You are on page 1of 1

Dodvate:

BOTO spol. s r. o.
Povask 30
940 01 Nov Zmky 1
Slovensko
Tel: 035/6428372
Fax: 035/6428363

Ponuka . PO2011/00012
Spis: S2011/00024

Odberate:
Stanley s.r.o.
Tvaron 1002
059 71 Tvaron
Slovensko

IO: 31413846
DI: 2020415419
I DPH: SK2020415419

IO: 36772739

OR:
Oddelenie: Sekretarit

DI: 2022383000
I DPH: SK2022383000

slo tu: 34760008 / 0900


IBAN: SWIFT:

Forma hrady: Prevodov prkaz


Spsob dopravy: Dovoz
Dol doklad:
P Kd

Dtum vystavenia: 20.10.2011


Platnos ponuky do: 30.11.2011
Dodacia lehota: Dtum
Poloka

MJ Poet MJ Cena MJ Zava % DPH % Lehota Celkom

Kompletn balk pre 2 PC


1 KOM1

2 KOM2
3 INT1
4 INT2
5 IMP1

FIRMY + OSOBY + OZNAMY + REGISTRATRA + SPISY + LOHY


+ PODATELNA + OBCHOD + JAZDY + DOCHDZKA + POKLADNA
+ TATISTIKA
Kompletn balk - alia licencia pre 1 PC

* mon objedna len s KOM1


Integrtor pre 2 PC

Integrcia do programu MS Outlook


Integrtor - alia licencia pre 1 PC

* mon objedna len s INT1


Implementcia

Popis v prlohe

ks

1,00

540,00

0,00

20,00

648,00

ks

1,00

150,00

0,00

20,00

180,00

ks

1,00

280,00

0,00

20,00

336,00

ks

1,00

25,00

0,00

20,00

30,00

ks

1,00

500,00

0,00

20,00 Dtum

Cena []

600,00

1 495,00

DPH []

299,00

Celkov cena s DPH []

1 794,00

Odporan PC
P Kd

Poloka

MJ

Poet MJ

Cena MJ

Zava %

DPH %

Lehota Celkom

OfficePro 3000 (H55, DDR3, mikro/midi)

ks

1,00

480,00

0,00

20,00

576,00

Zlon zdroj 850VA

ks

1,00

51,00

0,00

20,00

61,20

Monitor LCD 19

ks

1,00

75,00

0,00

20,00

90,00

Cena []

606,00

DPH []

121,2

Celkov cena s DPH []


-

Vystavil: Miroslav Klobunk, e-mail: klobucnik@boto.sk

Vytlaen z IS Optivus , vrobca AKCENT NOVA s.r.o.

727,20

V cene dodvky nie je intalcia