RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ~ BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Tarikh Masa Tahun Bil Murid Tema Tajuk Objektif pembelajaran
i)

: 21.07.2011 ( Khamis ) : 9.00 am – 10.00 am( 60 minit ) : 1K : 32 orang : Negara Kita : Merdeka!Merdeka !Merdeka ! : Pada akhir pelajaran , murid dapat : Membaca maklumat bahan bacaan dengan sebutan yang betul . ii)
iii)

Memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul . Memahami dan membina ayat dasar dengan betul FN + FN dan FN + FK dengan betul . : 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi .

Fokus Utama

5.3.9 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN , FN+FK pelbagai situasi . Fokus Sampingan : 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan . 2.51 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul . Pengetahuan sedia ada Sistem Bahasa : Murid telah mempelajari tentang hari kemerdekaan . : i) Tatabahasa – Kata Nama , Kata Kerja ii ) Kosa kata – mengadakan , pertandingan , sertai , melukis Ilmu Nilai : Pendidikan Seni Visual : Cintai Negara , kerajinan , berani mencuba

KBT

: i) KB – menjana idea , menghubungkaitkan ii) KP – Verbal-linguistik , interpersonal iii) BCB – Bacaan mekanis

Bahan Bantu Mengajar

: power point slaid, buku teks, buku latihan , buku aktiviti

LANGKAH Set Induksi ( +5 minit ) Soalan :

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 1. Guru menyoal tentang hari kemerdekaan . 2. Murid menjawab secara lisan . 3. Murid member pendapat mereka .

CATATAN

BBM : Power point slaid KP : Verbal-linguistik KB : Menjana idea Nilai : cintai Negara

1. Bilakah kita menyambut hari kemerdekaan ? 2. Pernahkah anada melihat suasana pada hari kemerdekaan ? Di mana ?

Memaparkan power point Langkah 1 ( +20minit ) slaid

1. Guru membimbing murid mambaca teks . 2. Murid membaca teks secar bergilir-gilir . 3. Murid membaca teks bersama – sama . 4. Guru menjelaskan tentang maksud perkataan tersebut . KP : Verballinguistik , KB: Menjana idea Nilai : kerajinan BBM : Power point slaid , Kad gambar dan kad perkataan

5. Murid memberitahu tentang
imbuhan dan kata dasar perkataan tersebut . 6. Murid member contoh daripada pengalaman mereka melalui Memaparkan power point Langkah 2 ( +8minit) slaid

perkataan yang telah dipelajari . 1. Guru menyoal murid melalui BBM : Power point latihan kuiz . 2. Murid memilih petak warna lalu menjawab dipilih . 3. Murid membaca saolan berserta KB: Menjana idea jawapan yang dipilih . soalan yang telah KP : Verbal-linguistik, slaid ,

4. Jika jawapannya betul , murid Nilai : Jaya diri
diucap tahniah dan tepukan

diberi . 5. Jika jawpannya salah , murid akan diberi peluang sekali lagi untuk menjawab Langkah 3 ( +8 minit) Buku aktiviti ms 23 soalan dengan BBM : Buku aktiviti dan buku teks KP : Verbal-linguistik KB: menghubungkaitkan Nilai : Kerajinan Penutup ( + 5 minit ) Soalan : 1. Berapakah perkataan yang telah kita pelajari hari ini ? 2. Apakah makna perkataan tersebut ? 3. Kita perlu tahu bilakah dan apakah yang ada pada hari kemerdekaan . 4. Guru merumuskan pengajaran hari ini dengan mengemukan soalan . KP : Verbal-linguistik KB: menjana idea Nilai : Cintai Negara bimbingan guru . 1. Murid menjawab soalan latihan pada buku aktiviti . 2. Pengayaan : Murid membina ayat mengikuti perkataan yang telah dipelajari . 3. Pemulihan : Murid melengkapkan ayat yang diberi pilihan jawpan .

5. Murid menjawab secara lisan .

REFLEKSI :

Kekuatan Penjelasan tentang imbuhan dan kata dasar dapat membantu murid mengenai apa itu imbuhan dan mana satu kata dasarnya . Dengan cara ini juga , murid dapat mengenali bahawa ada imbuhan akhiran “ i”serta cara sebutannya juga berbeza . Kelemahan Murid yang lemah agak sukar dalam latihan membina ayat dengan sepenuhnya . Langkah mengatasi Saya terpaksa member tumpuan secar individu ke atas murid yang agak lemah . Di tambahan pula, sebahagian murid menulis dengan lambat sekali . Saya mengajar murid ini cara yang lebih cepat iaitu melihat suku kata demi suku kata lalu salin ke tempat kosong .