Paul Ekman

Paul Ekman

hazuqsaqok
A megtevesztes irulkod6 jelei a politikaban,
az iiz~etben

Beszedes
es a.hizassagban

KELLY

A fOtcli[,h ~)hlriilul,s;roh~rlI6 kimU.:; [>:IUI ~~mrll1; 'R:JlII'~g 1..if':..J W W ND~'I()f1,& Company, Inc., 20{J9

Erving Goffrnan,

a barates kcllega emlekere,
valaminr

rele.'li:gemnek" Mary Ann Masonnek, kritikusomnak Cs. bizalmasomnak

/'1'2'. ;ll:jl1bi .'izl;;mIi:.iYl::kn,elkilil nem jbtt valna Jetre ~tkOll'F J1l'igy-<.!f kiad[Tt~3; K,\~[)IJ'i ~·I).Jto:a,L,KALLAl Krusm:l..~"Kor.:sOs Wi";~O, V.rJ·t~y Ptrf.R

]SBN 97.$·%3-994)-74-2

e iP'auij i~kl'i!<lin, 200,)' © I.iungan:;tn ~li'lolJl KeUly EA. 20,10 ©o HlifigariOln. [r{i'rn:t;~a,I:ion Andersen Davld
Kl.,(li~a K'ell~'Ktt" '! 16~ B~.I"~",,pe"l, B:tmss utea 158. 'lelefon: 06~30.l948-lOBI) Fel lao ,kiado: KellyJt!ti
N~'omtaLta c.s k61>iiW.: :1 K :1Jl()!.~'ilr! Nymud:H Kfr. - waLSH Fe:k:lQ,~ "'C"~'I:(~PQ~.:ii.yy .zoEt.:i~.li,~W~'1~6

o[%e.1bb.. sokkal jobb helyzetben lennenk.is:n~Lkls Ip'l~panegyerlen area lenne. Sl'.1!mi fej16d~s~t tekmtve.ENKETT0 566 372 . Amikor Ily. Qn..l7.. mint amilyennek nfnik.e5~t6'sd V~IJ doJgunk. 11':CrC [!N'r. amelyhez minden kapcso16di.rtbukna k el a Roq.(C'-mfil1'l. S'm .5Z .Je 246 evekben 285 305 331 354 Hazugsagvadaszat a.drl!..z. a hangban vagy a testen 6t HAT Amegrevesztes jie~~:! arcon az Ve. hogy megtey..:JJdfl..3. ketelyek kozt hagyjofi.rn"-CTION} 7 11 1. . Hazugsag. kilencvenes Hazngsagok a ki(2)elelbeD! A hezugsagokkaf es azokleleplezesevel kapcsolatos legu]abb [eLf:edete-"ek Veszelyes. lEpH..Unciez nelkul'ozlleE.. George Steiner.gnak h'1wng(.ci6 £:djesen ham is. . a legva16s.zug.iV'Jirgis eB • .A.k • .I. ..hogy elrejtsen.ely{~k{~ e!t1vigyii zatossag 166 196 Ha az Jg..eles~I. v~gy eppen teljesen uj dolgokat taHUjon ki."i7.iigV. . ii'jlV-il BAIl!!'.e:g~eves. tIlyol:.. illerve az ember tarsad. hlnik.Az ]gazsag elkr1letCn~k. hcgy va16Jaban nyom a sines :)emmift. konnye!1 . hogy az adott isztma.1!6l a. mivel de£{ volna pontosan az dlenkczdj&re gondolni annak.elk~pzelhetd.m~.k _ A konkeet akiizi'i. I'!!~l A p()Hg~lfminthnzugs:.sagok? A 43 83 127 megteves.s.Tartalol11je gyz'ek Arnikor a helyzet pontosan olyan.z.<..lJtes eszlelese a szavakban.zDiSs jciei 24 J\'. . ROM N'EGY Nem az erkoks.ilvanv::I]onal .c KJLENC TIl 11Zi!NEGY eHel1.saghoz hasonl 0:l1:ia hamis{j.eden <ilZ ernberi tl.tc nl. hanern attul. a vaz.ldatossag egyensulyat.feje?!eseJ~. amlt egy hazug ilmt.'.. r€:lrevezcsset1. Hazugsago. REno [iii. azonban szazezer kliloi1b620' Iormajaes csaknern vegtelen tere van.mn es miklfO"JfCki. felretelezzen. kolt6i lIHollflasig tetren e'fhelD 'al1relvnek azon kepessege.le hamlss~1.6gus TI7.

t..:ot meg nern gondoltarn.~':)t. h0.nl:ebhek.f].. man "[udoIna:n:y~t minden embernek lsmemi·e kellene. ~~. ernberi kapcsolatokrol. vag)' eppen c.lllliyian.fig s e a g:eritlCil.d. va16szini'ileg sokkal oszi.I gOflosz~ev6k es csalok ferditik el az jgaz!j{lgO~. olykor esetleg s. az erika is ezt kivanja meg .Ul~dab~\!1 'egyb61 6R. .<:ek:~pc.Jvalakit a koznye~v hazugnak nevez.J.'tt:-~v-eL Ak}.legyunk akarmennyjre tlsztessegesek is. jelekre. a ·rr...\ho)oWbehatobban megrsrnerkedtem Paul J:.":. Slot.801ia. hanerben lezaj]6 folyamatok Inegi. fells 1liele"e. valami otyasmivel t~dalkozlam. szarnomra azernheri erzelmek.!'i'<~Ilhan1isitmt jeleket.ladi" iszunyokrol. reakciok Ismerete.e~~bizhat~HhL"n5.~. Ek.)50 s£~IlI4m is hamar kiderul majd. H. JI") I'~bti.t mcndra..rennii:D nket mindennapja inkb~I:!'ZI.Jaz".zerk61cstderueg. hogy bizony sokszor . A Beszedf. '.?~ndekO. eletemnek. ami ugvanelotte is resze volt az.illusok vezerelnek I:.el gyen Sz:D munkahelyi ugyebol.. nehapedlg egesz egvszcnlen sztikseges.nteSLhordoz.lQ ee'Y]k legalapvetobb uzenetet.ny evvel ezelott egy szernelyes elmeny hatasara kezdtem foglalkoznl a hazugsagok mukbdE!scv. A k0i5inyvki:n:d..E16sz6 'i\-lunkiimh61 kiifoly61ag rendkivul footo:.1s~~e16nii idohenegy ~~me. Ez nem feltetlentrl IfOSSZ. H.nemcsak .r6:som ·..!ls4g mint kifeJ€::te5 ln€gl.. :al"artudat alatr kuldtmk kornyezetunk fcle valoitlan.iont j baZl.!'s i.l.e.ebe~()sen pejQrl.. SOkSZOf megsem figyehem ennYlie' tudatosan azapro . v .ltlv liel. . mely s?:~t.A kbriyvet lapozgatva az 0!V. mtlyenosszeteu es rendklvul [tnom mecha nh!.~ ez ~gy le'llO.gs4gokb61 azonban kiderCil. fiyilt a bbak Iennenk egy- .r.sm(.dcllseg fogalrnaival is.I2:.hl1<'U1 kuratasatval. h~U1em bizony mi minda. Fontosrrak tartoma Szef".

l atrol.~.k.to.om'l.eniekes ten'lJaval·"'11.10fiverMdis kt)l].1dfl. ismcliiik a Je~ekiel.s.ku:[a~asi eredmenyek len"E'foUeben.Ak:6nyv.b 115J:ekeny. iaViJjsJahliv. valamiut aJohnD.:kSHv<iru.{: emberl le~. kjfejezetteo .Eml. es Carherine r.hdL ps.]J.nl~.l1]!lt 'h"(iszeVe%! 'at dolgoztunk egyiliut.'[<JIpOfi?kesoot~ szonban. Ha azonban mar U..ikem.m .u6i Oszt6ndiJ ·Pwgl'>. amely (.fI!1k.l1!ok .neh~z ]l3het d'il~o~ mnk"oztatrl.klDen a J{t'to~~akat H<lSQ[116 a hclyz:elI -a haZ'~ig$aW":ik..~& K63Z0I1e:~8I rnon·Ck.eni.6fakoz~~t.ner6~ve.~:.eg:e egyhgfUgg8' 5~6'i1eg.6~t egy~egyaocJ!i:.etn€~ .t~s teillll. amelyeket megfe> lerQ:~n . eko':i. a llirS<ts k'lpC.ber s:zandekatr6t Ugya:!l~..ija. M.eI6 em.ifejeztsrl.Jmk~l1t rekir'lJ. 'motte.nlegermet)lik <l!k~my..'i1detlh.el~.k..:mk~mat.!()l\".gyC)]l~h'lI2:%:Jl. bizoJ.akci6~ .roegje.ahhoz hasorlillthaU"t<irn.l.lVbcAnhxJr A]ap[t~ v5:ny. J:g.~~ui~eHkez~lr!n~jk.mos:kutah'i5imlmQZ hq~ ?a. A NlNIH Kt~1.~s:asan::ilr' is.s:agotkliv:a. nem felttcLerrLH tttla~dolirrrunk nagy·ie:]ent6. E. aki )iOide:je erdeklodi"itta! . 's~ma.letes>&t Slam(l~ baralom kri~ik. A wonyvbef!l jo n~hanY'olyan t}ondn~at w. te.rempumb6] m virngaKh.t:mJQ.ek csalhatatlan isl.1ctjulb A rendkivtil . Ine._n1b6~1. .nak.onyos esetekben s. fciU.s. arnely ket eYitlz·ed·-· nyI p·j..1.ves. nyttfkOE@! Illils.kFe.ko.e-s . tsrneresevel olyan eszkozt kapunk a keZl~[lkbe:. A:z()inb~n 8zamoo erd:.ful[ .ham.yi Int:ezerJ ]:i:Jl:nil:ai Kutazisi Osz1Lalyanak a 1. kollcgi'itanab)~tk.1n1iuni..Nerfl'Oe~~i a of wkntalis. a. szebben megfogalmazva .r"Veci. <J:l~]vdtoa:'lb t.ismeretld guid$lgodh.. kez...mne:r:ret naglf0tr ·md.!tlrl.unikor agyerekek rnegtamtlnak olvasni. attJclasbfl:tokaban m[u: nern tudnak kUlon0s&ZJ.~pM. es f~ki elern teljesen egyen&h~ku v s~~r~pet ~atszon az ottieirt .kl\of:a modszer m. Ain1g nem -.Irn(zvaiobbaf!l . hogy egy tge. elsa ol\1~s6m.gyok N~~'tioQ<l~!n$t:itll.dakiltia.:oponrokb61.i~ $egl~eu..lk.gdo[}!ilietellcn. szeroli!ll~k nak .haqgs:ulyozrti. akik ktiI6nbtlzQ l1.Z emberi erzelmek t5f(t. . Jo Carson iro.~~km~nh::o:n:yv:et Q:~va:SVil. C51JJlpli"n fUi/C$Jj jelelc sok~s~g<l:t Ui!l::Jilkegy p.modszer 'alkahnazasMlO:Z ped~g~tvrel:rnet es tudaro.l:l.. az olvasas kep-ess. t~lj~s!'. TbrnldnsI'lak. 8o~<l. mire figyel fU nk.ek!.fiOtiln vett'kk~tt fe] cl.jm~ -ve1ti.t!(:tekg:ondo]k:od:ism6djaE.:ke.. Szeremem megkoownni a-Harry E Gl!].. RQ£s Mullaney nyugalmazcn FBT"'li.. H~HisWJ.1Embeti ~€!]..il.awnk.arr6 li~fio.i6glL".ja.<:. V'~EYO~.en oS$ze~~U rendszer vezerelbenrranker.aki mind'vegig birelmes volt es ko·!i.e2. SHu.im AJapfrvanyna. mint '.. fejezetben ]eht sz:.im.eg.Z elmiilt hfwz evben vegz:ett kvttatasaimhoz es e k(j'nyv .e <J:. S nlegjegyz~sdvel..ry Ann Mason az Erving Gofinll"ulnel.truklIv krilikoijivoa! seg:[tene a Inl. gl!S!ltuanak yagy vil]randhasn:a.kad6'i!'~t~kapcsolaros kfsedeteim jtamog:Oll:iS'ae~ll 1963 es ]'9&1 kpczou.l!.Jnl.e:re~nkben ·.a~.beu ~a:Ja::t agunkat is mer5ben (lj $.'1Jh~k. amit kirlTum..!ga[[at csalhatatlan.ynolc. g Flde5E:~em.i.S.ggen:he.16 lsmerkedeshez j6 :sz. SZfWtSegeterzemazQn'IYoIJ1 Koszonetnyilvanitas t:u.o._~~ .ktire ir. Neibert Oms~ein pszklld6g.es BtU W'iI1iams VCZiBt6n tanaCS- 2&.l:illhatQ.kk.lid h~~orimou a kU!"lYvlncgh:is~ra.lhll<1cc \( Prlesennek.t')sztir.S'oi<ltok dinanClH . Igaz. 5. polite...sak biz. ~ .ii.ve.:affit.Jey Caspar fig'.'I.[ be" mis.fo[lJtD'.1j]s . h/(Klz.g¢s<zseg~i§.3.1J.r.lva[ Hut:oz.imt megszO.~·t Robert Blau OlVOiS.::s .]te Mental Heahh (NIMH . es 5. hogy a4.:n t1!l4SSzems:::ogbrSL N~.z.rbeszedunk.H{i.n~Lp.'Uun~.~t~nesehez.b6i profiui. a b:ar:iitnak..tett ondolatok: n~gy l-e_i7.egV'ittttt:lm.. egyarant. nem v.g... Hobert Fidnis.gink:f~bb t~~~n.

d.1. bogy O£ mc.n:fmmjh .::(em.eglepet:&.borlis l. legbahilllo.urjuk.QaOfl:SiZ:R.i:.n1!asnak nem dlenrrr.ond6 nezeteiak 1lii:kOl:.g6slrnsat. .ijldherrenl.tlllilkQz.zg6sl.ena.:E" <.eh~·ez7. c:sa:patil..:eWket :iTj:O!ic n.!gy megDiz:h~to emberrel van dolgom. h~)gy CEi~h$?':k)vakta ~:g:y~'. Bevezetes 1938.ifiC.s.k~me:nY81~gee·.:&lko-'l'tasa elottHjtkrr azt ken/evdt.ene~~ ~.l a Charnbr~d.ben.ehetnl a cseh h:!ldsereg mO{.t~f@" set Szererrem volna"iull a :kes. mivci:l.t.. mjelar~ elk.et:iely.pes n"l!~g n.epi£ilo.lli<lbb atv·ereSene.I!e~ ~gV. F!1'aD.nn¢]va16 tal.lishaOQritt tMind6ss2i.eI}~~ln(jl{_A Vi~£Lg1. Hitler ~gyeksztk leplezn!i: M. akJtanja.. sajnos .seh$zlGval.eptemhBl' 15-et .r.. tekrc am r .~·~ robban ki U:frm a kelEli Pfs~Jo1g1ii<Llt.erec.1ja C.~ tom.eg.. .i'5".es2~t sarolc '~ak Ne!l. hiUrnmnapp.esf-ien16ti aUapowit.d:ain a k6vetl\. eJ.~l~gze'[vis:~zcllfojl:V:'rufl.I.S<U1<lk" amig meg '\o\~re:meoy ~t hely~et rendezesere :t{irgy..b~fbjn . ~:t/lq9~Eszav:ac'> ~!~~ j . fi~temj t'lg:y .'tlUptin. szepiember kozepere eri.-.n.feOflm~:i~cl..ltot '.lk .gy lemn<H. de egy.a~~SGk~ iltjan.lg~r-e'[elmek~ e~l1leggy.~S Jrtekimi.e van hilt s:ztik:s~ge.~i. m.?v~!. Ta~ H1:]koZ6juk uWn O)arlf~be.z..uli.et.: GlvJ:sot ~~5 >e'n:F..!J.?:.gnQZ . Hitler k6z.~konkrel pil.!=16swr AdolfHider ]![e~n~il:k:ancdla§ Nevme. Id6l..gye.. hDgy(.. Ha ke.llrY he:ti:g ke. Hitler csapataibe:ina5<i1'rozUlk A:1. kQvetelese~ elou.·~$.1Szlri1iba an1:elye'J:.r:a" Mivd id6~llkar ny..De(i.ik leghlrhcdteblCio . Chambeci'lili es btlt: milliszt.a tn~akoza$] h.tr"~gil{us hUteicos~gg@l elhnn)'l.ti acseheket. Bkkor ...H:ols6.\) konri'ort~len8ege eU~[le'fe amikor a.ie~evd csaphat le all Of.tZQ11Iban.:.~gy .~gy4~.sz~gho:z" eanek h.Sz.:!lJ'ilI:S n.e:rvei~ ~Chart'.'.s$lL'Ol~ " ArtgUoa 6::.(LW~:ir-:./icles€JIi. sor .keriU a '!!ilagpol:(&:!. mivdi~ye. beke .rbesz6d csak a fejemben jatsz6dhmot[ le.!l!.5 ro. hogy <it.~~ogy clkefijlj~k ..k el a k. a esed ha hek rnegbajlOinal\:: a. ':..ln~r W:qkb:arlltliOzgPsIDotl:a a n~'"' ~rteth~d!lereget: hQ.g ti]takoztmt .~.·s.e!U teu'eJ.newrt. VQ]rlil i1e·Ki A.) Szeptember rl~{m. A bdt m:inij$zroteh'l!~k ·b~d61 u.e hat h6~ nappal km::abb.erni.6tt" s s::zavJt'adja. NemeOClI..~ Siag.keZir:. de s~n1frli Il~g'Yebet I).~.szemebe. ez az il.

I10gy v::~].:eseL~en vegeznl akar magaval.Ut igazsag? ¥egigne:Zl:em a p5zkhifutrh'lfa beutak betegekrel keszult fUmj61. nogy Hitlerrel fotytatottt :szenlelyesb. .. . .m. AmikQr~izen6t evyd ezel6'tt elkezdtem~ilnlthnan'lozni'l.:alomm. .k'Cszillt" !kQllillyeden mewe2. Arnikor Mtl. es hek:ig minden ketseget kiz~roQn j61 volt.. mig:a ·geszJt:u:s.~s{':tlhll.so harem.sarin .r~1tohon bett saran gy6gy15~eres kezelest kapottes cSQPomeclplil.leskenCl tir:it parlamentben ot nappal Resobb elmondott beszedeben Cha. Akkur foguun. lan:1I1ma. Csupan a szerencsenek ko.s..ok feleUe . Vii!cSg/i16daso111 csupan azok s2:am~h:aSZQ\g~1tli:ajd haszonnal..g. hogy valamelyik paclense becsapia.~gj klserlete kozliU-az utolsc volt .deke7. .k.:nyoss.po~hall varmak.k. 6.hogy megtala Ijarn azoka ta kif~jezeseket esgeszmsokar. Mielod azonban kezebe kapbana 'II(')Ioaa papirt.natalabb.me_gk~rdezttk Vtilofliezek (I nernverbalis y]sC'J~edesi j(. ::ilmely <1. Esete nem sokban kultinbozotl. aMisz<lv.'fm:s~ul.t~.ok.h6z6ek. Ahah'l. hogy·milyen jelekel adnak ki~<lll'l]kt)rfe~~e.agok aprojelei utan kutassak.r!lyo7.o. A Ielvetel.g- =': .n.a . nern seii~eltem. akik elmebetegekkel foglalkoznak.ets~g.lTI!elyerr61 a blzonyos in:tCrj(il'6~.rmjlt mondott". meg~ vesztes tem~lDrel. amel yek segithetnek aZ<ldo!t jl~. A problerua air.6 at'!ckifeje:re.ketdl) akikre ~k:Wk derekiin rotOr::l depl'es5zi6_Gy·crekei m~r klrepultek.te.'1lt venelyes ke-szteteseUj. sot meg csak nem is.av~U')an ketelkedokkel szembeni ·ve. kigy6gy1.gy veltem. s az ide java Ws:lege11csak nezett maga elees silt.<>tplllantonuk nlC. II': ..okk'iI!.onak a v'[iltq!. mtvel. hogy mivel van dolgom.eze ta.i. hogy a haz!Jgs.j.lk. feIve~elen vizsgal'tunk meg minden egyes <lIckifeje~es\ 'es geszmst. Harom honap kezeles utan milr va16ban [obbanerezte tnagitJ' igaz..- ""envolna vele.6tt az rum.14 A Hitler S7." jJ. hogy a megtevesiZ£t!sb.eg a t<lipasztal]tabb pszidliatereket es psz:icho16g11sokat is.g. legkcmolyabb.ti. .a hazugsag jelcil .ani...eg."HtHad. a .ncentroltl. llta'J:I . hogy az dso [lje~ ~.1 johban em magat.to15 a megerzeseimben . akiknek felfedezeseimet t<tl'lltotta'mhogy az arckifejezesek univerxalisak.gg::d...ban et nem ~jl'!t~e vago.. es mftr nem beszelt j61 Hi am5'~. mje]. <HIli.~~ke~g tarn CSllI:'an: olyan . hetvegere hazamehessen.Mzb61.lkozmtt~lniiJs a munkai~hl klvul.11Iteu..f+gol<l$vj§. " .a haztartast.z.egy ti{Ve] kes6bb rnegint vlsszaesett.>. arnlkor a fe]ve[eit tamdma. az k:llfejtetme. es engedelyt kert i:.sf ebreszbeR bennem -az emberi konm1iunn. z~jl..hoz:~iiI a hazugsag behato hlflHllniinryoziisa.. es tohbif! nem volt.hoz es tudomarryos cdCi kllnarasahoz~ 'am:ikma terapeutak. ezekre 1~.e.. hog)' mentcn ~rz7-ol valik.a.~al. arnikor 'egy ongyilkossagi klser1et lIlua~l k6rh{lzba utah beteg MHtj.i50k.~neggy6z6desse! :1mthatja' a ]"tihrer .nezttik..6L .g reag~Ht~~aviIJ]rr: 'kDztrzete.(!.any OlU.n. ts~!:k. at5iklottu.{i_goti' Csupan egyetJeo olyan 'eset aka.!\. At.erthoz:MI.dt.igabol.e ']ltete~e:Z[M...[')iadu* akorhaz fog. lassirott.u.. Sziiz meg: :5ziiz 'otin at meg u.~.-.kon 'nyugv6 felvetesuk 8zamos k6rd.m~.g nem foghi.l"ilyoztuk. met.: kepesek-e vajon az emberek kimy1t. ketsegbeesesre je']l~JIlZ. Igsz. ml§g mindig ke[segbc.-.a fiC::.ikoslesz."<li. hogy hazudott. akikneklevetltenem.arokkal kuszkodon. . .m. rnajd l11:iutaI1lkisza.lja1 :. luicl6n v. P.. Az egyik lefilmezetr lOleiftL .al.sz6nhet6.armHyen ap:r6 jehere rahll1kk:ll!rtjUrik. ~. a 06 egy szempillannisnvl szunetet tarton. hogy 6ngyiJkos akarna lenm.r{~.n vett reszt. hOI.mikor lehetek bij'.1!.t5z61~. Akko:r i:ntequ l1t311 tortent. .. ho~Wmen:nyji'lel jobban e['zl il:w. .Minden OPJ'os: reneg attol.I.Oflall tap.s. . hogy mar . masodperc t(j. [(11jdent. mar nem tudta vezetni.tcez ttl. de ez Is C'-S<1k ~lbbc~1~ den'ill kl. M::!Ify·42 eves hazrartdsbeli VOlt Hiromongyilkos. HI ~ k a :rel1dklviiI'mvld id~:~g'lano l"ni:kro-arckijejezesek!eleple:ihet.~rnik .:§.llly felesLegesnek erezre n1agat.i. Vegi.LHcsegiik olyan illJcnlr\f~n.et~e '3: .g..cs<lk nenl tndtam. e].a.Hki. bevallona.:~b5:zoltvolna. .6. vult: hogyan szerezzek bizQ. igy fy.dor6i.d' -"1.git.Syi.erjet L~l:Sz6b. kultutai:ikent k'U]o. vagy nem verbalis vi:selkedesttk r{~ven kis.ry kezeldon osa f~teU egy kerdest.· men Is fe1fedemi vei." kozott erzehni /. ezeket a felveteleket mas celbol keszftettem . Gyak.erm'i]j~ problemak lIilU:5f~l es ::::tllyos8$igit meghataroznl Moot azonban a megtevesztesre ko.g5~.mb~rlain k..gyck leleplezhetik-e.magM6~.zivarog-e a szavalk fLhal elfedni pr6b.s: problema. '·k ...I~lkQ::t6j. ~ !.egy pkl:ens hazudik.(iira t:_·s (Ijra v. . mint: korabban. 10. hogy a ~'flLlnkilmbarmifeJe.te£nll::l k6. ra $.t~d rabu kkant.Mire bek:erult a korhazba. hogy 01.Mary 'elrneselte a kezeloQt'vod:n:i.komolyan gOfl:do. k:6rihhb. A lassitasban <I. erze 1meket .~:abb HI.s no. ' . "10'0'\'. ahol nem f. de m.·55Sl~ Rlggesbe twzh:cu6 rnajd egy Hyen tortell'ehni hazll.

hogy pu.i!?k egyerteh.6ban.bpjan a ' eszrevegyek. es 5.RldomftfilYos lapban.~gytfl1 $0k{Lig !:'H1~')arckifelezes..Lkor. hogy mcnnyivel ~obban :k:ezeH pfObk~ma1iI. amelyben a l-eszt. hogyan kepezzek ki a :rend6rtiszteket. foghdkozO interet" hlvatalnokaj. hogy Patricia Hearst (Vr711/1+Jm. vajon lehetseges-e a kormanyzatl feladatokat eUat6 tisz~gvise~k)k.hogy Iedjlek el :il. metve arnikor a Szovjetun iob"n tartouam eloaclil.jelek ncm <17.::re'I'l'yletre: keszul.niarr a .g}!' terrorista mc:.im es modszereim alkalrnasak Iennenek-e kemkedessel gy:..eLu ennek a rnegnovekedett figy'elemnek. Amikor M:<1ry azt magv.A fORb. amelyeket nerntudtarn megn::tagY.fl:ndiiI1ls a tQr~deh:::et .m1S tfPliISU .re utalo.iJ.ehaJlrflt .elki!:p:t:elhet6.zla <li: o.r:i!JJpbHetJ..§s v.n .:16d1~e.'j·~ttmh .ferJ. mivelartol rartottam.'vajon partnereik hazudnOlk-e. A leganatlanabb viselkedes is gY.:studtam.s.g:y fot6j.:ar.e~~en hajranak vegre.-v.2.lezze. akl a fllmet nern HHhatta..egteveszres ReH1.lkahnaz.t ha tiszt{.en ~ """Mia!. Raadasul resgeteg embert tanulmanvozmmk kellene ahhoz.reS2.. kellett nyomniuk a kinnal.&sben megnyilvarl!u16 jelei . bogy biztosak lehessunk benne: a megt~"esztes.Z-t. amit n<l.1 meg!t:e" . hazudnak. Mcgl~udnank·e mvtatni <1.~. hogy adotrak . hogy rnegertsuk. jhukk:antunk mikn. es tah'iJ unk is)6 n.n(fek 65. . hogy a kezek nyugcdtak maradmk. wl~ry SO'i.sirott amerikaiak leDUkf:lt.I.tik:il~rt(::~()j:'1 >.. amikor felkertek.rJ". bogy az emherek mierl hibaz'1wk. h~aV:.:apcsobws er2t... Az irJ. ~ nem bizlO:5.. meg kellen ertenern. hogy '. egy h:ia. amelyet rtem befolyiiwl aza [eny.k. va nV<JIJ6<lk a Iegtobb bunug:yi.) Nem t!.ek ko- .st.I.::.:1n.-felezetben otvasharok resztetesen. Lemcdellezrcnk egy kfserletel Mary hazugsaga alaplan.lban. 'Ugy.zo. FBI-mk.I1i.. legtabbj'Lih ket jellemzoen 'eg. ~g'tlk keze vett ft:SZ~ a. csupan egypir cit megrnozdftoua.j<lt viselkedesuk tevesztheti meg.ett lepleznl.t~.zak. nogy fdfut:{:ezese.okrn hasznaIjak: . hogy kii. azonban . te. vagy.~.fi. . u1'tokaja . A meglev·eszt.-ev6Jret erosen motiivf.6 jelek ie1ep.[f~erdelI.csa. /?(JJ1.e.)taibb hazudozokm olykor 'C!pper) S<1..rta~ I sok I'(~lktH eJfogadjil:k.tily~ szer1tl?ne.'i:a.'ls.niiik bcszelge: t(j'partnerLiiket.Jol'Ls:Qak tlinhet... s:a:ja:t elmondasuk szermt "e[ekLromossagga1.'egeszecrJ: . UgyveIH. ban vagy~UJlk vele.ir·a.) e.f1ta.gyelheto arulkod6 jeleker vizsg:iU6 fdfedez·eseinkrdl egyre l6bb .ere'ztern.1ilam:ilyen objektiv mercet talshmk. esedeg~(d~dke'5en a:. Ahhoz.n atrupjanl1.kelel.Z inrenziv negativ en:ieln~~ike~a ha7.'ii1'l.gyon eJvcl.uii.erikaf S{<ljI1omtignds.melyfijgg6k.1eg tudom-c all ap:ironJ .i/"dgy ge$7.g.wh't &litdlt Az utobbi ot£vben:a:.k-e a MtIi.beszamcltunk. 16 tovabbia k uti in kUClltnnk... Arra voltak :kivincs1ak.b<n'.et kjke~ pl!:::l. ettul~ &s:z. ~ Mar meg semlepodtem. ha e.I'St am.l1}...altaUinos hvelityO:el{ lennenek.. Csupan megerzeseim voltak.~m tudtuk blztosan megallapitani.egy.nern voraa meg te~j~". Nern minden h'lzug~a. <lZ effete megkeresesek is szaporodtak.A. fi'ijdaiomrnalf:s bltnllRfele visszatetme.r~i. ha az :iirulkbd6 jt'.lis jelei egyaJUl]~n nero l1ti1~· ha zugsag eseren. po]]tik al vagy di plomaciai szessell-.<lL:UJl'i.5nk. egyenre je-llemzo s'ljito$'S.7.eresrek meg.~Ty(')sanak. J6va:1 egyszenlbb volna valaklt hazugsagon kapni.f.Ahhoz. (Eredrn. hogy 11m. amikor. veres eperaciot :libra:w16 [elenereket vetitettnnk a kiserleti alanycknak.g:~{igok ka:r)1cs.iselked. d .meg csak a k]5erletkezdled f:Jz:lsa~ ban iaEu_mk-~ am.a is. hogy zotti j(()lll1luunikiic'iob.ik" a megtevesztes egyeb nem verbalis je]ei'c is <:s:delEUk i azonban JH. ho:gy egy csocstalalkoz6 resz~\'ev6jnek segitsek kifigyell~j.gf:~zeIl .lmdkeL.m6.k a hazugot. hogy· a::i: ~nll]kod.! mosonyat igyekez.ugsii:g pilktl1<lf.vel'bai.k h egy gY'anu. De . hogy'.i]xuk. De olyan is el6t'orduil:. aklk kihallganisokat bonroliwttak ie" New orUh... murjgrnbla. mikozbenaz egyik vall ernelkedett meg kisse. ·Az· evek sor.agok. 'Va]6f{u1bancsak 0:.nek.'!Il~·dnka 4 .. hogy kepes legyek erre.gy05:n:yoru \!i![1igO"'~H abriw16 kepsorokat neznek.m k" .na .gm lehet telepiezni.i!':gy ev relt el. hogy valoban lattunk-e valarnit. hogy valaki hazudik. hogy egy emberrol tudjuk: hazudik-e vagy sem .tesn~kYm1nnl nyornai..1 b~Jr<EUviszojlybani1l6 orszJ. Aleg. nernelyeket tD.IJ.t etdekl6dei'i' nemzetkozivevaltirnegkerestekker az US.yt a b~lkrnbl1i5..)gfi:~zlUsokr.g kepvlsekf is.J~t ka:rJttib61 'Yen ·. mozdulatban.ds-:r.<1:hogy az orvosok es pacl~'(ls. . egy v.a16jiiba. illetve amikor megkerdeztek.. M€lg!.gesztJ:]s" a hang pillanatnyi m~gvilttoz1ls:a.Ne:nl s2liks&gsJ1!~l"cr '..i1Ir.aZ..k !Je1ekep2·eH~tk.re. Csak-akkor mehetunk biz~osm. hogy felfedezeselmer ]"OSSZ a§1. hogy a megteveszres icgyei sze.. nekik azonban el..fA.11 azox eszrevegye ·. :<l:mely !<isse elfbrdult.. meg kellert gyoz.~e$l:t a az :akci...

lep··.zzaj.ll.lje a hazugs..ck)]~e h~:lUg~ a silgl1.ly i>egyen is.g .egiillap1tas .ag}j:a.b'Y elismerje a46~egyezrn·.te kudarcot va]]G:£t. 11:2 egves hazudoZ6!k is.. .Oln ".~'lhreI t:-gy<u'.it E."'0 mol y r!OJeglf::ves:zH~:sflek b~l.6Z5egeli: eUen~~ egy olyan ~ilhi"p(m.la~ luara pekhi:t~i nern voh: 1(11nagy pe~enl6:iilfi. Peroze nem mtndenaldozat i1yen ke:szs. Ciu:@:.lfland6 szemet hunyru ~'megteves:Zltohib1Hr:~1~lA.ltogy vaJ6s'Zl11ule:g: hGden a felesege. s ha igy reszank. Va:m1a.. bogy !eirtueze.1is·~1 megvolraz az eh1uye is.e[lyIllegszegeset" Szamos nIeg~ev:es<Z:tes eseteben az tHdozar h<.Zl~vtnffr'rnt!\gf~l.d:hm16dnak fQgok :uev'(:inL[:SH1(!.vei'S(".li.H nyeir.1iHI k.g'Sa"g U1ik:otsikere8 es IUikO[ bukfk el.ettvolna . !t6k s.JOHh:.sa..r'iinY0"s!i:cl'\'e:tJn.tLll)elkUl..1irl5iZ<ilt(y~..hsieg e:nyi1:lite&el:c. arnciy'eh61 nem gondoltak. ]eJnemzoe:n irlk~8b. .Mind~E!t ember eWfedte _io. m.. . Me'g ha ~~JdtiI1~agfu)iak.elesel szerint .ci. is~d]j.h~bor(~b<".k·hd..a.~e!1H:.g:IZat monti.lv.~ezesevd~b6 hoil:. ha hagyja mag&t becg~pni. a~. ez pedig~gye'fig:iiteue .te~[e in volna.sz:61·L hogy egy f~:~ nem vt'!s:d Hg:y-el~robe a f-eJes6ge \r:.:s-ru.~h1)1j:zQlJak.a 'keu6 .&dk. Hi~~e(.Y[ (. azonban ez.eoon.mbedai:i'l! kesz:seg:es j1dc~.tvolt.6J ha figyeln1cn ki~ '\ft. ennekeredmenyekent olyan tengereszeti eg.I1.bogy egyeztettek volnaa. bagytik. Ie-zt€: el mag. csak <.. a meg(.lb[i~ek hallg:rlt6.. addig Hleg.. ahQl.]]<1 v:i·SZbtD. lrroi <l kti:~ darol'61nembesz61've.. ert:e]mekl'... ·akiak.~t1~os. megkell ]Sme-.lI:z:t'lg~ago~.ire.· 1936-0$ angd--'1l1Emet~en..~i<i.eges. va:gy az oJas:zDkbtl)~.v6beoi be!!'Ve. tunk.00Z <~gre. barml~Y csck(.:ful~mje.ilrcS<1:k egy b<lnkti'S. .i.naz i1ikloz. Ha u~nis a h6v.s: ei. Ha ez nem lSY .D1lli koek:. haleleplezztlk 11 hazugot.eire kQIlCC'l1tr.el'dd.a.6~.li.ye.I pen C::~]al11b~fb :kal'tk~tinck :H veg~'t}e~. 6t akleor sem eri hatalmas fegyverkeZlesi versenytol v<lM fe~e:lmetH]tlet ugy:e~en ~1.d...ad.Zt~. t'ranciakk:al.~k<lt" h<J.l!.it.ie.'Sl<:.Roberta ·Woh~$:ce!:te.mely lUrcgd01!heQ'.ZINE51el5.. hogy eJkerij..z..kovet.1f egyrrl.[l.rkl el akarta hinni Hid.t:[f .hrlar.1arup~Htm" veszteseg.gyve. teveszme l:Ov~bbreWjen. m'ag:il fl§lrev0zeOOi.i. 1935':b. ttagy ~ppeJ1Negge].. hazug$ag fenntl1tt~~ho2'.gi:scsak .~negke:?:dfi'dik .: va16jfiix.~tT'lp6ld.~deklardltan ls hasugl1{lk hiZQf'J..z] k ~61 a rout!k~p.s. eS oly.vp]nm orsz:agat.ai:ib.egy h~.Iov. Jia h. Nemdy hazllgsfugva.en..7.~. a hazu.. tuhe dat alatt egyiittmilkodili az iga z.is .:?. hogy rossznl 'lteltern. '<I. ajnue.k.gyezmenyt (.<'1 ht'thorll.ink.zugsttgoL A ffi]rriszlerel...od6 jelekel. '>:zD. • hogy miben kGJonb6:znek az: egyes hjzugs:agok.I~a:?.~n.ki.iyozrra.'li~Z~. Azz.tannak . ez pedig m!ndenkep'.ab.. 'Iesz! m~ii1de'. O1~ti:1e...'l [t~bb forgclt:t k:od\::an.t:.rtrg_al·iwtts<l.~~el valoban &Ier (. agy i.z. v:ad1l. <l.r!tl a iliri'rtak a \~e:mames.id.m peo:::li. ~unulmr semmllyen h<lszon nem sZ~I'lnazik .g'mar lu. hogV i.~ a.ak.~gykfllaUgat:5sr v&gz6lis~l ptHdil:ul.okat.akkoF veg.em.se!llek .rt k~~ pessege'~ me]lett Hitler }iJvalgyakodottabb volt a megtevesztesben.qaszatok sor~n csakisakkor nverhe- mint Mary •. feh\e~:rthero jel.m.)csj. Chambel'lainne1 szersben az orvesnak nern fbr:g.. akffi.•Chnmberlainnek -el keUen rokm.po]it016gus nevehez fL1z~ dlk. YJ16pen.s b:. hogy he.d.tn a karrierje.'Ol.gsilg'l Cllan1i)~datr:l:(lek e& M:a.31 fe. hogy a megalb:podastne111 s7£gt:ek meg..lni?.Bz·a m.ef.mnuktfr.i1!O~Y veget ve:::.Ji.ket.j. .:} Y.1110ssag de" s nelRk6tc.int az orvosnak azz~d-s hOIMaryigazm mond.~h talilin nines is r: VilS2iOny~. hogy bazugsaguk k6:z:poml elemetkepezik.r~.u.. v ~_h .yzetek.{rr. .:m.rnUnk.yuloak..ss.eg~z {l$s:Wnyt. ha vaJak] l. b'jfJilek A .er hazugstlg~t"hogynem.. A.ge.z[6f1~~k.Ql <'i1uJk. hogya fesz~.Lgsf~ga orvosanak SZQ' s~e~l[uh~H los. m.>s:ek.d.. a~I(lh.~u..hogyldep!te~j fl h!lX(l.2:S:1g6it. Gyakf""oi. urj.<.gem gyogYlll[lneg~elje$en.g.melyer igy~kez.::l ~tgg<l~~akmCi!gukm.geres~li egYC7jilCf]Yn&m~tmegsenese kapcsanC'lgy fQg~]- mazote ".OOI"VOS bemmjthette az e]]Si11-e::rest a hatils08 kez¢~e..OruyUlt. 6.akkor a ke2d. bogy olY<K~valaldtkell~.11rt~~k:."e7..en..:kDfveszit. :trUtk:. a. 0'$wl[Jdon renegesea fegyvedtezes·t6i meg. .drnclrdyoznL .e1l.1)' 1.uszon:yaf.ijkii~ hahlntfl . .a hiO~o11yo. ki:t. ho.Az... tert k'i'serJe..mjnt hiibor(l.. semmlt sem veszltheH.s.tl jte~I:en.. tll~a dozoval.varll't terT'J!e:ny.eset k6z:ou 3.l. hogyne krdl- Jen szernbesttlnie a !{I~gyetkmmently~L ..y·ezq.neny sitHerett. ha hagy]a.ol{l Idep..I-m (.kCs1!elw~h~U .1hagYl<lnk egy .t m:fig.g elkeuddzeseben.A eS~1]6 es.sz~&t'1fi.JJ:lt feLe16s..erd~se voit. ~unit kesdbb G.e[i!:&se~ es.i.viszont felisrneilk.[[neg ye~2ft is. ha leleplezi a ha.!{:.tll)~ne~r.ly:b.a)!ta.hOgy me.· i{zidnd.~'ke7.ldepk:'Zik a ha~lIg. n ~.en velna. eZ<l!]t.gm.lfIJlV'. Mindkettojuknek fennlke:I]~u tarta.f ines egyif:nsUlyb"'lrI_ Mary O'fVC)Lii<!. 'Nem kelletr ki:i]lnia<l nyi.!' !TJ.} OJhlSf c]telt'$ck mutatkcznak. .5' s vagy. hogy]:eliSmeif~ vol.AullE:x]digoinc5 kilnondvOl.alpban j61 tFC.e[t Hlieg. .l!. nem~ge[l maradtvolna lnii.igal f~lrev..~la Nitler .r . niuk al.Ikt::s6 volr Ch~trlberlain1)ek.

h..E'one}..p~'Spllatns ·kl..deJ.:sett az. viselkedesben mpaszmlbalo Jd~k~t.so.-5?aml:.hogy a hirnz. 8)l1i~:el. mikenl aUjak· kl ezek az e::.~.zak.~e:[.~.ert.tt..~tem. feJ~e.erbMi~ jeleinek es.lig.k6l1yv .e..akemillbeJ... m~: nem ·keUoen telen.1Lh1~ld~s'.zt a mJrqo$6 barlHlc!at' arra ~e.v(~._t'!:s lbe's:z:e{esekb61 sz:<irma.ek a . n. bunoza-'yag.emben.&rt .~z( h6z.lniatr.~re~ QIYa·h.jrr( ftgy d5nWue...s6 .Y'agyok vele.:a.e rejtve Q ~~m.IL.J..·kepv.e:§rOkem az eskUdtszektik khl'~taszm'Sanil.. ~.~:l'hltel'iuk e1:\~l:enr · kikd"lmGS.(z ftltalam ke.e.nem.![~..fvtu.li:'nyel( is fdha. Egyd6ll'e.fbk.oIy.Arm hj]p'y. ?~dk:ierJc~e:l(e:k pol~tftai ~':-iay bflntigyi !i~?.Jak...amak semmit: M<it-p'ed~~ ~Jl ~ agg6oQtn' . A vanmsztek s._is jsme. .feIk.m:[{~r h~ll evvel: e-tel6u n:u. "lk~k ~J~itQ.~'tirkQlni" A D. es riszt~b{'ln volt: vale. arnerikal vedeJmi 'miniJ:lztedum (D[)D ~ Oe:P?rrll~at of Defe.I~.bizoe Il}'i"te.s~:rtftlj.ln1t_.'j.sebeo.g 11~m.:!.Uk-~L n~egte-· veszresre v.k~..'it~~ dolt mirn Mo'~¥ .hlgeti. bel..ivftl s.ogy yiliamnyt~O "'15elkedesbeli an •.~o&._gnak ke!'~mi":·A~~p.:S2iotg-JI1at{ts..kis'lJli'a1·f08h.aikat haz.slt!gd(hL$~roI6 k..lOnd:b..7]G 'il~v.z.!i1<Jf.~.::he erLelmeket rryomnla kellen t:l1:e'nd6mk.:~ji1.l'i~ikuso.azoknak s~l1cS'jdejak sz b~~zzoh.:~).·. hqgy..k jnlarr j~ .b dl~.~.ok a .gy k€Uos Hm~!l6!k eseteben.ugsags.J.O\(.i~:te'S:. kedett erre.tf hogyan ~gy6bkerit'i5i' S.roM. hjszen egYfent.~Iem~nyem szennt az ~Hm]ll!l~haszmilt any:agok mintegy fele hely- de. mill"!:! .= f:je. akiket . hogy megreRl.Iy~..'.l-.e('tlr ~ t~"~zJ{iitj~.nem kelJeu~. valamint a t6L1ten~lml p~ldakbQl. arnlg t1r..anuJ6 ··je.hi. llletve ·<1Il'.k a[0v<Jtbbd::Mi"li8~··1{ ..~EL~J$. 111$rt M¢H~erOt'$. a .·o!yan. .:eIffi reSZ-f'Jsi.Iepfewdud!.i!hetO aanak 'e$e.enrnrgd::et.b'V~lb'Qi (lkb~l k~foli~6hrK iowd l~onn.ete.z:lteu elemzesek .ek.oF5i. .lm vagye.e:. A£en!. .dig.iW katonat vereseger.1v.r.:elm~X.rtiibar11 -ai.DgS~ig V.sekl'e meglesz a vlila . miert.tk.varoMbban es'korulw::. tnl::z:ug'S~gvi7. azonhan Ill.o-o. re57. 6kis·:·dkbvetpd'" hH)itk'lt..o..:!l.k::neki.m:el. .~~gE~:~. .jen. nzonban tobbszorrkeresemre.E1e(. e~nen1:csod:. Hitler nem 6rze~t.· rejtelt erzelemre utalojel.tljt. Hid·CCf )'n:v~.iUket.kedvell. Et. ks megtudtarn olyan ember nevet .l¢b~t&~gekrol e'S. mind tlleszkednek a.flt&krepdj~t. Marynek er{\'s.i!1.<l. mit gOIl1~o-Jbka.~. lyan.Qfl ? t~:riiI~tek.~'H~rv:eles p. .AzqJo. '1-ev..lmLII~.g :e.i.K~n. hogr erd:eki6dnek.rltpes-· sera a l{!ep£.n~.e~·e"'.::.t"f.fuk intezett leveletrnre. amiert hazudon 'egy.sz~]yekrot Areta ~u:pdin.·l-endre· cs~ik ~Z~. S7.5Zivitrogil:at~i:5" ~Jarl)rja~ 1denH§."~~OLt~aldozaJa..zinte'It t)pecHilL~ t!.I-~(k6~Os.i~ervekkel es bizonyhc~~ol~kaLg) es rendQrtis2tc_:k'~S.t:l1Jl. nem az.U.·h~gy rn rJ..gl-a)kiEi7.g::U6 I>.~l?.to~abb t~r~a~1.~.ie.. tiszteh.agy (ltlr€veZ¢lesre Ui::lLqj:eieket i)z.gt.~tn_ak azerre ptaM ·j.m{(~res..l~~9!:lY.bd61fik.:r~l fl~rn.an erz€'tmet. ogy.el:y el.e~?.:::l.tfJiO.zljjg~~~~1[. ker vlsel .~obb . ~1i1Fej]d~JR~Z:9)lk n~t 1. figydmeJ! !dv\.kokhoz.ke1tok" mj:'.:hogy 'C\"tJpir:L~gJte[li akarrut.ek.a meg.erQ5f:f7.cgy"-szer rna I' n'~~l. nsz~~ban.ZEnflleg hazudnak az emberek.n:va16all.'i·ka~ hraUottam l'olyama.'u!CI denlzc. .3nem hogy ..c ll.eill azok s:z.!teiose:·gek. .il:Jl~iJr.egy .hogy eszre'V. elleDer~ nem t. '{lill \.flOg')' Ia~M t hassuk. Minel e·ro.5igi·\.a.{jvarog v:a]antHye-n.r..'~& 'egy sor 'l:. nem yil'..b. '!/e~.ll:a.te'tkap... vagy I~ga feli~b.¢iI1" ~~ho!.tbantervrJm(Juk-:i!'6l.k.i t m . az en mmlU.ve~b .p1etyk.sz:i'.':~'.l.ikerrel j5.'f.~lZ ige.~11.'ib~n .a?g~~I~:~tdl'-+~~n~~T. ~. l1:lii:vel kiS:.3':k)s~mlbb... n 'e'rzeu '!)i"fnIudamt~..sedelel~btH."lif.fl.e.~<!iejf~.k szamara. Jegf(J..k'Ctsi§gbeese~et ~s pl'lgyjlko.3.5 Igy hd~pl'e2i6dfo. NeI'L.-:m~I:'Ile .s.ek~ Id'JialFI1.t1t:i"nogy mll'lden ~p~ci:ftlam.lj.g" megaJapoz6lw..ki.af!Jk szigoruan titkos.lil1ki.·a. mlnt.i.l. any:.t!l eneflh.t!.lmdete.gsagtJ·k lelepleze.gythdom.gy'n:i~t voltsk ki"~!'!(. ~lmM v. hqgy k~'Pesek legyq'l1~kide'Je!J~n6s7:fe\'~nrn a esempeszek nonverhalis T~lejt lJ.e.r le.k:~~l-de.~g. zt<:lilcri a hazugot.:':I..lnemdn.~egll~~ih.agy~ INi~lt erzett '~~gg:¢cl~}1l".A brit n.zhek.rl.Plu] ilJ. tQbbeN ..£:nem azt '_Ie].k.ydup:I::'ifl prol:)i:emis a hazugo.t. .i$d6.rtt ·akikue:k a llTiTkode:..a:n.-:.z6 .i'kt{)q.~:.llnek erre Nonutlwz6 k k6pzeshtlJ'l.e~'re.lk '<): ketJizes SOdH.iile~l~ .~~i I ~()riyna~ n~Jnde:ri ka'rnegvclt i:'a" b.giliiJ .am.gyntjk5egq:k niit.11l~gnyilvan\l116~ j:rLdkod6ieJ. a ~q~. hogy ha.ik .:.~r:?0 lOkeler.djplotrl<.'i¢iJn..a hazug'<.e:5!W.a kor1a.hogy nnkor Ieplezodnek le.!.·lnegbecs(.o..t.scbbekez:ek az erzelmek.ogy o bJintlidatot ~:'lez~~l1.'1:~ok. Persze . miv:el rrmnk.<lJ:1n1ti!~..JQ.<l.::~p~~L~~r·.:1 W~rg~n ll..~.e$.rt 'VQhl~~j mivel.lll.. e~k.rt1egf.~riy .:g~el't.>an.' I1L\t. hogy. hogy ·sik:errel Ia~ip:n..i...!eltfeUsmerni egy sikerrelen tlrtgyilkos 'i agy eg¥ hutlen hizlls~<1rs:.t{~$~ viselkedesben u:..ei:I'§I.\'i\filn ha~~u:Hk.fel fr'].'Sizugsagok Ieggral~~ rabban az..daFf]]h. elr el e-leg ido. .yvd ell~:f!~elPeIrHitlernern .if!~ l kn'til'cr.: nem wz.lt~~ '.e. hog 'of .i'sj.'lg1ii.t~:s nom.'al!1. akika hazugokat prc6baljiiklei.a irfi.~lek • .V~ll acldjg.eJ.bunmdatot.3~ E 1 ~~. h..k6Zielil:5iene~ hOIlZ.epleZni.s..~l!L~"Ztl'~t(]'rnok indit€:kait61 ~h~gy bi~zon Hjtlei:ben) fii.all]akeZ!en a uiren.[.oI\losa.

g olyan k6zponti. de korantsem mindig az: Bgyes hazugsagok . eltitkoljiiik rnajd szexua]is tapaszralataikat" mlvel ugy gondo]iak. a megirasaV:lJ nem csupanaza ceiom. bogy minden hazu:gs~got leplezzijnk le.. hog:y rnlndlg.IZt sem im~['n ~!6. illetve a fl'l.flyo?e~sa. hogy mit gondoloka veszelyekr6l. sagotldeplezzenek: !.I$u embed kapcsolat eseten. M'indeztazo. 'Iermeszetesen a hazugsag is lehet kegyerlen. hogy'Olildowta lk maguk 'lr.en fljdnhnat lehet vele okozni. ngyvedek es Ugy~ fe1ek. k..sflr. es a. h~LZUgS8..t~irtk .megviil<J!s.nyvnel\. Egyes tarsas kapc . hog}' jobb megertese 'rI!~. aki elborzad az effeJe aUlms olv<lstin. Illetve annak Jehet6..nb. mjkor (!s hogyan hazudnak az emberek.eglk'"Ves~(es ketfele ~irulk()du jdeve'l. Ugyan:fgy a hazugs~gQk..Ivol tartsak.~. hogy az ig.g definJd6jolvO'IJ. sot.(e.an.ig~·nokOk es v{l. ritkabban ugyan.mfordHv.s:z~e. ana. Ugyatlt.]kti]ozheite'tlen csaknern minden dpl.m csak joval tobb reszlet isrnereteben es :. Ennekellenere ahazngoknak nem szabad kO'1loyeimuen a l~fe1~etd. mint ahogyan azr .z. senkinek nc'm szabad hazudnia..at..Ok hazudrrak gvermekeiknek a szexrol.. orvosok es betegek. gyerekek seidtilOkorba Jepnek.eger6l: A szul. szemtanuk es bfrok. hogy s:ztiIeik .etflek. segith€![ szarnos emberi kapesolat megerteseben.<I its: ~gar. lertelml'i'llck '~ekinteniUk.runak jgaza van.:'et ~lhtpv'et6~orm..j6val. hogy .g j. leleplezese megalazhaqa az . solatok eppen aze'itelvezhe~6k. <~zt a jogot.2:2' 2} f<l es feleneseik szdmara. ])g1' velern.imai1. i. V~teznek olyan he]y%)e~~k-.srol.olasa ulan erdemesegya kalan fonta16.~-:ze:tten jdentek- .lgynak a megtevesztesk re.12:.em mondanak el neklinkmindenr). sot . amikor azt irJa~ olvasomak.igokrO:~ is be!i2!clherunk.ke:r-cies . Hletve mJkot es hogyan mondaoak Igazar. ferj:ek es felesegek.aiimak reui1:~av~d.nem ertenek meg oketo Hazugsil.t'!zli"llili . <ilk.:0U cgyarant A D::ls6kcf1l:k~:Ldj. hogy 'egy emberi kapcsolatban $0110].i6k koy.tk sem $'Z-TIbad egyminden hazlJgEgyes eserekben 'LIgy-arus l~ifej.1itok ko.zOtl (Jn~~: OJ ]egjobb barii."lzs:ig(~t urk6sbcJtf kent is lehet haszndlni. telen. mivel 5iO~ kak szemeben a hazugsag el1t€:lenci6 do]og.ra venn!.s:zdl.lzokho7. men: mltoszokat 6dmek.I hazugok fUlftjo1k = kifeiezetten ernberbarati celokat sZQ.EZ!eI .tltn~k H halalos In(:g[~V~szle. hogy [.~()i:iI'P.{lldolatol vagy egy harmadik szernelyt.egyes h}l:zug$. s keg}retl.j~ljaki' alidket JJgg!'].amlkor <I. Van..kok. s:l. amikor nines szo meg:t&1. a hnu~~..!)" hu In~mlS. jeUcmz6}e az el.lgarfi~k. En nern O'SiZtO!:t1 e::Gt a nezetet. lehetosegek:roL Ennek a 'ko.osszes .l:Lk a hruj!ugsa. T~legyszero azt gondolnl.l:ma.g1. Anti Landers llj'Sa.sek._gok elefordulnak bar. tno?wk 'es cil5...depk':'uti \1!:gy6km. oket olyan ii1fonnad6kt61~ amelyekre szertntuk a gyerekek meg nem keszultek fel. hog]'· annak t'!1ml.:za.

reszel.::tLH1>1k Szjii!Lell fekJii. szo.) nyejuben is ml2gfigy~lbts~(fh(J. A rn~t~~k esetbem a 'l'IH<:A~!!$. :ljkul t~mbe~ kegr~lleI1.flunk1 1•Erdekes lehe. Hib. akit ked:vd(ink. ~und.'h<lU!'.luelyi5k'gjegyet l!!er.LZ a no.q J:7.esek'el esT' kOl'llli'.tere()t1I"J:1k m6g.' .a sZ<ijukat I'i::rrngjukhlltl... melt leher..i:l:nJaptd. magas horoJokv:.gh::tesett ~!ml\lribi niszok h~." C1 magyar I . amelyik gallynak ::lJk:izz'3i. a~n6.g szilli.~J.l\i!~6ti!:l!'lCikg rul~m:J6.:.tZ1t<fhJ:!'i! Ny()k {~vvel az elnokt posztrol valo lemondasa unln Richard Nixon tagadta..iclitm:ary Iogalmaz: .esken}.v.eseI.kedvclt.li:tgo\ er(.. \Vaterga.'Y al~lh.' K:Ormyu C!.fl'J(Sd{t. enybebb kicsengesG (faJse'hv(x(tmtruthj kifejez:esekkel helyettesftve szr. New )i)pk': William Morrow. escdegegyeuesen csodahmk.61 messzemend kfiverk~1ele~ekel von'junk le egy·egy sZ€..:d¢[~k!..I()ieJe11s~g..ajnik.o. zeaen klltt:kzve is \'.kcm'l.ehh.egy~rj :ID:i1eribj.1'05melen ali.0.k uem .Z~Lhud~[:ii.-ak ~.:t~mbJyt:kI. azt 1l'~O'nb~1rl lisrnerte.yet :1l:t.hl::lk.l.eJkapcsol (1:10.:!sr:()1 V"Ji.IE.I!'~!le!!i ( €-.batJJ ke:niJtink egy udvarias .zegye..mtg dolgunk lesz "!='luk . "Powell k~( eseeerm~~l~.:.kerdeztek <I vm'lbzt6po]gflroka~).k az a paranoid revl . mint a pol itik.'J}Cia kc'pz~tih kekt ben. rnegsem hazudik. Nixon nines egyedUI. .lval a boksesseg es ~ inteUl. Egy botsaska.frbrJ . an !>JellhQar mondiam: jrJg'-. hQ~')' igaztalan iUiH'isokat fogalmaz meg.ehhoru::!li~iMI is PO'fil::llka 11ll!:ilel m S.]I.. mint egy oly~'lJ~: ember..:1 killseie megteveaato benyornast kelt.&ki~.epzete.gy ujch:mOs f~jdall()lm~l e~ !tiI~!.'i..~itapasztalatekes brzqnyi~ekait. hogy 0: M1L:ria.a (.. Magdolna. hanem kifeje. nem hazudik jobban.{.yit. . kopaszodo ha13in(ek.ar..~L1ylibM \1t1.. t9Si~).t eil1O.'lq~r.ADgY e'ID' k.~.Jbnsa.lI~agY' ijJZ~llO~ill ~pul& ~ete~tipla.' (lady rO~¥€j].z.ag" illerve a megteV'esz~e:5a.Az eZ7.s~r::.lemi!myLinket '.bali .~H!itja JQdy P'owell..Z lliJO'rrJ E~1g1tsb D.Az'a SZler~otlpja..llo'Sy .6 Jaban az erkb.sdlks~S" ~.:ui.a:Z-5{lg elkendezesere Ietezk megfeleld indok. hogy ha2ll(~J(lQ1.d:. efl~'le'~7. ssta''llakat . amikor 5Za\i'ldekooan kerulia hazugsag fj.onb::m t_:gy j~lelg.ggel ~ leplezesre.nasyobb agym ~eJti§te.'m~'I' f1rtat~an emberek~[".~gy befektetdnek rnssz uzleti tanaesot adni nern hazugsag.r" Gtdrn.]j!1 erre..eJt'I~k. l.olyasvalaklvel.. E2ck n.uzib. aZ1.Ytoty.g..kerdesek azonban lenyegtelenek a hazl!JJg_s..1vilig 'vezcWit6]. 56l.1...1pul.jnek Nos.. N~m ritka az olvan embel.helylegeoo. Ir.] h"R..!«Io.l£-bo~iny ~l()n IS a hazugs~got ['es~.leI'Lu...1kesk~flly ajkCI cm~f'ekalerrt !'lime!>: kl igy.i.I~':i. 'ig. ~thf? Oti:MJf'Si(.. At J:'>eh~!!' !i~7..~ iebiiiteni.s(!gtluk lehet n1tuk..'!ZOIl it:'. nem feltetlenul nevezheto hazugnak. hacsaka tanacsade maga nines eleve tisztaban azzal.es~k"1te eg demokra~~l m p~)'!:i ellenfelei sr::lm.clgobn11Jef..:1 fennaJ16 igazt.d~Viat~srol klm~lje-n ~~eg. hiw0'lOS ldlriUm. lepiezeubtwnyos dolgokar.aj!k(L ~mlber ~~. kt*.lli'l'<kt'<lJ elnyerese es.'Vi5el.fejteg. Valaki. hogy a tobbi e polidk:ushoz hasonloan elhallgarort.k~5i rosszallas im~:zrv]dfeie-z6de$t. amir erro1 Y:<lfW :!IrG"6~ z ema berrol gondclunk. mtvel aHami6an 05Sle5ZOi11"tfii.Z. nemcsak jQgib~n fill cgy kormlinynak. egyebk€mt \.il h aklk 6nn-ib~fukol'l! k~vlil s:wlg:tltlt:lmak hO:Hnj~s. akinek .[)gy ~urok!Jr.me.~r::s:wn. iof'Or. mivd a .ln tut:.:>el'eg ~e1veii: az IrJflb::ll1 fogs~. hogy .g.I.!L'k. g:alClOOI\ilt~!!iro ~:>: <1ik2lJi: 'l?'glldnck 'I'&rte~ (''S megdIJ!Zz.akl nC1U rnond igszat. \'(JfI.ge1es soran.kesQbbjekben .l/~Ulet1. amikor ~2erI.Tog-:5an all-e egy kmmanYIl~k .t5e!. hOlgr hazug. ez szuksegszenl egy k('_)z. b~(]&j.~ JI& . ha h. es riem h. Jimmy C[!I:tItI'. sajt~foi:Jcjke megefllgeddbl::! hi?j()Jirrk~ hflzi.ruIk:.. rnagar.Q'l?'" .\Irik. ''Dni'l.& Or).st/).hom" h :mldjo[l~ a.ilC.! . am jo.Hdaul .' Ahogy ~~. Alin .:. .e iriloyu16 _kepessegeit clicsoiteuek. 1p.lln:1!1:.mitd~6kat -.y a ~zexu!ll~$ i.li)t~.Modern hasznalatban ahazugsag (lie) $7.. 1.mte 19HZ-ben a Scm Fn:'lrJciJ'CO Chronicle hasabjaln.ill.t.~~eJi:1llliikozn l dolgoka t aliit6 emherre azt mondani.ine.~6!1:" ha OlZ ~B. a tenyek elkenti6z. u ~g]e~~isegL A2{). bilr a1litasa nem :igaz. Ji!'Jg.e!: mela~n. iiJ~[LI~.igm a2iJrt '\Joit.i:t'Jlfbm a[k~dmflzott ddiflk:i6jiirr tekinrve (mindket kifeje-zes1t asznalorn felvaltva).ial!apQt jeleit >Ilia hasznalni.e:t. h01iW 5t'rrllWn csak OIi)~JQq[<l1'Q- ~:bm ilyen .:ibv6ben .ir i1tl!~'g. teJl~.'i(}n.k.Oerl. bogy a.iJMll't .~~'lO~I" b ht. mikczben repeblikanus [~lmoga~6j~ppcnse. ta<.a alke.emely'isegjegy.Ino:ndarij mlndern.lII'Ili1~(}rftgy riperter e:16!sz5r i:elt fel k&Ii!Y<:t:5 keni.A.5 Iwu:5:iIMs "3~to~ob~m \'fin" . ugy velte.al nehezebb ezttennl .21" bazudot: volna. h~ zen Ich.lCI]elik egy .p~]d"h.] :<IZembert. nem hazudlk./f} o. ~i6di ie:tlt. SZlWK.mgozrathatjuk lepten-nyomon a ve. hog-v -eg.g eUene'ie is.! G.!J'jY'.1~01 l!oltO<lnegy evem alatr 1~(."l :!I<. Ebb6Tugyanls an snlr1li&nenli: ~e.ll1..enyek: ki. Nixon :milt j6par evvel 11. Nern lehet k~.l~ti ij~t. akl magashomlokava I. hogy 3ik~dnl:t.VasarolrK~ h'~i5m111.y~<.megrartasa &rde~ keben.kos.6J fqgb Ez va ::z. holioIH e.

k~ harom ezred:i61 kcuor.ik. h.l:tetr.e.1 k.'ii meraek sz:i:nM·I. hogy nem mondanak igaW:.r1lel!'Y hazug S2fiv~tn.·111 fe~di'!~~lio\li. aldozaluk rnegtevesztese lehet.&ag es . €os eZl ll!all:<lttal tetee".r.g}' ujabb . Ha pooig ez megtorte'n.n S?1hlTbil\rag:{ bpc:l(l!~x.bo:[iJ kezdete dO~t" r-la.:lIl a Guffman .n~t~l:k~d~:[u:i :r p<lloI16gias h~.g:>..lJozatot.o" 'de hamls infoffil{. akik nern [UdjaJk.z.Etesbe" a szlndarab fdeje:re.emp0l1.. sariin am~ sag meghatarozasakor. a h<1!. ·E. akik tiiszHibaJl vannak vele. sajii.26 A hazug v.nbseggd.kka] ''. hogy igy szeretne u·onll. . Eza v:.jatonbecsapilisl!..lir61 a ~kOvetke~6 fej>e£'Jetben. m~gv.<.Se.~ hazugsag vagy indokolatlan <11~~Ia hazug.Jel ne illk@J..re eff~~oe kom-emn1IL.szaod.e\.{das.miwi na leJeplezrik. Egy ember azonban..l!k. ha az egyjk ember dare megfontolt .e csekkenteuek a letszamot. 1959]) . <lkJ beszeltink. k07.gy Mussollnlvel megrortentinddens·..a2~gazt:ajan~]:g IiljJ[ii:m. Nem csupana hazugot mag:it kell tigyeh~:mbevenni eg~{ hazug- feln::vez. nehezen i!J'!JZDlh~. Saj~1t eghataroaasom szerlnt haz1.iil.Lro ·hLillte[e.ye[:: em 'ellY'a-zte~hetok: ossze bizonvos ibeTIY'olTIas9.let:"zeseu. nehany evvel kes6bb tragikusan lulbecsHIIte scregef {!l-e}t§t Ugy tCini. ncm leteznek.~IkoV:h~l~t iJ<lZll.110&'1 a beszelo hazudott. neb" <l::~onlJ'. ~rnel.<IT_ . liz elnyerre MU5soUru.fr. indokolt ngyanis eldre megfontclt lUI. s pontosan Usztab<l:r.l. hogy ~:B::i! I1eJ.pjI" a pS2:i..~ezik ot:f:iiTi ""i'Ikidli :~tt..3 Egy hazug idove.!~e. akir kedvelnek.H:e elfelejtette. gyakran s:lti."q h~.:O'[ .zugpedig semrnifele elOze/.gstigr6~.k azonbsn. amelyek v~d6jabaft.a bfzonyiteka. \'i:l:j. 1938"ban az olasz hadsereg hadosztalyainak osszemetdet Iflegvaltoz.ftg..ekkal vezet felreegy Wsikat aneU\"t]].h" illetve leplezes <I hazugvissza tart blzonyos inforrnaciokat anelktil. akl.he'tok ebbe a k6vetdmenyrend. .7. 1b6vebben olveshamak).~7_iD'i\~ 1:5M.. ha valaki'e~hiszIa sajat hazugs:." . ameJ.l\rseg lehet mir:vJkeuurc".. hogy nem hazudik.jiit hazugsagat._mldi~l b~wnyitelddinte!Jifo. GOffmllI'l .t nem ndon.dCiS'uimfvel .m'azl"l~:lilak leple:l)f:{[ ti:Okktlket.'V-.i.:rol m akkor beszelhetunk.-lkl~lnL Nem beszelnenk hazugsag1'61. a~!. hog}' J fasisz~lkIlak harvan hadoszedyuk van. hanem ciy-a nokra. .t.orusegiikugy.!'l!Js eie\'€: beleegyezik a Jelreve-.ye:ke:tigazsagk6nt be. mivelneml iSSures-c:savar:asliyom. mint p~Hdau legy s7:...1. am keptelenek kontrolhiilni a viselkedesuket.t6foJi.l)to2.tlkl"6~ sz6. A hazug nemcsak visszatartja a valodi in:~m'n1ad6kat.-.Igy igazat rnondjon. iIIerve hogy .1.. bii:rme'Jyik ha..og}'. mlvel s~.lvan a kettO k5:zotti.nak Mt ahl. Sz. A hazug lehet j6r \i':flgy rossz ember.ethamos ... Ahhoz.ei:e!>(:..ba.lk liIdQzumi. hanem a celpOlltot is.pver:o rnodla van a Jeplezes esa rrmgb·amisilas.megb~'Veszte's.er·i!.'€'l.zrhaltja. mikozben a valosagban c. elUtkul. 1t:Orteni.llien bi<'_(l!l.1clozatsernrnilyen medon nem kcrte. ha Hitler el6irt::flgyelmezreri Charnberlalnt.:el'it:.l. s nem lett volna 51:6 halugso1gr6l akkor sem. A. d~lI]heli.. hsnern olyan hamls do]gokal rnond.lS 6riasi fejetlenseget oko~GptkG~v(~del]{d. hogy csupan szerepet jat$. 1 .szmaxfa azt is.! Ewryf(/cl)' lifec.n arecal" .il1t(::n Item tartoznak ide azok. smelyek eseten .5<<lkfele~~y'il letezen.t1T1'i.s kepes elernl a ci'!]j(rt.Rgy ligYDel nern .akj semmilyen je]et nern sdja.I~1 .6~yan ernberekebel1. hogy barml igazt<lhnsagot rnondana. Ha zllgsagr61ugya.erC. hogy olyan ·erz. A meghamisita.zik me~· k/l. hiszen ez. .in 'a ha:Lu.gado:i" ~6I:. A szint:szek nern (~gyszernelyesitenek meg masok.chi~tri{mli beutalt paci:etis eHro!ta volna ervoss11.:r:&~..ihucot viselegyrovidideig.K aJllla.1 oeIpon:t erre kiLfej.t<1thl.es . hogya megtelll~. hogy f1!leggy6z.k.]~'C:riI" i~&et~'e.embcrt sikt!FLik megteveszrerue. a ha- zugnak szandekaban megreveszteni az o1.3Zik INc\\-"Ybrk: Allichm &6kilo.i6vnl hQ1'!'1:ilyn~hh:~[.ik~ f?-gys7jer('ien . hazudik.&'I. hogy fie bizzon az ilgere1ieiben.giiI6(Lirom k62J~p~rlDjaIY. ha Nb.e:zetten kerre volna. hogy hazudnak. magan klvtll keves. konyvbOl ~cim1. A:t.sz~erbe a palo]ogii5 hazudozok. IHz"J!rr Jenne' peldaul a szibes'Zeke~ bazugokrmk nevezni.ket van a saJ{~ljanak.sf'lo11azcnban e. bogy ebbe:li 5zocnciekara ftgyelmeztetne a celporuot.es. (M:i I!'Idk:et ~der." A hazug~ag.'Sent€Jtt:O'11 Df Sd/r.I!epes.nazt mondhatra. vagy eppen megvetaek..ZlIc1oz6 lilHlil:.igalr.:ara kozQsseg 5Z.tJ5b6J ntZve'. igazt. ahol az ig<lz.m ~rmes~."Zl~S sikeres legyen.~:tt i.{o. Ez.nDs ha az 5.yitek:.. iere. Hem ilIeszt. hoS'! enyhl!l1ie ~ r~ V.u hil!so:n~6~Siij{il Lll<lga:rol..dansig:~jt pedig 'J6'1.kov"etne br6kere lan:icsat! ha azt hallana. \F.ila.gcsupan a 1epk:z6'5rd j.s.t sa.:t!eu.:igfl.!!"~( n 11 rl'lC i"rl.ve:lmezre~e.mcloz6J~ .ugy . hcgy nli~tetr.r.~me]ynek .Pji'ikbe.rc[Qjele.C].maJ nern leJidNtf"~ hazugnak.k nevezeu felr. klill6.:. . ~Lkik i5ajl:it mi!St~b[ CSJl.1'(!:l2t:n£::>tdc. hogy nem mindig i6h~ko:ny hams(l.1 DIi.d6kbJ fogjl:i:k '[(.k.r.. s:'!ili ndekkal Ii)rtenik.1a~ nehezebb es:zl~lni (ennek o'lt...eJme. hogy hazudjon V.

.5~[i. mivel 1 dOZiete. A jog srovege szerir'lt azonban it gy'$L').) A ha~ijg . ij:enll eleg 1'6 ~ ~nem6rhijnahhoz.r.k.diih:.l.a lehnk:i!se$~~ye..l.Hpvi[{igut 'l~ elkeod6z<jtl: bt.kef ~~etlben. (S·U.<)~.lZ3T lewzhe~.HihPn. O~szjntan'1~. hogy IC~j'I~':.tldoo3m. e] r.n~m ai:izmn meg.{~~ elIil~e~l2zn~~ la·au..[Jr0lt oofitlk. hogy az llgyv~dl6yel foiyratott beszelgere. nran le!lJ.§s] s. oly:.~l~gjobb elnl.5.gtU kideri1'l az iga"Zsii. ha a rendor nem.azt rnds teszi. ~1f.~et eIre.lJru~ mJofm~id6k ata"das(Lra.tbban a .gy'¢5.).Jg::H'i. GSlJ[':1'a [I ["0i5.agokat a kes"Obbiekbe11.l. rsele:ked!(e:~(..~"B.uI er>~k.ezetkieses.rcU:tJt ine.a-sik a l1emkei:clffi':J'a kl. arnire VOl L6jiipan emlekszik.j. l1~llf:p[e/1:s .Jo.lzugsagnak Ha it: ~teg azt ked az nr'Voo:d:C61.j:U JlliIi:g:tinak a tra <ll'i esc rre h~[ ~z.1{i l'l1i.a1..intend6.t..g.g p.n!ll.nchfk::"i. J 6n. hogy v a b.a w~L. Qgy cS.s nem n1:~n6~Ul :a:di2ug:sagn:ak.lsfel¢ .keben.. NIxon elnok lemondssahoa vezeto W:atergr~[e~botr1~nye".r Efd~k:e!.S zul emlekezetr.~ pel. ffiasik feJ nem ~:s. zeresen .:.5n.zOfl:y[bekl. r:nj'g: a :~~pJerok.:~Ujef1i 'ifjsslae:nJI~ke?irl!ie" Ha pedig ve.embe:. is ~6val egyt'zen1bb v~p'erd~ ha .'.g'll<ovet1!:e?.:lk6vet6juk [ebukfk.e... Ha (s(~hk a Mm a.liUitas.~....hed IfuWI~.! vezessek 61. be~egs~g valos tenneszet¢[" mt!sz.sra kell fe:ldnle'.cs:alCinl. vau<lIzji@Zsaggal..s~m.ete5he~.A ler~l~J.ppefi.g}'~k esete kivllqan'lIhEs:zu"Hja az ~.uj.'lic:.hO.elkend6.illi' ...ant Y~ln1l egy i'o.seirol.ikur a hazug marnines tezfek hozd.k: m.ntlg.sen dh.) h.!mP~I~jl. a MlUg megmenekul alltO.m.n'itn6jeve.zfvesebben alkal mClzz::ik.:m.. ll"i. Nem . ke.Jj.eL A.<J! h~l!g nero emleksaik atT..lsirn.. !'il:3igy. a:.mko:zli1l![ arra.ek.l.~ugok~hal~i~~r) it!iq:iIe:ze.hogy 11(~m .d6t. Halde.plli.d:hul.e[ ii. elleplezert.l flek~: "ilye:oKar ll:gy'~nIS Ilem pllnill:5z[!.- .hazudotr.da. it hazug joval kisebb kockaz~mt v.suk t~:m.. ezta ~s26tsokan az.['ie tobb bi.ha -a fer] nem ern<1: k0leli 1II!Dte:I. '.pan ~:em'":i~b.hamisi"tfts.lZen is $.gY-0lf.1ondasnL kenysZ"ertH .h. hogy az aldozait: val6jaban ti.1 itJ:i~.fi)'n.tO..mat.rucg.t lrill meg ~h.ez.• !iokk~l o. vfllaru·ol fe1(lt"ofl van :a leplezes &sa hai1.h:1mis~l'<'i.eg rl:tindig· hi:v. Semmit sernkell kitaUJnJ.o... mia~t.guak..I6 el~tl~e1:ec.~]pfJnL .ogyegy.h~~ha cl[..~.gy fdhivj. Haaz orvcs han.:ui'lii ~ '("'f.."' A leple2le8~5~.s koZ!()u .. anem esuh pan passzfv fqlY<lilltiITO~~n s?. Ha valaszram lehel. a m.figyclmez(etes. a.s2:nibal1. b~mis r6r~neth~ l......gar.'ugUttl).{]bJ!nakkor ·l{ovetk!E'. hogy be[srnerje.).k h A Iepleaest .[)~t·Qlte<l feleaege legjobh lm.k.sI~ou:n"fl.t".at.dl.Uit6I.i6vaJ egys&erUI)benJ::ivitel!ezhe~6.f"tsTtottn:lk es az f!gy'" v~dE1Jekjoga V'~na 1YI.~b>enlezi!jlottEa.Hg"llas&on.ak~v. TeJmes?x::~s¢t:I ]e~ezn.kel!ete!n .e~ se m~I]KJe.&1. ig.. hogy nem CJw.:?iooa: nyom~s ~ EYe £>Meet.s. hog..Qw.z:{~ndeku1..[~Jezeu~n.6k.:ol feireiepe. . c~a~ . s .. er.'>lgy'~Ime'lretjes nelf. h<lgy egy kirsl.S.zug.ahogy a Ni>'ronni nehe.h. .l1!is:iciMll"a tartiv:lk fenn....odha.a~..szik.n.1besz~1g.sz~mos d6nye V:(n1.en[eitik at<::mtt. ezt rocndta.e'5tnem mln~enki td:.l1gzott valarnifajta .~ bG'ntu.'l'r6! .l~gif:i..relo.y~o". s az. mint '<I ..jttt J. Mti:gw. arnikor a ~e:pl.:nti in(bfrm'ic.sdgnak ite.dj~{"hogYlltl!eg.:al ~~~b~'I'H!':znl Egy Hy~n haz]:J.17J.herit.:.ffer eltukclasa nem tekinthek.)azllgs.s~ nem hazugsag. nem kelJiysZletitem arra. rnivel toLtom a deJueiinjaimat HillgatasoEl) va~6j~lb:. feLedE§keI1Y!f:.eme]y..ek.kk.~Dfe [ e l1i"u::g:rontoh: 5z:ande. hacsak :iii. .trlWlki hog)' h<ll?J.cmrgit. mea~e\i'esz[. a nbhii[l¥ nappgtl k&'61)I:Ju.hogy sikeres hazud02!61eh.fVaLit~k. . A.:r.eblmek ~re7.'l:l(Jl1dti!!~ VOJr:i.i.'" tor.stlg['6t ~~}:. m~nl: a . tait Ah. bllJ.ol eg:yl k f~]sem SZilID..l1~nt ha ham:is t -dd~SQL1.helY2"~itben.end6.esb~ ·~U~I.lbb. :A:z.n!ke.. h<l.:.esbe&E'.az:ull ITY.:!n'~!h~~.iMI'II~k vcle. H~&az OfYOS nem mondja el a p1densenek f Dot a. s .i~rugy serdem'err ..~drn@l.a n'l.sZf:li. akirazt rnondja: . mert f] tarsadalom :"iZe!'lflt kev. mert ennek . . teple?es.ltjlllllt ne'bk.i6elhallgaTib.ltlJ1ikm azt tllanillt~ l'iQID' l'i.)61.oi be. es renneszetesen nem hazudok ncki arr6I" ~m~t tessek."ln~1':i'nem k€:rtlek.rnind. maga '<lLhOliZ~!g is h::v. ho~r .a fentl peld:ik mind~:ffilike ~k~medtLa. teljes eg:e&z€berJ. nero kerultsor h..<>tresz(1!s:l'ttk donyben. R.~lrOJ1~Qk I)gy. .il:k h ~ j6 hfrelt:et manor:! el neb. " . illet1i':e a 'c~lpdnt adoil'enged6:1yt errs. ~ ktwb!]] k6z16s 8zji. mivel sosem k~r~ dezl meg.!.eg 6$ {g:Y[f)v>'lbb.eldaul a-ZJ goONdolhatja: "A ferjecn b]l~OS tU.:a.l.1Hcl.ogy: RZ eb6dszti:t:wtee hogy bet¢gsege halalos .etel:noki ass(. .i.l.l!nj6 c:s.jra rakel'de'lne.flgy:~lmoei:le~'iege.r.lJid!h<Jil.iszi!lE:rl.u.g. Ha a Yerj .O:'lH~ a..znrotca.r 1itJ..bmnam: Lhl00~rlegy'Stt:..gban_ e:]~ e l'11.Bz.ekk!vcf telesesetek.~mthazassi"l.eh~t a 'oelPbtIb.s: harekony ttl@..([ leh<iJ~nak.~ru'l:-.llr"'~.il:is diagngzi.st .. h. hogy egy .zilc be.Q{~sza~}ifti')6:~ visszatartjaezr az infom.~t~ a Ienu l msst m0nd~0I1. ~ l\.mma e5: Jonn£!ll.is kicsi.eh i'Clt.!!![.feleseg..] haln:i:SllaSs:<ii szemben.zamo. 11!~tcsa.$.e. .}tD a!I<l[Eva1l6 sz.! gy-a:nCl.()(· ugy.a:zsag durva megha~. '1gye ~ogs~l1t8 .essen. f~lsza.e. neit().C! betege tuneteire annak erdtt.eIekedd.m.:1 (i'Htcne~Q~$szes re:szle[. M[~ll..~oilpu!S.

hivarkozhatarra. akit a vizsgalatok ered. :rQgv<I.:ru:..egtUldmti regel"tyeben ~iLtsz6d. Szinten nem deg cSl:.r a hazngsaghoz talan nem lenne d.dmilzni ha 'egy 1iHas eJnyerese e1"dekeben h(lz~ltlik valaki." akkor is megjielenik .. . hogy [lJ1. Bar hazug.seget.mny Dickkd (a szere1Iojh d) fQJ:~t:ltou:tdefon1 <11k.scnnehez. Uyenkor segJt.0tt hiheto.lhjJt6i!'tdokot iski.f:"I:V& g~'].lnodf. Erregyakran akkor kerul sor... a s2ak~ nlai el6ele~crQ1. kell m1:1lnunk -·..lepleznie.s:sagrd hozon.I.'i.j. folY-.k.i soran ny:ihr!i"l1!1). IdHl. annal nehezebb a doIgliJnk sbban azesetben. Ha a feleseg megkerdezi <1.tovabbra is figyelmen klly(ll hagyja az 0: hatll@n.. hog}' FerJe.JO fokozodik Alexander Haig veszi ·it Haldeman helyec H. f~..rffi<"id6kaJ kell adrua.rjie) megijes. hogy jobhan van.nminden t.i.zkot ."'.s\'ag:~":. a hazug elveszti a.nem tndta elerni ebedidoben. a Mme] (.ono. ·um' bujj6n. A jeletIJel szerim Jerry (Ruth fe-.Z.6:ve~] korfibban l6rtent..t5.resre in'inyu ~6 kBve[e~$" (. ~'I.S.·k ~illni <I temahoz _]ehet m.J.s. akarcsakarendor.ieb5I.lk .amelyeta hazug eppen .~ sern . megvitattak.lll1ithet egyeb esemenveker."ly:itekob. ha <l .:l'ttishozkeLku voib'W.nem emlekszern". a Feher Hiz: kodbbill_gyvi:djene. eppentornbolc erzesekie. most azonban.syantls:jtott megkerdezi. azonban viszQnylag egys:zeru megkerulni.ogy\~. a leplezes onmagaban nem mukijc!ik ezekben az· esetekben..rekmr61 van szo. fnl:'o. OlY'Ul er. hogy miert .nden! kepes Leg-yen lepleznt.vd fi"leghaHoUa az as:s.agynrii zat az eml.a.s.ikj.ba. hogy leplezzeaz aHen.llanatiiihaill ls erziink.'1t1 emlekszik. harrememellett ha misan azt :::1 Mt~.I..J!~elO 'oml··bb'1.sek a161.n~k ceij:a az.Siz:i:V~Igris1 C .. terveft kellett.ug~ujak-e a szob!it Az emlekezetloesesre CS~ k jelentektelen dolgok ka pcsan lehet h:iv"fltkozru.es szamos .kor:ll"eggeUnl_I.:(:ei.. Marynek nero csupan sajat :lgg:ooall'll1l1t es Ongyillk.lmetYTol SiZO volt k:oriihban. haesak kifejezett kerdessel . elfedhetl a rejtett erzelern jeleinek H.hogy v"lamUyen mii.iig kevesebb mint egy h6m~pja t~rke'lett vissza a Feher Hazba.·aI:aS:.. HH az ildo7. ha. A ha:I'.tkortUmenye.. kell lektizslenie.aI6 b{zol.7.<ll1!ak John W Dennnek.zigaldat..tjik a hazugsdgokat azeraelmek. a ill (~gy g9ndolja hogy me'§: a vacsoranal elh:alJl\g:z:6 kerdes .lpan .\.Z . Remekul i1lusz~r.lt.reTj mege.eS[ a J ·-. erre kerdez fa.lamilyen ide 11.. hogy [elenrse ki: .• t:OI.oJgii1.ossagi. de egy el~og.Zl. feh~denitl szukseg"':'.avonatkozo kelut. hogy elrejse azt. ~lnMl\''Uh:)szinlibb.'l nl.o~y<i[lJj<lI.'>i!get" all aU.. J6val egyszenlbb olyan erzelmet leplezni.."MiJyen volt ~ t'!f~pod?'" ~ is irlforlnaQi6s~e:f'.idaig kepes volt lepJezni viszonyat a fe'rj.. Ruthnak a s.::ato~].k k62. snlyos vadr:"dm_ Az eIflok felelossegre von:d.ut.!ru6cbb az l-aelem.kalt.fcdi d <1. ami b:i.'az&'ig beisrnerese kalaK B:i'Zon}os hazugsagok n1ic._ • .ellett keltenie.ig.€!st t. . ki 3l v{iicl(l. amikor ferje l-Cif'eje:zetten..varh:.e. .o.'iJkozo~..dg-megbt.zti >ll fel~. ha az iUetO egy mdsik etfJele:m "li1<.ulJ.kiild~Hyo. it ferjnek hami.'i.t" Egy erzelem ..egy eset.sft. hac erds . Az·elmegy6g~fnlkzeU pariensnek. 15 onnaneol fogva..b~:rk]tO]d.e don ariel ~ kul.edenm ~U61. dais kdl . ilia. A 'tapaszmJatlansagoit Ilem el~gleple:zo:i. rmu nkat atapas..i_juk" fugs.ek~e.isll:aSfu1k ez a modi:! arra sz.1~p~('!'Z. belb1$zJtw!"'prob:~e. nekiszegezi ill kerdest.sre olyan fendldv lUi esemenyeketjUet6tn. milyen konnyen befolyaBolh<i. hogy rnegsertenenk ~lha. 'II t ·11-11 1 . Kti~ 1.~" .l:lentek.fl.lr~lh:naz:6 hangffelve:tel tantisaga :SZCIiIlC Haig azt tanacsolta Nixonnak. mikort.O!\l'l. kiszMirog.fUl:nak ellenere.at.zere(Dljevd foly~aton telefonbeszelgeteset megll:.1(ldnia!.r a kezdeni5l.hogyinkabh onhon tewelnenk.hanli. mi. ak~kC''s::lk haragcna bosszankodasndl.h. hogy hainis.Imekc:t kell elkenddzni. i. Al..J.. ha €.hOHYemlekezzen r'. ame1yek :k~pcs::1n. es a .ole telhet6'£ megtesz.t. Vatl.. xnata! ~I .a.. Ai ernEekezel:kie.. ahazug megprob:Hj:a elfedni a leplezett :i1:a:fmmaclclJ".. hogy nli.kr.~ke'ietkit:!se.l). GJ-'C'mhozzam ftle.- . A to!l'tenieil soranaz aszszo~y mind ez .I1~meleg [epJ!e'Lni abbe:l·n·s:cindekun_kat.<lezt . amelyet a hazngsag pi. Il0gy leplezze titkos viszorryat.al<l. oCesiIadjaY~11 szeretne tOl~eni. hogy valasszon a hamisljhl. bogy ezek jelen vannak.ny-eir61 Jaggatnak..cs azonban csak k{)r1titom~.. £6k~nt olyasmire.'wnnaJ. A . arnely John Upd&ke.ikle.zon}'O$id. orvos.~.n-t~'t va~"Y ha$C)n~6t Aluu:nis.sagJ.U:l1s lehet~get. hogyan llcagiilj.1lHffiunka leplezett informad6 el. hogya hazug nyi1v5..11.m nem kenyszerltik.l.t. hog}' leplezeshez vagy ha.tneg.!'!.2.h.llI:l~aa felie:.amikor 1973. ~tll1ius 4~en Ni. hamislrdst kovetelnek meg. De az id(j m:(jLiis.mMtashoz fd}'·a.· H'sa s2!ere[rlenk meglogrn egy unalmas partirel anelkiil.egyeb lenyewt. amelyer mar nero: erzunk. a Ni:'l!DIl:'-'" H.6.u.et'zeleufli15] van 5:z6" A renegest nehezebb leplezni az <]:ggOid:Ilo!rrn~n.ern@'rez .rne. a hazugnak lov~b1b[.obi eset ramutar. kenytelen hazudni.

nem l.~.katonat deJegaci6 tartou egy megbeszehest. amie:rt rrelje nem hisz neki. kes6bbi.besz. de :11cin..gyeb61.ik. Nern minden helyzet teszi· azonban leherove. feis.. amelyet meg nehezebb 1.inkr v-. hogy 1ebuk ik. Ez azonban va16szint'ileg nern mu1{odik.:unise:17.etoleg nem jar sikerrel.obb rtlaszk ~gy h:..annern esne pamkba. gyanakodnia kellett volna.llKJI.' ~Teizman egykori izrael. Eelfit e.ouseg ve. Ruilifdteb.o. Updike torteneteben egy kicsivel k~-Si6. hogy targy--alarok. hogy Jerry a ke:rtben ger. nem ped. hogy RtH]] ny:il. sokkal egyszerrfbh valarnit csmalni vele ::-:.hazl. m.en nehez S7..lvenni egy p6zt.k rnuk6d6 erzelem ki[eje:¢dese-'II'el eHenletcs reakctokar.!I.. zetoje megernlftette Weiznl!anna:k~~'log:(. eppeo azO]'l voha:k.dl:Ozte.y. mlnt hagyni.evona.n van..ttuo'k:i6r6t Az.egycil.11 Eel ffl.AZU'GSJiCOK . hacsak nell'! volt korabban szamos p~da fj.: ~z <l~O:if]ill:o..I l~gjobba.['(Jl.Wlgy hngy kemkedik u~~mL Esetleg G."J.o- es Jon az ~szt~lon. Mivel nem szamlrott [0. 1l.e.~bb f~. ~z egylptoml kiUd. vast' rnegleperest.5Z elkendozru..A.RendklvCiltlnhi)"s voltam .f\z <l!ssmny cbben az esetben ba. arnit erez.\v'eizm..kef.esze-ta]i. Egy ilr-en esetben az a1ap:ta:lan vadaskodasok emlitesevel V'.s. ilESZWI".p. ]::2el~etaz .resz:eit l vagy eg. mivel {IZ't felterelczhetne. egy lljabb-a:[.ieg. Rrt1(hnehez hely~ethe..'M.l:s t~Jd:l!}let .~. ha p6.SMem. soran Mohammed el-Gamnszi.-ok vegremegifidlLlltak ~ .<lz?"'''Ruth pfi. jeL117. ".l"t:cletj s.::165 erzJtAmeke:t :i.iask.1.el.=irlik 'f5:nmagaban Item hizony1'tek a . j'mgy ez veszelybe sodorha ~a a t{i. Bara l. de esupan mert -aU6J tart..'i:i':ki.! vita t.t1laH8 Charlie-t.-akistokeJete.p:.rag. hogy: a lhazug elfedje erzelmeit. hogy )eny nem nisi: n@ki.aUgatj:ik 6kct..ltttelepiilescit. Ebbenaklnos helyzetben panikba . hU'!I9·Svagyerzelemmentes atddfejezest A Iegnehezebb a meg6rlzrli.dtakarp .'!g tovabb fokozodil{ a.!.. vlszont hazudna ~n6irml vab()tta kl lbe.1\>'.ro mas erzelmekre k:o[Jjcentr~JI!. hogy valoban nell) hisz ne~.e..}16szI~ ameg kepes leone e. C:sa:ktgy no a vabeszelgeteset.iliI.k feJrev.n kezdemenvezzenek Arrvar Sz.bb Jerry elmondja Ruthn.nikba esik: . NemCS<. mive) egyeI6i'l. arnikor erzelmekkel \r.zoni~nak.. Amilmr a kez elkezd .'ilQdiitkoza$t szrn~dbet.ller:!teni a. miszerint $Z izmellek uiahp telepulest kezdtek eplteni a Sinaih. vedelmi miniszter s. hogy Izrael egr.Q. Blzonyos esetekben j16 al nehezebb leplezm egy v er'l. ~ogy 6szjnt~n be.!'ls~gc.okoll1<e szontanl vagy osszekulcsolnt -.vagy az eppen beM. hogy a f~rfi kiJ~t1Ugau.~.gal. rnivel az erzeseit va16szI[]uleg ugyse:m tudja elrejteni. mivel nagynn nehez kozombos arcotvagni.3>fCm vesz fel.ntijllkr e.ppen akkor [uton tudomasara. Az egyj}~ 'tihgya ~. mint meghamisitani cgy tortenetet.e16n§bb to]ni. Ott ~.ezkedesekr6] targyahunk.Ier[l<. ugyanis ha . hogy feny detm iii: Q.1.ami S~I~1 tOJtent volna. nehez megO:ri'zni a rezzenestelen arcunkat.a. J3 A .zekeretegy kicsit .. azt azonban f:[ ~Cilnyhab6J feJbukkaov<l viimtlanul neldszege:d a kerdes~: .]gs~gra.i.. ha k ih. J!'A U1I.1l6stinlil.zamolr: be egy il). arnelynek celjn :J(Z "Volt. hogy tanultak volna a lo:. ~ kihallgarast veg210k Alt<lMbal1 fi~m veszik ezt ff. hog)' Jerry ketelkedlk az 6szimes6ge:.o szemhe] I!:-s a szemoldok pedig I'e]fe~e h(iz6di k: i] fe]derlit01.. .J!.argyat. rzraeli es az egylpronu..'irDlill.~'Ydembe.. n tisztaban volt vele.Kl vo]t. kepczte.. ajkak osszepreselese.s. semleges.ben.·epPeJl biztonsfigi im. hogy Jerryk£~tsegbe venta Buth szavait.11:0 gondolta.Di'abbi [elepiilesek bj. senki. beke s. megpr-6baltuk <!i.tll.Houkeso~b szorult helY2cteFol-. csodalkozassal vagy meglepetessel maszkolhatja a panik erzeset Haragosan klkerheti nUlganak.elford~lllnk auo].jkorgatasa.esztl. Beismerhett. szemoldok ossz. ha nern volna rejtegetnivaloja.(. akl szt ker.z.'t. ~ _A.v..in!dekiit6]...pi ro.rgy. panik. EZEi.0Sik.t.adat dra. arnikor'::l bekelargy:J!las.es ezek moge elbujni. .ig azert.lll'. men valoban va] van a m~e mogOt£ . hogy letrehozza:n'lk. hogr panlkbs eseu...ezI10veb a lebukas ese'lyeL Alkalmazhatna egy olyan triikk6t.r. esemenyek vlszont az asszonyt igazo1cik..eijessegge~ aqattian emberek ~'J felhetnek:.egy. amikot eros erzelmek ker]tenck a hatalmukba. AlTIi~m az ajkak &ssZes.s - !-I.:jJlalfmmeglarth~itja~ a mar 1(:~rehOtt. htlvos tavolsagtlrtassaI (lgy tesz.e7R- dunk.:clem.dasokat..iUetve a kczeket nyug..fugJ!k o. MindeztakkOF. deha Jerry eszreveszi.'lizinretlelllsegre.~blyez.-'e.. hogy h~misltasho.e:lunkkeI) Y~Lgy .a:rckifejezeseket tovabbi arelz~ok Ino~zga~~S<'i'Var Iehet jobban leplezm . Sokkal k6:nrl.l6k:' 112: erzeseket.):l6szJnu. bogy fe'klid$:.e.'\.6. Erre·v.lgni.::lmel.n egy -"mt]szk~ Ieplezi.z kell foI~1tmodnjl3:.' mivela pani kot igen nehez leplemi. cselekedeteket l<iva I. i~imtjuk=eJoan. lskolabol..h'l11llapotban a tartani. ..i kolleg:f~im pedigJh~lyett. e!le.HK.l.:Ji.a. ennek azonbun nern adhattam Jeler a nyil v:[mo::isfig fdott.getesl". OlJctvelbeSZ~i.nmi [eruzsaleml latoga~asat kpv.etoen.

boldogsag valamilyen v:ilto?jl!tan.fi.:eg elnyeresenek .~l~(:k-soran..z_g.H~aJ! i)@-.r.&ko@k fOrYfi.-s: sOnln eztaltalaban nem szokta kimutatni . e..finid6m szerint nem tekinthetdk r.'talyoz5. tet)e.:rz£:~seit.rm~tosai"l.dh:.'i1i: nem engedhette meg l. es azta benvomasr kelthert. A va]6. s bozza vannak SWkV::-l ahhoz hog)" dld6nL. hogy ezzel e]kendoz~ z r~nkegy rnasikerzest.ltll~ ~ ]~no..11 dvarlas u ko~zchllte.'lli)k16] ugyanls elv::ir]:ikj hogy ne mutassan ..llHlli'ln Hei·".i. . tal1u!rnaily.k erzelm. z idegiE= A .. Hi) hamisan boidogs.o:. maszks kent. el.61.jcz.(!lye.!.I1ek Clltal:libal1 nem elemztkmelyrehatoan az llycn !nuftKl'solyL Az emberek u_gyaJli.ruzsal~lni kollegat f:ram erzen duhe.yilrti9 t. rnivel az udvarias klbsz6n~s szabalyal-egvben l.8.znl az il:galmii~.teko.jk r~']revezJ3~rii egymii51:J Bii:l'rnllyelli erzelmet megh~Lmii5hh'L!UIlk. "Ji{os:.s e_gy d1tl:l.ljekoztatm..{""~OT.. Ez eserben y. arniert elmaradt az e16leptetese.ltlsr4. ilyenkm ·lneg:pr6b~~. arra kell kenyszeritenie l a tobbleket.eh~'(d~aJ{ub<ln nern veszik eszre.o:ene:t.:!I·~he:. Ez anegatlv erzelrnek . hogy nern e hasznalhatott semmi mas.g. Lehet erreazt mondani..esi-udvozlesi ceremooianak.. jd~~SDtl.lt. A {o!yaril.kos izgatott:a v.. bogy csalodonnak vagy d:iJhosnek ulnik.l~S"ze·~liz.ik a ...csaN5dott. hogy rnegmutassak.-ln nern lesz hiteles a tobbiek szamarn.sira szolgal.~yzetr61 Egy ~~r6-s rzelmet kellen elkendoznle.gri. hogy fOlSSZ Iapokat huzort.> kepet a .tekban.i§sz~vev6"k In~gprob·j. ~ z erzd.s. ez ~.jk erz. hogy I.Li.d. hogy nem I::.tetest hordoz m.z~sbe-<l oBiJt(]]:zou" i..34 '\teiZlll:. hogy sikerrel .lfslilnak..g:yelme:r. $ilk.:n kezdonek.a tobbiek ugy fQgjak gondolnt. A poker szinten olyan helyzet. hogy nemka punk va In!. annak.yr.elmet haszn .Leggyakrabba n a mosolyt 11<1:zria1juk. (. hogy i'rii.r6 klfejewdesenek ez <:IZ a haz\!.1-f1 szernf beSlillne-k..) . MindoiS:')ze a k~dvess&.dgils sor.eket a lapjaikkal kapcsolarban. v A mosoly gyakori alkalmazasanak m:. pokerarcot kell magara er6..z. c':'iI6d(ltt beosztortnak mosclyognia kell. Maga'~ jatek pedig d6ze'~e~.eklmll!.a. pokvli~it~iroso~:r{)J If!. . ml1rrjlls.ukodott v~~rlil.g es .it"'~'[j}'{)smolf!duhufl~ .i~l. mal.t k e llemes benyomas miatrvan s<:'. hogy a rnasik Dei hogyan el'zi Hlaga-t.tl'l:isik fel er.ert a iThosaly.fe]eJem.mfljii. .]kozha.6hl:x::t m07.glln.J:n.~t:tklf...e~z6 kritikat gy. hcgy a Gamasz.rD~&6r j:lt.lS c:.gyej meztetesnek Is..1Z. harag. Se~ki scm vii'~ia el a pbkerjatekosoktol.(.otbllzug~. ti·l.J. I'l'h:im ('l ha. cgyszersrni ndleplezheti .tJ.mivel igen ems lapokat huzott-c leplexnje.an gyalirmn s?:Gik_.!gy l. old. . hogy liilsz6djon ralta a je.z6enritkan e'rdekH &. Az adou helyzetben ~.r. men a ITlosoly O'I.c:k Az i.k.ne dobja el a tapj:ait.'agy?" kerdesre S udvariasmosollyal aztvalnszol- .il.~ZEln(.ol{ azt.bi. rnivel so kszor 31. es hjoffe~ prob.ban.s. mmtha j6t akarna. hogy . 20. a "HoSY .1nk <::gy mlgy 6ss.t 1 maszkohis: sal. hqgy dobianak.l.~t huztak. _ el1em.k :6t a he.n nH-:~H -egy o.1!ld'lt:'C&eget61 :. meglepetest vagy undort erolrcr magara. Figydme:snek.2t a lerryt 18.agokli.nr. ~J. Egy kegyeden baratnnk fiSY-ken tennie.'1i11.Jn.t S' nem vo. bqgy benn rnaradjon a jl..~~h7:.. Ha val.01<1<:.s.lt szabad jel...niruasz- .llc5.. lat1(\os{lk (Ppker Lies a1'l. ~s azr varjak tOle) hogy dobjonnem pedlg azt.~k6:sztint. aggodalom.kell :12 ]:r:g.s fc.H.~~i(.. alllteJye[ a profLk hllQ!'Iill:rmk.ltemie" H!.esere.at!: egyjk le.enek ha :17.:toV bloff ~ SatJitH c1e.'iag. hogy hlba hazugssgnak nevezni az HYeIl!viselkedest.est. sug~lm:zni a megkell l~€:veszt(~.lyen kovetkezrnen ye lehetne.1Jmlibsik.~eUem.:ik·Ok.-e· .j:1~eki~01. ho&'Yeros lapjal vannak. ha boldo~%igot. ahola masL~kolas nem ha. hogy leplezze negativ Bhelyett a boldogtalan ja.k:or-ol elunk szemben.f.'iier:eteben m.eplezi a haragiL t.! .mondta: l.:.ughtl m.agy sern.f.kd..b. fe~dmel" aggodalmat.l$4t.gyenge lapokat kapou.~gQt vag]' i... de nem azert.mekleplez.etadni.lz.lJ.:Lg~.ep~ ~'ze:I'iJbbm. Azel~ olyan gyak01'i.esz. hacsak nem (artJ:f~k ot.6m I!.k barmi. 1979. b€. milyen tars.sznalhil.er. de k6z61llbosnek kelletr l:i(S:tani.e. lfipok.dm~t"hogy a tBbbi j'J.~dH@...g van ita.zirt[e'n. '. Rezzenestelen k m.1gkt:.r{m az embereket .elm.ugy. csevej so. mik5zben egy aggodalmas mosoly ld.[iL Va.()lr.Tllllyinl j6 rnaszknak sziimit..u:6gazralansagok .aszk~ az &rzeLmek arcon Hlha.L"tOk fi.. Ail:ogy <fZ egyik j~"[(':ikil)S. gondolja.:(·vereS:.mi.al.].r. E:gy hogy a f(j[]. hanern men~gy udvafiaskodt5.eir.o.ik.a1n:tat z]n]eI.mlg~lnak. ho_gy (O~kmf~!eaket nYl1w. embertcl azt vflrjak.gQ.kep~8 Iehet el~ $ rejteni . hogya !.zonh. es a legrobb L1dvnri'3l$ hazugsagnak.leplezes I .it. v·.aki fOSSZU] efzi magflt" egy beinutalkQ7.tltOl!l. Ha azzzl pf6b~Hja. az i. ...<1Jj'aepleznicsalodousagat vagy a di1her. 5Z.r(I'il "ra.Hik $tfhl~[ ilSiefifit. :fi. U odor sth.t maszkolasra.k...ak li:. A tapasztalt p6kerlateko.Mu:l koeolt inform~d6m1.m mden rendben.o:c)n.111do nem sih-r6d5n meges nem haragszik.kse_g erre a.ii. Am:ikor egy jat:e. Ko:n}'veben nem szol rola." {A pokerben ia{Y.

zHybe kenH i1zelete.t fl.dm.zo~:hwna volna. feladat. hcgy meg Hldj:uk szesvezrii. az [lgy"bi.-'es nevet&nen lDnki.1l1e1'i'letEl. de hamisan I::Umect~ heme fel.6kc::L Megis .el :. azo:n:hana.oonyebb.l.egptob!ilnli drejterii a p&inl.gy .gy i'e~fje nom hisz n'l~. nem redig flkei6L Amm:Qe~i n7DffiCiz6 km.leglorttnl< escmeny.rehaJt<I. ll!ogy 1:l1.k.'loladl:JidJi!J ken lennank.a:p.sZ'e1ubes... ~kj . s csak.es s.nem. <il1Tlcllyhe% kapc:3ollidn.· Egy m:i..37 egyik. :fJ! (saladom:m~l lenni" . ]'gy ]gazJJ mond ~t~~r.e§ek61.I'J.isol{"<l!t_ Egy r'I.fdl .n:ek" az aszS.rt pilnil~('d.mik.'id ..h~~r:.ge:len n1nCS igy.krilhalo lei-e. sZ~'ferd]mnelbes.'knek.ik takH kOZQjH.ulk .SDntn aFtihrer rend- k[vuf haragosnak iIitsz. Ler~c. amelyek az :lg~v:)dru. rU:1S er'.1ab3:m.f6'.j s:zo]gM[. A tNil'QS ber:c6'g.1rgya]:..tij1<4.k.h:~t6 .lrhtf. H:JJ.om lii"m. . de csavansnkegyet rajta. Ji.616nHl"vet Itwnk..egekheTh n1!.y"II1Irjrirn.IBszteni a komye. '1nl{{ubb [~Jeg'afivtr2eirnek ham is]c.~ ~[zesel Oki~J:.et6en: is. hogy az . hogy b.etl pan. rbe'tijnk soran a koz:oss.o.Jd0ges vagYG. hogY masQknait O!f:ometszerezzen...ntrtJL1~_ Leuci renelO-I".nii.glltsege"·.ted'Jnik:J.<1JHi 'ugennehez.f1g. hogy kepteLen yah tovabb fb]ywrm.il n6fe]dhen~ volna. ellenere.i ham is !Il.y DeStebl.febdHtor a. 'egyik legkor"i. ves.ankent . 6r. . aki J...daja szeeepel Robert Daley .c.z~kne. rnert infirr'ii'lgy~on szeremek (ijf'.I.egadv~:fZ~]me~et. ItJ tSi. amenn'{:ib€lI lehetnek ttl] gYDr.elejen hHha.m7.igaz.tZa ct.arnosoly elh~lyez. .k .e..<.. Hider H combWrZl l.'t~@rzi ~6rtenet egy poorA J1fii"nLeudt[TneggyamCi~. mectve az.nek1.. a kablt!etje ma este rnegbukik.g.~tIdeges. erzeleru okat i~e(6e:11.01dolga.k:.)2sem 16~ ha t(dhumJ[ jelenik me:g.1rtJ.e~&tm.ijirr. o~. beismerherne fl h~intLldatit! de hazudhama ermek klv::aJr:Qo!dt 'm~t6en. A hrit na-gyke. behajt6k.Ih.gya k ran hib~ zunk .<~z:5.~.·z(.~betu. de'aZ$elT!!.gdt!iJ!7~~S:<~ ne~/et~~ges$e rene volna J erryt.konillpc~6r6]."'J..[llli rosszul ~Liol1osh~a <1. valamivel "!<.Vng}"~s ig[J!z. Egy s:z:alfkasz~ihlS fl1.elen volt az esetnel.nrral:nok.knt ~lZ arclzfn'll.ogy elhaagzott a s26~agy mondet. ITli. masik esetben a~tal. i.i(:iE!nsft. nyugl)lhm.ii:zQl1yltekot gyujts6n ~<l [endo. Ha.z~Jm.hb. n.1i.te ~. oU5dik fejezed:'"leflb6vebben ItifejreU kutatssom s()dn-<l~tw. Ha·J..~ re~ sze"t a r~lh~iba re. abbol ~eszlW: filrnben. kellene .e1"2le.k k~p€:sek onken!: mosolyognl. aliwJa 16f('.l)rl kezelo pszkhii1~e.sik. l'li'I<Jjd. Ai1elyeU.leJen"Il:::i1el kapcsolaros arc:k~freJe:.l.ik.t-e:tiI: lt1'fl:ik kics.um.eglei.)jzo.:ar-ati:ag.:ruVif.hasoni6 ..:.':J.A bizortyItek n<l. Am a moso]v letrelmt.:1.Il.st.gjdletlltest:t:11 fe. . t.a8ztal.g~tro:..e~et Persze lC!w~nek kivt~e1ek"Hitler p~ldrilii 1:uusmet1ten remek e16~ld6 volt. bogy mt OKO.t. A.:rlw:.znL .amberhlin nern eli DJI ezta bes£etgetfst.eg akkor L$.q.oS~1'n h.[i'ok egy':rn~iss.ham isa lLll.2:. hogy hilt .i!11::Odh:et Hy-e.S:l'cirll~ dE':ko.s edon lehet ham zudni.ia.rckifeN..z. Jl:.i'aHY hasznesnak Ditrtj:ij. a.uckife]ez. J A leplezesen 6s a h:unislElson ttil meg sz{m~Q.tig.Mette[ folytatert eg:y. kesobb azt ll1JEsl'l[e: "EppB1l!ogy csak becsukedotr J. v lesz annale. deli:ove&newnk e].I v'alOb\an~h Rob~It.ot[.J.~.[l..x&ie.5~nal cgy kb..fok~.m. ~:r.t'fciasanak e:gy m8isijk pel..rdj:ctJ!e n j rtatlan.ket szt1k:seg~:s.~z:e. a7.cmet . lnf.t1v elfzelmek' h<l:!nisttaS<~ jelenti.fiiv:..lx':rL .l.. Mar Joval Ggy~ves kor don a csecsemo.sa~ VOl. Az . tllibndo bp(..t s.gy rulla$sO"k.l~s.:ajt6 <l Mgykilve:r fJ1QgoJtt. nyomo2lo e£.J.sCilyv.osoIyok [d6z. .l f~ldetl1 va16s m.k Tefmesz:etes¢f:l.:I1~he7.i~sev-el iehetfiekpro~lbn{l. de megjelenitesll.J[tI1I..9 nevtI b(ln~~i.uja te"i.31gat.'ta.il.oUicr· ¢I'nlftetteitl kon'ibbatl. men a !1t.y hasonl6 lu6dol) G::li..l:tiak" " hogy terheld bizony"itekok.e5:"~z undcif k~Jeje~se.ld6sck A . fen.§gi ugy~s.<k)~<g. "IlIi sok.n:tJ:rtham~ a Il1~gtevesz:r:e.ZQn. mki besug6I:N!:nr oolgozik a S.n esetben. . h:"01 jov<ll az: ~Mlrli"lr.aldozat rre 'Idjon hitelt a szavaink .l.. hogy kivelbeszelt t-defnnOll.o( Je[[w megk_erdez. sokszor h(l!J~lis.z.k.sapou.I~g 3nl.m~g <i.qye~ h(. hogy m.wbb ember rI@H1 'l:t!:dia akararlagosan ifliozgatni:.jdneki.' nega.rt6 fdiirotts21erin. Ha febukik.tlllitth..iOi.iinek.en6 mosolyok.es Ihaffi6zokk5zqtt ·t'..z6k6 hibal.1.kot.szuk~g mo'soly helyett._ .1'Ondlink.:asahaz :SZJijlkscg~-s mozdulatokar konnyU veIf..rellez <.h.u re~el:1l1ebefiRlJtn.'ism!f.:oJnynyeden es m~ggy(lz6en 0]tDn!'l1. hii rD:'Iabb gyam.~pperL nern eJ:ezJ:.6~tart. akamtlagosan a ~egegysL:e'1iibben t(lprodll.Joim Updike .6azerzelmet.'~~$.:J!. A Leg~Qbbember sz:arfllant a ]egne.hogy val6jS~ ban .>eiye4:'e:tugj~PJ...lks:z:ik.~melye't :fI_iI. r megl~e:rdez~ p.i a.eraunk.f~ltl[v. hogya ]es.ztrucn 111. ~ A:z..~'fe.tgy .{ an . m is Iehet hib:l.l. ruki.Jzram Jel'eStrg~rf!d. drogke<re8kedli: .s. ho.Jktt ~agn6 se..1 klaek 'inncnt6bniiT neb:e 9..bh .n1!elly-ei. Mivei n}lplj_~~LI"i htb"OI'l1S:tOf lefekg:r.1'1l}'zugtl:1g felrevezeti az GtvOS[3JZ.zeJtem" mdod.~ antikQr eHiruLjiuk :~Z~i:izS. egy modszerr.~8vel bes2'tlge::t"akit61 InJI:'I1I:tasknr iE szerzett bi:zony1re~ot .flnelyan .l:'Lrutkdtjk~ ~l:m.'ilS.~Z:~mondsa: ·Ch..A film.g hami$ .!.a kl2Jllgsagho./fL.

»_~'~:iE gondol~z Dick M<lthklsr61?'"(Dick Ruth szeretoje. " Teg{'0 szeretlek . hogy mit szolurrk ~lkiallit{i. az nem igaz. <ll. megrevesztes jelenek vehetjuk.j·cs.J€'."'\regigmrttsulr <. JI :sze:me[~tiIXllKel.u-magnet visel a laba k6zon vag)' a rnelltartojaban ~ alaposan megnehezlti a b'll'n6:rxl dolgat.i h.\~~'rgfu:nakhivom.ppe'l6:n~e.!::. Iszonyodunka Idii." Meg egy rnodszer.i1.ig:.J_ 7.t eredmenyezo kite..aHlr"C.mif eg. hogy erre korabban felhtvtuk volna a tlgyelm. j6Uehe t nem Ie1je.I.Ruth mdte az 1.t nevetsegesse tcszi 1JeS'tdanOt.kivev-c azokat.omoz6 ekkor dlcsckednl kezd. Ketfele jele lehet ~ rn~gv tevesI'Jesne....lh5Iyr. anelkul.e azt az egyet. hOg)t <I. Ao).]gozi1.v{~bszolta a n6. "Ez nern vicces"--.~.z.Zem@-Iy iselkede . rnelyeu a szemebe ..'> azt fele ~juk.u egiehetdsen m MilTildanny.fi€:'. h()gY erez .L datl.. T . kive"'.. illeree '~ta]bat ri.g leple~unkvalamit.6] .ejlronikus a bb.rry. hogy fel~edne<lz. 'e.gzi~'(igaiHag.e16nyc ..lkoz::ni kezd.itmllk munkajarG]. f6!cg. bogvmondja elneki.d. hazug elkerulhet].e:rezikerre.kJad~s~Jlo.1. . En Inegis hazugsagkem azonoslrom 6kel.~sZ'~est.znl diihu[\. iUct:Ye az .'>z. hog).tt_ A fenti hazugsagok mindegyiket felfedheti a megteveszressel e]6~ ~'. neg az osszes macskat.39 " e iilF..gyunk. de' anelkul.k Eg}1 hib-.1ti~ az jg<l:i"-Scig:ot.1. va. es valoban a kormarryna k dolgo.h nem kell igazralanssgot aUftania. "agja (a Defitefano. ami .evesztesl:61 V. ha egy hazug' ember v..eV'e azt az egyet. 1'~gkeVe8be senl nyerte el a rets7k's. majd trefr.z:ilt.e..'il kiblfjik a szofitasunkb61. de nern fogiuk meglsmerm a va~6. fogo. a hamis k<Sve[lH.sagot SZi.fe. Ha Mary orvosa e~'Z.sin:a~nasajal.z.. cgy han. arneIyik t:ehtTbe ejtette Lulul.re\'e.tem:dll~ kifejezessel. hazugnak .iili. ezt a. Tizb6~ tlz. hogy'a pincem6 szinten rejte.s:.1a hazug kepes lehe~ Iennrartan! O"l megl:f:\'.sorra veszi r hogyan leher h{l:sznilni a khc!:D'es l:r!ll.jer-ry] Mit ismondhatna erre barkiT'melve a meg megt~veszt6bb.ormru bara- tamkat is.yflbln beismeri.undorodlk.ztete.nezun. amely okot ad neki a gyanakvasra.~I}.d" a felig leplezen IWtzsag. a lc%rw'eg kil1. meg jot .g mibenJet'et. hogy a k6rM. egyes szsm.Jon: Carroll (tjsi'igfro a San Prancisco ChmnJd@ hasabjain megjeleru humoros jcis~ ban. m(l..lf}.Jtargy::ikb61. E~szeretern a :5z.vagy agg6dik a ~6v6Je ml": E~ h <If.mL A G}'(i'I"i? boz:za#l je.g:szmt. Mivel eztn.jerry.g arnis elrnondasa eseteben -.·zehniek ~.!i'll e!l~zl~Izivft rwist.emo. aki a rediak k.{igOt.I~rndfordultam meg.el:zi magat.en51teteu.\jat. es meg~ l. ~rnikor mOlJ!danllok'keU v.ket. Injkozbel1 mereszen e']mnndja az igtL:Z~{lgot.melyek Mary va16di erzelmelr61 :a.% mhtekben. do.l:1~ 10k szavakat. rnert eldre rnegfontolt s.~]. a gesztnst a n'legt(~Ve5zteR [elenek cektntheue volna.ozben nern mend semmi jgazta. Ha pedlg a h. s Z~S[.ofl a fan.e.eg a szemkontaknrst.. Nem w. hogya s.. mlndenki e!T61 beszell" Ennek 01 hU.leny" Jerry"Joerry . C5~~k bi. <lIkikfe~.iJ. hogy Mary.:JtiI~rljat ahb~f1 <1'Z lsmer6s hdyzethen. de valoban a kormanynak . Leuci.juk f€lrevezetni a cclpontot.s.agy:i5~h~a. rmfkritikust i:aez6..ele~k:n(j~ fe_lfedi <12: igO:ilZ5.1n6:t6r':iev'eh~'se kisse .tgfib6l ' A"l ig~zsag.[1. harmadik szemelyben megfogahnazott nesze semml. a rcnd6roket :<I' belvsrosban.. hogy .senekvalamely ventlete.szerJeny vegi. az Egy elbag3..:.lKart"sak a punc. •• I.Tobb vihoz:n is l. Egy amdtifeje-.'ink rna este a zenegep rneUe.enId!. ( kiv.zs<'i... hamts e.']. mert sernrni sem fog:hallatszodni a felvetelemen ~. .bor]'tj{~k . amellyel a." mni elhangzott..5. szo. Tegylik fd. ':El.'iztikuhic]6r.ak .hoz_ Erre a vaUam tesszuk a kezimket. amikorazt mondja nek].! kezl~nket .nn:lmank' a baratunk odasiet hozzank es rnegkerdezt." . . . Mind.llitoU mi. es a '\fams: osszes ktety.gyba atkarolla..a. lis szereeem az (j.rendOI'~'eh<'i..z6ban forgo ba:ratunkki{iJIitasanak a nudott elilla.)eri.s.j::ln V.illl1lly:en ge. hogy az asszonyosszeszoritja a kezeit. $aj~l m:a~t6~. hogy igazralant kelljen mondama. majd U)vaibhiiU. vailan"c0i ne szakitsuk nl.zl]asli)n16 rnedszer. amelytk megallli tou.iflRnevelI1ek. eg)' .'l!<Ln.Meg OJ gala rnbokat .zandekkaJ pr6hal..~. igazs.~MHlkaz .i'.k· mmtha .ru~kodnak.hazudlk Azl (covJ:btn-a.Iehet.'~JI1~~n.!.gy amit lfHlunk.S wrues tereket ':1 strandon. hogy marpedig d' meg:nyi~6...zt!g vtselkedese arra uta I" hogy mest. vlsszafogou. egy i1angS(Llyt. ha . nenek az t~i.rrye~vbDtlaS(t vagy V<lI. sem tudta volna..~avaso]i<l.) "Megvagyok vele... a sszony va ]6'hlbatt . kir szcret. elmoryog egy-ket mondator." (felteve pe['..f. amikcr reszeg vagyok .valbhOln nem tud efID€::kelhe[o felvetelt ke.szlle:n i a zenegep mellen. Pe1d~luI az atTekt:H6.l2. erry --. a A . ~ Esetleg <1 v~dami"l. hogy tovabb gyanakodjcn ~lFl61ktllibogy bolondor c.dh.Jerry.l.mil. ogy a szoban fOl'gq banl ~ J h runkat IllY hivJ~k).~~zenfekv6 hdy~o hordja a pohsl~:lj"'l.u'1.zi. mert ::iz.~~gtW)eoyje az ernlfre u lacidens uran nem sokka) bebtijik .

j{>z" hog. .-.{!giil! jelenerere.11n.hogy ~:& . a bfinte~6pe!. Img1 es. ass.c vagy m:lllt jCi ideje Wit!.:cit (~jkai reme. hamis !. " It n6 hal1.J"'!ig. hogy . hcgy kivel beszelr telefonon .g.m viUe v.bGcs~~ott:ik.~Wv~tke7.~biz::hat6lli"k lanai.56mapi~skolav.. v.l{Gtv~tkez. :Egy. RuthbepfmikG~t.. Szi'ir~arg. hqgy Hitler ha\zli]di:k. mi(lt .ln ~szreve.fihtn11 sem jut.J!IO..ak a h::lJl1.zDI. a hamis h1Fo...ka{m.~7.f~lre""eZ€li6.1 celpontot az elfeden U~nyt... EIre csak a s. vagyis .. hog}' ezegy ke~d6do V:L§:zuuy.f61. Emfek!ezZLink· V..eui1~i6 .011: A~lJ.2:revegye a sziv:lrg{is jdeH is.majd. egy er".n1ilyen .ej~ . v:a.ennyit hallona s~~e:~'e[6]evd. ~1\1af.lrnreM~yiIT ~ arnegtev.rmaja Vilm a lepleses.szerezte.inforrnJd6 e..~ni. mrvel :nCJI1 tudea.y RtHh hazud:ik.igu~'$~g 01'1 tn6dQrl ~·Bner{l!0: ~0.het. hogymi[ lrallgat d. !gOlZS{tg. h:ogy l{i a $~. jei.yen jde.mcbe.utal. csa k . ahogy azt sem.ufl.eB-yeden [ele mo1::r~Jeglehet.'..is5::.. h~gykJvtZil beszel.l!.a.o.1dO!lar tudnl akar. fordl. . nf~nkol' t6bb derul ki..hiJgyene felhfvn~Jlk a flgyelmet.>ag : reszl~tC'inek beismcI:o@sel'61. uml.LUggil.an. informki6t arm nezv€:..ad. messzire haj.nn.u.€[lknJ ]sv{~bs.ere'] k re nines i~ sz:ukseg .Igazall1? Mily-en voh?"M~gpj'6hrdt nevetni" 1 oEl'ry~ semrnibe bam~:aJt.I¥ :<1 tdjlcs ig:Jiz.erteki:m:v~: egr i1yen. epf2=5i.&f. amikor fomes pomo$an~i.jgy megr:eve.ITa.sirJorm~...ig leplezett is.ltj5.udik-e WlgV sem.~6 jelen kereszml eszreveszi .ott inhm csevejhez.clhetu. Jetry az. Az ad. E16.enLheu <l. A hazugssgnak ket f6 fo.1bbi m6dok is.sa.thn<lJ.\esf61.ghQnjDz~lsa Hl.azonban az adou helyzetben fonms lett volna."o:.halJ.Amn\:o]· mint egy akaratlagos V~La..~nt tfiln&ng £~Itilntet'!~se.te~tS(ef·eclme:DJyt·z6 kil~.tje:lru..ogr :it sJkk<ls<7to hogy.'Q".1!eg~eves.e[el:(\:" Ani . . Ha 1CS4k ~z akerdes.t ·~]l.gy reszet bevaUOtiian a Ruth liani.Lk.slkkaszt.:lY.Hk~ 'i!.lm{~Jart!yIi\''a.n·H!Ilye~..lelefonbesze]ge'~5 sartin nem lllik egy v<~.!od6~e$e. illerve az igta. hO:gye]e'g tlK~llij hogy f~g}'me.k(. amely: celflont felrevezeresere irnnyu] ~me1k~i. j('. a meg:reve's.se~ gt:. v~. azenban nem h:::p~e?"6.. obb~'t md.~: m.gaz5 fig beismercsc olyan l(IlZ!10 vag:y humoros modon.fJ'~hangJa..rtliisH( fei. hogy fcrje m. <lzol1ban.ilbd. hog. ·amdyaz c el~Jangzollak elk::.7.:menye a konfnJntncH5.ttt .Iniis.a belsmeres.g<lJ[l1ak el elrrt~ink.rn:f~c~6k va~65!.s.iiJh1:srn~elemkez6.e .'~t~el.ilt~l. hogy 1lZ' 11ik2J:tI'~a~Dtth.i.mondta-..h[.eghez a terv1§[~ ~t\ mit ten az lID' megszerzen penll.hiit a.6j). ez mJr az ' igrlL.t:es .·Amegte:veg~~~nek k£~t fo[mAj~ y..J. ahamls k6'!.I].(.e az ~.l .reszben tMtiilJmazzu ~1Z:t az lnforma(1ot. Annakellenere.~$sagn!. ·-Melegehb.a..fi. N em h~z[(~s.m.hozi Y'l. Ha egy munkaado f. nines szukseg ~{szivar. hog~· a ct:lpont tov.ls es:deLbe:re.l<lderI'tVe ezf. illetve a hanli. Egy megtev~sztd jel utalbat ~1.zt adfuH ~n'1TI<1. 11 b... solelealInkabb egy s:zen:":t-~vel . His~zen mi ..esztes~gysz~fll jeleb6.zlviq..· vcge[ e...t<lk.dsz.S!<li.lwnban jel .gr sein."z. J). Ruth· muta thatta vnlna J.iIletvr. tudja.~±V'. nogy wv1i:bbI :info!'mid6kat szerezzen Hider renle!ht31.el. hogy luil: l.t.~n·'<lri~zta Jerry~~. azonban nem fedt Iel ~ feffi~:.]ik le'JDdje5 19~.hk ~o~·.~d.t. .l.S7.fo]yrm. Fal<1dtml!<~ ~~t'}wR f]ata]mik es vez:n.dna egy~ foIY~iltotr besze]gete~eb61. Be.z.ts~g" i lfreI"!l keocMs h(ll!at{1:n? A"l eff~~~..s<~:t:f~b~. rrl!fe[[ n~~m hitre el nelri...c. A s.n velenni le.{LF.gy L.dmazo~la't el.~2:udO(t. akker lanyos. ~'()bbJetinf()[nlad6.'ihbila fel.".!.~i1b<lfO f~lfeoozhet6 s.a7JS<igr6] .<l.g2~".2.m~gt6vesth§s WJJoISZ10{neg otgy . p4nik tOvabbi.lk olyan esetek.J] kapcsolams besselgeteshez.ou. hogy mitpl'ohil1eplezru a fe]e. A h.or.rr.ill~tv.god miatr' ~ lTh1..h.da If:lv:1libb'keresheti <it :sziviu:gas.defil]i~h.vil:l. 7 hogy fe]:vegyek-C¢ .~nondlli. J.!:mld6 a F"tlilrcr:elme:nr'!1.Jej'~y nem .@:rl . mlrn a megtevesztes yala~nil.Zte5[.is -.§nyegtdeo. jcIeil. .r~ek to\'.kofCrl.megmdna.y mllir~n ~rrfGrrnadot tart vissza.l1le.:z. A najOl! tulsagosan l'.got l~gy .:i1im:n.hogy v~l<l'Jdb<1:zud~k-e v.1!... amJriJlz~.. lw:ija.g. De l€:te~.llill'::e~Qijo~re. hazudik. hDgy az tlgy eczzel~ez1~FU]t.il!"g~s n. (5 tlgy.ls taPIlEl~t@!lh:<l!~6i ~mcry f~!TIJ1'.gy ki k.z.i5:d.e~ ¥:iIgy felernelt fcib6 sreml. az.:'4~ G)-ere a hDz:d~mJId.iJovargas ..!~g[tyes2'[fSje]e v'iihoszt 'ad <lJHm a kerdesre. az pedig nern 'Sizilm1t. Ha Cllambel:tl...eg(lkh6z a de:Ukv~ncst Csakho§y ennyi nem mind]g eiliegend6 <1 helyes dO{Jiresh~z. ~ ~A::.szonyv<igyok ~ ~Ajlf!ikm ve~e. ah081' " an S(. rnintha <~gy ~s:ztetihi p]'ov~ema1]topfengehl~.~£tgra utalc6 ·sziv. rdC.~I. vabrnint a .~.[oYfibbm j& m&!g :a:brj<i l!ldni .neha. hogy valaki ha.111go.cM)k knl:lmra:m.l5Y[we Jeszvezetve.Q\za~k<. Gyakranazonhan.eletl'l(di$n:ner@:src:: a "aiDS okok e~.: vllgylli: h(~£y a felesege hazudjk..igasbo. kerd~ste.<.ez~i~tJ] ehetltv.. pa:Ii'iJkra 'L1'bi~ID jd.ocm5:rtilta volna el Jerry sZihnam.affe:rr<"! ."lok:roJ.ny riikerdeze~t..~z valamilyen megt:evesz~6 jidet" tm:llhraua volua.rnilyefi. s ermek letter . I'LQ8V !l1!il . ..

jv.ek.!k. Miert buknak e] a hazugsagok? 5za. ·i.~lNem minden hlliZtlg. vOlgy De a hazugot valaki m:i:.. .i~anakt.gpk uem mlndig s. az arcon -a[fur6 rnikro-arckifejezesben.'i. Mind a . me.agy rezdulese setn til1l1. amelyek a :ha:wg visclkedescmratt buknak el.mind a .jall klviil.·t oka .irgf~s.".:1 '!."enek.egy riag:yOn!nely vagyepp tul apro leveg:6veu:~lhe11" egy.f.b" _\!o:"~l'\.. bekeszlteru elp1'6b.111as... .· selkedesbell ~~n1~kod6jeleket? Vm:'mak._ ."Il. Az 'fult<ll<lmkorabban ldezett a G)'£. '" c .1.mind fornos fon~~aiel hc-!rnek a :megteve.ba. \.~_eu. Miert · nlncs. v~Zy e.::t6 a ha'zugsag aklUSH snran vct (-)!1Ihiba.e..>Ji!.z6fejezetbdl k iderm..irs~ vagy egy Fize~ett inform.~6s~erep16te..i.e...ug::. !l1:ls.Minke~ azonban 1i10Sl. hogy az nleto hazudik.a leleplezd bizonyltekra. egy~es .!geli.jlirk.. hog:~ramelyekl~lf:pJez6dl1.mondaz nem igaz. ta veletlenul is riibukk:lnhal a . amikor <J. amelyek nem mtnden esetben fedez..}.. _~i\_.rr!o.l'"Ott&..Lii"li es fnr.z:f11111.lagy a szi'Vargas megjelenhet 112: arcrmmfkaapro v<11t'02as'{y. egy {Lrtdkod6 t(izsfohQt egy zsebkendon.kiviid lelcplez! az ig:us:agot. la~alhat elrelrert dokumentumokar.iken <IZ ei... ~·d:}'J". !"" minrh <'II !'nn". ·~iLZ. azck a hib£\k foghlko2l:lt!1:ak.'i1~t~.]e7. A megtevesztes jele \. (harmadik szemely) is leleplezheti.sz.esek a felel6sek.. Nem minciig van icie....5i~g buklk el.lelep.gy oda nem gesztusbsn.::morizalni Upclike-i'(.5rtot·. aklk kepesek [. -'. hog}' rnikor kell az ~g~~z5agQt d elferillteni1. t:\i(.r. ~..a .:t!q. egy elhag.'k-~r' ['" gorrdolk odas C2 -l!:Il '. I - Ir.egy nyelesben..meg~eVCS.. Lid _' . amikor a ba:zug akaralan .:II 1negUflJ€SZI~~:~j()"d..: klveden! ezeket a vi.y.2:tes jelel hihak.$igokat 01Y:<111 ytinYOl'uen adnak d6. tlletve azoka hazHgS(Jigok. ~ Ross» mondatok A haz~l.'ziVa.hetok . Egyirigyked5 kollega.~ael. Ruth h .nOi . vest egy a mozdulataban. U szukseges mondarokar. amelyeket a rnegteves.~oz'Zam fo}~.~:'" 3. illetve .zugoI.m" ·7.I1. hog}' a hazug egyetlen g szava v. hazug visel kedese 1U tal raj hogy arnit.<.. : . .okb6L A megteveszres {ddm.amkra rniert denilliet U::ny.sJgt:il! . it hangszin v:dto~tsaban.I:" '1'.nyelvbotlasban..'. A b§rdks: rniert keprelenek <1 ha._. A kt')Ve~k..

repu[6m~rnok e~etrajza.rc a v~H. Irving eleg Qko1> \1'01[.mft minden k. Sirica s:zo.Jeny megh<1iHja. is '\tOok Hlughes:t l1'l~rannyi ideje nern hMtak. hangulara nem egyezik.1egi1!:aI'Sa5a_g es :liZ 'egy-:ik'legoagyobb las \Ie~s-i ]. emellett .egys~eJ-(i'en nern .:saloiisl.:!6 korulmenyekhcz k¢pest.lnyok.i6nc rnmiar~ des f1lmrendez6... Apro t.valaki nern s.5:W!S n:yilviinv<lJ. '(i In! do tudja adru.gre tal~ltYnk valamit.£r.%':tes konnyedleo esz. Nixon el'nok ktUorileges H:macs.kellett. . Tobb ev is eltelt anelkul.doll:.mjv. viilHU.i:baneniiU 'lLj ra 6.elhet6 je~ei[ ered.azzal. .lngos s:lelhanlos beu.<in61. M:iir az Is banmbtQ$ volt. ha nero 'erru. hi I:>a hogy a s:ztOritrukM lCLSzer is hasonloan adta volna do.Ezert ke.:%6'e'n hibakat vet. . arnit a ferje meghallctr.ntrFlondil..gt-eve$n6 mondatokat el.m.n eugedelyezze barklnek is.rola."kiv. hog):' eletrajzot irjon.. elEef.z.". ~lhU~ koz.:imit r." keszLerik ktit.i.ore kir.<i..oni:Jannernmindig ennyire m..sira dofqrdulhar.Bu. l!vIeg abban az esetbenls.gy tul g6.] 5.ldJ.ete-5en dj{l<LSwtta az o:szil'lte c:n-lbert. Egy ()'szinte ember pedtg l~k~i[l.el volt teleuizdelve..gi szakaszabau john J. producer. !cis el~eres~kk.da'!1 eletben van.gy egymast6]..eUI\dja.'6I. .: amlkor lgyekeztunk ~gYTIlbI1ii.zha.a!i16ja vaJrort k1belole a V. a"Hov.eksz~k vis.. amelyek r.3 to[1IC!let¢t . meg:leNt::.eneti:t.a Life magazln pedtg tovabbl 250.z~ltisztaban 1.1<1: egyik legl1agyobb..wJak kezenfekvcek.:as.gt61.Trol betnremdia ~. hogy aem tudta ko\'etkezeteseu d(iadnt . hogy e. egyiilt.lbban az esetbcn is.irant korabban mar eU::6:tel{.tll~.wi a t9rt.es annyh mooQ:oltt: hll..1[al~~~k02:6l. aki ennyire elvonulta v.. RfL<ldasul. mivel .~szt So£. lomasa val.area k~:i6it.egycil. eppen tevedesen kapruk.-Ugy b[f(}. hogY' eg'ial~t. em biztos.bl'lk~1t.. Ai'I1.1d nem is goucio.itett.i5.(11)"I"ebell!. A ml'~gh. t6k€. Egy ilt.akurloUI'I.'f.inkl nyugOOt:an beismerhene.J. ritkan mutarkozott a nyilV!1nossag elort.:zddtek. Nero sokkal kes6Qb m azonban Buzruu:dt megvalroztatta <lit elsomagyarszatot infQnn.tokkal ~II 'e16. amely . az egyik l-egjobb" lme egy p(". A ru. a. mivel a szelhamosok egy resze ezzel tiszM.ket:N elromlort.sz<!. szembe .l".is hht..j.t.c. IIyenk0l' az 1I1et6vagy (j<sszeegye:Zl:e~h~tetlen.g . hogy ferje...dtek.ny mondat egy sokat rriegeh szelhamosra is utalhat.va1 kapcsolaros megteveszte:rn51 szarnolt be 1982-ben megjelent 1.ak rnegvoma 3..I[J.1ada:suI eUentmDndhatnak az [smert".. hog). ha nem megfelelo rnondatot v~.tla.6 [elei az:. sok esetben megaz d.h<l.kec erimo hlvasr61 a vasarnapi i$koHlv:. s Ezen hibdk . cll.'hna8Zra]1~.s.erdesIe.~a..baJltnka <{..t a y~1Jto.dlgatiisok e.V'.:c)bb 11:i. wn.ert tuntek el.e!hillmos \io~t.zin.. aki filmeket lk:e.k is.ynmoz.jul:eszukbe az. amell yd.i.raw . zolnl.J ames Phc!an okr.6 t. men ..~bHnl.rdlm~J. ve. ha a hazugor nem nK'gvfLhoztarn.a mondat. am it ott helvben t:d:U ki . hog]' tovabbi brzonyjtekok b e]. volna ~s ez esak tuze]te n kezvelemeny rajongasaK a .i1a..enye?t5k a mondandoja J ke~6bb meglsmert t€ny.ciQ' lrtokaba [utott.ikofaz~ hiUiik. hogy a felvetelek mj. en az idozit6 s7.k vm" 'eLeg ideje felk..vetsegi bj'ti) kin.e. arnelyekrol ke~6bb kid¢'l. vagy sok hanganyagaval.kt hcgy az idoz!t6k t'l1f:f~6dl:ek).ulajdon05<3. Elet<: kesoi szakaszahan Hughes nagyon visszahuzodc volt. hogy bark i .6 Ji1ond.. n hogy sz1i. amikor a sz:eret6fevd beszel telefc.uriikor a h:azugna. amivel ra!JizonYll:. Hill klado nem kevesebb mint 750000 dollart ftzeten neki •. Clifford Irving . azert nmcsenek felvetelek :i.J.1!.egteve. nezrue. ezert az uJ kerdeseketnem fugj::Lktlld~ ni gyorsanes kovetkezetesen megvala .lja ill d6.ci &z€'mbetaliilhatjflL magit. ( hb~lY mondatsik fie: tt'iinjerick bcgy.000.l1yen arulkodo [elet varazsolhar.'i. mert mlndket bekcsziL'eU szalag rnegtelt Ol-Z aznapi taq~y~Me. igy amikor nikerdezti.1.s . info.e~b]zh..eszlilni es ill me. "Az e}s5 problema. . tog)' az tiprl Hs. E. [gy ezekre nyihr. hogy rnikor ken hazudnia. hogy .j. hogyknr<'ibbaru m~t lI!lQt]dot[ -:l d.'6! azertnincsenek fel1iletdl~k.enyezik ..r. kladasert.d kapcsolathan .6j:l!i. es e.j.l.. hogy hamisn'tv.ll. tortenete minden.~cZ.rdu!el<e.Hrokzatos rnilhardos icin.t)rehitis sem segfr. nern Rbve'tte el azt a.a gveretea.. A 'X'al~l"g"l..nch~:I~'J$lIn.:. kulonoserregy olysn h05~ZU es 8iSSZt:!apro ten t[}n~neteseU:n" Iil!inl: arnilyenne! Cliff el6~lIr.lrd Hughes amerikai kti. mozzanadt. (mivel olyan kerulhetnek amelyek al:il:.Z elnok es Dean ~lprl!is 15-i.a~ekofiy mondatbol is ki:in.1: not. hogy egy olyan ember.A fed6:t6rtenet. hogy h.ht haL'Om rovid fejezetert. A McG.Egy Clifford Irving nevf ferfi azonhan megis azt tHHtoua.6 riporter cnnek egy lenyugoz6 peld1lffirol.amelyeket Ff(~d r Buzhurdi.lsd napjln az~ rnondra.ekne.z.:[ila s. hogyegyesek meg abbartis keF("lke. gyakran ~(.ban.6 t. egy hasonlo esct:el feltarva a S'J. hogy 5ikerrel jal't.I<i. . ugyanis a kOtmrnenyek varatlan megvalrozisa llleg ~gy egyebkenr h. .nrt{iciokat Idllt~%nibeUS1~csideple.l. sob]) azt moadta.45 nem szarnltott rd. :jten~k a p.tk .

saz olyan iluerIL:lv fiegativ erzesek eseteben..ez. klfejezesek V.nd~lc Hazudni as: erzelmek~TJI Az.'amdyeikncl err6J van 51:6.gy-egy erzelmet. kornoly akad~Jyol'<:<Jit [elentenek a hazugok Slanrgam_ Ha valakl abban a pillnnatban probal meg -elkendozniegy erzelmet. rnondaru::lb.!I/agy olvan.Iltrol~il.~n'l:.gon1b.d6ba[l megaz jeten6 aprobb valtoziisol: (ezekkel bovebbell >I.feltetlenul a megtevesztes jele.Z erzelmckll. bogyan hangzik el egy .k!fejez. VeiemJ@!ny'enl szerint ez alapvetd fOil~ossa.~gmh.c::sllkHlBan~k en~e'!!ld6z~stre. eztt elitl_dh.os.nl~eni t:gyes .el'cticsere azonban a .y eJ'()s er2elern m. Hot valakmek gondolkodma kelt mielctt <1Z egyes szavakar kirnondla mert merlegel ~.gje]e. De amint 01 panikba esik anol a Id~el6s~gt61. hOI:.§se.aIkozunk) . arruarra utal.ni.~U tzrI.kovetkeznek be. hcgy a p{~nik [eleit leflJ1ftj~L_ f\Tj:rK's egy .ke alatt .'J:sok oillnak be.egyiU€a. amelyekre nines Fid::tat"is-unk.. olyan ·V".JflS gondol atok uran kutat a nle_gt~vcsztes nyilvanv.oH..U] jUn ki szarnomra ugye.lloJxul.elhaR1K'iSo. amlkor Jerry hazug.rulmenyek koaon esakis e:rr5] lehet ~z6.<l. hogy kivel beszelc a td:efol1or. Bar nem minden hazug.L. nTIgyon alacsony szinten [elenrkezlk eid'i'/. nem gcndolja vegig J.t!. va. lekevemi egy pofnnrjde elveszteuema fejerner .a:tLa.gos.~gy.. a fdgyor$u161&gz(.b:.Uro.m'iZ<'ltkent . minden jel.Le:gtobb hazug nem Uyen fondorlatos. az meg n(..1elyek nernakaratlagosan mukodnek.'im.IJ egy arckifejeze». hogy leleplezddik t1 s:r.ha nem is menrsegkenr .(&m bazz.llm:ltp~]~ ' f dall~ <~ls6 szernhe] megf'e:sz"{l.:l105an fogalmaz 68 megvalogatja a szavait.l. bogy visszafogja a szavait.am. Jejczetekben -J fogl.1 benyomast t.emb~.I leJ]e~osegefl.:d€.~deket. Amikor (:p'J~d:mt:~nk fukoz6dnak.6ri)~ltne-it..HI.irl~llll{rneg .gtl az erzelmek termeszetet ilh~lil.lt.t szaval.zt\~e1l6i annak a folyamalnak.IHond:l. hogy egy hazug nem tervez dore.t.lzllg${~gl<t halmozott.47 ez most des: WS. Arnikor jerry megkerdezi R~Hht6J. ha ez eppen rossz szinben Jttlnl(. azonban a nyelvbotlasokat tes'Zt\m'itv:ll .lng elyeu nYUgo~.. . -ugyrnins ~Nerrl akartam kiabaln! veled (Ut.I. hogy masok s. az asszonynak nem okoz problemat..i::. csakaz e . h6. . Haesak nincsolyan vtlgya az iUet6nel<. ez aUr akararuk ellenere is rnegtortenhet. amelyer megnyomva megnYl!. vagy nem pr6halja el amegrt .g:yeppen hihasan [LLdj{~ JlJ{:. mirerez.. amikor az adott erze5 k i. mint ~lFe!.al6va Y~lhat a beszedben tapasztalha~cS$.~ volna erzelmi re:ukci6jat Ha az adott erze~em keU6en :t'. &5 nern is kepes <II Z erzelmeit iI1::H:r.kes.r t _ Aillikuf ~gy .siiggal \"ado!ja Rutht.lwk mellen kotek.en.? De pontosan igyilOft~n:t A2 oszinfeseg benyoll1fisaI ])~'6halt'l k'~heni" meg ukkor IS..'iok a masorlperc t.zt:e el mag~[ a megtevesztes jeleh eredmenyezheri arra nez:v'e. V<igr nem ·cm]ekszik r:ft.!. de az embereknek sokszor abh8l1J s incs sok vihls. arnelymegszakithatt. Nerncsak arra nezve kics.oi' . Ruth e:gy. Sz.l§seket. llletve a gesztiku]~l. Ezek a v{~lto~.gy megJW6nja.Hin nines is khet6S(~g_l:::g.sik po1n]kba.iltaJ~J)al1 ez nern toi.~iU fel..ezeketa helyzeteket.g:odhatott volna.egyH<:oka. a mozgastenink hog:y mikor erzunk e.?.z. nem pcdtg l''I'urte!en ~:1'.n.1 F2rjenek.s. cm. hogy korsbban milyen~_mt..ls~~a ~da"bogy az asszony hr.em vagy a harag.iga.~~lgkapcso:~6dik . hangunk ~l.k sike"·reljGgnak'jlim1. hogy .. ami~n 111egte'veszt6 jelekg'l!{rtltl.za van. meg akkor is.ru-a megjdenitik-e :. Ha valakl nem .s ne flloodja 11.ltt' rd. hogy ovarosan valasztia meg a szavakat.m k>f).:sv~g}'·(. [6\'<:11lnomabb jelekbdl.J.Jsk~n:r. A'1. :JZl .e~2:~iem fokozarosan alakul ki. bossznsagot erzU:nk -. ennek leL dW!~6 es haml<l1c6 Jeki is 111legidenne}. elve$Zl'eUeIl1:~ k(jn~roll magam (olot!. de bfzoeyos ko.~~ j[lk. rJ. mikozben hazugs. lele~'&iJi1l_' c]mur~g{~nyben. annak ulrlalmi'imm nlncsen kovetkezetlenseg.szolgalhat a 1~~lytdelli cselckederekre.sze~ :rfien nem dontheten ugy.:" N em akaratlagosan e. kerttik oketo Ehelyeu sokkal paszszivabban ellk meg .lZ' adotleiZelmekh.ii$unk v:'.niaz asztalt." Az Hyco ravaszsagnak nines ellenszere alegrehetsegesebb s<z.M.aI. s il'yenkor a Visdkedesben . miivel csupan nehezen tudja Ieplezni.[ek nem aktiv ]'e5. szt6 mondasor.d~ja'[ eredmenyczd hiMkat ~n[h~t a' haxu gsag sortin. a hazugnak nem ken szavakba on renle az elkendoz()tt elrzclmeiL Sokkal kevesebb rJh:. !ehelSeg~$J hogy erre .ez kapcsclcdo .Uisuk.1 valaki 6''II. 'lenueszeresen 11:. A (~l.t. 4~5. A lubakat azert is el kovetheti.(:.zt'~ne~cknyoI1fl~. amikor bizonyos eFL:dmek a hatalmukba.etd6je. zl!.

nem &It &f.nn}~cbb elli:end6zru h'JIvaIaki ti8z~.A..l a hazug viSelkedesel .'fcrH ~1. h:ill"a!ffilO~ ak~!l~Ik hamisan me~gje]enirreni.'\j5t esak ne'he'z:ehbe teszi ..t&:~6: f~le!l erzeu orom.1Tl!okceatosan kezd fclf j eptti:lni" I' s a .Ia!ghite]es meghamisftaI' V<1gy .azonban e."b form.m.fIlzlwtlive v<ilnak. semrnit.tgg'eH~u~ szalsd a homlokunk.z1i1gsigiQk:. megIe:lles:znes.hogy m~gteVlesr..'lflek i{ur:. t~n ·ei6f~:szfr~s.emoldok .g':illJ:ro[.s..l'.d6iznlir.s:aUelhlggyeJ. mig az·ah. esetleges hii:.rzek::m. ~fi'lel'Y ha~l.ese sike:Lfr:@! jr.egt:eve:$i:~ghe:z. sz:. 'lme~yolyan szorosan 1~ap4-:so.1. azt megl!epe~eske'm' erheH" ha l. arnelyek az erzehnek megham:isttacs§. a komoly nehezsegekk~1 ulaiJi<1 magit szembe.):2ornem is· vi!gyunk tud~wb~n. Mint h1thaitO.tgyok v~.lehet <1.kerdt.11. szemoldokilnket 0687. e1kend6ze.e.ud~t.:mgsag ne.sikerzelmet el~et1J.e mis ·erzesek o:nrnagllkban leleplezik 01.:'indekokk'IJ. ha azt akarja .lm.lsO:kegy resze ~gy bizonyos iti'inyba.hogy dlHt{i.kend0zJ."'. A fele1emh61 eredo InlpU. hogy dfihcYsneR. h. H{J.hel~is a hiiil..t6 f~leim.n:cl. hogy rnegvetest .eru1Jb ~gll$·!t:ililiJnk ~t.ltrneghtunisfML dchldrli..~6dik a . ki).egpf6b~Jj<l el l'ejtel1i a 'ti:ny~.:~ele. lbv~]nehezebben ura Ih":l~uk"..Ig'0t.BiLlQm:YfJ\$· arckih.l akaratunktol fl."ifdo~t~r?!~lem nem fokoz6dik tovtibb.gy erzelem f:elerOsbcHk.a h<l·ngu:i. m.·jd. A megIlL~'eszlii megjelene·sehen es hangjab<J. meg ilkkoris.£di"j.1.frt.fe]el.1lrRSt vildo]n<ilk meg .eiekke.gy felek..:9zto jgyektizik ~~ple.lzl.yan hj]zll~. hogy e]kerm~e ..)\2.irAnlehet el re~telli az arcon.. -a testtartasban v)fI. az ·eI.kki azok te1:m~:5zJetef61 .~.ilsok mint S:fl~ntmagunk s·z:jm<li~m< 80](".ik.z. milSq]Hye:Q ha[[i>~. [ewule\Sek kuksfontOBsaguakaz.h(l:z6~1'l!a rnarad fenn. Haegy el·zele.ks~gesek.nl .gy .1d.zat1:i1l. hogymerges V'..t p~]~. -q s ]:H)!gy e£..[ ~IZ erzeimeker is d ken fedni. nK.~ Egy .e:n:elmekNkg Nem minden..! h<![l)(:r..orli. leher. f. h<l!j{it.fihi. ]r~nt.m.ltkt'eges fu. tenyekkel vagyepp u fanlazililva] ki~P" {..diiibb het evvel f~atalabb. de 8emmiveJsem egysl. l!l~(i sukka.hihne.peldaul (m.G~znunk. aggodalom. Onrfm:gaban neh:ez dnho.et 1s.:: .. zukseg. hacsak a bazug nemakar le~eplezed!nt 13arm.llk.einketis. E~g~y Br:.. jgyek'::>l.5a. Ha azonoa:(rI :.en~l~ r1z.ru. sZ!6t <~. a ~angs'Z!n blzonyos v'iiJtozas<!jt.1j.(.e. mint \I'~16j:fib.?. Ezek a nehezen kivirelezlaeK5 mozzanatok.<l.mllt!sz ~'1_A $:z.[.egit:eve.nlacs e • zelmek A Jebuiea:s lol .zeplk.::-iyal::og[atun..e~.varhatja a sajil't hius. azt tiUitjiIT n1a. kormvebben lE:s:zleIhetlo m.i. a feielernes·j :h<J.ia. ha e:ppt:n nern .'. Nem ~g~{~ _ szeni feladar 111egtabHn.em h'I[as{U>a..liiktJ.1!kban :01e:g~elen6 v::irjitm.Nem eleg csak :::lIla)" jt mondant.ok.gy . nehi:lllY ember kepes akan~tlag05'8!.1J.n ezt amegvetest is.<idolit lei]. j:e1ekeOi<erz61!elfiii.t~pasz[~lha~6apro <1rulkod6 jeleke[ £s.hoz sztl. g_Ol1!. sahp~_ A ham~~Ir.bXrt 'II"<l.'iJaiJan.~t a sa.'"y m~. 3 ~dep&eZ!Dd&tui v~~l6 ftllelcmi a hazugsag mian eezeH b.:]flj~apO"favnt E~ azonban nem mond.radagos pr6b~llwJ!Ji-s. zonban haemellett az jj]lI.l1komoly kii zdelem .e kell a m.'Jrz:el'lL van r~'i. m..il£ka.akrwet m.erez.}':i.~Lk. s:zltk~egesazerzelrnek [vi.nli~.sz"tni.'i.ceneset.~.o::ru a~eny(.1tn" haa ba.jeZe5ek:~t .~enelrfl.8zf~he"Z~ hr'lgy kt~H)n Inagyarnzat :::r. Ci': a fe:~denl mCg fiCin halr~ltut6 hMt~)f~. es<~ h. V<t:fOFi'·ezeke~.lliZ erzelmek gyakran o]. runjon. hato ej·'J.i:klebetnek a 'csdde(J. is eH:iml. tervekkel.slk erzdem jelerileti:t elkend6zmk.ken .~lgs1g.Ol.ln~ghamh'ftii.megteV"e5.ern jeJ<i.peldiiu.1.ki plagilal.ezert ~epie:t.nis e:rzodl1ie kdI a haragnak vagy a rt!lelemnek.e~.tzru (eml bovebberraz 5.u~lm'e:t df~dni nJtf'l'~k6nnyi1.1ITOS szerephez Wlh. '~.h:l.\~ObbOS ~Hl.valO Jetelem "EnyhelJ. aholnem j.3zt.d6ztiUl\: is e.&-I".· illetve a maslk .5'01: '~n:@:goeg'j:t. e'gy hasznalha toindcknr.k szerepet:lz (~I"zdmek?li~f'etD. Igy nemcsak munkatam~k eredeti fUFriLsat kell elfedni.()\khl.tJyak" I'm eanek 'l bebo kbzdelem:nek a. h0'gy legc.j. fe'jeze:tbenJ.llirjon~ nemcsak a kDriit~ de a Z<l¥. de Iega labbis lR!:ahria kell ru.'fzehneinket esnem ~:.g:~veSiZ'teru.:gt. . . tereli <ll szemelyt.fC3~~8t e!keL!id6ze-se~ -s~o1g'.tk.g:<L .tol'nia Jl"l<i pHigh'n1n1j~ &~> iii ~en.:er~phcz juthaU1i1k.·\hhoz.clt akkor fs sz..dy erzelem lebet a bun615" azonban icetezik h}iw!l] i'1:.lgs{Lg(}kne. festi: a. Egy h{6~ k0.r[eoik.mOl . .~vqupa.fedes erdekeben. hacsak <TlZ.r!_ak Ha <pedigez m~&:t6.$? kI2IIh.azQ bi'inevd .[slkeresen elken- Mi a hdY'~etnokbl ~L'.lnw. 110gy ~pper~ penzt Iop.t 5 .hogy masok ml.rbe .egno.ipao._iatj~i]{etl'[tUnteti fel. A :!1j"ij embert ZJ.n d6jd..legtobb emberrdl. pontes mozdulatekar."agok eseten ls rOI.dohllOkbl..~sDkaL Meg .u.

1)ki. (A11tm 7' ~"lY Mp@st tesz.. H a arra gyanakszunk..in' magiil61 beismeri a hazug~:agD:t.· V~#Z'. A~~lis61cnyege6 meghati3_.7. a ldep[.. ha . esetleg mar korabban sern adott h..optad a vos~aj{!UJtdast~ RONNrF.1:pjak a tengereszeti akademiarol. (1?o:m~f<?y latiB'g6. azonban valaku l(-)ct:ismerten nehez .fW postal 1ilUlt. an'lig nem hallorrad.:znniou.t gondol]«. a lebukaslo.. ~kkor mondd elnekem...o·zr:is 11MnJ Nem. Egy .~'hi".iTlZ6 faktor. e:gy haZtDggyerek felellner61.ka:5t6] .ebb le:S7. idff~g.sertalk:ajm~u:za C. hogy <1. hegy a hazugsaggal vadob gye[ek ~ m(tl rbeli rapasztalarokbel l:iindt1ll va .z.oF' 'Lllinden eSet:beIl egyre nehezebb es nehez.:ben kock[1-ztat!1~a. bogY!11t!gb]:(.fe1@J A.. rnondasz.!.o51a:i :ilulaMst?· RONNIE: (l'ovid bab.il 5ZU16gyerek kapcsolat sajitja. Hye.-'ie diJ' SJ'J6ij egy szor se. amia h~lZUgS{tt: l.ja-.. hogy esetleg nem hisznek neki. arrukor az igazal mondou.Igsftgokeleplezesenek.':gh~t:iir6zhatn.~bo/ sem.)·ag}' leplezze feleimeL A.Itejk:ni. bizalmatlan es gyanakv6 voir. ha egy fe1enk ·. mivel kozrem es koztednern lehet elkenddzn! egy halug.it csalad tobbi tag.! vale v.toOIzonb::l:1i nem mmdig alkalmazhatja A(il}uu· ..!ni! Ha - (ap<1!)~ Aley'eJ~ azt ( valoban tgy Kir1!'ent.i:nt. Ronnie.gondold vegig.ci1..d~plil. hogy leleplez6dik.ffi. Mh':ldig gondot okoz.>a.szlil{)nem biztos.m:yen felf~g'felheti.l.1\ldDl fogom.ikkat.nern tcttem. arnelyekre M:eIfigyelhet valaki.nak. men (lu61 tart. ez.n.'I.muieg a h.r sikeresen megvezene OlZ apj{lt.1I. mint akikonnyen itliit a hazugsngokon.filk. a. z pe(Itg E egy igen fontos pmbl6m. hogyf~lejme eHfu-lf~. egy &.'57. bogy tisztaz:z1:ik a ·flllt. .rll.. l ". llJl'HIUR nrj~t.CIl'l1U szindar~bjaban .jlt1k.nem adnak hitelt . (~linJl'~tet J'm1) EHoptJd a p.: e-.hitelt ad a szsvainak. Serdta6 fiM.A kozepesen er6s felelcmerzet mar produkalhat qIY:1.maj" 1n!!.c:~I~~..god:doI!L1 rnegbccsulesevel .·o~~M) barm:d a J~a szemebO! (~. bogyelloport egy postal penzarutalast. . hOI! z: i.. hogy edesupja.irh.bogy a btinl}QC'sanatot kinalja feI:a vallomasert cserebe..: NCM. h!DpW mennyire fel rnajd a Iebu. a sztndarab pedig a7.l::7:IJS reneg.rUepeseket tehetne. akinek van mar nemitapasztalata a hazegsagok leleplezeseben.. gond01 -ceipOrbtja kepe5~ege·iroJ.6 befolyasol]a.._lhan..\got. A s:zul6k peMa. nern lesz oka 101.tZ~lg sern Wonrnald kOionosebben·r! lebukasto]. hog}' mit alcarok I'Ilor:i!I:. Ha vjs20m h:~. .rt1[1~n ember fe~dmc kozott.sekrol s:.s.:f kbl. aki konibban esetleg nem hitt a fianak. i6'il~dkonnyebben Inf.g:a.cJepk~zesetmetL Ha acelpornot k-Olmyti lehengerelni.l a meg..a szenuJb@ nklJl?-).i gyon kicsi az.lkist61v.Js-wl~{at ped-g segitheti ez az inforrmkjo.genyhiW Arthur hi~ Ronnie-nak.r.i<!".hogy gyill nakvo teerneszet.es azabbol kesz. hogy hazudsz-e nekem .'lu?gaStft/a) . hot mf. .~t6 ag. Nem le-szek rae! . ounitdi a h-.. hazug mit.[ve: szinte csaknem lehetetien lTiegktilonbOztetm egy an. hogy erdemes-e bizonyos hd~rz'eLe!:. rnert azzal vadolj:ik. hqltl/ "~~f1.rm~ .ern61yisegr6i van :5206.iyjlt. a sza\'ai.ililndy~t ami a U erez.:ni~l kell az apj:..~~~t I t-ekil'i.eselye a sikerre. g. fMel·mj~1· ~breo. ha valakjt Ggy ismernek.iiJast.'i t vet f~1 meg~(~ve. aki korabban m1tr ~obbs£i\.:. akikorabban L<. hogy rnesterel a h~. ho:g~' (lg}~lSIlia- ni fogoln.[id b«sUlnf. val6sz.ud~z. Terence R~l. .Latom a tekintetedbol.y~kct az ~lpa es .:.(i!t 'l950-es filrnhen az apa igen {jgre-.line!...h hazugsagorlelepleZnd klvan6 emb~[I6i ko.itdt az igaz sznvaknak. h<l... illetve nem blztos..elem eros. haldilonbseget kell fenni e~y hazug EIUb(.ft. Ha pedig a lebuk~lsro·1valo fel.R'l'HUR: (ll'leiyen . A h(d~zetet tovabb bonyolitia.hogy vlsszalogj<ll.Quyoscidjon az i. amit nett erez. illetve s~lj:.i [oV<1bbi s·iIt:erebe(l.t16 fcklmc.ir lei kotelezre magat a hazl:Jgsa:£: me-Ile:lt.::i)ll..low. hogy valaki nagyon fel a k~bukastol. (A11bw' . ez fokozZ.r"(~!'f:~kl)(.: EJ:I.r. nem tenem.okr61·a:z erofeszite. A megtevesztes eszlelesenek erne prob1emiLj<l nemcsak .ttlganA tl:?itl-s. ~ A hazug gyerek llyenkor annyira feint kezd a l-ebLlk8ist:Ol. U".!. Abban az esetben.Egy ~.:Zl a Ui.gl'OL Egy olyangvereknek. [iJda az[ .otL .~li'Jte-gi.zrhet ax :lft~tlan.7jUal.ti.· Hrregy hazug elore meg tud.!!z6t'a#.revosno fele]me[. A fifmak bb.t)nd: k:u15nbseget tenl1ie a ketfele felelem ki57..isazonosak mlndket esethen .ga'l..hog)'" valaki ruennyire fei a kb~-l-"kastol. hogy ke~dkedjen haz'IJg·iS~.lt!~·.. bizonyosnak kell Iennie abban. Ronnie-t kks..r.ielelem [eleire k{)t.ez.n jeleket. Szamos le'rJ!yez. e%pontosan azt eredrnenyezhen.mie16U b:lirmit is.nbn gyerek fele1me~.zl1gs~gVa(l.kepes megbizni ben Ole .rgoes" I{onnie.gazsagor B10lldod. Egy olyan api.~ !:i:. hOb')' elloptal c.ul gyakran meggY6?l:ik gyerekeiket.amit az esetleges lebukas veszelye valt. mert a. apa.IEt. ap<L.ki hdOle_ A fl:!elem je-lei ug~rim.

l'.gvizs.fk:ezeI6knek aitaMban nines meg az a ]ehet6.2ak~n.e~polig~f.ic 7. A hazU'g.got.. nyomokar. mint ~ sZLi!6k:nek.ireve.hogy a rr)l~gr.r nern fog l)'l:ukod.'l. hogy a gep nem hibaz.n<lka vallomasert csere. fejez~~her].es tudji.l-!e. .i~r61b5.gye.a k az el nem n k{)vf:tett bfm't. . A v-6myoma-s. ·eppen erniatt h1_~Cl1n16 problemak merulhetnekfel a h}~s. pedi£ InJllos..'1z. hO~l}. hogy csak a hazagnak iegyen aka.dja a hruzlJ. ugyanis azert esaw.er"!lifflif 6 nem lCSZ vallomast. 111O·nst:r.rnuki~kh.::igot lelepleznl ig~~v6 s.~ nful. Egy po·ligrnrn. fokozodasa azonban t}mn3 ga ban nemtekinrhetoa hazugsag jelenek.ese-tlr.lL( vallemasra birni az ~Utalulk.JBt6L Egy fern.k. sikere~.k.M .ek de .1.z:ugsdgvizsg:i16 dr6tiaj~. ~s~ I1~C1:. eba meg az artadanok 1. ktilonben 11ge. <II gy.odJ.yanus. fonto. hogy mire s. hogY'e~higg'ye.lgy . a hazug elobb-utobb figye!medenne viiU.l'yvc.kLi: azt mondl~l~. tudnak llh14ami a gep eszen.kftjak.sHllndaci6s. ·Ez(. hogy <L bti.a V~Tnyomas valrot:.. Ujabb pllithxq~~.f~rne.. A'l .lll. A h<l.)' aL:apa azt aUiwtt.ely kepessegelben. amtt tett.t~hogy v. SzanlQo~ gCpke·~~1.!igozu'l. [J lerve a ~g~. Satnos.sagot. m~tlt Ai W:i1iSlowfl~fun:. Tlsztaban varrvele.a poligrafk.~ nak.has-zniI6·i kU2DU vannak plyaI)ok.ik.z.'Lrn_nem .gyszeriie.be az ig. Hu tisztaban vannak vele.?. rnert egyes bilnazljkeg.A poligrafos vizsgah'!'C{)k aemcs .ktolPik. g.Uj.M.nul kimut.5j.igQ~.i]9' poligrdf hasonlo medon . do.I..r·&ve.d~ arra ir{[.· es kepes ~s~lelni '<1. fontos.eJ.vd nem a poli.JTI r * azert ls.U. Az onbizalorn ielentosen esokkenti a lebokast61 vale feldtn~tAJ:n Ira ez hOS5ZLi id6n al tart.ih(I. amikor .e:zelok is rendszerict ~11cgpf6hali~. hogy a gep keres i"negaUapitan:i.'1igleleplezesekor .roljak a gyanusitott fo€i. hogy feIjen. A ]Jol~g-I{\. hogy klilonlegcs kepesseg birtokeban ViU1..:~aa~nyat. h<"lzugs:agoE.z:1m{lf.gar6L Eczekr6! a kel!(.rol(l ~irc)'li.z~n"lf:d"i?lt. hogy al:lp1.eteset: ha :1il"tf~thm. vizsgalat [bern eszleli a ha.6s:ct.lja..azmond6 embernek pedig ne . chb(')ll.:H\:..zhu:ici6tugiab. ezzel arra sarkallva a fja.4haI:MUc jova1 nagyobb a 'IIrti.t A hazug$~. gyseru.IERTl'IUKN.gyozni a g~r. A leggyakrabban alkalmazott modszera poligraf mukooes~n.gr{uJfi~tal szolgalraton jeleket figyd~k hazugOJ: s.J:toH..5 bev:J. akik nem hiI:.meg~ibtf. azt a berryornast keltve.~ !e[~plw.. A lehukastnl valo fe-Idem bizonyos mertekig meg hasznos is lehet a hazug s.egtobb ~tipkezel6 igyeks<zlk rrteg. y.ik. A nyirkos tenye. ffelI1] az jg.zer . Mi<lJ'tall az illetd k.. mcrt az aittiulanok rovabbra 18 artol tartanak.zugi5ii..ni. a g.hogy ez Igy is fog t6[M~l1Ii1i7.c~n.5Qillll.im. alegzes es.. s csak a poli.n ]tlo1t k~!lIyald:CJ.l~s€kr·61. A lebuk~. csupall. r:. A felckm jelei ugyanis felreerilietoek lehetnck. hogy mega1lapits5k. ilyen nyomas alan. Wkiira_ Mar kello gwakprlata. hogy 'elrw]("·a.zn:[~-· b~alsonin.iJJ lel:)l:.a.>..cs<lllia[<~lla. hogy mit keU tennie. hogy nero hlsznek nekl.a11s'. a gy<L!1llsltotllJestere.lt •.. kDvevE: akkor. hogy rnelyik kiirt'V~l leheteu a kezeben.o. emelkedese vagy a verejtekeze::. C:s V<lUmttaS[ tesznek.6 alkalmazasa €16lt.ka.vizsg.a'.l ezt a rnegtevesztest. varia rnegtevesztesben.1 g'§-pkeze16 ftikerdez.n1Gk(i- tenziv'erzelmek megjelcncsere V<lU..11ll hinn~e kell .i. hogy me-gus. hoSy azasszony djan·il!. . A helyzet IUID'i..~~ deseben.i]y.g6ka't.s:. agyan(tsUou mrlyen ka1tyakat hiiz()f.ep. A rn.l<iZ.1gs..5zt.e:s viselkedesben m~gn.ko.g\fizsg~'ir.6nem alkalmazz:.z.h~t6t~ tevC.sl6]v~ipfelelem :[okozasat61J!. igellI1ld vagy nemmel k llvalaszolrsa.Ut embereker.5n. hogy RtJ:atilban Vall: megtlszhana.s. aki mit meatszor megcsaltaa fe1e.3.an(~6i1()m~k:at. vagy egyszenien kenyelmetlemil erzik rnagukar a vizsg-a.l1G. bogy feloJd..nem nagyon fog nggodni amiatt. \I'~sdk(.ljH::.Ehnel is fontosabb azonban.y...res viszonr in- es tal..es hibakat kovethet el.yilv[tmd6 il.il. kls~r!ete hogyvalkul1a~'1·csika:rjiQfi kla gY<lni'Is.szamK hogy :.m::f:sege.:l6khbz n~.'itortb61 Ahob.eg:et... i)ogy a g:ep kimusatta a hazugs<a.e.·1 ~ loll. 'V'"<'Lgy ~:$~jm"tesztnekis hiY~.lZen buknak d..~i:sait·fi.g:.graf jeleit figyeHk.. Fla..g. . az erzelmek j~[eit..o.k s:z.J1~. 6k azonbar.fi mar gy'a.y\Szert'l:en nem nismek Oil.e1JJ elkenddzre a· vaI6sagol.~ grJmlbl n t~ej)fXil1tCi$5~. mim a .oz:asrklnilja.'"dbljdek cc':i:5z'ehil. a gepkezelok megprobalnak ken)l$2:clit6 0S2:ko.lrek.ll att6~ .t ki eg}' pakliho]. ha a .hltot$%~I"'Z!etta megtevesztesben.felgyorsuh.mlkodO·jeleinek ~zlelcse. hogy a verejtekezes. vfirhat6:an hevesenvedekeznl kezdenek.~at "kbIT~Hmenyei kOZilJU.un szfndarabbal a poHgrM keze16ien.Ji.ilie.Ke[ mdokkal i.segi.alan v{~dakkal kell szernbenezniuk. majd visszateue azt a pakliba.J g~'2n(LS~lotlIU.ebllk... mi.l:.:'tK !i]_ A [-to\ZUGSAGOK? 5j Ha valal .a l. kiH.1rtatlanokat ugyan alaptalanu L v. kevesbe fog tartanl a l. hogy megszabaduhanak a kenyelmetlen helyzetrdl. melyik kii!'lyat h(12LI! kt a gyarrGlsitott. H~.l..'ivk rnegtomek.l7.t'remelik.~ ha7J.hane.

1t].'~1. Marl.' elfedre ·.rosszalkodnak" a s~j:it felfo.Ihatn. f:.kepeSJ1.niginnk.lJ6 E:letbr. ltogv kntarok szemlelik 6ke~.'lt: nem kell szegyenkeznie..mugy·jart volna el d rnaga is.'igli iii. A kiSif:I"let ..]:... hDgya.1. hOgY'[~lbor:at6dUl.(..·a Ila.kmegyi:b 'indok mian az ernberek nern kovenkaz igazsag keskeny es egyenes o$venlyet _ ehanem lehetunk Mr6U. Az elsa kI.r.. bogy kel16 mt. hogy letrenoz.ol6 kepsorokat mutattam nekik. ll..az apC!i6-ta.6. rnl.Y'l~k kozoumilyen nehez ravenni azembereker a hazugs:flgra. k!es6bb dr[·atlann~l.Nem !!j. s arra kertern 6ket.teszunk. Keves remenyem \ ott.bbiember magyarazntot kovetel.5agat modellezi. amelyek. ami befolyasolhaija a lebukdsrol v~\16 felelrnet.a. sikeres aI1g:vllko~~~.arnit.m. El1'lbf:ke:<.lalb hazudik.l'ltnyre.z6 apol6k!JJt V<il~lS...57.l1l'l k6rl11men..H[ lobbanunk Iel hhrelen.~gn: klinikai peldat tabl1ok.ruimel:l!'t-ei1:. hascnlo h<r.{ezfiek[1]eggy6.1gl:11 .mv<l161J~h} nem k'lnii. pro- h. mint azokrdl.ran el. Neha a piHan. .. aklknek n-a.re sz:hnRhat.o.0.me~6 Marvhez hascnlean vallomast nern tesz. Az asszony azt tervezte..enok epp . mert egyszenlen nem aUU<1Jk ossze a c1o.1711.tHfI. hoOgy a retteit valamelyest igazo[6 magyar1izatO[ adiona bflncS!ekki. l\.0' .ete.lrwlmh}dy~ siker szem- Kis.. hogy semml rosszat nem teuHnk_'.'enrzCse pan~jJb6~.~.gasuk szerint.1U'liikor feJaja:nljak a gyanus!lottnak.oi .. mintha a vl'. mikozben mi tudjuk. i~gi'l polonak a ILIgyrlni::.-ztorW.iJt clnyerje..uja a lebukastol '1a~6 r01e]em rn"~rt.u6."I... hogy teljesen erthetonek ran]a :Jl gy~mli.sel attol.aj.n·rnasokon is I1tbott6k.:::hctosege.e:gy gyilkossaggal gyan(!SaOU.qAez.ienshazudik.k talalt ember ki:11!~l~]gata$~l1ak fetvj§t(~I@b6J .\hD1 ar let j6val magasabb.nnyis.h61 engedelya akart.<Ik: il:l!.sel". Uy..lg()k a Jeiunkben.got ].t6elcit clfedni.:ecsegtette .et egy l1'1fu'tet vagy egreb veres hirv.olta(n vele. ha elmondlak.g'lel. p:szkJ1oi. A puntigyi kihaUgm6k csak kozeHthetnek·ehh. a megtevesztes jelei wljo. hogy'VaHr)rn..meiy Mmy h. is .sltoH cselekedeteit. hogy -eunek S'egits&g~v<el izsgalhassarn mas emherek bav zU.h fd't. nuvel sz. csak rlikan lehctunk biztosak a gyaminkban hacsak az. haz. tanulmauyatkat veg.\i.~.. mi'g masok iias~t-6' l~c'5nnyeds. hO~TV a hetv~{!et csal:klhinJl tolthesse.I~-dekf.. a . aZ~'rt.!pi"Oduka1j!a Mary hazu. ho:gy nero hisznek ·]"H. es taliin azert.es rendkfvul merivalrnak kellett lenmuk.fimlLlkll. ko.Egy rnasik tenyezo. Sokkai robber tudunk az utobblskr61.3!nok.' Eddig ant")! VQ·lt 52.~lab:.u:g.ott:Jm ki az alanyokbol. A· kiJ:o. hogy barmlt l.ziim.n1 <17. bogy egy p:1c.gy masik modszer. s hasonlo helyzetben ugy:.gokat kelleu JJl~gv~zsg:iihn'()l.noncokaL.. arnelyeket a pszichlatrnin fupoh Maryr.1remelik ~1vallornast.d6L.ttn(isHotl!.ke~ a hazugban es fokozhatja az arratlanok retwge.sti:.aki1'01.ez. hogy a k~t'riel'- .k. Neha mar conyi is eleg ahhoz.g.. mikozbena fllrnet szemleltk... rniktiz~:.1J.i'.el.-:kik.be.Z elkovetett htlIlcse]ektlJie n:yc·rt . V:lgyi.U' heveben teszunk dolgokat. A'{. Az egyetlen lr.aliak meg az erzelmeik Hth~~.(l:- sitott szitrnpat.gy.'it .ri. a hazug 5z.I]goH6 .erletEimet 1970-bcn kezdtem. . vagy sL:1umtra. mivel csupdn kevesen tettek kornolyabb e[Ufe$z:['IDe- hogy a. A n'"j.6gja 1 feloldozast <l7i5rt fela j."YL:r. E.. men ol"'..tlk. fedeztem Eel.L1 - kell ereznie nla~.0'.cmelyiSJegcben keresendo.m(lSltott enyhebb bti. ha megfeleloen r.u.keszult telvele!ek el.I:J~1ma$szanl! -a megtevesztes ]~:rhatb jeleit.::nlwr .kst"onto5s...sedN kuj dareba flJlladt. esen az dSiO fejezetbcn.."em kozbcn L·.igOl kovetheteL Am:mk erd~kehen" hogy rnegtudiam.rmf~~zik. sot akJir felelosnek . . A negtu'!v erzelmeket uS>' valr.hogy ezeket az erzelrnekct elfediek. Vannak oIY.e.l.s."lj>C!i'> kegyelmet a kihal1ga:t~isI\l"egz6k.rlt::l~iahmyok zavarba jonek. Bar gyakran gyal1ilh. alfl bbi pelda .eznek.!1Imegrudtarn egypar dolgot a slkeres bazudozokrol. tudvao.eggel teszlk ugyaneat. ne pl'-6bJ~kozZ:OD olyan intenziven.gsiig so..cgy kfsedere't.ekei J siker .aggod~~lm{lt s li::et'3egbeeseser.~stet!j.ek kell Iennle Iepleznl a negatlverzelmeu.gyon nehezere csik hazudni.azz:da lehet6~egg:t.k.:{nr vall ki bei(Jlt:. akiknem hazudnak j'QL A negauv erzelmek elre]l~ere iranyu16 kutarasaim s..A felv€'belen a kihallgaro bcszel a gyan(h:sit:o~taL "V~~I1l]ak helYZ€llek arnlkor a komyezet. hogy ]g..ben. Hogy '<J gY<1n.nju.k6\'ete~t hih~ it A kl$cdeI csak akkor leherett stkeres. a kih.gs.:z(lnkcsak vissza. neha a harag n.~i a .'iremely kileJthdi.: volt.atj..p ~ hog}' lly rnodon kiszabadclvaa fe:!ij.ugsa.kapm are . .hogy kepesek legyenek dJe:~eh~U):1rg:s.'oo.-e. betegseg.! eseten a gy:.ll'JJ kis'erleti alanynak. hogy naszro orvosi beavatkozasokat iibrfiz.:n tenne ugya'nezt.ni pr6b(a:i6 sze- mely htrncvc hdbJy{)isolh.'. hog]' ha '.nlhatnak. .'l a kiserletr alanyoknak lgen etQ"s ncganverzelmeket kellett ~re2.ol .

Z. komoly I!(djele:~tkezes jelle-meZle 'a Z apol6i szakokat.~l:e!d.gSz.roi. Ek6zber.polok onkent vail<'li1ti1lk.anulma~ nvi eredrnenyeik voltak. Ut6bbiakka1 eiiel]h~tb~n .i!1D:Q.n nem kulenboztck a csoport r5bbiwsf<1n6Lu'u61 :17.zugok Iiszu'i.t'ifdn. psziehopaea sz. hogy et kell mondanod az erzelmeidet [a. A prdya\'a]a. illetve ha .ell.tjd az ill-et6 a beavad(ozas u!an_ A kc:'t. KUlanbbzo objektiv szemelyisegtesztekkel vizsgilltam.51 .emelyisegek egylk ~'imenet6~egye..ekben onbe~~~lje.sZ.\. Mondhatcd.sinit]ni.. oszJnren tak a lebukastolvalo felelmer rekmtve. ettkal problernaim t. M.iilliaddk azzal. ba akanak. Azonban e?.zm~ suk aJapjan {lZOO('lt.ni az erzeselket a ''I.!l:'l.tgtuk..Hijdahnakat elat.sf[]gpfutni. esdne.~ppen egy masik. .:na legrosszabb dolgoksr latod rnajd. amelyet me'g gy6gyszerekkel sem Iehetuil h.(~t lHe:t6er1L 1::7.ozeke:nyek vol- a len. dpIgoz.hogy ilyeo·l/alo.mmet nezel. A klsei'l!ltt ll.nehezukre eseu hazudni.ettek a szuleiket.lks h<l:. hogy epp a szfnes viriigokm Iatod .H'l.:n.m:agabizEosak vo]tak a megleYleszt¢ssd.slxLn nem ki. szinte rettegtek tole.trhpucid61 az ege-Sl s~tiJhon hajtou.6zben nezed. a:z . i'joiSl:tbnds h.. erzelmeiker. es lgen ~6ref~renc0. M~\Tdaz egyeremen. }elerlitke-zOknek mind kiva16t. es meg kell nyugtarnod az edesanyat.ltnn jobban megismemi . mig masoknak ez szinte egyaJtalan nem ment.s.eppen ellenkezoleg.JI. akj. Ez a kroorlet lenelo!ieget l1y6jrtr. Ezutan olyan filrnet fogsz kitni. ha hazudnak. mi:rld~ is nehezukre esett hazudniaz el'leseik.erzelmeid ki.onds.16ao szerepeltek.hallgarokat. ezpedlg a kes6bbl. amelyekkel a korhaz) munka sOJ[[qn EalJJkozhalSZ. mrvel tudjai.i. A:z.reszben mlvel rengeteg vcr foly~k l ::'.l.atp]ta meg a hazugsagban azokat.:geik.en bedegondollak. Masok: kifeje.(!. a lebuka~(61 vak) relek'm csaknemtetj1es hiAnya a.eteh: osszev. jdenU5s dt'(:l'Ct'~k !l'!J.:. 110gy egy ilyen sebesult szor:IlYU.elyr.g'!.pp felkell takaritanod egy olyan beteg szekletet.hogy n" akfhea beszelsz.HyeLo kiszolgaltatott hely- zetbe keri. MaE eleve szegyelil. azt mondeik.tam. A masik ok. most .ban vannak a kepessege.g. c~oportr61.lk \-eg(~e"Ezek}r~1 leleplez6dHc a hazugsagtlk. dolgozol. ezeket a. konnyeden itejl.z~tten 6.. egy aj':ir6sagt61 elrekmrve m~'i.slt6 joslatta valt. Az alabbt urasfrasokat adtarn nekik: ._!. e. hogy a gyerek s:?omyU. hogy rllgy lUnjon. hogy az arcukra van ]i:V<I.o2~1 nehany. s.ll~e$ k~pe:kbca aao .ornyubb kepsorokat valoganukki. . vag!{ bfirmi mast. ami la)zQs . j61szerepeltek a felverelike».iuk szempontjabol fontos kepesseget fejleszthernek vele. hogv mermvke kepesek leplezni er. emhernek.g~)kat.kk~d' rendelkeztek. E]6~z6~egy kellemes fllmet fogsz luU'li" szep tengerl elovUflgga.es·gyakorold az.'C'£CS kepsorok latti~n.gz. Masoka~ jobban zavsrt egy .cn e~a p$z. es berohan egy edesanyn tl: csilnytn megesonkttott gyerekevel. ~~miketcsak taEgy korabbi Fehne·rCsbol.k_ MCgpliJb.bulje-nek :nap mint aap. volt 5z6.'r~embe. ha ~gesi seriilreke[ latnak. mlVd.zrilom. hog)' az onkentesek mennyire-tudtak lepleznlaz eros.t.<eide'l:. iipot6k mellen szolt. ranaralkat es barataikat.5.a.oL (. .lnpu~~. Vissza kell fognod a sajat el~le!m~idet.ad.hogy hasonl6 hlt~ v<'ilnnyacj ~.~J sek k.fjjdaIl1'1ak:u eI at. hogy epp melylk kepsorokat egy oly. 6Sz16n6s h. de leplezned ken ezt at ei'" zeseder.ueknekik.lonbottek a t6bl1j·ek{.::dmeikl't.r{ltta. nemmutathasod kl az aggod:a1m.ikke1. a klserlet g.U ]{segijk volt rii. egyalmh'i. hogy egyeseket' rendkjvul felkavar. azt ta.A h<t11~~kk.cU)~. kapcsolatos kepess. ami ~. l~.hazu~5d· . ha o:IkOlrt5:k.'~r~llihjj.v.<lton.10 Ol. ak]G[llL[ nern Ur<I a zJroizmainak.lzugokb.mn elbeszelgettern mindegyikukkel.fej~z6dese feleni kontrollt.hiJtaItJ" hogy nem kifejezener. azt gond6]~~~.qtekon}r:an c.Ht Te v~d6iSzinru-egundorodsz.<1fa]la i'5nbj.s mik. hogy te(.e. Egya1tahiIl nem h!i:hek a kbnkist61. aki nern tudan Uuod.jeleneteket rnutogasssk badd masnak.1:k e tudrak e'l-O[ arul:a:lldpn$agukro']. hogy akiknel .l. ezen ernberek dhmttil6t: az: )kat" ikik kSnnye:n es slkeresen hazudrak. Annak €U@nei·. mlvel blztosak voltak benne.ya. akik keptelenek voitak !11cgmasfclI.ichopat~kban. keJ~e.i!' pedig d kell majd fedned a vales trlie.. es megleperesernre azt az eredmenyt kapram. ha tisztaban V~lg}"''iI.kezi:k vagy zavarban van. 'arn..it: egyerletl oly~ti jellemv. re:n:ben pedigm..rcsak azok. ha ttd :osiin!kk v(JPr:a. <l:1Il¥g orvos megerkezlk.ttk(rl:~a!k ~lbbel:i.~. Francisco-i Golden Galle Parkban.Ha epp a balesetisebesze- a s7:omy(i kepsorokkal l-i:€:pese'k voltunk felmerni. l.1 filnWaSl. esnagypn kicsi az esclve a uilelesre. I]ogy mit erez m.1 San.feJv.1ismerik OketoAz llven ernbcrek mar'gyerekkoruk ora megusztak <I. az Vf~gykepzdd €oJ" hogy mit fogsz c-. Egye~. hogy veres.kepesse"(Ike! iliet6en.litl1nk..ld minden ercddel wlitani rnagad'" A lete:2ole.a. prob6. Ineg akkor sem. ahol. rnegallapitottuk. akik j6..Z :iI.

·hog}' ..t megtevesztesre ini..i kepesek otj~tE"[l koncepcict. de <l kJ .7.iJtiiif.k n. .(cgyetlen megh:<li"iJ"Oz6fdlegli k5ZQS elem) a..t.Robert Heslh'ler. .1i n{5 hamar i ..'iil.n!'i.sek hazudril.ro.::emelyisegnek.s<1If"l11...::I.tJkot6re..e-$~~ Ecsbe.khQD6gjalml..t i::. Hitlernek birtokaban volt mind: . soran.j TC:5.'arJ h . hogy a r. 1'91:H.l7..l. .l nines problema.Szt::egyeltethet6k-e ..~est.juk a m:~~~lnyos"bohem muvesz szernelyleirasa. hogy veze~6 po- zki6ha kerU1jcnek. pszlchopatao<1k VClgy egyszef€fefl~gy'afunnak. bar az <5 mtl'iles7.jJ r!l'1!1.reknek" toV:'.::6 modon (ljrr'<l!lk()~j~ ezeket.:odd 30 t5bh87.crtf..(im~ gyi!k~ . majns·'S. i]yen tlPUSU $ondolkodii$m van :.:-.:lbbi ker.n jilrI'1.QU. E.ig nyili. ugyanakkor .. Hitler.e vug!..lgatq. nem arra haszniihiik :a.Az .1'1 \.'uem :-17.<l:ik J o$.Y epp hazLJi:Lil..f1Y·foltkl«. pszicl OPW\ szernelytsegnek bel yegeznl.etfik mas iermeszenl.k iv.k a [am .!l(J~r'i.a v'OJLa mcgtevesztes olyan mesrereinek.n.tli:aliill'<ll1 min.tpro arulkodO jeJ.:1 $zegyencif2et hogyan tudja k~Iep~. m.n vagy az egyikben eros.:khop:at1l. '(.unfde. mindig gya. antfs?udabs: ro~aigyilk{ls-okk:wl foglalkozo kafl]. ~11'1.]miko!" R~lre·I?'ydolgOl.'ag:y aka]!" szavakat. 01 kulfoldi orszagok vezetoi is tilnhetne]. "lgen ktil6nb6zd ke'::' pessegre is 5ztik:5eglU~ van.lS o$z~'i'jn6S' h:1zugokaz.ve. IL6k~·JBlesen mUk6dik .ill rendetkeze:s'cmr'e bizonyltek.ew. Altahlban rnegvannak gy6z5dlle 'Sajiltl veletnenyuk magasabbrcndtlsegerol. vajon ezek a szemely!segjeg:yek fliggnek-e ntt6J. Ahogy Nixont lehet hosk:eIlt. .I.~ gelett. hazug.oros tobbszoros.:t.: Ez a Iajta -legkisebb k. beszelv .:l.. ami dfiolna ezt..st~lce. . hja11. (A ke.z(i ideig UJ ll§lni bl\['()hJ:Hkutl k6my~:zetbent Iegalabbi'l anny! iddg.'n![~m vele.e-g pt:kL~..dolBm·n~-lk.ugyarus az o. akar mlgy'!/~lIalat6krt6il'is k&pfisek lehetnek erre.1. Ve!ebrtenyenll szerlnr a v::Ua:sz ax.pes~eg hianya. viszont ncmrudnak eg:yi'>21E!l'it'Jen l~}f!iJJer>:"'· kedni egy nag)·obb szervezetbe Inkabb ~gyed .va ~ekinu.KhUr~suk- vlselkedesre utalt volna.s elmere van sztiksege.}mim i.egyem.1'I Azok..iklm'lnt~s2Dc:i. ilyen jellegjf i:teJkezesrE. Szinteu nem JeUemz(~' F'.. Ezek az eroberek..i Ezel~i1ek a "t'l"agym.megt.dlbeli gyulko~~.17: PBI \'~sdkcdes·!hir.kesl't6ken[. akiknek van leHdi::imeretllk. "()[Or zatgyilkosok drn€j'c'be.''I' SZeI2DlE'.d. hogy masoknak aris~~. mint Churchill. tlSY rog<th'i'l:i7. The I:liltfflihg ..am i. -vagyis: ~Lkik katonal kefdesekb~nsikeresen k.:In..Normalcy of ~erj. 0£ Inn sem tapasztaltam semmi.) a A kiserlerek soran az iiszlonos hazugok nem murartak jelenit& eltrere.k6rnye:zetben. A karonai megte-vt_~'j'7.•gouosztevokenr is iibrt1.rnegvan bt~nnltk a verserwszellem.6l:.ig:. S(oIn /'Y. a Jelknsrneret-ferdalas ne.eIsern (.tekintve.1'~U: 8ulld'{\ial (Bund'lU k~~:ibl) [(jbbren..1 bfin]xinail:v:agy ~.orDen.miptl.ormfiiva.k. Dajan vagy T.:rr[itko.szt(lni)1j hazugok itelOl.ltik<.. Ru~e u.llC)8Y n(~m fnggnek..bi{onJk IGnhet batmdy.5ZK6 kuis6 jdb1it6~JiI.alis Vl. meg kell tudniuk tervezni egy megreveSvt6 smlJt. egyeLi(':H .) lrjnbo.m e~yilt~. hogykepes kgyen gyorsan kombinil. bllru"a.·r.':ch.:t! fjgye:ll1em.eg~a. Hal' nern .Jq-k:zyveieu ~1.ni .'t!5zt~ka sza.e. hogy mitt: kr. . s szinte sernmilyen rudomanyos munka nem kerdezett meg 1'-:. 1)~:r.:uJ. ezek k5'zu:i neh:i."e!kJc.f)m~.onban.st a tobblekJt6[ az objckHv szem.1.n reruleren kerul Sal'. ruesterei fdtaJiban nagyon O.ctes" a paw16ghlfi: '~goOG:nniltlJS5iig es a szeretetre valo raachtsl1. attol fnggoen..d Murdt:r.1l.-iOje".S. hQ.na sem volt a pszichopata s:. lobbsegtlk hltb.rerertel vi.~ 5:ren~eJ~'[~l!'g.o:rTecLqel uolg(l~I'I..[l"k ib.zsgaljak a sikeres hazugok [ellemvonasalt.'-ichoprrt~'k vis zonylag dt'kdrr kepesek noss.ugs1g.:kerecflTlcnyeit.gy r'O£'liln:~amtt:-Ied esy igi~.ft~~ltt!-k. vatl.H A p.a tobbseg a~onb~Hl fellehet6e.szineszkem.ng&<1lgo~.~6hb[ekben = a megtevesz- tes rniatti bentndat kapcsan . vagy a rnasikban.1j'uk a pszichopauik iel!lremvon~$ai kaztil a re'ndkivtai vonzero.eve~'iz.~ loan alkaimazhalji'ik kepessegu !rel 'Dizon YT)$ foglalkozasokban .:an .l1.. (/p.t..jg(!r!cI.).ketkepesseg.:alnezetehot fOggoen. illetve dlplomaciaivagy hirszerzd Hm:nkak.>.&pco. boot egy tanulni ko rabbi tapasztalataikbol.:epes5eg~.nlctsC!J O'..rifll'!ule vok reml6rtiszt.lit:iiU{ialk:. (Ech>.IU doI80:Z)i"lI[i.. beszedIfn6djukat !IIel:ol"le-:n_A. bogy .'~t.:zru .es(c'. aZ\Q1~b. u:s.llaT.szeirre .h'i rHedem~ek k6li:Y_inhet6en e'gVi.!.l}~eJl!form:fiban ~smHy!1.r..s:r.Hs.p.llm~lnyoz6 . azok mas .szakett6k e~osi:e.~nem tudh. ·Nyo.6k [n. Bizonyos szempontbol illik ra. 'Ogy velern.kemh~f{!kct ..'teSieket tan:t. Soajnos meglehetosen keves tanulrn[my keszlill a slkeres hazugok szem01yi$egjegye1r61.ot~)..ilk.nIl. w:.zin:tene. es meg kell tudniuk ieveszteni az ellenfelet szcmt i:m szemben. ~ fe-rfi es .elyij:seg:teS.sugon kapon politikai ellenfelet anti szocialis.:>.) A meg·_ ~I teveszti§f:.:zleg~l~eke5-.bernek nagyon fl!.l~~Or volt.. Lawrence..le ~U rnagany:os farkaskent.. yoo6ltgy-v6dkcn't~ t{ugyalisok . ~EgyiIY(~:Ilc.u1 Scrabble nevtl beulkirako jateklJan.y-a.y Ilyen elrne pHliiOato.!'gt~V€.oittam.hmt. <! ff€.r. .r m.eg. ~oviJk16f!:~ bct<!:kiin'l{ost :nye1t a. ~QIJ. majd egeszenkn- kt. apszichopataktol dteroen.zolni az egyen f1{)JHLI.lk tunik nleg~letl. amikor cgy ~j"'1.2IlJ!:L~~d~lJi.k1. a Inegrev. hogy ha2.egyen szernelyes n.b6vebbeli foglalkozom azzal.liakod.

:Es fordltva. l&·gj.b~ a haZugsag hiv:uoU kiv.~ 6\~cks:r.kel egy olyanuzlet. hogy ofom0t leU abb[L. rnim ax ~L retorzio..JLt nem veszik reJ az ipo!6isknMba.g alkalmazni.:'Jf..lOll"Leh.• iisi~ott elm biZ()'l1iytat<l-lJQdik.~ibb.n. Ennel{ k!:asszikus peldaj:a..(l1i.Ba a· hazugsago..{lSZ pelc1duJ l.eg a rnegtevesztesse 1 . hogy milyen hftZ:al~ kocsit vagy ndt fog szerezni a penzevel. hogy a kil<1tisba helyezett biinreltes SCiiyossaga <'tz e.s~t~ jM.fl! l\r:.haUgtl. ~i:t h'IJk!1st6j v'J~6 H~J~I~makkor {. i1Y'!::rl ernberek .karricr}ukroA l:eiJtvolna sw.'1zit€lstkell tennle kj!engecs..~tO.mar. nyi.('I. vagy haz:uJ. szolgal li.:c6k.cCgink.atldeku:kat.zfJtt p6a . Neh~azonbannern .<1. hogy II gy .111:l!. . anna] nagyobb lesz a Iebukasrol vale fclelem is.dka. 'vihigoss:i rene. nyil\l~.. szo. • •• k~ teres .:te~ akarja kivivni.. j6v~tl magasabb leu volna a cell ha elhitetjuk vel LI k. kr5erleumkben a ter tehj( igen magasnak szamnou. hog). hogy a bola lopassal kspcsolatos erkolcsi <lggaa lya:ik<1it p:I'obaljii.ahol nagyobb ju talek ti then a markat. hogy sok:i.re.llB ~ h~gtt'ibhet azon u':tpr~ng. nern szsmit.1 kerdezoskt» des el6tt.. M inel nagyobb osszegr61 van 5z6.egyJk a hazug s~lnely]se·ge. amely ekLol'lt~ hen.:I. Meg.§gHijan.lapj:in.• ipcso I· Ii-.J az elkoveten bunt. m It'!iepleZl1i igyekvo szemely tisztazza a gyaniisltottal . :1. gondol. 11<1z d:dcttd jaro.. aki.':11'[ i>l.atnldri~~ v<ib!ki. hogy az e·rNtkesiW koUeg:ai HS:l.eit megJ. N·~h~l .t.[[£sre s.~hat ~ h.m:-...'lS ©c. 5 ~iIlgyanakv.hUgf<ljul.. amelyet ma. Ne~h a e:g:.n.iban is ]ehe'f magas .s:d-· JJ'larn a ret minden versenges eseteri rnagas.:. a lehu kast61 valo felelem ket meghatd ~ m2'. AteJieni "'BY CS-OkOllYOS vaso'lrl6t komoly f-eg:yveneny lehct a munkatsrsak szemeben.s2abb b{. akiket a gyozelemtenyeizg:li[ csupsn. hogy ..z.. kell a str.bban n':a:pOl . bek6vel·kt:I.ai.:11. I.t.(!he~.ete·~.~ehetl ~1nmag~ban az a. Nagyobb a ret. v.zonyat. retregunka . hogy mi forog kock~n. Ha ez mar megtorrent.os. hogy centekrol vagy dollarokrol van s2:6. hogy hasunlo heIyzettul y •.a16 jutalom a legforrtosabhH hazug $Z~.lv~.·enl~ pel. jUIak~k alacsony.~e:leplezod:e-.PI:fd. E meg(igye!eseiirn a.l.7. PUfghanem sokkal kevesbe erdekeke volna abei" 11:.ul az ~lpoI6n"k jelentkezo . nehogy .k Q[yan befolyaso]6 ten yez6I. amely mruga.m~:d<ltat szeretne fokczni azdltal..t~.'$7.l egy forr6 esetleges kih1g3~5J[61.1. Minel magasabb a ret.ilal::i ·e16:sz:oreldonti. hogy mi forog kockan.. Az ilgyfe[.Egy noc:s.eoonke-nt.k elkenddzni.ipoI6kniH jdem6s volt a lebukis tol vale f~lelem amely sziV':ir:ga.hogy er6fe. a masik peoig it 11a zngsagot leleplczru jg)'ekv6 szernel hirneve es je Ilemvona$3 L De ugyanllyen fonros maga a @ is.. aki elbuktk a kfuer]eten.. hanem. akkor is. :1 buruetes. EgyfWc. Elkkor fl):utcsak nett mitja k'fH a rnegrevesztest.ts retxent je 1 '·11.agy mas modon leleplezhettea rnegtevesztesi s:r. U1.Mid6tt bd·cvag:1 man6v~tj61 be...val. hogy mlvcl jl~.'ll'ltl!.-ottm'il.cv6sbe renegnek a lekp1e:z(Jde..iuk~oliJik. ha hazudik.tP.haMban csak arrol Va.ju. f61eg ha a megtevesztonek kksi az onbizalm.gyi. ha nern csupan jutalom:rol van.f. hogy :.lhm foglalja az esetleges bimiltcte:3 dker:i1Its·~t is.~ ha miindk&t h(~f!")t·~t(~stfp~ 0 It. ktilonosen :. AmJ~o[ v.r-t az .Slol.lj.l a t. illetve ha a eel pont gyanakvo termeszetti.eldo1ul sikkasztas eseten sz adott cegn61 felnfnhet a ku16nos veszteseg.Idv:io<) ertekesft6t bi. mint ha beval..et ·pe:~d:iilll.LEZX<lzZYszerti szabalyt azone han l\:oraowc.Mcni" A "Vi. hafi)ciDnciot csinal :0Il BdesegehoI.s Uy·enkO:f ~nfur cS<lk <l:.!Ot€!·nyezojet Irtam Ie: .. rst kockaz. ~ nem kezd elhaxudoznf A sZlH6kndc sem ·iirt tudntuk.J'iel: olyan valtozas.16lt. annyira kijlGirj(bo~et egy. ha a jtit'ekos pe!d~ul baratn6je .1z[ k&t. f11erveaz .~jobban erde. lmgy hazudott. llvenkor ketf~le: him• ~ .kc:rj:a.dkkal r.rol kideri:!iI.<1 tet.. Eze.ln~g. hogy li/. hogy alaposan megveri ellenfelet.6i Ha nem a .·>l ldezhetert do.11. A lel)ukisl6"t vaia felelern retjc akkor is magasabb. .::Q'IIc!i)'- nek \'~Jtozmmia.-fuson . ~obb ese]r '.. hogy megte\'t~sztestfo.amegteveszresatkafma z.jan:a.$krWJt(~ dmu szind~H.i.. A le.i gy"~rekek vailomf£.k egy Vannak embcrek.ii]J. erus atnan: HZ a buntetes.t'i.ta:tiuk.I} sz6. amelyre aleleplexcdeskor szamlthat a 'hazug.cle·plez(-. ugyJinis nem mindjg ]ehet i{onnyen ruj6nni. me.rmeil motivali~L.:t.sei'e az r ."cveszteni . tt'=ny I:d·e-leg[~obb sz5.zor a kllisd s~j?)n:1kH6 e·szre·sem v€s:zi.5Sznny e. egv s:ikbszt6 WbbnyiFe csak arm.Imib'{~nj'll taloeahoz sze'l-etne h( )zl':aju tnt A ha:t. a ti:t. atiufi~ jobban. bunte(es eikerulese kerel.st regyerlek. ametyellehetetleruo a jutalomhoz vale hozztijl. hogy sikeresek legyenek a karrieriuk soran. Persze a buntetes elkerulese mar a megteveszres kezdetekor is fontos szempontlehet.l:m:.fl.lzdl.ert .t kepzesOk kezdeten.s alapon jats. hog}' rosszabb bitntetesre szamirhat.m ilyen konny([ alkalmazni. sz6..

eben v<l16szlnfl['E.ile- mCtv"'e.yh~z.Zl'. hogy a fel:e.jrJ el6 fog fordulnl-. mlvel mlnden apn:.l:'ezui ilrantad.Ilyeremen.a jd~l1t6" sen." A konyvb61. lehet. R~htdastil t:lGfo'loJlJJ.za a .g~ a felek csak elmeletben beszelgenek effeie incidens leheloseger6J:.1 hazugsagral. Persze nemcsak a gyerekekveszuhetnek tabbet a l.6j Locke \X'ee·m v. hogy tov~lbbiproblenr:ta ne]ku] megl. nogy megszuntesse 3i lebukastol valo felelembol fakad6 saenvedeset.'L<..JHwnY'!liok szii16 van. hogy rnegvernelek. flam.n~ . Hogy olyan . Fornes azonban rnegiegyezni.lfpe.eh:f[!..nteE..mlrtert kis teremtes ha. tettei.ll)lg tulajdonkeppennern V'r::'SZ!tenek semmit aZ{l]Ull. hogy a.gy· I:en.l: a.a t rov~si[.zei:be.<] G(!()rge \.<:ud:ik rola.WI. hOM" nem fei' ker•:. hogy reuetk feny.a. hiszell a beismc!f"~:S a"wnnali ". A visszaesd s2!oknya pecerekkel ellent:e:tben az effele bli1 nok elkovet-6i nero szilmltlHl.'iolm.itnyerhet'l hazug. mint qzy hts f6fi. viszont a bimtetest nem sulyosbrtj.aklk szinte .nagyon kevc.~<. vagy hogy megszabaduljou a bCLnrlldalr6L A h~tZ. akar veletleaul.kjlel\. ok peldaul . A hazu~sag azonban rOPIIJJITl csabno ieher. az nem h'l.Okct..as(61 v. Ilyenkor akar olyanvaltczas a Js bek6velkez·hetkeue~lik'i.talakulhar. mlgegy h. Vilgy Ieplezni. Ha azonban hosszu ldelg fenruarqa ~.b'Y bar fl}rUV:1n rosszulesett volna neki. h{~bc)nJ Idejen.. Z a l(lo7. mcga[[61 is elter. is tugad dod. hoagy 1U.ordu.L$ al(L~$Z'.atotmn(lsh:. hogy eltitkolk uk esolekcdeteiker. .lji eM. nagyobb k:f~Id!a t :s.s_:::t..zon}'(lban. } o.~ tl.5l bevallant sokak s%c::.. Ez akkor allhat fenn peld{ml ha <I lepleznt kivafu: bifnteny olyan SUlytl. hazaarulas \'a.neked.ugS{lg te~. Jdl~ntz6cn (1 hnlig <1.k enyhebb bomete.gs:ilJg'On' kapfjk.ggY(lll{Lsa fwvt:sbe velit j6 fenyl az elkoverore.nye sokszor eherhet. u gyilkossag.r±> emJ£~Z€Ju.1in <17enyhftes meg ekkor sem n1L1lgat61 'ene05do).. es a sertett hazastars ts gondolhatja -Clgy. hog'! ez nem it.'i nye2D is hnug-sagm sarkall. 11.m.sebb azerkdlcsi feJhaborodasl 11<1 ideriil.-nt6..<i..szemhen. amit .~t.g:nem bevaHanaa kilengtSSl. vagy ink:abb semmit ".kodattra [.l hib.:tusi:g.sijlheti alebukas esejaro retorziokat.Hld.lyet ha valaha is. az erzelrnek ped~' sokat vMtozhnnak egy haZili$Sag . ]ehet6'seg - '..in {I. es rnondd el nekem." Ug)' sikkasz(6a~aha~ zazdagodik.lt :~nnta:rtiis:1 val .. Ezert a kovetkezo :alhdOH1H10l] a. . flam. hanern Wim.z. ~lZ egy:ik fe. hogy nern csupan a gonosz es kegyetlen emberek kerulhetnek ilyen hdy. nelkul.:I.m M.r v'Olllomt.::eU f~g.rnin[ ha: . mindig azt mondtam. !<:. mint az ig:az:mondassat A feli mondhaqa a telesegenek. it ka p C'.do fl:lefemre gyakorOlt hatasfu: ilk:t6en nem csupan azt J. ezertsohasem szabad harnis dolgot mondanod. !logy mit l1yerhet V""&fW veszilhet ~ meg~e'Veszte.:oriz-· mus.ilfon a pik::it6L De ~Lhogy te m. Az edesapa a fiaml George-dzsal beszelget: .s:bI:ngton.kis George valoban megbi:mtt az ~pJ.iorHlali bii.sorn.. csupan ttszteletet es szereteter J6gok tJ. ak~-iJcsnk.zornyt1 cselekederrol vall. El61.~~.] kes6bbiekben kklerttl. 1::7. hogy t11egproba!:ia l'~p·~e.iet. h~ beisrnerik atertelket (kiv:cve. mint (l ~u$egebe vetett h itt meg ingj]. a verfertozes.l:l.lfl .:::_Llg5f~graken!Yszerul.. lIIYlii: eltlrkolt.LI nagyobb veszteseg.I..melkeHtr.si2[.amelvnek lnl.eg-hoz7:i. A kapcsolat radikalis.esL Ha 111~t nines csely . hogy h<Ll:~ldlak.s aldo7. ba d"szitne ~5 hthet6 bi!tib~n.ze:nv~dhel.al'Ot.. h:l tovabbra is fenntanjak a megtevesztest. de flktfv elemeket Is rarralmazo ~ hdyzetet Soe~' az meta..cl<kd~ j:'i. ha. Mcg!~h(. elmondok.e:7. Egy felre. 'George.:n.!Ht{isCtban.em ~ny~.edo nyomast.l~l~WgSaggaH. hogy keson ebred Iii: jobb lett VO. hog)" megrneneki.ydetnbe venal. ami.'esztesegekel" okoz.gfele. e-gyke. bogy enyhitsea megtevesztes fenntartasa mian ra neh.har.g· nem tudp ezt lII) !'l6t leher. valami rosszat teszel .'):'!gl!)u alapuic.IUOl beisrnerni az ekjen.'lnak. En pedlg ahelveu. arnit cseiekedte].ivel ilyenkor miL]" az onleleplezes sem eredmefwez kisebh bante't. Ilyenkor meg az a {e~ es az ezzel olyan Ci{lbft6 .1~rt-kegyetlenul e~verrk. te csak egy s~egthl'fklsfifi vagy.. rudils es tapasztala.'116. rneglsmegbocsirotta volna az <ISZ~ SZOflY viszonyat.~ nek". :5z6.. Egy zsid6 a mid Nemet0!'8zagban minden 19yeke'le:teve] axon volt. elete .Q(~m :a:ZI: ]s. ho. amlkor lehet.l ersze. igaz. sagban oKaleh[.k£!T1Iytl2eritil gyer. hogy: egy rapintaros partner dlszkreten hallgatna a hutIensegefdL A ferj es a feleseg ve·leme. :1rrrtrit most uj1ra.dnt kegyetlenseg.~lkieri.r.err erre a g(~n~)~zh'Y_a..l felrelep. hogy it hazug ~Iabe('". hOb'}' fcnrrtailj{ck a megtt:veszr.. George.lSzh.tlja lesz Fcl. egy hazug meg mindig bevallhaqa.sre.ahdda l:alSz.illetve annak a lebuk. ha.gy a vetkes Del tisztaban van vele: lea haZl1.n_·.rmnt ez bizon.. mint a gyel!ekek: rrlOkszt:iiasa.. A bizalom clvesztese-> rnondhatna a Dl!6nek ~ j:o'v<.a jut lQz.tnt.J bun[e~~s enyhitesere.ha bevaUi:1ik.~sL .lhm az is. milyen ~kottse...

il. .i 1a rtol.ved\:"O(~LmenY'r. arnely a )'bse.:kel:tek abban. m~g Ol:m:kmus ba'ntudatot erzetr volna.H.i esetleg sekkot kap. 'Iegyuk fel. nem jelenIi! 3Zt.a. .g eredmenyekent all va a. nogy hazudik..e miatt furdal valakit a lelkUS]Ji.:-f magas hegyen.. t6bb mlnt 3000 JU.6 b·tin~iLtd. hog)' csak a sajat erdekuket sw~. hogy ld ji{(r j61 az .". • ha acelponrsemmnyen medon nen} jar i61 a h. aooi.Ie _.eIkendozrn probult b(Lnerl:. csuprin cenumeterekre onnan. o p·tl.)' esoroa esik az onbiza. hogy R. hog)' a hazugnak nem erdekeben vallomast tenni.SI.en Jd~fitkezik az <ildo2:af es a megte\resztO . 11 eves fiut huzlak kitegnap egy kis re- teges.eveEi.lman.l. ha • ha '" ha '.haaastarsanak komol. i~t'ezhetett bunlud~\tot a lopas tenye mlatt. Ila a leleplezedes eseten komoly biifiletes van J:imt.klcru fokozotran akkor jelent- a celpot1trdl ko'z]~m~rt'r ogy nagyon n~he7. . neha akar jobban is.6z.isugyanaZQr1J.ny . bogy a hazug felisrneri-e ezt a ktilc)nbse.jat magukon kfvul a celpooc is profltal.lg:_.leJem is intenziv . Bz persze IJH'l. v"ll.1S kockan lorog.ut es a fagypont a1:illti h6merseldetet..l.. Bogy van anyukarn es apukam . Fram:.s:zibtileg rt@Ql erez bfintudatct.:1a t{~tmagas.:lg$ag is.ebukas{'61 vale fe.veka aH ueJteUe.ag ulgjai nem lnond.IZU.li::niert egy ilyen gerinctelen is. amelyet egy terrnek hamis szmben V:1j6 felti)met&.I] hiszcikeny vi'r:sfLd6vesztesege. fllgg.mjte NeI'J17X~iPark Iter(:He~en zuhant.6]akkor beszelhettink.nuiir 9-ei: sz§:l1'1!:I. • ha nyercme.:k (hogy valaki bllno15-e v8gya rtatlarnJ. korabban meg nern jart sikerrel..tevesz1. .zhetjijk a ITIe'gt. H..aJ6.eve.i. hogy ~ fiC.at<lr.Hl salyos buntetes jar az .en..ffi.. napok ora hevertek holtan. A :p~lda kedveetl legyO.1~a.il'ejez:etllen onzetlen h~I:).. amelya celpont. Illetve haa hazug bnntetest k'ockJ. mtnt maga a 11legteveszt6.'ohl:3l az esetet &desapja dol.lehet.MmRT BBKNAKELA HAZLiGskGOIO munkuadoja elves zit A ket oldal ko~otit azonban riem minden esetben all fenn hasonlo vlszony. hogy nem menH f6l a~.olatatsat6] IOE . tudosnona San.gSa:.adon szi- A rneg. lete:tikk. e lerek 11agys.hogy hazu.tldlg a pilotaulesekbe sziiazva. hogy a celpont Jfir-j61.ld roncsai kbztll.ugsag. emberbarsti ha. Hiszen szernelyesen ~td(.• basonlo helyzet £ all fellil.. tu!-elve a rombo16 h6vHl.1 banos tizestoI. sot.F.1 £ertU nem egy Qmetletl.gysapl<ldt..leb·ubi.eU.. ez a m. Ha Ronnie .. hQfn' .5<!.keslt6 jutaleka.11. IVin.Os.. O-SSi. ml a te~ tl (erront szamara. Raadasul a hazugsdg tetje sokszor nem .ga meghatarozo Iehet a hazug lebukastolvalo felelmet tekintve. ~Minden rendben van veluk?c A meot6os7:~. s reklntheue rnagat rnssz embernek azen.lcfoglalva:: kezik • ha . ha a hazugsag f(~ny.t~k el a H(mak hogy 6desanyia es i.o.()gyfehsmeriek.gyha esak az egylk Y~Dgy csak a masik j6het szoba." .glteveszEdk gy-::!!kl'an ."H csakugyan ei.~lPfa.k. h a celpont mar akezdet~ktol fogva gyam:"k. a hazug kevesbe gy. hogy sokkal kisebb merteku. hogy A. vagy ha OlY.g{i]6 rrenyez6ke't: vegyek fi:gye]emhe.get hazugok azonbarlgy.szempontjab6LEgy n6csabas. Ekko[v.k reI. ha rncgH"!:vesztesiiJ~ nem jar sikerrel.dal. onoecsulesen .gsagLikb61. uem minden h:azugsag kuros' ugyanls a ce]~ pont szarnara.t ten.onnie egy olyan iskQbta['s2:t61 lopou.. al<:fkornbban csala:$sal uy'ert ~gy lanuhnany.z ujabb h6dftii.akodocc. a tel'.\'>ban. a hazugot kifuj~'7.St kon}'yelhet el dicsosegkem.u kran nem fI Iegmegbizhatobbak.siikjiba t~k~lIr6z· Ke\"c8ien mondanak. vagyls a teil kulonbozfk a k@t fel eseteben. .co 'Cbt(Jt'tide 198:2.sU'il v<I...(~"·alszemben. [emiatt lenseger el kell kOlOo'ilenIatt61.lQ b~lnrudatan~k.etl.kerdezte a ilgyotort {lltal~inos :iskoHs. at.z.p. esnem 'L' mentoosztag '~agjainilk erdekct sz.j. ha <uI6l van :sz6" .i versenyen a fi. amelyer egy hazugsa_g tartalma '~Hthat ki bd61Gnk.dfordu]hat. nem pedig lIZ esetleges [ogi kQ.dCflQ Jia: ban Ronnie valoban ellopta a postai. Am. liz ene. meg Jllu.nQstojh<l. migmegcsalt." j:a.A ijC~ ~6bb napen at Jekudt a ronesban hitl. Anru.8~~rtkO:l. mint .'Um:~~k L~ iuaci6ban A n{i egesz:sege't feh6 me:mosLVket aggaszthana.sze~geH..[6fe.I(..gUk.ejtel1:ll. ez:r~.zH~.atutahi6E. .lelen1 .es buntetes . ahol a fi6 fekudt..ha mages a tet..:i .s.erete.. Ezt a. aza ~n. A doIognak -az a kulcss.y.eucn rosszul erint] a le]eple:z6deslu! V:116 ret- a'zza.

sa vagy' giinyos megjegyzese-i S7..r6 vaUomflst. e .a. illetve hogy mi]yen erzesekkel kell ..k.Inegszab.juk var6 bCi:ntudat erejet.~ln~etl.~la$tvegzrl ligyn6k_Mo:ndh~m:1 volna ugyanis Ronnie-oak.zGgyen eS a megalii.~zuel eUe:n:tetben .&. az apia bunboC"sanalOt ajanlott. Ezt az . amely .lthatj<!. P.udD!ia kellett az orvosanak .ll€:pesl§:t jgy:ek. hogy kk. ujabb reszietekke) egytiu.aUiiSil...sztja.a lelkilsrneretflmiakh. tcnnl . ahhoz azonban..~Iallvt: butltudatt6l \'a16 szabadulss vagYJ.megiU. vezethet beismere. hog-i' a hazugs~'ig elbukfk.\ HI'I.vegzo t1. k]h~ng.i'<l. amelyek1'01k~~6hb ..~nkiinek sem kell tudnia !'6b.. am if@ a beisrner·6 vagy~k.z:t<H:~IS.s~lgll dter. p. ami l~g· a hazugok gyakran a!. A buntud()!"t l:.5.legon.i.os bunt'lu:hllQi .segese:scthc.bogy Ronnle szeretne bevallanl.s brit &.. ez ugyanis.tiLlja elerni.'l helyzet a szegyennel. Mas.. arnit teu. arniatt. a szertveno .~ egyesekre akiil' scrl\..t.AK fl. ha ii.rola.l·enesi:6l.iv"J derul ki.dabbiakban a nismdis iivt-'Zetenek fog-om I rtW. ~I azcnban a ::.oasegl!@.!['6L Teg:yHk Del" hogy A Wi rrslow Jiriban Ronnie.~Uepe$rGIsenki sern tnd.!.Annak erdekeben.l. fiil.tasll0z m.cknek voltak.entenia siegyci"l:erzetet.g'1 bi(:ija. A sztgyeo kapcsan erzen n1egal~. beismeres eseJy.<! ]. sl:.~tru..1 be:D~merC5t~ fu.tai.Z: redetl megteves.s.udat lehet olvan klnz6 gyOt.asc)~. Van olyan. . hogy milyen n3i..:3egL:ikert. nem veszik szfl.gy pn.el~t~l.a~i'i:s gYo"l:.. nem beszelherunk 5l. rniL' b Ii.h<lzugsag nem eleg. . ta apa ezr u..ibecstUik .s ·ember 60- en. sokszor ak:il:f.v:lila. B3ir az ilyen esetek altaUiban ouomditot ebr~s7. ha bcisfl'leri. de lehet olyan eros.et.rt ts lelktisme!l'et-furd.cgycm61. h<ll]lg. Ett61 alit fi.'hiatri~n apolt beteget.kseg kl)z.arrwkm a hazugs~g sava -borsa.gg·edentU a varhm61)rL~meIe.. .i6tTermesl'&OOsen m indker er~~s r2gyszerre is [elenlehet.t szi'W:li'g~shozvezet.:. Sz~lsO:.okk·e'l1~-e~.er..6J ¥egre megsza badu ~jon. vagyis :hob'Y Ronnte-nak nem Iesz sernmi baja..s.l~\Sil.. Ha jobban 'igyekezett volna cs6kk. lehet..5<zj(. ho~:y a.jlesz f~Wk.l\. 'hogy: "Megertern a. h~ bc. '''''<116 felelemhez hasonloan a megteveszro a~ta[&t·ei)l buntudar merteke is valtozhat. Egyebek rnellett ezert ns~yon fOfltos kmOflh8J6.s. SOl. hogy .vi§gk~pr ncm fog .gy meg ez sem feltetleoiil . s rendldvill .duljcaa ]d:kiismere~e ~J~I okomtrkiFlzl.eUo:pu a penst.amil elkovetett..mit tett. a A.1·hazug Iegal O! pvetobb (jne.:ozeU mkona a .tenek. ~. hqg}r a bllntudat okozta s..shez.iuftasba. hog)' elmondia a fi~fi~. kivedese area kesztetheti . h·~~ va:~~m]t('I]{(i. sokszor ncm meri Ed pontosan.!k koszonetet rnond nekik hUsz61. S6t. mlkozben a hi1ntud. A hazugok gYllhan. A biintetes c.dm::'lt!J.n_ a hazug .ent61eg ~~hathatnak.I: szegyen esa h6n~dat kOzOR.lne'lt.s.L. Lehet nagvon enyhe.tii:x..azen. r.sfonto:5. v<lgy a meg~6vesztes egyeb jeleit ercdrnenyez]. h<l u. bogy' a kes6bb~ekben mennyire szenved majd a bilntudattcl.tesa·pa :flem~~ondhat.Itek.:d ha azt a hfl.L bei.lsQkrosszall~.gy6Wiiheti a cs. hogy az eredeu hazugsagotujm es ujra meg kell ismetelm.deg. hLintudade tot erzetr. A lebukast6l.'izegrer.eizett emiatt. az E'de"apja mikent rea gal majd erre. neveznt.s. a s.r6de.'ef~ . il'j- Ictot.z:w..lil(s~gese. bogy nena nern tehetunk.~1 Ronnie-nak csokkenhet {j lebuksstol '11<1:16 felelme.z.lgo[ keszlil ~Jko~..gyanolY<ln kisi2r~ t&3be estern volna. an noth erdekeben. hog}' helyt. mint te. hom' ongyIlko.:!onre.aphja..gt:1." Persze . s.lJ)GSiiCOK1 pou. bogv haoonl. bevaUja.iga4g. !lJa:vd~ene volna a. estesz olyan dolgokat. mivel a buntuda. rn~.s.nciek'''i.6 helyzetben. az apanak meg a szegyenc:rzetct Is mersekelnie kell.es.szembene:zniOl~J' ha vslaki JjHast Y{Ldo]nak az d bUf!J."a kel10 t6zott azor!lhanvan Cb'Y·fmk.j.. mwel h:l7. flyer 6t.rz.mtvel b. Mindenki k~)vet el lubakataz elere soran. hogv letegyen errol. bizonvos esetekben eppen a bCinteuC:s az..i:karjon egy be'ismr. A bl1n~udathozf!!m(s szG. {!:n~s megteszern ugY. olyan sz·elWenG:r.:te!' fennrnaradhasson '.. :. Alufkor valakiben megszuletik a .~rlZ]V·· bt1]J[tuda~t6Jvalo szabadulas I'eme nye kiv. egyok. meg ug:y is erezhetr..5 egit6kes:z.s. hogy a. hogy' Egoy bosszut a csalon.s.~~6 vagy a saj<1! pja elort kell lepleznie alopas tenyer.~g~' bccstliete.ez:eUeUed. sokszor csak az ida: mtllis. l-aa&1.koi.zec kentheti hatalmd ba.ze:n"ede:~:d.s k'Jckazatdt61.k:: egbocsar m neki. hogy hazudni fog.ken.vetunk. hazndni meg .:l]taI erzett hunl1.lggetlennl azonban meg mindig erezhetett voln .za. ha az ~s.orte. lopast. hogy egy~· egy. .Ha egy b. mhrel :a bG:ntudato. buntud!atot.lIl.~'iderikj elotL "Barlehet.. amit a korabban emmett.elesi szemporujair is felborttja . hogy elaH . CsaldlO.\ilI~IU BU'KN. Maryt nem b"Y!dtorte. dol. hogy a vallomast d6segit'le. ilyen inr.:"'_ \'d ezek az er1!esek az 'en-coke¥-6 h'~nya rangatuatj(1i\.mcl·~s·Otl'et~tdt .~.lI13l7.

ilerere. ho~y en vagyoI{ a vil'ig leg 11:11gyobb hazudozoja.esze~i. Ez: 'J! megtevesztes .I·a.vclt n perec dc ~ahOlUnoS${i. haoem deg kepzett.. hiszen a s.~ vagv a tenet kapcsan j~lcntke"t:o szegyenerzer teljes t.tbtlnrudarukat.r(k'jjelez6 cikkeben e. l1'lin'lient ~that6 buntuda(..g~takra[Jjkeresik a leheroseger. es megszegyenU1ve alljrmnk masok .jo.nnt sem s.evc'.. ~i\. de tcllesseggel va 16sz.7.~.bergyilkos leleplezesere keszukek.!6 feld.n i sern a lebu k:1sr6[ v. illerve ha olyanokr61 van szo. hogy elkapjak. i61 felfcgoQ erej!.y egy dlplomatats lelkusrneret-furdalas nelkul i:eveszti meg a rnasik oldaIon 5. hogy fe]enJsitsibk ~. geto. Az emberelk: kevesb~A~Ieznek!e1. hOh'Y a' hazugsag az ~. felresoporte Marie ko'Vtce16leoset" aki magyarazatot szeretett volna kapm. Ilyen peldau I.1l5U6 .esf:t Csupal1 keves b1l'nu.elegy (ijsagcikk alapj.<17.&s az o1vosl{ls:sal: h~l a beteg-idbb:<lfl. Az Ilyenlelkiismereres emberek .!1a n.un u. met6 kevesbi: erez b(fntudatot.lakinek bfi71. hogy a.Hlithat.a. az FBI t:ilta! szerH_'ttef't 7W'g}'Sc.gyik ~egszom.zegye:nt.<m1-·tigyl)en(a bet- an verMJ.aknem egykl.'enck<iross:zekebe.dalmj.c&ti~ bhz hi'izastalisa.em. btirUl.g. <lrniKt)ra feh'elepe-seroI ken hazudnia.'btFl.el.cs.i bivat¥ftI10. hog)'" a fenn Mh'a peldiiban szer~plo emberek leljo.tlbiij. a pactens ineg:te\'e.t.!kehE!n tlH·ternk. hogy'~ m.Ott..111uden. gy6gyszerkent feltiintetve.~buntud<l r e.fr.~." Amikorbiztonsagl tiszteknek a dram lm'l...1Dgsag kazi)en hjlha. aem 5:zanl01hatt'aJll azznl.g..mondta a fe.iW kivi.Utek."cs tapasztalhato.felrevezeri . hogy martikiirozze meg:" A b(li"!~l!d.!.Han hd~·.lU.k.lsL" ha nem elienfeleinkrdl van szc. Egy kern sere erez buowdatot. hogy . (...1':6-.aklnek r:hsadalmi erteke] jelentdsen elternele a sai:i[jainln6~.egyikUk egy-egy i61 kOI'i.. neveltetesben. ..titJ::ed.gban.zlgofu neveltetesben r. 'LtdJ .l:stink el a kcrnkedes romantikajatol: egy kemnekaz a dolga.akt:.<l .6re kev.er'Lyek a rnegtevesztes ka pcsan bennuk felrarnadt buntudsrra ~s szegyenerzene.nruda:I r~jatt (hiszen ezek egy~ket sem trz-O.tdfi~ en:~xheto e.68 Egyt:"S emberek kifejezetten 6'7Je~.kwt.megteves.gy mas.ln szererc5r tartotr. Koze}uk ~6leg olyanok tartoznak.icatra hajlarnos '~'lfnber~krol.. majd megkertea Ieleseget.ertenek" hogy egy' psziehopara nem fog h~... gyen l.6an dle'~e diagnozist senki sem .yClbb bun. Sajnos egyel. vacsorat rendelt a kfmli 0:ttcn::mtb6t.azl. elmnlt tizennegy ev sor.'i IhalaTo.~s.jiic:n. lU)' A ldeNezes. ha a megreveszsdes az aldozat [{~rsadntm~ertekrendje koz6l~l jebmtt5s: dtel. bogy bftntudala legyenmuiatt.he belesulykoltak. EZ1. sem a h.gos"hazugsag rnlau.eben: hszudtk. terrorista szioten dt'kHn 0I.'tiJnk. Misoflk nevelreteseben a ha~z.kilsmeret-l~urd<llhist.gynokent kell megtevesztenie . ildoz2MlL Egy.ztese miatt.'Yolyan hazug ernberrol ill. akiknek ttirsadalmi normal hasonlatosak a . ha az ...]'t ~anm.yag. amelyet akker mutasott.2Htok megtevesztesere azonb ain akkor is rryerhc. Valarnivel tobbet tudunk viszont az eUentetcikml_ Jack Anderoonl1j(jiagir6 az (Igyn. amif renni ke~zUL A hivaeisos blin6z6~ nern .Hil. akl yisz.~s kutatas rendelkezesilnkre az ilyen. ha.! dfde o.lkerUlk velemenve mcgoszhk abban a. Ugyanilyen aJapon egy kem v.·ell.&ilam.ldatakkor sem Jiiti f~Ra f~j'~£. amikor felesege nljou.felje . al kg!lm<l~z.sajiitia1nkhoz: az orvosok nem ereznek lelkusmeret-furdaidsr.biCintudal E'S a 5:. h<lZl!!gs<~gra~·ligY:'ll'liS enj k rnaSIl.r. hogy a heie vetett bizalmat kiiatssza. Ez annvit 1:1. Ha cgy nQ.f:iZl:ese sajat. hiol6giai tenyczukbenkeres~endG_ Abban azonban ~gye't. az. akik nagyon s.volt CIk-Hgrnok fogalmazta meg igen rovidcn: "Teklli.t:t:u Abs(_". aki a szernukben gonosztevd vagy bunos. (Nyilvan'i/a:].~'Y6tri.lja:[ja:i eocIeJ<. Me] W'ei:nhe:rg~ nek a hitelesseget megkt~.J!1iko'IM~'] hazaert.~'y magas l"angu kormanyzatinszrsegviselor fenye .amihOlr (.n~gg:sag kapcssn erzeu bu.l .) az fBI :kOfon~tan(Ij.er13- A bfinI\.ot "programozrak" be1ejtlk. aklk e. ha olya$\..$z~~:ehe mwg.elitekeE.e~je$ hi~'ny:iiHak aka a. kerdesben..~l~lta . hifi_nya a pszichopata szemelylseg jde. Egy forradalmar vagye. a plac:eb 0.o:r-~:y()r"varl(JstJvekJorclMN.'i4 akot:rupt ."irrerekkrtl toruj~ fiznu.g}.ugsa{lot r~J:hl em f[e]tt-k elke.Mind-ig mondtarn neked. feljQgosft. nl:']l\clli pjn"llfu admlka belegnek.).~ok tilkosreud6ri rn£~.e.:gy i1{t~¢<rfJ.H6ka.glr..1dn~.t A1...go- m:Lnd.n. ha llgy vehk.rft . ha ezek a rulajdoasagok kihatnak az eiet csaknern minden ~e:Fi.e~e$zt6 "'hal '~rzett b6]1t~da~rLJ ~ [koQd6je1eke~ fog prodnkilni_ Egy b~gyUkos tarthat r6[e.]nak.hfdeg es elublsr~6 az :ag.1snoak 18yeb:tik meg~eleJnj'r ami lev gihnune tesziaz e]lel'1feI Itiegt'~vesz(..g:g6d:ik.'ln) A sz. lebuktam . ha azildoz:at <lZ elleafeJ tahoranak tagj. sem bCintudatot nesu 6~~ttAz fljsagir& Weinberg r~<lkd!6ja~qegyezte le.!SZ. nem lehet megosztani. erds.. Az aldo. a hazug ebben az esetben jO{_cseleks%ik. va.

.11. hogy fokozza a teljesitmenyet.' York Times 1983_ febm. vaf..i.Ahazugok sokszornem isrnerik fel. [oro embert liar erie a hazugs:ag nli. piiciel1..~teben~t.sebb cgj m (i~)i'] dOb!."ze~ye.Neha. hogy a.l'ji[lk az (lz~et~eletben.dk es mm::{)kl~Qk sze'~rO~ pJ'bce.egletekig fokozll'~a bcnyodalmakat..egye'5 hazugsaggal.sffigokl~alfOg. btzonnyal hlpochondernek tartla ~ placebot lllfel'sziJn:arao Ak{Lrc~mk az d6z6 esetben. '~ ~r~O! p~:cj~:~e._zakd6r.aert.iizlcu eletben tapasztalt h.::ikkefoghlkrr.d(ln. es ez .16d:ott:.)0[.lltckosol .lrlv kept.a.~~ ke~obb~.elc al'litlli.'>Ctebe:[IJj. hogy 6k is profnalnsk a. hanern azt kell tennle..ztek.r e. hogy a megbeszeles kezderen kile1:l!ts~ a Mrtyait. hog:ym:d-e vala.meit de nz ~leln5k a saj. nem fog brlntudatot e reznl.hogy a p~acc. sem ismerik be.a adni.<:iens fruszmici6j{!Y'aL vagy . bnntudatota megrevesztes miatt. ahol :1 hazug nem ~U[ semmllyen .. o:.l. amely akar kali'OS fs lehet s..<1. amikor egy hazugsag a:..l [(t5zi az.b6t felir6of\'OS. .un~ :Ikkor foeaulluu:rla do.e:~miau. .n lesz ili phit.." Ennekelhallga. Egy szakszervezeti bertargyafasnal p~idaul senki~61.etlli ill mitsikal.I'$i-g ki.. :<I111:it6] a beteg :Ulapcl'lanak ~l j~tvuHisJt reme~l~ HasonI6 a helyzet egy pap e.OI Sz.gynokkel.an.z.djdk.unf~an.ed akarj.aki a rnuiden.k c~'Y olyan tIil~On1rlad6t6~.:t::lIgsag ahalam nlJt:. ret. vagy mas cegnel p~-6~ b~Hjonboldogulni...gh~1tirow'tt [eliet.n.rat Hazugsaga megalapozott volt. En~ru{e:zo eserben. amely kellemetlen ugyan. de talan arra J. lete titokban marad. Illetve rnegraaguknak.hazugsag csakLhgyan' ol tcsz.~6t.'i rnegtudna. .[i.e-l~iI jobt'J. 11<1. rendiJ.A pap nem 1'rofir. hogy orvosa . hanem egye!iJ~sen elv<l.il~'IW ko('k~-r.eskilJe kOldezi ~lumkta:rt~s.L1:. :l bun&lO hol]E~etl v:.6s. v kllkjsva·s~irWsk5z11en_ At.emberbardrinak' kikhUton hazugsagokbol.6l. Mivel a u.'iit c. be161ed sosem lesz cegvezero. letagadie.rnit az ligyben. 'lJgy~n[gy nem kell tartarria bctege haragjat61 sem. ha e~gy beteg szen~de5enek lenybitese a eEL . rnaga js.ois a pih.ez6 mondsr.elmeztet&sE..ondolni!"aki nem :iLdjJa k. Persze It:bE.l. hogy az igazS:[lg sokszor akar aljas is lehet. <'l t~j:z~df::n.}~r. hogy a [1t:SZt vcv6 felek megprpb:a.1 hazugs:iighoL Nern tell tovabb foglalkoznla ugya.:"iii~. hogy az orvos . :.a betegnek.z . .z e:~feLenyelvezetet nemhogy e!foga. Cs~{kegy bolond foone fel a L"pjait !¢:gy t€!ve~zw.i. ".:J:gy a mentds<uclu'c"akiknem ~~nd. h<il pcdlg meg tthakozna is a rent em]'fteu heletelleu.iOval ~'. ha m!:lgk:1pja tl k~kiihi1si ~. lc.?:ak ai::el(h:etl~ flgy.!. amit ballou.elotordotnatna ·.f1'l orvost egy olyan gyogyszerert. en Idsc:rleteimben re-szt vert apolok SCJO eTIC'.\1'aiknagy :I1. sem varj.Q.nak. Nem erez b(lntudatot a megteveszt.dik i.A k.5.S vagy a pqke.t..~ 30-4~ ~~'izal.!tban i~cnY'dl b[~1~nll<l.. agy az i:ng. Az: egyik nagy bizlosH6tarsCfls-a..-e.{do.rngavai. hogy 5zul.l"a.i2SeSsZi'lkemh·er.l. .elet Ezek a heiy:te~ek 6.milro.ii:t6:~te!me~l keis pes ily m6doil! megovn].nllli').Z utotiis6 ajanbilom. mint amennyiert v. Hasonlokepp kije1enthetj{lk. eeez maid lelIdi~m.akel a 5e:riHt.jkkben 01 vastarn: "VOllOszlnti:1eg mind kozul a Iegisa n.atlanu.il.'!:. ug'fWInisaz ahtlJbm felsa'" rolt pel. .lesz de legaJabbis nern nyaggatja tovabb .ehcE kez:dn~. v:n~65zinGleg fie-In ].<.amcgteves?:[es· RIIDltt" Van azonban olyan esct Is. hogy blflnn:it is profit~l a h:a:zugs5gb6L..1l'tana fe1el6snek t~rota kialakult ne_g.esZ:lvev.~k.~k valoban Iehet Sz{.ialkm'oegyH't .mr~lj~'Su]nek a ha.ljak Iltfd ~eht:vez.c.gy egyiipor6n. aki tobbet ker az ing.illWvebbe!'1 lincb'eyGrusori :l Nev.i~ .~ila hazug5:1151:)151. (Igy. . jelen esetben eppen a b:CInow<lZ.re VOJ1jia. a legtobb szakemher szerinta hazugsag jogos..}'iLhllt l!!lt:.g alelnoke ezt ugy fog.nz6 etdek ellenere sem eredmenyez.yh6z: eleg csak a pap esdfre g. 11 eves fi:Ci. Ettol fliggedeniillelezoek olyan -va16ban emberbaratl . Ha a hazug nem ·eni.dd meggyentat egy bGn().ak a felrevez:eN!!sre es nem v:lr-jak .lf 13--:i $:t. mV05-1~C[eg b.\Z a v.el'et-fu rdaIast .el az igazsagN. bloffjeire gondolni. SO( at: alelneikol.!:i(lntudatnt EMigcsak a pqkerj.mTla~lkban hoWo7.<. hogy a 'I/'Cl!2etdi babel'oknl.e:~ meghalrak a ~egiszerencsetlensegben. ha egy mastk embercgoj« . profitill .IIi~h-<LA.eJmekn.-lI.<.dolt. aki j61 jar. Az.cin~e legyen a betegevel. itt is vitaithato. nehez valakinek a szemebe mendsni: nem.'YI!ppen az alkw::loz:1sraegy kozd-kt::leti piace n. m ivel fgy megfosztotta. az elhallgaulssal mindketl:eD Jot jnmal<.hogy az iI~et6' c$a.~$ol:.aI6jaban.tasaval megklmelherjuksz illet6 erze!.Pi hlppokratesz] eskf nemurra koteIez." Eg~' haznlhijoonos.1 s'lrk'l ilta vol ria.Iil..bo h:.fI.hogy betegsegere nines gy6g_yszet.J¥!whiik. Inajd amlkor <L.. az alku- es ..t azrrnondanl.:1zug.e~l:ez-seg.hazug5:'i.tksege H}lefli 11}6dsZ'e:rekr-e:. mikozben betege erdekeit ta:rtjSl szem . hiszen kisot.:l.A.lmazla _meg..u16dotts.'t!'8Y~~eg.rL A rrern(h.ertehb hazugs:ig a kovetk. f nern epp ellenkezoleg: kart okoz neki.gOk.ho.7. .

mo. h-::rr ines. es esak egr hasonlh belond Ir]a ki iranyarn:a. akiknek a m:<.k a tenyez61~ amelyek fokozzak a ht1mudatot." joval kisebb a megteveszres rrnatt erzett btlntudat. Ha egy rnunkaado hazudik a beOSzlottjoinak.ot erezni a megtevesztes rnlatt. S"Z. hazugsagra.. cok eseteben pelduuJ'a. es mind.t·. megterhd6nek . aki. ha fu:'~zug$aga l'ek~ple:'>.a lebJJ]ki'is~6l·~t3l1.gIe &~zhetnek egy kis bamudawt a k-·ntik~rt.:~61. Ar:: ilye. lelkusmeret-furdalds tovabb iokoz.. mivel alkoholtfogyaszranak.Jd:H~k{~.1'11.Z erz'es akkor a lege.akir6. hogy szulei FO:SSz:uJ ilel:ik meg.nt..z.dakuLfisahoz arra van 8ztlk:seg.1 I.m[t felre\N.z.t at~ nla. Az eff§le Opp077tunista.6dik.S2amara neh&.1J1d6 eifogadni '<1 h:JiZilei1 eserebe. ha olyas-valakit kell :ilejlefn ie. luir.p6kel.5ohnban er. A hazugok ke:vesbe.Eg:t ~crd.k::lkHsnle:.l"osd::.l. I. fiatal.hazugsan ~ got.er6!. hogy legalabh valameJyest tiszteljiik azokat.tmalal j)~n:l:ct.k:g Lues: egy sor rnas]kban sern -." buntudarot a haZj_lgsflig miatt. hogy valaki egys. es ezt 1'. hacsak a celponces szoros egyezesr. ezert 0I. am magas volt 11 lebuk:iist6. ne.csaliidi v:J)lIaIkozasban. nem pedig s.elh0~dcnnck 'rC1"Zl a I. s~egyene..:.riihuarut.sag EartaImaval kapC.gya. hal1.{)-rllly-U drog has.cikJret ~.veU a ieblllds£61 erzett renegest..q..1fie az eset.aW!t_ Bar a S2JOb:an. embernke[ sokszor eppen az sarkallja hazu.ez6ciel)t61. eSietleg eszre sem fogj~k venoia hianyt.t:ese.erez majd bCintudato~ az iirtvere.im~ rnaga a ttJI hljdClflOS.!uajd a leieplez6d&sEui. !1'l!eg is erdeQlii a f€]rev.olyan tenyezo. .:ikl~ iru.'lilO1.ij k6rUlme .etcste. t{)1 . ha meg f]'1Jlndig k5t6dik 'a~~Yl'~ es .l$disul szereti is hez aket. tddQ7. viszonrtart majd a ltilepl. a hazug.lic egyik aruMziban fl3rrel.ezni.A gyenef:te~ ki.H ha .zug.k.· megtevesztesek soran a ha. mivel azonban a leplezesi kepes.a 'egy kisl .. vi· sz. ha ·<'I1.I1:1'tjri" hogy rendszeresen ~negdczslnalJa :a v. bogy ~gy \le.ret~furdala:st! hoi nem ismeu szemelvesen a penzrarost. kolla a srlJ!ld. egyben csokkenthetik.1~~.ony.: s6~ I a celpont aka. helyzetben ugyanls sokkal l~onnyehb abba a bilntudatot cs.ln me:g v<1gytk is .:i :majd magal.k a iegalacsonyabb [)$szeget.[V. ha (I. nem sz.<iban eddig az dszinEeseg -domin-ak. RZ lentkezik..e..ezcte. hogy acelpontot nem erl v~d&li k~. Ez 3!. Ez LllObbi.r."'.g<1t6k fel voltak ~ogOS]t'lf<'. amely k:giti. hogy elbuknak a klserleten.'iS22Uiisinkabb haragot vagy megvetest fog e!6id.:{t.~t bizalornmal van a. hogy megvezenk. .. A rnegtevesztes kapcsan erzeu buntudat aleggyakrabban akkor jelentkezik. Az:ipol6t.gsagn.oflfyvdhe1: el ill.mon~ ildozat ~rte'krel1idje nern n}u(. forg6 tinl nem ert egy~t a szuleivel a marlhuarurva! kapcsolatos keJd!§sben .. Gyaknu1! ellenretes viszony ail fenn a megtevesztes kapcsan erzett l:~l[ln!Udal s a le'bukast6] valo felelem kdz6n .gy gondoha.~onyvolt a. \\'agy ~pp ford!itv<l. s :kozbenrett~g ls a. tobb hasznot k.Hin v:aJ6jSb. <I.ac.%etis E(')ko~6dik.Ha valaml csoke kenti .aJIli.::z.5 nern szli.6 Feietrnet Eg.rlet omheu eJ.. AZlO. uszrelet hHinyzik.egteves7.H~j. Ez alapvetden .1 bunrodawt. Akad olvan :is.st.ft6 renyez6 jellemzoen noveli ateter is. 'vagy a udajdon:Qs csaL1.. kevesb~ er:ez m:<l}d .kento gondolatba menekulnl.k.zene ereZ . hogy megH~vessz. hogy a szule! 'butas~lgot illitan:ak. Egy vasru'l. 'pEn:zUlro-s flgyelrnet. Hasonl6 lelrer az eredmeny.ib.ge$. t2~6'tt. minel tobb k(ir erl az aklozatot.o.tll :akoujoa megri]tjfl1k szamara a k. aznnban vdrhatoan kevesbe taft. AI. hazugsag miatterzett blintudatuk.. .{lmlt ra. 6 pedig :<l:l.: ha egyJk erzelem sem kerlti hatalmsba.segOkon a k~nierj'likrnnlon keHo-en feltek tole. hazudozo.ek. ebb61 kifol)T6Iag nern fog btTn[udat.ug vasad6 bun6sebbnek ~f(c. A megtevesztes mlatt erzett bGnluda:t viszont meg ekkor sem feltetlenul _i~ egy 6da5i szuperm<lrketla.elitiisme- es . r:i.koraa mond~ r.reu.s nuan.s.z&gY'ent. vOll6 f~lel'erlt)~f. amelyet meg h. akl nem hivla fel >11. nye~en muhk: it helyzeten . .. aki szlnte <lagml)..3.s v:a16szblCi.i1al.k.aem. :<!J lta. rnjvel a kettejLH-.apjiiho7.d vi. azon ban a feljogo.~. hogy veletlenal nem ijml"t be egy dr!. Ha ez a.:re- leplezni a gya:na"Vasat" hO'SY'majdan tenen erhessea Jeltetelezett sikkasztot. 'R:fIneSZel(2Se:n .eglt~bb erriJx:r awn~ A ban annyif<l..i'i.dtagj.·i! tszrna kozben..iz:a]m:i viszonyban i116 tildoz:.:irb6J. bogy a fa karos.Qd~k. tndj:a. el'zik magukat biinaS1Tek~ ha celponrjaik szemelytelenek v~lgy teljesen nevtelenek.:a hclyzetetJllerve ha :lilsZefilne:k tartja 6ker.t). Ha a hazugsagra valarm feljogos]'t.7::ik Oil btl nmda than.Id~~t.tn~Ufu1.lS.ko.$zaihl:sait611a~1urn. Hn azonban a penzr. ha tapasztalatat al:a)jao.zse~ geE jelenthet egy "de b. illetve az 6t leleplezni kiivano ember sz)Nn&Ayen.l1.ra.vale felehniik. a l'O. 'megte-vcsztU irJ:.y hazug . ngyanakkon. w.u m.

tViseI5. hazug vise[kiedeseben .Akkor bogy ljlbe-tett ott."allom-asa.hogy valaholIegbelul tisztaban volt.sag volt.O::E-:1:. Neh:a a hazug akM odiiiig is elmegy.s.v~dj'e a kovetkez.\zo16 tenye'l6 ~ celpont vedelme. hogy m~\'e! A Leud halJildott saja't buni)s:.(J'tteot esemenyeket rnntatottbe..zinUleg hitt is benne. hcgy Leuci hogyan segltette . roeg[. a Leuci i[.s. fontos b1zo:n.Z~ ernbernek tartott s:ze~mely.Leucl felemekeh .how:b) mondtarn neki O':'ela..lci ~L7.1 szovetsegt ugyeszek munkaiat..1 celpontbeleegyezesevel tt'l["lle'nt.\.e:roekehcn. hlrek szermt megt.~. fel:ideztem .ogy ne gyakom1jon (lim lIyomasl.kmenyt koverett el. :z. A k~'t rnG a. ugye:szseg szolgalataba aUt. amelyet vegul n}'Hv{~~lossfi.(. hogy etnyenees rnegtartsa elnoki Pos-z.. Egy von<JIk~::l(16 a[dozattcrrneszetesen leleplezi <'I.. uigye:szek nap rnirn mlp haans tanuvallomasra sarkallnak embereket Shaw-nak ezt el kellen fogadnia .. hogy Leuci hazugsaganak beismeres'e mag a .' .atot. vele. A urJros hercege..r.6keppen Irt le eg:y piirbesz. Csup. Egy balek szinte konyorog.. nos. ". aki jelen voh.rol besz~Hili r a meglev.e:llesen mosol ygcm -.lalebuklaton bU'riost'll.lI.ovet8e.txin." val6:5. tette. Leuci vallomasai alapjan Alan embert it01tek~t f!hJ(n.:z..l.lve'ltsiegi tigyfu::zcl< segiteuel~ Leucit.g:eL A. hogy megoriz'Z&&t a tan-ill hitelesse.:~t. hogy Leuci mar a kezdetektol fogva t6bbeil: rsmert be anndl a 11I1irom hllm:::sdekmenynel.Jk ahhoz. Ha a:z aldo:z~lte.()m{inak l1eljes n".~tr.i saj:ilit magat: a celpontok hibija az egesz.'ufrtaki5d6 volta megti~vesz~es sod.is Imzug. hogy hazudok> Jot ytana Leuei.lk megfelelo bizo~Iy!tek.7:5 ret-furdalast..~tok sokszor olyan hiszekenynek Dershowitz. celponr segit a megtevE~$ztes fenmanastli.Ien lnformatoc nemregiben megjelent be:szimo!6j!l!.Hl~ ikozberi ~lgyten.arorn eset..ztb~. nukozben flgyelelhozrarn sern rck In[he1io h~telterde.oII<l a sajal hazugsag.z.En (Pen. .a\k a hazugssg letjogosultsag:1t.g)' m ilycn eaetbencsakugyan nem lehet ha zugstig.l1. Ha .. V:. E. alapjan perbe fogmt egyik vadlon ved6U. arnelyek mcgjelennek .gO!:ldolhatjll.gy eppen rnunkakarl kQteJe.Ezze! re lE' nszteban V'i:lgy.E·ziekl'e· a g:yanusitgatiisokr'l azonban sosem derult f~ny. "Va !6.Mike (Shaw) nem holond.'" "Meg 9y6i':6d.ldozat erdekes peki." Dershownz csak kesobb rudta meg.gjCigy~s\.". mlkozben a podlumon illva h'~Zlldoztal?" ~ kerdeztem vissza.gy. miorha nern rudna f61:a. erinteaek azzal erveltek.ta szuksegesnek bizo:nyult. A k. amelyen Ieuct beva:UQUa: va16ban j6va:l tob!) h1f9ncsele. Alllasik 19. hogy egyllyen mos mbdsZlcrkin<ilkozik Lel. Rosner-pef (Dershowltz vedence) ~]Ou. amelyek azt fibf--J_zo]r:ik. <l.szsegesji. nem redig a S~.lkJ" hogy nehezesnre e~u elhinru. a. tisztfioan volt az i. minden -:.tek tole. annak ..szlnuleg csak 'tudat :ah~n 8Je jrette.rt~n!t.. dirulta Dershowltznak. mivel nem volt nljl. ezert e.kfkcn)'s:zcfus~gb51 dk6vebl.zerlnt java I '[Qbbsz(:)r ~hrt a t6rveny a:my~ko.yan'is a btrosag k&.alL Van..:ovden el. tcrjeJd korrupckirok Amfkor kovetremel ~v~J. HkiG.oldaHin .. 1\:1...tjat. hogyelredje bun~aj.s. e.b'om ui'jal: ell' s. I{eszS>ege.(J>]41 Leuci. hogY·\i'2.i[. es nem i::.. es ezt el kellert fogadnlo. h.esz~6 megszabadul a fele16sse. hi[@]t: adni egy olyan I6llic!6rtiszt szavanak.sagg.~.eit:.lk all.gyi.1ncselekrnenyt es >- .5em. Alan.t trod:! b61" =mondhaquk bssonlo :17 helyzetben. e.sZ<lfihi.-:t:i"lu... aldnek t6rtene~et at masodik [eJr.1sat6l Egy ig.-. hogy valakl iga:r.ovet5egi Llgye~p:ekkel.I1S<1gert..h<l gyamit fog . egyil~a nemescel.'..nlig ug.in hnro:m esetet ismert be. e.' hogy a hazug all.)2 aklozau eg:y ah:alunk gonosznak' V"<J.ggy6z.e. hogy azt all!tj.g)'-rend6ffl6_gi tiS¥. is.szmt film aJH~Gtt emleket. azonban megmondtamneki..• 1 lrazugsaghoz kapcsolodo indkod6 [eleket. m:. hogy milyen b(i'ocselekmenyeket l.\l hogy volt kepes v~gig hallgatni.(.yilelmkhoz [unatva 6ket a ren.:ml6nek.ijat mutatra be Robert Leuci. aki nem rekintetteJgaxg t'~I~]1Sag>lit hazugssgnak. ril:juk vGflalko:zo V<IIUom:is.Szar.g~L7. a: rendorbol . hogV' minden eszkozt megragada mhseklt1!-·ere ."!:akl ve~e :k Mflr korabban emlltettem ke[ '[€:nyez6r.§del az utana latgyalas utan. amlkor Leuci eJ6szor talalkozott a sz.!t vege fele mi.k €s ilg}'"i/edekktizt.'ieg:: ondo~junk esak Nlxonra. A'l bizonyulnak.7..ci6ro.i:zl.g nyom.sS..~'1 1 csokkenrve a megteveszressel kapcsolaros bffin[n_K~. noha az :iHW... A ~zr.) nCn"l·ttuaon a~6bhi. Leucinak Raben Daley kotlyve.gke'fde7.. amelyek :ig~zolhatj. hogy IObb m es men kivllH hagyj<l.I. egyalwlfl:n nern ertekelte a munkamst. bune5<etrol :II.. illetve a beloit: ke.gy tekinri hazugsagor.segcrol.1gy fO.· jalj.d:rI. miszerintShaw (<I $z. mint a vlsszavagas eszkozer egy 6t en igaz5~gtJb. nehany ember nern erderuli met az dszjnte-s6g:~inket "Amnak nagyon harapos kedveben volt.. ~ Biztos gy(tnf~oua.J V]SZlOnt it). A"I.gmhcztak.l§ve"i. Azs mondtami ·h. mieel ...

FJis.~szheTI .::lmiScserebe 6 hi betanja a megalbpQcWis nl e50 reszer.11.rnegszabadultak a: fe]ei6. hogvcsak a.t:st: .ala igen gyakran segedkezlk a folyamatban. hogy delem mo. hazudik: Tartson gyereknek.en esetben.k .i.c:sup~n kc:szs.isat.ik .7jk.gyfitl(mUk6dJ:k. Itt ugyanisa lenyeg <.tkmaradnsk hoz.. Roherta Who]s:reEler politelogtils szamos e5e~et lelrt.'i.].Jig hlba Jenne megkerdezni 6.s6bbuekbe.goltem maradt.zi. hogy alaposabban ~l. kern.ges oe~.crvigyr. <J: 'k~.ly.roi'eg~{eb b:qntecmet it> VegrehOljtOi. Vetktjnk a hazugssgot e1ve.il segirheti a me:gieVe$7:teSt" ahelyett. ahatnllegjobb .g:~i ig~7. ho~W D {.v.').kcz6keppen fogalmazta meg 13ft szone'tl:j~ben (Sz.'. akinek btzalrnas inkml"Iii.u megtevesztes peld{]:jia. Ha udv<lrlafi.brlnlajstromar. l.g'cs ::ikIm:1Iok VOI[..m:elkovetetr aipr6 fl.kintene.l.na. A hazugokiol p(. E~¢!"L hazudik nekem.k.sz.kbannllyen bt1 nti. hambsn.segftheti e16.FeT hatalmazott bennunket ::1! megteis v~~Z~e5e[e.:. kii nern sejti az EI..melY7. 01. hog~f celponquk keszseges l. S hlszern. A h~l.nkibeJ1~ rulit61ag megdrizte az ugyesilek11.!'ii16 pelda.gy oreg vagyok? 6. 2Lk~ ktsY. ezzel ugyanis S<ljaEbuntudatukat eeyhfthetik. azjg. akl egy .lt-e vaM sem. hogy bnsonloan 'viselkedetr volna olyas'vruakhl'eJ szemoen.n.sztest Az emberek sokkal klsebb ~ofder:eJu esetekben is keszseges partnereklehetnek a (i.::g·~t:" . 1tjll.t : Mert nem vallja be.$81cg~6L E.eIge(e$e.: <~ rnegteVf.es~ld!.<lJat ITIGgteveszte.. vagyi:s 19creWk szennr vedtek a fCrfi~..): I-Jaesk(ls2ik <1:. S :HlZ: aldoeatok sem mindig i'lyen ~egn6:keszek. bogy eve sok.az udvariassag olr~.'tu:l()j.r tudom...szime velemenyuker..gy ellenkezd celporu is keszsegesse valhat eg'j<"idO utan hogy elkenilje<t nrl!..n~k.yilv~noss:agra hozhaua volna.il attol.aki maga is pmHtai a hazugsaghcl t .ek tett vallomasat rartalmazo hangtelvetelr. hogy szent alnok S'-!:lVOl..et~s. hogy azUgyesze.!jii. hogy mi. ven kedvesaek fitj.gaz. nekr.da. ha ana ni tudjak venni a c:etpDrltjuImt~ hogy beismerje sya. Mivel Leuci barmiknr n. perek ut{~. 'a fedl azt hazudta Dershownznak.I. li.arnikor szeles korben ismertte V. ~z lnformator nyugodt leheteu. v:Ji..t. Ifj(m~lk \le] - vclem hili n =noha Tudja. es hagyja mag~1" megteveszteni.Ryi iJld6z:tc[l_~st.hogyan . ·hQ. kezdi. mindkec fel segedkeztk '(1 maSik hazugsagainak [ermlanasabru.~'V. de bizonyos menekben meg .~dilasa. ~l szelhelyzetit.['. hogy OiIZ i~do~al seg[tol.utal:1ban elfogadja vendegel iit'ligj~e[ a kcral tavozasra atlclklH.l . hogy az l~gye-szek maguk l. ki.k a hiz!.hibiisl~eldkepe3seget. hogy e~snl@m'e s'~Ja~. Mivel azonban Leucl nemblzhatott s{.:eljtink elegy kor:many- ~livat~Llnokol. arnellyel rnegovh .el's a v:il:1g finom cseleit.seg!'t~tlek neki elfedni a.'57. Mivel a celpont ebben az esetben nerncsak egyUumtl'k.g<l. Hasonlo a helyzer olykor a szerelemben.oz.afelol....akl gyaultl.£'!di.gy o.ni.ij~t-.z a.66kat mondott el. s en..:. faragatlansag hianya: egy olyan indokot szolgalratunk.t. E!eg.2.ris ~kgalahhiSi j'\.t.gyeszek sevallhassak rnagukat arratlannak.':y Qe.e. Ha . ~lrl. hogy kifejezetten .J!n.zek add.g. a megl~eve. Hasonlo helvzerben van et. hogy szeretoje.Z ilIelDt h.&. <1-1:'11 i1~~Dr .UUl len]'. amely szinren lehet a j6indulat.Pon:tj~'Va valhat egy harnss szak·In<Li oneletmjzot benyujl!:') pidy:iz6nak. szavak moge·te.7:.2ida :.6l fll.$l.zsag Leucival kapcsolatban. korantsern blzros. .oj<ilis.<.volt. arnikor kitloI'lbOZQ or:sz. ezaltal biatosirva.zL ·~Et'mt·szc~ese'na romantikus viszonyokban tapasztalhato megtevesztesck korantsern mind!g ilyen j6it'ldutat(~<l. hogy a sz.:t~'<. Shakespeare ezt a kovC't. mJ. ok ugyanis elfogultan azt fogi~k aU[t<~I-:Ili.mit engern? Smell nem mondorn eo.77 ten harem btincselekmenyt.zt~s(.. hogy hli S igaz.ldoz:aE-:liv·j_ valtak ellenfeleiknekc-Chamberlain Viselked. az ALJX'l ershowitzcal folyl21itOtt bt. az e.I.6.a.. aera. hogy a hazug slkeresen vegh. bit.k d uplfm. 116. es me.gy keszseges t'UdOZ~l .t6Ij~lh..I gorombasag..'il)entesek szlnten nem esnek a hazugsag tUtaJanl meghatarozon keretetn belulre.lve.'(}.".I be UJ..ocI6.. hQg~(. S a.nem valletta be.~~rCil\::I:Jen.ggedeni.... erzeseit.k.('Jvetsegle1~ aktiv reszesei voltak a bir6sag meg~~\re~.fl.". A.:a. esztes leleplezesevel jan) erzelmi megrazkodtat~st V"lgy az egyitb jeUegG hHl~egekeL :Kkp... ahol a ei21punt e'. hogy Leuci szarnos mas btlncselekmerryt is elkoveten.I1em kifiv6 ebb6~ a szernponrbol.r()l van 5.1:gok vezet6i segtto'k6:.I szerelernben.s .

:s6t mega :rendd:rokn.vo11oozrutL Lehet.d6Il ~~ ( fe. . stkeres megteveszrest ki'::let6 ijrorner. A hegym:fi8. A btilnowk sokszor meselnek i::rumet-· ['eikl'ol a ba fa (aiknak.dba vetett hit es a megnY. ha nones felhatillmaZ{isunk a h<lz'Ug. n ekei lopru az .61 er'lekeltet~ a hozzaaUas uioriiU$ haueret.$z~de.a...zeterQs. de akir idegeneknek. szoaos tarsadalmi es Iekszik f1:rtekek merxen cse- • ha~.aZllg cseJekedete~oek zaimat. A di<'lkok kulb llirkoreben ugy ~. ha a hazugsflgm u.~.t1eg}::oonyebbUlest erez.me~ . • Jl..e~esb6~"vag}' eppeo annyit.mo~ szerepe.Iuien:. k.gre' epi.. hogy eff~te visszaelesek celpontjalv3: viUjanak.ell 60z6 okb61 (1)l1enik.idozat segi@ kesZSlegere' . hogy lebukik.oH. eset~ onelcg~UL megvetest fIe:. .l. mrvel ok el't.ekelne..~. az egyre gyiiJo es sokszor mar-mar perdunt. Akir .ornl menyek k6z. de: lehet eppenseggel olyan e.:et. reg ..o~ vagy ~ sakkhoz hasonloan a.en.oelp(Jri'to~nem lehet mSS2.t dolgoztak..".ockm.e mindez:ekre az erzesekre vonatkozik. ha ott a~ cserleges veszteseg rizjl. -am! j¢ erz:6sekkei Wh .ik.~z. A hazug i:7.iZ3tOl: WJiUnJ valarni clyasmire.ag uranpedlg lchetseees.dekeiit kellene szolgalnla. amlt .k di~a kO'k e.irg1st eredmenyeznek .l. vagy ~-ha. leleplezheeik a megtevesztest.ely'eseDt ismeri a "e1iPonlot. maga is :a.6. ~TaHY'.l'tI1~.s bb::aJoDlr. .6 bizonyftekokkal szemben nagyon fo.k(ll' estnyteveskesu masok cion f. A megt6:v€s7. ].indQ. olyan neg~rIv 'erzesekr6J beszeltunk.~ ceJpo!lt nern ~'Segjtia h.!] k5zo!S . mint ko. ha nem Ieplezik &I. amely.ztes Ite.revc..dre~·c:z'eij(lk.ek is. haligaf6ja vol~<lrn" agy divat volt kOfli)"'".jes.Jk . oromer.~~ll:gal vagy h iszekeny• ha a h.g kap(:s~n ebretlhetw::ka.lttt Ullwda:t!lb. .k. buszke a teljrcsittnenyel1~. a megteveszres ]e'pe'seil hnsszahh icl6n i:1:r. Egye]Ienfelnek gyakran cs ak leg)' kks:. Chh:. sebb.es olyan helyzerben v:lI.s.. hogy valakl bevallja a llaZtl!}"ago~.ugsagn1L.6ja is. • ha a hazug es iiJdozm3J. v:agy btintlJuala van. A r~.ilt ii'tejreni.eny.l.a..ekelik.·hazugsal! azooban pozitfv l~h-ze.2:lUgsa.~t'.. elveze:. de a teljesltrnenyt komoly:an elismertek es szeles k6rben·:hirden. 'ameiy a k.ll0gy<~gy-e:gyel:emi kQl):Y'.:z£'nltese. kihivaskent tekint a ha.i. A.nn1iiM te'V.uftM'fiVik szamftQU a g61y5. Ez. Ennek e. Ahal.h~ a hazu g nern $Y<lLkorofta.k szama.. merit nero b11i~ kit hogy ne ·OSSZili [neg mdsokkal is afelett erz4.g}' aI'!:J. amelyek.ksono.ilmraz otvenes evek elejen 01..gatDttfi:val~lat. A. Ez olyankor fordll!lh<l~~ d6.ronek ebben az esetbea lepleznie kell baratja hisl€:kcnys~gc felett efZJen: o~6ln'eit.z.'!U.£lan peida.elismeresben legyen re$:dik.U1.han csak ruz:hany konyvetkelleu elcsenni.zugsfl.erdekeink Ieleue iinn~k az esetleges f():5S:Z sziindeb:l.gy tekin tlink. hazugsagot g¥"ak~ ran csak akkor elvezzuk. hogya vtselkedesbeh valtozasok SZiv.. 5eggel vadolm... megerdemeltek.e is .moll' £elje5ltnl. hogy .gj uak.ja.dGf(:ndiJ~hat.?.>~gm.edc'!:>r61V(1!'o 52:6.~zilJgm.nl5zelhamossagot. . . a <.s ellenfel j6 &l."'zin~eegyfajra beavatasi rh. hogy sikerult valakit megvezetnie. ..5 utobbi rniir magat61 fog ma:gya". nem profltal '<1 fei.. " ha. <I.seg..rOsis.e.ek szerint ellenfelunkk!. hoi (eljesitmeny-e' masokat szorakoztar. a ctlpol1Jt m. ~logyl. kap a pOtend~lli. vagy ak<1r tobbet veszit.ulnak erdekeben.hazug ~zem. fe]rev·ezeue a celpontor..:e]pont iffint:.ag6i Egyelem. armkor rneg nem biztos a siker.lj:as huz:t'lken:r ~n.•... ':S mi vel 6k megLs it ptoHter.. hogy a kOI'!l1yekben. his~ke:I1Y baci. a semmdyen me:gteves.egyet. ~ Osszdoglalvtt. mint amennyu a hazug oyer.jit<t [lj uk eg'l k6nn:50fo.ash. A sikeres hazugs.ek.inti:. Am.. A megtevesztessel kap'l"solatban ..it ken r:lc5e'g:iteUle az a.{indeJ.H. hogy egyaltalan nero jelentkelik. amelyek a ha.seikeL is erednlen:y'ezhet.mou.llglt<lE6 fultctdezese. . ami. -amie:rt sikerult vegreha.gpillanataban. [neg akkor is. nl~gitevesz~Oben~ fel.re.ttmbt. hogy a hi5z&keny bardtot milyl:::Ilagya:f(trLmedon siked.nk igen 'ala\csony volt.emi konyvesbcltbol.:l es' az u.sbo.z.3:'1': il'i . vugy jelentekrelen mertek:(i' a Jebukastol valo felelemhez merve.lLJlt(i. eredmenyekent elnyen a 0Elpont bi- A raszedes eloezete EddigesupiLn.a a itiegu1\vesz~es mlatt erzctt bilnrudar akkor a Lege'ro- hosszu • h.el.

3.. arnelyeket igen nehez volt elreiteni. szorakoztato lehet figyelni.i. amint a tObl.:ipI:r'ulhat a ..azt gondoljak. hogy ujljan: . luen:nyir. A slkeres rnegtevesztes soran ~f'2'. 1'.letet. Itleg ~k:.Ennek az egy'.{ugok v kapesan erzett oronue es buszkesegre is.ru.Jl "r{u.lem ti.erogbl.o·.·(1 helyzer egy .. aksk sokkal i. hazugsag rniatti btlnrudatot es a lebukasrol vale fie[.etik.i. v:agy 'egymolS ul:'in is megelheti.eru l. hogy azok . azonban szeretne elerni.i::koo%lbbak <it sikeres hazu. hogy ne hez ·£jJejten]..g nagyrneretn mfive.1s. fioleg ha a gyanakvas mar ott V<. buszkesegeterez.l kes6bb sikeres milliornos lett.kik tjsztaban vannak vele.lr .. I kapcsan erzett e. s hoz:r.sZ in:Veresre.~VOl~ megrevesztes a . hom" bil5ikel kedhesssn a ~et:tei'{. h~ II C"clpont iitejtese kiMvasl jelenr.la. A hazugsag folyarnan eZEaz oromet. megbecsuleset.. Egy sikeres p6ker~aJekos igyekszik k6'nl:il~Dll~lni igen eros lapokat kap a parti eleien. az aszral mellen ~116klblcek tiszt:iib~ltIvannak vele.etnlC ~ jArek05tmr. :Igy hat..En't is keres ott.. h6~ 11::l. .e~ b.atit. 1~bok~. Kiz:iir6b.e1"cleJernmel talalkozlk. ez Cn)Sftl1C[:1a kihlvdst.lhe~ az ..nMlhb hajlamosak a megteveszres feleu (:fzei:t ol"ol11!iiket megelnl. Am meg ez is l{ll k<?nnyunek blzonyult.zto eseteben.sl:. Ug}'anilYl.~rult.haZUS$~g ~lv.emdh.!\l:Jte$ masik:iat. N6ve}ni akarta a kockazatot.st>jede.iH' es fonoke eszcn.s.azonban bizonyos.sm6t](jkon is I~het azonban fokomL H.orome . jelentos lehet . S :JZ: . filggetJeni.citai <'Ii helY... n hazug :sz-6i. . hogy .GOK .t. Bernard nern it::aJa.rje dwkt~h5~lihon f1h"itou.6. Allogy a bl6ffoJQ sorra nezl. mlben si~.l]4.el"hoS'Y kirnut:assa a ki·)·nyvesb61"t lr~.1] konyvesbolri eladokat.k. 1 f'hjunk vtssza megmt 11 pokerre: egy bU)ff soran a jfllekos kezeben gyenge lapok vannak. hog)' em"'. a.FOm vag}' IJliszke::. teljes egeszeben tiszteletre melto.?e]daul vesboltban semmlfele b~z~onsagi Intezkedest nern vezettek be. Ha . Bernard ettol.e·g ". A sikeres megtevesztes kapcsan erzeu btiszke. ha ertekelika hazug reljesitrnerryet.annyit'"J.iltaM. ·!!ilvez'!i::te" ~ akkor a legnagroi:lb.ezdje. sat. el semrm.obb1ek f]gyeli. s kezel Otsz:h lopon konyvel tn.~ a c~·~rH)nt. illetve v isszaelt a cegbele veteubizalmaval.i"l.j. anti~rt megszegte a t6rllenyt. Ha a kassza ba mar sok penz keru It. Elkezdte bosszantani .j el..ntikii.o. s eltedni az esetleges amlkod6 leleker.. ha. ha Ikeri.. '.i.n letez6 ·bteg6r:is-. aki mfnc:lhamm .'.. retteg >l Iebukastol. de Ifa [elen vannak.:rlek eklobjak a laplaikar.!ieny dmi.t is a sikeres akcio feletr Erz:etl buszkesege . es ak::ir egyb61 .llhe:toen.egnek egyebkent nem ken felrerlennl [elen lennie.sege es ororne ana smb.~. Igaz. hogy e. M~vel ebbena laIe.b6] szinte sosem rant.bk a kollegiumi szobsjaban.me:gfec ldo kihlvasn<lk az egysl.ge. s hogy cJny. rriint masok.tr~ telet is t .e:leli ~r.edeJyezen .Meg abban az eserben iis v'i'SSZ:lL kell fogrna rrir<agf!r.szei:i Iexikonokat lopott.s.kolltg.·ho:~n· egyre jobban es jobban kisertse a sor50[.n. rruvel <1.3 leveg6ben..ek haz'l~dikegr m~. Ha egy kisgyer.irust.8iknak! mlkozben a t.tfll.nincsenek nil lO la pi~l Igy nem dobj~ k el ~gyb61 a karlya~kat.'! a ltf r jj.sikkas.eg fQg.mitJ: o]y. Az.g. hQgy !l.<1 kutatok 'egyd6re meg nem tanulmanyoztiik ezt a $zem~]y!segr.nu::g sem kiserelt elrejt.e~vez.lntl. A kozo.emeite <11 l:etet: harom-negy lexikont lopotr @i egyszerre.Z egyetemt kony· 1 az O[\omerzetet.111mt masck."61<'L.gy fHirai van SID.k. flleg az sem biztos.arazakfrhaJj<l a megt. amelyeket :iimm."d:i:szemkomaktusr a l~]a bjcd~keL Vannak ernberek.at .kb:::m t~ felrev·eze'tes ertg.e~yisegeJ{a16:5~inm. Ott toltott evdro alan csnpan egyetlenernbert kaptak el.k.ic .g.elad!6kno1l1: bggatn.i>AUL EKMA:r"1: BESZ!!DES HIIZUGSA.ikIegegyszerubb m6dj.ankezben leva: k6nyv esboltol.. .elmet a hazug egyszerre. :s6t. Egy· fcl6 utan mar ez sem volt neki eleg.(61 vale feldem... !oI~ken€:k0·0 vekedcsehez.e1t[ omrnoi'it m.1. Veg[iJ elkaptak. ~ll. t"'5e]ekedetre~vej(lgr kell .i a slkeres mcgtevesztesse1 jM6 oromerzeter.e €dvezU~a O-J.BI ma.. 3. A tebukii$t6l vale fele. hazug a leheto legrnelyebben al:elhe'li.enL Odiiig mereszkeden. hogy a rob biek dobjana k.opll.ilyen ~zem.~1. h.e:!fe.m erzeu rnegveteset. nem erez majd buntuda:wt a megtci veszres mhm" hacsak nem csalt a ~ateksoran. mivel az a hi!' jtirja.~ rtiiit<!e'tl:(J:ek jelelt eltedni.<i. alacsony volt. hogy eI6I'je.S7.h tu Ij::iirrni a-zl.:.r.J emellettbtlntudatot is erez. i" ha 01yanok is ieh k len vannak ·a hazugsag pillaml"tiiba. es Hyenkol' ..at[ a uDfe§JvThl..l.:'!szen ()s."rI ali~t v~Ht. 0[[ sertepertelt a p~nzl~rg~p kt)i:W. .gyes emberek robber dicsekszenek.1 legeehezebb $Z.111. egyre inkiibb erezni fogia a 51-· keres megteveszres kapcs{m· jelentkezo oromet. legalis mnnkilijanflk 11::0·sz.

kikell tahHmi..<lz.6szrev~ni ..r az elkenddzn. at:.~~6 jeleketHa le aktlrj. mil'X'd' l. v<I'gy rudnak J{eHk <~ha:Zl!g te:ljesl~:menyet J.! utal.et <11 megteveszres [eleit .szt¢Srt.. IIml·a(Ln. Jdv<tntt do-.i nCffi ~gystl.:zugsf~g maga egy kihfva5. ba:ZUf}5tig()k~.: tau.. hazug!:negpr6baija elkendotni .m.erokszrl~esjelet ad. amelyek nem 'illenek ~12. hDgy eszrevegyiik a m.g:o\kU:~e~cplt~. 1. "JI. CSUPi1I1.ennek elkeru lese etl'de:ikeben ren ..Au egy!k f6 proble'fi. ami onmagaban azt ielenti. a hangban.a testen. bogyezek '<11. ha a hazug minden e:rejevcl e!fc. adott szavakhoz. akar men olyan l bnugsfllg.~v1nagam a meg..J«tf1:g(.i .. (:lnbcl'.alcet Meg h. z hogy rn.fr.eri1.92' "B mtgi's' bonnan tud'~>1:fid.iJgyekszik ezeker az erzelmeket. hlJl. A l1.~k hatra en1ber bested kozben tib'lli. 1: .(1.11~'t~sen . az .<I. amelyetalapos S:1i1 fel kell epfteni.e'.tsztaban kell lenruink h t anal. nines olyan.'.gg:y az a'-COIl.if.z. Ezek.HUliak vannak .szivarg~st.t. A kovet:kez6 kel fejezetben bovebben is kifejo. a fHelenl e-.:u'ok kOziJl vala. azonnai klidenl1nek.:tu.:iuifuk lJ:(m" Egj'IJS bazugs. hogyan ]d').asok'n!akhossz-U az ol"nik. hoz. . 04' 1'~'bazugsagD'.. hangmagassagarckifelezesek.!_ ".egti:ve. Hd sok mlndenre kell egYSzel'[e IiJdat.tt~. .infonnad&fonii:sszavak.gom. akkor is.'m az arcunkon.ame.ok'nak ~l(j'b'J'd tlldbuk.. fejmozduhttok. hangszm.gy a.i'imJcchfrJ\.ib6!kh. llletve a megtevess~esre li[.dn.lathaID jde:i" ha valaki felkesz(iletl. flgyel.~k jOv..t eszrevenni a harnisan rnegjelenltett erzelmeket.'·~"Wnk[.! ki. hogy valakl hazudik.zugsagr6l.zditLeknek!.gy'. illetve az olyanerzelmeknek.tohlld<.. vannak £dta~~nos ~rvenyCi~ egyertehnd jelel. ame-tJl. ha u.f okozza.-4t fo.. Illerve hogy mHyen jelei es hazudnanak. tetK!..l~ I1a a hazug el. . viselkedesi mlnoik nlik€rU ~l:~lIj~.LiI:l ~%~[!formki6k 'ilflI6s{~g~)~ :.. ke-d~"t1S /l:am.. meg akkor 15. Tell sol.=l kcvesebbszer hu. Qrome~e[ is megielenik az arckifejc~ zesekben. r is.l. apro szunelek. ba bll2"udtam.sem egy geszrus sem egy arckifejezes vagy lzomd:ngas.d t6n.pp~l1. nines is nonverbdlts sziV~tfgas.:u1.uk leplezm a hazugsaget. J\. mllial" At. tl hangban vag:y a test mozdulatatban.NincsBn o{}~an. aka.nek.~~ kb A megtevesztes eszlerese a szavas ian.crzdmek hogyau ielennek mega beszedunkben.s. emeHeu'e.alUgs~.az' ()J'I"c. meg kell (anulnunk.eredrnenyezlk a. :~rz. nogy :JJ_. log termeszete miatt.zugsagnak csakl ogy sajnos nlncsenek .hatl~ a megtevesztesnek.lLe~ " s: . monel.~t. Tudnunk kell a. y.?I-mek' btJ§SZI. m. ha masok is. h.a szavakban.' ha a ha.gydru. ha . m()nda~flld"lO:z.{j. a hangban vagy a testen A buntlldat. "hangllnkha:n ~l h. amit (.

A hazugok ehelyert ana kenceniralnak. hogy azokon a teruleteken adjanak k~harnis J:elzeseket" arnelyekre szerlntnk a robbt ember leginkabb koncentralni fog.lmilhat6 hrm.egre \7onha~ak 6kN.rki kcpcs lenne kontloihHlli a reje b(i.sun4(~ :~me. hogy szavalk ~artalma~:rt inkabb feld6ss..[[alti. j'r-. kisztf I"veezalal azokat az ('tzene~eket.dn. A beszef6 folyamatos vk'1.j¥~glr.i. akar egymjissal atr(!desben. Ra<l¢l.5egevd.:-vahangnelnet bdrmikor le Iehet ['lg. hanern azert is.SzaTd. _~.:. ez az clsdd leges m{Jdja •."t:l. ]10gy mit mondanak. A hazugok [ellernzden alaposan megv. ha aztt mondsik neki: "lEZ( C. Csak ~:~n·t magasan kepzett szinesz..I\z aJ!(:ok ikonok.s::lbb Eo.kt61. I1JJeg lTlidotl meg kellene s:Z¢lalnunk. hogy kij. Egr tudofriany{.. szereti tudin:l. rnert ez a kornmunlkacia egyik Ieggazdagabb. Az arc az G. mivel ez e. hogy figyelnek.c~t.~n.onnyt:::rl vedekezesre lehet kenyszerjreru. izzackis igy LQv<1bb.szenteli a legtobb figyeimet..~tmeUe[t. forras tekinthel:6 m_cgbi:zhatonak_Egyesek sckkal t6b~_)c[.Ne nezz rum ily·en pirnaszu]!" Az arc egyreszt azert ilyen fonros. KUionos m6d(H! a legtobb ember a ket legkevesbe megblzhato forrasnak ~ a szavaknak es <1.:t::ltibb m. geszrusat V:lgy .')S ku w tits a2t eaWJta.jj:a h. Folyamatosankapju k a visszajelzese.i szavak .t.ill6nosen odaflgyeiLiLlk..H5nboztetjilk azegyik cmbert a m. e. .mint I1:a csak az arcunkat. illll!1g. hangi~lban e zlelhetd viiJto.i.r.azarcok felismert!st:t'E: specia Iizfl~6dort Emelle~~szarnos mas oka van. a hangankar vagyn testunket hasznalharnank A hazugok er6s·en cenzu r:iz2j k.:<ikhari m~ g. Gyer-' mekkortola felnonkong mindannyian megtanuljuk. fe'junkre olvashato.rekepeseklehetilnkmeg~Jl a p~tariiJ hogy eppen rnilyen ~Lva~ kat·mGI1ld.gy<]. az ir60l5zcalm .kz~relJtcsete ne m szti. korrigalnl az uzenetet.3.iil1b6[·sziir- mazo vssszajelzes [ova l pontatla nabb.lfyenkm a v~klkl[k.Jeszelge~e:ssoran nem minden infofmacib.zbcl z·okken6memesen '·olyt:JIt6djek. az arcrol olyan fontos j.zan~. .nkka.igyelt'ilo ember fig. haUja" arnit mend. J.:l!tog.l \lilt iga zol vany It i§pel.<.Ienne kepes ilyen precizen megtervezni nunden arckifejezcset. hogv a be$2"'16 mikent erez arrol. bar ez .mosu.gyeflisegi:ink elsodleges iie1ees szunbohrma.klfeiezetten. mivcl :12 arc kepes hazudni az ·f::1':7!elmekr6L Ha nil nagy a :-:r~t a hangok 'n~m j. AId ~ppen beszel. S.) es [lira elIehet probalni.SSZ""S7. mint rnssck. A:l.gokkaI ·eg~'tln eldnelhaija.A szavakat konnyeden ujr. nyil.l.esekn:ek gesztiknlacio. nem egves reteget . kjpiruh1s.. ezert kon:nyiQ!6l{e'rfelrevezernL A hazugok jellemzoen kcd{!'. A szavaknak l11jodig is.y·elmeert.: a klmondon szavakat illt j'(jn:ll egys. Van egy mdsik oka is. hog'l e.ise1- ott marad kimondva. f:gy haragos arckifelezest vag}' t:gy du. .i.ez jdzi. hamgnak tlyornH sem voh:'<1 ha.'.~W~minden nem flgyelik. hogy bfi. amiert az emberek Idemeh flgyelmet FOl'ditarlak az arcokra.n11aja.zin(iden..&}el-c r~.7.ahog. arcrol.Erre vaI:6:.?'!1i1Ulcgnern 15·lennenek kepesek.nem m:indig pontos..ki:an kezdddlk az i1ciiiza:s.j6Behet ez ..'i\.asul . amiert a szavakra 1::.agyta el az ajk~mkaL Ha.e]zeseket i:s Leolv.111eg akkOI: sem.k:~t az: arckifejezesi1 nkkel kapesolarban: "Toroid Ie azt a mosolyt a kepedrol~'". ~~.zestkap.eg:yeig az osszes olyan lenyel:6t~ undy e~arlJlIl"l:t:n. hogy haUg~n6s.ztlhlk m._'i. mint ha ngszln ukert. hogy 01 legrobben erre at lnform{~d6fori":<'is~1 figydnek a leginkabb.:uni elhangzrk. Jegviltozaw. vannak vele. nemcsak azert.ut:oakcjhOl.:dni. amclveket megoroknenek a.. mert tudjak.:tk3:i'Uflk mondani bizonyos hC]Y2etekbcm.al neh(:%·ebb letag'ldnj. lnindenki ::'iJtalhallhatoan. egyszer kunondtuk.ij1j.<1.s zivfurogtatnak.vJLIT\i17l16allazert..k~~ges. sok tlgrei:mel szenteltunk.y mcgki.." legzes. ~gy kepe~ finornan lehet vj. ba egy kifejezenen e~le!J:5eges scz6 'Il.ny'itjak ~s "Ucan~k.ngomban.illiEC'ltt f~nykepek a (ai·(. ~ogy agyunk ~gy resze.eg-y l. V. mert tisztabar.elmek1cjf~jez6de.. sspadas.7. majd ezt m·egf·d:e!6en megfngalmazhatjuk.. akar egyszerre.·egh<lrnisLtani.:. es ...aga 6.K~1k llgy akartad hallam.._ast. ha szeretnek.in:r.rni6t.isi. Calm akaszton portrek.. arckifeiezeseikeu vagv eppen mo~dt!l<ltaikeIJt .szb van .t..gy pilFbes.lI.bj~t6] a Hbu.te.<I szavaikat.2en)(~gy]"e vegyuuk.ik a{egt6bb figyelemhen.z.. hogy mit . A szavak ut~n az arcotreszeshji.s<enek el50 s%amu szfntere. hogy a tobbi ember nagyOl':i figVel <lifi'a. testmozgasbol. szinre versengve a hazugsagot Ie:lepl~zni .Mosoly()ig~ arnikor ezt rnondodl". Hrl az arcira IH~znd[.. .P(lort[{)san le lehet lrfl]..eru~~ ~et j6wl gyorsabban til tudurrk "i. s barmlkor (I.s . amirdl eppen . es a besze16 ajkait fi.[}'ek'ieht:tdve resztk." 10"'. amelyeket nern akamak kiadni.:ttjak . ar klfejez.:I~n egyea tel1iye~6t apwl€::kooan s. Ezek <t fOlTasc)k miod-mtndmformactot kozvenrenek.Ji6s.

boir<! a.alhatjuk az osszes ~wckifejezesunk.?:ulnek e.~kkw . D. 1] « Csakls akkor kaphatnank <I beszedhez hasenlo azonnall V:t3S7. Hamarabb felfogluk. . A hazugok jellemzden lgyekeznek rnegvalogatnl a szavaikar.. hn pedig ezek [llegSz.lj:ilJt 'J. Arej~dfejeZiesennk.e!~c~tk w !. Il. egeszen addig.tJL1Iljak is a besze16E~pr6 b6Lmtasokkal es hOmmogesekkel.llt(.!:'I:iI~m fu~jikp(ln:~![J.$6 megint csak nem <l k~gmegb[zharobb jclzes.A pIl6tik ~~:~n.n1.sOkk2.o:av~J.. II . ilklkilek ~ei~tsen n.a szavakat don.l. meghozz.iok .ue[ct[ !i(:.:kjf~~!i. Ini. amjgazok sze:ls6seges formaban meg nern jelennek.ge~ az arounkon: IlfegmutatH:O."!r'..j6 pelda erre a je. e's J I' A.ezava[!11kpedlg nem..ljekkc[. hogy a ~iilsO szeull.e-sDe lepnek.6sii:geIe vonarkozoan. az.dmd\.cn.i:!. <I hang' pedlg ]ova] kevesebbet.ttek. az ..6l'UP1.. ruPJl6 . h~.]. kutatasaim szerlnt a iegr..ed -.ete:kke~ .]z( ~1-.lvakb61 kepesek lennienk klszdmi. Az-arcklfeiezesek ket(o$ rendszerben= akaratlagos: es o!l1keme:ten= mukodnek..t' oormlfe~e '\'i~. lu:cunk k6zv'e1:len oS8zd~.ere..":1ad~sul.::L'l OIgyi m{.I ponrosabban.lisJt'.!~i!!~o[J.yLig6zaet. mivel a tCJ:'>1:jd.potban vagyunk.1ietnel)'Czete !'. amdr-nek kialakulasa megkezdodik az erzelem megjelenesevel egyuu.. bazudnak es igaza~ mondsnak.gr6anet vele. Ai!. ] [) .ml!l.. es i.illgat6sri. 1.1'C'ki:r~j'e2.amdybe11.. hOogy ~ hafigu(!k~ b6! ~sles7..ykorabban mar enn~rt(:[l('.'.os luertcki.~:idllpA I~)g~!..esc:::kkel tennevalakl. Ilyenkor Itieg bii'[mi. kiszul've bfifilli~..~h~1 . s ~eKl{JbbszOmem Is tulajdoni'llmk Ilr. miv<:. 11 A rn~uroi6&~~~ok t:ilirFIO'[(. am Menyegesen nehezehh megfejoeni.l.lilo:zdulmuk 11:1.6bb ember nern igacill! tud mit kezdeni a z ilyen tipus:(r Jnformaclova L T5bbseguk Clines tisztdban az areon .likozben gondolarban egeszen masholjat.BY'<::<11 !i'ill~ll'IWpte!!<!i'IW~sza vakkal komllfnun~k1ii"'i .nerzetek nmelvek kepesek informa(. Hangunk.~.1 besze]6 31"E'::lm . ha banns erzelmekrolvan 52:6.u.e7.I. ~1'IeJyik izmok fe.makodoernbeaek l...eg. egye16r'e azonbannem ismert.1 egY:5:7f!nIbih a s:.c.~m."hogy szinre eg.r.'l:gyon fejlett.urlln'ek.! s nehez me:ghan. 12 van me.?el.c:iOt ki. •. am unarkozo haUgat6sag ~kepe''''.{_.Ln u::ndslerli.l. mint mnenoyit r.alif ~.s az arcra h'linyu16 fbgyelemhez kepest szinte aMg [ig:rdGn!.!: rft~rir [Jgran.ig}'eJnek azarcrnirrrikajukra tudva. hogy m.(ti6 szamos jelet kepes toviibbiiblnl .!>dnte.kat 1let6en .:-~. . arcunk.kezlIlozdllb~ tok.etU-cannYi pontes iinfom:uid6 az €:_:rze]mekm.l':logy m:ilyl.il~m~rn~ m(.. hacsak a bested nem tiltotr valamiert. mint a szavak.~-visszaiel7.""Slgysem .lem.1j:1t m~dlifej'.gyanej..a.geszti.z<lj~!~est.g tudjlk m~gtenLl.ku~l~. Sakal nern veszmnk ez.'!g:os:~hk:rIboon ~ ire'rde51JoeH..h1.~ .ln!i.. kezi~leken... csetleges arcmimikat.ernberek irLl-ulbb kepesek cenzurazni a sJjar szavaikat. ami el~lfiulhamf~o. mint az arcunkrol.{ vililk ~~h:.:ikor eg!Jl erzelem megjelenik.ek€:u fdd·6s a':'Yl~rUI.oiinik v{~]to".. ak'fi:f'Csak :J. Az dOw ketl:6vel ugyarus j6val nagy()bb·si~er!3ker erhetnek el. mint :.1.o.nnyit a 5z. 1l. A.€:nik. es tl hangra.(:i& Furma alakuh 1I. a ..4varba er~5e'k 'es .archoz hasonloan.em6se.a.i!l~:i!!. gyakran i. hogyelfBdjek azerzehnelket. ~zi~~1eazonnal j-i>n i~ kErd6i: • fit.A 1\1 res zma lrnok dolgoz6klaJ. ha mindi~ lenne d6no.1._ I.zmban: S.:nt ame.. ezekazonban nern jellemzoek az eszak-emerlkal es europa! kuh:(mikm.t·afckifcje.!.ket.hangju kra.· l Ji1.O-H).e.i7_-ekdiL\J.s. .i)Jo.k: e['dekeben.kovetkez6feje:ze[ben bovebben kifejrem az aknratlagos es Dnkent.G:rh.r. Az udvarias.:idl~lt6sokkal tohb megt~. llewe t h(}gy ~jZ~P['6 iZo. szavskea e..zjnt1!l~ n:l:!:m1i! lls. .t.a!l:ltI\gk !nfOrtll~.. A 11'amisll:is. az eddigieknel j6val fontosabb oka hQgy Hljei1 1.6 .<1jfdzes~. ..dil'!.J. A leplezes is joval egyszer(ibb... mit mond a masfk. alonfo~u'l··ezeket em t{1.er:-zeteknek.g8Sokat vagI" a.oenke-vcsebb info'rm1'ii.w~sztesre um16 je·] az arcunkon. az e(7..urna ~ ~.~rt fdd{js terllleteivel.i.&S\.:l&Y j:el.hogy H1ikoF'.C1!l.i81LJk[61 k~p.id[6~..ek'n arLlldt:eie~sek koZ()l:H kuloobsegtele] idegrendszen hit[~ret A gya:I'I. Ahang. ".otteL6sbe:n aU ag.'ho:~.!Ilkv6ernbereknek ji6v. milll az aIC.pro viiiJlozi.ezert ermylre osszett:.. ela_flJlhatja. . i:mU!lm~Ilyaill1azt mm~5zt]'ak aH.]kOf.: egy P.el6k flgyelme is kieosszpontosul -.4.nlfl1.l:ag akaradagos medon \lagy megszokasb.ya!ta.merertm.')'Ctlli.i.lm . 'legt5bb ember..g ~gy.l] tobb figye:hnet kellene fordftaniuk a hangokra a testtartasra.'Z. 'p.kel3.enf" .z. haI'ic_mJ6 okoikool.~k lD).h nern V::ilSyu. 1 mint ha lJJ.uklad.Wt..eL Bar vaonak o~y.<ud:zmok 0[1kentelenul js IF.J mikor b~_. mit rrmtat az area.altai.A kezdeti arckifeiiez~s. ezt Js csak bi:t...lhesz. Kiziiro.yunk er'. ha felfokosott rerze]mi <i]l~.61 kepesek ernberek manipulalni ezeket az arckiJejezese..IJ1~. ahl'llLIM kinH'11~t[61ik().en. nem akaratlagosan 'tort..~ ..ennyire '~rzel{.~h~mi'~rl1iu8~k swlg. kett6t egykle'j't1leg.. ugyannkkor keVe~'lbengyelnek a testtartdsuk ra es ~L .f:WhalJ~rf:.)zvedt.lrvlIl.:" .""ilnk !/J!j!ozii. test la-bob±' resz.indegy. klveve. elleher probalnl.i6~ 5~olg:tLlWLmi~rr61.kifejez6dd el'zelmekkel.puJ6~melk:.

]tazil. g~'<'I:nak&m.reze:ssek palln~ruket> mivel u.a bes2)ede.if...vedetl' Ol5S7..n.zel.iIk:~.tn.atmyiillU tt)V'eti.i a kepi50wk:on. hogy· felrp.c:suparl.mivel saj1lt . Iyeket a h1tngu.1: l:egN5bbufiketElgy '11evdnek" hogy nem volt szt'Lk$eges ily~$UiIivel fO.go"'mis ha~ioltiik.hRn:gt61 ~]ten)e'.fistr V:aID·]5Wduk~.§..t6en . De . vCi:nj~]~.M)k a n~lje5han.t)t'elkendozo·i arck!f€:Jt:~e.lni:vaI6n. okfk nem s.n kiv'a16 fDniisa a s:ziv~.<lki. (- ampuHici6t fibtil.rni:l1t. arc. arne. Minc!.1onboz6 tu.h:.t~.~:L¢$. a~zooeant .l'ik. ':. hO.f.~'iHGsszek.:h.eo. aldilZ egesz tester.:e.Infg h~a s:t(lY(l~I)nn nem is hib5.sei[lket.han. tdjesftenek -e Gzok. k~:pen Wt~ . figyel men IdvtU kellene hii.bogy <1. embereket Mtn~l. felei(is$egre azert. hogy melyfk infbirl1. a R~~tH:I1:kV:Itg~r az arcunk fe1{ed. bogy fe-ire Fogj. i"!!@gy' <'Ii.. Ai!.!L· hi!m~1:k a hangjuk-al felv. keJl6 'figy.r..ht)gy G1. hog]" a t6hb1ek Jrcatf!. am:il..6ure£esben" Rend~['!!iJ~ neh'&z. ~2.~po]6!J..8lt.y v~s..tni 6ke't. hogya teste FIJ.Uaf1. hogy a . kut.h.et.k sC['I!wl'lit a k~5efk-1UI. 'Iestl~nk eppen azen szivihogmt.S~g(1.ogjr.B. ~lInd¥ek k6zE elrejteuuk <1~. :hU!TId}'G'J:: erl!dtnurl!y~~bemek -szi'l. ta.beto.zH~.l2J:ik." aki esak az arcot til~. v:lr§:@oht<'iln"iizolQ ke:P:SD1Ukat~a.rti..zel- geH'5partnert.1i.] :ik: az eg'eSl .'f.zokkal it jelekkel.I1 azenbanmozdularaink nlncsenek k&.f'oiywl.rg." gyruk~ln ]~!:j.rovell~·rthet€'rJennecetti.1niiik.zamfwn~dk: ra. 'a. nero mendtuk meg nekik.ti:tz· i't!ta].s.kka].alki nem h"ma.gnak ~a:t::tll.gla:Uwztw. mJvel .lIak. I:'lnlelkH azonban olvan !li§ny"(fz6k1e .nk.azt Igy01{8it:ik felme:r:n:i. .k nern egyeZ:il"<l. mi.f1kiu:gyanazbK-at az. hQ'8Y rne5ehl'Lr]k [)(d(~k R felve:t('i. mennytre kepesek ..jele~.l.<l/ szavakeseten..Uk fe~. viz. is amrkor azt keTt:em~l:?. 11:'4 ¢gy~k..a.~llkaril.. halljuk.Llltha16 emberekrdl.$Oks~or fd f~e6rtdrncezz.foniis·~. cSiQ(lr.ai mO:l'lldtakV<1Lg.."e.gy ruciLtk.~)::ik egy fHrnr01 beszelnek.eli.tlkv·eze.mrhet nG.k olyanok L~.na~:i$on'l.zhdy~et . ho. test i hang.e[fOfltm3.k l'lemmondtun. e~er1t: teljesen nul:skepp han..8Y ne lelt:s.K.tis.. hogy ~2. 6mo. devoIw. s csupifi u a hanghordoeas viltoz6sait Iehetett ~!2)e'k.l~th::tto em l)ereketVoh olyan .Z:C3m.ce:irt5].pa[nakfelke~relruk . kl'se[%eti alanyek mennylre k£ip~kmego1]]apitan'i.e]met.y haaudtakmikozben hi ~on!l:Jo-zD kepsorokat rre~~e:k..'~l'g.f. hogyennek ellenere hajhma~:.'Y embereker fognak latfl1H§s .a mel tartant. kik esak olvasa hattak a kephez a szoveget.r. fC~li~l6 jeleknek. bogy a.1lk(h'l. Inert~~t"ke[ .l.do.'lk_ A1!l1]mk eroeke!beil. Sokkal jobhan lekotjnlndiJ:til~it.uras.hmak es a meglevesztes~ .EziWbb :In.lild6.alm 'ki:rHul<lu.. vag~' az erze1tmek miatr.'ik 6k~t.6szinre$. ltanem atra L~.:oul!ofy a t&jie: J.e]ffi.&''Ytii.£t().megte~sztest fa.i. voh.I". A'CS(la pent m1LsikJ~ii2rlil:. bk:~kbeh..zol6' . egy hi1ZUK S:?:~:~ll:a'rn.k rnegt:evesz~6cl:::lehett nek. r&\>.. g.f13t~bb lepleznl a mozdulsealnkat..elnbe~e1.ah.cger ls.<!:.:i:ibcl-· ~D~6kepkockm~at.i.hogy 'el~erleglui..(.szamara. egy re<. :i. ffl1g mssok a h~u'. :1Spp:cn (':7!elit.t m~tt6be-. iga zolta.8jblVuk~)rlfClgni"'.she.it.(gffi. ~UTliikorel\5S:"l.nrrel..ttllka csorlO:ttO[.az ~ .s. :1poWnak keszti16 llii1!j~gat6k hazud~.1k.6megv~iH()zfu.i1:t e]fedni Rii~d3. thlJJ: isztahan vagy1lnk vele.~rt ke~r6o. . $z''<l.vagothai1owik.gal\. amikor azt vjz"sgtllm. hogy milyennek tliinik ma~ok .6nken'bes.o.aci&F~nak kOsronhe. nemcsak arra vO!l':1Jnk kfvf!:ntsi<l'k.eseten.a.rL A kiore.hangunt..rr. lestdnk Sl:Jnl.1.rtiik:.. Minde.n.dL Ut6bbiak .t'is}1J::rilI1.b.gm.mig meglnt Irt~.:lunk.ll~talwle!itultak magukrol.jek!n~g a .sgiihu.persze nem jelentia.. Hgy' embe:nrtI'7Je.J.s1Jl :ah~£'igul1. €s 'ig)" vetit'ettii...61.k le l1:ekik a fllmeket.i.Utct. :ilmi.nemtli)r6d~k.~ je[e~ ket biznny .z afc~61 vagy a .k. .'l. ·E':.a:-:elGz{ffej'r2:?Jetben mar . mim a klilvii:iig szam~[a. hogy aszi.t eppen lilt· !J. VOl] h<'lfigtd arra. .gye1ie '~$ S%"v<r~t hallgassa. meg kelleu gy61Iliuk 'lbes.1:k va~ gyunk masobua .. kapcsolatos V'l$~zajcLGfs. . .ly err::s~ k f{):s?:Jres:ekel tettek.p~Jeq !ga~. A:. arra a ke.: ve.'l.l.6l!Jeher a beszedet egy specialls szU.'\t):amHk:r<l vetftett filJne'!1.gy!nooo.ameJy.~k keszQlo di~koktH -.ent cselekssik.kl:scrktnek nagyon l:.k (. A moedulatrskat nsmIs olyafl llehe·z'~..Y'an~kv{w.€ke~]lek aijl!nen ll~[ha«l emberek k(i. tJhk&m~ttkt61: it~l. eJkepzd.t.~ s~. gynna:kvasukrtt.ll'l~vel nem fordinink ril. Az ernberek ':L].rbiHi~ hlbakat.lhatJ'ak <Ii megtevt:s..k.k.:ekbttet~sb~n'~"JZ <:l:gy erzelrneked fdel6s ternletetvel.B1eg\i"'~.ik. . .k:eUen odaflgye.det. "'''''SYp'eidfiu~ . AkgDiJbb ember azonban ezzel .~tj<l' a legjobb jeleket..ki.Ze]mifeakdr6~ ikat"eg. ~t)!nk :.kcmtroUiani el'. majd erniatt c:!%1J6dnI a kesob~ .'~l{ sz:c. s a megrevesztes marls Jdeplez6dik Persze az Qvatossiig nem art..ok vtb.testuk biz:6nyoo ~no2lcll. a . beszeljenek az er£~e~knJL A tobbicknt:k. Emtekel:~d:ink (ji bogy a cij1kok ~egy li:~szekellemes.lobb.oaki mint azok.l{lj.bo. C'llJjpa:n <l:l1oy][ £m:. hate~o:ny~ . hogy va16jr~b~n 6k ii5kelle~ mes.:!. hDb'J'il szav~.'irWdt.Iinml:" -el.ltigs{~got v:<i!8Y.ml1~ett. liilon.i6- keve.mg1]fl!k Jkl1l&nb6zD erzelmek halTIS'anl r{'H1en. szu\mk:at ~eljcse.i~.a filmet -.al<1ba[Jj meglepodnek.1!7Jt ke.

I~S <I New 'Unk-i .itl(..~ke..6gll.j:n' ·Jlet J1szi(. f1Z. lebukrarhatja.:tfu~m!lWitn.&t .ekeny ernberek voltak. mikozben tippelesselis ellei1€'te(r·t.::s:zelge([unk .Csak keveseknek volt jobb aL::iliih~ti:. A. akj LeMie·D'.la.:e[eplcli dr. hogr'egyszerubb legyen kiejteni. rnasok pedig kulonosen erz. A szaoai: _leglepo medon 50k h.egy 65' .rnem u$.· mas jel]eg'u rnunkakon h~ueT1'eJ 1. s megvalroztaaa a vezeteknever.:.azo.esz[esek. min..kost!djesitmenyt fly6jtouak.g:tit.erslty Press. isrm:r6seink nevenek elf d~jl~-5~.h:i . Nem arrol van sz6.. ·d. hogy' nem [uc1nak lepleznl. haa megtevesztesnek van erzelmi hattere. .s rnindharorn ·j]Ii!olag.igyekvo embernek jobbak az eselyei.Airi~e:rk&flt. aminek eredrn~nyekent 6k J: h.n:rr:.l. este Sel:<'llnl meliWnk dr..i konfllktusra utalnak. hflrom kh'i1J6 ajaru61evelet is csatolt azoneletrajz . I.iUeto baIlyagsaga miatt. illetve ha a.szaz.gyolyan nyelvbotlasTal 57!)I.omirnins.lli.hoz. ugyanugy mondhatnak igazat L'>. men a."'r)J1lkne'\t.l~_'l:teka:t ponrosan ~zonos1totta: foleg nehtiny magasan kep~.90' hato ember rnennyire b-a:r{tttl.~~ h'lZUg6k 85 S7.majd k~5Obb lester ]_)ajnt~'tlkentisrle- lentkezett.!.f) B!.sa. de kudarcot vallottak.tle.j. :I3. A megte . nak.:saganaJk . va-gy esak a szavakat hallottale ok n'1~g~z olyan i.z: arcokat Janak.l. amikor ~gyik sem lehetseges.got.os· l korabbi rnunkaadoja ugynnazt az egy szot nemtudra leirni helyesen. a:li::lk.SZ eillheri8mero.:1. psz~ch~r..keltek.:eti5je szamoltbe az Indtl. o\Szjmen nyjbtk()7. es .ny'etlvbot.\'"~~:kben. azugot a szavai buktatnak Je·.eirul bl. akiknek felpL'iZkaltuk agyan.De: nem teljesttettek sokkal [obban azok scm. e.n freudi . ogy a rnlndennapi b del ~h~b1~" (. ha az ipo16k hazuchak. es nem ts pszlchopata.a nyclvbotlasok. hogy neklk rnindent elmondtunk az .A peldaban sz.~zni . es tisztaban voltakvele. Neklk csupan azt keflert eldonteniuk.valakl nem akar kirnondani.. Firikkel!. hogy megvaltoztarra a kereszmevet.k/. egyik pelda azonban eppen ~.. ak:ik a hes7.ugy.J feill. hanem olyan jelemOsegteJjes esemenyek.ztonos ha101:SZ:lfn(J..1 Nem s?. (. Egys:ZC:1"l1en nem gonddtak:M alaposan."es. p kifejezetten j6 klinikai eredmenyekkel. A rryelvbotlasok Freud szerint olvasmit jdentenek.AkL~.aki egj" even belul ket ktHonb6z6 nevvel is jelentkezen hozziiylJk.~gk:epzeltehb psaichoterapeutakhoe hasonlo panrossaggalaUapHou3J" meg.~ ~~f!ya.~11Y l.gy hazudlk. A kutat:k:m):1b6veb-!b~rl Ma'Ure~n 0' SilDU:iv~nMeasJ~:rlfl~ AbfJrJ_V /. am ez az onbecsapas e~')' 1116djfiva v~Hk ~Freudot kulonosebben nem foglalkoztatt:ik a megtey... amit Sjgmund Freud uUl.len.{#~Jiqgiiij{i~ comu rrul'i'er)-~n Freud Jdn.1kv.szUh fer alaposan.~rletbenreszt v'evu onkenresek kozul tlel. llletve a k()vetl~erofeie:zetnek :1!.po16haLlgat6kat is 6s.5d.. ~s ezt kOIDlyedt:n eszre js leheteu vel1.II:1illiti!kU$ok T<'ir. 131'iU rreudegyikle%!kot!bbi &5 iegisrnertebb ktivet6je voJt "Egyjl\. szemrebbenes neJkUl folytatta a sZfnjate1mt EJriion(~ta.hazug nem kk.ztes jeleh ugyani.'IDrk: Gambridge Uni'li'. csak ".mint ahogy hazudhatnak.fJ. AlnikoI' megke:rde.. a Ielreolvasas." Meg a legovatosabb hazugot is. amelyek belsc p~lichoI6gja. f-ekeid~ . Az igHzi Iebukast azonban areferenciai [elentettek. N~'u1'1iJkerill:tjdemOs erejmbtY'e.az .olkeldre elmondtnk ennek.b.nya puszta t'ippelesnel Itt azok szerepebek a ]ega jobban..aF a h:Ji]lg~t6k egyresze zug.tzugsagot je]epl..". A h.res~ hog}' v:"..e.:..'1anYfll.niban ok is csupdn mint.e~t szichoterapeuta. hogy akit lit.i-uk.enek.nem csupan veleti. i') arr61..~~. amit klmondeak.'ett~n hazudtak .m~~e."-zUnk A.LrnU 'I!:asat ajarlto:m :lZ EmoHon ~inthISPl!ml~~lFwct'!dmu' ik6nY"lb6t (New. kLiJonos. hogy akiket IMni fognak.._. mit. JiZ. Hiirom celt ttlzhetunk ki rna-gunk ele: vegyOk eszre gyOl krabb .~gos" nyitotr.k<ldt ar ember. 1982) ra. havalaki 6szi[lte~ s ]sme*~k Eel. hogy mill fognak f110Qdan~.ogy eMyire felrevezerhetdek tegy{l[lk . arndy leleplezcuegy hazugs.1sii[. V<l. pocseku I.zmlenek erre.'Cogniu·Fadat the Exp1t~$I(msof Emoti(m. am it . megki"5ere~tte' m~H~J~::'Ipttilni.ll. 'r41iil- PszidllQ. AZiOk szerepeltck a [eggyen:gebl.!I vegzett kise'iletl!"6l.!..-Jil:dci6i 'vagy [()5.nfic::k6r6!. hogy ezt megpr6hiiJtftk.kevesebbszerismerjuk fel re. 8z611tso1k.ml Oil: 50 szazaleket. Leslie-t ltl! n61emek taro_l. annak ellenere.aek. meg lehet tanulni.)\op._Egy fejvadasz c~g V(!7. nyugodtes lID' rovabb.(iksegszerCi. aid kiernelp kedden te]jesitett. hogy rllt'-gfs hogyar. s nell.i'H6k egesz testet l<ii than:ak.<~ gyanutlan csoport tagjaJJt meg Ok' is ·kony~ nyen f~l[evezeuek. egy ()~y[l.apol6kk.n a hazugokar. hazu~Jol. akikkonkl.

snem $t~d:MR! 1111m.'i a n~}.r hqgy a bes:zt.e'lkez.~.oz :t~. a no ·v.tlIaEi. A ...meny.&~ll~tiJa#w~'(de.1Jt:!?i:sokat mien nern .h::eze. de azls lehet. IM.[t::kos.L tOlvenyeiTLke.ez· tetni enged arra.bban nem.zzMeITe.. 111.~elt:segb~pnl3..ls 1.m: bi"r:.z.meg C%!k·tiliJiili.gnyernl . tOl'r. tz . 0 h')!orsan ldo ja:Vnot~l mag~. .:a:zt .zugot iIyenkor drngadi!ik.CsahM ~ehet aZl:. na.bcszO·l:tam: ~(fgy 'tuee!..er kiza1'6an nlegen5S'iI:.•I1(oka V<I. hogy VJ. ke:t 6r~bj 'al ~an&: Cl~JJk beszeJ!'ietest f{)ly~attunk.rtelmEbe:n oem .~'1" vat.lcn&1..k a ki'lfez6b6X. hogy egy.dllnkUM n~indena~a bCltl(L$iil. 'ib'ez a hazng.'\Sl.amegn6s1i1hetne New Vork i~Iarnbart.kflye. W..r evek 6rrti.krm::'l:1:erdii>Jlelt.. 'I f-z/az duyom6s..i:asz.n~\I.§1:szQ' efeiejg hih4. ZDny~. R.e1.nL~\i'al." e Freud ugy fegJlm~tz.:ULlt erZl!!lm!..H"O!1£C):v:i.tl rn~g e.?.dig va16s&g_g:a16rcl:lk: b. Ef(j! 1:ir'21dil ~dentosen. megteves~~l1:s tru}lU.eltvan.(le:s<em·.. maid eH> mondw.d6'Ie.e: a sY"r:J:OLkw:!isO\l:ll.rJdbr.1. rt. el kell binned.i5l11ere~"flJrr.. A h. ~lOb')-' aILldiom{ir1!Y el"oe:ketoen mondj~1 d <i1Z I .z.yeket pax hette1. nek.~2:andlwdo l. hogy a mtirteMt egyik 570erepl6'je .1barl.'V1:}Otlast: a ]1 <lZ!!Jgsdlg h]ZD~ :t!i)dte.6Ibe jill Lon."nc:lk[vijl izg~t(jtt lett.sL.-I'CI. A (elf] vegi:il dv::Ht .':j [1:~{eJ.gagiit. hOh:r't~oha nem voitaFo .t . E!-<"](Qfk(Yl.Tg le. . neg<lcf'vyib.~'. Majd hl[~elene~~.!. hogey n6tJt:::I1I... A tc:n1. ahal. is s i~l7.61dtlj.J..ui:{LI'1 kij~~Mf:rorl:l B. s [nvl!a.ig<iZ.se b cb~s. hogy 6 ffi(. hmZJteve: ". .rt'I. munkam. Crgy nlnt.bueJIl: ~tli!]!a![1l.!.c(Q k. eMT . .JJs-:wIl'n: .m hfl501116 feJrt[n~J.f>nt. aid a. kjf~iez~tt.lql)~-kW!:~p~u..ghJ7"':it'iiodlmt'e. 01511d..._p.TIJ:gam TOvabb.inkre olyun kutatasi any. lehet :sza:n(..if tHtakmfu::h.i..ez€:rc aZ.~nak~eJ. i~meg volhmk g}!Dz6dve )-6~ .:rol:[]:rt. alperes egy v{1!16petben. n~hibotl~st61.en '¥'esz~fyestd~ct. kezdl:crn.. hogy I'ni~y. :. [n~gprUitlink " t<llMk02.A ha.nik.'lk.'.iduJtI..a:.ly'(ls. hltlatll. Ki!l'. ]." JJpgr.gyadzaroot.r::.!.lLp.<1 b~st.kk. a:z -el. e.g.moncha V(JlIll~.s h::12Ug..1.JJ. () WJot( [.c&~.!?. ex a 'nyelviwtlds el5jol. isme:!'6stln k:en:'sz['flL Elmo'tlc:lu.lapd h~l'sanyan neverni kezdetr .nfOI'm4C.lei.zi eS7J:':~.'~~nemadotr na·ma.un fi.d~k ItV\dfJlE1 is leleplezherik . te a ftrjet.:<iliaze_[f.n nerr. hi!Jzei"l . szabad e!koivetni.6 h~2'iuc!ik. An ~i.:az udvv::i:Jesek uhiJn ~ gyermekefll_r6~kerdezett.)HlQ([:el mag:.:li!':irlerf knU~gaiana.Z1.""tk)l~ei.:2 vil.ishoZl@. AJr<dab~Il a nydvb[Jld1":? koetexrusa kovet1J. amikor a besze!6 nines tlldat:1. Arn." hogy .Kenegve. oda!epen bozzam.in .~.SzeTcmem tudni.l:.et7.lli't N1ib'Y.::inaekat.ot.gy . m:Y't:zk rm:g.zu~tot~.: amiT.L'~"HI[kfval1l(. nines mBgt)ue! $emmi.Oflrosi ~l.m.'6i.:a:kl'll.koztunk egy' kolleg~¥:. ~'.[Yvez6 bou-any. amM: eppen eltrolt Ha bu I1tuda.t6 pe.lg .Ms" ".g·ilrn]fbn11:5J~aban .~sek (V'ilgytti[':Jdf~.3:mel'l .az.]ntenek gondolunk.J:J.i iI!. vesz! es:uE':A b le akar li2ple:'mi'egy h<l.fi1'lrno(hfi~'Yel.k'l" hogy a n6V~ILarlnyir<l megvbelte .. m~gn6'~LiiJ§lie.[tlkus ente!meze. n~['Lc5jogLLrrk a .ek <l~ ~_'iet- egy igen of..I.HaCSOlk nem ... '.. Mi. ha . es uj~.snak kd[ .em~t Avi:16: pefe~ qg..fa. so m.U.peil. d hogy egyes r1:fZugsagok8X mlerr iimlnak el a nrdvbof!asok. es a nOl\i·efil[s aJpercskent.~nert kefle egy nozz·a.k. R. c:.nle.on.:rug.h. $ S7'''.n.cl jar.l'i(Jgy t1<!gyO(l! itdekl.gY<ln:U_milt ~'i:rnap~a! kf"dbb m(!'g~a~o_g~~ali11 8'2iOm$redDmat~ :akl.r:.tbcn -$Le~.1.negli:e:rtem.~m.j!1Ji{{J!ekszik' eJnyomniabfjiIl{. hogy az ~~ehtiEZeSem hie.z'lfgo1t"mnak.sem-«.tl.s&f'. bogy mi[ tenilt:J egy h!'lsoul6 hely£ie'rbcI'1.itolh<.1 es ha kotJ.k .!iIl.n~t. a.fL::l.~ ~U]unJ~-ezemben.eki.fgy lov:ibb..ydvbot1iSJ10z? >te!etlen.iJ! va·I~· uF"XHlI open (~:Z'({S2-' SZ-fJinnyai szemben. reakcio.)so.gadlla a felvetes./ert valoban aipereskem jdez~ek .en JeUJ.rtg.e[ ps:zl(ho~i.::p16 It bidr..f?J. a.1 v~l6. '6 sziifi~-Jan t~.gya.em.tlaJ'. .nva.I.rtha:iSa~.:Yi::lti!IT.ft.i.bry C".k el'i.)t<l olvasotr n~b.kqrnblb<lil i'end:c:a~k. hogy V:8.voJ[.~~sGmrJ.:akegy.m~v. hogy m~e~t esak bironyo.tillJ~al:n . hogy biw[ly.re haHo[E n}b:IT:l egy Moos.keJ~~ne'wltifidrJat fi!zet.e7.m egyel6"Ie nen'l {d] renA de.ll' keze. ".or S-lO~.O'jtot1 '.h.pokb'ln.rJ.ene.. cit'.inegy~k. . l'lOgy va 1"'" d.i:~~.kot'k.].zza rneg d~ ~~Z l.~lidel1 a1P"r6~ !i.en.t<l." Ho.tZl mondt:J.w.ifleP. Fordttv\. hogy i[lni k~zd{.tot.harma.t karod.~d0i5l'{)~ idd.'h tsak az['v('s. v.~y'~nl::. hogy 'haztldjak. men nem bQ~ljk meg a nyelve..meg!tQiFte.f.k do~g.:n. sz...)'!Lk egy ..: Mien.en kov. Szamos ha:mgsdg eseten erre nines is eseJy _ Fn::. sz~ot&l:'adaoo.rrl!agukat.::ugok e. azonban Freudot jobban ~rdek"lG'::k azok azeserek.ban az elnyom<isnalt Arnikor ~~nyehfbotifiJs . t1.hydvbot!fusOikkor k:(jr~j~tkez:ike .'%!cg lIli<lu).t .6 rnaga. Ffrut ~s j6. lioflY 'I::':lJ k~pJa (i.lsi. hogy ba ·tll b~:'J4r.:1 h~bat. hogy hazugsagg.Lkl.I1'1Uvd a nydV'borms rnJgyacizhat6 <lz7. ncin.'ren'e vo.::.l.o}..b.~pgj vabkit cl.~met.a~.r. es".gycahUkoZ6jat.l. gondolnsm.s5~ok buknak ej egy-egy n'f'E!jvbotla8"o~ .zf.gyon{'jv~lto.' fJ S2.ett. <tkil I1.sZrt adon.it Ezek ut"ill :iln-:..~k#nit.::lakisr a.::..t iblpmm.es 0[[ hagj(Citt hennunket Dr. ideges:..lrrJ.zik <l b-e5Z!elfi.s0ndoinij hogy".tmuu. r:n<lJd e.ll.t. arnely magyarazatet adna 1".:_. b~5Z~!6 r'd ismerheti.'l.tii.asQ&m. rt>g~h~r~t~ e'gy j~l_ Az Ul. dr.egl. 2:.ette a IHvc:[e~.k).!S' PIe rel c ~gy n6vert.' ktmmtdjo'N. AZJt:mondt<lI1HI..l1iJl.ls&-oIFJ1 ~. hogy m~.>.·J:. h.nem c~:t.r.~ me.ogy -eges:zcI1 addig mit np.1.Q~Cl:r.~ rzelm] kjtbj.b'Y -<I ha23ss!i. S akinek a mag:J.H.ragyis b k l' 1'6hib.amikot it hazug azt akarj.epen vti. . ho£'Y en hOro.trfte[l~.~.·de ~n dIlUik.

miive:l.. . iiI. hazugoka~es:zre'b-. hogykiten5 vagy kf)ZYeEen v. iOiyelvhol1:1s.nelyar 'II~I~:szt.ug e.:: .:.jJ haz. f6ieg ha nem ismerika g:ya.slehet.gyakrJ:Jl. megbandsltanl az !i. es :i1y modo£) ugynev'e"l.godt rudon volna maradat. Gyanu.i'c('IIPQJ:1[ nem iismerr~k t:.en en en teny. ~!mrl1el.z.~!. rnek . hogy s:.]~ l~m'l Brokaw ez ut6bbi.ivii:rgas vagya megtevesztes egyeb .:fll!1l10mhn. hogy valaki un hosszan !'!a]lga[1 vagi' eppenti1. hogy valakirdl teveserr. hogy a .. k:L. ~!'i~st.valEz a besi&lkenys.rn).r (I.l'ta.~.H. mert n.V.Lgr reszdx::n keveB ~:.Ui. lgjtnak az i.h~'ut beszedben. llkik hed.lnyff clkend6zru. bogvamlkor egyes emberek hazudnak.ik valamlrol. kUlol1!oseo" ha ez a haboeas akkor kovetkezik be. nem altott VO"lmL sajat m.:r(p61daul . A hangunkkal osszefuggo leggyakoribb jele rumegtevesztesnek a SZU!tl'~LLehet. a dadog.erzelilli kitores.. hogyan Iehet elkerulni a Brokaw-veszelyt.<.z·iol(:embert h~Zl!g~~l~k~Ol:lidol'U:nkc. f. amikor az iUeto~eppen k6'. 5emllli okuk i:lI'.eJ!ek fel. konkrer ~. a hazLlgs{tgvad~s. Esel..fedez.~sg.1.ikketVi!rlml mId _"k:mverbtJI C()mmMlt..981) vI'il. Nem az ernberek an:at nezern.J1'i'fil. 1108Y e::n-eljenek :r'!"H. Pelddul ...nvornasa miatr van ". . E2:ek:kozetartoznak az alyane hangokcamelyeknek nines :koruk az egyes szavakhoz (()(1o-ze5. vagy igaZ<i.. a megtevesZ-tq.E. Amit en keresek.l·g· lalom .i1k-<cuz merl'il:"vagv sem. • .e16fo(rdulhath n:1k.k.1iib!.]pDll!'t.lI.!ok finorn kitereS)£i~ik:. hogJ' . kunondon sZ'8!Vak. hogy ennek hltit.~ 11l1ZUg~>. hOS"1 '~k(l!1Jez:et(j legyen." es Nehany" nl!egK"'\Iesz~es. llletve a nyakatekert vagy kO.". akik :Ul:and6an Igy-beszel- r.!I1J volt :felte[dez:ni.rm olt .liJmlil!. hogy kepYi~eij~k Rl dlellk(Jw allasJlOntOt.s..a hazug nyu. De hafjpn1~<ln gyat")Ja.dk egy negyedik dposati:s.1V-Vesrebrnrik hivom ezert azt a!ehetpseget.~ 'vQlr [{II IM~a~ -.l]roa:ny aM~m.'t fiord A hazlJgsiigot lelep~~:ln.-J.gyeks2!1\ 'kplclni 1:1 Inegtev'es:w.~.:!k.<.1.el'e1e'zzilk~hogy hazudik. Robert R()senth.i'-!nY'lgo!(kal. ~)"'lJoJq'W C~lTicr ~zakf(la}'iijmloor~ leknt l'Dleg.kt'h·r. iIletve otacsenek 1ls.(j'.etberl ljg}1~ml di.k.. u talo jeleket tala[jak.b~z rnt!.se~fogla[koz6tarn1l.mJi. 0 o ~ Tom.:ggy6:.lln: f1e!II keI16efikr1iHlm. A hatodik fejeze[be:n 00vebben kifejtern..leffi4u tipikus viselkedesl min.':i:ss7.oJ.Jer:Ll ismetie.or ve:rb{dis dolgolua figy.kkal.:.~ hnmm6g:es stILl.1 legtobb ember hli okos ahhoz.at~i.tik el a nEb-ill" 'hogy ncrn veszik ngye!elnl~1. A be:.~5...pi szo.gondarJanslig. szamara igen kO!.61mt k6:.~ ig.(ikhcJ:l ez nem <I hazugsag jele.nyu h~b"Jrnt6rJ\!illi l1drillm:t.illetve ha .'y'"gy k.z.:i..leff'[ ki5k. (peidaui: t~']lyl(~gagy . Akber]€tr!5J Miron Z~tQ(r::rlmm.. r h{:gy a F€..j rmkC!!rik . ha valaki habozlk.. r~~ me.-. sz.1\ ]eglObbs. nem is nagyon de~1l rill majd Mny tovab'bhl. az NBC TV 1Cdiry Showcimu mCiisomna. '(i!i. nem aflzikal ielekre.gy '~l IT I chet !!:e-.dhat okor.harag.an)ely ill: Adl'{Jm.iIlf.§dm6djuk.$p()r:IIQ[ .lzt kot'abbc:lJ.j:mpatikusn.l eslk . :~el[.'i~~Fila ha2u~ l1ler:Joyire i..-(.hci.esi~e8jele ]eJ1(o. e.y masik kuratas ennek az eUenkez6j42r metana ki.!~em:OO'.( New Thrl\:: ~"'..tla.1eg ott vOtr.'S in Exf1(Jrbm.detek !~em lLll m~bfzhl~6k' A l~gt6bbi.gy rIlllye'n tfpw.~~~.sk t~H11.s.idJtion of Deception.t.rm~d6t adnak td.a:k jonaelk l€:rii:e.:e.zltt a tu. A hang Ebben a reszben a beszed mlriden tGvabbi alkQrodemert511esz ~Z6.. ami a n'legt~'V.l. illetve iizr..z. vannak ernherek.IL Te:rn1:~'>ze~cse:h ibak itt is . :rl· isel'ierek k tipilm:-.nye:kkti7.'l.fl is Irtam. lrimt arnire j. Sokkal na.nldiei!l1iic rH~.'1. anukor sz6t kap.m<rkoo<lj':t ' Neh:~ flGm ~sV()il konkti!t '['-(.>:ie lni. ahogy .of Wbb ·il1fo. ImJOljc1 H!t:gk~Idez~:ek.tall1Ja. hQ. li~taWban koz\'etett valaszokat adnak.*it. millt pe\cl. .~l{ne:lreljesen het:kd'ZfL1. n <1.ugsigm.igCl~ YJ. bogy h~...ual~1.~dj:iik(~.fi::nykepek~t I!'Jl'LI~a:tIi~k~ cMk0knrik klH(')nho<io e'i'l"lbcreh I'j nek...zokat gytlkrno megteveszrhena Brokaw-veszely.uwapi (Bolgokr61 hazlI..'Y.n.nagynn s. .\fe. bizouyos: eillbe.t)vdl!) 'n {jjm.z€:dben ta paS7.ern.El:ei~k Som.1:5el. r.' nem blr kii(§s erniattol yan :infOfmaci.:{)cil ol~'an kf-rde. meliebe:sztJne..c kertile20 k¥voancsi volt.sO:kegye16re nem ..I'l~.lkol'ia~ Yi~glill:ak.kazert... rei:teges" ftk:Jem.ekv6ket.!Jen1 VMUS7. A 1~Ult:at6k azt tnlail1ik. szavakar leszamnva.nXis]tmtat.:. hangve~diic.y~btekert mond a roleat has:z.. de'(llyan ::1IW. amely ellentetes ~1 kdl ~lJkka}..<! ili~lugr~ak '~IW ~erht!~1!dlett bcsz€lnie.Ij. ~-Izok a nyakateken viij:a:s7. Eg.fUI1.nf()tmad6 kja4[~s:<'i. Ezd.1nletes ~~Igy212: .t ad <l kerdesekre. ut~ll 'en .:. vette volna.epv i~elnlnk. Az. Ei6fnrd~]~t. Harmi~yet1l.hirad6 e:rze~alndye£ a hazug egyid6 ut~ 11mil.hl. ha sok ap1"o sznneret tart valakibeszed kozben.sekh':.'b.si minta.eU r6szszav. isIehetnek jelek.gym~\~tmk el h:ntmoru.::.lI: i1gy. es ilyenk. viselked.. az jldm~' kapc~~li!~ t.mlal Social .ler'a'llio. arnt-lyetkl:il'lv.. Bdb M.7..LI..km.asztja Brokaw megerzeset. BmkD. amelyek Ie:]epi. BllC)kaw.t:ek fd a.de:.k:1s.'.j.~)ortusz. nekik il. Mfts.:ol.jir.yen a b@sz.i6!qirnivel :1 l\i~{>.dban·az egyenrc jel.mg.k. g'yobb veszelyt jek:rn azooban.k.].].t6 hib:fi. ha egy d.k riporte.i]<lSZi: action. je.('.}.~ repmc!uJ.. hO..YClteu beszed.d~lilia.A kise!rlete:k n.!!~y.re- kent t'elltOb 'a uiegtevesztesre utalo jel.I'1 a h.c·zbetik.clakad a szavunk mondat kozb~n. r:aMiko.z:eretem). s (~gyviHeJl1..gkerlkk 61\.

..eHlkonnyu leplezni.:.~&r.] ( Iunk. haik"l'bb bes.Ik:lnagassa'ga.nt6s volt a Iebukast61 v. mint amilyen '. sem vftl.ink" hogy ugy . lu.k magasabb leu Of hang- J~~.db fe1elmCik. ongei'jeS7:. alakulhatott ]"gy..1nteIi. H'I h<:l.gyors. ntinl ~\h<fr.<lzolVOl.te.beszedhfbak. de az . A.sz:6b6l. ha csckkentiuka rt!lelemerzentke't.gjiin sz61:d~'.t a IehIJtk~i.eg nern is e:~i:ik el.".z6' frekveaciatartomanyokban es l.s.. '.ryoi.meg Iepleenf a. hogy 01run embereket vlzsgalunk. .gjl. emellett. ho. valoszlnuleg a fel. bangjai kiszurnet6k-e a beszedb6tVelemenyem szerint az izgalomnak.1&g. szamotlev()en_.96 hang.{_e~m.tozott volml. A hazugsag miatr €rz:en Ib(itlnlda~ a sZQmmilsag . ar sokan ::1:.n:i:fogjak.k pedlg kel: oka . a hang. t'k . V~gy azert.zi.a beszed tempola ~B fe']&.1fgast redmenyezhet. liz apoJokkal fO]YWlQU kfs~1Fle~.uiuk • "" " . vl2$~:alft:emb<ere..gy a megtevesztes soran a hang magasabb lett Ez v<I.~e.erzrelmek szerephez jutnak beszed kozben.ami. egyjk els·o '\'olt.ilja" hogy lllilye'n. Dgy velem.az eredmenyt va16szimli~l.~.kut:at6k e.d'~.sZ. Sz.<Inem a.ek alca'zha "\i"O]t. ".ejem~:rzetUk il'l :alacsony.nk mel.sajatos vok@s jdei vannak.a'h~.egytiU erz6 fel!elmel valtott kl az a polok e:gy re.lVlioo_"' .gy a hahgtll. eza feltetelezes azonban egyelore nem megalapozott. a feIdem" az <~~~odal. rek -!i:et ok]J61 kovetkeilietnek be.hang vj]toz.idove] fe! fogjak fedezni.nk. ez azonban nines teljes menekben tg..el megki:il lonbozlmluk a kellemes f!. a hang maga- it:il!fld6jat A felelem mtau ezek _ .gy ha'ngS7.irgiisra.sei.oUt tal:iltuk.megvetes . ka p(.sol6d6 'Irii]tozasok. akiknek. 11::1a megtevesz. hogy az apol6knak egy -o]}I~n filinet mut:atu.akit csupan . . 'meg egy fdkes:ztdt hazugnak is osszeakadhat a nyelve.iiv:.lehetetr: mmdent megterti. Egye10re a:zokkal <I teli. ezert jde.u Indulhat el: ahazug egyre jobban tart true. . .1 beszedhtba.. gonB doljuk.g i'e7.e0 hantg Y.st6i vale felde!'neros.nem a karrterJ'em(l}]k <I. erzelmek emreb jdei lehetn~k.gflugussiig mi~e:ntV':.. oni arnit mar '..a hang is el~fuJh:q~ja.in:(ileg..ai olyan h:azugsago. ha a rmzug nern keszult fel rendesen. Rendelkeze'silnkre 511nelui bizonylti'1k.1.ilataban erez.:z.n6se'gj muta tOit 1s eleme7-. Raadasul a veres kepsorok Mtvany{~ .. under vag)" megvet~s eseten. 'IegyUk Jel.~ megrevesztesr mag~.iJto:za~ tchi~:nik.l h:lngzik.k h'JLvolt A meg(h'esz~.Lto~m m6dosul.:ir). m:it erez a: beszeI6.J"~ n.. Bzek azonban akkor is e16f()n:lulhatn~.g harag 'I1.J dOlgllk- b~?.II10fi..t6 fOJYllm. j6 'es~Hy van a s. azonban e:gyel6r~ nem tuddi:k mf-'lJ:allOlpitanl. 'meg:te-v:eszteshez k6t6d6 vo11tolasobl aha ngmagassagot llletden.i a tel.z.z. ha az iUeKOsm- sabb es hangosabb lesz.:id~ a felkesziiU:s:re. Ha . oormi legyen is a kiivillE6ok. rnert a l'I.ert fe]fedezlel~.eIeg ideje a felkies:zmcs.zhemek."'·. hogy <I hangok kulonboznek-.'1&<J:nak min~a~aszinten Jlj. z undnr vagy a ." ~. 0:1.onl.1.. . e._. e A hangunk viHrol'4. S. Ha a hazlJgsag kuejeze~len olyan erzelemmel kapcsolatos-amit avt'sze]6 a bazugsag piilla. A lebukastol vale felelem it felelemre jelIcmz6 valwzasobu eredmeeyeeia hangban.·suL Eppen eUenk'ez6 \'. arnelyeknek ce]j. nem (Judjuk" .etben veszaek l"€SZt.e:s a kmat6k a hang olvan ml. u. mlkor nyugtalanna vflJtak.eshez morLL Komoly <ln6i~Sek varhar6k"ahogy ele:g.Imtikra kics. A hangok e-J'2:e'bnek kiv\'l.l.eFe:zzek" sok forog kockdn. ruSS~lJ].~Eii~~~~su6ds.eletl'JJes-e[en.'::. EzJ.IZ1:tl1i'1eg".'inyos kut9itas nem '~masztoua aJa . mert az apo1. amelynek soaz d n dokumentaltuk a.illon!b5. nem szamitott 1'tl" hogy hazudOnl k~U. ~z ~rze:lrnek'legjobbiiLn ~A..b61 :megallaplmatjuk.l:mn megjelen6 j:elei .~ J:gerer~sne'k tLinik k07.. Ilyenkor a beszed megakadh a jl'l.t6 a szomonrs:ii~:It pI6b~lj~.. H.'.gs:l. energiaspektruma a j!.mrnt:egy dokumeotdlt jere a hangmagassag.zl!j. bat kovethet el.l.egy ltiser~. illetve ha s'zi\m~to£Lls ri... ho~H' a han.. egydore tudom. amelyek segiits&-gev.ios. ami aHi.l7. Vak~$lO:kO:(l. ereztek:.e.01<1!giil szembe. IS}'a han.J st.SkeJ]emetrlen hangokat.'t tanuEmanyozo kutatok koranrsem llyel'l biztosak .lZ1!lg~). aggodalom.lgy feleie-rll elfedesere iranYllI. .hog)' a sikeres a tveres felett er2ctt Ql'Urn. amit eppmoud$bn:l: l:ll-ol':l'iil.oka.'$2: ~!. hibfik akar vegyesen is jelentke.had. bogy lebukik.! harag.e az egyes dtero m:gativ erzelrnek eseten. hanern .b'Ydore nern tudj:ak.!gy fc~ l. ez azonban egydOte CS<1 k t:3JalgaU!ls.6k feldmet.z.a hai'lgQ~:aIJb. Mive.1is'~.-:"l"~-'el t'""oI'''lk'oz· .Ik nern v'OIt.Dne-.nohai.lng:is eseren.rt..'il. eHdejrheEi a .-qe.ilto:tik lzgalom.t. hogy a ezeket a ku bnbsegekec .yebb lesz szo~ol'ill:sag 'VolgysznfC..abb beS7..katis leleplezhemek. 70 szazal&kani.{<ima!Sztja" ho.' riem viirt kerd&-ssel taMJ~H!.. ~I.Linen~s. erniatt egyre tobh ](. En.~ .V~lgy tegynk fe]. .illi'l.. es <L Yisszafogo~tabb.z6d. A vaito~fis talan alegjobban -a feHe'a lem vagy aharag eseren figyelhet6 meg.et'llt~ a hazug :bes~6dhi.

ho.r. eppen.ii !ilona a Szenatus ·elan teuvaUoma S{I an.'lupilltr kevesen tud(jk btzwsan.. ~ Ugy. hogy Nixonna k~obbb sz6r Is elmondta: a wl1I. !ii[5zi:ibg semmilyen modon nem leh}el!eltt' kizokkenteni.elele utafil a bj:zo:ttsa.(. ~Neh·atly nappal ::. hogy m]ll"en benyonl..ter:gate-ngy vfldlouj'l~oaf~ elha.I1Qwn !:mngon l::1e. hogy nlersek~lje enntect.l!Ill tartalmazott Osz:.I.reldelumiatt lIgy<m(lgy magasabb lenne a 'hangja" mint egy Iebukastol tart6 hazugnak.b'Ymas.ar:i·6 rnaga is kulcsfiguraja volt .tergate-beLti.:tiliik az apoi6k 'eri:eseit. hogy homoszexuslls tamad~sok erik.l'e. mintha.deker.nt..csadOja t. A ]mzl.lyikUk mond igazer.e.el1ehnez.t·ggodafm:.g nern eg:yeol6 a m. sok volt ::l veszteoi. Ugy ell'Ussetii.sem feb6tlen bi.. Hiaba cmelkedett volna a l. Semmi megdobbenes. ho~'Y:>~tiat aga t vedje.xs1Lgnai.:IUomfil£<l. hangban rflegJeiello vaitozasok.').l1it.5. Sir~ca bl n~ igy vallott sljat ke= k~lye:ilDl: "Ketdk:edem Dean aUifit.blli~ akban ezt a p.app'J~ Jwni:bb.(i'szintcsegnek. hogy ~J.z:t kellett illl'.VeWE:gl birO.ilL Az eset 12 h6mlppal .nWl'te.g" nern bizros.!::. hogy a.. arnikor a porenckHfs . &rzeJmek jelel -eiiillJ. amelvek eI~fulhatjak a megtevesztesr •.. ameiyek szerinr Deanazert hazudott es azert m~n:oUa he az eJn6kot.B ::1 hazugsag rnesteri es e~.f~g~eve.stz uti1.Otewe! kes{Sj. jobb. Azerzelem vp:kfllfS jdei teltat~ mint pekUu~ a h.JIbkiadon Cfnh~kirataiban Ntxon az[ mondra: John Deannek a W:nef"gate-bizonsag d:6l1t ten va]1mnasa az jga7. Nij~oJ1 elnok ro.K szemben Ni:xonev:a].lnH:!zruk_iEgy 6s:2in:t<e mbernek.elel1] \r~~gya harag jele.1. a hazugsagvaallsz ·felrei::neIme. .mely 'e8y'TI:f.iLeru.saiban. AZEjJ.b611:0nbe kerul.goKat abr'. OtbellQ~bibihiak fogoru hi1vni.ommltalni akarn.sJv:lIl kapcsolatos ismererelt es sa.miatt a h:mgmagass:iguk.:. amelye1: sajIlQS nern korm:yl1 krv~deni. e szarnelven Kbn~.llitcma.onbsegt'l.ru.~:rtese'ke((. IamunUva. Ebben az ki6ben (igy erez.. ugy velekedik.il.~Ie]enl helyetr. 'I'.em e. f6kerlll e.iis jleleit a megteveszte. hogy a h<l!zug.xL John Dean..ehut csaknem egy evvel kes6bb [en: v:J!Uomiist_ Nixon egy h6n.lgan~Hasa. tisztan tudatos ferdjteseket. semmi duhroham.nliletoe.5.n is ki.rob1emat.l\:: un6sek vug}' {~nawilok.jiit maga e:s <. ho~'y az igOl.in~efeir\.:lvaifllUru.s.n' Ohll J ~tlZ J Sirica sZQ.l1.rn1egesiti.OtLlsagmlatt viszoru m~Iyebb lesz a .egye VGh. hogy hazugsdgra uta] riak. pon. h:a.etes.Ennek a ker~ b desnek a k6~eppo[lftjiiJxli1l pedigeppen De an vallcmssa jUc A ferfi a zt . bogy Njx~.sa:gu:t le!eplH7.nE!a p.ZlGnham uz einok tagada." Mas. a:.nksonin eben. 'lIf'.seg.anbeisIn~T:re. Csupan a UJ.r{l Dean han_gj<Jl.r'Obl'~nl<'it. esueson ]~'6 .~tergau~-hi't:zbana Nernzeti Demokrata Bizou:sagko. ezen . Dt!<1U s1.:.ebor tudjuk.z:tes [elevel. A magas hang fI1c. Annak erde..sa.e.j~J.st..Z e. delehet pi§JdauJ az lzgaooltt5age ts.mbe.lngm. hogy a penz meglesz. .~ebe..va16ja.ja.lg:as.eg. IGs..111 igydtvo szernely hogyan kerulheti e~ ezt a csa.em.:!'_gfllhlpiani. !logy iJ. hogy az j:mtitlnok sokszor etz:drnfleg felfokozott 51b:potba keruloek.ltergate~bi:w['[5>aRddu vallornast tev6John OeanhiteleSisege re1enE6s reszben mrCilortazon." m Sirica . meg akkor is.~i.ebuldsto.n a veszelye annak is" flogy az erzehnek voldi.1 vaUon1~s:[.Ni:xQi.gy m.:A \V.l erdekh DC<I[lt.s~. a z. hogy vlIbki mO. a sa jt6nOlk. Q azonban ragaszkodou ~l t6rl'e-m::ihez.ek) ls ki vanns k tev~.nak kOs1i).sajnosa s:r.nseggel (lgy uinhet.A tova.! val6 felelem .€:z vaJ6s..:onyv. men ·~m61 tarton.i. ~:i':t '1.et.kebel1!.ngjabcll csaknemteljesen hiiinyz6 erzelmeket .ak Oil hazugok . bizonyfaekakent en:e.rasaba.A harodik fere.ndklvul. hogv betortek a \'iZ.e.y ki$gyerek h~lldokUk . . sernmi tiltskoZJSc Ez volt Dean legnagvobb iitokatiyo). k.zfo(Heg szomorusagot vall k. akik k()i'J:x~n az~·a1Utotrlik.hogvan ..feJl.! belc51nkf.:O<1Ikkoof az a ten).n~. mint aOQgy a hangban rnegjelend erzelml ielek hi6rty<l. hogy nern hl . monoton hangnernben be~ szelt:.. ho. SWJl"l.e. akiOll. A.:1 Feher Hiiz .t.lizo16 fiJrnet r::t~zi!.I.g ~agjai ellenseges kerdesekkel kezdtek bombazrn.C"jJOh~l Dean atm~S1..LZ lig)'" eltussolasanak.ast [eti.1erre ugy reag<'ilt. hogy ~1 h:.pd:it.a S~1:j~t .hangjuk. a virll.t£61tart. erzelemmentes hangj<'Lrette hitietov-e.Mar C~Jk :~.gsag"r:Jldijcszok szamara at jde-.~~tben b6~l'ebbe. hom' boldog elegedettsegetereznek.ztate'lnal.n~ P .gy tudOEt volna ~z e$etr51 hagvta J6~ a v~dloltOlk ]efiz.4(J:ri:yf~eka az .zi.. mikCizl:ierl. s c.j. Mono(on.:)n nek neki.'it sikeresen beleszone masok tetretnek ]ei. reakctot . ha ezzel belekeveri az eltl6ko1.mar e'mH~etil Brokaw-veszelynek (oI." Abban az idoben Deunt sokkal d\II'Vabb tamadasok enek FeJ:tehe't6'en a Feher Hflzb6I' szivarogtauak kllnformdcioka.eget.gyben €:rimeu klshalak szepen csapdaba estek.De~.. akirc. ezt a.ti:neEe:k beszedhibak kapcsan .lll'e.Megv<'l.gyeni\1:i~ selkedesbeli ki.hDz egyI'nill1i6 dolBn~ iesz szu·k..hQgy seg0cld InegprohiiltaLk eltussolni a W. mli~ok Sz:amil:m leppe. B'izony. atLl:it rnondou.

'lUna fenn...tl'l'.rni.emberll&ny ~!setf2~ ben.. csupa Fl a negauv erzelmeknek'van. amely rnegMzl:u:~t6an rmmlJd!. hogy Sirica biro es a tobbiek oog:yanertelmezik maida: vlselkedeset.ille:tve kO[orio6z-c kombmaclokban 11fU:. a Mat']. fi~'t-'. E ke.gh<llll megnyilvanulo . Mas. Dea n S<J:j. egyedul es rehetetlennek erez&em magarn az elnok hfl!u. hogy az emherek ktil6nb6ZQ modem es:m.!an J'nonotm1 hangQn cl6~ulottvaHom.nO felei.Tudt~m. hogy hazndike Vllgy sem.1_re16re rudjta. Ahhoz.gy vannak emb~rek.<. rnegkezd6dte. a Pszichologlai Stressz AnalizLo. akinek. nogy Dean vallornasa nagyreszt rnegfelelt az igaz:saglllak..s6 ieh!:l!e' 1llg. ame.tkit.. hogy valam.lk.1 van.szul:ek~k gyan6i azt aJ~hi:a.fl hibazhrat. Dr."a Hagotfu.au~abb errekes lec:k.sztesnek a viselksdesben feIhl.re.~e. hogyugy u1njbn.k J~. erdeseket. silyen jol ertenerzelmel bdoJy~sol<1s. vagy k~fe:~ezetten flgyel ru. Sirica biro alighanem ki . hogy ne'J. mUjug.6uenl. [elek mi'ndigi1l egbizhat6ak lennenek. baratai es koUegiU bizonydratu dnsk.ooyen el6fordu that.lemz6 (PSE).dn.e:<. aklk mimifg ii'gy beszelnek.~sztotL1ik.d.Clkr6l.hogy mlndlg J.100 magai~ ex pedig jelezhetl azt.eilern.inl Dean-vhazudotr.fro elkevethette volna tL:I: ellenkezo hib-ftt is: dszi. nem pedig Ilnagat a hazug. erre pedig en <Itt mondm!'u. Ha.ngall<lJizj$.a.aliin nem lennenek a.zO' volt-e I'd. Ha.I.OGrutpokban is.FeMr6vizsga..l1! b~Y3iHas<l szerint erzelmileg felfokozott ilJifljiJotba keriJh.<lZu.i stressz E.is kepesek megallapltsnl.mondtam magamnak. llyen g..~diisz[ z emberek rneglteleseben.gyarkl"ct~ .f~a Broka w-veszelynek. t hogy ez a himglml'doli" j. rolt Emif:ke:zz"h k csak vlssza: Tom Brokaw hlrados rlporter azt rnondta. es a t.oli: aW.ek meg: a vi:belke\0'0]1:. hogy masok . Azemberek jellemz6en(i&ry velik.rrnilyell l1iiizu. Hlszen akkora h. E-gy-ebl~em a kbObbi bizonyitek. hogy hazudunk-e. hogy vegem van. rni.!jezil<ki az erz. Egy hazugsagvadasz konny'C. !u:eg nero jd~nt'il azt. ha E':2ek <II.vagyls erzelmet megjelennek-e a ha. hog}" az HIcK) nern mutatja a megtevesztes ieleit.t{Jm. hogy tulzortan drtimairi1 sikerul az eldadas.elm~..:l.trononh~1'l kU7. Kti.me~d{ gondo! yal. ki volt sZt)ig{t]tatva a Brokaw-ve-$~~iyn'ek. ho. deset. akik ezt sohasem teszsk.iban.tc A haz'l1gsag..i.ontJutHl.e1reroen ttelhe[J. sohasem hallanl GIll erzelrneket a hangjfftban.gvattisznak mindig eszl:>e[l kell tutan:ia -n leheNj~ A l seset. hogy a gepek uutomatlkusan es igen pontosan kepesek meg.6c:Mjtt&...csupan azl.3 IiJg[)ari .albplmni . hogy a gyannsltott kulaniegesen kepzett eldado.szj\llte.r1i. Mindket hibaabban . csapan azon az alapon.amk mibdl kiindul.il [cay. 1'o[(37. tabrgatniva16j. S. hacsak nem lsmeri a ~J'yanusi~ou al[alanoS5ii. nern biztos..rto a gyc.ogy ak~l' relefonon kereszttil..k.g6doitj: . olyan IrCivClsen..'ligo.-y. Sirica tJ. erzelemmersesen fogok olvasni.br. soran ra.K5.gsaghoz. Az ali~bia'kb~m'aZ..uL Sztnten nem beszelhetnenk a Bfokaw~veszi!lyl'ol. hogy kt:)t{)(Ln-ek ha. A hanggal kapcsolatos urolse gondolcr. A :m.erz.eiTniviselkedeset.5tiir-sa.k az Q15szes..olni..I hangunk .:. m. 6gycln1cn kMH hagyva.ri~. a Mlk. '\ ettem egy mHy leve:g6t.r.~ellentrnonda sokat ..elit!~kber1 f(.d ~r) nek is a h. hogy ha valaki igazarmond. .t.ep . hazudik-e valaki. A2 oegy.n az mutaibatsz: c:rze1meket .ebken[ megkbetosen di"ig(.gj.' M1ut§na vi-!110rnt:i.lj~{t 'IOl!on. l10gy " h~\zu:g. Am egyesevcl.l gepckeit.nI~~ gondol kodnek.is llyen bangnemben fogom m~gvi\la&z. Ugy ~ s runt.g'Mi. lyeken avallomasretel eLatti felke5:zUl. gOlJidolamir61 if.. nerncsak a? ernberek l'obbsdginN Nines a :lne.llapjdn. amit erdernes k{jf[iIi~. az azallitas. hogy .nak nines jdlegzetes lenyomata :31 hangunkban.f<lFr! f(JJ.megte1j.ok.nem lehes tudni...<1 fern hasoolfr-e a rabbi ernberhez. agepek a stressz jelenletet kepesek n U1~g<i1Lapjjtani.fi]).:t<l. mivel vannak emberek.ibban Deant.: H.giSagv<~daszok 'sem c~j.ne16adasih ilye.Stressz Monitor.'1 hazugsag jeMnek teklnri. Ha az erzelrnekjelei nem hallhamk a hangban az meg nern felterlenul az a.5re~d befeje".lja :1' h:.ulmaval szemben.gyokerezik.nrtk O!)tiUl jete. m.lw'gy ez hiba lehet.. 'furrne~zetesen a Brokaw-ve8t:ely sem :.aJmazasu_6dot. s hogy NlixoH aki koze] sera volt eLY'ln j6 eld~d6.d:t1$~zerlnJ Jo11-0Dean ilyen ern:ber volt. 11lOgy a nyakatekert fog.~:terzelmek megJI..:n j6! kteszclte.er ~elc. hogy egyell~eles hangon. 1 Pszkho16gi<l. de akar to l flegmdnak 1:..()z:.fe]6l'mt:~g ha . akkor nyugodrmarad.a~.\\eg bizonyjreka Van. l"i. ski kepes fikJzni:l viselkedeset e2lel1 eseteben." A~. hogy Dean moncton hangj::'iit ne ertelmezzek fe.giscsak segithetik a ha2ll.." t{'inhe~ek E:zert (lgy dontotrem.'l!$Zle.udni kelierr.zb~n bnkoJl. llletve a. amennyire csak lehet.UlgJ:iiL Miv-el :S~l'lC'a bIro nem ls:mert:E ko~.rl. a Hang Srressz Analizis. . ha egyalJ.gs<1!-.ng~s&g eI.. a Az e16bbi tOlteiletben e:m]Ji'telE john Dean h.• . Am aminr az ~:~evukbm ']$ klderul.

izg..a.t..a1ue]ynek ~enyege: djakt~ll"saimat aiy.n 111UkQdo hazl."].r.geilt:'. hogy ez ]gjz. :.-~t6 r..I.!J..t:ars:ukat s:egil$.hagYJil.kd6i·ajong6ibuz hasonlcan -.·olt csu.fi lu6don <'irulkod~arHlk s.et.A.~'lvis~l.K~." a . v-e2et6 prores. 'oil: aZC1Il.eJes£. eS8zerlltl~'n(j i vUJI.:tfo16g]a esa test en k1i. p ak~kp}.z.~'L(j['~ nyu ~e~m.ek'r~. :a:~ h ~gye~enli.en.'ij els6 p.vizsga.hogy az . hogy a nonve. . i:JJ.yoz-:fisnr-a .etbe..a g~.A ps::dcho16g~. hogy mi.bw]is vlsel!kede:sroL Kiru1.. vagy mil. egyst.8iff:6l is.er..emlakj!(i!i ~aze sorolt vlse. .f~.-llrn:<H.'1 szcc io~6g"L~l:nY""g.. 8Qk te dO. Hogy aJdk toV'abbl'a 4'.t.:zorg.e2. A kL1..l kefd~s.1nem mehettele eI.dfe.i.ed!eskxlt. .()J't.:~k 'lgehne'l h:lelbek.ogatrfl:k az dkep...erjj. g7:¢ln~lylsegjegye. meggy. £gy rejtett kamecivHI.~:t<l ul~~6~$eg.. eve]kel boefejiezi.laikll50).~" . z.ek.z:olw.e:g:yen.g.ang.k itt egyszeru tippele5n:f:l~ sot meg azt sem l\. megalapozarlan ane.ekdnii:i gep. v~la~%<id. 13th <L.~:JJ. hagy mozdulateink megvaLtomak.. Stresszfc:. hcgyvoltak-e mar beuealva pszichNeti1.i8ZGnth'flzu.e:k:.dctt. cH<lko.z. v. tudom:. a prDife"<J57ibr aki beleegyezetr az . egy k]'se!rlenett.6oy~'.ernbeil'ek mozdulatana esoportteraplak soran.6k:t~ha!il ura.~ fogiaft=~nnrtemi azokar az .~_~.y~mLk dcktcrai presztIzske[des~ ·cSmtlJt1tk.lkaL'. mlvel csak kevesen ru:m. Nem hmern.!6Ie \'lZ.A.t l. mert nem vettek ctfiL-· Ie radsagot. merjek.ab-OJ kerdezte.em jelentkeztek err£.kdoWknoak b€iJyege2:mek.l:t6k.'izamul"m.s?Ofoh1"'u haszndltam. miko:zbe:nprofessaorcmfeltene azt a lb§'hyes ke:rdest a leendf pszichQ16gfl]:S(lkrl.$itm~nytl.gy wUltil. lehet.. es senog.'.bQral:6l1r'.egkerdezre a bai]g:at6k~. rogzItett~jk . aZ~:r:I::.stg~kkd.en nem fog~a Cr. i:z:gatDtl:-e V:d!gy· sem. najvnak..f).owde:semlIlie vaJt.tull::u a~ t3fi..rol e51 a 5:renielyisegroL.U6k.kegy..a:z.prcfesszor» aki <11:3 _ .UdOL~eiyzesben teljesen... ~~melyekrol 'Etj.~ ponres i[lfoJfmin~d6kRtsZQlga. InLvd.k:.Il. .wnyirek arra.s:ga S01<lnJ s a.\.en pcmtDs<lntll'J:~g~i1aplvani. hogy rnihez akarnak kesdeni.tai eHi.. Mive.1Has[ kaphasmeg. ha stressz i!:rbenrmnket.h~~.:itn()!4k~]mlil~~k.gtlk:.Ulam.epd k~pt~lk az.:. esnem vaUallkozrila}i: kliJlatasol::ta.<..@J. hi. hagy <lmozd:ubtok: pontasan kifejiezl.thenek.k 6nk.k.elnn1ne!k: yagy sar- ~Z..sivll_i belevetertemaba" hogy Iile_gvi~toZfassam tl.mnem be£o[yasoltak Hd~s:i mut<l~6it Egy diszkret iii. azoktc! ..u a hazugokat.t. hogymikertt terveznek segi!teni rniiHoknak ...uvet0eni.kede.. az~n kr~tizi1lJ.ldtfLk. ~dotl>~rt&~e[~k fo:n:tol'l~:t.uH1:dyek.d_m erL:e.!IJ.\s enlbeteknek segft'fenek megbh"16zni a ulcntiilis l)e~eg.r:'lpet~..ni:a . belole.elmek. .tl).g~laj tokra 'Sp~(ializii]6dmk.egyernemf eveim.1 dial~otendre r belebukrak a helyzetbe. 10nli~rt akalja.j~Hila'sOl.~~k~~m<l!kelblti..bki.-.1l!kik km:tlt6k akartak lerrrn. d hogy ab0.njlyelli fe~l'C'tdezese~ a:oonb~u7J. A professzurm.'dL Neh~tny pszichoterapeu({mali:". ~.k.lP'~.l.hQgy figydten. pSkieJ)oL6gus:ok tie" lem~n}ret a t1DiI1ve. hogy olyan tudom{~ny~s 1dsedeteket folytassanak.[1fi.Bya to:sIi'61_ A:-:t a f'l.'lzkh:Ol"erapeuw.. hogy ~~ helyz'e'tmeg s(dyosabb ~.lk.mikor egyelentl.. il.umnd~fik kerd.d. A~ol\':an:.I:ifmclen optimizJ:lllJ. a.m ~elTI.chil.gvjzi:.y ~e..l!6!. 1914 es 1954 .e.:Ht oo:6cis.1.ilgs~1!g. ho:gy' 'uHluLm. amellyelfgazolhauam..<] . az iih:ala.I.fe.'Tl<l. Ha nernmel Y<'iJas.:a hazug. akik a hangek [aou]mi'in.Hen nemadhanak e16:tt magnkar IS megls- f6 'vlil3S7X. attml~rol. ho:gy t1!:lUt'l~ dig yagjon kozbe. hogy Id mil:jYen .effele keszul£ke-k!'1ek nem jobb a t. ezeker ~Jelvdtsekeit ~ ps:z1ichoJogia akkori v.::epesek kifeJe~en. aklk nernereznek negJti"'>' erzelmeket. bogy V<"t...- 16 m6d:s:zer {gt«te ugY"il.• ii]e!tv.:La:lon!b*t!inen)i volt k6n.~.~cH~k. Egy ds6eves lCffl1l1agalTl a gepek el- es 'M!and6a.zt kerdezte.JJki vBelkede.z!§lg.rulhatjak leplezetr eI2:eseinlllecNe.b6ik'ideruh..~e. Ezek a tenye.~It<lla:n'l:dt:.enm .n b '5<11.t~.~ 't:at6k. es 111i"Vi~Wttaki be.HTasnak.kk~oiv-as~..ogy f ini.:1nyaik megkez:d€se EgyszeJ. ki's6d~[~6LfUggetl. l Ugy 25 evve[ ezeJOtl."l:~. s hOID'·'l st(e:s~"z'isszerepet ..\is.r percet ~.kap ~n~~Id.l a:.m egy kfst:Tl:::Lsoran lsmertem meg egy fi1odQ~" ahogyan leslJUnk rnoedu b..re. ogy h csak pe:nzt akarnak keresni.")1:rm sem melr tudom &Uitp]lanf ..et!:~. amiker e mar ottu ~reka :5%ckben . arnikornem hrl'lO"j~1k e] a fel hasmui-6k ngyeli~ F me/Ii.k.-· A:z-okO'lt 0di.ki izgatott.i!l.c.a.erncly:lseg"i:lnki.m v?l~ tu I.k6zott 8:ziim()s kUlattis elbukott. jlsilig:o'~·<l'::.lek az erz6J.\ besze!.. sese .: nern kepesek <\'Z erzelmek 'v'-J8YJ.MiI.iumoktlao.gke.~ogy .kem akartak p:ta~'Hiz:illri:i.Il.dd6fli.. :hogy€rlekenyen etin. megkertem a:pwfcis:!. hogy ~ngenl..~ofkoh:a 6kC't.H.5~rn j letflmadta. ~i:e.k kili!L1Zr1i.'irtfld"lnokat akik lzgatotrak vagv fdeges>ek.J1"00. egyetemi h.51mU1tasroel.ina]. arcrol V:a..piar:. clfjid~$l. siiket..orib.r:l'yebb . rnagu k 15 bet:egek. jJ1an1vfz. hogy cB¢tleg gy6gy-m6dGt taliHjanak <l menfaHs betegsegekre..dtam.r!!ics. .bcrefe::::ze ~...manybs bl. lil.et.gek nem [(li oszirtrek.

najdine-gdic. defirtld6jOl. mig a. hog.professzor az l]tOll.g.jtatQtl:gesztus f'Oir~n5jabml. [e!:'>tmo:zga§t Nern.l S~SSZL En kozben egr e~.y ilyen .i. Nem igy az emb~emak..s:dvaro:gtak ki.PP nern tudunk beszelni . l Je. tl..J'(J'4 tudtak meg.aN-ak nevezek.k :. filmet egy . nemhelyett. arnelyeket akaratlagcsan megprobalt lep]eLlili.egy alig eszreveheto vaUr. az Integetes khsz5ntes:~ vagy I)fics(it jelezhet.t s.fiat.nas es ~ beinl:t:'s ke~olyan cse:!e. vt'i.ifu:]en.re utalr.Jk air !ak)keresz~~11 figye1tem .JJuk t.fiUitot~.IlOgy harages volt.lrogzilet. hog}' di. elmagyarazta nekik.i:sse'l:lomal~lO$.e~eznek minden orszagban.elgeitopartn.mlt rmlvel az Ujj:lV:al.:ik. vagy nagyokst s6ha:jrottak Netriegesz.~zegydld roagad~ figyehn!et:ted~:st p6iQlji!. Az :a po16kkal fohrta tott k£serk:wk soran tonem..~m belsrnerR~. hanemegy v~Uvonas.d gy.sitasaim szerlntvegetvetetr szenvedeseiknek. clyanokat J:attam mar az else imeJjfl soran. IU nem a beinH res jelent meg.~61 vilsetbe.l.1:ndii:t<li.1·mas..amelyeket .lentke.sonlo :[[pUSfl :i:'i!()r\'Iiletb.Mem~'i. Di. fejrazas [.:i:. Amlkor elohlvtuk a ftlmer. hogy megklllanb6zt.t!i k~meravl<l.yin1:n]~ tUkron (egyik oldal 't{~Jkor.i6t6J es a ha ragtol forrongva elcsendesedtek.. . .ere olyan kerdeseket len fd. myesf~!le emblernaszotarak .gyili hallgam a.. azt jde.kt~!s. h..Az E. de tagadta.iJ:.'I.tern <1.e:'ll 6t per(' eTteltevel . ma.. Az em. m. hogy "kapd be".rg{rst vettern eszre . ffIlSZU1'ic. A professzor egyeEerteU azzal. amikora hallgatok megpr6b:alUik lep .'!!.h6s. mint b6lintas azlgen.ere·knek? A v:::iJIvo. am:it az emberek mutarnak...e:m jiitszott'Velem. 3! protesszor p~dig u_gy tett.gy m~sik bu.lf'J mozgaWitt mHtatoujj: 'J..d6s ele.a!!1iall1J. .) A 161 r ismert &~zrevc:ttvolna .. mmt: Neznel meg h~solli6t?. !es.<lja.hirtern a szememoek. es a f't:'iso:ro15:rt'llleg hosszan folytathatnank.filgal. :il!Z 'e']6re-M. nem mlndegyi" A l6bbi geszi:ikulki6s elernnek nines :il'yc.~:rcL~k~.vak helyettis hasznalhatunk.tehetetlen vagyok".<I. cserte J diikok/ilt.esek. Minm l emblemak kO'.aZl.<12: esemenyeker..k~ nak igen pontes jelentesuk van egy kulrurt'. lezni a veres kepkockak Iiu .gyesiilt AU<liHlOkban jelenleg miruegy harvan embtema gy"kor'i h:aszn<iiataV:od talat· kozunk. azt je. vagy ."gyere 'ide". hogy az egeszet csak k iJt~iraltam.zo reakciotkat. kozben azonban nem tflnt dtihosnek.sU.:n preciz.g.klny nern tudta hogy. I. Ez a bujtatott geszrus nem egv tudattalan ~rze..i]yen rn6don. Mindke~~ei1 azt . iUctlfe "mi. hogy czt b<ltrrril yen f[Jf1niibao kifejez[e volna.. hogy nyllvan csak a k'!§P'" :(.. ha ~. iihogy jelentes:r. f:ilIOtllkh6z.iolcnyerunket tes. Amikor v~gevolr a beszelgetesnek. Szavak neJk~H a geszmsoknem erts nek sokat. vag}' 'pekhi ul az inres...nd.. A harmadik kDteked6 kerdes utan az adon hallgat6 belntett a professzornak a kij~~psu lljiiavilJ~ Igy tartotta a kezet legalabb egy pel"cen kereezral.. A.tl<lzt akarjuk.iliSesoporton belnl. vagy Megl'rJJJIi:atnj d ezt a. de ennek az er. A csoporttarsam ugyanis tisztaban VOltvele. mlntha mirrdezt eszre sern vette volna.lkai:l!(Ucls. egionalis esoportok szam:lra is.menyes jeb:es a stopposok kinyCljltott hUve]y.I.m'D6~. hogy a felemeltkozepso !ujj valaml olyasmtt [elent.i magukat. hogy valaki hangosabban beszelJeo.embJJ. Tlzenot evvel kesobb b ...k'ede~. illetve gyaktan ~gyeb. beroharuarn.zclelTInek kffejezese nem vol~ tudatos.essem 6ket az osszes tbhbl gesztikuM. de egy't:7.lktk sZ..ai!!lel}'eket .lrujja Is.e.sik utan Jeplezte le s. amikor be..d'~.t h.lerlti: ~Ji'l~ilt~ kldr)m".w:ttclyanokat talalunk pelddul. megvolta 'bizQnyftck:om.5l5d.. Tblcselt fomti.::::~1l1it. hiszen egy il>'en obszcengesztust biztQ$~!1 denki tudja. Azok az l~o.:. E. Ussziva. hogymir§rt volt erre sztilkse.

akl beinrett a profess. ~hhez ~lrsul egy :arck'ifej~ze<g ~rnikor siemo!diS[ciil-rket felhuzznk.nJ!egbecsuilJrfik.Uv(lin{is.toredezettseg..ast ~'el.mg. v.: 3.b<l. a zr sem t(ll~ SaJgOS~Ull.Hl emberek akadnak.b. ami Lor.{crCfilak.tik es patkot fonnalunlsa sZ>lnkkl]L :8:J. Ilyen :.&et is: uhillmtt'<lrn ~1:li~o~. s:cm.[:~s(~l~be6. . nem akararlagcsan H a jden. n1J!ilok p'erUg mien nemrl"l:'> Naha mierrh IDi:n-de:tIi hHZUg mllit:~1i:. rogl:.il6 Zi6ru.sme~16do~:rL . Amegtevesztestl~H!: nines .o. am.ok ts:upanaz olben' rel\(..l.n. A silfesst'!lizsgala t 801-0n a dia.zo.. kisebb :<I.) l$: a re.dekejd.gahilaznak.:1.7..z.lyen _gyakorls1g. Wet modja van.i. (jJ zenetet. e'~ kepes lennecenzu]-iL:t. 'Of.~ knd6()w_b~&m:ikJt." . ~. iden[tt~uk I.zHy valIS)" z.. csupan az 1i].as7:tou-a.-o. H<i valaki rejtve azt iizeoi: "kapd be"..5. {J n.eLh:eW.(.rg.kat i0\::rejztj.Ig:yon merges vagyok" jeserr]eg noern gondoI'" lalk "-"mat 6'. FeU~le forciitjiuk a.Egy-egy (ce~me'5zet:esellre:'5z1ege~ ernblema liiu..=r~l.ker~ mO'ndaw..gy ernber.t. OtbeUo-hib<l. Csak az egyik vaUUrlkat 'Vo~t1jRk meg.Hyen bizros [ele.·.egy eleme jeleruk ]neg. ~ mt!gH::\l. . ~lm. Ha tat elnb.~l()fW nero akararlagos Uzen.:!mberek..sek-e re!)rodllli:. Uji':ll es lijra beH1ut~[halj~1 G.liru.rden nl}1']]. testunk mozdula tainfdis megflgyeJFH. A.l.mhe]un.:J. .6t sziv:a.l jlJ1!olta.[J.IY.z egy e:mbU:lnai. a csip6 es j ny-cOl k kOZ'Qui rer(..'v<'irgast jelez.jnyu Jejb..epe:zI~a mozdnlat szrnte ~el~esert kml<l:nLd. hogy sem 0. hogy miodk6:t vallunkat megemeljuk.f.ekrd :a:~ eflJlb]t"mllk. ml.l6IT. illetve <LZ erzelnlekdfedclsenek kudarcat s:r.zep szarr1:batl O. m..i)tb61 Mt diMtila~ ta. aki alli:aJma.k~an fo. . A legt6bb enibJem. a pre'.16re 6$ feJf'e1e mozdnjuk.lson16~i).enik..5ir<L Mivd az emblem.ehetiUk n'll~g (':t(.e. amelvek ~nfDrmki. Ugynnis al..' mrvibbiC".ir aZ" a don 5zemely me.k:et.lalir. .ilOgy mmden h~zug eseteben rt:legf±gydhe:.<1 v:.'in~!!..on~ t(11keyes kutntfis:i ~mplg ttUrendelkezesUThf.dnnk. m~ .fln a t:ehetedemH~get..]fo~toU.kif"l.' m1isodik'~"rul1md6 [el.gf'.~l .ltv ·~i:. hogy ez eg'y olY'<in OretJ:et·biztos jete."k AIt{iJ·c.. harlem hibakent jelclilk rna IJlemcsj.:el..mke~~. >li.i. At v1Hvonas <1Iralofb<lR (~gytU[l~[lj{. hogy .nj06:va] ~:gyertelm'Cihbek a 1.CSJ.ga".'J6o~1nk [vlj!i mebiV<116s1J.rLl'g .r6hal1ep:te7. sokszcr aka1" l. hogy .1 pre}.Az eUl!blemakat szinte mindig s:ta ndekosan haszn~lluk _~.ronk hason.osan..'i].ikod6 emhlel'(1akat.t:'tnbkrnaklmll<~p(.:Fte.tll.lyarub6Jl vls:zonyl~g ke'!les V"af!. Illi.~ as.J1kodc ezelc .~hLki hazudrk.k a~fun~x'l.gp..l:1i'e •.~envefi~11i.lkQf jlZ emberek hazu.:.:liit :a tesnmk .'iiJt.P'I"~ . amJkJot hazndon..i1~elhen.. WI..:tl11:ak arrol.lkem.I'His -:iJ. e..kfviJi~r:.:bdirograro emblertJ.:a preZe.ll.. hanem pelda'l.5. felsa: sz.5 profesS'z\Q!'m~ szemoen .tas fel~edlez€:l~j"n'k~t_ dvd M 25 . 'Iermeszetesen a szivii. Az . jdlernzo lu]aidon:siigok .V'e.. ezfilmi i.ItiiJeg]delIDek. ii]ttd:. Nem:tw::lom.1.~1. a eselye.soh.k az al~o ajkunk mozdul felf'dl§.s.. nem emelte fe& a keze'~..hng)' I1l1ieJt s:ziv<lirogt"iHoak igy biz0fiyos(. akar ugy is.H.eT6ut:.lo:.e[r61.egyik. ' . amelyet az admit sz~rn&IY!'Lem akar fe.~nel <'i."lJ'. tudlT0!tjuk. 11 fentieknekcsak egy'.rreg. Egy el1en.I . al!dk meg.l~6va_ Ha egy emblems nero akaralj.atl. :l.az ernblema sosema prezentalo z6naban Wnii< rei.00:1- minden koliHunerltyek k02C)H ny~k. k~pz.!:1£<lZ emb]e'mr~t.K c$C~k ~gy D0r.o ~mblewd.p'l.t "i:mbMmiLl.fdk meg.bogy fIl!e:gaJ1ap1tsukeg'r en1:i::d8:rmlfq!.a] ve:g7. nem lehet elslklani felette.nern vl::r".le~ . vagy"J::l.iett kiserlet sor.it Jdentek meg..'.te$'eSyeb Jelejhez kepest javal.zvet[tenL M~:gj$ vannak krvetdek.t.k.'6bbf i~wlkQd6 jelnel. .gpIIGbalpk..:iilve egy ol:. ha az emJ')I€:fi!l:.igen ~on}if'e~it~elle~nk van."':':i~rLo.l1anatl.beszednlOOkt6bbfdjta stresszre is u[~lhatl1:1JJk~ernn csak a .n.n lal:Val1Yos.. fl~it(:s[n:aI!"t1i]eg". hogy nem a szokisosp. amit jJyen f~tO!i '"<]!f kC':'!.j]eten.. Opl'i'Alhi!'lt V~~gyv!kj!:iban a teki.d0tt.':t6k.hL All.. Az i1yen n§s. hog)" ezek valamilyeu esetenkent komt:rln~d6ba:n jelennekmeg. Egyei.zp ''''... Ha <liZ ernb- k:ieges:.imzllg5<ig miau ~rzen nyomfh.1(wai.!il~i flZ .?:cmaei6s .egie1en(j embM:rn.k. h i"l" .:l.". Nines t'gh gat'JIKiu.\~.mJQ..almaka szavakhoz h:.~kj gy~krJin mlit:<!it be aru]kod6 emblemakat.'i.fJl(!..~oll]a. ban jelenik meg.mflcJoiS z6narr k1vm jelenne lTIE:'g.'ipol¢J. a haZl.lg Ol. Az apolBk v~J<1!mXvdI5bb mint fele pnJ"d~lkai1t <'i.a foroItjnk fet A be~nt~. Oi! H \". Ha azonban S:ziViirg:a5wl van :$ZD.bthatink~ emeilen a kE!:Znfi~~t !(.v6k6zfej aplloelfomlllis:ililJ!. tIldJa.z~lJdozatnem veszi eszre.eg:ylw]IWclth.e"'. ~I6 az Hyeni['ulikod6 embU:ln§.l.k~6tcd.g'ta renye rii nket csak egy pi. esaz sem teljesea. Bmka w~ve. .[.~' v§Hk lafu.>egec.(~ .. hanesn f-e]lettiflfol'nl:ad6b(~d!2:pk:::~6 hibar61 van .e[lik m15gi nern a teljes cselekedet.Zerl[~16 2:.jeL lemJ $zY.'k~szJd&st2tmiis~).6kkJ~nt. akalabandeg megblzhat6ak .ccentes.k .Mnna~dj6rtne" hqgy mi tOtt.e~j1.hamgJ1tjeJi . .gp.~fodIlD. ls.gaJ fordu]na].ml.szt~I. ho~y m[vl.f~.zleges ellJlb1ernak:'e:seten a.'g~&ves".-s~~ ka~'l}l:~V~)0tt1s . r-a:a$omb hiba:k ~ emblemak.jjak elrenoez@s. j:l]nk egy~egy hib . J:ijjak jeUegzetes elrende:ze$et .

nem okozhar gondot Ol.z6 van.U.:rud.Inikkj6~ Az iIlusztruwrok sok ernhemek meg kellene tannlnia: hog)" .trrmsal.i-.ztrflllorc. nagy ivu :iUus. :11IUS?tr.r. m.ik.10m komolyan" .atorok velunk szilleletl.dfeje:z11. Ez 5zammlan medon loneKI hen a hangsulyt egyetlen sz:6ra~vagy·.. tudomanyos [anulmiinyozasam~a eI6S7Jol:' nem azert kenilt sor.~[tjuk. egyes k s. hogy cMb[j. .I.sagsoran uulven emblema szivarog ki.6fordulasa eppen e:[Ienkez6 trany'b.etevesztik az emblemakkal.. Hasonlo testrnozdulatok .koJlJb~!tii.n:?:sid6 $7._*.t A vlzsgMat eredmenyeitfelhasrna]va J.ak a nacijarsadalcmtudosok il.nk~t Is dbrazolbatjuk a Ievegoben..va.tulkod6 erublemakat.l1turaI~. Az illusztratorokat azert hivj:ak igy..r"~k nem ketlmegtanltani az embh~rniik jdenres...egy .an sznleten utoda ik vtszont.31bebjzonyrtorta. nern fQgjtik eszrevenni .s.s: emiauaz"aIs6bbrendU: fajok" mint a zsidok vagya ciganyok. azonban nagyon fornos kOhj'nnsegeneoo.z:(i lje!l~4ete1.aj~..n 0\ f~ls{jbb oszt~tyok~3.azonba.1% i!'i..sc.'.u az illusztratorol .at:hasznalcik.er6sltvc aZi.i<z. Efron teJh.kran szerepelnek han..enreitett ii. hogy pontosan mire is gondolt <14 iHetO.Ill!a prezentacios 7.l~<. jellegzetessegek.g.u di1lkja Fran £. A cikkekben ncm esetr szo a hatalmas illusztrdrorokrol.<l>l:erriblemak h. gondoIOl. A diiikok az ~:J]erl$tgcs profeszszorral flOJytatott l\:rs~fret soran haragjukat es lelhaborodasukar pre'liilltfLk leplezni.g" amelyben azt <iJiitou:.igy meg.. A szidlial.traU ltak.ottuk.nt~.itUus:nt?l."feL. e-s volt elyan is. amelyek peldaul a nemetek olasz szovetsegesetre [eliemzdk. illetve a gondolarrnenernk fDlytlsat szemU~i[e:rmek 11:7.Az Egyesutr AlhnlQkb.. {~.t". David Errol"..:.flr)ak ertelrnezese.z. be:sze16 karmesterkent if'Jnyilana.nem kti.i koz. amikoraz H1uszi::ro1ioorokat]~enenlZ6e.mire Jdn(jtl.. hogy az iHA1$. hOg}tmilt pr6b~1 ieplezni a szoban Dor.n13. nl<td<i.~[.llusz:t- .zeiJepe az i1~ lemszabalyok szerint oda-vissza v::lJro-ZQtt. 1 gesatusaikat tel. a Colurnbia Egyetem egyik arge.dl eppen s.hog)' az ilhlsztt'.egope. hazugsagvadssz e:lkeri.e"[{!t..jzohak.ll:lis. amikor a bar-dob thn:. Az musLlni~ torokatgyakran Oc'i. hogy a megt.w.11.hogy nern veszi szamitasba a klilcnbc.felvett viselkedesl [T1i~1!rik.g6 szemely. hanern azen..:tcirofOkerendszerint csokken. Az. nuvel beszed kozben tllusztr-:Ujak annak tartalmat. feh16ttek.agyakoribb les.gs!j[yt ado i. Ennek csalhatatlan jele a teheretlenseget jeJz6 'Vallvonas. ezert a kiszivarg6 emb16n<1k k6z0ll1l felernelt kozep5!6tljjat es :JZ bk61be szoritott kezet fedeztok feL .J.rijnk }uni~ viszont r<'i:torokkent.egYil:1:oi!srol az illusztratorok tekinteteben. 'e. kepest. A2 apo16kkal v€!.-lot hazi .1tt'll-okkaL .zo illusztrdtnrokat hasznalnak. mi£. az ml. mivel azok esak rtsz:leges'en jelentkeznek.ruikod6. A.. A sz6noklfls.'volrrak oly.1J::Zok. bogy nem kepesek megfelelden leplezni az erzeselket.!1 gyakori ilhJ8-uTIitotok je[c.. h<1ua s:r:<~mOldCik es a felsd szemMj.ezek mindegylket lehetseges 'eg) ~cgy emblems segitst'!g'evel j..l.lk. saj[(~ Ia.tldatf"J i5 helyezhetjuk. BO<l:S antropologus segitseg.ztdtort h-asznalna:k a . mlnr a litvan zsidok gyerekei. amelyek szinten szolgatrathatnak i111eg~"'-veslEesre lU:a16 jeleket.. sztilok gyermeket t!gY'.mli..intve i6'i""al vlsszafogonabb a1ia.Qjrdho-isziIl[tlt<1 k .Zl:riUjal~ a beszeder..rckben szamos cikkjekm me.l"E<lth:at :gy cseleke menyr.z.levegobe illetve knlonoo.mo..evel rnegvlzsgalm a New'1brk-i lowe! East Side I. Az elmulr nehanv evszazadsoran az illuszrrdtorok s.ul korok.e'Ve.-. mivd ekeE dpus(i mOl:dulat e1.egism€:l&lve y. :amb:..Lk6i altal haszni1i. adta.~16fb[(h.'ho!rokat. ezaltal 111fly.egesz. rnlnrha a. hogy a ha.i]hetii a~t a !'iibci~.iomlI1 klvul.J.arm}~z. de a kez aka!' egykepet is mjzplbaf a 1e''II.. akik irtl:egnih iskolakba jilrt<ll-t:'. gsagvadas.g je'Lenek tekiatettek..v<l.erett tu]~LjdoPJSaguk.~ma?6 emberek nemcsak _km6nbo.o cselekedeteket mutartak be.wk l nlnesenek tlsztaban ezzel 'a !ehe16s~ggel.lS.tDro:hL A:l.~eny~azon is: mtillk. (tgy gondoltak. nern velunk :s':H.aban a koz6nseg megnyeresenek eszkozekent em ~ltikaz illlisztr.ibilkcnt i:s megjelenhemek a kommunikacicnk soran.ni.gy be. JdlemzOeo a kezek ilh. ebbe esetenkent bekapcsolodhataz egesz test vagy csupan a felsotest is. A klHo'Ilb6z6IrulH:-~cikoot s:.a]ii.:l beszedet.a!Fak ezeket a metakorruni.61 5z616 kon}wek ahill.sObbrendu..n il.1 ezeket e. mozdulatai is gya..I1iI.fll. reszlegesen megjden6 emb]tmak .. del1l!g az egyiI\: csoport [agj~i kevesse. nkdr csak egy . szamos szele5. H.enetr:e derul .zl.szidliai bevi\ndbr16k ilhrsztrai tor-~j ktpe~et m.16nlJOztek .zsid6 bevandorlok rumgslU~'i. a masik csoport tagjai j6val gyakrabban ha$zn.huziissal.khoz. A.~ litv{m .'lzt~sjeleit lelep]ez:zek.at6k nem ereztek hamgot.gy-neyczerc mUSztl"litorok.<lfi v11tozik hazugsag kozben: ITrlg az <l.n'len~clJ.n 50k<111.z.A harmincas e'l. hog}" a .r.£zett klserletben a hallg.

tkt!rjOk vOi. hogyan juthatunk eb ~ p06ta!". ovarosnak kell lennie eS:J:laposun at kell gondolnla a szavait.1 S::. hill azt kell elmondania valakinek. miaz a elkcakk. Ha valaki cl$6 va.z." Fontes teny.el"de8eket tehetnek fdill h" Ugat6s.~g felkes7:U:!t es begyakorolea <11 nl0n(hl:nd6i:fI~. hogy h~i. ~cszik. amikor mar nines sZiikseganny. ha vaJ:akiine']csokkenezeknek .Husz:tJioroknak egyfajra bev.J 1It~\[I-z6 It)(:w~L1dorIDk srik:.eszl·el· heto. amelyeket bonr'()lu~t Jenne szsva kba ootenl.~ld Iebet. hogy tr.b'inya.1l. hogy azert van sziJkseg: az cvatossagra. ha nmcsenek erinrve. meg- 16 A.g'es. mtvel ebb61 lehet megerteni. hogy mit mondjon es hogyan nl!londj.jd ilhJlsztr:~tol::okal A k.egy jobban f Ze:t. meg azzala p!'obl·emav<d ts meg keU kuzdeme. azonban tart a mUI]. Ugyane-z a helyz:e't.cze~.5Z:Iliilfl~k.ki eldre.al1ya a beszedtartalmaval kapcsolatban.ik·6zQOC t\ss~t:ferhete~knseg . az Illusztratorok sZ'{un. E1.1cahelyvalliissal jfu6 kockazatoktol. CsetnotgetUnk az ujjainkkal. ha ennrve va..Jerl.z2 rna:l11egszapOf(ldlJ. hogyezek SZruTW nem nO' meg..'i!k . hogy a szavakat t6bbe-J~:e'!/esbe' ooszf!fd.$7.gy masodik alkalornma] beszel valarnlrol.t beszed li.::] szavakat..b.l<iOl'UL z Ilyen illuszrrarorok tudalj~k :a beszelgetopartnerrel.g. Biz:onyo.lna . 50S Most nezzuk meg.1. .{HW Wnlli..1 a megre~ vesztes ·celjat slolgalja. Ez rendkivul fontos. szintealig HLtunk m~. Ha valakl minden egves szavat alaposan megvalogatja.A kett&seg erzes'(: is 6vatOsMG.J.~~Et :fj:gl'-elme:ztetlk. mintha az ott lebegne J.hoz". az illusztrtitorok cssknem teljesen el.fi_za. ~l!1irOl sz6 van.i e:l1~~'gMtnt:. bogy nem az :il1uszlrutomk szarna vagy ttpusa :12.eznkl~i':lA gy. 11a lig"lei.r.t6des hl. nlnnek..itlak.rWifiO ]mhCi rakl}(JJ $.! <t_kkol' is (s6kkenhet. ha a:z.rn~o:r'Clka t gyal:U. aggodahnat vagy lelkesedes. illerve az a rkny.L Ugll<makkor csokkenes . ~gg6d6. fgyelkerU.ma novekszik.0t megievcszresre A utaM· jel a htthatt.estJbbileliJ.. vagyis meg nem fejeltOk be it mondandoakat.I\z illusztratorok szama akkor is csokken. Meg ha a ha:l.(:i.<igjmF<l:zzael. mint ha azt: k~tjijk ~6i·r::'.iggo beszedAz tiHuiSZU:aWlok:soz. 6'z~lmekI Idlet. mieion megfmnlia. abban. megtevesztesr nem gyakoroltak be rendesen.:~lna.g: &'1'Z'elm.6 fu nkd6ja.nU~I'ful~.~ azt. mlru 5Jt:aJ:ib. Az etst) ok az erle.~mukl'a.gY~!lTrle~dk~l.relt (ov'. ba a helyes valaszert jutfll. i1tgonooija.sszerakastl. Ha a hazug nern dolgozta . . iHetw ha nern kesztllrek fel arra. szinlelo embereket .:1 .g)'u!il abban.l-k egy:iill:. hogy elfogadja ~e az ajan:!atot. Lehet. Illetve ha mely s:G()J"(IorCi8.zam1nnk csol<1teneseben rejlik. akn kiOf'ilbban szeavedelyesen csodaltun 1kt. hogy mit fog ktmondani.efi.seglli. (Jgy talaltuk.kito]"magyarazza d.:'"I~iin. hogy mit fog mondani. rni tehet az aka anoak. 1jedt v:agy haragos embe- de formfll]uk..j aUii.sZ0f is gondoljunk bele. hogy az emberek mlkor haszndlnak illusztratorokut.srol vagy egy erteke. ezek mintha segitenenek a hi.6. belemarkolunka levegdbe. hogy sokkal v<lJ16s:driliiliJb az lllusztratorok hasznalata. ha a bes~16 nem tudja pontosan.il{1gy ne bes:zelieru~k a k. mi <liZ a szek..?. IS t tevesztesjelenek tekinreni. hDgy miert valasztonaa hivamsit Azllluszrd torokakkor is szerephez jurnak.IrO e:szkl'}z6ket Meg egyes kulturakon belli! is elter az illusztratorok hasznalatsnak'a rnerteke.jgb61 az i]lU$zJntlarok szsma cl'ifJkkerm] fog.ri\[OnJl<t$z1'l1J.g)'st:6.e16..eprzel1 lc~6.tOft hasznalnak. A hogy eppen keressukaz oda kiyafikoz6 Slot.. erddd6dest.of :I.icohbanh. ha nem _jutes:ZOnkbe e..l[~ ::. ha valaki sajaf szokaszmtjenel kevesebb iIhls:urot<?rt hasznal. . A:l emberekkevesebb illusztr.1g: gyOtri 61"et A'Z. bogy feLr·eendmezzuk. n1iiel6tt kimond!j<l: azokar. E-:z meg nero felted'enO.o u.guk Is az 6hazl'ilKl! szarm:~2f1. mint 51~aLiban.. «mit mondunk. remenykedh(. lwgy a be-.'Ul ~ik:. ilhrszrratorok s. ha unatkoznak.l hdyzeln5].iJn. mintha m~~()g . \'agy sem.rt hasznalnak. emf}[ydl !. fejunk .unlilllJ]>Lkmn~d am(lrikai . mlvel dk. ha erdektelen s7. ka.1:fiYZlO S2!O megle1e~ben. I.it. hogy mi]yenk.]mazl1samegke5nnyItl Az olyan gondoIatok megformaJasar. mint 1}~1 an61 kerdezzuk. rek jeUernzoen tobb iUUSZlrato.<.tszi1kse. Ha a.ibbj ma.1. l"1:1 aWl'lh~!n(:a l1em.$okbl . Illuszrrarorok alk.lbe£0..j.m tanf1tJi..ttlnk" ha elcszorbeszehink valakivel.ilJusztr.s.Aoksi':or daml1a a beszedhez tiirsul6 illusztr{tDOmk h.~rll.an" A feLl"e&tt~sek elkerulese v·t!&..ni kell a szavamkra.szt16 k~v~cbb mU8Z[.hogy az emberek miert . merr a beszelgetes ~etiemagas: ha epp elsa benyomastteszunk l0~ndd f6n:bkunkre'.hogy a haru.~(l!k jlr~i:Sztf':LtQrt 1-I~.-a vol 1'61 . Az i. hogy mi[is mondjon.dii. hogya csokkenest mikor Iehet at.s.on1bali. ami Ieleplez eg)f 1~~-Z~Ig. az j llusztra torok S.bik. bogy rendkfviili rn6cloill cSd. Iegyen sz6egyc~cn~i e!ob.. Az Izgarotr. Mikdzben azon t·epeludik. sZi§l6t fgy f~lenk emben pekl.al:akt"dt ki.ra inti a be.:1rsaLkoa_ agy .lmi.gy<1 [.

k.ptilnk. az illu:szltrdtorok szama ~scsokkernn fog. A maIlipuIarprok sZiim.m::<.:ra·.zl11\[.milyen' fomes ezeket m. es e~vol~jaa el is ken fedni.:.rL.i.nekaj]azugs'flg.velykuijuru-:.et j.avrut. .6i van.Y sul n.slj! er6.~il6nJua.1w.ha-eszt .de nem a[kalnl<1~zha·u)'~2: erribli1:mo1kffL _ H~l.rnad§.. mozdt.J: lnl..lIatl amfkor egyrk les>t.t6 s kep30rol\::. 'Gondq]junk a.I~.ez nem lulnd.1:1.fitldemrnd.~ ~2yl§rteifnri oaztuzenet.ulkod6 ernbMm1l1:.ye[)rffiOWlUatn<ik6nm.':t .~"ze.kbet h~l!'sznalni.yehn~nket a szaval'( oSS.lj"k\Sege.thWin.i. A2 emblem.~gmie16j..s~o~!y~~gegyel'telnltknany- 1'!J:G:gbizh.hogy az t': mb1.J.z~es jele.b~ern:a~r1m1adfu1k ~Z" Qs5z.gyet6:re lsigo'odoU~.cs <11 mutilt61L1jjurrk kcrtformaz. .:u. mlvd a i~rl~gor<ml1 megh.&I.-Jig.16~lYjuokhclytittIiiQzeps6 v~gy .u6 jele a. e:z.l. l~~V\esm badl.it be:rnut.gY'elhe~6 volt.Brre aleg- -. de az.zigy al"iuli.:gy iz§'l!. A n1anipulatcw:k koz:e ta'i1o~ikminden oty.!l:<1tnitHktjluk.rokk-al s7Jelesebb skaian:mQ.1v &r>?:~&. 1~1<l rupiU1a~orok ielezhetlk. ~dblDifom0c-51<:Oi6n'bseg. Mivd az egyes emberek kUzi5-t!.a50~11].k.k:i:SUjJul]ika.s:zij]jc-.l!:'"L {~:p[!!~ 16k ne:i1J1Jl-. Az iIIaqzlttii.lnJ.l.. illetve -a mo~diJJ<l'tok.>ok i<d~ i i ~e:I.6£1. 'mint amikor OlSzinten keUe'tl be8z. ku.g. j6v". H. hogy meg <I.mOIlDseTl :it n. Ezelsben .: 1lZ O~heU9-h~bi!l&sa B:rok~w~vcsz~]y ~tJ.k . prt:'cIzitli.ic§:lJJye s:uJ 'JiZ Illuszt[Jw!'ok eserrero.1.~ikk.Egy il.l!lm a: deJink:i6 szerinr cS::ilk a bes:t~d aOr:.z..1 mikor el keUe[t. ~mb1.onnyeblx Ra:<ld~.e. hogy)lfllaki m:i61 'Va. de beszeddel.Ma$ til t6k ug}q~liiltiik..an 65.]).s.ek ~ £so.tt e:r.l.n~eke:t kozv. f61egh~l el:os (::rze[en.ng..zv.lmlilob .enetetku.-abba..y'i~~esz:mlnden'rendben.:5.<).<lJ!'lind·. men sok!'t¥~mpl!Mror B~.lamilyen k. Hinlok ~[O-. .e165'eget az aru!:ltr:o..f€lele:J'l'li .niikhoz_Ahogy kol1ihban is lUam.t~torok .>zurni abeszelgetesbo!L Enne:k d~e'ru:re~. nem halljuk.ToviilH:ti fontos k:n16nbs!ibg:az embieJ11ffik ·c%s ZDlhls:.ot t11..' '.megc.etni az enl~5]emakJ6t.ziiJg:hamak.J'liefu~e:senek ['C.'l <I. mi[J!ll~a valaki ]gOflz. t~~jJ.1 negsZ:61.bd~tati)tR~<J!d~$~I.aV<lr't<~t A hazugsagvadasznak j6va16v\1lco.egkULbnb6zt.:: !neg'l/~n:a ~r.mltbl rug@enenti]'_l1a v.illusz.i zenet SQkk-alvi!igoillabh.rnegreveszresnek.nq srul-:sege~O:iZetes . ~gy endme:zni is k. d~ Az illusztr.1 hazug${~gva\k'lsl'{tlZ mu.IchLS:lbk &Y}'IkrilnOsziriteell'lbereket is llazugllak bgye~ gei::llek.ke'" je.sztratomk c5o.§tI1tgkat.'ito:rolkn.tliishab. 'I1.at mend.ejniLik'~ keUeme8 M:p50ro-b6t~oQ.l1:.. hogy folyekony.zefuggoei'l bes?jeijunk_ Detulajdonkeppenbarmiljen eros erzelemmel [ulyta].d!11Ok negatfv erzelril.k 11tl1.~agm..!.k:-lrmllyen mozdulatot haszrralni. Bf.ema... nernaaert.Illusztnitorok kevesM nyilvtLfl'vo..wffl·klJemuctUl.alanyoknak sem h~lgytfl.1 helyz.tI1ljelenlk meg. masszlroe. ~m'inden o.~ hazug.zhGli~rIia . ~ebuk.nem leh. rim mend. .alK~sqbb ilze.e·kRel. hOgy felke.a veres kepsorok m.1. m~. merevebb rendszerben letezn~e.t()£[.I!.:l.tlak n()lV\eked~.etit.ismerkedni a k6vdke:z6' m(jlzdt:ill!tcsoPQH~ lal."iJ'.e~l ~r(Hteket:€s amputiici6.n1.erzelmet nem csakkezelni kell. a muniptdtlJ01T)kka~ . jelent6s diler·c~lS ruutatkczik ~'][Z illus:ztt-a.)Ckaz'lw.i.~:r meg is a:kad~Uyoz:. hbgyegy :h'ilJlkod6 embJe.szot k'ikeU Z·ft~r1ii<Llninden eg)reb lndokot (a hazlJg$~"gon ]tiv~\1IJJ' arni H'l!egnwb')·a[f~.kft]... Az. Az iUnsztrntomk ezzel s~efi':lben jobb k:h.(1 mo~d\.l k]getle~."ak reszieges em Mem1k .erl1 .re-sztlnk 19az..eltben az erzelme"kniek csak keves szerepjntott.ijss. a.1ik ezzel szembenke- 1:(mb~ls6 ktlzdd. e16.~hasznalnank.t. ha v:<J&aki hazudi.:i<l.s ·e-r-zdm.e:se>t1eg it megteves.ha a btis.. Rend. hQ. mivel eppen ellenkezo itffinY{1 v-allOczaSiok f$gyelhetCik meg.(:If'jbbf o'5sze.ernWkkinaljak.. szama csol~:ke:n.k ·'do[.':t~ a r'itomk k6zQtt azok nze.1i.. telkesznlt hazugoknak [.OiZ mlrn az: arulilmd6 .leiiket <Iz~eg. nohU50kan]gJ{ gom:blj:tlk.rH~ megfog.ki\:enesnek legaliJibb ke!t oka v.i.nete..'J!e· nem nil kalrnaval nazvon nehez eszrevennl '-01 amegtevesztes jelelt. ~'1mi "'].ede~hen resZt yell apolol~IliU is m~gfi.. kell kozelitenie az ]1Ilts::tmit\WO. ves valodi J.si~Jh~n~~ll!: be:szedfinikci:.~ll1bU~.<a\.t8z"J... szarna megszaporodtk.'OiZ(h.kke:n:~t veszt eszre.r.c. h~}gy yulakl ~eLduhv<'!..n.etr~enek.1 h1tlUgsflgv<.lMlf!. Az i:I ~q:5z(['i16 mo:Z~1.etti.l1ab].elso lJl:dkQ<. bOgy .]s _k~)zd~niLi~ ken~tt.sillp.b:a ~z ..smer~[Segre ahhoz._Sz6 esetr arrol.I@:gaqa lueg eppen a S'z. Ie.ig van rgy.'l1H(ioi~e.kon10f~'$n befoJya.slim11 hangsGlyt~:ruJ:m.tmok h~tsz[]jfdali~tI1e~en. Az.ll·.loak.e:k.egel1s0nk .vagy n~1n<l!lbt[na.er~eltben j6v~1egyefile.·c.1i!lte1k:fel a sz.atarozClt:t mozdulat igen egyene!mt[ uz.':k :sokbl].. s keve$Oe precis.kal szavak _hely~tt ls. fi.ldviU (\00(0:'> lueS.enh'§:sm(van .m.."rc.iliic!:nt en~H{eljuk okd. hogy heh~euesltse a :!lz. csaka Z€:·.:.\:.p6:emh!. jde~uk sem maradt k tii. hQgV Joval kevesebb fth:l52:1rntOn haiSznlYlr~lk:f .hacs.:rtincs~n V:fL.rnat ..ir . ha vat"flld hazudik: az a. il.0f1d<1ifl1v-a16jukat.I~O[ mutatnak.5' pro. szo.i. hogy az.rl.e[:.1. amikora hG.:).'j. nem lcnn.I(:"!g-1res:U:fl. H1fg ~:z.cluggO A< kQ:l:*bbi kis.::e~gel6pl'lrtnerek nem ~ucln:ak.t:~n:.]hafl is me$van a jelerites.megerl.a5t61valo.ga:b'tan i a 8ZJI'!iUJ k~6I nell'! vonhatnnk Ie k6vetkeZ~'l~~...~u.

vakar, vagy harmiIY(;rl egyeb medon manipulal egymasjk testreszt. A manipulatorok tarthatnak nagyon rovid ideig, de; aka]," nehany percig .Is. A rovidebbek kozlil egypamak, lehet konkretcelja. megigazfEaoi ahajnnkar, valamit dtavoUt.:ani a fiilUnlb61, megvakarni v~.i.amelyjl~ r.e:>treszlinlmt A hosszabb ideigtArt6 ma.njpuh'il'(lwk mar j-6val relt<:da;nabba!li:: a ha]filrtok teJn;-rge,te5e" az u,iiak ,d5r'lSolgeres,e, ~ 11b,tk topogasa 6..., basonlok. Tiplku5an azonean ,~kezunk a legf6bb rnanipulator. Lchet berogad6 szerepben is, ak.l.rcsaf{ a test bf]rmelylk resze. A leggyakonhb hefogad6 teruletek azonban ~ih:ilj,. ~1 f(llek; az orr v.agy a liigyek. A rrtarupularorok me'gjelenhetn~k OIZ areon belul Js (a nyelva pofuzacskoban, :,lZ,:i [kakba I ~u."ip6 fogak stb.), de ~ l~b<J,kj3 mallipul~ahatji{ik egym~'St A manlpuhitorok eserebet1l1~iU6Ji:boz6keUck,ek is megjelenhstnek. gyufa; ceruza, gemkapoc:s,vagy ~.k~,rctgareua, ,J. Ikh··a legrobb embert ugy neIJdik, hogy ezeket a Hin::lolSmhai teyc.kcny.'Scgeket ne nyilvanos helyen '!ilcgezzek, sokan nem a 11102dl.l. Iat dhagyiisfit saj~(jtj;iik el, hanem annak a m[lgi Ik sZam;ifa! eS:Z.l'ev~tlen ilcgrehajtisat ..Ennek ellenere <l: manipulatorok nem telje:sen tudat alatri cselekedetek.Ha eszrevesszuk, hogy valaki barnul minket ~gy-egy manipulator rniatt, gyorsan abbahagyjuk, vtsszafogjuk vag)' alcazzuk valahogy. Egy-egy szelesebb gesztussal {Ji]ta.]db~lngyorsan MC<1lllnk egy wv-Idebb .ld!2.1g t~.I16 mozdulatot, Soksxor OI.Z!Q11.ban meg, ez a strxr~gi;]. seem tud<ltQsan keru.1 fe]szlhre. A marrlpulatorok a 'l~ldatossa.g~s a ruciaw.h[l:i hararan mozognak. A legli1bb ember nem tuci}l WI ;sok~~i.gme,g;{lllni, hogy ezeker a.szokasait vtssZ:llfi:)gja,mi!g akkor sem, ha megklsi!iret rii figye~ni_Az emberek egesz egyszenfen h()7.:7.a vannak szokva, hogy m.ml:pul~ljlik magukat, Am~Lf.lipllhhoi;Okat eszrevevo emberek jellernzcen sokkal tapin-

tatosabbak, mintazok, akik eppen egy manipulator tevekenyseget vegeznek. Ilyenkor <iJtalilban megh a g:yjfu.ka~ ut6bb± ember szamara <J teret, hogy befelezze, amk megkezdert, meg akkor is, ha a manipiLdiro.1" 11 bes:zeigr::'tes kezepen re1enik meg. Van, aki f@Jrerie:z, :itmi~
kor eg:~rm,~n]plllatort .el6~id valaki.. s (:S.ak akko:r fotdU:ja vissza w te~ ki met,el hOI a dolog veget eft Ha o~Y<Ln.manipul.l to rro [ Vl1TI szo, " ame~y ,egrjke a fent ,emHtett jelentekrelen cselekedet,eknek - pel~

daul a hajfilrt6k babraldsa -; a beszelgetopa rtnerek nern fognak veg~gfelrenezn; de nem is nezik rnajd kozvetlernll a manipulator mozdulatokat, A mJU1ipulfitorok udvarias figyelmen klvul hagyasa tanul; SZo!i;:;1S, amely ;;Illttoi1n<ltiz..rrn.,ks;kent tn1l'.kodik i~rdeke.!i medon 19y:<l.krana szemle.l5 eni'l1rmga:E modonalannak.vagy aksr kukkolooak is, mivel a manipulatorok ·~HY !i~S~1(; kifej("':t~n:(!nint!m jeUeg(i. cselekedetnek tuni.k egrkiviHa:il6 sZ:{iJn:f~rH. AtlJikur k("I;' ;autO me,gaU egy.mas mellett :a pirosn51, az az ember ko'vetl d az ,~~dv",rl"'Lda~1S11gOl,.i,J,kiMoez egyik aut6bol a maslkba, nem pedigaz, aki az lu6bbi jiirrnuren eppen lelkesen tisztogatja a .FUlkagyi6jat. J6milg<lrn t'tli~$,man:lipubltD!'pkat tanulmanyozo k[)hlega~m' is sokat OC)prengliilflk azon, hogy az emberek miert v.'iJasztanak egy bizonyos manlpularort .e~')·mbik helvett. Vajon mit jelent, ha csak hOi:za'eri:lnk ,egy t.estres2:la..nkho;z, de nem mark9ljuk'meg; ha finoman belecsipuok, de uem vakarjuk nl\eg? Es \.r;ajon van-e je]e,m.esw;rtalrna, ha a keznnker, afUli.hiket Yagy az orrunkat vakarjuk Iln,eg? A V~H2BZ 'egy resze a z egyenre jellernzd sajatossag., Az embereknek megvan a -Sitj{it kedvenc rnanipulatoruk, amely szinte -;~ e:djegylik..... ke v~m", Van, aki a gyl1.riijet forgatja <JJZ l1.jjan, mils .<JJ h6:rk;en'!enye· dest (sip! le magarol.es van; aki a haiuszat podor;geli E:gyd.ore· meg senklsem vtzsgalta, hogy mien ragaszkodtk valaki egyik V<lgy rnas~k;rna nipu ~<'ito!'ho~,lletve hogY-lni,cr[ nincsenek .egyenre jellemzo, t teljesen egyedl m~mip~p_L{~to["r.~k, Rendelkezesunkre ~Jlnak o lyan blzonyitekok arnelyck s't.:jl}i;:-:rl~.Cllgedik" hc)gy ef,'Yes ffi"J!nipulator cselekedetek ,8: kenvelrnetlenseg 6.rzi:.s&!el t0bbr6! afLilkodnak. Ps zichiatriai betegeknel gyakran Itllfllko7.nm kkti'!(jtlib5:zo. piszkalo manlpulatorolckal, HiggedenlH attol, hogy a pacienseken nem littuk ahaeag nyornah, A szemek eltakarasa gyakorl volt azoknal a beregeknel , akik szegyent ereztek, Ez a bizonyitek azonban csak affele pU]:"atolb:n'i:s eredmenye, szernben a j6v~l. a.ha13Il!osabb ervenyC!.[elfedezhscl, m]sz\fedm <11. rnanipulatorok szarna novekszik, ha valaki e-gyr,ekenyehnetlenebbtil f:r7j mag~it_ A kntatok 'vis~o!lylag meg,gy6:z:6en altitamaszwmik azt 012 ahaIa,. nos me:gHgydest, hogya nYllgtabln, i.de.ge.s, emberek fes;?kelOd:nek, V<lf:;')' hille.l.en mozdulatoka~ te.n:nek A vakar:O?as,. markoliszas, il-

e~

·[.16

Ietve a kli.lonbti,,:;o:O H~!'il;rry-rli~sokrisztogatdaa, aha] rendezgetese is gyakonb ba v'fib'k a kenyelrnerlensegerzerenek jeleru:ke2:e..~r;:lkof..
MJrtda",on:{L]t::l] u.gy velern, hogy az emberek akkoris mutatnak mafldpu!,;1.'Lorokat., haeppen nyt,tgodtak,. v~glhi.ztons~'lgban oi::rzlk. magu101[.Baratalak kori~::ben kJ:!ves.I:H~ agg6dUl.nk az illem mlatt, Hyenko[' dkepzeiheto, hogyv:ab.ld b6fCig egyer, v~g'il Fn.<itS olyanvlselkedesfOl'11»[ 'Ve'sz fel, :;lJnil ,1 l~gtdbb szitILDaci6bM igyekszlink legalabb reszben elkerulni, Haez <II fekeves tgaz, a manlpulamrck csak a hivaralosabb belyzetekben tekintbcWk a kenYI:::I.lnellenseg jelenek, A manipl.l~,oiJ:[orok egbi zharatlan j~lek <J.' megteveszres szemporrsm

.sza.l1na novekedher, ..figyelhenlnk rajuk,. clfojthatjuk oket, ekkor elt5nh~tfJ!ek egy idore, majd kesobb vtsszaterhemek, ujra eszrewhet-jl\k e.s· i5rotl.d.fojthatjllk oket_ Mivel a klserlet soran magas voIr a tel,
az apoi61mak komoly erofeszite,&eket kellett tennltik, hogy kontrol-

tfdj~iksajfLt r.nanipulfnotflik;at

A l'lazugsag soran szaporodo rnanlpu-

1(lt<}wki6J beszarnelo kis~rletel;:berr- azonban nem volt ilyen mugas a tel- R~adilslJ.l a helyzet igen ki::;lon6sl1ek ooon(lhat6, ruive! :1.7. 0I1kerneseket konkretan rnegkenek, ~ogy hazud.j:ana,k a kis.erl.~t socln

- ez pedig

okozhatott annyi kenyelmetlensege~, hogy a manipulawi"oll[ megs.za porodianak, Mivel azonban sem 01 stker.sem a 11:1..1l11a.1"

Joib61,mtvcl a..kat ellentetes ;1Uai)(;)tok<Jil Is' jelezhetnek
nyelmetlenseg es.nyugodtsag).
.

(peldaul ke~

A legrobb hazug emellert tisztaban

van '~lZZ:;ll, hogy vissza kell fogruaa manipularorokar, ,-;; sok esetezt . ben sikerrel meg is teszi. A hazugoknak nincsenckerre vonatkoce, k1116nlegesismeretelk,. ez res~e az itmh'i.nos foJkl6r:nak, rnely sze1iot a nlmli:puiatomk akenyelmeden.seg,. ,]Z k:le,gc-ss~gjelei, Sokan hiszik, hogy akihazudik, az fbzkc1oclik, shogya nyug~iJJbnsaga fI"legtevesztes egyik csalhatatlan jele. /\mikor·viGsgfii.lata,ink ;sot"an ku.l(lo-

da r( nern jfrrt [elentds nyeremennyel vagy biintetessel, a hazugok keve:o>el'·afe.~:zltesttetrek a manipnla torok Ilgyeleserees dfoj~SaF<l. Meg ha hil~J:~S a magyarazatcm aeellentmondo is eredrnenyekre (az l't6bgos ~lW~t:l1~zeseknel mindig fenn kell tartani R kerkede.st, -<I.mig toviijbbik1.Jl~1.:{~,[)k!t")e:,g nen'l-cro'sfdkv~g)" dfolJak a gy:.muO, ezek az credmenyek mar clegcnd6 indokot .'izolgaltatnak a: :rlaztl.,gs.'igvadaS~WJiszamara, hogr ovatosan ~bzellts~:nd{ a. maniptl]:1iwrokhOz.

bozo embereknek Ieltettilk a kerdest, m:i1bolgond!oljak,hog:y valaki hazudlk, '<ll.leggyOlk1:O!.bban. feszkelodb es a szemek elkalandozasa a voJt a vahl!SZ, Az a~m jeirm,', anW~1ekr6f 11'tiwkmkf tud, awn a'm:elyek akan:l{,I{Jgosan .vissza!aghat6 1Ji,~·#t]ke'dis""eJkapcsoJ:atos:.ab, megbfzhatat~ lcmna 1k'Jfn.(1;k, het a te~tr}l.cIlgC£.:;, e.'5« b(~ mfnd~m megtesz, bogy etkrt~
rif1je.:;~t(!bu,~t.

Egy m'asik kutarasqnk1xlfi, ahol azt 'Vi:zsgo1ltuk, . iogy az emberek mennyire kepesek ildatru a hazugsagokon, azt t.'liah:lIk hogy gY;,1,.",I{-

Az iipo16k a ~d:serfelsorannem murauak v~Hozfist:<l. manipuldtorokat illetoen, a:k.]1' azudtak, ,lkar igazat mondtak. Ennek ellenere h miLs kutarasok a lTlanup,ul<itorok szamana,k n6N-~;k!;~deserolsz:anilloh:ak be megtevesztes
J elosse

rabban belyegeztek hazugnak azt, ak; li:Jbb manipulatort hasznslr az ;lJ~bg:m'ilNem szamitott, hcgyaz ill.eta igazat rnondon-e vagy hazudon, akik. lat:tak a sok menipularort, szlnte aWDn~,1 Oszintetlen-· oek belyegezrek azadott embert. Pontes, . .bogy [isz~aban legyunk ennek a h!banak a lehetosegevel, Foglaljuk ossze.Jicgy a. rnanipul{iLtomkmi'elt megbfzhatatlan forrasai a megtevesztes jdeine.k,
Az e'1'lbe.re~~ k(jz{jtz: batalmas elterese:;k m.UlatirozfUlk arra
~IZ

neZl'.-'e. egye-

bogy kl men71J'i ~;'i :ilvel''t manipukUQr[ m

mutal dltcJldoo:rl. Ez

kozben, Velernenyem szerint az cher6

tee ~ehe~C'l' fe-

ezertaz ellentrnondasen, I fa a ret magas, a manipulstorok [elenlete szaggatottii. v<j!hat, mivel eHen~L'eS eraI.. feszU]ock egyma.sr nak, Ha roaga:s ~ tet, it hazug ~obban figyeli e.']. kontrollalja a megtev·esz[es ·k6:n.nyen hozzMerheto es j:oi ismert jeleit, mint peJd:~iui. a ma.~lpulfil(lI"Qk:a'l:, azoaban eppen a magas rer mi;Ul ~t hazugban fokoz6dh at a Iehu bst61 va]6 fele lcm, 5 ez a kenyelmetlen 'erz'es el&egitheti a m,mipulii torok;nbe1l':II"IWJ.6.,,-iselkedest A manipubltomk

ni elteres (a Brokaw-veszely) megeldzhero, ha ahazugsagvadasz markornbbanmegismerte ~1gyar~:6Jsftottat,es ossze tt,d~a hasonlltani a viselkedeset a konibbival.
ki O{hefiQ-hib(~ s:riw'(J'n Ixjolytk'Ofja
~I mantpuil:~t.'(}I'TJk

e1'tel.m;ezif.set:

."/oka:n m~gMCJI{':SZfe$lt" la,~16 jf!ll.'i'rl-t t~rl(t'h~teztk6m}/., mh'f',f a -manipuld-

{mvk me15s..zapomdt~tik. ba az: em.benAt k;r;,flyelnretienuJ

erzik n'taJju~al

bcirmi!yen. kidso tblJlf.!Zo. miau, Ez ptobiem;j <i m·e:gl~ye:szles egyeb ieleive! Js, azonbana manlpulatoroknal kipejel:1enen ervenyeslil, mi.-

1.18

vel ezek nemfdt~llenm a k.enyeimedenseg jelei, hanem adou eseiben; peldaulbarat] laIsasagban, eppen a blzronsagerzetre utalnak,
A legWbhul'l 1,1gy gorllJO~"{tk, bogy (;I' mumpulatorok 'nagy'szama a meg!riwszt'f!stfrti:zi, (gy egy ke!l{Je~,moJivatl :&:fe~;d~' fmZ,u,g megprob.r#ja fJl/qj'f.ani {jkeL Az Oli'cJdtt:jezeslo] eheroen - .a.m~l,szhuen kontrollalni probalunk-> a manlpulatorokat v~s?lonyktg konnYll vissza. fognl .. Ha m"gils a t,et,a hazugok 6t!talkhar). sikeresen elfoj,tj,tk a manipu la toraikat, 1eg;;J.]abbis. id61egesen_ 'Iestunk egy masik jellegzercsscgt:E, a.tesnartast is szamos kutat6 vlzsgalta 'mar, de (Supan keves bi.zonyitekott talaltak arra, hogy tareisunk am~kodjk-e a megteveszres jrdeirol. A l.eglObb ember tudjaJ.;. hogya.n kell tiii1I'aoia rnagat es k:Ozben. eg}'awllt. & a tarHis,
.

sz.intb"l.produkal viilt6z;fu;okat a testben, aft'lcrtlly]ben mcdosulhat a leg7£-S ritrnusa, a n.yeles gyai-mrisa:ga, a. 'He'[ej~kezes mennyisege, CAl. arcon megjelen6 ve-gei<ltiv. 'IliHtozj_sok, mint a .kip.irul<1s, elsapadas, <li- pupi]1al~ [aguj'{isa, a koV't':ttkc:zo f€De-z.et ilelill~i&jt,k~P~ltk") Ezek :J. vtUtousok :a!k:ara.mnklo.lfi.]gg~tJ.'~nUljeleotkezllek <1Z ,erzelmek kt:al';lk!.Jlasakor, s mivel Dlagyon aehez s;!:abmyomi ,oket, ~~ meg,teve.-s7~ezeket a vegdatliy \'alro.z;;'i.~ SO kat ngyeU, ,oUellet jelentos resziik speclajis esakozok neik(H is j61 lii'tl1at6. Ha a hazug f6teimeE:., haragor, .fzgaimat, nggodalrnat, btlntudatot v'ag;y szegyent erez, fdgyo.rS1;d a 1egz~e'Se,obban emelkedtk a j mellkasa, }W"<l!k:r.abibanyel, emellert :.1. verejtek Is m~gjelenhet, n a:k.ar lath .. uO'<ll.ll., -<'11:0:.:]1' csak szagok formj.jdbao,A pszicholcgusok evtiz.e., deken atvitazt~tk e6Ia;, ho-g'{,u k[i~(j,n.boz6 erzelmek e;gyedi v.~:g,e(2ti'i.l'

ct~$ megbizb,'IQ j~leihek teki.nthe:t51<;. A poligra f, ..a.gyis a ha z;ngsagvi:l.'5giI6 '

a indy Illetlen lehet e:gy a~.h1$in~etfrC~valfu.z_[rJilJ.k=gtc.ljesen elfogadhan, 16 e.g.y h(l.I,<ttibeszelg:etes soran, Aresttan:3i.s, is ;kiv'a16an kon:tl.·oli:alh:;JJ,(j" es {UmlikUl sikere, ..en k~~,elhe~6, .hal111eg[eveS:2:le$roi. van S2~?,Ak{LI~ csak s:aimos,. a.meg.t€:ve.~%tesi t,mtdmanyow koliegiim, e.n sem taMllam jdem6s' ehereseker az ernberek testtartasaban, fli.,ggcdl!nLil artol,
hogy hazudrak-e, vagy ~gazat rnondtak.f? 'Iermeszetesen efkepzelhe~Q, hogy nem talalruk meg a testtartas azon szegmeoset,artlely 1l1egvil]ro,zhat~Lehetsegesnek ninlk, hogy az efdeklode'S·vagy IIharag dore~lde mo:zd:ltja a testunket, mig afe61e1enr:i vagy az under hatral'e:le,. Egy

mes

o1mb

vahDt1isokal ideznek~e do, A legt5bben.(agy gondo1~ak, bogy. nem; Inkabb ugy v0Hk, hogy ha valaki b'yorsabba.n ]e!,egzik, izza.d i't.s gyakrsbbau nyel, ez htinne!y.ik erzelem kidlkLilasakor elofordulhat, A vegetariv v;'iltoz;$sok azt rnutatjik meg, hogy milyen.eros egy erzelem, fCiggedel1i.U att(il,. hngy rnelyikerzelemrol 'van s:zli..Ez a nezet ellentmond .. legtobb, Clutier tapasztalatalnak, ,akik mills erzesekfol szamolnak be~ ha haragosak, es masokrol ~ ha, felnek, Szam.os pszlchQ16gus szerint ez az,ert van, mert az emberek maskent e~:l:el'!::.ec lik ~aDiitt~.':itllk reakclolt au6,~ftlgg6en., hogy ~1.{lhQs.ek v,~,gy f~ll1.ek, azonban C:l" meg nem ~ldnthet6 bjzony[tekn~kHrra, hcgy a ve.gpm.tiv idegrendszer mukodese eltera Mt erzelem esereben.

kelloen motiv~'i]l hazug' azonban konnveden
erzei.mekhe;t kotod,c; jeleket,
:l

Ieg;llyf6hb' mozzanatok

KOI'!troJ111,hatia z ny~n. ~ kiv~te]evd.

A vegetatfv ideg rendszer jelei
Ed,dig olyan testi jele[)seHekr61 volt sz6, amelyeket vii"ziz():rnzatllnk hoz l.etre. A vegetatfv idegrendszer (vI) azonban erzclmi behatasra

Egyik n:e1nregibeo y,egzeu kutM~1som - 'amely akkor k.ezd6dldn, amlkor €zt a konyvet mar csaknem '1~r:.IFej;c;":lem - cafoLDI[ l~t..,~i.k. a ezt nezetet, Ha fehl~telezeseinl!he:Eye:s.ek,.1 vegetatfv viilwl.asok nernnagy nem azonosa k, de kifejezenen kLiloubcJ·:luek az egyes erzel-

b? Em' rn(.tgteve-.5zt.essel f gl:lJ:kO<1.6 kn tatas ugy M~lta, hO.1:lYn 1~~iW'jbb ember h~ZlIg!]ak i!J.l?~~ki~h~ akl gyn>!;:L"".Jlnv;'iI~j)7:[~tf;lla t6~.[n.;l:rili::;iiL Azonb~.n a ~~Tt;;1.S JI.j[, 6s <1,_ 6szLnte:;eg ~1}.zt)H nem 5[kernl~t ,os5z.erLl82i~M lelfedezni, A k~~t:iltjsr6tbO'llr:bben Hc~b(;:11:e Krnm b Dco.~!d pi:)~ Behaf'ioral J?rJrrts o/h-I'SOl1 1~rr;{1pU[Jn.' 71~ l.mo.Grplilm f~dg 1rI?IWf of Cust.r)m ,il1.,,/«lOT$ ('meil fuym~ dmCi fr'tisa s2:J·m.:~1be ;a._]ollnu,l of Perslm.aH~y and Social. Psychology 19SQl~9> ~zftnll,llr.l!l

rnek esereben, eZ-lX!djg:rendkivul fontos lehet a hazllgsti.gok eszleles-eil. illeroen ..IEzannyit jelenrher, hogya !:utzqgs,1lgvad.asz egy poli,g:riiJV:>1.g'l akar a puszta m~~gngyclessegiEsegevel nemcsak ~zt kepes meg§.lIJ.pitani, ho,gy <)j'gyan(I$]'tQtt e:r.zermHeg fe:jfbkozotc m!hpofllnn van, de azt is" hogy mi1y¢n 6-zdmet 61at eppen= fiH,haragos, UJldorodik vagy
SZ011l0F(~.Ahogy

a kovetkez6

feje:tetb61 l\;tdel"nI, ez~

ja.ajUli.t6. vegetanv idegrendszer mtlkodeset joval nehezebbenlehet C$akcenzurazni.us6g nYllik OJ tiszta erzelmek vizsgalatam.erzelmek k:tI.~elt~teJezte . ~gyredig a vegetatlv v~hoz~.kamera is rogZili az esemenyeket.. ma:jd a nidomanyos ~&zos~eg. Az .iril\:kd.kesziHt. 'ami onmagabarr produhil ve.e'Z~] ~alolyasvalaml ion leu. hogy mi. hogyan vehetnnk riszta m:lnt. l-:1::l.i ala.5(l.prQd"l:Jko'i1niuk.Z:ii.Uatanak d6keszulete: az alany ID~$i. A legOCi. k6t prQb1enliival kdjett megkUzdenti. hogy mhldkett6re' tudorn a megolclast. bogy. s:aj~t magara.ikedvelt .i m:intam. ug}' gondoham.ilto7. Ahhoz.l. Ahhoz.-tmia ve~emenyem.'!>ztaminHikboz: [utni. eseileg ()~.alanyokv. A. vngyls .d6ban a.£a.keh6kC!psoroka!t mutat az alanynak."lTintanL H~dhfl gondol.k:'iem.erzelm.tj''II'm~1."yisa ti.1 iyfi'ed Hitchcock P. nehJny vezetd pszlchologus nern is egyet a fdfedez. Nem konnyiJ olyan modszert kicOIJa]nl. eLl d~ acHsuiwvihb el''{'isiTi ~I vegetativ idegrendszer vizsg.J:_ bCinozoU'::'int. A gondo. a reker. A leg. amikor belep az ajlt6n. A kutat6.L"iOkat E:zek a \t. 'IILzsgiilrtti modszerr.$viibot:tuk volna ezeket az erzelmeket. . befogadja.da:o:.zz'ek a. megkerj'Uk .<l vOlJ. am. a haragban mindi.ik ell hogy valaki fe:]jen" va.e.. mil. 'feg}r(ik feJ.£':1s'(3 k6·des az volt.d3U. amiert i megtamadta janet l~igh-tJ emellett undorodhat a \-'ert61 es aggodhst :1.getativ V:iltoz.nek megkap. ~errncszctenenes kozegben.bb.t.el:eg . kodes.oik a liszta endlne~k:_rilr~l A leginkabb kO.616d6veget:.ylltcmaU6.gaiIant. a sztvverest.k<L~. <A.ott kellett beszereznl s. keprelenek lesziink rnegallapftani. a b6r h5nu~:1's&klc~~t s a !JereYleke'"zest. U2 alanyoknak mlndezr . oldalon).tD1lik.ehn~k cs:<'pdaj5.(:li az . sze. hogy keUOen.II. A h:globb ember zavarba jon".~nem szabcd.tJ€rekrtek nevezunk.${. hogy <liZ a[.. k5r.s flHelem.k.er\le:n azt . hogy egvszerre en.ttli~rzdmi ru:intaku prodllkii1nl Nem tettek senunit anoak erdr.'lrny i]yenkor dOh6s lebet a kuta 16.etze]cJ1D.eleku. ezek ugyanis j6val gy:akonbb. hOgy a klser]e:ti.uy kelloen IUd:ltO$ aUapotbartval1... Eg}~cl6re csakegy lcutatMtli]k .'{isok meresehez bonyolult mU$zerekre van sznkseg. bogy a klinat6 fe.~Z alanYl.'l.CiLtlrleoyek kbz:ott ke~letil. Kutatasaim erediU:lenyeE ellentrnondssosnak belyege2lel. egy .gy hogy haragos lcgyen.lea resteben. blzrosnak kelteu lennunk abban.m6d:szer.iilI.J'cbOjfit aha! Tony Perkins hlrtelen megdmadta Janet Lelgh-L eg}' k~e. 7. csakhogy az emberek art:: s arconfelnl n6 lr:::globb jelel kepesek lehetnek elfednl.rhl[ meggy6:z6 biZ)(myitekot.3Jlapothoz k""pn..rlc~z6rn kepesek azt tenni. am ne erezze egvszerre a ket erzelmet? Ez az Ll~o136 k€:.t:(.ftabo'~:a(6:rimnl.ese. hcgy 'fII ki1]6nbozo .ir 'I/agy amierr olyan ostoba volt.Qinnyt'ikil'{eri.ul meg. Torry Perklnsre.:kenen.. vonnltsttunk Iel.l.efl:<lsonHtha:ssuk :a felder!l.. ku{~u6. az Je'ieI"!t~ue.'5.i. ami! kernek .Qvei. ha. peJ.leHk:ezt a ket erzelmet...enek k(l]6nbazo. hogy ez rnennytre befoiyasQlja a. Teg'yi:lkfd.s:ara alkalmazon technika eseten is ikodd"tzarot iek:m.ill.55~tenek.ri::tre: llJdj:':i:J{ flgyelnl a legzest. V'af. ame]yeket ~ kUMt6k szerel:nf.. amiert megij-e.nese :flI tiszta erzelmek helyett a obbi.m:asz~a. sern a 'Il.Az al. sz:iUiI'dbi. hogy a mintaki'lt Ia boratoriumi ko~tjJmenyek ko:z.at a kulonhozo erzehneki:.:Ot&ben a nO' eppen zuhanyozik.any eppen eg~y k~nt lehet kivaltani ezeket az erzeseket egy steril.k rtiil"e.~m!!l6jeleket is.egy .. Ha nern tl~djllk szetvalaszrani 11. . mint ahogy a f:ele]em mintfrbal"l talaltunk volna a hamg:r-J. <I vegetattv v. hcgyveszelybe . a. Mt::g ha ki i.oak iryenkor :lisb~z~ tOSI"lak kell Iennie.velemenyem szeriru hjbasan -. egys:z.A keverekek megJele._'.zo vegetativ reakclekkal jarnak.olI11i]j:or 1c. pontjaira etektt6dakat en. bogy az a]any fel- .tffii ijeszEo're.SOdi011l:. hogy tgysz. hogy em]ekez:zel1 vilss7.a ~I testi ep!Se~t.. 11eJlg.I 'is .k:Lstd.16ae'~be'fl nem k..ilni a keverek ei7. kerdes volt. ami! erzelmi ke.be mdju k mut. fe~e. &s. hogy 3. el (loi. aU1!ely Ji]jU1. Sem a Iaborban.go drotok kozott.lonyfrekokat.Qk nagyjiib6I azonosak lettek volna. .agy mih $ en idezi arnikcr megtan:D. hogy rniben kUl&nbBz±k a ka-. . a harag altal eleidezett v~Ltoi{~.:aci[<Il eg.lemln~ll(!U ahny ~lern erez haragot az . tudunk li.mien.g lett volna egy keve. ~ hogyelmeletemet id.aki a vegeranv idegrendszert tannlmanyozta.roes rendkl'viii fOn[9S.1g}' tov'1bb. ket erzelmer.az informaci6t az arcr61 L le lehet 01vasni.J6L Al1Imuk erdekeben hogy (l$sz.oem. Mi vel. A zavar m~g._ hogy garanttiIjak az erzelmek tiszmsag.odat kell ele helyezru.at_ A masodik problermlt :120jelentette. erzelmek kiv&itil.aJto.nukozben a kutM6k azt vizsgal'~. Cf.Ibnbo.. hog}':az ~JaI'iyok par"l.ruioel!{ all O($szes oly~m .5ztette. I Iogyan crji.hagyta rnagat megf~~!emllH'::]'l. .S9. en azonban ligy velem.l~l..nk. 11a t~heter1e!illH ken {nnig egy szekben. filmen Mitott szenvedes miatr.ole meg is lepddhet a torrenteken e:s .tbbb kuw.. mert . dil hot es a Eeldnr:u~t. arnlert megijedt.

ho g)' pontosan melyik arcizmaika t kell mczgatmuk. s megkerdeztli. M.szaffiitasbr.8 g}"·~·kod.i·egig z:aV:lI'barl van $aj~t helYZf:'r{: miart. hogy hi""tUS05 szlneszeket vilaslJ.nboZio erzelrnek eseten.kel. A szivvcres. <. amikor a legszomorubbak.Lk(l~mozgassak. es a testQkben -zaj16 folya- A szineszek bevonasa leheroseget adou (a. Hatt k{:W. Eg}r k.km:l bban.eJyJ:k j7:Qmcwpaift me&yik <I.1ithatO vahozasnkat eredmenY~ZI1ek_ Meg]epetest1nkre amikor a kulo. es csak akkor has"::(Ia.. 'egy veletlennek kO:)2..:: . legboldogabbak voltak.5 aUt be' a b6ruk h6merselde'~~berL A haragos meat mutato s7j:n. soran.ivetdt. iUet.]sdt'J hasznalbat6 medszert. rnikozben a.s~Zt>kSag~l Koll&gaimllb1.tmnye.::am~'jltll'i 0(. etl61 nernlesznek v feldultak.hogy kidertHj6n r m. :hogy keresre kellett kill5nb5z6 arcokat vagniuk.erletet.1annak szokva.lti'v miikt..s kia!aiklj]h'l. nem I'iIleg a arm . hogy kfsetleti alanyaink kepesek lesznek vegrehajtani az umsil:is:ok:u. e. Eddig egye~~en kurat6 sern lett lep6::e. felek~mmell:eH. is le. e8. tI. H'1. szclgaltarort l-a.mJt6].\des ~e1ent6sen cl~6r a k(iJo.b~!m... h.\ ate. :)rc:izma.nyok zavarar.c. nem pcdig keverc.en€k. Es vaI6btn.1ink JU- marokat vizsga1juk. v. 111i megis llgy veltnk.l.rta rendszerbol. ahogy es zesekkel kertuk. Persze in sern bfztuk a veledenre.otltLlilk ktserkti alanynak.!.esu. ::Irc{~tm1:.v. hinelen erezni kezduik a testunkben <:lJvegeta. m:iin.0£)"mihii erz.e.~r6 lliommozgfliSok.dem.86kkcni6e . majd klelernezruk. hogyerN§ked. arnit e16u.]fejezett ll£asitiis:t kaptak ci~ho. A klserlet . hogy tisztamrrnakhoz j!J 5SUnk ..:'lII t6bb ezer arckifejezest p. A. ~n(igh:rtm\.nbolO arckifejezeseket letrehoztuk a k~une'rak e]6u.:5:no6zQ utasfll'l$( ..a. ami:!i:or ~letfDkb~o a legclUI'l6sebbek voltak.kckh~z_ Ji.ahelyet~.s kamerak 6gyt-:hekm:inden mozdulatukat.tdv \1dw::disokaL Nem voit semmi okunk fehetelezni.tek M'[mi . Elmondtuk ..meg retszeu is nekik az otlet.gy csak . k6rmy. hogy a vegetauv mlik0des knlonb6z.~h:~kfel az adott fe.. is kolle- ga.hogy kiprobaijunk egy maslk technikut is. 'vege- 'Vahnzasokka] ja:r. hogy az aKlzfllok akaratlagos mozgarasa 6nk.koszoMetGen. e.gaHibb olyan erosen jelentkezetc. ha minden egyes m:cktfej12'ZeSl lzomcsoportor t~IDr mozganak. modszert . vagy epp egy haraggnl kapcsoI:nos emleket idez fd. amlkor a legjobban undorodtak 'e· va la. hogy az izomcsoportok mozdularat rnilyen ].I'll.! tisztaerzelml mintjk beszerzeseben. kepesek erzelrni emlekezetukre. Ha arrel s.1jd lm1n '.'jmnero 'ireutik. mivel kepzett profikat alkalrnaznmk.7.<.s~eat felel6s' -.den telje:sif. $ arrol sem g}~6z6dtek meg...:H~nan . ne eljenek atS'e1l1l1)JUtle erzeimet).OttlJilit... ha :iZ' iUetS kO:.. hogy figydik 6l:.! egytitt (Igy iktattuk ki a Z~VJJ.agy a :fe1elemre jeUem:'lo :1rckU:eje.egyebet is. A szlneszek alkalmazasa segtten az elsa prob!~Iill!megoldasabarr.gy-eg:y erzelemhez k5t6dott !Y:!iVe! a simeszeket nem zavarta. Vldeora vettuk '.et. csakhogy ez jjira. hogy erc:l..]2 ai'\Cja:tekuk2!t. hogy dlenoriz.e1!l..ou-e :IZ egyes ~1r. az enclmekhez k6t6d6 jzommo~g5sok halaSiar<l.hogy ernlekezzcnek vi~z~.imm. felelem .~e · a megszerezni kiv~nt erzelrni mincak ti.onhe~6en fedezttik fel ezt ne:rldmek kjl~~It. arnelynek .k.tink :ru€!g senki sem alkalmazott.jek. Mserlet soran. rnindegyik e.!jek it azta helyzeset. hogy ez :. szlnesaek bevoltak drotozva.IZ al<l.ijuk.hagyatkozni.arba·il he)yzet:t6l Emellett nemesak biztosak voltunk benne. Segitse o g(jnkn~ volt a sz~nes2lek tabbeve. milyen er6sefl c!tek :i!l.d{j[lej0ttl!]\!' j.id~2renek fel egy olyan szilllilci6c.:lete C$ a verejrekezes (ezekes mertnka kfser:let sonin) neru ugyanolyan a kLH6nb5zQ erzdrnekneL Peldaul amikor a szlneszek a haragn!. Mivel a szineszekgyakran alkalmazzak ezta modszert.12:f:rles bdoly~s{)dj<1. $Zm. dket.ente~. legmkabb meglepettek.fckifeIre2le.lZJOnos eredmenyt kaptllok. akik nem jotliekzj.is volt gonrlunl.S::l:ilfird bimnyIlkkot .eden kepesek felidezni es (1..<·lzas~~baCl!.5:zckne. 11og)lr_.v~! l\.:eseker olWttek. oiZ' adou m:im.legjobba:n felrek.GOK. hogy a yegct. cgyc-s hclyzeteket.PAUlEKc\. ha egy-egy szerep megld\r:lnj:a..hoz: jmottunk.'iiek mukodeset vizsga ltu k.:uk: valoban tiszta l11iniiik. A s:zfneszek h07.l.j1-<. cs amennylre csak lehet..7::-.tdtunk neksk.ilJta a S-ztanyisz!av:s:zkiJ-rlladsze'~'al. hqgy zavarba jibuek volna. ~zivveresuk felgyol::sultt de ellenkezo viU~Ozi. ~lfeladatot k.i!skutatok mar alkalmaztak ezt a. jobbak {lZ eselyeink a sikerre. men..t amit kenOnk.. bogy drotokar I".J~al6kehidegebblett Mas alanyoktal is megismetehti. amikor ez a .lnaEas soran az lliICkjfejez.rOOllkalrunJi: es r6gz:!tett. 11.k.ll\N!: B!:SZ1:lJfS I-iAZUGSJ\. azt kernlk ltolLlk. a bar h6mersel. 'Evekke] korabben.k a k1:o.:bc'!i. . rnagukra (mi. ez ~dott6l""lclme~.h1i az erzelmelker.~szek bore melegebb.JF:<l megt6iil:enL Azt nem tudtuk.~: Bzmeszck ~ln§ltH .

l.ko.D az arcon. kozornbos .l.kgr'end.weg..desevel is. amit nern erzunk. Ogy velem.~rn hog}' a hazugsagnak ket f6 mod[a Iehen a leplezes es a ha illii'lt:... hogy a kenyelmerlenseg latszatar keltse.'i. sot ezek kive. Va. A 111egj.ve~kezmenyei lehernek. a szavakban vagy iI..itatiis..ngjait.elrnelt is aieJzz<J.art6n. hogy az egyes erzelmck j~ele]b61(legyen 5Z.s. megk:pcte. nehezclrejteni e.y a nycdes gyakorisa.'i'.0 erzelrnekhez kot6doen hangunkban beiiUo v<iJW·Z.ra szavak arra v..elmekct meg 'kevesbe vi zsgaltfJik .1trg~h"lCS <1! rejteu p elzdm.Ddfa.g. illetve ha egy rejtetr .atLlJCiJa.11gmik vagy a restunk ezeket a harnis erzeseket. m'i:rua s ziv.vele.Ez.:s~L.. a.][. ax undo!" vagy a.t.1:3.!mrol van 5ZQ.szlnu]eg nern nehezebb szoban egy olvan eraelemre hivatkoznl.flYOzM:li val megalb.dkozull. A vCf:ejt.met. Bar a k(ilOnb6z.1ogya poligrafos vizsgiiia~okb61 m. lVllg a: megreveszresre W. nehez Ieplezui.6sz.z.Rlesben v<lg.sitcm -e~ez l~mfteie E:rldln~t.lltoi:cisokat legyen S:zlO a l.eleplezhetik szavaink.n brill! a s6- rorok szam:o:'itOlOU<l]( erdekeben.unk ad mc:rl.egfIgy€]e&~imre.nnyebb meghamirsiIani azokat.mugy meggyoz{) ~ilHtirst .~bb jeikritC:t...ze]~kar meg is teveszthetnek rndsokat. jelen esetben csupan sajfi'cIn. elarulva.int:e '\!2gy hazudik.cr:lo1 osan..6..·ho. 1. J l.lt~1 produkah valtozasok e:gy reszet sem tril ne ~{~zmeghamisirani.!:1:1dyei: eppen mutanmkr Ezt :. \'>:18Y e'mrfiJtahin nem km'l! rollalharo vegetatfv rmikodes w.k vegetatfv mU"kodes Li. Ls InegriJ!Iaplt:u'li. vagv nvelhetunk gyakrabban..uban rnegje) en6 jeleit.lehet elfedru az 6n:'. ab.Ltja. ha awnban tilokba.ei. l3 hangunk V1!gy <I szavaink.l..l1hat6 jelei slap. ... ami .etze.ogy Ieirjunk vele dolgokar.keJJ: mas kiuarnkis kepesek reprodukdlni la- gora kud.z~$eksoi~tn a hib1.]l eszebe. a pollgrnf ke:oeWje a vegetal1V Hlukodes ]l1egfigyd~5e.a hamis szomonisag . amit co.tUik az egyes e. hogy mery.it6k.elmeket rnikern fedheti fel a tesnrnk. AhJ. A hazugssgvadasz meg 'egy poIigi'ilJ nelkul is kepe. 1 harnis an::kifejezesf:vel csupan az ilyenkol eivart eg~Ji'imerLe:s~ mut. amikor megtll. B~.{1sokal ig€:. a te.:.li"Ze:r ~.lelepiez egy a.nnkH~lngl..s h<li.iskevesehb hazlJg leplezherla megrevesz~e56t.a ~li<'in}'ukh61 fak~1d6all. ogy pontosan rnelylk erzelem kenteue hatalmabaagvanusitotb tal.a. ho. ]egtbbb cmbernek ez vaki-s. meg egy dszinte ember sz:'i. igen uehez.!.erzcJn.z. Mfg.. amn erzilnk.. el.gazzal foglalkoetarn. a boldogsag.F"l. hogy valaki fel. sokkal . most mHf azonban m~gfele16Jndokurtk van.1.fi.h*: .<l.i~<. ha nem erezsemmit.1L'i e:u.'.d m.124 Ha ~iZ . hOgy egy archlfe~el)es ~Ut.'i:b~n"i.kemh. hogy lehetseges-e megkulonboatetnt <11': erzelmeket 'r..dmutatott ap'ros.J!f!l.sz&nh.pjfin kepes lesz au. Ebben a fejezetben id~i. A vegewt. mi~ i:t:ma.<isz.:1 gyanll. boratonurm k~rmH1eny~k k6zcm. nem-olyan nehez megharnisitan! 6k~t_ A Iegtobb ernbert aItalfibilJJl rnegteveszri a hang.:asokr6D hogyan <1UaIJ1Ehatjuk m~g. mint egy olyanra.{:n~dm6:ryein. \orr· ben megjeleno vMro'l. h.nakbelye.ut~. l. A hatodik fejezerben bovebben foglaikozuek .mara sem egyszenl szavakba 6nteni egy'eTZielmet Csak egy koitO kepes 1':1.g. hangban.1J~'[<lk<l1" fedni.ats'li:Jt[h. A hazug azonban elhet a.o. lelegezheatnk gYtlf1>abban."l.:g gy6z6en elo{ldni at t"elelem.1rt~dant fognak haZli.. Ha en::ehr.Jg. Egye16re nern tudjuk. hogy nemelunk fit egy oiyan er.e~6en lehet6Ve v.pitha ~ ~.tpC5()larot.g}' a Iegtobb ember k&pes (. d Ugy flcko peklald mutathat]a a szomonisag ha:rnhi k(.y~~n repl'. C'l melereimre .et6 a hazugsagok leleplezesere ffiinyu16kikerde. klr:!vesebb! .negytk esetben semtudluknagyorr v:[Ias:u:ek.:lcg Il1c.rzelmek megielenesenek eszlelese..1.y scgora cege' cs6dbe .rri..pet.~hat6 es ha. .JL jan.IJl.I1.ik ~. ezt egyanint.gl.. hogya rejtett et-:'.$~.mltl1. amelyek az esetleges hib{lkk!o. ez befolyisolhatJa.s lehet pus~tanr[mezess.1 val6di: er:z. A.6b~li beszamolonak.. Clg:yvelem"c~ak kevesen e'1l'le:kezzd Ol~ ~~zkO:Zld.i~ap[t.!i~ keltse.fd.:dn(i]eg nern j.neheze-n.egiUapftani akiil6nlJOZ'6 v.i:.ge.eKzes Jitmusiir6i \~agy a ver'ejlekeze'sr6t Ennek k6..4ra.UfaJcs6Jk.e Jern kinu.. megerzeseimre ia.00$ :I1!en1 tudjuk..ilyen info-rmikibkat tudunk m~g. vagy eppen a:gg6dik. Bar a hm:ug hasznalhatjaa legzest es :<JJ.. de szukseg van vah1milyen . Ahelyeu hogy meg.r)s.'" k.n~k.n.kodhalom. ~ogy valaki .:J.ekeZle51l1!t.k :sZ'arl1a.elrnek Itk:. hogv a negatfv Cl:-zclm~k hamis benyorn:l'i.odukiUhal'U cselekedeteket kUu!gyni oiyan hiba lehet. Iu fbgh. tesrunk mozdulatai es arc:ldfeJeze.tl'J.s meghamlsirani.. 'i!.k m~lj'~ azokkal a veszelyekkel. hamlsltaS modszeret .t'l . nyelest..~kk.lgokat szoban is . ekesszoloan vagy ll~eggY'07JOenkorCil~mf.. helyzettel kapcsolatbaa. Ezeket a kdn.h<'iha. 110gy' ezr f~lterke. a haeag az aggodalorn.rzel(.ment.l.rekv6 ember megnovelheti a manipulam A masodik fejezetben kifejte {.lnk.pezzuk.

is. ~ be5Zf:'db..Dek.t tflml.d sok.arc fontos .lenl.attiS:~. fan. amelynek reSZ£! :12 iltalunk v:ilaszton. iilietve :meg· a. rni- vel '~i. inetv~.s~.lIl jea lennek meg az arcon. Az mU$~t~.z. hogy <1:2 ador.hogy "heles7i6~Junk". Ezeknek ajeleknek ugyanis szores kapcsolstban ken.:i6kal!:.enh. de lehet aka!' azlzgslome . il1ei:\'{.k meg.ettjelenn.arcunkeo.lig el akar fedni. hamis.rH~ii1 kialakulb <lKkifejez. Az akararlagos es a.giWilia.ltf1ilv lyen rei~ett informaci6 je. Hlijd.egativ erzelmck [elei. hogy H~ luszrn\tOJi:aij{ s2:amat.er£~:ve1kapcsolatban eredmenyezhetnek ~.megt~Qv. hpgy e:tt6!a u-eni.sl~[esnel.ilgtol i[lkabb csak hamisabbnak ri1ntek.i1i. :3:.k.UapJt~ hat6v~ v. het6 vfll:toza.lj{~k..m.a.~etlt~ amit a hazug rnntatnlakar.la vales C:5a hamts ~r..12: aml1.z'ir:Jtorok szaQ1{mak c. es ha meseersegesen haszna]jak oket.g:tt:""C$":rt.ivMgols:il vesszuk ..ega. arnelveket tulajoono\Sj!.Iegyen \5z6 erzclmekrol.ellek.nvafg(h~..gy fa tiI{ldik h~. hogy mU::·ozb~n siklik a haven. A hang az eUe. szunetek. Ezek min 1.dlwd6 jdeket ilrtam Ie.!.el~k lin~n flgy ef:ez~ tern.tj:akld.. iIIety.ijnkfug- az getlen arcl:tifeje'z6-sek kJ)zott ol'j1l1'1 mimikai elemek s~er~pelo. szerint Njxon es Foro vott amerikai elnokeket kifejezetten t~nirlge. ie1r.e..~ infoi.gaskoo. erzelrnek jele. EJkepzelheto az is. mit kell ruondania.enik meg az. hogy a oeszeI6 nagyon ovatosan fogalrnaz. vacID' ak5r dtidekr6L A kozveteu beszed. hogy exa:ftal az crjmensegvagy alelkesedes hamis [{~tszatat k:ertsuk. ezert lehe~E~gUruinyWk r.nyba vaJtozHc a smm.'cki:feiez.ib. illetve .s.ilik.Ultfel ra. A lelegzesben ~I~W a verejt~li:-eZlesbe.s%lvaro. €setben mllyen erzeJmekr6! van SEi6.t:e~nU.An:unk kettos rendszer.16~. mint ha valaki (lgy pf6b~i:]na sieLni.i!s{) s.relmek arcklfejezeseit.o. a. a gy~tkoribb: nyeles. arcklfeiezeseka haz~lg5''tgot 5zo]gf.E:. SQIi:Si"or an~lktiI.ak a me.tI.ki.aze'Ft jelenik meg.-atomkal mestersegesen do lehet adni.hogy mhkell Inajd mendania.zt.j6i5zofumar. Nehez az illusztratorokat akaratlagcsan e]he]yez:ni a it1l(!gfele16 helyeken.:i"dlO:ifeje:zf:s. megha nem f. a viselkedesbef.sp. Bgyes. mtvel nem keszult rei r[~.Az iUus:zu.ni Egyik plllanatban meg 'Jj. arnelyek a lep]e.e ho:sszabb icleig tartanak a zernle. illetvc: fdvehell:ink hamis ~l[Ckifcje:zest is.:irubGzlern.v~lgy aki'tr <It bant~~dat h..l~tt imom:uk. .nem tudaiosan.1 n. &. es eziatszani is fog at . es h<ilm:i. a jovoben elkepzelhetc.n megfi. vagy nil keson jdennek meg.eseinklehernek hazugok vagy 6sziniek.t:iziar61. el akar fed.::od6 '1. ilIelvc nern szandekosan fo.ely nem !s:6sz.tiltbtH teuekr61 rervek1'61.zern.Uniul~ a szavakkal.szandekokrol..s7. .rmf~ljuk..esek.eSZI'II2:. fOffi){1jab. Korabeli iIJ5{tgcikk:e:k ta1!l1isag~. nogv a vaJ6s.annak kti16nh6Zi6 !.Az..A nvelvbotlasok.b·1. A tevefr.j nfonr1~d6fo~j~khet a ha zugsigvadaB-2 szarnara.arc g~k(~lli keEt6s nzenetet koz- . e5 'IIt'1:ir H ha7. megelr erzelmek <l:rckif-e:jieZiesei 17. de akfifr egyszerre is kepesek llYii:ndketWre.vert <'l. vag'll tuJ korau.nkez6 ir~. mivel nem rudla megkL]U. . hogy az adott .inacft) darabos lesz. A fenttekben A rnegtevesztes jelei az arcon At.el:filek olyan erzelrnek az arcon.'lniid6kat Itozvetttenek.1<. akiszaradt 51011 az er. mi~ velezeket akaratunktol rHggedenul.. arnit t.' Egy hascrtlattal ~]ve.5s.::.~oIDk. ID. hog"ytuda~aban Iennenk.b6i. A magasabb hang" a hangosahb es gyorsabb beszed a [tldem vag:y a liamg jeie. 'Ogy velem. Masok vlszont df!mlj. .~okkene.ez a he]y:zet olyan. olyan. hamis ~fZ~sek ~gyszerteJ ke .:lve[. Ahamls an:::jil. a..a.es:zein.rnivel harnisnak ·er6ii:::S2n~'Sek e'lkYlere B& megjel.rd. IUtlve olyan erzelrner leplezhetle ••amely nem Illika beszedhez.s Hll slkeresen. A valodi.rzunk.m. rni latsz6djek arcunkon abbol.meg. rnivelarcrzmnink Ieletr vail akaratlagos ir:inyitasuflk.ru~"ag.D.& ni. a kovetkezobenmeg mar a lepleznl kiv<1.k5. hogy ezen v~ltoz{lSQk alapjin .a legtobb ember azert nem ismeri fel a hazugsagot a m~slk ~u'(:Jate.ik es az iHus.):m.z~ 11ctik.egny"i!v~nu16 in.:lrna azonban ~IZ una lorn hatisan:l is csokkecher. leg[lag~robb erzesek s:r.se una utalhat..11.ek.:~mbH~mak. ennek ellenere meggy6z6 arcklfejezest HHjuk. mlnden-mczCl1JI1a~at vegiggorldQrja~ a moz..

U betegekc-aktk nern kepesek akar:at1:ag. E1etli.U([[liyi . valtozasok apro ~eleit is megrmrraqak.!.'Li. emelleu megmutatja.er.. h~ egyebkt:nt €lve:Zik.::.'.gyne'V{:Z!t:!t. az akaratuktol fliggetlen :.[I:k!l: nem rrmnufl::a. boldQgsagot.z eJ6bbi csoportba hlrtoZ. nepcsoporlt61 kldt~DraJis h.l1. ido¥eI azonban rnaJ autom~lik~j~'i~ n~~~6dfiek:·an~lkm -vag~'erren annak elle&re-.f. hogy az akaratlsgos it.k~el foglalkozom. csak akaratlagos aremirnikara kepeseks. [61 €:fz:uk m~Lguk'it Ennek H.ek b ~zonyos arckikj~eksek megjdeneset'vezerIik.gond n/t:lk{U mosoljra huzodik iii mi:aj~Ik:.n-1:iMit sem tudnak alkaimazni.s... ~6t.J6.n.~V<irogta[hatjak :ffiva]03 erzelmeket. akamtl~gQsan milk-ado kolmis arc. A7.eletkortol.iabaI1'm-za.h:ltj. :ul1elyek a boldcgsagrol. vagy.w".61t6 SZ'. s akararurrktol _ sokszor akar tudatunktol is . f~'!'ClilottjaiOit~llfk :_a~. berog7. kireie7.. KiilonD07.nk !3. aggodalmat.ran p€:ldn:kkall lgyekeznek megtanltan! gyem"leke. megvetest.sterkeltseg. akiknek agfaban az .elmekr~jl arul kodnak. hi. hog).eket. sokszor meg ennel j"~:direktebbln6don hef{J.Unk ~ppc. hogy beles_zolnank kil:aklkulasukba" Mi'ik5desUk:nck jellem'f. • vajon kevert erzelem [ftkr02iodiik-e mira ~nlivel.amely az ~f. • milyen az adott erzelern inte.Ulni.it trer101 ri:igge:uenul.u a nagyobb tekmrelyfi. skiknek .1 .1yan.JO nl!3rttku"gyseriile..tyasoljak ()ket~ ha p~!Claul"zt mondjak: "Ne I1CZZ ramilyen durdsan!".r1. Bzek az .rendkivul i:igyesen hazudhamak. ami lti.:eK erzd'em jeteit feldolgozza . :am.k az eI'zdmekkel kapcsolatos ler~ohbin[orr.7.gyszene.nCi.t plramldahs rendszer (az a. A.rtyaban. undort.(Sk ba~~ik~r~epe.e.ak.:kifejeze.~kkm.szap~Uy. a haragrol.k elsO evcben :1 gyerekek mar megtanuliak kontrollaln.e.f. t6hlnk Otggetlen1 spontan erzelmi kifejezt5desekJkd. vagy bfu:mily. I1l l]oiSSZ(lsagt61 it tomboto di1h6:ng6sig.u.. serGb.k1fejeze&e.g:teves2I:esre ha":"znalni rnivel keptelenek meggaiolni a z .z erzdmeket le:h'. bi:?. ~eg:dabb. nefnto61.o.i szaba(yokm.mimikai elemeket aikalm~z. automaukussa vaHk. Arcunk eHilr'ul. mivcl . a megtevesaes.unk azonban nern csupan egy akara- jtnomaM mozgasokert}&lelos ~gytenJ:Jet - ASZEB::K. Meg havalakl lisZ!rnb.:il'Jt.s :1. a Feld(:!mrol." Eo azonban .11..nak.nbcrne. armyira megtanuljuk ezeketa 1rreg1'IJ'iiaJko:du.(i.sarckifeje'z. E72e1 szemben <it z utobbi kategonaba sorolhato pade. an a saj:a.gy lrteglepe'tkst.ike1i:! elfedve valodi .. arnelyeket 1egfdjdbh egy k.n:ilgyolJb hatalmuemberek irfr. erzelmek onkentelen arck:ifejezC$~i az evohlcio termi§kei.. ()riilkente]en a:rckife[ezesek az ~gy kmonbo. az ~'II[~yek a. hazugok ·e.Ne unatkozz Hyen It'itviinyosanl'. _g~lmn .1.::ga.e.oarckifetezesek.z6des.a..kn~lI a_beregeknel.rc.gy rnasik agy-' terulete a nonpll'mnldahs rendszert magaba Fogla16 resze .l.skocluak"m~gegyezll[ek minden er. ~:Z undorrol.d.s:t elszenvedett betegek tanulmanyozass kimutatta.·iknek.uJI.i S2ah.kepteJenek peldaul kimutatrn a h~\ragjuk. arneIyek ham is e·i'7:. szornorusagot.rrnmk vMtoz~ws er6ss&gi sldliitl rnozog.i0r1lsJgr6~ es az aggClda lomrol t:.l. keptelenek 't : iunktol fuggetlen f:fzelmi jeJrenclsz. a. Ahogy Hlar eml'iteuem" an:..or.lda 'Jillaz a m. ha hallanak.mely..u]rs:ookasok. 1U~.kjfejieze'8e. es olyan . a szo11.ud:ifejeZ!e~ seiket e1fedje1.Zdmek kneje.§t s7. Az arc az erzelmi befolyas(ll~o1g olyan res"kteit l{€:pe's rnegjdenite-ni.fra#agos. na erre kifejezerren megkerik oket. felelmet. 11aerzelmeink k.kis1.k.n5~~ . 111et'Ve 9.it:(.t. gyakranket dol: got is eri'.u it szokasainkka vj.e'>lelvd.azok a berogz.. hogy • mit ·...n:id6fom·sok.Q.l- es vai adha tnak vissza.amelyeket egykor meg kellert tanulnunk.erv(. pii.mu] alakitja arcmlmikankiU.6en nem is vag~~umkt(ldatJitm.el." egr.adi:illaz afandek. Ahogy fdnoviink.$ek maguktol mosolyogrn. " Tessek .at 'v'~I.. iU. hogy L1raJpk az arckifejezesl1ket.'iiri.zen nero kell azza110rodniuk.) mosolyogni..a[ckif~jezC-se."~Z.atni ~ nefl1Ltlildj(d!{"a2 areukat me.ese]ellenere t.enik vd. de' faarcot nrutarnak.n . i:'. arcunk pr:~digJ7nindl. Azok a plciensek.5nkente'!en ~:n.I11Ost inkabb a~ oly.IY'lv m .c}1l)'05 ~.i~!"" vagy: .en mas ok061.e:rzes~ik.Ylm. hogy melyen.lm.amikor a nsgyneni ~l. A legtobb emberi arcmirnlkamegegyezik a tobbi emberszabasti an.p{.gg. A sz(Hok gY'<l.seket I1Fllm.uggell..r6~e.eket es hamts mJ.zo reszeinek tnukQd~t teltkldezik.harsgot.:s azok.-ln1nthogy minden' erzd.uyilalkci.evcJeJI'lck. egy viccer.tlk A.6d~st61 a teuegesig srb..<1.eiyelmek oHj'<jit f&]rc'\/e:retes..6"Zdrni.1J.k hzelmi i. 'kl6vei szamos iiyeo .nzitifs"l.l~l.ln..tIl i-s.

Ezzel szemben sokan elsiklanak azok felett a finom jelek felen.ek .tetnL nem csoda.jeUernz6en haragot vagy f. testi .1san. hogy ha peldiiul egy japan szamara erzelnuleg felkavaro kepsorokatrnu tatu nk. vag}· olyan e.r reszeaz. arckifejezese semnuben sem k P.7.j16nb6zik: egy amertkarctol.odeset. amdy(:!k a meg[~veszlesI szo.!'dllI.GJn}~ink ~gj{d~I"l_!ie.lnk. nppelesnel is rosszabb eredmenyeket ertek el.. amelyek harnisak.eHtk'l/~.~r()gt~t<6 mimikai v!Utoriisoknt. amelyben arra az ercdmenyre jutottunk. hog}' vaffi. A Iegiobb ember ugy gondolia.~ mondtak volna. ~m meg e'lt is megl.~zK's rcunkon lathato jelea inck leleplezesehez preciz rneresekre lesz s%~lkseg..a. ehelyeu olyan. ~mel~elt btzonyara sekunknak volt tTh:l.~okitsainkat.I6:nboz6 klfejezest kell n.~7.!i e~y betolyasos.e.epPQl'ltba. a legtobb esetben 6szintenekgo[J!do~va. A leglobb kutato nem merle fel a h~z. kutatasi eredmenyemk viszont azr muta ttak.s f:igyeLru. pedig ielen~6selteresek tapasztalhatok kt). Azt taHill'ak.2.r.6 mosolyt nrdunk megkulonboztetnl..j. kU. lakinel . iipO~6.ro :szemJe:16k ~ eppen ifWk.... hog:y a reszrvevok nero tudrak .do\i'.ik arckifejezese.~clta hogya szoban forgo crzelemmel viaskodna.rcvencro arckifejezesek .s:z.1egkiilo.1 masika rcin olyan erzelrnet .n1!Js. rnini ha s ig.e lelmet -l:ilott aruelyrol tarsa neru is.c- gen frej'Dernki bt)\fIel)l)en_ ilyen sok.lyis0g.i'rfll f6lnlfs.1s~hL Tobb ezer a rcktfejeze.!t:alun.ll es a h~l:e:ugsagokkal foglalkozo kI. venrna harnis arckifejezeseket. jellernzoen a mosolyra k()n..s.tudta. s mlnd~g}:'jkkU1C'mbozik a m{tsikMivel ..3ztlll dolgoztuuk a h1egfcl~k) 'L{.k~ltabt-azo16 fllrnfelvelek:ket nezve rftjdW:.ifejez6m desetndvarlas mason yal masz~koljak.szabiHyoka[ 1~bvetnek.rteik Ed rnegfelelden a'l. nem mindig lehetseges. sot igen gyakran elnek is a lehelcOs.negt1gye~e.eitljttak.ellentetes .ek:if:eiezes.eFmet rnutassanak. ho. amelyet vai6}aban nem is ereznek. ~~ inek egyik: eredrnenyekenc a neganv erzesek barmet}7k.o~rill':ilrak.l.ak!m~$ is jelen van. aki megpr6baljm kiiktatni.c:z6s miau kezdurnk ketelkedni a szavaiban.?otti. hogy <~nl. hogy eszrc [.t.megilblp:ftanJ: n alra!unk vizsgfdt apc::!il<6haUgat6k mikot hazudnak Cosm:ik.siJ nk .::i v.ak.Kutatasaim soran azonban az fedezrem fel.l.ugppis gyelmet az ernberek hazudnak.gok arckifejezeseit. Ezertalltunk neki egy rnodszer klfejlesztesenek. hogy valamely szokasunk kialakul es me gszi!~l.g. bogy lfilthaH:o.-eLn. A legrobbember sikeresen teve. g legkony- nyebben e.uc!j. hogy a nonverbs lis kornmu n:ika. nagyon nehez dolga van annak.rzeseik ki.ti<1tOrok.ilY07:. hogy bizoeyos erzelmek hamisak. Klne emlekezne j6 n-h:iuy eseue a parkapcsolataban amikor .crrol. mint a.1<i)~dm1iJltjg nem is volt auugo.IIOgy "J [6bbs~g nem kepes s erre. csaknem ngyanolyan gyakran !1l'!oS(}ly:og.iU'US. mivel . ugy velem. hcgy llJW erezzuk: a virag k{ilL'mboL:o Uijain utazgatva mas eSll1.s. arcokban l"ej16lehN6segeket.5et vezerllk.£ejel. a megszokasok rnenten mukodd :lfcki.:H:.e'lletoserl! egyszenl medon pr6bahuk felterkepeznl.~dhjbak .zaltak.eggd..-l~6k nern me. kt)nnyebbe:i1 erzekelheto viselkedesi minU'i].az arcan ljthat6 kifej. akik az arcor helyezrek :a lko7. hogy az ernberek ha h'izudnak.fla161 mtlkodik. peld~l. mint arnlkor igazat mondanak.elJi kivU] ha gyl<'lk a valodlerzeseket ·8:.:ad6kaE felrevezenek a harrns :uckifejez. SO[kffejezcnen t'l.17. akikeppen hazudtak.Z.es.:.i!<_ Az .&ldn':ufil1yb~n amlkor rfl~6ttGnk.j diakokat. At doz6 f~j{~7:etben beszarnolram egy klsed.gy akaratlagosan cenzunizzak vfl16di e.. Amikor a kls!2:detbetl rnegkerdezen hallgatok hazudtak. akarcsak a vH16di.amelyekre a l'eginkii:bb fifmdiwBi>\k a k:ul. <GmiJ[oi ldjese. Eppcn ezeknek a megnyibtkuzisi szabalyoknak az eredmenye. val a tcobbieker. illetve a bes7'..IZ:J. tudati rahatas nelktll.fejl:z.a japanck az arneri krlhl k_nfi 1 eokkalszlgoni bb megn'1~hll~Ozi5. rl le.erzesekre uta16: rij'v~d ideig tartc jelek feletr.lgaljak.nak. kczenfekv6bb.S arckifejt:z~sekke! t~~I(!Jlwzunk. Szintt. 1.k<1Z arc felmeresere hasznalt rnodszerrel tobb mint otven k~'lllmb6z.o!' mond<lT)~Lk igazaL Azok.n felrevezeue a .fekintelves sx:eml2. mindenki fel tud idezni olyan esetet. Ezek a kutatok nem azonositottak a rnosolyok tipusait. hogy azokat <J 5. v"lg:fis H'!at m1G.iflkzerint maskepp moso~yogtak.ivai. amelyek el.'l. Am ikor .u. Ege'Szen a . Ezeker a feffedezeseinket <l jelen fejezet ve- set: mellen az emberekkepesek ra. Eteker a vti~ la51. Ko.el tlz belJ ken=.r2. objelcllvtnodjaaz ossze:s arckifejezes o. Azok.Ll')ho7. es sohasernkonnyu elszakadni ezekto!' Onna ntol. :J. tam Ian a Iegnehezebb elnyomni.x:hl1ik~tkiJolgo:r.'i<71i meg arcj~rekfJ. amelyek arrol arulkodoek. Ezen ausomankus. akik cak at: fiLp()i6k a. ba f'gJ>edtU nezi a filn1iet Ha vj.

MilifYr01 k:e. hogy tobb kll~.rJ:zsl6.J"oIl A harag cS<l. cn::dem felepiJ.®le..jfe.g..·fdve[eJ~. e. fejezesekclte reseit vizs gal6lli:'1set!etdnk:et . ak:iircsak J.snak.3l.\ El1le.Z arc!<iifeje"?!G!id. ugyanls i"~Z. &t)t.ez[iint).o.egjeJenf~ni.HZ asszony igyd:eZ'e[[ elkendlo-zn:tlliZOn sz:3:ncielcii.eJ k6ze] h~~zeyvei eLdon fGdezWk Ed.(jkba~ lehet sQroln~.e:'l Jc!:ek.I·d. is Illegjeknhe'tIJiek 'JZ arcon. .J .I1.r.kti1611iJ6z6 q1"d~lf.l az ~ga:tijh<ll"}l"grbi a szinlelt .y~ts(~ig. bizc:myit. tesr(inkon hfVUITLk) ezek.A.l. bes. menrryire ranja V~hll-l:i i.aril.eb. beharapoer.Jflt.LnlJl[ilatryOk: ~t.thMt6kefcl6jel.n nrcki~~~. -. a ~g':l-egy ~if.o. 6~e~.ek.6ds:z.szemold.'.~.ehnek~'[. a szitj t()J. . semmi Il1cglep6. Kezdjuk az 'L[COn m.Byan.5'1l:~ad:jil~6L VeQ.ch)J':.egYl~ idbban izz(} h. k6dli~ba.z.r!"aLt<i:r:'l/i[l~l!.a:ghoz kapf..DZZ-ak a be:.tnflk egy rejtett emlltetr p.s2:ri~b..!.e.Q$&'ag'o[ kovessen el. rnekkora OlZid6. hogy ezen e1LeP6~harag@r?ete.ermyi.!ner'Seklete lehet fO[IO.ara.lrier'ge$~6gig ~. £tmdyen .ek eseteben sembeszelbe:ti_ink egy-egy ktt:el. !gC.as.('l'..arcklrejezese" l.bk h'l!¢':Uen..amdl.'ldagq~ :fJ!:k~lmtlmklDl fLi.J.enerze~r6~. a fd..iltiik m:egismerei!)i :lJ. arcon IlIlegje'k::nO: e'o!}lblemais ]~[ezi..o.z.OjJ:.e.111'ilyek i~le:. ffilig m.i. ·er~eIm~ket keverj a dnhe[l Igy &zu]etik meg a bUl:'!. szenvedelyes.eo::.ggede. fog1alk~zo Ji:utamsttlnk csak 1978-han kewekl..5z:iHi. v.zelemL..ul cgy arcon W. n~.ge['£)€~ek e1te'rheEo€:k egy.~'~d~.6 sz. ~lme~y ... A manlpnifu. H1:1!ulkallTlozd 1l.. az on:eleguhl az als7Jel:1!t har."G. hogy ongyHk.n rnu t\<l.HU"£..rbGzik. Az 'I.'l-'z-(Ht fLlnlcl vizsgiiltuk. ha val. harfi_gsuJy. Dgy v'§l~m.imapu~ok1lt A mt.6val leirui.{jJtlJ:mk.1k Vila f.~!yeket nyelv ·kepte~~t1I.jllvoo:i:s klfeJe?!ese az ajkakkal~ a·ketked..t.<i.wlk .lehany~t~6 f-:eL<.:so¥6d6 elH16Myc:sal ~.k tdd.eirnekhe. vag)" akar tt':'bh.el'kbeh ig~te:l-r..tfiek kapcsolodo.glg.CJ.2 . J! masodpere kevesebb mint rregyedresze . NI~rntlen erzelemhez t1l!.m.:'g~ts~:g~vcl:feO... joval tdbb e:1'Zielmi jd:etk{lloniJol!:tdhetul1k meg.paszta.. fe~-· Itli WIt.:m.l.lilil egy t:~H16dClrg~ Ih<l*l.yGk pekhkent ~ ha-r.I:·. illetve mondatt31ni viselkednek (peld. ~<'i~ffi1~.~n::"]mntuk a rnlmika o-S.s:d~:?. rD. t(wtibb bovJti.fckifelerese.ke.ki cgv.Ci szemhe].olytl!. '!Iag:y ~ppen jeg~' hJdeges kimert.zlVOL~ ~jlk<dk.stb.. majd' engedel.eaijk ~ fel. jeleket .n'1Ilz.e. Arcunk olyah apr{i ~!!JJDni:Sago~ kilt k:fpE'. Ezeket a jefek.fl-in.g6 d(ihig~ .<l esendes fti:srnl- • " • " gest61 a Idmbib:a: na:s~g.'jnc1yekhez tobbll.l:ek.z:ritlyozasil.y~l·pfnd...§rn.iknak.vjd (de~g.nl·~lyek lili~ha~6an klH6nbul:Oe. Al: ds(j: _feje:zed.hlny hettel az ut:in k~Kt![iitt hogey MatyL Qcho.~ In...<).l'd biZQn~/(ite~nak" n}ive~ 1113S kntatok meg nem PFQ~ l).mas~6t . .en . 11 .eg8! itap'urant.iIIL!SZtt·. el.yt ker .jeZtes.jvarg.lZA~:~elem val.!onbbz6 ard:dfejezesek Wbb ezer (')[o1n ·at tal'tb v.Jrik soran. n1in~ ~h{lny szavunk.meket. ( J :ah[('j .5 .ud::uos harag. hogym~~.LSSan piil.re.'i'2~dl'Ui.tr:iai be1IegI'DU.l:s~zanko~asi!6l~~ 6rjo.e.fd{~r:.llet. a megveto 11J .roL Sokmtk ezek k6zCil nines 'fS kozeaa erz.h:(lI'.k.~{m<l.ei~zes(lJ.z.f.orok.all(aL Ke:s6bb .gy·~gy le'C"}'j0.mrig:1:<.o. enntekk~. A ktlI6nl:HJl:6 b."A~n.liuzott. vagy' va~6di.JJ.z 'il. pekl:1uJ a. !."Jf"i1t .k:e:j~sharag. ~ Ami ke~ i111 lerc['Ok nern teb ki:olhe[{)ik .L .. legyenek azek harrusak.:: telje:$ ktpel :..z:!l!dvm Ls.in kovetkeznek csak az erzelmi arckifejezesek. A. E2-utJ. hogy a l'J.t sokfele. EgyeiQl)e nines 105.a:kkot vannak 6~yan erzesek.kjf-eil~~zteU 1'l.~negtcvesztes jetelt vb.lemhez. vagy fel.@is kgkn:yilgt)z6bh forrasav:a i.ne.ezes~kketEzek J.~adjaha t'aritDZ() eQ.i1)~~~ kiCutilS~~ a hhte]e:ri t0v<H:lln6 el'ZelelI:fl6] alass(~_ k£o~.Qfly]i(:Otmk.s.erzell'l.al&d.ek.vagy ebnenryrdil sokkal inkabib ezek eges7" {'"..:sgJJo el"SG kUblrJ(s'l.lt ta.Z egyik szern b~cs!Jkas.k:: J.~st ktllonid16 "csaU~d. n6 e!me1-eliorvo.'l val 'Viegf'~~ haj:to~tka(':s:i:rulis.(l.Mjrosan rcsszesonr gyc.t.s kap>csoH!i..1.n1:r~.ki[12j"-"_ £:e:s. a1n. azonban (lly(lXI ~i.ak N~rJ1CSminden regyes ~1"z~len'lnek .~~ern m"l$llrJi.If.arI[fLUtlken. melyek l:ektnrhel:6k $~dnmlhtl.iki(.Ze~~el1 ::.iZB:o~~at&vili~a~. a hlrtd.idelg {ant. a harag h6.'~£l. rcon I~t~ a ha:tobizmiY0S< jeldt ·t)8S.k egyruiist6t Ebben nines. ~. arng.o :Biz-amos.i.ezes~[nk van.lt:hez k~lpc·s-oI6clnak-'e . a 1)(.. hogy a kti1so szemleh5 altalii ban nern veszi es.frrQ~6"'fCkifejc.k. >J: nlijl~lQ.te·r6 Idki.r nem &-rzi maga[· depres$:::i.sz"lJd(j-eI(!knek elemekkern egy(~5 reszeit.elyekbe:F..~dis{(g.n ar(l. egy~k sl'e~mrj'[d6k . Azt milr blz.hogy csak nehfiIlY.::.-m'C.lCfH. de e1.:oj)if.ervegel otthoaaban Wlthe~sc a cs.ikra ahal kiv:il ltorr haragtola ].+e·se~ ~~.rJ.g~~ve..e"tt <l"J:i1cIyeket parm.igoZ!isava~.i. h:fl\en:tjUisulkban. :.gy~ egl'~t'.d.'!.\:torok.[C Felfll:jii:sa. hogy pornosan h:fml' :~fckjfeje:ze.kiUt6jcl.··<locki§ej.Il6 r.lliat. .6nboz6aJck[f.:"'.

wkifejezest vettunk ·esz-· re.ari. Neh:iny szaz "H~C tanulmanyozasa uranmar mlndenkt kepes volt r'elisml!.an hosszabh idetg tart.i elfedni az erzelmeit.k '~ fclverelt.struos reszleges vallvonast allulkod{) I.1 rc)ky.ig.U"Ojt..:[]1:.mtndossze annvie kell tenoUn. <I.arckjfejezesek et6foi:t'luHs::L Ahogr egy al"ck.. iddben ~urit:t:H erzelmi ktfejez6d.S\£ mlndig ketsegl)C'esetren boldogtalsnnak erzl maWit Mruyll s:t. amely Hen.tegiiI ellet'l6rizni. ()k [ltfY f()g~Jm"z:t~k. Az elfojton arckilejezes intalf~b.( erdekeoen.i iI"ener. efj ugy . hogy feifedeztuk a mikf.eze~seL A)eggynk.etcsc'rol. n.r. mivel ameUen. hogy .ket. Ezek a valaszadok csak . Emellett lilhunk egy rmkroarckfelezest (luikr6k) Is: arnikor ]<lssitv:l wssz. hogy a dla hosszabb ldeig Mthaw legyen.:ifejeze.'eSzt~igIehetne latnt.2~\:0:5:fga:S SOf3!11'ig'en reszletesen ab:tJ.ifejczes. Nem sokkal az utan.. diakar nagyon gvorsantudiuk . alaposan tanulmanyoznl a keper.g}'. hogy a korhaz] felugyelet a161 kiszabadul va Qng:yilko_". majd egy m~.zottuk il neh:i. iibron a s2omortlsfig :. l(liikiJjl bi"lZ6 rnikro-arckifejezeseket tartal rna.bb maszk a m!()501y ezekben az eserekben.. N€:h<l a:t. ezert gyakran nem feltCindek A 2.1J5 azonban hevallj.lIDye'n. hogy a kepen milyen erzelem volt llithOlitQJ. <'I Yn6dsz~rt barkl amennylre csak lehet.talOtt klserletunkben.iibe]1]] egyon'inyi .l azonbsn csupan a masodperc huszonotod i.akkorvettek eS7.ori. egy teljes szo- 2.ele.ifejete.'!11 p'. nagyon is usztaban volt a mikro-arckifejezeseben rnegielen6 szomorusaganak.link .6k~\l. fug.geJ.t K.'rnfl. .v~lt6gepre sines hOzza s.l. majd azonnal elfednc e. . tudatos ·erzelmekrol aj_'llllko~ dik Mary eseteben azonban nem IX:~'i:zelhc~Onk ontudarlan erzelmekrril. '[:gy ". hogyan6rz. felvetels.eifojtoEt erzelmet..annal.~Qzni_ Ez[ a gyakorlast par szaz u k€ pp el erdemes -le:f:olyt'dl.apo16kb.:t"kO:7.elnyornas eredmenye. A mikro-a [d.diCiIjr prbb~. arnelyet ebben a fOi.. Amikoll' el6szofa masodperc c)tvenedresi£ig htOO iclt:ig felvillantotnmk egy-egy arckifejezest.ndok·jik~ <JZ asszony mar j6l van.Z onkernesek azt monduik.i~l([iegkevesen vennek csak ·e·s2re. Ez uzonban csupan egy szernpllla nt:isr l1!~li. hazudon. hogy . e'$ arrakertuk 6.I".g)' rnasik ::.eig ki~hat6k. hogy egy arckifejezesr tlbra. fenykepez6gep. bogy nehez azcnosits . '-:gy-egy pillanatra megjelemteni.' hogy cz az .:rZEr csak tudatosul.solyan ~yorsafli bekovetke- ztk..a. A mrko-areklfelezesek azen lrzIlyiJ!gii. m~lY'en H7. megnoveltuk a zdrid!6t. megt'lnu!n~..6 mcgklse:rl. v. dezesciket a rernaval kapcsolarban. nem jelermek meg .d e~'Y gyms mosoly klhl~l{!tt.1 szemnnk elott.f.0g.. hogy:an lathatja meg: ezeket ~~z19CTi rt5Vid iddg feIvjllanb 'Hddf(~je~csekell. ok ugyanis nem vettek eszre :1 mik]'(ikb'O~:ri megjeleno 1ii{:enet~t. publikj~t~k .he:ssef) d.eL6 meg..eItHr felrevcozcrnie.vetftet~ volna n meg.z6 klvonatokat mutattunk emhereknek Mary beszelg. hogy neha azt gondoleik. kepzett orvosoknak azonban nem volt 3Zlik~ segdk ~l Iassitasra: ok azonnal .:. SCl.~.nYI. A.lor mczdulamk sz:amanak cs6k.z..(JitkB'ire~.zolilllk e.l"cklJej-ezese 1~Jha'[6..do.ill 02 elfojtas eszlelhetoen jclzi.itorr~arckifejezes .gyakodassa) alegtobbember kepes.ku~t $li. es megszakltja az arcklfejezesr.hez hasonlo zd~I"at· szerelntnk muknak csak a E'bl'ed~k.'iZ.lni kitalalm.1:j~h iielfe.l1ibil.keneset figyehOk meg.~~·n~ azadott ~rzeimek\eil:.6V'. hflgy mi kezd '~ppen rnegielenni az arcan. es szertnnlk soha nero is fognak.zCik". mils kuiatok is.t§p lencseie .gvakran. az ·adott sze:m~lyben egy. Olyannyira k~). mlvel a kcpen mozdulatIan allaporban I1gydh. a nem szivirog is.$ik f!)~.eszl'evf::Hek a szomorusagot jeb::o mik ro-a rckife]e I'.etr.ajats.:iI.jen.IkSZor elfedve <lit egy masik kifej.zoi-6 rlJt6t hirtelen e~hC. alb~(] monisagra utalo <l.ahogy ez a nukro-arckilejezesek eseten lennl szokott -. Beisrneri. Csupa [1 keYeS mikr6r: "CaHilr~mk az .. EZIJtanrneg l'\:(. hogy iiZ ilklt. Ezt . amlkor lassitva vrssxajarszouuk megtanulhatja 1jl:1eg '-.1!i. i.esek.jab<l11 nag::von k6nnyu ertelmezni.z arcon megjde:n6. hog}.l. mag.&. J6v:a1gvakoribb volt viszont <1Z (~!fry'lou'._"ek az egc. amelyek szokasosIdetarta- ~"'Y \I·C't{r.Meg ha a va!6d.'~g.lK!gy a S.A leg[obb hlri.'\..~~n1jlaz ]d6 n'j-v:~dseget61. f.iz6'ek... Aztin ezr megis nagvon konnyen meg tudtak tsnulni. ittl~· jeklUt:_g.go.i li1<lga~. "id6. nem latraksemmk. valamiru az lllusztfa.:tnbiemat -.m·k.e vol t li~th<lt6? a frldy.s.re a szcmorusagot. olyan gyarsan.k.'5:·megje~ lenik.tni.

'H~kmegjelenitesere !wszn&Jni.g.<vek mutatkoznak az arc pi:. illetve meg is lep6dhet a taI1'lauiis mian.tek S:.nal.<lrr1dfejeie-sek.eto hazudlk .k az erzelmek.!'lem mlnden [eler rnutat]a. akikct 'osztOu'os hazugoknak hivok.1:sajatrwttr. igaz. hogyan Jeh:et :l mlkro-arcklfelezesekkel es az elfojtott mimikOl]" elemekkel osszefuggo csapdakat elkerulni. ak~kkeptelenek a fenti iaommozgast akaratlagosan vegrehajtanl. azt figyelrok meg.z ~f6z6 fejezetben Jeirt Bml.i':.ogy nem adnak hiEdt 01.""erm. megjelenhetnek a mikrok es "iIIZ. amikcr megpr610alja lepleznl ezen Izmok mukodeset. hJVjllk ezeket az ilzmolmt megbizhato izrnoknak. de kevesbe r~SZlJ::le5. :<1: rnegszakuas terive eszrevehetd .m:::k. Emllf:kezz(iTILk csak vlssza .lultasba kell '.it szivti:rg6 .lJS!. Aki ~.. de ~1L e.:~Lb~JyQzasanak . annak az is nehe:.ely~ket egy '(K<. hog}'" emyomja ".:t adott fog iZO·m"flOZ.~so1.tl)tI:. hogvan juuathatJa. a hizug sem wdra befoly.ifeiezes fe! beszakad.unk<H" az . arnclyek nehezhherik <I megrevesztes eserleges jeleinek ertelrnezeset. gond l'I. Utobhi ·idobrtari'"!~1t reklnrve rovidebb Jlllgy:iUl.z. el az agyi uzenetet az izmokhoz.JL.erzelem kent a hatahnaba..kCpt':!i{. "Van nehany olyan izornrnozgas.tgMzb"(~W<llrcizmairik azok. hogy rnozgassak meg minden arclzmukar.~vait.t.eit.el:nl.k.rtj{jJ<:ezeke~ a nehezen szabalyozh<l·tQ izmaikat akaratlagosan.mQnym.'igva~hlsz figyelm(. Az an::kifejcze.!Theg nern feltetlenm jelenti e. . .'.1rni~ kor egy:.lm~l egyarant s:za.lepleznl i kHlvilag elol.~ ez az artatl!an ember pfoo:Hja meg leplezruaz er:zescit.r. ho. nuvel a legtobb ember nem rudja.l.{ll ki'illil h<lgyja..gy kfscdet 5or1n tel'K!epeztuk fel.~ekt:.IJt<JI:t mlkrokai vag}" elfojtott ..z~nte. de erezhet btfntudatot teljesen rn~. mlvel lehetesege nyfllk luegdid fblni av.er-. OI. H.:eiemroi ~1.:1) befo..l haszna!ia fel azok .sltjiilk 6keL A'l Othello-hiba kivedesehez <I. amlkor hazugsiggal gY.gyall rnozgath. vagy undorodhat a~ igaztalan gyarrC'l'lif~g. [~ad*lsul mag. A.al:i. ezen izrrtokat ugyanis nern ·rudj!.bet es megprcbathat clkend6z.~61.mint amikrck.l.i.a2mon('ia.z adott arcizom I'l'. hogy ezek a nehezen "olliroU:ilhatolzmok remektslmtlkodnek. annak a k6vdl.t04SS0\r.:r.i.elfojtott Hl'd<. Az arcizmok akaradagos .dfojloU art:.. ha v~l1akit O~ytH1.eh~[..k a kontroll ahm tartas kepesseget.l. amlr O~hello-h]banak hivtam. ha szomorusagot. Azel1.cezmCn}'"!.szir'lIDe biirmHyen. de hosszabb idejg lath-ato a m]kr. hogy az ill.le. szorongast vagy ..t :i. s a son Ineg lehetne folytatni.egy erzelem az adon lzom m(jkodesere 5tLfkal]j:<Jl a restunket.z elfojtort .!!.e gorbitsea szttjg sz.tdd. ~uhdyet (sale nagyon keves ember tud akaratlagosan elOid. illerve hogyjelerutsenek meg Jdili)nbQ7..A. amikor RITa ke'rtiik az ()nkente.t6bba. nern is jeleniti meg ax adotr erzelem bsz-· szes jelet. A lrH.6k..n.:g:'lsi).. hogy hamis arckifejezesek letrehoz3Min.r:. e lehet fclszabadult is.d:j~ I ugyarrazok az emberek.ii aket. amikor a.€l.Jeltrlt6s cb'Yerueltere.tfCje'zesek is .'k ki.lm'l.~nelkil1. bogy 'ha valol.'i azr. hogy . hogy megmozditana az iiUrnozgasa&rt~ fclel& iZm.m" tarthat tole~ h.a·z ll[cizro.~k ezeknek az ernbereknek megtanitsni. arcukon.rt. Egyes arcizmok sckkul megbizhi. P~]djl~j reszralanyatnknak csupan liZ szazaleka voltkepes ra. hazugsagvacHis2l nak meg ken ertenie.gyasz~ere znek.l ernbel' js ere(.fJ blzonyfte:~:lJi'j. arnelv ezeknek az tzmoknak <l mozgasaval je1emk meg: arcon.:a"\Tl-ves%~Jrl"e.: ket szahalyozo izmok kdzul riern tudjuk mindegyiket ugyanolyan kOnJ'¥\:.lgyis.sdni. hogy e~')' . ehhez a legtobb embernek t6bb szaz of-inyl £y<!ko'r. hazugs.-swpr uzenetet cljUl.t.ly6.kl mikro-arckitejezest mutat vag}' elfojt egy bizonyos klfejezest.l k. iIletoet1r h.~ van szuksege.el. v. emberek.ismtanIs es lehet merges.rbk tekinreni.ykamtiagos'litl szabfdyoznL . men egy aha~. A rnasodrk problema.rlllk:odh<JJt~ nak .ilyoza~ii. A mlkro-arckffejezesekne! es OIl .L Ugy v. Nemrnindenki m. R:iiadasl]Lp: is nOlEY nehezsegekbe utkozik szam~lm.eZiodesenek egyent ducro-". Kepesek volh. tokeletesen p. tf:nyez6t.111iO. amclyeket kepteleuek vagyunk hamls iIln:kifei~ze. bogy olykor HZ 6szLme embereket is clragadjj._ 'e~J)].ll~xelterzd:md akar elfedni.fej. . <ln~tlal.HC~ k:ifejezeseke. az efLdilli. szavainak.. ezert ezek hiflny·at nem Iehet :Ji.tlk6d€s¢t. mim masok.lt M:e..S.adJ6 s7. pe:J. arnikoregy erzest pr6bi'il meg.kifeiej'je:'le.Z i:!.rJ. A kovetkezd fejezethen rejtem ki reszletesebben.ilk keszsegsztnren korlatoznl vagy elnyomni.. fel.-:&[.llU.~:mr "bogy ha valaki nehezen wdja akaratlagosan szabalyozm valarnely atcizmat...1 ha valaki nern tsmer.(li erzelmeket 11:Z.is.l.r.€:lkdH megteszik.eg~t. Ha nern Eudjuk· .

l.rkai felfde huzodnak. ha kepesek lennenk o!l:arcldfejezesekca k~l:t'ehoz6 izmok milkodei"senek teljes g. Ez cHtillAban h~'irom. mivel az arc tobhi resze nern mozdul.0i.Az anttagcmista.drJrlek5ilt::d rrnlkodretetr jmmmozg{isok kore azt el'iedmellyc.ozgas ellf1ntiJtes t. At.wt.ek Hlnik A. ha osszenyornjuk az ajkalnkat: es relr'e]fo .RJ<J megfeszlrve.tI/'nyt'i vtiito.h'.s~riz'll.6 sa.~)kl..4 ~brdln a szommusng.l..yom.. Ez azooban nehezkcs Ieher.eg.<.e soran me.ZDnlxt:n egye:UlrC!m~r.j:tHi.erl:)(~ti~:h.ljek amiml[i::.zalaert fetelasek .st idez do a hornlokkozepen..i1 '\ffinnak az arc ..gyurti11 (vagy eppen bnnmdartal kli7lti() -.h. ha cgy erzelmrarckifelezest akarunk df~dnitfl.(Jpll1'les esszerfLnd( e_~v.k: kepesek. rnivel ezek ma:. rnl'gy eg'Yer~~l.)it:Flki b!z. Ez es .. aggoda:lomes val6sztl1tile.llre. .::hctg~ hogy arcunkra rermesaetellenes kifeJezes i. viszont akkor islatha~6'i!":.lwuu l~i.Qllyitcl.s'I·$Ofa(b. t!2·tertC~lIVhl el mt'le1K€m kel.ha£6.a~ik 'lisw.:dnl_ sort skaratlagosan vegrehajtant. hogy a szemoldok hd:.ve.Hki."i!l!'!l'l jele leher.gy mth.gyunk Az adon difckifeje:7J8st j'l"HemZ:'[llf:l1 em' m05011yal lehet leplezn].[dbbi arckifejevesv abt'1zo~6 kep S7:e~56:5egesen jeleniri megaz adon ::lrd:ifeje7k}1el<:e~. a homlokon l:ithH~6 jr:dek hason- .iIi:modszer.is kihatnak.1.abraI1. (Jil'umo[ je1z6 mosolyt peI&.:zJmin. ha az ClgYTI.iii megbt7.g. a felsa szemheiat. .il m(::gvitattlm eet j fd\iel'~S~.:..nC050dii.l!t6izorn-mol:g. !le.lll.l1ik.azonban ez nern fogj~L elfedrnaz erzelem kapcssn a homlokunkon es a fels6 szemhejunkon me.!lL:1\'!::il.rus[lg erzese gyenge.o<!. ami merevnek Yagy mesterkeltnek tunik maid.m:<1Jgaban :J.'lkm.g.Li ts azonban. ho.lu] L.hat6.i1. erzelrnek kapc:$ol. 2Y"]s:z. fi 3:. hcgy meggfltolj:uk az izrnota rnozgashan..m ez ~!. 'Lrg}' foJJgalm-.. valamelyes n'l.lm05 o~ral1flel... ha az .t(.s~t'<'l.[d v{dtoz.7..Jsok fO szfntere.ze.'i1\. Ez azt jelentl.t.a .CVe~ttantagonista izmokat (amelyek '~gy-egy m.LiI.. meg'fuf. hu ~I:<' ~r.t:Hudater.tak. hogy ~gy k€p~nneliil leber IU1Iozgas kdzhen ahdtw.II·slJ[!~egy arckjfejezest.6k (Ugyal1ez az .zdmek a.MBGrfvESZTtls]ElH AZ MOON 139 hogy n'l!eghaI1.l6::.U.!:_r~Jjco lithat6v:ii v..) Fi§. hog)' egy olyan arckifejezest elfe~:J~nnk amelynel"gathts..Izmokra .·:~lb~~nczgato izmot . ahogy az arcklfejezes rnegj-ekmik maid elI'UlJ1IK.. megh!7. azonbana 311-n kOllny-ebb a homlokra koncentralnl.)'clji.i.ZF. /\ hemlok . hogy va16sz11nilleg ez nem iden~k megezenerzelmek hamis abr~zolfl..11:~.s·wrgii.lni.I.jdeno tn(~ghb.A :.cl)o....szomoru meg.emT)er nlleg~6balja elfedni fl Z . bCi'.ek'l volt kepesezr 3 mot. At almlunk erzett erzdtlJck elfedesere a Iegjobb modszer az t~~nne.gJeleno jele!\etE. Ha 'a szomo.ard:Jfejez6s sxerepelt a 2.sz(jg alakba fes:dti.divalik.'.lm168:'Li~~.g.'is annak ellenere. a z erzelmekrol firulkod6 arckifeiezest konrroll alatr tartjuk.m egyebkem keptelenek va.k hasznalata azonban mat on.es€nek beo]v<lszrnsa a valodi ·~:r'x. izr mo.:. altalunk megvizsgaft embereknek kevesebb mint 15 . Egyelvezetet.izom-11lozgasok hlfh.ntheru.a:s- 3C 6hr.sdott .3D {iibm es 1>1 Sz. Vann:ak mas modj:.o{l. arm sem le:..~uk o!'i.tin.

ha vaiaki .enihej 'es a . marematikai pIobL~Inru6L A 13zem0. abra nlur'l~iHthogy ez az esemeny 110- .if.:11'.:n kifeitem.k e.jket a megbIzhJ~.sszchuz6dik.I.hat6i:t'Qim'f.iJru· arnikor a n]e. rlI¢lu1e::l. illerve <L.1ke e. mint(ti. $~a?i~Ir.·l:ilL:zer:1:dn1e~ ket a .6srtiak Mivel au6~ ts tert.'.el'h ~a ped.s.gjelene.e.fUC~1h:ll.'l ~1}J:yug[. kor.v~.is..rryekI'!n.eJ sorAn.mt~ldokzekben az ese:Gef."f m.b a.Ju.e. cizmok ~:rKlzgis~.~nel&$6·()~.tgiOO~lJlY&grehajt.1l'l!.eLhetdye.de ~s 3D 'llpdik a $?..k.a~ai[ en:el..'1yn!fth.i~ f. s7JenHltjt~kl' mivel 6 a v~116ele€hen mag3..ni l-::mnnb""egekel:. Ahaoodillc (eje!Z.'lbJ:U lJ.gbfzba~6 arcizmokmo.!Uabliilyozni Azonban a. A k€pen: hitha~6" hogy szemhe] fde[lH~lked..de :ittilltb~l crnb~i'ugy~n8.kl'![ pxoduldlla.oz.sz~m(j..".w·v~sze]yt .e.Smeri.ciin hlJh.s kOflcenH..\jQport a s.ak..6.sS~UJt emberek k(.iemz6 . amdyet . Nagyen .s.7)e.n SY'itnJI51tor! r ~ & arcan II..nJ 3B (.ka vQ.:z. aggo(blo. hogyan jd.mez~ zllik.f1k. ~~rgy fd. il rcklfelezesekben.k.:.e:tb. A.aJl~.(~ 3D abr.v<'l.t61~ozpcsak kisebb . [eleit. .n. p{u:be:s. ez fL mczdulat akkor jele-n~kmcg.o"g:ybamii~'llvgy:in.J voil abban.z :ajk.amskor vai.fiI.I.e-h(I%. ez tipikus jele >!!.!tlatok.k.gy .ekben v1111ak eszl.J!.L 11 Broh:'::J.l6jelkeur:.~. mlg_.§st. h6i.s7.1" ken:.·tr.statikus fibcizQlast A 38 kipr:I't -:it.... FigydJuk meg.'Szti::-. n~ivd az illeW arniart l:e]..gendolni.ert fdelo.~j(1.t. jJJet\'e lefele ~njnyul6 mozgJi':>i!.it6 m~~elen:l iart a 16bhi ember hazugnak m Fogj~. elfednl if:Of. hez e16ide7:oi.fa. legyel:'.egy s(rlyo"". felelernnek .\·etpl. es )1 .ztlj.s.e meg az dOn. ha v<'!bkiben e:~kf'. fennmarad.l}eh.:gy 6szinte ember .me. h('}gy egy hazug 'ne'~fi~lf"elk~iUmurarja a megrev.em]Jejn.~ka £tldl.izol'll. ~nQzcl[ubl. ha.aki.wzug.g es l:1'(1). hogy 'ill .ist'ieLt.em~)cu.binadoj~trel1dJ. kevesbe ~e~zoeklatha~6!i\ :5i m az aikakar nem sz.sz.a pszichopatak es az 0sitonQI>· h<iJ. LC~e:zik egy m.'l. hitetlenkedes e$ ke:thedes e:~nlbo~6m.vagy ~UJcg~t c''\SS.~..akod zavarodott. l'lOgy 4" ·6bf·Qi gyokmtli :akkot1denlk:me.Darwin aiine:~lezseg lZH1<lfll.ntncsenek !iyeD megb:<liVifOzD me. .n:Lk !dy~$.Olt tjll k .:be.g.-ll1rOzgtisal:r larharok.. A s~.1 pWdtlkalni ezt az <![ckifejez.zmi. A .~.Egy anmJ.wmt~tbQ~tkl<~:zokai!. . '. Az.ha valaki nett] veszl ngyetembe az egy.itn.Z't veuemessre.. amelyek a szeluiSld5k Osszehtlz. AWbbi el'zelen1nek.a cselckedeteket nem..tHl:jameg ..3A lMipen 'lama.id6kt..lja.eroold6kriel ·es a s~.tova:bb bo. m. fels6 .de~y§si.kgg-y:akol'ibb aockifejezesek. hogy az itlet6ben tudatosulna.W.dQ:k rBi0!it€lk(~d..saesleereszrese gy.z.7:L". [gy' ko(myCi e Q&<.61dok emelkedeset hiaSiZJljjhatjuk mh:nHcaij'fdkRlli6jd!:. felekmre.g: egy . hogv l1yom<w~ko§iffiukvagy hangs(il yozk ulegbiiliat6a.:.sj fonwli :.7ugh ·sagg:al gyanys ~tf}tl\.rri.2dtll.!.S o.I:]a eU~dllj a ~~~:I!llet.d~ln~figt<l. h. E7-c. a~l~(.n el keH kert..lslkm~gb{7.::haro. {)[hf::Uo-·hiba. He.e:m.ket gy~k.l"i ha mar i.j'hrch~>in:hatQlipiklMi jei~S h lei.l.s:li.d felmennl :::1 pumpa.e:':let l.rmaj~t.i:tJ'I~]~!) oz{la~::il'Qk m nem: e B5. d.6' .a!'i('J{i:fej~~esr~jetl.egp~·6bjlja elfednu a felelmet. Egyes emberek .. 4.o'l.t A ~7.gpl'6bal~a leplezni a .tl1nakjel:::i csup{un a )..ciadflsu:l kO.zDI{ar az ri.:temo.:i.1.'':C1. fb.g)loJ1 ne.b~.A. at: a156 szemhej pedig megfeszm.nd hl.i~. hiszen ezt a 1:e.g~lJdtE'ge5lfe id~emi'l)megil}t.~bb n\inl tit.~ e.id6 eseren . Iipires leri:iie[ell..mgoJi-·egygpm iLL. scZemheJak pozldOj'l nagy vfJII6S4:l:!t(fseggel... fgy . A harag egyik ~€gbi1[0:'><1 bb jele ~klau[ az njkak e:!kesk~nyecle.1l11YU vfLh.:iv(iln~hb ~k<JIr~~tI.~etet nehez kouuollJJo L A le:!:itlkast6l ren-ego h. <'iltH]unk v·iz.:'.at..hogy tdJes keiPe:~ kapjunkarrel.apr6 mozdulat.. l::tzt az ]zo·mmozgi1'[ a ~eg'lc()~)bember sztlmtitan.lgy<i·~1 mebidc[ib~ln. hog!.ent V:.Ctl.k~~ pes magat61 ..e11.§.urm: egy hJ:zlJg . vaJQ:"iz:inuleg..basonI6 jei~kel fog mllJtatnij.e!nbld5knek 11£~leJel1Llre es a meglepetesr« j'dkmz6 I'no2!dulatai~ m'l.r\i!ern b fehetfeulU nyomjukossze.kLkepes ~~zekre'i igy e16fQrch:~~luitl'lak~L hamis -emellett elfedni b· kJ::'inny'ebb 6kel.l-iJ.flHyen nel:i!ez:seggel aHtm~ . rueI1t SZ~~peh]ekbtt. HIll erez.l .e]m u j~l.r.'1z.. tha1'6 mozdula tai ~ az ernelkedes I~ 'esiereszkedes . akitnegpi'6ha.a.ldok o.ek..r...a . annak mar G1>ekJ§lyrneneku rnegjden.egy ll<1.s..().s:zn·aIjlLl a.ic. inegj. szemhei ezen mozgasai megszonhetnek.d$QJ]yal. hOg)( a haz'lJg.tk" i nevezte azokat at: bmo.fele1mbt~ mlvel ezeket.emhe-jn.sofugvad!asz mikent kezelheu ezt a proNem{\.6 arcizmok 3£1' es 3B db-ran MchaLil"J !1:toZ'giisaivaL A szqmbldt'1k 3Ces 3D ·. zuk mondandoak egyes reszeit. 11. ~L.iiKents.!gbfz'b'fl.el.'iv~l. }.:.~.rin l. cselekedetek ezen kom. nem tsmen f~il ogy . Igllz.:l2 :.leak lesznek a ..~t.e:z.

~.m'l.lEOmkm.'lagot e l. szerlnt ~t983-a$ lengyt3'brszagi l~.1kesztrlt fel'v'C:h::kn WdH~t6escmenyekes: .. lengyel hatar kozeleben. cs olvastam r6ta" hogyan k~pes. V3!~6s{Jjggal1eny(Igbzo·l.Csehszlovakia es Kelet -!\ie. hogy a hanga~6$aga erdt es hatalmar olvashasson le a megielenesebol.[oslth~t az orszag polgarainak.ei. I.7.A 'val.Ne. E7.~ l. hogy l~ A hazug.i kO.ipc.st lol. A .A MEGTEVESZTES JIUE'.mltgyobb polirikai szal:mds... arnely lehet(~\r€ teszi szarnukra.sag..a.rendkivuli kepesseggel rcndelkeznek.in. es M05Zk'"VaL j6v.MIDdo5sze annyi tortent.l'~ Nehanlj! evvel korabbao a gqanski haj6epr~Gk S'4Jt:r:jjkj.'>.. <II szovjet csapatok bevonulnak.tO'ltlengyel vezetes [laruzelskil is rnegkapta a polirikai felvetelt tobbszor is leadjaaz illhmi.. NeMnyezen [elek k67.lv<it!. ha Lech Wales1. a . OJ hozz. Abban az td6Den .Q.JiiJ<M:gzarckifejezesek. l1:c. Sz{imos karizmatik us' ve zeto volt biaokaban ennek a kepts:kgnek.{l Moszk- va :ilt.:rt!ronl.utolse ft.~cttdj Lkoru saran.:ptOI1:1idnok" Anvar Szadae ill!. E':gykaztiszte!le[nek 8r1. faft.ffil~gy:~5:il'val lena gyel hadsereg veue at az h.·ovetkezmenyei k:bd~~k. valtoztatni az arckifejezeset. Esehi. es .nte2:zen Izrael ellen.'anry[tast_ Juruzehki r~bomok fe!:fbg_geszt:ette a szakszervezetek !nlikbdt§set.j~duttal": az ~.6 .agy(:mh.~ lJaz-ug sz6~ nem pej-omtLv eneIeml~n lhoBY a:. parbeszcd soran alkalmazott mimikai .~ILa:.M·ussolitlt uralkodott Olaszorszagban.n~pesseger6I.l juruzelski tiIoomok teveken.J50ruit a kezmozg':s 50ran ·wegfigydht:t6 iUu3ztr-.korm~i:nyds(. igaz.'kro'1icleh~~~<'i. embere mosolygort es kezer riizmk.al v1bs. Lanam a fenykepeit.in .~Lk)..e:z~$eiben. llJ:)gy llven tehetsegesen kezel]e arckifejezeseit.!:I.n:if.rci2mai!tla f. ez pedig azt munnja.t kovet6en. aki rnagaban tartotta volna az 6-11cscil.enul til'gyall S::t. rnetorszag eseteben.ol. hogy g:ito1i:lk vales erzelmeik ·kif~ir. ag)' <11da.ft. korlatozta Lech \vales:" mozgasteret. hogy alengye] kommunista vezel." Bat nem volt k€. bcszcdeker mond.k vissza.i.:n egyanint...!Ij'i(lkri~\I'(!zni.I::W eppen elfedesere.gya· korlarokar tanouak <I..:. megh:il misitani az &u::oekii-'elezeseit.lIfir(. titkos tim.izilk. mivcl ezek azonnal nyilvi'inval6va wlmk arckiJej. hog.e? \ViB. A papa megerrene. papa peld:hd a hErek.! A?:ARCON arant .'Jgy I::~gyiptom05 SZlc!a 1973-ban !.1 mozdulatok vagy a hang lnegha.J~.n.negl.:. Ehhez i..m &.e:dnt cgyl. felmenilt alehetdseg.11Iin kavet'kez6keppcn fl.8. A lat5z6]agos ellentmondas ellenere <Ii megreveszteshez nines s:c.adl'la't()k.!lml1. Szadar rdUE()l(~gsohasem probahalepleznlaz erzeselt.5 ha~Ll~gQik erk~l.solru.:1 V:iU!-' .k oly(w ~rd~.i:l'lt pekla IL1~. Igy emJel:(szi. cs srarariurnot vezetett be.Jiba n CS geszlikllLici6jflib. hn~w ni.po$"t. hogy mikcnt: n~dja felhasznalni az efFiHe nyilvtlnos takUkozo'kar. a~. jelenle~e tlj lenduletet ad :<'1 sztrajkoloknak? Porradalmat s.szovjetek ugyanis honapokig WM h~d. es megprobaltam utanozni ezt a riszteletet parancsolo arcklfejezest.t~g<ll~~sanaki ki magais lengyel szUletesti a VO]LV<ljon bra a papa egyertdmuve teszl W.~6dt:s. Ebben" legkorben fontos .i~lek(e.. h~u)f!." Van meg :e.mga~.in. arckifeiezeselt pedig ennek megfeleloen valaszqa ki..:i I. am nagyon csalodeam az eredmeny l:UH.Pr«rncts-co (. irta 1(.a.s(:g V~U1:a 'korahban mar ernlftett. j(i.::'. Szolidarit£l.misH.ag()t bj7..~.val :ko:rratozottfIJhb n')6dja~ ahegy az egyenl I~ ulonh"ege:k !bdb]Y{lSOlhfutJai:( <it megb'~"zha16'."i rGc".l(j~lsti.(:t az arcukon. ahogy teuekazt koci bba n Magyarorszag. II. egymashoz fizikailrug iti kozcL~f.<1.nonh~t['l ~ m~~ dlk rt!jezerbr:n kEh:j~('!:lWJlll.m~l1yem sl.. lanal Il. Szadalt sikeresen elerte.il. ~i[lCd2sefk.asa sot:an teu[anflbiroIly""!. h csak az olyan bensoseges helyzerekbcn szukseges.• lasi vezet6 es az ezredes talaJkozasa.}:m. armkor nyavam).':. ami kor Hitlernek olyan mesterien sikerult felrevezetrue Chamberlajnt.~mi1I' . 2~ b~t<:.wlid.ts..er~Horezsirn t=lgjai lernondtak.Z1973·~s habor(i.ui~~~lg1r.epelesszerU. Ilvenkor az 'en') vag~' az agresszio p6Z~lit vene fel.P. hogy mar megf.gelfog.emtJ'j.).e. A tiJkOfd6~t iiIlmm otthon.m olyan tJpusuember volt.aJi]ta~szakszervezet vezetole tOl sokatvagy [Jutgyorsan alear elerni.yseger. a S.'e[l(}6 s7.g:il ka:p".lfisI vezetc es ai?~b..· melyeknek ceJ.til rn.'Sat v adj..:lb(.uesa tamogatasar.zmok rnozd l!l~lfiJI.to San .k:. Sokan attol tartonak.oci~i:Jsedet'eir. Jelen esetben a jel egy~nelmu volt: az egy-· haz es 17.anld'tsag~6L Bz. arnikor a hall!Jlg 02ti· aldozatakoavetlen kapcsolutban vannak. A n~l:u04] cg:yi.biislf'l@k tUIl...gy •.ctL h<l:~:.:.ud.tpitp."Je%r.s7. J iilnos . vegU] ." _fern minden polltikai vezetdkepes d.ak endmez:eselt.bj.er \Xit~izl'l"i(!n! egykori izraeli vedelmi miniszter.~ va. amikor az ellenfeletvel talalkozotr.il:jflrutlts:t.j:aarclzmainak kootrolla~{lsa volt "A pohtika volt it hobbim. hogy megtscsak lgcn tehetseges volt a megtevesztes teren. \~(.kbenIl1tg.:l m:egtf~!lat6 arcizmok scm megblzhatok.tclevizi6. aIlam valamilyen utkos megallapodasra jutott.tO."_ Ah()gy.csj· .

4 es 3'D4nfa) jellemz6 'l~().U5~tott .. akik Woody pJ1enhez hil.kle~:r2:1:iru'16 .A tnkre. hasmalja a s. A hatmadjl rnubiema.u1.hiq~a ~l3ztJnyis:zla'!{~zkii"n16ds. menrryirel Sze~n~in}.t ]ehe(lebukhnni..mn new it)L.e.. hog.S7~!n ]atV~..$ lhz.i[ beszed biZlOn:YOGres.kifej~zes. de meg.eJr at egy fd~kn~w:5.Hmdynek j6voltab61 ezeket az izmokat is aktiviziloi Iehet lZgy harnis arckifejezes lerfeho:od~s:<J: scran. WQQClyAlJ~.5Q..n f('lh.GU otfeJe inforrpdCi6t .d -is roszveszneka e5 liz .t han&"(l~yoz~on. arckilejezesel nem ak.:.itnl$ kb2'.~lctiJ1grj!ek is neveznek) arra tallRja a szmeszt.llLll<!~~if a beszed h:<lJlgs1iJJyoziisanL !.lzmokhoe.Se.r1f'I uknJ-arckifejez!§sekel:.ffi.i. le~ek tti.t:t.mivd a hazmg ma:ga L-. elfedhetik .1d['~lk~ a .en1!.~'n..tlisJ:ra.8n.!Olmi bO.' hfl~6 i"7"mokban~ha a gY'.iig btHi:[ha~a.iil.vidflsz pe:.ehet6sege1ha meg[anul~a fe.[(ufeje'Zhe~riln.[..h:lli..amisHI.itllen :alkru. .flnrlek aeok az <l§ckifcjiel.lszniLlj{lkezt a mozgasr.sg:{ill emberek Hem !iJudjfik produkalrua 3A~s~3:B ij}..:: alkahn1lzzw a mcdszen.il megbizb<.l j ertc!enliben nell'! ]~ az.t}ib.~ harnls '2!fckrfeiez.t a 11azugok.r:lrsri.l.dalolne16tt <12't ~nOl!.tdt~:tk megldezni.sz.k mOlduj~ra\i nernmegbfzharok.JJ.in~()"rfI\1a(:i6foIT"~~uJk.~d.~n"lmlk koszonhetc}". feltsrnemi.g igy tesz.(~~t lehetJ.gfisQkro] van 8z6..]y>oznL A hd(:mgsag.{}ro~'l hlrha~6 :fl.?.zi."'{) i:. (~gy olY<"ln $1.z.go.k"u]6ris klllol!'.k szab$. Is .g $z.al tragy a megt~V:I'$7.dulaW1 <ll.gs(dyuz.<"~.k~rJit~:JJgDs~n vegrehil. :ameiyet a v. kepesek a "".c:tisagra vagy f~]clei. Kbzu.t\llen ehelvett fe1fe~ehll%z..~.y.erradvi4egrr. szomo l-ti elm.erzla h.l!11 hatiisara.dy. s aZ 'ol'y:a~1Qkat.{jk s2OJOO...e.tes eg. ~tyenkor igen gY.omOfl!S~~gr.['I_YClliili~ltj<l.l1ek.gy4b: jele. aZE keret'n 'iell til.jtani.'l.!ki~ szivarogMtl'l<Lk a lep!ezeu ~r~ehnek~j .relmo~0d:lk.~Ilkr6].'. Egy hilZ.n~ ~j.gyakffin hacszMl jlyen moedulatokat hangs(ilroZ£S.elesen . ha eppc.lide?H:J.tj~. amelveket rnasok k'. Csakhog~ a szemek bazudhatnak. akfk tis:r.Yri. Cs<!ka.ti.i.ZOk:t1i:fL ~" akik e2J megls megtesark. ·el'=i:diu.gyeppmi h~tin)mu a~:tkif~~J~L£:se'~.er~ sUvalg6.<I..z eU~ep~elesBeL~ fnrra.e' (3.$e.dem Inegle.zjlL A l"e'gWb~ ember Jeeresztivagy fdhllua'.~z:t. hogy lhlt.l h<lngtll:lyp:zasra. Egy ilyen hazU:8_ ]:a. Miisok. ha <Ii .~de$c.&s.-". ki.ZonY01.ioI6gHij~t megfelelo nJt6dori ekUell!e~ szabb .amelyek ott maradnak "f~larCon1 mert nem wah Idl.1 jeJk:mw szemold8:kmo:7.\S0fL>~k gfi. s a koz:hi. A Szranyisz.::.n h:iLilUdnotkJ\z eddlgi~kben.' urasitcm dket.tB.z~mh.s<ln jonne:k letre.:t~nok . ha a iSz~ro~ink d~. feloMhato.m.E'mberfe[h~lZZ'<l V:lgy leereszti a 'szem6~doke:~1 h!flgy egr-egy's.~.ff.5rinJt.. AInikor e.llk h1u'Om..z:et tanul mfrnyodtlil'.len.:nds. ~~ elnycmas dolt IMharq aff.hogyhazt~g.zkii-ln6(lszeHel hoaza Ie:u:e valaki az erzelrneie.~g~:valkapcsola tos Y·ele:i'11..Sztiln~rls2Ja v 5 zk]j-n:l6~zer1L" 65·"il.i[ .ame~~1~'k ~l l:iangs(ilyt.m:0ktdeznek de..~b11i~ol~Qn kulb..l a $£4(~ln6Id6:R:eb!1'd56 S<1rkait !Rif:sz1be.lt~.llm<"ft vagy meglepeters1.z(.. ves~e:lilt tlgyekmbe. semnJLlele nem Iesz annak.QlIaI.et }\'z igaz Oi...l] egyike azon .6nyt.::n. haaem at 'lljraapelt.~I"Hl~6.o.e.kr vallannk It:gbd36" v:..ka L Az c[6z6 fejezet vege ~eJ6corn.eb j.11! ~]e:m e.efh()d .?.U..-~r.nulago.im.s:jga lgaz .1Ij<ik a .hogy milyen m6don hasV'lai[Juk fel ezta szlirih_{td In6dszert a veg.lTi.CH~7S€:g a megjJ[z11:ato arcizruok n)£Ck{Jde. WDoI.o.zlvkrga:ss.iesek..lk.ek~t.dC:]~fl] szerint a 8zefiiek besz.ll.o.szema. <1.kIffiek is A nevezzuk.. M:<trgare~ Mead amropoI6g~s 'egy szovjer profeS8zort iciClerL.Egyescsetekben.lele.ies (ljt"a <1telnf az adort E:rze1mekke] jti..sz:err).~edmik.'ltQI' Is.'ckifejezesehe:n l-eS'Zi!: m6g1Yf.llt. bogy' nern~ehe{ooegbl:Z:f)..tl.l a megblz- BUket? m~tve ha akar.a1{~J: 1'f!agAt is.linek he]yes ertt':lme~ze>5et..!I'l.~LeveL ElGi.nya[ eril:nto vali:b~asok.r.kelo[yan fokozon f.eire heLye.tZ a hazug. Bzekaz emberek ak~..l ZD]galta~.k ve:!U'kr:iyrtlg. mivel dhi.~ 39 ab:!WN liimaro)" N ag:y:orl keYes' ember haszntllJa viszont a 13zemok:l.[nE...harem 11110dot rea. .~::-. Az Hyen.n]6art ~].rib5z6 e['7)elmeket~ Errellgy Qymk .k ugyarus cS. fl1egtevcszti :s.~ hw:szk:ij-m6J:sze:r (arnelyet .hazugo1.lu. amikor az..~<jet.s<r.l:.m.alsalarn vi:. lJierri m.k:ifejezesekel.zemok~6.z~e~'ez~etn" arnelyek fe-Yen .I'e11o:zasal<\ is 11!a:sznalba.a16si~gh(t.E- a idezni . vr.2.. lEhn. U~~J!!k .§sek te1:.:. A legtobb ember ft szemeket t~L!:lja arejtetr e..fl::.lh~t s.:ert~11:1pedi.~nha.egb. 6 peJthiIL1.'anlelyek~:l a szerngoty6t kOr~IJve\..6ld&l<!et (:ilhDgy ez a 3C.st. hDgy az ih:zdl1'11ek fl7.:s~-ref\d~z{} peldal.UI1!5 ls. hogy ok ldegrendszerl .rz~i'nk. aki iiik'€:ri$5cn.nogy amit Uit~tr.a. szinten nozzjfcrnek Qly~n.iwki6.. mivel bi.~.z.kezt .j·kni.:zom:ortl'~ sJigra jeUe'IlI'i<'4 j'110zRfu. saran arra iutottunk.lgyelme~ fej(ezheti. Vizsgjbtu'raJ.a va16. b nem Errett egyerezzel a.an vannak vele.Sz~atll}'iszlay.g)' . gzcdgfi. kepess.: h<lis:zn. wigy." A szemek megbl~h"lt&<.Juk. I'mgy (ijt:i~djen. oU v:anoak.fzhruto moz.. vagyoakQzo. azbamis.s:zemelyek.I'l:<. Ezek <!ZE~n10k .. h.§n-y¥U~bnh'iieg KO:fitry. aTnclyek~t<lka.I. il"kjnel a s.l[..:ptdoene.nennek k6. Mig leg~ohb .ts.lto arclzmok e~ ~1~'~teHt'!§ye.

ogy gyakofihb a nok..s :jei~z"heti.>agvad(J.:ghf2. idnya.k. hogy mcnnyl hl:.:.I"C'. A {CmplfM. lllerve a megtevesztes egveb jeleinek. ban klfejnem.e[ a 3A. ts ddidezaL. .isag~l rne:g:n.ak...jt.5" ha a Wl)i)l jelet eltedik. MIg :~W. emellett a ..arogtmhatn<lk informaciota szenvedestol vagy a szornorrrsagrcl akkcr J.6 Wbbd valtozast.ktagula. [dele fl.i!l<'ibbia.hal id&zert SZOVjCI professzor mcgiegyezre..menlefele v~'gy ftlt"@ne7.itahl.7. a~6sz~nu~eg me.s<fl.nul vidoljak tlLeg valamivel. ha egy .1 vegeratw tdegreudszer fdtal eloidezeu.: arcon vagy a testen IHcgfigyclher. GlZ . tesegnek Az Informacie harrnadik.gtobb ember gyamit fogegy ilyen mozdulat Ianan .. azonban semmllyen akar. hogy ~gaZ8.mek <ilziz.s. akkor Jdentkezjk. ha magat~JI nevetest dnyom}uk v A \IIeger~tiv idegrendszeregyeb Wtha~(J.t.16 [el elaruln.l las rol es a. arnelynek ~egil:Segevel ez\ az lzommozgast szandek"o. ha pedig undorodunk..rhruja annak ['ehet63. a megkonnyebbales.-Z(_~Y l.arcon. Gardner tegnap ren tamivallomdst [V~gliolto bigali:1.'jmos rzee A rnasodik Inform:icf6fofrfi-s-.udatot hZIl~nk.nl bizorryos forrnai.e-nem isrnert..ellf"lt"ol·V'an. de gyanItha.kiU~guInak. ameiynek gy:almr. szemoktok szinten Lllut::'ltn~ az adott erzelmet.Y'~mi:segY. mivel '\i'is~on. ha szegyent vagy I)unl. ilyen az elpirulas.harag es .e"7. asni meghararozzs ~l szemkornyeJI:r61 kialakul6 a. befolyasolva. ontudatlan vaJas2:fcakd6 ~s egyben. akik kellden kepzeuek . hogy rnelylk Cl.gy a P!!. hogy egy {~nathm ember fele1rnenek a jelelt IJ~j<l" aki ilU.6 hazugok sem ford.lplll{q.leg:tes valtoz~. . illetve. Egyel6re nagyon keveset tudunk az. ha valaki e.m.[. .ezeknek az izmoknaka rn.d::-. A konnvek' megjelcnhetnek a szenvedes.~to~'i~okatis e16idez a. .lt lehet. nern rudhaljuk.(fkdae'se oemszolga.sege volt. es a szoban torg6 szem.Yk~g cgyszenf 6ket akar"dJagosan mozgatnl.. nem .. Tobben amlja...ar e-m IRe'i.'ihjak a szemhelak fOn'!f"i:.it~lt .3Ccs ." .hogy. mivel tlldjilk.:fuL Az elpirulasrol (~gy hlIljdk.e~c-t. . 57:vVi. . ~ap::.akodbb pislogas es it tag pupiUak jelzik.h~t6i. . Akarcsak ..cUk fordsa a szernkor~..yeI"'t.!eH.oz." {)r6.ek~nte[~J)~n mar j6v~1 igeretesebb fOKfilS:'. 3Ft'. akkor szmren feJreneztink. a nyaltermeles esa . hogy rrundig' egyenesen a. ha valaki erzelmlleg fel.I.iliig()s.:h'is.a btlntudal is d6lde-zhe~i..iligtala. ilyenl:.b~.I ma·d6foH{~t.:. ha valaki zavarba j(~I1. szemebe n~:l\cl1. A v?hozasok egy .Az egyikNi!nyez6.3I tekintet lern befolyiisd. arnit :o:>t. aki k6Zd . minta ferfiak eserebe».eknlI'e iUita.l~r6 medon . ~J {:8zjn~ z az a jdkg2ietes.!. bogy <l.1.am. illetve g.:6das'drmk ajelekent valik natnan6va.vagy elfoJI()'L:t a:n::kH:eJ~ez.tJal< ~1 a teklntetuket. It pisl()gus es a pupil.2 osszesre.h61.A puplllak tagulasae. :a. &r~km cseteben.i1..QvekS7.{!e.ga!oi.[!k. illetve akontroUalhatatian nevetes kovt:tk.. Sl:Q.(l.ikOdtellletl"1lenk .{'::n M·h>eYe. hOg}1 befotyasoJja.~ink.zegye nerzer ~s .melyik erze[em foikol. a v~rcJlekelies.r.lehi..g :I b~Cfm uda tat .n.. S Igy ..A.no5 benY'on. de ahogy HZ!: korabban m.tszik a szem fehe.n.l\)koZDU ilillapotbmn van.Un.eze:s.{~.! felelem jelei. a szomonisag. Ezek ~1!l. fedett erzd.y is hamar raebrcd ~Z el. nehany egyeb valtozas.~.g.terfm. barakaratiagosan is l1lt:lko[ltelll(..t. . Me:g.~Cj6kar a megJtv~5zt~sl iUet6"e.: el ·a tekinreru ket.tbbb embertnregis kGml}.. hogy a i(.'. o~y a vere)~ekeh zes .A k('.6] tart.-to.] .)J tekinreulnket. desenek eredmenye de csupan neh:iiny erzelemre "jdlenlzO. az elpnulast.sflpad~<'.k .aUagos reflextlnk nincsen. .elpin.v~4.<jan ml. <'l ."~lk apislogas VOl. negyedlk 6: ot.res2'.l<lliiguU. .aml mtatt Patrki~l Gardner vcnzodcrr G~O'vanlli Vig!ibUiiho7. az egyelor.3D iihr4kr.d5{~p(l".d. N em v.Jra:·!"cug.st vagy az arc v~rejtek'[~i'.I leg.mc..akfi.lnk6:mj.H<'iot.rogtatnak.k ugyanebben a helyzerben ..atolni a !l1t1kl')destiket. ha elkezdenek folyni a konnyei. Am.s<z kizli.~st. ha barmilyen G1'l:.m6do.zlutI1y-ekenit.kive'!!(~! ha fesz~i"egy rnik£0. vagy csupan egy-ket b-zonyo::. mint azt <Ill: .l.'lfflt.a.zetik azok a hazugok.11 ugvarus a vegetatfv idegrendszer fdeI6~! amelyro[ a negyedik tejezetben elmondtuk.:c!f a.·Ha szomoroas vagyunk.hog}' mllyen k6nUIY11~tkarJtblgosan [l'a:nyglani :. A Mead ii. A pislogas.ia mlatt indilOft pereben]. SzJv.?: illeto·hazudik. I:de2znn k egy tud6sfr:.sa.za~ n6t vehetett febegi]!.:(~sf§1.m l{~fh.:ist a San Frcmdsw Gbrrxnt'd~} 1982. Az orOfl1 konnyel nern SZiVii.emre.ck Cit&dik.rgijsl1. arcunkon..toru:'J.bem. Ak6nnyel.z elpiruU.\nnyek jelentika sZe. szi.s csak akkor tekinthetti ertekes ioformaciokat szo!gallato szivargasnak.rJeb61 CS az irls:zb61.rof.hogy ne fmdits:11.ES > szinten avegetatfv ide:gre:nd:szer rmlko- januar ll-i szam5. Nern SDk minden szivarcgkt emiaR.egyben utoiso infut- .L'iO nehez elkendozn] .e$nek.n:elmileg f<'!lfokoZDi!l aUapotba kerul..a ve:mjteik. de hogy h ez Il1Me.

bek.ele erzehnesebb..:".:ctkc_:d6:sre jellemzo. bogy a megbr z.(~sek. mint alta ~{J. ahql <Ii mczdulatok intenzfvebbek az arc 'e.ke:tiem a·moddljeimct._ll.lenroJ vag!l a S:zranyiszIavszkij-m6dsz!. Az aszlmmernkus arckifejezesek joval finomabbak.eJe.{!htilv.ep ugy keszu.ze. hogy HZ erzelmek erosebben jelenrkeznek axarc bal o dal .s:. hogy egy arckifejezes harnls: az aszimmenla..zo reszeinek elszinczdd4'~ seben. a hamis . tuditam" hogyeg:yechJLez~k:a f0l61t . te 1'· . J6v<l [ beharobban tanulman Y.1padiis sziv:irga~t okozhat. .hato arcizmok aern vesznek reszt . v~l~deil azert koverkezen. (Igy gondQll<J:k.l Il'. h:ogy ez a fajta elvorosodes mennylben kflionbbzik az e:~pif"\llh'istGLl.a.1.riLe~'el.g).k6szikLWm afelvttelekd. hogy . .1Z. hogy m.o::.et~vef:iz.12: arcon es.~ fordltsuk a rJgyeimLinket szokra az arcen latha~~ [elekre. Felredezessd..5. illetve bizonyos erzelmek elfedese .k erre .. V<I. egyes kuratok liMY veltek.kiv.ykepe~keti es egeszarcokat hoztak le'l're lUkro.eg.vel a bal. hacsak nem \Xbody Al. hazugs'i..{).:aiis rn.t. akik [ogiallwztak. arc bal old'l1iin~alalhaI:6 izmot.a.l[H:m. z ennel ~[Jbba..".ntl nern Hili eli:el-C5. iUeit'i..<. azonban a harag v6rOsse·ge es a: van zavarhan lev6 V<l.l. n~'m.3..1 m~suk(ln.adasznak pedig hem csuoan az ~HC dsi'td[1~zode:'l.. egyben j Ovn.g)" Ieplezen erzelrnet.6k elsiklo.z.J:LC cgyi k oldalsn megi'eleflotfm. egyi.')z6.'c~i.. arnlt leplezni pr6hiil Azarcunl .s.azcnbau azegyik oldslor.i:n·ik.. foglalkoztak a konny.'€i'J.. ar:ck:ifejel~$eit.ige:n. mint amikor a [obb arcbol keszulr kepet I.an.Z erzehnek meg. mlnt a csup~ n . Mo. . 01.en:d.~lli:d:~feje:resh§trehozis£Lb.. f~l~ lem v<.lble:'m<l.al. Egy (1s.k!:r-d·<i'. Dgy yeJc.zaj s7.)J\1ett'ie7::e[~.nc kiitanho.' emI1~:et~ Jehet6&€g.lat anyagbol dolgozott..i.eve· a..A n~.ensegeure.l .I('lf.f~J:6I .: arra utslnak. ji6vaI gy.l!irzch~lekl"e specializalodon.O. s. A..I'i) egyenletesen iel.'l. men az elsd olyan kutatoesoporr.S.:1:tile16 ember elpirulasa km6:nbazik az arcpir meuek:eben.az arckifejezesek. :1Z .Gobhill:. veseueItt'scn LI ·1· I1>tll fe~fecleztem. 1:1kamt1agOl5an mozg3:5s:anak bizonyo~ ¥ciz- . a kkor rends zerinta harag egyeb bizoo). fnegf'iet>Z. hogy az arc rnlkern anrlhat el e.em i:ga7. Eddig azzal foglalkeztunk.(.gj. ha <1.rrl:(::g~ev(~sz~e'S jel€.I!':zei.! ttdekese·~j.anH~I~/t.:·.ik oldaloi1... ame[yef. mely szerlnt. Ez nem 6'Ssz.{iIJ.()mmbt va:gy boldogsagot flhcitw16 fqtokr61 V!olr SzD.a!~tha(6 erzelem hamis.UiliJll a kutatdsi eredmenyeiket.lalJ.lo kepekb6L .'t':lwl:u:IDen mindket eserben a borpEr.&"y az e-gyir{ szemoklok felemelkcdese.rc3:Z kifejez'e$ekket~~zek az egyokfuH ..ehhnek ~11ekehek a lib:ha~6 erzelmeketcamikor a bal o~dalwkrozescb61 osszealloarcot mutauak nekik.el'eken hazvatkoznia .an.['Idlk el. .megv'eJte.sa..!. Mlvel a jobb fC\ltel. <I. amelyek fektc .~g~ m figyel.... llletveha valaki akkor proballa kontrollala venni a hanlS:jcil. hogy :egy tu'~·k:ifeje:ze.ni.'" adottarcklfejezes megielenesea beszed soran. hogy az erzelmek. Az egyik. az ~d6zftes es az ..~tiih:ds tOl'l.. .A MEGT~vpJjzr~ JI:'!Lf!AZ ARCON hazug zavarba jOlt. ha nem uralkodunk a haragunkon.fehogy a hlt:hat6 erzelern vfl. miatt...bpUsa az 'eTZelem jelt'.s harnis..gy slegyene.Emellett hsrorn jele is an leher.ost'.'nthltili':lZ l ··1 k 1.rtel~st. ::lli'ldy <l!ztil.n.I1.mnines jelen.lbnl?G1t~k :rxd6d'iet"'l:drnekeL A.iMri:is veredei1'yei. Harold Sackelm es knl1iE:gal felbevagtak az arcokarabrazolc fen.atltiik.<I.fcjez. ami a !.n kontroll A alatr tartou harag eseren az arc elfeheredik vagy e~sa:pad.eim n. amlkor .11~tdOl hogy:an Iehet ~1.. rnrvel a f0c6kat en rnagam kcsi{teuem. illetve a jobb oldalit.lll . mint pt:ldiul a kacsintas. az arcunk csak akkQf 'V()(os.rz.z:imak az arc bal oh. cs abalagyfelteke vezerli a jobb oldali arcizmokat.. hanem kmonboz6 arcokat ~br~zohJ fcny'kepeket ken kolcson tdlem.1:1.ib:l. li s. be. en azonban. hogy <LX 0l$Zj['1jJI.~.jobbar Uit. pifulas..t'enrl6 e&yoldaU a."i :~egitseg&. ~~hr.]1van. Ha ez fg. hangb an.::gbok floem az e'.a.!rrol· .egjejennek . J. ·1 ...p: egyoldall arcklfejezesel . area utalnak.b.ban.Igy a harag egyeb jeleir elfedik.{gyellii l11.~ ik. fI'llot.ezes...ki" ~("ireshatarar.)'ik oklal.ltaluk vizsgalt emberek e!6.ilgat valam. Sad. ahogy ez a feleh.iranvu l(] viz:~. kutatok. Mi:~ vei en.11"z fi.amiKor elertea dlih.n. arnelyben probaltam i·a~:l.mek jele i.eZ!erlLolyan dolgokar ~ud:~.. Azok iii.nek a t~l'g(ji~S.ftoiudmt ezzci mit. en1$~bbel1 jelentkez[~t::k. Egyik kiserletem soran.olya~~ell.il1etve ar: e. v¢rosodes vag)' sapadas vi:. kezden:i.hogy arcunk egyik f...az agy' jobh reJtekcje va16szimlleg az .en megenloelkedik ill felsc5 OIj:ak. mint a rnasikon. vagy . Meglepdmcdori mind ez ideig csupan nagyon kevese[.e vezerel sztln1os.koribba]. S~O.h.cf:C.kban·hasz:nah~ tosak. mint a masi] c.k ese'l.l'!.m.ttak.lHtnUll. [hel yett :. am t~§yelore nern tudjuk.zimm:fJirtisU$ arckifejezes soran ugyanazok a jelek l ~tSZ.$g. azonban elvorosodika harag harasara Is.blpe.WH.!. Egyetlen ki\--etdt talaltarn .. hogy meg:il.l:nak az :<LTC ket oMdah1n.d.. illetve ezek id6t::U'Hunab.

SZ{UTIOS kIserlietet 've~ gczH.iJniwnak rfi: hQg:y k~p keszul r6lL.. hog]" hatarozzak meg: a. S egvelore nem tudni.o aszlmmemat teljesen 1.se.idegpaerre lb.hutoku:: illet6eo. negauv erzclernrnel kapcso latos cselekedetek sordn is. kepen lathato arckifcjeze.._:!l::'i{ a :k:ised'eti. meg nem kdl hogy a masik is az legyen. mint amu gondolt.ef'iekkeI kapesolatos mo. pozJtiv ~b.ch'l:-. Ha JZ a''l:.n z<1!V:ar6 tenyeZ!okkd.gg:(. Mivel az akaratlagos 'es az ontudatlan ·.ui...mogi)tt nincsenek vales erzelmek. A bal es do jobb a_g. attbl. illetve az ajkak rf:~ek:m e'seu.]!l<Ll n nem lehet 8i5~jlll1net.o mosolyan.[[ d6nyuk re.S€::It viz:sg:Mj. is.· szonteppen joI ereztek rnagukat.erl t6nen6 hatrafeszitese is gyakran eW>5ebben [elentkezik az arc jobb oldalan. NC'tl1 gondoltam..Ylk ..lHi..:k is ramutattak.. Mindezt.ehllziisa. Megtlgydtiik az asztmmetriar nernely.zdtl. Ehelyett at: aszirnmetria csak akkorjelen ik meg. bal 01 dalon. . Ira s·ei-. vagy .). ha ezek a cselekedetek nlmi'J:th~gos~li~ voltak.lk6diik a7.s~kerijl r~5z:. s7.k az adou. csupan kL'imerlekt'l! aszlrumetnarol b bcszelhetunk._l emellett o'lya.du:tli't:Jinanakegy hazugsag.torgas.(Ht:-ez nem befolyasolta a masik Upus(j arrkifejezest.jk.sz~mrfH:.es. hogy 'M:tjik a te. vi. hogy az akara tlagos es ~! to· mok fuggetlen arcklfejezesck k. ember ·sz~r"an.l1l:nal..Z asairnmetria es azerzelrnekhez kapcsolodo ::'br·Lkifefrezl~.ibc·o .ink az elgondolas te'lztel&s€:re.el agy v viss:z..1.Ql a problerwaJfol.':"c:'ni~bbe:n jdentkezik a jobb.1apvilagm.d::isz s7. preciz rltH~fticszk()z.gyik aszlmmetrtkus.nelknl kellen rneghoznmk.ls.dag():'..tw. . pri'nkiv-ebb a....1n"l vizsg~!<1:tajr. az agyse:!'ti1tsek es ·az a k(serlctf alanyokat.~I_ szqlH:1sl'<l jelenik meg.gf6bb izom etosebben m!.lik a jelenseg.(li\-'Cl er&ebben [etentkezett az arc hal oldalan. a Ii mosolygas mellen a szemoldok harag jete-keht lch1eni51. akfk .~'''ifejeze's onkencden.:k is lehetnek.c)htt{L't hogy <Ill: arcon l~L!ha~. nem pedlg d:nkeol:eien II10Zg.empcmtjih6L. is SOkSLOI' ~rosebb az arc baloldalan. . s csak m::::rn..kifeje~6d.gYl. arnikor H modeilek nem. hogy mosolyogjanak. e:g:ym~st61 hJggetl. seniti sem venae eszre.eUenke:z. Az arc Ret oldala nem kill(h~lJ6zik az eI'7£1-· mel k~t:ejereset iUetd'cn.6[~ nem rudjuk.r{rbb~tnm.it <1briizo. nern pedig a...w:. mivel az aszimmema ~Htah!ibaTii. a_ mosoiyg:rL's6·t Ie1d6s k'.:inboz6 idegpatyiikat hasz.<ltt6J fligg6eo. Sackeim at en ervelesem szerint eppen az . ha akaratlagos cselekedctr61 val) S%o.R1ikor rnegvlzsgaltuk a veres lelenereket ~bl.bssz.lTel renddkew mosolyok esereben sokkal kisehh mertekben fordLilltak e..6n~emden erzelmi reakciokat. arra jurottarn.gyt1.Jek szimIlje~fiklUsJ!k-e.e" r aszimmerrla eseren sem littszon az flU. hogy ertekd.<. Ezzei szemben J! valodi Cr:ldlln.i~va az akaratlagos es a spontan arckifejezeseket.Z abFatl~lgos arcktfejiez.lt}ak.H. hogy milyen agytenlletek serultek meg.l<.srnegegyezesre t jurnj . Imgj' ezenldv1..unozgast. hogyO]m <l hilttcrben nem aUna~ \l'~d6ser:ze]mek. hogy (igy veltem.J. lcti alanyrbl volt szo..r arnl ki§n. ba az atcklfeic2es ~.lyozz:1k.'".mivd ez ut6bbiakat.st..(.i:nkktd. bogy az adott aJY. A:z.Amiko.z{lfs. hr~joh'bke."is~lt szaha. Az aszimmetria annak <I jele tehar.jez.e.e~eket befoly1so1h. fe1t.osszevetve a ko. N6ha az r.. A legtobb kurato mfn' e!''Yelert azon: feJfeaeze. J! zt mutattak.I.s kiser.ekve:. baUj6. :i!:ik. sokkal jobban tefjesltettek a. hogy "tze.il'.f:log.11askenr keil ertelmcxni. nella ~~..u(bfejezesek.kifc.Ezck a felfedezesek csa k nemregiben hl. ha a rnozgss a kara tlagos .onJ.elmi reakcie reseei.k 65SZd~1.t mokat. vag)' sern. ki'C. annak ellenere.7. es m~g az mint 'aho. ak~!j_rc:<. neha redig.yrelteke d 1\020Hi eltl:rc8ek tehat k~zfir6~ag d.:.ki7. or6nl(. illetve szinlelienekbol.s:. hogy {JlZ elanyok ugyanilyen j'6] t:elje-s~tenek-e-f h. lyan o csekcly mcnekO:. <1.onkenttes. nem pedig egy spontan 67. hogy az arc bal (_'1!dalfLnrdsebben e mutatkoz- 1'1£.1 tendencia. hogy :HZ agy fi:~hekei az arcizrnok akaratlagos..(eJii. ha csak az eo.:dmmetrhli".H sernm ire nem kelleu figyel otuk. A kod.sot v'alas:oolnak a vehilk .l'~klJs arcklfejezesek.lege. de kizarolag akkor.16 <l.:egYi>zeru tippdesnel.k a kfserleti alanyokat.Amikor ana k~rttl.r61aga.okncik!lll·TC:vedlcm .ze. Egyedu~ az szolga.16 forok ezzel szemben akkor kesznltek.! bukkannmk.owiuk b . A jelenseg valoban neio o'n- arcklfejezesek ik:irl{~t. ~k~l"(sak abban azesctbcn. hogy meggyezik-c l a Sack:eimhez h~fioril6 kutatokat.esuket lassltott [el?i:'~t. hogy a fentiek sokat .JUlet..vjj.n~Hnak."&zo16 filmet kel'ttcsdc esetlegesen d6foru.lhlrolbeszelni.>.'zelfni. .bbi ku[~::tt:i'iok.ldfejczk.1r leJn.:lr' egyik okhl·I~n.<.tkara..ajat.. Elenk tudcmanyos vim boruakozon ki crr.':::agv~.lk. A logtk ai erveles u:tol's6 ~epcs6je az a j61 ismert itCoy volt.J. Az under e5'eH~!1 iath<tt6 fin.i hatte.Q~cl fedezte fel. esforditv.ak a :'IpUllt~[Ii oldog arock eseren. :Egyd.. foglaU.az alsebb. pozkent.

'I.o-~nijJelkovetett 200 dollaros rablasban. ni:. e. .!ep6de~gyon'. :Szinb~n v~ltoz6.k. a hu. id6rit.<llz ellflnes ez id6tartam .nuhtll i~. vJ.i.1. vag'll a depresszlo legme~yebb stadiHln{tb3i1l van.j:..~ ~i0j~ l t)uo{':}.." Azerzelml <Ii.u. akkor szfnlelt meglepetesI'Dlva il szo.s.12 adou arckjfeiezes kialakul.k"evl. iu.r.e lehet hirtelen vagy fokozatos. azt az idol. p~'i. .e:tkidolgomi. aki vid.1melle. ehe.elk:: ~ nregb. Ez a. tolakcdo f6n61H~ Inar uegyedszerre mondja d .es. Ha eunel bosszabb.egy±ktagj:a.(') aocki[ejezesek. tudta. e:. a termeszetes' meg.-6r.':::sebb mini: egy masodperc. a fenti hflrcmlll... Itivi~ debb a:H.m<l.eg jobb. Mig·<I.i. ezekbdl azonhan J~va]_ kevcsebb van.lelfi1ekr61 arullmd6 s/. A hazu~f5. .sc.csm'jrll.t.a. (az adott szemely elj~t.k tohbsegc igen rovid ide. arnikor I'lL: iI1e[o meglepet~~t szfnlcl.s%aks. harnis a. Hasonlo modon. ha mis jlellegi1.n~.s:z:ieher. es eit. hogy valarni nlncs-rendben.fl.'"<.~(}l:t6~ kl::lflilme:nyekt61 rngg.I:J2 ..i meglepe£. az arcon hi. Ax.1H . K. Ita tombo!6 h'l.gy mamt. . hogy a U1:oso1ygilsrnennyi id6 alart alakul kif rn~gyblilnfugg a poenig ve7A::~6 tltt6l +lehet.lenlC6en hamisak.12.§kes lehet a'ilaJ6d.A.sZu ideig t3lrt. ::ufiely tj.kjeliernzecn inkabb n"limikal mozdularok. arnelyek a k6zott ·.ezes aszimmetrikus.ssege kihirdetesekor .ft::elrneinket -. arc .lcktslll ettol ruggetk .iy csak addig tart... noha a J. vagy m.6J2:~~·. A ~cgtUbb va.o.lpei'c alan megjl:!!enik. miutan ·11.Iab'Ygunyos.yr eltQ'nih.h-. legtobb ember tudja. hogyan szinleljen n':a.. eserleg IJrnnzrm kepez ez a161.~~ .tvarga~ 52. erzelmei.)el.that6 artllLkod6jd is Uh1:.z: tdozlte's magaban fog~.!). hogy meglepcd ikJ. ert.ug:~agvad:a.. Gondo~\mk egy alkalmazoni"<l. ~ szernek es. azonban . Hletv·e a teslen lIliegfiigyelhcW rov§ibbi. Nagyon nehez aryan kiserlet. e:~.enyero .Hptj'[.n..fckifejeze..lbr:t1i.izhur6 arcizmok.Z alnuL Sokszor meg az elobb ernlften.~kCZ~ iga .agvath:i:. mikozhen nem iep6dott meg.:~gQt erez. szavakban. hogy lnHyeiJI.zesek nE:h£my rnasodpcrc m(!il'fm ehGnnek fJ..q.lll'l!eset mc. mig a megiepen €'mher fel nem fog-ja :oJ: vfiratlan esemenyt.. (SUpan kevesen u.lTIindjg nagyon rovtd ideig flO.ugya:n2lz[ a? 6C. Meg 32: arcot met6e~ sern szabad egy-egyjeiet f~lreerteimc7._'trli.sle.€Jj&ral r.ode. valodl erzelmi arckifeje.~/cP"l.sagot szjnlef rmutan feledekenv e.an1.n:y ma~od.ete5n51.t6 az adott rnimikai val(Ozas. Egy~:5 valodl en:elmek ~n::kLfeiezesd is aszlmmetnkusak. rc de lehet akar tiz 'llngy t6bb is .s. a megteveszres jeleinck masodfk forrasa. kell hQgy tiir:nas5zak a hangban.&w. sem tart egy-egy O'll"ddJejeze$ ilycn liokii. Az arckllejezesek megjelenese V<l.on. sz61s6seges eizetmi <illapotokban. szt1btJd a tnegteveszre.oz{)en megtenni. ha lelj~.U. cnrr.esn51ilru.g:y azr 5:~e. ".().r. A hoss~ahb idcig t~~6 J. hanem a megteves:t:tes hsmls mrckifejez.~vBszte5 jeleire utalaz Elfddfeje?'. hogy fokozatosan . kiaiakulasaval es e]tuneseveLegyHtt_ A San. amelyben ezr fel Iehetne m~.ln~eltt::ti). arn~. Ul nem minder: akan ratlagos..aJ]r" az arc. Illetve hogy moodig rnarad Hitha.percig is..slm viecet.5zti:zJta Wayne Milt..lenes. ha iSll1etl!6dik. zan megg.tbbl bi7. nero a rejtert ei.') i m~glep.jd el is tunik. de eltarthat nehii.l6d!..eljes~n v~... amikor hi tta . I:zekct LeszamItva. .1kod6 "'I'ckifejez.2: ligyesz.l.Z'nt1k saba 11em. e&jIfilUe'N jeter'e bag}ltltt'(Jzl'li. Ha a legtobb arckifer.El. -Euvan az met[h~enk.I~aJ:h~lteleker a megreveszj tesrdl.'Y embers anali"ltlul vadoltak fegyveres rab]~ssal. [elek. az.es kiFejez.z~se. va16sziniileg 1111li1i. de heheit ~p~Je'lt [.ssza.gy masik hdromragu ~clketix. Haa meglepetes vai6di.'!ie_ A£.kifeje.<1haHiba1l6t masodp.onibban a szlvoj.rck. azaszlmmetria hi{lI"ly~nem bizo. A!"?o.fl.~ z. humoros elem·ekb6~.keppen .lkiv.eglepodest.(~g_Azarcon lathm6 jeleker ala.:es leJjes hosszat.a .a vegetanv Idegrendszer sttal eredmenyezett v~lro:d. hogytl! n esik le Milton oii.r61 (a szem..i..rgas harem iU6djiiw] beszeltem arnelyek rnenten :11'· cun~ leleplezheti rejtett ¢.ek megjelenesc.jd.bb~.:I.es nem rut ennyi idelg.lrbes~edetfolytato ember mcndatai ra.[l. hog)' az adott aKkjfejez~s valodi. rn. a megieperes embl~m. csu..eg~6bbvaloba.erzelem.c.rclt]feje- Nln('::>en Ik6be vesen s:zabiiily. !Kiveteh > enllb~ema.fsre malo jel:l.yltek:ot kerese!:£ es hlltlJlt. Sm:ith helyettes allamugyesz azt mondta. A meglepetes .k .. Az aszlmrneuia e. Mind aharom sln]g:l.leszamltva a megUepetest.Ua.~negje..lletve ha.eskudtszek bunosnek [31::'i lra az m ei6z6 honapban a Lake Apopka Gas ('.lyeu iIlkabb E6bh.kife~ezesrol heSl~lher1'ijrn{. majd kestllib fel mentettek. amely a megLf.epQI tel a vice apro. Francisco C"'Mn-id~egyikhlr~~dfis~rnutana be.g. hogy eszre sem veszi.riitvanydban.tov.l!$?-immdrija nem szilard bizonyilek erre.egyar$lr1t n~gyO!n r6vid.5· eksztazLsban VM.ig tart.17..ont.[J[l!. ha valakinek J.ldj. am[g oz arckifejezes megjelenlk.if~f~zes aszimrnetrikus.etr a meglepQdestoi beszel..".

J6val l{otoltebb az arckifejezesek elhelyezkedese a testl. A mosolynak l" b btu c~ln'fi tf pusa Ietezik.1 Ieggyakoribb arckifejezesset: a rnosollyal.miben basGtdh.rzel~]elvezeter.lt fe.Ha a~L~a.ruiru a legtobb ember gonclolna.zHkseg.. arnelyek niacsenek szmkronban ~1 tesrrnozeassal vaR61Szlnuleg a rnegtevesztes jeleinek tekinthetdk. ha rovidebb ldelg tartanak..ik fel. h~tnwi~6.. Hpolok.ernberek:nel 'I.idez cl'6 ~1 szernek .lrev'(~7.az izorna SZ{lj f". sa eredrnenyek azt rmrtattak.df1iv erzdmet feje::.dn].(::l S.<I1aitt. <.ngbeli vjlto~aS. Sok ember akkJ)[ is mosolyog.. 0& A mosoly val. or!. kepest.~.n~k·e.elJll~ih. szernben azzal az eseuel..kat megfeldo szogben a.J[1 ~ite:g :':L Jegiillkiibb .zeh(iz6dik .rtl.o1\.ryw.nemIeher teljes aruHk:OI. fenykepen I~'i~:a.igomaUkus iZ9~lhoz csarl~koz6 .m:colmtHiml'li.2:1nu.I. rnindegyik elter megjelene.:kedese a beszed f'o]yaJl1atihpZ. Talalru nk olyart )11osolyt is. . !~J.<'l:..gy·negattv f:OC'2ehll~'l pFobalunl .i):>s:!'l1::tcnebb. illetve <if:.t rnondia: ".~s hamis. es megkertel'k 6ke~! bogy iteljek meg. fizikai v~gy<f.djuk..6gy ·:. mivel j(ival.fJI.~bel1i.. va larnilyen fa jta mosolyt megjek:n:ftenb.oS7.zet sztnlelesere. Nemregiben felfedeztak.I!Uegrfl.'it: €!v.obb.s f6bb t:lpillsaii:61.pr6IJal~:ik lepleznrvalodi erzelmeiket).megjdeneset es eltun."·al6szin!Jbb.CB apa:s wan ·Jielemkezik'.hogy a hazug nern me. mosollyal. hogy ainilkOil a hOlZtl..knzllilnk.g~t.~t. ba.a kellernes filmet neztek)1 vagy hamlsat (amikor az apo~ 16k a veres ielenteket ahram]() filmel flLezve.nt(}sS£uga1i/aJ meg.0!' kell dolgoznia a hallottakat.<Llabbi.es:(! ~ szavak uran ]b.1lIeg:c6bb ember SOkSZOf megakkor is viszonozza.zJnld.In . va16di l'f!osO:lyt i{lt. emberek Az <:' sikere a il:ippeies:po.t'n szukseg.zamclls.• Lkiserleti alanyoknak.uUk. es a szaj sarkal!hoz esatlakozik. pcr. kefeszrnlh(]z6dik az areon..jet6dese.k rmnd-rnind afulkodhatn"ti< rola. er:e. q a~' 1zom kisse kjj~ebb hu.e:·H:~[_ A megrevesztes jelenek harrnadik forrasa az arckifejezes pontes &fbe.<.. ha ncm ~Ij.~.i!l. fel.e.g~elenlti a re]leg~etes S7..idei a szavakkal .t~z?!d a I.2 ugynev"e'zet[ musculus ·g.ok"r1(_~I'.lGlil.e. asztalra csap . ha pocsekul ei.<)1 hamis mosolyok. .. E. alt.uozgiJIshw.l!.<.kr6.s3grtak ujra es ujra fel- M:indenki k6 pes. Ezert a mosoly a l.' Wggdcn a vice minosege- tot. feHde huzza az arc'ket 01dalat.. amelyes akal' 100-150 mi!rerr(H is I. rnasokniH pedig pic-it .1 jJ.hogy a mosoly mennyi IdS alan tCtJiikc!.e amellyel e.n V.g. ha a harag . megelegedettseget vagy a sz6mko7. elegem van.ennyel pekflrul !dmszakembere.. A meg[eVeSZE·C:Sarcon k1:tll. hogycsak neh§Jnyat emlitsunk.a.U szernek 's."lffIbecsith ar('kifejez~s.lvo(. amcllyel is mcgpa'6ba]unk meggyezru valakit pozitiv en~. A. lrogy hamis erzelemfd1van sc.nduI a b6r:[]l fGlek lkoruL) A "..e5.. mig az osszes tlSbbi ·etzelem ki. hogy a legrobb embers fe.:wka~ nem is. hogy hamis erzelemrol van 57. illel:\te :ltt'6..t:.:6.~imikor n.h.e[i'k ezek .~<fkifej~zeuttzenel: tartalmaban. hogy kirnutassuk az elvezeter vagy orornor.'a]aszad6k a best mozdularaihoz fk:.zi rnagat Ez azooban nem egvezik azzal a ham .fejeZlesek. level <L7. am v~]ltic.:%. ha egy an::kifeje7.tl!]1. hanem egy olyan a!talln()S~lbb jelensegbdl fakadt.ioll1C0onrukt61indulvJ. Csupan egyetlen arcizomra van :s. Nehez nem viszonozni egy rnosolyt.wk az ~trcki. Te'gytik fel. Egy kiserlet soran a mar ·em.I.'. Eros hat~sa mlatt ez ~lZjzQm egyben meg is feszitl az ajkakat. :1 mosolygasnak harry fajtiija Itt'ezJk. S.l1~1k . elfe.csak eg}. de olyanokat it>. .l.t.zenlblJen f~]is['nel'heto arck lfejezes.sszeh:ango~t nlukotlesef't' V~.hez 3-5 arcizom (j.~gem va~ mar a viselkedesedb6[!" Ha a harag a'j'cbfejez.ktJm" erzet 'vagy .~egyezett s:zerernck mosoiyg6s <l.tis 2hl. j~romcsontok Fele huzza.I.Jiten -fipo!6k rnosolyalt rnu tattuk meg . AlnlknI' o~s. A legWhb rnosoly kozos eleme {i.f.z f. illetv. Tegyl.azt rnondia.ajm'. mint mas :erzeimekkel kapcsolazos arckifejezesek.Jlikab<lrl. es me.l['.neva arcizom ~11mA e']6idezel[ valrozas.. hogy hanys7. A2 .' hegyel:.'3I."~'k<l]ab 1"111CO:I<.<ll6[eleirdl sz616 bes .oromer.v<!..gegy'.gfde16eIl kalibralja az adoa koniextusban $:t(lk~got'~ mosoly i 16zIH~set.k is . V:€:lemgnyemsze.~~g arckifeiezese a '. ]Zo:rn .n.. ezek egyike sern felrevezeto' mosoly. (Egyes.Igy~.0.<t kovetkezik..egy id6ben" vagy tah{n meg egy klcsivel kurabb:m is' jelentkeznek.gy hamts mosolyt nem lehet megkulonboztetni egy valoditol.I. hogy valaki h~r~gmS.1'.cpesl Eie. Ez: <:1Li:.~~ 6. at rek- r-c\ezetd mosolyokai.6szfn..atni lehet.~kbantizef3nyo{c Il':ul6nbOz6 rnosoly !e1ris.a kepen (amikor .zza a:(. .rWj<ma#n~s~n. hog}' nern slke.E. es 37.'a h. .::hettink kLa moso]ygiliss. ha.lismemi a fe. amelyek akkor is eszrevehetok.dnt a problemih nerncsak az okozta. A mosoly ugyanis teljesenegyediazosszes tabbi arckifejezeshez kepest.:[nflk &srniben kulonboznek eeek amoso:lyg'J. l~lsk&.'l.hogy fogl.i. hogy a legtobben 'nern rnerfk..

. A rJsonus Oil latin nevetes szobolered ugyal1. is meg~.( .cz6d'b. ISz:.arcizmok hQzrn~k. elema valodi m mosollyal..:n.zctt O£Din.zi[f\.el.~h<l hlb.Az 5D (akaveiJI. poeufv eE.:L!~~t>a szemek dke:reked0s:eert fdt.r.~b. noha .J'lmdk:~1.i6b(iifi 'if(~gy(j~heu)ek az ·~gy5·zeru mosoUV3l1. mivel ennek az \ei:i~kmnt':k sineS'ti:1I sale kozea pozltlv .. v:izu.:.l0s0~y:. .~He'l~ felfel·e mozdLlln~k...e1y ~'iteli. Ez. .tJ". A t()llJ~pf~()l$J. A y~d6di mwo~¥ idei.'f.elek l~fe:1e ~1u::. szemek ahflti [as.lli a.'nlahHba:l.n cselekedetek banuilyetJ.t.hlkm vesznek fel.o[.'1enH< az ateh mosolyban. ajk. ezek .L'gm:a.i<ulp"mirntka e£wva~6dii mosoly ]gen szeles .tieJ~o·:. ffioooly'TIJ]J: 8~!nil' fkoz:e.ncke[ oldalanak felemelkeoese.lk nz e~yill:.h~k:it{L.uizmok.. tlna:ufad6Mr:rd kiy..cselek~de£ ~clte.letre. a:c j.d nem a 7i}gotrlattkus..' kulcmbseg a megvet6..zftjs:zelek felfele h-an~.d6dll.:~rhijk16k is..cH0k~lf~dtalMb:noiznlok megfes. 7 (Ijkfl..!.e} 'Ilyeokor a 1102t£i" erzele:t'l1:Le.Hg j nef'e~e'S 11l1it1.:.'es ~nten7itt. r esetea az: adott s:ze.~ciJ ~.z6Le. es a s"'L~~[:..li'(ld~t11kf!'!! .. ~nn:a.~arci].€:.e hil.::e: V~.. eB~eghdaphoz hi~.m ennek ~z .. Az >egyed.~~~ hogy mivel a f[$(ilrh. de hi£mY2:ik . ~ po~itlV :en:~]mekhez. .HL.o\501ybjt~ i::!~"uudyd.. kevesbei h~'mM:::neJ..elszels6"segesebb P(..Qek wlojqbllO. osszenyornodnak.§Ie·kct vizszinteserr aRu- ¥i A mt:g\I~~&f~..u..isaH meg:~$'ft.]- dr. n.flz..puI6.oiy ki.tozaaok nagy liazei[. han em 'luas .ak. s csuparr annak klOz..iOn16 1 r.J ez . <Upel]1 Jelen van az.157 egyeb arclzmok ]IIGikodruek kozrea.e'DtSeg -lnegjr. er:in.m..::ililegyik sem vesz reszt ebben .erzeseK..azonban a zigcmrwllku5 lzom eros Os~. de. u b~miJ:YDS 11:a:irokk6z..oJQJ:1lV:.o.j kij la. hang vagy. ' . (}gy velem. :<1: teglalapalaku ajkak mellen (fugger:lenm <1u.k megfe.U8a . .es a valodi miqsGly kozqn a szajszkJ~k megfes z.aJ'0: k fdfr:.ek. il~ pe<.QfiIJ~nhelnek~az: .1ntel. eI6bhintH.6 volt. 'Ib'liabhik!ozos elem.a rneket.I.~[~yh.e t S:.~:z6·o.akQtt~lye". : <t szii~sz..nyebblH~$bold!og:sa1¥1.staj:s:z.:']~s7-.k..rlak:r.mek es Oi. amC'..fLj$..6]. tJ:~0.ol'Aoty h~that6.t.Az 5(' abn.:1ii'lat6 feM.megf~s:ziten"<llto~l~( ldezi.tn laEha[oj ]l!~egv~~6 mo. .ogy az osszes PQzitiv ·er:zdemvalaki rm1s i:r.')..<>zjk'<1:2.t. ilyenkm t. Ha'Jz()nb.ar(.Hek 'Ht:gfeszU]ui!lk.tt.1lnteuatvebb. Ax 573~b:i'i1:t~l. s sokszorez okozzaa fe!Ieef'iie:.z.1sa (de nem elfOjltaSa).'isortus i hpZ'Zl~ le~re:.szlnpe Ol.}Zi[~\f rzesek1'61 \'<111" e S:?D.e.: ln~nzjV0k.:d!.nlOzdumak.e.lk .jk".n. felc:HcIl1 kif~j. v6.Hye.:rckl'fcj€:zt.l5.oIJb. uaU5d{ e~reln~ekl!~ hlb.7J.kat.gvQldllllu v:fuJtttmt{n'al is I1IJe~et~l]ilh~~Hk. hOS3Z<~bh a. b.SQlyb1n.'l~rUH'. megt.]gy .'.o. rtlirir ~m.z.u. Az 5t1a-bntl1 ez o.helytden..2t:r1-:ei. neha ~t szoij sarka] [e]fe1e .tp.az a1~6 . nffon.- '~7.kUlpnhi)w tipUs:Cl m:Q5~1:~'tt?.'): 'A.'>:ze:htlzi\<[i . A?.t6::Jru).('. :gy".sztnJAUmto.ki<\L'lI\.<. arc-also &::~l:x.ho:gy az:a ~1Bqhrd1~l'fldl<d.gy'8eln) ebben-reszr vesznek'a ·tl~l'..ln.J:.·A fH[eertcsil.·t.~s szel:Htll7:a ~z aJb.:tsab0"n~ernd~ el. amely 11e'fl.f-nt0k~n p(J.1. igy' . ~2s.l&izmok ll1egfesznl~se" Bz az izom kJ.u u.:~nte mosoly esetenls rnegielenlk.H'l: .ie[o a:2 arc fel$6rt.eiegeGi.'[i!r)et' fe~tii~ W1~{l ¢~'\i.ek ezi:iJn.'u.ge.2fde$.et. amely <I.iilese.1- lek t'el~ hOz'2-<1.aul'llam alakul 1<i.l1elnlei.st.fi:hifl:onvos fI.a[c~ifC:!:j~~$Mk m:e.'t1tq mOl'iiolyif) . Azijgonmlri!<:us izom ero~7..n~t6filla felelern l'i. S7:Qgbe fordulnak.!eltl mfi'l.~l egyapr6 dudOIt. '[e- kt1>.bb61a.to~np]t.er~.Et:t azug!(t1e><e7~tlL k nIJV{Sc'tlif{4i.l~ nYOfti6cJ~k~'. 5.Iy.rnintha ezek .megielenese esa sJ::ark~MiIJ r1'mcok..~vki{~«Is.'..A.el'zeimekbez.z6s~z.kifel't'lz'r?$ .l6 o:zg<1sJrukoz.O$ztn:.us.kli.::6(li.en jde:I1$(§gf amcly az arc f€I~(] [esze[h.d nebal1y.e Aoralj'~k.l~is:lhQz SZOk5~..lk. (.~k [ftre!' am~.:l.lsJ bid .&~e..n-a~lt Wsehen. ~~i::r.e1Ck eseten rnegjdeno [llqsQ~yt.sokszur 19y . s>..L 11IJ!. a nlega\'o.a~:ill..Ay. es miIil.m. hogy <1 5:7.g tart.kra)'1 g~drocske ~eLerri!kmeg.cAI'. e:z it .Afa. . megp.!r. ~eI '08.k>e:nyh8r1 f(J£er~ muta to. u.lni eTnlonyt i. eluevezes. z.r6bal figy terln~. 10 Itt .hQ..o(Jtesealakitja ki a vaWdi. kumbirtac.fakad6'<ln. on~ k.gat<1. a godr6c.e:fz.ig~ s t .

. arnelyhen mindharcm rompi[0 Icnyezo \'"egyiH az 6szicrt:e mosollyal.megfeszftl a bOli: a szern karOl es . az eloezetes i}c.m .lnegfcs::t.zliin negativ ~j zelrneket jdz.ta- arcon .c)dabnat.:l.horrorfilmek vagya k6nnyf:..(ldese.esz gyakmn ffiQt..rnegjelen6 . nern azert.]1y~jk azonban a nvomonisagos mosolybol.isilm a. akin rnegjelenlk..~.. elfednl. Ennek *1% i:.\t rno7. A vegyes arckifejezeseknel k:i.~. ahogy ezt teszik a.dbra'rl. $ze'm'komyeki izom meg. E1.t. mivel ez u16bbi esetben i5r6men~etr6i·. nern t~.l v~~gy' tiJbb erzelmet elunk at egyszerre.J n:yomor(lsa-..oszmte mosoly vegy~l. LIe dkepLiclhetO.:::d6. inkabb egy~jta.iggal es .~dytm.). A nyomoresagos rnosoly lellemzoen azt ieleoti.szajszelek le'feM: fOldu.sokkal fogl:a1kozunk.D arckifejezesekkel.ina.gy leplezni az~gg.Jjcsdf¢~n erzelgos filmekes k6. h. Gyakran viszonylag koran jelent meg.o ajak. hogy feldl.aJ!'J.r. az al's6 ajkat felfele nyomja az all.el~ek megfes zUlnek vagy lefe]e konyulnak.hog}' valaki m0gpf6b~aja kontrollalnd a fe~elIl1H.eh~g.iJ.nem akar ].}g. A leg[6bh kulonhseg ~l nyomorusagos Bl<Q...~n. hogy milyen szb~nvCi fllrnet is liim8k valo] .. T!')bb0Zf.')jf 1{~J[ukezt . gDS nlo'Sq~yt azeknak az embereknekaz arciL n.s~.rjnyi:i.. vagy szadlsta .IVl'ost csak azokkal <12 fr~ 5E6bm dalon) egy lumpitott mosoly lathato.CIi1 kiegeszltve j. szemoldokon ~s a hom lokon.t)r"Qmer:z.s ezek 'c:.$.feszialesel).ryes pO.. ciliexetes jef.ste a ut.·lis.z.:HZGonI a nyornora ellen. A nyornorusagos mosolyokgyakran aszlmmetnkusak.:re. Harpo Marx fi1mszlh..mnhltsa nyomorusa. amikoraz adort emberekben el6sz()~'uulatosult.nvomodnak. amelyek gyala.naik.uC. De depressztos betegeken . .. 8&~.i!nek a poztnv efleJmekkel Ha valaki elvezi. 'Ok.":lJi·vegyi.6!l'Ut£Ln gy(. 5 neha rnegemelkedik a fels.g. hogy egy negativ e.Uiv erzelmek jelen!etet Nem celia.szerencseden) mosely elismeri a flcg.ijll.s.onJ:sdgas (vag)' szanalrnas .O!l1T1. v<. az oszintemosollyil egy id6ben. A rljfom.2 oszinte mosoly mcllett.."Gkif~je:re$eI1eluzoszlnte mosoly melle egyik vagy rnindket s~ljs::dHrnegfeszulese tarsul. Az ajkak ossze- .!l. az adem pillanatban [egalii.a· 1 abera toriurnunkban. a rl(yonlOi~u:sa:gos mosoly a tompltotthoz hasonloan ~elenik meg.i2nte5ukeL De az is eh"lfol'dut.ek ttelj~£j hlanya .s.et neha v~.<Ltu izom. haraglat.6 negatfv erzelmeket.ih6dl")i:Jt..es.$s(.bbis. (En nevezrk kegyerlen. a re156 :'iizemhej megemelkedik.1hatO v~lto::rasokmennek vegbe.4tiv ehn(nycl~ nyugodls. hog}' dfedjtlcolkel.l ajkak vizszintes ..gyiil izg:"J!on.ez arra szolgal. llletve ehhez t{LrsU lhat meg..iDc::j~l. jl1kedvu !l1oso1yat.gy~tkn. OJ.r. Emellett sokszor egyszerre jelennek meg tiS.~.<li.hi::i.. a szai:5z. BarlT)llyen ef:. va. Ehelyert Y]gybri.k.·. mosolynak ..1Ik :~ ruul\.at·_ resze ~Lrompkon mosolynak..k:if~jeze5eIl!.vegylIH tJ et l>1Lrmdyik . ax:'oszirw. amikorpedig (ippel1 valarnilyen csrny(k~.: mosoly mellettosszeszukul a sza]. ih.g keverekenek eredmenyeJ:en.hogy rejtcrt karnerakkal fUb:<J'elji~k 6ket.ma ezt az tzgarott. beWIJelenn.i lese... hogy magaaz.tn. az arc Iels6 reszen pedig a 3C.57..riJsag hatf. zelmi mego:yilvfunulJ.ef"€tn. A szomorassgot es a feldmetfus lehetelvezni.l'il(ek .soly (az St" db~.IU::IJsfu:kal.eg.gl'"ehaj.e·k m.n-san jelennekrneg..eU&eggdj~milk.i.a klk '!:!6')'~dm. es llrezJtek a veres fllrneket. A nyornorasagos rnosoly soran szioten megjelenhet a negativ erzelmek elismerese a.lI"~~desc\d1it6 ~rz~.~ply anna~ i=liSl!!"l'erEs~. kevereke eseten az arc fdso reszen a 3B iibntn laths~6valtozdsok jelennek meg <1. es all]a a sarat.) . erze:sre. mivelott [elen van az oromefzet.:z.is megfi~ydtlik a TIlyomOl·(:I~.cetesmegvetrl~~ ~'l.0~.lv. hogy vlsszafogja a khorni kesz1LH. de az . az arc fe.gp. hogy az met6.l1yvek mjong6L Az eh<ezeliJs szomo.l1.gOotimosol yr" mintcgy utalva boldogtalan 1Uapotukl~a..l:inte !Uo.ls6 reszenek 3A dbrarllithatD legyei:veL A'l.t~t~ W:h~t6) es <II tornpitot[ mosoly kozott a.1:.:!.mikozlJcn az egesz sz~lJ Fdfe1e h(LZ6dik <liZ os.l. Az etwzetes izgatom eSeten..ktala kitja a 8Z3 rkaldb .SQ~y mian. Ha a 'nyorrtoriis:igos rno.

A v.IJi. Senki sem gondo"lja.k: k(lzOtt az a £~nyez$ tt. lgen ellktdt:ars::u.l z illetD d..gja tl1ieg.~I:! )lY'I.egy~imnf. Igy aki rnosolyog.101 ni filrnJeiber.i I e. H reljesitCs :sziin.A k.ogben blLz6dnak fe1fde.0:6. a fels6 szernhe] kUd. &s a hogy :Ii kiri.t .n~y akam.~f.n egy pillanatra a.J.y olyan rnosoly iott Ietre.a kesenl·pimlftt.a nain6Dit6! az d67!ekeny. amelyben <i! ".arc az egytk ir4rt~'h'J nl§'xde a teklrueie oklalra fordul.rtes eglepel?s eseten a szemoldok m megemelkedlk.akinek 02:volt az egyik ve'CIjegye..dina1611no~ly speciiillis forma]a. zavarban van.7.ill. gyakran b6Hntas is Hirsu! melle. epp csak armyl ldeig...aj"z.ore lekintOnk.oi'ji helyzet ellenere valaszkent 0.:inooit6 ~J:l0s0Iy. mlkozben :.tlasav~l! ~gyiin is ·:%tk t:.[)t ulonleges { k fusrrmermye ~hogy Leona rdoepper.gy szemplllantasnyi Ideig tart .l. Mi:ndc.igaL Udvarias.fbgadia a SOfS{l. A kOOcJ~di'r~lijrnosolv• kerember kozotti eszrnecsere Sl~lb:Jlvoza~ J' s~ra $. s ekozbenegy plLbmura ujra.. .y ]nut.elenik meg az arcan 11Z: iu Ieirt negy mesterseges mosoly helyett. .ikod6 mosoiy.1. tulajdonkeppen le.!l"szo. bmelen alakul ki.olyan rzcm hczza Mt.re'll(~~~' e:zt a mozdulatot." majd .i1:llj~ a v5.Ii aa ::mCS(lCS koZt'. a kooro:inaJ6 (.z.O'1'1han ez a .f: h(126d:ll.~[Ybgjon. Afigyet6. figyeh3s1:len''itagy a koordin~il~$b'l...rdi.. ha valaki ku R:'.ru5sebb ellenallds nelkm hajland6 lenyelni. mlnt az 6szinte m050Iy esereben.~aor.plin-:mosolyegy ku 16nl.<I.1. vagy' elismerje a n'lasik fel jogos tellesit. azon1.giU6·mosoly :il..s. .rILi. kifejezeset.eI6:d}keny mosoly jel zi.. mint a m. amelyer arra h.o mosolyhoz gyakran t<'i 1. alaki . A. gyorsan.kkaJ. A minoslE. hogy if zavarban Icvo ember tekintete fie talalkozzon a nU1sjkfv~tL Gr.m:oqolyo. <I f~ip()zk~6J:lt k<.koci[.m a folytatasra vale b~todtaskent~rt:eb"!le7j.6ir{)lue. hogy Oszl.il:flJn~tfii~. fenti r!!f:gy mosoly ..hogy zavanalan Icgkort teremtsen. .eze.5 uzeneteket megfogalmazra. llle5rr'6b~o t.mosolv soran. ha v.>I..ege:sse_g.13.s.abb<l csapd'1ba ejti II celszemelyt.a.flga ~oJdogsagot erezne amosolytezonb.nez arm .gyeb sZO-' bdi megerosnessel. Megcgye:tik a·"lJii. Ha valaki s<. szem korult lzom a rea kci6jtl nelkul . h:m.zo.j~gyoklalra iF.ra utaljon. AptrQ..ssel vagy e:.Hj~_. .gmran l&u~hozott mosolyokrol ~1<l. . "A C'ba.A ~2:fij:s·:t.aklnek a kritlka sZc. wID' megvDn.'w:-a.t!eklntct kombinacioja jelzi.tu] <lpdo.:"ilrnitV.egyetertesre.lut hOl~tei'tHetmeg az 6[( ih~z6d. Az .)Q(. llletve a feji enyhe lefele vagy oldaleairanyulo elfordulasa.HlfTl!oge..) E7.oso]y_g6 ember boldog [erme.6 izom felfele m07.8 a t1gycl6 -1~():lye:bt nel:ia hasznalunk \''{i!l&h mosolyt is. es gyakrar» az also ajak is felfe·Te riyomodlk egy pilla.gy oldalra nez. re.... iq:iko:zbcn . amelyek gyakran mutarnak m..:~ es rnegiele- nik az 6szimc mosoly is.o[y elveszi egy egyebk6nl: kellemetlen vagy kritikus meg~egyz:e~ ~eM'~. A mi~6sit6'mos. hogy e.fl~.t leli az v elt:iz-ekenysegben. erdeklodese Lj:~'gfafele. megertesre. mivel. .. A mosoly kH tovabbi tipusanal az oszil:J:~e mosoly egy-egy jellegzeres p~Uanl~h:'la] parosul.rnosmc.~.deka.f.inktovasikllk. iu ·{>!&:ez.ii'illegy maslk valtozatban a tomplron mosolv £8 a lefele V.lduI.5lO.'r(>~iI_ teklntea tnnker. e'5 semrnit sem kell megismetelni vagv maskcpp megfogalmaznl.".. arnit a !:egt6hb ember nem rod akaratlagosan mozgam! .mos'o!.zonban kepesvolt ~r'" re.iHek megfeszirlnek. hogy az Igy m.eJek iSo. bogy .alaki. cgy Hyco fl(>{U)l6mosoly kozepeue abra.z a tevekenysega tektntet clfo.. az elvezetes doh.dk'lpj~J.i-Sln:1hmk" hogy beszelgeropertnertrnknek jeIezznk: mindent rnegertettunk.raoe:tlhtk a kis:zemeltn).51. A bes7Je16 nem gondoha.fl(M61{jmo~olynftl egy 6szim~ mosoly jeienik meg. (Usd az 5F &httit.. ennek eredrnenyekern redig -eg. ul az &szjnt~ d ."lehet. az .e:ret min6sf(.tlagos.:. A .tre o]yan.-:also ajak e.-<lk~.illy:Ld6.nte. A Mona Llsat tobbe. 1~ r(lQ. 'l'e'a..li..Kil'l... arnelynek cetjil .'eny~l.soly eseten a tekintet lefele Yil.zolta or: act.I1l(.:n esetbenaksrat- la. rnosoly j.JoSf)ly. amely rnagat a mosol}ll:fw[. Nieg.k. ktivcukez()' n~gy mosol ymegjeleneseben rnegegyezlk.gy [ejb6Hntii.meredekebb sz. .n~ keppen egy olyan f()i~nyes..Charlie Cha plm .:z.lmi funkciejuk van. A mo.ik.ghelyctt a szernoldok egy plllanatra megsmelkedhet.S k{d~mO.[. ~2.:l165~vbaD e.meld sobajthategvet. az ·~Ulk~11. . hogy haHgat6.\. tckitU'@ti. gvakran aszirnmetrlkus mosolyrol van $:.

es a k6z.ik felrnernl . ilir!troe lIZ also sZf.l ::.t. Ehclyett a keE al-cki.revezetru. o.". .s llletvea sl.gu harnis mosoly eseteben nern ernelkedtk meg: az arc ket oldala.. fd"rsulntik 4 szemk6''11y6k.111Wm.mbig klrart . am it e~Qre·l1'le'gj(''.k under 'I.fefezt:15 osszeolvadhar. Nern rnozditja viszont lejfe:bl). mmtval 6d it Le volta in ny'ug6z...r. Ha mc{s:zk. azonbannem mozdullefele.'lzndljcik. mosoiyok.inte az imerj(l s:orj n -amjb~nJ kent: r1i.s6 arcon sen! fel ~ teticniH tudt-a t6keJete. es el:-o/dltalan nern ~zi1i{. i tudruk flgyd:ni mlndezt: ill.ban tlinik el.rzelmi kever.olasl't.cs[gy.u()dinaJ. 'lr:ad az elfedm ki1j.izmok mozdu» lataf~ [gy.g.zen1oldbkol. amosolygo :~ze'mely pazitj'v . A mosoly V~tgynagyon hlrtelen tIl.tlat.az arcolll. de az is.szo.s.~1.d.a. amelyeknek Iio:szonheLocn megkulonboztethetjtlk a harms mosolyt a \~r6di16k A hamis moso(v asz1mmetn'kusa.ziMse.Us':igo.~i. a szarkalabak.mig az rneg~eveszt. (~"S j6v al Wbbba[IJli~ 111oso1y.ki izom szinten bekapcsolodtk a cselekedetbe.6k Hl()Z. e Ezen gonclolatokoak az elsdteszrelesere akkor kCIHi[ SOl'.egltse'gevel rn.tldtja a szarkaHib rancokar.:.ler(ikkl~~ pe(~dg el kellett hitetnluk.':i rI1()solytol drr1:wen . . vil8Y lcpcsozetesel'll hervad ]e.amely elismerl.mosolygasrol alkotott elkepzeieseim heIYI":"s~k... ilbami:s. Ennek d:lja.rol.da. A nyomm. A hm"is m.chac>onHtan] a 6. Ha a. klveve.mk. l~l~ldfls.meg~~ve.zt:6 Intcli(1 soran azonban.ll:va Ggyre szelesebben es szelesebben mosolygunk.bba 1}(.4 iibr4vclrl.7. aminek eredmenvekent lmdi:bbra islathatorn ..16)' Foglalkozzunk mcst a hami<cmosoUyal.]2 .isJoak hi'.¢g akkor is ktllonb· sege.. ha szeles moSlol.7.'1ZCl mosoiy eTt(frl.eg- ~~y6zz(. a mosoly sze!cs:edeSievel eszreveh.>~IT~ erzelem va]~tn]ly~. 6~7.'len c]fc"dnia leplezni kl:'>'ant erzelern jeleir . amikor elke~dti. A . hcgy semmit sern erzunk helyette. .vul()dj mosolyr kell mutatniuk.! . hogyan erne:~kedLk:meg az arc ket oldala (:-s hogyan jelennek meg..osotyhQz nem. A hamls n1!o\So]y· azon han meg ·.erzehneket ~l {~L az .l1:t' enyhe .eil pl'obalja clfedni <1!. nem jelennek meg a szemek alart 14taskak es a szarkalab rancok... amikor az va<t l6jab<l:Jll1. ido. hamls mosolyokar kelllatnunk.nUt el az IUelD ai!c..l .:W.:dn= {e .k~)ribb volt az .ekr61 van sz6. lehet. amikor a z. rnaga a mosolyt ki~11~lkit6 mozdula] .Asszemoldnk. A hornick j ~= meghft'.yr61van .(jiszime mosoly aharnisnal. lehet tennl a al:6dI es a hamls mosoly kozou.Le_het.a zigornatikus 1Z01n m(ik6d.3!latt.lja a hamis mosolyt.n nyo11I1.miJej.zeJek megfes:dHese). Hila mosoly nagyobb mereni. ha a sz.lllgen vilagosanmeg.a.~Z le~Jt.itlllerjU SOraI1 sokkal gya.r61. !logy !ms~-:~k&mhasznii.in.l~l..1nya apro.tibran IMhatu mesdyl at.!tlverzelenl ~denlete.Hja fel.waro kepsorokat nez~tel{.s.dk magukat.eil Iefe~<e. hogy nines szo o1nme-rzetr61 a hamis mosoly megpi'6h.16k'~o.l. 'IlJ"ik.beszel?etopal1:J.kz arc tils6 n"a szhtek~.>o~yeseten k({rqezetten 'm~. Azercdrneny ]1(111ltOSfl]1 .oso!y c. I1w..1irog(a..'<Igy ~llO'lCgvetes felei.egret-Ez len olyan mosoly.es k~ah. amely hazudik. A hamis mosolynak csak k'etf:ele jelere kOr'lcentrattunk:.:1 kfserktCinkheTi.olyait.e£jUk. a h.tM:ttl .Illal megjcleraek a $7jvifgi1l~l-jelit'..>'OI' tunk..e.lrayara" iIletve az under es a rne~'vet2s jeJ. amelvnek s. Szamos [el van.l ba. emellett a sZiei1'lold6k sem I1(L20dik (myJIi. defontos jel.~sm met neztek es OSllnten sdt~noltak be erzelmeikrol . hogy j6] eF. Ha a t~ikQr ei6u a. hogy· azt gondoljou. a s.8:demes oss.6. n1a'jd egy .megemell az arc ktl ol~dalat.wk a mm:di.em·korrryC.mivel (~g]'.':5.iun6 izmain azonban megielenhetnek a f~~elern vagy az aggoda tom jelei. a rnasik Jelet.6 interj(. hogv a ha:l'ug <II negatfv erl)e"lm. A sz:em61. zeID'(frli~ bort a szemek .ese .": m:[usJkfelet egy· poz. re~zt . hogy IJ1.amis m.ev6 iipo.ijs.'ilegul (ljabb fokozatol ...eire (flnl(Jrg~.ol'o:ydd iWnlll"Hikodesenek ru..ai!~di el.epes er6ss&.

ho. a hdyz.z.lr.. d{J.:elernaz.ne7..e.iL EntlTyi is ele.G\~: arra utalnak.i\llskor a hazugsagot nem tudjuk leleplezni anelkul. hogymciyik je1 szolg:lkat pontes es melyik fdtaJlalil05abb informi. de azt nern.l~hatja.tabliiznr .ibbj . bizonyos helyzetekberm iYlllr arra utalhat. hogy pozitiv V<lgy negativerzelmet proba] elfedrua mastk. jdekhez hasonI6:an. Vajon valaml til Lfinom doigot prohalru nk felmeJ"ni. hogy 01. aszirnrnesr.gaban.In]jt.ci6nkienne <lz.osszefogbJja_ a: rnegtevesztes . ~ket <[ITa kettl):nl" pr6biiJjii.e~.iviilrgasra ut.tN. masok a megtevesztesegyeb jcleit 1elentik:. i'¥'galataml .e:gpl'obiLlja ezt <1Zel'z6i:t Iepi1eznL M{LS [elek csak ~lZ[ aruljak m el.5G:t.)sszt!:$ jel. Van sZ6.jiuk.l<1that6jelei1 a: szsvakban. hogy ahazug valamlt erez.az. A lr:. megrevesztesre uta]6 jelilyenjol muk6doLt... 11arullZl dli.n~gatlv t':i!'7..eu61.aniislrou ember szav:Jli.i1ak.~:ket az arddfeje. vagy ig~zat mond.luk k02\'Ct'item informad6k pontossa.rul a. A J.. . koJonb6. A megtevesaes egyes jefei precfzen ..lZ elbelyezkedes hibal.es szarnos jel.elemr61 van $z6. bogy melyik neganv !J~lgy po:t:itj'y· erz.~lfedeu: ~J'zdeIDmibenlete.ellrulva az elfedni klvant informa.Z valamit.[ot 1\. rnajd lemertuk. lesre<p i:!re:dlet barmit is. a hazugsagon kiviili leherseges alternanv magyaraz<ltokt61 A hi"lzug::. ~1 h~~~lJg .. d~ ~1.fLg_g31i gy.A megtk'lfeszteiS . elpirulas.vagy az emberek nem tudjak.ild6t A :fOggel.elanIlj. hogy pozitfv 'ilagy. hogy at embereknem veszik Oket s2am:ltllsb~.agvi!!da:szn~kemlekeznie kell ra..eve.bnydk.vel fog. n~.j.sapadas. Mig megtm n1Ja:s_.k.annak ellenere.en1!r6l. hcgy valaki hazudik-e.hogv v a masik re_1valamtt titkol. Ha tudjuk.. hogy mit. amit a IDasik lepleznl pr6i~!.i§t. hangban...'llnak. voltam vele. Illetve a harnis mosolyok.ekHzmok mo.hogyvalaki miert e[I'. hogy valaki egyHilrta]an ellr:::z valarmt. Bizonyos [elek s. socan ugY<1l.gii5iit~ Illetve a s..ik.ve. amlkor rnegprobalnak rnegitelni miisokat.iia.. hogy pontosabb infomW. hogy rrnt kellene fig}"elnHik'? A kovetket:6k_fsedetbea elore sz61mnk az onl(ent~ekn(~. Ez azokra a helyzetekre -igaz. .s. mikm-arckifejeresek elfoltotr ard::ifejezesek. hogy may·en ~TL..k" hogy figyeJjek ~ szemk6rn¥.. es azt rni(~l'ipr6b~Jja leplezni. a pupillak (1gula~a.g~ toblJen az eg}"~zenl tippe]esnel nern teljesitettek pontosabban.tdb14zal' a hsmisitas jelel.g lehet..Z[ nem.ei. apo16k hazudnak-e vagy sem. anlely~kr61 ebben es a kordbbi fejezetekben volt sZ!o. hogy:.2.zi"!arg~st jdzo rnosolyok megj~tenese:t.zeseke~. 1brn:l:Di6 fdveteleket ffiu'i:attuk meg a klserlen fI!. hogy az adott 5ze:l"nely hazudik.. a hazugS. k6nnj7ez. Tov. de azt sem ltld. pisJog-as.ekben tahUh:H6 T.. hogy ez a ket.~'1raz adcu'ilrcki[ejeres hamis.znek az i1lta.z. ki6z1res cs :. amikor 11 m~!sikember fehehetoen csak <lkkor megjdend .<1:J:con..k megtteini.·leginI mas [elekmeg kevesbe iidllYl'nutat6k: csupan annylt kozolnek..valon f'gy pontosabban lllldJ~k-e eklontent.' es 2_ . Arcunk a megt.~alko7. .ciat.61. a megbfzhato areizmok szhdirgasa.ki:Wj~ noseu mivel tiSZtib<lfl.e.gyban fugg az sdon hazugsagB.

l m~.j:"l.'blo.{J.5E:~iltki\.'l.?:1:lgn.:r_ fejbe1111ll!1JanL.eii.JSfiZL"or dff{nrd't.! t.~li42l." Az :e1QYibl'j/k~:'ltO:5s:ig kov'eikelo lepese a mftgye." iiHi~~a ih'an'.ir&k a b"fHa .s:diJs lJszJfil.:!J!kow ~~.ttiiltl~maml OJ! kltl~c1e5H:'.A:1. az.~g1:U1.k.:. hogV hitelt ad.'1t. :a~clyek ok -okozati S\?!erQ.(18~:~fljLeemE bf bert bnzngLl.lZ arcrol. nv.jfe~i:ib~.l. h.icZi."lk GDmi{l'hlrd{.amdl.2I. 'de nyiiviln. tli. min:! pl:'Ld<ii1!J1 :.k Jo{~'tnnatat.Bany:aguk. tf.~! nekkOs:.~d.gy a. 5u]iyozh~{~ak a megH~:veS"z~iEse6i'e~~ j:cle~t.ab. it hirekbe mIncHg beketiil..Ur.atoss:ig dso h~pesdcem.s['J1If:(ni. A hazug.th~st ckezhat egy 6s<2inro: gyereklD£.~ k6ti.k.~ harnak <l. ogy ki tudla a lerubbta:n fel.s:sZOJ.etbent.'acki$zelk0vethe~i az[ ahlbiilI.gJubb .~h'lt:ok ~m~n e§eJ~. j t:e~~t6l.£:::~JelkedDd\. illetve :inegfe1el6en.E) klved(':'n.i::ik n!!:£.t~~ C ii ~im.lv.ij.dl az (ljazsag £Zmj'(. h a7.gy Ezek ugy-~:I.€~eik"agykflh:mle:g.Havalald hibiizik.I:.3ek lehemek. h~ egy ii:ri<Ld:armJ eHtteh embert er·(-~embelefltJi~klszabott bQrt.) miY131 EJ:l megt~veszt...[IJB iil~h nl!3& m~.ikbdl r..\I.nyag .up:a5zrnkita]kb6] i'li..'1rti.\! t:~.IJits:deakar egy elet ]S.:!'Htk.e a .r.[.<JjZ" bara r.gvO:l diszoknak mar nemcsak a n:u~:ge:rze~ikre vagy 11Z ·i)szD6ne:i.kezt~tni. Az 11ml. Bar nem ]efiet'5eges ~el]es mertekbe.tbnliJ.Z:lJg~.dovlffyaz.fik oly.ehanr .kmit.zi egy O'Szlntecmlbet ~z~V'j~r.1I!'Lk haZ'llgnil.!n~.l . me~v·e a ~". Az .I:'t~1.:! k[n:!(".h~~m.m <LHlj~ ri1.uteikeil.. :l):llahi.l cs.::). jrnfl:lt 7/ila.~ m(lp)le'fe~re~L Nem mdom egy.. kOfrig.csokkenEcniidlet d6foifr.' j'~\!'I.el!5re.Z"l''i~[~..a n'lie£~evesz~~.!kl~i:'ft]h~ro..{l5.ld~. Egy ilyen 11]'. 6~ .!k.d'l.e"t~led.22 NeD] scz. hogY' nl~lyefl! <1 la pon :gy.sz1nlX:'" embert hazugnak ~~o![1d():L ._ azokriak a jetek.!am eze~~:.iwl:~g .:k hlljiWOJT. <Lfc~Ss paz#f1J kjfeiel~st }!~I!I:kr. ha tudja.haim S.'2. <'!~2. .lhogy~J]~uti ha~m·g.:Cf 'e.fJ'IiegUj:V(SS:ZWs.po...arnlr1lt.'. u).k. b iUi'veljobbaJ'if Fel tud ~epni gy~mu~ltilis a ellen.j&Hot:'Jf!..~.ilu'!a~kDJt 1)i~~::I'~:!(:hltk es.. k~pz.:!!klk jl~t1.a~:fiddfejez.itW <!'gy p ieh!6 hetyt:e-l.1.TIuf1Jk·e.lj.dHfG. hogy-$ hfl.1Meg a gyerekek is.·a.:onhet6e~t tene!-1:_'!~er~ erre a k~pe~'H0kr~- ·K~H:iH.~b~LI!ien:1<1:ffli sokkal fos.~kat A"l elOzco' Mt fe~e7_.J16 hibdk te.tzlJ~jk \1~.!. t.lIdi~~l6~(~I) pontosan kepesek fdbmemi. Emell·ett "fir ..szabh: EI. !l1h1tL'iil1fOna:tkotika ft~I'$ ri'Oz[.le~'~!"C$I. hu.agv<i.'iJhaLj{i. Hh:!t~'edj.a~ :iI.e:n~ehlCt".nem keres m'egaka&ij~Zni..t me8..:T CI.e5e 5DL'~jJ Ie" hGt €bar~(lh1Hu.s.k:·gt(ilc~h ~Jlibl.1i.he kdl b~Hgatniuk.y ltiiazll£ .tzugs.!:\obt.uISf:Jtkad4stjelek' .iJr~6val korabbatll ~sJ.t!~k~ b. mikozben '~\'e.1tll'i]. e.gy gpndot~! POIltQ.s.'.et egy..:kel f()gI.e-.i.t.. .J:ilak.1.:: ~. Mivel m~.l!n hflc....i'::.Wf(]rou~6 hfl:>a~.ek melyebl1 ff~egirti}s~" [Ce:tfeJie .s.::h~.. .l}'lL~ pfl~ll:rl!:>aki mlfft.(h hangboi es '.im'l:embzr~bi1y.a2 jlt~lhm b...~ m~iIlt':M:i~I~lteg~eiiie!.ellO.gy hazugot fogurik oszinilenek lekmlCni...LiI1 nem toan- t'(.ill H~rM.<l!~ inek [.· 1l'~fiIl h~s'l. i~ye!b~sebbefl.y sern.zm6k J Mba ktjavItii~ sara.il~ hell~v~Fbg-rJA~e{beod.egl.S.lgv<ld.eeira:iI1JmlO . kepesek rnegteveszrenda .. hogy hiib.V'~i.eg.:Ini~ehin)' kiveteles 'f.<J..~J. .}"mf.go. Hyenhibas fte]e~ leL!k"i .~ ~ossiigg. ~iml~t)~: hazug.kort (n.'n) he.b0!"Jrsilg~eg}' a.'onb... hogy V<l.(i::i:Szok t6bbe~ la:litl.Ljl:'lk h<1iz~lgn".r. vagif a megJ~vesz~~sviselkedes~~HaJjgye~ernl'l'i! vesszuk a vil.i a hib.ege[ nem .:d.1~l~16.lannat" mregHeie~be..~[l t:..~$z'(.sn::' .trm e'flged kove1. a h.r meg-van a~z:}'tetetOl~ ala'~~iau~szolgfil6..mn.l tQbbnyir. v~:gY' sen.na.(~n.1hazud ik-e vag.'ii.k.:.blJ embert meg tudja~eveszcen]. Azt is fdfeclie:.meoy'Ck k<llW5ztror<1Ji:sak lehetnek akaregy Osz:i1111e fdJ)j6"tt es~n'~::bet:t~~~.u~<l!tak.'t'~lnte'.Z pbligraf"a.m(lsi'tDtlak il:1eg.k.W...:lu~[i"511k SZ..g~rn!.~Zl!\.bll WI tfJn'r1i '.cl1 V~Ul !:lt6. <l e. .i~(!~·~·Ili!!-th~'~nlth (hi~et· lenseg c. A kOvelkez.:.bogy a IIegl6bh ember csnk nnnyjn ron~q.jJJ1 lieJle~:!... A k.g iMw..1'fr.k.sztikseg esetea f16~lmert klxful hagyharj.~I~ar~s~mk::.gy ]"llzugs:1ign. hogy ezek ~:~_ emherdk reilltleB/. h]t· m ha tippdne.r.i['lllS(i. elerik a nyolc-kilenc eves. beszedbol kqvelke£)tem:i lehet'1!t1egrev't'5zte. neka lagbl'i5<ll. hazug:8iig. ez azonban sa]nos van annyira gyalw'ri" hogy nemfeltetleratl kerU]. ~ k1(l6bb kollegfm1 kUt1H.5i~g~\Td .<ltiZE1.<lt.JlIllh:af6 ist11erew.sapdflja) Idfej~~k- t.s5. egy hazug .j'tll~ !t<?g.'I~meny~b v .hiba van.e.n. reszs a hib~hl.S. :.g.ei(..bf.ll1:e~yel:seglt.~.az (ijs:1igok (frol'J!pj<isa.:gl.i.'e. eE j:av[thatova.5. hogyezea kepes§.il!. hogy m~\yen l~peseke't tellek.s1ig.m'efmez~:.} faL~ t:l!eg~t~ j.eYi.6nbi:tn~~t~e '~lt~Jl $Z<Ibadlabra helyeznek. nemcsak azzal jar.'I!~gk6'd0jde.l·~6!Jl~Qnibbd"de {:ihdr61 :SCTl1o.~.es: nem ismeri Iel j mcg~ev~$Zlt.lj~H:~¢~lJ~!r.a"in~ .l~6bM.m lcd.zli!6 szerint m~.~d~s::deleseben"megfeleM6e]6vigyaz.3G!.' akilk*~!kl'le'bet. j~4t.nig~ geilfeniH attol.gy 6"~l.<.<. .1Jd·. hogy egy o.a(}<:. megvaJolt is profi~arhat elo~e.r(~b61eg}'ma:~ eHenteteL Ha nern adrmk h~'/. ha egy . hogy v':.

vazi6ja.f.A.ib·rt<~t1<l.h~'J. hogy hitt egy .ii!ly.'l\:z:a. hogy ~.A megrevesztes .k allaH iil1.1':1 mod.amJk01 ekl6nti.:veteuern a poHgtilf es .'i. a ki'5vetk'ez.e·rje.'010<.e~c~esre.Emlekezzunk vissaa ~I lrl.ben m. bogy mer]ege1U:nk:.y hogy nem ad hnelt az OSl. A nihne'i:ek a partm.t. ahelyeu h0gy me. ami arm.i'i:I~aHa megtevesztes esz}..l\~:inulo.amelyeket korabban Brokaw-veszeivnek neveztem.:nu La egyes jelel eseten rnllyen fcrmaban jelentkezhet a fend hibak ket UpIUS~.it i. . hogy ezeket elkeruljuk. hogy teljes mertekben kik-ertUjOk'e7icket a hib4k<lt" az egyetlcn vruasz[. a hazugon res a hazog~fugv:~diszrm. le.azsag szsvainak. hogy Europa s2lovet~legese... Most azt fogorn eJojab~k voh <l Calais-niiJ keszlil06d6 ig'l1:2:-i tnvazionak.1 viBelke. nern pedfg 4 normaudiai tengecparton..gy':.czerrjenv kerd6re ·von~a.a szlhretse'gesek meggy6:tte:k a nemeteket. haz. Neha ugyanannyi az esely.:mg .63 mllyen U~p(b:.?.!1!. E5Zl'eVeszi.. Rum.. neha at egyik.' hitelt ad e. hogy ~L- Iaki bed6:1 egy hazugsagnak. harms k'l tonai tervek ellunatasa isrnert nemet ugyntiko.unikozben gondosan kitervelt megtevesztesrdl volt :. A masodl:k 'i'. m.t! ameiyeket a.milwrnem abut hiteltadrrl a szamos figyelmeztetesnek.ugsagnak: gendall egy igaz t. Nem Jetezfk altalanos szab. amit kapett.J~6i'lak figyd~rnbe kell v~~mje.hcazugnak~ rnig Szctlin ugyanolyan tragikus modon htbazott azzal.ZEJ a s:r::ere1:6j&. Jerry meghallia.eppen az e]1e'llkeJrvjet kC'\>. hogy nem .fiiei v alodiak. .leple. sztese...felrev.6.rii!sa Calais-rial lesz.t". ahogy ie.t:lrl hu$GBi~ feleseg. Olive! ugy gQndohak. egyebke-n[ tellesen ldteJes tervekre.J.l1 vf~16j~ha:i1~.l:. lCgytik Iel. mikQf:be.')!eiket tekintV(.ngja sokkal noiesd:'lb.Z egyes €mberek: mennylben km6nbo·:znek onkifejez.o ~ejel'et veg~11 fejtern .alasztas eh"Yesetlegeshamis . k'('mnyen elkovetheti e ket hiha v~.eleset illetoen. 110gy nem adou hitelt . hogymeggyamisinmk e!l'Y. v.. eJkavetne azta h:ib. Szt.azigazsagn.ho'b'Y Hjl1e:r L\- ielrt"lJ:. mint amfkor vele besxel. hog)'" me!yik hibaval vii:ll.. Hi! Jerry: azt gondelna.e.~!O<lgyohh kocka. hog).. jeny pedlg gyanakvo ferj.gsagQfJ.Csapatark java Jr. a masodlk front !negnyi..'Ruth va]6j.geros]t..nktobb kockazatot.g.isi leh-eWsiiog abban rejlik.u. A koverkezrnenyek lehetnek sokkal rosszabbak az egyik hiba eseten.ene' el SztJ:im. hogy :£1 norrnandiai penraszallas csupdn megtevesztd madast keszlH indiranl Oroszorsaag ellen.a.ismet <JIljh(izru .dkbvetl1e i\zt a hibar.lirma:tOll . Hogy mitveszlzhetnnk. Illerve hqgy ezek az elteresek rnennyiben befolya.:tet "Csak egy no a vasarnapi iskolabol. hogya tOl1ene[ moi-skent<JJakuJ.. ki reszletesen.l!t.wozOu.skoEar6] beszelget a telefonban. hogy rnindig leS..Unte szavaknak. ati'J kerdezte.ildhiteit . hog)' a szovetsegesek calats-I partraszallasanak Jt('.khoz .aJin (lgy~ekmtetl a nemer megs:z:111as-r61 sz616.od6 csapatalkat Normandiaban.tot. rnikor kedve:zobb rnegkockazratnta. a h<lZllgt6]..~!. annak ellenere.d~sh[:.ha$e~ ges felesegehazudik.en hangzlk..16val:aszt:as.tyl~ak t.kenyszer1ti a hazugsagvadaszt.zimulaci<. vel.hogy a meg:t:eves::aes vlselkedesben megnyilva. illetve n~re-. nezve. hibat iehet konnyebben kivedeni. illetve a ha:-zlJg:sagva·daszttrl.~lyik~t.. roe]yik esetben v~mab. Adott -e$e~be'tl~jerbev~g6ardo. 'ilag.ocie.lesege. Ez tipikus esete annak.~jnak.lloH1~~~(JiU£t:'ik keszOltsegben.Gyem hozztim feles~:gUll dmti rreg~nyt:b(}I.~ik.(lgy gcndoltak. hogy ezekegy resze a n"met hadseregbe becpult kemeit6~ s.-:.!ri~sita~81eh~1)ooeg. Azo~{at a k6rd~~~h.l'Jlm. es rnikor jobl!. hOh':Y belraiiuk-e joaonar es CharIie . jelelre hagyatkozik. amikor nem adunk hitch azdszinte szavaknak.~wJHk fejezetben szel"ep16 idezetre Updike .csaparossaevonasok s.sy hazug szavaioak. Vagy]s a nernetek igaznak . nagyban fugg ma:gal6] ez a hazugsagrol.?"Ruth kita. ebben az esetben nem vesszuk szamltasba.szalHb uh'in hal hetig tartottak k~hihas dkepzdeseik mellett.5'01:jak a Jenn ketO hlba le-het&eget a megtevesztes erzekde~<. hogymelyik.ehyt·~. ~1.z.1 egyre jobban feJ6rJ.egnyl. Jjjogy ii·tllfJ.KiHonbQz6 modszerekkel .ekor.a.:.e:kea-erdemes tennl.l"i'tos elteres van a.ilagbaboruban .e'q:ek '1. de az .Ihel{hlkazahal.iUe'rr ve hlrelt adimk egy ha. gondoltak egy hazngsagot.is elkepzelhetd.I~Y.g.111 jtdck has?rl." Hit jerry hinne il~ asszulliYnak. miutan Qssz.110g:y..*" pk. Nines . e. aki tenylega vasamapi i.len flgyelemmel errea :kemJS veszelyre. "Ki voh a.Hitle:r elkovene azt a hibat. telefonon be:<. nella pedig a masik hiba elkovetese a va~6sz!nCibb. nemc'te:k hitelt adtak egy l:m""lug: szavainak. Fontos.zni szandek(.6sze'CCalaisnul . hogy egyszenfen nines . Ennek. A hazugsagvadasznak vegig kell gondolnla. Az egWni ltul(jr~hsegeJ:. .hogy sok mfilik a.1~:ita.int h:u-zugsagokr-.it. bogy felrev~z("s~ek.7.w:a~ mo-nd..1~! egy f0d6t6rt~.

Ha egr jeUegzett:se·f1. es ezek m.s:zeM3 oszJme embert k6zvetve· h()Z"L!gn~lik' ne'vl~zli. c1kov.gJ. hogy az illeW beszede k6z..lJgytm..":'. mint a I.1"1..egyes pefch1:u.s. egy fontos parti soran. vegBta!f".hazllgs<iggal gyanuslrott ember szenvedi meg a. rnikozben va!6jaban mzimek..elMbii.e~6lehet.k~t.sokkal 'l6bb man.U~ • ~5·zamus.S.k is. a gyanirsltas hatasa. A megteve~z~es jeleinek mcglete szinten fdrevez.I1alll~. Keso'bb.. ruggedenlil attol.ijplihi~-orl mutat valaki.i r.. SOhZOf arniau van.hetit. hogy va16jab::nl hog-ranis ereznek: • aszimmerrikusak . kerdeseket. hogy csokkentetik a Brokaw-veszelye b6~f~lIDad6 hibak mennyiseger.a szakfQly6iratban.i. zel.~lamosak nyakarekert mondaiokban bcszcln. V.!jek inagHk~lt. sabbol profWil. amikor blOffol. Nt Hayano :. hogya tobblek azt gondoljak: hazudik.7J a h i- emberek kOZiOU ezeker a bar. llogra . jeleinek hidnYfA "em az igazsdg b'iz(}tlylteirJa.oblb. l)IO(S lehetosegunk a v:H~oz. E~ ut6~)bi m..gy a 5Zii.zton.UlOnbsegek vannak .IZ arckifejezeseik.1 sima stlegy "eliink.I.. amivel hamls ill:ulkod6 [eleker (faiL e tell) alkalmazva teveszthetik megaz elleafelcket.1 kormonfont gondolkodas az. majd kihasznal/Oli.ra mutat.l. Nemcsak ap. o m6dJa..i}le:me'r~y(.DES rUtZUtls:A.de:. A megtevesztes jelei Iehetnek <ikilr<itbgo.s.usfl'Dtt alapvi.ad.egt. rnert k~rl'ye]met1enm er..sf!ikc.uk. az egy~ni kmQnbs~~ hogy hlteilense- s elkeruljuk. es 6r£~r~d kasszarzsebel be megzavarodott eHenfeU~t6r'? .szn'. ha a hazugfi:~. Jot~rnatoj COI\1'UI':IUnicalion ·ci:m. Arelal[v iiel. ami rnintt olvkor hazugsaggal vf~ctoljak 6ket.u~t!": biztosan azt jelenti.nem bombsbiztosak. Enne~ gyakrabban fordul. . eS'az ellentetes htbae.vei:ette v~aik. A legtobb ernbert ko. vlselkcdesukbent egy csak 11ifLlk jdlel':l1Zo :sajat. hom' a megtel. .u hangban "j.i r<i egyebkent jellernzo.g{Hvalarni miau.:g azert. hes~rtdIlih{rt ~j[e:nek. A hazug$£1 g:va&1.i.. mint~m.ok e'$7.ei.1s.~liZ. Az :)J:'$f!O]{j..t¢hopa't[~klehetnek tlyenek.'i'fl:k.L.lgy (~ki:k a S7:tan.'(:.z 6]'.Vakbllh megnyU'\lanul6 [elek . keves m~isz~d~()tLh~ts:r.t)\Ss. • gyakran mu't'a'tjak a feldern.(..z.zhnsonI6hibatejt..eld.engetegm>1i1ipuhltor rnozdulatot mut. amelye.. hanem egy.vtl~<lk. hanem az o.llogr csokkentsuk geken alapulo llibftk mermyisege].zj rnagat .. I!'~"'U. mivel stilllsa rneg :igy is sokkal osszeszedet(ebb es simulekonyabb. <imikor hazudnak. Nern .I. azt a htbat.legyenek az arcon. amelynek meresehez poUgn'ill'Q1i: h~$7. va16:szhiulf.fCi"l![1 nem kovetnek d hib. hegy bw6:" lunk a hazugsagnak.dEsrmek tiiitClul .AN.api~6$a.. !bogy nem adunk httelt az ig:az szavaknak.(%]nek. az aggodalom VaJ.1 l"wrag jdeR az :IrCUkOl1. idegrendszer muko(le'st: sem :1.1isi k.. amtkor nem hisznek az dS2:.kH~. ha. a tes(\en. azonban ekkor nero blm'f:o.a melsikr6rkiaLr:ikttott r_.zertt alkalmazzak.t..Qti:: jelel .5~~jM h<lzuBsagt!l~ba" A hazugsag\'ad:iszoak ~szben kell tartania.g:y jatc~kos 6:t"lkon kereszttll kohecsel.eg annak ellc'n~]" is~!dfofd.tesjelekeru ert. "ai9!'a t:TlapozJ.os megabp9z. sot meg a.1ele~ej'e. helyzetet. hogy belee.~8~eve. Aml a legtUbb ember eseteben a nV.'i"IU'lat."I:rja Da \lid.az egyetlen m6dj<lJ. akl ki akarja haszmilnl ~~ ldozsta hibas velekeembernek. il]etve akik egyeb ntodon cl tiJdj:ik ernl. mondjnk nehezkesen be. hogy i1:Jigycm kenyelmetlenulerzl m~.z. t6bb hiba fordul do benne.nke:t .ljs. megiselslklunk feleue.~s kozti osszefuggest.etjtik Ji.inte embernek. C$ k0zvt:'~\'e megvalaszolni ::I.bnbsegek l~l}indk.g 'it. • sokszor tartanak rovtdebb-bosszabb szuneteket a szavak k6zjj.t. ~ sok testi m. hogy 'I:.. Inert egyes emberek egys:ze.l e16kiez. 01 l.ekclh.z~l. Orj.eg~l$z'elhamcMf eseten.onyu az eL'YOtalalkozaskor felrevezeml.gv.sztO megiru kl:ihim.:jezes:lilibeo. annak.lkossze: kell hasonlirania a ·gyaniilsitou aJapvlselkedeset es azt a viselkedesi mint[I. mtszennr fijJon cs~pett e. ernbere.l!.p.s.keZies . mlvel nincsen osszeftasonlh5Si alapunk..kiff. viselkedesi mintakat tekmtve. deset.lkij'Veleset ide'zheti e16: nern hisz:i:ink egy 6s:zfnte I31Wrl:j'05 emberek: • h.het6 p~lda(Q[...negteve.o:lblak.:ti5Zlavszkfj-m6ds. Ha valakl beddl egyhazugsagnak. ~lkCj·iretj(ik'lZIa hiba!. '.mipuhitonal .05 lwzugo.: ImSZF. A ravasz elienfe'! remelhercleg hamar eszreveszt a kohbges es a bloff{)j. amit eltirkol> ~It:<ll. "Eik.L Itelkezes .~b~n hfbas. A peldaban emH~eit p6k~rj~teI\.gy .e:to" az rajn k nezve nem igaz.. Az egyetl .g)' hazug s~elh{lmost A p6kerj\3lteko~ sok gy:akl'an alkalmazzak ezt a tri:lkkot.EKM.nk. lusu hazugot 6szimenek mig . amikor mar magas a t\.

amely ~ prezent1d6".adbatja be a' vtiJ6pe.-.s. jelentestartalma vall a nyelvbotlasanak. MegtOt"i az ~tldzat.~rnbrem. hogy Mary me. swrrio.'re s~rosabb lesz.egyertdn1!!(i es onmagabanJs i':!:rtehne.~<z:nii. egy . csaladtagok.t.we:lkedeset.rt.zlva. Ernlekezztmk vlssza Freud esoet. beszelo tobb ilyen h.Szamard.. vacgyis. Dr. a rryelvbotlas. az ongyi. a $z. megtevesztes viselkedesbell jegyelnek PO'lIi:tOS me_git:eles:et ben veve is ... ha ossze R~djtlk vetru.2:. azt[el(!zte..[etek olyan vakfoltjai alakulhatnak kl.ilC.Z iih.elei:kr~:}~~Lem.tikseg . Ez'ek erteke1esehez nines 5z. j(lgosul~J Am meg e tudds nelkulis nagyoil saj. ahegy az ismeretseg eg. A feleseg bepereltea ferjt~t. aid o\Szi. miau.Orlisag egy iliih6 iorrnajab.1mlkod6c:t1'}b.lsmerete (hogy kizar. hogy a SZ'OIil.l" . A nyelvbotlasok enelmezhetok anelkiil is.. MaSOkal. A nyelvbotlasok kiHonboznek a sz.l..atja meg az djirnst.sek. amelyet csak .!gkol13e:n :t. hogy megvan az e.nt meg.6}ag valaki rnasnak '.oz.ivel ez egv 1rulkod6 embl6ua volt. bararok '!t~l£)lkozeli keliegak eseteben ~M1te.[J!(isfl1$t6t Ha ilyen szi~uad0 all do.a.a megtevesztes F::left.he~ tunk. hog]" egy darabig olyan temika'!Y'etunk fel.ilyen .gy ol1ran C$c~n~ny. hogy a n'~'·e.kQ"J.nie.zomorusag~t.litm. Hot.is <i. a. elsa taM:1kozasok eseten ktii(i·!lu.st. ahelyen.k.egiteJink.ezert aztan alapviselkedesukre nern jell~nlz. R szerette V()~I1i<t.ilIendo vlselkedes normai szerint cselekednek.s fi.J: lt". rnive] nem isrneri a gy"mllsIwt[ viselkedesenek .A kepzen pokerjate. bOogyiii hazugsagok &sddese kOnn.ke.6]" .. Am:ll~ kor Mary.yebb.61 beidegz6ckiu s:. hogty "n f~]~eg veg\'11dv.. hog}' :.es.a. 0'lJ. a hazugj :sfigvaaasznak OC}'bbtala~.amikor dr. m:lvdigy van ra rerneny.1 vaU6peferdl beszelt.6 minnie prcdukzlnak.lllm:hl~. az elsa tJ. s ho gy a pert indit6 fel orokos es igen jelentds tartasmjra.:intefl.ogy dr.. ~.gukb~n ·es abszol!J l ~Jtelem·" es (Ii- -ettehuezeset . a hazugsagvadasznak tudatosli:anja. iul&kezZUDJ. M.g: al hiz·a.uslwt:t. f a ki csak azr szerette volna ha 6.ik. nem pedig normalis. mint O]. arulkod6 . A'l.zes kockazata.et'e.(:::gy fu[r:. fgy_ A parok. kell magaban.z(inailc keU lennie ahhoz. e. emberek nerncsak hogy ismerik egym{ist. es vlselkedesuk ..akik alegjobb arculeat mUl'a~:a. amelysk befolyasolhatjdk <I.lja ei. t<:s m5ven ·~smegnevezte alpea reskem.osszeha. hClgy felmerher.netekr.ffmn visd~\ede£en~k alapvero sajMoss..ni.vadasz!1ak eLse) ra.ajatoss:igaut A'. Nella az eg~. alkalmatlan O:lZ 5sszeh~i.5 Ulan kell vil.€!.nadL:'I1ak E.<':iolj'l a Bro]~aw. hogy tudnank.:1b€ilyok az .kaz eJ~o taHlkoz:1.el orun:a:.gyakor~· saggal alkabnaZiz:a ezeket a moz·dulatokat A beintes igen ktHon['!:.V~lnnak. R.n jeje."itiy a Brokaw-veszely miatti hbts iteletre.ill. Bar ngy 'tunhet.~ke. akit taszlt a helyzetvagy aki riM a g:Y~I.iVitgaskentt leherett f&i'u:h'n.l ai..ki'Vul je~enl me's.krn..a~iOI'.dhatta vo]na be a v:iH6pen.lapj'~:nkell vel'emenyt moadania. ha az. ~beinilC[t" a t~..7. t(3J<1lko2.f~gurelV".memGri2iiUak az ellenf.so.ek f'ldik).{)b. jeleneese pedig j61 tsmert.ibi!:t kover-e el.fligt6rcs lchet alapja v:a:16pcrneik.rga. {tm~.hHkoz~.tiOl:d]lasra_ Ha lehetseges.sz tahUkoz6 steesszes I(.ko.<ij~ Ilk egy olyan gyan.(. mint ~lhaHlba.u:gs~g..gpr6b:ft. ez nern mindig van.ez. aklt professzora mmadclU.. .lges jelenseg.dg:aH.[tlslg uzenere 6nmagaban is legyetteLmu: volt.o:heltO ~.§Jj'L" Abh.1S'2t~ rarorok szaman(lk csokkenese.~T'.sftgI sz~m:Lt~kit leph~z6 p~den.e8ek kevesbe hef'Q~yil1. mlszerint 'Jrt fetj i.<tli.:<.ol . de bens6seges viszonyban is vannak.ldyeket csak akkor ertelmezhenutk. R.. volt. ameIyekkel a kfHonboz?: emoerek reagajua. ha ddfoLfdulasi :b>yakoiisaguk 1llet_r..Z6 egyent ..lvbodasb6! orra lehessen kovetkeztetni. hogy esak a megcsalt fe1 inmt.lr.5ul. fu.173 gunkben hazugnak nevezziink valaku.veszety . a gyatlN:'ls.E dlHiklepleaen t:!·zelmdveLkapcsC!lalb"lfl.k :m..k()za§olt.1hazugSiatgvadas2 megflgyelhesse <). hogy valaki egytbki§:n:t f(l. Erre jo mcdszer p~1d.il.:l.. m IV.3iws . sl.15ltOl. aggasztanak. A parbe- A s..t. egy h".haa fur] <'l. pontosabban 'egy' emblerna egy reS.onak eU~ghO"SS. eppen a:zok miau az egyerli etrere.sonHtasm..l:i!ege5 voh a kor v:i~6Peres torvenyeinek.nyeJv:hci1Lh'L">.a:kkor e.kifejf!Z.megv3f? amagukjelentese...k visszaa kfserletre.~d6znj a s.. a Inikm-aj'd<:ifejeze~ 'vagy a tirada infonnad6t kozol.lellrni kilor.(~k. a ie.s..amel vek nem gerjesztenek stresszhdyzet!:!t Neha azonban ez nem lehetseges.::'se.gy rnikroarcki!eje~~st rnutatou.h.a. f'ilggetJenm attol.&va .S>en magas a hibfis fEe. hogy milyen gyakorisaggal~oyetkezik be. amelyben E :l diak.l... zQm~tl.nehlle.1l"uUtod6 jeleket (teUcket).g6fcrj.lem:ilh. a beinres uz:ene'tet sz. hosszabb arckifejezeskent. . nEgy ~lt)~a:D:nismert apol6nCi't alpereskenr id€:ztek be egy "ir:a16per 501-an.ny..eppen az ellenkezd okbo ~.' gyamJs[tot( :o:tbpv. VegCBl a ferfl sikeresen elv.n.K:osok gyakran 1!dnek ezzela modszerrel.~sarm.

Epp cUenke. :1£ ovatossag. kerdeseivel sze •. .gvadaszmlk nero. :ll"nelyekb61 arra kovetkeztebeuink.clismel'..githet sbban hogy egy hazugsago. '~rezhel undortvsgy meglepetest is a h~~zilbgsa. Ez i. mivel Iislt1iba111. t. emelleu erommel varhat. ?~kiIT .:ja L'i6~et a Idhivis. A hazug. ki bia LUHyithatja anaiJat'ls"..ram:1ak vele.ezeseket es nern rnindenklbol [ornek el6 sz6ftrndflt fOlnlaiaoon az mclulatok.ti. kapcsolatos erzesek mindegvikc (amelveket " 3.o.5 elvezete). !-f f-vlo'f. hogy h nem hlsznek nekik. hogy ezek az ene:sek feltohrlhatnak.daJ~la.:i!'zett elvez. hazugok ali~lI C:. mert aruloiisa.~ mikro·mddfeje?~·~f. dea nydvbo~J(~sok. ha tisztaban vannak vele hogy gyarnjsitoukent kezelik 6ker. Ilia ne:m vesszuk figydembe az t'.el'tekben ertelmezni nidjunk. .ime ember adhat Oliyan jelzeseket. csa]ooott. hogy nem fogja.agos s7. rejrett inf01rriird6k:ID!t..godhat.Li alapH'llanol.·~e emberek megve~es[ is erezhetnek v~d~6ikbl szemben. hibitr. hasonloan fontos hibaforras. hogy egy nyornas alatt Cdlo. tehat akar .Dsag'ittl s Othello meg fogja Oitblni.ek~ lick. hogy hfvj. ]3aIf3 sZ!'vatgas . 2 . l~~. de a hazug es az 6S7.~to!".st:61.!gyeb arulkodb jelnek ~ a hiany:ut nem Iehet az oszi!lleseg b izonyil:ekil. i. kb'llb1.ci mor.a~.! 01i1-lEUJO: . a kU6.. a kitoresekre v. majd fclsz6H~ja. k6rfl.!jezetten szerencses 11:8.-eUQ.s:alk sajfil ig:.(!tte!. .:j.sszekeved'tetik :!J.'11Q$ i a nyelvbonasokra.erednt6'nyezheti. \~ fel\'onii~.ert l. teklntetben kHM lonboznek a megteves:tles tobbt je]~.]6k 6ket Enneka btlntudatnak . hogy Cassie mar halotr.. az 6szint. hibijat.'<ldMZ gyan(ij.ig csupan a megteveszres ·eszldese[lIek egyetlen hibaforras3'VOll faglalkoz{unk . kell a. DESDEMONA:· Jaj..g'!.netik ~ h<L2UgS€i:g miau er::zen bflntudattal A bazugsaggal vadolt 6szin.61.v~gy ]bfi.'). fejezetben r~"5zlele:zrunk) produkalhat szi v ~1rgast. ezt a f~ldmet pedig osszekeverhettk a hnzugok . hOb'Y aZ asszonv C:1Lssi6~ szereti.iI./:.m~kodb emblemak &8 a mikro-arckjfejezesek-« ebben az 'eg:. A sziv:1rg1s .D~g6lj meg.r hfm~rben: a okok elternek.gyeni kulonbsegeket. az~~. hogy olyarr emberrelell szemben.6bbi erzesjeleit konnven o.~:nl&.:g fog~a o( oj.:I'7.ilstekinthetunk a k.ukat. N em minden ha)(. a liracfti. b...lU.g. ilmely a hiKl.fdt<l]kozveritett uzenetek h:~lep]ezjk a. OtheUo erre ehnondja neki.Ezt a hib~lt akkor k(iv'etJL~k el.ljiJnaz igazsagukra. ert u neveztern eZJ!: Od1.re31. rll'!gyo~· Othello Desdemona fele.)' forrasa -.lgm k botIik: meg: a nyelve. s eni~ elveszekl OTHEua: 'lieszajhal Mege!6nem shatodr DESDEMONA: Kergesse! inikibh.:iilg.va.':kett mlvel lehet. Ok: ugy~mis felh~ne.otiibbj lsmeretseget feWheiezd eJ6vjgy:. a kl gyakran mutat llyen 1011~dkede:sf mjnt{lkat.neg.ossa.veszres e:gycb jelei pedig megjeleuhctnck m{l-sokokbol. hogy ne a d6]j Link he egy esetleges hazugsagnak.A hazug. M~::>oknak olyaneros. hogy i:rtelmezze a :ny~.. a megte. 'ember is Iehet diihos.i.I.·if szed.ge 6~s:zeh~sot~~jt1si alapra annale erdekdben. de izgatmt!.sagvadflszkifll.m6 .n a lltili.. nyelvbothis. az OtheUo-hib'l.renti.mivel Shakespeare szinda- t~biiilba.k.lgy. ~ alatarnasztva li1~j. M~ls erzelmek is kialakulham:ak akar a hazugokb.t6J.'e. ho~W ~j(::bizony[t.JlOgy t~n'f dCl'u. olvan gy:a f1:(~.nak tekintenl. hogy Ellkenllie . hogyvallja be bll:ne{.z.:6!6 reakciokent • ~fmkes~:}j'e: dftt~:..16 h~lelJ1)e"d.lIl. hogy valaml bunnel vadol.eI . amely a nazugsag pm<1t'lmab. nben.'y"ez.ava~..e·!!Q·hil)~:nak..L~z<'II foglalkczma.gukhan JS je:]en~'E$sd birmLk.dggal. jeleit osszeke.i6L. ha kiderul. vein.Hjelenet eg}'''wk~le~es es igen hires pe!.1ko2ik.e emoerekbcn.)..a t~rok<lw-vesze:Hyel.l). teljes m. <l.u V~I.'! t tekinrveilyenkor vedvc vagyunk a hlteIienseg.r~kih:a i~t'I.'.gj. a tirndike.m lesz lim rajtuk (ciSZ(.s a mikrO~arckliJ~jeze'Sek .{!J1:5Cg.aeddigi Ot. ha nern vesszuk figyelernbe. feioldatlan bunwc]atJJk van egreb dolgot( rniatt. Desdemona rfilj6n.1iilye·n 'f. Egy masik.m.Y rnikrokra. csak ne oij llieg.!rlt.) ertelmezi.6je haWI:aO::lk 57. de os:c.en tovabbra sem ali.11l1eE es ag_goJahnat alHt6i.rtad<J. Othello epp meggyanusH:otta Desdemonst."l. uram.~hitetlenseg hibaj:ik liz eL'Yotai~Hllkozasok alkalmaval pQ:ldaul a hazugs{i.iii k.gt61. es (jnma. A mcgtevesz~es ezen [eleinek.i'a. Desdemona keri. dru-uirrlk:. !~ uc. Ml\dos L1is1l6 for- . nem mindenki mutar m:ikro-ard:irej.1db.$ftO~tOi bil:l6.k oda C"Ol:$s..e~t.t. azugsaggal.eg.k oltrol.igo'il.(~gy azok Vfidj. ha 6szi:nte emberekea \r{1dolm~k..1 negy forms.'udni bizonyitai . \':lg)''is' azzal.A hilzug. hogy az meta hazudik.11!.s1Jigvadasz:nak nines szu k_sk.et~ se.1.l'ilhotHsQk~t.nt.diii.

olygl::.SztHni Desdemona hCldenseget ·met.rnasfk hclyaet b]zonysagakent. vagy olyan tenyeket.ssze:rlWeJ'11. szamos forrii&b61 L. 'Othello nem Datia be.mi valtja ki es mts:zu.Jj~t rnagat -. kozeli rokonokat es az ernbert s. hogy az e16It.Fel az arll].sui 11l0~t a szenvedesen. akik liajl. ha Othello nern jMt .elik e. Ha egv haZ""ugsagv~rlasz dti. s figyelnllen kivtil h. OthelUo esete egy s2I&lsooeges pelda. amelybe O[heUo bizalrnatlansaga sodorta.. Ez to.(.ITl gyanfljit:.k a hazugsagvadasz lre16kepesseget s a hitetlenseg hiba . Othd16t klnozza rBges. h. ha ahazugsagva:daszt nagy veszteseg erne.ko!'IJ(JiI"lsenki sem tud megnyugodni.t~Jokt::pe-ssf:'get.~llg.!.'elil:eges lesz. mint kibirni <i kint.J:l2i. amfg tart Senki sen1 tudja. amel YlCk csUlapit. Ho. ami szamara rosszabb feld meik Il'leger6siteset keresik. OtheUo mar a fenn je]ener elon meg volt gy(')~ud!V'e rola.k lennenek.zm~Jie Desdemona IH:menstgere..o'gy Othello .rst61l.l. S mivel C~~S'-'3·jo halou.a mit €rztdmi boz. podnaIllak.lz <lIS.m'it.gv~l!.el6kepesseget.nr. "0- natkozoan a gonosz Jago rndve. hogy .{l. alE.i.:li. .Ieg.1c. Desdemona viseFkedeset Clg~'ertelmezl. 6l.z:t.hogy f&ltckcny::segOket bevonj. midStt bl~onyitii:st nyerne.arnely akkor k6-velke.til}em volna stkerrel. azonban az elolteletdr val6h<l[l gyakran tor7. azt a fdt6.k e-J.ler6sil barIIiilyen.eje. hogy Desdemona hiltlen hozza..!ehet6seg.g'SfI.!t 'Ves~· k fisydembe. enaek eszkozekent taplililru . Othello lli.Iui.o~n..igv>ldaszo.-A ernberekbol nagyon rossz.(. So k. :[l. ·(.h5wJ. s ami felerdsiti pusztito erejuket. h'I.Hr. ami meg~r651ti ezeket -.meg fog]a ·61ni.Jrtj~ik it.y elamltiik. Jago ..i1"laj~[~1. Egy ilyen erzelrni po.1 tf 01.kezdi Othellogyarrakvasst.h6s.<.<:l. nanhogy lecsill .dig cgy bazugsagvadasz esetleg b5:mli.. hagy a n6 erzelmei nem e]"telmei~e~Ok az egyik 'I/'•.E. ~ Ha magas *1 reI:. aki sajat ceijtlil. ami eppen .ksegi.v. 'Ierfb'tel. ho.~feIIDeke:"ti.is probalia meg.e:rlelmet..'::. ami az thiaha kernl e .Gget Desdemona v. v'agy .lrne!yre a legkevesbe va~::yik. arnelyek ()i){jJ]6eletre kelnek.l(rbmsi~ga $ete1il' i$ ugyanazokat az erzele meket.rossz:abb felelmtink beigazo16dfuJa val osszefugga bizonytalansagokoz ..'ipl. hogy mindenki hazudlk nekil ..lb.if<1 egyben annek piHdaja.a siJOT' yu erzeseket. akik epp az e]1enkew hibal kfl. halegrosszabb felelmeire dernlne fe fly .et A kenO-en fehekeny.ne be.aikozJ].:etrneg~eves. mar az don ~e1etbrodhet a a 11lelvzelbc.')"elke[[ilj~ meg intenzivebb megalaztatast.lQ]e_Ezek nem racioruilisan meghozon dontesek.'z aggodalo.ika. mmtn hitetlenseg hibajat6].rniaU Ielelrner isen. a.. <lmi[ a . hogy Desdemona an:<.f onmagaban rnegell <~megalht~t:bl-.it. A hazug~[.:a Fe] elembol !.m.okkds. bogy Hgyelmen klv{n h'll.etej vannak.elerek hogyan tehetik elfogu!thl a hazugsagveddsz . arnit gy'<l nitanak. a clUhbot wm:bo16 harag. Eivcszltj(l k az ldnyItilst az erzehnelnk feleu.gy olyan jelekel..zctesen vannak b±szfikeny emherek ill.5Z0I1'f hutlensegevel kapcsolatban. ahszugnak.¥n'~k ~ es pelddul fe:lszarvazzak -. llyenkor az ember fe.zese~ er6sitse meg. tHe!:"eecl sir.rnosak a hjretlenseg h.Llreti meg is H legfiijdalmasabb_ Az iiyen e16M:~evek. hogy Desdemona hazudik. 'r:.isdked~s'§"Vel kapcsolarban.tp2elheI6. am ezt nem. nem akarja elgo. hanem csak to~ viib"t. OtneUo 1:J]egerosit6 biwny:itekokat keres.h . utolso remerrye ~5 elszalltartatmar hmsiLga bUzo:mJy1ta~ara. a visz.ys.g.Ilik. t~m1 rzel mi.lenyezoI.ar.lCZ. aggodalrnat esketsegbeesest. a kinos helyzermlau. ha a ha?:l"lgsag"o'ad~S:Z.:isx ·cbl)~n az esetben olyasvalarninekaz i'ildo. hogy Orb-dto nem Ilisz neld.oulJZttek neveztem d. es nem keres igazolast ennek ellenkG:?6jere:. arnelvek tovabb fokozzak az a. :'5 ana a kovetkeztetesre jtilna.k. embereknek meg Jag6ra sines sZii.Egy Ilyen ember [obban tart.'lcg.nllb6l gYQ[ ~ ~iii:gyakat.U61'LlOl11:J!<Ln nernmozdul az ellenkezd < iclnyba. ha bed6lne. . Othello teves.L teljesen gyan?t1mnok rnaradnak J7. 0n~.tole.zaJava valik. gyanakv6 .amelyek tOl:Zltj{):.s. nem pedlg a (veIl) szercl6}e halalan buslakodik. arnelyek nem passzolnak az elkepzeies. Nern veszi tekintetbe. Leg- relem.bb61 az JdfbIy6iag pe..enez. s csak olyan . hogy bed61 a hilZI!J.kor figyeimen kivul hagyhat gondolattokai:..:2Ci'!1 :dO'lt tartva idEzi ~16 Othello '~::mldsat. . jobb. abogy iihaiabnn szoktak.. es bedolnek a hazugsagoknak..ffit:e!. llyenlsor azonnal lecsapunk barmlre.zenlben.ekei:.H gyu:nakvo ferj lesz b(. a 1101 .ilg}rj8! az alternativ ma£W~H~z~ltokleheros. jiitekba.J markaban W r~.z:. ial1J()z vezethetnek.g'lanakvas.ndolasat megfelelden :aUtta:ll:w. erosodnek.vagyisT ha (!g}f vcsszuk. .Desdemona ~~Z.t.b61 under..gy .-ell:.:-a.fclteketly termesz. 111 uta t.nak. hogy.egre keV"esb~'hajlamos emberek is rosszul itelhetik l:tltg a helyzeter. . Idegeneket.bogy ~.ggodalr.boz6t1Luz mindent rclem6..

tn(vs]Wtth~ZLV('Ut-e vagy sem.'c'Ut nenljU !'ltnde.'). meg'bBn~sz(€. . hogy>:J. h<lizugtt<'lig'l{<ldasz fu0SYM.m.J~ja.~ fehneriHt mi nt va16di Iel f.zelclUteielekhez. ha reij.W·)iiesztes miau.1ZjJrot keresttnk.tn gy:.ervelni..ibb~rt'!l .:zffk az e.7:tehet.zd6ciott.:. ennek e~.~ 1<:0" 16rrboZiQ emberek viselkedeseben..m:usitg'at'as 1''11ian?jl.'etl2:tes ke'nYl=rme.re valD kepes!.nKlgy<:l.21it 01. .gn1i1ln. Ebben a Iejezetben kor. ha 6iszinte!. ~Lcrni3l¥isegc~ eg¥ erzelmi bozotnlz. .~.S§.6 magy:an'il.I'l..g5(jggal ~n1l.dm~ l}!).eve:?Jd:esbe'lfl_MoiS't.eg..~.~gy ilyoe'll borotEu. ~~bat1! 12&kenyek a i1i1egmC:V'E'Bzltes leh:e~6segere.1<28 ~''!.ar. haZ"~~gSiigY.%tes egv jete.a. iliZ er.k~nm erz.lk arm !zeIt ti!j~Bi¥.t7:ug.5.' ewze:tm4j~'nfl:i'n: ffl!tfJtkl~.:'M~keJe-.ow.7:ug va~6$:.eo 'iranl·.'lscigiit.sjggal grall(~.c'i:.1.sRrjk Ellcerzdheto.-ne. maz 50k~61szarrnaz6 info (fa tftd6.r.~menll!ykea gyanCI.lcs:egy Jago.etben.'. (m~nt a.hQgy ha egYScZef a .k dJohitat..hm: .j. letkezen.:tgyarnz"lfkeIH a 1l1Bgreves.'i':i~ 6sz:inte ember ertlZ. a haz~Lgsagv<!d:lsz elktwetheH .o]g~z6 alkalmazott.z.]k 'az 2rl.. irr.. & <:iiit pecHg gyakran a kiHnOl:nllH es behat6eh~t'l1~e'$'t::.leheb6. hag'Y'lli.s Iabiaivfii va.mOrldhaijuk.pl\:'()izaN 111. teliesen mas ceJbOL A hazugsagvadasznak t:rs2taibm1 kell Ienmea gYilnGiji. tud]~ meghitJ~mznj.emhen:l konkret {d. Allrikorv:akLkitl!2k a bizalmat elfiou!ta a saj~tgyeteKe. hom' olyan rnodon ertelm.el61tlfkteinb~. hogy az egy. hfr~)~k.sz. sot.(js e~ ha.c_llisznalr er6fes2I~seJ~1iE1i'. atneJyet egy ..elm:i.e5ebb ktitben lehet aJha]maznl.g mtan ke.k.:ime ember-mit fuezhet.. ve~'Yuk sorra.i'egyen(J.b:og1 azok 'ldDmuljanH.a~6.Jr. ~it.ljgS~.!rnenye).sAgv:aclj: . elmeletehez.feTt~~elezz..k fonto. :t::av.em.sz.5:rja. S c'i11Jk olyasmlt fogildet :ilm:dyt6R csak ll'H~g rosszabbul erzi m~lg:. banem taU t:6an rcsszul itdmeg masokat. hogy 'egy o. nern minden 6."iftoUIU.leb(J~lJsJ. Keflyelmes.z.6ljt6let:einl<:.helytck~~nl megEevEi. rnert it ie:!en"].h~n.i~g.5e· menyck~'t.t.[H rnindeakl .segilnk nyFHk annak d.emeiyiseg vagy hely .'g.\> e$ kf-mnlyCin"l<lgyara. A.sokkal BzeJ.~eri:6i vagy Iiend6rl munka.'lli.rn..8e.:-l!dflsz. nnvel olyan [aeiol1:iMs ~s rendezett goorJcdatrl:<lk U'Inik_ MrrUmr egyeb rnegg:y6z.feIteke:ny $£.iU.lIdaszokrt." nakmeg kell be~sUln~e. Vajoa ez. gyanU$li~.et.gV:. hiszen ez 111.ek abhoz hogy B.hogy bizonyos erzelmeket ne te. ]£.tgy pr.fkent kezd . 'I ~d1i csak '<ilzen .fD isrneretlen cetlyezi:l eru:c.~ 'l~uiI6M{.nj.. vagy ilZ ~gaztai1.'h21 R<l. hot.el mUk:6dni. elyzetet.i'~za a rnegmaz gyar~.zt:es a legklel.:c!':st at~az!Jg.y rnegieve:sztesr6.c ~.kerrl:He8~re.' .e.1IkkDf.:il:r leirtam antw..s~.szniUhat6!nagy:~.zlikfigyelembe!. . b<l.ec. bri:muaatGt.ka gym~:t.b(j~Z'U..sJtoltm uorwukozo safot! e.~sz.)'.megte'(.zudnllk hanem akkoris. azt is .ony:ut~kk.i.r megkE. aU1id." Bzeket a nl(:gfigy~£~e5eket.1cgtcve3zte. hogy a h'llZ.1'(:lV(~ye a: ." hogy szerelmunk hazudik.r{!:lH[ lehet Oiy<!ll1 nern kell f~neT.liT.Hn'!~ny~kkd fdlunk s7!eroiben.kf borzasz1ehel ':i~ h'. ezeket a11:: intenziv esernEnyek~t. NyU\!1i11!.j.. Iejezetben kiflCjtertem.& veszres [elelnek.a:gyou parancsok :vagy egye.hqg. :.. az d5ft6~.. gy~n(~s]WI_r z:emeJyis& s ge alapjm kepes felmerni a h. annak. 1'1.li:k.~tottak mil yen erzelfiw:kct erezhetnek.r. tisztek ii. nemcsak . v::l. tn(ulti:J~:lielil1!cny. hazugsagv:a.j{il.'. V. Legrosszabb eseibeo j$~:ehsnl~&u.n!.gv<ld.jlt<ldant"Ha pedig ez egyscze. munkahelyi nyomas iUetvl.. hogyegyes emberek j6val fogelmnyabb. annakerdekeben.ftItH1:adi.ki:l)l[Sen~.eg[t>olJl~' val. erdekeben.[is.Q beny()m~sok alapianelktivethelJo .dnuleg 11: lehllk~b~61 bGnWdata [21.~!{tekintfk.V iUesz_kedjena.~fit minden leherseges Eii.amf· t.gy.>ztesre gy:trrakoLlhat. hOl.'!\IYliyeJ ez egy" igen er. hOEY c(:iokkem~5t~k3(.L'l.t~jv.· A CIA.et>ezfeJeJmel.y n1. A 11JHedenseg hil. ahol nf.. hogy tLltsilgos«lnj.(:!toseg. sZ(j'rc.m~glkvesz:rest ioitni ou Js.Hl meg tud!uk JteJni~ vajon eg~.fen {it d.m:i: TDozoUUZCI%:l'€'.t hHedenseg tibil.ltcm enehnt id~eg.Hgyd~nen kivUl h.lat'Ot k1:niil.iul1. v>C5.k.e7. Bar ezek olea egv ol)!Uo1'l ·.g.ne.liI1im miiLsok A'L is e.rnel'jf~k a8!an(~sj:tR)t~a!.16itt}letetlmek.<.J'I1. Me.paz <~J ---------------------------. amikor n':l1nd68sze errheterlen. .tt szinre imlrl-aniss:ii VJHk a..ken te:rtflle.{.erreienl je.k ezekhez ·a..QW:h.h.8yene:lmtl" hogy vahlki.hall1ak. amelyek akar 1iU m~gtevesiDe~ jekike.l£:g Jelen(. ngyal1..mi:[m_ A h."-Ert'l:eUen k6nflyll1is.ij:eZ'eslje_ (tal~n 6pperu azert.hetGgy .. JHel1el~.zel l11ie'!e. jel <lJl<Lzug8~.U!6j>e.Ze'Qessege:~vd.dfotawil.. es .z.:' a blzDnytabns~ig d6kkoenil*S.~" tunk.t[.sz~n!e ember erzi. hogyismelj~~k v:iil:. hafl1got j .A.eg.hibak lehe~O~eget Ilyenkor U8'Y'lni. mtvel bJnnilyelJi biz.. ez: ~.al.]i! kapcsolatbnn k.ei.~.Most a gyantislwn:al kapcsolatban masfajtatudasrs lesz szuks.' hazug. van a mea.. .1ban .j[baejto kQrt. 110.arnclyre magya~:.:tjiiJ.!l [] S:t..hogy s. aki fQglya. hogy rniiyen egyeu+ elleFeseT( lehernek .h~.gytH{)me[ lel! a ftlf. h!Og}'lu4CJtt.'le:gbizh~t6~.es gyanijs..i v~gy. rnive] a hlrr>:Zierz6.nieilet fdmcr'fll.egt..qgy egy .eg~ akadA~yona e:n:ne.::_Ahpgy nemminden hazug e.nt is fimkdo:n.

n hOZ2{ifl!rcse. tatlan volt. akit hazugsaggal.1' .i.kett. hogy viszonya "IIan" esedeg ve. a gY<l. akinek bizalmas any.mnak eUenere j amely 1. arnn el semkovettek.a!iifm. btintudatot pedig egY'aU.sai . VJ~~wig~llat .a~ tot (hc~zen" Korabb."ahol .nem val6:szlmi.t'(.:.al.i.hogy ~hben a.i je£e-ket: Hgy els6 tahUkozi.ba]j~ a ~eIl'Y't. Osz. hogy a . vagy j~cga:l.:lkat.f. ha hazudott.illld. Hk'rve hogy mOltJbeU tapasztalataik OIil<J.~l.5 ~n{dtbeli ka pcsolat. A {ili!ll:3Jk ncm kellett attol tartania. fakad6an val6&'1Ni1sflbrtt6.sohasern buntette meg. produMlja .')z.ln s7.a:n mar ernlitertern olyanokat. amikor valarnivel vad!o]jak Oket.m gy:aniisitaHnak . hogy hazugsaggal ~(]$ft~alfl::. Ildgy hM<.rajaokdral A korabbi kapcsolar hlanya eseten a h:. ha olyasmivel vadoljak oket.~(.. bQg'Y a gya::n-usft\?U . annak elleIl:'.sUj~J" Ez ugyanls reszben . hogy :fi.agokhoz V<1. hogy a gyanus'iwu olyasvalakr.gg! hogy rrulyen kapcsolarbandllnak a. filll. a masik Ieplezm pr6.ynd-kokkd" igY'.Q.atl~aI1Ugyno.em~~:yi$eger6l.fu.!:iin(. Egy porenci~lis. mlnt peld5. ha .Clkkar is iJ~'?:h.<I:tID61is . hcgy figydrn~n kfv\il hagj"oQ. csupan akkor lettvolna oka a fclelernre.. .e~Q m6don.:!TI hisznekneI-d. Azok az ernberek.I~ror vagy bO:fJ:tlid..nem rn:inden erzelern jelentk meg minden 01yan oszmte Az.HIiLU.Hti~:s':ib. Ezen m(tltbeH elmenyek miatt az apdnak nem volt szuksege !-a. bevallott nUfident.18" es. a\kit ferj-e.flU51EOn61fUgg .a ha Z.:. vils..ugsagvadlszt ket tenyeZlo.1tha(ja" hogy az ing:.irJ6 ror~m.:H]ak k~. a1'1U!{reket a megte~t.'dtottnak soha nern voIr kapcsolata FrUUg. hogr f-fl~hne't. t9bbsz6r megg:{~rrC'$ito1t azzal.ke'Vessf: tart t61e. hogy rnelyik ..el'relnle.. mie16tt meghozza a donreset.~gaz~H ondott.. Q]yaIl [eleket. s korJibbi kapcsolat hljan azt gem tudja Inegii~l}llplia. amir Ronnie nem etE:zhet.ntlsltQ[tnak van kialakult elvJ1"asaa h<~zugs~gm vaddszekka] szemben. i81n~r(.C/Z adoi'l ..>I!Otfal fen n/(U1o. mint ha Igazat mondart a .i. hogy tarsa megtort es. il.rtja at S:oh:1s~!n gya.7..ni" :!lOgy milyen b:. hogy t:llegfeJ. Egy ondegiHr ember peldaul beduhodhet.--------------------~-----------~. [l§lh. hogy va[6j~ban hazas.tobbFel6! Iehet.]t().ZI~~:jd€'ine:kis tekb}. amelyeket egy Sszinte ember erezhet gyan(lsitas eseren.eu.::. hogy nero hisznek nekl. Te'gytik fel.j6 kapcsolatot iipo. de.zebetben n1i.i..~n a:. es.e5ZtesjeleiJ.hat.g'f' fia.ha[j~. akik tobbszor belecsnek a fujte. De mlndezek elle n.i'l~Jiiek a. Ilyen bUnttldaws.:lv'Lci. ha hazugsagon ka pjak.. Lehet ba erzclmeket kell figyeLmen ldvi. h.ekke. inden gYil. ha hazudik.t61 is..~ gyaa misftort .zt~l .yetmen ki'&'r:{t Mf. megtepe~est.C!::nelmlIv0 valnak" fii&f ger~.gy h<l!z'ugs:iggal. azt ~.~elm. hogy nH~gakkor ts bi"intmhnuk lesz. azoke is . Egy ass.b.aHa. i\Je1i'n.i\ia~ h. amikor J azartatlanemberek mit e~mek ezegy else) randevti. hogy embemel.em!~lyek~d" aldk.a~ szemben tamasz[Ou dvanl.k csak megplubilija felvernt it Iakas fit1lt..wfiIID:. :mi. a tobhit..eg c.loly.ha ereznek valarnit -.Ltl ~brii:zdt apa tudta.... ba a 'g. azonban.v.szamit.:nte .' baz:udik.e11az adoN i?~bne.a~la~c A Wfnsio. emberek viszont nem Va~6s. A2. bpc~dl.. rumit n.l}O[ln[e ~g:azs~lg1OsoakL~..llbizalomm hia. Az. hamegtudla.y ba l"1Ji'j·z6 kerelkedhet egy rend6rsegi .Qviet titkos Ugj-r:I1okok. rerjc tobhek kozott elvesztette 302)011 kepesseget.fig.1 b~gym'a a2:okt# as: el'zebtM jelet.gyan(Is ttanak. clneUett teljesen 6S?inte.inc nem .et.zOiiI.ya olyau.tmft a kudarcra. amikoe <lzt mondja.et toLe. ahol az egylk Eel elkezdi gyaruwni·.t-: ta alaptalanul Ronni.~tl.gyuru1s:ito~ts+em~/J~isig:il:Jr5l.1 gyanusirott sz~me]ylsegen·mli1hk.~gg()d~hnat:.pja:l1f11. csak akm kor. bogy 1nEg .iba.gy~I~}~ kit<ul kelt b{. leh(~r."-t:. A hazlJgs:igvadasmak .ui a feldenl!.zfnl1srth. hogy nem hisznek neki.aki gyakrun sz.hogyn PHl sohasem kovet el.nyos ember.r. A hazugsagvaJfI$.zllllU.sapdo.enlf Uf!nnE! . ----------------------~-~ 190 .b: soran ls. Egy munkavallalo gy<H'irl.5!"foghtJkozik alacsoovabb a.fEatian volt. akik gyakran alaptalanul vadoh1ak masokat.·rez.Jz.. Egyl~.mond.I1:l. akiker annylra mardos a biimuoot valana miatt. raadilsul akiknek van.t kiell figyelem~)e venni~.~he~6veteszi.aM.sai menren kialald~haro egy olyan alap. hogy Ieendd munkaadoja hazudik.atba..enm arrol.t hasznal maid fd ellene. arnlkor. ib.61 ax FBI gyan.! hqgy a g}.zt nincsenel .h . betd tft:zelmt jJtlz(jst1ket~ ba (.wny.lLgy 'lieU.e.z .gynia.. el6.f!:..?.H1~ja~ meg masokatis behiv interjluf(l.tl viszon..l~6:zhen.. olyan viszonyt a~~tklt. amikor valamtlven bunnel va.Qg}'" $. hogy valakit hazugsaggal vitdolmLk. af.!Ill)i:zonylt. gyanu.7.oeJmeket hagyjon flgyelmeri kiiv ul.g:y felerrk.tJf~m.f:!taeI1.rbilisan vagy fi:zlk .n. mdy erzermek azok.)'an(ls[cott hazudik. ugyanugy feint fog.nfiis.~g bii.zn<lkji.fnrdul.i.kjhaUgam azon .z:ze it f61e1em jeleit. a r~letem jdet't ..t:. hogy a tulajdonos nem i.~~e:leien1 jdel.gyn.l.lma...~ 'rmgs($Ms.n't<l. bogy I!f.g~gv<i!~Uis..m<t~ereznenek. aMI' igazm motu:i vaMl.ere is. hogyfelmerjuk.an.I'~. megfosztiak. haragot. hazngsagvadasszal. HgJ. o. h[)!:U" ninc.j. Eg.l -s?:imil:h.

aki aJapt.lm. t Mdg h'l . I:n1ncsekk.wlDIlban a haf'Jg e. Bogy a lcbukastel '11<1]6felelmet hovel]e. ~----------------------------VIESZru.1] a. 11:1az :iga7~ltll1ondj'l.1 bLin U~plezese.. Az: <~]:*~nakrnondarua kellett volna valamtt.· ba ha. V. nem erez: semrni olyasmlr.] emberei alkalmatlanok a feladatra.7wk.oztam.a.teh~z Sen1.Ezert hn Ronn le lopott.LZUlUk (feldem es btfrnudat).e.aJ i.. A W'inslmv flu i6 pelda erre . hogy nagyon pontosan Ielrnerie.: ke]l~h lennie abban.:akk·otrs megjelenhet.ti.juk multbell visL:Onyav.ftoUl'tak.irvalnapa megemelte . hanern..8.k.sit~(sNL.{[tefZ! a helyzetet. s mivel volt al<ipjfl febnerm.:.lapis.b. el kell mondanod nekern.. ha h.\ TOSSiiG V" ncrn sz.i!.et fo.. v:agy korabban ma!' fehtltettek valaklt....Ronnie ]gazat niond.:lf mend.. hog')" Ronnie dUh6iS a ta. is elkepzdhewo" hogy az Uleta at~61~aJ1:nem hlsznek neki. osszezavaeva ezzel annale megtr'&I.k kifejezett tisz1e. h~gy a gyanfl. Tudni fogorn.ol n .Ha te tened. Ha azonban az meta azt g(mdolja. (-~gym:<ist61.eakci6kv:3i.'is ert·eIme. s hogy a lenyeges dolog nem . ami a: feklemhez vagy J: h.:.tud~~ta .:zhet.~et..eh5segit:hetik.:l kQ[mmenvek cnnyire dsztiik is .m t~l1ye n1j~U e'f:.ink arrol. tudnl fOgo. Leber. ba igazat' mottd_ 1i<'1ost<llliiig azzal foglall .!kkihathatna k az egesz szltuaclora. anti arru ural.ebuklistdl vaio feielme igen rnagas lerme. " Ezt Ronnie... m~sfe. es . Kod. .~:lpfi":a:r::.s..:. az apa ~ akdrcsak a poligraf kezeloje.!.akkor is. hogy hazudik-e rola. hetI bjzt-osan 0)1.~.. deaz.. A hazugsagdiisznik ftgydmen kflJ1Ukrtli bagynda bizonyqs iirzeJ'm (jele~t). b.'m.n felmene...e.Az ap~na. hogy az apa rovabb csokkentse amegteveszres jeleinek hi. vagyis ha tagadna alopas H'!:nyet..f:Ia.J!tOlggodakHu 6-les(.rn·egfele16 jsnl~~ti. ha hazugsdgon kapj5k./.lzug. ha-?ugsag: i'eLeinel.ha meg-van·<I.:ert Ronnie l. hogy lia jellem~b61 kifolyol. ~ I:'. tenyi:'t. ba a lJycm us.azt ~~l. hcgy fia se nem piSz.l. Ezert Rnnnle nem tarmrr l6. l\ogy tevedhetetlen. nem ere?_h el bli1iirEII. h.e'Lt b~Tn.. emellctt nern k1.annakbejsmerese.(:1S?li :lltl1. inp:.{.ih:1n vohfta sZem. ha Ronnie igaz~u mond.s:1g miau.ha egy &:zhue es egy hll zug ember azonos er'le]mi r{.' . t!:. e:s.Ronnie.mus.(~rn 0sztoni)s. ha hazudna. hogy az lgazat mondod. neki.frott 6szinte ember erzelmei.em jeleir tug].k rengeteg in''b.111.<Ltt..1neny ml. ha hazudna..5ha~asanl.ket kepviseltek.'tl khrijJ ken b<lgYDi.I'rniid6Mh a rendelkezesere .za:e~ j tltr:it"f. ezert a 11:arag jddt..kat mutar a gy. felteve. vakiszinLHeg a 1<:0rabbl tapasztalatok alapjan..-.LOVIGYAZ.hogy I-m:tudik-e vagy sem. Ronrue v'a16sz1nuleg aggodik a krulalwIt helyzet miatt: ezek a zaklatott ~f2. .~. mikozben megtette volna aZL At. hoSY az OSZhli:e ernbert megkulonboztessiik a 11~zug~6l A problema. hogy az I-'fl.ve] es kem. rnielott megs. mar csak egy lepesre volt szukseg. hogy fia megbllOtt benne. tek~.iI!.n zavarodousagot okozhatnak a hazugsaggal gy. tetet is: ha Ronnie hazudru kcszmn~\ (~de'. nem kotodnek annak egyl.esen elN!:n5erzeln lei je1entkeznek ~l gyar'lll:$I'l[l. YEK ES E..lgi<JD!:ak az aldozatavil v5JbaL A fi:~ h "ljlli~ziD.ezek a I'.aMnJ' (. 'Csakhogy egy oszinte ember erzelrni rellikd6I tisLt~zh.d-a:t jcl~il cf~drnQz·. feleIem JeJef[ldrl~hel6ket tekinteni. vagY'QSZiIHen bevallla. eHin_dna:~egyfe!.:se(l.ogy fia mtkentereane. h~zllg. ha.Iftotta. s.zudik. k(il. hogy .su. '13i2:00:5oa10.. iUeh'(] .5fwu Inil erez.:zni..eiyiseg€.Hnak is bieonyos helyzeteket.. Tisztaban volt vele.£112 ."'r.. hogy ROJlflltl ej£ogad~.lehe·tnek a lebLikfLs'tbJ va16 fddem ~dci.-lJ<lnul megvadolsa alopassal.ag lclkusmeret-furdalast Creme a. akkor ~Kiooik:.t10Zt<1.:gyaraiH. a bfintuda t . amit tett. I\oliuta. e's ezt megprobalja Ieph. !-na Ronnie €:ppen igaz .l.O..:i('hop~~. anu]~}'8k bCftd. apa azz.Jbiln. lniSl-e: lint hinni fog.mo.j••. Ezert Ronnie-nak akkorvan felnivaloia. ha . ~pja4llita5{~t.. a fCJeJ.. akinek tclj.r. hogy Ronnie miket 6'f. hanlL~d<lt sem. mivel kozted es kozrem nem rnaradhat ntokban .. es en nem leszek nid n'll~!ge:s.:Tln~~. ho~'Y mn~'e. ~m61fLigguen.11dw'J" is (~!~Naz adou cln:elmet. hogy ha Ronnie Igat(lt mend.z6 lalsz. lopon voloa. vegezerat az apa buntetlenseger klnah a vallomas~fl cscrebe. ami lehetove tettc szihnata.ta. --------~-------------------.6la. EZeJt az apa:it f:eleiem bs ~l. ezert ernlekezz erre.<1 hazugsag.apa tudta.&. h<liha:z Lldik.. bogy egy k.lsf](r mikci:nt enged a k1!set1esneI(.hanem a a lebukastol vala. mrvel ezek ·r.elm. hogy hazndik vagy jg~/. e~ ele1: jd \. fuggetlenul .nfu·. olyan ell1w'. lepk~%J1~k!'l/..I:-[a hazudsz. .m(lg ugy<l:r1!C'5ak s'Zegycilne mag~t.ln(l..rriLsa is.Kh\tolL Az. Ronnie.a hclyk zet pedig akkor tiszlitzodi'k. am]- km '~agadja . Jlletve ha igazat rnondana.~ci6. hogy nem hisznek neki.tfntudamozl1<lSonl6 jeleket produk:~d.i6\5~dni1sithe~()en d~rnek. es azonos 6 .I.o. bogy 'ezek az erzesek val65Zil11Li~egnem jelennek meg.z:o.l~ogy ~c:ismerje ezt.btIn~u. mond.z~~et.-slisz~aban voh..bbi bpcsoi<nuk olyan vo[t. h. nem kell szamltasba venni. elhlrte.bnOsen ha azok az iskola alsalmazonarval kapcsolatban jelennek meg. bad fjgydmen kfvulllHgyni.

·iselkedis!orrna.s ~:l I~ku~uk .vmfui. kenyelrnetlennl eni m~ga.J!iI~et (fszinfe.bhl.i.Tas. m k():?. atl"l(~lyekrnegjelenhetnek harag.azl erezheu. azonban ugy. .l!eS1TIintakszolg11. 11a. l~. fin lgazat mond.demzese is bemutatta. hazugs~g egyjk jele leher. Ha Ronnie hazudik.'Iermeszetesen neha it fenti elemzesekkel ~e·het6segi. is]' elkepzelhetd. mini: J nyelvbotlisok.. vics.llinc.es Z. hogy oen: ru.ttekonysa..s:yan.¢~ cseten rnegszaporcdnak. Ha Ronnie till :SOk manlpulatcr nlo~dli!~Ltotmutaton volna. s mhlt ayerj.~.r.Okllz t:.1L""'t[ v"Oln. ha fdismeri a 6zlrujci6~.<l. <1tt nem. a megteveszres viselkedesben megnyil\'5.J.amikor nines meg a keno: ismeretunk ahhoz.S.: hazudike Valgy sem. mond.g infrm:n1.got kepes memi.. mmcazt A f(li~I2S1o-mfiu.u. btzonyos negativ erzelmekre utalo je]eke~:lS figyelmen kfvul kelletr vo111<1 hagyni.0.ll pOfl~osati.i.-. s ezek az el'z."l kepes tis·zHizni Rormie-'t. felmeres szert nt mils erzelmek [elenrkeznek. az erzelmekkel osszehiggt5ben aU6 jdekt.:.iii:edenseg hib.foko%o:tts{l. ha e.sokal es jelenresuket ..al rnond. bogy melyik viselkedesheli jeje[ melyik .. szomOITI$ag \'<igy aggodalom eselen is. lehet. bilntudatra vagy fe'~e:]em:re ulli. ~'1eg az olyan..aztl. hogya gY~flusfwu ug.1!.t fl.::h"tes~n.g gJ'l. ncm biztos.rtent ez Desdemona eseteben. ertelmeznl.Z~ szeten febdm.gat vi7~Sg:d6 kUI.Vinsicn.. Ronnie mindenj keppen erzehnileg f(':)lfoko:zot[.!50nI6 becsleseket lenni.1jat.wkt61 az erzelmektol. <I mikor Oszime. armket akkor erez.ek.e1'"2Iel:em v5Jlja ki.elyebb.nek vanmLk oly:m ierei is.w.abtlnrudat.jeleket lehet ebhen nz esetben a megtevesztes jelelnek teklnreni. hac hazudik. hog}' k ti]e'jnbseget Iehessen lenni.l. v~'i1ik.Ii.'>7..iI'lirlig 'c::gye:rtekn(S.r'jfl'j" eseteben.}'anu.fiUapotban lett volna. A ha:z:ugs~gVi2Sg{d6 ugyani. <I hangszin :iTlely('il~'$e" Ha ahang a buntud:d miattIesz m. azokat azonban nern..2ell'n~knU. amelyek megmutathOl:tjill.nuI6 jeleiE igy is veszelyes lehet ertelmezm. egy 'erzeie'}'n jete lebel. ha valakt hazudik.zm()t taoulmanvcava vih'igo.s. tabl.l· az rill Ii~t. ezeker sem kellene .s esak az erzeb:l1I.'jltoU:tl. a hazugsagvadasz csak akkor ..a kovctke~o ferezetben fejrc:m ki I"(!i'j."miik. Gyakran nines 'eie.AgyveIembe venni.e. tisztab~m vanvele... hogy a gyan:lls]'tott mit erez. igen o. . akar arl":-lf.em es .yan...d. legyGk fel. hogy fennall a hiba ]~het(i"ege.ott_ E~webkem az adotthelyzetben egy poligrafos vizsg:ti&~ -sem .'eppen ezen kuratas soran az eredmenyek eJty re. ha .I{). Csak a.!ta~fl. 'cgy ilycn'a naU"ztssoran bella tarolhatruk az 6'SZ~flW- e. l'ljiyel ~~ maniplll:thowk barmely negativ .:i6nka fentiekhez h'.. rnert d(ihos es agg6dik.l!. hogy ezek segnsegevei eszrevesszuk..r:L.~.g}'anusItoU. azonban a vlselkedesben megmutarkozo [elek ketertelmue. es ea mennylben Cet el 0I. hogy az egyszerii tjppd~'fjnN pcntosabban muk6dLk. Az 1-. Kizf!fVbg ezek a.ok klmurattfik. hogy az apaO'hl~ khunt: Ronnie i.. erezhet a . jelc.n(i.lZ( erzi.a mikrn-arckjfejezesek es a megbizh.fis 2. ha hazudlk. Meg aIdmr is.djll.). . ahogyan t6. IIy'~Jjek a nyelvborlasok. mint p~tdaul. aL'llej)rt:k)l~k.6.. t mond. .k. ha az dozetes. Rengereg infonnad6 szukseges ho%:za a g. Az e16zerres tndas jdentheli.. Szamo$ r. llOgy azert kezd izzadni.kbe:n <11': esetekben .ink nyihk le.L11I m..':>i1. mig ~ mas#ult a l:J. .igaz<H.H' Ha llyen helyzetbe jut. 1ifdnni. helyzet miiut.k(:nt. a fe.n6 arclzrnok mozgasai.tzonbanha Rormie igOlZ. hQgy ROEj. ha tigy [aljlj)Llk.si~ tortrol. e:i.i:j<'l· riak volt tula rdonmthaI{).: kelloen PO!lEOS informaciot ahhoz.~J.Ne hO-b'Y:l eg~\'es2t~s. a viselkedesbeli jelek ne..uooo em[)ll&1:niiir ""~\f:W t!.!' osszefoghdjfl. De meg ha ez meg is van.. nrint :ar.lked€:si minta.azlJ. Ezek . lIZ :irlllk. t17. ha a gra:nu$ftott ha:.s.r. amikor a.. at: iimll. :Ez~b~~ak.elk<.lg az 6sz. J\.r~ii. HkEY'C d~eIo erzdmek ielentkezhetnek az e16bbinei es az ut(')bbin:al.(l.m.. paligtiifh.sUoU: erezbeK A flig~ tlZ' ge. jelek etEekeFherrdlen.t:~elk Ok!ida].es gyakran !lyel egyet. mivel b~nlflely POZ1U\I vagy negatlv erzelern j'elej lehernek. amelyek megkUlonbczteuk a h:azugot az o§zime embertol.ker'ul]1ieti el a hlretlenseg hib.t -.tek kfjzfJ/~lZ ~j!.ek.woik. mit .ig.l.zZ"a. a.l~kbc~ calalhat6·1.{!kt" nem lebe: szamfMsb.mez bekovetkezheren volnaa szornornsag vagy az aggodalom erzese miatt is.t6bb min. akkor a felelem vag)' a biItlmdal jeleikent jelentkeznek.1.l v'izok se. <'lkM burt65.:hnCr¢.eple~nj H hazugot. mint ha igazat mend.t.ho&Y' rnelyek a. hogy f JmerjHk. fel. Forditva is Igaz ugy:otnez a csak ~LZ ul6bbi erzelmekre jeUem:to jeleket lehet kiz<"iroi. hazugSagvadiisz nern hagyatkozl a t. a h.iel.!kCFF hazudlk.:. Annak ft. hogy me:lyik£!rzcielllf()L van .inteseg.oze.. m:illt 'haigazat rnond.:81& es az aggodalom koz.e_.k~lrcsak A ~. bdmlarolrn azokat az erzelmeket.m:d.r.hag}' a gY.od6 embU.elmek rnikor nem fedtk eg.r.ian.Bar a.

na.:J!i:'i.l.. hogy tiszrazzuk... a hazug annyira mcgkonnyebbUlhet. illetve a megtevesztes egyendmu jel-t!!! . ez a klhallga t1i!s~orma f kjkO.>agg.Ldasz szemponqab6J. Talifun . hQgy minden szavukar.kedietd I'n10t:'iklr<l kell f!gyelnOnk.:'istol v:a16 'reueges k1-nJ1. Va16jilban. Ha H rendornek 'bdbas volt a. aki h:azugsfiggal v:idolia oket.. hogli' a g:yOjn6s1~oal!. akik valoban meg akarjak revesztenl a rendort.~[megtevesz~ tesre.gnak $.t koholm:anyaba.tJcjJv-adasz· szernpontjibol e.:'k~[ tesz maid.felelem bcmlaszto erejet is amely atulzou onbizalornhoz ha:~roru6~fl!tervezesbeli hib::il< J~ eredmerwezh et. veszelyekre es eloftere~ s tekre adou m<Jgy~d~atJin~ eddig csnkolyane~"'etekke~ Ibglalkozfak. Mas. nagy b.a.dm:t hcgy oIY.mar (i.---------------------l&6 . sem ovaroskodik. Afigydmedensegb61 adedo hibaknak tehaia Iehukast61 valo felelern 'csokk0n. hog}' ez rnikent befolyssolta . RUM Mullaney. ogy egy darabig (j. mint ha ugyanezl egy !-'y. Egr kidolgozott mdoklas.ahh j]yen·v-esz.el. ha a celpollt nines H.Ha okunk van'fcltetelezni. ilyenkor ~ re·nd6rtL<.gelkovet el olyan hihar.~ celpont. Ml.1 k~lIpc. minrha hlnnenek a gyanusf1tottn<l!k.. hogy a hazugsa.~S(~ at: ~r~.----------------------------187 seg.zat . amely ~J}~eriKOIi ncm valhs. hogy e-g}'6szin:feember azt gondoila: eppen egyilye:n vizsgfilbdas targ}rilt l(epe..l sem Krnil.0f Jt.es:{~kre. mertekben felerds6djon.{i. h:lWgokt'i::'U nagyobbra nO. nem szaI11It blzonyos kerd.'iok:szor leplezru pi'iibiil~ak ha felfedtck e&'Ykern k~Iete[. rendorusztek ugy tesznek. Lehetegyeb aka is. nogy csokken at [d)ukastC:il Y<lI6 U~k:k:m...:szanak-ea megtevesz[est illetoen. A kemelharnok . egy rendorsegl kihallgatotisztek kikep~eset vegz6 szakember a tr6jal 16 neve] strateglara eskuszik. ogyezt kihasznah~~t harnis inforh m. megtevesztes cs:dele.r5met leIje abban.nis..hO.esen bed6iidc." Ha a dlpont kellden hiszekenynek hinik.llier.ok".sft. A hOlzlLIgs. amikor "a16jab~m ez nemt6rtCt~ik meg. meweveS'z:ti a gY<lnllsib:mat.haZl.1!i. kezdeu gyarni ja. :akik . megnOvekedett 6nbiza16m mi:m .gv. !fA rendorrisztnek arra keU batoritaDia a gyan(isiwtlIat. hogyegyre !neiyebbre h:Clzza magaval a megteveszl(:sbe.-(1 feJe. A hazugok nern mindig tudjak. E.7. mmden'n~ozdlJlamk<ll minden arckiff. nem sejti.. regyunkugy.Eza m6dszer emlekeztet Schoperihm!ler tanacsara: .es (lgy t(in:ik. leher.1 legfontos. hogy r{nregyek a szabadabb beszedre.8: .ikct vizsg:Uj_3 valaki.PW::. ha nem ~i. nehez megmondanl.ot~tlszraba [1J van vele. nern Fw6bJ: If a el azeserleges l11ond'''~!Jbt. hogy nem fediel a nvomatt. hog}. hog)" n. jal(. hogy a]do.z csokkend .g:y .. hogy valaki hazudik nekunk.. rnilyen viseJ.~. S e:'"l·:iltalm:fn£l.:l:.-eb e'~ze'sekc t.:l. nem rudvan.gsfiggal gyant1sft.!: az eldny anny:iban ~on:ul.se'n ha nem felterelezl. and miattaz ~.d6kar:juttassariakaz ~I!enseghez:. "Iwnl)an a gyan'(k~.sz~t:11Klnvele.dlaney szerint ilyenkQlr i$~~z r ugyan.ldQzat f~lrew:ze~heti:a hazugot.\:']1' tesz. olatos.felchJ indokot.:. hog}" hazu. addig gyanutlan ildo.nnyira.. amelyer a gy.a ton nJgyobb va16s:.2.szanak . Ezen felbatoredva egyre vehemensebb kijlde:mesC). tlszm:t.k:lpC50hllOS eg]. tlletve mas modor.. t(!Jw[t magablzrossag' miatt hibakat kovt:t el.~aJiirdolgunkat azaltal. hcgy e.makvc)t'. minthaminden SZ1lva[ elhinnenk.d temlek MasoKn<'il f:ppel1i hogy csokkenni fog . o]ya.lg." . Ilyenkor azonban nemcsak a meg~evesztes ilyen tf. es vegijl elarnlja sajat rnagdt..lnakv:.teseg a lehuk:. sokszor 1\elkehll!eti egy.igau{~gtal<lnsagok<H. mivel Igy akitaUici6 egyre tobb reszletere derulhet fe:ny. S csupau azok felnek Hl::1Jdt6lc.:I.szni~ ban \"~Ln ezek h~ I.. h hogy fordult a kocka. .g). ahogy ujabb cs ujilbb k~talacibkkal ~me16. hazug lebukast61 va]lo f€:1e1m6t. s tovabb figyeiJe a hazugor.r~an[v<rn el6ny'e es h~tr~inyn a hm:ugs<-1. arnely leleplezi a hazugsag valarnely reszletet.e gY<ln(lsitott it yen eserben semrmlyen k1. Ennek soran .d:n(fseg..~ zugsagg. Egy hazugernber . es az is elofoi!duUmt.J h<1?ugs<1s: mhm erzen bCiintudai. hogy valaki a nyomsbanvan. Egyes. ~vadol] flk A'l..lem miaU jelentkezo vlselkedesbeli [elelt aklozzuk tel..el"dek16destc . Inlnlh~lhir'ln.n.saga val." minden mozdtJ:hltiE Ogyeli <l gyanakvo fiJdozalL Ahqgy az ido m(I~:iI<. amjko r a gy<m(i.Azok .8YJflak. ha egy hiszekeny celpontot ve7Jetnek mes.jezesi.ls ukat es hiba11l kenj'szetItsek a hazugot.ono.. A.anakV'a:s csiUapft~$tinl vetne]. hogy a hazug vallomasr (egyet'l" kiil.. esetben azaldozat szinten: elfed. Oc'lzi:n:teembereknek azonbsn SOks7.2:at~..st61 niJ6 feldem is.'jidb61~~1]~ . hogy ildoL<H:ailigyu. hogy df~djek g:y:.f~ Egya.lt nem szenved. ezert nern i:> tatJJki ru~g.e neki .t is. jo~:}banbelegab..heti a lel:eplez.s.~eve. es megkonny'fthetjnk a .dy~djona 5<lj"3J. megreveszrl.6v~~ kis(::bb lesz a lehuk. mivel 1. rnaguk is hazudhatnak. be..

. 'kfd6nos. hogy nines valasztasa .~ <:l2 erze. E16szor iis a hazu.s tovabbra sem egysze:til' eldoorem.es:zetesen ilvenkor nero szamithat roil' hogya haaug c$'SZlnle lesz az esettel kap(~olatban.'l16j:~ba(! dS. hogy ezek egy oszinle ember erzeS~r'lek a jelei. ez. hogy valaruivelvddoljak. nem mindet'lki akaria elfedni a.ic.Bs a gy:a.'J.ozaXQ.!tl.<l..~ n(tsfto~tl:at.n a lebuk:'i.ils.n~g:yobb vagy klsebb esellyel hfbaztk-e.ggoci'<ijClffi erzese sem jeJenik meg. i hogy elaruliak a hazugot. ernellett a hal. arnelyek a megtevesztes jeleit.o·zfi$<Iit.gcsagvadflsznak Iehet. hogy !ga:zolj:a s~lIa(.JIS§.aki igyekszik Ieplezni. hQgy idot <l!b.l1~sr[O[. hog!i" gyan"Cis'itj&tkv:a!. addignem t61'~en:lk semrni ba]. ko.<J!..Idn1m:dLl.u..mH~l% egyebMm ki:iiZU is a bU:n:tHAj~J.lszen~ rnodon serteUseget.k ~ndozatuf\.qlli. De nern minden hazug ilyen plmasz. h.~lQnv.l1!r1yebbe11 meg lehet uHapilani a Hy. egy kls id6.~t~a.ug tudja.z . ha " gy<ln6gito'ttlMcslis2tab.~'2it. akt neD'JJ tudja.J • ' ~ vele.nakvas1t a hazugsaggal szemben .. H~ a gyan(!sitou nern tudja.eppen agyanakvas jelentette kilu\. mii'i!e.lnakv6 ~lJ.m'iJ. Egyes hazugok persze akar ll<J.kod6 nyornokat.i'Oak ny\'!l:ni. anelkul hogy ezzel t~8ztib~n Ienne. gyengebbek lesznek. C~akhogy ttl tov'l1bhi problema is hQnyoU~jaill helyzeter.6vJ~~.gyafji(i~ftounak . Ennek az elilenkez6je is meg:~orrenhetl ha a celpont tlszraban van a gy::ult. hogv a hamgs.1 gyat.dnte. hiszen ezen erzelrnek jeleit egyszenien a :rnegteveszt:es jdcik:em leh:et ertelmeznl. A sikeres ha:zugsag mlattl 6t.het r h. szltlld. llyen esetll)en'a.n(t.. nern fel m<\jd toJel hog)' nem htsziek neki. a h<lzugsagvadas~ klsebb val65zh'iltlscgge] esik a hHedense:g cS@lpdaj.sok . ha eszreveszik. s nem kell .a buntudat.eg rnegtevesztesre !Jt~dmtk ffiajd.hazugsa:gv<~da~zn<J/k van :l11Cg 11:02za a kepessege.lgga] kapesolaros el'zesek. hogy elfedi gyanakvasat. hog)" amig a celpont nem tud. ha. Ha egy teljes metteklien bizalmas iUdozmot l~hei flli:V'erni.omlhzet Is nuadker ir~.en ha le tudjak leplezni '31 celponr :a.5. hogy bed6liink egy bazug.g)'an:akv:~ts{LV<ll kapcsolatban.nr.sek vHhet6en nem Iesznek ~U:g ef<. 110gy' egy hn:ug...ld:z.t.n(i5ltjak.ttlSllij:ak..1 arehli ezt a btintudatot. hogy hazug.i5:sely.tt.lh.. eltuntetheti az ~1i'1J."eL a mar emHtett iron junrnk. El:re eg~.hbz viszorx azon az .l'tos el'Zi?.d gya.. hogy bedol~1fi].g. va16jaban tenyleg tWZILi dik.~gnak rnjyela ha:r.t.i6t6~ megkrmeljek m:agul{.ozatot megtev. gyanakvfrs:a.t.e~ds.ujT:.::g (i>ap(hlj~'llak) azonbsn kisehb a .~e emberek is Ieplezhenk.s1. aki {:tgy gondolja. v<l!i{J5z:llG'l.lema sokkal rosszabb. s tlllfair medon megfosztotta ahazugot att6].lit es:k6rnye1'!eruker.'ag es az a. hogy azert Ieplezik feTfcd. hogy toV'Jbbi biz. de lehet. S.tig eg. hogy .~J~10Snemcsak a ]1ilUUg' az. Nem minden helyzer teszi ~ehetdve hogya celpont feMedje gy.rtai1:i.. .I.!tllck jelei.es celpomiavavajt~ nern mlndenkl akar hazudr». mivel igy id6l nyerhet.ezest.oket. a leh. Az ilyen ~rplDsfi h:a.nk.st6l valo f~lelmet eredrnenyezjJ!. s akar oi'omteli megvetest is erezhet a hazug. ha rajou" hog)' celporujagyanakodni kezden.gs{tggal kapcsQl. I.'Yerlek fe!· do ~ * . Lehet. Ernellett nem minden .."ii&olixm a.Ezek a poztrfvumok. Az 65zjUl.nines lehetdsege 11.ooyttekokal: . ]JyenkCif azonban megnd: az eselyeanuak. .'isck ahhoz. mlntha valami rosszat tett \10]M.hazu. Van.dr:ik sajatmaguknak.1y~k:i :rHvetiUt. Tenn. Nines mod megbecsulni.sc.]hat..'il vah.: a bazugsagnak.i1yb. nag{lt.okaik lehetnek. r Meg ha ez a trilick kevesse meggy6:z6 is.y gy.I1lagyai. hog}' :(lelpo.:Kenhet. ~L hazugsagvadasz kockazt~1:jl.lrliss_al. akl elke't~d6zbetegyilyen felfede z.i'l:. hogy 2 gyanu ~J.Cigyaeel pone nem volt 6:szinte a .]ta[l oszinlcSe!get. VliIIgy kiurat k6.egt61.g 8:zamar~~ kifejezetten kellemes ~rzes lehet. hogy flle. hogy gyanakodni kezdetr. ha a ceJpDflt felfedi gyalJakvfL~at 'Ierrneszetesen van.t a . hogy e-gykinos sl:.£j<l blzalmdt efv~zi.en.a~t6IILa.£:I.t v.g}. A nl<'l!sod:ikpmb.~ya]-.nagyobb az eselyea hitetl.. hogy a gyanLI alaptalan v.olt.I:goksokszor elhiszik a halll:gsagLlkO'l.' j61 j{lr~e. akl UszUiban van :r::h~te. A hazug i lyenkor .iYel :17.. hogy a hazu gsi~ac!{nsz. De vajon ko.t.et kino:'> helyzetbol. erosodhet 'iiiag:y csoc]!.hib!i. hogy ~lazugslgg:.re megfelemlltneti a celpontot. joindulat v€':i:erH .i:.. YHgyi. gya.a.fi vele.Am rileg ha leheeeve is termf:. es ttSr tennl.cfl.t rnegJdennek.a.semmit es nern kiuozza a.asm tett pr6bai.kl)ver el a iep!. hogy leleplezzen egybazugot. amclyet e'Ppc:n a gyan(lsitas valtana kit. hogy gyant! :aIME all? Ha nern mdj.ls.·f!:s nuatt.esztelliugalm.:iigga.n. haIehsmernek ·egy i~yen helyzeter.a ha7. es el. Azzal.C~~S soran.s.ltjioikcelpomjukat.kockazata annak. hogy rnegf£v·eszt. erZi!Ek~·ITY·8eget..~.llya n let<1mad!h. ha a szoban forgo embel'.'::i~atbt . h<JI nem mdja.ew. llJOgy esarevetlenul-megrevessze gra.itu..

a hszugck elcg okosak lennenek. a bunds lucia!) [eszqenek er6sen kor~ .ere alkalmazott ezt igeretes modszert nem viz.d:t akl eJld:3.megtevesztes esz~!e:lese'nek . csak .! a l~flm j6-1ismel'6 embernel valtozas mutathato kl a vegetarfv jdegrandszer nlUK6d.. aze mutstta. szokatlan reakclok nem i~l!en~kezhetnek :.m£en beszel a gyan::akvols<h61.m(isfwtt61. a.:i. a h nem ~on :ro.'Os tudas teszjje. mig egy' ih"oIatl.k fa az aldozau':ll.IZ al(em~lt''il1ka.Ewtt61.ttekakent ertelmezik fl'1'.' Ebben ax eserben legalabb 'H celpcnt tudni ffbgja.d Iykken..kapc.lzall§kban jC'~lez~e bun6soket.a](}k di ezek kozul a V<l bs.jd.ote1ez. mig ax 65zinte ember Jeptezni akarja azon fdei mer.~ls{t~s ~'en~iev~L Ilyenkor azonoanmeg egy o5zinte ember is ..klse'bb vul a.l.~LZaz d6nye. n ~~:rnher . Ha egyszer ~~gYaJn6t elismertek.au61.eJhe~6.l gy~ n(LsiH'liiak a e..(.aL$zt..l. a hazugsag ..<1Jggodabnat.a:tugsagnal. fiziologav.n:ogy a bttnos[udiis teszqenek modszerevel fe.t6en segH kjszfirni .jk az erzelmelket.s.. A bun6s[udh. A TeCfu"1oi6g'lai E[~ekdd Hivatal (O~fice of 'Iechnology Assessment . hcgy a bQfnos tudds teszr]e ""..~eg. mivel attol tart.gato.iegnJLgyobb veszeJY'~t. vi-zsgaha.a..1.']egyHk rei.ossagga."j<l.kkett1ieredeti elkepzelese 5ugaUta.igrM j~i.iktathat6 a bjzonyt!1laosag.m.16cli v:tU~ls.<.a~ van a gyali.·tudI~l.ez !.l1!:1k Ieplezni az erzetmeiket.A:z is eIk~pz.o. ugybell.:alH~~k fentl technikdval a gy"<ll1(lSiwuA nak l6bbf.10(.!'nos 5(". S<lj1. afcc~d fcl£el~ v-agy .t egyesevel reLulvas~.. liogyaz aldo.zata hali'in fekii.k a bunos nrdja a v. pnl.ze. Csak az ill.':p]ez:nl a gyan1lLsJtiissal .h:dkoz6 pszichQl6glls..ja leplezni.ttle:::l. Nehany e.s. [oval egyszenlbb lenne a megrevesztes eszlelese.§s6ben.l kisebb . mint . .{~La(lan embert hazugsaggal Wf<~m.im'LIt.1do-zat 6sz.k:n."v<Bhunive.isl v.ak:a:l'csakegr hazug megpr6balha[j~lli!. ahogy ~LZ[ Ly.szi:nasege.hogy ml torrent..tadan gyan(151W{t tart is.:j. alig va16sziFl. smelyekre t5bb valas~."~gcsvalaszhoz kepest. vagy d!)hi:)s a gy-amisitgat.z:ok kO:.-'iil<1sz[ agy ~:I"lcm ludom' viihl$zt keU v adnla. fuggetJenuL . a pollgratok ell." a A vizsgtU<ltb61 kidenH. Meg hOI az ~h.'. ilgyvi:jj. TegyCtk Jel. A gy~n6s1His leleplezesenek rnegvan .reI:.. ho~W olyasrnit tesznck. esetleg sZbrrong az eg(!s7:: helvzerkovetkezteben. tlZ:JI. poligl'a.sekben az egyik valasz rnindig pontosan ku... . a hazug kb~lkik '.OTA ) nemregfben t:lkeszlJlt jt.llfin D~kijdt. de kUal. viszont .&.g~lt:akt11ibehatoan. nehany tanulmany pedig..'Len.~_lbeltt1 ~ ~l'Z~~ nos modon fca.herna~l:vaknal ls.~m~ty megpr6bal. hogy a. Illerve a :&w.t liszt{jjb..zlc.ieszthet6 a.sz.sefn.'i' tesztjenek erenye. at hazug leplezru akarja maid a Iebukast61 va16 ieleimet. urnikor . a szokatlan reakcl6k az att::.. hogy tobbletlnfortl'. .z. hogy a gyan(lsftcm szamara leleplezndott a gyan(!sltftS tenye. hogy . esedeg nlt? A gyanUs]toUnak "oem" 'i.::het6seg hallatana tobbi ~ehet.. amit a poJ. Ha a:zonhan ez fgylenne. Hne.at6dmui kisedetek sordn lykk'en azt [alaitfl. hogy nero hisznek neki.g:y.ot: HQgyan EaHUw. (.ltlan gY<lnU5rtQtt<. a Wbhiek nem.. hanem olyan k~rdeseket tesz fel neki. kihall. hog}' ezzel kl.g:y oszintE: ember gyanusiltiisr.csapdajiit" arnely amiatr adt'5~~.ultak d~ olyan l]~b. D~w:i.fe.fo:s vlzsg3bl SO:tj~i_ A hunft" tudi. es :!n'\l ju~ott.<iHn. arnint az igazsagnak .~<I.~.(LH. Csak a l:rClnoSiok llldj~i . nug a robbi va.§Je valaszlehetoseget tartal maze kerdeseket tesznek .k. hite'-den. hogya b'l. hog)' melyik .~. ho~W elkoveue-ea bl1rlC'selek~ menyt.eU dGhetvagy.a<$~.amit az oket gyamJs1to fel.a:t o~d.hog.eSlik megerositesere . I~ekben a kei:dt.l \. hogy nern hisznek neki.m erz.g:ilat].a mutatott ef2e- a scita hazugok erzelml reakcioival.~z·. hogy ezeknek . kovetke:z.llg:ilo bU"njeieket a.. hogy osszekeverluk e.eszld€s.lel6 va bSG ethangztk.alo.:1.veUf! a gyilkos" 5.al tQg. uern <!:a ke'f~'lezj a gy:mtis. ogy egy .musftas il"li.bsz is hasonloan hihet6en hangztk.'Im1atE.I.A. egy WV-abhi ei. tetthelyhez kozel meg is '[. smrkor a rendszer bed61t a h. is adhato.u"hogy erzdrlli reakciot rnutat a v. . hiredenseg csapdLtjtmak doford~~.. nagy megkerdezik 3. ha ezt a modszert alkalmazzik.g.~mb{.IT.6ny" hogy eseteben ezu do alkalmazhatc az (~g'1nevezeu bun.gy 01Y<11'1. hngy valamive] gY'lk{·l~)b':Lnford. Ha sok Ilyen kerd!~'st teszunk fel.'lo. aholaz elkovetes inditekaul Sll.g:1i mil1(1l:*yik valas:zlehet(Jseg (. amelyre cs . ik~)ny"\'eihet <.fiiulktkHk annyira pont~~''l. Ha :..teseiben a.1.": Crl)eimeknek a jeleit a hazngs<'ig bi:i':ony.It eseteben megjelennekaz igaz es a harnis a.oJalQs er.seil.e~i kri~jkiUSa.kt)l1:.Iaci6k bfrtokiban van.:rccallefeU:..'ilte(e:t h::stifnftva.J [hagyomanyr:>s pnHgrafos vi.h nak.n. hogy k...!nlls"Itot..s(.rn~g.a melyet elv{~gez~ek.pud~!vumlke. g:y.:.igrM pontcssaga. poligrMok -muktideset.1$ fi'l1<ltt.ih eseteket 1r le. hogy valakit gylH.1.U:.'is tesztje ennek k6szonhe. labor.Ha a hazugok pr6ha..cl:.

hog'Y"a.rlldvtil.z a. .h0gy rniiycH dd'i't~letcinkh:.•' "1".iUewe -egytelfres ':U:COiCl MmilJO> ~~krDl~~~~ett1.<liki.l1 annak .n.zefo.elyek_ A~hnzug.s:.. A th'okaw-ves.f .b..:Jllatlt muqrmklD .ztes jd€i:nek tekiurert 'erzeif a:. 4_ . Updike [ri8:~n)!¢ben.------------------------------193 ]~~UjOl:tHka .l: megtevesztes e..llag.1g ugV\ltj'lw az a_zlsme.h~::!}e.L'n.l.e.tir ves.gyhazudik.wl~at6 tJiilt"()~ 7 ..?.ezik !. M@fj(~kIel. hOigy pontosan .H monel Hatudatahan h~s:?tb'lk~o.Jn:a <l!kidm~c.LncJ(". hogy valaki.a termeseetesen az 'eJk{)vemQ" kjletet.:h(:tLnek szemben.ila b~d6Wtll\. I-lagy~1Jk· igydmen Idvti] . 5-Mindfgu. amdyekct ak1k ef!.egy 'll)cJ{~~:er::zes"il~zug. egy. ~s fe~l~menl±i a nem vagyunk olyan hdyz.kbi az. t'van6<-~·'"n·.". ~...ie~e pedig nem fe:it"etiel)"lii a rmZ:ll.~.h~l e~6 ugyanls.gre upd. ..anYRm~g nero . ernherek nehezen o&d6c1nak EeJ..Jnazo.y:i~a) .e:tbe-..z~ele.ertelmeazuk 0'L~f1egrev~S:ites vis.o..Y'l:r:m:roke]etes btzorl}'"O!Ssag.' . rnegramrlhatjuk ki5.sene:k ket f6 vesZiElyet." . es: v::tlloh1~.'E. (r1!]likC"u' egy 6sz~nte e.tul: h:6z.5(?lk~d&.. j_ A.zinrenek gondolunk egy h<l. hqgy az adoltt a a h'azu'.:1 srob.-'\zokb1]n az esetekben. rVi.)<lha~{lgj-aga y]zsgllb:rho:('.t6res £Or-lila gyan(isltau ra Iog ~(inoi c:rte.ztfe. ' i~ (Jill.s.uI. .~(~mii s.ryanllslmmd is rnl jeleker.:.sfig\'~dis?nitik: rrundlg feW . es mivel nem voh Hl'l.teltcZI. meg abban <.rezz.."'~o:·".tu d'.t~se.S"an mi.d~s arra iL-anyuI.fWt~vij.lem annak kovetkezm'e~iy~.$:l'eS~z~~J medszer h<'!sz:n. ].epen bh'iljuk magunkst. lla. VlIc::l.el'l::~. isel!ke.gy szeh 1l:te:1y szerinr mi hogyaa."""El. lr~kifej. megnyHv:antillJ6jde~n~l . hog}' melyik hlba dk&veteser'e va1blunl{~{)bb koddza. hogy' .)mgy igaz.ubszoi (il b=W[byo~nak.O'v'ld·. . e$. nem l"Cnkldi-. hlDgy klvel. ' "'''''.6s.Ierrycsak . I ZaS()kni~alapczzuk.: a' hitetlenseg C$~ptlf~}:::a..gy e.Y 6sz~meember iserezher.k.A nti'tV.{.'ji.6 jeleit.nl1betn51 [jgy . mi tOr. " .!!1tu1.: .tt alapot kiepiteni megerZ!e.' .1 gYR~..7. es :~.en± kl'Llc\nb . " '&><'-6 "I~...egy erzehni ki.D._gy (l.st tesz. . hQgyhi1"ntudatuk van.knek vagy {)5z~on~h1knek ha '!laJakJro~ ii.i.'a~a lett.Z'ti..mnc'S hS:[.gi~vesztes uise:lk'fJdesbelt jel (?tYlek erlelrnezesertel megrevesstes -. hogy egy 'erzciem [ele nern a megrevesztes jete egybel1.[gBst.~11g[a dszineotTVge"·~'·u" ""BY.fl. kelllennle. . Ne p[:ob:iljuk' efd5m:ep.:~Mye. t. ha g.. H . '.e~ert mind~g alapcsau meg kell fontol~ ni.' IL. ponm61teletcl mOJ::tdlunk.zh<l~ai:l1:lneseme~yekre.en~ek'p~l1tosietbjy£SImak ~~~o. At alibbi fetsomlis oM. =~nl.e.<j'.dfsberrJ.l6az re.·l'mzug:sag-v-:adfiSZ~~.'.asuk eSZl~e.::e1. .eke]fY 8ea!o.hogy pom...en::!@·s.te. hogy klegye.'Sze.rogtatmtk..*Jkon ]d.Jj(~t b]~){Lirikat.megtevesztr:e5 jeleinek hi.~seh..l~ZpOOlg .Nines not m6di.n. .'0" .Hd'le.aLEhhez sesn ]eh~t ulJl~av&gJd:fajtaill.. Bn a kel.me'jv jelenek jeJ.g:al kel) tudni.+ha egv.n lRurh mdr.08 .fi:/es:eg~:. ert. mimnlag:it<l J:lrtzUg... lehet.:.gonJoljllk) hogy h~Z~I(Jlk). h~y ha2r~g_ngk b~lyegezzlink valakit csak a ze:(t. . ~0.lz"6s~te8eg bi:t:lony1 [C~ka.a:ki azndik-c vagy h sern..)rH.gy 1:\::O.: ~?(2rt.1n buaos feJnek" nem is tudra !lo..I:y (a?: onkifejez. 11. "''-''''.gy._glalja il~Cika-[ ts a l~pe£eke~ amel:yek Sleg1[M~..iu"l.~~es O okoz szjV~.i.""'." .<I meg~eves.lIgo~). ." .eil:6 . legrH:ktibbo'i ntek lntiJ.> 't.~<lbanvele . hb..."" . ~)1. 1tr:!1.I. . 111vd egyes emberek nem sziv~. tortent ]~(:.gy[Gnno.\8.gy re$zet iHkotyogitl Vabkl .h'l.keH J:lfJleTnie annak <L vuJmzfrla.tik.nk fur.~.ri bGna~ tMdas teszt~et . .gyanakorlon.~tt~s~v_"SYsem. 1J'G..'.G'yere DO'niihI nak lJgyan14' n~z[ab~h. '" ._.it!er\kcpez:e. ..1..e..r:b~ri .zinten be. alamtrol. .'alcr<Itfil for(.1gsiig:nak (rnii vel 6s. """.e~k!~de.lJ{!{". (Sf val). hogy v:1lJ..{i.g h.dvmit c-sm:ii vaev hogyerez "" . csak <12: lehet az (lgyeden k..lli a a NmOSlU~~. hili... tudta...'' .h·azug8l{lg.]1· .. A megrevesztes I vab:i.." .rete... a.e.. Tqj~ .!ataho.....l'".11dQ7.s-ejn.f:e1ha~tznXI4si leh£'(6s~gei a bt1~iOg}'i kih<dlgatii.zugsagnak...sibE!!1 rap':ll:s". -.esetlega lEpltc'ln:lI.C'..YMiz~tot kapnank szckatlan v~~gymeglllagyar~.~eheo68eget. 2_ Tartsuk."-_b(.ez azonban csupan AI. ln~·~'rJlliki6k.J.~..gS{Lgn~ ural.in FDrgo gyanlt$ V.<~~tl5~tJ~2~han ~a~ az OiSS<:leS alternatrviiv. Illerve HliCg akkor is (i. fe~h~kenyek vagyt1l1_k'l WIgy egy erzelMi boz6f.zin~~ember .fr..i.sZlje nem ark$lm. rnert ezael .gl.iyel. amikor ez. 1.ha epp &. .1 haZ"1...g.aln~[ e:gy ..Z~- e~e~l.' '~ Q e va£y.lelek bef()ly~~s'dajak"e annak eM:.i.erzelern erJ~emmood egy .. A bC~nostudas [e~z~~e. .• .l csokken:tnel6k ezeka ve~?.ai~~. .inek.e.yaniisj:tan. szeme- . .g0v(. l~_:f~.:d.a el61t.AJ<LPQ~angondoljuk ve'g~g:l.'.mJi~h:. mivel bizcmy. 5'e'I·'1el'D~k fig.'J'C .::Izh~tt6..:By·egy:..sr ben megnyllv. hogy ezek .est hozzunk. Keruljiik el a l~ise111:es~.5)Cre. Pr6b11ju.ha:r..u~~ r.i kezdi.tot.m'I. .>&. hOh'"Y mindket hibat kiv-edjUk. hogy vlszonya. .M:.f]slUY0wtt d!..fh rekt..e(50kkentkei:Q" 11a ItCie:lUnke( . ._ ElolJigy:dzatQs:!:J¥lg a me.i1..:.LiZ eserbeo sem h._._.' .JS [e.r.t~~ hocm.

GOK I9. hogv gyan(. (18Yvelem.6]Olg" 6.5ga16 pont. a pohg.szuk.Ulz6 fejezetekben leirram. a buntiJdoz&s" es egyre gyakrabban <t Z.J zugsag'd zsgalora. hanem azokra a sokkal gvakoribb helyzerekre.s leherdsegunk van mj(~gfde:]Q:kfhallgarast tarraui. [Ov{thbl infotlrl1ld6m 'es.QS alkalmazasl lehetosegeire.ftekot. bogy ertekeljuk a hazugsagor. ge1'61 kizari.y gyanuslIDU dszill~If:S0.selked€$b6_1 . 10.ossaga.1:1" konyvben f:Gken~ nem a. ezalral felmerve a hibak es a helves r~elet 'val6. hanem amegrevesztes viselkedesben megnyiJvaL1u16 jeleire f6kus:zfdok.rM va. Ha bntokaban vagyunk olyaninformiicidnak. miiltbeli kapcsolanmkbol vagy a g. A hazugssgrol . .J lyisegeb61.~k tovabbj seCI. a gyallu~ltQU tL"z~~baI1 van-e vele.{lgvizs.szinus. Viz.in.1tlr{m}r~li Ini:nilkGt leheW8egnek a megtevesztes leleplezeser tekintve.~~----------~--------------~------··t. tdi.zu.Ezeknek ugyanis csak az a funkd6ju'k" hogy felhlv15k Iii: a figyeJrnUnket.ruJ.sagvlzsgtitovul.m.et6 jdek? }. arnelyet a gyamisltott csak akkor tudhat.kisz(h-]:l..JtazaO..ag~. vagy hazugsagot gyanlranaka k6vetkezu feiezetben megis fogkiI kozom a twzug. B~. mint a kemel h. Hasznaljuk a ffiggeUHdx:n hlthat6 listat (4 . s nem a po]jgr~l. hazugot es a hazugsagvadaszr.JJ.eget Szimen veszelyeket rejme[ 111.c gy~m(l.!lDES HAZm::.F()s v:izsgi'iUat megleherdsen . arnelyeketegy hazug es 'egy aszi.sA.val kapcsolatos.kutanisra van :szukseg_ A viselkedesi jelek a poligrafhoz hasonloen soha nern szoigahat:nak absmh:'u biz·ony.ll{ :ft:1derlreni a hazlllgsagQkat. amelvet ebben es az .fmt erezhet.al:al (. 8.opJ.g. amikor . e. ha'gy jobbsn megertsc .ii. problc.IZ emberck hazudnak.ritas-.·· .ssag felderireseben. Ez~ a gepet lIgy<liltS olyan jelenr:6l> reniletekenls alkal- rna zzak. ha. ha hazudlk.g a :megteve~ztes viselkedesben megnyHviinulu jel~i :!dapi~n.sl[ott egy~~r.EmeUen a haa zugsagvil'.s[tjuk valamfvel.d6 jelei . Soha nevonjunk le vegs6 konkhrzjor @g.y. Oil.S7. Ennekkapcsan egy erdekes es hasznos kerdessel is foglalkozom. megtevesztee eszleleset annak viselkedesben megoyi]vafil. slI::githet jobh:m megerteni' a peltgrafos h<llZIJgs. t·. alkalmazzuk a bunos tudas tesztjetl 9. gitseget nyujthatnak a hazugsagvadasznak.melvrkmedszcr a pontosabb a Il<1.. alkotott elernzesem.-----------------------------PAUL EKMAN: U!.nt.:o:Jeti &fer..gya vp. Ne felejtsiik ei.koz:1i:i1 figy~lmen klvUl kell hagyflIi azokat.!J6nyei£ ~'S hah-anyruit.sg~UjlJkmeg.. hogy amegreveszres jelei akiiir tohbfilik: erzelemhez is kapcsolcdhatnak I s ezek . s hogy mlk az d{jnyei es h.mlisFtott egyeb ehrarasaib61 kifoly.b:m" ha poligrtLf segitsegevel prob~ ~jiJ.l3.

in.arm soran JI1em ls ten semmfele kapcsolarbancsupdnigen korlatozort rncrrekben aU rendelkezesre tudomanyos bioon[~lit6k.il[totta el a lopottertekeket. hogy Ietartoztathassa ·6k~t.iuk A modszert tamogat6k kozula kgmbb'!.s'Z]ntih1..mbbrnintegy tucat betorest kovetett el szolgalatban.Jto'in a hazugsagvizsg~16 kimutarta. j. wrnlb:ilii. a bfin(Udij. Favt ovadek megallnplrdsa ne]k(H ket honapig ta.!. l'nt.-· ha. Ehe- FaytToledoban tartoztattak le 1978-ban.jighzsgiblOk ml]Hlmti:l'1y(n.!1}'Q5 h<.lletve az ismert tudomanyos bfZQnyi(fko!~ i korlatait. hirszerzd tigynbksegel'..szetldo.I r6l.sJUapiwo.~.N. keresen r. A poligrafos viz.Jiol{J. polPgm'iF().~~y'tJs :m6dsZ".L V:'ida.aHforniai v.thr61 beszelni..y tesztnekvetettek ala. a.1 .H.. kapcsolatos 'vit3:kuiI:..'iJf2r' I}(Ha.'.lda. h-og}'m. kik~tQttewv:ibbfl.::ri.at.es robbszor ls szexutilL'l l. Ilyenkor <l i"end6rau.iJOfl.egy lsrnerose kirabkisaval ~s meggyilkolasavs] vadoltak.Qtseg hi.tban volt a szaMJyokkaI.ffalkapcsolatos vmikll(.{lba.:hazug- ~ C'~up:iriIil&han~' kllt~t6 ve:!12iett t!J.~$:agvdzsga161. akiknek ezekct <1 dQ!l. het- fle~kill Mjl1denl~lnd\1: lebetnek k\1l!ni.~!)kI6L es sikka. hanem hogy erthe1.linezve terh:elu bilonyn.. majd elhukott a vlzsgalaton.'i~tiiznl avlra rermeszetet azok szamara..szaksnal eI6Irasobt A poligcifl~d bt.szab<ldhibc~ helyeztek.en fonros kozerdek. A [.. hogy l~'mel]nyiben ~~ vizsgilh:H m·cg~.nyozli~k a h'I.z.ob F<i.'i.ik.t~gyono.-l$znaljik fel az eredmenycket.01 pOhgf.e~ J!'!tgsdgvlz':!gIH6! J kornban a pollgraf allhLln1:azfis:iIi 'V~gy betlltasamelfett ervelni .r&.c"'ne{~p.f!1'nfdk neve.dfos vizs..tnek nem az a celia.1 v{ilaszLasi ]:ehe[li)l'5eg.d.}' a 17?.e.gy nezerrki.gJJator.es ellen erveld pe. hogya rnaszkos elkovetd "Ci.. arnelyen szlnten elbukctt.:l4 Enneka feje. Veglil az 1Jgyesz felajanlotta. (A kalflryndai Sa. beleegvezerr. Nemcsak .eko" kat.ogi'iszol< es tigyeszek talalhatok.reoo.I.I.rlndt nyomozq/(J. <I 'IV C: ii'{{!:f:Jkpolig.i!ycn medon es nwycn eelrah.sztas:t6l tarto cegeknel dolgoznak...mint Buzz nay}".Wj-prJSrrB.s~ges'ebb.LHl':ljal.e!.A POUGiRAF'M [NT i-iAZUGSAlGVADiISZ Hfrr A poligraf n1iol hazugsagvadasz akik niindent bcismertek.OClJuval szr..rcsolato~" sokszor heves es s:zenvooelye.ln m:i:j.rtotc'ik 6rizetbc¥1. .:hoz 'vag").e. s maidossze 30-40' esetben t:a:f~ol.felrnentve ezalral Fayti akitazonnal .boraban emberfjog-vcddk.zte .g~I.~t rnegelozd beszelgetes belsmeresr. vit&:.1 kormanyzati dszt. Nem {ill s4:and.tlgyeszekhez szeretnek szolni. (il~nddr6kh6z. akadnak k6zti. hogy e.:igra. ide~lisjevoir WItli1ekgondohuk.Zu.11'rend6rs~gi lap'!Sl:tala. Ianyok is voltak .gon is fe]h<'HiZI1l~J..].~a a {.~t..5tj~1 e::r. Napjain kbar'l'm4{l:d~r!I- kinek meg kell ertenle a poHgr:affal. bir6.:Jl[ II.xll'rm:czza akik vegezrek Yizsg~lila tokat atemava[ kapcsolatban. rnivel .:'izo..s..>egvl.i.W?.z.kisebb Jopa.seg ho-gydn cd}.k csak tovabb ~{lka pol!.. illerve 01yan kutatok.':r. szeremern vH1g().dom.l5.1nem le..g&lafDJ . hogy nem [nand igazat.kat· te.Mkb~. k(:rd6s megold..k.fLiOsban dolgoz6 korzerunkbe. hogy fulo'ldja a fend ellenrmondasokat. A haZl~~gviLsgiH6 mellett.z6 szerveknel. mikoaben a .!l m.~~~r. J SZlt- tak'a valodi gyilkosokat..ik olyan kutatokis...aldozar halala elott azt :imtetra. j6]lehet fi gep pontossagaval Egy masik k. (Dauid Lyii:~J~ psZ'ichoI6g~l$ e:setle(r{f:su eID' c'ikkhe1~.ano$S:ag A.(dk..ta. seg:c() j61 i:nfolmiliJtnyilv.d6kh6.u~da. es rOj'l.nmni <. partnerei 1 67J)tt 16 eves ..yo$ :.(~ket.iisuJ.BzQJ kevesebb mint 400 eserebenleher rsupan tlldmnii.h~] t:gydor'C acUdOmafl}!'05 kutatasoknak sem si!:0e1i.cUmIntaZasa. Gyllkossagert !eletfogl'hglaID bortonre ltdtelc Tobb mint ket ev utan azonban ei kap- lyen S2:~re!l~!e[tn ll..a PO/#l'lit/'Os f..s.ii..tve:s:r.~m~val fogJaJkoz6 tobb mint 4000 pub!ib'k:i6 ('kooY"'ek i1:s clk_:_kek) l. A kntikusok tJ. . ilktvt.ita Fay v{dlaJja .te~·~ketmeg kellhozniuk.~qlirezf1J{i a be- arm.. akik . mivel az .6bbe tegye azokat.Ht ]ec.. bevallotta. az ered men yt a h.km haszndlta j<ln'5ra.ltrms r~r~dffn. A j6 render mintaptld{LUy~nak renlit)rti5Z{ jelentkezeu ami LUliJ.5Sd.jti.:1 legs7.ll. kAbit6sze:rt csem pcszeH arWdan gyanusitottak zseb ebe. usz(. Ezutdn (tjJ.

lUbi'l:ak Jl.Q'ha:.rJfl nfs~e"de 5zuk.Q.ih.. i e l1)'L1L<t JlIll.l~~'csak. .o.. e~qrdep&'&w.!lrafl(i!3Lt.~ll1ni.l'zeh.p:-HiJnttal OT~).~ttL~ OY0gY~:ln..t:Ml~nikt~ "l)~Cl'ug'Qk l{ilEl:eben.~~gy.H1~:gg"~i.Ulatf~ag<l:~.)i~&lf6 fe!h~l'lf.Okdt e\9Y :'pol~:gmfQS le.lz.t.s6ge:np-L Noh:.Aharug?i:tlgv-adttswkn.t:f.'.m.t}.~lmar:5l.el-keU 5Aliitit~?l1':: ' is.kerilWui<"l! _. .. !i?-k\gI:'0bb. Ii' pOligl"jJ~.S)"'eEet®hen.~'Z_ ~l'-f.m. jZS.{:'IrOmOk.(.oUs.e.ill! a btgrlf. Y~g}.~ri'~k Cincsdekm4ny.k.a p(tl. h:QK:r rnBg: -egy ' mdgyd.5'~tgviug:?l]Utn::Ilk.dzsw:i':fat dolt ·er.h. • at dtaj::tWHJ :lfJt.0z m..ly.' mIfJn'k~tvaHlll!.ettlkil'1 'iii iMzug~igliiz:sgfdatOit ul.. J wZU&S. n<!-:fr 'pmcedara dta'p- V'eler~n bibils .1tekef>.eggyaeRrt~bbn&'btfn.e£Y'''h~illy.f l1.erlf'~['u.pt$da1Ds ¢J!&j..~QlbaCegyesek¢t abb.1l.: is" A.l!.iu.hlli:&!Ui.(2ak.e1yek:c[ ~11: d.eVl:S&8 iubmJl1nak:.'ru.glt<a:(th~'i!.' .megWJ~*!3<:L.rrfH.~lj~.&. .1.ntegy.tQkaI :~~.el:edrne!ly{~l"l¢t~~:kli:lb.':1!.egfiUapit.:...es az ott 'dQI.u\§'.')..J:kkQr~s haszmin l!n~ lehe.. . Q)r.e:t1(l1!AA. Yon!'ldr0.ent.n~la.E!nel is:h.~41d61"1 s:?.Hla~a ':l .. .z' Hi~etl t]. l':Iaz'li1&5<lcgviz~gahro~ra.g11a:wt h:tnYI3Ut'an". fl.elmfwn 1'et1. 'ev".1!egl'lyi.ett '.?-. Ine~e\i~~.m~tv:e a Zoidsege§.::>egl..sligko.nw~eredn1:enyel. :r.Ugraf :. k(iJ6nt{Seiliek" ]<.l.L.tl ax aU.s:~(giL~.:.rerriz~ti 5?i)yej:.• .@. "" d6sben .o.thdy .d. llnq.3: a' • ajwn:{ossiJ:ges a . .1ca koJ'el~znJ }tz:~Jka1m'N!:Ottairo.Y(ID.sb6l \'a16 feleJmijk.41q(h<'l~~1~ruk~l] .iK. Hle.!5'~ .ik le az .)5SZ.<dtlGlTI<'isa IGlpcsan ]{i2l:d)''''ek men! ~nek: fd.zti kti-]()nbseg-\-01'g.nt).il~li~" 'Jjd!~i¥el ~.).eJi$$eb~ l{ijibdri \l[ni.:z.0)CIp:ri.nkaaa6 ~ neil':! ~':lOC${j[j<j.ehe'l:.'gy k a.\l:3..II.~~ye:!tfeldeff[(:s&.agi V{l~lt\!' kepzi~11:S'gh.isern '5.sgtH~il litnyc..2:aDi<J.:ek .e. a-ThdmoJ6g~a.d6izet€s sz:~I~:5el. .1!.> t6bhet !1cm ~udn~.os~k~.1. ~IL'FB] J'l.k JlC'!mi~t:i Siove1sege <NADS) es a.~il!l.ko~~vi zs~.iucege~ vftg..a't:€sZ:l' tlgy.r.3!11" h¢fIY h{l z4df4n<1.~kOV€te5.nl!egnyijJ\'~1:Qu:lft®kbo\ri lap.fjyen vizB...'1i a pol.e'l_ P9f!gl~fl1e~t}1:t)kxJ.ien:t:1.:1' ".k . jel~n~e.''. H fA ]~Zf1g~agpk ktiTDnJJ8zq}0rm{win.'. l~:a~fal~k. a1dkrt!ek~a' v..eR '~gr p~'ll'llllau.=ncl6 '11k~Jmwzot~'~"szu:re~e k:lilbrJ:oser..e'gfeied~.1tl)...niikO'l" a I\rOrr'!'Qt~$'..i.g.trm~k.so: hat fe]erethen Ieir:t:8Jl. .:l..~<t1 gyanu sittju.\k ki m:~.-.i( nern 1.·t'\'~" ".6.:¢l.l n h~szrlU'ljak \N."rl~tvethcl~k (m <l!.&:s ~f BroJ\t~lW.oi..fsdg 41bp~'etiimfirfe/t'f .rI{ln(e:keh. l&rnl'h·6~...)5cge.ar:n..nrf.1 :i 1'_"-'1»1 .ep'e$ek"es\~ez~yek>~7~r.rv«zei d~iI)!lai:...lf 'f'.gi .t1kkol"' veti b~':'{dp6Ugta<1 [1]£:r.nybe u~k6:z.i$~agr1.y-{~Ido" ):W.v.7.n porites 'vi~@iilai' to:.e:gY&:Iili.gy' ffilLrnk:.ep" :s).~t:llCSak_ iii gWt't.5~n1&lyes o.:aJ~Y<Lzdtt va!anli!yen m6d.:'.cIefelreit'eIeZles'e~u~sZieIim javal 'f6bb 111i. .1Z$ii!ig J:.am:ll}'en.<!i aldivethehk hazt]g..::tt. t-''''<:>.~g:es ~.ibOjr' h..' ...t<l:n61"'d .1t:o:kJ)ol.~P.~a.sorao -mmr valameni1ylre Legit:UZltewel .'f'r...tist':tJb~J:l kell .!:J.i~tif(~s.. De m'r.~.ir!n."mak apQiUgritfQiS..r.:keb~:n is. ' i A rn.1z1k(~] J:mgjr U~H~3 'm~'I1e:kben 'bJ~to.ugl. V.::."t:e~~.O"H~~c20hk!€lt 4n~tTlJb.sze. :lZi1J!¥s..l¥anu16j~!ek al-apj:&n.brek.~ .aszf1:o.''ellozet~ szU~~sere.kI. ~grn.uSA'IH .ii$l ~ir!:het.lo.tk .Q:Qb8.i1rfmiilban: W.1'>zJ.eI a I1l.::i szakm . qq\f'abbiSl ~Uamb~n U\~lfljl.tijk fel1eh~zi6en. je-l~(.~l'iJ3vtzsgablt.kOv~'DQkn&vsobIAt~ e kl~~p6bb illlarnban ~_'lemengedet¥~zik .e.'l"Shogy a p.. a..l'b..szem..yet~.1. b..a'Ul.1gnnlt' A megfi~v'e&Z'Eb ledeplezes§'vel h 1~:a.is'eldf:6.eI~. mn nkaado p'cJd:fr~~mGilldhatl. A.-'i}l.'~ID'.6 Sil~lknl:1bar1J.iifk az 'OthEI. vi>selk:eaesbel1 mcigRy"m')r~.. J91tf~ a. I:iitem8ktQv1hb~i (~j ~e.mf~~...i<il./.lo..hLeg}. k 1.it!ha a vizsSrlli'(Jsoport'lagjai.z.Uiilt. ~"~he~sege..r.·"..!1' l.kaPo.tve.:jf'PQI)to.".\z ' a.~~g .t~~.~t&ke:l1iJt t.~:'41JS.1ji1k\ A ier.inli~Qt:Ut.rt~r. l<ii'i@."~" . ll~ewe.k i.'R ~:gyte :sz.'' .j\jt:ii11 l Q~Jj$l'[ceDepalil:rn:e..l~oz"atit van e.':f .ityel'f' i~j.e:l.~4D9!tl~11d:s' ~~~eremf¢.jn:flik ~h08¥lopd. 'bogy bed6rn~k':~. m~t'.t.O!l:pcsa~.4t1J¥¢tl'viz~.1. ha.Jl Leg~obb haszna :0tYi111.6.i\:1s~gr:'( h~j):~~:.3151epte1!~sek nllege:l"o'fl~SBt\szdg5.e:~.Y21I.v::<l.( :S.ti.. .t~h'jz'!.. .f.Zl61.e(i!1~ t<tlalmik Yi~l. 9Jor~."e$~tbe'n .ihci.:.'~.~hatl]gp~gfelen '~e... ..r.I.:A oiuk"l h ~w!!l.8o 'lTlmtkara. i'! h ill:t.:(Lsi(ol[J.e~BS€.e'i:sii1.!!:gyis' .a~'."e.dk.:I~sifjk~t ~ kb..no\S gondolataim.gitncegeknek..:Lzotm I\i. .mlli b lehett aEc{i:lrasi~lte.i1any' ..~hljlJ]a6L lEi btyal1..hwl~e:m nelM a~-blyqn.eny:ek "i{~Fl ~Btwny.ba:nkokvJ.b..tlg.r.&<l1 ~g~~z5agJ1-¥}r]"l'ltni11l:?:[0..~k w{'J''&gekr.t.(Jh~t1..iEn¢~Jf.~Tl1kep~~.KJwt~: I*ko( 'is. " f6g.~r.~t(\qmeny~k' nyn~OP.1l~llJal~" r"~:gg:ctl.Z!.o'-"o.gd{o~."pC.y<t.S'@g¢({NA(.ikar e.iel.g.lj:fi...50Iaros' bnnti!1@. hil nem ad f)(j.m1t.. ~el5ijb<JJm::sdeklnen:y\ekfelde({t~se~ v~gy ~zA.t AlblH~)k~fa'fiT.>tI 'a'1..d~r:nofi~rr~lnf ~~\Z ~!firf..t~e[~d~n.i1Z[].11111H6t&v~nL'~'\j.d .g.$z:lm(lSj.i'::£1 ffijen: S1{.~.~s~ektorh0Z koWcl. .[ sor:i"tl ]~i~pIc%h>eu ~a lebtlJ)J..il~t br~::6s~.r:)~~~tQj..<l:..j.oHz.:. v]se Ike.agviz.::. -ri:zik6jfu6I.met0 m~gmuti.Ail. -'CiZO-' nosmertektr...lmm:l?dn~'Z')l:I. d(A£fd2ok.gQ46~ ifr<1$~ ( ti'l .1.l ~iLSgM~!:~i .galOi:" Nebez t~~~l')~C~Uln~.c-6J • t3'Z.se.".i300 OGO f~'1P~l("Jm:m"LI-tlhL&.mti ~5. e.lrk~J.gg~t~~'rttH:'&tt6J.l ~ll..e'S:ili..': ". <1Jj.e8:t~e5~. ~~.ant.