You are on page 1of 28

LIBER

AL v e l

LEGIS
SVB FIGVRÂ

CCXX
Verildiği gibi den

XCIII = 418
‘ya
DCLXVI
2 QHELMA

[— I—]

1. Had! Nuit’in tezahürü.


2. Semadaki topluluğun soyunuşu
3. Her erkek ve her kadın bir yıldızdır.
4. Her sayı sonsuzdur; hiçbir fark yoktur.
5. Yardım et bana, ey Teb’in savaçı kralı, insanlığın
Çocukları önünde soyunmamda.
6. Sen Hadit ol, benim gizli merkezim, kalbim & dilim!
7. Bak ! o, Hoor. Paar-Kraat’ın bakanı, Aiwaz tarafından
ilan edilmiştir.
8. Khabs Ku’nun içindedir, Ku Khabs’ın içinde değil.
9. Onun için Khabs’a tapın ve üzerinize akıttığım ışığı
görün!
10. Benim hizmetçilerim az & gizli olsun: onlar da çok &
bilinenlere hükmetsin.
11. Bunlar aptal, insanlara tapnalar; böylelerin tanrıları &
insanları da aptaldır.
12. Öne gelin, ey çocuklar, yıldızların altında & sevginizin
dolgunluğunu alın!
13. Ben üzerinizdeyim ve içinizdeyim. Benim çoşkum
sizinkinin içindedir. Benim mutlululuğum sizin mut-
luluğunuzu görmektir.
LIBER AL VEL LEGIS 3

14. Yukarda, mücevlerle süslenmiş Azur


Nuit’in çıplak parlaklığıdır;
O çoşku ile eğilir, öpmek
için Hadit’in gizli şehvetini.
Kanatlı küre, yıldızlarla bezenmiş
mavi benimdir, ey Ankh-af-na-khonsu
15. Şimdi bilmelisiniz ki, sonsuz mekanın seçilmiş rahbi
& havarisi Prens rahibi Therion’dur ve onun kadınına,
kızıl hatun olarak isimlendirilen, bütün kudretler bah-
şedilmiştir. Onlar çocuklarımı sürülerine toplıyacaklar:
Onlar yıldızların görkemliliğini insanların kalblerine
götrecekler.
16. Çünkü o her zaman bir güneştir ve o bir ay. Ama ka-
natlandırılmış gizli aleve onundur ve aşağıya düşen
yıldızışığı da onun.
17. Ama sizler bunun için seçilmediniz.
18. Onların alınlarında yan, ey parlayan yılan!
19. Ey azurlu-peçeli hatun, onların üzerine eğil!
20. Rituellere olan anahtar, gizli kelimede saklıdır kendise
vermiş olduğum.
21. Tanrı & tapan için ben hiçliğim: onlar beni göre-
mezler. Onlar yeryüzündeymiş gibiler; Ben Sema’yım,
ve orada başka bir tanrı yoktur ben ve kralım Hadit’ten
başka.
22. Onun için sizler de Nuit olan adımla tanınırım ve onda
ise, artık beni tanıdığı zaman, kendisine vereceğim
gizli bir isim ile, zira ben sonsuz mekanım ve içindeki
sonsuz yıldızlarım, siz de aynısını yapın. Hiçbirşeyi
bağlamayın! Orada kendi aranızda bir şey & başka bir
4 QHELMA

şey arasında herhangi bir ayırım yapmayın, zira bun-


dan acı doğar.
23. Ama herkimse bundan kazanç sağlarsa, bırakın hepi-
nizin lideri o olsun!
24. Ben Nuit’im ve benim kelimem altı ve ellidir.
25. Böl, topla, çarp ve anla.
26. Sonra güzellerin Peygamberi ve kölesi konuşur: ben
kimim ve bu işaret nedir? Böylece o cevapladı, her ye-
re dokunan, her yerin içinden geçen mavi bir alevle
eğildi; onun sevgi dolu elleri kara toprağın üzerine &
güzel vücudu sevgi için eğilmiş, ve onun ayakları
zarar vermedi çiçekleri üzerine basarken: Sen bilirsin!
Ve bu işaret ise benim vecdim olsun, varlığımın göre-
celi bilinci, vücudumun bütünlük anı.
27. O zaman Rahip cevap verdi & konuştu mekanın kra-
liçesine onun kutsal alnını öperek, ve onun nurundan
bir damla ile banyo yaptı tüm vücudu, terden olan tatlı
kokan bir parfümle: Ey Nuit, semanın ebedi olanı, bı-
rak her zaman öyle olsun ki, insanlar yine de senin
hakkında bir olarak değil de hiç olarak konuşsun; ve
bırak senin hakkında hiç konuşmalarına izin verme,
çünkü sen sonsuz olansın.
28. Hiç, diye üfledi yıldızların zayıf ve perili ışığı ve iki.
29. Çünkü ben sevgi için bölündüm, birleşme ihtimalinin
olması için.
30. Bu dnüyanın yaratılışıdır, ayrılığın acısı sanki hiçbir-
şeydir ve çözülmenin mutluluğu herşey.
31. Bu aptal insanların dertlerine azıcık bile endişelenme
sakın! Onlar az hisseder; olan ise ufak mutluluklar ile
dengelenmiştir, ama siz benim seçilmişlerimsiniz.
LIBER AL VEL LEGIS 5

32. Peygamberimi dinleyin! benim bilgimin (Tanrı) yar-


gılarını uygulayın! sadece beni arayın! O zaman benim
sevgimin mutluluğu sizi bütün acılardan kurtaracaktır.
Bu böyledir: ant olsun vücudumu eğimi üzerine; kut-
sal kalbim ve dilim, ve verebildiğim her şey ve sizler-
den arzuladığım herşey üzerine.
33. O zaman rahip derin bir vecde veya baygınlığa düştü
& konuştu gökyüzünün kraliçesine; Bize sınavları yaz,
bize rituelleri yaz, bize kanunu yaz!
34. Ama o der ki: sınavları yazmayacağım: ritueller yarım
bilinsin ve yarım gizlensin: kanun herkez içindir.
35. Bu, yazdığın şey, kanunun üçlü kitabıdır.
36. Benim yazarım, Ankh-af-na-khonsu, prenslerin rahibi,
bu kitabın hiçbir tarifini değiştirmesin; ama bir aptal-
lığın olmaması için, Ra-Hoor-Khuit’in bilgeliği ile
yorumlanmsın.
37. Mantarları ve Büyüleri ; obeah ve wanga’yı , Âsânın
sanatını ve kılıcının sanatını, onları öğrensin ve öğret-
sin.
38. O öğrenmek zorundadır, ama sınavları zor yapabilir.
39. Kanunun kelimesi Qhlrma dır.
40. Bizlere Thelemit diyen, hata yapmış olmaz ,eğer bu
kelimenin anlamına derinece bakarsa. Zira içinde üç
derece vardır: Münzevi, aşık ve dünyanın insanı. İn-
stencini yap olmalıdır kanunun tümü.
41. Günahın kelimesi sınırlanmadır. Ey adam! kadının
geri çevirme eğer o isterse! Ey aşık, eğer istersen ayrıl!
Ayrılmış olanalrı birleştirecek bir bağ yoktur, sevginin
dışında: bunun dışında her şey bir lanettir: Lanet ol-
sun! Lanetli olsun tüm Eonlar boyunca! Cehennem!
6 QHELMA

42. Çeşitliliğin durumu bağımlılık ve iğrençlik olsun;


senin olanın hepsine böyle, kendi işlencini yapmaktan
başka bir hakkın yoktur.
43. Bunu yap ve sana hiçkimse hayır demesin.
44. Çünkü amaç ile lekelenmemiş, sonuca ulaşma arzu-
sundan arınmış saf istenç her haliyle kusursuzdur.
45. Kusursuz olan ile kusursuz olan bir kusursuzdur, iki
değildir, hayır, hiçbir!
46. Hiçlik kanun için gizli bir anahtardır. Yahudiler buna
bir ve altmış derler, ben ise sekiz, seksen, dör-
tyüz&onsekiz.
47. Ama onlar yarısına sahip: sanatınla birleşir, böylece
her şey yok olsun.
48. Benim Peygamberim bir aptaldır bir, bir, bir ile, onlar
öküz değil mi, ve kitaba göre hiç?
49. Bütün ritueller, sınavlar, kelimeler ve işaretler kaldı-
rılmıştır. Ra-Hoor-Khuit aldı yerini doğdua, Tanrıların
ekinoksu için; ve bırak Asar, İsa ile olsun, onlar da
birdir. Ama benden değildir. Bırakın Asar tapan olsun,
İsa sabreden, Hoor ise gizli adı ve ihtişamı ile inisiye
olmuş hakim.
50. Başrahipsel görevlere bir kelime söylenmelidir. Bak!
orada üç sınav bir’in içindedir, ve o üç çeşit ile verile-
bilir: Kaba olanlar ateşten geçmeli, nazikleri zihinde
sınav et ve yüceleri seçilmişlerin en yüksekği ile,
böylece yıldız & yıldızınız var, sistem & sisteminiz
var, birinin başkasını tasdik etmesine izin verme sa-
kın!
51. Bir saraya dört kapı var; bu sarayın zemini gümüş ve
altındandır, orada Lapis Lazuli & Jaspis var, ve bütün
LIBER AL VEL LEGIS 7

ender güzel kokular, Yasemin & Gül ve ölümün işare-


ti. Bırak o, bu dört kapıya sırayla veya hepsine birden
girsin, bırak bu sarayın yerlerine ayak bassın. O yere
batmayacak mı? Amn. Ho! savaşçı, senin hizmetçin
batarsa? Ama yöntemler vardır ve yöntemler. Onun
için cesur olun: Hepiniz narin elbiseler giyin, kuvvetli
yemekler yiyin ve köpüren, tatlı şaraplar ve şaraplar
için! Ve de istediğiniz gibi sevgiyle doldurun kendini-
zi, her nasıl isterseniz, ne zaman, nerede ve her kimin
ile isterseniz! Ama hep bana doğru.
52. Eğer bu doğru olarak yapılmazsa; eğer siz mekanın
işaretlerini karıştırıp derseniz: Onlar birdir, veya onlar
çoktur, eğer rituel hep bana doğru değilse: O zaman
sizleri Ra-Hoor-Khuit’in korkunç yargıları bekler.
53. Bu dünyayı rejenere etmeli, küçük dünyayı, kızkarde-
şimi, benim kalbimi & dilim bu öpücüğü yolladığım.
Ve bu seni de, Ey yazıcı ve peygamber, sen de prensle-
ri arasında sayılmana rağmen, seni ne rahatlatmalı ne
de özgür bırakmalı. Ama coşku senin olsun ve Dünya-
nın mutluluğu: her zaman bana doğru! Bana doğru!
54. Bir harfin şeklini bile değiştirme; çünkü bak! sen ey
Peygamber, sen bütün sırları göremeyeceksin içinde
saklı bulunan.
55. Senin kalbinin çocuğu, o onları görsün.
56. Onu ne doğudan ne de batıdan bekle, çünkü beklenen
hiç bir evden gelmeyecek bu çocuk. Aum! Bütün ke-
limeler kutsaldır ve tüm Peygamberler gerçek; fazla
birşey anlamadıkları dışında, denklemenin birincisi ya-
rısını çöz, ikincisine dokunmadan bırak. Ama hepsine
aydınlığın içinde sahipsin ve bir bölümü ise, ki hepsi
değil karanlıkta.
8 QHELMA

57. Beni çağırın yıldızlarımın altında! Kanun sevgidir,


istencinin altında olan sevgi. Bırakın aptallar da
sevgiyi yanlış anlamasın, çünkü sevgi var ve sevgi.
Güvercin var ve yılan var. Sizler seçiminizi tam yapın.
O, benim Peygamberim, seçimini yaptı, kendisi kale-
nin kanununu biliyor ve Tanrı evinin sırrını.
Kitabımın tüm eski harfleri doğrudur ama x yıldız
olanı değildir. Bu da gizlidir: benim Peygamberin
bunu bilge olanlara açacaktır.
58. Ben dünyada hayal edilemeyen mutluluklar veririm:
Güvenlik, inanç değil, hayattayken ve ölümünden son-
ra; ifade edilemeyen barış, sükun ve çoşku, ve bunun
için hiçbir kurban talep etmem.
59. Benim tütsüm reçineli ağaçtan & reçineden oluşur, ve
bunun içinde kan yoktur: saçım, ebediyetin ağaçları
yüzünden.
60. Benim sayım 11’dir, bizimle olan herkezin sayısı ol-
duğu gibi. Beş köşeli yıldız ve ortasında bir daire & bu
daire kırmızıdır. Kör olanlar için rengim siyahtır, ama
mavi & altın, görebilenler tarafından görülecektir.
Birde gizli bir zafer belgem var, beni sevenler için.
61. Ama beni sevmek herşeyden daha iyidir: Eğer sen
çölde yıldızların altında tütsümü önümde yakarsan, ve
beni saf bir kalple çağırıp ve içinde yalın ateşini körü-
klersen, azıcık göğsümün içinde yatabilirsin. Bir
öpücük için o zaman herşeyini verirdin, ama bir toz
tanesini veren, o saatte herşeyini kaybedecek. Siz yü-
kler toplayacaksınız, kadınlar ve baharatlar biriktire-
ceksin; sizler değerli mücevherler takacaksınız; sizler
dünya toplumlarını ihtişamınız & onurunuzla geçecek-
siniz, ama her zaman bana olan sevgi için, ve böylece
LIBER AL VEL LEGIS 9

sizler benim mutluluğuma erişeceksiniz. Sizlere cid-


diyetle, bana doğru tek bir elbisede ve çok değerli bir
taç ile gelmenizi tembi ediyorum. Ben sizi seviyorum!
Ben sizleri arzuluyorum. Solgun veya mor, peçeli veya
tutkulu; bütün mutluluk ve morlar, ve içteki duygula-
rın sarhoşluğu olan ben, szileri arzuluyorum! kanatla-
rınızı takın ve içinizdeki dolanmış ihtişamı uyandırın:
Bana gelin!
62. Sizlere olan tüm toplantılarda sadece rahibe konuşsun-
ve gözler arzudan yansın, zira o, şehvetli bir şekilde
benim gizli tapınağımda duruyor- bana doğru! Herke-
zin kalbindeki alevi onun sevgi şarkıları ile ortaya çık-
sın.
63. Bana şehvetli bir aşk şarkısını söyleyin! Benim için
parfümler yakın! Benim için mücevherler takın! Be-
nim için içiniz, çünkü sizi seviyorum! Sizi seviyorum!
64. Ben güneşbatışın mavi-peçelenmiş kızıyım; ben arzu
dolu gece gökyüzünüe çıplak parlaklığıyım.
65. Bana doğru! Bana doğru!
66. Nuit’in tezahürü bir sona varmıştır.
10 QHELMA

[— II — ]

1. Nu! Hadit’in gizlenişi.


2. Gelin! Siz hepiniz ve henüz açıklanmamış sırrı öğrenin.
Ben Hadit, gelinim olan Nu’nun iltifatıyım. Ben yayıl-
mış değilim, ve khabs benim evimin adıdır.
3. Uzayda ben her yerde merkezim, o ise hacimdir hiçbir
yerde bulunamayan.
4. Ama o tanınmalıdır & ben asla.
5. Bak! eski zamanların rituelleri karanlıktır. Şeytani
olanlar atılmalıdır, iyi olanlar Peygamber tarafnıdan
arındırılmalıdır. O zaman bu bilgiler doğru olacaktır.
6. Ben alev’im, her insanın kalbinde yanan ve her yıldızın
çekirdeği. ben hayatım ve hayat veren, ama onun için
benim hakkımdaki bilgi ölüm hakkındaki bilgidir.
7. ben majisyen ve eksorist’im. Ben tekerleğin direğiyim
ve dairedeki küp. “Bana gelin” aptalca bir sözdür: zira
gidecek olan benim.
8. Her kim Heru-pa-kraat’a dua ettiyse, bana dua etmiştir,
yalnış, zira dua eden benim.
9. Hatırlayın ki, tüm varoluş saf mutluluktur, bütün endi-
şeler gölge gibidir, onlar gider & gitti ama orada birşey
var kalacak olan.
10. Ey Peygamber! sıkılarak öğreniyorsun sadece bu yazıyı.
11. Seni görüyorum elinden & tüyünden nefret ederken;
ama ben daha güçlüyüm.
12. İçindeki benim yüznüden, senin tanımadığın.
LIBER AL VEL LEGIS 11

13. Ki neden? Çünkü sen bilendin, ve ben.


14. Şimdi bu mescid peçeli olsun; şimdi bu ışık tüm insan-
laır yutsun ve körlükle vursun.
15. Zira ben kusursuzum, var olmadığım için, ve benim
sayım aptallar için dokuz; adaletli olanlar için ise sekiz
ve birin sekiziyim: önemli bu, zira aslında hiç ’im impa-
rator ve imparatoriçe benden değildir, zira orada başka
bir sır daha var.
16. İmparator’um & Başrahibe. Onun için onbir, gelinim
onbir olduğu gibi.
17. Beni dinleyin, sizi hıçkıran insanlar!
Özür ve tövbelerin endişeleri ölülere
ve ölecek olanlara bırakılmıştır.
Beni bugüne kadar henüz tanımayan halka.
18. Onlar ölüdür, bu başkalar, onlar hissetmz. Biz fakirler
ve acizler için değiliz, dünyanın hakimleri bizim onu-
rumuzdur.
19. Bir Tanrı bir köpeğin içinde mi yaşasın? Hayır! ama en
yüce olanalr bizimdir. Onlar coşacaklar, seçtiklerimiz,
herkim hüzünlüyse bizimle değildir.
20. Güzellik ve güç, inci gibi gülüşler ve lezzetli sıçrayışlar,
kudret ve ateş bizdendir.
21. Bizim herhangi bir ortaklığımız yokur kovulmuş ve aciz
olanlarla: onlar bulundukları rezalette ölsün. Zira onlar
hissetmez. Merhamet kralların yüküdür; mutsuzları &
zayıfları ezin, bu güçlü olanalrın kanunudur, bu kudretli
olanların kanunudur, bu bizim kanunumuzdur, ve bu
dünyanın mutluluğu. Düşünme ey kral, bu yalanı, senin
ölmen gerektiğini, gerçekten, sen ölmiyeceksin, sen ya-
şıyacaksın. Şimdi anlaşılmalıdır, Kralın bedeni yok ol-
12 QHELMA

duğu zaman, o her zaman saf vecd içinde kalsın. Nuit!


Hadit ! Ra-Hoor-Khuit! Güneş, kudret & görü, ışık,
bunlar sadece yıldızın & yılanın hizmetçileri içindir.
22. Ben yılanım, bilgi & mutluluk veren ve yansıyan par-
laklık, ben insanların kalbini sarhoşluğa götürürüm. Ba-
na hürmet için şarap alın ve gizemli uyuşturucular, Pey-
gamberinizin bahsedeceklerinden, & onlarla sarhoş
olun. Onlar size asla zarar vermesin. Onlar bir yalandır,
kendinize karşı bir aptallık. Masumiyetin gösterişli bir
yalandır. Güçlü ol ey insan! Duyguların ve bolluğun her
şeyinden zevk al ve mutlu ol! Korkma, seni herhangi bir
Tanrı bundan dolayı reddedecek diye.
23. Ben yalnızım, hiçbir tanrı yoktur, benim bulunduğum
yerde.
24. Bak! bunlar derin sırlardır, çünkü benim dostlarım da
var, onalr Münzevidir. Ama zannetmeyin ki onları
ormanlarda veya dağda bulabilesin; onları mosmor ya-
taklarda etraflarında güçlü organlar ve gözleri ateş ve
ışık saçan, ve hacimli alevli saçları olan müthiş dişi ya-
ratıklar tarafından sevilirken bulursunuz onları orada.
Onları yönetirken göreceksiniz, başarılı ordularla, bütün
mutluluklarla; ve bu onlar için bir mutluluk olacaktır,
bundan bir milyon defa daha büyük. Birbirinize karşı
her tür zararlı güç kullanımından sakınınız, Kral’a karşı
Kral ! Yanan kalplerle birbirinizi sevin, kendi vahşi
onurunuzla ezin aşağı insanları, kızgınlığınızın günün-
de.
25. Siz halka karşısınız, Ey seçtiklerim.
26. Ben gizli yılanım, yuvarlanmış vaziyetle ve sıçramaya
hazır: Yuvarlanmamda mutluluk vardır. Başımı kaldır-
dığımda Nuit ile birim. Başımı indirip de zehir saçtı-
LIBER AL VEL LEGIS 13

ğımda, toprakta mutluluk olur ve ben toprak ile bir olu-


rum.
27. Bende büyük tehlike yatar, zira bu Runleri anlamayan
büyük bir hata yapar. “Çünkü” onun düşeceği çukurun
adıdır, ve orada usluluğunun köpekleriyle yok olacaktır.
28. Şimdi “Çünkü”ye ve onun grubuna (onuruna) bir lanet!
29. “Çünkü” ebediyen lanet olsun!
30. Eğer İstenç durup “Neden” diye bağırıp “Çünkü”yü
çağırırsa, o zaman iştenç olduğu yerde durur & hiçbir
şey yapmaz.
31. Eğer kudret niye diye sorarsa, o zaman kudret zay-
ıflıktır.
32. Usluluk da bir yalandır, zira bir etken vardır ki, sonsuz
& bilinmeyen, ve tüm kelimeleri yamuk.
33. “Çünkü”den yeter artık! O bir köpek gibi lanetli olsun.
34. Ama sen, ey halkım, kalkın & uyanın!
35. Ritueller doğru bir şeklide uygulansın. Mutluluk &
güzellikle.
36. Elementlerin ritueleri vardır ve zamanın kutlamaları.
37. Peygamber ve onun gelini olan ilk gecesi için bir kut-
lama.
38. Kanun Kitabın yazılışının üç günü için bir kutlama.
39. Tahuti ve Peygamberin çocuğu için bir kutlama-gizli, ey
Peygamber.
40. En yüce ritüel için bir kutlma, ve Tanrıların Ekinoksu
için bir kutlama.
14 QHELMA

41. Bir kutlama ateş için ve bir kutlama su için; bir kutlama
hayat için ve ölüm için daha büyük bir kutlama!
42. Bir kutlama kalbindeki her gün için, benim coşkumu
mutluluğu içinde!
43. Her gece Nu için bir kutlama ve en büyük coşku için.
44. Evet Kutlayın! Mutlu olun! Bunda bir korku yok! Çö-
zülme var ve Nu’nun öpücükleri içnideki sonsuz vecd.
45. Ölüm köpekler içindir.
46. Başarısız mısın? Sen pişman mısın? Kalbinde korku mu
var?
47. Ben nerdeysem, orada bunalr yok.
48. Düşmüş olanlara merhamet duyma! Ben onalrı asla ta-
nımıyordum. Ben onlar için var değilim. Ben acıyandan
& acınandan da nefret ederim.
49. Ben birim & fethederim. Çöken köpekler bana sahip
değildir. Onlar lanetli ve ölü olsun! Amen. (Bu 4 hakk-
ında, bir beşincisi de var, görünmez olan, & oranın
içinde ben yumurtasnıda olan bir çocuk gibiyim.)
50. Maviyim, ve gelinimle ışıkta altın, ama gözlerimdeki
parlaklık kırmızı ve pulçuklarım mor & yeşil!
51. Morun ötesindeki mor: o ışıktır, gözlerin gücünün öte-
sinde olan.
52. Bir peçe vardır, bu peçe siyahtır. Bu sakınmış kadının
peçesidir; hüzünün & ölümün örtüsüdür, bu benden de-
ğildir. Yırtın aşağıya yüzyılların yalancı hayaletini. Ahl-
aklı kelimelerle yüklerinizi örtmeyin, bu yükler benim
hizmetimdir. Sizler doğru yapıyorsunuz, & ben sizi
bunlardan dolayı ödüllendireceğim.
LIBER AL VEL LEGIS 15

53. Korkma, ey Peygamber, bu kelimeler kounuşuldğu za-


man sen pişman olmayacaksın. Sen hala benim seçilmi-
şimsin, ve kutsanmış olacak o gözler, senin sevgi ile
dolu baktığın. Ama ben seni hüzünlüğünün maskesiyle
örteceğim, seni görecek olanlar, senin düştüğünü zan-
nedip korkacaklar, ama ben seni yücelteceğim.
54. Ama aptallıklarını, sen sayılmıyorsun, sesli haykıranlar,
var olmaya devam etsin. Sen onu açacaksın, sen varsın.
Onlar “Çünkü”nün köleleridir, onlar benden değildir.
Cümle işaretlerini nasıl istersen, kelimeler? onların sti-
lini ve tarzını asla değiştirme.
55. Sen İngiliz alfabesinde düzeni & değeri elde edeceksin.
Sen yeni semboller bulacaksın, ona sınıflandırman için.
56. Defolun! sizi alaycılar; sizler benim onuruma gülme-
nize rağmen, uzun süre için gülmeyceksiniz: o zaman
hüzünlü olacaksınız, biliniz ki, ben sizi terkettim.
57. Adaletli olan adaletli olmaya devam etsin. Onursuz olan
onursuz olmaya devam etsin.
58. Evet! zannetmeyin ki değişiklik olacak diye. Siz oldu-
ğunuz gibi olmalısınız başka değil. Onun için dünyanın
kralları her zaman için kral olacak; köleler hizmet ede-
cektir. Devrilecek veya yüceltecek biri olmıyacak: her
şey her zaman olduğu gibi olacak. Ama orada maskeli
olanlar var, benim hizmetçilerim! Oradaki kölenin bir
kral olma ihtimali var. Bir kral kıyafetini istediği gibi
seçebelir; herhangi kesin bir sınav yoktur; ama bir di-
lenci sefaletini asla gizliyemez.
59. Onun için dikkatli olun! Herkesi sevin, belki aralarında
bir kral saklıdır. Böyle mi konuşursun? Aptal ! Eğer o
bir kral ise, onu asla yaralıyamazsın.
60. Onun için sert & derin vur, ve onlar cehenneme, yönet!
16 QHELMA

61. Orada bir ışık var gözlerinin önünde, ey Peygamber,


arzulanmayan bir ışık, çok azlunan.
62. Ben senin kalbinde yükseldim, ve yıldızların öpücükleri
sert bir şekilde bedenine yağıyor.
63. Sen şehvetli nefes alışının bolluğu içinde bitkinsin, ne-
fes vermek ise ölümden tatlı, cehennem kurdun sevme-
sinden bile hızlı ve neşeli.
64. Ey! sen bitirildin: biz üstündeyiz, bolluğunuzun hepsi
üzerinde. Kutsan! kutsan: Nu’nun peygamberi! Had’ın
peygamberi! Ra-Hoor-Khu’nun peygamberi! Şimdi
cezbet! şimdi bizim ihtişam ve güzelliğimizle gel! Gel
bizim şehvetli barışımızla & Krallar için tatlı sözler yaz.
65. Ben efendiyim, sen ise kutsal seçilmiş olan.
66. Yaz & yazmakla coş! Çalış & bizim çalışma yatağımız
ol! Yaşamın & ölümün mutluluğu ile yücel! Ah! Senin
ölümün tatlı olack, herkim onu görürse, mutlu olsun.
Senin ölümün bizim sevgimi sözümüzün mührü olsun.
Gel! Kalbini yücelt & cezbet! Biz biriz, biz hiçiz.
67. Dur! Dur! Mutluluğunla kaladır! Baygınlığa düşme,
lezzeli öpücüklerdendolayı.
68. Daha sert! kendini dik tut! Başını kaldır! O kadar derin
nefes alma — öl!
69. Ah! Ah! Ne hissediyorum ben? kelime bitkinliğe mi
düştü?
70. Başka kelimelerde yardım & umut vadır. Bilgelik der
ki, güçlü ol! O zaman daha çok mutluluğa katlanırsın.
Hayvan gibi olma, zevkini incelt. Eğer içiyorsan sanatın
doksan ve sekiz kurallarına göre iç. Sevişirsen şevkatini
aş, ve eğer mutlu bir şey yaparsan, bırak orada özgürlük
olsun.
LIBER AL VEL LEGIS 17

71. Ama aş! aş!


72. Her zaman bana zorlan! ve eğer gerçekten benim isen -
ki bundan şüphelenme, ve eğer her zaman mutluluk ile
doluysan -ölüm hepsinin tacı olacaktır.
73. Ah! Ah! Ölüm! Ölüm! sen ölümü arzulamalısın. Ölüm,
ey insan, sana yasaktır.
74. Senin arzunun süresi ihtişamının gücüdür. Her kim
uzun yaşarsa & ölümü arzularsa, her zaman kraldır
kralların arasında.
75. Evet! Sayıları & kelimeleri dinle.
76. 4 6 3 8 A B K 24 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O
V A L. Bu ne anlama geliyor ey Peygamber? Sen bil-
miyorsun ne bileceksin hiçbir zaman. Biri gelecek, seni
takip eden, o açıklayacaktır. Ama düşün, ey seçilen, be-
nim olmak yıldız parlayan gökyüzündeki Nu’nun sevgi-
sini takip etmek, insanlara bakmak, ve bu mutlu keli-
meleri onlara anlatmak.
77. Ey sen onurlu ve kudretli ol insanların arasında.
78. Kendini yücelt! zira insanların veya tanrıların arasnıda
kimse sana benzemez. Yücel, ey benim Peygamberim,
suretin yıldızları aşacak. Onlar senin ismine hürmet
gösterecek, dörtköşe, mistik, mükemmel insanın sayısı
ve evinin sayısı 418.
79. Hadit’in gizlenişinin sonu ve kutsama & tapınma, sevgi
dolu yıldızların Peygamberine olsun.
18 QHELMA

[ — III — ]

1. Abrahadabra; Ra-Hoor-Khut’un ödülü.


2. Burada, içte bir bölünme var, bilinmeyen bir kelmie var.
Doğru yazım eskidi; her şey bir şey değildir. Sakınınız!
Dur! Ra-Hoor-Khuit’in sözünü yüceltin!
3. Şimdi başta anlayın ki, ben savaşın ve intikamın Tanrı-
sıyım. Ben onlara sert davranacağım.
4. Kendinize bir ada seçin!
5. Onu sağlamlaştırın!
6. Onu savaşın makinesi ile ekin!
7. Ben size bir savaşmakinesi vereceğim.
8. Onunla halkı dağıtacaksınız, ve hiçkimse size dayana-
mayacaktır.
9. Pusuda bekleyin! Geriye! Üzerlerine! Bu galibiyet
mücadelenin kanunudur, böyle gelsin. Benim gizli evi-
me olan hürriyet.
10. Vahiyin Tablosunu kendin al, onu gizli tapınağa yerle-
ştir - ve bu tapınak inşa edildi bile -& o senin için ebe-
diyen kıblen olsun. O asla solmıyacaktır, ona gün be
gün mükemmel renkler geri dönecektir. Onun güvenli
cama yerleştir tüm dünyaya kanıt olsun diye.
11. O senin tek kanıtın olsun. Sana kanıt göstermeyi
yasaklıyorum. Fethet! Bu yeter. Ben sana zaferli şehir-
deki kötü - düzenlenmiş evinin değişimini kolaylaştıra-
cağım. Sen kendin, ey Peygamber, onları tapınmalarını
geliştireceksin; ki bu hoşuna gitmezse bile. Seni tehli-
LIBER AL VEL LEGIS 19

kelerin & zahmetlerin olacak. Ra-Hoor-Khu seninle.


Ateş & kan ile onurlandır beni. Kılıçlar & mızraklarla
onurlandır beni. Kadın bana bir kılıçla kuşanmış olsun:
bırak benim adıma kan dökülsün. Kafirleri ezin, onların
üzerinde ol, ey savaşçı ben sana onların etini yemeğe
vereceğim!
12. Bir çocuk için, bir başhayvanı, büyük veya küçük, kur-
ban et.
13. Ama şimdi değil.
14. Siz bu saati yaşıyacaksınız, ey kutsanmış Therion, ve
sen onun arzusunun kıpkırmızı hatunu.
15. Sizler bunun yüzünden hüzünlü olacaksınız.
16. Sözlerin gerçekleşmesini fazla hevesle beklemeyin,
lanetlere dayanmaktan korkmayın. Siz bile anlamlarını
tam olarak bilmiyorsunuz.
17. Hiçbir şeyden korkmayın, ne insanlardan ne kaderden
ne de tanrılardan, herhangi bir şeyden kormayın. Parad-
an korkmayın ne aptal halkın gülüşlerinden, ne de gö-
kyüzünde, yerde veya yerin altnıda olan herhangi bir
güçten. Nu sizin sığınağınızdır, Hadit’in ışığınız olduğu
gibi, ve ben kollarınızın kuvveti, gücü ve kudretiyim.
18. Merhameti bir kenara bırakın; merhamet duyanları la-
netleyin! Öldürün ve eziyet çektirin, sakınmayın! Üzer-
lerine!
19. Bu tabloya merhametsizliğin korkusu diyecekler, isim-
lerini iyi say & senin için 718 gibi olacak.
20. Neden? Çünkü; ‘Çünkü’ düştü ve artık yok.
20 QHELMA

21. Resmimi doğuya dik: Sen bir resim satın alacaksın, sana
göstereceğim, özel, senin bildiğinden pek farklı değil.
Ve birdenbire bunu yapmak senin için zor olmıyacaktır.
22. Diğer resimleri, beni desteklemek için etrafıma yerle-
ştir. Herkez onurlandırılsın, zira onlar beni onurlandır-
mak için dolsun etrafımda. Ben onurlandırılmanın
görünen nesnesiyim, diğerleri gizlidir. Therion ve gelini
için ; ve kazananlar için onlar X sınavıdır. Bu nedir?
Sen bunu bileceksin.
23. Parfüm için un & bal karıştır & kırmızı şarabın kalın
kalıntılarını, sonra Abramelin’in yağını ve zeytinyağını,
sonra yumuşat & onu bol taze kan ile düzleştir.
24. En iyi kan aylık olanıdır, sonra bir çocuğun taze kanı
veya; gökyüzünün garsonundan damlayan, sonra düş-
manlarının kanı, sonra rahibin veya tapınanın, sonra
(ise) bir hayvanın ki, hangisi oldğu fark etmez.
25. Bunları yak; onlardan kek yap & benim adıma ye. Bun-
un başka bir yararı daha var. Onları önüme koy, iyi ör-
tülmüş vaziyette; senin iltifat şarkılarının kokularıyla.
Onlar eşit şekilde böceklerle dolacak ve yerde yürüyen
bir sürü şeylerle, bana kutsanmış olan.
26. Onları öldür ve o arada düşmanlarını say, & onlar
önünde düşecek.
27. Aynı zamanda onlar içinizde tutku & güç uyandıracak,
şayet onlardan yiyecek olursanız.
28. Savaşta da sizler güçlü olacaksınız.
29. Bunun üzerinde onları uzun süre saklayın, bu daha iyi,
zira onlar kudretle dolup taşıyacak. Hepsi benden.
30. Benim sunağım açık kalay işçiliğindendir, üzerinde
altın veya gümüşün üstünde yakarım!
LIBER AL VEL LEGIS 21

31. Zengin bir adam gelecektir batıdan, üstüne altınını dö-


kecektir.
32. Altından çelik döv.
33. Kaçmak veya üstüne çullanmak için hazır ol.
34. Ama senin kutsal yerin yüzyıllar boyunca dokunul-
madan duracak. Ateş ve kılıçla yakılıp & parçalansa bi-
le, orada görünmeyen bir ev duracak. O yeni ekinoks
gelene kadar duracak. Huramachis yükselip çift âsâsıyla
beni tahtımı ve yerimi alacaktır. Başka bir Peygamber
gelecek ve taze ateşi gökyüzünden getirecek. Başka bir
kadın gelecek, yılandaki arzuyu & tapınmayı uyandıra-
cak. Tanrı ve Therion’un başka ruhu gelecek ve yeryu-
varlağının Rahibinde karışacak, başka bir kurban tür-
beyi renklendirecek, başka bir kral yönelecek ve artık
kutsal olan, mistik şahinbaşlı tanrıya doğrudan akmıya-
cak.
35. Kelimenin yarısı söylenir Heru-ra-ha’nın, Hoor- Poor-
Kraat ve Ra-hoor-Khut.
36. Sana şarkıda taparım –

37. Ben Teb’in efendisiyim ve ben


Mentu’nun ilhamlandırılmış habercisiyim:
Benim için peçeli gökyüzü peçesini açar
kendi kendini vurmuş Ankh-af-na-Khonsu
Sözleri gerçek olan, ben çağırırım, ben selamlarım
Senin varlığını, Ey Ra-Hoor-Khuit!

Ey yüce açıklanmış birlik!


Senin nefesinin gücüne taparım
En yüce korkunç tanrı
Sen ki tanrıları ve ölümü önünde titretirsin
Ben, ben sana taparım!
22 QHELMA

Ra’nın tahtında görün


Khu’nun yollarını aç!
Ka’nın yollarını aydınlat
Khabs’ın yollarını geç.
Beni heycanlandırmak veya sakinleştirmek için
Aum! Bırak ben tamamlıyayım.
38. Öyle ki senin ışığın içimde olsun, & onun kırmızı alevi
bir kılıç gibi elimde, senin düzenini yaymak için. Gizli
bir kapı var, sana yapacağım, benim gökyüzüne olan
tüm yollarını yaymak için (bu senin yazmış oludğun ta-
pınmalar) söylendiği gibi:
Işık benim, ışınlar yutar
Beni: ben gizli bir kapı yaptım
Ra ve Tum’un evine
Ben senin Teblinimin, Ey Mentu
Peygamber, Ankh-af-na-Khonsu

Bes-na-Maut adına vururum göğüsüme;


Bilge Ta-Nech adına salarım sözümü.
Yıldız parıldayışını göster ey Nuit!
Bırak senin evinde oturayım,
Ey ışığın kanatlı yılanı Hadit!
Benimle kal Ra-Hoor-Khuit.
39. Bütün bunlar ve bir kitap, buraya kadar nasıl geldiğini
ve bu mürekkeben ve kağıdın bir reprüdüksyonu her
zaman için -ki bunun içinde o gizli kelime var, & sade-
ce ingilizcesinde değil- ve bir yorum bu kitap için kır-
mızı ve siyah boya ile, güzel elyapımı kağıdın üzerinde
basılsın. Karşılaştığın her erkeğe ve her kadına ver on-
larla sadece yer veya içersen bile, kanun onlara o zaman
LIBER AL VEL LEGIS 23

bunun kutsallığında kalma fırsatları olacak, veya olma-


yacak, fark etmez. Bunu çabuk yap!
40. Ama yorumun işi? bu kolay, ve Hadit senin kalbinde
yanarak tüyünü hızlı ve emin yapacaktır.
41. Kıblende bir yazıevi kur. Bütün bunlar iyi bir iş anlayışı
ile yapılmalıdır.
42. Sınavlara sen kendin bak, gizli olanlar hariç. Kimseyi
reddetme, ama hainleri bulup & yok etmelisin. Ben Ra-
Hoor-Khuit’im ve hizmetçilerimi koruma gücüm var.
Başarı senin kanıtındır. Tez savunma, öğretme, fazla da
konuşma! Seni aldatacak ve üstüne çıkmaya çalışacak
olanları da hiç acımadan ve merhamet etmeden saldır &
tümüyle yok et. Dövülmüş bir yılan gibi çevik ol, ve
saldır. Onlardan daha ölümcül ol! Onların ruhlarını çek
aşağıya korkunç azaplar için, korkularnıa gül ve tükür
onlara.
43. Kızıl hatun sakınsın! Onun kalbine merhamet, pişman-
lık ve acıma geldiği zaman! Eğer o eserimi ter eder de
eski tatlılarla oynarsa, o zaman intikamım gelecek. Ben
onun çocuğunu ezerim, onun kalbini yabancılaşmıştırı-
rım, ve ben onu insanlardan uzaklaştırım. Yerlerde sür-
tük bir fahişe gibi dar, karanlık ve ıslak sokaklarda
sürünsün ve soğuktan ve açlıktan ölsün.
44. Ama o kendini onurla kaldırsın! O beni ve benim yolu-
mu takip etsin! O ahlaksızlığın eserinde etkili olsun!
kalbini öldürsün! O sesli ve asi olsun! O mücevherlerle
ve zengin kıyafetlere bürünsün ve utanmaz olsun tüm
insanların karşısında.
45. O zaman onu kudretin en yücesine yücelteceğim. Sonra
kendime bir çocuk doğurtacağım, dünyadaki tüm kral-
lardan daha güçlü. Onu mutlulukla dolduracağım. Be-
24 QHELMA

nim gücümle görecek ve Nu’ya olan tapınmayı güdecek,


o Hadit’i elde edecek.
46. Ben kırkların savaş efendisiyim, seksenler bana aşağı-
lanarak eğilir. Ben sizi galibiyete & mutluluğa
götürürüm. Ben dövüşle silahlarınızla olacağım, ve siz
öldürmeyi arzulayacaksınız. Başarı kanıtınızdır, cesaret
ise kalkanınız. İleri, ileri, benim gücümle hiçbir şeyden
geri dönmeyin.
47. Bu kitap tüm dillere çevrilmelidir ama her zaman The-
rion’un orjinal el yazısıyla birlikte, zira harflerin dizi-
lişlerine ve birbirlerine olan konumlarında, orada sırlar
vardır, hiçbir Therion’un tahmin edemediği. O bunları
denemeye kalşıkmasın, ama biri gelecek ki kendisinden
sonra, nereden onu söylemem, tüm bunların anahtarları-
nı bulan. O zaman çekilmiş çizgi bir anahtar olacak, o
zaman burdaki beceriksizliğin içerisindeki kareli daire
de bir anahtar olacak. Ve Abrahadabra. Bir çocuk ola-
cak, ve bu garip. O bunları aramasın zira sırf bundan
dolayı bunlardan uzaklaşır.
48. Artk bu harflerin sırrı yapılmıştır ve ben daha kutsal
yerlere geçeceğim.
49. Ben gizli ve dört harfli üfleme kelimsindeyim tüm tan-
rılara ve insanlara karşı.
50. Lanetle onları! Lanetle onları! Lanetle onları!
51. Şahin başımla çarmıhta asılı duran İsa’nın gözlerini
gagalarım .
52. Kanatlarımla vururum Muhammedin yüzüne ve onu kör
ederim.
53. Pençelerimle Hintli, Budist, Moğol ve Din’in etini söke-
rim.
LIBER AL VEL LEGIS 25

55. Tekerleklerle lekelenmemiş Meryemi yırtarım; onun


arzusundan dolayı tüm namuslu kadınlar aranızda
tümüyle saygılarını yitirsinler.
56. Ve de güzellik ve sevgiden dolayı.
57. Tüm korkakları hor görün, dövüşten korkup bunun ye-
rine oyun oynayan meslek askerleri de, tüm aptalları hor
görün!
58. Ama korkusuzlar ve onurlular, kral gibi olanlar ve
yüceler, sizler kardeşsiniz!
59. Kardeş olarak dövüşün.
60. İstencinin yap’tan başka bir kanun yoktur.
61. Ra’nın yerinde oturan tanrının kelimesinde bir son var,
ruh taşıyanları aydınlatan.
62. Bana doğru hürmet gösterin! Bana doğru geliniz; siz,
sınavların dar geçidinden, ki bu sınav rahmettir.
63. Aptal bu kitabı okur ve yorumunu & hiç birşey anla-
maz.
64. Bırak o ilk sınavdan geçsin & ona gümüş gibi gelecek.
65. İkincisinden altın.
66. Üçüncüsünden, değerli suyun taşları.
67. Dördüncüsünden, içsel alevin aşırı kıvılcımları.
68. Ama herkez için güzel gelecek. Bunu söylemeyen olan
düşmanları, yalan söylüyor.
69. Başarı var.
70. Ben sükunetin & gücün şahinbaşlı efendisiyim. Benim
Nemesim gecemavisi gökyüzünü kaplar.
26 QHELMA

71. Kutsanin, dünyanın sütunları etrafındaki sizi ikiz çocu-


klar! Zira zamanınız yakın.
72. Ben kudret çift asasının efendisiyim, Chöp-Nia kuvvet
asasının; ama sol elim boş, zira ben kainatı ezdim &
hiçbirşey kalmadı.
73. Yapraklar yapıştır sağdan solda ve yukardan aşağıya,
sonra bak!
74. Benim adımda bir ışıltı saklı ve ihtişamlı, nasıl ki ge-
ceyarısı güneşin hep oğlu olduğu gibi.
75. Kelimelerin sonu Abrahadabra kelimesidir.
kanun kitabı yazılmıştır
ve gizlenmiştir.
AUM. HA.
LIBER AL VEL LEGIS 27

Yorum

İstencini yapmak olmalıdır kanunun tümü.


Bu kitabın çalışılması yasaktır. İlk okuyuştan sonra bu
kopyanın yok edilmesi bilgece olur.
Ama her kim bunu görmemezlikten gelirse, bunu kendi
riski ve tehlikesi altında yapar. Bunlar ki, çok tehlikelidir.
Bu kitapta bulunan içerikleri tartışma konusu yapanlardan
bir veba sürüsü gibi sakınılmalıdır.
Kanunun tüm soruları sadece benim yazılarımın do-
ğrultusunda kararlaştırılmalıdır, her biri teker teker kendisi
için.
İstencini yap’tan başka bir kanun yoktur.
Kanun sevgidir, istencin altında olan sevgi.

Prenslerin Rahibi
ANKH-F-N-KHONSV
28 QHELMA

© Ordo Templi Orientis, 1938


© Turkish Translation: Oliver Aran, 1999.
All Rights reserved.