D I. C' l' I 0 .

N A R
DE

TEOLOI IE OR T!.· D G X

Preot Prof, Dr., lON BRJA

DICTIONA'R,
!Ii

A

'.' 0'" ". 0'" -~ R
.

' LO-" EO
.

DE.
:. -"
,...

,-

'_

:'

"

.....', .,
I

"

.

.'

.

.'

.

_:_:-

'.

.',

:.

I

.

..

..,'

',_,

..
,

'

'E
I

I

..'

"T"-

....

.

,

.

','

-

.

.. .
'.

0'" -.'..... . '.'

.

.'

-

.

:

. ....

~

A
,

'-

z

J'r [.ll~Jt1 ClJ nINE CLl"V1' T N]"',U~A ~~ FELUcrrTJLU r l!lA~ r.,rrn ~

TEOCTIS'T

jgD·ITlmA

BIDUC ~I ~.Ii..\ MUll !'JNU A.t. ;Bl5.l.BnJerl (~RTODOa ROhL~:r.-,"Jj;

.1 ~"'n-TTJTI1UJ J

CD plJt l [j' ~ ]1.;00] CJ\"

co:ru ~u
1,!'ll-4,
l~~

u

tLur~

[,11!i.l~L~Ihl1 1.1.1 I)] iC t at! I\.U~LJilll:!! Bj~"Cill,['n Ortll.) If . 'li\l~~.0

CO Y'Rt~I-rr

at

I.~. .N. -Q'ta- aj~313-.~U -13

CrJV!NT INAIN:TB
(1:4
il

do~(l, ,et'll'fieJ

Dre If1 pilrl~te En !9g1~ Dic:.iioni1l·];'Iwl tJe twL it: Qrrt..cWoxa t:l Jc~~ linG tU, cele mCl~' suLiottaoo 'IlU 1lurna.i ,tEe teoi'ogi pea:", t:l , , d~ l.ler ... C~ 1i~tJ 1 td Cl.dtutii If fHm;ojriei. p.~nt-t'u « T-1[$P~Htd~ to; {lGeQs.. r;:~Ter6. Di ~ 1enaruJ 0 'Qst tiplint. a a;c:h~e €){I'a: i'n Oland.il in 19M.

d'

c,j1

,i

rte :t.~("~ogiC! ~n ~G111dnia. ISS~~ ttutllJi: d~fir ce in. O£l .~~ ina ~~~).i~ dz 1 OlU!:tl 1TIfrintatii U1M~T tr.~i famj~tati de t~o~agi.~ f~e.';(1~; 1 n.,L,{.8 .n.n:t}ariti1. fapt{h~i ()fl tea~o~Wt_'nfttfi! sa va.toare flbsoh.r.ea fn. cirf.ltt;ic'ut clilt1.l~'i~ jil0.$.n4;ic~.Oe u:r1d~ prGpu,ner.ea dj Ij~ Sf! pubU~c~~ @U4 edi~ie a Dj '\iQitaJ"'ulru u.n~.c ht Utmrotum t't!~togica 'f~lnttniit d~ Cl.ces1 gila • 1~~ f}pnW t.H~t1.liattf, Q:t~~icnaru1 pf'Jl~dZd 8ty'til.C~'Uffl~ F~Z~ttfa~a ,si ~'lihd 'P"f'i~m~i r:uUfl. Au jOJJ1' totu~i fId~uW2:e nO,i Stioitlu:'~1 ,ri au jOlU' (!r1ln:S"~· ~~lU:h~ tlB'tH~ cuprinse I'oQ edt~ia; Qnt.eri,Cta,u. II. iO:f.t abOll~t'E n~l ·a.,rti tlJO~ IOQ'ic'ii Q' Ii,f,! pHai:i. mdtul~ 'mb1,al'a,~ Rpi-7~i:t1'mlitat~Q.. Au fosti 2're~eftt,tate su GciTrt '~~Tcnt€ mi,{~riti!· ~ da1tomt'rfiilth.~n.~re ct:e~ti-n'G c:tt Ci'l~'\~ t:~Q~qgl11 ~. (,J'r' u}.clo '$ , t).n i '~ 100 ntnct 'in r-o I.r;.Ci~et['It 12' p-l!:LriQ'rl'l.jestbn,at~ ~i p1;'l.t.f.i~

M

u6ijl

t(~ .a.

I"

l

i

r~ t'~fJi Qa ,~ij"
.s;;;~IJ~~l DicUo,n,armlli ~mineaG"e,ta~l fiunUrw $i r.:~ru;:e~~~w""Jipl1lrti da in6ra-ro

P lLlun.t'fl ~~ C1H10rij!l~re' ri dec '1i"r~,el~g4V'f' a c.elorlalte Bi&enci
,c;rf!$trloG
rj~

t'~t"H~.a~a ortodom

radiNe

tlt"td:Q(l.

",nunn !d fJ.jete o'Ilub fomla. nOr&Z~E' dogmatilf!4" t.'tlJtUl fi ~¢n", ,a crtAini~.rlnl>hti. J.)':ict~onarlij e.t~~·~i
j

cu .cax· O'ft,oij'oxtL'l: se 41j!i

t.!.';'?emBUe,It[, ~

tr~Qu gj9ur~ cuUiv.arcrz 't'ale1ogi..i. i1 peTS,.Ictlt"~tO-r ~~. l.'rntic[§aIlt( ~'i. l2s~e vltald ~t 1€!8e:r~f1a!tl pen" supr.aviepdre, cu..Uurii c:relr.:h~e rn elJ'oe4 de 8a,~1.ildmm.
m,dULr'fJ, '1'1Jm.rl"rltU.

ton.

p1'opuna

Va,Zoti ne.i

nt

qt oonjes~~ni

dMJi'-f] fe~to§'i€'. Di~(Jrrliiral 'Ur®~J ~cllr,. ,s~ ,zztSPiri f1 sa iml:woti'~"fJ!:asdl

"~~~81ta

TRA.nt~CERl FOLOSITE .~l 'rl'UU1~1 .4DREVIA.l'E
inC

D

!I"! P1 ~ Ii \~ h j ri't~eiJf

I iYeHn ill!
j

i

or !'ctIi'.}~:
ltff~!l!I,~~ p.

fi~Jl(j~Q!ii~

d~~.
Ptll'l!

l;f!t,;.r;!~u).
E'lG~i,

Sa In t·J ~Il 0. Of! HlliIJ!;':e: IJL"! LU 101 ~.rUH'daNi!: (~i '~i nti~~!" d~ It .J'l'~J]i!i}y·o. EtliiUI!'j.j~~ C.:JifitPf. Sm~.nt~

D ~ L ~ I ,0 11 fi

1: 7 hf,!:J;i'logit:!iJj' VI'Cl-,'ift.oJ"UJ 1 Y iJi t.h~J fila~" ~ J:.i~~YlfHJl"1 ~, t!!dl:t1Li[ 1!!1.r? Gllrh.i1 pd. rei ttel $1 derhid r~ PI'l~t1Ir!d~, lnl'~ll1~ df'., G~pU~y 'W. llrQml1~j·i 'p~J1bll,~~, d ~ ,\lilJlJ I~! ,EIJI'd ffiil;l ns H! P IlH Y I:' ~JAJ R('I p~ d!l" I Ml rh I ue tll ~t1, 'Ill,! lilin "'1 Wl:i--=(

I'; I t l ~

~~~fJ
B j 9' fr
1 t: 1.1 A.I tl

eu

I

(;

c~J~.Sir(:'1~~[.ltrlhL ~i h:~x.~crUlL':' dn G1J]];th;[tf ~.clll dec GAl dIUd.t:, li:'<!l l!rlH~~;n~, 4n Cl.'!d, pQcrh'i; I.~ftl ~:COJJ, lJ.'so!YIiJ'.eC!jl r.:~l!!'cill~rl.ll.!':\~JJ. I? I t ill ~ Ii! II til, ~ u m., f1!dcrdi'n mf]l~ltH" [lc:",oJn~@- (,j,j{l' itfC'B'H/1tQ'J~'tt .lnt'l:tlUu:cr..-oJ, Lta;:J;tll J'Je' ij~-' L'Lot~ ~,!J pr, PfOf. ]), 5lt&r.llp@:p. "n1tt'a:tI(fiIt'Lu jI'I"h'i;Hot:I"l£lIJ~ SilJlul I 1HI~(J'l, n n 9, 7), ill (l9~~]. TV (Hl.it~'~I Tlpo~rrdl;t tnsWHtuiul 1~1btk nI,H·W·0it~1 V (Hil1f:J) vt (j~'i"7~, VII I) Hnh V [[1 hf}M), I~:'" ~1i"~1 X i ~ j ,. I;t r I ~I n r i tl 11 N 1';},[ li n ~ &:.: r"~,ohir r h..: (I/q~lJ.r.{-" Gri&!l-:.:-l'tt.l' d1' ~ IIr\1 II, r M h ~~ HI, CJ,lgaJ·t;H..L~1 In'li:iJ;duC"1i'1 is'j lif:'~t !!ritl.~ trdti.IJ'E'[Ili1::! },l' lH:IIU' ttf1 !~~U I t:;llld,l"! 'Lt' ... ]i,r:lll''lrt!1~'iII >i1J.II C t I, P .i"rlB~ J ~r#~4. t iO ,. I ~ hi'!;, r { t P u !II I:' it lJ t~ I '" II r ~·tll ~t l.tt;.:J.l R~J:TiIJJIU~~tu, ~tl~fl. $p~~n ~r 'ur

tl:pH~ ,I u '!:tl

I, r.(:."I~.i"Nrl

f"r', 1I4P~ r IJ 'II~'II!

J' i~'t-c..lji~!::I~II' tTDrluut!;r!1:! 131-IWl'll

,I

~I

J; r{!H~!"'lljll d~ Mllur[~'oiJ

n

ti a f I.~ i1"'~~I;'j.". tl
'!"ICl.

t1.i!'~a

r(:},U. lEf15_ f~ d
[I'

1] CI III

I:l

l

t

·n~e; H~d(:ir.' t

r

!Ji~tl~e:(,' ... W ml/'iJ';~l'Sfilil'!i r

Ed l tt.rrn

ILi s t I t.1L! t uh:1I 1:3lIJU.t:, Ilh1:1.1 ~

(J -l

fI-~),

('H1" ~ ~ ::!. a,
s.

(P£,EJ'~~U:fJ,il) 01

~JJ~

a ~1'!l!:'lq_O~
el1t1'\~'
IJi
-'Y ~\lh(lI)f"1

C hs! .5Ut.I1~ J
I),

IlJ r

~ll

V J'l

{lji'r.c.lv~1~In~~ :r:H'!J'.if:.L~ C;c.:rlliH~t

'5 t'rrn I 1 ~ a '" Tt' 0 /4,g itt dcSi
I

F Hh 'Edl11~1l linlt;.li3!-:li~d Qr ~:H.l tJOi' Chri'llU-m'! 13,d '~tl110tl.u I, I
m [~U!Cd j

t[D.f.I~l~~qt1 h.Jta' by j.{3l1[l ~~t:~l.;ijd~

CLl!PIn.II1~117(

rrr~r:n ~1L\:!

,~r, prot D.,. S't,~j] UI.1J II8, '1Ii:: tHeghJ Llitr'Cii'tHI Ui!':U 0 U 1..1I'

S ee 1l1~}r
I

H}f}B, lH1i1~I~Jil d hy TI1~

Cht~arJ'il.

1 !JlS";ij

Ttl

I't

rH~~a. J~[rII,I]r13 r,:11,l!llH1i.lu[t1 1 l&'bH~, ItI.H:):rrl_~i[, vnl. I! 11; ITT U)'1~1 u I jiiB 1'1 JJI(; ljHrO,,;rdl'~UQ[ll' h~C'r{lX1(!("'HlJ]H 'f I1'IUl'llrrw. ~'ra.l'L~ tllf] 1~~lo;1:1'r.:n:dpuon

ertJ;ii1!lt.' lei: U~ r&t<,r{rft[''8! lli'lmd_u.'C~r~, ~~~-I c;:~tlt 51 II til 11 dn K liil'Llt;'ra:E de Pl '~c Ln~iQ'lh,;; ~(I_1'110tl~' C.h.1 C rF, ], arls J!lJ1.

T\ Hi,ff'Ol;h.'" tll\ lr rul. ~!5-::'t'L111;'~
~(i

1",. ~

Chr~ ~'1TI('I\.\~~. 0) Q (' ~ a s, l)t!:Ij m.:;]Ur

11

n:~~rr31ll'ON~jQ'~O~1:

nb#!l' Ii;' Ii' Orh,H~J CI~,e:

'P iN,

Trrllm'b ..lt ~~~.

',nm Ul'7li.i'['

~k

C(llIUHdiql.l!1~ '~HLdllr~1f'

'~1t' P.tNrf'
~I !Jtl'fll

J)11rr1 [H, tE.d'tl'~·Ii£ t1~ C11'..!il

v 'tcridr'ii! -

l)f!~t16c'

dE lBrEJ~l"{.'r, 1 [ H~Q;5} II

m

[Ul1ffi),

Al~.!f'P resrt'~1 ~d f~
EU'd; PSG
.'" 91 !Ifll -

-

IEdlhll'rl rll,-IIHlh~IL~~ il.Ji1k, RIH!lrll"'5'l1 !;Q'FI 'I i lr- vt!, ,t,~Ui'lIf .. q)u"l~ .IHr:1. A n-m1LJ[r
I'ti ~lll ~r! 11111.11': (I dlll[.!t"ln I {:I nil f'1 ~ l
]i!1 ILUJ

HI'9'9 ~f!;!) 1. F,i~Ttl ~I. 'n.l f;C'r11~ .. [ h~ '~~r.'1C~:!;iI~ I i!)
[L'r'1ir.!l:ll
I'

rn ~

111j!p~h
TI '1'.

f}, I~'l.T)ti!L~! ilZtH.
'~],

nU~LL·

&il.U .' Hh·'L~C't.

r'l] r [J L..=t

ht1r'l:rl i'"!11'l i1 ~11 til' ~~.Li .oil!. 1 -e h J v ~~ 11 rJU~ ~u ,I i!II till ti,.

A
,

aa~1.\lt,1j~ SlUltl1

A:CAnsy'

l~r., :B;kl1tfd.'~to~ ~
%nm,Qgfafia

$j,t'4ti8t.~ lil,!Il~:li ~te S"~,m ~~1 a n 1rr!l'l!i1nit SHmtiZ'l Crll '1, '~~ hlnol",a, cUritr~ s Nntt Uf"J" acw: t~t de "1 fIl"gh eir~:!ul ~t;ie es!e ee 1 ,mchlrJ a'~ 'lY.bdcU 'Dolm'nul~J! «'Clpa~at~GLr€I~ DQ'~ID1"):Et It (k),ps'bllJ"J, tj m op OIuJu'i, oup gG'H'J'pe'l"a
€tlnOB~te:
il,

mu]~umirE'.

t11:. pi(ioara];

,~Se.

iJnJl cl~

C0zl

~1'

Snagov• &uce,m'l'ya.

V"~l'~!EI:

J!illpJ...

tJr'~'Gdox.A,

~a~OMe d~e Durn'['j ~.?ttl:tl
I'

Unuj.& ~u.n $fir:l.'tt;l ~~~1

e~I:u:o,{H~~§l ~nl 1. c~ t ~ n~r~~a trn-ii ,ril,~]ip~ 'M~B"ria mro,c~ EI

d'()Viteil) ;

A~~~:.sL''tl1 d~~ ~ .'

!

lto'S flr'O-Hnjl~~t~ hi ~lt'l.!lJldul aJ Ill... ·
la Eles (431t CtH'IJ ~,l altl:~r:ltap~ete pt in O'ip8J~' hristolog'i~i, ~ ml1tlclsg'i'el d.tn l~le V~V]~
l(i\'P Ei
a:~'Dalt~

N as.____._ T neejtQ8_[llU '::

lta'n

~('tlm(lljfte de!

pre...

j,m:~Ggra!i~,l lHuf;g':t:ee 1illzilo'tlne_ .

~l~
'SI~C~,"

.t~-,

l:i~t~te' 1~65;,~l~t\d ur:q:1~t d~ 0" 1it'~m'Ei]tIl!Q Lrll i.zb~;v.~IHI(ht~n~ am. Vef'tl'ltlj] n'ie ~IrCBI'l!u.i di~ t,~ ~2 ._sti ~Jj-r~. ~d'll~(I, n:ma rtc p,rlH tlm:t~~ .CoIiJ ~ i ~c ~il n4SJI;:iL:li rl1Ill, l tleS~'f'lerea ('U Lti. Apoc;n!lpS1.iJ ~ pa,p, ] :2 ~ 'l1:rt!2. lIrI,rt~qs'" UIJ rn t1.~z~lil J1Cl~t':M.]i & i ~rrin. ~m;ie ~e b'1Gh~if tty. lnvo~a:t~tII;: '~~,B:l'~~ , mfj f~~J::CA t,I'.I, ~a ~fl m Elb:,~ ~ilU'ltnI:eiil L!I1l., (:1.ll'~=t~ r Mito~~a.ll PUX'IJ r{il;[i1 :I'~ltl~;= ~itcem. 'tJIB ~.o I ltr.iIblititL {."I. ea Cofr.(";J, ~8! 'I~1Ih>. hnnul ~c,es'~~Rl~e 1~" ba2:i eeni II

e~rflpu'S cll~ 2·t 'i'c,Oase ~] ,cprida..:e

~'ll~t!,Ll

a~!I3~l~~, f:a;r;ma·~n.u:l :p~em 'are
l

DO')_.mui3!

'P-OllliJ;m

~ ~C'Qiirl'~!

0-

da'~e1le C.gIi:i~U!ile d~ Rgmail }\{e!odul (49]-5GO)~ al~~6li1 La D~:rtl"t ~i al_JOi
13 COnst~f:W,tbtOlpO 1!

~ 1-

!:f '~:plnj,I'\!i:' ' rl'l1ldv ~l'~ril~ a~~t(fI:'I,.~U'11;~~aQ E l[ga"I'1}

pc nD]

f,o't:iJ,1 ,11 dill
:Fl"

(00) .. :fiJttzo£JU'l blz'~~'.1'tJiD NtibalT P,s;~l~

~a.,b,!.arhul1Jj ,~t3u'nernic ~,orghi~

~~, ~:Ue ~trl bul t

~o.~'l!:r!11)~iJl~, en ~1,(i iD:t~m ~'iEc UUC~'L~:n.l"l~ l1~~1ll ci2 j! '11 -~
~cV\n,r
'Ql

III

(t

Ios ,!fee. ,HI) i:~,atrIblll~' Iul [;enf'~~ Ail;~rls.jIS~r, Il(l'I'~1'li FI Tt[~o1i EdEttifil lrutfde Psi dl!!.; bl"b.liD'~.e ceL'l"'W 1 ;fMin ~~l S~t Ul1'llLJc'Lti J~IIij"~ lliL1 !\:,Uic jri.t; 1001, [J. 't-·-··..rr~ i ~UIG:,~,r,(!!L;"'m;" 'n, t:!omp'lt:9< 1M. tJ2(1~ sub 'fh," ~ 1-'· I'~'· , '~..:"\:;" ACllllVlE [gr. a__k1: ivela <= ex Dl o..L""J t!!'l!R€' li:TI~, eu lD!~i!lZl a 'lio]:ct Itfrlei[J'~~;[:J.I1-· :1j:nIlid:r iIDJ~~'triva p~["$U~:r c~r0 ~~~~. 'ti-I+tte]: eb:E&H:·'V~rt'~a ,f!',l!{fLCta- II canoamL1!!Je~$I, C~:nffli'~m'.LlmQ?pOl.u~ v ~ 1'1!t! L"lclOrill '};;;;:riZIJ_d in Ct~u'e jnd;liel''I!~t~, i!ntID ,;f:t1" at~twl1:lbtBl~'~l·~o-~re;i ~_'i~rl tL ,«p.en'~;r'1J tgd,i;R~hoTi;~~ J)rQd1t~e ~f,l,niu:zi~ t~ a)f]nl]ni~1rHrlaa 'B1 SiB n<c!'~j (VS'SrL.e ce 1 '1...'" ."!Ii .. ~",. 'Il+,. •~ ""', .... t .~ ~KtlIn+51 ,!!,~t mUry1Jm],ll1~~~ Se CJl1~, rvra~"II' dan. 8,PJ~, Slri6rl u,l VI ,~~lMruen~'
(:11

i:nU de' dam, N'JUilC:~ t.O!iil:i:\~ d~ :Il'bli!i~~ n, r~tlZc. mfie.etu~ur. ~~.cUdH H~~n~:1" ,ooli),r I1CC.iij lU [!ol fA~a!5 t j'S"lI. 'iiI} Mll i(~H DOHt[uiltLi, C;C'H! d iJ'liiltl,l J ~

pfef~~,e Flu nlhjji~s- ~ c:jileeQl d m ~~Q:5= ~lu1. p~~~ lor 'iJi 1~ aiU~;~'toa.r~~ Bu~~ . ~.. rtel ·VeS1h". El -ri ptimlt' 0. .u1'll;.~f~n:L:['G , cf i3!II ",' ~,it: n~~r~b:jJ_~_~in 2~ ~e 5~~ Il~ pe pll:=
],l!_

hit ~p~ti,[ in Dent al,

a

d.e 'v1'l:15rl ~l1re

r,,~tel~ ;cl ~n j'u~~l~

[U~fOi~u~ui: (ffi~soe<le

te·ra; de v~t
CUN

g, f1if'()-

m€t(l,asUri;1e

trn-d±~lo,J],~Mi! i Q;h~,ervbi.. t . r~.i5'~1'.i~te a C1fiu.10{H'l.el~r I!lJ~rh,~i9,J :$1 me t'ott.~ ex pet'i.~nte i (syn!r.h~l~), ~ ~r,~~ctJ i~~ ~Usp~~e:i "0 1~orrri)n'rta.~ ;' c)l ~t'D~ p ~v{jicQ tJ~~'l1}tlulul lmlCJiecl:j n;;;;. c,-&
C~: n'le'l,D~,._l,a

reefJm,a;nclft _tiQ~,Q, m~~J)'c;:,~ JI e e:x'L1'~oattnr,~ a au t{H'~~~ UQI'lOliJ.-·
(eah.. ' ] 0.2,

Strlf!t·

tl~ii-

Dar pentr~ FJ,"uni . ,u~l~e~"~~QtlCt ~, mul iill~~ c:Inq a.u~t'~nu\'lea pune n IJ~r l'.:j I, rn in Wlrea W_~~~Jl 111 ca,e~rt ];:lerr'6~rLlL 1i. au _ desclJ.idetil!·m .,.lSI;""· R&ra, ~L oomPlastu:n~ -' rRamQ1ra.lm, ~... tund ncrivlct a ~.Uerllatcu icQ1liOm·.r (tit". lCON 3·~r!E). Ir on ye.r.!iu:ltii1>~ ~nlro.eni~e ctortgJa. G-[ tcerlo7;or . au fo-st !l4i~f",m.te ea t!,oluil @,ti't~~ Q rHni p.Qsibn~ rata de "Vanillt~,t·ea. bun e!l'6r 1 1M ~rpe(:,~a i;I lu~o1;on 1'i9'i.I in. a1 Itlra ~o 1irohl?le CatrJ.trniee ale ~lJH~L.

hl ~tl'~Sn IS to~ne~" e.-au l\r t 'SlU1Bl.-· 1 ,tH ill C 1'1: ~u'tOtitEl' ea bis'erh::ea:u!'[;I. t1 f'9.st ra~!Qit!, ,;s-~. ~pe,r~ .dootrl,n~. d13' Ct· ,difL'Ut ~] drep'lU"cl1e Blseridt.. t_~Pt 'art?! tJ: du hi/" excluderea m mlJr]~o:t'" Cf:JZll~.J in efe:i!;'h~; ]:}rin e. ~om.~ni.cp~e,

e'endel'.L'~~i~~iJlonorn\.fl~ (Sinoaul cnn, (7). , .' _

nu

strjrige

o·b~~~"are

C]

delce U~lwIe"

l~gU~ti[cr;t!l:~Qid., a e
cpmaes ...

\'1,

'.

prlan de C8lf.'tagi.pa, ~ tar 'n anal iJ ~t CQnti.lim drn ArlJtiit ii.\:cnt;ril1l, ti'o.t\~ltfJ~tnm~ re!:run.'o. _$'te valiclf a'~eH~,BOr~2;Ij.,. LtG COnI-12Tit" in nurrrele S£iutel Tre-

t ·fI,Q.1'tta fa.manl de cr nu rep.to Bbr€.iu~ ~i!vlr~it de etetk~! c astmL" 1mptf~r-iva opinl(d reopls"C.!QPu.luI Cy-

,oJ. TJ'l . 255~

9r~' ~

0

conve:t.tiI"re' ad0virata.
p,a.pa ,$te[m'l:

'Oonlj~tnn

(G::ElI'!lt

imt, .'e
OJ b

lIn
~

cretic.

[.hI

'r ~

L· ~ F Lfl,l~1c Cl' vln, BDme R~'PFtrktetJ _ by
Gi.rfJ,,'h Q
!flO ..

1

Re\1'J ~~ oil' ~t1i'iteit1 ~ttlW¢1{j,Xy.~ N-'w Yorl-i, 1 ~_a2r 'pp, 262-!i~·'f ~1 2@~-~(Ja, ADAM [ebr.

~o...:: l~lQUgJlrt

A:sp~doSl

o~ CpnXem,C1l'IlIf}

Am r1c~~1

I

e.anrQ<]lul 7 a1 Slrfodulut nee ~ mcnL (C~ngt~tlT;1[)pc;)~ 381):, ;rel1.1.a BIT'----,[i81) m~tJ;'~fOIu~2l~A dC!~~ eat.,·,~ ~f)r~I cl ~ eretl cl iiJ i shtsm,''Ue1 H~';5 cl iJ C~lr· E:-i$e,ilpa :r:'roced~~~ d,'U:'1i1'11; ~hid e!(;j,te vo~ha de· primlrea lQ!I' 1£ o,l ttchnie ~ umt sint 8oce]Jt~J:~i 'ca ho.·~~.z!EI'~i va1 m.d1, pJ':im re}Ju,C, t ar-e a ~:n s(::r-ls (I J:bcU 't) a a:tez]:eel lot ,~i Pri? a&~wil'~·rGf;I, T'aln f rn rutt.gc:r4f ,("t·i~·
1•

,gBl~el"

dd.am:ap - PSlwhl,L1, D'tlUJt .b1terpr,et9ri p'~'s'lbile : a,) p~r~ s.o~ni.i ~,n.~:U'Vid1:1ala, S,e' ~~t~ fiul wi { )1dam La. 3,S8~" pdroul Qr.-n :;r.idit. de rlumn~zel;a, (~fh.d. 11.11.Durr.m~eu» ~ Le. 3, 3S, par3n tele fj,etCntului 0rneneac <hit. 5011 lO, 1); ~) emal tn
-..=.

(lulu'

~" -aam~letat. dt' c~no~tll ~.5 l1'~
e .... ult1~ruc {
i

'rl

n$trn'ttJno~pl~
i .:,

. ill.'

Adam, 20 t"I'~vU. G~n3
..L/bUnne~·tu~ in
.~

nese,

cole:-G:ti'l.'l"tl!!II um"'~~~, UH t
i .( I,
-fUnta
dln \11Dl~' p~mtnt. ell.

~Wln1.hrL1pos.)

tt~~tnu~

om.~~

Q....

~l:'aS'muit~coron~

Adttmu:

Ie a cr~ ~~lei 11rlminci suf at~ ~ de \ri'l;!." ne lhurIto. ru"(C!' prln Dnbul '.:u~ DUJ1nru~:;ui:IL Din3Ut 1j ~h1 pu.1 ~i ;a.~em~n~e~, lui llu IDIi'll!ZE!U' (''', l'fll

~llJ';}

a ~s;aE2, eft

a f.tl9.~· rn'tna 1ut ~
.Jt"l...

ae-,~ 1),

.hu

i

vob1' a
onnn

amp ~i AS'E~\N"ARE"~ .in2estll'
1'1 b C3':ri

~

au

~f) ~~

cia! ~c 1 &" eare nU ex-is u d,i'S1?ens~~. fIIU l1-aS{~JJ t ~~ Cain ~i. Abel. O:f"ae. _ 4. 1-2) ~i 2l.,~ .~ pe .sa,t (Fat. 0, 3; L~. 'Val!li.l13 c-el M.:U;"e (t 3-791 re on.l.MCU :s.~ le prtmi\t :er.e,tic:]i cGlre;! .a goea- .~·1 3l8~ ~i iH ~i ffic~ tl"ac. 5,1' 4),rin tast: in m.Q'l:11elltul m~rltii nu rilii ~Jzoul dhl'voluluj t~a'ti Sal. !2i" ~ 2.., ~i cllsce:m~mint c~ eXilI'rnin.in.d d~c~ el Bin ~~ldnit rl9BS~ul~ rii lot (FE1c;t ~~,
1

s E:Lbe ien i. mani.hel! V 1,. 1tiTt 1' 'll$ ~ 'mL'H'l()J'lf~ij. Crltel"'w Ej;cestei arrbI12le ~j fast I"~gula de cre.dlnta a[:)'os'tal"~
L

111'1 'It1 m n~hot'e':l B tl ~ urm 1n e1, sa, tie apt5.i !n~t",h'~ZB~~i~ !'~(Jrc~atl :ei ':n, f: n~ «:.ilC;l'mtrul~'·} (1!',]jn~mit:'n1 mOllt~ni~tl,

apsllnariEi,nl; IlNlbl~1enl, d1~SC:O't'~'~i~ tt"~e rieni,· altli ~int
t"

enl,

mijtedo~m;ll.

tr"uJilt

s~b~.tteni"

nov~t~-

nin~~sctic ftlptllf"a .1..", "f,
e&t~
:;i.I'

cr!ala (F~c. 2~ 1B)
} _.
I:

FU te:rea s~

It .,:u
II!,

~~ta~

ca

l"'a fieu. t dupi ~ll1;ipn) nlritei Sal~ '..Int. Sol. 2. Z.i). tro.prc~... 11111i 'CY. Eva. i OtUlt?VM ee c;J tnt L! p.l'ri"ahe di! ~Hn'te umane (1 T'hn. 2_ fa J !it Qin ej, s-a naseu ncamu1, 6~ manese (~o~, ,8,. 100 ~ 'F~.pte·17~ '26).. Ei

_(It)~mne-ze-u a
Stri-eM"Ciut}.e

QIGShlUl.t

~l,d . ,[~I

om ~F;ri. _ .. n'~,

nem:uru:"!;

il

Rom! ~J 19', din. rul. P.rin

m,1JB:rtea

•Z'~tlID:j l S~~ raul ~i R>U r9.B.'~ JrrtrochH~e ~.tl ra.pEUcadertta.

At'm

os t

s~ ]eapiidii de umanu

ra c.~edt;L ~ freiJl on"! neasc (Fu. 13'1 11-24). A~·tlSM.'~J,uj P~ll1'E'1 face ~ t,lomIJ·;ar8.tl~ 1ntre

tea sa nea;atl'va llt"hl ~r-un let de «r~gcnel' re», r~dir:!" prtn irripk1t'l1~J'rea cu dlv1no ... LU H'L llat~~t Iul 1rJab:J'5. Inee ind _~ Ie lI111n1 (j31~ll FJ)~ O·,!;;t. d~ P torl-

!uJ GaFe BVI8j sa vinctl (:a.om. ,;" 1':11) ~t Usus. Jb·.iS'ttf~l' I(~ uI ee 1 l'Ul1 '* ~ om stall.iHnd anurnlte fin ti eze: primul Acl.iH:1:l" ernul It" ~ i(!~it din P.":lttilnt; cu trup ti,resIG: ; 'ulUnnd d H1. ernul al d~Hea venit di1:JJ ce r, j I"L.~ 2:e~tr.a c:U 'U_fl~L vtu ~i dWl a... iter · d Vi~a (I COr. 1~ 4; -017) P trtvi'!. aE;~!;l~trJi It['polc Ji'l ~1~~eCU' ,r-ln ed h derea (v, CJ~DERE) ~~ lrirf.rascultar a . L<lJ3:Ul 'jn tt:r em (Rom, J ~ ~~,~ 1(ta'rn ,veni rnoat1:ea ~'ltal.tru It!1't fI ('l~utr.et1 u {RQ rn, Ii . 1~).
II I

tda.n ~ en uref ~uIare

ill

Ge~

enstLluJ Ilter at'" in efJC@_gembIb I,~.~" t ,olog.iu apufil·efltna C,OIl&! id~~rt'B.
C is

ta

n~ ~n1ul ,JmW'H;!Ei(J

.. ,in

perscr u'

lui
-,

prlmit l~i a c:S,J-

dn

l1"l'tteg

fi~ a~wl~ c@l1s,e~irt' a act lui s~t (v, pA'CAT ~TRAMO~EBC J~ Pe r.J tru tee log! Eli tlri~n tBbl~ <H d~r:eEl 1 ,~ AlilDH 5l ~ SlU'b
t'3 ~OrlU"lCllJ lui ~limTII~.ze~1 u M 'tOate f;;b::l,tele l,I]lLan@
I

In chi!"J. VIllJal,eral
1

n~tl ne "'htrubE:!l;bU,
11-

re~imlJ.L volnt~l ~j rJH !irH
,'.1'
i.
11

llbf".rI$1 ~l nu aJ ntci ,apr~
'. 'N

I.~O~'f' ~C'

el

rie-

(1"'I.-B.

o~t

schjmbtib1.l
.r.~fi.l

~1 d~.cI

Ri.n.·~ ! ru. tds Pod rate.' 'era

t~l,

a~a

prJ'"
I

~ar~ I~stG Rsum~Ui. $i L~·~,t";l8flgut:'at~111 rscana di-'..'jn& {. l,luJul ui Durnnei zeu. In ifl1.Ji' pil:1100 sl j 'rdr Ba I uu l Ad'91'n r -on;stitT.lle ~fu€lrea ,,1.19 ne~I rt~ ~i1t;:j uF);e pi ~d'uti:l pc:; eel dJ n tt 1 A .. dfAm. (Jmu1 r. deveni - d,'p~ ·ta~ , 1 firii· umn.eze\6¢hl ~nPt~ 1~4). Cu

ol:lmea:Jilor (Rcati.. !J.~ 17-19,. .De eea tee.lo~JOI, a lns'&stat nu numat a;su:pr'· unlitatE ontofQglc a um l'l~ta'~li ~v. ANTROPOLOC !E) con~@J'l~plat~ in mod .ce lec.tlv i,~ p~r_, ·S:tlM~ J ~ A da~l' d ~'i it11!.i~J;:Wii ca .... ~U:t=terului dtn,im'!C' 1.1 {:fili a~an h::e
I

h~.rL,L1 unula slnv n Lt t'H .e an d ~ vla ~a ,tu' U fn •
'

rmr.U

C.h,l"·cLJ ~no". rcrn., vol' ~
. '.tll~', .

1•

Un blh'Hl pl ~et?'I'e SL ,,~oi.ntei'~ Ascetul, Ve~¥I:re Bo;t~ ~ I iii
[J,

]Ji"Jr.u, C.

rD·'ce.slN:;Ltea

.jltk2).
,Ill

tsn~!,

SJ~JIII, ijt1
I

DOil!'l'li't'I{_!;
vc,

DlunlfU;l1iol

a 'lil l' ~ e1 ~!tIi l.rt"l "Q:!imi:li~i;nr iI zldt pm; am, ~I 1n lnrJ'{1J I hl~ ,ii: IJ I J n i;:Ilt dru I~~!dl'1l~!. snftal1:'o (I.e<
'I

nT no!!:trll~ c.oilI: CI!'

J I t~, 11

t

''Vi

t.t1 d
.. f "ll,t

';1

g'U'fal T a ~ i
a

[llliillJiU,jd,~

l

f'e J 1\ Ill) reg T • ~i:! :Q'i).fl' ~Ill'. ~(li'~ J ~lHlJ el "'§jUt ',ll] In)1iI t~.IJO.i:' 'r Jl1hd o~l·n~;n ~. d r~ ~~:. • not 'CJh Doamn . Irrhih\JU~il~llLll;noiHrlii' ICI;:J en ~u. ~lt$ "th,," fie-al inlUt p' IHlI'I m I

ooJU DIiiI all,m~ ill u mn I'!z.!i"ld ~o. if ...,. C 'I fal. l~,~ a,iUIi II h Iplld "r a~H~m-

~in

I~

P.1iF!S,-u..5·

~e~ ~ ~Q,!H~
(3;
I

t'i}1j

v~ZU.(t,! ,.' pi."

[ilIB! rJ,

,r.clp b~rod eel
ali
!iiIlAPU,S~O ~

jJ[}.:';,

au

'Pkio.a re~

ftOtlslr,u

Fam;n'l~ ~\tin Pf ,,ajms n~lwuh CFa.t;o. 3, 24), rI.' ~ie'f"de d ~L 01'1 onhJ1 vl-etil '\!'e~ice V~zl'U.neca. te oeral;rt.ri~a I~Ste in trin~Ilc!,TIa~ ,lJrhllord:ialii A~m Imfmita~H'llIL.:are i-~ reprodu.ce in ,r::O~1g,Ut'lUil"eB [!rtc~fei ILiD"~;;; Um,mllE!'! in Aptul z.~tsl1rH $.i :rlq-terH tizi-ce. Dar arnul .nu pO'lL? !MUng ~,rJ,t'ful
I

tnt.

car ac.t.erul

1X,

gh: all .~....ea'tu 1

I,

S~lD t e~ Li Do!a !1IllO J)lj1m.neZO:Llil n u.inru! >1 ce nn-al dOl rult n;l{fP ~ ~!'I~Hl~UI "j.il1I~tt ~ eo i n d ~rg I t! em'u filii ]!Iral ; In" o~ ,l)'uia mne D'LI'm ltezc u I 'fUJS [If It. sU.:i m,CJ!!,I.iI II~:!;!J'rlr L!. I .~r·· ~u e . ~t pOIU:n. • nu i",~~.·'p. rMU ,W fhJJI

"tJ

aclQmza~. Ad~-m rellreiln putl<:::tul de p 11;]'- re, eJ:1'eti e ~.I
'·'.liff
i

a

P

'IJ-

I

[

II ~f!,,~aJiI~

m.1.1:1 ~ilLrJ' IIfLi1'iijm ~ Fd~fUdg_1I-~! 8:tl~~~1"llIJ~~.
l

cl 'ltil tr1l 1'll1dojd er.

hli

( 1m JOS'f.lJl d It
:I'i I [no

1. ea.s:fll"l~'"J' T [0 !:lfj)!. f.Ce:!!. :5, E'

:>

,U Ile:rmc:nul

SaUl

. .tnal

de1:lIt

d ~l~~\

t ~ll11. U

ltd

.111

l[ c,

J .m:ru:

tj

I 13q.~

~, 1,0

lJd 11)U ~ d f;' f 1.-.'; Ar/fJ m, 111 DI ~tf.'_'LHJr
lUj 1 1-1·13.

J.

J rr

fI1 !J$J.

,:rt

l(JUl!l. ~ J1• .In Ul'fO,

l3

i~Qj utrl*,
1l. " crrI'J.

P~l·SM.m~~t ~'kl~it d.iE! .]:!.I1.biWJ~'f Pt~ eind, 1~ "..... ¥.... ,_:~~t:ll' l .L,"Io1;tlj[
I:I'~

pri;~~p~ d]'I:l iri~
ii.4~
..:1 ~J:X" -'

P4.rs~l'll!m~ rl~r~~ fl,', a u4 ..~~. 111 1 ~~,1~, '~~~@. ,,"~~,,,stQIY] .._~~\(~l1 ~~i'1~~'~er d:~ ~~~Z~ li!1tf~~ (R~ m,. 12 ~ 1) ~ ~tH:!NlL .doll: ;;f~Br(!n, ~il"rtI~atGrnltllul in; ,&t,~re di"~ j;Ii'rij~ ~i. d tu ~ l'i ,1: ,~V~l.:fLd~m;rh"1(.1 ~ri~

1 i!'i!i.tX.ilru~i~IL~h, un-

J,*a~

~f'EL'm~; !leD tru ~
T.9,E<~~~
i ~

tf~

~ti~~Vi ~rti;nur]'l~VO,QS~'DLJmtt~En~l~~r;,t i:m~hl.n~-

.ln4.urDl"~l~: 19i

~'[j171"-

rea,
'trj

~!'u'~~ l~lr I

¢a ~~

I~

Jertv:& '~~'e Sfii1:t ..l bh; ~ ~
i

.';io,B ~ clJ,nihdmi ~elg&~.m~ (B~i 'bU,~ J ~~::81 ~~n. £II. s:1t.1.~li~ ;m, VtcJ' D;i'

~a '~

l~~~J.

eu'vu11,a~[.tal @) ~ (NQlid

Te~~u1l.~'JJ'L t

'r,IC i;:!' liJ~ m~nl~t i'0t J1 jlth/if[ ~tJ [U;oi·,tlJ~ 1 p~l.r 11 lm~Ull'ar.l M J].~m_j~t,tIUJ .q4 tfcMJ1[u nil'k trn~ pin, ~f1..:;o: ~<;Wt~~rir.U IQ! !;a ~~ ~ni,J' ,f~~'iI'#fi.' tmjtl1'll~{l~~1 1j1{ "~!lplr]~~ m~. l y lJ"1~~.t1 f1\la~ru" 'rc~¢11 "~!,-~~'i1 m'j]~ClrW t " ~c'ltf.r::t) J'j~~", ~M~lj lh1iJ~ ~~ln~~ll!i!~ Pf~I.Va t'il f.1~ ~vj~; ,,_ ~t_ cl,. e:l~"1 p., J.

iI;d~ct ~ m "fNhi~t~11 r~~~ 11 , rJ'Or'4m rd'~~ t ,~ lj};!l t'l! .Jj·i~lJ llw f.u]~~~~u r dr 'I'U!~

~s.a

n I ~I-ri IIlI! ~,.~,- , I, {r~~!

I

!n

iD!£I I

[H~ ~nar ri]1{~lrtn~.I.V! 1~'j?ri; u I

",.q,

--I ,

~I.

"j \;

~

,f]I"

~'~

~I,

n,<i'l ". u; .,~tmilll,LJTI !

~'

~~r.-

. \ ~~OO.

:A,DU'C'ERE
r&:.

I'I,
13 ~

fat'!!

enu l fu~·fs 1tt,~, ir;t.t9.r~ri1~~
r

pl'~!l:ipl~,C!rall.ELt.obl&l'f!i;~ - J;iCll~f:'I,ICdilIirb·t:!] ~. Jl! ~ti ~~. dt~ .ap l\ fR,f'iEL ~ ~~11
,~ii(J~n

rs

III

I;}UTl:~r. ~il'1

aln t£l',1 1'ti,' ~

:'lllUtl~Em~U l1qhylk11 ~r1 ~lJeH pr~en~~eh

1'l1~m~'~:Lt t~~tltt..,~

~ru~.rnriE~: ,'~~'~ .ij·":r~~lr~
,5~1~'1

'~l.~~ehY'
(S~~u
AfllUA1UWA,.
~~1l

'~ir~,~ .f'lln. n
c::radinde~t
1

~ultllm.i~~'))", tlrm. ~fil:1!~~~ea <!Septa 5:0 1)f~~

fn rJal'~" ~~tBrtE8, cl:ifl .

~(r!.

~~e;~~J."~ te' ,Wi .
I

In.

']~J211Ll'l.]

W~n ulul,.

lr.ilh~riB r~,e ,-*l

.a dU,flj!

~:~

:rr'i'::!j

d~ ~1e.~ ~~I~~'U ~~h T.~le d,joh-u ~t~ra~e~ ~UJ Viif.i.nteJ'~ ;a d;a't n~ ! r. e-1=l 8du~~rn: dl! t~,;~ ~i ~~ntrgl ~'P\Ir'~ 'TJJ\e, 71u iU~U p~ f;r.hu~n u~ ~a~~~~ ~;~lta ~ rU'Ul\lw dtll~~ Ii ~ :miJJ~1J:""~'e ~ tar ~'tilht11 J~" ckU~~i~'
=-="

d~E]ill~l,]J~'11t*l;!~· l1FU1_:U' '~. ~ • ",!i1~t.. :iP-~1"!' tmfJ:5iHi!l%,n;~',~, Qo. PIJne~'~ inaitlJ'~e,}) ~,e' :f."a:{J1!! in '-im put ru

~~~a

~u~

];.

~

ti:~[l,rnT', ~it~
\.

EIl'bliSU!~! ,:c~~r~'l,~ t

~~'fro~b0m:fudhlii ~rr' J ... ~ _

ri\!:l~~:Il~t-e if,) :l:l-il,!=l J9D.~oo~'1 (Q" ie~~ n1lAQ.:ri~f In' &nJ.!~~~ir~~lJIil~U.lu~ ~j l'5'~\!:; ll1 I~rtJj:r1 .~j il ~ 1:'~tt.1 f ~&1a~ i ~l~,J ~1fftL~er~r~~I~ ~~ri"" ~tJm s'e ,C'ln~'

m'tlt',~ ~

'f.ii.l'ir,iy~a ~:v.ef ei!iib~ ~:.dajblf CU~ 5~
mrJ,f~~f
$QU·

cere ~

,~:l'l.

fii b~ tr~~~lacl~q·.s ~1J'm lq F.tiJ: «ttl :l:~ra~n b~ ~~!~tlu-!l ' e

cnm~r~;gT,;fi~e.h,n1i

[!ti~ D®ELrr.mJ~, !n,Iji;':'a 'w"f~i.l~;H8rt, p-A ~1".. ': .

~~~---........

v~ a c~r.:~t:li?Jlol"'. C~

(1 Jean 43 8). Iubircta a de'~'rminat mo:du.! He vi a~.fl p~rsfl"llaUi ~;[ Loleet." S~lnJl:

_in, sena rna] la:r:~·, aJgitl]"namen
,I~'

:Jf't?C~p]';ocra ~l d@ sell d adta.te:! or~tri~ rd~, :58 :in:tane au ~n'~ru m~s~ ~O]" U ... ne :r.:u..J~n.te ~:Ql1rel'l eare ~"feau lile f(jrmm"em t!~cliciHF": ~L si:n,u.:tu'rihn·, mItlinte Sa't1 ~n le:g'a:~ut,rl q lttu.rgh ia, Ag£.1bJrnanlianto r!tJ.~~ In y-d;'e~e d~,r Si~I~)~rll't'l'~ cl a e'asts,: Cr(!~ihll,i primul ~·tncl ¢)ispeetu.l s6ciC1og:h:~ a) ~I Il.ti nd J,,11 . ;-" CO mtrni'i.: fEpistola ~U~ [:U:i!C ilCti"l' de~i a~~~rta tlu e!S'~e g. Ui~ t·re ,EHognet V" I...... 'VI! 10), cl\e i ~::] c~ar.e '·X(:,1,U5iv p(f~m~'Lic 1m aJ:n[u besC' pe toti. ti de dimefl:shlne-a . ,~;im~tl,ea (pr1-, ot1. '~"1 c pe-rh~adet aJJi o i b ~ I, g ~ 1< d ;1,1, e : (jr!go G Dlblfl.."J'1 Aga~ gwnirtt !rlQc_ l',i~~ uh~idhtl.e<t.l_ i1)n~ 'r.e~- en:to are ,0 fin ~1 1HlI~QNJ • 111 I.ISt~ldU T~a,lo~.l~'Ii!1!l Vt Iggl~a~ a1 Oari!JC~ J"ric~. th':~tlu.tle ~ .Eo!. ~J1J!), J Mr, i'~~; I). 4:JB-. \72. . iii rl eH 'Fen ~cbL ~~, d,et~rndl1..@, 0 I";p l.a zi ~ ~ttaptaI'E 1: v ilst~ 4)pet'ii de IHJ i 'hJ i log I~ .t;.t t 1 !ll ; :Ibni'!. L[iUrmJULi~ u-r:~ual i,~i.tr-. M~ ,raIn a C ~l])J~lnu 1/ I'1~Lt t!u 8.}. 1, .t~t:'r .:i.ulle ~u Ce f1tJ1af ];~ . It1i 'n' :I"eprl, .-'.1l (j~ :PaRa. loaft 18.1 dl inns Q'U. BeaU, Pn ,lSi l'g~7~' HCt;Jri eJS.~ X~In.,.,l· ]O'ElrJ'tTl;t c:a:re- (:onvo'jcl .al :PI "'t, u. S:}l'I!'l~ ~~ 1'W! ;Jil~r de J'l!1gUS~j ~-t~~ Conoiliu de 18 V~tkBJtt (' 9fi2- Lo Ce:~H1i5rldn; Pa.I.""L~ lQ~2 it.L~ f~"epr~a~ -lgG5}.Al.e~ papA in 1'; 56"j! d.up~ diu V~.t,~£~n n (til. ,.~r calettlv~,~. if: 1,,, monrtea pa,~~ ~ P.iu;s, ,al X;[[.,.lea, p~pa P:a'ri s:, t!lS5.
I

de jub~r '

clap-tate a Biserich. l' .o $H1J~a/~1estol rica ,ndua! de l~ alm:~a mnoi:r~ it) t."~droJ u.n.ul ststertr d a t, pj"nC~1 trans-

t

"... lwd.ice GY~te Jb.rmfi d~ a,

t,])

AG,G O'RNAMENTO

["Lall
i

!drn;c~'·

~pec;!t1va teologlJ;;~.

I

1tJ1df~ UJ Xl{Jll-,~ e~1 ~l:11ii'Scu't.An e-lp C~tlSE:PFJe Ron~.ru I ~U1J~.tl B!?y,g: ,mo. lrai'a,,- 1'1 - B~ll fost nun,~hi PEliP.£11in HulEt fi _ (i92~-'l93-a) In Tutof1-lt
I

i£,u SChllllbe-. crii2nUtrUe ~at9,1iQiS:mUI in fu n Ctt0 (e n:c.vpil~ ~ Qrioo ale ul ~ tlmpulul. P~rrtl·u rlee8lSi"to.ffia h';~fLHeornlsle de r~v~"2L1lrt ta QOO'ptwui ~ncnire~, l'TIsH~ tuf~· S~l'etm;:r iKJ. tu 1 V\~Ncan ulul fenI

Ut33), ~t~ ]J~ttifjr,h da V(:n.~?1B<. in _.U~5!3~ ~"l"G'a 8<,1 restl:"tuJ'hU'Bz;e instUlJ'~ille jl

(H)~i4---=fil4),

n Fr.,_n~ (19}"

AI. r!LtJIA len.r. ~(l~ucLii~1pe porn,. n:LJ1)~ : r.ifJjt(~e: ~i?' b\l~urie 1 rolo it L r'U f 'ii:c~]:J,'I:'I ~i ~Hl!'I'trieUle ill' !'\t:1ig-l'O:Q ~ tUml V.e£hial TestaJl;la-nt (:r.O~i· 15~,
18)~ E'
-(1ald~ '10~ ] 12·. lJ5,. l:~~jl Ea ttiilUSnri· ~i in ,1 el"l . cre~tin': [.(~..\Jeluiaf

:,J8alrni

}';Ir

~ l41. C,S!t~

d~

h'l'tilnl

J.1l

in

ti

r-Q F~llUiE:Ji:r'~! C[";E'EEL21i 0

i"n l'~kt-O), T~nce leg,a~ul'-a~ cu COt1sHb:;tl Eeumenlc al Ei;s@r1.Cllor~ ~aL1t2nd '!JQ. ;re, Ih~az@ B)C2f1, !tu'O,itwtQ.. peJ11 '11 C;[L~e 's-,a 'rtl~~ f:Irj: OS!>):, ·t)nsjHu
.\ publiJcEJ

IIU

unl

t.il

~re~'Urulor

{de~e,nl;~.

_l,e-tufa ~H2~' de 'ci,tir~,~1.Ev~' ghwie[ %:~ ]mnu !u:i ~H~eoruvi rniltrr», Lit.url!hiei~ AlEXANDRIA

",~mh:l AleJuia;» CApoc" tU! 1-6.). In Hnlf,ltll

n

cuL ul

146--'"

i

'a

-tlaJn e

·sflt'~lrtlijl

1'W'agLstt"Q. ( U~ :'11) ~ i Paf'~nli ·rgnn. ,£f1ot2lofhn plato.zn Tt: 1LtS' (Hfml~, Dup;] O1{1ifTt~.[] sa nk'e, Sub in' hleot.a ne-dJuj flenlst1t= '8rd Qomina Xn liJG3 ennen' ul ~ c-ontinu,<l.. ~IJ~ din Al~xantiricr, in see, II-IU. 9~a ... pa~5iL, 'PlIIllI :e.l ''I-l tel, ;~onciUul n-a .a S. 1otrQdu!i W e~.¢I~'jlS~, db 11 a':' l ba ~ "ClnUf;i t,a u do ,m e, aruea, d.,QIcit:.ine~nI':i\~rismU1! pntrl,vit ~IllTUla COrtth'll1~ o il~Uibllc. ~u p~ll;ld'l: nlistet:~ a! S lntei Scrip,...... ~
m

lvldter

Co t

pp~ endelQe.

iliJ"I'[te eare

vln d. ;'U 't:"~El'e,~E)1t t1 de :seam p.e ELn 'PI1UDn~, Cl 'mtilnt Aleltandtit:mJ ~1 01..

[c:~ nco,sl& de eX€.g€~a d:i rt 1.\ 1exan dr h.tl ~ ~tln,OS:I;!U tA prio ruereda ,a1eg'Qric's SlHU OlntcrnpIa tv de hit etpl'·~t~:'rea rub.ll~·i Q-

r nu hurl1ai un sees -vid nt, m~'iaiJJ a, 197.:1! N, Cb f! ~U, Contr:i1mt1''j] m l~Ol'h;:, 11 ,e! att,- d ~~l, -tin S 111 ~~s~filrj,- "Nel1 .l1tj}(ll. ,11i J~~ ~ _ .1.'a (J!'J~mll~rcd f) 'tU1l1 II aacu.n g, Ol'[~ti~~ T" no's,cut n:t~ ms fJ'.~I1 r !~H,)', ~I" ~1.s-1:uilj5· 'rnOuJgl c In ai cl eo ceI ee po \l t1~ harul nm Qa~= VITl ~l1Ji,.i('i.)J nr, t~-, p, ~B-S;, te'[':i1 $1 eo tLt.l2imptsrtl~ i Ai do.risnl U 1 a

rturl

I

1.

ll~!

Qri Olen (J 85-20 d ar ~p:irit1J J. -~ i @xee5~le ~CQ1H Cl ~exancll"i l1e' - '0 U g:3 sit e l' _ U ~ra t"tlr$] ,},.~ge,tic§ cl ~ rna.! tirzhJ I:tdlm eel Orb (J.d' 'o.l~ de •;, sa ij1 ].i·X1 m Miu" - ri'Slt Df: L.~l}!
~!

fps~ iolos.it mtl'-a torma ex It,~mla de

1

Me~oda exel!,~t~ ~~e.t'lln,h'{rla· lllf:'~_ d nl . I~ ,'QI lri ,con T din An.I; oh ia {v, ANI 1Oil JIA)i' -eare p,J."iiaie1"8, InWrpte"" tQll:uij,~a,lQ:rk~! ~enllul semamlc J
te.1irbllu!

bijbUc.

n .ce p:rh .. ~~t~hr:1s ~lQg.ia~ ~'I.:QpJ,a. ~ IQ,b1.A~ 'nana a'i:ii~ 0 tel.nlUnt~ urn1

IHt~r 1" ~1 a .~ncUn3,t ,~pre ' tpr sn eel .at' ~u 1.E':· £~ in:te:r I ~retH'te. Lrl sens tnof.lO £1z lt (v EREZlI) , ;fCl r ,t nul ~I lui 01'1ir.U Ide AI ,·andt.iEll : «0 [i te a : 11~

vI ~;tulu:i ih t1"hpat» c~e laSH ,8. ~G hl'elege i;;l~ s-n'S'tJ dou l flljt1.n!l, !M~nt6 de unlre, dfIT OIJ "U, _ t1nlre,&.1, f1J.o t{lltl:ca ~llL g'(H~uJ.ui, . fos,t cozn.:let·d ~1 p' trUlea .. inot ~tZUI

(~On;Venl~le!; pnct~ ~;j)n t_~'a t ~1.1 n,E11'~,~ILer' abclB1~, Fiti1 itj.cI juriclk t!2;t ll[L.C~ l4:i 13 ~ Z. 3"'). '~ot'll Testan~,e~; fal o~ ~'e~'6! t rTl'J' ~mll didl~tl'·f. eli 5 ~n5ul ~l J eg it 'mi n pI m, t es'tnm.ou'. ru SP9'z i 'U
d

in- het ll' 1:0 re _"lmn.- 11 $i aamen; l (6"1 a -,e.riJ 4. E4'), In \1 ~h!ul Tes amE-nt \.!uy.il)tu1 it rit~t II.isEijmn~l

lie ~mi

-1'1

\

-'s~am .11k·

:merilt:! d'f.t 13 CQL~Ga~n :'~fi1,. Itl E~n-f

,coIn din ;r4lel;7l!~n.dr.ia, au us~iruu,t lei [Q 1I.'!fG'IlIte el D ,respee'~d: ,(/ JJ~gflcoli intI'll]p.eL1'=ea Logo£uJ].], i c(ll"J;stl, tu I.~ m:Jn'tul P't ctl~e l-am j':rl-C, elat uu vol ~l'molphd ulnd!Jmn~z i!f'f.! ' . {tl~e€!- .sa. rn:.~-lui ta~[ sl pe ~ei1 ~ltaPfll sa n 1J~ ~ ~l:is" firii om,fll:.e~ti laon~eJlrt ini;rmcln "~iti,)~ UV Reg~ j t, 36}. A t~, 11,' a a. ve(h. 'ina1,t~rd. "l i"~ du,s Qe it ana.si, ~ rsju,a, de p'Rl"in ...
~ji

ru n,'tiare;j

lor

eu

a. ttt!:onj en iJ" tealo-

n ea~u

at·~-~t~ [~ga"'JJ:ru
GU,

most nl.re~

I

,a lUi DuroI,lo]t! rut ~es, c are e~ds'€t
I.,l~ic~

1\1\ flt'"l

C~s-llril~~7.a1

~_ capad®men·
!U 'Il L J 0
7 J~~

Grfgotie d ~ Ny~~'l. Cllg~ rIe de zlan;.:' :!;ri Au} £lIDo] e de Icenl tJ rn],

ctlasn~ de' e are

~,'LOc

_N

r~~ 1 ereb,

un cttraci r spedaJ.
I B h\fe ~

g'~~ :1, H .: 'U~ 11 fl' _[:1L4 ~ v~h:,k! fa.! ly C'1l:u.J i:..ir. P' fL rw n !'(.')ll].91 Mhlad.
IiJj

"!d.l~ PcH

L~

H.'J11 OJl---.U S '- J iJ!f .. liiW 2-~l2' Cl1rJsHun 7flf.llil1i,Orl: A liI!i1 ~

tJm:1IJ ;i,r~e.~ ale " J~rld ,"I 1'lelU e~fte tot p~rrrint 'llJI ~"'tl. 1. The ~efgl"o:n 'I ~11q CaUI( j ,I10',ifc 1 s, r,), ~1l ~l~eu va Hbe: fL, T ra:Q'nJ ~J1 fl j i Chka~ap U II \"u't' r;.' ~y F OPCl'U 1 n. Eg~p,t ~,l-l v Bl. ;@$il~ - • n~ ~[ Q'tlcil.'l1Q 1rws, 1~11 p. 2..~~III. ~'1t O~U'l(ijfiU, ~j:t sA-I ~e'a. ~"rru prom lS.i1 ,zs.,i r Ttm·6te. (Tr,~l~Ji Se~'lel u, JEltk I t i n'" P,tirl nl~Uor tl~~tir~,31 16~ 1q'). lsr a,~ 1 hf'l~~OI !f~~at'l -1ijl~1~l!iJ.J }l~rU fI j' Al~~i!In· a este ij]~ieCl111 un'"\] alegeri Ubel~ ~i -d.r'iel. ~d1ituj' _. Mt~r{jpo~h;l~ 1l1'f:U"tUr lJ I'lill Lme'l :r~gadltinfe, Mal 111ill't,I prln
b
,G

~oty

t

D!J~etQpnIMt

of

15} : 'S.De v ~~~ ascu Jot n g'l ~,s ul 1r-'Ieu ~ l cl 'IIflU, -azi l'eg~~mrm 1 fi;ol~u, d"ntre lJJ ~ t _ n.·8 mud 1 m i 'leU n pV.pCll"

til ell Cl Jjara d rOe Intr-un tl.lg! 6 re-~ftlut tt1 I, M d" s~ nurae 1 s§U ~ j p!an ul p e iE care-l are c~~ ~rfi!2.1 {11Zl~~e ~~! 7 r

se ara

pit'

'munt:u le

f'J-4n

en

j

~;Q' -

Iahve ~i .Israel e m;'1"Chlta, d~ un. ritua 1 (J.,e~1.re '204 ~~~~). , n mI:n_l!!',~~ acestul l~gfil~ir[tl' ]),rlt'@nezeu 0 e~l"U~, . UI.i 'Me b3e, ,sll ;;0 n-' ~tru13ge.a ~j~C~ ~lklut~t.(1 $ire' a~lJ1 '_ 21) 'n L:,t=lif S; a~'lS'ae ~ blel mtirrI !;it 1eI ~dk8" Le e' p, aemn f11 pr{:!~H ' ste t1qez t In '€loruJ ad, un' t cOO ue eul L 6f:iclal ~l pnporruul (Ie~ir~ ;~3. 0). UfIL nor ac'Operea eor7-1 tul. acluaArrE.l! :-;j,em,fL ,e,a. looul el:! Ul1'1 phJ.t de 5.t~V,a lUlj Dumn '.ze'~ (IE%'lle ,~O ,~.). Cu 0 Ctl~in m r llof' ~'l]hn1~ nt nte SQ: face ItffiOirt a, aU tm ~e~ (2 iRqi s, .:1: ,Reai 2~·j~ 1-3),' Inl ~ '\~e in R-a In alit.L1!t1 eu TImvid ~1 d"n:~t:i]ta.eestili (2 Reg" T. !4-1B) : ~~Fi ell' ~~m legtlrnlllt ~u ~Jof;!FfUM~l~ j\l'a't:u~l'I~d:n1ut D" ld, ,nul. ,,~~) (Ps~ln1i g~, 4J'. 1'0 Eeti.i nu Xl\J n"Hit ~'i5l t?]~ul'lta i:n£id~ IJ:'b~te ~1 :le~~Bnlltlirea tJ t}J;]()tu" a 1Y: 1 J I~rELel l(dtn 'li!a\lmJ1 ee o.stm ver fr , ~~ps [ , , c,~ ti1'tl~e ~~n ar iel R,e~i ~'7 ~ 1~ '7 ~i le~a1imului - '2 R i:J,l 2:~! l=Q,j:}_. d'al" ~'l d~u, C ~lt? dill ensiune rflpo"t~t~luj illnotrn DumI

PPp.ol"fUl lui DumIl' 11_'U (Ie:~ire: :1 1O)~ ~el14rtft d ",utlum le pagine CQeut, 7~ 6). A~~sti Ut"lir,e di,1.f;·(l!

acts t l'eg~ni1n:t, ~fl' ~O:D'sUtu'

un pe-

diree .ltrOfutLn I 'temi' (~ _ OiS€~ 2'~ 21)~

i

31, a1~3B

fi()ia~te aHauta dl[l 'it),~i {16:'1 0) ~,i ~u '~vid (34, ~). Ali~nlt v a € e~te aM Hn f1Upt din e;lwa ioIH;1e ... JJra,tH. (Ier'e! Ltl~a !2,~ ~'; a 1t S~) ~ asa eum ~t ~e.s:fGu:1l'~ 0 aS1itori~!. ~n'~ '~i s-'ndi tJ, pe .:l::tNLJ'Ra voasnra. in vinu iyi-u
I

~;hJ~H Tt'!z.J@on'Iel

m

Dumll'~U

raw--

-

;~r Ru nu
2~
~O,~

c:i),dea au m~i"~t'

znrl'iG'[ lllJl ,DUffiTIri,rz~:u. Chi'\Jlot

1. Le 1":' i 10-

(Ose

]n1,rume,ntU.l

~J~

1Tl

a ~ sln t 1J~rba:titl _L, Ii
1r

fe;];lle'ia

f.'IOlll'

Dmn~ze\l. p~ ca;r'e Iahv :n nurneste « Ii3JJarl tA 0. po porulu' ~l l.u.mini:lll papo·aif~~[}t'», (Is ai Q 4!;! t [il ~' 49! (j). A';:fJj_" ta ~!lW Cu'v:Jltul It,ti Dun'~ u ~den la:: ('.:1,1 r' ~J FId" 's~ "are va ilk lQ&.il :r,esl~m€fJ:tru t">tll' v.~'clrl1. d~08,.. .rere 'to ...u;! rtTg~c]:uin:tra;le li.H Dumne1 _:' 11 f,',E:Ul'11.11. In' El ,'$i s nt daJ.te pt, n

g~ste care se rev~rs~

Brrl~(f]

~:5l,te sluj1torul

rn tjl Gltol'w

lui ~t:lhv.~, Duhul lul

uU~

El ~Gnl 3 14'). {" [1vi 11 t uJ d~'r~h ikf (h:gJJ'millt. pia:n '~asta.meJ'"tJ este iolo [i~'~ In n,~~u-"a L ~-ttlfl
!

US;UEi: I,A~~ta
,.:ulIi11ru

1, ~

'1:l!ititul!'l~

I)

dnea
I

~.st

~!ng~tc legimill'l~7iJ:iu; S vars~ , U l'~"b Moreu 1 ! 2.4'~ }.1Jt i 'a -a1l~J1 ~ ('S,X' rq_ tar piC;l{-e101>!~ (Mntei 26, 1,8). Puvet; ~A.Cf;.~t

~~J.""=

S Xlgel?

ae

~1ea

cat~'e

~l POP[)I"u! JtE:i~~ A{:e-1ti~ ernpa~~ p.e. Iahve eu 'It~l $ pe Isl"8 l .u flu.l ~2 .R~ • 1; 8) S!u r lJJ" la an al.a: ia Qti:e=-mir~~s~ (I~~ d :i~l
11,€~el.1

pallar ~ltite 'l1Qul -Lt'~'iml"nt ntru ltng~le. ~n=~" {l Car4 11~ 2;5). ue L
(lI,ca.u it: \~" e,se
~Ltl~~

la desiinul unu] 'ljn;pol:'" mintul Era lUnQ d:ependentn d~ fE ClI2H.ta1b!H aces h:rl aJ. !E'~ fnce:p !:Sij, d~sacp.~re uni'V.t:rsaUtatea, ,h:onpmi i lu! Dum:n ez,eu,. pen t:r:u tot;L D~' l~:pt r pro-::nis.1uI1tlfL \.ina], ntJl aUan.te e!R'oistOi ~n eplnd eu N OlC (Factr~ ~1 1~1?)1 ,~;i A'\ff'!a anI (Fa~re 15; 11, 1 ~;ij.
U

At:~~! ~Il p & ..., \~ada e~, 1" ~a~ drul 'aUantei sirnlif1;Lll';!, lJhrnnl Iul
I

Hi. ,G~13J,

'

Dumnes

e' H:maat;

'MCl~teu, S,a e ,tll suer! Cl "hl . xpt§1 ~arl
~ac;rilltiu rnlint
11

~m,ca jett;.ffi p~n.tru '~l.:lfi,C~, (J:imf~ 53! 1 Q!-'_ J I ). t
:h'£

hnl~erinVll"i~

tJLent GQ n irma te a ce :Mgadui~e V ch"iul T>GSct~JnerH. anurne c ".po...

2Z, 20). /UJf.fJ
~f-a

,\Hlr ~
1

1I4aul Te~t~-

Fsn

iIJ VOl!»

via

mnt rkU,,~t€ ~ .Aees

mnte~, Tn N01lJl

d-a '

teshl'ml3nt]J{j~!lteie
it

~t

5

,~fUlchll aH-

I

l:!letpre Uu
"i' ~

legam'int

IlJHl

vorbC!~ 't:

gIL Lqea

pi1~Bt 1 : lOT»' Hom'. 11" 27~. Ra .tleL vb-rtje$-t,· tlc didtl1;,ild. care !ai-~ p,t'lrrnrn 1m A~r:a,mmlni'!lint~fI Le-

M' u au, @i~ -;in:d \fooi

este L~gt1_,
t'~ lCJ;lI

nU. poate si-l

,anwe,

.

:Ol~tklmlr

l' , 'f

,< i(r8~!1:1 (oI..-.Z -

1!Z~t, \i~'

18

[}qmeni. iBn LoatA .s mhlps! Hm·{la,. ~PQrlll ~j fle'raul (\poe. 5, 0) In t'!pJ s Lo Iii ~~Er'~ E~!l i ~ I~,us eS11~ ,a.rbi 9:1". ,til §1 nullo dtorul CDr@.. £ac.~'
flOUl!! 'a11ant~i (B., 9~12; m,ia al~ :3.l~·I)I~ ll'Hli bttrlil
(I

ilsus e pUnlr~tlM~duin'~i (0 I, 3, 15 t~6~~ P:r In !Jrmar·e m'jptlJJril'a ~ din Cfiidiri in Eli :nu din oos, I"w~aten 1. CU. Nn131 Testament, ~~ceUuit cu sur ·~Le ll~oi. Ilsus, e~periOJ; 'w" a.n:l~l 'If,echi I(cl. Ga.!.. 4~ °2~28)~ un t,~s-tamen'Ii F:1{U fI], lU.. rel, ~i al d uhue lui (~ " or. 3~ 6)1. 11!s~s . - i!U'i~U'mp~~ Fa,t h.l~ D¢mne .~U, eu sl~gele' Slh.i~
j,

eonflj.~t ~~'tl 365) C'U .1mp·iI'ii't~a:!!l~ J:ttMin.Uc. l'n.al:l1a iJ:uD'ar:atul'ui, V, lenti,fl~-a'l:'l II. Ambrnsi'u~ deVlne Q,Gn~.lier .~1 imparatutui T~odo~1u~, d.H ~ rEl~',d8~ 1£1 ~a:U~~n,p~ ~~rfl-] tlet~rmln.! ~J :e~'h;a

MU::m. venind,.

,~n. Cl!U2 . aca!il"St.a, :ia

;:otrjle~Lune ,Aubllpr] Qibt, £i ea '1 a pro-bait ma-S8.~ti1 9't!t@l~.ilQ:r in elrc:u.:l In. T'esalbnie. oif~:mbr,nslus abo ... · ~ a a;~u~ (J l'n.~e i'Aflu~'Iil.a asu~ra htl. Ambrosius a !n ljr~jelt d: zvc>ltaum m~:rnlhis't"rl.ului a irI,t;todu$; ~t.n~omen laril despf.le p!.Ir.s;rZtr:;tsjQk; bUc~ 0 ornHre ,~(?sp:r.e bO£'.~,t'ie 0~1

o

'teza"t pe·

A.'U

u~t1n itt llUml. in 'P.i,

~t lef'~-

v,e~nlQ (1~ ,rJ'P)1 ptHlet1 litii:msll~i 'silr1~ele ,$~ll 1(9, 12'),~ V"ar.s:at lJen~· tru fa.S;;': lmpararea g:re$;- 11.10.1' de sUib

(B~ ~ .)~

til lKi n"" I 'n e

tare-a c()mun-tiJ

11

B· ~rlci,.

JJ'futgi.ee. A ~ctrl~

a

run111:U Pi

oJ...
Si:it~

~ntHuJ Tes;~)am.e'ilt
Bl~

)\MIN: C 1iI v':p t eh al e O{:l f,- tn:s;erm:ll1E1 .,-c:a~fL :S'~Ini;'~l ~ht ,fiiI.~lSjV'~I' l!tvi , die~. t1"UPIl;]1 lUi .!-_ "iSlOS, AUan'~a ~r,e, Sl!i\:Ul 1ft mo~ ~ol~mn.». e~t oJQ:si·t , n $et1 s ul lie llfj mat1e'i d.e. eertt tll ~i 0 di1nehl!i.' uns e~ho,l! ~Of{ (i\p.o~. din e ~~·u 0Lll'1s'[m:tiJ,:"~ :solelllJJ ii, pen tru Fj ~ H~ 10), cer;e., ia I,O\rl:11Ei. n,ll~t· 'ml'~~ a mtarl 'fJ 1~ !!ll'US,'e S II f~'1a'd.ujt"e· lul '~i.'~ Bh:ed mil ';1 [8.. ~ " (Ape.c, «in ad~vm-~ tom;te' £ag~ulln·tele.. lui st. 19'). Du tn zeu .sIn date' in :E1; de a= lim I bl'] _ O'~ r Q ~ e : G£l-tI:,t:l?ii:'i:I Q,ti:_~'.i ~1 ce~a ~! «a.fNiLn~} pe cW~-l spunern nlO·l .It)l:!,;;-um ~ Be b.llil ~:r-t ntt2~,ikrr 1'n (~Ipl"in E! e;9:t.~ s.~~ sis~ l\llEl urn .. I)'f!'i[ Kt1l~, VI') I, U~ 10001 P" 11)~·~'1 [0. nE'Z'e:~~;(~ Cor. 1, 2.0); ~Dumn.e~eu) tir:lRm~w!J·l.» {~l·s.~ ~ ia G) ~i tt Ce'!e , MJrtQ SIt:J 9 (~a9:---..a~·1 ~ de; l'"J ~.~ p!lir,t~ £Url~e £ic~au! .Arnin: 1 l~r bagine nObih' r,Qm:all,a ~ !i'huidla! dIi~P trinU cazuri1 ~ Be lnchi'J~'j;~A)~(A:pow. tul, ~i Fgtorle~. to~t ~tJ1;ator

stint.! dpor ,el!O'tli,,'tt de DU.ltlTie~~1.l t(1 Fetiru 2 ~; J:e~lr~ 1$.1,~-6)! '11

J. ill aess t Tes raman t Nou; 'to1;i s _I't ,chell') a~:1 S'., devlna '0 se:m:ntimle~sll", ~Qn~un1 lte p~eotea;.c!_a~ neam W

113. 1.2).

gnu,

:;rfjnte, soa op orul (;:1] sing~h! pt'ltimit in Il.fat,a pOT~ij' (E"'\I'~ej

(if]

15),

US1Js.~ e~

N a. bot ~ij!'acul (De ~r~b~_ "l1e) ~i 0 (!atel1~~, :l~st!!m-aUc~ de~pre S;1]P7'l7~tent~.
J;':t'1:we SBllL
B 1 b 'll[ og ,t ~ f I.~H A. .0 f-UfJ~~·lf.df[?d'"C'B" l).~f, 'is d

G.

HaTl'U1'Ll)Il

=

i'H~Jt~' J} t:;. ~~l~ ,If Brou,w r, :Plor~, H311; p. t.ii~,-r1~1.

i

I

I

j

l

I,

~'M

~.

Wovltu:lal irt
A lioit

~i an,tiC1t'h~fl!; ,-pl",,6op" 11:'1 37~~ cln·a n u ~ra inc l bo Ee,Z;,B,t. "P.red i(!late.r admi n ".Sf;·[' -rto:r ~i. ~ol1tidan ll, stit, A~~51u.~ a ios' pas.t,Qf.111 mu]tlmilollr ~l s~r.ij~J1or~ S-tJ IOPUS r~stITt1~, 0 cu1tUlui. zet, al
ale
d
~ri€i!'n;~
i

~n~nl n,Q~~.td

I'talict.

51

rna .. Ambrb~i~ , Q impL dicat. rasp!.na1Ii a al"lRnisrnuJ.ut hi Occid.'ent ,I..:in

Vlc:trl Ia) Ie

· Sa ~Ena,uilw din Bo-

0

s.i:a e. ~olooi;J1i de · irs-us\: «,d.min, A....
~;d·nl

s"I)'sul d.e paJr,Udpa:r~ 11 ell rninl1;ea*, c~:n~t.~~1'.M., Ia ,0 1'uga~~ulle 'aul eul : « .,·c,a vet b:tn~clUvulto ell . cluhu], CUin ~f~ ~pWllle ~~ n,.il.n» , 1': .fug,ic!uni1e t~le ,de rrrIJLltu-mire', eel Upsi't de darurtf daoo. el nu, m~ll .. g~ 00 spat :J"», (1 C·~t: 14~ 1:f]1,. E~pr~-· ..
€'lin1:

14l D~r potrr·-,.;·a ~holi'
are

cxre;

I

.}

zic'

VOU~»

(It'la:n. ij. ]~)

~11

aen-

19

s.u £de' "a,d,l2'viilE"@t. ~devara:t~ v~l SlliJilD 'V . ua»· {1~au '5 24-25), J.Li min ,sa g, 'ss$e llt sflr~A'w evangl 'eU i 1W ' Lu ea "241.,, ,a'~l)" In !U!I)S! de ~or, 'ul de 111tat Ire :'1 de tJ;Cmpta:ra 11 celol" CU", pr b'l s Xn EVtlpt1. eU:e", ea ade-vli
i

se :rmp~. ~ijs;ca. a,An eel _ IG~ au fost eansf [11.$1~· pdn, · ~ul a,tisti i1M" a~l' r GPTc 'mu <sll1. de :[m:ti·, 11, -e m t~ '2u.haris't}a Bcasa" prl ,,1" Ii~on:t~i.(Ap!]logtl 1 LXV ~i LX,VII. 'L' ad, rom. 1:0, (tel. '~fparir.ri ij" tOri hi~eri e,ti~. nr. 2~, E... IB., ~E§Jnl[i" . B~H~ure,'ti" 1!l80, p, 70~11" ,~ ilp"C~ctdlp'~i 115m Hrlsto.-'l paaJ~ S05tireSo! . le-stui !4min e.SD~ !&1(~ 'ti§ n UJ'neJ e de {{C~l t~' Gst~e Ajni~~, tren1 ~e !nl'po~iil ij1~ d' carece indj;... nUlirvorul arealn~io:li ~i adev.Ar.at"n derJtnl RP1"tl,[!Ip-ate litu['igi~I,. a 1'3,~ 1i!1:, C.!~. 1 6, • ·n a.c:eia§~ ~ '17hS PB.OO~rulu;t1 .1?cgtn~Ql t..~ebUie st."':iii v 1 serl£~se: "~Fltll IUli Duml'l ezeru Iiws 1;. "ri,stos~ ,£t~ m fost pro:P5va,... " ¥1'Jdrq~ eOB'Bim amln~l la t:l1gu~ du~t d ~oi ~.n ~ll~jlil:iCut \I'IilEitrO, 'nil D~ Q 'iji nlu.lthlmtr-jl~ pu!otWtii UtUf-' ,g;hbitor prln ,~n"tin (eL T 0 Or de ,~ :~ctl~t {~dit1»'1,:1 {4'n~""'~ efld h''II, ~'1 nU guha?fa ... , .' S"E" declt redan (;2, Cot'. 1; l.9", noS'... MopsuesU{t~ Omilm de_~p~
I

Uia

$Q

2,

I

,i "

ca

s mne totala
(R't

U~d '

e.n0a n'~e.,J ~ Amin
131

d,~' c11l,mnt-ll

~re nu d",~ ~i nLl"

lu,i, Usus HI:hrt.6s 'noB~U't d.ullHdt, t¢8. lui.
j

eroofll'C1G~ieSl ~Clll
.

'V,IT: ~ a

S

I,

t~ll:e

~

n""

tic.' I~ as, ~ex;t in l/in.ifacron
are dE:xU ~i sei1SUl de «sl! Ii. ~B .(';t)'.

tienrt({ :par A, i-fanlm'Qn~ D"esclfle De BLiQU,,,i1 r, Par~(i 19fHl i p, '60,), A mf?)

ch.'r~'"

j'~gaciune ~

,;,:ar(;1 ttst de 18J' ,i. l·,ost~~~b~ Ct1 gl,a$: IDfUr -: HA~

l~u.:'Ul"1Jl amln u;~t: cA a,dun are,! U m'~ieJl st~ C oare 'Inch 'e oanan t1 J. euh ar: .tic ,rastIrld Amin as fLtgacilln,e.: ,CJnd el (p' 0eJ8t~,s~)A ~ ':r~ n~t ru~;tlIclul"dle eu~i

I!..la thJt

ANAFOJl_A _, euh(ith;Uo~

h!Oll'lst1a,

mtre,'

pO.por1l1

naplhDr~ ~~al~Q're~ rldj'CR'fe~ i"jran~a,! inmlssa Im&~ij canon]: Palte.a ee:r1'triLla a HtuMhlei care e~:r~BpUl;1de!'!u

tgr

i

il.. '"

lllSs,rUnn' « ~a.~~ i!ifm. Pu.cpa e~ ~·n fiat~t~'~orul a te~ mhm'. euft~[·jsti~ $1 to popoI'lli a
e br<al e, care
1

m n»,

v:mt

r~vlntu 1

. ntzn. 'estE

Un

.eu-

r'Oli't I t A 9.nnl'~1 Slllj itorii. mrOO'ia roat' .s1'n 1. numiti M! flot}i wt:r.lZQrnJ dau He"..
C~t'iL'

gl.a!'i ,"ElTt! ~:h Vte d,~ ,eatlJ

blu dIe 1iu:~u.eiuni de. n;~ultum:i,.e; cle Eifiin::tir~ ~i S€· in1l'O C at, 'fast' ta eu IIi t"m ul car'ora

ritt1:alU1 ~i tug' 'c:hmeu : in tel oT\a rtl. e',. 1lna.f,Qrd Go.n.st~ dlntt .... a11JilUll-' u.n

'I $i acthln'i sirnbQiiC!
S,e ii.~VJ~\~a~t

'~xa ill'trerupet'I,~
j

lnS~-

s J hJr. A,p.,o~, til. rid j,cr;;;m ~n l~i~i(j re to~i a lao.la.lti ~i 111...., tirn tu.gaG'iun~ ~ dUPci c: 61.1"'. ~ eb1d m,ol rug,la ~un lEI ~ ~ ~l . IC:U In ~ am ,ira'tat m;aj. fnatfi't£\ B~ atIpte .p~,tn.e,i v n ~i iJ;rp~'Il liar In.ti,ista't:ittOf111. ~Dal e. d,eo.D~u~.~rv~ rU3adun~ ilL ,mUlwumirj~ ~t $loat£" ,nIaj multe~ lfil . a.:re pOlJGl'ul, tiisrpund. fn'tl"~1:ln

~i vIn1Jl ',me:s.te'Cfij· en a,~' c:S;r~ s.... all'[ ~g'hial, t aus.ft}rm~t ];n eo:ll.if~if~el' Jar eel~l: ijnaiQTO: sau ~"O,n 1Jl ouhlttI"i~ttc at: e~ ~u ll1t d. fat ~ lit ss du.t! pre- la l~l .,r . .dgin a. in r-ugMc1Une,EJ,
t

~ . sa t

Ia

ern,' ~

,i1e e linpar tijieasca d i~ p1m. .a
GeJ,[
n,

S

,gEt~esc

(tat d~rla,

flCcere ' ,(meraDfJU) 5fin t€)qr d s;r J~l

Dr ~-

i

in

Sfintete

TJ1i.

B'

(tao

multum'l'nt (euharisUa~

Ea' c::u.pri:nd,e tr,e' 'X"ug" 'Clurrl p:Jr1"ne:ipal ~ d~ mwtttittrlr 1 ,(: US fa 'awm initnile~ rvem cij_ e Cam ... hQi'Ul. ;~1'U1». (~g~.. mtl'll~umhn DQ,m1!'lltlui -, eu 'iVt'e;dm~je' ~ eu dr.ep:t~:t!!i1'>: de, a~tlre (~: ~.ne28) 1n e:are Be' eome~ :nile «l1tlc1uala)) _..... i~q.npn'jla 'P
C;aH

a. BpUB~O f!in d

til

·dLuat· pl~,lleel ~i 1'3.-

pi

'CtlF'

'l;

Ii-sus

g].a~~:&"flS'tll1·

...- ·r~(;r~.~i Sri:;!

dil

Ue:e&..

Fiul

,I

lmplirdt.-o

lCH31l'tl'U

min.",

. r,ent 'Cbl si'i; ~, ti darudl! :pe ... re ~elebn:Mttl ~ a ,.;J r~6oPlJl SHU - pmoltul Ie- lte,zlll,t.a ca j ~rt!ii; «Ale, Tal.e din tr: ale ule Tie T~-El.d uet!)T:i. ("QntllJflor-l!;) d re' to- 'Le ~ .R- :nrttl;.l, a~ 11 , OQQorIl"e~ l)ul1ulul
.1

Euhan.ls t\leJ,: ,"LU~lti mincs·U.·· B.e'tf ,~mi..tr1J ..~st.a. tOc~~".~~; 1'U ~c[U nM, d -. :in ',r: a:f\- (_, (Lle.i~) ,ent 1"1
re8l
I

tui

.

oalo~lloL~,

tn~lu:si"" lnstltui-

6?U~l
. ~

.-1 ,mtsterulur cJIYin. in des£afH2'1'~tlea S a, Dunutn-eu r~l ~ontrQ'¢t.n il1:e Sa ,¢Ii vln S. ~ll U a la1}a1 posJbi] itatcMl eUnO~ t erH din tb~tt:,a om111u L Inlndle!£J. ma i clegr !aha .foxroeJe dr~ 1~ ijrU~j patia poe C~ili!' a 10: aeeepi ,'" ·r.. .;.r~i~ " H Qmul ~ declt n~tur~ S~ invl~d.hll.q ,~i Inac _-sl'hdI .' P' de ~U4' rItle, p'f~ t cipar' l.iJ RevMw~t~1 ca 'eb,t~c· at
«:um.:ne;~~i'e.Ul:i'
l "" iI -.. ~

nurnele

In '"

l

J

N:I! I.d{].f~ C I§ ti!S-~ la I l' IlJiti t .,Il trurru'[18:! 'is. Ur: LUI;l,l'ql tfJ r 'I ' xn.~X,~1 ('r!.!tLr Ena. ar'~ni}t'P-, ''(!,t\. en.; 1U~-H~t1; Pc tr'U( V3nUl. nl, t H~'.Hg ~J
A

f'KW1.Cii)li

~5E.

a.in. :all urr-:5Mi ari21
-;::;=

P.

~I

~ ePf'pact.',mte a de des c:hld "f" ~ tJI Inr nlitl eare S~ m:lpCtta prln :sitntenl tn Du;h, ',~' Lje n~p~ ~[lllIns pl"in rir~fi 5hl,1 '{Duh u'l ) po-at' fT uprin S t'tupa u:n_,i tr t,~,~] &_4:J ~ U.01pUnd to t u 1 d~. pu ~-

~'1W)o.~t~~

t~c:loglc~I'

est!! rn,.n10U'luil

R~~l[)r care ·sin1 l"lT@:iI J~t nu poANAG.R~1p;--.AN gr. noser "'E, tr.bt:t,t unel mElFii JJr1 nn i~ 'I iM'JJar~ Cu.v.l ull:a l tr r~ui,te, lu i. :hi S.l:U~~ nes crlse n E' gb ' 11 dk'tr P' ~tt.r~oo I· ~ t'1~ tf1~in tI 1uel'. rc a Sa i1JJ pf'io. 0 r.~i· . er . cU[t'ta»' fV fIIsilft: eel TIlls '.e f lJ.e ~ J ~'e' de e le, .. ~. pj:Idtl varh:tn ta l' ter ul P bttrh uf ~Jfm IX! 211 rrad, ~it p. r din MAter OJ S"i~· Ll1f:',d 121 31. 825-32.7). (. .... r~t] 1 .. urH mart , Oar .,;i1e·rol" d~ s~ var ~dfiug'~ VQuJJ',i), seu ~CClr~~:i .EJ\.h3t o. aj.t~.ctll!qi, . jmit~,t{vl, pildr. ·~o~n~ e.~J:' ' ss'hzlm: in o.t:1 1= ~ hun ur11e' reSIt~ 3~ celiS pam5n'l~.tl ·1l-.l,·pE ClIl'€ 1t r,~ 't"li:'dn'a cnu d lpfl vi :!!H~I\10r- arjau,g~ V(U.1~ '(C Ori,t}en, D~sFe ~'ugiGiun(B\, ,cap. 14y1 _in :C3rj:~ X;U:ltllrt, ~i dU,Ba ip~sltas' (eoana ~i,=· fer de or igililAJ en natu ii,~ n u e:q gen - Scrl.e.ri aZ~"iil 11', '!EJ.B .• 19S2i p rSrlanl ; ~i ~ooto('i« sinlbolioo, sau P', 2~ ,.
I' m l I
I . I

rea S·a:.EI nu Se

j'mp~tt~'~~fte dei1Jt

,--, A.tOI'~'m [gr. ~i lD.L. tm~la~ a
PM~~~~ ~SEr.m anar,! ,cdrlftrrmit~ t~ I ~ tae tod5~ in~D'lCJg:j ~ 9 tr.t vi" c5,reia ,U.naru fie r~a luI D u rnn ~eu, s.~te' (f.~:n-C~n~ AU)~ aaLt 1~'Pi! m!sUl"a.» ;evel "tiei If' conde, -o~n[],9~el S~l! ~i ~~.p.otrivlt eu» eapael~tite·a. omuIll1i dl.'! a ~:r.r.n-li R~~1:a~t'f1. CunQa~'t r8.a tea~ lJOgic~ . ~te _o Q'l!j~, Oji~ eye .m'LU1~g.'di Ill~gU :rata,. ~J.ll1 i1:!'ttlC--1 ~ ~Olre~gunz. to;tr~ ~~';!l;:lenWti. s,p,i1"'ituELli~, Iie d.e Q. .Par.... t 1l.1mn, .1J~ I~a]'e l'ih~ f:bnea Sa ,e~~~ (iw!Co1c de 'l.1~··>CI:--m6ifjuwA ~i ra11:::::1 _

'i'!Ill' r:r t tv&

U'~I

elf"
nj),

cl:]l"e-ctIt; de pWa! l.egea

I,

(l'a.r~ "

p,o ate lu

Q

J.n

Tt -s.am
nlca

un .ip 'pen~tu

w

Tes·tatnent
If.Ut. ~l ar

'3

'mpbir-ati.ei

itorru ~~ , "ij pentru
tlupa

I st~ 0 fOFIDl1 SBU 'EvlJ!~he'llu Nouhlj,

V~'0 -

d 0-

tor. A7:1tlLogza &! poa±~ folosi $1 [n. sens lN~nzta1; Cl"~ ~~ia: ~fiiI te Q I~~a'o"" iJ~C' rlentru Dumne eu, 'r~ te 'r a-

8'!i'te_ 'iln Up

cum

Duml-

,\r·~·8.m.1l 1til~

p~r't l$~men.tne
I'

'~'a lnainlea :tr~Iltului stye), 1~1D~mf):ezeu ,(Is·, 2), (,u:e~\ 'e ;~~1atl C;!l..
r~~te u~. m.s!:m.;ia.'b:rn fti de n:l!c'iJpritll<
;)1

cln l, tF'~'Us "dent,. C"hr ar ,ae RevQlat~ e, tn ~e~b . J acope-Jla

~al:a cti~·rul Sau ii:b-IQ...

,lp~u. 9.1 'Imp~natieI, B~ harul Tcun ,~,ci:1Jl n 'Lor, p ~re u.ti1i!re a ~unu~nar vU=

fJg-uJral'le

Crea tOf'ulu-1, ~e t:ls~m~rl-ib.'i a~ ~o.ate '5fPUJ:l e~ Bis-r a es· G preale

t.~rne pot; fi (Jo~;t'u'~e

IC~

tel·

o' n -:..
n t i-

fa:na'~oyi,aJi

tJ 1] aV'Brr"ij

n1axJ In Martarl'sltorull Clrl. e a In I,J-ml. , 1JJ III i11· r;le L, S@imbar' 1 ~IJ ~
l

t_Oilr~l (]r~orle. ¥atam~

t;I1ea~a p;e
f~

DO:ol~,tll:'J I· «s ~tnbo.l ,a1 'eologiei,

,~.1

j,mplh,,;t~lie~te'p m·~ts~lra 11.0_st:r.~, dar au. it n!2 11ldrfmpt~ spre cevs ~, muil inb~-t? alfmi6gic til ,~,gOWc ~ ID -'sIJre ~J'£ftm Lumt?,'rnl 21, in }!'l;.. Dealt . rQm,.~ "1lJ1. 7. r: 2S1). In; dis ...
putu

a ' mnezeir.-ti)

bl sen&U1

it'

n1.

se

·~is). to Tnu.alUl p~ a(fom1di

se f~'Ce ,pr:ega:tI-reil dl"1Jril0 ~~l if t B,~ _ .f! ofran Iilu lut Dumne:i'eu sprl amiJ:1Ur a roQr';U 1.uJ. HrTsfQ:i

"1

dn,d

lu.i

Dumneseu Rr;i:fJ., r;;rttCltagu: (~l chi(~t, p;rln n~ aft " ara lirni1.Ql,e sale, d£QBI" " -POl', ~~",e 0' 1 pin, ifriul
''',

rna

sa' CJ.1 ':~ilarln{Lm1!Cr[gorL P's.lE£a ar~tll,t e modul cu;oiO,a~t.erH

'r'1tualu!lltU'fghh~il
, U;

(1~, 5a

j

7-

,er'~il 111.

dn' ;se fac.1t :[;1~cif.1fl.er,~'fea tIa rurllor ,ca. s

; rBl,'p1.:e Q. '3~-3a).· In

14"Jer -{!it; Ulcl"i1

Li tUTgbi.a ill tr a:~;i ~li'e: un
ter
til. ti4Trl,neUe,

p~ 'singe'~~,

!~,.~

~-

His. !fiea

Ii1te ~on~

~in V'a, et nurnal a'·" n,t'~~~,., c:1J,no~:tie p n ~t ltil
·Ul"U(.J,r

M'ohiStjC

«nu

10 ca'le'

Dum' z~lJ c i p (cln ~ - IU.Ird i er ate " silica «'nu pu rn c,uno. '$te de it n ~I)'tiUe
nD'

di . 'w,Q ee
u""

'ij

AU

'n-

~tlIntll ' ill ll'tul'ghi" s~ a'c'~uaH,mea,z! reru1t!Qt~a iStGri~fi '$1 esh . 010 .. gL'~ ~ 'f,J;10'ttl lui 'Eristos_ ca:u.~..a f'1i'ti'E~eLUfa ... ·~lscumplrajn+ crib amln·tir~au j-J:er'tftd de p cruce ~1 r~~~ :rle1 ~uhru~isti. i, A1rI'tim1le21Ct devine Syu.orU!claiil tl'tun~i pI!. in :inwc·f£lI.
'Ult83 ~JJVntelor

(I:M199f;tl:~ as mflnarea ~l. 'l.W" . o,lui nu epuhreazffi. ~0, "~l:utUl l,lrl2' __ . 1j t.\tii Ia eare s rt'l~ra; c1 i'Dtti@ un fT"l1 } s :n:n:t !lUlU. ill ~C,fStei!1 'Sensul

uee -,'

~t.em~'(lbUte:'Pn. p. 351 -3S,U De

a c:a.aaO

: stErn ai ()

ii ' Instntd~e

iil

"rOlt-

sp ial1 a Duhuluir S~'tj

ei

D, t

:gt:! i·'.

fl" Sni-!:ll: N. elfJ_~(,es):'I.1,
Uco

l'llIJ.rJJJill

. ill 11rd L'ri U :r a.-ill e. Plonl (Ill 3;r;~, 1.11. ~,

':c

AI ,e,,d, ~t
. ~ID~~ V,

lOT' efuhillir~.5t'iee~ plinea ~1 vtnuI~ jn i 1 ~i T~u:puI ~l. n: ll$i Sing. -,~Dam ... nului ~,t ]~\1,m;nGZetillll ~i ldfub..utQl"ulul. e· lti· 1 -~ot';at:es 'fj;. ,t'uaposfbU Ullmtl.f. 1.11 nUh~ltlrrt, 'I\;Ungl-l~tci'rw F puhu.l Ai ~Tacul1J. , C~ i re «v~ \~a aduG:e nmbi'll de 1£)t oe
L

CLEZ .').~ pen tru :p'refafel".ea ' ,stud·

€t1'. E?I ...

llaarea

IC1nlh:1r~,eJor hU BristOl

tn:t

1'~"~'IJ(.JJd

;1 ~J~mil;ioU~dr BuclJr~'tI, l~J

15~,

-I,r:t.

AN~1NEZ

in toP] n11 t!.i tSstig,n'ire:m. pe ~r.ac , prl!Zentl eo ei indu,rv a cl',nul vtEnllre (((' ~dtHitn~'n~ t, es, ,20,/,

, ,: pi ,rt£1 pr.uloi:p4Ui .tUn tanonu l eu h$-!.sti.e ill, '~re S ViQlo.a. mc· , en· te~ . ,£IS n't;.' .le IcUn ' 'OI't"~ 'mintu~r~;,
_u .
1

V.... m spus Eu.» (Inaa llJ. 26 ~;. Hl! . nurnfl. .:'i~ 13-). A,f~~mn.~;J $1' plclez _~Xnt absQlu.t ·em~tt1!fitara:~ amlntir~1 porne'n~... ri,eG~ aXil! P Iltru pteZ!{!on'~~ t'1Z'sj.A'Q, luJ

:

to r.

:E r:l.~tocS In. :'t:1inJl Ji!lJ.h'a;roi9.U 1 tv. EmlA1US~lE ~i ta !UROHIE~. er·e~ HtiH s in t QCUH1t.i. n ti ca OdmnUl Bste
l

n itll't:e zile:le! (Ms-,

ne nmlnte.T.})}' TJ~m~J.;;1
si
,J1

,fl

I.

19 ~l in 1 Cor~ 11, 2'4 '~1 2!"', U~~ , , ~t~ v~:rba de msti~ .utr·· Eube.ristL ~ (" Ice;l ace:asta s~rQ ~l1:lefJjTle.r,J, M 8.",)~ Dupiit 1 Cot. 111 ~6~ Ell'hatislla eSte rapm,"tattIJ
I.ilCl4"a ~25

S1fi

folb...

,P'; n 2~,,;r

O~f '~I~"1 ; e"si':lr~<a. mo:rtlt DomrruluJ!
ven l El~,
',n4mnnd
Us
0,;

O~mnului.

fonnu, ntul\-gia~ €«!ntru ~or
S~

tuHoruiu'i nosttU·
eu

",l DuronezEn~_lul ~i J\1ln.I

pom~jrea

1

0

]·ncMpui 'it~· -I pmQifw J£jr~M. J'.OaTn.dton~lW~ loi~9 Wnq -0 ji;!! 1n ~wnH'C ~. InM~.t:sJf1~"Q plio lIef i!ilfm'h~Ur:;o, ,Uta Cl i se 1'"001 ttt,r~fJ;~~ Q;fll e'~lJO l~,tJ'~h! ~'t,:tel dll:! mat f " 1iarci!! ®or' .s1ltHl . ~ ~!i;l.r;if. 1 ,!cnH'1!r D<Ornfi t1 B~ e paflJllt1! fj~ust g; n~u,r.'L, Q:.,! ,ll JOj~ ]!lWpq~ l'n ~oo ttJ~ ltJrl
OJ

~rCl~ . ~a

rC~ To

Sl1(J;rll? 'V1 ('JJ:P~
ell

(!l1.11 i!J,iill:l'5LWi

1

'.

'I j ft,su·,.
(;J

maf •
gla!

Pl./!!;crli.L,_

111m ~,trui6l~ l
sQ -{l!,nrta
("t

/(~ea

'"Tn

du bia :Ettie-zen t a~e))

olu®,'lj -ele douii, od potri.~

Htlsto. ~},')~
tr)r'othe-

lJl1.~U

J:a'etd

,o~.m n,uQJ

de"Vt.b,ultJl!if

~Ie E1 11 ".,alt' ~I;.-olJl~hlpWr, u~
pMv~kh1;atJ;riC

m I1lC

C'i! (u,Hnlo

!'1![

!!,!lJlsta SanU

J.U;l.j'~

tlDilRtnJ. rd~ tti'UUt.~lllo..I' GO iflV.efJl4J ;Sa vlr:n rJ.i iij, ~;fli m-{jl "t\;tuirHIl- dG, {J ~U"e:; pPi.'1IM jm sJ!n!.:1 Mnsa ~f I'GI: '0' Jft Hd, J ~ tLlji]~~rsiLo.p..JJ ln$(;fle Wf 1IT"u terU~. l«
R

~m, IG:
PliM
c.l

(11 uo£/efl
~' ~ (l'e,Q

~Jllt(.,

le

tacl!: IOi1:
'f,;lletaIJf;

sa: u!aie

'~
jn

Sc·. vtI i':!4e!.\t~

lJl

m.u.~nl1

,C(td, ~clJcd .j rr T rupul

oJrl il'a;a!i~U
L~drr.d' rtt:.!'lJu~$tiJ .
,

t~r~~I~,:. pflC'-o,1 t.tJ pria-!a P.
ijl
&C CI~'~~ A,9iJlG ,

.
(',:rC:WiJ1~ olin 00 f~ I 'z1oe ~ ~,t,'1!ru

tu.r

Jl}lDrric 'Ifli DMl,IU~W ~ ~il Jr..rl ~.t l\1rn.(utl~1 Jul nO.ilru rl,t;l.L~ JrI51los~, 1mpl.,· {lind {Judtel ~fO'~J'len ,j".,fj n~ u-n'otu}Ul: ",A~ ~{I.sttf·ci IG..:-j.j lJ'il~m, peme,nl.f!?:tt ",r;.1 {JlI' (~.Dl Ii I ro~t'l~ ace~lit\6 ~v ~Ilf b! rw 'If"lU1I~f.!i ~~n~lY p1I1.:IC(! Q'e ~a P_losc:o'mi

an atema1l7:,'E!l:e, . iELfiH-' telnatl~me: aet. de l~xtf~.J se'{~,L"i ... ,tate, t'Olmdt in. vechime tie .u;.lJrj'~LLtea b:t:s.'e'riee,,asca rnpp.tnva eelar ~-' prole au 0 ei\~2Je de 'doc' fins S3-1 de b~,cAI-,dn c%clu'p;€r',(uu lor d.in eomun] tate iJ i pd n e'{);~damn at'~'i!'a ea abtI'l~ ~ ~n'~[~ta:tur:U lor -g:t:'~:~JI T Ex~ ~esl8.; C~ SilL le .(ttM1nem'.Q; ·ap(.we 1 5ifi¥-~Jtul ,ei' pune'ii dectrinel ortodo'Xe Lie .dtr - SintHllne]' ~ 'IJJ .lenl'e III :S ensul (:~ qel car nu m.$rtu.~
A' _A~~

22~ nu.

d/~

R

I

~1 P<l ifl ~ f!' r
,t!.~1'C

QClJ d, Snntoa

[[,1 W

'l'E;'~

r

.

a

UJ r,rl

iSiJnf.a.

Jncl2',pc qd iStJ:V1r.;iOO S!C~ J,lJtltai"ol} OtJ,hl -f ~ (qmUl g tIm PJlunca ~

m 11 ·sr.M' du~

tmr

In

r~,. ~ Ct(ln l:;.Uu,rS'1f ,f, Cr: Ilr~ c.t.~ Jfl:t-e-~
Cf!n.~

co pU11is~ t~~!J UEifia C!!2 can1f.M, a~.sN~ ~;rl!;H~DJIJ. PO'!'J'H~l1:Jlm mdica iIJ'~ Do·m.m.rl tn

(!Onda,mn~it !1"se1"1eii A~'tt'emill prefa d~ fart sen~u! (m"fm.tului ~bridtc ~lh~l'0m,,*~,C3!'@' u:Hilca obic~t\.ll ,&'I pe.ts.o anm asu pra c~h;"ora es te ; 11 v;n. .8 t sl se cancentt'ea~a b,1est~tnu lui Du.;annezeu In cazul ' ern d n j u.:dimlnt 'Sa~ p f~g&dulntl llU II, jQst ltichiuluj, TBsta:rnent!
tO~l iJ"-aU

rbe,'~@<ac~

.!

~1;.§'

do-ctrtnn va 'Ft

upus

~a~~m"
C'E:

Y~~.u lila.
(}af'

8pun~,ClU C!E

jt1f.!#~ ,'Wnl!et.llm,.

lu.~

'!>lid atl1~ VI d .~ {Ji:~l1bJ' (l' Cd tij. ce ~~«t 'vj ~1 !'t-li111c .~J r:ill din pU;~ltl.e pj ir' I a Ittdf~J~ mUJ~'lml1e fJ1r!rY Ii:] ~m1e'8tut{Jll'~f P'ij1j,- QSt}m ,;J d'1c~tI fnJnuruJ!2-.. {!61'€- Ill:" 4tro.;!! III • . I ~Q~~ef~llc..(~ ~dulfEtl~Wff LoU! i1 N 1i:rttll'lii~!~m' ~Jjidl~PQ~nv" l1)JI1rmm IU(j_f:' ~it~ ~r.e ~~ r ~!! fl rlI~(f ,14b~~tf.rnrntN;l;~ cltr .C(~ p;Q{J1nll ~1. m O~~'I 1Ja ~ j 21i Q{!e:s,~r..fJ rJ '...ill

l&t!Gl'f~im dsp'f! ",rcd mOft,'1 iii ~~;4 lftll

:8.1 ~

sub. b1~st~mu] LegU. Dar tristos ne-a raseump.:lfl"';at din h1~te'mlll L~ U,
pentru cCa :scrls EllS'te: ~(blestetnat est~ ~ot ~el sp[nzurat pe ~etnn,» (Cal. :1, 13" E'Xpre.si~· .este .olosit'ii de apes

rratlt (Ofru.t, "7, 2; 0G) DeQ nre ce nim~ni TIU linJ.i.ea lm.p1in i IBgea V ~

f~-lGlndu....s~

"' entru

nO-j

bl'~.stem, ~

r· -

E

IKlinHI6U

m. 8~·1

rn

,.silhd':r~·irn- f)()~ttH"oo PBtlif;U
II'JU

.••

D,ar r/e en d~ f)'tdl,ml i:l' _lfj ai

~~.p

~~ .flu dIS m~·mwl. . 1
J~HJ1Hje t::ffJU ~ prln !lE"},illl s ~

,~tC'~~-llrod,~;cl~ n;lfn~U.e :s'ti!\I!'~ if"¥H m t; i Ui.J1l.IllI, r~QG'sUa ,X .faft Sl!!~, 0 ~ mu:f n.~n·r Ii d',Ij,har &!J.f jJ:ba:~i.te" .M1nunHc. ln~'« .$bt~ nrurtal J·.e dpvelt:i:f "are I ~1e , ,uU 1Q~r ,Ia'l:ue~· pr:n~tu co. r..am~nU sd nr del cd Qt'wmu,i etTa flU, ~der\.'c~HiO:i ]-''1JIl~ . '.
~lCNond rag&futt~ (N10Qdrt,

vfnb1di~) $1 ea d5\ladi .~ ~st~ ga'l'a ~.st l'!1:r - ia asupra sa os:tl1ilil e~ .rq:J So1f aSl.lr.H·\~l r.r.atiltrr sa~ ,~~~uPl tfU·P)ll di 11. dragds.1'el. ,~'. ~.-i v~d'ea., et7in..vel"ttti : ~~ ti ,don ~a fiu, leu nsum1 rUla~ tet}1:a ~e la I-It-ist~s f!J. rrtru Er'f!tti m~t, eel 01,.:un n ~un CU mine, dLlP~
r

talul Pi~nl"~l 'ftind opuse '«"htl -CiLt~ ca

trup» (Rom,

9, 3).

CabnsUtr,

1t G.u1u
~"J,

UAd.

IClne e~~tl' Llt1]~1j~Ur ~i" ad. dl, P. S5----a7j..

Ga~, 6,

Bib 11 !l.tI r ,f l ~ ~ p~tt:Vi !l~El:eiJ: I U Lit t,tra~duJ UPl'iOtlt, ·ed. dt'M ,. 231...... 2'itO.

:priM€' In s,cr,ilaa~eQ a II I.... a a
I

rica are autoI ltatea ,de ~ J\~pe' ~i ecndamna erez]jJ~, ~,rert~. ad, 'l1:ldrumind E;j ellie." ierhnd )e.ft care ae expun ace~hll di~oo!'na'ff"'htt. In 1:~'" tux' eu l2Tezia ¥l~storl.t'Ltli'~mulul se ChlI1l0SC cela 1:2 a.n'(jt~~'H.a:~b:me oonum lu! N:esto:rie (+ 4<5 0), ~'U1

tn

gel'lera~

Blse-

ChJril ~l Al:exandrl ei cUi-ta ~rl .:S:i lnodul de la Efif!S {431} (Y. ·,1 SHIS?v1IA).
1

luI

ANTIHRlST ~ c~H C8Ji, e tnl~ EutH1I,r.isLi€B eu tOG'le c§ PidaJiora.ul ._ f'Qtdv ~ h.li Htistos., ,Or1eine' nl}a_gli l"fli11.te~'~tcazn] lui Lucfan IDfirtli'ut inirllJ1(u'ea lui Dumnezen ~i ~t~~ erj pteot din Antio.ma~ ca!2., tu.ntl. in Its;tJs din Ni,La:re"t au ~S; e '1e-;s,jtt.1rlchiSDOfel, 5avir;e~,te U"MJ.tg;hi~ pe l-lristQ& po.ilte n f.11..!ut!~,'L I'l:ntJlJ~i$(;n pi e'p'tut iJ),U, T~QdQre-t d:t1 Dyr "010~~I

j

~l disttUs.a ds }-Jl7btQ.~! C1.1 J,;n 1"1)dt1,1are a i'ott'alOft r hlU 11.1 i~ g;f, tih fist ~l fOSl, ~nde"l'1ttfic~r" in Lh:nptH perseell" i.1Qr. cu :t'W~ro 6~1.1.eu HI ~"i Impa.Ttr.~

Hl, 20) ~n~ih;rl$t~,te :Cim":;I.iUI.t"e· vct apih;'~a Hl~if,.tt de: TG!'Diroo Ul HI'J:g,tcs in 'S]Flvl (Zit~· DOnl't1'U!ttt). pret1:nzind ctt ,i!l11 e$I~C'. Domnul. Eli Via

l" 7). Tn

fVezl

'1

roan 2, IH, 22 i 4-, 3; ~ io~n 41,.,,-e ~~ipsa (l3, 17.__18,;

se-f1tc milnUfi, dinco,nlUui ssu l1l .JC?e de iillSjr jar loan l~fri.s(j,stom I1U ez'III ~n' IPun£1 ea 1;'L.r"li\nlll: sante . ale
I

I rcotu] lit slnt ~i 'w- tlQ~e .Jtt ·,!:ul (DesP1"t1 1)7r~Oi~e, In, c'H., p~ 1"1'.
AnthnimL

jl

dec.it lr~d.

'frCsC':rL~ial

pe.r.5~,t1J.tO.rU ,crel} Un'; smu h.d.

f>or(Hlrti

~S'~i.JJ[tor'"i~

sau

eu

g:ic pe care s.1rrt 'ref.l:r~lrnntate 'P.urn~r~9 in 'motmin-,t ~j, p;J,UmU~ ,hut .Hds.tas1 'ilr~ se a~El2'iij.p-e al taru! llf.9..EIrlc'lil 1n vecl~r,a ~U"Urhi. i eredi'ndo~no'r. Arrtf-n1WuI t;9nrine 01
1

.r\ ,*TI'Nl'S f 1fll. D 11 Le-meas n in jOty' m~ei]: UOQr~er&rni:tlt lltijT-

bt"in~ $1 lJilit.UI"~ (lQ'rE]ri ~t 5:;:')1 let ~DJI~ t6~i r.rf~dind,J~t nt. it'lJ.!'Uertt. Sftnri.:.a C.1nri (hnP~:rt~9fUtiu) Sf _ pr~~t,e'1i! p~ 1\[asn Sf~intil (ait~r.), !J_o mttul 'a n~mlt «01nA.,j $[ b~curi Q ~~ in~Uor In l11'l'rn~la ~ va 'Sa vin~ (L1JC<Q12.2~ So.)~ ea I:l~ ara~ te' ,r:a ,acoto nu ,(Ii nit.lie. Q1't~v~. mal do pr'~~ d!'8cl~ aceus"ta rua5~..
B:t 1iJ !10 !:J !Ii' il f J ·d. cit" n, 3~~'1
-1; :,

implrt~~t.'ne

Gin~",~ milsij

eela

reamlnte~:t"e un

de

l;!s,~e .0 (t1!apf::la) ad~~&r~'}ti~$I

c.a

Eulurri.s:t:ia,

:rapt

.

P'

pltlui. loc:ulut T:r~ lltiilt pb1u~at~ dm prlme.llJ s~cCJL~, {1,rrtirltl/s~~! lJJlocui~.f

maT~h~.,1 pclartti seIitni1tur'~

I"te

d.in

mOQ~'f.ele' unui

s..tlnt

~e'l;~~-

seu

PJ;:laIJOJLulr tred. "loi .t3;(;o--7.

1Ii-4

un :;tHat Srm~i

,ji

1l"ara :mb~l~te:lemaLU.rHor~

gtua, U1 tQ;~e de flJ!i.i:I,Ciuf1£ sau Locllri p~'rUcular . De' ILSEmnel~ r:ano:nul 'l al SmodUlul -ellVII-lea ecu'meni~ iritetzke 'SHn.~i ea blSeri.ellor

Hnd :lndl'spensabH petJ: ru. llt.urmhi~, C,anonul 81 al Si11,tld:utl.J1.1 V1 ecuITU1.'lnlc 'n~l~r~lceUt'Ur~

BtSl€rlca C~irrli:!-~SQape t~~U~ cQrt;."l,:l male ~l mis te ul Ad1J:\r~rat~L r·e\r,e J A;t de Dumnezeu :j1se fQl~cite perrtru 'lS'ta Big~lr1.(Va pWrt.1In'w~lsca! 'PJi'entWil a e,,'ibi rfl.fionalism~ ,cor:u::eptuml. tJ ... prhne ~~e an t imiluI de' lTh1 epis:co'pul le& 9'pulzHrea ,c~n,tinutuM~ '~ran~ 'S;~1.1m a citrui S'e,ronatLl:ra g:Bt',mr:rl~az~ cend en t e.J cr~lnte i in de ~1..Jljttl. JI':lU num~l eJ.l:'istenta \ulei cOni U:n'iTeologinest:i! a nti,nonilcLl, ¢hn' a ... tiJ'~i ~1.lh:u·i&tlt2e· lOGale,. 61. ,I oomuQ~ a~t~. 1:1U ins ea rrtna eM e-stl! £1n1111_ uner.1 s~}torJ;lm€ntala ce e::dste l;rrtte' ('onceptUttUi tmp.ot~. V ~ cO'n~p·te~'@1"
ne-CI;5~r
131. ~j :prett

fa!" moaft,eJe mttrtirnor,~ il'e ca stnt a~e2:a t.a s ub m.as~ :.1i t;Eu"u1u'~ fl,~ eel 5;,rn-t prlnse in yr;rtUTl'~' ~q. l"epre~l.ntn

III gene ...

d.e ved ere ra:~i1D"na1" dar ,~d~ya;.rat,e ~1 eg,t~le pen1.-ru ,-trr.edintii, c.~ 'tr:~bUic sa. fi'k, afullu.i a slmultan C~ fH.nd (:0-· recte, De 1'-11tl~;lf lmenttt!t -Ci_~ '~!dhi':er= S ttatea T E' J!klroti. Ant i MmJi;a n propOL4~h! controfl41.r:;torie din pu~ct ,_. ,~ d \!'etteI'C logic, iQTm~l~ dar J1'U ~ra:tlol"ilalA. In'wolOg1e~ ll.'Jt{:I:nt;in1ia ind1.eli
I

de pri:ocipH r a ti01'Hll c 1 ~ e: Iir,imltr~ dlttlaetic~ QUO Ol:'ma a dlj\1~ ,liirmi.t:H tOll rga ic'torU dIn punct tlonilict
u
r

_NT.INO)d]_:

(g

I

,-

1

un om itl

0:::'

"""

I

illmo:.:1-f2(!\j>~nta dlntre

itetiruti:lli2

for-

sE'in·~l·t 'eerhe pe.n;tr-o. s&w~~l~e TalLlcl
-ilfiti.n:i~l

i

,r;lozjjfjc~, Orlea defm' \:Ie dogtn!;ti~~ : e ~Ql yoH P~trlvil eu Coale do LJ·1
I

aGl'iac'te mns'E.'p~ll'~bilc ale adeviiruJu1: .ren§los~ de unci e ~ara,c erul rln,tin€l ?nic ~i clt~lecrc ~t "Hogme.i, ':ntmQ~ mt~ en metrid.ii, 'teolQg4cl1 5eQj, te ~n :.vlclen,f', ~ n EllP lu:S.w wm Durnnezeu, c~I"'act.e'l"ul 'I1l2'l·cSnlHll. dtrnEt1:fth: uk
Hit, rdei 'OOUS la 'te'nn~l1lH ~i notiunile ratle ,al[l': c.ontin~tffi ,'r~in~i~
i

e'

r-ia ~.. Pales .inl::t, pun.ind. a~tmtul pe -s~n.sul. ~~ c, 11tefal al ,t.e::. 'tulu! bltoi:~

,li.rl't

i Sa;le

Care

nu pO!a~~fi i.tSim,1-

lui ChirH d.e AlextIDdri " In g'ene~ !,6111~ tp.ol'ogl'l antio ~i.ent au 1nc-ltnat A~ ~f1i~ :rnia ~ ..a12!lca Ia de r... trtti~ d s.pr Dumneaeu, Ia ~JldtB;tea l!l!sen-, spre sep ararea fi.TI~ Offl£!n~"j de cel. dU~11n~~~\Eits.dt~i sp:r~ mt ~are.il Ul'IIal. ,i~nl~ a T re.l ml i in ~ 1stinclti.n Per.so,~nelor 111 dlalecriea dirrrre 1Hnt~ '~l umanitii'tl au nnome, eee_~l ce a In,eln!aJat u&stn ·r.a;nis~n1.ll.De a'ltte11' enel'gJ I~ pre c La rn ~i L~ w.'~~ dogtr,le ale eeumenle (Ele5~ credl ntet De }lild i : '0' 'mne~~lJ est~ al trell ea Sfnod .31) a OOndal:llllat pe ~e3tO:rll\ di:!ill .fUnt~ ti1i:fI COIlo de ~<~HD~~'»~! Nlmicipotul -lui T'eoc1~r de Mops.uf],' la, nind ac;op~1:t tIlt. 'r' descop8ri.:r'iZ'l
ve1aL
S~I..

,a-clieU misteruJ. fe!V'el&1ie'i tli)tme ,ea, .. re n 1J PQ~ e 1[ i~'l~tli2:m in dei1ni*ii ~~ i;'l:'DJ11["; Lim 1. ~e Ie 11.:m"b1J;jJJlul eon"e:ptu", Ii care nu po:s:Le explm~ a.ciet:1lJat pl~nltuclinea Bdev~~l"u.lul T.~

hI" -, . tlro '1 ellmlne. is' nSuL -5piI'1ttul1~ eare .p:rC''Vsleaz!l In ,tll~dtu!¢!1~ l'l~t1,~ - A]e~andri.a. n'£1pre.z:e-n .... dln · 'I;,an.\1 d.e i3ieama:.:;i nt : Dt'odCJit d~ T ~'L"~ ~1)i~, {ecu aoo......... o~;I1 3SQJ~ T agel" _de l1:Q[:lsut3Stia ('CCm a50t~i21) ~ Te r.;lclo~ ~e~.d~ Cyr (~{!a 393-e 'il 4(6), rC~"1
I

mare bnp br"tan ~.. .ml(u~iciti3:tH bl1 ei. E! In, oCj P1enll\il hi1,sfoI-ogie·j: ~oolal e din Antitlhia s-a farnt eU'rloscuta In
II

fhilos

toni.

(34fJ~o.

7)

CB,re

d,ij

I~

,corntl"'(Prfets.!

prQVoC8.U:

cl E! ,'scr-h~rile-

bll~ n.,~p£LrUelpabi1 d'UP[L (;lSell~a S3:~ .otu~" prin .ucUtrrd e ,I . Hlill."gill . Sala, EJ esre .ereater III tlm.p~ intra Jn :i:stori . zn . per~:nalt & laSH :i 'fi im.piiJ [i"tr.r~!t prin. h'f.ll' are c8. tre !j.f1n'~l. El este ~pa:rtt.dpat]1) mod n ep.nrti cip'ELt, 'Vtl ~H in t:l1~,P ne ~fHl t I .. 1Lt j'J:j~~~e-B 111. ehiti]~ neeuncscu], mi~cli dar nu e r.rd1(" t ~ adu.ee 1& exillr tefi~u .dl~r f1,U e ~dl1a: Ia e.xtstrntLl ~i nu devine, A s·k.Ee S~ :p oate spune ~ ~~ 1 Inleo ; in al tm pri vj_nt~ tilu. pot ti eu nOS!. ute, ~a,t· CL11:n.QjS,GU"t pt~tloole dLtl jtU'ul Lui ; d~:r IlU p~,ate ii cnnolC'ut in c ~{] ce ~.sl'e _EL insu~i».; (Sf'J,n.tu:l
1'1"-0 II nUF.n.it;i"i p-rlv.in:t-~ DU ron esau ~~ ~ele ch.lnmd' 'Le'-$t1 'pOt (:UnC!iC'U-

a£h"o,ti decl deooaij1 C'a i,v,r al dne.iles.:hrtci 1 eeum.·[lnic ~CQnlP9l1, . 551~n ~on<t~$rlJJ;i. ~l.e Durn n 2eu es'be b'tfLC(!€:~i'bi1 ~J 1r'l C J1;I~ , tnnt1:l'H ..
~~t"N~l ca.pitol~uI md\cli irr'y[a~at1'Jta hd 'T~od.or de Mopsues ti~, 9 ex-!etu'e lui eoderet de ~ CYI" ~1 lbade Ede~~ rOfltr'a lui CW~.ll de Ale~an.drla
1

se

B l'b ~ [ 0 9 .r ,:ll'~ I C! ~ J.:)rosJ..!L.V Pelm.l;lll!, ~'}r ~ C!II"Ji~j 11~r:I'Hori,vr!t 1~ T Jet rt.m.Qr!1i.'n~~'01 Uw' Cil~VOJ:r-(I Tr.aai!im~ ChJ· II; gll:!,' UnJ.... 'e:r,lilty Dr O'I!t tfCl pr~!;. It'll .. 1J~ Z,1:f1-200, ZM........ 2ftfi.

a

-

AN'rRoPqLoOrE

ta;t~ b erne -- om,] ~ jnv~~~tura

[~r. - nthropos

n

lirea 'onlC1ne,aQ.C'u.

~re!irtjllH dfi)sprG' uman,

1\1~Jdm ~fJrtUtjJilr.orul; Gapeb~ I1G~'-' pre clragosm I f'il'1 1, 7n F'·IoonU ~ l eUI, \r(]1. 2, p. 1 {) 0,.
1

ANTtOHIA. :

~!"'ii,~

r:e.n 1m;] t P'~~-I Iru

~c:o '. de e)tF!ge~~ dbl AntTi·o hUl, care

ltl pe!-sQn~ lUi Dum:t1.ezeu, Aceastii 4titlf'~f'DtOgi~' t:e·o1osie t.R in. censtdecare nu nurniJ:i ,date-leo

10~le]1 r;m,trty~~GI'gria, S'''1.Ci! ~l"1:Sta.Uzat in..eursul dl$putei dl,ntr~ ChJdl al Al,~ ~.nd,de.i ~i N stori r::a~:i In discutfHe Ul tet"'lG·aril t1 sprc eel tiO Ult
uatur], divlnS ~j urn. nm unice a Cuvlntulul

[er;;oan{j, ·~t Fe fondu1 hrlsto-

a,

eJIprimi'i

te.,ndln'~a

Bl~er!cti din S.:I: ..

hris'tclagtei
$'i

doctfinQr Qeapl"E2' el"~:a~ie~ de~;are-

(v. f1R Sff'OLOCIE}

01

n

S"jn~ur O~l _', AIcl~~ su,flet intHvldual.

'0

m~ ~ntreg~, l'e];trewnttel'~ de

un ct a, rlea."'fui

t f!

me n...

Ll~

se peal
II

Unlt.atea

can Incie€i n nu,mul 00 multi tat II .d. n~~tul11 dintre b~r1l:lS,lf ~ fen1.efe. d it comRIeman ~1"ttnt. a lar e 1m- n'~l'Ltt (F3~. ~., ,21_...,.22) ~ dis~inO~1EL S€'lEelen-, f:hasculin ·il E'l!mtn~nfi 111 ~EX' ''tfa"sm1'l~tn v~ ),tj~ prln E:ecUrtrcU'tab ~~frrocrreat'i~ nfi!'. 2. 21---'2'8} nad,I'm cHs:at~Tlf'b (F~c.. 2J 24). b). .Or.t1U[ ea sdb[ect J;Hifs-onaJ 1;ltIJ!~. cr '4 dupS. cl.lipul», Itn ~mn -.2:, U in v de:uen «a~e-~[rnld i~ .. Fae. 1~. ~H"j)I. c:easto ~l '~!irtrrnt~13 'bihh a 58 A ~ t8. Ia misterul -erso~n i lfrnant'~ 1a ctJ.trlcte-:rul el de ~jhfva 'ireciu€ribt u (v, Cf[]Pi .' Cl;dpUl _ r.epr[e~Int" ten rut fe~sr.:;:n:al al f)nrul'U.t~ fJar~e~ 41 naLurll~ dIn ,eO'rl stt· u'~ia s all 'i:ns ,~i ~O' ~u'tij,nlr.1 'U nitBtii. sal ~~. l'e1Sftf-~t sale eu D1!J['rrn0'~u~ da orHa C"lreiQ ~te ~,aW~U ,11 trmnsf!ande s ar -a sa, d, erea ux:,a.. Pann:niil l!lsedCii r &Ul'if;
II

'1::11n eo" s alb lUi'

fU'ttologicB lEt UIll~;,[t;liitlt[ olhaerv~ 1n : er ar a ,r meil

t

FQ

cannln'l'tur~'"l ~ mo~- g,anlte;'

I

~)

Ia
~

zen, sau s t a'r -'a de tr;~ see-no _re ~ pa~ cet,"tt p~rson~l.a a fuH uman OtL.~tUrtta '~ 1i~e:'!'t_ te spi:rituaj~l de
I

~~je~tar: a onielo~'.e8 c tT .Duron ,-

0. m1U '~tme ,Ii ,ipr st t echiva sn~~D~llf,-ds ~S~'Il't-a 1i~chi'Pulllt . ;

utcHie'term'i.n,are,

[],es.ai1io

Clonh.1crs eu h rul indumner~'tof. tn ttntrQPo~eg iQ '!slh9~ tri" ex prirtU3,"_ili' d{a,c~l e i!z]plJ~,~ rt 3 gO), nul

8 - ';r~

cQmn:rd 'Ll~e

lIh T'!i 1i·1j{'rrta1iea de
r

.c.e,a

ma».
c),

'ruJ Spl11~ual Bl Qmu!ui este

bri-

If:b,tos.!n ,a.~ . 'tIll'll EI rests Om.'ru (BoOm. [) l~', au «Flul ~ pr:"n Ilsus
Q mul ilJI~~

Restaurax ~ .f ct;,;r.;s, a f-hdl u'rn'ftne i$i, recapUu1Bl"'ea um,qnulu1 r.n.

in car totalita,tea t:l,~nTt;lf;njJor leste r~ dun;t-A ea mtr.. n neu u

f)rincS.Qh,l..~JnWtf se am a de £81" 0t srul dinam1c ~5] nrU ~1de, li,Qerta-

ANntQJOLOGm
t'tl,~

x . vorbe~tt3' d'lS: d1v:erse
umanulul,

pe:rgonal,i!

~nttop1jio.giLl
(~.s;

c~ d ere ~ Q rH(.!:§. UTI"lrul'ul n,eg n:t1v care .a pie-Eclu t p!irsp CtllVa c~~seffltlnlirH~"'"
h~logi(.!, p-;re-<:,\un~f de 'st~rE'a d' rest~untr,G SJ8U d~ r .s,aumpurar.r; in },rr i,~,d.9! ~tQre h care U 'rnan;l t~'[ ''-'1 ,JClc.zlthniL fj ~', nu ;o:u'O;"J,i,l.i ,ll.l.ntat~.fa
~li-

.bar~~ [iel'~L~iGj~cest1J i.a eu Du rrme2ielJ, "Bi"bHiiL m',:nte~t@ d~ $lar -H dljJalnt~ de p~ca!t. ,'flar. ~j, de :l1tDl'~a dQ.

care t'OreEpund

cu schlrn-

'rLj

ertcdu~iIC.

Mam a fos1j C:rif~L't. int'f'_~ mijl"j in r· striG's,ciune nestttciiltl u.n'e'. urnuIl,d a ('lI tli'}hl f\dJ ,P;g at:'c-e-~ .SlQJr;e Cat·~ va il),'o:linn prin
giw;r,il!' de

s1Js~ine, ci

,l

ta:u ur(rtQ,~lIl spre de~,tln ul ,s,au ,~n~

I

sa, Lui Dumn~z u i e'f"a cu fiu tin ~ 'sa 'f,~l!fL p. om lS~. nil p~ctitt..d,@.:;.C',~ totu~i pent u ell. n murtr a {J mulu] s~, ije .5t rapta voin~i l~~ llbere, il tia POru:n.'C1 tnaU:f.LlnCz:e1rii.
~~dnr,

voi,n'

'(41Y) t£!lf1

SiuJ., ad ic ~ .e im bru-c.-j, In ~nl1J l Of I I'" ru illr'r i r~ .tdp~:~d. d,~rJ'-\1ff ~ J, oti} r~/~[, tJ:l~ &£1 nou «:care 5 r'nn:Gi~J}'0' d upa: _.i~ul rfuptl' wr. ttfl .J'tW1~1 ~ UU.l I( 1 U'u i!l ~O$r'r". ~hIl ee l-a ~·idit1t (Cal. 3 Ul). «A.~ omuJ. A,r, ri£f'~ s.:,. ~ JJ~ jcr:fti.~~j~.dJ. ,~i Un dnducfn'du-5,e ~ru-t:Mi p~ S~n.e InsuiW!» 8~'E:' off !j1J'jfJ. ,lin ilar~a ~W J)tlr:n[l~m 'J! 'nlEvY". 'l, 27) tij)Jtl part~ ci.pa 18 tot eil f 011114 Iblm ~ a fili~ VIl::t2UU.'ii (t J ~t t~_, eeea ce El ea om ~t q,urp.nez yl" m.Jj~~ 1rrl'l/n t d~ t}.1 pen ~1,1,;1, ,jl I. ~~J Jm,~df.Lt~ ~i de aceea to1;i V'Ot lnvla t~i., I, _10 UOJ ~mljlo.~ a lQ.t~ 9!lUntJ lndlhUl, dupil .tn~l4,. PXfn fn;trJJ.p~re. ]\,i ul 1ul ! '!nElI J'iiln IW,n'HI. Uf1 pJajJ~lrn d fM~. ~S. Durnnezcu $li~~a umat t!,mul in in- l~ J~ !J'mM~c ~ Ell. Dar ~1 S~I:I'[ (.I, .f'Jf'..m t~ ~r i"b .tea lla~ suJle.,t $1 tru ~l ],...:=JJ 'i:lc:!:pifl ~d il i1li ,i ott pItt'lWP,~ mJ n,t!: lW 1hau r:m:b:l~z,elt :ll1 pr'IJ!lJrla 9.a p~r-.soa...,. ~bmm ~u ,I du~i3 {]'!II,w l:~J 1J:J..Hf,IIlQX';U f Ji~ ,(~l. LN.D1tJJ\.!N.EZEl'HE). ~J n<eJ] ~f.jmU tClrll~ dln m.r:r ('(l C! . ~J JD'Q1:tri:l1!s, ~~sp:re om ill formi;; t 0 =. 1U11~ Ju~ 4IfJp,CJ'.IS.c1 Jl11fi.uJjor. ~ ('~ ilclafaM" b iact ul 1:113 el COOOtl-ver'fJe a e' m~rl vi ifJJ~.g~ • .cf ~~1 U~~'Uiil-i'lr e:utto~U~j p!l'opor~ii iflrtre fericittd, Augustin ~'i t1i, r:cl' llWr Pf~' tic lUil'.OC!. 'ml.r blr to! Pelagitli3. d!$tlpolUtl lu! C'e~~~.s.tln. ;irs ~iJ .kr Dum n.'C'tc~ ~llsrl.;.J p1.'hT 3J1IUfi ~e: Sin(H~t1ef- r-e Ionale -din ',' artagina. nC~rI'tU~d. Aee~"a. pC!'J'I'Hu. ell e '~o mar::::'
j

g:ICa,·l:£tcatai. Pent:FU Pavel" intre,t:l~~ am:ardtate este En-corpo.nl:ta tn Dumuezeu ,pri'rI brU:'IJ]Jm& Fh::llui
1

Ln iru.p muri'tor ~i ;jl pieTdut vre_onida de la In... pu't (Ttwdu.l..l Dum j niea h:e ga,n:irj 1 lUi Adam dill :r' ~l! . d "197.0 p, '10a=-J.IOr).
'pOrLU1QA~s-s
I

eastn

Adii.m, , 'upa ce a dU '''~

imbrrueat.

.eL-

• ABU ~ }'" In

t

~'

z1dH jl~rJ't !1 ~ Ju-

~u'e
i

1

~!,

I

ge damn it S,l r:lgjaDlsmul~

can, ]20-]:Q5 st dJn O~ ,,1 m.tJliU:lla~ "f lrute;i:::-a ~QhJ~~S~ I},flv;t-.'\~ ~iJ.. (1>2~" ....... c~n. 1-=-4, can .... ~l..Il ~j cJflP~e~,1 ~Qt1fC!' ~ (f·r, rJ' r~' ttWI
allele, 'ca moer-tea tru
ar:
1

!

lJBm..tulul, ladUel'.en't dae·1 ~:C:~'~1rlJa SQlJ n tI, tu t2t p,,:rm voJn,vl! .e1 era· !i~pu.s rilor~U 1.l"upe~U. Or,.
fl

ta,

;l~aacb\ l\ 1u;( Ad~ m B {, rs~e nee s i~ ''tate ineren,M. B~tW,"rJ] sale, nu 0 i'!ilJp~

nea, prlntre

RUS'ti ~

ta

lIJ

";.r'~h':l

t:ei

sale ~i

p,~

d~~i (I.

'Q!l;\:seoi't1 f"

ilfJ.f.L g£1 E ,t (Rom. 5 I 1211 T.I U. Pf'~n fi.r~. Omut a ]O~t ~e:it IJt~h~:rt~t1J r~ ' neml.u·A'to:r, nQ p,rin f1're~-m;.lritar~ in gel1>€1faJ N ~n:6-ro,..QzogiQ trial tio:nalil,

Sat

Dumne2eu

nu a e~art fn.e'fltte" (Int]..,Ui};, ~ceaa4:1a 8 In'tl"a:~ h~ lu~n~ i. ,. 4.9'J.

~ mt m.imtlI l'Ja DLJoJiIl:t:l r.''l.{i'M pr t'" o.tllil.! !'l~<tW'J:;! ,'1f.''Wo1tOU'ir,e .' 1 prl0 It~r; d o"C ..,1 pr,;!(J,i~ ~ nj (ly HI J1.1 ~ r~l.m ~t/~g.U1' irJQ.;g-tuJ"l1 l;Sf] r.l ~uJ C,;I N'" ~Q:te plyJtI;rna~ Gtj.:pet d0!rp.ril: c11fli!} 'lS't r lui D1~Im.L~1!l11 2'. .ll'li P loen!:lo TalDi. vol,
tJ~ tflaf'2
g

partf;,. r.tU10g; 'fe' ~. DumilIii2" ~I-J f;i mJm 1 ~ 13 r ~1 3t: dG:llVle,le'S'icm~ r1r t"'ll orf 'udlaltd mi:ll'frH ~ui

pt:"ltdo
pJ"~'~8

rmJ ~l

pQoj ~[)

MfI-¥fJ2lrulw.

j'J

i7'Hrtl

pu

p. I 11] .~ .g II" a ~ l ~ ~ hll tL9!oUs N. TIemII) JJ~laSi Pog rrt~ Uq~ JiJJfJUSl:. Off lQdOxi3: Clr~r~D1JqUl(!~ c~ D' ~ de' B.rt1uW r. .,.t 2dr~
1

de CtU~1jfQ!t~l " 19~'1 '~~lJ;I., T., tt. 52&). - ..~ 'i ll. Stao Ug ae, '1_ Q]a;g aD, ," fftn t.Jf',d Or;~~al)lh.ic'i~~ ~ cn., -vo I" 'I, f,l1. :175-..11,' '8 , L!i rs ThlJ.~ e!t'~ J~lcr.Ottrljll~m .j',I'~l ~ M..mi~'~ 0 I' r ;Ir'~,Th u:lp~j~tJI .A~~Uo'PQld~rrj 01 .. ~In~1mu,s 1J( a'tJo,~l1'c~(J l, t7 te<_{"r'LII'P. 1 Ll.cl". 1Slti'l'". I If).j,)~:!. U Utl,d!:!! _.4iJHro !1'J!1~a. V~ r.,:&c~uj r ~~r.. IDi!nt_ in ~IStu.4I r Qb!il~{'i:[, Xu ~19mo), :1;1%. L~, p, ,2~--4S i M. L a f.-,Ba.t.II::H:rII~, [..'(rJI ~
t10llfi
1

~lJ rea 6 IC~'l..:: te n~t:Ht N QU1 IeI' Jrsa·.., . Itm <Ap.o: • .:21, 2)., ~ar 111 leeul p-[).....

1). In

Iecul gl"~adfu.ii d in Eden ~ Vij

1

nrc Or -1 _
'EIJ1.

mu.lu.i rnCll"til

1

i

~'h;:"1 l

J.pnlc-Q (~ ~itt!. Or] n.t'iI",/Q'lle d l'DtJ,~J ~ ,r J Ire~ n ~I r inl ..en 1; l & (lli~9), p, 6---21.

]n t~.r.5a~a

].·.evebt:ti~] :
TeSta'MEtnt.

.~, I.
~y

uUiima: cart~ l:a, NIll\ll ui scrisd de (;!vaJ)1ghe1iat.ul i~;,lr). In Patmos ~atre nUL Q 6 r. ~~, ra ~ilresQta ~e:l¢r ijiIpt.e B~ertc! din, Ash~ I\o!iu,a., 10H'11 descj"!e :a$c.i situ rHlhlJ'Hca in care s'e ana cl U'U),[' i1
I

_~p 0 CA.LIPS,"

[

.

'] esco

pert ra ~

a'rJ."riJl1J~~.Car·· Ina~lEfl.Ll'~7.{l nTi pr~ra... U '~la Iul Durrmeaeu {d. Aplic. 'I 'II 11~ 1 Cuvini~u 1 Ltd e~t~ C!J: Q !t.":l.b13 1 ell doua. tEi~~'~·'Ltrl {1i n 6) t ~\~J"ft ELTf2 b puter lJ. rJiijn~ In mt~elrte htor;l~

pr; n C~RfJJl 1 ar~ IiJ"l.s tos C(21 In vial. i F j ~1
h:rLor:l ei,
t'01 L 1

frunzel~' ]11~, CUnd, spr. t~1 n ~ ~ dulrea neamuriler ,2~, 2}. En ac:eJ.uta

Ace&t porn va pr@chl1;e QiLil ~ ~ orl pe

dtn Gene-za. \1'3 'f~g ,ri, vi Gt~.ij (F) ·~c.~. 22.--.20\})

a

a,_

1

{I!I 18,). C

~a
I,

(. o~. 13 1), 'ut' rul

.~n

El5"t12 lftf111, ... N ~n~~t de ptote'~~ne lui D1arde\, de 8C:~e'a est~ tJ.SO r is 8" ~H~ In~ le~gi de ce 1-1,oma ,este {!omp~l"ato cu BtihJJon {Dt."t1':ljel mlp. J 1 ,i 1 ~ ial' f~'8l"~ ~~ u S} dl"agPQul, ell put~ea:' ~ot 1 tilr,~ rQ= 1!TJ 11~. De ,l't.~, - ~4."l}(!(iL1i}.~al:Jitrunclllj

lJl,:I,l'nj,.eare

'l"anul care are 1pt11~r] 'l,ntVQ~ule, C.r)rteL. de:nunta impe,tHe IQ ce-st .
~~nc rbbOl
I'$fh'r~n~r~

l, in~is. nd ·asu:pr' pel"\~HE:e.ut]Ho, etrn ITaJ cre~t hlUm.oI d€.znin'tu.tt~ de '1-

s.ri:r~U. IVIielul desistGl'l,ei Iurnll ((;m1r.. 5) ~i conduce Jupts de ~lib~tQle. L'"Li ~i CE1~ i (Ie ~acia pe trc n 11 ap,actlfl 1?u~.re-a ~1, sls va, El jucleca ~sLod.
dm~la e'h.~rje
C~:f:(It~lIJ

tad Ie . '~i

t 'lnv.iat pr.e:(:LntA, tI,metiln-

p.in~ la

gJl.o utn ~a~l n se eo

\Tp r

.n.....

es te s:impl~ll(aCEds '~L putlM aVr~'[IJ S'~l'l1hlri dt:Periw. De pildMn ~le d.QuaSlOre:l:e<cec triburi ~liID
b'l.

1:dtrjb~h.u:t"

rpre-

IgUl"i~ C'Lh~eq a

.caTo:r

esre tDut~ tLm!nU te~ vs Ii impcr:cet ,i In lin, eomuntunec 'EU El (c~p, 1 ~). :;:'~b:l:.t."Ja va ~r.j ln~vLlns df!'fa!11 ti,v. d,up" c,a;·tOe. va E!: ea tOG jlude~ata hl~h::l.'~~ trn~· fH.Jlrrl , f.:h~~Qr~ d;:u,pE1. l'ap,t ~ SBl. C iae '= [1-.1 fpst n:s~ri., .c r' B- vtE-tH» Val Ii -aiL' nca:1',!1"1 Iezarul de roe,
!lnfii!.9jliln~c.e, Ul

(eap. .i---.gc) ,1 P ~.e mvJta tift La Jrl

~atul nunti3

OS-

m

T'·~ate B~.e5tea "se h'l'tim~Hi:

'~XUl

r.lm:b (1~ ~ ; 2~t 16'). «Cel ce m Ilrtll~ ri'St!:ite' aeensta zic;~ : Dfl. ,,;n (Al~ot:F

:<<In

CL1-

lui

4) l"e:r:t -ezJD:t~ ~Q'P01" 01 lui DllmnD~1J'1 diat' ~imbQ]i.:'l;t\· 'Z'H ;~i to ali at a, to·.I'tA, QlllGnir ~ tum!~ Nu.mm·ul 1666 {.(\..~~(!. 13; 18) ES'te ~imbol1ll mp~l"abll~u1 Ne.rol1 c~ inf!e'nd-t~za Rum 11, a1D,d, ,r1;PD1." 'zbll.].-· r.Ii ~,~, ~ e :Emam-a c['e~tlnilp r
i

'sr,lael

I( 1 r

Ollll"Lflc4

Mai.se'

:sfin tii.

USU5i2' ~'

Amtn r

APOlfJfloU,psd itte 0 I''e~a,pau1'·:e ,a tstor ~,el mintu it~ fr~ vorb ec$te d:e 0. i serie g,Q' 1:' !stul'nanl rri in o.roki cu

Istorle ~i eosmie, De pilda,. blf)i.~~· orerltil l~ in GepU:Ti \ra Ii i-nIoawtA CUI cere, 'pe nona ~~un {:er
if

earaet

Mlelulu.r (Apoe. l~h 3~4,. 1"0 a e • c;e::i're,a pu.n. Ia ,gre' n ~r-~l1e i.aria credlnteJ ~i F.rhu ..orn tcla. in r tl1~ aei une I ~~'1cl«-f IQ,'C aLln vep'l t sa adue pe pam n ~~ (LUCB 1'2,. f!-S) , Es~ Q ptir1QaQa de p1JtU:lore dmeroa.i dar necosura. &hll Idle purl-

lli2~H vcr dnt:a. G:iht 'I'e1.L lul (Ie~lrCil l'5s 2--1q) if], e~ntft~tea
I:

22~ 20). DraptH

Vino

Do',

ne

~,'!

floare. asie '. om~'lma
't;t ~i,

eu p~~ce'S,ul ~.lnrre do,j ~lvoJ;Sr:$Hri ~ 5tapinul C'ELr~

n.au !t.t u.n.·

l

Vl'ne w#tlua

ldn:t nOll»':

(Apo ,21/11

mix-un ~ea;s de l1~pre~izu." ~i

in CBl'ie 11 ,es't~ af?tf!p"" U

'slujit

. ru fte'a;,.tst . ve,[:'Jir~ (Lu'

rul Cur

fill

9.-

prega'

~uno~~.

Crt pri v~~ t~ 'f,:;1LflO~. _er~a ¥rl2'mU~ cre~tiDl'Il treb1:l1€ 511. ~l?r'cUe ~Ci:lMi db'CErnan'1:1:d cu CEu~e pr ~lrnd~ sta.r2'l1, tj l"'flulul:~ GAel ~'1 are ~apaci ta;tea ~,
Sflte .,

it pall12~ -;12-4:~,.

a '$i ~n:v '((sab~!;tisrnul,' lui D!QlIDnz'
G~lj':

F lJte 1

i.n:co,tnpatl bihi

«uatvers i3!Jl~lrm,ul» s peca.:thl,'~je esbato~
I

eu

~.

'El'Sl;e'

rJpoa;u,as,mz>a

sau

c_e .me' ~u~a 121
a a,dr.rUs

se.rlsUl ~l

t- rnret rea, B~s-tein ca beza pen~t.n nlcl cine ~a mal dorea~oo S"cl minin, qah;:~ull\! aono~ag;to-- tiesrrB 9'fil·~Htll.I o~ dln PQITul1 cuno, Un 1 hil'lelui ~i r~ !;Jllt!! Ciitre de 1ilCl1l'm p.:etre ae u,l,utui] Iu mil ~.~v.'eeeu L ,eshatolog ie ..

CiIfi-Qnui hi1:?llc, "'otu~l ,. res ln~

Bise:rlou

.consednt;clc a ~4~-.57l! ~.~'oo11JSci hl

~n-

exf-,!la ceo!ie''biil'e Inti: bi"rl6? ~j t'Eill! cct·· n U ~ . rn ai e~,it.l,t-, r.Em ro1 rtu-sls Duron % u ' -'l ',- Lu) i,otul El U:l 'Otl['~ raul l1'u ~lO 'e' eXtsta - ~i

Or.!g.. 5~ie: en

[ogh:::it {Vi OHIGEN}1

d.les'pre

~Ah1in'ci nU

va mGt'

c're

. poe .TASTAZA
Els:is Olil Jl~t;"0n

'[gr. a'P~C'~tiB '.
1est.j~jHt~~.

tn 'bhle ~'l ~,entru

TU:

spebU:l~~i~ nrtg~~.b1rtjd cles,pre '~ 1r~H!J11 i~tQT'f;e~~pcrtriv,it careis. l: -

turo·r .ucrU'r tor :in s tare'- lor .nm ...

hI ...

me-a., care ar fi Sila,ru t dUilf~1 eadere tl orr:tuh;l'i In ~'P~.'~ va ri -~n c~le' .rcj~~ tllr~ r. s'ilm1:Jll1!Ea m trl'rt:fJ. e'. o-riglnali! ll"l! 'pe.r~p~ativa, un :IJ WiflttdFi ,unl,V'er~.a]el pr10 e' . Uc cesiV" fJ cl!lE'S~'vi~'1:fe Ir,a:,;te h aru h:l.1 1Ul H ~is'tliJs ~ ~ fiB nu ~ mfaaui~ pi~n'eale~lka B r:?-O lJatul" 1urn ll, raul ;Illll, pot dura ~i cn~lBit!:l CD impilrlJ.'~hl lr,;d DlUl1tU~~~U. Pr h1:~'tr~ult _.•~ de «SU]pUlt :trE'»... -tQ1tu:l l?e ;o"ra into.aTibe fa B tarna, ii, 1 ,D:CQPU-, (0-, [s~n~ Df?;tp.t'~ Princtpfi, [I, 1,~ I ; 111 1., V ~). CGa ~ 5E'cbr. IE! a ee$t~i ,;i~otl"hr ,s]'nt raciU~::ll'e.: 1ipsa; ori~arui J!':oc_es, de aiin=
.SMft'illffi. H

r"(r iaeu. d .- Ii .. reB, 'd laJ· nc p1.U ~l d~' l~ ~n -h,cleJ"' El lue;rurlllll" ~ .·I.e ~ din nol.l n ~f2' ,itur,r Q incep-u,'tt.:lr"le 1-01"VOl' res t.abH i dln lOU &'t~l~e, .~e care 0 ~ . e!il! 1a in c~ pU .
N

~rU

:ste !~J;liWi totul.. D,

C

a,- ~~a:d:.th;~ ~fll'-

»

il2

Dumn

E!.l'e1J

f[l'tur~

~'ev.~'le ~: ~Ttl1' e

rugettat

,r:re~t1ei. ale ~l mc' .pedeps01'8~tefnJ~. S

lndep "'J."tu't dlin ea or 1~. i:Hi:nUment de LclU.tate. ;i dupa c.a-l ~a _' :9 '-11at blne . t_~: s· j'uugtl 1· (:'-L1r,~enjt! ~i, se-n,[na- 'at~ deplina! utu ··1 "n-um~li
i};;

tei: bil1erul ~~, l.!~u.h.d~ du

din. 1':L1J'u"Ul

ar_ d:nd nu avea
~<

eu notti n~

ce

Va

n

8J.chru;,all,

hu f.I
"VB

·a~ai Care-- e }1ngu:rul D'Umn zsu

«Cldlhna d~ st01b!1tA ~ 1w Dum .. :rea dJavoluhli ,~ar,a' ,i! va. ]Ti.t,parce ~~n J:ti:~ZQU (laba.lismul bljDU'nlnezeu~ 110~ rll v~Slpul Vi"'" -or (Oi"i{len, Dea.p,~' est!! r,!hire111r~~ CiepllnfL a w,tj1:fo'r c:~:... Pr'nmpii. nr, 0l III),. D~l a mh~s pe· lor :fi" u l~ ~ Ia El. '~n.d lucF'sJ"'ea LuI u . 1. t 010 It dill p~riQ<' (h! pa b'Miti£~ ,a ()tdu,m.r\e~·eills~i'ij ee &:" Siv1n;~~te :in _ f rJ ,0 -'. ' de Nyssa ~ Di in) c l :Dro> elf pi . e~ ,'" sa y. .odihnl de uceait~, ·tThl",L.n, ~p.li:rnicfilu1 "J !IJ'J"ioro,l as!'" ,'ei!J ~l;i1lb.u.':;atHtdin ele. C,aci Dornn~m;, ~Q_ a fast conMnmattl ca invi:J,tar~'IM."rl S~ va odihru 'de lucrara na 'ul'alQ ne~riod.o;d dQ c~,tJ:~ al V":1Ba Stnod din feca r~ lBptu a~, :prill ~are $Q
I
_tJ ,
t ~ 1'V'i;~~ -~ II -~ ~~-

'l

i

nu HU:[lUl! io. u nii qiJ n t rd to; 'C. f m: i mul~:l, et bl tQ,ll e nlj nu v m-ai· mearte, nlol «beldul mQ~~ , j"). ·~i l"lk:i, ill urm de tau: j.tund ,lfitr-u ev~ Dur.nn~eu va fi t '1)1
ti

e. totu}

v a ~Wen

'~;1i1

tr.u .

I t~r~llJ <§j 1

in

,e~ di8.~at]~a, ju~~a~u ' tlPol~n~~ 'terrrdtaaea lid 1,1: nio ~l~ li ar rm ntUIe

III, cap. ·6t m):

1~6r (O~ .gen,

D*,e Przfuri;¢iJ

G.

llrma~m bl'b lie! d~,pre
i

ecum-e,~le (CCl'n.Sit~t=1)rplal~, !5,5~). Af(,a~Z~Ee~

. au tU~M luerurnci'r» l(Fapte 3'. 21 :. ct. Ma_r,cu- 9 12: Mate~l r., 11 ;

db~

~i~
~(i[

~T:I,

-_~ lUe1"a1r'ea o:umne21e;larSCH

flee,arB

ChIll natut'a1 ii.ecarte;
H

p,fl:mi:nd <Linp8 mtittln~

1.:1

~,(D,nci

Ednns Ia B.rf.tnl~ lucr!tll

11 s,ale n.aturale
VB

log~~ (gna~,ti~~), :~nl1~a 1,~a,'47il hI Fl.-,
19~aJ].la r'oro,.~
]U ifJ ~ l
D

Durnn ~~;e\ll~ M,!ixim MB:t"hlr]~Up-rul Capetf:
i

~:rI.clNPta.~~ s~e

t~~

~i,

Dl.lml\@zciJ ~

'\!'1~1. 21 p. lSS).
U e:

g

Ii:' ~

o~:j;~rh: \
~,

aC~~J I'

PJ'iu-

dpfJ.
'S, ,[nil

€..1.T~('<¢m

d?iJ~~h ,~rn
{[II!

1, (tI'p, .'L1;, lH ~~ Ctll;t~ U~', ~J;lL,?, i'H OJ'J!(fCI:~, S't!. J' {t!1L:' '" ( ea d" '1", ~fI19Er~1 ,:.U~:lt:-2,J5 J. ~Jt~,,..

D~mra,:!,t~lJ 11 p~ ate,fJ n CT.hJuQS(':u.t ~f)M~ 0 c uno a~ta:re,~ d~ea reee. LieS'Chid~
splr,;tI;:ql p;entru

exp~ria.z@:_ de ci. Tu~g:Etr~B art wre] cu~,o~tu1. l:h a~~s~ Berm', CQ~t ii)l,tJl ~
untrea

ClJn]p.el.\f1'~,· t..rap 5:c'nde~ 0l!i~

!ilIDU1

,l~~ ~a fg~~m8c

,~~

fJ,'il'llt~~1

~u Et

n~HmjloQ1ba

'J.~B':

ixv]!

1;\ L~olog'[~ tja"t:ri~tiG;a divNse, eleNY:~t::~, I~!i ~~MI:!'Jt~~fl' j[J'~ ~n' ~cu. 'l n~f.l rl ~ Al1)lt!'~ Ma1:'~rrHIJlf ~~a~. l"lleoiB al~ -a].J!rJi(H':i£ln.t1;~~i ,8\1 fast su-t,

~ ~Jcl.i.li r~t; UtlJ,lU'Ir'CIl" l( ~'~, t_.;I,,:(jJj f;i~r(l ,cl ~IIJ.L~ lrl! frll~li ,nr:ml1#, 1i-?a ~J., Cln'lt(~l;on~ L,IIUfJ6~ ~ilil'~1'iI'.s~~t d~,% $.1 U ~'ego/,~,< de NY¥sll. '~n p ,QlR~)fILI,1.; tj'~ ~ii:LC~~ 1R~d ~~ if.J1.1~f1'fPJ ..1. D40
{) I

brlni!;lh~ ca4~

Ny~sa

I?fi III lu.~ .@r~'!'l x (!~ Ih nr,
['Oint
l'

3~i;l!

I

M~~ ~ll

s~~

I

I

nJ't~j,Tr~ ~l!, ~tl ~rlOJ'q!Jl1~ 1)1 orl.ID'c~ tn ~~udU 't"'''ti!,l'H~

ptd.\~,.a.·ci·~ tC'J, CU'rlO:':1l~ hilt'~ ~; d ec-i etll .G n~~\sF_~rtltM; clo .~p ~tD:Z& (v, EPE~-

cS; ~l'GJ.. ,~zn, pF~UiJ'lJnfi ~

eln

V~al'a, lUi, .. foi~s} ~U's,~io.g ~
un .0011,t I!n u 1.1,

pUgcij '; Qrirgorj~ ~~

'-8, ~, 4~~J-1S~·,

-L~oiogj,atrp~f~iii~ ~!6I;JJ, (~~J~'a ~~a tl"11r
"~V,i,8. L'1C:Ra'l-i:va»)

L~rr. Etpgph~lii;ls~,r.tl?tJpha ti kes ~ r,l.~gat'i€\ pl"~ rtes~,;I;l~]: .n .
A'POl~A l"I:S,M
~ta~~,
e~M ~ mGd)d:[ta~,e d~ iiJunGi£l'~l'ri!r ]JriTI ni?tIl'Lr~ il\tit, i'}la-,

Sa, est~ ,mai ~vhRCinta dedt t®,at~ ~'lelB1t€l e~tdS'1ient~" Ele~a 'T;tU @st~ U'mi'tat ~,e spa t]'U ~. tatlVJ! Jjll- m:n~l~ bJ$t ap tl~~uL !itutd: ;d~:rru:;~10 Qca Gl'J'C~ pO~jbW.t8.tl2 metdJiiel~ defiG~ lilu~'t~ta, de q1Jn.a.a~t~r~~. (tpoia~~m. de cuna~~t~le . h1~el'mn!~ 0v'1d~nt~ tr~i]li, a eltis: E!1'i-' flitl1e"lI' an~H~] e:t ~l1Et16[i6t 0 pfl-~e htl nUnl'Ul~'~a'U_1 1 fiUM ~~ a~ ie~,t 1. [1 [iefE!' m.l9,tr cti, pr.j n r!tJtt~:t (el~ta~~$) e,s:ttllt:' ~&si bn !l·t cls.r rt(aea~tH e ~«lil~ga.ti2»·pr'lQ. tr-Blnstoe:'l:'.lltl'er~ c~t~teTI.'" l'l~iJiLii: . ~Leg~a.'bj c:.'!, r.~s1!·]"i'l:'ij;,~re,~ lum'it-~.e.h;,~.'~ea:Le! PrO'~c~i:tURI~ n-ega1Jvlt nU a~.tmlJ(!'~ele~tiin suf!e~, di!~ Cl a:$~\"o; cles~i!l_;'~ Du f,'[IJ!LiH!ZCnl e;i nt Q€:le ma i ,2:}-' ~de£va.:te pen tr1J [l' ,~X'prr:Lma. tlr@lfutl~ m~rn?:!il j nt~slttllifc\. ]ftf~'t e B,im:~t'" ~a. ~un~'aJ m~'s.t~rulul 3au Aj t1~il1d i'rl ~, ~~I1fIJnd ~re intr-ut:i. "a:;bb~ E,e ,ai c i
-~ S,Q,

~Z~1.1 Gel viI] es.'te J:L1.~ognosc~bU ~t In(:'nm' Jreh~TIll:S.i,hi.1J jn, ~enS1l1 ,ca. ex:,L.s,'iQ"Jl1=
pe1"~011.,Ltam' tJJe,:tlitUdJl1.:e
a"

·~e

'I1m;p ~_ .spatl,u,. ",,411QJati~~ mm'e . ~n (!.lH"f'jllniu~ p!zl(~"J,x;];'~t~,. 1l1. se 0., V - VL D,~,m:d Ar~op~,gttllil ~il:l sie ,;ntd lot'E£er1\ sa' EJfj~m~ ce~ ee lJU -este t:l~1'l'jl1~e1J., n'lw da~abii. ih:dt D~~Tiz' rrJumf!'l~ w.u~·n:!t.J~S~,b iJ1l rlllen·tf~~OFii.l(;!' e d
l~§t~

,rUnta S·fa transeen;drentti. Drn G~U~,~ mBrterl.111u it 1'0~f~bil ~l o,{e.:s enw'h~ S irJle J!,~:P!5C1f;l,al~, Thln1TI~'lL~~U D~i1't~ nu ,!:::U"iftotc\1 t ~'lW,!lM motl1.l1 C'lllil ~a~,tcrH t~ @fllta~~p r lumli create,,. aEIJ~t!~,pri n O afil"'mlfr" ~ fd l.~ 11'1!r1 6o:11 Lic~tele ~l ~'1ilL-'

liamtm,e

. ropl"f~ lui

Cara n~ru1:1~s~u.t :'1 neeu ~l"ins 1n
Eh,:uml1~i!!'e~i,

ri

sfir~t ~olxb~l~(J hsr dinp:Q,hrar.. Ci1@t rn'in: ~~L tng~·~:[ 1:r~b.lji~ B.fJ f1~ pr~g;tJ til, !~Ifl tl pri't"ni _ cl.~~~:p ~r1rlnl tru -, ~ l VLL.L In ~l!n]L.:Ull mots·t~1"~ l'iJ]L 'V'p~".;1:.... ~ ii'!'i11 "l' .l[ nea sa, 'U p~ ,[fteear~ 1r~F~iii a 'vl-~tH £,p:iJl'"itu~,l!2~ sau ta n,e~·~ llft_tffie· cle ~i~tel\!lt'@. re'ruHa;t~a cliviri.a~lll-'aJrr~ '1 h ,fa tt:Ei!, P-~l'~ ~l?f2~tlvlt Cuno a~tue-a d~ pe 0 t'it!2'~lfJ_ ' t! l~=ebuie dep~~ih.i l1entrll a. aUtll~ 0 aIm. ~r:djn e d,~C'!JJlGa§ brre, p~,IE~JlitlfU ~E:!' mrrl'~'8 (.~~ti:$J inain.'~~i!~g_! in CI;lnO~.l1,ter.e~ u~,~g~tjvEIJ» ~ ~ a ltLce e~JJ!2:Jr.j en C'a Du~ez!iaU n'~ ,Q,a.fe ;~i 1:,.1n~sClit ~i na, ~n fond cU'n®a.it£!~",e-a nu ~~~!ll :alte~~n~:: cl eei1r t:lElnti l'lUa. tr,BtILS'i':Q(-

rr'A~A"1 ti~ 1]rcusul ~.pi:t1iit~1 la

J)Le=

va

(v. @; ,T~AFA,!]4_S;M", Du,nmru-

ta dr~ L ,m'Ulul!in'r.in~ &Jlr~ ~11, ~M a.pO:I!a~ttgm ab.s;Cilut, 'Dllmnez~u ,f! .lCi e.... runt:)gcut nu In, sen~lU G& El leste J:-let::u:r1.~$'U bil! itA ~~ 'SeQ I~Jl ~ 1 ~Unf;;oJ 0 de nl~(;!tl110!ft1biJ Eli;ufml~~eJU rartri:n~ Intz-e h;an,i5c~nd~p'l11 #'b~o.Jut~~
I

_fm,

ru

I

Sit:&, ~1,; prrnlbh~D~ei~.r tiu .. nenlih:~'inJt ,t na!~fit~l._t prtn n~ I ~onolude do·~t D'un'l~,~~r::!U «deoarece au e uumat Dumne~~u aed's:kii aa ~ri.nclplu, eauza al cre'a"~~lJej, mal If?r.eSll:5 ·de c~h~':p si.nt (,de Qf!l~ n~a~)~ cl ~: Supranumnezell, ~i cbtr sa nu PiQat l__nftic.ac.e f2ste Dum!~n~tim,ea Celu! ,C'e j;! dJnc~lQ. ~l ;; neZ'L!tU frI ~enta ·SJ,I. A,po "atlsrnul ntl pa'-¢$te ta.atii l.n,lUt.1m,ea O~ 5epo'a.'r n ., gS t1 cf. ltl~grnl ea'~,mfat1srlntl_ dar "'1 ~~,pafJe1~ ~~ ,.l]i.... ~"'. 4> 5_· ,....1 ' ' . cUgeta (!ll.rnin'te • (:L1J. e nu.mra:l tria] n .. , 'L.I.JHl rtaVga, a 5{!ri Stt, e ate un sens ltnllgQgic. de Jd..ep:"~i:re~ V~ p~BsU de o['~ce Q!irma~i,! e:l Iii o;e.,(e'tl J.,o iilm Pal.3tn;B. pre! C€sul cu' o~ter,ij, ~u v'j,n_'tyl ,sc:'tis fj]ri:ce negatle>) DeLsprl~·!lnta Lumi~if: ''8, in F:UofSaU f e:s "E ~ililEIJiI:!i1t~m-e:l'i1~ ton;;- aL Gu. vrin tuIII i ;;;;are v: -h di£l:8,~operi' in: me d ro111,"! 'vOl, NJI,. p. '~rU~). A,pG.tfJ:t s'7ud (llsia.tA totu~i a:1U·ra p2ri~ci m Dub, l"eolo~' ~ ,~pb.faiicc. Sf giise,te. de (0'1;1, mplatiei (theoria) lu' 1'nH na'baza' creatiei

.l!t0a~tel·e.. 1m Durnnezeu, ]i!t~~lm ifiin'~ei Sale nti e-xclu,d~ Q'l~ttil er,ij,o.., ~ie. Di:m.po1:tiv·m" numal ill p-r p,e.eM~l!'turlal'torul rln A ':nib ~gua ii Ras.1.AJ~ l'"' ~ 'iI~,!,.~, pun su roi ctltrn _lla~adeJ ,li1..titme ~i l~l ~LJ!va a.POJ"'r.o,.;!!}l1-j..WttZ, 5~ ~~. 'J..1'Xa OUJ'liK!~aracterul a.pufaMt. ~l cru;:no~l-e~U lui ·tl:tl, ,,~~~id.ltareE1~{ Unu1:cle teolog;:~j" ""are s~ m~nj,re,~ d.'e '. sec Eipl!!oa. a51.l~' Dumne:aeu, dar da 0 man~.~· lnlV'I\'jt'= _)~ tan'till itO 1u lui (;l·~r;t~t~:i' mBf.~rt~l~ ·1;n ])'rQ W~'ll~r!Ur" pI'l . care D1400I\eueeast~ wno:l!it~re, creatle' care nu zeu se comWfibi ~i Slir 1mpiirt4~e&.t" ~ste supl"ijn~lt~, 'ei tr~nsn tlrB.ta In tn§u"~~ numele (fUt1mll,e&~u (Th-eo!S) nu poa't~ s,ccperi 11r:n.ent;;itat -a· G 'lui 1,lmre~ eu Duinnfz,eu,esf~ur~ pe
;1;.':: ~

caumnez~j.a;scEI.! mi-n.t:ea. se sCL1~u~,a.i:o' m~ mu1'~ hi ,«:nes·llIl~· t ta~k; in' r-e n'ev'~ere Hiftnibl. . .F.\'c:.~$t ilpQfot-i:ovn -an- pal" " a. liai ~'.,. cl~da eala'a ~~t8I&',Je~~1si suprtme rnlul CF-eQt~ 1 ea 111 al ken,az€! In ~U~

a.fl.ei p·~inbj.pIu al 't~o10,gll~i fJP~j.(ttta! c'a~ p nlii&'U ti ell In~intetua in eu-

no~rirtk

viu ii (Zilrs,onal! ApolUtismta. till tr~ bu4e 's' fi~~ coniul:uifiIt n1· 1 cu %to oBti .. Qismul~ ~a.:itii. cu. 31> en'~a de 1~tt1lOta,,t·ere' a luI DUlnn:e2t'lU m~\ cu 19nioi

Pen·t~u,Ortodoxie, rlpofa:ti.fm~m· r:epre2ilTnta t!: Iea adec-v-at c .In 'b~r 'a1'" tel, t;fla.rrst.:endien'~ lui Dumuezeu 001

r,~n~tli' dupa;

eum

11.

unoi$t;lb..ilitate.a
·fI" .

eu,

1,

,-

lSUt·nst& ciill sEcolu! :l[ X fV-Ies ,dJ,nre' O:rigDrie ,P&iam ~ ~i Vnrr:la am. G:~~"D.ri~ ~rua1Il~. (1296-1~5i9) s- .a)

as~'menFti~ ", o:rlgmea _¢Q:r:rtroversei.

a.prQ,p~ttte, t:2fE apm.re ea Lmtl1ne.ric, ill. ' ens ie de pa$b::~~ Erin cP'e;C'"tenta eu: ,slava b,~ I.)umn~e,Uf, eare s. i revass a III aufj e ~.~e Q~lo.r v.r ·d,nid. i

lril~~'

tr~

b~le§'b:! In Dl.Utlinet¢1l
!2l1~~~l;

fH1f~ll dumneJ'·,~da9.t.:~ nl!~unc$U.,.

0

eU tin,'Ctj,e Yrt~

t:o

'Prm, fUlt·:tf a S.~i~ Dum_ne~(i!'u ·tt "lJlsocnde M1't ~r91~a, r.:lU'r:nfflrn dt ~i p' er!.·, a nC!gati i.. T 0 l'i?S tt'! . S1t~ a.p~1a titii toem 1 tLln. ..cfJ.1J;l;a t_ ;:J;ls~~e~clC'Jil tel i'icFn durnn e ~1J.... .iami ~:i JiU GOat" din ea;,J1lf& limltGl de E:lill'l.Ot1,t.c'rea :rafiulln unl~ne cum, stlS'tm~a ~;cQlu,·laul Va.rlaam~ ad;" <rt s~rUl isill.a~t·T .. I

'Bra aCDe5i~UEi omulcd.

GllLE DIVINE), ~?ie~h('ea» S.~ in

Ie Bal "n

J n ~C"

is l.l~ili'1 ~j,

cro.ate (v. E-MEnfIlNCL,

1u

a.tl~~1i~U

oeea. e~

c.oOi!i~hUi €' m;nni!'es' m:' "'a

per~ep~4'EIJ ,Prh", UNi.:' rea fi. m'i1IoQt'Ci1, lOrin, V~defceQ( n1:Jj. l~resus d ·v,e(leri in Duh, este ~l'lc~\<r" ~i .' su,pedo ~r:a te'~lQgie-i. ue:,g..tb~e (Lbidem~ p. ,~t17)"
11

-aoos't B~n

'~i QU

«e"

lnJ6j1.f"llFnin:t

'~hltei lor, Dar cind re.aUta.t.~ spU'Uuula: l.e gpa:r~ i:mvc:a !a roip .De,.. ,~a:r $1 U 8' ,a,'rati1 eLl " .n.tr-~ DgU nllii1 ,l It.nnlnata nu:mai in p-Irte'~ .ear
'~al, :nQ~
I~

C':~i :pe. masur~1 p~trund in lumina' ,'un,ctl~fjf3t~J~ IPrima~ eun~,titL-

'~i lfJ;teleg nd S.. l;t";ir~;u l ~l :ne·caprlEui.e-rea ,~~Oli' 'c-e le V,il'L

0

ee se 'l3.~ropie' de ge$aVi:r~tre; vftd inca dilmcU1u ~~rte ~gJl.\

~e

mlldt S'ft se llnre~sc8: prln 1mp-ir'ti ... ~tr,~ .cu 'ul}1ectul iwmtn.at, Jutnclu-l "[l,treg 1111 !:d n dnd. J~e,st u,oieot VF. [ ~ufund t l11tr~g iWJ, ad -n~uJ ~t\l J ulul CB In sinul unul abi~, de na~:lTr~ite iUpe lum~rrQaie; ai1.:mc' ~1
m~ j n ebip neg£tLit 1 de;s~\' j(':ijl a, rH~tlj;UntA, ca un\1:1r~' II ,j1JI"lB mal presus Qt t,o~t[l, cuft9§Unt.a» (st 'SB-

va l:&nevoi s Sf! f~6~ Va2uta ~i roal

.1

no f.1,!~tepit Gn~ID.'en[t
:il:)UIUl

In~e de ,teo16gt ,PC'W,"rtict; au j.~.'~:el,sW 'c:a EVB1l'gheU tr:~bule lSa a "" vh'~ nu\i c;redlbU~' pe baza ,d~mOll~' s~",tiilo. r 10 ie.e,~ dup.Er ca~e _crrdin ~ il'rrt.e·rvma C!1 sa dea- o@ftitudlnea ~u,..

di1\ we ra ~hlnra 1$1 oI'ed!ni.liJ (in Fros,.. logium), $1 u~ qlogiij£Ul1,~amentala (a:p(J.log,eti~a) e~te p - 'dat~ wa-

m -tin N
If

\f'Q1. ~, ~. 55), R I, b ,I,J 0 9 ,il.' OJ
L :):ru,

ul Teal'll]', ~£, t3alagtee IG~
lli

m ril!O~ ,Ua. l'OlJ'l"

Ca:~te

Orl.osH-

'20~, D,~r proot

bltelectu~n 4~el;'ltru pr,r:m.i... r~~. c:r:e.41n~·~ (Sthl1.rr.ntfiJ. I, Q!;AP" I 'f
eX~l"ottjU, tereD a6~~~l"'ulul se d.a,l)lJnd,e'.ijte

cffi

fHo sCltbl' ,e.'¥ ' «un

Alex, nul' nul

f~r de

etiMt cc .

r.C1JJl@6S-

~

.n ~

~ \,rlaiJitnut l~s· k,y I :rfr~jQ"" Die nl'rdt~Wf! !ill' I'l'igU!I.]J rt!'o'~'i~r. Au'~eI, ,B~Ulon" MJ)Hlu~l1l f re:ti,~. 1:971, 'Di"l~'I'

dh:t eele ~. nlJ qn:t t~ m, I iCO]l, .$mn !.; QlIr€!:L" I;l ~h l.:~ inc~ c,r~u te .~l ~:S',fd '1 t!:r~~&lta ajunG:li t'io'nB th{i C~jt trarl,~ it e Rob _I"; Pl!lt:(d r1(h'i'~JI I' 'rl:i. :U¥i~'1 Sf, li1JEIi~ Dl!lmt{:! fhin~ S@o, ca l$a Sp,rl_n aft! ~ tamtul ~~h~ (~li;1"'1~mc:tJ;ili VII~a ~ cnp., XVl nC!~lJ'rt! ('~~cifnhl-'orICl4o:M~p lr 2-l4:~ [tt'lliIt
iSi~

StH'

Sl, JiZllJ;l 'll:n~ll~11 lr.llJ~ rtrpr.&.j\e~dbJJ'~ QU Dfl:H.' tL.(!:

cere

C~:

d~blnd~;te-

'sjnt cle~a

Cf!fir'Zl:1t~,

iCr~n~

din

[:10,

Pi

L~- ~ 7

RdtJ

~n

s

Briqh'lmllJl

.PQ~lfcd

Cl

0,' ~.'~ fnlLu-it,"" tn St; .(;:;!f'>eWH:Y Q~ Nl~'" ~l·a,:~'i?lt OUJlpdQ~, tlri 10 10!~~CJ] 1 ~ • .'1.'111 r XY[U t Li87d)~ nr, !"""",2.
'l'IJ;d

Ti~e ~Jn.f

}l, : 1-1l4).

aflQ~ ;~f.eH~ U'JJIry :apartL:l" .r jusd i~Ht~ I: fa ... roUf' a 'L~ol' til'!. ~lsl.enHLHr.~ cere fn,~earow d:~'VQ,dlf1fIJ e.x'i&'trn~~J lui DU'ffl1l9Zeu. p'f'itl pro,be :rH"tio:nale £3U fUl~:tnue,1l e log I,'e. Cr.l!a~ie a leolas ... t 1I..1e1i,apoiDfje~l"~';Q ~l ~ost'" i.ntro.d.Ui!],a m lnv,~,tariijnt~ ortcdQ !lab innueJ 1a ~~lQgiej a,pm!iene, t~r -11 cnLl.a.epu't
d@'L"I,a

A'[JOt.QyGE ; .. A· ·

nat.

r~n'ea r:Jre~th'rlstnulU'l 1'0 cli.'l1=lut ac~~t't~lrl!iau t-QLdaismiLll fIi p?':g,tr.d srnu], fC-t\! d ' pl~,aa", Justin MJCUirul) cit ~] ~ncea J'~I~ris:tid~, ade't!"~rnl despre . 'Uis'ltm1'~ lucl Dumn~en n,u ~e Qtl ..
't::~

9g 3~, .!, Va~;j]e S , une'aa' 0 C1~U'lQa~tf'r~ d in i~F'~ lie pr~111erse crepj,n tei. Adt in ~ioada ,~po19g'e;1;UO'rr:P~cln;'~l dm see; II;. cJa];"e au ttl,at §paj

lr

mai aI'e', prin hlb·uptlr,~~ LOlit{. Bulu;J,! can~ con t:tb.1i,e re~el; ha @l n~r,a a lui ]J1J,rulle~l!u, 0 Qborda:pe ~()rI, e;ptlULld a mi$t'lThrulul lUi Duml
t

statUi pe baz'I3 ~t~~~l'-z"it5or al",g!U= l rn.~:f:ilke ra1;ional!~; DU'fnn'ezeu Se dot'~de,~te In &1 prin rn.anr:~;gtHtj' e S~'"'

~orJQl.:i, ~! te'OlgIiC'~ d, uncle b !J1~alile et. ~ "ttmutlea Intelig~n~C'i! ~~is 'parB:te~ n~t·~, '[ntre fiIo~DUe" (dlant!'i'a!)~ prit1 '~a~ttt1 M OID'tlt:tiC1. re dey] rH.~' ceil. t.ru 1 teo]Q~ielr .~tUTI'~r ~t ,_rcc;Unt~r r~.j.~. 'VI aza Iu mea
l"~; ['.
i

dome/1Ji

tU [

r' t de

cune

nez~u. e~,te ~xcLus.a, De!:dgu+T'; (!JJnoa~MiEl"VC' tmli~:ii.0naia nu este eUln].riatfi~ dar
ea ,ap' limit'l2;~e~ ]ld.f~i~l''taie
,L

I~,t~

~Hn-

r

naUsm .,,1 l1iG't' '~izie~'tloglCi@' ~ '$p1ri:uaUtate-. Anselm d.-~ Can~tirk;ruty (10 :13-1109'1, f,l')'Ia+tn .~l' s(:;~)astl. c,ate d.ef1i~Bi te t· n101;1t1, ca ~fl:md d fi1

'.h,!

:;l'IeJ

tru

~e~:te a:r,;,uIDGul.tuI

sar

qU-a,e'l"_ens.

(crre.cltnt, 'G8JJL! intel'lglbiUt"".teaJ eii fQ,hJ!~
j rl'~~UeC1!tum,»

demonstra

ontolo· io» ~ .. a pl.~lGrl' ~~cfrdul

L r,gm1ne ~~ln af'aI'~~ lui 'D~lnne= ~ell, O'nGjrs~oltlg14 ~ r:ll')'~ilo!" ce n~l.ld.lntiL in'teleetualls ~ (t:1(!roentr eJ'l~i= a ~~n~' Fv.a~~p·le'l nsJ.st~ ;1S:U~Ta e):,l,J,-l ~'e.rl' cltrecte III h.ti Dt.lmne=_c,S'-I'l care estl2i' oeo.trul oTl~rel cuno.~t~'teri~
C~ooafte:' ~ (gTloza") h s~ns 1M.bUe se fiil,"C: ' en min tea (no tJ~) in mecliul

S H re~ fU3I:Ll clt ~1iln, (j"rje:n t n:ri ~ pel;:sonale sau unlrii . eu 'thUl'tn.e~e;'i)li In genef~lt p~,n,tt'Ll,0 L :'.i\de v £/,rtJ 1. t"s(e lLnnl: $1 mill vi,~ "tocl,QX i.e il c~n t~m.plaliJi (tneol"l a) t'I u: zl bll, De l,l€,~ et)~ er~'Ch'd~,mu 1 n-u 'S~ fj~-eJ t~ ~ep~lNl de iG!1tp.arl!EJ ~:~Ci" Q'~a~E5 S~i fIe lnd.ifer_e-rtt fi,_~ de m~m~.jLo~rtBi! d_up~ eurn ~'ed~r e~l m~~-. tod,elif!' ~tHfiti.L[~~. ~tj_O!! ~i in~ele,ct~s.. lettull:Ji nus:e~pf]:r'~ de 1- h~ ear~ :Ill ~ar~a, tithl vada. 'aGe~ ag il!~ t ~:ifr:JiL ~~ pare 'L:a ,~e:pn¥traI"'~$l. Iti,tt~~ 'iii ~r dtn clJ V'~f!sCl' ~~ec.fi 1/1 uj.u,tllG!igt€a ~i [~olO:lJi~~ .intre _ cl~du.(t~.rn. g7ntl 18 ff;l tre~~r'il8i ~i i.r:l/~l;d~il S:_G8 ~_ t~~j DHal~ '[$"1 (tJtp e:J:~!t'nv~ n".dsti_Gc1,~s'~~, eutn s~· vtLtl lrn HgInll,e' n aIJ~. C~HQ ttl 'bil~l$aC'L)f:tl.M"0't'l;.ll.t1i dintre i~'Jr;Jts:orl~ l'l"'I~'eleJ?'Ch.J,nn UfllSne &In,tea ni~l~ P.alama:fi V~rtaam d~ C;tl~;bd[;j ,'Ort~ degt:.I~j~ sprE: c1;U1'~_~~ , ~rrn x\~ PentlllL Va rla~m!1 -S-piri tul .:111;.11 rJml;~.~ d~Vc:aru lu.L, ;i;ljU~ tt~,ev 1 du mn¢Z~i ~5:lj_;1 li.ar ~,~~,p®lCl~et~, ~'a, {.1 inil1~u u a~ L"'C ~~, [1 tir~ge ~O~ c luzU apo Lik:1fCt1 ,dm ,~ ptH'ld UI'1@,i, nevol _lnt~]~ctu~le" !lC(1 '.1:)0 m:t~·~n~vm,ate prlrl'ti:-un p_ro('[!~s ~0- ~G ~1 al1~ ppi;nd:r:'Jille prlm,~,: le '~'~~~~ g-i,e, in t-electu~l. P·([N.I.1::r-u 'Ol·i~or.ie p~}.- ben ~e j folQsm du""soE!' d L? ,tsumetil 'l'~ ].mijl ~i ir)tl'LTIr.Jezeu u~ e eun 05121 t ~ ~'Uf~tul~e't de- ID_glC~ ~l d~ prnl.Jab1.~ p,rtl1 a 9~:St ~toc-es l~glc c:;i p,fl:nh-"- 0 B.tl~ tl. C1.1nt1~t-el."~'fI' !Fti 1n tl ~.d!r Be :r.egU.n_aa~~~r dli"'ecttt. c~~r~ ].;n:,'~~u~u,~e: re:t~~~a, 'Li"'n o.ble~ ~l S~ ld'l~e~ te- d~ pu["ific~re ~;i Ptl~U i~are" J;l. ath:tJjJ,- '!n~trllme:ntele r~tiunii i!ji.i ll~·'~Sl~.pUt:l~ n~ e~ ~steo~i.'a]~,n t~l i a&ir,e'a !J'1te.r~c~ llfi ~£'e:Td~ti d e -cQ1'J.f:r1JIOtar.~ :d'~ 1.~cn t:ulu1' ~,~e ~l'bi501ut n~GC-S!llr~,.(Jrtcum: 'c'Qcil d~ tH''gUID~rl{t(;'' ~ fr.~.1Qg!,sm~.Cu(iemQ1.I!I$'trarea .r--a'~i'~J'LtJ.lEi, [t ln~J.rt£·~ 1. ull) [lGil~!,,=,rea 'teolti1g1d'ise :r~hZYtj .L~1 (I h]j burn~e~~~ es te d~.!.~_ ~I'Irr~u\ ~l~ ~rs.',OHIJa, c~'fe?JJ. ];!!Iba.t~. r.fi,_;~"3~S~l?1.r!1 :n~cfJ:;lcepu.t ~~ntru '!IpJJ!~tl;.ilt 'tn'l;dl t l.eJ, (l',r;:e:~" ki ~ot-nlifinln~ ~~ VlEl~~ 11 1 u-

III tllni:di

'~:Ql'~a~.

po

_r I

ar~

I

itli OLLnlTh~~~1iJ nu e~t:e un s'imfll,u l~x~'~tit1Frt~l"~~ ell, d rna!, d~~.fllt~~ ~ tu a ~XlPeI' len~l 's'p~r,jtuall Jllrl1fttncl:ii.

]:~E

a.ri'~,Il1l?'~, Jilentru

['~~~ eunc a~'[~

r~a

bt~~t8~11~
iIJi
;.,Ii.

r;;
~

J.'.

a~!;I,U'!.j'lne

oI<!""_..:I'

f~PMDil:l e';:( ... i3t· "':
_,r - ~ .

""Ii"!nf'l.n !f'],"""'!..!Dl

'I !ilIl

,In 'f'mnd! ~l.J ruelu ~tete!il :teolog ~cit . ~51;'~

un s;c:t _;me, tl1"~;I:'J;~·c.~,t1cl~t:"~ 8~l'itw;alA ~J de u rt lre n'~m:fjlO'cit~l (:1] g Iii rso nal.i~ "tat;;(~ l[l~,~uft1)le.t~ll,_ ,(\I'r CI:)) Q~~~-' ''FERE). )!Pf~agetlcfi S\~ [["ICili€r~ la un Jln,~ samhlu ,~e 1J,r~bl~ me, :$ n !l\W,r.tl, I ~are Pl"l~O'CUpEl. m,isitlIll~a ~'i eijU~fJltbl ueii'dm ~ ~~ 'S'zj,. D,~ .pilTiit! ~C~ . 'ste m:aUUlll,~lltt'~ AteR~ ~l l~ru~aji'[t]?» I. crart ~'r~ ~~rt~!tl d~ HiLde\tQ.r» cupr 1ns~ In re:V'el{l~la V,~~bjulu i T~s'l i]ilJSn:t, cine 8~nt pt~ blUI1,Hlt"I] E'!lijn~ gh~i~j in L'Unl~S\ ne.;;jtJJ;LS ~ Iii rl~V\~":"
.1 iiL~i a- lui M o.ise~ 'elI i;~ n!osgr~e au M,Un' mll;,t Ev CUlgJli HUe 1Icris!t;! 1. iCe t~l?Ol' t ~xjsti~ h.~;Jtr~ ]iH~jlhQU, l'l"Q~~~i ~l h-a1:Js

!~ ~p-.o 1 ~etj lc.'i'I"'~ d:trJ. .pel" i~d a ~ C~:L~~' frunHLJi'e H. ,~nosoJiei 1V£:~~nl gF'ue~~1: I, ~i'~r'orn.~.llI ~'U ~e~nl'1i q ,rnuL ,[)~ pi1-

dtl~ Cl~l~ent A1c~~lngrlfijut
o.preC!h~:I"e

e

t£:'

m 1nts ~~a'Lra.ad ~vlL'rlj~1.11 ~Justin r i.l f1~ ~(;1ful), Prl1il urmaee, C'••,Tlt-[1;tU"Ll"8 fno~, ~!)f lei ga nl~to:~!l de ~ i!:iUnrl ~ ~ t iu'b-r@d,t1 ~d.~\\i'al'uJ. nu e.1rt~ dilJ.!l~~ nil:!gQ1irl" ,~il:O!l~'luJ ~ste- omtll ~peilfient(!.IQ~· in t~l~atu~lG C1JOO Co. U'11. ll"lxH~'le A~:ev!:t."lllll.}. Da:r ealea Mtr~ et~at'i ~ ~ 1.\ e ·tOhl~;3 au M 1era ~:[Iire {~I"lFfatl!):r, en

IrQ'S!fit~ [QL'~Si:~h,'l~'" cle'Qi1~IE ae in (;h.l S!5i' ~ ~,"EI ~lJ rme1~' 0~ ;1:1~ 1~)~clune ~ ~~(l~b

:ti !,Q:5::J rJ.ei

1

~I

3!

~~st

d~l

0

n~~= b lJ 11

~u~:t'lJ])$t'uta itlrupt,[5

n~H~, st 05, ·l1'"]
Ii-;

tIe

frrrtfi;u-p'iilLPea ltd,

II.ristoi '7 C~ t!.1.po~t - ~~i'S,iiil In:kr~
lii,O'm-~te~a,

QI;"

,~:&~,~nt1 ~i !i.;e tij!cl:og'lfiea a

!3~,'='

Pe

..

priy!

t

tifp~l_:e'tt£~

'C::&r; gll.m.nj;~eu c!:~d~ dln. ~rar ~ d~ dlt::R k\r~e~ d ~
·ilC;]~.5t'
l'

GJibi

d!jrlr u.n dls~,

deftt:!U'e Dtnl1l1GZ -U. d~r nu Irl(>= sll3tm ce -est" Dum ne.reu',in ~e~Q;u,'" ~'.2J. cllvlfbiL, CFll"e nu ft'Pal:"~T:l'e lumH fn ,zente. .A1U:asJt~21e l1e ~-poto~U(1:.a este de ,," ineotnp~t'H: 'i 1;"'Ulnr:tabHfl ~i iJr~ te_Dd:ht~ ast f~ca It'(rrul d(8:p~n=· .dent :de. dial~cti.,~. A,~ogtQ1Ul l'~1)El ,'0 - Ie te' l.t1'lpotf'iVB flW!iIlflfiri, Ell I'\~, ~u'nluL~te_,.~ en ;81. aj:1r1,n-s 1 ceneeptw ,Cle "Ne'. ;u.nGliouWl ._ uUln'~'~etl,»
'e~s

a ~1J.n()~~,tepal' ~d~xul ~i ~n. tinomia e al"~. ~9 ~f lSi '~i in riii!'\!",el~ t~ h. tot]::i -,

suI.

(FHpt'f! 11; 28) El
c:el8.s'ta paste

g~re

'. ~ aJi~eea.:' ~a tre-au-ie'i fie Stllpu ... tl una! judeca$t de d:is£!2IrIlIo!~mL!r.-! unet conv~j~tiFi. Intel ·pell.l'hf,Q_ lltm,i~ ~st~ tn'cm.tc 't d,e "cDl'!'tradictr,~ 1,,. oe;r,E!:CV ; 'apr!Dxim~~it, mal multi en ~e p~atei:lltGnrce ·mpti!'tr"v~ m"'ecdhiJ.= tei 'EtB'\re'obld, 'ins1, uni n' d, r€spj~B

d

anun\'i hlsa

'V'~nl

Shi1pla rrttorl~

~a Q ..

'cu~iilo'r din 'prim ,Ue ,:seC'ol~. .' ,cuza"ll ~r;nt, tie ordln ,mo;ral~ in"tQ}\2ctl.1S1 ~i poHcrIj;;~ j,nt .d,U~l1imnii 6ta uh,l~1 .~' '1"12 [1..u~a ~ ven.erQZ@ d.h"InM,tea lui

W ll;UlJ . 1ntl~ott1'\l"a acuz-a~lor ~,r'G ~~Ut1l.: In origi:fLef1 ;p;fll"S

...PeL :GEll (Qr:;et:l) ~ s.crU'9',' ~i 1:UO~ ."l c,e;re I_B 11. apirati,,z a ~~ 11:'11 S....
-a,

ial&~

tic;. : . igl1 iD.'l~Ut1j'~C;l t!'f,e ~,t..tnHOT. cdr B'G' .~ rul ]Jtlbr~1. ~l sU~'Yerfjiv ~1 vle,:lii len'"l.

w.l ~

C~ern'J."i .taMsi:orma 'gSlpelc in or gU etc, (Acestea SUt't [nurn,~l"afe .i.e NU~ucll1.$ F~U~ rn Oc~a~)iu;~~i d~ 0, Ji€!n, in GQT(tU' '~U~ Gfl sl. 'r: aia'li).,!

1"ev:elmt]ei.

In ,S~e·ri~oare ,cQ,tnt 1_ t'h:tiv. del :r:tnliT"" st,an!Jle~'~e IC:a~ ,cre~ in U t1J!l, reb.~lis

. :dll:d log.:ce e@'t.e l"'eve.lap,a, pefr~aMli1 a, bn ·'Q.UIDn.e:z U,. ar~ re .. lUl11:to

'mi'ta~.i ]a, mfele'~diiun€a lumU a,flestels, aame.nil «e:rau 'foljitl H'hH?f .hlmi~» fO 1. 41 3). Dl.n:eolo ,d'

_ 5'. 1;8 un mCfm~t Q" t Q1t1t ap;plogedce r~'I'~jone;1tis'tJe e n~hjd. Li.-,

a~i.11fa:t:li; H" p:dn 'a.talJ d':rQ,[:~ edntra pflgi-" rnsmulut; l',jt: ~onlp'fJrhH:L ~I;'E)'!iUm&rnul ,C1.1 ,c~l'r.urg ~aslea ~i Pil usa"lia
.aOf,i ~~

'Sv~t

sa ~te "tmlr i'~T, dG' aU'b)rj tilt1 , ~ar da:a ~in~a Ti Bell 2:9. Si~ Et~ R~aepA(JoJ;o .f'\ti

:re:es.,i·,g

h,t~a .Sft). bltimi\ ~i 'n ' ~1 priml re'v~.. l!tr~'~ Sa. 1¢um~i ,prm uli-~cliDtA c-re~"U;niL-l
01-;,1 "

de ~

'_iimti 'aU~ facu'ltn~1 de > etln~'I!l*iHfe : r~dint~~ rC· ed~'n~aeSte CS.~EL tta ea

vedea, p, DumJ"tS'czelJ in r'itl~r·.,...
~ ~t'e
CI·'e-

dh:rta inS'€'amo i\ expet~cr.r~ 's nBitiitit a harulul, sursa lumin(?)s,s.! aJS;eUM ~ a reW t tit(: 0 £ilo~o:n,e, de Via.... ~ care 'vine d~ sus. Crecl1 nta e ~Q calea. t:!itre' Dumne~eu~ un d.ar ce ...
I

6:. «Dac-a 'nEt, wi. ere d.e~ flU, 'leU in'~'e]eg~N~I'3B1a 1, 19,. Acesta e~te ( pri.ncipiul cunO~1t'lfU cre~til1e, ~,re nu face c(Jdu('"ii fUQsof!a. el"e~

Do,mnazeu .ntr1}.pat. ca I~~uft.· sltGro.uta- !I.:unU.

ato

. CUl'lo'se ea D U~J2t~eu . Ll18 e'~ Us'us Hrls'tas

lui r'fivbu~ea lui

e fh.d

tcrjrtei er,~"tlne Ie ger~e:r"! a d'(,iot;l,.. uei, Lqgt'M-ldUi in ,s~~etal. ' Jh'ist "" 5ari,~ 0 Ap~lcwte ~"" 135) pe. are e ad:l!'heaz" i~1;flT' Ll.Jh~t dfi~n1 '·rJ',n care fJrezlntu p 0'" $U'l'~j
.J.~

gr'(!,Jcti,,! ilifl:e6sttl E'Fla1,ogla 8~ pri'rt1a fJtez"i:H:'lit;~re ,${""1.~miTlUCil .~

a£!g tii:ic ..

(_8

lor! Gr'~U· r $-1 1"1,ltlUtir. .lusMn (m r irl% t -e. lBG), d,e a

un

"n.ou, 'neam $u"Pei:;lo:r

. 0.TOmr!~,

rh:-ltH~ verte~t
fi.10S0

~Jn:tlavl.a NespollsJ se ~QnIa ClNB~t!lLni!sml ({~t1e'\te,r.atfll 'le ~. C1up ~ per~;;! ·n-arr:' i,n"(?l~c: ...

x-en:dt-iu pr~alflb[l
3 ......Oje'i1cb..a
d.

r·e_sr!.,dar ea S~ ;,resimt.::" d (llldil in mpdita,t.i'a Fl'Su- ra e-:~dst.ent ~'~ '~~
11.~~gsS!,'I'
C(t,

'pen t. iU
_

~fiW d~~p~~ lQcul Ii osoftel ~i 1'0001 ~ udhiS'rtltt! u1 in I, i~o.n,ot1rla~' r'~ve ta.... tiaL D~gvo1tH p ttrg dod,tina Lo.gQsulUi (PWlo Jdin i\lel.'{~ndda lotro.a.usese t1 j co (,' ptul ele.ni tic . e Lo,gos). cilUPd c· r@ a cunOEicut utn pari'e1) adevirU.l 5.11alnte de Ib,i~.tG's.. dB, adtA at!elbr: «s.el1U lrrJ t
11.,

\~lAlf.j'-.

"In

/1 p~t~gia

'~iI.

J1JGtin

vOr:'-

"ruG-sorra

'l'e:;ll3~Gh! -Z A

~:ru.':e prarvin dill LQ .. ~JO!,tut em'na L ~ ustil~ ~n'Sista suplta s ,'slorh pozJtb,f~'a l105Q.H'ei. eare t;s,;" te «~arte. ~ LDgl)subJj~., -J q$,t~ a1il"-:' nl~ IPo]loteismul .cr~~,lllj' a flLtm~
f2r~

ala LQgasul}l1»'

iSiria ,(a ftl fi In~at
frj

'Taf1in~ nl.Gcut "n :.t\ssyrifl, cenver ... ti t la 'R011na, 00n du~e 0 ~ta.!ll-a. in
-~at'~
I

r~.~'~e: ~~lW.i~ le
l~. ~a

~u;V'~nt~lif i~Oe'l~la~t Dlu~n~z'en~~, de ~e_1s"tedfor', -s-a aratat lui Abr~m (D.kttog~dj Ate nng'o ras 'cFUo sl@ttil» ~ ~onb~JnRQ~ esp, LV,E}. .~~i:ri!3:t0S i!!S,t~ l~dmu1. ;t\{j;sI ran cu Ta-ti~llr m, J'l:~d@(n'ie .i.ft fit~ cut a;l l~i Durnnezeu, Cuvintul Saul :!-a; e~r: l:l'E!irti!l;!i Pil roti osm>€n:h,» (Ce ~i, vo ~rea G];e[~t'tJ])'JjUOl'!' (k:. 1'17) ~i ~~~ p'r~ in vtere~.Q) mO?luor ~ r~ri'Jinfi~ ea : ll\1.Q ~13 vio:~ ·au. O',fyit ,Cuvintwui :aint creli in 1" 'fhl~r tiacrL ~,ll fqSl ~O Hb,~a. teme.i~ aeu~a·tiilg 'Ilrill,u[ute .. ee ,·~tiate~.J\~.ttfll au fo~t 15\11'1'~,",,- !fnpotdvEi r.:tt~ttn.n(}t: ~t ~~:sm, Inrei. Ja. '~lenl: S~~r1l'~es, lIerr8, nt ~l ,·~i marrallt,lte, Q'mu:Cid!?'l·e,. ~i- ~s~menea 101(", ia1." ~a b arb~ri : Tee11~ ~t, Ani'io hf ei serte -hoe! c~rf Abraarta ~1 Anaru~, hor.l a, Ml\.~l~l Cl£t;r,e Aluto ~io.~c. 1 sq) i.n care sra ta ~i tHe ~l Ell U l1o,ulti a~ e51~or 1'lU'1: ~u.m 'cr.e~tinjsu1ul e_gb:! Ii.!1!.diaV~l'at8 fie.... ;mH~ '!lit f.nl'~. hInd 'p:p~Q1, mu t~ c, SCII lo1;oHe. El 'ate deosebir~, ntl"€: euie ift~i1;am aict~ r ~\..U1tlb,I1· La 'e-}~. ~,*1-palo.!1iti 1., cap. XLV!). 'It) \nwl 1fnt,Lni~ i rr m:i;r.n:.u lui 'D 1::l'fl1f n1 In DialQ ~ "uL cu tuQ;aut TpY;prw~ ine~1)i ld.j~ l1ilintc"'1 $~ ,a;~iu.ne', lui

('n,

Jlt'el:prQ.I~%,!,e bt)Ql~l-

~t~f!' ~ EVBi)&,r

n ~~e'~~, ~~-

oar~ gi.. 6ar,b&r.loi'-~)' (a

v'' ,.. ~~ tt

~.

se ahtm de 1a

Ctl$!'t~l"l'~ ~i e a,.[101qgj' 'fi!1!t.e gr.erti, l".@t!1 'S1J periff~ri ta~1fa I r eU..
~e$Um.n(l~)

se,cta .emrat~t;i .~t\

ia1;8

au

I

j

~~~5~; ]

~

~t

v~mil!·e. A.pot(]@la ntine" de aseme1:1 e-a. cl ate itnpeJI"·\'ante (le~pir'~ C1JJt~ bo1 €' , euh,'ii,1"j:) ti'~. ¥ N l~etd 11U p' a't~ p'aT1i~G1]la h] t _ \,:._ rlstte,) ~.·ci~ .i! Il1.1IiPlmr ,0 1, ce e~"e ,ca c Ie pc 0 0.. v2[dlli,~ dq .. 01 st~ t aa;:a\1~r ate ~i eare a. tret;ut prln ,ala i,~r<arli .~~
I ._

Ius,tlrn po;v~s.w~t~

pr.QJJ,:Na fia

I

eon-

, Qs~i; pl'i'mul' In.tr~iin rctea~Ii (c;!ar~
Slll~~tul

nL41,rrU'leZeul'
. 'u "i ,,'til

.ma in ft-

pglrI'l-d~

~.lo:r"

cleJl;arte ~a cnm ne""Cj tVnn~s ii.:vj&.tes. Oij·ci 1101 nu p.rfrhlm a~f:

:;1;'1 I"€na~'ter1i~ tra~hcl, 11111 a

''Q - ~tm jlllJ~_gin~~ lu' Ilumn' Z u. ~XDiaGa Im \ spu 1: Artrta~:n.ll. pe Eum~w~eul 'tau-i 8LtJJn~l jti VO' . p_n.-fie ~i eu : a.l'aUl~m1, omu] dIll tine
~~t '!"ro; .a,rata ~l eu ~ ii
411ERI~

's ~Mtudtoo~~ E.en 'lMU a '@

t ·e1)U1:iB _5'9;

Mf:tL at a ILl. ~JI), :J::tc eurlit C
i [)

'd ¥creare,

~'i

re-

pM 'CuvintUl lui Dumn~'~U~ Iigns · Hw lstos, MYn' 11no 1JI nOS:rtru, B~a tnj,-r;u.p~.t ~.t a ~'Vu.t in vederea m !n.tulrU n(lostr·~:· ifl 'brup fiit ':{nge, tot
ctfel ~i hr~na. trall!iOl~ma tl1

a 'PEl G- ,i]jne Ci!lIDUna ~i n'l'<::i ea pe< d b'~utUl"a,."O'r:n n~ : Dlf th,lp2~ ~Wll

ta

g~hr At~hil lisus [! :CltlJ, DXV1;).

lWe.·Hton d'e' Sr.crde~1 0 B.1niiiJ ,17.9£aUl, h~.r.J~ti,'e, !~r-lftl l"~!e11hl~a en~n' ul~i C!ilUl00 la E;hrana ~H.:: stu d1n If. i b-] ,.(t I' f a m I,'~~ A.p.o, .fi9,etf de ,I: mI:P~ O~.re ' e hra1:'J.~~!C. 'singele -~:i.' trupUdl:e . J'~G"dl~ tn cOl~q" PirLn~t ~,l SGdUwrr b!· ne·is.~re prin schimb ret ',am io-si't tn... etic:~'\t ~~im·,a IWllbUHll1i1 b11)l;o" :a'4rouI~'l 'eS'~eaMt. ttupul~ Mt !}1 :Ul'1,... -M.$;lir ~gee r Io:aB G, Cqt'tllITl ,PtfD'"alo:g«r

m

eu-

R~:r~i.ias a. ~~i.$ apologia . 'U~,re.a III .Q:eridt2r-e· ~ IiI IJ'SO jito-r ~i19:i~n.li' ) ar

10J;~~ pell'tru, prim SL dat.§' t~l.'"m~ub'ul t:e T:r('!ime adi!2a, Dumnezau, Cuvint, Tnt,e1epdhme (Oartea I C;b~'. .N:V)
I

,C@~a

I, eap, II}; ~eflJ11 fc-

01'1 wI1l.e~lll

vatati

- ·tx- pat», (A419Z 6g,ia

yolo ~~,U

t

1

EJ[lt'l1l'ta; 'r~-W,utuhll
I ~;

n.L.hUct

,11(:11-'

i

HillA

21 Jr.-35!a..

APOsTC]):;LrCITA TE (v~ S1 ITNJi Al3QS 011:' .~4.)r l~itl1~ Iu ndarrr :ntal
~Ir='t'~ i2t

dirt Blseri~U~ dIlpe, au 01 'tlxtrlns $;.1;p1i:l du. 1 ee IJm.- nte d.e 1, C9~s,t mjn~pl (:331,:

sua CE ..

am

llfJ,{l'

mrid.iea 1m D1UTl.Ile~e'4l·'i B'[s'Gl'i , -Ee .:t~.m!li~.~.ure eSl.~ Ii~,u Hrit.iG~ I(t Cor, 3,,' - 1.~, S-au p'astr~t p"r;:l'~r. ] 9

14's-t~ ~11
(].{l,

~iJ.n·1'le]t"

lui TIu' n~z Up ,clH:-.aFe .t,~n~l~fL ap'~st!Jlno:r ~Et

a pa~toltoo Bi,~c!h,

in ana.

Snl1'~t11 ,SObOflOiCl"d

C n;01Jl , ~p~r B~~ ti' est~ ti-

~J

2.Q~!,T'tnd Inhdu~~e
dl.Ji

.i . Cll~ L - 'da'· putm-e ~i 3.:t·~Jirn:h·e pe~te [O'~~ demflm.H §i v.j~.d.~e bolil~. !?t, .. tr:lml~ s~· pr.t! oV'~(\1J~l:lt~ca 1:m,pr tr if 1a ltd D um.ne~e· ~~ 1f~h1d~~.J .~e . j lrnln~1vib. (L.~; 9,. J.~' 2):. .Bt~err.ca '~re~tlnt'te!:j, ,g,p.o, o,Lied ~lU n'Elll'.liSi ~l!n; ru :~~ se ,p.re\."~lQllzf

ell..nnn~ :p5 .cG1 dDI pre~e

~UlIH!rli:~l· 1ui Dumr.H~2~t1 r~qi i

a :pr;:opnV';;i~

2~

FSH.te 1 13) 'i Blmcn~ nu:rnU Pf2't~u ratE! . _s'a'kl, An d r@i~ 1ucov ~i loa , in lU'l '·ev~d. u~ ~Uip Bart Qrn ,ll, Tom·tiL EitiBte t~ I.u ~y" 'f1u1 1W i~li .Q
l

~f)r 3, i ntle

~el~~ 12

,J! 1'1 ~ Le.

~:t:JO!li'toU

s, 15 ~

ue~i~l

Sa

_.l

sa
I~

,I

,t;'(;.!~~l~t1 care eo de:
L fl
I

,tOn:tilluJtaLria i.5l[l;}ri.cf': diD f r, pul ._ po~. olUol" .ptn~ B.zl~ ~i ,~ po'. 'd,a: a~ numlte ,i'l1!itjt1J~ll ~l S:lujhi a . ctb~i.. .

~.. ij

odtnc

~-e~lsto;idJ tt¢ltc'~

!it mj-sa'lln,a~ ,~lQrJ dQtSPH~~t~'·~ rJP~s.. · 'to;1 au u h caraoter' lJ.ni(l ~.1 d e'f;n ~'tj v .~ '. 10 16) di!,oa;,~''Ii . i sin"'. rna .tOOfi ~"]:rootl ,H! Ej,ven:lmeatlllQ", c~u'e:' COD,sU'ttJj,(a' rev I t ~ ~i ,~5tarlEt mi:ntulri~. (F~pte 5., 3Q;}, In:St1~t ttp.o.Jtobtl

luda Isclr.tri.o,t-eanul In Ielus.a1i 111 (~--ap te 1, 7~ l2~. ,Io'an Cl ro.st t!eJ ,t1lintyi In re -poa..tnH. 0 8.' 'ttl',. me9;U iul

fuVl

~9E.1eul1

S'amOn

(".rtl;fI,:fLtmelJ·J,

~1

';e~t.tt 1n Crztdtr3'.

Pa ',1 e~t;f! e'hU,g.Glct s& justilioo to Oi' lL t s,ffi;y tun~ cin"Cl U e!i±
~.j "

a:po,~.'·on.,;
j

., "'".1'" J g'J~ B.L~B du~a. cum
u .o51.'olU defs1 tr

'i p1 "'.fIt~l). ea are 0 jj t:rt;nJ.l,m~sJan~.~ ,~U. (l'~ 5--4a ~ ~Bi
gj

['Ell

se poat~ ide·ttflr1:.s~iS

11~12), Ke~y.gmtl ofiigltlaUt 'i rnartorUf1r 0- 'UIm ram in e ~cl nor i] l-

alatbiL (G~l 1

xprimate; s:;,U'01: a; i:sef.1Ci~.. ~sbe: IA]:JQst,glica ~n.tru cqj l)nse.du rtulrtur-ia .... ct1:ogoU:&ii"I'\r. sub .t Y' -, ftl r m t Tt"~cU '~j'e!' §;] canenu 1u t W'oulnt 1'~tarn en~, ~i ~.ntru, 1~'l ~1it - ri~ s ml$-d s~ P1"OPJJvjd.uia!i~ «~aril.gh~,lift» lui. lfris'PJIi ~-ali jn:~~l'at (II C'qt

n

lO.enrlrl'ru~eB. ~ c~artu::i\j!r1Jl a,po$~li·c 81 Bl-s ',dd 1, p~,a 11'. l~. i 2] ~
lliUlS...

m~is, . e 'fat

Ifr51l.;U;;

,.til

(Iii 2Q, 21)" iar

ml~ttJ'l:rii J,(!-.iati pen'bu totdeaUtlB (Ev:r. 7~ :2~). Numal .,·",clep~zi~u:k»'0.ptl'sroUc U; "[i,m. 5. 2<J' .n, 'rim~ 1.
<iij~trtna

t~~

uva

pen ~,ru

Rr Istes

proo rca
,

Bi~r1IC"'i! cieOiIjtn~. Un1 t 1~~ CI', ta

:a

-.L

'\if.._

l

, !i ~ Fop.[e 1, !'2).

ti n.. i', iii rl' lnd o.l\Ejla'j '(l~a n'la1 lm,ptO r.hlnta ~ns'",i111l, i,e': oCr'~ntti de 1l~l.1S: c~ rnvift~1:ol"',, .'nlru t~~~J"jS t~ll.rem 1$1 Il~
in~e9U'{''U1 m£ hlnl\5tl'l 1", 'Gaillll~ea" acest gnJlfl il primLt 0 .ha,rismiL ~p '=

GrV·E'!J

~~Wl" 12. apostoU

.

li:epte~

Hlfi~t~.t~t u:t~sr~ de. i ~11cw'Utuku ,~~ apostoUcd 'fF' pt;' ia :j'l), in ~est sens, pORt:Q~rlr:~t'~M~ ap' ,~lne fn,b~§.u ~ui itorp bIs . jniiU tntt cl'
'I.. \

iI'.u::eglJJtm clle . ~ dj,l1l~1n. In. pastrare~, ~fcl.€lJ[jlitlllw»~ ~l jOrolJa':V~L1Iui:r, '4"VQRlfi¢tli i Bt~rf. c: !illxel"-!Oi1;l! tr im j ~ ,t rea 'i de • i ,(( rt.or;~ ,[11 lui .n
I

rn T"ltn. 4~ 3 : T,: L 2~ "are ta ~ pern tr.u crelii:n ~1 t;l

s,~nato>a$a~
aU~fj
CD~ ""

U'tu te'

pH€:ara,

operet ·S~ e. ,e; jJ1Stlt1.1

1 .'

,~I~

p[lU'na~hJj ~r;"tQrL~ leU . -lunnezeu

mered:ln~tbtj lr~ planul BJseddi. 12 a]lJ - ~oll d vi 'n a .• t. f-'l

cluI ~,pe~tl"ill iun ali" unjei . e .

IS;'"

Del

,.;1m-

~,t· apast6~j(!'·]. d-eQUi .. I~e. ~nUnua nti lUl1.e& ~p~s~~tino~' 1,11 de iiI aduna .f.H)W. poper ,a:l rW. Dum,-

Blsrn<ltt bi B,iSulca

mishJm~ d a. ptecUct EVMgb .li:a~ t1J ,unde, ~;fliote1lll1 rnJsiona~ al

QumOZelJ ,(II - un, l , 11-.2) .s WPM t-FJ ~~,,;'-S'f;ti" 'i~,r d L~ ,~f,aI.' .'EYml.ti gI1e1ia ili-:rircj}t~()s. y" :roe. !(:J~e$jjn.

ICflnstit'Lltiv~

19) P , ~ei ~ sa cbn= ~'! C:~"edJa:l ~ 1n, "rl~tcs eel lnv ua'b. fll"btOii a adunat In Jl1J,rJ.11 ~rall pe eel dOi&prezece lfitW8.toli~, ca slllli1Ql ,~l El~5bd popor Hl"istos ~i" apog~:9l.zil ',~euta; ea,~ 0 _st.l"1J!ct~["!. Ttclml ve['t~

l"J,'G'lil1.l~

(~n. ~{I"

bo ~ezmcl

111 li.um~le" Sftniei

dupli. scopul

cit.. a~ast cbe;xna:ra ptin epSscop " aUial'Q·a 's ct~ 5 atillQr tn HIO~lJl :el
u

esba:to;log~. 'an ~~enm.Ul~~;p~eligur.nrea eelun!Jlo .e'ss 1:1 !lu~llig~a,e n~le51~tat2 ~.fln N",Qu.Jl n ta Ili2f~1J~ atim ,(Ap~H;: 21~ 2-)3,. Be"!. ex er~ ,el
,i

lOr ~ «,P,j a Nl~ ,d1n ca:p~ .fund Ui!itlUS Hrls~Q5'~~ (JDr ,~ce'ea...,t'l]~ti~$tQlnrut' t1U

pe ~eJ,il lla e

,R

:i]o.s:t~JHerr :~~ ,Qroor,oci~ : este
'lJ.~g~lnlul • 21 20). De
0

Bfs-ericil

i

«~,hRti f;ilnd

inB:l1»~

r~tatce' in - sic-e ~ ,l depintle
Etpost~IH] 0,

~a eu l!.r!sios, Blseti~ d'€lin0 mliS~Ur.I ea ej tid fai lt1 -JP.o3!~~ll,~ upll Qum

de :rettL'~i ,

au to-

~;$J dULrY ruu:~mr~,- 'IJlfiwa dh1 el, ~ pCrll'urt:eit. ~ 'eInd s.E!' into:rtea la Tat'l! d.uR'! 'invlar.e, eelof' uesprezeee

c~pul ,Clpo.stol·w~ Ci91rG vOt ,juQ,ec,' lurn·e~ l'Ap~. so, 4,).

pe

l.ranu.l

It.'6Frl1l1Lu1 '1 rl'nd

neamume

r~m~~, sa me~rg,~, !ii
DP,t zintlu-l,

di?ltl~ d~ In H.rlMQ's (In lJil 113, ~6-27' I li', lS,'ll iat ,.]C' :'s, 'cl Ia TatlU S~U (In 17, .1J~},Alceitlitl s'trUC'tu-vB. ~ Ih:-i,stos $L a.postoUi -

se O~1lUnu:
~Q~~~

'oit~-r.ium, 1ri ije popnt. ~po:$tOtic4 ens _-' nl!m~ acolO un~e
~"~J1~st:QL;f su.b fy~ma
..• '~ P\r~'I400 Aoo.iJ.s.ilastr.U't'rt~~

'rldrd1.1, c1l"e se OT.'l5ianl~e~za ea nlit~ ccmunl Hi U l~,~l-e ]'T1 ~M'ea ~ iiid3,t'~ng, ~epis£l9pul m('O:tlj'us;t de ~l,egiu d" re,€iti
~i ~t:
ilIa!
I.

m Blserlc:Ue .fJ'Osf-Q.pds'-

,p ,~iuoc~'siunea
Hrl" -

e;p[soopulprezWter Hi. Ilupa O\J m n,n ~Kl!i~a ~pt)$1;q" m ,mLtEl,r.a de .col~gl'~.l apos1:bU'- ~,ot ~~:a 9U '6X_isti lepls." op m~j pre:us d& coleit~I e,pis.cOpa1. ,,~jne 'z'ecil"tiGa "ste evenJme:rttul Ci'at'ie ate&b\ :m;h;:i'ul\ea apv -tQtiltjr de ·R 1, d un p~J~orul in :nw:ne1-~ 'lui :Hristcs, eel tn'v-ltl t, Be I8J.ce~m CQ'JID ti 11 ui ta tea. r.u ap~!l 'olii. adJ{jrSlrepro IiUesrea ~Ul,liO='
i

T 't41ui ~i 1.1 '~uluJ at Sf.l'ilt'bl] u~ ·~h (:Mfk tel .2il, 1 J. $~ l' [0' $tJbava -u 91e~ Apo!S't~ln........... (u\"PlrrLul A~ Q:iir . 'bol 1l"lSlUfln'9ll12i1 trimiS' - ps ~1 ~loi. . s-pr,e-.zer.:e'~, ~:n 191~1Jl ttll~ ludQ,~ iSQl'tu1 eazif)c ~ Ms tla r[~a~w 1, 26),. ,dupa ro~la:l·IJ;u'.i _ p ,f t' ~1- ~~ MIa It:1tr-~ ~alm ] lui D~.v;'-~o Ei i9.U ~obfrldl1 ~ ~DI 'J r .!I"i pu t er:ea ~I n, l' .111 ~!,.J!; 'g'~ cl ill L lot. ea ,~s S'WL ~~a.seJ3. minunl ~l ca :s,t gJ"a:i:l3!sc~ll~ QtUeft Htn -1'0 La, mc:epu;t all m~rturi.gtl: (,n"ed_l]1'~iI eaa In f1§DS H.tistf,li5. "fj. IU!d~ea. unde au mb~m,el:t ~~ Bj~rl(,~·,· d~ 8icl, ptectnd rt Iutna, U v s.ti.t n'i!fmurUo-r
L, , J ~ ,

,i

sil, l[tve~

in

flumele

'actul Bae.ra,~n" al '1 ,',1m' t, ti ~~~,ooUee p,ri~, m1i 0 ~arel, UhUl.u~
Sfin't~ CSl'e
,r;).

.1Ir"1 IUHm.e'n'~:onu:tel·

iiill"tliiii

_n

a~e\t~l ~F .dlnta, ,l ac~a~l invAta tuti.,. !$:i, tot ·asUel~ in ~o.ab:;!~et~ ~Ue au lnJ~m.eh;t.. Bi'Ser.icl., de la pru:e cejeJal~e n E.Ji nol ~I..au: captttat buta~r aJ cre.djDt~~ ~l scminte 1lt e' mva~it~ tw."iI. ,~~ ~a!'~ el IDltt''UmU' a z1 df2 ~~ ea ,sa _~e IJltl!foo'!- el~ r]]s~de tn 1a~ '~ t_[~i... b,. aoes.t ~hjp ~'i elQ so 'O~, tite ~pos:t{lUce·~ Cal n~~i! vlAs, , are t!.:Lle.
r

san'~

Biserlctlof

apostellee,

a~QstfJ"idtg~e smt t;1oniir:ma,ti !n ffiC:'-' tul nlrcfk.Hl~ei mIJb~OlQ1U ui ~;t Frezi?i.~ t "_'tlluj, ,ear'

hiro~t[in1@'j (V. !>URGTQNIE). Tore f~ct{)rU de
luat forma

:tt bute juQecat d.UpH lata de IC~ BfJ.e ,1.0 Bi't(1!riei~ 0.', _'Ott tie multe ~i dQ mar! r f:~,le1: ~ llUf~l,'t ded,t una ~1 ,af€e~fil 'b;tiQrt ipOg,-

Or-tee Ill' '[Ill DbiJr.~i.alu~;

~ir!stos.

~i Cia

,t~U'

enU-Uat~a

~ro.lul d!3' " lnill."'tu 1-.....
]~lrSden tn

e) 'Blserlc~ ts~ ,g,jXfs:L"O,U'ca l1U 11urna i d:upl !Dlt]gime,~,ei ismrin~ d,

,i

postQll

tfillJca~ dL '1m to.'.: s-au n'5 ut ... Taa ~ 'sIne prima - ~i '~C!·a'EiI!:' e!nt 19;c _~,

cUA

V'rtQllle

t6~t'

tH~rvIEi•

dBt:c unit~rtea ldr des!~Jr:$it€t; Gild M impir·tEt~e"sc p _e:ea lQr fra'ter-ni""
j

U:an'~~.,a r~zu,rnut. hrjs~o~ogl a b·tod~cl't, df} 0 pre d~nt~ unkf' ,fa d.Q~~ ta'eEL de tlock.ina a1"1~tl:lt ast.." acelei'~ lnvata.turl sfinte» (T~ert.~,- fel~' Ta~lll, m'~l m ca Flul in !ian., COn'.t?:c~ er~dcil'fJr, CQiP~ 20+ 3.~ ealitat'e de e ·uz~- dar- Uti dupJ: nte. 5t trad·, Cit'l P, l61-~) . 'F ifUll nu est llUme nl ci de n e.tu e I! 'nt e i de lu~ilr~ comuna, cl Rum.€! de I ~ 1!l II[0 gJ rr';iS J ~ , ' ~ Mg:r. OOllIlaiSk1ho ;
PUS~

:zeffil:a~ $i se invlti i!~ O;BJBP~U Ul'1ele' ,p.e ,al:tel~~ dr,eptutl ee nu .si,nt irrr-

eonsider:a a;rhl.rdSlnul

g

e~lle

ly,da

~t!S'~rlJ,m,ne !l'JU SaLrt1 B~",U ~ la, 11 ... t'Ji',ll' ~~ t.l" rr ig"JMS: I.Ja.Pl~ le;!ii' J~,b[~ giiH! s~ Ul 'I l-S~i.n.a:.:;, t:1rJi' • 1 1 gN fi. 4,9.\.",..,..;1)4~· J. D. ~zio1fJ](I'~1 l'.rc '~tiln~rnUil,t~ C!Ly~G' l~~ erJgj(~lC'S'" I!Ipost ,.J t!f~~.s ~ tjJJ.~ L ~!J'fL~J ~n~~ H~ JOil1lqu~ ~c.s gJ1:;W'J DrU ~~QMe.sr hl
l~il
j j

'n,u. .EJ:;R~ ill' ICare' es't

f'ela!~j€·int~e d~ua pers1l~e.,

~lBtr.LUl. . t ~1~ ;-~O i

,.

ti-I

F lulul

oor)subst-antlill coetQl"n fji e" L Ttlta~ n~§t' P2 F ul tden11c t1upa fre en El~ dar Fl ul e i \Tel clJfElri' 0<' ~er:5oJil.n~'.. Desdg ur na~t~:Nla
j

a, :natun

d.ecl; T:.@l'bU e1J

Fiul

ARATA-REA
S[SiU.

,~ mll~It3,t; c.are va a-e,' loc LSi 'sfit~iu't tim!~.~jJe,r- (Matel '24 B=--1), Ii~Ufi§ V'ij apa:r~-a, m'l dcua 0 atA.. (IiI... VI.l g; !:8) ~ ~~A,e~lij~iIlsus, ear~ a-a m~ de la ~oJi h~eet ,a,stfel va ~ ltat Y~:LYjl precum lL"~9;~i vilzu t metgi.nd 19. c r, {Fa,p'~~ l~ AT.at.!i1rG~ ~lAU. r,nUJi; Domitcu.1ru' » " . z~ d slava cind ,to~ 1 \1"[' iti it:.r9.rnsfo mal, f1,m111' '~t CI'eH:~i.a1 kll .tmpl" a,tis 1'0i DnmJ:i~'ZBn. E .[}'211 ,dE jucl~ea til, (M~tei 25! 31). B1~n~d~~ ra~t~lll~tlr,' Z'fua !a'(ie.asta.
I

a B.ou yenlr9 mt~.a'fcere, a, lui Hri:~tos In.'i!!,da ~

1"

':Cffitllui ~i Duhului. Inl~otri:va, ar:ummm 1.I.hd s.~a pr~ulun= tlit gi~od1Jl 'e~~menlli! de la l jt!~ea (!:2~) in art:tai:llul 2. J 5~mb001U;i rae C'red.i't.k\1i~ pl'm Q _prea4a t.;Cel_ ce e.at~ ,~te1J fUn'~ ell Ta.tID.» C~l', '}·IO~ MaaUSI05j, D'fwnd '~~m:p'lw. ~P],S'~opulul AI: xa~dru al .. Al~xanldti~i~ CAre :!i-a. ~PY.SI r~zi, i lui. A<rt· e t Atrln8.5,L~ eel Mlre ,21J5-lia73), 'pa~

luotar-e ccmuna

d:jJ], P~I0S0,fJlrr3

Ta:tEtluJ, nu

I

lf2

Q

'tr~arhw A1ex~rndriei~ a aplka,t e~ Z'ul de l,a Nkeea, i.mpot1"1Va algeu~

rnar
D

aden ilor.
1"

' [ IiIiJ g:

J ,[ ~ :

I ~[]S

tig'~~l Bnn,

ear u-are 0. d,an'€'1 ~n bmp; 1fi]J'!I3! :zla~ mc,~~~ §i, de ce SU] Q_ ela, nJm oi n u ~t,e~ n e:i !ngel U din C'Cl'\. aIel FiuI, '''1 l'll1ID_ia:t ~atill». (J\[~te[

Pli1~mr CO~'l~r ttr.t J!t~ to J'UltI'JA1, t r m Le'e ~~

'H'J$tory ~J Zh~: ~arJ'Y C~l~c:l~. vllJ;L lII. ttEl'ci. dg Berm

'o,lf,

L~t\lill: th '-\fQ'

:Pres

t-

Lo,ll~

2~; ,alf;)
I

(v.

Z~UA D O'MNUt Ul).
'

da '; Pi1cle er, 22· ML~ 2 S" 1a i In 171 13~ CoL I, 15' I TIm. ~~ lSI a. .tr as ~, d'Ui~l~eqn cluiiie.: Flill es te

.,4.,RIA:NJS,M ~ erezi 1 mis~ de Arl~ 'pre-D' in 1\.leSlTk' ndrt a care' ~e ~emeiul uno" t~ teo bi'bl'irpe, ije \1111-

.

lnf~]or T,'a1il1Ul fUnd d {!Jra.t'lr~" ......... t ~. RamUf.nUl, ~p,ra Off d xiel 200 de 'ul\lfi , re l:i'ingef'~a Wvi~Ha'~ii. ][1- il':Oil'ttra ~I"lnntSm1J h.~J~ ill '" :udii T,e; 'J ogj ce~. 8 u'lu1.~ T~ltil e mal m re ca }fiuJ dup'" XU1 ltlSlj nt, 1-2, '1'. 1·~f:l. J:Ulb.u~a. :fUnd eausa ]~ui~de \ilrt,le In-, AS<ZEl..A [gr. askesls _,. eX~'I(ril, gij ii.t8ltea d~ 'l1atfIri U1tte pi:lr-~o,t\~ nelc ~np-tei 'be tnt Trul Bs,te su'~UI de:prmct@l"t'J;, d~S'~r.ind,erea; de bord,o.:nat T,atm:u~i dU.P.:::1 fire" G{l.g(llla"t!mi ~au de c&tu$ -ea s'uiletulu,:' r Ie ~le. N~",l~nz (~3 O----~C'a I~Ot CDY de planu! vi.e~U IQO upte mltr.u

1 E)4 9; CliI'p I 4. 00'5 pr'. ~1l:Il1!'~t"'rv'ets li,,,, ~ 'r~afli'L p, f).i-i3fi ~ J;tun: t!l)d.";r lr~cis ·a·lt~1llo.1rc fie fa 1l16010f.#e: ~hi',O:Ur.:rJ q ('''' n 2- ,~ ~'Il dEbut !!lu, i1f- ' stecle ]1,Eui:t.ions ]Je 18:0.11 IDt· -et N'e:dlell N 13Lc'1Ill\'telr HI£fJ'j ~" .,2B~6· ~ Ii Ilry ell ad 1/{1ck, The 5o:r ly Cm,frcJr. t,'DnuJID n~fJk~, ~iWfHu,~;;t: ~&ti lP 1~" p, 1$:J--15::t 'i Jli3n~slf1v ~eUkiilH"! the G II {fQ"~'rn I~ r roij:tWiOll. va i. l~ Qla.. ~~,.,. p, 1 'El:1

dou,

lesul c~ patlm san V,fcir ou E::sta jpr'o .;rhJ I~li'l.i umane. A-sc.eza e~ til' unul dln c1em~rrt~l,g CO!PI.&Li;tU'tlve ale ::llpirUuala(~ti~ c,n:~t ne ~! ~st-e Q-

ajllcge la 15rtar~a de nepEi'Umire p~i n dabind_t ea vlrtutUo ell ,n ~g.:,
ij

·oaJ~ luuitil
, ns In~,tur

D

11Jur aseesa
I'

8l'
I

sHtu ie a I'p Ie p,rin.
rkll;_
tr "upt(~ EI, acsiu

v~t"tutHov, cu de~br[1ic' tea de j<Qnlu.! eel "Vecil.i»" ee ~ dJ;n tli rreapta ~ urc,t_~~'Ul'UJ duhuvniecsc. ""'itt: 1j~t1e enla
oQnt-ii! m:p1:at1.,
t_

eh f va:! ~TItl ell ~'IihllilO£i~ acd vJ~j

a

tr,eg ureueul tl'Uho\llni~il2-!il~',Nu ~~,~ ' tit as~eza pro.~rl1.J-zisfl innlllte' ~ 12 har say tara l1ar (ct Ps, l;2ij~ 1). JV~tLL ~ 'j:rah~" €a INJt l:)'r'eyl'tti~ ~
,ct)]'!I' In

ral r. e a face blnele $1'n vita raul. De !;lsemenea, ea nu t:!'pulsteaza in-

adi,c'

cr~~tl:nJ nu u,~c jscI rad~

se
11

13 e~Qrtu1 mo-

re ~Ll

.

tu1 s

..letu 1 V"~ in'l-ra inn!? luerarea cJ G! N epu lt "111,dtn:cola de 1"110 H-r te. Lurnea d~ acurn ~ zea 'SIll:! ll'th1at<ils .hl H r~:s~,ol ~l~in C ompara tli, CI ~d uu dl [1 at n~'eiElj S ira'Y inu1i I1lJ es t~ posj bila, fEU:; L ~l bt1rn.b uet, se nnl"m~t ziun d~ pregfi.Ur~ dQnore,i.1 ~e"1,~rttuj 1,.11 iru:~lonal. Lifi'i".vtm d) - (Gr'goric meste t\' ~~, h'rlpersufHd ~i nl2'sp.ii"it.'"L!.al ( ,'r sci evt d' N .. ssa, Vi4I.a. l "1 JlfQlse.. . ·ad. " I vle1ii IlL't'\" .af!!. ~ 'ofuiN fOT'tu~ asiE"S'~'e ~ lupt' ~pir' uala d H rorn., Jj', 6B) . .As eza '.~t. cq):1ditl. in ·q.r~ Cl'iM1ne'C!~nl pfLZP!lt,e Pll':'~3 re.ci~ I ra vtat!3J unltars: dl.nttinte 00 .sim·f~lui lJuhr p C!EI1-:e n pl'rrnH-Q .l::~dl2r a in pA~~·t.l clnCl ~rpidtLJl donit, din haru l B~te~~11l1, n~~tlnsjiL .sau 1'1ea ~ste tr:u:p ~,i ~ir.e. A$"CtE'vJ, p.ro:SUJ)U ~ 1& un !l.)1~~lJthJ a,U~·tt i~ eon ti~ d-1lC'~ ~"~nstn. s~a sti1lf!l, IQ ~nVaDrea,~ (mil nuu d -.S~ :lhllb~l"e r~~dlG~l ~ ~:nfelJ::~ ~lt. HOC a 'e,' ~ mii s1a'adu i~yc +;.., • ~""j ! 'I. 1 : «onnn1 1."('\1.1ex·erse~, trrn 1'~'b. ,e.suc,,· uri ~ug<!"" \11en v~el~l ~ ::JJrHUU. e 'U.Nlt tn~hl a lUi Dum] fiZetl ~i na'p~Clt rn~,"~'e fJ,el)"'r'll fI se :n.~ e «0tnL!nil[}r» (Fap·t 2'~ 1~, n1U.1 ~lullovnke 'CII .,.r Car 15~ I:H3- intea (')j .. i
lI'I" ·1-U,~.

a

dOI:J.8,

a l:1aruluj, .d~jE p'~tmjt, E'9 -ste pTO.... pr.i~ Vje~n d ~ ic1~ du~il care ~H-

a " ntru ... r. 'f'1e ~

sa

interu\i'-li

-[:Btre TMasiet (51 r':ilo '. rdfJ:'l.~ ",,~l. ~Uj p, ·840-35,0), In pllaliU'~ ereutors i1!.'tei=.a~i dl"agGSite s_p,re Domn ul, Vl.d~ s il'i'lul d' aBce~! se ~Q.a'l:e E!~] ::l' lrlnrl m·ditt& peit~ o~'l,c' Er1ca. ,,·~tcl,t>M. pdt! dep~f.e~:5' ru cLl2 'du- s-au 1 ~H f~rl!J sattu m dra' qte' alttate n·'.i rhtltL ci1t:rA2' unlt t:a VB,- de DU'!f:lnv:e1J~D . lie ,I:-B ~' Dnmnul t-f II.l'I'1 n . .I'M'tit:! i, t n plun ul s P' 1'" . lj,,yH .. 2 i d e~:pre- eea ,[3 ~~f.'initt' ~ n U r:i t~·~Ii. nUITIai f'1?nlJnt~~r'l~ttl ~tlepr~n, hi ... S-;8. len1tH,. Cl c~ "' lublt Dlult ~i. a de re~. "furpeas efw (I Thn. 4 ~ 8), jJpu.tt,;t,t ~r.hin]btl ell u~ur--tnta '41. ag~5id-t ~d ~~imQf.t[U~a. 'lrupulu~ ~at~ cl.~ pa·tea '(;lj ~F.agI)Ete~'j) (Le,. j" ~H·). IULln 'C-S~» (Rert'tl•. ~ 10); peate nbe!l"8 ~Oi.S(!dl""Nntl, Cuvintul 1./, tS laJ Fi1rS~, ,elp lIpfrJtull1.1 s~e 1ucr rea virtnrom, vel. IX. ~, 1~1~:Marc'U Mt' ~ilQl". A~;" 'ZI ~.5t lUl:S n cl vi~l't1l 'tW_ Pe~ln _ l~tJ.~a duhouniei2j:tsro ~Tl cre~tintr 'Q:Jrc respln «ames.teGiJFUoatia. rorn., . oi, J I, p. .:tll)~250· 1"iIla'»' valorUor. lCU:[Vft tlrea pers~~loan Sr;::'.!lrar-ul. S'COlrct (tract D. 8tdn~i u:mu;n,e; de-!Jfad~:u' sa na,1.urli ~1 nlleae, Fllec, r'om,. vol, ,Xii. l:980~, rntdiuiu' EiziC'~ te-ndhl'~, .tlL ~-cCi1"l= I ~ b ~ i 9 ~:1i A :i :t e': Ntl kQj.t!Ii au; 'ltfioJ1 A r~iO ~ Buma,l) ijl ~.f~m S'1'nS"'IJl'~al~ tr~unil,];~· R.qb~. Il n, Eu, 'Qfts Hi in ·("aDve:r tire B rll"a~ ntC:\'I<~i O:stJIff.f'eJi!i:ll ~.nd ~y:9UkjEfn5~ 11-rrlt Ve:rl~91 MWld:t~~ UH.3 tf(;htm •. ,'osilei !la,tUra! In erOS !!'!,i.vln,
I
J
-L

63), In a e$t .£~l1S'~ M~·ldln Martut]sUOl"uT vorbe~t[i' de mcartaa .mortH.)J ~ i IiHlo·a.:rm.a:J; vieUiE» (R: ,s:pun~ur.l

pinUe nebuneste de 1 'HEosteQ trupUii'Uo:~·. Dar 1ulncl di tiL ee~.":tteB d,r,ll~ gfjSb3 [ L~rieir.ta 00 po E~}ll1$;1. ~U. tn-

«.4:m

\lU~lJ

.U

~,te

-

eu Ntt.

'Sot ll-

I

·A MA.NfLllE Sail~I1f't1n.y J ,lrUilpJ :t '0t ~Ir ilOdo£ J'ltfl[l~ tn. ,,"cl. he '~rN'tt'{J~"~ EU~Q~~ 0. _ 'f)r~l. H'iJ_.Jyw,·n ~rl' '§, H)~I. ,~. 2:ii-200.
p I

Jato fiIDtUitud0J: 'i'i'ira 1 care estAtl chemat s~ ,uju~g8. 6C7Ttanarea-

AS~Rf

Lg;lt, hO'm,oiu'i"s ~ area ct~ ,~,estiv r'Ol

lui Dumne .eu I(F'.QO. 11 26.)~ st{JJJ"e pe. care a ·,ie:rd·1J.t"'"'o l\,'U"',i . ~,erea lin 11iaaat. cld't'" pe ~a];'e,.01 ra~ rcup~elU'1 .in It us ,lll'istus (1\,l{t. 'JC ~IP) spre j;le-rf t'~i~nB:

lomu~ (;r~a't cl~pii ~l1Jp\li .,1: d~f:1a ~-

sfl ~r plkJ

f)p~

~uI'HlJ J.
[kI ~

m.i~err"0'a de. b:

48), i'\;e1;1;Il

OOf.lJ2 IJ

est,

a Qlu. ulul.

drlentare:t

~i

I•

nez@' ~ de !,In;die' 0;.,.1 ~,let["U! djn~:u');:L~~ at • n'tto1 C].og~:e" .~l sph:.i'"'ua1ii1-1,',~ii rt!!~tine, D ~.eu ch ~pul sllte 0 irQ pr i-eij't· !til' t"\lr'a]ii.~)i lIseJr1~llln-CL.r-Q4 e~.te a e1:~ 11b~:rtil'~H ~I ~iortl.l +\..1 t 'v e 'intel 1

h.. d

fV

Durn-

,a,sem~n(;l'r~1 dep~~md in ~'fit s ~ cd:~rr'ltah~a dmk'e ~"mu1 veclLj" !$1 ~tom1J.l:nell"» (E '. 4· 24). di,ntre umu!llle~.'t ~:~ urn :n.H.ate

'8. ~1~6nf.ti nhl ~ bCi:1fu1~li Indu.mni?~ei;to~~ ('jmu~ _~ ~~~ef1 _il':dwe iCl:lip f1~

:J;e care lJresu.~n·

al ;g l:nel"~i~t

1

.s.~tna Ct.7'lr2cL esfe ~t

I

~xpe·tl~n~~ Hb;;:-

0 ~ ;t ...

nH

flea

:0:'

g.·ti'la cla

~'~'u' cAclerea 1m.
nO~ffil

l'1e!lettO; In. fi ~.Q • De. ai~i! ptv~d. ~ m~- llbert8~H ea alJ'l..odc't;el",rQ.im+t~ a pers~ .' t?i, Pell,trJil ;pat ·ntu Bls~rict1:, asenltfTalr~ es e £) ;r:; Ii rl1l1tecr In :&u;f1.et· ftunlu s~B cllJp ~llu 1tIl 1,' DrQ'Jrul. - ze'll~ ....l~rJn 1um~ra.ir,e' D. 'IJ h u' .~ \O'.1n L Q;rnului.. Il@ ~jd" Umbaj,Ul es·tEtic ~ar~ ..cu,ng 111\ H.lil Ii,!lll'L:u1Cl:= a reve1i ~a'
Q

,lo·dlln,,-

DJJmnlt~I!u.

tul 8-fint, ;Este

ia in

«lcrr~~)

pc:

C1J;te'

. pili €. 3~), Ii)]

~~,

r18)
,ei"

![,G"stitt1il n}il:r·e· hI. - o rij:'ln ala, A ~,euili,'nd:1'ea ~e 're.f,e~'s"a, i III ci'esti. ... ~ .uu.1 'llsh_t~jo~i a1.l \1imani~atU:; ct_1.-, frS t 'ct t;~rls mal d ~abif. f~' Uft "U '~~ ~«Jpi'nsl vl. i-n stv~)Y (II . DT. ']1
tI'~~t2SCj

Srumu:s

til*l

ni~tun la_ cbll L1l il-npti1~,

It?, lUI mitlll,re8 eu D:u rnln~~e 1..1,
I~

c:J dt '. 0 re:l~toarce'r-e 10 0' te.., r~ ·~~dut~!. P~'O:tru Va~n.·' fel Ji,ia,..
I

~te rr!!U

I~utb:r,t:a

fi· H 'ormJlut;

at u:,
~(?-

,i eLf: m 'n tuirQ
fiin, ~

.. e tlcrmurtic:a ~i S~,

prIo care D unl~ll:e ~~u
manifest'"
t::l1l CIl @'.t;su:ellJ. iLr,L ·altcav,a

~CG,l~a . iln,'· Sa: nefitnd aE}u.s8 care $jumn~zeu Se: cobqtara. ~i re, cle~ in~'1 in. cO'MUruu:_ne au oronl ere- la ~ii'te~1.tA. dln l1C _:I's,ten¢a nu .sr-'e a't~ A tdbuteIe· n't «n.w:nelt~. 1oi t].in'11~ cont,(LI". «Fe· CT~ cle &W:Fuifte 2.

,dec!t ell;~AgUl:e s~u 'luel'lirile ne.~rea,:,
. in.

Qrh.ul'lll. Atrib'ti're'~

P'atso:rullQ. ~ m1:'

ea.

ltitU ~ii'-v~.d in... no~ f,a:ta paaun:. UlUl» (.Ps. lOS~ ~O=~l). Dum·r.!,~'eu nu :primeQte ext :tenta
dUJl ul

T u ~l s

Vgr

,1

c::H n

iIJ D.ral'

n 1l

0

are ,a

prlll paifl~ipa
l

l~ y,ga ~re~ ~(1'3. 55; 9;). Ee~.l est:e .[[c,re' 10 ea _ns·a$t in 'clli.p exact, mbtill1 de ~ tCNL ttt al Sfin;tei 1'1" 1m i ~ cre,atoml lui~ .TIh:amn' ~eu este abs:o'= (Ioan Dam£ts~l.nj "Ggf't~~iC4 B. I ut diff: 'H ,QUP'!l fiirr S a spirit 10..tr..&d. ert., lJ.. 27). S£in.il;3 sc.rl~m~~ I ~L d om1 ear es'te coJ.'n.'p.Us din: t.rol' folo:se~' ~ adese a, pen t;' U a. de set'J~ ~1 i'liu-'tet ' ,;,t. '«EiJ -s1rti :QUJlma2i~u. ai,[~]butete p.roprU 11{ Dl,;l.mneZe-u .,1 a'to'tputoe'rnj . ~l nu sUlt om {as~"-I ~u'ef<ri1e.· Sale In .. Carl de :fUntEl ga~ ~!t ec)! ~Durrr'Jlil!:~e'lJ;lnu-l c... om'J,.11 f .cult.t~i ~~ ~n.s.u~irj fmp;eumUrtabe d1Z: (.Ni m 2:3" 19), In l~ap,rt Cu. fUn.tele la 0. am e.:iji "a~;tropomorf.:lsm) D;.r :au =71 fil:ptul·ne, E1 elite HCelmlaIU'l Car~ trebuJ.e se atrfbtb@ hn ntUll11~~ nu 2rt€! nJd, 0 as Inl1n.are: «C:n QJrre zeu eeea ce apaE'tln £ii.~~lo.r ,.';,e'@.,.;; ,r:~vl aiie:ttl~na YdJ ,8 eel PTe apa ... 1;~ i( s~ 'se ereeae .Istfe! e b11s,giD.e "bernie ~1 unclco v~~i gU:!Ji alt\l a~·r"' f~l dc'Spr El. Od,ee re, ~ez,e,nt~r e mene:J,l LuL, Gu €me ~i& Et-semmcnati vi o.s. ~a flU as'2m.ellE."iB. zlm S:ttn... Ulam.,"13 :sau _in.1nS'in,!__ d~~'Pr,e DUIl.::nEtub· (Is. 40, 18 :~i :25). ~e'U1' ecu e kt'J.'l'· ~d.entmCi!),. leu hrem c:.r&:"3 ia" e,~ue 1J ido 10, tria. 1] '1ra;M~elJl eJt~ ve§1ltc" a.tD. ,pre ... P'lEInt 1J, a €ixprlm~. aceste t':r1.bliJt. ;t.{;l,' t; :a~otflUt~~llic.. V >$njd" lui llnele :;:l1viu:l ,~a'11t' ~~.,~~.e d~t '\1. Duntn~ u IS:t"a!(! ca El .nu are' nih! ole'_ 1';.1 j r de au.terli D1C:h din ~n:cput sau Qt1,girte " IDoel ·~Ji1t$J.il. 1 8 r.e.,ve~~le dl1ret tli~ ,e; de· pn~ta·· ifZnt.~ ~'lfenwi a S Sale In ti"m,p, EI ~st€. dn."e~nia, duh, OM, iu iJ'e~! m~.n:tui~1 eeputnl» ve;wtic (F~ , l~1 ; In 1" ljr lar a ~t le alil fast proopll-se d.e Bt e~Cel dintZi :ri .. _ d· ~e urm~~ (~. riG:~ : tre:(nj,~~ fJ(rr'S:o.ana~ cle-o-' Unti[ €ll, '4: 441 .S), nLJl1Jfn~U ,e~tG .ma! .AstJel, QU11i1l£zeU Dtih.. tIn El.ees'ij . ehH1t cieclt ve:!J,11 icio.-. 1[1 re~. 24); udku 1'Hntit vie, pe:r.:so.na.UL~ port rena nh1i.~~ il1 b,1lCrut'i1e dr-E'RtQ't 'e

~~EH~t~ eu 'nepu.tlnta in 1u me Q ima in£!!

DirJcUm,eilen (ls.

45.; 1/)jCU

sLi S€! ~dJefLS1e!l care sa ex,emrJH-

t· te C&l

de'pr&rtE V"oaat.r

E/llnt ct;rWfU

de

SAO:.·

Ce.UG!

'ij~ cuge.tN.G

Mwe d.e c~le Meie d~ s;uge.te,..

pt 'mi'[J:t~ a~itt cls

t.

a

*t

.e;"~

n etr-u p'e USQ.Bl '~"1 n rna i~Fi aJ 1I,
este N:u,~ s,ufl1jl
tes

,«C~Cl in 'ia sln'0 i) (Fapt~ 11. 28). Iistts !tr, snSf t~.i m~J;t'gr.[~~"

vi.e~U Umaln)t~;: tr~],m ~l 1,1f! mi~,Mm ~l
00; ~ rd}tl,.ro ...

eare

e· e In toat ~! In ili!ar) e to~t~. nefHrnd ~Li[~us 'legi 1or 'ifttii ~.ia~\I'1ctmil"n I dDumn0z~u Care tl EI:L-

&1 na

SPrl~iUi 1£1

t!st~ olf1:n],t1J~crl'

.111 um:p ~.

Dub;1 C{~1 C~ I S~ ~nclii~ ~8'~ ~t:~s't~ .fiitJd Domnut t:.erul~i ~i nfi it~16ui:~ si I S~ tne'~ ttl dub .~1 , 1 'pfu'rl j,·rtl·nh.11 171,'1.1 lO~l'!~$t ' )31 tUf.l:~11devar-)· (10, ~ '24,). El ~ste ~:e1ll~~'" 101 .i/~Qute.. ale' m1il1t~~ (Fa,te .1.71 24). ;zeu '_'l''''iu\~ (!~r .. lO~ 10), pr,tncipiul Ptll'l vola.'·~l! nt.t'mn·-:;;:eu A~t~Hto~· "tT~'ru'c ~i frt-a. vi~i~U3 ~l c.-are tine, rut creetJ.Z~~ afanl Q.e £1, lUJ11~-: n e!'ki'StentJ, tCEfB'tR suf1ara! ({Lu;Q,~i oda til. 'il' ~. asrta n~~ua.Tea ~_ '&irepm., ~xj,s tru;l'til umana. istor1~a, 1'1U Vi i 1L'iullln1 Xp'r ~1, ~ ~rgr 'S'l~i ~i tn ~b}a :se. vor 1 tti ~tr{:e Trlmi te ... n ·vei, em:~ui~ din. e· ist~;Hl~llt. v~~raj1('B.a. III
. ,~z U Est ~
1

~u't Inmea

~;l:

t.:m:te eel, ee .s.hu in

in

l

1

I

ntn~te IH:elc djM ji.u:u Lu_i~ putero i.l1tr~il'arl cu mtntea 11'€ Dumnez. 'L). ditb. luc1"W"U SIJ.t~ «RrE~rn,. 1, 20}, A~ClQar~ cre~~l~'il pr.oiVlaenta~ all~!'t C!(i'il- I rtn C'aE"e " uno:a .' ,em. ea prtn fll~te (D'gUn~~~j in )fa'ttl\ e j~t nta

voi l~-ogo,r ID j De VOt lua arlpllt: BleIl£!! de dtml.~ neat-a ~i ria m~ ~ Ql a~e2i:~ 1_-M mar',,~ 11He matU, ®i colo min:!! TEL rn . Va l?C;;~i ~1J'j ~i~ fnt-t. va '~ine d~e_alO'bmt 'J;UlJ (Ps.. 138, 7-10 i,._:f., ~er.. ",3~,~a4·)l)R~', adlncul ·~U.l'il~~ S~l~ nu po··~ ... tr:a lPcl.trun~'1 ttlr'l\l~i n;e! pu'tel'l1 cu-·

nu '5e p-ti:d~iSClJ.ul_df Un<1 fOl duce de s i, _d'l ~. ta.1;a 1~a, 1J:l'Lde in" , \rtH sui .in .ecr, Tu
II

D1Jl'l'il:ne2l~\l~ :dlbmu t e:;,t12 num.el' Lul» (Al'llti' b" d '""tJ.t'e :p. nirn12ni'
I ~,

7 'tal

m

l~l lJUhw Titu

de ~_ata Lui ~

It 31) ..

'n-a

PCT'UBJtit,

~~Q

f;ij~~~

(Itl

va; i'U~ ? De

rna.

~Golo, e$lL De lad de faltL e~ti '"

n

VU!, 'Bio--tprezelltit. r.::~~ - i'radlaz:t 1Ub~rl!: dj;,· aeeea et1et;~~Jlle damneze ie~ti sfnt 0nergii a.l~ '~ubir"L ".];ott _ bl,'Bu~lrtl~ ~,'i lu~r"Le lu.i Dumne2'eu «j:rr. a.)tJ; a: Sl1l"1't insu$i.rl ~:r 1\..1,er~'I~lle iu_~irii~, ~n a bu];' arBa ~:i tiscum·pii.rrsrri1B. BY. fa ""Tno.bU 1ub1rea lut :Duron, ,u' £fl.\.~" 'de.. om ~ «,Ou m n~.~eu gitl. s hlbit lumen, 1nclt pe Ftu.l S~.Jr~ IJn.u 1...,Nlts'(:u~ L-a. aat., , oriel!'le
~i V'0'~nid~I,1i On ,ff;1 Ie). J'ettf'a, b... p2i,~jtQare~ .lul r:1s.:t,os· are r=!l prina d:pi u l'ij,. ir~a~, iji pu te'l'ea f!i "V'lIne d~TIi :u,,'O!1'E' : ~ Dumn.ezN in ve tleJ;"elat3, ~r "Q:littf1 Lui !I$a d.e ~aj pd:n .3rj t ~ 'ind, l} ~J erarn ~n (R~lH.:n, G,! B). in lisa
ee~ a

Du mn ~zeu

ste fUn fa pef~Qn 1,

crecl.~l 1,n &1 s~ nu p.:t.ra't'a.~i. d

m

SI-L

~.

btl

es'_
rrn

itt l'r!g ~1i IubirU {·~[L;;:I 17 29-'1'. .Q~'ui Tes.t~- .u.olFs{t . j~i DtI,llUl~~eu~n:1FlnUeita.,ta insU~i nurne e ~n li8tHt 1 ristcs, CtJiJ1IS,t,HuJ' ort·s. de 1ut . u.mne~eu! ~ h \'f, IIQ lahve; coezlune a: !~Ij$erld.i; ~G~ sj.n't innllMn~,~u~tubiiOr d~ ~(j'leni_1 ml... 'c:f'edwt~l ci m~ r.tl.D~te4~nI'} vi~lOijUv; m~ ion },=l'j,l)dat0r~ . pltrr ,,~e t4:l~ filc'" inger:H TIler ~1Jiph'l1 u~~ ,cY,~i iruturat'l ~j 'de jtepl~B:tE:.~ (l'c~" .,~4, .~e tl.· aeum nit! e~le C~ VCrr f18Ee\teWt~~t meni. Iubi.relJt; e.
'['owt,
i

dUliil,nez:i'i. ,sc-hi .. i \re~,n{Qtl.. iuJ)lr'!?~ ms~,~j:, t-~ cuvinte~e.~ ~UumMzeli it.! ~.rG;~1' Apostolul io~:". te:z'U,....

'11 r'tl3.U~Ll'ile iu', Durruiezeu. nun~ u IB~t(;! i~bire I(!. I 4, 2, 16) ])~m,n~ ,;u, etta; 1.11. rUnt . S

~a, petl. tru

n·t)),

iI:r ~st;~s

ta!

~eu, p~tl1T1!:1 . ,"1n. :nl. ( .i~~:3 4) •

llr~ tbs. este: 'pre~e~la, m'5a~1 i.utli~ ~ lui Dumnelui
nU~"ez~

a

1;)

,P @:c[(.tO~ir,.)

rn;llr-

,este- cenceu Fa,tf

V Q in-

f~). lubi - a
Oumn~2'~u

l~ ttmHate!i a1:ntA ell ccmunltlnH Sat 'C'U oan'l :n-it De a.. ;;ea., : din partea ~1'" ~t]niltlir~ lUbire·. i'!- ~ SHL-l"0r:1 d:e a It UJ11 t eu Dumn eze: ..rrl cea m~d de1iavir,?lt~ ~ pt"oJ:f~re

$i-.

&t'lt'

J

de~~o erir(;)ptl'S1.

gradu'l

ir.!.

oa~e, 'nIcl pu~eri1.~

I

·tla··_

e.~rb~in slne !ubir,~ s,u.pl'~mii :!It ''i'e~nlc& sub~_;;sta ca T'relm, .I:ubi,r, este cea e£~t.ep~tr .. ~~l in Du~,e~~ll unit -.~ a t. -J! de fiint~ .~ '1re.ime ~ Pet':s'LJt1 n ..i l~r- T'~'l'tiU :S,lun = «}\;:;:esl't~f-ste F~'lll Meu- "cel i'U,.bi (Mlc. .~p 7),_ ~ar F~1J.}
U[ilai ttl~'
I~

50n,~1i'.

un Du.n~~ ~eu

i'·~~.r'"natIei n:icl a Milts tp·tux£1 nu .q,_. r.Hltt~a,sa ne desJl!fll"t"i '"P~ no~ ~ m:HI.g,~stea . ui .0 ~fJ.ezl2:1J HrB_tat~J_,lntru' Hr~stoz 'Ei~u'S! '~:J'mm:JJ lostlU»" om. U 18;. ,~B-391, !Ubir~'a. lUi, Dlunne:z.eu S flratli. in ~iift~~'n'itlrl bun~t~"J'(a_ $1 _.. ;8:r~~t"te,a s« ~f~. 99, 3i. S l.n~n.La lUI n~mn~aeu (Amos 4~ 2) l1'losean nil C"~ E] DornUlJ,1 DumnQ;rae1l1 v.as.tm .n' s,flnt)) (ev. 11, a: '2.0, 7). Dumne ... zen 8lii' 1.\11. ~nume a l~nb~ {Lev., 2t1•. a; AmQs ~.~ 7)1 1Pe-' {:ar~ i:1'lg~rU
j

niol

ir"ldfirr;

Wl·.

ni.~

~ehd absetu ~1 cl gavI ~~~h . F vle~U umane ~ .@JHl! c:g ri.nth, Q·l Eu!
e~t

. a. E-u Lub~lo pe' Tat d '~I

spqne ~ ,c~Di!!J~

O~

sa ~nrHH;rCilll'U_nl~·a
Pf'l2!

f!\[m

,Dum Il~l~ tr l 1 l ~.7 I.

rei;tH'll )

patru

Au,gJr.lstin~
istorle.

,0p,latol'liBnluL .r~~ tn, i::nclP18 cllt-re a (!Q_ncep~i· p simi So til despre lu~ ., SO'ie EJ't • l~

~J.1 ul

8~1 O.,evh1~preQt
~(j

e:fJrlS\~p. III

181 I-liPllo iar in

Va

.e

_. L t1 mp~

P, ~'I 1~ I ip.. ~ ;'J ~~ ~ Balftl Aufl'W'f:lr1 r l' tJL;]q~ . .tnJ' ,rn "', L:1 Bett H PtI.lI[;s liSt f J!'.., t lU'[J \'" 11 1:.0. ':j i1~ Sr'. Au,U~al'ill 11 _ I~, ~ ~Iull r HJH,
I

',. r.

'arq llI.\"P,cT
'M

n;.HJ ~

m

I

I

I

AUTDC

Aug,us'l Ln {9i~nlule [[7.ij, 'Ptin . ~[ph.tl: ere e. ea s! n,tC'Leg~ prlnclp\u ,t l~U& r ~ic.m,(.1U~mub1i _Mfilnihe:f!o'r. Ctml-r sc;:hl,smfi'i. :a('Jrta1.i~tUor. 'Car c~ ist mu '1 1-Hp"rJO, rUs~1n ca: B1s~rl," erst~ un ~ ,. n 'fl1L_" undo <~r1ul,:j" nnghi~~~ :pri11 l~iC£l liB:
r!

1'1!i.fretl de !t!dcJ. ce;!aNq. e-~€' couS U t u'Uve "Bisgrkii lecErl'a~ ~.e.oa·r~C{t Et".Qili1~Zl'U
r

f AtIE [gr, ia.U to-l eph~l .ca.];') ~ Ut'~'fe d fl ~ 'n~ ~ t a:it terre ].
&

itTl pl"Qll1" tilt'
r'E!b(;)'te~~l"iiI

espb:Jf4~ ~eel
deonre 'e
I

rUn 1 ~nor. ~btfB:CteruJ ~ut~H;: f,(.Lt ijl Ir~iE.rle-U I(}(::. 1·, ~ e: - pd rna ~l fl;l ~J.a blne in i/J.{ '::IJnell d~Slden~11or, ' W-U'tfTSHcJ, (j' (;J~r,,:!r:'{! Dupli. [1,f) .. 1 4;Ll. Au Us1,i~' ~.l'lh~l;vl,- i~~ +cila are ~H pa'sl.·dfl seea s tl" 3r:tUl~J _le.zi..- r: ne n clilfputa cu pela' .'teojj ~ ~e 'C~_ 11', de QUI' nu xi· His rl ::1 re~l~tr , ... dupiL eEl!'C~l~.,\itin 'tesiph'lge ~ ~~P.r.o'~i ·1n~~as ti ~'dhi. ·on]. ~H'i a b 'ill ecrpUlol', Augu.frtirl ii1Js\ine e:ontlamTH]r~a Pl!t~glk:!11i10l" l'E]f', rrrl... · p Ii u nri~'tos~ ~~ eplst,::Jp. l: l, . nj,;1118H:za1ll 1~'lJ erea ''0 aruln ~ E,l de~- c, t c] lpul TtJt~Luti ~; pe preotJ.. . a Ie' dLlnar~~ l ' o~ralHm, ; 11 u~ u volta mal mill' ~ dactl"ine!' d~glOt~ e J-0(.f e, v dlibi . Bh;;~'I?.ie:'·L» ([gnC1.tto Gttd,erf! ~I , ..eatul ca·lgi'f1.o.:f~, ca Vini1 Epi$to~ 'ut 'eo 11 ''(t!i~~ c;'Q:ntI~lie ~ d ~Bpn'le I.reCe~:~a\t~~( hEI- .'11 An.' io:hlej, t C!nl~ tn, 1. trf d, cl t., 1~·~7), I'ulul P~l trU COlr!lve,tt~re': clet~lr
CU. "I
I

c ]eb:rn1'te do l{el '~, 'D~:>o'igUf. ·li~'·'H11-~t"~l-e nu ciao oacle da. smt pr1 mJ ~e '£~:r ilrt~gp5ite; ~ rie {j .. pr ~ Tt~ nit!'. Ju ~f~a '0 ~r('ll1-

nele sot

,1,-

fld1l1n~E" 'JJ].tr 1111 al1u~nH lc rM~n.tru ~l a,{:\u(.'eTflln~ Euh lIl~t l e '£ii, 0 m~1.r-L-lu·i~ R. \!ie~li sale in Hr.islos, sub conducer a r.:rp,$CoF ~llJ,1~ r
n~O~)

ta repr~~i ntu

poporul

,lut" Dumne-

r fJ. L ~eo pl"epti ,partkip~:q'-ea

'onth'lli1,

tJlZ,

I(:LJ.

'*

i:IJlJ:it9.1ii i ~:rtst,., t

f

d~

'TI

11.1~11

,0

I'

(!

L

I

ue

i~e "~mlfQ~J1~~~» eu .dbrrtl'l~.!t~ T~:.ltll, C1 sJl i

15r.edestfn;lti~ ~ ~luitJrarul 'i~ de ' 'Ie~.i. In teologla 'fJl s-prirlt1Jalit;J ea sal Aug~usttn ·~t C~T'yl c:re~t1rdi1'IDr :lilt I"J,LI

t:~tii i

htle Gpe:nl! C01'rtem.u,ll\;i f Cl3,ta:~~'a:.lui
AUr:fus:U:n

t-etfi$"~.iI

:In uf.@.~~ (lIe

lUl'11Ca In ~Lrl" 'r:.ll,l4:~ pa,_COH L.-

I

eel~bl"e le
cror:r:me-n .... ·

.re orrn a er llor
D I ~ LI,
0

bril bi.b1icti (9 Pi,a,hni.. Predlca d~ po M.'u,J;:1W rOL~t'l~ i$i om~Ui d ~pr ~I ul t:f t\lr~1(; n Augus-fn mb,.;;lrir.e· ill anul 41l0~,clnd vcanf!icllU a ta au tpp<) A ugus tln i . elf' 'itat 4) '1-, U· nv~\ 6' pi,fa}, il9JUpia ere~Unlslrrorui apusean, tIll.1pr~ ~ult rt1 mml".'~ le, ~SlJP~'ll teolog1 i
1
I
L

Dum~e:!erJ.

sa ,ens

' ~'~P liL Dt~r din l.n0men~'t1' {'L dcr~tini$.n:1ul I' ~aspj'f1~Git In ~f· -~ de: ms ... rUe ,lrta;ta I$i Jnet.r.(II'-~lei far pr 'o.tj1 C'le
ell eer

IJ 1 ~r-lo<[l'cla ;l,IJo$i o,lka ~f PQ!:i.t-H . pnstQ atfl" to 'lurd ta~'Ue .locale ,_l~' u pastrat int.tmC'l i ,cea U"I conita rtllil
...J

t.aJA~ s.ub ccn

p,oart~ 00 Mrij'a OJnL~ni'l1ltlJ~1- !O~i:J.,,Xe, mtd nles '!il n~,:j'luni rurula C- r~ ~~n i'~tr~n bls tic.et1J:icii HiE" me d "1fi;ea. A~st Bis'l2ri{;~ ~e&lHld uCl;.rm d.e 'e~ piff,cCl'F,lUl reg"unU hu;" eplEiCopH. [:13, l'l;hduJ lor" cla1~rHl d (eel drnhi~ e~e U~ ~~t rep.mrti;z:a te intr . qpi.~cC]PI, • jrHiep~t'lcte.nta 'ws~hil 0'1' Bise:rbc,j h!l~ ~ ~ ,~ ::r o.~t U]nl'bt M, mi:L1 ales .Ll c.J 0-

jn~i~l

ld,Jn'l

'1"1rnl~j, de

~':;C!QP

Sd,

u'Glicu de &i1l1eo'pl~.(:,o,p SBU ~ 'tro.pcm·~. Dmsigu.l1"" udmo. ,~e r-glu:r:d]!li ~0'P~

i-

I

III r

i1

.1J etIbfL~m;iq"1! t.: ~

i e 1 A, CQ I~mililuTI pi r' $~d~ j'B9}15~i D ]~l!!
I

I

m~:r.;,'iU'l Iii ~c:i;lm~r ~,~ admini'S

1'~U";l"

.oejl si:noadel'~ ecum ,nl se prO ... n unfA aSUpr-a ;mp~I' ~ir'llBicS~l'i cllor

$(

nopol, Ale'alldria~ Antiabla $1. Ieru/", s,aUm.)J tn Jurru em-or' ,,1 in rlepE!ndenti de care s-su a~at cet1al,i piscO pI ('Can.. 3 -- 8inod ttt 01 U..eS l
l~a ecu'memt).

Cmittopollt ~j 1';triarhat.e) ~ confiI'm.iJ.id orgiluli2~J:e'a '~i ordinea cf!lor ctncl .patria:rhe;til de origtn.'e 61'081.0lrea (pe:h',tarh"a: 'Rom!!, Constantt-

wclli in mar i ;ruriscUctu

ter:i t prj ale

BlseriCJ. D&r 0 simp1' .unf:t:at~ t~ritorlaUi ~l in deflni' v Bisedea Or'todoxll. xi-a fost Diei·. data
Bt:5ultr~ lo{'WH nu rlup~
i£u,tonomie-i. i;I;'c~.l

ste

lmpi~tilta

I:!cumen:l'c;:

can 28 ---- Sinodu. al IV ...

nee; &iT Taine! .unger a eu mir. D'~~igut~, pNcesul de recunoEl,*ter~ IIll dr.eptuluJ 0.- a s.e ~ot'1duce din proprL~. initlattva ;1 a alege J)roPriul s!u prlm.at a oat un pre es dtfit!U sltatea L'Ulturaltl ~i etnj~ Q &0 erLn alara pa;ntarhtlfi. in 1,872, !ncer ... minat. a~ad;.r dlv~r ~itatea j~di<:-· eln<1 sii-~i leta elL statuml de patr-:i,.. tiUor biser ~Cll?ft"ti, Ortodox:ia JrJ,.'C!a n"-~ cuneseut e Biseric~ laoaJ.ii GlJtece Mrhie 1l~.tt"ceftJlli: dup! piln "phll n~tl, mal, Bi'se:ric BulgarA a fast - jaU! tran:s tnic2 san roulttnstiQllDllr. Chlar ·PQtrlarh',a t8cumE1l1c~ esta ,uz~t";t de e ltre P,stdarhi'- Eeume/Effe.ac:a LD ~nstitu1ia ei n.atlonal;:,. :nial. de ({ttl, U:1im~. De accea, unU ,'=) J,iu'tocef-aHa. c ~i primatu1~ nu ·teologi '1Jl1sklerli ,eB Qutocej4ua $'
a

Brhieplscop ssu patrimrh _, (arn.no= n I 34 a.poSrto'U _)" oV.!I,nd bln'Cl-n1e1Qls In'} tent9riu Uwatat ca Jurisdic~ie (can. g a1 Sinorlului al U-lea ecu'nero -); sBl &fin.te~sea Sfwtul Mil"

sinodul epb apllQr locaU, Jlcesta fUnd sin:gura ei tautO'rHatC! cauemi,cj; sa II leaga pro· .flul 'ei prlIrtil'L ---

t1ut.oGejat(t nlJscutij, eEl £l1nd ap'tll:

o

Bisu.b:::a

sa

eBte recu-

,constituie

locale; ctiltm,GI, ei par-tic:ulara'1 If:l1clu~Jv ,CW"acterul eietpJe. Riserlca este " r~ruitE1ta Q"d,ii d,e Dumnezeu p,rm purterea ·uhull.J,l Sfi!B 1 continuu I' 'inrroitlJ in Euhar1sti,e<i dat fa s e ~i Q@Qmuni t a1.~ um ana" c re 3 1'1 'sea2a tn lstOl"iC'1 ntr-c situat;ie nationa" ~l cultural! spec) idL 'Diver-

a) ltLt ac·· al fa, It' au tonom' a, e-a liost; cons,{deratfi exck1s"l'v In sensul univm- alltiti,i ge.ografitC'e €I! Bi$~ririi ct $1 In sen!lul HeatolicitatH~ nc~at~la Int.oot\a tU.ltor:efaLioi este tocm,aj de a recunoa,te In mod canonic 111'lltutHne"" ecl@"~lo1ogi'a a un .1t Bl:send lOt!al~. b) rtn CIutocejat£e se re{;u_no~e ',1 l.a,'1a"11 hl ta t\!m~Peclfi Ilia Bi.sencClj

liee" Tr clitia EanQ,l\ic~ !l1 p.racti!'-a bls ft'~'c:ease~slat mul't mGilI UexihUe in ctEls·· privlnta" PU'nin,d in 1a~ mi'flA: citeva con~lu2li:

!ri'l'e{'~l RUt

Qilm-

"i

trlarl'tatelor nOi~ deCin'Il1C 'a..;,ltr Ofgf:lniz' dul'ci prlncipiul etn,}c, ~i nu 1 tQri ertal, J3,jr-i:ca ltIooti devm_ hlSt[el egfirii ell Blserk!:a Ru~~eeJn'ld
~al1

n~tttJft

ba2 ~za Fie co,tl~e'ptul mOd J;n

~i ,cr-l.ttccJ j-tldep~nden'~n pa-

d.~

e"Ste

numai

pozi\!e ~~Q un prtvile-liu date do ~r un eI s·n g ur£l IUe.B1i9l 5 au
0

ror-ice B'ls-eri:ca locmlA '~~ af1

nnninitcr
R

BiS:L2rici~ deoare~~

'run..tlawen.al pantru lnsa~i e'x~Lenta ~ tn:fU,ntar~.' :Bisericii loeal (e2~ nonu) 2 s! S~nodult11 11 II-lea ' eu., meni.r:) &11 tr,eouie sit It oonside..r1f!'CI eel baz! C! _ oniCa a autacejatt f

B.t~rI~aL ,aut!n::eJaUt fie caaf1J:fldj eu Bi's.e;r tea Ila'(;io nQla. , es ur, prtnclpbJl te 'tDrial este

'ostoUt::a, pri.n, ierarnia ~i pr1n doctrine e;l Ore cl"eUln~ ceslune
fiCUlUl 34 apostolic).

6U~ ....

431 (Clt1-·

.

ceiaL

.d) Sli't nuIll'iiseriailcl"' locale aUw~i at jlJr·sdl¢~nor M~iq~ na~e CDl'lstituj UDP iII partiwl(Xri.ta~Ue de pl:im Ordi:n ale 2clezICJlo~

giei 'rAsJLrU·ne. ,(;Me n denseb ~~te aUt d@' f)llt 'rn'lul .Erisericii unlversale 'moIlOe~a1e, Q t ~i d'e sist mul

sis"tem im1anapi.in,a~piul 'edtortEtl ~l I~Fant .. ~ tQ:ric eu [h' t;:esttalile lni~fona.t'-e· ~~ lj'~s-t,o~~.al~ ,ie Blset1 ell De 1t'.' 1, cl.ln Pl'l~H!t " vedjr ~~.t_ 'f'~C, s.is-~·~ mul .SlSi~fic;,vH ri u - O~r'J :at e'S te' an Dr 'dor 3.histl;1;ei cHntr@ 01" enst ~1 Q(5cj,_ deli t fj p. )1 -, L n ~~ :' ·uier·i CO:r.J.Sg[It-

(:~ngre~<attCJJ-aUst Aoost.

iji'Jutr niQ_mi~~ ~Lmine ~ tw-ii ~lle'i:1l1!L?!gra:tl jn

~~,oJolului su~ tu- cl (. - 53), eJ Gl 13:i it! rid lo'c~l' ~M, U~Ul"-pind S i.ltutuJi s'!!lu d@ j'J''Mt'9C~J!liic' au
1

,t

te--

JJ :r. ',l .' r. ~f1L' C ~. Stan, ll~~1J\f.tll IiILl-· to '. ·.lll.1ifl,.. in o!oI.Ql'tnco%li!!":-:;. VU (HIi... i 11iF. . ()J ~ir ttie.Bl; ~~}iJ'IUil tliuttaOOmit bfs "'tr:a~' ~itl. , Iji·titm:Hj '1' Ql:O~k:'~'i X II W~u~, it-f •• a In, J.\~~.tl_C Mlill fj Ci'..lf0110'mia }n Orf'~ l~m~~.F an: «Mrt op.QUa Q1·- nt I.,.. 0 ", J j ,L. : -Ii ~l<ctcifil, ,r'lifJcl.: fJUa: ~ , ,gnt.Q"llflJllf~.Jj" Hit :rl~l! O.l"h~da·x\!th'!l tJ~ n:rr.lOll a Mn h:J:.nvat

r-~·I

:x,n

$j

SUC'[.':'I,;r~tl.i

xxxvn~, {Lttal. ur , 1~,

'rr~'h_ky,

~ex tr EI~

n~cc)'ora(ln E11-

i

S0 ~'nbl~o ep;~fJlH' qal'lS, IS,~11Sf:. [U,I~ tJ:.t\ol ~GltI1(lI:' r1!2; Flixillc:h l d'll Pdt,~tt:iJ~lLi?! ~I:lSSI"lIIr !'!l is, 1!=1~2. UF. 1,1' -31!·

r

..

g~~ orradoxAt este In ,~~easta privin= or:f m:h: ~ ~
\IJ J tlfJl ~t~ ~ riq
JiI U
'[1
,,Ii

OrdJ:oeiaJ ~EH:' 0'H ·tatE or odo:x,e~ II e~te 13i!e:t'ii, r:. , d tf gJ,"~-l,l:Jtir~' ahismatie:ti; Ecl'tw).QloQ
\lmUnl cl't.G

:M TOFQ1H· l' ilJctbt
~I

de ~k¥lliiuvj., (~elll" .ru:dt~ tIl! rrH,I!ro~dlphtl1J.!iiI ~~~:fS.5-1Bj.l. tl

,((RIOUJIHHJ~n,

on ,id~x

elltr~'r.:h

2'. 19Er"J, _ M1:~3·,

J.H~g~IV f;lli'l !

,ml!ni

.l'";.!nOJ',1~·l:!l,;

rf.'!~r:elU1

n.on ~ r.1 0 rui

r"ta;a

j 11 nisd i~~1
ClUetl

tOteTn w. m IV: ~rk!E f." QL.., @J:'Ie U rr ~tel"irt6J.'1i1l -$'i 10 adJllill~:~'f1f'1tle pruPl".i'~ der r~.milie iu-·iil t ('Oll'1 0. rat~ {:~{( 'Bis"'lr1ct:l- U t:il ' JIl

pClte ~ ~ dIn pl1Jl~t dE: jn g'j;~J'rd'~ bl~tl.f.iC r;:j tn ,(5,tudn T~niQ~jit -"1). ] ~~9r nr. 1. ~, ~ 1 ~4., Vi~d(1 e "Cl~zlela,git~ d~ s·~t.. ·s' -'to. [ro, ·nrJe-,P~"ndeJ:ltL~ ttlTlQ_ 'U 'lc,l,' ~~ A UTa,!.IT AiE gr. e ~U~ i~ l' t. t~! peL!;1"\'l1 eSt el il II.~e'$te rnecanis ... t mil] eS~f;'Jtl:~~l Q.l ~'llccef·dunU B~_s.l:!ri- .slletori1:a:s - ~o. ~ _a~J ~ CeirJfJ~j~tat~l) JOutereR _~~~n-~mUJ ciJ : un preQ' nu ~~oaw~: htrntonl Un de 1 exerClitn sau harul O~~rb!iJ J d;n;'i:ft 1ft Sen 'I.e1alt Jl.r~C1t, ,un ePJ~op' sLn~u ' nu pO'6l;-.T~m.e_ ~'~tn ,Sip~C' i In Ta1:n~ hiro,to .. fa "tratan' un ,r.Il't ep;s_cc~p. s In tel" rdrml~g] a canOld r c:~ 01'''-[.0- "M let 'hI '~~n l~Cil ~ tr . Il!d nQtJ une 'l d~ '~ll.'tor,r~a.:~e 'Bfet'i!fel"~ li~ tt."'{,erci\l1.1 1 ~.2cl;OXb.l ,~ rae" 'dis'ijn '~I',e Irn:re C;t'l.t<t(J'~

a-

,I

'NFV~~li :r

c'nJ/~

-.

tE'J'-

e~~J}f'G.ret;l IJOf

fi

n;,

d ~ C'"f:'r~t,ej ~fa'r 111.a. b:n s£r1!Cea ~
.!'qn 1de:r.lL «cl:l;~al'e

;to't 'l.re~ ~lu,j:lr~S lOercl~",I_;l~ :gi:J,ct' ~ : ~h.dltll mr~.il()rl.ari ~~ 'iM' oTM1~

~ns e- mna
1:1

e~te de i1'le '~~tatosr~ GB oigani~O.r€ $.1 e$:t~ ~~J3l:g'~~·le~...f:~·- ~a;1a ~u (!~hd~U Bir;: rid. ~.ror:1. .pepEtI Et tl:tn p~nQni~tJ n uniel crB.lserllc:~41tt~ @l! fl BieSer ka-r.rIlB tnj~) tttL lnS~,]'l11.tf:" ::;:11 D~ rGiIl't}UI"f!-! dup! nn t1.nt(].a~talia n I

","ftdu. 'ar~ cunduee,l:le 131"0:lriG 5l.1b fij;i"rn u ,t1i sitM)d lGt'~.

t~ se~:i.-'U-rn amelI . ~,'

Blse-

a

i~1~attl;tH~f)): {Mt. 1Si l~j - pO~'t8¥a$ G~aves ea [iilnd surss 0 In rel p'lJt~r1 5n B.iSterj;e~~ til ~d a; [, ndirrm de ft 4'"Ortluntlm' r.,11_~-: s-t t~:n1t~\tl:ul (;:1J. Pout-'RB jU:1:"lsdic~r: n'~Ui ,~i da n 0 ~5'ep~:1r (d: :put re s ~ra,l1i.i?1I.1'It'" ~J d.~ .Qtili'tGn,hl ,p_~rjiOfl_ara. S~e dec s~b:[ l'Ie d'E aeeas't~ ten din ~lil t radJtia. pri ~11 t~ Ui a ~ubU ni at ma 1 de"-'=

j.mrl~vintfl teoloQg~t

ca,wilee"

c:a.

,'"""--+

SUD
OBrre

r:as,etplHna canef'}.ter ort.odttk~,
ct.1 B i.ser:rG;g l o@~a

Ind ep~ncrlen*a

absolut'w,.
j III

"8; Ill: ~O, 2a~ll tlil1tre proor,~ $1 ur ... nULroa luI lr{Hos: e;a Arhie,~eu de :c~ltre eel Jl;:ecl e1!n au 16ii"irto:te~ ~n ::Bl= Fto.stoUci $i ln ~-omt.'ll"lilUnea 'I;ll,lj,.wer-· ~,a-ti(Ja (Ill 21m IB·-17)!(Cltle~ oare~ ~tlja . rtu: .ururr Bme:Ji'!ie(ter Ort-oOloxe ~!ite sl'1Jjitorul ~dJ'nr.d.os ~] In'V h1pt torn LCJ::de utan ornie nui;-o. s~ r.iirtti:,na in $llc,oesiU:fl,ea 8SU1'€lr
i •

Indj ·~el'e.n~ de 8al~e,~ Q1Jti-

pu-

grmh~ u:nltEl t~ta ~ rga1;'B'k:u pi octr·e putsrea d~ Q j U [j,ec,a, (In. p,~ !2) ~l pu~erU!r:. fl~
c.

l -r.ta p. ~a'tele

(Mt.

. S.,

;p.e

(lll;r~'

1.-a pus SiCipmul pesta alu-

t-1J

pu t. " ~a 11:.1,"; 21)'t avind fI.e .

lts:u'S Hrls

t(l3

s~ Ii
l'

sea ttl' de orlce . :f:a~pjnir:e, {Luc.>a 4. 7), pune mai pr hUS .de Ol'!-

D urnnezeu (Me', 1." lUi Q"iba-lea Qe a pOtJJ1rd e 3,'rlel'nO:nilo.$i iCle a. CerE

'l~e'

v or-he, ~i hi

a

i'\~. Tu i'tH c;. Te L\;'\,~ ::,iI" ,Zi8-U lui ll~Ub: ,p~i e oili2i IyiGl(! ~ {Il) 21,15-)-

C.J r

. t r Ll
t.L'

Iorta i1J1:JirU, IisLW tll 2b lui Siluon-

.,it. 1- E!

((

~a

ill

ce be~t1 W :r.u.ti mult rl~-· ~D,~tj d "'Ceza,rulu i '~@i~e
1L~'rJ, 2i :

na'~1'1Of.1.ali:st ~i paUbc clinain ... 'te a Sa f1 riu a, -etri bu1t cd 'i, 0 j,un~"" tie renii~(}$a, mf~J.,Eini-c 1:tt'irt d u ~:d' pol tiCilt1': Cu tQ&t~ aGitS1te~", El re-o' cuno w~ut- ~tr1J.crt-ur~ '. ttof'h!li'rii c" ",He ~t t~i¢lllt~te ' ciWicil a Utler,;..bdl~~ s:1i;

Du· .n~~
nisroul

1J,.,

EJ. a eo m batu t m~s'ia,-

a~

Du, DQLlm-

~ l,a . e~Jru,l ul, ~i luj Purnn e~BUJ etl'le ce si~ t n1~ lui Dumn ZmU) ~;tat~l

sirt'~

2'2~ ~U')'I Or~tiJil U n 1J,Jl au n.ega t nicl8lcl' _ autO'N r:z:t.<~clt c!vU~. ..:-'\pos'to,lw Pra~~:[ a~~e.~i _ 1\tn °t~~ iatu-l ul, r~sp~c~ta' atttuntalt:e.c: aee£b.:r!a. ~1 t'hiaT' fu~E _pel Ia !Jl'ot ~ia leg·nor ram nne·. .

ta

A'l,I,t lloml~, -puteru eivUe ~~ e rem '",l

,ret

R'0ID-lH:t'"

£,:e~lLrnDL1a a~pta

egru '~1..ihld c1, ~ivt~~ ,V U s,t~pin Jon e .... :ItUdn (~'ot ,1) .. A. ·a:g,;e~.d'tade iCe.a ~I ,ri ~ supune ,Siitlp.ill.ir.i),Of'nu lJ1r.
lit'll' vo~t:rj ceoo, dt'~p't ~l
j

aooolutrt

~ ,~- ~rAp~nl.!fn"1jd_~'

1a 1 )"---"7)

I

dar

n U. ,e~1:e
EU'pU!o?~,~'

ee es'te

~1 ad'era lij'0nl y;_, twa a1;.lWrftn~1!e l#0liUCE: ~,~nt :."ubJuga Le; S't~t\l,l are U_n rol'oz-ifL'~l' dar el nu W.'e:b,l.il,tll i exiI10i8.~ ee-

til~nli

Lvi,.

lC@lor('c' ~det1n a,tit07 &m an; u ltlse 'mni d.'cu:nina1r, r;-"'S::run... ,d.'eoo ,pe:n:b::'u. bmele .c~mun. 11 serlca

tr· a. porlliw eu Dtunmt!ll)eu.

llr... o

Hi s .i ~i . '[jJ,unUa~ne loi ';a. s.~, {1J,e,= vtn ~ Boot~~, £.ax _ prez~n~a Iii ac1;.iun· P'Llbl1cft. El '~re a sa ~l:a im'bG t"n~uf.i, 'allll~iu _ di n tr,(~· e~~r ---"-,siJ1tlbdi 101 pU1Lerl pcrliU e -- '~J p~c~~ nu prl.n.--

!:rllU niJ

j-

I

-, ," 5i:J ~olEz,e ,~~' disclp

s.cOputl POUUCl}]' negatlve.

'>-.

Ul~~a;r' d r~~i.st nta, et l~rU1i~ nll~ ~aUtai!~ ctJ:munlu:rdi: pq--

:r:

'stujir-'Iil

~r:

,Muee-

I

~,tl~tla..: ~'V, indemn d'~i :s~ f&ce~1 @'ferj~ r~,~!U;!}i7 n11j,lo.dri,~ mulbJ~' rnirl (euh~l"isj'tfn) PQnt'i"u tQti Qam~=

euharj),5 -nl~l~mLra pe'c"ltru

~jjl

to t{ cara
,1 Tlm.

P~'rLtrlll

.:undultA» ~ ~. f&t ]lim, I 'QPost(tJhd Petru ,spnne: '~Flti ~UJJWlt oritOa;t",,e'i

s,

sint lin .in,' l . are ,)lt1lrB,~:;.
]-2). \i o1"bioo de .:<fiuna

condu-Qatol!i $i pen u

'DC) lTii:r.n:11:. ~ ~ J [;1 ~ 11 e ctlp.Q ~(! efl.$ ta ~~l.M~tei ~6; 19 ,; Mflr~kl ~Mhas), ~~F{i exem~ 1ut impBrr'EJ.tulul,j ca 111~ ~t s tiL!icPj J:1ito J['I etc ~l dreg at~r:l~or; ~, un U C~l:i ~ Sill;] t plw SItu I mgfl:~iUt.tE~ or~·~tmi1er ~n,= csp'~e ~u ~l'lvQ...e~Te!~1 TEL~dl.ui: 'U Avva~ Va~' de ~~1sit ped~l::is~b,ca' pe Lr...... ~ , :C~tt!l~ii.ij~ rele a~ 'sa lauQ€ ~e c:et cri PJ:HJnbiiJ,Jj ~~bl. 4~,'~ f Ram, s, 1S).. £~~ bine. (I P zu 2, 1~~:l4}, .AXlOS [fIll'·" ltd. ~Ug1ius """ ·V't'efl~
:!M.J;itf'(j r'~',O,I::L;Le,~tl

poo tru

gjnl p~lj'ijc ~.l9;u. ststem elCC!nc~rn'li:o, a t:i:i n.o d~ JJ:ls~~rjj,~if J1&bUc~, Rt':llul ~i
~11.. ~st~

m]s(e1ri(l~

nll

t:rrip1LJ.rjj~ un arJdJlnit :tel;.

if~ f:n'r:el'as,~'~a 'w,!~eo~tkl ~G' ~'o~il) t.8 cl~ p(tJ~~tigi1J~i ct~ j~lJ.teue. EamOOi.tatea JIul.nl.@,J]a ar-e 1i = lu~rla'te:~_! d"strJIL"],a, ~.~ tasp'Uodiet12a d~ .l im~gj"ha ~l eOU]~"a lor-ga'fl12".ar:e£'L .sU "l)J-OU U~a. T{Jltu:jl! liUsiirlcb tiD e ca jl1 !Orl(!€ _fOli ru ii, de :!H)e.ieta't~ tU11anm. \s~ ::f]~. ~pH~iJtili!i: Jm]:l~t;atlv€le blbHee ~i
'J"J U

i~.H p~.l1tfce 'sp6!~iTic
tr~b~i ~
:Jim,

_,iil;wJa de a ~'['rrptlD:.e dt'T"f1.ou~:e(!~t.ir:rl€,!, I:~

rrie (ln l~ _~1)] ; [-u;~l~m(iF~ieUtu~:~~$, ~~" c~r.n."lm:i:tit~ii.i j:n t1mplll hj r@:tO-l''U,l1~'i 5~ujltii;lrH~;t, VorbInd He' -tttJu1 ~L d~ ~:UQi)Jl ~pi8e0ltUluj", C]em.~l1t R'orna-, nul ,~Ptll1 '~fi ~:;~is(~Opi au f(lj~t iA:= ~ i al.ittlJ~ ·Gi~ npo&tDlJ s.a:u d C' SO,C®S~L"i~ ~.I Bh~~r~c,i' (I E lji8;toUl dltT'e ,CQ:Nn;.,j~ :~;Gli~~4.4,.ftr~d. dt.." p_ 4-4) . .i;1.xi'~3 iu. ~~ca ]11.] nurna; a~~e~tar-en d~ Q.@l~ com:l,.l'Uit.:ou~ 'a fJou,lui ~i '~lI:1Istrfr, (,l·r ,~J'~ sens ~i de rugA ,i.ul1eE'~n kll3l n;!)U hirD~O;'fii ~ ~8~ .Ki \tretll1 ie», t e
::n.c'estnr2li f. eu
~~::l On

sim tfbf:l1'11'uJJl

de']:illn

eel

v~l~ r t 'I e

r::V aTlgh~ l'~
'CJ. m

ce,

.

xlor' 'v-~tl '~tfS:tr~·

li~H~Dtl;i.de pa1l..y'ia:rl1Ul ~r~hanC®vuJ~lt:'1C' a,1 C~ staT.:! ,t it1J.'of3i!Jiuhd (1mJ.Q---. ,1 ~§aJ~ ~EL .. UfllL:L d;il'l (~·~.re;~H.le la.tl'~e». . n ppl~ mi,Cia d~n;~r.e Oocirdent el O.1"i~ rm't (sec. XI-~lV)~ l~r~mii c'ate {oloslIlili],n ~~Ia~~, lil~~l"lne.n;tat~tli;'m't nu: rn i'tm ~'~imit l)}. Blsel"~~ Fisi~h'e·anu ~~ (~fm"~lJ 3', ). .Ii;su~ !~1 , se?~ d nu fol~&~~;t~ ca pli nilE lLl!ilthar-is-;; rna ~t1 PQPU ~iUti1ft !Iilm '1:'J ft'lJl.U l $;1,U !8.1'"'a ~fi te su C:Ot!Lel u~,~J.~~£) 11n Uj ~e ~lU;"·1J ~l~t~i 'Ei~a ~ ~r:~men Und ei. ~ aeeasta f, ~ rtllfJ ~~t4 -a p~!;r~lu! iu~~.te (Ie~ nll~~ aSii~u'rar '0 :gtar::~' i(leaLBi~ toi.u 1

~5) ]!3\~!L11r-: he]J SilJru M~l(~'!.l ~sme, !i,e~l~ ~ .. r . upi :n:tLrtUtla _ ,~p0stol 'Ii..dIU ti ~ J fistls ,m 'vbut ~ u.I~[nl~ TF.!~rB $1 ~,'s-·r,:t 1YLent n1H~ de ~i! eacl -E:fiHI en fH.:r~e (]I] f[n"~ [t.sS'tar: ~I, 'fnr.i1J~_:_R,.u!~1o;\'-i an\?;~'~~ muli

intol"~, .&ClijlTl 1~ P;~:itori.41 V:J:l!i-tfU ~! 1.r.1. p.9<21ito~nll Aufl etel or
~1 p'. ,"i'n1.

. ~~~.;::l :~~a~ii €

.n 1 ~ti3 pi

~'Htad]

f£.

A.~~~ [g~~,.~~ltn'Q~j ~Cl.t.. ~!lj:m.a, - ~m:n}.ti]I.: fCl,lns.,w~ p.tin~~ J"J.0eloo-plt~, ~n ri:t1..ullLtl "Euh~arla1th~i eiSl'te me r'l-

~,

~!

a:rg:nui

·eJ.rlt.!llS;e'

JD.1g:-11!'ff,U co n dru;:el"i nu ~~ III '111 t!. p~ntI'll ea n'!#; pU.t1 t~ ~~ 'n@Jt _ma~ ollillt &aJ,J .QI.l:tce~!a, ACi:e~i ~sf

itar~'a de

8:t'l.,ELrhJ;Q',

r

Unel BS'it!1.. se fJoate cere s.. 'OR'~T'e !Tt,t' ~

Vf1~od. p~ aki ~l'rtfe~~ea; til;! :ast12 m ~li in1,~j~y- '~1 -~, d!~'~et1'ta o~!IJ:nu'" -

cCn:~:du~' ~ tal' nV

~'diJ~~

n.l.lor in l~rBi1"hla V\@:lt~rnOT ~ el·~LJlr1~.a, reliJt:a, 'S~U PQHtk'uli? O,En3~ - ~ n f:Qnd uc:i1tQ.l' 'POliU'fl id eat pOl!lte iS~,
~trkO~Hj~~~~ fj e ]J,S)J,~,?
=i j

A \TV A P t1°t~l'ltt,~ t~'alti"Jrr ~rt '[i,:wfb~ ~e car~ a v(],rb~t-o ll,su-Ei. E 01 Qr:;:j, t ,0 ~ :lisl1e in ru,I~1.un.t%'1 &: a.; ~~ '~_:tm L~le p
Men~ deeste eu ·]J'1J.lUj;r~j~ tr~a,~~ S

r.lrH c;4 "el~m'~fJ 'Lui il'lCoruptfbll (In -~ 3:1 ~ .:9 5ci' 4lS ~ 51): de ro;rm;e~zij 's~mul Cjom., fie ~ Urm~! oI!Bl'e ~,~ H f~s.t D ~ttip16. ~1n~ 'pMeerl~" ~ rm trmj;itu., ..
b;i!~

b~l~~e.,::l,"in1eaxiea '(11.1 via,t~~ pe a1 uatu 1 rep:l"~~t~.til smle:t~l}n

~ ~p03'" tob.l ~a Bi'Sar'~Ca prun Etta n-tliu ~o'l(}n; slt ad:rn;r2 (Fapte 2;, ~.2) ;: ~~ slrnf(fol~;OS'6"1'

~2~JirG:tl;rf.a~~~f::~ \~. ~ro~~:
piirt~ cl o~J.ta
(l~ncl
'~l"OP,

12~jj~la

~'Deta. IS ''!, B: Mt. 2~~

art1.1mitii' 1~f!ir.1Qgie· (\un..ral"i'S"ti.cii ap''U-

TaJn ei _N (lulu! T~\Sta:O?eni~!:€urraris.tt,fi[i; :t(lilos.tre:a ~~1tl~i irrdi~a. ~

~~~n~.

rell'jd (14~~:9 t!lhnlna prQb ern

un deC'r~t ··1 alncdulul

c~re rOlm;;e,te de iti~menJ"!a I,il'fl.e& rH~d.o~l-1it8u'teologU 'bbsantilni (in sperial N lchti.ta S~ltl'ratuJ _. lOo,5~ l'O~2) fa' 0 leg~tu.r.3i '_J]h~e a.cl f~_ $~ h~isto!og~a po ·tnarin~ ill aementJH"! It tt"l'i'tI'. i m.pUctll a ~:I!JM~dsl'rn'uJ II a r ':3 eare n.eaga c@_ H~ua: I-'l'rlSlrni~ (]B, em, a e]vut suIlet. 1n tr ..a de9f;lr~
,(:J~-

In.

pel'!~ ~TIi~ su BiElBrj'r;Q Ar .line~Fla ~

Un Hp a'

titil ·$i IncorupUbl1a fJ lul n~t1S HILs•es. l~ltneJ cb~nLJ.lta~ cl-osJ~iti le~~~ ~

urnane ~i c~ ar.at~ ~OJlIJrubs,t~u1.'ti,bLl.Dtatea lui E:rls-'ito~ eu
ltU
umani Lut~~- noast"flL

(J.5,B.?}~ilrez,'da't de p !:norbut ,J rett:ritl: f~ lcs lrea ~le:i7n.e~ ~&t'f! Cr.H1 tji,i!IiJTI ~ d~ la ];!"'1.~- n.at~ ustrel ~
I

lntr-g, 5"C['j~oare, ~sigWiotm~ a slmi.©d.lllui 10 eta 1 din Con3tan i 1 tt~'P 01

)tj;ti d:~ ~:le 11st~_ p'!Jnet~lo:r I~e contro.yt~r'Sa dIDt:r,e Apus Si W~i , adcpi'tt1 mUind ~,t.1 :i1n9a de ct' ~ lu elll1arl$ ie]. I;rt pf~ctiiC:' Utur 1c~. '~:rtcl(;k~~~,pHnea ~uhBU·ist;1c.iitreb ule .set fie dlOSp:lt~, pellttrl1 a Sol It'!'be-

a~tLtiew o.~p:i.~~ pot

ea

ri

ral~5~'ti~ r,l.tlk n~

DO-J1ul-411 ,l~~.!i r!ds~ 'laJ~,~ (T turn ~,~t~ nedt~.sJ"'il~r ~'a ,~ r·tlP1_" ;;,;. rtu pH. I fcHrHtl ~uljI w.J ~r1bJ.[i,~. ~a 1J~ lnflopoar Jnt ~~ cr. '1>1; tlHIT ma '!'il wlU oc ~L.f.'itfniC' 1i'O'"'!';· C 'pl'H i,JLl ,J\>'reUol[ ~I ,cile J~I ~ rJOiIir.;~!:l:L~;I'

'\IOd;hJi"1 ~51~no ,~ fo.5' lu C,'[1 ~:Clil de

n~

I~

~...

tlflUt!

lite[

tlWditJ

l·Za ~ :f,el f~re,· omeneas~n

msu fle-,

~ur ..;flo

nrm

G'J.'LHfH·

ea. J1D~~t'nl

~Ji'j~laHol11I1I

~fad.

1J1s > r Ji " p" 1').
]~l

B
,

'BmL Ide 1a euvn Lui (e oT19i~ n . iireuell bibliOTtt ~a~e ltlSth,':n11'1a

cole-uti Q de catti pe ~j]I'e Bh~e,r 1 . i,~~ .act:epta. ~l 1~ \ GIl r~u~, en SJ$rlta Sc~i:p~ r4 (}3'ib n~ h(ig ta,. p~ me U~ u

ntH:'., 1:9 ~lur~l

~1ibtlal l~t)l1gtittde

Q

n zeu
~i

\:ill

ul ~c it! ele ~-a ~'-'fSl sub Inspirf:l'"

Du.hUltti S 'int~ lZ!uvtn:bl.l, lui OumPl'Iin ~~ ,f}ml.llfU ce J oe 'fGir.01e'fl-

spune fie

eende 1L

'~

papor-ill Sau.

c~Itlpune illn doui1 P'!"'l!~l i , ~r~]_ s:fj.nt ale .re1igij;l~ hid· i:ce., :rn.JID,it - V,~ ltd Te'Jtanl{ffi.t~ ~l~Gat'e.C12 Of> conrtin eel dh:1,t].1 .1, ' '-~n pe I[';il1"0
I

rora

CirU~,
d 'pre
a2~f'£>

Du rrm ~:;;N2 1-a r, let1 t "U U ,oJ}or 1~ vreu '(v VECfI' L TEsrJ_ Al\!lE.NT,~ sc:;ri ,e de prtmH cr,e~tini ~l1tern~~:e" oru:t f ~igi i lor ~"

\'-ecnt 11
de eata,

rrghel~t'Ul ~I8I.ttl', le idre 'eo2:9: Eva . b.elia !,a'~ F~:rH~ll h't"f.:'m"~ tantl" lUl Ft'1(n"~l~ ~ profet1ea. Caei
~\T

cc)l1tinu; ,'tit ntd ~rns In ':~OT1~1L1.n! tt1tn~ er.,~,l~t1nettrvenit ~ cltn'l:~e ludt4 (~ -

Ve~W,uI

'Sa

pi! ~(L~j(; •
~ :n.t'r-iiln

~~

am

t!at8

SL~e:vArLJI.

~bj"]$tlt.uEe; ear

,n:~

pune:

ace

1"1

:ri~El 1 -8. ' dUrl:~t ,j ~1el eth'Jnat t·,) fH;ncll prOOUSf! Bub i~s' ~:ra~ia Duhu-

d ~}a:rec~ c,n:JtlTl 1 gamintul hicl':L ... L~t d.e Dutnne%eu in. IlsuS HrlstO'9 ell to~i tlamGQ,H. ULUa sau 8nnt~ ~rh1tU'ri '£1.1'& 3!'mnll det.i "totalit tC4;ll. -rartilor. V" chi ul u \, 'T ':~hlUJ,jJnri (. de rierj canaN.eeJ §1 ale No.-ulu1 Tes. omlttit (27 id.e sc;rjeri) ~ are Bl.s 1uJ S.fIl1t ~.~~l..lp;ririZtn.d
P-I'.O'

yi al c,elo!l clJI~:~d"omU'nHat'l 1L171i~tmi;h numlte NfJut l'!l~l = tt,t, m

(lJI"eptav'l"ea Teste N' ac . i leg!" Tlil~ sde\',idfUh, F~. fJ. 1'~'2}. D ~ as u.l tare~, ~ de irn pHrtlte;.t Leg U (lapin d, 'illsa

l:m

reliijios: rireptnl~· Sn

ouv In t ~ c:iol-lth"Ultul . .ctuI:i

ouvlntu'1 elr pt.a-

u,

jn-

ul

pOpOI" I' de ~(!;eeu., ~~'tHH~tl .aeeste ellP

,1 raportut
virtt·e
ELL",

iI:i'r.Ltr~· Durnnmnnl

S

revel 'tfa l\:Jl Dumnezeu

uVlfltnl
datH

t,erJul

trjneci ~ta
ptat 11di
t

t, aditlei CtpstoUee ' EVilllgheliei {lo ~O~ ~0-3],[, sursi a doc.~ljei.i

$1 'J;it h'l -lS'LJ& HfiWLos, ,~j tT,~ns'tt'Ll·fj [ij B~C5idlt D ].1. jnc;- put, J et, !h S.et:i ()I a ~ 1'1l0S~U t ,Noul starn 11. ca iLnd l3on'~I,nutu1 ~;: tiri~

,tl

pdn

sau

In Sl.rflettll Vtl8'lLtu ; leg ~,;i -tl &1?111 -LI! n hi m~n L rO.JSi' r(::JJ PI ija le rive ,( ca .P~ o tabl i~ pe ~ frun t~a vo~st1:"~~J (De'iJ.Jl' • IJ. 18), Hm.l'S lipi,g'\'$:sl tl'$tl~~ Iii;' C!l1;r:t'Oq.itl! 'Vt L-ar-eat proEeth't\ ~l. p dugogl ..~ l V-echiu 'wH Te~tm nt (Le" a lu! M:oist:!. pf'ort.t ... i ~i pS.a1,tt1r i - Lc, 24~ ii~~1' lae ,e re n('hea.~i ~.

Me'le 7'1~ In.ima vo~£t[1'~l '~~

n i:r~tll:rpl"9i~l1Zd

5~~e

li'mrdce!

ale'

'lGat,@

teo'la,gj.ce ~~

iBII

(I Tim,

4.

·~l cl.:.! pL'e El) (L (, 24, 27). El I~s.te In erpr [ltd but: ~1.LU,' ~11 \r e~biuIu i, Tt":$tan1Ie~ ~! n.

in i,'£"[1l3 m.e$'i~llli\.:! I(Si iTI'~E'pind 'd, 1a h;l~i;se ~i d' 1a ttJ~i ploo·r~cl'·~ le-~ Ulcui't l~r ttln,

'ori~tu;rlle

f

.:

IIBLIA
200!;'loLi

~'I

IiH~ till CO:il.,ti l)€ d~ rapt 0 nun ~ douii po.ru'OQl :sti euprind te a ta liegecl . j, Vii? ·.roc:I~ (~;. ,22~ to) .. varletate d~ seed I'i de' "'Yel"$f va .... :\pos.-to 1U :U il1'te3:]Jire-{~~.za: In a(:" "'~~i l£:)1"i ·$p.ltr la,leN (her d.e a ·ee~~i ~n'c

p.e'r~pe-!3 t· .., ~: ~<I·[tr fill p~, des cl'll,ztnd ~

ac~~S.~, I-~l bjl'i1e.'ve~,t,H p,0 rf'ap'le H, 3'5h
~C'j s pt n s.'ij'ul ~~ e:Sl.:a

gu,r,'

sa ~I tra:tcepind d~ Jul ;strrptU'r'fl ~'tJHS'( ..I

s.e:mnit~t..~ J?~ttt.ru Retr,el.gti~. Te.x{e
.$1 J}r-or~'ce
-. ~ (Ir

C10~~:hatk~
~.'

p[.n"~bH .u.iE: ~UVhl~ tn1 1 Ii : umnezeu (Lt" 5; 1), drt re;ve:Il!lhl HC<e£l'M1ht 1m Duhul Sfln_lt~ , are .l \'orh1:t ]jli'in Jjrofftti ~U Pt., 1, !O-21) ~1 Ci I;'C: a - h1i5.,plr21· '_. "j,cie~ Bi19Be[ '(If ffhno 3~ ]'--17), IJ~h.l.tl SJ'nt Guhul Adev.tlrlJluj~ ,·~ne c,~l
-L .'.

~'£,

A uten;"itate'i'J
jn

fi~ des,.,'t"j_£rJ'd 'i:stm~i,,'<!> ~QT"iQIOrtii ~ rua ~i1 luni, nl~uH t:!'i"i/H~., yJ~uDi, En
~
~~~.II

s.tiru

Jl;lHl.~,ri

a ti"a»

fe-Jig to as
'(-1;

deo

fl

Bt~}1 ic:l¥

a{:~ea

mil"

.cr@,u~le, lat';a ~~ teo tart : de $1: Un,t't~ d" Qcs,mO.l ," '~. 'elogie g,Ertl ~~tel"rle.

'C:lclevBi::u' 'tl

~5re

Q

C~,rte

rergioasij car',
PUL11ri'€z ~U

t cr,.'~i f!,~
B,. ~pl'e

~lJ']

trat "i1r~Use 'Qep :rfului :u t'o-1~et]~nft:t scr~i?rUG apostoUce '~-'
'taIDSl1,-i;. rn nU111~r d:e

BjSI"'[ll,::.If~SW

C:e~

cat'e a

inl'€_g[s- ... 1-';e&.t~rrH~lll i ~

90. tanOl~ul ~,~ llpostfolit1 't1an~'2rls de in n'LJJt;I,tde Meu!Ace-J" v~ VD HloiJ<l.... Clemen' :Roma'Llul d~ !ii.ti~C)~dele-,;·e ... t-il tGa~~ ~i v: V~ arl.u('~ min,t't!'. degion "rl,t:: ,ijj n~ Laodio~ a: (3{1~r 'in ~= gp;re t.oa~1Z\ 'e-l0 ·e V-oB'.ln sp,~ Eu . (1_L1 ),OJJut GO) ~1 din €·m·\t~glqQ (41~, 1.) l~! 20; '6, l~i), .,: U U)'W e cn~_ JlIn ranon ~l 32). a, sth:l'~H' A an:mst~, xanm C¢lil:1oJluh.n bibU~~ B~[s{n:ica ' G r;igor" e T'iE'olog!Jl l3.3;O--3HO) ~ }-\111tinut s~aL"fl~ ,It pr'11".id . rind. de .. i-, faohl~ ~.e' I~~1i.1u, IO.eJ.,TOIi Damasehln ter-lul h,~ph~aU~i.- $c];,l:iho~jl ·~i lP~rhl~H (l{es:R1I"~ c,·~'¢tntr3 'Dnodo;:z;t'i, ~-a1:t a, 'IU~;-r'ici~ au di've'.I-:'se 9]JinU de5pr~ IV. !,;,(l_p.: *VIl. 'ract "lit: p. UJ6in'l'lf;ca"t~e~19nat~ de , \:n~'",oll_n" JUJ 1 ~U). Bf7 ntut ;o-'\itaThi!1sh~, hJ "(,)39 -a ettn '''1t1r" h"tlI. CI~roen r:le Ale anpi~h.HQ p~~:c~m (P"dCl'U~n. trilu; dt.., clddi, Orig·en Augu:'stiln~ Ioei; ETi,sQ~ p. 7 B"B-=- , 7oO). imf:rBtt~ ~at~Ue tern ln~'l~' "1k1 inspir~tie d1'ot't:chlubaj, '~e9ta,l.1't~,nt in du£)U~~ c~J,rego.res !iCJ'ierii de ~t~·e DUh'\ll nnt ~i rii : ca, ,r}nini~, '22 au.p.s lite'r;el aHa .. ertrtHt a:uforu1td aCt '~1r-e-fiell, Al~B betulul elJr llii", d,~:c l' t€aU1Nil~.e 39·;
f f f

isfotUt mineste IiSLoi1:5 In··~~b-fi I,Iar< MIn rH["tm: ul, t -u}1''L\J., Sfin~. p-e ar -L (MLL trhnite T-atlHl, pOl'ullJi
U~fU,

tl.'jre. rnentlne
1-.~

l

~t~ I'n

T'ntn

ott pe-

f~ u~ d~eftit Nl\)ul 'T.~ta.1Tl,~J1t. Llsta er\UoJt c~noJ:'li~e ifJ.l~ N.oy}u5. T 5-

J 'ff ki_

,cU.l·"

'eZ[lll

~nft'u

iat in se?f2qh.ll
sjn;f

IJ:I,'el1tiou,;;lte. in ordin,E! clife~i1t1t

a:1 VI;},~~, A:te&~e

iI::.

7~ .- a

~n ·he-,

'Ct1r'~

ve-

i

,a ,d CO$(fi) ife' ll:'1f:re insp~rafLe ,; 1,11'1m'fiiur£ sau ~s~s:mn~~~ au ,roGrh~e '$I ].~'~l!n
Bl~he-l

pe' ()are d ~r~,an~~(M-:ta ~j n 1" pJ;o .... ntia (=::I n Ezclta, Esti!!t. to\!". Psal{l,uee prl n e~attul '~~u pra rlu :}~d 1.-1:- rnU 'F[~ovsrbelelti'i ~olomQJ/'I ~ ]JC'c!e'P~' s tHul g~ u p r$ml I \II mll.' '2~ ~kl.stul~ CiD~:rea, 011"1 :_rilor~ Is-a.f:a.~ ,eI'~.J'njkr le;zf;!~thl2' Dan 1~1. P'~Ing€;~, 25-27 ~l 15 3~!4-O).
i N

tament sIn, : FaQ'are:a.fe~lr a, L,e~"i,c £0 st ~i!dlil&a SlJ. :!~lste,n t a trout, NurnerU Jeut,ero.:;n,q,m,ulf 10'" 1Jultu.lui f m~ D~: 'itnd~t 1\,;1elsa 0- J31~a,i Jud~~ ;urf. Ru " I He -i~ n Regi. les §'te d,plJfllr de$Cr:i~ri pe:n'bu ~ -reds 1! R,e: ;~ I'V ·R· ]'1 1 po; aHpomen!J; EI~ela~j meKaj:. ]~. 2,0.'l!~-17 .$] ( Ct fil lE P~lr.UpQomeui;t (II Cl"r:r".. • D~'l!t't.. ij It5-:21. J.\dt",rul 191bhc $t~iI ni~j)., 1 E tlt~ ( n EZ(};tf'a In Vuli~ it\l. in-tar unui I1'L~te1'l1~1 niH:l~tivIm :n'S~ 'Lffi, JI E2,d ra j n c-rJitl a sl aV'tJ,fi. ~ ), N ee ._

gr~~l'l.

DJQn.isie de 1\1t'Xandri,r. ~i $,ls~in ~e-~rt~a istCl~r]ca l~

~] Q~~7,~ut.Qs~QmenQ:,~ atHcs fal'Osl teal"e $'1 'bllUe' d~ cirtl't, iJ.1, nurnar de 10

o"2Lr~ne canonioe, aJ'

", eelii tthli

fr~~_

~

a

~j'.

rtl lul I mi;i. qS"eSi AmOB. 1\:11-' e:re hei ~1 leU! ;"vdLe, Icn1J ~ ~hnJ.m, A \-r:Q•. t ten - ~Qionte, Agl\, u, 'zab'arUt" M l~ ~
I t

Di' n~sie lUeopfJij.l~ta1. Sub In·nuent~ ~fCOJj l or ~ '~ehflJ ee din Sit1 a el Pat
~n 1~C tw1 le lUurg1c:.:~, 1\Q'tut.~~cQmla lnanciI"lna impu . Q rr~ canen, Rap~,r~ru dlwe jil'iblie ~,i \l'utJ ;~ti (~. TRAD1T-m~ ~Sle' e'xprln'l~t ' -' ,ra,U~ 'cel TYla1"'e m afirm&I~b:l e 1 i4.ales',.lrta
~poea]jl:Jsa
UlI

eS'tl'

"olos\tr,

eB.h~,

c:arvne (ca·;ill<arg1t'htosk.(nn ..c~a8 - bu'~ ~t ~~lo.;sjto~E.I~ de citi.t ~(d,e.nu.milte
see, al
,~-.f~1

~'n

ute'r~'~~~lani!o4. deq r· 'Q;e arimi' rea ~ceea~l 'V~lcw,r~ :pe:n't~'U Ier ln, canon d-e ~ltl' _ Bi1~tM'&Nl Ap:u-, l'm,nrlo~iiQt Q~amlM ·ah~n.u.l·l Q,;e c.i~tile il!;gro1,~€a~~~~ ('l"I~d1n~a)~ (llf!Jtrpl'e Duhul Sfi'~i 27 2'). BibUft S=ffi forma Be .. LStrei;t'~ " ni~~ ~ 8L f,os t 19usii ~I} dilleutu:!) .~ g ,'1:.sese in.elu~,e 111 (;;,£;l,[lotn;j blbUc din .3e 'u, te$~~~i S'I! in1e.rprete~2;a itJ, CO~'l= le mat \I"~ch';' ,1'1m:puJ..i (cnl'Qn~ l~i tegtul is;tGr[i'~i )tp'e1ih~n I 8 ~etiA t~nasJe) ~i, ~n:'L Tu ~Ht. To tii't,t 1II' ell 04c. Uij 18), E~ ~ 'L cri'terhll ,~1.: .E~dt.a, ( 't ~dr: tn, .'1'e;ptu~ i,:n:1.a)! _tlev.clPulw T:ra:d '~i 1. R - f)·h1ta '1. a Banlh, Epistola lui furem1:a~ 1n~e'- 8rm t Ser' t.u 11 leate fu~da.me;n t III [?elltru 'c1"eld,w:t.Q, in H:ri.s to.s ; «'. ~pcelfl~Rdu.n'~rlL,~u'i ~'o,~rmon, lll'~I,eJ?cl.u,n.e-Q lUJ 'ltall 1: l,\~t.;),f:'aM i, 11 ~Iaca;- tEl~i 5(xrlptlJ.ri.le eei ve; ~Oc,oti~t ~.• ~l J 1 I Macahtft C ~ld"i.Onul Bise:r'h~'i'l In (e'J~ ,''f0'tt Vl'i~~ v~~;fLie~, ~~Hltce.r:omoJJt['}..c:::atolice nu ,a, hl:ci'llrs I! Ezl~a sint ·flre I lW"'tul' is_e~c d!ipYe ..lI-'o!!o ;;::1. Til "':'11' ,.., • M' _1I~' (In 53,9) JustLtI Ma;rtir'u,1 IUJ1.:i~ "i'~ !, .LfJl~ ,~." B In llrnba ~~o'mana" . ml1'~~a, 'uatil e'! l"\'f-attvW.r.,~ ~(d'4~~1ia) Ui~i~l 1968jo a iru:,lUls ~~ tlr.t,ele 'rag-nu~n:te '~~t· abUa:torle pt!lntfu' c~dtn~. nec.&rJJ'dJ:ilri~e (OmtW"e,~calor ~ei 11- ~e:r". ulmn (~'a. ]55-'~Bo.) num'~:j1:e n~:r~ 'h1 tgrtm fS UZriIl)l ell IM·ttri a' 191~,- cartUe hi.bl ir: , cd,nftrument~ d~p,t,ri urq.1'U ~ ~1 it lui B~1. Ru' ~ci'Ltae~ ltd nac't}, in sensul eJ q~'~rina cr~ dni Mmase}. plffli1m '=3, dln: ll1Sa~ :inV. £Jt~'· ura B~~t·.!, ttl Cl"l ~al'@ ~'t18 J.dntica (De p,r:~~11'1 pf.tme]t secole . au <c:irc~lQit ,0 ~ t~pnOl\,e :l1aemUco!"t;tnl X*"fV'DI" s~rte; de carr fii,e ~~rl!'e. fh~ au'1, 'tnli. e[ t. p, 14.0): Ohi1;rU hl leI~Ul,~ li~1::1!t:i(:~,CPllrte SiPNtd a;t~ Gle ~~~~lI1 i. i dar p 00_,~ Bi'S rlea, n c.e1e ,Un 5~Uml1lui 0' ret'2omanda o~iel'lum 'l!lMl)ili" nu h~a a!'cep't'e;.t in 'OilnJJl'l ul n ibu". ~,.ar h:u~3,'l'Hris~st-Qm suspne I ~i N~'Ld i T,estjlm~nt. AJJjo oari?:;i F! ln~ lit orugtne~" tutu,roI', rdelor ml en u cH.rn~:m!ilt,~ ~/~ ai~n:te~l SctipttllrJ eOr ~~i ij f~s ,ij . c,~ /~ata in eEU1'O'n (!U mUb] a, 9-a la CDlf.U~(Ulk).. PUp,i:I 8' wat;a~e, C aMnul 85 a,p.-o~fJlh: 1::J,1,1 moo.~{one~za Apo ea U.1~s,a,_in ~~h~mb Vasi ~- (t;l~1 Mal"'e~pentrl!Jl, Qrtodoxie ~oet!omand..a cele dnuil e}).i&t_Ole '~&tr,~ ~r8:r'l~ill'.u e Ser iptur~ .cea irun.lfl1l t 1 wrint~ni :WB lui Ole'o;)0n't R~manu.l d.~ Duhul Sfint, a~ al~(J-ea dogm.~le ~~ 1dahi' aposto 11 '(resp':ll1:StIJ a'_P of lilnl de' meq.T\eleu ,Q'lI;lvll1:tele Sclr.lpLll~ cd. ,cl:e' smcdul VI (;ColUme1;l"" iftn, 2\, P~' rH» (E'@js,te:leI. 1"131 71·I; u~d. rom". p. eoos'~rHo ULI ,e:a er'l folcHlitt die u .... 3:f1~:).
J

11], 0 ~i den t~ d~-

,1.

r-

l

m~u~
I l

'11111 ~fieUci) ~ de asem~He.a.

SC!r1ptut"~ este "llumiU, (l'I.lvln al 'Du!luLu]. St.brt,~ I~~it p'~in, A_po5toU ,~l :rmti~\i,lItO' "$~ Bb2~i~Elf~te rn!",,~ ... to r.ul), 'de sino dill din C ~rta.gmff t~ti'tl d~ Duhul Sfi nt _p.rin l'ni:p'o cir.e t!J (can. aa,~, cat'e Ht'l!l'lllmndB. il1. ,aeela~,i Sfb,'l'~lo.r Pirln ti !i-i 10 vmta;torj,»;. ru~ ,., , :=' :~'l-I.", thnp V1e'~iUe S'fm'*ilor ~ruI., 54), ~r de sep,J'C'''l, 1-ummaea U;~ J,l\VtJltEtj, J~~,fl 'D'Vt'
~1'Ii.;!l,
I' ,~~

(can. G ) :;1 ~ll~:r,njde Ierus ,1i1l':l. Est. a~,p ijta '- Atan!,.. sle, ~lU'e'men ~h]n~al~, ~l ;:<p ~StW_Tlll».' lUi. &rma (.ca, ~1 M;aXlU1, M~Lrturim..,

dirt Ls;adie~a

sltWdul

(J,tlr2)

1 . 'mJzrtJ'~·is.lrea sa d.e' cr-edinM D g'o,aUei a'C:r.i,~ eH ' , 'upq ,cnm

hu:1ui

§ ~;Int1

es:te \i.nt~ufbn~.d

Glce~.a

ven ca 1n;..~'t' 'It),r (t C'rl0dint~ fle 13i'bliB~ n~BiSlcn:ica .~ C'.rfltu.l XlI). Ale:x;~'i ~ ~m.u:t'!{o1il "iI.!' sO:r'h! '00 t:n"l(le 'o·,'u'!i'e filll'C!JI.n,o 'Cuta de , B\~f'M'Ca ~1"e cZ;£rac er . ~l·i ' er S j,ntil. de:Qar '~~ BisQrl ea 'ste inJ~HI:!re~'~toii'If.J. 'E

a pt~ereNtt v- ,tsi:Une~ greaca ~ V,e'c~lul~i Te$',bnn,en,t" . 'ept1jaginta~ raloQtuU.a p~ "l'mptil M.1'll.21;00 be-Uor) sUb Ptelorneu PhiluaelpJ.'Jus" eea. ~3~ L.~l.lir'f pe eara -aU !oIo~l-o
Orrtodo~'i.a rls.~"a tiolosl ira de' Va$de eel 1\1' are iD j~ ~,'~liaen', Qn~lJ es~ mal ,1' 'eb,~, ~

apo:stotil. au

Q,a?te . l1 ,et':siun@'~ ~1-

ilibi ,Deslgl1l", 01.1 in s' ~:nsul '~ei -~~ '"1" tii p~ntl"u CB .Bi~er~,ca nu 'On
0'

'n~ , :revelatJ~.. nou
l

D, U'LlA.
1iCfit'~

-

C.H.H(H1UI 19 £fi S~,hodulLli -Vi ecumen 1e prevede obI i atia. pEn't:ru, '.P]~~ ,~j p}"i~ot d,~ a 'in.~~tt fJihLiB in ~;ldtUl .,!1U~ tu]uli Hturgie (C'rutl. 9 fJ1-

Scri:1Jt r-ti .tr~~.tirJ}~' d~p.~ IV,

Cat~: .~l$(fis,'
17 ~

,n. caS:I\

IOBLfi DaOlB.scnh'J, t1 ina OftOr,!OX!li

(650-15:~)~ DtO.cin

V.9:00 nn:.. 'rESTAMJir¢J
1>
L

po~ oHe ~i ean, 14 - L., rli'ct-~t(). o,en. -In ~e altfel~ luh' ~3a Uturghhl, ur 'bt'p E:i...o..ti ttL ape Tul prim. parte, ~St~ ,0 dClv~d({ a d1:"J.st,irti pecm'e Ortflc!ax:ia 0 d", Bi ~~li'?f, tu '(oat· ea d:tfu· ij ~j m di= 1D~ ~ Hi fJXi ')1, strrt n.eCJel~re ~:i ~'bLi- J11 ch"oMD-rl Rut-ll gator;H p~l1tn.t f'ieenre' ~.l'e;(Hl1c;;lo 1 leuJ {F~~pl~11. 11; Evl'. ., 1.2)~ tot1J$
Bihl~[~
I'IU

il'l

'lete:mtd 'E;: C',..l).1'2!

Mrh~a
Jlo11

"

Jj,jtD1eJ

A_El.10~

tQt~gitii ih mod if:U.Jlti5..fioril~ d ,Oij'rec~ e~, :ili~·l~l te pilrU3'~, SCJ;riI1H ia Tr;a,dltl i apoE'oUC~, f!. r:1! . Sit au nulUHl 0 ~nstanta' d'" tl' eg~~~l bi''bnca~ ti ~i d'€ aut(Yribrte teplOirlci, ]folosi ..
l'IeiJ e:.:;tell~r bihB e eel SUpott
TlL 0

poate ii mt" l"Jl1D:'eal~

$1

Regl

A'v!Cll' lona
, Llun

3 Rcgi It ~t

1 ,PQ;rRpL')t"r'l,~:n

AVUicum
8Qr~nL

~ P ,n:HI.pomtJ"lQ
'Itl,\!

Auhcu
Zeh,llfi,']

~ almJl
PfoVf,!fb9'l~

ML le Lb.;,

~ef.l-

h.ll Sol m~'Hl

cp"tni, -

:S'

\.l

~on:vinscm au ,gLn c.~c..;at" ~,!L acea
i

.:F!t:ei e~1a5.,ltllil
l)1'hi'mtwrr"lI 'CIIIi'~ rUe:r

1 Bzd1"11 '2 fzdrca
ES1l1'IJ:'t

rffJJbN~17il;

in m,p:~l

or,r~n~- ~~te tHt od,o~r, 'Btl! en Ari.E;t. At,Sj,nSsi€l a

t x1'IJ1 in s<In :s.au

bJi"a 'U1 a tor" at "I "k' r's.re~ ~ ~\"' In . t lee btibU"G. D.e ~ 'li· • et l!'~(!'Lu~gela p teil\'1mtlolog1e din '.f'-lrG cl 13~,l,!ie fho'moo~,slo8} pen,hll a ,uplh::u ~ensul W'lu.; t'ext bibt~

·ITO'in~r.s·' r2l1rtl l'l!va'te ~1 bune de c:1. it cl ur G1~ tat Oi, :OUr nn enu fl'1er te b~,eanen ;. Inte.1el~[Ji.tl.. . ~erJ'nfno'log,~a 1:)1 ..... rt a lu! .s~!broQ.n U an flre'tosj $.i ,tn'et .&~ns;ul 'eolcte.lepchJilea lut l'u~.. f(ul lui 5iir'lh..
·0
I

In

NOO' tEsT AMENT
l\>la'L ! MEi.-lIO!J Ltl<tt lott~)
~ 'pt~,'1~

k"m:~(im.()f

HQm~nl 1 Cr TJr'l't~rH

~, Co hHc1]1t

SA
GI! I"" Hit·
~II' '";'I-d.

f1]~mtlc.
. 'lffe' ~. C'n V

;p fll.p "n C ,lH~r,lt[

nh:-en.l 2 1'14~B ] jlj t~l t,tlt 1 .I bJj,Q J2i~

,'IS aj

1 Per r i p tru Tl'J n
~~ n
(

re (J, .S-,a '. se Vor' ~'t~ d;~ CUE:ca~.- re-a 1, 'uu~Iu.t de 're run. {:iU· t"ste:O ex peder, .O'n~tie:-n.Li lui 01.1m'rh~,~ Ul'J ~0" el~ S~lle de
1'0

~.h. HI,F

htat~
'i
'[fe

iu,1Jlr , 13i~
R"12"

t'ky1.

r

nu es

'l'ii

2

TLmotnt

;) loan

un

4.1:1

(JL •

L1~ ip.;j d

al·tH~tnth·3 dC!-

, enocn - ~- 1Ir~1U'Qr A~Q!it{Jin
c.;1111Il'I·ot

tt l.u~rni~ '00
Cw 1~ reJ

luaralu[h,uwn ,~eUo' N~ ~fHJ·rt!, ville in, om
Dln"L1neZ,~u»,
fi~Pt

n=ne~ !'~,
'S1ii.U

I-J:Oti1t!(nnl~ morala, 1.1' ·ulu;. Il '~r~7.j
n

Q <0 s~tl1pl~l

a-

ere leH ~, 1'\'; f s, ~~I! (M.,U~;
fJ '.; ..

rr m

xv.n,

i

,~~t'; n.r nro
t,

T !.!.tt.ll,H en,

"c;;·

P,UII"lIUO

.tIl 'e" r !ab'f!'~ 1 ad i I:r' It LCf11ll'f" f~irr r • ton ;'0', 'f!;;('Ic=r N['u ..

m, eare ~!.s;te Dun l~~elJ L '. 1118.' . irtn rygi~tL:d. De,,:i;frJr~ trri1~a 'COniB"~.ptatfvll, of" LTI fIlet', r""1,! vot. "D, p, 47B,. EUMZe: se ';{i n

dln 1 in 'tl! uJ tim,

i',IrJ '

hL~ ';"blLQ

TIH": J lfI~e ~l·-~"pr D.. SuvrdR,b ..

Au.t=nH.1 ~q

Y·rl'", J '\t\fL4~ Uj"~I,
l~tolf.'
1l1.lC'nH'O:niH~

9ril1 I. IIB-,le

3:3, P.r.l;uru c.
110l1S •

cJ];'~l1ttr p,

v~:d P1idedil.'l·t ul, cEl,. ~ 'Lf.Ltl, c-t,.

p. Zt ~O ;'. if $1' J'at'1 d,e ftprQtlpeH~' n~. It :b1), (' ~ 'hL':'.U1·, e c~nfr~1Ut rjin,t-f e!;t.~ 'Jre~Em( m

HUe:"l eu !ns~$l Celect, id et'ire1 "ifH t;put est!! ered.'ntij. eu " r+a iiJ~ ~ r" i ' d Lft, p-~1 "Ev an.~h ' ie. Rin r e :tj~ radtJ,~ t::·u bn'fJa,tattR'r. (Ro,m, t.5. t ), cu in iit.t r~ ~ fU .antlfo'pi 'i d ivlne ~i, en ~ a.:·er~iil. d frinr;!'tI pJ.~1lH luljjrU j:lit~ d~
D
1mf'l ZB L

d

i

J

(ilk \f JL"ii.lul"11 T fif,li!1lcm t-I fJi~ 1. rn O,rh~O-j;d, It "Or'l]do.xl 0., XIV (U~li2), nr,
ill"";'-!

:1:0'

~ 1l'

'H'~Mtl:l;

V!il~1:I, M·~,llq ,.(10"

I

r

1

ft~, p1~r1f'(11 ( 1!.J::lli ~

8fm~·J

s"

d dt, Jver~ _ bl,liP ete Ide n. !l~f·ii lji.n~l d. in spi d' uan1~ ." fU"'Alie;., d.. 91r$:t,.. n, .u'trr'Le~ ~~ lc'Hl ~

a ieva

VLrtu~n~

Te-~th."Le, GlU'e nu sin'

"TJ>rliP'J
r

vdr.l.liL!. Otl.Gt1n;,(j~ If

1!i'11

p-j,m~r til.:.' VeOl~r1i:l a'lotl'"
111-,,'.

ltl.
b
g.

In U-dsto
dir:lh"e

)1,

este

"arn.lOtl'i1:l

Mr!ilh~i~
l'

1 ~ 2H---3n ~
Sot' i:iJ'ilJri r'~
~Bj 5~ 1c

R.

,f~~rrn·o& '$1
~,j

h:i1~e, d'~TI·ro

cr '-

1:1] IJ II.!

~ r-!

r fJ

F'U J, J

.s rj 1'1 r tC
ri1,!1l:1!,{II

11'l J, 3 ., din
IL

H"

~n

ltrnlt~-

~, C \-"1t:

V

Rb]'r
$ .

HL"

p. 1\1~? - '~
l'Soorhr
i:'l.
«Qrtr~(h~ ..

fo;oH-c.ea. 1~,oSIs~rajj, t r~~J'i'·r Jj ;'!WO-r:1

'{lIfe

rrIpfurf,

x~!J,'"

(lClL-ci: tredhT ·(01 e~ t1 bln -.1. - .. 01.(.·~ntrr:rt [ni1unt ~u, In" ldn leo !2.!;' ,(I t"raiHl't~ 1 ~CU1mt ~ (~f, J.-tUXL111 1\ . r'lJ't;sU~, ut, It ~~JU~,'?U1"j fa ". T{J)~ l a ~M. fj!j; SLQB ~t 1~ It1 Fl bl,\'!, F~, 'Itol. :3.~. P 3>77}.

di fl~H

7Ji 'tCi':

1JJ

j

(11)'1\I.!}], nr, , fl, lJ3--tfJS f AJ trud Itijhllo;- tjiS!Qty 01 S prUiJ',:mr {'(Ilxf. i, [(:VI C th_.,' ~r~J,fJrnl ll~Jf (g:'i" ~)i ApO'i~nl'lr 'IJ;~ conin. II t\'t~flco:r;, 1'g~L
X1
I

.B N [!~L. h ne, g:r., a;gato11 J : este 0 v&1.~~! f;. 0 nJ.J tune I'~Hgioae S~l fli fill. 'i:~te rLumq$ 0 caUf~,iare lflG-

5G

Y.~LI~:( TEf.tln -:) UI1l'll1.1ui nosrru lbus Hrlstos, : e-I 1£:- lntru f ct i1S:dJ~ ne-a bh e ~11v t rrea t pe nIDi~ ,.u t~.l;ne 1J V1 nt, 1\ d ut o)\n_nke~ , -'~1'i' {E'f.es" I, 3)._ fn 6l!n"'i .litli1.t~l" a bjJ}~t~~rvlnta nrm·t"ffiTit 1 'n\ eea haru l '~ui l'umn ~ 1J a80'] J,wa " 'u.l1.: J ~~U eC::''Iltl, HstU! tJ l'j Ul v n tnt p.l in; lm pen ir U, n"u1~;1I'ne6'1. jnfomil'fl~~ (lVL lr ; l~. H_,. 9, '~Itte{\jutvj 1L, ~' rrin p1 m~ i p~:nl ru Jo\l-' sI!i 1('1, & l'fiH cl rr.-nlHtlunlrt! (_ ale~ 26. ~ i ~ t '~Ol~, 10. 1 '.,. AI 1 [tUJ;tl;hif! T' ttl 1 1,I.flf'Cil'\,in1,ea-2it pLi.llEa ~l ¥inul, eu p.~ po] ,t"ul e~~(Htl.'cios:
~'b

\~tet e, 7). El ne-a bmeCUV1,tluri rn i in i1 .I _ j n l~, l).~ H1."1,;s,tflS (G 1. 3, 1~j : , .91ncruvln ~L n~ DOrnrllJJJ. numn~

in uman.U~;ti1.;j. 8tl~ La dr~aj)t- T~ 't i-ul ~ restUcul~lnd lnttr· "ga rre~rti
'-01.

(CI(ll- :1. 18-1U).

u_n,anlb,-~n (Ii' ,swmpii n"e (:ltf. It .23) care tn~'ie~t~ din P~tt l~e£. tat H1:i~i"" tos eel TTJ.\Tbn, ~l a$"teg[~'t8 a doua Sal venire, Dh~ U,~eHs- p rspectiv:_ hfls ... a .ologie i Bt.s:€ricL"l se a 1'1 1n stare· ~u1 I-tr'St @st@ nl"i:5(oiQrf (EL !1, 26---27). 1n scnsul t;;' e~ls'hf CI' NJirL...
~I

.a ' -~ rei

.Bixr.gl'lCO, reJ2reIdn":'sen'lnil.l;» - ""tU ·8'r.r m' ntul

l113rf~ 'icJ1o~. Ch11"1 t Hl 1, ru~aHmuhf i i[fp,a;i "Il, 1.;, r ft'1n'· E'IJ h a m,-lstile! H ri s 1 Os ~i t'i~a !;(t 11 t «'~;rtl/{'orpo~ 1" 3;;11, $i C,oll,sa!'!,gu h11~' . Bt'S tr'l ca n u nu rna ~, a: t"'r.a[lS,IU iE: rnes >lj I'll ~i stu.jir -'a lU1 H.r,l, tos, ci «,pr iUJ1Q·e:$U~
'!11.

ro,rm.Q~.ate

fiH'l'tt]j~~t..\61

1nu~tl, _l:r~s~o I

ns

,in

CP.'" f

ntarea

)If:.s1t'I vel». P eotul m rn 11:1tl ssu "I 'l'U
r.;.tlltir
bin~
'I

n LlrtIn

til uJ s(1

H~

blnec:uvi11teal!~ :es' i!1voeilt1d o~11
'mJI"U,',nG)'r
i

a

pls~~n"lpr
a ~.

~H~l.,n:rlHj'L "Si0.};l,'U~'U~ (ltudl LSUPT~. It rr au a~upra Rttora s, •Jt semn r;d S' bU'lebJvin S ~ll ,pe el 11; 10" '.2,). t'li:'<o19.g{a ,ce'f-ferral pri.~ 'LgU pe- N1tH, nm.l rind let VIL:!·it1i]J"~-- Dulndui ,fiat. Bl RIC~. ~yr. : ~.11 [e~"CJ IF Ii h C:tft~li:ec'i nU2. : Sir ~ id fH '(3 _os~ .... kal 0, lit.t. @O ·lesi.E = ,oanun it' e' b4>l-_ t;:r.apl'lulnr.~a 1 urns n:lt;i'~d clupu e,'lo 'hemF'tI]: Nout Te;s,taJ iID.1i a &'11 'C1u I S £i[,l't; i T r ""tm 1: r DE t'Rult .. -COr ~amnHt 0 renllUm d im.ngi,nl, a rQ~: '['i:"n~Ul3 tJ,dtLrHJ.rea cea C:'L1 rg'tlnd. rl nUJjiti ~ stl1;lboale ce 8-i::Hl 'rtdr 'I a n e amu r'it or ~ i r unn 1U ]1\ Lu(t is~rim in, petit ada ap $' nll- 1I;Jc ;s" rld'lm,n prj n Insi' ,,;i hlcrt~re'a c : " .op ru] illJ lJ\Lm¥tt.t;,eu~)· I 8! -lntulL~.1 1, de \l iRt;Q mc~aor.ulul, p 2. Ul ~ ~tru:pnl J iIi 1.~t0S) noh~ aI: Uf'll,l,1.11 (lin 'TreHn ~ ~:eD. n~rRmn. "2, ' ~I a~:r. 12:, 1 :3, 27 ~ r·ien"ld~spartLt 1.~ (Pa,r, cend.1;a, Lun; ~L1.~d RU!i~n!; ur Pt2T~,.ti(:&.:;:t~rf ~rl, l~7.S", p. plu] lu! u'mnez U~ -- I T'n" a" l~; Ef~ 2" 1~ ; r CQl", 3. "jn; pren~170). D'e al fel tradi'~i eGl~zio C)g,i, i \ie ',m,fxir0 tEl' di - "~ ,It, 2. 9 :;. G - t' '-fjr-' j, an ' p.r!#fcr. ~ cJ.[·se ierea :} ~mi rcaau lU1i lIrj.$to~l - A :Joe., 2 k~ It''l"rrlf!'nH !!limocll i oJ, d I de 'l\~O 2. «Trt\plJ,l .ul t1rhrt~?!i~ xpt1mB r.:el 'tc~~\u" Ienn j,n A eealfl su, .1\ ·el~Ul .. mni h11l'1 raF!l;r' II ,lur1r' !fJ't to. ~i pon lru l1 ~.ubhni 1 fi.Lptul GU Bi,~ert', i I.:ll'i 'U. Hrj~ "OS es e, dlup~ In.yiereB: f,-'a '1';'".2 e .1:11 fU1.; -fS t"e a «rr "a'til;!i Sa, c'a pu.1 (' '.eph~lis,J ,1]1Ls~n'r;i~, !~e rtni», Ul1 s.jnlbQ~ at m]}'fir~ '~iei aare C!ll1" ~1 r, SCl1l1"f1pn'L"iELt~o ttl h1 'U~~~i,n ... ~ 'JQgoa~dl din 'eT' In\1" LtuUli de s.~il~· el~ ~~~u ,F-~f'J;h: ,0, 2D) ~l a l~a~'~a- \ d,l I 011,1'11 n.e'Z;~U_1 0 rea l' r.~t" no'll.., ttl

vln

~~ Pdrti.t~{ 1,~isflntl!!nia lui l!rt~~os ..~ t{Evret 1~J~ 12), ea S~ d.l!vlna sfil"'i ' '~j ·E,l:J.l~t ,~Pl, nla:n~t ,. J\: :unet"[nd vt)r1,~'f,e 0_ .Bis~ 'jr.qXu,t Dlanne~e1l eE, 1 eel'. 1, 2;"

iJrf lil,J" rea S~. as f~l Inm't IjristoR nu poat' n inti1nH ~Bra,Bl -,erJ.c;.l B .

16ii

]nS~lU··

-pr.in ima~rJ ~te sau aua10gUlf
din
C~

re

E] U

fie

1PO'~tllS'

expUea

pcr!i

-·t

, ~i'S.t~l In lum : "~t'tnl ~i1:Z\ll cet~,t ~f1nN, np 111 I. rL\:' a1im Qg0rllld'U,..rse
Of! hL Duma

Ear·

o rnlre . a. '1mpac1obitli pentru mi;re]C! eL '. ]at~~ eortul ...lui J?JJmne~eu
u OtlrrU!~I'J]t

zeu, g~t l _

i

ca

'VOr:

DUIn:ne~ '1,]

~:i

El

vrr

~al~~h:lll

(::1.1-el
:;11,

PO[JQ' 11
ClLfe'"

21~ 2~).

~~t - au ~,l» ,A.P[), ~~
],r.niie'lIIl'nn
1

. ul! ,iM

va

~~

n

i1JI b'to'l"lC, umnn,

tr aili ~j a

T:OlU'·; ae a~tu n1J
QrtOcl~~l

Htnci ..S [cl U 1 ~~mt'l Jl"ofeu(l 1 lmP.A.r'fttlei. EriJ;arlC~ a ~O~ pr,r.::ti~L1r:GtrI:.i

.. p '(; 2l 2), Eam \ bola -i,l ,prcP.'Enta ~ln'ijcipfLtfL ~lJ IITJp.tY~ tl.~l 1ul Dn mnezeu, . Co rnun ita t~~ d~ e'l·~~ti.LIJi j'n ·r"'1I.1TI IGC dat~ ic:n~a D is'el~lcr;r Pi~t}tL.n t, '~l~C;fL (11 'rim. 4 ~ C es 'e n clespr Iii H d,E!' ,BUM!'"!·llI '@ rlias[i~ SIi;lU ~"'omUnt 1 ea 'iH, :~~1 Or'.
~'1

h~tlogi~ii

Hi t'!rioo ~re

(~It. 2~

~j

0
f

dlme.ns-ilu.l

1; bt:Ic. 2. 1t semnul, p t',~-

es-

acest sens: ~lHf' z:i.du.t C!et~1u avea doUa!!,prClZ~C!~ pl e· tr:~ de t~J:cTHii'l1e'~i in h:t d U sJrezec.. <nun r! al elnr l]uispr z~t:e 8,pos-toH:Dll MlCh.l Ltd 1 1A1'oo. 21 ] _ Bi~riefl e~t,e d:et·~i~ j~ r aJrtale 'uni'O~ un Of';ijBHlsm, ,~t~;J1JdT1~'i insEl cu dl!Jwlit

in Ap?J 'HUpsa .!1i ~\n"t

f1l L1iS· J11l'H. ~~l!at.'"
mfl:rLnr-[ in

-H J1 "'g 1]j~~.

85" e(:!-

en

in V~~hhtl T~8,'~Fl.m€llt tie c~l'l4¥e PDI:)frr,:u~ Israel, lar pr.o e.tU ~ .~~m.rl1' co, pc~?gru1NoiJldUl L~M,,[lin t~ prln care Damn ~?"e11 '\!",el s a oiB il~fl{Jl1tEl fa Sa Vi ~ ·crr '~s~.r v: inttn C p .9t pamlnfiul (1l 2 2 t Je1". ar, ~B), En 2'5~!::" ·nl;lIT..UJ,J.a s: ciJprirulH ni refJ:ga. cfenth~'~ toat~ pop()af"~]~ ~;, ~·eiFjd::ll.. r]ie fMt.28 20' ~ MeL lU~ l~; Ei",a:p ..
L

.I

8),

j

n iz~r _ ee rlfB: H'sdl vi:rLo'-umnn'~l~ \r,"L::ftJ 'r;;t~nev l U tJ., C~~ r n u ~~' p !)at~ d eS;(::rtl~pE!r-~~ Qril '''it:.1... u se :po "'~'cLb 1H un Olcn!'. tt~ l.postOu.c urrlc, In Noul ''F~';H!l.1~j<lfJ."'1~nt . urn ca ste, n tern en'i d C 5-8'\,11 pnsu~a .slQsrerIII? rl [;!,L~ un 01~ c Qt di~fHjfie t olQgi~. Clern 0' ·_,L\lex,~~'11= mt,l,rrU,flU' apu:noUce, C ~ de pitdi'u codl'lnuJ . ~pLJ 13;"" cit .1~III ,~rioo d,e ,tlt:!1 pru:erUiS.a1iTll~' l ..... U mmt ~~te t:hll~ al Bi:qet'i(! iii ~r.e~d>~ mU'flitb':)j't~~l din vbl'tu es ~ C lflh'a' fi· pe 'Ue:v [ ~fl iJl(Bt,~grt~ntr~ a W-a~ ."6,1. trflla cit." ,. u.-Ui,de bru.J; iny·i~tlit ira apOsuj·1L20;), A lB'a~n.n a.tl.ulog'i.'~ €lSi. derruJ.t>f (F,' .JJ:w ~, 4'~~1 Ho e~~ L 1[J1\JPt., 3~ ]}J nUl 'In ~dedolo· Ja Sc:'1 iCl'?·f.lGn· Or.oi?IOJ£l: H), f ~ ltl~ r' ~ 12,. i[))'1 pr .zBn~a Ptlg~tiCf2' (sef;_ 5~6l. .01~ pel'spe~:Uvr:l ,ev~na,t()lo,~~e~ l.Ul1JJ p'~<st!ilt' in. eonUnult,Uite eu ,,\ f PO'rH,olU" _(d~r'jti,Ger€t4 plln ib· ~l ~pirl~ B u~en ca es W easa H SElU ~~ t'lZOl(pl'll1» a ~] D~UInezeu • care 1~i1 are !D1' ~~ nsa tl.HJ1 i,t,~1llei!!ll cotl1uniunU, dis 'lpHnt.::!L n s~ j~rU (Fapt' 4, ~)2--35 ; In i7, ~ j ~-i mfldeL u l j n a ~I:ILlina:r~a l)tnns ..l J n -!t~: €Vt. 10~ 20 23: L Cor, 141 [u ru 1 M []k-H Do n1r:1'1J h U 1 . 1 aposto~ ;U lor la . hU'izecl me (rapt 2~ 1: 2~ '~I"'_~O), Prlnd l~lU 1 fl' orgilrr!~ur~ l~ [Ml dn1 do' Ii rs It]'j-ist,ns' ~~J.f',e ('011LJ dI.2). Dul uJ oS· L1ll esl 11m" rtorul» ~~t:~it E'U"U f.lt-n ee I Or 1 2; P(J l-ito 1i " Ii pri 11 "'1 't.rt j tl lui n~u~ Hrhl1.o's r~]' I;:l ] ua'l plt reu Du J:'IJ••l'll,Il S 7f'. (J11. is, 96) ~ de ;;). ea~ Jji~lo/J"iC"JfjI IlU Q , pe 'eo mart LH j si pO IrTl"]'tes deCl! in (I'\J!"t, 1. B.~11; In 20. :Hl) C'EL ,-~ j11J::iD .!'!II" • glne - IQ'~',eruui. llU'I:lTU;:~ ni:l:'ir ,~~ _ fh~ Du hut SiLn L (J C@r. ] 2, ~}. r,t;sb: ~n 1f5 ur~e cll)p~· ri"Lttd; ·11:11uLii'l~C~r~ est.~ lOtl nei p 1ul I irt't!ll t~j ~i gh tl.'l, apO'li:to.H~' I:Eli'1Gl are In eentru viUl:litD~U 'el (p{;g~. !1. :31)., .Lmp~;r- pe n.Sll~ Hfi~njs, C!;l~l{tstQS ~1 L1POS..., \ind ~Ie ':11"li.Jia C1.E!OS 'libU~ clupti cum '~.OLU~1 ~iJnUfllJ& in structure .ais!:! i~;,,(oi. fl.'U~, Ml"Ll'ts;m~l~ S.B'i~ (I 'cn"', 12, f.~ij.. .post-~po8toli -'E sub : 0 ma «a'pQ~~ II). tolil~ pr~zb~terl-i ~1 a~~'i~m}1 ',"1i rti lfl'!.en'5hJ.rL:e, prl!,.r~
dUC!£:I"ea ~

'hi 'e

UlIttate~

h."

CH-

W!,

E..L

i ~"

ist

'I

01.

L

~~I

,

r

_

I

~

I'

.~,o;

i~

5·'
lYlstos~
m,l1, ,!
G!om]J:l'li

B15~ -1'eEL ~B1J 'Ol'QfU N{lulLY~, Tes,ta:[uent ' at 'I in,!;!' Uc"l" Yn~' n de DurnJ'L~z u ~.H:'in \'e'11tr'GI~ J'~S'D.~ , ~ "'~ JOul'l uln ~ J L.~j, - D 1.1 mrrezea, In ~c S~f;{~ , &lxi s!f.11 ~ sin ':I' ur h1 BhHi!:d,~a: HU I!ill ~ingu.r ;popor dtOBrt0\2 e:~J5tu un s~ftgur ~omn. 01 8in~1tt~ C:t'€itU n ~. U0 EQ~h:::z -n'i~ (Etes 1')1 4, 5). Us -5" lest '8pul Ii'~'.... t·li

t itt tI i.sci,plitf:ti;t.e, C ' ei( D din vejn\~ TB.t~h:d prln jl1trU'prtl"ea .. 1J,vlntnlui lui DuftlnezeU -l"rELs,cllmr 1:1 .. :-a t.l ~r~1 rnaar ea, ~., J"L vie ea F iu-

rmrua~&i 'I!,"~ Usus iu sifiulliJJ"H!l

fl.

~ruboib~:m;t tn nurrreJel Tf.~i-,

lu'

,~:t:Ll.

~'e!iiinit ,g, in t 111(:'111iil'e 01' bU~ll.lui fRc:muirt,~ B, ,5). ti'Il'l~,i"~~l ;B[s'ericH '\ritL ", in faptul 'a :Usus B ... !['~:tlg'n iI, ,~i S f ij4u}:i! ca B j e]' tf i cl;'e rlis C'W" pi'l.rHl' ' Q (j,e? 1, p TIj'.i:U;

en, B. ~e:i'criL legIt 'trt.1.pYl
!! 1,~ ~,

~lJ.

(Coln-

nn.

IIEa..s.!',fc1

1J . 2t.~-.L2i

U1). L~ plura:l, bbert j~e ~j'~ dun-I 11e ~ri~t/J;lUOl"irr r-un ,rru:rn.l' ] QC pentru a com ~J11 QJ: 1st 1 J a I j "Ll\B tl' ~ ~ eel:abra Eu.Mal'l(sda (Li'tu' ghia) in ~,~ de d'U_mirdCll. A$El nUH,€~h~CRQ3Wh.d Fa tl e.lznn,tLn·uii~n~ 1cG~ h~ ; 111 C~.r~nti;) ~I CQl"·jnte_nj 1 2), t"ne!O~i ,~e~tnli se jnUln~~~' L~,s., l~i er· pa ce se ' (h:u:'iL[' Ia Pr1' eU ~~J.A' .n~u FJe1l,tna '~l1t :}l. l'nv!i~ll1intlI'! n~ljj, in ,zilJ :l!';lbl~tului (sabat
I

e,

tru to"dl'~nJnS (lEvrei 9~

r~· 11t:una n i

wBlseriea

Iud

TIUlmn~2l@'~l

~Hr~

~ijt

,crHa" .R,ornt!r.d 1", 5J. In tlmtnl! lui Usa,~
eanms

1-

~'1I;rr,~U Se!,

adurn-

sl-

·5cr-i~tu:r ~ (1..1.1 LLI ~ ~ 15:=- ~8 . Fnpte., 1 1 ~t ~'J. Cr,ti ''tH iSc:hif11bf~ zh.u. cil' r. ~~us Ln 2i ~~ Dumirrk~a In tH11InUre.r;t tn'I.r!erii DQ~'" J:;1ului a Paj;~t:~h~i. .uA"a~ta. S,_[ f'ao(~el'; :g'~rQ.: pernenl re i!l M·el!~.(1 tQoFint fl1 11~ 24, 25; Lucf.i<~2 lUj. In anul a2~' fnll i.lrirtu1, 'Qn~tEJl:ttln declHr ..L dtrnJ1'hjrir.t1 -zlua Damnu uJ
test': fl In '~el~ll~!'l~ tei~i
1 i

Ilsus ~i A.lJO:a, ell:i 'i:l't1 ra in 5tr.J.1ago~(i unde clliOPftU5,' OlLtUTn.:1),

58
--

IISfRl,

eu .... diID{tt lfi mo r·teaQ" 1.TIlleJf 1~1 h.n "f.r.r-b-tos ~d Be (i!1iQ], u es '_ d~cj -nEl~ f r 'tH'l '?i[ Bur"cl de pihllt. Ea ~it lot:!ul ,in "'(~ S~ manl"est ,slilv.a ui Dy.t11 ... ees ~e 00 ~tQ~ttnul id ie nl~1 Int 11
tZ

si1 ~i

zl d~ repaus Biseri-ca e

ea :zi ,h:_;. ClUJ" p'en.1.ru m:',~~nni ji

,'v,ata lui

ticial p~ntru to',i, $,i all HP,Olin ait pagl'rrU pot trrU a n ~(Iilnn.ta»! L~dt'o5, ales ... Biser]" fj j Ul",fi ~ ae ,tJe~v';f1 0 L','t ' ...
I

Cett$ t - prQ b1E~"m!c t,tat

d~ a t nc~u t

Dl1mtU~ieU_i

:El. Toti n:aJ~I:n1;.N: ii 'B'is~.d:eU se tt.um '~r.' ,nfol~i" 13":1 sen~U:~ C' tO~i c~1 'i)0t ~uti- ~.:i l:ul~l prtn B~l ~ b~ril~.n:as ~j @ar tiidp;§ l,u, v ~8.~1t] zu
'~lBI

n,ez

'U.

und~

'~um • £t,

SJ~ d s.cifJP re, D u ~'m,G'-

j,81'aelit (. r'1n fAHJ"wlu1 Ci,27C.u'Hldztu.nU,
'Piioi 'JJ.fin

'ne~ , (Fajlte t 1;, j--H~,',. .It ',f'H1:e~, In Bisru"'1ea nu S"~ j,'llS d Lc.m rid 1 CI:l

C

riel "~
{)U');td~

d,e hU['tU lu]

Lfl'l-

~1

~J@~

r1 t, B'XJGep'!tonale eel d ~ pU!:iii nrut"au ajli1Ut 'I'~cBn' a eu viB!,~LL tOI" In ~a:ta ,irs'n,Uor ~i p~5'CCUterltcr, ]\o!.I:U't1!;U sj.n.'t ·Stil"b..to1"'i'p j"O, ' 7.1 ~ mQ,r~H 1err, "i("n$id.el"~t'" 'a:d ell:
5'

"Eint~ Al't! cre;fftini QC)freZ;,rU au me ...

rea. l.u~

ld~,QS eEl!

UI\!dl

me.r.-it , per

't'~rH1'~ra

rt 'i$ t

est v'i!"rb~ d~ 'merit' '~l'ans:mislbUei t:i d eo ~Q ':t"rU 11 1.1 ~1 !ii so n~ r itl1 te a ~ , nrr Inen"breJ~ C~f;1B ale..'tul~~.. l.rtel~

vr t!n;cie deosebl t-- u~t'e' EC ![:'Q~ ~ 1fl lnl jlo£ esc @en ru h"'il~i1!or, A1' i, nu

tur

"ton, cu~io~i. f~rL,d~j s' hlf"

re Ia eer

L

Ex"s Hi cl'e~UJ:ti~ ltiiU"C1j,

R~(.!' teler. , Biseru::a esee PQ'9tnHc~I' die! dIdihl P. IU:1'T.1elbl Apo~toHlor. rue. I La~'[ ~flid, ,,1,1 ltd IIl'b,tos, c~n~-e v~r J'u,d;e~ ,'-'Ill l"Ut¥l.e~, Apos.te.iul, "OS ,I;L til':" 'rIm is, Ii:e l,~.g' ~a ,L],:' f.l.s n:i:iti;l E u.n 1]'U~t lhi It]] HrlstQ's,. 311 b)terliele~e 'lsftMel Iocale. Iisu it lJhen1aL ~l a 1 nst,~ \lit 1 e ~~i_ J i~pl"l:;!zeee a;pos~[)U! dU1~a ftu,maruJ. _elol' douA,SJ,H" ie 'c
h~l·t;U·CU

I~Tin

Bote~ In :nume, e Tr~imii

ds: iI~re 'e se [ace

~PX'li!

tribl,tri
f;.D11

mai

rGH"rr;prI din ~HJ J,lf.'ol\~ 1,m'. N~ ni!eni nu @9.te ~; cl LU; d La nat"u1 tU,i DLfll1J"1 ~2'l u,
_~'Hi

tUn j :t'ea 1101'1,n,us eu
riu ,pM pe
iW

unhtpr~;'ali] ru' uror, clestJnot.a li\~1 ~'up-r~n,dr '~,Q P filip,' ul, At~e~ tas - '\~de :~i di n n~ne1Jrl'2' i
i

Gte' e'r mm:!' ~i eund';l~1te dnl'.: . ~1e nt is, sau fjflrJ'~,. Hili ri ,tt es"~ s_:pbtn::n:tC;'iac·;1, ~uI

p'1J~

hJ'i, HY1f;tQ~r SHlntH s,I~nxt1 '-I''', .nu ...

n u n1TIeiJil

A ,t"~"ia SLrl'~ ~ FcHmo11, nucnlt . ~v.i ~i Pe'l:tj .~~ la Chl fit~, ~j:l4i1gj,:'iprei':l.~h~j d;es,C'ij;i~'" t"r' tn f!bl·iJ'kf.aJ~ ~~::rful oeloJ:" rege:!e:i It,o.d Agrtpp.,) ~i lt1~u'1 tUi, lui 2.' " If!dell i ,,\ndlC>e'l' ~ i '~eje Iul P kru, 'IT:llip ~i ',~:rt lIQl"nCU Ten, ~ q'i !~at~i ''1:a:m,e~ul, laco\1' I . lilt A' hHJ ~[ L~'\i"l "e S~ Hk,~ Tade'u~Jmon 'J:f-f1 aneu] ~i Tuc1a rge-a~Qteanul (MH'l~
L

neu 1 popcr~' t.d llLll'~ n~~ 'Z,Cll,,fit i nevoi F:!. Qe. ~l alag, , , 12..1·f,) po.q,tol in loc:u.l h.1i lliltr ([Il-apte"

~l~ poporutut lui l~T';a E~ ~t,ule .rundan)~n' ul BIS, 1'1("U,
£

r.

n~
J!

1s -£6).

~e"e;

li.tcol1 ,de.ca'P1' ,at cho o~'dln'U'

0 n~~r:lJl

s~ spun
,pe

nli.ErJC01~ 11(1 ssto ""lfe~j.:i, dar ~·iSpLJ.tli€1a~1.e autOTit~lt, a lul lL', ,,~tr,.;o-L r'Oo~i:

ec.le

'iUO
7',

Ost. f~,i 'Cu nu

'"1u-~~,t'nrui ro'e~1Jnt)a~tc cl·erlirL'~tl· 'ea~Jia S-e! "'LscHe ~,ha,ar t~ a-:f2l;.!,'3d~ I rae! ~l d~ E~ el!."i ii, Ni'H'len', n-'n;"~ d.rO'~i d ~ ~L 'pu n..fi 111.i 1 hUH ~ «De a-H n~, !fL 1.1 h," l~u
jn:L \',J'&1111

t:J.l,~" n'~u.l

!tare va v~n ,-ca ~~tt (I He w 7, 1-,') l

1.."

m

]OJ 2-4-).

riaba Codnt lli fI, 5; Fu~w lJ. an : 1: ~~ ,2~, Syb/'2LI1. ~l Tirnol~i (1 ie~
jn , PiifU'li de :mv-Sil\I,gbeUj, !jjn 'll1t~nlN,-ian,a"i tduji't6r1 5pe~laH '" pO m,umt~l ~:ua.~~~ori m'l ,io~'toln~r1 U rcr Itlotei 3"1 ~2},. 11lS'tri'tui~t dt:! a e~~ . thl pr'ir.t dlun' ul punF"rit mflIll.h:fr' ~i invo ~-,·ii Dll.b u h.'li S n. " ire "1.1\
LamllJ;],

tn 19 0\.11 T, 'starnen ~ si:r~i n n mil, 9.p;:)stoli ~i al~ sIlljHuri : PauJ ~~j B.1r-

P

~ijlonic~nh '~-1). To in .~,oul Tes"2i.

oJ.

acop rrilrf'lIn'-ul &r
rq~Qtu sa 1
,U

roell~

sa,

(Lu

hl.'L1"i

:,ij,

fjer~til? Ap.o Sf. t 'U

~i

r\'i2'

rlJl:?iLulillt

iotl"'~ in B{-

,a-

n

I

u1 'P~d I"Um~·»~.,' (~(C'?t in T,lne ~·t,e A litCHI ttHI:L'tor»-J, 1~1 (<<; usa DQrnn1Jltih~,J l~~ '~D,1, n-ar Zild" Dt'unnul
NJ.Sa,~
1''1

BI'S ·R.I.. ,._ I,fl,t! d-' coU. La puner ~ t~meliei url.~i eu ~O"C d au h;lse c tese 1. 5<11 mU : e,3 (I«.CT· de Jubirr:a ~dl1, len:' \Uri h~ Ttal, ,;,otunn
j

urn~t B:as.~ici'i~ ClIriC! ~in-e lOt:'t,;ll tl"iQ:~:'lnin lJlB~~r~,t:[ 10e Ie '1 In.tUst'iUU'OruJ I; 1.1.11 [)bm~u',1.d I fj~ fa~e I (tlhQ6,llJ In cfle.b are.a eUlla,r;gUG'i, de prle21J~'I'i'r- Virtiill"t·~~ "B,tjrt'lUC:H' Oric loc,,~ h,ise PI' at (1 T}nl01~el 5, ill7~, ~olabor.,EJtot" rit:ss~ sftntil este- Bbrieri~!t B tn, ,tl,1l, a} pi~eQPulul ~ ~i de ~"aoon {Timot@i Mor,mi:nt, d acera t1r.edln.ciOlflt du~ d1'l~lH-!:ie I a b.isert" _ tuc:' llul is'' in3 U), alujitor ~~ Q~,pe! ~fI 'erY'i'clu1 ~fi' 'fL'[J'tr.L STJ:P€' !erufrliisHnl, piscop1Jlu1. t~t2a~ul biserleU th: te 1':lll'l~J,1.t[i'JC~8.~'
r 1
r-

'I~~&~()p~ p~ ,sto"ul

'c· ~G'm, ri@ d,~ tip b.EJ~Ui~'

I

l~;tTtgHu-

,~t)[h[r s-ar Ijjsh~:pt eel c, e

zidlls 1::»') r 1~tl" TStnH pdn ~pt~1ag al[ lPf' ~~Jlnl', eBlilt D~if~nf,e:irur pn,t'~'f'H~'H\ rn Care s, a"Ul IGcu~ ~ut1L,,~or F'S. ~ 1; U). Lo{
t:!u] de c111~ e~L~ 0. d.'~ ~b~.Htura

'r ~2erVl t od inJu£'tr."-·... :e..u~' hnmenilQ:t.~' 'p,~tlheh~H6r. Sl'UJ... . tatcfrU), in C;oIl" , oS·~ sijvu~e c ·~urn rrul'i m1wt - lijt]de. lr.L(:Iu J. lhi:J, de la 'V ~nie, P 1.,o1't&l., J,rotta'QSiLi1ui~
d.aci
~iXi3tA~ '!ie

d'tnotitA'ij are Hl gEb21"__ 1 u:ej In p~r.'~;i a) W'Qr:~abs Cl'1Brtb.~} S!HU t in~ :

,r'

d~, Un

IV ~t1Jjy'~

tit.i p "ntru. Dumn 2:i!'1 ~ tor;1. ~ t'uht'" ~r'. Ace gUlf dei~i;zt" tl'lifil ;1 fklC'u--.rQ Hrls'1os,. -" [" pru1 lnmt,u-mhtta.r ~l ,e;i :o:v~e:r 21 Sa a 5l'iJ:'r~it p~ miDtw. ',:~ 11~ II tn.!ierld.~. Hind a,~op~rit rh! fiv~e~. 8,cfJQ~rt Hi s~~r~ ~lclun t la 1'UfiWWuri~ saQ ma;a mult-e t!Jl''l 'sa . upo,le. rn i 1'1tu I to; flU de 10 b~'Eli)1Jtl ,l ncee: .P~ 'J!01ta tur:l~~ ssu CL1po1.el (!; 'LntMt."'rue LBnt] Utu.rghll ~""tLU 5i4!Y"11·~1': Ia le, se .tl lj_ too~n~ lu! l,ir's'tfJos merrnlnte ... mni:thrUor (.l:J~tt:u. $te- flanto.c:rs.'tor. L. e nlnul In luWlin.' ian)l nr-3.de S"'~1i! ~n.l1strui t ~ c~'e !nv1. '11 P,r:J:nt~(lNjif.ll"ut li~ ,i;t~~\Tj~ ~n dhl n at' at . 'r r.ln,e de' CJJlt De ~w.n "~! cemra ;[~ L!!.'U· ,it pe 0' r~ , u lalt:fe:t t.'~ lU(I-deI pe&.ntr· 8ui5er1~ll(! (f.)rrne,szij lQc8~ -.1 b1.se'l"t(~J2~C. In n.aO:l cr ~tj e :~~E avu1t Hls vI "1 ~,fin't,ul,ut s OO1'UJ], aUa! dO'lla, co:ruri 1;IJ1 r:r 1 '10fMhH. d~ 13 l~ustl,Un ''I car: pr-in rea rv~( ~ d tat 1~Ur:;)r, atl"l,vorn,lIl de
i

5,l'in-

,EwuU'8'tul M~d~~~ Doannu!u.t Deasu .. pr... pr'rnB;C}~'Ltlu:~se a.p~ el9J,;;~~ul, p. t ~ride IJentrtJ, 'O[~, In p,lL'fin ring Ija' -:treaz" : rt~telfiita sa,u :CUly."'~' ~n ).",~'t'I' e 1aee bote~u'1 ,t.:C1p·'ilor." 1.;) N,t!I,Q~'~d ~O" ,aut pHI' ~fJ·~fl-

nuhrl,

iar

n~' lJ

Hl fJt ~~'j;~lt\rlcdt D(nll'__
'1~~~ll slrln~a1:ul

,~1

l.ocW

",,'\.p !1, <1l] llo l l'Ocu.l In'\ri I'll lui Hd~ tes, Lccasu! B~scr1.ril sit'n:lonze-~f

formu

01 F'd'un;d~

.tl'r;~,~

tcluflarea

LJnu ~

!:J' ~

H

m 1-1 in

U,nt~. ~

SE?

Derrmul, hrr LII', , ' ~}lLn,i ni 'a. ~iu a 1"ft'I

jnvla

pr in p.1' e dJ .·ll

atit

Pt'Opov Hju.i~:t ei Yt prlt'L Je 'iL1r' i ~jntQt~,. c [t -.c:;i
l ••

-m,~,

V:;f'

a~aZt1

~i 1"[j~

lotrivit. t::x,egetUgT' Htu lleJ, Sr.ln-' . a "firrins,"" rio] :De'.litl:rlJ m'~l"rrt1_rJ'~ul ~i 'loill hlVi r~i ornr ultri. MO,'t~te de m til attaftjlui, e sn ll.~ihi 1vte~lJ, ~e pi! ';:r ~z\ i(}ntlr.ruu s't, nt~!e! Talnl2'J 'J:ttn~ul fji . in1HE!1 ILcl! lld es ~el In~lfi.', Itrtp -.r~t'Ui rl'J.tut r. In jUt:'ul
sfJnti
S'

u de- rn~:rl;1ri s~

£f1~ kL re

pal. In pal'~;eil dJ'C.tlp'::' Dl~"Sa d~ e f)H;;{ 'op c~nd 1:1 1I :'rut- r az~, _.ltUl':s;hj - ~f cln d, . s1~'til Iu alte Sluj\Je
1

il,it:. in\';l' o inni,OEtl"" 'Voduv~lor; :In doH~i':J _ C,jiJ,ti'll ep-~' -

luj;

g~l ,iih'i s

l~%"JrulY

u:.:ne-j~~ 5:J.U
p~rjb

po ~.ul, P-(~
~l

hrurrru-,

Util'''

.e

r-a ('iLl' ;l?r\;11l ft~'c;:~oareJc!'r 1';Ii

!1tl.l~ ght 1!:3'1t'€-~ epj~aep'?,l, 8~i:1 ia rn t III -CC"rd.J IJJ naol;u-:iu 1 $~ I'1l1·-lL in al htf j,g voh.ocl ,ll mi~). -'N ao;suI a I e SiJ! p~'ui'at cil!1 l~ tE\r pr in ico nus ~ft~ I' 1 ~'Qt"a are tr.ei d~~: lld .i~ t1o~~ lttt;(ciIlGl
c

1'1;09

-mA pltt~.atl[i '~tF:'eeste ,a~ezuthl pe ua pU,l

M~sA -

ailrl Q parte rna: rii:JI1 '. ttl l\umiU. SO U~ (1) rernlnlstl. m:~~L d '1· b azllieile ,s ~c\llar-e. PI. 4t+.aru~ e '_ Jl'ezet'V,~t s 'ujitoriler aV'f1:ld [0 . e'flliTul ~"ttl snn "a
j,Ci:'rtlt1~,T.llcul ! 0
JJ

te~,tl ll1~ifiteaiuO'r,L'GstlllWlutj
m~ d seiniccrcfe

:r ler i~ 'in

l':flij,l~,

u,J~iJ~ imp":Ll,"f:I,F
Ul

rut-

nul 101: rt[l cult .mt:r~un n.urnl't lee, .-1 'oI"ganl .:&1' U ~J] a t,lulu i UtU) gle ~ ·aL _x'fthet urU?l 'ie0110~rafj~i ·bh.~tl..
ee1t]! tOate
t:Sit.

dil-lt~ it!. forsimbo1izind. un·vrtrs-»l.
Gl'Ii'b!

(:Lolitlei [:: nsn il:'lge

I'll i Du mne:zau~ ['arB

zentt'nd pe' Hrb~tas,

un~hrulw)~

~e ,~" un mo.a~t· ule maTt) d 1or S~ u, 5fir.t~o.,:", In ~p: ,te~e- S:~lnte] M ~12 5~ ,a,;fin 0 cru e cu icoana lui l-lt;ls,tos a:i"hj;e,:r~sc 1i'r:w.:onjUt'a1: it ,11i1.b~le pUl'~i d.e St:\CJUn entru (!l'n:ul preQ"~ilor.
I

vtlnghel~ i ltl

~ kUl,el'~',

S':imbo.lul

e ·10.,r P,!attu, 'biLBn Sf.in te i Mese

fh'Ltnc.t

reptelatta p~n c~-

~eu

de'

pS'tI:U

fu1

l"ibrtigni', In ,pj;fJ.std.n- 0 nt r~bl ,,' ~[ltn;J,li f~ te

·:~I~till'~ tr'Ut.lul

Be' S.~f~ntaMasi~' ,nfla ·ul'lthnhn.rl ~ un aeop~.rar::r'ilrnt ~e tt~re 'e~,teim~r~n">laul seenu pun~r.:B in mo:rrolfl:t u uupului lu'~ u~us de c(rtre IQS:bf p:1n cla

Ia 1n .l 'Illud~ au

~['pi1rh1jntul" ,~~'tern[1t p'icronl:_'e,tOt Mell~. Ce fel d.' oa~a lmj ve't! tieH ~ ca' tl!J~ dIE! (Ha]~hDli pentzu ~111"~'?~~ Isa/i~ filS,. ., ~i":a fc-l,CUC 'cCur'tJ~ in mUJcli:::'ul nQstrloJ, ~I ' In~ujt priLrtT ]1tO:~; /\"d ,1;. Zft tt\~LI~U l Mi::!u b~,mijlot111 vostrLl., , 01 u:mbl'EL (jri,n't;f~ Vliil1, ·vol '.\ Dtnnn~zeul _' OSt1't~~ lilt" '\'toi po peru i M n» (bev, 2i3 '11 -lgJ, Tenplul ·e ,t _ un ·~a€mn» al prBt. 'ltel d iv~l,ne,~ m'H'~ al.~ '~61in el se art.18 ~rup~ rastignirii: l~r:L'll ayo ~ in loc~l Lll~ ~~. ne ln~lrrIln~'ml

n E..,i sea p~ or ti :sI,PlftgaAe ((,' A.~'-I Z j,(:(;' D'o rnnul : ~d:;Iul '~s.t~ SiC3IJ.f.ltul

fG~t:

In telep ·un,ea -

ij

ceS'J'Wl au 'in v.e·.:"re s-

Sorl· -

v

I

j

,Ati_'t11~~~'1:

J~~prezhl.t.ij . al~a»' spre ~e: e C s'Ln,t jrtamte ~]. in vUwr ~~ ~o'u1 lnvie~ rl~a '~~~11J1 (C'm1onul ~n lii rtf:)"", al rH ~QcU] d~ tl'~zy~rQ de J.B. 1 t:}lI~~t~ ln dului d'ht '. ariB"gln' =-... ,19). ~n par .. tri' 't5, Jy'n'B,1Wl,ea f:l ~te ,m,~e>.e·ae 0d t s,t. ,.ii, ~~ Fe nord r se aJ;I1Hprol'~ u'~~~ l'l-dhtciosul de l~,~" Umbn'i, Ia C'omi~i.Qirltti lo~ul unde s~ iJ.lcD·~f.(:'" lun:'linil de a..I expun, ~; 'ran ~ngu~ SIHl re-a d'~ 1"u:rUrQf p~n' r. U. ]j.tu~,gh ie r'~, Pl"iT . piJl.Ml~:re lui Sn pUna 11Jfl1'h1t1! ,'f I:i:G 118 ~1'11 area ltil~ ~ u.~~ Htl1'rgh~,~. La !tt9, .'.]i f( di~:CfJ nitul, ~11 e 9:'1:" d;e ~-1 tlntreniol In. a~e;ls,tA tr~e~'rt!' e P~Sh' bL~ vas 1 .g ,'of':' elc· iii: V'~l- 4<de 1'1 mcerta 1· 'ti-sita)~~ J~e Hf;2eenll reJ[i'te'll,~ ] i'mTgke., din p~~ t d.. '!1rd:ere ELl sfmboh. mu~,LU, Ir cul d:e cult [f,ee, ~rte ,t1i,nIf!,.. entrul ird.Eeg;u'l·'i 1.0" .!?, l.Hurgh~ est. trOrn'JJ:(LlL sau lSo,E41Jrn,ul de sus, d'r re, .as. 21 teol 6t(i ~ S~ u eonrunicll'r!? d~ ~d m,j;1i, b~ ne h'l'tagh-te'a tror:u..lJ UL ,.S ;,:m,b 01100 ~». pri rl .t,I. 'ee ~ en SGO.a t s);'"lvei -lui TIttl1TI1t.,zi;!l'l: Tronul Ia~!! in. ev i,del1~1 a:na ~ a ~u ecrre~pon~ agl o!J1lia Q@ exjsra, tn f.'~ l"litY[tl sttttc- sinwohd 'F~ I'~UJ~ nUlnlt ~c.Le] rt t\lrii~ iMtlu.:r Ie bi.·el"~ (t'lLi'C:'u '~i r~~I,\i"'"' '$.ade~ (Apoc, 4, 3j,P,dclt'L ..cr,St!! ;(1'IH~U' dt"VinQ" P;rjrJ'o.i,$d'tlLl -rna1%Sr"yt urnut;lJi'tll~H L- slujt or! ~,i~ cr clln:da~
cl~ ~fln'L
~gLUl

f" 1 un jertfl!!1flb~ mobj] ~e. plJij;,te n !~~®sh.. ia lotllX'i ]nci] n u . s-au 8.f'~,rrtl CD 1 t oe de cult. Nt: 'e-xista prac't],Ca'R', se 1.1. 11iz,ecze 00 pmH~ulaI e eo. l,~~ u"ri 'dln:t~, £~'rhl, P', ~eni.a 11001" :tl1o[:Jf;io"
Eljfi

Moa~te. cli€venind

] e] si m

iUS1.L'

un :f st
T

,cuJl Tau tl€! odthnil~ (P,s. 1 J~ 7-8), Cl'ute a ~s·t~ in NQU 1 'Pes trJJ.1l{~ll t !.ie~a; .ee (?~te HflOmtil v]et~i~ in, Vech~ul '~@s1\am,e1'l',;' «'j} et!i ve d ~~J V i~ to "OflS trii ,SphU'Q.l'ofl ~5 p:e l' nln, 1~ . fi'tl()u oc:hllu[ vo~trii~ (D· ute 28, utl.i~, 'ltor.m~ h'lcu],~J d~ cft}JI; 1jiJ,l.'r1 erncl10rmia ~~, brlf.n~ta:reb'l. [,Hn,d tl,e La
aJ')u
l-a risi.t1

Lui. -5' o-alil--Te, Dt)am1:\e~ vlno Ia 10-

~;,(~atL1.t

pijciolH'&ie

t.

,ui"at';l C-t Bis.~rlcil!.

,e mmrU:r- ~'i iijr.'~ :S'fh'-

e+

'l

j

-

g~r~a 1Jlmal'1i'k("JtH
artLittreu

re::~ h"~ 't ron

Ci1r,esH:Hn;!:l~ eu: &tr 3-

pj~r.'dU:~ II;!. eare ~~SIW1·1:][ 0 .1"(~Li!lcluoo plB urns i."!H s~i la C~S'~

mnul Nlatlhti;. FirH est-Ell CElJea ~ fn~ '00 a:I"\-e~te hQ T,n WI. Cr~,n(i Lasul r~Vtn~ ,~l e:f~. ad~lig TaiiUul fI~ ~~ltr:e JUisttvfU I, c~l bun (te an Hl, t 1). A.= OCjl:S f.I'!'~~~we, df, r~Y~I~lre t~ ~i tif 'i1iuoore C!utr~ l"aft&t in §~ P~:~Ti.· ].uis= t~lla, .'. u~ Bimbolliata ~i ~,:e tl'Ulb~~la ~pim;C1~lJ.l.m, ~1 c~rtli Qmofor .raamm·=
11· ,.

~l m1jlo~it~:J."'1 :apr.I' ~i in

~e- cfttrf! Fhll,!

(I.E),

(L4~fl'-l.J56), ~@i!"iE' f'Qrt:L'li.ii,~~za '~~~ 't~l~ 'aJ.1~n~lE~n~' d'~ ba~~ Prrlt) er So Qlc ,~i (ei~ ,3"9 tl'~, ~rt!it~,~c (de cp'l~rJll1~~~! 11find ~~rfjhdl ~ teo] cgii 1·~.(':rm ~i ~ ~a'f'e au f6S!t, J?I"G)~~fsorila 'Ox [Q,'d ~

(N\i~hQJ. RicHey ~l Jlug~]

l[;UHtntGH')

C£lm~ .... l:dga: D~p::l trl~ci, l;"€g;[na M~8~la Tu:GfQr" O,;ip,~-1.5~'S) \rl'ie~ S~L lr,~ stml.bUE&~·~ 10 ~~rii ~srll1l1i~1S'm:ul,~~r-·

t:e~H

hai,u

p~jtrtt_~as;ca.
,...~Ol

II[Ca: 1. ~ de ru~jJ~lu!.r1G e i9./d'u~ ~~ ,f61..a~ ~d fj',~ ltlreG- ~litC; lnr MIP ~~ .. adj..L~,,·a Io1f'G~Uf!0/.11;$7$1 .U ~1rNIO ~I 1jJ.lI,~N It:'· J!'li'Ji2 f~:fU ~;f1:i t ~~ .m1·d la, ~ t~J..mi!Epi ill] e tedi lidtx;~l~o-I' Ijl~
~1[;1'~
G:

ria loll ~ 6! ;[m,t!J.51

pw'.r-~,neDi

[:10

mtluIoUl~

dell'! u_/~1 G-alo,r'''l~t:'. II'Jt~IWJ'J I. ~~~ d~slg~.u'r~J ~r:: er~jp' r;::'rlle ~ITj' is'JJt~ 2 ~('i' FJlI vl~ef,'~i' '~.flr 'fl~~ iSS,£~ '~~(rr if~ !if:Mul~J l~v f:(} ie.l,i ~c),rtg!!::'n, DeNF'JI"f:. Ril&!J~.c]~rH:::, XXK ~I .:ii, tn ClLrfueFJj ~pM',ir€ rlure~ ~rhid. J.?·t· rdL. mt.,
l,a~·
,rrtiIlf'
!~~

,1 M1J1~t~ru1r.[1 wn:tli'!Ui ~l jP'Q Hn:Jt'L (I:~eQa;~ ~ d!'''~j~,d ~ df:J'I'~,~}Qf;, ~f ~Q ~t fr}

ew

ne-

'1ul Ed u,ari;l 'VI. Asd'~'l~, apttte ,l\tngli=· ("'ilnjs;mpl ca Q I(!Ra:tn~~ctun:'~ ap~r'tf! r.are 'm~l:1'~~.ne ,t~tu~! .G-u~e'Slt1n~~" ::1"" ptts't®!1 It:i, pr~tn" 'E~ls.-C:Qp1 i' rtcm.ln_l. Cl1= r~ntn.:n.1 ui eal vill~.sl:t. P'Fir.drJe 'BJ)liS"C'O,pii

1 GU;j) re'S)aw"-e am pr'~tt;~ taritt~ofn'Lll ~ s-~ cl~d.£l!];":U. 0l~u'tr'e'r~tor'Lll~! HiA~dG~.i l.'\ngH~l~ 'intro d1J~ eeJ.e J9 de Itr't ~"" If,;fJl~· de 'cr~clin~ ~1 ~~J'IB~' Bt}~k., ale

tilnUi.

s ecu~ind l~ia Qet flo '~M~Hn ta llf'O tes1",~.gh1a Eni8'ab~'hl 1 U5,5B.-----

at

f:'!ell.1un:li:~l dG' acum

re~U~t ~J

J':Iookct (155~~1600>. 158'3 Sf: '[Ju;~ hU r«il eele lY~ d:e ;t4:"~~atJ.r~~ng~,~ d~' u
~~

.lew,e,l

f~ 1.;!O-~l;,lIfJ'&_~~
f _

Si~ I'lUtr:l,®.l'tEL. ,J\ohn 1!J11Q) ~i It l~b.a(d

:rn

l-'\~E'olfl:r!e~~L glll:?-J:l.e,

...

$1-

2S€i} ,

n;ismul a

II~mR.IIC,A ANGtlCANA..
fQ8~

n.~r t,dmt~ d~ ,p'ap~GrtgOf.l~ 'I~ AngIla. r~mln ~ su ~ Jt]'r~tS dk~ta, I\oum~i J)in,~ rn l53'4, M{:lr ,t~~l~ aen1"l'~ ~l S-!aa ~ear1e ~imis~ tlUul d~ «d~t-n~ar' fi:(fei n. itL l~ 21) ItJ ~:1Jtodec.~,ar.il; ~.pr~base an ul~u"e~ 'clis~'torie.i ~!l1 r~~,L~.a,.ea~el"ina ,cile. ~~cm ~~ c$'uwr.1~. ~u: An~ B~tle.y~, ;Rege1e a. t~s,t l'!~~Q .. mUIDcat'l dt-r on,t)_:n,e"'fi!D.ulfllr~j!. d_l:;:. la, Al~ln.1~pi&r.:p~u.l ~e C~I\t~r.bu.rJ ,~l ~;ublUdl c~r~ )trl~~f)~~'C]l[ 1nt.ecl1 tl~ 5' de ~."t'a~lrie 1~,1i~.Din, ~:oes'~~fi= ~t.ttl AnsH,eL e,gte l".:lJ:l.:cl p~ l'lna eai~
ill ." -

&1, Au~u ~d;]n de Cant:€l'"bu~y! mi slo-

C'r,e~ti.. introdu~, in AngUGlJ de

N,itD] :~$!toU~ U, rd c'i ien! ~ri Il~tJ1 D.-a u fDS·t silJj Sf;l:cu:~i cu [~'ima ~:e B£~~ri'_'" ~,j'\B,t .Din ~ de· Ei~sabetaJ ~1d,~ regll Jam~ 'OJ (loC}~2'~) ~i. Cftrut"lies I
'152,5 -164.j) ),. C~l :ea!l."'(! d~:rlhlU [)
~i'-M:[J

oC~~t1Jifir€'a. ele men tub.li Id.og'ma tiC' ~,i
~~Cl:af!'tent~l

ac-

~a,'to.1l,~~ b
C:Fru.1ll"ch}.

-leI Rt Bi5~tlen

®EH1.tl"a

p.ap~t ,o~tenu

A'c:e~lta. v.pmd

,mil .r,a Efr'Cal~.

eel

n,1l.l.1~it ~ngljJ~· (T~~,Q;~o:r~ans S~u IHgh

~Ol\1ira; :p~i~]]~~ulul ~i 'C'~Ilem0ni11t)r, d~ o!T'l~~:n e ea~rniefi
E1",a!'U
,0

s-au ll'b1mi"t
C®l\d

Cl~e ~ u vru t

Q

reI:~l'-'

p:r.p~~til rl~.
j

Te~v.el:~n1l~ll~l

~e ,]fJcre~· ... ~lt~ri ~ slnQn,' CUF~nll]l fi;ep,arati~it :'ii~~ t~ritani~at rude pend Mlt ayihcl, Ci:::JJ

E'lser:Tfii

usa

ti,\,!ijG!11: -. ~i ].rtt:!Q~~8.t;to:rn
i

g:hi~rt:l1a;s

f(!lrm{J, ~. in'l~r:~d1:l:s!Ii d~ am:fuj;epl~pl1 'Cran weI" df! ~ rl't~~bJlP~i

Sub ikljj~td VI Up'47'~155S) re-

.

.~ta::3'U~'~

l~,n~l\ 11::e~nim,a;ti d· rlU'brn:ltllt11 ~1J~ ~litan :Jj~'dl~ iden1(li ~... u r.e'rqgj,rat ill i_j, ~ 01al1d. a , 1-n .t~~npuj_ ,~VDhll~~el purl'ta ... nUP,r; ,rJdtmsaJ[':rju~ 00 s~a: !nd.ITnl.'t in ~n ...
~W~~t}TlinSi!~r. a, 840J.i~&tt ,t~·r.r,f~s1HnI!It W~$~71l<'l~M1~er f164i~! £Cflsa sub ~nfllil)ent~ B:is~:rlcl;l ~C~_,..

{I55..0~-! (ja.~')

Jl

~"r!

'.Rc,ll{trt -,H~rr15~ f1

Bo~tt

Brown

(1

Dj n an .ric.an,t '[[I, (, _ 01 til2a.otj :1mpotriva c.:alvEl1isl-nulu'. eu d®T~V'th. rum multe Bi ~e-rlci '~i [coJ~ etid ; Bls~rita ,fJresWteri.t::rnrll, lin ~- Qttal 10mau'fil cfe John If.nQ : -Wse.rl~ m(2 0distil de oual'l1;4 pie'Lisla, jnfH 11td~a in ll:84f dire fLtn \Vesley ~ I'f~i~~re~ Ox-~or<l, it! p,eu'I' ,8. Ia 1U33- £145, u¥ln~ ca l"e]~ , z~,:m,bJUltiF~:e Newr1'l£cm, '';pHverti' I.e (:;noHclsllt, Puse1{ ,] ,Kebl~; Bi~er1_ -"~le aQ,n_g~.,eija~io:n~~is~
I

din A'UJgli~ ~i ntE1tele U,hite,

i-\" east-" Co njulune a r{H~~ adopta,tti de presbitel-jenii dtn A.nglla ~j SQQtta ~, de' <;ongl'~i&l'ioflllli1~tH

tie'i.

~u,loceJaUi, N'o'ul ~ale:r;u~la.t;~9't"eij_0" (jaa -r{lst '. P0ptiJ~ rn 19~! de fJ;1~~' jo Itatea .orlo-de,~or in B M d l~ru!iID.h'l'" lJ,usis! :Serbj,~l, n.1un ..f'~;e

e ling,a, a patdarllie

sau

B.ts,e~rlm

.thcs $1 vl
CretLl'"e~
Eo

lla

B~s~i~nCir a 1J.'tO(lG , ~le In rH ~sl ui'l prj)C~J!i is:Lo.rh.:. mpe jll(:~':tlUt eu ,l;.'(fn tituj:r'e:ij c lor pn
'\'~chi p~uri, rhace: AlexanQt3Q. -fU"t d ~\ r;'ibj~,:J,~ Egilpt~il PE1l'-'

pp:il

ca1end~rifttL

U"k1

tapole;

{B_ pL~iiU, ~ '.J~el~! Pi~H!.FH1'l eare i' n u acceJ'j tfi lj ~ i aUUJfi t~te;', Sinbd 1;1;-~

~I· Asin
e

Iut, oJ·1 ~J ~liij~OiJi'1.uj1Jj, C L:Hl11.U;;d t lit lct'tal .
«;_' "OW' - 11 i1.l1'1Ca

Cj ciOI,Uo; 3

me'

i\ngU~~ll~a) ste ft1tmnt~ cl:Ln 2,51de B-;sericl al1lQ:t]'~~ j-_ cothu IJ iun~ : 'U reel"t~ul, din eflnte1'"bUf'.J~. . '~ntls-tl~ : ;il 1J1aio n . .JJ Qm6 fJ ~li I
"-r t hodd~

IH:r~~em l:lrmiiloare~e: P'atr'itrtf'lhia Belt n nf- a aG CO-l1$tan ti1;tOPlJt. i'" ·_n\ul a io'SJt Ia In, put

I, ear c.lJ.prh:l a do Mk.a! POJrL, P€ni~n~dR Bak:,unL-. ea ~] rUe· H,(!}mene. -.tL\sta~~l eu-

liRLl'S~lh'tl., eare i'J;lcl td~ Palestlna ; AR.tt:Qh· ,a.. 1 dfl t!af depirh-';l~JQU ,,~r~bll1j F~r;dDi al 8Lrla; @
"Qfi s;tiUl'~tc!;opo

'Lu:,e

r..

de

eP.'i:ic pi~' :5uft,i:l~ar.uJ ~ S ~U1'1lJ,_1u1

:tusti l~H" H' dID '~~i s'~-;r(c~ ,r\ IflJ} tHlO: ~;
I

J Rr:r£ff~n~~ tij~\\h;(!·L 'iJ;1B ~ ["Xl 'M rncr 1,
e"eLrm
I';iJ"~;-:rnt.d,

J~H~~

h_f,Ji l~ r31 l~, Bavh·l.
{ ..'(Jln

C'II

nr. • /1J;!-~~,~,
r~{,o~aftD-dGxl

fj!' ~.:.!!J1:J

'[I

R _I mli tii, 0

rt r;.dn)t i/J J'

e~ if' cl~y- nit C'EI, ibda Im~eduluj_, «s do,.;,,,", .Ra m(S> • '~nOYa, Rornli ~, ~124,t da'ttui~& i n~a~· tultd Con5't~U',:U~(;l:Og -~~31),.il ~pAtat 10 man~ ~"mport.an "~sed' e~flG.§. ~i JlQll ti a J? IE :~H.:a.ImU] patriarhlcd au 0:: p'ersr:}Jla-

Het~H;;leeQ. Xn Trac-j~l,j dar' clupa,

ro

I

~JO~63~ J !/HJ8 -, fl'f &-1 :T'i 1i ~,'mJiI9 it,d,C' ~1iI2{agtnte~ t1r;r-jh'1r,lS
roLl

Htali

a Inan H-ri scstom
(4~B

at

JtO.l~'

ulfJ~ t";:lI

·~.rJ'ra:J om\<'·l!'J:l c,~
Jf llrH ~~61t J -/n
I

tllvme.'Po, :US

Wjjil6tfl~':-lSt!I

nopo],

rlsdi ~,tl!l p,@trlaJ"i1ulul

5.1)~ Fo,~le

('Hn,-

711 Shl,d'li
-:!;il~1

~r~lo L1

ill',

~f-P)"I'W7.j

BlS, ORT. .OOXB ~ ORTODO m~= ·atlS,~l11blul de :r~'[]1 10ctll' fate, (lin pi 1:1 t:t de
.r~ ogm a:o(; • ]nv:ijUitur~ rl
Illa rhn;t.5l~3iJ'

tV

ftl

dri! tra,eHll ~ neGEpl(lttistlM! L!'i,'ln punc.·t de 'V, d re ~'i" u1"gk,r,.'toate ro~ 108€SC r-i'll1l biz(J;l1'Hn. tEl, H:m'ba p~0l~rl~ IJOp~'fU_l ~1 ~H-n o~f,e· r.ue l~a~t~ ~ dtn pu n f:'l t1. vedere . 1 erg amzar ~ i

,~~"C,-~l .e el" dh1-' '" f(lIin1ul 'e 'R"loaGl,rd~'-e~lln'leni.'cJ! ij~ ij ~vttlt. ~

~i :J,sa"Ii. d ~

ta

un le sin't autoc [ale~ ficl,lca au .,·otrd' .1.1 t"r~ PJn~r·f? htl" ii:Laet,~ am" au..,
to n om
I'

SiciJ.j_tj,~ ,Un . ~s:ia ~Nn[a. did P~ninaula 'E:!aJ· ~rr,lca_'" ,Up -nus! dln. '.J_\lr-j .. le ROJl1~1nG. In ac~'St t:imR, atriat"h~a E:cum.~jc; cpprlild. a '~110 de ,~Blbln~ iE'pi-~copale, tzll00rl2:"eil Con
I

rl"ibui~un pt5TI~jJj,t de onoare, dlJ-pa Rem~; i~l tL. Ja Catcerion (4~,1). p.rin 1~lnQoul 2B~, i atrihll!' ,]p'~rh:U-· ]e 'Tr~t::i' ,j! J\9l ~ MJ. "I !1i Po·n'tlJJ.lui! ]n sf otuJ 1 ~Xl-1ea. !}uL jUT~stlJ:'~la ~..~stu.ia intrA nu numai . ,redi din .iJn~· riuJ bizantin U f ~.y.tlhii dt~ No,rd~l A,fr; Ii, dh;1 I"liUa t]. , Sud ~i
.

t.l ' "$::1" s:ul.biH1fi,de r:~t:re 81noatl~le' etaJ.m'r;nitil. eel d. Iq C::on~t~ntLflCp.ol (381). ' ,rIn It; nannl 3,. J - il-

(l

(89'9), Ju,COMtfJn1.1.-

;N' ~

i

a ,He,iii

~j.n-'

a

ti~

at

'W'W nic

stant·l·f.r.QPollQlu~ de

caire

crue.ia~fi

Ju Un 1~, j n 120~ ~ ~ 111p~t

lJ"-t1i1::IrhLLl lJ:ij rnut a re~,~~:Hn'~~ N.i~br.1'i1. Ja IJIfH.i~ li'!§h1f1rle lrL e;x.i1 pl:na< in 1272) :fi apbi c~1uereE;t ate~il:uJ~ ~u,l) turel .iTl j ~t):3 ,0 LIJ N dus (!onsllflell'abn lrnpo dl~Hll.a his m·j {:Nt~,c:i a. P a tl'inli'11 ~ ~1 ~'~':HJ ~u'rnt r ~ 0 po tu lui. cu ;ttoatr: c~ oto~~~~t"
I

QW"€

ij

:rO~~n:B

CO:n~,t1t\:~h

ca

ChlL'e-dctnul

~~

,a-:R

Bji~H!1~,~i:~~~]kl\e-"€IIJ.II: E
I

J"r.J,(Lt,I,ii ee ~I ['[]~'

ca Li t CL'tre SL d~ t;:tiTitdualii tor eirvU {~tnur.h) ~l ~re~'t~t1il~i' ~r:~o'" do ~~. 1](:;1 ~UH~ menen:. 0 data ~!UJ fl1r~ l"
Ul;U'~I~

~.'I/.~

reallno::icutp'Ettrj~rhuJui

CafJU~. Palri3il'rl~, Alc:xa.ndtl~~ ~~JfO: vifl,e eLi n gl'ie! E: i~, ~~m€!kl'~i~) 'jn E~lpt J d Ler L n eepu 't/. fl Jel osit rL~u ~ oOjp ~ s~ ~1 ill~xiKj;nd:rhln.~ dar di1;") S~O. ):]-XIU ~, tr,L?cut l a rl _ b I~J:lI,n,'k;11. &l'E! p~ r0l e ttl p,tn C1,'er.U.Et~1:o~H ;cH J':!i ier,orbl~ 81n~ tie or j g~ 0: grea (:a _ J UT'~(si~!C'~l ~1(:t'!Jan is. J(i ~ ~~'trl ~r]'h!J d~ ,AJe)(:rnn.-ll,rla sc j,rrl:l,n:cic In EI1~p't, Sudafci Tunj~1 EL'I

l(ld~d tH $~l se l\'-e~~clru~e..in 19211. 1 ot d! ~JQ ~~~1.s Pol i a u '~O~t ve da't e 13.5e.. ct! r it'~ Gr~i~l~ 1, ltl j ud~(1Jcti.il sa ae~ h.H,L-1 ~. a11.l ril ~~',etH 'or:Yl grec" nc~ t]in hla{'Hl1~u~~ (lp~v.FhiUe' clin Tllfd8,~'i~ 1r.t';fJ, din l:rt~ulf!lG' D~dec1£rn,e2:. lC& ~i
M a:Hrrf.:!]e A d lCi s. P'B- bllZ~ U.1'lU ,C{tnGn ~

,]J.i~~riC!n~r 1.0~SLle '8tito~e ralC!~ lu sfil'~hul s~coluhli, 81 XIX-l~~~

Contp, lCefiis'i C.~ll'l'l~r:iJJi!L.l Africa tie S1.:1d. r~g'iH:h~p~tru CBn~ au ros'~
,hir~tpfijtt pr~~tt ~d e[J~c!lpj

1,

c i::lnt Pitli'trl '!-rhi~ !lr~' ['~ ilir IJ~ l; :~,lr.i~ ~ a.nd,F11' (Egl"pt) ~i ~s'i~ (;lOll cl'Us~ cl~ pffif'iamlll Parth~Eli-iOi~ lnh"on~at Ia
~ ,nuH''1:t'D l~l'!17. ,P'~tr,i(JT~~il·flr}ttQtli~iJ! 71"1 anul 3J4: L~ r~tru. S~ f;Q£Vl In ,,;'\:ritiohiQ, LInd iE' oj scip{)] ii 1 'W ~ 1{l"'fli1Q5 'sin t Tt LJ.1 mtl· ~1'e~,tt]]'l(c. 4~;. S'~'Ul ~Un Tilf~ SJE.L ilion~:'ert.e~te ,~e til]'; umu1 Da rnns cfJhrl I~, 3S). Andohla ,1 TIa:rJ?L3 scu 1_ vor e'~-dolliL sub pril"~i n (;~O, ] '1:":1 J 21fHl A11I Uohiu e disrtI:usa., i~J~ ill 14\G10 'mQn~ ij_oLti in'v~,cle,~& $,[riar ~j Da.m'f_;i\~f· ~te me.rt'U~t.u:I~1§ fl~ ean,o:t'!lu12 ul ~]'l'iI~th.:1 ll,[ 11 eeum_~:nilY (~,B:q" 10. seceL 101 al V ~l~n dln erau~a, ~Ii~"Z1e~. rnen ofi ~nl2'~se P-il",S duce ac~ea~ s11 srnt., ~ C'~ '~l In .i-\l:~~~t1drl~. Patri11rhl~, AnrUohttlI d,~ '~Pl:l'L provi.~e din s~,tJ.~n1j c.'LllL'e-40niertl ts.au ro~]ki'~I}i Ea td, ~~ ....
I

~irt-

«eU!:!i:i:iiPQr.~~ ~l'~Clrl~xi! I~, rape.~ ~l!{(:1r l 1;1:1; l~i?St _,dlept n UTTI!!11 e~~'l n c pr L::o:m,uw rfiitt](u' glr,It~C~ U ,Irt 121' du I ¥i !;[jdnl Anlcridi (cmre fQ~ltt~",.2';ti 0 -~J"hi(9pi£jco l.Ji'~ tL uton®'rfJ:J)! d 1D Eu;ro;pa npU$fiiftna ,~i .An:.uiot:J."illl il. P atri a't:'~ul
i

de COfl!?ruJ1.tinopoJ p~et-lnd~ tlfft~l. de jur~sdlctl'e 0:fj1J.pr,~ j ~tl"~l~
a~I:1J,:!1

al S"ilr.rodu1ui d€ iu Culcedan

~~l~ri-

am,

ecumenic a~ttA~!1 BiI.rU-l})lo~E'QS I, ~L fO:5'L ift'tT{J'rf~~Jlti~ 2 nOlGTl1brle H~gl,

IEl

H f;"

dj I

re~e'dj Ill'ta 5n IstiFllnbW.

~Ei.l"'~j,e:r i V

F.bnar
'

1

] i?C'um~nh.:. P,eL't'fitlrh il, ~ar:~ ,50 (!rB1=: i'fJ ~ril a I; Suceesoru [ ev~~D,g,helE5t n] LIt 'M &I.'["I[1U ii TJo~l-rt~, Ut lu 1 d e ~:p~ p~ ~i p8Ctri ll:rh -.Ql A 1i:'x~~,d.:rie,i~~ al A,~ ir! c i1~' aeu p~, ']~ incel'u t loeul del ~
UUP€L epirsLloJ11ul R'om~t :Din ~a1J(_4a e'Cil'lly(],v,ariSIi.!l1 mananzhl2'~ in 457 B~,-

Pat~~tal" ict ortQCll'Oo\tl g1~'U,t"!ij ei A le=' h xo:ndli~J. E~t·e< ~eI mm\l' 'we~hj' ti!c~un pl:nr~ arhal, li Ind ,~nl'li l h de sluodul FII'

hi se(:~lul ~l ,X:UI~le~i Cif'lcl 8 IueJ 1M ~lt €' ,I!.L CODS tan t:i nope1. :r itul bi,~ sant ln. In 12!!3 mar{)'f'lI itU. ~ u n 'm-'W p ~n1tiliht~;n1 -_ :sin t :r eou l1eD:!5'Cuti tie: Rerrra C~, «]3be:rls~ Afjlio,hiei1l, I'tI l3:EL6~ :rt~e(li'n~a pa l1,:t u-h'l!~ II.] I 5.Ei
mlJ~ ,tUn Al1ti®hjil (BI~j in 1U:t'£lL~). JQ Darnase, Tn Si:rii1L. Dirl Ul~JS patrli.i.lrhlll csie arab!, Cill ~i maj'or.'DfBrtJea ~.ltilrul l1: i ~l C!r~d!1.] elo~J..],o'l' 1. at ~ dUl1b~ Utlt.lf~,i~~ 1~t.J:! arabil, Pa~.r.Laf'= hlH~ r.."tJ, c rntrul )~, 'Dam~~{~1 cupl'dTI~ ~.!l epar Ji;H j p, 51 a i U1:}run !i Ir a k ~

lo-sU :rBul ."l",

-,"

~nt.tohtri:ri, SHU Sli:r.'~~n plni -~'.{ -,

Eerie's

j_t!iJ~xan(lriel
Uf'HU"" ';

~.. ~t

~[.:.ifl,~l
r:t

tn

dia la Cal= eifl;dol1 N'51) ~:i .alltbr.J,t:61t~~ lmpiil"~~ t1l1u'i 'bi:lrsn!t.lra (H m ~~Lkllrii~~J gttuJ )
t~,j [lO~'-rtl1ll hri~t~logic~
I

d~J'lJa if

Uf1-U~ ~

ear"

~c~p-

ri

BlsmUCT ·O.RTODOXE.

S .ctel . UD it , Ji.ltStt', lia, Nou~ Z~ .. Wa.n l~~ BmzHi a ~1 A'f ~endnEl, PA ,;rlarhul 'lc'l1ual. ,~gnaHus a'l IV'-lea, a ~os 1 tronJz: ,- m iuni. Ul7,. Per" .-,'lll:r:h~·d IDr~·ad;Q!t1i WQ.a!·ti., a f;f[!~ Ffd;~~m,;uhu.. IE. ~.nlll 70 Ieru~aU m ~ I i
t;t!i.

,~:r:o.l·mjnt. L.3 S·n9dill de la Ca1r:edon ( 51" e;pJlloopu.l luvenali ohpilTI ia:rhh~ a li.r~no~~ ~cu~lnd '1 ot.'u1 ~i1 ei ~n ~n11n (J P~t ,t",'hiefi, a:li:~n,d jl.1;rJ dlc~I~, asupra -Paleatin;e:i ~i p~111 ~1ll1 1 S-i i~t Din c auaa inolll.aziel ~tt~i1o['" ~i arabilor, in 5~.cQlul 1
tlc,~ ~-- - un a~t. f-ej!J Ie:ril.ujathnului
e&
e-

profmJni;~e[1

a 1u &1'1: t1 e

rd. In l1J5 are loa r,~,m.plului :jl .s, !:iUnt tt
1."0 IT',jQ

380 prhr ,I M~!tCiV'el! Dh'!'11trl ~e r~~Go~1.a, ifl1P9triva 1lS:tBTI tr;~:r-i de ~lil" l'lfJ:lum n-l'ea I.lMo!c6~~1 .. ~1 [1- HW 5,}, lm Ef~.l-a~ d up" !t!ildet~,r. . ~o ~1.l;rntir.J;:)1;:mlullJl {145!in~ IluhC! capit el~,mbnlti,""i, mongole: 1van cO]H)1d.~r.~ ~l[JsQQva ~t:1 «s '~l'e'i£ii
. g.m, _ ~

b1 15G91 P' t:~1arhll,l
Cm:uirtijl)

UtuM
R~'atij

1QV

t1nCl ~~OhJlui CLcc,I't:-diY m atro tltluL de patrlarh
tlf,11·· a'tl,tr1, I~1ilty.l

Ierero][]

IJrlm8.t

ISfhll'Uul-Sina,cii El

M·a:r~ (16H2.,:__,,17g~)

n 1721 d.,~ ta..rU.l l \f! ru C'el
ft1 in looul ~ cu ~ fost res 'l.iJ 1" i;l t hl. l~h p:rln aLe.g!2'-re~ pa7~

a £os~

I

o.~ c..l

B~

~11":,

Vl1-1ei! .t;:ri rna! I . i di~tat~lor

!erU%a;lirrlul: _ ~i~r:rlut 1i~'trlath 'l11itro:po1.H. J l .. rgnle", dUr!lH Al X"· ~u . , s ~nllw.i!l ISK:'ioL lUri bmerfC<e'as cA. cm-e a 'UJHi1at p:'1 daJ!hWl n ,(.Jfsl~mul oeu:pli I e..fll'SII11mu 1 It'lL tl~,.a ( ~94,~,-.lQ 1~~. rstotLe, Bbeid ei j R.~~~ C!lJfW~i~l'i! mgr~ .~~l1.ilucatorJ. bl:;,etj~ CinB p~trl~...rnul IJera.c1iu3 de 'V in rmo.moteUt. Crucla~U cuceresc I~ru.... 'c~'tt.:l ~ j tduhovn1'o['~ Hi ca d ~ pILda (' 13 l'l), sal mul In lOil9). Ma.t. tIt'zju a in.- Serght~ d~ Radon~1 tPtlt sub irpEht m;iI ,pltriarl1lei de ]]~~ttri d.e ~H05t v {lmn-l (a I)~ . on~tintln.apol Sl de a~·ia, III secel tiL Tl tlOn de z~ opal.; J(172 -1 ?ll~J~

Xll-XllI,

. J -,~. d~_tori: ;IDtEJ.' LiJj~ in _@oolcl~

de abta triarhuluj

)Jl'~~J,:r€lg:num in 1~1:t1· Ii fiost als ca
M

Tiqu]1. (,

1925" Dup

IJ'ft

J

ru·D:;: ... lell
slnt

ldr

m'obl -d~ rO):i'gi:n.e, 'smbnih rn .I~-rael-~ IovdafiLht ]J--trlatbu.l ao:tual, DiQJ~Qt\os.!, in tronizB't Ia 16 .'eh'ro.arje .l9S 1'! ,l;;l re 2$ed in ta tn Iler~aUm.
p tt-M.'i'11 f..A MogeQvei ,i' ~Oil!~il, Rttsl -.' r . ulOdruie 'ortod:o'c!ii:l d In . B,u" sis ~i UerainaJ In 'a.f.ar:A, (l-e ~el din 0, OtgJ~ CI(['wd!l]['$i care pa\~t1"rel~'"
1 fi c.

_toolS, rer.t1~at veches .lIJ;tttnomle. M djorHS!t~ul er@dtn~io ~l-

~~I"Qfj;

'n ul1a.sl(olnieilor», initia,ta ,de: pntrialtb,u~ .Nik0n (1GS2-' tt~5), P ~ td.arhul ,~ blal AJ.ex 1 II a ~Qst rntfO,nizat la 10 iunl_· 1990, '

,!, S,f4rg,,¢ ( 17~9-1 a~~J"l~olar ~ ~ mJiU'i ~i~{;arl slU~'matH;~~en cea
I

m

pm:rltirhw., S!!J1Gi.C?i. JrJt rtl~iid(H·ul Bls@ri'o:ii ~~'. F~3t SfiIIWl Sil'V'jil 'I
:(u1 IJrlntulu! @,tffan

m

s::al~tl,dar'u~ veChi~ '01' ndr-ups.t, ~i foJps~~J· In eul t' Hmbl e vec::he. 9a9 ... p'rmt 1 ,nadi:: cl~ Ki€v 'lmp~ ~ bote::z:ui 1.7.1.mftsa ~~. ast @I ere t fnJ'1 smul onodcrx d.l8vh~e ;reUrd,im" lilY P.01.9-Uj5.~)

ofh:laUi a statulw

sub d j,lrisd!cf;"w.' l'~trt~:r ~ulijJj, d'l! C-onstan·~
~.Gri D,

tl~a~

~ijU!. Pflllt'~l

r ~-

(i'Jm,t de' ~il ul

Ne:r~T.']"anla (cc~. 11137-1196.). C.tilu~r ls j u:,:r ~. ~t~os~. sJfintu] .~. ~,~~ Flt;!vinc .:l.l.. j~9a~ , an 1';0 ~i eite l1rrtit;niarhI pt · P 1 SBrruej in 12 19,. III NlgeB d .~tre p,?narhul ec-utnG·ni~. Jiyiarule! I. S~ ~unosg t;rt" .patriarhate: ] ). proela13'413 N dar

~in~~o. c,;u;-;e:' :num@l~ ~emitto.polltul tie :S:h~'7. In 1~40~ l{l~\n:d est~ OtU~ p~,t doe ul';ongoU $il au tQ':rJ.w ~a in

I(W la _ 'em}l (:in tl e des rhn~ttt del' C:'o1J:stantinwp~1: .1) :infUn~4tt . n 1192C dupa :nteI1'leI.'e"[~e':EL .sta.tu. ui Iugasl~vl~" . c u &e-'Wul Ut. Bclgr,ata leu
11~5S; een tow
j

2, Intre

cles:fdn'Vab

-'U~a:~

€el

.um.t ~

de

Mare"
tUlf~i

i.n
111

1156

e falh~ Blset"icn G or~ierJe B ro~n T~-' t'YI1Ds "uta d P~trla.tl'IJl EcumrnIL'~l 'fo.r~t Sill, jur.rstHc·t)a 'onstan l:'trtOtllOlullli. 8Q,r e.lc au mcscut dcGlninH .... J.r:t anul ll~c~(i, iia. bul ,al';!l (s' e. x:-Xl) ~l ,pe e,etilJ i1il.e?""i(:,a, Q,,,tod(),· U. 'ehoslo.oa.c!cei D\:uro ..1j,a ~A]. XV-XIX), l In;Jcoirlt 8...a !.orm:it dln clhnfrs~ g:n~puri e du.P~ independent-I, n~ti~Hiala D o1"tQqoe~i. Lin hdc g~~IJP 1000'i~tlp,",\ u IGrt'tld (I [],!l13l BI'~Hlfk,~ (j,r',e, cb1 s.e eX.lstfi; lrl Pra,gj! .. i.n.t· t.l dhi 70, Tn

in C~l'r(2 E1seFlca OModox~ eS'2 . ·.Js'eika d~ Stilt, Incfj. tHn secolru 81 tv -1 ~Ol, provl ne it Ie· ·gl·e ~e.~ 1 'u

]nhsccop:ta are sediUl lu J\1~oalBl, Cu tit:lul d~ "Elr'hf"pls,c_cp d£ N'O\~L JU5'l""' Ul1iaX)u ~I aI' ilit):''Cg1JIlJt''tp U;J}:I' u 1,U'" alul a-1'hlelJhrJot~~ Hr'yso tomes, a rti, 'L 11ltron. i;.t~t In 13 r;toi eJ:nlu"l~ un'1, B$.serirn O'l'~Ci:ei {,~'U I'tU"lg'ul de Al'mt~piSCQpiel, GT t:h:t as °e sin~-ut'~

1:fiJ:'tt

~~s:t~f.:ondtl$a rll! un c~1 oUe9s-P'Gtdat"h"" thla int:r6n~"t.lt Ia ;.;J~ dt:~en"l,bri~ 1 «n,

th~pin,~ d. P"ljir~~tl~hI r.l Moscavl:l! nalvind autcncmte. 1~ HllB r de'l'J1ne ilU' Onoma, dar j3,j;t'lel"ica Husl~ nu-l r i'::;~ tlna.$~,e sHItlJl.ul pa I rar11h~ atrtot'oi Il~ decl,t sn I.hi: 1. t.JuLriarl1i

ue'

t

au r'1~.eHn~'l lu T n'l L !U~J~ti~a [0", tos .,tr: in . 'ult 111"nha . rUl.in~ AutJ-

<

pa

ol£:J2S p;rlln~t~ lJj,ub ~J_lrHidi~t1.· uriela $-tL \Se,paf".ut' d~ Rnmfl a tr -. 'ui Iu mitroJ .uliJ e ~:te; pet,~t1n\'[~f!r.rl Conlio,lnortQdo:xie llj Hl2a. fit b (:40nd,cef"eQ tf [I0pG]ul~d, 11tre pu ]t u 1 \e-r a 'fi ,1 ~l ep.iscopuJul Oe:rral.d Pavlil~, hlf'flOt QM, j,m:roni~~.t 1~ 16 janu'Lri~ 1~n4~ n~~ de N,a1.rhlt·ll ul $J,~·lJ, In. J t~lO, ua JI Al'hiepis 'O'P d~ A~M:~ ~l "u tOl;;l['. g.rup de tl't"lfaet ca~p;fJ:tO..ru~i, s In lor,' Grr~ 'ia, hl:u~totloxh~ ~f rOin;lft!~Lacl. epa~I"i~ de . ukaceva. Un at g.rup es ~e al~iHu ni!.~~!ien {Jrt.6dQxo din P-alotfw .. 1.:\ 1:'Ut") l:'ttteni g'r,e e-ea OUtc:t~ cl:Ln epa.r .. luat n ~n~ijMU'1, primul rn~~Q,i 1110.11;<-· cllel. f;lOrJ:tru ~ecb.e8 popu~a't,e ~l~v~"~ raia 1 i"12'~OV, e[;l:r~ a 1 reV t11.t \[1 or 11tf\.U1.o~!,"rEil'h~ Bj~et'1 n drtodol.~i1 hI~lQ:r~!ii),i ~1. I1cr~inl~J11:i d_e doxia 1:"1 l~n,
1
I

d'E!'darit gutot;efaJa~ (hlr P~tr~~.rhija d~ COr'if:ltttl1t1noptJt TlU Q ~cunmi!l't~!u a.., ;€-Msto au!.', ·l:.aj~I'?' d eli. ill 1850. ln

I

numzste ca:arhh'!ljf:tdscap die 'P,n~ga pre epfseaplil SI..tbb£lHIO'~~ Un Hi grup est Nal ciJro
1923" ,utr:t. rhul
~u:lurne:r:I.'iu

fa

,i

~ph;copH .cu~'gdo~~i ~u 11a ,Bre~t lIfu9H), In 1924" Pn'l r'~~rhia
E'eL~menJCa

teri,i\!oruu I Pol(}nJet.

pnr e din !m!'lJ~ept".I't Un.ii.l-

0

t.1"tO(!oJ',a14. ~~jaaJ do~lea 1·.~2:D bO.j mQl~dLtl1J I'll 194f~1 Pah·t~r:t1_ul MiO's,cr;.lvei A1G~ei relrfr.bOh}~ e a.c::e~t jtu. U~HI s-au f;o'nstltuh 1J1'1:r-o Bisetatu. Bi.&eJr'c' otO!3€"t~ in ~Lih r:'ca indep~ndeniit de· PHtrlu.rh Hlimon sla '-Ol9~L f\~tu!f:31ul ntlistataMo {'Gvd. rl9 In!~J!1}B,riiJ,Thu:l J;lfl e~ 1Qr ~Va~le, f;l1ih9JjOtllt a 1 \[ar"o"V lei sr;.ri~i
~j

i1 a ;ord~ stat~,.,d dG IH...

re~ileHn~a ira Fra~~i B tBtc1~i,,'a 01" oda~li f1 1'2 ~itlfl,JHi t~ cu~ ,Prince: ortGdoc!iH d! n K~~rella~ f,.'~re
H11' ~]
~l1:'I_

e:ovei in 1H5 , 'ih ·QPOUhl! Du!~uter 1::1 lost .in el-'eu~ fg~lt le 24 septc nbde

So

ros.'t a

t}l" ..a1 t,t.I

de PEt it I a rh u 1

1j0.9-

n ~~t 1a 2:4 hlnuad'e
PaLl tarhja

pr'lmat

al POH:Hi~(H,!~ !("JS1~ trd.:ro~

_

rno.

it1t:'11 ,d111 s;'(:oI~I Ll V...eli. I_rill Slr~flt ' l '.', lnu. P1LJ'- .in l05a, dnd devine p-tttPcefnh:] 1Jis'£oritfJ Georg-Jei a "o:~t jn strJnS~1 h~~Htur~l co. a tr~BtJu1fJ AniifJhleL i 1 IB.l1 pfPH in 14..11 '4

(Ca!.rllL 'Ofilt1.dJ aafJ'1·fJ~'J. 1', C'r~!ith~:i~I;);llill p truns :iJl:1 Georgh~ a

-ritis al !V-l~~d<.l C'rm:shtn'l in(JlJn1' i-a r.JcordJil,t rllr'1g~! d ',fullieI 1&('(lpi..e ~~ kL.! tonomi:'t sub u 'Lsd i, ·~r ~ sa. 1:J~l1.l,i l't

di? 'it ~m'l ~ 95tL
adminl,s11~tlttv

" hul Mnscove~

e

11-:-1 HC""~UIt

nce'u~t& liH~e.t\ t,;'u a~'e eu 11· rut

~l a co;a,t Fln~oilclal Ioan, i,hlLr'finlz-~t
l"d 24 }~nuktrii! !Oe~.

in r\1.H~p~O. untie est~ ,,1 :re,~erlh~1 Arhi~il'~Co.p'tJ lu t l'\.lU·I;!l • I.!1 ~a

poiiEl. rus1. fJ.1Jtoce"olhl dill t'le\:~ Yen-Jin ~1 in s].riUe 197ilp cind J t'lmtt 1\.l'Ii..t:t.tte;;lni lui ~'lioi£e, 1·0 int.:e.~u mr n~5fJ.r@1; a rust Qepe-ncl:~nt§l d:e Pa ... .rltrtonomia 111n p~r-'te.a Patd rrrului ttl rhul Iert1.sr1lhnulurii" rla.,· in 151J de lY10Si::OVirl, Arttie.ph:;<;apul de Tokio , ·£09,t ,,;3.' ulcsciit I ,ea autncefaUi. d~ Te~ dlosi U ~ '. f ~!;lt ' ih stala'L la 2~ mrliti8 g1:t un ~tncd Iiltn C~~tarr.tl.no.poi, lar ~r! J: 1" ~ s 1 cl e ~l' pa~nl p.q.triarhU V·IfOl"t{)clif}c.~ care 'S e ~i in . ~CU"s. '~l ~r~s~IA' en,. :g'ta1l'€!~uJ miTlaStirU rr~ni'(;elrD1" n~;s~rlcHor lOtb11 trf[cli~.iQ'"

J'l19,tinlau .1 '~ec, VI) 1~
I

AJ hWP2/;?-CQ-}:fift. de· S1nai (!upfnd@ 8 ingnrA ml·t:drsUr!!· 811rlt·1 Eea e:rll1i, hl' em>elat~ cl~ jrn.p~t~ .ul

de fapt

Dup - lJl

fos:t hID~towtii cl£

se-·ca Japonezfi ~ d€!plns· de M1tt'Q,..

~~n ·,,1

r~.tkro] mo.tldJal~ Bt-

e Iso H

I'u$l.

J.;Ii.i!o~f:gl~

an~

S-tine'5

mQ,i ,rn ll.hhn n an i~~. ~hi ri 01 H11 'l1:IttL~e C t~,Dl"'ji: eparhij ~i pa.rlJ'hU E:va J.' "u~h Sa ob1lnB un :stat~t " i£}ut~ ell ta.tut c-~non1c. care dep~n· dl-· nO'JJlie ~J4;U. ,de uto~e~rJUe, dupr.'1 I;) r ',et d@ aiae:ri~1 e mame ~L umre Slnt : Y;Qoedur-~ neeuno c:uti], In i~ter',il w- :in co:rnv:niune cu, 'i'o.at·~ Bi;s;'l2:fi.ci1t! org~!zttrH ::ars~rl,dfl r l~culi2, ~ Au. ;pc[> tooo!.e 'j, gru uri, ,aUJton®.me. ... anela 131 a ~C:~lil}lE' Blserici e't~ .I~~nstde. n etiind reeunoscute tG:I1 uvIna ,f) nQ.. rs 'ta d e~tt"~. s'Lul ]_-3'i' rlcUot Ol 0- ~t~iE' ~fln.an;·ell; 11" upur i 12U I a'~ de aoxrQ.1(1 aIar,a de B,ts~t Cij... a'mJi ~,are e·nlligran~i sar . au au com.1:l;rtil'l~~~ eu m 1e"'"'. acerdae-a, ~, aVlnd un l1ara~~ ... ~j'i g BiAer'"L"2i ,ertodox;~ iI'lIU;!CeHll!i f!,rQlv;Bzodu, rru.'trb.t, 1i;st~ vca·ba da: ssu Lt!lt~O(t: Q1 t[!· (de ,pil A, - HI e'rica . B l~ r£cCL 0 .f~dt)~li £n A ~l'ioo. j\'I ~- Rusa dm ~~i!). ~o':rjtH'tell elf' ~doc~i1(lr 'lr~ l\nl~l"i~a B i ~ ()"grit U - t ATtl,c ~I' diU t.a 'ddr H d~ tllve["se iOr~gi.nij e -n1;ce ~'I limD~L C,. XLn t-« ~ , z... '~j'liJIl] $f~i;! n, L I.1f'1i: n lvan. lUurgtc:a prop. Ie, ,~sb!l CU:p'rl"tlli~ in .P.ctta Ko"l\lII~ "I, lb ,\,(1,'. vs LGUi ngJbe9 pBr~H (iHlre s aua ~ub JUll' [stU c~; a· Ot~ r~'H..lI1T., J '1, ilL" In,!:) n dr 1'~l1g llXl, ~ Bjs€I'J.eHaf l!lC'El.l~ res _ iZ!. h .. CcnduG. Pu.lnUlU. L IlOy 196~.;· 1'1. :Dvolnik IJ!~ cato:rU a.~e' or . P';';- rhii fQr-mea a, 1. !](~ -e,r U~l_ Aposde~ . rWr~ 1lr,If(J. tiff} {~'"'nl' rhrt ·t"l"n_n:~n;t,- a. p1.sGQpi-· [~ '(I 'i) ~ .r-~r.JO ~'~Ii~~y ~1l By ~i!lrrn tllfil, eum.... . lcn~ 'l1looJci o{:t~doc~'i. in 'me~h~ ". hI!' d gi1'. 110 (,turd ;tT;njl\1: :~s.tl} P r.t' s, 1. e; ; aJ c~1r~i pl"~~edint~ I SIt _ .4,d11~pis- o. Cl~ ent. i/ ":'~Jj.5'.f: OJ H ClDQXG, }1 ~~(;:'5, . 'ceJ;lu.l !al-o\1'olS ttl Arhi\Wi:ecopie-i :n-1rwc· i't&irC!.~ df' ~rd~ , PIs, 1i).) 1 !
I

Sino.t, d~n ItJ7·S.

re

at

1n acela~i '~fm.p ilrll.iepj'BC6~ de

Ec~r,er1na -

Dartl.l;a.no

,_.... nate, tirE! C;:'~, re:!ultE1u al mitt iunU\1t, fire prln emj;l'Ir,¢ti'~ :r.ec:tm:lA (a.~n,~zi~ w~W~

SW9:l"B'

Q!tQLh:r!{_t1),~ iGrmea2l'i

1

j

[\·"

r

hUl Ale ei al

o'do,do

~reC"e~],]

tj

~Q!:it

so'bcirrd 'e~~ in .. merrea» (IlMi.' rcrpOIt" »). ~n jurt'lll c;iir~la &-:~u aciu:nat 1In, ~le ~,fn-Wr ~i 1?al~otdl.de ~ltE tcien: t:itt1U nlW'~h!Ji=i,at'i!tt sl~uati~ c:an'n~t.If:'~ :bl."~-a n .lrll.fWllO!S lute. Prlm.u.tul a··~stGi B. s 1"'1 e 1 es E' ~,U rQPpH ttl 1 Te ednsius, Bl"hj;epJs~crp ~t2 1":rR'\V;-y ~r~k, Or rJtl!l'J· , Japot1 ~Ia. O:rto-· clQ~ia a fos i'ntroausa. in Jap.oni~, in 13GO. L~ Inceput preotH rHJ't1V! ~u
D'~ "'d>

te~ehtU . ~~'I'tl"Ql?OH

i O['te,do~e

vei mtcfirdu

1J 70. .Ftltdar-

a..y5~

~tt-

C)reo'1!'9f"r p~ Fea:~t~w. ~e Ru$~t(," R".U'fJq \ILlji MlnU 2 va], C.tJ,mb1'fd{l.; t£ll~ ~ GL'Mt \ ~'l m9'O-'I'·~kYi S~tw!,J~ zur G '"[:!.1~Ilalil' f:{ ''Ijl .AliusiGi'd!e,·m..
Sl""_ CytU t~~~:.'1MJ'tj~1tsLhen IJHdQHer~ l~tj W'I fJbni rl
fJ

r

s,

Id 1\1, ·U~ tfJ!~~<1 ~~J.~~I,$lUe ~.r 8 t{f;.. H ifH. VI ...d1Jml r\; ~~m1[J.o:r.~t ~llll r t'JJ:]~ .,' 11' 0 53', Po, ,..-UI f ItL-em., ~ It ~y.. lnrJl/J l.'].mm· LW~ruth, }!(lslgl"r'l U/'tJ/i! ~T 4:,,:1, ,Veid 1 ni ~ d IId Nj frJ 1~r;jfL , L tl ~ tl·1" I :1 071; _4JEx~'n:mlm V;~ stlt ev Jf ~rS'H~~1· t a
illl1

cm~u~1. J'I ~

lr1l:.J ~f"'t.

H!('zo.'lHi!.te·
i;;Q'lt,

i~j:Jt]~l'-

I

32·

MaiJ

",Nt-

l

1,')9 ~ ~.

n:

~tr'rJL , BYV.f;i la~

~.s,

2. vol.

N IroM<IHi!ji. QJ!f,iQ4lg Utt" Slav!ll-l' [tnl "I ~Hr llT!r"-", Nfl'"" '~'l1n5 ....~'
J'i L.:

[ol, •
t

t~,
1

er ~

~(J

r

11"1 in

~r ~I!l~Ilunu.

Vu.s!l Ti i Hl;vrld.lI.. 8JbJ·.Ol r-J!HI G.J H :'lrOd rr l( I'~' (1453 ~tl 'rF.! f.! ,~L.sI1'!!HU. tl~ ,,'rIll} 1 gloa" 48 nm7l, Err. 2. 1), ~{Jt-4 H. i
i'L ..f'-l ~, I~ 'l~l"~ t.I~ Hi' E;tl~~ti :J !{.!.!I kVLIJ'!,."r. [J~Ii."''''11 ~~rfi'l I HL, r., E. 11i d, A Su \-'rf"}' ~j O-f~'lrr.[ti!-,t"f"/, . . fl7"" . t'!lii'~i ~.L ~~Dt k.on' !I', to l 1-0' i~i tH _ ~. JI'

'.rn rkjlJ do N'fuU Am Ilnr.ii'j elf! Sud Ey, 'Il[l!l

5: ruHlv,

IT(i,

[tnmlhl

'.!-\tctt'J,fa It'J'I fj'toc: Chr,tsHlIfI

(iI~LI'Ir;"r~S

It\ u, t r~ II

-?H
1-

i ~IU\~.

1:n, 01 11.

I,

13]-Hfi S, [wi r h Ikerr, Orlh{1~1:I}l: Mis", ~lon~ I~.:: rJe'l)", hi ~1111 LI; fl' 'ltUrLol [te l(:w Dr

rO:RT()DO;KE, ODlEN~ , (sa lJ prce ;;;L1,t'" tl,orutJ:ne~ ~ co1"unUiitl le ~'9nJj.mt~ rncno I'bi !1., c~rt! 511'" au arg ilCr h: i::Lt sep 1111'3 t r rE"s.J t~~rl.. slnrrdu l de la C'.l edon (4~1). In u, l.rOsl~ra de, la lnceputul ecelulul al V-lea, f'inu dQ@ma hrlslQ!iilgica :ra e~,pu$t1 unar ;t,,lvfllr'i~ ·t~l't $! ftrr"'I;l'Hl!rl'I'i n~tJrt.odoX[;;I" Bhu~r.ica Qrtodfl:fiJ "o.n"!iJfl~~cSi dowl sd...
, OMd S etttme.ij.;j,L;!{ l

nrsaaic

Mi~ ~Ol

f'.1

~.2 lL~5Sl, pIt'l'UOO~

:i1~-t;~'1!

~L1I! '·]r,tH11Ir).

t1

iP'.I'Ur.ILJ!!:'[1Js

. cum~lr'l,kJ d"

CiIlJ((t t.JHthHJ(lrflit

[qrih~lil:

:m,Hf)(I

in 'Tim.; ...rIDl \£.iIlJ,Oml

111 HL L1-

ii ~Z I~lfllil Mun'olf;! li' t:rkrhiil J\'1'ia .imdt·~ ,,11'1'1): U fIll' 1n E~HPj [ 11..1011[.1 r;.ld,tJ,rhit1 "I(, h~~ I ~l) "'Ill am;!i!)O, luli' u~ I" ~cc~00 t, jlllt:l\'l, p·Uu!' I.nl,.ml , 'lo'ntS llhuu lul lil"l
Ir~I!-~).·

Alh~, i Aj''"i!l.'iJ [lclrlCiI
L.L il.ttl
c"c,

I

,t

(IUfl1.r1, n'etiio.rl anlsrnul
1ih'r~fi
'loci

til.

_:11~dfi~l

an~

~l

l<oiritq: 'lin ar.i~1"111

r~l, Hi Heri cUE- eU n : ArSn(ll J:'t'i I:l~
I.n,d:La; adl H di

4~1t:'!rlc.!.{ Si rl.ijnn. ~o.ndfJ:rnn[L rm'.mofh[srrnJl. t~flI.AL~'ril~
i

~s,t, ~L in
i

Ast~

. "d,

i.a

t l0nl.::; II\~m)
1,.1,' OfF''!

:
I

61~IjnO (l nclu;5·iv

A.:!rhh~p' "'1';:j;;J'Pl· I

m ~I [U

SJn [I ~nr1,lJ;:dl i"QtI iq.nJj\~' E; ·~~lJ!'t' .ll~J, V' 't:ri'dvlbJa 'u5.l. (t.-l(}!.i,Jl."'r:.Ii~ lJmr lll~

hi,

1} ,~Ii1
JHTI'~
3rJ
'.oj)

i

.ilh:H 111/111'-[

~II;'

,I, II rl~H h~.l

'11

'l tl~ 'iijrllt'l, S r.'hluf In1iJ2 ~: 'I.l mtl, dln t: l~ I OJ it
H
~

1"1]' ::'1

1'1:' ,

Irhll'rh.~ aQjjtll~i [!.~ ttl ,[q'..:' j l ]"i mll[[)Y1ttti_

I h.l,J,: r '~lI, U

tu H~~,~JlI,.u.

'P'<lil.i,u I hi,d, Un ID~.rh.'1 ~S~~!Ia, t

1nU h II I

a

iltl

~:rtB' UllJ ai lr:rl]l)MRtu lu!».. @ serte de caracterjatl 'i sin· c,omune ~H~Cl'~'l~r B~~er9 r!'1: 0] tlz1'~'i~jlor' rt:ltlll Lt. " do min ~ ~i~ In IJ:J8t ..~uln ~ l.li'2 Jn1fn dor'hl,ltl dE" au [anomie bis 1"1'. ns.~·8"1 slrnbh.1t!a t,j , !tura ~i, Ii IT'lb.u nm~Vrl, lJ,di le:l'l; zar ..,,::.1 ·ldIU1.uL
JI
I

ttl;;! "ulI~g111 eu hn pe du lui hi mu\ ttn, .s all cl ,'sp'lr t' do ,. .ae-i eo B u a eept ~n.d agm de ~r C.a Jcedc:n1 onil .ff"f.l ~~ • 1i
11
i

(w~olJit!i), Egi]lt

h"hl
~i ~a

({:gj~l~', E'fltl~iil

1 G~ ~ i

I

mlUu1:'IHfI,

pi;dlf:l. L~ 1r~11 G'-;Df\!l.e~

rrb~Ut,

_c.:lll1(>'>it'U

a

His "
~':' .. ~ ~

CJ
I

Copr.o
t!j]::H 'Un >t)

(

'BI:'.I

r.fiS~d I

in 1Hi IJ1; 1 rrt, 1[,0.11.

lil

L

1".1 ~1 t; w dei ~
;f'h~d

g"
B·fli.

F\',' In J;
. ii_

,ij

n i11Or no
m.1(J<~ 10,
I~l 0

>0 I 'il C '~r:lihJ1

l'I'.10!fd.1 ~ 'b~lu

(N 'j Siti): ~V L1J'W11V.l.a]!

(]!1)1l~
~00

Hi 'lid~..J ~Hi17,
'111l'-l~lMlt,

Aiil,J~l1ill.ut

000. (l~]rilil1.3~ ~.5H OUrl ~ 111
~,f'r'lrJlq]

te~

FlnliHli1d (J:(Il!1.CiprO~ I :;:0 .JO[lo, r~!ei l~i;I h ~lI.ei,: M l)I)O n 1 (J:J.:. ...

'{I

nU£lJJ!rl yj O.rlU;fJJ(j;S~ dinA;L"Q'i.!rl,!j3 i rb I reeu 1l0S~1I11 C'~ lH.iI. oe ,rfl! t (lr L rh M I eovel In 1..-"''') ~

tNew l rf.nr-

s.~a .J:n ee 1:"&.:(11, 0 re un 1 n Nll"e bl H '~~ tern, ,in. ~20r In hu"u I a~onot;zj5rrrlu~ lui rnoQe:rat. r ~trnul· cleev'E!iI; d Arn"l;.iJL'tit 512-Eikii), din onul ~42 (3~,p'~itsa' r organize:-J It a u'to:n,llnl

Calcednn o~ni ~~C~.];ie a ...a ~~f)a:ro.· d ~nlJI~111 l;n.,e lk1't (m ft l kU Insc lul..l' 'nd f~p~l·t~Z~n ·l.~? j mpl"Yio\rullJ i~lI} IIOfI'riU~t Iln ~1"fld QrtorJcc~] r-l<kl' : U u 'H'aer. tat c1 og In cl,.j Ia C' clle~d en, L,U to ~ le e~

~ru,:u 1 dt! t)rtod:~i ~glpt.brd- e(i"nr!.us de f~Ur,tE11'h'UI ~'lre...~rr.d.dei, Dlo~.n':Ul,3 Il ~hf.~ f.l, SU.-'3~l 1J 'l lnonoff,z tmt1 ~1I n L~

·11'

L:'l

lrll,lln.e

CQhdUG:ttol'UI Be s:Ce{ Bis 1'" i ;,ste Gu til'm pu~.! tltali iCsul B'a,seHug 1Vtu:dh(Hl1'~M~iL~.ews, (2U C In.hul Ju Xo -'ta:_vsm (8: ]Jise ri .a gOf)l:ct s-a ~~'tfj~ ~~~h'li l v ~t t t la . fLdJa,), lrih d~ RmTI.1J! . h '*" 'he !Jjl:~mt, ~i_lfl ClH e:drli! araba djn, ~42 a B"I.'Qrb"!:' _t ..h"nleana i"iprf ,~lica, 11 'e[ • b_~ .YntoFlt: '(me, In, via: a .ac~teil ~re~. 9!i,l n:tul Ej. pdtT ut.r !;I, hl 'Armellin Bit~r~d man ihlsmul a jU(~a.t, un 11Hl'" :neff di.t~ v~;em.e£~apostoUlor ~1. d~\d= re L 01, S.... An tl)f1ie~ 1ft Sa5, bn: ,st ]"l~ r n,gi(f Cd]'i~l.._ Ja . n c:ep~h;,lll se'Pabonr:tie! Tn ,:1_17! :in~ugll:t'eic1i! . mec:o~ulJ+~ at IV-lea tiatOldtu ]ll~ C'rlnahismul eenoblti tl Egll" ~ l~ng'OI"W Luntlr;r~UOT1! 1, ca~e:: 0Qn~el"';i~ ~te owul GO~t inee .::;llJl A 2R4. Dep~. r(?~ 't nd do at (~,as. s;.a.u Q o~ l'Je(! (n."igin,~1:l ficestei -.si.serl~l e:S,te f.WS-4 ~le~·~lug~'fL11 Mesrr1}'JF ~l 1~ in r,! L.:l' eil.lZn pUSfr tn tegBtu: r C1:1 ~eder Q - 'vnnpH, ben] ~ . rrne 11. ~J rt.duce Bit) 1~ .. gh H~tului J\ft.:iren tH Ale:'" andf'l~i In ~um~ Bise.d.("~ Arm 1£1 .~;€ t.:ondi,.llcli:t(1nl1 Bi~erU~ii ,P"~l't~ ·~t'thJt 1:1(I:~st'ol'O~. lui g, 've1 'U.S E.nii. aeAnH-· ~ de (i 1~ p';p . £11Ale-x&n~drie'~ '!i' .R~ 'l r. .,Q'r' £111t B, t:}~~H'U .f.t d:ecvl'nti 'U ton (} it·r 1:'1 ~ ii EJj S'~aLln.uIu~ strntulLl -' M~:c:cu». C neru 1 Bi,~Hr' Be nfl [1 ltl ~ t Q. P "'Lpn , I de C ,~et'e!r~ ei:~pijclp'd , ~1 cl~ A n-ci1 tiol~~.nj ®-~Ll'e -~ gas' aU sub Lm1ueus.l:u~:nu:d~ 'llr tU I Sl. i:ntr~,w'la'~ In ~I bf.z'~.l'1thl'~"',,,--~C' Q' 5mpurht, Bi.fI,,'ifmbr'~ HJ71 . Sll!ri t t n m ~~ fllt fl1:G p:r,opl"i.a ~1 G!lHru -'I ]mll~L ~,j aH~~:e", {invenf it rle Idi~ef'lc,' 81i Ubkl p1'ov:in"e' tUn vacit lJ pfJ;tf.'i~r·hle " ... I\[l~',()hi~~. cl ~aM,e-_f'Q!'} ];!s.sti~O'L), 0 'l'ltrnl bit'orie~ re S,..El; Sr2:pa r ell thl >pfi 451. . r 1'~ anao"on~ :!itt spifH\Jl:d al "tutor af]~ e.Bi -or ~slE:l Etck m ,I, nd~iu (Ar.meriglne 0 l1'Il11orita: .e monofb~clt il din lila). In deolJl"::;.\].d ;~todei! _S-ilU 10- ;o'-d~ Sir1~, euro l\a grill e,~j, i:nrlepa:nQ'[2nt nl tl1 ~1t 'entre H n'tnl armerri{ dto sub [-Iltrhu"-:ttlli A-1"rtiohi t, Petru, in d~ a'~p,m;',a; 'liI {l22, piLtTi rh~·t'UI de 4551, :mE ~ cuno:s nta stlh numele de J11n'enU ,{Ii rt_ rOi'~!iin~-i!cob~h'»~. ~UpB. episcapul L~· tiZr'1J.l!j~liro,pe~tru ~~ '. 'B:nrtld ells de Er1ee.s;a... ~,Qle ;1;1, j U.. d~J.lt $i p~ ii&~ h~~: tn 12-g!) :s.e ,~J~_. 15ile§t~· G·~'tol1uO:i~lE1}ulde Sb~ 1,1') CU.if',iia'~ un. toT lmpor'l~atJ.'t 1ft orgdn$""',,3-rea ~'~~clH~e n.nul-54 O-U'P , ~xpul~rt1l ,"'lti, pentru Ge:i CUll LiDSll; _fl 1 G L. ei (B,n .l\nt:Loh~a- (-t!u eM'f" de ~Eal,·i ~Lr-iurr.HH~'lil de Ctistp:n'~inQPol~ in B"RB}~·Blsedt:a. !~j- rriu . e n-trli11 la 'p J'ntru e~J ilL n 1:urt:~a, If.! pre:te1l'_ ",X:i",,'" d.~t:ra ,'("lUto1iCOI'I11urcltn {l'ku"'i a, 01 Ia Hf)ms \~ir.l~), iar dln 19EHl l~ Damas.G!, 51!rle- !}Q'U~; cl~ E!'ohmia{:lzln it1~rnteni:8L, ni! ne ,'alc~fU;unu"i savi"J;'~e!iC' ]ttlWghhj ~. dus tl atrlw.hul-~at·oU(1(H~ ViS.~ afi'ntul t1' Ia~QV, In . h'iucA, Din g;7t1. ~en r ~B1 tut '0 ' rln~nJL9r~)'~de irtarhU sh"o-ia ob!:tJ .1loa-1'ta TIUr:nl('iB~ fm An' oUa&t Be~rut, ~nl1tlus mtole- de ig:JFJIf ~1J~. ,t!\ct.ualUl p '!+ja:rh ell: ~EHl{dic~sul :f(aFekin II. ~1t3.flt.r-U,~ este Jill:ir ~" iueS l;'-tC:Ob al lB. leil~ m ~:rIJH_ d ln ·i ban s BJ rl~ ! F"'U, ~i v

a~Ede sse

nD ·t·fl~e~ 1 U L ]~lCO~ at,..t'~.1cl~d. ~pis: '0 p

~'rup

~'n"

~fL~,J,,; ~Qnr·I,Il'j

d~tor"rj" fo-

I:n~trJJ un .p t~~arturi

Independerr

.

~ ~'4l-~

r~)

i

4

I

t

('11

rl '~t'd_mn~ahI O~Il;JlEisC,

P~J' .~ cUn til ~_'pdf; ,

I',

&e'r1t"u sh~F.rl1ti.-i ~._,obl\a .t:hu· 'l~t· 0 Bi ~'detl au ton.qm .. ~i au t[}~~'f a IE: ! din Mtl2., (!_nd p~' r1 _rhul '-ba,ul , i a ~tabiUr' ~n MilSBia_h a~ ,,\nti'Q1;l.t
l

~ £8 lr-if.n Bit,' ~.11i! f de Malabar) cUn lrr{'Ua arC- Q is'tc.ll''le r,~:mun~ cu B L..

Blse1~ica m. ropWM. Etio,L~ta Gl fast :hiit\r:e~tinBul de. eil.trce sirii.t')i la ~~,-

e!etputw 15,~collJlluia' ~V~ ea., pr~n )ni.si1J.l1.~. lUi Fr~nnenrtL)a, eel cll:ntr
epHH:'!op eti0p2ll1

aTmrl

;;:'~f}n~aer':H d"'~h;,'-

A·II,.a;-n.asjQ

~H AlgXBLl'ldrl~'i pen.-.
i

'10

rei' ptlU'$w:hJul M ·rt:lIir1o.· a f01;it 1J..'Bl~E!!:p:d~t ~i In.1oruH eu }latdarhul Paul,
J n U\U1[e

m~l 1nulti. meUd ~l U'~,t E'lii!i arabi. su:b eonduc: rea patriarhului . fI.'-;jf..i'3~tli L!1"ilU h[rotonitl Lrl,m.1l~i o£' patrhl.l"'hy] flO'P de Ale~~nor;(,; 1 'roDS V· It· k:lm (t;i1oat:l', 1IJ as metIii~.iEtr -er·cl1. m' rQnit' (!G otir::~ i H~5~~, devh,re; ~~tl"'i~.r~i~;~l1to€e~i1~a, f'e.OOl"~ la tu, u1' ttr~:nei t de; .un e ... Dttpit I'€',,?ol1Jl;ia cil·n elj'flt! 1";' I '7LIj~~r ~ntrt!tr (5. -e. t:l;l'~~~ ~-a- h~'~i de:gunen-;!\, 'foStlllui p.2ttrhl'l"h s~ i ~Q ctr ma'" lnon oieli t&, res _ tn... Then n()!:i,~ ~h~ Chltre SlnQd 1'1l'iI f.ebrua~ rje ~7·~·[ 'august - celB~~ n a Lost ,g~1d :sincEiu~ cla 1& •-nJ.i1.st:~ntinG,pul ~6tn) ~i ·cate, a"u~~~r~siun!~a ~ru_cilnt cnba:~r' al 'lreiIea ~at:f'ia~h ~l ati Or ailnl s~a ufli,' c - B~ -f ·Cr., Btset"idi EUO,-j~jl-, !\buna TE;l-de :f1di.ma11ot. caee a e r~~~dLIltl1In .i\ ~-, i\pU~,e':'lnaT in 14 - 5. MaronltU ~'llt ·~LtoJr~ do!?" ri, aOJtj() ian (C-ib n)" .. dis .~.baha. Du,pa ~ '~cu,rt~ ~lstGt"l-

tru Vi~chie(t ei c8;,pital ,.A~~um, n secot. s_ Vrn-lea e ]2011 ~ .... tic.; 'ini tiv d~ Lml~mrtu1 b i2;2nti n ~~ ~u::·cept;~ 11 irn.g1otlia . r c lr!@dOn1aolL Se'ol, ntl'egL pinJl m 1851, cpl eopU ~.l

~ttnl ~ orto,cinc~jl~ ilht A -'us .~ 'RiisArU_ erau aumt~ ~rtlu~lkj , ill sensu 1 de ,adep~i \i ,Wl sino, ulu! oe la Calee .aon). :, ei.
j

ch~ar d'lqQ· 105

"0

I

C'f

r

a~

V,.

i

r:egiunji ~ ({mp, f\ul ~er~£Ul, Ia rilsa' it tie Eu rat, in e3:-. J~ s-an tft:u,ia~, r~"I"e~tifliLT1'e51ori~n!t
"sel"iQ8, Be deelara

PQ ax'ta; nu rnele
HI

(c' Jd~an·a

1.092. BWrln(¥L a:str.iana.
sau

'nf2s!ad!inl~,

a

Or-il2-nru~'d Bisecl:c~

J3,;s~rk.le flrt9do~.' - Or'·211t 'le, eau ptl2oal~ed (3 n ie n i2' :g - au ru13~jbit fn ultlmel-e .de~.wi lntr~o 'md~'c;-aI' cla 2I)ro]Jje~ lntre ele l'rigeh~~ c:~~rii
1

in tre e~~ .r}1 Bi.aericile Or't.odglK'.~ Ris"'rit na- ea dhltii lD~l.l1:plr-e p~nortentL'ilm .~ ~vut lOt: 18 j\tliBi A'b..£:l bat (8 isn- _Q65)~ und,e s-a te.c.u~:r l"ms= re '-, un i c;oIDlsit pel' m~, nt,l! cl €o
t

,i

~ers e.ua'~l

:tm"m;l~ul roman.
i.,o.depe!ldenta
I

de Ant1Ghia, In-~" ,s,"I(nd ta 'eleud.B- C:,t~ ipllo~ 1ax in 4J!1J tlder,.i 10. doe-tt~il1t1 lu, est~rie. In se,olele VI-V1II. Bilseric, asi,tia:n:-, ':if 9.ra~c.U·ij in In.d,W' "~1 t?;lllna~ 'Una dih cel'~ mat 'Yl\st'f a·o~iv.lt£i~i m.1siO-

a ia~a, ord.ort rH~ eare s ... r;e-un11 In anU urm~ .of L ' -n l.1liat va C~nsi1i ulu.-i cantrul 1E umem~
O:rtodCHlf~ f ori:.ent:a.li f.71,
ons1l1ta~H n,eoH®.j - Ie
al

BI-

Bmerid.1o.

I

0.

serie d~
~olgg1,
orj:lb

[ntr~

IHs€rici ;iint ~,s· I diti' ~n II ali:~ [rt)'n Si li'tl.' .•. r.lblJn ~ [) _OSe.Sc Utut" h'n de Ins] a~'tJ ne
dffptiJces'~el
t I'

~e_~·tor dl~e'u~ ~ ate CUtl' S ute In .l~torl~, In 632 M 0: lIi'M.l'2d nmQl"€ ~ 1ar !n fJ3r6 ad.'~,J'~U t~o10iJ au :r~Q'~ CG per-it mal·el :rand cem n ~jj'tolOlie'" p c reo se PQ~· 11.1i eu~ -esc Mesop tami a, .lserlca t~ rer.!o'mrtltui - uni tatea :in'r~ cele ~rigj11,arA dJ.:J)_ ntl~!;.~J.l~t~m.la a fO' do A comuniunl de Bls'~r'·d r.Q,stwi~Ustrus_~' de Tam~' Ian in lSt5~, A ..
W"fiU 1

ra1 zat~ ttL ~ Aafhu~ 196 : Bds,to \lt67: 'Gen~va, 1970 ~ AQtH:s Ab 'hl_a

Bll!lo~n

'!1l

f

VT·-hta

tene. La U], n):~d 1973
~1 CQP~e)

p.a;pa IS ~. ull a; :al l·D-Ie,

1

jp

p·a Paul al

in,

stor

\Wi! ehea,

'-ana, a1ei wit

't;r·iS1lfh

am

'Denum1t ~1:u~1k.~w. ~es'te .folositl. seurn pe1!tt:t'll ,r._'1)·n1'mrlti~ne Ceo'>0 ,ce de rit olzan-, fi (unbt~), car _ BC~pt.at In 172 unlrea It: 80.11"): (dU\pa 45 1 ~ I a,

IrBln e.s,,-e Mar 'in :b~ IV. ~ de Bis'eriu{,lj fI~12(lea.

sid~c~ 1

ina.in:te.dE!!

Cat-oli' ~ul-pa ..

431 ~

a.u

Flu g'elfi"Hla,t Q declara te eom una in eare aii rm!li C8 B,i~~rlcilrr lQ{' au JU I';;!~mu'n ,m -1~1 land tr~ .l'~h[Jl1al d e4;int La 19 n.o~embr~e~un aoord 8:~mnat ~l~ cood ucatorU b.rne rice~H (iii n Orien tul tltijloehl vo:rbe,tQ cit! ~~comU11]un.ea-· plrOfW:K1m d _ ~.r-~d.tn~ilfutrn ·!lBis.euidle: (aigberi~ii

e :rl~ntale.

B, h '110 'g
oj

Ji' R' ['~ ~ :

;W"Z .Jil.'!yar

,A. [1:i$i'01'1f

,B;;:-.l..:sJr--jl? ~h"': ,~i.WWy, MI \ tJru.'y"S l.uU· . dll 11, 197J:l i J, W' H~ rt\~~ 11J!odud4~(1Fr uU~
,~.I'~'!t,. Olt 111'1i~J~.",
In

ItFo:l {J' :Vla"i, L (1 14 1 p. l~~3 I~ N, A. 'F orne I ]~d1~ o~ v rrnrr rC'il1i~ti(Utay '~'i1he,re n ~§~nt. 'e bIb r ~]'I~~, H irutl '9'ii' 1 ~ Trk U.'~LIsr 1""1 Masri. T J'l .J O~ • Q' I/](. Ct.," ,,!; i' 'M tt I~

EM~

A. al;i l. l""::.ldro, 197fi p \V! ~lM!~11 I·. V't, '[)le I -tr ,.m.rr. . 1r ft!~W. deS' Ooif I!!'n;13 ,

Cm,l11l,r.il q-f rcbu;r.elI

, DM E~ A

infl

1El
J

~I

\e ld

- rnpot'X~:va cy1ui ee ~w"r Ipaci. ,tetE: arlc~ hul se va Ierra ~iElmeniiQ'f,~ dCU' nul, £n1po.trh.;ra Duhulul nn se 'VAl hrrrt )~ (II 1e~ll~ 31). IT,· t l~i Pavfil i Q'l~12 Tn,Gli inai.n e h'LI1le~~ a I(fJtI co~v,ortlre a f~st 1_rls (1 :nil
g, -v-c1.tlii
i

toemal a IUllci dI1a pueta MUpf' . ut i .Siuaf}le oam'GJ1.IloIi: (&IE1;r' u 1~ 29). Hul;a LmJ~ot1"hr :Ol.lhulu:~ .-.£l~ t. 'sf,~ Ur.;;. pauat 'raV' jliod,(r1j i;tlB' arnJ

31-8('). 'El

iEJ.

lost

hulL re

C~UCIiI

'tlm.

lui L'~U8~ 5111-ling n-: ir!l(lp'f' t bla~feml 2 pe Dunine eu, dednre!~e UlJ ~. is. nl,Cll d' r.orrr,d. Inh:WGR 5& (trine ~I' Crflrn 7"tJ nB.: _- .• '\ -X ~"'_"'I~ .... 'f;eZU ·'tG.{J", C "f.f v. 2~ (.
V2n1r,~
j .,_~

fn",hne de

1. 1*1).

~J'

'BOO:·':)4[1.IN : r:·t~ a uaUSUl ot'g:anizat- de un olrees:re BOfliln:iI1.it (cat~e' jumi'tattu iSLeoolultl al TXl@~) t./[] BuRg-rla, d~ -nd1e ,8 rt1~ph:u;le~te In _Ilall~anlj n s~QQ.lul a! ~;:r -1· if!'m Euro~a a.pUSfi'MQ, ta sfir~i-ul sooolului aJ ~y\f_lel-« Bu~ ;o,niLfi' si.fi't 'Urma~ll I~pavlici''nUor»
1

,~: Ram. 1'2, ~4J~.d.e ,m~eeBl, C-!e-v;a rne' i2it'] ere-a!'t - de un tJ uml1'I?Z~U _,~·~r. ee!. eli! hule~te p,e Dumnez 'U 'r~,u. despre 0 ~ d ~ roirturie' 'l ... 'este ,fiCO·aala;rl"_ din !ce~at-e ,1 \~pklld ;;::f.l1u'L Ter;,ta:mE!!nt.· e I~'i splrn !u (Levtti.c 24 14-16) L fe 4 ~t _rrt a creat T ~inele'r pI1EotilJ.. kLoan~hl!1i ~oul Tes't~.:!1:n1ertt. Cl~l ee hula.,te ~ste. ~1itQ,d'lj~ti bis~l"l¢eagci a ~l 'ivl1ir 'vi'nGVBi Cia 'n~tem~ 1(1 Ti'mL 11 ·.2"b Perse~uta,~i. d~ impfu/,Il'tiBas3 T'I od.orl\ ~i de OS.Ui.'c)a vfl§'tllC" (lVF:ntctl ,~,~ 29,. in CU'l'suJ co::rtrC:f\:o1etsel ioonpdijst:- j lisUil a fpst a Ull~t de blasf'om'ie, d..~e~ta A £0 rna. urrel Cl!rg~J)iz,tiJ ml .... Qar~~ ira ~~'ca:b .1e I U pn lirlre.a luJ lltar~. 'impA:reW biz;~ntiDi V-ll·t dInUl'onezeu (Matel 9'1 3) ~i 'M pro~· portat In B3h';8; [, sa si ape·rij 1mctama Fiu[ lu.i Dumne2J~u. (loH'n 10~ p~riW c:tU'l,tra sJ.aviloI' ~1bulp'rilcir-

~onduc rea unut irian, ecn.titanUo. Cn!1.d.ucereil mlijMrii .1t aSlJa~ua rtumel .CtJ ayJos'l.lllul P,tlvel .. ~t CUscI}301ii a 'estuJ~~,el 'e6n:Sitierind D,_,' S~ EYre htll Lo1 ~ dQ f imcur • 08 h:ll:spbate ;;ruIned l;."Rt.l$.h. "tine ~'~. :insuH ,. ,r~e:hin, T' stament~ de- eptsto,l(>le PSiuline~ -.resrul ea:non,lllui tEA! mar aa n11melu.l '11J _ :qum:ne~e'u 'bibHc 'hncl IQ~pi'n~. pc mrl1 pavlJt~"Steun pa' alt cernun ('<C..:r:;,.r~"nle_taA~.eu alrwn!~ . i,~s era un :t,ng er tr.im:' Ii -sn : e'te eon it f'nJ U -Gl¢tl:ifrt:l't)~ (ls..ma ~2! ~illvei:! $lj,p.]e-t(2'le oame:nilo:r din lu-

rua)

J:nj.tJ(]a~ede {:ire: me ft"],an}.he st.a~ ,;;:~re aps.'lL~ in p r m. de rism t (Arm1e-

6~'QJ ~ub

a

1m .e'flulUi

b:lzao1rln.,

dllpti

'm

tl;U'i~l,~, . nupA ~f:.g t.:r ~€'!~~a 11T.l~rj ~JtH. o1l1grir (l~, ~,~'bl€' turel ~ Tn 1:f~B~~ci.C"la l10tJlJ17tl.111'.El

T'e3 ~ 1..., mQ~:rtea Ltd r am 'fa!; t tn,ml~cH:r~~L €St~ ]'\[~orliar:d~:I,ttl de 11'oga mUI c~r~ i.nv G(;t~i: e,ihl. 1a 9'rig11i':1,e~, !:1 t'l}pa~l Hnpreuna en El ~ J~e~h"lJ. 0ti; r1.:s:tG6 a in~8It d~jl l'~ uhd At.Di C~hj>~ n~s~u, db'l, Ev~~~:i drllP~ cum 1:1 Stl't~naal1 ~H';e§'L~~ d p£;l din tH ~~u :010ttl. ~rin 31 tlV a Ttt~ l~i. '120 t ~rja fUn !L:.~ ..... i( ... • ~ • f';~ . U ~'EII ll'1,.1l'~ :o;.(<L 1:rUl11:1 ~1I '\i'1,m!r(J no .'.a}li' ~.m:"QTTI, al lli1 Dumnr;:E'e.u~ 'e'XF:tuh~!t ~1 cein l\Qn~~m,i 'VPt:"~ :rl.,ll"i dlL"l caiLiz~q 'm ifL'l:;lr IJ~, u rnn~ze~u ~, 4)" Epfs'tO~d t!fHt· ~ trirn!s ll:l~ [a~ ~H ;dol1eu 'liu ,a1 lJ)€~te ~t~,dou.iI M'J?l~~h~' l~:fsen~~Q'eQ:h~ ~~O!t~mlli~; ~~~I ~(11loarte H;gerrfa11}1~o~~ 13 fl U! LOffOS,;' es sf( ~coat& < onie:n Ire. eu u Ltl b), ~(Hr.:' iep1iilclar6H.1 umaelde ~Llb 'dOn'1]n~l'ta. ]ui ~.!:hll1EitI!:!1~ Gu io&te e~, Log:csul Ifl,b~t!PJt es'~e ~:'l;Cl:s· tJftU ne.g~lt~ve ,proil"l ~te~g~aa ,(lQn~e~e s'ata11~~]~ to tus/"i tru p,ul lu~ ~pb~~- Ri'ti.'~~10r p1lCtl'tlllU ui '~~e. se ,a,t1"1 in :n,~~ t~l'~a d~[;1~ trap a om ulw n~Q t'Ll~ 1,ua 1 t1 Ulv:&~t ::;i ~"',8, rHaU~t Ld c€:f'tU""l. ,,~ 12~14)'~ b~ ~tn"i'eL'e ~sEn~lIrlij~ A~U~l, S~t'an~~1 ~ It>st (nyltis. itQ~~~n~~~pr,~t~tlQ{1 1],n a'S;iiBf{~illj ~li~ve~. to ~':t·,r.e eu ~ 1...,'1:1 h)! Bd1clt' ~:Sl;Urrl.::tl,"-eli. uFlel, nrnfLnl't~~i pe21t:iv~. ~,i!lU r~,rH'li~ flMiptng$nd, ~9;s,~ti'~J; 'i2:~:]"J;!5tUn1Jl c&tl.eI."€'~l (<'JOri:r!i in :1'1. Bipe'a, JJ u hulilt .siint~); nU ~.i '\l"muhJJL 1}e ~~Siem'~na~~ resping 'bet~.zut $,i, Euhm_;;:lstirtl, CQflS~~~~ crtI :a'! 5), ,~:)l'h16Bt',@ se 1'~cl~Uga ltrm,du-l~ 1" itur,~ Sic)?JUUG~ i.~h'llCh. ~ t~, berta ten .cl e ~ in:t.rn iJrlj ~'O't-rJ u n ~'IJn ea t

Aid"

-n

'j'~

il

,'!,;

f'Olo~se Ql,em ~nt'~

f

Hlo," ~h~Jj~ll'e. Be ]~r 'SlIn1. ~~,~aarill) t
OO~fi

s... au

cre-d~' ci, Ur.t1)a$H ~i - «'al b.tge !'i.f~li»" St'ElbiH'~ ~ri I~alia ~i~ r ~IS1

pect iv ~ .lI':l 'Fl~,Cl.n\~
I. i b ] !.~ III!41
9i[il\oj~ ~l
~

(L[J;l1Rued~C),

I C',': 1',I;lTltfl:rd

tl!a

sN]'I':"~O~"rl rJJ-,:rv~r~Jit, ~$---297,

n~~f :w. a't'~

F~aJ1ct.::

CilJ hi~ t-'C's~ ;P4'!i1'~} eS' ~'i.j'b 1. ~IQId ~~~-~i'

~l~", ~biDn i '!!,!'if.s lbd r .~
!1I~T''I'''ii loSt ()IIQ b I·
rtf)!

~ ,Mi1lJn~

~~S

ani

l'b1r1t11~fl j [1iti,er.j~ in qr~~·tin~Sl11. l ~ pd.T:lIli:rH, s, CI~ ~ ce :J:J!',ed~ Itt tr-e (J~ ... Iu nlu.tliitale C'~~"$.~i.n!1 tst~ Bi:lSe... rlea. J£ij t;up\rini~e ~ ,a) prr~.g.HthrQ;u PM:~ 'p()S~"; t} . r~m~_. J:;tJ.s6em'ta a bC'lte~rtdh;!.1.pocih1'i'~~ (In 1, ,26', eV'rid l tia: ,~,e. tlL a{1(;?~ta {of calea» eea noua" (Pl"',idI,Cti;q-Gl pp.stu 1ui il'l~ in t~ Ci!r b fl~.el~ ~ te ~tL1mti ~' de Dfdtt~'tl'E' ~
t

1m D1I :t1'ltfl!'¥.~ u, R-.o[['j.dJda~ElJ b~~e~~,hd ~"S'L~ de

[.W:pt

~a_r~

*01.

t ,~~, dt"

p,

n,

~} L~p~diil"]J~
dz:a:r~:a
ernul

7,~

Ba~ a fin:.;'bC<t:U'i ce1ei {;Ie ~ clouan (Ti'v. 3, 5r)~ a,e'h.ll [1~t~rU i~1J DUrrlrilE? zeu ~th(i'O~ ro~te (Shn,bDlul ~te:dlnt€IJ'. gp}?sj,eI, _, In ~'., 3-~);.~ Ul 'i 111mi'~~mn 9) Afl.l 'r~'a d~ hei JO.]",i J1j Iirr1 a ni1tl i 819irihlal~ ~i ~{tlndilril 1rL ml15~ tt;}l" LlJ lllll llr.lSib~~(a,~t~:. 211, HQfu-, i;lin'nt1t a b(ft~~lui~ ,i:;c1i: smcrlSlJl1en1::a:1 d.e asu mare :Pel'~[)J!L~la a crll~ii. :}i r a~u,~ @~&' tU1Cll d)j n Tt~ttl,~le lnstiwi te vi~l"H lui lhd..'5.tD ~~ 5imboli 81 ,~~ 1;J'~jo 'ell :r:Ja~1~ hsu ti (M t. 2a 18~fg1 ~~ lilP21'cJ:j~a,.(e· tl~ lap-oS1i(iu' (Fs~1~ 2', a,{f ~ t~rij t, ~'p~~h~}de 1~ Q ~>;,rat@r,i ~ ~'~ Ijfl 1 J1: S ~, & £11n:.rl aet u 1 de lIliti<frj~e t,ft] p, ~pre 5'tdj;:1Jcf~lj'a.~ l~ fl'j'~ ter~\ rj;lJ,p! .Ei uJ, ~pr e n~fUTI_UFivEt. i"lt0c<C2r~a jf] i!s"~iOr1~ mintuJr'jif (lY~t. ,:J:, II}, de iu1 l-fr,u-::i'1,C!B ,~'&t1"1l2' Tttt&l ~ p~~tel.i?
'!J.~ll?t};m1.lI.m
H
i

B;q,T'EZ

~g:r" h~'BHs~m,a,]fl~. b"apt1~~
a (1;] nd~J'e J

~

f~)].·h~ d:i a'b~H>{J~ ~a'![e is- b'LU lo,j!'" c"ktlbih'l:t~ ,eJ'e; la c1deitet in 'fjrea ome-n e;.}~cc, 1'1 Ft, § ~-14}, . .c::' . T\r~~f'tud'Eih"~iJ J!l~d~~'~'e:i Htl@V~'"

~!sl v!J:!i~h~ {Co:]

sau
I- .

r~ f:l u;~tfii:J"e-a 1a :3. fJ~~p'rtn €'XCH;'-

na ~

ae

I

n.

I

j T.i t:t, are

1r.J

.Jm~t~re

ltsui ,ML ,2'(~. ,~-23 ~ Lt,. i2'~ SQ} : , K 0 i d~t] prln bfiterul ~' afuIlf~hai

,s~~E.;M.1e.n~al:i

B1se'rl'e!~ ~Ef

i

~11

26}) d,e
lul

B

TI)I)~~i

S~.u ~ ~ fa~.t jJr~fj g~'k cia 'tiffc~ !~il eVre;Ufi!T priD M:Elir~ R 1l~1Ie, S£8.piil~, B;SiUe,.~, ;d~ Nlij;.ita egi,pt~lJJ.n~;r ~l
'C!)t,

10 1........ Eft1!t~2:111 :2}.,
j

Ql)linti~~

~~

·3
IdIb r'~lfe~, q
J

:p~c~t prin a:fu_ntlUf'il

(can'r:lnul
Znr~f!a

Tlu:r:TI€h.:f1 ' fin" -j [T'reiml de L.:~ re celeb, fl~t. p'r~n ~{U',t!! e ,1 fti)u, boLe.~at eS1)e. restf;Lu.rll (tclupm \hipUI ~1 as. rm r.rnre » 1Lli Ounl~£iJ!:' u, Tr~"ln 'tl! eel) d _ 0 i1.·.nt~ fi neelves p,itri [t ta . ~)l)flm Hza T [~,n~ 'U'ng:erH cal 51m·tul '"MJ:r~ ]n: iti~,r eel b,@.'t~:ed:t p: 'lrn.ra~· lJE t@-a latul11i'S ntuhd iJ'uhr (!- ( - t B, li--11). (v. MlHUNGERE:J. 9Qte< t S'~ [aoe it'lJELlnte d.e Litur .. ~l1j.e in pro ,n:t'u.) 5 I, d':1p· Cil1"11!' copnul l,01; zat 1, ~ar' ~ la 1h;~t:rgni' , ca :r.LGU
'j
1'L1\·t1oure;Q,
I'

"PH

5Uh,. _~l tIo:il,' l:;rol,e-t sau "e,bCil:~ezul ~te ~nt'f,Z'i6 or.todOt~UOifJ dec J' '~e :H~us

ri}11 ~jnodultj;j din

~eocl2i-

ticllo:r s~h'5nultt-cnc,r e J"es~ing ]n §enelJB:l~ ~: teJn€1,ul e~ .~is'tH un Sin r b~~B'~, i!1 ~i'ngW" I,
'J' "<

pila.ntrll p£1c . [Ev,r .. lO;N }:2), odut~ ,]J~n'ft] totdt:iil na (Evr. 1,@ 10). To'tU~j ~o~piil ,~ ~ie '"abB~e:&l'p claca nu se "U, clu'· i.... : bO:te~l1t (ean, 94 no.duJ IELl \fl-1ee, eeu men ic '" So :sf,

11r-i'8,tog,

~t'

• ·atiS

0

~lngura.

iertt, "

~:u,!
Cr

er

,i

la n~eq

J.1'te:mhr'u ~11 C0I11Ufi't~i~tf1 iar tEl, 'f;.[ilr ... ~jtnl (i!'i ~, :IS d I~ T[~I.itJij l:ro.P,at't&~ auiel, C:=t s ~nL1y~;zH it '@l 'p .rten nt.ei .tii,de
L:}

'ari&lUQ',f'.,. E-~te _,t!evnl"a',c , t (, " O~ t~Zf!l. TOf.1Jl~~~ e~,noJO,u1. 'Hi '11 &inadu1ul V.' ,euu,m@ie -~'['-, "i;ftlt'Js l:! ntrii:ie! f!n:e d: ~Un.c'UI~. 111.mire orj,>QJ!lti er ~lJn So bOl, ~~ -~1. re fEti'ci crate '1;rfebuif s fie uot zn.:(:i ~n'tr1Jl a; ,i prim}"" in B"~eric;;'t ,c.az d f) ec si' nt ~i d 'uJrge}1t.a - d,ar (c 8n. 4 B :u p03tol:k,~ can 19 - &ht Qil!,~~t ~~ut"Ci: i"r- ~u~,~ ~a. til!: efHllpl t~t Q.U, Tair:r 'n'lf4run~et:U '~l a J't'U]p~r£a,~ d -1 I ecumenlc, r:.~1I" "1 --~1"Lodul 81 n~l(: t 1Jm,fH1~,,~, an, 95 _- S,U~Q,arai.e( (5finHJi 'V l~U1il'ioononul ,. 1n f'ap'_' Ie Al asia] ilor iff v o~braite (lui a1 VI·II ~ij c~meni') ~l rel'k:l al ~"IbOl' ,1j.o:tsz 'P~ t £1 accept at} e de botez'u11,aIJ~i1iilor,' inclusi"V tQP,!ii ~ u1 icartomi,~i (t!;an. 2, Sin .ottl a'p , ", ,2 ,_itS : J.: i, 15- 33 ;' I 01!"., a1 Vi-lea: f2'etu1['J_~niq). To1al-si, ,ElcoIo 1 1 ), peo 'em~i,l,jJ ere'~lrnte! p 1rin! i,~ llrt:rd,e ore din ta ;t}r(l~v· ~I(l ,ste' a b'Sil t -L ~ 113"1"'. :0' ~t Ica,piU [1],-' 'U P~H'a.' 'et:$~n] '~i. ~e lmplh:l~~t nuw -:i T;itu~lu1 ex~,i nu at rnfir rurbi hi mod ~Tolun at rlor r U,cu.ci til te a " costui go:6'ez este 'iE'Gllrd;,a ~or~ tott1~tF.l'P~n w.,(.1i1l1 {:lin ... p1Jsa la In do' ala, tept'i it Ulr. le.11 imp( ,rtrn~eSt ~f :r~:. IIslJS iirbtQ[s "lost DO tezo: d l:,om,un~ ~ !irU un° 4o'ine In~5£h:]~1' . E1 shit hiQte.!~~ided spr «ie'rUn ~A '(l~'" ,""8 re 1QB n ij;l[Ur pentru nG fr,.re and. telQ!'JI (cooollul nn al Sln'odulul 'vol~ 0:1 pO 1nta. el peo.1..'1,'l1 ~ ~[m.,... bovezul
( I
1I I

p.QtJi"iw1'a carr 'nullli '1 po~~olic num:.ll 'Ph~iCO: 'ul sl preo,hH au '~U-

"(1:Ull~nH !!l,te.

dinta ~i 0 S'iJ;lfNllt! BJ.se-r-im;i. tE,f -~ ". TtiJ IciH~I'aI dat I(] m~r-~ Alten·tlCf p nd.piului dU'pR 'ue martu_r~,= "jle'a IJletUn:t~i plec'~d'~ Ta'inS (In e&:zul oepilloI' md:~ uri~rt _ n" ~] or ~te ese:ntl;uUi),t CB.m ,~ In.vGcru;-li. nu 4.
<

mclui

': ri'ntei "I'll!l.mi

'[db1 a~em,st·
'1..:

C!LU~a sllrrLw

A:l~lJa.sj,~ rIU ~

JJ

~

cu:re1a c~pHJ n-~~ru, :rno~t nita-ca yl Qr~J ur, •LC Sba en n d ~ aIeg€;re ;L :va] n1el 1i,ber., , nu urn act al natur.rU)~ CQ1,Pihl1
1l.L~hltS1

din hJi p

a, tarJl>~l,l ear~ reillph1g'e:
pot :'ivit

f,d.ee~

dtf, ol'leG.~.& ~imi~1tr80

~i SUneIN'~ sf1

scan 'Il,

'sa la aQUa p'e" ~ de, ~lZfea f iltt1l ~v "'ncl tru J:J'lJl.l
:p~o]J lll, ne ,Und,
1

,Hr,{i to~'.a tlrGlpta'tlEl;m::o (.~lt. :3~ 15 ~. ru:ll,ta. ]J .tru "1:\ a~um pt]}' Ia capl1t o ndi't~a U tl1a.n I:: ~ pl:n Ja ~ ori1'" 8 1IT. aeest rnerrn rr Uc:hi -'H (1~re est 1u.a fU} rfh~ei. .~~a mor~t De~i-Ii~us
I

simpj& :,art' din miami sau din tata, Ii' borceazu Si3paxElt d.e ~ee~t1~

iiJ

polf,ca,t sl in mod. ltb t~ ~ . a:nsfe,rrnu 1,;T],ata,S~ jnt~!l -1 ,PCl miLnent~ Ht':nozS, 0 mlc,$~ra.re Vil~ htntJ)tt1 t:lre 1) ,asu~ 10 tru n:L [t3)'t S-,a

naseu

rat~ ,tie

C~

Bslie

al nost:nu.

! ~cela~l tlm p, D

110 -·Z

Pndl'gur L lh V-~hiuj 1I@stil;H)1~nt .{I',~, 2,. 13}~ l~areZ'U't devlne 'I'aina

p, ';5',

'ca;-e prelncblpul rncurtea tfl '~,vie;rel;1.sa (Le. 12 110,. ~J Te\~,'e~a_z 1 ,~ll11'eg 'lll1j:\tersuJ ~t In rfi~enI2J·LtT~ ner; let ~[)tl'lnl;~e rn6i~"" prj dl~lel at Il::U"U~ ;gjml:iol 'l!stt! B.flU, «ml S-a n _So .u[ fi,i a ['05t bo~'S;nt C;L ~a t:url'L¥zlas:cu upa prin pitHma ~11 ', ""' pune ::rnrnul Igt.L0 tie ($cT'lSQa;'ea QIi"""' tre E_fcsani'j .' cVUI,~ a~ in rad, Oil
~'i1t11
i I

plln

bQ~c2ul

pentru dr _'cpu\ ~dln. ~ U1U'U L, .au B up orla t ~'!Ioarta a pentru H r.i stcs, ~'1Jl ad, vara sl nu prh) jmltaJ:l·. n- ..u
I

HVU t

r:'l"e~tln~' pritJ.
de :j!vol'tg

e'X:Cle]:2D'~1'

spfi l&ill,·re lth.uBl~ iI,ltr:od use t!~ illd~l rM:c, oj' 3~8}, 10 J Llr'W blJ ~~zHbd~.
V~L 0

tnlocui-nfl

ttmpurie

zul esta numit «spa mintuirH,) 91 . st~~ ,in aeela~t ':ijmp" 'r.J1ormlnl ~i m ~1ctl, mo..arte $'i n astere, p"r1n tmiarea ,,' p r, le'fipare -- ain~e:~ J p:roEL'rt'ea ~~ hmv-terea lu I Htris to ~ Tra tUlia
a r~CUI16S'CU.~ j er tf2. WiEuilrU~Jr ea botes : f(Urdl i.n luptelc (slIsfinute:}

imp.p:dtlnt;\ mfs iot], J Mucativ'ij, ~ t~aJJr,dirho 1~1In p .-rioi.ld : in -.tl re' a-fe~tinbmu I, de.... rlll~i in'l-tRI.-e. Pent?".-u c, d'upet c-tt.rrt ej' nLI'i.d -rejJ-s>j lle~l~ in ~13~a ord en~ t'n TatlU ~,~"rn jJ"~ul ~J irll $}intu ~ ~'z;a' pr~~~t...ea can.dlcl:a'tUor· 1 Dw~ I kr. fei n ,q! lJOl.· ZQtn· £n 1Ub,o:tez (oaoob umensiw) I a~a ra1'nS~ T,l4tdh.li ~l ~l Plu,ht.t' ~i, {d ~Ifl'n ~ 1,e~ dlJ,f1 prime te e~srt.(!l:tn~;;::e despre 'h~h~t 1.tJ~~ M ll.t'i-u ,~3iflffi, p'l~e'ec. er '_ D rz"ainele' e Irdlier (OttteJi,~iete 111.iS·e cliifi ,"6. care d:U(]f! 'ttl mb~tui~c::" l,' "lJ ~~Q'Ogl~ l. ~l"~IU in tr 00; t;~t., p. 53bQt.'"e2:·Hl~ oel oe ,p~(:!ethl~&fi'e ~,~eJnt~'S3). 'Innte d·' .-dmtul Cb1l'U (t_ -:3aG) nLGn't1~L no~tru, •~ urm~a:~a. tiM m lerusalim l.a mijla-eu], ecalulut al apro~,.:! (VMilp ~el ~Hll"~·. 1Jcsilf IV-l~a,El !5.ublin~,aim ldeea c6. ~ote'- f)'frut u.L Huh, XIII tr~d. !e"O':m.t P, 4~},
2'U~ v,f(

l.~3~, in E~8t~!~ hf~Bat n.aba _ 11 (tr ~-d cl't" ]P" r;rOR 20 g., I in D£.da.h:La s II., '{' (trad. dL. p. 23'O~2Jl, 8o~~-

~~u um S8 v,eclQ~de pHd. ~ j n B£rlc·drtl " 1!J r Ign cr~lie ck~Ant Loh11EtI! rCa!l. Snt me·fil I~ 1L~ t?at:p~ ,P'oH.. C'i'lrp \ I. 2. in tract cit'l p. 1 l ~]

tee JClli~ sacr ~ m

.n tal .

(Vasile, eel Mar,e D~~Jf B DuhtL1'f 1H! ¥<V·~ tUl_d., nun '. p.. :J 'i ) • J\~ a r e LL t\~ cetul ~;i . ia'doh al fOli eH ( I H}O·4,86) N' !n. {!OntrO'V€r3t& eu 1'l1~'5flU~01· ... mill 4' ar, l6 - C,;~ ti(.:'l ap,:; Nt~ i11 Siria Ia SfiT~ 'luI secalulut a~ n,{...1"3, G3ril! SU~;,~hlt ca. haru t fJ I [lfl,r.,,~ l:~1 rot 'C!x.l~tri in ~'lJE~f:f~ ~i r;lu:pa bQt~;li)! ~~HIlin p(t'\ezen,' e~ClLl_51V''''~. defb:i:i'LLV,:(,. ,~l h~tllhll. (.' re ae man liesti in 'r11iO:U Qon&ti¢n. - e [i1B£Ll~a, 'l"t'ij-tC'1 il spll'ituale prltl vit'tu~i,
l

ios,t 'botezati

"0 i.e f1 "'f,L tru a se m ( 11. 1 Q@ strnbo Ilsfrml .~ l, Pe ntru IJe 'a !IU

n

[

slngale

,lOl["oP\ju~

a ~~,

capitij

Q

tlote~~ soi rr Ii 'Il r)liiJ u#~. nUru,"uLri~ :t-; ~ nt L~.JCH • d~ nl!!d~3,J)~rti~. UI"HI d~ -C~~~CI'., p~ tj'il U :Pttr~I'. cnfihll~' se desDJ;tr,~~,~J~ prln bl:lte2: ,~ ia:~ p2' d:.' ,i!1t a, ptt'l e, lro e "'rU~ lie' i1~l~fi''U~iflm p~ cJi'edh~;~d: mnbe~~ sEnt depUme '(ptin. "Hvooc.tr"%J;) i'lCf:l'~()":
t;!ondi/!ii

«O~'e,·a;in~a fl

cwn

~n tl,U(!;r I ~.;! ,~l~Uf'oJIII LJ"J'Ij!'~~
'tot[o.j~ •• j]r. ,

:B r b 1 c

a fEJ, t

i!: £[v,lL1

su

a:rJ.1

l}~rcj',111
~Or·

frr~.,ttile: i t

1 :71 2/1£1'a.~,p, I7-lSi ~l '254-3 ~ lOTI Bria:1 J lr.1 ioU.~ .nOI cmI.u l ~tI: vl~~'I!i" d~tl~I.Ci}C]~e~. til t[(JltfiEml B['l'TQr1tli"" nt, 1J-l,2/j, I)f). 'P, 00i-.' Mm

C
.
.

-

Jill ): . ~ B oinni "~istQJ. 'condMcitm'ul lUlltei e~lQ_r ~ ~'l.IQ,;r i1:I;SUpl"i vie'~ ''[U L'~~ '··n,.~ ,e Iu p.i' ~i eu nuna I etor ~~biruies9, D!do.:7l'"' j worD -~'fe de ool~ dou' coli, ~ .E\t anf6heUa lui ',1Xi~tos el9~ irnp1i ... ~~S:tfl·t douii cai: una a Vh~~j ~.i alta nlr!2il L,eg;U (M,a1;~i 15.,~ 17)., Bius i\U a n,or~ii,:, ,~ 1~5bi! mar'i2 dOOi~b" e ~.n- fa~~ doer 0']1&\ ,r:X,Pll:o!~e ~l ~.'Intf~ (:ele dQu!tlJ oGd» (L, l)i «Fiec.a:J'~i :~;.lt~pr.Et.StI"G1' utenH(:a a Leg'~~'f 1 cE)s5,fa la t-njjlo,cQI ac~s~pr ciL~ -" &l, C!opeTa nolle V~0~~ 1<e' tmpa1!'liiriei lul dJ~d a dreptatll. ~I a .P~'I:!Bt lUi : =ll~~!i, O~uiu:L'ez[:u ~Mat~it 1;"lh 52), ne~u.~Q.Ftal~g,Et pe t, ,are Or vre,$ ~$ pe a¢:ei'JJ.s.'t~. 1.1'~etn Ve~l.'Liu~ l.\estam~1\t. F.erici1rile liltdnteQri:1~. ('l.~,~tl"\1, Dumru;~in~ fn ... nu 8iin't 0 ,a;lt~ v,ersi~n'~ a D ~alom;a.~ · t: if.J~:n--uli'l duJ;[at.' ni Cle~H, In Flloc, vol, 1uL N cutu tea Evaogh,'" bl!' :s..ta lJi ~:p5 4). ViatullletIJ -'Ss,u m.ot'tl.la i[!rl~~1"u] ~& nu &e ll·~"~e.a'.za la ~~pin,~tc,' tlna, ',!um:ltEt in soriE"J,"jl'e tlpo$.' oU~~ P L' at· lQ~'l el, i~ in ~,,(I([lside~~are'l eo ~en (Fspte ~,~2; 16. 1'1:: Q~. 25~ Inodv exc:lusiv ,~1 faptel®r" lubl1"ea ~6) ,;, otItle~ ute~U o:r~llhirJ l~ 1·~2).! ~fl'Ul de DL1Jt1J;ie~eu ~i fa-pl d~ ~ptQaSdJl iv-I
N
r

j·ar In ll't~)'at11r:a l;llm:tyi·sUoi ltu;ie 'evs;ebla) C~ltls~l,e iel Mar-e D-espr,e D~~l:tl Si~Taj L ~, Petru EamB~~ ~Wii.", oJi rut.,; FHb,. val. 5, ~. 60)1 Br~ In haze; a:num]'te d'Gctrine ,de C1"0~i ~fh~lua:~U teologiooJ

mOtiZIJl.8 nu VIDr'~~tE de "_Bpt~ in g ·ner-aJ.~ ('~ in mod. a.pe;:lf:tc:, ,IFtricitl (!el mIl strvb)"

rfelra. Dar tiI.f~$nstili. nu In 3~rf~ generul, ~J .in se"n~ parti'Ou1 illr'·. De .&J.c-eea,

dint

L\?g~a. a. TO_s,t ~(d.atrj~, ~ae h.arlll?,li r~'d0\1;rLll «au '\'e;fl'J,lt». (lQijjl) 1, 17} A"" cea til 11:13.~~lljl'ln~ ~~ UEltll,tllTr:ul In~~~1 fr v.enit cu d~tul sttu., Ia ~Jred~.-,
'cIID

nY-llt~j'tor- tie perunci, 101 ~l ee I!Stle ~a jn Sin' Calea. Adevar11l ~_o] Vhl~l1.

vlJitul

S i3 dit pe

d.~$cJlle: ealea V'je~U. [11).
r:

fHUD tel

)J'llIx;nlJU~:fte'U-Cu~!;;L

un
IT

p.r1;un" ,B[tnutdh~~ eare sa G?X~lud'i de ,pddEt Ulolat~~; ~J adc ,ar:e.a. 1~1. _uma ,utS· ~U..(1 Oor" 1(]~ 20-~ 1). met sti e' '~~];l£it'e jn:t~rlo~;U,i~rtca ~i-~te'l,·i dHt= pe ttepteh~ virtutilo'L'\ ( f~e- S~ urti:'s£a·rto.t~~1:,'~o'_

,C'o!"'. 9" 23) are .1- b.:.:g];';ita ea .~i c~et,·~f.L.~ 'Ol:Ll'S nu pe.l~ntl-t :S~ s.e ~i;nS jm-,
'!

Vi~ta in

nu~.le

Ev~ ijheUe'i

(1

'tea.. DYtpA Gum exts ti 9 ,,,inlAntu,_I' ".~~ a lootimUf;llr Qa:r tf\~' ule ~ fL des-

Et e£~.e~ CULm spu 1 &SQi!i~li. lot: al ~lor C€ ~1€:'8T:. ~ spre El ~l oaJ ea alar-

ra.~"

e:X:'~{~10, l11a:invare

ca fit! sefIJr~ (.~. tru D .:Lnag,~ld;n" g~,p,~i,.MoralfJI tlS,'t,· £txafili 1m. Flu) sa~n~~~ttt~rd dN;rt~vnt~oo~.~l! Filoc, rom~, N . mflrturie p'lrstHl:at ~ naint a wI. 5, p. 51). Vi:rtUtJ:I-.2' ~~ . €1Mllr'lij orn.tnenUor de lubtr~' lui Dumnca u, ('il sea-Til llqi Jaoov,~ nu in; 'i-iii '~l cA Dc a'ie;~ .. frumus00vea. intcri,QEl!:E a ~(d £ayir-$esc una d:rwiI al,t~. d1 c' 'elli: poru1'lellQr evangh{l.uc-G ~ de at· ~ imto:ilt~ atau imprntJ;rul pO;5libnitat~l-l, iie ,6 se;parta 11-1ptn de .., ,Apo.j: If!g~a v,ectle 1ft oprlt nled,re~ Qt'u'i'Lulli p.en~Tu ea 'in ~xPM-ele iS~ aU' ':_.ta~ I. ee oSe mlu'ltfest.i pr:in. fapte t1ela'
eO;}r~
i

~ptele ca,pllUi un as:Da~t , -r$ d.eo2~tty a'lIeT' kl~nttt~ t 'l~~'· In1]u~, rn:J,p-o-ate W fft~ d~~, pa tu 1 1:'1'1 t'~e 5,00$ di n I1'Jsa~~ "a~n'~(j tint 8 lar,'~mx_:p.r.d,i~sb:u·Ue :It; ~t:t~,u'ni~ H~] rilce ~ ,cle. :~lld tl~ ,(ruT'!iH impG~ Ie 'sill Ii'a pt,ete tU i Jl - Of iIl{5Q;J;,t ~ ~ '['I1,'!{,.,;, ~ 'em n'ulut ~1) -I",oi Itt l'ih.eW'. _parte lin personal'iw-te,j Iui, inYilsn-Mi til. P2@ M'h:J'i' (1'Y1,,'l:','1.] li. ~;J ~I.d vl.it r. -~Hj).J~J.' JJl U~'i-r;m; ;tIUi~aI"1'lrH~ ~l n,ij P~11tru 1Pann ti i rils ~dte'tn p. p. -tv.·, f;'CUiltr~ll~ Durnne ,-e ~ ~v u ~h@~ ~-_lilxlm ~'rart1Jrbij toru 1, Gnp" e 00Un iUS'['td ; supra lln"it1'U III bingJ ~1~re dl'trg~;s;t,~ 1. 3) iubll.reu !i, • eul(I ~Sa f.'!i. u uci:Ei~ ), I:".iL'!£{ea J'I ~;J\U' cpr ~t,e fr11.J nurna] f~~u_J :reB~ ct . hltl;1r ~1ndw: .fIFe S', t e1 orlfJ ill, n :fa.]l1,~~.EH (i"'~ ,"~~
e

f_

~1

,d,

e,

lea as,
l;R JfJ:r.1n

,ran~hi', IlEl 01" heg~ll nu

cee ,il;lrf~i I t4 . ~ creat pnc~rlul p cere r:;r ut, P4;1~a'lul l'11:J ij iuat ih-'~I
U1"1 S.r:J ~;
;tl

~ i eliot'

~r'1i ~.

~.n tre p-ar-

'Jil

vt r1l're ~ er~djn'~el
r

d a~~;a ea m avn t, un 'r9t " ~~:E?~d;Qgtlg)). ~'r b' ge'l ' fmil't '?11;1,U- 'Vill; IconomiQ. 1}1 D ] n ,il!i~o["'i . ~,n1, t!t)r.l( ~ z~ in ti~h:~[.it _[~a lnl ]~l·latos. Duptl,

os nrt,

Lo~~~P,e~j [;ege s..~ '~Qeut n

CU~

m'(\1ij tn c~e' &f: eo.J'~,~fl ttt-:'il2a tOit!; e \rif,tutUo evan Eli:l, ste c.uu-'0 pj eta~ii. Jl,~ es e 'p:roeZin 1.:i ~ i ~ tlvtl jJl t~~t:e v1rtut,n. 'Cu'birea e,r e eea j'nPll' ,-.. dar ~j 0'9'4 mal. a~ 'e. _~ !ribUa 'rn~tune>~ fI, lui D1:lmne:~u. eel

nenne.

mm

rnt atll~'U ~~ ~~-a5)~
~. -(l

cre~'~.inH i11.;t mal ~fJ dOlo.l.J 1u ij), (G al, s,

.

2lJ, 17.

tls'e ~! ,a'r;) crena~e de iullire~ gfin~~nia, 'Ste numitfi; t~~nl~a l.mparHtlrascih~ (cr:f. - urneri
.o,j g ] 10 9 f" 01~"~ 16 : 1J lirQJd~Ufrli 11 D{.~}sp~e~;I_!fl ApQ.:ftaIJ, h:f i1ScriWi];~
1

~dfl'bgij,E1 cl'\\1i'n~.

f.)u~eii'~(S. aO&] M m'n , t'lne",~a t"l.ld, ·ue~ te., 1b

lrne E.!lem'entt;U ~nnstftu" ;; , lJropriU, al rtl0ral,ei v 1 -' ... '1:rr . u'lli re' pv~~•....: ' .... E;$riJ1ij' ~ . nu'm-g~
SUkbHnhJait
-;0=. ~.

!lllb $te, Dacil v n pr.l . c 'V'Ul ~ tttl Mau», (loa 14. ~1 ~i 2' j, At ~ tli! texte all; E~_'En'15he1ie'~ dUpfi WfJ'rl
<.

'iZe: ttl"

'~t'Yiun('~J.ee]e,

~~

le

L"'J~r P[;'·

rlntllur ill 1
(I rd "0' . ~I.

t1'

:J;:l"~

f1[tti

~Q' ~

#

I r I ~~;4~'~ill';t:~ ifJ.l"1-Q-'/Y~~ ~
~i~11I
Xt.I

!\P~t"DHchi r~~ 1ID'!:II!

Ut·~~d.0., I'(~or i r~.::"5,._,_i5 1l ~ 1\, 1~
1• ]

dUiS'pl.'

fir.~J'jl~

f{Jl~,r.J o@J ;11 [C1,iJ!2~~t%lri!;l Old

~_CI

mr:'l·

.'

lak',

~,tl 1I0Ift -.;-1

O-QS~ r nt. 2

" hihi rea WI Dtlmn~t~u. p~ t1. 0 parte, p~~ 'k"lr~. [6!':mala a poruncHpl"_J1 0' morLl~
;r[Jll'il

~\1;Un.. be_Hr.e
Cm:"~

--Iflli
le,-:: N rD'oqrqa l'tstQlogi~ de h-.,l. ,AI 1'V-1 SrnOd ecurjfe~ n~ eare s-a tinut lin. 451 IlL C111ee'I

1'1 1 Hst.fI' "~a

~o@'

:hntkl d~ !"'l,ot: C , e~~nul pm: i :ae~~-e pm"unci.l~ din ~X1Ztt'i lubi ~'1 f~l~ de Du l"n'r.!· :lJ2tL, • a;p.tI;cl
tine
l$ .

:rn~ f~ce, rIU~p~OijLPG~Lw,! ~ j,¢ d'~i,:i¥itlt ~~ E"'tt~nghE!J[,a mbh1t. 'Oumn-: :leu no '- mJntuj din 'CW,;B ht11~-m_

Jj 111

n, E1Z"";

~

l;[

_~:a,r

prezerrtll a oea, :fijO de eg'J~~pl *'1 a le~l:J.~i p@,pRH, rlornnd ~B rlo:~ fi:rn:m€
C'r'e~llt ni t:!o 0
'01']

durJ.( o:rf~ rn Bi,t,;'nhl, In Bp~opierea, , rms' ' nl1,hop61ulut la COl1VOCllre~ tm,l=o1"a.1,llh.1i Ma.r-d,an,{4'~,~-457)~ In

nezeu
I·t at~_a

~!J'lestotim"l':smul 1('il. EnE,,:, af."1. flrllJ ralt2t1r tl on rfi!t~ '\t p.o'.... zn HRI TQ~QGlCE). OOnda[i111in"d run· lIor! '3t'IJU estE,l- ® pieHl te eVutl,g:h :>;_. Jf'r1l.;latatl.JJ:.l lui ,~~tihi ,m\u~aH din, B~, l't 1i!lP' J,e s: nt ms:trultu~ntel,~ i _- 'CQ'I"l st~flott nQPot care sU5~j~~n , ,~. birii, Tn fCjlnd,., ':\'U !.EiIpLa In ~1 J::: 5e oiJ.F1a 'LLi"iltre:a • , $t,jt± 'ft. l:lj:,'jSt.tHi ~r,l! ra;utij. d eel c:e ~~~r2~' '~i p'ri)i1 (!"~ 0 rrum:d 0 ~hl-_ Ul"a fire (mGn09; pil}'..; filS)" tea du mn,~z:e;i$cli, sir G duf fk-. i~l~ ~i pe::n.tru ~~ tf [ll'Jnc.. To~nud, de
• P1L'ict - , UrJ, C!-I Q n'l• 1:iiIJ

~~~!i]!}la le~te ~ 'rr'-~~ ura ~,me~n i0,1 ~hL~CU. g' !

SJD t

faFt

t~ le. f1.lbiri

i

i

~m).

" sp:rr,1 ~,!;'t, 1" [--!

e ,ch~

:r i1 .'Qr~ct~ (, d,o.cbi n e~
r j f lsri'rul

,'runt;,@:tu
H

problrzma

atom

"1_

j

o}!' H t,

~nte-rprebi

est'

~ Ea.,

hr.'i~t(:llQa] OlE'.
m~3nQ...

d,o~~ mati

lerezli ~

'l}i

4" 1~)~ CoI1l~l1'mn''nd nre~t rlnnismLJ l, ab'lodu'[ i£J,t:ir.rnf~ ca trl:"is I.OS ~s.t~ r.' H eseut in dOUil n:ri (dio jphys in), fUnq, Durnnezeu ~.t1~Vilr8t :~t Ul11 "lQ~v~r~t. da J1 U in douli pef;;;'~;filtne {pJ"OSiOp~), El este ini["-~dev'Lf unul Sl),Dle ,to! S tu .fUnd i.1'!sT.U~t ip~t'ir:L3ul Cu vj:n;tti1ui h-rl Dt.!:r:n..-'}(C 'U 1 1.' ~ttir, AsU~t! C1P,flFlL 1 Jul, Durrmezeu, Un.liiI:l-n"'H~L~,t~ e roe:i]~ 00 teseut in dQlt' natur:i {dID ph}~d'l1} unite 'In mcd jpo~t'Ltic! (~r~
jJ~l~1;)t (Ev·.

:it istos' es e- ern urde,.... 'lfJru!j d 0 fin¥l (V. HOMOQU$I·8) eu ujj.ffienH dUJjtl unuu1UatJ""'. El are uf] e tatjon~ ~ ~ L t't~p nU!l(:ut dln I 8:~!' ELl' ,ui ar I3., ~tln' ;J:'-'\ O~'(ie (lap'" .$~ 11.lbi11 ~;rr~' rr,Qil~ l tr',u! ai at"a ~ de

fir-m~ ~a USU

care ('On'lrn,fl er 'zul ~I~ noua .!ttrll11i1la hris1;o]o:gi.n.et ,~ nu (~a. pe care .. p~ Leen 0 ~{I!;tg~'I"~~$(;" inh"~e ~>('r-lijJOiv~-e c~t["e epi·· CJIJu'i 1"lHvia:n _

d "crt

b, Nleeea

pdn
r

indLl&tv

nulul

,H~.'nntl)J'1' ~bc~;d~F~n~i vUe~ ~'~~..tl s.e~ u ~ p.r.]
~~~ eu
S tned

Pr in .e&n~,['1t.ltl 28~: !ii~clld~II' L~{'U'\cn~'~ Consr'-nli~1}polll Lui; «noua

380., In
ul

Bij~rh~LWI"l S:i~nQ dul ~",I 1J-l,ea eeun'ii!c:1'~' 'Gm~"'S~rl!tl.~e~€I11 a
HCHll~
11

dup[t

de Rom,' .. ~ r!nu . ] dollea nut ~
d.

hi ord~~

,I

t ~', .yet 111Q'U r~

eanonul

-2. D

la "fcapta
DJ
~~j,~(,:

j nAl~± :sel'

1.";('\IU-nE)) •
J rn

de patrtarht

u nul

de Ie I'US ~ li rNJ

asernenea,

,. (V1 PEN_.,.
.Ji8 ~

iR

r.iB ,r,1 e : PrU:,[1.±t. D'jmrlLit, Hg:~

~ i".l1rH i11:..l"'o;Ii, fir "~5.~, ltnl\!4~r:-,;ltl4i_O'f;, d:ii:, rerr LI, f\tl~ ptI'tiare~ lor In 'Clout 't ~,orH ~,i\- 'rl~~ 1:- 00 1 K· :S06l;kt~still"J, T.b C'(I. l'rj'l at di-ait'iElGft}r r~r ~epai?',H lot' 'tlt'Gh~o- C ~j(l It ~dt:}fI und ".fll· A F mG!'rd (i'.n (.111.~rd II ·,e.~l r~stos), Intr-o singul"li ~.ers~aTH:1. (proNew Ya'rkt tXI. ~. fmd II' p, finhU,}a., Hli .,
l'

9 c:h im

am, ,

lreH

l~J,j.r;e'H' J C! r (~L~reJ.Jt6s-)

'irjloJ"

(~, lnkito:s).

ratl

il"t~, l

j;H ff Co.{lt:n;:;:S, E"d HIi:'!u ' >liIu Seult 6'2 i M,('rn, , Hls:loUe tlcs

r· .~

~,~-,["~

Hrjstolo~i.l de Itt Calce:l· i")1~ ("I~Jn:sti tUlt: un p~B, deqlsiv un dE.zVoll~'~· "tt,,Oft) 1~1, r~~tirw lLJj nlve] l1J1.~ v r~.;·d o~]e l tTei ..ffl at· ~{IO U d,~ 1;eo iGgi. al irnpu U,· - A.t~:'{' ndtl' , Antlohin ~i
Fb

sopon) ~j

h~o!itas {r}~~9."~nsl,~)!

de J

mu I ~n

~e ~rcl,

ri ind

l'~pr~ZCfi

t, L te $ t

! n

~n (d~:rl!'~ ~~HLlllo!o, X';I( V I, (Fy:j~ rrr. ,ip • .5,,1-, EfO T;r" ,t J' It- i n r ~()"'tciu, ,tliodfiriUJ IUi,s~Plj.1)~1C/f tI s; Chr~ N trl A~(,'~rnd.r~ ~\ QJh"t" Mt'lr~?rull(' KI!r1{1 t~hl 1 Tll11J ~1~r~, l~r~,'p, W ... !=II i Iv ·fr. p,}r- h f1[t)~ d Ak~ .Lm, 'tIt CU"ti~10~ }~.,.!~W oj U'r ~ .~t.'iJmh1l'I. ',0'1 'symi,t'i ln ,~r::.lt~
to ~lfl~lh
r

dt If)~a!:r,J(j.J'

;;;isttJ. aaturile unU~, ~1U i'i 'rll.;'l;d d~ is\] bs it tll. II t,.·u:tl1 ~s.t,; C01Q'51f t"h? l~~i"e€H, 1~~[1!~'"~' 1 esto lJvi_n ~~ un "['.
, ul
~ !Jls.u~i p~r,sf.ln~n 11~jUluiij ~:u lOU.
1J,U'I"l'n 1

f e1,r)S1i!l~le ·d1Y1.'l(Ui/ a<'ii~ ~Jo In,e:n,S d 1 !":Soun: (s~ u 'de [ 'r:il~'" 1 ali taJ.-('~ d Q )'1 s.~ItJi,l;:!f.t 'in -, re su hC4~tiB
P

don-ttl

Jf.s;bi~'LIkr'l;t;.. Ph, r{,~};4), 1~t11 ,N, :':1ilu hfi'.l I \, tl JGiJ.t
r

5ill;

i."7·~, IJ.~-

,,:j';

,t:.,

00
L

P 977},

~i'j,

n:R

'vu~·

me
l'i,

[;,1"'

i'l r -..,ro[
'Is '~~~
'i;;'toal

~~l'

Iltp.rJ,rtrrJt~(~
'lIIWl'1ir,hJ

-p: 'j 'i-044 ,,~~~ute"t1
~) ~

~i:i~"'! l·!) f '" 1l1r1
fC

n~ I i
iP'n':'1l

SI~m~IJJuJ (II tv -r. 'ff 'L!"'JiO':~JJilI}, 11 (I~Jr51), nr, 2

~,

l~'. r~~~~L~
flii-j[H!'

.I. Rlimuf 'Bn",
$4 dUj)i1
~13' Um t
1

r:I,,~IJ-

tiohi'anil. ·r~~Htfl.l~.'l

t!urn a ~,1~1~'1~1 ' o,lq~ I 'cl an«Phlsi nl!at~l ~~b!:iPf1 R.

lJWIT c &4-

~!~rrilli"

."iU3 !t.JLlI
(l_l)'

klroprlet' il . .(£dtp "~to~) ~1~'arel, lUt u-·l s.~ pl~troo;~.Eb ql ;;'otlr ~m·~ Intr... p~r:SO~l')d., Simld' o ace P~'c !d,1G)

to.
l~

~d;n

n®.l'tJ.ra,

d~~· difoi.;"~n-

~ ~ til .\.If 'Il!rGJl, i[1 ~X~ (t97a~ 11[" 3 ~

or tJr~ r.ifl

p;. 17 I-~J t ,

I'll . ~. pun pe "_ d a:dlul Digs-cu',a1 A' nr,andriel. (',aT'~ fu .Stn,od;ul cite 1a Ef~s din 4 ·9 tea bjJj'~se'"!.iJ 'lor" p:G Ell Un ~e. \ 'i L1Qd 111 H ;M:lo~tiil. t !!,.:In

al1~~emr.~tisfl,,}~ &1~

sUQ' utul

Chl-

SCf~pttui" ~Ld:k[l Us't~ carli!or a~0pt~Jp de Bis~,rlca G~ 'PHnd sf.;rise s tb insplra~;' D:u.hul t S ~~tI 1$1 Gu.prjn:~r.t·ui r: vA~t l~,:!C U mn~~ei !jrGli:. D:~LQ'1 ~n !ipil" ,.tl a ,g-i rtH Or ('(;I TIlMi~e ~ ~b~ (;j itr~,nit;d.Lllra

~t;1!,~JuJ l,· l.Qgej: ~T~ tu ]e.Slld ; 1~Ca'{fonul .!Jintei

Cr_O"_

19(.

1~~HHJ1

mti~ur',:r 'mal m ulte 11:'1 tc-

78

dCSCopJ;;l"it'l rhJar
.1", ~

nu:L' dJ~fhlli'~v 1a !iEtr~rltu l t5e~glul~d 'L .111 cad!'"!.:], t s i:t:llgogU iU cl rli·~ d~ UliHl0 I-t1. Ireluat Dis rica. ' r ~tIna. ~jl$edC'u prin1clr'; E1 ~11cs c~na1td aJ~x~LrHirjfl all 5 p,turlglrt1.a. care ruPI' in de 3~ de t,,~;r'tl I mpmrtit· cl u_D~ , ':LLp~dn~1Jl lor. CSlttk '.l.swrlce; Faerea, J c:'iit '~\ ,Levi tiG!1Ji, N urne r! ;~ TIett,tcro,nn,mul. Io~ua NEVil J1Jdec'tnrl, Ru\ I Reg:~. [J B.er!1:~ m R(dgi.

preQ.1rti"l ~-t nu n tir 1111 lor', ·au ros,' ~'~ fir, bHj~e de TrsI.1dl.tNe (v. IE) 'C~t.. . rU;HH r Ve€llklhll L Tl?stfLmen ~ ~-a. Ier-

men'~~iIir~H ~tes,tor c~~

(II

Ttrn

I

S\ 1 G), in trbthlotrea

rn

Sfirl'lB" Sot'.illJlcU~
~i

III ua.n~'ni

nmJ

t· 1, Gru.,£lte-nl, Ef.eseni FiHp~ni. 'eGJ 0 _"e.2'l:l ~ 1 II Te&alon fee [1j ~1 ~ 1 Il 1 'flITlo.teoi, Tit~ FHimoill, ~pistoJa tfe 'Evr· 1: epls tel] Ie 'Soburn ke~ 11 ~ Iacov I ~i U B tt "., 1. £1 !ji rn Iean, I 1.] d. a ptn.'1lliI1 ,[,aft.•

E'I[@;nuhelll; Uf}.11 I\.Iat~ii c.l:UlJa ~l"eu, dllP~ Lu,ca ~j clu.p3 ro~~.nI' lG.1iist[~lele pa;u.1fue ~ Roma.ni. I .~i Certn-

ea linspiF.clte ¥i cano1'l ice: eeJ putru

cre~Un~

1e- AOC!l.!pt~

~]

~e recunotJ,. te

rr

ca-

1

_.\

Ecl~'zj~}l:ltul. Cjnt~Tll:!'W; C!lnt~ti I,or; cfirtUe I'rp etlttl]
I

\Te]'~l~

TY R~g'~~ I Cton~t"l. II Cr(Jni .~~ E~tir~ l. N~'I2mia (E2dr.J II). I.st :fiJi ; C!::,-r~n d.tdactkG: PsahnB, Iov, PmSalonilion
f

C\~nGUnl!2!e bif;iierlo_ ~t;i_j ad 1M Itorm~~ ~j TflguH prhJf1id ~ i~~ ('~ stintJ, ~lUltLll,di~dpnn de'f.'ul:ni .rr-1OM allismu] Qrgan.} z:,au" a ~ L j'1.tri:; 1it ~a ~ bt~in~hr'l lIIBc.a lm"oTI:uJlga.t'i;:' de. stneade
,2',
r I. i

li11ijcrHe lui :r~,remJ Oo.t.ofe~f rna-rn; ~t Avclie~ lon, J,01"lB. ..o\rno5, o· ~a Mi11ce.a; Nauru, SoIonie, Avaeum, ,Agb 01, Zah~riEi $i[uif:'El.hi

ce~ ~ IlS.a;~ I

TC:ll:JJa,

!ez~c~j,~l. Dnnicl,

me Cv. DOG·Tht.A); eare ,C':on:si1tUl'e c-

J'f!:prerdnt~ l~gj:;l~'1 la biset·l 'easCii ce i:orm~ i:U'·~t hi e ~I,ul d ~pilJ] 111 ctrrrnni"~'. h at_ru-~ de doer~crnQIQ"jf.(~£.g,

ral,

ClJ el1Le 's~u ]t)e~ie., 8~H rc.~rnl1a'r1 ~~, de P,u: 'n1;H Bis idl tn ge e-

n

tinia (sau SeptuMghJta.) ~11 lcJ 1"8 r-~ bu 111 diE' ti t t ~~ ft~losj to{~r.\?' d e ~~1..n jt lJQP .;:J;'\I C're ~ln,t'lO~i alte ze' c I:n-rti ~tt~ =S-l-1.U pnstr ut i l S,-LUT u Hcript-urtl ImpJ:'~'llJl~I..!U eele ¢'f!1'lQ.r.t"elf' ~1 eare 511'1t [olQsHe ~n ~ult : 14:t,diL Ez;tb a In~ 11' "[aos.b i~ H l\~U,,'n~ h~i, In Macabel Tac'Mt, tnteI@JJ{.'iHnea Jut Isus St 11. tnij:~l~'I~(ThJT:'la lull HolcHl'Hn" EpJstolbl iIi" r r~m'ifl .Bi1ruM. L r un mcrnertt dr:l (.{th.·~ nrurl 150, ai~~f'ic·a a, Jixat un elHi Cl'rl 01 s ~'ri' r~ lur '~Cftc ·c\lprir'i!d E'\"flngheHm hut
IL I !

d:l.rti l,Tl5)::lil"fn.a,~ ca~?prei"(!. car-e r;e gas~C' ill Jli'blte, 'Ebr.hJi.i~1, B,blk lC~-

(pl"cn'e'~L. m'i.c.::fJ.

In a:fara ~e ac

n.l:'i~ti (c:rro~ - ftnj~'~ (2~isj I ctt""otr~ ' nete. adl.ca reguli leJ'lU_l1'~Clr~e :de nut'01"lt,~l'OOI: bj erl'~e as !if in ran t,· l~ d

blectuJ 'feoJrr ~ ,,1 ~lre indlcu ecrneel . T:r~dtti.E!i llvJn.cl ~:Brnc't{il'r d de ...

'S'~

Cl,eWm hul'r.. D ar:i fwo~tlJ ~~'ifJ;n.tru'ate ~1e EIlU ~ost da~ c n-a ~lO '~ .~th'S.f ·at.unei t'r~'~QlHl,t;:~~ pnt Il re,\Titt; tt~ 'hitT inlo~uit~, Biserrca- are nu tlumcui rr1'iSi,urrea de ~1 1~drU1TIn ditSbipH M cl~f1J III t :iii \~;:].tu ~ .. Hls:tOr-~h1 ,t1 l~~d,Lor, 'i "11 l'e:~ pan - bHi' '"Lh~a d~ it t~ p~'ffntintu. LO dl.V: rs~ ~i' la'{j' !1i roomel"11te ~T"ivte' 15 2(1........ 2!): I Tjmr a, 151). E~rcltin d ~ce1'J~ 1111 tor1tiClhe. B i5e!Lif~ atel pH l "]1{'(}nOn~1~ (v. lC:QNO~UEl. ~-

clj~c:lpn:na, :'1;.11' ~j "~rg,sL1:r;'~afie'aplic:3.bile J,a ~J 1L1a\i glJflc']Tice ~l 'Ilala'bil~
p: ntr II

un 'op

~+

11

Ii·~

IJ.rll)to5 propcrvad. uN) de ."'L~ plHi.'W, ,'i cure 7{J~ mC!Bt~fl Nou! T.f'S-

de C;QJ]ditiUe ~I TIece~U~~'~n~ i pns. tOt"a 1'-'"De~j ')[1 stJl t·lnHJ~n.~IJ8[·ttc llli1N, i,N\!Cn~j~~cmrt6nlC,l

chL's JoIns

~t~

aano(J,ttet,

iI

f.~lrH::' ~e

'risam:"~' de Pu~U~ din MI'u1 ~jij,IAt!§lnr.;]st~ [a 11s't,n eu ~
rtt1JJft('t.,
I

u

c"

l'ntr~Q

t;!t! 1·

21 ell!;'- eii'r ~i

ca:tt:·

Bl~~Tka

fo' ~abor-a:tJ,J in me d siJ'Loda~. 'nn tl'rl l~ ~. refer E± ta ~ pUiS!', IOU i1.11 t~ounJ2IoI"~ B) s fj' tn or" p,~,~'k'i' c:~s.ilon ~lilro' Q]ll~. d1VPr\, 'ciQT.I,clt.,11't~ . le:-

'~rto<l0Xa

;j

cu . 'VIU

80
lH ) U a 9 r (.II -:
t'>Uol'·~. ~rL.l,d. ~ I:). BtnLII~{~" CJu ti II res,
lljrot I: aIA.[lt~.fl

'"nl,

h'f
.

CtJm~'LIO

'I

nU.

EIt[Wms- du C'I r~

P.{'l~~~1 • g,OOI ~,

A'Ll

r ...~tm I" In woJ. 'fl1J3 C::1l'l.H' h r,r ·Gll'Jtff.. l A.I1I~J]o.R1;Ui.$ln Sym'T;lrit! hmL. Il rt 1... E, t. M&Villll S.I:l.C.K, '[,rJilt! ~tli lfi34. ,j 11 1J.. ::wtanHr~~~, ~Jll'J'/r:a vrJIIo't:r.~1[Jn ~ lwll'rl'r1:l(j IQ~~cd~1,n ,werrlbdo~'i~ll. XVil, p~ iii. Lir, 2. p. Uij---1. 3 ~ !d '"~. Sf1rJruJ

P!Orov"ky,

'J.WI 2~III' (.;('r""!'·UL!~V. l)(lU,t tJ~&f·~ l'JI Ci]UIIJrh"'l'~y oj

taO;

~de iLl trnel "lLutc,mteti h:r1~Ui.bne! parsnnale - r€s.peetiv ponU(r.:f} roman -. ehi~r .rtd'il co,n:;ensu]B18er'~ H. Nn se 1'0 . .,to rat.~ ·d(·t 0 Is 'oI'it; fl
l;t:!,otOglei
V·a,

~rla:

ctLbnli.ce,

r ...

I~

muhJ,i en .tstem dtJ tnfL'He lJf.'opriu, u~ djv(!r~e ~;.l r:i{Hlci(: : patr-ifl,li"~1 1t~e~ ill v~Ltt sau stlO1- sth~'i" ("oV'ltr:t1,,;R~·
!Citl'nH~ rSriill?tila

OIJ d -'~e:I!'X'FJj nat or tH11zaT a c(1toli c~.~

dare, nurne

~~ e:ven!n1

Vcml

alT1ir'J"'tj
1

~"i1."t'1H'

fHE"l

~l :!:o!.lIOl.l'liciUrlf.<n ell. n.. 1. 1. 611, Pi A 1_~~f:'1 GU~CJIJ1:..li~t·1fi
DLJ}i

li~~~~J i ~I' -v. 'iI'f 5'i~ Iii; t,h.\!org IrJ J .i' :J~!iLll if!l lJli.oI to~~GXI ~'Mt1ropoltn on 'I~I'~Ni;, KI X r O~U1ll 1 r. 7-(3. ltJ. 6'J--t~~l_( r E:p.. ), W lH'

,I"

'H

nlsmulut», u-01j~'oHd!6IJ eL uH:r~lmd-.iti,nismul u~~ anti-ecurnen L i1TL1,i ~ «{lgg,'l .... ernurne ntu.%>="U, 1. In prltJ1e~ s~'9 L··Oria n lul ~j Oc1

im'po1Jl'~Vt~

~mQd.~f·-

k·.I' rfl"~lWi·,i ;tlri"aJ't(:n{.ct '~'lUf.H1 To~~la'Ji;.r·l!ft, XXX,[ : I mHH. i' r, I, -I. Pl. :ltU -J.li"'"; ;roll! I I U .~ riiHl, trnIJtJ,t!...t!, sf LI..'lHII~t.s:£lm(~~l'"ali~!iJ idJ i!1r~~~ ~r<i(,~rll~ 'k f.'tl(lU re, I rr!":l.Wdl r\"'I1i'U!d[i/"lll~, XiX p 87). ur. 1--".1, p. .~~ L III
i

P 1 :ll1df .Hl. i .~lkl[rrl'.

2c ,(.

dd!2l1uLl 81'£1 tn rl pl1ri.& comllmul~ CatTe unul P5 P~riu ("j~fl' nt, epi,sl~ [l~ Rom~, B.~l:'iff Biit::rl··U. din C:Q~ l!;nl~ i~1 leo Iff.! tura: t;Q .dhlsme!.e ile BC'olo. 1n 154 e]~is(.;opul FulkHrp dL! Brnyro". cere "piSCOpHJ Iul d~ R~m.'Lu
Cixcz,e

ctdcnt.uJ.fl ,n
'JitH~j;1i

rnul

r .A T.·,LI'CISM
SoUU

ntomRfia-c a,lo~1'icS"
d1n part~
OC-

gul~j

sa

rornun

at- 'trn

p'B~~ehd du:p:::'

1.

cre~"l1I1i~mul

Cons\t.antlrI

rtet"l'loglu 181t~n.ti ~; tradi.th: B.I'&ed 'iI rtlf'jtibLne~ (lu·e s-a! t'ra~t· H~ELL in Tca"-

tloetrln. r ~n

in~l;:fertuh.t

roman) :

Ear '.. 8~

e!tpr J 1114~ SinOi.:]ul·

Cerl('~d,on~ "1'11 4111 '~1~nmnll ~'8), al doH ~ l"!tt'lg 'I lct'aL·tl~lj
tBra
pcll.'"f~ ha te 1or ar
;i?ttll1 rm , V ·ch i.

1M 32 ,ntemftl... i'l C:tl~'"Lsti']'T11lnQfod 11 at 'aurl: seaun p~tl"ictrhElL oh~(I1~ la

dti odlc~ruJ dLn

1m ·:-113, fm,ps'rl.1.ul
l

0 i"a--

rvrhm Inr

rna

1em atttfl

tr~,d.l' 'i,a '~.eo'.o~'I·!a g B·~~ ricUor Hasi!lri,ierre de car '~-a, seTJl:;LJ"R~ ~;, 10Ll4-, r. t' e·~ P.·ot<:!'a't~lf!lll~nl, .do kin;). H~s2rl~aor le~lh~~ di.tl B;jj "lJW (Jiet. ~XVI.). prin ch.evJl ',~
~:;.e~t'IJ'

S c!H lett in. p&t}DaiJf~ ContnlRf.ljc;n'm~; I tOlctsind mCtod,tl S 'ol.iJ.S ~t.. . c~ tomU1,~fi, CaloH [srnul '~P decse-

tea

rA.teK.: nd 1~i'el 'lilr 1

du pr1

All t ~011 i n::.tr~ l~
~.a8kl Lli Bt-

Ft6Trrl~ Inn i11-·

"lIt

u'f.'

i

s,GF1r.:U t:,tLn~:
I

'In ~rnT ,.

a-

p:\rinUi

A·~,~t h1l~~e
:1

dl~ !tfHm1

ue
L ,

'i&'(ft'r Hippo (li~ 4~ni" ~nroJ J;1 sr["is _~COf1'" Ar;~j,'~oL '~~l 1,n1pltlnm-1eolog,].q!~ concepfeshmt1e» (tntre 3PI . 01)". «[){.}s,pre· fl! rUc:rzofh::e pa;rtir::ll~Ire Iii ~[,:9i.n'~suh~· Tl'~il"'e~~, HeC~~Jl.·'· Iui DlD'II'H'le"- u 1 I ~ ~m~l,,~["alr); $Jnt,;z<1 '111cl.tlf'l ,.,in Ii ctll"'I? ~t1e dOC~r+r-Ul Cbrl~tian!Lbu c1,·. 91 o;ni rndu "0 in dQg~r"W p:rfjb'lcn,atlc1 lid g.rrd e eel &1ar (ij' ti 0 ) -- • rc a TlJ .dif!Y .d~, (t¢.·orl L! S Hs[,~,·'"~ie~ ~,')lkElhlG~ll ~MlOl'alfa i:n l~bJ» ~1 «lllr.n~uJa 'LII Lh)~~ n~c +'~s!,...: U Itl ~.:--l1~ rH) t r::'.tI ['TI:cte-· l ,P' l~toruH~,) 'I ll~~a rtst1. M :3pus'c'an", nLl [n.tig.kt-e:r:iil~ al d'£'IR'n'le'~or, TilliLH1i(·~re' se ,kl1r:nme eu Isid,lH" d.e S v1l1•• r ~lHt !'l'\L.d '4d~!i ~n 0.(1"']1 ul Vat~ '1lf''1 (It. ~Sl"i};, in(lludeI,ti &crj~·od J' frkl It (l.\\llb l'ius. rv dec, le,e~-iuliG :trW'1 1£1 d~ ;niildll : lril]IEHJ'I ep.ii.Sr;op
i

b!"

ml!tod tort"ILUl,,:, Hr H'~ eredi"flte. 1o-gt '~~ lui

rrrf11,tipa]e:

fixu,t [; ·xb'iJ hll'!n a1 H,j.bH-e3" 1n IVulg hh ij1 I s~l"itt o monO~1'anl2 IdeEJln~ IOum'en1 H~tr[~"
i\ugUS' 1~ dt· Tliag,Bl' tel epi. (:op I

420)"

(~:R1-3H7). l~r{Jnln·ilri'r.r~ S~l'ido~ (~O-

,~. 1 e~re

.

tIe

l.EmO) dupa Cijfe do' ~rna

·(,.\St~ 0 (1",

i-

I

Lybn

(1"

cca. 2f) 2" or1g'
r

~HUr d.ln

Ast_

'c:

r

I

~'nc~. ill)3dp~1111 ~e' Sm'; nil, Q ll~e
LuI up ~'Lol
QS)
j"ll

sfTrrL'Ului Roli~afp
f}UJ10&c.JJSEl'

RiJtnut, [Jt'e-~ fi

!J'1 ·~ace

6an (I _ 1~Ad,\reT'.sus lrae-.J, _

p

S£nl-

0 ltst.i.tl piscopilor ....,1.~Llll pcu:.wl

franc, de un{j~, .aparl~la atatulal pDl'ltincaL b1 eat edeala d ],t1 Ro~ ITlt1,. Hi ,~01\ ~4IrDl t' 1\ :aN ~~1~", t.e OOr0.~111, in'[Jel'iulUl IlfJn rnina pa~[l;"\

lIT.

tJn

gttEl:f:o

, 'Ll'u~, foat 181 dinUi) - Qste autorlll h..r;crari1.i ~~R~v.,el,m'~lf1 res.pinr fil

istQ:d,""tl, dOOi1Rte

~re:ziHor . nOB Men:; Ii):&'O 1 ~ Df.brna. rna tiT: in 235 el !.re ~ seris (IlTradl\ia ,:qJQ:ql,-G' k 'll; T: . aillan ~J:.e' ClU'tagm 1 (eel. 155-~ca. 22~)1 llrl~ mul ""Til LQE' 1n latina. I~l're.~t ( illH. utoruL mill tot' $cdm'i. ~(J!lerl1ht, '£)i a:po~ l'(J,get~ce. :{Ap~bligeti~u~»~ uC~l:ttTa, erozid,Qr» ('c(:u. 20Cl')~ ~(ContL" FT~
p

ge'efJJ

g~'lQz.ei :hllst)); ~c:riBifl

Im,potrb,,~

pupH

periul

I:

Bi~erj j i RomeL papa Ni 'olae I .(858-'~h17) illl\~ W I~A 0 Q;o\ect1 IpO~ 'llicll ~I;' de~iz;] papal ve:ehi (D - r.r ."tali·i lil .... se), r-eclat' &tbl 1 a jUDU ta [! H SeC, al :r.X--l " • ln ~,!l~ustti, atm(j.S.re,,~~tsa. 'Pt:"~"" au - I~!ihigm' n lui roUe I (('!f'BJ 820 d,e P

,~~ p'f.l~l1atill

c:u

ip 1m ~1 'tar i I I ~~r Invc ',Et Gt 1nsls ten\iL }i!e.ntf'l.1 aJ:g;t1 ITII,"" 1Ul

c -'I~Util atc!t1snttll' " pe
'Lu),ivers at

ace m

cl ' lmJ~'!l=)rt,!l;'nil;p,

api't

os

(dm-

cm~

al

dia ((CO·:etElv;1l1s·»),

salle)

xea5).:). i&,Canba lda-reion..»

~ Mit1..uaiw. FeUx din NrlJlmi=.
Cy .~inn

«'e!ipt'i~

-~n5'C.9t.e'
1)8:

lna 258,! nmrti:r 1i .-pia~dP de prestl,gi-u al B,tsen,t:H din J'4Jrica_! ~ t1~ tor at mu.Uo ,saiso~.i P(~:stO'J~,al .J] I e a] un U" 'trabL~ despra «,~ tatiea Hi~,

t+

r:le Carr.t~...

no-vol. Un gm~d Local Ia C rls'l"ulld= nopel (Se1, ermcltunna pI! papa .Nlma

ea

(in a,83) nu s recunt/srul

I

r:ai.~.riarl (l~ Cons'L.Bn~-

tuti te illvlna» (3104~i,l) ~ ~. L1... tul !kLf:in de AqJJi1 's (4" 410, Dad: de Puiti, r .(ct('fJ. 31.5'-367)~ RU c;,ru I ' onui tra' ~t itl')es~t 'I'relrne- : ,p~8a Leon I. C,t 461), e ,re a (!Qntdhuit la 1o~mu.]e:t"ea dGg1':I'u:i brlst,ollJgi,ce_ 1 Calcoo~tL ~4S1f In nc~ea§fl ~-.r~oa.d'_ ~. tine '~i ~'1bl(Jdul m'9 la cnrt~mn (411) 'sub papa Inc entlu 'to qar~ oond-antn da peJ..EI._Si{!n.~'mtllui. 'In concHhJ] a1 a-1~ cl~ 1 TQ!edo, m S"8g, Ffl.(.QfJt1e,~t.e acltl ug,mt 1a ·ICre~. Du] a. a.-asta epo.o~ un' tUn pl"eo~up:§.:d 1pM:clpalc a1 "Ca;~)i c cit.»'! ut ui a FOS aC1ee~ de t!- fo '1l11uI ._ eu arttl.n'n,&nt~. ';~o~i~ f,:i teo~'6 i¢e te;oria ~utera pODiffJrale' , ju~mf~U£'iiel unlV1IB;rs.ule a epls,copului, d.1?llo .... rna, In d roPL te .apa Grigor" e. beL ~M' -- (5 ~O... 0'4, faGE din' concepp:~ --6 ,d'e!~p~e Butortttlle p:apalfi, 0 dOC.trjfi"~ 000 ~atle"~ pap' ',~8.rltn (772~1~,r.;, invoeA 0 eroare. bbor-leii; dup'i .eare 1:mpar atu1 Co nstan tih !f tt . eClj,· nam!' t - .' 1 ve,s tru c par.: i! din 's't:a tal
l

sm(.ii '), La !!-all' lu, eare St!Il,IJ

869-870)1 sub i.nf1t'len~ :1.mp&N~tulw. BilSB !Vl~ eedon ~nu1! ~QJi,~~h'l ,t1- cla:mni pB ]""'~tie" In perieltda, ,9,1'm-

colae 1~Jar un al s'hLiod l£itlal 1;.. Bo-

I

S $0 ar '; lot re·ceneUjeJ."ea intl~~ paJ,Ja IO,&lll VIII ~i patri.arhhll f Fotie 'Intre limpi til anU BJ3o,......,S6p, C~rrU ~l Mei

et

gCir1ie~ pdl·~ b'u~aI'~ ls,r 111 9B7. se '~~tSBZft ~f~n~itl Vla.clfmir de Ki~\r r1~Fl(jtul prlnd,p:i:5eil Ol~,a (bot~e2,atl1
i-

via, 'folQBmd nm,be sJ v~ in lttur111 '. In ·863 at"e too hot ~ lui Be-

to;dlll predica

I

Evanghel.l& to

~ I!p'~-

fn. 9~'5j, In Qooa.std ;atrn(H~fiG!'rl, n. 1 ~2,

trHw."hlijl MlhaU C,crul:,1l'le (104lCl5S) inC€;pe pfensiv.~1J tmpotr.i>la b1~

pa-

'5

donor

d . rlt

iaUli r:Hn . -QnEJ,t.e;:ruU...

!lDpO!..

r.r

9 1, in lflm, bert. ns:JlliNd
~t,l1~
I

_5 10 i J.ie

,P.12

'l11.lolel~

dej;a de d '"xQomy,n1r;arn' ];mp~tdYa.. !i'5'edeil 'd!,; C01t , tan in"Olo01. La. r.fndul EU, pBtrJsrhul ·i}~lZ:omu.rLi'M p6 de1~~a1i papel. (ex' - m,lltl3.~,al· car .;a . Un. caroo,.. tm'f . ~Gn.a1~·,'IIt-a n !',m,dkarA ,p b'J ac ....

'p~p-€'i Leon

Bfio II,j llrei lwu)" by1a

al tortll

. U 1000000s.~nah.ll1 Hum .... prll1:jl~i de Pffitr: arb,

lO5-4~ 1 ~~tU pu-,
tei Sofl'L. 1Il TX-lda {mr:!i'rt

d ~r\l'ulw d,~ Ct!nclJ naU-e~iisc'l[)pi Wnr~ti~tr~ea7..u intre ] 2~a ~_ l!f] 2' {t.~ll:.,tmtru it t . rea pf]~.i. piubli-.c~ tDi'(~t~l" run teoiQgib.Ci;) ce' ;ruaj f_ ndl 0., ~:l tl"iS p'~~f!>1i'" d!B6ret~ prJn, care lID.- , N~ZC-flm["e seolns iC8; a t,Tee~1ni~nlu,~ p,Ull' d, BnitiiIJl 'wria Utm",Lj, pentilui. oloSl,nd smrctura oonce p.tu-~19 {icIL1~ ID,("h'uiv fo'lr.~ptu_t p'dpet d~ a ',~!jl(}~o!foal ~l.d A~mb~'L~l.,Cu. t~tt'be. ~ d 'J:!uoe ,])e' s,,.ot lQ.r~ Cu ;:u::ea~- Cd .impamv~ jntel~, tuallsmulul 10tEl, 'Uo U 1 din m ~r-jl e ~ap1~ol~ ~le . Q- wjli!~ se ~~g.rl"i'~~£D. 'ie~~l(Lognin ~.eo~,= d to ~:ic lti ll~i doe la,' ~~lr!iltul ~tj rn ul u'~ j, '_~ "~m ~e:13C'an~" d'l!' jnSlli f'J;Ltt· Liu UE~ m,ilen 1U) adJ C't:l luptil papi lr:.l1r·1m~ ,..., "lhla_'ri'a ~i 'EtlDt-jnitlrr!~ ~ ca dE p,. I:~ ri~I'~l~:u ta:r1til.tu if empnrFJe» s - in- Bon.&1ven_'hu Q (12~ 1........ -4J'" j27 ID nc ch,e;le, .n, l. 2:fJ .~ 130Bi pap 11. 13onU,.Dun'S rSco,t ,'1.~W~;-l,80;BJ~i GlllU~q-

b:rllllcl J .cc re In 1]'\00 t

t, , de t@r1(:] li~]T!! dt Ia .., dec.'0m'b dec 19(5)" In iln' I ~QP' G'~Ig_of'~V {H)7~ 10~5,~ iost c~r.d ~:r),al-dl,~lQn HUd.~'.

s" ~1i.~:Q1't:Jj ~on

~ l ~9do!t~ tor ul1g(~lic(_91~.~t- e~pol, J ]u\ i~J,lJ rt a ~ ~O~-128;Q, crQ'f!l~nta~f l al lui !#. '·jrt I, r:L"hbml, dfAqu"no ('t 1214)

'lo~ul 5cQlastiwI_ (:anor:Jl~~,t

~eni

J

etu 'lIn prim. V11llm
l~~ri't:l,
...ii

ne
1'''
,~i;l

~(·~lo~
,~

5.UOOl'dO,[bfU"'~tI

'l;r.li~ m,e·1~a[ ~i ,m,Ocle:r n .. I~fori~ c:at~ti~iB,l1tU"tu, c mar -'illl!' La ,lnooputw eelui de at 2"".1e-~ rnt ... le['Jii'U oo~Qttc:i.&r~:nd in:tl;"H. in epdca In ace~'ta p rio a~i1I e ~t5hs:mli pa:s.a srolastlclt 'n t" e t ol ,1 ~e re~ki~tn~ (11~O-11~9: _pmpa. lnoduc,e 1a l"J:~;tio:na1;u~m,u~ ('r~dt'f.(tel ~: la e:nt It ,antipapa .l\rtr.rcl 1.-; 115117'1': ant"1pap] i ~lfd sus~ll"L ti u de is'~ma'h~ re ~o5.dneii dl.lpa m~oBarbnr.os,a :al dqh~ filo~fiei. In ' 014 ,(Fil i;Oqu~ ~g,te lmp@.f' tul Fre Ierlc G f,FrU:lu1ie:l, ~J d~ iLsllltul Qi;·lull~deintrodus Iu Roma'i ~Iru'" in ]088~10~9i lor a upta leros~~1'1 ~lu.i~tl Hl9U 1,~l'nps.:pa U-rbatl II' in5tH(d~ c~l)ba:tt;ll .'u~ pT,~(rtdLol"'. In ace,flsta: Q~' pot j·i periul -['r';an.'~ aJ I~Du.SaUmulITi) ~nst..an1iillQ:Rol uJ ul' In l~ 0,8,...... Dlen~lon~';t1: An~ 1m de Carn.erbU1i1 pra:. n~'Ea.~i, Emp~lul !Jltllfl ,(~a'3a~1Mj~)" r1umtt il'munwla ~C'o- ]'2n.:l :S~' iit]] ~ al Od ntulul, Tot aeum au lac a lastieii" ~ eel 'Care GonsideX'~ ':eolo',g,ia 'S:.:?·f'ielfie ~oncn l1, «e CUU1Ji!I'J!; t'u), cat ~~ fhnd ;;[·fitl~t C1'I,;3iereb,s t tlP1:t@rlle'Cpromulga nn n:jJnila~, '-nOD ~ ,~c·a 'Wl't), ~~ ilJ:rmw@U£\ {ail"gumentu-l ~,eerem,eLl ·'~Lr.tll,~Wr. Ont~,lo..Ii.~>.' Pf!ntra a. dQVl?di _~ sten ... ,pbn;W~i iii: , 'p.tluL Du mlilea~u.._(in _«Pro~cgi:u," . ),' dodtdnat ~t, !e'li ~ I.' -l~(i' ,CbnT.i lu de J il L:~:1ier~ '{ft '21~}~ d cmlnat n de ,aut~rul 'tratatulu'i 1i'(3U:r iD,lItus Bopg~r b;U.l':n;tLj. n (dtl~ld'\',' lin 120lJ ~ '~), '.inl intro:chn:. ~de, a cl • ·'fl~"d· t' .!: ~ "'~ l! rf'!r . ®9:~.J..fil'a. ~;;rJ.U,,~1~lUfJ. r~ll,~ ~ d I" ........ ih..' .1·1 ~l CTUi' ~>:m;;u. .L.Inp~ ·f.'l'\t U ea.. na Oll!iIil~:d:~.!bQe",_, :A'b lard. (10,' 7,=-lj42)~ l!U'~u;l_d eo- Ier), s _ pr-o,rru'l'\t·~ :p- n tJ U Qltg,~UVi,'3'
1,.JI,-;i-.

~.r,e :'J: ' =:ill.I,
J

p\l l'0rli
IUy,.~ !a. .. ,
]'.,

uO'l1m

San~tam
'b)~

:em!lOral,

bJwJ

)~,pp ...

acli,c'

ra-

ted
sa

me dlOc:kham
[l'l(Jj;j.U)

(,1'275-1347) :nt:U,·'. toml- ta ~,[l J:~ tUllJ Ur

~it

nO!'Rltrdv

]u

mtteg ~tal cJ.Ii=

,i~

:d.

I

,1
'''']

_I

I'j;,lt

y

,J..

..

>

le(l~,iif~ de ~~U'm,m:w S

d', '~el1lll;nte:fi u.n~' d!'t:i. pre~en'_~-aTUe 't:l~. ce ule dactrUire:i ~ 't01li;,~fl 111 e'\\'t' 'I, m~ihl,: BertH;IJ~a. (1 . Cbd ..... vaux l.mll -~ 53) Ii Thol~ cPAq.mnc {l2~l13o-127411, d~mmJetJ.Ill '~Utlian" p:rofeI!GJ hi ullj~~rsltatf:a ~in Pa'Tb Ln,.t~meie-

&i ct' .' t, Non J : PeLr, u Lt'H11barcl\J 1, ,P1;Ci'f~or :ql ~lol$oo]l an, .'Elrb:~ (t ~11(0); ~q~l c~re pubUcrl ~ri lIDO eele ~.Ba'tru ,c,4t~i, tiel

·e

I

tiQtl~n]lll

pentru ~ pune capa,t s:hbmei pa~UQr
(la iQ'_·l417) t~e i
_J

·ll,mlo,ID8 011. i~:ln ee prtv~te aseman· , ';,1 - d· j]inviio dh.'1b ,t _"eitU:r.fL fji fi a'i~f. onvO{t~t
o!?l pi'nt[~~

~.. ".. .." .. ~' t mea ID"•• :··1J r iS!IIU ~~ 1mpar ~I :tl~JI] arm iLlUt i~l ~ ~n ~.,~ do ctdn a ~~ e tr.tnasuJ ~tQ n~ie:rH» t'fl C~ w\vle;te TSlna Euh)~r'l's.nj~ ~ I,

I~~

tau 't"ara. :pup~ 8 : GdgQrie~l 1'.: -1 la, Bo,ma. BeM~~( · Xm... l'~ 111

ap.·' l,i dls,pu ....

~[ IB!G2-,n5($8~ SU,b papli ~1" 15·~S')' juJiu In. _Con~j, ~lll!J~ r~ti;J: toate rn.ra;fUe, ca!::;Iito_lli, ale dog, rmtkil (SiCriptura $j, Tra diJie'i 1~J~15S2 P~t11 W
~a;pte 'raine, ;;TtrarHjt;ubstal1'ti~r~gj))" EUhatrt~rl;iOl en
cL-elCHn'~ii: ~i £t_i"t~'I' ~et,e

'XV1U-lea ,efjta~ici~t

Da~

-in

0Ur~u]

ri1h:lj'~a J;lapei ~uprH, S:L1j,rQj,'rlelerf i€:te.), (:ar'n~Bl [if:! i:'l~ e'I fo:r mu] {If\~ ~~b l' ri.§< ie~~ cm~~ le~te un cutLo tic ism an th 'rtll~~'ttLnt tJ:"'Cl~,Spltl)ii in CQtt~e'p-

j'e,c:'t~li1 hh'·otonia

ea

Ta;ma

L~d; e 1:,1, Janse1ti:s·m.u1 rour ~ t teo].o~ie care ne~_gii liharul ~&r b'Ur-u t in itira, t 10 in,c'El:pu,tuf :6e~. ,)[VII tl E' Co rne HUB J ~n~~niy~" l~plS~rl: de Yp,roes) ~ n se~

'Si!colul ui al este conl:run-

l

5U.Pi!rifl-

td'd~ntin,

clas~ea. rJr~tel~ p\apalG srn.t api'rat~ ~] n1en~ltiJllh~ ~u S:LI"i.IC'~e. Ctt~oll~Mmul

l·io.m~~~'~t§a...zisH , a mmi'N]itsmu""', 11,.d, l~'foVtH,~fJi~.Q de COfJ.fjj~tul t'lLJl~rf: ct'. dir.r~ft~.i SphibJ'1 ~tiift~}fE p~~u
a~I'f1.

celul

at X1X"'1~a ciltolldsmul

'~yiza
r-:~
10

("11...

'tori

~.i teg1.cgi

Cu

~Ofl' ,e

"tcgfle~; lt~ hii'1l.Er~:r ~:uma. co:t.:"e~~ 11, doeument~l:or condUq;fet. lar in 156~~
pEl,~~filp~ us V ,pubHca

bine t.oli,'jlsnl1LdUl~ deV'i~ nor m~tiV' ~' de aeeea jl'l UHlJ4 s~ €~:rrn:ea2ii '(J iEcffj;;", gj·ffg,~~ie'd>€ cariltnaI ~ t:l1sMdna'~~ ,~.il
(::al~'brul
!

tIna

nals,

p~5l, ~~

17"B2~1 a 54

Ins I$tLl, '~a Bl'$"€'r-hea sa ideJ.1ii!' ·epQc,'ii (t;ame:n-

sean1~. c1c ~i

!:it!tU-

al IX-l~~(1846-131!})
c:::1' • ]
'm "'~' ~

l-BID2-rBG'l)~

tGtl1~~.'~n lSo'1 '~apa Pj\,\Si

,L~ oord~~iLT~,

onea, ,~~ QlUi~f,tbii C1ll"~.~~Ia
.

~t1bU'C'~ enclA mouu-

pdll OOI3J~tittl~a deg~'minl "t@llifl~ ~~pltale: prim:l'b.11 tmhr4r~al ~~clesi!;"ter)~; die ~'S: luli~ 1{lS7). ~1 epi:soopul Y 1 'de BomB, l~mfiacUi,-,
F1de»"r ~1d muUe '¥ik! ~i' ~apl1'ta '0 . sure·p~nl!:' ir:L'tr~rup r..e13'tUl~ ClJ BIserica, B,,~it~i i H ~nttc ,Q'Li V[lI""l~a al AngU". ~ eel 11ft 1.l]3;')'1 GmD,!li!:v~a c'ar;~a,cce.~," Rer.Qf':t1~ &n, I 1)'30 (anll! ~:~ c~t, C~htit!.
t.

d.l:~p'E1Jl, in 1 B54.f d.t2 a 'Propune ea dogma d~ Cl'e~in:t~ invitatLlra d~pr~ ""::. ".. 1·' ~ "I, ~~~nus lI"'E'a rrnaeura t ' HJO:' emQat'el 'MI Hobr!M"t 8ell~1"'mb':l (la'U~,iG'2t,~. Mana .~ffi Ill'~VO~,t~ a~tf.el ffi =plil~ In. l6~2~ P1i]'Ul Grigofe XV cf'(ii£iia:2:~ ueBpre· «in;f'Wlfhili,tatea pe:nUfh~ala~t. CQnufll~g~Ul1, wDe 'Pro p;ggtm.cl.a 'F 1,citt~~ 'Fi'lliil,al :rx-le:a~,Urlu1lrilltui cu BI'd~UL= €e 1 nl~l,ll f mpoF-i;a;rot tu",gants:m ,h'[[:!!!i©t- - ,~lj'ten~i '5al~ ul f:ralTI;O'ntan:mtt I iJ,e n ar ~ c~~·e 1~J'OO: ttl IDWO~ti '!]' r.i.tl [':r~dll1~' eOn:~'oocit In ] g 0,9. plin lbulia, (r,A~tereie§ii ('mt~dte.UJ)~ liJ~lr i~jl cre~tlni, udls1rd Fat'riS')]"'I! ~nc.Uti'tll VaU,c,WjJ, I (a1 d~~ttij"~ '«S'llls:rn~d~jd~j' (r~arga:n.irdtl1, !:O-,le .. ~~menJ~~JI! ']nau~ur.lllt,1:n,~.. d d~ lJriLl'lSt P,!ELu]~l V'I-le a Ill'b t1enu,-, !~,IE'ml:;):fh~ lB6~~, oonciJ!jgI v~te~~ m mi,rea d,E' HCo,ngtegSJ1ljj pt;'!o Ge:ntt'LlJl1 i t7,C) c~nstit.u ~ia: ~ past~r ,aeternlJ S1'i~, 'IDlr~~eUs~Uone S8:u" de' Pt·~~'~gand:~ ,In care im,pLLne c~le dOlJiliLdoQ:l'ille es"[;;'I
,j ,. I~~'

!ehi51ll1 al €oll~lHuluj de l\i1l !dd~F!~). U.;Q din t~glQg1i "ie~wtl ~e!i,.,a epus lllj ell t~·i~ H~'[f)r mP] i~ l:nre~stEL vr~,me

rCa-

ne oondintl.n~~e, .Ac~dll_!ji :papa

1 ii~· •• ~'~'l K.oJy __al!Jiug":l).'-:w,! usts m"eZl~or-

~a:re 3.da'bl~~
i"a
J

lu

scriel~Mf~tu'ri~a. tre,~tl'rUi in, Iimba tati na,)" ttl 1~5'9 ,J.oFui Kri!ll:lC poot11ca, Xef orn"l~, in S'o~ti:q" Cl:u:~HqtSmltl se' oden 'Leazil ~pD:'I~ REi~arU;. In 1 ~i94 10 S ]J;U:i!te !kUn te,r.iDl:"hl B !Drt!D;da:dl: tLi rJJ Po= 101] h.Ii SE ~ n cu Rb.m~('ifOrfl rea

llul VatjOml 1 a dos, nu numD.ri la S@'P'ru:J~lt';a Bifi~icU(n'" ~e~I~f.itQJl(ji= 100[", de Bis~ma rc ln~a! ~mr ~i l..a ,fh~aroe~ 1;H]~t aal~,doJ,dgtff de tip ju~ ridI('! ~] 1LIj~.l v,er<!~ltst' 8ce:asti, [!Icl,el;;:tologi~ u1tri!LT'n,onttl:tlmti3 rizaLM ~i. rIG! ~db43l1ll1
ii3l

bi Hta,l~@j, '~~€!1!:S.01'lal~, ~ pap~l !;tn d ~TI ~e pruOiUfl~1 ~~e~ etl(~hedr,a». Cfi:n~r~

J,O'hn ~frry

1~~,travJ!l=

'vp:rUt l rl cI'Uo~i~8m care sub trlfhl" dt Ia Br~.st~l},ei ,eticl til riimta> 1~~li- en'p ,Mi~,c.·ilrii d:~ lia aJC.f~.fr~'i httlsat:l ~'eM:aa un~,!'!'taJ~. tn 1582~ papa Gri .. 10 Q.rd~ lle,~O",---,lB~.~1 (PJJ.aPie-y) ~crJe!~ ~ t}rl~ til. }inl_=le3 faee ~etG~mn C1'!a~ U~~4 un ,~'n:sel1 de!r.I:re tl~v{l];tmre~~. li!lflci r~[!iU.lui iU'UfoIn" [1'1 eat'e vt@irbe~m d~: ,ieVOh.l~bl O'"i$'a-r
r

~* ~~

NeMtman f18.o1=10QO)~ Jiu"!g'Ucn1JJ

con-

:BS

vr - q

,,

Rt!dinlegi,'~= .kJ.» ( OV 196 ), eure jJo:n~~'!!' rtL un ,'a.plto, 8-1::; 'teU 'r f', ~~tlrlt ne; .~[ 'lh.... tiespre- B i'st:!plca e fUi~Eurl{'ll"l@ U] t flIlh~ m _F[trl11t;l ~\Ort ntallum Ec-,;
f'U 'n8r'ta.m _:15
L

I'~Fml'HfI'll~ dlntre C"-woUei~.fn ~i Ol\iod:G:I;i~! unul des~)'r

milt rnult

~U]Jit

(ChHe)', To~j ace~th; au int'r:llt. C'o.!c'lXUc', cu·, r~ga le ,PEfl rru

t;rt.'1

a V .He::ll'Lulu1.

n,

t

d

I rt

i'~ e lI(kt

L r(:lQU ,>i;Jm

d

CD!l1[J.~J' L~i'

nl ~'~arum .

de-nl .OJl UiuL VaU nn 11' a un -ond Hu l:lmQ]!!-a1, cl ei c(l n ttl Pll'~la kLJ t1!0'1o~i.(:!~ nu aste 1]['is iHi dl~ 1mil; 01" ~~n~ ~~l. rlntr ill' e,t 'Ee l~ar. ' . it il m.'i:r1 i~1 tr.Mdi··~to.nal~ ol"'t.oddx ~u rtl~·.rt"cupert1~e tntr-c per-sp cHv,u I1.IOUti : con~nitr~itot.ea,,' W1Btod"i. de a In.t~l"D:nr~a, 'i::rac;U\iJ'; eri de a fJT' ~ ~n~ a dactrtna, 'at '\ltO" "L~ --- lrnp er,. ~L~ dar l' ~Li.L -., [ii!ili:!'ried 'itlf'J'de! co] ri 1, ii' .ea t;t~Ls"'J p- 1" . 0 J!,,"tlar'

C ~i

i1nd nil"l.d~i

OI»i.WJ;l

V'atcl1"j

·"O n ~1-

B,lseri ,t Rtl· fi[r~l.e~n;ti ,,,w,~ c' a Ntre juc!1l~ jlj]
U't"aIvE:""l"'f!n]J,

~a.. ptl
pd
1111..U

,plan

Td u~l

~l

e ·11aubthl{~ ioU'~

'y·to(iQxi"

se

flU:s
rJOL tf.=i

~ ... e

1~'liJ'M.e

d i~1~ III formu laroa do ·'1rinet Nu nUJ H [ Ci[! stnoadel" eu -Md..vura t "l:Hmenk:e J!1'n Eos: ln~ ~u t:i ~i or; -lInh~t in H~s ~ _r't, clij' '., m le fund lj men l ffitle' til, t:~U:nj'gjn.1l11ll ui au 10 elabQ:[,;r1t~ in I' rH l<nH 1 -L ·{n··il lor I.l~fl,~~,~ i, D9~1 Bi"!!:~'ri l:1 bd~l;JJl 1~n ~usecla P~)r.l~"~1 ~i ~t'"rUwd Il~~ ri lul prhntl

tnnf'ofl,

i'IJ. al 'ef~'i

(:f.'l~~,Une,.r.1J-

r

Ron"n.
clle
~ij

par'

ttit'12 ,st~ p~l\'~IlI~'\P'1, se't)tlt'al.~" p~U 'k-l: ~n (~ultu['a~, r.: zte do p.~rtl rile l' ... j:fi QtiWL clQc~:r,)1r~n 1 ~Qncl\lJare f)~nr fl:llB C"n:.!i~i,1 ,I :.J.U ].Jit r~p" ilV,C!; li ['di~ 'lTL' ..~ [:ac~ C] ~i',iU ,~'1 (;1 ~mf:!ian] Jhl .a le'; I H,il:1S f1.r1tul t.L\,~, It~ I! 1:i1ud i11" , L'tm ~ 'I~H l 'is1't['ul1J.l, 'tr' ,d; t1an J. t n R ~ s~J dllijJ":lr ~~ pr O-IUr~l( df" ~:~,r'T~tJ t~ f:r.(lmintEl,l"{! te'~' ~~ i~tJ; jO;D~ ~- eonclontlIu'Hr Ul ':U 'r~Ld.iJ;l[J, orll)t]0 _i1~~ llif;1R sin. nn~aJ3t1 te:olog i 'a: Ed, A'p'l..mut U'f!1ilirl ~~t_' '(:Il1t1 ati7.'fLL",,1,J ll'~ ward 8 'hnlebooi\, r,a~'l R~hn~~.~ geri c "'1 pl'If). b1ti11rlJ'ea .~.t. e1{r-r;).1J_t.jill:r.le~ BaJtSi l{un~.~ ~urdJ.J:-l . lul L(;'Q. S~'Il,!ill1trc"~f,1itfl~l ptt ~ei , d~ aee ~,~ ;Ell -'C,~~t~ l i H ns, Jos ~h R@.tzlng~r, J em T'l- u~or acm flu,l.1'· tie {(rIO 1 IT!tLd,tjJ , l,ard~E.manue~ l~a [lTH~I, A~a, se f t ~ r:fl 1'f)'''lQJrf a~'" al lX~ PlI.3 de l1 pfl:rte ~ i 'ros~ cr 1 a' it L~I t;I,U ~i"rf'ul~1. in R;"s[j ['It I i'~, d., ~'On (!el1~1 d spr., pu t~:r-01 ~J . tl. ~ori a «Incv I'~UU• .h-l,t1 Lea sau .udu~ 11;1 h.' L in Bherictl· (11~flS 'Kring); p.~ de p~~ pale», in Ellf::'i t~1i. sa ("IIiJ r"~ paea ~d~1pr t ~ lol denu~t t doetrl triu:h"l l url n ~J (BO'l, Fot" t men113 's-e'r:::Lilla'"( '~~riJ 1l'U 5Um,ri1~i;.'i~:: nntl on'ea) 1 pro rure a'l' ~el j;:l ~ ~~F i1 j ~H.l . "'"», 0 g:;}j ~ t'I rrn \1 s() c.iat ~1 p~Hti.r::! ~ t B ise'f(3ln~Ire~ ~_zlrn~l 1tl Ell h tn..ts J.e ~i ce'r'C,l"jl lm_pai.rj·u sir~;'i,~i~ e 'pIQQt~J!U UOat\.u ~ reotllor, La oe.re:r .~ lu·. f'Q:::1 oprlnl~~I'H~ A;cea~ta a f'o~t tl?m, tie. e1P~£c61 u J l.leo:n. Ci~' 0 In' i:d L JJ['e ~ 4 bt12",u iJ['~ ~ruCig ~T Bhe-Il'&1 ij 0 pru~H u a.(;'rlfHJar~ c~~re ~pisC01~uL lQBll T!~l::.l n1elmi~ tl _.a rae; I olugie, cai d.e Tl'~In11 in ~., •]·n .rnerH s'~iooiurr~, s~ i;~~[Ji.J'~ db~ ~~l~e~'len:ta Ir.COIT1U,n1 ':'"tlJ,IQ r d, l ,m2 L~). Ea s 'nst exprl ... rH j. 'tnJd.lJI.,Sli!' tl lat:h1'i~ t:fl_ [,ontl';Lvbl trad~1:i~l' .mLpm~triUtie " fola~~ L~a l. rn a.Hi: d-e GU&'tf~\TO Outletez (P@l'U)J' zlmE;~ eM nULterie pel1.\T I Euh~1"1Bl1 ~ LeOL'l'll'cll Bq.[ {Bl'azil), ,Juan LUis Tn.in: ~ate tle em,-=) . ~i a'l.l[~v';1111J1"r a, ,] U[ undo ,Ur ,gul\,Y)~ S :rgjo~ Tor
r

sa c[~eC!d~ "r! ~detiohi'111 ,On: lUului v: .tic." ': ]I e"$:t dlf~i.t· die pe'GL a Ci[~llcllh:th;.i "'"aUcan I . nit (lI'Q-Eita de dc1 ~l'~'a'~U U lJJ'l,lSLU
pOfl<lni

I!

din 'teolo

vre~

r

e ~OUC1 centem-

Afrj

]lu~iu IA"!n]ugiu: a, p~.~pi·~!I(:IU a er lcdn:fUof' p~iL1J;;r lu SirimJ{IleJe '1;,011'0 .... I~.
tl'"!

Ed

C'~l'l'tt.rl? ct~~~Ine ~Uill 01'1 OL.nr, I~l th ~ l~r1f"61,~'[, .: l!t'lu!['Ittrr·. E_es,

[I.U

S1!

:

O-UI?

O'ft,[lJcll"

l ~''Ij'

rna-

C r:arli:elJo

Cijlr1'~"' hlb.

Con-

a

i,

r

,d •

'j

I~

80

dOf!lclol'
I

Intre lucer ~
a

n

to mul.6l.I'ita
tl'l

, ~l (100~~]i),t i:5uola ;1e . "'~u'aet~:rilH~' 'l.:Jl"lej se 'Ii f11ezoitce partlcu]l ee , • ~~1 ;,;:\"olt~]'e~,u>[;~nUl1UU u tradi~i i 'in dp~1.'l~ noll 'JJ~ ildr",. ail)"'"'" rn uti' . pc 1~] m -11ttLjit~, ~'St,e ~~~ !esarrl Ei't1]!)i[] 1'1~-r fU H ~l QQ '~~on iuj U
'.1

11.101' TilD'bi;t1Tl"

t 'l..zi:"

Vno.T'f. S'(jltot~t
cl.lT ~ Ia S ']rJ;su1 B

romen

(P-"]H

13-)]Huclu
.J

~lnI,

BUrl~ a~l;e.~

faU bi 1 om ,12'

-

ins.tlttnr'"
S

lSf,ll~);
'.,t[~U]ll]:itgi5tIN~b,l 'j llJ.-

t

de h 1 un ¢"Li f orrm , ~ hr ~_pt 1u.1' nnl:l'i-e a ""lfj}tar ~ riQgno' '~,j t a;C'. , ' ne\~Ol~ cl~

iser1,d ~ ,

n't

i

Pr.o.llt1J;l~ll~,U rL iv.e'['I'i.. ,

fftr _~ t en-

'x

m~~!~je.L!n~ I~~pr!~\r.~ ttl d~l:r{~

~receptara~~· B~,e1"lC'll'
com::" U Ul'liEJ,t~

t~-I,:L,

~

p.r;'~h

, - 1rurlt~' '~J'M" 1lzl~lre pdn 't.uelli.tlt! j If" icl ku a !EUse~k""!t, ~U 11
CiDftget'i S 51-1 ~
I

m~.rt rna
~~~e~1.d

'''~IIJ.I .....

Ea, rg
d
I

p~~ .~;
l"
I'

]l'u R e.1' In yf du
fler-f~

rn
8~

,p~i ~i

C'§'e

pli,(.~t~~~ hlJ Adurn (v. A DA.M),

,~n n ~

~n.l

el eu:rne a;E'. i, emene ~fSC·' prin
""ffr!..1iJ>' ~nfi Hm{:l~ t'~

a

desoon1-

t~b.t

J.~J"ti~

Q'~te «-plk,m:nl

~,~]IL'a

{I[ax:'i n:} M1~'turl ~ orul), d sfi[l,~ea Ht~~ dln I~ fL'~UH,l

ogJ~lI ~'U ;nU'n1n~zeu, !e;iTe OD]u~U1 cl~1] jp'hwrul divirn ~'L "ix, :O.'ea ltd 1n: Jr~ ,iil11.11 un i \1' li Utl, '(IuntiSH 6nt','ol

ue~ i~' -::n~i. S ~:re Qfl dlidtr O~~ tolpgi(m " ernulci fUnst it j'~e 1U1E! dln afir\f.i'~' Ue bfbUr,· .u .~h\l': td:~t"l o i au pih:~Jtl,dt $i sln" M,] ,iU ile s~ 1{;I;( lui Dutnnezeu« (Horn. 31 ?:l),

nl'l-

tl

gr"L~ilr~. ~ii:1 :;;Jl·t~k I'L1iitt~'-i"iaH1.

«pla .a

{Rinn., 13,.23}.

pi.teo' 'Ub.;li,
J

ellM

[UJ[tu

iph:w:'

meurre, ~

'~'"l ~

po tl"-j vi t pen tr :

m: s, 8irN~rphei'(j]: 1I::Lt, 'mfJ{~('ln"ooJymJ : HI II~ L 'i~1~~ dto re brlliba'~ ~ ie.,.

c." ..'

TOR "~·C. N'UNfl.

'I.~lr, gr.l-

m~i lJ

ttl':) ~

I LE1Ulti'j

~ cti

Iui : ~~S1 It

d Ia

1J'fl1Ci1I1

'fn. 'e .1Jtru
2""'g·

d 1n 1 "'gjl: IftSenil' 1i' ~bl -st·~bili'CJ "l~ _ umn ~I

~N'u ,e~te t!jne s~

nte' CflH1D' m.nul Dumnsae ~
I~~t:

le om,11.1

Bl[J~1.lE';

au

III I

tin.~'~) in. 'Lrupld B1:S' ,"loli, lrl veehtr:n t "bn" eH?IU nLvi se ~~ ""iI'!; _~ t: til ·_ ,ar->t~ in~.egr~ntA dJrl Lit~hJ!. I'
j.

r~it.w

r;:'ilr~iia

n:util

t::1"tJ.1J

~"n.vH(Cl~1 h"u"lO'ul

fH (I T~rn, 2, Ui)1' a.m,· na~t fi. 'I d capH l1U e:s~e s:; 11 " rul soep :u1 (On ·ao. tor.[i.: «Felll Ia nu ~ te 'ij,t p!:na pe
J.IU;

actual Pl"1n ~': 11m] lD,I,;n'l;m.]"n. ~). Cnt'i1:t,frr-i{1, ~l"e.[jtlfi~ ~e distltige Ill''in crt va el ment :P l' tteula ~~~ :, trurpea~C"i
"e lOa li'nl~'1. L>taa

p- rtTI,ani~_

~d

p'rinte$o~~ _lE·

(s.hnholiza'L. in .r,i:'hlt.~IU!

QmU~ ~'Hot-

tm-

I,~ui5~'~), 'ct {~me,a, Sa n WI, Vt, Upsi~i um.. 1 de M~tul ~1 dt· bun, hi illitL J.,g p errtrn Jfl ti rn p') £R ail v 1 ~Ti.d:'i]e l~

nhJ 1 J!"rhatul

ei
nu

~l'baiul.; tL!S 'ff'ien~ gt~ 'stup n I ~ ~;ru-

J :N ~ .lU·~

nh:;ll~.·'

~1

e{ rtl.Ofil,OI'ijOdc~ ~ ICleOat_'LIn '·t'l~ . 1- ,

o

l~@:t~t:)&!I;l;e,

C", ri'l"Q 'i:e[
Ij~U!i If:r:l

Ce,mb~ )l\ct int rp" . , Nil
Vl'lI. ontrtl.-et 'f.ofP.lmpQX'al' ,l-lp.arli ~rao~el'u'[ ,~ 1.1t1,.' ni~li I au )~L1. ~DL1,-

:suf1._ t_ascbJ,~

'ire

arabi

t

d.Ou

ial',~ ~'~ c [i f mp]"\~'i1tX1r:r C~ sJl n 11 V'~ ,b;[~nea~;{'i~ MI:ttIJn-~~ din p-Irl'~f)~t 11, U1.-

.. ttd ~~ eu rUfJlidw1(~tL~~l

tl

c'
j;'.

w~onon1ie ~ odt ';:Jr. '~Jn
oontlilosjt

'rj~JiU"i.i Vlla!!1tr ) (1 Cor. 1 4-~). ~ Bh'!.l:,rJem OJ·tndolt a a dmh~ IJtiu

h) 5,nn;~eni.tl 'tN'l,J:ub.l'i, _ ~cB1i ce i-r.ul~1i1.1 este. !) 'tamp1L11 ," un ruui ",'.'. t~ (1n ( ~~ri 6J m' dular W t1. ll];JUlui ltd rr 1st~p. T:rll ui, d dar '~Q t\ !:QS't. tL~"C]jrr:Jr d~d,t d Ji'risto5 ti Cor G~ su. nu .~e,n,tru' ~I2!S~l:llU"_f~~ cl P l"i.'tru Domnlll ; (oi;1~'U~i, d,e ciG-, ""1i

.d~ a. Citi:! . m.u.'n~'ii:1 l.unen~~~~~~,de~uL.~tet.l '61s~coS ~'StEel': ,to prlctn~ QH'lUhJI, .1.1, 'to 'i~~ tv~ Dl'VCH'~')~ {lin p'ridn~ a~;(;rruda. n:u €~~ de !Q105 ~,Gt ~!. jnWJ:;l1~ Id'i <im{·n (n..:tt IfJ~ H'). ~, ,dJecl t ~t. :'"" Ie)} (Mt, l~~.l~). t,a-:.ire ~ ct.' In j, dJvor'tllt" ("8[. $'1 Bl 'o!:ui
l1i~t!

n.den,~ei dJyirr

r~.lit4o,e :ilt~~i-

,l,_pr

'~T't!

l~n;'

Q1l(te' ]pJ-J;t,'at: car!E:~), va s~ v l":ti'l. 01111.] 'I es 't ,Hi H{al' d d.' '1TU p. . itH~ Sf ,loci ~fi:!itt cle3:frrll1~l'.'·l! If c.fi'tu~
li1i'lI"e.

V'lcluv ,lJ!rin rle,r:~ U 'Co-r', ,~ a9) 1'0U 'I; r1tual W eel'l (}, a l@ Il,l'~ ~i d B ]' - ~,H _'MmU.H·t£ "lU n:llSi!2' cl~ Bi $J.~~~ i"e lin \1ii:di to e;Qr~rbar P.ernlicn:~i.ciL , , ttil UlrlP c Bj,sl:"rjC'i!'I. ,nrrnje~~a; l~~ nj ~ea p itl ~~i.s.~ (0';' ca 0 p~r~f1j', ,11, ,fn''' ,d1.\'ttt\.., ea rel:emil~da ;'fta1;n m~.rn.tf.l 'ii. ~i ~trtmnerea de la leusa,~~r~" ~a. un cirulli te eX~!€IPtl cr. 1 ~lr

ja~te

.,) '.~c erp,'l al'en $[ .0'"O:n::m.cnlrell r -cip,r-a~"L pe:D1'lIrU 0 ;Vi~'~L~ de 9J:tlUtdun iub.Lre· ~i em ~tj,~: ~.:., i b~fbaul !ii cr~dif'uriQ-~ se . !Hfl'~~,t~ Pl·ln. .,r • ..!I ' ,r.-: ' !!-errU~l ·re~~~J.1, a clqasn...~, ,$~ J~1rr~t:i .ft.J TGUI.
s Iffl'tf;!~te Pltn. I ~i~b'ba tul tt~d hrU~l os» (l Cor. 7~ ! 4). : ~nn ttnut~l ~ 8@~o~·~ai stii In a~e~mi1 'QQfJ'LtUJ,fu?lr:l totaF\ n' re rtl'tl'lir.; nu
'~{j

~ IU) .

in insU~1 l:ru.JjuJ ~.iun (I

I'

0)'.

7).

a

dtnctoa~ I:lL

fM

"l1-ii[U~·

j~O! • Ii'

ccgr'

·~'te '~olttar. . §olst S:liLU 'il'nI~~ai~O'rtE!'lt Distin U bl'l"l~bat-re'nf:a~~' est de n~ .. tur:i. per tinal£1 ~'5 de 1"e~pons' hlJltate, . d:i..u· eil illU j:tJ'stj'i, 'I~ filel su-

t'crhutea tmul ~L uprl aa da~ niul sr.tpru:ar a, u ~t: i eorrr.r adic~ia lor. d) 1 et:Lm dIea ~ i1 f?: 'Ii' Ql]~unL ~:r"IJ~ 1 ~i' P ~ifi rr.a ,1te -ea de' pruncl. :F9 mei se ·~a nnhtui p,'I,"ln Ha;~ ''i:t'e de'
c

~Il.'

Fli

!:I..L

J,.,

JI~-

,ri'Jd tIr nft'
Q;fI,11ti.
",. ij~

bL11bat "'f3 J~?

AM e ul'lll!!', ~XAV ..---G~'.

n9'ml~ I,.r.

~r «Mjl

d-

t? -~J,

H)rH

rh ";~ .
I~ ~

t .~~

(,,"',-

!l a : Vit. J Bu Ih::tfra. 'flo. I n,'11fl ,j In M' 'rt -\r. tl ~n_t.r '" '.. \T rlt ~!I ,~UNit!.!t~I.fJli', \ \jl._]"l11 11'1ILr.I'I, Cli hi 11[! U d ~ 'V ~-'lt~j l~' , rll'~~, 1:£)511, D. St,lj'f'I 11)1] O. l} 1InI1~~ m " lm.ff(lt:! Ut.I 1J'i,~u ~I"I'I" 16' 1J't1di;1K.!~. 11\ IL 'r.)n t d'~~ B 1 1.9i,:U :P. ~ij7 tI~' ~ M'~~ ,

II I b I ~"o rr

a

iH

mQ:r;

'~Uhil')(:g9~S)

lmn

!

es

E~" i'~)· ~

QJ

at $l!lIlnl ~(;fi5ltJ Ufe" tlf.~t:.t~, n trC:. ~3, 'DrUlnUC' . ..:. I'll ;e.]or.;ii.'a' ~." '·.(,iW~'i ) l (.wiFB). nr, ~ (p, l~ ~F Jri fill '\,1'1[,11 QUoru 01 ~hc J'J'le.ln~ B Jfo~], . k till. (l,mdfp] (~l Gmt) A~r.::orrJlr]f1 ~ ~i~ 111 Bq ~ HlO GnCi In rev, 'GU uf. '31 l~f,j, •• I, e"
!'mfl!]

rnD

rfln}

01 . I i!l ~

nrm-J

'at;! ,
fj"J

(l1~

l~JtOL1~~L

f·.r~ nUng

i

-86"

i, ~.

~I ·,510U::;.' he' !nilrJIQr~C:Hlt:e

U'fg t:lm.rch u;"fli o{ U, QI:;.X B Il!)a~, .,;1, ~, J. PtrlUl''rwu. OxI, I'll l~~r p. '-19 ~ [ORD. lUI" iJ.., CQte , '~ riP Idl~/}'" $1 1· r.uU~a~U~ hri ,5;~)r -rt ~(i.~Jcel In (o!Or'b~~nxh! {H9ffYt rtr, '3, ftl. U~,r-m ~ D, ~l~Dll. a~, Cll~p~J 'ml Ouml11?, ~Ij, '.i r~s.'pQn.so b rJ HQ; es ILli !~ 161m • ~1l. ~dOIltodc . I.... JKV tUl,' ,'~,nr, l. 'J", ~~~J2 , i

:) !j!n tilt he :rrlrtli1" IJl an~ IllHl'Jt9]l m

at f1 ~

r

/'0

I

'!i.~l.

I

m

I'

r' tat- i11 ~p~s prO~I"hll ~ ,as ·due 1... d~.1"ilir~ire istOl"j" miniluirii. cum in ,p~ :Q!t·Q[;U'·U'-,~fs ~~·O~Dr.Dia» DuhuJUl ,fin. ca LU1Ul tare a.clt L poporul LU:i DUn111e~eu. lR trUpul1ui F. ds '.. 1n re. Fiul ~ Sfintul DUh i-a aeu ;n.Ll num~; uri ~mhimb In VNf _ute'rot '~~uia: Fiu] a luat Plr@ flr1i Ito 'str~ l~e Ic:!ar,e a nm.L~~l-O ill er ~l ne-a tl'i rnis pe Duh ul S~u, c1 ,,'~,]Jsto!:; pTrosia vi t 'V'dnd .S;' 'r·~t· c ~ L-a JI'ij.F~Cil p' Tat~l ~1l1. na'i ~i lFH faen fU11o»tiv" 1'U(?-3It-tmis :im dar Duhul "~u. Venirea Duh:ulm 12ste sern.. na[ rm ~c:T.i dlnb::e Dumn~2elJ, Ji
i.' ~'

f

~I

Bfik • In
~~M )rJ

'i(r~oriil
(1m,

g'-;Sj'.l

~

~;p'..;;(l ~ f

'1111

lrn 'i~Q.ogJ~ iQffl':f"€'stantd

r. fI . mjIJ~n'tr ~·~11'rIJJ~tCll.rea:.. ¢j 1U ~rt Bar J. :W" 'nmU ;grj.nJ~·-s, i.p ~tQ.rLt;ldiQr1i.lj, tx ~ guSI; 1'1 -1, !Pl. ~~-=~"
J

rea. Duh ul Q~ Sun t a ·:fast .io t l"-.a.d,e'V 11: semnul tniJ1i '1 lui. Du;ritn ~seu. Apos ~lul [e,in af~rmB ~_A. r:r:air~.te 'd_
C'tuW! nu

om, In Ilsus H:·rlstos, dU,p~ ~1t"I

apjO,-

-:I 'J.\ -- m de s a.r~.. Uit'~roli. masB ' . Lui Ii sus C'u .Apos to 1ii An I~mftB'Um, atunei dnd a 'nstJ.tu') T' .tn': IEUhilt~,S .1m (Luc.~ 2~~, 1~l-20).In EL~ minti rea Cine~ Biseriea ~e1l'1i~r:iI}a~Bi ~n fieCHq.'·~ dp.mimct1 El1,ha bi_"~, 'ai,na b. cafe cr~ti:nU 'fU! ~p~t~€~ cu pjjp·a v-ie't i spre ier t.8,ye.. ptl~ I C'B. 1(;;1 ~i Vl~l', Ve'$11 ica (~t);EI:rl 6~ ~4,)~
ij~at.pe n:teflcs 'Ie ~ n eizot 1Jl ·nime.htu~ ~1 ~r:rb!} o~a

'Ilumne,f

jertfa P1iwi"!Ji ~~ Flu} uu ',e p+~.&M:'Vise eu. drepta,te p£'ntru ffS;~ L:J1'tare:al Sa . ~CI!, inea TIU :ra, d t Duh ul, ~ tra cB '·~us llb.ciL. nu !'iJ&~,se posllvlb) (In 7'j, a~)" De' ,;tlU ;Pl"ll'f

IU1n0, meO~f"eee rra se ,f,o[cuse' impa1caN.t]I, GU
III

era Dullul S'.IIifLft

Pen'~'fU a 'trurdte pte D~bl.lil ea s~mn fi ~rJJ f ;(fa .' H! 1.1l1P cbfrl:h, au :0 umrrezeu wd 11 len~ls. S. (Ie;;111 16
t~~

f:rt:m:lt . rea

~'a, Ins~!

S'~ 1:& 'e:r

~ntD.tuiwrtll

~te· de tretruin=

S]jll1ilE. ~f1

..r·, Cl.f;CIME

[tgr. peBt eJ<_'9'5 teJ

dup~ ifl vLet@·lL lui l-Iri5tos~ a 'un ~.e n 'V~chu II Te~,t!Etmen ~ pr~~etii qe= '1.ttrl ,be i'fl;lp'f\e\llla 'iQU 4ul1:lll nOS'tT"U T s.l}r!:1ni-ci (l'oU et" 1 ;' ~f, r~' 1:e 2, ---~l). c' &.inte.m £i i Lrl lui Du mnezeu~ : (,Rom; Cin.~ia;~ci?1l,ea es e dSllum·j,t&! ~~~rlpii~ ,81, IB~. tul g({r: tor. aici ~v~'n:im~lltul Of reizc:!,~i:nr.e-a ~~n~tim.ie rnrrn w mr u r;}Jt!["f "f in eni~· ~. tlOit 'a mif'Jtuhd i e r aHzatm cle lIrl,8'w!lii foema. "pent.fa 'or' ineEl B1s.~icH; ci ~l m rlelul ~·i~ cloo~J!',Q1f3 «tuf'm.lr~~ DullU1WI ]}elt ~~ uro'~- toliloir:, n}~rBU p:r~,~en'Uill urul ;npaG~lun,ru;e" ~i tC!elfijntii U1~IITH4~~, sa~ bote:ziul eu Duhul SbnJ nbA! ~ffl~11ni. Duhul'Sfint a 'fost d.,; est 'Un~, dbll :du,jarU-' hd Mewa. Cu ;ruit rO,mtl1jiitffl.~i aposooH ~ primare ~Ul'tueJ Ie~ Dllh u1 a 111cC~ " ~i lna'in.!te (1f~pte 4 31). i02lea 'lnd>~ ell . at d;~ ,:inci~. 'rw~~ mtu.,l aoum' 5-a· a,-. ee\? G@ era n~~e arE' or.gan1.'s m wu -

po IlI,lITii Du h u h:d S,$.t r. In oCinei.zed d'~ 2:i1_ . r

9'

1

1

Idlej ~

am, ·de'ven it·in llristos. flj :,~itu i Dumnezeu d.u~~ haT' ,; ~D.lJ'hulitu1ll:;;;i maT'-

m;t1rturle 'eEl am pl~~n1.it !nfle'[·~a; ell

~ ~.

7).

PrienJ'Urm"r~~ Duhul. Sfi.nt esre ce m:parta~e~~ tote, ,ul je.rt=
tui
1j;

us Hti:S:to'S"

eel ,;.._; .8

d~

.llar: ~

j,

t'

!

L1MJi'

·inv!). ~area D:uhuLt.U. 'I'OICJJ1i'i d ,acett;:~ ofinQ' put&nm 'e~r.l:rlva m Qr~,e vreme

Cl'I£>~Un: projJq\,lldulr"a EVQ!lgnelh! ~ Ttd 11.e1~ harisme te ~ Ena(:{)ni a. E _fstMia ls:t.r;a"'ie ~ ~:Oll, tlliui tat ea .~ &\.,.. 1J. po~tolH $;j ori'e '~ctt1:lne sacrament t1.a a Hiserje-U depind acum d,. ln~ voearea Duhului Bunt. Biaerii;:i~ i~l tr'!ge 'lat.,"i ei lffiL,lJntr:~;;1 cUn 'O!J"l!'ttnua "--tu~l:izt:lr!e u CtJ~c..irldn~iZ., ,pr.ltL i

tru Iill! nc l'12{!miRr 1 Wh1 n~:.!I.I s~~ n.,it; ~~l" ~It i .m'U tl j l'J1l!f.nlI.t d.e. l~urrUl ~t!re JjJJ 3~ t1i. dc~ i <ie. J(~J1rul c~ ,0; n [JlvJqf lmpf(iurl ~!J ',~Ui5:fY.q ;;1 tlO, U~r:HJb"! fii'J j'ijI,rivitl Ba~.r~ t"(~l:- fl. 'us - cl ~:l P ll1rll til ',ul~«!§:ia ~.JJ 11u.te ~iI 11" rr.hlpw J VM ull,J.i 11m D$'. Ge ~):~ rr, I!i ~ij '.st.Q ]Ju:~pLiLtlr.l yIll!'lof fS,U:[ ~~~m1r.OJ.
Jtfwnir~ de MoioS'c Drim il~ d I fill]. ..:PmlU"U ~dJ F.~cq- (5 r!f)~~lf~.), ~-~ racu't ':I 'f1.Iril qf s-s Jd(;!w dlmJn~o!lhl (Jf a ,[Jvut /p,;] () ~J • CiU :§~ ~u.ma~"~,~ r.'~ lr'll 'ff ,'irJ: HJ I'~t't
~Jj

(.j, J.r;i,N~'

(,in~lz;~~l?nerr». S)June 'sRn:ul leu-In If1"iSO:S 1.0 111 (De'~pt~ 3ftntc! Cin ~~~e-

(;1?rh.e.P,G ~ 50, 4B4).
Cin,

c.bjr' ul ai~'''':rjC'n 'Vii:t[J~ Dijt'TI.as&h!n)" tI aCe' ~l 13.j se.d nt 1 1:''12 buie' ~ tj n~ aprin~, ~.eo,...; ~_ul ~urun 'at t-e I,~tb~ ~ 'P~ :pt1'lTlint
G' H

s ~::rt:;a c

10 InC'ELPl;iiul ]mpiiratie1. ast;.~tolog)('e pe care :Bi-

T Flm.i te:rctl Duhuh ill'
Liz~ci1l'it~,
J1:0Ua lJ'~e

n~.s~ 'i~mh~

tl mp~

~'

'd,r.' m.ci tnllit~ ItJr!, Ae~~i5I~ ~1 e",~e: Ll~J' !;;J In ~~~'}(J~j t·1mp {Ii Gl"ta ~i' r.gfnlh.QUze.a~a.J pR. a~ "<Ill' eu at.! v(ii;([!,t tHlr{] .fj tl 0 I!)~a '/t,rJ I~· tr~r6~',f";!!l I'e{ [eU J$rdmtsl~} ~, neJe ~up.f'Q·
.Jf:J.

scJJefi

~ml'tici,~ i!J,t.

a1ci, Bis.er-h\3,

r: _

I,Petru

o.!=..{];fmJ"Qf; et.;) :irl(tJ"t~t! -rrH.· se va ,(j;[d"ltt ~t,+.:~y' n: _.e$l Urn p. ~2tl'ua '1:" Ii] It'll tt de \$J2f9~r~ ra,.l: TmCi nQotl~[~ ~ ~r _ n!h a ~L~OO tal, (l:1:E-J ,- ~r!'" n r - ~_I:(if r ;7i :~ IrLf &11r'ff, PriTl' U.rmt.rfc. B-J;:iN!~ 1l..l: ~m'r:da. iiU
(d(.:

~'lJ Sf: t

,:on];!,!'

(Le. 12, 49)~ tt'~,a eum
l

in t.{)a't~~ I~~ etlf)i ~pYne Maxj rn J.1~rtlrll"'iS'i1.o.rIll. ,j,(:niniel~ vow ctev n l P¥l;t\ lfllU~ <~eea:ee DllJm_.~ zeu pri n naiu'rn» (e.apli te [}n q611. ice; I I 2-5" in Filo~. ro:m,. \r01. U, JOj 175'), El s~l;i~lule$te In, e'j vreclTIid' ~i In 'V~jlcut yHtor' f'tttnd fl' MUJ::Lto' .rt3 ~l urnpUnd de 8n~V.s. \l'e'~tlk:H, 'trupu:r:Ue ~c~td tl t!$t-Gr~gQrle Pnl:Hl~it, 01niUe In Po.~-JlJrt<re.n SjlnJt·u1tti Dult trad. de O. C~, h,J_l~ tn ~flYJ.ih:opajHl01t~:iel'IJ, X~1n (J ;nl)~nr, ] -2'1 p. +4,. S'emni1Fj.ca~h:'1 Cint'i eclntii C;~5.t@

!~totul

Ap5s:li.O]Ul Pavel: huh ('I~f.4' aO). Frhl ,p\,:~t;~["ee'1?f1ntului Duh, se '~la lichiinha f~ta il1tl" gii creatH (~\;po~, 21, 1) as In• t;· in l:ele din urmli,~ DurI~ezeu 'Va

~nde1:tnm,(:l ~1 ~~Nu s:ting· 'ti Du-

reo,
't'J

J~J!'lllLt

re,~

~:i p:r.fmrh J-.,muJPU~ (jilt! •. 1lpJ~ i?f.r. e..u .;;I1Il~ e, (1.1 (H tr IC"~ fi" rc,rJrJ.atJ~t d ~ , .f;Jr~t' ~M.pUM'lJ r'i, "H1i11,~ a~~jl\I\~rLtrt: cu:lilJ nLlu!, hiC"' pl ri , ,_u numl~l~co, s rdq af(',~ ekJu: dc' gO d~ !Tni, ..!:L1t ~iJ {I t:Ll mrmIIHt'fi. In fel,u~ (Ie ~u~fn~ 1tI.e[lS~ll J!;I£"1trtko:ddJ S~ ij'.~i?'Qm.d~"" ve~n!l!wl~ ~flteJ COa lh~lr·.;P mi~l!!tJ.r,t' l!Icuci!J.c. lrrtenE' d,' It.l LI n :l'Wi(!'~ ,~l In !jeeJa~~ rxfncf a}tiilffl. Si~~dc6 fi>~",1::ll In'b·.a~lt~ CG. 2m QIT:"u.i,[t1 ¢ra~ Qrtdti r;(;i Jacem lwgut'!lU:,flf ~f1lild 3~1 p!~iID~~

v dr;:1'~n tiltltlitrH (lo f.lJ~~'Vfdfl§j.. 'Vl(J~u rl)~ tor~~ , t~ jQIe' (! rf16 (1t,' S'd~.fI1] cd, 1lFa qIiI'(!1'I 10-: as Illi VI~aG~-H rH!!ll', CI''Sfc &Illl~01iU1~G (leo loaU1: ,r;tlN JdmJ g:J Ci,l1~f;i1C tIm U. G.tic4 deea '~l UThO

:c~ (~&-,~;;IJiO()tH'eJ

~:iJ be!'j

1, (.f ,1?c1rt.!. ..zi ,sUm'l 1.'1 pJ(JQ~'r:-a p.r. JfuI ,110nt m~'a .re·CU[1Hl U.re (J r'aM Je IJh,;fI~~'"sd. nll n~!]L Jf:~
meJ~.r.d~~'r: {(i€oe:.,£;'Stu
} rl1

t

'i

1::ICn~ftc ~.~ sit ~r

naiH! ven~re.a r;ealft M hJt1"llttea e{,atU'V~ a lui D[lmrtez:~eu,
llifk.!

tln:tP ~~ 's-p~,tiu !.ir~ pr ze nta ~r'S(I

c~ de. nC1Jm:" D.ll~ul S:fl:r:t trunde' clef. ud tr'lf J n, l'~i'e.' I, . 11JC'xl&tm

i~ a{je~a

f~~
l

JfJ; '~(' J 1'''

em

fLlg!r::'ltHll

zf ~'c {/ilrniJfh:d~ tUfJ o.rt!lfeJ1t f!'}~J mOf,l\~ti! ('[:I;' r3R;m nCiCQ ~IlJI m,I' tll1mQf ~;efi.~

.,st.1;lld (J!ttJf rlU

In 1~1if'~ioa_t.~t h~

U('- {II!" ~~g~l1~n t r~ 00 lUltc.lIlm pe Hru: iD: ~ndiQ 11:;4 d'gf;orJr4 pd,001:u{ui am 'ti'i;.o.lJ:~ UJ pgJ'J'UjJ~li jfllS~ d~tcnJI"~ j'IJP~rif qlJ! Or:'llmeJ::i! f..l CrdlJi CilH,r1. ~l.("~~ cfea:fl om fo_r t;;hem!l~r ],3 ceh (VflS1J1? r.:oJ. Millet D~"iPl'e sn~'~IJJ Du11:. X~VII U'<EI~, rom .. "p', 80-B1),.

r Jrf;,cCfm c u mJnl0tl de~N':z.""'Il'!e ~a (:ef~ 'vUh:r rm:\ DUOI'D

:8 Ii b I" ~ g "{ iI.lt .: j£J(J I'l'r ~t u.@ r;:'~ tn v lOt ..

w 51

'~wl Bvtlo

'J:n~v, £17;

~l;E1.w,cs ifJ c l'ili,'iu de:

De};Elcha'L».": ~t Ntf!s:t1~, Neo.tn~t. '1! 1 I'A, Pi 107---120 I A:n~~lo~ J, PhHtp-PQI,l" t It(., '~1'~MJ¥ ~J. p~ ~lteco sll In ._ L. ~1'~ I On,hl] X EHl.U~lr clUI ~1 .iiI:: ilUUiliIr, O.xrortl, ~ll}nywc] pre~:!i, HJ64j, 1). V'O~'f.

q.{jGe:"'

'j ml:l~ lUl

es.t~ unitaW;a [9Jn tje tnsmr:i"6u c:e1Q~ care pbart~ ll'l.pt~ cte:i:li1'll,tei 11"1 a. '~s;t

W~~l~re~ti,1 :t~ 'in.rel00.t~ i{lltu, '0 :i. C~ .: el'~ 1. n s tV!.fiiul HJ,lei B1s~ric i. et~u IU numl t" clC!I1oi ~j i~tr.nau cl,e:ru l. A$. i:lZi t.~rm 'nul ~L,€1~ ~e rree~ ~ 'n~mfBll 1 t \XPt~<'f)p·, pr io~t~]-PPi!Oltj tjj"~ c,i .Goni, 'J1.tj)to'f';i .i"lltr'h'h.1~i !l\ misiU:rie'a
Ulni~ ~au ~p~ITei;',e~ m:ii;nilor, Cl,et"ul ~i. . "i.r:!?n i~j or.~~~a Fmpvmtlfli. .po:pQ.r~1. lu~ Dtlltl11e~·~ul Bhierk·' cre~trn:if,

C· ER

[£It,

lv L. me ·~tell.tr~,

~]u]i'Le f i.

Durnnezeu,
-

CUi Bi.sertc ,c;,elo r (j,ar,e d~J'~ 0- staJre'dL:"thlrhiv& de h.':.!" ~t d,e- ~olnl1niun,e llem1bj Qro.' , L cu

~J.~t g,t

i

v'e~c,

euhQri$.~iai (~U '(!re· incA ~~l. de a lt t (lOfl.f~iune'. 13rm!nd vechiul p'dncl~ pl~; 1jij;ttiv,it t',,)rui~ m ·i'fb)dEhi.ite~ ~
t\1ieljl i
'U1t~~

Qafnufii'U7iMi~t;t

(inter-etm~'n~~i·ul\ea

'l;"edin;.e dat~f'ini_nl)

oontun.i~

JiUSL"rWi1 .p&"IJIl tr~o,'t~inf. F.U1111t~ h' re-

~ncr~metlta19 rIe~t1iOr~t, .ISUI"I~~ ·bz,.t~ric:ct::W~ ry; l t· ill eel, ~1 ~:na d. .C'j1:.~ p. 1]', 0r d~iili pl"e_th1de lll"ili.1nte ~-I: ·cr,ed.il:1ltl dep1ifi1; ~rallnte (~.e
el.llUn·j - tl'O».

[gr ~ k,,@,i lOH-1,JBl) 1El t, ~JCmll11!Ul1iC!'atj0 lm,ptll:"'"ta~ire'~ e.,pXIln1,1) iA.JTI.Ire:j; I'~ nUL! mel teo s.en~ U'I i .: ~ Po; r'tidi:PQ~'~r:r lq.r :cal"t Sin t :In. fpbi';a ~ In noul _PO 'I" ;.1 l't1ii, ;oUITl-n~~i2u Ia t.eal'itaftl_ cli.' in~ Ms. $L~ I~l':ln IJ:1tf't~I""~J:e<SJ ~ j~I"~la lui li.~:si Hris~

COM'UNIUNE

a

PLU·thrip,ii La ~Lce.ea!l.i

·~O~}

tintu ~~

tos, ~ 'o:'~~eeiB
'ei:',~tl ''il~

91t ave·ti. )JtlpArta~i 'e eu ncf, Tar im~ pi:d~~i ~~ (ko:iru>:llij) n ~s·tta e " S~l T"tt! .... -!1,1au Flul B~lU UsU5, llrlsto:» ( ]l)ftn J. ". . - ~e.(1l~tl~niunea Duhuh.if Sji1f;)>' (r.~ '~&r. l:Jf 1~ ~ ·FiUp. 21 1.) aw""u e wpet"l@H t~l lo~sonala ~i CQnilC:Ul.·.·t.ar~ ij. Duhului lUi tJdstc ; ear ~ t" t' ~'i! ;:,""1' cl I pr 1Im:l in . ,n,: un, l'~ oe: .':J!..r. 1·, ·'tn t(> :r~? tl_ e.. tlb ..'f'ii 1aot..-o -If)f'e {l tnt:r .... ~ ~j1tto -Il e '~t asis~:n~'-~~l~roca (F·apte 2, i.2 (S1). - ,1]tnplr;rt~irea S'Qt~ ttl1'rr.ine«tr~a eu .Sj:blffmf: l\1.lrw' n .~ dr:ul E.uha~ d~J~i i. (:1 Cor,. l.Q.~ ] '1; F.apt~ 2j·2; ,l· ~] ~aJ;Pl.,lfteJ.1en e{ la ac ~a~.iCOmlJr.d.~iPl,t~ iii martur:rsjl,"i:t i.1{] 'lei i~~ .J~i
I
I

\'I:.N~:tim ~'i 1lguiij!c~

e~· :u.m. "!ll.a~t

~1 am

a u.v.,:i tl

1jii v

1

se~-

U.-

:;;

f

I

~

1.

H.N~lHn". ($f. ---" S~'i'tcrli:~
«,' (}

~t

'~T:e esttl '0 co:r.idj~ie'

3),. Ithl D a.rrea

die

H

par.tlcipa
j

IiturJJ iC'H;

1'8 ko tft"nia.

tun.t un~a: sf i1fl.tilo.~ de~IU' care fa ~ m n't]une Crezw 2ipostoHc.

COMU ... UNE r
~lJ~,s~l'1f ~~ ill

IL:!U

·Sf]nteT~ 'i'a-l1t~ ;

r ~ rl r~

~(I

bl,J~l, '~I f~l~i~ U Q r, ~j?,'N>l$t 0 ~lJ"tl! 1.~,ql1J~dfr a ..e rd Cof! .rr!dr.:tf1€~ ~,~'~~/~!!11J~U >~J' ,tlcr~ i,!n,. , ~'~ ,!c, J\~~ f~~( "Illa~'~~ IlEi., i': i!:.ij,r.;, U Cft'i iii '13', ~"i I J, ,
U<~

S.tnJfi:'

~~~J ni5~9} II! N

~ajJ?~~h1~.rqn~ :dr,'l~f;'il wi 110-, ~.l: !~1 zll fil.(~ ~1~ ~ n~w l'[UP :.:J
~l JU~ij

pli nii_fJil:i&l1Sca! ;9 celnr vlli .e~~11 ln. C~~ltn i 1.A 1l1!' ,['cali ~i ~ermaBisQll'.i,eu

i!c~ ~[

:ga:n~~!JI, h;l ~e~a mlt,'ff~m~~n.llf ~fl;in1(m ~ ~':
-

~arn au ~1;at<~a 111 ~a,·tlf't 111~ Apoc, .1, 12>. Ea, est
8pc;;tJ;in,~ de:Z''i,t"bUbta

J;1eDl4

eu Bls@ll'".l.qu

~~reascfi.~.

C~~

cei

(~\!'["l

~3i
Or-

~l't"l~

fl:

11~ht€il$~e iIl.rl pi.1rUdp@:r'~ct i!:~n~r· I'lull ,it[ '1fJ~~ IN"1\r' !j ~ela5J ~\:1t:ru.~ a: ~,I"£ll pe .mal mtl1J:Gi' ~1I"jn~~'ii i~ C'Lr ~~rd~ tJ:~Iel~'c.tll 1-10,1 M ~m~~rM~jl't IIU·· row rJr: jg'(~~f,r,,! wi ,~' §,~p~:dmL'l~:: dt,rrollli"' t.al Miei"CC;fr~1Q11 'Vlri~Nll A :s.~mjjjU~,~ ~r~'UJil.1 ~ hi iI1J~'!'J zit.;;; d nli s I :tr.i c~ (?!Jq_,n ft~a G'1nc. [~
,Jif ~r..lJ~~'
1"CH]~Ul~

R~m$sla:n'& ~

v'U ~ i~_l' ~~ t Yai ~~, hl1l©q~ r~fgii'lii!ll,[f;1ll!:! ,m~eLpr;·~~1~~F1!J;! nu cli~rtr1g:e leg Q ~"' .. t~a I ~~r1l1JJ

~l s:E'~ s~ m~jl~ ce~$.o'l l1't1i

care IGe~

8le

Wlc-C'ta ,dt~
tij.

:U:lg~Tl~

J;),(!n

fU eel

r~k d~ dra~~ ~~ llitr@'
1:1"T.1~~

s!li·.;J ~ tileo:L,:G,"~l,

/

I!:'rtil..l

iSU~u n/r:i JO iim~.aaJtl., [e~ ltIelrJ r: 1\&:1: 1::',[1 ~.na~ ~d,a!ld f,i~mlr:tl ~~~~'l~, COI'lil ~ni~rm! !tl~' 0, I&mgd pJ~I~}luJ1l~i!IjC!lClmfl~.~tl d.~ rClP'h~l~ ~.n~, ~I:!' I'. ';f~.tJ adl~lr~ rif ~~.j·e ~~"~IIj.u:: ~11 ~w.d~ llnr"~ riu B~ £l'ci:S~''iir,~ pf~!'J'1 f pj~t:1.~~~ l!l!m fn~Iil!JlM,t{l ttiC;~~~ h~ ~f ~J a Irn~ ~u mJ1~d ,l(h p,ropnre" En )~krQllfd't111·"'I'i J H Bgi~~. ~lir\m.r tfi b~ca, o laic .m:re ~:n fol1o~ Oi;libpJ~i l m ~f~'g!5(n~a. Jrzj eJ ,v;t!'Md st ~Il 1;m~rl1tt1~ ~~~i~ S(j"j9LM (.:!]pd yo,~C:'§ltp; ~in ~'N~a ~'nd
j ,I

ial~~dw., Jlrl ,J(;I 'll~ .mj!ll"ll~~ ~6r lm~l~ r.I~j co p~.tS[rB G'~lm J &~J1e~ t~ J'ilUL ~H~'
I~

~51V'~Ut, tn

,rod ~.'\ '~j'rS'~zUa

~~~,r;;:.QiI,JI~/;!!t
£'@:tJl

ljeOOt~ 1'1 ,~luI~l

rJflil H~

,a-

tru'I:.'! in. JlrB:!!iWs~~(a am, 12 ~ Comu"ru$'~ n ~ ~1 sfm"tUffr1" J !'ildicii e~l ~R~ bin '" ~~P~\Qt!l1lJsoelal ~ uiJ~ r;'n~II:LLtar al vi'eti! cr~:5'tttt~ (Er. 4.. l!! 5, ~ Gal,

tat~, sun

m~ljlI2~ 0

~.~g_w:aU,1L1 itat@

'Gel ,

cl'o~ a~~r~)i 4q r-

o~i 15.ot€~l1~! j n

~i

:(wnllnt~

n,},

,Eo;rrr1'f!'S;~~ac~~t,a ~':"omu[J. lun~ '7 Dh.'ieritil V'echt!J lu i "'li!st~.ment ~.' Gr~e.. IE1'~eri~aIi .(;I m~~~reaZ'lt ,I a _

,~ ~Sj. 'Cil,),e

;Df~q~ t.d '~

~d"F ~,.r'1 .
~.rJ~Jl

l~dill

,¢~J
~N f'

~1l'P.!i3

g'

~D'

oc!~·t~ IilIQ'

~i

(it

~1n;IlI~JrI~ l~.~. ~ fll R'g, ad'(l!1J

liJ/J:il'" JIJ ~iJ ~~jJlic~ fre~ ~e .!.'.dJ' i!rp~d.~ ~ b~f1 r1 drep:Jalc ~: 1~ P:tL~r,,~~ loa ~ 1Jl () ~(I,~~e~l1l" ~ t~ ~~hU~· r,~ruj '~Hl!e ,~~>il' d~ ~ o., ..
hrt r,·f.tQ'~'TfI~r.
iIJ(fJfe Lf!1'

dp'~~ ~ele ~~rl'~.r~,~~ i 1 i~J!ll.ne;~. iii! t'r.'I£RUl meu, ~i~'S~~lte.~l![~~r~n~ 10'r luI I';m81'~s11 p~,Cf-;U, tru~~u] LuJ, ~alo@ BisG\flca,. (Cell, 1, ~~J. poMal:i.~a S'"'bllfJ,i_~ ~ ~l,j~'b:d~~e,a ~i credin.'~~ sf'b'l~i1®D) (ApG· 13~.1 0i· O~n"l!luo.fl,1Jl'u~a ~~in10-r este ,oJol'tu iTIQ, U

Ul~ l~,: 11 D~r. 1"7~~. OH~El O ~e] tbfite;1;~:ta: ~i! lrl -sen,$; lI.·eSti"lrLs, ~,dl~ ~.e1~ p~t SpUtr.li~ c:U Apestol u I ee Pavel; .pr~ bu,lZU,r a ~u,m In SU [~(:.I
~!

li~1JJgbJ.~ :ef l5r.ri~1~ti hil. . ens

C~r.

l.~¥

ce

.

-y

1

J .s~ ,~~w~·~ t:tJf,~ 0.' I~Mmill~re C~I, l~ rJis:I,ri~tl ~ ~u to(l ~,,~ I~'lb~'~~tea' i iJ _ r:;E~tl' ~

1ft

1JJ '~~:J;

I!:'~

il?feQ'HJ:l cJ!6f ,~j!iqr~~~

dAn ~ei a~ ~,U ,I',tl.mas~d±uu::iie~i. ~i-· ni~1~ u r m~, A~a; c""Ufr:L DBa dt:nt.t[ ee~tam~~~t&l-~':' fidelia a lul larael,
lnJlnila. te cr~'.'ilt1ni s-a C'O$'tfiitu:tt © ':.n.
hJt

r8 ,eu ,rnJ71iIJ luJ pro~'lr~. t\i7t:U:JI~~ '1!' 1'6\{~ ·s.~ s:~un.r! ~~ ~rfm~~te d~ Jt,;J ~.r~(f' o· ~n,; gUf~ '~I:j'U~ i\C~ pail rrW.i mu:J'~ c pili1"1 !eclt

e

~~n O~~f&~, t'·
,~-'Ol@

I~~:f".

~,tHtfil.

\ta~!w ~l MiiL~~ ,/ip.lll .. ~u.m... ,P, 27~1'~,

irlJ~,e' ee man i.lI.]n~::il.~ rhl,~~l~1" va euprtn, de rJj,$'e:ri:c:a c!llor ee S-rbt[ tlovC!d~,tpln;l Ia ~,ip~.t .c-r~cllndd'$'~ ~,i l~d)?;W'i1n,,L~ll '~1.di"tn{1 fMaJt~t :9 4 ~ Ul,~ ~i ~ FI u-

OOMtlNtl1NEA S,PlNlItOR~C:r~d. i'n CQ''rL1;Mh.l:'r1,~ ~ttt-l'~Yc.tr)) ~-, fir n'Ji ~r6':,'!:uJ .~1l!~$t~~~~. rrt ~d1~a a=· rJosl'br.l~lciJ a, p~9':t;t~t ~n Vli,~~'~ru,~;fL 'ci

,t

m,~li];i!

,~C'el ad,en'&rat~' <Ap:o~" ~~-111. nEu 'ST:nt All'li ~1 flrrH~gft~C~l dhr~ll ~ CGl dlfl~eUl·~.; l~teputul ~i S£1r~ ~aYl» (ApOQ! a:2'1 la,.

.ruacl u]ui

~S~

~t,cru CJt,~dtn~~s~

Pact

01

t:~rr andrr

relul,
~i

n timpu I pere· e"lltie] -, ~r~' eeru Jtd "'OOls,tantin sii Intervi:nii sl sa-i prin1,~~scil SiUIJ i:lUt~H~1.tUt~U lui, 'it'll .'ll' U'l"mEi Con, 't~Lrlti'n ·t'urI.~i;st'q H!: e:rl ;lh~ d.on~ tiw H'e> ,:;;1p r '.' 'ut I ~e s] in.terprs{t-ie.azB aee tn V~rrof' e E;aun ra .p ms f;avor-abU ~;i pro'LeC'1or IUn iroa,ilLu::fitodl'IOir. .~ce~ti~ cHU ,re.zl~;ta:~; parT.~·l DumJ.'1~~ u 1u! C:J'IZ'~ ~~'D., ~ DUfn~ dW· 1:][1 dl ·p4i·U"t oci" ta I'LL ,~1.E."T'~·e'['nq CI;e~[[l1·smHlIi dtn 1\IorduL ,Afddi n~1;;! U l 3t1 pr~1'111 , C r::U1V'l, t,; t. a lu cre~ L'~~'I' ~ imJl[i;1'i,tftulul ens,taft -b''I din t:·~t;LZa cUI.:!!drH i~h.~ftlk~, tJ 11p~ ~·at~ j a cl~ ] ~ A,w't a..nopo ~~ fj'.1 2 es b? d·:_.;i '1bE: de ElCBeb LU eel C'(U;,atan Ul d, V'IOt,' ~lTlpJt:c t ~-'te ]fft~Ll n"l.a t;: ~ ~l~1"i,(~ al tir:l],pL11uL Eu' eOc:cid:ml~t ~ ,0'1'1[: tl' 1.ft nul 32 _:.Ro~ hiu J"~.du srena ] 11 oa re .'. e [ stan 1 ~'l v .'" 0 cru e m. gt'l~ b~a;su]:lt· sna- lu] ft~i ~l'ite SU til .,r::fJ; ifiJ~1p*!eU 1(:1]rtiCincr PI! (l{1l1 intl,"L rn Rom ~ 1m,..111'~Il! IJ ~-r~~renthJs Ia Podul -\n~viu~ in ,iU2. d-e \! erd n d !i'l.t~ ul Oc-cid en t "\U,1 ~'}in
!

rm

te.tHor

1

~ti l.!tJ'yi:n '~l¢ : h\vj]l~~ '. HraGtO"$ ~
,li; ~'4t,~

~1 l.r~nii.tl .;, p:r~mi ilot1f):fiL Cu 10' ' .~('I!l.. , C:Oflfft, '1"11 in p!:t~j l"~~~j~ Hth 11 .l~ 'Mutte ~r' at '_ P0f1.tly·1_-r A1i~~,l1f-nu',~, venef!ti r az'} 41; '. "u1i'~Ue n~;(·u['erlt1'. El "1rJr'f rtf rt zul ~pr,' sC1r~hul, vlfi!tB. pentnJ a ~~ttH p~~';';Jj'r- ~]~ mertale, n~lnd ~ r , r~ p"i~ I" u11l1.'1e&OiU'S ,~ Ou mn e.~en ~ C'T ~,tinl 'CQJ:'lj tantln d ~e1 .ril In ,~2 P. 111"11,..1,%1 ~ S~]~ H,nljni i .' :1';1 d .Q,~nhI r1 ~ l~ care'i (J nu rn e~~.r::: z~\J \' ~ ~:r t l t! n it [)«relull (D,t1?5: Sdllsj, De, BlltJel.,
im11ifC"~"1'c"le~ chd!lll~Un
I

ca 'q [1[. vH~a' I n I 'tpte]e' ~.\:I Hd\n m!'SH- NkEi~rbl l1':f:H~Qtr":VBI arlenllor Const 111, H, en a:~~8i.H CQ.I1N.tantin d,cvt~e HUri ~'I1.te'rV1n io'cOll' .renter a ,dlnt~' ,~ ile tul DIJ 11Hi .It ... 11.],1 cr :~nrdlul,"'I' t:11r 1& 't;lJJuJ Ali ~ 'in:! b1J de ./\l~~l1.&I.tI r.or-ll, h~ ut;ord t, ann rn I:t~ 'pl"'~vJ le~ i~ i~t~qb,~t~:rulArle. '·~r~. sust~neCl ~ CQ

~a

arat .. in vi ~ h)to~~,~~ 'ern" ul
.C'

.«t.n

a,Cl"fJ;rtlta ye~

j:,

POl"'! 'I] ".1 S11a:sl,~'ur ' unl if a tea eH d Rr:lf.li'"u·i.t. eel mul mare
j,

Bi:Sr;:owt ~

t.rl urnr

(11 lUll C:,msta.ntin in a ~ct.'rLle blSBu.i~*~tl este sjrwQul {e~m~lIc de hi,

~!

F ItL1 1 uJ Du mnezeu, d€~; '1!Ba ur, nste (""reat ~i nu e diVtl1 d'IJR~l . s~n,t.." rh,r ph,,-, 1bl trrnm 'rcc,uJ'g.~ ~ t'onvr]"I'~~lJtt sh1udu 11LL, CtH'bi'~.ClnUn HVJ1I1d t~ l~Olog ,apr'oPia. poe 08.'S,_1U· C-9.rdl(:H/~. n
I (I

p.t"4i.'.;ddat ~inoc1,w ~l a prnr>LJS 0 {o1"rtl'I:') 1, d~ rca ncJ [[,ere, PIFH!~'a nu S"IfJ te~'t~ b il~1 dC'Donre '~' Atl:rnash.\ S:.l..!I eresent1 ttl j.\l~xundru di1 ·l:2B; .f'e't~,u &;1 prlrne asra 1n B~-"'~ lcli p' a rlan ~'i
m

in ace-am~ p:ed~"";;tdtJL :Fr~, irtismul imprum utA elem '111t" d:1 I"'r • ~ -u l.tU1"~ f"'lJ~iTni r.: ca d~ pi! d,'I t'fe'.1. ~-]lra1"e:-u sst rm i lui 1- r'i~ P 1« 2fl tee "rl]Cun~1.(£L11 tln hl :dle bl$\Erke$ l uj
IO(L1I!,~ dtrec-t j~ Dr! pild e- ,

CoI)n..ta'frrtin

!ntB dll ~rri' n,]
. llO ~...tM~.l n

care

HU 1"l?Sphl~

C'Ll ... ~h lHlSl"~ fn 'ITi'OH re iD 3 ~1-

er-e~t Icr.

"'r!l'jjlottra~,t
exi],

brle, ziua d ~ nw?, ~n • ISO l'e11JlL [0]n~ir ,.-I lu millr~ricr, a 'wm'ile~ ,riie. l
l~~ aial'

'h:H!ervlPo n,: schlsrna dm,)SJt[~tUOl'.:jit ..n ~'9nlrtlV;t':ra.a fi rIBn l~, D ~JJ.a vktor:[.6l SI.$I'L-

J"C 1 r;J

~.nppo.1u! t,n :J:J 0' ~a a5~Je l d rJ]~13;sE'~rl ~ e'en trlJ1 tnlp~:r~ulul!~ee'a JJ dus 1:!l deellnul A~, d ~ la lndependel'l,. "Bis~1:".iG'ii de ~r;lci. Jm a ir~put ,f.1t_,rr;,::j'tin are t 1mp~r1 ulu i '0'11 1t1~~ l'~ge-

Intem~ill2'" Censtan ..
1

u~u,

W

P,('l

l?ll~s,~C)lJ df;, CUrhlainl~ rU~d sub ,at'jj:-!,~th:r de tnirlltGH", dl!'-pare-c:e ~,bl~~t d,' l' S,rr·ip~l.lr'~1 1"'~ rn '-tor -

~ ,e I

.' xel'1 tlu~" d l' ati~tH ~1?Ht') ~~frk..: ,lie Nord ~~~ re~ul'el'lJru,H:1st:,~pe

Ci!CU-i

,f!

(J~q!

periu 'I" 0 U;E?M. mQ~rte,8. lui Co n.SIo tanUn n r·I,~, ~~O)~,~ 1im'~na:.r~a,lu~" . n~
(3:;0)1, t!mls.t~ntlUs. a\' [LZBL12 l.Je ~'['ieni '~~e aUf! dl~ll'f1n& ]J€! A tan tJi,ide.~ T~Q.k~l~1din -·lIi1 -n (i, 18-), d 1 B,: ~olel·arr.~· p~ntrJd ~e~tirti ~i

:R'bM~h_L$ '~~ CtmghJM'~ stunt

'lrei iil ai,

~] sl~

6

cl~~Npr~ Hi ri,liL C t l : .... o-natan ill II, CVn~
,~1]

tn:lp1:f'~lt im

p

:u i Ii) II ·1 il ~ic: n n '·TJ~"(. • M~rl'oo, 'B!jlUS'rl I'i 0 J'} Jlj' qIjjt' ~!'j:rfr,''I}t· ~3iJ~O l~, RrJ.Ui"hi. - iCbu ~llill P~rriiN, • ,S, p, lQ'......-l!j.

di\'1n~ nenr.eat, ~l ,E Eft-!rE)

r.rri,n lmir a neml] o~~t§ au a :tergiiL
r{v, .

U14HS~ \$TEHE
de

hat

~l iel'tred
d ~nul

(J5ca~Ql'"

qOOfl trl1fr-

el'~lJ',e ~i S'111g:.rn~ ;1 I ~ri tLd:a 150I

CONT 'VERS"~
:
1

eu csrscter

5r!P'j .liJ.=-i

'M 0 It l 11 ts m : mi~Ct1I'e. cu .c:Et li'~~h~r Pf'9i'1.ie i eshawtog;,~", ~:~aJuta ll'1 F,tl'gifl MJtI! Mfa'- rC ~ltr..:::·,. e~I'l~' j 58,. ~tI b GQud,lJ,' r~~ lu' ;{ on..
'vcni t 18 cre~ ini~l;Tjl

tmiu~, refst pl;'Gat 'pbgin

Pri.s~ilaJl' Icons 8 In eli "t'~dre~ 'sa d~5c:'·pUf.Ul ~I~, It ,~~d erlcUt preml'Utl

ea gditl,'~ u e'i !n~e.p.e in. realltflJ ~ca PLl,r~c-Le.lutu.i, (In 1 , 15-11 S(1)1 t,l.dlctl ~ut::.J"Hrb!a.Dl.th.uJ;u'i SUint rn B'~S!ll!f '21, A(;'etlrJ5t~ tuc 'tt:re -- l~ carr: j s :n'1. 'MO.. j~at~C{TU& pl"oroel~e", l'~~; j,I

~~l n, ~n~ gl ~tLma' 'sus·tU1l. .~
j

e'

l'\l:saUirn "W,'"e ~e mtn'l 'a -Pep ·',iit

va ~.t~\biH pa ~fn Frig~"~" In ~: _ t 5OOr~~ 1)1:1 e (1ra~d:h 'tJ~~bur· s,~ X r.
fer U '~t ~f~

giitihd-o pen:tru pJ'il;nim", 'N:~ulul Je-

m.

IJ~~ t1nenta~ l1o~i.LJII m~ -t H'iSir, pelCQtelor z;i:r~j,~" j\:f:(:)'rr.tMi~:rntd- pl 0 I ,a,-ne Hd P' 'i 1· r ~i'i mariiri u~ ca ' M n ~l 5r,]t~ ~;WU1 C1Br~ se,p~rarfa. .B1S~1"!t:J lume. Tfie:UI'aje~z;J, ~r!)f! 'tUle ~i preo1;11!i. fe -ilii2'nr:r" _:Da ad't... ~O,'[F" opmor.H'lRs;rTIului '~t cl~sciplmei Io1dlfl rigoriIHJi;; rrl;a~,t,t;~ t"? u.l se· o~aniI

Dl'1tCe. pieacu .... (d'l'tre 195), dtlpa C~l'"e Ih:;,usl ·CarCi! l pare ter~ljtrl1f r~1"~,ct',olnd !fl!i _e'tbr.lll!I, 8..i.1 m"41~QUtrn:ma.oulo~ d]ntr·-o f ~ioap£i"p 5~~CA
n

-'.

~h~lrr:s··· !al~, € l.e

ltl S']i)'eC1~tI pt!l!-

" Iii
18

0

P - I a D L~nn :

ROfll!i· ~ titf

o-ri'~ Lui.

QTe1;ia, e1:'fH11\1I r t

Thtle.1d"otu.s

r'l~,a lmi't" Ia bO'te~1,.d S~U,n Iuil:'''' i dan, uhuJ ~Sfij:lt, ,a~Ucd e5'OO H~],5"t~ll ~1 ij fQst. .t'~stj ~i't. u j nvi ~t '~l '.. S

cU

,nn' ~t ~ t.un' prm sen tar ~~ Ski. ~e]lt.n:l . e5V;t"ir~9t~ Lui _~':U'lt f
w

.h.~ aGela~j

Dumnezeu

L... ad~pta1,' ~
[P.~
5COp

torul Hl["iCan .i.~,'e!or.a a' roils

~a:nza e . m;~c~re. sepilrdt' de B};~~~- :g,u:i\J,ne d ,Logo~1.J.l ~~re n l.o~"uH it:' cd! r. U~ifld sa c.h~,tig-Q. ,bTl !07 pe s 'l'i.iMoh!l~:ti RTofe~_ a s.alH~ly'it 'in orrrul
0

(2IiO-'27'2),

Sfn'Hj~

B~,,'J ~ Sam ~ab
·tt.'

cu F,i't,alSSu

J\n'~ l:lhi.~,

mrnitta III care,
ga!'! wiewle

bur. sl1J]:~} .,],
~j

bltZulul d h-ar]s;M.e ~J e nCep~l€l, snio, care pun~~ la indcriah1. jll~ttri"

(;:asdtG:t8t~~ nes, r :1"itLu:n.og[lmh~~~~ irDI~~re ~Q~t , uDesp:r pur:ftU'lie)l, ~Ifill "~I'e, 1 11-,3 ta~,t ~(!c· ~t~~a d~ B~s~d~a". dID 'auz&,1}' ~

~.. ntr~ s~'1;i.eM!

de .B~'Ei."'''1''tc~lJ din

dlgci'l

rno mlil eon junn~ ~elli:tJ~nUaI"'u. ;pr'IGp1.1 bUclf!:,

TN :u.lian {l r::O-~5[1)j s d d. hl.;r'fid n.~r;n c.rhioC: s@f'V'lctu1 ':tniU .... ·

]j uill ..-.:_~W':e DUtlU;j,eZ;eu J -8 odo p.J. tfrt dttfJu r~~irUg;rure ~j jrrr~lere ~l ea-

itDespI'e

't.itttP.ll'i stiu:

'1at

arfhj, Injr-o ·el"J~tle de ~~~.i'Jre eu .131, '~mrl"~eu iID.r tnt Dtlhu.l S!ln t ii I"s.us e~rnt~ tt:l:u;,na I 0 uni- islJ's Se

rulu t-a d

L'. 1l..Ul

f~l de cLu:mn;J!zeir~.

de lJOlntE.t ~ Q un lltHi rr:tOf~ih\. nu 0 un rttlte d~' sdbs ~an "~i.
1

~lI"e shis ft~t~,qa l)l]ta in IUseric~ ~frt[.I'"d'.ij! itl -jurru!. d"isputei des;w. "IlaHS1.Ht' _n 't,.lnelQt
U11i.~

D '6 n iii t<i s m ~

.,~ II

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful