You are on page 1of 32

Sesiunea ianuariefebruarie 2011

Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 22


1. Sa se arate c a funct ia
z = xy ln (x
2
y
2
)
satisface egalitatea
x
z
x
+ y
z
y
= 2(z + xy).
2. Sa se determine extremele locale ale funct iei reale de doua variabile reale
f(x, y) = x
3
+ 3xy
2
15x 12y
3. Sa se calculeze integrala curbilinie de primul tip
I =

C
(x
2
+ y
2
)(ln z)ds
unde curba (C) este reprezentata parametric prin ecuat iile
(C)

x = e
t
cos t,
y = e
t
sin t,
z = e
t
,
t [0, 1].
4. Utilizand o schimbare de variabile adecvat a s a se calculeze integrala dubl a
I =

D
ln (x
2
+ y
2
)
x
2
+ y
2
dxdy
unde domeniul D este coroana circulara
D = (x, y) IR
2
[ 1 x
2
+ y
2
e
2
.
5. Calculul integralelor duble pe domenii simple n raport cu axa Ox.
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
1
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 3
1. Sa se calculeze derivata funct iei reale
f T(IR
3
), f(x, y, z) = e
z
x
sin y
n punctul M
0
(3, 0, 1) dupa direct ia versorului vectorului v = (2, 5, 7).
2. Folosind teorema de derivabilitate a integralelor depinzand de parametru cu
limitele de integrare variabile, s a se determine funct ia J(y) denita ca o inte-
gral a depinz and de parametrul y
J(y) =

y
0
ln (1 + yx)
1 + x
2
dx.
Indicat ie. Fie integrala depinzand de parametrul y
J(y) =

(y)
(y)
f(x, y)dx,
ale c arei limite de integrare depind si ele de parametru. Se aplica teorema: daca
funct iile continue (y) si (y) sunt derivabile pe [c, d] IR, si funct ia continua
f(x, y) are derivata part iala continua fat a de y, atunci J(y) este derivabila si
derivata sa este data de formula lui Leibniz
J

(y) =

(y)
(y)
f
y
(x, y)dx +

(y)f((y), y)

(y)f((y), y).
3. Evaluat i integrala de suprafat a de tipul nt ai
I =

S
(x
2
+ y
2
+ z) d
unde (o) este port iunea din paraboloidul de rotat ie cu v arful V (0, 0, 4) punct
de maxim, de ecuat ie z = 4 x
2
y
2
, situat a n semispat iul superior z 0.
4.

In expresia diferent ial a E(x, y) = x y

+ x cos
y
x
y + x, funct ia y = y(x)
este derivabila. Ce devine aceast a expresie daca se efectueaz a schimbarea de
variabila
y
x
= z, unde noua funct ie este z = z(x)?
5. Funct ia real a de mai multe variabile reale denita implicit de ecuat ia
F(x
1
, x
2
, , x
n
, y) = 0.
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
2
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 5
1. Fie f : IR
2
IR, f(x, y) =

xy
x
2
y
2
x
2
+ y
2
, dac a (x, y) ,= (0, 0)
0, dac a (x, y) = (0, 0).
S a se arate ca derivatele part iale mixte de ordin 2 ale acestei funct ii n punctul
(0, 0) nu sunt egale.
Raspuns:

2
f
xy
(0, 0) = 1;

2
f
yx
= 1.
2. Integrala dubl a I =

D
f(x, y)dxdy este prezentat a ca iterat ia de integrale sim-
ple n forma I =

1
0
dy

2y
y
f(x, y)dx. S a se precizeze si s a se gureze grac
domeniul de integrare D si apoi sa se prezinte I ca iterat ie de integrale simple
n cealalta ordine.
Raspuns: I =

1
0
dx

x
0
f(x, y)dy +

2
1
dx

2x
0
f(x, y)dy.
3. Sa se calculeze direct si folosind formula integrala a lui Green, integrala cur-
bilinie I =

C
x
2
ydx +xy
2
dy, unde C este cercul x
2
+y
2
R
2
= 0 parcurs n
sens invers acelor de ceasornic.
Raspuns: I =
R
4
2
.
4. Sa se determine volumul elipsoidului care are ecuat ia
x
2
a
2
+
y
2
b
2
+
z
2
c
2
1 = 0.
Raspuns: I =
4abc
3
.
5. Aplicat iile n mecanica si geometrie ale integralei de suprafat a de spet a ntai.
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
3
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 6
1. Sa se calculeze derivatele part iale de ordin 1, 2, 3 pentru f(x, y, z) = xye
z
.
2. Sa se determine extremele condit ionate ale funct iei scop f(x, y, z) = xyz,
denit a pe mult imea deschis a D = (x, y, z) IR
3
[ x y z > 0, stiind
c a variabilele sale sunt supuse legaturilor
F
1
(x, y, z) = x + y + z 5 = 0, F
2
(x, y, z) = xy + yz + zx 8 = 0.
Indicat ie. Se va arata ca funct ia lui Lagrange,
/(x, y, z) = f(x, y, z) + F
1
(x, y, z) + F
2
(x, y, z),
are punctele stat ionare:
(2, 2, 1;
1
= 4,
1
= 2); (7/3, 4/3, 4/3;
2
= 16/9,
2
= 4/3),
iar M
1
(2, 2, 1), M
2
(7/3, 4/3, 4/3) sunt puncte de minim si maxim condit ionat.
3. Calculat i integrala curbilinie de prima spet a I =

y(2 y)ds, unde C :


x = t sin t; y = 1 cos t, iar t [0, /2]. Raspuns: I = 4/(3

2).
4. Folosind coordonatele polare generalizate n plan, s a se calculeze integrala dubl a
I =

D
dxdy
3

5
x
2
a
2

y
2
b
2
,
unde D este coroana eliptica D = (x, y) IR
2
: 1
x
2
a
2
+
y
2
b
2
4 limitat a
de elipsele omofocale:
x
2
a
2
+
y
2
b
2
1 = 0;
x
2
(2a)
2
+
y
2
(2b)
2
1 = 0, iar a > 0, b > 0
sunt semiaxele elipsei interioare.
5. Integrala tripla si aplicat iile ei n mecanica si geometrie.
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
4
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 20
1. Sa se arate c a funct ia z = y sin (x
2
y
2
) satisface egalitatea
1
x

z
x
+
1
y

z
y
=
z
y
2
.
2. Sa se determine valorile extreme ale funct iei reale de dou a variabile reale
f : IR
2
IR, f(x, y) = x
3
+ 3xy
2
15x 12y.
3. Derivand n raport cu parametrul y, s a se calculeze integrala
J(y) =
/2

0
ln (y
2
sin
2
)d, y > 1.
Indicat ie.

In integrala obt inuta dupa derivarea lui J(y) se face substitut ia tg = t.
4. Scriet i formula de calcul a integralei curbilinii de al doilea tip n plan
I =

C
P(x, y)dx + Q(x, y)dy,
pe o curb a C de ecuat ii parametrice: x = (t); y = (t), unde t [a, b] si
calculat i integrala curbilinie de al doilea tip
I =

C
xy dx + (x
2
y)dy,
unde C este curba plana de ecuat ii parametrice
C :

x = t
2
y = t
3
,
iar parametrul t [0, 1].
5. Sa se deneasc a domeniul plan D
y
, simplu n raport cu axa Oy, s a se scrie
formula de calcul a integralei duble
I =

D
y
f(x, y) dxdy
si apoi determinat i valoarea integralei duble
I =

D
xy dxdy,
unde D este domeniul plan limitat de parabola y = x
2
si de dreapta y = 2x+3.
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe teza este media aritmetic a a celor cinci note.
5
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 8
1. Ar atat i ca funct ia z = e
x
2
y
2
sin (2xy) verica egalitatea (ecuat ia lui Laplace)

2
z
x
2
+

2
z
y
2
= 0.
2. Sa se arate c a integrala improprie de prima spet a I =


1
dx
x(x + 1)
este con-
vergenta si sa i se determine valoarea.
Indicat ie. Se aplica criteriul de convergent a n . R: I = ln 2.
3. Folosind integrala dubl a, sa se determine volumul V al corpului m arginit de
parabolidul de rotat ie de ecuat ie z = 6 x
2
y
2
, cu axa de rotat ie axa Oz
si v arful (punct de maxim) n A(0, 0, 6), si de conul circular z =

x
2
+ y
2
.
Indicat ie. Corpul ocupa un domeniu simplu n raport cu axa Oz pentru ca
V = (x.y.z) IR
3
: 6 x
2
y
2
z

x
2
+ y
2
, (x, y) D
xy
,
unde D
xy
este proiect ia sa pe planul Oxy. Aceasta proiect ie este discul de raza 2
cu centrul n origine x
2
+ y
2
4 0. Pentru calculul integralei duble se folosesc
coordonatele polare x = cos , y = sin .
4. Sa se calculeze integrala tripl a
I =

x
2
a
2
+
y
2
b
2
+
z
2
c
2

dxdydz,
unde V este domeniul tridimensional m arginit de elipsoidul de semiaxe a >
0, b > 0, c > 0 de ecuat ie
x
2
a
2
+
y
2
b
2
+
z
2
c
2
1 = 0.
Indicat ie: Se trece la coordonatele sferice (polare) generalizate.
Raspuns: I =
4abc
5
.
5. Integrala curbilinie de spet a nt ai (de primul tip) si aplicat iile ei n mecanic a
(rul material) si geometrie (lungimea unui arc de curb a).
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
6
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 10
1. Sa se arate c a funct ia
w = f

y
x
,
z
x
), unde f C
2
(D), D IR
2
,
satisface egalitatea
x

2
w
x
2
+ y

2
w
xy
+ z

2
w
zx
=
w
x
.
2. Sa se determine extremele condit ionate ale funct iei reale de trei variabile reale
f(x, y, z) = x + 2y 2z
cu legatura F(x, y, z) = x
2
+ y
2
+ z
2
16 = 0.
3. Sa se arate c a integrala curbilinie de al doilea tip
I =

C
e
(x
2
+y
2
)

cos (2xy) dx + sin (2xy) dy

luat a pe o curb a (C) nchis a, neteda pe port iuni, este nul a.


4. Utilizand o schimbare de variabile adecvat a s a se calculeze integrala dubl a
I =

D
(4x 3 x
2
y
2
)dxdy
unde domeniul D este discul nchis (bila nchis a din IR
2
)
D = (x, y) IR
2
[ x
2
+ y
2
4x + 3 0.
Indicat ie. Se scrie D n forma (x 2)
2
+ y
2
1 0 si se face schimbarea de
variabile x 2 = cos , y = sin . Se gaseste I = /2.
5. Spat iul euclidian (prehilbertian) IR
n
.
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe teza este media aritmetic a a celor cinci note.
7
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 11
1. Sa se determine extremele locale ale funct iei reale de trei variabile reale
f(x, y, z) = x
3
+ y
2
+ z
2
+ 12xy + 2z.
2. Sa se calculeze derivatele part iale de ordinul ntai ale funct iei z = z(x, y) denit a
implicit de ecuat ia F(x, y, z) = 0, unde
F(x, y, z) = (x + y + z, x
2
+ y
2
+ z
2
),
iar (u, v) (u, v) este o funct ie reala de dou a variabile reale, diferent iabila
pe un domeniu D IR
2
.
3. Sa se calculeze integrala dubl a
I =

D
sin(x
2
+ y
2
)dxdy
unde domeniul D este coroana circulara denit a prin
D = (x, y) IR
2
[ 4 x
2
+ y
2
9.
4. Sa se determine aria suprafet ei S t aiata din paraboloidul hiperbolic
(S) : z = xy
de cilindrul circular
x
2
+ y
2
= R
2
.
5. Formula de calcul a integralei triple pe domenii simple n raport cu axa Oz.
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
8
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 12
1. Sa se arate c a funct ia f(x, y) = ln (e
x
+ e
y
) veric a egalitatea

2
f
x
2


2
f
y
2


2
f
xy

2
= 0.
2. Sa se arate c a funct ia real a de trei variabile reale
f(x, y, z) =
xy
z
ln x + x arctg

y + z
x

,
veric a ecuat ia diferent iala cu derivate part iale de ordinul nt ai
x
f
x
+ y
f
y
+ z
f
z
= f(x, y, z) +
xy
z
.
3. Sa se ae extremele condit ionate ale funct iei obiectiv
f(x, y, z) = x 2y + 2z,
cunosc and c a variabilele sale satisfac leg atura
F(x, y, z) = x
2
+ y
2
+ z
2
9 = 0.
4. Sa se calculeze integrala curbilinie de primul tip
I =

C
(x
2
+ y
2
) ln z ds,
unde arcul de curb a n spat iu C are ecuat iile parametrice
C :

x = e
t
cos t,
y = e
t
sin t,
z = e
t
, t [0, 1].
5. Sa se calculeze integrala tripl a
I =

V
(x
2
+ y
2
+ z
2
) dxdydz
unde domeniul V este marginit de sfera x
2
+ y
2
+ z
2
R
2
= 0.
Not a. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
9
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 4
1. Teorema de existent a si unicitate a unei funct ii reale de o variabila real a denita
implicit de ecuat ia F(x, y) = 0, unde F : D IR
2
IR.
2. Sa se arate ca funct ia z = (x
2
+ y
2
) arctg
y
x
veric a ecuat ia diferent ial a cu
derivate part iale de ordinul al doilea
x
2

2
z
x
2
+ 2xy

2
z
xy
+ y
2

2
z
y
2
= 2z.
3. Determinat i extremele locale ale funct iei reale de trei variabile reale
f : IR
3
IR, f(x, y, z) = x
2
y + yz + 32x z
2
.
4. S a se calculeze integrala dubl a
I =

2
x
2
a
2

y
2
b
2
dxdy
unde D este mult imea din planul Oxy denit a de
D = (x, y) IR
2
[
x
2
a
2
+
y
2
b
2
1 0,
iar a > 0 si b > 0 sunt semiaxele elipsei care constituie frontiera domeniului D.
5. Calculat i integrala tripla
I =

V
(x
2
+ y
2
)dxdydz,
unde domeniul de integrare V este mult imea din spat iul euclidian tridimensional
Oxyz m arginita de suprafet ele: paraboloidul de rotat ie cu axa de rotat ie Oz si
v arful n origine, de ecuat ie z =
1
2
(x
2
+y
2
); si de planul z = 2, paralel cu planul
Oxy.
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
10
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 13
1. Folosind criteriul integral al lui Cauchy, s a se studieze natura seriei numerice
cu termeni pozitivi

n=1
ln n
n

n
.
2. Sa se arate c a derivatele part iale de ordinul nt ai ale funct iei reale
z(x, y) = y
y
x
sin
y
x
satisfac ecuat ia diferent ial a cu derivate part iale de ordinul ntai
x
2
z
x
+ x y
z
y
= y z.
3. Sa se verice dac a integrala curbilinie
I =

(3,4,5)
(0,0,0)
x dx + y dy + z dz

1 + x
2
+ y
2
+ z
2
este independenta de drum pe IR
3
si apoi s a se calculeze valoarea sa aplic and
formula lui LeibnizNewton.
4. Calculat i integrala tripla
I =

V
y dxdydz
unde V este tetraedrul din primul octant limitat de planele de coordonate si de
planul x + y + z 2 = 0.
5. Aplicat ii ale integralei duble n geometrie (aria unui domeniu plan) si n meca-
nic a (masa, centrul de greutate si momente de inert ie ale unei pl aci plane).
Not a. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
11
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 14
1. Utilizand de dou a ori integrarea prin part i, s a se calculeze integrala improprie
de spet a nt ai
I =


0
e
ax
cos bxdx,
unde a este un numar real pozitiv iar b IR.
2. Determinat i punctele de extrem local ale funct iei
f(x, y, z) = x
2
+ y
2
+ z
2
+ 2xy yz 4x 3y z + 4.
3. Sa se determine elementul de arc ds si s a se calculeze lungimea curbei
(C)

x = a e
t
cos t
y = a e
t
sin t
z = b e
t
,
t [0, +)
unde a, b sunt constante reale.
4. Sa se calculeze integrala tripl a
I =

V
dxdydz

x
2
+ y
2
+ z
2
unde domenuil de integrare V este situat n semispat iul superior z 0, cont ine
o port iune din semiaxa pozitiva Oz si este delimitat de sferele:
x
2
+ y
2
+ z
2
= 1; x
2
+ y
2
+ z
2
= 9
si de conul cu varful n origine de ecuat ie z =

x
2
+ y
2
.
5. Aplicat ii ale integralelor dublen mecanic a: masa, centrul de greutate, momente
de inert ie si momente statice ale unei placi plane; uxul luminos incident pe o
plac a; debitul unui uid prin sect iunea transversal a a unui canal; volumul unui
cilindroid
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
12
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 9
1. Sa se arate c a derivatele part iale ale funct iei reale
f(x, y) = (x
2
y
2
)arctg
y
x
+ (x
2
+ y
2
) sin
x
y
satisfac ecuat ia diferent ial a cu derivate part iale de ordinul ntai
x
f
x
+ y
f
y
= 2f(x, y).
2. Sa se calculeze integrala dubl a
I =

D
ln (x
2
+ y
2
)
x
2
+ y
2
dxdy,
unde domeniu D este denit prin
D = (x, y) IR
2
: 1 x
2
+ y
2
e
2
.
3. Sa se calculeze masa placii plane materiale omogene de densitate egala cu uni-
tatea si congurat ia coroana eliptic a marginit a de elipsele:
x
2
a
2
+
y
2
b
2
1 = 0;
x
2
a
2
+
y
2
b
2
4 = 0
4. Sa se calculeze integrala tripl a
I =

V
dxdydz
x
2
+ y
2
+ z
2
,
unde V este coroana sferica cuprinsa ntre sferele
x
2
+ y
2
+ z
2
= 1; x
2
+ y
2
+ z
2
= 9.
5. Aria unei port iuni de suprafat a determinat a cu ajuterul integralei duble.
Not a. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
13
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 15
1. Ar atat i c a funct ia f(x, y) = (x
2
y
2
) ln
x y
x + y
veric a egalitatea
x
f
x
(x, y) + y
f
y
(x, y) = 2f(x, y).
2. Determinat i punctele din IR
2
n care, local, funct ia
f : IR
2
IR, f(x, y) = x
3
+ y
3
9xy + 2
are valori extreme.
3. Sa se calculeze integrala curbilinie de prima spet a (de primul tip)
I =

AB
(x + y + z) ds,
unde arcul de curb a n spat iu AB are ecuat iile parametrice
AB :

x = a cos t
y = a sin t
z = b t, t [0,

2
],
iar a si b sunt constante reale pozitive.
4. Folosind schimbarea de variabile trecerea la coordonatele polare si , s a se
calculeze integrala dubla
I =

D
ln (x
2
+ y
2
)
x
2
+ y
2
dxdy,
unde D IR
2
este coroana circulara de raze 1 si e, cu centrul n origine, adica
D = (x, y) IR
2
[ 1 x
2
+ y
2
e
2
.
5. Derivata dupa o direct ie s IR
n
, cu |s| = 1, a unei funct ii reale de mai multe
variabile reale (sau de variabila vectorial a x = (x
1
, x
2
, , x
n
)) f : D IR,
unde D este un domeniu din IR
n
, ntrun punct a D.
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
14
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 16
1. Sa se arate c a derivatele part iale ale funct iei reale
z = y sin (x
2
y
2
)
satisfac ecuat ia diferent ial a cu derivate part iale de ordinul ntai
1
x
z
x
+
1
y
z
y
=
z
y
2
.
2. Sa se determine punctele de extrem local ale funct iei
f(x, y, z) = x +
y
2
4x
+
z
2
y
+
2
z
,
denit a n primul octant x > 0, y > 0, z > 0.
3. Sa se calculeze integrala dubl a
I =

D
cos

x
2
+ y
2
dxdy,
unde D este coroana circulara
D = (x, y) IR
2
:

2
16
x
2
+ y
2


2
4
.
4. Sa se calculeze integrala de suprafat a de spet a ntai
I =

S
(xy + yz + zx)d,
unde S este port iunea din conul cu varful n origine si axa de rotat ie Oz
(o) : z =

x
2
+ y
2
decupat a de cilindrul circular
x
2
+ y
2
2ay = 0
cu generatoarele paralele cu axa Oz ce se sprijin a pe cercul din planul xOy cu
centrul pe Oy n punctul (0, a, 0, ) si raza egal a cu a > 0.
5. Derivabilitatea si derivate part iale de ordinul nt ai ale unei funct ii reale de mai
multe variabile reale
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
15
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 17
1. Sa se arate c a derivatele part iale ale funct iei reale z = y cos (x
2
y
2
) satisfac
ecuat ia diferent ial a cu derivate part iale de ordinul ntai
1
x
z
x
+
1
y
z
y
=
z
y
2
.
2. Sa se determine extremele condit ionate ale funct iei scop f(x, y) = xy cu legatura
F(x, y) = 2x + 3y 5 = 0.
3. Sa se calculeze integrala dubla I =

D
sin

x
2
+ y
2
dxdy, unde D este coroana
circular a D = (x, y) IR
2
:

2
36
x
2
+ y
2


2
9
.
4. Sa se calculeze integrala de suprafat a de spet a a doua
I =

S
x
2
dydz + y
2
dzdx + z
2
dxdy,
unde S este fat a exterioar a a emisferei x
2
+y
2
+z
2
= a
2
situat a n semispat iul
superior z 0.
Indicat ie. Versorul n al normalei exterioare emisferei ntrun punct M(x, y, z)
este coliniar si de acelasi sens cu vectorul de pozit ie r al punctului M, a carui
m arime este raza sferei. Deci n =
r
a
=
x
a
i+
y
a
j+
z
a
k, ceea ce arata c a cos =
x
a
,
cos =
y
a
, cos =
z
a
. T in and cont c a dydz = cos d, dzdx = cos d, dxdy =
cos d, rezult a c a I se reduce la integrala de suprafat a de spet a nt ai
I =

S
(x
3
+ y
3
+ z
3
)d,
unde d este elementul de arie al emisferei, a c arei ecuat ie poate scris a n
forma cartezian a explicit a z =

a
2
x
2
y
2
. Integrala dubl a la care se reduce
I se va calcula folosind coordonatele polare n plan: x = cos ; y = sin .
Raspuns: I =
a
4
2
.
5. Derivate part iale de ordin superior ale unei funct ii reale de mai multe variabile
reale.
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
16
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 18
1. Derivabilitate part ial a si derivate part iale de ordin superior ale unei funct ii reale
de mai multe variabile reale.
2. Ar atat i ca funct ia (x, y, z) = f(x y, x
2
+ y
2
z
2
), unde (u, v) f(u, v) este
o funct ie reala de doua variabile reale, satisface ecuat ia diferent iala cu derivate
part iale de ordinul nt ai
xz

x
yz

y
+ (x
2
y
2
)

z
= 0.
3. Sa se arate c a dac a a si b sunt constante reale pozitive, atunci integrala impro-
prie de spet a ntai I =


0
dx
(x + a)(x + b)
are valoarea I =
1
a b
ln
a
b
.
4. Calculat i integrala tripla
I =

V
(x + y + z)dxdydz,
unde domeniul de integrare V este denit de
V = (x, y, z) IR
3
:
1
2a
(x
2
+ y
2
) z

3a
2
x
2
y
2
,
proiect ia sa pe planul Oxy este discul D cu centrul n origine si raza a

2, iar
a este o constanta real a pozitiv a.
Raspuns: I =
5a
4
3
.
5. Sa se determine extremele locale ale funct iei reale de trei variabile reale
f(x, y, z) = x
3
+ y
2
+ z
2
+ 12xy + 2z.
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
17
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 19
1. Sa se calculeze diferent ialelele df(x, y) si d
2
f(x, y) pentru funct ia f(x, y) =
x
y
,
unde y ,= 0.
2. Sa se arate c a funct ia z = y f(x
2
y
2
) satisface egalitatea
1
x

z
x
+
1
y

z
y
=
z
y
2
.
3. Determinat i punctele de extrem local ale funct iei reale de trei variabile reale
f : IR
3
IR, f(x, y, z) = x
2
+ y
2
+ z
2
+ 2xy yz 4x 3y z + 4.
4. Scriet i formula de calcul a integralei curbilinii de primul tip n spat iu
I =

C
f(x, y, z)ds
si calculat i integrala curbilinie de primul tip I =

C
(x
2
+ y
2
) ln z ds, unde C
este curba din spat iu de ecuat ii parametrice
C :

x = e
t
cos t
y = e
t
sin t,
z = e
t
, t [0, 1].
5. Folosind coordonatele polare n plan si formula schimb arii de variabile n inte-
grala dubla, s a se calculeze integrala dubla
I =

D
(x
2
+ y
2
) dxdy,
unde D = (x, y) IR
2
[ x
2
+ y
2
R
2
este discul nchis cu centrul n origine
si raz a R > 0.
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 1
18
1. Sa searate c a funct ia f(x, y, z) = ln (x
3
+ y
3
+ z
3
3xyz) veric a relat ia
f
x
+
f
y
+
f
z
=
3
x + y + z
.
2. Sa se calculeze aria domeniului D, din planul Oxy, m arginit de curbele:
xy = a; xy = b; b > a > 0
y = x; y = x, > > 0,
situat n primul cadran al sistemului de coordonate Oxy.
Indicat ie.

In integrala dubl a I =

D
dxdy, care d a aria domeniului D, se
efectueaz a schimbarea de variabile

u = xy
v =
y
x
=

x =

u
v
y =

uv.
3. Ar atat i ca funct ia f(x, y) = (x
2
+ y
2
) cos
y
x
este omogen a, precizat i gradul de
omogeneitate si vericat i identitatea lui Euler.
Indicat ie. Se calculeaza f(tx, ty).
4. Sa se determine punctele de extrem local ale funct iei
f(x, y) = x
2
xy + y
2
3y.
5. Integrale improprii
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
19
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 21
1. Folosind criteriul integral al lui Cauchy, s a se studieze natura seriei numerice
cu termeni pozitivi

n=1
1
n
2
e
1
n
.
2. Sa se arate c a derivatele part iale ale funct iei reale
f(x, y) = (x
2
+ y
2
) sin
y
x
satisfac ecuat ia diferent ial a cu derivate part iale de ordinul ntai
x
f
x
+ y
f
y
= 2f(x, y).
3. Sa se calculeze derivata funct iei reale
f T(IR
3
), f(x, y, z) = e
z
x
sin y
n punctul M(3, 0, 1) dupa direct ia versorului vectorului v = 2i 2j +k.
4. Sa se calculeze integrala dubl a
I =

D
sin

x
2
+ y
2

x
2
+ y
2
dxdy,
unde D este coroana circulara
D = (x, y) IR
2
:

2
16
x
2
+ y
2


2
9

m arginita de cercurile concentrice cu centrul n origine de raze /4 si /3.
5. Schimbarea de variabile n integrala tripl a.
Not a. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
20
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 2
1. Sa se scrie formula lui Mac Laurin, cu restul lui Lagrange de ordinul 2n, pentru
funct ia f T(IR), f(t) = sin t.
2. Sa se calculeze integrala curbilinie de prima spet a I =

C
y e
x
ds, unde curba
plan a C are ecuat iile parametrice
C :

x = ln (1 +t
2
)
y = 2 arctg t t + 1,
iar parametrul t ia valori n intervalul [0, 1].
Raspuns: I =

2
4

1
2
ln 2 +

4
.
3. Sa se calculeze integrala tripla I =

V
(x+y+z)dxdydz, unde V este domeniul
tridimensional marginit de sfera x
2
+ y
2
+ z
2
R
2
= 0.
Raspuns: I = 0.
4. Vericat i c a forma diferent ial a
= (3x
2
y + sin x)dx + (x
3
cos y)dy
este o expresie diferent ial a exacta si determinat i o primitiva a sa.
Indicat ie: daca expresia diferent iala = P(x, y)dx+Q(x, y)dy are funct iile P
si Q denite pe un domeniu simplu conex D IR
2
si admit derivate part iale,
prima n raport cu y si a doua n raport cu x, atunci este diferent ial a exact a
pe D dac a
P
y
(x, y) =
Q
x
(x, y), iar o primitiva a sa (o funct ie diferent iabil a
U(x, y) cu proprietatea dU(x, y) = ) are expresia
U(x, y) =

x
x
0
P(t, y
0
)dt +

y
y
0
Q(x, t)dt.
5. Scimbarea de variabile n integrala dubla.
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
21
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 23
1. Ar atat i c a funct ia z = y ln (x
2
y
2
) satisface egalitatea
1
x

z
x
+
1
y

z
y
=
z
y
2
.
2. Sa se determine elementul de arc ds si lungimea curbei
C :

x =

2 cos
2
t,
y =

2 sin
2
t,
z = sin 2t, t [0, ].
3. Sa se calculeze integrala curbilinie de al doilea tip n spat iu
I =

C
z

a
2
x
2
dx + xz dy + (x
2
+ y
2
) dz,
unde curba C pe care se integreaz a are ecuat iile parametrice
C :

x = a cos t
y = a sin t
z = b t, t [0, /2],
iar a si b sunt constante reale pozitive.
4. Calculat i integrala dubla I =

D
ln (x
2
+ y
2
)
x
2
+ y
2
dxdy, unde D este coroana circu-
lar a
D = (x, y) IR
2
[ 1 x
2
+ y
2
e
2
.
5. Sa se calculeze integrala de suprafat a de tipul al doilea
I =

S
x
3
y
2
dydz + x
2
y
3
dzdx + 3z dxdy,
unde S este fat a exterioara a domeniului V m arginit de paraboloizii:
(
1
) : z = x
2
+ y
2
; (
2
) : z = 6 x
2
y
2
.
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
22
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 24
1. Sa se arate ca funct ia z = y sin (x
2
y
2
) verica ecuat ia diferent ial a cu derivate
part iale de ordinul nt ai
1
x
z
x
+
1
y
z
y
=
z
y
2
.
2. Determint i extremele condit ionate ale funct iei f(x, y) = 64x3y cu leg atura
F(x, y) = x
2
+ y
2
1 = 0.
Indicat ie: Se va ar ata mai nt ai c a funct ia lui Lagrange / = f + F are
punctele critice (4/5, 3/5; 5/2) si (4/5, 3/5; 5/2) si apoi c a M
1
(4/5, 3/5) si
M
2
(4/5, 3/5) sunt puncte de extrem condit ionat ale funct iei scop f.
Raspuns: f
min
= f(4/5, 3/5) = 1; f
max
= f(4/5, 3/5) = 11.
3. Sa se calculeze integrala curbilinie I =

C
x
2
ydx + xy
2
dy, unde C este cercul
x
2
+ y
2
R
2
= 0 parcurs n sens direct trigonometric.
Indicat ie: Se foloseste reprezentarea parametric a a cercului x = Rcos t si
y = Rsin t, unde parametrul t ia valori ntre 0 si 21. Raspuns: I = R
4
/2.
4. Calculat i integrala de suprafat a de spet a nt ai I =

S
(x+y +z)d, unde S este
port iunea din conul cu varful n origine ale c arui generatoare fac unghi de 45
o
cu axa Oz, de ecuat ie z =

x
2
+ y
2
, cuprins a ntre planele z = 0 si z = h > 0.
R: I = 2h
3

2/3.
5. Sa se calculeze volumul acelei p art i a corpului delimitat de sferele concentrice:
x
2
+ y
2
+ z
2
= a
2
; x
2
+ y
2
+ z
2
= b
2
; 0 < a < b
si de conul circular z =

x
2
+ y
2
care cont ine o parte din semiaxa pozitiva Oz.
Indicat ie. Vol =

V
dxdydz. Aceast a integral a se calculeaz a folosind schim-
barea de variabile. Se trece la coordonate sferice. Atent ie! parametrul (co-
latitudinea) ia valori n intervalul [0, /4].
Raspuns. Vol =

3
(b
3
a
3
)(2

2).
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
23
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 7
1. Utilizand de dou a ori integrarea prin part i, s a se calculeze integrala improprie
de spet a nt ai
I =


0
e
3x
sin 2xdx.
2. Folosind teorema de derivabilitate a integralelor depinzand de parametru, sa se
evalueze integrala
(y) =

1
0
arctg (yx)
x

1 x
2
dx.
Indicat ie. Dac a funct ia continua f(x, y) admite derivat a part ial a continu a n
raport cu y, atunci integrala depinzand de parametrul y
(y) =

b
a
f(x, y)dy
este derivabil a si

(y) =

b
a
f
y
(x, y)dx (formula de derivare a lui Leibniz).
3. Sa se determine elementul de arc ds si s a se calculeze lungimea curbei
(C)

x = t,
y =

2 ln cos t,
z = tg t t,
t [

4
,

4
].
4. Utilizand coordonatele polare, s a se calculeze integrala dubla
I =

D
xy e
x
2
+y
2
dxdy
unde D este sfertul discului de raza 1 cu centrul n origine cont inut n primul
cadran al planului raportat la reperul cartezian xOy
D = (x, y) IR
2
[ x
2
+ y
2
1, x 0, y 0.
5. Diferent iale de ordin superior ale unei funct ii reale de mai multe variabile reale
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
24
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 25
1. Funct ia real a de mai multe variabile reale denita implicit de ecuat ia
F(x
1
, x
2
, , x
n
, y) = 0.
2. Sa se calculeze integrala curbilinie de prima spet a I =

C
ydx + xdy, unde
curba C este elipsa de ecuat ii parametrice

x = a cos t,
y = b sin t
parcurs a n sensul cresterii parametrului t [0, 2], iar a > 0 si b > 0 sunt
semiaxele elipsei.
3. Fie funct ia
f : IR
2
IR
+
, f(x, y) =

sin
2
x + sin
2
y, (x, y) IR
2
.
Pornind de la denit ia derivatelor part iale de ordinul ntai, s a se calculeze
f
x

4
, 0

;
f
y

4
,

4

.
4. Sa se determine extremele locale ale funct iei
f : IR
3
IR, f(x, y, z) = x
2
y + yz + 32x z
2
.
5. Sa se calculeze integrala curbilinie de prima spet a I =

C
y e
x
ds, unde curba
C are ecuat iile parametrice
C :

x = ln (1 + t
2
)
y = 2 arctg t t + 1,
iar parametrul curbaei t variaz a ntre 0 si 1.
Not a. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
25
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 26
1. Sa se calculeze derivata funct iei reale
f T(IR
2
), f(x, y) = x
2
y
2
n punctul a = i +j dup a direct ia s =
1
2
i +

3
2
j.
2. Sa se arate c a funct ia real a de dou a variabile reale z = z(x, y),
z(x, y) = xy + x arctg
y
x
,
denit a pe un domeniu plan D care nu intersecteaz a axa Oy, satisface ecuat ia
diferent ial a cu derivate part iale de ordinul ntai
x
z
x
+ y
z
y
= xy + z.
3. Sa se calculeze integrala curbilinie de al doilea tip
I =

C
(y + 2z)dx + (z + 2x)dy + (x + 2y)dz,
unde (() este cercul de intersect ie al sferei de raz a R > 0 cu centrul n origine
de ecuat ie x
2
+ y
2
+ z
2
R
2
= 0 cu planul x + y + z R = 0, parcurs n sens
invers acelor de ceasornic dac a se priveste dinspre partea pozitiva a axei Ox.
4. Sa se calculeze integrala tripl a
I =

V
(x
2
+ y
2
)z dxdydz
unde domeniul V este m arginit de paraboloidul de rotat ie z = x
2
+ y
2
si de
sfera x
2
+ y
2
+ z
2
= 6 si cont ine o parte din port iunea nenegativa a axei Oz.
5. Integrale depinzand de parametru.
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe teza este media aritmetic a a celor cinci note.
26
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 27
1. Sa se arate ca funct ia u(x, y, z) = x +
x y
y z
veric a ecuat ia diferent ial a cu
derivate part iale de ordinul ntai
u
x
+
u
y
+
u
z
= 1.
2. Sa se scrie formula lui Taylor cu restul de ordin N = 2 sub forma lui Lagrange,
n punctul t
0
= 1, pentru funct ia f(t) = (2t + 3) e
2t
.
Indicat ie. Formula care trebuie aplicat a este
f(t) = f(t
0
) +
f

(t
0
)
1!
(t t
0
) +
f

(t
0
)
2!
(t t
0
)
2
+
f

(
2
)
3!
(t t
0
)
3
,
unde ultimul termen reprezinta restul de ordin doi sub forma lui Lagrange, iar
(x)
2
= t
0
+ (t t
0
), cu (0, 1).
Raspuns: (2t +3) e
2t
= 5e
2
+12e
2
(t 1) +14e
2
(t 1)
2
+
8
3
( +3)e
2
(t 1)
3
.
3. Sa se determine valoarea integralei improprii de spet a doua
I =

1
0
dx
(2 x)

1 x
.
Indicat ie. Se face substitut ia

1 x = t =x = 1 t
2
= (t).
Raspuns: I =

2
.
4. Sa se calculeze integrala curbilinie de primul tip
I =

C
(x + y + z)ds, C :

x = a cos t,
y = a sin t,
z = bt,
t [0,

2
], a > 0, b > 0.
5. Calculat i integrala dubla I =

D
xydxdy, unde D este domeniul marginit de
parabola y = x
2
si de dreapta y = 2x + 3.
Indicat ie. Se arat a c a D = (x, y) IR
2
[ 1 x 3, x
2
y 2x + 3, deci
este un domeniu simplu n raport cu axa Oy si se aplic a formula de calcul.
Raspuns: I = 331/6.
Not a. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
27
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 28
1. Calculat i derivatele part iale de ordin 1, 2, 3 pentru funct ia reala de trei variabile
reale f(x, y, z) = y ln (x
2
+ z
2
+ 1).
2. Sa se studieze existent a si derivabilitatea funct iei z = z(x, y), denit a implicit
de ecuat ia
3xyz + x
2
z
2
5(x + y) = 0
si condit ia z(1, 2) = 1. S a se calculeze derivatele part iale de ordinul 1 si 2 ale
funct iei z n punctul (1, 2).
R:
z
x
(1, 2) =
9
4
;
z
y
(1, 2) =
1
2
;

2
z
x
2
(1, 2) =
13
8
;

2
z
y
2
(1, 2) =
5
2
;

2
z
xy
(1, 2) =

2
z
yx
(1, 2) =
1
8
.
3. Sa se aplice formula lui LeibnizNewton pentru calculul integralei curbilinii
I =

(3,4,5)
(0,0,0)
1

1 + x
2
+ y
2
+ z
2
(xdx + ydy + zdz).
Raspuns: I =

51 1.
4. Sa se calculeze integrala tripl a
I =

V
(xy + yz + zx)dxdydz,
unde V = (x, y, z) IR
3
[ x
2
+ y
2
+ z
2
+ 4z 0, x
2
+ y
2
z
2
.
Raspuns: I = 0.
5. Integrale improprii.
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
28
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 29
1. Sa se arate c a funct ia real a de dou a variabile reale
z = xy + x sin
y
x
satisface egalitatea
x
z
x
+ y
z
y
= xy + z.
2. Se d a expresia diferent iala
=

z
x
2
y

z
x
2
+ z
2

dx +
z
xy
2
dy +

x
x
2
+ z
2

1
xy

dz
denit a pe un domeniu tridimensional D simplu conex care nu intersecteaz a
planele de coordonate Oyz si Ozx.
S a se arate ca expresia diferent iala este o diferent ial a exact a si sa se determine
funct iile primitive ale sale.
3. Sa se calculeze coordonatele centrului de greutate al placii plane omogene T =
D, , unde densitatea este constant a si egala cu unitatea, iar congurat ia
D a placii este domeniul plan
D = (x, y) IR
2
[ x
2
+ y
2
a
2
, x
2
+ y
2
ax, y 0, a > 0.
4. Sa se calculeze integrala tripl a
I =

V
(x
2
y
2
+ 3)dxdydz
unde V este domeniul tridimensional V m arginit de paraboloizii de rotat ie
(
1
) : z = x
2
+ y
2
; (
2
) : z = 6 x
2
y
2
.
5. Diferent iabilitate si diferent iala de ordinul nt ai ale unei funct ii reale de mai
multe variabile reale.
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
29
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 30
1. Sa se arate c a funct ia real a de dou a variabile reale
f : D IR
2
IR, f(x, y) = (x
2
+ y
2
) arctg
y
x
,
unde D este o mult ime deschis a din IR
2
care nu cont ine puncte ale axei Oy,
veric a ecuat ia diferent iala cu derivate part iale de ordinul al doilea
x
2

2
f
x
2
+ 2 x y

2
f
xy
+ y
2

2
f
y
2
= 2 f(x, y), () (x, y) D,
2. Sa se determine elementul de arc ds si s a se calculeze lungimea curbei
(C)

x = a e
t
cos t
y = a e
t
sin t
z = b e
t
,
t [0, +)
unde a, b sunt constante reale.
3. Sa se calculeze integrala dubl a
I =

D
dxdy
1 + b
2
x
2
+ a
2
y
2
,
unde D = (x, y) IR
2
:
x
2
a
2
+
y
2
b
2
1 0.
Indicat ie. Folosit i coordonatele polare generalizate n plan: x = a cos , y =
b sin , cu [0, 1], [0, 2] si cu jacobianul J = ab.
4. Sa se calculeze integrala tripl a
I =

V
dxdydz

x
2
+ y
2
+ z
2
unde domeniul de integrare V, este situat n semispat iul superior z 0, cont ine
o port iune din semiaxa pozitiva Oz si este m arginit de sferele:
x
2
+ y
2
+ z
2
= 1; x
2
+ y
2
+ z
2
= 9
si de conul cu varful n origine de ecuat ie z =

x
2
+ y
2
.
5. Extreme locale ale funct iilor reale de mai multe variabile reale. Teorema lui
Fermat. Condit ii suciente de extrem
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
30
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 31
1. Sa se calculeze valoarea integralei improprii de prima spet a
I =


0
dx
(x + a)(x + b)
,
unde a > 0, b > 0 sunt constante date.
2. Sa se calculeze integrala dubl a
I =

D
sin

x
2
+ y
2

x
2
+ y
2
dxdy,
unde domeniul D este
D = (x, y) IR
2
:

2
16
x
2
+ y
2


2
4
.
3. Calculat i derivatele part iale de ordinul nt ai ale funct iei
f(x, y, z) = e
xyz
cos

y
xz

.
4. Sa se determine aria suprafet ei S t aiata din paraboloidul hiperbolic
(S) : z = xy
de cilindrul circular
x
2
+ y
2
= R
2
.
5. Sisteme de funct ii reale de mai multe variabile reale denite implicit.
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
31
Sesiunea ianuariefebruarie 2011
Examen de Analiz a Matematica: TEZA NR. 32
1. Folosind criteriul integral al lui Cauchy, s a se studieze natura seriei cu termeni
pozitivi

n=2
1
n(ln n)(ln ln n)

,
unde este un parametru real. Discut ie dup a .
2. Sa se arate c a derivatele part iale ale funct iei reale
f(x, y) = (x
2
y
2
) arctg
y
x
+ (x
2
+ y
2
) sin
x
y
satisfac ecuat ia diferent ial a cu derivate part iale de ordinul ntai
x
f
x
+ y
f
y
= 2f(x, y).
3. Sa se calculeze integrala dubl a
I =

D
sin

x
2
+ y
2

x
2
+ y
2
dxdy,
unde domeniul D este
D = (x, y) IR
2
:

2
36
x
2
+ y
2


2
9
.
4. Sa se calculeze momentul de inert ie fat a de axa Ox a solidului omogen de
densitate egala cu unitatea si congurat ia interiorul semisferei de ecuat ie
z =

R
2
x
2
y
2
.
5. Independent a de drum a integralelor curbilinii
Nota. Toate subiectele sunt obligatorii iar ordinea de abordare a lor este aleatorie.
Timpul de lucru este 2 ore. Fiecare subiect se noteaz a cu note de la 1 la 10. Media
pe tez a este media aritmetic a a celor cinci note.
32