You are on page 1of 2

Veleuilite u Varadinu 09.04.

2011

Kolegij

Test

Prezime, ime, MBR

Biljeke

Bodovi1

Programski alati 3

I.

/30

1. U programskom jeziku Java kljuna rije za organiziranje klase u pakete je: a) jar b) import c) package d) classpath 2. Prilikom refaktoringa naziva klase mijenja se i datoteke u koju je klasa pohranjena. 3. U sustavima za upravljanje verzijama za datoteke s kodom programa ili obi nim (neformatiranim) tekstom u repozitorij se pohranjuju samo trenutne datoteke u odnosu na prethodnu verziju datoteke. 4. U sustavima za upravljanje verzijama nabrojati barem tri tipi ne akcije koje se mogu odraditi nad datotekom: Odgovor: 5. U regulranim izrazima oznaka kraja niza znakova ili retka teksta je znak: a) "*" b) "$" c) "\b" d) "\B" e) "^" f) nijedan od navedenih 6. U regularnim izrazima koliko ponavljanja definira znak "+": Odgovor: 7. U sljedeem tekstu podvucite sve to bi pronaao i regularni izraz \b[in]\w+\b Regularni izrazi su super za pronai neto u nekom tekstu

8. Koji od regularnih izraza:


a)^\d{13}$ b)\b[0-489]{13}\b c)\b\d{13}$ d)\B[0-9]{13}\B e ispravno prepoznati JMBG broj u sljedeem tekstu: JMBG je oblika: 0904990320088 9. Koji e regularni izraz od navedenih, u nizu " datum20110409unizubezrazmakaiinterpunkcija" detektirati samo broj "20110409": a) \b\d+\b b) .\d+ c) \B\d+\B d) [0-4]+ 10. (2) Napisati regularni izraz koji ispravno prepoznaje oznaku mjeseca s godinom oblika GGGG/MM gdje su brojevi razdvojeni znakom "kroz" ('/') pri emu treba voditi rauna o ispravnom broju mjeseca: Odgovor:

11. (2) Napisati regularni izraz koji raspoznaje izdvojene brojeve bankovnih/kreditnih kartica oblika "1111 2222
3333 4444" ili oblika "1234 123456 12345":

12. (4) Napisati regularni izraz koji raspoznaje datum koji uklju uje hrvatski naziv mjeseca (npr. 9. travnja 2011.)

13. to od navedenog nije ispravan naziv oznake elementa: a) <tripleks> b) <Tripleks> c) <3pleks> d) sve oznake su dobre 14. Koje od XML definicija zapisa datuma su ispravno zatvorene: a) <Datum>2011-04-11</datum> b) <XMLdatum>2011-4-9</XMLdatum> c) <Vrijeme datum="2010-04-09" /> d) <datum>2011-4-9</datum> e) nijedna od navedenih

1 Svi zadaci nose 1 bod (%) osim ako u zagradi nije drugaije navedeno

15. (2) Popravite sljedei XML da bude ispravno formiran (napisati popravke sa strane):
<?xml version="1.0"?> <ispit> <kolegij>PA3<kolegij> </datum>2011-04-09<datum> <student mbr="111111111" > <bodova>28</Bodova> </ispit> 16. Sheme opisa strukture XML dokumenta imaju sufiks 17. Kod XML dokumenta XSLT ima slinu funkciju kao i 18. U XHTML-u sve standardne oznake elemenata piu se

ili . kod HTML-a. slovima.