You are on page 1of 35

IBM Yazlm Zirvesi

Depolama Ynetimi zmleri


- Tivoli Storage Manager - Tivoli Continuous Data Protection - TotalStorage Productivity Center

alar Ulubay rn Yneticis - Tivoli IBM Trk Limited irketi

IBM Yazlm Zirvesi 2007

Gnmzde Depolama Ynetimi:


Baz Gerekler ve Zorluklar Tipik Bir Fortune 500 irketi
Disk kullanm srekli artyor
Toplam Sunucu Disk Kullanm
250 200 Terabayt ('000) Yzde (%) 150 100 50 0 25 20 15 10 5 0

Depolamaya likin Harcamalar Bilgi Teknolojileri Btesi Dahilinde Yzde (%) Olarak Srekli Artyor
Depolamaya likin Harcamalar

1996

2002

2007

1996

2002

2007

Kaynak: International Technology Group (09/2003)

IBM Yazlm Zirvesi 2007

Gnmzde Depolama Ynetimi:


120
100

Veri neminin Zaman inde Deimesi


Veri Taban Gelitirme Kodu E-mail retim Dosyalar MPEG

Veri Deeri

80 60 40 20 0 7 Gn 14 Gn 21 Gn 28 Gn 3 Ay 6 Ay 9 Ay 1 Yl

5 Yl

10 Yl

Kullanclar iin tm veriler eit deerlendirilemez.


Kaynak: Enterprise Storage Group

IBM Yazlm Zirvesi 2007

On Demand Depolama Ortamnda...


Veriler Snflandrlr

Tipik Bir Fortune 500 irketi


Kullanma Hazr Depolama Alan Disk kullanm srekli artyor
Toplam Sunucu Disk Kullanm
250 200 Terabayt ('000) 150 100 50 0

inizle lgisiz (Gereksiz) Dosyalar

Depolamaya likin Harcamalar Bilgi Teknolojileri Btesi Dahilinde Yzde (%) Olarak Srekli Artyor !!! !!! S L N
Depolamaya likin Harcamalar
25 20

Daha Fazla Edinin

Birden Fazla Kopyas Olan Veriler

Silin / Paylan Ska Temizleyin Ska Arivleyin Yatrm Yapmaya 2002(Depolama, Eriim) 2007 Devam Edin

Sahibi Belli Olmayan (ksz) Veriler inizle lgili (Gerekli) Veriler

Yzde (%)

Gereksiz Uygulama Verileri, Log Dosyalar, Dump Dosyalar, Geici Dosyalar 15


10 5 0

1996

2002

2007

1996

Kaynak: International Technology Group (09/2003)

IBM Yazlm Zirvesi 2007

IBM TotalStorage On Demand Depolama Ortam


IBM Tivoli Storage Manager, IBM TotalStorage yazlm ailesinin temel paralarndan bir tanesidir.
Dokman ynetimi katman ile ilgili btn bilgileri entegre Uygulamalarn Kendi Kendini Yneten Sistemler (Orchestration) veya zerinde Kendi Kendini Yneten Sistemlerve paylalmasn salar. (Orchestration) eder alt sistemlerin depolama altyapsndaki deiikliklerden Depolama Hiyerarik Yedekleme ve Depolama Hiyerarik Ariv etkilenmemesi iin sanal bir Ariv Ynetim Yedekleme ve istenirse yetenekleri Altyaps Depolama Yedekten Dnme Altyaps Depolama Yedekten Dnme katman gerekir. IBM Tivoli Storage Manager Ynetimi servisleri biiminde arlr Ynetimi Web Ynetimi Ynetimi Ynetimi Ynetimi Ynetimi Ynetimi Gelimi kopyalama aralar ve kiisel ynetici hareketleri Gnmzde verilerin sahip i srekliliini salamak iin otomatik iaklar maliyet olduu deere gre zerinden gerekli temel teknolojiyi ierir. Aktifieren olmayan veriler nce konsolide Sanal Depolama Altyaps salanabilir. Sanal Ynetim yetenekleri donanm Depolama Altyaps bir depolama alannda edilerek depolama ok katmanl tutulabilmesi iin hiyerarisinde altyaps, gelimi kopyalama uygun alanlara tanr ve bu sayede bir donanm altyaps gerekir. aralar ve sanal depolama Kopyalama Aralar Gelimi Kopyalama Aralar Gelimi depolama altyapsna yaplan yatrm altyaps ile ortak ve ak bir korunur. ynetim arabirimi ile etkileir. Donanm Altyaps Donanm Altyaps Dokman Ynetimi Dokman Ynetimi
Disk Disk Teyp // Optik Teyp Optik Depolama A Depolama A

IBM Yazlm Zirvesi 2007

IBM Tivoli Storage Manager


IBM Tivoli Storage Manager organizasyonunuzun verilerini korumanz salayan kurumsal bir zmdr. IBM Tivoli Storage Manager Tarafndan Salanan Temel Olanaklar:
Veri Korumas Yedekleme ve Geri Ykleme Olaanst Durum Hazrl, Planlama ve Kurtarma Disk Alan Ynetimi

Hiyerarik Depolama Ynetimi (HSM) Sreklilii 7x24 Uygulama Korumas

Kayt Saklama Arivleme ve Geri Alma

Birok retici firmann rnlerinin bulunduu bir ortamda, fiziksel olarak datk bulunan verilerin merkezi olarak ynetilmesi...

IBM Yazlm Zirvesi 2007

IBM Tivoli Storage Manager: Client - Server Mimarisi

Web Kullanc Arabirimi

Integrated Solutions Console

Yerel Alan A (LAN)


Log

TSM Sunucusu

TSM Veritaban

Yedei Alnacak Sistemler

Depolama Havuzlar
(Disk, Optik, Teyp vs.)

Depolama Alan A (SAN)

IBM Yazlm Zirvesi 2007

IBM Tivoli Storage Manager: Desteklenen Platformlar


Microsoft Sun Network Windows Appliance Solaris IBM ESS IBM AIX Novell Netware Apple Mac Linux Linux xSeries zSeries pSeries OS/400 OS/400 OS/390 Linux zSeries Linux pSeries Linux xSeries IBM AIX Oracle Sun Solaris Sybase Exchange Server DB2 Lotus Domino WebSphere HP-UX HP-UX Windows

TSM stemci Platformlar


SQL Server Informix SAP R/3 Tru64

HP-UX

TSM Sunucu Platformlar


http://www.ibm.com/software/tivoli/products/storage-mgr/platforms.html

IBM Yazlm Zirvesi 2007

IBM Tivoli Storage Manager: rn Yelpazesi


Depolama Ynetimi Temel rnleri

IBM Tivoli Storage Manager IBM Tivoli Storage Manager Extended Edition
letim Ortamna Entegrasyon

IBM Tivoli Storage Manager for Storage Area Networks IBM Tivoli Storage Manager for System Backup and Recovery
Uygulamalara zel Yedekleme ve Kurtarma

IBM Tivoli Storage Manager for Mail IBM Tivoli Storage Manager for Databases IBM Tivoli Storage Manager for Application Servers IBM Tivoli Storage Manager for Enterprise Resource Planning IBM Tivoli Storage Manager for Copy Services IBM Tivoli Storage Manager for Advanced Copy Services IBM Tivoli Storage Manager for Microsoft Sharepoint
Hiyerarik Depolama Ynetimi (HSM)

IBM Tivoli Storage Manager HSM for Windows IBM Tivoli Storage Manager for Space Management (UNIX)

IBM Yazlm Zirvesi 2007

IBM Tivoli Storage Manager: Temel zellikler


Arivleme / Geri Alma
Arivleme, genellikle yasal ya da finansal nedenlerden dolay uzun sreli veri saklanmas iin kullanlr.
Maksimum Saklama Sresi: 30,000 gn (82+ sene)
Hiyerarik Depolama Ynetimi

Arivlenen dosyalarn orjinalleri sistemden silinebilir. Arivlenen dosyalarn geri alnabilmesi iin sadece bir click yeterlidir.

TSM Sunucusu
Arivleme Geri Alma

LAN, WAN SAN, Dialup

Arivlenen veriler Migration yetenei sayesinde zaman ierisinde yeni teknolojiye sahip teyplere aktarlabilir.

IBM Yazlm Zirvesi 2007

IBM DB2 Trevi likisel Veritaban: Catalog


Catalog tarafndan tutulan kaytlar:
Yedeklenen dosyalara ait bilgiler Yedeklenen sistemlere ait bilgiler TSM ierisinde gerekleen tm olaylarn kaytlar Otomatikletirilmi ilere ait bilgiler Politika tanmlar Kartu bilgileri
Write - to Log and DBs Read - from either DB

IBM DB2 Trevi likisel Veritaban

Veritaban bozulmalarna kar dahili nlemler


Mirrored, Two-Phase Commit Otomatik ve dzenli veritaban yedeklemesi
Recovery Log & Mirrors Database & Mirrors

Dinamik veritaban bymesi (ve klmesi) SQL komutlar ile sorgulama

IBM Yazlm Zirvesi 2007

IBM Tivoli Storage Manager: Reclamation


Teyp A Teyp B Teyp C Teyp A Teyp B Teyp C

+
Bo 25% Dolu Kazanlan alan: 75%

+
30% Dolu Kazanlan alan: 70% 55% Dolu

+
Bo

+
Bo

Reclamation Eik Deeri: 60% Bo

Reclamation depolama havuzundaki teyplerin yeniden kullanlmas amacyla boa kartlmas ilemidir. IBM Tivoli Storage Manager srekli olarak teyplerin zerindeki bo alan takip eder. Herhangi bir teyp zerindeki sresi dolmu verilerin oran belirlenen eik deeri getii zaman Reclamation ilemi balar. Teyplerin zerindeki aktif dosyalar depolama havuzundaki dier teyplere kopyalanr ve orjinal teyp bir sonraki yedekleme ilemi iin boa kartlr.

IBM Yazlm Zirvesi 2007

IBM Tivoli Storage Manager: Collocation


Collocation, yedei alnan sistemlere ait verilerin tercihe bal olarak ayn teypte ya da teyp grubunda saklanmas ilemidir. Collocation ilemi sistemler zerinde tek tek uygulanabilecei gibi belli bir gruba ait sistem zerinde de uygulanabilir. Bu sayede herhangi bir geri ykleme ileminde daha az teybe ihtiya duyulur ve dosyalara eriim zaman artar. Geri ykleme sresi kritik olan sistemlerde ok ciddi oranda zaman kazanc salanr.
Disk Depolama Havuzu
Migration

B C

C B A C B

st Eik Deer Alt Eik Deer


Migration

Teyp Depolama Havuzu

A Client A
Client A Client B Client C

B B

C C

B Client B C Client C

IBM Yazlm Zirvesi 2007

TSM ile Hiyerarik Depolama Ynetimi


IBM Tivoli Storage Manager, sunucu ve istemci seviyesinde 2 eit Hiyerarik Depolama Ynetimi sunar.
Migrate

TSM Client HSM

TSM Server HSM


Yksek Maliyet - Hzl Eriim Dk Maliyet - Yava Eriim Depolama Hiyerarisi Recall

- Takvimlendirilebilir, politika tabanl arivleme - rnein \\Fileserver\E$\Muhasebe\Ahmet dizini altndaki son 90 gn ierisinde eriilmemi btn .doc dosyalar

IBM Yazlm Zirvesi 2007

TSM ile Hiyerarik Depolama Ynetimi


Ariv operasyonu ncesi dosyalar:

Ariv operasyonu ncesi: - Standart dokman ikonlar - Dosya bykl ile disk zerindeki fiziksel byklk eit

IBM Yazlm Zirvesi 2007

TSM ile Hiyerarik Depolama Ynetimi


Ariv operasyonu sonras dosyalar:

Ariv operasyonu sonras: - aretli (saat) dokman ikonlar - Windows Explorer zerinden tam anlamyla effaf bir eriim - Dosya bykl ayn ancak disk zerindeki fiziksel boyut bir sektr ebadna indirgenmi

IBM Yazlm Zirvesi 2007

Yedekleme Yntemleri: (1) Artml Yedekleme


Cumartesi Pazar Pazartesi Sal aramba Perembe Cuma

Tam Yedekleme

Artml Yedekleme

Artml Yedekleme

Artml Yedekleme

Artml Yedekleme

Artml Yedekleme

Artml Yedekleme

Geri Ykleme

Yedekleme: Tam Yedekleme ile karlatrld zaman gereken veri dolam daha azdr. Geri Ykleme: Tam Yedekleme ve btn Artml Yedeklemeler geri yklenmek zorundadr.

IBM Yazlm Zirvesi 2007

Yedekleme Yntemleri: (2) Deienleri Yedekleme


Cumartesi Pazar Pazartesi Sal aramba Perembe Cuma

Tam Yedekleme

Deienleri Yedekleme

Deienleri Yedekleme

Deienleri Yedekleme

Deienleri Yedekleme

Deienleri Yedekleme

Deienleri Yedekleme

Geri Ykleme

Yedekleme: Artml Yedekleme ile karlatrld zaman gereken veri dolam daha fazladr. Geri Ykleme: Tam Yedekleme ve en son alnan Artml Yedekleme geri yklenmek zorundadr.

IBM Yazlm Zirvesi 2007

IBM Tivoli Storage Manager: Srekli Artml Yedekleme


Progressive Incremental Backup*

1.Gn 2.Gn 3.Gn 4.Gn

Dosya Dosya Dosya Dosya

A B C D

x x x x

x x x

x x

A1 B1 C1 D1 B2 D2 C2 B3 D3

Srekli Artml Yedekleme: Artml Yedekleme Ynteminin Salad Yedekleme Avantaj Deienleri Yedekleme Ynteminin Salad Geri Ykleme Avantaj

IBM Yazlm Zirvesi 2007

IBM Tivoli Storage Manager: Akll Geri Ykleme


Geri Dnlmesi stenilen Zaman

1.Gn 2.Gn 3.Gn 4.Gn

Dosya Dosya Dosya Dosya

A B C D

x x x x

x x x

x x
4 Dosya Geri Yklenir

Dosya Dosya Dosya Dosya

A B C D

x x x x

A1 B1 C1 D1 B2 D2 C2 B3 D3

IBM Yazlm Zirvesi 2007

Srekli Artml Yedekleme (Progressive Incremental Backup)


Depolanan Veri Miktar (TB)
1 Hafta 4 Hafta 1 Yl

htiya Duyulan Teyp Says (LTO)


1 Hafta 4 Hafta 1 Yl

Tivoli Storage Tam Manager Yedekleme

Deienleri Yedekleme

Tivoli Storage Tam Manager Yedekleme

Deienleri Yedekleme

Toplam A Kullanm Sresi


1 Hafta 4 Hafta 1 Yl

Srekli Artml Yedekleme

Tivoli Storage Tam Manager Yedekleme

Deienleri Yedekleme

Deienleri Yedekleme / Artml Yedekleme

(*) Bu aratrmada 1 Terabayt verinin 100 Megabit Ethernet a zerinden IBM LTO kartulara yedeklendii esas alnmtr.

IBM Yazlm Zirvesi 2007

IBM Tivoli Storage Manager: Adaptive Sub-file Backup


Yedekleme
yedei alnacak dosya yedeklenen obje Delta (G4-G1) Delta (G3-G1) Delta (G2-G1)

3 2 1

4.Gn 3.Gn 2.Gn

Asl Dosya 1.Gn Zaman

Geri Ykleme (4.Gn)

(LAN / WAN) (Dialup)

Tivoli Storage Manager, patent sahibi teknolojisi (dosyalar zerindeki deiiklii anlayabilen) ile eer istenirse dosyalarn sadece deien ksmlarn (byte veya block baznda) yedekleyebilir.

Bu sayede yedekleme srasnda an minimum dzeyde kullanlmas salanr. Uzak lokasyonlardaki sunucular ve mobil kullanclar iin ideal bir zm sunar.

IBM Yazlm Zirvesi 2007

Tivoli Disaster Recovery Manager: Felaket Ynetimi


Merkez TSM Sunucusu Alnan Kopyalar
DB DB

Olaanst Durum Merkezi TSM Sunucusu

Olaanst Durum Kurtarma Plan

DB

Tivoli Storage Manager, iinde tanmlanm olan sistemlere ilikin olaanst durum kurtarma plan tutar ve bu plan srekli gnceller. Bir felaket durumunda sistemin ksa zamanda eski haline getirilmesi iin yaplmas gerekenleri adm adm belirtir. Gvenli lokasyona gitmesi gereken TSM veritabann, veri kartularn ve geri gelmesi gereken kartular takip eder ve gerekli uyarlar yapar.

IBM Yazlm Zirvesi 2007

7x24 Uygulama ve Veritaban Korumas


Application (Database) Utility
Veritaban
API

Tivoli Data Protection


TSM API

TSM API calls

TSM Sunucusu

IBM Tivoli Storage Manager for ...


ITSM for Databases:
Oracle (AIX, HP-UX, Sun Solaris, MS Windows, Linux/x86, Linux/390) Informix (AIX, HP-UX, Sun Solaris, Linux x86, Linux/390) SQL (MS Windows) Sybase (via BMC SQL-BackTrack)

ITSM for Enterprise Resource Planning:


SAP R/3 (AIX, HP-UX, Sun Solaris, MS Windows, Tru64 Unix, Linux/x86, Linux/IA64)

ITSM for Application Servers:


WebSphere Application Server (AIX, Sun Solaris, MS Windows, Linux/x86)

ITSM for Mail:


Lotus Domino (AIX, Sun Solaris, MS Windows, Linux/x86, Linux/390, OS/400, OS/390) Microsoft Exchange (MS Windows)

* IBM DB2 iin 7x24 veritaban korumas herhangi bir ek modl gerektirmemektedir.

IBM Yazlm Zirvesi 2007

IBM Tivoli Storage Manager: Operational Reporting

Gnlk veya saatlik raporlar

Ekranda grntleyebilir veya e-mail ile bildirebilir

IBM Yazlm Zirvesi 2007

Yedekleme lkeleri: Dahil Et / Dahil Etme


Dahil Etme: *.doc Dahil Et: C:\word\...\*.doc Dahil Etme: C:\word\old\*.doc

Artml Yedekleme lemi


Yedekleme

Dosya 3nc Kurala Uyuyor mu?

Evet

C:\word\old\my.doc (3nc Kural)

C D
Evet

TSM Sunucusu Yedekle

Dosya 2nci Kurala Uyuyor mu?

C:\word\new\user.doc (2nci Kural)


Yedekle

Evet

Dosya 1nci Kurala Uyuyor mu? Hayr

D:\word\old\form.txt (Kural D)
Yedekleme

Dahit Et

Dahil Etme

E:\word\data\base.doc (1nci Kural)

IBM Yazlm Zirvesi 2007

TSM ve Fark Yaratan Benzersiz zellikler


L K SEL VER TABANI
Reclamation, Collocation Adaptive Differencing

YKSEK YATIRIM GET R S


Srekli Artml Yedekleme Hiyerarik Depolama Ynetimi

KOMPLE YEDEKLEME ZM
Olaanst Durum Planlama (Felaket Ynetimi) 7x24 Uygulama ve Veritaban Korumas Yksek Eriilebilirlik / leklenebilirlik

YNET M KOLAYLII
Yedekleme lkeleri, Depolama Hiyerarileri Web Tabanl Ynetim Arabirimi

ETK N DEPOLAMA ALANI AI KULLANIMI


stemci Diskinden TSM Disk Depolama Havuzuna Direk Veri Aktarm

IBM Yazlm Zirvesi 2007

IBM Tivoli Storage Manager


IBM, Dnyann en byk ve ynetimi en zor Bilgi Teknolojisi altyaplarndan birisine sahiptir.
- Dnya zerinde 9 farkl yerde bulunan Hizmet Salama Merkezi (SDC) zerinden mterilere ve i kullanm amal Bilgi Teknolojisi hizmeti sunulur. - Her Hizmet Salama Merkezinde bir gecede yaklak 5-6 Petabayt veri depolanr. - Toplam 800 Lotus Domino sunucusu zerinde, 180 lkeden 350,000 Lotus Notes kullancsna ait yaklak 250 Terabayt posta kutusu bulunur. Orta-Kuzey Amerika Hizmet Salama Merkezi 5,766 personel 4,162 Intel sunucusu 1,749 UNIX sunucusu 145 Orta lekli sunucu 67,845 MIPS anabilgisayar 46,640 m2 ykseltilmi alan

zm: IBM Tivoli Storage Manager

IBM Yazlm Zirvesi 2007

IBM Tivoli Storage Manager: Referanslar

IBM Yazlm Zirvesi 2007

IBM Tivoli Storage Manager Firewall Ports


TSM Client-to-Server Port TCPPort {1500} TSM Server-to-Scheduled Client Port TCPCLIENTport {1501} Web Browser-to-TSM Server Port HTTPport {1580} Web Browser-to-TSM Web Client Port HTTPport {1581} Web Browser-to-TSM Client Acceptor Daemon Port WEBPorts {0} Web Browser-to-TSM Web Client Agent Service Port WEBPorts {0}

IBM Yazlm Zirvesi 2007

IBM Tivoli Continuous Data Protection for Files


IBM Tivoli Continuous Data Protection for Files, kullanc farkna dahi varmadan arka planda gerek zamanl veri korumas salar.
Takvimlendirme ihtiyac yok, teyp ihtiyac yok, karmaa yok, herhangi bir efor yok...
Dosya Sunucusu

n syo lika p Re
Re plik

Herhangi bir dosya kayt edildii anda...


Bir kopyas yerel disk zerinde saklanr Dier bir kopya dosya sunucusuna gnderilebilir Dier bir kopya TSM sunucusuna gnderilebilir

Replikasyon

asy on

Birincil Disk

CDP Tamponu Disk Partition USB aygt vb. TSM Sunucusu

Replikasyon + Yedekleme = IBM Tivoli Continuous Data Protection for Files

IBM Yazlm Zirvesi 2007

IBM TotalStorage On Demand Depolama Ortam


Kendi Kendini Yneten Sistemler (Orchestration) Kendi Kendini Yneten Sistemler (Orchestration)
Depolama Depolama Altyaps Altyaps Ynetimi Ynetimi Hiyerarik Hiyerarik Depolama Depolama Ynetimi Ynetimi Ariv Ariv Ynetimi Ynetimi Yedekleme ve Yedekleme ve Yedekten Dnme Yedekten Dnme Ynetimi Ynetimi

Dkman Ynetimi Dkman Ynetimi Dkman Ynetimi

TotalStorage Productivity Center Sanal Depolama Altyaps Sanal Depolama Altyaps for for for for Data Fabric Disk Replication

Gelimi Kopyalama Aralar Gelimi Kopyalama Aralar Donanm Altyaps Donanm Altyaps
Disk Disk Teyp // Optik Teyp Optik Teyp Depolama A Depolama A A

IBM Yazlm Zirvesi 2007

IBM TotalStorage Productivity Center for Data


Verilerinizle lgili Aadaki Sorularn Cevabn Biliyor Musunuz? Ne kadar depolama alanmz var? En ok depolama alann hangi sistemler kullanyor? En ok depolama alann hangi personel kullanyor? Ne trl verileri depoluyoruz? Hangi verilere en ok eriiliyor? Depoladmz veriler ne kadar gncel? leride ne kadar depolama alanna ihtiya duyacaz? Bu Sorularn Cevab Neden nemli? Sunucu konsolidasyonu SAN/NAS planlamas/geii Yedekleme ve kurtarma planlamas Hizmet seviyesi anlamas ynetimi Depolamaya ilikin maliyet kontrol

IBM Yazlm Zirvesi 2007

IBM TotalStorage Productivity Center for Fabric


IBM TotalStorage Productivity Center for Fabric, Depolama Alan A (SAN) bileenlerinizi kefeden, izleyen ve yneten bir zmdr.
IBM TotalStorage Productivity Center for Fabric Tarafndan Salanan Olanaklar:
Depolama Alan A Yapnz Otomatik Olarak Kefeder ve Grsel Bir ekilde Haritasn kartr. Ynetim Maliyetini Drr Depolama Alan A inde Oluabilecek Hatalar nceden Fark Eder ve Gerekli Uyarlar Yapar. Yksek Kullanlabilirlik Salar

IBM TotalStorage Productivity Center for Fabric, ANSI SAN Standartlarnda Tasarlanmtr.

IBM Yazlm Zirvesi

Teekkr Ederiz

alar Ulubay rn Yneticis - Tivoli IBM Trk Limited irketi