Photoshop CS2: Crteži iz fotografija

Pripremio Dragan Cvetković
Ovde će biti ukratko objašnjen put ka kreiranju crteža i skica iz gotovih fotografija i ovo može da bude krajnje zanimljivo. U ovom radu su iskorišćeni neki elementi koje Photoshop pruža, a korisniku ostaje da eksperimentiše i da pronađe nova rešenja. 1. Treba učitati fotografiju iz koje treba »izvući« crtež. U ovom slučaju učitana je fotografija na kojoj je prikazan džojstik (slika 1).

2.

Slika 1 Treba aktivirati Filter > Blur > Smart Blur i treba podesiti parametre u otvorenom dijalogu kao što je to prikazano na slici 2.

Slika 2 3. Kao rezultat se pojavljuje slika 3.

4.

Slika 3 Treba aktivirati Image > Adjustments > Invert ili kombinaciju tastera Ctrl+I kako bi se inertovala slika, tj. pozadina postaje bela, a linije postaju crne. Rezultat se vidi na slici 4.

5.

Slika 4 Poslednji korak je aktiviranje Filter > Artistic > Cutout i parametre unutar dijaloga treba podesiti na sledeće vrednosti: Number of elements = 2, Edge Simplicity = 4 i Edge Fidelity = 3. Kao rezultat se pojavljuje slika 5.

Slika 5

6.

Na slici 6 prikazani su i fotografija i crtež džojstika.

7.

Slika 6 Na slici 7 prikazani su fotografija digitalnog fotoaparata i odgovarajući crtež dobijen opisanim putem i sa definisanim parametrima.

8.

Slika 7 Na slici 8 prikazani su i fotografija flaše šampanjca sa čašama, kao i odgovorajući crtež dobijen na gore opisani način.

9.

Slika 8 Ovde je prikazana jedna moguća kombinacija kako bi se došlo do odgovarajućeg crteža iz postojeće fotografije, ali korisnik ove parametre može proizvoljno da menja kako bi dobio drugačije rezultate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful