Prednosti korištenja Interneta u savremenom poslovanju: globalizacija – sadržaj koji se objavi na Webu dostupan je odmah svim korisnicima Interneta

bez obzira u kojem dijelu svijeta se nalaze i zahvaljujući tome brišu se prostorna ograničenja koja zbog velikih finansijskih izdataka sužavaju krug poslovanja manjih, ali i većih kompanija; djeluje 24h/7 dana u sedmici – jedna od najvećih prednosti ovog medija svakako je ta da su Internet prodavnice otvorene 24h svaki dan i dostupne svim korisnicima u svijetu. Internet je operativan u svako doba i upravo je to jedan od razloga zbog kojeg se Internet smatra najefikasnijim poslovnim strojem danas. Dakle, i dok spavate, vi prodajete, odnosno, poslujete jeftin je – mnogi kažu da je Internet relativno jeftin, jer nisu svi načini na koje možete koristiti Internet u poslovne svrhe besplatni – neki od njih se i plaćaju. Međutim, s obzirom da su čak i Internet servisi koji se plaćaju jeftiniji od tradicionalnog reklamiranja i oglašavanja i uz to daleko efikasniji, jer su dostupni milionima korisnika širom svijeta, te zbog razloga koje ću navesti u nastavku teksta zbog kojih je poslovanje putem Interneta jeftinije u odnosnu na tradicionalno poslovanje, dajem sebi pravo da kažem da je jeftin. Poslovanjem putem ovog medija moguće je smanjiti troškove cjelokupnog poslovanja. Zahvaljujući njegovoj multimedijalnosti i konstantnom razvoju, danas je putem Interneta moguće prisustvovati i voditi poslovni sastanak u stvarnom vremenu bez fizičkog prisustva sa poslovnim partnerima iz bilo kojeg dijela svijeta, čime se može znatno uštedjeti na novcu i vremenu.. Troškovi poslovanja mogu se smanjiti i slanjem poslovnih dokumenata putem Interneta. Zahvaljujući ovom mediju više nije potrebno ići u poštu i preporučeno slati dokumente kako bi stigli što brže i sigurnije do odredišta, a to iziskuje i vrijeme i novac. Danas vam je potrebno svega nekoliko minuta da skenirate1 željeni dokument i pošaljete ga putem e-maila svom poslovnom partneru, saradniku ili potencijalnom potrošaču.

1

„Skeniranje je postupak kojim poslovni dokument korištenjem uređaja (scannera) pretvaramo u digitalni (Čerić, Varga 2004:12) Drugim riječima, skeniranje predstavlja pretvaranje papirnih

slikoviti zapis.“

dokumenata u elektronske, čime se u kompanijama dobija na prostoru i efikasnijem pretraživanju tih istih dokumenata nakon izvjesnog perioda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful