You are on page 1of 27

penting

indah
pulang
lokasi
Ilora
harta
mustahak
Tumbuh-tumbuhan
menarik
tempat
aset
balik
.antik
murah
ke.il
baru
swasta
jernih
keruh
lama
besar
hodoh
mahal
kerajaan
ameron Highland
Pulau Pangkor
Bukit Bendera
Bukit Fraser
Tasik Kenyir
Melaka
Putrajaya
Tasik hini
C A M E R O N H I G H L A N D L B
L D N E T Y C Q T S O Y O P Y K U
G B U K I T F R A S E R W U P 1 K
D S M Q T B N M S E F V X T O M I
G A H E R U 1 Y I P 1 R Y R M E T
1 Q G A M E L A K A A W H A N N B
U T Y U 1 T U I K I D I B 1 B Y E
U H Y B F D L C E V B C X A B U N
U P U L A U P A N G K O R Y V K D
L W A S M N C B Y 1 K Y U A L I E
T A Z X L T A S I K C H I N I I R
I 1 K L Z A I F R A H S U K 1 K A
egara kita mempunyai banyak
tempat menarik yang boleh
dilawati. Selain pergi ber.uti,
kita juga dapat meningkatkan
taraI ekonomi penduduk
setempat