kah|t tapos na ang |ahat
Sa puso ko'y d| matanggap
Þagkat maha| k|taţ wa|ang |ba
D| ko kayang mawa|a ka
Ako'y nagŴ||saţ |n|wan mong |umu|uha
C kay sak|t at kay hapd|
N|tong ak|ng nadarama
Sana'y ma|aman mo s|nta
Maha| na maha| ta|aga k|ta
Ang buhay koy wa|ang ha|aga
kapag d| ka kasama

Chorusť
Ak|ng maha| ako ay pagb|gyan
D| ko kakayan|n ang |yong pag||san
Ang |ahatŴ|ahat ay handa kong gaw|n
nwag ka |amang |umayo sa ak|n
A|am mo namang m|namaha| k|ta
Ikaw ang buhay ko at tang|ng ||gaya
Sapagkat tang|ng h|||ng |amang n|tong
puso koŧŦŦ
Ang makap|||ng kaŧŦ
Sa buong buhay koŧŦ

IIŦ
Ako'y nagkama|| sana ako ay mapatawad
ang masaktan k|ta ay ka||an man d| ko
hangad
Sana akoy hayaan mo na makabaw| sa
|yo
Gusto ko |ang ma|aman mo na |ka'y
|n||b|g ko
C s|ntaţ s|nta m|namaha| k|taŧŦ
Sa pagŴ|b|g kong |to |ahat ak|ng |pupusta
Mu|| mo |amang tanggap|n |tong pagŴ|b|g
ko sa |yo
Þ|napangako ko s|nta mamaha||n ka nang
buoŦŦ ohŦŦAk|ng maha| ako ay pagb|gyan
D| ko kakayan|n ang |yong pag||san
Ang |ahatŴ|ahat ay handa kong gaw|n
nwag ka |amang |umayo sa ak|n
A|am mo namang m|namaha| k|ta
Ikaw ang buhay ko at tang|ng ||gayaŦŦ
CooohhhŧŦAk|ng maha| ako ay pagb|gyan
D| ko kakayan|n ang |yong pag||san
Ang |ahatŴ|ahat ay handa kong gaw|n
nwag ka |amang |umayo sa ak|n
A|am mo namang m|namaha| k|ta
Ikaw ang buhay ko at tang|ng ||gaya
Sapagkat tang|ng h|||ng |amang n|tong
puso koŧŦŦ
Ang makap|||ng kaŧang makap|||ng kaŦŦ
Ang makap|||ng ka aahhŦ
Sa buong buhay koŧŦ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful