FAKULTETI EKONOMIK

ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2011 / 2012 (VITI III - SEMESTRI V)
BANKA, FINANCA DHE KONTABILITET
Lëndët/ ditët
Tregje
financiare
(obligative)

E hënë
Gr.1
Gr.2

12-14
14-16

Gr.1 14-16
Bankat dhe
afarizmi bankar Gr.2 16-18
Gr.3 18-20
(obligative)

Analiza e
pasqyrave
financiare
(obligative)

Kontabiliteti
publik
(zgjedhore)
Kontabiliteti i
institucioneve
financiare
(zgjedhore)
Analiza
statistikore
financiare
(zgjedhore)
Etika në
kontabilitet dhe
auditim
(zgjedhore)

Gr.1

8-10

S7
S7

E martë

E mërkurë

S.M (L)
S.M (L)

Gr.3
Gr.4

12-14
14-16

S10 G.L (L)
S10 G.L (L)
S10 G.L (L)

Gr.1
Gr.2
Gr.3
Gr.4

16-17
17-18
18-19
19-20

S6

S7
S7

S6
S6
S6
S6

E enjte
S.M (L) Gr.1
S.M (L) Gr.2
Gr.3
Gr.4
Gr.5
Gr.6
A.I (U)
A.I (U)
A.I (U)
A.I (U)

12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18

S6
S6
S6
S6
S6
S6

E premte
A.E
A.E
A.E
A.E
A.E
A.E

Gr.1 9-10 S9 A.I (U)
Gr.2 10-11 S9 A.I (U)

H.I (L)

Gr.2
Gr.2
Gr.3
Gr. 1
Gr.2
Gr.3
Gr.4
Gr.1
Gr.2

12-14 S10 N.B (L)
14-16 S10 N.B (L)

Gr.1
Gr.2

12-14
14-16

S7
S7

E shtunë

(U)
(U)
(U)
(U)
(U)
(U)

A.D (L)
A.D (L)

8-10
10-12
12-14
16-17
17-18
18-19
19-20

AV
AV
AV
S7
S7
S7
S7

H.I
H.I
H.I
V.P
V.P
V.P
V.P

Gr.1 18 – 19 S5 A.I
Gr.2 19 – 20 S5 A.I

Gr.1
Gr.2

8-10
10-12

S7
S7

R.M (L)
R.M (L)

(L)
(L)
(L)
(U)
(U)
(U)
(U)

(U)
(U)

Gr.1
Gr.2
Gr.3
Gr.4
Gr.1
Gr.2

8-10
10-12

S7 M.A (L)
S7 M.A (L)

10-11
11-12
12-13
13-14

S9
S9
S9
S9

S.U
S.U
S.U
S.U

(U)
(U)
(U)
(U)

K 12-14 14-16 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 S9 S9 S10 S10 S10 S10 S10 E enjte J.K M.1 Gr.1 Gr.2 Gr.B (L)Gr.2 15-16 S8 Gr.1 Gr.K M.B (L) (L) (L) Salla e informatikes Gr.1 Gr.K (L) (L) (L) (U) (U) Gr.1 (L)Gr.K M.1 Gr.2 Gr.B G. (L) M.5 Vendosja në biznes (obligative) Gr.1 Menaxhmenti i inovacioneve (zgjedhore) Menaxhimi i riskut (zgjedhore) E shtunë (L) (L) Gr.2 14-16 S7 Gr.Gj (L) S.B G.B G.K (L) B.1 12-14 S7 Gr.2 Gr.SEMESTRI V) MENAXHMENT DHE INFORMATIKË Lëndët/ ditët E hënë E martë E mërkurë Gr.3 16-17 S8 Gr.2 Gr.2 14-16 16-17 17-19 19-20 S9 S9 S9 S9 M.R L.4 Gr.A (U) Gr.5 Gr.K M.4 Gr.K (L) B.2 Gr.Gj.2 Gr.1 14-15 S8 Gr.4 17-18 S8 M.P G.2 (U) (U) (U) (U) (U) 10-12 12-14 E premte S9 B.K M.A (U) S.B 14-16 SI A.K E.1 Gr.B 12-14 SI A.6 Menaxhmenti i projekteve (obligative) 8-10 10-12 16-17 17-18 18-19 19-20 S9 S9 S7 S7 S7 S7 E.K (L) (L) (U) (U) (U) (U) Gr.A (U) S.2 Gr.1 Gr.K M.K M.2 12-14 14-16 16-17 17-18 S8 S8 S8 S8 S.FAKULTETI EKONOMIK ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2011 / 2012 (VITI III .R 12-14 14-15 15-17 17-18 S8 S8 S8 S8 B.B G.K (U) B.1 Gr.K (L) (U) (L) (U) .R S.A (U) S.1 Gr.3 Gr.1 Gr.R L.3 Projektimi i sistemeve informatike (obligative) Menaxhimi i investimeve (zgjedhore) Komunikim biznesi (zgjedhore) 10-12 SI A.K S9 B.2 Gr.P J.

1 Gr.R L.B (L) S6 M.P (L)Gr.2 14-16 S7 Gr.R (U) (U) (U) (U) S6 M.FAKULTETI EKONOMIK ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2011 / 2012 (VITI III .U (L) Gr. (L) M.K E shtunë Gr.P J.J J.A (U) S.2 Gr.2 14-16 S9 F.1 12-14 S9 N.2 09-10 S5 H.Gj (L) S.Rr (U) (L) Gr.3 Gr.B Gr.Rr (U) S7 V.2 15-15 S9 S.SEMESTRI V) MARKETING Lëndët/ ditët E hënë E martë E mërkurë Marketingu ndërkombëtar Gr.3 16-17 S8 Gr.1 (L)Gr.1 Gr.R L.A (U) Gr.Rr (U) 15-16 S7 V.Gj.B (U) (U) (zgjedhore) Analiza statistikore (zgjedhore) Gr.1 Gr.1 Gr.U (U) Gr.4 17-18 S8 (zgjedhore) Modelet e marketingut E premte (L) (L) Gr.1 16-18 S9 F.U (U) .R L.2 8–10 S9 10-12 S9 (obligative) Vendosja në biznes (obligative) Gr.1 12-14 S2 R.A (U) S.1 14-15 S9 S.2 (L) Gr.2 12-14 14-16 Politika e dizajnit të produktit (obligative) Marketingu industrial (zgjedhore) Analiza e investimeve Gr.1 14-15 S8 Gr.K S9 B.R (L) 14-15 S7 V.M (L) Gr.1 Gr.2 15-16 S8 Gr.J A.Rr (U) M.2 10-12 12-14 S9 B.4 12-13 13-14 14-15 15-16 S6 S6 S6 S6 L.1 12-14 S7 Gr.B (L) Gr.1 08-09 S5 H.2 12-13 13-14 S7 V.1 Gr.2 12-14 14-16 S9 S9 E enjte A.U (L) Gr.A (U) S.

H (L) S4 B.U (U) Gr.1 11-13 13-14 S4 S4 I.1 Gr.4 14-15 15-16 16-17 17-18 S6 S6 S6 S6 L.U (U) .2 16-17 17-18 14-16 S2 A.R L.1 Gr.3 Gr.1 Gr.Sh.H (U) S7 10-12 S8 P.1 14-15 S9 S.D (U) S.1 Gr.H (L) S3 A.1 16-18 12-14 S9 S2 J.6 17-18 Ekonomiksi i dijes (zgjedhore) Vendosja në biznes (zgjedhore) Gr.R L.2 10-12 12-13 13-14 E martë E mërkurë E enjte (obligative) Ekonomiksi i personelit (obligative) Ekonomiksi i zhvillimit (obligative) Tregjet financiare (zgjedhore) Gr. (L)Gr.1 Gr.2 Gr.FAKULTETI EKONOMIK ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2011 / 2012 (VITI III.2 14-16 E premte E shtunë S3 A.R (U) (U) (U) (U) Gr.1 Gr.2 15-16 S9 S.E (U) A.M (L) Gr.1 Analiza statistikore (zgjedhore) Gr.SEMESTRI V) EKONOMIKS Lëndët/ ditët E hënë Makroekonomia Gr.B (U) Gr.E (U) Gr.P (L) R.5 16-17 Gr.R L.H (U) S3 A.B (L) I.1 e aplikuar Gr.D (U) S4 B.M (L) S6 S6 A.

1 S4 A.B (U) M.E (U) A.2 17-18 Gr.D (U) Gr.1 12-14 Gr.1 14-16 16-17 S3 S3 S.I (L) V.1 16-17 Gr.1 11-12 S3 B.1 Gr.A (L) D.P (U) .1 12-13 S3 Gr.2 13-14 S3 Gr.1 8-10 Gr.B (L) D.FAKULTETI EKONOMIK ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2011 / 2012 (VITI III .A (U) Gr.2 17-18 S6 S6 A.D S4 A. 1 16-17 Gr.SEMESTRI V) DREJTIMI I KONTABILITETIT Lëndët/ ditët Raportimi financiar II (obligative) Dizajnimi i proceseve në ndërmarrje (obligative) Kontabiliteti ndërkombëtar (obligative) Tatimet dhe vendimmarrja në biznes (obligative) Biznesi elektronik (zgjedhore) Analiza e pasqyrave financiare (zgjedhore) Tregjet financiare (zgjedhore) E hënë Gr.M (L) Gr.H (U)Gr.A (L) S.D 8-10 S3 E mërkurë E enjte E shtunë (L) (U) Gr.1 16-17 Gr.1 12-14 S3 E premte M.E (U) AV S7 S7 H.B (U) D.1 10-12 S3 Gr.1 10-11 S3 E martë A.P (U) V.B (L) Gr.2 14-16 S7 S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful