FUNDATII Fundatia unei locuinte este elementul de constructie care se afla in contact direct cu terenul bun de fundare si transmite

acestuia toate incarcaturile constructiei. Ea reprezinta principala parte a structurii de rezistenta a cladirii, prin intermediul careia se realizeaza incastrarea in pamant. Fundatia este elementul de constructie amplasat sub nivelul terenului natural , care preia incarcarile constructiei si le transmite pamantului cu care se afla in contact direct . Fundatia este acea parte a constructiei ce are rolul de a prelua încărcările date de structura de rezistentă a clădirii, prin intermediul peretilor structurali si a stâlpilor si să le transmită terenului de fundare. ALEGEREA SISTEMULUI DE FUNDARE  Conditiile climatice  Conditiile de stabilitate generala a terenului in zona amplasamentului constructiei ;  Adancimea la care se afla terenul bun de fundare, natura ,grosimile,caracteristicile fizico-mecanice si chimice ale straturilor de pamant din zona amplasamentului ,stabilite prin studii geotehnice.  Conditiile hidrologice ale terenului  Conditiile de seismicitate ale zonei;  Caracteristicile structuri de rezistenta ale consructiei, existenta subsolurilor, tipul elementelor portante verticale si numarul lor;  Marimea si natura incarcarilor trnsmise de constructie,  Particularitatile functionale ale constructiei care pot determina producera de ape agresive, incalziri excesive ale fundatiilor, inghetarea artificiala a acestora.  Costul lucrarilor de fundare care paote fi diminuat prin alegerea unui sistem de fundare care sa conduca la o manopera cat mai redusa prin industrializarea si mecanizarea lucrarilor, prin folosirea materialelor locale s.a. STABILIREA ADÂNCIMII DE FUNDARE • Stabilirea adâncimii de fundare reprezintă una din etapele cele mai importante in proiectarea fundaţiilor, elementele de baza de la care se porneşte sunt: adâncimea de inghet, cota minima constructiva de fundare, cota fundaţiilor vecine, caracteristicile geotehnice sa Adâncimea de inghet (Hi) este o caracteristica climatica specifica zonei de amplasare a viitoarei construcţii si se măsoară de la cota terenului amenajat in jurul clădirii. In tara noasta adâncimea de inghet are valori cuprinse intre 70.. 115 cm. Cota minima de fundare, cota fundaţiilor exterioare (perimetrale) se stabileşte cu 10. 20 cm sub adâncimea de inghet. Cota minima constructiva de fundare, H. se stabileşte astfel: - pentru pereţii exteriori (sau interiori recî) intre Hi si Hi +20 cm si nu mai puţin de 80. 90 cm pentru construcţiile definitive si 60.. 7 0 cm pentru construcţiile provizorii; - pentru pereţii interiori in spatii calde si la construcţiile fara subsol H = 40. .50 cm; la construcţiile cu subsol cota de fundare se stabileşte in raport su nivelul pardoselii subsolului la cel puţin 40 cm sub nivelul acesteia; - fundaţiile trebuie sa pătrundă cel puţin 20 cm in terenul bun de fundare; - in cazul terenurilor macroporice, sensibile la umezire si a celor din categoria argilelor contractile, adâncimea minima de fundare va fi cuprinsa intre 120... 150 cm, măsurata de la cota trotuarului: - tinand cont de elementele funcţionale ale clădirii cum ar fi numărul de subsoluri si inaltimea lor de nivel, existenta canalelor tehnice pentru instalaţii. Cota fundaţiilor vecine (daca acestea exista) impune corelarea cu cotele noilor fundaţii Caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare, oferite de sondaje si studii geotehnice determina soluţiile constructive si implicit si cota de fundare. TIPURI DE FUNDATII  După adâncimea de fundare (distanţa măsurată de la nivelul terenului natural sau sistematizat până la talpa fundaţiei) : - fundaţii directe sau de suprafata (de mică adâncime) aşezate direct pe terenul de fundare [1-3m]; - fundaţii indirecte (de mare adâncime) realizată prin intermediul unor elemente de construcţii speciale ( piloţi, coloane, chesoane), întrucât stratul bun de fundare se găseşte la o adâncime mare [ 6-15] ;  După alcătuire şi formă: - fundaţii continue sub ziduri sau sub pereţii substructurii;
1

placa ( dala ) simpla din beton sau placa cu grinzi.fundaţii executate pe loc (direct în groapa de fundaţie).fundaţii izolate sub stâlpi.fundaţii prefabricate (executate în ateliere speciale. . rigida cu cuzinet din beton armat Fundatie elastica din beton armat tip radier general Fundatii continue din beton simplu sub pereti interiori din zidarie .radier general. . .  După modul de execuţie: . la constructii fara subsol Fundatii rigide sub ziduri la constructii cu subsol 2 .fundatii rigide. transportate şi montate pe amplasament în săpătură sau prin înfigere în teren).fundaţii din beton armat – fundatii elastice . a Fundatie continua rigida din beton simplu sub perete b c Fundatie continua elastica din beton armat sub perete a) radier tip dală groasă b) radier general ciupercă c) radier general cu grinzi Fundatie izolata sub stalp Fundatie prefabricata tip pahar Fundatie izolata sub stalp .fundaţii din beton simplu . .  După materialele utilizate: ..beton ciclopian .grupuri de fundaţii continue sub stâlpi. zidărie de piatră .

2 – reazem de descărcare din beton simplu.zidărie de cărămidă. 3 . 3 . izolata cu bloc de beton Fundatii elastice izolate simplu si subcuzinet de beton armat stalpi Fundaţie sub ziduri cu descărcare pe reazeme 1 – grindă.Fundatie rigida .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful