Ghid de interviu

Acest interviu doreşte să afle opinia dumneavoastră în legatură cu legalizarea consumului de droguri în România. 1. Ce înţelegeţi prin consum de droguri? 2. Puteţi să ne daţi exemple de droguri?
3. Dacă ar fi sa faceţi o rememorare a ultimilor ani ai istoriei vieţii dumneavoastră, cât şi a

anturajului în care v-aţi desfăşurat diverse activităţi (familei, şcoală, grup de prieteni, loc de muncă etc) puteţi să daţi exemple de persoane care au consumat şi/sau consumă droguri în continuare? Din câte ştiţi cum au ajuns să consume droguri?
4. Puteţi să ne spuneţi în legatură cu propria dvs persoană, dacă aţi recurs sau dacă credeţi că

în anumite situaţii aţi recurge la consumul de droguri? 5. Din câte cunoaşteţi, care sunt locurile, mediile ce au determinat pe congenerii dvs sau pe cunoscuţi să recurgă la consumul de droguri? 6. Puteţi să ne spuneţi acum care ar fi modalităţile prin care îşi procură drogurile consumatorii lor?
7. Acum o întrebare tranşantă şi poate retorică – Chiar credeţi că a consuma droguri este

chiar un lucru rău? Pentru persoana consumatoare sau pentru apropiaţi?.. Până la urmă noi suntem dependenţi de foarte multă lucruri în viaţă: hrană, aer, magazine, alcool etc.. 8. Cum vedeţi perspectiva schimbării legislaţiei şi acceptarea consumului de droguri uşoare? Cine credeţi că s-ar bucura cel mai mult? Cine ar câştiga şi cine ar avea de suferit? 9. Ce propuneţi să facă instituţiile statului în această problemă (şcoală, spitale, administraţiile publice, poliţia, justiţia)?
10. Ce aţi mai dori să adăugaţi în legatură cu această problemă?

Vă mulţumim!