You are on page 1of 6

In cursul lunii DECEMBRIE 2010 au loc urmatoarele operatiuni economic-financiare:

1. Se achizitioneaza marfuri de la SC AGRICOLA SRL conform facturii fiscal numarul 263 din 02.12.2010 astefel: -cost de achizitie 14355 lei, TVA 24%.(33 tone grau cu 435 lei/tona) Se face receptia marfurilor la cost de achizitie conform notei de receptive numarul 143 din 02.12.2010.

2. Se achita in numerar conform chitantei numarul 178 din 03.12.2010 suma de 500 lei reprezentand plata partial la facture 263 din 02.12.2010.

3. Se vand marfuri la SC INTERAGRO SRL conform facturii numarul 97 din 04.12.2010 astfel: -pret de vanzare 15510 lei, TVA 24% (33 tone grau cu 470 lei/tona)

4. Conform OP numarul 83 din 05.12.2010 se achita prin cont bancar restul de plata la

factura 263

5. Se inregistreaza vanzarea spatiului detinut conform facturii numarul 98 din 06.12.2010 la pretul de 42000 lei.

6. Se scoate din active spatial vandut-descarcare de gestiune.

7. In data de 06.12.2010 se inchireaza pe baza de contract de inchiriere numarul 2, pe o durata de 6 luni de la Popescu Vasile un spatiu de depozitare pentru cereal si se achita in numerar conform dispozitiei de plata numarul 10 din 10.12.2010 chiria pe o luna in suma de 4000 lei.

8. Se incaseaza prin cont bancar conform OP 305 din 06.12.2010 contravaloarea facturii numarul 97 din 04.12.2010 de la SC INTERAGRO SRL.

9. Se achizitioneaza marfuri de la SC NICOMAR SRL conform facturii numarul 189 din

07.12.2010 astfel (nota de receptive 144): -cost de achizitie 23700 lei, TVA 24% (60 tone porumb cu 395 lei/tona)

10. Se primeste factura de telefon numarul 1103 din 10.12.2010 in valoare de 125 lei, TVA 24% si facture pentru servicii de contabilitate numarul 118 din 10.12.2010 in suma 300 lei+TVA.

11. Se vand marfuri la SC CAM SRL conform facturii numarul 199 din 11.12.2010 la pret de

vanzare de 25200 lei, TVA 24%.(60 tone porumb cu 420 lei/tona).

12. La data de 17.06.2010 conform facturii fiscal numarul 1142 se cumpara de la SC MARCOTRANS SRL o autoutilitara pentru transportul cerealelor in valoare de 48000 lei, TVA 24%.

13. In data de 18.12.2010 se incaseaza cu OP numarul 73 suma de 20000 lei reprezentand incasarea partiala a facturii numarul 98 din 05.12.2010, iar cu OP numarul 84 din 18.12.2010 se achita suma de 20000 lei reprezentand plata partial la facture numarul 1142 din 17.12.2010.

14. Se achizitioneaza marfa pe baza avizului de insotire a marfii numarul 852 din 19.12.2010 in valoare de 28600, TVA 24% de la SC MARA SRL (65 tone grau cu 440 lei/tona).

15. Inregistram sosirea facturii pentru avizul numarul 852, conform facturii numarul 1130 din 20.12.2010.

16. Se incaseaza prin cont bancar cu OP numarul 117 din 20.12.2010 contravaloarea facturii numarul 199 din 11.12.2010, iar cu OP numarul 85 din 20.12.2010 se achita contravaloarea facturii numarul 189 din 07.12.2010.

17. Se acorda un avans de trezorerie gestionarului in valoare de 100 lei pe baza dispozitiei de plata numarul 11 din 22.12.2010.

18. Se deconteaza avansul acordat pe baza decontului de cheltuieli numarul 9 din 23.12.2010 care reflecta achizitia de material consumabile in valoare de 100 lei.

19. Se dau in consum pe baza bonului de consum numarul 8 din 23.12.2010 materialele consumabile.

20. Se achita prin cont bancar conform OP numarul 86 din 24.12.2010, TVA de plata afferent

lunii Noiembrie 2010 ; se mai achita si dobanda aferenta creditului bancar pe termen scurt in suma de 297 lei.

21. In data de 25.12.2010 se platesc prin caserie salariile cuvenite angajatilor pentru luna

Noiembrie in suma de 1271 lei.

22. Se inregistreaza salariile cuvenite angajatilor pe luna Decembrie in suma de 1700 lei

conform statului de salarii.

23. Se inregistreaza retinerile din salarii conform statului de plata.

24. Se inregistreaza contributia societatii conform statului de plata.

25. Se descarca gestiunea cu marfa vanduta conform notei contabile.

26. In data de 30.12.2010 se inregistreaza amortizarea programului de informatica in suma de

20 lei precum si amortizararea pentru prima luna a autoutilitarei stiind ca se utilizeaza metoda de amortizare liniara, iar durata normal de functionare este de 5 ani.

27. Se inregistreaza regularizarea TVA-ului.

28. Se inchide contul de venituri si cheltuieli.

29. Se calculeaza si se inregistreaza impozitul pe profit.

30. Se inchide contul de cheltuieli cu impozitul pe profit.

SC DARA SRL infiintata in luna Februarie 2010 avand ca obiect de activitate comertul cu ridicata a cerealelor prezinta la data de 01.12.2010 urmatoare situatie a elementelor patrimoniale:

ACTIV SIMBOL CONT 208 212 303 371 4111 DENUMIRE CONT Alte imobilizari necorporale Constructii SOLD 1200 32000 SIMBOL CONT 1012 121 2812 401 421

PASIV DENUMIRE CONT Capital subscris varsat Profit sau pierdere Amortizarea constructiilor Furnizori Personal-salarii datorate SOLD 10600 5620 400 1604 1271

Materiale de natura obiectelor 298 de inventar Marfuri Clienti 1618 2328

5121 5311

Conturi la banci in lei Casa in lei

2894 10525

4423 447 4551 5191

TVA de plata Fonduri special-taxe varsaminte similate Actionari/asociati-conturi curente Credite bancare pe termen scurt TOTAL PASIV

152 si 16 1200 30000 50863

TOTAL ACTIV

50863

TABLOUL DE AMORTIZARE AUTOUTILITAR TRANSPORT CEREALE

ANI 1 2 3 4 5

VALOARE INTRARE 48000 48000 48000 48000 48000

VALOARE IEIRE 9600 9600 9600 9600 9600

VALOARE RMAS 38400 28800 19200 9600 0