You are on page 1of 33

Ders 1 DERS 1: ALIMA TABLOSU OLUTURMAK Amalar: -Microsoft Excel'i Balatmak. -alma Ortamn Tanmak. -Yardm Almak. I.

GR Microsoft Excel, Microsoft firmas tarafndan gelitirilmi bir hesap tablosu (alma tablosu) programdr. zellikle bilgisayar zerinde hesaplama arlkl almalarn yaplmasn salar. rnein bte yapmak gibi almalar, Microsoft Excel iin ideal almalardr. Microsoft Excel ile yapabilecekleriniz sadece bte ya da istatistik ile snrl kalmaz. zellikle saysal bilgilerin ilenmesinde idealdir. Bunlar mhendislik hesaplamalar olabilir, muhasebe bilgileri olabilir, finansal hesaplamalar olabilir, aritmetik ilemler ya da zel formller olabilir. Excel, Microsoft Office ailesi iinde yer alr. Genellikle yklenmesi de Office program iinde olur. Dnyada yz milyonlar aan kullancs vardr ve hemen her bilgisayar kullancnn bildii programlardandr. Ancak daha etkin ve doru kullanmak asndan kitaplara ve eitime ihtiyacmz vardr. NOT: Excel kimi firmalar iin ok nemlidir. Btn sat analizleri ya da yaamsal mali bilgiler diyelim Excelde tutulur. Bu anlamda iyi bir Excel kullanc olmak size iyi iler (frsatlar) salayabilir. A. EXCEL 2000 BALATMAK Excel 2000i balatmak iin ok sayda yntem kullanlabilir. Office ara ubuundan: Excel simgesine tklayarak. ya da; Start mensnden: Start dmesine tklanr. Programs iaret edilir. Ardndan Microsoft Excel seilir. II. ALIMA ORTAMI Microsoft Excel program altrldktan sonra, alma ortam olarak adlandrdmz programn kullanc arabirimi ekrana gelir. Bu ortam zerindeki menler, ara ubuklar ve dier kontroller araclyla program kullanlr. NOT: Bu dokmanlar Faruk ubuku tarafndan hazrlanmtr. Burada ad geen ticari nvanlar ve markalar bilgi amal kullanlmlardr ve kendi imtiyazlarna sahiptirler. Bu dokmanlar ticari amal olarak kullanlmaz. Daha fazla bilgi iin www.farukcubukcu.com adresine baknz. Balk ubuu: Microsoft Excelin ve alan dosyann adn tar. Excele ilk girite ortamda alan workbookun bir ad yoktur. Bu ad Excel tarafndan Book1 (Kitap1), Book2 biiminde verilir. Bu adlar birer geici ya da temsili addr. Daha sonra tablo kaydedilecei zaman File mensnden Save As komutu ile dosyaya anlaml bir ad verilir. Men ubuu: Microsoft Excelin sahip olduu menleri tar ve gsterir. rnein File (Dosya), Edit (Dzen) gibi komutlar men ubuunda yer alr. Standart Ara ubuu: zerinde Open (A), Save (Kaydet) ve Print (Yazdr) gibi genel kullanma ait dmeler bulunur. Formatting Ara ubuu: zerinde metin ya da paragraflar biimlemek iin dmeler bulunur. Yaz fontlar, koyu yazma vb. Formula Bar (Forml ubuu): Formllerin grld bir alandr. zellikle bir forml sonucu oluan deerlerin bulunduu hcrenin izlenmesi ve dier ilemlerin yaplmas iin kullanlr. Microsoft Excel 2000, verilerin hcre iinde deitirilmelerine izin verir.

Forml ubuu hakknda ilk bilgiler: -zerinde arp iareti bulunan birinci krmz dme Cancel anlamndadr. -kinci yeil tu ise OK anlamna gelir. Ayn ilemi ENTER tuuna basarak da yapabilirsiniz. -Fx dmesi ise bir fonksiyonu kolayca bulup girebileceimiz Function Wizard dmesidir. Status Bar (Durum ubuu): Status Bar alma ekrann en altnda bulunur. Bu ubuk yaplan ilemleri yaz ile size tanmlar. Ayrca byk harf (CAPS), Saysal (NUM) vb. tu takmndan hangisinin aktif olduunu belirtir. sterseniz Status Barn ekrana kmasn engelleyebilirsiniz. Bu ilem iin View mensnden, Status Bar seeneini semeniz gerekir. Bu alanda ilemlerle ilgili mesaj ve bilgi de verilir. Stun Balklar: Excel ortamnn en nemli ksm alma tablosunun (worksheet) bulunduu alandr. Bu alan verileri girdiimiz ve sonular grdmz yerdir. Her stunun stnde yer alan, stun semek, stun geniliini arttrmak ya da azaltmak iin kullanlan ve zerinde Adan IVye kadar 256 tane alfabetik referanslar bulunan blm. BAKINIZ: EKL: Bir worksheet (sayfa) iindeki hcrelerinin referanslar: Satr Balklar: Her satrn solunda yer alan, satr semek, satr yksekliini arttrmak ya da azaltmak iin kullanlan ve zerinde 1den 65,536a kadar saysal referanslar bulunan blm. A. WORKSHEET (ALIMA SAYFASI) Worksheet (alma sayfas, sayfa ya da tablo olarak da adlandrlr), Excelin temel alma ortamdr. Veriler bu alma alannn hcrelerine girilir. Worksheet A'dan Zye, sonra da ayn trafik plakalarnda olduu gibi AAdan IVye kadar olmak zere, 256 tane stuna ve 1'den balayp, 65536'ya kadar devam eden satra sahiptir. Grld gibi bir worksheet satr ve stunlardan oluur. Bu alanlarn kesitii yer ise, Cell (Hcre) olarak adlandrlr. Hcreler ayn amiral batt oyunundaki gibi stun ad ve satr numaras ile adlandrlrlar. Bu dzen bir matrise, belki de bir satran tahtasna da benzetilebilir. Hcre Hcre . . . . . Hcre Hcre . . . . . Hcre Hcre . . . . .

Hcreler A1den balayp IV65536ya kadar devam eder. Yani sol stteki birinci hcre A1, sa alttaki sonuncu hcre IV65536dr. Aadaki tablo bir worksheet iindeki hcrelerin adlandrlmalar konusunda size yardmc olacaktr. BAKINIZ: EKL: Bir worksheet (sayfa) iindeki hcrelerinin referanslar: Hcre (cell): Worksheet zerindeki her bir kutucua hcre (cell) denir. Bu kutular A1, A2, K15 gibi adreslerle gsterilir. Bu gsterim biimine referans denir. Hcreler verilerin ve formllerin iine girildii alanlardr. Excel'deki btn almalar hcreler zerinde allarak yaplr. III. YARDIM ALMAK Microsoft Excel programnn geni yardm olanaklar vardr. Herhangi bir konumda F1 tuuna basarak konuyla ilgili yardm alabilirsiniz. Bunun dnda Help (Yardm) mensn kullanarak istediiniz konuda yardm alabilirsiniz: Contents Sekmesi: Yardm iinde yer alan konular gsterir.

Search Sekmesi stediini konun yardm iinde aranmasn salar. rnein tablo yazp tablo konusundaki belgelere eriilir. ngilizce olarak (table). Ayrca daha spesifik aramalar da yaplabilir. "Tablo yaratmak" "Create a table" gibi konular aranabilir. Index (Dizin) Sekmesi: Yardm iindeki konularn alfabetik olarak listelendii ve aranacak konularn kolayca bulunmasn salayan bir yerdir. A. OFFCE ASSSTANT Excel 2000 iinde hem alta hem de sonraki kullanmnzda ok sk karlaacanz bir dier zellik de Office Assistantdr. Asistan sizin zel yardmcnzdr. Sizlere kendiliinden birok neride bulunabilecei gibi istediiniz sorular da dorudan sorabilirsiniz. rnein tablo yaratmak? Asistann grnmesini salamak iin: Eer ortamda asistannz grnmyorsa Help mensnden Show the Office Assistant komutunu kullanabilirsiniz. Asistana soru sormak: Ofis asistannza soru sormak iin onu zerinde tklamanz yeterli. Tkladnz anda size What would you like to do? sorusunu soracaktr. Bu durumda istediiniz soruyu kutu iine yazn. rnein save the document. Bunun ardndan Ofis asistan size bir belgeyi kayt etmekle ilgili konular listeler. stediiniz zerinde tklayarak yardm alabilirsiniz. Asistann Kaldrlmas: Eer ortamda asistannzn grnmesini istemiyorsanz Help mensnden Hide the Office Assistant komutunu kullanabilirsiniz. IV. UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 ykl bir bilgisayarda aadaki uygulamalar yapn: 1. Microsoft Excel'i balatn. Start mensnden Programs' iaret etmek ve Microsoft Excel'i tklayn. 2. Microsoft Excel'i kapatn. File mensnden Exit'i sein. 3. alma tablosunu kullann. Hcreler zerinde gezin. Ok tular. nce END tuuna basn ve ardndan ok tularna basn. alma tablosunun ularna gideceksiniz. 4. F1 tuuna basn ya da Help (Yardm) mensnden Yardm' an. "ablon oluturma" "create a template" yazn. Listelenen konu inceleyin. V. GZDEN GERME 1. Microsoft Excel ile yaplacak ileri aklayn. 2. alma tablosu nedir? 3. Hcre nedir? Hcreye girilen sabit veri ile forml nedir? 4. Office Assistant nasl kaldrlr? 5. Microsoft Excel ile yarattmz bir belgenin dier bir Microsoft Excel ile almas sz konusudur (Versiyon sorunlar olabilir). Baka hangi programlar bir Excel belgesini aabilir?

Ders 2 DERS 2: ALIMA TABLOSUNU DZENLEMEK Amalar: -Yeni Bir alma Kitab ve Sayfas Oluturmak. -Satr ve Stunlar Dzenlemek. -Veri Girmek. I. ALIMA SAYFASI (WORKSHEET) VE ALIMA KTABI (WORKBOOK) alma sayfas ve alma kitab, Excel kullanrken zerinde altmz alan ifade eder. Hesaplama yapacamz veriler, alma tablosunda yer alan hcrelere girilir ve hcrelerin adresi araclyla hesaplamalar yaplr. Bu nedenle verilerin dzeni ve hesaplamalarn yaplmas bakmnda alma sayfalarnn ve kitaplarnn iyi ekilde planlanmas ve kullanlmas gerekir. Bir sayfa 256 stun ve 65536 satrdan oluur. Dier bir deyile 16 milyondan fazla hcresi olan bir alan zerinde almaktayz. Stunlar A'dan Zye, sonra da ayn trafik plakalarnda olduu gibi AAdan IVye kadar olmak zere numaralandrlmtr. Satrlar ise 1'den balayp, 65536'ya kadar devam eden numaraya sahiptir. Grld gibi bir sayfa (worksheet) satr ve stunlardan oluur. Bu alanlarn kesitii yer ise, hcre (cell) olarak adlandrlr. Hcreler ayn amiral batt oyunundaki gibi stun ad ve satr numaras ile adlandrlrlar. Bu dzen bir matrise, belki de bir satran tahtasna da benzetilebilir. Hcre Hcre . . . . . Hcre Hcre . . . . . Hcre Hcre . . . . .

Aadaki tablo bir sayfa iindeki hcrelerin adlandrlmalar konusunda size yardmc olacaktr. BAKINIZ: EKL: Bir sayfadaki hcrelerinin referanslar: Peki, O Zaman alma Kitab (Workbook) nedir? alma kitab ise sayfalar ieren bir konteyner gibidir. Sayfalar iine alr ve onlarn bir dosya adyla saklanmasn salar. yle dnebilirsiniz; alma kitab bir kitap. alma sayfalar da ayn kitabn sayfalar gibi sayfalar. A. YEN BR SAYFA EKLEMEK Excel balatldnda ortamda Kitap1 (Book1) adyla bir alma kitab ve Sayfa1 (Sheet1) adyla bir sayfa alr. Excel ile yaratacanz bir ya da daha ok sayfa (sheet) bir dosya olan alma kitab iinde saklanr. Ayrca yeni bir alma kitab yaratmak iin, Dosya (File) mensnden Yeni (New) komutunu tklamanz gerekir. B. ALIMA KTABINI KAYDETMEK Yarattnz alma sayfalarn tekrar kullanmak ya da kaydetmek istiyorsanz, yapmanz gereken onu sabit diske kaydetmektir. Bu ilem iin File mensnden Kaydet (Save) komutu kullanlr. II. VERLERMZ STUN VE SATIR (TABLO) OLARAK DZENLEMEK Excel ile verilerimizi dzenlemek istediimizde ilk olarak yapmamz gereken verilerimizi bu stun ve satr yapsna uygun bir hale getirmektir. rnek: Giderler Ocak Kira Sigorta Visa Telefon 50 Cep Telefon Digiturk 12 200 100 100 20

Migros Kitap Giyim Benzin Otobs Taksi len Yemei Vergiler 20 Toplam 882

100 20 100 100 20 20 20

Hepimizin iyi bildii bir eyi (aylk giderlerimizi) dnelim. Aylk giderlerimizi bir Excel sayfasna yazp toplayabiliriz. Ancak bu iyi bir Excel kullanm anlamna gelmez. Giderlerimizi belli trlere ayrp snfladmzda, aylar, yllar olarak dzenlediimizde, ortalamalar, artlar, azallar ortaya kardmzda, hatta tasarruflarmz ya da faiz hesaplamalarmz da yaptmzda Excel'den yararlanm oluruz. rnek: Kiisel Giderler OCAK Giyim Visa Cep Telefon len Yemei Kitap Genel Giderler Kira Telefon Migros Temizliki Vergiler Digiturk Aidatlar Sigortalar Hayat Salk Emlak Kasko Vergiler Emlak evre Otomobil Benzin Bakm 100 100 20 20 20 200 20 20 20 20 100 60

30 30 20 20 20 10 100 50

A. SAYFA ZERNDE LEMLER Bir sayfa temel veri giriinin ve ilemlerinin yapld yerdir. Veri Girii: Verileri girmek istediiniz hcreye tklayn ya da ok tularyla gidin ve veriyi yazn. Veri giriini bitirmek iin mutlaka ENTER tuuna basn. PUCU: Aktif hcre. Excel'de sayfa zerinde veri girilecek hcre dierlerinde farkl bir grnmdedir. Kaln ereveli olan bu hcre zerinde bulunulan ve veri girii yaplacak olan hcreyi tanmlar. Bu hcre aktif hcre olarak adlandrlr. Hareket: Bir alma sayfasnn hcreleri arasnda hareket edebilmek iin herhangi bir hcrenin zerine tklayn. Bir hcreyi tklatmak, o hcreyi aktif hcre haline getirir. Sayfann dier blgelerini grntleyebilmek iin ok tularn, sa taraftaki dikey ve alt taraftaki yatay kaydrma ubuklarn kullanabilirsiniz.

alma sayfalar zerinde hareket tular: lem Bir satr aa ya da yukar Bir stun sola ya da saa Bir pencere aa ya da yukar: tklayn. Bir pencere sola ya da saa tklayn. Byk bir mesafe Yapmanz gereken Dikey kaydrma ubuundaki oklara tklayn. Yatay kaydrma ubuundaki oklara tklayn. Dikey kaydrma ubuunda kaydrma kutusunun altna ya da stne Yatay kaydrma ubuunda kaydrma kutusunun soluna ya da sana Kaydrma kutusunu istediiniz yere srkleyin.

Sayfalar Arasnda Gei: Excelde alan alma kitaplar alma sayfas ierir. Yeni bir Excel alma kitab atnzda kanza tane sayfa alr. Daha sonradan bunlara eklemeler ya da kartmalar yaplabilir. stnde almak istediiniz sayfay semek iin, alt taraftan sayfalarn (Sayfa1) adlarn grdnz yerden, sayfa sekmesine (sheet tab) tklayn. Eer sayfa adlar iinde, istediiniz sayfann adn gremezseniz, sekmeyi grebilmek iin sekme kaydrma dmelerini kullanarak sayfanzn sekmesini bulun. Yeni Bir Sayfa Ekleme: Bir alma kitabna yeni bir alma sayfas eklemek iin Insert (Ekle) mensnden Worksheet (Sayfa) komutu kullanlr. III. VER DZENLEME LEMLER Veri dzenleme ilemleri; verilerin girii, dzeltilmesi, seilmesi, silinmesi, kopyalanmas gibi rutin ilemleri kapsar. A. YAPILAN LEMLER PTAL ETMEK (UNDO (GER AL) Excel size yaptnz ilemlerden den vazgeme olana salar. rnein bir silme ileminin ardndan, bu ilemden vazgemek istediniz. te hemen Undo dmesine tklayabilirsiniz. Herhangi bir ilemi yerine getirdikten hemen sonra kararnz deitirebilir ya da ilemi geriye dndrmek (iptal etmek) isteyebilirsiniz. Bunun iin Undo (Geri Al) komutunu kullanabilirsiniz. Undo (Geri Al) ilemi iin unlardan biri yaplr. -Fare ile Undo (Geri Al) dmesine tklanr. -Edit mensnden Undo komutu seilir. -CTRL+Z tularna tklayn. NOT: Bu dokmanlar Faruk ubuku tarafndan hazrlanmtr. Burada ad geen ticari nvanlar ve markalar bilgi amal kullanlmlardr ve kendi imtiyazlarna sahiptirler. Bu dokmanlar ticari amal olarak kullanlmaz. Daha fazla bilgi iin www.farukcubukcu.com adresine baknz. B. SEM Windows altnda alan btn uygulamalarda bir prensip vardr. lem yapmak istediiniz veriyi iaretlemeniz gerekir. Ardndan ilem yapmak gerekir. Excel'de en ok yaplan ilem seim ilemidir. Bir hcreye veri girecekseniz, bir hcreyi ya da bir alan silecekseniz, kopyalayacaksanz, tayacaksanz, biimleyecekseniz ya da o veri alan zerinde herhangi bir ilem yaplacaksanz, nce o hcre ya da veri alann semeniz gerekir. Seme ilemi genellikle fare ile yaplr. Seilebilecek Excel elemanlar: Seim Yapmanz gereken Tek bir hcre Hcreye fare ile tklayn ya da klavyeden ok tularyla giderek. Bir alan Alann ilk hcresini tklatp, sonuncuya kadar srkleyin. Bitiik olmayan hcre ya da hcre alanlar: nce ilk hcre ya da hcre araln seip, sonra CTRL tuunu basl tutarak dier hcre ya da aralklar sein. Geni bir hcre aral nce aralktaki ilk hcreyi tklatp sonra SHIFT tuunu basl tutarak aralktaki son hcreyi tklayn. Son hcreyi grnr hale getirmek iin kaydrma ubuklarn kullanabilirsiniz. Tm bir satr Satr balna tklayn. Tm bir stun Stun balna tklayn. Bitiik satr ya da stunlar Satr ya da stun bal boyunca srkleyin ya da nce ilk satr ya da stunu seip sonra SHIFT tuuna basl tutarak, son satr ya da stunu sein.

Bitiik olmayan satr ya da stunlar: nce ilk satr ya da stunu seip sonra CTRL tuuna basl tutarak dier satr ya da stunlar sein. Bir alma sayfasnn tm hcreleri: alma Sayfasnn sol st kesinde satr ve stun balklarnn kesitii, bo dmeyi tklayn C. KOPYALAMA VE TAIMA Kopyalama (copy) ve tama (move) ilemi alma tablosu zerindeki verilerin yer deitirmesi ya da bir yerdeki verilerin dier bir yere kopyalanmas ile ilgili ilemleri kapsar. Hcre indeki Verileri Tama ya da Kopyalama Veriyi ksa bir mesafeye tamann ya da kopyalamann en kolay yolu hcreleri semek ve hcre kenarln fare ile srklemektir. Hcreleri daha uzun bir mesafeye, dier bir sayfa, alma kitab ya da uygulamaya tamak ya da kopyalamak iin Cut, Copy ve Paste dmelerini kullann. Kopyalamak: Edit (Dzen) mensn kullanarak; 1.Kopyalanacak alan sein. 2.Edit (Dzen) mensnden, Copy (Kopyala) komutunu sein. 3.Kopyalanacak yere fare ile tklanr ya da hedef hcreye ok tularyla gelinir. 4.Edit (Dzen) mensnden Paste (Yaptr) komutu seilir. Tamak: Edit (Dzen) mensn kullanarak; 1.Tanacak alan sein. 2.Edit (Dzen) mensnden Cut (Kes) komutunu sein. 3.Tanacak yere fare ile tklanr ya da hedef hcreye ok tularyla gelinir. 4.Edit (Dzen) mensnden, Paste (Yaptr) seenei seilir. IV. UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 zerinde Microsoft Excel 2000 ykl bir bilgisayarda aadaki uygulamalar yapn: 1. Microsoft Excel'i balatn. Start mensnden Programs' iaret etmek ve Microsoft Excel'i tklayn. 2. Aylk Giderlerinizi Sayfaya Girin 3. Alt satra toplam aln: rnein: B stunundaki 2 ile 10. satr arasn toplamak iin: = SUM(B2:B10) 4. Silme ve Geri Alma. Bir hcredeki verileri, zerinde DEL tuuna basarak silin, ardndan ara ubuundaki Undo dmesiyle ilemi geri aln. 5. Seim. Bir hcre, hcreler (alan), bir stun, stunlar, bir satr, satrlar sein. Seimin ardndan koyu yapmak iin ara ubuundaki B (K) dmesini tklayn. 6. Dier konularda Excel'e veri girin. inizle ilgili, zerinde hesaplama yaplacak verileri Excel sayfalarna girin ve kaydedin. Excel zellikle bteleme, istatistik gibi ilemleri iin idealdir. Sanrm hepimizin iinde hesaplanacak veriler var. V. 1. 2. 3. 4. 5. GZDEN GERME Hcre, aktif hcre nedir? Bir alma sayfasnda ka tane hcre vardr. Firmann sat bilgilerini Excel sayfasna nasl kaydedersiniz? Seim ilemi nedir? Hcrelere bavurmak nedir? Hcrelerin adres sistemi nasldr? K16:R55 alan ne anlama gelir?

Ders 3 DERS 3: FORML GRMEK Amalar: -Veri Girmek. -Hesaplama Yapmak -Temel Fonksiyonlar Kullanmak. -Mutlak ve Greceli Alanlar Anlamak. I. VER GRMEK Hani, Excel grsel bir hesap makinesi idiydi ya? te bu hesaplama yetenekleri formller araclyla salanr. Bu derste formllerle birlikte hcrelere girilen verilere de bakacaz. Sonu almak iin nce verilerinizi Excele girmeniz gerekir. rnein 2002 yl btesinin analizi yaplacaksa; 2002 ylnn sat, maliyet vb bilgileri bir ya da daha ok alma tablosu olarak Excele girilmelidir. Veri girii zellikle veri trleri ve biimi bakmndan uygun ekilde yaplmaldr. PUCU: Veri giriini bitirmek iin mutlaka ENTER tuuna basn. PUCU: Veri girii srasnda mevcut stun genilikleri yeterli gelmezse iki stun arasndaki izgiye fare ile yaklan. Fare simgesi iki bal ok olduunda sol tua basarak srkleyin ve stunu geniletin. A. GRLEN VERLERN TR Hcre iine girilen veriler sabit veriler ve forml girmek olmak zere ikiye ayrlr. Sabit veriler bir hcreye bir say ya da metin bilgi girmek anlamna gelir. Bir sabit deer bir say, tarih ya da bir de szck olabilir. Metin bilgiler daha ok stn balklar ve dier tanmlayc bilgileri ifade ederler. rnein rn ad, ya da personel ad, adresi gibi. Saysal bilgiler ise adet, miktar, faiz oran gibi zerinde aritmetik ilem yaplan verilerdir. rnein sat miktar, fiyat, hizmet sresi gibi. Bir tabloda metin ve saysal bilgiler girmek OCAK 2001 Kiisel Giderler OCAK Giyim Visa Cep Telefon len Yemei Kitap 100 100 20 20 20

Yukardaki tabloda "OCAK2001" olarak girilen deer bir hcreye metin bilginin girilmesidir. PUCU: Excel saysal verileri daha iyi okunmalar iin saa yaslar. Metin verileri ise sola yaslar. NOT: Bu dokmanlar Faruk ubuku tarafndan hazrlanmtr. Burada ad geen ticari nvanlar ve markalar bilgi amal kullanlmlardr ve kendi imtiyazlarna sahiptirler. Bu dokmanlar ticari amal olarak kullanlmaz. Daha fazla bilgi iin www.farukcubukcu.com adresine baknz. B. FORML GRMEK Excelin en nemli zellii hcreye girilen formldr. nk forml dier hcreler iindeki veriler zerinde istediiniz ilemi yapmanz salar. Bir faiz hesab, bir ortalama hesab hcreye gireceiniz forml sayesinde gerekleecektir. Hcreye forml girmek iin = tuuna baslarak (SHIFT+0) balanr. Forml girilir ardndan ENTER tuuna baslarak sonu bulunulan hcreye dndrlr. Forml: =A1+A2 Anlam: A1 hcresindeki deerle A2 hcresindeki deeri topla ve bulunduun (formln yazld) yere topla.

rnek: rnler/sat adedi Ocak ubat A MALI 20 12 B MALI 22 12 C MALI 12 9 D MALI 2 1 Toplam =b2+b3+b4+b5=c2+c3+c4+c5 Bir hcreye bir forml giriinin ardndan Excel formlleri hesaplayarak sonucunu hcreye yerletirir. rnler/sat adedi A MALI 20 B MALI 22 C MALI 12 D MALI 2 Toplam 56 Ocak 12 12 9 1 34 ubat

Ayn ilem SUM fonksiyonu araclyla da yaplabilir: rnler/sat adedi A MALI 20 B MALI 22 C MALI 12 D MALI 2 Toplam =SUM(b2:b5) Ocak ubat 12 12 9 1 =SUM(c2:c5)

Bir forml ok sayda eleman ierebilir. Bunlar hcreler (hcre adresleri), operatrler (ileler), sabit deerler, fonksiyonlar (SUM, AVERAGE TOPLA, ORTALAMA gibi) ve alan adlar olabilir. rnein aadaki ifade doru bir formldr: =B1+C2*C5-10*SUM(K2:L3)-2 Anlam: Bulunduun hcreye; nce K2 ila L3 alan arasnda kalan alanlar topla, sonra C2 ile C5'i arp, kana B1'i ekle, kandan 10 kar ve son kalandan 2 kar. Bir hcreye forml girmek = tuuna baslarak balanr. Yazlan forml, forml ubuunda grlr. Bir forml girmek iin: 1. Forml girmek istediiniz hcreyi sein. 2. Formlden nce bir eit iareti (=) girin. Formle bir ad ya da fonksiyon ekleyerek balarsanz, Excel eit iaretini otomatik olarak ekleyecektir. Kural: Bir forml eit iaretiyle (=) balamaldr. NOT: Bir forml, Forml ubuunda yer alan = simgesine tklayarak ya da Function Wizard kullanarak daha kolay girebilirsiniz. C. ARTMETK OPERATRLER Formller hcreler zerindeki ilemleri tanmlar. lemler ise ya aritmetik ilemlerdir ya da fonksiyonlardr. Aritmetik ilemler aritmetik operatrler (ileler) araclyla yaplr. Aritmetik operatrler: Aritmetik operatrler Anlamlar + (art iareti) Toplama - (eksi iareti) karma / (eik izgi) Blme * (yldz iareti) arpma D. HCRE ERN DZENLEMEK Bir hcreye veri girdikten sonra deitirilebilir. Ancak zellikle verinin uzun ya da bir forml olmas durumunda veriyi deitirmek gerekebilir. Bir hcredeki veriyi deitirmenin ok sayda yolu vardr:

-Forml ubuu zerinden semek. -Hcre zerinde ift tklamak. -F2 tuuna basmak. Bir hcredeki veriyi deitirmenin ek kolay yolu hcrenin zerine gelip fare ile ift tklamaktr. Bunu yaptnzda hcre tekrar veri giriine hazr duruma gelecektir. stediiniz deiiklikleri ok tular yardmyla yaptktan sonra ENTER dmesine basara deiiklii onaylarsnz. Yaplan deiikliin ardndan ESC tuuna basarak yaplan deiiklii iptal edebilirsiniz. ptal (cancel) dmesi (Klavyeden ESC tuu ile ayn grevi tar) OK dmesi (Klavyeden ENTER tuu ile ayn grevi tar) E. FORML DETRMEK zellikle uzun bir formln yazlmasnn ardndan formln baz karakterinin deitirilmesi gerektiinde o hcreye formln yeniden yazlmas yerine formln deitirilmesi ilemi yaplr. Forml deitirmek iin deiik yollar izlenebilir. 1. yol: Forml yazdnz hcre zerinde ift tklamak. 2. yol: Forml yazdnz hcre zerinde F2 tuuna basmak. 3. yol: Forml ubuu zerinde istenilen ilemleri yapmak. rnein uzun bir forml: =B1+C2*C5-10*SUM(K2:L3)-2 =B1+C2*C5-10*TOPLA(K2:L3)-2 II. TEMEL FONKSYONLAR (LEVLER) Microsoft Exceldeki yerleik fonksiyonlar, standart alma sayfas zerinde temel ilemlerin yaplmasn salar. Fonksiyonlar, alma sayfanzdaki formllere girerek kullanabilirsiniz. Bir forml, bir eit iareti (=) ile balar ve bir deerler ve ileler karm ile devam eder. Herhangi bir fonksiyonu sihirbaz kullanmadan kullanmak isterseniz fonksiyonun kullanm biimini bilmeniz gerekir. zellikle alanlarn (hcrelerin) nasl belirtileceini iyi bilmek gerekir. =SUM (A1:A19) =TOPLA (A1:A19) Yukardaki forml bulunduu hcreye A1'den A19'a kadar olan deerleri toplar. =AVERAGE(A1:A19) =ORTALAMA(A1:A19) Yukardaki forml bulunduu hcreye A1'den A19'a kadar olan deerlerin ortalamasn hesaplar. =MAX(A1:A19) Yukardaki forml bulunduu hcreye A1'den A19'a kadar olan deerlerin en byn hesaplar. Fonksiyonlar kullanmak iin unlardan birini yapn: -Ara ubuundan Function Wizard (lev Sihirbaz) dmesine basn. -Insert (Ekle) mensnden, Function (lev) komutunu sein -Eittir (=) iaretine bastktan sonra, forml ubuundaki Function Wizard dmesine basn Bu sihirbaz toplam iki admdan oluur. lk adm fonksiyonun seilmesidir. stediiniz fonksiyonu, sa taraftaki Function Name altndan sein. stediiniz fonksiyonu burada gremezseniz, sol taraftaki Function Category altndan bir kategori ad tklayn ve sa tarafta kan adlardan istediinizi sein. Aadaki tabloda kategorilerin ksa aklamalarn bulacaksnz.

Function Category (lev Kategorisi): Aklama En son kullandnz 10 fonksiyon burada listelenir. Siz fonksiyonlar kullandka bu listeye eklenirler. All (Hepsi) Excel iindeki btn fonksiyonlarn listesi. Financial (Finansal) Finans ve muhasebe ile ilgili fonksiyonlar. Date & Time (Tarih ve Saat) Zaman ve tarih ile ilgili fonksiyonlar. Math & Trig (Metemetik ve Trigonometri) Matematik ve trigonometri ile ilgili fonksiyonlar. Statistical (Istatistiksel) statistik ve analizle ile ilgili fonksiyonlar. Lookup & Reference (Arama ve Bavuru) Belli alanlarla yaplan ilemlerle ile ilgili fonksiyonlar. Database (Veritaban) Veritaban ilemleri. Text (Metin) Metin bazl ilemler. Logical (Mantksal) Mantksal fonksiyonlar. Information (Bilgi) Kullancya bilgi vererek yardmc olmaya alan fonksiyonlar. User Defined (Kullanc Tanml) Sizin yaratacanz fonksiyonlar burada listelenecektir. Kullanc tanml fonksiyonlar blmne bakn. III. UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 ykl bir bilgisayarda aadaki uygulamalar yapn: 1. Microsoft Excel'i balatn. Start mensnden Programs' iaret etmek ve Microsoft Excel'i tklayn. 2. Basit ilemler: Hcre iinde yer alan forml deitirin: 1. Hcreye tklaynz. 2. F2 tuuna basnz. Hcre dzenleme moduna gei yapldndan yn tular ile hcre iersinde hareket edebilir DELETE yada BACKSPACE tular ile metin silebilir. Yada araya metin ekleyebilirsiniz. 3. Forml lemi: Kiisel Giderler OCAK Giyim Visa Cep Telefon len Yemei Kitap Genel Giderler Kira Telefon Migros Temizliki Vergiler Digiturk Aidatlar Sigortalar Hayat Salk Emlak Kasko Vergiler Emlak evre Otomobil Benzin Bakm 100 100 20 20 20 200 100 60 Kategori Most Recently Used (En Son Kullanlan)

20 20 20 20

30 30 20 20 20 10 100 50

lemler: Ocak aynn btn giderlerini toplayn: Gider gruplarna gre ara toplamlar aln. Her bir blm toplamnn genel toplamdaki orannn hesaplayn. rnein Otomobil harcamas toplam genel gider harcamasn yzde 10'u gibi. rnee devam edin ve UBAT aynn deerlerini de girin. Ardndan toplamlarn ve tek tek deerlerin art oranlarn hesaplayn. Daha ileri gidelim, Gelir btenizi de ekleyin. Giderlerinizi %10 azalttnzda ne kadar para artrabileceinizi hesaplayn.... IV. GZDEN GERME 1. Bir hcreye ne tr deer girilir. 2. Forml nedir? Aadaki geerli bir forml mdr? =AVERAGE(A1:A19)/13-34343-(r2-1)-(k12-44) 3. Aritmetik ilemlerin ncelii var mdr?

Ders 4 DERS 4: GRAFK OLUTURMAK Amalar: -Deiik trde grafik izmek. -Grafikleri biimlemek. I. GRAFK ZMEK nceki derslerde Excel'in bte oluturmak gibi mali hesaplamalara bir zm olduunu belirtmitik. Hatta aylk giderlerimizi Excel'le hesaplamtk. Bu derste ise daha nce oluturduumuz verileri grafiklerini izmeye alacaz. Grafik (chart), rakamlalar ifade edilen verilere grsel bir vurgu kazandrmay salar. Yani siz mdrnzn nne aylk sat rakamlarn koymann yan sra, aylk artn greceli bymesini bir ubuk grafikle ifade ederseniz, daha iyi bir etki yaratm olursunuz. te grafikler verilerin dili olacak ekilde, verilerimize yorum ekler. A. GRAFK YARATMAK Excel'in grafik sihirbaz, bir dme ile almaya balar ve sayfada tanmlanan veri alann belli sayda admla grafik olarak biimlendirir. Veri alan seildikten sonra, Chart Wizard (Grafik Sihirbaz) dmesine baslr. Daha sonra sayfa zerinde grafiin yer alaca bir drtgen alan fare ile iaretlenir. Daha sonra aadaki admlardan geilerek grafik izilir: Bu ilemler: 1.Veri alan seilir. 2. Grafik tipi seilir. 3. Yerleim ekli seilir. 4. Grafik bal, eksen etiketleri, gsterge (legend) gibi elemanlar eklenir. BAKINIZ: EKL 1: GRAFK ZLECEK VERLERN SELMES Ardndan, kan grafik sihirbaz toplam 4 admdan oluur ve grafii izer. lk adm grafik tipinin seildii admdr. Grafik tr kutusundan seilen tiplerin alt trleri, Grafik alt tr kutusunda grnecektir. stediiniz ve verilerinize uygun olan grafik tipini (types) sein. Yaygn kullanlan grafik trleri unlardr: Column (stun): Zamana gre deerlerin birbirine gre deerlerini ifade eder. rnein aylk giderleri gstermek iin kullanlabilir. Line (izgi): Zaman iindeki deiimi ifade etmede kullanlr. rnein USD kurunu takip iin. Pie (pasta): Bir toplam iindeki deerleri payn gstermede kullanlr. rnein: Yllk gelir iinde departmanlarn gelirlerinin orann gstermek gibi. Ardndan verileri grafie yerletirilmesi seilir: NOT: Bu dokmanlar Faruk ubuku tarafndan hazrlanmtr. Burada ad geen ticari nvanlar ve markalar bilgi amal kullanlmlardr ve kendi imtiyazlarna sahiptirler. Bu dokmanlar ticari amal olarak kullanlmaz. Daha fazla bilgi iin www.farukcubukcu.com adresine baknz. Veri aral kutusuna zaten seili bulunan alann adresi gelecektir. Seri yeri (Series in) seeneklerinden, verilerin satrlarn m stunlarn m grafii izmek iin kullanlacan belirler. kinci sekme olan Series sekmesinden, serilerin sras belirlenebilir. Next dmesine basarak nc adma gein. Bu admdaki sekmelerin says seilen grafik tipine gre deiecektir. letiim kutusunun grevi grafiin biimlemesini ayarlamaktr. pucu: Grafii yaratlacak veri alan seildikten sonra F11 tuuna basarak kolayca bir grafik yaratabilirsiniz. BAKINIZ: EKL2: ZLEN UBUK GRAFK.

B. GRAF BMLEMEK Grafiin oluturulmasnn ardndan grafik ara ubuunu ve dier biimleme aralarn kullanarak grafiin rengi, zellikleri yeniden ayarlanabilir. II. GZDEN GERME 1. Grafik trleri nelerdir ve hangi amala kullanlrlar. 2. Toplam satlarn rn gruplarna gre oranlarn ortaya karmak iin hangi grafik tr daha iyidir? 3. Dolar kurunun yllara gre artn gstermek iin hangi grafik trn kullanrdnz? III. UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 ykl bir bilgisayarda aadaki uygulamalar yapn: Grafik izin: Kiisel Giderler ocak ubat Giyim 100 Visa 100 Cep Telefon 20 len Yemei 20 Kitap 10 Kiisel Gider Toplam250 220 lemler: Ocak-Nisan aylar arasndaki kiisel gider harcamalarnn toplamlarn aylk deiimlerini gsterecek bir stun (column) grafik izin. Drt aylk toplam giderin aylara gre dalmn bir pasta grafikle gsterin. mart 50 100 30 30 10 300 nisan 50 200 20 30 0 412 toplam 12 300 40 30 30 1182 212 700 110 110 50

Ders 5 DERS 5: FONKSYONLAR Amalar: -Fonksiyon Snflamasn Tanmak. -Fonksiyonlar Kullanmak. -Fonksiyon Sihirbazn Kullanmak. I. FONKSYONLAR NE E YARAR? Daha nceki haftalarda da Microsoft Excel'in bir hesaplama arac olduunu belirtmitik. Bu anlamda hesaplama iin ok sayda ilem yaplr; bunlar bir ortalama ilemi ya da bileik faiz hesab olabilir. te Excelin bu yetenekleri Worksheet fonksiyonlar (ilev) olarak adlandrlan ok sayda hazr fonksiyon tarafndan yaplr. SUM, AVERAGE (TOPLA, ORTALAMA) gibi bildiimiz fonksiyonlar rnek gsterebiliriz. Microsoft Exceldeki yerleik fonksiyonlar, standart alma sayfas ve makro sayfas hesaplamalarn yapar. Fonksiyonlar, alma sayfanzdaki formllere girerek kullanabilirsiniz. Bir forml, bir eit iareti (=) ile balar ve bir deerler ve ileler karm ile devam eder. Formln en banda bir fonksiyon grnyorsa, herhangi bir formlde olduu gibi, onu bir eit iareti ile balatmalsnz. rnek: SUM fonksiyonu: =SUM (B2:B17) =TOPLA (B2:B17) Yukardaki fonksiyonun anlam: Bulunulan hcreye, B2 hcresinden B17 hcresine kadar olan hcreleri toplam ve yaz. Fonksiyonlar yukardaki gibi basit olabilecei gibi, ok sayda fonksiyon ieren formller eklinde de olabilir. =SUM(AVG(INT(SUM(K45:K55)*3/8):M3),45) gibi uzun ve i ie de olabilir. Birok ilemi yaparken fonksiyonlar bilmek ve kullanmak kolaylk salar. Bunun yan sra finanstan, muhasebeye ve dier mhendislik alanlarnda ok sayda ilemi yapmak iin Excel fonksiyonlar gerek birer zmdr. Microsoft Excel 2000de belli kategoriler altnda ok sayda fonksiyon vardr: Aklama En son kullandnz 10 fonksiyon burada listelenir. Siz fonksiyonlar kullandka bu listeye eklenirler. All (Hepsi) Excel iindeki btn fonksiyonlarn listesi. Financial (Finansal) Finans ve muhasebe ile ilgili fonksiyonlar. Date & Time (Tarih ve Saat) Zaman ve tarih ile ilgili fonksiyonlar. Math & Trig (Metemetik ve Trigonometri) Matematik ve trigonometri ile ilgili fonksiyonlar. Statistical (Istatistiksel) statistik ve analizle ile ilgili fonksiyonlar. Lookup & Reference (Arama ve Bavuru) Belli alanlarla yaplan ilemlerle ile ilgili fonksiyonlar. Database (Veritaban) Veritaban ilemleri. Text (Metin) Metin bazl ilemler. Logical (Mantksal) Mantksal fonksiyonlar. Information (Bilgi) Kullancya bilgi vererek yardmc olmaya alan fonksiyonlar. User Defined (Kullanc Tanml) Sizin yaratacanz fonksiyonlar burada listelenecektir. Kullanc tanml fonksiyonlar blmne bakn. A. FONKSYONLARI KULLANMAK Fonksiyonlarn kullanmnda nemli olan her fonksiyonun gerekli parametrelerinin yazlmasdr. rnein bir toplama ilemi yaplacaksa SUM fonksiyonu ile gerekli alanlar belirtilerek toplanmaldr. =SUM(A1:E1) Kategori Most Recently Used (En Son Kullanlan)

=TOPLA(A1:E1) Yukardaki fonksiyon alma tablosundaki A1 hcresinden A10 hcresine kadar olan 10 alan toplar. 1 2 3 4 5 6 A 1000 2000 3000 4000 1000 =SUM(A1:E1)

SUM fonksiyonunun uygulanmasnn sonucu olarak: 1 2 3 4 5 6 A 1000 2000 3000 4000 1000 11000

NOT: Bu dokmanlar Faruk ubuku tarafndan hazrlanmtr. Burada ad geen ticari nvanlar ve markalar bilgi amal kullanlmlardr ve kendi imtiyazlarna sahiptirler. Bu dokmanlar ticari amal olarak kullanlmaz. Daha fazla bilgi iin www.farukcubukcu.com adresine baknz. B. FONKSYON SHRBAZI Karmak ve iie fonksiyonlar kullanacam zaman genellikle sihirbaz kullanrm. nk elle yazarken eleri birbirine ayran karakterinden tutunda daha birok olas sorun bizi beklemektedir. Bu nedenle birka fare tklamasyla fonksiyonlar kullanmak iin fonksiyon sihirbaz ok yararldr. Fonksiyon sihirbazn balatmak: Fonksiyon sihirbazn balatmak iin, genellikle veri alan iinde formln konulaca ya da ilemin yaplp sonucun konulaca hcre zerine gelindikten sonra, ara ubuunda Function Wizard (lev Sihirbaz) dmesi tklanr. Ardndan sihirbaz ekran karnza gelir. Sihirbaz toplam iki admdan oluur. lk adm fonksiyonun seilmesidir. stediiniz fonksiyonu, sa taraftaki Function Name (Fonksiyon Ad) altndan sein. stediiniz fonksiyonu burada gremezseniz, sol taraftaki Function Category (Fonksiyon Kategorisi) altndan bir kategori ad tklayn ve sa tarafta kan adlardan istediinizi sein. Not: Excelde yer alan mevcut fonksiyonlara ek olarak finansal ve bilimsel alanda kullanlan dier fonksiyonlar da fonksiyon listesine eklemek ve kullanmak istiyorsanz Tools mensnden Add-Ins komutu ile ek fonksiyon ktphanelerini (Analysis Toolpak) ykleyiniz. II. SIK KULLANILAN FONKSYONLAR Tarih ve saat fonksiyonlar, tarih ve saat (zaman) bilgisinin elde edilmesi ve ilenmesini salar. DATE Fonksiyonu: Excel'de her gne bir seri numaras verilir. DATE fonksiyonu belirtilen bir tarihin (gn) seri numarasn verir. =DATE(yl, ay, gn) Sonucunda o tarihin numaras elde edilir. TODAY Fonksiyonu: Bulunulan gn verir. Genellikle sistem tarihinden gn bilgisini alarak ilem yapldnda kullanlr. =TODAY() - "1/1/2001" Yukardaki ifade ile bugn ile yl sonu arasnda ka gn olduu hesaplanr. TIME Fonksiyonu: Zamann seri numaras olarak karln verir. Bir gnn balang an 0 ile, biti an da 0.9999 deeri ile ifade edilir.

=TIME(saat, dakika, saniye) Sonucunda o zaman deerinin numaras elde edilir. NOW Fonksiyonu: O anki zaman tarih ve zaman olarak verir. Dier bir deyile o anki zaman gn, ay, yl ve saat olarak verir. =NOW() Sonucunda o ann deeri elde edilir. INT Fonksiyonu: Belirtilen bir sayy tam sayya yuvarlar. =INT(2.34) Sonucu: 2 rnein rastgele retilen bir deeri tamsayya evirmek iin: =INT(RAND()+1) PRODUCT Fonksiyonlar Verilen saylar arpar. =PRODUCT(3,7) Sonucu: 21 RAND Fonksiyonu: 0 ile 1 arasnda rastgele bir say retir. RAND() RAND() fonksiyonu 0 ile 1 arasnda bir gerek bir say retir. Bu nedenle genellikle bir say ile arplr ve tamsayya evrilerek kullanlr. =Int(Rnd(1) * 49) + 1 Yukardaki fonksiyon her altnda 1 ila 48 arasnda bir say retir. ROUND Fonksiyonu Tanmlanan bir sayy belirtilen ondalk uzunlua yuvarlar. =ROUND(say, hane says) =ROUND(42.789, 1) Sonucu: 42.72 EXCELin en yaygn kullanld alanlardan birisi de finanstr (mali iler). ok sayda finansal fonksiyonun kullanmn renerek mevcut ticari ilemlerinizi kolaylatrabilir ya da yeni zmler ve uygulamalar yapabilirsiniz. PMT Fonksiyonu: En yaygn kullanlan finansal (mali) fonksiyondur. Payment (deme) fonksiyonu, belli bir faiz oran zerinden n dnem sonunda gerekleecek nakit girii ya da kn hesaplar. =PMT(ana para, faiz, sre) rnek: Yllk %90 faizle 400 milyon liralk mal 12 ay taksitle almak iin ne kadar deme yapmanz gerekir? =PMT(%90/12;12;-400000000)

III. UYGULAMA Microsoft Windows 9x ya da Windows 2000 ykl bir bilgisayarda aadaki uygulamalar yapn: 1. 2. 3. 4. Ay ortalamalarn, giderlerin nceki aya gre art oranlarn hesaplayan formlleri yazn. ROUND fonksiyonunu kullanarak virgll kan sonular tam yuvarlatn. INT fonksiyonunu kullanarak virgll kan sonular tam sayya evirin. lemleri elle ve daha sonra da Fonksiyon Sihirbazyla yapn. Art Oran? 50 =? 100 30 30 10 300 ? ? mart 50 200 20 30 0 412 ? nisan 12 300 40 30 30 1182 ? toplam 212 700 110 110 50 ?

Veri: Kiisel Giderler ocak ubat Giyim 100 Visa 100 Cep Telefon 20 len Yemei 20 Kitap 10 Kiisel Gider Toplam250 220 Ay Ortalamalar ? ?

IV. GZDEN GERME 1. Fonksiyon (ilev) kullanmann deneyimli bir kullancya ne gibi yararlar olabilir? 2. Finansal fonksiyonlar nelerdir? rnek veriniz. 3. Kullanc kendi fonksiyonunu yazabilir mi? Bu ne gibi yararlar salar?

Ders 6 DERS 6: VER ANALZ Amalar: -Verileri filtrelemek. -Sralama ve alt toplamlar almak. I. VER ANALZ Veri analizi, Excel'in normal hesaplama yeteneklerinin dnda zellikle stok kaytlar, personel kaytlar gibi kayt olarak dzenlenmi veriler zerinde yaplan zel dzenleme ilemlerini kapsar. Bunlarn banda verilerin filtrelenmesi (szme), ara toplamlarn (subtotal) alnmas ve verilerin sralanmas gelir. A. VERLERN SIRALANMASI Dikkat ederseniz, dzenli ktlar belli bir alana gre sraldr. Adna gre, soyasnda gre vb. sralama (sort) ilemi bir alma tablosunda yer alan bilgilerin belli bir stuna gre sralanmasdr. rnein Excel iinde saklanan personel bilgileri, rn bilgileri gibi belli stunlardan olumu dzenli tablolarn belli stunlarna gre sralanmas o tablolarn daha kullan olmasn salar. Sralama ilemi bizim bte tablolarmza ok gerekmeyeceinden renci listesi zerinde sralama ilemini aklayalm: Tablo: renciler tablosu ADI SOYADI BLM Ahmet Ylmaz letme 39 Mehmet Demir letme 40 Aye Kazan Ekonomi Nuri Ylmaz letme Zeki Yazar letme Bekir Kangal Ekonomi Suat Konya Ekonomi Tablo: Ada gre sral ADI SOYADI Ahmet Ylmaz Aye Kazan Bekir Kangal Mehmet Demir Nuri Ylmaz Suat Konya Zeki Yazar BLM letme Ekonomi Ekonomi letme letme Ekonomi letme I VZE 90 77 60 49 66 I VZE 39 90 49 40 77 66 60

Microsoft Excel, verinin biimine deil, tad deere gre dzenlemek iin belirli bir sralama dzeni kullanr. Ascending (Kkten bye) bir sralamada, Excel alfabetik sralamay kullanr. Sralama ilemi: 1. Sralanacak alan zerindeki bir hcreye tklayn. (ya da sralanacak verileri sein) 2. Data (Veri) mensnden Sort (Sralama) komutunu sein. 3. Sort by kutusundan hangi stuna gre sralanacan sein. 4. OK dmesine tklayarak sralamay yapn. NEML: Sort iletiim kutusunda yer alan Header row ve No header row seenei tablonun stn balklarnn olup olmamas ile ilgilidir. Eer tabloda stun bal varsa Excel otomatik olarak Header row seeneini seer ve sralamada bu stun balklarn kullanr. Eer stun balklarnn sralamada kullanmak istemiyorsanz o zaman No header row seenei seilir. Bu durumda Sort by alannda stunlar Column1, Column2 olarak grlr. NOT: Bu dokmanlar Faruk ubuku tarafndan hazrlanmtr. Burada ad geen ticari nvanlar ve markalar bilgi amal kullanlmlardr ve kendi imtiyazlarna sahiptirler. Bu dokmanlar ticari amal olarak kullanlmaz. Daha fazla bilgi iin www.farukcubukcu.com adresine baknz. B. VERLERN FLTRELENMES Bir listeyi filtreleyerek (szerek), sadece belirttiiniz kriterlere uygun satrlar grntleyebilirsiniz. rnein listede yalnzca letme blm rencileri grmek gibi.

zellikle uzun listelerle urarken ya da belli zelliklere gre verileri ayrmak isterseniz Excelin filteleme zelliklerinden yararlanabilirsiniz. Bir tablo zerinde filtreleme yapmak iin u ilemler seilir: 1. Tablo ya da tablo iindeki bir hcre seilir. 2. Data (Veri) mensnden Filter (Sz) iaret edilir. Ardndan AutoFilter seenei seilir. 3. Bu dzenlemenin ardndan otomatik filtre kutular stunlarn balklarna yerletirilir. Ardndan istenilen deerler seilerek filtreleme yaplr. Filtre kutularnda o stunun deerleri, All ve Top 10 seenekleri yer alr. All seenei zellikle yaplan bir filtrelemenin arndan tm listeye tekrar dnlmesini salar. Top 10 seenei ise ilk on kaydn seilmesini salar. Listeden Otomatik Filtre Oklarn Kaldrmak iin: Data mensnden Filter komutunu iaretleyin, sonra tekrar AutoFilter seeneini tklayn. Bir stunda yaplan filtreyi kaldrmak ve verilerin tamamn tekrar grmek iin; stunun okunu kullanarak seenekleri alr ve All seenei seilir. Bunun dnda filtrelenen bir listede saklanan tm satrlar yeniden grntlemek iin; Data mensnden Filter komutunu iaretleyin, sonra Show All komutunu tklayn. PUCU: Verilerin filtrelenmesi (szlmesi) zellikle sat bilgileri gibi belli bir dzende hazrlanm veriler zerinde yaplacak ilemlerdir. rnein illerinde iinde bulunduu bir sat bilgilerine bakarken, illere gre filtreleme yapmak istemez misiniz? rnein zmir ilinin satlar, stanbul satlar ya da Adana satlar gibi. II. UYGULAMA 1. Sralama: Tablo: renciler tablosu ADI SOYADI Ahmet Ylmaz Mehmet Demir Aye Kazan Nuri Ylmaz Zeki Yazar Bekir Kangal Suat Konya BLM letme letme Ekonomi letme letme Ekonomi Ekonomi I VZE 39 40 90 77 60 49 66

Yukardaki veri zerinde u sralamalar yapn: Ada gre artan Ada gre azalan Nota gre artan Nota gre azalan nce blmne ve sonra adna gre artan. 2. Filtreleme: Blmlere gre filtreleme ilemleri yapn. II. GZDEN GERME 1. Sralamann yararlar nelerdir? 2. Filtrelemenin yararlar nelerdir?

Ders 7 DERS 7: ZET TABLOLAR OLUTURMAK Amalar: -zet tablolar tasarlamak. -zet tablolar zerinde ilemler yapmak. I. PVOT TABLOLAR Sralama ve szme, alma tablolarmza zetleme grnm ve sorgulama bakmndan zellikler katar. Bu zelliklerin yan sra, Excel bir de zet tablo (pivot table) olarak daha gelimi bir yetenee sahiptir. Pivot tablolar (zet tablolar), Excel'in en gelimi zelliklerinden birisidir. Verileri gruplamay, alt toplamlar almay salar. Bunun dnda d veritabanlarna balanmay salayan gelimi bir blmdr. zet tablolar, sum (topla), count (say), average (ortalama )gibi sizin belirleyeceiniz bir ilev kullanarak veriyi zetleyebilir. Alt toplamlar veya genel toplamlar otomatik olarak ekleyebilir. Bunun dnda hesaplanm alanlar veya eler ekleyerek kendi formllerinizi kullanabilirsiniz. Excel 2000 iinde Pivot tablolar Web sayfas zerinde yaynlanabilir. Bylece kullanclar bir Web browser (Internet Explorer) araclyla datalara eriebilirler. A. BR PVOT TABLO YARATMAK zet tablo yaratmak iin, zmlemek istediiniz veriyi bulmanza ve dzenlemenize yardmc olarak kullanacanz Pivot Table Wizard kullann. Balamak iin, Data mensnden Pivot Table Report seeneini tklayn. kan iletiim kutusu, toplam drt admdan oluan zet tablo sihirbaznn ilk admn oluturur ve size zet tabloyu oluturacak verilerin nereden alnacan soracaktr. NOT: Bu dokmanlar Faruk ubuku tarafndan hazrlanmtr. Burada ad geen ticari nvanlar ve markalar bilgi amal kullanlmlardr ve kendi imtiyazlarna sahiptirler. Bu dokmanlar ticari amal olarak kullanlmaz. Daha fazla bilgi iin www.farukcubukcu.com adresine baknz. Genelde kullanlan veriler dorudan Excel'de yaratlan tablolardr (Microsoft Excel list or database) Ancak istenirse d bir veri kayna ile (Access vb.) yaratlan veriler, birden fazla sayfadan oluan veriler ya da dier bir zet tablosu kullanlabilir. stediiniz seenei iaretledikten sonra Next dmesine basarak ikinci adma gein. kinci adm, ilk admda seilen seenee gre verilerin yerinin belirtilmesidir. Ardndan Next dmesine basn. Ardndan nc admda Pivot tablonun yaratlaca yer sorulur. Bu yer mevcut alma tabosu (existing worksheet) ya da yeni bir alma tablosu (new worksheet) olabilir. Drdnc adm zet tablonun oluturulduu asl admdr. letiim kutusunun sa tarafnda seilen alann balklar bulunur. Bu balklar srkleyip gerekli yerlere brakarak zet tabloyu oluturmanz gerekir. rnek: Satlar tablosu Tarih 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 2/1/2001 rn Domates Patates Elma Domates Elma Elma Domates Grup Sebze Sebze Meyve Sebze Meyve Meyve Sebze Fiyat 300 399 400 300 400 400 300

Yukardaki tabloda, Excel Pivot Tablosu bize rn gruplarnn toplam fiyatlarn kolayca verebilir. rnek: Satlar zet tablosu: Tarih 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 rn Domates Patates Domates Grup Sebze Sebze Sebze Fiyat 300 399 300

2/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 1/1/2001

Domates Sebze Elma Elma Elma Meyve Top

Sebze Top Meyve Meyve Meyve 1200

300 1299 400 400 400

NOT: Veri alanna yerletirilen alana gre ortadaki veri alan zerinde yaplacak ilem veri tipine gre SUM olarak belirlenir. Bu ilem (fonksiyon) deitirilebilir. II. UYGULAMA Tablo: Tarih 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 1/1/2001 2/1/2001 2/1/2001 rn Domates Patates Elma Domates Elma Elma Domates Grup Sebze Sebze Meyve Sebze Meyve Meyve Sebze Fiyat 300 399 400 300 400 400 300

Yukardaki tablo zerinde; rnleri gruplarna gre fiyat toplamn ve grup iindeki eleman saysn gsteren bir Pivot Tablosu yapn. III. GZDEN GERME 1. Pivot Tablosu'unun yararlarn aklayn? 2. Pivot tablo iinde hangi fonksiyonlar kullanlabilir? COUNT fonksiyonun kullanlabilecei bir durumun rneini verebilir misiniz?

Ders 8 DERS 8: INTERNET VE INTRANET LEMLER Amalar: -Tabloyu Web Sayfas Olarak Kaydetmek ve Yaynlamak. -Web Ara ubuunu Kullanmak. I. INTERNET VE INTRANET ZELLKLER Hzla yaylan Internet eriimi, Excel kullanclarn da birtakm Web ile ilgili ilemler yapmasn salar. rnein verilerini Web sayfas olarak kaydedebilmek gibi. Excel 2000de yer alan Internet ve Intranet olanaklar iinde Web sayfas tasarlama, Web klasrlerin erimek, E-mail gndermek gibi zellikler yer alr. A. WEB SAYFASI YARATMAK Excel 2000 ile Web sayfas yaratmak iin deiik yntemler kullanabilirsiniz. Bu i iin tasarlanm sihirbaz ya da ablonlar kullanarak bir Web sayfas (web sitesi) tasarlayabileceiniz gibi herhangi bir Excel alma kitabn ya da sayfasn Web sayfas olarak tasarlayp Web Page olarak kaydedebilirsiniz. Bu ilem srasnda sayfa HTML koduna (Web sayfalarnn yaratlmasnda kullanlan dil) evirilir. Bir alma Kitabn Web Page Olarak Kaydetmek: Excel 2000 iinde hazrlanan bir alma kitabnn (workbook) normal Excel dosyas ya da Web sayfas olarak kaydedilmesi herhangi bir format kaybna neden olmaz. Excel 2000in bu zellii dual-format olarak adlandrlmtr. Bir belgeyi Web sayfas olarak kaydetmek iin: 1. File (Dosya) mensnden Save As Web Page (Web Sayfas Olarak Kaydet) komutuna tklayn. 2. Web sayfasnn yeri seilir ve ad girilir. B. PVOTTABLE VE PVOTCHARTLARIN WEB SAYFASI OLARAK KAYDEDLMES nceki haftada Pivot Tablolarnda ne kadar yararl olduundan bahsetmitik. Excel 2000 ile gelen yeniliklerin banda Pivot tablo ve grafiklerinin Web page olarak kaydedilmesi ve yaynlanmas gelmitir. Bu ilemi yapmak iin: inde PivotTable ya da PivotChart olan alma kitab File mensnden Save As Web Page olarak kaydedilir. Bu ilem srasnda btn Workbook mu yoksa bir sheet mi yaynanacak, ayrca interactivity seenei ile de Pivot tablo zerinde ilem yaplamas salanr. Bu dzenlemelerin ardndan Excel bilgilerin yaynlanr. NOT: Bu dokmanlar Faruk ubuku tarafndan hazrlanmtr. Burada ad geen ticari nvanlar ve markalar bilgi amal kullanlmlardr ve kendi imtiyazlarna sahiptirler. Bu dokmanlar ticari amal olarak kullanlmaz. Daha fazla bilgi iin www.farukcubukcu.com adresine baknz. C. WEB SAYFASINI INTRANET/INTERNET ZERNDE YAYINLAMAK Eer irketinizde bir Intranet varsa ya da Internete eriim varsa Excel 2000 ile hazrlanan Web sayfalar Web folder (Web server zerindeki klasrler) zerine kayt edilebilir. Web sayfasn Internet zerinde yaynlamak (ya da eriilebilir hale getirmek) iin Web sayfasnn bir Internet Servis salayc tarafndan yaynlanmas ya da bilgisayarnza Web Server yazlmn yklenmesi gerekir. Web Server zerindeki Bir Web Sayfasn Amak: 1. Standart ara ubuunda yer alan Open (A)dmesine tklayn. 2. Places Bar zerinde Web Folders seeneine tklayn. Ardndan Web sayfanzn bulunduu klasr zerinde ift tklayn. 3. Listede yer alan Web sayfanz amak iin zerinde ift tklayn. C. WEB ARA UBUU Excel 2000 ortamnda yer alan Web ara ubuu Intranet ve Internet eriiminde kolaylk salamak iin gelitirilmitir. Web ara ubuunda ileri/geri dmeleri, Internet zerinde arama (search) dmesi, Favorites dmesi ile sk kullanlan sitelere, kanallara eriim salanr. Bunun dnda Web ara ubuunda yer alan adres ara ubuu istenilen yerel adreslerin ve Internet adreslerinin yazlarak eriimin saland bir blme de sahiptir. Bu adresler URL (Uniform Resourse Locator) olarak yazlabilir.

II. UYGULAMA Belgenin HTML olarak kaydedilmesi Bir belge yaratn ve normal (.xls) olarak kaydedin. Daha sonra ayn belgeyi Web Page olarak kaydedin. III.GZDEN GERME 1. irketiniz iin bir Intranet nasl tasarlanr. Sizce Intranet iinde yer almas gereken ortak bilgiler nelerdir? 2. Web folder nedir? Nerede yer alr?

Ders 9 DERS 9: MAKROLAR Amalar: -Makrolar oluturmak. -Makrolar altrmak. I. MAKRO NEDR Srekli bir Excel kullancsysanz, hep ayn verileri karnzda grrsnz. Satlar tablosu gibi. Ayrca, bir de srekli ayn ilemleri yaparsnz: Satlarn ortalamalar ve baz istatistikleri gibi. te makrolar sizin iin. Makrolar sk sk yaplan ileri otomatikletirmek iin hazrladmz tanmlardr. Daha sonra bu ilemi yeniden yapmak iin makroyu altrrz. zellikle, Microsoft Excelde belirli bir ii sreli (yinelemeli) yapyorsanz, rnein bir grafik izmek ve yazcya yollamak gibi; bu ii makro ile otomatik hale getirebilirsiniz. NOT: Makro, belli bir ii yapmak zere tasarladnz ve istediiniz an altrabileceiniz bir Visual Basic modul iinde depolanm komutlar ve fonksiyonlar dizisidir. Excel iinde kayt ederek (record) ya da Visual Basic editr ile program yazarak yaratlabilir. A. MAKRO TRLER Makrolar, oluturma yntemine gre iki grupta toplayabiliriz. Kayt (Record) Yntemi ile makro oluturma. Visual Basic Editr ile makro oluturma. Bu ilem program yazmak anlamna geliyor.

Makro kaydetmek, ayn bir film kayd gibidir. lemi bir kez olmak zere yaparken kaydedersiniz. Ardndan bu kayd istediiniz kadar altrrsnz. B. MAKRO GELTRMEK Bir makro belli bir ii yerine getirmek zere hazrlanr: Bir Makro kaydetmek: 1. Tools (Aralar) mensnden Macro (Makro) komutunu ve Record New Macro (Yeni Makro Kaydet) komutunu sein . 2. Macro Name kutusuna makro iin bir ad yazn . rnein AyToplam. 3. Store macro in kutusundan makroyu kaydetmek istediiniz yeri sein. Eer makronuzun Excelin her yerinde geerli olmasn istiyorsanz ; makronuzu XLStart klasrndeki, Personal Macro Workbook a kaydedin. Saklama yerleri: This Workbook: Bulunulan alma kitabna. New Workbook: Yeni bir alma kitabna Personal Macro Workbook: Sadece makrolarn bulunduu zel bir alma kitabna. Makronuzun bir aklama iermesi iin Description kutusuna aklamanz yazabilirsiniz. (Bu aklama makronun yapt i olabilir). 4. OK dmesine tklayarak makro kayr ilemine balanr. 5. Makroya kaydetmek istediiniz ilemleri yapn. 6. Kayd bitirmek iin Stop Recording dmesine tklayn.. PUCU: Makro kayt ederken genellikle temiz (hatasz) bir kullanm gerekir. Eer kayt srasnda hata yaplrsa bu hatalar makronun altrlmasnda da karmza gelir. Bunun dnda kayt ederken durum ubuunda Recording aklamas yer alr. NOT: Bu dokmanlar Faruk ubuku tarafndan hazrlanmtr. Burada ad geen ticari nvanlar ve markalar bilgi amal kullanlmlardr ve kendi imtiyazlarna sahiptirler. Bu dokmanlar ticari amal olarak kullanlmaz. Daha fazla bilgi iin www.farukcubukcu.com adresine baknz.

C. MAKROLARI ALITIRMAK Hazrladnz bir makroyu deiik yntemlerle altrabilirsiniz: Makroyu Microsoft Excel Tools Mensnden altrmak: 1. Tools mensnden, Macro mens oradan da istenen makro seilir. 2. Macro Name kutusundan, altrmak istediiniz makronun adn yazn.Yada altndaki listeden altrmak istediiniz makroyu sein. 3. Run dmesine tklayn. Ayrca alma tablosuna bir grafik nesne ekleyip, ardnda onun zerinde sa tklayp makronun bu grafik nesneye tklanmasyla altrlmas salanr. II. UYGULAMA rencilerin notlarn gsteren bir grafii hazrlayan makro hazrlayn: ADI SOYADI BLM Ahmet Ylmaz letme 39 Mehmet Demir letme 40 Aye Kazan Ekonomi Nuri Ylmaz letme Zeki Yazar letme Bekir Kangal Ekonomi Suat Konya Ekonomi I VZE 90 77 60 49 66

III. GZDEN GERME 1. Makrolara neden ihtiya duyarz? rnekleyiniz. 2. Bir makro yaratmak iin ne gibi yollara sahibiz? 3. Bir makroyu altrmak iin ne gibi yollara sahibiz? Ders 10 DERS 10: EXCEL VBA Amalar: -Excel VBA ortamn tanmak. -Kodlama temellerini aklamak. -Excel nesnelerini aklamak. I. VBA Visual Basic for Application (VBA), Microsoft Visual Basic programlama dilinin uyarlamasdr. Makrolar, Exceldeki ilemlerin otomatikletirilmesini salar, ancak kullancdan bilgi alnmas ve zel programlama ilemlerinin yaplmasn salayamazlar. te bu durumlarda Excel VBA kullanm bir zm olur. VBA, gl ve kolay kullanlan bir makro dili olarak gelitirilmitir. VBA sayesinde dier uygulamalarla da iletiim salanr, Office uygulamalar zerinde programlar gelitirilir. A. Visual Basic Editr Excel iinde bir makro ya da VBA kodu yazmak iin Visual Basic ara ubuu zerinde yer alan Visual Basic Editor kullanlr. Eer daha nce Excel ya da Word ortamnda makro yazdysanz, Visual Basic Editor ilk bata daha nce grmediiniz pencereler ve dmelerle kark gelecektir. Bu ortam iinde deiik pencereler vardr. Bir proje iindeki kodlar grebilmek iin, kodu tayan elemana tkladktan sonra, Project Explorer penceresinin st tarafnda bulunan Kodu Grntle (View Code) dmesine basmanz gerekir. B. Visual Basic Editr le Bir Makro Yaratmak Tool mensnden Macro mensne oradan Visual Basic Editor komutuna tklayn. Ardndan Visual Basic Editr alacaktr. Bir kod parasnn yaps: Sub makroad() -bu ksmda kodlarnz yazn-

End Sub Ardndan makro komutlarnn yazn ve F5 tuuna basarak makronuzu altrn. B. BR PROCEDURE'IN YAPISI Visual Basic dzenleyici ortamna yaratlacak olan program kodu makro ya da procedure (yordam) olarak adlandrlr. Bu ortamda deiik tr yordamlar (procedure) kullanlr: -Sub -Function Bir Sub yordam herhangi bir deer dndrmez. arlarak ya da bir olaya tepki olarak alr. Function yordamlar ise bir deer dndrrler. rnein bir faiz hesabnn sonucunu dndrrler. Bir Sub yordamnn yaps: [Private|Public][Static] Sub yordam ad (argmanlar) Deyimler End Sub Yordam altrldnda Sub ve End deyimleri arasnda kalan satrlar iletilir. Sub yordamlar standart modller, class modller ve form modlleri iinde yer alrlar. Sub yordamlar varsaym olarak btn modllerde Public tanmlanr. Bunun anlam bu yordamlarn uygulamann hery erinden (dier modllerden) arlabilmesidir. Argmanlar ise tanmlanan bir deiken gibidir. arlan yordamdan geen deerler olarak tanmlanr. NOT: Bu dokmanlar Faruk ubuku tarafndan hazrlanmtr. Burada ad geen ticari nvanlar ve markalar bilgi amal kullanlmlardr ve kendi imtiyazlarna sahiptirler. Bu dokmanlar ticari amal olarak kullanlmaz. Daha fazla bilgi iin www.farukcubukcu.com adresine baknz. B. FONKSYONUN YAPISI Visual Basic procedure'lar sadece Sub olarak dzenlenmez. Bir dier procedure yaps da Function olarak bilinen fonksiyonlardr. Bir procedure olarak dzenlenen fonksiyonlar belli bir ilemi kod olarak ieren ve bir deeri geri dndren program paralardr. Bir yordam olarak yaratlan fonksiyonlarn Sqr, Val gibi Visual Basicte hazr olarak bulunan fonksiyonlarla ilikisi yoktur. Fonksiyonlar kullanm bakmndan bir ilemi yapan ve istenildii yerde kullanlabilen bir kod birimidir. rnein bir faiz fonksiyonu istenildii program iinde istenilen yerde arlarak kullanlr. Bir fonksiyon yordamnn yaps: [Private|Public][Static] Function yordam ad (argmanlar) [As tip] -deyimlerEnd Function Fonksiyonlar ayr bir yordam olarak dzenlenirler. Fonskiyonlarn kullanmnda argmanlar nemlidir. Fonksiyonlar argmanlar alrlar, bir dizi ilem yaparlar ve sonucu dndrrler. Function UcretHes(deger1, deger2, deger3) -deyimlerEnd Function Yaps: Ucret = UcretTopla(gun, katsay) rnein ap verilen bir dairenin alann hesaplayan bir fonskiyon ya da verilen dereceyi fahrenheite

eviren bir fonksiyon gibi. C. NESNELER Aslnda u anda kadar ad geen kodlamalar temel Visual Basic kodlamasdr. nemli olan Excel iindeki verilere nasl erieceimizi tanmlayan Excel nesnelerinin bilinmesidir. Nesne (object) alma tablosu (worksheet), sayfa (sheet), sayfa zerinde bulunan bir aralk, izim, grafik, bir dme nesne olarak adlandrlr. BAKINIZ: EKL : MCROSOFT EXCEL NESNELER Excel VBA'de ilevsel olan makrolar nesneler sayesinde yazlr: Nesne Aklama Application Excel uygulamasnn geneli Workbook Excel alma Kitabnn tamam Worksheet Bir alma Kitabndaki bir alma Tablosu Range Bir ya da daha ok hcre Chart Bir alma Tablosundaki bir Grafik Nesne tanmlanmasnda nesnenin kendini kapsayan ve kendi iindeki nesne ile birlikte yaplmasndan tam nesne tanmlamas ortaya kar: Application.Workbooks("butce").Worksheet("ocak").Range("a1") Her nesnenin ok sayda zellii vardr. Aadaki tabloda yaygn kullanlan zellikler yer almaktadr: zellik Aklama ActiveCell Aktif pencerenin aktif hcresi ActiveSheet Aktif alma Kitabnn aktif alma Tablosu ActiveWorkbook Excel'deki aktif alma Tablosu Bold Metnin harflerinin kaln grnmesi Italic Metnin harflerinin yatk grnmesi Column Bir alandaki ilk kolonu tanmlayan say Row Bir alandaki ilk satr tanmlayan say Hight Nesnenin ykseklii Width Nesnenin genilii Selection Seilen alan ya da nesne Value Bir hcrenin iindeki deer Her nesnenin ok sayda metotu vardr. Aadaki tabloda yaygn kullanlan metotlar yer almaktadr: Metot Aklama Add Ayn tipte yeni bir nesne yaratr Clear Belirtilen alann silinmesini salar Copy Alann panoya (clipboard) kopyalanmasn salar. Delete Belirtilen nesneyi siler Close Belirtilen nesneyi kapatr Activate Belirtilen nesneyi aktifletirir rnek: Range("A1:B5").Select Range("B5").Value = "XXXX" Yukardaki rnekte: Range("B5").Value = "XXXX" ifadesi B5 hcresine XXXXX deerinin yazlmasn salar. II. UYGULAMA Hcrelere eriim Bir alma tablosunda verilen bir alandaki btn hcrelere XXXX deerini yazan bir program paras yaznz.

Not: Hcrelere eriim: Worksheets("Sheet1").Cells(1, 1).Value III. Gzden Geirme 1. Excel VBA nedir? 2. Excel VBAin bildiimiz kayt makrolarndan fark nedir? 3. Veriler zerinde ilem yapacak, kullancdan bilgi alabilecek Excel uygulamalar yazmak istediimizde seimimiz ne olmal? Makrolar ya da Excel VBA.

TEST 1 - Bir Excel Workbook (kitap) iinde en fazla ka tane sheet (sayfa)alabilir?

j k l m n A) 16 j k l m n B) 64 j k l m n C) 3 j k l m n D) stediiniz kadar ekleyebilirsiniz.


2 - Bir Workbook (sayfa) nasl silinir?

j k l m n A) Windows Explorer ile.. j k l m n B) File (Dosya), Delete (Sil) ile j k l m n C) File, Close ve No ile j k l m n D) Edit (Dzen), Delete Sheet (Sayfa Sil) ile
3 - Hangisi geersiz bir formldr?

j k l m n A) =A1*A2 j k l m n B) =K1/2 j k l m n C) =3+5 j k l m n D) =IV2-/A1


4 - Ortalama fonksiyonunun formul hangisidir?

j k l m n A) =AVR(veri alan) j k l m n B) =AVG(veri alan) j k l m n C) =AVERAGE(veri alan) j k l m n D) =ORT(veri alan)


5 - Bir alma kitabnda yer alan alma tablolar (Sheet1 (sayfa).....Sheet255.....) nasl adlandrlr?

j k l m n A) Format (Biim) mensnden, Name (Ad)komutu ile. j k l m n B) Format mensnden, Enter Name komutu ile. j k l m n C) Sheet tab (Sheet n) zerinde ift tklanarak. j k l m n D) Insert mensden, Name komutu kullarak.

6 - Otomatik Filtreleme (Auto Filter) zellii hangisini yapamaz?

j k l m n A) Tabloya yeni bir kayt eklemek (New). j k l m n B) Sadece istenilen kritere sahip olan kaytlarn grntlenmesi. j k l m n C) lk On (Top 10) eleman gstermek. j k l m n D) zel filtre seenekleri dzenlemek.
7 - Hangisi SUM (TOPLA) fonksiyonunun doru bir kullanmdr?

j k l m n A) =SUM (D2:D4) j k l m n B) =SUM(D2-D4) j k l m n C) =SUM D2:D4 j k l m n D) =SUM [D2:D4]


8 - =ROUND(42.789, 1) sonucu hangi say oluur?

j k l m n A) 42.789 j k l m n B) 42.78 j k l m n C) 42.71 j k l m n D) 42.72


9 - Sizce, hangisi Excel iin bir kullanm alandr?

j k l m n A) Bte yapmak. j k l m n B) Kitap yazmak. j k l m n C) izim yapmak. j k l m n D) Animasyon yapmak.


10 - Yeni bir Worksheet (Sayfa) nasl eklenir?

j k l m n A) File (Dosya), Open (A)seilir. kan diyalog kutusunda OK tuuna baslr. j k l m n B) Yalnzca File (Dosya), New seilir. j k l m n C) CTRL+Z tuuna baslr. kan diyalog kutusunda Yes tuuna baslr. j k l m n D) Insert (ekle) mensnden Worksheet seenei seilir.
11 - Makrolarla yaplabileceklerle ilgili hangisi yanltr?

j k l m n A) Bir kere kayt edilen makroyu daha sonra kullanc istedii sayda altrlabilir. j k l m n B) Makro yaratldktan sonra deitirilemez. j k l m n C) Makro yaratldktan sonra deitirilebilir. j k l m n D) Makrolar bir grup ilemi bir seferde yapmay salar.

12 - Hangisi Greceli adresi (Relative Reference) tanmlar?

j k l m n A) Hcrelerin adreslerinin birbirlerine gre verilmesidir. j k l m n B) Hcrelerin adreslerin geometrik olarak artmasdr. j k l m n C) Hcrelerin adreslerinin d verilere gre verilmesidir. j k l m n D) Hcrelerin adreslerinin tahmin edilmesidir.
13 - Aadakilerden hangisi doru deildir?

j k l m n A) Excel alma kitaplar (workbook) .XLS olarak kaydedilir. j k l m n B) Varsaym olarak kullanlan dosya adlar Book1 (Kitap1) eklindedir. j k l m n C) Varsaym olarak kullanlan dosya adlar Sheet n (Sayfa n) eklindedir. j k l m n D) Bir alma ok sayda sayfa (sheet) bulunabilir.
14 - Fonksiyon sihirbaznn ilk admndaki "Most Recently Used-Son Kullanlanlar" seeneinin anlam nedir?

j k l m n A) En son kullanlan 10 fonksiyon j k l m n B) En ok kullanlan 10 fonksiyon j k l m n C) alma kitab iinde kullanlan son 10 fonksiyon. j k l m n D) Alfabetik olarak ilk on fonksiyon
15 - Hangisi alan iindeki en kk sayy bulma fonksiyonudur?

j k l m n A) =MIN(A2:A4) j k l m n B) =MIN(A2-A4) j k l m n C) =Minimum(A2:A4) j k l m n D) =NOT MAX(A2:A4)


16 - Excel 2000 alma sayfasnda (sheet) toplam ka hcre vardr?

j k l m n A) 10000 j k l m n B) 256 X 65536 j k l m n C) 256 X 16662 j k l m n D) 256

17 - Forml iinde yer alan bir alandan bir hcre silinirse, sonu ne olur?.

j k l m n A) F9 ile gncellenir. j k l m n B) Otomatik olarak gncellenir. j k l m n C) Otomatik olarak gncellenmez. j k l m n D) F5 tuuyla gncellenir.
18 - Format Painter (Biim Boyacs) zelliinin doru kullanm hangisidir?

j k l m n A) Biim (format) kopyalamak iin. j k l m n B) Format geersiz klmak iin. j k l m n C) Format bir stil olarak kaydetmek iin. j k l m n D) Format dier programlara aktarmak iin.
19 - Yalnzca istenilen bir alan nasl yazdrlr?

j k l m n A) Page Setup'ta Print Area belirlenerek. j k l m n B) Ctrl ile seip Print dmesine basarak. j k l m n C) Excel makrolar araclyla. j k l m n D) Insert, Name komutuyla.

20 - Edit, Clear, Format (Dzen, Temizle, Biim) komutlaryla silinen bir hcrede ne olur?

j k l m n A) Format kalr. j k l m n B) Format dahil ierik silinir. j k l m n C) Renk, format ve ierik silinir. j k l m n D) Yalnzca format silinir. erik kalr.

CEVAP ANAHTARI 1- D 2- D 3- D 4- C 5- C 6- A 7- A 8- D 9- A 10- D 11121314151617181920B A C A A B B A A D