3d&t - Manual r.a.t

-

.-

----

--

-

ali!

Pade ...eI'e GigBnt:a
fl

IElI

nfiniCa

~~-__.. -,
•••

•..........~~
,.. liiiiiiliiilO.

... 7:2
1

, •••

114
~

lIOn;~[IIlI~~ill!I!.1I

C M.a·'; . "

!JII'Iii1oll:·1!I.1"' • •

I.IIi! ••

I!!II!II!!I!!I!!II!!!!!.I!! ••

iIII"!!!I!!I!!!!lI!I~I.lI!iI:='_I!I!!I!I!I!iilliilill!!~

••

_ ••

1 ••

13D

(iD.emplD fie' oombE!:e 1fPf1s. HtHtJIs. l~ !tm VW'. amda S@[J'efflO's~ {Jar (aa-flis.s ~nlflUfJ].JW.. el~1J:e. W/6a. .tmelamml ~~$1tifl!mB.a.n~~¢ar~ em "'CI1f'qUitlfJ.1'~ ilfI/~ fUBI' l!Mv.PoSTtfdrm ~ Hfi~S.ilfm~f~OI9~dedqwlflf.DtlS .l.r4mm ~ 11eS:es. ferrl'OO rada urmJ hflhfj fjlJ'liitiIqscamfJ_tJlffjO .RPQ bffmrItJ .lWdan~~001Ill'!.a$. ria MnelUs40..1'lJW'. 1WhI/¥IIMld.rtam mei1mr a me~anfca dQS riO UiUlmfSQ. tWJ~Mha~ MlJhUm 9J rl ~ ~~J alua m~ Sf1~ mulro mCJIre.£lantQ. i!! fil'm 11 ill ftam~m-p~ R~Ja . .JJa ~ro urn fogo gM8lto.Tea-JPI.OJiajDII Bi'a'~1 84. r~mil~W!r:toa {JfJfikffJs fr~~ niiros.iU? Odclat msorpwar os PrmlOs.msiOOS._ CDmJ::JN tlfJsfs~~ ~s~.~am. estas m.f!iS!).:Dmr. .alse$tlQBs~lie$. Mas-iS IntW'mfn~V&1S~s .ft~cJ-Omlm d!l' !QrmB~ cfl16fimflS.I'J/mm S 0 me-SffiO.ufta:.r:Jfll]JnlhNJ de fiPG De:mn~aM 00 TdQufGl . mo&~8JitdilenlmBI rJral1iJB pa.!1QiiI Cfi!ili/lam tam rl rolfWrlal ifIUP.~ ~erwnliq~~ mrme'de U:Fi.dr#rfros alQUm~. Urn mJ'mM:l fumitlmImtaJ ArtUlwa b. Lhn.l1 Fal pnss1vf}J IClIJS'GenMr mna sfJJii me tegros (NlfB ff8Dpm1i8l~sarwm!~mwrw.I'.~oom~ri1IJIem 2fl([t lJN.les de !iffl . E Cfi~"pa~ t1:m. dB Isw mmMU drnma~{l! nne ap8lMi " S~1'1ffl.Pim slm. fJj:iI11¥1' qUB CdJ'1m es18~ ~-omDa i!IJ IJafslhas mullD rn09dRicl:ls a pOU.rlfj PirmtfJ:sde MeqJa pam ~fMJr nmglQ . IirJffl. . 86DmunmfMlpfu1IilrwMi:lil COmutts SiC! i~ trWB r:WJMm S' fIQlJl1ibt.reuras emil filM feroa/fhJdf.frJrJa .3Di 7rsltSi (au s. J .aGfJ QI~ rP.~17IQ'iSj.WJ18 de crm'Nl! lJiV.Jl'lnenfe . Em ess&:$. E t~ limrJ gwrm 00 mnw~e-SI'!a1~~s.wmolJ a i01l1Jl mlJito Jmi'IS.A~umas mJ ooJailllS sempnJ ro.. StfefJ FigtlttJIs.Oisa.fmfJ'rlmltl1ftlarMf1oq_ZIJJe~atamMW iWml.4~UrrtJFJgQ lil4fJr. S'emP!' lNlJ ~frrQ i$iIiJ:lJ~ prifl~(1Hl mailMNo ~'mi1Jssf~raStJ(1$SfwJf. em Q[18fa'. ~ van~p$ e Dco3vmrJdQW ~tfm.B ~Ad F~y {1J'q. Na WjIt. ".amc Milil Glast:' VB ~corn'~rtei~'OOlZ(}(J(J.a dfJ m.s: IIfs~tta em $Ja. lfllf.~ ErJ1~" '1.tome& ~ B'1li' McJl/J!!JliW &I {fJ~liUflrtQde!lrl1.I'nJS mr.iSlJiPfe.'i~$UI~. 11m rhJ :Siel1~ ~ PDrj~ Vama~5 ~o !'oI.men:J pefifeilt.-MY!3gcj~ilaJs:cW11D 1.ammMas !1ernai.r:re da~'.JrS_ -a .Mid! qIi8 s.lj' (mJlm'selma aos ~ mmtls lrJtlfJflwlS. oomoEKaNqrlilelGnGfU~ Vl~ li pedJdq da. ~rmf e glilm~.S jJamf/W" mils~!JfrmmJSf mab IWn$r. ~imfJf.a1Ba/DRo.'iJ. rima ro!i. rJ' f1mrdcrlfJJi1fmllJ de i1Ui. wrta.~Ulilaa. qll9 ilBdt!i' Pat'l6/IJr:: Sjf ~C'r. .j.affirf~l.5J'i5iD .~s Oh.*is~fi. !Ilh.-WJamauUlka~ .1 rm AtptjllJ8.~ £-G'~) tWatllira mi ~vts.s irJfP(l!!1ru. mal.c. .~.O'S.l11M:eWI)~ Dnllblo aO~J1J1iM 8p:eM~ pm m.9 ~-malfs ~dils8~~~. Um R_~ e' ~fJ.c~wra'r1~' afen:lfJnla . porlf~lJagflrslim "'MdnlJIlfnfrbimuro t'7'Q que h:lWlJl ~t!IPIm ~ Mlm'~ns !Slam RPG~ . w.oom DS pstscrmge. ".S'a pur OOl$liSi tJo mMD {Dcli: MEIJ mDtRl·.~~cmlJ. ~rn roglitS ~i(!iWlicpllla ffl~1temm. llf. ap. 11m' ~flimt!l1'~ HI.lfil . Ref1!jJSefl11J IJ GeV'.s. A HaIJJUtlad6 ds PUTSDOOflaffl.oorl ~fflo.J ro!lirmUra~D p.rJm[Jm rna !~scln.Jm ~aglf rer71m~oo'1Ut41'.com p~lJ]~m.Entrll tmtro~ (:{Il$il$. wn WXWlmwfr urn nC\It! Jtri~jJl. ~ l.Ude 1~/R~fti~S . ~ fl.9 !.2£ 0i10 ~late.r1' l1j):Vlls rqlilJ OS' 3DIT.. Ctn@itri1JUIOS t. f'ar~ Oil PodfJf de fCgu.t/i ramt.lS~rad8$ cll\\l ~ilmagen~ ftJilinlElllill. f1tt1l!1B lPJ'OLl!. A!q-Q$. g~ffl8S wSra.Qrm-~msunaienlli1!.ej.i~.Sd 1I_'UtI~ 19 CIIllros' B.~- rnoofilt. .sD5Bm vl-/aeslmfElmta Iun..A\~ .S' t. fie IimbOu.J f1Qit8 di' rn~_m.!i oontra up-~ r manses p!WBFJ:lSds.wque flS~'O¢ffltllro oornuns MD umpre 0 rui 1.f1'Wlm&lS delUr. M~Jarda'. JilS-m§ms 8fftIgElJI JiJ~rJ'lM1mMll'lmJl jOiSliO'J. s UvrafncMrJm ~fo lMI~ruia {Jf/1j' ~1~D rJ91Jm nao 18mt1~mlffl1 PA.ffJlfl')lJ lilT ~ /ODfJ ~ QB'folS.1m I:JtJm W'lIrJrogsrta.~um .~ fmHitiIJ I1G rlffl'ih-.Iff md~S tJ~8JiWllW sU!que e {WI d~ mllls 1.C9 flXcl. (iW.] M OooVa rUmB 11.Jm!9. (1o~~I1IO ~ il!M~ ~Si1fQ1iS(J11(a n&nll'ro. jtJf11JtuJ$'~lrP't)IJtD$ PoI1fa8~:Magia.~~strJ muilD ~!!sjM~.E~u&5.lis 00 ~a. ~amtmm'"' ~~ d8 oommla.E! D ESjlfllttJ 1nMwYti(lmtl8&(tipm~.lfTlIl~Nfivorr1. MrJitd)Sc de ~ct:s~ wilffl2(ifm'! ~ IlJsJMf.wencIMa~1 ~rn oombiMr .fll ~gUni..BOO lWiJ OiJI'IJilqQ mu/(ri~ el'n' FIPG~ aa~ aM l~tMs.'gf) ~r::~OjlSlB~ m e PM&QJ'mr~Q.mo '(rnm~~mS'N ~moSO'Mf NIJ1-JCAlIrorMri9J.eIf!.dif-rm pafa defJnrr i'l FOfij.!S Zeas.Ol'1l1f1ru dfiflplU'jrJEI 9Gcrsw p. SupltimrmlDs com~ 0" M'Bnual Jlllr AlfDntumJMJig!a aD OOl.tiU~ AlBqua-.. fim pUirsor.1!Jm.. EI'1MQ fOJ acres.AtlCm liD ma/s. PM qu~?J fjJsJmda UrrUJ E~o Rt!~da ~Ampfmr1a.Jm I11Jm8fC!}OOelWslJ Sin fttD fNlUCfJ t'r..q:IJ PQ~a OO"I~ lima ~~a . ~ outra de OIIlU'qlJelUe ...a. EWJJs uma~t.fIs:~afrlilrJi!t t ~M~~ i Ul'l' lataJkJau. Uro~ Am~ 41il-~e &mro..lOO'aS..s i!I _p~(JnJ~ Acirrim: . Qstcblm:seli tnzem Que t Urn' 1lu.(iI'( wa~D~il Anno.(t.. pJl1~f/lfsliJninf2JO!lS-f)fJW murrosDf~ ~ S/mlJrMs Cffsvalfer.sffi ~l1rpresa'.strn rpm' NtlcWna em Jo!jos eJf]ll~f!/cQs c.3i fulB~ta5 tiBia ~~r.rJ &rlao.t.Ti!i1lJ~ ~onttft!.em 199. Q qlJ8 rttl. esr:as-mrJd. .. S~J1!tJlS tWnts'lslenle ~ ldMa OR ~cenr. r~$.sJrmJ$di'J$_.lQ~" .Mr12 E ag!J~ ~~tB.QrS~m IQgBrmr {r(tUlJ.rGlS ooraJMse wagj.qUl t~!Viade mdrJ.~ pan<)' meJlwf~ urn Pl)l]crJ S' Nfenua1' G'_ ~roij? "'403 r'p fII~tI... Ii!rJal!lfidBd~ !l'm' rkifIff.w ~ ~mIQ df'i !!lfl7lrm IIWm '0 anlJerior? lesm. M8I~tfa de .iafln~me p~'Qn qu~Port/OS rr19 Vkja fDS5If!rrl im~1JadCiS pat8 :a'tiVUl plGclsros..ID.QaF/( S~ iIfreptdds.a /. om tmhlsl) aomher~s aVErnfJJ- JI g1Drl9.ii:iaad~lit! SL"ml(l do HflI1iJJtjeJJB.5 a D'BSfM ra.s. IJjoQIJ . mnrnr ~Clasft.rJQS.aaQ$ ~ 'Dip/If'.SQ s~~jMm cdarcoJ?ilJS~o. qJJ8~t. fI UI'I'I m1mem filetltooo. MIla fiqm1m.

l. 'emosqu~"6lM1anusfni'Pi:S iIIUJlUrm E~ '!Vi~"~o.Dgu r.illlfl1Sl'11."" UDOd! J InUIP~iI§: . Ii.51 v.m(l:S CllIili1'CRItiUII !.J51roJiI!rfailamelltl3lljO{jllr LlIiIl 01up.._ oo~~ SJt1:{ ~1mJ a ICgrnlJ as Joes? ~u't!KB' tJ20~.. . am 'Ufill mtlndo que f})dste nllmaglml~~D'.Cf€tIotJS~.EM' dill CIIlIJ •••J ' ).VeD1iC<B(OU plltd~r lTlc ~ lmJ1a.'I1I1af). d~brulaJM sm nqill~~" Em UrfII.jJIS.i'B 11IIwr~ara s~1:l1'IviWr..eusss ap-a IBzBm _ fiil Manlll~.rilIrtD IB: .tI!lI:5 Qua Ii~d c'ooheft . sam ecnhumlrtil! HI .lBrfll fammar. ootil !Qti'mhifmfJ 9fl'r ((ltJtru.ses8 C/~ti~~.ilm:semp~El0 "ma mali ronrlba1er IIIilillmlgCls.a.rJ/SSO.Para:nola.ClLI~e!-a:A PG t pm Sir diva:rudlJ.Edl.. aYMtlJ'fl.l~llJ.!. A il'(anlura r. fesps.rad C~ ''PaIidfrN'J'" D! GlUEE RPm? dDltlrl'bli: YD~a IDnlamI au1lis P:~sli~"glle'tDIli O~! . 6 CU[lW t1!!D1! ~m I 1~I'I'lRelu!c.a vall dfll.) mn1n.ane ri..ruM'!~rt.11llQrllif .'eJ!ted[li\es 00 P2rde~:oms. ~lJ6mJS.lS.Im Lifllllll1igO midlr!u!lll:I.eem irntlll!'i1ilr me peI'BOi1Il:~sm.-- ---- RJssultiCHm dp MsfliJal anfI{ftJ'I'.oFlPG mali p.. ~ntasla moo!~valSe~mal1a ~.sJnfial'fir Ntm. ml.u~e !)Ode SiI' urn ~ram:le 5u~rr·11~mIF gu -rmlrD dill9rmadufEl~ I..'Dblttl- mu Nilf)tmem e lOOoii.Wa~' Gam I_tie dOs· Clfines .rtjJn~ Iil. WO! F-tPGDY~.f'I'Ia:~LD.~.amwtorf FfI~ d8. e J!7I!Sfrli!l ~fm Qaa1Q!M. j ~Ma.til] fl'GP-1on.em vJtf9l!i1railtlT!es:18 lIqur(j13 I.fJJr que&gl.e MiU' 0 lima M'!i~rla ~~Brtida :13 ell'lw(lNelllw.po. Upll:lQDran~BDbfe!nv~O~ID\rM ~PE .¢QfL\tjms.. A imina ~r'lmtil rilfl1l1. 5..llma ~MJ~a de fi~~ In na G!lIm n. F'am.hlJtr. ~ffJ ~.SfmJsliii~i1d~r.pa1llt1il!1eIllPS.~M ~ue W~[I cam I]liMro ~im ..fl'Ia~. Var.Toan•. corn as. D'~nlrrt:8 . mll. ol'lant.do dU13l1[tUD nnllT1lJ1l~ CIV~nJ liD DlaOiGl. !:ItUlliIS. 0 m!1l1do>t1IlI&DI' m1Ijro mala con:hn· ~d:~ I'IQ 8rMilatTlIV.aNi!la~MufiIlS.rio ~~EtuliD1fl}! na futmB dB ~ 1(fj':S'~. (StfWj)iroOOlalmfJUi' GlJ1lJ/htJse rm:s1'eMalIU~ A~~ we' I~m tHmtvJmlJ ~mrosotu~ ~ sltrJa~..'ftHIIQ ~~amteffl{IIJOiIJ~ D. pl'jfItjtaJdtl JQgar RP&flllmo iI~sls~l"a um rilrrui ClllllirllJl'I1sU!'ijltita em I!flruJrlMDIiI. Tllffllfma ~~tiI Pam ~RIJllG \mC~ Jl® ~nro~ade fabulBiill.ii· EsIai Pre - '1!"i .I~~.rr. masl:GlfIi vaoE rwttlQ1~.. Qua C[lil$lBl1 \lae!:l mmTItl conmflJ seu Ilan'll.ou tf_~. um aftlsla man:la1" Ujd€! ~flii1kJ.lJs ll.fDs.020 fPlI'bou UIDlI 6dlfJftJ (811im/B. lM'1(1S um (ll'iUl1lurajilg:ad'M!j.G tiIIfcilflJ!Joo:itmMl_mrmaJetl<JI {!i!/1J 00 ~ :I1ma.ld.EII!lJpa~'o.~ ~lJi. i!l q1. dualJar !TlQ(1stms'e c~nqlllsti.ft~ emnei-- Esla Ups do . ttla dlles {Jt1td tal'liSear{ E$IP l!Jgt! ll:itElrta.~a mwa-r ana~aJ1~G:I em'paptHs {JJoQlawaa 1J'~as!~I.·~·as .a ~(J$seJnM Bltl~!JhJsMKlc~ ~-iWmo~ rJiro'tfUIJ bla ~lim!I~~ de !.!U qWSlllii gflma 00lM.)_tLUJ1II!U' . PI<I QUlI 'D~ jogadO!1es SCI-T' CI IrigQ que IlGet 1Dfft ~m maoo nl\~ma iD'll ~ -se DIl1.rQ quaGs amJrJ~sir.ID1d(]1 nlstG~EIil S[m. IEI'DrlGfies") . mL>. 9 lim iImIIXI dEH:I!ln®511saml!JQ~.tltlCD na&C-eu ntis EUA em 191 ~ Ci p~m(lrro RPG:fI~ I'JiI!Jndoe~ama'ro"sl!! D~og G.Qra oan~u_:UIIIJ!IS [.q:ikmYidi1l ~~vern. &tcsssas eJmsWtaP~.h~o c:terttllioa (S'l'I'lRIowrnuru.l_s. (fiW . 'PG .aQl{el'lI. ~m 'CGlnJWMr.ri/~ ~ ~S(N1.GlI'w RPG rtwm::a 8~alJa E:It PQ~9 tDI"IUn'l1ru' sampllEJ'.. morr.elilm Me 0 MDsW :~rtI~ DIm p"~fi(l.(J£I~ ml}m (mll1 ~~ d. .Pmf:lsa apafll8i. deia' d(l~lTror os' ei'll~ma!l. um jP'gD(1e '~'ilnliJ o hl~5'.~.l('l_ul'O!l.b}Jfi nufl'lElms e illl1t1rma.. qptlRl'!'JIJIH1S ~~s inp'ltlfl:~aBmills 3~ri!"l:n..dil:9 .~.-glrlI!ilpenEmll'elapinl!l1la. Era nr'JI!"J~o defilnlrJ:S~ mOOlSMaJ.ptlclEi ser dllm~fiI!Il~B 'tad(ls DS 1li!i1mS l. E granJ:11i pMrl {fa ~iljla~SllliJst~ [tI:'J. ~8' lpO!:!S ~qutc. alJl'-r~rM'll:anh1'. Qllm\l~t~ltdO -Q.fe .l'1~ ae ~ qlJe. area it~~nlam. "7 'tli~ml. rmtls e. E lsS'O Il~~ d I~UOO ~J~~> tW8.Jmas llilll c' cthulhlil.mil {lvtllllWI'i.jll aiJ!rtS .Q1Jeffl'l lrmlJfJ!J bet'l\l. e A 'I""I RPG nm du f!l'!~tjrlin:Q ~.rioo l dm. me.JilljlmJD rJmnde p.ura"A rlc:nil.ayatl1lrQ.tIU :!IfLla £BisEo~~~n!lrBS" ilIlI mas. ~rumr DlI 'JId8filg1:lf1le.{lDUW deprJis qMl pstb'l uma . alJi!Tlum ap(ls.I DgP do hamis pDilI&n:lmasr Eife :sa baslfl!~ill.fIl !'Ufil!\<e. j ~"3 a Bta APoGs SDIUfl tcrnas IJmsllBlfas (0 IDemHu dD jl-andel· memj.II ~l! PcrmrlflUI!m". N-aSI9iI1IIlJntkl1i..ou: pam o~m¢r I!I'1h'iS~OO. X3mtlS IB'tuUistas.fJ!JQra saj come cl'Q. IJm SDIti 0 Mtjm. . riafJ !.p~\. lJ.oom l!.dBs~6 ~~.sJ.tI ~ehwlils.a~em. :com n larnp~ :5urglram nrnifm IlUtroS l~ btl:!i~a tm g1bi(rDJS uirll~fvs.iSig lrJiln!til' p oitMna.d_B.cs II ~~ ap2¥Dmrues' ]llPi e am JlJgo dB r:BlZ".. Ns ~ 8 ~Ias~ QPIi ajjld~ tWlJi. 'QYJMPQ~r)BiT1 " MJ1mJal ~-rurbi~ RI~ IiQfiffl aoorrec(dQ-B. ['In ~a mum:lo dElaVllllWl'UtIl ~er1alllls.J:rptilardo ~lJJIIao APB-B:3l'd'ffiSO.g~s.vlvm ~mro. ~S. VCCit ~ElI. mal MiIJITI ~ fm\M\icO.aB·11I rur. mtus Wmoo 1I'lJasiBrrre (i~S dssoo]rp:s Minfm ~Sj .md. '13 0$ u klggd'~ ~~fI. JogB1 BPQ. Os aLlIirtiS rooeDlilm~adi! LI~Vl.aIllItqll~m BJ fitluel ~ Stilr WeI's . ZlIiD.r mW!i~.~ hl~b~· apQI1Ia:~. llilet·dil'-nl1liH. Um.l~a~8. i 5t1lIadDl!l. .It!!. oo. qUe il1. Ii nil' Inll '·M~s--.gidDrlBS mmiJm ! dll:CIsO-e:s ¥J1il41l1l1lsetrii papiUs n ITiundo!j: de IlliIag[1l'i. subf.EfS. enc:errrtrara:s ooldD lEI '1ly1l1r:pLnu.o~es.slnin~". ~St blll'rad1i1~ um dado Ci:l1ill1ID111 sBls!adQs: ••. Em iltiU1iI 'Il'ilClJ'lletlW suo l!'~d'lI 'lMd:JIi b~m:.§ d. fuam n llil~~1 ~fJ~ PBIlDrt!l~tll'!~ princ. hillmr (VemplmJ I.cie on1B.lturl'!lllUl' Ida L~jJro"III oi.r' [II cmrl.!fl'nl'l"lI'llra .rtealsWos ~liIR lam:J.b 'ram].'fi! ii&p:a. III hl3ml que 818m U:5acID d.IJl:JaSra:deS: If!S ~'~ d8 M811 j'~ l(Nim d~t.a\~'&~ prrncl~almelilleiJl'II1 .6 se!J~.ul'BI"fta. na RPG errstom r~~IU.parlllS.val J~ ~ifl...

.entftD~hJ Ill. oldade b~mIiWlsava::n~\L "]letar da slm]JfI' .os.. qLl~ Q~JlMIiI. ~I.fll.rs~~U[las.3D'S" '~Mm pode l~~ iel'nlf~ Fti1play.lJu:6"lJmAPG.M-ll.n p.- -- --- ar:lim6~dsSBf1hl:lsan[m~d'oo j:!l. D.iTttlfl)ll~l~ lic~!DI$nIDlS(AJlam VI.i~Marnm)~[]5T. malJ1r.l9L1S lEItIoulfOS Ill. mtms1fu.a~r. qlJl!iElf.. Il1glnF.o I I dJcrs. AJ~fl~~~~ bDl~tam nJliCi~lmi!r8W1~IVgraS~~ mlLll~Rdft I:!II Mund~ daTJglTnuntEI (I ~mop~S3r"l.lV~rc.allstit . tu:dtr.~u m J(lgo da wmas .~ Ilmrte.ilidll n~BI filj l100ilJlBJlf urn 'ljIll1Doo. ll'ntIIlsJmP'OrlWU:S d.enCllil"flrnr il'C.~ ~~ ser lpfl:. voIm..tilf. IMolti IWmbn! .. ~~mDfJT Oml ~ Sa~~~ mITlC[lICl~. p p ~ pru-a sm.ernarmJsc ImnAStJa\l6". a rlr~~sti Sfliiitl m Dfigaa OO'BI(~~ lijlfllu:nla:ma~ rlS! BarUalls 'lm:z!3t1do naY-as r. ).'iO{. MDItiIKUmbjJ'._ C!lillo~ I~nj! e If'8l.rM!lis fTmendSlll.t1l er. dmaaBS.artlcle!:idir rQ$jIII. Irirnl.. rlDelal . 1'llm~IOO dEl arlos M4S'!i!.!5 bm· o tWI'iD qi1e ~taee!em j.ra Il~rangenle QlJalque QlSlf tlij~ ~'iiOdub5 3Mili1nre\i'j ID..ffir i!t'loo n:rrllr aQ Icrrua de Ilym ~"'llS raja'd. ~~Ir.'o 'ililemat.urn mUi'ti:lll f'lle~Iii-\t~Jm~lJiOO eom mag.3D&.lm p're- - . Ro.!~OI'!:3i em rufJ$~sr-~1l1il. dll'110 lim ruj mai~j(illafl~~dil!l8. a~W'ln 1~l'1ora tit! 'B1Jllislitlli nil l!Iem&llt{JS de l'~nlrm l:a ~ue.~mamenlJ ~1I1np1i!:i ef!c:ildo iij'lrof'1~er.da'll'[lr.Parn1O£1al»- Je'l(amos baIlen 1!I~r1csmlOtlU!IlS:. menGre6 tie 3011'1'.w~ n~IQ ItfIIll uma C'lla'tO:B. as V@til n~lJ ~[1J~151!J. li:fi~Jlda'" III (lrlaJutas.1S~ amma~ur.- -- --- -- -~.lel'~~· •. Vc01l twnoo.amoo ii':Il111mlJsitil.~ue EDiOoorioo\l! I~y~ s~laJ![~tUlO [.J]. J.4..s fev1'8S ~~cas cfllo~oj iSO'O ~ UbJ[otI gill Bfull ' ElPlt !!It Cad::ul!lIl$IIJrlckm:a.UI. aqullo q~o CIS g..Itser 'usar OUIIO canarkli. (Itm~et RgfrmJ'lmll i..llni:l[l Cl'lamatf. $~ilQ.ll.rUI~i:l cftnalfe-di c~m~~ ~smiclll..ter ~tlr:~~~iS ~3J1119S0 ArtDn:s .!ll~~~z~ rrhlf1lals (Sln!gt F1(1~UU'.jOm:lml) .l:lCEi.n'lf(! ~IAl:ton. 'ElmllWW~dr g~rasU.31a-prrr.aD'& r 3~~om. -- - .. . No ir'lten~trl.aJ~'85ffl fi!mllfaria!® rmmu-m (lU m.!l BIII .~ antes~ lm:risja marslm:lI~tIo RPB m del5 mCiiiurmiS ..fWlllNl.OO.S[~m~mo.· " aar.cafd"IJ~ud-Q.Bltlelnatlte .e!i. a Jurn m. Meqarrml]!) antBs de us.l· I~II elf! IUOOSJ5 re~~ ~LIDI1cadai:a~ lQQI"!'i . hllr!w ~bl~~ e tmmr1r {'tllfi1m~w.1.lxj~ 3DII tim Anolil. Artan ~ 01numllfu 118J!:!mJgnfa.st Itu 1tfa.:S.lom~la5~~U'S IIlaclrJam n ~e'sDm:ll~a mlJndost IfElrtLfSfaS: m[1Jl[lfUj.l." War.~ ~eFla.@l1agElIl1jj. . sa. ~ lI}[l0'~. a icg'l:r' .fillS dls~aFam tBl'lWUla p~as maps.8rk$'hJllmfi.D Manuall SCaT lu. umaccmp.a. IlrtllC.lisl3S.rllmirlQ olJre. M¥!11lj'n... Umrt wrsa» s~lfieiad8J.tfexp~&aJjID.I tla~tr U:m5:~'am:1i!!:~m uma..- . .lfi I!Iflrlquooar ~' ~o. dHli:lhatlamemaiet!T1 m.iI!' ~Ia . ~~ Vt1ta AprOl.e ri~(! ~s:a.jsliH~:!Ii~ln1ellt:la.ls :a1g~nnas:>Eli a bi3m mal~!WAllJlillQ.IaI'i ~n_WfiS am qual'If~~ lrurr.m'M1JI1I.s.1f~1)1!'8rMirIlI.. M_~mg ).f Cen1ro d:m. !JIm IOfjuct riI(I.. ~ntil$i:ll ma~lml(e~1"I1Q rilf1' I'U!JJ'I'II rlu!IMd~lll. D ml. ~.d 1._.afll~-IIIMIlJ~.~r.aJ Iii~ oolm-s j(l~n de> RPt1.e m.. al)"". ·!talc JlmltllBrdtfillllll1edlll: em tldarcCDm 8W.ICGm. SI ~!l.m pmle t:Q]'15agUJlr na ~ ~go'oo RPG M::ompJem.

.

fi:ll1tT . C ~a{Jem lill ~~~qlll8 val J~l1m!jJ!lI'daB a~ool.llSqUil.o·h. !l. i 'rR!l.ad~ J!'USD~jJ~1fi teem ~~.ifS Ill[rmTJ1a~SJ rmllsjTf(iilgr1:aTll~ \Jal1ta~1'lS ~lJIiSQt.. d'il nullJ(lro >d1J JHll1l.~n.Iagu .s~l~ agMfl ~am \i'~tJ!:!s Pr1iIJPilliha C!)(I1IlaiJl:& ~B "hillirmas" Ill! fltba Id'B Par.~2r Hlbmd&d~41 AMiiwn~ da' Per:EHlnBgBm ct21 1. SB pud$f Jl~.:(Ils.CI d.{!.r~@mWJm. o\J F"lJ 5. e' QuantI) ma.llflqUifJ1'W IJm ~1l7s0Mg:EmJnlt:ml:s~.'!defn As Qamc~Bl'fllJaaas!il: fcJFiia.uaw Puntas de'MaB (.I . Ae 1PtII.la ' Fltlhl! ~mfJli~1 septuru:lO!ll.lt!fla"af1lI.tl~111'illlsrlum pode f.IAm.dem ~.POIlIJJIS IDe Magill.dlsill.. lrn:qlJa..e~.iB B IU~prioIWlJII. pr8.. Vi!.iI.SOOagtl16lil kit CitrnClariBli~4lti mai!i. miliS: c@i5asQuea~rapalllilf11'$Q~~~s.JifI &Gil ~~rsmlnatlem ~2ll oser? Um ~tlent-e[ro F!i1sl:stIQe1a.s e\lrn !)!intD&' Em ~'l.abmda~a.eL$~sU~~. 10 au aid 813P\fs~ A piim~'rn ~Jsail t~flr la . ~oc. tle. pCI1Qfiagam lc~dQf PHil let fl.Lln'Slta:bm".XI!1ln1ila. ~lfB .Of ~c rna em .1am '1M a1lar~~D Qml~!leuPBfS(lMgem val ~ar (. Iil ~Ii}J1toIi da V1da e If'clillil~ de Magid Um JU(3d. Io'el da Eipertaf . 'I' ~m lame.as m~ l'art.nus .nltJdo cftroe? Vec~ iJO~1) 'Set tl.:m.gam IillIJa palll. Rehil! Qili PBFsona'Q'am . ClDmD-'st~lJ5Si:!Isl:f. Bl DaavsntaeptnB Pm I .!!MJ CQ~usMCM~ Urn ~~f't ~ffil~~CKwi:i WlI~I~~:J. +' ~rn:(!f1aQ Fli51j)lanl@9 ~arlj~ar. 00 PMs. ~OpIBa.I. Etas Yariam 00 o a5 m£ilS:MrwipEf... per.qllWl!lf.-'l()Sj m1m ~"tl13 bam. Lilla liU.l(lnilQllm~nrl- Urn ~ersillflagem reoom'lioQiadc 1111fl-c:3 IlOdll tar ne.nUlI'I'I:'o"n1I:1g00ilepol5 ~!lII!I~l]lhBr um l.J. [~r sou herd!.lq.!uilIDS Ie VIJila: eles d2pende:rn da Id41ti'bJ~$rc~0 l1I. Vaf1t1l.l. H.~:O rigl~a e llmil p~rm '~Il ~a:ntnro IO¢l9g1m< at~'llmtlr~s?.a'lwrrn dUPJ~rDliJ niillllnoo-if[1ag ~~~I1.ma 1am~IJ Ceraetarfat. ~perti!I 00 tJcJlle~ A tflJBmPJ..f.lS Oua~1l HtN]T luaa~~~ldll. tL1iS11eas.l Ca~~~!If$tlflB~ID!I n~ rlb~tra[fi!total.as. A Flchtl del Para EinBgarn Ma~"I1::. ITI8 U 'V~c.? lJf11 nll'lJiiIrJl~~l\:lI C{]m~mt.bLPStal iiln wf!gaEl~i!.'ilitlil. auaFliaL' mlllll"l'S.t~J!I1a~an"s " '~. L IllS OS I~QJlbl$ de Vida.Sfh'erJIl!J1! Se"U1 personu.U up t(lng) ~1$1B e e:JdStim ~Irni!es PiiliIl3i!lSf3 ~od~r.arta fill !:Ij\l1lfSlo n(]APGI ~Ltl~enttmn iQ~lplM lUlU ~Mliri[llre'rl~t ~ pA~lrtiltt:j(iGulrtte{l w~1 ya~.~"m'.an de p.IS[f1dQ ~~ a~l3nt:et®lb~liW ~!)mDf" H.s ~li~n S'~jjUI -t~m {I em !odas e'Ssas. iIl:Clnltr~l iJi'I1 tli~nagij-m. ~ro.Em5rorormaQaesscraIlJm~tesnajD"tI:viic~vai pn!c~r ter .g'EmlprdH. a ~~Qr - - da'~flD Tn !k tl!lnlB >~ue> DO pUOOI.1glrl. Ol1i1lqiIf:lf "alar aclfi11:!ali ja ~ cQu$_I~f:rad~ liiorillC!!ll i)~ 'su~r.mt-klT!ID' Ufl V ntiagrns..~~a.e ~ersClIli!pm. rohJ~pr S'II~ oores. r~~IJ~amIlJllUl'.fSilm~S$es ffitGfil1DS FMs. \(fld ~Q(Jo MrIiIl1rnr quanta!> As ~~n~a~sao. CQmtJ UIITIregjsltnII d'a5CIlDT. C1tdul.porta.lllGa[MDl.atlQu.Va~ pOOe.PMBI DUIR 1:10r'8 qu 8 Imal In:ar.anu.l Hre'!l~~'8S C~I!Jt!rnWIDl PLlffi Wlll' c e ~O'(ll~Lt~mI/I:IJ fllrm. Flc1l8'rn~~e fl' llooBr ~CI pu.1. ' SOO~~St!llpnona~etilll-5ail'li!ilImBfDSQI1~'d~WTICQm1:l.orltlB va~]ro!l? C ~f:tlI:iWr[5tecils. OS .~i:I Sli'M rr. a PIlII'1WScia VII:l1:I e PCflli'. s!rn . v~ mn~tf &arta ~1J!mUda~ du .\Ilh~r!Urn !.Rrll1.1:j ~u.!IJ til "lJfJm~lI.ff1. iUUi'ltal.(I pr~'[imj) pm~ d I.pontas cprHfilcharuma cam ~!.e11liar iI. VIle"1 nJ .JkIi bArbai'll c'Qrn urn marm9.bu'tOOs.I!J 'Ma.~ r dlz r3! C'11.0 ~JlEJi d mlli\(! ~lJIJlllm~m awmuras 1111 30&1'.m'Pll. El'o a clil!.ArmadUI1i e PiJd!!" de IF!lgo.I_U :1!I.!c C::il~ij V!1ifiti. lC~da ~orn~1 cgmJlr~.illlt.Ab~~~" Q ~'lC! tl3~e:ss[)~l'8£Jawrais. OSmD~Ulos3IIIT' ~'ubnl}ai[fo.a per:slJ1111ge[1ll em ~~S~!i "e'5I0U' allrtoo-o Ii.S!all31Ii1m..{%EIIO nilrna'l1s.is. .s.oncelllJ'.eflID) com~ra ~. >0 liioador gl:i 1Haumhb8lh.Je.0. us:ados ~m ·a:~m~m· ~~ pam ItI JlEIrstTn:!lQernI] . pOJ1a" na vlmlalJe n~D' ~. Ve. i'l 11=0lmllu!1l:1QIli?l1:tI)5 ~1D5 'm o[oti vlllta~an:~~SJaf.BJ!1 qua $£lU paroooo!l~m C~f1S6ill riW. .r:.si.iJ1"J.~ara.OO"tra l'1a6!UI![1J i!1gtrn.BmpBf1hl.um IIp.81~llm plDt1em SIU blm ma&s' nem9. Eetlet'E!~tI 3QS1 comm®s dlillo:g.s.urn.adrQD OBr~~r 1~d~soS ~n:t~~ enll' t1Oi1. Fle. ~~fla~fJll.iI FI~h~ p<assa Ii h. Inv~!!btrl~tlB(I o~s r.Urnf~lUc~M ~atl. ~~ ~6f1E! nit p~(lIlna S~lirnta).uiiU~..sl~ P'~rusI:l~~ablll~_ ~p~GmLsqut g.ido isoo 'a qlJal~. j t:riiitum~ ~(I!defa:s:as ~(.ilm.Q. lIm=e ~m iII~l.SMSUp~fjtlnro:S'e (l.Iloordad!3pn pmelrJ~ hera 'Fltbil!'.. mal5 dl1~n'Sem "'1 ~ m!:na·l~ Humlln~sliIiJrma~. tlmb~m ~m:lim ClIT1C1uFllluml1iJr~iil'lItdB!JgrJJiJ1I.sl Vida tPVal r~tm As VIlFJtalJ(lFl~. 2: QiJ Sp~nl~ . qUiHenla abrira .: p.1..r.:aI'lUlarmag:l.D\1llJ'Cll"fS 11 Il~M'I~'ens.mas sobra PonCaa d.f.as.il mais dBtl3lhes:n[ffit-a~hll{ls 08(ac~ ItfUl P[Vl}I!lK:revarna . tem !lieu ~rop~1'J CClflliJl1ltJ de '118f1mot!fia e D~wan~g~nl VijM ~'ilil9!lITlOOOOr nss~~mm. ~flrillJ«!lT1p~" A ca"B1if"uqlia Ufru 12 ~iJnm'9para~illmwm' Fau. s ~o 3 "fftSrg:]a '¥l!il"IlIJl urn m~\lllrtal m~ Imp(ln~re: ~L18. SllJ trQga.ar ~IlIJ !lIas. Vai~ maiittalalooslllOs capit1. e PGm'l~~ ClJmB~ilr a ~WT!ral~fafJ!tf{l.iie'Q1.~SiaJtw. mal:s ~Qfleros[l !£lUl' S'Dra.1ciltts: B:SWS: ~!'ItfJs :ser.pmcBiIf de Ic.s:~slen" . IlthlrRC maiB fontoe-dB VI~a Il:le 1l.~rrss40 Cllf1l~f1~a.(2 '*" 4 + 2+ 3= 12).para ~C"'lSltndrLim P£lFSCna.ltaf!mQfll'is .nq~1!I lBlpetlal. ~rnn:ildllt'il ~ Ii'Pntler d~ fLl~o 3.u .aOqnw IJI ~cntrol~. tD paup.Sl F1Qhasempl'!EIl~r jnerto dumt'lte. S.ntlvar certrul l}!lder'tSl eSlXlt l.ilI aWliJluf1iI.Q'. ~am-ttm ~~ei!!~ \.!!fa f~IDga4DttaJa.!m ~~'lGl]'j~ p.m plli'liiinJJ'g:mn.-- - EIIllnga illn' l.am'FIUs ~d. \'i!JOe r!lCllibB val Wlrtar Ne.a!i100.rthlJ~ C~Nt~lis~~aarlQf trJ.1)li P!l'lflilfj".pfE'~d6tf~llI £ITr'f)illilMr U!!iiU um ~@r.als.Sl\[m'~ p8l'13 "~umaI'lQ!> rlttrmaig". CtJnrudu! gr. IJ.e f!lrrmJ~o "WIIIl)tt.005 ~.um 'IlOnta de C3ratlJlf[$Ik'Ja. 11M3.j!oIf~I:ITjll &ri v.

S'llf C®p8.lark.a.IJ. nil I. A'islm CDmCHl. radio de pnlras.I. svtlntu:r-a dePl:ln-d.oot.<!QD'. U'mpersonaQe. Tmw. Millo 1M.!l Ca£Va!TlRw~~ I.lr"1fi~'Il..Wmal:O de GlIj. M8IlkI B: ii Ori! .tloos~ IJ FQtUB V8td. Magi .'OS.JaS5i1UII~tJlili.alrtJr POOtD:'3.pil:a. - IDI'lI'I1.·oow I ~ID1aCBm lPQS'StJlIIw.lDilrll'o. poosiVml e.lU. .oom M~rjh:.e dil!lFJfmJsS.sQfli[Jefll plJ dEl..U~ Jl.~:UJ]Dr. ooisas QUIl' 0 percfiGn~lWffl s<ruUt~ a.ql~9 ~(lc. mullO rrua fW [p.om !!I ~l!Inc!liijJ'-lUi 'll'Jlell 8$CO· rrr.£!mpl[).AnimDf5J M.~ :~f:I'. C~C.8' SIIIhJ1elil ~l!I'Il'C:liIl.~looLilll'Ca::l [JU Va:rrliljeIi5" VlleA wmb-tlrn ~11i[t ~Daiir L1tW.\'iIirr~[f-e~.llrma. SI:1a 'liI~st!l1c.arnlmn '[ljlda.ICI!Ma eu mfllmu-. ExJ!lt.l'lcon!ru 0 mantBr OOSii5! ool:sals dUr. 1)atJ8 tw !/mto f. J!Ire~l.:? QuaJ a 1l~~f. De mOOo g!lllal. & de aJuuroa oolfa 1. IbIl!lts s1mlliRS Il comuns. em O'IJI. -- --- - --- -- . mas ta.mrectm~ eriatlD nlJf1CD~e 'lSf Fli~1iSmalDr ~l.I'iCl'IIWffi"S" ll'Iiruld6 (que sena urn -AI~!ld(i DY Pvcairgj ali urn vemullJ p:BlmiUtJo. uma.a. LIl\leW"git ·tI.arponttf5 p~ ~ GUfa.1i11tEias . Nelililllma Parfc:lapelJa sarusariL! um &~mOOlJ.a~oo NSvex. I) M.BnaB n~1lm'Ji'ffi~ Em mU:ndl1~ medlifWils 1J:QTIJl9rtii!fl. '(ilbrri. a. CfMilo. cmrm ~l!Iu:lEtLe! Te~arijB.1"'00 dI! iiNBn1Lim 'SM pefl11iUd~a~u:ma CImlJ:a I1I'ID00113.Em iJljlb!IiIS 0 ~sas.J?s~ ili!W~!lm ~1I'll1wml de..l1lB a ttmstm~11j] [Ill ll-arElurre~em.nt!g~~$f D'~lJmn'll1 ~I~ar.~arn tliln!lar Psric'iBa PartWi daD lim U-po d]raremfl dfJ lhrIbJ~'L Cad~ PtrriC131 nlm l~ru'JWlife CI]~hrc:1ntilnI(lS. MS{lla d lim ~Pl!! ~s Ini~ilr l1ilD. M_iqd~I\iJS.. ~[Jrr61.1t!T1 de I!llar.&11..llm [I~ P1lrr'cliloS: .Je5.t]cas \i9.~ a5.lr1a' Se:8'IJJ1'I ~I!IBTnlln'H[lb~. iu S OW<l.lle..'.dlJ1l~.. rll~!j.l GB IJsali' mBgl-a 'Nar!'l"lall1'JJ.l~ ila.jj). - - _ .mb~m plilj'e ~er urn CIGrfUD'.EJiO~. ~IJIIJ.ule1::.'de Giil~B I1m. 1C0000um. Mal. IdLcmiUi. p:ocIBr ~ madldo' [!raris I MmslmLl:raM»: IlliIseJa FllultQ ~tim._1 .U. lafe:3sU lIOJS(lG. Urn t!'iJYiID1lum bal1lillcllllJ (Until M~II:~utn. M!ln'lpwa.EiiIJm~ emilll Xlllr IIIlIIl:sabe 'rlocf!$ OLl ~[f1<B AgDfa q~:9i"G peRlMtlgellJ :es!a ~uasfl prm'rltI.marel- at.ai..M aluiil. \iat m. pICe ser tara 101:1IIIl~s tGlf.call ~ e sern e.il dtl Cafa~r[5.iFlI!iJ Is-'Sc fil:Z d8lil' urn m.0. maI!li: bini~ .5'S3i .. ~etllihasno . 30Lllm 4lJfJn~iQWH ~iUi Distar ctim C. e[li'l!JLldo. IFin 1 tjerl!ll! Petreiss combinam!. Psr1a:tncBB PeSEJIGEIiS ll[]to~r(lS P!i'tE'~S'OI} nap.l'i!lttlll umlafltlll corn~ll.!lJIIlEla: ~ PQd~F r('JgO: rnltlli. a: mil~m~ A Pll~er maQJootam'tlMfI' I comJJfil~O eom P(lntUi. i11:1i~11l. ~~er~m b~il~t!JU'iiJ [J~ ~5~iJr 'lI~rumil ~lJall! ~~[J ~iI:~~lil vaJl!m~W'I1BJ\UdfiG E8"~ra~j. EllS! ~I ~js CWTilnnDs ~Aauill. LIm<iflrrrui a S JIl(Jai1Ill'eS: 11k! P@~lt1TI wr p:lffiflfiGUl rrtwseild1. no 1111.mas el~. - ---~.6i~uman:~rn ~J~~a JaIalS5~. -lj. Cilrrcill.aj)iW11:) Magl.ii '!I.NTll:CjiJ~ IJ01ll Urmi lIanlaJIDli' N. I. caL[ajogmjlJT dB"'ffcGlNilm~ CDm Il!I M'a6h. r~s'fmlJs. parE! '! llJrtJj.

DlilJnrrlll1. ~'s.w.ai!Iu:nS~ElfITI{I~. uueJlIS1t.1mB '11O\I'a m\i3 £"lWlll3lil. 0111 II ~QSll da ylrona rnals ~rtgfa~a~? ~f1I"ntf1 'Lln~[.· ~_o I~N iiSPQt11ll I~u:.!!C~IW!PaJilhar.a. ' [l:e&rili"lla~rils" se tlhl 8 ~Ili'" ~ um~pala1Jra la. !WI a urn Iip~ dlfQl'lme d liC2rllm~~. Ilflrqu9 ela Dau ~ t1!lbaitl! ~l1andj] erti1alia com a 1ilCl .SfliJ ptllSQ!'lagon! Cilflll qu.n:ru d~ll~r!ilj \.y.l.M I.~ ~L'I~ DIiIU!n$ ~em e~n'1DsO lill .b\ I'J "V~~. Il{Ipr~5:I~naJ]_. d~~. p.nl1gDm flll:i1l11~S In~lrus~nmfl.lJmtnll f:1m.amlll itl'ril UITIII. n~gcrnIQglldqr~ m~ 11I~~O BJillUfl Be M pti1®flagtim- KfJ~.r~i.rap".s~g~ u .-I I ".umaa rnfGrm~~eI Ddf:m p m\ll1M mWi m~SmCll1111i!1 'JItI~~ wrmlnD d~ .[1l.S1m 1)$ g!lImtfl e<&nlme' 8'SItilo ~~16LOS d~ per:iD nill!lJJ1~ nU11lvIJI /Qrtlffl' lmJIS/WmBd1J' fm 5)l. A~ ragms qlJll vam~ LlsM dl Mf~li£IiIlag IllIJIJIl maji!l.e ~u!:!a~a\'ii PD~~ ffiSilttar em GliI1ln'm~~ 135. jQ:t.--- -- - -- --- ---- ~ qid.ti-wrdUBt e.qt.l DI'lin'ID$..cpare ijustrnJ' melrlor 3 iltIrtIJ.fJllpra.!~m'illIi!!SI:!~~a. ii~~.:)1.ertfjRt:~ regFiI..lUis"0I. ra~ Ele tim ~~.s.10 :i~fl~ um 111nJa.fIlCO ~od. IEassim per ~ian:lIl~ Na. ~V)CI3'SSIl qlJ!. ~'iCVIM a~~Elo e.npljJ omn 1:2Wn!olil.$:il p.aplw'l'o i'.(lij[elro ~rnn'".sMtlta . 'N1}JOI - Atll.ue itNlJ ~ri9" 3m IlfitRrn1l1D SiB UIjI~rJ ~\\!m mulll3s l.rlls que PlJ'1 algum N~ll ifStam~~'tlI1en~~e.fl 8S.wei ·..UwtlJ:.o.ilulem mud. &a d Mllns:IflJ.QU'sr qllJs :s~la.tJ~b1J. p8! is '(. fJUlltJ. VC)~.!eISil*~emm~I\!mII rtllDCtl!lld dil Hahill dllPl!f'S(lrlil~M'I."Oill'rnr urn f1illJ'ntlijn.lYntalJ dQ $ praotupo ~ ninE!B ~OIlmUIn.preiifTCflii 'II Rem.!l13et. ~e ~o enm 15MlltM Nil] rerrln!t'll.hlm Apard~~I.sill' iiIll'~Stl.'\]WU fklll'ij a In 1.8Ii anfma1s~IIUlmDi. fhJ JJm. .IlllllJ~adill!rlle 1526 .dMm " lU.S. n~ ~IiIIfIIO!ltID iI erlui.1 11~.Wi 8.elllAtJJqul! n {!IDl1<igens ijQiill'ilmj)Oi. QL!:fle~~nDrmil~ lin..tlbi.!!!l' ~ Um Navm Hellr6i ~prmtJ1l1[ um llEimti1goem ~B RPG. UITI qt.ai O~ ID MFl!lblll1Jra '1ulinlQs lH)'Iltml "-'iJd lem pl3fil Mnftruijr GBU"~fIJI.UQ' seja prnJ~ldll lam eD~8S oom pooElmse ~alJilltiBilIes absurdasJM. eXilJamJ!!II~" dElstinhlD U(] pt!fggnaqmfL NmmSI'I18. urn 09r5ljJna-~ N!lJ"'IltI.como !!IptemllUI a a'p~C'aI. Si '131.ilm 1ft p'lJinLll.!II' rjrl~ I/prJ3 da I10flll'G'U tiam80~teR" lillma. u.du . -- - -_ . sJmJDtesmIl~ a~\e oo'di~mnumilt~tt!. p.!TaJ .auih ds CIG~diN/tID 8 am tflJlj'd! Pilrisll em ~Id~~trarnes.lI'ljjgUI'll'.lli:!llfU 1iIJ!'S'IZr Ma~G.arp <II .moles nt. 'll'ra'..V'~:ntl\I1.'tf. mi ~_er It~m~ quarfMtDs:dil~~ Ita. Sa'f\b Wrer. cCli1Il.ot.lllStri G!I!U Palil11r1IJ'1 ~Il'...~ Ip:or.Si 'lJad eit.:geM Ci:lOS-EIfjlJjr ~jrus ~(ltIlD SUiIoiiI~a· parI { Il~a.oonesa paj13 aIflM.prkl !.rn PO~81M.lna-1l 'Qi~jll'"ISI.Calic.i falGr urn e~1 4~rn ~ fie? . CI e. Dem Ii'it.fI'.tal~ez u-~c Es~«11i:l1 f.(JJUB IIlmI forma mOMIruilS8 Ifli f.jpOi1lwlJ IIILl.eOl!' rt~m(e D Mastro} ~Elrml(.'Ij'I.uaaLJ ~ulll~c'lJ~arrtOs nm1bm._[)~I. arDflla ~MI.) l~ijriil"!l"lw..m."" --.~ri~uo lIOftl<i g'111l1l.DGlI1 Q CClntllMr aqlllilm P.Ullhte~rm wnliBlTi OgtnL'l .l' u. QLl-a lssIl Pl~rw mUllu . mru ru. G~raDIi) Ii!IliCiII&.IB til1ltmJ 'I'po.urmj_g8rQUJ1'11a ~u urn b~chln'hofaro.spii.IJlln seas \j'mrb· DCSlt.fllm\lgrflJI.lmpl!!lrtant~s.aloCl!:J1iW Oili.era5SlIlRtsMlJU'IlfflJlnl mmlwlJ para sURUJ&iincIa.tl.!Jiu.r.tJ1flma'{flltfn. I 1i)f1J.l1J&V~"'k'lnmt5UniCi~' ltffl uma mlril pr. __ .Cantrola. N8 muarro' de MDII ~xl.IU~~u linlmloaHuHfala 7 P E enmlJ 'l~ fl. Ii 1flj1i1 wall MWluelBl!lql1~ssmJfre:est~I]'e 0 Mrui'lr mil is IJ!OdB~o5(!' p~Jclus drJ wnlfmml.l a 101m t.ll:liil SB uluf5:ID'fIi~m: a. h~(uia deS'l'Elp€llIf1fliJ~i:lm mla II[.LU\lO~am eft DgiH mals fru: tim Ilr:lla a~ Unal' Ousera qua.jlIlIa.qamJJ.rus Ill!fffiqtmHMpmt_ 0 fMo rto I!"tll1ltil:rl~ cat_ ~ ap«rtiS uma ftpt.ApMn'i5 I.1J~Ilflhi il"SSEl. liom quatsqLlmf pode.I'~1J811I'11a:l ~iilmtil.jI tim ~ b~(.tador Sa '~m RI~UWi...IIJgun:s'_ . IJ m:W. Q -1'!11 romum.aIJ:m fOl.llmpaailinJu ~i111r:aS~II III Que . q~am~ C~i'I~tru\kI? Sf! a'~ k III um A'~~~l:Ieu P.d..lli'ru p.tW\ft)Z:!iilJ.t:lm Q ~SUI:i~malS mole-a]' U.ll!J IOitta! Itllll as 'VaJlflaQIiI. ~Bl1t1ira (1(1 muncJ!ilI modgmQ illNir ptUl ms~lmr\ltl. m~ ~ ~ 'B'iUJ Q . 1P~1fI. Hill Ja~.i{m ~~t1n If SOIT. dl] . a5lliiOilChfrn.[tow iJi'Iirrar Q .I'l1Mlmntkl COraiJOm Ii IiItlf1ii:lsll~ . IJ ~O!W'lnlra'H:lf! um ~~fSlJlU!l~m 1~fj!tiJr.ar Bubilamlll18 . mas'amBSm a Cilrp:a II! r.- - - .! pers!lln2~afil·. rllJl'llao'fja mOfla tEl Uffl ~blffio.s!ism SiII.. .Mp~!'b . ~ilimClS tawl (lOS!>!.!)ll1K~·s:am~r~u·.1l1mill5cil.5i tgl)I!)8S m3tEi.uJil~ .t:IIG£1ffl Gom pilrOOii-s "Imag >VWi item .ll1 dt. Sliguir as r~raallll:illr V'C!cllll[Jil:l~ Imagll1:3J 'DU lJofIlliol1C1gam <I(lml:D ~m!lcl' 1lW.1BmcMn Flls'rear1l~~nrtlt' ~w!t91'Q C:i ~~I\na~~ all..octe In.§lIJ~tru1m.SI'. N-i)'f'll Q.u. matdlflfD qua 1W1lBbaa r._ -.-'~~ 1M mmr A JI. 5:empnJu51: ItplEh POr'llLlllaJ.1 a. ~~I:l00PiI{a ~rr!mil~.!~. n30.i!lEt ~f9'~rlmcrl! .n~tl pam as paElrOIlS Q Amln.de n ICiJIlHi10: s.tll11hp.~ IjEUi:S i Em'tlDIlIi1:'i.!!fIO . m. Nmsle ponto 'iDee . 8 ~u" [.Ui'n Ifolssado . ~o lum. ~oGlnliojpf/Or fJl(Rfr--JJtI~ D' rB~tt!.""}lillar rm b#lallrllwn'l:lil ~' c aplJl.rOVB. liamlis .~_U~!11dD urn game. ISpttu leS.l.modD9 aQfJllmi/du f!11ji daa..oorne.aUD.clJflllil..n~nr:. pil~r.i ~~'Irwmrtar ~r._P!!M'l!l'llC'e.IQII~rJS dl!l] ar? q.iJl~as ailslt a Mm'll q.dm1!l11't~s nos pfIDltmo!'!.rlrnBlra COlstdBi1[lmVOOapll..

I~oo C$~. ussr !J ALaQUEt Billllclai Essa i!ijrfta£f. ifB1J~11J.o~pmll. mil/fa ml/Dl - .0vilmlli &olCGlir ~llIullJrnn~mBjtl a1Io N~(J~ hQri. 11 dB (l!iiSliJOS" 12 DOIlIes.nd.I1S 11lIgin. Vi3~'S1II~ Il il'1ic.a e InlEII~fntl~.d9"!.1.jife6' ~cJals. PfGet&.ttJekl ou colsa.de ~c041OO11h!ar. Yarmlpns. ~ IiImlil'U{lS. mils F!~b pmlsnftl SIlbmviol PDf maitfJ .nM dIU" a.umn". ~mtml' l'ullIiIii" :li'dlanhum fugal'. I~(al FA' 0).. III 6twnJj{jJ.j~[OS.s usm' loomlli.Ii!lltwnlmu bM IImtll qUI 'Sir'li 11m' Sua pabG'~aJ r/(lbQJS f!/1 u$iJ iJgJJlrJD p{l'Dl t/j '8flrll1R1.u. olll- em IKImDilte Si ~IJ arlm IJS r<~1 sflefmnl~ :seJa e.1. laMS .t!re"&ri. 'lin.(::Gm. IlTIlI-ti I~are Ii:~ I iIJ.rllr. A 1 &IPlim J1 (lISYmflf.I'fJnjiD de"" :ii~ i}rtH'lCUp'9 OQm"l~ a1l11ila.I~ MaDia. 114". ifiCl'fJ/a i~IJ1fllrJaJ.n~8 III . da . V'm::ewl'oi rntt1S rim!res Rayll"i'S'ti QI1m! calC1Jler~I FIlI~a 4e Slillre f:ss:tJ ilO c. I'UWfJ tllm .j.irtl...Elr tlliliet KQ~nooli !ljfNIdelJ 8 UBBtamD IfIi 11~t$~ n -tag rt'JfJJliilldlrJflW: K:allfe~ICfIJJllio'llll· dlWfilJ ag}} litrno.raMul umAI:!I.' fsoo. dilla(llrlef. Fa Ii D~mo para ~ilm""qar. Kel e unJ ~U11"eiIrJ muftl' rarte. dl]PQrJl~sdll MiljJ!!lijlafil"B'ltlw.las.9arremtQ8(1.fmIDr! pamiB ITwg{lI. ijU:~.. BrI11. Cajfi.. SIBam aluum' ml}m6nbQ~~{I'5'8fi!1~Ms. KtIIM-a P[Jdll~ de ~iJ. .rra 11.leU !3Soo'h~r:Blg'IJ~ .! ilb!l"' liliim.jal<.Blue.rI'tl1i ~l!all~1l fa:il' fiSti. ..9 $6WBg. para u rna IWa. -. ~8PRdQtfI5r~JmJ'esmf "~It.cm~ha]a. HS 1f~8.ftn:i df{111/t(lliS cala wilma . Em Hm" 'fesllmeiila.. da..CllmD .-.tillmliiMr~a.Llll' if .c.:stm.I~dl.'t~s!l~. ~'_..rHl'a1f(Jtl'& bulB cQfJiii'mi.Ii'. "'.. !I.ar.~W1Q:!.ar~~ ria j. '. pafl ~ GaracterMl'~ ~ \i'am~lS'(lij~ar a Ia..m ern -1':2 ~iF3+..~f~ Itj~Ol~l~asl-el'~olOO:tlrl3m MRiM!) .af· A H~IUlllila[f~ ~ a mals rrrr~i1anl.~f4t:Iro r.mO~ ~'~~n'llml~a. Notfl s ~~'~podEMmutfarrd'i!kJ~. tl/llMl1I d-aiafrnlnadf1.5P!lImns dtll IItdj (P'IS"'I Rtil bla Sll:[~bmuam sl.tJfI~al}i1.lallllJlIndda~e. CD1l= &'rgui tm'ftil um Iri!lllia'O meia.o sbrlll' SIU 12 ~OI1ICl5. iblJW vliOl' fisk..o LImn~rn.tl..lltrQue KUUEl'3 '1.Cl 01..rumJa BIIIIJlms: BFmq.~~ mllS em .'LI'.e'g... e ~r rnA!!:ii'\1l] p~'I'ITiI'fi!i!ltl pa:ra PSJSOrlBlIIl. as&lmJ.~~~ IQ g(l~. elB !J~sta 12PI)n:[os (!~. 'llli IUfJJtgu iIlD{~1il1i81 na Vf1l111rl~i. hiaS.. nlGlliIlJ:(jG~ le/l1l ~.Srm . IIwria" _ __ RUR'(.'W'11n. yr r~'_ lml'liil' iff it ~ilIIL.QJm &-$petlal t!!'l'5cado Em Fo~a {!-um.ci~Br f dill Pdf piiJra!:::t21 ~ V~l1ta1Jml'l}.Sl'ltill~.. 'lira tWO cle 11iq qu:: eprenJiel. a.D. irllTIm ~mDr ern For'¥B.. dono d~ lima prUf81fJ~ (Difil 111 nli~db •. .flesll'.\1""" vl.a de Ata. PrJnniroi!l FlJrqa .11.ii -"-I. e!e 00 ~i!J~iW ~SM SIW vaJcr de 1"8I'lfl~~tIB~ ~ue.9 ~llIi rls a.Cllrdatlc. S"OilSlllVfl co.maQ911i .tiJQUEI ~ dis"ljrlCl~ (tog.gBSlarnoo ~ma~Uri!.!efldlM em reS'timd:ef[es~~I1c.DniladflJc H'muJr. para ~a5'W c(:lM t}1I!ra<. um ~mmi[lMi re6enhcrl!Ii:lo.mmluQ'o 1l'8JI8 riD Blla fila]ll que':5eJabem--il.1J e F~..6.1ale !lIntI.OZ t1lIeja'.t.f:.jdJa tlum.H!ii+:2.GHlidl:lI'a ctim s' C:~pjJUr KoJ d~f1· 1"(11wm un. ltttn'lDl a 'Ii~tc~m A~" Ls~[)~LUrrd.(J.m9~'~1lno.IOB" 3'1 -n1:aM l!rJIIl..~. l .1559 'QU. ~ Itmbl'Wl.lorss ~8dm-Drtacos j• .so COUrio.\lm~ab. IllJand~~e~rde lJ5 arD AtiCiuB till' Cor~ao.a (Jm ~ Kol njo :m em u~ _ (fi/ rle D!lm'O . (til >I Ul'eU- a@fJru~l. ma.1!..oT urna attisa1f11. ------- -- --- ~srmnrt1(].m f3. com am . clB~ Q. .If. C¥lO d-ecldilll [DYJr un'l'8.sCQlh!~J BS 'CijJ1lr.. lIlt' E'Jp.. llma.lU6ii(liVBr usar IrmaPura. AI Vln'8~ !inl~aa~fI~ .tI aue 'I~m~~2 lJonm'~ ~~ra 1 lest.'N:b ~T1fEl. l~mr urn au l11~ls PCtrUOs.lm alil5"~'1 PGIl1D.o tempo.e iJiIS ~iriGti CI1I'3GtetiGITl. las. V~~~. 19li'~rma:dlJl . qUlI . l. pornol de 1(rda:patl kI~e. mtJltrnu:lma iis Uf.sliIrlil mellHrr."'I iI.~ _ ~ "". Ktli :iilUmenm :SUilli I'm~o.s ~adaB.re fI1i~mjl rlrum plll'd~r-ana/a· l1ue que me i:ill'1miiI .ln..1 f.~n.J MS.1'ru.i!lda brilliil60m rmug/a tlBmBJall~~ fJ1.mB 'elpll1la m:uiw ·lfIIOO. rn 18mas um P!lf" tloo ~ nes.mas ICcm.. (aoa.

J e_R. .:em 1m pmbfl1ma g-fi.l)rdriD ijg ~ 1 om SiI!l8iB C.:!I ..>l . K~Itwr8 f2.1Crrnmr SlJ8.~ .!' I3JB\~. \lall1'!~S 1i:jC!iII'l!ll~ I$la: S!li:jl~ nda OI'.H IJIJ ma~1Ii ~~laS'. -~--~ -- S!lr.f~ pibprls itliU.DPJ!ltllQlIlJ' sa ro~U!l-f i a/tida..-r)l:ar 11.tDjirla rollp·iI ~dil'!Ill1 mijJ!...a-g: re'l'.IiIIJl Milt.a. A. 11.··t.. ptlMtl."Dmi! .fj" as 61Lm~t!ij'\S~II::~"§ ~ Vifll'HgullS.m QUi Ii'~mos·e~®!~ar .a ~ara "'cQ1i)rlr" 0 ~lll":SlJlIal!lll11.pedo' p..l' iiJ.~'qU:Q'f'aIQC8' sua tJlt18 em' 1'-ltc!J..uh~~UIfI12a_l1ltat!'Q 4.pm-SrJl'lgl. I'a~o 'qlHlJ d'llllr qlu~...t~SrUIlj pa' .ll~~!) 1'9W1lna 8 15m e ~M[Il!l:_ ilqma: am Dnlmre ~fDMilrP8J Ra..ap __ . va['J'l!ZlS g. . !:l~I'I1~:l'1lW 'l\m ~ tilll tllJUQ.. . d'il1itrltln afl~s 1 pIllO!O.ru'llagl!1S.r~BS) .O e' F'tIflt ESSEli~aICirBs-wt~m al:!ntlrmaJ 'qu:andCl iI~ombr.. ~ilImblllar GlilliO ~~a h!s1t:!tla -6 paJ1 ~Id~eltCOM~~a.qua ~Jm ~!ffSi. um 5 I)U 6 S[~T1i1ic:-a Illl(l !II fa~8: f.. A prllirre'll! 1J~~T1Ita~B.e. J!"OOmplammlll! IiIDS$. .ontns! e !emll$ nll"SSD pi!1!ll'l"~~l!m loomor pronln Iilara :'I . com milUl ~'ll!'i1lrt!!l~.• 'gsa CQn$eQJI~'filall'!' nlm fftU flil(ia dIM-rl:o.~ --I!jl :lii ~.Eir de. oomlJ. !iulmdo allUtm gflll(JQ1'HllIJrRJ~ .4.. uUPlllld:r y8 mil_' "-l'!i1U _-'II.. ril'm .altalll ~Il: r. Kw . q!lt I'd ele C.daillrJlnlle .PoruG'mp~o..(lPB. ~1:IC"eNACl PODE tooor rtauLtiltill'formlllmprns.Ku:t .BmpllS'S1fllI llel:!J mAIlS unta FOr.-wlffil ~ KtlI. clilmo ssHVe:&:5e J. Iss(l Glll'Ir dlil.! (JegBr algumas.i::&llm1lfQ Tfllit'I'CSc"Safl'l.$ uca. fiJef1~Umii dB'S:!:as clJt-sas Orl~~E: QrnJltluer ~lJdu' DU lDrmiQs de rotltl._JtS ~rr-riQIJll!cBr :iUB I'nSl(Jm. 1m m-amjJ«Ilm dfJperfjQ. ludo !~II(] $aO :allemks ~e~ullar ~ IrlqulJZi! iSP!tlWem n~afl"_ &em ~m~!lnlf1c'l.t'li.nItB'" itll1iJIl'8 fmlinlla.. ~ uma malJEllrw dUrrl: ~B IiiWif.0M aslm 11lI'IJ-a G. dlzem:l(J Q..S&~~. al.~ meu fantaIl" f' pl1trnlliJ pm III IU8plf1~ qUI! KaT80\1Uoo Gtu!ii[!1l d'e Hb.OI-SA W1~hflr 0 ta'lf.titota am ~~~IJ.sa ~frar~nhl1 quando 1]reCiFiIl -.--vldll 'B ero Il)£l!lb IJ um rBtlurcrl" teFllf!. Na. !~mgre qLl~'~oi IillWlf2l.SWJ'lan1Je.n~:lLg.U~ Kol ~CIISiti de ~II~ jlIH.a ". N[M.~~vIY~n~~8J AI DotvaoJagaDI: a~mmrl:!i'ni p:Mtos 8 p-antos.stl(lll lIs'Wmb!1l~Il.se r[l~~fI urn CllldJ~1II f1 Hoiti'l!.~'Ja' um Ililfldaf f1l:'montll1~J'-l'. flllq. alB' ~ VIsltBtia prJ'1'C'all:m.. !ll1~~ Iial cumpt'ifSuaspltll'mlSSU. IlllSS-aSt' GOfifO~. IJida iiTiQqU 1JS1 Flua!'s:vod. R2 ~Jlla$ I~Q n9l'l ~6~iI SilUS Plllit~ ~~yrda).. .~Bldldos ITIlllilT!(I ~ile:WlI p.m~· ~erlsllnBS 1l~ 'qUI. alam:jer.:icm (a'linill.___ .l 171 wrdadi mil!! .KQlnmpre. Wl'lJ-2.ln./lCBh' rI'nn/~It~CI eJg-o iO'fmD ''di'fllQD.a50 de 1<:01..mmrnml rtfl: !JW!I:'i!OO sO R~e Lilt ItiD.Q:!l1-'2 p. Mill nafl ~ nnw na V!dii). f 1amno:m NAo PAE. ofantce-u 111m ilSi5CI<.urn's ~fI..JJ-"p . " sa' v.11dlJfmlcIBrP'5rnalS'inl~D5r. PillE! resCJrvm-ISSD !fI mills ~Ulrn OSClQ· h.a~lar ! pumLDs Qqm S.crratro. fiI~uzjn~c uu ri)maWllldo 1JI1In.liIH:m .aO.adm~ff!ll lio Hi pDraJ pr-DUUNmio uj1Dmm/dalfB3 d~ ~l!r"ij'\til-' mQ. mas Issei valli ~. ~ilblil 'tfl~ar '~ril~-taIII i~a!fillSha ~~iIlrJP IiIt~LIam o ~t1rW iritlt·11J comn c:aQoomJ. As Wle5'. 1loo-".rt! lila! Hartt!!.ttl mf:l "kl'll".~lI:fUt1' vet II? ilin'i1'. ~r:lmilde DasS[J timitl.._ f!omldaJ I!l'gni!ttt.lT\a! ijShtm[ls. eclt9~ ~ 1lmb~m I] nomE! ~e 'Urn ~13-1xe~lllJfiII!l:qa 3.fifJdr&i'Q !Ill' wm cafaf~D" mo.1 PailClrl Arlir!. Por~!3rnpl(]. £m&rlm .. milS!m~prjfEL urn g u.

ra .

etudes e glQ'lpe-s :O!Jm CUi'Ulto mi1lar !Sua.P(lde~ ~arttl1r. rlt D ~D dlgrifls. (ilaQi1~:) 'C:OI'l1:rn S aivtlS qldl! '~:s. urn bm.tilm (11 b.oC1i IlrOI/Il~ em ~amba. Vlll~pode mVBSsar~ckfasal. Sl~ 1\1 CI!Fi~~lias dimm' COOiIO.~~d~ blR'tmtll' ~umerm"dn'I !ilm 'lllndamDrit:a-' dillum 31}&T.. a inlelrg~rml~ ffO ~SfSllrtaI8m.iI!DBtraf ~lilJlle~ptafl!ls Elm p-lli'1n1 in S rl)T~ 3 ~ulTl.tl.ol'"'.mdm'5 r'il.~y~ um !:IIJrlJal POllI! I'lNantllr!l"~~900 k1].C1. M'>i:l~!Bt)atll PEtSS{l(lS nm~.Pedflle'(EIJll!lIIuJj 1 OJJDOUllIIoo (umaoo~ 00 ~l.:a(llr nnar.l'llEi ~ru!Cara-cle~&tl_5'-. 2 1i3.dDS bhiaos.nOIi. ~lifIJj Ur~.ornrpa. voce UM a H illlJlh:tad~ I)~~a ibJS tmwe~~~nanta$:.'O~.D:l:!!' ! tl'iUR.U'lamafi ale~i1tle~B!SUIS.~ dl ~~ia A .~. Gmnde ~C'Vi paffllitE1!e\lBnlar rmllE. ~ c-arn~(iffstk(i !'61ll em ~. atta pontfl ~£ ~BrF o FClA-. JJG$SOti QOTali!llSilSE! SiJtln!·~l!IfII1il. Qhard:B~rlIdlo.Gs 00 OO~ura5. S satllf IAIl '[)Il~.tlllil BLLU ~a. C e~ulllbl[o u...gaf~aso'.1.~~lldQ~B r!i uma Q 1iJ:la~.A iQllldo. !!IM~ melhilllill SIi.raille '1i3I dB'O a 5.:).s!]mati! ~Amlil~LIra :P.t!e Oml~piodel. Mt~1a Piila I}CMOllS rumni!fs~ IJdanlllil ~[Jri~a. de gl'W'lde:si aVlJI1Ilumtms.nm Ha.iU8. mlllCtDu. ttulnI~ p~~rns.crli1doo 1I1tiJ1t1ii ~m1Eimi~rC:alIltl!8' m:lldHllnmud'ii G.aa[cO.Blo.apaddade.Imu ~i sW'ri file J1i~@l.. malilU &J d<aflill ~lJi v.. pe.. cmrjW·a. Urn~E!l:iOOal.~ pooe maJlfilr alA ~~og.~Sl]nag8rn t'.I!1~'. comD ~h)lt191Ji!lfl8.3lQillD1innanll'jla ~rnTi wrmsm1J!ID ~aQas'lfli'!~ f~a 4 E c-rui(l l!Im:liselOilir illlls!ill cilnn~ Ilevarn-mr um (amlnHi!IlI.e IJ qUli i:i:1s ~ OIlJlEll ~a Jiur.i:u'IhcllS aU.eMa m9mi gilro'tJn~8 nll'1la p<1dq ·5lmulmrr~ 1tlrQa bru'til com rrl1!Ot!l1m!.Ql.. Galll!'.lbIM. d mutln ~trLclll ~~U m!l~m{l ~[I ~!1f'iji:!lllut.qUB lJ'XIae'fcDrq" 'Imi~. LIEas..B de ®. 12:. 1'Ia..J lilJa. DI~mlilta'iI eclfJst~U~iaQ. dB law. k tn. b:em. um MulliS. 91'1111llmrar e HABILII:IADE Armi!J rm~orta.1de _~ II tallaa!' mal!..aj~ 5.IMtD de CiI1l~lfrfstlca.::lfnm~iiir. Pe:rs!J"~ !)ensiOJBdliiros rCi::drn.~ 1lll1dade.~ (fJe ~Ui31Si~I!:ldo ijli]1I~ mil £1110 E1~ rmqmI(IDS. ~I_ ~.'S) prowDElm fntatJ. ~ aplJca um g. 18llS Util'lb!.oio IS wlowd~ d~ de' I. ~ombom l[i. tlQlTltI ~lJ:!1Ubar ~w.11la~IUTfl atai:tOll CDu as.sUi 'c.A ~tWIl UIJ!$i33t altfiiS a c:amar dSlllJ rom '6Ili1CIl!IB. VoC'ft a MUITf) ma15 rlJrIJJ .lll. jolltll $I SJ.dtlSIJiNGas. cel!u!s 8S'Slm ILlm Q:. f'. 1J:t>!iT IEivarr~raro. rn~DS.a~'SBUS PJOilr1f1S rllLl~~[oo.r~m~@!. VGlOOe d1IJcl1 lie 'lj\8I'1WI!I'fI' combiUe~ rmlm:mliDlitlhl ac.~udml muooQ t~1'IIl 0 em :G~S Cwact8nstl(:~ V~ll.:mpurrarnauD. .BFfllliIiD ~-a tnm '119100. 15.JitQ$lUmQamJgtaliJ~el]~ Ai.ilIiIlIJ f'!S'iliL altmpic@. 5Jn1 dttd lIDla-gfI1~~[] mlarl rn~ ~ HablJitl3de m.Ilignlflaa (l'xatBJrian· n tel Jmeil blll. A for~a lice!Jm 1l:orn~:~ pg~9 ~S1!'MWBt& 350 ~g.mem atli~IJEfS '~!JfPDraJSr IJIJ '5Gmtlda aa P!lder ee Fo. u~ sl1tllm.o ~~r6d1cJs.lii ~Uil cmVOI'lram 'Dfamh~ ~a Fnrq:iJA·.OQGql.rfu::I:II!.s.ag!!if! t.e_ il A Habmtlali:le e 8(lllYilda a F. .JUi ~s . . Tuflti t ~sf! e nfl c!p'IWltl1P.S.. FJ· r~~ 4JOt5 len1tool[) qua ~Elraa< do IlM~ s~mpr~ WDC~ ~reDiI'l~ a~l.Ill)Q ~~u()S(illm UfrO paqu~n.ll!jlB ctmlra a r..I'fab Uded1! lambdm d . "'1lC.o.s.i'11 ~alnQ flell lim qu~' . Vw. F1.111tar pal.li'lfa U.1l!ltlaelmtmlTl (!.1li:! Que !/iJ'ct. "8'~eldadt.OIlClde CcmJJ peliJS !J. N.s diiSUlW arm($ !~ii!mliJ~ ~ue:6li1us"!'a1aspadil. l\ flflnhl1m Iml ~mrurro atf8li~!J t)jj I!QII tom'j)~Ie: para rille.1 c.i.. E cmnUQiIaRemt~~cfaaltB 'Iroritam rna Ii IJhrml.!ffI J..gb p1ira 'amqli~1lI .d]'!$UM. UJlnll rrnd5 tn~ ~ lim~arffiiijJla.lvrnIambQm ~(I"euSID"sLI.ri:s Defasa.'bnMv Llll£ !'WriIanlllS. 6 s~ lIJ!u~l.!limo Fl!.U1?r ools:. flrfllllHm I'1Nftl. flli'liB. CE!FI!U~~. III paS:ittJe!que 1Jm(li!ll!antB'truCllIlilrrOOrmnho .caiB Qlh05 'II Biiidad 115.O-m'ilm !lim (. VooopOOa 1'UElrm.LT m 5~1'. ~cm.A fOIfQl3 i sllr~ ~l1'latl~ a SlJ!B Hmb'mdad~piil'mid~tarml!\ar'''i!!FID1fEl Oil A.Ures ~Ml. ~ H.FmJt~AD. Ulti IoIBlor 0 8ffl~11kI1Il ~~ 11:!1lIE1ela C:emcr)l~ltfiiJ ~ "JlmmaJ· tIara um !'l!i!l'h:llU1aM-I\U~!!!I'tr..!Flllc~arml!!S de mrt.WItl~ rpJIlMilljl~It!' lilia..aomO!:l1'l'16ll·' daHMs ~llIil1 !IIllflhum ~e(s!J"~wem lilJaa~tlr 1!lI"I"i m~nli1tii r '2 ~ IJ(lnloo ~ela~ Hab:lJf~. .-liltill lugar).Ul rl{)'rp()'Il! . 6 ![o'lpe.o btMIC(J.mQ~m ~1f~5:i1.lin ~~fflilr.iIISi. Cillm KD.orca pam descDblllr a Fa~3 F2.!a FbTJta p~~e _ quaJJP. al~lfIar l'IJ:aF!!Irq.'jI!lb:!lriilll1~S COm cllllc~ 'til.

(Je' -r ljX!rrl!:ls: 31l.a.ata~ual:~drslln~T.~arng'le :asslm ptlf rllilLntll' It 81'ia_~r(lte. a: '~J"S~ilS+Q1J.' WlD'iS'M.i'fI BIJ~Ha~mdida ~ Armad\Jra "" .s B PM"...dF~'. Ar:IMA_fJURA E!SlB~.nm 'rn~llJr!Ul'l n'fJB1S't!. nl'O im. A'S..fazeril'la~uB~ ~ ~~n.1! ma._am.1Il~ll(orma.fmiJie_"lOOlQlJl J. ~~~I:N)~~ -31j!nOO ~s :seu ~~~f daFOMiIa. AD. rUt rox8.Oa:ra. 0 fmma ~If aWJi!'B~c. 1~M"lul~~IHI.nBdr.QQ.lmBol!.Z4~:ePMS. e Me:!!"tfS pr'[JI~a CCllnu~J~~ pti:l'$!Jnagl3n.[mtt!~ iPlm um.! c:a. tataR..'J:j"""'Ul"[] R4. !!pooas oa' m'l:Jdim~.e PM~w~OO'18i'iii. e'le~.aCi!11ili ~e'511aT!lIm ~11!ikl eaJriTWBlllrb. ~ i .IIJ.· IUilllif>1udlli l!teral.tm. QI!I8..~~]j! c{J1Jroeu ~nflB' Qil..tlr WI fB'-rl·lg~ gtre s~.g.u-:a l._~ _ &Ii 'S iiL c(]l1s1Hl1I~I[J.vf~1o.!'rc'l~UB:"'Ii)~. !'.g1i1iall "1iI~~O c PQtI~r..:rc[aIBi ' ~Mssrrll iHfilJJ'lJQm ~a lI1lil~~caua COlele~a. Ml1dj~'~faipe5<5lJlJs 111mm!s.. 1~i8m er. VC{llctl!iS'e- 4!. ~am 'OOi'l'lprnr ifa!Dr85J ..pfl(tt qv3W .:1'Ii'l ~de. Onaml[l LliJ'lpeffifln_3gl.liIualij. - & Q:l!mrh. C_aJIm lrI:ilrulliI'Q.a ~B~-A'IfitrUe UjJI001!DO~ ~ !Chances d.. Cill~! ~ IlU~~~dill'oolas.n "I""'.. qu~a lITl~ E . lilU6 e ~IJ~W' maJrtar Iltiantlo (I pe~Dl'Nlge!'l1 6 .lql."mI. iEm G1lrWs~BstJ.JIimb:MMgn~.adu[l3.B.. 1ij . dm guerf)L PClCER ClE lECIaCl nma w.nao ill RD.n[lI~. \lelil~I10:a. I. rl[JJJ pre~~ rillr ~abmd.~ para Illilermlnar $1Ja.sobre.:QUEnto rnws sn~11 fail: urn lilta~lJlfi MIU:dil.les ~ mlDrr~J Urna R~~~al1ci~BI9Vatl~ I3mMm alUaa.Vi'tt~'sGlli'S\iiwa ~.S.a1'110 ~. 'Tan~u. ~ E~!la ~Jklilal1 ela tcambem meda sua deWrTnlf1~iBfI. dlJen~IlI'5i . PdF rmdB SN:IISD) piml1lfuD~rqtm~ue~iSi'~1l. . B a 1. NunhilflT1 pj]~fr de voce n~o llt'iergQtI~~ v~1e que' '~J'fIfI' Arm~dura5' 1!S11I11CO 0lJ wtra. ~~nIMd'll:Vlfla e I~Q Mltgrit~ 8: fli.~a~"s naol 'jl[Jde:rn ~r . Prot:B~~of1ftnlluma. 3mun~ld'e !511 mi~riam 'Urnl'Bomliirrinorml1L 4.I1f1j'1 an.l!1lSl'fte. WiDrtirf.e:le ~n11e Ilsar f!l P·CltWJ 00 ~SOO'llDllIqu... entail.'. MttmlbiL~om PIl~O. k~~\ f1lP3.Jda po~ '~(ld~r (Ie '1lIIl1flc.{)ltll~EI.ctarlitiC2S iliilm~r iCIa5.uar ~. RS. EN CIA. GWln!oma'rJr6~l3rW'.f!f~a c ma. Tan.oo.FiJf~ dES[lehm'l. ~'D1jialT1ent8 a ~orrtB ifBsse P(lfiaf'ee ~lJgll' d''B~i!lLdB ~a mm~oo~abldtliUg8~or-IQ a~u.l)atli!:la~1Q u:preSei'U.'il'~eterliuea 6.l ut9l 'pCl~~a ataqlJlI"s!s 5rJm!ll po~e.QLHl.. fdF11.um~. 4~1$a'fdo c~m[)~m'!w!l~tQrn ..- - -- - ----- 'ABBIB.G~1fijDIndal1D.~'8.ill)'I!JU lilOO~ ~az'dEl ~ miv-ar.aIlQ g.atl~ 'lie ~I. dlTlell S{l~ . ft Vod ~ urn J:lao(J1il!~liIsa.eM. (!IF um~ al19 Flesls!ancli1 ttidlR s~as tll!lbll~d8~~t'8 tlBtermmarSIJi1 ftJrr. ~~~ -Ja. m!!ll3 re. _. . qulsor.1tI SUIlIi"t.J1l~.. saqyl'Srnr E~'ta Cam. cil.·~~am rna.. CaP8C'teMsticas ~11da~Qra'SUl!IF~.ii!L..as ~" mi~~cla FC(lIl..iI 'lfiIlJJ tl~CiJ do fl&riS~mlgem.Ma'is ditBlhe. MjJ~ f6~1J.~ lm1a i3p:am'flklffim'i!! TI'IlIl'H il!lllllilS p1It1eserSiu pr. 411.'".1 PV III PM. \lI!lCA 1mm I~ ma ~nLllill' pllriE!l!a.. Crntfu{l~.nllls CLa IRldm.a Llm~ iiln.n [llJJral. _ BJl!L'I 11m':. NF5. Mas·em atgbman~]. .BattrJlJ aJtIJ!S.am . Mal:G~rdB!! '~M1 ~r!. t1I:i{1i. e Embo~ Isl:ej:a mats IInlUla ~ ~1tiI1l!!lil1iar en COrpD.e iq'ref urn eU!lto 'noc~1iO. L111i11ler$QI.I'ad t6ee:b. Ilua. Ciittt~ dl!biWllM.Pdr'Seni'fl"mll!Ili d.~. iI i:i pBTS[)[IIa~'ElmsO8 Cilrl'lar.S81Jsf'l3tw'sard apifITiJ.!IJIlII.~.arm..ii' fntm'i!Ii ~e um d' ~~taJhB:il :ainda fI~Si. t~llt~s~eirvti~ falm: ~agli. 'ral dlfm ~ ~lglJma.iIIiL..2:8.p'!1 rttellB IU.~st!ncta lamb!Wr ~!e Ilteraloi\le Qlmlqulr t.. MaTs '~Ill~1l8 flc ca~tuXi R~ms ~ C~mbatFJ.: 5 ~cl'Il(ls lP3m 1.1 i1IIImiIJljdad oil __ In 1J"..)~g=etill1' tliJlIi:c1r iii . PV. a H! PVn !liM's. IJ m l!1itd~L:i. Beuccol 'dH.li1"t1nl. p8l:SaDnil:iB)'n rni. nor:!s ~al':i clir.~a 'tafln..s ne c3~1~1~ R'elgl"iL!ilill:~lT1b~bll.".ITI'i.oOO1lOOEi cilsparnr blJKas~e ~'lfIemln.li(lQm[)Tlil5game_s!(!Wllme.c~rr[ll{l de t:O~<1 ell prmallGad~~.I(Hl'a Sf. MrSil1anrJllrlQuBl.s de VidR I !"._..S 'l/Jsu~i til Illl..tDade ~rlll'lC'la.Cf'~1lsste.~0 .[)r~a.. MalsUlilhes ~o Gapd 'Rogr:lls.ls.a d ~ glJ.~l~rf. § PVs II: 'PMs ~MO r'Bald'fj~enlti! do 1Ialfir~a ~QdillrdB Fo. I!IlQacrllms 1li~~m'1:. mcaMB: nQ'~nti!.~ quElilK:'8!:lam Be Iimhe.l!Ot9:Q}!r de atlqurs pr)!Jtm ~~ " 1'00011!f:!1SM_ Bubre--He:n!iilclJ l~e!iIlofm. R2:..eCumhru:e. \f. rml:s.~ OOlJtI$ .P.~ A .F~rQll.ttoo ra~re!erttaa Wil ~tiOO rools reahla. ' Fles1ste.PIP\l's 11PMs rntrrltil.. AI. Se nt1npuikr epmar QtI m aue Ha~I'ldBdlli.QLI~tider psr~l.f1cfa.IrCIli. . A:rmadlJm 'roboti~a ~l'Satle.I!nent~ rlOi!lVGS a'sal'Ii::la.nn8::Be ~i1)'Ia.Il.rtlst.lef[JlJ8 _. uilfla il'llag~r'I1 [!.~ !!ibill'8. 7 p(rnfo.sUFIc-lo. !lilded'i!1IfmlmmJmaICilflCiHiWdmQ i I QlIan~cQ iI~VDl}tU!~m ~~C"an~ 00i~5~~S e c~~~.l>$ vo~a j.B1D. ~lretamWl!1!! ~1..

..t!rf~Uld8Ji1a ulbiIiJi:S:Su ~1.'illGa.iBl'elJMaS ~l1Ddmmoor rlntlnlrlildOll !1m fmlir [j~ Gi~aJ'1trl Um'ltsBdas C&Ps li:t:&rfatoli cas Um IPtlfS(]lJIlgem. D 01]1 9t.bs'I'liluanto. b~"1.DN~ .ris. Na [Tl.ll ~ mas um Cwilo~W1stftat'Els1ada.I tm5'te:.¥Q~ (!Ire sa t1 d'm UTUIr-e5UetadD ~ IJU met'!t!s (3--1 ~ p..2 iii +4.raJa h ~!' ~ICI pl1M ~'m IIml hllml.. UmpcrsDlla~.liT1a~ 1m tlemJS hm VElIQf ~IUIvoc! cillclicaromlJlJm~a.ormotl.S: opeelai'..U£"lt1:s a:¢FaS ~~I. CiBSSS.Urn rlWlIIlDrON cit_a mllls.tJnda :3 ~D'ii ill l[fl!d(l ~!lI5~e.fi. E'S$Els '~.ol.Qlit&lslr.lDgadllr lWam-cnad~ . a. ooo1ii'te bam~5IJndld~. e.e~-tlB III ~ '''PO-nil' "-at t'iGast~!i1am ~t. para lns-tB. 1000ue rn ~a~o pam u CiI~i3· ponto me Rt9list~t1clil.iJ.S P'B Cil~{1teijstl~$ T!llirvta:5F!~ml''I. GU P.Sijr tt ..~11 mail: f~QtlI.!lu~[JI~O.~roli!teHS~~~ ~~a: S~r tlil~lJ'ida.ml ~ ·'ene. 00 E1I.fm~tor G('m..~m~Cfi1lllQiS~ Vll1l1Bpfl~rar q.tI:a.l[vrel'n~~. f@~ 1'ie~liItl~dll ~ m~!jllJr 00 iQual Ca:rot~. . :Eli! ~iDe~ !.e I. 'hi:m:IQlW11. Em ~..s PVs a PMS jnLclals urn 'l)a{$il~uLg:l!Im lam nil mominllo am IQLlB ele c~a~l]. 0. lEu s4llalgumas· sugD!!t{ues.entJ~ I 3~ (II Meslr!ll6)i~lUm mst1Ult'F1e&15ltf1c~aH• ~flta~. nilm ~m Pl)r Vdl1ttlplilS [fUe liao ~(iFll!S :l}errnarmrrta~ e-~m~ii!.. 'mil NAC QU!tf ~w. ~U~!i.st:f!qao 1100 ll'l:i111I~af~ Vanl~~9ns tI~~fJ3~ Milius w.llJl. dl~l!llrH)Q' qu. n.Ul!Q. n~~ ~rta Q~n!oo ~~mkls 1entra p:ara l1as[ar.a MBsti'iB ~d(l: IiIfTil tlLSla J[f.W~J.d[l~ 31 ale I~ .P'lliSellmp:1'iB a \lUPlla:gOOl ifJQgloojla 5 ~Qu~ cf.~mals podJl 'cr ea_ls1lciUi CIlIIFoQlJS iCtr'rla de 50.:im~.mSjLl~.snQI:fJ~ R9S~.ffilB'S!fii:!!P:arQ 11f1~1l1l~_ n3 ra(.Iml03 Qtiaiqu:erehE.Bfimnil 1:01'1.na qUID pEn :!l..mfntB C~ta.'!slDQ.311 B] roaS~3r apiltJllS mals· i!lrn V pam.l!m Illioos sOlVe[JQr:e 11illill'l'arummsre mals h1~~.:!m ..~l"Is -'======".2 ill Q Mf)$tr~ ~Igil !IIilll8sl)e dBiJ@lii!l t 2. ~or M. C~~l'1 ".-e' Jlilnl wllfi.~n.Dmu~ariii 1'1{1 o 4uIJ oilrrubl1r ~ Pl1ItI.lbjJii1!l.as I1Htlcals: rHJiJlWds -1 B.g. Tarer.~!tlffUje=a ntlliflQm~tltll da MS'tlJ.II m~'B Ci'eI) ijI"Bfl! apli! 001 ~m Ji'~r.. sa ~r!iii:1! H~~lId~d VBjiIJ rIIJ ~uacl'rlJ aJlJlJrtJas $ugasmos. Para.!1R.mlrk@fQrl.tILQ[) ~mfl'llll!l! a CatlIl!i1:erft'tlea T:8mrs~!Mj~I~: blfiil.IBm Hatil!l(JiWa 6 e ~uQ.ama.e !H!-2 Ol!l ..5 Ml'!niS oorl m ~1mplDsmail'OO ~mjt~QS EsJa ~.a 1'r1.Is. 1'1. nab adialilts r1l1ar n OO!.erlns.I'llil§ibe!llh~ F~a._ II~ sAIl'~!.re5.L1.i1rJ.Uf'Il8i fJW ~d.:[]llt~~. AlCUMHI!!l ~oIMkS S. 'IU PV&. do M(lSbe. (:)bvI3mnm. 'V1l1io ImICrialm'i II! tIlle:' r mail: lI1I. ~Il.N~ss(l~ ~~~f. 6'Adut:aI"8S.llIm U·j. t8f11ll-l2 e. PIJr:rW5.UIJ ~ ~ .r i3Ja\l'M esse ~a:lor p.anil IB.il9nftl:s:r4Pt}s..mmtar~~G.VB-d'tnmlii .lmr pMe rer lila 1 B6nu.S~ w. I DE VIDA E1 ClE.flt'!II'11f'Ii11lBlilB" oo.nab~GS B IDEldlf~1lreS1lI3Fa wSlfi. umlr(d!l....i·!lIu!MlU1. P. TeeHs dB Car. e: mm marsire. as~ 6 tSEMPF!E Lfl1iUlralb...3. ISM ~ tlasta 1lI1Sl'lUm d3d!l:se (I SIITlOm.'Entao. d.em eom RU.Q.J MIil'SlJe IQUanOIlJ ~~ ap. 5limil os reButl .ouran1e:~}Ggi!!lnao S"flmfll ransml: 'li'13:ZEffi qUN} MeSlr~ em 'l Lm'1IllIIgB~lJr para 'lBiSlt-af lima C·arallterr'. RirfuW{l!l!S.mph~~t'ls: .ca[YII nDn.sW"I!J¥uOOs"em tJTIIilIlaI!. 511' malor. dtlllm fli~UJI'a~1iI4 (l1J m!lllllC!Si 1[:2 + 2) Pc:m'lu de' Vida.:a.006s[v.ars cl:Il1SiIllllr.EI£tierrBl:ia ~'al~Ir Iqu!ilJliJ~~mn:D.Hls~do 11i'~ iflW! Bla lIls:apua atmr IpRIU. .I5j ~Il +. Imtlr piJi'til fl~mad8lfil riO ~1WUl dO g[rnOJi. AI nt1d 11111 ~~e. LFm P. ~u8M~iT)!l!.afQrpglife lda~ 'ile:ze~.acn e PDNTeS co~1 do v11!o..1Q:a 'tweJa lSi Inl..mC"~lUi5~ICIl'5.lS de+1 au Q. P[]ir'a)Wm~tl'}.ciut-Ori!-.m ~nl!lS ~ vale Illittm'IElmomMIn. o Ie:slf..ft!:8 lie SI!lrl~s. Pam sa. 6:Ste d~lde llIl!ill ('.r l.Q Meslf"e ~Qde k1mar ~ulJlt U mal. dflf-c:~film blil1t1i (ill ra.pndl9.~~~====~=4. arm q~e depUf"ldkinolii d~ oC.fr1 00' \laIDr6 l~ --1 ou m.s aile.J.Arena.J !LlPanl!)! d'~'.l~Jld f i>'~IIIA+ 1).MA· ]A essas dirtooldadfm.''ri!~a!i.Jli 6 usa.110 m'I ~eri~o IiNIS 'r.M~5tln~g~ns fhlQ1QDM~~u) OS CU-elOS~nals"~m ta. _II Iii '''b:uT'Q1 d' I DI'iI'D~I" IdCi P rmn'l. V~~ NACi n~arla ~iJm f6 c ~.lltJ:slt® ilUI~tli\E!~ SIJB:$· charncBS 00 leStf.Is$~ r1~~ ~:W'reflD~emwa~es'llklpcrnJilrill'lllnmJ pllf'panJOO.!lu~g~lOOimI8dl.r!AS W5~n11~!lll! 8 o~mOlls.od IJrv~S1!.n~lr~i Nr~ I.

o Sfllf!~ 1 Pm11u'da VIvO! !iI 1 'Ironto ~a M~wa: ~ mi31olft! GaSpiMSiQ. 1'l~rrt:l. C IIJ5lCmtalilrJ.m~ ee Vloo e UI P®n1DSrm MftDJa t2 f-3+ Iii -1.M8 ~ca~lJQ1bJ WIRQlli5til"l~il '1.wSlfmIID1ij)-plD'i!os~. 2.omu(ls'lem iijI'Bna s ~ P'II.amdiJi pCl~1l agil BJuli!IF IlWrmalmEulla.dtlis l!IJ. lTleErnD !:Ill...enl1i'iJ~ogarlJl11~adrJ. ~1'fJ Jl. IDlplfi~ a~ISilS IIssim ~ miltilr-lTIa5 I'!ffIII smljJre.I]~olils.l:Inoeang~ral ~ao Mmm~~l. IfIgMrU.£IVEiflmB.. De SB'umjJt~amrlCa ~l(ldmMIH!tUl~.JI PV~~ eu £liIls..er:mrna.ea~ [lilDi1n irl{lGnSoC IBrrt'.9!S1glJfru:~rlWillqueJ YrJ~_ .rllrlt! ~!!!:~\O M6rtB.daM!Jll)Sfm 5 P\ls.1)lIDr do J01.~JlS 05 g~fS]Jrli3:G~trS Inga.I1I5aQS~eiT1i JSstlil'1{o va1e . ~Ild. Pesn~sC"mJJ:nsp~rJl1~ pili~ara ~idaltiJ~~ SIIt!'lg$i~taf5.lS.luulm Iil'Bnll UfmqW'llqU.!B 'eI'i! 12 PVs DU '12PMsl'.> l n ml.o p iI) M:D:llIo J.N!ClI!ll.IO: PlJs caem Qtlili'HtcrViu'sfI'lm [falrla. ~uetlraB PV:$e PMs em ~uantil1cat1ei1Slilllllido IPeiti lera.iU ali s.rjJ.iJ!lLTrt1"jjadl3.Il:g!I1 !Ja.:1l Ofli'iPVs ~~aJlv.llF.: ~~Jsc)Ii'Ia.lSI ~~ cameqol.s. -manos.k!l:fe'~I1D"actpn ~OOlOS~Oll$~ Cif1111~ dtslllRlS .ldlJ fn d]ca esta~1) l:''hu:~~. e£fl'lIllUI!:u. C'oril. hlbC.te 11OstlM ~a PilrtD (ja MDrfe J}al! "Elr. Jpgl.d'ol'!s comeljemoom5-f'\If)o51P. mas.Bj tlJ".em DI P\ls.g de M. 31Il 5.Wldo Q IlUlrnlJinmQDm~(J1I'I]' qr11l4e r1~t:O.t1t.dlrot'am'D:l'l- com Ii~tqu~ IAIliI .lS~lJJem(lu ra31Itoilrrl~h~ ~ilQ'fjl{el:s :~tl"'"MlQlJaflOO OBta{l1 ml. ~~'1lS Id~D': IOLJAlQ[JEPl 0000 dl)~ J!lm OJDJ'HflJfa I. f'rntl! 'r:a!Ir.ti sa ffWpe[a.l C:~m i2 :PV.t'nnrn!I'if!l tlb Q.. iJilda.I!JBrsO'rnI~e ·l1dndll~" roomo cs ftiJtJlros ~lJeoMmre dec IIII"I aparms Ilcitm dE&cer~8.am qlJEHmf1hfl ptrdUlfl PlIs es:mrca fsrlCiiti.llr f~II~l!aQI:l 1 Ao .l~ltI'I~rl~a!s. no dfsm.~mr~ GOB hml1~s"rnlll.da Imel..enor.Ue iC(ima~~ !!ll!lm aI ~Bs~stI"m~. 0.I rl1m~ -~r.2: PV5 ~umM05. PlJrwlrtJ l'atfIJ dcoo.san~~8$IEf'flBflo. ~ rp. ltIara.p. sem J1rQllrer.iila~~men!i1 d'dltam c alw natau· B 'lBadtl. . krQa~ rn~~t1G"!f!lJ.~Draon3G~f1. ma6s~~'GIII.1Url!lgBll~ 'Ml:I:r'te com a~.fl ~ons"'mlr~s.ilsiJJa:~1!5~L4rL'ma~ 1P\lJI)aJ'aLR1.asl!i ~t1f1f1 R2 (que ll!iJrm~~rn!Ptmrem 1{I PtJri rlJSdiJ' Wq~ ~A1 PPlriD.ld.B iIl~UIJfd:iJ U'm Pf.cgr:a1 'Qpclonal~ tI:J.E~!1 osta~~6~hilmatiD Purlo da Marte. 2'PVspara iRa.J ~nl:ctl~M.Me61J'e. 0 MK'tmdeckfjra Btl seN ' Imllp~sa'll~~m mwT!1f1a. cOllsagl.SClClnJ Fl60IJ mal!! P!iUjl-®S dl Vld:tA':lM. Ilar.D nOCE!s.fJUvlloquuMfiittcnbuB'U'rltt'a. e ~rll3tlil a tap:ilsldathi:([ue 31guGIIiheruls jli.d:~Mil!rte q!j{j~filll'iver. llrn pers~I'I!D9l3m eg!a P!1Jtl]l dB. 1 .J:r:s~lhl~Elm I) va! ncar Cni'fil<!'!UI~ s!mplasmenle CIlil:ltllr:sua"coll'dI.armiS.J'Nurma f.a ~ mtilli!!utns a bln1:Ji~!.apejfl9:i 1 P\Il Nl!(l' alis.~ O!.Sj!H. II'800di3millsp~~U~8r.'if·. fJ 1'OS1I]t. e~quantD PMS'UljTIII Ql1Iun1:i:o vild usa maltt.~ ~up~~.eo mJiIlTlal .Nam. :s PV. Qiuando voc. MiS). ~a!1lli~ e ilS§lim PllIr dllJlIllal Ptutmlo...en~ ~1l1li Ri!$ls1'lilc~a MeEi~).e~iliua1oLlirlr.a:b11l00UMil .nlrf.rosar.lltl1J'II1il~r" va1Qrlfltolal 'Taa~& de M~If'.g.ooiJ I sa ~Icar CDrYi (I ~®1fliS 100Vldlli 100 Flerta dBI Moree {:er!lj'fS .ugrlmoo. tera.!lara NPCs {ipEiTOOlMg6~S d.a. MortiE! q\lland~ S!'J(J~ l.scrrloo ~r.Glli8II8 r Ilr'ruild.aO P\!~.ll:lm D Pis ~[ldit mata-l~ autorJTaU~amQ~lll. fJ "..s. d. sjllD pooSGlvels ~ilnaslttl.WlilOO BIiJ'1.tm:i: !io~twmt8i e'Sm wn'SDHmlQ.ld@s lDi£rn s. rJs P!liIIl(lS :i:lra \I'~da..EialIilllFijl:1t ~ a ~i""denda PVa Um .mlJu pClIderes.8sslm.. ~m ~aamm ~U.a.tISQna.tls· .~IJl1ri lJ~at".1l!~ l~b~s~atJcla PeHC:aiSl Cuntmu:.i ~mrGSS~dOO ~l:lmraGm~adi. Mnis da S PVs nunt:il' GQJIIsl~:e.9 Me5'lm~d~ ~aiIIftfma iR. 1C0iI'l1!J ® 1iS'1l de: POOBl'BtHUJ 11.efldomllrref'ilU.

.

r CtiWJ5 ~O~~UR~l~ ~mf ·BfGUns.ilGftlIJI8mlJ.-amsta mo l'erldcrq1Je va) IJ]I)[TeI am ~o 'tl1iT1Qs.c:afls~.ViJt:e EliSt& !'i !:II'I" 3iJFerldD:~dJnoon!ltlJ13Ilt_e:e'm-ul~l] fBr1l:1o. 4.Si A iJ_nIWl r[]rmi IIiII l"iil Imllfl i.m~esta III ~f1sclen· ava.sJllr1fO h'm~fI<rmilr. em TEim.r. AQllrBIt sd ~~ll'e r.Mas III vamplr~ ·~W ·d[S~G:sbJ a Recupe. IFori'~.J.Q'pDd&~. PToolsa deS~MOOf 1 d -itS hDr:as P!1. ss' . 1::1.l~erGe1JpBflu 1 FV!Em rtV i ~ll.M.la ~mlldQSsh mC!JI)Im40s CI7Il1 i:I<lIilO iB"Mz I.~SSg·ito mtf1.lISleJaQ:en~ . ~B'. ill dlWe 300mr I] nD:lJ1iJlesulta~l]. ~m ~ rm:e dill MEJ~!al~ ool'1i!le~ua um 2. a ~1111'13J tom ~1'llwse IMolto: voc.~ 111.pnooo { ~lJIaa\lH1ma ~llImvlva ttnm·~mpnl.__ _ ----JI Ii) t:!Dmrose~rrel&!Q" masm~ M'~iI~ l1iotem malicfalw.ansl(l11. V.oft! ale.ere deve ~r!. ~ ~i'lTl!Uii'4ft FtiC.lPn n~aJ Tp~ dB· Mtllla. 1tl hlJms" m~ de~CDt~:dIG!l'D nJIll "stll' PElrm. .ls.lrit1ub'ls n.tliantel sea· a PonI:D de Mogla Pfll'ltriJS Iil.JIli!l:!ml sara mBli1(1r~JJ.d.a(l!ll~g.. milg~ eu In'i~:OI.6 Racia.t1~. ~tli1dl~IIl'.l•.f\D!il1il retUIl~riJr . 'Illdas Q.lU~CD5 nOVi:!S 1~.ual a S~1l8 PonlD~rde ~~diIL . limn Glu~ ~(lms1r. Put-cla: M'DdilCll11il1 .m.mI atili::.lZ sells F'MiS.cu~lQn fum IEl.Ha).~e1ltfpel~ tB~ dB 'Que:s. eosM .. Ail1I~as ~C3 ~1iII'll CGf1lll~ de afu'a.j}llliteiPMs~. PV ITFfS'CIlilla.na. C.~~ ! m~~ dQeUl1iJrmam:am 'FiVB~mfjitlril[aMlite.[!ar-a~e!ltardel1 !J.210 OOltrtIr o al·. \!'ott: ~Il~t F'"""'--~~---~~~--~~--~~'"""'ii com um h:s1e ~em'·.:Ill:l~mbm!r q. l In~"'o trimMm '8~~llW-.aI PV:s. cl~a1~o ~[)rre mals PcMbls de 'Vldiil.. I:rG:. aUvar ~ooere5 IBSP£I~J QuaIq(mr per.a. 1'mtt3Jn:mn(et:( rnd.er1 P\lll ~I ~n~a jl(J1'1~ Ida SI.Oooja: pmr.) ill!' eli Grnll~ fBTfclIJJ.:~~I!JBr. ~s e ~s G8~~rs.iilM~V. I--~ ~ ~ __.IJI].reSlt:l(Jl)' pc f' Otl!w p!l5if.a~!lI .IJa 1. i.tl-'lmraselmtmoll1~!do. mas iScSfi n~D mlJutar.!E" 'tJosm·sm::adldlll dill.PMa.. (no rtI[nlm~ h~ru. ~e Id1C1j~erar1 fJ\I Elm Yli!1iihllrn.ra{05 9 e:aroo ~tll3 aqulltas OO5tifIachlJs i3 fmrnr PV!i. G~sa 1JI.~[o. .lJ:sMa ~a. qWl1tidadl91 dB PlJmw de Ma~li1rij..!1Dm LImB.mu.e Magl'a Sti! a Blillitrgill. !m cas!1l de filU13 IW'!'I LIm laa:te de Mlildlcmtl.iht8j.I'njilrBf Ulna ma[J~. Vote mormra·em 1d ~flIlS.: ag.nmf'OM fjlQ 1l111~ii. eu I1IDlrlQ mll~lu. 0 lllM@o rola IkJTIl ~. Pol' :wnplal.u-m p\lr:~lJl1alliem C~IiI1' [lIFlls'rBC'eoElIi9I1Ci FlCJ~allfl-lilIlIl.~~ m Ill! dR~ertar oom wnB!tmr~ d'a ~~mmm. enA.llIn~l'lrlW'era 2.s[lcedJdJ:i de Mi!J:dlcfil. PD'Il1lHl SlW lCofldj~iio .dijsC{lnSfoI DLlOlllUllS ~PQs.lmqnnUdida Irtll!:lal Aa m!ilsrn~.l1iIlai lJiJlra IjtJD~ao:ll:l1tra ~i Pardi!!'!' Cll! gaster ItWoS 00 P~s nac IJr!!l~ar:a flu.]S a13Q9B& 1[10 VMl1~(ro! mulw mm~.EJIprE!etgadDm iBm~b e tamb~~m QJI~iU:lDi ~dlros I diP efldeooo da IilFa'\l1' m IlI'iOO ~e I!iI£lMlS 1iallmm'1ID:S.lJi~~~IPV6 nAil 9liif'iitiJi'I ~Jl"l. a£mll:ii~ ~Bi. pO~8tr.."..l~L tmtamerdc m~dlcLl a QuJra~ Mfi. QLI~lJer paF$QillS~em liIod~ !l(lLl~ vam.a.S. Die: Milne .Si.Uml P(I~ Ma{lSa8 de CUIU.1mB ~ mCirrar.iiail!w DUprr~Dl FMsl'I:J!iJ aleta{fS PVs. Um perwllllJum [lLrB:.pHmT 1.. CBatlga ICan1tSnU1!::I1 ~sllHr ~~'Tes~B ~!IM(ilr!IN~\lorlncnrr.6l1ililJ ilia! ro'J3!r!. r. se frcar ~Llm ~ PM'S. " pordilBS hm:Iis. B Mag.-Esf8Sllm\. 1Bfi!I:I. uma. \/()cll']ilomma'.mnnla 'oom wnU1:s.m [I.Speflar CrUll ctJldatlits m~dttIJ5.!! de novo. III fIca ap~ IncllIns:e'le-rne.tl~uer 'tf~Ql:lel1al'll:]llll1rnal~eS1tiru'. eu !£l!1!ao.MjS PVS e 1F'~~se[}m lJm~ITlJlla. ~ v~~ 13:~al filpldallifii'lUi (f~ !i.s'emwe qlJt!ll!Im JJlijlO i1E1u]a liI. m:irnfiwcansEld"~.r. sam a nEu::r:ssitlatlEi dB espel1lr~~ liIU~U~efit~D.to ·lfm Mnm.dEWfJi ~BrEI.~ijIWElraVmp~m Enll'l11B rnClJ.ESIB$podEli!i1 oor (~~ElfB~ll~ . 0 des.oon. urn 8.iOMIBrn.!f s~t! tO~..p.. Cqm CUrg~~ClS JFI"i~lcI:IS. Otm1u'ict.WrelrotcrrJ~"3 IEUpOrl3 P\fse ~ ~Ma I~ ExlJmple: D [:le~~CI c:.ssteI:a cam DIP'V$ est:l mu~o rerle. 5lJpe'~r .110eu. ~.plm fa! m31S! LJ l1latil~ljl. sa 0 ~ ron. Vala os ILf~nElsl.0. .j~ R~llolB. C'Jwnf) 21lneonBlenle: vo.UlYi"lesto de Medlclj1ia 1l~~U prnJ{Jligar 5Lrl1 iII"I~~[}r1f" nUlls.J1!1.e saJva·I[]I'~ mDD)!!.n~mt!1UJlrer!~iJ.'l" ®s~~mals jl.rsndra PVEI e .8p!!lflas c®r"'I:I~~ai'lSD.jm nD~fl reJllre: Ci'JflSeQ.pl.. m~di~ti 01li:lQ 00 PVB Ge '31~BIIdmsejElfl1 roouzlQcS ~evldl) a rMl1lIsnlIls Ii alJl:rOSm!!!lIDI~s.aWrJ (lJJ tarda !f~~511l. Alii!rDlar :Slltl vlllma ~r.c~~a~iJ. ela 'llil oortSl!m1r PM~.

-- _.o11B n I .'!~ 1M ~t1~~n!l ~~11 M moo.auocM~ltll~I:l. pClnf:oo d.~absolll!l:ilm..1l \11.ads do ostallliecimsllt!l. ll~a!i tla UJn:l-a Dail!S.i e1'!1<ll.1 Ern 3:gUIlll illJMlfi. cern prtlpfle~e~~ CiU l"llfiirnt.-..t!J~I).amf!' IlQ:rmi:lI'~f1~ ~nll 1I~:s.!olro. Cid~ ~llU}'de Cldr. .~m~rnf (ernGS~I ~arllrma de PQ~ liJ[ijI-am ill3i'iS Por um CUBIti em M'n8das qua'iJo. !1ifJoo~~m !'fIu.. ."nte -rOf'l1:Q lIo5'vrcloonalTlL1s. 5D~O IMooJJi3i.mo. No Wafl!~11jUI~3S cl!indl'~ilI!. lrum r~.- '.'ilfes~ur11J\t!lID'!l. ~ l~mJ~tJ.fl&cnte& a s~gulrr. __ . n~5lil 11llI!111. ~I] egg . Cal'll! all MaSl1a I:IB'l:ermlnar .liffl])an rlB. 'eUi!lIl'i<lbas ~UI3.dUfilnbl.llims m!l~s plJderoms· ~eporl. de pen .ma~lu de cum.3I!s .. . Plis de todos os.sQ~itfilffi(.U5'3J urn dl!ls:lEis iWns c(lnta oom!l.stm [orm35 &I.mW J 45W Maetlas.'Swi'l..r I1ltJ'iUlll~mllda:) :ale 150 MIlIl~8.w-wrooS:Llmi:lJa~I.: r~tauJil6 5:DMlled.t 1M! dB DP~fi~~J:l:i1 U. enITG'tafillo. iIJ MBSb"eI1'8l!llJ lemhrnr qua p~ONi IfI BfVa~ IdBStB ~~!ii .JIl N~NHUMAde.1.g. ~n Moedw:. Urn p. iotal. !&urn M~di .9~I~® .hil!ll!ll~D~IJ' PD~ peiSSiJa A m~~la'IiISfal ~ ~. mag'ia IJElSB. 8 FJ~S ~ no ra$. ArttJl"I.. NO!l m~nd'c~ ranl~s~~e:s. Til1nl.S.tr-a 5 PMs. VCle~ ~i. MI ~iU413llklaalli. (iUrI ~apwJdl]t d"8Qualtd. ms~ Mlllla Mtrllg. _ ~ '.g-l!1'Upo P. !nl~.dl~iI:J~ prn~(lI61Wl'ftim Sil'rmmilrllSOLlI11ff1tW5· I ndCr1~O!:lg e ~ . oom ~ P\is.fi3iJ I!llia(Js fami: I'lx~m por ~~ t~i'iS.Ie da:SC'!ID~aT f'!1l1. V82iBS rnalau.l.$SaITI 'SIr ~5{1C~Maedas.lntD~r:I M~ji16n~Ull_nto "'tD 'livsr IJiR1flmBl"liJs 1 FV nfLclrT11a~i1Ulln~ trmp~ nque tls~rn q up.l umil .blol ()V llif1~ ~ 'M"lilla. :2 PVs:e 2 Mi.1 D:lw:a llestlJs ~ 'illilfldOli M~ l..B S pro~rla oasa!lU eSD(iM.. - -- . ce..!!:uJ~~r.erceb.ld~t8'.uma P'I'"IlIl. B p:DUruJ Qi1Infmt6'11J:~!I. AnUdoLiJI M.mem~ros 11'0' A!llUdo-to 'MudlcD. l1'St1uro!! 2 PMs.1 tfl~!S.MlagilJoWl: U"eNum llHltl~· es ~s e PMs dD~mJf!mrw.d. For dll: 3D sn P \l"(]t~ ::. i!f] rIC MilJadas CUl'\i!I . na lorm ~ de klls de p:~maIJtlS ~IIU'DJrlllS ~u i'iflmlo._ [.au l1lestT!lo algusm com ID1J las M:O'Q~a:s)PIll!ll'3f1il1&l)mp~oIIr cltfllflnas de' LteIJS!Nil IQfo.que um pm\! n:age.~I t I..'ll s. Cllr1-r~r. QI.IS eu ~~ 1~+ '2 a1Jams..[I CUMll tlags.m ~crTiffi.edcl 0.trPIfS.rj~. Malia Ma ~r:l~ml!Jra 1I) fMs 1O{l~MmW.tD (mas.110 IIIem '~iBv. 1. ~a~QrWl'-Sfile-tl!lliJs-aIDQgas d'11!i~nc'-isllIlliia ar&!:tam ILldllliiSi iI. turA roruBsl(llm so ~SB1!1 "lie!cUln~ (IllS "-lorn 8."!.J~ ~f. 01)[1'10matls [}Qmo Emlfgla ExlB.3:!lt.p'gln.s Deusa d'a '~g]iilI Wyrma ~al08m ~a ClIHlll1» com 's magjal !Jblra."'c D~J:lnlD5. Jlbt:lrl~~a-~m suas Gosms!.!nseII.lJmacllma rodillla • In { 1H11:j.0 ~:'ll2.I.nfl 15~ Moe.EIJ1OS. OlItms.MagI3':IOO'jll)!m DulrUrtlflOOS rim M'adIClna:. Note.-S:aa IJ!JlI.7'•I uln."::u~UTIldIjJS PiEJllAS QIOm deM:HilSi'l.I sua Resisli1ncill. rllJfa::ita llU Qli<trad~..a.oIl an M~f"di!f.1l1A2 f8CU]J-aro 2 PVs lB·:! PMs.!:itl pl)~~L1r1l-seT grLIpci 81'1~U~nto~S'tdl!u. DaEi pOOlS ~rar Pl. m~ntlo da ~BC[s:ltc) dQ Maitre.t.niplJ O!1l b iln.l. e MUd~!1]JD. '.s.lfi!)~am.dilcufa (mac rll~5O!J n~ola VEiI'1(fa im qua !qller llranq~ aentros (:amElro[a~~ quase l!l£lil~u. It!'.-i:la. ~P. §O(J bln>edas. 1£''111). OIJ E P1)3S4i1itl destsom em 11J1J.I.ira.. ~UIllIScO PD. F'c1'Sllni!~IiU1i~!lJdem lenwrta.m com a V. 'mllJral1~~ em a ma~I" C~r...3 mal!}!. 1Oil MCl"tli:l'Si.ef._ . snD 'MOO~dS" ijmPSfJf(! Imm SfJUS ~:S"_~les~tiJas stc:lel:lc~~ffiJliliiI!li [l'I'I &fl •• 11~~·1 P"i/'a1 PM l)i:'I]'a eada ~l:In~1.~ I1a !illJ~JJlIda~ti ~e InlIlf1bT~ RJl UTII]:rO.n:o f.>dJ ~'ll'l1loini:h:J! miil~rt§!J em mlli'i FI'IOnraS ill lultJl'f. 5~Moe!J~!i.OOO·dij Cl:.rdl!1pMiilfJ!1.':a. m~~ij [}ura Maglca..' r..f!l ef~l~ QI1)~OS Ill.: f~~ !lu~roornekii para COll9Cllulr I'lreQQ.n11g~m~i~ue~3 ... I] .Pote \I'i!ffilr de. murw[) lira m:aiSI de ~m:91. 'PcniOS d~ Millia nQdII. 30~ M'oa~ifS a~1 MenD'r.li:lm IIJ !'Iln!1.8. pllll~i!ii M®~-cf!s(um L1~ t.iI~cs ~a floQrasta~ ~1I_ a nTilldlt. ~!lda c.~I. NlO ~o:ncBda d8S8.am1uIllM (].l· .res'l~lDrn 10 P\ls fl PMs. ~1lC~ n~D ~'O(lI~Elro.e :Q [i (iIJJiI ren.'~lladD$ 8(1 me:smo tempo. ~ ~Dlvagw ~tlJ~ ~ VrirllBllI(m~ mn • rl. rest1iur1l. 1ll$II!lIi.aS~i1r::lal$. IUlatJfl1 2 fills. 1 CO' M~das.. iJilmV em urnlili mas· IIJI'lHt!.diB _ U.'~lmm· ~U(]I.:S l1'IJU'IIlrE!'3.U! reclllllerar: G equlvBhHU_iJ! ellihS U.eratt.8. Millg~:aMed 75~ Mjj9dil~ 1! re~urn S FIlS'e 5 PM!. if Wil:d'm n~lulSzg d'G Item ~ r.. Illtwn DOdt1m B!IIlS1rrem elll'l~r!I!lS m{l(temIJs ou'lulul1:sms. .Qa! oode~J:lado< JjlfTMlytfthl. .s.l"Ol~l: restalltra 'ltIdcs os fM~. alJll~a. - 'j\ . Me'QJa Me. &1~!2m tilmb~mp1l1tOOma~IDaS B~p:a~Ia~ do i1&U ~e~ lIlaralls!a '_a ElIulrt!ls malB-Squ e ~09sam ISll-fl:iUmOO5~ol'll !l I (~ No rntInd~ de..'l. tlll'l " "'lila Me_mrrBS.~OMoaffas.PM&.o' C. Cura . m1JdiJ~D Maol!lt.iff idJcildo []I me. d.R.:rnl3l I~rd~d'{!fHII )1. de ~ malle.~ I~ II "..Ia'~ bsladu IbllUi" sel. !lIN jOlTS DU. d o-eil~S.I .e A ( ll~iI~~ & ~s.!InlJIl D n llt~sAtlClI j:ni:g.O mIDoral'l~. ife M~lnipula· rOdlli eli FVs. lliJ. J •• .nil ~~ "'.AsvgLl.'8l\1t~{) ~fij Curll MBlD!'! m~tEllJra10 PVs. elJr.

.svantagen ·n1: e c' .

pijT. cu 8Phrla~ ern .ilr. ~e'slml Sua M~ i'~elilrn~rar a tleS'VSJ1\qI!fT1. q.~1"VO~I p~ra' sempro.Rttn'lWlle gtf1'l'lfl 3 'ViUfIitiDl3fnRB. ~Dia'e rara.!O.:WanllJr:f.to-V1w.fjia Euqullnlc is V.dD c:lentrfllCa.u Il':Sforgll' .~ riEl StM \tNll.a mLti~DJda ri1~om~ .~a.pcr el3J.3~ [quD 1m I ~pm ~(ldl [.FtitlU..! E Il!1T1 llCum~1. pctJerTI ViJili[a~~m !:lvit} tu Cllstos c:~m.adoDr 'alpm u~~ ma~dlp d.e.g etas selifllBl)O .uma OOll[[O. ~raUea. UrflB ~8~8l ma!)1621. H1l: dUllS i~JI'iOOs fJe 'I01:$JIS'!O: I. ~ equll.dwdl\1le~aI~arlJ[lnl1lipor8StH D~l~ . d~ I. metM:D:! ~hlijllln'OWfNl. VQCl! no:Qp ~ecetJe ~I ~1l!1t '~Dl'rIlCIS paf ~ma VsmatlBm peFdl~aOlivIa n'li.Q !J'a'llar [J.e . Sa: naD 'B:Xislij mag]a 1:1.a[l::iIll1I!1SfI1llOOjlli1 i1Er~BrmWtBCer'l'[fi E!' ~~jS r~JltI~. gBm ~. umd~ag:lD le-€lnranlm!U ili1il' SllU ms~ur"!) tB'.iiO' de tUflll]JlaU~.!!:r paam.&ll!nrS8l!i InlntlElill.lilr~ados tQd.mdes IcitltEllt"CIS~i D MllStre pl)rlB~r1)l~lrlrJt1as MII(Ha RBSlnQa{J da M:ag[a.s000 qu 1311008CluLse~.. Est! rmm.:l P~rtetrij ~otla mtu'rer eu a~~i1do". TV~gillf\~S j] U ilJjadrtnh..n'tllgan . ttqOO36.I~nElemBaWI!~m vastu rn!nhlJm IUnl'O'. NilStf:I cup. () pmia~· [Jjf]ieltlfl-aHa llC!d.S gol P'iS.a~1do IlYraf·~e dili IlIrn~ 'F-ama ffi1 rlllll.i1alrn de . • '~dl~ _ r-onlQ6c. ~u ~rs. E~lJ~&~lIlJ{l.8fll dBil8nds' 11~.!S.res. UsaF s.ooM~iilr um hElmJ podemlJ! D mtcnlS'Sanro.IlIUr navae. I ~a.D CanqU· lIICaGlaB nta!l_BnB &1 Aerdlda fV.!!.tD'ntiliQ~~ .Dm'i~? 0 Im1J.m m31B. Urn Am1iU. renw mer_ . lim Palomo.Iuram a'~ ~ Ik'l dO !. logiaoHI8 em qual qtll! r QtnW'Il: faJlmstn Jllfe~~ENlli.tl3.e fter ~~rdrd:D.. Duro qU8 11IDr."tI Pbn11lS~O SflJViil m p~. Prlmelro" pcl'QlJIe J'~!l m-xl stem hlr~fs Perl.\loca lie IlIl~:$O DLI nJD'1 So e6ngllu [I~ ptl!f100 petlm IJ.~u :sea.uvrar~sede lJesvall~~.f! €D1lI~ras em"lliduI1Mt I]~~ ~ a hJmba dB Urn ul1Ugll &an1I. llasva"ta~ris que se I)D!:Ie tar dur4lf1oo u ' ~DE V'ANTA' . PWl.. NAil)f rJrB~Is.I~[ou' p(. \lM'ta:gS.a:_c.l:IlJ~ eSleja rr1iiS..WlJeetfnlOtle. teil:nltss..lihll ctlmQ J:!t1-de-M D~f)l1ru' lIm'~ n(lY~ Val'ltaguFJl. ~iJlf1 I:IMDI{JQ!oe ~JIIlg&.~uanlfJ m'alI11U.sJ'i~~o G . EJu nto iltn Dbn.clJ. ~o~w V(jt~ naD 6 B~a ~mt I!fB~O.2ueJ'Gtl) IFI~'ilf. f'oCa illlDrlwtor [fUt dUfBrrle rJrtla .fit..:lc"rn p pij~. \II ilnls:g'Elm. ionfW Em MmUl'~~3iGS.~pltlrou uma m2mO~ derrolbiJ.~~tl. !g~mn.a wmbem .r.s. NQj ma.~m llllfsonag.IUdt~'o PMiil Ill:lar citlm emilS.atrapHfftmtn sua 'IItd\Ei.tllllda[fB APEN.1r rna Is d~-[i PQJ1W1 nCr to'lai IQ~1l Agumltlda~e ell.I>e' reG.-- . m~ &amllJ1 VWilxlg[r MUI10 te:~p-D (j ash~I'.i.em IlIlIDdDf Ida 3:D5IT po' Uf CDn~ImJlfg Am ~lf VI!!11I1gel'nI!I ftUSniO lD~Jm funclonm i prrIIJIIlIIII$ no _CID~COl'l1udal ]11m JDgador raramentl " rnijh 'OJJ!lll'llWidm d'a [dar ~ IeIJ rl!. r'91~VanJag!1'n .filf~lJj!f.o.e:s ~am 6ir um Mri. nia !lara ~tr!.efitr.al. [tIl'lllaJ maqwna:de: d~rllJl' .a~Qm~liIir Clratbif1'sik:as. BS~i1 o~ ~~ V~milu~m tID" lJeS1lJafltaJiern) nail!! !Jt!dfl f!~rtBflcar B ~naoM~ Il:Iga'iJIJIOO.4afiVantegam ~JOj Paf!ltls a~Ma. po~er-as ~ qlJ~ urn ~~MJfl~geil1'1 romj as D'ifBsv'rntti{lali!) sh cdstIs rUiijS~qltt.. - VoliD . EI.a. AlltlQD {l!...g~~ ~ryem ~"pGssrllil.an:o! tgh~~ft ele/oil !M:JJJ!Plfli c.gla p:am S1mBlWa~~o. 1:1 Masoo ~fa~Sl~eterm!UlEu'qIJ:EI.tIB'l ~lISia ~i}a. lima.AS pafaJ. la.ta.~iJra ~brt'l. iitf ~OJ 8..EN Ac B' .OlltClS.liIll1batij ~ ~b0mg ~'9"~'I1~ lwlbLWQ ~ ~abill(l(l.. "lE:pnr [I~B 8uti_q.er quIIQuut Vllri!.~.n~lil!palil O'Iim(ls !I1UilS V.er I iJiJ18 Do~vam .1J.pGI'SB. Ots\Iantag ns A ~rt~lpl(J urn ~qadD~ ~iJde oomp.~~IW ~t~LI'rn~a:r~a ~~'~.ralluile~U.1fItt.ci19.tl Ha.Ib llfvarIIJI 'pOder'l1 IrI1r. pllrlona. follthe .~nl1law::1J:S 0 I fjo..O um'~rlfi~laoos ntatr.StmP!Ilm\Iin. 'E ral~ lomb!.'Sm VMLmgwn em 'Sltualt~fi !CIij Ctlmbal& Qas.li1TIDm~l'l~S ad taJ1te}.J I1IJ gral'l~!i VD~~~~- PiM.eJ PEAEPEA UIliiI!. S~i.l Punlo rl~M~gla OS fI(e110! l.l'E:fSO'tBmhem' va1fti:o trauma.C:1UlIl ~rn5Ilefl~j 1 ~nto . A E_cMtg II ~ Qlamtt 0 'l1ocIDr As:!1mI:iQmClI ~. ~lldQ !)Isla r ~flfi\1 d'~que a~ora'BJe:.uifI.g.iil1a:is delalhe. pro1urnd'imlliilli BJ'IraIzatia em 'WO~. Usai' !.Is. ilIlllllmlcr uti entaD um ~t:udD ~mlIo ~.em muur o1JPll de (i{lIllO dB'Sill For~a nlo 611flOdeflde~go g'il$t~ Pctnros ~p MiiLW- .na5P1:lt ar. - _.brio Q n mslh'or mii.iLPeitit.S1tI ~~~!'S. 1u1DiIe esitttlva (n. e Impro'-'Is'ar 1l~'iO.le~mrtFJ).j)~m Te. dur-a nlB uma alQntU1fa. t_ .JR$jJ]do Prlllros d~ ~srt$IiIIl~ s:uIlcf'C]'tt.mss. [Ju m~s tarar3!.:IdO C<f!'l1 1Jt'fi heral dl) ftD'U clnlmta.Adl!lpt:adar [1 pg:nwl) ~Mdtf6!31 .on\u110.a ~ ~or ~mpl(l .vita '1 pantgl 'Vu~ 1l(M:I~[lr¥8rITllli. s em urrer f1iBl'itrmmi1'p13lJ1aUdart9~co 111m s~f'il&oo :selll ~rn~nc I1Bf]O mlcr.Hle fB~Bb~I LUii'm U rnllrSrJe. '!ela I} ca~!hdoTlpiJS d:aPacw. jDilE8'I.. supernarots. i1I ~rflfr. rrel"5Ql'la~ i m~~Q ~.Sfi~a l(lJ'tmrB:tB:a!llta ~t1ra. pOf iS~j5a.0 rom lV1DCimvt8tw~: 8SIa O~.C$1mpl1fli1il~ e I~!c \!mdepandar do lu~gamPintal ~D MElstmr dt j7:15rsm1aC. ru "oe~ GANHAA rnals pOI:TW5 Data gIstat' sm ~etafls'[k~. c ill1. trlUrl~~ f!6nhu:m pers~naQin! ~Cfm woil pll_d& tar 1'11'1 iii ls de t~5 DijB\l.!1Q.BntsQ~i!lS.~ 1I1I~91ISnt...esdrlo dlz. em \llJd ram laf. pams.rrlbrun jlarmIDI 1'f11JG3r II fJfflt~£I~a ttlii CWPIl-3-Q~UPIJ ~iMl ~la-qu.1Ja~.Pel! Imisru'lllaadB:GB voo~:I. ~1. rJilrn*rr~lfca5.etlbid31 3IJenl!Jlrn 'NAIl f:ilI plJnklB Gilm {ltrrsl~:u~ du rnl'tbJ tfmaL Aaaasa A&lJQulr ifOie~ ~16:fIcMlDtlruTl'la Itrtl~3IlstaA!lIl!Vartt~fJerw .1) rnund~ d.cij}n~ ttga if(ta~1 nmcloo.stv.- - _.lJD q U-l!n~a~~$. EliG.ar Oasli~RlaQerffi.uqlJiit1:1 ~li. SiDUndtJ.t1e stf 3111l!11..ar ~Q ilS!ifrr(r ljIiJC~ lJe~1tIl~. fllte. I Mrudb.&'lml- Milttlj~~fI ~ru:Ull 'lO'f.a:o.lt9.smo iiU~ueRi.1!a . Efa1l1ViOOa.lI3g~m e 11J6uiclu!1III1le a cmql'o dIl psl'5llJrnl!llBm.MDSU'e da iJonlw~f~ U (Vel' h(I fJlpuuto CI Hmtl). ~di5Jan:o~a{iUII yi1.I~ul'i.ant!~I3f1'9 S..Dn:lla~.~11mis • ~ns e OeM~ta!lf1rMi'nlJ8d:ilS a meg l~{P'8sTste:rJllia4i V.a +'1. A maloJ tIrt1 ~eto m~nM1 Portio d~ 'Me. Tol:Il)s OO"pm!il!n~~9f11 ll'!aIij ponto. G. os f.la\I~rJtag.f! ~'.inlOii eli ~OU![marrws~m llrUlJ'Elinls~'ler i:I[~aItDS f81. ma~i~" ':lJU ate' u ma pafl~ada T1'a c.lldlfam: quIT!" ~. I1Dde.~.

lrnJgul1l1 mllDtivov~~e Ilitll parec!) ~84I:1oS'O. cu~ ~lJliIt mtlhor !m eerlD Upo u~· 011 IBfifiB. .SfU all~~1J Cl:iTttBt. fll!a. . Aparell"1.A Aroi1i . J - Por l):rifm!IpllJ.lleja~.:a +2. 'litret ~O(k 1.JiSi ssrnps!ar PMs ~ Arma~DI!4l 4. 'IIod Qio Iltlda "lira( WJl .a[lad{) tacllrrmrnlD.. .1l1cias"olJ .:l CilliBgas) ·lflm. pM!:! tar Arc~n~ x2 a FocUS"2 am mdof ID~a\llif.-es. V(jtl~ pm!B compmreslJ VantaGilmm81s ".es.Udo O'N:lptlflimtll ell tflJ~~~NloIUJIl!!IDnl QiillTl nffig1J'm Q!. _awQuanii1~ IE!J~tBrmiFliJ.) Iii q.AfilCafl£l ~ara a magliJi j I. T iJ(jj' Camlnhoo.ei. (1'0~if3If1PcD a~bar.Allada Voci'liIIII ' 'I pDFJ~D~) IIIfliI ~rJ:iI~CJS.l. Apttr!~(:1$ Aria d'~Ba!alhfl ao l!IT~smQ a InlciiLtlVEl.~ml ~~~MlIillrQiJ etrteo i1m'NPGtum ~amonaQem c011tf(JladppelD Mt. dill 'I~rmll nO!fllla:L Os faCIJ8 ![IUS>wc~ 08li1hLll eam 8:i!m Vantag.1l l(J0iIIliroJt1Q~.8:QAn ~{J M~5~a oe ~~m~"'" . v~Qe . iGnha. eMWi i:lm~. ~(lnttl<S. VQGI r~eb9 .I! es:Clllnf(fa p~lGi jogacllNI m r.gran~eI'fIiIgc lim' mars ~a~ltia.l~W Ma~>JEm gcrnt) ~Et-aludar !j'IU~ .m® til.~lm t tambam POOl IPreClsar ~I su~ aJlrOOf !J'!lItJel ~delf!wnta·l!J S!:l'quluri mas 0 iMestm !:IaN 11 ilrTLall. ~Il~ U"sar.A Area lift e:aJalha dura dGIs tumllS El'porlfl ~r®ls el~riJ~. a MCnSlnlClstl..i1i 'mu~rrmTM 1DMl~e d~sct~TIlll~~ ~Il1PIJ~i\il~lasVallanle !lTD.lS lSl'!mllrB G:!1!n1 aprov.lm ri:m~ldttr:ll!l am SUII. mas is!ftil can'" rarnf.oi1I!1!l. "run asf:B. £ ... E&S!l ~ DU. rnlllilro.. I !lM 5. 1. fiOn...[J. Se qll~er Lilli ~!adll q_~P'O~'i3m$'b I3tao.n. I.II~ -e·· B 1-_ ~ -.t) m91~ Q'P1!Ii'!@"tijs (~as i'lB. A.Mil. P.rd0~Clrso rests:es..19l~1J · e.. ee C...i8.am'olelll'tis rec:Itru:lQ6~.fl ~U!BIlj'ocf podEl IIJI'iIf (I(JflslGll ~~DIIILltiiSIlJl Rei1s10m:li.riWa~ des~r(l"i1Idl (mas 1I1iAtl SlIIrpmsCiIDU 11ilooftsQI~ Voc~sfm~re dO ~rtiTtlBil'tl'UlrnctG~'lImelJmba~. 'e'~astm~Q mali 4 PMs.il~ mll~lil peqllurnO mliM tract'!..o Mfitrll ~ .mma n11latilI.ual1ullchRilf p"bl~llias:. CIlI1&lrurdQ cQm ~ II1i1B4imaqUiin'HWl.sc.:1.!. CrDm Il[m~~s.I1l1cljJmpanhalrocarrw 1l1. C:DIili3tlQl!llra 1[11 feittJ: ao 1le:. [14 pa~J ill ~1J~!lS'll . . villi e ~~li8Sta:s.avarrtagDITI Usar Aparam~la IlrratetlS'NEIl 0.rBEI ua. Quandoi dms Gers~J1i11g.ll8fVIptide psde S~ !lutto ~rs~ll!lg. rl~® iJ!:lCa Ilelj~ ~al1lt.Eln'tantsm .iUlltl Iln:ta SlDbrevl~r. ~D fXl"lle tRf e'Sta \lam:qOO'l ~" u m.ill ~~ nma wu! m flO ~OEi ~!I!!!~trl jjfj i'l01l1!1 ~Os .ni~. lll~ illJ ~ A Nlio wluesooll'ilor IUQlIHOO rtlmto Cf1mi1I'1S.. ma. PGiln~1Wnt!pl~.II!!S valli:uatar·.nU1!1il Tmflmil"~ D. Il-~ iW:rOlIl<S.!l1lonqem q iIlml(..lUilt!~Ui 0 pm:~110' fJ:.s:e 'I!'<Drro·e Lim liUl!'I'rli'N6vBtl] (S ponto:.Mnl~m r1judl1fim ICnlTItmlBr p6. v~ee.!lJll"Iil1h~ . v~cAt tem Q prxJ~r d~ lfilnsp~l1~ I) 81 mesmo B Lim j. lIh" j!.I'a rnafonaiv If1 13$'nam:l:04 P'cllitP51 da. _Ji[IlBr A~i5 ~OOm.~r 3 ~m'PO-. tDlPiJ •. ruOO1. ~I f'i:!. VoolmmSLlB I)i'i!Ip~aW1)fiatljwtaB.IIf..iIrJ ~. VlstIl1lOC1 I~rnr.omeUcamenm FOIWS 1 em OOUlJl os.ar lfW E$1 'ViUlIta~em ~t:qua V(lcllll:l!'l'1 umE!1 aptTIilaa nalUml aJ ait 1~llrn~ .IIIB qut IlOOCB pmlRglH!!c IilfJrn~r1t!ir '~usf.. s:eis.1JlJ~ ~rm~n~'O. VOilO (l(l~1tB urn ~ut d~ t ~ ! If.a.A..I[J.ola.tI.. I1ll1li1m:aro If:Ittill'lO de cpmrterttB.[} Ptl~f:faur FIla'~ MIla ~rW! 100 C~1J11lS bett~n~l~.ttv8ffitll'l ita Anlit M tW'a ~llllLl~D ~AmJ 1 h LJrn optirle:l1li!l1pcdt e~1tat~e~ tranS'Jln~Q Qrm1uI ~ voIlta~~eem urn ~stl 00 RijGTsltfltll~ ~ ~.UBf Idllfl A~artofJ(Jit!ltl'oomG 1~llrrtos.o. ~~i'1emtE~f el'esres.--- - -- I I .!Jf!:ra '~EI mili~(Hirata!" fI)flD~.aQU (otI"s.'IlmlS:~Jnmil. a~ftar 'Ltg:ili'l~ midl~ ~mLlI'I$ da>uJl~ ~ql~1l ~Jda~B\uml~~lJdoes~ruwmIJU a$laWleclil1a .0 ~ai'l.a'$fol~e 0. Ca rn[{lhGs-'1l rn~ls Ulm~ pt)da lltla\l8r c-ailla RmWSC!i se~irnd!lil.I'S'Qrnl~m.2 :pcmttl$.mpD.~~rirl~f11J ~9fa lli'fla ~arni:!de batBJfnj".UTlIe.rmsdlna+2.trt. ~-II_.!ln1.e..segill' IIMl'la urn i[ailqa.d~~e PG.fij~.usla@mafs I caro: 1 ~-(]ntfl'a~tra~a~ ca~a 1l~1!I1~d'll ~ersc"~gElm.~!! vetts. !jej~afJen0i8llara s:lLuwt~ & comlJata. un ~ i.OOJ 'Fli.ec~) 3ImtSllfsv~rm) es1.!.lftbll1'! nta lang8f1B tI1Jas~ a r:I1Nma JIW. en ItU.stao.rmr:ar lilil(Dln~lvai l.~.t1u meJ!!. ~(lml(l 'eflli!8f ·ilT!1 tugai'JS il3_Cluelii tumll).. a Area 'dEl5BP3.COfl1l1l Si!l(.l~va2.i$lla Ill:il~iulr iJ m!l.2. H!i!bfIOClaWH Alelll <11890.aPmmlS ~EIi Magl.~mn lim !il!iitnbJti! a ~"Mllm i'l~ pB.:ri:!o.~m~ p!l. E~ b. ~LlEl CD prll~f!D IlifYllICiildDF ~seclhB' M nlOmentQ liS(.'Ga$ij !looM~aoormlJ~ antsr.

. Sa hu:alingidu ptJrUrn raiDctlliJ~~.am Arma&lpecltll: ~ CiSQ.J A Atma ~5.· 2. ~I~ I) Qdftrta (!~an~W ~ ilJiliQr urml alTl1a. Pw!lQ~ de M aQliQa alllrnm:ta aJ'flJ:til 'I1Itl'5 8uili FIl~a !lU PdF ~ ~U~iI i1I%l.ll uma ~1J~~r:5~mlell.or:lB'. fliJD~ urn IlHlIl!]. I~ ITMI~e!lDrr1b~ljrcDrpDrnl).5 ij~y~ hlU mIl\!UUiUTI au seJam magi.SI)I ~IIWQr Sua Alma Fspac13l.[J ~rsonllgGm a mMIl!i (Ili131hrlill'ltlem IJtlsslIaa Vanmg. 8li 11 Quat~J!Lerm~merrrow~Mnlrel~de1P@!l~ '!m~a. W~~ I'I~' ~ra e caPiU.r dano (1:111. adllqut!r e1aql.tJe OonSUtllClS. rJl!lryumlo.~! III m(Jfflmm Ill'liIuso.m UAlfilaqIJBk! ca!uiI III ~ d!i. liB: Arma~lIril: j~ t-nlhru'.glffa.111 ~QJQa.tl i!'lWm~.EJaV ANT AaElM ~ara A._.a hl2l]rlm~alam~nte Q um teste 5' Arm ~ re!!!!4~ __ ~ Es!\1iVar1l'agOOill'OlTilliv:rnm.H'npod a r.~ ~rlga~a.in.illrmi1lra~Omi~smat1Bdl:lljSIf~DJimeSmowllrlo.e~.)~dihf'iBcnCir. Voh! l~mlmJ1 ~~Ei.~~'i.a aprtJ:tas 1 porll'o. sua InfC:lalhta ~.YDW m:l~hU'!1llnTml~1l &DrIill.a[]'" euS:l.e:r quo !lnme ga~.rta ern ~riI lJl1ltl Amtu E~flrtChJ "Iladr.Il'E n9ii1 r LJmilfA 9 ~4+2". MaqUl Et~ 111 pn.mal!:l filsISt.ls. mas.IllC!!!lmnslQ~ urn 8£1mo t! !QCfJ 11mMF.:a. ej.de +2 5~Jillhli1.:l(llS ~~.lIld~ CGmtl Arenill.!~ P!!I~etn morrtrlllevrifo ~ perda d. dElPD1s dll:'lJfJSiU r.".AB l'llSl~l~mle.!. til3l. (:OI1UI ~m fiB ~lflijaL'la Quanoo vlle~. 3ntl!!! Oldd':~m'i!'Il:um GDIiIl'bate.~lq (1 ~MD': ~ta I.a iflabEl~d. t)MtirwOilnt-s'endQ m. tlmll(lCffl 8fi1T!M.i)1di ~a~LlIIIJa QUi \fQ1.ffiiII.. M~ ~~ 5t1 vlJt~ ll~tlB ~ag-ar 11IiI~ pontClBlIlMi fer I..a1alllns.1)m' bmnplo: ~~tFllf! H8.~nLGJ: llS!m amma 11lIrn~r.ijnagllrn nt~ ~Odi I!I'ltar ~ . sua FD fill !i!lI1cilifL pela FJIi if.sflfrellw 1-.lalllm sell CIlII· ~1J1~t "Il~pgm I'Is~ilrma.} vcca ~od SlI~n SUI anna a qiJelQalW' .IJl GIW-iol~BsanadClllm o local ~ij I:. eumaArmJ [spaela'! r~pa~a)eQl!llp!8~a com um AJal:lilll~ mt ~1S'T1 tlder~~~fito.nd(lllJlglilem btl urn qU!L i ~I[tll n d . Jm1.l_: com lPlIdu_ Pql (4..~tua eat'fJla ~I. ~IvR7' ~s aastar 2: PMs fJ.lal.voc~ p. nliln~:3 PI!IGI6SCIJ~~r.Arm~yi1J)3 e Arm. Ca:scsef. ~5'S!D I'm!jj[ta 'Uarpal .srueiCEim1slipm de flIiiiJlO:sua Armadlliil ser:-s Oll'IlS ilfe:&!S l'ltilio:r.Ol'flltJalfll. 59 lW~r G~I[MO" Stlfri danc I'Illirmaf'.pru'8J'[m. ~G11l rlll1[T1~..e~a! JD~fI'IIW!ece g\Jlm:ladB au iBc!lDru~l~a.g.QUPWM 8.n~D!I) . dB Defesa tim 4 + t3X2l. ~lnJmMsl1:t~.W~.J:liUI. aPfln.bDI~ade4. Mo rtCl$. A~~t~a. 0' 1:tlsl. e.!badaou s. pnIH) C:ulllquer 1~~qJnll00m Ftt!rfllll(3 ~a.1('1 Oilr[ ~ rrtli I) Cl!U 1J1I1is: 1J1J Ilinllo um dpl!I em NlIn dE len'emJ.! !oo101fiql &i Urna Anna 1E®~~~~1 .s SlD1rem (fejUiJIJ' n!lflll'1at Mal'dll~ (-:1 ~!llg):e st!l.olill.zfU o rUoo dlJum~Alma fs~etl!-all cons-tlierao~ rndglao . ~ 'anna !raI.i t\Ui~~ \£m~.Q d..s hllll'f1as de 11'Ill3!'1rdllllu (C'Gmc' Hom bf~)tJl11~m Nlem CIDrn1 Q.esa:i IlrOJlri1~ ~arulllill dacaf1t~l.l"LIm .ri1IJlJ5. rs slillEm:l~ em ~EI ~O.ililam m. !IUm rrt~ ~'nlr IJ0Ill15!l~ maJ~m~ntDs!. ~I~~ ~gildiliJ.~ ~ OJ.I~II{l qlJilml0 e~ . uu t:@n!:llc!"D.2 flgnto:a)~caso !. iIlllf T(elo'!lS.thB IJITNlI cr. S.fBII~t 1 p.un.===~~".arUS~·li.r. 0 n II Arms Eeip_ penta] al 'orrnJlrnen I~ urn pilJ11..se IllIr1fM IJll'IfulJ'tlll1<nSlm CI!lIn iIm~la Cura DEIMaldj. . m~1 paOOrEl~Zii I!ljjm I1Bbllld~~asemms: [jiJiB: Iei1t...3!I. ~IJ. em IQUBlqLlEIf lu~~r T~rOOOO-I ~1l~1 estclhe-r urn DIII~~ ~ !Ilgflr ~IJ Im.acre~~ ·~\W?f~~~~·i:\\j~~~ LISa FOI~ {ni1td-~ada. f'!le_. 'Note Q. 1 + 2) + Td._~.8· Flil:mmaE (1 pon~lJll: ~:ilOO oo]m II:IQin. ~ IIil1i tl.ecll!p~mla..SUali mlas.otftJ: uma ~ ~~ tElr S~1J propnQ At3qU8 Espu.1 s8Ja. marmlD ~u Cl!llra ~u[IQup. . CBrtB.stri dlliii(i~lta... Por~elJlpliJjum ~!['fl0f:llaQi1fi ~m 1"14. claws. M m!:! IlJ[f! ttl '~B' luti. m3rmleJs . Nilul1lmcnlD.5ijiBClal: IJmi! amra mallillti SelTlj!!II ~atte IURa .a ra ca~lsa~ ('ltela n6) Cil~lruJ[J Rlllras ~{}CJml1~.arm. Rfi.ra~aumt'mul:BPI[tl~lldtl:de~ V.!tmormlrDs (comu I1ldra B S Irl.. nO's'Vam~Il1!!:sJI :l!1~un_1lIL1lJl.~Oi a arl3ues r. _OlO~r Qc. silra rllJ\P. Illlf~15V1J1X~1lS ~rr'Bgam :amr~ QS~~~IlJs: C{1~dll:J ~r I~~as SUlle~Qra~.afre= bU'rrwriUl!ilI.d8&llUiI1II~DS. ~f1:U ~tr dB F@QQ (QrClQl besl:.. P'OtlElSir om iiiliUI00.~a.. n dadilfl[]ifII~UJnt05egum'B:. flNon~)I~lvoo {rn.pull~ II t~il!i qnm~ P~~BmIi s[Jb~muraJs S!bmiam CiilllaiH dsSa) Aarm~ D~nj](ldD 'Sllf esada pit .. B aaso a YIUma rt!tel1~ (m!!-SmtUlllaSfl~uma~sPJd'i!... ls:sl) q:Ufli' dll.5... Itlaa.ItlUra ~ c~l1wi FtlO/~!dLl. masl . S!Glllrii 3r1111a oxi~.d':a ~~linate retiJ~epara arma.II"IlJElQhfrec~ Ulll ~~nlJ. ~ VIl!Oe.fi pu. mas gel!lFma.I!E.8JTFla..ad!!~l1!!b~tla u flub-ma. dn lJ~!..

~ . . .. "....

II!m· .!!! rna.Jlr dl~rBJV~:®. p.Sl-aV8Illa· @te H-1 ~r'trll. lnmontrJo.l ~~dil) A:S<5~m.l. 2 PVs pam R2 e .!lItliflS.l ~~'"tllu. Valldll ii:I~W1i1S C lrlm.!s ~e iJiIIlnJil!lre altl~ Qn~D[lm ~ f~!J.e oadi!. . (lU i8mld(D ~iJr alg!.~ sofJiBr quas~J IIIm~tJm ~aJ..re~~le IrlS p'O[lICl dll FIlt:U!i am QL!I~qL!lErr Gamfn"c..Widro deli!..Aj~. (I iW-'tIij~ em I1Irrg~ ~rd maltJr a qbJm~'U~fnffF. 1rD"8..a~rrra de 1iI1i1~1J I3Sque V(u=1: ~®d'e f1Jl(lr Vellam~s ~{:ttllhes ijIJl T1r!~ij~!II mano.Uel liasa~d.e ( 1 p.~ '!i8Vom-c:l. mEl:smtL md~dlll c>OllS"ome 6 Ids PM5. ~dereLdlnr fA f!ltil~j~[irQU~ ~~Ia dl~l~m erfl~ Ilil Pt}"PlI(! ~e. s~ I 1llh.2 PM~.llUiiimtt <L Esperaru rn."-miDI. 0 ~.o. llulJR IC~U' VD'cJ! ~ ~mC\S~ m'ItrlJ. -qua Multlp D (.elsSD PJ!IJ . t:arn1Jem ~ 'PANTAGEM p::H! A'~BqllEl e:~~QC'iil..I. M.a li!eJ1cm .iltfoo hGtGureave:ntureIros P0fllltl.Qua 1MI~1JlI11 P 11:1 ~ij. ISSCI.8S.pltll.a B900lhfll d'Q j!'JgadlJr~ umd. P'ira wd.o 1-2 ":f:l!IDI)~n u:tra ll!J8yantBQem~B ra ~c Set 'U..urnm~utur~e H--:! em I"Uii iUl DIl1ru3~ IH~n1a~l\las d~ ~Q1Ulw. 0 umil t ITJQIl8 !E1mFA lllJilllltl pilrllill dB 1Jiit~~~ e sa I'IC~UZ ern.D m pa . lim !'i. v.!1sBpMmJ1tJisnte Il1B $1:jIm.qUB '11001 ~"lIDIJ!!lem ~.m::ar v~e.rill p~f$on~em).tI~ldlll~-t"1 AAto'}.aDn~!JElm mm CIElr[cati ~'Ium:s IlI'O tlllS gEl'u.nObrb PM ~B 'pm1iDnB\')I!m ~I[II mundo.Aoua" rOOil~3. plfcrura~~ !!:gnlllj:liG~ Elpl'. qLJ 3~11l t:atJ1~fido ij1.rm~nas da QI.i1'guI'Rl.1(ji'lr iIIlii F1)iiI~. V~etlli:g .'gIJJp:ll (t~Clldl'ldtJ prfnillJru" IJOn~llm B 2'FMs. bil'l'lI~I'm guerrelro I!l11afg:urn Upo di1lII~C~ta.imtttS superlO.erwl Ilbrl:g:aqo.nto.!8"af urn ala~.1Cijm a Pdf. Ap~~ Lim iI!'~rElrllll. scm &lst!Jr'r1 jo-rrrm.l.e fll'lb.~IS mroll. a~rn!l-ntargm t 2 sua FQl'iQ3 OlJ PO~~I' lut-e rn~rCil!'lta.(!lJtoHa.o d~.lrJn<J~ 1 AWl~!L' )rn d~ d~5tafl~lado ~Ollro ~o Lml!6.nalJ.A!la~u.l'!l81T1AmqLl~ E~ijecaal Ga~~ esUio I:llreraAtt~ulT1~apSJIJ1d.a 1fj~II[ljo apBflas pari ~ CI m PdF Cu~ -I.s .a lin'] PdF. Par ~am.IJ ~I.ar.~~ {1mpOl'Jltlflag&l'n.e ntrQ. flunc.oo1 famo:s.ue f'.gjas ill CUJl'li VeJ.llal iljJiliMfiDS R pafll111.fInaHm Rl1l81 S e ~fl btrtIJUftEspeJjaJ C~l'is:5~~i[l1 dar~Il~l1fOS ri~iiS IiII ataquu: Artll + J ~~{UflQ~'I: m ~e SPIIDIBS um alva.otl_lln"~spflel.a E ~~C~I c(!m OM\'~Il~t!BfiS.a.aS$. tlU'6 'telflrin'tB' 1111 t{) m ~ dF l:IellIs~ ma. sam :set _lie ~~hU .WTaifI'll3 !Jna~l~. cap lulm M.emD j~1 pMt'llJ: Ilpn$U"i'I TJIl19gl!iadD. Renras il~an~~~s pam servoa ~os.1~&'PBclaJ~ [lWat~ IJDr. a~BT.J ~tlTII1 ~!. ~.. &.I.Lllila ~nrQi _ ~P~k.gl1m P"m~ la. --- 1118.lr~iro.ffi Cam iLlstij iii aJrllllB~liTlfltlll VWiWf!' vClIee tem oharrr:1l ~a b~l.m~ ~m Dl1IFD~ _.enoo urn b~liu~ as 1'-2' em f~uivas.I'EtJiIi mali aff1~mtfi. - .1:~IQCI (1 hnilJ.reteoo urn.B r ~ta(lC!ls.18 e . !lOam !!I(jsiM menos ll1u1 P@RIl'J.rn ~~(j~-a$~~e(iill ~:. ~ ~2rumlo.sas ~~fI~ilcD"· e[lHienre' IJ. Em Ifocm (It SlIITBrO ~wml Um [lfuque ~e .fitS..a:" Prnlll3 I~ 1 p~raD~: aUJq!J6 Impoe himred Yil:ll f ~~ p[)i:fam. el Uant:.~tir.Qf OIMIt).Irl(J PIrID ~I ~rt! IJiI MOiW. poder m.eial [1 pu! ItWl Prij~l..i\tJrds.IlS 11I~QsOm:1 ulnd~ g ~rlI'lElpat) t. VDdpode"uf conrteddo wr JuillrbBITl.ass-1m ~.sa I!.fiI (Ill dnJ.a nlilis sabr.a p~masj}lIrn:at~t:llIes.em Cierlc8I.gfl::ntre' Ilw. --- . hBrOwe vllOes.~ttJ~fp.usta +B r..~l!n~m.ca~nro ~ual:qul!"r a'il.e:[o eSlCoL~arso _OIRl' a urn Onjrn.1 ~O!J ~~dra~· ~1J1I:a P@JlbJ"~l.Co q~atqlilarr~rma.. 0 mllmSrD m. iJ.anh~nM ilUN Ft' Im:o slm~le!u~'tnte Blia Pame 1["1 pgnbd f~1 s g:3"~InI: nao a ~r'Elelso p:ag!BJ' ~(]nIDS 1113' V'rl[~ !t:re8$l~ttadlnmtro es ol.€tT1·8. WG~I te:TTI ij 1'la5lj'arrt~~em Plif!wl FrriH'li1l ('I.c.ltJ~l ij~ dB servo ([1:1& ~ [] rnflBiiltB es!fJ~q. N~ I!nti.'!nn~ltI[J ~Ilr Imdl:is. ~ijlPB OOllt.gc~l~ Calm:ulfDIIIl~ VCC~ PO~9 t~Zir lTI_ii:s ~1. ~I!bimda.S5I!!1i!51' GtU'1!Ii.gens IB [leS~ialltlUll'lS IlnJ. OSNtll ~8 apllc:W' ITlIlS Gil' ~rtilVfI£~ d.&lHl.es.:dllilF llU PilFd.t'I. au:[ mica (.10 I}BStaf2.aUh:~1I (3lpon OS)I A . J SS:rfii11'11:1I91J ~d:d:et. mas 1'1~IlI1~s~r1. em .a ~rmlilgtnn B~itre~daIlIUm PalnmO: ala Illi:. flua!l~~.1)"$1-.M I. 'Catla. !1I1.~ areQ dB eJ~ltQ. paoo~lctllcgCJl ottnt-enor. Ii! ~o:dl! Itlnvar ~~ mi1ljllWi dJ'IIJhM qu~ [lutJO~ magos n.-.aglJs 11: MrllQia 1 1 Oes mas T:ilm!J.[t)ftfQ.iJ1Q...s e Dupfttlarsu. este IIf. IExlslo wnb.aI1tqmn P<alMiltrtD (lj'ilJi 1I)Jf] ~. 8penss rPars(Jl1a.ctsus~ dB AI100 _m£l.Ar:tOJl. Vaja mBls (Jr~E?."1 ~] C-Qria.aT desp13TJl~b0'0 QUiH.!lS .afllDi fiMJ~r" I$C ~Llllr.cu de llu11'M !lntlr.J ell! !ifJrn ~l.l 111.f. £? pin r~dad:a~ tgual ~ sua Habm.Bm de9'11~mm..1litla Ijfl f~DI ~~ s..de: VIfflIu/Sllln.~· urm.--- _.cs91.tItf.v~~ ~111 PM.lrmrai~.~ dlrm ~~In~esquwa f)aFBru~lIllr a FA Ilm 1 . PQSiiIJt'!l ~13fa:.'It~II.ssM HJl1 !3i1ftll no Manu _ [fIJI Arerlblml'fD..ariiM11. V.aem ~!ldam 18n.uliul Forp GS .gamcom E'.Jem oo1artOra". eIirI ~mIlMS.i!fd. LaD 'il'(lill um IfJtI~ mun~(.EM. . r. 151m rtl313 dIfic:i1 ~.. Il1ftJ!ttfl! :Mama nUl I.I1l1~~ tom Piar(a 9. deusm tOi'lUl um IceCl.ll1b." am PGlfer de' o Am~u F~de selJ$~3mI(lsai~q!J. f~.ffl1JJi1r\airnIOlill FrIIJJG!jo.0 oIjm ~U8J f~1'ftiI d~ Difil'5'aJ.a &tabIIOClill1!!para cai.AMa~M I'ilJl.IrlS dDqao\U1 llJdo..{j mu-Jto comlJm no m\lllild'cl dB..Sta.ClJ:i~+2 PM. ~S'tan.i!fi1 lie lima ma.pIQI p:ol1El ir OOiHiadlJ ll. !lIut ~ bam p:arackiQ Um ~ars. fo'J1a de [)e1B:53 lUI) Inlmla~..ade. ~stla1:Bque iilento. 'VJlel ila.Q. _r.rlZ.oa IJrn!! I:)nlta dJvmcl~.B A FD~ '~Ei1. WfIJ1iI]I £ns1!fr1 no !In!ento . A10aqUB Eapa.1om. Cilm F\}sllluruG ~ Sirna. NlmhuTul cU~jJJ . lDm:ar $8.oot1~~lfilllU~i)vll~a . L. vnr::1\ rnCMH!.J)JD!i ~iJif1jS.tM5" cijm~nr o.. respe:tlaoo ~e Foga ~11l(j'.'i:I ~e MUJI.

1)5f@l.liItvaI~eg. ~am. F!J:e WS Iii Vanlilgelils. alrllifa: Qllla ril!er p{ado ilSlar~I:a ~alll1~arJ~ dUlWL MIla.eau.li! 1f!(W!Ii F6rma ~B~~ ReSlistQ.1f1~malJraS~U ~r Em V(Q:dt:! Pcnl!ls(J'e I5SJ:r~rnJilQ{IUe{faJlo:. Intarifl~ reSpiin~$. a1rKlar'ICllI.ralart!lBs:fe~os cada. C:aSD ~ijliJi1WFW. lrr~rgliil'~ ~.~. f EnBr-gla Exa-al I["'-li! puMtClilJ Ctlalll~1Jrerldo.~ilI~1UGar .rodaBis ffjll'll!¥l!. ~::II.~C ~~l8"~CDt3qua t. d'8 Mor:ta(veja .'li jXl'9~ JlJIc'OO&J~e.i3A!l sum m firwJ Sll~alig.a as me: .j."GDC.&'l a ~1Jl2lIQuej' momanlD. 2 l!J'mtIl5looti~ F3 H2.il!lns e ller<liOllltl1m 'GDnWd~'.l'}l? NAD MmJMa ! oonlrB ~ualqlJ~r~lJl:ro UPID. re:~ arre"an~[I saul PanIDs cfll V1d~..Q ~ IlPrrl~ pare ~Il.0S. P(J[-4.t~m clots: nlll.'iJlIU(fa.lJm1I&1_.!£B H-.l._-.JJ~ de Hllnra ~Ij]& rlmwls (~ 11~~) InlmlglJ (. Pi2. g:ens.Illm· tlCIilI11UJ'ilf os ~ru~l. '".s qu~ sw PCf'!'iQOSi!lom ~e . Ala~u.1Jari -mas tp~1!I REIJIJ2J14.atim' II~areem amul9.11~a)iJ Malia 1111] ! iII.f:Sta .neC~JiS~~ I (I cn~ni..I qIU~S pam a:ee~r ~1a· ~am .iJm!u ITiIl:l.. ~ IJOOG!S:flr tJi1. piJrc:templlJ 1l1111dar ~aJ1 Urn Anh'll'l!D..~ Bl fa pc:llnt::Da) Vtm~ IIDda 'flearlf1.~~iTr @IiJDII3'18Ma~. Vtll.iluranl~ lim e'lmolll\..lo. Raoeba:lJfJI bI!Jmll5 ilia ltt -50 2ilO uUlliar qIJa1Qutr ~Ug POSSlJiI. IJlldEl~. jj'al:lt. e En:BJ"Ig.3:1lI1i1.}. ds' CO~u~~ fllf- !:ll qu as i dlstalllCllll iIJ[f ~ E!5~.ftlmn. prjnbda~m IgUII ! a_ SUi]!I-lcabNrfladi~ DoIUJii'l:O n~Ll IlIncJIJr1!1 r.~nl~s'mIDlfjll'il vanll ~OClOIllr qLr~ntaf. !lJjc~ Pml~B~(m~tru[r IUm perso~ n31amdITifi~"rIt" CO!'IiI !lj!rrlUSrna ~DI~fJ~~8'd~ dB ~OI1IC~~QD m OU'lfai5 Ga~lilirrslAl..m~ ~9ri!r e5g>21awOSllm~rtll.sllat~.sl.Alt"eln)awa (4 ~~. !JaM"S.':ilIIi.lgiJill.~sB~ rTmuporar P'V's 8liT'1lilMl1umil IilIIIIII1lfarm U_1l1~F'ofiTrid urn CorLstruiD.a iCOrlS. CaitaJ flilm'li.1 .Jilm ae:lma titi IiWel ClXtiQo e HDnr:a i1{1$ Herl!ta f"-1PiJ 0 [1'J.s: En~jll~ &lm qulndlD as1lvar PmQ.~aI08~" da ar q.mas ~ 1[Je-. '~e DG>svmtallilllllS a c:wsa ~ant~ s.mBl ~n r'tlVl 'enm Farma AlltlfnEltiw!iI qllefi~<Elr.flilBi!1ta~8f!SjPandas H: rniltl 101c~l'1~ec1tfiS' I) Bfin'aMcem S i I3'an[aUdada' l.da~~m:~ attrnYantl.epvooJtls~ iUs.urn Arnlllenle I em 111m masmo d_et~rmdls de Dlm~ ~B. Ei:iBrDI~i&tra !rMI\a.Mtna .rn1:i ."l'fa~lIae a. 'Ie i}f.~o Clgmmo.ldacorn 'IT1. 1I1[){}~' ~star.~ I Ci:!m es r~umos._-.ig'O (=2'p~$lt~-e.apaanr sua n&ce9laa~e ~e .~illlllm~nlDr seus Pm:r1~"\':js V.Ii\l:oOOOfte ~Bl'1iJf]ljimiil:l.~'adrtlltflniSla'ital1t1gam ~m M~rts!nJQ~P ~ :a unl(.) nt~. M 1:Jr!m' para Ulm forma A'IIElrnaU~a 1eV.a.lUradBpnr.l~ IDBsVMIa~am QLl:BNAO Jj!i'!.e. G~dt!..Iimattta1' rria= ~.CIrillmr que>asdu~5fm1T1a5"I! m C! n']~TI'!G I::Oalgo de. hmul Aftematiw [~ pte~.Is.-- - ma:c:ante.2 PMs 'pafa r."". \!ilJt~ ~ Ijm~ MembH)S ~a~CIlS. Para cil~i A [l0r~e~D oollside ra~a Es!:.g~Ei: S'a. iliU :lfII1 IqualQ~sr lilft~ GO H-abliidade -Bfiv.Woo lJIenlco l!&seIJ mumi[JiGDrriDlabrlear urn m!lllJnl v:a~. 2ptrn: e ElJBI~~~emlY~ar~ara.ntl-a. '5'tindo $B.s~. :C:IJ rJitmvoot.l ~rifre nBflhllim _iii'. Fil.. An~ mma .".3[13 H:alilrJld41dp. A. H4. &nUl Vai1~g.aseo Ilra S!!J qua lJ~C~ val Fi:lfl'll'llni Se uma ds~as~ Anm.ll. 1[" alil~e !iara iorrge a nan ~b{lriill ~ db Far.e~SIlg:claJ .a..~ !Sd'lI1Wlslli1.fJa mas ~!!lra.asVarrte. 'a Vl£B1 tI! PI!I~ Vpm~ tBFIIIlJ ~ser sua pIdlJfl~el'lErI.ll'n mUne~ome Wm~s. Ilmrl.f)~vjrl(101LlmI ~erttllaf ~tiO n. PdFO.. L. :mf VMla.a ym ~I!I1LQ ~ mutlLU1~ii mmc:a .. (wjami!ts mhiillte). $iJ\l'u~alTas pi!l:'2 cl1~rv.£1' CQiJt~r.e:mB:"5 Ita md.!m. m:j!J'1Mes Ill.d~ m~:Ifdmln~ll:SI I{lnarlC.Ow.~mlI s.ls para.ndaflJrma..Iillj!irh~rta. :En Ifr'glra qu3~r ~~ pV~. ~uMfoil8mJ!il' dBSB'Jar.~mUnici)..t1m: pti'r 1 ~Fmm !j't'.QLNni1s e -4 ~QI1I~Spem ~fSllnlg~~. ""~ pod~ usaf' PlII'1' tmS.Form_:a_Si AllQm~U'ia!'l ~LLl5'llr.poJi~m ill.DJ E.Em1!r!ID~j ~JiEl.i(j~E!U !:lgro PM:s.er ~Q l"iVlalblll-~_.·~ ~tJd potts' mUllen ~1.V~ vel.l MBOOiB.da filTm8.I}.1~I). Eta au 4. AS.bnlxa dBm!l~\ tustlJ ilIe'ciil.ulva ~ OlD!ilIa. Ip-DOO 511 mBrt1~ 1!W!~lwJ'1 aJ!~ma~ dwranhl i.n1'l1r. ..e11ll8 des~iIf 0 Omasa. v~cA ~Ql1Is~gtJt 'rII!lD Il~ fgr~oo. &ls.a.I. A.a VflC~ if1ao pl.a1JJltJ:5SLJI:l.·Honme ~llIi11fl1IDi mUlmlll!l5 me d [B'Iro[S (iJUI!::OllStrmr Yfllfl nr!VB Irrl:cJrUle1ar n9:. p~ncra 1 Vnqam 1ilrflt~Bm parmlle: fejl!Js Q~e. tit! r01l.~mcia UlO'rtll$lv~ (1 ~t). SJ.lltt 6.acSt!Et tI[A.~'Pffl. LIm pu:~l SBm~ra ::1:6rnEi:Smas" gSnla. PP DHlmts Silrra Uliil ~al1aJizavao.~m i?'iJrftOS de !J1~1l)"Mns !Jilt :? ~n[fs ii.ptru PVt!ll PMs "QF1J1a FI!:lrmar 1 P\I vale 1 PM. CiSg. Illlnllalm8nfl.slllp-OOeJW!Jm mlmer(l mtoomD dB \'~bl~.. fl ~mJjijm ~@ue-l!sar 5E1l1'!lIllilf1W! il~MB~1rn.oI!18rn ~~!@I41}(ml!1l!l pClrliotlrraAJrel'flabWa ~N* ~.I~ . Fora de: rUm '~arnba" yltiJllJBlll.tessa.eclJ~~ ~l$ ns~ ~fll1a papr!W1 ~u.Irn.Ii~ .u1l1 au mait!f ------ -- _ - .. [. .. i:'Iotmab..~'m~sm.

a~ ~I.srlfro r'B~Ull!!r(fa -11m 11qlJiIDI uJdas .ilmDIlLB :sulllnvrsllllndild8.ll1iall S!(mUdfllfl a &s!til al&)lj!IDCEllol.llhu~ sinai El~n:ta.IimllLc~ahJrll QU V~a eBltlllalllII.g .IKI(SU~W:1.~ml~.i c~m IIHa~eJll5i rnmltllwes Gi~az~S de vm 0 Mi. I3S~'II}1piltm i1mil'u'Cl dQ rrre..lllrracu vtil[).1s r\!e I. Dobra" BSi'S:a ~ldJ..)Spell~g S rDm-UIS sDlJulrrOO'S.11 1"¥1~1jI1l1leila uifl tumo D Cl!!IlI1l!.l]1o:r:Ir:.!i.'astrs._.10m H3 ou rna!s roc~ fj pad ri'almlflte 1ll000.eIlrealso i3pagara w'l(lr~cr. rJiilrn cadi 1.ilREI'a ~on to e:-:lnnr. de Usa9iia NaWr I 1[" ps~J drn.n1iyt.ge QI!m.ag~.B\''Qc!CfJme~.ll'~lta arlcaF .tI a.Se it lIlur il quem 1J[l~ ash'J: D... a" ilM 40~fs.tfeulil' CQlT1b3ts SillllagJa!l.. pmtir BSSi!!i~i15 ~~n'l(lrn~er pl!~~na~6I1s II:ll~Bi:lorn5: panas NPiQ~. Urn msstfEI f!ac'ljIaJ an~lnarI:lIllImS mirIJi~ . ~jrer.- .en tar a~flglf a.~ A Urra~ ~!lIrraJ lem Ql1i1 efelro ~laUlraJ ~filI"'e.a e d~mlA~~J:d.I!atsim pOf'ilI[afitO" EM .I~tl8r pITr'QU nta.Ql. mas me.OLl8l1~Orn~1orrum HahlU{!18d'~. f!iutJ~aJ ell: C II m'D'lar·!:.cl film um~ li. :.a~(l~fillllOt!~ 3S SllIas .. " -=-----=--- -_-- - --~ > _~~. if!llslnou' a Us'auec. (ls dols :rl!lliLrti IiIrt5tina.rnl a!TIdrO:lde. ViJ~S pS«:'IIo!lr cs.oo. 'alIJlrl1Bf1W- Clnliau a 1:11 ~1 VOile p(I(le Iller0 Iilluro.1TI :a~if:rrnsH-2!tara at.cj~hJ~1clma de a stlllllmlr:~ mall 0 M!'l3~B val ~D r urn am de Habmdafle loom IJm kllGrd~ _11par! ea~a PCrlrs de. 3~ ~r [1 CllstlJ v~a . 01 ohoQuti sM'ill QlJJf~ co VDca .nmtura (lU ptl'&t. Um WTIIWt9ablil~Om ~u. a cmItf1~uc.1st-la tomo 81 a'It~!lIS'Be(!Jejill P!Jd~ ~ r"erstlnalei1S'£I..l'Iooeencontra~ Q ~I nlo Irrm[lrtil"l!J~Hl dlitwitIl1uSi'(~2m.InfB]jljloLPode ti!mDru ruda qua a.ndolJe l'llilli! ~asSMllJw ' LlIn1ftPeril::la. .IS jllm«li:!il i.Pllltl M. Ve~ IJ tlWl s~ul (3 liI'1lD.adlame'~. 'll'JsSo.Irrara IIlIJC8m~I dlJ pt.).!!.. 1 M I!f(][i~ -'bra C'1] .eger @ Arr:a~i ~ !:Ieuma P'~rf~li.f\1arlS'e mun c:entr8J1'CIlWI cl]m VCl~!lIm 1m%:! I'I!l8mart8.a uma vlalccl~ade ~!J ~ amls.! Voce l'amtiAm~o~~war s!. F1(r. Para '" VIljll IJt'lP'lbJl'l.r tlutl ~.laMem(Jr[a.dI-~ 6':l.iIf ~II1i !ililjllnl!jild~.: m lllilifJ. 8 fii8m :I!I nec~Eilddd~ Er'I~~.l conrrAftn de urn mart.citamWIlI1 plIJDcDm te.e:r:rI('la. (ormb~1I CDl1Io. rlahjlldatr~ e't!m 1:185tJa~.U 8 tBfI~am!l'!$V. \lod n~Q~e m<lTJ~r ~ t1 ~ ell~ ~I: snc~lfltar'!l pfr!i~rla. 1m! fME1blJIr'H00. 1[Jt~ 'Pi! "i~grms h.I M~qUIll[ll'6 ~lalrrn~!Ilte-.QJ~I.cm talcpa.n:smnordns urn ~ilIilQtrti.IR9& M~tifl)Oque !Jtjt~ c[ln'l~ra !B_ste VI.p(J~1J lJ~ar..\I. ~Qd8' !!JlJUn.'~apamml.oom~ m_~ 1I1tm dsmaijias 1f1!twG. ~QdEl :i3I:1!1d~·lc.aooLlro ~8st1(1ll1ue~cern~.~rO'~e~D. Om Clnllurn.~VQIl lS Ipa~l voco.~MmB~m.!smo quD eJe Ils~e:la rnrn1'O flu 6isWrtil. lim mil. ~i!llll r ~ocecai etoffiS I~ dar.lest!Wntri~ goam tBmWm~Jmlll.afml::! [€Ii'll comatll L':ol11 ]piSsna (]!J!Iei. !.~:m:yill sabia e saba IiBs~cnder 8 fI ral111ammtte ~Ua.tIca.tQ~ pSJi H~.tlmo 4.!JlqiJar morm5nlt1 ''I'~D4. am 00 dave ~Ll~DOiim !1Q111!1l1d8 WID Alladcl palo Hf.-_ 'IDl:!Sr~G~l'Ofesilua UJil1' ~~':Sl!Inil~m sofrGq:u'lnd!Jcsta o.allpD~!iUllISaa !ijI)Dl1iBfila"tur3J t~m um IrrmJ r. ~~Ukl quaJqUeF SillSi'lLMaqujna e Lnne VanrnpMIlC111l aOfTl ~arnpel'M:l\I!g..ii6:Sirl teme rn&!i d:9tM AIIidc WTr. p~l® Me:slfQ<~~.PlI.QVilr·s~ a a~20~t. ' tItJ1lfb -" Uma rJdquJna pod!] S'Ilr 11m ~~bO"rgalr.liilblll~ade~ S~m(s ~8J8 ctlm H 1 Da{[~'II~Etm1ll1W1tar urn ~uw1:0 il~lm2 QIJ H4 . PotJa !NU urn velho ~ElrlS'81! nO!imalrCYBUr~~I1!: 11mcJerril~ m QIlI~ R05inoumt~ Q tlltlV. • I I - -- -- .aql!!e5 I dwan:clLHl E&qulvI8. ~a'Qlfl. PMs.-e V8icu~DS AllatJ!:l.des.IT1f1nl>CI Rm~tmmBnro.I~~~ s:~o~s~ort1~dJ_!j. U"'1 AY'ln~Q A\1t1Qid~ n~D snftem r~. ~tp'Elnnlt~ I ~ til r maL~ aI[O D n.UdCl~.eS'~~iai3f1nrn ~ElrI!IDva5:lI1mgl~r9.tac~. " • : ' I.rs ~Dtl:erBs.ij 1. VQ.comoiII~ll1j'jlfll.Il~ij a .l1al'lllitla. V ~~pbdo i.!l!aQrurJ.s dEi dm~u.dc jJliIJl.C1~ediBn~D.lJniI Iifintli:!~. :~sBfjm'll1aJs [nJa.:.iLfo morret.e .gil~.CraO~D.em'bra rd EIatgulTI e"'SiJi1'!lm~111'il tmpclltaRll! ~u mc~tlierr u ma' M !. m~a !l.!IJv. M5IJulflas. a (1'110I'1tWt~~y[gmel1l~ t"Jamsj.cMtl. Se a Lev.smm eaJl'Dpllll ~islJa~._ - - .i"~ ~a~~s os to!.ljj~d~'l. %fiD.r.ariJia . Em CiBrfoSi m~m." .ili'mgrass:obw ~rtc!a5 majs..It]lIlJ1amll~aflas tl'i1Hfil3~filjaga«Lts.'i~~1 ~llde se e r. _: .'rall e sd!J:!J. rll. CI mllatll1 a.mi n\~~i:I.df!:. - -.m nlID pm~S'im ~ili!:larWl. SaO'C3pms 'de e [joou:mi~r!llfm n:e. nOva PElrf(li~.I~\lls~ QIJt. Expaflwfrla ~ mflill~r n'lWflS'M~ltIedmI1iMo!l~~ua. ~ ml!lIsa.11lC1J~'e.l1'fi$c:.ml!lllml.gofrer ~ilJnD.a(J mlJsm~ fili1TIP'O-litara apran~!il'n!Jmi CO$n~elrlJ -quB ..Me dl!e.N~qy~ na(lRl.

tllr'i1~ 1(I~1l2. N~C ped. Pilliltos pao pemon:a.lara o~~. 4nis.ij!'r!lJInara6'OaraOfer!S1rtas ma. eTcm[da es. ds'lmoomo mAlmiOr S[lU PareQim rr1~n IJOOrUHe6ta:r5EMl#RE pf8:flen'l.fsallal I~ l'en'mo padar . laffibcm dl\l's pallial" dc1:s~i:iiifm'iI/sla \lanra. C cus:lra do um Parulrtl ~:2.Uiquede~8 fiJ~BlIB aFof!j:il1d~ IlDre.-Gn~fi~~L1ttI~ . rntL. im ~ fJilb1.jJm~n1r rn!ss~ll:s! ~ijd.!! e pon~1 ~Ci~i at~ pre:clsiif seT salvot Aeais'Uatltla'.srPontos DiJ E.oombaw j rl-B I~ do ~ue PWIBCIlI:. ~wlll!. A~ua + 1ie irJS"'llS.lan:'liID~ij.S emtfg-Bm..q51l1t-a.aree'lres-e. Urn PaUOQIlI lam· i .Oas ~i. Ifll1lplei3.~l)rlc(Jm f'1.CJam~~a~rn Ail:aJjO' .~r[sUOOlil QLI flllliJS. ~p~r[~nmti). ~ Dr 9xemp!1I [Jirl eslil~·lhe' f~riB """'! ijAmtadllfiJ + 1.... C:a~~ ponlo ~3s:lill com :it Va!lL1iJ~PIil ~lg+ nlflll. p. ' A I~Dfre~~il dll ~sl1l!lsia.tl p. padimdo at~ 1J. Tamb~m pti~l!.moo IlLl'-'~mnClU'urn ImutQ.w:.ral.eli dl~J~'riD l'JUarm~!lI enlft as d!Jrs i ternF3. OL. Sell parC'~. A'Ii~_~~'~s ~nrnH'blII'!05 ~Od8rn Bf9~ P enoon· Irn'l1l!$ 'Elm liJ. tl'o mO'olo.~ Emaelui[fl. qu Elf elli[. . [lam Uma gr.'O~cde saf tHin NFl:: !l1J metrQ ~Nil5'Elna~MI "nmnte" ~U8jJq. Mu:!m~ymes 'Ii'DCe ~iaJ ~fi!t!l$af c. H2.mll~:fll. 21 Vardagent'! ~ \ijfl'lo(l'a llf!lil.I'l ~~orWT!lprO.ut ~ilflOI ~~~Sii~Q vfttma l:I~ay. Seltionsegufr. m~~pil~8m i:.tomdm'.urn cQmams.vninml dB'Ll'8~!I ~Ifces-so. prrss in IJ Dnt1lt de 5. dl. -"u .lJm. mils 0 va:Clll ~de'~DIlt!CU umo.li. nlil!!l pnJ'II'!lG3 filII!)! L.L1I«l QlJll~.fl.a. ~5tlr 2 PMs. H4 Itt 1\2.Qens Es1a Viln~a~cam ~ '.Uilrf!~a:s1lIrm! ~'l Ii---="~~~=~=~~~~~~==~~--=-.~imFine'ti 1'0). II!! !)nJiul rWltr~~'.PanBliaI ~ t"l pD~ ~rtijm-o. gg~Dalaqll~ 1'1. ijjI.anrooaro ~~r ilaralJsaRkl.f !D.Itflfim-se ~I. Aflif13. a\Ja rGr.1T1!RI16f11 u~tumliii !.. g~n!p~ eli g. Pllcler D'eL.~.seu lPntnmra.PM BXl. falar au lls[r mngio" ~. " . Pdf '2. "I'lJd JilunC3 p(l{j ool(Dcar urn b~mls!1J ~arrllri +~i£l'l1illJm 8.p.16lumDiS81i'!!Ict1i 'EI EL1~~a:asslm rnlcBil.~!a1U1i! collie S&:~J)!i:s~rn IJ.lsa t-ar I!lal e ~iliir OilIltl-s.. e 1 pOIiIl.(J~mlils (¥tji3J GlM (l~lanre1' e:fBr um ita{1IIIa nDl11Iil]. S~dalharflcruj~r.o~arO a I. di! pHf:Qll~t:!l. P. Sa: !/[i-Q.fi tiflm Pt'Idr.oul 0 600ml.Gii am !!lIn "res~rva!. A 11 P~fD II A1uue Espectal.eilr.am~rolflumlCdooaoob-~fi1hIQ!jlla~8em~Dll!rcl'1~a[.lllI.mtrmBqa.~~wr. Vot!~!J a. masma qUlat1tltlmB de pnnIDs (a B[a .!j:c'U filf:us.am !!I'm 'tB'Sm.& QIJ~.S:i'hJa.((jm!11lm(l1 ~~!fD'I~1d(l}.IJ 119m Mi!~Ufnl'. urn ~h~.I .!ie. n niDC'OFrlil 'plr'a Ga:l~ular ~ f[] (ap!B1'13S A'rmaill!Y!'a:~No . AS. PMSi Ifi)CO A1enG!II~ 1l(larlilo"'1l1m FarColn:J i!ic dlltcc (lBS9am a-1J1! ~i~D)~.Ul1e-m I=lB'l:raI'lD 1m parrt£dlil ~iiitB. + 1~eu QualQuerM I clJ.1'lam.IF. ~upl~ 'llOO~ abni~fr.lfjJirf~mlli (\i:e'H~ em gil.tUlul! IJrwanl~al}. PdF2.r'051:! ijl!~t1alWei.9tou '~ PMs).r OoUllo3! '~CjjB d~fi1buh irIs pCII'llee.i3. DO ~ e~r!~!lfr~tloa Ill! Fi:! C'IJS.r. Iii •A~.!Flesl'SlM o'a + 1.:~ ~m~il!IfliIE!l para UGiU.eriS"li&il:'i ~lr fo'e u!.~EJ Palmi'll) ~'~~~ramooer trilllSPOl1'3 'e~lIJpru:nilnID ill Iflfi[trm[Q~Q)para U!1'1 (IofJIlflil!lMo.. m~o com PQd'Ej r 0 cliUDra~im~ ee 2.J~a eern 'fl.)B11S D[JmC V ~!l' f~ueo~'j J\!a~l!l! MuIM.d~nd8 de qlJa:ntmi.I.aJl~ada I1rcilp8).e~m~l'brtllllet 2rrtl'.. E eilJmnn V!l~~U1jlI!S5131I!1m rnalcS.is!i Il crl"'flo tiD M<!l!>lreJ IP'Ptla.min~~f A~m tiEl' umal pliS510a aml:lgem "'O~ pDdB ool1~lar. 1IBJ'b~nHS Hil'll~ !1m sua~ e~raC'l~rlsUc.1!rJ.lli. C&i'l~B.llulHloo rac6e.B~a~~~~~$~~_~~~ rnru~IlJil!il~! " leu um PawJl(I tamp~m 'Si~l1iflc81 Q'IlEi \fDC~ pilIl.)Bf1flta cttJ. ~arrildOQde pBm mma).ms". ~1..amJl:Wil!e:mpamrI.P-M~.O· pGI'il Cit! til 0'8'(' II\I'~armJji'I~e en1re'stlml Cl)rad. ~mplD1 ~m 1uta.m:scu:s I!I'IQViflrl~l'Ims. Ataqoo 15~l.m.affl8rf1e D WV\.. H4.~ar!1a~. . ~eHocum a. . ~Wi'1a it Torektid O~imUlJV04l~S! nBc8bum tlal!(ll.Qlllmhi am deSVI3iirtagl1111 IIJi.J!1 illi ~i!IJ 1'881 ~S!ll1J~D!llrflqua da tBte.Lfi Habil~~a~iflI ~8fSMafl!snr.ItbJ 'V'O(:~e rnals !!od'DruSD .. . ~_zs. i@S5~ ~ri"O ~.5~'~aaJ'i~.dtJ~.Ilutulorl Qual'l~p 'lfb.arJIl~S'tilAl:!i I~h~ a'Ia_S~murumoo.as\lt'iil8S !Elll! ~llIrCeirD 1'1 D.a de A.t1m Erl~ !l:a~ami:1i 351 c.

s~[IrMmda ll]ual :Ii !illS HaollldooEl.llif(l ~~cir·oom11PVsjl. VOOi. e (11J1rasSitJjBvti~S. VCld l'eOelJe PM. IiIJ 119 a mMrda.m[dID!e:e8tardisp(lorwd8-sejil iMnnljlOO. C'WiIl ~iJa AJ fil1ilLsifJla 1!lIIil8l(lU maiflr~1 iii rl'U1Sl1111 F~ l'J"ffQ~flmt pOds: g8:$W ~ ·FMs ~ IiIl.a.1m 9 ~oln'M.!l'"81 rodBdll.~r:aB1 11I1J. de fiMB:estaD~~a ~hl~jr t3PM~ mlmR1 eP~s ~vElJa 0 ManuiJl r-ali~a [3 ~I rmll{ll To~.qu111 telJ~1:I .maQlllj S~Eltei!l. a1Brn d.~!ll'fl(! se ta~s:G.lment~.'I [l!)rtaJ wl1ladalro.mafleJtlills.B~a umtfile a da Resls1~flC~ir.eClJl1Bra 1 ~iJ ~m18 herBS.1 1!!l111allG. ~\J em 1~lw~.l f!8rfciitSi flail S'io aflJ'ladDs.!1'i DdlD1lo. m[I.lpliftSf !iLl 11 Mullltmda pam tajctIOO' Ga. 9 mas su ~UI" r ~I!I~~ plllaom iJ'i'Br ·millis da urn ~!lmm'..1 em 11mmirm~.E~tJallto s aS1ti U !l3ndo B1:I~em·~OrpD 'YDCa iJOO!iuI1tu:!l!i'iS as SUBS~.!3ivilf..ilo. SIll~.PiraJ~. Slil V~ DUBn(la facebe: lIm ab1Q~~ base:i'dp 18m PdF 'loci ailfi!}.l?lJlj fa.pnrlB ~ 'Jil.rn.I~'Ul' 0 C~ij)i)00 1f1Uma ~l\Il1mle-UrIlInllmBr~ do l1arall_muaJ :a I'\ElsIS!~l1c1e da I. 1I[j~ i:Z em flU. UFfll)irr~lm.mIP~t_it\'iar~u!W rnil.8 _iII~11 ~a R+ 2 IErtldil.a~B' pOSSlllr ~ ~!3tterlacaru!l.J~ R ITIIMJ. I) Podef Ccuito per 1111' lan~il!" i3pIllQas magri3S da dUTil~lD IlllltirltAnt-. 'G'M!l1} ~il' rlllDr1r.liJ. BStalJllflmgerJ.so.':.I:(I~Ij'IiIC~ alntf.tlll i~llftS tettos CllIm MmTI bros EI~IDico!l. .ttt{lI111J~> Vooirotupora 1 Ponto de \filia pot roCiada:. No prcrXlmc ll!IIrIQ. q\ltl1QuBr IT[CUJIlIHltlJ ~1! Ilea'! tOIll g fI\I'S. ttu~ me u~m~ 1 i'lIJ t ID"GlQ!l:ra' vojl8r O~m LIm l~a8' ~~.J~a ~ m5~. . Caea \lIB:! q.ue ITIOl{e Uln ~1!!I'Il]o. Ftcl1'exa'll naIlIUI!I~@na oon.lata DaJiiiS nta. rnc-ti. olPQRl!Js s~t.ll rtO d1fT~di mater P"rtao(Jr ~B ~m ~oarooo CUt! IIcd SfJJa rel:ltllido a a . sala 11lc@JIS"C~n18 p~511jl11i1CataIlla.F1emv:U~ dijJll1tlS' !:II!! r~MtanD: 1) Muihl Ff!. S:f fl:)O reMb.w..n~e J".o-.~tJiedllt GD IJm1i8 mill<rrrtl:J.l$l!ilE1S. Ao CIlInIl:aJ10!lfi 11m . ~O!1Pf~1Jman!JJ recorn:an~. OU3:nrJIJ uSi10 p.pm efmto de tflS[BS cf)nlri miII~ > iIl!HlC'liuiil m~ilt3. ~1!TJgos ~t'~~ ~i.S Cu Slilli3.~rn8nfoliii P'Il\\i. IiiJ Ithuum Mnriu: 'lj'l. - ' w.'JltllSlD.ildusern tashli"S ~B' Fl:mslfitjlflula oG1'T1nll agia tamllVrn m wlem ~. 11m Irt1ffiI31 Vod rrilll MO!"lQ. PQ(l~m ~fll' i.a.t!o}. ~Im fi!ID !lpcnas ! bt~U". .~ sew lQSw da MrJ~.ivu. PMs iffI(e p(1'll~U pm !ill de PIifS.t'rl~D.rilaTII :il&1 urns hl!iir.imVi!I! 1llaqu~ ~V(l~.nPnssll'ss. Plnt!01I de:M!I:~la Elii~BXBa '(E! Adi010m'!i.~ CQs1llQI'JContln.-.~l-6l1cas: toon. P\i'~ri ~. nBD1os:d'i. ClU.sLtr um ~ifmll:rom~lll~ wae." 2S PMs.lt1-afU-r:kl mtllIltIo~qu~kl\ulPfr ~\!~ ~1..iI'S Oorn esta VOD'lJ~m .~llIB:D9I'1S'a..tClr diJ Cillm.e. . WllcQ·allil~1! pI!lS'9LJhll!3i)S!ElU~.mD U. A FteRBXJo ~m.thl \!8rda-dair.afotaS.J m o!)ll1batu CClnfa c.llIam T . 0 md~S. '~nt' Pantos da Mag' EKtraa (1 pElft'ta~' \!oc(! pr. p!]~I' n ge$1.AVlflMaltll} &trJ:g . M a atilt 2)lncons n1n:~Del n. lll". B(!JI!rlna +2.l Pt1i!1 r Otl. aumBfilmr fOCUfi. ~ dB M~tf1tTn3.a. j"flru. i1Idus. lIo.:.aUC"E1tmlB~ EmM (R3~l.j P.it. ~Dm q III FA idotltilc~1J 'Ytld n~Q.r-iagmn .!itJmll..I:tl-m. a 4) Il _emenle F.ltpJeclet t:a .l del lnr:lrRIom Mij1ffi$ lilies! ~e~e PcnlU'l Etperl£ln~~ sd~ efI111!Jl<i·~1I8f11l~djJrniU!3':il. f. semilJrt!lS ell tne:s~.!TI.:": . \Itlt@ fV[l!Jrrl!. -0 e:fsttill ~tr na A !!Igf.tOliS!Ill[ JlI~r.lGUP~ 1 P\I' Bre:IGme~Gtlns· oJlooi:..l:l! p-o:d!1lI pDSSlItr 0 C()'1'pO lUI ~lJalqu~r ilILr[1"(I ~r "~il 51:' . Si1:'tlym illmSSQ. SmtlS n OOOIusdi. £n 3) Fa· C): ~QijtilUC~Bra 1 PV e retcJrna DOIl~:cjano~ o1. 1el1!lUt'a5.iiEln~m l PV lJer nxL3da I'IJ]I1lIIa. O'U imedl~~runenbl em IimiI ~. III ~1 trM. m~oor.rn~ mmbth1d'-a\i'nl~!lJ il:ai!lue !.ua RQ5ii~ta." .l1i'1l!!l!em~olOb! n()J.api3n~:5I QlnS(lIllU!:I~dibrlDl:!tHl! 'C(ln~flUi)ftllcom' S. r.oool~ntll!i 9ma IESqulYi\=-o!!lll eaja. 00vo~IEfi1i ~3 f1·S fiMs) 8 paga IITl ~m Jrol PMs EWtrM."pro.. E-s!a Villil~ _m tI~hi~lIJclatt s BSPB~alS.J.!. a hn. i3t1~raJ mra PllfllLl~ tla Mallia ~IY'aISti~!:I~.VlHma:J.l1:l1..il[o dJS1IIpam~m e I~ra[)qu 8 ·!l~r I~vo~dos mllro IiIU Inleljgerrte.ICI.ni do".la ~rdln 00 sell'l.lr 1 P~I1't-c1 Maillla~ MrJver p(]niml nil malo de de .de u. Vamagells e nBS'lfanta-rlem.hBc1f1'1fln~ Ins I'JU vat{)fE:f. ii\1lea1i1\11. 'lriJ~e re~up.tlm. eu ..a-ffi" C1lmlllet\LmEfIl~ ~m: atl~Jj~ felta cern ~odur Cll FG\?il]l"mu~~ d£~~"11l 210.dC~BC:WoSper sum! ~MistBrncla ~ ~CBC1IllIJ.. ila.a[J miHimo tflmpQ.r um mirttJlQ com urn I.ISi. .nli3ijElm ya~s 'II'$'l1?5 pam ler ~I!DV()! e.f1oaIII~·alJ Ihfll. isu ~OIliO IllJde CIJ~ar>[B tie 1'!J'lIiIl£fItos VOI!l~e m!.¢l "ell ~U!! eo.

111m res111t.riadii.BlD3. ve. MiJgias ~~ cura ~11i~il.oo dfJ ~mD 1'l..a$ mllrul&tlllasj a lela5~lC2 \fllitD ~idaJ: VISall l1e'Srnlih'~~ eh~~l. vaJsmm(.i'I~ '-'Dad umresm 118: Res1SlSl1cla Pae.~ 1l@J!ls).e I:ImI~· e flLW'~ +~ nBS!! 'lB~.mp".rosc~lllcR(~arit !I'Ilt clill. 'IS9'r.ar ~.t1JJi&I~UBr ier_tg e J'lOOjmuilasarrJmaJ~.B.iIlllill Rf~!_IC . F-tijSISI4I'1cla~ MaIDa !1m~{J\Jt1.~ rnt. ~!:IntagElRS.I"Y!l! _I!II~.~~~ de Cflrl-astiialUM. fnrmase ClDl~s 'masn. (~.1 01.wapsololaISle: ~Fref 150 j.llaS""'iQltta-gem de As ~~I as wrOOillTIlQsma~lJintldlt* tll¥PVs EI.iJlif a.rr\a'S~1li'1A!u l>i:jIfj I'!splUrm l"r!lrtael.coQstas.r re~L!tillr da ~1'mm leara~1E!rr'Sacan Fl:lcus. ES~asltl!!plru oDmpa~lIhllm tiltl1l3 as :Sli33Car.l!Ie~aI'ILlniZil ~i~:~rs~.!als I!d origlna1: flJO h~como m. !J.it 1Wffi" MITt Qas..~Qp. de Magla.!~CCl".:!~' de CllmbdtJil\iG)d ~D)dB: W ~ \Ii1JirliJ~.e.il.. .I£llUIl1iignm pod~1. de umasa V. ~Q~ Rrtl1E1f..rlll~ mllmenla (00 aOOo 11111111de..AudI9aa.lgllilll!EIl ~.SUB~ml.:S.lll~kstLrl!& ~ t~~ QiJJlrnS} .-clLLa.DIi'trn 'iiil11tl mtlulco..d... CasnD.) ~l!i1!'Qrr! !f~C.iIl5 'cAp1a5. " .!J.a.. ~etQ ~lm!QS~ ~ Ar~~m3~ 'crlafltrms mm padijverabaveide~~~ 'bUDI dB Iil.. '1 pOI$ nil.~ltcl~ 1l3fla ~gMn1:r3W iffeij:al t:C1n~ CElgl.rlo ~iDHim ~~rltl i[!V'ml il11~ SEi1 WDm i\e!!l~I18m.l1rW cia Mm:t"a..r.untudp..:e feJ. v!J~a rlTa~a..lelrn.\fer il~i'Scu~l:!~O:IIJ.einsos 011 par'ijd'fi. ~8 1 PffiltO IJGC~ poo El es:co'lhm-f.'Sma~d~~~1aprla.1'S rTlylto mahs aau.aElrn Inma v@~ m~!~~maJ~ ~mE SlI(i~I'8llrn1 il QmIf~. YQcl!rn~~.tl'll I.cl ~IU!~~er c:olsas Irwlsl\iels.mb.er IEJvltai1D fOUre~uzlrlDJ lCQ. IjII)CG-dEoIlS glmtar' ~ PM:&: C~t .i:._.O IBfIji hdm~~ 1It_ ~ffi1IIOO.~1 e' m~Mm p~~tH!f L\ldri' B.. S"t!I1..6 OOilf'l5tnS~ r9-li QYimlco~ t:!t~Bie.ngldequen:liB(S!3flE$hJJma· Rs iet8flc1a iii MagfB C1 pg~1 1['Sta ~m. lim peltllgualro.fs.1cHm.. -- -- - -- - - i"dB\il VftlBS OOUSPilll13S de 'VIDS a1.mle IQl.Wm. ptlntu'81lIJQtijJmla p~S5(!1rWdQSet~s: neG nCJm1af.. C.SlIaflll~a ( ~e Delesa jJ)SDrlj'~[parte ~I!D ilaniil).'i" ~~ s~ lhiaSSfl g~~.\mr'i. ~ lIra 86:!aVa.tarlliB.Je~.l11'D1vil.r. m8 11!1Q4 ~l~l.i~ Ettm.. trem In~m~.fi£!~1!1OEPOl!i ('1.Iele :qusfOI' moour). cmma. ~ VI1m8J!1Iml e til mag"a IrwrsrtlUItrm S1:@ fml!'a'j5 (l~~tra r~ .rnesl'rUl fie' . t. NtI1B qu B eilisa cjLc~lo a..1!f lfIiLyli3ld d&_nil..EI. NAO fiWOOEJ ~ nern lem .1!fI~ dartQ.r lI:rada ~ru GOmPmr nada ijU8 PElpm. ''''neG JI!)(iI9\i-er vfli~!/.c::latll Par 2.nt~ 8sIi Van~~ef1l. iambl3m~eEfl~arnll~r::lIl'Q.r'illdul:iiirnIDD ~ CUmI.tar e~illfp1ll8 e iOOmlliUll..s SJ.8IlUI:ICSEspe..!JI . Fuo IA~UtildD:yijn.?"a-roollm. B O!. J1Qltluu !ffl.PM:8 q~ Ii':. O~ dtll~ ma.. Vaq:em. hamll1ds e'af~1j. 1_ m~it.(lll a VI:II~: P'[l~El P3aall'" \lia~ [Ins. ~. PO. rrmllO tf. nao weI) 90Tra 11m naIluKrfde -1 m . Rique.!tLi com 15 PVt. na(D·~U1cQ. {J '1Tiifr'lm'~ qu~lqu8" equ!P1l111l!lIlIQ m:nmrll.f'mlmplQ. atm1j\e~8 saele IllIBEI'blu dario iaWL. P'CIi16 sa. I"I!IJ n~tail~~ki). se \I'~C~ 1iW! Reglffl~I8.a!) Ii i.!l~a~as (lulras de"sB.nu CWTtnI ve~lr!nPj.DU d:e {]lllas vei:1daoom.ulr rmGie~ert'te .IIU1:tHlutIas l1I~aSPOSWBm (ltiWoa'S'. mlsmD !loci ~'MJ1JI~ mH.la Amradl.il5.1UIR~$fIMia.lnclonamd~ forma 11f1:m1al com \i'1l~B.Q!.al.Iri.l mals."ae.n'ftq~aiBl1s.c:1rile preQI$~ Cm. doe~~ <It! aE.ntfl . t:. SB liI~re.U'masde f*l" .~ 1W-!-".s'iiiu lEn'!slW~s liililit'llOOiU fie pa~ 1'taUa_!l.n:~ilsl eIEr~D$ E m's Bepar. as t~pl~ssan Ilmmr.. ~1t1J$IiIA~~O !lo'bre Pon. RMrInlrarl'. 'r~~iill\a AflENAScil[1il reilIl~.Sent:ldDB Eapeclal' a=!.!J. c 0<1 ilf)oo lula~ poo\'lIQ[l.ir qU.qlb.l3:roo. [[m all~rert.ij.i.la·(mas. "l Sell~~as Especlalii: ~ pms.~jl~}i l!iWa~ Flam cttil!"C!lIlJia ~.fa...ad3~. IJmaJi.a s.tos. Agil vall I: 'Jooa PQde 1J1J1I.. 1l1fr:a!illBAil If! filJlrLlSilallfl:drn~ spt E ltiils NAn 1S~~r\fe:mpW'a.!I I~r(lr !lias OO~. SfJfAPre·:que umamgll m~e U:lJItestBidi3RLl:s. GlJt!). 'Oil ~m II\I'IlIf~:3e umB. tlua A-o !:1ll:1'tD.5.f'lesf&~c~ SBf!ta tJmm \(al1~lJem.f das :oopms ehe~:ar P. GIJ!!lU· "D. it ~'PVs OrH'iJ'l'!fo ffljJrtl!. vo~a wtiJii csm ~ I'Vs...lr GIns muiUI ~ili:~!i mrJ~todlstaJ!l'm~.e~~1I'fdlaII. GmQa~ ~otJlre~] dl~ 00 !. ill.. ~l~~~~. m.)l Sfl pr~le.~~~Q tafiJI~limslt~~ flVs~?Ms) i] ~u" segulr IJnj~5 ~e rnjl1!]Uem [)loMira nto pmble m..·i:~rI'll8 ..ffi ~I!mklf· CI:e oo:u..~UI~ E 1CtJ-m~Pllrol1fl! ms m.c~~rts~ce~..dBr!O pIl. .llm 'eqoom M~ se qlJ1l.d!JSc!lm FtlCIiiS. Art'fl·llS.ellloI.l5e.rill (aUi s'ala-. eMr .QaO pijrja mDI'J'"aJ delinll!~e~Bn~~e 801M urn {:OI~ LQIat. .dusa'}. I1i miBfl'ij:!Io.1 CI.DI}. mtSjlfIo. a IS pan1:!Ci:uJ1 e I VO~~ tern sootTd!.m.l 'QUB 'iiIJC~ nflslCIu PMs Ipara.MS~i:Wfrd@ 'nall hAfCJJ~ ®o~~rlm:ensq) ~arlWfa tChafll. -ms alJ[!I~:. KI~ dB GOIliJlllsQua um r.S (OOmc I) sopro ~11i um Dffll'iI'O Q!lJ 0 mnM pllrtrilifl8.$ tI~plas ~ti'l.& 61no lOO"ffi 5em~lJ{:IUm1lffijr:rB~ [llJElcom 1S-81 ~iiiEII ~~~rnW' Ii'g~lfmGdi~~.tlift~tGrlat[)"raSi. r!l..I."9J '~!Lra bm.. Ile~Cllf~F.n05Qu~el.. llillTljlSm:3 roQ.S Q1J finlD su~rtOI eQ 'rareIBrW(:J.C.~:a~!1S Q9 hUI"flliJ. cio.. ru{CI:tD Ver 0 Ilnvlsiwl: w.

l!r If9o.3 ilia wn. d que ~UltJ~ prO'fiot2lf n:mCJ d t:JIj)B~ql'(. 0 malor bi1l\arlc~CDe .ngoi dB I)BflCl. 18 .iIa Arrra'6.l:Ua p{ThSDfldg.m dJrailUl a urn ~Pl!519 11tH I I~"f~ [ala eVlLilrOe:feiID: U'D IVa levelsu~QI.a.iim1lit ~Illill pr6~ria ~ea 1Jmapmfsms3 c. Er1h1 cutras ~o]~. C-(ltte (taJfJe2 ~ I~m nns .~ Vw6 ree'~lle ijSSQll btiimdh.e1ll11J1'aqUi hDUVW 1000arper W)~I . PdF em uma Un1ta .gllll smem de S-IJrS arrnadu ~). !Ililsm~ qU'flneo itstelam m~O(l dlral:iJm9llts {I ~I3B[J~(I~jfJt E!itas QlJldldade's tcmarflJ TiDct1Je illS' EClL1f~!alItllf!OllfUa ~ JlIctlgErr CGJntra Gm gJ'iI'lds. Anmrgiialfng-eqU31s~u8fljl'i*ras ~B' eslil.?nr\. ore par fle[J. 11 virna I.Voc6 m fds. . dB Taq-I .~-. ~t. e sllguJlldo vod '~I]'tMa! ~8r1f1_ M~s.m:ll did~ Esta Vrmbl.SiBS InSJIlram SLtllS utasl Urn IlfUjilD de 30ml "rasa c(lmparA"lav. hiOI~elo.le&e.rQfptJbllli[l qhJ .ViJd nan plJ.tatl~. ~atIW fal) CI ro QLW n m um~re 11aY:1!~ e~petmdDr@'S . rn~$ Q waJq.1J1fJil T mrckll d lime tote ~ ~rdEmt_ . 'Clura:r1!B um9. lem G tlll. Bias slo precloSQS. tI~[l8n'tlf!. s VB!leSi ~sse.rl-cijlJb p riB 5'Sr: um w'[(:li:ld~rlJ IIS'toNIJ.d r [I que e'5.~uaQ!al.qSt'JI n ctssarlamen a SLJA fm'C1d: ..a . erolFlco clLo.ponanm.! va!:: gsnlla!. ~ II rn Ct i_ ROO. [}5 S. Munc8Jem FGl1a.Olffta!ellMldimtn1Q' Vng~l'Ilm a PodF1f aim ler a mBnte de (lim'S peS:5QP"s e para IoIBnCftl" 8 For.arios SI'~8~jjes:_ U~II tmlT ..a. Ouamfo ml1W IBJ II Jflentfl de sOlliler fl FA ~e seus I. 0 QU v~cl plldil tlGlnl:a • P~nB mal~ defaihel 'IIIaja.ar£Jada 6flerOi "ca~ d~ Ql3retuma For~a de ALaqlJU il[llJi!1 8i Sl.' m '5ubsmlIl DQ(tl1ilEl-Irlc dado.a ~B O~1_lllii jliJlml~tI.oce.~rbtiJlClc. m9sm!ll rodada tunM 0 m~lil.que ''iO 01 Il ODS rner por mdafla. flUmarq d _ aJaCBJ1t Cam utirlla~o lWBloorne 4 FINIs.ulllB tllWi F~~o.d.lrmsduro 3 lira FA3+1d Hnbllldame~}J ~rmUulda.B 'fJla}i~ti~ QPIDl. ~umll:j~ ~rn~ttltcldt! eits. !Inmdo seu SO$$BgCl a:omlla:I&5. rym.iT 1 e' linj:lttl.ura: UTn JmJ'Sgr:nlgJ!ull ~om r.For¢a rill ~~n9rm cad:a I"!~a e. len 'fig-~ E'" pJ.un a cUrer" 0. j Tare cia ['1 pcn_) . 1+-1 a(J o. seu 'ra 'si (aU {lonlra ill.al1ii!s em Patter de Il PDd~ 1i11lr IUltra Itl'ltal!va '001)118 !llI.'dlCla C:ul [1t!l~Jrof1J1c.llJlnGo IJ p~m(llro)!tonsome 2 sn I ~ r Q~atrnvazes . (J numll rlJmaim!) de atIl~lIes DC! IJ t !If rmlll ~taquas oam. o Tire Multlpla pMa ser baseMfl ap. . VfJce pntl~ lrnn.rtrog~. perFlJra~~o (~art~S'. I-r II rt1 "I~ aJ-tlem ~!I .!lS. iouai Jua H::lbllltle!!a ~ j\. m.i!i~I eta [I~ Cflrn~tB oWJlflrilll.t.l ela SGmanl:il sey mDIl!.

IP'm1)1 a umllDr Mmaoo Lei eA!:rm !Jv. qlm ~ f~tlI5ml C6d1iP dil!l Ngn~druJ.clal IFI~J C6dl.(sta. qUi Cftf1'_g!:.3juda pGe omJUmrilr ~~vo rD. Q rem ·IJ.. 8es~ deixavO-c~ ampu ~uantlo asIa s:anBfiflitn eu tan !iQdll.!Ia!l~Sf! nJ~llIm~ cll!Iisa.! l_Wl!lrlJfl!1R mlillTaf (00 9:..rKi(](~ IOU.Q de Ama: IlUflca luli1rem fJeasufbtrniiSOU s~~glm5.IJ E!:5:tas tJlili!1l3 'rJIiIIBJ:pJ QIlQ1qlillt ootm CtJdj~E! qllEl 1iIIe.l~~.. nUfu.tE!cnaD~~~IQ.!i_.Q da DUFull: IlUIT~ se permitff :... N n.ntis. m!1S..$(1sum 'R. nnoogdJlQ. il..r!$hl~3s..lly(Ut pwderf ll'~nhJ DB' FoN.ntv d h!'Jm r ~ 1 limU! de de: RS'Si6tGr1Cfl I(LJm IIIfI!1U.M: en elfemjll@) -.t 1 'Pv. la~~.lJgol'lS Unt~851 e e.sJJrn dladtniJde.D a .lmadD d~ A:8s~ng~~ I~CTdla (QI}m ISOO~lfUS P@t100SdB Vllf. ~Inl 5htll battina estEfjili e [t[JMtrut'QiS !'!lEila a m Vant~\1BnBjm. ~DirIYIIII~sm(l..!o.lutl!l.l!). rBGaTfII~R!.fJLI. !lam I.b~ada [-'Ie ~ng 1 liiddlg.1I!!Hld~lamBIlIU~ ~ r.o£il oo~Wmd[) cam !i~lh mri1~ 8. ~.-"I rmliliOa.r):nnak .-en~I!l~la... ~m llU~AS irullscCataplefIWcas a'l~qEuu~le~ embll!1i.•). masn ~1J'fJI~rrtlru.um prIriJ:lpq~m .:al~ ~tle!JII.lm. f1l~I.ll1ueT sJtlf:_!l~.:o dDiI Hamtll. C[lStl ~ja rm.c~~s~r SiW'lJJtrujo: '~m iSnUlCflf1S:ef(tr&1Tt8.s91l~ ~frmr.!rta ~es.Po recarlJ3 slillij)os!S1M{I'1 ~mn mp. ~ tlU G ilQl'~lCa qmJrg ~ojB~~_fi mii1l~'JJSto~"wctll \liI~ ~M urn rtldutm d! O6dlgQ d-B H'unt"" _ IE:-1 ~I Depel"ldenci 'liMn d'gpMIiB ·U~1l~i [-.3J .Qll'Ibal~lJ~ ~lllJaq~ot:!3rmlnl.e urn tI~m'D~rrdedias r~i1 iiJiUlai f!ests~nc~~ quands] tBSS'fl priUfl CiMtgo Ifo G:8. ''!IIl. (APBrlASi sel1S ~UmW'105J)ilL!. r e JBrnnls reC1JsSr IJm lJedidD di ~lJd~.. Para ~Itat lIis!) IU! r95taUrru' .rnDlim III r-edlmlr seUScPVSi P ruts) IlOTtUa.dencaf au\!. CaJa.ls cau:S. [[U~l100.as~-oot8~.!.ilflllse VffclJl-ri£j.~(l6\DparQMsnmbm-ti.~dD [ u a p~~s daVh:lt. liJguIll urn m:tMIJ:UIIl ~lliiultB~D ~.fiIQ~k1 I'T1liIUIIHo! hllnrni:!D III bafitllnho.adaf:: nunca I:nJlar [c~mh. r.Witlru. m:v.'Ol1StIa~solulto.8n1.iS (a IambAPfI SEirtl . rural&!' lIaJ."sem· pra Il'ru1J~a q.Q dllrll. dl i SY!iliS ailYidatf~s: ~U~.mbS'I1lUl1lJll .rn~l1m f. _. _ rUSTADE DmsVANTAmENB ARll:dBn~B hlililMl1t1. R~ oorrJ e <ElJ:!CDla. -.lrl!:I~Im~ A sam. Itla~ 11ilJDiIdB Asirmov: l:am3..lIUe!~~S 1 PV~m.!! IIIIEIi __ u~r._"tcal iCadlPl llaeG &ag\Je um~dl~n rrgid[l ~U81l1Imlil3d"B '. . .\1 tu~~IIJ.fI JXldll\l riBSEI'lanmsru:amm .da -1 em Res.t (ip-err~lem·~b:di~ ~~GQrr'ltlifEo h!lnrn~ll. Desv.i.m vldill. -.3 . .' lim .. v«eftp:rUlfJ1jCBTiliW{aUI:I de s~u a:mllfBtltlB ~~I.(~cc Ina urn!!.lnj mana !lam co f1l:irmar .v~~ Ba:tariu 1:-1 panUil mas essa '~Sflhril 5.'I!'an~Qem' ~ ~~g:iserpo. P~~e5tlr algu'm QUII \Iota Ii.cCM9~ ptlfll!lllltol11od.a.iilD DSleJa t\.omp&ill!ll'lJ.l dnSllJa1l3lhl!lll1ll~ nranc. '~I eu Odbu d..mO!TjJ)i. .1l~a ~.mjV~6. JlIf!]lbl~ !lIU d&SIJ '!leli1~tI ~l.lfal"lJ.Qda l'liimbllt: f1ufiCQ usar Vania{j..~&mJqUW.cet! . - -- - -- -_.:il'iJr 1m cap· h. Semprfl' escclliar ooma Il!IplJneltle Ii ~na.e ..apilr.!m1'IliiT ~1l801~eij~·CCffiIil8Ilhifl[roS·".~~J()pri3Ii11jji1l" c.E!xdS:llndo- oorne araw. OEVE Drar ar. wc:Q taro IJm llIlloo Dt'KIlgo de Jrlonrn IlQ valor blta~ de "'"'4 porr!f.el..turl[LSl!lT1pre: qLffl:en.lUtm IlfI. de 'a!lfiiomIH'a!j.UlI'C(lnb"a lIm) o~ £ap1ll1'~u!tI {ern ql.~'rs~~nc·lan ~Q. ·'o'ocl PI!'I(i& !lO'rrnr UIiIl..l·l!IJ em lJ.S\JI1Rlsl :nGn.Bl!Ij} ~al'IjII'a..u'Lras GCuJCiett I!!~ r.'"' . fIl1(1JTi!lfulm. fMmsm'!l QIJ SPEirl· ~~ ~OOltatfD a._ I.dellBnd~~~J~ set!! ambffnlB dtJ ~r1fOO1j suja E fQUlB" cIfJIrm !lrUoo ou Q!!lro m-rrellDn. qU!J IBfl'fll!lIVII~roillrL~d8 QullnJs &llIr!]S hul'lJa.s: dua£). -_.Si tll fa~'am.llfNn me~mDquandc il_T.a.1'1 .[ja. II [ill 0 s!unm~!J. lluaf1~1i!.5'. I. '1roOOfiCil.nlJ :smrn gLl'ElI~!lIlr mal.dfOpDl1i:i~m8caillns rnJ 001' aWlllalilUlaUlll! llIJ!I..g~tafT!~m ".- .tull lNIis p:err~:rJ. oIIu. VarstlJrer Essa OlllpSfldfl1'Dla DfI~El':'l'Elr a~fd~'vill rm rrmc.C&5Cfant1smatlmt~mP~~I ilDmellr V!]&a~p[l~~clDlEW!JBriO~tjJerir.aAI~..p:e:nlllE:Q'jgglJ). . CddJg. ).ssl1[d~ ~l!IrM~qulni5 s : M~l. ~I flmTODA'&IS. QI'I9' na~ ~$t!ilem :i~Dmdantia n~ ~lllc!lJ1ll1alcampan'ha.iilS~~ d:tJ~ . . sempm~um~rlr. Sm:p rB qu~v!llchj.J(uramals1racD !:!IUI}!Jocl.lBJ1. .tarm~f1mf 1ffI()1.lIW'.Jl$.fu~lR IOlilns.v@e~deve germanBtiOr ~elomenciS24 hCI~ emc5eiB amDIM~ n1.g.Asdo (jpOl'i.' <>. ~ermtUrqlJC urn sar huma. ~m(j quw.al3 mvllf).iUulill uma mi'ln .ril.lorlfil.aI:S!lrranJm radl:i1~ifll mpt1r (W de:u:ber!!liiOI as reis .01Iti!f a d'. PlaID PBfI1ljbir [lue 5f'.ft paSS-UB. SEMPRE 1iIbidflClUardsf1s dB seres oodut'Or OlillTLlJlatii. SBi"illil'i.lhoP6lrffltt'{) 'Un'] Cirto eu:rco-circult:ol r~ ~ 'Iampo: 12 har:a_1S para CRdtl ~~ ~Elr50n~~.. :Mulm JO'QB tim dll~ll: lifm.e "SJ1l1!l1UI' Qt!1:s.ow :alglJ~m affOT1I!i'1(f~1 '3 Ui\1Joo pe~1oo Ql!Je ~rlilerG ~r aJililamlD..cla 1!m.odIg. se ~IJISOF 8~LriI !ltd l1luatro lals...'Su~5. (0.!I!i roar IJm~rintf. as v Acrl~j'[~ d~ M~iW'I..ma Ca.lSCS9 limite' 5!i esg 11m.da.]'rtmim cDDm'L1'B~" [I.TI~['l~.s1l!lJ 'Fa:!f~a6 ~esES:l6n~aperdJ!1~.. i)ytlCe ". nlllf'10~ rOLlb.-" '&spa.B m1'tiiilf' rmwtij'S"lW Mm1!lii.Jm 'UQI(.o'lilrwrar'itl! Id~ fazer (00 dBilGrH laEr) algtlm~ eelS-it 8a~ CGlm(I :as Olrab'I~~~ de P.1l alDmJda.res!.I .aS Lei!!: !fia fto~oHcs do IsaiLc AAlmo.01-O umil unki~()es~~m_ EJrrao EXfScbfHil~1.da qLllll~1J IU _cle.erlllta.lB. fg(lm[}~. lamA-Ct .[2 ~. pCDI:u1D Mmca d..'Ua!ciue:r iJ-BSStlDC'I:Icl1.\( Vo~ nltl1M podOl d~abei1I:J{:A·~s ~!fmnQIiIJ~llia •.Da dJas.na~rall\!l d VQ~ t1Jro !J1il.aJ. N IJ~C1I: iI~ENldOf!~nlm~ .1i1 TeSEIflIli da Ifflitrtlla QIJ~..tr1'8 00 DlTlIlIS I!iIJ~eTiIJli@.Isl!ncia (0 ~iDl I. (.I ~ tie : MiI.aJ .8t~trapa..tnu.iia~~tJ saUshill·lI . qea co.lflll.:aJs..f'Ite~4 h~I1l'51 pcr EiW e Slm~lestTlllfile lJm~ Iofal"5a~.tra ml Olm!rdl:e.~Fie.Qr.a -efgl] ~ \l1J~uom. ntilidl'>t .

il& FeI!ii·c I.3l\eS-3pe]l'aS!Il~OS de illJh~ uUum 0 ~1ocCllInoo:erfl I ~1m1t a Ijlflgbta~8m O:lIl:i!nbJmB~ [(leals.l1iIprrepal'il prtJ.lil:Ili1'!'J VGI!l~ d.lim m.J srl [00. PDft~ I~IJ ~sam rrrag!rl Il~g FUr _pre [.wm Q.. SIBperd.s~~~~«H\a.~"I . QLr31lldIJtI nlo C(lnSflg. ooDil' CiI:(I~~ If> 'lllo IfiiJ ~do ~am mu~l'5tJ. ~~tff1'~ Iia Jrl~dQ por QllilJqnlar mmi'ilj' e. a.mune ij_ma MI'!!. Qua~~.11 pmrtu) ~fI L}ij1Tl~.P~wml.m NFe.Jrro~ n:ln Stiti I3x~~e InDI. cu ' QuiilqUU'ilIlJtroobJiro. Um.a.r~eDia" Desvanta.. NM !3'~1! ~$I:J. dl. C MIlzer:S~i..Ol.e.il ' .I8rt::olsilql.cmr~m a sa! ~~~Ia f}Cir. «Im~rlr .J. >i&l{l1!a_WiI ilL ~ 1i003[ 'S.. n PSTSDIlfl)l. lA3T m~l..~. nq_nf e \!\llfIli.:.1rcalrlllU rr. SBlJeffJ'ar..iisstcGI ~ .. II Sa.l!arm~~re.mas ~Mm rrJ.r. de Ip. Um P6'I'G£UlElijlml r ~~ Uifflfl B!gIf~qall IOTilmBm.e. .[1 cf sufra qual~tJllJ di. Um OOfSonqum com esta [)m.il.caS"~ ~nna g~i. InlmJ~1j me.illD Se'-I1[feTlo r.'h~ N q~lIbtad!leli !mprovr:sa~o (per exernplitl! Lim ~IJl(l de . !lI v~ nunCil ~abe quando eft ~a apa:recr.lJ~ !ilU:~ iIIOte ~fll(l darrD !fU~Jl:rilllr.e Gmp!'lrn~ar na blrvlt!· ~miJrtl quo IBst£1 !j.lrnedJalrurumlB ~. mn TlICAS IS iiluas Gal'8oleristl.p rlJ"IJ.-{t{!: wa Intlivl~.tU~'(l. Itss1l"n Imil10 11 ~aqui~. M~u. o da-1.all]ur:n Ilmlllvo...Jl·..I~ prn1! 1[-'411 pcrntQl ~!r1~ll"OU(.. comp rat oU me'lmlmJ~ l1ulfDr~I-lm~nte.VBJ mtn1'1. Q {h .IOU 'eas!:) 1J1J~~i!lQrtle selr sal~lIIoo umredumrt8Tll1~aDmrll)dJil'- .udfl d!ilt"!\iIEld~s.~sfot e tali'llb~m fiailllaDDlsq.:rmillilden~!'ar ell a~ar @SlllUlg[ll~11 M1Ul~tlJ s:agmdD 'Um' Imm -gdl [ .nl!i..o ulreli! cam ssa 'D~tJWao.e S·E..at~ lifCu~m·ki 00 CDfiSB~~lr nUllo rll"l1lI Itl\d OOl)IlOdi}I~r ~1\l1g~!tllrim mn'Ob1fi~~~?OOIa~ QLW.d.u~usa' PMs IlniilCg~l'!bJlililfclos em (l!:lIlfIl1!i1~. ~'IiJorn~~~. 1 _-~-~------------rC':"'""' 1111ro~([.l pijdcrr E~~fU)bk~. f'oll1i<S. ' .pamJ_ _.mw dEli-1 ~-""'1 ~2iI_r UITl '~m'O re~lIIll!e~lif. ~lfi&tlfJd!lidalBmrat. 05 milJWlillii slim I'.Vl)Jft~l~m!. ~5lI'a~e suu gl'anda ~ Ilb~ ..!Im..S..lC~I1'IhltII.R.s di. rlii-wm m~ r.l{l.®l'IIlo.n~.Fi:&s~llela~S8 ilh:nr tlFl'tr! ~m !!lIn 11~1J :(l f~nesl ~B 'Il[Ita'oo. tfomo "~nI1D!att{l-fl!J5 QS ®!l1TII ~Elf5GlIaa9m rt.M'O~~rq~O !..d1ll !pBkI M&5!rEl..odal' slmm.IJvnRl pilm ~~hsUluI! I..a· II"Q['~ wode Illoolllrm.il ~B PD~ aadlsl E Il CDfI~li{j till: AUado.e. SIlI'etlJ IElnrmr ern Ffrrli31l3utrllJ "im: neBSS f.Nlad!lD. SnJiIlljI~a ~ rJE!~(:atlil 3 Incutta [..llm trJjmlgp QIiJD:em'II ~ u.dllil!t!mumm fJ~lIi). il!! cas!! (i~ !J1'I1 ~~~r.TSOJIaQ~1i ~IJii I pOlloam tllr ~ ~S1t'irna.J pilR!l'a tI~rnma1iilll~jami<tis ~ g e:squlvar.dlliklr _I Alguns aliefllllmiros ~sm liIJf f/Fanil!l pl:ldfr Gi eem.. 0 eem wd.D INQ1r.r. fJ'ollf.gem.Ue :s.va em ful'la rtrJa. A II ria sO Iu:rmrj'i(i qu and".sSt tle\i'iFJf~na~iI rnals IfITpom.e.aqr~dIJ.~t~!:! 'pam pe:ra ~1~1J5 ~'e~in~.no au ta :wa1me.mii3F Ctlffl uurru ~(i$!iloas~ as se '1111. Bta DMVBl!u!~!m1~ I'mlls:apreJ]"81J:a~_ara vll~EMi _NPCsr ~B-~ - 1 ~m tlJ~OJ. 00000 ~~s)..jil5! 5UEl5 Garm::!tfIiSilGji). F8r~.llVi:it~[dD em q!llD~~1!. 1 al.a[ll. COI1!rtlJa. pie. '~D@ maJs Gl. "lCIlIIf-T~ II""'I. acabm. .om p. J '!'i'D1hlum redutm l:emp~mrl 0 ~ElI -.r.Jfl -que 5~~ OO'ada.11I~ M um ~nttBf1ll'!!rO ~u 'JGd.'il'o!rAserm!.J!9.m.m't.rlL1J'eS.O\Si1bQll.lrid~ obsas SaQ.t'I1)dQ ~a J~nitumt~Kl d8.um~ 'ijl'imde ~o eu JumilIJ rQfl. urn InWume~\!Imusl~l~afilcJamIDS.'11. 'fJ d qu.nill:llll~milflnlgtlns IllEl8.'tle Jiw. ~am o 1[~c'~IHtlc e urn objato mro.11 "g!fn\eO ~ llm:3! ~. fa>p ~m \m"~Q~e liab\ll-iW!ii~illil)'ji ~U~a Qlrilr(fll~fqU&"'Ql:m tlBfX:I:!oalrsmtl ablelD rnaal:w.a OOr1a _llJti m~~llJr (Habllloo~!1 1~tArinal+ 1) ~nao seRti! rnor!D.jo M'I mDAS as ~Leq~e.kre~a~ffla s~riim8 sernpre tW'Ll. ~fQ~~1!.:1e~ caPi3:l de eJTtfffiIlenrilEA.~r ~!'n1Orwll.HI'lI ~rll'IlhD).. ern lMO ~ D~ SFlIlIl.Ial pfj~~rl. mas sat! ~(l1JCfH~spert{lS:...£IjlJl~d!J \!lOr lI'1ia 'Iiml~g-~m oLf s mmlSClOOneh~~· u 'Jlis~rs-e.

.s Urn PllU~ roois gra'l(6<.MM. ---OQfit se"1fazsrloosil.~1:a5d8: u_m tl!llmbafill !3~~l'Ilficaurn rethlwr tam~flr8rtD d~ -111m 'wdas as !lUiS Cil~acrerlstimsl.. -- - voc6 ~Q~e 'tB.adJtnnM.c.:ldas aseJI!ItCl I1LlfmBI Ge. S1J.am. J1AiJ pi!!l'!OOl[fo cll!lfn rorma. IPatruno QIJ ~melra. tllEi~I1(11 (nln!ilLl6m l:omU~ e.dEl ~ros..G.J. um plrrgo C'B Intili~!!iIcr'!! a~rediUI .Pl. A. Sflll1Prc que :!urg1'rEJj chiMe I~aruubar a~.:dmS por lli5.[!..sile PalTtlm.s tion])5 t! In~di!Jm tl:B.. ill~l!m C:li!isa ~ye tortsomtl p!!TtImE!{lns ~~ mlll1UWS dB elida VBll.ma q.flel!S ml.a_CClI1[e.t!i':I~ta" \Ice' 81"~1iI!fi11~.'.. S-a'~~ir ma:lfl UI umi'l.m~i.~tJD.:ilr~a r~m~ lB~n~~1J sLispenD. 4 hliA~g '. ll.lgum. 1"~a"CJ ED .a{lcada ~e II'lSlnf...atQ·[los~gall!t!' .l\l raJ1iJ~thn!. !J@B~fall~SJ rmatu ras I ~~e~ ]:pU(. Cl1rn~ !i1Ilii3lt'lJidB ~~. m.> (II dll.IG lilgGmaa: 1~rn1as· ~$ Insa!1~ s~oIllIdnllca~. pl!!ldl'l~ qlIl81j1"il1tti (fBiti1 el'lmplJIlsla.nts..UE &iilstl!frl'la Sir pen~tfjlJ ~.CI1Iia.I~1'n com.ar ftlcU~.a*l.r:Stlb·S'tMlm~ I'l!l!'(igtro ma!~ pOdJi:fo:rUl. '!. ~_=_~. DLipla patsnM.'lfq.mha. PIl~tIl:ro(lil11!1 Gfl. nip}. (]i ~Drnnn!g6mllio reoo1lEl pllrIrrlos e.:!o..S1 de CrillWfl rs... In:iCrfrhar~a.."~mllaflhli.a..alll de iiill(ri 0 q. !JHIBJ'1~ n f~ ~ai'1itii.il8M com nmrtortll3lspl)rr~s~ . 1iI1.".!.tcJ(!rade dI apr811dlu[fo diJ fidu~d4B...-. d~1l~.at~wlI~s. n-an rsablll!u cu ~.slll rilmr· (a~ 1 '.'l~. !Wt" NAt].):I~S-' tl! ~DUIfl{i~ill~~Oil'O~hf'iBC~i ~W~ eensq IBJ'ltiFll'llUlle.UEl ~mlln!HllJBr~"ci. Um c~pll1nianf!oo I'l~naia\r~va para eljlftar qilB lSSo. ~6 ~ iJooe tem alglilm EXlsrem ttlUilil5 ratma~' de [~MI{I'ade.e:sU"a.l Sllla.en~.j ClifFISf·I~.~ IlJtal~ s'lJgE'~doope~0 ~idor.. Paroolrc ou ·Alimllol. p!ul~m seT aciQILlIr1L1as m e t.~s~gmbroob e '1l1I~S.\fOOl! Il~ probl'ernM me~taJs ·~Gd:am 8sriM~~~ I 1«!Una '"' .~nm. e) ~ml~ lia. tav.l ~~I:qjrUttlu __ ~_~~. S Ill!!S a.t8~ellll tr.. H miilllfGnn'".o l! ~ atilll!i!.i i) m~Q ~LleSST Rl{!' ~a OOllWnt'C'at tlJm ~unS. .! -a panti~)..l1~ S IIIrnesf'110 'mero ~8lJ~r:adiil. Inl. DeJu"e.[ello enm a mes.lUlos. !Wi. lri\eSiB..:~Qd~m um ou'lrlQ PIiI~ ~'ag....~ 8 em..e.seuA~iadc.iJlII!~S-OUi ...prasufl'J'1lm WlI?! Dss'fllFJ° d~ pillJam f1i!t!a (Q ll~mmEi) row.tJandlJ liUllllJIIl.s ~tlrtT ' 00 DUkai ~'tarlr.Rlm~Qn. I P'M~ ~e ~lbettrS'Uji. ~ . rJailianta~SrJSr PnnaS!r ~\i8 (J rn~ij!8 MrthLHli~j. . Va].ltaQ. I I .fI'JlfQlInll'l~ rDUbiiL Ult~a.m '!$le 'maiN~ilS1l1S!S(l: ~m81(1~a l'i~dfl.tr9.--- ---- -- - - -- - - -- . fm!!lI'BillI1P~IJ1IC) .l!! IPndBm SJJ' 'I'll 11Iilldas tel[Jpqm~lamtn1l:lI::lJm u.rn y~ . I d'i R:fIs. lle~O manm Lima \t'az ~Ilr horn I tf!mar DEinhtl.s· ii!l·q-Lfe nlD pnlc~sal rt)l I ~m\~ttI Gil" !laM (-1 ptm11D1J. uifflar. sll'fir.~a1~1I1 A~tIis d(ll!'i mlnUi~.fl1il'l:!i} mas CI tilstBJ GI =~VElmulJrt~r IlSsfllte~luem sl~~Mililibllma:'S.ali Lembrn·semmMm 1fIi1.. ~m mg.l mrmo's i1i ~'lJrH 'llln' !f D m~[5rnDQ'1Il1l·Asscm'JiraEIII!'l fLlm ra:S:lIllJlgc!. punta. em tilg..' Ehlpl:a PI~Qnillidatl ~m P'lln1Q~): i51lt T!:i~dS is· 'rllrm.: &ua' IrJ~Ellltl'ih. ~orma: ~e (i.lmaCOt8$ ([IJ~p~ssa se". SRU .oo ~fl~aml5gr!:lSl~o.m:C 1 . ~es:S'rl1S \ru-a'lln lit'll M.\ami!1 ma~l'i!1" rna'd~~!.OtBm o.51ir1' nIaI~r l-2 Ill.tI.~a.8~ede in:s~nldad. mi~ma glUi ·stU gleb'emal n~D -561~ 'le00ll81~OOmQ F~~ra [J ~Ij'~"'£l.. Is&~ aun{llce POfQUiil' j NealD ~I. allfj.lsltrrc~~·-8 9PfJrta.al~e m~tl[fifl:8dbSJ paid Mestre.e .ll]sIVD·C-11 .4.jje~. mer as unlm ler~lJ..nlvo 'I~ ~~nhl8~: atll pccle pemr:e v s ub:lli!l'fI~nle a motilolag. ciillillpinha.s. m£!:S ~sl1O si&mjlre cnrrstrurQOS (all II191IIU~1 " DamanlD ~-.. '01l1E:as.8m~llmb..lmmlQ.e: lumrA ill"nD ~ClClmg1._= .r'f!nfiJm1~li t-~--f ditR ~rblroo.et. (AJm.llrS8u'~*1 i~BJ1~!lar 5erBm In~llssantes.U'lln~~·a.S ~fill'fl.m.sa'tiill'1"iui wei Ij'a.f!JIm Inrml~~ m!illlil rrre.rs.~rI~.ll. NG'IIIJrrn enltl. uma c~~~ e:t:'aladc 119n~:na~rn-Qf~ P ~QflOOS ~11a esU\f81 rll~ndt! tlJ1cllJs~\'~lU~rl} ~~ bli$1mr .!j.~ $~Ii!. tslQl l11CtJllca.Sitrai{el~rn 'tIcce C-WiD um 1!1lmlg~5'Bla deslfflrdo Oar'l Um~nl! ~~~!.u C !l~Ui:l (lm ~oC'a~ p8nas .

.qlJ'lI~o (IJIIJ BEla. N~nl1JjI'!'ii.'nu ar 0011(18) ern ~u~~i1~r 'iua18 IlI1~Ulvel1~'r..:FIl lJfn ~i'I.~quM qli.m aoo'ta.iJ13 vooe Q11~on1m \llld'emtl~ ccmHilUam::enhlu.~t1 e Itntatug:lr tUIITI'W ~a1gtlma ~ln1I 1000no • IPaotasll (-1).~ a I!JrJiiJ.p~etl JJ. quo 05 ~flDlSdlJrel'i'noo SJbllm se podem oonner I'nsan~• Dbt~stt'ill(-2 ponlns): frK.'OdiIJ (1\lS:500.s. ~J'eclsa mal'iIr urn ser ~51'a [loo¥an'ra B:erril$t'i ~ofJl!lsar ~rlSS!.sSi8flaitd~ lijhTilU~s I podewSills. d.acoa ne.. I rndDfI:<d.ilmen1:i.I3tA. . PBm.w com um AIfadD.I~iJrna~O~ '!lit] "~1)6.lIldaiiB lJUa sa OIJllcelltliaremal{ll!lm!3 OOJStll1.i'RfJirsonalldad'm'.l..€i'fflomti!i18~ -11J~mlID . rncebida nas r'C dim dezms ~ 111m~rfrjJr:r.llIa In$~l!Irdi~e III d:h~eT alg£l vi:rdedelrml ~fl ~eU$ 3m!~oo. . Na 'II"ElrQ'lab~B. 0 um HSGS~:!imat'lJlqoando 0 pr*'D Be.ooMOse f~llVM:S!' am II!IQrr.JlarnSIrle I~:III ~ ~Em~r1rl3fe'$Sa!ltao Mawe'rmre-ss:E:ttsIB am ~graOO. I1'lpreluta 11(1& rnOl1e.mjmmo~(II 'tBn.proh1~mB.ela dB5~mwmo Q l1Irn~ ~MIl~ra. ~~1 a.-rCM11~ClI de Intad8F1l'1~a ~ it 0 lIlJl1PIJ I.ntnG\II!lm Ilof!d]ta flL! eQ.U'BRUlI10rl'fLj .ennda.l !E. multo fmjr'.Pc (~~ifilE altos.ata'CEi Imadlrll'am~lltB 0 aI~CI' s~a'lmli~do.l CMO).hlSf!'I I!iBsUml.EI' a 1l~vm!lllgam Cl:Jrto-ClrtU~lD $I nr I'N Ch[]J:B. qll ~Qmwe prot!lema! li1lailQ DI8ilralif!ti (lUI r!ilnlQili~: v.Que ~lll:~ t:-~rlI~iIl '13. Ent~ ra f1f1~ Ylnha.ohr~ ~fi9J ~ Mi:in.~to. MBmbria&psj'Hjjd~ 13' SantillO'S E'sf. IUU1111s'~I: '1ocQ tRnri l11~dJj tlrmlimrt (jlrana: metmlJ qUB'!iS!i:!a em um.!fUe(l1tJ.ol'Jil qmlLOOiilHemiSrri¥(1o§.en s.\W.TalYM v. T~~[]~os culms sfilto:s sal) lell'kllocs tI Oas~anla~B1!'I.1 ponto).e. Voc:~rrOIlE.0rne~'fIn) m Que'.lrlllS'rI t~1' PrlD'l(j~: (JJ(!~U'lgi.!!m dei!H.a em IDI.U III pBt50niL~jlm~ S~MPAE itivada.nfl.i qua n~ "l..miE!'qUiillQO ~uer Clam Urn I .·Oll h:urnltb:a~1} .aJUltitI ruL~.OlJfllil~) lug.itIV!l'!l. VO(~ t\ (l1E~Qa(i .ll.iiI ~~ I:IU~81!1ul1'3~BZ.:Db. 1'f4fJ E5IB lUI]) :seu tOl1l.lk1(}s'm~Wf! nil &perl~!lGfa.!1 dt ~~~I~IiBr'll anaI ra.de retml Imp. co~1rn irilmlgl!!s .a Vida.."~m frlillSrnCl a. Mil Fam I E..a IBSS.8'Cllns:~r1lItos {'ilB'jaem Va.•.tambrun Cas. a~ tambl!m 'flIlldl1fij1..f ern CCJIIln'Ils e Slim mot1vo.}..VWltU(eJltD'S.quaIQ~j.aUl'alilgMl fl~ ouJI-n IlJ~arC6]c.d~: dn if.f'l'llaf~~O!!$'I:!~lJIITa(JeW-1(11 e' I. ~1tf.uletl1lr1in(l'. n D~hlJma iliI:U~i ~nalil.!li II1lrs$~ ifiiPtlliant!l. 0 Mestre Fola urn l1adolllrT1 rtiulntdo 4. 0015'8.lbi ~~fJIUtJws~ao.. IlPn'totmJ BVamums d1. ~[NM 1!. r.£)OITtlr1dil ri~~DI!i dasfll[t8.!If[jlB. (rtJ itzt1~IJ U~ P1l1ieFiHm iIIl~lllTla co llii<I ikl'ltOO ~ ~ t::~Jl3l.. "j " 'ijIJ e Jlic.l am '\ItJltm! seta de f(ll1l'ia FllllrllGrtl~I)U n~Q VnnA 1}slA SOO):PMgj~ SIlSpDJ~ . oo!teje. IlUlillnD. lJurliJ~lJm J1tV1ilvo.TIta~eI1Be iJaS\lilrttalletlS UrtlCI'lS.:mw1ibZlJr!Urn hhtlJO'lllas a Vi!fI&9Io~J..P131toa . -l~t~ ResistGcU1JaflOfhora: !!malalha::lign1IL:Ofl QU8'Vu!telltilJ d~ WAf ~~mre'Prtme:1ffi pej..cliln~aj !:tBm.a~~i(Gl ~U(i~~T1iI1i~... l~ra[l1J ~ l:i!Jmltldil t". vazes "'(leA nem B. f1UfU. hlf ill0r(Qta. ml3l"1~ElQGIiT1 d~ I1ttllilJ po de ser .S e !..JI! ~!lmfl~e. Ign qu a 1I!1)~ f'l~i. o[J lJersena:ge.. vnr:l a.Ipl!l gl ~md'f lltidClS as· OLiIIJ~& fiI!lS. !fi~' SU[(iiid~ ~ liTulirtial (0 D~'1fa Follla..(~~ onW' ~Ue'~ (l ~ ractlmB~daia ~fi ?Bm'fJrlBt.iH:QiSilI.lmulattv~'(:~m~~ais.l1Eprm. A. '!ffJd -nao oonf1.m. ]JBMo. Atlmpfudof.!~a e Yi~rL.uaGIJ(lJ~1j IRhnD • Ml!IlIlIltI manll:UiDI I(~ ponto): '!Jece8cr'C~it1 1 fi~ r:1UI11.~.. mss. m't!:iB! fllq. tI EliU. .fai-ll go tI.'lm~o f-. nil1l~v~m iil.i:lFllJmaJnnna qW9ioio gI1il3~ruifa.fill i'!~ll~iUem . I" :SID ~tfl!n~trr~ pgot!)s): (0 c.Vo-n1 MD Rfl! . 8 saapres£lteae. ~ccG nUn'lea dlz.r l3Tade.lr'GIlIS'a ~Lm !laO QstiJ311~ada ~ um~ DeVOI.dBtestaif'f) •..Sempf2 ~1lI8 a It)i.El1sfJilIDMe!rtRl-~aI') VOId f.tuer !ilEl111D ol. GEM! (aflJlli.8f!'Jl<ld'a eu l11UllD • 'Fl.~~"iliul~um ~ ~lP~l6 lenns morn'd'o}.IllIaf1harrrll. ltlUilf.iUElS Cara~lJrfiHCb !$Jando fatQ'uJiQLtl3r CiJis'1!I tlUB na. 1 pDlijw] Vrx: onm trmtOine. ~~ .:I"Hoair{l1l~(i! e~:a_nla om um 1ii~1i ~Il ~e~J'slant:liI..!GG'pD~e 'Ii~nC8rmOmll'!lt:m9.JiiI!A fiOna. Flt~iS'Wn~la). esknngllrl)s. alg.Iliilr lId'~qtlInas ~~~ (tMl Silmll[-..318 .e R1EisISl!n:Il~91I.' aguiiI.h."&r-3 ~nt~s ~a.u-1 \1'13100111$.fl'anle Inbarfe~ncjBI (-1 pC!!nml IN.lrSIIS IO. ~endo. 5 ~Ll61[1dliii3..mJ urn m.). ~I.da F'Qnto d..m'I1[)$sul'rli) momanltl}. o~~tyo Hol1ra".ooY"oilar 5t!aJ fal'l135~a~arn umcs iI Il'1J1tl Imano • f..vocjt ElFlool'l'trnam j)eromanos ~~ da lQl11.ams ~$liDtl5 rnC~""1 4 IJIlJ1Ws para lima col~a ~ lJijl8i vt~qUB nlo ra"G.!Wios. masaeoOOMl w.s(f3.!:i1] ill raa1Jlal' lim Jll!dl).-rtl*'iilJli 'IIOOtiI !i8cUJji:ra P\(S'B' F'MiSi..a irlWlm:ivOI.a CI!iJ~"a'algllm!ll. (lire ~ 5lI11'El: quml.. SIB nail tloowter .6~~l1J!l~r algUann ~u ii.eIJm daL1o: urn m.[j ~rtn. q~ ~~~3-~coil'tra SCi 00 ~Jil (eS..da. wet! n:aroi!I~I{3I~r opr6J. mrrLbAm m umml mu.a umIlc:roGa lloc:omum. Be mCLlpn um liliil1Jr igulJl ill: iSlU3 NlN'IlU~M -Rem m-e&mlDam B~I:ISamlgDs.ooAmi'lh3 ftmuss:~u[! IUfl ~IDu.l1a~IlIi. e~ar.I . mUsloJI.~I{!Q5que p@den3Jn m1lt~~lo.ll·all~1l tllnrolJamBijlS: rigrulll's el~'.sultatfQ 4.tW. dedfwF um~m deR SahLltiu flt~ ga.lCIfBr .leciIDs nacr 1~la"Q-Isl !tiel!~~ ~~nllJ.a·magla eu PGJ~(n. .D (GIpagrl.i:lre'[jl!i ~s ~BStB'd.21J!:mb!sl.d~. IUMItIS ab!MIJ!]$.sofFBr quiil~uer l!IIarm.tQilt Eli OOrlh 0 lIntacu Issl' E1J~VQ-. que. arn "fll~kI'8~" mWma (tJ mesmcr EI~MD pr"~lJraripmll.Ilumaml!ill ntla.aB5lm ImrmS'SNml de 13ntmr ern sollfE. O~IJQt'lm'lll~la'.adrn hrom ill! em'QU'{I!!:lu:tlr 8ihlil!(~(i de peTIDo.50M rn:w~ dil~ I~r e... C-omo aco[lltsce s [Ie ~1..rnMa 011 G!Jn. stJi:lIllDPl5'- _~dtl!J.mlfla.ltar '!f6t~ tullclW1am d~ntmda~rea..judiC<i! 0 fl:mc: lana iifl0 I'Ita dB celiJ)s apaoolh~8.la rfll'lQII rQC'us. b.hiKI~ ~n1m~t .oc~ tern g~lf1d..d. Ins:nD • SUIm'. -em ~s de r~\Imijstll III . ~ OIJ~e ~n~I~i3 w~ murJClJjJ Pirll q1Jfl' SUi!oof.n\~uil frill 6t\ ~~adfl (tiU '~J".. Meslm aJ~ Palr~no.!1~:3.. D e'sorreret1ulll' ~e-1 em1l!1dBS. Lima: ~ElrsijllilltladEi nl_[I :S!1: l~mbr..~"Voe! ~a .I OJ Caw-g.p.qunf.IBm GJC{lr6~·a ~ .. !.irlrt'! Um re~Ul0r eXir'S dB -1 ~cl..ro~a.que~m~£tTlHir.otljijn'lt! .~ pe.r!I~.1SJI IIIlJm1firnri P~~i'i[i.i:h.·. J ~ao conU{I U~ di~tammcu I1'll3" 'Ill • :f'ililndICIl IJ-1 i.. ~ a [llJfllkl]jf!JiJ!lI !lI VenA e f~:r~aso entre a.g)~ p:offl:! "C01Tl8.grail~~O~liilliiJil.~ veZBS. IMeig s.> fl~ra~em ~ara ~F}rnatlU'" S~11ifI!. a Imt~Elr[11(llaiP~esarU&3diill oo:mD VANTA~s:s-ambrn. f~o oolsas drllnalJl! P~niclI). NUllCii f).putJl~~am$fiitll ~ Um l:Pl.

lia~s.: ~. TOC OS illS.3o de pecrsD1'l. ~~raf!te a c:rla. . Se YrJcI tem :a~glJlm ~1!1I~er1®Jrii~ ~iIJ8 dlsfM~Br seu ~flHladmrQU~flC1t1'1 l ~~ 'mmb~11IIrial:! 6 ctm~laamda Mal~5'tnJqslJ'.ft1J'1cltD. Natfa 'QilEI ~od~OSSi! ralAr val aoatull torp aMi sma.ap~u'~ Co.BIF~r1o.Gfl QlleIl fmFtu~1 to[J~1ns orA'S. Em I. Tet 'U ITrI Pr'l)tJ3. metJOIM..) NAD t'culla CprnD MGDnlslnJua.lfliM Ic~atll)reG I~SGIde_rna~ . . :S"tJHI~l1Q'laoiJ prbii. mal!.}. - _.gElfde qtJa..rrna~~.c:hJJrnl gem Il'ilra 'lIam:!fF '!lD!joa I S~:a~Dn~QI1lri!9atl as.grigc. Por.lll. P. I!llllm.Isso.J.:a seu poolO km&IlII1l~1'In 1111'1tlFlUlo de li-. Ip[J~8/QS.vDmls!hos.e IRlmuil! OJ} rt1.mrrt.'manCl8llm~ . ~anB voce.BI1 um I)OnLlSIia H '1·1 oosentar uma lula S1il1'pel[l{maJ'l~3 UIII13 'lit!!..!.~ !6sM n85~ ro.A !irma.e nrn a~~ll. p~rqllJlnJ1o tJ u amo ClwfG1ld~$llleltl Mestn!'.otr~lla iicalocatsu3 .~iSllla$!lr:8S1!m~rij \ltS:eI'ilp~1as \lnO!l'S~ y~ I pteois-m.BPBnasaql1e1irS C.l)olS 'lltlliOO lim noon:ar'qllandQ mllll1aoo Cl!!m aglJa tmrm1e Iss. mr. ill IMW~~ Jm £lJ'etto V~J:~ r~IBI"'1JdlJ UJ1f'm rnaJdI. PD~elWin(!lI!)" 'PlmlUl 'ge~ i)"o~.lfI~s re~~'pafilllll~n Urn cpcnen1!l ~~e cOJlhe.ItII~~ I1lJr .~ mptlvll!1. ~'rnOTW. 1!iI'1~mii3.~s..tflJm i'f!{jultlr 1IfIl.i M. iIIIla MtiJdl~aQ ~tUIVi F{lr-2~mU Ma!df~aDoorTl i'CilJmel1tegf'j.t1Jn~~ IJ ltIekll:JII)S !idim col'Iswldos: eslleCla~nUlllt8. \foci po era 'tsntJrdesooMmPoru ~rac~de YIn ~ Ql!aliia~It! . \leja nt! c.l!lreltia!3 ponludas . .iI~~.) 16pnlca da IliIl3 '~em a!_I!I~TIi1 Upo ~1lI fmqliBliL q1.tfJ1 5UiIJ . umo C!fllJdil nrla p. pa.a~liIm mljl~" :13 1~-1 puntaJ raprJ16fYddU.ra_liItld.a rt~ !1BoSS£!&1 &ltLJa5}&s iIlO~ §-SG[raJoim fetlut~rd~ H--1.. ~ MsldiqM..w~J a:1!. !~I1S !:mJ.. e Hif~rjru~ I d 'pr!l1l1Dh'aOOI SI Sa '\i(I1. aulomatlQilme[J~13 OOriH'Elctifo~lI!Ir~rilUcamm:t rOOllS OShawls ~ vIlO~S1 PJl"G'begldc Lndefe (-1 PDnita ellda1 miln1'lll'il.F~ om (es~~.. !iDd t! dSSCDbrim .lll1qlJirrrto r Munl~lial mll:Bda (.alas TUas ~QmlJ ~ijflf.!.ta:lltD.:i 181] BIl~ fa-mij oi.fi. em d.lGem S~!]I.. ~r~Dnetm fJ\.s6US-UJs'fra-i.lCOSS.sICl(] e5()OIhlffru.nlo !.!~lfI C:DDmD.a(l au s. Com ~lii quando e!lJ~iIlil~ilI~ IJ1I1JC~lIP'reti Madelo EepecfB.i 111llIuern Rfltle SiBf MDUlWu(lSQ ApaNlntfB mltlran.ntcesl'a D-as~ail~s~m uanharpontos !'Dr w. ~BllJ.bs.m~rs. 1J'tI~~.pro~e·1il ~W'Bl :II pJ1~rlO.t{):t'!s !:l. . crit6~a uo l\ ~IQl&IW:ltte.'a-.domomiLrlo tern '~fll!la'friu~ l[!.t3 D~ pn. dlril(efllll ~D pidr:tQ hurnarWl~~ nD!l11oi. m~S i1i:!O"IS!S 0.~Istll.al11Ul t~mIJhi ~um6'ru d's Ur(lS ~ml~d" I~~al..t ~rttI!l essa Mald~Qft1'5rnra. puiS!l]S v11i11lS Ffliiolfl !fllnlarH!. meJutT1o' UJTIiiMa~!:J~aQ!lade s~ri1?mrwh1a ·t'-tIrtt a ma. m[l1~r.IB~B elB U~llt ~ rrlti fme'o.bsBrJ. S"lU lIlotlil'l 6 ~~Elrert~1i da um CQfIi!CI Me'. enl1uaf!iO ..'fi ~~ncfJve~es :S811 ~~i$l1lf ~e FOi.r1Sa~ !Jar esse rlI~{lB 'SEl~t~ _."~$iS.ItH(i.l..n. AI!lJ~a'm &0 pDl:IadBBot!JMrUiJ 'DU S1f.te.u. :110 JQlBS:flllC mmpcl ElI&f ~1la~rI[J~ Inolhadim "om IigUafnB I.g t-"1 Igy --e pa~ IlIwe Itenham . 1 tlUUdD IlIlBtitlm ""'06..~dBhim riSer.~lt I1lf~ a Ed!IBJ aJgu~rn q.mbattB.iiiI'J Qug 1t'!K1 f . ~tJaQ oeliD qLie ala ~al ~~Ir a!~tJl1i1 IIpo 119 dlfl!lJfff.VIOiJ.B$:'l.r~n..iIoB linham PDn'ta v(]-t6 Flra"CJilI 1:-1pgntEJ'l b o 11We:~tItamlr1m ~ vil1fdrf 'maQlJ.re .lmiU&i3men'tlrJ!'rG~~S.lfm~1l!! Il!Iiafoom IlIIJ.O..uIa CIJni (f!) ~Beorn IOl't!mIcdas aSi Camctenf$'li(iu:. eem membrtls nOS m~1Jcame.p:rJf QIII Tabrllrar b3!iW.· - _ .slvF.iflitfnibl clll\smmae'~~ ~lje qi!JQjQu. l3i1iaCl sau Punl~ fri:cu stli1.urnili m:IS6tO. [-" l Jmali pontl. If}llf ~B1lJl'lm~rO~_sta IlJ 1Dtla'i:!mt!m!(.~(lra hUITlr:lMi .u rnaq.~ lula: Seati~f 91I.:litllEt!.D.aT' C01l sigo.r Qutli cmsa.s~m h1Jl'I1enonCmli3l mllit!!J t11if!l'F.1E':5s:a.. ~11~s' " saralprnludt~a~aca('~5~ Ptntiilllio est~J~ .tria ['IIl~tlc..de.I. Manat:rua.lIldt1t arnsc:tu:lo. po-r lim elerfqr() Ntr!Tl'\alfJl~n~~rn p-em"nilge~l1com ~~B r aG Fc~o u t~m mUl1r~~ !tlmfftiJ1e.~ wHu.a 'o:aJ'Ierma dla. No ran. S'BIe.iO saf'lom pam oub1D-sQi~~naljB"s .~ .lD{nm P'dF4vl!i':~lIIf11 .rm:aIlIii'{JoBI)[:)vms.ue \!O~~ Ilrect&a pru1e:._--- tma~o alg~mpM~il..PettenOO5 1l~~S9i18 ' D)~OS ita M8j~ll.pm 010 valta~~ de alglJmll.Ou.lit I..riil~r ..aQu~1!I·tI!J~tliiUn! monstruosm pOOlJ!Jifl<lf" a\J~crJl!a ~uaJ05R ~r'ff1tlrnnttH:flm~} ~oQl1l rolJllasllllth:1l8.!. POt.D' P!':lIrtlJOl!lm mD~lJa..Elm p.lfUnhl.2l1 urn'S. IfIlCO n:!m 'POtIElI t. p'pr.pc!I~ U '~ I06SvalillJ. mulmprwtliv~Jrmll'flo ''IIQ~ 5Dr6Ili~· GiJl~omasilo ~\ie ·!j:~B liln:e. Sfl-II'c:!Di!:'se ' l~sfaffllil~MJ >g.· 9~a~·.d~s.se: ~l!l!I miPJsJeuma ~mniu Inerql1B_n.! I'll w]1. WIllI 'Iocr.1 [] 'rJ1!)U~-aexato d.ell'te< MaldJl. Ela nllfie~ 'IltS:S'D8:S ~a8mo ·fi~SW!taiiltf lllililra.1Ju:tl'CarF~.

.ol'i~~rt eu ap~rlB5 dsoldlr ern segrtElCfl.' .i:lc..2 pg!"!~o. : IFlf~DflllD~ ILlU...de a lUI.o '1-9 pooms) !!uIJlqygjli IlfaqUC' ICQm fDr~~ .oo. entlo tmt!LntJEFI 'G:i!I!l~'I:gU fDgW !!am iflallilr chanca Q0 fflrl·lo: JndIloJiils.. P.' le1 mala d lim . lit wremlJ1!l.NENI..D till!!$\! rJ lifmpOl~t'I'J~e mum.1ns ~:S~9 (1W11Ul Q~W~~BS60 arlo ~u (oBIS dll I~~Ia M~$lrlpttft r{fI~Fes d.'I~fllruma tf~1lUfilI v.1i'o lila.t. manirmdo... voce Il'rd~J[m InllIJ[O!:IB:Hgilld8~e PBRMJ\..fl ~nl1l'm ~IiIEtf J.prnmlU~IlljL11D JIB ...lI€ 110 quel ~.!!I e IJlm salis PDPlln do Vidal En"mpIQ~ WK:~ t>amllium[!~dg 2. . ~m~l.U!5 (I! mubg..lo rabUlca. ~ r.IrfI ~etsttl1a~m1 d.O~sVlf[l.ii· P "[I Jrl ru~1ll ~l. qlliUTl rnE:"~rnum(~1~Onm)iI!mrli..lltc. rtptali.MBg~ l-1_4~ ~ Il~ ~m'~.m .[lMc" "ll~ VUUitnllJIIJallGe n~rJ vaJ~ 8fierm.....I rMSI5so inrnenlilsaus I1s005.. $tJ.ec:er paraSem'p!l8'. rJIiIIIOS.:l ~t~ ~ta~u (amdcmdet!lara~~ calc~lars~a rl omw'o alaquG l~nDraqmSi 'Itlill~lrilr-sua flW:W~~O dl'!JaIh'!3s no cagIWJollp@s·de.•• .-g®bllnl!![!1.filI ArJlll30Urtl d ~ Iyjd~.af fli1l'~ald'ill'l!'.sfijlm'l':em ~ed~ 00 t:laabri' .tlor.'.agQffi 11I~1l ~1Jtfe *~~~9~'~~rJfPi~~ P£lUe:5mlIl]3 parilas] WJ FFI1lim c!lmum (..Ll811· ~".m.rCMo tooIpo.. ILL!! J'{]~gil1anlD Inl C Iaml.ma'II. ~. r~~ENTE IJ!. . (II ClJsio liloota D~mJlJgWl VDl!:a ~ vljlnerava~~ dlt~amm ~'aquJto a I:IU~ (lWllqlJDr amqlml cam lPa. Os [tIoMllfas s. ConllJj61iUjj ElpIDsfiQ.:1 ~nlu lHIda) JI g me's 'r.VB ptllo m~f'IGS B lilt DOllIns 001 FOl1J:!l.. Ve-nm!SaulF.l'It!Nuntaqom I I!.d!ls '~8ra sabQr a ~O~9Ibm~SllUi Ifcr~tm!_[].nt aSljVI!Fml!l[harJ'o: durante um . ~An ~1\1ctonJGtlntrili l.~Q [llimMIlSinl sa·. 1.9 2S!Jti~o ttmll D. ~~~~~~_~_-~~~ .Il1llt1)l g.trru 1'I~lomil Q. EJetrU~ldtule..Iyet OU'Iill\lig tlTIill~l!1do 111Imft1gS'~.g.lm ~4 ~lluns~pllJ$: niP 1ll. It'8p. llljtl~ dia. ~u..~:2 ~ii1'it~:a~na~ ie MD~fD .m 111mOOM tl'pa iii1121"10. cas r~m t~ !furnli)t~LIma ClLSestnlf5lls. mas ~c::O val ' ~prrel1l. 'Slm ~O~i1 IlIBUafi[iB s8n1t2+i~r2).. •.:a'lraJ anlnm· tllr. trruIl F[) 4.I'IM. ~'51. gtande fIrn ~R1dl t1l2'1UlifS' il!J~J'e yoo~kmesmo.1Df. 1'1108 au mnm. • .QIllaClli II!lccmu :' (:.:t~MH:e~L1ali!IiI!ttllldlE.3 JXII'IhDs~.a lifa. ourm ~ (Agua.d'c!lidB Fo..ll11t ("'"iii!! ~tlrt1D8}: ~aJI.aHer~ua1qm'lJ ~ dfH'~'!lj'IfiagJ~.&r/Fgg-n. P<omtlldb SeD mOO'Il1 OU"dBsapru..(J mirmi!i... pille OijamtHi.a ~OI'l~I~r:J na... ptareJ(lml~.1H~~m 'J"VIilml. Il:Il!I iIJ(]J1ti'8 f16nhum O~lo...011anrJ~ rereb .. aWJurtNiJ'!~.o ~tI~S'B10d!lS @$dfas.:~po jo): aSIa cOi"l:dt~~e .I ~ P ~ h quijer lIIoCii [pOOr. rfclsem p~rtgD. .. (11:l am ~~ mf!1lOS 150~ ~tI ~~mp[l.plusmI.5 e \lLllfilt-.ms:s~¥OOA e VlJIrm6vcL~l"Ce1orlF6~..E. ArmI'lflYI'B.. vs:Jsmal. ~"m ~ ~r d~ 1+-2).t~j .'iUii Rll!llri~ lI~m 'B1nuva. Willa ~:illl'nllIVo ~ulfl}~i\ll. ilJo. cJdll1 Vlltl Jt~ •. soo:s redlIt!Jres saltlilC_llfIII[J..:trlfl1tatll!!i~S !!.a plUltDn.. 'l!ilJlinl'ji'aVG~!Si. JaVEl.1i) ~1I1~' t! Armli' 6grgg.I1 Clamllm . I Vulnal'"i bill dlidB (-1• -3 pi3fll:Uail . se· fDr rllmGldo p[br [1m rnJo Is:gQf. ~lJB m.5 . miJS~ PmtegiOOse. I ..J edit...~t~~l IJU lllld!lDS illS hUH1i1nDlds:s. r8rarnanta vf'. c~n1ramrun1rems... CMtm Matj. ~.ontElt. Para lSf sm. ttltlfiS (liS iTltn"l~ ~JlICIll~IIII'!!lI mmlll.t..." fu ~ndlfl.i'UlI'I_Bmvel. ~ {du1SProIs .I! m'~jlog 11~ filllJ.

e e··.vant:a .i-·n .en·_' Un-· ..

AmI!! DIil.FiQiSr!St~i1t~iI M~lli1.Qo malo ~Ui'rb1nOS. 'DS ~BU! fEiste-. ~s 1!rn'b~mpedem 3er ~flCW1Wm CUrl~centlirfD5 mDdamlIJ5 e fI!Jt-u:ri&tlB.Gin. SElfldo I3fili a ~ de ..su'llmiD'il'llas iQ.s. ~Ilr &lteml)l.Q[1l3 ~(a ~Spa. B:.cr-siUl5.~~s.e.o g8lJMCJl CiJm 11UalrO.lJrn P~ladll1o.IJ S'Br MQ@fnio.a !. pnr e1Iiam~IO. FJ.. Em EllglJIii rrmmlu1to ell c II Ar~ibJ"ilwel1do!\ f:lQ~ar:B. mlffi'l C ni. jl!l1LMja 1f1~11W8J.lfl'JalJ. 'll'l 'IlWa3ertOOas ~sVarrtag~~sfl O'as.at' qu alqlllIJI ~~IJlp1J1Tlmnf]l OIJ velctllr. dlar'ilalflJ~caS®5.imiQ~glm. ~ue tonn.jD IlIrtveD~e'ma matilda< Il1leril:!r tit) corpo. In~llIl~:. ~eln plildo[1l~!1armlJ!C"ililii!!Jlli~ema~ liIijrmals llUIr. Qa. CIIUB.o (l!lJmema S_9USPQnlOS .To'dila a. arma.Rlc ca. rIT"LiItO (j~~ caracI'fJ:ffsl.. r. Eua~lE1:(ca¢Bs ~~lal. 41 aiTll disSl.IiJ arq:rCfrOOa~a.!l!11IUilbJ'.:l!!Im Il:slllfl{llada JlQfm~J. OJ AMes p0'S.aTI~am[la egua ~iltra \l1'liir e saD' p~dhef An~iJ. ~[lJI ~IJI!I 0& hUf1I'1I1lJU!lS i~ jJ(ltl'8m u s.FlI~.l8m.W 13~1nse rJesv. UmB.IIII!!V do M:£li)iIa. 1110 LM1Jrlu·.I:lI'OJ 'tIJllcoso. I. 1'Ir!m ga:rihm"A rmrTloo ~br'Elias.! ~a~ar pmnl.als'~e' .. Ent!lQ.e.iC. ~~akSrU!rn:la ~ Mi:!:.&wntiyillilll. s!l=re:i~. 1Jr.stiJs. ..Va'lfls ~ ma~ lamb!'m' 'Bllitem raQas de ~i1m Q. I !tgulr sao I1nloo:l': illilldg lIer~mn~!lIJl1I. ii!fntle.l~~tilDe n.~li[rl'im13r i ~m d6.uros re(abem ulitl.s ~rlS.:Qam CD c:esva:mlgem IJI'Ilc:a ~ i1m CMiI 'rer.. aCJ1mulamem qu~_Iq~eff@rmaque .se dann mra. gl]blln(rlt1~s '~!Jbll III I'y(]bgu'b-JII'Ii$. mas 00 pro'llh:nrllSdM~(:jas :efas s-.I ~s1em em TlIl~os:of!'ran. FlB~ilF tl1B S9. 'ru~a 1 IMSBr ~I(]qals:OfGS On~llItndo mij)11l' or:es). b-Ullbmar.~sPB1ai.rftJ pO&sll~m.rtel1i:!fj a urna'dds.C6rrl MOI:ilero'E~~cjilO.cIlIJilI~. anltA~palad[rms ~9~R. 110m ~~ Ce. alifnas.:r.age ns unl~as. A e$. bbu£ide: H 4.$ ~!l I tU1li .lf pi'IIJ"TI'lt:!S dB Vttl.$~ Il.llaQ em llfi1iM).C~Q 11 a I pn faur ~m .lldalrn.adD II urn CCij)O mdl!Hlrali1n. Vilrrtay~m GU 'lJes'llilfltauil m IIJflil:.(:Ii.[lcr.1J!1QUEI! l.de: COlltu~Q.). a1em ~~ rlllli1laJ pm:! $"1J8 m lrCS ti~cs dill ~nlmlBM 'lffldl- us.rbHJJral ~1. AnfiIJla~ pOdf!ITII1'5pir~1 e Sil' mm!'rlr nil'll.. m. ~e 'UnJa de ijU'a:5il1Jmla~ e um c~n!i~~ ~ffi. C&n'l'aun!I$ re~Eltlet'Jlr 111mbeiliU! de + 1 aHltlloo.". -=Ii!m lfprmEi Alle~nallJ'!Iap1ltie" tBr u~. 0(1 nQi. agWi.tJes iJej~m l:. .rn .iasi(l: WOOs. s Vulnlllll::iilltJsrle: tal'ortFIJ(lCi.3I1taQa.()IJt ~wrfJza !mJDs. Ii"till~) do ild ~ au fie!ilslilfltl8fl'1(!. 1illJl(l[(.I!1. jJ 1I maJ~l)alSI.o"· S lIiOOaom..s~9 lim . $iUJ Indlc~~alJ e:aca GI1I6C. sJfi IJmlll!m I'Iec~ ~~ + 1 ern .l11IelHs.R~UI!.8"De SI.lf'lI.i IliI1'I1a.as fllfhlwnu.lsinnta. etEi~IEII'ornll'Mt!]tHJ~i:l.1W8sJ:!m P. ·Jm.ll ffi.-b~nu5 Q aplfcado 5'em~1ie qua IZi ~~ntlllfl! lenl) empUmiJ.QrBoFragem.aflrn~as.ell\.0 d'a~o dasses m[lufj~" Em ~arntlaIB~ C~iUiLll1JiS pO~l3m ~E!s~lir~~oou a~iD. aormaSJllJ1I .I~$.a!. N'D ellooshrilJ <ilimeJ1!ilT os.on!itrul.1Ul 1[C:1JiIT~T Il 1i:1J111::eltll! de ip.lsse ila.J baseodo I mB~O mutlanrJe para lJutr. elm~ clep.-l ~mf(](~a!11i1~' sus FA serasempre ou manobl'"8_.a$~ n. • I::afiiM.S M lilt M-!lfr1broo I5IAS'tlcos'i M'embro.ora ~'aQIJIa tSU3lS l~iJtr.! r gebll n I p1lila~trta -.n11 ZLmlbl.jt!l.\il:l d~ OIJ.AnOIlS ~ .ue ~arrn$".ffUdnlil E'9~1~i~)...".Il(l~'e ~ijnr ~<l11 ~~.com CiI!lW.al'Jl. "~a~ole" C)utr1sVallmll'IUts'."'ilIi~ 1fl~(iI ijilllliD~'Ilr recUlJt1l'i. Ili~an [Dael'l~. lj'FJiJr ~ <lilt f. rnM :Bi~Bnas:etJTillallild'a~ua. tlU 11mo:ar. G'I1!1i ~ssDlr ~ I (Ier1:tl Si ma dOJL Multas vef~S iQlBSrilllllJC:iam ilUtmlHenleaq. 'II ill'3g.I ~roiebdtl para ales. I1UmIffISa8 m~s. fl.m a f + 1d 11'110 AItt!~s sat! uma m~ 'I1llt~iI om h"fIL!lrltlrJS: ~. M~.5U8rl'1 h1lrB\'r~o ((Ji! SMtlfJo~~ [.e: urn klrnc humane mt1Q.a~ rllliBS hlto 13 !aitp. ~~tt. B li)ns:uanmgBM :G.Q!IIil:l1 S~ !lvfiIrdfilas.'w'rEmll1ganSrUnlooe.BUrG na ~al!!!!l e~ \loei!-~e.IELim ClJllilrulo P~QO 5eFl&1~I!~' aQ eafor: tiJl!1ll~ trim as.i. E55a.~ l 1191~mas.! ('I" Pnlad[no. eu Ilflll DUD acm mtm~ros.Anii~ Intl~ujml~ 3 FI!lIiJlld~t!B'dl!JpeF3~naI.oo QU.ir.§.!1v 9151.iJ.mili. ~ ~ilrmluiifloomblnarVm.\l 11iI~ FQf9i1 IlIB.rIRLlirtl ~alll~rno.ttliIt!s es r)ufi"u:s ~tJ~tMtim 1~9:S~Sot~nrh.e. pais Ja !!SMtlifle!uirt'dG I'iflc~Moroml Voe~11. m~ll. elfoo-do~marB f~S Ourtfil~. mnflida-s.(lr~m~la.lJ1.[I·pOO:etrm::a~QSOU.IlOO~8 bC'JFrI~a.Vote ii<1f1 a ~at~ ~Qar pM rn1!l8. ~(lt B&s(llllf1m1!l'o. Emtmrfl .!S. IUiTl drJl:s..Iles ~Il!nBn~UJPi \1.O.lJm ~~9.i3.Eln. Un'! p.iJ!I'o Que o pB~limillBm urn !lllM ._ nD:o ~D~m UiIIHIJUPas.G'ta~ t~ tn IrTlllJosl ~CfibeildO' 'U 1111 nlJ~~' I ~m OO~I ~ '_I~ Hali:iillt1a~fiS~I11~m!1 Q~e ~II . i[lUilll 1' .pRSotltl QQiSlll~llIesSiijcU~_ S~~ ~iJ~trWJ .tI~!tmQnms ~ll(]S!lim hum:anD& (iO&mose UIDlSlBm iii 0As.emrn Ill'll'{la:s: n]flgwm pilde SIU um sn 1iJJ~Obltn.lIfBt:ID'llftils.mf. lVIa ~.sl e trD11s ~~13 toM5: 00 UlKltt).arJ'E!iilr . ll! ~a~rt.tnd-trS efas mm a&segull1mS An~~t.

·iIIllFl/1lnaljl3fl :A~m da:!l..aAliltlrO'lt1"ilS.Clin· so..ranld~Imp~rlbsS~C~rlto'S~ ilBem hl~ m M~~t1inH!.Im1Ql<l.oscl'lefws de-s!b: d rn. E1'e55~[) b~f. ~'tm.lI ~(tfr$ti11IIO$'lli~W. tnOfPfs}i SMfJdos tip.Jl!!rr(llma.~ lim tm~g:s rul11darruls a:MiL\lfOOlS.tlelnaHils.m~Ti'iIfil oT.las de 8<pw1~f1cla II!se wn~1l! li!iIltrrol tmalma!lte . D Jem l!lma· 3liIe~1tur.taJ 'DU . vlm~ ~r:U'e. rnrom e ~1m]~a~tra'lf4s ~~.~".Jrnia$ iIlm IS p. lfIun(f. ca:uws Em germ IlS e'lfoorDl!II118l1'1 cul1uIll~. Bill ~ J .rlfl1lpos~.1 aIT£lrlJiidi.~n&ldjr.. :om m:eJJor [U-e.trut[J.de &>Ilm IiIIranhas e "l!ilne!j'&. f .dllJar61til cnilm mmwJs ~.m~ 1i'~S I1UnCia.s.eS.1 sso $1.ntlc!! com a Pmieia cr~iilJJra5lc~fram g.1rAnwdlI· tl5~. ~'~Uf!fve~ lllllrrtlm~ alTnMUtl)dos .arns.:r1l'1l1::Olll 051 e1fil. J(]Ja. Q (:16rJg!J~ tum alO l.tu~\l!tijfin1MBde EslEs 'Stn d upo mats. mrnlhas pc~U8I1..ICanacrut.tnc~.ir'11lnd!...lDSSIli:l .a A Cf l~ri-o 00 Me5b'. ~Im~.rosfp-eflgi1'i's:~rimf1· !iitma.ll sohm !i_aUS iPcntrios de Vida tllJ de MfI~Ja.Pal1er d~fOcllO (~~ffllinl.~tlij$lol!gra~01.L!J'ljI rmibO 01.®rtr.d~.em1B.stnJ[OB I 'NUNCA rreC:l!I~eram Pnm:os dill \ililll~.Iile da:il>Qend~m de: uma alilti~~dtiiiZela ~lrrQa e tm1 4 pontQS.slilc~dllllc' d~Hil' Iililidade +1 rooblurB 1 PII em m~a hrJra.~~ r~rO& ailjl'an.1i'iOCQS.:IIIlI1£que :56 tunciooCrn tDf!b'il·!:r18rum.I1UI!SarB L v_ MtUp:6~ el1~amDr Tmn~am nIDJ iWtkBIn -SEir re5!Sus~ltJdC:s.em Wl11fl[J1l3 m8t!lelllLi~e~t:a Vant!gltm dll ~U~ YflcA d urn g~[a&n.1~8.~!iIf b!l!il'!l Issill QSfllSllrnpre'~ \fj!rda~~..wi~slfTlO!!i elf(lS'tfm Exlis"ltttllrmm-rn.'S_ Urn .mf~larseiJJM Elfa tel puntas]1 'Ot.8..F.a CD JKiI~) \lI2Ctli na 0 nMCfiU.. llmil .-el1. ElfoSi n8g~5 ~lm .us a Iw: G(I ~lfa1. llliS t:~m~ eoct'glnclJ!)'iQu81squsr t.IlIIUII ~qrn 1d)S:.g S1!fl leSliBS.. ~os·eff(JS «tnrni.IlInI 1 B5p~c~BI1iI~ ~[J8nfl!JpmlegBm as :n!J~s~l.ool((~ Ili'il r.~o~SSQ8 :(I~& 8!A'i1am 131 '~Iant :E:liEfl: l1'!1j. Pmo Frace (sorrem rmlutitr de. m:ag!!!. masmo.8l~UI't. ~us . alllllrtb. (car.s mlWElS ~ UIi!\l ~btElI'm1~r e'G~~jJi~~ 1 m rro~~ h~Ja. 0l>Brf~osIJIJ lfl7f1rm~Ja m~is:(cmn rBllW~ au ILeI15"J.9. C'OIDD M$! elf~..s H+' (~t um nltN:I~ ~e dB iriS) ·m·~A-+ 1 Qua:n. .a. maglas qIlIeafcWlll iL [lfJtiln~ ~IJIJ 'Si!JilIi ~I.Mschas e GllfimS lil.IL'a f e'e iii miD plJliDi'n sllr "~ =r:mY IW Ponoo'5 Uti 'MaQ'ia de fr] Il'I!! as iIlllr- 'Ill:i. dPs [l(fmi [:'illT!un.a<do.a-cdi9 Pm. {l S:U~lqtlUi~l!i IIlI. e pfI'LisIn Ii'Clar l~iDS!'I.i!lli 't~flIh.~!\1Hcaquli!Jlnra·~ ~ero lJ~us.hd[rem coma~ E:lt(ls S~CI'iJ(I"itt ra~~ ijrrtlg3..Ud~$l'~ 'alt.amTelapil'~iI I glt:i:is: ..a.ml: 1lGfa1§1J dijVe lBl'Slirul11a. II1sm iI~iW~fjl de CU@. ~1IlH de .H. E:lM n~ ~ 'em AruJI'I <QiJI'fU) f:a~a nam~ 1fi[l. .Jel:J I ~.c ·ql.IJ]jJ~nswlo qUj ctrie~uaill a PVsa$~.l'i.~ SiIJS\~~ltB.l'fQi~Mll· qWI'1~~ urn teS~ tJam·. [Tn C~iI! defa[hi5. &Iltrece FI+2 eTliI~pMQ rasjstirllmagl~ rfIi11riih::lS hLnt~Ji m(jdlaw~.lI 6Sta:1lu~8llIdD EffllS sem~re fa. PWili1a~S> C~~ 0 Igoals EIfg a'fia:s..~ " 'J dai 8'pa(.a tanllllliva \I all OOI1SUIiI1 JmaRi~f1lI~ijNo'.B (tn'rl'llvts~l'..ql!.E.IJ'ml~rrta Co rt. .~11'I1 sellS: 1'B$tB3l11e: Resls'!n~lij ·00111 umret:lUl~an d~. ro CGITi~l3:tf8iPQ" mas na rnaJl)rlm d~ nu IliJlra. a ow morrem fE'ilmetllB. mmlos I.(1l COIfI!lJ!'iililumtlIItllDS..ca· EaquaISbClI[-e P'YI-3.SU!l_. I~~ ma~&. .1 II. ElrQIl reo~bam urn' b~m.at'IJar eema Q. ..fEiI C!1i'1S.~ B!C01her alleM~ W-TT ~~1~.a P6.iJatda$.IP'1~Oi!S ClU Itarm ni3. p.la:lS dl IemilFJi'es dam~I~·~e dB G(ln~. Eims IElI(r.lB estL d.~t1a& lQITJjJm Uflh:imlffit~ ~IO:~.J1 ser iirwOCiltmS por ma:g.OI !5lmP~ cam rruJ..tI:a ~I3Im..l)~ 'I~mpole n~ra. l11~sd£(l:lll1el11:a~~f1tl'ftftafOs. oern man de W)ro~~ lJ:a1a Dp.IiIS N 'gr.1tos.(kSf! Q8li!fIi1ils.!W1 L~ dl ~rqRE5IliS r. ~OOJi!.t1 pOlCem ~e:r~mciilintn1diJs"flI i'.----" NJl"lda~.s. stQ lhinm_germ.dD.~)~ara. oorn~ WelQ5 d~ QDroo VgjlPllmlJ~~dI!de:Wl.~."e:rJt~jllc[lnlromif3m redutdrds R=.I~ ~aElme'~5IJa ~eslsmf11::tB ~Drradl3trBf nom tam etelll.estJlllU!!Jlti. ~ilOO IJ ".nrur.6mollW\ll Bros S~Dca~at6S. jJro'll'i[lVilJtmllll1te'~F'~ '.:as ~e1.~~p. Re:s~tancia :!I Malia {q~~.!li.lJs· 11ti"1.dtl ver ni!l!as-¢.awa:nta' ~ IQuaJ tflMra nJl:lrtf.:'~nla. Il!dU'lm da-lIS'IiI'tad'Qs!!Is teStes~e Fleslsl~llCla{!mrn .tFilIr~o.. maa IiIm(fa poo~ S~f ci!:Ifl!s.:~ la· FIJe. i1'01TI1aJ.ell~lJant[11o. Ie 'wiillJar lJeltl.seja 'lJtvO$. OlD. rJtc~ M.! PM~.Ie 1a!iIOiffflam l'ialJllrnlm~ 111.oimlnimlar. e ~l1aJQ!.i.I~ as 'Gaml}fi!risUr..I'fl uns apl'miEll[11" -1 rn'n tt)i!.8~lmtll! 00.~It.em rrwiBrn:ambi~dalJ~a f~mvGMI!l~ Ar'mtl:.ai 0 cI. OOnwuws ruJ~U ~i'€!mM:l1 CIO:.!s Mas :taf[lbam ~od6flll :5BF.rWr ria do8 Du:tmS muntle tIfI~glw (a".!lV.os aman'~aa~lIIi3"P!.armas· ~drIJIQnaI5. leY8r.fil· possu[d. Em ffiiltiifos mllUleml..J'& ciill1lra mlliTiSiIJ'DS e lnyastlres mantes..o5Mtltf. u n10 n~ esc1(lfi~~ata..~O).~mlJnlda(t~BJlIlIil1a.ES~I1E1IEltoB t. t:(lmer 9U DelJID'.e"1rn~35" !9q~st1.CitnnQu m~. fern dtl ~ TI1\fllS. dtllmm persl:lm~mr ~Ilfl ~anQmrno ~R p!!WS[ltlillizad1o slgnJUca. a mQ"tI 1BI1~ana das eli'D~riI[J. urrm ~IJ Ylm~~~).1"1 + 1 (aM Lim mi!. S~O Irmm:es':ilI tOOfi8 as ' lie 11IEI'J .IE-K~III: jlfjf ~tes . de.d~ Q . IlilU ij1Gn~i3' ~'Or alauem ~IJO r.s..

Mlt da lIbelula c~ bltrbDtiUa.as ~I Fads (4 puntas] t~al'ur3SdCl J1iltur~ alr.~rrtfll$'~soarN_d!ilS.~l)rl~.sp~ro til:! g~14.I c[h-i)$.o~m es efeUoo:tlfj ~lWrOE~PI=~a1.IlIelelC nlillilca IP!l~fl se fal{lr' .nib D~dam ser MaI'I. sin os dnrcM Mo~os·Vl!.lIEtrui MlclI!il. m:igras III ~llhJJlI~flj relUl1 olhus da Ini~1l au laiili1.a~!tnH:DrttmDDJ1. lllirem tamOOni '115 ~l1ldCirTte'B'i!I. nem 1!nI35rt1(] itfe . mas.s ii!lad~ d e e!KlIQIiIO'cr gn. Fal"!l'tD me t41~ OOIfjo~~:rJM.rM~11l isso 'Il'SilI"IDO 58\1 CiI1fJl'l) \I~Rim do 'Il~nta[J.B\.. nUllica p(]dGm :SifJrl1l!llTIlJf. t:lu~ge IlJld~s llstsqlJ:ettlt!'R :s11!Jsir. qUiUlClo mOrfJti!m.S\ Apcl]lIs.IFad1l$.W ~ldtiEIS lQ.. ~'~m "mpm 'lam-sill'C'(!I!ITO crlan~as.. ~rn nla~ bl:il'l~(lJmQ adV!l1mtrD:s 'Uo uma iJsoolha mlIltdJ.ill_a~ s. ~_rp~llm5ttr~lIm~ll.r[ullca P\l'd'mm QOl1ilpfafRe:sis~l'Ide.mesrood!.'NI.fI'a~~:S@ ~P1~!lai ~dB-S.E1M5~hm "~MauJiI ijbvlillll1en~~'. flld.sIoo. I1I'WSI. Ptlrssu t~mlnho 11l1tOOit.loM~o ~al1i Tf1uiLa~ 'peql:Janas. el':hm&frlJi'mm empoBtta bTiIhl!lflt. MIJlla5 !Im QI1renn~Ollt]'ili owmmm urn smlJu~da par da bm~Gli&11 ~tI nL!$ pWllctifllS.mlarDt!J.ij MtJ.u tem 0 a.nallimn ciJrloia IJ bnlil(. ~l1~l:Ilmen~ll !\iJ[J rtn~ta rni1re. re$SliIuam ma~:3tamo .om se~il!1li1aCil~!J!: qIJ8If~oliwtlllm.E.n. ~mJJ1ll~J1le 'ptlltq.lJ'iJ 3J'g.a es rtnili ~(fU~OO flaa ~wBrn Sir tDnheCI~a&. LImE! magla ce Drl'Hfn p(ld~ tlmBr uma ~eta&' dElVDU~ 11y.la I arrnas matfciiS.EtRI'IJO pm:f. if. < ~mbOl1J.astrull:los. F1iuitlll ~B~e$I~ea:r .iil" :Area"e III tevfli~a\l.i'DS. dffldi9.lllmmtl~VlJl PI!D~trllSIlJ e p. .o OOfiEJ~im H +'. iIll!oo:l'e)1oiil'liz. nJo Db\llrunootEl" fan~lTIa9.!ln5t<oW"rna~lall. nao Item ~f!II 1lUlfPO II. s Fam~s1l8mN+l a (m!lIJMmibtlmdeH51.Btrtl!mIDE UslcBI ntlrma1s.aiI~anlllC[i] dfJ.eJtf~lvm ra~~~ Ida tBl1f1ca~lhl) "FIlQIJ"d Um "orne . _que-las ~~'5.~ ~.S f:filda!'i·Il~Bqdi'Ila~r:Jir.8' Armas Maglcas.lij~HflS ~o!Qa· o ~~I.l'ffii1ha~ilI (f)tlra B ~l!IelelfJsl1illdos SIJ'BSifoirUa'E!f"SitCDS l'itlrrJl~~ de Mouelo E~liIlcral~WnlJ.Inr:ll5iS. l'I'~tIpCld'~m GB'frr$:S'lJGcFllld:as lDi!!Ir meles riljooat') . A~ ciilnb'Mo de . (lu13!'1do dB:!ilruhj~~" fantaSm!:!! Stilf8t1l !ilmm I\R!NAS !lOr ma.ri(a. Ela'Il.sprllas. 'S~rJl:S1 Il~mas.s1~~GCl. :gTimlllll~ dsl. hUml1l1O. mas I]I:lD(ln1 ~nrng~r~eoolo. ffntiSmas:S'aD M(t~~\I'[voiJm_atil1nJs ~ B. ~[I~ NUNGAIlCq~m~tL)pmr P~DTLoS V1oa.ral)lllda[)B~Mi~li V ~fI rtal~ ---or3 pontos:) Urn Es~. n~fj~tamoQUij pcssmser IBrlda}.-- -- - ~~r.al~QfllI'.JfI18l'l1lu m~Deli.a~:&~ de. mas IBmMm nn.tJma_ \'&1 11811I~ruIo'S.e Um:aF'/el[f.eIll!r.ljm il:Cil'1101il!]'~~f. com garras OLipaUl!.1d'i. (1:1] IfI:sell).itruJQS~1(j ~m @rrfC m~"'n!!ldQG~!!!In:\.IC:!lC$._ 'E1((Jsl~tla Vlfl Iari! em ~enrtilllle-m!"i 1'R8emO oara a1a$:" ~rr1bO'rs s£lJam 11!~@rI1t!ns.lnc~efclv~1Ire~1llm! N~ l!nmnlll. jfll. PDr otJlfo I~d(l.n.. .f)~ador< Oav~~ll) ~g!Jlr .1'. IilOnrlllS.sfi.IB3n~oseus .!Ia~l.EsqjffBI~kI:!i e ZmrIbls. TlDdru.eeper1L!l1l~o(aruul.1m8n5. ~:e '&Im pm tllr~ C(JfTI~m.mdlfl s3be.utim. ~B filar 0 1'2Z0m COIll1 uma 'Ilill ~lmlJJuOO!a fraQlltdlaue Ii:<lntra magla.il[u llillipedm qUi) ltmhi'lm Il ~Q:sCijn~1l !l'tI~lI:lC. Un ~[lI:lIfl1l1levill!~flJl" p~ij.Ilrdllm_af~atos.Irm1l)u.jJLlis seus :corpoo.

emIR IJITl I'J'svoiflc.llpo e.~mntaWIrS R~5'c(I.erl1 Mtl Fm:na" Sllrngalf1~l.:si~1Ji mulm.ifJ tem iCitir IllIB ~I!ll"]'l.l~m M@~itll)fSDMlaI).t'ih1U1ra (lI.e.. M~smo es mig os ~mul'lcsm~l$p9(1elFO!i1l.u rTIIO:I ra~i! h14mar!~j!l1. 'lQ'sfalttJs ~a$ hllmtlillOS' (o£:flimtl se' UvesiSem iI il"_~\lElI1!anu-'t Ml3drrlf! ES_IlinlaJ).aront.mrmos a~s e all 8 n.Si .~.is~l]. Cafltl cornpl1!m mQ. fa SI] IJQ!~aat{l n.~uiJam!iff1· tos faUfils 1lCl. I1a Rfl~iSC~l1 cia.r ~e:slln9s pjCJ~: !ii4.. mas ~o~9m 3. eiWil.cn'l a:SOl"WllJge. Illi)oJ1!~e es~m.IiIidl'lii!i.gIGis.1ambeltrl ~~QI7I mnD ami Illibill~a.tlln1ls~as. Avalilpllll. pll ra eflUJ. dm: PSi! walla E.'umrtoClJs m~mo dB 2: 001 ~uabi~cr ~[o.[1rt1~~GQ&. nMlm::EII DCl4a Silr: ~I. gulnto.~~8I:]as"\ .s oU. algLim llllQI. am '(iudlm ~ aml!~ i II 'IIilaJelemiltm'qlJe.uJttam. no q1.sltlllo:~l)e Invislbilldad:a g.g $illl~JO. miatl!lr1l'1hGl~·qUIIl~O ullIa:~ssam es 90CFn de' a1turn.A P1la'llf1 vein (je "haU 01 5!.I51 !ruqLJe-s il'l magias RetCim~rdill !TIIGt1!~Illld~ tB&a.{lm lJilQar PDnIfQS deMallja.lndtJI ~cr !lI'Itilrc. nt m umiil aV1I311tuI'3 n~t. tlllSIJ '\IOC~ sa-liil mOM d.al~ilDiID!i." •• ~ dllr'~l!i1laessa aVllrlWI1l.em com ~8i1e l!!d rlJ 11~aJi!\lman:!e.. MtJttlls ·~m~ml~a:1iJ [jon- HBlfling lS p~IIJ anum.1 lEiV~tam rflJfr S~IiIS '1!IIWFI~flLe.AruJn moo aI8511l(!~em chic~ar Q8-.I. ~use~n ~Il IJl!Itra al~~ma~W:I fJI7ld~a~los< P Na@ eXi. RUI~ICi~Um amrnl. rll3Bsa momal].iIIIJidmTII lIg mup:as.tma .l1i)S s:lo C~J1hBald!l5 ~lJrr usar paqu. mas ~ml~~.1tillees que mJe prfj~rhDnlo. uns 'POUCOIl piJd'e[:rfS'!3f rJ~r415·.l.t1r PliiS ar (J~Ifelt8men1e por i'iumamrs \I'J'II!OS.mdc.Oa81 mas IJlrrlJ'3IlliBIl~S.. a P.fJm Jl3.a~.(mm Q m~I1UJrijS [) 1e~ PCilodll.iI"C~ .IJliI~!~Mtn dEl:SlnLloo:~e ~"StAaresc il6Ste: m-'.QC'fIml :iiil tDQue e claro.r dUilS.1tlr'I1orq UI 'lictl ~ o~elTl 1m'! ~en[njilsas I1I'l'B'[lfrHi IlSD:rlas U ~111.:iflr[M de 1 ml.arma.'llil' ~ pedra.lU RViflnruroI1fQ5·.:!'ma lihlllg " I ir:FilflJ]K!. _ Um I] l'I..utrc~m~aJI~la~ MiJit(ls.:(Jl~!ii[urr~d(l 1r1.tm '0 H!Milll1l1. maE!.IilV 1(l~~J Slfi3i ~"B.!mb~m ~onhKiU!ilS I. ~ID'lf1do 11.Jr '1)D1l10sjWF ~lilF-al'limmmas scfrem diiIlO a:pul1a& ~uar magla 8 iifl'l1B1i i3l11lllhl. a Parli. lL1fert~Gr~SJJUm~9D!l Llusl~:nlstn.l. ~1u.. 1ij19$I~m ~cmllSl!3 saYlJnda . e [m~Ddem SUi a.sdlic1M de's. ap 8mlS 1 ~aDltD.turetrtls. \l'Qd 11~iJ1 iI'nh3 mmhlJm PQ~I\[I de Ig"o. Glll)rr:ni!l~ na-EI ctlem usaI' ~ IllI~S(lS. m!lfmram.ts(.s 1.tn ~(td8f 11~8'J'iI3fili~o I:fUBI[I ~Slll' lI1ilml'FiII.~.GJUU.1andll ~1 PM 11l~ft:el'ltiB iii uma f~ya.1 . Ih.aa..1 ijO..D8m ~mllr'taJll I:l p"~d8m n Gobllns vlvam fillJI sklbsolo atBfI)teRJ.fj lJJl. m ~e Sa~'ltIteirBmg9b.ttJ'Bs~am 'Iran~licldIJ5~ s-Elaml-· V~ ~t(fDls.i1 FanW'sma:s pDdem 'lie~az.ant-Ia IC~lmB u sta.ma.l$ dl:1 ._ 'Cuast! Illl1GDlttrrI tOO~~ na n.l ~ Il~EI Ii re'l'GI'T1f1rilnl~s ilia 3\!111ntUi1] 5r.:rna!.lr sob ocomalil~il de IJm 1100a:lU mig1c .1-1 em IiEI1JS tJllSIBs. Um FJntlshllil. ma:snlcutj eSi::urlda~)iDll1.i3 ~lara illvolil[clil am uma [TI1s~~o Intmml~'wl.nud-as. [11i1~rlDll rer. sem aaslar PM'S. GnDmDI[e~J I l:I!'Id.. m:.p.es.l1Il. mllgiel P~llieo ('Ci)ITI ale lmca jllwaJ a flMJa RrsilMlancle) Cilrntl oulkilS. _D fIllglr nu fJ n !.P'oilantc·. terlo uLdlil:! B.~a.s.lenl n05".fL{lfl para lrapatner ~ prn:~w IlablD Em regr~5 5. S.CiLdros rmmdoi.1J3mb(fr3 i1:1i1) ~B I11Iljf!i\er. til m~llns mbblS"!llS.I!!JS!ftlllaJ [. arrna:a at! 8C1ii1~WJi!1Ifl' corm pefife~.. S~jTI ~s W I tilefaiiiliid !Ide. QI1mOes i~rnpIlsGa uDb I~~ c!Jsl!Jmam IBSb.ocl at6 ll(Jd~ n'!llrfer .Bi'I!.1 (aU' urn m!b1mi:! dlt! tiS) " I IlI18JsoIInune:a 11m g Ill1lmll a I1lnirn.e SiAJ1~silnt€S 'fie :sua mCirle.am bern no BSIlUr&' Usaf 8.s rum~i vs1 I'lUAP malto.s:a mil ra ql.pmlam ser meq!ls.I8l'!iU [j ITllmlgc com 'Iwq ue& IriIU mi'iillf:lIS.lSllS. tUm Halmng rt)~ ell B H+ 1 E} Pelf + t {~I~urn mblmo ~ H5 e P"GF5) Cema ea AI'1~a6. val rQmmer a e'Site'mLln~!lI.l=ubErt~s 1$1 ~ srq-rrmos -"r:I11etiIdHl alatiml'~J$'~" -tim i1i. QDm Fcc'll s .df'lfm.. ~~FI!! . lodl)ll Mrn tim Mm.U~W~~Qfi~ 1 i>DIltil IlI[1 sDI!m:ul!atural<. Para ItIntgS'ma's. alq.!lr '. IlIb deillSam !!I1'Uti.sp8c'. rou~si.Ja Ci'JImc J.fO numal1tD5 (e'drm~ se ~¥~aol11 a [J'OOw. elesi sernpfia ret!Jmiilm (i~mnCl! il V3mi3. CWalmlD dlJSWldM (lam1nhlms.IJOO miJi:l~B qua!q. tli.1a m~rooos. BIT! ~e't' G~ 12.ntoo e recrl. Wtll~liS o.t. GnorflQ'S -s[o. rTlD~rM.G!. 131 born - G~s:l81OCI.eb!'l H -1. mm~liA(1) !:I(J~ difhl!jl~.l'BTco1sEII :1I!l'slm.ltm ~IilS~~I'1Cta~ M~gieyMelli l11. Em terrn!lll!l'~B< I!jiIQo.GH)~Jlrt&J~ C()meQa:!'Il nQm m Ce~!iI!li1hrIs. p[l~l!Jlldrt[JS hum8f1lti~el!i m!1i11!'ufl!il CI&I'OO 'de .go-slam dB' oonf'firW II! bt13 camilla b3~t!lflt'B rem Ulblriil dedt:lam :).uru!lM l!S~l'III qlulilgller ptlfl!3( Para G_flNlrlli. N~ 1j'[lr (a dB v.a:J.eles. n.t!!gum tl~ <fiG! fC'U9~ niulJllIlr Q~ 'Bl'1cugla sotlreoatut!! I IH81ml1~s !l~1l.! r1J1JJ)aS~til~~lda:ta jQ[a'S.e q:u_~se~:ns ~u]liimm tlaltl-as cl!rlu eU~ln:la!3 _GIl~tam Of.lil~lIJ ecstoo qualfl. mesmlll qUi: l~f1Ihif del111J1adl!l ad 1 cautiOn £.! EI ~osB~vil. rl.Gafil~t~rl~~ IE!i • mais m~rc3mt Oil.· at J)8j8sQrnnd~s @103~~S ~u. I\IS ma~(Jres!IP)j~~Il5' 00 rn~. 5.S1J5 Itllttos s!O mm'Jtl t~rm!llll'as Ell ~rllhil1T1 ~$~lJfiI~D. . pn="·I!<J"!UlI:l'll __ Ga_b~f'l3 ~!IJ. tem rugu. arr_g~l1hafros.isUni "l ~ltto . ~l!"Ga\l~ua Um ~randl! ~ot)oeu ou1r~6po dUllUIlUJri f1h~.s~ CJafi-e.L1(j mUIiJB!.mij UiCl.Mill'j hl1li'tillZl IOU' . rJa.Q.aJ nalliJeH Ii:I.!m1 SiID! ~. [mg1'"'tBl ['1 ~ P(Jr a)gum rQ"~il[ll jJiod rrLl!l1l~a p!:'Jiliem orrur.m:h:EltI IJiTI.ar Cl1~lrnta.~mJmril ji]~mtD~iS B.l11. 1:18s 18rn~~1lI! ~.e~nI'! @ pars.ru:JnI. con'selilUiSIIU1WI1l~. BI~s j}od.a 6adjlta [0.f.ste:mg!'!omI}5lU"Jiv~s·elJl.m. a jjOOIl~ oom~S!. Em pode 501re.lnll'l~lbII~L1~e~lPlQaD 6hss~..ss~.e5 mnham~a p~t~~da nu ese 'ICl~j]:\ii.pfEl19ff]'m d V!3l.. 'I'3FIlB! a£lLlclas '!:IIlB: ~cld1l:m !iisrlrllmfl. yiemanq3i 01.cfe fI ill'S:.a. Ua.AI~m dI~~iiir'fI~bBrn f~~!Il!l-t-1am lill.Ele'S pc d~Fl1 yef lila eSG Ur1d~tI l.atl m-adiaFiIJS.n:tmtl:8I11o ReinD dlilS Mlli1t15 ~EI!JI:ID! ~fi:m~" .crada. mly-a.t~ -slW IUjjlllr~·IIQralrn~rrte: CiilliilD ostuI:lIUoIiDS.

B F~(j!l..mI!i magol:J1J C!atlgfJ 111GB ffii!is lafdFJ val 1l1.:a16r:n~8' s6rw'os m'eitoo. LUIJChe:ia: r.~~ s!:Ib ~urem:r~: Q-CrIfJU!f. apcl1as Qlaan.~lr. A~U~j Siemplcrs· ~lilp9lf1'!'l ---"".!:i. ~Di:lD~ CIS UrJijnlJllpDS ~..m F+'.IlOO6!ii em cffbs QJTI.lm~rjg!5\'!~ . 1 .erTHJmI.rl S5:iifll llerl10 G ttm~m Dri..l pr~~rl~ Llr..~~.S'8l11~dIl 8 .iHtmmtlll "'~ill.al. A.l~~erertte.la5'S:ie!:!.af!JTI r~i'l!IcilllsomBlifI.a pam ~q:a 11m Iimule1tJ 1m rtilr·. Ce Taro.Q1a~iili ~iI]T1!Iplsta.la! NOllil'latrmrJlt'~1 antE 811S'SJ~ ItIn1til Ut::b. lI'a~IiIIlcMem urn PmleilJ~i. ~ darn.s PBJicl AI~ifJitSm.--Ir-I""~ fllf'ITa:.lie I.Nrl$S.M~n~ a lima faQI dM!!! mrnsfoflft.r1O'"'\I~YD: surge eDFIlO ele WI1 p!'iI'dl3r :{i!l~~ :rJu.sltll ~~.'IIt1C~Sili 'mm.1l:rlG:af d'8[~"o~ei!lH!~O.os Uc_!IilInrJll!J$ d_O_9 j wml3rmuilCD masJ mrustomu_m"qlJll ~em roupas. A IlWnlrcplii..llIeJiI []~ntaglm~~.Q~ '8~fge ~lJ.l!irll~ maulm. voce 59 barJlS'rfi. hCllm{lIl'f1.ilan~l]L a.gnsl1~: ~ra 8C~~ lIr. pOOarTI 'nSlJI1<ld(uJoeshllV~ di'ltm cfAi\l!1ii ou m ago ~rJil OO1l~i~ ~'~'tJrmw am M~~·\i~IiO UchC~~! IQ 8noorn I'[.. l1om. Bas u . I~rma QrD (era.nh~~~nIQs. ullI'Ia Jiilrm:a 1!iSip. A rrragia ~B~~.~gJO••• Em tlujlQuer dU\ilJs c:nlJs~ Ilill ~erma lila fe:fB.a traD'Hi!formli!~l!~ f1io . $fJrlooQ!. m~gi~w..!:!1iylT) U.ljIri1Cih!ev(!'Prdmrd~i1d8n!l2~r Dillrei' 0 . :D$1)l~rS plJfill1JSO!ll-mag.IIWlla.~~ Ih{lepend~nlw.a.==4!:.(ima ~a:alrna< WIMnt1ij·\!IiltJ.rm.i~rf~Q.riOOoN~1!ii Cil9. ~ l (D.r Stt. po.S l.l PBftEld~ MortD: Vll&~!9&1 ~s- . .9ia~s. ~i!J 111felifrnrarne.ofi. p~m.I~' e ~~lIc)JreCIM~"devsm tl~ClJlir~~a DmI.ames ma~~D3&e ar'mas dB.a alma am lili pril~ aD iJtDloto.rr:lliJJ ap9lla.11 u~n ~prfl~ave:lrmmte{J mars oornllr~ ibso ~po ® Mp. MCfl$lru!.! M(iint.:mO UC~it-s (Jl. ~IJS mLlFlOO!J I"I9dfa~al:5.nb~h Ia~flc:::.. ~lIe.Sliia. nliL'lll9 rnte nBB· ~1l1'!~flil..Bcla.ambfm r ~.LJcan'btUPiD hJmsm·mID.}rlseja 0 m:MS~Cf!hErd~D. tllibtt.o esta Fml:cg.ijr aOs 'CIlJ Bi~Ull1hl1.5fo:rrna 'em fernirW.0 YD~m n~o ~Clrijletl~r IiEI HaJilnI&1li1a (11lB.h~a1K'"d serbinsklmlaapma8 quan~~ I~ qle ~ en ~a'..m B si'l f'{ltlifJUi:8ij nOfffial quando~3 d :!SJiJt PI!f1DIf. Ij~ mmlln.e·Qm~g~ ou r. 1. P~"~1!!d Vuee rtlMUmllda U!l11fa ~~r~AO ou p. ..ssari.. LJcoos podtl~ S~r1f!F nl1llllPENAS IXIr mag!a ri Etrrrlli!.Pt ~~_£la.par'iicarta 1m. O!lJfj'l plildt!'leS illt. d~'OOlJTO CJf p~l[s daanll1ti!!.!l51:D a VaJlnarnb[lldtld'fl a milimill.urn~ail£sl1ftals dtlSMOfI~S.! tI~ OM• ~JIlII1:(iI1f1ll1i:1r normai~.

'<Jf ma~9 Inacoostllal Que f31lC(lnnr.QQ~ee1!Dr(. S'LEaapare~cja ~1Js1Um~ scr mals n u:rrnU1~ ~ao·£ljo. MeEo-Elr1l5 ~mb~m .lBtI b«b' l1i~rsca ~B'. Aru nn ~ !lima hil'llulJ1l3~abtndadl '~cCidilrl r.mtltlG..~1lI (~~(1 ~b!ts.~{t:Dta]rT1a!1le ~ ~a.'~~fntill~~li3 {I ~IPJa oomtNmJ- Mela.t.l19b4m.aS! Sf)'rnJT9~lJl1IreceEmROI'iOS e hlW'latlG5.--Ello5:.IrJl'nam UChEls (.~yiU~ 1F-. etaIriGI~atl8.~'a"~1JJi.crurame"'les iflJ'lIro l\am~I:rI~s'B ~.es'tem + 1 en-rto· das aiSCora etmisttcas.'lrma]pan! LT!t~dFliilg~ei$ blifi:6 I. d pOSSI~elrtu:ne:u.n pmlltlimrt:1'!I1f1'1~ tOO as 38·m :I. eom IlULl'I crI.]IlI-[llR{fACD n!1.ooa de 00 lilli®lVoa·aSSE:.oIiDl_ 9 al1fiZ M'eio-Orc: (-1 pcmtQ] ff1aill!f.0 iJ.[)Bfa 'IJ£~ QYartll. 'I!:~rnaJfBtrus_ ~ apffia~ Piffl N~Cs. NmI en!4ntll. C'J.~m pD~L. mas erfl'IEirras nUmil1~S ~IU {lInd8 ~Dtlilrr se'rmnlrpassor IJlJr 'tJumanL'lSi groJIcd'ElScfelf. ~elCfadrur\J di'ag'rlJe-s: eUlll'CliI:l" jEl~. a mBnos qllla~CI Brnulm lltmwmJc SUB! il'lmEl !lIla d8:Slrutoo 'la.l1~.8!r.:ac na~ s~ oon..d ~ Sl.As dIfGre:}'I1tBS900:1nte~:Btel!jra~l)dereBlmui1o.'Df.t1~~Eile'S.acS~ a' ~iII&~mfitla a Mag]a.1s l'l rMI Filma .ljril5.au:ua !~WJ. Mri!I~-Eilroo p~dem ter bilrJbii).E:I:~irnllda. IlTIU Ucll 'lj'ili fliScQTlde:r!?:SiEEI'amlit-tlto iUi 1JJQ.treiJMp'ilta nil~l(l.J'UiIi1. um Malt'l-~Ifo I$rtgD pode senflr iii IQ U~!q~.lnlm!n~ Elas:rPJl'1Ci ~.tqlil..a' val:..alpg~l iB: uma t~ ~ere !lSn!lB·~UJln2:Eln. UIiIlO 'mmb!lrn I:ClsJ:umijoor 1I~~hll.fit:! pal iJm' U~tI ~B h'¥uln~bUUIBd£l·a ClBrto tlpg de dano.a ~1111~tndlo~@m S<lflie:rli]adlJ. IMIfi!!! urn (Ira_o C'Oisa dlrl[3~el1lEna eif1!Hl~a. prft8:S r!T1~fiDrGs aHaflas e ~!Jcll1~ru.i \l'ele.irnBfl!.· cld'o} .l:IilLmai .que"d mag'()~eu t~rinJ)~ mullJ.s.t!_da~ '[mIllS.silOS ma vida Int'IJ~d~ dEl!l1ica~D).Illor ISSG nail eJ~rswlUm w-smem pooioo PW'il oom Vln~m Ela rtLIJt[liatl. l.5).osl1rm~m .lairaro_j i1lllgllma. milS aln~a c. Mommas au ~~iI a~lm SU-a. mUfi! QY!.t'm 1~£l:S ~lncI}S\ rem o~lflll1as lJoot1ilguIi1J5..mal'l10 ~Il' M!I[i. c-a.i[tlBSd~ s ElJrut pCidrulil B.rtasa! :II v(ltda. ~1~lIIn '$1. mtlll1~r h~mal1aiOUgemi-tlJBl[n:3n!3i (.erlllO iIllseurtl iCCJlII1llumJmt~ If[jlllll1lElj B'IIIYFJl~I:JB:iV!mR Urn Mero-l:mD e f&stdm:tl.jQlfsm filho da CilSwrelra rla vilB tlobrnvfve. MB1i:D·[J~all fterda: A urI![La ell! hia.qLralquBCIJ(11 i~'~n!~~1..tuta.~Clma!damMa (T' mllXlaljc1lS O.lDS.... tam ~ao ~erm~dD p_arn llersCDpsgeru jcg<l{l:Dlll_.l ~Si mllrmo d~f5).gu~rra..~ual~ufr l ~elcD-lDi1g~esSlere~I. .'!l slIrgl. o~lre~Bs8 a CleriC'alb c~rlfJ:OS_ ~1iB aeSUlI : 111~5 l1umanf}s tlJOIJ Enos.ii'flil en mJf. r~ ~lmif!Ht~ "~i:aj1ila~ 'iJWIIf!all1.Mehl·{)Tt ~ 1!i~eni!l!.i1e hC)mam 13 an[mtl! E1~ varlem i\fi1Iptam~ntJ3:am ~1Ht1~ 1~1i1. DLI um IBtltllQ uItli3J h:iJ.n10 IDilUI.man_~. ~rMilne'.p-allilB v.orql!13&.l~ ' MSill-D.~ !jI1l'da na. At~"B'!.l} (Amen..ler t1ubl tf~:ijgg ff!i5~!) .al tlVGI MS:I~~[lf8I!.. g@b.Iarllillie.ll:tfii!. aTllDsja p too I cAc.d'fttra natiJJ'8~ 1:1'0lIi1J.anm ~que tI.o galJ"~(l. '~ el:es C(]l1ntl~am Mlm AS ma~iaSl Urn LIDb dElSlnlr(fc sem~re ~lIIm3 m:alS. as C:ilrnr:tClr'lmic:as '8' fQ~. mmMf.e"hl'jnjj~ d A fimmJaduTransr~~ao em Lictllwn CJDmD fXfgeni:t8J Trevas 9gara rnar.rumv cl:lm rntl]tas nutras Cf~mrn.il~iI.ij fll)iJla' ~llf'P ~ a:plft: a ia. lS!iii!llqJJ. atti mB~ i rnullD atri:lere ~a50s IPfldm de: tmll2ii311e SUl! tEL~~.5 1~~m-C~lIS.nll3M .vorece. Cltlrii1ilCIJIUJ.S E5:r. Iw: OI!J f~rW.fOOTIia.rla IJ mere.agQ'asnlD prudmm de:SClU1IfenlQ)" A gra!lle.l 'P'[HfirOStlS 59 MalD'-Elfa ("'I par!ltuJ e rnals [lIS!!' 115 S.as q U:B'Effli!i. eles pll~rlef1il a mllDrfa de hab~I(j.a:s hllmarlOS.[)g~ trlOfuelo.OP8SiD m.d.Ita v>eflilam:.enlnl Lim ~umlilncn "- " _--" ~ "--T A TraMfrD:lrma~'IBm Uclrl c@nnedll . p..afnle~G!iS) eJJma granrf1il anU)l~ad'coom Emoom II&so ~a.us ~po!'f.~u-hwa[jQs mrt:ih~l"n serre pan] MeltJ.Jl!arlo un~mi) di. tarde.lils~ut . a~~ItaS. $Qm/Jankl Dill ~urml~~) I . .~~tM fi :amuHn~ ~nstlm"roo_ ~\lUI~~hmklili3dl.e mmml. mas moocs f"' ur{lIa. Po:ntllS. Um Mellm-Um na~!'i ~(J CfilHfl1[1TIto.!ro estaOOtllCtr !1alaQ~es 1l3c-Jfle~s COl1:ll1u rnaliCli ~ I~O ~:!!r~[ms ClllmQrcial~~gIIDatfas.liMai1tlbgIltHm.l ttITI LJm cro (u~ IlJCU. A ilPar£"t. IlIZ..]1Ji . llm1~s o5) ~ Imaltal.riz.a~lan[EI iri~W~ III d'e~&aJ1iJ mas rn.).tiill. S:£lr.ltmp)l:lssiw] para.r#HI.Ei nllt~ii~Q.l1I1(lia~. IEs~iJJl(l1lf 11l!I1ia9«O~ b.rablr]daee:e os·00 ataillJt3S (~L'ii61o magla l'0toonDliItfl IlmUlrl& 'Bi Jra ll!lftuma.S:~ClJnt8DlJ de IJllm 'rrftlo Q.t Escl11!lJUru d~ M [nt£js~Y~~ClcS·. . ~thD8 Wlrm~l~oiS. MiiD~Orta Mei~·arcs ttm f+ 1 (atii lim . de ~pe-~!n.d.conJltDGSmsem nunea ~36t!f~ntOs da Mi!{jlw .JisjDr1I'~lJrdlarrtB' '~linaOi quandllO .q ~ llurTlili!l.aLim IIlf{l p UfO. (ali Lim mb1" mDl:Tl3.!l QU.!1IiS qUiliB ~nj. IJm. c~mjlrar Gen~lld[l~e(Ill Mem~~ ..OmLl..tiS. ~Inas!p. Urn Me. ma.tacl(!:lsj Jt!~f.' ~ (un '1J!l..

rftlIrmlgllc carnlfJl'lru. pJUltlj voo~ eID 1ll1J~dIDtfs1t~. lI~I~BITI ~1. Esta ~bl~l®d~nao ~lIm. uro iii ~~l'I 11!!!lm'ilfil dm. ~l!lllIlmiB [)~l!I~~es ~Ilm'm& I5~AJ Sfi.a) t~ ~~[JS ~~QS: OIlj{5cul~lls e .IDI'J1i1Urtm~~m tJan~OI1a v rJilil~I~~o imp~qu~ Q tsplrlm 1IIi:j murnr.~m cmrfil Meiilbrrai5i EXf:ras sture 1l. tJrl31lJm p~15ach~i.~asl:IiO' hlim~IIJui i31~S pemaf(l qlla.re'Se_a!m.qL.~ J111~j~(:jJ 8iJmeniar IfiS~ i1amiJ aInWh d.Il:l~$D otlll~l"Idhaiai $13m nnl:eh:Br !JOJdI1Si PJJreJa tJm~(ID1petie u:g~truli.s~~~alfjmlt1!Y.lrali9sISffri'llm~a~l!m ~IJS5WlUOi.:!i~ililUlir .~Bi·~M~'S\rui]SD e Ml')~~.'t31ll11 J1lJrm~l. ~~e' 1'tI'1lhumT~iJJ. mas 11'ie5mO ElPMs. Ngll .B:nYlut)!\i ~nD m8smo ~nvHCDu. ac:hM 'mInI PQf~llf dlmEiFls](I"al "p:am levar II seus. TD51JJlan~~em am 'tliJ{l ~B Morto·Vlw nl1l. ~ lI.a. em.11Imi I$ir~Ct~IM IliIilJJr./fJ wna.lllc.qLlBlelo.qila_ :S~a9~ _811 Ili..lBI Illlde:ooss Cl.!jDS:os !aiitfilJ'ifr5'" d(j~~ Sj ma~I~~ QUIaa~e1!m.lm:arS a~~Jmta~oo Alguns I~m Q!CQ5 blpa~r~oomv~~e ~Ul ~5~$San~flh raQI<I gjl.eJmt~ qUI3I.b-mtl hJa l!ilTli rmm CDIiIl~glilEl.-toa ~Id VfJa~j'lilmrn!.nib~' itSln sElja W'lliIJ \Iarwla:gam Ui"i~pa Mo*!f.tm!.· . f':Odlg~ (--2 p~ Mg~Viva f.Rm!/m~a +2. Qi.ul~ ~G~am lr rrll:nlDmils Irlllge QUi Q iillimil !JQt~ pOOi.mtsar POl. Imlr.WI ~.l A16m las ImDllilldJne:Q'rl!'lrm~s.iaJ5'Qtle~culJa~~i..i»IIG~ rn::laj ~ ql.[lla lJ1umkl.rl&ile M quJIi~' pcdem olJm~FA~~ 1~IlUJ ~ to~e Vanl:Rgel'll'J flliJrmal. em \l'lfll dB cldrar). Be~l~mDltrrID3111l'lrJn}Bntelilma DfI1. 5:c!ClIIJ. saO. Contudo!~" ~'~iliI5er aretllios j)Off'lil3!l[aS CDtil:rtJl~ IlU fstQCJJuro clll' Morrol:+V~yoa~ M~~\livlsl n!a.a mmlli:1lTl8VJi1dgf:lrfl 01.m. M100t:au~':wliImbinl '~001 alWJ1~ naJll~APENA5 ~~rriJGl!l.ilill1ptrismD. [1 ~'I 'iOta JJ6rtmu a IJrnn m~3 Guj(Bf.lmliUll. fl'.i'-e liJd:ras.~L e m iid0'5.JlratiIJS IIDrfll m~" ool!lJ1l:ilc.iii -&.eJ!D ci~elide ~riIlW\Gse~.IJ'Od:amr ser.a dehiU-itl rTWn\l1J. wenl-atlJ1l5.m~m@1f'iE !!!Ill ~lJln~s: li~mBltiilrrteSt.~mf1!JITIarQS.\ilI{Qs.ll@ -a~et.- - - - - qup -ujafI"J ffihas de' ~Um~LlS ql1ll~ i'U1rI~. P~f ·1~ ~mrlW!f(lIj'elllj d~.f!Jlnas 1lJ{i~Q.1 r'11f"11!lIUa" c Mml d!lllim!~Des'!l9YlaJi (I v rne! . .!lW maJ5pDilIsroso qua 'slml'Jlu EsquefSlilS e lllm'cls.pre~{'Wnda as&l~'~m rw:ous. Iilm'bWJilq'LIilte5 Que :BlIJgam:aims au dli!\ltll11f1 G~s. na:~prm9 de PDd~I"e. mas ~lslBm WJ"'ar. VCi~e Q~bl fm~fUi.s·sO I~:c:dl:lmrBoopmi~ fflMDS tle VI~a IRrtrls ~!Jm duwso.)Ja~~~afAllualaF'f 1d [It.Jtm deM~~~~de f~l'm~ nDrmi3js extm.bJr.irli$ 6 mlompilWl Pi'll" ~C1de$1ju grilrHla ~hnl1 (WI ~Nl r . IJS13Gaiioonh liles. Vjj~ern UnlL1~~61'lodlil CWJI~~-atM8. Cada IllIn III IlImsc:titll :siB IlatWSfil1BnlJ n!ilSW c.I. Algl. Clonstruto~ ~PI'II~~ 'E: MaJ. FUga ~~m i~~r 11 BSSti dJstan~~~'se'Qulstir.:mfalfiaffllTl em lIfi'I mMetl.-al ml~ PMk!o".l'f1a~a i:arroas m.lum!Jii ~ M~mla.apU~ala 11h~ru:1fJS pot:lem sel" ~ilradIIlOS. !-Ji1Il[lld!i{fti ~~ pefSilnl~PM'I. Mo~Vlvms Hl.b V09ZH ilgum 1illlfl dE! dfri_ rlilnel'trlos QilmnlmraSMa.~~ dertflura buf~. p.N!!JE!m m0ntem preR"s [fe.¥l1tf~ (191lIartlada.J "'leA rriilliillam twalas 01.liiltt (e~m!l~MI~'eIH1Dtles} 1 M1rmw_ul'l]3 rem F4C.'sCm de al.al"~ma l'e~pal'arP\ls ~1J~e.til11! ~!li:ua.{TuI'ar mars GJl. 1IGQI&i !JiU IDLitm:s ltenla' ffi:\mI'ClQ. (lu pBmllS.lma C01sa.I$L1l.'I~ I1I!ffimQs. liDci'l. FaJilI. \I!ntagnm M~o.e 1Mtll"llIm M ~UB". M IljJ!:i. ~\ijt\~: bloilliB.liiW_oo i pmPl!ffirltls·p.i~~~SB~nuli)rr~ G 1J 11m1M 0 ~'V{fl~.~[fl cl:amfJI. a 'mente 'ranu S(!ta.nsentrem imfi-:i'IiIoriIlJJf(j 'h!3Jiltll ~i'inifumel'ft!) Nlan"lbros ElsBtdcDB.. braoes a 11J1IJ1J8!5 GJH~rtrn 00 Ot'i:rl'i1t~Wi MAf.II IS '~1 M~mwt sag'~v. E:ost9m. IlLl c~mi'a. Tn1eilf. um ~1fi'SilJO:I. fli.pre~SilII'"tJ.!as.8 Iil'J11ti~m '1arij~ara ~e$·. mas 1IT1l!).Ii3nlrIlOOaw~aifl' QP~iiW1IM caJtlq$ ~u ~m ~~~II~~rn s:6Ja mal.l~tmfJm. rn+~.jetos ao \'!!rslo nacrt1manlo ell! tum Ms.Sm ~myOoa. Mlnotauroo NUNCJI.s ~l. etll'ffll1.8.i'IUII r].U~'CI)J!ml$ raRlalS ~ua'ITdo m1h1m da mlirte.plWlll.OlJll[ll1o p~l'I>:Ormm !LIma mali! de tllrml:S.[IdicJooaJGQ~rOO~a~a1aQ.JeS 18 tmWI d[}ilP~ntl~~. ""I IJXincaJ -2 ptlntus.JUQifla DOdII1Ili1dfll Htlllm do ~ f. ~hJ[11la:spoO'ern slllllT ~IQII ~. SO{ UllII MI/f1]]F-ViIffl "~MriC:lJ· rJ LIma [le5va.im. ~nd~ 9 p@~lC!~p~ra !lrni[)Ei. iMortoo. se per'om em rJlalrll1!u-s.1 rro:5.Ipenas B3~e~-I(lS.~la'. '=lilli" ~~~.a maatlt O~ b~l'IUs.g'.f~r 1Pi:!:aGIfap.1 qumq.'h. s~r rK5!J~~:1c ':':J~~O com !ill'n DeslljD.call.i Membrill·Exw pillra br~!:Iear.sem usaf nUP1W1Ga~ N!. El1a.da mmo tempD. .le00 fimlilflnruTI crmtril ~(llTm cmbJr.asma.'I.IHfl3S tnl tel!1'ir.a:. FJ.tim.Vo~.:l"Itg amOOl. LJma sM~ alll Ae no iOOs.iS Muml (. e.\I1'ItQs $~:o ftnU11~Sa1o.mq1B CUm p. IEmbcrB! esta s6iJa uma 'V~I1~.l rm~lJl~ 111F5 ~Fl5)..lEr~s Mor:tDS·ViV05apu~a:mil\OaeUJQflnunt..i 9Uperf[tnll. Q1JJ.e5 ntml'3:l$aITl amra~ Oil Va[1t.oaQ8:q~lS ~~ffilS. . IJi minlJ~WJrllS E!lH.sde CIrri!..Il'Jr aiD rtlilJD eu ~16'~go Que Q' IOndo¥d rn ern + 1 duun.m oQlll'OOSB i05Sl3' Llmil VMta{J. um anafJ MOffIJ~Vlvo !laO ~~ QlIilJ~qllmf Mnu s C'U bS!1flfc1LJS ~e.a~~.B IlII'1PiI:i -eoomp~es.ruaM:m d'a cia !mire Dt'!nilJrn ~ara alEiiSIJ 'D 1I.\l'il ~(im f1illl\1nsc~ bfJl~m.C'l1:{:ilI1l110iJ iJ d~can5C) ~I" MBt'l"daro l3 par-. BllJtw ~u8ttM"n' J !JJllm:a!!lB TorJ[j:a os MCifh]s·!Jlv[}S Wm urn l1I1(Ukll~ rotte que os lempal]'~rec.!r. Mortos.s):J3ill·Wrni!ll!! DI~rrl Um dr9tAftcl~ ~mHnaxlll1lJ.t.mires [li'i'Its:rmrer~ liB. i:llrtrl1dll OOGSM dano mUl1!IaI.DE~l!h~l~ ~5!1iilm m ~ ponlGSi.u]'os. CiGnsln.mBllIlB. au vl(Jlar e. M'OrteJ.ijS~mc~~ ikJrij . ~l!ope slh e C!utroo i. A fis~vll~J1rr.clJV1ngarr-oo d~ ilialJam qu EIiii lillaUJiJ.-al1. Errn~.'.lli1l11Jialacafil'lm sscoo e CITul{l:'5l. eB'SM c!!IlSD CfljLJSI\M ~an~ ~~~~r~~I1l~I~. M. .oa. VllmjliiQ 8 Ua. AisJm'.!lIbr[lG'E~$. c~!!I8' ~rnlllroEXh lBl1bdm 1!l8fmtl. '1iR..i!llsmsu~:riO.JfiiCa poo'em.lB~i~.r m'oo~'ce fl' .seis tl~o:e:p~IlI~lpall1l: s.l~ c~ dn1M1. Embom M~DJt~·V1\!OiPIm5Wl1'! plulBrrom ill l'iI. i sam. vllIma rnrid!a sBlatJ![lfinhslJJ!::~lda em ijIJH~ ~ij Re&t~c].

I~ !l[(li ~n.eia.1tn' am 1] !100I!S!I~BGQ dtl SUf"31 TOOOS OS V.~stlmlOOi d.l'tlJs.Jmall1Cii. rftI~II'iQlI!.aS lIDS G3miUl~s da Ayua. Mlilm~Iil'iSaD i~JtD~~lBfl.i!lil:1eao:1U1!11J. 3IrJV~ dB C3~EIe prjha~9m CiID1f~QJtJs..r(JIe:~ um mdutClr dli! ~ijll ~ladimm. Alel11l ~as ItrJlillll~tIruf~5 da 'WGo'$ 0:: q~an~~a~m~ilnlnadlle.. Fi5ra~in o-s. t!}~B.lne urn Vamp1tc e 9U alttuf]$ h~'l~ ~Ol1l1l.S e$'Wo TOdnsus Pa]~lf1os S&.g@.l. 11lirF!a:_n:oS (I'MS 0 tii5~l!Int91 sa ~iSS[1N P~i!dm re~beJll1v.t~IQ.stl_c murt'Ol:Iaro~:rdQS Cflm c~rYtlm..sill'Clu5J~.!am 'liiS}. Sangu~ humJfoIGl u nec:ef:isJnda'm!ljs!}o-vf-ll a(ltimurf1'n~S'sllr6ii o QU ile.am1 0 rol1ad. om (I ullQLtar Camln11o.~~lmElf!te os m8. Pa:lildinD~s d n aill ~rJ_ElI11ITJDii~otr Fo:Otls em nU!n'l1rJm [JtitrIJ Camln'h£L 1T!i11~I~M'1iirmtaapBri~ i':'~al:iJrfl.arLld1Il1!JS" [9 Trog[odlliB panm lrllli~dl~iilS.m(m. ij ~ ErIfIboni kl~ham 11 mesmii ap. (J-LI frrQ:~Ei.'~~oiiI@ mal.f.gnJ~m. 'CIl~Wmllm sao !Slel1ll1l ~e .tul'J'1ba.U. Niao ~SllM11 Pa!ImU lias rnallg nos.doi'POOil1laubar Ul(iIlmllIOO herO!~.subli'l11nlmS.ar Ga:K1i1llc:1ada ou Mem~ria ~all~14i1. -Ele$fCCebJ. AllID'i ~4:J' toque pesliletlto. MOmlai podMi tI&IU um rjlsfil1tre IlliSodo '~afllj '8 ennrrunemool1'll:J. mBI".JirbJ.{'HiLill'itmla s-gUS Ponto!) dBvrdn I]I.i1 jXlttBm gafas:1ru'mUitDdB~ua p~prt'a.omb~tl3'l.'lltldijll'l iiirn1<lQ@S1HJ clarr~Wt ~1lderoso~. J!iI.m qtlolq.:Qi!!I] A maim ll1qu. lllJmQ mafWs siID IlTnflB:das: ~BI~ lAm Vulruuab l[~a.lfr..~u~ !Japl!~d[J~g8'.JmsplllltLtI[) IQue' fiCllIbeu l!nil! do dii.8'titijiUti qUIil p[m. (j1Jl I!TIfraQua 11!Jldad\1~vI~flS: TOI}OSel~rl£j~eI'Idi.ls~m a~~liji qua Sil!tI~I1l. "la1J8iS'COOl08mli3:i.fa me. A!l~eSt MaID· E:lfil~ ~ Melg.JPMs: MOm~ilS eem Bs'tEij!Dd~r custam 5 pi!iIm{Ds".{!.Fdr:.l~ . Em O!irnl i[O ma1fQf!(J.llm~mll~Llalfl&i'OOf1lI1abm~a.lr.rRi[!el!rem 2 pr.J~OOrr\lal!:t al!{I:I:rl ~il~1fT! 'b.: pij!cla~l3redlil1~1 ~ I)PT~!1IllIlDe-!'IlI ~~n~~ioo~ A rJ.HBZ!r t5S"1l '0 lma 'l(e_j! .fJil (ta aJgumil.lrfta! au devUitJr E:spe~jil (~D t.ll~a.f.s.1 ~il IJma 'ra~~ . urn~' umarUJ (IJIJ IlfD.l:a1hil m:.M~mli3i1i'l!m rr1'!rull'lllrablUflaGleCQ!llt.o. Cn~~a sir faro SflClI:lrrtrnT"U1'f] vil!~.aNlrtdi pulJlidade urn Ly!'J1lbi. .:i~ldalos ~ nTleltCellariOcl. cl!:lme'r{J!lm a ~thl rlcri3r iii .IJOS.~ ~.oor c-:ultislas: a ~ef!. IJ\J QUrmtrg U!iHilm TIJIJ:p. t1e~sres~eJ~l.518 ~m de.s. SEtHI aervi.enQLliilnt@ Palac:Ull1)5 SEM PRE fll8m pel ft lJe:tIl. Vsmpl~a (-I:! ~ V~VQ3rVNlmpiws s[Of. Vilfl~l~ p[!!1Bmse liWripi.llmida e 'Ire.~ r.de iilllmB.I~l(::ama~I" '1J. l!T"Il Vrunplra ~~aclsammr I1Uflca p!l)cem compr. [J:uta Qreve(:l!!rlJ(li.hr]~ mu't.lTfl f+1 B. .l~ Infr~vililttl([fflSBl1Ii:tfDfo ~Slletl~r"S) Et.G~ multo d'-m C'BNIBJac D:b~ te]tf!s cis a~o.-1 e I'l'ltOO o:s :o.i rll~Jilhil~wm(lIil[I£[JS.i:l.iJf18 na ~~rda tBmjJDr~rll! O~ t f.s.~:sua Aooj5t~eia) c~mc lJm~ 118j:1l1001'a~a MIU~t sem g3st.iJI' podem Il~r f(JCU!l malQr .rIJ Bill mem!!~ UQl' gllrJnadtJ ~e C:g-res llrfl como jIlJ!. 001~ 'pl'Ilibldlil D1I.contrmst(lgros plJDl\l'lfB f[n~1 tWr.iI· IJ 6'IMI'iI!ool\l.- - --- ----- c:orrtrafr UI!I'1B n~3.tl~'.~~e.8. ~Pi=I%'I:S tli. t:attn aFl5~ M~ f~rrr<I. r.~!lm !ie1ie\1.Q uem !:IS C~digDi de Hama d~ ~Df!e5'tic.M1l!Hesies.pPQr ca{.111bern ~QSitiam 1~~5IbllidadB ~I'f]:liS 'F!~!J 'rl!ifl()tO-!l~ ~ EJare slrua.llr..o~~VM:is.f 1 Pal1w '~B'i/lditi IItlr 1um 0 aId mtQrnc3!1lm. !11Iil:ffndc ~ntre 2.a.m ~rll~o ttOfi"l1 !JkaLFKllliGUiJ .aS ~e5ada.es da Ji:es[:S1411I. Mar.!Jnl[iro5 s"'(Illllm GdrfO ~~IW ex~ollm5 Vllcll~ Dimgl.a. tie IIJm3 M ~IIlfaIe' q.~" qu. liJ:.a railrJfrlM'tiJl~ Pro". Er.IJ 'frog sO pD~an. l1i1ibi IItlll.d as !:IQ~'8'!I1f~ 1~liIPzn'ert'l:e.'OQFrul ~ern~1ll5~rtlD Itm do rpunl1D cOl1he~l(lo. ~m ilpat1iliS [I d~f.GIlFi1Clfj~ciftc pilO:arn'usaF m~~I2I.i~0\I1:lDITN.aKlfJderm H~T~ls El'da de:BliJa.tl!J mlil a m:ats !lie 11 oOm.ssar por:~um"rl(is (ilL! ~I~ IJIBlsdinp [11ii! ~~ 13l(!5iBruesb'1Jr~D 1_ polsBlQ:lIl'IS tam or<elhas.S vas. ntlQta 9 a1lllBQ magioos. au 81h n1~ 11001. d en~rmIliS. eJlrulflaS.€Om~dll armiS) armadw-ase oportunl~a· des dil c~mll.t]'lU£i1~i ~ilr..d8$.fi.fJtOOD!! oS·'MI)~· \:amJ£lI:IS B 1mlRd!]s ICQm ~eBICImling.t1ar log.a'J'S. JJoW~ ~(t. 158:80~lnt. an 813•.uer lt1mT11~ ~rl'CI...sma Ogre PM! JM:~r ~art41de-u m SLlr~ll1do atrav~ Gil maldl~Oas 1l't!I1IaTn~na9a.do fmj'1hi8'~I1E1 :P'Ooom'sw .!fgfl [) ~i.atol. ~l[jiinlclCIJ so1r61i1l~8]ftD au i JlJ]!tU. III tB~e~s. Trogs. tlPD.ilfl!'ijlrtD ~mQra!ilD.a.A c~trJLlflai"CW"~d stir.n~' I l1lfiS.l ~n1jnuar ~~l1ido. A ~~~rfn'il ~ I~U.a ~a. (l11iCG6:rn{!lm ~lttil:Ue5 Tooas iJS.m-ngal d!lsrfl9Wll'\u mane e~sml·humal'ia$ mfis (!l~prl}~da!lQil:j. '5Ias.miil~ '8~.lnliola~.mws.raqL1~rq.f~"Ii!jS'i.s.At-1 t~~lrnl) ~eF6 QA5J.l3rdij.!rome Dgra5 i $I'D lhuml'l1'16ices :Uhmarr1lloij~Ii'Ilrtm~VV.1'L:a. a.·OJeIi· ~~~hfm :s~rp.'SWlS malar e'~~~OrarS~f)lS nvmlllncs e 5''fflIII'''''lIrnilflc!S~ 'Elitl~'alta e. 'liJwm ern cavem lIiSe ~mte18ITlIJ$.) ~lJtloo·OSdl~5.6b~:r ns b~!1BfJcl'Oa.Os: II \too dOl ~nHI113Il1DlaUluJtJlr£ls.a~. a c.as.l14iil pmtlca.sl.do. ilrtmnallDe QU c~~Ao cia animals . ettl e~ G~~iiRdemuderu SEtU COifl~~~IT!:lYd1l 11'1 ~eI'(.•. alt1Jra Tambdm Glj]n~eGldtO:s ..J. U IfilQ"uazas.IIe1s n1eSnlD IIlru:1)O ~e:i1\19l1Tumlf.(j 11I1~lto'raell.POIJ"II6.Or I tim ~~DB 05 p(f~tos Ogres :~~m f1-~iR +'3. porErll'fi ilf~ ar ma:.ll!lIi {1MTm.~ei_!ile ~~'D I 'PriW.o.mbam ID.~ m-umo asairn nUrKi V 'OaniO S:ofnsS'eJ1il rolJ~~.lGtllo.s3n:g1J~1~O. ~(lnlu~a&) !ilQm mUJl~ dJIIc_UlJ .O-!J I~rdfl e ma. Arce LJu.e cnrtaJlilml~.'IUlmi riEil 'IiOmia! para sua R8S~Lln~av. Eleiilperdem 1 P"pw d~ V1t1illi'lllir tumo at~ viral i»d'er ~gS tif.i~r:ErtE1"m Par lad!l:!~eSiiP.P. a uma:.BI~ o 1l1:lrte:s ~iiJ ~QrpQ.c. CarJdJ ~mJ)~rll~ on[cil: cem 1J1:l13 ootJ1iblna~3tl~MP V ce .a ca1J~ Id~l'iiJ~illJTI!la '1J'~mlllsilTUln. 1[3 pgAt.lalilillt!lll'l '3C'rrem11lSirl'eltas dl! Mnnstruoso BwPll':a. M~fi~fUll~ Il r~cu!l..51~:Q(H'Ii~[f!.llJ.~ ~mJJI1B+·1tJ1I 'ro~DS!:is: seUli w.brut~~~" ~t~mJJ'BlBs.tfElS IDI! m IIMa.ad~.J Ma:gla.f tm RBS"!shm~!a. podBfn &Bf de arrtl am rr.tQ!lGS. S~!~ 'c:oma r-w.rroorastlJj Inumum.e l~llIte.'~ula~1l~llfnimtliU l~eala{lBhonra Ell1Jstl"Qtt cIJlfZ(ls.pos: 2.)lJ~n1l!f8rfl)$.l.~~0 ra!i..!laO"'-S com Gfe'rltalo m u ILaS ~as QU'M~Q~Ol1-Seg1Jem llcU!mr "~es "1Xl~lJrlf!las ~o~em .ae:raur ~ilJtad~ iJl1i!oiji JBqu['R~~m M.

a~ ~()(n:mr em nGvS~. um !tal1!lr~ML.~!tlU~al1ti.lrta ~II.arrmnuman:~: tIlTIMmllf pr'e~ISiJrI1B\t1!l Far lim tlrg'~o hum line Y~O El frl3&cWI l.Lfint~s.rm:a ell!!llti'n Uljlita.'IlC81Op:e[O .~~n· 1 .tl mullD paJBCkLll~~JJtlm £5o\/!lflOOs ~ 9.1. me'S.!ldam~'taze r l1ass. -2 ~rJl'I'tlllS ~s:IF.a Vam1l1ro 2d nWle5 am ~tifi'wmb iI ou .sma ~grm~ qua • VUlrmJd1l1!fIttD: A[us I~.ji.sto sm pIiU'1bl:s.Dli:iIldidlll( ~ .nalll ~~$1ruf~p.~:m Germmll. rAI~mdfsso. ~~lfla~.jdl~~ru:llJs.).mJl1o.~jlQQas 5e ernJ1'l.l!m co:itUfI'Iam OOOftr POf I'liWoo ~lm'Ill~rkJS.90S S4Lcnotes1 (J:tI m.. 4 pDnt~l~~ vamilfrojlode s.lnTI. (Ft P~FlJ~m i . rn~rnr ilJJljbiliS ll~r 1f\I"I~IOClI~a'. ~. e' GPB~10 ~D . • Forrra !\lIem 'Iivas·(+'Ii ~!!~Iol ~!:all).s.e~ !i1liJn lima i~~ia ~ SiI • M . f ~Il~ :s1Jlls1~rUf!l8~i1ite ~~t[JItii~! • imlRlal (+11 P lJ I1IDJ~ qIU.Q.c:Q! da me.'~ ~ij'jmltQt.3® (m8!S IiJWl'Illlm ~(Jda SIll m-ent>B.a l]epi.s mmb~m '~ Ill~ k!lidg apl3!"oiI!.s dUflfntl[t tI dta e (it~ar a U(iUe.!JfIlols~t). Jrt.dim1-a~arimas .1 p~nroJ': I) dlst. 1 PVp0f"tump [ e JHiiHtDal .!alt! [~ qllf! mil. f!li:l:gln e .i!looiM! magfCills. I d~tl&pe rndo p-On:.lIr.\f1~r\J8l.~1T~ilSiDII~1g'o~ID).eeles salmTI u1irnllldUlflrde H-~ Etfflt8:slas paraQan~8ra rnl!!tJ~1j'i$'na 8sJlUI¥'Bt (:rnlm&es.) l:u:n~~mp\nt ieI:IUIora e.V~1 u. n\El ~Mtl~:dt\ot[)mf.mi~ 'rla~i't!trU'S! r PD~ Cflrnpt.oom r~cab1:iJill ss ili!f!UUcjcs nlJff!l:l!ls da Vafltll~iml.~InltiQii$ p1!ltaf.pm.l1ul~~S Q Ilunca p.1J8rsormgem ajJ~1l5for~ ~ ~alu'17i5 tm~. Mil iJ\IJslm aiguFis G01'FI !lfii~E'D. lOl.Pm' Ui:jI 'O~:SbJ !lh~r 1:IL.m.~~I1!iiI:a.SitlueletlJs . A~aIBra~ll ~aD)oirem ~SS~5 f8'iUr~tie&.VJ\Ilmdil IiIHInau'li aSCDl1GSf18m ecrvl.ij~ ~~I~~uua eenl:a)..~(l11l!eem iJiitl..1}Bf.a..\utll~~ ADG~ r1o~ 01] 'mOftB{lU.e sem ElB.iligum (lulfDlugillr • InY~~I'!e:l. [Jill clpa:lIS de I'JiEIrilll'lII1HtISl'1r(l~ 1I!J. Mr~PnIdl1 p!lm bllOOo} QUiI'ldu S(]1iG ill ~Lh'i&h~~atIlDi am Aguil rmlL'!~mD .~ ~tl(!Q'S~s dlas. EleIO'l:al11!lJjlli'l'Cl t:fS. AJJ. ftnlfQulhoofi ern ~qlJla IOOr!J"etll.8JTIS( d~ 1iDFn:JiIIanl~s~~gl1!rica.arpor SQr&'S tlu~~!i.1~dooJ8m oor:lerl~~OO1liJo. PdFD.. EI1lS p(lrlem ln~ccl:ldOIl. p:{lda S~J ~kllJt.NasSaJ'r.. lCiOO!lJ:< il:'Cf.am.8 ILl Iw~ da ~ilia: IrnII t.lumhls j}Ill1li:m 1J\1I(e~rM r:tnatnn'liI:S <£isro~l~iJS . Radar} S!aG~ln~D as d6'mals I1lC~!i ~arcJ ~ VJ[ff[fafd8m. mraC!l.[KIr Irrd~s1Jjil!S CrlmJl1l'as •• . ~GlD que D Cu. li!om 1(1{1(lI.ueuilFii!bcJrJ nallgl05(1 JIW'I1loam n~ ~ilm~lro (D mu~frlOefdtlll I~ ~l!!milrQ Vamplrmos~2 iJl'OnlOI)~ o cllotic d£' aJh~< [J m.-glgilJl1e {ro.da5-c. milS 1:amb~mn.MjlfI~tru- repul$l¥a I [lao Il6iIS oormaJ ~!hm rtlSSD.!ij.Ui! (18< 311118:oonla .IHlrtamoomQ'!al ~llfmlD~ IlrBil. "..es:tB'Wim~ r-~~---~-------~""""''---==~----' Iill!!r ~a~S3t IIXIr um t1u1'!'l0l10 10: ccml!J 06. ~1l"Iil. • Fe 1lm~1 dB 'Ni'lDI (. lJ.QSln1agrC:i1~.n'~h~la ~B (vl~~~ 11N)t~OIl9).8 mallJrla erm~f!~U9 itll!)8f'ius. isst:! nem ~5til1lJm. tl!iQ ~tJi' OO~ !:helro fQrtm· aQamanc~ ~oo~ilfl.Il'Ita!) ~l!Idi:!'alil~r fii~ 1!I~1 mOig~.e ~m < 1 dlit~iI~ull!.fD maJ~HJUI m~iics r1tJm'li1l.~nil(JfImI Gu. .[J~~ Parif.llfe 8~o.sarn .!~ !} ~uJtc p~ Sar ym lJampJl1 brilll~r1". • T8IBpaIhi ~1 PDuTD)~.~or 1J18. ern col'"fJ.llll.ra m_ ~mllrilm ZlIl'111bi~l1~tltem ijuarSQller Tmonli1la:dEs filii mlnarnll!IIdaoosespwa15" meta aqu:ei!ll500rnlJIlFi a 100m.112. mii MKll1DsVI~g$.~ vanWl'l~m pcJrdm p:iI ril V iIfI1p i n:J~.1!libi. D.lilui1!J.Un. ): n ~amplm:snm~re usa. tmC8S'QLlBi el~.]ljlllr'QII~nEliliirDtatJG ~.A'.sO~lu.etQ.m..~a'1I:l~f'l'oiallIe~\'J(ar pm~ hLlman~~ \liIJ~ lmas j:lrJcI~..aVIlI1UIiS H~..Im bIS$Q1ram ~slijki~QS llQf1f1ar. ma:ttr!'lilll~m l1I~a oaamGttf atacaoo (Bleta enm rr1i1gIa e It. llIBIlIlBd'e.Cllrno {Ii .mo'tafll de Stm AIJ!ladUIiJ..0 V'Ilmpiro ~'~lmnsrOnffllrcm lob~.a~mnM 'I' Vu qlJiltq.. droSM ti9S'8r.< Tm~~m caMsldsrados MontlS~VIYos Z~rnhrlii~.l rl'ifflOf etas prl~~m m n~r(fSC'mar 1It1·PitCOtfj~ 65 s'IlgulrktM Ipilililre!i e fl'aiqliiJms.

.

Cj! S~_ ~[idl3~.t 0[00.~m.ra rettar IJmaPertfill-.Uru!la sentlD II pnncfpm. Ern cm$S S~lSfeee.f.PGritl3!li I*wp~nal~~n$hum 1lI~ I"S'Ql!lag~nr1 rtliJlJ::lSi1Il las.upodef lijr~P:iir.IEmbDra sii!li!llllnla ~mPllllatfi Gombalm t.icklrua~e. ac~o que ~. ns toma Wl. podanm armIlMr al'i3 O!. lb1s ['SIJ~~Ia[fZa~J!es.UaL!lmS rt'1JI~.ltlJl~BS 1j1l-'i1I.ii-'famtil. n{[u..cir. fml(JtC!llrC'~ni(Jlogrtmrfa. ~um d.. q~e tl ~ar'"wCI:nllgll'm NOfiffla. 'me'!hDffillli'lldiil~M dD mund'i]I.c1na. e~a~ Mm ere~os'ilbre as !].s.llSlque.t. !Jim reste fill S~ I:'PWW p~r I'dIlJllila5.~a c ul TIJ[JCs~br~ (I]ij!ljir.l.t!~BmleD~~arltagen5. R!lImm. 'prll~dl.!nclas satJ ~artIe dilS6e rBIJlIsl1io" E lilerdid9 !lIiJ~ em IIJI11mvaG! am ·0 ll1Jtor CoiliuB I Tall!.~la tntafJil (2 "IJI!IIQS~..i'e:Jap8MS Un) a em QitTraS~b11IdLl~Q5 IMWi Ll!b!r ~". m~:!»&T.r1t13s. Se :~ul~ftU:SllbrnYJdo.!Ki.riltami3~IJ! ESMli 'rom ~B kImta.mdHs P 'fta e:s~r diBlwdo ~:ii V'Bnta.UtaPIll~E! e:~D!lMr I.Q rnEJsll{llilom. Nlo Te d Perle .J 1I1Inllilr !ado. o~smr. ~Q_m !Jar t1iJl~Mbutda.r:a. ~~s G.Bes: ilotJer1tlm$.am tlB nBfi~um tes.aim~n.aUilf!Q.. mmllna dr. (·lllmmm~.~m ($Implrl$l nao (lJllcls.S Pet:lC~as .s: hTuI is.J.lJoo.~l!1.m'fli1r~DpOr' & C[Jl'Ilc1eli~[lcas. ~.taqu~! d'e ~ ~'dFJ PalMi!.x1gkumIJl. Sem els.Im (H'1ic1l" ftllum.ol1lJwMrQAl!M!!i:e]'W·S. N. .grr~tI ~ii\ (um mals I1mC~.1ll1S1ru~r •• ~:I14tt:p.•).mdll ICOm!Hfn !7rl3l!1'~lIef g~:j]:~roI CIIntrlo . 11111 r ~ nh1m1~~d"ll ~aQU'alasrea.permllinlQ 11yrn p~ISO· i\llgim~.:fJnbtJa.~tJ. DIDi. ellc OI'ltlW abrlgD olllntro a An &n1.'laNN 'ViO~.raMmaMitJP8~IlID ~ ou~~ esclDOle plil5~lJjrP8{fcles. Me) IC[OOtila.e~aS l!lIu~slr.nlilata :medl- :11&1' um ~OiIDIf: RPG liln~rlcD. nuilJl:l. ~I 1 • _rFl1ter lti~t1a~lli!!l!'il ala.m prQgmm:adQr "* d~. blhez! I 0 M~ 1lD~t!: e.1li ~E lJ~nld~ di Uma .5.ti!td'Om&.rIQOO~llJifllll firm slm N'Aa pcd'Mi usaf IlB lll!llm!l!'eantle.!JntJJl!It-qiJerC'lalto ~or~e' t ~f(fn.. ~e ~ooJljo com tJj dlf. Mestrn 'lliJ~B' I.tlooeJapaM Self ~~sol!l.1 A.s: Ipnmqr. 0111nlJirilliS: rUgD~:e-s fora da. Ttl1il<SJI. ~!i. rN~ ~O.qms nJDpr(lCI$Bm de'Clllltms1ab[lt:dil~oo-mi5~ em I ~il1t1)S qlfn~i.[Jlfll~s):mtlIi mills l1ul! afMIlsta ~rJ r mwW5 CQllhooilltll..lva i &~Jsa ra~11 CCflbJrlo."'II.JUrma ilI1rai91 ~a~rJgrmlaa~ '1!I11~~lllltlr. S. m.i1M .bUltla~e~JJ ~fh11JlJ ccnhilDllflonro -SI em::il.rr!' 00 nl1e~ITM~~s comp~tiils acbre 'M!q uln~s . Compl'W' ~:ma' Par1'c~ c(tm~eta wm gffi(1t1~·b~I'I~Oi'fJ$h ~ t'IDlllbfm ~lo~lI1~ [lfefl~IQ~ fode ~'mrqLle 'f{O~1 ~O m . ~r'B lDulIlOs:' amli]u$ aV~timJsdl:l'tf~G "hera.IfII.e H~blndtlde-~1!~1lI I~r culm ~ar." GIIu'seili.[Dilfll rraJar rO"A~ a1 H'ab1lidati-a -3.Js 1~lJstiir:a mU)nl)s IIi] niDS'l.am.DSm!Jla!lml. oo!. l:iDmpl1l!4 f'irf~I'a C~t~tlaIII !fad t~ iiliJuBm .lmap~:n_ti~ula~.s~ flat! willa U PenUia ner:essarttiJ.oalls qiJa'I~ E. ~m~l!i.. l!Il'esJe lItlivali A ~nrneJrne mills 5Im~I''b1s cn!Tip~ar a p. Iltv. rnCtlrDr 'rlu~. J)oc ".t8 SQ:m a Pf1rd~..~rnp008 !xm~r.C'l1'lSt}l}1hll'u MlQl.(como abrtgar:-st m. '~or 1 ptmtp~ ~~~~ pDldn peu.sBIYa. E5!ad ~ {)p!j[o!rmu&r. FJ!'Bd RlcMlds.s elida IOfll5.t1a ref)fetefiJIa umQrupD (la' ~~Il~clmerrr.l:ta em &Jali] 1If1ffiD'S Lim ImtrSr [:. e ~Mf ~s P!J~lcliI!l ~(ittfl.a~aPr~.s0 d~.HlfSU!la9'm ~~deserum grailIl dt! O@IfIjW. ails em~rtcr~-sOOrelfmiS 1H:C Ie: mOOl1 ~gurna5~le m:bi! sabe fazer ailtm dBi Mar.ar _trf:5 Up~rrla'm. N'e-n'l'1tJmfll P!nol~ '1. c:onhIdII. li:l~llma~ QI!I8fI1 .aPmicta.nlcQ.~rLi1 praUnamlfflHt ~u.lsdlli!DnM~tJInlmr~o. a!l~ qua Noa que is.r:~rn ~ . ~LI .rnef r. fan~iaAnimals ~F. mfSa"flQ. !it:~rfl]'. .-BS~Dlj'll1as ~1'i= Nlo cili'!m ~eFtence(to!!!8iS~ ffmsmiJ Pfi1~a Vl. mas crnlo. ptJr 2 ~lJnrns tam'fi1B FiJtHliS:flj~~'llgan:!i Glilm l! Piiltcla ild$~u<rrAt ~llllilQlr uFfJa FtiJlcla completa ~Qde !fOr c.untrouma chu1JB-da mile. &lbmVNIncf8l. pn:!~1'R~UB .um parsorl~.uillil EspBt. vO.lees. M'IIqulnas"Mm:U.iJqljif mjqu!rm.':11D'1J Que. ft1ed.f1~]Ja1:13 r~e8fli b!. ~roWn IJU1i3 TBrt.'~ll.~DSSU· nlDlIMIm·IJ.l hil~mli!lde ~ara UIT! PI1W~ag{lm. illIBtel~o 114 r·azf_~ um ta&m fre T1al)llldade+ 1. A~. S~ ~-o.· .mJ(lii Nlflia IllJl1atElli'c TIjrIJ. ~l!IilJItU:e.rma.1as!.!irr1flPl1utlIJC9 111m1ll'lUiSii joaar d'Qtl. hlslJrfas d13 htlrmf.IaJI'l!3Qii!J'. qli~!l[gnlliaa •• • j E!I'hE ~ElIJ~~to a1s.-!lceIlR OO[l11a arlW iDlIe. ijCl~~ lem duas alter . ?oItanl~.51I[SClll8tW~stICBS.1. urn msUJ de llm1am MUITA cllfl3rti1~a•. M(jg~llj.~~ 15~l:il~1N ~ 0 P'fflWn lima PiIQu~r1E1ama dB Pelicla • . ~ilt811¥85. M:a:~IJ. nJ FI~hII'd. Q'PUSQaqe.llI!Iti.lan[aila e 8L1plJ'-inm11s Iisth In1l1ias de will.. pUotar.podEll de' ~!ll11tJ~le:e d. dB'I-I's. tDtf@"as i:llJSII1lrnl~:" • ~lJrrn.oohiS 1~llIrram~. i'fUl1f1flan nas.T11S u.~1 ..~ eeJv•• fib pOOl ~s. Crtnm~ to.]UManIQlila~b. pl[Dn.-.El1wez dB ICl1fillprollJa Pedcflll QQm~tBlai vo~~. Van. !Emr lI'gLiliS CIDI.s a-r:rI1BI~ !PttJUla Ent~tI.n mlin~.3 d.grUls.]l!I~oS:8.alS do pE!rro!lBll!m1.. ~t.jJfB£:i~[J .aruw um ~1l(]W. ilI1lro.m~~cad'8G . tIol'fO. iII!.mrmliGfli SI:l.u e q.~a .b~!li~flCIEi. cu ap.. medl!:!J5.mll.ploos rumlm montimS IOU 1~lfJf08Smats ~lItM.At! f~l'if~ilS:dp 131'l~11E1~ lIm1!lpll' (In:e~IiI~de V'~~til\lfim.armlJlias Pe~~r3.i!I~iUuftll~ no\a!i~tu.~UWJa P t.a:F.llIl~ fD. 'UpO!l3S~. dir:mle. !:lQmeta.os.flC p.s~.uI ~ ~Illlllllivju.31.· tos ligado. tlmMm e .! (10m· QUns.f!ITl dI! ~JXll!J!itmJ:rIIlQu(:tis p. li1!1'Manttrlr. AS m EspaciaJiall . mu III Jl'. M~~"lcil1& t!fI AA~TmSS.!.ltterliG'ti'ea mai1£l aEle-qlJ iuta ~ eem blllinlJS OLll'tEldu· oru~Fl.ar9Ll:iI PBlfc!n p1H'lls~.ars oorntD 'i:tt!e oompmt IiI P.lcmi1StiOiE q[jS0 MI1~ a~Dlhar~.MI ~ld~dM OB C. Pnra n coomr EdMlilm 1Il~..lJI:IU 1 'Ptl!'l~CI~ 'Hl~m'Smn. de corms S.~~gspn®tn ~r mo1.mas vooa campanba Du6a t.

.2 fJCnklii. !ieIn ll1atrnJJH1o. 6 ~ff~!iJi·dU~ (jU Il[tIilaPii1~~~~ {liIBS!D1J Wm~(}: Ra~nQ daru..a_cl-5!'lbf.Rtanla :Slatl:!lleiimmJtfi~I'!vil:Br . d F'ooogmI1A: ljI!!iIcn~e1i[:'3l'totQ$ prof:lssllll!lTIlls'!li 1001:1 rdtdrJo.sJ~el'ClubB qua sa vJ.mt ai'ifm~ls I~OM~$1I~ ~MJ.~ ~ . Ij!tld ler~ TOI]~S as e$€l.S1MuJlcaI5.U .S.3.0 aJiI:. "0".mes 'P'erceba iijUd!J''Wllifi..·vul preo1sar .lqJiJ~:sI!Tlj1l!9'S.l Il. MO IS~ 81llMrlntlo.. m·. Em tBmrlJ~ffQ i~gD.:U ma E~~lS'CleHlin(a{l' pl1ld!ll a Anln'lB'is VQCill lJil'tmrrulld. Il'lsl'ru . roma"U>fI\II..eJrl1lC~ laDI1Dr e'Sp~rta alJ para sfltJmlver... f1:alJadlss:o WIlU rJs. B t:lm'b~muma Ilaw tia Es~~iElr[jra~j)a$ f!C55ivll.oddlg1taVBO. . U&rrA DE PEPIlrc. "t'u 'l!:ilIgemi9.perl~losQ:s.n "r~"''' .Pf. R(ldl!~o.liar. PCli:'Ie .I(:e .flBf!8:.-e .sI~!m~.. 1e-{1~o~ c~rta~ a baralho OiJmD se f~s:se 11!~lC~.rmlrmge~~s. ~ ~ .Bnlil.!!imt.pe~G.u~e:r.'Arlrr~J'UIiI~~~.!'" ant'b!I'. ilCiil!iiJ 8. P81i~JiI.\i·p-JhI=em ~~~~)i Em mUlUlils ~!j[Jl:Jtsiia. ' II Perfc'.a~ll11Ellsi.. 'I.i. VIJ~~ vera (3.~l'Klla.n!!t[:jJ tlllmbBm mer1~os.ndl.orn .ulT1ll"t a ParfEila.tuW.~ !Jrn msIe liIeFl~nlll~~a~ -2.-s. tlJm~ alef.scI $abB ~~ (l~p!M d~ OIr1ia3. . plmllS:~FraQens 'Mcntlrl~: vQa::a s:abemOrlrnr C'av~IQs.i11mel!S. a: OUlrtmllpll!I1t de animals'.:Qtem s~llsfi}IU~au~talon~o par.3b.VgC..la pjt. . 1-1""''' <N. s-r.ClmlS B'~az.talllillOt'i~<!i pr[rrr1elrDS . Arts Vot.mB~ Pf~I~ cll!mn Medlell'1l.e'lDmb~mr.: vOce saCe ~RnhlZlrtln!il.cJ: &inn fiI'l{iglal~u BInflutiteiam iI ~ em CTfme.:l:.fo!i! fOOb'iUltli'll'lo..~mbfmda v. caVa!~JIi lmifllaf 'a ale Ciamar urn enlm:31 Ml~i~iCm .a~RiO 500 lRJInanl!:rnlD: \'Qe~ s~1lEilrel. j1111fru'"s... Funcl Vela-rlha.~fif11prl3ta iJ ccr. Isla Pe.!Se C3IJ1rel@s lltJltameqj'!II.llil"fm"'~"1 PB9Mfitlsmcad:as.ar.tr ~ IrtlrgJas em BnttJlillls. .rnJa: wc4 IlD~~ ~anrllia~fI~iII!. il3gUll 1~~lk:~PJ~ :&obre ~. !j'[IC~' sal.F n'l~slcals-d! I. IfiMBUa8...mIFffillls. 1TIil. ~braG de al1:oratlI1lJll:S IJtJJ~!J5.enllmEl!1\'Q5.lmiiU't.1elDGar 'PBrmU~Se elJlllJlIJn1~:aF~ om Gi!s:. MlldlcJn.. fti\laliU j'Ohl.ldrlos Ilpl:!s. urn Fol$ttiG:!9tfl:' ". "acm.. ~I.~r~a'fm:Qb IluqluC: ~(]Ce Ji1lJrt'I a1llF.(m:asS~ ~'a:sela[Elf um anfmaJ 'tralrlmda. \6 \leitlrnnarta eatI~ emPonlm'aI. V~~ p'a~B'taler 'Irul:lues CIIm ~ rLllS ~bJWls.tla..til:il fl]llila~atle c~darCl9canfruJsts!.fJ. ((l~mo C CantD daSa~a:). vttet5iiDEI' a:lim~l'Itilrs "'JJj~ar~Bc ar1tl11sjs. far~n8rofl~<1-~m ~BI'IDmI~em guEis. m:!l:sapeniB para anlmali..~ salJe d'U[lIIIl. gilm e*CElT._ . Urn ~lrs{l(1JEl~mm !l. ~1iI\S~n~e 1II~il!r 1j]~'lnlJrnBI1W:5mwrcal:~t fJSi:a ~uma~ienc. ~ IDlIJ'!'II~. PCld"~Mm ~mBbitr!'lEl um ~rlh'~~1t:a d()em~.lOO pro1lss1cnwIl .

tfl~ljFl~. eflecna. 0 ~t~l&a mfi!il.. t~I1J~ 0~\)atra para. Cllutl5!'i P"glbldlil~: !.1arosUlOrn~"1~~oom:d(lS MN~ealoDla: VlJct sahEl pllivn 0 c:_tlmm IlDS dlas ou pg''lJI~li1'. tambem III "'" !!.i!~lJt'ltfiiID.nda ~~{ iilSjIDn~Ililrme:m cll!ni'ttiJIB~BittjITlBrci~S.l. F.inldlld~. ~Il}lIli1"talaiMJIlI. ~liIl . 'Ol1!illllHtill DMlqi1 DEI~ .k'B!ElmsmII. ~em. Lltamtura.enetle3. l3. O'IJ I ACfllb~la:: ~otB..aMireG I'IItiII4t abri!.voi1a ~ ~. damOn1t1s .}IlO em SiU Pod~ ~1Ifo~o.b~...C{mthB.ar IIW'IPiEJla:SBOOhSm·· Ip~. mas usa ~ma'C.Jhl..n e .:COh!l[Cfil &ll~ rGQRli.r JggjU!:iJnt~ (t~nhBtlrml. m~s.QI~. 'su~lr8m p. ~ooea Llrn cl1ITadr. IJialcg\il •. J l'Brra Qua~~Ir ~~ fE!1T~5 m:llrinlll:lJ lifE! IClJrrtt1a1a.a£.GI!S. Io'lllid ItlJIuJlnns. a'a~eBIDIT~I~ A'!'queliitil: '~~e ~ us"armr. AteD~iljlr.er. arromaa~l:lrllU nuu" " 'aiHl d~~rmlnosci..T:ia.iTni.. ~mr! f'ln\1Jta. da salla' ~clilnMer.1\ ~ 00 g~ \}e ~e&'S~~ ern Oulns ES1P!clalliZa~I~&:AnblllDI~gt~.e abrlr Gri~Dpna~ .-ue. tDmdll.jliru'~ Irdlmllfl~~ I 1J1IJ1 I 0 Ub13.me:dJ(.lls ..:as~rn VilZ de carJ'!.mo.m.~r Il !:!)mf. . ~dat.. ilrli~ esar a~uIpam!fJ1Hi~e mel1lulho. Oencla sobr~ ef!:l'I~~5ern ~llCfl 16 I!m ~~n!tT:sla.streJ1I.rSiOO.1Hi§ii~as" {I Maillulhu. "W1lfI.•• Siib~ fazW' mapu e reeool1eCI!WrUfjif'leS tIkI~n~ ¥[)I..arilimuntanhas.~a!ii!lel!lW-lib.-. moe em-l.c'rJmestl'ieFs1 ~Me{1I).:~ 'Elal.ar~~tr pllQLlen. .Illld c!1Il'lhEicIl (.oa.i!im!.lo:rt:1e VnlliD urn dElta.s~s. barolll~ ~ bilJ'ti~S."O:1'1MS..l(ls d Em1l~'iJ PtJOP' vo~aS'.mcq!\l: Ilocr! S. Blclcyll' \lDoo:sane-lUdf). _l{!rreS'lrG". ~-B ~rn'\l. s:o~ril!'~13I1tB 3 !11mBfs.".!1ll13m~ntQ tJe IIm.fiUe:rI1 ~-erHet98. M I3t. Af~lIeolt!~~(ijr 3Mstl~.e.1~ ~Q~a 'Bi~ij se ~'S:ell!\(je:~'!il. Mj.. I!cologlBI.s. Bali! 1WtJ11tr.r.a 9a~8rSi3".l!nmaas mllJs O~ClmJ'.iil~O AW!JnILrnIa! ~(!lCI (J\lNhli.a. :Sll'l~ Il w~r .I:nats.. S2B "ad ~rete.a\l3smm pja:. OOt~ !i~~fntaa" oob~ Q9. wrllliJQ~ ~i3 Goflil~a~~!I:D iSrnJ1(J l:":firra'5. Cm'tll.i.iV~[j paJ~[ge'. 'I!ta~!li. S~~e prlRtICl3fViIlm~l[ptFflde eSptlrlils.1]cl sa~I1'~~ilIr f! d~ci'~LIf ellsagel\S m .ld'e para alJ.mglS" 'R~s". Ifl{.: IjIQCQI labEl p!lotrn 1l.eniJDlaG.. l:iij tl'lltl' frlam:J".{lotru1il:.. vot:e . ~ls sac.!ir. EaF.5.c. I._s ~ 3HrJ31n I)... Crtm VflC~ Ul1'lladr~6.r ~i!J1elraB: saba seg!Jfr pl!sl.~zer mllFJbiJt'1sma~.c~Rt I) GIlnO &era.i~ gsral_ II'I[lJI. ~e ~'tIj. OJ! a Ml\n~IJrat kralepd~. ~ElW'tee !lUnas Ilbj$ls o~"'ltilr a prlf:Jlrts Iflpar-anc[a.sabar £~~stI:a RlHicki Uta ~i~nwe~.mretc~ Cflm oU"l:l1lJ-a'Ss.~I{lslva.~n~ DlsIBJCO: \rool nbG ~I p. dill ~l}tE!CimD. a~ua:lHi3 . SIIIi'gMnfll\\I'¢i ~~. il${l. mLH'(I!loll1D~. iU'IIdi.st1iJl1ill dahtlm.~e a mQ-rttl!l: tltJTfl8l1ii '9'. ~ Arrarnb'm!~ 1'1 !J.IISl!!Ide 1aJimar IirjlRdll~~.ii\rnperSM8{1ens loailllICl(!S" ~ sal:reC::DIls>ll1.~~'Cartil~ ~{jCU~ ~ IS tambem rBC()nha'- W~K~!i"lal~nc~G~5J " ~'IIIi1i1!.rsobrs CDnUs. ~Sl cursta D II~fIlJ~ d]~flClii JrJ(ltDS..fJb1S rni ~atnll!Elro.nelss. "'Qd sat-~ ii(5(i.~&e.. hmUoQiltlJ3Jns B a~~~.5.a~eba~e. '.1Jm::GsabEl tome! 1or~ar ~mb.tlA~1'lell'l'loomI1J.llr mapoo'Ostelares.sr.UiI~'III hr1ura: woo crmMigue N.iltc Cliarc(i~ia~.11~no a !lem sal" .'t- EijlliPcti!lJ. . J~a'hf.Ollh-la. d~a pn:iv~oond'o GilT Pi hUtlll om. GulIni~i.Bte.Uafan: vo~ SBbi . I l.1~a~111111 mste de HaMld. . a~fJ~l!:m clln~a:clmenll:ls d~fflr111l~!tl~ilIia.l~ ~.tgtl't~rillh.

VIJTCilIllJ'9 ta1r!lplJl1id!lllm~ e SabD iljreri!'.t.OmI1i~n~adeallmi: ® lillillJlli.as:~'i~ Blti:ll'f81T1GJlrns r.ertil!i~em:'erle]atl IB~lloo~aJ ~ira pnSSdl r uma M4~uloo (. !X~l(J'!l~DS iJ 'apl3mlhlJ.l#tJmO'h1rJ(aooa.'S.e:tamliAm liefIle~s fi8.IUQlem is &irm1l: illJOO pafi':S~ oomulT!'car com a~'. ~Drll. .qe.s (1e ari:B B·'OW.I:II ~l!IlrrcioI1lQl.. !FrCWIcf]" arw. CDirll~ijW'~aq: woe i.:mtfTIllUr e rE'1l!llDIr mlli[i8'o!i' . Voo'"e Irmm!llha~: ~OOe satffi' (lfll'llsr. Pel ~~8.!en.C~d111l1Gmaccntaeoml. ~81ij(j~e eu a1JBQ~ ~treto a '!}qft'h.niir. djl1~ir !.paciIUfirgliQ:. C1lptallfltla: \lOci iDe cr~«r im'i:lE:'Curarm~I1~~ eGm QutrnIliiS"G01. ~~ 1t. ~IBQ. :Se!/oc~ 'n'ac ~i.:~ siloo:ae ~er 0CtJ11i!' a 1l~l1ri~ a p. \l131~ulllS.arrcad~ dl~BI1:(lo o~~MlmllJ ~~ f1IOvll1l1t1[1IC1~ s~ 11000.aoe ltiMlt&lIS da ~I'lVllJ~tf\l~~l]. Ulffl fi~ii~li1.CollfWl!~ as !ifI1l'te!pat5..s tJiiit!O'S i'm mtindO. lU.v.. drrl[1t. tOurrjt~b.· llQCe lar na IfI~ljifmn qUE! orar :5li!llM! i iJfInwar ~m! ~~Ie:i'IT· ~tlil'\]S. marloo ClIlndll'!iiiur..[9uta.r. ~B8ta!1carra.aJculfj!ie.lafafflJ.] ~lmr~l!Ilc~ Mudjjlc1~ \![illi~ sa'rJ..3bam fa!w' ~nas m~tI. S~e sogillt P:E!'lIati'a:! jlrod!. sO. ElpsGlaDff9I1I!S: A'~l1teSSot B~.iS.·s.lmlil~1 ij1~IWIIlB:!.smu rlr ~on1~ de \li~a~ Maq1Jlna~e Clilnstrula5.l~arlmpf8$~ ~r!I1IaJ!I.IIMilIrfa. Sial' vfs-W.m~ usa am~iIlmwllla COmJiiFsa Bm~StOOa. dl3~fflt c~~lla5 6~1tiles. 'MHquI.aB stJa Ilrf~U~na'tI~.e'~DnS!flDblr '~fI1iU1natJ.a$O sela permM~ palQ Masw) Irtambiilm c\Il1slrIllr (miUs~Ja.~. !!! pe!Ja~s.l!ledrsmo . IDIt'lme: \l'Qir.r" tamllSm 'ruml!f Ir!.IQIJIQ"S ~' tF[~I.J1es~ParllllJa.ll. \If)Ce sl1'lill3.. iUl~~to:m· 'iO~. . !i~ IdicarnBB V'~(. A!'JlIlmbimUl]![ID~ 'lfcelliiib~ cmn:p fOllar ~!'Jrl1l!t<I iib~ EI lefIu~ lal1lall: voce salle dlfsqbrfr 11q~D ruWJ61'11lQ~a fechadLll1tS 'Ir.'~wr. CiUl:s:l:uJln ma~liIltli()t.:'IIllIdsa.1p<l~d~.ctra~urIlS' dhllrmar airnatl~h~• 1eeraw. AI1)~ M'8r· oJa:l&.lmaEspK!ialfla· '~t! 5.~ ~i SMEI ca!lGi:tTIitr (mM nh CDr$n apwhOseLe~"'ie~s. ~[]m ·oom mBtl. E nva&l:IBBViia.. S!lJm.!l~ IQollslnJif(rrr~s n4u cl. ' Cadl'i~ MD5¥: vOid 9tJe l. r). arma~ B ilill!:rflthll:. 'IflS1rotOi: 'ijlod: sab 8segurr [}rsIaiS.•• El. e':f!f18fllllltr aEifUma p~SM"~[I 4w~do~Ja.ariru::liI.re.s.to.UI'$ o:bJE!tOO"-. C'e9Q.: ~~IJ81 aUb~~.. f1.a~ 'pilltegiaos:.e um EJtJU~t<al. '~IlMtfUr:r 13callSeffi1r quaJql!~ celsa.i!~ ool1lrpmjJ:S d1' '!. a ~~d(l ilimmferr t.Ful1lliflda: ""oc~sab. ~B~con~ll.U8Bfdls!latt. de \l1nt~ .aS. r'iUfIlS BemJ']p!J~ I~ E~~. ill"mU"ll ~e~C"mII ICfip_mI'l'~~ 1t6~ sabi crl'!lr e ~oollrar I!f1 mn~getll .l~erar fGlol1llpulMores. af'lll'mS ill dmlTJi"il amltrnill'3SI8XJllIM~O& e ~al'elhj)s d& tl8IeC!.!Sl~:1.S de dftit~lb.I:lrirn. s~r'etls. 11'I[lll8.i'.a~Ciu'lIJlS '!efmslraswml .lnRimldqDo.tlmHI~il~ilS. ~1l8f1I1JJIe ~~fI1Bls IdtfllTliS.5.. vMA pads.98110. Un.I:&1fiCltdas~ 'SCI lm~~~llltllo ~ sem E ifal&iIll:laji6u~ ~~C~ sahs c~ar dp1as de eal1.amms.J:5.b~ri[!: El'Om~i]Ul~ ililtlrllllan&ms e mulll flm~ii.ooti. tJl'DW. A'nn1IU1hll!s: vooG Wli OllnstruJr. ~illbulS'.l!IinS!i.t realm· .

b~s a qnmpo11~g (.somS"er visto.lllllil~u:ra. Ft~ eaJAfjOS. OiJeilillO. A.RiS:Im~1Jl! V[illi:!: ~. vna .rJnllIa! 'LmttJ ~mle I'Bter dr. d(lM~ ill q.a e anz. - 1~lUrasJ ilIaterm.armas 't ~RilrmBr armadlnl[!S.ii!OOigtlliJl.CI canal sm baS'I3a.flce aSIll~SO~~!lm mUM D~jlda.~JSIIS.IiQ 8m seu LIfll_ Podar I:ia Fog 01 milititr- sa em sllGIt~o fjc. ~5S!g~['pfstas 6lElrmcilntrntatAr!QG pam .na: wd:sabwpBg3f Pi'l.~o'IIffl1D~IORlal.g~as.ucaml:a DQrnD u~ E~~.ll~~l!la HI~!101 .1m lias~ de acid Blliesi oom ItlrlntlS.lto~.a:arniSLDs..mrcirufglas.egLllr ~JStE1l.a am sel.tl1'lab'a dll cur~:~:lIi.i'~~~fId'o~r d em swM r [Imas.seus amJgoo. Medldlfltl l!I~de S(fJ" u~a~a.~Uilrdll' !lima IfleS1!J'!! 0' 1~~m:anl:OS. .l11ias us:aameai.~ ArlJc~.deC IJ ra I J:. ru:ptns'~m=f.oosate:E!"S. c p~rq.J1:r'8:S €I do-rm. 'JloUIo~ de M ~ dm1n Mampulaylia ItIJ ~ m~a-'OJJ.Para lIU! bla :~speuial.n:aL1lb~.Hli~~lItM de~~~!G. !(ooi illJct~ ~ro~~~clQr.f1l:8As.fl peaaI!HS.tml'e.al P1al'J loe.UJ~"Ilng 0 11109 01] 'if'I1. ([~ ~ultas ~Il:SSfla. IWB-C~ dB ciJIdad'fils m~liIs. \il1lC1S:BM "RUg r ~el!llll1ilhl'l1~IlS IilJ.fm~J~em ~~~W.ilJ edmcl.0&IiIM!ll.!~r..cb~iI"am~UI~es !.l 'Iidls IlfIfili resJslir :a.cl.I~~ i5mUjJlXlde umfar om ~Sij ds ! HB. II~Pl~r% .[l!lnj~fls.as el1lljll\l~!lI Dlalltilli. IJ"SbtOO!E!iTW.Dmrli .fJliI ~ amE.eBluremmon~aFi.'B 1 pesCaf.ElMIII.IoG 5ab!llu~rlFC:o B11ec~a.lIglY1~liiI'Slii no rlitt.ru. ~(I(l:1pDd!! 'aTlltar a mBfII'E! d'i umB 1~B!ooa lEI illia pAratau ~efsonlgilffi_ ~amal31~cnde minlpul8T.Pi!llwgllm: rvocet:!s!lu pllo'fiIr illl[(]naw:OS. A"MiI~ e a!. rJs~emlsrlljo d. ClJifIlID ~m PIilr.I11~rrtl{'.ullln: "'fle~ 's:abll nEllif com 1Jii.B. ~ilmo"S.lmBII ~uIJOSM1!mejsa~u~1" 'U~nsel:im IIll~.a.a.UlI"f1ii1 eSF.l i 1IIl.~i _~lIm~a S..IlUijIlrfo um per1Il1f!.0100 c1lffllS ~a CQTrIIfu.(!. '!lemA 6 tim bram mMJeio. TDf1Ura:v~D Gtn'!58!. Armiftfllh:t!:s: ~tle ubI cmnt:truJu. rr'llJlltoi:l:.Ju.ITW 1 P\I S'IT! lJm Pft~Qnlag~J111m!lSn~~ermilfd(j apcoos lun tBslmip:Qf qu. FOOroolElro~lc~l.IiJII~a~e_PM! aILl~~toltl(ma:s n aill1i~~Bm cl>I~·1o bll.5ta e QL!~ dlrel!tl A.QaQ1 8X'Jile ncla lJaoo ce~ mag.t:llrr'lflCH~iiI'ie·bn'llMl'I'1lX!d~f.cO~~Lfe s..voce pods (li[l11SIJ.armerlil Bab~nr.li Lil:l~ Jt~t l:!o!Wa. CaJ!Iernas .s:llna gelll qua I1!ID !:i1Bj1m 'c~ii'go~. Mtll!I!RJ1h~.J'jilra f8aQt! rar pemOfli3g_8lIS 11J!ftmJplnrlo: tom ~!lrguntas MIlIU~D5~ !1 mu 1m 111-16 estelam clilm ~ AA. f]Drau.lli C11i35 DtJ scguri_ N1..OJ1'f~l1la mDlO' ~. Prlmelros St!~O"'!!II~vooa liiIbe faw~ilJrn~I~!R3dmj~ (fa ~~ In$anJ~ada}.e tipo de Erne:~ um~BnfD lum. ¥tEesaba lm'lir~s_~s. r~dIl ~i:I !fJ!'A~.1I!1G 0 quo d~!>fjjla fjm. Sabe Cltret qu.8ferum"'wsmBm. Slld~! roool'llli!::tef B.Dilda Mpt!de re:gra. Vtte..-:u.J I.!JQJamI3filtD6IBDUUB. . c~r.d:'1Jtii5:a :iaillHllm SP UlflllJllJltlN.~.•. DUb. .1NAC famr .s pflf mijiaJs dfll til I'lS"iIT~v~S U 1:rU~i. p. . ~tTm.oo. l'ntfmldil9M: i~w.m~. ~restar p.IlBlvagan~ ~~DB Alp ]lbnm. iJm \'1!iit~ Im'm -su~lId\d~ ~EI M!lJll:lm-a PIm~1't restLl.erFcfa e. Wll ral~~ ill wlrrna.amvltl~dtldB sus: pruss. dMiB F~rU\ild1!41: '11'00::13 Si\tM s~ '~$~arfd~re tlmb~m lliiaver 0 ~1'l'IIIa il. TemlJ. ctm'ttll!.q~ ~ ~Q!J.' D: v~c~ S~f)e dUID Miile' e. Mal!!lliIllDg~~ Vl1lfilll :!lablj ~cra:s'iUUjl'f[£i.aJljB :a.Ial~\ll.51Jtkirgrn I1Il1Jros1l.'rirneIUlS :sllJcorrllU iu~:rtltirgMs em '~lir.tfJr 'rav[J~~.falilf 01. fa~a d~l1~bI~tla. !{o.Vieta· n~ 1!r8IJilufo PiilInllils 'de \iI1~1t F'er.

.

Urn Wri1it1'~ urn! ngedi~atmagill~i:l3.U8 111m pi1rSlll1BgDm S~IJ~M" podefa:!Sf IUlllliI CO~S~I lIfM 'rumo. N~!te' e~o 1m1!.:IruI~ tras vbl!~ (DU Hil[tr Ills ItI.tIna~rul.at[WIlllas rr~oso a-~II~am~ pClis vc~ E ~ rnOOOi:lim 1" '8'1100.8 sJ1Jl1pre ussm dilOOS tei]tllC~aJS.sFMtlrs'en'iu~~Jl1a~6m o~~d~rWfFM mfrlrtno Indtoa a qu.uillentBr(!!JfI3dru:1r .a das RP~" IDCQIli [:h).. IE. ~-'.i'8'Z" ~8 Pilar. BS$-Sio enal'!'Hl~ood d~. m nd "!It ~ mlqur!l.e 'samar ~S num~!$ flbHfilD!I. /!lis cnls!l. n40 lam'wn V~~Q' ~KatLl em Ulr:n~O r'BaI~ urn 'rlilllmG.Pnll~l:!la preo~Li'~~r i.dePEooendo cCllslilo. lS'Ss ~tlet ~Pmf qllll JJQIll~1 dllli:l flra~ urn dtld'o fi 'Eiomar -3 ao r!lSl!Jtta([Q. ~('l~ ..!mrG~. .8 d~. ~ q~~ tmef? ." depijl'la~ dJJ MMi!.(ll&ilBr oom~ illS' Golau aCOR~!Jem nD m1d~tI ~IJ 101)0.f! urn gfilJlId:i3 'ltImB]D [}u ran!J a IlJm~'~~ ~l r"~e 0 DIllhtl ~~ iJm~ arnlill Om algillm ru~:ardB pliite~8au~ I'l~ rifHn~fI p{ll'Itaria !em'g~Uc~uillmlel Sill ~ulser 9~JlUlr:3 ~ da iJoo~. n SOqua VDC~ !lID val ~IlCiJnl'rar em rumhum ~tmttil dim 11 lG 6-1).ClliiJeaI ~'ta~~~oo.!lrr~.1ama i 1a~l'lha.5..!1roS ioladbrB-S fI tem~ tillfo.p1!1 ia III OCEl!i~D.-Y~r no nninlmo 4 ~1+3l e ntl rniJfflTitD Q lS+3) [} -mesmo a!.aste de Habllrd:ame (p:ara'alJ~nar 11 alfulr:liJflllJ e llJurltli ~8' f.. vlalnt'andcl Ragra OlJI5nool]~rfJta: LImaslru3.~ootad-lJS.lll inernpQucasregl'i$._" .a q. Lrm:a maditbul. sBVIJiCo'9Jiooa1 "'-':iI18 '!ira ul'I1! 2 rIO daDo.ll mlnlm1tS9ra 1 ~.e do lim. S!H::ilmpiilfa~gt. da d'Ole<XlllliamOO cha:~-ro 'elm~re6rn(fnt~ . e. ~fiJ' It ~ lfItJ.'p<lF<i! lilia. iWJWtEili1la uma ra:ur'il r1OViJ.! Illiail' 3D& T.lr.-.e.lllITltfJ' ilpatfiCEI.'dmD.taQ.!Jutru5 ~gtlS Clad r~:~(lS.). MiS mlJlRf.blTla mlaGem ~S~le1iJlO IUIl'lC~ 'lj\a] msl.slM.II:!' llotl.lom q. . o re51il~~ iii[ij '1 (e nal:l-l). mai murlas veze:s VQQa-mr.on:$e. ~m va[f(ls ~@nl'Os.~.'I~a.~:hi a q~t..ca. ~ 0 unlc. QI Um ~ IIft 'APB.E!ilii.a. OIJ~Q' lada:ii as o:utras 1ll.aflas ~a!J l!1~~~ 0 ~~ti (iJ.I ~e.a nQaie PDf exm1l1. ~e' &I~[I.._ dlJ '~tBk:m CII.~uantt-[l I.Os. ~OO.. : i·" - •~ . '3d" .a'S iUQ~~!i: mals COriums.m:tEdade de veZD£ qlJe (] {[flOO dM !'iI~r JDOO~fj. dQs tIJi~B8.~ . 1d +8.St5~s. ~Clrexem~rD.rw-y_a ~w:~jaj11'ilI. QuandO iiI~a.N. n~[! trnllortB qul~ [Jli:U1lU'mals'i~O.oo~tlmwn ~~ U1i)-tllnm . G~~~rttlll DIII' ifJBdllrtlS I do :Ma. real.ndn cols!a'Si qllle nunca 9Jlfl1~1!11 pD!iSiveis lJiI I. ~.-- - - '". . nMJ fil!lir 111!·MrIOo -IJob[l'.. " . 'n~D.pl:ld(!l mritar~~a1tall"~afaa~arrn-ltfi!1itr ~ Ijl!} Ollmlnntl.D dB Ima~~~~~..LI'tl..a$ra III nor ~ro}"tl1lln mlpituto. pilJderrii !lBrrQII~ ~~m CMI[f (lamo Uffllll . ~r exempID.. R~ ~1!.'gnl'l1ca qlJ~'J1U1 d~e rnl'rlro.a~4iQ.~0 tem~D>eorlll d'eiamladi!a:rc~w.I! alg-tl oon'ig] 2tf-1.l LIma sllL!~~mll dllf.!lejiiJ ICl!ilm WlTIlil fo~s caJ If'od~rde. digaml:ls.d]rJ(.~rIM l.s . ~i~~ l:I~ulDuUllza'l1n. dll1 resururrl'O.a 5m'~mparapml1_gar~-od'1fI'i~m~ -m{lS 0 Mest~ ~E Ii. tl-OOe ~'iI~~etr I9ttrnnho.rQU!3 30&1'U9il 8'8 api1l~s. a SI[] ma:des d:a. s rmr . n rmrlhjJr gilO'sa pad~ ~a£~ff1Bfltar: a~~ma. DJQamE (IIIJO DlI~ Wll DJ!l~G mJ Re'l~a-Q: mnm~ID~n\e ~st-as !.Jl. ~a~a Ol.BJ!1 :lCan1. AAm d!! h\lre~ nGVi'3-''W!i~~'~~~1iD ilrul ~~m.iuilOO).iliiW q~tpfldem SlJrglr na aV8rmm:r. fIlllOO FUaI~ rmpartantB de madir 3 fUSlIGllm 'tiD tllmp-.~ .~ .C 1'I!l1l1t:ei abrfr.s.In 1[:ltI:llld-~ ~. lTIiUHnlii aU9 0 rOOU\Dr SElia malor q1Jil ~ rll! ~ra tlrar Inllra:plSS~a'~amlm de uma arm~. gn RPG~ eontal' hlst!rirls e S~ di'lerUr.rrtrw' eu Bal de um".iI!l.ISiI .F~a~~ r ~ijfIfJ cu ~!1 al_ tls· um cheta [JP. ~ulfiLdQs ~os.~:. ~quaQ. r~i! II M ~lto:podi31ra ~djr _u_m t.t$ dgC. "ilI~tlJ1iS Tla. '1c~ ~(3lt8.:f. ctzy ~eLIJTI lulitfof J OrJ[IDiliD !{lIar GlJ1s ~I~D$ a S:L1tl't'rarr 1 '(10' nQI ~J:5 d'e _t{IfjltJ.em~ Infllllm'.dI1E'ff!in'li:S JllgmSi de F!P(1I IlIUiS. P-tm:1 Ie ' muMs 1)11 ~rwtlll regJ!}'.m.tH~mptl (I sq1l9Q9! Em 30'1:1'1 carrlO na maJoJf.3l.lO.l3fi1t~.UriJ tApll~em' sar-ttillas !1m urn Ll~lli1.1J ~r ()T1a rmVi.anil IITlMlI~a~a.~~~!"!} £m dB c"I:lmtlatD). eu ~mssa~i!l.N~:a'e.{. ~a2: :se:gLmdos.~mr!lf . A~~nOiD. iPara salvaro (]~o:n:el"ll.J~ de '~ •• 'ala \!111I SfmpfEl.i!. IliIIi • -' • Imgamos gUiUCla..\li!J ·~ro Pa~a ijIn.- RPil ElAs Slio Bit. e:~s a Mi!snIJlilTIlhalt] lJIXI'o mu. ~prefeW!1Gllli urn ~~ 'C'aj[a Il:Iga('JlJf.(]. ~ ~fdament£ (lJiI'il u mlllt o i''ll !liIiIlI.m 1. urn m[llu&9 .'!1rn3~~f1ludo pnl18 aQ\Drtte-eer.ltm! 'I1I]!lI1I3'!'l~iLt!Jras U5i1Uiw ~Ual1t1J:l'r-aIIImn:s: da' Ifild.ts.-O. m~fino ~ ftllf11l. felrPmf'!l!:l :arromlJar LIm 131 ~flr!a~ e. I) turnCD ~"I) tB. ..~g asalm tilt! lm~~~ant~ C roaler o~l~Wti l!I'"s .ra6 slD Inwnliil:ll!hS J. ff1!l1ll1l ~ i'ie~-e:5"l1arlC! !liar.(Jil131a1 C Mesn llJ-pdEl ajn~~. ~!.inlo 18.s ~u!t '[luaoo-o aJiIlaraca lim mimLHCI d'epr.1111 voce poo B'BlBr t.jJZerum ataqU6. ~.f1lI~1. urn BnO ac IIr nll~e:. ~..d'l2 e a.dar QUillquerm~ra qU8BSteJ.~rn5:l-iD$'S:I'li! quill! ~~ is.datltl-SMlfm~ltM s~~[!~~s. . d'll~cS'SlDllire a rnssa.pliCldls n. + '11 a no mf!):. Ai riltasdc ~d o ~ll:lTQ 9 0 tJli!~OOIQ~!l~lJrl[lie n~n prur.!lIJ!l.[ll~2 tlP!3ra tenlar Iii:!' v"Bminhll .I:1Iro. 5eIrip~ mu.re!t}aurn MrmBrtl arn~ os d. (S -1>-6+61" um_lutad':OT da raa .no JDgO. se~am Claro ~Lle~ n I rnnqaerrtre (I IWS !@ zllTlp[es fiiQ~~m~eilf1l~. 19m UP'i DgOds Audsd's d~ rliP~ ~oontecem P!liiGai" am U11iI APIl. .1~a\f1i~.Bi!O_ L!ma&1l n~bre B 11EI~ICO.J'ElIIli MBsb'e ~ndQ rre.u-tllf:arell. Q"I. h~[[l.• nAn I.!flm.'" .ll ~ 0 lumlJ~ IlIJ rQIlfad>il a tumo 6 "asUil.UQ l!'ln~~IG vatitlS feiIJElS. iOtrroo.l ~e[01~S'elae a~ (lU mq~m~nk!!i~mp~s. ~e.!icgulr itS I cQf'lcelt[l dE "aij._!lI. vo:~ ~I PAlr mmphtr dr~am:o.Frr(no. OUi ~m2erflt!alqu~r (UJi$a samlltss. ea VCl~~ i1~iJ<. ~Tffil. ~{i.J'ilffii· ]P.~P!lIIafll'ia rearas t~as daal'l~8J11D!fTCJgAS a}j lU. . ~ MestreInwllta u--:mij r\1Jm . I ~!UPln3S mmflfiC'aflJ1l1t!~)a el(fst:anle~ r. II"IYeJJr!rrig 11$ m! nOli.(1I.p:ICI.ll~r ~:d ~ITI ~~RlUll('dB. d8~ d'11J.~iJfi: ISJa:s fDs~m iIIa.aCOmll'anhad[J ~I!l umsil1al il!ribruhlllC' • +. Um~!lil(!'ti\J~!lSte tm~. ·vl-1~mfi. '3 n + . Q .rwruralm~te..~p!IJ1tl-andi] fla 'aglfldade (f!f ~DrQa~~8 ele Tur ill IDU ura'.!o ~.t~~ena !amMnn Fedu!ll'!l ~~nlls fg Q~~~dCl por de &i 'lJlln~l1Si riu ffi'ltafl' ruJrnenmr [I !laruc'l !::Ie PM~ ~Ll.!l'C!e~rri Gubba'I'J~es.-aD n~ ~revJs'ta p16las :regras Apall!!5" om. cabrfr ~t1~Jtmcnlll' tOm~i!ts.~gras~ ~~pd~~ril~~-Ias OOma'l D~U81'1I1Q qlil~~lJr.

tI'EIrnEl/1 FV por tume ali:ll mtl!1e.D1il3g~DI'1 t rDU~lll ~11lM'l [lJ.om~arao . Urn rssu l8i:1~16~!iI~ MPAf m f.[itj$j nn da~Q (3+2 =.!andll (fa ..r:a ItmlVl~ill ~~IaR66!$1t~tt1a.YIlS ~S'OSi' learn..s FiEfirtildil!Jf!. Habllkl~ 5m1l1ir~rJ ~~m 110. ~1i(DPWlrnscom RO cantiam 'V8tIi!!lidda MbJma: em sfuJ_~oo:s (f)J c~mtpatfl.lo blml. ~R~1 aph r.!n~l.iQrohlfH que I".iIIlfIla. um B ~~9tJ'i'Il V1Jiilr.slsttn r:!E(..i PI1~~ dQFtl~~. . hu:ans~G: CnoolmlDS (I M:O'nlD:'3~VfyGDsurma p.El.em 100m Ilunml 'Ilell!'JCttladfl I.1nl _'USG ~empclldm c1E1scansar p~!e menDS um21 fuml.~. 0 Mmstoo POOl!ex1gll'111m a. [l8S'O :se!a urn pa-S'~!D ~cl1alI!:~ol Em3Dll. Sob~'Ullv~ncla dEl CDm vemc~~adenO'rrna1 leu maxima).lll.al ij@peM@:f1!ID gem IIOadngr..a.DdiilrdQIi:l{li::l' ~a.Uti5.tlEff pG®iI08T Sf:!ll ~uuae c~mlda dlII'ljII!IIB urn IBtli'l Ia S\!iI ~&&lsWf1cla.cllemdllie II !CDnlJnl.J Flxl[lM1. em vwoo~anmii~ Calit\~n&- e ~rlveltDea' . too clil > To~s.ara . COJlilillCoorl. reracJiia:aElt!s rom ~O eu umrS5'ta ~D A:135. r.dlJr.L'i de-l :pn ca~a ItD'ra ~ de '\Ma9~m. um Jl~~uni~m tam f. (jd]lTfl~~ond!l.C8i!18iT]fila hOf. Qc. aijUtllii ~11fI'~ IDSlj]~m~!li I~"dll: 1~I ~8!1a". e i~'Srm PDf dlan tIl'.ImttlS! l~wB-s~m R ~" es pE!ro. n ..m 6 B I1irllm~ lm.~.] ti!Biill&iDLI MID1~ em I~ie.'ta VWo'Cldadll um p:13fS.a.Bl:n 18n~iI urn ~adou. a .da v. C!l5I ~Ettatm.lC~. vlejar me 6 ~{(rn Il. dlWml'il~rljJml S(!M~ urn ~~fI~ que IJrodsit d'LltmIr Pilla£' ItS1e~a ~stS'tMC. a~~elo Q!.r~ narla~l.tllsta ~a'fo~.qu~ uma ~1~fa:E!mals r-o.llmesl 1m 311 I..9'Fl~~ca~e! 1Omd~ Q.Lladas iEsporte".TS~n~i1Cllm I1Kfub:lr iOOmulawD '~-1 cal1.pall! H3I. 10Mes[)1 pods t1m3r. Sl!casm' rita ~dl!l ~ ~r.huli'laJI&Sj QU'iJ~El$~S cC)R1iUf1:!lnall serism ~apeclaJllalt~ Natt"ito) "Ai1Ii~I'Q!i c.wle: Log" tJ~. Re.p am VllJ@cld9~e Nl1lrrnal).'Bs$O naqu9JiiI iIl~~".lt.JI1dal:T1iil!ssmd9~A~~ IqIJfl~aeaus8 mafti de' Sf! d~dan!}.Il LIm m rianlt1~>PnlJ ~iJlo).Fo~a._er colsElIilQd{}sart~sr!!da.amda JileMii3I!ZI) Il1lF osilar II.dH81DDida!ilJ. nal:lprec~::ilI1l 'Urn R!sJilL1tOO [Ill Irnl.trllio a.Ailpllillsmo~.lSr'iJ WllUllOrlAllI~1I'I qLfe-pteCjS3ril ' urn Meslm !1J'Ill:JlIl1us d~-t2 em mJ1. mm~ .c:arJmarr..!ia. ~ral]i!~l~ .plir'IJ.tefllpo..e".S. :Sempmqu~ am j~Bdorterrta.ii.·~ lJ:rnlltJ1TI1Jpari! li1: ~(lrrVtwTll:J p. ESg~lafla Il~e 'Nllm'l3'lflrtsme aD..son:o.ma (ftll1.ElflS'COm HO valD" ICl:l:liflba. CDIJI~III £11(11 deoldfd'Di D.llS:'Sl!!l. OflaliilDS fl..l"'~i3!'i.4CrMlJm'@. sl'llBJ1l 'I1iIirtl1lDS. . ~~~ ~.raf Urfl'lt rm[Jrm2l~llnBm 'u~ clllm~u. ~ !I:lgdar ganh'a Ul11lro'nus.~o d~-J.aJ ext'J'. ~ Intlls d~ l'fIa~.Q wPiPe.a ~Dra~ Em.B1 naLfJl'" :p' lIfJ!lrJ(OIto.:mdg.! dlilllMflda rmgB. gmlmel'loo !ilUal1~1iI0 IDg~tJ:or !:II! ~dll1l&rolls.l ~a C8J1lCl.!a 00)11 iOdlilQrc~mu]i1&lv.R. I.na:ll1 ham R-2 apO~ um~ h'O'm~Flc.:jj 'l..de vralJ~rfI ~ Jrt. ~B' U1iver em 're~llIuoo tlLlyeliJKO~j!~D nlJfIiI1JI. 'S:~ "'~Ii]el~LW nUflca.rmlm8 D I.l!QtiJs:urdec ~ajJlIntj·.o ~CT PI!lnID' d~ Re51sUooia Sf:ll ~" Bm mmb!lt~ reallI!r1do IJran~e a:MQTQIil' 1rsloo .ru11l:iSi eu MOl1o$"''ViIJOO. mum) I n M~!ol prmifB'i mIgtum tl3~.:I ~&rd~ C : .BffclllS'.F-am per$DJ].~a .. .e.'iIJS!O'dIJr. roo:nfutrQ. de . ou p. liaMtMtle. ~ ifl!lM.ijIil t~$ms de. ~elcC"~ ~a.MoVliman.l:ir. Id~ dliiS ~ra cem ~am 11m .~obieloiil{i!r!r:l~ QU' a Esre· 'tcu~rnlo:.s:les d. Os. S rnetr'p:SlJur luml3 rlliI~.u!(fil.ffilJ1ooda.UiLl IJ: HabIIIGiI~~ :K '0 maims IRITtumID.~dl! II)I.uma J1i'DB'la lJ\Ill'rPMcJas a~~(IrUidas ~'SI1IIllr!e.gB'Jl'S clilm IiII V~nl-a18m Le:flla.. abrn!lll'llCl rwrta.u!po. mlJlta8 !j'~gSurn 1J~~flfIai:lf..~. ApOs essas Ihol'3Si.m~mo q.I'U"·".mbll exIm tJefri81l)m~ru1~.tll[!ndo -em v{lo {w. qtJf! Scllillpar!iorl~grUni !frai IGZElUlj~C peijglmsD mJ ltc'll ce:rW:~ib.ulll~El'.3·IllP~SfiDvsnta mrnutoS""J fIIa.an. ~'j dar oil um Pij9~fl.A1l8QI.allllmi5 Pltf.al n" m~ diJra~*2-d ~Ul"lJi2llam 51tm/h.n'l.dUd!): matafLe"rfiI !i8'j!.~EldLH.1l1ad[) ~rorlr)tm~ fl'{ll.Ilme-i!Jta. qllla.!il~ams.~r'lI u m ~'85!Bmt! ReslSltllt:la + 1 Lim ra~liIl(lt (ju~LrlaIQO -lllaJ:il cl1~a '5S.tlde(I l'i~rmaJ~miT1 rn~SCii t'mals ~mDII e icertar [iQlqu'f! umfl a d IBSt.m P!'iet~ '8Qcartar1l.Urn p«l'SllFLallBm pndll.d~ pm::nderil~lm~o 5 ~'IQl!fW a 00 ~lJrom iH~H[C!la.6r:!'sWeas Q~ P.I9 lar MEN(].! prEletEltl· Orn!!r O lfc-a'rmmtI.ltl1i!!!Cidado' ..ssit rrmtlcldamssm SiW. lang!JI: ~~rtldM: oliO~'IXIgsIvijll'l1arUlr a iJ8lneflilal1a l~ ~ald05 DE Dutro RPm.~so Ilrcqa]Il'ltmnel1'te. !las cJJiJC[J Gamcts61ffi1t liS. LUll nQVatfistt I com r~L1jjltlr~mLl~rtLVt'l.. e ei!lrl1l~a. P.ltl:f sllQ'ullillilll! sn m I!IEl:$t'?J!sat. IEnn CJaeD de ~alhL Ilf\SC~~~l)arBr para ~oordad'(] ~t!mVJ[~Rir~2hlJr.cleID s.l1!l8uJtadltlglliil~IJ~ manOr Im:iiG'IfSUJ[.tlFD[1". tes!a.8m1n._9~ Entau.t. 6J'1cQnbllruma 1lI39tSagem:re~retl. PiI'SClI'i3g.5)~p~r ~D)[r(r Ililtlol o. MBSlm aptlc.Jrr ~nw.cJa mibltmill de.tom ~. run alg.aRB!lst~n. ~Cn~3 (l'lem:c lies :JKlr CCMBATE ViAlll~lUlS oonro ACeleliiQ1D {Fit 1) Iil "hl~!}Ort~· + 2 ~ ~19 i:lumel'llilm BDa ¥erocldatia.~~~$Q sgf'llem -8ucelllldo om um le!E~ de R18si'IAfill!i\l-1.e mOV.nio pm1~st!!"restaure:do. ~s mal!! tfpa~-atc d[j a~Q ~.U.lJi)~"'J. An1nIcU.IlIW:mbli~~ FUI1m I Sed'e: urn ~ers~l1iJiern q~!. 1HI1p.ar' ~4"""~j.llrm'-I!ln m!Dtrm rJtlr muho tl~ptlJ ~ meta hora de C(trr. A YOrGPjda~B mblm~ clllpI!~d~~.lm mElv1m.kJS SJlllIra. ~l~ IIDB8I!p~ea·Ij)5J'lambQ!ill ~FIll~:stQS i:l. pa:J'5on!l.a [D ~ijJfJ.~~oiCtJJcD. 'lim quaM dl 'ltieIQti~M'{l !1!lm'nalli+ 1 o5IJ !liap:ti.tre4 !3'rooe11e U!!I'!(I p~najlzm. lJJrn F v~or ria O'am"Ctl!I'f_a 'LIma fl:!rn. ad-arums ~rtiv~t. ~e' Mestra ~ rt1s'!M! ~~c!:lIM.NI~ar. 'Wound'G.Onal Cara~!&!1~~GaLOO~ test8. . E&gotadQ es!li~ hm'!~~.aIle nG~Bl '!IDU ~a} fl~ 1~tl\!ei Pelfifclas a~tQ.Dflliy~ns sa fnEDv. em N~J\maJ! iii WikicUiaUa {fagUso flimIDIa:! ~ffi ot! ll. em S~. veillc Idarlmrn~rm:a. 'Q!flll~uer G~15i1lmp!Ds91~c~ Urn ~ldada.~ Ao famr OlQa!t. IElq 1:am'll6mn Uflt~preclsam (at'l3ilt.urnI)U ma!lla~ ll(!fI'i allni'll. ll. em ~S'Q d!daltJ~.ca ~ re~8~8 00 Re:ripIrqtD~ 1~. ~.

lJifilJT. gil: camba[mllJs. O~ IOiBSnf1i~mbIJm pMa..t~i)r:!1 &c!il.nu dan.~om'DmHtlL'if! :i\ll:i!RUI!L ~ rIfl~ ~.0 'l1u-IImro TIJJIifW ile COI'T1b!d:D.nfi.~"ItJiIilS ~~iftI1iCii:8" de I Citr' I~ti~ hf1A:ail~l1U1C.$/Olll'~tiU5 am :'ofTIj1!fU'1 ~ . ~:CQI~kJ'.al~dilr~ll.p:o~~ fazi3J ~s pll~re Ifj[~.leg"'l!iI:rnB.1iJ!lU5cgur(fi3 COllTl um 'ta'Sle oom-su~lJ(jjdo .Cl a It!iU'k!S E&qu1\M1 roJti:B da P·assQ3 dO!T LlTIlCJ !@ C.'1\$re~{~'i!i~~'S ~sW\m.00'all.g m dBdiii .i'ilUreallmr urn. ~etaU'!~5> ~e~s~D A Abe a cada MBm IJU segre~liJ.:S.l~'.a&1.a"ahclctarn8TltB~ "qlIlsaT.u a tlao!J ~ali3~tfi FO~. peuCf!iJ:gl3l1i m 11QJ@IliJ.1l. 'ell!m. rooabe 111m ~qLl!tl em.dlhS.tIlijl!lr.lf1IImIQos. p~dil' Sl$. Itj nM.I. 0 MHh .as.I'!'PBbre::dhiLa 00 1J1~1~ i!ral~a h 1Jgarm[JJrue~ml'l'1il! ~DIJ ra ~n!1i!ilrn'loo. Mas tamlml~sBq[Je'.. lm3"~Q~~ asregra'S.iwar.d~ ~oaHor n[J~qnl~ Q ~astrn m!.iJ. ~ rtruo ~ero Miilm.Om'i>aLEr (r.la. ~nt. ~rn5 ~e um e:sclJdo . tB.. q!JI lID~tI O~lIll1ml!lrnS..tl1li M~i~. t'lad'Q~em SSfn~~mlmtIJ impriJ3ua. C~l!ldrJ lim PSiSOU.~n~m sldliJ n ~umillilu am SDI_T flslao 1'1.llr.mM cadI! Illli~(j. ~ Maslf!El p~fI1lliil1allem ~e~.E1 qu~ r~ s~~s cl1imlie& di6 'VEIn~~pamlimI1ef01 m.w mlll!l ~ n~GPQnm) IlL: tKI . ~~ :s:h CIS . ~as Ir~~ IIefltllif UmilMil._oJ._ ~ dll tIlR'LIIS.~ 01.!·PI1UH. !9. 5eri ~~DrESpo~sam Mar enle' clI::dflil!rr.p@iDS .B$~!E.mln1mlgoi CijtodO:!.MbIiI (Is iWn- Emb~ IrD I ill m!1lGl~a:~05 COl'Pilbii:- ~1(DSe . maio-.£t. U50 dB rligras op~I(}l1ai~_ ~ ~nB fegl'i\SroalrnM\t(l f1"OOooilias p.em lOC-OS lr "5 '!'=.u'IJflIlUDmJ!ro~ m. e .l~E c. rJu!l-J adaij~ili:I. rctlosdtlda:i P«S8111J1fSD- em ~W8WrJIlJro. 1n.['(Jlar f A EsqWlv.11J PQlI~!\$J~IiU ilJ i::lilIrnllialDf1l3lS 1leaI* mastmmbem rnais Ga1GlIOO~ ~ I11rai:5 ffda~!1Is d~ l'ml1l'm urn I[:Gmbato rwi!ls filp1dJilg 3gll.m Q!~tn:arr 0 ~ 50h1'8 tnrnlJ m podEthza~a.3.. ~[. ~ QtOrtlf)00.\I01lTl nta:~ d[]ITlWll~l}f e.

[JQB. r140af1mnm'.o. (ciiml!l H -1-:2 p~r A~Eiflll) na~ Ho i!lobrailnB par um Crf~D fiifS!l"9.stl "'~~Iidaw lri~~c:a® lialm F Agll~a~I{)U 'Ilfadat?. wn &'lImll.am para a E9~lIIi~liI nrcabe IANIDemus .lJm ~€~lIag.!l.~.i1.' 1 PQr~CDO:iIII ~2~(lfla!eelJr!2.am. Sua PDfinal Beria {~Allit2) +5 Ito.r elO UI'TiIi3i18canli'com H2 . (Iii de s un Arn1Mlira p. C~(1 sua Fo~iiI.~~ onl'fal.ou 'laD" lHJ(lrH!) +~ ~iP{j~fl:JillgJlm -tl'tl ~aaDJ.An ~ar G) d&(Jnparadelerm[oo 'Si~lflll'~a 1iIm.Sua 'FA'fifT!l ISl!Irn 6 (lmr f4~2) +' I)a. . P luna VJtimi1 CIf. ~~Ie Cl.simllles. l(]ta~FA 1B.t1enS teYDsi (I u q.UBpllf ~IJ~m mmJvo n~(I CasDB'!Jta Fo~a.IQl{IS a .w~ ~1IPdF (mas !'lan "I"~I"~"yIJ'I'1 {W!:mJj ~~nu.lID112 (nl'Selm flanMm b&nUS) lull1&m ~ollnra 5'1! ~'(1Uh.ecirll.sj pm a FA..~i flQr Aiu~mb md!]}. -2 Btl 1i!jl8~]]m AlJllItya(l Armi~urEl&1in1). #t~3dura au Pl)ilIe(de Feg~ J!nS&~m sllbar .~. para IJffl ~miJ~mqiJ@'___' ii.itQQt'IiIr!it{mM [s-p.o.I Hlbmoat1e.gumb~l1lJS ~u redumr ~cnmD F+2 ~I 11tflslet de Hlebilld. wtel PD 17' IJU~!:JS' ataJ:Iuas. Nm.rmmo ttigual a. M\l11$S I. iii Fn "C~~~ IliIMir11C1 j}BIISIiIOEijJem rOOQb:~ 'rlar[Qs ilta~t~a:s.ta cas-n.nt1i~. !D~nus mI redLKor-:as~e Hllb de. C'H~ilvo~acom1ga. mJ PI.a till ~S~!Jilias ~Ol!!apDlliiS. 85'tt s Idl'l' um Ae. t. .~lilnas para I1:SJ.. um-a ~ittmacdl~ MUtto: .!lIj!l'Im:i1!r nova. snrrer um ~taqtie.Arma~um eu Peqer ~I Fl:i911'1. E$~~& barllils Me slo cumulat!V(JS.imrj.HaSlJlta. quadllJ!llr.o .Bm com mpl:ld~'tm:rmMr@j 'tantruivas"SlIjarm b!lm. IlBPOIEl '~"B lfiC:l:'IssanJIlI1i! Vel.su.m~llil dado).l~l. du' -I. il! VfUm.: um$cWltt! gom f4 ~ rl2 mlB IJPI ~m~luanD~~ ~ iI'ILl'maro m~mD de'Ei!'1uMlS QU~elf! p~ ~Ia con~ ~gulFidourn CrtUc. foIVilg'a D6fesB. '!{IOOillalil'p. a'Sls ~~m lncluIdti.sllloodldas. .~110 CrIN~!:t . ~c 'Lm1~:lIJjIlir~' ~eE~iJlvt1.1l1J' malor.rn!lf1t8 ni!a fal (I ~~stB.ssn Wl\taqtm5.!O~11iI0!1f· eTellQ !:Ie aT. ElmnplQ 2:~f!!m. er ~x~ mp!o.6 ~~a WJ.1tm IJ~ B!talfUfl'.~~ UJVi ~~m IrnpEDs5'!'I1el...ooda8tafl~iJ re~i3b'tIo~ ~~rml'ttl!lima~nla· s 9 HSml~ 6. DlITlGtUlie.GOtil1 t) \l'8llJr !:IsslJa F.srnfrom um !'e(JUk!r 51ftl'odabradc per qualquer m~1J (cllImtllTrtJ CarrmKavel de .

aiml ~~[l.Ammdum IDdoi Cfim r. meo.rfrJ1i' atacar AI~m dl5"Sfl.e. A'tBClUB Co -cer11trsda a EiYlom sell raro'LB1 '~nm c'haFWrt 1Jl'd ~5SQ mlllO. ele . FD.liJl!rollt\landa:ou ~rtivltlid. hulle.fo~a .3 Emoond~~esn(lrroals:de lQombait'@'.mma ~sht!l~rH~rr~rt() .sIl}. dil tern dJreitll a. PGr'lBfl1 D• .lrr~alIat:llal1~a.lltll. Sera urn 'le.Els I'1t!rmals.~C!lK!d8 Wr!b~rn gastrr2 PMs geT'ai if! a~e .r.51JceDilililIlD te~e.!U!~n ge urn 1estiEItie ~rlma.'iIL \I~1nmi' 1m i1uf.t Em CaE 0 ~1I11j1~a..tta!J~Ii!.1d3 1mr ~~!iJl.~B 't'X~ .:P18[i~1j lJ'j~.S~ ~n~~ !l~mf(rm~]a'IIJIll1r "\0 Q ~ tim tarn~m'nc. .~Il1l aM®.IHl prl ~hamailS lIliljlCi nrrDrf8 i Nrun e elilElrgJiiI e-.~-.HeJ15·[l1!l dllJ~fJIilOOtidl1i!1~ nl. !isr4 bern mats ~o M~ rnur.{I~r1lllm a Mmr& IlMe ~I~lrll'sltlS de H8b)l~dmdel rlaOl}8m a:cerlilr" mai& ~a:fi ivlfar que' 0 m.IIumel"lb)rlL'lcillllIJ'da ~eu pr~l'ilmtiiU~qUi: el:a.e: SEi.Ja ~i)lllsi~:Li1 D~lfD~a ~EI aI~.p .t l1ipds Ill. !2e. ImrOSDI~B" ~ vcd itSla em pllsl. ~~:ap8r: Juga B III $"1. ataqu~.au val1laJQ~a r&:U}.1~~ t~ s[l. do d~.n\f.Habmd:adllll)elj3.!tmDHf.1 estartOOlJ5Surpre$1l tOfJt~oa[1la :airHla tl5>te. t~~r Nt! el'l~to. ~1J1iiI111» t.aal ~car ~J:uI1fJ. \lmma a ~ DCdd m~S.~ ~e:aV.mrn i'eduzii!la am -2 para cwalllJllr ~ M ~e Mda lIJ~UO~~.oum:2l''tldle:a ~1f. ff$&rd l~egfFIi~e ~~~D-dera Irlctulr sua HallilidatlB ~ I'!em + 1 d uwnSUB.!ID.1 ~BIl_8{llilmQrliver StI gh.Jmbi:~. multo ddllitl15 !Oil ~ij'taf"In g~10~~QrIlJ&llltllO. Vallta!llHlS tCllIJiIlO Aealrd'y!ID. '1'14Que' ~9r. mi!ll~ri ell! Oi!lilm mafDf.llfl'1 sua Fllr~ade Ataque.uer dl)Q ~1~~ClI.tl ~m ~lJm~:la~.J 8' tI P 13sofl ¢! ~'£lm QII:l ta. QUill~uil!r ~r:SCin~!IiI.rKlMSt'I.]qu~ r~fa(m1bnsoon!'l. ~ilri1 mMi H2 gu 1r13 pD~e.tl!l~~ 3 11 ~lJfIiii'i1A ~tloftla~~ Il lBMtaqao \l.pmpafil mall1tlr (I." . Ati8qu nl~llIl~rrlailtrBJ Vmi~ jKlrJlii flIzir iIIplill1:U Limat'a~lJepor tdd. 1I!ll]ll>a'. tmm ~rec~~m -lHJJJI'I<ijra!'lScClJmra~. eOOQ ~ Pru:a C'I1l:li1tLrmo ~ l.~nle SQrm alIJl!Jme1~UCJr'li!l~eja~@ ~omo t~IrIlU I ii~~!W&1~ !'~~o.a. IrcumtanC'JigI.· 0\1nU:B1I'lra.~stallm vooi~ ccm~~ICilrla.J! bem-suc)· q ~fll'~m a~ 'am~@&l~a!l~~~lt1'S'El.pocIiHlcms(.IjIe-rljl:l l.lr!1\l1a'ij'l~ j\I2QH mm ~"ijpeic:1B1 :sua. tfi'Sl~ ~r ~!'2. !lIaber'IQlamtnte Clnoe El51i~ :01It. C(lns~.Es'S~. urn teste pam n~mr sua PiI~~.iJi'.alillque Ipor flJdIlda. oplaJr ~!Jr II'! ~tI g~bu PMi I~ LempopiilTa !.~A..f Pl:If ~ ~leBllM. I[tlU dil'S!lfl . ene~lmrcJumrrte'1 WnnQ. .dfl.ftd ~$~ll~mt~Sll~ ~Iimi!i Mrl1Siji1 IL'i. SB~iJl~erem ~lefi:3tnd~ IlIm li!.jltr~ §OOrt!l1~(!'!liS c~mas d~ !!as ~ I!G~~' 1l'I'.~liQ. ~n~ .A2~+~~1f. Caso moolrl!un ym EI bArUIs .nlama FA: 'DU' s!J.ru.{fa~nil Juga eu PmI!guJQrlo tU:!nrl[(o.lr3~an. . ds SlJIpma sce.1JE1eHilma d[l!COIH~illl. Nil enliarno.l~Q U'lretvelooi!l?EDleual ~urQI!tvD t! llI~rfr. ~omQ~M [00l StlffU~QS Esp~eJ5: dB-GlJarQ. com~lle"ad'fl ~lncil)_ M~TJ11) ua 0 a~~alfll.fIm pQdil !li3liiilir B(gwm III~!!k1uBr mOml. s.aJU~flSi~q~6 MtJltl~!oooTiru __'''''"'''''''iL1u lofutm IIlldUllJl'e!l .urn m~m~ com H~GU 1-'l111UI1~ . 1Jm! "..a1atJo. i hi79J1 da IClS1~oo do al'Wl. S ~od~ oor atacad!! Scm PCl~Bf ~.~T!1I3'.s.en Ulrf+ Iou PdF +-1 Iii FAdU~1I p~fIl(] [Jutras Vantalltn5 Que'~!Jr'IIIe. SelJpllil. 'J~~.erarJa rmtelasa.t!tJ. i 08 ~e~ffr[elolidil Ciij:C de~Jft ra_~81f mat~ ~erurn . a~Re.de P i10 2PMSpMi cadumque~~. Memtil')iJ$ fJi.8r cilInsl.tr1mvel'qura tim eM1~ Mlmj:i~mD I nOIf] ~~I1!D. 'OnK+1 SB' . $ I400m IQU I~illjfnl Q~rwn~el'l~(J'~8 5Itn~l!:all.1&<11118 ~ebrd~HJf!tam~I!Iil'.ue1 aGJl~ mn estesl1Aorneeb'al:!l tWInrlftl~B. QLmTI~1De:s~.sa J)8 I'Idultlr. altldg P'JrJp 'lI!rsrrad~ pM~Ulareorn.f~r djn IJ') fflJres!mde ~sp[f1~OOau 5.~.aelpre'". ~ {lu nat! pij~af~er al~que5~as'cas~ Wi!!Hal:!~lldad'a fiq.. SEl'OO)1QfJtlrnl: nr do. l'eni'la sa Im.3lili H~a~e s. ilIHJlm_aUcamJmEl~ a eBU!5am dMi:lqtJ:arl!:lo nA~u~.smo ~a n~ OIln~ e(l1boi~~iltM. IJmrit[J.. !laO'ha ll~t~$S~t1IJ~ ~~ea. eju q~EI 1. TItlBIlIlI'W pol:lam ajlJ.'r'Z(.0'I11:i!:etiliinc~.1m 'Iijt ~~1tllar'$ti~~1tu.I($a· sam hOl!rra: lJIefSlI]l'Iil:UIilIl1:5 room I) CtJd[~.B~Uam ql.!~allve~rilJ IlItliiBWilHi' ~IlI:i~U. um Mmlllnlcl!:om f2'.f!nte um IllimO.u~ aooii:Jl de ZllfO d!avi!:IfjaQli r-adl!lltl~. AlQUm~ ~ U::.lodos os .lt da' Ha~1JIi:lad1l-3se 0 t-asteca CgRm~.darlij ~~~~'Si!r~1. In4a'es.lEll1lti(JpCrJlvef.i35 WTi'Btaque edral.j.2 1.~~~eriWlr um afaqtle awa.rrr~fI'lO que E'rubJ]s(da'S' e Btaquelr. H+2' P3l'B llSfCiller ~ltma seJiIl oom..• t:Ua!JHldili~a.

j.J1al + lima E..: ...t!Ttl+ F 'ttiiJacS e Ampu!a~bi~ !rol' ~otl6 usar um AtatliUl] eiiP£!iSlal eJlqlJtinlll US1IBsta~::molln maS' ~8 a~i:r. Sa' 'hlJhi1r ~ Cam:blm ·feJlf JlDlplsBSpm'tatu1W.U6S c. EntaD urn lu!.. Re6i'!jtfln~rJ. PMsiPQr IlIruta C(lneenlrnr enO-f!jI. .lt5.ilnllijlJoaar Iii· 1 ~umq!J.ndll D!1.~r iss!) ~Ulra Ve2 va:c! !!Ie'le fSS1. ~:J.lal. alem 90S 'bSnus ~bti~os. de"sQi'quc eC11s.:m&ig" qU~&pBtQrOll. Mnq:y bJm~iDI MDm·pLl:!~ 1I1I'Q' Mul~ vo~ I~e fJlUlilf ~1f1@S IrtaqUBS PDf rvtJidit ~ garn!..... a lineSfilD ilJl'ador Ilitlltle fal!!f urn Ataqu ~ Esptl~lal VQrT'I ~A 7 11 ~ (jllls 'r'i8~fimmSf. 1I'l8{l1a.ntl(J.:B pagar p~l] alil~b1am PM~ e IQlmii...po ~~e5S:IDo iSilOOi'ECefl'lrani:lo tEl... 1..~~+S 3.1ID MWI1. f se mJrw gem CUI maJlc<bra I![UiI! aJ'11!11131tal g·FAj ~.. sua L~. (is. ~ 11uB GonCln1d!)Ii. ~iIlIi1..e.. pOO'e usar IiJma Arma 1m'li~GCI:aI €1m oonJ!..o tPMC!i~1Giii!lil urn dtlllS. i~~{lal1dll GUilD 0 norm..IliIto cot'n urn l'ila· +2.fe~~o.FrJ%+3\ pil.n .aIa ~S'. ~~----~~ ._usto· MfITlai urn tllfal ~ .~W (I Ifmlts Ir1e SI. ~I:il illJlaql o b~nui m~IrnlD que. ilB 'Fo-d~di31 em ~lJt iiil iltflJlU. ID'B1€tY). Um ptfSOlilaprnn 1!!tJ I1Vao flU '~i!m·luHl1n.'. 'I!:mTll!il[l ret:t'be~ll(uakI:\!eT~lD!lII.. 5B !fI. _jjl!! 2:PM~p®r'El5m lrub pam 1U1TWTl!m5.. 1!mp:r~~ persgmBgam ~ ~m tem t!i1lbilldade 1.'Hr cfanl'l.~tJctoulJD md~~tlti:m de ttldas DB.Gue Enpclal (ou qUllquer I!U..pagam10 ~~ \fete lamhtrJI fJtI(la e5.l!a F/HLrm1't\11iI tl8 ~rt!I!i~iani:!. 1d) llI'UAIi(!q.llntl!I'l1mQA~ ~emidrt '!'! I.a.llir11!10 OO"ltl&TIw.u!!! Ii _~I.s. A~qiiel t se 6~il..eawu m~l1oora~ ~~el"Sa~ para d'ms- \In:i~ pada &omijnar Va®!" p!:!.a (+ 1 WJf rilthi'!1>a). FA 7} em UJfflJ nlI~NJi.. \1001·mmb6m pod~ IJSflI.ar.G(jlh~rr ap!lc-ar~ AlfaqlJe' Es~ijtlaltl~l1as u 11OIlS iiNql1BS my~~I(I~_PtilU'9:Kem· ~ID... um ~e~5-r:maasrn ~(I.ooataqu!El cDn1tnuali nail CBUrE-8J'l[JiD lIIellll!ium dano m g..il!lof eem ~2.r.51 ~..8 !lode.l Jliiicas. e'fe ~[)~e g ~lar al~ '~i[Illi Mllfliplo gg TIM MuUlptOI + 1[111 C~rf gftwl ~ii1i5tl.iB. espoobJ..acurnulir 'Ejpli. II~ ml!8mO mmpo. No EliilI8rrW'.Ita ~Iab ImIle.ulser ql!alqlJl~r urn millJs.3 if! PDi:lar dl F[JJ~' 3.Dm05.YD 1.110pGderia fml-r [rts *q. erle:~~ aTIlirrwla~iJ n~!) po de OOf·glJ~iHI8/.oom F!JF..e..J !l(J ita~aT ...-.:p~~I'8 A!1QI. !Dfe f~Br BbOOlliltru"Pl~irrlB 1"!~11 B~quanto U COflCBfllra.!Was. gammi 2.riaD ol}mblna~as CiJm aU~@l·qUle I]'caS1amrotlad:as_ ~ar!l ~[~~ 1lJ1'u~tIa im8tlatlimenl1.e'SapmeE! ap~ et!llseatiq...IlD Cl)l'tiHInlfl'l1g: V~J1'na.JtraVII" ..aUIJEca+ Ma.o.85 . sa I.l1J1 Am1Wffl canta ·fJm ~In!'ff11~ f:J.eni Ilormkf:erado IllI[IafeSll (apoo:a!l 'P:amlillill Cillm Ati3. --~~~~~~----t . flquM!D e G~l1centrav.mT!F.. I:u~afA .il em PMlS 'caaD l1eeesU~lID.anhar.~ PMs.II:iH~toi!. s.Am'ES' de 'rlllar 0$ fe5t'iS.ue. ~I arn~. ~m pa!iJarI) .q!Jn IE 'I!tD~I:: \......amJt~m mal1J: 8~q Ile:~ por rr14li . AW_q.g~ll'El Old Manobl~1i p fl(] ~ro}j1ll'W alaglle_ p.oorio s.A5t1Ue Es~lj~1 e. 5~ iliiI:a A.IJffl ~eS'll varata~l!it (2 PM!!) ~a:l"iI ADA G 9mqu:e. f:mrum. ~ .IU 5!lr L!~ -lamham urn AtatllJEI -+ l'flljl.lmll'r~rla ~B:Slsl~'flcJa.iI!I1I' mml'ii.aga l!Jj'jil~ .a 2 L.. ~agil-n®e PMs..mclIllG'dI. ~fi~):afill eOIllU{'I ulrumiil.Uifl(..111: vDm~.~I. mnn'brns inv:atJ. 0 iUnv PMs pmll UIifI3 fA4 2._ i1. quBlsq:uel'ii. flara.a.~ lI~e E:.FIl dc' aln.

'21~a ~i.tliuirIil reliD Itm cilllmtt. e n!rfI tam qua~.. Para 'Imbir 'I~ltibJm 1J. (i(j .pLl1!:El'ilUBU ~~!:Ie'm lw s.wi +. ~ss ~'Il~SSilnm .iG.. . 1m a:liiCMaiVns ql.ai'a um ferimun\.slm OOS ]'iJ dlfa9a 1nml!rfm ilILfe_..m-omphillj Pntfar00f1~".. ~ ~~~ .:ldD(lam a~rll. N~rod~tta ~eali Ill. .!St'a mais ~ma I1dad"a CBI1I~li111mnd~ ~d1 ~F4 ~'il' 'ffflallfl'fiinIB 11m LHtlma I11d-aU!ilj P~JilIliSBf:fi1W TIm SaITI!~l.1Ill1ueGjI um r.'l~S 'Iili$'fijs ~epai'adilS -urn de Habi- Ilflal:lll.fJi ~lIa~tu~LJr8'8 . al~ p(D~!1'I1 rfjllOn1if.:tCi3:i .a 3 .fJClldl! UlITIliI~nll~iie . TlnJ.ltfJ1rge·Qn".IeJ' l~m2~s).I ~cntLt[jIJ. ~ fTI1jl~Uta~oros 81DS~mlI~DG ClLmJqIJsr G. gravEl: ~O.mm: liffil.cmi~er.~ M [lmbfDS ~~I.ad~. rJ~ ~f ~'.f!1 ~01t1l ljsar '!lBU P~d~f [J~.~ml:l~~1)1.O'~PtlDElfdtlbgo~i'OOi.1mon-.Injj[~ ~m-l ilmiilliA~na!. S e 31'I'd]0'. r: en .I!f ~ttillD~ blmr. an:aI~a:nQiB atva es tB'J~.'~~r m:a. Gml ~mMrn Pe[f$tlna~e'ltS ~iiI 30" 1i pildern SIP" ~ro500 "!if mas ~ ~ dvltJl ~llil as tali3.a DIl! ~~.NDI Ci1IOO.IbnIt! tl~ijIlImPonWs ~ V11i:18).J fp1WI(paliia~t .ale.J~~Dn~~jJe G.u dB~liIjl~r lJ~a jarl8 de lIm rJliI~nCI'U:e. ESmmal1obfillft.u£lS 8~ ()lJ F"alij!.nl'e il"[l!~mlvel mtbr 1:11am d:a Ijmlte).ra CllJ !PdF.]f!Ia~i:mI'DU m8'I'lDIJFiiI.5 rerem ~Ami-S~9t!l~ool "l[It~~~~.F(l'C]u:lftd:afinld. Lrm att.o.s ~l3nHs. 1:M!fr1JJIo~5eUliillJ!&Vill~g(mHr~ IlllQOOIiIiI(j ~mot m~. bill a1]JUI?iFfmIIlI1C[aar:i oomproTllIl.se oillmnoo' umlilro fP.tll:lQS o~ 111mbI'll:!.DytrDB.MI2gl]ne.jllJll]S ab1!!1iJ!l.. rn~aIf1IUlI~~'$lPErmn~s. sa vncJ!Jtam Paf 4. pQ(sEI'r Itrli1 CiEI!'!laum IlU 1E1rMem .fiu.FmInoo o bOrn. '.s Rg.:mdamfJnLEi d~ aventm.IlIS em rMs: seJ~mp~go5.!3 &i1Ir.~~na~~~ " rJE! 8{1m· SffiI Pcjf . C-aso IIQJs.QrelI!"I':lflIoo lJuaooa UIII'I '1i1~~!. I:! dano·rBaJ Worcla d] P\lsl de iUm fBnm. ~da al!:C~f'OOJl1 P"GFBI PJjFJ (au' mars) rta&:tl !pi \ItIm.:iif ~Ol (I ff~e1rmlfilru: Urn I~lbil rn~1'mi pilm ~tat1rlJ.. ~w dan.l1.anf1igl!llillii I:IfldSITiI88f I!fIllifitii· ~!l "tl'i in ~u. ~ e Me.ol.gJwl ~1lWfU: 1oIM1pIn !Wmll.0 qua "[.~ ilS.atl..llam'i!~ pllde Mr il. Iji:l"OMaD.8l:tm . nce da TC:!l duplkJm ifJ wlnrrl-e SUB. o nOm1aJ 4 D:il!S a m wnJ. SI!f'O COmblJiSi notEulull.ef'fi II.tJn~ ~Pn Sl}1I PQCar de F.::ililll5: p:lIf t.~ ~ ~iH.l'11as- Clitia: nJ~~. .:Ii! al~um. Dierm.ll LlmalPE1SS00lorma'~ It:Iasatgufl. no ·tim 10 Illilr ESIa ~ tooa ~ 1I&b d~"lli~ rImf cr8~a~!tl ~m-Siarlll(gat16~f:Io M~lre. iElHlmM:m mt-M!& '1tme.bl'e !:l ~all1rGe FCiJ fdf ~ari'! ~et8~mlna:ra. nHos m qua W11 herMi IN. oa ~I' Pd~ 2 nwr~ iii OoYetm'Uilr:lEqlmtle::.(j ~~rmttlda n en~Qlm_«llllft cwn~ll..i.l!m)!l~gBJIB PiJlSlSU~m ill ~I" m~IliQ:AoUmitada(vBtI!'BfI1iDMWfltagerlS).:&.o.OSi~mmt~s.rn i1iU. ~m~mlE!1 P. fIlK:~pl(dn$_ ~1iI h~tum1S flotieriilm rU}3pa. vl~as Il'trtabJras I sao oenle r1{rnnrul Ejquanto .s'1l ~ . N~ mtilllpnU~9.rnl.IJNCA ·nOi:! 8!!1m mlllllf. para urn jllJD malS reaJ~!~. O"fl'leiID ctDTIrn C:arm. A".~ ~ mdllllia I mr uma .~rnals deliles a'Nttos.Mas. Duttra dB' For~ QLI PtJ~'ardlBffigu.111100 d~ W~. s!mp"!~. lIro ~~j'(E!I.s'lll.:smlJ Ir:o~a mredLlzlriH. Ib-~~~~~===-_=_~~~_~~= __ =--~_~__.:fiuM pOOBS~nU$.i-l.sim por diall.aPt~ar Inna. AI. As!. fm~um I.l!lI~.tllm Maml:Jms ~M~~cllS.lgol ~[l ~CQf lBci1 COOOl "ffi1~~.iSt&tBjruoa ~l ~r.I.j~r. 'Iue! I m ~dFa Uw IJm8 mda.$ sUS tI!JJ. 1.IJ ilia LIm iIlCiflQ criWCDJ.[l) d'a !g1Jil] Ii! VI.tlsstm 8'liiWhllf.. Il~ ItlgrJ (laturas e 8Flljj1Jla~Gi~ f1:a'~passam fill afi8IDJS IlJSUI~ 5.Crn. sllp~m! t1~ r'tl~il'rkBW~UI~CliJB1 ~eM"grilof~.afl Y. Sl'l~!PdF ~muhJi1l~aGl! 1l~P'3. d ~ Plcl!11. 1a!!I1lronfllrrtr. F~rw.rm~ns~am i ~mm d !lItli 1Um: i:liJ~J'e !!<S£EI If.{lm Mliimb 00& EI~B'tlc[ll.i!!~e . 'I1DMs os r. fl'lal1Qb. IssIJ Pi 'del"! d. . MU"~9'" Umltts _:"_" hlima V. .g I'f1 ta ltn BalIlDla Imnill P. ~empJ~.rl S"3QU~ ~le!a ~ ~stJ.Ia $<letter 0 ali:atJcs: mi11lmo 111) pe~!lnagMl. 0 MBstre:PQ~I COII'IblnilidDS com Q1U~rSQ!J!:lr o[Jtro~ ~ .---- .ji NA~I pmd!l1l .~oo~aIlUrlum ACerra Meo.40m ~m PdF3 0 is.mrq.WQf.:i umllm I. '-'.O ~ffilll~~ E!l~u.l.a:..liSiJTiOO.tl~. -- - - - --- .!o qUluJIJl.CI~. galllMlno(l f.ci~r Ul ml1~1I" ~riU n 1!iS~ 1m ~1f:lsa!l r:ruuagl:lfls dB ml. As$1nJ.-a:o da U ill ~itr~!1ag.Fi\.1 I quB'P~S3 partie ar.la~:\l:Q qUi1<'\00 inlli1.umllnm~1l~r itXBmpl'o! !illS T alt}i'!IJll!:rQpmra cada i'i1~fiIenm ~Qnt para [E!rl~~. oon s1.1005 illlrB- (I lleiI:lli ttli!I D&-OO\SI.Al"rml.i:I" ~.e\lOd dlsp:a!t3 an8rt]taJElasmrtor.W FOjIt ~In fKl ~meWflpo. rJ(lIllmllnTlil qg~o !d1str:!flfi! -. WrDJ:!to:.

to !jllirlil ~9~ reif Il In~a'rl'anl~a nli:a. .dvar" tl ADmaUar lim sa~llci~ Mra~oi urn persrmilllam US3rr'I. PJlm~irD 'i1'oc(j fll! urn llitBl 13m ilf. Qlllanrro pe.rum VflTda~Ellnlih.t!1l DllfTI'Pcdtilr de FG~C1i a iJetJa:t.trB08 qUi13 ~'1(jsbl mllrn.JI nao hom !1lratta at1.ol:lerde Fogll.Pera f~ll!dr ~ mai"it!i~m.\ta Jl.11~. ilIP~ a~aone~m I1Im(!:l EstEl mai1Dbre ~ pi1~slvel 1I111!ifllm.l~G: 11Bf'le~!:i IlfItliI~' p~Da3g!!jm -atacatrll t8rn.aj. fltDalq!Irl n'~r.9CI!ldl'lE!rs~rlGar ~~~M ljIid:a: ara IE!Il". ~ ~~!OO D lI'-!~ l!5t~' p-res.' ~CJlnaatra'it6s \Ie pc~rr I]b\l'jamOnl~. Sf!:II sua FA ~su~ariof.mflf1agrlm p6de e. ~~qy(ll.ln'lm'uma EStj.o.amca:nt8 ~. Ma5.ern din.e !j'(!l~~ nDrrrtnJ'mIJIl tfJ. (!if. -0 alw elJt.I ~m lij:iII'S~1i 'i'I~$lm.Euull(l$:csca_so~"Qum +' ChuqlJB de Energ'ia ree.[lotb~'~SS.aqya.ll~\lIP(! jla.iI1eB'n c:aso . EIfl hllhit.(1 r.cll a:ru:mlf1artte alaQuiJ!.tI.iJlva n't-m ~mo'f'n~r. p e:5GOUT~ .Ma~h!.ao~.'er~ln~!l\~m QtI.ata~il.Fl flU f:CD~~aJPdFl P.!J a :WSI:J~J .S C'uo ~ ~tnoi!la~m alBtado alnd~ 1~!1n{lraallzado BI.lllilil'l~[J 1lJIJi1 . Ilotuinn 5eg-umm.1J. 'f11lcftaJ.[tj.a1'lmaliMnJm unf. au'alnda n.aD lem H!blllda~e 5ulIC'el'ilte. .~ snr trnl1d. E.'irr"~u[r. E!!S~ !)JilGlJe 'lInal.t3I)p~j~ de usar-sau propno Pd F [lara Itnt'8f arllllar Mas W'lsll em !oOOZ!iI~ 'M~Ij.8' ~aiW" 1:111. Kt!M nmUIlda ~m .sUi! 'lallJf~~r! Stl~lfirQO do danD ~il i:lJiltanta.aJ~m d!8 'U'S'ar Q pr~~f. Sii ~i. iIIl €!fln.normal.11I ~Bter o '8itali.IUl. Sa qlliilQi1i:U~~S I~~S: tH~tillJdad.I1Ii:las VaJ]tage n5 ~ue QWSSf' sem ga. EI'(l.s'i)S r~Snl:5(illas iDlllC'l1a~pa:1't! aIRques ba!iC'adG'S ~m AlI~).carr::uIB sua FA .U>B ill ecilruI r u inlmi'go..[lmns ~gififiO bJ~r{jil:"!lIl:lu uma I1II[\r.. ~i DE!fsaa rJlJrrTlal ~rT18.-4. V3I'1t1i.B'tiIlO'SAI\1£11.II Q .S~ p(ltler. DlJ enbo'l:entamfo Ilra!egElulgumi GDksa. m~ma.acDu RBfJOlI:.1)~l.!Jrmal .UJIJ3 !qlJ~lllldD p05s1vel) 8i 1JS'Sf~Ul F(! Ilia! flo Deli:llla.'l N~1j d 1lIlrmitrdQ IEIlBm B1udam Q 'llIrlilp~ t[l~~. s81d:a. 0 ~Br£lJn~aB~ . 1$50 e tOt5a llIJ9 [IS hitrW&Ga 1\1~clr ~iTI8.'uIWif'.abe (I.a quali:lrlnh!l$ eem 5U(1 fol'tl lliautll'!.v ~nkl!l ' as . ~oo1n~o mit ooilUgul40 ~'~ali%arrmmobl1 £! ..

cDffl'Q ~BlIell~gmlo a~ ~lfa~' Ji'ejffl'S . l ].. VfJca.118m impmHlld!J~G' de ialM.mtj& anos.a 1l.at1inll8canrFJr~ o rlSC('J1s 'FlU.sua A ~.. a alta ~nd'lJlJ~ Q8S(lQmhlfi/fUmlB $liI8! (illlfB lI(Jc'l1a. ~r. C:rlm~.1OO B ll"tal~13! .l PI.a~~~ EJav.s~. 9Jt.SS! 1~~11I ~ ImlWm-. WiIO'.1 ci·'ma..ff~h· iJ!£~l8liliU &aliI' fnzt ~~ Urn ~llsm--aellafrnaBgrtMauh'unan~am~nttllern.a ataca. apm!jl~ljar~l1a poor"a.lQl' Uffla JiI!lWSIrJ11mll.tra(h".dlRlfil' d.iar ~'e. fl~ d(luse~ de..a a 9Qm~ ~ sua 1"13.. sell' (ltiJp'fio munlto srdlI1Jl{D ~ Ie .~ ataq~e! r ~ JM Cl!lrpo-a-~or):i!l.t ~tJ PdF2.urM(j S.'DS t""ende .abn. fiB n'l~ 2. alBBa ~u mjlirrlB.n C~IlM!mmmli ¥etoeL[j\1{(I'e mA'dJrn3 1q~rrlD rmn'HS COraR1ll. iI1ll""'.~IJlraq'U..$$ur~r(l~ e Inrf~re501 ~~IIJh1~ $1Ja. :.~ iii IJ Q.niflll~ tu~lcll ern ~rar !!I1sCQmIida:.5 P..S pB!'i1JnJa!lijfl~ lC:.tI~ 'Ia i "'/~ . ~.ta~[J'~ rrolte ~iilm !1Ia~rsO'lmr nte:l'l:Q (] I) Pam~1!l Cilmo 1(~ItJI ool.. esla ~ O!!ffiI1lOm~rmo qlJilBlil.i1I'l "" _ fi!ilarl . 'a~llumf!l!B.ontm:. • • I '. Um Exemp d . .{i Ii m'S!lJ'G' PlJ1 fl.!! . A EUa NeQIB ullaJ um . Jm~:"lIiJ'~d..:lmb-!'. LlllfJ ~V~'B]GI~6$]filQTJ:l1l~'(HJo:r€Si.SiJa ~nii ~'I 2~ 6f!l.. nmma' - mC:"Elhe lnda a ~p8c~1.~mbmll1l'!l thuJt '.cieAm:U1l TotaJ 6.1 K~naf. umfj._ amen. M [til1l o3sslm afm:llli IiI(Ii iJi8C~~~ 1 [lanm~1ir" i'~~ -anti tJtJiffglJil~ I ~ 'ltJt]HlSll PdJrI' dil ~ijul!J DB/fJ i... FellzmBnle el~ 'era .git~"6D b.p ra.ara ~Cill1rtnUllr e:.8m ~. IJmlijirl .ltls dB !JI1~1.' I'I._~I!6'tIl!~.tllf I:le ~1 am' sruits'cinco lU3'IGI m'rmentQ.f1G' de dol.ij luar H5. PI".l~rIJ 8le!TIel'1m~~8S8..ilJlItrstmJl!l:. slgflm~a ~Lfa~i sa"rem um redU..t uma fa'Pn~a QU~ i~ FVl'lMdaU • CClrflll era 'lirn a ~. g~[Q .."Ira "m~~:~~\'!1 I 00 (Qtlar asia 'II'~!ilLlan<l.alTl 8tiU~!JllentB' a: lutl.amso rDdl~iI jnlJalrti CDr~£I.s!Q 61ol'lgfl 0 suflclent~ ~ara e'l'r19r qrue ~ell1 P\is.s e:~llllciEIr paSS''Hli1i'~ :i~O 1J'O!lrHl ~I]_ lJUnaser um.[.I'll} d3i1ll. Mf.da p"dGS rrnatoo [)i!Iima:ls.f _ s . ~1Jlfllf IIGGl1bm:s . du.o a ~:3r um Al&m do a'taQ ue c~nclln.~Cfjl~ rJintmllf} e:di ~~J1did~ e 'flt(}pa.fJ~1S d~'lua lap ler#.BStj rl1t1~fe.H1ij' _hho~.o'R'afll.a.lIt:!~1l da + 1 pell} ata~L)~ oonoerJlrad'(I~ (I +2 ~elfl At~e UmC~ntwl!roaLi~~ EUa Nellf:~test~iIIlpm6B enlnm tar ."-. Pilr mulm POUCiQ tile n~0 fohlbaru{j'o cem IJms. _!"'''' '! ~ .8111dJlli&Iito 8 om ta~l~ Ipam rUI~!lrIII ~i"EISit1ca de COO1~ eJ~~ .. [leveID rolflI l tl1rcl!!~'. gM~ar PdF am SfJU'pmJdrnQ am-q~.rnIilOOffiJ(t ~aMa:rIllll' tnrlUIOSSl1errtfjB 5e~ lJIlw!L4:ElmfrBiFa~11.omiJle!aS apaf~~~m n~ nn~l (jl!!! ~Olflb!'ltl!.a~ Qua Q&llllamm da I"tmr~.llz-8r ern ~CI1Jrd[] hamlcc:i. Kaltaf llif!JIe 9 P. .4' EI' fil~hl8" A \Ilia p!J~E!:nl.fI.jJ.. N. "".. pe/l:..Ifm 'IIlBL Kotnar .. :a1l~na'S. ~m! li~O 'iJa de:1JB s'ilr ~Irn-&!l~adlda: m r~~r a !leU!ua! sfn~d':1)1 dO lflfml.ll. .(...alBnp . ~tW ~~riM!ida lfMi.ebefiumea~a (iii lElia dlS'J]:eFl5J 'Ilastes Iollrlf ~l!trJ a'j' .W'm .pDr mBgiru. B n~1l '~DmS-'fmlkios US~~~1li. ~BJ.tEl Elm Vllll1JdB plInlJ.t'lj .•• -.Sg~.C. lJie'l2lll d'a Imll II'I~!'~:' I<oltan~ ~~m\1fi\kl. aD mer.llfJJ 1J~'ros. ntG pretllil Peta . Sua IFA'nnaf ~ "ill Bil rl~tifJtI . J' ~.atuilltm ft~nl. filJij ~~I.C:am'i:Jlam! P'i!. #11 to d:e tCl~OS !!IS Elros NeQ res (tI-1 ~ lUI!:d.lllr (1:0.ll asrlm f'm~mgooljg'g'. ~ +. dla).Jti ~ast:arum1umrliisaFfllPa!JLI'i~~. flJ'JT1IS d1iu: • . .m:panuJurdB . fila: "el fflmfl! . fl6tllil caif . Ber1. en ooda f'Qd.ilIUu".AIIlm dlsso.iiraflil~c«!net 1[1 plV'iao Sf! OOIl5~. [) M"~ d~id~ ~ Ua' !ilJm8J 1J{i$I~D' till Itfe1lD. • _ _ a' nil . £1J1l5~~.Cg~lli ~~'rJ~ ~p~.-- :'_ •• '. mas rJIl'B11B tBHiti NA~Ilec'Jlr~'D mel's wllBr e.2. FA ~0 rn~~m~ I so !. I I C(!l:llll R~SSLlJTSi~D QUI Desfljl:l.Iih.ttmlltim sutprolfJ com 19 ruhMrlcitl dB SUB ~/tJma -.gil. S~I F@J'P. at!l trra.ra :a'1~tGIIC~(jI2!.$ afti.0 HnJ:a!1m 00 ~~ jraFa IElntar ptlr. Elill 'a 1f)~iiI~aam .rffIiJllH' em 'Oi.TIill IIWI' I!L .so. I '1"1.'&. A!1t~B' b"lllfil iMls Ij BS~ 8fic..v81.ra calcul8f sua ~ci1~ ~B Deir~8. ~ol!ar 1. A~1l iSJ..S:fIIlllhl Jlifilld1J.lImlu .1AfI~ ~pra Ble tstt ~m .av1ijl'lljtBmdireltoatJml"l(ivo_ 4 mul'r 5S.eITL p~_I. 1113MaDra. ~(~a' ~mllm .10 nQ -I" 0091 sue 8tlJl] ~5. .mtlll11m fl:aqrm dI r.-n!iI.mas tarnbem perl"l} 0 DastRl1ite ~.uma ilia' njilia 11~!I. (f.~ gastar.. Urull.fJ .!!'avar quem ataCi prime 1'0.BJI'rtl' ql1Bl)~rJl' lii ~mtlfil1.1lI9T1 ssr i!:Ulae:a~!lJ'liIfEina (:~IT!3 ~en~llrds~ rol(!f !l!m dado tim ~5!jJIa~tl4" ~ eu e mas.!It.Se~l!fFitB.)~ Ntl 13"llItantD. [! rc(mtarum~ijm Hl.len~aUfQ>l:'i:iDJu dS!C'DnJilD' lim' seu' crtrl. Pitl'lUJ1illl!Jan~ QUe Gl!nCij mil IrmpJJ16.-.tB'\I~staS ~ r~ti ca&ljlJJlIIIJ~ vamo.u~~vaftlQ a'I~~ ii'S ~~lJr~iIantMda ~ . i ~'!lIcllki'lf~"rBta rllJ~\Ug. 1 d. II mi!lflt tlturll· ~~Ira ~11m1 \I. Elat~m MSa P~. l~~dJr3nll'a'l'i a a~llll'.I'M_ . KdJlar iii liJJljjlro Cn'lmllJ. mQman.l'!.p'B1alll'mS:lllarIQn8t'j ~_.I Sool.{f(/!J rim fr:rlmeM~"gfl~ ~fB. ustmr mat_h~.I A Ella f!I!J.5:' I£lSlOOmllilf na rmtlli que Cilmdler1slf'!la&. fsr CDflE'zS<Ie qua p tNlBfI i! IfJuruia com Omi !'inltl Ilrtb'i'.]. J • L . tom. SIJ'8S 1JcfHI'6 .III ~a.ml smm " ~ ~ nD5 20m.a'Q1Ier rIltillll'at iJtIr iEI':([j:~ OEff Ilil mitB rf. 1C'.smnd~ ii! lia SB~S .!mD Rijil1.m 1 = iQ.'1m . ie DO uarma 1.&c!IJl1dldB. ~ 1 .Il'c!'''''' fJ .Is. lJ1~ellm'lllfl~Eijme lira IJim .!"1B.a.Il'flCl ail'hIl~h1' d~ IJovlt.1m1 3 a Flat! soTre t.·u..a-iCi[l r~~. .~B~Q vanl3ljJ~ 1[.anD~aD~.lrmJIpI tie iUa 1ltfieJB~ COOu!' Ism felts ff. .plWlm8 11".'.oslQlcmlJf J lima dlst~ril:la segil!ra.ldQ J!lren~luu:Jllpm. eem~t'{!Q:Ul:! . ~enUfJ"JI _Ill f1ln~'~_ M 1II 118(1 sllll~. s _ f' . il\I1lm dol. mMmi/l~ua Q\lDS~ 'U~A:$~sIlM~ra milf.iI' mlllillm (~_gIB1D Imortals ~LI C(1f1S!tUriJ$) poilla'm rla. . .Zertdlij.I~T~ tletnhuIl'l du' Up. eta ~iJjl tamb~m USif sell :Actaque Espada'. .B1 cQbr1r os 20'm un r~&~II'?J:I"1 ilill 2' ..d~S(:Dbl!'rta e pm.e time jlara i!hl?gijJ~d~S'~rlll1i1 dal c~m~:!lle l ICrlJI'I n\!s18trfI}5. an(jlrl fI~ml'~lmemQ ~erTalmpo'S-...cOl1la Iln. . '.um ~1I1tI ~Itr· ~-S. SOm ~or LUJl'g~" milS tlus:·s~~cl!ilff1ti3llilr.eIlOe lallfnna.13ld!'lI~.- Com um .rt~la.om 10 p!Jn'lc.P:rIl.11 o CcnlaJJIro rllla urn ~ ~ SDm8 a iSl1.Eli! Jl1fDU!la. fa. A .1'il...ampEl611l l~~.

1 em' .A1ll1rnta liJrI12.. InlcfilU'JI3 IIIIl f:n[cfo da luta.ella~dmef8 Ba!rJlarGge rfe»!.ev.J/'NlIteIU8 . H51 A 1 e " d.a em um taste d'e 1i-5.fndftMJ'D Il"'nlto' I'Ia'~.tma. J UJ1!I3. . 113.gern. eslat' . Um CrftlcoI 'Sua~o~~ sera dabrid'l.9l#)1~'ltm~rne:Q/!Jdll a std.ivaE'mla ~2 pt&JI.I~ cal.z I RfJl.au..t'flla' . lfmdlra rIlB.. r.'. do NS~'O renlll.~ Idla."" pDr IS.IJ"temI6 H . E1fa t-BgrEI (3 fj UmaralhaJ ~ AlaqLMl E-specfal ~PillP! 1 ~I~.alilquEt f2~i-" ~.fa 8 ~B:~g'~ I~ fh.cor}m.qutsue ~/d~a:sr. F'Vs.flU). NliUCQ'i KOJt:MS:8IDUe III C~EfJg!!l de Honm dl!!iS:He~is. 'Eiaperd (fa PV!i~de wml5.!Ill_ mJft:l1ad~dFJlrlflJfl1J. por ~~I c:-e. ". urn Z£ln4 !'iii FD..aLrrntn'W !J ttf-Irl'. M~!J!! ..lnil1r. ETa~i1CI3. pD~a. IJifida liel!l!J.3.iI ¥j~ .fa~.. "_"IlI' ~_n~~. eJI9 i'W! brBfDj. oonseglJln(iol.D Ms fem9 (-1 ~tl~ 1.QII.daj lf~~ \pam tlJJpa/j fu.i_.IIQ ~rla l[IiTlij Ij'I(jlij~c£I{1' malar um3 igimiwa Il'ldefesa DU ~illS !len<:eU.~..tUH !Un.2 t[nS)! h. n1'ha14. !lOT ~$SO ila(i' '.uln~(l: ~'..r.N8 cam .Mr1 (ljUanlBlItim Es~~alal:luu I~O tml)riI1!C~jl!S. l:SfiliffiJttem lig..Ill' ala s.1.1f CUMJ!'&'IU8I17/JQS l!l fam. C~flf1Jrmeas ~ma.JWi'. J!)~ 5. tldiHi G'Wla i!51JtIe qu~ marlll ii'IiDlI.s d6 lUi lrm.nJn~a llI&ta.Qa!J.ra ftlllg em .e.lo pola IH2Jblildalll~r enlAo Iil. R1! A 1.nIJar riB elli Q81"1'.ha . para dlglr" milt'.tmJilmta..El' 8&11 l\'f1i~J l{iJlbr. ~I.-1 A l8fa ri!C lam iflra1fo a uma E)illllilivai rJlil!ls0 allOOfll!'ltU:nI FlS Ie .PdF2.FoQ~. Trn3\1'~s . Tem . E.~2.(J ¥UI Qd.= (Jul..m II .[(Jtal m 11 &a'tamiJtt~ 0 qil~~!Il.s.UlJ$ .'BiBEla NB!lI1l'amCa p~mDI~c:l.'o~an~-eSI ' dlCi. _.SElll.!JINll!ttSf Blnlus rlaltllll1m. lIJoosiJrdo par qLfa1~Lf.a E1~a1'1[0 ~racl5:! de (sIlBal~8:13.. AeU!sJnaJte:nmm QtlIfO MBQUll'l'Es~er:la~. ~ tl' I-. B'd 'IJI mi~a e .t'lV. Cjfst~.11felni8. mills 2 PMS'. ff.ala"com sua H3. Kollar ~m:] rii'6guru!o m. EA 9.ti{Jflnmrli(J~S. Vll~'{fMD~ Kfilnt(:1Ufl8fI.!tor (le H-<1 a.at.~re~lsai. VaJ tam'bam gastllf 1 P-011tO ~e Migl3 pam·~'llf'Nar 1f::-mTi1] ~Dnl~ ~e \{]~a.a.o d1mtB$.l!'f'!:a IFA 11f1all . SITIrmm L!1Tr! te~!. .~~ m#j QlSIII dire'll.1l! ~er1QOi'i!J A .fez I~ Cn:nta'LlfQ PaTS![J['IBgaI18.. IEIerc~aurn 2avlweslEl) me~rnD !'IO'larrdDrlp:.~~r lima m8t1li ooCt-'lu:a[ra. lJmavcftZ l:1ua. Q il1linfr. MIfirt'09ra em 1 m ntlfil~ mefl~ [lie nJceba culcladGs mMfco!i1. se!lfS' e/s'iwQ8da a cnRt$. p~m B m!a EnQLJi8(100' i:lCltTIi Ii] C~fltlmillliBl ti7lllLaI lim alMiui:I: cem lleJe. Meim~ ~i1~.urn ~Ll ouIJa.ll' arp !.:a1m.~. Mali]rteJIJ'].lfil P8flJ' IIJ1J. sm ILIm cern S!3:'IJm.11 ~ra !Cam sua mlgr.SUI ~3 e Ii.a' ell. SClbr. C'6t1lgp ita Hom ®s I-lerol$ (-1 pt~ ds ReslsMnela l1am 11IlIiwma Melttl. aes't3 va}. wm C~~a u:l1ai :s~wa\la. ela dooldB Itnlir Ii).liI'imuro ats"a ram "~J~JIM'~.IIe9~iiffdiD !. do 'lllJrm ". orudQ _ rt!usa Afn1i. 'eiprJJ"lfTJduQw'lJ Sa murnJU13' H palS¥(. ~1l'jr~all. :Mo.gOll i:lJl!}~1 Pi'mtQ.. 0 Centalllr'O l1aa pmrc 1j9. SUD. EEp'~lai5i. EI~1il1i1.n8cis'.~ ~!r ' t!)'tllll'Q lfmlr1al. EnqU.'7.C(!n5!.lil1(JJf( fllla Mil ~BfO' .u til dBpflm' .ambo.me!ffl'Qlllilrm'B !QI1I1' 111 i!P!J.. iliaD pmde :sar ~llIt. t::cliilm:lt1.r~maf !llia.ar (-2 s'frua~ a ~!s" .dtrn fefFll!I~Muffl. .. 0 f.. . CrrmB . QiJ Mtlol ~j:tilF a 8ltrelt dIi HmB (f~alB .. 0 Cen~TD !BAn Itl~Ui IlldQieS'O.~lIBR~E. S9m p~ruer !lieU UnlcEU P.ia finaliZl'llliD ma'"mrepl'Olillta 110m umbiil/D.im'. dtlJMil.fJ001!.a1 mel1Cf. P~f2'8' +2 pel~ deiB ' MilS. 2x2"" 6-1(f.'I raj.adB DBf. .e M!Ilf1s e nra. COlnO tln~~ apDJl. ellmei-:a uma !lDila fllli!lada.2 Llil KollBrnb.-' r'-.II.lilJ qUrl] ~'BtQIICY~ . R2:. om 4. dnttls maqu-ces. PdFO.e. F1J~lJ ~~ I)fliras'1l! .Nil fiMI elf! tam H5.H . EI~ sah dBfill. F2 +i rI.. JiJm~rM.irQB r.a~Ii.flew' e :set en~h-~m 48 {J"fJr..1..mSllca--S'j if: .. lem lfl:n'HI]I9fJ. mutla ~rlft h 11811 ~N.rlIJJ111DSfJ.Um em . Elm \le~ de ahColu. '{I!l ~ua ler. 5efia 91mptaJJpm KiQ$l~..ag:cm ~pE!n3~ SiU '2 ~(! nUJsde Villii.gnlJ~~PrBcl~1 ~Incrt .13nt>3illi:! (2 ~rs}.:.(. S8. ~ ~seIf!e\".~Igllal a. lennnm SGnUfI'lls.fllr.sa d 1. .~plYalml"l Ko1~rfru! 1[1 !J nmelro . A EffB rola 3. 1 1 . TtBBtn d'.'---.8Qida.~e~d~rm.naw~{j'" cUI'"I"'I--"rj'lii --11.l1l'1'1ma. ~IB IBnta ff/iBmlJJ.ltIAlma IIfJ. ~tlF+l (e~l~ ~ lJm Ataqu~ E5peC'l.p'W. Pam ilmt.c~DiS..Hm'~. Mas' 118 lfIao I umC9V.cliedlmr qUjlntNJ II11fr qa!~C'Ji.1 ptj!. A Effa Nagril~ !Cam SUB H~ e Al.1l1'l~CI liIeVIM. lIf1. fl1iC:~l!lJJ.(1~"Jr . !mb!ll'l GS~dri¢a I'1MsFJjamelllni~lllad3 flO G6dLgo.9. StiR .Ij1UB "fUl.18. D' _ I9'~J"1 _IJtQ ~ljU !. 'D8nllanafQ~dF+ 2' e gM''tandjjJ. be-n aHm.J" hl'fD Z. H3. ~8Slamjja ~ra i~d Slllil~t1'lmo~ooto de Magfa.N. It! :a~(](II1~1iII momr. SDiman~1l eem .~ Ifrrar ~6.~~flrlim le~1iB PIS}. As~mbMo~ r'lfl'n~urn ~9'~ 1i:H'i1 i3:GQfW~ iTlBB IIiti~Iriii!i. n-!o U[1I] um' 1lrofi1'QS.![mheSff~ .8J FA. NID Mal 8QIi tis .:.]l.fO..clll'mb~/.Et~ i'!Jta..IIs--2~1ISt1 ~ a linqa._'".dMau~d!l1S ittMjtiM Clirn os C8!sces.qulJ.~~S Bra II] ..lil ~ d~rtmall'1'l:a"le" [jJttaq_ We da '~i'a. SIt!p1c1em me at U!imd~Po!1ar ~e. IIIJQIr"lJoiRlmJgl I&-Dm ~mbfle' mais __ dfttltrlfl.'trla lido rmJlli'ti1' flheJ". 1 III/It tfi.i'ilfl\lJJa '~i3!l '111m.ch~dl1l.~lCBRfDU.ur1.s9upffpllQ ~lMmJ rnt Nm1J'pef&lmaMB/a. 1~liI nIB' 3. Ms3 '11161" l'H.~~O~ t! ill. i ~ a \.lS'1.iS'O da IBtlVI. d~ 1lI't90.. VitElIll I 6.ier9ta c1i!Jl.a'hiGar. ~'~I M.alCllr'fiilid21 s.f' 'P'«I.iii Blnda'.~.~spe~Jal~ ei!li J1'J8~1m 4. emborn'all1da IDnlla 'Pnl'lllmi tJe MRQfa DBsi!ilf.' gmpe5'.8QI11l para .. Ej.gG._ EI~ illr1on5-dcntJ8 e gmvtiTIIFil'i11redr:la. 3ml fitlr.1iatlcQ~ld'. !lldta d'8. .l3r ~Et5.

- .

lID rrJr~n ~ilI f~~Q(l!Iir1'Ul1I~!Ql. aCf~D. O~ SlJpjr.f'a.ffimms dUI comlplle [1.~ dI5~(h~TQafi.lrn Q!JelTB1mbttrtw':tl S..e!.riln~trelra.tSSIl par.or:a 'tlle.(!In dIJ 11m cantlie I:I'e ~jMmaf raJiiI 11IS~f. s.u. MaG l([Ifer. PQ~.d'as @1lIq.aEr B di'SPilTil ~[lf~ lI'~ ((Jmo psfas m~f!. HiIt~dlda~1I cd !JiI'm dBL13mlif1Clf. MIJII11s.am "a :sua' me[h or a:OOil QUI 'hIt'S. v[l!~aptr~il!i ~s~oI11er0 lIPC do lIIan!} ~l!Ie S!l3US nr~~BS a OGmlS 1.grdffltdtS. ~[!IDI!!I~~.:er:aL ICllm. ClIstEill)lJlltOS".: aT tOm aWas ij~illiS~sarm8 au Ij~~.~deralo .s~ val IPlfJrar'se.aalou P:df nil.irenms tl'e O:t:Rl'InparlSl!I[i Foi'.. mru.r c.nl1~~m pcdelTl:se a:d8p~r tilclJ'm'!3l'1teiii qulll~uarilrrn3 eu t~I!"I'llc' if!: hJtasem nrnartBSEi8 rndutor . les~irlJ1il.1 Mas ili"~iB·vnc~ ~Uisef mudar seQ) I:il\!t:lIllIe dano"" E:Se 11m pU:6ft'atro esoolt1e laTgW a ~!li ~Mlt~ e l1Mr '!Jom um~ lall~a (pBflur. .l1lJralito~ por urn lalIl~-ai"imlssQJs (~Jl)sa.1~. mmhum rrrmado C(lm uwadae arC\i<.iqlLer Imlra er._tk: lIilflha!~ lan~as"IIrpDffS.n. II'ms pO~i ser rna].) g. dano sfJra 'I.ci. ClIllIr/Flllltr.QTldO~ ':tO~'!llSlil~). 0. iirmu..u h:150 ~..qJle' lalja . ada>g:as.UI'Iil~S:IiIS P1!liilllllil.en. Mud8lr Ls.eli.jJ5 IB 1~. EnWD.i):!I8. PlJf~8!1f1plU.I'm:SfllMd. bo!~s:de 'l'Q(lO.I': :a:gum.o!TI. . aIC(l I ne~J'f~.l3l:1~asa OO!a III[.Il' ICIt-a.a.arl ~GallJrll~J(i). jTi:i(Js eI. Traca de Darn:. FnwIDIl!: rIlo oC!ngellljiila il'a~rhlldaiI~: ~hLl~iJrt!l1l rplAm!JilgQs em 1Isml o:nrlas de' t~l'lIqllB.m'!l. [jif~Jenre9 ~mlos UllimIlEIIIl!es.tVe:l!lii(l[ ~tmlJl1D SOnICIJ.uI.o)? lJet'!!f!iW'~oI5Jrn.q'lm Wl~h. Estes do 'OB tllPo!S. qpamhl ~WlImrI FT* ee Farifl S'I IfafJ ~. lilll~ij. s~ iJ~~e apanJ10UJ l!fji'i fWtanta.:hMf:ls.gCEllllllU . Illil.s:talsguia.S. "oIafUiJ~I::IIiIIar. podem q. ifffIJilnOli'.:a d. SU3IfO~1lJ~u ~f niVImtl~ {a:QI1B.tBs.31!1ii1lJIlS dEi' alT9!'1lQSS(l'.lJda~a ~er ~i1I5.iii ~splHla (~~rta~ Tes~I\f.Jmn ~. (OOn'tl1lSIIl'" A 0(11100. ~ sa -6 U ITI ilrtist-a mal~:liIIl'CL~fi.!! S:iJa mmlm. lFenum.. chutes een g-~IWltts.:ornIII iltua~ti{].al1lascom U!'I1salfidiJ derruta:d:l'J ~dalliil!m.9rnpm IQlJe Qui $tI«!m. ( E . ~eS£lmp.(l ~mlllD Mas.a» .'IQhamB1I.Sa ~. mu.8'Vltlc! 'pods ter: t IDi!lruJ g HanIi~. dooltu:am(ffi~O dll 'af. i"QS"i!'II~ 'Uslr B'IlUI . D oBdd.a~d~· . {lIJrB.!Illo eu e~pI'Qs~iJj :~I1Jl~l~ ill !11eimG .l3n~a~.U. p. nrS~~l~ men'te.li1o~anD qLi.l. sa'~!!il~e ~a ~f~(I$)Ortl!llh1 oSfli1l~a.A@J 01J malJJ (OlIn:t!1S~~)ll E $~ urn s~klado tmf::.'aFA~~81"""'1~m ri~l1um I:It acmdo '(".• ).trn. 'E nd Ctslll ~EI: um .MllstFfl mtli'tol aflB~[i I?-SlJif:I~al" j. tl:Offl f!llr~. martlJ!Q1. hti'lQM1-cl'l. ~artl~. e: de Cu :!i.S DANa - --- re~lJlffil)a ~~e c pcr1Scrl!ag~m 'IEm ...5p-arn tsr rolllllnlts 'Wp<l S i!l6dilllP ataQu:~s'~m. ex~~~ :s. Il:(lJe . p6drfl~" ~: trama~fi.~.liI!ctI PI]llIel~r (J.air1lsi:a I11irc~ ~ alJf1~~~r:d'o comD "daoo peFEQJ1. M 2.:s·.)IS3.1hid.Ifl\o~erdehiil'[rpa~ag. US8fOUirotlp(J tl®~~TIflriilduiSIJ!i1 F'llu P~hm~1.per-oor-ra{l!llnB J:. ffl{ssai5 .a VafrltaQc'B1iI1 Adapt&ior. iiiefl!!a~a :iJ mliiI [i tlQE!J 1C1SCI tleve ser Bl(atJrilllfidO a ~tlJ~a.mbtm UJmA'!1lctm (caIDr/lbgoJ.mmlesaQ) e'rU!lder'~D Fa.i!loml 1iil. lui: IralO laser.llm'. nih)' ImpoAa qU81 :a:rmEl I!IU a[a.e A'l1Ill1l1ifl !I.s.ocl IdilDO' de mm:rnu ti:gD. a~miJ. ~iWaJ5. ifltld 1I1~~ PCldl d~zef qee urn 'ellllIJeiro enOl rile rill~afl~ Clnr:ia Q'e Clrno~u(!.a.t}Ofll.. S!J'a Foil~ ~~saa sar:2.I!!mlll13lii em ~Bral. ~a1VrJ!l a u(1\Q adagiiIJ (~MLlmeAD) RlF~fi .kl I Lfla 'Quecausa rn diimCifl.emUrJ. Dileic mal.h'Br[j. ~~lu~. Som.llrm!!J1 de~e l~DO IUU'. Dllm~a8 tn(. amt§ de tt1!IS I3fTl 'Jer:al.c:me..-- npas D.aM~W' tEm t m de mMI!! VWl1ls.tHJrer !l'aiFlnt'l111 Br montes I~m. lul'6eSIlI 'r~r:IC~es: em g.uoa:gmT1J fit 1000. ~~1:e II cria~aodel ~~rn.i! VDC~ e n. Como ra. podBtes Dill tee-llrtH i DMUlJiIl!irllfJ. #ltljll1~:m.l1d81~r Fl}t\i~(D!ilrtt) e l1l'04ef persona~em poCl6ter'rllij~a:~rmes (Qutlpos) 'QIllU'.~ (conlil9aQ) \'Dc:lll. ~Elr ~U1as nn is dlfBtel'lt!ll&. 'MilrClfl lC'¢nlusfiil: ~~!l:.I.es ~lJfliIl.1l $~ ~~Idflil'!11l!1dai de Itlil'lill? tss n !je~~~(f'9 il(lS +' t"'a ICc ItID~ 6{lpada:s.'aIlS~ ~an~ IlllJlrl'D/ I1!IsJanr:ija.ed~ I~gtco.~5~'chutes. q ~~sm!as.enho.lssfl'ta.

\0 1rnl~!1'ltll ti€lWlj'P'O. E Ita larnDern' crfarums: l:IUii PQH~elT1 pro-te~~H mals tenMca£._. !1~ !m~arIJ fe.ulntmllmt!!e1! ~'2 6t1ima prevsh •. na melofi!l ~I'lS tCJi~[!S.!.u mi!llfas!:sl!n~~a B umal '1I1lQ1Jeu robOfil gIQjm~. eem rfI3gta nU itiJ~ rnagk:as {~eJ~a m!l. qiiS I<lge FO-QlJ'Spara set!"re'~IIz:ad!li tVEt!a IJ 'lpo de lfI'agl~ OO~ va~WC!{oc-ar nlmhurI1 ~lm~< mnaul~ Mi~a re'~'iqJjs:l~!:tim Q.mag __ .~~f.lnv. . fop. ~a dallo SD liZ dUei'Ell1~i3 ~Jldl.[) e urna Arrna Il1spBC~ill eu UUiIJ10lD !lW efsful ~. Arm ~W'B El1~. dl{l illTU1S que- rn~:!l~s vElze!. Quen:cto re~e!l:a aqlJeli d:tlln~.-~. Llnm aT11I'1iaS mqlt~. (jbtldil allm'h dti!maglM.F~g~.illIfin'teli%larilQ_p. 8< mtl(as ~ !>~I!I J.._ Urn ~ra!jIQc!~~~e Ill'fmaJ!'trar um m-C'l15ttD rota)· rn!fl e'iMvurnlU~\!.~'J1m ~fabmma.~mpI'IM8lp~r ~llQerllil p OIJL"I)l)!m-vb- JOgil~ol@s cflm~. ~P:~tlASquantllll·atacadlls CIllID malllia:. magias CQJVI~ J\urnllnta Iffj Oano..."'I~I.Mlrar . ~Otrl (call1rlft:iuaJ>1 um uqliflOOIlf1 f~~ rrl~glt~ ~'mJquarqi!EnlU01 maw.m rrutu-adil:9l"!lJwaj}litm.Il~aa~ Apenas t natumls~ I~wt'stll!la~ Uf. GiDmto~A .-- - - - - ---- - Para qua Sarve? ( Pan:. OOI1!l~.'fi!'o sm:l!>!~U-.1mql. ~F'ilp:~-gD5 pilI'S lffllM es'Se da1'W '~. na.b"oI til ttl MiJllte""'"'%1mi8 _ 6d~BH'iIlS5 l~rrl'l as ~~ 1110ilooor lIIano m~6leo.ero. £ ~I~igrn ~m lriS. m!il~18 (veja.ardBfUl oo'mo ma~la MS5· len Itil Armactllr1 E:!11rJ (ma~la).-..'B~ quEtlQusr alE quI ~~~ Pml~~GI ~o. l. &ist1J:m Ili1iml_go9.t . E r5~tl. Emu ~ilIlO' . ~UBndQ rac!l:bQ ~!e ~~~.o!!1d.mu E rnm. agUf. a m:agiB Ar!liIad'uf3 fKtra).oCl wlil~iitl Entatu-saF d~rlilrel1l~e1S ti~g_s.~ fwjamals ~.esls~'~s (DU ate Jmui'tl:ls} a E::B'rtGiil Upos].)- o daoo~~scI'1DW:e:ijdofn~r rafi{l~\~ em t1~ ~a~ . e ~ cj)nsider. uma sua Ftin. i!E!~ u3!ldul . ~ ~ US"PanlDs dB'Ma~ra..l Q al~ (em ~G~ma ~]'!lI~(J @'u .PIil'Ciflcas. VUrnetilb[lk1Jd~ (Cflll!PiTlfO'g!l) 'e's~fm 1.. 1s ~ ~fl1b!.1 atMi~ij de ums.ms ~ u'~[l~~m ~er roodtfsmm rat~mel\J~ f:ijm £:ertDsti~flg Dttt fl3!n~. I· .i!!Ill'-l~!Wl1J .uaiWUIlOO Ilmsk:cs I'S8 _~aiSi 111*00_ 1 1ll'IlIaJll'lns (j~ffJllfIl_88 sm Pad~:r de.i\faqllO Ma~lOOfllJ E~l.!.HI.@a que.Ml.eal1~ar JJLll'ltidtlEI~ rellta mllrnl naca. .ad~ l'fiIiglta ~iillrn11...~C~f1s1t1~ra~o lilIoomC(l? N'a5tIjCi~.aaltl."as ~nfli1Sf'q:UB Scejam rt-sl~Bnles .Sobi'i I:}dstem q.I)5-ao.Es&[)1h~r p~~~r de .e:tJstem 'na~ VIP'1UJ..~l! ''''uJl1Sr~\Jils .~rllrn lqtroJ~ da:rJtl. &tMa peklt lmI'ianho. An'Tl~~~m ~\lrmBt rngltiO ~a~~s druifialsb'ltrl.. I lJOIJ~rn i1Jlr'ar Itm &1Jf1mL'CII.a 1llIE!J Il'l}fas 11.e .bUldad"U d.!__ _ IIlCIlI. Um:9 (rla!rJnt ~a_1 Uf .&.:Isar~~~1')ias!lJ1ltada ill~~a Arli'mGUra (B1Tlltt(l'ij.!)ln 11'1\!iU'ml1'a~mdadl3).vilmllitQli flCfmalsi.i llU mlnDi.~f1c&1.obllld'a da:qllill'1d'o reael!m aQIJ~lll' diil~llj umii NFes Mas co p Ulmaune:tura qu ~~ IIIQSa~iIi I} pOifar il~bl1!'IJllrral !ile dfs1.s ~tii:.Q_~imletiNAt] pl!tmtjj."Uill lutu _ll:Ijl ILlIII rub6 •• lItIdul!!! Cant.P-.! 'IardadlJka. [l ~UB e.) 0111 u.c:ij!lllO ~ uma11fls\i'ani'" Ugt:rrll~~iili~m D~entBQJi)sl.iU da .i~za pc(Je serpos:i!lJ.itl-quB_~tIl eSJ}Botal. amb"il.tgfta.Ua~uu~ eu mW1Ob~ ITJ() H~O t'f:!erimru~D I1-ElwMal1z. ums Van:tafIam.1J. ca]crft«lO 8' ma~liiL. ~ -1DJUl.I)s l~8d:oriSS :!ill piJdem jjOl1se~ul~as.[)dtlbro de sum Armai!lura iID1~~~ h~a de U Quf~ ESta i1s[S:MMlaPOOB 'Set.I'U"II- [[fUm n@ val ~C11re~bimlu!&!1umle a Imluln&r.am 8'Oi!WI1Il!Sasii!~.gens a ma~laB ~s. E5ffI.ioo~.mmn!e(~aJ3.qa 4 S'eIU1JlrU val 5-Di1lIar + 4 a m$ el ALal1ll1E1. tlypesta r~islSnc·11IciJrrmJlablndaoos ~.ur ~rJ(111al!ll3l1$~lltloms. ! lIillilJ~ !QtgiIiIfei.Il\li~~1i.ooa'tU. cnMuras a ~Io-S$ i1'IU~rJ pmIsroSrlS safrem darla VuJn. Vldhmlbllldad« H~ Amlndurl EdJ'a. grafltJiI~!las: V!JIMJraUl~dB: ~11illrfl_ dBlt3:parobal~)am ~aJ!. O 1[_ Uma ana MAmulNAS E veiCULC:B j Uma 'MIQuina i IqualqJl-tl2r ii!P~"!ltla mecan1211doIqll!l pnM8 m~':I]lt:'21 DUd[e:uhli•. {ViiJ!1 em V'a!ltallMUl. bel~ iii9 'f!Ji~ m. Dl~' a 1rJ1~1Jfta_ qLJe1f]:Hl de ~(lf v.Ida. __ 1l¥UI-I!ef.

.lna e 11m C~nstw1f.rtlliU ~all.peram PtmlOs de 'lida qUilRl!llIsaU CiIllltilUladlllS. ~~uin~ MaqullltaS.tm'a~i9.si]} $!!Ii iJutrm IlDrsnagi"~.lI'lLi!g am Poa'~!311W signlfloo q~1 ~.s de-iLlgIJ. C:qma FuncIE:lntil-m.i11I'lili dcrmlr.Il[M. Mpl't~31l!11el1lm aq'LLBtBSa!oorda~lI!s em 31&il' -rn'llds II:Il!llantas saQ presglliS.fntfIDj sa rJ!Bslilr6 lP-tml'll!S (2".OOFlQLflslii. NerrhiJmaM~qlJln<l~~de ~oostnJfd!l $!fITI ~er 3. H.pr6 !:jUe 0013 MiLqul!1a tem J:lt1~III~Qdll sam $OMAOI] ~ HiI~illda~edo prl~lll qUilIlCO: II'!! pmpli!J apera 01 rl'JbO0 U 1I91Cl. S!Bm LJl'rlal:!~SI!R£\/_ Q~f15. ~'9upillndiDql:J~B~i GS~ Om 5 eu IllterJmr. n-~o dQ 0 I'~l(i.iI m e'Sma 'Fllrma.gJiIQl'ldlii ccm~fitl-I)Ii.~s.O:cmo 0'3 Dml!lfrLjloo.(n F.ttg· A c~n~InI[~ com a masma cilim Allada. Iflilldi!!IS De: gamms e anfma~ lIo~ com :Habllld~t1e1 ~iJ midi r. nan ~rl!u:rl_ (Julm. 'JI~8S em ~llDlar ill sf mtlSJ'll1lls: Q. 51.tna$ nGPifltam~ ~iilm PiU~ Ma~uri'i'e'S.[llls usadasl1a:r-a perseS1i.pmllJmaMa:quI113.ar 'I1BJa tllltmtlt U1I1' Ma!1uhl~ major e mi!is forte.la hirn~ b~ifl tP.IDes.QS'il1lrt~nF1i.l1e V1~iI' ~iliM~.ima MaqJ.A malll!rf':a drls mUl1cos ma~I6Jli3Is NAo [1m p~Oprla.ntra . .Eles tll:lslBm n:il~a 119ItIrIO~L1rom 0 ~kwtlo lan~ uilntlJ BiJra p 1118Jlr(er~ c j mas:mo na 'Mt~sf~ ml. sslm.das m l!olffl!J3..lllnC1JelTl ilI~te1al1l!J UoiroiG. ~I A. a~ali1dfill'l~-'liiI. um'~arsc.iIl 000 vale ~~ CQI'I.ums \tm'It!llma IiM.I'lAo sao 'r'~itilSto.se! IJ:iljJliJl el ~llolilr qU[lIQLl Br M4.I!ILI L1ai Nil:l~rl1i1fJe.lncl~J'fl'l.I!JnagBIlll UIl1'. ~ Imtlll~sllI. MtlQ. pad'llm se.om-aJu!~ de uma 'lUI!1gh!ll'I'~ ~1. mas ~ pl!!lliIem 'srr rna~Ii!IS.tQn~lo: ~m.a5 ha~lIr[fBdes B rrnqu~s ~B lim C~ms. UI1I'1. J I ~umnle e.1ID1Bfll ~LfBM tDtla~ as f{lDra8 'fil1i~8s para llil~'Il3 fndlu QUB elB ~ lJIll "trnllS~DrmcBT· B ~'BlI c-.tlI_. lru'~ umilL Mjqlllna. flla ia ~ urn ConwutQ). i dlJiil5 !J U maJs delas.alaI l'! s~m CGfi1ra 0 -rorQulo eu robe ~ue cIa ~iIQta.uSl~ em}jarrms.Q. IllIbrt:g:lllliIiB ~rn I}~mll'ill .1Q IiIllrl1B'de ffiOOII. 1\5. (:(Jtl1lll1~ijf[[ .~i1~a~odl MBSlfl.ImJlW1to~ MJ~ull'lll. IJItllrrnmtelJ'1exi s1entfJs. Milqu1ltrlS SiI.luIJl' d~l12 lJorr[GsJ.g. Jiil [)mB$'ffiiJ P~raM!~lJlnas.I Uil e:(lg~ ~ f'lgrlda M a_qUl!li!s} .uarqlJa.to 00 parstlC1agrHn. CllJandc iJS PV~ ~e.ui1S (rta:o podam set'GDrnlJmda:s duranlc a crlJ. (0 f. er~ pasta e IJ $l1f SU'[I 1p"r6~MaHShiJii1w:ta p:au rss.:a disLal"leiaj.5MaQulna ~fn t~~itS. QuasetDli1In1~nleba~Bad~1m1 ro'b~ 1~~f100S. ~sejM1IlB1mUitlas M1q. A B1'1Illeerf2LB81l!!1liWS.animo.u1na Ila~r.a M~Q.ll! e qual15QlIIer.e I'lIm~:r~las ~iJIlElI"Il'JS NFCs ~lJflBmSras ~Ili:lem II~I~$).1'8rjel1lro dQI lUlU IIItJls!Anciart. a .em t'aj11'l"-. Na ~irml:adD. TnalJlaStfUe As81l'ii' :como os Conlilnrws.n"itElGELfII a '1 pMIb. .lgelltSC fJmllfl~ 'bImi)tl m :a[V.crlar. o.I filSS~ (l1J1ro pernom:Ulem s'Db ~!'frrolB d(J J~~d'or.a m~nl. eemum .m. a \liflta[ll!m HUm:3 Alt. euaio ID' Mgmllros Ell\5~m~sc_f. 'iltres~Ei1'[tll rom l.:QJ.t'IIen1 Flghtm I!J MD~I.mllrli!l i'" elllJiia ITlflgla ~ordader~.asas ~~~ lT~til1. IiSS! ill mestmi F[eh~ de Per:s!:lnlgtmJ .S<IlIL:: Ure.. ct1lTllBrOlJ 'b!J!I-BF. a mnlllria d~ Il:IuNJsa'? M~qitJnas tom 'FlO: ~l!JiIIllmO D Mrol a'eSiIlt"a 11®cac~ptt PBl1l Matll!Jjl1l~ saD . IllGDl:ile. ~dar").i:l!J. ~OO_ c~mG UT1Uli'IIaf1m~mm. C:f:JH1{1PQd9J. tra~11a CQ11fIQ. 2 ~OrIt(J. no mfnlmol. J'U.:~EJOtlTlT. 1Jm.m 9J ltro. Pi Mandai As M~lJImas &'B.sBJa roM DU \I'. ~mci$"iJ vl3r iii P.mrool~.: I.E~as ~QdejrTJ:5lrcomIlIlJS APl'lilSeniiil !:Iii lIIao dEl MJqulllii5 em ~tJia alJrmHlra A. d. mEl:91'T1Daq:ueJoo. I!lIJ c~t~HA.i. ~!orrna norm. M"fiqllli' Pars.dE 1S PIlPOOS {12<t.l.l:cru:q! Plm1~lJlDr". E. of EnanDvnll Illuerrelra.t1tJBd~rlfi3' II !.:&llfl1 nTncuom IiIP i. IJrmI M3qulllJa e ttltci!rnenw .IJLllflB.5 em vei.ilnliigalT5 e Desvmtag~p~ U.tJllilas (t ~nro5) Il!U • 0'Sp"~1rI PJrG1a'gflm (~ Pbfi_f_O). ft11 BiIAlra destrul~a ~ 0 IIT~tlj tara ~ .SQ varemVlrsigl11 nm [!.H3. Exemplo.IIU~~ cern (qJJ.a ljlll:riGilldaCie (l'e pllnlQs U'5~da~al&l L1lll'6jJrlo jIltlrEiCJl'ilgcm (1Inl1 ~e um A~ado..31.B1mnfUltnS lmfHJ~WS em Cllrtll~ g~!'ln-m 1~11~[lilf(!]I!l use c!)l'1trale I'€lm0111. IIIl1rn'ballamb~n'I f'l1I~ H'iam M~qllllll]S . P~I'RMa~yin. (ifl!:lSmi3thcr-pol1que . de ~.a(qu{l~jjerscllMem Jtlgadllr l~dB[!·la$.![)mal1fJl.i1llm b 1116 &trns. En1~iJj rream 1ia1u~l!J a Arma~iJm:a PgnfiOS. 3). (1S':. UlmJ eMc~drJ Irnlu::lltmte t j] Hf]!J1!t:l1l_~B. IliGilfI[l~ par etas). (~flrtal.irJl Par !ildlrlllml!l. S~ ~m p~Jl.g 1. s~ffOO Olrt:i~ml"'i.1!lta M" ~!lJal. pa~a M 'qUfnaB.m' ~lI!IJIEL IJmlil 1!&q. SequliS:Eir v{)Ct pede oaslar mafs ~(lJ1tas iJara 'Iarumm M~Qulrra ma1s IJc1:l'eroS!a: !lira calis piJl!llfJ 'E:i!!J.iJ. pistulal).~ . M~qulna!l pel~m U5fiJr :8 flliilct!mr Pcnoos i:lB~Maa~~~ We-lam.J 1110JiMH . nilo Mm~*a . i"BltD. amffluHas cEf~~anh.lI'ma ailltrla d fUiHlilllle~talpara ~Brl~'ciI.pl1iidas rI!!l~ Qareal~9.wtrutU).tlml. Mas M \!B[aulr. Urna MilQulnll'lM pode l~r Ill.il ~9fS!ln(lleIlS "l!l~m-~rliildQs}. pDr ~mll!. fO'IMl ruem.uma M i!qUln~ cMg. $~I!Jm:1DJnmlcontra crlrlllJflS \I]lfafi.1J ClI!i1o de V. fl na al)i.a 1/f.Q al!lli!lna cem ~ilb[ll~ad~ ~ ! cvmo U rFI el!fijI M iDgiliDr lafln:a pe101 mBnO!1lU1na M~qLllna. iEI 'tt!ld08.'!:l" Gim5 d~ Iluta {'.6f1\b S.lfJl~'ij\ill. 'M q~~:dIlIRa!limllih. i6_Se valor dB 145P:~f.apefrJs . Sj. em '!Iel dB 2.In m~I)!.t~'").Bp~rd'hiii.s e111l~S Cl.mde 'Sill JOOlj'er a ~utlrsrBl1'i qjjg j 1II~. geM Uilicas.u. 41Qlllmas Varrtagw®8 CesYJ!lJIllilJ.DIiIi. rJ2{J6m.~m dO ~etsQD1il~rnm.pof.EViJnualiun lEi OU:!raS ~ 11mp~r~all~Q.··B'I3~ IU!J r.:ll).ra. Enq1l81uo CrJmSll$ f. S:rtolmul1Iefl dlJe:Il!faS. d'ailll11!l'a ca nLfIEDrl:ZflO~oOO Mr-S~Il!.amn~o ~n ~fl hlllfr qtlalqulr aU:'lr~ c~lsEll~t1~o.lm InlX!lj~~ntlli 0 6'Jical~mt ~e.elplhutltr IiJmil'M!!~ulna Vant:agen B DBa" 'l"'&Bgana.llo (r!U urn ~mc QU m1llDf. IIiGH "C¢iI1!1~m~as' cem pcurms Vooo.11'iJ10 (veJS_ {lIn V. Gada Mdqulflil. ll~r511118~e-J'rI de' 12 rmnl~s p~de l~r IJma M~l.sm pa:m M ~[flJ1 f'l3 ~.VilIent!Jnl~ Mjqulni!selTl R: cUrdl!lDfLalfD1sWaf.ulna Iil~ afallul!S di:l-$.rl~~lgos. P~~Q·8{I ~Igl~ qu a ~~lffll pe:r.

.

.

ll1el1!le Iii[UEimI Ill! rn<rgl e no FrliJllHfo da I 'II Bfilt.CIMfS Magia l~ e1~'l"lmn.PJ!J.Q nlJ3~a'EI a = ~ ~a IliZ e ilia UU5MJ.oorl1aemffocLE!ll (~!J]]mrIls adhmwl. Dil. ~ usr I:IfWF CllJll Ql. urn'U~o !l£l. hul:dnlllJ.rml~-O~. •• 1 Maui~'S:instanltrmas.:adBiJljliTl\!!I Elo f.oTpij:l'Wmig~m]lJ. Ern 11:1€la.nlFla. i1~anai ~fQ~UB".f. 11)1lfltrl 1lJTlli!! ~a~f5~gJrn.!1Jf.gtm1: rnra ~ap-afias NPCs p D~el'!D~QS r. mtll~ p~ni1Qsll.!.SttI .iaL~lJf~ rCllJ!llnha. Dnds au!! . 1l~~\Pas!Siidili lUI r.Ur..ilIis" rTil!!l1Jr1itarnWFt! iff. ~.dri magQs 113:gmmQS .cukl~drJ. 'f~lll1amrinm\.C'~pa:z de user magl!iEl Ail ul ctlns!a ~us mrliJrmCll1toia$~ ~aIi1 r~alimr ums t'iriz rIllgla. 'I'~f~a~a V. rrw~tamM'\f.13 migta~ Ar6a~a. 11Ju:: esta 6 0 carnl'nho.i1I :S(!lb~a I ~ura~ar. 10rJlatlfJI da laI'll"11sJli1.lJiTUgJ~asC9Ii1G~UOes 1 ~s {F ~I. eLfjo eralto d. (i[]~.OCJ S~~ilg T~unl s rluen Chi em M M.olC!e~s 'P'. (1:11~ll!!'eclllli'O tttl ~ IIt. Wlrexlmlll~g}~ ~pg~t~s de'MagEI! OC'aflf1·~ra:ifD~" m3~la.lllll~hft s5"..bnrlil.•~UID!~m~{)r'sID.(ccm[) Ro.ds<5" f<hfIlli~~ ma'$''tl~lruidoi Q~lnn~f1~l).EI CUI~ ~ _~II _ ~111'!Ilooi!!!. F~N. 8' F~I~'a. _ .emf)(Jm q U1J.strJ'lEl. ~ {ICIt'Ii~~1ajl(]li1lras.wiladtii e'rura~lii. Lui e Tfe~s...ro~ oora.~.m i. Clftfi~atD. IEl il:afl1~~111'1 G0~·:iIJ.= bo!. ~btli:ll.f' ~-ar.J<s"' I IDdas ~5milijl!ils de Igltura ou c~mb'DI"~a mlrtlll'e~lm o magD 1911hi. [nJglel.1~~s~!lIlm Cam\nhM!'oo'BtI~kce5tA..amad9!R.. ~ que. ~B d. . Q~tama~la m~ITI1 po~~ser Itid$lrU~~a. qua "IFocu A i1'1liglalMllijlmlUla am ~IS (farf~rnMSEle_Il1anm~~IOI Tm l\flJa.M!iI~ IIJlIOGIlS'IUl:m:!{Jf!3$ marclals 3m ~acrtl'nS'8rll~exp:ljC~W'6 p~J9i .gemS'EraJilimlJ. cC!lnlfDlar e mol(far 3iS ~(l.fn mtLttD bl'l'pnmaillhi ~ d' r{lI1l~~ ~tJ]M01 imporb'ntel. ulililil~a p~r ~~~tS''C(lffiIl o Me:s. Lm1Vld~gmi!u ~i]j lute. '~m IQ. PdR. Cillft.~11l~il tiIllm1a.5(lm'f! i']O fll8srn~ IMlaMal. -':P. 1l!)~9 . Ifah'lrlPJ.te IIII'll r.I~f!e!10e~ir.l :ralt.iUoo 0 ~~B. RElSI9!jncijl ~ Majili'a'. V8mm..i[~rmospirsQ~.(lmllJras. ~@moD Siom ~ ~~Dv~€ad\lllQrllltif:3~~n:ot!:r.g)D 1tt111~1J ~i! P[O~rf~ . ruL7.a1lHIFwus mllis •• lirniil~ ~tlr1BlJllilH mals ~B 5.~m 1000S~.d TIiifJl~ ar..lle fog 0.s 0 I. I mm01!m ~OOS1B..9ml~~~'t~ urn ~TIBl]la fiB..m~ 9 s ~!JlII'Tl~ IGJi'fIl. d~ MJ.j}lrltual -.l:l . Od \tll@1marna lrua!lB'lImle.. M~mo Gillm de\5g. nmJJIrs I I!I1I1J IIIUliI nQam pTt1lbidiiS' ALCANCe Extg&nclBI E bURAl.amJ!lIitr.[n dil.:~!:I. a mefi~ 1 Ga.gtIl~ Es:fil. GltMldlJ ~ e'f€IUl ~ d_bi:ra~li!ilfD(ctlffill ooar u~ p~~~W'O .BnjfJ~ma ~qunoque a~pes~vasveam". "~gm~ ~~ls.:il~ roesfmJ 'le'm~il. M~p1!J quandodilttfflos: IllilQ urn IlirliLdo.! rlfti!~. pM'Illti!m aiJ ffi84C1tei€U~etru' 'lfWi PMs: rnaJs tarde de forma l1uJrftal. lIl'!!!$~ambm em:Mui~p Cor$.ape~ pc:!rPl1J~:[fJl1~~ me~m!f~rma~ Ila ~son~~ IlndBm 'tllf faL\IJS'~il!Tl._ tEm~'Q~J~~mi3m1i f~(f~liei).P'Bcffi1=t1... "p.l1Qft.) I llJa5sa[am 111'0 ~emll~. g UJitCD I~Df.o d~5 TreV!:l&.la.l!ilmm~~la~~ma!J~1 fal.!Ictfl'lmlo~Cir 0% I~Bqua.". urn mago IEliSlllPonfils.a V ants g:s ns IIIDElS 'l!aJ!lIag.a1 PMs dB ~tam.ntlt13).gl. !Em ~ mulles ~ ~g 'l:ld. . 11~1ID!lIO[Jlla ~plod9' 'e·.!.lfa.LlSla N'Il()buma m~~1a Q. ~tarmlna~ltD<~lB1emJlar. ~ss9ltil1fJr i~ set! F{lm~Sl ~m:t 1 PM pam r. ~~tmiilc 1m:.armor (Igu:. OIl(1:oo ifi81lM (Cilmo uml tu~ •ah'!n'I.8. Ela ~ode '8er ClJimlU'll (I C~mif\n.'Eltf'B~~~~afIlS'Br~OO~d'a. OIJIlla v~em.~"di3r!S'Obr'{!It! s.I mtao ern v.!' rlQO YiI. C:~TIn'l1hottil'Fc.l \!!lI3'Elsteta. ~~ ma~ tIpa Ife "i$Lijl:B ~Ddllrr'" mOl g~Jj tuLl!. dDs 8. PM5. n miI'[J~:a.l.~. VLlmos.r 1~I1Qi1!LImB·1D1i!~ia··.) mas em VarrQS'~oFLtlJs. bBlD~nt.s1!\'lr. NAD s~ m:aD~c~sJDEI i!(Lmqsre\ns.Ii A.['!r111$ diil~s.slm nmQ m~liUr3~ !ego !!I iC31~r.i!:ijm IllU lnoglns ~ mBQ'rtoi ~ (lrlar. 1181~dalrli 81! munClDs SIDTl ma.1.I'81atD!ll.~(l~Iz.AmIrl~idtlim~~.WI VIIJ~ig.1'll'nnBJ ~l'!~re il o:tis'tJI'ICI. eom ~iScafifia ijU liens.amiflhllt~mb~nn~ msPDMlfll p:e1a'!!. l1rt1ujfa.~S'lrulJ' ~~lIlp9m. 9!' IWl1ll1JimaSi nllEi rmrraIlr it IdGIJSB~e-B D[lBlD "fnai[il.!dlpml.sdao" S:JgnWel !J I!B iiJ m'agiDUI1Smfie Cooamail~~m~mGU8t~. ]J'Or 'e~mpliD~. 8 It~: blm ~IDS rna.llu'mai!lCaminhD's!. Ul. ~I wna.JfH~rJlL~o l!lf r{lQu:s 'aclma ~~ Camo hlin]S_ft ~~1i'1 M Cam.Aa Eml£lJ'mos.e. umQ~8'11l$6'fl. 4~]J1eli1ljJ~ !!.gem .e~I1lSI(!I tambt.. fhmn tfO a ~e~c~.Ei. 9 mdlt..a~tJ fl3 Oy iiB~S.ocll! IlI@CNstlrtD:1lI1lillldD llma ~ s. 8S'CI1~ri!lal). niflhiJifj ~lr·' .UilIiIarue' Irnedl~. stlr re.1s I:IBSIru~VGi elemMUk'i 'd'B !laIurt~ilI..dnr:rtmre:!!'mI1lmlaragi. prJls~stt!~ D ·carn:lnhrl.1 bi .l'e [iBm·it pa:la-V.~m mf3£O. 'tJlJJflifl'tO.fCl~IiS.afl~atl)i!SIlfS~ Cjrdotls.IrKlfa~llU VumBra'~llilIirJt:l CQI1~magla. W1jWm~m f~lrAg~!Jdta s~r t(Jmpril~a tlur~l1le . r~B!8!rmclil ~'1rarum_e Ifu.BilS.QliQa~a~.l:is. Llltll mago pilUS i~L1Spejjrali%af .flfltUda. uarlllS tlpo:!J ~e I 'M'ilt]!jJ- e f!LrJlJ~Ui3.\am6!i 'lemalmrt.!.Brmagia: naD 'ilslil llum: a'f'0lia.ue:SiJafJS:$'t~. ~~ HI'm CamllilDfl. !)rerremm~'a.I· pu~filtlii. reS~DfI~1.as bcl~ Qa pX'~.f]li. j).'1daDDl ~Qd~'lBi l)a~aru:top. milnliUfJ~r1~ I Il~w. moM's ~95Ifur. AJirn ~e. _. ArmalillFa ..!lilPlroo.uam magl~ EXI~'EEN.j:OJ1II~I.11111. ~~fII!!rosB.tflag:ao drl .Sllll 001.i:lElr ~ern e5l.n \mzes.a~~Iffl'n1!Je. !l.8i:1l1:c liD (. .cmrr.1l1a.algu". L1!f!~ar rl1a'~la:sIflxil!lfl qua (I ma. Ar.al~r1~TQB.:glii.lni ~D lJi1la'IjI~IQ1J(I Cl Cl~1\jl(I1 Carnmfic ~~m dl'loQg QU um d~~Lll(l ~elf~v'6.fala(lmo. '111m ~a~:3. 'Bll:laC.e~ ~oSSlljJ 1pBbrnel'l!l.'tim ~~ nfm! necessruiamElTI~gtM v.5Urdgl porhulJ!lonos ~ .Q. Tr.9.nosJQIMdo FlPa.:ma. ~ matl~ nlo ~O~~i .d pode q1J~fcS Crun~f1~CS q*m-! C~~~ C.) (I conl~rfo (como RllSsU.go '0 c If!IIifi tr:nlad'grr 1lI.dm-a. ~e l:!orJ'L1Jlilo. ~lg~da ~m ~@ .rt.tldl1fe. 1PJI'l31ITO mIlnd~ ~. v . I 11 ilfl~D .~i:!iIJl:li~~. pajildlrnQs. MI. 1j!.Mulb5 so Il'Jdam. 1 .IlT~~a): 9 [!BcadBnc.eem ln~D.! FD~usiID DMrllllh~d~ f(l~tl..ti:i p CDml:l cdores..mafllflFl1 ~Imuis de IOIllQ eJas. POrblJ110.rJ1l~!k11 de Ft!~l)Is.a 111'1'.ssr ffK&Itamel1lI! m3gIJs· ~t. 'QW qUD~ m.IJaJq!Jlllf' CamJi'lh~.ClLf8Iua{lT!jgl11a~ ~11 r(lgoll' mil~la.em.lIg:il~1J at! ilr1a1 ~w.

C.as mtaJ)ilI' df.i:!f~ni1!l. va~ ~ For:~s 111i!!l. qLJ an~~ JM~da5. ClfrnQ~omals Cjjil'lum dD ~DI'iIUl~&!Iil~m-agbl]. CJ!lilJSEL a:oo '13: e-nlJI] desapii!"eGiB.littrna: nltllBlII'll1 ~:S1.!lrJlr ID.l!mqU~: ~Ito OOJ!TIinEl. li 1km !'lam 1F. lGm LI mil:U~IQ ~. a :tBm TelapaUo '.tatllJ-1 M~I' d 'llfifII'IB.ttl)3.D 'FVs e tiar.lperados na IJrlme:lra cJlcrru~~Adu.o.o~a'g. el'JRl'l:' !.. 'FClIn.iti]otllifilJlll:!"S 4:Q1fl AgIJ!3i1 tpllf e.JilIe..'o Ml!giil-e fleenam' ilut!lilnWi~amlmt:a~'S~rn ~r:ecl!ar ~B ~enl~ e Is .pID!D.rnesrnlJ QU 8 seta rwElEilla ~~f outre fIlag. l:astll' e &lf1'S~gUQ ~[W ~~t8iIQ ilia IJIf'I'I. 1llmffl. ~B!O@G91e:aUfIIGlr mtrs ~i dilsQ cri.af:t ~Il:i '1lS.us~lI p!mIJIII~i1.r. PorJaT'tS ma~jt(iS -6 pl.Im1""'" d~'R""'lstln:cti . ~u ~~r Itliler qUll l1all sa p(I{Je usar M-mual4Jl1 au MJlftn \I'. {I< i!P.f80~Be ma'Qll. rna'Sum ~'lJ~uul~6 16-BtJ~i1Ca$. a-Ufl~lr.agla ~'u.Jle Um m.n13'1eTi... Qilimth!l Lima macm l Ilmvo:lljrad'aDii 00 mais Cam'll1lhOl.t~r[1lals GB 5" PM~. ~rm.IIJM.lef dlitet qllB 0. '1 Panltl dft Ma"~iI PDf .Bf5.utfsfMS.e fDS'.SlJ.af~~ s.lIs.sitl focus selma ~e 11 Imtlo ~~s"SJ1!' rQm!ilt1~3rnlJmB. ~1iI®i!.~ta. 'OOlll~1li ~~"lJfJca[rf1"iB' a q. ql:Jat:iQ~ ma~la:s SyStelll:3l1te[s ~ue e Ie'e~]!amQnl. ContrIi e~a: iI~iQi!BI ~ _A.ui8~h pari lima ma.Wi~1c3 sao AlIenee . sa' vem~er[l.Hi urn rlilM. g ~stfiS C(lm 1. ilJJf!ha oon.1.a:lo ~tlJtI!EIl CCiITIlII[i !I~l'1Itat1'inS'B~ap CDrm!! ~~"1fI ISSQ com Can-riue:lam:mnlfl d~ Mitgla.111](16.[ia.ci1abJ fa ES!a ~ a ~flfcD sltuaJoo oun fljUIl um ma'Qo p. 'h' vnlma. INs:s. rrms em 3DITnlQ d ass.l:I.: criaiura.adrAl!I"5Igi1m~D que [3 :!l!~fiOC: d13ponda0' Rlf!-il~.JliUi!lUilemres~IUJWt:ae:u ~rm8Jlafll'eln:itl'l!em. ~rta11JmMa~g.J9f:i1. . lii~o qill~ dll~f que a rrtali!~. llIaJ dpartu n[d'.l CQij. lIm3 m:.1m·lImfHn 'fiiAIl plld~[(llli1UfRI!'l..llillId3:6l Maglmi! ~B CU.f)~u&.'Qad~ mmlm I/utr\ls pessea&. ~ue...IJJJ Ol!.lal-~.~1iI au pDm1MBTI~roma-d'aubilm2lU.MlJl. mt!i~s 1TlB-!Jl:il5 de'Iflftu~m::~i!ll oClI)fJllml9dillllllOlli i dlllil tow 'il arllwm au otJle1~ qUI3. Ils POPlWS d~ M agw. 1l1~Br user FBI:l1l-B 1. Gl'IInlo \{(Jadl'lrlif~ 1i~0l~~ 0 ~~"~~r.tlm . CDl1i1i~DWm ~berllluilli pm ' ~.w ~wi" ql.er COllll ~a~ em ~t~8 0 crJ!ilJ8lio.1m ma_g@ ~~aQom .m~ aTdil n.:adjjlS 1!lIi3:1i girar . ffaB' neali$m' SBI. --Apenms.a..c:oma Re~ls~llcia 3 M~!I!a) 1i@n" ~.Qn e'o~st:n~~u5~ mU lifefI1n{i'!J1 g:e.~rll~Ge qu~a~~ B'IlI 1lf1.BD 11me.I}.StkSmruaWl1 BtrstemtitsUPo~:d~ ifl.B [Illresa de.-de il!lllUlll faml8.lel'd(l FO&us. tim u ~iJ ol'llca malla. OlJlJas" C\lTf!Q PS nlGO e Paralr~la. sSm5'~MPFtE U1I~lal~a. Dtl~m aIlJID1r niS. Flioo!S sm '1iJ ~m5 ss n1V'1lls ij'U IrrfarllidBi.:.\!fj~a]1Ei1~!i' d~filtlle W1iI certo llTIllliB .SIJS't8ntlt.e OMC~as-.Iil(lniM dllVi Q utras S1. au:rSt. Um IiI1mQo!lode C8ne.·113U15M us.SliIle~ eLi.algumlijl maglaa ~~em. mmg. So:ruidm~ I!spe(."~ _ ~_ .G~~ Viln~a.j]f:el~tI (1:i!)l rio 'll. IJI1U1i vel lal1~tla.t. eiJLiEt Termn'r) EscnI~~tIlD .m atoa~ ?ilJilD'lIl.uts.. rnes mill 8rUll({.C~5. ~ooe ma~l~sus~lm~ls. QU '811tlel ir.Mm11li1.:II:I~ umiJi 0lIlI m.a magie".IBn~aQ'a. mtlv-ar~oque NAO l1JJ!~11i caber a me!lllt!~..pam rmlCUS 2~:ia~ftI P-!lrti Fm:tII~ at sO~m IPam ffieus .flmn mlm 11Iil'lqC p~Htlam O~ moB. m~ CI~lelLQ' OOn~0'IVil.lar :iJlSllJ"(Qpl'ia ITlafjla q.!li PH5m1~5 liom hebl 1WJ)1iI1!I_1Ii1 ~r(l ~or.. rlila~13S ~tmoBrr[res ~o~m'J'1iIser I clJ~_~rn[fo.Jj me1imi'lTlsgla.la: 'lil~l'll~ ~OUwnmwfllte:. A dnhi. Qf\eulcld(lS IjXII' ~~ de [)ano. Bliuem ~rJ'lg d!IJ pa~iI'I'fIJI. tI1ftB~~ ~ q1J a .empDque ti Il'II1a~ qllllSiU malli'Bf SBll'S.o~ra e tUM~£e 5 :pNBi 0016 :1lO1'l1~Ue FtlCI1S1!tlmn CIa 5.cra. 2 O~ '3 s~IITI.ij 11':.a. ~am :iII.tlmular b:~nLl:S.ttUl..:~rtf.liqiJlcDS IClfiSllJmam s_'erWital clJmo COIiEliB tilfurlBntes.' ~~1i'5.s :tipS n. (j aes~r!JIifIDJIln.lI\m~o "'~il1 (:Q.!oEI~~fi!~' 'f M~. m~.mrd1lr1do m~nosPo!fJ1lJ:lld''B' M:LQIB pa.eflS (.Lan~a jnmliver de ir. val dijnl~ ill Iflljrmmplda.""""'lIII " _a.I'llirn~~ 9U~iB8. •Ap-ei1aS III rna~D"-'QU er tI~if que 11 mi~rii nUi:ulitl pod~ B'!. afetR3~a11lSlJmaMmde' m dedi~D ppr nll. QlJmLil31~vliIs ij(Jnstgtl meirna. 1 ~~00ri~ ~ille c A'lurdcstas l'i:m. A. I!l!S'Se m<!tlm. NENHUMA JlIlI'glm.LItocar lfm ii:lv{! qu~ e~lmJ1iI1lvnl] IlBT3 Sf! PBfOOba q1J~ &Ic!ll!'l~ije . ilu:aIl1QO !.1ma'~!. c~wa l'Ie"lnJrn Qilrm. ~I (I u MADIA._ l"'"iIl .IIJO~m.\ mc.C[!ln1JlJdl...w".~~d61. 0 IiIU~O di~efmr ~ WIilSal~~aaootm ~ve deOOM&arou 119riwllS pamrmttn.'IIIII!II":I wifsl {il16~II. ma~opndn Sill .iJ-a~mafli3~~(t5 ~fiI~fda.O ~e urn l. Pro~ee-aij_Magloft ~ oulfM.ow do mago.a'lil~llniil.(ltJQrt do Lima !.a~ "'UI!l.:aml]nID Irrum 6 Ilqus1..~8' .sj)JI1~ras.~rr 6!D .:lB ~artaden6r'e:mll e.iTals . 1tm~roJf:iil~'asmaili1!j ~lJifilretam 'C'I1afUras:1)0 IiJ! ~F du 1~~!i~i:Iu~ ~~fII~ urn ilililfil alVa..liI~~as I) pJ'OpnaD ~ ~ [lIU oIartlilll qllle iii 1111i{(lcOlI .l:a g.~ m!)iS fm.~ ~ .uu~o l)iltre$I~l(!mpllii~ 'd~mil~ QI!I ss c~am ~nu~ oLlnuduwm f!BSISI 1. lit p(JiJ"nrlili dss maimlas que fill).:OfllU MlxiQ~nQIu.l~~r Dim !1IiJQUI~:baSOOGiiem ~I:ar~il li~il~iJ ·alaqu~ n \rate Ie mbrar que. Ip &l1aWraondea ~~s.I'llfl(lltil no maJm~nloQfr ~ua sao t~_n~idilll.fa~va sdo Sil nas m. au .il\rei!i ~ . ns Pan1~s du. #Ii ~J5~cra maxima cf-il maDill ~1J13 D1l.Y'ijSse po!f.. Uma crftlumqlllil 'asia-LaeJJb a rt1jw d13.:I~O.a.. aBti~ fTiagias dl!ilrr.JI1lI.11 ma .rwdQ ~RI'lanmlleas: !rome III nDme ctlll.~s.. miSms.ttBcN~'IJ.Ma.i 1].l3moQilj~~..ir '0 tmmIh. rrlll~]I'Il qUB.3nle. so "vou:. A. leme~Bhums.mlllmd'ill.entio ~~o lmm~ rTWll.!Wmarrto de D~fI~.n1raallzaresstiS llI1a!!ila.!1I1'8 aMta mattj~.1amrI.arl~ IIgS ~MJ aLlrTlentw 011r.as[ooj'It.alilS1. '~BJO ~. n[tlas M rlBalizad'rtsI[(BAlm littsSa 31i1:f. mas. IErenh1n iClltlal:T1 __.4_a po-dm'l ~er I'I8cb.emp'lo.tJlflCC IlII!ISlflf.l:. ~iitEl'!t~v~Sp'emTaMCBQ1 iUru Ilflla.3.a_gl~s Instanl1lrtOas. ~I ImenllalDm'fmlfl quaMo !teiM M1r Ma~Ias-If\SIm1IlrrB~ e su$teRti1WJIS' (VifaQ ~~UlF~ se ~st~~m. SOm~a~"fi:lelJ!iif. IIm~lIo5Qu8is l£1~MC~ t ~ilaptlicai ~M.laflta~Bl5 Ja"astaQ allvas-o (mlco Ilmlre a G Ci'Jf1Wffi(Id! F'(lmlDs de Ma~la ~~f[lmas ~G!~.

!mn tlIgl'a5Il1<l~! [is da '!Isla de-1jI1l1IlI ~sr a.rf"rn:!lIn tim!.1uJca~ 1l~91Q:111vJ!lbilEtnl)del f PrQmq~oMagl~a: Pm~~1iI Qoo~rn u EI'e~GlillalI..&t.fr'i OOcrtlDS eem a Intero.ma~~ Sl3m~m!:l8 rlJlmilliJumlltfaTI1e! Asifm.J.·II:'IIl'~.millllla Ul1llil WI!l P.epmm lI1Jfi (}l'Jtla6 mag!~s ~ttI'Istrilr! C@fI10 lJfi PI. pt:ldR sl'lHsliIar n~$~XIu~ol~.M'iio .I .. 'iil PNI~ 1~I(lmiis.aq~e a-O'n'l1s:eeliil ~ mas lil.S8 ITlfiflW ~mI IlIs'CiiJII. fI1eilnCJ ~l.S Lima lIIe~.Oe~glla~ pJMhlou sllmbm.!H! mfintil!l. Em tasl!'l ~lfaJlla.aG i3 melliJ fIlilal~ I~lclais sla as' SLltljjJillll~.ffS'Dl'Il!Ig~lu-com M~m:Mi1I! :EMllJarl. 1 sa 'IIod 1m..ef~tI~te urn da + 1 no 1!E!$tE! qmmdD 8'S1:1.t$..l da Valkar1fJ.lXId'l!F.lraflD~!iii1stBnti'l!'lll~ AlG'iI!1~: a~-.~. R.lu dill Iiillli1l0f1iii1!:J@JliI.qlter crlBWN (lom Urn mrllJmfi lJ~r rnjtl.itlCDFPIHlr~ l'P ill.l1ilfQB M'.Sa IjIDcl naJ:! lam CliIUi ~mA. e]1~!~ada.P£JnaBJ ~tr.mio ~:iils IllElCmCO.: l.e El il 'simgla. d~!lcmsr!as tfijl P a .Tnin~p !1riJ~.lITlOnUl! Cefl!UDU'Mtmb~ I:MS!fco:s ~n!'l v~rd iI~e! . EI~· pO:!iBm ser Lrteis mll6fTl[J ~1J1'Ilfll:le M!J 8 .1J'.a r.':r::IIi".aJ.. N ' .. lr:nalJf~ Que' IlY~'lcma!l1a~Mas aD tllqU'B .k~ nat! .l1itla 6lsl!Ien· DJSa 1m.t1 ma. basti l:IonhflQU rJplH:b"m~:r1l!~glt.s· "lpD1.~I~~i1lP!f1:9.. e. fOr aDmprO.'ldi &tI e:sIuGmJ aI~ mftgtas nao ffi)lemas. !X1nllllm). daWJitI1o.rttnil.ltlstm.!~. T. CLfaI~u8r per&"fl~gil'l1 c~m a VaflmOlm M!Stra ~ pOO'e jFes manJumwat ~IQ-rnfla:s.~a'laW'ilssn ~uarJt~ ma~ m.aULlr.S. ~~W'13i: tllilmnder Ufflll 1'1~\i'afl1l~gla ~u¥im:llJl-8J \I~ dlItcll: e>:lge. plJls' Mil alJ tonultC-1mel1lle 'bulil1"'~CB:tIrd(l 5 ~ mr Plllam:s QIJ~ ascutarsrn efl'ef)iI.hlll1a(l8 rlitll B ~ElQI.!:.pOOlJ tazer ~il.: dUf~J'ile:i! I:rtal. M~ ~de' la~~iJrCura M~Jdlne Tod.'___"see\101::& IJd!lf-&a:lStizsrSIlIIS 61J!lBanchls.'illm ala ti mo~!lI' l m I~raM~.I· GIS IItro Milstro.1cQ ~ nnhr: BJmuml9 magt!!s b'!sl(.iIar:El: mesma. au il.IJm latflll rtrlli-3.nla bmMm e .. ~I.gIGB:Cura M~lIIt~.l&lt~mi3J m3g1a chamBd'il Lm~1lU11I Uu:i tJ ctlJD ~-ilrmite de !l!lQj)rl r I!.. DE "!j _.I.Q'Om lPod~re'-S11'I~gJc~s !laO _. l:16apJIecam na LlS~1iIdQ MaBI<!$ mEifC~scO'f1Il lII~risrum r~'l f. pam liPl~ar Cum Magica.J~rlg.5se:sli'll~s ~. au m4D lem Cleria:ato ~am Med[mrla..M d~ InShtllr 1Il~'11l)sl'iI..J. Ce:IOO9:t11:! 110 M~~.-cleme pam 11l1)~r ~ulr~. IlDdEt~rtI~et~f maoS]fna{plc8.G11J~m nMils anlf~lls. co qUI< V._ f ~ I1lnt~ USIa tncM Ulmtillm milgfn ~r~~rr3S:(JI] do Ji. lei Arft:D1I"" Incan'I:B __v II '" eI :Pl&viDl11u ' blgllIClDs. Cl:lntO MEiS Ir!l. a. ...aIlilnl{Bf rnagJas Al~ nial 6b1. 51] ~\!Br!l FOClllS mlrnmfD DiHnS I3XiqtlnclaJ:llltg~~as:..atltt$.~sas.tU ~l 2. FI BvlclllU5 'Bra UI'IiI maDD 811 cl'ellfllDU ~ I.uiiJ Oll bijl.p~5~r dl1llisU 1jlilntla llO[Jaf. MaISI tat--d a.el~~ etJl.jOO a dl~era~ !:-S. iitu:e '~~et8L~Pl!lt de l:a"~ar f I A. tBJ.a~la.Q. . ilummnliill!1l W~ ~Ista{lgra de E~ inIilGla re'pltldllll 8)l.df~ A~~cJnr UmllIlQW'O rrnl.Du mmJl'. tallUe§ de Incapadtar!mlls lnlmrgos 5'Bmrl~r. illS ~~GuS' mal!!: slmplifiS ~l!e:Slll .a!BPa11a fJlr Cil~!Ol2 FM~ Dpm : S:umBl1~!JBI A'[~anliKll: p:!!. lieu !'lICt~ ~1'!!3tll1lffi1l nlltlflli1 n~tfLli1t1< lie ~ ma-g.a J]msclda para ~I~r u m.a\l~s de IIlDS-'I!i'Yi· MIl~bs.IElr I'i Ill' ~iI'~gla.111.O. ']l)~flt~G oor o~ btu 1 u ClerncarD {!:lU Madl~I"3~.Sl ~ ~rlm!m'!. '''1jQ] m~~Ia. Aqul e a iilJuclal f1IISJ'ltFJvMtajnS!!D pDssulr >II 13 Aroolll!. 1"~ra18. rs. Naqua M~lilt. OJm Sa~finla.li IJf~[Hm 1TmeJ.'l lJ Ilh. Cl3n~aliIDBMD d:!3 MaQla~ :GiliitJD EIJiir11tl1taJ.'.prendidas .'1g Ilmdarl~~eliU :num::a p(Jtlem :fje~ PE!lS5\1I~fiS.Ie elas cSIO']am entre ss MBIIIM :591i1~O c~m'b..n5~~ In~~~i{I~{I.:~ grlmM(ls ell cols. ·1iD1iI H. ( • ·~.mn (]t 8noo de Ars 01191..s Qr LI~ nTBstre.1' do ~1'l~ cll!ma.UromPEmiLll9a:gllrn:1 ~lJaji PIla:s1J81* Vlnllgll. :Dar . ~9nas 'iar0 Llltrra iJ(liSM~ IZ:miJCmITI1lDla nl~g~ Ll bra atBi'I\e Ptt~1Jil a 61lalavras sift~ !~~~as ~efj!1Wlio.ol11binad.ef!le "mv81~ r:...lTI nllntii!i 'J\F.

IJ"'ii'Wa)..xU!W-fJ'!5 !!I!J C'.(Ij·~i1e!Ml(J PifaalaU:Qm ~iJITil ~m Irntq~ IQ.i ~]~a.. 8.sI:J'$~!~.8. ll-6fl11llindo q~i3iale.~HlmalsrMglcel' A Armd~ bt~ilnGla~::AIlUil1 d'eAl.ua 2 1C'1l~1I. Cl:emam '~lD: limdra. .AJli BI"Ina i~ga"g:A.r1l1ra CY~lg.a.O G6Al-~ dEl . ~ura.l~'. :maol1'l.-2 eriatUIi am~fI !.A Arms da . 8a Jila."Ili'l~n . IJ efil3D pede s:ar dlh~:rtll1t6: B: \iliJrnili c.a !1litgL'3 oorti ca!'!~t'lJ\id''l A lIermiUr QLlB:$~a.rro::ilu~~IiN~ p8rnlu-neF'Wl~6!l11 embl:lIii~£!S'.l·.amm ~b~ ma4jhi~.gua 1 Clarl.a.rta.n._ I-l..~mcada '1~~!flC$B '~VQS~fI urn D 11"~O: 1d mlnU'l@s IIt8nCe'.v~ It~M(il~~m. '2 lUlU-15m: ~ PM !Jor llimllJ.til1 rtI!!lfntfCD D1! ~tdmi(.C(I nlasl:iVel h.UBi1il1mllirrta :sua FA ~m +5.OnlO~9rl~Ci !.~r~DEI~~t lli. l'!~!iummertrl'Ila.~~am term (!iltlrmalmcntEl ssm est! mitC1il!.c(lm 3 meS:Jl8 w:lcct[1mllla quo IJ.SUi~O dB' ter'fllifW.i) ~~I111S"!f~ .c~tlll:.a Dum~'I).a . UlZ.~a. l1'oJada m8~. !an4a. !J''II~1i:I ~m dln:llIl iI UmUls'~ de R~iSNdP1c:la.lo.IIill1Ae'~ S or.am~ a t(JSlld!Bests1an· CI1ad1:lllOf Lu1g1 SrJrtu~~10 fwnMQ OOJ 1JIOJ111B&o-aJllIC'i! 1 !J!lm.aiil3.w.e-p~. II nero tl. au amaklJ~fJldfJ! (umD c:~_I!.a p. S>lJt FA ~~a:J:lll8m Fi~ eli 1?l1f.rlchoOOs.mi~EI ~iI m!iJ.l~ ~ 'efllll~ls par.adar EIpOill!l:'se iTKJ~i'Jr[18 a\lli3.1l es:terel$."~.i[ re'SpLtiJ '!m terra.alllalld~ri.~" (m~s'ma QLla'flail S:llrs ~E~}.. 6 'EBt'B.. ~uesa e'flfC![C11'10 conm do mId:i~ A~silm~Llmc B Arma !:I~ ~lllh3t1flae:sbI mai~~. c!pO (j' espJnh(J5 m~#DerNidos. agua d'[Hlfi {Ill &alg~d[3. ~iJ O:i.!i l1aJ~ml1' !:los) Im~ede..lu~~~Ar 1r A. ~~Mi.oAnivr I jl..Il:P:lllllijS Il GI4I'lIllP Il!:hil1l~De. Armadl.~ ~~tJi!' FMl$'3 dn ~i'\lOCtUjor sm ~ 1m eMmPIo. S~1'. ilOlO_""I 'I.s~."a_H!!Slll~W~ cnliil~ml:l ~ma f1I~~ Qsta~ll rs!D'~mde 'riUBrQu~I~BBiJml3Il1Ue ~ilntm.. !. OJ I!Ihl-. !tie.oom slwa~'a[l t +~par~ um 1rtlmlg:o. li1l'remBrr~ 111. 1l8d~!J [[Iura. lBeDS. um~I'ngo Ilillm r-oolJS 3.m 0 ~&~ miUla. dEl 1E-'5~ ma:ala jlfarmlle:J UmB ~~a~liIr:aSti rr![JVll3fIE FfjSp~ar f. il e do ~'~1:1!)tI~. rll &S.mfTlIIIO$~ 1e:~L sso i'i~O: prltlV'OCB l118:nllUn. oom'eqa a emmrttm-txil Jtal~~~~~i ~eltllS.!lJw~ c~malg!iA mill [l"~aO au PftIllGI~~ IrtI:fdlllS.lSsual\nrli1aduM igLml iii EiSse IjItIIlt1r.ull!!1idEitii ~ Anfibia bJ. 8rmlltle:.[I.ll!l so mDU~ com.i:Jl I1W1IIGtfdlllr. n~~USllJnt.00 .!~ ne' f'. Lan~atla~bre umm.a. !nqu .fl~ CJtelurlifS P!:ilUC~ IIfl]llmn~llTle.B!l'nilG 1azer b rtltar do ChaD.!_ Em mlBrais' ~~D se. iEstJ.il:ilo'"c" .fladr~ Thomw drJViLlkJ1Jia ffii3J. m~~{lB V@I~~~8Jf~ nDITII1a1).-1 pari OMemdc~fI~~~CHrfm[){!iIIC::B.1il ser Im/DtmQ~OUl m~~dL!lill srn (IJ ~i!fB.rrto$1 intelj~~I1t'e~.n8ltura em QI!IB.i~ 1~ ~eJ.. ~8fl1]I Oil I}.~ a prlr(lelr:'8 magla.a'lie' A'll"ll!!J~: . n~DItm el'elliO. trimda 'por etIm. Ca<SfI 0 &TM1:I:O J pt.C [lln9 de c1Mgrl (~pmD" do ollia Um. urn~dtrll~gm Ilaagl. I Arm dura EleLi--:-il:':l IbT~nc'IB5: Ar 2. A Arma ~e 1\IIIhi!J1i11iL ~ nag ser rnv. e ~amrterlt1.lffijJ~tJ~ ~liJ p~mi3ira t. EIB !lito ~ ~Iiunulalr!la ClJm a.1l~ff~S.U~ lilir1~11t! ~tJr mllldevrfooer UI'!1 [taw @3'Retist~Jic~ sa f:allter.0a5o Bei~1mflSDOlrtMlJ.. . 1 PM ~(lr~~i3ituf.DI irnlJllaU esla m3~!a.a.i~: st-rsmn!alll"J . il"'" . mruJ~fl'tl3m !tfeim clmlrW1c. _ 'W f'ltiJl1. S13m \reg~'tEI~Ift:D: Wtil:nDEl r. LI.ab:rD Iil<H iperdldamentlll I[) RaliltiR!U!I._U'an. SIJSilO!!W!l1 i1UC1Inw.. pll~e \p~tM3 PMiIl IlIm~ ~a Q.al'ilv.lJru Itillilj U'-'.v:al. agla p.~~da Dm ~ eosl&rt:lri.apllJa5 IJI cJtl1~aI lVmBd~mlijlJ'ilIID f~~UiS do (ttirlgo srn Agn.!I:cm.1lafrnca e iflil'\fl>. . IT\iiIJ[~ f-mzbmlar 'El5.rna m ds mad~rf-:le cf~~. klflI'i!Ia i1ilnda 'Iluruewa Si1!r mas nit! s.

." M glc§: Fi:lG.e~m 00 illiaanlmil.11ill¥ils 1 ~a: O1llU .e Ble~gla.mlllha~."l3gf:a. sta rnSflta e filjJffi!l1..r1ll ~rmidura~· p:pr ~mmpro.~~I.J'c1!tm 1Jma ~t1i1 0. dobradB ~ntr1 QlI!illQlilfr.ru[a rwaD a 1nCLwdlL ~fg\1 lilut. f'ri~B~! eiIe 8' 0 tinhCG~~!:!' QUB pmhira 1fT\i'~ (lit al~..Jm ExIm.la el!3itrk:a alfn..a!1le ~CIma~n oontrn 111.pagDlEJdtrlm! Ttrm 3 VrmtalSOJfti A{ '2.:. la'H~r ~ E1B1rI.5rBlepA~iclJS:ttnqllilJltc.. I I P~Fr) :S31!lrarns ~ mil~i ffpr~J{1!'ZOalell'm~ef!lIlDla (I.QV 1----~~.fl1i1.. E5t!S\luaRdms I:om~m r& .)pl1lln~~r' ~dsm~1s O pf[)pnas. ·~.Gada.. ~~1''Unt'~rrillr 'tDI1I~ramIt Magl9s d'a Term !{1j.{j!8r050S lIs.flJ:1~~nclfi: CElittlL: Cads Armlidura Em~ tlillWl I~mas nm 2.. + 1d. Arma~DJrara IrDlOfl F~ ~ i.!I!li!J mi!f.1m ClIu:elVEinD51JpoS de ViiJontqsm Arma.e!o: A~2. . c~m L 61 11100 GnI~es a a~aJ mago podllr!ill'll'IiUr 0 p~la pete t&f~a a1etri~ um h~~ I:!~. El1.(i. At' 1 Prufl1UrDgOIJ~ rana 2" ~U:f ~ COnlIH:liD~ Tierra 3 bpilliS5l:1...'~D: rrm~D Et _tiH ~ IUlIlqlJ!J' 8'Iaqui tom Pdf! Fileus 4 emitJis.!~~ em trk CillrmlllllGs ~~~~~"":.ue a lanU~muma !1!Iagla d. fu nto CQm Pe:.lw:!lWTMliaS . Ta. C:...UB ~gual sell FIlcLlS a uU ~Ul!:. a FlIlIIm.ili.g.. prlt:P~~Vanla~!l~if~JelJadaBm~m [Ito III t nl ~~ mqn~.. FocD... SUal gaooem~a.am csta magla em c.l18 que lenna TeJspa1~ ~TJ1~-e:(lg~I'1C~.£1 ~UiilriqU~T OO-\itYilkSq !J~'i!~lam Ide ~Clmlnre ~D~pl:. ~~IIIQle QUr! fill" mCllDr...~ 3 IfriD/G.a.lfa....n· pili! gan.~CJ~a~Itfm~· I.D\!s. Q.8'00.s :-lJa-i5i~~Il~:._~or 8laqUI com! FnliiE: . '[I ~M B p~te a~~ar CJJm P Id ~llld.iti.lIfl.aTaml)1 .a. Exen'l~II!l:lim com AI.tG: alJ~tm1'ran~ IIUDm: apEulils D m~gCi Es!ta.'ru ImtU1!~aw'1~ialttlI~lra alaqueBI~ijltn£nS.l ifemdCD per fumh].ffiI... FQr~a:SIil~C!B:iU. cas pJm ArmatlUr{! ~: AnnlIdura ~era SEI \lliIcl C0l'11i!IC8 ijS IJ!1awa6.iile:1l1l1&'ffwi ~ lliJa ser.t1I B lUt 5 gairEl. m~~I' U.l1lnhrEls .l\12 IJ. Almacllifill ExtIa CtifFei1it~omll!llllJm~rrmgladiJ~~a' ..~J'C'aileo: Datfrfio Ef1~uantti d i!lU"'l!I.e'na de !. Sa:lj'OOa bm..q..E~jJ.Il't!l{1T!'BsmoQ...aArmadura t M~.lia l1!irl BSI.IlIfDI!3jJll'lntllrnQflOO 9 m. 1 AauD/AI'~o: A1JlJa cu rBJJ1l I I 3 a em his Ma~~ [. Ar 3 CRrIl1l'iFtCtJ~: F@. cfl.eaoRma ~arn H prolager c®m!ra UrTl Dude Q dlrel_n._~~~~~~~.ati~UiBtJa.rmaflGl'lc13 .

-_ Varpal.f!I C.iniG3ii:' su*itttv~ AJcan. NIJIt bare [DU reElI!~l'IdQ D"FM 1:l:Ir.~~LlFZ dl5~an mlmll~1 um MIl. rJ!esmo que sePt agua 14. lE'!lgllIiado tim~o.fEic:.eil: Pidnilo 1I!iJl. 001 ~I rnO!'lDlll~ aLium~ m6rJ FoooO~a llllJln~.a. CQl'lstr1l!l~ 9 ~FlI_ I1nTMl~-~lJllItsq!lElrl:JU1~ FJaoiJrecll~m ~~..! dB 08C ~Jlnaro adVBfS~ri~l.m~!crmaurna anrJ\la eu a:11!~U>ll uglil'tU rn tfJl ali~IJ. cQmm~ a parde-r I ~!lr tu m(l"'a~j IfIQIIIi i Es:'W m:ao~ rHiu teu Arr~~~s~~fGISA!M p.o Camm1105 IJm:lirn Sar usadss iltarB ~U5ar dano..'"lfJ DD'n ell. us blGiinc~M:Ar O!J LUi~ o &fBlto dOO!..tmdire AgUi1lJ p6mlij:e tazeTdi~~. EII~~tmB smll!irea:mm.9 'lO l1la1mm #\m:1~ E!lpRd"].raillla.'mrs Vi~oo.ar.. p<lrI:9:8Iii]lJo.JmllPIiD~ lima 'ldtim. ~ CamtnM 'M f()gc . tr. elminM do Al1il~ VOO~Q!I (l ii'lr.a·..lra.ri.. 0 10 CammM._ .~e ellJ~'~ I"!epo(!..il mayJ~.a ~jlltBlWiJld I.ll1nm.it'tatjue a.jli. c.1il~1 PM ~iJr'Wm!] IgnlgiQ~OOslffltaval AI't8i'ft:Gli: pal.El'I!J'tIe'l dIs.amJnoo daTerra.~fJnaltia!'l~~mijlla Au m~nm a file C ~f1~" mas mM a~rrlQI'I~Be d8~C ~ffip~arnlJl1ta cJlto.a ma1$ .. ou mflllOi LJ m AtaqU:8 1M! IJIt:Q hlllJCiG.patar onarnif5: p:~ emt'l13J1tUG 'C:~If!jn'l.~. SElm~f'IB ~lJg IJm~ell(Jl'laaiJm &01:1 illlilitl d~sta:rni1lgla~[J Olip!] e!il:tD !'Ie.:. ~ B'i~ Lan~l1aCI!mDlm'1~ OO'1~OlJema~ II Rx5 mlElull3·S.. LEmaparadlf! d:fJ _pedrA..M'glca"': Ellglil£lils: hciJ..mas eKl~Jf) IJm' Itm IliKE IB NUNCA ll!il OOU$HI c~rrc ~1iI11 paril. c..aoffl~tID 6:amlnno da Teoo "'IJ~ iJtlde Ii~ar mslfffi«lS miLlla ..n OUI I{elflcld'ada FIlIill: mill um b....ntr8 0 illvD.u~. O'.jliIimS:e: pa i:l1l':i n ". varp.! 1 Cus1D~ padmto I. ~ -I plB$:s '!)~Yr~ 00 ~fli¥filcar IJSifllf1J' [ila e a 1Dtm~m~1/.. (jtve fmBdfah1menw ramr um'llfst~ W do' Amll~um~ 51 fall'1M.mpol pl1prh~ mago ou ~LMtrIpal~OO) >CCfliegiJa U:1'Il Actn:o Grl'tr{ll) e '!!tID i3I FIlda VlUJi1t3.========~~ .~nI8: i!lalIrnlgtlllVM Com.il' ma~.--.o UIrrICfD. SOOlpre. cai1a fJ'tInt-o ~~. nh urn ~lB It! c:.aJ-iJti :ssJa.I'~~II''''' lllma ciluvil de 'IliIl"!!ltii'lllS. ere llIueria . AU. y.~~.. setaJh.IJlglmllai: AI5 Cutlo~palllraO llJ'i..!! dl:. se ~od tftIl 2:1 sLIm c-It'lliia dB I'MlmrOS/p'tllr8lmontllltD/mmtl I1t pncrn ~U~f lim ~A+2...1a VIJa m ais. f~o.._ LO~Q camrnh~t1asT~te c~aJt£Tll:awkis de esmaIl8T Il ~nlmJIQ. CI:lp... .exfga dBRmsmllncla..lJ'!.ftlto fI1t1dar. 1m a .- que . pOd.mrender a re$plJ8~D ~e:5JstgfJC'lase !II'clliiMPIll ....cabitill.. BSIa mqla .

lm mg MAGO Qua D ~~ii: in~lruJll8 AlC. . A tt'lbll ~m FD. mAS ~ 'Ii~limad~.la ~.:. n['O raSI.da ~!]r V~am~vHc:.de: amscar.Jflhos li!l~ssu CM:lll ante ~lJa tl:lg. 1IU1TIDI1ttI~ D CI::::ilnlil':"H~~I'ElR1nmd Exlgdf!GIIlSi !JQeJi. seria IlUI3SU sarro nutro mag:D com Lw: 9 'illJ mars ..G.mce~~'tO m.!I i '5eDUrr CiI#'!1to.agl~.a.! ml!gja.frlemIr~c.S CD N gf"iCi lCarnlnhos um FiO{l!lJSJgl!lnillu rsl:J~e:OOra:oF:OCiJsOf! magI] qUDI ti'fil~ntia m!.a:1J~erma. teI 1tI!I~[h om Urn wte . galllfJ \le ~I'\I l[IlJ.andll 1:1 fLH'iBi i NAI:J ~ p~ec~_IlJ.ar umill!3~patl. p!)'.Bf1fn.a~ T\\fIIViOpam I.lJfidl!l. al!il ~"i1Ia pll581l1irmm pela m~rms IJrn ~ili saus EnWl. AU _ nltD Id ana.a$ ~Ul).aJme nta' st:D1l SitU ~onn~ts'.lilAliaf iiagem •. I:llIm:tI' !illgLlelra. Exldln~lns:r!llCII~1 cusm: I PM ~ii' I'tlmc 1)1I1'11. cnj~tumsul}aij~ c· Rta cia S r'EI!'.o (~\~ ~&mo 6cQ!Je.rt SEflEM CANii'ELADA5: nes:1.IElii. ItIUttr6 ~rilj C.B&8JO aeslfno ~s eots-as .rna~~.~ ~~~fWurn ali'Q!!ill ~{a "'~ t~ f dMo imcdia1'fI.to.saDerU : ~c.· ~ ~llfcrbt1Jmsni1JlareIl!OOtem.glll a reallzou.B: ~Gliusa.B ~o ~ tam' um ImUS ~e' 'l'" l' para oad1S~m 081d~~n!.IT1~'1I C(frpof:ajs Q U'BnbOI ~~mll!JgadQ.tJllI afeQiIItI oauma!: M lfflllil ~Iatancli.lnarlln~alv.lst8f1~'I!-Ell -1 em ~O'~a:SiLS slJ:Qs:C:mrac~mri:9l1cas ill illll!'l'l~ a ~ilrdeI'1plJ pDr ~Bd'li iltti i mr)~!l.flJ.da ~m de.se 0 Gran~B TaJl:lce (qu(rtam Lila 9) usou EIi~l!_f. B s.lm rn~~rte.vern.i81i11 PMs. 'lJma lfoBZ' ~ye iara~jam3js ~fijrmlT1.altll~. 09 p"l.elamin~Q pcme runtloi:Rl'.llam[.l QuandD Imn~cla~rn _PJlfIlo.:f 1m IdQ~aJiltl.a_ql!llmi~lcc il Silll1plM tl!3 reaJl11ru":malilOS rrlD!!!iil. fiI~ IJmmst&deA~IlI'L!ta-~ Canlf.les.tiG: lItaq1l9 PlJ~e :ser dFilltllcjj'lJ millre alV(I:5 dir~l1Inl!l:S. m FM:Qi&a~e:le"~O'l'li F5. I:<If)Q ~81'asS!ll P~ffarde' FO~1lI(mas llls.~~s: Ai 1. !.o Be oowlfl.e w ~~ 0 rnUq'lD U Ia-le'jld.g.r:USitIJ3 P3111ewn11lt..~ ~EIfIIIlanerrtB:$ A.: Tei'm 1. tamo Pl[!l111 llaquas + suaH:8Ii1I~dado~1d.UilrIlFa!:llia:n1i dijj rnagla um~ m~:-. mulm ~QLI~tl~ mll~S M.~I!J. Pm mm.OS lii1~iro!il!iBa 1+~+1!ll.At 7. '([f~ . Esie 'h1]ldJ ~tId. o tS8M (f&S.P'f!deqUIll ~lll3nQ e~nUrtUBigl.Q piIJtJ~s. 11111'1 magI:! poo f $I11(G. ~ PClfjJll1 ~lI:no ijBenllr em PM'i.0 ~ Jgllru II S!91l1 Focus. M.2 fMs hl'iJGaJJ~ stlstanlitvor N(fanca: . \I~eipm!~'uw + di Ata:Qu~ill 0 re.:mlo: ~m:mo f. 0 \I'. es c fJ~oo-mai!lI'}" ~~f.ndo).g 00II mll'Ilrn Para 1J1D1ettl:S.tt.ii1iD~r3rlc' i1rl ~JC:Dnce: pa:~rkI DUfl'~eem IJrn ~steJDIlJ1'I-5IJ.Itll. Eligenclas.1Jrumas. R CoP maps '(1.ma:gie cat]e~lads' P®~3fgll. C!!daallill ~GelJmaffJla\'lelTll "~~ra illllvo's 'ljj]5ltt!J'lt~s 'lAm ~kMo 1Il~ui~a&. l Cu.81!1SFlil'5. frr!1n. QU. mU1\{Iij ttm '~Dti!G 1 para ~il:T \lln~~eQU~f1IB LlStiD m~glta. ~ p~. s~ licca tern Term 2.CGhir.J~i!J! .palirtla Esta m~D ea tmliSlOlTJ'la um caJadlJ. «~I_ de~~~a:r 1LiCO e lODO$ ~~~atam a mrlgla'cffa urn ~aUD HaS ecm 18f11!. Telijlatirl (i[y ArEa:) ~~spatD IJUlrD9 mGl1oos.d'EI mOl[Jmlra Bemll~irrt!l mm UI'III3 cotFra "fl~B'f1O'!ia.§af IH.x:l~-1l ~e urn coJ~griI. dano paSSi a 0 ~ ~M plJrtUnr!O em Iledra.:lelllj uur-KIa'~mval 1.Il. ruJ.ilzlurJ]m~s su~ram qll!l.f! 'O Res'l~u! fl'CIi3i Cbl8E1r~16nIl'QflilinaIfa. mf. es e:la"rf(los do Telliellra GUi]D: '1 PM ~ qu:eumma~~ alml LlfTI ~.!LIs~.t81J.o BlJmtO N.c m3p QUIll' fem'GllII fa~IQ Ilerd'-era S. ~8m "~ 111111" &Iu. lre'l(ls 7 Cw. tlllz 'Il l-a~daQ. MB~. padrat) liJraq.es t~-I1. amo-ar $ trb ill/.~um!:1.. N'avardilllo. i3 tBl:u~~r") I!i~(lm c m~1IOO Cam I1h!:i. irl'ieVJ.i~par. BJ~m ~E! ~a1'Fln' a CUS:Lo.lLna IPV$: 8 Plmili '1lTI.fipc M gis- ~ alilTIfdFltD :i.f H.i'BloIQ:e.OBdidtl dB M~!Ill'!lna (HaLilnoadl + 1) 00 ~:Uiiltqumr m~elll dB-:eAllrn (mas usada dtiIB I'IlCJda.lr [aUlA A refits de ~aml Vota' ~{l.t! m ~!D.jl. puliOOS 00 .IIll5ststlr1·!l]jJ~~~ N11L1 t1Qem ~Ilf D~nOOr~~aEl:ma~"las"d!ll'~Il[il. ~H C.clIs.~ lir s\!a .ilerientes S:!I00 P11'11 CillIIl~Ifl1ardols!JI1JIrnl~ 'I1limlilOOs em Qr~ltQSl milS pluilerDiOO. AI~ dls~o. C{ll!.o~B gH'tar f Il1l1irpfl1lJ!r OLtaJQt.~m ICilncel~F e!fSa IIiJ!tial ClwtI qua. autgf e I) 111m~lJe ~IJ.. I'J'II :ll rtU~CIstlms~.Jll~ ~mtte .l SOO"affi um 'lj]i ~il.l. I"~ lilnillSld9 cda.em I:tlm facLls4 Oil mais ~ QIJArdl1J~Ilutm 0811F1nlWL "il~~ "~ij .1Bda Tlllu~~ra. a magj~ P!l:LIjIl!s~.~r Um~\I tImE!.a: pe:rm13ner:rw Iloon l'tiIIQijl8)" M~!.e~ro. pildrBtI N~a se trilallo faClJ)5us MlAGIA. GU OUl~rl torn rDIl1li :2 ~QvJ:~"iJ~e.1-I3..ri~. ~a mail:!lrfs ~05 O~IIl~" Lim 1iI'tiI~1] n3D tam CO~90B'~ ~emer a FooIis~mdl] mFdimagli!:. 'Illiin'tf(l'{) S11raV4s df1 Permdn~l1cta) PIU'ElI£lSD.le qmrs:tac' .ffid glc. llilVIlJ'lmlflOO '$~'e k.pmtltillJtdia {II a~aMlce 11'IiL~1ni:! rla ma~iiil~.3l1Jr~i!ll i[fO Co D -m. as. Em VUmaU1Mroal1CD ~ratfll.jhr1J&O I:iIJ!! fdlIm"ntB.emcllidaum. ~.ters~C$Sv nm Lm1t~ 00 l!18Jlta~ MscS e~~lTI eDrlB3 mJliB:5:. Me:smt'l ~U6 G Cnncl!lamtnto r. dana:m SL:l3 fO~1 [UJ a f. qijJ 8' ~1"!C:12l1i!1n:J1Jll mOJ1l'e Il'i'ioc.Ilam tl ~i.21 01& lefatt~mmaijU(JopDray[rO ma.~Ur:sl.jlil'nJ)S.

.a~a:o (armtcla MiilS)' pc~al1ii as m~~.l~.sm San'~(dlDi ~~6~~ ! i. . lEla m.~ [Jis!~rlcla.Vrllvet a !Jtsail.E!lIvol!l.llm.lS:!luam tam sobrS' a v~nims.~~91~ Luz au Tmws.rhi~iU'llImeMe ('01. DlsclDo~ra ~m~rfa CegiJslra.r.ijli!U ~lHf.!Jl: 0 DlIrE!Jto: S'UBlDl1laiiJRI flam . (osana corn .~~:unh~ 'efeifn~ de Innu@J1cla:e ~!)rroole .lFi.awra.s. Ptl(jBrD~ IIIdesejatlB.tmU)roegoi:i.fTrIBO!'e.mGa !plJde :S~r ~ !Coflv8ndcf.BI EIfa.aa l. Uma enl!iu.~tn rt. e inftm.. G~..2 IClliIsto: 1 PM pimr o.8.B.j tlbjilitTvo.Jde' ~i:Drrimal1flf!l tn~.'~Dt/jrton. ~!l' d~.querBIa~ueoU tl:attj] . 5:13' falhaf.r ifJ:It~.~~o Imullcs'ili est! magill. e:H--3 ~rai~liii1_qllMc~.1J8' me~Q dil como "15U0 .rrre.all. Fo~a l C". a'r8ta all!~nas uma cl4awra ~ue .a m[w&~ IFl!tJ· Mm.nl~5 dEl'Mlt.otlrfm alTftul£lm a cl'fil~1D doofll mB~lila.~vltIma s[l1m. Cure de MaJd[~. ~a' C!i~aInagfa ~1Ji~e1l~U'SQir .gest6Hb~U!nm ruoa.ilJa~ illlflJQij mmWm 8w7(m.~ada tJ.qUt 3dlre~ne' ~'otfer i£'ecsuUtu"em dan.lgu8i~ufd1m. Ta:lapatla)rCt.sm]. Iilma:p~qugrt~.Mlitildas A (:hDJlIiI euema po t!1lIs-.l[cO:n'tr.sr ms.eS'Hawrafi p.rI'l~fJ:rtOi pr.P5 IGOi!ll~1)S.!t:·1alM~.er Inv{lc'flda liP(lIil.IfBs:quenail dE paN I [fern da vlS:3(l-llom.1!! paI1.'I!~~".i~!lIsdll V3ti(ilQ.~ lmpM'StIl12! ~sl\~ ~m u~~un\O COM Cll11ilS m~~lci5.staaa.(com lulz) eu (J bst lp~e.L'I~~'g~n~gIlM C!:lm Rader .a t~B ~orre lim nif1u~or ~c H-l j. ~IIJllI ma~ IIU51tm habJlinte ~ Nr~tfJ'.~imlliao J~llI~S afBta 81rllall~ IHI QUIil [li1.:a. IiIranMlle ~r.rd13m! j!.LFS0fL8gens VllllTI AudlQ'liJJ Aa.ura IUnl. DU r:u CnillurlliS dLJlaIias (jfl mr".e u~r 1l5t'1magi:a corJ'1Iil ae'f'i:i$so trilla i:JabIIIGi!dB flati1J'i. 21a[II~S ~(irp:!}fi.guel'r.q1Jar.~nl ig!llllrar 10 efti~o.fjJiluai~l1!1!rpmlE. que T~agJae tFDUilifal!ElJfi1GIlte CCanit8latf_a Qp~]qU8( pms.api)5P1I '1l51~tnadus.IJ-0 ma~ liIa(!! p-l'(ilIisafMJHl1lln1'lUI1lI tesl£i' Chuve Cluen't:e &llJincil6: Agl!Is 1. C£I 11II dOl lCe~ lli -c!fia~l.3irul.'S~'i!ta. quaJq~er~wlia.de M~g.IlllJlB~ill. I(lUp~lms.U:8 e~a!mID as paJavfl1s m(1l1ea 8 d~ . mqtl.cafW ~ai[S~ i1lfI'O q. ~Ianao~.ta~ue5.sem g:aslar PoMLlS. uni!.tj}.all[. 'Ha nmltSi~rnairmulm:lg qpa Q c~dct all:lalil~Gdi31J~~:(~u m{J5rlliJj~. &lU1ffi11D d~raJ a.'SIJI.STriilws r ca.pa. .ntaVaimncJm~Jru.e~~qUlva1i).1:1 C:amlnhfll O'jJIlS~O~Luz pars m.~s eb .S liIl~giIJ'S mmar b:m1l!l 91 rur.C~~r lrJll.essoas eom Qilem lIe rmportEl: e nem In.m&tfjlO I!!IU mittoD~ .flvlsao Oa ~ab1lD.j3 'illgLtma.8. Pr!l" 1 a~umtitt~daR~I$t~(ia1 + 1 pam li1~aroefQllc: .~G~ j:lerrmirtl3li1leffl :SIH ~-!nlieltllill a Af'm~!rQ.sel.rtal.eraJ. rt~CU~.1Q~'Il. Ve~'0 Iq\i'. SLE51lentaVei 'C"Ilrnbm:1I1' ISSEI ptlUar ettaln m3g1C!I. c~nsl[j~F3d~ N l!fm:!l ma~]a.~i Ape-riM 1!I!illllllld~ g. ~a ptm a ~ .a.~~a(]. df.i" cilc.Il!III~a ~n. e s6 PQde str m~r1Lld~ .n.rtin m~'a 'IjI'1ih1atem (flmitLl :m LlIfI'teat8: lJe 1~E!<Sist_~ ndla P.1J' Ai!!i.1I.'S. ag 31C8fl&a visual.j~to. '~~ ~]B'ilras SB P 1J.la.s@.~a.. TUd!) I[jJlt] erara.1 ~~j~.l]!I1~~'em €'iiim a Fl'ertr:i:l M~nifluJ.Ul MIl .1j~sO~~tJlnam~l~rJl3a:1as !lin ~Q ~.tilfmlmm famosa.u Tfella~. C en daS~ h:mats sil]1f~ltl:~rrrrat1[. Imfq. liIa~* ptll@ C~lJell'3 Infm.er :B~gD.ir.O C3i)c~]amtli'it~~ M'aig.Eli lliIa~.iH!ni \ m a~mnAS~ ~a~ a.Brlll:! !:8nCBla~a:s.niju~nllJ0 ntalP c"nl[n.pnlf.re[:tlm mll"o CClm ~rta~ canti.lara~!m1r All~..nu :p. ~Umi[lij~ ~tltl1l11lrn.lsalJ.S . .sJAI'l~laII! fsqlil(iJQ.Uf.ia. 181JiJ[T1 m8g~ os ~ffi IlIlFlTlaJS. 1i!:ila~ iII:'e{!:a. As.~e OOfll l[lju. Ce. CumTlill3l.et ([Jom T~Y'as)15ti3 'II1~a. i~tln I '[Elm di!'CIUJ 1egjdQIIIl~ertMO - . rm ao h~bNldatr.l!lar sof~ln T'~IM.at!: ql!~'a mallla S!~cr:iI!Iat. lal'l§'ilda drmlalfl>BflV~ ellntJrl Q'S ClI~ClS IJma'~n.de:':HolII~! [lili'.!d.lsl'Vsl Vf~i() Ap~~iI \l1'5~:o de r.afl'!i'.e OOl:lrm'ttvel chll'kl rt~.hlrD:S~:< (t!.ll ql18 'J'~ .

a f(Jr9E.1m M. urna ~j'fu.l~iijTl Ufi~..sDmllre [IUS alglJem 1~l1ta ~iI~ um cC]~tl:a ~ao aeAriot1 ~tornti! um ~1J1 poCil6bMm'ormaf sau UijIO l!bmp~.Ej Cil~D~ IltflfaU Du~tl.IW~9 'Cern'.aru.unCB.~f IN.aJ(I IBllttcl Ml Na malar pWfIi dt!:5 nil'ITMS. OU9iMflJ a M(J1lt!.pill~dIIiiIlSe qlJai'. ~IJ!.EI co. rJ!1 rrJanll~18 ll:ffl IIlfelrc Idei1U~o!!Ii <8sls ma.a m1i~~a.lolpe.a..9.m[l~mll m~!lIlda ce ~c11l~rtCta.rmllllltim8 sotl sel-! cflnrrol8.' _ • . QII rIIBmtll1r qiJl~. !ll.GOTlI): fBifwtlr flG I~sm dil ~'+iSls. OJJata-q~1I stla ord'en~d'o a ~.N.!1iJelhe~ .~lae a E-StGjii-.CIlTfil~~'jlF. B'BIJS"Pl'Q~11l5 Vilda ea em Ims~ ~i! ~:m~ ?:i3t1 ~~rn e 'etil .-n:lWiiU3 til~l:~u2PM' 1rI1I~iio: :lLHSoontalel AJCIWI#D:a:'p8nil~ iIJ !TIl!]' Lfma VBJU~ ~s' ~mlfJroln e p'8li~Dsa (:Jo.wal i. QJJ qtJIil~ ue" bfD IIilcJ Ii$. 1Joll11(1111tr rn1D-Vtii~ 'lru la R"r~lSnGi!l. rl~ver'ri (a~n!r rn tesli de Re~lst~era:falhAi' u '5e~lllr trrdWlS c~is. i[Ji1Jk!ilIS..~ita mi&~a~e m-esmll lUilli!1"E1') WM~~'iifu_1J Ib ~~ullJn:os.oulll'rr~2.u. MENOR QIJ~ III FD(:uS do cterlgtl ~ Ilmui1i. AI~l2ijte: ~:a~raD TrelJ~$ 6. a'!.ussr esl3 magr.fi Elnmi~ !i1jJ cal1~lada Cam &jlle~~:5.Ja. c~ml i.!l't.anr ~rnGlbriia CCI'tJ:'I ~5 3 tMtm'SMlmlar urna Mtim.A"lWO sttlal11.ajU. P.O [IS 'monos De !i~lI' d'll~calilstJ.rulo a~eflRS ~1~~1I~1!: u'l'I. 11U!:d. ' I~ID: 1~M P'Orn]grtl'l~v~Wi' Il.llfmM Com R 1~ a~ fmslsllr.iU Mo:rt~.j1g~l1f1fmal'lGfillaab!I Sir . a. ~ara lrru1:&rtlrmar IiIl1!1 ~Bd'~er Bf1!I urn 9 ~~tas on:alirrlls a)i~.Ii ~ .lll1~S C'ilnce~II~ I~ 0 Of!~ef{l lima ~rum.).a~ urmms. (Dohe~mm. Rcsli~~Ja -" ~"a.Por Drg!JMa r.~6tl1nd!l QUDlt'tm~ ~~ilI~8Fillii iiliSp. smbl'~ 'Zi~ m&S. IIJQi1~n!:lS OLl 111 !ldl~Oet (je1ii:i! de' Ill!ne.q\ro tgw.a. AP.mo.: ~~l1Il1a.II mlmu FIl VCI£. .aD'..'El~aTl'~ rRe~:l.elaman'tD IlPC!lS[O 3[f!Jell.la ~Qm 11iii~. .s pedem 1~6 tjnJ~i8rdana.c.i\'~.as.n"gfJ.l1'l.ere Jmli'Bm • por aJoomB riI~a e!iHlllndiuflS (liT! COma. dlit:=~a s:er.a.ElW !'lao 1~.aglJ'l.roaturfi do alc. _ - -- -- - ~r~m. " a.·nta it tilJAnd. pad~n~1J slmpll15.~ lGU~ ayt M C CfinbD!EI' d um Ilil:ll.lS '0 ~rD~edirrrentti e e~aJtamefllj.gja~ IB 1'1Ilf!J1Q5 !lIku:la lJ.Itll'l.' E.lfim: ap.OO.optDSilogsDl1 arftBrr-~" k1gW~g.Wl.!I!.larttfl m~is~Ug0 flJGUS a~a~~r~! nt3~1:I'mnces.am illI~:QS '~a~ b'I.wm l~rttillJfiI' TaUlPJlim.jI crJa~BL ~Ial!l.!Sl 'l!Ja.01'f!Ipode:~~~Ternf!dgsT~asll(ldem.·tap~s urn 'no nes~~ .!n-GI mem:m ellcle. 's. .il.a:.iVlvas 'TrB\I~. 'bEI!qu:e - 1M "1.flIJlM CIB/WD to'J'1II FIiICUiil:l!! dBo.'i.r\furlls. tam fla iif ~1Bll=~1JGDi1ldlill1O C®n.A .8&OOtrO nc. ~~ FeITo. Cr~~a d9 MIIIrt{l g.IJ '~Hf urn U. Carpal Elm . mas tarntr~m JIl!~~a.-1i11J OS. ~rilil'lamese~~h~~om "aStararis:stma ma.t~ ~~Ofl~~tt!.&·VI~t)squa nSD po~n E5clll1lU1rjJ~i:ls Iil:m~'m nAiiI pDGi.[Il r.rJtn.tencra.-1 ~ d~t'i I'f~Q P4if}1 5imr dl:S~rtElti PQr rnQ~rnunrtafiI!lS. Tngo.eerfdrdo "i:lJr uma to~ll.. M!.aS1Jlos' pV. S~ rill'1ar.~ Mlllllanm. emS!) cllrtSfga IDeat' a 'IllUma. alma ~lva.a&tado iI tJ:IiTurilili d~s dCJ~n-vili.~<liW 0 OOlite:ifill RHhlt~f1tli. P'(lH:i~ M':air.nla.za.SI~~.SQIJElrP'BailrUJg~llfi QI1~po.~ t. 5 em l\lJtIquw dMCam~h'O:'E.gum rn[llJ. com Cfld1tra-A.'lUf!!tJ~~ N1IOuf'lic ~ r:nJlIi!' a . C.~BI1llii"~J C!itl'ltra um all/e.I fambi!rr1 pod B SlriaridlJ .sedo. lfitlil·adjan1l3). ltId~:s QS MfJrtns"VJ'4rS~ ~1stJ.1V~mlnecromantes p:ldDftl.1S'1m!.Gll!nlfOlaf MlllIr'tt'ls.. um Corp!) IEleme1U!J dB T~BVtSIKtdB .1'D deljlrtroiL'~J.la(USMil S'Obre:1i !JnJ~rHji i m~flnatNtild g.Vi~(liS d t~m9lpradti ~llII al~ me1lg Fi~.'Qrn'tJ~~.oF lim a~_Q'lJa tJ.5t1S' ~ta rfl3:iJW NAo 1~l'lilj:[rirN3. Sll!)!llfic-al '~~Q e. p:fitlam In:lDirOm~aj" 0 I::~ma.wrJ'~nad~ a R~_eaJ dS'Slruldo.CruTfJ~ar I ~I£t~~ S'iU ~ r. TeleMUi!· ~a[lcelada ClBlO~ Ps.t~1!Iue Memal ~¥l. que . L1JYtrtiv.MUud. tim @IDlI mlIDl(al ~mo ~'ril"dmqlJ~ 81I1. B'Sta d'ofaviltsrmriim ~!EI ~t ~Hr:ht m:ja -. _.~rmartura Mdl"ilal.da!rl. i!ll~da1:ti!'qlte ~e't'las un.1r.s. friDillla$'fJiJ(:1 f(§i) ~1]t~:~1rlr. de [lelesa ~Il iiI~lB._oomo at-laCi!T.•..pr~~1110mElgo t€lM (~ela SliUI~ a um ma1}O £uma t.1S. em. am Allt.mlarnEl~1B ftgq~!1la eJ$ffLth8 FiooUt9.an~ all tOQue E un.ll ~m Qua .eTh1eparia) _Dilem ~im '!I. nJ'ME:utll .imel1~llI_ SnlJelsd~ ~i!J' Cl)rn~ ~ Vllir1la oJ" e.. .d3ra lr.1a ijsla rrmg1ra'.a.r.de ~AAlJfs.sSW]mI 0 CGd~o tiS IIhmrc.s Il R8Slil~nlJla ~o Mor1!Q. lI~mum'! il:totlllSOSVan!I1IlSDd(Mln~. dll Jj8Ci'b1!S'd1~!lUBJTl. Um . dtls J'iBml6 Sf 0 pr-olbfdQS ~e. :m'I~g-..a I rT1esmo: qlfllntlD 0 O:I~fIgQmUITTIlJro ~~~Si.{I a 'lisarleJllJr-a l1iiantil.m1m I' dll£lrl!llr essas ~s 3$SE[11I as illWli::Ofltmr. '8S. pi~m PIll5:IlMtr-sE.shlmwamB:gIa.mm lI$il~nta.rtB lWrll!~dl!J GrflqllBfi rilC~i1iem~c ~pwas ma~la.l.&lllan~ taIB~3ti.gJr(iad~ t.r1taIJ 1l1UII. e ill1udl.seeJ!l C(imlJil!l'Ih9rfm~ !J' t~.Jrl~"Vil. Os .mtkdo marJD C1)IUr~ e'IaktiQ~'tele~aVCllj.. l"l1Je~!fru!I mcetla dan n.kmar.& ffrjruJ'.&tas. N. ~8 m81~Co.U!. (\f9J~ .n ~fE:ldD .&1 till~m~lDS':'f[JgO 4.IiI'.:1S& mllliYi!J um fl'IRijOr ~ I.o n1~am Pm al.~cmt.mrra lJulr'Eivas.!r~loo.m sar C~lrillr~dlMl'" SI[l' [ute.9: si(j~!:eri'falta~ 1 htli'l '!lOr AI'caneD: aprIDBs !3 . ~lliUUI:S. 'Iarrw I!Ql'ill[)r4·lo~.irll~lil. ilIHllr a'S(llll'forma~ag CDnI:a""C llfillnd!!~ e da Ml:Il""'la.iS~!JU!:'~S~~ flil!.Bsta Itl'2omfarrnad'o. Cas..Es~fljU!ll tie M~~s· Vt!lflls.~rtQ·Vi. P'OlsiIt~j nOO1 ~~Yid.ii!.-~ .: fllei1B.eMr~ue0 Foonis 9 I:! (]terigil. 1i'~ OS~M..i!JRIr.!Jta rrmgt~. a .I~"'DjG. P!J r B¥Bn'l~ra. [I'a!aCMIlili deYl'l~m~rJiBW'JliBr1le !'amI U111t8511 ~ R991~rrela" PaIf[!lrest'l~!Clm 1dlptmtO'Sde !I1tIRO.

qs.e l~D. aflt!o'oom 3 p QTltllSd~ Pf~SlJ(1~~ pifli . 'Gom facIJ.rlfJar.l's1-encl!ll.~lu $l.1m5:lJ'Q CG.~tJ1'8~me. Exlgen:clas: n6WS ~ Cu. IKI[fa' Diraf UIl1l COlJ!jCi ~eJ11~ntalcom .mialorla. 1 PV ~~rlU'Ji\O.'Ilt!Q nt[!81181l!f 9 ~Ker m. ~.a.QliIlr.Sllmpye lu~ Q_~~ ser deSilrultiO u EIS!looluradQl..Jl1roteoar •• car.~~l:fJft pod~ V0:U c.Viva9.]. Eill QLlilit~ ~WSD!l (~liiIrmtnnaf g Cii~l .::.ocrarlp.o iUi:l' ~~L1j '!iiln m:cesdr1i1lghtaiJ" mali i5 :a~aljll1mnr~1lI ~rin~1l hUII'Eill'IIO iIlnvolkl' sm rrragij m!ijI1I.IumQ$'~IlJiiC6.OBm L~U~~lo.001 mcMJ:a e'n!l. pe. eu lImnlti~ C~~ go Oil H(lI'II1l00s liirIil'911: QLllI selJ91wm~.1I11ii1¢o rr6~r!J. TO !DS Bta'Que5 (I'ilflsmo Que 5eja .' urn M:onc·YJv(I erfatl~as.~(8's·que Ir~ 'Until! GUan1il1!l 1&1lI1j1"3 ltIiYO.dua" c[lmo p~~sl3.e~mi!mru'l~~ dlIIeU de 'Icrlr.dJ}1 mimelos. ~~ .slD! PBdral!J Ar.:s~rnr'''!TIIlBlrnatr3ll[.~mJfldiltiBS-dile.InIilDW. Com fOCI. t~mr I)OI1US de: f+4" TlI'gvl$.~9~ 0 'i'!'UiQI'l'SB tr. milS. cSp.J& 81 SElUS mll~J.(mw~~). capiiI eli! de.om1l_Sl! tlv~.Ji~acijj!l oom FJIIil!mia.Ial1~a 8J magra !ltlM IIu1 .rt'ia'lW dill Cf~~ 'Uc"m~nhl~aha~q~ f\o~\f-S' lij ¥ooi!I:ilmll~m~~!lIe ~om llC!af MBa~C1 (\filar a .)ebe . S~ ~. ~QllJIMif~OSi f1tlll'll!l!rmmtl8. Iilfo Jmj)lirtand(J. ~ iJ l1il!ltQU 3 Id itJlnlmo p~nnll.IOom fDc1J56 tan.11Il.es8~ j 6 l!'l\l~~ wmb~m D'ldtJ'V'llll~~[}mg "SJ ~~nss~ il V-arlta.as) [ 1:1' C. ~tI!l1Ji o.i~[J).1:mt:oB il1lBrlormenl:o.B. FoCIlS maisB. rami as ~ce vato IlJjiPwq:uo. rtW idl' Arm3~uill ~'P. mermul !I1LfElki em PMs: Cria9Bo de Mal""t:gg.) .IlI!I1sfbrm 11'em f~Utl~ ii:"apa'l fie qulrim:ar ~ lllQIUG 1!ilI8. p~~.11 [S< terM: Q magl!l3f.s'at flUl!'IfldilJ 'dumnte a~! uma ~Ql'i\1.'~.s.SiS'aJ P!3JiS. IUjl~e!ie 1J:'a~5Jwrcflawm c!Dm magia pum. (Qi ube-dlAIl~i'6 auto:rmttlctl: FI"tI t n!l:(}ij§s:tJrlfj'lti Sj(J 'C@nlmlfi de Morms ..QO_ij~e:s '~UB.lIOO ~GdeM oonr:rder r:l@de=l"es.d~U1bllltr arrU'18"M Cmcblrlglcas ~ae~a\'Urn I~FM. l magIal. C!Ilm Fcous7. m PMS_~3ra.Iavatlm e {JtI~~J Agga~ 0 ma:g. To®~. am wn ~G·IC(!IistrulrYIR ~O'!le 1i~5S.[$ Caf2~ts~"I:l'lS. ~rll3J monct ~i{GS . Vfl{:&1J~{)U FoI}L1'!il 1 lDura~ajJi: l~ta"LAn6'a mmn~p:ad~ 10p~. Ar 1 M~gla purn ~B SIl! llsafl!3 para c~!I1i'trub ar.f ~a:lflto'dEUFIl(.~diSp. Cmt1m~a ~Ia MOr\lQ:9~Vtllt'is) e5:drror na'~rll rorroa ~I ~il~lIrdade ~al 2.itrim1:BI"LI]-ttlm dlilfLCJf3de .arlarria'nle 1"1-+ I) e "J\la:qu B' M~mp1il1! MIllI!1Ui-lliIvu'S 'Gllildo$ :J<:(IoJl1I e:sllil millJ.a21d9~~1.iJlru.. pIlGe..rmahemB tm-~a$ fIlaJs fin!3$.a mM!Ii· ~U~'G awn W1tla Arma~l. '1113'sIeas:o.. 0 FO.Q.!I me Qualquer aherruta.eJ t@~as a iU' Im~l'iMi frJJlfI:iilS lie..t'1). sfi. Um~ '!. ~e Uver FflWS''1. blmlJem l10ar 'II'(l@fGIlffii{!! S. '1:1 magi! fie lral'\SJI[}mJlleil'l lilT! ~ :5iinnibr3. ~tl~e1TOOroWJm~meffIVrs~a~(3P~!l1I5em Wears eKIJ(.i Bel~ IJU IIIlft!!tI. ~ malIQ ~fl1mlflSfam:1~ wm 'l~!lIl'~.r(~6:aO~~rura dillilll"ldedl1Fi:)tus~ rneiJi~ 4 dmaut~m 411l11't1J~o J)il!r5i1ll\lIPrrl d . bUI! III mago [is tFal'lsl'Oooa.[]. qll explo((a' CfIIan@ tllin~ m al\lo> I~ oata~lJi!em FA H t 2'lII.s: ~: SI!Ia'5 Illlia!li.mda to fooIJs no mauQ.~ MItII1. Vav' It liS eu ~d. "B:'Ea~ lUll I~Uf!i Dilao cauS:mJ . E!$IU • n U~IJ. JlonlCl~ (pOOBtldtJ 'tl mR~rO~S eu ar 11~i!J1l! ~rmadurcaSel7SIllobrao. ~11'~ E!tB ma1l1oa IfiBrmim an ma. extra:s 'aesla '~rm31 1JIe. ICrI!BWMiIIMeRIcaE·ligilnc!as: P:IiII!:U61 C'U:sfu~ ~adr1a V~&dar' dB VIadlerav lEJ[ntiDs~ rrleva5 ~:1 PM DWii!:llil: 'S.~cllp. t'~mpilr.HUiloHIt~ ~ n~mlJ l~aQ~ ~ctlrn~_a) eij I~uar~ Cada Ciamlnhlll. C[lm ~O[!\lS 1.JT1IIa!lllllm IlIYQ. ~la~fn05 E! QUalm4JY IJiBrsl1rral16~S qUB ~S1JJUfllJ Tlrulhll!l9S • u~af ~b!I nMlflls 0 fagam. '~. ~kI MJmn~!I.e da I~ .$ 6. ~!}-g~nm:ar 1 PD!llltldmVJdiUI ~d~ dO~6. hllm. tem Jr:a. ~e911ajlla !Ccntro~i emal 8' OI. fllffiil~ .sSe LevHa'Q!o. CQmtlJclJs (.~. FA POl F(]~ fl3l. c!lpB."ftrJ m:agi~.~ iJ'1i3r.of11aIJ. PCli!l~ 'IaJ!lMm ~3 '~a.ama. em uma. D CIJJ~lDEJemenlal ~otI'B'. wa AmJru:juliiI' fUll~lDllr.o :satFansftlJllJ1ls:rnt\:l1!'.R~gUfr). Ism.~Qm. 1l:.sfl1l e~drp. Res. ~iJm ~Q1llt! 9.roi!I. em j'f~j]lIiEInm" a vJila.de ijB..Ial\lrli '~BfIilQnlo~: f~.I!. Um MaJtl!Ji-Vl"o eso tem IJ!lteligmncia..n lloohvm ~llSIDIt~ Pojllia d'e' Magla.relill:ts. s.l:tl'llllsrol1ll1!mI ul'Imcriatura rt1~tlDla. ~'A~var.~~ue 1Bml1eJl!ll).ia podam.."nlllJl IltJlI1glr HOll7mal V~d tilim hmEL.'rJivasl.LI~~IlI~ftl itm'Al1m:~~Il a.gfus nWI~I~ ~."iltall'Jm P. ma~r~rrJlt mal' .~.:en:u Il!i PMII. 'Il1Ianlllnrmaglip!llf mi:ls umlll..e~r[em QlJllf~uerluga!fqua:'PJao fifilja n~nne· ffi~'ta d a~~a1l Limq ~r.ID. fnwsl1. CiJfIiI rOC$ 7! pod~ tilhU IlJlii!lliIlilInt~1 'In~I&I~fiil oomDIqlID!:ta i bem como qUW5qijBl' I!!uns ~otI~re&IjIII (@{l~ms8m moils IIl:llT1Inado.m~fem sr p:Um 'i-lieaf ~o"talmerfw Iml:Sl'!le1. mas £abt.8-)f~~lltlralll:1'~lda Ctrflil _P1~:~ 'Wid. ~ G~ngllmaJi'ltQr 10 Cor~ClI1E18 rnmnla I Pllf pElfiIld!J's JA1:ull!J IDnps. 1~lli1~ Bja. am c{! .D~~rdo f~gll~ !1m ee. 'W'IJ~~ i:IJ(looe lemp~fJa:mi!!l"I'8 urn.1l m~g{lll3mtl'BmI:flnl:lllift VLUner.s-'Vlvos s!v ImulllU i'I' maD~as tBfltlam Tta!epa!ll que ~Jlntlta.&. lUi Emt~(I1 CIJI'[bi~[)dlilS ~cr . mi3mll.QlIas ClIJ '&orm.i:lura oorn c~nm. '[i~ffi ~IJ~ .O r. imagBrti um h. GOIl fCFCIJS 1...S\lU m1~'fJftsmlJimtNi .}. 111m m-nme hMrfveJJ_ [Iruidas. '~slgtlilall d~ ~e~~~" ~8is.e f+ 1. mBnI~ Sil 91l~lfJllafJil dt'i va:foolda{!.& maas ~(]m PdF ~.~1Il !ill'dillils $'1mpJllS CDRWS9.~em ccnlrDle da me<l1~i8.tV.~.ml~ de h&: de! quafqllBr CO[9J~Uil SU"armiwnq3tJ m.8"~~. .

crhllllm . ~ Afaanu: apoo.- d rdlr. ·sl!~1IIJ1 a OfJll~D: lItiUlR~ ap[mas. Cr~I31~n81M1tqleasl!maG mosm:!5i IrnUIil~ilGe:~dEil um .. Pal1lcutar PV& erq M!i'lrWs~'\{~oo f Vofll 9LSti um3i ~Ura 00.Q.. Armattura ~ Pllfjer rlu Fogpj. U:!ltlll fmilllBJ GAIJSI! daru:!1 ~~Ol·~~~· rw. as l'M.iOe-clmmltil ~r[bu r ImtiS$~' . tt.1ii!i~IiM'S.s: de tum ii:ll11l0 :aHc8I11tr. 8itS~ l"OOJi"fTilm.(I~. '~rnaque a:Utll.ra~r.o"pJa'.~c$. A (natura mt"drcol.mll. DillLiJl " 't?181l'fiMIli (llkiM ~tlln1ti!1) ..uu imllfl!i tam {!(Ir.Urn Q-a cumfPlJs..[ipMamli!rVillrtIaUim. VocQti:mb~m [Jeo .naQllIlilrmerll SIO i C.lruU!ll.mliil Urr-adae~nura MImr:t)$·Vlw5.1J~.qMe. i!II: IflStaJaM:iiB8 -EigIIl!:B" U{gM~ij!j~ ADUa..ma-gla. tI ~~~los.- -.i CWa~lfIs:UGrul: ~J~fJ .iAO ~esta.gliJer:ro nu Ilmm.a[f.jratra~s rillOO a:if:e.PQde (ft1Jdi8rB.~odlHilCILW'.l!sJa t.~a .a~'QU9 s~ fLln~I(!!1Ml ~m crla[u1i5.Ms OIGIDS.m1 alc81tCe al~m~~ !iluaMD U9il~A jj~b! I"Buuio~. ~t~~qIClSJjri. tJjnsuuto (e 1il0000ll' ~1lI1tl msam tGJIDStruro1 felt. Pam cata CUlU8J 1d 't'OfIt'll"S d~..~.RISt3iiffllillJ.BI1QlI~~~{jill ~tilil1fnuaJ'MIi~t1do. CUraM~lca mm~[IiI IJQIklItUW = sa q1J~S:Qf~~lt. k!a W'l'I &I ~ 11li~ mWlle~riprla.as. l ~~a.ia quaisquC"r !:Duu. ~\l~c.!rat.t1s . vee! ~ laJn qlJllMIlI!'!lCiefrmri~af !1anf1l. r_ a na~~aS.cnvr!l~ec~m~nbJmjl)ic-O e'iQutna ~lljj~MsfFlfeetQ a D1Qr.CUll'll: ~ PlidS"~ra.acom Cura.• I .- - - . '~afqill(r dQ~IJ~a:ctta . N.vMRi.ill OOI:affiCMOOmc .--.f mal's PM:!l G a1Ij§l~B'i CIiUfl!JI111o~1S. eta PMtE~ smi'w1lti!CI!a:d'3 ~l!I[lJ'na_go" '2 P. ~'IDCl:Sllainigans CDut.1mal'aLl1raayl~ IIDJiI\fanmfH! liSO.ao laque cum ~eil1lica~aoi .jJ~de ma1J1i). ( ~a'Mlf:l~r\a1Oi'a (11f<Iu\ii ~n ~OOiH!l~a~'84.l mals adlmnw).ldll SfJ I~~~O ~1!Ie: ssus pm~~C6 PonfD5 d'tl M.lmrm~~~MfI1iItml!fl~e i lnsifant!nell ~.uf£i Pal'a iJS M~ItIQ:S!~a tmeli. N!o ~ p~rmllid'D oonslmlr u:nm~ffa1u1'.11 p~ e nlkl rr-1oI1:dlftOperm:tlidc ~el!l fIlGIJS~~ mslllllraPiis. I8Iif1! da ell.llJll ii. fttl1lllilmbtm ptl~e sur erra.rqUll!liS ~&Sflr1QM [11111.cacla 1d PVs (\I'al~.aul-IIJ Ilml1~ da stm ~1)t. Wl'lilf'ltlS. Luz 4.. c6.'iIruI ~Ij "@~(i:0 rlt9ilG pilda e~fllJlaru ~.a:a v~~a q '~1BJ CU(.J tl'l:!amaoo.radIJiBmJ1ll.--- -- -- - - - • .t&.dIi.(ltBS dIAg~i9J !Hi'! LL!rl.~~ cltf1!]oo..1lO toque ti1l'RllIBS a tbdA_IH! Eata~t1em&i'mig~ ~tld~lC'i.afammiii m!'!nt~ e EUgOncJat: ~!.-. UUIJH. ]lfI~srnil Qu i:(l1!~QU"El1 CJlii~lIra. ~rerrita'to CMfj)~ tnaliraDl DUM.aia:. nflil ~Ilmilm !lui bWBI1rI.m .iI oum 1'tJr:ma.i lmlt~'OaD). (f. ~'g'ag.o8~~tart9U~. fa e'. IIUtldll.

Alc:~m):fl.elieu i1J. CiJTa 10m I Q.u:a:on::lem anlls . Inri:iaG~Trevilis 1 Dusla: 2 PM!!!pn c. mEtrl Que '11'000 nao I!E!nlla ~en. el~ pmte.artt1{g~m M:8t~l~aij. ad ~ ~or drig'lS elJm Agua S.tlrilrt "lunCi: I]~mitad. P. Um 118ll9jlJ'n~rtCilliI'llllleBttr iI1'S"!llil pam: 1I P~dlr 18JQIl oC!!J.~ rn Pilailiino ~IIJ(! as~~la·~t)m 9 ~v. NSII:cnl. L~ 8. uma.dB: d 13Pontas.<S PM8 ~unoo s~ _ eritlva~5!3rn ~~Os 1JIJf8 STIIT\.i ~tk! M.B'dirQ ml1l~ Ile algu m.MIl~S·ViViJrll~.restau· rat PQ~~ tie Vida.a~IGa nOtirDm!il!l1t~c~~llfiiil para.s crnmrra~' P"'Ciilm' a' CDJ!scl~rlcl~. . M~~Jcar[liJra. . <Atta~esifg toQUI 01!l51Ja.Wila.~e:fl p&leI11W'-'13 ~s'tl.i ilIas maTs p~[JBrosas rnagbls E!~tBnt~ . vod: !)ooe f)llIrar 1 d P!mlllrfllls ~JJI VIda em sr mesmo QU ou'tr.@·rerJIIlll\l'st ~st9· maD~~iID'Qb~m IlO~'8 rtl'llCDWI p.-Q-s.u1. BitB1'o~e ~la tillsiul~a:r! dta3 ~OO.ara GllscoMr ~lJantM PV's ~o. lIi.t~9i-I~ 1il Ctls!o de 1 iJDnllil p.lQS ~artjSD~: e TIl~mrJ dEl 5.OT [lose~. 'D.iJ dMafia !J VOn1ide ~EJS deusjS'. 6fMs D!JL . ria'S mafJla~ mn1s &ij~~djils '!lOTmij[lOf PJ~ f:uerC~fn LTUi3 rr U . I~ll Ylda luw [lJ ~ 'Ql(l8 'e!e prnp~1'kItI~8r I. n~ linU[11UIDI.h"um8. Oa:lfii9-DDi ~eJ1 abal1w lI~n~e: . Pcmto. .a.~11 ~af8-s.{ll. est! os. !:Ia.~.I~ar aurar I!!lirel1~aS. J~~'S~lrll'I ~or l'tu'!!.. 11il~~'P'afla j IOUS!tIll: l' PM Illllf cr1li1~ma.a Garn~oo!lfsttoa~m 1 DO!1~. Paladino Cg~~(!J:3 ~~ .an~. ~ Ca~GlJlar~lJJalq~fl~' dom~. Tutsl mmbu!TI ~lJdi! A pdr ~e.ad~~ nsm ~eSfI!IQ t:cJJll ~(lUSO CIJ ftens. ~flfdamJl CBitaS it1l¢E!l Na em u(Jt:raOIJll'ilfil~51ta. Al'mll~: ~WlllruJ afl t'~I1B Luz.alD menlDi_$tr~s C~ln'rr" Curs pars DB M'aJ""'tD_.lO.cem~lllie· val ~!liIlr !.Li PGr M-IJr'tJJS-V!i.: IUistarJttm9~. [as. Cllntu~!iiI.a~a1cI PlIs (~~IBi seg_ulr) a Dumtitl: InSitilll'l.. I~ I1l:1Ai~ !J(l~'~rill.'~nOOos 00 ~\a~laPEAMANEN1E.se!oo) m~S' C.i(tefo [dB masmiJ) um:a ~uan9~a. ~lillm[J1l taP'!. CilJR'rO Tramr !Jima I:!rishJm: fl'e !of[Jtra t ~rifa.aaraD IJlJ ifiaijrEl !»derGSB ma~liI ~rmM:e restlulP.~(1 r d ~a_fBIS.[:llrar em !1lUaJ!lID!r cti:llllml (!l.nttr a 1ar!1l sem . ~s~.lqUtr mil!)l.: a IBm p.\Jrns~rvr~rri!uma [Ja§'Y.r. G In~IWmOJllI:8J pam roiill~"lilJ. ~j ~ G'anh.sda- . r<!i'a m.aa1ar18ta1Vi1amenllaJrlli: 1 ~eli~tBtBiii~~5.la.glnc. Cul'lo~ ~ PMos (veja a s:mgufr) 'DIIRqb: ~mliI1aliluI1'IB' Elf. eoofJ1rl~ a Mmdr~al] ~eltlni aplllS 1d drllS crtahrl'llU male dQ Ritiis:tgrlC'la.- - -- - -- -- 1. e:sm8 lIlliiIB m.!...milD 1 ~{!!1tDpor f.aRfl nmits' ~.a B~s flJldem ~f ~aru~jjJIl1Gom l11l]J~r.l dwe IJlstsr do~ f. f~I'I'il.p. poda'm Sir ~anl.M~ ElSSe'.ilJ!i. os ~atarll:Fm9.lm. e rtltWiU.11 FIlllLf5 Elr.··' .5~\ena.o Esm ~ ~i'IP.=malD Ixlalnclus: Ex'igenclds: AqlJ-$ au Luz 4.II~ml'a~ l}eSVlln· 'Ii~lJns m. m!!!~1~ g~ tl~ ~ GEl PVS tl~ CIa' .s ml¢iS.5 dB Vida milia if'Im(ll ~SJllI'¥O~.. ma~t!lI)U maJdl~~ Nermtmari~ t1~ m~g]&~ ~ oClI1t1oc. ~mca V~l que·:a.rt'il.etoooalr.dBoorar.. Eillllru::lili AlyUil 1 eu lU:Z1. mais eu mai..O~~lr1l5I1lSlPod!3fl1oor (:un:aGllS Aft"ENAS ooma~ magia~ lisadacnLo mudD. r>o1ar dados ". apSTIilI'5i a-o 1O!llli9 f:sta.tl:5I r·eS:t.!l:!). rl0riL1'per.~ 4.m ele~:. DuraOfmi ~nstanti!'l6a -1~ncl: al.JJIlJ: uma magji3 susler!ta~ r em '[nml !iiI1lIfaiB tQi6~.Ilr10S 1 EslillO de aD OOlQ:YG ~ EJlmtfliIJTumaI)aS'V3JI!a~flmdiat~-<11l0fltQ.:la + 1. el<llltO IQIJiI· YmBmatm.PaiOOs da Vitia de Asclm ~mO Q OJJru..Jeaaj®.o qlJajtiL1~r . ~mMortI::!5'-VwCls. .s roqmas ~et~f<l ml'l~~l101~rg_a1!. Im~w'QuB.lt1aa~l]nas ptir ~ AilmSf1taJ' UDfl.sw~~IJI.[lUt.iit).l1lJ:.!j !'lin -z PM:!>i!!l3SctOs.~ P. urn i[l'esfllli:i p@GtI ser umo :pm: I.m !11iD.I. IBStJ . ~t~um milgl)!l' In:Elcr.rumaVB~liae:rnQue'cuS:tfl1 ~'mti:!. lJSBd1cm'nIiM'mE)s-VI"'os~S'sta mlgla.a ~Fi@itJllra~.ILia lurn ~elJtul'£!~rt! 'EI SIUlB [:-o. M'illd ~1D.g~:s ~:IlCUle!fll t~1JfIlIi3:ml'S5aD rrutiB P.[j 1~1J5 11m ~Dd8"1 para li!ln~aT aiI:a ma~li. ~AU&A.!! omJmFce-\Js 9.~aito ·e:rn '1M2 Ida tiilrnr.urmIli!:lm mDf~'lfo!QUaIll!oom:occ urn 's-a. Fidfr ~m llO}. l1eSJn~J"J'1l:lo fa1harem Rlr1 um te S'!ede 'Pla.-red~ CliiMuIi!11'n~dliIJlimelIUl~a_11~. " PIldJr ml1l:ls [les*.jO~~ C~r TDCa~1 De.UPSI B8g.l~. filfJ1l: IJU 1fS\ta5 . tPara aumsflmr uma ClifililBnstJea ali 9 ~ ~m ml~IImH O\laatntl·pariillPf'Bflder _ m'llgta.ll)orm~. 10In:il.:!'i u ~oojj'i1' Cl!liaf gi P!Js tim ~ul1aPas~0iL.:.martt.hJfiI!.asc~m m~l:s I)e~ll.ltn~ mils.m.Qn~mnu1 to PMSI3I11l11 11'5-:1i1ll1Fl!1IP\1's._ I". (:yrl9. EIiIr. ma!haqeFlas. t1liritato CUS!D.~r~e Yil!'l1iill. Para '!fad. lIIec-eSSjlllcs t'Jll. USila~ CIJl'1tm.l . 01f!IlflQrJ EnlDpued!-i.ar~ 'Llm a ~.

ipenas 0 mi3:!J1 Erulu. mas IUfl~~tr :r!ir~.fi:lllres m~IGDlj (mDr1~s-vr.j.aga[l!l . &I!IllntJ~ '" Eli! ~ UTi u m 'mllilU:l(ilparn m. Ilumquer alaqoos rJ(lm de.ool:ar.~@atn1 ser a:1B(adas. .!lIL~: Fo~ s ~ cu.se QlJe [J bardo 'Luigi 5Q.k:o mrlil Iroo..: . ITmtl'rI! lIJl .8filOmant~m es I! f11Iigla·aUVa 0 U5U~Flti ma~Sll ~ ~rnam~f!_!f6! GUtl1 de .aQUlImfo uesmale1J. hil. imquBs m~gr(j~S{tnclulnifu uma Arma Eso.Est.blHda(l(l MkI:u'8. c (jJ3~ctadas p@ressa :rmtlodo.. rCilnrl W ~l. ~1 NQrmalmE! lIte naIJ lu nc I0J111contra e..erAtD iI. rGS.WOI.'0$~ 'lamMm OOIJ. crl1l1ilm Gill Iyg~r~lJe estalSl sDb ~rflflo m~JI~.n~machllva da ne~~trartilillai1'lW1" ie ~o~ta·. At~lrn.'naaimlln1.J1nJ~~1nafl'tmlJ sail ap~ld'jj '~infl~IliCl8Xa1i1mCl1le f.faJUltImaWamenlS a'II i sflfil1r quaJfl.1l~5.I "r DDmlnSI.lr~mneClJnSafVa D'..tilvBI MC81lt_o: p8.arum brUno l~mln'DSOSG~ mllUclO por qiJ8jl:llia~' Db.1 PM :Dul1I _~:S:US1tfi. .nirIJl:s-.~s.mll~.IR . Tellr4~UEi IDUHl~ ~i p-'BrmanBAleiW Sel ~~eta{f:a JI~nte! ~ama~ .da Cfll1n:OumB.COrn:CIurna ~tuoa damlnada.I1r. 3 li'iu. DuradIlI: SliSIiM'tV.edlll .11 D!lf~ii'm~oirnls timhtin ~1f.glii! ll!OI ([lJ~ l!I~o.. Tmas 5. 'Il-Q mtlme. Urn man-I.s~D (IlmHlndc ~nM 'qLfillElr~pOO!hl~8.'CII"!'II armas' eel icmg~ aJOOfie.a~ ulna magJa baJik:iI. dl ~~ f~~ ~~S-\llaU~tnas1 f~~as I IIlIlUIn1~-. .liiD 'T big.a~~g[fI.. me(1t!llmtl(l1~~ um mage IJItI'lrJ[(J IdOl!lOr I~UTI as'elldcIffill~lv~l! !J u IJma.mas tamb~m' ~~de sat Ctrmela~a) LJ 111!11 alum: tn~1JIt$li.c D~vf\l ~ C~.armR1'e·ssa~aS1li1la .[ifii~UrnSijjt! ereil!:!. e lJa] d~<S~t[. Slob I efa~f'll ~~ UI!M~ ma. Coos!tf[JrosIIJI quaJSQuar Gutras cnaMls R:~-slsl!~~8J 3 eLi maJs . 1EI2I~rm~e IB(I ~raUCQl'1w v.~..io ..C'[IIII~D:~ilI~ral1ll _I S. 4}SS11 magI! ~emt1t~~vaSS1l. F0tQ fe\~lrai)_ rnjl~lll. ..aem =4. de una maO~i:l 1:1(11I~I!iB:lmda~iI' r (maE! nat] ~rlat1Jl1IS Q~~ ~!m~am i~vliibHlI:la.n\ij.a~m!!dii ~ttm"~otIsi. ~{I fI_ ~Iilpam~as-.cr.iQtlJras QU. G~8~ Imm AT.lD~r !:lanD. mul~tI. """..lSJQ'n)~:~eA'~1.s P'Ont'l1lS!je V'lda 'CIuo M UIlh.glalfl' Eo.. mID.•).&tUi: iHL"'~ g:Q _ _ -.ams PI~O !'ern J!tJto co:rrI1a m~ul8 OU Clat!ecqiio d Ma.I1mdult[tI.~:aml!ll'll!ie. a~ta Il'tagla. M(lfI(lS·VI~Di.BS_mvIViS.!am.em QlJi~-Uir cflawra qua eil~a.ponto d~FtiGUS dill rqa. sj!'7il~r~s'~re CLtllllQuer IPElS:BOIll 'Corn !Urn IJCld~r m!. Un.ml tdcs3'II'Co. Grag-~Js.

VI~lJs tt.derooa III maGti. Ilu:r8fVO= 11Isttl1'ra fI"~a Alelnc!!.~' a Sier\il~ilii .B..fi1ial. MU 11II1~S iJ mJ tr'DS MIJI1lJ)s . rilltrf:il mag[a:. p~r. """'.n~a Alcmtcre:: ~d~D Gom tlSMJ ma~l~ e m:agg lPrulrf dlsJ..iig. Dm1l1~~trfa era .' a mals.em M ~' ca~' ds' um ~s'CiJWO wlll' da magt.-m Artnn lim ~Ddarsuliclan- EsUI.J. SiS'!.~[I'i L1J'I1 J"a1D ~e iava "dtrn!lldi: com f'A 81.iI.mIIJ3Si ~Iralilti~~ IUrrllnQslrS ma@~ urn EJl~ a~u~ ~ml FA l~lIH] a H+2~ e l'gf. alEe ru~t'Jn e lerlgD cmJme~a a entG8t suas~fU1leJ. E~.lalQl.'iliSm:leltms d!'JS~f vllblllu mD"stm t~liB. 'QU'e por 1:1 A~m:Cl~ aU! 1em PO! IIfmta d~ file-US Pi maioria aCis eol6rfg. d£t c~rttrma me~ CD"lmelda. teflh~ AmiedlJll1l Exhra ClIJ1\famartl~: ~Bste &!iltSO. [lmE: A~Uil.c nJura da Mar1:cJa-.le '~BTI'ha AmnadU:r3 ~ t{mtfll GiLltutFDIIilI tal i~ dUita ~ llorma1 ~nM ~oJ:!ml.].TiWinaa par O~~ ~ QOOS. as ~ dlrlteis i.t!$C.a~i~ UwQ' tmno ~ij~g&~ dID J13S 1fJ. ~a.ler IJt!Im cl:!ll~a_ 'En~8$ aVBf1l1b~ tldus pam". flilaylC2 [Q:n{l. !I! ~ Slcrlfltar ill pmp:Ib ilJlda ern SUi) tlBflsa lud'Q Qua a ~Q3'-' soo.iJ sua.I~rta m~~ '-Sit- lam Ce¥O¥Gis.e l'aur um iti I~cil' [aSBlde Resb.atrilJiJ1d. I felW'nmle IJ~UCOS e:. . ti1£!11a~.i~Q~ Il~S Silf~ capl! ~e d8S~fI'¥OIveT li~ m~QIa pr~[)rtB Glmlot: 1 PM Dum~u. A vOJma dav.osiem pawn ~arn 8~lJlSrlr ESQul!1010 S. mAllJph OrM.ttitliDs(l!.GC. Amtadllil ~ a Arma~ul!B d£) alvo ii!11il S1J3 Fa~31:ii DefeR . Clet1~lllO t:ait~: r PM ~rMatfu.lm'11~Hia.l!fflcaJuf!iWii' I1m~~ d~ Wynm ~al C!1l~a du. e~JlI·' rrl~OOrl[8!.DUac~:edl".pa.o~l[ ue normal trt~(! dobra)..l'tlc~I '!life rutrn!:fill dj~.ij rmmr:as fJ. AI. ProtalJld~-s (l1J IWd~9S. ~lci. ~ f1ao'. Zumbls:.ICMlg. pmotll1lffl8 'd 0 em veli1br ErSSi9 '~lOi sa_o\ccnhOOl" 11fl!iJt8~ ~ mlilillr l)Ll~r ~uH- SBl[lfl oterft~ paraCal't~lar a magla Enxamada TraviisB Ulg&ncIJu: AnJu l~3 ~-~==------'-"'-----~----""""""=_--------"! i![DlJlll mo1.lllsta!'lW. t. . Terra 9 CUs'lQ~~'PMs £. ~w AlfIT1a~ Pi. ~as.sVermalh~s.lmm il1!a'lm Brr'e t. bilKloo.1rI~m'rlSOJ9rnrljli1i! _ rmbrq' QLEuma P0000 a.fa il Armadu roilde illi!'1iI1 .!lI1~raMag. mrtla~~ T!:JtaJ. fneap82'd/a ~bilullacBr qual-.lilt:il!lIB (:onl'ils· cloo' c~rnlJum m~iI!IC tI~~Il!ln~hiid iil:Co~lifll'.. cnwr~ 8~sa~m.la!Aml!1s Magl\las~ rursl.Wi1J DUfl.Raslslenela:: ':a1har $fgniii~ a ll[1Je'8 r:.:Vhn:l8 A Erura-raa dB Aleph Elillenelas: Ftlgo 3.:hi~:o A tng~ffifpe513 mBDia a. ~~nl!1:iIlMl1m. FOQo au Lw. quer o:rd.UB e.. ahaB:D do Il[)OIilEl nta alirtiji~IJlJ . M:lOlil -0 receb:eu r:!era~raMes PQ!Sares P!}ffiln~t sJe S!..lmt pafu es~ron:M sD.otn ~ II! ~lillIsquef' MortOs-V~~n!iem seu Celllill} ~_9 "Is:~· dSVlJm 'Ioza f urn tBSlie Ilile.~ m~ll..a ~ So tiJhar. m~ a1gt.de: fazw ~Stl'a\I'GS CDJrI. ErupQaL1 ~EL AlBph pJ}i1lriltu aMr urn ~[J_raco riO eti.t:e pm '!luis. :A.'ill.~S' de Hi1iIfa: qll.

atW~aU Glttua q~ IlUna.'Qe"~'Q ~IOi. -i 1m iIilila.o ~..m mutt!) oom~cte.· Mm 3..rroia + 1. a f. p\rs: a~B'nasImpeda~e (mnlirH}!r iilJtll'~rdO dB M'Bdic1na.J1:. dim mcgla.. ~e :talha.e-c-.~ SUa! S'arnqmrriticas I camtQ.CUb: 1 N 1D'un_~: p. 0 MJrto"VIiW n~{F [mnl IiIJffin~ ~. .aS 2.em CI~C5nt nJJ'I~~Dljnt am ~p~mrde Foc:~ l.ada 1cI d~J'd. ft1a.a1n:crrmslw.. !semrlli8"nrs' EIj) com A~a MtblcD arilla a ._a..a a''''''''"'"'''''~ m"..'fIIXI{f~&Bt ~~QdllJZir lima ~eJdadajmt OhJB de' 11m. a i~(fiI] ~am(1mr.lla 'rnEi1.gla dFl curn. ihfi~~n "I"01'!. ~8t!as MD.gia a "oofblt1.!}{o...tila CI.s~lieg rimlf UI1I taaG [fe~e~lst~l!1cia.I.~lGSloi 0 eia po tr:e.aM R~nMi{lt scm ~n1~' illF1li:!sla ~ ~ I pduo. 1.~tc ~muma rl~tOGo I ~Io~m _ rle 1!.~DIJ qu~lQ_ ma..OSislYel 8eil~Qu~Ucolif1~IBttme"~ dOl.I3flti ~lu!.1iIW'JI'tLJm '~nto·D ".li1 _ [. MIS' .e.I~~~f ~aoo QU :ap~'LYi!5'se:~~S'BrnJI1100t.". . ~iQ: 11~~1l~lleil. C~ essa ~i~~f'~~1iti~de~ ~l~ rnitls'.• rnporLr1: 0' "DC~8.i:"l'lll.~8! IIffirna~rim ibooFllanll!Jb)t1J ~n MJa'fasctrmgaod.r I a vmma nalO OOnS811ilJ!1...S {.J luma Oil a Jen.' &~g _ nc~a!.ntE'8irt.dG"oa mUM:a i1~ rn:tgttf'. I]rrans.. frlJ$btidtl.. ill llua~tJerMortD~~O QuJa .: . D dan!] fif1~rTlO: A ..amlnha-. 1JJiiIlhar muH£n. ~~ fticul[lIra. Cnatura~ Ma.gtDa.-2 1).~mc ~J)a qlLa.. (ua'a~tt ~e s1Q mode a mag~ ff. lroJe au £IUti'iI ~~j muS1l~.i I-J. 1 PM para . (H + .foo3 PM~" 0 $loo&arnduZlm 1ldl~da .: all d!IBm rna- Uma vltima natla&tlTm I!mfSI'lle.rMDD com ~U1i4 f~C~Ii[tllrar lim vam-pjr.tl ~ I\!i~ el6!lao pr~$l'l~H~ !esta-d~ ~s:tSlim~.SBr'ailjUI~rade.Jeasta mall'i {ol crtm1m.. s. j Fe-rr-aea Vn Cl!~1f.s3 Cttilo. C'aa a ReslSU! nela ~~~MlJlft. rJ~ 'Ff1tl{Ja..Ie.qconjurad'o.. ITt!i.Ja .rS d!v1sl~nnf\£i~ qml'lqillor g[lS C. a\i mi)n~ IdeJ 1Jl'aJll~'I1Il. E'If.a ~Il:d~rn !lev' t. h fnilg!1 na:[I val [UiftcJM If i!ilSD Q Cia-liDO Irt!O 'Ironsl:ga al'l:mrga-llI5.~ J1151 n~ liII U m ~ 1~. masmo tmpQI.'<rilftl'.l as W[1I ~dLLTGr1Qm.1[""liI' .!9~lm:anl~ a-ncalrdarla c.1!n[SJuD II e nunea..ue e~lldll me jThQr. QuanTa mIDS altO' 0 fDCoIJ&. m~8cia " aprrm.Fl8~stIm.oG'tlIfrJ~1l'9 d~ mchasi estrtIfJ ria ~nltlO O'U IFrrfJa~t~ rrwas .BS!ama.enars.U~9reti~ PfI'IJ ~~~ua~ At~lIIs qua C::Ofllli- IIttr1 +'1 llm SUBJFon. A p-re~A".IBllIa ~111Jn dE! mO'Slj _rapmlGa MDoI uma ' '"' . ..._.'tiln~lft.H a ~..e: sm lint!~rQar m'd~ InclIpa7.iUyCi'i Ui1l S:fu qtJ:o {I~I!I'. qve ill v1ttrn.iQ..s..dl!lr1 ~\J par f'llJmu!.aar¥mum aglnd".fllD! _ofU~"~11~ _LYI !lFI.... U. . PI du U qualQU!l'rOO58l'Watlor Urn t:tite 'de: He~. a mortf}.: Lm' 4.M 00!1tI1 (M mlnf.. to:Jlla"s~ hlstQfl~ ~~ iiIfflrrtu. 13n~. magla g usuA~ ~D A~I~wm FAIgUlBfa H+ 1'([ ~ em P..fiI.do G~ rrYOi mala.ij'eQrdil!~) M~rtO:Iii~i.fas: ~iJIo fI UI!_ 'jilam mlB~r slCl Il!l m4Smo:.j.b: Irwtantal100 . 11 PM Du .l1Jill. Ptir ~Q.ilJtr[J.vllS~ ConS'rruW3.'lJ]&-VillioJJ· pllde. &Esm uma '!IBrnao Ifrats rom. ~I.errclU..~ §gElfjrlcJ:s q)Jf! m~r:reFmll ern ~~Ql! man saM~bi~M. A rhamle bela ~lagoo. .VWQI 9tJ3 ml1'l1cr que D f!!llcus d(J1ct~~r!lOl eas dltafenJi sern C(:Ij'I R1~to res~S'rff:a um cl'Grigo eem F-ocU5.timfr1B ~fas.!}'lJJ1ilti to'S Uiithf!S} bJJlasD U'g!nclDe: Fl'IIeu. bisteTVl tHm~ _I ! Em~(JtQ~Brm..~'iS~ C!JnIB~W) ~m 'qo. um mayo ~od9Iuerllta~lJIfisma.F.Ta s e.t!D ~ Imp. il. ~lJIapatie h~ ~~4B. 'I . em lis rustlric1a.l'll~n.s ~il C~IBto.il dB 0I!!isa p~mNt81 I) ~MIm. au am'iBr ~[jrad[l:.ilJUil + ~ (VvJD 'II ~Plgu Id l1um. 1 nDB . em I~i'mrosIjD . dB pa~D i!!Ie' rmp3C1:o.f)8 ftratil 1 tf~~bJem'S 1fQt31ioo lEl~rn . lloonlW: padm Cam' Eta.MAgla(l ~~de:W IilBngoSa. ~lIU'C6i era IISnOOrfiOfblm~su eedJI!l!. ~bl'1 crlabJrns (ap.tfrnr 05.tMD Mil Sieja ru~artca1ka:dl! .u b'MS91 .j}'I'IiIJ:lidIJ hI~eme: tJiiJilB. ap "".. ~ ~m artls.in~ada~cl:u'..e'rw ~hnDD: ape1\1~ ao 1Dt1~Ja .mQ m~DD).:ado. ~W'Jij eor'IiiBrrr bOO:rirQU df1lrm!r.dr-r~m ~a (fa tJ..~m bi:!laza .0 lIef1~nl) ~(lde s& dUUdCl ~um'~m'bim-- Pm1lr!~ ng.'WJH..lI.) I.i8i'~ ~ oJn R"2 au mats 84'0 II~fI$.IIi!-! !1IWI' !""M~a .'lP 1'1+ Sd 1110 ~'I~~):I' !l p~Ql. i["firy... oln~.ela.s.m~J~v~tI1I iI il!lcQfI'Iluilar:a~lile~~lerr~ D....nt.!.IJJ 'j'UIfQ . e:V!OB\o.1 at! a morte.if! amr ~lJ~~ Fi'lruJ'S [If] e1~.S 8:«1'ln· G.yls!iS..!ljW . tin d~p~\" OilndQ dfJ tamil1hQ bFlll~. ~~m E-..

ctOb rn-se urnmago tel'lta pr. aslgJ.l1orllThld~ ramo. Cutbl~ ~PM Dura.Ira! ES~1ilm. seu ~DIB em 'lil.aJJm dal1. IJUMr.lal~liIer ~D~ C~[nl1"1lS PIJCf~ S~~ liS ad(JIl!!J~ rMllJar altJ.na~lma para aIIltar pml!ll'9m~.a· ~. baa.ab!l~r [IS l'Iaa~matJoo qlJ~ anmbam de S81Jpade:f.8lTiD1lvC (g~mj. A~1i1 2 ~am:cia r~~~.aCi'j Tt11I~p(!fI!I lJ D aQ mag.alli! i$~~!Ja C®"111 For~ .I1UI'" flii3Ji!W_. Allfn dlsw. C:uma~pa~~GI GIll ~m SU~'a"ldif61 IIIII~"""".I"dl"tlam ~r1.ulS ~o ma.uoord!ru:! mr ~roVVrnl.seIt Farlia Magics· 'EI.le1l1'kel AJollilCit pajrfm a Li1n~ad':awt)re· uma cIiaUlm {'D pro ~rlo If1!Iil~aQlj IiIUlr ~ I!iII:"tl~l!esta Ff!i1lt~ rm: cmc8f"~rm 1]~n ~smbs p." EJ-UB:r~ .: AllUB~V. 'bJmtma.an3!l1ii.W!f1GV!I'RQrrnas~e no ~~H assJm ~rntallll11tt1amrmbl.Jr. nom D BI~tor0 "iIYO !1a f lreG:enl! fbrqa+3 e tmt.iilJi=lIr u malm:1l8li'm algo ~li!e J1!Jflt:a vlu..a 1ITUil:o d~licil: pm $]" Cil t Impede' 0 lJSQ flD q1Jaiquu.!:n1 esf~1] [t~ir. PM Dun. Ar A Onlc. deSJ8l1a m ~8s'SQa afBtatt1 Um1i rilc'f:i guer~ rlJfnI qwe a f1l~. '0'· F(u.~a crfttr urn .Cio'. A& lI~rBS am:nr .t ill Fur.~'a'linlaoma. qualQuer pes~ma.'m~ ~~rea DUll'ar a_:5usterrla~i!l .A r Pliersn I d Milady illl.' p&om. quo ~ G..Irnb* ~lllltlll~8!tSi if:lm .trfa~~0_9.Ius Aries) IbfrJ6nClills~ ffJ'Q.rls RMlsllncl'll ~ Bv1ttr~~fm. PM! IR 2. 1 enm1\Jil a 'Ill!' {Iijuas~ ~mt~m M2liIPul!~~ lI.c~@1J~a flO! ~m~ gagl.s .e a PO.. IlAnelu: f.~11m'FIiI 1r:Dr1i! ~Ga liilclanlM.a:e falllBr. 0 urant. padIaa tl!l.[)ntm uma mlllll!r3 vlVS.r. fQrma fJiJSS~1maI1H'aslt!~r.1\111.11iIl~n~llltB set ttm1CBlilIrI~ ~ II:mlBfitt~paarfll (QLrB IRe-refill se manmr ii!.Piilfl[mtg~A~~a3 (i~a um l.a outm "ezun 110~mB'll ~rrO(lO. ~~f1l c.n.em I~dt!la.eJn~fen6J'iQ d_~.B~l:lstlJma SGr:1Ji3Da pe:riQS ma~il~'iIJi8rn.fWIJ deVtI Ti. tef!ama ~li1da lIomnha 1l~C!:!MtI ~m~lgLtm_a l!J!lrls ~e6ij)u «®l1io ••.lUT urn l~!g QI Rts~ncl~~ ~iI 'Mlh8r.rrt.sn A.ailWef giUot amilt ~ ~I'[crso lWSL!C&1iO em umJrf:l5't~rOO ReslNrlCtt.l_i el. ata~J1I~{J~ Illim~(ro U1!J'i!'UII~ II}Il!3l. un. LUl 1 2. Sela1lriar a rrntgLlrt!b rUl'1ciona (e lamtiOm nA'~ ga<amra ~Ms). e!a taf~ d1reitfl a um 'tlall cl RtSj~IIICTiI para.a !'mr~al:l1a~:am ~a.: - JUU. B DtJre um c~mp81ihalrt! !mIra m sfl10rru a'lJIS flah 1~l1adoo!011fmlAo t:tm'tra urn lnlml g ~arn Impid]-I~ da' USBr QUrtTO$~~llIiras qua tBilh.£Sill m!l{llsll1la:O PflDQ de 1'!I~'tu. -t.m:nrrtLrm lill'IJ me1hQr I~I~ 1 F+'~:B p~~'+ mils nlC! pot:!o p-.Iltl1S~dell~S.t-a~alile fiWDClii.ip.ilJHjiilrni~l3iS tam~m:88 tom.aPlsar 1)1 ~3r~mrmto. Tf!lllpatiB Cul't_o~2 PMs.II!.e~ ~nias.oo:cJJI~lfWlta..l:. Ii 5113S Cdfi!lcl~r[stk: s'dumnlii urna nC'm:!"." .Jflm !a:~J ~ mas~~J~D 1.rill!]. fiflin1e doal1J'(Ij]~1lgerart D.l..etlJ~~~1mcol'S~ ..e: em oomt!at"FJ.Ira {ClLl . . (jl ~aVrTIlllll8 '0 . ill arl alLlm Clua 1J1~enta~'al{l' U ma mlDga aim. Clll'ltet1a qul'~ Ql!leJ bCj!JBfrclo~ ern ttll'lilba&F.V!)~. • ~e t'BalJJitr uma magla enQumW.adl!mla Arcana f nasssr tim ~~IlIM[) 8 Ean~IlTl.~ { It:~nne.9lt~SiJ$t~n t~lIel I]ICj JW.. aflI_C8r@L! G.Q.C.'¢l1iU~Mma:J!:l.n~ daIlud~ ae-p~1 ·Em mIlllila.mEl~elam:iilnlB s(JDtad8Jr Sarret1d[lliJmreliu:tDrlem~artrfG ~tto J:unluJE1'tfv03.3 (Mpat r~l{anblr2JJI]0 au. rrrms f~~:a elo 5a~a.-.I~ dina Jun oorrs.A~Qua' Es. e'Sla rni~]_i limplss l1Ioge·~er realllad:ill ~[)r rnu ~:n"S l1'ia~ifIIS I. ~mil 1m rr [illgOnchm: lerra 1.-er a n~r a 00[11rmQI~a qUa'~u at pI! oollilladl" a Vlor fJarBl'l.ou fora de lugd! Vliff C Cam1nh~ da Luz ~ a tam .o e~~uImage ns 1aL'iAS. ~I!!'!lr~me:trta.. Pi<f~ . pllr ul. os roomo~ BJ:JJ!IlLIsir .g:~n'lns. 0 m ~aJgj}atnJmagE!I'JS Q~r.~D." bl. lJi1Irt€IiiI1i:~!:Ilo fMV'a-s ilDU qlJa~~e~ QUirH'10m'itl de ~ de [ella rflPr e1ll1Jll1:m11.!l tilill ~Ii. fIa A¢. sU5.UagoASde (d.en~im'I qUIi!IltlJIH PMlfOU.dfi ser !a(l'Q.t1jafft~ Vle. SU~8~SO.! Ht!IfIItBstB . edta: Ii 1].!(!Jue:lm...i SIJ ~.~rw6fl~. Sl1Ja a Fo~a 'Biillr~m~fli Igual at) F~u-.C'idasr:lB"s~rnnem mlJme. I Nal!llm~rtLgUJa1 ~tla.l1t!C'r1atlJra tam di . Il:ImvAD~: ~U51B:I!TaOOi . !J'1n p~~ij1 'em Id~~ la~a1s fl~:J~ e~i!11I1ll" Uilt' I'1'fI1iJ~i~L1m.i:£:B~ ~ L@"Ddo e.lEd' Exlllinda .DC'l1E.siJJEIume ml1gl~ sq!tEln!~~e~. sando Iml)l'JS:s:rva~Iililmover a flu. " fi:~ll..eanJ~C'9 g.D. prnprio maill:iSsl'fB asta irene D 'Pencla.o4..IElII1_am a FO'rta:GiLlsvelm OOn1R Iisua\l'ontld~ tIm ~ iQ a urn mruD [10~e !i~ta"~ia f1w li1e~mr 616110 0 A Ftl~~s~ !lOlieS"ijrl~~jfa a Ium tarmlna.s:.r- itnnr~!i ~e CanOOfBmei'!tU ~9 Maglar.RJ.:~n~l: padrl~ a. Gum.JJ'n8dlml1.r P!:lf meIliJs nllirmals. EllaBfli~las: L1a . Llill Q~qliW' tl-l1lmv.: Ag!1B CD!flD~2.~nd8. nqar 0 el5Jkg .lrd8nil mal.. ~~lJiUllt1.

.

m.JJz"~ aD mmMllol dei. 0:'1'1 ntln1em (a-m mrJ'lljm8nrnJ~1!I Un'! Lw 3·.aq. um~[e tfa RB~il6[1ttt ~ nu emJ!ern qu:1!IQlSar. ~~tI m-agIa t'tM'M ~1I1 lw·7: ~Ja~ fi.afiv. lw: DW'lo.mhldas LW!fOO'~eg. _ L.. ![18sJ1il1of!~m dano nUflool (R FA do DIfI2I iruSQD I~ SIIJliIpJ. .nttlar. .~rf(:cll tllX13'~r.h' 1 m Sl~ileebElr~uJr~ulJr filii u:snr malJa ~ptmamlntBc~ij Esm ea.2 CUllo: 1 PM D"l:U'lqll:' In~ta1illa1lea Ji~"lU!tl:J~1irao l ~Ms t'!\HlIIID: '&"~~\I~~ Alt:anc!! .Ci' .anu:lada. que .mQ dfs. de b.. . At 1 Cllliu. 1 a~lD.t1·R.j~([lroruleto mamriicl ~Odll af(1:r1joo~af us. ~Ci. B~11GarmntfjncatlDres flD festa.a.-.e 00 rrtrl}Va1S. -tH-t Id).a 11116'Vflt l..vel Lm~ uMa lm:agM1 p [QUB1'lli (fj~ammmrmmnto~ GQr SBlPlf(l1 cn:rm lJtil1:: LOll..tsMl1cla ~iiIa ~flrlnl~r ~ .ls. Pel1Ol1~fJJns -comSerrtrd~ ~PJ!llliilS ~e quruQIW ~ I'I~ tlOr1.Vs rr~dl!l~~O:S it 2eir'O ~Dr dane lIullirto ll(Jd'e QaJr '19 tlttr l1~g f!!I!iltrBrtl ImRgem Turva I&Jg'!n~iB: 111l:! ~ ClJljB~ ~atmQ ilU.!j. l'O~.u.AjelU!Ge: IDjliJr8.. .~'d. a p![ll~n~o. se _11£. pam am oar c. 1m mO"i. .c:~s"M.J. J. Eemm4gica ~Sl""!fltlia21) ~stJ.- oomo' UfMj na\l'. ilfgD.eJ1rltl~le.~om ulrl Foe us am Ai. I!i!.JJen. dB Lrll'll B Imagans crtaGJSalri~fi oem mBu1~ lJt!mtJieir(JI.. Oli eem arB' 1m (i'fl"illftme'tm ~m(Tliitl~.. d6'-Skjtada..aflil~ Il'IcQ~sclaflre.fi:aSatvadm']3tJ:nt:aS'd8~. _..ammT1 tern ill~oort:l! .1i.ma~la .Sj~ cibBoIiL .lrro1!:l1.an. SI!'talhM ~~ ~ai!l]iaI]te)enBIl jXldm11l eiusarQlIa~erdruu!l·. mn u llOOlltimll zrmadu1'I cgm.111 rnl1iWm~n~ (ijJ ~trd!o ImO\l.SI. d.mwnr danfll. daniiJ.u(lJJran!:AlUm.Avanrpeda...'fml!j.lubfQ!lJm ac{~mi~dR!&ertUlat'i m~rJidffir:U:·o.:tI.I[l.U.3lm~9~i'a"~itI tal1l8'1100 d'e em (J'lI'JeJgP-B.e. InC3Plld:e i11B£31'.s[_ij jJIilSlo Aiia_Flqrld:a sa liVer !S1l~es_S{J~8JE!plir-cabo. A. 1 OOlllliio .ta.. IJma mraWl:il que telllijlu1IM pol1:£I.QTIUi Ii Irn~m dD umw pHS$~a ma:J1a.~aIG:l(&rn mov!qnhJl . ~iS3l IJm!l 'st! ma-o. qJ]lEt 6£11Jrij flm suaFcr~~de De1ast1J.Ui'81f1~D UN .araan. II ca.em~m e"~~n_ p~l'i1. qil. :SO-'IUUIil.-mfl~(ffi-----IKl~ued kJrn'a Im&g-em ITIldl~ ~1llt!. eJ et&atlt(hlEr19n~m tmalm!ln1~.13 (Quel all ~lU B nil1nW1la s~ntet.e~a. l1li.u alafarrte (Im~wU lim: 6: eJErradlE ~m m ~'II[rn~n:toDUI dJl31JD lrruhrel. Se"U~DS _ES:jJBclels rdlo r~m tdlfemf'l A IY!11I!s rerma ·depamlih-cr. _.'dma l-nfernCi de Gela El'lglncla&c: ~D"ua21 lUi '2 mliJfilwma ern moviliTl~nldl IlUsaD .lhSU~ ·!ilaIUIiIT~BfW: d2 ·lfma lr._. ~emmD'~lmen· ca~10 Om6vBl).gosafirrn[ll1 ~ue ~Us~~m(l_IJm:. Lui! B! arde..IIII'I~II". Lib'S: um t. EIr.~ma~ l'~a~ ~~Ja~1'i'I LiU B: 19lef(:irn QIfl !1I'iQ1.a"(iD jlerJilla {tIHl[)Ode~ta mo!:!m. R mIJtarHcara cQfIIl3el~t1D .m mnm~nQ dEl' urn '11Dmem llJl!lO'!ni:~.lS t. WllCA_ A~JI1cf1i !lun casml" O'&cS.tft C~lllu(lQ eta *~an~ 'rem soUGH.a~!l ~am orfJ. Mas. qu~l.pa'ltrarl ~"fn ~k[] Avmn@dslra. ~N"r_·!iJ rr!I~ ro-~ t. mas··S"6m· Mdana flu5Jc~~'~ C~ [~:a.A IltJ~!o TotB].aDS·masmas Ifmlm de' ~manho d~lfwmirmdo 118[0 ~ Ra\IilI\8~o:s1Ji'Ri}Ue he~s.lTfD!:Sdi~Jiiflm magL'a..pJela: .JP.t!a ®bre.lfmetJ!~ ~IJJ mOIll!m1ff.~.' 3 :PM! DlI'rI~D:"SUslerh'f~'rer . i!u sai!l~0 ·persrn. C' M~~lm nJmI rnUl1ilQ Is 00 QlnID-~I:II1l~ Sf31rnt:om~D de UIff1 u~ un1iiU\ldD.lllO ~oS1!~n~lCfqi. IV' 11 f!fn"e 11 dEirli1!l~alV(] i:klw 0 alnd.mfauntm ~!tE f.J~ras onmJs se~!ttu1i_l!IAs.M llllHll.ULlSAa {!.I1 mlHlt:Q OIJ aJdala ~nn61j!fli.alQl{SLlS-lXIihi j ~Dr D.por ~mf!lo)~ a t:~lte~QIdo Mash.gStdn~a.qlu~ rnndil SDfre.iffl dEl~Ntli.. !Jm'l cri~t\lrn. 19lolBI a lll~ IiIt~L~D ramtl:6m V'I ~J'tld"'IIIv SQns l!OOof:n.ttc9~a del Magla. !lrr~md~HI.-1 Hqll~ em [mag eml. r e136.'I' _ .. .OO6Gt~fltle!Tl 1111'S pDttt~ ~15 mroLitii$ da:sMcrifltimn_WI Ul\l3I'([@s·-. ma-l". Luz' 1..Q." " ffla[JO m~a"c[lm ~A iglJt!J III H + 2d. 'e Imo.~i:lm(pam ~sso !9JQ..narIlu£Ms . A IJ:I1icm diraillnia ~ ctiJ13. Im~em com a~ 1"mde t14m airn. fp($S'I'i'BI t...a Armail1..~aGirrpaias ~ Ulm '1Iu&&o TIDbaI.~j1jS ~i12 mI~'WlgaMr Invli l:Iilid_ada'~ EJlg!nclas...caa.la"oo pude $llf ~s-taclilm nl1l_ .IiII.!Tf'eiIM 2.pelle de dliai PSlli1a~~IDlpassam wando denfm dil1~B.I~ liii'IlIi.QU{!IlD.alan~er 111 rm aJ mfSrHI.rj snfrn WTI ~:edl!lrl3r~a.. 1"f'f<"iI-l'Iiill liU:aI~WlI·tal GIll!MOniJ. g~ .ruJ.as e: 'sJmp~s§m FaQIj.:Q< nb p~_d9 .o.l~flMler . _ UjJ II!'L !. mas ht~!iiaB rml~ 8')!la~fElOS1~1~11 qg~EliasfeQhijram 1B!itB·m8~d~ IBBluhgJ. Oun9l0: sli!fanhtVe! AI.arrto maIDr·a 'F. 'Dw! .PDncl~padrfiQ mJ Ok! . 0 'C~mo 1l1elro JW:II.rrd~ IIJmn1UdQs tl3Sl~ da Rml.: Laz 1 IQUS!O: 2 PMs: .

ru) rrtrugo'tornilf O'DJt1ns crl. ~ liBslm j)D~dlHI1!i.Stllml aQu~~1flue pl]~emQS @f liI nh JfOMr[tOS ~trl.apertta sey ~rlestB~ ~~ n~im r:wnitB(lii 11IIi1IIqi!l8r:cllfJ~JQ &tI~re !ilI'era.:tl'ijQUU . F4. fo:C11$ 7 ~ffi A~e " Ilm lodos IlS Q_~ C~mll'ihils.mElIIto.a poci.!lllhtItU. AJaearum ~natura rf!vlS~Y~Iml)r:J6 ~!Da{ata1lte um rb1Jloor r!JJ H-1 Uma MallimBJJ!liallslvaf NAu potte ahiUr 'I:nl fg~ar olJ~ras rna{! . mas t~m S8Ui j em iplda vanflno au lra\l!aB. R5. Efitlma'g'Ja.~ tasl sefldol mi.S(I1. orctqlllantrJ ootl !'W~' e5tBdQI eu B In?~b Idli~e c~~ld. t Safl~\Jirtdrlfi.Q D.(!ha !:Ij tim iZltlietrt ~iGll.lImrc~!dd3$ de Illim ' fonrrl1S'.o a mage ttta .blS~~"Srn~~llfl!l. l1aNralsrm m~il Us.d~mn [U lEI . ~(lml4n!ii: iilm Artal1~ At _S~I!Q iA!fOellda df:p-eJ.s6.Sa. Eli jrfl~~.Pe~celNqln.iHa 10 tumQS pam EslB ma~1aram I[)srmilealJl'Bi[a alifl~~o dilufIl! Mp'~I:Je: !l~al1C~.£~us. Alua g~DrA Sli~ Ma rill't O~!!lrISJ. oomQ na migl!. gmo. po~ ~r S'Ogn. Jj :em11m!!i e J ~Ql f oaml"hRl\.ulllmwl. e q ttl3m~merltR !r rnuntl!ap:~8tesUr! I1B_S~f' ae !Cl1M.~ [nvulllflr1vel iiilg~~~~aiBtlh:[s TM:vn i:[fmgi)g Nfi Ill: nabUam ~tmII~se eaver(ta_s.! ~~ apM38 aterrGarac ~tlama.llam~ nU m't'gi&D'S.~ MD~Wr."i1. pa~o). No anllmllil.IUl tern ~aB ass-1m g~mche:qar ~ Es. ~eL1i~mmm Om~ffi)" wll: illge ~m!'ilD (e am m{l.1 fIIIIlMe nas. ob.pr e:o Cam hJ1{~ eJDp-~EijJ:ru10 1 I ~Lr. ~k.a oosmlras.jI~UE!r'f'1W. rnllnt~~a mBgla.i a mngla hllfldo ~1lS I)litBaIflDS e ~ij.a~ !'lIn (B!llla} FOtHHiB m:AllIu3.mals.uraiS 00 mlP:D'i. nem fl8t~~ lillie B~aJ ilao. hmutmda 0 .!).crCl.iJbJi1i.il. tM ~u C'(fatunl~fque ~m1em sat ftUlliklHS (nYllli&r4fs: Lull. 0 mesma a~l1mf!'{lD .~1 m81mLl~00 ~~mlit! .i ~mlIe lYJOt~.mraf'fts~el'iul~t. H6.'lfe 9.psrmtlB. em IGalPmJ~i] rms M(:lntiILh\i)N. Tong 7~DI1Il~gVIQrde': v~em Iffll Q'llIrrtllnhns ~ rl~m9''' AII' 6~ ~rall'_ 0 _I.$.BliBD do arag-o &lliie:n~a:'i~ ~ja a S~1fj~ C.illS.J.a!6irtcJtilntI. MiS~1 ijlIrn rJe ID.~as I"'oot~'1.em iliJF" IlYlrl~s. :Gas.RG~#J.rn rns~lrar UVIieIMllIiJ i~O a ~gua B nadar 'If 0 bel"(] qua-tim v. m Lw. PaFifj (a:L14dQ. JUi PdR (flSlIm . I!Lri:ilfill. r:olsa~ ~rt¥iB-iV1DlS e a:rRl.slamantakh c.. maJl. n~Q wtam.la 1'fJ~!JliBS'SN£ ~area'trntn.uikl~ ~iS~~...iI5iWli~(dill . nabmds ~Le dmqaolJ~ae~~ aptrmsvive ij. FOO1I! ~ em Luz..fi~ !j~ a .DrnJl)dasOfl Glulms. ilJlq!J i:i 9MJlIJO: i eu md. ~m]lJtlJ mfll!u 0 FIle:J. mill diJ .id! ~e'.lml!JI~: 1nililnMftif.~ '00056 M111Im e ~(H ~orjos as ~ulros C:'ffiTllnlft~~ ITIvu'Mrav~ ~ r. H5~ 11'\5".10~ 1Iht 11m era irltSmelJ'lJ rem rmlihijmen1~) .J vfincEf mml . r.CaIDlllhllS.noeam lima stJ rna. AS.. 1'12l.rmal da.3 al3i!1lJ6ibaseao!Js em lu2'~frI0 nu Lw' 6.~13 'ltlM{) [IS 1il1.s.a.am QU~ 85'tiJs dtD.. Irrvutr!fLiWJ ailiLlU!lS l!Ia. viii a_at IJh-wotar1l. 5(ffrerl~ailQ' sUllJariDr a1 N. Vtlr IJ 1f!)1..til OOTli'll!fi. lIWuu: Dild~£I' id!l ~mffk!.B5 GO d~aab!. a 2 am1ilaCl5 es C!WDI camlnoos ~nv.tlrnlil. R~'I AS! Ptlf~ ~Will~.Wtle.[) drallio lev.m~ I f4r H~.5'{iI'lU~os Es~ec rats. t(JmlJ ilia matla IIYaM. H3 A~ U ~3~ A4 I'cI1!i "i1lt9 BtD}. rrmrEtBnhSiL FS.liIf1l3jatlis tiU . '3: '. oorm Gs:paC[.(10m IIU de ~nhg dB IIJrn ~(I mim (Imfl~tIJ.Ls.!m. voam "1VCJC. Rit HB.

!nte. tlOJTl 0 C~~'Q ~e 111l!1i""11~ H~l"S ajillO da I"ltlTWfiftd d ~ptu 'FrBoo[ a' i.e'eoo~~~ rsars-. j eill~p8'~a CUla~pa(:ll'S D DJ[~'iIl.plnlfllca:rnBPtecssmpr1l e~lo chamjJJi.l"'IIT~1l e u m~atm<allllina.'O. B1fI C:[SM.-.agl as psrmlHclas pam' nus f~euB. [bIg :n ella: ~(!Ja a~altro lennI). . asa'S cna1lJmss1o c®llll18lU~GOOmD a1emtllrn.tp:s.a~m:as 1a:~ n~sctm BpEl~illS tamo . dragG:a.aadils~Gm'!(ilI1~nsww ClU mq~lco Esras Cara_cmr15ttcas 9 F"~eus .1"~UrJlB~VeJ81 alaqu~ bd13:eadO"sam ~:cl[fDI IJOnen 0 1lU 'IlgUi.lmos pa[1l a~nddl!r a~ eh~m3l..y.'\~sllil mi!. ~gt. ! ~ muittJ mals pnd~~s~ '''i~wf~nt.. AlG.es ic~ rrJtaIlgWllDS ill n~n a~alQCmn1 Bimpr8smDnu~ ICiJ~tD: 10 PMs.d~ ~ 'lima manl'& ~~T:a. h{Yti'L'lRmb~UdEi.s~i!lMJro:s 1118' !etilii!1Dntal'S .loo~ il~df~gtras lAm ~. Ems f!rn mmtflmlleylra~:ii!il. a m-ag:' em s:a"jm.!s Cal1a rnVOCCi&[Uee Elemsn.aJ do if aCQmrmn~i Flav<ID1 B1iji.1 ~'Dfiglflam 1d· ~ lrrvlllll:S fantf.fiIJs S8t1lftl(lS ~$.]1UJ affill1C3do de S!SIJ [Jl.toAftun" intOTIh"Si!o .c~Dhtvell:. PiJ&SP8rn ~~IQm~i[~~ E~ta ma!llt~ ~oe.-m !1nma~ TIii~QS .~.11 IEfI~.~lJm~ crfi'ruf1 ~~~ de'uiTI.1o sempr8' prOl1tM . trIfBJt~rrlr.oo·orf!mlJutlaJ$l s!GJ sa1'!!ls CIr~etlQ~m !1tvwm!~ m1IDiJ a ~ ~BbmdadijS: ~a mllgla t()r~:n~.s. Htl Al. S!. A grnmie LfI~£t Bi l1U~.s.e~tdi" I de Q~ittm tWi IWmO unltlo diSal~ roo:rmar [I maJ~ rripl(lo ~~uri:L bnli H'IaS m Il!h~r. mas rn~oara:raIQe:&1 ~mmaJ.iI:. 'Si) ~O:CfJM11D1' ei&l. do )Ilt'UD.\! i~ de PMs.Im biU1~D d9 alVemumlms SiTT'IillOO:9.' p. IJ invooodDfB ~(Ia8roOO ~emibparasarlJenmlda Urn ei'SrfFfualDll IlIUIt htflha S~rJD e:scf.am.poosroD'r.'sob aw efetto.em fed'M. krooo fl.peoiais~ p~ra ltr Id~Jif!B:' p~~rilD cm~ d~' l.l:a-+. Ilmrtes- amJ!1lm.' El.liIJle.m ctJum. f C! tt8SO' eta: Sllrm.s.'S ilIeatrnlr ei5pthilll'6.aruaJlllstt. uu ~i1l apeIlE'Mar UIr11i1 ~~ est] pa!jr!tJ aI~a. di!ln~ d~!.ti.emsrtla~.iS 11W1'11tJfaiFIliS plt~erem dmsalbf~-lD.ntas muJt~ttnleL'~~ntBs ~ rrobm~ clL1IR8 nai1.5~~rusada ~IHma.\'a ~~ \~OtaJ iJ 'EHlm. E.4 qDs a - S! S'[rnnlitM ms~raBrmuirQ~8JljIElrnan~'aCtiatura MatJiCr'a QrmI~iaZ QUi ~rfl~tJJ"ijl~IDTl :S~I mJgr~~ ftlw ~~ um OntcCl .eGllBmndf) !p. po~ ~ as~lm q:ue~Io.tip. q ~ .Sitn ~tm!ta 8 de mmJliJ (I. na\_ Q.doo' -a ~tQ.2~. 1'1 \lira. d]r"fie~te."mDI1 Au0" luz5\ CO~liQ ~6 H~iilt] ~1j(~llll1tll Dragil. tte... Urn ctfl'fllEr plU'lIfdrl corn a merta ammro dos .oonns.-mc A. JTIlils rarcas. I'dFll: p FDgLl1S. rna9r~. aUI~! tamlnhoi.saoupkC:5 p~ dRgoe~ adu1ro~los IlIflJUi_qb1(l' estrooH{JJBI poee i~@car).D: Ifl~ljnea.a~t' ~-orrespij~delIi1!\a maDlil d:ff"llnm\~.D. 111m eJe:rtls. UITrt~'lfenflll:!1'fm '6.~ fi80 ns l~ cs InJ/FII1JQS(mils ~mama.~fa oiQr:t\l~ ~ldmpia!lD..ti. 0 eli. nmD pmcl5:ruTi Et. e all! -I.ta~iiB:. a ~ta.1n lTiertte rutI!S~Mo.fo.&nmOOIlrJe~Q ~~09 uma 1blJ SempffJ gBflfla 3ln.S.(fI~i~5.fFltid. da~rfMJ3ndC 1'~1nElrabl I -d.n~'O:S TOOQi "5 ~ffi{lt:es~mtdem ~!Uer 11M Lr&i ahlqu~s PQr mmc.merH'aJs ~nVD-l::alil(Ji tamb4m ~Ot1~mIf I ptUtams wrtras por 'ra:!OilS ftlflya~Q$.af a]ustaoas' urn -2' ~~.fii~~.as .(H$~¥~1/. rum cia lin urn ~~~1iaM'll.Dln. M aws t~fllxila.~qllopnd8 ra '~!lmrtlr:a~ am niiUl afEliaffl 61e1l19nla~ iPvander os ~llf!i8is U~OO I!laJJ! s-e cl3n1iJw'Q II oorJIJOO rt~Q de: fnvacslfBa da I=&nlx: maiis s CIIDJImI. A\. U!fIlamo:rtlld-a (F~!1.FaIllE dB5!a lITIa.mertr.D. ras:v. 'rtlh([~'.a nlSilS oemum~q\!~ilfl~me"~imqu!!lp~ Sll.[tLLa :SEl'mmrnt' I1lrdglilS< do irwdcacmr BIfOhlmam .-1 Qaro IOli'BIi!~.ltl:aUlfil .t1wtlfelernllntals ilf~nL~ ~emJIE m MIiI~las iB podf.a1&~ !lI~ r"Cll~ (lfJgillBJ (}.~U3. ~eliD-eli t!llnh~e iffi lJitlavras ~~it:$~ara lrJVI}tarum Clrail~tI negro.Jlb:B~ndt b ~msstva'l Pimi iSSa erllBrri tlUiJ6 OPifles: eumprlr umm ce ~~alum.p~r:. muatl a. ~a Dlim·f: .~n~Q val ooau r sues ollilfm§:.1IQ m~mpaQDe mlnrtms.charQIJB :. eh! um:1td. Esses StrtS lAm 01SPGdns e tmunJde:ta dos dols f:1irfl 111~~6 combll11'dQ5.lf&~ 1~L1a ft[jJ a1et1m Ccm~lJ"IUto513m~!:'1.nltl.f13i em d'l:'!~tI& Ie: cro. QU~ f8~el 1d rl.i.f6 filii R'7tA71 Pd~i (ft!tlill) FI}C(J~9ImF~uo ! "f . Qlf8 c~mh]na. 1OOm.~ OtsnteBsMrlfj dlZ!f. rntIIlc:oo Fogtll 1'0: DJagaGIV'ermoll1o~ I) rnals~deroso ~~rllllo ~h~minfa!.181:: ff'-s!Js S Ism: 'm:al lias nltlll ol}Msclrn IlIridBns. SI At 3 ~gtli 3 (up ~"a~ PaI1il a::urarl.ismRltJasIlijUr. invUJnem~1 a al:aQUijs ~ra. +1 Pi!Ii['B a~ullQs madulfC's. La\lltl!.SI~9' 0 IJi"tieo. ~pect8ls 60"dns.)" TaJepntla 18: conhe~em ~~lIcam~n'[Q tO~3S as m. 'e.M.tsltm 1JerS'~es_ .r1J8!t8 dtlll1vOoiu:lofpara t:iCi3CUII!J: iJ~~fU1fi. rn:~.s por piBr~onllg~l~ ~ QO[f]O~ 00 lio~Jra. as. llill.. m~!}l:a PAnI C{li ~llfll!J1 Uffiiil halllITdltle I'1ntl1l~Jr qU'B lJi]dem u~r sem l'iastar F'M~.to. GP~S IlIm 811m.l. Bas ~vem S. WlW ~fj 5iI fO'i!g]u:r N() Cadi!...j~"gDnm.l(.eu mals rml1OrmntJll.mils 8Stnr.fnfx.aii. ~nvaeEUi~Dda b!gOm:. Q ll'lVOCHrJr em (mCB 11~llftlde" eu tlI1IIi'D mat~·kJ e qLla '~lrovsearlo t:I tMlcalamnnto i!ls. ISle. rI'Drod1. ' ~mm QiDs'l nuasM{ltlI g va]r-rtmelro eMJnln& a.ale !lerf1 j ElxplrufJndlJ fPm UIDB chuliQI de II:lh:im as c om FA 1.la1 carresnonfi8 a !!!If!a mayl. ~i\em r:a.pa~ra~ 19nr~~Q'iSQst~nt~Vi3J ell liW'O~dOf Nm:alll:g ~~di'1!a ~e:suplli"lli$a'O cQllSttnle..~oo.n · sao !!1lr:a. en.avINd~ JlClt rtllQm per1i1l1dl)5~ade !el'1tlr !ile vin[JW' afire S de v~ftmr pam tJs:lJ COTlll11i1D. ~ It:hlcftii.l III!~~nr ~ni.:rd~tsGamlflhiJs pam i.a atru.: iQ: ~li5mllU\lj!el AlCII1CO: JilFfelsar M min." s ~~ulnd'l fa'iltl1nQ.~ IlltibJ qiJl] TCDflS (IS drnbt~.autl".

.

.

grfF'o.ma-gla 6lart~da (Mrt11i~D ~mSl. qual{J1Jlt lad~o 18mUni rIt.f21S~rD1lrta.. i P~P1 i.IfI"~Jro~&Sma~ldG ~e. Cflm foous. c. da ar'd'em ·amcam Iiifibis"ootn FA 6).raso ~ppaif1a~s. ~tJRlm Ell~lIa r:ii!il'IV!tl'es.amats ~e~ln5a .~loltarn!nhl!' fJllIUrf9 contra ~~!!Ie~pc de .DU~Dil Tcrrt 4 MqgJaJ~ml!ii MtglJ.(I. hj.. S~ (loS la~r6es Hlais. At 3.tlDi fIIi'lgglkro sabi.artDr!ern SIiJas: !"'. m:il~ . 11f. e pt!lsela Ie:rna~ mtalmulfft9 a:e 'lt3.e. EI_sm Q {(Fi[flO tI!JQ Que ~oo'wtI rlWo~er aW IprE!~dBt os.r(f9f.da ~ lie ~1JJ~e1r Lim maar.'d~!i!~ ~!. c~nlra e11. qu~ '$>u-a dilUH ~~ 11t1. Term 2'.e Cm1ha~9 as 'liJalawa_s ma~~D$ p'ala inwrf!@rabmaad'm: CalmlrA=DQLll.s·. ~l:Ia. f!sr QldI1la~liJ~ satero~. . a-~Im Ilor d'larT"ll ~ o BtB' urn m~rmQ da 5 jan~as.~toque IOllem 'fJ.. _f.m IR!JD~·de. L!lJZ Toovas4 O-U Arl ~ttq. IDmand" rrtuih:!1 ~Icll urn taste Dam-:niC:B:dlrm.rl~ IlDI1n &~arTanQa_s~.tms!o. ~rn f1Utl.~[d -.!lg !JlnLWtD~ Ar 3 i ferm 2 ku. 4 nGranda i[~u~~'lEIGWIlI1 ~(!h8.QI~se~ta.jJIa. [111 (3f1mta 1J!ti mBSrJ10tvo pl~.a per ~~res.IG~ :ij~ri I . Ch~j"iqc:a't.ua Arm 1111ura Yale 1"13 ~!l~a da O~rasa). 0 mag~ QLi.JJiJlJlm h'aDi3lhBJ rlftssaJ 'oomll~&~1 . .S iapCI1a.lmas dil umiB ctflhn:a.lpn~Q:. FA m910r f"s ~~~ a cDmI1lJcr 0 i:lr[rnlll.IJs: F@e~s 4 WfI u4s uamlnttos AuaI-lIll'i II!! q _. SlJa lJ£l'dttIelm enaem.llmeflle d15p:W!03clit . P-iUlts l&sll.senl{oj~aluf~rtrne OU G ~U&Espe~i~~ffS: :s'Ofram rifldult!Tde -S. ~IQS:1l!: AI ".'~.AmbQS a lltltlmJ1i1 ~rlaai cam ~ermrsdlll d~ ~mprli! ~fma.g (fl~am"'ta.[JaflO.llllUlfll1 [)ooajo. Gu~D: 1 PM .:ogOIFdGUS 6 fll1lii1 ris Nl.1F'M1 I1. [ a . 'fiitllf-aS 2' ldala Laer.u.til 5[/'mO·Sa.. 'rlo!GJID.ll I' .e Q trn.1IS habUlda-dms Ide ~pTBndDf 0 lan.mE!"si1iI'p~s. ~a.al1ertIB. 'InfBIfva'l de Tal .e. Acm3di'tiI·SG o~ illdmM 'tres'U~(1S(maD~ FiIJ~ '~lJe..in ail.i 'B UI!1li magi:! IlJllUflil ~mp1~.4 ~o-~ Terra 3.~!.!lYe ~ CDIIIS~~!lIn[JD hilde. Ela IJ8IDIIID [}u~r per1B'itilment~ RtS· IitaJR\fr. ~Uiil gril I..ut·eloo iTllumiJram IH mruSMrd" u!~~las (Vefg am.lCD = a da~lv.iS 2~m LI!l!8 Fnoo I'~'da---Sj'c~ alln~~"lap~'S~om fDcus::JJ trAs fa]!l~. QIJIlqtt&J .l'l1~iB durar.m9~!lCIiS~ .!3iU InTm]~IJS . Lm: 2 COnljJ8~D:Te:rr-a Onfi.S~d~l1dD @ i!~ngl r 0 !)b'JeIN~ f'5SI! ~an~a Sijn'lPfI!'a. .sslma'S.HIlDmIFDrl gilL __.MIIdW's raluzlttu: toill(lS DB .e1 AJem1GlI: padr!o ~I. ~8.billdattms ri. Cadaf!~ Blti':iJ iLU11i1tml:a! ~lJ9kl f itt·Hy~ nl'l il1ram ~t1a RaJ 'J'Htfarm llila m:Jst'e.h ~po da ~nVIJlne:rabmdad!] ~fl'is:p.atAtl~o: . Habllltlai!lBjS' l1illUrats que Imt~ ma~ia:i ~Cil':!mD'D a.l1'im [Ja1\rfn-~UI dell'iN me~u~~ pDr l ~ Ple:fuJ.t'iCeli!d~ .rmtq.BIlP. KI1.~ II om A Lsn9 .: LUi! 1.G [}00em-s no IUhlrn.$1 clengCls d'13 W¥nnm.i!IB1IiJ.d W--ynn _ EJ. !jill! a.D: ~lThl1intal!j" _ SI Po_d_i!_m"O1F. luz 3.'mIem d1ro1u~ l4Imteme itl'DRnslstdncfa-S pam.'['rnvas '5 bllTn lJ\i1para.se~p~~r rna g.i'1jUI~ ~s:m.et~ com r'A 2 8.JagJJil:1e'rf_oldm: lr'efffi. #JJ :2 hrt~~D:: T~'n'm3. IDUl'1'pa: peJllililnentt OBi.1bltlrlacMI ~®S" ladf'ttBs.cm!u.i: 11 mmtlSlm em.lde Focush ruosm l~fJrv.lIJGC "I p. Fogo 1 IOO!mi: p_aftrlu 'OUflP. lla1i!JIdoso~· cUIls.ood~ Ij U1i'lBI !{lilij!.ilmtnhns Alnne!): partrls E~tftmaU1C3slm~!8SJJlfIDlte c:r1ilU llIlm hm~aJ lum1no!a lade dD rI"1aiQ. lllmi lC~iiWra f cl!lm.l. MqfrlS ~1iI C~liI.tg(la5.ma!i' jillJO ~ ser ESGIJ mal\1~aestal .ot&de H~lnnr st:tJladw IBm TrlUf[I1I~U.al rarMar.~r4.ta cDn~lIllcJi:lD. ~® dn[cos ~ qyc ~i s.QIS 1~m.Jfi ]lara emj:ilj~ (1EI1e' ~rda 'mt:lQifllilfNH~US pmlntos.slelQS a '~m!am~:s Im~OJbfl"lv!l Illj Mon. QU:S' SlJyP. ~bmlvel'~ ptmb. ~tII ma~ ~apD~eS:Elrla~~fja aljJ~nBtsolu~i:lf!'OSiiiLoS UrnJ ~e·zrutrlirada.f1em mesmof. QiJbJ~uer .\ vJDma mtlClbrnr SmJ.IJ.ll"lhuIni dlBst.~~e ~tOnf1ahe.pntila:s 1.'Y'Q. 80 LAgrtmas da HynInn If~alll. tburB'dB L 'ablDB.As tanias ~cdallfl 5iBr 6ingktalJ.aS di ~tliI~QUBrOO'atuJa ~ni$[fjraWfi~el1 CaJ'Il'PDtllrv~~ali'! Alem du II S rJa.aLmJ~ atlmlam ~ua~~iama'l1l~ ~11. ~alm~estjr B!9 da malta it!¥! -I.n~~~ a SaD T1J. peloo dclWJs" t.a Durtll~a: :iilllst~ntav. IJTIlC 10 s.'n. leRU]']3 ~ Ulb. SiJ.ilS=dg.m~~a no 'li'mp~!l ~e Siv ilfillS I sjJma~ fiIJ~etd.!ra:o lIiIutafliD! pe rm.Jna G!Jvlr elJrliJ ~er1~~!Qas Il)alsM. F&us _5:mtras Camlntllils 1'" ..al1)1~a 1.q: Ar g u LUI 1 rGu!llil= P irI1'I.go: foO~ -+ '£I~mJlj~) n!o ltD nte.!tan~BI: a~~'BS an 'IDWB Os cltf!tl. r. magl35 e e~5i~nE!d_..afl. magrcn~q.m.cIBS. un.iSl'l U~lr~afl~ ObY[a em ilSgrgnEl_gBm.rd'o~sa de V~1U1I3. (liH.i i Ityrlmas. Elillao.a.sl9'nlnca rtrntJ~rtCI~ufllta ~~ .off~ec1da"eta ~atJta.

nd!ls~ .rtI~ l.tl.rm:lw tan.~u8' t.!tJlJlre '0 ~QnlfDli" AJ mago.~ JrN ~t-D. Teflll 41 C\um:~: padrAt! ~Ufil~li"O~ SUStBrltavs! Il~f"lm: ~. MaEJias Sflencla daTatuda bluenela~: At 4 tus1ll~ .a!I{Gte·t'ala. i.d~wtmtnada l11.':OUivtre anHalar cem ClfT.oCilq"a1l $lgEl' a fH1tJ1Dt:lai18'dg eatlU!r ~ Ilrcar 3r"lIm InslrllllTleliJf..bsolutame.ahl~i!I.t rse1fl.r nol sa qlLli] YIIJI~ l ra 19s'~a atiljl~.ollfj.~~BFrL rltHr1o.H!3I:)IlI~e~· i. nlo oS. . V8~ m 1 Seq o ~po ual'O (.~'~~~ ~~tam afamdos.0 mesm~VeJilI eu s~ et.lBprD"~rlll IE.~~m:ar1o Alcancl: pld~.J']ilo~ terM manl tarntl~m Im~. 1iI~ ar {fiHvdrtam a m~m tie SlIant'o.. ~Il ate ij mal}la: SElfCi!'iCelml!. US.si9mpIl! n ~oohfl~ t'J~m. lffitkua dla' Labl(li!il ~S' still" GrJm b-ln3d~ cilllll'S:I3i1~d€1s Eijie:ciaas. pM lluES~D: StiSifiHi1liivel Flesl~n. ilmglca pe..em ~ sao ~afIiflIDd~s hiB!ijS p'ara e~'W' 11'J~i'"t1aJlja m.aJl!~lmja tuJra.a.fl:a~raD em ~nGflotolQ!:a1 i !imTi ~ala'lllU (iq)ena.i!nzn· p~F3lm1'11mtar!~lDii mllVr~ntll5.DbsrlVi -a.a~ au~r ~it [!ll!& p!)fiI~ laJl~ar mauJas. . d:o I!Jll~O.al ill *r ~atllM1D I]s~Ur ~ e.tu~el' ~ ooto~tID85Blat.mer unnla~iI CCJr110piUflj~MI p:ara re:rnr..nt£i. 0 Meslrl M~It1Q.mgl. e ctam}. M MDgl:fts Inlc:lal-s e'~lgu~mnau Ilociem saf !pa~att.a...Arm5 DUIEs~tl. 'Imp.agm a yi!ltAa num::aJmali Q.5'anto afeta a rmmb nns ~Llln.A Lo.J3' .a~~Q'rJ'I ScW l~fjjili~Fll Esta f!'Iagl~ ~(ltlerQ.. :a M Mrlon'Bl. A(l~t:IQml'a Area r1'3 .m"0mefll.rs ~ I!mm~il$ malls.I..t.qualque. IJD11I~il: AlftnC8l-a1JeJl~S an l'Otl.uGurEilda .a:ii.tJa~uatfCmfia' de mB~C1'. ~I) 1S~ it~ . .a:nrn~'8m ~a'ffle:5Ff10 liU)mt)j ~am Magla Per.r'tlplll!a. mas por' Illlr'a (vela a flagul~ l AJ~a'ltu.m'8~ ri)~e'. .IllilSa.l salbil exaWfltlnlu ~uallT!rag~ pretetlda al'l1Daf d:a m'-l ntiD t1a ~ . M!.Pil'th 'lul etrSfD: ~ad'r~~ • IDura~it:.a~aG ram Infl"nm'ntll ~.b'a~tanilo1JrnleSle d~.fir ~lI~.tudfl qUill' IiJrtlflt~ 'aSi~3N"Dlti.lt!Je t$nll-am Q [j~5V.g05 ~a.s que 0 ~gQ [fWJi. e sues maDras..a~iA8 O~ movlmg.s1!F' gJJ\81]~~a. pgrq. AI~m all ~@rd. ptS P mJll~reram~(l(If _ umaM~.d:a !:i:B rnlIli'imem:~r. U~DlUa ~rlllc[~alrr":m!~ pDr DatG(lS. ~~Bngg \fElf.erdld:aJlotl'a sa r a~JI"Catlll a~n~ria'S s~tm~ 'i!rIl~l IlSIa V'iUIfilWm.: Ar fi.so uma1il'Uma fiBSSD e~Jj'fal!. na-v~. tada mo~mentoS13!Jesbri e\K1::~"pCrOr:tirme:nm p. ~ M'ar'lonete biV!mll.~o:1 m IlJuraqlGl: l~orrnalllSflts []I Db~II~O dnta M~ \lJb31~'O) I ij ~~ .'loo~I!J~fI~pram ramr! ~IJEI 0 Irn:rlflde toW[memte que i~ i~i~"~~ i'a'iOO2i£\'Ql ~~.O j.a matlm.cJida EJJ.:a~mllas Btl Un~u~ ESia mi:1~ta.mkiurn dIve cOll1hlte~ "s.w. e: d m~ sc'h~ .LIma ~dLrca cflfflU"m WI:a.ar maglii~ iieJfillPmt~r. das mentes de maIltl9~IIlO~IlS Gll If'l(:ranq[re~ .udo. pMJ e larrllIBr 8. IIJ~ r. ileve faur llm ~$1'8 tiD AfjSi~FI~13. .tC!!nn~r A . A M rah:. pari COJll1sB&l~lr mlsmQ &'slro 0 dDsta m.enlrla m Ar'CanD ttm ~Initm a lim leSlt! ~n .ladil ou frlj ~1H!l 0 ll1:itgil tQL.I Ma:i'JJhll EstI·otlda ~iP1"3l0. i ..od~ mrttl5 C[irrtmtl!rc' a VrHma . san 99'taS Q8SIDi. sed rlilCes~~e gas:tar m~rg'5. SIJ:b ef~iw dl"i 5U~n{:!o fijI c~mlilJU\i3.na Mil:gla.1l1i!~9 S~ r~n~a apenas ~~~ ma~Cls au ~~fl(lfjS IOLl4iM ~M 88Ia.)" IF'Ql!JatI (IJU oola!:iI ~:eTrl:lliB'.8sta. d~s1'andn. (!iGl~'ama~18 QiJ 2 v.iJs '~S Ilila\tm "~Iii&ftr1a~.da Caragam ~U't'_~]m~Ar i.'af ooIiI ma~la ll'aM e'lli~r QUi! S~1Ji 1~~IDi' .gli pm'f1i~Ll.di). EJ roStUi'1ila .M'~giaJ p. mus. M~g~s s:oblDtaJ CWrIl.ru~ad~ ficm1II1WlO dllr.~ O!IVC:Hd'eliB~Br"rJltrBstedm liteslsmrI:Gta-1: sefaJharf'mnlMm I {l~CllhJdo ~r(J Mes.iilrrllJII~I~oet~tlLlmam clesool)srfas.oI-s~qiJe g m..~f.lhar. aa reeu~araros PM!:! ~.~ia'.agUi1 au CIJ131 asslm Os matH)!.~II. em}m.s 21 Ina-aRLl &~'2.ap"11:[llJ ~r m.\ili~s.I~ ~ i S..D~tlrma~!i5 m:a:Qfat1 '8Jragar de maflt~ de.~'ite~ an'1ortla~. B pertgill!5Is.Wa malID termJ~. inii OrlOOI8fl1t&S {uslar aoordfii!lQ toma flu[Jqulf UIIIl Im~JtIiII ferSO"i~fenS .Jam oom a PBtr~a rflVHI.f1't1!da por TlIu~e'.a~tcts:mte~~ma!i!~6. naturel ClY magtcQ.rID~m saoEITi Icomo iMne~·la.mas ela pmJilsnda.i Elngr'Q ar i!jirli1a. ~1I p.I::QtlXIl. lCw.I~ ~t6.:magf@ asl:tecf~C'jl. po!.SIJ!iW"rJlaval .lcnl ~ooopf~PJI.8 I'm OObun ~~ WdO nl Re'tnadlm.~ 1T1~1lO timtl.Al~anlM. S. FI'IaviE!~.a:lllma dB'~S~mJSEiS IlLl.rS T:re'fQS .tav mats:I~B).elii1-2 p.8~8Jq.aJ.~o ESli magla .prel1lailA-1 C~1fa.gm n:aa~r0 Il'f\glto.P'BflliiS (I rnagiJ 'ta.AtiavuB blglnclas: Agua 1. !n&aP31 de 811 milV~Iate ij.lflciljPD2: de yar. ~1rrra . saw mUlJ.o'I.lUjo Blolll OO"~8ta Imil!ldla'tllm anl8 es la1 a!lrQs~!'I.D ".. ~es~e '~U!3 '0 . m Palia reaDl8ro pr'(la(hmfloICl. n~ JaM.].~iam II'fitlS ----.o esfor~ (mas.J~a..lI~.I(Jr per!Otlil5 mulW hm. COn1.j1ar~ reallzerlJJTta. A.rIll~ E'ItII m.o 810 pertlBJI'cMl!bl ~stl31. ~ Ca:m:e. aH!trqll~rpersMBj. ~erm.o dD . ussr tl8bmdi1tf~s Iii PII1) t~.alCctU1ce padiio.SP~:"~ A IiImma .l1al~I!IBt.. em~a!l(tlIOI.s sua fnV. III~Wrn.taf!1 oonaclSncf:a DC . ~ hi e~~111 Mrum!lBit ~B rear m~nUdadurante are IIIma MJ.almE'flte tI ~Ilnpn CIa uma c~llLmt A ~itlrn8.som. Tt1fP.

tumoS'-~nJ~iel_e. re~ ~'i ill gUII!Os I' [i'i.a~b.~ qua _8. merrl~ a inlcl~trva .:suMwltivel i~ . B.mag.' Ag:U')3.i.[(too aero.aD a kJraleattO" rflh!ilitJrI~I'tl!:l au 'DDr. d&flI'I~llI~b. II! - l]aUitftO.aum~n~'U GB'P8'i'lDe 0 Film! S. . (mas mtntlJllTl.~a ~ortStlfflradD 111dif~. sila ~ U Ilia d8!l p~da-rosa!l mF.urnOOfilgo dQH. CI I"!~I.I Te1'I]1 '1 rA1 a lQOm.181' um jlml ~amklmo lie' 01. 1 .de RilfiidQ! qua!~u.ea qUI ~' m~11 AICBn~ ': ~a11_tI~ c. OJ mag~a e c. mea.III!1 dBve fmr um tU5t13 liIu Re6is.!iD.iil sert p.s~p~dB lEMa m!lgLa roms.:1 ~M ~Dt·tu.G.1 ~Dr"pgClfl Slav~'!. PM Hle--raDnsr~. !Jma m'jatdn1 m:afor e __ rM~·. a vltfma desmaJa.aIUJ~a~a I 5~lisPVs:reaU~l.r~Jja1qudFDum . (J UlrlUJJl~dilne fmild clt) 'se!jund~ mmo ~ilQman. W d19~ atrail8S WJs m.ru- -I' -"" .allsuma ~artl9d'8 ei1e1ita-a. 'i"~ r~mU!lOm CO"I'~.eooina.Slruf~at1l ~fiFlI.ef ~Sct.Brn CDmbalD} Dut8r!fO ~Lrn [n*~~-a'G.mn IUm~H. &11ffl FA 21:11o ~W1tO de trnrpaC'tQ! 0 ~'BJU!J ~ m~I1~lflD n em~ para ca(f11 om de d~lAn~ka. Sc t4llhaY.ado a I'6rulz.cj) ma(fo ern lq. OOr'i1 M &ig8ne-las: fO.e 1a:i1eil p-iOF dos.qlhiJSN.cJmD • Drago" m. matt! 0 b Sra.Se dU(.r'I- fill _ !!"I ilrlIIn ~ Meg Ion lEnD!" cis.iIJiT!Er ie~eelil~O 0 m-a.il~liI!ilII >Elm iliI'I. _Nt!) ImPIGtu".t~iltle.eGKI~~.ltll2 11ulB: 0 . lma~ a CUBm fBi'fItLrat:Serla_~l'IIllllID SGumi'l!l ~ahl quem re&lfl.. Ilua~tfi!~1i8nil' 1Dl}:UD aD lrN~eID'lSlal11la!lkatB~~()ts.A :.ju8.a a! m3Wa (~6i~U~ aliadoo~mM~ '01\ m&"s$ ~j3rnrMlws 00 P"I'\tll C1~ CUS'lD: 4 ~Ms' DUtq:flO: IMUl'Lt!nMJ capu ~e tm'liar aIm m:agla ~~tt O~ida ~Dmi:iS.tiM.~~2iuttMW.y.l~ia:il ~8< fiB.Qij ~.Cusu~.

). :&ata.ma~ Hm.13duddflS.~ IBab~lIruame:nta PD!faroso mum!)· 9aEIBrdQICd.j~OI\ldooI. Dll a lenda ClUB eSita T'Qlgra receID U 0 nama dEli .ic:os 11lI11I~CM:SjQ ~mtuU ra ~ enDil! n:entBrnsnhl cmllaeld(ls como ~megaloAles'.an[]l~ Alnfi£b: apB1UI& .aa maflzar Ma{lalcm pode ra'ltJOI'tIT urn nml dQS alaliiu Wl'M[k. .lJl1ilurnndD U p~avrae.e.JiB 1.. mstl!1:tii1ifiC:ill'i'l tL crnl:Mum 'l. ilfIfrI Pann-an~nl3]a~ eneu nn paSeilJ~D v.D m~a Mll1rt1l 'a l!Iem1iInen~ fla flDde SBf Can!lE11atla'00 enljl) revertnia com Me9Elmn (!ciliS nivel [fa FcI&. umatl1J.a np~as aD or IJVm Irdsftmmll!< ~fild~vaQtaf1dQ1Eim lugam:&tlilt:JSJl1l~5.B aJleJ1fl em! enUlfl OS mlJl~res dli~taJIOI Qhle lim BVB!11tJrelrl!!PQ(jerla '~!l11rU e~mpmp!"i[Q estlvar I'1Il~ 9f!1m d.Mikr-an &~gOncIH: A.~g~ NAO ~ lm~ule.glJ!.tBI f!o~.slo.-: ~USllill~lI8'1 Alui!lCi : 1 {10mdl rnl'O m!a{J12 'f'{l. Derdf!i1. o~m:a Ao alll1tntr1'~ dEl MeoaJon.rea de ro~ma ntlll MUf1!1oaol.n ~B.lid~d. patdU'lUlt~ 1rfi:eIllO U m ~UfI!ICIfl~O!l' ~ua f~Jj!C1.'!1 I~ d!lOO. I 'Du!I.a·~1JDaJFOO31 FJICce'11illArm1dUrl utr.gta}e Pomer de f~~~ru.lma.SI.Oiambrun e _~el Cfllaturas !:Iue.ca9~_ tlllf!tt nUljlem rubl')l r. ~ r'Bdl1l~~c :dspm1i!1& (fa FtwIJ!S e:rn Api.segu:IJll mt.1 ~n1Jl. Twa T'FiBVi1:S:o:ada ~. e erelmr~ MMF s &13' 00 telaptlrhlr"~8' para. i e~Jl!ldij IPDdw.on ~lIeJa .UE'r 't Roupas\ .~molil.C~II. R8:!lstf llrfWiiIJ ~n~ullldQ fClnlm [lit VJ'dil D MB. re~~~~rn a l'II'lagtl! cllnlr II ljlt1!nlJlml 111mdtrtltt'll19 urn 'te!iltl ~e Re5151Sncl~ pem ne~afO e:lelW.amberrl .ntlr am A. Va1~Ie.&artrlvoo d.a Mi{JPlorJ!. Ur-andH &fIi1 ftlll1jlffi!_D.a~pDr.jI.1gll1. rlualquer or1awra que Ile'ma 10'V5 de'Ss.:l dmrili!l pet QUEll estQOmJ ~'i"J.g "~R:mtla tfm dlrtlto ~ um(fi(ed~Re@WMl1tIa~~fLfJgBrO'E!fafiQI Cadanl1l8l de FocjJS . A ~tllJ.!111111111~~~~==.!!jfl!l'1$ e IJmad. al1iIas 0 armAdilm title.e1 db~ l!d~lh1s d~Milmrlj'.nta _.=~~1 da' umll d. . lIm rna1JQ '~stl.dn~!1Itl IIrdad'a 'c. 0 Daus dD!Mcl'nsltmls.[I1DI'G'FIlItI!lIiI!l''QiI.s.1W a~da.Ba ~ n.V~noeuurn megalamlD ·le ~am tJ magQ'ifl~Qca~Clrt ~mlJvaml~n'!l'I~~ciB'S!tIv. 'S~ talll'm'. ampUgdaB.enttl IClmil d(J mage e c@m.ars!le::S ele Q IIMtti-C_M dB crt:allirns.ptMIg. fwra rl-a ill1l3 dl!llllfl8~o ~r(l'litlta !:1 irmdtirtoc~~r~acl\'!Jva.t~ ~u l. surge olretam.rnbrartfl. triB um er'Bi[tI sem~J ~ a uma mil)nlretrta~.va ~ro"QCQ a P:ffro'Q da.3rta !lie -11'Etm ForliJ..11!.Drrtos.fltrn Crr'IiIlIraG que I'i!ltfJ'b!tm ~ lfI:i. ..U~ ~ realliar M-!fl}arm plilda mvert'ElJ urn nw. B~ V1~ae Mil C11J €I P~Cler d'£! Fog:a . R~I~n~f'a ~I!IC lurntfo P. aI~i:l R(ljjpQ.uras i:llI!j·me~am com Ei a~BtlJra tamDsm slol r.onlm ~.jam~gr:ilg. rMetQs~ onfm.menta.0QI'p16eSi ESf:lIS rTI'ONairO&1ilan.tII Terra 11 Trel8s 1 'Cuslo: pidr1l(ll DlUBiD: ~l3rrnaJll!:ntB<a. ~~=.anfD de 'fml~nlB rEl!luI Bm5D\~ tamanlm a ~el!IJcldl!de da ctlaiura i EI'~Cln~!& uma fJan..~a ~iI3I01:~d3di):~ . '~~QmB~.a 131. normals com I) I&~s.ren~n· A magtl IXIM.m4~lcss (e pliOlil:veimerrle Sl. 1 Pii ~O:J bimg (q!.n.lJlm~co) 'tcdQ~ Q~ em' Bstajalill ill am 1UDm 'Ulil m ~go" aM qua' a nt!v!m. lim IJlJnln ~f ami'ihss . 1m ~~l !lnbll cada p!lllitl dB1 fiDetl:S 911moola 18m 50% fllru'f!anRIl da CffBllUlI (ma.eoOncf~D um '!)Orllls temp~raiiD da +1 am f[lr~ It.os1Hima Uma vel 'I'lvoc:md''ill i mlgl a.. 'UmMam.6metrm~ frBlI i.lp:Dls 0 pl1apr[O m. 0op0:91.nawri mo:roou IJ!HU~imdi)"a".'l.sQU c~r:ll!ir MeaalD.OOI1~m.s n!_Q . 58 diS! r.'r~rma d6l1~-I~ lIml teste tie Arma~lirfl. nea d'TarmanbEi 'Ellg J'Idu: ~~ ~IN 1"ef!1 1 TM'ru~ 1. 'Culla: 3 PI\\f.~lD B de~IJJ .CiD"(41'1tO(I~ um mfflimo dm 0) a Me~aj®n~ e'S"ta toma ilrrr41 c~atul'8 menor e maJs fmD'a"..

'~SIlIlJe afnLfa ElS!~fJ'n~ ITlUlltto rl3.llera~.Elattza\l'j~rma8~_rqu. oom oa~'1 P'~U i tim 81niJJrrl~ ~lJm"lf dlJ rGge1lBta~Q: ilN.s ~ llrn Upa wfera'nl1dt j~Uia.9. urn iJlfiW !lim d~us ~~rtti't.Dsa ma~l& ~~b..~~ u ~ riVIo flU ~elrlo.at!...e Taluoo.ai1O'."l1f1"o: 11'IS". 0 PVS1Ilamstoo dB LinrtrsrJ oomprB ~BtI rrgetmrnli' a 1. lilm4l tlnlln1'tEl. L'w:9 rQg"4Je. DUflJU qlle SI Ji.lmliai3i e 1 CIlslQ~4 PMs Dtf.6!dD m d [XI' turnD Icom as ~arr'lS ~FA=F+H+ 1 ~l e mcrJt1lde.mas nul ts U.em luullmtatfas .qtlDarm. InrUlll'lllm. A ~ PdfO..aN'~fI@ uma'~ma.ErnlKmnai~ ums·.s n. Sua 9lvwrga~[r) I!emamamarne raslrl1>a.Slirl' tim 1'f1~lWr U.Jra co.'b ~MtB'scr lraatttada por magas q:u~ts:n~lam rrida Gr.. Ij'H QL!8 M. ~F. m I.qu lar Olft1.poderm upuienCr3.~ a rnsls plldel. ~lmCl urn ~I~nera! SmJrldltElJUll tUt~~ ~m Fo~'ds DGfMillll'llf.~laa). AJ'elll"a: ~~Grtlo I I"RCUJernm ~ Pis '[)l)rrumD.!antlllna !.fgrmBJlu. um . . AC'.om a !ldllJ Iil.II~~ o ma~ (emcc!'Uro:l~1~tru aquila Que S4Jrn . TB1B.~rIQ .o. pElmll~ I~~ miDJa tfum$o 'e.ilcf!£Idifmn eem U!diil5 is..eerA flflteda ~s alliO! mais larde" PO'J'qUI tuz las iBfretils a I!!Irnlas dD COli~~M~[rec:e {SIlB.~a..Csso a bamltiats-rmlnB.J' & InljiflCiiI!l3Jr l1m~ ~ss .Bns pt"t8SClfil:110Mundo (lOti Sorthos .i-Que ~F'I"Ii+ld+ "). a magl.ID. lu~ ltrnJ OUllm-dS I 7.fI" MiJln~[Idtls SDnh0:il' 'l~. do 1[Jtiiflihl1i l!lIeJ~ m~li~ umavez.:l~B mtBlmeht8" C~"!HlratJ.. urn OIJ mais btins ·llara~IIIW .ut5i~ll'lj)~ ~oo(r. CDI1~lJi9m ragin. U!'It C!ta ma~a 'am CjtJaf.a..\f.CMIl'~'l!ab~1J~' e~lmuras .8QClS pO'rreS[81 magii3 slIfOam flC aeDnWtle .l.onta Eshllar Ie Uii. If ana ~a i'I'llillu l~m]l'D :p:al~ aUngrr urn Fi1anma) l>adrll .sj.Jnliilaem a ~ 1 um ufl[eQ d Ispel(J.. dCllma~D. Sua FC1l3 de Ala~l!IE! B'DCHiBlllllerid.6 reeDFlSmllfr MY~05.f AS. ~mdllll. E~e.sail.S~l'lIrdlJ - eli J!!~de aWDafCIIlA1 lima C~B.qJBgara.~ urn c~~a B Sll~rnD'V11 !.&II.5) e 3 c-orria C6'T1 CIdt!.s.u:lDD LJlllWfsol ~tUUnlio Q Mm!fIIl~ttlh.o mag"Q." ~ por criarura DurnOla: SHSlert~1I1~Ilr 1 hora .il1trurom[!da au fl3Q exlsmrn tlpm1~nms l!lIm en1rentar. de._llr'9.Are9Id~<8tetoo. l1id.'1lhS. rJ5~U. QIt8!St 'li..B.rn nOll1'1U_b.f1es n3J ~I.a. N:a~A~QsaMa mM_~~ d(l1urn fFlLlroclD habltadc~ .m iIllgum IlJgar DC! lU'lI\lersCi ~ 9~ mo·~o que Qi ImI will.MBs~~ flBj1D]S da.COrttrflJ8l'1le 'S'l:Im '~f:emr '-~=. !~l4val!l1 S!!!)alert!] ~est3 may-Ia MLtil[fo 1:110& Slmtla.mf!l3 ..a~r.]~deoemord:ens: ms.t1 .!H'dfta oor1J'L«(!]fetts mag'liJ. chanr::ed'.es1Mlilm. t11!ilUdBtloo' e mag. H2. &lyiImW.S ~efe.~a.(wja a sagutr) AI can CIi:' pa~~~o Dhm: 6M3 m"lg.qu~~i ID·sol IrlSfo IlfV'Mumtasm ~mJ-ilertaf (] I:irv~iilmBnll".el'!t1 er a.1idernla Arc:31!1r1~~ Vallm~ai ~uttlda.lIrrHftlla: CUJALCU[I'I CIllSA allngldap!ilI ma~la 1 SIIl1aBSJru1da~ !S~aliflilB 'crrl:atuta.suajI"lVOG:a.p~n-aa.ge~I'lilVBfldDlJmili ll!Iulm ~!ld.la9 parece. 1'''' j ·iliB·lIl1n~.s (eu :e~m~". Tro'l~8~nVm.mBllW.mQ mqoTrQ8s~ (.I"" 1~dlirs "" mt1sUim na m. '~l.ruB do l3iin1:BhD Elfgtn~1DI:Aatm 3 1rwa5 4 1 Mundo daB Banha.aCl'~ndo . oe: IroJls d. ir. IfCiiltmSJ10 dEl. A 'urt1ceJ'mrma de ru~menti m:all·l'r. alnifMI'JElnle n f!11aillta m~'s.em aSH ~ ~M amerrted'OiiiIvLl.rm1ia ICu~lo~'S lPM5 p~u'troll IU'ump~: sustentav~~ C:UtlDt.lll.a ssJa.i1l2 giIjEl'i CUCJ lrSro atB.ea1pafitDtrI. 1~f1/.qrup[iS iilaawlltl!lrelros.QI~ iI!. (fMttO da.turo.te.!a:la.s.a ViB1~elcelD 0 :P~j:!Ji.sQtJlrqu~r~lto Hs co mB:!ml!l lumo.la I IpTISsiYit!lIf!'-'noer am q~:u_err lLraar.all~prl3 '~e D£tnIl :SiJQ Jjda! DelJl*Ii d~Ma.1oportto laD RainadD 10 um enmB -~s..refno eu um . !.l1ll.m ~2c. ~..fit ParsooaQ.-==~ __ ~ ~_.:~a\Y.ac~vl~f ~arlo~s lmatlSD6'i Ii1lll1tlr~! In~esoriffve:1B ou IJm:mre6 ID.mi.a reslstIr Bt~Se m_l~)Ja.i ~~ltI il.nil~B.lHirra a u~]rz. Q~ A Morita El!iI:Bla~ blg!nela:. n..msmnfijt~d0$·felWisdtm~~a 1utai.DlillsQS~Quan~ do nl vsl1llaCie.su.~'~lj1iiL' a~~n~rtr(fl m Etrt~TP~.lnit! tem .QIJ rtC0:' pal'Uao ESt8i . Nlanat.s.Ida emA'~'onl (I ~I\ral~m f'r.

mas nlngilidm 'Sera capez dl3lllmbr .umta dli aeu 'l5anrJu~ . iJJ"'[p~ ~1lU!m.d® Qasll 9:m~'!:iJa.. Cill[tlmonle.t1rao. a m8{j1i1J.bml!l_Scr:Ia'Illmsvaa~ ml1Bmpll1ms ~Sl Af~il.llu Irllj!(]cadl!!lr.-sro! t1 PM. Kha]iltIly~ I ~ Om~m dl' am ~UDMI.EI$a :m~ti1 pard.. !l.. iIIOgSontms. Oiloo~al tmS e m_~i d)l j~iJiu.I_5~~a..IjnaliB_S·1) ~~lms i1reasmanlBJlihQlS~liS 0 gnto s(Lrm~ em 1dlwmose SJog:ua: Ili O'mam 00 S.arne m~ria' dl! '~ faRas.sustsiltaval Alcunos: ~a.1)1 13"~bleD f. mombrla ~~ tlllla'm foi.l. Ei. IJfldel!l!!l~ s:arvl{ ccrrrtO !1I1C!ntarlapalC! tempO que ~ I A. ~ GrtfQs tim F2~5! H5~1Rg~4. ~uo rlDlltllli. AlcllOO: IJrcl~ f1I1 o G'I'~mda. Nullflcat.J.. ~ lI~ada ~ara tester ~mntu!llfts e sbS-fiNStSMJeompDrtlmllFll'O. Ca!l'O sBcja ord.'ra~:anarad2L COTlibatas i:iU8V>arrturns fJC1]rnM:s JII~ A !TI2gr:a. Trav:as S 6.6 LI:'lnlta· n~~ strAm des!e:llils .S9![H. moon ma{l~iJj6Sus!llllad.lra. 'ileitd~rsem~ ~oo~ms II' tenia' 1:1[.~tllltil ~11il1I:JrS. coma SI a v~tlmamm~a e)dsKissia.INlli!uuammalsfl~ 'mWJHfo ijal 'Iembrnr delB GlJ d'B S8~ CUl'IJl~2 'Ms' por grifrl de !$lm e~s:t9ilele S!8n\J} GS de U. ~am(l nos sCinhDs IJ I~mf!dl 5. r ~Ullim fal S'IU [utDr. partll m:aflZfIIJ l~1I0!3lmportllj'[~~S'·=-QlJ m :2aW'DUi ~Dmc. i .1lI0 PQrll!im~ ccm as (Jrur3m.DtlUa m'O:!13l em Alf'tol'l capOl 11~ Nob" M:ardarls' blgfmelas: A15 ~o 41 Mlmaf-s 1 de~~~u'sce .es que. tni imlmra assJm qu~ a l!.iia 'Toul da Taluda ElIg _fi~~l! I..no IlIlSUDD sttsarsf!~anHa:.t~me(lf>A L1eensffiDlL:: I:. bl"~iliJ. CrfalUras eu de:sp-Q_rta~rtQfI']: GirsttQ atrm 'tesl8 d'G FttSlstintla ~ 1 ~a:ra ilrn8.!fo . ii:u. [fa.ucl'e.3f1&!l_ Imm:tllat!ame:.rtale:rmll'!ar I ras 'Qu e.•• aa LUl. ssm noonl1rn dane.le 11 co"t!e. efie5 nis @diii IT! nn '!i abilJ. m~ \1818fiIQull~Ule~r..cClm ~Drpg M Ildo. Per lllJ1n"Q rlld~'1 e-~IsmIJIm~ W~nlllil Sa HaD IJ(I® SEfr-oo'Slnada e nam ilIllrs:ndlda POI lE!n~asnhrn urn ~ntl~JCSLlm:ago vmnl1~rll ~lJe' mafllim umea ~ujjlttue~ I:!IIIIfa ~n·atll. REt:sfSWnr.i la~iU1mm n !lla\liJs .IDS qu mOMlm dlllUte c' iiU!iI'l!10 f:lCIrmJl1(fo reml. ~ lan~aH~sta o[n~ lQa3 ~J~~'BSi03ImE!rrl~ pelij P~{Jllrlfi miiill. miJiS HlJ.enaw a IllItilJ'. 0 Wire Cltei!ltOO mas.PiIlrl.rlalu~O'bFIB A.j· FI +~ d~.s.1ibr~ ma ..:3 altlela Jfil8rra adormeci(jl 'hit MCIJ~DS..I~ --4 rt~(I \lal (fosapamC!F. (F~:::2 F+H'1·1'd_.e na:o liI~Bl'lilt ql.i3llB~ jJma trla'tu:ra (hu t1tJJ!J~~aU'mlr Ctlrrlplp.es @~t~s. exatamlrdJ r. DUI'I~D~I:~tlrmiillrtefltB Mum:tf1 d~s $umlfis ltaJiJ fml~~J1ii POlltils dB Bifiml~~tla CtilmftntaT'~G Que Mundo. ..S .i~mD~ u M~ pU!luar~~s miaIll .f qU!JIa Ri'aJlda~a.lnJH3~~a!G InCJ)Aooimnts!i. ~~~Jam :aJjE. ElaJ paige sar ~ustantad2ll OuililQLlE!rdarm sD'I~'dil!l'll1Brevllj!fli) nC'lrnl!ltfd" rsal c1!n~Bla comuns "as: McntanhelsSang. ~ 'ii1lIm'tms ilW¥l.·~ncrr:ma m~lh~f quam1n 1~1't~!!~a.e: 31UHlBiSl um SiJn!1ll!1. Mt.nta..Pelf&oMg.l!!~m.ym maljlG p{)(ltH~r:SU$ ~mm:as alJlre· fmil~m qtJa p~OOairam~s'8 rnfclttos.A"~2t PdFoI AcM~D .NUllfl~a~an liltai [t1fiS~JJa f.migli IrlJr\l!l~na a~~rm~er 8\1'l.~eJam l1~ttnS.'llndo sennos lel~esl Irrq!Jf!I]IIJ..1S'~lnm~rtllls aentro dtl s alttnce<..Ul T~na 6.&letS I () p~~~(J 1ral. rest(J dQ '[1lliin. A .la1u~e e D ~ni~o Bpali!8iS ICI '. ~~!lJ! ooMflla. C>S1Jnlc:os a siibe" lima yiUma ~s=rn"'slLQmdlJ1a em urn mste. ·81e:st mU:rr.:f!fel'l) taml.!\l ~ de fDrma d~r~rentB.ai ProreWmflo do R®lflo e n1JjJ('i!.s. delspertam IlJlfj· dUm1te ipenlS1LfmB I'tDrI ~ mil!.hldo.

[" 1!5A1:IJ!I1II'-nC_IU. :ruslentav.l"atto.SDU tonlm nlnguel'rl! (Por "-'. e Garnls II para' itllan~elml maflo. Per.s I'IUI'IC8J pode:~arnll~ ube r.vm.i}p~nr1iigin$ S_ll~eteito ~~ FOrl-a~nUnri)B .te DUl1q.Iloaerrm nuitnoor. ExtrMlanUtllW S'BrIilBQffflS . rert.·]a(sJ ClZIl1slQ-D1 Manas f1{1~ms.Jjta!l:~ 'tlB $a mOYl3r fell" -ell ~Sc3i" ~ ua~u ~f mag]. i!r.fumrJo r.ei(:cS'tD~B.ces~UNas)j Ac~'!}. 1 PM ~iiJr~fEl.ES.J Il:.!L'lurar-at6 ~U:!3'a: ~gla I.l~ aMn. f .~.3atrasia. um a\fat£lrd~PmrlMili (31iIIQUftS. J . d ~@ss~~ell aflfllblf ~!Ufil 110m~bi Iflal.ta ~ m~.earl alrtS[~s ~nr gs1a Imagl. S~ fathl_r val.) parsil~ul~~.'I_.! Ta1~pae~ C-~IUI'.. m asmD n~l:a BII_da.VlilIi_ .sidEil'la'tfo ~n~rrBSrt j ICedll vJUma aish"t magla ~eVi! tar i1Jtess~ em um l!'q.asp:('f~ertQ~ 3S d'rngaDlci.Effi~ ~ c:am.~la &trn.~~ita..llni IntI!. AI~~nQe:~e:L1It@ C pan1~ova. EllI:fr:erce:lro ~n1JlllfD'1 ~. AniJi'~. sobm g IOla[mlIIIiB' apagadQ). fiHiDha 'fOrlrnElllls f91Jii1lj..llnEl C~~ras !lU~. fUrltl'Orm ~o lQqlJe Tallllcfe .. crer~Ca10 tlJstG~ 1 FM lIJ:Qrcrl<dDre lDurqil.PQ"~t. d E"~mas lt~ag1a'5. e Em ~ ume liI'lB~ia ~clrrcjtfklra.al18~Ds ~D mago Sa n~_o Ilmu~afQLiJm. eu mOODDra QW _13 8 ~M~. P. rtlQ_ i).5& 110 o U~eS89 faUClI nti. a vil1Q. 'lafl'1~~IiiI'n'O:ll Gll~deCBm OrtiBlnl3 ~ maciul1l quals~uer crlswras ~ 1IISIRl!! irtQlulndiil. ~BPatiSIB eJl'~a: T!lID 1 .g[jJ OOnmrfUQlr. R21 AiJ.•.QUelas:qY!HljgdM1 em S.a v[~rna ~mesm-o sam CIlIJ!JSar ~arIll) pfDlJC&a e Imedia:tll a'~c~lfime-ntil rut rna Cia. a magJa .p oaooz ~9 lemb:m:r !ladEl. Y.~. nJO~m. EslaJm a m:. 1lri_ 1 ' cerf(lS mm1.IJ. urn .~JS'L!113.m-Elnsncla b]gOI'!'Clli: l'8mB 'Crla-tums q!J8 t~J!lhanrI T!Eil_o~ !HndtllllDl1[1!J] utr~la ~~ .all.s Qi~~tura5 ~CI'I' ~~rtG.~rJas~Ci1~adliras. iT!U[h~Fi!S Cflfl'iEl GS b:BnmN fllooltiS 1»ra 8Ii!Qlrmr~utl. De~d:1:I aut} rmootl DU ~stB ~liim de Wyr1n'a~ T'aJudt lamafs rl iJ.£i1a1J1o.:I. fI(]f ~m m®'tN:fJ i'$m \m~m.gua i1t~]I'~!O: su s1..af. Tlea~ ap!J~~oRi.}..t!8--vIV{Jsi ~~tr'a£ ~rlattlros 11m 85La ni!"1l..a OUi miill5.fl t"\~rrnmp~lnUl r.9alQ ~tlmtfJl~ cCIlfO urns ha~IIN:r~iilaalur. Vanligem ou magla: Que tensuma PMs m . 113. e~m{!. IiDIfEIJ ~iB s~ . I=IlIC. T~llipl1r1!. 5U'8 de-usa cat)~~111srrwga:iu psia ml~.. _rev-as 'COtID. q-uS IlKllia ser CIlficlt ~e d~ rlTiil& a.rrlacad~H~~ ~(jn.CilporC~rlOOS 11mlgos 1fanr'lltRI:fO!:h ai C89aeJrDfaB VaAl lava.ltlU~i!)j ~ re:diJjr"ll!m.eI Atc~'flg-i 1>atir~Jl ~~rtoma~o fOlla. ISSI~ e aM falHf um M!Jte . i Ctm. U~~BI par clerld~'S l=ian£G EIl~:man_cl..sert. 1t:~gUBm.!'.Um O~~n8f1t_e p3l11fI~8dll 6 ron.de're:s~ il1ll!!il·l1e Ifr a C'afftQ Or8'ml~ a t [11111'1111 S"erpen~le.falt1[fo t {'idS lll~af!n (qlll9' hv.H-do."s. ape-IIIlS d1yimbdes menor.f.Q batal.~.j~ v:aga Icomg um mendtgo biteQ !3B[iS fUltS dm Valkane.Ij:IJrr~iI ~pruruv~ d91J\S). 1 ~M~Dr crtiIbJrar (f~ R~S'JS'I4n-eIa. 1. -0"" .d[aat&{a telitW' ' lIijI p SkJa a&~9f!cla~PI Elm~fl'a !S:Elus SI1C8i1!:!IlS m dm' LarI~ad~ C@lllTIJ. OU IObjlHfJ ..rmlfle otJ a~ QUe..i""14~el QiJ3fql.- - cenOP[a 3:eU [t..1fa :N1ll~OilB9~1}~ aiD ' p slmplBs'fHln da ~tlA nl6! Jla~e~lll1imotl~ Il.staurlOO.Q mal~ cla:IQlJBfqu. . sa C'Gmunlccaf.. :Ora~oas·0a~_dQrns f~m F..aglmJ ~~a ~i!lfiPiintU(\ pan ~~f'ltr O! ~eu'S.ma cam a ~entB !. G~f.Jr.1~t8s~ifiCl qU8lDtllsta:rn liia mgl'ill.Sa '~IW' fi~ ~~a!lsada.I~s nfi0 aelllem m~do i Itmtm n~ i mQ11eRillS. rdFO.I.I"..yla .VeJ AJnQGu: IlsdraiJ QLJ_8j'uJae:ilta ma9!~ '~'I~'il~ad81orrtrm umm arla-wm.S sElm rnamr.Bm3 ..al)~ SIlS'Ie:llta. sala do alc-mn:ee g'il m9.aiI~TrElvas 2.ar a ~llm8J .a.!tellS..sern..!je ReslSlt~m:ta. NjO a.Wdtl" at. rf1BgtcafltBnle. D mars ~ r~rAft) ~U~ ~i1U U:ma WlIma iBm pan[c{lJ nin patl'a u:sar r.. etas e!t9gam a ~ta'Cir il.~. lrBl'Isp'EJrtE..a.Brmmm:lllra.1lIa MJ'iI. EfiassOOigern f1~ meSrTllJ' lili'n~.11Lim Ilaquan~ gru~o rl-EI Ef. ~IIJj~~~ I~ Ens. mrlro tadfl" .~PQal e sm B~atafml~ afetam seu ~S[)(. (i:I~ 3.J'Br aflnb ra.l.ft:a termlnl. ~i1'1i~~~1l di cf1~" d'a e'k~ Ell !..al n D m~~~ ~QmEi~ar !!I!'f!. srm.QmaJU mail~'B.!'!. lfJ'ara ifJeb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful