You are on page 1of 18

Hizkuntza kudeaketaren

gaineko diskurtsoak
enpresan

AZTERKUTXA

Imanol Miner Aristizabal


EMUN Koop. Elk
AZTERKUTXA

• 2005-2006 urteen artean


• Gipuzkoako bulegoak-Partikularrak
• 768 langileren datuak (% 76)
• 658 elkarrizketa (% 65)
• Ezagutza datu kontrastatuak (% 85)
• Gainerakoa, informazio aitortua

2008/10/23 30+10 Mintegia 2


AZTERKUTXA - Emaitzak

• Ezagutza:
– Leihatilan ahoz % 80
– Arreta komertzialean % 65
– Elebidun funtzionalak % 35
• Belaunaldi berriak, elebidunago

• Erabilera txikiagoa
• Belaunaldi berriek zaharragoen
ohiturak
2008/10/23 30+10 Mintegia 3
AZTERKUTXA - Emaitzak

• Pertzepzioa, iritziak, jarrerak


diskurtso
• Bizipenak, lekukotzak ak

2008/10/23 30+10 Mintegia 4


AZTERKUTXA - diskurtsoak

• Azterkutxa ez da diskurtsoen
azterlana
– 768 langileren datuak
– 658 elkarrizketa

• Pertzepzioak, iritziak, jarrerak,


bizipenak eta lekukotzak jasotzera
mugatua.

• Joerak ikusteko aukera > Ondorioak


2008/10/23 30+10 Mintegia 5
AZTERKUTXA - diskurtsoak

ELEBAKARRAK

• Hizkuntza hegemonikoa

– Euskara ikasteko, baldintzak aurretik


• Liberazioa, matrikularen ordainketa

– Arduraren besterenganatzea
• Pilota atzetik datozenen teilatura

– Unibertso paraleloak

2008/10/23 30+10 Mintegia 6


AZTERKUTXA - diskurtsoak

ELEBAKARRAK

• Bezeroari aukeratzeko aukera


bermatu beharrarekin bat datoz.
• Ulermena lantzeko prestutasuna
• Lankideekin aritzeko ez dute
euskararen beharrik sumatzen
• Gehienak eroso, gutxi deseroso

2008/10/23 30+10 Mintegia 7


AZTERKUTXA - diskurtsoak

• A mi, si me liberan al barnetegui


“son las vaquitas” vuelvo hablando
euskera.
• Todo está en bilingüe ¿Qué más?
• Lo principal de nuestro trabajo es
ser bien atendido, seguro que luego
al cliente le importa menos en que
idioma es atendido.
• Los cerraus esos de los que
machacan (…) ¡Huy! Que cara has
puesto, seguro30+10
2008/10/23 queMintegiaeres de los 8
AZTERKUTXA - diskurtsoak

ELEBIDUNAK

• Gazteleraren logika nagusi

– Euskara gehiago ikasteko, baldintzak


aurretik

– Arduraren besterenganatzea

– Unibertso paraleloak lehian

2008/10/23 30+10 Mintegia 9


AZTERKUTXA - diskurtsoak

ELEBIDUNAK

• Begirada osoagoa

– Bezeroaren gogo, igurikapen eta


premiak antzemateko gaitasuna
– Kutxaren zerbitzu eskaintzaren
ezagutza
– Zerbitzuaren hobekuntza premiez
jabetzeko gaitasuna
2008/10/23 30+10 Mintegia 10
AZTERKUTXA - diskurtsoak

• Hau enpresa bat da y no el


departamento de lingüística del
Gobierno Vasco.
• Ordiziatik Larratxora etorri
nintzenean, euskaraz agurtzen
nituen bezeroak eta batzuk beste
ilerara joaten ziren beldurragatik.
• Gaur marrokiar bat etorri zait
leihatilara. Erdaraz saludatzera
nindoan eta azkenean berak
euskaraz agurtu
2008/10/23
eta euskaraz egin
30+10 Mintegia 11
AZTERKUTXA - diskurtsoak

IZENDAPENAK – hiztun motak

• Euskeroparlante,
euskaldunparlante normal,
euskaldun, euskaldun-euskaldun

• Erdalduna, kastellanua, baskoa

2008/10/23 30+10 Mintegia 12


AZTERKUTXA - diskurtsoak

IZENDAPENAK – ezagutzaren arabera

• Casero, cashero, jende cashera,


cashero recalcitrante, cateto,
baserritarra, lehengo baserritarra,
euskaldun itxia, euskaldu zarratu-
zarratua

• Erdalduna, kastellanua, baskoa

2008/10/23 30+10 Mintegia 13


AZTERKUTXA - diskurtsoak

IZENDAPENAK – portateraren arabera

• Jatorra, praktikoa, sanoa,


espontaneoa.

• Polìticamente comprometido,
militante, radical

2008/10/23 30+10 Mintegia 14


AZTERKUTXA - diskurtsoak

IZENDAPENAK – portateraren arabera

• Elemento arraro, itxita, cerraus,


baserritarra, cashera, euskalduna
peto-petua, euskaltzale, radical(a),
militante(a), militante acérrimo,
intransigentes del euskera,
retorcido, cabezones, impertinente,
machacones, zote, extremista
2008/10/23 30+10 Mintegia 15
AZTERKUTXA - diskurtsoak

ONDORIOAK

• Hitz egiteko beharra


• Entzunak izateko beharra
• Hizkuntza bizipenaren hausnarketa
egiten laguntzeko azpiegituren
gabezia
• Elebakarrentzat ulermena garatzeko
berariazko eskaintzaren gabezia.
2008/10/23 30+10 Mintegia 16
AZTERKUTXA - diskurtsoak

ONDORIOAK

• Datu bilketa
• Entzuna izateko eta hitz egiteko
aukera
-----o0o-----

• 2008-2010 Hizkuntza Plana


• HPO
2008/10/23 30+10 Mintegia 17
Eskerrik asko

Imanol Miner Aristizabal


iminer@emun.com
EMUN Koop. E.