 constituie un nivel superior de prelucrare si integrare a informației despre lumea externă și despre propriul nostru Eu  constă în realizarea unei

imagini sintetice, unitare, în care obiectele și fenomenele care acționează direct asupra organelor noastre de simț sunt reflectate ca totalități integrale, în individualitatea lor specifică.  este rezultatul unui proces activ, orientat și subordonat unor scopuri concrete ale activității de cunoaștere teoretice sau practice.  desfășurarea ei este susținută și mijlocită de o serie de operații pe care le efectuăm cu și asupra obiectului perceput: acțiuni de deplasare, de așezare-ordonare, de probare-măsurare, de descompunere etc.

Functiile perceptiei

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful