RPH ~ TAHUN 3 PENDIDIIKAN MORAL

Mata pelajaran : P. Moral Tarikh :10.08.2011 (RABU ) Masa :11.20am - 11.50am( 30 minit ) Tajuk : Bab 16 《 Berhati - hati Di Jalan Raya 》 Hasil Pembelajaran :5. 2 Patuh Kepada Undang - Undang Darjah :3K Bilangan :28 人 Umur :+ 9 tahun

Pengalaman sedia ada :a )

Murid-murid pernah lihat lampu isyarat dan tanda isyarat jalan raya .

Objektif
a. b. c.

:Pada akhir pengajaran , murid - murid boleh:

memahami petikan boleh mendapat jawapan dalam teka-teki mengetahui enam jenis tanda isyarat jalan raya

Kemahiran Berfikir Penerapan Nilai

: berhubungkaitkan : bekerjasama , menumpuan perhatian ,berhati -hati , patuh kepada undang-undang , berani cuba menjawab gambar , tanda isyarat jalan raya ,buku teks , manila kad , kad teka - teki , kad perkataan , radio , alatan computer , lembaran kerja.

Alatan Bantu Mengajar :

LANGKAH / MASA Set Induksi ( +5 minit )

FOKUS KONSEP DAN STRATEGI memaparkan gambar ( lampiran 1 ) cara: guru menanya 1.Apakah di dalam gambar ? kereta , lintasan jalan , lampu isyarat dan pejalan kaki . 2.Mengapakah pejalan kaki tidak menyeberangi lintasan dan menunggu lampu isyarat menukar ? kerana mereka menunggu lampu isyarat bertukar ke hijau . 3.Dalam gambar , terdapat seorang murid mengapakah melarang kawannya menyeberangi lalu lintas ? kerana dia meminta kawannya menunggu lampu isyarat bertukar ke hijau .

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Guru memaparkan satu gambar yang menunjukkan lalu lintas. 2. Guru meminta murid - murid melihat dengan teliti . 3. Guru juga menerangkan warna lampu isyarat . 4.Guru menanya , murid-murid menjawab soalan . 5. Guru mengemukan tajuk pengajaran 《 Berhati- hati di jalan raya 》hari ini .

CATATAN ABM : gambar alatan computer ( ICT) kemahiran berfikir : berhubungkaitkan

Penerapan nilai : berani mencuba menjawab menumpu perhatian

Langkah 1 (+ 5minit )

membaca petikan ( lampiran 2 )

1. Guru memaparkan petikan di papan hitam . 2. Guru meminta murid-murid membaca petikan . 3. Murid mengikut guru membaca petikan . 4. Guru menerangkan petikan kepada murid , supaya mereka memahami . 5. Guru mengingatkan murid-murid, apabila menyeberangi lalu lintas , kita mestilah berhatihati . Kita boleh menggunakan jejantas , lintasan lalulintas . 1. Guru menunjukkan setiap kad teka-teki . 2. Guru membaca dan meminta murid menumpu perhatian untuk mendengar . 3. Guru memanggil beberapa orang murid untuk meneka teka-teki . 4. Guru memuji dan memberi galakkan . 5. Guru memaparkan gambar tanda isyarat . 6. Guru meminta murid-murid melihat dengan teliti . 7. Guru menerangkan tanda isyarat kepada murid . 8. Murid-murid menumpukan perhatian untuk mendengar guru menerang .

ABM: buku teks alatan computer ( ICT)

Penerapan nilai : berhati- hati patuh kepada undang -undang

Langkah 2 (+ 8 minit )

meneka teka-teki ( lampiran 3 ) memaparkan gambar tanda isyarat ( lampiran 4 )

ABM: Kad teka-teki Kemahiran berfikir: berhubungkaitkan

Langkah 3 (+ 7 minit )

menjalankan permainan“mencari kawan ”

1. Guru bahagi murid kepada lima kumpulan . 2. Guru meminta setiap kumpulan menghantar satu wakil murid peraturan permainan untuk memegang gambar 1. Murid yang isyarat .

ABM: Radio gambar tanda isyarat menerang tanda isyarat

pegang gambar tanda isyarat mestilah dikehendaki berdiri sampai kawannya mencarinya . 2. Murid yang mengambil keterangan tanda isyarat dikehendaki mencari kawannya sebelum muzik berhenti .

3. Guru memberi gambar tanda isyarat jalan raya dan menerang tanda isyarat kepada murid . 4. Guru menerangkan peraturan permainan kepada murid . 4. Selepas itu , murid-murid menjalankan permainan ini . 5. Guru dan murid-murid bersamasama berbincang jawapan . 6. Guru mengingatkan muridmurid , tanda isyarat adalah memberi petunjuk kepada pengguna jalan raya .

Kemahiran berfikir: berhubungkaitkan Penerapan nilai : bekerjasama patuh kepada undang-undang

Penutup (+ 5 minit )

memaparkan lirik lagu Membuat rumusan

1. Guru memaparkan lirik lagu . 2.Guru memperdengarkan lagu dari komputer, murid-murid mendengar dengan teliti . 3. Murid mengikut guru menyanyi sekali . 4. Guru membuat rumusan pelajaran dan penerangan tentang mengenal tanda lampu isyarat . 5. Guru memberi lembaran kerja kepada murid-murid .

ABM : lembaran kerja

Refleksi : Kekuatan Dalam set induksi saya , saya menggunakan cara menyoal untuk memulakan P&P saya . Murid-murid menumpukan perhatian . Mereka dapat menjawab soalah saya dengan betul . Dalam langkah kedua , murid –murid sangat suka meneka teka-teki . Setiap murid pun mengangkat tangan untuk menjawab tekateki tersebut . Tetapi dalam teka-teki yang terakhir , mereka tidak dapat meneka . Selepas saya memberi tips , mereka telah dapat meneka . Kelemahan Dalam aktiviti kumpulan ( mencari kawan ), guru meminta setiap kumpulan menghantar seorang wakil murid untuk memegang gambar tanda isyarat . Yang murid yang tinggal , saya akan memberi bendera menerang tanda isyarat kepada murid . Sebahagian murid tidak memberi bantuan dan tidak mendengar arahan . Dan mereka membuat bising dalam kumpulan . Langkah mengatasi Saya akan menasihati mereka . Selepas saya menasihati mereka , barulah mereka menjalankan aktiviti tersebut . Saya akan lebih mengambil berat terhadap murid tahap 1 .