa perkara dalam tajuk dalam tajuk Pendidikan Alam Pendidikan Alam Sekitar Sekitar Kefahaman Memahami konsep Memahami konsep dengan jelas dan konsep tetapi berupaya terdapat sedikit menerangkan keraguan kepada ahli kumpulan Pencarian Berupaya mencari Menghadapi maklumat bahan dan sumber sedikit masalah dan sumber yang berkaitan untuk untuk tugasan mendapatkan tanpa sebarang bahan dan masalah sumber Sumbangan Dapat menyiapkan Jarang dapat Anda semua tugasan membantu ahli pada masa yang kumpulan ditetapkan dan membantu ahli kumpulan dengan tugasan Kemahiran Kumpulan dapat Terdapat sosial bekerjasama beberapa dengan amat baik masalah tetapi berupaya bekerjasama untuk menyiapkan tugasan Sumber: Enger. Apakah sumbangan terbesar anda kepada kumpulan? Pada masa akan datang. R.S. Hanya dapat menyiapkan tugasan kendiri yang diagihkan Tidak ada kerjasama dalam kumpulan Markah: ______/25 1. 2. & Yager. saya akan cuba menambahbaik _________________? 98 .

(2001) Markah: ______/25 Dapat menyelesaikan tugasan. 2. R. sumber primer dan sekunder digunakan Sumber: Enger. persembahan tidak teratur serta kemas 3 rujukan. & Yager. kreatif dan inovatif.LAMPIRAN 2 Aspek Sahsiah Penilaian Kerja Kumpulan Tajuk Tugasan:______________________________ Nama ahli dalam kumpulan: _______________________________________________ Kriteria Kefahaman tugasan Cemerlang -5 Memahami tugasan dengan tepat 4 Memuaskan-3 Memahami tugasan dengan kesalahan yang minor Dapat menyelesaikan hampir semua tugasan dan soalan yang berkaitan Tugasan berkaitan dengan isi kandungan Menunjukkan minat. Apakah kekuatan kerja kumpulan anda? Nyatakan satu cadangan untuk menambahbaik kerja kumpulan anda? 99 .S.. sumber terhad Kurang daripada 3 rujukan 1. persembahan kemas 2 Lemah-1 Tidak memahami tugasan dan terdapat banyak kesalahan semasa menjalankan tugasan Tidak dapat menyelesaikan tugasan dan soalan yang berkaitan Persoalan Tugasan Perkaitan tugasan dengan isi kandungan Persembahan Menunjukkan tugasan minat yang mendalam. persembahan teratur dan kemas Rujukan 4 atau lebih rujukan. Dapat menjawab semua soalan yang berkaitan Tugasan relevan dengan isi kandungan Tugasan tidak berkaitan Tidak menunjukkan minat.

UPM  M Ed.Pengarah BPG.(Sosiolinguistik). UM  Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). NORIATI BINTI A. KPM (2 tahun) DR. Hons.gov.Pengarah IPG.com KELULUSAN:  Phd. MPTI PENGALAMAN KERJA:  Guru Sekolah Menengah (18 tahun)  Pensyarah IPG (8 tahun)  Pen.my wjenee@gmail. (Biology) UPM  Diploma Pendidikan (Sains dan Matematik).com KELULUSAN:  PhD. MPKI PENGALAMAN KERJA:  Pensyarah Sains Maktab Perguruan Kinta Ipoh (5 tahun)  Pensyarah Sains IPG Kampus Ipoh Perak (10 tahun)  Ketua Unit Biologi (1 tahun)  Ketua Unit Pembangunan Profesionalisme dan Kesarjanaan (1 tahun) 100 . (SRT)  Sijil Guru. (Pentadbiran Pendidikan)  M.com KELAYAKAN KELULUSAN:  PhD. BPG  Pengarah Pusat Perkembangan Akademik DR. Hons.JENNIFER WEE BENG NEO Penolong Pengarah Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia wjenee@moe. RASHID Pengarah Pusat Perkembangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia atie_dr@yahoo.A. BPG  Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum. (Pendidikan Sains). UM  Dip. (Pendidikan Alam Sekitar).edu. KPM (7 tahun)  Pen.my dr_tini@yahoo.PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENGAJIAN ASAS KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (MAJOR PRASEKOLAH) NAMA DR. UM  B.KARTINI BINTI ABDUL MUTALIB Pensyarah Akademik IPG Kampus Ipoh 31150 Hulu Kinta Perak Darul Ridzuan kartini@ipip.(Geografi & Bahasa Melayu).Pend. USM  B. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu).Sc (Pentadbiran Pendidikan)  Bac.Sc.UM PENGALAMAN KERJA:  Pensyarah IPBMM (12 tahun)  Penolong Pengarah Unit Kurikulum.

Ed. Ed.edu.my KELULUSAN   KELAYAKAN M.NAMA HARITON BT SHARIF Pensyarah Akademik IPG Kampus Pulau Pinang Bukit Coombe. Sc.(Hons) Biologi dan Kimia PENGALAMAN KERJA  Guru Sekolah (10 tahun)  Pensyarah IPG (15 tahun) 101 .(Kurikulum) B. Gelugor 11700 Pulau Pinang hariton-js@i4p.

A. MPKI PENGALAMAN KERJA:  Pensyarah Sains Maktab Perguruan Kinta Ipoh (5 tahun)  Pensyarah Sains IPG Kampus Ipoh selama (10 tahun)  Ketua Unit Biologi (1 tahun)  Ketua Unit Pembangunan Profesionalisme dan Kesarjanaan (1 tahun) 102 . (Pendidikan Sains).com KELULUSAN:  PhD. UPM  M Ed. Hons.Sc (Pentadbiran Pendidikan) UPM  Bac.edu. BPG  Pengarah Pusat Pembangunan Akademik.com KELAYAKAN KELULUSAN:  PhD. UM  Dip. BPG  Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum. IPG KPM DR.UM PENGALAMAN KERJA:  Pensyarah IPBMM (12 tahun)  Penolong Pengarah Unit Kurikulum.com KELULUSAN:  PhD.my dr_tini@yahoo.(Geografi & Bahasa Melayu). Hons.Pend. UM  B. UM  Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). (Pendidikan Alam Sekitar).(Sosiolinguistik). MPTI PENGALAMAN KERJA:  Guru Sekolah Menengah (14 tahun)  Pensyarah IPG (9 tahun)  Penolong Pengarah BPG KPM (7 tahun)  Penolong Pengarah IPG KPM (2 tahun) DR. RASHID Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia atie_dr@yahoo. USM  B.my wjenee@gmail.Sc. (Biology) UPM  Diploma Pendidikan (Sains dan Matematik). NORIATI BINTI A. (Pentadbiran Pendidikan) UPM  M.KARTINI BINTI ABDUL MUTALIB Pensyarah Akademik IPG Kampus Ipoh 31150 Hulu Kinta Perak Darul Ridzuan kartini@ipip.JENNIFER WEE BENG NEO Penolong Pengarah Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia wjenee@moe.PANEL PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENGAJIAN ASAS KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (MAJOR PRASEKOLAH) NAMA DR.gov. (SRT) UPM  Sijil Guru. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu).

Sc.my KELAYAKAN KELULUSAN  M. PENGALAMAN KERJA  Guru Sekolah (10 tahun)  Pensyarah IPG (8 tahun) 103 .edu. Ed.Ed.(Kurikulum)  B.(Psikometrik dan Pengujian Pendidkan)  B.my KELULUSAN  M. Sc.(Hons) Biologi dan Kimia PENGALAMAN KERJA  Guru Sekolah Menengah (10 tahun)  Pensyarah IPG (15 tahun) LIM POH SIM Pensyarah Akademik IPG Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sungai Petani Kedah Darul Aman limpohsim@ipsah.NAMA HARITON BT SHARIF Pensyarah Akademik IPG Kampus Pulau Pinang Bukit Coombe. Ed. App. Gelugor 11700 Pulau Pinang hariton-js@i4p.(Hons) Patologi Tumbuhan  Dip.edu. Ed.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->